Samsung | 460DR | Samsung 460DRN Snabbguide

LCD MONITOR
quick start guide
460DRn 460DR
ii
Inledning
Förpackningens innehåll
Obs
Kontrollera att följande saker medföljer LCD-skärmen.
Kontakta din återförsäljare om det saknas något.
Kontakta en lokal återförsäljare för att köpa till artiklar.
Obs
Det här stativet är inte ett golvstativ.
Uppackning
LCD-skärm
Handböcker
Snabbstartguide
Garantikort
Bruksanvisning
(Ej tillgängligt på alla platser)
Kablar
D-Sub-kabel
Strömkabel
Fjärrkontroll
Batterier (AAA X 2)
Övrigt
BNC till RCA adapteruttag
Inledning
Övrigt
(Ej tillgängligt på alla platser)
Säljs separat
DVI-kabel
Kit med väggfäste
Kit med Semi-stativ
Kalibrerare
BNC-kabel
LAN-kabel
(Gäller endast modellen
DRn)
Mer information om att använda kalibreraren finns i
hjälpen för Natural Color Expert.
Din LCD-skärm
Fram
MENU-knapp [MENU]
Öppnar skärmmenyn och stänger den. Används även för att stänga OSD-menyn
eller återgå till föregående meny.
Navigeringsknappar (Upp-Ned)
Går från ett menyalternativ till ett annat vertikalt eller justerar valda menyvärden.
Justeringsknappar (Vänster-Höger)/Volymknappar
Går från ett menyalternativ till ett annat horisontellt eller justerar valda menyvärden. När OSD inte är på skärmen trycker du på knappen för att justera ljusstyrkan.
ENTER-knapp [ENTER]
Inledning
Aktiverar det markerade menyalternativet.
SOURCE-knapp [SOURCE]
Växlar från PC-läge till Videoläge. Det är endast tillåtet att ändra källa för externa
enheter som är anslutna till LCD-skärmen för tillfället.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]
→ [MagicInfo]
>> Klicka här om du vill se ett animerat klipp
Obs
•
The MagicInfo menu is available DRn model.
PIP
Tryck på knappen PIP för att slå på/av BIB-skärmen.
Det går inte att överlappa mer än en BIB på skärmen då BNC och komponenten
använder samma terminal.
>> Klicka här om du vill se ett animerat klipp
•
PC
Läge AV / S-Video / Component / HDMI
•
BNC
Läge AV / S-Video / HDMI
•
DVI
Läge AV / S-Video / Component
•
AV / S-Video
Läge PC / BNC / DVI
•
Component
PC / DVI läge
•
HDMI
PC / BNC läge
Strömbrytare [
]
Använde den här knappen när du vill slå på och stänga av LCD-skärmen.
Sensor för ljusstyrka
Produktens funktion för Sensor för ljusstyrka avkänner automatiskt omgivande
ljusförhållanden via en sensor och justerar ljusstyrkan efter det.
Strömindikator
Visar energisparläge när den blinkar grönt
Inledning
Obs
Se Energisparfunktion som beskrivs i handboken för mer information om energibesparingsfunktioner. För att spara energi bör du även slå av LCD-skärmen när
den inte används, eller när du lämnar den obevakad under långa perioder.
Mottagare för fjärrkontrollen
Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på LCD-skärmen.
Bak
Obs
Mer information om kabelanslutningar finns i avsnittet Avslutning av kablar under Installation. LCDskärmens konfigurering på baksidan kan variera något beroende på LCD-skärmmodell.
POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]
Slår på och av LCD-skärmen.
POWER IN
Strömkabeln ansluts till LCD-skärmen och till ett
vägguttag.
Inledning
REMOTE OUT/IN
Du kan använda en kabelförsedd fjärrkontroll för
anslutning till LCD-skärmen.
