Samsung | 700TSN-2 | Samsung 70'' LCD Touch SyncMaster 700TSN-2 LH70TCSMBG/EN Bruksanvisning

SyncMaster 700TSn-2 820TSn-2
LCD Näyttö
Käyttöopas
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Turvallisuusohjeet
Huomautukset
Huomautus
Näitä turvallisuusohjeita on noudatettava turvallisuutesi varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen estämiseksi.
Lue ohjeet huolellisesti ja käytä tuotetta asianmukaisella tavalla.
Vaara / varoitus
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai vahingoittaa laitetta.
Huomautus
Kielletty
Tärkeä lukea ja ymmärtää
Älä pura
Irrota pistoke pistorasiasta
Älä koske
Maadoita sähköiskun välttämiseksi
Virta
Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, aseta tietokone DPM-tilaan.
Jos käytät näytönsäästäjää, aseta se aktiiviseksi näyttötilaksi.
Nämä kuvat on tarkoitettu vain viitteeksi, ja ne eivät sovellu kaikkiin tapauksiin (tai maihin).
Pikavalinta Anti-afterimage Instructions (Ohjeita kuvan palamisen varalta) -kohtaan.
Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai vaurioitunutta tai löystynyttä pistorasiaa.
•
Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.
Älä kosketa virtajohtoa märillä käsillä kun irrotat pistokkeen pistorasiasta tai kun kytket sen pistorasiaan.
•
Tästä saattaa olla seurauksena sähköisku.
Varmista, että kytket virtajohdon maadoitettuun pistorasiaan.
•
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Turvallisuusohjeet
Varmista, että pistoke on kytketty pistorasiaan oikein.
•
Muutoin seurauksena saattaa olla tulipalo.
Älä taivuta pistoketta tavallisesta poikkeavalla tavalla äläkä
aseta sen päälle painavia esineitä.
•
Muutoin seurauksena saattaa olla tulipalo.
Älä kytke useita laitteita samaan pistorasiaan.
•
Muutoin ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
Älä irrota virtajohtoa, kun tuote on käytössä.
•
Tästä voi olla seurauksena laitetta vahingoittava sähköisku.
Laite kytketään irti virtaverkosta vetämällä pistoke pois pistorasiasta, joten pistorasian tulisi olla helposti käytettävissä.
•
Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.
Käytä vain valmistajan toimittamaa alkuperäistä virtajohtoa. Älä
käytä toisen tuotteen virtajohtoa.
•
Tästä saattaa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.
Kytke pistoke sellaiseen pistorasiaan, joka on käden ulottuvilla.
•
Jos laitteeseen tulee jokin vika, sinun täytyy irrottaa virtajohto
pistorasiasta tai katkaista sähköt. Et voi katkaista sähkönsyöttöä täysin painamalla laitteen virtapainiketta.
Asennus
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laite asennetaan johonkin seuraavista paikoista: pölyiset paikat tai paikat, joissa käytetään
kemikaaleja, erittäin kylmät ja kuumat paikat, erittäin kosteat paikat tai
lentokentät ja juna-asemat, joissa laite altistuu jatkuvalle käytölle vuorokauden ympäri.
Jos näin ei tehdä, laite saattaa vaurioitua vakavasti.
Laitteen nostamiseen ja siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi
ihmistä.
•
Muussa tapauksessa laite voi vahingoittua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai laitevaurioita.
Jos tuote sijoitetaan hyllylle tai telineeseen, älä sijoita tuotetta
siten, että laitteen etureuna ylittää alustalevyn etureunan.
•
Laite saattaa muussa tapauksessa pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Turvallisuusohjeet
•
Sijoita laite sopivankokoiseen hyllyyn tai telineeseen.
ÄLÄ ASETA LAITTEEN LÄHELLE KYNTTILÖITÄ, HYTTYSSAVUJA, SAVUKKEITA TAI LÄMMITYSLAITTEITA.
•
Muutoin seurauksena saattaa olla tulipalo.
Pidä lämmityslaitteet mahdollisimman kaukana virtajohdosta tai
tuotteesta.
•
Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.
Älä sijoita laitetta huonosti tuuletettuun tilaan kuten kirjahyllyyn
tai kaappiin.
•
Muutoin laitteen sisäisen lämpötilan kohoaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.
Kun lasket tuotetta alas, tee se varovasti.
•
Laitteen näyttöruutu saattaa vaurioitua.
Älä laske laitetta etuosa edellä lattialle.
•
Laitteen näyttöruutu saattaa vaurioitua.
Anna seinätelineen kiinnitys valtuutetun asennusliikkeen tehtäväksi.
•
Laite saattaa muussa tapauksessa pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
•
Varmista, että kiinnitettävä seinäteline on hyväksytty laitteen
kanssa käytettäväksi.
Asenna laite hyvin tuuletettuun tilaan. Asenna laite siten, että
laitteen ja seinän väliin jää yli 4 tuumaa (10 cm) rako.
•
Muutoin laitteen sisäisen lämpötilan kohoaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.
Säilytä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
•
Muoveilla leikkiviä lapsia uhkaa tukehtumisen vaara.
Jos näytön korkeus on säädettävissä ja lasket jalustaa, älä aseta näytön päälle mitään esineitä äläkä nojaa näyttöön laskemisen
aikana.
•
Laite voi vaurioitua ja kantajalle voi aiheutua vammoja.
Puhdistaminen
Kun puhdistat TFT-LCD-näytön runkoa tai pintaa, käytä pyyhkimiseen
kevyesti kostutettua, pehmeää kangasta.
Turvallisuusohjeet
Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan tuotteen pinnalle.
•
Tuotteen pintarakenne ja -väri voivat vaurioitua ja näytön pinta
voi irrota.
Pistokkeen ja pistorasian puhdistukseen tulee käyttää kuivaa
kangasta.
•
Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla tulipalo.
Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
•
Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla sähköisku tai
tulipalo.
Kytke pistoke irti pistorasiasta ja puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla.
•
(Älä käytä kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia,
ohennusainetta, hyönteismyrkkyä, voitelu- tai puhdistusaineita.) Ne saattavat vaikuttaa laitteen pintarakenteeseen ja liuottaa tuotteen merkintätarrat irti.
Puhdista tuote vain pehmeällä kankaalla, sillä tuotteen ulkopinta naarmuuntuu helposti.
Älä ruiskuta vettä suoraan laitteen päälle, kun puhdistat laitteen.
•
Varmista, että laite ei ole märkä, ja ettei sen sisälle pääse vettä.
•
Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku, tulipalo tai toimintahäiriö.
Muut
Korkeajännitelaite. Älä pura, korjaa tai muuta laitetta itse.
•
Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo. Ota yhteys huoltoon, kun laite vaatii huoltoa.
Jos laitteesta tulee savua, epätavallisia ääniä tai outoa hajua,
kytke laite välittömästi pois päältä, irrota virtajohto pistorasiasta ja
ota yhteyttä huoltoon.
•
Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.
Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai tiloihin, joissa se voi joutua
kosketuksiin kosteuden, pölyn, savun tai veden kanssa.
•
Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.
Jos laite on pudonnut maahan tai sen kotelo on rikkoutunut,
kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Turvallisuusohjeet
•
Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.
Älä kosketa laitteen virtajohtoa tai antenninjohtoa ukonilmalla.
•
Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.
Älä yritä siirtää näyttöä vetämällä vain virtajohdosta tai signaalikaapelista.
•
Laite voi kaatua ja vaurioitua tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, jos virtajohto vaurioituu.
Älä nosta tai liikuta laitetta etu- tai sivusuunnassa, jos pidät
kiinni vain laitteen virtajohdosta tai signaalikaapeleista.
•
Laite voi kaatua ja vaurioitua tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, jos virtajohto vaurioituu.
Varmista, ettei pöytä tai verho ole laitteen tuuletusaukon edessä.
•
Muutoin laitteen sisäisen lämpötilan kohoaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.
Älä aseta laitteen päälle vettä sisältäviä astioita, esim. maljakoita, kukkaruukkuja, lääkkeitä tai metalliesineitä.
•
Jos laitteen sisään pääsee vettä tai vieraita aineita, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon.
•
Tästä voi olla seurauksena toimintahäiriö, sähköisku tai tulipalo.
Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä räjähtäviä ruiskepulloja tai
syttyviä materiaaleja.
•
Tästä voi aiheutua räjähdys tai tulipalo.
Älä työnnä laitteeseen (esim. ilmanvaihtoaukkojen tai sisään-/
ulostuloliittimien kautta) metalliesineitä, kuten puikkoja, kolikkoja,
neuloja ja terästä tai syttyvää materiaalia, kuten paperia tai tulitikkuja.
•
Jos laitteen sisään pääsee vettä tai vieraita aineita, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon.
•
Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.
Näytölle voi ilmestyä jälkikuva tai tahra pysäytetyn kuvan pitkittyneen katselun seurauksena.
•
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kytke laite lepotilaan tai
käytä liikkuvaa näytönsäästäjää.
Valitse laitteelle sopiva resoluutio ja taajuus.
•
Näkösi saattaa muussa tapauksessa vaurioitua.
Turvallisuusohjeet
Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.
•
Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
Älä istu liian lähellä laitetta, jotta silmäsi eivät rasitu.
Pidä vähintään viiden (5) minuutin tauko, kun olet käyttänyt
näyttöä yhden (1) tunnin ajan.
Tämä vähentää silmiesi väsymistä.
Älä sijoita näyttöä epätasaiselle alustalle, kuten kaltevalle telineelle tai tärinäalttiisiin paikkoihin.
•
Muussa tapauksessa laite voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai laitevaurioita.
•
Jos käytät laitetta tärinäalttiissa paikassa, laite voi vaurioitua
ja aiheuttaa tulipalon.
Kytke virta pois päältä ja irrota kaikki laitteeseen kytketyt kaapelit sekä virtajohto pistokkeesta ennen kuin liikutat laitetta.
•
Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla sähköisku tai
tulipalo.
Valvo, etteivät lapset roiku laitteessa tai kiipeä laitteen päälle.
•
Laite voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuoleman.
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et käytä laitetta pitkään aikaan.
•
Laite saattaa muussa tapauksessa ylikuumentua, aiheuttaa
tulipalon, sähköiskun tai sähkövuodon.
Älä aseta laitteen päälle painavia esineitä tai leluja, makeisia ja
vastaavia esineitä, jotka voivat houkutella lapsia kiipeämään laitteen päälle.
•
Jos lapset kiipeävät laitteen päälle, he saattavat roikkua laitteesta, jolloin laite voi pudota aiheuttaen vammautumisen tai
kuoleman.
Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen paristoa suuhunsa,
kun vaihdat pariston. Laita patteri paikkaan, jossa se ei ole lasten
ulottuvilla.
•
Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos lapsella on ollut paristo suussa.
Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat sen paikalleen
navat oikein päin (+, -).
•
Väärinpäin asennettu paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa
tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa laitetta
vaurioittavaa nestettä.
Turvallisuusohjeet
Käytä ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Älä
käytä uutta ja käytettyä paristoa samanaikaisesti.
•
Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa
tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa tuotetta
vaurioittavaa nestettä.
Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi, niitä ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana. Kuluttaja on
velvollinen toimittamaan käytetyt paristot kierrätettäviksi.
•
Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen paristonkeräyspisteeseen tai liikkeeseen, jossa myydään samantyyppisiä paristoja.
Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai lämpölähteen,
esim. takan tai lämmittimen, viereen.
•
Tämä voi lyhentää tuotteen käyttöikää ja aiheuttaa tulipalon.
Älä pudota laitteen päälle mitään esineitä; laitteeseen ei myöskään saa kohdistua iskuja.
•
Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.
Älä sijoita laitetta ilmankostuttimen lähelle.
•
Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.
Jos huoneessa on kaasuvuoto, älä koske laitetta tai pistoketta;
tuuleta huone heti.
•
Mahdollinen kipinä saattaa aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Jos laite on pitkään päällä, sen näyttö kuumenee. Älä kosketa
näyttöä.
Säilytä pienet lisävarusteet poissa lasten ulottuvilta.
Säädä laitteen kallistuskulma ja korkeus varovaisuutta noudattaen.
•
Käsi tai sormet voivat jäädä laitetta liikutettaessa puristuksiin
aiheuttaen henkilövahinkoja.
•
Jos laitetta kallistetaan liikaa taaksepäin, se saattaa kaatua ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä sijoita laitetta matalalle lasten helposti ulottuvilla olevaan
paikkaan.
•
Laite saattaa muussa tapauksessa pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Turvallisuusohjeet
•
Asenna laite tasaiselle ja vakaalle tasolle, sillä laitteen etuosa
on painava.
Älä aseta laitteen päälle mitään raskaita esineitä.
•
Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai laitevaurioita.
Sähköasennusopas
•
Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä tarkoin. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla kuolema, vakava loukkaantuminen
tai tulipalo.
Sähköasennusopas
•
Ennen tuotteen asentamista, tarkasta asennuspisteelle asetettavat sähkövaatimukset.
Jos haluat asentaa tuotteen sähköympäristöön (sähköjohto, pistorasia, sulake tms.), jonka jännite-/tehokapasiteetti on alhaisempi kuin laitteen käyttämä jännite/tehonkulutus, asenna erillinen verkkomuuntaja taulukon
"Jatkuvat kapasiteetit" mukaisesti.
Kuluttajan tulee maksaa tästä .
•
Varmista, että tuote kytketään erilliseen pistorasiaan. Älä käytä haaroitusjohtoa.
Jos sinun on käytettävä haaroitusjohtoa, katso taulukkoa "Jatkuvat kapasiteetit" ja käytä sellaista jakorasiaa, joka ylittää kaikkien siihen kytkettyjen
laitteiden yhteenlasketun virrankulutuksen.
•
Käytettäessä erillistä virran jatkojohtoa, käytä korkeaa virtaa kestävää virtajohtoa.
Käytä virtajohtoa, jonka sallittu virta on 12,5 A tai suurempi.
Jatkuva virtapistokkeen/johdon/liittimen virta
•
Käytä virtajohtoa, jonka virrankesto on 12,5 A tai suurempi.
Huomautus
•
Katso lisätietoja johdon turvallisuusominaisuuksista.
•
UL-luokitus – Käytä vähintään 14 AWG kaapelia .
•
KS-luokitus – Käytä vähintään 20 SQ kaapelia .
•
IEC-luokitus – Käytä vähintään 2,5 SQ kaapelia .
Johdanto
Pakkauksen sisältö
Huomautus
Varmista, että LCD-näytön mukana toimitetaan seuraavat osat.
Jos osia puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään jos haluat ostaa lisävarusteita.
Pakkauksen sisällön tarkistaminen
Irrota pakkauksen lukko yllä olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.
Nosta pakkausta pitämällä Tarkista pakkauksen sisälkiinni sen molemmilla puotö.
lilla olevista urista.
Poista vaahtomuovi ja
muovikuori.
Huomautus
•
Kun olet purkanut pakkauksen, muista tarkistaa sen sisältö.
•
Säilytä pakkauslaatikko tallessa siltä varalta, että sinun täytyy siirtää laitetta myöhemmin.
•
Jos osia puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
•
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, jos haluat ostaa lisävarusteita.
Pakkauksen avaaminen
Johdanto
LCD-näyttö
Oppaat
Pika-asetusopas
Takuukortti
Käyttöopas
(Ei saatavilla kaikilla alueilla)
MagicInfo -ohjelmistoCD-levy
Kaapelit
Virtajohto
D-Sub-kaapeli
Kaukosäädin
Paristot (AAA X 2)
(BP59-00138A)
(Ei saatavilla kaikilla alueilla)
Muut
Erikseen myytävät
RGB-BNC-kaapeli
Seinäteline
DVI-kaapeli
LAN-kaapeli
Johdanto
LCD-näyttö
Etupaneeli
MENU-painike [MENU]
Avaa kuvaruutuvalikon ja poistuu valikosta. Painikkeella voit myös sulkea
kuvaruutuvalikon tai palata edelliseen valikkoon.
Navigointipainikkeet (ylös/alas)
Siirtyy toimintojen välillä pystysuunnassa tai muuttaa valitun toiminnon arvoa.
Säätöpainikkeet (vasen/oikea-painikkeet) / Äänenvoimakkuusnäppäimet
Siirtyy toimintojen välillä vaakasuunnassa tai muuttaa valitun toiminnon
arvoa. Kun OSD ei ole näkyvissä, muuta äänenvoimakkuutta painamalla
painiketta.
ENTER-painike [ENTER]
Ottaa käyttöön korostetun valikkovaihtoehdon.
SOURCE-painike [SOURCE]
Siirtyy PC-tilasta Video-tilaan. Valitse se kuvalähde, johon ulkoinen laite
on kytketty.
[PC] → [DVI] → [AV] → [Component] → [HDMI] → [MagicInfo]
PIP-painike
Paina PIP-painiketta ottaaksesi PIP-näytön käyttöön tai pois käytöstä.
•
PC : DVI / AV / HDMI
•
DVI / AV : PC
•
Component : PC
•
HDMI : PC
Virtapainike [
]
Johdanto
Tällä painikkeella voit kytkeä ja katkaista LCD-näytön virran.
Brightness sensori (lisävaruste)
Tunnistaa automaattisesti huoneen kirkkauden ja säätää näytön kirkkauden sopivaksi.
Huomautus
Tämä toiminto on käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on automaattinen kirkkaustunnistin.
Virran ilmaisinvalo
Vilkkuva vihreä valo osoittaa laitteen olevan virransäästötilassa
Huomautus
Katso lisätietoja virransäästötoiminnoista käyttöoppaan kohdasta Virransäästäjä. Voit säästää sähköä katkaisemalla LCD-näytön virran, kun näyttöä ei tarvita tai käytetä pitkään aikaan.
Kaukosäätimen vastaanottosensori
Suuntaa kaukosäädin LCD-näytön tähän kohtaan.
Takapaneeli
Huomautus
Saat tarkempia tietoja kaapelien kytkemisestä Asetukset-kohdan osiosta "Kaapelien liittäminen". LCD-näytön takaosan kokoonpano saattaa vaihdella jonkin verran näytön mallista
riippuen.
POWER
Virtajohto kytketään LCD-näyttöön ja pistorasiaan.
POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]
Kytkee LCD-näytön päälle/pois päältä.
Johdanto
RS232C OUT/IN (RS232C-sarjaportti)
MDC (Multiple Display Control) -ohjelmaportti
lo))
RGB/COMPONENT IN(PC-liitäntä (tu-
•
Käytä D-liitinkaapelia (15-nastainen D-liitin) - PC-tila (analoginen PC-liitäntä)
•
Kytke näytön RGB/COMPONENT INportti ulkoisen laitteen KOMPONENTTIliitäntään D-Sub/komponentti-kaapelilla.
