Samsung | YP-60V | Samsung YP-60V Bruksanvisning

- Sportsfunksjonsstøtte
- Kodefunksjon
- Uttakbar lagerenhet
- 3D surroundlyd
- MP3- og WMA-avspilling
- FM-mottak
-15 timer kontinuerlig avspilling
AH68-01509F (Rev 0.0)
Hensikten med sikkerhetsforanstaltningene (se siden
skader.
Innhold
Sikkerhetsinstruksjoner
Sikkerhet ved bruk av batterilader
Forsiktighetsregler ved opplading
Funksjoner
Tilbehør
Plassering av kontroller (yepp)
4
6
7
8
11
12
Tilkopling til datamaskin
Tilkopling av yepp til en PC
Manuell installering av USB-drevet
Bruk av det uttakbare lageret
● Nedlasting/opplasting av filer
● Frakopling av USB-kabelen
Installering av yepp Studio
● Vise hjelpefiler for yepp Studio
Installering av Fitness Manager
Bruk av Fitness Manager
14
18
22
22
23
24
26
28
30
Grunnleggende bruk
Spille musikk og slå av enheten
Regulering av lydstyrken / Holdefunksjonen
Søking etter musikk-/stemmefiler
Koding av MP3-er
Høre på FM-radio
Koding fra FM-radio
2
34
35
36
37
38
39
Sløyfegjentakelse
MENU-modus
Endre modus
Stille inn avanserte funksjoner
Avspilling av mapper
Valg av avspillingsmåte
Valg av lydeffekter
Filhåndtering
● Sletting
● Formatering
Stille inn tider
● WATCH TIME SET / POWER OFF TIME
● SLEEP TIME / BACKLIGHT TIME
Stille inn miljøet
● DISPLAY
- INFORMATION / CONTRAST
● SOUND CONTROL
- WOW LEVEL
- ENCODE BIT RATE
- BEEP ON/OFF / DEFAULT VOLUME
● Stille inn regionale tilleggsfunksjoner
- LANGUAGE / UNIT
Bruk av navigasjon
Stille inn FM
Bruk av sportsfunksjonen
40
41
42
43
44
45
46
48
48
48
49
49
50
51
51
51
52
52
53
53
54
54
55
56
57
NO
Andre funksjoner
Forberedelser
Tillegg
MENU-tabell
62
Kundestøtte
Feilsøking
Spesifikasjoner
64
66
3
Sikkerhetsinstruksjoner
Ikke utsett enheten for ekstreme
temperaturer (above 35 °C eller
under -5 °C). Unngå fuktighet.
Legg ikke for hardt press på
enheten.
Pass på at fremmede stoffer
ikke trenger inn i enheten.
Øretelefoner
Følg trafikksikkerhetsbestemmelsene
● Bruk ikke øretelefonene når du kjører bil eller sykler.
NO
Les og forstå alle instruksjoner slik at du unngår å skade deg selv og utstyret.
Det er ikke bare farlig, men også ulovlig.
● En ulykke kan bli resultatet hvis du bruker for høy lydstyrke på øretelefonene når du går på gata, og
særlig ved en fotgjengerovergang.
Beskytt ørene dine
Plasser ikke tunge gjenstander
oppå enheten.
Utsett ikke enheten for kjemikalier
som bensen eller tynner.
Bruk ikke enheten i nærheten av
apparater som genererer et sterkt
magnetfelt.
● Still ikke opp lydstyrken for mye.
Leger advarer mot å utsette ørene for høye lyder i lengre perioder.
● Slutt å bruke enheten eller still volumet ned hvis du får ringing i ørene.
Forholdene i omgivelsene
● Omgivelsestemperatur: 5 °C ~ 35 °C (41°F ~ 95 °F)
Utsett ikke enheten for direkte
sollys eller varmekilder.
Oppbevar ikke enheten i
støvete omgivelser.
Forsøk ikke å demontere og
reparere enheten på egen hånd.
● Fuktighet: 10 ~ 75 %
Informasjon om miljøet
✩Følg lokale retningslinjer med hensyn til avfallsdeponering når du kaster emballasje, bat-
terier og gammelt elektronisk utstyr.
● Emballasjen til yepp består av papp, polyetylen osv., og det blir ikke brukt
✽ Vær oppmerksom på at vi fraskriver oss ethvert ansvar for skader pga. tap av lagrede data eller
dataopptak som skyldes havari, reparasjon eller andre årsaker.
4
unødige materialer.
5
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE
ÅPNES
De uisolerte delene inni laderen kan
forårsake elektrisk støt.
For din egen sikkerhet, åpne ikke kapslingen til laderen.
!
Forsiktighetsregler ved opplading
Det følger en lader med YP-60.
Bruk bare den laderen som følger med.
Plugg laderen i en veggkontakt.
NO
Sikkerhet ved bruk av batterilader
✽ Når ladingen er fullført,
blir “FULLY CHARGED” vist i displayet.
✽ Oppladingen fortsetter selv om
USB-kabelen er tilkoplet.
Forsiktig
!
Les denne brukerhåndboka for å unngå alle problemer som kan oppstå ved bruk av laderen.
● Lad ikke opp lenger enn den angitte tiden for å unngå faren for brann.
● Plugg ikke flere enheter i samme uttak.
● Bruk ikke et ødelagt internt oppladbart batteri eller en ødelagt adapter.
● Hvis du skal bruke det oppladbare batteriet igjen etter at det har ligget ubrukt
i flere måneder, lad det først helt opp.
● Lad ikke opp det oppladbare batteriet i mer enn 6 timer.
● Overlading eller overutlading reduserer batteriets levetid.
Advarsel
● For å unngå brann og elektrisk støt, hold laderen unna vann og fuktighet.
Forsiktig
● For å unngå elektrisk støt, plugg bare laderen i et nettuttak som passer
til omformerpluggen.
