Samsung | YP-T5V | Samsung YP-T5V Bruksanvisning

YP-T5
- MP3- og WMA-avspilling
- Uttakbar lagerenhet
- Kodefunksjon
- FM-mottak
- 3D-lyd
- Oppgraderbar
- 12 timer kontinuerlig spilletid
AH68-01567F (Rev 0.0)
Innhold
Andre funksjoner
Forberedelser
Sikkerhetsinstruksjoner
Funksjoner
Tilbehør
Plassering av kontroller (yepp)
4
6
9
10
Tilkopling til datamaskin
Tilkopling av yepp til en PC
Manuell installering av USB-drevet
Bruk av det uttakbare lageret
● Nedlasting/opplasting av filer
● Frakopling av USB-kabelen
● Formatering
Installering av yepp Studio
● Vise hjelpefiler for yepp studio
12
16
20
20
21
22
23
25
Grunnleggende bruk
Spille musikk og slå av apparatet
Regulering av lydstyrken/holdefunksjonen
Stemmeopptak
MP3-koding
Søking etter musikk-/stemmefiler
Høre på FM-radio
FM-koding
2
26
27
28
29
30
31
33
Sløyfegjentakelse
Bruk av navigasjon
Sette opp spilleliste
Stille inn MENU
Filhåndtering
● Sletting
● Formatering
Innstilling av avanserte funksjoner
Valg av avspillingsmåte
Innstilling av EQ-modus
Display
● Scroll Speed / Tid
● Backlight
● Contrast
Power Off Time
● Tid / Sleep
Koding
● Bitfrekvens / AutoSync-tid
WOW-nivå
● Innstilling av SRS- og TruBass-nivå
● WOW Optimum
Default Volume
34
35
36
37
38
38
39
40
41
42
43
43
44
45
46
46
47
47
48
48
48
49
Tillegg
MENU-tabell
50
Kundestøtte
Feilsøking
Spesifikasjoner
52
54
3
Sikkerhetsinstruksjoner
Øretelefoner
Les og forstå alle instruksjoner slik at du unngår å skade deg selv og utstyret.
Ikke utsett enheten for ekstreme
temperaturer (above 35 °C eller
under -5 °C). Unngå fuktighet.
Legg ikke for hardt press på
enheten.
Pass på at fremmede stoffer ikke
trenger inn i enheten.
Følg trafikksikkerhetsbestemmelsene
●
●
Bruk ikke øretelefonene når du kjører bil eller sykler.
Det er ikke bare farlig, men også ulovlig.
En ulykke kan bli resultatet hvis du bruker for høy lydstyrke på øretelefonene når du går på
gata, og særlig når du går over en fotgjengerovergang.
Beskytt ørene dine
Plasser ikke tunge gjenstander
oppå enheten.
Utsett ikke enheten for kjemikalier
som bensen eller tynner.
Ta ut batteriene når enheten ikke
skal brukes i nærmeste framtid.
●
Still ikke opp lydstyrken for mye.
Leger advarer mot å utsette ørene for høye lyder i lengre perioder.
●
Stopp bruken av enheten eller demp lyden hvis det ringer i ørene.
Forholdene i omgivelsene
Utsett ikke enheten for direkte
sollys eller varmekilder.
4
Oppbevar ikke enheten i
støvete omgivelser.
●
Omgivelsestemperatur: 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F)
●
Fuktighet: 10 % ~ 75 %
Forsøk ikke å demontere og
reparere enheten på egen hånd.
✽ Vær oppmerksom på at vi fraskriver oss ethvert ansvar for skader som tap av
lagrede data eller dataopptak som skyldes havari, reparasjon eller andre årsaker.
Informasjon om miljøet
●
Følg lokale retningslinjer med hensyn til avfallsdeponering når du kaster emballasje,
batterier og gammelt elektronisk utstyr.
●
Emballasjen til yepp består av papp, polyetylen osv., og det blir ikke brukt
unødige materialer.
5
MP3- og WMA-avspilling
FM-mottak
●
MP3 er et MPEG1 Layer3 lydformat.