RS232C OUT/IN (RS232C Serieport)
MDC(Multiple Display Control) programport
DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO
IN] (PC/DVI/BNC/HDMI Ljuduttag (ingång))
DVI / PC / HDMI IN [HDMI]
Anslut HDMI-terminalen på baksidan av LCDskärmen till HDMI-terminalen på din digitala
utgångsenhet med en HDMI-kabel.
DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC Video anslutningsterminal)
Använd en D-Sub-kabel (15-stifts D-Sub) - PCläge (analog PC)
DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (PC
Video anslutningsterminal)
Använd en DVI-kabel (DVI-D till DVI-D) - DVIläge (digital PC)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]
(Component ljudanslutningsterminal (ingång))
BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/
PB, H, V] (BNC/Component ljudanslutningsterminal (utgång))
BNC-anslutning (analog PC): ansluter portarna
R, G, B, H, V
Component-anslutning: ansluter portarna PR, Y,
PB
BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB,
H, V](BNC/Component ljudanslutningsterminal
(utgång))
Inledning
AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (LCD-skärmens ljuduttag (ingång))
AV OUT [VIDEO](VIDEO anslutningsterminal)
AV-läge (utgång)
AV IN [VIDEO](VIDEO anslutningsterminal) (ingång)
AV OUT [S-VIDEO] (S-VIDEO anslutningsterminal)
S-VIDEO-läge (utgång)
AV IN [S-VIDEO](S-VIDEO anslutningsterminal) (ingång)
EXT SPEAKER (8 Ω)[- - L - +, - - R - +]
(EXT högtalare anslutningsterminal)
AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (LCD-skärm
ljudanslutningsterminal (utgång))AUDIO OUT
är terminalen för ljudutgång från PC, DVI eller
BNC.
LAN(LAN anslutningsterminal)
(Gäller endast modellen DRn)
USB(USB anslutningsterminal)
Kompatibel med tangentbord/mus/lagringsenhet.
(Gäller endast modellen DRn)
Obs
Antalet LCD-skärmar som kan anslutas till en
loopout kan variera beroende på kablar, signalkälla etc. Med kablar utan försämring eller signalkälla kan upp till tio LCD-skärmar anslutas.
Obs
I Anslutning av kablar finns mer information om hur du ansluter kablar.
Fjärrkontroll
Obs
Fjärrkontrollens prestanda kan påverkas av en TV eller andra elektroniska enheter som används nära
LCD-skärmen. Störningar av frekvensen kan orsaka tekniska fel.
Inledning
ON / OFF
MagicInfo
MDC
LOCK
MagicInfo-knappar
+100 DEL
VOL
MUTE
TTX/MIX
MENU
ENTER
P.MODE
AUTO
ENTER/PRE-CH
CH/P
SOURCE
INFO
EXIT
knapparna Upp-Ner Vänster-Höger
S.MODE
STILL
FM RADIO
P.SIZE
SRS
DUAL/MTS
PIP
SOURCE
SWAP
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
1. ON / OFF
Slår på och av LCD-skärmen.
2. MagicInfo
MagicInfo Snabbstartsknapp.
Inledning
(Gäller endast modellen DRn)
3. MDC
MDC Snabbstartsknapp.
4. LOCK
Aktiverar eller avaktiverar alla funktionsknappar både på fjärrkontrollen och på LCD-skärmen, förutom strömknappen och
LOCK.
5. MagicInfo-knapp
MagicInfo Snabbstartsknapp.
(Gäller endast modellen DRn)
6. +100 DEL
•
Alfanumeriskt: Används för att ange Internetadress.
•
DEL: Funktioner som backstegare.
•
SYMBOL: Används för att ange symboler. (.O_-)
•
ENTER: Används för att ange värden.
Tryck för att välja kanaler över 100. Till exempel, för att välja
kanal 121 trycker du "+100" och sedan "2" och "1".
- Den här funktionen fungerar inte på den här LCD-skärmen.
7. VOL
Justera ljudvolymen.
8.