● Kontroller at pluggen til laderen er stukket helt inn i uttaket.
6
● Du bør kontrollere oppladingstiden og skifte internt oppladbart batteri
hvis batteriets bare varer en kort tid.
● Det oppladbare batteriet er en forbruksvare, og kapasiteten reduseres gradvis.
● For å forlenge levetiden til batteriet, bruk det fullt oppladde batteriet til det er helt
utladd, og lad det deretter helt opp før du bruker det igjen. Hvis du lader opp et batteri som
ikkeer helt utladd, vil driftstiden til batteriet bli redusert. I så fall, gjenta syklusen full opplading/utlading flere ganger.
● La ikke metallgjenstander, som halskjeder eller mynter, komme i kontakt med
koplingspunktene (metalldeler) på laderen eller det innebygde oppladbare batteriet.
En brann eller et elektrisk støt kan bli resultatet.
● Berør ikke oppladingsadapteren hvis du er våt på hendene.
7
NO
- Sportsfunksjonsstøtte
- 3D surroundlyd
● Hvis
● Du
du bruker funksjonene kaloriforbruk, hjerterytme og stoppeklokke kan du
trene mer effektivt og vitenskapelig.
●
hører dyp bass og 3D surroundlyd.
er et varemerke for SRS Labs, Inc.
WOW-teknologien er innført på lisens fra SRS Labs, Inc.
- Kodefunksjon
● Du
kan lage en MP3-fil av en ekstern lydkilde ved hjelp av ENC-kontakten
på hovedenheten.
● Du kan også konvertere et FM radioprogram til en MP3-fil i sanntid.
MP3- og WMA-avspilling
● MP3
- Uttakbar lagerenhet
●
8
er et MPEG1 Layer3 lydformat.
er et Microsoft Windows Media lydformat.
● WMA
Det er enkelt å kopiere og paste filer til yepp-spilleren ved hjelp av Windows
Explorer.
9
NO
Tilbehør
- FM-mottak
● Det
er gjort enkelt å høre på et FM-program med Auto Search og Frequency
minnefunksjoner.
Spiller
Sportsøretelefon
er
Armbånd
Fingerklips
Øretelefon
skjøteledning
Lyd
● Du
kan regulere korreksjonsleddet manuelt.
Nettledning
- 15 timer kontinuerlig avspilling
● Bruk
et litium polymer oppladbart batteri for å kunne spille kontinuerlig i
opptil 15 timer.
USB-kabel
Lader
Installasjons-CD
Brukerhåndbok
Modell
YP-60 H
YP-60 V
YP-60 X
YP-60 Z
Innebygd minne
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
● Kapasiteten til det utnyttbare innebygde minnet er mindre enn angitt, fordi den interne faste pro-
gramvaren også bruker en del av minnet.
● Utformingen av tilbehøret kan bli endret, i den hensikt å forbedre det, uten forvarsel.
10
11
Plassering av kontroller (yepp)
Display
Øretelefonkontakt
NO
Sensor, måling av hjerterytme
Korreksjonsledd, SRS-indikator
Display
HOLD-bryter
Indikator, mappeavspilling
Indikator, kalorimåling
Resterende batterieffekt
Strømindikator
Indikator, innsovingstid
MENU/
Sløyfegjentakelsesknapp
Gå til spor/
Knapp, hurtigsøk
Sportsfunksjonsknapp
Spill/Stopp/Pause
På/Av-knapp
Tidsindikator
07:32 AM
Nor
Track 1
Modusindikator
Volumknapp
ENC/NAVI.
Knapp
USB-kabel
Tilkoplingsport
001
NOR
00:01:30
Tittel (spor og artist)-indikator
Indikator, spilletid
Indikator, spornummer
Indikator, spill/stopp/pause
Indikator, avspillingsmodus/intervallgjentakelse
ENC-kontakt
Reset-hull
Merk
● Hvis enheten ikke reagerer selv etter at du har trykket på knappene, start den opp på nytt ved å stikke en pinne i
reset-hullet.
12
13
Tilkopling av yepp til en PC
PC-systemet må oppfylle
følgende spesifikasjoner:
Før du kopler yepp til en PC, må du installere
USB-drevet. Hvis “Add New Hardware Wizard” blir vist,
trykk på [Cancel]-knappen og installer USB-drevet.
NO
Systemkrav.
● Pentium 133 MHz eller større
● Windows 98SE/ME/2000/XP.
Installere programvare
2
Velg det språket du vil bruke.
3
Klikk [Next] i den serien av vinduer
som blir vist.
● 40 MB med tilgjengelig hard-
diskplass
● CD-ROM-drev.
(dobbel hastighet eller større)
● USB-port (1.1) støttet.
● VGA-grafikk.
● DirectX 8.0 eller over.
1
Sett inn installasjons-CD-en i CD-ROM-drevet.
Bildet nedenfor kommer fram.
Velg [yepp USB Driver].
?@6K
?
?@@@6X
?
?@@@@)X?
?
?@@@@@)X
?
?@@@@@@)X?
?
?@@@@@@@)X
?
?@@@@@@@@)X?
?
?@@@@@@@@@)X
?
?@@@@@@@@@@@@)X?
?
?@@@@@@@@@@@@@)X
?
?@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
?@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hf?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhf?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Khe?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xh?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?e?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y??
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhe?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hf?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hg?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@@@(Y
?
@@@@@@@@@@@(Y?
?
@@@@@@@@@@0Y
?
@@@@@@@@(M
?
@@@@@@@(Y?
?
Fortsetter...
@@@@@@(Y
@@@@@(Y?
@@@@(Y
@@@(Y?
@@(Y
@0Y?
14
?
?
?
?
?
?
