Samsung 46'' d-LED UD46C Bruksanvisning

Add to My manuals
241 Pages

advertisement

Samsung 46'' d-LED UD46C Bruksanvisning | Manualzz
LFD-NÄYTTÖ
Käyttöopas
UD46C UD55C
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja
voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
BN46-00332A-06
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Tekijänoikeudet6
Turvallisuusohjeet7
Symbolit7
Puhdistaminen7
Säilytys8
Sähköturvallisuus8
Asennus9
Käyttö11
Valmistelut
Sisällön tarkistaminen
Poistaminen pakkauksesta
Osien tarkistaminen
14
14
15
Laitteen osat
17
Ulkoinen anturi
17
Kääntöpuoli18
Ohjainten kiinnittäminen
19
Varkaudenestolukko19
Kaukosäädin20
Kytkeminen IR-stereokaapelilla (myydään erikseen)
23
Ennen laitteen asentamista (asennusopas) 24
Kallistuskulma ja kääntö
24
Ilmanvaihto24
Mitat25
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen asennuksen valmisteleminen
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen tekniset ominaisuudet (VESA)
26
26
26
27
Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
47
Kytkeminen äänijärjestelmään
48
Kytkeminen ulkoiseen näyttöön
48
Kaukosäädin (RS232C)
28
Kaapelien liitäntä
28
Liitännät31
Ohjauskoodit32
Verkkolaitteen liittäminen (myydään erikseen)
49
MagicInfo49
Source51
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
MDC:n käyttö
Ennen kytkemistä
Muistettava ennen kytkentää
Multi Control -asetusten määrittäminen
Multi Control -asetusten määrittäminen
41
41
Kytkeminen tietokoneeseen
42
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)
42
Kytkeminen DVI-kaapelilla (digitaalinen)
42
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
43
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
43
Kytkeminen DP-kaapelilla
43
Tarkkuuden muuttaminen
Tarkkuuden muuttaminen Windows XP:ssä
Tarkkuuden muuttaminen Windows Vistassa
Tarkkuuden muuttaminen Windows 7:ssä
Tarkkuuden muuttaminen Windows 8:ssä
44
44
44
45
45
Kytkeminen videolaitteeseen
Kytkeminen AV-kaapelilla
Kytkeminen komponenttikaapelilla
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
46
46
46
47
52
52
MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto53
Asennus53
Asennuksen poisto
53
Mikä on MDC?
54
Yhteyden muodostaminen MDC:hen
54
Yhteyksien hallinta
57
User Login58
Auto Set ID59
Kloonaus60
Komennon uudelleenyritys
61
MDC:n käytön aloittaminen
62
Päänäytön asettelu
63
Valikot63
Näytön säätö
65
Kehittyneet toiminnot
68
Äänen säätö
70
2
Sisällysluettelo
Järjestelmän asetukset
70
Työkaluasetukset79
Muut toiminnot
82
Ryhmien hallinta
83
Aikataulujen hallinta
85
Vianmääritysopas87
Näytön säätö
Picture Mode89
Jos tulolähde on PC, DVI tai DisplayPort89
Jos tulolähde on AV, Component, HDMI1, HDMI289
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)90
Screen Adjustment91
Picture Size91
Position93
Zoom/Position93
4:3 Screen Size94
PC Screen Adjustment94
Resolution Select95
Auto Adjustment95
Rotation96
Aspect Ratio96
Advanced Settings97
Dynamic Contrast98
Black Tone98
Flesh Tone98
RGB Only Mode98
Colour98
White Balance99
10p White Balance99
Gamma99
Expert Pattern100
Motion Lighting100
Picture Options101
Colour Tone102
Colour Temp.102
Digital Noise Filter102
MPEG Noise Filter102
HDMI Black Level102
Film Mode103
Calibrated value103
Dynamic Backlight103
Reset Picture103
Soft AP110
AllShare Settings110
Device Name110
System
Multi Control111
Multi Control -asetusten määrittäminen
111
Time112
Clock Set112
Sleep Timer112
On Timer113
Off Timer114
Holiday Management114
Menu Language115
Rotate menu115
Verkko
Network Settings104
Langallisen verkkoyhteyden muodostaminen 104
Lankaverkon asetukset
105
Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen106
Langattoman verkon asetukset
107
WPS(PBC)108
Eco Solution116
Energy Saving116
Eco Sensor116
No Signal Power Off116
Auto Power Off116
Network Status109
Security117
Safety Lock117
Button Lock117
Change PIN117
Wi-Fi Direct109
PIP118
3
Sisällysluettelo
Auto Protection Time119
Screen Burn Protection120
Pixel Shift120
Timer121
Immediate display122
Side Grey122
Ticker122
Video Wall123
Video Wall123
Format123
Horizontal123
Vertical124
Screen Position124
Source AutoSwitch Settings125
Source AutoSwitch125
Primary Source Recovery125
Primary Source125
Secondary Source125
General126
Max. Power Saving126
Game Mode126
BD Wise126
Menu Transparency126
Sound Feedback127
Auto Power127
Standby Control127
Lamp Schedule128
OSD Display128
Power On Adjustment128
Repeat Mode128
Anynet+ (HDMI-CEC)129
Anynet+ (HDMI-CEC)129
Auto Turn Off130
DivX® Video On Demand133
Play Mode133
Magic Clone134
Reset System134
Reset All135
PC module power135
Synced power-on135
Synced power-off135
Tuki
Software Update136
By USB136
Alternative Software137
Contact Samsung137
Contents Home138
MagicInfo Lite138
MagicInfo Premium S138
MagicInfo Videowall S138
AllShare Play139
Source139
AllShare Play
Mikä on AllShare Play?140
Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin käytät AllShare
140
Play -toimintoa USB-laitteen kanssa
USB-laitteen käyttäminen
142
Yhteyden luominen tietokoneeseen verkon kautta
143
AllShare Play -toimintojen käyttäminen
144
AllShare Play -perustoimintojen käyttäminen
145
Tiedostoluetteloiden lajitteleminen
145
Valittujen tiedostojen toistaminen
146
Tiedostojen kopioiminen
146
Playlist-luettelon luominen
146
My list147
My list -asetukset
147
Videos148
Videon toistaminen
148
Photos149
Valokuvien (tai diaesityksen) katsominen
149
Music150
Music-sisältöjen toistaminen
150
Videos / Photos / Music -toistoasetusvalikko 151
Tuetut tekstitys- ja AllShare Play
-tiedostomuodot153
Tekstitys153
Tuetut kuvatarkkuudet
153
Tuetut musiikkitiedostomuodot
154
4
Sisällysluettelo
Tuetut videomuodot
154
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player -sovelluksen kanssa
yhteensopivat tiedostomuodot
156
Lue ennen MagicInfo Lite player -sovelluksen
käyttöä156
Palvelimesta yhdistetyn laitteen hyväksyminen
161
MagicInfo Lite163
MagicInfo Lite player163
Local Schedule Manager166
Content manager173
Settings175
Sisällön toistamisen aikana
177
Template Manager197
Content manager200
Settings202
Sisällön toistamisen aikana
204
MagicInfo Premium S Player -sovelluksen kanssa
yhteensopivat tiedostomuodot
179
Lue ennen MagicInfo Premium S Player -sovelluksen
käyttöä179
Esiasetetut ajastustilat
224
Liite
MagicInfo Videowall S
MagicInfo Videowall S Player -sovelluksen
kanssa yhteensopivat tiedostomuodot
Lue ennen MagicInfo Videowall S Player
-sovelluksen käyttöä
206
206
MagicInfo Videowall S209
Settings209
Sisällön toistamisen aikana
210
Ota yhteyttä Samsungiin226
Tuote ei ole viallinen
235
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
235
Muuta235
WEEE236
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja
sähkölaitteet)236
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
236
Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto 237
Ihanteellinen kuvanlaatu
237
Jälkikuvien esto
238
Vianmääritysopas
MagicInfo Premium S
Virransäästö223
Lisenssi240
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tarkistettavat kohteet
211
211
211
212
Kysymykset ja vastaukset
218
Sanasto241
Palvelimesta yhdistetyn laitteen hyväksyminen
185
MagicInfo Premium S187
MagicInfo Premium S Player187
Local Schedule Manager190
Tekniset tiedot
Yleiset220
5
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Tekijänoikeudet
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© 2013 Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Microsoft, Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standards Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaikkien muiden tavaramerkkien omistusoikeudet kuuluvat niiden omistajille.
•• Palvelumaksu voidaan periä, jos
-- (a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
-- (b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
•• Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
6
Turvallisuusohjeet
Puhdistaminen
――Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta
Vaara
naarmuuntuvat helposti.
――Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
Vaara : ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN VAARA. (TAI TAKAPANEELIA)
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.
1
Sammuta tuote ja tietokone.
2
Irrota virtajohto laitteesta.
――Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa
tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
Tämä symboli osoittaa, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite.
3
Laitteen sisäisten osien koskettaminen on vaarallista.
Pyyhi tuote puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
•• Älä käytä alkoholia, liuottimia tai pinta-aktiivisia aineita.
Tämä symboli osoittaa, että laitteen mukana on toimitettu sen käyttöä ja ylläpitoa koskevia tärkeitä
ohjeita.
!
•• Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen
päälle.
Symbolit
Varoitus
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
4
Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi
pois ennen tuotteen ulkopinnan puhdistamista.
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.
5
Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.
6
Käynnistä tuote ja tietokone.
Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.
7
Säilytys
Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1
eristettyjä laitteita).
Kiiltävien mallien pintaan voi ilmestyä valkoisia tahroja, jos niiden lähellä käytetään ultraäänellä toimivaa
ilmankostutinta.
――Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisältä (palvelusta
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.
!
Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan
esineen alle.
peritään maksu).
Sähköturvallisuus
•• Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
Varoitus
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla
liinalla.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
•• Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.
!
Älä kosketa virtapistoketta märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi
olla sähköisku.
Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
•• Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.
!
8
Asennus
Vaara
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•• Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.
Varoitus
Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä
asenna laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden
laitteiden kanssa.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Jätä seinäkiinnikkeen asentaminen teknikon tehtäväksi.
!
•• Epäpätevän henkilön suorittama asennus voi johtaa
henkilövahinkoihin.
Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
•• Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta
laitteen virransyöttö katkeaa.
!
!
•• Käytä vain hyväksyttyjä kaappeja.
Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai
komeroon.
•• Huomaa, että ainoastaan kaukosäätimen virtapainiketta käytettäessä
laite ei sammu kokonaan.
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle
seinästä.
!
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
!
Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
•• Lapset voivat tukehtua.
!
9
Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi
epävakaalle hyllylle tai kaltevalle pinnalle).
Vaara
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
•• Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi
vahingoittaa laitetta tai johtaa tulipaloon.
Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle,
kosteudelle (esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
!
Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•• Näyttö voi vioittua.
!
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden
tai kuumien esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.
Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on
niiden kanssa samassa tasossa.
•• Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille
hyllyille.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.
•• Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
Laske laite varovasti.
•• Laitteen etuosa on painava, joten asenna laite tasaiselle ja vakaalle
pinnalle.
Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa.
Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön työtason lähelle.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
!
SAMSUNG
!
Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on
paljon pieniä hiukkasia, kemiallisia aineita tai äärilämpötiloja, tai lentokentälle
tai rautatieasemalle, jossa laite toimii jatkuvasti pitkän aikaa) voi merkittävästi
heikentää laitteen suorituskykyä.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa
laitteen tällaiseen paikkaan.
10
Käyttö
Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia)
laitteen päälle.
•• Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella
leluja tai makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Varoitus
Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.
Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn
aikana.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii
huoltoa.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
!
Sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto sekä muut kytketyt kaapelit
ennen laitteen siirtämistä.
Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•• Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
!
!
Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota
virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
!
Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista.
Tuuleta myös alue välittömästi.
•• Lapsesi voivat vahingoittua.
•• Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
!
Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, sammuta laite
virtakytkimestä ja irrota virtajohto. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen.
•• Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
GAS
Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
11
Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
•• Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.
Vaara
Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa
muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.
!
Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
•• Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio
käyttää tuotetta pitkään aikaan.
!
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
-_100
Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia)
tai herkästi syttyviä esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen
(esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tulo- ja lähtöportteihin).
•• Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai sähkövuotoa.
!
Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee
vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan
(esimerkiksi loman vuoksi).
•• Näkösi voi heiketä.
!
Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.
Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai
pulloja) tai metalliesineitä laitteen päälle.
•• Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee
vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
!
Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
12
Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.
Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat sen paikalleen navat oikein päin
(+, -).
•• Tämä vähentää silmien rasittumista.
•• Väärinpäin asennettu paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon,
henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa laitetta vaurioittavaa
nestettä.
!
Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä
näyttö kuumenee.
Käytä ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Älä käytä uutta ja
käytettyä paristoa samanaikaisesti.
!
Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
!
•• Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon,
henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa tuotetta vaurioittavaa
nestettä.
Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi, niitä ei saa
hävittää tavallisen jätteen mukana. Kuluttaja on velvollinen toimittamaan
käytetyt paristot kierrätettäviksi.
!
•• Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen paristonkeräyspisteeseen tai
liikkeeseen, jossa myydään samantyyppisiä paristoja.
Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.
•• Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.
!
•• Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja
henkilövahinkoihin.
Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen paristoa suuhunsa, kun vaihdat
pariston. Laita patteri paikkaan, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.
•• Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos lapsella on ollut paristo suussa.
13
Luku 02
Valmistelut
Sisällön tarkistaminen
2
Katkaise sidontanauha ja avaa laatikko.
UP
Poistaminen pakkauksesta
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
1
Poista laatikon suojapakkaus.
UP
3
Nosta tuote pakkauksesta. Poista tuotteen suojapakkaus.
――Osat voivat olla erilaisia kuin kuvassa.
4
Säilytä laatikko joissakin kuivissa tiloissa, jotta voisit käyttää sitä uudelleen, jos laitetta tarvitsee
siirtää tulevaisuudessa.
14
Osien tarkistaminen
-- Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa,
ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta
ostit laitteen.
-- Erikseen myytävät osat ja lisätarvikkeet
voivat olla erilaisia kuin kuvassa.
Osat
――Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.
-- Tuotteen mukana ei toimiteta jalustaa.
Jos haluat asentaa telineen, voit ostaa sen
erikseen.
Pika-asetusopas
Takuukortti
Käyttöopas
MagicInfo-ohjelmisto-CD-levy
Virtajohto
D-SUB-kaapeli (s.42)
(Ei saatavilla joillain alueilla)
-
-
+
+
Paristot (s.21)
Kaukosäädin (s.20)
(Ei saatavilla joillain alueilla)
(AA59-00714A)
Pidikkeen ohjain (4EA)
Pidikerengas (4EA) /
Ruuvi (1EA)
(videoseinään) /
Ruuvi (4EA)
(toimintonuppiin)
Ruuvi (8EA)
15
Erikseen myytävät osat
-- Oheisia lisätarvikkeita voi ostaa
lähimmältä jälleenmyyjältä.
Seinäteline
Jalusta
RS232C-kaapeli (s.54)
DVI-kaapeli (s.42)
HDMI-DVI-kaapeli (s.43)
DP-kaapeli (s.43)
HDMI-kaapeli (s.43)
Videokaapeli (s.46)
Stereokaapeli (s.23)
Komponenttikaapeli (s.46)
RCA-stereokaapeli (s.47)
RCA-kaapeli (s.47)
AV/komponentti-sovitin (s.47)
AUDIO-sovitin (s.48)
Lähiverkkokaapeli
DP-DVI-kaapeli
Verkkosovitin
(Käytetään verkkolaitteen
liittämiseen)
16
Laitteen osat
Ulkoinen anturi
――Ulkoisessa anturisarjassa on kaukosäätimen anturi, kirkkausanturi ja
toimintonäppäimiä. Jos asennat näytön seinään, voit siirtää ulkoisen
anturisarjan näytön viereen.
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä
Painikkeet
Kuvaus
Kaukosäätimen
vastaanottosensori
Suuntaa kaukosäädin LCD-näytön tähän kohtaan.
――Pidä kaukosäätimen ja sen anturin välinen tila esteettömänä.
Valon tunnistin
Tunnistaa valitun näytön ympäristövalaistuksen voimakkuuden ja säätää näytön
kirkkautta automaattisesti.
Virran merkkivalo
Sammuu käynnistystilassa ja vilkkuu vihreänä virransäästötilassa.
POWER-painike
Tällä painikkeella voit kytkeä ja katkaista LCD-näytön virran.
ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
SOURCE-painike
Siirtyy PC-tilasta Video-tilaan.
Tällä valitaan tulolähde, johon ulkoinen laite on kytketty.
17
Kääntöpuoli
Liitäntä
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä
IR OUT
Tämä vastaanottaa kaukosäätimen signaalin ulkoisen anturilevyn kautta ja lähettää
signaalin LOOP OUTin kautta.
CONTROL IN
Tämä syöttää virran ulkoiselle anturilevylle tai ottaa vastaan valoisuusanturin
signaalin.
DP IN
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla
DP OUT (LOOPOUT)
Liitäntä toiseen tuotteeseen DP-kaapelin avulla.
DVI IN (MAGICINFO)
Liitäntä lähdelaitteeseen DVI- tai DP-DVI-kaapelilla.
RGB IN
Yhdistäminen lähdelaitteeseen D-SUB-kaapelin avulla
AV IN / COMP IN
Liitäntä lähdelaitteeseen AV/komponenttikaapelilla.
AUDIO OUT
Liitäntä lähdelaitteen äänentoistoon.
AUDIO IN
Äänen tuloliitäntä tietokoneesta äänikaapelin kautta
RJ45
Liitäntä MDC:hen lähiverkkokaapelilla
USB
USB-muistilaitteen liitäntä
RS232C OUT
Liitäntä MDC:hen RS232C-kaapelilla
ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Kuvaus
CONTROL IN
RS232C OUT
IR
OUT
RS232C
RS232COUT
IN
DP IN
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP OUT
(LOOPOUT)
DVI IN
(MAGICINFO)
HDMI
RGBIN
IN2
AV /
COMP
AUDIO
IN
OUT
RS232C IN -sovitin
RJ 45
USB
18
Ohjainten kiinnittäminen
Varkaudenestolukko
――Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
――Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja
lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Varkaudenestolukon lukitseminen:
――Kiinnitä ohjaimet ruuveilla tuotteen takaosan kohtiin
.
――Kun näyttölaitteet on yhdistetty toisiinsa videoseinän muodostamiseksi, pidikkeet pitävät laitteen
――kaikkien reunojen viereen jäävän tilan samankokoisena.
1
Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
2
Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
3
Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
4
Lukitse lukituslaite.
-- Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
-- Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
-- Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
19
Kaukosäädin
――Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
OFF
Käynnistä laite.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
MUTE
1
4
7
Säädä äänenvoimakkuutta.
Vaihda syöttölähdettä.
MagicInfo Lite-, MagicInfo Premium
S- ja MagicInfo Videowall S -toiminnon
käynnistyspainike.
Painikkeet voivat vaihdella
Play Mode -tilan asetusten mukaan.
2
5
8
0
3
6
MagicInfo
Lite/S
SOURCE
Numeropainikkeet
Syötä salasana näyttövalikossa.
9
CONTENT
(HOME)
VOL
Katkaise laitteen virta.
Mykistä ääni.
Äänen palauttaminen: Paina MUTE-painiketta
uudelleen tai paina äänenvoimakkuuspainiketta
(+ VOL -).
-- Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot
saattavat olla erilaisia eri laitteissa.
Contents Home -toiminnon käynnistyspainike.
CH
MENU
Poista väliaikaisesti video käytöstä ja mykistä ääni.
BLANK-toiminnon poistaminen käytöstä
- Paina BLANK-painiketta vielä kerran.
- Paina SOURCE.
- Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.
BLANK
Näytä tai piilota kuvaruutuvalikko tai palaa
edelliseen valikkoon.
20
Valitse usein käyttämiäsi toimintoja nopeasti.
Palaa edelliseen valikkoon.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
Magicinfo
3D
LOCK
Näytä nykyisen tulolähteen tiedot.
Siirry ylempään, alempaan, vasemman- tai
oikeanpuoleiseen valikkoon tai säädä jonkin
valikon kohdan asetuksia.
Vahvista valikon valinta.
Poistu esillä olevasta valikosta.
Valitse manuaalisesti tulolähteeksi joko PC, DVI,
HDMI tai DP.
Tällä toiminnolla voit käyttää
turvalukitustoimintoa.
Käytä näitä painikkeita Videos, Photos, Music ja
Anynet+-tiloissa.
MagicInfo Quick -toiminnon käynnistyspainike.
Tämä painike poistetaan käytöstä, jos tuote ei tue
MagicInfo-toimintoa.
MagicInfo voi olla käytössä vain, jos verkkosovitin
on kytkettynä.
-- Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot
saattavat olla erilaisia eri laitteissa.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
21
Kuvaruutuvalikon säätäminen kaukosäätimellä
Painikkeet
Kaukosäätimen toiminta-alue
Kuvaus
1
Avaa kuvaruutuvalikko.
m
-10
7m
2
Valitse näyttöön tulevasta kuvaruutuvalikkonäytöstä
30˚
Picture, Network, System tai Support.
30˚
3
Tee haluamasi asetukset.
Käytä kaukosäädintä 7–10 metrin etäisyydellä laitteessa olevasta anturista ja pidä säädintä enintään 30
asteen kulmassa vasempaan tai oikeaan.
――Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.
――Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
――Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
4
Hyväksy asetukset.
5
Sulje kuvaruutuvalikko.
22
Kytkeminen IR-stereokaapelilla (myydään
erikseen)
1
2
――Sammuta laite ennen ulkoisen anturisarjan kytkemistä. Käynnistä laite, kun
anturisarja on kytketty.
Useamman kuin yhden näyttölaitteen hallitseminen
kaukosäätimellä
IR OUT
CONTROL IN
•• Liitä tuotteen IR OUT -liitäntä toisen näyttölaitteen IR / AMBIENT SENSOR IN
-liitäntään käyttämällä erillistä stereokaapelia.
•• Sekä näyttölaite 1 että 2 vastaanottavat tuotetta
kaukosäätimen lähettämän komennon.
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
1 kohti suunnatun
Useamman kuin yhden näyttölaitteen hallitseminen
käyttämällä ulkoista anturia
1
•• Sekä näyttölaite 1 että 2 vastaanottavat tuotetta 1 (johon ulkoinen
anturi on yhdistetty) kohti suunnatun kaukosäätimen lähettämän komennon.
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
2
CONTROL IN
IR OUT
CONTROL IN
POWER
SOURCE
23
Ennen laitteen asentamista
(asennusopas)
Vahinkojen välttämiseksi tämä laite on aina kiinnitettävä tukevasti lattiaan tai seinään asennusohjeiden mukaisesti.
•• Varmista, että valtuutettu asennusyritys asentaa seinätelineen.
•• Muussa tapauksessa se voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Muista asentaa tuote määritettyyn seinätelineeseen.
Kallistuskulma ja kääntö
15 ˚
――Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
•• Laitetta voi kallistaa pystysuoralla seinällä enintään 15 astetta.
•• Jos haluat käyttää laitetta pystyasennossa, käännä sitä myötäpäivään niin, että merkkivalo osoittaa alaspäin.
Ilmanvaihto
Asennus pystysuoralle seinälle
A Vähintään 40 mm
B Ympäristön lämpötila: alle 35 C
A
•• Kun asennat laitteen pystysuoralle seinälle, jätä vähintään 40 mm tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa
varten. Varmista, että ympäristön A lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.
B
Kuva 1.1 Näkymä sivulta
24
Kuva 1.3 Näkymä ylhäältä
Asennus seinäsyvennykseen
――Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
B
D
D
Näkymä ylhäältä
A Vähintään 40 mm
B Vähintään 70 mm
A
C Vähintään 50 mm
D Vähintään 50 mm
E Ympäristön lämpötila: alle 35 C
――Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun verran tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen
ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.
C
E
Kuva 1,2 Näkymä sivulta
Mitat
Mittayksikkö: mm
Mallin nimi
5
1
1
1 2
23
34
45
UD46C
1023,8
1018,3
572,9
578,4
96,0
UD55C
1215,3
1209,8
680,6
686,1
96,0
――Piirrokset eivät välttämättä ole oikeassa mittasuhteessa. Mittoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
2
4
Tarkista mitat ennen tuotteen asentamista. Paino- tai tulostusteknisistä virheistä ei vastata.
3
25
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen asennuksen valmisteleminen
Käytä pidikerengasta asentaessasi toisen valmistajan seinätelinettä.
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineellä (myydään erikseen) tuotteen voi kiinnittää seinälle.
1
Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.
Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.
Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa seinätelineen itse.
26
Seinätelineen tekniset ominaisuudet
(VESA)
•• Samsungin seinätelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.
――Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden. Pyydä
•• Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinätelineen ominaisuuksien
mukaan.
jälleenmyyjältä lisätietoja ennen seinätelineen kiinnittämistä esimerkiksi
kipsilevyseinään.
Jos tuote asennetaan vinolle seinällä, tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja.
•• Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian pitkät ruuvit voivat vaurioittaa
tuotteen sisäosia.
•• Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilövahinkoja. Samsung ei vastaa
tällaisista onnettomuuksista.
•• Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, kun käytetään muita kuin VESA-standardin tai
määrittämätöntä seinätelinettä tai kun asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.
•• Tuotetta ei saa asentaa yli 15 asenteen kulmaan.
•• Tuotteen seinäasennuksessa tulee aina olla kaksi henkilöä.
•• Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.
Mittayksikkö: mm
Mallin nimi
VESA-ruuvinreikien
koko (A * B)
millimetreinä
Vakioruuvi
Määrä
UD46C
600 × 400
M8
4
UD55C
――Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.
27
Kaukosäädin (RS232C)
•• Nastojen järjestys
1 2 3 4 5
Kaapelien liitäntä
RS232C-kaapeli
Liitäntä
RS232C (9 nastaa)
Nasta
TxD (nro 2), RxD (nro 3), GND (nro 5)
Bittinopeus
9 600 bps
Databitit
8 bittiä
Pariteetti
Ei mitään
Loppubitti
1 bittiä
Vuonohjaus
Ei mitään
Enimmäispituus
15 m (vain päällystetty tyyppi)
6 7 8 9
Nasta
Signaali
1
Kantoaallon tunnistus
2
Saapuvat tiedot
3
Lähetetyt tiedot
4
Päätelaitteen käyttöönotto
5
Signaalimaa
6
Tietojoukon käyttöönotto
7
Lähetä pyyntö
8
Valmis lähetykseen
9
Soiton ilmaisu
28
Lähiverkkokaapeli
•• RS232C-kaapeli
Liitin: 9-nastainen D-liitin
•• Nastojen järjestys
Kaapeli: Ristiinkytketty kaapeli
9
6
-P1-
5
5
1
1
-P1Naaras
-P1-
-P2-
1 2 3 4 5 6 7 8
9
-P2-
6
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
Tx
3
<--------
2
Rx
Gnd
5
----------
5
Gnd
Naaras
Nastan nro
Vakioväri
Signaali
1
Valkoinen ja oranssi
TX+
2
Oranssi
TX-
3
Valkoinen ja vihreä
RX+
4
Sininen
NC
5
Valkoinen ja sininen
NC
6
Vihreä
RX-
7
Valkoinen ja ruskea
NC
8
Ruskea
NC
29
Ristiinkytketty lähiverkkokaapeli (PC – PC)
•• Liitin: RJ45
Suoraan kytketty lähiverkkokaapeli (PC – HUB)
HUB
P1
P2
Signaali
P1
P2
Signaali
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45 MDC
P2
RJ45 MDC
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signaali
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signaali
P1
TX+
1
TX-
30
Liitännät
•• Liitäntä 2
•• Liitäntä 1
RJ45 MDC
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45 MDC
OUT
•• Liitäntä 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
31
Nro
Ohjauskoodit
Ohjausobjektin tilan tarkastelu (hae-hallintakomento)
Etuliite
Komento
0xAA
Komentotyyppi
ID
Tietojen pituus
Komento
0xAA
Komentotyyppi
Komentotyyppi
10
Videoseinä käytössä
0x84
0~1
11
Videoseinän käyttäjien hallinta
0x89
-
Esim. Virta päällä ja ID=0
Tietojen pituus
Tiedot
1
Arvo
Tarkistussumma
Komento
Nro
Arvoalue
•• Kaikki tiedonsiirto tapahtuu heksadesimaalimuodossa. Tarkistussumma lasketaan laskemalla kaikki
muut arvot paitsi etuliite yhteen. Jos tarkistussummassa on enemmän kuin kaksi numeroa, kuten
ohessa (11+FF+01+01=112), ensimmäinen numero poistetaan.
0
ID
Komento
Tarkistussumma
Hallinta (aseta-hallintakomento)
Etuliite
Komentotyyppi
Komento
Arvoalue
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
ID
Tietojen pituus
Tieto 1
1
"Power"
Tietojen pituus
Tieto 1
1
1
Tarkistussumma
12
1
Virranhallinta
0x11
0~1
2
Äänenvoimakkuuden hallinta
0x12
0~100
•• Voit hallita kaikkia sarjakaapelilla kytkettyjä laitteita niiden ID-tiedoista huolimatta samanaikaisesti,
jos asetat ID:n arvoksi "0xFE" ja lähetät komennot. Kaikki laitteet suorittavat komennot, mutta ACK
ei vastaa.
3
Tulolähteen hallinta
0x14
-
Virranhallinta
4
Näyttötilan hallinta
0x18
-
•• Toiminto
Tuotteen voi laittaa päälle ja pois päältä tietokoneen kautta.
5
Kuvan koon hallinta
0x19
0~255
•• Virran tilan näyttäminen (hae virta päällä / pois päältä -tila)
6
PIP päällä / pois päältä
0x3C
0~1
Etuliite
Komento
7
Automaattisten säätöjen hallinta
0x3D
0
0xAA
0x11
8
Videoseinätilan hallinta
0x5C
0~1
9
Turvalukko
0x5D
0~1
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Virran asettaminen päälle tai pois päältä (aseta virta päälle / pois päältä)
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Power"
Tarkistussumma
32
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
1: Virta päällä
0: Virta pois päältä
•• Ack
Etuliite
0xAA
Komento
ID
0xFF
Tietojen
pituus
Ack/Nak
3
"A"
r-CMD
Arvo1
Tarkistussumma
0x11
"Power"
•• Nak
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x11
"ERR"
Tarkistussumma
•• Äänenvoimakkuuden tilan tarkastelu (hae äänenvoimakkuuden tila)
0xAA
0x12
Tietojen pituus
Komento
0
0xAA
0x12
ID
"A"
0x12
"Volume"
"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x12
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Volume"
"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)
Etuliite
Komento
0xAA
0x14
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Tulolähteen asettaminen (aseta tulolähde)
Tarkistussumma
•• Äänenvoimakkuuden asettaminen (aseta äänenvoimakkuus)
Etuliite
3
Tarkistussumma
•• Tulolähteen tilan tarkastelu (hae tulolähteen tila)
•• Toiminto
Tuotteen äänenvoimakkuutta voi säätää tietokoneen kautta.
ID
Arvo1
•• Toiminto
Tuotteen tulolähteen voi vaihtaa tietokoneen kautta.
Äänenvoimakkuuden hallinta
Komento
r-CMD
Tulolähteen hallinta
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Etuliite
Ack/Nak
•• Nak
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
Etuliite
Tietojen
pituus
Etuliite
Komento
0xAA
0x14
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Input Source"
Tarkistussumma
"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.
Tarkistussumma
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Tulolähde
0x08
Komponentti
•• Ack
33
0x20
MagicInfo
Näyttötilan hallinta
0x1F
DVI_video
•• Toiminto
Tuotteen näyttötilan voi vaihtaa tietokoneen kautta.
0x30
RF (TV)
Näyttötilaa ei voi hallita, kun Video Wall -toiminto on käytössä.
――Tätä komentoa voi käyttää vain niissä malleissa, joissa on televisio.
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
•• Näytön tilan tarkastelu (hae näyttötilan tila)
0xAA
0x18
Etuliite
Komento
0xAA
0x18
DisplayPort
komentoihin.
――MagicInfo on käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on MagicInfo-toiminto.
•• Ack
Komento
ID
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Tarkistussumma
0
Tietojen
pituus
Ack/Nak
3
"A"
r-CMD
0x14
Arvo1
ID
Tietojen
pituus
Tiedot
1
"Screen Mode"
Tarkistussumma
"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan
――RF(TV) ja DTV ovat käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on televisio.