● WMA er et Microsoft Windows Media lydformat.
●
Uttakbar lagerenhet
3D Surround-lyd
●
Du kan enkelt kopiere og paste filer til yepp-spilleren ved hjelp av Windows Explorer.
Kodefunksjon
6
●
Du kan lage en MP3-fil fra en ekstern kilde ved hjelp av ENC-kontakten
på hovedenheten.
●
Du kan også konvertere et FM radioprogram til en MP3-fil i sanntid.
●
Det er enkelt å høre på et FM program med Auto Search og Frequency
minnefunksjoner.
Du hører dyp bass og 3D surround-lyd.
Oppgraderbar
●
Du kan oppgradere de innebygde programmene hvis de er tilgjengelige.
Legge til funksjoner, CODEC osv. Vennligst se yepp hjemmeside for
oppgraderinger.
7
Tilbehør
12 timer kontinuerlig spilletid
●
Denne enheten bruker et AAA/LR03 alkalisk batteri. Spilletiden kan være opptil
12 timer.
Virkelig spilletid kan variere i henhold til typen og kapasiteten til batteriet.
Spiller
Stemmeopptaksfunksjon
●
Lyd
●
8
Ett batteri
(type 1,5 V AAA/LR03)
Du kan gjøre et stemmeopptak av høy kvalitet og bruke det til en konferanse.
Du kan justere korreksjonsleddet manuelt.
Bæreveske
Nakkestropp
Øretelefoner
USB-kabel
Direkte tilkopling
USB-adapter
Nettledning inn
Brukerhåndbok
Installasjons-CD
Modell
YP-T5 H
YP-T5 V
YP-T5 X
Innebygd minne
128 MB
256 MB
512 MB
●
Kapasiteten til det utnyttbare innebygde minnet er mindre enn angitt fordi den interne faste
programvaren også bruker en del av minnet.
●
Utformingen av tilbehøret kan bli endret, med den hensikt å forbedre det, uten forvarsel.
9
Plassering av kontroller (yepp)
Display
Krok for nakkestropp
Display
MENU, navigasjonsknapp/
Gå til spor/hurtigsøk/
Volumknapp
Spill/Stopp/Pause-indikator
Indikator, spornummer
Korreksjonsledd, SRS-indikator
Bitfrekvensindikator
Spillemodus-indikator
Indikator, resterende batterieffekt
Indikator, spilletid
Tittel (spor og artist)-indikator
Sløyfegjentakelsesknapp
Modusindikator
Spill/Pause-knapp
Opptaksknapp
HOLD-bryter
Mikrofon
Sette inn batteri
1
vyS
k
ked
ENC-kontakt
k
Øretelefonkontakt
USB-kabel
Tilkoplingsport
Batterideksel
Merk
●
10
2
S
t
i
b
t
e
n
t
n
a
Plasser ikke tunge gjenstander på dekslet.
11
Tilkopling av yepp til en PC
System
Krav.
PC-systemet må oppfylle
følgende spesifikasjoner:
● Pentium 133 MHz eller større.
● Windows 98SE/ME/2000/XP.
● 40 MB med tilgjengelig harddiskplass
● CD-ROM-drev.
(dobbel hastighet eller større)
● USB-port (1.1) støttet
● DirectX 8.0 eller høyere.
Før du kopler yepp til en PC, husk på å installere
USB-drev. Hvis “
A
d
N
e
w
d
Installere programvare
1
S
t
i
e
n
t
2
K l i k k [Next]
i
n
Merk
12
●
Installer operativsystemet i Administrator
Account-modus for Windows 2000 eller
XP. Ellers vil ikke installeringen bli fullført.
●
Windows ME, 2000 og XP kjenner igjen
drevet uten at det medfølgende
programmet blir installert. Men du må
installere programmet for å kunne
formatere yepp og oppgradere den faste
programvaren.
●
Hvis YP-T5-programmet ikke har blitt
installert i Windows 98, vil den ikke
kommunisere med din uttakbare diskett.
Du må installere USB-driverfilen først.
Fortsetter...