15
Tilkopling av yepp til en PC med en USB-kabel
Kontroll av USB-drevet
4
5
NO
Tilkopling av yepp til en PC
● Windows 98/ME:
Kople en USB-kabel til USB-porten på datamaskinen.
Kontrollpanel → System → Enhetshåndterer →
Platedrev → SAMSUNG YP-60
Kople den andre enden av USB-kabelen til USB-kabelporten på
høyre side av yepp.
●Hvis du kopler fra USB-kabelen på din PC mens du
implementerer en kommando eller initialiserer under
installasjon av USB-drevet, kan du få problemer med din PC.
● Windows 2000:
Kontrollpanel → System → Maskinvare →
Enhetshåndterer → Platedrev →
SAMSUNG YP-60 USB-enhet
● Windows XP:
7
16
Etter installering av USB-drev
vil “SAMSUNG YP-60” bli vist i
[System Properties]→ [Device Manager].
USB tilkoplingskabel
6
USB-drevet blir installert med en melding som sier at den
søker etter en ny utstyrsenhet. Det er ikke sikkert at du ser
displayet under installasjonen.
Gå til enhetshåndtereren og kontroller om
installasjonen er fullført med hell.
Kontrollpanel → System → Maskinvare →
Enhetshåndterer → Platedrev →
SAMSUNG YP-60 USB-enhet
8
Hvis USB-drevet ikke blir installert automatisk, se neste side.
17
Manuell installering av USB-drevet
NO
Gå til “Nedlasting/opplasting av filer” hvis USB-drevet er på plass.
Følg disse trinnene hvis USB-drevet ikke er på plass.
Hvis det oppstår en feil ved installasjon av USB-drevet.
1
4
Etter valg av drev,
klikk på [Update Driver].
5
Velg et kompatibelt drev,
klikk på [Next] for å avslutte.
Kontroller enhetshåndtereren.
● Windows 98,ME:
Kontrollpanel → System → Enhetshåndterer
● Windows 2000:
Kontrollpanel → System → Maskinvare →
Enhetshåndterer
● Windows XP:
Kontrollpanel → System → Maskinvare →
Enhetshåndterer
18
2
Kontroller om det er en enhet på listen med et
utropstegn eller et spørsmålstegn
(vist som ukjent enhet eller USB-enhet).
3
Dobbeltklikk på enheten på listen med
utropstegn eller spørmålstegn.
19
NO
Manuell installering av USB-drevet
I Windows 98
Klikk [Next] i den serien av vinduer som blir vist.
Velg [Specify a location] ®
og velg deretter
[CD-ROM]/drev for win98.
● Du må starte opp din datamaskin på nytt for å fullføre installasjonen.
20
21
Bruk av det uttakbare lageret
Frakopling av USB-kabelen
Etter at filoverføring er fullført, må du kople fra kabelen på følgende måte:
1
2
3
Kople yepp til din PC, og slå den på.
Åpne Windows Explorer på PC-en.
Velg filen du vil lagre, og dra-og-slipp den inn på det uttakbare plateikonet.
(I numerisk, alfabetisk rekkefølge)
1
Dobbeltklikk på den grønne pila på
aktivitetslinjen nederst til høyre i vinduet.
2
Hvis meldingen [Hardware device stopped] kommer opp,
trykk på [OK]-knappen og kople fra USB-kabelen.
Merknad
22
NO
Nedlasting/opplasting av filer
●
Musikkfiler kan bare spilles hvis de er lastet ned i MUSICmappen eller mappen rett under MUSIC-mappen.
●
Rekkefølgen av musikkfiler står ikke i forhold til
avspillingsrekkefølgen når du velger en uttakbar diskett i
Windows Explorer.
●
Hvis enten DOWNLOAD eller UPLOAD kommer på i LCDdisplayet til yepp, fjern ikke USB-kabelen. Din PC kan feilfungere.
Hvis “READY” blir vist i LCD-displayet til yepp, betyr det at
overføringen er fullført. Da kan du fjerne USB-kabelen.
N
Merk
●
På søkemotoren til Windows98, legg musa på det bærbare drevet og klikk på høyre museknapp
for å utføre “Eject”.
(Hvis “READY” blir vist i LCD-displayet på yepp etter at “Eject” er utført, fjern USB-kabelen.)
23
1
Sett inn installasjons-CD-en i CD-ROM-drevet.
Velg [yepp studio].
2
24
3
Klikk [Next] i den serien av vinduer som blir vist.
●
Se Help for mer informasjon om bruken av yepp studio.
NO
Installering av yepp studio
Velg språk
25
Installering av yepp studio
NO
Vise hjelpefiler for yepp studio
Kjør yepp Studio og trykk på F1.
● Help kommer opp.
Merk
Flytt pila øverst på yepp Studio, og høyreklikk på musa. Følgende valgvindu kommer opp.
● Klikk på Help og Help-vinduet kommer opp.
● Musikkgjenkjenningsteknologi og tilhørende data er framskaffet av Gracenote og Gracenote CDDB®
Music Recognition ServiceSM.
● CDDB er et registrert varemerke for Gracenote. Gracenote logo og logotyp, Gracenote CDDB logo og
logotyp, og logoen “Powered by Gracenote CDDB” er varemerker for Gracenote. Music Recognition
Service og MRS er servicemerker for Gracenote.
● Hvis det er installert en brannvegg på PC-en, er det ikke sikkert at det er mulig å importere CDDB-informasjon.
N
26
27
28
1
Sett inn installasjons-CD-en i CD-ROM-drevet på din PC.
Velg [Fitness Manager].
2
Velg det språket du vil bruke.
3
Klikk [Next] i den serien av vinduer som blir vist.
NO
Installering av Fitness Manager
29
Logg inn
1
2
3
Når du kopler til Fitness Manager for første
gang, klikk [New Account] og
opprett et nytt brukernavn på 6 bokstaver
eller mindre.