Pausar (tystar) det utgående ljudet tillfälligt. Visas längst ned till
vänster på skärmen. Ljudet hörs igen om MUTE eller - VOL +
trycks in i läget Mute (tyst).
MUTE
9.
TTX/MIX
TV-kanalerna erbjuder textinformation via text-tv.
- Den här funktionen fungerar inte på den här LCD-skärmen.
10.
MENU
Öppnar skärmmenyn och stänger den från menyskärmen eller
stänger inställningsmenyn.
11.
ENTER
Aktiverar det markerade menyalternativet.
12.
P.MODE
När du trycker på den här knappen visas det aktuella bildläget på
nedre delen av skärmens mittdel.
AV / S-Video / Component : P.MODE
LCD-skärmen har fyra automatiska bildinställningar från fabriken. Tryck sedan på knappen igen för att gå igenom de förinställda
lägena. ( Dynamisk → Standard → Film → Personlig)
PC/DVI/ BNC : M/B (MagicBright)
MagicBright är en ny funktion som erbjuder en optimal visningsmiljö beroende på innehållet i bilden som du tittar på. Tryck sedan
på knappen igen för att gå igenom de förinställda lägena. (Nöje
→ Internet → Text → Personlig )
13. AUTO
Ändrar skärmvisningen automatiskt i läget PC. Om upplösningen
ändras i kontrollpanelen utförs autofunktionen.
Inledning
14.
ENTER/PRE-CH
Återgår till föregående kanal.
- Den här funktionen fungerar inte på den här LCD-skärmen.
15.
CH/P
Väljer TV-kanaler i läget TV.
- Den här funktionen fungerar inte på den här LCD-skärmen.
16.
SOURCE
Ändra videokälla.
17.
INFO
Den aktuella bildinformationen visas i skärmens övre vänstra
hörn.
18.
EXIT
Stänger menyskärmen.
19. Knapparna Upp-Ned, Vänster-Höger
Går från ett menyalternativ till ett annat horisontellt eller vertikalt
eller justerar valda menyvärden.
20.
När du trycker på den här knappen visas det aktuella bildläget
längst ned på skärmens mittdel. LCD-skärmen har en inbyggd hifi stereoförstärkare. Tryck sedan på knappen igen för att gå igenom
de förinställda lägena. ( Standard → Musik → Film → Tal →
Personlig )
S.MODE
21. STILL
Tryck på knappen en gång för att frysa skärmen. Tryck på den igen
för att upphäva frysningen.
22. FM RADIO
Aktiverar läget på/av för FM Radio. I läget PC/DVI ställer du in
SOUND (LJUD) som FM Radio. I standardläge för Video ställs
FM Radio in och skärmen släcks ned. I områden med svag signal
kan det uppstå brus vid sändning av FM Radio.
- Den här funktionen fungerar inte på den här LCD-skärmen.
23. P.SIZE
Tryck för att ändra skärmstorlek.
24.
SRS
25.
SRS
DUAL/MTS
DUALSTEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll och MONO/NICAM
MONO/NICAM STEREO kan användas beroende på sändningstypen, genom att använda DUAL-knappen på fjärrkontrollen
medan du tittar på TV.
MTSDu kan välja läget MTS (Multichannel Television Stereo).
FM Stereo
Ljudtyp
MTS/S_läge
Standard
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Manuell ändring
SAP
Mono ↔ SAP
Mono
- Den här funktionen fungerar inte på den här LCD-skärmen.
26.
PIP
Varje gång du trycker på knappen visas en BIB-skärm.
27.
SOURCE
Ändrar källan för BIB-fönstret.
Inledning
28. SWAP
Byta innehåll i BIB och huvudbilden. Bilden i BIB kommer att
visas på huvudskärmen och bilden från huvudskärmen kommer
att visas i BIB.
29.
SIZE
Ändrar storlek på BIB-bilden.
30.
REW
Bakåtspolning
31.
32.
33.