•
Kytke näytön RGB/COMPONENT INportti tietokoneen BNC-porttiin D-Sub/
BNC-kaapelilla.
DVI IN (PC video -liitäntä)
Käytä DVI-kaapelia (DVI-D-DVI-D) - DVI-tila
(digitaalinen PC-liitäntä)
DVI / RGB / HDMI AUDIO IN (PC/DVI/
audioliitäntä (tulo))
AV/COMPONENT AUDIO IN [R - AUDIO- L]
Kytke DVD-laitteen, videonauhurin (DVD-/
digisovittimen) liitin LCD-näytön [ R - AUDIO
- L ]-liittimeen.
DVI OUT
•
Kytke näyttö toiseen näyttöön DVI-kaapelilla.
•
Kytke näytön DVI OUT-portti toisen näytön HDMI IN-porttiin DVI-HDMI-kaapelilla.
•
DVI-, HDMI- ja verkkosignaalit, jotka lähetetään DVI OUT-portin kautta, esitetään toisella näytöllä, jossa on DVI IN portti.
Johdanto
Huomautus
Enintään 6 Full HD- tai 10 HD-näytöt voidaan
kytkeä (voi vaihdella laitteen mukaan).
AV IN [VIDEO]
Yhdistä näytön [ VIDEO ]-liitin ulkoisen laitteen videolähdön liittimeen VIDEO-kaapelilla.
AUDIO OUT
Kuulokkeiden / ulkoisen kaiuttimen lähtöliitäntä.
HDMI IN
Kytke HDMI-kaapeli LCD-näytön takana olevaan HDMI-liitäntään ja digitaalisen laitteen
HDMI-liitäntään.
Vain HDMI 1.0 -kaapeli on tuettuna.
INTERNAL / EXTERNAL -kytkin
Voit valita kosketusnäytön tilan. Kun kytkin
on vasemmalla, kosketusnäyttötoiminto on
MagicInfo-tilassa. Kun kytkin on oikealla,
kosketusnäyttötoiminto on PC-tilassa.
Huomautus
Jos kosketusnäyttötoimintoa käytetään PCtilassa, kosketusnäyttöohjelma tulee asentaa tietokoneelle ja tuote tulee liittää tietokoneen USB-liitäntään.
Kun virta on pois päältä, voit vaihtaa kosketusnäyttöä ohjaavan kytkimen asentoa.
USB-liitäntä
Jos kosketusnäyttötoimintoa käytetään PCtilassa, tuote liitetään tietokoneen USB-liitäntään.
Johdanto
RGB OUT
LAN (lähiverkkoliitäntä)
USB1,USB2 (USB-liitäntä)
Yhteensopiva näppäimistön, hiiren ja massamuistilaitteiden kanssa.
Huomautus
Saat lisätietoja kaapelien kytkemisestä kohdasta Kaapelien liittäminen.
Kaukosäädin
Huomautus
Kaukosäätimen toimintaan saattaa vaikuttaa LCD-näytön lähistöllä käytössä oleva televisio
tai muu elektroninen laite, jonka käyttämä taajuus voi aiheuttaa virheitä.
POWER
OFF
Numeropainikkeet
DEL
/ GUIDE-painike
+ VOL SOURCE
D.MENU
TOOLS
Ylös/alas/vasemmalle/oikealle -painikkeet
INFO
VÄRIPAINIKKEET
TTX/MIX
MTS/DUAL
ENTER/PRE-CH
MUTE
CH/P
TV
MENU
RETURN
EXIT
MagicInfo
Johdanto
1.
POWER
Kytkee näytön päälle.
2.
OFF
Kytkee näytön pois päältä.
3. Numeropainikkeet
4. DEL
nike
/ GUIDE-pai-
Painamalla tätä voit vaihtaa kanavaa.
"-"-painikkeella voit valita digitaaliset kanavat.
Sähköinen ohjelmaopas (EPG).
-Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.
5. + VOL -
Säätää äänenvoimakkuutta.
6.
Painiketta painamalla
SOURCE.
SOURCE
voidaan
vaihtaa
tulosignaalin
On mahdollista vaihtaa SOURCE vain sillä hetkellä LCDnäyttöön kytkettyjen ulkoisten laitteiden kesken.
7.
D.MENU
DTV-valikkonäyttö
-Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.
8. TOOLS
Käytä tätä usein käytettyjen toimintojen pikavalintaan.
-Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.
9. Ylös/alas/vasemmalle/oikealle -painikkeet
Siirtyy toimintojen välillä vaakasuunnassa, pystysuunnassa
tai muuttaa valitun toiminnon arvoa.
10.
INFO
Nykyinen kuvatieto näytetään näytön vasemmassa yläreunassa.
11.VÄRIPAINIKKEET
Paina, kun haluat lisätä tai poistaa kanavia tai tallentaa niitä
"Channel List" -valikon suosikkikanavalistaan.
-Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.
12.
TTX/MIX
Televisiokanavat lähettävät kirjallisia tietopalveluja tekstitelevision kautta.
- Teksti-TV:n painikkeet
-Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.
13. MTS/DUAL
MTSVoit valita MTS-tilan (monikanava-TV-stereo).
FM Stereo
Äänityyppi
MTS/S_Tila
Oletusasetus
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Manuaalinen
vaihto
SAP
Mono ↔ SAP
Mono
DUALSTEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll ja MONO/NICAM
MONO/NICAM STEREO -tiloja voidaan käyttää lähetysta-
Johdanto
vasta riippuen painamalla kaukosäätimen DUAL-painiketta
televisiota katsellessa.
-Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.
ENTER/PRE-CH
14.
Tällä painikkeella voit palata suoraan edelliseen kanavaan.
-Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.
15.
MUTE
Keskeyttää (mykistää) äänentoiston tilapäisesti. Tämä näkyy ruudun vasemmassa alakulmassa. Ääni kuuluu jälleen,
jos painat MUTE- tai - VOL + -painiketta mykistystilassa.
16.
CH/P
Valitsee TV-kanavat TV-tilassa.
-Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.
17. TV
Valitsee televisiotilan suoraan.
-Toiminto ei ole käytössä tässä LCD-näytössä.
18.
MENU
Avaa kuvaruutuvalikon ja poistuu valikosta tai sulkee säätövalikon.
19.
RETURN
Palaa edelliseen valikkoon.
20.
EXIT
Sulkee kuvaruutuvalikon.
21. MagicInfo
Mekaaninen sijoittelu (700TSn-2)
Mekaaninen sijoittelu
MagicInfo -pikakäynnistysnäppäin.
Johdanto
LCD-näyttöpää
VESA-telineen asennus
•
Kun asennat VESA-telinettä, pidä huolta siitä, että noudatat kansainvälisiä VESA-standardeja.
•
VESA-telineen ostoon ja asentamiseen liittyvää tietoa: Tee tilaus lähimmälle SAMSUNGjälleenmyyjälle. Tilauksen tehtyäsi asennusmekaanikot tulevat luoksesi asentamaan telineen.
•
LCD-näytön siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä
•
SAMSUNG ei vastaa tuotteelle aiheutuneista vahingoista tai henkilövahingoista, jos asiakas on itse yrittänyt asentaa tuotteen.
Johdanto
Mitat
Huomautus
Kiinnitä teline seinään ainoastaan koneruuveilla, jotka ovat halkaisijaltaan 6 mm ja pituudeltaan 8-12 mm.
Seinätelineen asennus
•
Pyydä apua asentajalta, kun haluat asentaa seinätelineen.
•
SAMSUNG Electronics ei ole vastuussa mistään tuotteelle aiheutuneista vahingoista tai
henkilövahingoista, jos asiakas asentaa tuotteen itse.
•
Tämä tuote on tarkoitettu sementtiseinälle asentamista varten. Tuote ei välttämättä pysy
paikoillaan laasti- tai puupinnalle asennettuna.
Komponentit
Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettuja osia ja lisävarusteita.
Seinäteline (1)
Sarana (vasen 1, Muovipi- Ruuvi
oikea 1)
dike (4) (A)(11)
Ruuvi
(B)(4)
Ruuvitulppa
(11)
Johdanto
Seinätelineen asennus
Huomautus
Saranoita on kaksi (vasen ja oikea). Käytä oikeaa saranaa oikealle puolelle ja vasenta vasemmalle.
1.
Aseta ja kiristä lukkoruuvi kääntämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan.
Kun olet valmis, kiinnitä seinäteline seinään.
Saranoita on kaksi (vasen ja oikea). Käytä oikeaa saranaa oikealle puolelle ja vasenta
vasemmalle.
2.
A.
Lukkoruuvi
B.
Seinäteline
C.
Sarana (vasen)
D.
Sarana (oikea)
Tarkista ennen seinän poraamista, että tuotteen takana olevien kiinnitysreikien etäisyys
on oikea.
Jos etäisyys on liian lyhyt tai pitkä, säädä etäisyyttä löysäämällä seinätelineen kaikkien
neljän ruuvin tai joidenkin ruuvien kiinnitystä.
Johdanto
A.
3.
Kiinnitysreikien välinen etäisyys
Katso asennuskaaviota ja merkitse porauskohdat seinään. Käytä 5,0 mm terää ja poraa
yli 35 mm syvät reiät. Kiinnitä reikiin ruuvitulpat. Aseta seinätelineen ja saranoiden reiät
porausreikien kohdalle ja kiristä kaikki 11 ruuvia (A) paikoilleen.
Tuotteen kiinnittäminen seinätelineeseen
Tuotteen muoto saattaa vaihdella mallista riippuen. (Muovipidikkeen ja ruuvin asennus on
samanlainen)
1.
Poista kaikki neljä ruuvia tuotteen takaosasta.
Johdanto
2.
Asenna B-ruuvi muovipidikkeeseen.
Huomautus
•
Kiinnitä tuote seinätelineeseen ja varmista, että se on kunnolla kiinni sekä oikeanettä vasemmanpuoleisessa muovipidikkeessä.
•
Ole varovainen, kun asennat tuotetta telineeseen, sillä sormet saattavat jäädä kiinni
reikiin.
•
Varmista, että seinäteline on lujasti kiinni seinässä, jotta tuote pysyisi paikoillaan
asennuksen jälkeen.
3.
Kiristä kohdassa 2 käytetyt neljä ruuvia (muovipidike ja B-ruuvi) tuotteen takana oleviin
reikiin.
4.
Poista varmistussokka (3) ja kiinnitä tuotteen kaikki neljä pidikettä niille tarkoitettuihin
reikiin (1) kiinnitystelineessä. Aseta tämän jälkeen tuote (2) lujasti kiinni telineeseen.
Muista laittaa varmistussokat (3) takaisin paikoilleen ja kiristää ne niin, että tuote pysyy
lujasti kiinni telineessä.
Johdanto
A.
LCD-näyttö
B.
Seinäteline
C.
Seinä
Seinätelineen kulman säätäminen
Säädä telineen kulma asentoon -2˚C ennen kuin asennat sen seinään.
1.
Kiinnitä tuote seinätelineeseen.
2.
Pitele tuotetta yläreunasta keskeltä ja työnnä sitä eteenpäin (nuolen suuntaan), kun
säädät kulmaa.
Huomautus
Voit kallistaa telinettä -2˚C - 15˚C kulmassa.
Kun säädät näytön kallistusta, tee se yläreunasta keskeltä. Älä käytä näytön vasenta tai oikeaa sivua.
Johdanto
Mekaaninen sijoittelu (820TSn-2)
Mekaaninen sijoittelu
LCD-näyttöpää
VESA-telineen asennus
•
Kun asennat VESA-telinettä, pidä huolta siitä, että noudatat kansainvälisiä VESA-standardeja.
Johdanto
•
VESA-telineen ostoon ja asentamiseen liittyvää tietoa: Tee tilaus lähimmälle SAMSUNGjälleenmyyjälle. Tilauksen tehtyäsi asennusmekaanikot tulevat luoksesi asentamaan telineen.
•
LCD-näytön siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä
•
SAMSUNG ei vastaa tuotteelle aiheutuneista vahingoista tai henkilövahingoista, jos asiakas on itse yrittänyt asentaa tuotteen.
Mitat
Huomautus
Kiinnitä teline seinään ainoastaan koneruuveilla, jotka ovat halkaisijaltaan 6 mm ja pituudeltaan 8-12 mm.
Seinätelineen asennus
•
Pyydä apua asentajalta, kun haluat asentaa seinätelineen.
•
SAMSUNG Electronics ei ole vastuussa mistään tuotteelle aiheutuneista vahingoista tai
henkilövahingoista, jos asiakas asentaa tuotteen itse.
•
Tämä tuote on tarkoitettu sementtiseinälle asentamista varten. Tuote ei välttämättä pysy
paikoillaan laasti- tai puupinnalle asennettuna.
Komponentit
Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettuja osia ja lisävarusteita.
Johdanto
Seinäteline (1)
Sarana (vasen 1, Muovipi- Ruuvi
oikea 1)
dike (4) (A)(11)
Ruuvi
(B)(4)
Ruuvitulppa
(11)
Seinätelineen asennus
Huomautus
Saranoita on kaksi (vasen ja oikea). Käytä oikeaa saranaa oikealle puolelle ja vasenta vasemmalle.
1.
Aseta ja kiristä lukkoruuvi kääntämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan.
Kun olet valmis, kiinnitä seinäteline seinään.
Saranoita on kaksi (vasen ja oikea). Käytä oikeaa saranaa oikealle puolelle ja vasenta
vasemmalle.
2.
A.
Lukkoruuvi
B.
Seinäteline
C.
Sarana (vasen)
D.
Sarana (oikea)
Tarkista ennen seinän poraamista, että tuotteen takana olevien kiinnitysreikien etäisyys
on oikea.
Jos etäisyys on liian lyhyt tai pitkä, säädä etäisyyttä löysäämällä seinätelineen kaikkien
neljän ruuvin tai joidenkin ruuvien kiinnitystä.
Johdanto
A.
3.
Kiinnitysreikien välinen etäisyys
Katso asennuskaaviota ja merkitse porauskohdat seinään. Käytä 5,0 mm terää ja poraa
yli 35 mm syvät reiät. Kiinnitä reikiin ruuvitulpat. Aseta seinätelineen ja saranoiden reiät
porausreikien kohdalle ja kiristä kaikki 11 ruuvia (A) paikoilleen.
Tuotteen kiinnittäminen seinätelineeseen
Tuotteen muoto saattaa vaihdella mallista riippuen. (Muovipidikkeen ja ruuvin asennus on
samanlainen)
1.
Poista kaikki neljä ruuvia tuotteen takaosasta.
Johdanto
2.
Asenna B-ruuvi muovipidikkeeseen.
Huomautus
•
Kiinnitä tuote seinätelineeseen ja varmista, että se on kunnolla kiinni sekä oikeanettä vasemmanpuoleisessa muovipidikkeessä.
•
Ole varovainen, kun asennat tuotetta telineeseen, sillä sormet saattavat jäädä kiinni
reikiin.
•
Varmista, että seinäteline on lujasti kiinni seinässä, jotta tuote pysyisi paikoillaan
asennuksen jälkeen.
3.
Kiristä kohdassa 2 käytetyt neljä ruuvia (muovipidike ja B-ruuvi) tuotteen takana oleviin
reikiin.
4.
Poista varmistussokka (3) ja kiinnitä tuotteen kaikki neljä pidikettä niille tarkoitettuihin
reikiin (1) kiinnitystelineessä. Aseta tämän jälkeen tuote (2) lujasti kiinni telineeseen.
Muista laittaa varmistussokat (3) takaisin paikoilleen ja kiristää ne niin, että tuote pysyy
lujasti kiinni telineessä.
Johdanto
A.
LCD-näyttö
B.
Seinäteline
C.
Seinä
Seinätelineen kulman säätäminen
Säädä telineen kulma asentoon -2˚C ennen kuin asennat sen seinään.
1.
Kiinnitä tuote seinätelineeseen.
2.
Pitele tuotetta yläreunasta keskeltä ja työnnä sitä eteenpäin (nuolen suuntaan), kun
säädät kulmaa.
Huomautus
Voit kallistaa telinettä -2˚C - 15˚C kulmassa.
Kun säädät näytön kallistusta, tee se yläreunasta keskeltä. Älä käytä näytön vasenta tai oikeaa sivua.
Liitännät
Tietokoneen kytkeminen
Tietokoneen voi kytkeä näyttöön useilla tavoilla. Valitse yksi seuraavista
vaihtoehdoista.
Videokortin liittäminen (analogisen) D-liittimen avulla.
•
Kytke D-liitinkaapeli LCD-näytön takana olevaan 15-nastaiseen RGB/
COMPONENT IN -liittimeen ja tietokoneen 15-nastaiseen D-liitäntään.
Digitaalisen DVI-liittimen käyttö videokortin kanssa.
•
Kytke DVI-kaapeli LCD-näytön takana olevaan DVI IN‑liittimeen ja tietokoneen DVI-liittimeen.
Liitännät
Videokortin HDMI (digitaalisen) -lähdön käyttäminen.
•
Kytke näytön HDMI IN-portti tietokoneen HDMI-porttiin HDMI-kaapelilla.
Huomautus
Jos HDMI-kaapeli kytketään tietokoneeseen, varmista, että valitset
HDMI-valinnan sekä Source List - että Edit Name -kohdissa, ennen kuin
valitset PC- tai DVI-laitteen, jotta tietokoneen kuva ja ääni toistuvat. Huomaa, että ääni on käytettävissä vain, jos kytkennässä käytetään vaihtoehtoa
.
Kytke LCD-näytön audiokaapeli toisen LCD-näytön takana olevaan audioliittimeen.
Kytke LCD-näytön virtajohto sen takana olevaan virtaliittimeen. Kytke virta
päälle virtakytkimestä.
Huomautus
•
Kytke virta sekä tietokoneeseen että LCD-näyttöön.
•
Ota yhteys paikalliseen SAMSUNG Electronics -huoltoliikkeeseen, jos haluat ostaa lisävarusteita.
Kytkeminen muihin laitteisiin
•
LCD-näyttöön voi kytkeä sellaisia AV-tulolla varustettuja laitteita kuten DVD-laitteet, videonauhurit, videokamerat ja tietokone. Katso lisätietoa laitteiden, joissa AV-tulo, kytkemisestä luvun LCD-näytön säätäminen kohdasta Käyttäjän hallintalaitteet.
Liitännät
•
LCD-näytön takaosan kokoonpano saattaa vaihdella jonkin verran näytön mallista riippuen.
AV-laitteiden kytkeminen
1.
Kytke DVD-soittimen, videonauhurin tai digiboksin video- ja [R-AUDIO-L]-portit LCDnäytön video- ja [R-AUDIO-L]-portteihin.
2.
Aseta sitten DVD-laitteeseen, videonauhuriin tai videokameraan DVD-levy tai kasetti ja
käynnistä laite.