13
Tilkopling av yepp til en PC
Tilkopling av yepp til en PC med en USB-kabel
3
4
6
14
K
a
e
a
U
k
t
o
o
l
p
l
d
e
B
b
e
i
n
r
r
l
B
e
l
W
w
s
9
:
B
v
r
e
i
e
t
s
d
8
o
/
M
E
W
w
7
i
N
U
d
n
å
d
r
S
r
o
e
B
v
e
t
d
n
s
a
r
n
●
n
e
i
Kontrollpanel → System → Utstyrsadministrator →
Platedrev → Samsung yepp YP-T5
n
l
S
e
e
e
●
n
v
S
a
n
d
d
e
e
-
e
n
n
U
d
b
i
V
i
t
l
p
S
USB tilkoplingskabel
5
Kontroll av USB-drevet
K
U
i
l
n
g
15
Manuell installering av USB-drevet
Gå til “Nedlasting/Opplasting av filer” på side 20 hvis USB-drevet er på plass
Følg disse trinnene hvis USB-drevet ikke er på plass:
Hvis det oppstår en feil under installering av USB-drevet.
1
16
Merk
Hvis du bruker Windows 2000 og din versjon av Windows ikke kjenner igjen USB-drevet, vennligst last
ned og installer den siste servicepakken fra windowsupdate.microsoft.com
● Installasjonsmetoden kan variere avhengig av PC-type eller operativsystem.
Kontakt din PC-forhandler eller servicesenter for mer informasjon om installasjonen.
● Hvis feil stadig dukker opp når du installerer USB-drevet,
kople til USB-kabelen igjen etter at du har startet opp systemet på nytt.
●
K
r
r
u
t
s
t
s
a
s
t
2
K
r
r
3
D
t
o
n
o
l
t
e
l
y
d
m
i
r
n
i
4
5
r
o
n
o
l
o
k
b
l
t
e
l
b
i
k
e
k
l
17
Manuell installering av USB-drevet
I Windows 98
K
l
i
k
k
[Next]-
●
Plassering av USB-drev
[CD ROM]\oppsett\drev
Merk
●
18
Du må starte opp din datamaskin
på nytt for å fullføre installasjonen.
Du kan ikke bruke den som en uttakbar diskett i Windows 98 hvis YP-T5-programmet ikke
er installert. Pass på å installere USB-drevet først.
19
Bruk av det uttakbare lageret
Frakopling av USB-kabelen
Nedlasting/opplasting av filer
Etter at filoverføring er fullført, må du kople fra kabelen på følgende måte:
1
2
3
K
o
p
l
e
d
Å
V
f
i
n
p
e
i
l
e
l
g
n
1
D
o
l
l i k k
åp
2
N
å
r
m
e
l
d
a Hardware device ]
b
t
b
e
k
i
n
g
e
n
[ Stop
Merknad
●
Meldingen “WRITING/READING” kommer opp ved
nedlasting eller opplasting av filer. Frakopling av USBkabelen mens “WRITING/READING” blir vist, kan føre til
at
enheten feilfungerer.
●
Rekkefølgen av musikkfiler er ikke i forhold til
avspillingsrekkefølgen når du velger en uttakbar diskett i
Windows Explorer.
N
Merk
●
20
Den grønne pila blir ikke vist på Task Bar i Windows 98-systemet.
Hvis meldingen “READY” blir vist i displayvinduet, kople fra USB-kabelen.
21
Bruk av det uttakbare lageret
Installering av yepp Studio
Formatering
1
2
1
T
åp
[Start]k
n
r
a
y
p
k
p
e
k
n
S
t
i
e
n
t
n
.
Alle lagrede filer vil bli formatert.
● Du kan endre navnet på den
●
2
Merk
22
●
Ved formatering blir alle tidligere innstilte menyer initialisert.
●
Vær forsiktig, formaterte filer kan ikke gjenopprettes.
Fortsetter...