STOP
PLAY / PAUSE
FF
Stopp
Play/Pause (Spela/Paus)
Snabbspolning framåt
Anslutningar
Ansluta en dator
Använda en jordad strömkabel
•
Vid ett eventuellt strömavbrott kan användning av jordad kabel leda till kortslutning. Se till att ansluta jordkabeln korrekt innan du kopplar in ström. När
du kopplar i eller ur jordkabeln ska du säkerställa att du har kopplat ur strömkällan i förväg.
Obs
AV-ingångsenheter som exempelvis DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror, liksom
datorer, kan anslutas till LCD-skärmen. För detaljerad information om anslutning av AV-ingångsenheter, se användarkontrollerna under Justera LCD-skärmen.
Anslut LCD-skärmens strömkabel till strömporten på LCD-skärmens baksida. Slå
på strömmen.
Det finns tre sätt att ansluta D-sub:en till skärmen. Välj något av följande:
Använda D-sub-kontakten (analog) på grafikkortet.
•
Anslut D-sub:en till 15-stiftsuttaget och porten RGB på LCD-skärmens baksida till porten för D-sub:en med 15 stift på datorn.
Använda den (digitala) DVI-kontakten på grafikkortet.
•
Anslut DVI-kabeln till DVI(HDCP)-porten på baksidan av LCD-skärmen och
DVI-porten på datorn.
Anslutningar
Använd den (analoga) BNC-kontakten på grafikkortet.
•
Anslut BNC-kabeln till BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V portarna på
baksidan av din LCD-skärm och D-sub-porten med 15 stift på datorn.
Anslut ljudkabeln för LCD-skärmen till ljudporten på datorns baksida.
Obs
•
Slå på både datorn och LCD-skärmen.
•
DVI-kabel och BNC-kabel är tillval.
•
Kontakta ett lokalt SAMSUNG Electronics Servicecenter för att köpa tilläggsartiklar.
Ansluta till andra enheter
Använda en jordad strömkabel
•
Vid ett eventuellt strömavbrott kan användning av jordad kabel leda till kortslutning. Se till att ansluta jordkabeln korrekt innan du kopplar in ström. När
du kopplar i eller ur jordkabeln ska du säkerställa att du har kopplat ur strömkällan i förväg.
Obs
AV-ingångsenheter som exempelvis DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror, liksom
datorer, kan anslutas till LCD-skärmen. För detaljerad information om anslutning av AV-ingångsenheter, se användarkontrollerna under Justera LCD-skärmen.
Anslutningar
Ansluta en videobandspelare
AV-ingångsenheter som videobandspelare och videokameror ansluts via AV IN
[VIDEO] eller AV IN [S-VIDEO] på LCD-skärmen med en S-VHS- eller BNCkabel.
Anslut terminalerna Audio (L) och Audio (R) på en videobandspelare eller videokamera till LCD-skärmens uttag för AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] med audiokablarna.
Obs
•
Välj AV eller S-Video för en ansluten videobandspelare eller videokamera med knappen SOURCE
på LCD-skärmens framsida eller på fjärrkontrollen.
•
Starta sedan videobandspelaren eller videokameran med en kassett isatt.
•
S-VHS- och BNC-kabeln är tillval.
Ansluta en DVD-spelare
Anslut en uppsättning ljudkablar mellan COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIOR] på LCD-skärmen och AUDIO OUT-uttagen på DVD-spelaren.
Anslut en Component-kabel mellan porten BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB
på LCD-skärmen och uttagen PR, Y, PB på DVD-spelaren.
Anslutningar
Obs
•
Välj Component för anslutning till en DVD-spelare med knappen SOURCE på LCD-skärmens
framsida eller på fjärrkontrollen.
•
Starta sedan DVD-spelaren med en DVD isatt.
•
Komponentkabel som tillval.
•
Mer information om Component video finns i manualen till DVD-spelaren.
Ansluta en videokamera
Lokalisera A/V-utgången på videokameran. Den finns vanligtvis på sidan eller på
baksidan av videokameran. Anslut uppsättningen av ljudkablar mellan uttagen
AUDIO OUTPUT på videokamera och AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] på LCDskärmen.