3.
Valitse AV käyttämällä SOURCE -painiketta.
Kytkeminen videokameraan
1.
Paikanna videokamerasi AV-lähtöliitäntä. Tavallisesti liitäntä löytyy joko kameran sivulta
tai takaa. Kytke äänikaapelit videokameran AUDIO OUTPUT -lähtöihin ja LCD-näytön
AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L] -tuloihin.
2.
Kytke videokaapeli videokameran VIDEO OUTPUT ‑lähtöön ja LCD-näytön AV IN [VIDEO] -tuloon.
3.
Liitä videokamera valitsemalla AV LCD-näytön etuosassa tai kaukosäätimessä olevalla
Source-painikkeella.
4.
Käynnistä tämän jälkeen videokamera, jossa on kasetti sisällä.
Liitännät
Huomautus
Ohessa näkyvän kaltaiset AV-kaapelit tulevat tavallisesti videokameran mukana. (Jollei sinulla ole näitä kaapeleita, hanki ne elektroniikkaliikkeestä.) Jos videokamerasi on stereokamera, sinun täytyy yhdistää kahdet kaapelit.
Yhdistäminen DVI-kaapelilla
1.
Yhdistä LCD-näytön DVI OUT-portti toisen monitorin tuloporttiin DVI-kaapelilla.
2.
Yhdistä LCD-näytön AUDIO OUT-portti toisen monitorin äänen tuloporttiin stereokaapelilla.
3.
Valitse DVI käyttäen LCD-näytön etuosan tai kaukosäätimen SOURCE-painiketta.
Huomautus
DVI OUT ei tue HDCP:ta.
Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
1.
Kytke ulkoiset syöttölaitteet, esimerkiksi Blu-Ray- tai DVD-soitin, LCD-näytön HDMI INliittimeen HDMI-kaapelilla.
2.
Valitse HDMI käyttäen LCD-näytön etuosan tai kaukosäätimen SOURCE-painiketta.
Liitännät
Huomautus
HDMI-tilassa vain PCM-äänimuoto on tuettuna.
Yhdistäminen DVI-HDMI-kaapelilla
1.
Yhdistä digitaalisen toistolaitteen DVI-lähtöliitäntä LCD-näytön HDMI IN -liittimeen DVIHDMI-kaapelilla.
2.
Kytke RCA-stereokaapelin (tietokoneelle) punainen ja valkoinen liitin digitaalilaitteen samanvärisiin äänilähtöliittimiin ja kytke kaapelin toinen pää LCD-näytön DVI / RGB / HDMI
AUDIO IN -liittimeen.
3.
Valitse HDMI käyttäen LCD-näytön etuosan tai kaukosäätimen SOURCE-painiketta.
Kytkeminen äänentoistolaitteistoon
1.
Kytke äänikaapelit äänentoistolaitteiston AUX L, R -liittimien ja LCD-näytön AUDIO OUT
-liittimien välille.
Liitännät
Kosketusnäytön USB-keskittimen kytkeminen
Huomautus
Jos kosketusnäyttötoimintoa käytetään MagicInfo-tilassa, siirrä kytkin vasempaan reunaan.
Jos kosketusnäyttötoimintoa käytetään PC-tilassa, kytke tietokoneen USB-portti tuotteeseen
USB-kaapelilla ja siirrä kytkin oikeaan reunaan.
LAN-kaapelin kytkeminen
Kytke LAN-kaapeli.
USB-laitteen kytkeminen
Liitännät
Voit liittää näyttöön USB-laitteita, esimerkiksi hiiren tai näppäimistön.
Ohjelmiston käyttö
Näytönohjain
Huomautus
Kun käyttöjärjestelmä pyytää asentamaan näytönohjainohjelmiston, aseta
näytön mukana toimitettu CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. Ohjaimen asennus vaihtelee hieman käyttöjärjestelmästä riippuen. Noudata tietokoneesi
käyttöjärjestelmän mukaisia ohjeita.
Alusta tyhjä levyke ja lataa ohjainohjelmiston tiedosto oheiselta Internet-sivustolta.
Internet-sivusto :
http://www.samsung.com/
Näytönohjaimen asentaminen (automaattisesti)
1.
Aseta CD-levy CD-ROM-asemaan.
2.
Napsauta "Windows".
3.
Valitse näyttösi malli malliluettelosta ja napsauta sitten "OK" -painiketta.
4.
Jos näytöllä näkyy seuraava ikkuna, napsauta "Continue Anyway" (Jatka asentamista)
-painiketta. Napsauta sitten "OK"-painiketta (Microsoft® Windows ® XP/2000 -käyttöjärjestelmä).
Ohjelmiston käyttö
Huomautus
Tämä näyttö on Microsoftin hyväksymä, eikä sen asentaminen vahingoita järjestelmää.
Hyväksytty alkuperäinen ohjain on saatavissa Samsung-näyttöjen kotisivulta.
http://www.samsung.com/
Näytönohjaimen asentaminen (manuaalisesti)
Microsoft® Windows Vista™‚ -käyttöjärjestelmä
1.
Aseta Käyttöopas-CD CD-ROM-asemaan.
2.
(Käynnistä) ja "Ohjauspaneeli". Kaksoisnapsauta tämän jälkeen "AppearNapsauta
ance and Personalization" (Ulkoasu ja Mukauttaminen).
3.
Napsauta "Personalization" (Mukauttaminen) ja "Display Settings" (Näytön asetukset).
4.
Napsauta "Advanced Settings..." (Lisäasetukset).
5.
Napsauta "Properties" (Ominaisuudet) välilehdessä "Monitor" (Näyttö). Näytön määritykset on suoritettu jos "Properties" (Ominaisuudet) -painike ei ole käytössä. Näyttöä
voidaan käyttää sellaisenaan.
Ohjelmiston käyttö
Jos viesti "Windows needs..." (Windows tarvitsee…) näkyy näytöllä, kuten kuvattu alla,
napsauta "Continue" (Jatka).
Huomautus
Tässä näytönohjaimessa on alkuperäinen MS-logo, eikä sen asentaminen vahingoita
järjestelmää.
Hyväksytty alkuperäinen ohjain on saatavissa Samsung-näyttöjen kotisivulta.
6.
Napsauta "Update Driver..." (Päivitä ohjain) välilehdessä "Driver" (Ohjain).
7.
Valitse "Browse my computer for driver software" (Selaa ohjainohjelmaa tietokoneelta)
-valintaruutu ja napsauta "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Valitse tietokoneen laiteohjainten luettelosta).
8.
Napsauta "Have Disk..." (Levy) ja valitse kansio (esimerkiksi, D:\Asema) jossa ohjaimen
asennustiedosto sijaitsee ja napsauta "OK".
Ohjelmiston käyttö
9.
Valitse näytöllä olevasta näyttöjen luettelosta malli, joka vastaa näyttöäsi ja napsauta
"Next" (Seuraava).
10. Napsauta "Close" (Sulje) → "Close" (Sulje) → "OK" → "OK" seuraavilla ruuduilla, jotka
näkyvät järjestyksessä.
Ohjelmiston käyttö
Microsoft® Windows® XP -käyttöjärjestelmä
1.
Aseta CD-levy CD-ROM-asemaan.
2.
Napsauta "Start" (Käynnistä) → "Control Panel" (Ohjauspaneeli) ja napsauta sitten "Appearance and Themes" (Ulkoasu ja teemat) -kuvaketta.
3.
Napsauta "Display" (Näyttö) kuvaketta, valitse välilehti "Settings" (Asetukset) ja napsauta sitten "Advanced..." (Lisäasetukset).
4.
Napsauta "Properties" (Ominaisuudet) -painiketta välilehdessä "Monitor" (Näyttö) ja valitse välilehti "Driver" (Ohjain).
5.
Napsauta "Update Driver..." (Päivitä ohjain) ja valitse "Install from a list or..." (Asenna
luettelosta tai...) ja napsauta sitten painiketta "Next" (Seuraava).
Ohjelmiston käyttö
6.
Valitse "Don't search, I will..." (Ei hakua), napsauta "Next" (Seuraava) ja valitse "Have
disk" (Levy).
7.
Napsauta "Browse" (Selaa)-painiketta, valitse A:(D:\Driver) ja valitse näyttösi malli malliluettelosta ja napsauta sitten "Next" (Seuraava)-painiketta.
8.
Jos näytöllä näkyy seuraava ikkuna, napsauta "Continue Anyway" (Jatka asentamista)
-painiketta. Napsauta sitten "OK"-painiketta.
Huomautus
Tässä näytönohjaimessa on alkuperäinen MS-logo, eikä sen asentaminen vahingoita
järjestelmää.
Hyväksytty alkuperäinen ohjain on saatavissa Samsung-näyttöjen kotisivulta.
Ohjelmiston käyttö
http://www.samsung.com/
9.
Napsauta "Close" (Sulje)-painiketta ja paina sen jälkeen "OK"-painiketta yhtäjaksoisesti.
10. Näytönohjaimen asennus on valmis.
Microsoft® Windows® 2000 -käyttöjärjestelmä
Noudata seuraavia ohjeita, jos näytöllä näkyy viesti "Digital Signature Not Found" (Digitaalista
allekirjoitusta ei löytynyt).
1.
Napsauta "OK"-painiketta "Insert disk" (Aseta levy)-ikkunassa.
2.
Napsauta "Browse" (Selaa)-painiketta "File Needed" (Haettava tiedosto) -ikkunassa.
3.
Valitse A:(D:\Driver), napsauta "Open" (Avaa)-painiketta ja valitse "OK".
Asennus
1.
Napsauta "Start" (Käynnistä), "Setting" (Asetukset), "Control Panel" (Ohjauspaneeli).
2.
Kaksoisnapsauta "Display" (Näyttö) -kuvaketta.
3.
Valitse "Settings" (Asetukset) -välilehti ja napsauta "Advanced Properties" (Lisäominaisuudet) -painiketta.
4.
Valitse "Monitor" (Näyttö).
Vaihtoehto 1: Näytön asetukset ovat oikein, jos "Properties" (Ominaisuudet) -painike ei
toimi. Lopeta asennus.
Vaihtoehto 2: Jos "Properties" (Ominaisuudet)-painike on käytettävissä, napsauta "Properties" (Ominaisuudet)-painiketta ja noudata seuraavia ohjeita.
5.
Valitse "Driver" (Ohjain), napsauta "Update Driver..." (Päivitä ohjain) ja napsauta sitten
"Next" (Seuraava) -painiketta.
6.
Valitse "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver" (Näytä laitteen tunnettujen ohjainten luettelo, jotta voin valita ohjaimen), napsauta
"Next" (Seuraava) ja napsauta sitten "Have disk" (Levy).
Ohjelmiston käyttö
7.
Napsauta "Browse" (Selaa) -painiketta ja valitse sitten A:(D:\Driver).
8.
Napsauta "Open" (Avaa) -painiketta ja napsauta sitten "OK"-painiketta.
9.
Valitse näytön malli ja napsauta "Next (Seuraava)" -painiketta. Napsauta tämän jälkeen
"Next (Seuraava)" -painiketta.
10. Napsauta "Finish" (Valmis) -painiketta ja napsauta sitten "Close" (Sulje) -painiketta.
Jos näytöllä näkyy ikkuna "Digital Signature Not Found" (Digitaalista allekirjoitusta ei
löytynyt), napsauta "Yes" (Kyllä) -painiketta. Napsauta "Finish" (Valmis)-painiketta ja sen
jälkeen "Close" (Sulje)-painiketta.
Microsoft® Windows® Millennium -käyttöjärjestelmä
1.
Napsauta "Start" (Käynnistä), "Setting" (Asetukset), "Control Panel" (Ohjauspaneeli).
2.
Kaksoisnapsauta "Display" (Näyttö) -kuvaketta.
3.
Valitse "Settings" (Asetukset) -välilehti ja napsauta "Advanced Properties" (Lisäominaisuudet) -painiketta.
4.
Valitse "Monitor" (Näyttö) -välilehti.
5.
Napsauta "Change" (Muuta) -painiketta kohdassa "Monitor Type" (Näytön tyyppi).
6.
Valitse "Specify the location of the driver" (Määritä ohjaimen sijainti).
7.
Valitse "Display a list of all the driver in a specific location..." (Näytä tietyssä sijainnissa
olevien ohjainten luettelo) ja napsauta "Next" (Seuraava) -painiketta.
8.
Napsauta "Have Disk" (Levy) -painiketta.
9.
Määritä A:\(D:\driver) ja napsauta "OK" -painiketta.
10. Valitse "Show all devices" (Näytä kaikki laitteet) ja valitse näyttö, joka vastaa tietokoneeseen kytkemääsi näyttöä ja napsauta "OK".
11. Jatka valitsemalla "Close" (Sulje) -painike ja "OK" -painike kunnes Näytön ominaisuudet
-valintaikkuna sulkeutuu.
Microsoft® Windows® NT -käyttöjärjestelmä
1.
Napsauta "Start" (Käynnistä), "Settings" (Asetukset), "Control Panel" (Ohjauspaneeli) ja
kaksoisnapsauta "Display" (Näyttö) -kuvaketta.
2.
Napsauta Näytön rekisteröintitiedot -ikkunassa Asetukset-välilehteä ja napsauta sitten
"All Display Modes" (Kaikki näyttötilat).
3.
Valitse käytettävä tila (Resoluutio, Värien määrä ja Pystysuora taajuus) ja napsauta sitten "OK".
4.
Napsauta "Apply" (Sovella) -painiketta, jos näyttö toimii tavallisesti "Test" (Testaus) painikkeen painamisen jälkeen. Jos näyttö ei vaikuta normaalilta, vaihda tilaa (pienempi
tarkkuus, vähemmän värejä tai pienempi taajuus).
Huomautus
Jos kohdassa Kaikki näyttötilat ei ole valittu mitään tilaa, valitse erottelutarkkuus ja pystysuora
taajuus noudattaen käyttöoppaan kohdassa Esiasetetut ajastustilat annettuja ohjeita.
Linux Käyttöjärjestelmä
Ohjelmiston käyttö
X-Window -toiminnon suorittamiseksi on luotava X86Config-tiedosto, joka on järjestelmäasetustiedosto.
1.
Paina "Enter" ensimmäisessä ja toisessa ikkunassa X86Config-tiedoston suorittamisen
jälkeen.
2.
Kolmas ikkuna on hiiren asetusten suorittamista varten.
3.
Määritä tietokoneelle hiiri.
4.
Seuraava ikkuna on näppäimistön valintaa varten.
5.
Määritä tietokoneelle näppäimistö.
6.
Seuraava ikkuna on näytön asetusten suorittamista varten.
7.
Aseta ensin näytön vaakataajuus. (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
8.
Aseta näytön pystysuora taajuus. (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
9.
Kirjoita näytön mallinimi. Tämä tieto ei vaikuta X-Window -sovelluksen suorittamiseen.
10. Näytön asetukset ovat valmiit. Suorita X-Window muiden laitteistoasetusten suorittamisen jälkeen.
IRTOUCH
IRTouch Screen Control Panel
Kaksoisnapsauta alla näkyvän kuvakkeen mukaista työpöytäkuvaketta tai valitse "Käynnistä"
-> "Kaikki ohjelmat" -> "IRTouchSystems" ja valitse sitten "IR TouchScreen Control Panel".
Kosketusnäytön ohjauspaneeli avautuu.
Ohjelmiston käyttö
Ohjauspaneelin yleisvalikko
1.
Ohjauspaneelin avulla määritetään USB-/sarjaliitäntäisten IR-kosketusnäyttöjen vastaavuus näyttöihin. Se tukee monikosketusnäyttöjen yhteensopivuutta yksittäisessä tietokoneessa. Tämä ikkuna näyttää kosketusnäytön ja kalibroinnin perustiedot. Jos
tietokoneeseen on liitetty useita kosketusnäyttöjä ja tilaksi on asetettu "Multi-screens
display", valitse [Valitse ennen kalibrointia näyttö] -valikosta kosketusnäyttöä vastaava
näyttö, tai kosketusnäyttö ei toimi. Monikosketusnäyttöjen asettaminen yksittäiseen tietokoneeseen: Kun valitset "Valitse näyttö" -toiminnon, ohjelma avaa kutakin näyttöä
kohden kuvan siten, että ensisijainen näyttö näkyy ensin ja toissijaiset näytöt sen jälkeen.
Jokaisen kuvan keskellä näkyy painikemerkki. Mikäli tähän asti kaikki on kunnossa,
napsauta asennettua kosketusnäyttöä vastaavassa kuvassa olevan painikemerkin keskikohtaa. Jos näytölle ei tule tietoa kosketusnäytöstä, paina näppäimistön "ESC"painiketta tai odota 15 sekuntia. Ohjelma ohittaa käsiteltävänä olevan näytön ja valitsee
seuraavan. Jos kaksoisnapsautat jotain luettelossa näkyvää kosketusnäyttöä, voit valita
ponnahdusvalikossa valittua IR-kosketusnäyttöä vastaavan näytön. Tallenna valinnat ja
poistu valitsemalla "OK". Lopuksi ohjelma näyttää kuhunkin kosketusnäyttöön liittyvän
näytön numeron "Näyttö"-luettelossa.
2.
Valitse luettelosta haluamasi kosketusnäyttö ja valitse [Calibrate]. Kun kalibrointi on tehty, "Calibrated"-sarakkeessa näkyy teksti "Yes".
Ohjelmiston käyttö
Kalibrointi tapahtuu seuraavasti: Valitse tietoluettelosta kosketusnäyttö ja valitse “Calibrate”
-painike, kun kalibrointi-ikkuna avautuu. Tämän jälkeen näytölle ilmestyy neljä ympyräkuviota. Jokaisen ympyräkuvion keskellä näkyy ristikko. Kalibrointi suoritetaan loppuun napsauttamalla ristikoita kohdistimella tai sormella myötäpäivään etenevässä järjestyksessä. Koska
kalibrointi suoritetaan "Click on Release" -tilassa, voit siirtyä ristikon kohdalle uudelleen,
vaikka ensimmäinen napsautus ei onnistu, napsauttaa ristikkoa ja sitten vapauttaa. Poistu
kalibroinnista painamalla ”Esc”-painiketta. Kalibroinnin jälkeen “Recalibrate”-, “OK”- ja “Cancel”-painikkeet tulevat näkyviin. “ReCalibrate” tarkoittaa uudelleenkalibrointia; “OK” tarkoittaa
tallennusta ja poistumista; “Cancel” tarkoittaa poistumista ilman tallennusta.
Ohjelmiston käyttö
Tila-asetukset
1.