0xAA
Komento
•• Kuvan koon asettaminen (aseta kuvakoko)
――DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC eivät ole käytettävissä asetuskomennolla. Ne vastaavat vain "hae"-
Etuliite
Etuliite
0x01
16 : 9
0x04
Zoomaus
0x31
Leveä zoomaus
0x0B
4:3
Tarkistussumma
"Input
Source"
"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x14
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
34
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x18
"Screen
Mode"
0xAA
ID
0xFF
Tietojen
pituus
Ack/Nak
3
"N"
0xAA
0xFF
r-CMD
Arvo1
Tarkistussumma
0x18
3
"N"
0x19
"ERR"
Tarkistussumma
――Tätä toimintoa ei voi käyttää MagicInfossa.
•• PIP päällä / pois päältä -tilan näyttäminen (hae PIP päällä / pois päältä -tila)
•• Toiminto
Tuotteen kuvan kokoa voi vaihtaa tietokoneen kautta.
0xAA
0x3C
Tietojen pituus
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• PIP-tilan asettaminen päälle tai pois päältä (aseta PIP päälle / pois päältä)
•• Kuvan koon tarkastelu (hae kuvan koon tila)
0x19
Arvo1
――Tilaa ei voi hallita, jos Video Wall -asetuksena on On.
"ERR"
Komento
0xAA
r-CMD
――Käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on PIP-toiminto.
Etuliite
ID
Ack/Nak
•• Toiminto
Tuotteen PIP-tilan voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen kautta.
Kuvan koon hallinta
Komento
Tietojen
pituus
PIP päällä / pois päältä
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Etuliite
ID
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
•• Nak
Komento
Komento
Tarkistussumma
"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan
Etuliite
Etuliite
Tarkistussumma
0
Etuliite
Komento
0xAA
0x3C
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"PIP"
Tarkistussumma
"PIP": Koodi, jolla tuotteen PIP-tila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x19
"Screen Size"
Tarkistussumma
1: PIP päällä
0: PIP pois päältä
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
"Screen Size": Tuotteen kuvan koko (välillä: 0–255, yksikkö: tuumaa)
•• Nak
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x3C
"PIP"
Tarkistussumma
"PIP": Koodi, jolla tuotteen PIP-tila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä
•• Nak
35
Etuliite
0xAA
Komento
ID
0xFF
Tietojen
pituus
Ack/Nak
3
"A"
r-CMD
0x3C
Arvo1
Tarkistussumma
Videoseinätilan hallinta
•• Toiminto
Video Wall -tilan voi ottaa käyttöön tietokoneen kautta.
"PIP"
Tätä komentoa voi käyttää vain sellaisissa tuotteissa, joiden Video Wall on otettu käyttöön.
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
•• Videoseinätilan tarkastelu (hae videoseinätila)
Automaattisten säätöjen hallinta (vain PC ja BNC)
Etuliite
Komento
•• Toiminto
Tee tietokoneen säädöt automaattisesti tietokoneella.
0xAA
0x5C
•• Automaattisten säätöjen asetus (aseta automaattiset säädöt)
0xAA
Komento
ID
0x3D
Tietojen
pituus
Tiedot
1
"Auto
Adjustment"
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Videoseinän asettaminen (aseta videoseinätila)
•• Automaattisten säätöjen tilan tarkastelu (hae automaattisten säätöjen tila)
Ei mitään
Etuliite
ID
Etuliite
Komento
0xAA
0x5C
ID
Tietojen pituus
Tiedot
Tarkistussumma
1
"Video Wall Mode"
Tarkistussumma
"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön
1: Full
0: Natural
•• Ack
"Auto Adjustment" : 0x00 (aina)
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/
Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x3D
"Auto
Adjustment"
Tarkistussumma
0xAA
Komento
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
3
"A"
r-CMD
0x3D
Arvo1
"ERR"
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x5C
"Video Wall
Mode"
Tarkistussumma
"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön
•• Nak
•• Nak
Etuliite
Tietojen
pituus
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
Tarkistussumma
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x5C
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
36
Turvalukko
Etuliite
Komento
•• Toiminto
Tuotteen Safety Lock-toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen avulla.
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x5D
"ERR"
Tarkistussumma
Tämä komento on käytettävissä riippumatta siitä, onko virta päällä vai ei.
•• Turvalukon tilan tarkastelu (hae turvalukon tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x5D
ID
Tietojen
pituus
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Tarkistussumma
0
•• Turvalukon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä (aseta turvalukko käyttöön / pois käytöstä)
Etuliite
Komento
0xAA
0x5D
ID
Tietojen
pituus
Tiedot
Tarkistussumma
1
"Safety Lock"
"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi
1: Päällä
0: Pois päältä
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/
Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x5D
"Safety Lock"
Tarkistussumma
"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi
•• Nak
37
Videoseinä käytössä
Videoseinän käyttäjien hallinta
•• Toiminto
Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinän.
•• Toiminto
Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinän.
•• Hae videoseinän virtatila
•• Hae videoseinän tila
Etuliite
Komento
0xAA
0x84
ID
Tietojen
pituus
Tarkistussumma
Komento
0xAA
0x84
Komento
0xAA
0x89
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
0
•• Määritä videoseinän asetukset
•• Määritä videoseinän virtatila
Etuliite
Etuliite
ID
Tietojen
pituus
Tiedot
1
V.Wall_On
Etuliite
Komento
0xAA
0x89
Tarkistussumma
ID
Tietojen
pituus
Arvo1
Arvo2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Tarkistussumma
Wall_Div: Videoseinän jakajan koodi asetettu laitteeseen
•• V.Wall_On : Videoseinän koodi asetettu laitteeseen
1: Videoseinä käytössä
0: Videoseinä ei käytössä
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x84
V.Wall_
On
Tarkistussumma
V.Wall_On : Sama kuin edellä
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x84
ERR
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
38
Videoseinämalli 10x10
Videoseinämalli 5x5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pois
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
Pois
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Wall_SNo : Tuotenumeron koodi asetettu laitteeseen
39
Videoseinämalli 5x5 : ( 1 ~ 25 )
•• Ack
Aseta numero
Tiedot
1
0x01
2
0x02
...
...
24
0x18
25
0x19
Videoseinämalli 10x10 : ( 1 ~ 100)
Aseta numero
Tiedot
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
Arvo2
4
"A"
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Tarkistussumma
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x89
ERR
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
40
Luku 03
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Ennen kytkemistä
Varmista seuraavat asiat ennen muiden laitteiden kytkemistä tähän laitteeseen. Tähän laitteeseen voi kytkeä tietokoneen,
videokameran, kaiuttimet, digisovittimen ja DVD- tai Blu-ray-laitteen.
Muistettava ennen kytkentää
――Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.
――Älä kytke virtajohtoa seinään, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.
――Kytke ääniliitännät oikein seuraavasti: vasen = valkoinen, oikea = punainen.
――Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
41
Kytkeminen tietokoneeseen
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Tietokoneen voi kytkeä laitteeseen monella eri tavalla.
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)
Kytkeminen DVI-kaapelilla (digitaalinen)
DVI OUT
RGB OUT
RGB IN
DVI IN
AUDIO OUT
AUDIO IN
AUDIO OUT
AUDIO IN
42
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen DP-kaapelilla
――Kun kytket laitteen tietokoneeseen HDMI-DVI-kaapelilla, määrittele kohdan Edit Name asetukseksi
DVI PC, jotta voisit käyttää tietokoneelle tallennettuja ääni- ja videotiedostoja.
DP OUT
DVI OUT
DP IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO OUT
•• DP:n käyttöä koskevat varoitukset
――Valmiustilan virtakapasiteetin lisäämiseksi laite lopettaa DP-tiedonsiirron, kun se sammutetaan
tai siirretään virransäästötilaan.
Jos laite on kahden näytön tilassa ja se sammutetaan tai se siirtyy virransäästötilaan, näytön
asetuksia ei ehkä päivitetä. Tällöin näytön kuva ei ehkä näy oikein.
Aseta ongelman ilmetessä Max. Power Saving -asetukseksi Off ennen laitteen käyttöä.
AUDIO IN
――Jotkin DP-standardin kanssa yhteensopimattomat näytönohjaimet voivat estää Windowsin
käynnistys- tai BIOS-näytön näkymisen, kun laite on virransäästötilassa. Varmista tällöin, että
käynnistät laitteen ennen tietokoneen käynnistämistä.
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
HDMI OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
43
Tarkkuuden muuttaminen
――Aseta tietokoneen Ohjauspaneelista tarkkuus ja virkistystaajuus sellaisiksi, että kuvan laatu on paras mahdollinen.
――TFT-LCD-näyttöjen kuvanlaatu saattaa olla heikompi, jos et valitse parasta mahdollista tarkkuutta.
Tarkkuuden muuttaminen Windows XP:ssä
Valitse Ohjauspaneeli
Näyttö
Asetukset ja vaihda tarkkuus.
Tarkkuuden muuttaminen Windows Vistassa
Valitse Ohjauspaneeli
Omat asetukset
Näyttöasetukset ja vaihda tarkkuus.
44
Tarkkuuden muuttaminen Windows 7:ssä
Valitse Ohjauspaneeli
Näyttö
Näytön tarkkuus ja vaihda tarkkuus.
Tarkkuuden muuttaminen Windows 8:ssä
Valitse Asetukset
Ohjauspaneeli
Näyttö
Näytön tarkkuus ja vaihda tarkkuus.
45
Kytkeminen videolaitteeseen
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Voit kytkeä laitteeseen videolaitteen tähän tarkoitukseen varatulla johdolla.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Vaihda lähde painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta.
Kytkeminen AV-kaapelilla
Kytkeminen komponenttikaapelilla
AV OUT / COMPONENT OUT
AV IN / COMPONENT IN
AV OUT / COMPONENT OUT
AV IN / COMPONENT IN
AUDIO OUT
AUDIO OUT
AUDIO IN
AUDIO IN
46
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
――Ääni ei ole käytettävissä, jos laite on kytketty videolaitteeseen HDMI-DVI-kaapelilla. Voit ratkaista
ongelman kytkemällä lisäksi äänikaapelin molempien laitteiden ääniliitäntöihin. Kun kytket tuotteen
videolaitteeseen HDMI-DVI-kaapelilla, määrittele kohdan Edit Name asetukseksi DVI Devices, jotta
voisit käyttää videolaitteeseen tallennettuja ääni- ja videotiedostoja.
――Seuraavia tarkkuuksia tuetaan: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
DVI OUT
Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
HDMI-kaapelilla tai HDMI–DVI-kaapelilla (enintään 1080p)
•• Kuvan ja äänen laatu on parempi, kun tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen HDMI-kaapelilla.
•• HDMI-kaapeli tukee digitaalisia video- ja äänisignaaleja, eikä äänikaapelia tarvita.
-- Jos tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen, joka ei tue HDMI-lähtöä, käytä HDMI-DVI- ja
äänikaapeleita.
•• Kuva ei ehkä näy oikein (tai ollenkaan) tai ääntä ei kuulu, jos tuotteeseen on kytketty ulkoinen
laite, joka käyttää HDMI-tilan vanhaa versiota. Kysy tällaisessa tilanteessa ulkoisen laitteen
valmistajalta HDMI-versio ja pyydä päivitystä, jos versio on vanhentunut.
•• Muista käyttää HDMI-kaapelia, jonka paksuus on enintään 14 mm.
•• Muista ostaa sertifioitu HDMI-kaapeli. Muutoin kuva ei ehkä näy tai yhteysvirhe saattaa ilmetä.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Tavallista nopeaa HDMI-kaapelia tai Ethernet-toiminnolla varustettua kaapelia suositellaan.
Tämä tuote ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.
AUDIO OUT
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
47
Kytkeminen äänijärjestelmään
Kytkeminen ulkoiseen näyttöön
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
AUDIO IN
AUDIO OUT
DP IN
DP OUT
48
Verkkolaitteen liittäminen (myydään erikseen)
――Saat ohjeet verkkolaitteen liittämiseen verkkolaitteen käyttöohjeista.
MagicInfo
MagicInfon käyttäminen edellyttää verkkolaitteen (myydään erikseen) liittämistä tuotteeseen.
――Jos haluat muokata MagicInfo-asetuksia, suorita MagicinfoSetupWizard työpöydältä.
――Jos haluat ohjeita MagicInfon käyttöön, tutustu verkkolaitteen mukana toimitettuun DVD-levyyn.
――Tämän osion tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
――Jos tuotteessa ilmenee ongelmia sen jälkeen, kun olet asentanut jonkin muun kuin verkkolaitteen mukana toimitetun käyttöjärjestelmän, kun olet palauttanut käyttöjärjestelmän vanhemman version tai kun olet
asentanut ohjelmiston, joka ei ole yhteensopiva toimitetun käyttöjärjestelmän kanssa, et voi hyödyntää teknistä tukea. Lisäksi mahdollisista huoltoteknikoiden käynneistä veloitetaan tässä tapauksessa maksu.
Tuotteen vaihtamista tai hinnan hyvitystä ei myöskään hyväksytä.
Siirtyminen MagicInfo-tilaan
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
1
Select Application - step 1
Kun olet asentanut verkkolaitteen (myydään erikseen) ja liittänyt sen tuotteeseen, kytke
tuotteeseen virta.
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
2
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
――Kun verkkolaite kytketään tuotteen [DVI] -liitäntään, Source-asetus DVI muuttuu asetukseksi
MagicInfo.
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Paina kaukosäätimen SOURCE-painiketta ja valitse MagicInfo.
3
Finish
Valitse oletussovellus, jonka haluat suorittaa, kun MagicInfo käynnistyy.
Cancel
49
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Anna IP-tiedot.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Valitse näyttötila.
7
Tarkista juuri määrittämäsi
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Valitse kieli. (Oletuskieli on
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
asetukset.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
kaksoisnapsauta työpöydän
MagicInfo-kuvaketta. Kuvake näkyy
näytön oikeassa alakulmassa.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Jos suorituskuvaketta ei näy,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
50
Tulolähteen vaihtaminen
Voit valita eri lähteitä ja muuttaa lähdelaitteiden nimiä kohdassa Source.
Voit tuoda laitteeseen kytketyn lähdelaitteen näytön näkyviin. Tuo valitsemasi lähteen näyttö näkyviin
valitsemalla lähdeluettelosta jokin lähde.
――Syöttölähteen voi myös vaihtaa kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.
Source
T
MENUm :
Support
Contents Home
Source
ENTER
――Näyttö ei välttämättä näy oikein, jos valitset väärän lähteen sille lähdelaitteelle, johon haluat siirtyä.
Source
HDMI1
----
HDMI2
----
DisplayPort
-------
PC
----
DVI
AV
----
Component
----
Tools
Return
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
51
Luku 04
MDC:n käyttö
Multi Control -asetusten määrittäminen
MENU m :System
T
Multi Control
Clone: Tässä Single Stream Transport (SST) -lähtötilassa näkyy kahdessa liitetyssä näyttölaitteessa
sama näyttökuva.
ENTER
Määrittele laitteelle yksilöllinen tunnus.
――Jos Clone on valittu, PC tunnistaa kaksi näyttöä yhdeksi näyttölaitteeksi.
Multi Control -asetusten määrittäminen
•• ID Setup
Määrittele tunnus vastaanottimelle. (Välillä: 0~99)
Valitse numero painamalla
•• DisplayPort daisy chain
Jos haluat saada DP IN -liitännän videotulosignaalin DP OUT -lähtöportista, valitse laitteen
liitäntätavaksi Single Stream Transport (SST) tai Multi Stream Transport (MST).
ja paina sen jälkeen
.
•• ID Input
Anna tunnistenumero tulokaapeliin tulosignaalin vastaanottamista varten kytketylle laitteelle
――Clone-otetaan käyttöön, jos tulolähde on muu digitaalinen tulo kuin DisplayPort, esimerkiksi
DVI, HDMI1, HDMI2, tai MagicInfo.
Expand: Tässä Multi Stream Transport (MST) -lähtötilassa kahdessa liitetyssä näyttölaitteessa näkyy
eri näyttökuva.
――Jos Expand on valittu, PC tunnistaa kaksi näyttöä eri näyttölaitteiksi.
――Tämä tila toimii vain niissä tietokoneissa, jotka tukevat DisplayPort 1.2 MST -signaalia.
――Full HD - näyttösignaaleja (1 920 x 1 080) varten voidaan liittää enintään neljä näyttölaitetta.