Anslut en videokabel mellan uttagen VIDEO OUTPUT på videokamera och AV
IN [VIDEO] på LCD-skärmen.
Obs
•
Välj AV när du ansluter en videokamera, med knappen SOURCE på LCD-skärmens framsida eller
på fjärrkontrollen.
•
Starta sedan videokameran med en kassett isatt.
•
Audio/video-kablarna som visas här medföljer vanligtvis en videokamera.
(Om de inte medföljer kan du besöka närmaste elaffär.)
•
Om videokameran har stereo måste du ansluta två kablar.
Anslutningar
Ansluta en DVD/digital-tv-box
Anslut en Component-kabel mellan porten BNC / COMPONENT IN - PR, Y, PB
på LCD-skärmen och uttagen PR, Y, PB på digital-tv-boxen.
Anslut en uppsättning ljudkablar mellan COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIOR] på LCD-skärmen och uttaget AUDIO OUT på digital-tv-boxen.
Obs
•
Välj Component för anslutning till en digital-tv-box med knappen SOURCE på LCD-skärmens
framsida eller på fjärrkontrollen.
•
Mer information om Component video finns i manualen till digital-tv-boxen.
Ansluta till ett ljudsystem
Obs
Anslut en uppsättning ljudkablar mellan uttagen AUX L, R på LJUDSYSTEMET och AUDIO OUT
[L-AUDIO-R] på LCD-skärmen.
Anslutningar
Anslutning till en fjärrkontroll med sladd
Obs
•
Du kan styra LCD-skärmen genom att ta emot signaler från fjärrkontrollen eller andra enheter via
terminalen REMOTE OUT.
•
Du kan styra en enhet genom att ta emot signaler från fjärrkontrollen eller andra enheter via terminal
REMOTE IN.
•
Begränsningar: Endast tillgängligt om andra enheter stöder kabelförsedd fjärrkontroll med I/Oterminaler
Anslutning med en HDMI-kabel
Obs
•
Enheter som digitala DVD-spelare ansluts till LCD-skärmens HDMI IN-terminal med HDMIkabeln.
•
Du kan inte ansluta en dator till HDMI IN-terminalen.
Anslutning med en DVI till HDMI-kabel
Anslutningar
Obs
•
Anslut den digitala enhetens DVI-utgång till HDMI IN-terminalen på LCD-skärmen med en DVI
till HDMI-kabel.
•
Anslut de röda och vita kontakterna på en RCA till stereo-kabel (för PC) till ljudutgångsterminalerna med motsvarande färg på den digitala utgångsenheten och anslut motsatta kontakter till
HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN-terminalen på LCD-skärmen.
Ansluta en LAN-kabel
Använda en jordad strömkabel
•
Vid ett eventuellt strömavbrott kan användning av jordad kabel leda till kortslutning. Se till att ansluta jordkabeln korrekt innan du kopplar in ström. När
du kopplar i eller ur jordkabeln ska du säkerställa att du har kopplat ur strömkällan i förväg.
Obs
AV-ingångsenheter som exempelvis DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror, liksom
datorer, kan anslutas till LCD-skärmen. För detaljerad information om anslutning av AV-ingångsenheter, se användarkontrollerna under Justera LCD-skärmen.
Obs
(Gäller endast modellen DRn)
Obs
Anslut LAN-kabeln.
Ansluta en USB-enhet
Använda en jordad strömkabel
•
Vid ett eventuellt strömavbrott kan användning av jordad kabel leda till kortslutning. Se till att ansluta jordkabeln korrekt innan du kopplar in ström. När
du kopplar i eller ur jordkabeln ska du säkerställa att du har kopplat ur strömkällan i förväg.
Obs
AV-ingångsenheter som exempelvis DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror, liksom
datorer, kan anslutas till LCD-skärmen. För detaljerad information om anslutning av AV-ingångsenheter, se användarkontrollerna under Justera LCD-skärmen.