Click on touch
Kun sormi koskettaa kosketusnäyttöä, syntyy automaattinen hiiren napsautus. Tila reagoi vain kosketukseen, ei vetoon. Tässä tilassa kosketusnäytön vaste on nopein. Tätä
tilaa käytetään yleisesti suurten kohteiden valintaan sovelluksissa (esim. ponnahdusikkunan OK-painike).
2.
Click on Release
Hiiren napsautus tapahtuu siinä kohdassa, jossa sormi irtoaa kosketusnäytöstä; tämän
vuoksi tila on tarkka ja soveltuu pienten kohteiden (esim. ponnaudusikkunan pienennäpainike) ja verkkosivuilla olevien linkkien (esim. kassa- ja verkkosovellukset) valintaan.
3.
Mouse Emulation
"Mouse Emulation" -tila on oletustila. Se jäljittelee täydellisesti hiiren toimintoja kuten
ykköspainikkeen painamista, siirtämistä, nostamista ja vetämistä. Tämä tila sopii parhaiten kirjoittamiseen ja vetämiseen.
4.
Enable Touch
Kosketusnäyttö käytössä (oletus) / pois käytöstä.
5.
Hide Cursor
Piilota kohdistin valitsemalla lisäasetuksista "Hide cursor", kun hiiren kohdistin ei ole
käytössä sovelluksissa.
6.
Send Right Click
Voit ottaa käyttöön hiiren kakkospainikkeen (oletus). Napsauta ja paina kaksi sekuntia
näytön jotain aluetta. Tämä avaa kakkospainikkeen ponnahdusikkunan. Kakkospainike
on käytettävissä vain Mouse Emulation -tilassa. Voit säätää “Delay”-asetuksen arvoa
Ohjelmiston käyttö
kohdassa “Right Click Settings”. Huomautus: Mitä suurempi arvo "Delay"-asetuksena
on, sitä pidempi on kakkospainikkeen valikon ponnahdusaika. "Delay" esitetään millisekunteina. “Area”-asetusta käytetään säätämään kosketuspinnan poikkeama-aluetta (yksikkö: pikseli). Mitä suurempi "Area"-arvo on, sitä laajempi on poikkeama-alue.
Kakkospainikkeen valikko ponnahtaa, kun sormi koskettaa näyttöä hetken ajan asetetun
aika- ja poikkeamarajan puitteissa.
7.
Enable Double Click
Se on vastaava kuin hiiren kaksoisnapsautustoiminto. Paras kaksoisnapsautuksen toimivuus saavutetaan asettamalla "Double Click Settings" -ominaisuudet. "Speed" esitetään millisekunteina. Mitä suurempi aika-arvo valitaan, sitä pidempi on kahden
napsautuksen välinen vaikutusaika. “Area”-asetusta käytetään suurentamaan ja pienentämään kaksoisnapsautuksen aluetta. Kaksoisnapsautus on käytössä "Click on
touch,"- "Click on Release"- ja "Mouse Emulation"-tiloissa.
8.
Enable Delay Touch
Kun tämä toiminto otetaan käyttöön, nopea näytön kosketus ja hipaisu poistuvat käytöstä. Tämä toiminto on erityisen tehokas, kun halutaan jonkin aikaa pitää tasainen
kosketus tietyllä alueella. Sitä voidaan käyttää pankkisovelluksissa esimerkiksi automaateissa ja teollisuuden ohjausjärjestelmissä esimerkiksi laitteiden kytkiminä. Toiminto
on käytössä Click on touch- ja Click on Release -tiloissa. “Delay Touch Setting” -asetukset voidaan asettaa itsenäisesti. Mitä suurempi arvo asetetaan (yksikkö: millisekunti),
sitä pidempi on kosketusviiveen aika; “Area” -asetuksella säädetään kosketuspaneelin
tehollisen kosketusalueen suuruutta. Mitä suurempi arvo asetetaan (yksikkö: pikseli),
sitä laajempi on tehollinen alue.
9.
Drag Delay
Tällä toiminnolla saadaan vetotoiminto toteutumaan vasta, kun asetettu vedon viiveaika
on täyttynyt. Jos kohteen täsmällinen valinta ei onnistu tai kohdistin liikkuu, aseta vetoon
viivettä "Drag" -asetuksella. Arvo esitetään millisekunteina.
Huomautus
Valitse laitteen ja ulkoisten tekijöiden mukaisesti sellaiset asetukset, jotka tuottavat parhaan
käyttömukavuuden. Katso lisätietoja tämän oppaan liitteestä.
Sarjaporttiasetukset
1.
Asenna ensin sarjaportin ohjain. Valitse sitten “Käynnistä”——“Kaikki ohjelmat”——“IRTOUCHSYSTEMS”——“Serial Port Settings”. Asennetun IR-kosketuslaitteen nimi ja
sarjaporttien numerot näkyvät luettelossa. Valitse [Install], jos sarjaportteja on käytettävissä, tai [Remove], jos poistat ohjaimen asennuksen etkä käytä kosketusnäyttöä.
Ohjelmiston käyttö
2.
Valitse [Change Port] ja muuta valitun sarjaportin asetuksia.
Liite
Kosketusnäytön yleiset asetukset
Jos valitset "Mouse Emulation" -tilan, voit asettaa asetukset: "Enable Touch", "Send Right
Click" ja "Enable Double Click". Jos valitset vaihtoehdon "Enable Delay Touch", kosketusherkkyys hidastuu ja veto nopean napsautuksen jälkeen muuttuu estetyksi toiminnoksi. Veto
ja nopea napsautus ovat estettyjä toimintoja.
Ohjelmiston käyttö
Ohjeita asetuksiin:
1.
Send Right Click : Voit ottaa käyttöön hiiren kakkospainikkeen (oletus). Napsauta ja paina kaksi sekuntia näytön jotain aluetta. Kakkospainikkeen ponnahdusvalikko avautuu.
Kakkospainike on käytettävissä vain Mouse Emulation -tilassa. Paras kakkospainikkeen
toiminnallisuus saavutetaan tavallisesti, jos “Delay”-arvona on 1000 (1 sekunti) ja “Area”arvona on 32 pikseliä.
2.
Enable Double Click : Sama kuin hiiren kaksoisnapsautustoiminto. Jos kaksoisnapsautat
kohdetta Speed- ja Area-asetusten mukaisesti, se aukeaa. Paras toiminnallisuus saavutetaan, jos “Speed”-asetuksen arvona on 500–550 ja “Area”-asetuksen arvona 32
pikseliä.
3.
Drag Delay: Tämä toiminto näyttää ajan (millisekunteina), joka odotetaan, ennen kuin
"Drag"-toiminto suoritetaan napsautuksen jälkeen. Jos kohdetta ei voida tarkasti valita
tai kohdistin liikkuu, kun yrität koskea, säädä Drag Delay -arvo sopivaksi liukusäätimellä.
Arvo esitetään millisekunteina.
Kosketusnäytön asetukset voimakkaassa valossa ja vesi- tai lumisateessa
Lumihiutale tai vesipisara saattaa aiheuttaa ei-toivotun yhden kosketuksen toiminnon. "Enable Delay" -toiminto estää tällaiset näytön väärät kosketukset.
Ohjelmiston käyttö
Tekniset tiedot
1.
Määritä jokainen arvo “Delay Touch Settings” -asetuksissa, jos valitset asetuksen “Enable Delay Touch”. On suositeltavaa, että "Delay"-asetuksena on 40–50 ja "Area"asetuksena 2.
Huomautus
Kosketusvaste saadaan käyttöön, kun "False touch rejection" -toiminto aktivoidaan.
MDC (Multiple Display Control)
Asennus
1.
Aseta Asennus-CD-levy CD-ROM-asemaan.
2.
Napsauta MDC-asennustiedostoa.
Ohjelmiston käyttö
Huomautus
Jos päänäytön ohjelmistoasennuksen ponnahdusikkunaa ei näy, suorita asennus käyttämällä CD-levyllä olevaa MDC -tiedostoa.
3.
Kun näyttöön tulee asennustoiminnon ikkuna, valitse "Next" (Seuraava).
4.
Valitse "I agree to the terms of the license agreement" (Hyväksyn sopimuksen ehdot) ja
hyväksy käyttöehdot.
5.
Napsauta "Install" (Asenna).
6.
Näyttöön ilmestyy "Installation Status" (Asennuksen tila) -ikkuna.
7.
Napsauta "Finish" (Valmis).
8.
Kun asennus on päättynyt, MDC-käynnistyskuvake ilmestyy työpöydälle. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla kuvaketta.
MDC käynnistyskuvake ei välttämättä ilmesty tietokoneen käyttöjärjestelmästä tai
näytöstä riippuen. Jos näin tapahtuu, paina F5-painiketta.
Asennuksessa ilmeneviä ongelmia
MDC-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten videokortti, emolevy ja
verkkoympäristö.
Ohjelman poistaminen
MDC-ohjelma voidaan poistaa vain Windowsin® Control Panel (Ohjauspaneeli) -valikon toiminnolla "Add or Remove Programs" (Lisää/Poista ohjelma).
Poista MDC seuraavia ohjeita noudattaen.
Valitse "Start" (Käynnistä)-valikosta "Setting/Control Panel" (Asetukset ja Ohjauspaneeli) ja
kaksoisnapsauta kuvaketta "Add/Delete a program" (Lisää tai poista sovellus).
Valitse luettelosta MDC ja valitse "Add/Delete" (Lisää/Poista) -painike.
MDC:n käyttö
Johdanto
Multiple Display Control eli MDC on usean näytön hallintasovellus, jolla voit hallita useita näyttöjä helposti ja
samanaikaisesti tietokoneen avulla. Tietokoneen ja näytön välisessä tiedonsiirrossa käytetään RS-232Csarjaliitäntää. Tietokoneen ja näytön sarjaportit on yhdistettävä toisiinsa käyttämällä sarjakaapelia. Tietokoneen ja
näytön sarjaportit on yhdistettävä toisiinsa käyttämällä sarjakaapelia.
Main Screen
Voit käynnistää ohjelman valitsemalla Start > Program > Samsung > MDC System.
Näet valitun näytön äänenvoimakkuuden liukusäätimessä valitsemalla näytön.
Pääkuvakkeet
Valintapainike
Remocon
Tietoruudukko
Safety Lock
Näytön valinta
Port Selection
Ohjaustyökalut
1. Voit siirtyä eri ikkunoihin pääkuvakkeiden avulla.
2. Voit ottaa käyttöön valitun näytön kauko- ohjaussignaalin vastaanottamisen tai poistaa sen käytöstä näiden
painikkeiden avulla.
3. Aseta Safety Lock (Varmuuslukko) -toiminto.
Kun otat käyttöön Safety Lock (Turvalukko) -toiminnon, voit käyttää kaukosäätimen ja laitteen virta- ja
lukituspainikkeita.
4. Asettaa lukitustoiminnon. Tietokoneen sarjaporttiasetus voi muuttua. Alkuperäinen arvo on COM1.
5. Voit valita kaikki näytöt tai poistaa kaikki valinnat napsauttamalla Select All (Poistakaikki)- tai Clear (Tyhjennä) painikkeita.
6. Näet ruudukosta valitun näytön tietojen tiivistelmän. Valitse näyttö.
7. Valitse näyttö Display Selection (Näytönvalinta) valikosta.
8. Kauko-ohjaussignaalin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä toimii riippumatta siitä, onko virta kytketty vai
ei.
<Huomautus> Kauko-ohjaussignaalin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä toimii riippumatta siitä, onko
virta kytketty vai ei. Tämä koskee kaikkia MDC:hen yhdistettyjä näyttöjä. Kaikkien näyttöjen
kauko-ohjaussignaalin vastaanottaminen tulee kuitenkin käyttöön suljettaessa MDC riippumatta
tilasta, joka oli valittuna suljettaessa MDC.
Port Selection
1. Multiple Display Control -arvoksi on alun perin määritetty COM1.
2. Jos käytössä on muu portti kuin COM1, portit COM1–COM4 voidaan valita Port Selection (Portinvalinta) -valikossa.
3. Jos näyttöön sarjakaapelin avulla yhdistetyn portin tarkkaa nimeä ei ole valittu, tietoliikenne ei ole käytössä.
4. Valittu portti tallennetaan, ja sitä käytetään myös seuraavaan ohjelmaan.
Power Control
1. Napsauta Power Control -pääkuvaketta (Virranhallinta).
Näyttöön tulee Power Control -ikkuna (Virranhallinta). Virranhallinnan perustiedot ovat tietoruudukossa.
1)
(Power Status) (Virtatila)
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer
2. Voit valita ohjattavan näytön Select All -painikkeen (Valitse kaikki) avulla tai lisäämällä valintamerkin sen kohdalle.
Voit ohjata valitun näytön joitakin toimintoja Power Control -toiminnon (Virranhallinta) avulla.
1) Power On/Off (Virta kytkettynä/pois)
- Käynnistää tai sammuttaa valitun näytön.
2) Volume
- Säätää valitun näytön äänenvoimakkuutta.
Ohjelma vastaanottaa tiedon valitun näytön äänenvoimakkuudesta ja näyttää sen liukusäätimessä.
Jos peruutat valinnan tai valitset Select All -vaihtoehdon (Valitse kaikki), oletusarvo 10 palaa käyttöön.
3)
Mute On / Off (Mykistys)
- Mykistää valitun näytön tai poistaa mykistyksen.
Jos valitset yhden näytön kerrallaan ja valittu näyttö on jo mykistetty, voit poistaa mykistyksen napsauttamalla
mykistyspainiketta.
Jos peruutat valinnat tai valitset Select All –vaihtoehdon (Valitse kaikki), oletusarvo palaavat käyttöön.
Power Control -asetus (Virranhallinta) vaikuttaa kaikkiin näyttöihin.
Volume-asetuksen (Äänenvoimakkuus) ja mykistystoiminnon avulla voi määrittää vain niiden
näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta kytkettynä).
Input Source
1. Napsauta Input Source -pääkuvaketta (Syöttölähde). Näyttöön tulee Input Source -ikkuna (Syöttölähde).
Valitse ohjattava näyttö Select All -painikkeen (Valitse kaikki) avulla tai lisäämällä sen kohdalle valintamerkki.
• TV Mode
• PC Mode
Tietoruudukossa näkyvät Input Source -tiedot (Syöttölähde) kertovat syöttölähteestä.
1)
PC
- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi PC.
2)
BNC
- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi BNC.
3)
DVI
- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi DVI.
4)
TV
- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi TV.
5)
DTV
- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi DTV.
6)
AV
- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi AV.
7)
S-Video
- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi S-Video.
8)
Component
- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi Component.
9)
MagicInfo
- MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.
10)
HDMI
- Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi TV.
11)
Channel
- Jos Input Source (Lähde) on TV, näytössä näkyy kanavanuoli.
TV voidaan valita lähteeksi vain laitteissa, joissa näkyy TV, ja kanava voidaan vaihtaa vain silloin, kun
lähteeksi on valittu TV.
Syöttölähteen hallinta vaikuttaa vain näyttöihin, joiden virtatila on ON (Virta päällä).
Image Size
PC, BNC, DVI
1. Napsauta Image Size -pääkuvaketta (Kuvakoko).
Näyttöön tulee Image Size -ikkuna (Kuvakoko). Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa.
1)
(Power Status) (Virtatila)
- Näyttää näytön virtatilan.
2) Image Size
- Näyttää valitun näytön käytössä olevan kuvakoon.
3) Input
- Tietoruudukko tuo esiin vain näytöt, joiden Input Source (Syöttölähde) -arvoksi on määritetty PC,BNC,DVI .
4) PC Source
- Kun valitset vaihtoehdon Image Size (Kuvakoko), esiin tulevat PC, BNC, DVI -välilehdet.
- PC, BNC, DVI -tilassa käytettävissä olevia kuvakokoja voidaan säätää Image Size Control (Kuvakoon säätäminen) painikkeen avulla.
5) Video Source
- Valitse Video Source (Videolähde) -välilehti ja valitse kyseisen lähteen kuvakoko.
MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.
TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.
Kuvakoon asetuksen avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta
päällä).
Image Size
TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.
1. Napsauta Image Size -pääkuvaketta (Kuvakoko).
Näyttöön tulee Image Size -ikkuna (Kuvakoko). Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa.
1) Valitse Video Source (Videolähde) -välilehti ja valitse TV-, AV-, S-Video-, HDMI-, DTV- ja komponenttitulon kuvakoko.
Valitse ohjattava näyttö Select All -painikkeen (Valitse kaikki) avulla tai lisäämällä sen kohdalle valintamerkki.
2) Vain ne näytöt näkyvät tietoruudukossa, joiden syöttölähdeasetus on TV, AV, S-VIDEO, Component(Komponentti),
HDMI, DTV.
3) Muuttaa valitun näytön käytössä olevaa kuvakokoa sattumanvaraisesti.
Huomautus: Vaihtoehdot AutoWide (Automaattinen kuvakoko), Zoom1 ja Zoom2 eivät ole valittavissa,
jos komponentti- ja DVI (HDCP) -tulon resoluutio on 720p tai 1080i.
4) Näytön tiloja voi säätää ainoastaan silloin, kun TV (vain PAL) on kytkettynä ja Image Size (Kuvan koko) on asetettu
tilaan Auto Wide (Automaattinen leveys).
MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.
TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.
Kuvakoon asetuksen avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta
päällä).
Time
1. Napsauta Time-pääkuvaketta (Aika). Näyttöön tulee Time-ikkuna (Aika-asetukset).
Aika-asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa.
1) Current Time (Nykyinen aika)
- Voit määrittää valitun näytön nykyisen ajan. (Tietokoneen aika)
- Voit vaihtaa nykyistä aikaa muuttamalla tietokoneen aikaa.
2) On Time Setup (Käynnistysaika-asetus)
-
Valitse valitun näytön On Time Setup (Käynnistysajan asetukset) -kohdassa Hour (Tunnit), Minute (Minuutit) ja
AM/PM (Aamu-/iltapäivä) sekä Status (Tila), Source (Lähde) ja Volume (Äänenvoimakkuus).
3) Off Time Setup (Sammutusaika-asetus)
-
Valitse valitun näytön Off Time Setup (Sammutusajan asetukset) -kohdassa Hour (Tunnit), Minute (Minuutit),
AM/PM (Aamu-/iltapäivä) ja Status (Tila).
4) Tässä kohdassa näkyvät On Time (Käynnistysaika) -asetukset.
5) Tässä kohdassa näkyvät Off Time (Sammutusaika) -asetukset.
MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.
TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.
Aika-asetusten avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden.virtatila on ON (Virta
kytkettynä).
On Time Setup (Käynnistysajan asetukset) -kohdassa Source (Lähde) -asetukseksi voidaan valita TV
vain TV-malleilla.