Syötä haluamasi numerot kaukosäätimen numeropainikkeilla.
•• MDC Connection
Valitse tapa, jolla yhteys muodostetaan MDC:hen MDC-signaalin saamiseksi.
-- RS232C MDC
Tämä muodostaa yhteyden MDC:hen RS232C MDC -kaapelin kautta.
-- RJ45 MDC
Tämä muodostaa yhteyden MDC:hen RJ45 MDC -kaapelin kautta.
52
MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto
Asennus
MDC:n asennukseen voivat vaikuttaa
sellaiset tekijät kuten käytettävä
videokortti, emolevy tai verkon tila.
Jos ohjelmiston asennusikkunaa ei näy
päänäytössä, tee asennus käyttämällä CDlevyn MDC-kansiossa olevaa MDC Unified
-asennustiedostoa.
Jos tiedostopolkua ei määritellä, ohjelma
asennetaan oletuspolkuun.
Jos haluat käynnistää MDC-ohjelman
välittömästi, valitse "Launch MDC Unified"
ja napsauta "Finish".
1
Aseta asennuslevy CD-asemaan.
2
Napsauta MDC Unified -asennusohjelmaa.
3
Valitse kieli asennusta varten. Valitse seuraavaksi "OK".
4
Kun "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" -ruutu tulee näkyviin, valitse "Next".
5
Valitse näyttöön tulevasta "License Agreement" -ikkunasta "I accept the terms in the license agreement" ja sitten "Next".
6
Anna kaikki "Customer Information" -ikkunassa pyydetyt tiedot ja napsauta "Next".
7
Valitse ikkunasta "Destination Folder" ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku ja napsauta "Next".
8
Tarkista ikkunasta "Ready to Install the Program" ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku ja napsauta "Install".
9
Asennuksen edistyminen näkyy näytöllä.
10Napsauta "InstallShield Wizard Complete" -ikkunan kohtaa "Finish".
11MDC Unified -pikakuvake ilmestyy työpöydälle asennuksen jälkeen.
-- MDC:n käynnistyskuvake ei välttämättä
ilmesty näkyviin tietokonejärjestelmästä
tai laitteen ominaisuuksista riippuen.
-- Jos käynnistyskuvaketta ei näy, paina F5painiketta.
Asennuksen poisto
1
Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset > Ohjauspaneeli ja napsauta kohtaa Lisää tai poista ohjelmia kaksi kertaa.
2
Valitse luettelosta MDC Unified ja napsauta Muuta tai poista.
53
Mikä on MDC?
Multiple display control "MDC" on sovellus,
jonka avulla tietokoneelta voi helposti
hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.
Yhteyden muodostaminen MDC:hen
MDC:n käyttö RS-232C-kaapelilla (sarjatiedonsiirtostandardien mukaisesti)
RS-232C-sarjakaapeli on kytkettävä tietokoneen ja näytön sarjaportteihin.
Monitor 1
RS232C IN / OUT
Monitor 2
Computer
54
MDC:n käyttö Ethernetin kautta
Anna ensisijaisen näyttölaitteen IP-osoite ja kytke laite tietokoneeseen. Toinen näyttölaite voidaan kytkeä RS-232C-sarjakaapelilla.
Yhteys käyttämällä suoraankytkettyä LAN-kaapelia
――Useita tuotteita voidaan kytkeä tuotteen RJ45-portin ja keskittimen lähiverkkoporttien kautta.
RJ45 MDC
Computer
HUB
Monitor 1
Monitor 2
55
Yhteys käyttämällä ristiinkytkettyä LAN-kaapelia
――Useita tuotteita voidaan yhdistää tuotteen RS232C IN / OUT -portin kautta.
Monitor 1
RJ45 MDC
RS232C OUT
Monitor 2
Computer
56
Yhteyksien hallinta
Yhteyksien hallinta käsittää yhteysluettelon ja yhteysluettelon muutosasetukset.
Yhteysluettelo – Yhteysluettelo sisältää yhteyksien tiedot, kuten yhteysasetuksen (IP/COM, porttinumero, MAC-osoite ja yhteyden tyyppi), yhteyden tilan, Set ID Range
-asetuksen ja havaitut laitteet.
Jokaista yhteyttä voi käyttää enintään 100 LFD-näyttöä, jotka on liitetty toisiinsa sarjaliitännöillä ketjuttamalla. Kaikki yhteyttä käytettäessä havaitut LFD-näytöt näytetään
laiteluettelossa, jossa käyttäjä voi muodostaa ryhmiä ja lähettää komentoja havaittuihin laitteisiin.
Yhteysluettelon muutosasetukset – Yhteyden muutosasetuksiin kuuluvat Add, Edit, Delete ja Refresh.
57
User Login
Ohjelmaa käynnistettäessä näyttöön tulee käyttäjän kirjautumisikkuna.
Ensimmäiseksi kirjautumistunnukseksi (password: admin) ja salasanaksi (Auto Login: admin) on asetettu admin.
――Vaihda salasana ensimmäisen kirjautumiskerran jälkeen suojauksen varmistamiseksi.
――Voit vaihtaa salasanan siirtymällä kohtaan Home > User Settings.
Kun olet kirjautunut sisään, ohjelman oikeaan alakulmaan ilmestyy [User Login : admin].
Jos haluat kirjautua automaattisesti sisään ohjelman uudelleenkäynnistyksen jälkeen, valitse User Login -ikkunasta Auto Login -valintaruutu.
58
Auto Set ID
Auto Set ID -toiminto määrittää jokaiselle valittua yhteyttä käyttävälle ketjutetulle LFD-näytölle laitetunnuksen.
Jokaista yhteyttä voi käyttää enintään 100 LFD-näyttöä.
Laitetunnus määritetään ketjussa numerojärjestyksessä 1–99 ja lopulta 0.
――Viimeisen 100. LFD:n tunnukseksi on asetettu 0.
59
Kloonaus
Kloonaus-toiminnon avulla voit kopioida yhden LFD-näytön asetuksen ja käyttää sitä useiden valittujen LFD-näyttöjen kanssa.
Kopiointiasetuksen valintaikkunassa voit valita kloonausta varten tiettyjä välilehtiluokkia tai kaikki välilehtiluokat.
――Voit poistaa määrittämäsi asetukset napsauttamalla Paste Settings -painiketta.
60
Komennon uudelleenyritys
Tämän toiminnon avulla voit määrittää, kuinka monta kertaa MDC-komento suoritetaan uudelleen, jos LFD-näyttö ei vastaa tai vastaus on virheellinen.
Uudelleenyrityskertojen määrän arvo voidaan määrittää MDC-asetusikkunassa.
Uudelleenyrityskertojen määrän arvon on oltava välillä 1–10. Oletusarvo on 1.
61
MDC:n käytön aloittaminen
1
Käynnistä MDC-ohjelma valitsemalla Käynnistä
Ohjelmat
Samsung
MDC Unified.
Kirjautumisikkuna tulee näyttöön MDC-ohjelman käynnistämisen jälkeen.
Anna käyttäjätunnus ja salasana.
•• Oletusarvoinen käyttäjätunnus ja salasana on admin.
•• Vaihda salasana ensimmäisen sisäänkirjautumisen jälkeen.
2
Lisää näyttölaite valitsemalla Add.
SET ID Range: valitse näytölle määritettyjen yksilöllisten tunnusten alue.
-- Jos yhteys muodostetaan RS232C-kaapelilla, valitse Serial ja määritä COM Port.
-- Jos yhteys muodostetaan Ethernet-yhteyden kautta, anna näyttölaitteen IP-osoite.
62
Päänäytön asettelu
1
6
5
4
2
3
1 Valikkorivi
Muuta näyttölaitteen tilaa tai ohjelman ominaisuuksia.
2 Laiteluokka
Näytä yhdistettyjen näyttölaitteiden tai laiteryhmien luettelo.
3 Aikataululuokka
Näytä näyttölaitteiden aikataululuettelo.
4 Laiteluettelo
Valitse säädettävä näyttölaite.
5 Muokkaa laiteluetteloa
Lisää, muokkaa, ryhmittele tai poista laitteita.
6 Ohjeaiheet
Näytä ohjelman ohjeaiheet.
Valikot
Voit kytkeä tai katkaista valitun laitteen virran tai muuttaa laitteen syöttölähdettä tai äänenvoimakkuutta.
Home
Valitse kohde ja muuta sitä vastaavaa asetusta.
Valitse näyttölaitteet laiteluettelosta ja valitse Home-välilehti.
Virta
•• On: Kytke valitun näytön virta.
1
•• Off : Katkaise valitun näytön virta.
Input
2
3
•• Syöttölähde: Vaihda syöttölähdettä.
-- Käytettävissä olevat syöttölähteet vaihtelevat kytketyn laitteen mallin mukaan.
-- Voit muuttaa vain sellaisten laitteiden syöttölähdettä, joiden virta on kytkettynä.
•• Channel : Vaihda kanavaa.
-- Kanavaa voidaan vaihtaa ylä- ja alanuolinäppäimillä.
-- Kanavaa voidaan vaihtaa vain silloin, kun syöttölähteenä on TV.
-- Vain rekisteröidyt kanavat voidaan valita.
-- Koskee vain televisioita tukevia malleja.
63
――Äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa tai ääni voidaan mykistää vain silloin, jos näytön virta on kytkettynä.
Volume
Volume
•• Säädä valitun näytön äänenvoimakkuutta.
2
Hälytys
3
•• Äänenvoimakkuutta voidaan säätää liukusäätimellä välillä 0–100.
Mute
•• Ota valitun näytön Mute-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
Mute-toiminto poistetaan automaattisesti käytöstä, jos Volume-asetusta säädetään Mute-toiminnon ollessa käytössä.
Fault Device
•• Tässä valikossa on luettelo näyttölaitteista, joissa on ilmennyt tuuletinvirhe, lämpötilavirhe, kirkkausanturin virhe tai
lamppuvirhe.
•• Valitse näyttölaite luettelosta. Repair-painike otetaan käyttöön.
3
•• Päivitä näyttölaitteen virhetila napsauttamalla Refresh-painiketta. Korjattu näyttölaite poistetaan Fault Device List
-kohdasta.
Fault Device Alert
•• Näyttölaitteesta, jossa on havaittu virhe, ilmoitetaan sähköpostitse.
•• Täytä kaikki pakolliset kentät. Test- ja OK-painikkeet otetaan käyttöön.
Varmista, että Sender-tiedot ja ainakin yksi Recipient on annettu.
64
User Login
User Settings
•• Lisää, poista tai muokkaa kirjautumistietoja.
Logout
•• Kirjaudu nykyiseltä käyttäjätililtä ulos seuraavalla tavalla.
•• Valitse Logout. Ilmoitus "Do you want to log admin out?" tulee näyttöön.
•• Valitse Yes. Käyttäjän kirjautumisikkuna tulee näyttöön.
•• Jos et halua kirjautua sisään, valitse Close. Ohjelma suljetaan.
――Jos suljet ohjelman Logout-toiminnolla, näyttöön tulee kirjautumisikkuna, jossa sinua pyydetään antamaan
käyttäjätiedot, vaikka Auto Login -valintaruutu on valittuna.
Näytön säätö
Näytön asetuksia (esim. kontrastia ja kirkkautta) voidaan säätää.
Mukautettu
Valitse kohde ja muuta sitä vastaavaa näytön asetusta.
Valitse näyttölaitteet laiteluettelosta ja valitse Picture-välilehti.
Picture Mode
•• Säädä valitun näyttölaitteen kuvatila-asetusta.
Contrast
•• Säädä valitun näyttölaitteen kontrastia.
Brightness
•• Säädä valitun näyttölaitteen kirkkautta.
65
Väri
Color
•• Säädä valitun näyttölaitteen värejä.
Tint (G/R)
•• Säädä valitun näyttölaitteen värisävyä.
Color Tone
•• Säädä valitun näyttölaitteen taustaväriä.
Color Temp.
-- Color ja Tint (G/R) eivät ole käytettävissä, jos syöttölähteenä on PC.
-- Color, Tint (G/R), Color Tone ja Color Temp. eivät ole käytettävissä, jos PC Source ja Video
Source ovat valittuina.
Asetukset
•• Säädä valitun näyttölaitteen värilämpötilaa.
――Tämä asetus otetaan käyttöön, jos Color Tone-asetukseksi on valittu Off.
HDMI Black Level
•• Säädä valitun näyttölaitteen HDMI Black Level -asetusta.
Auto Motion Plus
Tätä asetusta käytetään dynaamisten kuvien katseluun.
•• Off: Poista Auto Motion Plus -toiminto käytöstä.
•• Clear: Aseta Auto Motion Plus -asetuksen taso kirkkaaksi. Tämä tila soveltuu eloisien kuvien katseluun.
•• Standard: Aseta Auto Motion Plus -asetuksen taso normaaliksi.
•• Smooth: Aseta Auto Motion Plus -asetuksen taso pehmeäksi. Tämä tila soveltuu pehmeiden kuvien katseluun.
•• Custom : Mukauta näytön jälkikuvien muodostumisen tai välkynnän tasoa.
•• Demo : Tämä toiminto esittelee Auto Motion Plus -tekniikan. Tilan muuttamisen tuloksen voi esikatsella ikkunan
vasemmassa reunassa.
――Auto Motion Plus ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.
•• Detail: Näytä valitun näyttölaitteen yksityiskohtaiset tiedot.
Brightness Sensor
•• Ota valitun näyttölaitteen Brightness Sensor-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
•• Brightness Sensor-toiminto tunnistaa vallitsevan valon voimakkuuden ja säätää kirkkautta automaattisesti.
――Brightness Sensor ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.
66
MPEG Noise Filter
MPEG-kohinan vähentäminen paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Säätää LED-taustavaloa kuvan tarkkuuden parantamiseksi.
Cinema Black
Elokuva-tilassa tämä toiminto himmentää videokuvan ylä- ja alareunan, mikä takaa entistä kiehtovamman katseluelämyksen.
•• Off: poistaa Cinema Black -toiminnon käytöstä.
•• On: säätää näytön ylä- ja alareunan himmennystä videokuvan mukaan.
Koko
Picture Size
•• Säädä valitun näyttölaitteen näytön kokoa.
•• Detail-toiminto poistetaan käytöstä, jos Picture Size-asetukseksi on valittu tila, joka ei tue yksityiskohtaisen kokoonpanon
käyttöä.
•• Painikkeilla +/- voidaan säätää Zoom-asetusta.
•• Näyttökuvan paikkaa voidaan muuttaa ylä- ja alanuolipainikkeilla sekä vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella.
Detail
•• Voit tarkastella valitun näyttökoon tietoja.
PC Screen Adjustment
•• Taajuudensäätö tai hienoviritys on mahdollista painikkeilla -/+ Coarse- tai Fine-asetuksia käytettäessä.
•• Voit vaihtaa näyttökuvan paikkaa napsauttamalla yhtä alla olevasta neljästä Position-kuvasta.
•• Jos haluat suorittaa taajuudensäädön, hienovirityksen tai näyttökuvan paikanvaihdon automaattisesti, valitse Auto
Adjustment.
67
Kehittyneet toiminnot
3D Mode
Valitse 3D-tulomuoto.
3D L/R Change
Vasemman ja oikean kuvan vaihtaminen.
3D
2D
Vain vasemman silmän kuva näkyy.
3D Auto View
3D Control
Jos valitset 3D Auto View -asetukseksi Message Notice, näyttöön tulee ponnahdusikkuna, kun laite vastaanottaa 3D-signaalin.
3D Optimization
3D-vaikutelman yleissäätö.
3D Expert Pattern
Näytä 3D-kuvio.
3D Effect
Säädä 3D-katselukokemus mieleiseksesi 3D-asetuksilla, kuten näkökulmalla ja syvyydellä.
•• Auto: Näkökulma- ja syvyysasetukset säädetään automaattisesti 3D-tulolähteen mukaan.
•• Manual: Näkökulma- ja syvyysasetukset säädetään manuaalisesti.
68
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Näytön kontrastin säätö.
Gamma Control
Ensisijaisen värin voimakkuuden säätö.
RGB Only Mode
Näyttää värit Red, Green ja Blue värisävyn ja kylläisyyden hienosäätöä varten.
Flesh Tone
Vaaleanpunaisen ihonsävyn korostaminen.