Anslutningar
Obs
(Gäller endast modellen DRn)
Obs
Du kan ansluta USB-enheter så som mus eller tangentbord.
Felsökning
Egenhändigt funktionstest
Obs
Kontrollera följande saker innan du ringer efter hjälp. Kontakta ett Servicecenter om du får problem
du inte kan lösa på egen hand.
Egenhändigt funktionstest
1.
Slå av både datorn och LCD-skärmen.
2.
Koppla ur videokabeln från datorns baksida.
3.
Slå på LCD-skärmen.
På bilden nedan visas ("Kontr. signalkabel.") på en svart bakgrund när LCD-skärmen fungerar
normalt, även om ingen videosignal har hittats: När du använder Self-Test mode förblir strömindikatorn grön och figurerna rör sig på skärmen.
4.
Stäng av LCD-skärmen och återanslut videokabeln, starta sedan både datorn och LCD-skärmen.
Om LCD-skärmen fortfarande är tom när du har följt proceduren skall du kontrollera din videostyrning
och ditt datorsystem, LCD-skärmen fungerar som den ska.
Varningsmeddelanden
Du kan även visa skärmen med upplösningen 1360 x 768. Du kommer dock att få ett meddelande under
en minut där du kan välja att ändra skärmupplösningen eller ha kvar aktuellt läge under den tiden. Om
upplösningen är mer än 85 Hz visas en svart skärm eftersom LCD-skärmen inte stöder mer än 85 Hz.
Obs
Under Specifikationer > Förinställda tidslägen finns information om vilka upplösningar och frekvenser
som LCD-skärmen stöder.
Underhåll och rengöring
1) Underhålla höljet till LCD-skärmen.
Rengör med en mjuk trasa efter att du har kopplat ur strömsladden.
Felsökning
•
Använd inte bensen, tinner eller antändbara ämnen, eller
en våt trasa.
•
Vi rekommenderar att du använder rengöringsmedel från
SAMSUNG för att förhindra att skärmen skadas.
2) Bevara plattskärmsvisning.
Rengör med en mjuk trasa (bomull).
•
Använd aldrig aceton, benzen eller tinner.
(De kan orsaka fläckar eller fel på skärmens yta).
•
Användaren kommer att bli skyldig att själv betala för
kostnader och relaterade utgifter för reparation som orsakas av honom eller henne.
Symptom och rekommenderade lösningar
Obs
En LCD-skärm återskapar visuella signaler som tas emot från datorn. Därför kan ett eventuellt problem
med datorn eller bildkortet orsaka att LCD-skärmen blir tom, får dålig färgkvalitet, att det bildas brus
på skärmen, att videoläget inte fungerar etc. Om detta är fallet ska du först kontrollera felets orsak och
sedan kontakta ett Servicecenter eller en återförsäljare.
1.
Kontrollera om strömkabeln och videokablarna är korrekt anslutna till datorn.
2.
Kontrollera om datorn piper mer än 3 gånger när den startas.
(Om den gör det ska moderkortet i datorn kontrolleras.)
3.
Om du har installerat ett nytt videokort eller om du har sammansatt datorn, kontrollera att adaptern
är installerad för video.
4.
Kontrollera om skärmens sökkvoten är inställd mellan 50 Hz - 85 Hz.
(Överskrid inte 60 Hz när du använder max. upplösningen.)
5.
Om du har problem med installation av grafikdrivrutinen startar du datorn i felsäkert läge, tar bort
grafikkortet i "Control Panel" (Kontrollpanelen) → "System" → "Device Administrator" (Enhetshanteraren) startar sedan om datorn så att grafikdrivrutinen installeras på nytt.
Kontrollista
Obs
•
Följande tabell listar möjliga problem och lösningar. Läs följande avsnitt innan du tillkallar service
för att se om du kan åtgärda eventuella problem själv. Om du behöver hjälp ringer du telefonnumret
i informationsavsnittet eller så kan du kontakta din återförsäljare.