23
Installering av yepp Studio
Vise hjelpefiler for yepp studio
3
K
i
l
i
k
d
k
e
[Next]
n
K
ppey
S
go
t
åp
j
ø
t
r
u
y
r
d
k
i
o
k
N
Merk
Musikkgjenkjenningsteknologi og tilhørende data er framskaffet av Gracenote og Gracenote
CDDB® Music Recognition ServiceSM.
● CDDB er et registrert varemerke for Gracenote. Gracenote logo og logotyp,
Gracenote CDDB logo og logotyp, og logoen “Powered by Gracenote CDDB” er
varemerker for Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemerker for Gracenote.
●
Merk
●
24
Når meldingen [Register Serial Number] blir vist første gang du utfører yepp Studio,
tast in yepp’s serienummer.
25
Spille musikk og slå av apparatet
Regulering av lydstyrken
Slå strømmen på og av
●
S
t
Regulering av lydstyrken/holdefunksjonen
r
Trykk på
,
-tasten under avspilling for å
regulere lydstyrken.
Spille musikk
Trykk på
Merk
-knappen.
● Avspillingen starter.
●
Lydstyrken kan reguleres mellom 00 og 30.
●
Trykk en gang for å regulere lydstyrken ett trinn.
Trykk og hold for å øke eller redusere lydstyrken i større sprang.
Pause i musikken
Trykk på
HOLD-funksjon
-knappen for å ta pause i musikken.
● Hvis du ikke har trykt på noen knapp innen 10
sekunder
(endringer avhenger av innstillinger),
blir yepp automatisk slått av.
● Når du er i Pause-modus, trykk på
-knappen
igjen for å gjenoppta avspillingen.
Merk
WMA-filer kan spilles bare som musikkfiler med et kompresjonsforhold på 48 kbps-192 kbps,
som kan skapes i Windows Media Player (Version 8.0).
● Strømutkoplingstiden kan stilles i menyen.
●
26
I Hold-modus er alle knapper deaktivert.
vyS
k
b
r
åp
s
l
i
r
y
e
t
p
e
e
n
i
r
e
l
n
27
Stemmeopptak
1
2
T
r
H
d
y
v
k
i
k
MP3-koding
1
Kople
l
a
r
y
d
n
u
g
t
s
e
t
p
g
o
n
s
u
2
Merk
●
Opptak blir utført i rekkefølgen (V001, V002 osv.),
og filer blir lagret i WAV-format etter opptak.
●
Hvis minnet er fullt, stopper stemmeopptaket automatisk.
●
Stemmeopptak virker ikke i FM-modus eller hvis ikke nettledningen er tilkoplet.
3
T
R
k
å
r
y
k
k
p
E
n
H
d
t
åp
a
p
v
r
p
i
y
å
C
e
n
f
o
r
s
u
k
k
e
r
Merk
●
Bitfrekvensen kan stilles inn i området 32 kbps ~ 128 kbps.
●
Lydstyrken kan reguleres fra trinn 0 til 10 ved avlytting av kodingen.
Merknad
●
28
Kople ikke fra nettledningen under koding.
●
Hvis batteriet ikke har nok ladning, blir ikke koding utført.
●
Reguler lydstyrken på den eksterne lydkilden til et passende nivå, og kod den.
Hvis lydstyrken er unormalt høy, kan det hende at lydkvaliteten blir dårlig.
29
Søking etter musikk/stemmefiler
Høre på FM-radio
Trykk først på
Søke etter spesielle deler under avspilling
●
T
h
,
v
r
o
y
d
l
k
k
p
e
o
Manuell søking etter en frekvens
g
å
n
●
s
t
-tasten for å vise menyskjermen, og velg FM Radio.
r
e
T
k
t
r
o
y
r
k
Automatisk søking etter en frekvens
k
●
T
o
r
y
g
h
k
o
k
l
d
Endre spor under avspilling.
●
T
k
t
t
r
y
k
o
k
t
r
p
å
a
e
Manuell lagring av en frekvens
s
n
●
t
,
v
r
y
e
k
n
k
s
p
t
å
r
●
E
t
t
a
d
h
Endre spor etter stopp.