PIP
PIP Size
1. Napsauta PIP-pääkuvaketta (Kuva kuvassa). Näyttöön tulee PIP-ikkuna.
Valitse ohjattava näyttö Select All -painikkeen (Valitse kaikki) avulla tai lisäämällä sen kohdalle valintamerkki.
Asetusten perustiedot ovat PIP Size.
1) PIP Size
- Näyttää käytössä olevan PIP-koon.
2) OFF
- Poistaa valitun näytön PIP-toiminnon käytöstä.
3) Large
- Ottaa PIP-toiminnon käyttöön valitussa näytössä ja muuttaa kooksi Large.
4) Small
- Ottaa PIP-toiminnon käyttöön valitussa näytössä ja muuttaa kooksi Small.
5) Double1
- Ottaa PIP-toiminnon käyttöön valitussa näytössä ja muuttaa kooksi Double 1.
6) Double2
- Ottaa PIP-toiminnon käyttöön valitussa näytössä ja muuttaa kooksi Double 2.
7) Double 3 (Kaksoiskuva 3, kuva kuvalta -tila)
– Ottaa käyttöön valitun näytön PBP- eli kuva kuvalta -tilan ja muuttaa kooksi Double 3 -asetuksen.
MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.
TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.
PIP-kokoa voidaan muuttaa, kun näyttöön kytketään virta.
PIP
PIP Source
1. Napsauta PIP-pääkuvaketta (Kuva kuvassa). Näyttöön tulee PIP-ikkuna.
Asetusten perustiedot ovat PIP Source.
1) PIP Source
- PIP-lähdettä voidaan muuttaa, kun näyttöön kytketään virta.
2) PC
- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi PC.
3) BNC
- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi BNC.
4) DVI
- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi DVI.
5) AV
- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi AV.
6) S-Video
- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi S-Video.
7) Component
- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi Component.
8) HDMI
- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi HDMI.
Huomautus: Jotkin kuva kuvassa -lähteet eivät ole ehkä valittavissa päänäytön syöttölähdetyypin
mukaan.
MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.
Kuva kuvassa -asetuksen avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON
(Virta päällä) ja joiden kuva kuvassa -toiminto on otettu käyttöön.
Settings
Picture
1. Napsauta Settings-pääkuvaketta (Asetukset). Näyttöön tulee Settings-ikkuna (Asetukset).
Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa.
Kun toiminto on valittu, arvo näkyy liukusäätimessä. Jos valitset Select All -vaihtoehdon (Valitse kaikki), arvot
palaavat oletusarvoksi, joka on 50. Jos muutat arvoa tässä ikkunassa, tilaksi vaihtuu automaattisesti CUSTOM
(Mukautettu).
1) Picture
- Käytettävissä vain TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV ollessa valittuna.
2) Contrast (Kontrasti)
- Voit säätää valitun näytön kontrastia.
3) Brightness (Kirkkaus)
- Voit säätää valitun näytön kirkkautta.
4) Sharpness (Terävyys)
- Voit säätää valitun näytön terävyyttä.
5) Color (Väri)
- Voit säätää valitun näytön värejä.
6) Tint (Värisävy)
- Voit säätää valitun näytön värisävyä.
7) Color Tone (Värisävy)
- Voit säätää valitun näytön värisävyä.
8) Color Temp
- Säätää valitun näytön Color Temp -säätöä.
9) Brightness Sensor
- Säätää valitun näytön Brightness Sensor -säätöä.
10) Dynamic Contrast
- Säätää valitun näytön Dynamic Contrast -säätöä.
MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.
Tämä toiminto on käytössä vain silloin, kun Color Tone –asetuksen tilaksi on valittu Off.
TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.
Toiminto on käytössä vain näytöissä, joiden virta on päällä (ON), ja jos mitään valintaa ei ole
suoritettu, näytöllä näkyy tehdasasetukset.
Settings
Picture PC
1. Napsauta Settings-pääkuvaketta (Asetukset). Näyttöön tulee Settings-ikkuna (Asetukset).
Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa. Kun valitset kunkin toiminnon, toiminnolle valittu arvo näkyy
liukusäätimessä. Kun valitset kunkin toiminnon, toiminto hakee laitteelle valitun arvon ja tuo sen liukusäätimeen. Jos
valitset Select All -vaihtoehdon (Valitse kaikki), arvot palaavat oletusarvoksi, joka on 50. Jos muutat arvoa tässä
ikkunassa, tilaksi vaihtuu automaattisesti CUSTOM (Mukautettu).
1) Picture PC
- Käytettävissä vain PC, BNC, DVI ollessa valittuna.
2) Contrast (Kontrasti)
- Voit säätää valitun näytön kontrastia.
3) Brightness (Kirkkaus)
- Voit säätää valitun näytön kirkkautta.
4) Red
- Säätää valitun näytön värien lämpötilaa.
5) (Red) Green
- Säätää valitun näytön värien lämpötilaa.
6) (Green) Blue
- Säätää valitun näytön värien lämpötilaa.
7) Color Tone
- Säätää valitun näytön Color Tone -säätöä.
8) Color Temp
- Säätää valitun näytön Color Temp -säätöä.
9) Brightness Sensor
- Säätää valitun näytön Brightness Sensor -säätöä.
10) Dynamic Contrast
- Säätää valitun näytön Dynamic Contrast -säätöä.
MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.
TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.
Tämä toiminto on käytössä vain silloin, kun Color Tone –asetuksen tilaksi on valittu Off.
Toiminto on käytössä vain näytöissä, joiden virta on päällä (ON), ja jos mitään valintaa ei ole
suoritettu, näytöllä näkyy tehdasasetukset.
Settings
Audio
1. Napsauta Settings-pääkuvaketta (Asetukset). Näyttöön tulee Settings-ikkuna (Asetukset).
Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa. Kun valitset kunkin toiminnon, toiminnolle valittu arvo näkyy
liukusäätimessä. Kun valitset kunkin toiminnon, toiminto hakee laitteelle valitun arvon ja tuo sen liukusäätimeen. Jos
valitset Select All -vaihtoehdon (Valitse kaikki), arvot palaavat oletusarvoksi, joka on 50. Jos muutat arvoa tässä
ikkunassa, tilaksi vaihtuu automaattisesti CUSTOM (Mukautettu).
1) Audio (Ääni)
- Voit säätää kaikkien syöttölähteiden ääniasetuksia.
2) Bass (Matalat äänet)
- Voit säätää valitun näytön matalia ääniä.
3) Treble ( Korkeat äänet)
- Voit säätää valitun näytön korkeita ääniä.
4) Balance (Tasapaino)
- Voit säätää valitun näytön oikean ja vasemman äänikanavan tasapainoa.
5) SRS TSXT
- SRS TSXT Sound On/Off.
6) Sound Select
- Kun PIP on käytössä, voit valita vaihtoehdoista Main tai Sub.
MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.
TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.
Toiminto on käytössä vain näytöissä, joiden virta on päällä (ON), ja jos mitään valintaa ei ole
suoritettu, näytöllä näkyy tehdasasetukset.
Settings
Image Lock
1. Napsauta Settings-pääkuvaketta (Asetukset). Näyttöön tulee Settings-ikkuna (Asetukset).
Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa.
1) Image Lock
- Käytettävissä vain PC, BNC ollessa valittuna.
2) Coarse
- Voit säätää valitun näytön Coarse.
3) Fine
- Voit säätää valitun näytön Fine.
4) Position (Sijainti)
- Voit säätää kuvan sijaintia valitussa näytössä.
5) Auto Adjustment (Automaattisäätö)
- Tuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä.
MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.
TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.
Asetusten avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta
kytkettynä).
Maintenance
Lamp Control
1. Saat näkyviin Maintenance (Huolto) -näytön napsauttamalla pääkuvakesarakkeen Maintenance (Huolto) -kuvaketta.
Näkyviin tulee useita perustietokohteita sisältävä tietoruudukko.
1) Huolto
- Voit valita Maintenance (Kunnossapito) -toiminnon kaikille lähteille.
2) Automaattinen lampunohjaus
- Säätää automaattisesti valitun näytön taustavaloa tiettynä aikana.
Manual Lamp Control (Manuaalinen lampun säätö) poistuu automaattisesti käytöstä, jos säädät taustavaloa Auto
Lamp Control (Automaattinen lampun säätö) -toiminnolla.
3) Manuaalinen lampunohjaus
- Voit säätää valitun näytön taustavaloa koska tahansa.
Automaattinen lampunohjaustoiminto poistuu käytöstä automaattisesti, jos käytät säätämisessä manuaalista
lampunohjaustoimintoa.
Huolto-ohjaustoiminnon avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON
(Virta päällä).
MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.
TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.
Maintenance
Scroll
1. Saat näkyviin Maintenance (Huolto) -näytön napsauttamalla pääkuvakesarakkeen Maintenance (Huolto) -kuvaketta.
1) Scroll
- Tämä toiminto poistaa jälkikuvat, joita voi syntyä, kun valitulla näytöllä näkyy pitkään pysäytyskuva.
2) Pixel Shift
- Tämän avulla kuvaa voi siirtää tarkasti määrätyllä aikavälillä.
3) Safety Screen
- Safety Screen (Turvaruutu) toiminto estää jälkikuvat, joita voi syntyä, kun näytöllä näkyy pitkään pysäytyskuva.
Interval item (Aikaväli) -kohtaa käytetään asettamaan toistoväli tunneissa ja Time (Aika) -kohtaa käytetään
asettamaan se aika, jolloin Safety Screen (Turvaruutu) -toiminto otetaan käyttöön.
Type (Tyyppi) -kohdan asetuksena voi olla Scroll (Vieritys), Pixel (Pikseli), Bar (Palkki), Eraser (Pyyhin), All White
(Kokovalkoinen) tai Pattern (Kuvio).
4) Safety Screen2
- Tätä toimintoa käytetään estämään jälkikuvien muodostuminen. Tämän toiminnon avulla voit valita ja asettaa viisi
(5) eri tyyppiä kohdassa types (tyypit).
Scroll type (Vieritys) -tyypille voit valita aika-asetukseksi kohdassa Time (Aika) jonkin seuraavista: 1, 2,
3, 4 tai 5. Bar (Palkki) ja Eraser types (Pyyhin) -tyypeille voit antaa asetukset 10, 20, 30, 40 tai 50. All
White (Kokovalkoinen) ja Pattern type (Kuvio) -tyypeille asetuksena voi olla 1, 5, 10, 20 tai 30.
MagicInfoin tulolähde toimii vain MagicInfo-mallissa.
TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.
Huolto-ohjaustoiminnon avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON
(Virta päällä).
Maintenance
Video Wall
1. Saat näkyviin Maintenance (Huolto) -näytön napsauttamalla pääkuvakesarakkeen Maintenance (Huolto) -kuvaketta.
1) Video Wall
- Videoseinällä tarkoitetaan toisiinsa liitettyjen videonäyttöjen sarjaa, jossa jokaisella näytöllä näkyy jokin
kuvakokonaisuuden osa tai toistuu sama kuva.
2) Video Wall (Screen divider)
- Näyttö voidaan jakaa.
Jakoa tehtäessä näytöt voidaan järjestellä eri tavoin.
z Valitse tila Screen divider (Näytönjakaja) -valikosta.
z Valitse näyttö Display Selection (Näytönvalinta) valikosta.
z Sijainti määritellään painamalla numeropainikkeita valitussa tilassa.
z Samsungin toimittama MDC-ohjelma tukee enintään 5x5 LCD-näyttöjä.
3) On / Off
- Kytkee valitun näytön Video Wall (Videoseinä) toiminnon päälle tai pois päältä.
4) Format
- Voit valita kuvaformaatin jaettua näyttöä käytettäessä.
z
Full
z
Natural
Tätä toimintoa ei voi käyttää MagicInfo-ohjelmassa.
TV tulolähde toimii vain TV-mallissa.
Huolto-ohjaustoiminnon avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON
(Virta päällä).
Troubleshooting
1. Näyttö, jonka asetukset haluat määrittää, ei näy Power Control -tietoruudukossa (Virranhallinta)
- Tarkista RS232C-liitos. Varmista, että liitin on tiukasti Com1-portissa.
- Tarkista, käyttääkö jokin toinen järjestelmään yhdistetty näyttö samaa tunnusta. Jos useammalla kuin yhdellä
näytöllä on sama tunnus, ohjelma ei tunnista niitä oikein tämän ristiriidan vuoksi.
- Tarkista, että näytön tunnus on jokin luku 0 - 25. Voit säätää tunnusta käyttämällä Näyttö-valikkoa.
Huomautus: Näytön tunnuksen on oltava jokin luku 0 - 25.
Jos arvo on jokin muu, MDC-järjestelmä ei voi ohjata näyttöä.
2. Näyttö, jonka asetukset haluat määrittää, ei näy muissa tietoruudukoissa
- Tarkista, että näyttöön on kytketty virta. Voit tarkistaa tämän Virranhallinta-tietoruudukosta.
- Tarkista, voitko vaihtaa näytön syöttölähteen.
3. Kuvassa näkyvä valintaikkuna tulee toistuvasti näyttöön.
- Tarkista, että se näyttö on valittuna, jonka asetukset haluat määrittää.
4. Käynnistys- ja sammutusajastimet on otettu käyttöön, mutta näkyvissä on eri aika.
- Synkronoi kellot nykyiseen aikaan.
5. Kaukosäädin ei toimi oikein, kun poistat kaukosäädintoiminnon käytöstä, irrotat RS-232C-kaapelin tai lopetat
ohjelman käytön muulla kuin valmistajan suosittamalla tavalla. Käynnistä ohjelma uudelleen ja ota
kaukosäädintoiminto takaisin käyttöön.
<Huomautus> Tiedonsiirtopiireissä esiintyvät ongelmat tai lähellä olevien sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt
voivat haitata tämän ohjelman toimintaa.
Asetusten arvojen näkyminen käytettäessä useita näyttöjä
Jos järjestelmään on yhdistetty useampia kuin yksi näyttö, niiden arvot näkyvät seuraavasti:
1. Ei valintaa: Tehdasasetukset tulevat näyttöön.
2. Yksi näyttö valittuna: Näyttöön tulee valitun näytön asetusten arvo.
3. Yksi näyttö on valittuna (tunnus 1) ja toinen näyttö lisätään (tunnus 3): Ohjelma, joka näytti tunnuksella 1 varustetun
näytön asetusten arvot, noutaa ja tuo näyttöön tunnuksella 3 varustetun näytön arvot.
4. Kaikkien näyttöjen valitseminen käyttämällä Select All -toimintoa (Valitse kaikki): Tehdasasetukset palautetaan
käyttöön.
LCD-näytön säätäminen
Input
Käytettävissä olevat tilat
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Source List
Valitse PC, DVI tai joku muu LCD-näyttöön kytketty ulkoinen tulolähde. Tällä voit valita haluamasi kuvalähteen.
1.
PC
2.
DVI
3.
AV
4.
Component
5.
HDMI
6.
MagicInfo
PIP
Huomautus
Käytettävissä olevat tilat: PIP ON
Kun LCD-näyttöön liitetään jokin ulkoinen AV-laite, voit PIP:n avulla katsella videoita tällaisista laitteista pienessä ikkunassa päällekkäiskuvana PC video -signaalin kanssa. (Off/On)
Huomautus
•
Jos valitset
päälle.
,
,
kohdassa Size, Position- ja Transparency-toiminnot eivät mene
LCD-näytön säätäminen
PIP
Kytkee PIP-kuvan Off/On.
•
Off
•
On
Source
Valitsee PIP-kuvan lähteen.
•
PC : DVI / AV / HDMI
•
DVI / AV : PC
•
Component : PC
•
HDMI : PC
Swap
Vaihtaa PIP:n ja pääkuvan sisällön keskenään.
PIP -ikkunassa oleva kuva ilmestyy päänäyttöön ja päänäytön kuva ilmestyy PIP -ikkunaan.
LCD-näytön säätäminen
Size
Muuttaa PIP-ikkunan kokoa.
Position
Muuttaa PIP-ikkunan sijaintia.
Transparency
Säätää PIP-ikkunoiden läpinäkyvyyttä.
•
High
•
Medium
•
Low
•
Opaque
Huomautus
•
PIP-toiminto kytkeytyy pois päältä, kun LCD-näyttö vaihdetaan ulkoiseen lähteeseen.
•
PC:n ja DVI:n kanssa tämä poistetaan käytöstä, jos kaapeli irrotetaan.
LCD-näytön säätäminen
Edit Name
Nimeä tuloliittimiin kytketty laite, jotta tulolähteen valitseminen olisi helpompaa.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game /
Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI Device
Huomautus
•
Näytetyt laitteet vaihtelevat ulkoisen tulotilan mukaan.
•
Jos tietokone kytketään HDMI- tai DVI-liittimeen, aseta Edit Name tilaan PC. Muissa tapauksissa aseta Edit Name tilaan AV. Koska 640x480, 720P (1280x720) ja 1080p
(1920x1080) ovat yhteisiä signaaleja AV- ja PC-laitteille, varmista että asetat Edit Name
-valinnan tulosignaalin mukaiseksi.
•
Picture-valikko muuttuu tulosignaalin ja Edit Name -valinnan mukaan.
Picture [PC / DVI / MagicInfo -tila]
Käytettävissä olevat tilat
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
MagicBright
MagicBright on toiminto, jonka avulla katseluympäristöstä saadaan paras mahdollinen katseltavaan kuvaan suhteutettuna. Käytettävissä on neljä eri tilaa: Entertain, Internet, Text ja
Custom. Jokaisen tilan kirkkaus on määritetty valmiiksi.
Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tila on On.
1.
Entertain
Suuri kirkkaus
LCD-näytön säätäminen
Liikkuvan kuvan kuten DVD- tai VCR-ohjelmien katseluun.
2.
Internet
Keskisuuri kirkkaus
Katsottaessa esimerkiksi sekä tekstiä että grafiikkaa sisältäviä kuvia.
3.
Text
Normaali kirkkaus
Dokumentteja ja muita paljon tekstiä sisältäviä ohjelmia varten.
4.
Custom
Insinöörimme ovat määrittäneet arvot tarkasti; esiasetetut arvot eivät välttämättä kuitenkaan sovi kaikkien silmille ja katselutottumuksiin.
Säädä tällöin kirkkautta ja kontrastia kuvaruutuvalikossa.
Custom
Kuvaruutuvalikoissa voit vaihtaa kontrastin ja kirkkauden mieleiseksesi.
1.Contrast
Säätää kontrastia.
2. Brightness
Säätelee kirkkautta.
3. Sharpness
Säätää terävyysasetusta.
Huomautus
MagicBright siirtyy Custom-tilaan, kun säädät kuvaa käyttämällä Custom-toimintoa.
Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tila on On.
Color Tone
LCD-näytön säätäminen
Värisävyjä voidaan muuttaa.