4
Trykk på [OK]-knappen etter at du har
tastet inn din personlige informasjon.
5
Etter at du har tastet inn brukernavn og passord, logg inn ved å klikke [Login].
NO
Bruk avFitness Manager
Slå på yepp og kople den til din PC
Klikk [yepp Sports Fitness Manager] på desktop.
® Sett et oppnavn på den
YP-60 du bruker.
- Maksimum 6 engelske tegn
kan tastes inn.
Merk
● Hvis du kjører Fitness Manager etter at enheten er koplet til en PC, blir de målte
dataene som er lagret på enheten, oppdatert automatisk på PC-en, og deretter slettet.
● Fitness Manager kan ikke brukes når du kjører yepp Studio.
30
31
Bruk avFitness Manager
1
2
3
Slå på yepp og kople den til din PC
[Calorie Chart]
● Du kan kontrollere kaloriforbruket
som et resultat av treningen i enhetene år,
måneder eller dager.
NO
Sette opp en bruker
: Viser kaloridata for et år basert
på det aktuelle tidspunktet.
Klikk [Account] etter at du har valgt
Fitness Manager.
: Viser kaloridata for en måned basert
på det aktuelle tidspunktet.
Etter at bruker er satt opp,
klikk på [OK]-knappen.
: Viser kaloridata fra og med i dag.
Sette opp en ny bruker
Slette en bruker
[Biorhythm]
● Du kan kontrollere biorytmen til en
Bruk av Fitness Manager
utvalgt bruker.
[Calorie List]
● Du kan se de målte data som
har blitt lagret.
- Data: Viser data og tid når en bruker trener.
- Treningstid: Viser treningstiden i timer og minutter.
- Start-HR: Viser hjerterytmen (bmp) før treningen.
- Slutt-HR: Viser hjerterytmen (bmp) etter trening.
- Kaloridata: Viser kaloriforbruket (kcal).
- Merknad: Viser innholdet av det brukeren taster inn.
32
Merk
● Hvis du klikker på [Edit Profile], kan personlig informasjon endres.
● Den resulterende grafen av biorytmen gjenspeiler de statistiske verdiene av de
målte dataene og kan derfor avvike fra de virkelige verdiene.
● Se Help for mer informasjon om bruken av yepp Studio.
33
Spille musikk og slå av enheten
Regulering av lydstyrken/holdefunksjonen
● Power On: Trykk og hold på
● Power Off: Trykk og hold på
Regulering av lydstyrken
NO
Slå enheten på og av
-knappen for å slå enheten på.
-knappen for å slå enheten av.
Trykk på
,
-knappene for å regulere lydstyrken.
07:32 AM
Nor
30
001
Spille musikk
Trykk på
-knappen.
07:32 AM
● Lydstyrken kan reguleres i trinn mellom 0 og 40.
Nor
Track 1
sports
001
NOR
00:01:30
● Trykk på
● I Pause-modus, trykk kort på
,
Trykk og hold på
-knappene en gang for å regulere lydstyrken ett trinn.
,
-knappene for å øke eller redusere lydstyrken i større sprang.
HOLD-funksjon
Pause i musikken
-knappen for å ta pause i
00:01:30
Merk
● Avspillingen starter.
Trykk på
musikken.
NOR
07:32 AM
I Holdemodus er alle knapper deaktivert.
Nor
Track 1
001
NOR
GOOD BYE
00:01:30
-knappen igjen for å gjenoppta avspillingen.
Merk
Skyv
-bryteren på spilleren i pilretningen.
● Når du trykker på -knappen,
kommer meldingen “
playet.
HOLD!” opp i dis-
HOLD!
● WMA-filer kan bare spilles som musikkfiler med en bitfrekvens på 64 kbps-192 kbps,
som kan opprettes i Windows Media Player (Version 8.0).
● Strøm av-tiden kan stilles inn i menyen.
34
35
Søking etter musikk-/stemmefiler
● Du kan søke etter et bestemt avsnitt i musikken ved å trykke og holde
-knappene nede
1
Kople lydutgangsporten på den eksterne lydkilden
(eller nettledningsporten) til ENC-porten på enheten med nettledningen.
NO
Søke etter spesielle avsnitt under avspilling
Koding av MP3-er
under avspilling.
Endre spor under avspilling
● Hvis du trykker på
-knappen under avspilling, blir det neste sporet spilt.
-knappen før det har gått fem sekunder etter at avspillingen av et spor startet,
vil det forrige sporet bli spilt, og hvis du trykker på
-knappen etter fem sekunder,
blir det gjeldende sporet spilt om igjen fra begynnelsen.
● Hvis du trykker på
2
Endre spor etter stopp
● Hvis du trykker på
,
-knappene etter stopp, går yepp til
henholdsvis forrige eller neste spor.
3
Hvis du trykker på ENC-knappen, starter MP3-kodingen.
● Hvis du trykker på
-knappen, tar kodingen pause, og hvis du trykker på
igjen, fortsetter kodingen.
-knappen
Hvis du trykker på ENC-knappen under koding, stopper kodingen og en
kodefil blir opprettet.
● Koding blir utført i rekkefølge (ENC001, ENC002 osv.)
og filer blir lagret i MP3-format etter koding.
Merk
Merk
● VBR (Variable Bit Rate)-fil: En fil som stadig endrer bitfrekvens i henhold til
type av lyder, som tonehøyde, i filen.
● Med VBR-filer, hvis du trykker på
-knappen innen 5 sekunder fra starten av sporet, er det ikke sikkert at
det forrige sporet blir spilt.
● Filer som blir lastet ned i MP2 eller MP1 og hvor endelsen på filnavnet er endret til MP3, kan ikke alltid spilles.
● Bitfrekvensen kan stilles på 64 kbps, 96 kbps eller 128 kbps.