Motion Lighting
Virrankulutuksen pienentäminen vähentämällä näytön kirkkautta, kun näytöllä on liikkuvaa kuvaa.
LED Motion Plus
Epäselvyyden ja tärinän poistaminen paljon nopeita liikkeitä sisältävistä kohtauksista tarkemman kuvan tuottamiseksi
Color Space
Kuvien luomisessa käytettävien värien (värimaailman) laajuuden ja monipuolisuuden säätö.
•• Auto / Native / Custom
-- Jos haluat säätää värejä Color, Red, Green, Blue ja Reset, valitse Color Space -asetukseksi Custom.
White Balance
Värilämmön säätäminen luonnollisen kuvan saavuttamiseksi.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) tummuuden säätö.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) kirkkauden säätö.
•• Reset
Palauttaa White Balance -toiminnon oletusasetukset.
69
Äänen säätö
Voit muuttaa ääniasetuksia.
Valitse näyttölaitteet laiteluettelosta ja valitse Sound-välilehti.
Bass
•• Säädä valitun näytön bassoa.
Treble
•• Säädä valitun näytön diskanttia.
-- Bass- tai Treble-toiminto poistetaan käytöstä, jos valittu laite ei tue sitä.
Balance(L/R)
•• Säädä valitun näyttölaitteen vasemman ja oikean kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
SRS TS XT
•• Ota valitun näytön SRS TS XT-tehoste käyttöön tai poista se käytöstä.
Järjestelmän asetukset
Video Wall
Valitse näyttölaitteet laiteluettelosta ja valitse System-välilehti.
Video Wall -toimintoa voi käyttää joko näyttämään osan kuvasta tai toistamaan koko kuvan kaikissa kytketyissä näyttölaitteissa.
――Video Wall otetaan käyttöön vain silloin, kun laitteet ovat ryhmässä.
Video Wall
•• Ota Video Wall käyttöön tai poista se käytöstä.
70
Muoto
H
•• Anna vaakasuuntaan asetettujen näyttölaitteiden määrä.
•• Valitse jaetun näytön näyttötapa.
•• Yhdellä rivillä voi olla korkeintaan 15 näyttöä.
――Pystysuunnassa (V) voi olla enintään 6 laitetta, jos vaakasuunnassa (H) on 15 laitetta.
V
•• Anna pystysuuntaan asetettujen näyttölaitteiden määrä.
•• Yhdellä rivillä voi olla korkeintaan 15 näyttöä.
――Pystysuunnassa (H) voi olla enintään 6 laitetta, jos vaakasuunnassa (V) on 15 laitetta.
Screen Position
•• Näytä näyttöjen asettelu (näytönohjaimen asetusten mukaisesti) tai muuta asettelu haluamaksesi.
•• Screen Position ja Preview otetaan käyttöön, kun Video Wall on käytössä.
•• Huomaa, että jos valitset useita laitteita, Preview otetaan käyttöön vain silloin, jos vaaka- (H)- ja pystyasetusten (V) arvot
vastaavat valittujen laitteiden asettelua.
Full
Natural
•• Voit muuttaa Position-asetusta valitsemalla sarjan ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
――Näytönjakajan asetukset voivat vaihdella eri malleissa.
PIP
PIP Size
•• Näytä nykyisen näytön PIP Size.
PIP Source
•• Valitse PIP-syöttölähde.
Sound Select
•• Valitse ja ota ääni käyttöön ensisijaisessa tai toissijaisessa näytössä.
Channel
-- PIP-asetuksen säätämiseen tarvittavat perustiedot tulevat valikkonäyttöön.
•• Kanavaa voidaan vaihtaa, jos PIP Source-asetuksena on TV.
-- PIP poistetaan käytöstä, kun Video Wall -asetuksena on On.
-- Huomaa, että Picture Size poistetaan käytöstä, kun PIP-asetuksena on On.
71
Yleiset
User Auto Color
•• Säädä näytön värejä automaattisesti.
――Käytettävissä vain PC-tilassa.
Auto Power
•• Määritä laite käynnistymään automaattisesti.
Standby Control
•• Määritä laite siirtymään valmiustilaan, jos syöttölähdettä ei havaita.
Fan & Temperature
Määritä tunnistimen nopeuden ja sisäisen lämpötilan tunnistamiseen tarvittavat asetukset laitteen suojaamiseksi.
Fan Control
•• Valitse tuulettimen nopeuden määritystapa.
Fan Speed Setting
•• Määritä tuulettimen nopeus.
Temperature
•• Tunnista sisäinen lämpötila määrittämällä lämpötila-alue.
72
Suojaus
Safety Lock
•• Lukitse kuvaruutuvalikot.
――Poista valikoiden lukitus määrittämällä Safety Lock-asetukseksi Off.
Button Lock
•• Lukitse näyttölaitteen painikkeet.
――Poista painikkeiden lukitus määrittämällä Button Lock-asetukseksi Off.
Kuvaruutunäyttö
Source OSD
•• Valitse, haluatko näyttää viestin, kun Source-asetusta muutetaan.
Not Optimum Mode OSD
•• Valitse, haluatko näyttää viestin, kun laite havaitsee yhteensopimattoman tilan.
No Signal OSD
•• Valitse, haluatko näyttää viestin, kun syöttösignaalia ei ole.
MDC OSD
•• Valitse, haluatko näyttää viestin, kun asetuksia muutetaan MDC:stä.
73
Aika
Clock Set
Muuta valitun näyttölaitteen nykyistä kellonaikaa tietokoneessa määritetyn ajan mukaan.
Jos näyttölaitteessa ei aseteta aikaa, laite näyttää tyhjiä arvoa.
Timer
On Timer
•• Repeat: Määritä ajanjakso, jolla valittu Timer-toiminto toistetaan.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: Holiday Management -asetuksia voidaan käyttää Timer-toiminnon kanssa.
•• On Time : Aseta valitun näyttölaitteen käynnistysaika.
•• Volume : Määritä näyttölaitteen äänenvoimakkuus, kun laite käynnistetään On Time-toiminnolla.
•• Source: Määritä näyttölaitteen syöttölähde, kun laite käynnistetään On Time-toiminnolla.
Off Timer
•• Repeat: Määritä ajanjakso, jolla valittu Timer-toiminto toistetaan.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: Holiday Management -asetuksia voidaan käyttää Timer-toiminnon kanssa.
•• Off Time : Aseta valitun näyttölaitteen sammutusaika.
――Viikonpäivien valitsemiseen käytettävät, Repeat-kohdan alla olevat valintaruudut otetaan käyttöön vain silloin, kun
Manual on valittuna.
74
Holiday Management
Holiday Management -toiminnolla voit estää Timer-toiminnolla käynnistettäviä laitteita käynnistymästä määrättynä päivänä.
――Holiday Management -toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Timer-asetusvalikossa.
•• Add: Voit määrittää lomapäivät.
Napsauta Holiday Management -ikkunassa olevaa Add-painiketta.
•• Delete : Poista lomapäivät. valitse vastaavat valintaruudut ja napsauta tätä painiketta.
•• Lomapäivien luettelo: Tarkastele lisättyjen lomapäivien luetteloa.
Jälkikuvien muodostumisen vastainen suojaus
Pixel Shift
Siirrä näyttökuvan paikkaa tietyin aikavälein hieman jälkikuvien muodostumisen estämiseksi.
75
Screen Saver
Tämä toiminto estää jälkikuvien muodostumisen, kun valitun näyttölaitteen näyttöä ei käytetä pitkään aikaan.
Timer: Voit asettaa Screen Saver -toiminnon ajastimen.
•• Off
•• Repeat: Mode-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen määritetyin aikavälein (Period).
•• Interval: Mode-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen tietyn ajan (Start Time alkaen
End Time asti).
•• Mode: Valitse näytettävä näytön suojauskuvio.
•• Period (Hour): Määrittele Screen Saver --toiminnon aktivoinnin aikaväli.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Repeat.
•• Time (Sec): Määritä, kuinka kauan Screen Saver -toiminto on käytössä.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Repeat.
•• Start Time: Määritä näytönsäästäjän käytön aloitusajankohta.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Interval.
•• End Time: Määritä näytönsäästäjän käytön lopetusajankohta.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Interval.
――Period (Hour) ja Time (Sec) voidaan määrittää, kun Repeat on valittuna.
――Start Time ja End Time voidaan määrittää, kun Interval on valittuna.
76
Safety Screen
Tässä laitteessa on Safety Screen -toiminto, joka estää jälkikuvien muodostumisen näyttölaitteen näytön näyttäessä pysäytettyä
kuvaa pitkän aikaa.
Lamp Control
Taustavaloa säädetään Lamp Control -toiminnon avulla virrankulutuksen pienentämiseksi.
Säädä valitun näyttölaitteen taustavaloa asetettuna ajankohtana automaattisesti.
Manual Lamp Control -asetusta säädettäessä Auto Lamp Control -asetukseksi muutetaan automaattisesti Off.
Säädä valitun näytön taustavaloa manuaalisesti.
Auto Lamp Control -asetusta säädettäessä Manual Lamp Control -asetukseksi muutetaan automaattisesti Off.
•• Ambient Light: Ambient Light -toiminto tunnistaa vallitsevan valon voimakkuuden ja säätää kaikkien samaan ketjuun
kuuluvien LFD-näyttöjen kirkkautta automaattisesti.
77
Ticker
Tekstin syöttäminen videon tai kuvan ollessa näkyvissä ja tekstin näyttäminen näytössä.
Ticker
Ota Ticker käyttöön tai poista se käytöstä.
•• Off / On
Message
Kirjoita näytössä näytettävä viesti.
Timer
Aseta Start Time ja End Time näyttämään viesti (Message).
Position
Määritä viestin (Message) näyttösuunnaksi Horizontal ja Vertical.
Motion
Määritä Direction- ja Speed-asetukset viestin näyttämistä varten (Message).
Font Options
Määritä viestin Size-, Foreground Color-, Foreground Opacity-, Background Color- ja Background Opacity -asetukset.
78
Työkaluasetukset
•• Panel Control: Kytke tai katkaise näyttölaitteen virta.
•• Remote Control: Ota kaukosäädin käyttöön tai poista se käytöstä.
Suojaus
Palauta
•• Reset Picture: Palauta näytön asetukset.
•• Reset Sound: Palauta ääniasetukset.
•• Reset System: Palauta järjestelmän asetukset.
•• Reset All: Palauta näytön asetukset, ääniasetukset ja järjestelmän asetukset samaan aikaan.
79
Edit Column
Options
Määritä näyttöjen luettelossa näytettävien kohteiden asetukset.
•• Language: Valitse MDC-ohjelmassa käytettävä kieli. Käynnistä MDC-ohjelma kielen valitsemisen jälkeen uudelleen, jolloin
valittu kieli otetaan käyttöön.
•• Command Retry Count: Määritä, kuinka monta kertaa komento yritetään suorittaa, ennen kuin se epäonnistuu.
•• Error Status Interval: Määritä, kuinka usein näyttölaitteelta tarkistetaan, onko "Fault Device" -virhe ilmennyt.
•• Mail Alert Interval: Määritä, kuinka usein sähköposti-ilmoitus lähetetään "Fault Device" -virheen ilmetessä.
Edit Column
Valitse laiteluettelossa näytettävät kohteet.
80
Monitor Window
Näyttöön tulee ikkuna, jossa näkyvät tietokoneen ja näyttölaitteiden välisen tietoliikenteen tiedot.
•• Filter
Information
Näytä ohjelmatiedot.
81
Muut toiminnot
Ikkunan koon muuttaminen
Aseta hiiriosoitin ohjelmaikkunan kulman päälle. Näyttöön tulee nuoli.
Mukauta ohjelmaikkunan kokoa siirtämällä nuolta.
82
Ryhmien hallinta
Luo ryhmiä ja hallitse laiteluetteloa ryhmien mukaan.
――Ryhmien nimien on oltava yksilöllisiä.
Ryhmien luominen
1
Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse ohjelmaikkunan vasemmalla puolella olevasta näyttölaiteluettelo-osasta
Group
2
Edit.
Valitse näyttöön tulevasta Edit Group -ikkunasta Add on the same level tai Add on the sub level.
•• Add on the same level: Luo ryhmä valitun ryhmän kanssa samalle tasolle.
-- Add on the same level -painike otetaan käyttöön vain silloin, jos ainakin yksi ryhmä on
luotu.
83
•• Add on the sub level: Luo aliryhmä valitun ryhmän alle.
Ryhmien poistaminen
3
Anna ryhmän nimi.
1
Valitse ryhmän nimi ja napsauta Edit-painiketta.
2
Valitse Edit Group -ikkunasta Delete.
3
Valitse Yes. Ryhmä poistetaan.
84
Ryhmien nimeäminen uudelleen
1
Valitse ryhmän nimi ja napsauta Edit-painiketta.
2
Valitse Edit Group -ikkunasta Rename.
3
Jos ryhmän vanhan nimen kohdalle ilmestyy kohdistin, anna ryhmälle uusi nimi.
Rename
Aikataulujen hallinta
Aikataulujen luominen
Luo ja rekisteröi aikataulu ryhmien mukaan.
1
Valitse ohjelmaikkunan vasemmalla puolella olevasta aikatauluosasta All Schedule List. Keskellä oleva Add-painike
otetaan käyttöön.
85
2
Napsauta Add-painiketta. Add Schedule -ikkuna tulee näyttöön.
3
Napsauta Device Group-kohdan alla olevaa Add-painiketta ja valitse ryhmä, johon haluat lisätä aikataulun.
4
Valitse Date&Time/Action ja sen jälkeen OK. Aikataulu lisätään ja aikataululuettelo ilmestyy laiteluetteloikkunaan.
-- Device Group : Valitse ryhmä.
-- Date&Time
Instant Execution : Suorita aikataulu heti.
Timer: Määritä aikataulun suorituspäivä, -aika ja -aikaväli.
-- Action : Valitse toiminto, joka otetaan käyttöön määrättynä aikana ja määrätyin aikavälein.
Aikataulun muuttaminen
Voit muuttaa aikataulua valitsemalla sen ja napsauttamalla Edit.
Aikataulun poistaminen
Voit poistaa aikataulun valitsemalla sen ja napsauttamalla Delete.
86
Vianmääritysopas
-- Ohjelma saattaa toisinaan toimia
virheellisesti muiden, lähellä sijaitsevien
elektroniikkalaitteiden lähettämien
sähkömagneettisten aaltojen vuoksi
tai jos tietokoneen ja näytön välisessä
tiedonsiirrossa esiintyy ongelmia.
Ongelma
Järjestelmän tietojen taulukosta ei löydy
sitä näyttöpäätettä, jota haluat hallita.
Ratkaisu
1
Tarkista RS232C-kaapelin kytkentä (tarkista, että kaapeli on kytketty oikeaan sarjaliitäntään).
2
Tarkista, ettei toista, samaa ID-asetusta käyttävää näyttöä ole kytketty. Samaa ID-asetusta käyttävien näyttöjen
kytkeminen voi aiheuttaa sen, ettei näyttöjä näytetä, sillä niiden tiedot ovat keskenään ristiriidassa.
3
Tarkista, että näyttötunnus on välillä 0–99. (Voit muuttaa tunnuksen Näyttö-valikosta.)
――Ne näytöt, jotka tukevat 0–99 välisiä tunnistearvoja, tulee asettaa käyttämään 0–99 välistä ID-arvoa.
Muista hallintatietotaulukoista ei löydy
sitä näyttöpäätettä, jota haluat hallita.
Tarkista, että näytön virta on kytketty päälle. (Tarkista virran tila järjestelmän tietojen taulukosta.)
Oheinen viesti näkyy toistuvasti:
Tarkista, että olet valinnut sen näytön, jota haluat hallita.
Näyttöpäätteet käynnistyvät tai
sammuvat eri aikoina, vaikka On Time tai
Off Time on asetettu.
Synkronoi kytkettyjen näyttöpäätteiden aika-asetukset säätämällä tietokoneen aikaa.
Kaukosäädin ei toimi.
Kaukosäädin ei ehkä toimi, jos RS-232C-kaapeli on irti tai jos ohjelma sulkeutuu poikkeavalla tavalla, kun Remote Controltoiminnon tilana on Disable. Ratkaise tämä ongelma käynnistämällä ohjelma uudelleen ja asettamalla Remote Controlasetukseksi Enable.