1.
Off
2.
Cool
3.
Normal
4.
Warm
5.
Custom
Huomautus
Jos Color Tone -tilaksi valitaan Cool, Normal, Warm tai Custom, Color Temp. -toiminto estetään.
Jos Color Tone on Off-tilassa, Color Control -toiminto estetään.
Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tila on On.
Color Control
Säätää punaisen, vihreän ja sinisen väritasapainon erikseen.
1. Red
2. Green
3. Blue
Huomautus
Color Tone siirtyy Custom-tilaan, kun säädät kuvaa käyttämällä Color Control -toimintoa.
Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tila on On.
Color Temp.
Color Temp. ilmoittaa kuvan värien "lämpötilan".
Huomautus
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Color Tone on Off-tilassa.
Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tila on On.
Image Lock
Image Lock (Kuvan lukitus) -toimintoa käytetään kuvan hienosäätöön. Toiminto poistaa kohinan, joka saa aikaan epävakaan, tärisevän ja epävakaan kuvan. Jos et saa hyviä tuloksia
LCD-näytön säätäminen
Fine (Hieno) -asetuksella, käytä Coarse (Karkea) -asetusta ja käytä sitten uudelleen Fine
(Hieno) -asetusta.
Huomautus
Käytettävissä vain PC-tilassa
Coarse
Poistaa kohinaa, esim. pystyraidat. Karkeasäätö saattaa muuttaa kuvan sijaintia näytöllä.
Kuva voidaan palauttaa näytön keskelle vaakakuvan säätövalikosta.
Fine
Poistaa kohinaa, esim. vaakaraidat. Jos ääni kuuluu yhä hienosäädön jälkeen, toista hienosäätö taajuuden (kellotaajuus) säädön jälkeen.
Position
Säätää näytön sijaintia vaaka- ja pystysuorasti.
Auto Adjustment
Fine-, Coarse- ja Position-arvot säädetään automaattisesti. Jos vaihdat resoluutiota ohjauspaneelista, automaattinen toiminto käynnistyy.
Huomautus
Käytettävissä vain PC-tilassa
Signal Balance
Käytetään korvaamaan pitkän signaalikaapelin lähettämää heikkoa RGB-signaalia.
Huomautus
Käytettävissä vain PC-tilassa
Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tila on On.
LCD-näytön säätäminen
Signal Balance
Valitsee On tai Off signaalitasapainon tilaksi.
Signal Control
1.
R-Gain
2.
G-Gain
3.
B-Gain
4.
R-Offset
5.
G-Offset
6.
B-Offset
Size
Size on vaihdettavissa.
1.
16:9
2.
4:3
LCD-näytön säätäminen
HDMI Black Level
Jos tuotteeseen kytketään DVD-soitin tai digisovitin HDMI tai DVI-liitäntänä, kuvan laatu
(tummuus, kontrasti, väritasapaino jne.) saattaa heiketä ulkoisesta laitteesta riippuen.
1.
Normal
2.
Low
Huomautus
•
Jos näyttötila on käytettävissä sekä tietokoneen että digisovittimen DVI, HDMI -tilassa,
HDMI Black Level-asetusta voi muuttaa.
PIP Picture
Säätää PIP-näytön asetuksia.
Huomautus
•
1.
Käytettävissä olevat tilat: PIP ON
Contrast
Säätää PIP -ikkunan kontrastia näytöllä.
2.
Brightness
Säätää PIP -ikkunan kirkkautta näytöllä.
3.
Sharpness
Säätää PIP-ikkunan terävyyttä näytöllä.
4.
Color
Säätää PIP-ikkunan väriä näytöllä.
Huomautus
Käytettävissä vain, kun PIP on valittuna AV-, HDMI- tai Component-tilassa.
LCD-näytön säätäminen
5.
Tint
Lisää PIP-ikkunaan luonnollisen sävyn.
Huomautus
Käytettävissä vain, kun PIP on valittuna AV-, HDMI- tai Component-tilassa. Toimii vain
jos videosignaali on NTSC.
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast havaitsee automaattisesti visuaalisen tulosignaalin jakauman ja mukautuu
luomaan optimaalisen kontrastin.
1.
Off
2.
On
Lamp Control
Säätää invertterilamppua energiankulutuksen vähentämiseksi.
Huomautus
Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tila on On.
Brightness Sensor
Brightness Sensor havaitsee automaattisesti visuaalisen tulosignaalin jakelun ja säätää kirkkauden optimaaliseksi.
1.
Off
2.
On
LCD-näytön säätäminen
Picture [ AV / HDMI / Component -tila]
Käytettävissä olevat tilat
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Mode
LCD-näytössä on tehdasasetuksena neljä automaattista kuva-asetusta ("Dynamic", "Standard", "Movie" ja "Custom").
Dynamic, Standard, Movie tai Custom voidaan ottaa käyttöön.
Huomautus
Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tila on On.
1.
Dynamic
2.
Standard
3.
Movie
4.
Custom
Custom
Kuvaruutuvalikoissa voit vaihtaa kontrastin ja kirkkauden mieleiseksesi.
Huomautus
Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tila on On.
Contrast
Säätää kontrastia.
Brightness
LCD-näytön säätäminen
Säätelee kirkkautta.
Sharpness
Säädä kuvan terävyysasetusta.
Color
Säädä kuvan väriasetusta.
Tint
Lisää näyttöön luonnollisen sävyn.
Color Tone
Värisävyjä voidaan muuttaa. Käyttäjä voi säätää myös yksittäisiä värikomponentteja.
1.
Off
2.
Cool2
3.
Cool1
4.
Normal
5.
Warm1
6.
Warm2
Huomautus
Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tila on On.
Jos Color Tone tilaksi valitaan Cool2, Cool1, Normal, Warm1 tai Warm2, Color Temp. -toiminto estetään.
Color Temp.
Color Temp. ilmoittaa kuvan värien "lämpötilan".
LCD-näytön säätäminen
Huomautus
Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tila on On.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Color Tone on Off-tilassa.
Size
Size on vaihdettavissa.
1.
16:9: Asettaa kuvan 16:9-laajakulmatilaan.
2.
Zoom 1: Suurentaa kuvan kokoa kuvaruudulla.
3.
Zoom 2: Suurentaa kuvan kokoa enemmän kuin Zoom 1.
4.
4:3 - Asettaa kuvan 4:3-normaalitilaan.
5.
Screen Fit: Näyttää tulevan kuvan sellaisenaan ilman rajoituksia, kun vastaanotetaan
HDMI 720p-, 1080i- ja 1080p-signaaleja.
Huomautus
•
Tietyt ulkoiset laitteet saattavat syöttää näytölle määritysten vastaista signaalia, joka voi
aiheuttaa rajoitusta, vaikka käytettäisiin Screen Fit -ominaisuutta.
•
Zoom 1 ja Zoom 2 eivät ole käytettävissä HDMI-tilassa.
•
Position- ja Reset-toiminnot ovat käytettävissä Zoom 1- ja Zoom 2 -tiloissa.
Digital NR (Digital Noise Reduction)
Digitaalinen kohinanvaimennus Off/On. Digitaalinen kohinanvaimennus tekee kuvista selkeämpiä ja terävämpiä.
1.
Off
2.
On
Huomautus
Digital NR -toiminto ei ole käytettävissä kaikille resoluutioille.
LCD-näytön säätäminen
HDMI Black Level
Jos televisioon kytketään DVD-soitin tai digisovitin HDMI tai DVI-liitäntänä, kuvanlaatu saattaa heiketä ulkoisesta laitteesta riippuen; kuvan tummuus voi lisääntyä, kontrasti laskea,
väritasapaino saattaa vääristyä jne. Jos näin tapahtuu, säädä television kuvanlaatua käyttäen
asetusta HDMI black level.
1.
Normal
2.
Low
Huomautus
Jos näyttötila on käytettävissä sekä tietokoneen että digisovittimen DVI, HDMI -tilassa, HDMI
Black Level-asetusta voi muuttaa.
Film Mode
Film Mode -toiminnolla katselukokemus vastaa elokuvateatteria.
Tätä toimintoa voi käyttää HDMI-tilassa, kun tulosignaalina on lomitettu pyyhkäisy. Sitä ei voi
käyttää jatkuvan pyyhkäisyn kanssa.
1.
Off
2.
On
PIP Picture
Säätää PIP-näytön asetuksia.
Huomautus
•
1.
Käytettävissä olevat tilat: PIP ON
Contrast
Säätää PIP -ikkunan kontrastia näytöllä.
LCD-näytön säätäminen
2.
Brightness
Säätää PIP -ikkunan kirkkautta näytöllä.
3.
Sharpness
Säätää PIP-ikkunan terävyyttä näytöllä.
4.
Color
Säätää PIP-ikkunan väriä näytöllä.
Huomautus
Käytettävissä vain, kun PIP on valittuna AV-, HDMI- tai Component-tilassa.
5.
Tint
Lisää PIP-ikkunaan luonnollisen sävyn.
Huomautus
Käytettävissä vain, kun PIP on valittuna AV-, HDMI- tai Component-tilassa. Toimii vain
jos videosignaali on NTSC.
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast havaitsee automaattisesti visuaalisen tulosignaalin jakauman ja mukautuu
luomaan optimaalisen kontrastin.
1.
Off
2.
On
Lamp Control
Säätää invertterilamppua energiankulutuksen vähentämiseksi.
Huomautus
Ei käytettävissä, jos Dynamic Contrast -tila on On.
LCD-näytön säätäminen
Brightness Sensor
Brightness Sensor havaitsee automaattisesti visuaalisen tulosignaalin jakelun ja säätää kirkkauden optimaaliseksi.
1.
Off
2.
On
Sound
Käytettävissä olevat tilat
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Mode
LCD-näytössä on sisäinen hifi-stereovahvistin.
1.
Standard
Valitsee Standard perustehdasasetuksille.
2.
Music
Valitsee Music, kun katsotaan musiikkivideoita tai konsertteja.
3.
Movie
Valitsee Movie, kun katsotaan elokuvia.
4.
Speech
Valitsee Speech, kun katsotaan ohjelmia, joissa on lähinnä puhetta tai keskustelua (kuten uutisia).
LCD-näytön säätäminen
5.
Custom
Valitse Custom, jos haluat säätää asetukset henkilökohtaisten mieltymystesi mukaisiksi.
Custom
Ääniasetuksia voi muuttaa henkilökohtaisten mieltymysten mukaiseksi.
Huomautus
•
Ääni kuuluu vaikka äänenvoimakkuus olisi 0.
•
Mode siirtyy Custom-tilaan, kun säädät ääntä käyttämällä Custom-toimintoa.
Bass
Korostaa matalataajuisia ääniä.
Treble
Korostaa korkeataajuisia ääniä.
Balance
Voit säätää äänen tasapainoa vasemman ja oikean kaiuttimen välillä.
Auto Volume
Pienentää äänenvoimakkuuden eroja eri televisioasemien välillä.
1.
Off
2.
On
SRS TS XT
LCD-näytön säätäminen
SRS TS XT on patentoitu SRS-teknologia, joka mahdollistaa monikanavaisen 5.1-sisällön
soittamisen kahdella kaiuttimella. TruSurround XT simuloi laadukkaasti surround-ääntä, kun
käytössä on kahden kaiuttimen stereotoistolaitteet, kuten television sisäiset kaiuttimet. Se on
täysin yhteensopiva kaikkien monikanavaformaattien kanssa.
1.
Off
2.
On
Sound Select
Valitsee joko Main (Pää) tai Sub (Ala), kun PIP on On-tilassa.
Huomautus
Käytettävissä olevat tilat: PIP ON
1.
Main
2.
Sub
Speaker Select
Kun käytät tätä tuotetta kotiteatterijärjestelmän kanssa, ota tuotteen sisäinen kaiutin pois
käytöstä. Näin ääni kuuluu suoraan kotiteatterisi (ulkoisista) kaiuttimista.
1.
Internal
Ääni toistetaan sekä Internal-kaiuttimesta että External-kaiuttimista, mutta äänenvoimakkuuden säätö vaikuttaa vain Internal-kaiuttimeen.
2.
External
Jos ääni toistetaan ainoastaan External-kaiuttimista, äänenvoimakkuuden säätö vaikuttaa myös External-kaiuttimiin.
Setup
Käytettävissä olevat tilat
•
PC / DVI
LCD-näytön säätäminen
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Language
Voit valita yhden 13 kielestä.
Huomautus
Kielen valinta vaikuttaa vain kuvaruutuvalikon kieleen. Se ei vaikuta tietokoneella toimiviin
ohjelmiin.
Time
Valitsee yhden neljästä aika-asetuksesta: Clock Set, Sleep Timer, On Timer tai Off Timer.
Clock Set
Nykyinen aika-asetus.
Sleep Timer
Kytkee LCD-näytön pois päältä automaattisesti tiettyinä aikoina.
LCD-näytön säätäminen
1.
Off
2.
30
3.
60
4.
90
5.
120
6.
150
7.
180
On Timer
Kytkee LCD-näytön päälle automaattisesti asetettuun aikaan. Säätää tilan ja äänenvoimakkuuden tason, kun LCD-näyttö kytkeytyy päälle automaattisesti.
Off Timer
Kytkee LCD-näytön pois päältä automaattisesti asetettuun aikaan.
Menu Transparency
Muuttaa kuvaruutuvalikon taustan läpinäkyvyyden.
1.
High
2.
Medium
3.
Low
LCD-näytön säätäminen
4.
Opaque
Safety Lock
Change PIN
Salasanan voi muuttaa.
Huomautus
Oletussalasana LCD-näytölle on "0000".
Lock On
Tämä toiminto lukitsee kuvaruutuvalikon niin, että näyttö pysyy senhetkisessä tilassa eivätkä
muut pysty muuttamaan asetuksia.
Energy Saving
Tällä toiminnolla voidaan säätää laitteen virrankulutusta.
1.
Off
2.
On
Video Wall
Video Wall tarkoittaa toisiinsa liitettyjen videonäyttöjen sarjaa, jossa jokaisella näytöllä näkyy
jokin kuvakokonaisuuden osa tai toistuu sama kuva.
Kun Video Wall on käytössä, voit säätää Video Wall -näytönasetuksia.
Huomautus
Kun Video Wall on toiminnassa, Auto Adjustment, Image Lock ja Size -toiminnot eivät ole
käytettävissä. Video Wall ei ole käytössä MagicInfo-tilassa.
LCD-näytön säätäminen
Video Wall
Kytkee valitun näytön Video Wall -toiminnon päälle tai pois päältä.
1.
Off
2.
On
Format
Voit valita Format jaettua näyttöä käytettäessä.
1.
Full
Suurentaa kuvan koko näytön kokoiseksi ilman reunoja.
2.
Natural
Näyttää luonnollisen kuvan alkuperäisessä kuvasuhteessa.
Horizontal
Määrittää, kuinka moneen osaan näyttö jaetaan vaakasuunnassa.
Viisi säätötasoa: 1, 2, 3, 4, ja 5.
LCD-näytön säätäminen
Vertical
Määrittää, kuinka moneen osaan näyttö jaetaan pystysuunnassa.
Viisi säätötasoa: 1, 2, 3, 4, ja 5.
Screen Divider
Näyttö voidaan jakaa useisiin eri kuviin. Jakoa tehdessäsi voit valita useita ikkunoita, joilla on
eri asetukset.
•
Valitse tila näytönjakajavalikosta.
•
Valitse näyttö näytön valintavalikosta.
•
Valinta määritellään painamalla jotakin numeropainiketta valitussa tilassa.
Safety Screen
Safety Screen -toiminto estää jälkikuvat, joita voi syntyä, jos pysäytetty kuva näkyy näytöllä
pitkän aikaa.
•
Safety Screen ‑toiminto vierittää näyttöä määritetyn ajan.
•
Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun virta on katkaistu.
Pixel Shift
Pixel Shift
Jälkikuvien välttämiseksi näytöllä voidaan käyttää tätä toimintoa, jolloin LCD-näytön pikselit
siirtyvät vaaka- tai pystysuunnassa.
LCD-näytön säätäminen
1.
Off
2.
On
Horizontal
Määrittää, kuinka monta kuvapistettä näyttö siirtyy vaakasuunnassa.
Viisi säätötasoa: 0, 1, 2, 3, ja 4.
Vertical
Määrittää, kuinka monta kuvapistettä näyttö siirtyy pystysuunnassa.
Viisi säätötasoa: 0, 1, 2, 3, ja 4.
Time
Aseta toiston aikaväli vaaka- ja pystysuuntaiselle siirrolle.
Timer
Timer
LCD-näytön säätäminen
Kuvaruudun palamisen estolle voidaan asettaa ajastin.
Jos käynnistät toiminnon, joka poistaa jäännöskuvat, toiminto suoritetaan asetettuna ajanjaksona ja lopetetaan automaattisesti.
1.
Off
2.
On
Mode
Voit muuttaa Safety Screen Type (Turvaruudun tyyppi) ‑asetusta.
1.
Scroll
2.
Bar
3.
Eraser
Ajanjakso
Tällä toiminnolla voit asettaa toteutusajanjakson jokaiselle ajastimella asetettavalle tilalle.
Time
Määritä toteutusaika asetetun ajanjakson sisällä.
•
Mode-Scroll : 1~5 sec
•
Mode-Bar, Eraser : 10~50 sec
LCD-näytön säätäminen
Scroll
Tällä toiminnolla estetään näytön jälkikuvia siirtämällä kaikkia pikseleitä LCD-näytöllä mallin
mukaisesti.
Käytä tätä toimintoa, jos näytölle jää jälkikuvia tai merkkejä, erityisesti näytettäessä pysäytyskuvaa pitkiä aikoja.
Bar
Tällä toiminnolla estetään näytön jälkikuvia siirtämällä pitkiä mustia ja valkoisia pystyviivoja.
Eraser
Tällä toiminnolla estetään näytön jälkikuvia siirtämällä suorakulmaista kuviota.
Side Gray
Valitse harmaan kirkkaus ruudun taustaa varten.
1.
Off
2.
Light
LCD-näytön säätäminen
3.
Dark
Resolution Select
Jos kuva ei näy näytöllä oikein, kun määrität tietokoneen grafiikkakortin resoluutioksi
1024 x 768 (60 Hz), 1280 x 768 (60 Hz), 1360 x 768 (60 Hz) tai 1366 x 768 (60 Hz), tällä
toiminnolla (Resolution Select) saat kuvan näkymään määritetyllä resoluutiolla.
Huomautus
Käytettävissä vain PC-tilassa
1.
Off
2.
1024 X 768
3.
1280 X 768
4.
1360 x 768
5.
1366 X 768
Huomautus
Valikon valitseminen on mahdollista vain silloin, kun näytön resoluutio on 1024 x 768 (60 Hz),
1280 x 768 (60 Hz), 1360 x 768 (60 Hz) tai 1366 x 768 (60 Hz).