•
För mer nätverksrelaterad information, se MagicInfo avsnittet för felsökning.
Problem kopplade till installationen (läge PC)
Obs
Problem kopplade till LCD-skärmsinstallationen och lösningar finns angivna.
Q:
LCD-skärmen blinkar.
Felsökning
A:
Kontrollera om signalkabeln mellan dator och LCD-skärm är ordentligt ansluten.
(Se Ansluta en dator)
Problem kopplade till skärmen.
Obs
Problem kopplade till LCD-skärmen och lösningar finns angivna.
Q:
Skärmen är tom och strömindikatorn är av.
A:
Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten och att LCD-skärmen är påslagen.
(Se Ansluta en dator)
Q:
"Meddelandet "Check Signal Cable"
A:
Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten till dator- eller videokällorna.
(Se Ansluta en dator)
A:
Kontrollera att dator- och videokällorna är påslagna.
Q:
"Meddelandet "Not Optimum Mode"
A:
Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens.
A:
Jämför dessa värden med data i tidsdiagrammet för Förinställda tidslägen.
Q:
Bilden rullar vertikalt.
A:
Kontrollera om signalkabeln är ordentligt ansluten. Anslut den igen, vid behov.
(Se Ansluta en dator)
Q:
Bilden är inte klar, bilden är suddig.
A:
Kör frekvensinställning, Coarse och Fine.
A:
Slå på den igen efter att du har tagit bort alla tillbehör (videoförlängingskabel etc.).
A:
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderade intervall.
Q:
Bilden är instabil och skakar.
A:
Kontrollera om upplösning och frekvens som är inställda för datorns bildkort håller sig inom de
intervall som stöds av LCD-skärmen. Om inte ska de återställas för att hänvisa till aktuell
Information under LCD-skärmmenyn och Förinställda tidslägen.
Q:
Spökbilder visas ofta i bilden.
A:
Kontrollera om upplösning och frekvens som är inställda för datorns bildkort håller sig inom de
intervall som stöds av LCD-skärmen. Om inte ska de återställas för att hänvisa till aktuell
Information under LCD-skärmmenyn och Förinställda tidslägen.
Q:
Bilden är för ljus eller för mörk.
A:
Ändra brightness och contrast.
(Se Brightness, Contrast)
Q:
Skärmfärgen är felaktig.
Felsökning
A:
Ändra färg med Custom i menyn för OSD-färgjustering.
Q:
Färgerna har mörka skuggor.
A:
Ändra färg med Custom i menyn för OSD-färgjustering.
Q:
Den vita färgen är dålig.
A:
Ändra färg med Custom i menyn för OSD-färgjustering.
Q:
Strömindikatorn blinkar grön.
A:
LCD-skärmen sparar aktuella ändringar som görs i inställningar för OSD-minnet.
Q:
Skärmen är tom och strömindikatorn lyser med fast grönt sken varje halv eller hel sekund
A:
LCD-skärmen använder strömhanteringssystemet.
A:
Tryck på en knapp på tangentbordet.
Q:
Skärmen är tom och blinkar.
A:
Om meddelandet "TEST GOOD" visas på skärmen när du trycker på knappen MENU ska du
kontrollera kabelanslutningen mellan LCD-skärmen och datorn för att se till att anslutningen är
korrekt gjord.
Problem kopplade till ljudet
Obs
Problem kopplade till ljudsignaler och möjliga lösningar anges nedan.
Q:
Inget ljud.
A:
Säkerställ att audiokabeln är korrekt ansluten till båda audioportarna på LCD-skärmen och till
audioporten på ljudkortet.
(Se Ansluta en dator)
A:
Kontrollera volymnivån.
Q:
Ljudnivån är för låg.
A:
Kontrollera volymnivån.
A:
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till max, kontrollera volymkontrollen på datorns ljudkort eller programvaran.