Varmista, että olet valinnut sen syöttölähteen, johon näyttö on kytketty.
87
Miten näytön ominaisuudet näytetään, kun käytössä on useampi näyttö
1
Kun yhtään näyttöä ei ole valittu: oletusarvo näytetään.
2
Kun yksi näyttö on valittu: valitun näytön asetukset näytetään.
3
Kun kaksi näyttöä on valittu (esim. ID-arvot 1 ja 3): ID 1:n asetukset näytetään ennen ID 3:n asetuksia.
4
Kun valintaruutu All+Select ja kaikki näytöt ovat valittuina: oletusasetukset näytetään.
88
Luku 05
Näytön säätö
Määritä Picture-asetukset (Backlight, Colour Tone jne.).
-- Picture-valikon kohdat saattavat olla erilaisia eri malleissa.
Picture Mode
Jos tulolähde on PC, DVI tai DisplayPort
•• Information: Tämä tila ei väsytä silmiä niin paljon ja soveltuu hyvin tietojen näyttämiseen yleisölle.
MENU m :Picture
T
Picture Mode
ENTER
•• Advertisement: Tämä tila soveltuu videoiden ja sisä- ja ulkomainonnan näyttämiseen.
Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (Picture Mode).
Picture Mode -asetukset ovat erilaiset eri tulolähteille.
yhdenmukaisuus, on määritetty Advanced Color Management -värinkalibrointiohjelmassa.
――Advanced Color Management -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsunglfd.com.
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
60
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
•• Calibration: Tässä tilassa käytetään kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia, jotka on mukautettu
Advanced Color Management -värinkalibrointiohjelmassa.
――Calibration-tilan oikea käyttäminen edellyttää, että kuvanlaadun asetukset, kuten kirkkaus, väri, gamma ja
G 50
Jos tulolähde on AV, Component, HDMI1, HDMI2
•• Dynamic: Tämä tila soveltuu kirkkaasti valaistuihin ympäristöihin.
•• Standard: Tämä tila soveltuu mihin tahansa ympäristöön.
•• Natural: Vähentää silmien rasitusta.
•• Movie: Tämä tila ei väsytä silmiä niin paljon.
R 50
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
89
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m :Picture
T
ENTER
Tuotteessa on useita asetuksia, joilla kuvan laatua voi säätää.
Tulolähde
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1 (kun
tietokone on kytkettynä), HDMI2 (kun
tietokone on kytkettynä)
Picture Mode
Information
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour
Calibration
Backlight
Dynamic, Standard, Natural, Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Picture
Information
Picture Mode
· Backlight
60
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G 50
AV, Component, HDMI1, HDMI2
Säädettävät asetukset
――Kun muutat asetusta Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour tai Tint (G/R), kuvaruutuvalikkoa säädetään
vastaavasti.
――Asetuksia voi muokata ja ne voi tallentaa erikseen kullekin tuotteen tuloon kytketylle ulkoiselle laitteelle.
――Kuvan kirkkauden vähentäminen pienentää virrankulutusta.
R 50
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
90
Screen Adjustment
MENU m :Picture
T
Screen Adjustment
Valitse näytössä näytettävän kuvan koko ja kuvasuhde.
ENTER
•• Zoom1: Keskitason suurennos. Yläosan ja sivujen leikkaus.
16:9
•• Smart View 2: Pienentää 16:9-kuvaa 25%.
――Smart View 2 on käytettävissä vain tiloissa HDMI1 ja HDMI2.
· 4:3 Screen Size
PC Screen Adjustment
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Zoom2: Suuri suurennos.
•• Smart View 1: Pienentää 16:9-kuvaa 50 %.
――Smart View 1 on käytettävissä vain tiloissa HDMI1 ja HDMI2.
· Position
Resolution Select
――Screen Adjustment -asetukset ovat erilaiset eri tulolähteille.
•• 16:9: Asettaa kuvan 16:9-laajakuvatilaan.
Screen Adjustment
Picture Size
Picture Size
•• Wide Fit: Tämä suurentaa kuvan kuvasuhdetta, jotta se sopii koko näyttöön.
Off
•• 4:3: Asettaa kuvan perustilaan (4:3).
――Älä määritä tuotetta 4:3-kuvamuotoon pitkäksi aikaa.
Vasemmalla ja oikealla tai näytön ylä- ja alaosissa näkyvät reunukset voivat aiheuttaa kuvan palamisen näyttöön. Takuu
ei koske tällaisia vaurioita.
•• Screen Fit: Näyttää koko kuvan ilman leikkauksia, kun HDMI1-, HDMI2 (720p / 1080i / 1080p)- tai Component (1080i /
1080p) -signaaleja otetaan vastaan.
•• Custom: Muuttaa tarkkuutta käyttäjän mieltymysten mukaan.
•• Original ratio: Jos tulolähteeksi on valittu PC, DVI, HDMI1 (PC-yhteys), HDMI2 (PC-yhteys) tai DisplayPort, kuva näkyy
alkuperäisessä kuvasuhteessa.
――Käytettävissä olevat portit voivat vaihdella mallin mukaan.
91
Käytettävissä olevat kuvakoot tulolähteen mukaan.
Tulolähde
Picture Size
AV, Component (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Custom
Component (1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Wide Fit, Screen Fit, Custom
HDMI1, HDMI2 (720p, 1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Smart View 1, Smart View 2, Custom, Wide Fit,
Screen Fit
HDMI1, HDMI2 (480i, 480p)
16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2, Smart View 1, Smart View 2,
Custom
PC, HDMI1(kun tietokone on kytkettynä), HDMI2 (kun tietokone
on kytkettynä)
16:9, 4:3, Original ratio
DVI, DisplayPort
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Original ratio
92
Position
Säätää kuvan paikkaa. Position on käytettävissä vain silloin, jos Picture Size -asetuksena Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit
tai Custom.
――Jos Position-toimintoa halutaan käyttää Zoom1-, Zoom2-, Wide Fit- tai Screen Fit -arvon valitsemisen jälkeen, noudata
seuraavia ohjeita.
Screen Adjustment
Picture Size
Zoom1
· Position
· 4:3 Screen Size
1
Valitse Position painamalla -painiketta. Paina
2
Siirrä kuvaa ylös- tai alaspäin painamalla - tai -painiketta.
3
Paina
-painiketta.
-painiketta.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Jos Zoom/Position-toimintoa halutaan käyttää Screen Fit -arvon valitsemisen jälkeen kohdassa HDMI1, HDMI2
Zoom/Position
(1080i/1080p), Component (1080i/1080p) tai Custom, noudata seuraavia ohjeita.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
Valitse Zoom/Position painamalla -painiketta. Paina
2
Valitse Zoom tai Position. Paina
3
Siirrä kuvaa painamalla / / / -painiketta.
4
Paina
-painiketta.
-painiketta.
-painiketta.
――Jos kuva halutaan palauttaa alkuperäiseen paikkaan, valitse Zoom/Position-näytössä Reset.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
1
Kuva palautuu alkuperäiseen paikkaan.
Off
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
93
4:3 Screen Size
Käytettävissä vain silloin, kun kuvakokona on Auto Wide.
Voit määrittää halutuksi kuvakooksi 4:3 WSS (Wide Screen Service) -koon tai alkuperäisen koon.
Jokaisessa Euroopan maassa vaaditaan eri kuvakoko.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Ei ole käytettävissä PC-, Component- tai HDMI-tilassa.
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
Kuvan kohinan poistaminen tai vähentäminen.
Jos kohina ei poistu pelkällä hienosäädöllä, säädä taajuus Coarse-toiminnolla mahdollisimman hyväksi (Coarse) ja
hienosäädä sitten uudelleen. Kun kohinan määrää on vähennetty, säädä kuva uudelleen siten, että se on näytön keskellä.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
•• Position
Tietokoneen kuvan paikan säätäminen, jos kuva ei ole keskellä tai se ei sovi tuotteen näyttöön.
Säädä paikka pystysuunnassa painamalla - tai -painiketta. Säädä paikka vaakasuunnassa painamalla - tai
-painiketta.
· Zoom/Position
•• Image Reset
Kuvan oletusasetusten palauttaminen.
· 4:3 Screen Size
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Käytettävissä vain PC-tilassa.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
94
Resolution Select
Jos kuva ei näy normaalina, vaikka näytönohjaimen tarkkuus on jokin ohessa mainituista, voit optimoida kuvanlaadun tästä
valikosta valitsemalla laitteen kuvalle saman tarkkuuden kuin tietokoneen tarkkuus.
Käytettävissä olevat tarkkuudet: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Screen Adjustment
Custom
Picture Size
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Käytettävissä vain PC-tilassa.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Auto Adjustment
MENU m :Picture
T
Auto Adjustment
Taajuusarvojen ja paikkojen säätö ja asetusten hienosäätö automaattisesti.
ENTER
Picture
Auto Adjustment
-- Käytettävissä vain PC-tilassa.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
95
Rotation
MENU m :Picture
T
Kierrä tuotteen näytön suuntaa.
•• Landscape: Näytä näyttö vaakatilassa (oletusasetus).
Rotation
•• Portrait: Näytä näyttö pystytilassa.
ENTER
Picture
Rotation
Landscape
· Aspect Ratio
Full Screen
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Aspect Ratio
MENU m :Picture
T
Aspect Ratio
Aseta kierretty näyttö koko näytön tilaan tai alkuperäiseen tilaan.
•• Full Screen: näytä kierretty näyttö koko näytön tilassa.
ENTER
•• Original: näytä kierretty näyttö alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti.
――Käytettävissä vain silloin, kun Rotation -asetuksena on Portrait.
Picture
Rotation
Landscape
· Aspect Ratio
Full Screen
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
96
Advanced Settings
MENU m :Picture
T
Advanced Settings
Tulolähde
ENTER
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Picture Mode
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1
(kun tietokone on kytkettynä),
HDMI2 (kun tietokone on
kytkettynä)
Information, Calibration
White Balance / Gamma
Advertisement
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / Colour Space /
White Balance / Gamma
AV, Component, HDMI1,
HDMI2
Natural, Dynamic
Ei käytettävissä
AV
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode
/ Colour Space / White Balance / Gamma / Motion Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode
/ Colour Space / White Balance / 10p White Balance / Gamma
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode
/ Colour Space / White Balance / Gamma / Expert Pattern /
Motion Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode
/ Colour Space / White Balance / 10p White Balance / Gamma
/ Expert Pattern
Off
Native
Component, HDMI1, HDMI2
White Balance
10p White Balance
Off
Advanced Settings
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
97
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
10p White Balance
Off
Näytön kontrastin säätö.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Mustan tason valinta näytön syvyyden säätämistä varten.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Korosta vaaleanpunaista Flesh Tone -asetusta.
RGB Only Mode
Näyttää värit Red, Green ja Blue värisävyn ja kylläisyyden hienosäätöä varten.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour
Kuvien luomisessa käytettävien värien (värimaailman) laajuuden ja monipuolisuuden säätö.
•• Auto / Native / Custom
――Jos haluat säätää värejä Colour, Red, Green, Blue ja Reset, valitse Colour Space -asetukseksi Custom.
98
White Balance
Advanced Settings
Värilämmön säätäminen luonnollisen kuvan saavuttamiseksi.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) tummuuden säätö.
White Balance
10p White Balance
Gamma
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) kirkkauden säätö.
Off
0
Expert Pattern
Off
Motion Lighting
Off
•• Reset: Palauttaa White Balance -asetuksen oletusasetukset.
10p White Balance
Valkotasapainon säätö 10 pisteen välein siten, että punaisen, vihreän ja sinisen kirkkautta muokataan.
•• Off / On
Interval: Säädettävän välin valinta.
Red: Punaisen tason säätö.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Green: Vihreän tason säätö.
Blue: Sinisen tason säätö.
Reset: Palauttaa 10p White Balance -asetuksen oletusasetukset.
――Käytettävissä, kun Picture Mode -asetuksena on Movie ja kun ulkoiseksi tuloksi on asetettu kaikki tulot.
――Kaikki ulkoiset laitteet eivät tue tätä toimintoa.
Gamma
Ensisijaisen värin voimakkuuden säätö.
99
Expert Pattern
Advanced Settings
Expert Pattern -toiminnolla voit kalibroida kuvan.
Jos kuvaruutuvalikko katoaa tai muu kuin Picture-valikko avataan, tuote tallentaa kalibroinnin ja Expert Pattern -ruutu
suljetaan.
White Balance
10p White Balance
Gamma
Off
0
Expert Pattern
Off
Motion Lighting
Off
•• Off: Expert Pattern -toiminnon poistaminen käytöstä.
•• Pattern1: Tämä testiruutu esittelee näytön asetusten vaikutuksia harmaan ja mustan sävyihin.
•• Pattern2: Tämä testiruutu esittelee näytön asetusten vaikutusta väreihin.
――Kun Pattern1 tai Pattern2 on valittu, haluttu vaikutelma voidaan saada aikaan säätämällä lisäasetuksia.
――Kun Expert Pattern on käynnissä, ääntä ei toisteta.
――Käytettävissä vain Component-, HDMI1- ja HDMI2-tiloissa.
Motion Lighting
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Virrankulutuksen pienentäminen vähentämällä näytön kirkkautta, kun näytöllä on liikkuvaa kuvaa.
•• Off / On
100
Picture Options
MENUm
Picture
:
TPicture Options
Valitse haluamasi asetus nuolinäppäimillä
ja paina sitten
Muuta asetusta nuolinäppäimillä ja paina sitten
Tulolähde
ENTER
PC, DVI
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Calibrated value
Off
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
ja
.
.
Picture Mode
Picture Options
Information
Colour Tone / Calibrated value / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter /
Calibrated value / Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
Information
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter /
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
Information
Colour Tone / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter /
Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
HDMI1, HDMI2
Dynamic, Standard, Natural,
Movie
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter /
Dynamic Backlight
AV, Component, HDMI1
(1080i), HDMI2 (1080i)
Dynamic, Standard, Natural,
Movie
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter /
Dynamic Backlight
HDMI1(kun tietokone on
kytkettynä), HDMI2 (kun
tietokone on kytkettynä)
DisplayPort
101
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Jos tulolähde on PC, DisplayPort tai HDMI1 (tietokoneyhteys), HDMI2 (tietokoneyhteys).
•• Off / Cool / Standard / Warm
Jos tulolähde on AV, Component, HDMI1, HDMI2 tai DVI.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Warm1 tai Warm2 poistetaan käytöstä, kun Picture Mode -asetuksena on Dynamic.
――Asetuksia voi muokata ja tallentaa kutakin tuotteen tuloliitäntään kytkettyä ulkoista laitetta varten.
Colour Temp.
Säädä värilämpötilaa (Red/Green/Blue). (Välillä: 3000K–15000K)
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Colour Tone -asetuksena on Off.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Digital Noise Filter
Jos tuotteen vastaanottama lähetyssignaali on heikko, voit ottaa käyttöön Digital Noise Filter -toiminnon ja vähentää staattista
kohinaa ja jälkikuvia, joita saattaa ilmestyä näyttöön.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Kun signaali on heikko, kokeile kaikkia asetuksia, kunnes tuote näyttää parhaan kuvan.
MPEG Noise Filter
MPEG-kohinan vähentäminen paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
HDMI Black Level
Säätää kuvan syvyyden valitsemalla mustatasapainon.
•• Normal / Low
――Käytettävissä vain HDMI1- ja HDMI2-tiloissa (AV-ajoitus: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
102
Film Mode
Picture Options
Tämä tila soveltuu elokuvien katseluun.
Film Mode
Off
Calibrated value
Don't apply
Dynamic Backlight
Off
Tuotteen määrittäminen tunnistamaan ja käsittelemään automaattisesti videosignaalit kaikista lähteistä ja säätämään kuva
optimaaliseksi.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Käytettävissä AV, HDMI1(1080i)- tai HDMI2(1080i) -tilassa.
Calibrated value
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Valitse, käytetäänkö Advanced Color Management -värinkalibrointiohjelmassa mukautettuja kirkkauden, värin, gamman ja
yhdenmukaisuuden asetuksia Information- ja Advertisement-tiloissa.
•• Don't apply / Apply
――Advanced Color Management -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsunglfd.com.
Dynamic Backlight
Säädä taustavaloa automaattisesti niin, että näytön kontrasti on paras mahdollinen nykyisissä olosuhteissa.