Power On Adjustment
Säätää näytön päällekytkentäaika‑asetusta.
Varoitus: Aseta päällekytkentäaika‑asetus pitemmäksi ylijännitteen välttämiseksi.
LCD-näytön säätäminen
OSD Rotation
Kuvaruutuvalikon suunnan muuttaminen
1.
Landscape
2.
Portrait
Reset
Palauttaa laitteen tehdasasetukset. Palauta-toiminto on käytettävissä vain, jos PC / DVI on
käytössä.
Image Reset
Huomautus
Käytettävissä vain PC-tilassa
Reset-toiminto ei ole käytettävissä, kun Video Wall -toiminnon asetus on On.
Color Reset
Multi Control
Käytettävissä olevat tilat
•
PC / DVI
•
AV
LCD-näytön säätäminen
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Multi Control
Määrittää yksilöllisen tunnuksen vastaanottimelle.
•
ID Setup
Määrittää erilliset tunnukset vastaanottimelle.
•
ID Input
Käytetään valitsemaan yksilöllisen VASTAANOTTIMEN lähetintoiminnot. Vain sellainen
vastaanotin aktivoidaan, jonka tunnus vastaa lähetinasetusta.
MagicInfo
Käytettävissä olevat tilat
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Huomautus
•
MagicInfo voidaan valita kaukosäätimellä. On kuitenkin suositeltavampaa käyttää erillistä
USB-näppäimistöä, jotta MagicInfo voidaan hyödyntää täysin.
•
Jos MagicInfo on laitetilassa, ulkoisten laitteiden siirtäminen käynnistyksen aikana voi
aiheuttaa virheitä. Kytke ulkoiset laitteet vain, jos LCD-näyttöön tulee virta.
•
Älä irrota LAN-kaapelia käyttäessäsi verkkoa (esim. videonäyttö). Muutoin ohjelma (MagicInfo) saattaa lakata toimimasta. Jos irrotat kaapelin, käynnistä järjestelmä uudelleen.
•
Älä irrota LAN-kaapelia, joka on USB-laitteen käytössä (esim. videonäyttö). Muutoin ohjelma (MagicInfo) saattaa lakata toimimasta.
•
Saat käyttöön muut lähteet painamalla SOURCE-painiketta MagicInfo-ohjelmassa.
•
Oletussalasana LCD-näytölle on "000000".
LCD-näytön säätäminen
•
Palvelinohjelman virrankytkentätoiminto toimii vain silloin, kun LCD-näytöstä on kytketty
virta kokonaan pois päältä.
Varmista, ettet käytä virrankytkentätoimintoa LCD-näytön virran katkaisun aikana, sillä se
voi aiheuttaa LCD-näytössä järjestelmävirheitä.
•
MagicInfo-ohjelman kuvaruutuvalikon kuvassa verkkotila on sama kuin laitetila.
•
Kun käytössä on MagicInfo MagicInfo-palvelinohjelman kanssa: suorita verkkotila.
•
Jos käytät MagicInfo-ohjelmaa LCD-näyttöön suoraan kytketyn laitteen kanssa: suorita
laitetila.
•
Siirry suoraan MagicInfo-ikkunaan painamalla ESC.
•
Jos haluat käyttää MagicInfoa Windows-ikkunassa, tarvitset näppäimistön ja hiiren.
•
Saat lisätietoja MagicInfon käytöstä Windows-ikkunassa MagicInfo Server -ohjelman ohjetiedostosta.
Älä katkaise virtaa käytön aikana.
•
Käännettävät LCD-näytöt eivät tue läpinäkyvää tikkeriä.
•
Käännettävien LCD-näyttöjen resoluutio voi olla enintään 720 x 480 (SD) elokuvia katseltaessa.
•
EWF:ää ei käytetä asemalle D.
•
Jotta asetuksiin tehdyt muutokset tallentuvat, kun EWF on Enable-tilassa, muutoksille
pitää tehdä Commit-toiminto.
•
Järjestelmä käynnistyy uudelleen painamalla Disable, Enable tai Commit.
MagicInfo
1. Select Application - step 1
Voit valita sovelluksen, joka käynnistyy tietokoneella Windowsin käynnistyessä.
2. Select TCP/IP - step 2
LCD-näytön säätäminen
MagicInfo Setup Wizard -asennusohjelman vaiheessa step 2 ei tarvitse siirtyä TCP/IP-asetuksiin erilliselle verkkoasetukset-näytölle. Asetukset voi tehdä suoraan MagicInfo -asennusohjelman vaiheessa step 2.
3. Select Language - step 3
Jos käytössä on useita kieliä, voit valita kielet ja asettaa yhden niistä käyttöön
4. Select Screen Type - step 4
LCD-näytön säätäminen
Voit valita laitteessa käytettävän näytön asennon.
5. Setup Information
Näyttää käyttäjän valitsemat asetukset.
Huomautus
Jos Magicinfo -kuvaketta ei näy ilmaisualueella, kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Magicinfo -kuvaketta. Kuvake ilmestyy ilmaisualueelle.
Vianmääritys
Itsetestitoiminnon tarkistaminen
Huomautus
Tarkista seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Ota yhteys palvelukeskukseen, jos et voi ratkaista ongelmaa itse.
Itsetestitoiminnon tarkistaminen
1.
Kytke tietokoneen ja LCD-näytön virta pois päältä.
2.
Irrota videokaapeli tietokoneen takapaneelista.
3.
Kytke LCD-näyttöön virta.
Oheinen kuva ("Check Signal Cable") näkyy mustalla taustalla, kun LCD-näyttö toimii
normaalisti, vaikka videosignaalia ei havaitakaan: Itsetestaustoiminnon aikana virran
LED-merkkivalo palaa vihreänä ja kuva liikkuu näytöllä.
4.
Katkaise LCD-näytöstä virta ja kytke videokaapeli uudelleen. Laita sen jälkeen virta
päälle sekä tietokoneeseen että LCD-näyttöön.
Jos LCD-näyttö pysyy tyhjänä tämänkin toimenpiteen jälkeen, tarkista video-ohjain ja tietokoneen käyttöjärjestelmä. LCD-näyttö toimii oikein.
Varoitusviestit
Voit katsella näyttöä myös 1920 x 1080 -resoluutiolla. Näytölle ilmestyy kuitenkin oheinen
viesti minuutin ajaksi. Tuona aikana voit joko muuttaa näytön resoluutiota tai pysyä valitsemassasi tilassa. Jos virkistystaajuus on asetettu suuremmaksi kuin 85 Hz, näyttö muuttuu
mustaksi, sillä LCD-näyttö ei tue yli 85 Hz:n virkistystaajuutta.
Huomautus
Tarkista LCD-näytön tukemat tarkkuudet ja taajuudet kohdasta Tekniset tiedot > Esiasetetut
ajastustilat.
Kunnossapito ja puhdistus
1) LCD-näytön kuoren kunnossapito.
Irrota virtajohto ja puhdista pehmeällä liinalla.
Vianmääritys
•
Älä käytä bensiiniä, tinneriä tai muita syttyviä aineita.
2) Litteän näytön kunnossapito
Puhdista näyttö pehmeällä liinalla (puuvillaflanellilla).
•
Älä koskaan käytä asetonia, bensiiniä tai tinneriä.
(Ne saattavat aiheuttaa läiskiä tai vaurioita kuvaruudun pinnassa.)
•
Käyttäjä on itse vastuussa mistä tahansa näiden aineiden käytön aiheuttamista vahingoista.
Vika ja suositeltavat toimenpiteet
Huomautus
LCD-näyttö toistaa tietokoneesta tulevat kuvasignaalit. Jos tietokoneessa tai videokortissa
ilmenee ongelmia, ne voivat aiheuttaa muun muassa sen, että LCD-näyttö on tyhjä, siinä on
värivääristymiä tai kohinaa. Tarkista tällöin ensin ongelman syy ja ota vasta sitten yhteyttä
huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
1.
Tarkasta, että virtajohto ja videokaapelit on kytketty oikein tietokoneeseen.
2.
Tarkasta, piippaako tietokone useammin kuin kolme kertaa uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
(Jos näin tapahtuu, tilaa laitteelle huolto.)
3.
Jos olet asentanut uuden videokortin tai koonnut tietokoneen itse, tarkista, että olet
asentanut näyttösovittimen.
4.
Tarkista, että näytön skannaustaajuus on välillä 50 Hz - 85 Hz.
(Älä käytä yli 60 Hz:n taajuutta enimmäisresoluution kanssa.)
5.
Jos video-ohjaimen asennuksessa esiintyy ongelmia, käynnistä tietokone uudelleen vikasietotilassa ja poista näyttösovitin kohdassa "Control Panel" (Ohjauspaneeli) −> "System" (Järjestelmä) −> "Device Administrator" (Laitehallinta)" ja käynnistä tietokone
uudelleen, jotta näyttösovitin voidaan asentaa uudelleen.
Tarkistusluettelo
Huomautus
•
Oheisesta taulukosta löydät mahdollisia ongelmia sekä ratkaisuja niihin. Ennen kuin otat
yhteyttä huoltoon, tarkista, voitko ratkaista ongelman itse tästä kohdasta löytyvien ohjeiden avulla. Jos tarvitset apua, soita Tiedot-osan puhelinnumeroon tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
•
Lisää verkkoon liittyviä tietoja on MagicInfo kohdassa Vianetsintä.
Asennukseen liittyvät ongelmat (PC-tila)
Huomautus
LCD-näytön asentamiseen liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisut on luetteloitu.
Vianmääritys
Q:
LCD-näyttö välkkyy.
A:
Tarkista, että tietokoneen ja LCD-näytön välinen signaalikaapeli on kunnolla kytketty.
(Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneen kytkeminen)
Kuvaruutuun liittyvät ongelmat
Huomautus
LCD-näytön kuvaan liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisut on luetteloitu ohessa.
Q:
Näyttö on tyhjä ja virtavalo on sammunut.
A:
Varmista, että virtajohto on hyvin kiinnitetty ja että LCD-näytössä on virta päällä.
(Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneen kytkeminen)
Q:
"Check Signal Cable" -viesti.
A:
Varmista, että signaalikaapeli on hyvin kiinnitetty tietokoneeseen tai videolähteeseen.
(Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneen kytkeminen)
A:
Varmista, että tietokoneessa tai videolähteessä on virta päällä.
Q:
"Not Optimum Mode" -viesti.
A:
Tarkista videosovittimen maksimiresoluutio ja taajuus.
A:
Vertaa näitä arvoja tietoihin Esiasetetut ajastustilat -taulukossa.
Q:
Kuva pyörii pystysuunnassa.
A:
Tarkista, onko signaalikaapeli kytketty kunnolla. Kytke se tarvittaessa uudelleen
(Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneen kytkeminen)
Q:
Kuva ei ole kirkas tai se on epätarkka.
A:
Suorita taajuuden karkea- ja hienosäätötoiminnot: Coarse ja Fine.
A:
Käynnistä uudelleen poistettuasi kaikki tarvikkeet (kuvan jatkokaapelit jne.)
A:
Aseta resoluutio ja taajuus suositelluille alueille.
Q:
Kuva on epävakaa ja tärisee.
A:
Tarkista, että tarkkuus- ja taajuusasetukset tietokoneen videokortilla ovat LCD-näytön
tukemissa rajoissa. Jos ne eivät ole rajojen sisällä, aseta ne uudelleen katsoen LCDnäyttövalikon Tiedot ja Esiasetetut ajastustilat.
Q:
Kuvassa näkyy haamukuvia.
A:
Tarkista, että tarkkuus- ja taajuusasetukset tietokoneen videokortilla ovat LCD-näytön
tukemissa rajoissa. Jos ne eivät ole rajojen sisällä, aseta ne uudelleen katsoen LCDnäyttövalikon Tiedot ja Esiasetetut ajastustilat.
Q:
Kuva on liian vaalea tai liian tumma.
A:
Säädä brightness ja contrast.
(Katso lisätietoja kohdasta Brightness, Contrast.)
Vianmääritys
Q:
Näytön väri ei ole normaali.
A:
Värien säätäminen Custom -valinnalla kuvaruutuvalikon Color Adjustment -valikossa.
Q:
Värikuvassa esiintyy tummia varjoja.
A:
Värien säätäminen Custom -valinnalla kuvaruutuvalikon Color Adjustment -valikossa.
Q:
Valkoinen väri ei näy kunnolla.
A:
Värien säätäminen Custom -valinnalla kuvaruutuvalikon Color Adjustment -valikossa.
Q:
Virtavalo vilkkuu.
A:
LCD-näyttö tallentaa parhaillaan kuvaruutuvalikon muistiin tehtyjä muutoksia.
Q:
Ruutu on tyhjä ja virran merkkivalo vilkkuu puolen sekunnin tai sekunnin välein.
A:
LCD-näyttö käyttää virranhallintajärjestelmäänsä. Paina jotain näppäintä näppäimistöllä.
Q:
Näyttö on tyhjä ja vilkkuu.
A:
Jos kuvaruudulla näkyy "TEST GOOD" -viesti, kun painat MENU-painiketta, tarkista
LCD-näytön ja tietokoneen väliset liitännät ja varmista, että johdot on kiinnitetty kunnolla.
Ääneen liittyvät ongelmat
Huomautus
Äänisignaaleihin liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisut on luetteloitu.
Q:
Ei ääntä.
A:
Varmista, että äänijohto on kytketty kunnolla sekä LCD-näytön äänituloon että äänikortin äänilähtöön.
(Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneen kytkeminen)
A:
Tarkista äänenvoimakkuus.
Q:
Äänenvoimakkuus on liian pieni.
A:
Tarkista äänenvoimakkuus.
A:
Jos äänenvoimakkuus on liian pieni, kun olet säätänyt äänenvoimakkuuden mahdollisimman suureksi, tarkista tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston äänenvoimakkuus.
Q:
Äänenkorkeus on liian korkea tai matala.
A:
Säätää asetukset Treble ja Bass sopiviksi.
Kaukosäätimeen liittyvät ongelmat
Huomautus
Kaukosäätimeen liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisut on luetteloitu.
Q:
Kaukosäätimen painikkeet eivät toimi.
A:
Tarkista paristojen napaisuus (+/-).
Vianmääritys
A:
Tarkista, onko paristojen virta lopussa.
A:
Tarkista, onko virta kytketty päälle.
A:
Tarkista, onko virtajohto kytketty kunnolla.
A:
Tarkista, onko lähellä loisteputki- tai neonvalaisimia.
Kysymykset ja vastaukset
Q:
Miten voin muuttaa taajuuden?
A:
Taajuus voidaan muuttaa määrittämällä videokortin asetukset uudelleen.
Huomautus
Tuetut videokortit voivat vaihdella käytettävästä ohjainversiosta riippuen. (Katso lisätiedot tietokoneen vai videokortin käyttöohjeista.)
Q:
Miten voin muuttaa resoluution?
A:
Windows XP:
Säädä resoluutio kohdassa "Control Panel" (Ohjauspaneeli) → "Appearance and
Themes" (Ulkoasu ja teemat) → "Display" (Näyttö) → "Settings" (Asetukset).
A:
Windows ME/2000:
Säädä resoluutio kohdassa "Control Panel" (Ohjauspaneeli) → "Display" (Näyttö) →
"Settings" (Asetukset).
* Pyydä lisätietoja videokortin valmistajalta.
Q:
Miten voin asettaa virransäästötilan?
A:
Windows XP:
Säädä resoluutio kohdassa "Control Panel" (Ohjauspaneeli) → "Appearance and
Themes" (Ulkoasu ja teemat) → "Display" (Näyttö) →"Screen Saver" (Näytönsäästäjä).
Aseta toiminto tietokoneen BIOS-asetuksissa. (Katso Windows-käsikirja / tietokoneen
käsikirja).
A:
Windows ME/2000:
Säädä resoluutio kohdassa Control Panel (Ohjauspaneeli) → Display (Näyttö) →
Screen Saver (Näytönsäästäjä).
Aseta toiminto tietokoneen BIOS-asetuksissa. (Katso Windows-käsikirja / tietokoneen
käsikirja).
Q:
Miten puhdistan näytön kotelon / LCD-paneelin?
A:
Irrota virtajohto ja puhdista LCD-näyttö pehmeällä liinalla. Käytä puhdistusliuosta tai
pelkkää vettä.
Älä naarmuta koteloa ja pyyhi kaikki puhdistusaine pois. Älä anna LCD-näytön joutua
kosketuksiin veden kanssa.
Q:
Miten voin katsella videoita?
Vianmääritys
A:
Videotoiminto tukee ainoastaan MPEG1- ja WMV-koodekkeja. Asenna videon toistamiseen tarvittava koodekki. Huomaa, että jotkut koodekit eivät ole yhteensopivia laitteen kanssa.
Huomautus
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tarkasta voitko korjata ongelman itse tässä kohdassa esitettyjä tietoja hyväksi käyttäen. Jos tarvitset apua, soita Tiedot-osan puhelinnumeroon tai ota
yhteyttä jälleenmyyjääsi.
Tekniset tiedot
Yleiset tiedot
Yleiset tiedot
Mallin nimi
SyncMaster 700TSn-2,820TSn-2
LCD-paneeli
Koko
Näyttöalue
Kuvapistetiheys
SyncMaster
700TSn-2
70 tuumaa (177 cm)
SyncMaster
820TSn-2
82 tuumaa (207 cm)
SyncMaster
700TSn-2
1549,44 mm (V) x 871,56 mm (P)
SyncMaster
820TSn-2
1805,76 mm (V) x 1015,74 mm (P)
SyncMaster
700TSn-2
0,807 mm (V) x 0,807 mm (P)
SyncMaster
820TSn-2
0,9405 mm (V) x 0,9405 mm (P)
Synkronointi
Vaakasuuntainen
30 ~ 81 kHz
Pystysuuntainen
56 ~ 85 Hz
Näytön värit
16,7 milj.
Tarkkuus
Optimaalinen
1920 x 1080 @ 60 Hz
erottelutarkkuus
Korkein erottelu- 1920 x 1080 @ 60 Hz
tarkkuus
Tulosignaali, päätetty
Analoginen RGB, DVI (Digital Visual Interface) ‑yhteensopiva digitaalinen RGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Erillinen pysty-/vaakasynkronointi, komposiitti, SOG
TTL-taso (V korkea ≥ 2,0 V, V matala ≤ 0,8 V)
Maksimi pikselikello
165MHz (analoginen, digitaalinen)
Virtalähde
Tämä tuote toimii 100–240 V:n jännitteellä.
Tekniset tiedot
Virtalähde
Koska normaalijännite vaihtelee eri maiden välillä, tarkasta oikea jännite tuotteen
takaosaan kiinnitetystä tarrasta.