●
Automatisk lagring av en frekvens
e
e
r
t
u
a
r
T
r
o
g
åp
A↔B
k
n
d
y
h
n
å
k
o
k
l
a
r
d
p
p
u
Merk
●
VBR (Variable Bit Rate)-fil: En fil som stadig endrer kompresjonsforhold i henhold til
type av lyder, som tonehøyde, i filen.
Hvis du har en VBR-fil, kan du ikke gå til og spille forrige spor selv om du trykker på
-tasten innen
5 sekunder etter at avspillingen har startet.
● Filer som er lastet ned i MP2 eller MP1, og har endret filendelse til MP3, kan ikke alltid spilles.
●
30
Merk
●
For å gå ut av FM-modus, trykk på
●
Mono (MO) eller Stereo (ST) blir valgt automatisk.
-tasten.
Antall kanaler lagret.
31
e
n
Høre på FM-radio
FM-koding
Søking etter lagrede frekvenser
1
2
T
åp
-
r
k
y
n
a
k
p
p
B
k
e
1
T
p
2
T
r
RECk
i g j e n .
r
y
k
k
REC-
å
n
r
u
k
,
-
Sletting av lagrede frekvenser
E
r
a
t
t
n
y
a
k
p
k
p
e
p
å
n
●
En fil blir opprettet og kodingen stopper..
●
Filer blir lagret i rekkefølgen F001, F002, F003…og stopper automatisk når minnet er fullt.
e
t
Merk
32
●
Du kan lagre opptil 20 frekvenser.
●
Trykk på
-knappen på PRESET-skjermen for å gå ut av PRESET-modes.
33
Sløyfegjentakelse
Startpunkt
N
d
s
l
r
m
s
l
å
Endepunkt
r
u
i
p
e
l
i
k
e
k
r
Bruk av navigasjon
f
,
u
i
T
r
y
k
k
o
t
p
A↔
B
Du kan enkelt søke etter filer eller skifte modus med navigasjonsfunksjonen.
1
T
r
y
k
k
k
r
å
Når mappen er i avspillings- eller stoppstatus. Når filen er i avspillings- eller stoppstatus.
2
3
V
f
m
d
s
T
-
e
l
i
a
l
p
p
u
p
k
e
g
e
n
a
e
v
i
r
n
d
n
l
y
p
p
l
k
e
e
n
l
e
i
r
l
.
k
n
e
l
p
å
.
●
Den filen du har valgt, blir spilt.
●
Hvis du velger en mappe, vil alle filene i denne mappen bli spilt.
Merk
●
34
Trykk og hold på
-tasten i Navigation-modus for å gå ut.
35
Oppsetting av spilleliste
Stille inn MENU
Trykk på
Oppsetting av spilleliste
t
f
d
ø
G
i
i
e
l
å
l
d
e
n
B
,
-
-tasten for å gå til MENU-modus.
r
u
k
n
u
n
s
k
e
Avspilling av spilleliste
1
2
Trykk og hold på A↔B-knappen i Music-modus.
●
Den spillelisten du satte opp, blir vist.
G
d
e
å
n
t
f
i
i
l
e
l
n
●S
p
i
l
å kontrollere det sporet du nå spiller.
●F
M
For å høre på FM-radio.
●F
i
slette eller formatere filer.
l
e
R
r
a
l
å : For
n
d
e
i
o:
: For å
Merk
●
I MENU-modus, ingen input innen 15 sekunder vil annullere MENU-modus.
Merk
36
●
Velg PLAYLIST i File Delete (se “Sletting”) for å oppheve den spillelisten du satte opp..
37
Filhåndtering
Sletting
1
2
3
V
File i
e
Formatering
l
1
g
I
B
,
t
2
r
u
a
k
V
File
e
V
Format i
F
e
l
g
i
i
l
l
g
e
.
s
Merk
38
●
Alle filer blir slettet ved formatering av det innebygde minnet.
●
Vi anbefaler at du utfører formateringen på en PC som har det rette programmet installert, da
formatering i Menu kan ta lang tid.