Q:
Ljudet är för högt eller för lågt.
A:
Ändra Treble och Bass till lämpliga nivåer.
Problem kopplade till fjärrkontrollen
Obs
Problem kopplade till fjärrkontrollen och lösningar finns angivna.
Q:
Fjärrkontrollknapparna svarar inte.
A:
Kontrollera batteriernas polaritet (+/-).
A:
Kontrollera om batteriet är slut.
Felsökning
A:
Kontrollera om strömmen är på.
A:
Kontrollera om strömsladden är ordentligt ansluten.
A:
Kontrollera om en speciell fluorescerande lampa eller neonlampa är tänd i närheten.
Problem kopplade till MagicInfo
Obs
Skapa en Boot-bar USB Flash Disk.
Q:
Skapa en Boot-bar USB Flash Disk
A:
1) Du kan förvandla en vanlig 512-MB eller större USB-lagringsenhet till en boot-bar disk,
genom att använda verktyget för att skapa en USB boot-bar disk. (Exempelvis HP formateringsverktyg för USB-lagring)
A:
2) Kopierar operativsystemets ghost och körningar till USB-enheten.
A:
3) Ange BIOS-menyn för ditt set genom att trycka på F2 i skärmvisningen med BIOS logotyp.
Aktivera sedan alternativet USB Boot First genom att välja alternativet och trycka på Enter i
menyn Boot.
A:
4) Slå på dit set medan USB-enheten är ansluten och boot:a i DOS-läge.
A:
5) Kör C:\ghost.exe och välj Local → Partition → From Image i menyn. Välj vilken ghost du
vill använda för uppdateringen av USB-enheten och välj måldisk.
A:
6) När ghost-uppdateringen är slutförd startas enheten om automatiskt.
Frågor och svar
Q:
Hur ändrar jag frekvens?
A:
Frekvensen kan ändras vid omkonfigurering av grafikkortet.
Obs
Stödet för videokort kan variera, beroende på vilken version av drivrutin som används. (Se
bruksanvisningen för dator eller videokort för ytterligare information.)
Q:
Hur ändrar jag upplösningen?
A:
Windows XP:
Ställ in upplösning på "Control Panel" (Kontrollpanelen) → "Appearance and Themes" (Utseenden och teman) → "Display" (Visning) → "Settings" (Inställningar).
A:
Windows ME/2000:
Ställ in upplösning på "Control Panel" (Kontrollpanelen) → "Display" (Visning) → "Settings" (Inställningar).
* Kontakta grafikkortets tillverkare för mer information.
Q:
Hur ställer jag in energisparläget?
A:
Windows XP:
Ställ in upplösningen under Control Panel (Kontrollpanelen) → Appearance and Themes (Utseende och teman) → Display (Visning) → Screen Saver (Skärmsläckare).
Felsökning
Ställ in funktionen i datorns BIOS-inställningar. (Se Windows/datorns manual).
A:
Windows ME/2000:
Ställ in upplösningen under Control Panel (Kontrollpanelen) → Display (Visning) → Screen
Saver (Skärmsläckare).
Ställ in funktionen i datorns BIOS-inställningar. (Se Windows/datorns manual).
Q:
Hur rengör jag höljet/LCD-panelen?
A:
Koppla ur strömsladden och rengör LCD-skärmen med en mjuk trasa, antingen med mild tvållösning eller bara med vatten.
Lämna inga rengöringsmedel eller repor på höljet. Låt inte vatten tränga in i LCD-skärmen.
Q:
Hur spelar jag video?
A:
Video stöder endast MPEG1 och WMV codec. Installera motsvarande codec för att spela video.
Observera att vissa codec inte är kompatibla.
Obs
Läs följande avsnitt innan du tillkallar service för att se om du kan åtgärda eventuella problem själv.
Om du behöver hjälp ringer du telefonnumret i informationsavsnittet eller så kan du kontakta din
återförsäljare.
Download PDF