•• Off / On
――Dynamic Backlight ei ole käytettävissä, kun tulolähteenä on PC, AV tai Component, kun Video Wall -asetuksena on On.
Reset Picture
MENU m :Picture
T
Reset Picture
ENTER
Nykyisen kuvatilan palauttaminen oletusasetuksiin.
Picture
Reset Picture
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
103
Luku 06
Verkko
Network Settings
Langallisen verkkoyhteyden muodostaminen
Tuotteen voi yhdistää lähiverkkoon kaapelilla kolmella eri tavalla.
MENU m :
Network
T
Network Settings
ENTER
•• Voit yhdistää tuotteen lähiverkkoon kytkemällä lähiverkkokaapelin tuotteen takana olevaan lähiverkkoporttiin ja ulkoiseen
modeemiin.
Katso oheinen kaavio.
Network Settings
LAN
No network cable or Samsung Wireless LAN Adapter
connected.
Please plug in a network cable or a Samsung Wireless
LAN Adapter.
Ulkoinen modeemi
(ADSL / VDSL)
Modeemi-portti seinässä
Start
Cancel
Modeemikaapeli
Lähiverkkokaapeli
•• Voit yhdistää tuotteen lähiverkkoon kytkemällä tuotteen takana olevan lähiverkkoportin IP-jakolaitteeseen, joka on
kytketty ulkoiseen modeemiin. Käytä kytkennässä lähiverkkokaapelia. Katso oheinen kaavio.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
LAN
Modeemi-portti seinässä
Ulkoinen modeemi
(ADSL / VDSL)
Modeemikaapeli
IP-jakaja
(jossa DHCP-palvelin)
Lähiverkkokaapeli
Lähiverkkokaapeli
104
•• Verkon määritysten mukaan tuotteen voi ehkä yhdistää lähiverkkoon myös
kytkemällä lähiverkkokaapelin suoraan tuotteen takana olevaan lähiverkkoporttiin ja
verkkoseinäpistokkeeseen.
Katso oheinen kaavio. Huomaa, että seinäpistoke on yhdistetty modeemiin tai reitittimeen
muualla asunnossa.
LAN
Lähiverkkoportti seinässä
Lankaverkon asetukset
Aseta verkkoyhteys käyttämään Internet-palveluita, joita ovat esimerkiksi ohjelmistopäivitykset.
Automaattiset Network Settings
Muodosta verkkoyhteys lähiverkkokaapelin avulla.
Varmista ensin, että lähiverkkokaapeli on kytketty.
Automaattinen määrittäminen
Lähiverkkokaapeli
Jos käytössä on dynaaminen verkko, käytä ADSL-modeemia tai -reititintä, joka tukee DHCPprotokollaa (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP:tä tukevat modeemit ja reitittimet antavat
automaattisesti IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvot, jotka tuote tarvitsee
Internet-yhteyden muodostamiseen. Tietoja ei siis tarvitse syöttää manuaalisesti. Useimmat kotiverkot
ovat dynaamisia verkkoja.
Joissakin verkoissa on käytettävä staattista IP-osoitetta. Jos verkko vaatii staattisen IP-osoitteen, IP-osoite,
aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-arvot on annettava manuaalisesti tuotteen kaapeliasetusten
ruudussa verkkoyhteyttä muodostettaessa. Pyydä Internet-palveluntarjoajalta IP-osoitteen, aliverkon
peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvojen tiedot.
Jos käytössä on Windows-tietokone, arvot saa myös tietokoneelta.
――Voit käyttää DHCP:tä tukevia ADSL-modeemeja, jos verkko vaatii staattisen IP-osoitteen.
――DHCP:tä tukevat ADSL-modeemit sallivat myös staattisten IP-osoitteiden käytön.
1
Siirry Network Settings -näyttöön. Valitse Start, paina
2
Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistaa verkkoyhteyden.
ja paina sitten
uudelleen.
Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Wired network and Internet connection
completed.”.
――Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, tarkista lähiverkkoportin liitäntä.
――Jos automaattinen toiminto ei löydä verkkoyhteyden arvoja tai haluat määrittää yhteyden
manuaalisesti, siirry Manuaalinen verkon määritys -osioon.
Manuaaliset Network Settings
Toimistoissa voidaan käyttää staattisia IP-osoitteita.
Pyydä tällöin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-palvelimen osoite verkonvalvojalta. Anna
nämä arvot manuaalisesti.
Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen
Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.
1
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.
2
Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.
3
Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Tuki-välilehteä.
4
Napsauta Support-välilehdessä Details-painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat näkyviin.
105
Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen
Manuaalinen määrittäminen
1
Siirry Network Settings -näyttöön. Valitse Start, paina
2
Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa. Paina Stop. Varmistus päättyy.
3
Valitse verkkoyhteysnäytöstä IP Settings. IP Settings -ruutu tulee näkyviin.
4
Valitse ylhäältä kenttä, paina
ja paina sitten
uudelleen.
ja valitse sitten IP Settings -asetukseksi Enter manually. Kirjoita
Jos haluat liittää tuotteen langalliseen verkkoon, tarvitset langattoman reitittimen tai modeemin sekä
Samsungin langattoman lähiverkkosovittimen (WIS10ABGN, WIS12ABGNX), joka kytketään tuotteen
takana tai sivulla olevaan USB-porttiin. Katso oheinen kuva.
Langaton IP-jakaja
(reitittimessä DHCP-palvelin)
Laite Takapaneeli
Lähiverkkoportti seinässä
muut tiedot 1 min -kohdan muihin kenttiin.
――Jos IP Settings -asetukseksi valitaan Enter manually, DNS setting -asetukseksi muutetaan
automaattisesti Enter manually.
5
Kun tiedot on annettu, valitse sivun alareunassa OK ja paina sitten
-painiketta. Verkon
testiruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
6
Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Wired network and Internet connection
completed.”.
Samsungin langaton lähiverkkosovitin
Lähiverkkokaapeli
Samsungin langaton lähiverkkosovitin myydään erikseen. Se on saatavissa valittujen jälleenmyyjien,
verkkokauppasivustojen ja Samsungparts.com-sivuston kautta. Samsungin langaton lähiverkkosovitin
tukee IEEE 802.11a/b/g- ja n-yhteysprotokollia. Samsung suosittelee IEEE 802.11n -protokollaa. Kun
videota toistetaan verkkoyhteyden kautta, video ei ehkä toistu sulavasti.
――Langattoman verkon käyttämiseksi on käytettävä Samsungin langatonta lähiverkkosovitinta
(WIS10ABGN, WIS12ABGNX).
Samsungin langaton lähiverkkosovitin ja USB-jatkokaapeli myydään erikseen. Ne ovat saatavissa
valittujen jälleenmyyjien, verkkokauppasivustojen ja Samsungparts.com-sivuston kautta.
――Valitse langattomalle IP-jakolaitteelle kanava, jota ei käytetä tällä hetkellä. Jos langattomalle IPjakolaitteelle asetettu kanava on tällä hetkellä toisen lähistöllä olevan laitteen käytössä, tuloksena on
häiriöitä ja yhteysvirhe.
――Tuote tukee vain seuraavia langattoman verkon suojausprotokollia.
Jos valitset Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n -tilan ja AP:n tai langattoman reitittimen
salaustavaksi on asetettu WEP, TKIP tai TKIP AES (WPS2Mixed), Samsung-tuotteet eivät tue yhteyttä
uusien Wi-Fi-sertifiointiominaisuuksien mukaisesti.
――Jos langaton reititin tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toimintoa, voit muodostaa yhteyden
verkkoon PBC (Push Button Configuration)- tai PIN (Personal Identification Number) -toiminnolla.
WPS määrittää automaattisesti SSID:n ja WPA-avaimen kummassakin tilassa.
――Jos reititintä, modeemia tai laitetta ei ole sertifioitu, sitä ei ehkä voi yhdistää tuotteeseen Samsungin
langattoman verkkosovittimen kautta.
――Varmista, että tuote on käynnissä ennen Samsungin langattoman verkkosovittimen kytkemistä.
――Yhteystavat: Langattoman verkkoyhteyden voi määrittää kolmella tavalla.
Automaattiset asetukset (automaattisen verkkohakutoiminnon käyttö), Manuaalinen määritys,
106
――Reitittimeen muodostetaan yhteys, mutta Internetiä ei voi käyttää.
WPS(PBC)
――Tuote ei ehkä tunnista Samsungin langatonta verkkosovitinta, jos se kytketään tuotteeseen USBkeskittimen tai muun kuin tuotteen mukana toimitetun USB-jatkojohdon kautta.
Langattoman verkon asetukset
connection are setup and ready to use.”.
Toimistoissa voidaan käyttää staattisia IP-osoitteita.
Useimmissa langattomissa verkoissa on valinnainen suojausjärjestelmä, jossa verkkoa käyttävien
laitteiden on lähetettävä salattu suojakoodi. Koodia kutsutaan käyttöavaimeksi tai Security Key
-avaimeksi. Security Key perustuu salasanaan, joka on yleensä tietynpituinen sana tai kirjainten ja
numeroiden yhdistelmä, jonka käyttäjä on antanut langattoman verkon suojausta määritettäessä. Jos
käytössä on tämä verkkoyhteyden määritystapa ja langaton verkko on suojattu Security Key -avaimella,
salasana on annettava automaattisen tai manuaalisen määrityksen aikana.
Automaattinen määrittäminen
1
Siirry Network Settings -näyttöön. Valitse Start, paina
2
Network-toiminto etsii käytettävissä olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis, toiminto
.
näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista.
Valitse verkko verkkoluettelossa painamalla - tai -painiketta. Paina sitten kahdesti
-painiketta.
――Jos langattoman reitittimen asetuksena on Hidden (Invisible), sinun on valittava Add Network
ja annettava oikea Network Name sekä Security Key yhteyden muodostamista varten.
4
Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Your wireless network and Internet
Manuaalinen -verkkomääritys
Automaattinen -verkkomääritys
3
7
Jos Enter security key. -ruutu tulee näkyviin, siirry vaiheeseen 5. Jos valitsit langattoman
Pyydä tällöin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-palvelimen osoite verkonvalvojalta. Anna
nämä arvot manuaalisesti.
Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen
Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.
1
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.
2
Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.
3
Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Tuki-välilehteä.
4
Napsauta Support-välilehdessä Details-painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat näkyviin.
Manuaalinen määrittäminen
1
Siirry Network Settings -näyttöön. Valitse Start, paina
2
Network-toiminto etsii käytettävissä olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis, toiminto
näyttää luettelon käytettävissä olevista verkoista.
reitittimen, jossa ei käytetä suojausta, siirry vaiheeseen 7.
5
Jos reitittimessä käytetään suojausta, anna Security Key (Security Key tai PIN).
6
Kun tiedot on annettu, siirrä kohdistin Next-kohtaan oikealla nuolinäppäimellä. Paina sitten
.
3
Valitse verkko verkkoluettelossa painamalla - tai -painiketta. Paina sitten kahdesti
-painiketta.
――Jos langattoman reitittimen asetuksena on Hidden (Invisible), sinun on valittava Add Network
ja annettava oikea Network Name sekä Security Key yhteyden muodostamista varten.
-painiketta. Verkon yhteysruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
4
Jos Enter security key. -ruutu tulee näkyviin, siirry vaiheeseen 5. Jos valitsit langattoman
107
WPS(PBC)
reitittimen, jossa ei käytetä suojausta, siirry vaiheeseen 7.
5
Jos reitittimessä käytetään suojausta, anna Security Key (Security Key tai PIN).
6
Kun tiedot on annettu, siirrä kohdistin Next-kohtaan oikealla nuolinäppäimellä. Paina sitten
Jos reitittimessä on WPS(PBC)-painike, toimi seuraavasti.
-painiketta. Verkon yhteysruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
1
Siirry Network Settings -näyttöön.
7
Valitse verkkoyhteyden muodostamisyrityksen aikana Stop. Yhteys katkaistaan.
2
Valitse WPS(PBC), paina
8
Valitse verkkoyhteysnäytöstä IP Settings. IP Settings -ruutu tulee näkyviin.
3
Paina reitittimen WPS(PBC)-painiketta kahden minuutin kuluessa. Tuote saa automaattisesti kaikki
9
Valitse ylhäältä kenttä, paina
Asetusten määrittäminen WPS(PBC)-toiminnolla
uudelleen.
tarvittavat verkon asetusarvot ja muodostaa yhteyden verkkoon.
ja valitse sitten IP Settings -asetukseksi Enter manually. Kirjoita
muut tiedot 1 min -kohdan muihin kenttiin.
ja paina sitten
4
Verkkoyhteysruutu tulee näkyviin ja verkko on määritetty.
――Jos IP Settings -asetukseksi valitaan Enter manually, DNS setting -asetukseksi muutetaan
automaattisesti Enter manually.
10Kun tiedot on annettu, valitse sivun alareunassa OK ja paina sitten
-painiketta. Verkon
testiruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
11Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Your wireless network and Internet
connection are setup and ready to use.”.
108
Network Status
MENU m :
Network
T
Wi-Fi Direct
Network Status
ENTER
Voit tarkistaa verkon ja Internetin nykyisen tilan.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
00 : 12 : fb : df : 29 : 76
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
Proxy server
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services,
please contact your Internet service provider.
IP Settings
Retry
MENU m :
Network
T
Wi-Fi Direct
ENTER
Tällä asetuksella laite asetetaan muodostamaan yhteys langattomiin mobiililaitteisiin. Tämän toiminnon
avulla langattomat mobiililaitteet voidaan yhdistää laitteeseen ilman reititintä.
Close
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Voit yhdistää mobiililaitteen tämän tuotteen kanssa Wi-Fi Direct
-ominaisuuden avulla seuraavasti:
1
Siirry Wi-Fi Direct -näyttöön. Tämä tuote aloittaa laitteiden etsinnän.
2
Ota laitteen Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön. Valitse haluamasi Wi-Fi-laite.
•• PBC (Push Button Configuration): Paina Wi-Fi-laitteen WPS(PBC)-painiketta kahden minuutin
kuluessa. Tuote saa automaattisesti kaikki tarvittavat verkon asetusarvot ja muodostaa yhteyden
verkkoon.
•• PIN: Syötä näytettävä PIN mobiililaitteeseen.
――Jos haluat katkaista laitteen yhteyden, valitse yhdistetty Wi-Fi-laite ja valitse sitten Disconnected.
109
Soft AP
MENU m :
Network
T
AllShare Settings
Soft AP
ENTER
Tämän toiminnon avulla tämä tuote voidaan yhdistää mobiililaitteisiin, jos mobiililaitteet eivät tue Wi-Fi
Direct -ominaisuutta. Määritä Wi-Fi-laitteen yhdistämiseen liittyvät asetukset.
•• Soft AP
Kytkee tai katkaisee Soft AP -laitteen virran. Kun Soft AP -asetuksena on On, mobiililaitteet
löytävät tämän tuotteen nimen Wi-Fi-yhteysluettelosta.
•• Security Key
Syötä Security Key -avain manuaalisesti kaukosäätimestä.
--------
B Show security key: Suojausavaimen näyttäminen. Suojausavain määritetään näytettäväksi
yläreunassa olevan valintaruudun avulla.
A Del.: Syötetyn suojausavaimen poistaminen yksi numero kerrallaan.
C Space: Välilyönnin lisääminen merkkien väliin suojausavainta syötettäessä.
Return: Paluu suojausavaimen syöttönäytöstä edelliseen näyttöön.
Security Key -avaimen on oltava yli kahdeksan merkin pituinen.
Syötä luotu suojausavain siihen laitteeseen, johon haluat luoda yhteyden.
Jos verkko ei toimi normaalisti, tarkista suojausavain uudelleen. Väärä suojausavain voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
MENU m :
Network
T
AllShare Settings
ENTER
Luettelon näyttäminen matkapuhelimista tai liitetyistä laitteista, jotka on määritetty käyttämään
tuotteen AllShare Play -toimintoa.
•• Allow / Deny: Laitteiden salliminen ja estäminen.
•• Delete from the list: Laitteiden poistaminen luettelosta.
――Tämä toiminto poistaa vain laitteen nimen luettelosta. Jos poistettu laite käynnistetään tai se
yrittää muodostaa yhteyden tuotteeseen, laite voi ilmestyä luetteloon uudelleen.