39
Innstilling av avanserte funksjoner
1
2
Settings
1
2
V
I
S
s
b
e
l
e
t
g
t
i
Valg av avspillingsmåte
n
V
I
P
b
e
l
a
y
-
l
m
r
o
d
g
e
,
u
k
g
,
r
u
k
●
N
o
r
m
a
For å spille alle sporene i rekkefølge en gang.
●R
e
p
e
a
t
o
n
e
: For å gjenta ett spor.
●R
e
p
e
a
t
a
l
l
gjenta alle sporene.
●S
h
u
f
f
l
40
l
:
: For å
e
:
41
Innstilling av EQ-modus
Display
Velg
1
2
Scroll speed
Bruk
,
-tasten og still inn rullehastigheten.
● Innstillingen av rullehastigheten,
som regulerer rullehastigheten til sportitlene, er 0 til 10.
I
●
●
S
R
S
: Du hører 3D stereolyd.
)
(
●
T
B
s
r
u
a
s
Tid
3
V
U
s
i
e
s
l
t
n
g
e
r
i
o
l
n
g
l
●P
l
a
t
i
m
:
spilletiden
●R
e
m
a
t
i
m
y
e
Viser den aktuelle
i
n
e
Merk
er et varemerke for SRS Labs, Inc.
WOW-teknologien er innført på lisens fra SRS Labs, Inc.
● Reguler lydstyrken til et passende nivå, fordi lydstyrken kan øke ved SRS-innstilling.
●
42
●
Denne enheten støtter samplingsfrekvensene 32 kHz, 44,1 kHz eller 48 kHz.
●
SRS-funksjonen er ikke stilt for filer med stemmeopptak.
43
Display
Backlight
[ LCD color ]
●
[ Light Time - Jog ]
Bruk
,
-tasten og still inn
Light-On-tiden.
Innstillingsområdet for Light-On-tiden er 0 til 10 sekunder.
● Hvis du stiller på On, blir lyset stående på hele tiden.
●
Bruk
, -tasten og velg den LCD-fargen du ønsker,
blant 7 farger.
Grønn
N
Fiolett
N Oransje N
Rød
N
Blå
N
●
Lilla
Skyblå N
N Random
[ Light Time - LCD ]
●
Bruk
●
Innstillingsområdet for Light-On-tiden er 0 til 10 sekunder.
,
-tasten og still inn LCD Light-Off-tiden.
●
Hvis du stiller på On, blir lyset stående på hele tiden.
Merk
●
Lampa lyser ikke hvis batteriet er for svakt.
Contrast
●
●
44
Bruk
,
-tasten for å stille inn kontrasten.
Innstillingsområdet for kontrasten, som regulerer
lysstyrken på skjermen, er fra 0 til 10.
45
Power Off Time
Velg P
fofi Settings.
o
w
e
Koding
r
Velg E
i Settings.
Tid
Bruk
,
-tasten og still inn Power-Off-tiden.
● Du kan stille inn tiden mellom 0 og 1 minutt. Hvis du ikke
trykker på noen tast etter at avspillingen er avsluttet, vil
enheten bli slått av automatisk etter den tiden du har stilt inn.
● Hvis du stiller inn tiden 0 sekunder, blir den slått av
automatisk.
●
c
o
d
i
n
g
Bitfrekvens
Bruk
, -tasten, og still inn den bitfrekvensen du ønsker.
● Når du koder musikk inn på en MP3-fil, kan du velge
en av følgende bitfrekvenser: 32 kbps, 48 kbps, 64 kbps, 96
kbps og 128 kbps.
●
AutoSync-tid
Sleep
Bruk
, -tasten og still inn Sleep-tiden.
● 30, 60, 90 og 120 minutter kan velges som innsovingstid,
og enheten blir automatisk slått av etter den tiden du har stilt
inn.
● Stiller du inn OFF, blir ikke strømmen slått av
automatisk.
n
●
Bruk
,
-tasten, og still inn
●
A
u
t
o
S
y
n
c
t
i
d
e
n.
● AutoSync-tiden er en funksjon for oppdeling og lagring av
MP3-filer når det ikke er noe lyd i løpet av en innstilt tid under MP3-koding.