● Under kodingen er det ingen pipelyd, -knappen lyser og
bakgrunnsbelysningen lyser ikke.
Forsiktig
● Kople ikke fra nettledningen mens koding pågår.
● Hvis batteriet ikke er tilstrekkelig ladd, blir ikke koding utført.
36
● Reguler lydstyrken på den ekstere lydkilden til et passende nivå, og kod den.
Hvis lydstyrken er ekstremt høy, kan det gå utover lydkvaliteten.
37
Høre på FM-radio
Koding fra FM-radio
Velg FM-modus først (se “Endre modus)
NO
Utføre FM-koding
Manuell søking etter en frekvens
,
-knappene for å søke manuelt etter
ønsket frekvens.
1
● Trykk på
Trykk på ENC-knappen under FM-mottak.
● Koding av den pågående
FM-overføringen begynner.
07:32 AM
91.90MHz
FMCH — —
2
Trykk på ENC-knappen igjen.
● En fil blir opprettet, og kodingen stopper.
● Filer blir lagret i rekkefølge, starter med FM001,
FM002...osv., og stopper automatisk når
minnet er fullt.
Automatisk søking etter en frekvens
● Trykk og hold på
,
-knappene for å søke etter
og stoppe på frekvenser med mottak.
07:32 AM
91.90MHz
FM Scan
Merk
● Under kodingen er det ingen pipelyd, -knappen lyser og bakgrunnsbelysningen lyser ikke.
● Kodede filer blir til 64 kbps-filer etter at de er kodet fra FM.
38
39
Startpunkt
Når du spiller musikkfiler, trykk kort
på
-knappen ved begynnelsen av sløyfa du vil stille inn.
A
kommer opp i displayet.
07:32 AM
MENU-modus
Endepunkt
Trykk kort på
-knappen
igjen og still inn enden på
sløyfa.kommer opp i displayet.
A Sløyfa blir spilt gjentatte
B
ganger.
Nor
07:32 AM
Nor
Track 1
001
A
Trykk og hold på
-knappen når du er i musikk-/stemmemodus.
Etter du har navigert med
,
-knappene, trykk på
-knappen for å velge ønsket meny.
Menymodus blir annullert hvis du trykker på
-knappen.
00:01:30
Track 1
001
A
B
00:01:38
MENU
MENU
EXIT
MODE SELECT
MODE SELECT
SETTING
SETTING
NAVIGATION
MENU
MENU
NAVIGATION
SETTING
FM SETTING
EXIT
NAVIGATION
FM SETTING
NO
Sløyfegjentakelse
● MODE SELECT : Ved modusendringer.
● SETTING : Ved endring av yepp’s avanserte fuksjoner.
● NAVIGATION : Når du utfører en enkel søk etter lagrede musikkfiler.
● FM SETTING : Når du lagrer frekvenser automatisk eller kontrollerer lagrede frekvenser.
● EXIT : For å gå ut av MENU.
Merk
● Trykk på
-knappen for å annullere sløyfa.
● Sløyfegjentakelse blir automatisk opphevet hvis du hurtigsøker med
,
-knappene.
Merk
● I MENU-modus, hvis det går 30 sekunder uten input, blir MENU-modus annullert.
40
41
Endre modus
Trykk og hold
-knappen.
Etter at du har brukt
,
-knappen for å gå til MODE SELECT, trykk på
Velg den modusen du ønsker med
MODE SELECT
EXIT
MUSIC
FM
-knappene, og trykk deretter på
MODE SELECT
LINE ENC
EXIT
MUSIC
Musikkmodus
EXIT
LINE ENC-modus
MODE SELECT
FM
FM ENC
LINE ENC
MUSIC
FM
FM ENC
Velg SETTING i menyen (se “MENU-modus”).
2
I SETTING, etter at du har gått til den ønskede funksjonen med
trykk på
-knappen.
,
-knappen,
-knappen.
MODE SELECT
FM ENC
LINE ENC
EXIT
MODE SELECT
FM ENC-modus
42
,
-knappen
1
NO
1
2
3
Stille inn avanserte funksjoner
SETTING
EXIT
FOLDER PLAY
PLAY MODE
SETTING
ENVIRONMENT
EXIT
FOLDER PLAY
SETTING
TIME
ENVIRONMENT
EXIT
SETTING
FILE
TIME
ENVIRONMENT
SETTING
SOUND EFFECT
FILE
TIME
SETTING
PLAY MODE
SOUND EFFECT
FILE
FM-modus
43
1
Valg av avspillingsmåte
● De lagrede mappene blir vist.
FOLDER PLAY
F
2
1
2
Velg FOLDER PLAY i SETTING-menyen.
I PLAY MODE, etter at du har gått til den ønskede
mappen med
, -knappen, trykk på
-knappen.
MUSIC
Love You
LOCK
07:32 AM
Nor
● Filene i den valgte mappen blir spilt.
● FOLDER PLAY virker ikke hvis det ikke er
noen filer i mappen.
● Gå til hver av disse modusene ved å velge
MUSIC, FM ENC eller LINE ENC.
Track 1
001
NOR
00:01:30
Velg PLAY MODE i SETTING-menyen.
NO
Avspilling av mapper
I PLAY MODE, etter at du har gått til den ønskede mappen med
trykk på
-knappen.
,
-knappen,
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY MODE
EXIT
NORMAL
REPEAT ONE
NORMAL
REPEAT ONE
REPEAT ALL
REPEAT ONE
REPEAT ALL
SHUFFLE
● NORMAL : For å spille alle spor i rekkefølge en gang.
● REPEAT ONE : For å gjenta ett spor.
● REPEAT ALL : For å gjenta alle spor.
● SHUFFLE : For å spille spor i tilfeldig rekkefølge.
● EXIT : For å gå til en meny på høyere nivå.