Signaaliliitin
D-sub, DVI-D In/Out, VCR, HDMI, RS232C In/Out, BNC In/OutPC Audio In, Audio
In(L/R), Audio Out (L/R), With Network Model : USB, LAN
Mitat (L x K x S) / Paino
SyncMaster
700TSn-2
1668,0 X 989,0 X 138,0 mm (ilman jalustaa)
SyncMaster
820TSn-2
1915,0 X 1125,0 X 155,0 mm (ilman jalustaa)
1668,0 X 1094,0 X 500,0 mm (jalustan kanssa) / 83 kg
1915,0 X 1230,0 X 500,0 mm (jalustan kanssa) / 140 kg
VESA-kiinnitysteline
SyncMaster
700TSn-2
800 x 400 mm
SyncMaster
820TSn-2
900,0mm x 800,0mm / 1400,0mm x 800,0mm
Käyttö- ja säilytysympäristö
Käyttö
Lämpötila: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Kosteus: 10–80 %, ei-kondensoiva
Säilytys
Lämpötila: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Kosteus: 5–95 %, ei-kondensoiva
Plug and Play -tuki
Tämä LCD-näyttö voidaan asentaa mihin tahansa Plug & Play -yhteensopivaan
järjestelmään. LCD-näytön ja tietokonejärjestelmien välinen vuorovaikutus tarjoaa
parhaat käyttöolosuhteet ja LCD-näyttöasetukset. Tavallisesti LCD-näytön asennus etenee automaattisesti, jollei käyttäjä halua vaihtaa asetuksia.
Hyväksyttävä pikselien virhemarginaali
Tuotteessa on käytetty TFT-LCD-paneeleja, jotka on valmistettu kehittyneellä puolijohdetekniikalla miljoonasosan tarkkuudella. PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja
VALKOISEN värin pikselit esiintyvät joskus kirkkaina tai mustina. Tämä ei johdu
huonosta laadusta. Voit käyttää näyttöä ongelmitta.
Esimerkiksi tämän tuotteen TFT-LCD-alapikselien määrä on 6.220.800.
Huomautus
Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Huomautus
Luokan A laite (teollisuuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)
Tekniset tiedot
Huomautus jälleenmyyjille ja käyttäjille. Tämä laite on rekisteröity teollisuuskäyttöön sähkömagneettisten yhteensopivuusvaatimusten (EMC) mukaisesti (luokka A) ja sitä voi käyttää
muissa kuin kotitaloustiloissa.
Virransäästö
Tämä LCD-näyttö on varustettu sisäänrakennetulla virransäästöjärjestelmällä (PowerSaver).
Virransäästäjä säästää energiaa kytkemällä LCD-näytön virransäästötilaan silloin, kun näyttöä ei käytetä tietyn ajanjakson aikana. LCD-näyttö palautuu automaattisesti normaalitilaan,
jos painat mitä tahansa näppäintä. Voit säästää sähköä katkaisemalla LCD-näytön virran,
kun et käytä näyttöä pitkään aikaan. Virransäästäjä toimii tietokoneeseen asennetun VESA
DPM -yhteensopivan videokortin kanssa. Asenna virransäästöjärjestelmä tietokoneeseen
asennetulla apuohjelmalla.
Virransäästö (käytettäessä verkkonäyttönä)
Tila
Tavallinen käyt- Virransäästötila
tötila
Virta katkaistu
(Virtakytkin)
Virran merkkivalo
On
Vilkkuu
Pois käytöstä
Tehonkulu- 700TSn-2
tus
820TSn-2
750 wattia
Alle 5 watti
0 wattia
920 wattia
Alle 5 watti
Alle 0 wattia
Huomautus
•
Todellinen virrankulutus saattaa poiketa alla ilmoitetusta virrankulutuksesta, jos järjestelmän ympäristö tai asetukset muuttuvat.
•
Virrankulutus lakkaa kokonaan, kun sammutat virran katkaisimesta tai irrotat virtakaapelin
laitteen takaosasta. Kytke virta pois, jos aiot olla kotoa pois useita tunteja.
Esiasetetut ajastustilat
Näytön säätö tapahtuu automaattisesti, jos tietokoneesta lähetetty signaali vastaa seuraavia
esiasetettuja ajastustiloja. Huomaa, että jos signaali poikkeaa näistä asetuksista, näyttö
saattaa mennä pimeäksi, vaikka LED-valo palaisikin. Katso lisätietoja videokortin käyttöoppaasta ja säädä näyttö seuraavien asetusten mukaisesti.
Näyttötila
Poikkisuora
taajuus (kHz)
"Vertical
Pikselikello
Frequen(MHz)
cy" (Pystytaajuus) (Hz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
Tekniset tiedot
Näyttötila
Poikkisuora
taajuus (kHz)
"Vertical
Pikselikello
Frequen(MHz)
cy" (Pystytaajuus) (Hz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vaakataajuus
Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliksi (Horizontal Cycle), ja
kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö: kHz
Pystytaajuus
Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa
kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan
käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan Pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö: Hz
Tietoja
Paremman näytön saamiseksi
Säädä tietokoneen resoluutio ja näytön injektio (virkistys)-taajuus alla olevia
ohjeita noudattaen, jotta voit nauttia parhaimmasta mahdollisesta kuvan laadusta.
Näytön kuva voi olla huonolaatuinen, jos TFT-LCD-näytön kuvanlaaduksi ei ole
valittu parasta kuvalaatua.
•
Resoluutio: 1920 x 1080
•
Pystytaajuus (virkistystaajuus): 60 Hz
TFT-LCD-paneeli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen
edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pikselit esiintyvät kuitenkin joskus
kirkkaina tai mustina. Tämä ei johdu huonosta laadusta. Voit käyttää näyttöä ongelmitta.
•
Esimerkiksi tämän tuotteen TFT-LCD-alapikselien määrä on 6.220.800.
Puhdista näyttöpaneeli ja näytön ulkopinta pehmeällä ja kuivalla liinalla ja käytä
puhdistusainetta vain hiukan. Pyyhi LCD-näyttöruutu kevyesti. Se saattaa tahraantua, jos käytät liikaa voimaa.
Jos et ole tyytyväinen kuvan laatuun, voit parantaa kuvaa suorittamalla autopainikkeen painamisen jälkeen ilmestyvässä näyttöruudussa "Auto Adjustment toiminnon". Jos kuvassa on automaattisen säädön jälkeen edelleen häiriöitä, käytä
Fine/Coarse -säätötoimintoa.
Katsellessa liikkumatonta kuvaa pitkän aikaa, jäännöskuvia tai kuvan epäterävyyttä saattaa esiintyä. Siirry virransäästötilaan tai ota käyttöön näytönsäästäjä,
jossa on liikkuva kuva, kun et käytä näyttöä pitkään aikaan.
TUOTETIEDOT (jäännöskuvien estäminen)
Mikä jäännöskuva on?
Jäännöskuvan riski on olematon LCD-näytön ollessa normaalikäytössä.
Normaalikäytöllä tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvia videokuvioita. Jos LCD-näytöllä
esitetään pitkän aikaa (yli 12 tuntia) liikkumatonta kuvaa, pikselin nestekiteitä liikuttavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman muuttua. Elektrodien välinen
jännite-ero kasvaa ajan myötä pakottaen nestekiteen kallelleen. Tämän tapahtuessa näytöllä voi näkyä edellinen kuva kuvan vaihtuessa. Tämä voidaan estää
kerääntynyttä jännite-eroa alentamalla.
Tietoja
Virta pois päältä, Näytönsäästäjä tai Virransäästötila
•
Kytke virta pois päältä neljäksi tunniksi 20 tunnin käytön jälkeen
•
Kytke virta pois päältä kahdeksi tunniksi 12 tunnin käytön jälkeen
•
Kytke näytön virta pois päältä valikosta Näytön ominaisuudet - virrankulutus.
•
Käytä näytönsäästäjää, jos mahdollista: suosittelemme yksiväristä tai liikkuvan
kuvan sisältävää näytönsäästäjä.
Vaihda väritiedot säännöllisin väliajoin
Huomautus
Käytä kahta eri väriä
Vaihda väriasetuksia 30 minuutin välein ja käytä kahta eri väriä.
Tietoja
•
Älä käytä sellaista merkkien ja taustavärin yhdistelmää, joiden välinen luminanssiero on suuri.
Vältä harmaiden värien käyttöä; ne aiheuttavat helposti jäännöskuvan.
Vältä: Värejä, joiden välinen luminanssiero on suuri (musta ja valkoinen, harmaa)
Vaihda merkkien väri säännöllisin väliajoin
•
Käytä kirkkaita värejä, joiden välinen luminanssiero on pieni.
- Jakso: Vaihda merkkien väri ja taustaväri 30 minuutin välein.
•
Vaihda liikkuvat merkit 30 minuutin välein.
•
Näytä kuvia ja logo säännöllisin väliajoin.
- Jakso: Näytä liikkuva kuva yhdessä logon kanssa 60 sekunnin ajan aina neljän
käyttötunnin välein.
•
Jäännöskuvan synty on helpointa estää kytkemällä virta pois päältä tai määrittämällä näytönsäästäjä toimimaan tietokoneella tai järjestelmässä silloin, kun
se ei ole käytössä. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa takuun voimassaoloon.
Näytön vieritys -toiminnon käyttö
•
Ota näytön vieritystoiminto käyttöön
- Oire: Horisontaalinen palkki ja musta väri liikkuvat ylös ja alas.
Tietoja
Huomautus
(Katso CD-käyttöopas, kohta "Kuvaruutuvalikon toiminto". Ei saatavilla kaikissa
malleissa.)
Näytön pikseli -toiminnon käyttö
•
Ota näytön pikselitoiminto käyttöön
- Oire: Piste ja musta väri liikkuvat ylös ja alas.
•
Näytön palkki -toiminnon käyttö
- Oire: Vaaka- / pystypalkki ja musta väri liikkuvat ylös ja alas.
Huomautus
(Katso CD-käyttöopas, kohta "Kuvaruutuvalikon toiminto". Ei saatavilla kaikissa
malleissa. )
Näytön tyhjennys -toiminnon käyttö
•
Ota näytön tyhjennystoiminto käyttöön
- Oire: 2 vertikaalista palkkia liikkuu näytön tyhjennyksen mukana
Huomautus
(Katso CD-käyttöopas, kohta "Kuvaruutuvalikon toiminto". Ei saatavilla kaikissa
malleissa. )
Liite
Ota yhteyttä SAMSUNGiin
Huomautus
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä
SAMSUNG tukeen.
North America
U.S.A
1‐800‐SAMSUNG (726‐7864) http://www.samsung.com
CANADA
1‐800‐SAMSUNG (726‐7864) http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/
ca_fr (French)
MEXICO
01‐800‐SAMSUNG
7864)
(726‐ http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINA
0800‐333‐3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800‐124‐421
http://www.samsung.com
4004‐0000
BOLIVIA
800‐10‐7260
http://www.samsung.com
CHILE
800‐SAMSUNG (726‐7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02‐482 82 00
COLOMBIA
01‐8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0‐800‐507‐7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1‐800‐751‐2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1‐800‐10‐7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800‐6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1‐800‐299‐0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800‐27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1‐800‐234‐7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00‐1800‐5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800‐7267
http://www.samsung.com
PERU
0‐800‐777‐08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1‐800‐682‐3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TO- 1‐800‐SAMSUNG (726‐7864) http://www.samsung.com
BAGO
VENEZUELA
0‐800‐100‐5303
http://www.samsung.com
Europe
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 ‐ SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com
€ 0.07/min)
BELGIUM
02‐201‐24‐18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
Liite
Europe
http://www.samsung.com/
be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 http://www.samsung.com
7864)
CZECH
800 ‐ SAMSUNG
726786)
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 ‐ 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 ‐ SAMSUNG (726‐ http://www.samsung.com
7864, € 0,14/Min)
CYPRUS
From landline : 8009 4000
GREECE
From landline : 80111‐SAM- http://www.samsung.com
SUNG (7267864)
(800‐ http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+30)
210 6897691
HUNGARY
06‐80‐SAMSUNG (726‐7864) http://www.samsung.com
ITALIA
800‐SAMSUNG (726‐7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900‐SAMSUNG
(0900‐ http://www.samsung.com
7267864) ( € 0,10/Min)
NORWAY
815‐56 480
POLAND
0 801‐1SAMSUNG (172‐678) http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
+48 22 607‐93‐33
PORTUGAL
808 20‐SAMSUNG (808 20 http://www.samsung.com
7267)
RUMANIA
From landline : 08010‐SAM- http://www.samsung.com
SUNG (7267864)
From landline & mobile : (+40)
21 206 01 10
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 http://www.samsung.com
7864)
SLOVAKIA
0800 ‐ SAMSUNG (0800‐726 http://www.samsung.com
786)
SPAIN
902 ‐ 1 ‐ SAMSUNG (902 172 http://www.samsung.com
678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com
Liite
Europe
SWITZERLAND
0848 ‐ SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/ch
CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/
ch_fr/(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8‐800‐77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000‐7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800‐7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
CIS
RUSSIA
8‐800‐555‐55‐55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8‐800‐555‐555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0‐800‐05‐555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088‐55‐55‐555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8‐10‐800‐500‐55‐500 (GSM: http://www.samsung.com
7799)
UZBEKISTAN
8‐10‐800‐500‐55‐500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00‐800‐500‐55‐500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8‐10‐800‐500‐55‐500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
‐
http://www.samsung.com
UKRAINE
0‐800‐502‐000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
BELARUS
810‐800‐500‐55‐500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00‐800‐500‐55‐500
http://www.samsung.com
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 http://www.samsung.com
786)
CHINA
400‐810‐5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 ‐ 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800‐112‐8888
021‐5699‐7777
http://www.samsung.com
Liite
Asia Pacific
JAPAN
0120‐327‐527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800‐88‐9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1‐800‐10‐SAMSUNG(726‐
7864) for PLDT
http://www.samsung.com
1‐800‐3‐SAMSUNG(726‐
7864) for Digitel
1‐800‐8‐SAMSUNG(726‐
7864) for Globe
02‐5805777
SINGAPORE
1800‐SAMSUNG (726‐7864) http://www.samsung.com
THAILAND
1800‐29‐3232
http://www.samsung.com
02‐689‐3232
TAIWAN
0800‐329‐999
http://www.samsung.com
0266‐026‐066
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Middle East
IRAN
021‐8255
http://www.samsung.com
OMAN
800‐SAMSUNG (726‐7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183‐2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000‐4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000‐726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800‐22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200‐21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800‐SAMSUNG (726‐7864)
http://www.samsung.com
Africa
CAMEROON
7095‐ 0077
http://www.samsung.com
COTE D'LVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800‐10077
http://www.samsung.com
0302‐200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800‐726‐7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800‐00‐0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860‐SAMSUNG (726‐7864) http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Termejä
Pistetiheys
Näytöllä näkyvä kuva muodostuu punaisista, vihreistä ja
sinisistä pisteistä. Mitä lähempänä pisteet ovat toisiaan, sitä
Liite
suurempi kuvan resoluutio on. Kahden samanvärisen pisteen välistä etäisyyttä kutsutaan kuvapistetiheydeksi. Mittayksikkö: mm
Pystytaajuus
Luodakseen ja näyttääkseen kuvan käyttäjälle, näytön tulee
piirtyä uudelleen useita kertoja sekunnissa. Tämän toiston
taajuutta per sekunti kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun
virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö: Hz
Esimerkki: Jos sama valo toistuu 60 kertaa sekunnissa, taajuus on 60 Hz.
Vaakataajuus
Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa
ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa sanotaan
vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö: kHz
Lomittamis‐ ja ei‐lomittamismetodit
Vaakatason juovien näyttäminen näytöllä järjestyksessä ylhäältä alas on nimeltään ei‐lomitettu metodi, kun taas parittomien ja parillisten juovien näyttäminen vuorotellen on
lomitettu menetelmä. Suurin osa monitoreista käyttää ei‐lomitettua metodia selkeän kuvan varmistamiseksi. Lomitettu
metodi on sama kuin mitä televisioissa käytetään.
Plug and Play (Liitä ja Käytä)
Tämä toiminto antaa käyttäjälle parhaimman laatuisen näytön sallimalla tietokoneen ja näytön automaattisen informaatiovaihdon. Tämä näyttö noudattaa kansainvälistä VESA DDC ‐standardia liitä ja käytä‐toiminnoille.
Resoluutio
‘Resoluutioksi’ nimitetään näytön kuvan muodostavaa vaaka‐ ja pystysuunnassa olevien pisteiden määrää. Tämä numero osoittaa näytön tarkkuuden. Korkea resoluutio on
hyvä useiden tehtävien samanaikaiseen suorittamiseen,
koska näytöllä voidaan näyttää enemmän kuvainformaatiota.
Esimerkki: Jos resoluutio on 1920 X 1080, se tarkoittaa, että
näyttö muodostuu 1920 vaakatason pisteestä (vaakatason
resoluutio) ja 1080 pystyjuovasta (pystyresoluutio).
Liite
Oikea hävittäminen
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim.
laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän
kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta
kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään
tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää
muun kaupallisen jätteen seassa.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen
paristojen palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että
tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg,
Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä
ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein,
nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen
paristojen palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että
tämän tuotteen sisältämää paristoa ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo
sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 viiterajojen.
Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää paristoa. Kysy lisätietoja vaihtamisesta palveluntarjoajalta. Alä yritä poistaa paristoa tai hävittää sitä
tulessa. Älä pura, murskaa tai rei'itä paristoa. Jos olet hävittämässä tätä
tuotetta, toimita se asianmukaiseen keräyspisteeseen, joka huolehtii
tuotteen kierrätyksestä.
Liite
Valtuudet
Tämän julkaisun sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
© 2009 Samsung Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän julkaisun kaikenlainen jäljentäminen on ehdottomasti kielletty ilman Samsung Electronics Co., Ltd.:n kirjallista lupaa.
Samsung Electronics Co., Ltd. ei vastaa julkaisun sisältämistä virheistä eikä tämän materiaalin toimittamiseen, toimintaan tai käyttöön liittyvistä liitännäis- tai seurannaisvahingoista.
Samsung on Samsung Electronics Co., Ltd.:n rekisteröity tuotenimike; Microsoft, Windows
ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tuotenimikkeitä; VESA, DPM ja
DDC ovat Video Electronics Standard Association:in rekisteröityjä tuotenimikkeitä; Kaikki
muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet saattavat olla omistajiensa tuotenimikkeitä tai
rekisteröityjä tuotenimikkeitä.
TruSurround XT, SRS and the
Labs, Inc.
symbol are trademarks of SRS
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS
Labs, Inc.
Download PDF

advertising