-
Merk
●
46
Auto Sync-funksjonen støtter fra 64 kbps til 128 kbps.
47
WOW-nivå
Velg
Default Volume
Velg
Innstilling av SRS- og TruBass-nivå
Hvis du velger SRS eller TruBass i WOW level, kan du
regulere nivået til SRS og TruBass.
● Bruk
,
-tasten og velg det nivået du ønsker.
● Nivået til SRS og TruBass kan velges
innenfor området 0 til 10.
●
Default vol
Bruk
,
-tasten og still inn standardverdien til
lydstyrken.
● Det er mulig å stille inn standardverdien til lydstyrken
mellom 0 og 25 (MAX).
Hvis du slår på strømmen igjen etter at du har stilt inn en
høyere verdi enn standardverdien, blir musikken spilt med
standard lydstyrke.
● Hvis du slår på strømmen igjen etter at du har stilt inn en
verdi som ikke overstiger standardverdien, blir musikken
spilt med samme lydstyrke som tidligere.
●
WOW Optimum
Hvis du velger WOW Optimum, optimaliseres SRSfunksjonen i henhold til den tilkoplede enheten.
● Bruk
,
-tasten og velg Speaker, Headphone,
Earphone eller Carpack (bilkassettadapter).
●
48
49
MENU-tabell
●
50
Bruk -tasten
for å flytte og velge.
51
Feilsøking
Programvaren virker ikke
●
Knappene virker ikke.
Se de anbefalte PC-spesifikasjonene.
●
●
Kontroller innstillingen av Hold-bryteren.
Ta først ut batteriet, og sett det deretter inn igjen.
yepp virker ikke og LCD-displayet viser ingen ting.
●
●
Kontroller batterikapasiteten
Kontroller at batteriet er satt inn korrekt ( +
yepp er fremdeles slått av.
,
)
–
Musikk blir ikke spilt i PLAY-modus når jeg trykker på
I Stop-modus blir strømmen automatisk slått av etter ti sekunder
(endringer avhengig av innstillinger).
● Kontroller om det er lagret filer i det.
●
knappen
Kontroller om MP3- eller WMA-filer er lagret i det innebygde minnet.
● Kontroller om HOLD-knappen er låst.
Noe er galt med spilletiden som blir vist i Play-modus.
Filer kan ikke lastes ned.
LCD-vinduet er mørkt
●
●
Kontroller om drevet er installert korrekt i datamaskinen.
●
●
Meldingen“VBR SONG” blir vist mens VBR (Variable Bit Rate)-filen blir spilt.
Sjekk kontrasten
Kontroller forbindelsen mellom yepp og datamaskin.
● Kontroller og/eller skift batteri, slå på strømmen til yepp.
● Operativsystemet begrenser antallet filer du kan lagre.
Lagre dine musikkfiler ved å opprette en undermappe.
● Kontroller om minnet er fullt.
●
Bakgrunnslyset virker ikke.
●
52
Kontroller innstillingen av bakgrunnslyset.
53
Spesifikasjoner
Modell
MEMO
YP-T5
Kapasiteten til det innebygde minnet 128 MB(YP-T5 H), 256 MB(YP-T5 V), 512 MB(YP-T5 X)
Spenning
Spilletiden
1,5 V X 1 (alkalisk batteri type AAA/LR03)
kan være opptil 12 timer (alkalisk batteri, MP3 128 kbps, lydstyrke20)
Mål/vekt
23 x 54 x 23 mm / 24 g (uten batteri)
Kapsling
plast/aluminium
Støyforhold
Øretelefoner, utgangseffekt
80 dB med 20 kHz LPF
5 mW (maks. 10 mW)/CH (16 Ω )
Utgangsfrekvensområde
20 Hz~20 kHz
Driftstemperaturområde
-5 ~ +35 °C(23 ~ 95 °F)
FM-frekvens
FM-signal til støyforhold
FM T.H.D
FM brukbar følsomhet
Filstøtte
87,50 ~ 108,00 MHz
45 dB
1%
10 dB
MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)
WMA (48 kbps ~ 192 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)
54
55
Download PDF