44
45
Stille inn lydeffekter
EQ
Select SOUND EFFECT i SETTING-menyen.
I SOUND EFFECT, etter at du har gått til den ønskede lydmodusen med
trykk på
-knappen.
SOUND EFFECT
EXIT
EQ
SOUND EFFECT
TRUBASS
WOW
SRS
EXIT
,
-knappen,
) : Du får høre 3D stereolyd.
) : Dette er en bassforsterkningsfunksjon som gjør lyden mer fyldig.
● WOW : Med denne funksjonen kan du nyte SRS og Trubass samtidig.
● EXIT : For å gå til en meny på høyere nivå
● SRS (
● TRUBASS (
1
2
Bruk , -knappene og gå
til den innstillingen du ønsker
(av 4 mulige innstillinger) og trykk
på
-knappen for å velge.
Hvis du ønsker å regulere
korreksjonsleddet manuelt,
velg User EQ og Bass/Treble.
● Både bassen og diskanten kan
NO
1
2
EQ
EQ
EXIT
NORMAL
CLASSIC
JAZZ
ROCK
NORMAL DBB
EQ
EQ
USER EQ
EXIT
NORMAL
CLASSIC DBB
JAZZ DBB
ROCK DBB
USER EQ
USER EQ
EXIT
BASS
TREBLE
BASS
TREBLE
EXIT
reguleres fra 0 til 10 med
, -knappen.
BASS
TREBLE
6
5
Merk
● Reguler lydstyrken til et passende nivå, da lydstyrken kan øke ved SRS-innstilling.
● Denne enheten støtter samplingsfrekvensene 32 kHz, 44,1 kHz og 48 kHz.
● Du kan bare stille SRS-funksjoner i musikkmodus.
46
47
Filhåndtering
Stille inn tider
Velg TIME i SETTING-menyen.
Sletting
Velg DELETE og gå deretter til den filen
du vil slette.
● Hvis du velger EXIT, kan du også velge filer
i andre mapper.
3
WATCH TIME SET
Velg FILE i SETTING.
Velg CONFIRM i DELETE CONFIRM-vinduet etter at
du har trykt på
-knappen.
● Den filen du har valgt, blir slettet.
● Bruk
MUSIC DELETE
EXIT
001:Track 1.mp3
002:Track 2.mp3
CONFIRM
CANCEL
FILE
Velg FORMAT i FILE.
DELETE
FORMAT
EXIT
● Formatering blir utført hvis du velger CONFIRM.
● Alle filer blir slettet hvis yepp blir formatert.
48
2004. 03. 07
09: 12 AM
UPDATE
CANCEL
POWER OFF TIME
● Bruk
Velg FILE i SETTING.
Merk
MANUAL TIME SET
DELETE CONFIRM
Formatering
1
2
,
-knappene for å stille inn klokketiden
manuelt.
● Velg UPDATE for å avslutte innstillingen etter at
tiden er stilt inn manuelt..
NO
1
2
FORMAT
, -knappene for å stille inn POWER OFF
TIME.
● Strøm av-tiden kan stilles inn fra 3 til 180 sekunder.
Etter at avspillingen er avsluttet, blir strømmen slått av
automatisk hvis du ikke trykker på noen knapper
i løpet av den innstilte tiden.
● Hvis du har stilt inn NO POWER OFF, blir ikke strømmen slått av selv om enheten har stoppet.
POWER OFF TIME
120 sec
CONFIRM
CANCEL
49
Stille inn tider
Stille inn miljøet
Velg ENVIRONMENT i SETTING-menyen.
SLEEP TIME
SLEEP TIME
Velg DISPLAY i ENVIRONMENT.
150 min
INFORMATION
● Bruk
BACKLIGHT TIME
, -knappene for å stille bakgrunnsbelysning
“PÅ”- tiden.
● Innstillingstiden for bakgrunnsbelysningen på er 0 til 30
sekunder.
● Med innstillingen Always on på, står bakgrunnsbelysningen på hele tiden.
NO
, -knappene for å stille inn SLEEP TIME.
● Du kan stille inn innsovingstiden fra 3 til 180 minutter.
Strømmen blir slått av automatisk etter at den innstilte
tidener passert.
● Hvis innstillingen er NO SLEEP, blir ikke strømmen slått
av automatisk.
DISPLAY
● Bruk
● Bruk
BACKLIGHT TIME
,
-knappene og velg musikkmodus og
hva som skal vises, på toppen av skjermdisplayvinduet.
● PLAY TIME : Viser den aktuelle spilletiden
● REMAIN TIME : Viser resterende spilletid
● REMAIN MEMORY : Viser ledig minne
● BIT RATE : Viser bitfrekvensen ved avspillingen
INFORMATION
EXIT
PLAY TIME
REMAIN TIME
15 sec
CONTRAST
● Bruk
,
-knappene for å stille inn kontrasten.
● Innstillingsområdet for kontrasten, som regulerer
lysstyrken på skjermen, er fra 0 til 15.
CONTRAST
11
Merk
● Bakgrunnsbelysningen lyser ikke hvis det er for lite strøm igjen på batteriet.
50
51
Stille inn miljøet
- Kodefunksjonen BIT RATE
● Bruk
Velg SOUND i ENVIRONMENT.
WOW LEVEL
kan reguleres.
, -knappene og velg det
nivået du ønsker.
● Nivåene for SRS og TRUBASS kan
begge stilles inn i området 0 til 10.
SRS LEVEL
TRUBASS LEVEL
8 Level
8 Level
optimert til den tilkoplede enheten.
● Still inn ønskede enheter som øretelefon, hodetelefon,
høyttaler eller carpack (bilkassettadapter)
med
,
-knappene.
● Bruk
,
-knappene for å velge BEEP-modus.
● BEEP ON: Du hører en pipelyd hver gang du
trykker på en knapp.
● BEEP OFF: Du hører ingen pipelyd når du trykker på en
knapp.
BEEP ON/OFF
ON
OFF
DEFAULT VOLUME
● Hvis du velger OPTIMIZATION, blir SRS-funksjonen
52
96 kbps
BEEP ON/OFF
● Nivåene til SRS og TRUBASS
● Bruk
ENCODE BIT RATE
NO
,
-knappene og still inn ønsket MP3
bitfrekvens for koding.
● Du kan velge mellom bitfrekvensene 64 kbps, 96 kbps og
128 kbps ved MP3-koding.
SOUND CONTROL
OPTIMIZATION
EARPHONE
HEADPHONE
CARPACK
● Bruk
,
-knappene og still inn DEFAULT VOLUME.
● Du kan stille inn standard lydstyrke
mellom 0 og 40. Hvis du slår på enheten igjen etter at du
i mellomtiden har stilt inn en høyere lydstyrke enn standardverdien, blir musikken spilt med standard lydstyrke.
● Hvis du slår på enheten igjen etter at du i mellomtiden har
stilt inn en lydstyrke som er lik eller lavere enn standardverdien, blir musikken spilt med denne lydstyrken.
DEFAULT VOLUME
22
53
Stille inn miljøet
Bruk av navigasjon
1
Velg COUNTRY i SETTING-menyen.
Trykk og hold på
-knappen.
● Filen som spilles akkurat nå, blir vist.
LANGUAGE
, -knappen og velg ønsket menyspråk
blant ni forskjellige språk.
● Menyen blir vist på det språket du har valgt.
● SETTING, ENVIRONMENT, COUNTRY og
LANGUAGE blir bare vist på engelsk..
NO
✻ Du kan søke etter opptil 256 filer i hver mappe.
Stille inn regionale tilleggsfunksjoner
NAVIGATION
EXIT
001 : Track 1.mp3
002 : Track 2.mp3
● Bruk
LANGUAGE
ITALIAN
JAPANESE
KOREAN
2
,
-knappen for å gå til NAVIGATION, trykk på
● Hvis du har valgt EXIT, kan du gå til en annen mappe.
UNIT
, -knappen for å velge kg/m eller lb/ft som
måleenhet.
Etter at du har brukt
-knappen.
NAVIGATION
NAVIGATION
NAVIGATION
EXIT
001:Track 1.MP3
002:Track 2.MP3
002:Track 2.MP3
EXIT
001:Track 1.MP3
EXIT
MUSIC
Love You
● Bruk
UNIT
EXIT
kg/m
lb/ft
54
3
Velg den filen eller mappen du vil spille.
●
,
: Når du taster inn en mappe eller spiller en fil.
●
: Når du går til en mappe på et høyere nivå. Når du går ut av NAVIGATIONmodus.
●
,
: Når du går til en fil eller mappe i samme register.
55
Stille inn FM
Bruk av sportsfunksjonen
✽ Vær forsiktig når du måler din hjerterytme
Automatisk lagring av en frekvens
Trykk og hold på
2
Etter at du har gått til AUTO PRESET med
-knappen, trykk på
-knappen.
- Trykk ikke for hardt når du plasserer fingeren på sensoren.
- Beveg ikke fingeren mens du måler.
-knappen når du er i FM-modus.
● FM SETTING blir vist.
,
● Frekvenser innenfor området 87,5 MHz til
108 MHz blir valgt og lagret automatisk.
● Frekvenser blir lagret automatisk, og starter fra 1.
Sette opp en bruker
07:32 AM
91.90MHz
Trykk og hold på
2
Trykk på
-knappen etter at du har valgt ønsket
FM-kanal med
,
-knappene.
Før du bruker sportsfunksjonene, velg bruker.
FM Scan
1
2
Søking etter lagrede frekvenser
1
NO
1
-knappen i FM-modus.
3
● FM SETTING blir vist.
Trykk på knappen for valg av
sportsfunksjon.
PROFILE
Velg PROFILE i SPORTS FUNCTION.
Velg en bruker-ID registrert på PC eller TRY IT
og sett opp brukerens alder, kjønn, høyde og vekt
FM CHANNEL
CH1 95.9 MHz
CH2 91.9 MHz
CH3 89.1 MHz
4
Velg CREATE etter at innstillingen er fullført.
EXIT
TRY IT
EDIT PROFILE
NAME
AGE
GENDER
: GUEST
: 20
: MALE
Merk
● Du kan lagre opptil 20 frekvenser.
Merk
● Når du måler etter å ha valgt TRY IT, blir ikke data lagret.
56
57
Bruk av sportsfunksjonen
Måling av kaloriforbruket
1
2
CALORIE COUNTER
USER
Før du begynner treningen, trykk på knappen for valg
av
sportsfunksjon.
Velg CALORIE COUNTER i SPORTS FUNCTION.
● Viser den valgte brukeren og om målingen
har startet eller ikke.
3
Måling av hjerterytmen
Try It
END
CALORIE
1st Check
1
2
CALORIE COUNTER
CALORIE COUNTER
● Målingen av hjerterytmen starter.
Measuring
Trykk på knappen for valg av
sportsfunksjon.
Trykk på
-knappen i SPORTS FUNCTION
og velg HEART RATE MONITOR.
● Den valgte brukeren og om målingen
Place your finger
on sensor and
press button
Etter at du har lagt en finger på sensoren på
toppen av enheten, trykk på
-knappen.
NO
Mål din hjerterytme før og etter treningen for å finne ut
hvor mange kalorier som er forbrent.
har startet eller ikke, blir vist.
Place your finger
on sensor and
press button
82bpm
hjerterytmen som ble målt, lagret automatisk og en
“ ” indikator blir vist i display-vinduet.
3
Mål din hjerterytme en gang til etter avslutningen.
mål dine øvelser som i #2 og #3 ovenfor.
HEART RATE
Measuring
82bpm
● Når målingen er fullført,
blir hjerterytmen vist på skjermen.
● Kaloriene blir vist i enheten kcal.
58
Etter at du har lagt en finger på sensoren på
toppen av enheten, trykk på
-knappen.
● Målingen av hjerterytmen starter.
● Viser kaloriforbruket under dine øvelser.
5
USER
Try It
HEART RATE
● Når målingen av hjerterytmen er avsluttet, blir den
4
HEART RATE
HEART RATE
Hvis du vil lagre dataene, velg CREATE.
● De målte dataene er lagret.
S
72
E
101
082
59
Bruk av sportsfunksjonen
Kontroll av databasen
1
2
3
Trykk på knappen for valg av
Du kan måle brukerens intervalltid under trening,
som for eksempel jogging eller maratonløp.
VIEW CALORIE
Velg DATABASE i SPORTS FUNCTION.
For å se det målte kaloriforbruket,
velg VIEW CALORIES. For å se hjerterytmen, velg
VIEW HEART RATE.
● Viser de sist målte dataene.
STOP WATCH-funksjon
1
2
3
60
1
sportsfunksjon.
S
72
CALORIE
D 03.01.01
E
T
2
Trykk på ENC/NAVI.-knappen
3
Trykk på
HEART RATE
: 96
DATE
: 03.01.01
: 12:07
TIME
● Tidsmålingen starter.
● Viser stoppeklokka.
Trykk på ENC/NAVI.-knappen
● Tidsmålingen starter.
-knappen undertidsmålingen.
● “LAP” blir vist og rundetiden blir registrert hver gang
du trykker på
Trykk to ganger på knappen for valg av
sportsfunksjon.
sportsfunksjon to
● Viser stoppeklokka.
101
: 576
12:07
VIEW HEART RATE
Trykk på knappen for valg av
ganger.
NO
Måling av rundetid
-knappen.
● Maksimum ni rundetider kan registreres.
● Trykk på
-knappen for å registrere opptil ni rundetider og trykk deretter på
-knappen for å stoppe.
De ni rundetidene og sluttiden blir vist.
Trykk på ENC/NAVI.-knappen en gang til.
● Tidsmålingen avsluttes.
61
MENU-tabell
,
-knappen for å navigere, og velg deretter med
-knappen.
NO
● Bruk
62
63
Feilsøking
● Se de anbefalte PC-spesifikasjonene.
Knappene virker ikke.
yepp virker ikke og LCD-displayet er mørkt.
● Kontroller instillingen av hold-bryteren.
● Kontroller tilstanden til det oppladbare batteriet.
● Trykk i reset-hullet på siden av hovedenheten med en pinne som er tynnere enn hullet.
NO
Programvaren virker ikke
● Trykk i reset-hullet på siden av hovedenheten med en pinne.
● Hvis problemet fremdeles er der etter at du har tilbakestilt hovedenheten, forsøk etter formatering.
Fordi formatering ikke er støttet i PC, husk å bruke Format-funksjonen i menyen til hovedenheten
når du formaterer.
yepp er fremdeles av.
I PLAY-modus blir ikke musikk spilt etter at du har trykt på
Noe er galt med spilletiden som blir vist under avspilling.
● Få bekreftet at enheten nå er stilt på musikkmodus.
● Kontroller om MP3- eller WMA-filer er lagret i det innebygde minnet.
● Kontroller om HOLD-bryteren er låst.
● Kontroller om REC-knappen er på.
Filer kan ikke lastes ned.
● Kontroller tilstanden til det oppladbare batteriet.
● Kontroller forbindelsen mellom yepp og datamaskin.
● Kontroller og/eller skift batteri, slå på strømmen til yepp.
Bakgrunnsbelysningen virker ikke.
-knappen
● I Stopp-modus blir strømmen slått av automatisk etter ti sekunder (endringer avhengig av innstillinger).
● Kontroller om det er filer lagret i det.
● Meldingen “VBR SONG” blir vist når VBR (Variable Bit Rate)-filer blir spilt.
LCD-vinduet er mørkt
● Kontroller kontrasten.
Uforståelige tegn blir vist på skjermen under avspilling.
● Endre språkinnstillingen i menyen.
Den eksterne kapslingen til yepp blir skitten.
● Tørk av med en svamp eller en fuktig klut etter at fuktigheten er presset ut.
● Kontroller innstillingen av bakgrunnsbelysningen.
● Når strømmen og spenningen på det oppladbare batteriet er lav,
er bakgrunnsbelysningen slukket for å forlenge spilletiden.
64
65
Model
Innebygd minnekapasitet
Spenning
Spilletid
Oppladingstid
Maksimum antall filer som kan lagres
Mål/vekt
Kapsling
Støyforhold
Øretelefonkontakt, utgangseffekt
Utgangsfrekvensområde
Driftstemperaturområde
FM-frekvens
FM signal-/støyforhold
FM T.H.D
FM brukbar følsomhet
Filstøtte
66
YP-60
128 MB(YP-60 H)/256 MB(YP-60 V)/512 MB(YP-60 X)/1 GB(YP-6Z)
3,7 V (litium polymer-batteri)
Opptil 15 timer (MP3 128 kbps, vol. nivå 20)
Ca. tre timer.
Opptil 256 filer (per mappe).
39 x 93 x 17mm/47g (inklusive batteri)
plast
80 dB med 20 kHz LPF
6 mW (maks. 10mW)/CH (16 Ω)
20 Hz ~ 20 kHz
-5 ~ +35 ˚C (23 ~ 95 ˚F)
87,50 ~ 108,00 MHz
50 dB
1%
10 dB
MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)
WMA (64 kbps ~ 192 kbps, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
MEMO
NO
Spesifikasjoner
Download PDF

advertising