AllShare Play -toiminnon käyttäminen
Hälytysikkunalla ilmoitetaan, että matkapuhelimesta lähetetty mediasisältö (videot, valokuvat, musiikki)
näkyy tuotteessa. Sisältö toistetaan automaattisesti 3 sekunnin kuluttua hälytysikkunan avautumisesta.
Jos painat RETURN- tai EXIT-painiketta hälytysikkunan näkyessä, mediasisältöä ei toisteta.
――Varoitusikkuna tulee näkyviin ensimmäisen kerran, kun laite käyttää tuotetta mediatoiminnon kautta.
-painiketta. Tällä tavalla puhelin voi käyttää tuotetta rajoituksetta ja
Valitse Allow painamalla
toistaa sisältöä AllShare Play -toiminnon avulla.
――Jos haluat poistaa matkapuhelimen mediasisältölähetykset käytöstä, valitse AllShare Settings
-kohdan asetukseksi Deny.
――Sisältöä ei ehkä toisteta tuotteessa sisällön tarkkuuden ja muodon takia.
――
- ja / -painikkeet eivät ehkä toimi mediasisällön tyypin takia.
――AllShare Playtä voi hallita mobiililaitteella. Lisätietoja on laitteiden käyttöoppaissa.
Device Name
MENU m :
Network
T
Device Name
ENTER
Valitse tai syötä laitteen nimi.
Nimi näkyy verkon kaukosäädöissä verkon kautta.
110
Luku 07
System
Multi Control
MENU m :
System
T
Multi Control
Multi Control -asetusten määrittäminen
•• ID Setup
Määrittele tunnus vastaanottimelle. (Välillä: 0~99)
ENTER
Valitse numero painamalla
Multi Control
ja paina sen jälkeen
.
•• ID Input
Anna tunnistenumero tulokaapeliin tulosignaalin vastaanottamista varten kytketylle laitteelle
ID Setup
00
ID Input
--
MDC Connection
tai
RS232C MDC
DisplayPort daisy chain
Clone
Syötä haluamasi numerot kaukosäätimen numeropainikkeilla.
•• MDC Connection
Valitse tapa, jolla yhteys muodostetaan MDC:hen MDC-signaalin saamiseksi.
-- RS232C MDC: MDC-yhteys RS232C-stereokaapelin kautta.
-- RJ45 MDC: MDC-yhteys RJ45-kaapelin kautta.
•• DisplayPort daisy chain
Jos haluat saada DP IN -liitännän videotulosignaalin DP OUT -lähtöportista, valitse laitteen liitäntätavaksi Single Stream
Transport (SST) tai Multi Stream Transport (MST).
Clone: Tässä Single Stream Transport (SST) -lähtötilassa näkyy kahdessa liitetyssä näyttölaitteessa sama näyttökuva.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Jos Clone on valittu, PC tunnistaa kaksi näyttöä yhdeksi näyttölaitteeksi.
――Clone-otetaan käyttöön, jos tulolähde on muu digitaalinen tulo kuin DisplayPort, esimerkiksi DVI, Aspect Ratio,
MagicInfo.
Expand: Tässä Multi Stream Transport (MST) -lähtötilassa kahdessa liitetyssä näyttölaitteessa näkyy eri näyttökuva.
――Jos Expand on valittu, PC tunnistaa kaksi näyttöä eri näyttölaitteiksi.
――Tämä tila toimii vain niissä tietokoneissa, jotka tukevat DisplayPort 1.2 MST -signaalia.
――Full HD - näyttösignaaleja (1 920 x 1 080) varten voidaan liittää enintään neljä näyttölaitetta.
111
Time
MENU m :
System
T
Voit määrittää Clock Set- tai Sleep Timer -asetuksen. Timer-toiminnon avulla voit myös asettaa laitteen kytkeytymään
automaattisesti päälle tai pois päältä tiettyyn aikaan.
Time
Clock Set
ENTER
Aseta kellonaika tuotteen ajastustoimintojen käyttöä varten.
Time
•• Clock Set
Määritä Date- ja Time-asetukset.
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
끄기
Off
Valitse Clock Set. Valitse Date tai Time ja paina sitten
.
Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen
vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä. Paina
-painiketta, kun olet valmis.
――Voit määrittää Date- ja Time-asetukset suoraan kaukosäätimen numeronäppäimillä.
Sleep Timer
Tuotteen sammuttaminen automaattisesti määritetyn ajanjakson kuluttua.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Valitse aika ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolinäppäimillä ja paina sitten
. Jos haluat peruuttaa Sleep Timer -asetuksen,
valitse Off.
112
Time
On Timer
Off Timer
Holiday Management
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
On Timer
Aseta On Timer, jotta tuote käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja päivänä.
Virta kytketään käyttämällä määritettyä äänenvoimakkuutta tai syöttölähdettä.
On Timer: Aseta käynnistysajastin valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. Aseta oikea kellonaika ensin.
(On Timer1 ~ On Timer7)
――Kello on asetettava ennen On Timer -toiminnon käyttöä.
•• Setup: Valitse Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun tai Manual. Jos valitset Manual-vaihtoehdon, voit valita
päivät, joina On Timer käynnistää tuotteen.
――Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
•• Time: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia
nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
•• Volume: Halutun äänenvoimakkuuden asettaminen. Aseta äänenvoimakkuus vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
•• Source: Halutun syöttölähteen valitseminen.
•• Music / Photo (kun Source-asetuksena on USB): Valitse USB-laitteesta kuvia tai musiikkitiedostoja sisältävä kansio
toistettavaksi silloin, kun laite kytkeytyy automaattisesti päälle.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun USB-laite on kytkettynä.
――Jos USB-laitteessa ei ole musiikkitiedostoa tai et ole valinnut musiikkitiedoston sisältävää kansiota, Timer-toiminto ei toimi
oikein.
――Jos USB-laitteessa on vain yksi valokuvatiedosto, diaesitystä ei toisteta.
――Jos kansion nimi on liian pitkä, kansiota ei voi valita.
――Jokaiselle käytettävälle USB-laitteelle luodaan oma kansio. Kun käytössä on useita samantyyppisiä USB-laitteita, varmista, että
kullekin USB:lle on määritetty yksilöllinen kansion nimi.
――Suosittelemme USB-muistitikun ja useita korttityyppejä tukevan kortinlukulaitteen käyttöä, kun On Timer -toiminto on
käytössä. On Timer -toiminto ei ehkä toimi oikein sisäisellä akulla varustettujen, tiettyjen valmistajien USB-laitteiden, MP3soittimien tai PMP-laitteiden kanssa, koska tuotteelta kestää liian kauan tunnistaa laitteet.
113
Time
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off Timer
Aseta sammutusajastin (Off Timer) valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. (Off Timer1 ~ Off Timer7)
――Kello on asetettava ennen Off Timer -toiminnon käyttöä.
•• Setup: Valitse Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun tai Manual. Jos valitset Manual-vaihtoehdon, voit valita
päivät, joina Off Timer sammuttaa tuotteen.
――Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
•• Time: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia
nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Holiday Management
Timer on poissa käytöstä lomaksi määriteltynä aikana.
•• Add: Määrittele loma-ajaksi haluamasi ajanjakso.
Valitse lisättävän loman alkamis- ja päättymispäivät -/ -painikkeilla ja napsauta sitten Save-painiketta.
Ajanjakso lisätään loma-aikojen luetteloon.
-- Start: Aseta loman alkamispäivä.
-- End: Aseta loman päättymispäivä.
-- Delete: Poista lomaluettelon kaikki kohdat.
Valitse Delete. Ilmoitus "Delete all holidays?" tulee näkyviin.
Valitse IP Address. Kaikki loma-asetukset poistetaan.
•• Apply: Määritä On Timer ja Off Timer, jotta ne eivät aktivoidu yleisinä juhlapäivinä.
-- Valitse painamalla
On Timer- ja Off Timer -asetukset, joita et halua aktivoida.
-- Valittu On Timer ja Off Timer eivät aktivoidu.
114
Menu Language
T
MENUm :
System
Aseta valikkojen kieli.
――Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa. Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
Menu Language
ENTER
System
Time
Menu Language
English
Rotate menu
Landscape
Eco Solution
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Rotate menu
T
MENUm :
System
Määritä valikkonäyttö.
•• Landscape: Valikon näyttäminen vaakasuuntaisena (oletusasetus).
Rotate menu
ENTER
•• Portrait: Valikon näyttäminen pystysuuntaisena tuotteen näytössä oikealla.
――Käytettävissä PC/DVI/HDMI1/HDMI2/DisplayPort/MagicInfo ja MagicInfo-tilassa.
System
Time
Menu Language
Rotate menu
English
Landscape
Eco Solution
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
115
Eco Solution
Energy Saving
Vähennä virrankulutusta säätämällä näytön kirkkautta.
T Eco Solution
MENUm :
System
ENTER
Valitsemalla Picture Off voit sammuttaa näytön. Äänenvoimakkuutta ei poisteta käytöstä.
Voit käynnistää näytön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin äänenvoimakkuuspainiketta.
Eco Solution
•• Off / Low / Medium / High / Picture Off
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Eco Sensor
Virransäästön tehostamiseksi kuva-asetukset mukautuvat automaattisesti huoneen valaistukseen.
•• Off / On
――Jos säädät kohdassa Picture olevaa Backlight-asetusta, kun Eco Sensor on käytössä, Off poistetaan käytöstä.
Min. Backlight
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Kun Eco Sensor -asetuksena on On, voit säätää näytön vähimmäiskirkkautta manuaalisesti. Min. Backlight on tummin
taustavalaisutila. Varmista, että Min. Backlight -asetus on Backlight-asetusta pienempi.
――Jos Eco Sensor -asetukseksi on valittu On, näytön kirkkaus voi muuttua (hieman tummemmaksi tai kirkkaammaksi)
ympäristön valoisuuden mukaan.
No Signal Power Off
Säästä virtaa sammuttamalla laite, kun signaalia ei vastaanoteta mistään lähteestä.
•• Off / 15 min / 30 min / 90 min
――Pois käytöstä, kun kytketty tietokone on virransäästötilassa.
――Tuote sammuu automaattisesti tiettyyn aikaan. Aikaa voi muuttaa tarpeen mukaan.
Auto Power Off
Tuote sammuu automaattisesti ylikuumentumisen välttämiseksi, jos kaukosäätimen näppäintä tai tuotteen etupaneelin
painiketta ei paineta 4 tunnin aikana.
•• Off / On
116
Security
T
MENUm :
System
Security-toimintoja käytettäessä avautuu PIN-näyttö ja oletusarvoisena PIN-koodina on 0-0-0-0 (oletussalasana: 0 - 0 - 0 - 0).
Security
Safety Lock
ENTER
Tällä toiminnolla voit käyttää turvalukitustoimintoa.
Security
•• Off / On
Safety Lock
Off
Button Lock
Off
Change PIN
Safety Lock -toiminto lukitsee kaikki tuotteen ja kaukosäätimen valikot ja painikkeet LOCK-painiketta lukuun ottamatta.
Jos haluat avata valikkojen ja painikkeiden lukituksen, paina LOCK-painiketta ja anna salasana.
Button Lock
Tällä valikolla tuotteen painikkeet voi lukita.
Tuotetta voi ohjata vain kaukosäätimellä, jos Button Lock -asetukseksi on valittu On.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Off / On
Change PIN
Change PIN -ikkuna avautuu.
Valitse PIN-koodiksi mitkä tahansa neljä numeroa ja kirjoita ne Enter New PIN -kenttään. Kirjoita samat neljä numeroa 4 min
-kenttään.
Kun Confirm-ruutu katoaa, paina Close-painiketta. Tuote on tallentanut uuden PIN-koodin.
117
PIP
PIP-asetukset
Ulkoisen videolähteen kuva näkyy pääruudussa ja tuotteen kuva näkyy PIP-alaruudussa.
T
MENUm :
System
PIP
ENTER
Pääkuva
System
Alikuva
PC
AV
PIP
Off
AV
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort
Auto Protection Time
Off
HDMI1, HDMI2, DVI, DisplayPort
AV
MagicInfo Lite
PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, DisplayPort
Screen Burn Protection
Ticker
Off
Video Wall
•• PIP (Off / On): PIP-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
•• Source: Voit valita alakuvan lähteen.
•• Size (
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- PIP-äänestä saat lisätietoja Sound Select -ohjeista.
•• Position (
――(
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
): alakuvan koon valitseminen.
): Alakuvan paikan valitseminen.
) -tilassa ei voi valita Position-asetusta.
•• Sound Select (Main / Sub): Voit kuunnella Main- tai Sub-kuvan ääntä.
-- Jos sammutat tuotteen PIP-tilan ollessa käytössä, PIP-toiminto poistetaan käytöstä. Kun
käynnistät tuotteen, PIP-toiminto on otettava uudelleen käyttöön, jos haluat käyttää PIP-tilaa.
-- PIP-ruudun kuva saattaa muuttua luonnottomaksi, kun pääruudussa pelataan peliä tai
käytetään karaokea.
118
Auto Protection Time
T
MENUm :
System
Auto Protection Time
Jos näytössä näkyy pysäytyskuva määrittämäsi ajan, tuote ottaa näytönsäästäjän käyttöön, jotta näyttöön ei palaisi jälkikuvia.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
ENTER
System
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Off
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
119
Screen Burn Protection
T
MENUm :
System
Screen Burn Protection
Jälkikuvien palamisen vähentämiseksi yksikössä on Pixel Shift -ruutu, jossa käytetään jälkikuvien estotekniikkaa.
Pixel Shift siirtää kuvaa hieman näytössä.
ENTER
Pixel Shift Time -asetuksella voi ohjelmoida kuvan liikkeiden välisen ajan minuuteissa.
Pixel Shift
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Estä kuvan kiinnipalaminen siirtämällä kuvapisteitä hieman vaaka- tai pystysuunnassa.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical ja Time otetaan käyttöön vain silloin, kun Pixel Shift -asetuksena on On.
•• Horizontal: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu vaakasuunnassa.
•• Vertical: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu pystysuunnassa.
•• Time: Vaaka- tai pystysuuntaisen liikkeen aikaväli.
Käytettävissä olevat Pixel Shift -asetukset ja optimaaliset asetukset.
Käytettävissä olevat
asetukset
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Optimaaliset asetukset
Horizontal (kuvapistettä)
0~4
4
Vertical (kuvapistettä)
0~4
4
Time (minuuttia)
1 min~4 min
4 min
――Pixel Shift -arvo voi vaihdella tuotteen koon (tuumina) ja tilan mukaan.
――Pysäytyskuvan tai 4:3-kuvan näyttäminen pitkän aikaa voi johtaa kuvan kiinnipalamiseen. Tämä ei ole tuotteen vika.
――Tätä toimintoa ei voi käyttää Screen Fit -tilassa.
120
Timer
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Voit asettaa Screen Burn Protection -toiminnon ajastimen.
Pixel Shift -toiminto pysäytetään automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
Timer
•• Off
•• Repeat: Mode-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen määritetyin aikavälein (Period).
•• Interval: Mode-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen tietyn ajan (Start Time alkaen
End Time asti).
――Tämä asetus otetaan käyttöön vain silloin, kun Clock Set on määritetty.
――Mode, Period, Time, Start Time ja End Time otetaan käyttöön vain silloin, kun Timer-asetuksena on Repeat tai Interval.
•• Mode: Valitse näytettävä näytön suojauskuvio.
-- Pixel: Näytön pikselit vaihtuvat mustiksi jatkuvasti.
-- Rolling bar: Pystypalkki liikkuu näytössä vasemmalta oikealle.
-- Fading screen: Koko näyttö kirkastuu ja sitten himmenee.
――The Rolling bar- ja Fading screen -kuviot näkyvät vain kerran määritettyyn toistojaksoon tai -aikaan katsomatta.
•• Period: Määrittele Screen Burn Protection --toiminnon aktivoinnin aikaväli.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Repeat.
•• Time: Määritä, kuinka kauan Screen Burn Protection -toiminto on käytössä.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Mode-asetukseksi valitaan Pixel.
•• Start Time: Määritä aloitusaika näytönsuojaustoiminnon käyttöönottoa varten.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Interval.
•• End Time: Määritä lopetusaika näytönsuojaustoiminnon käytöstä poistoa varten.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Interval.
121
Immediate display
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Valitse näytönsäästäjä, jota haluat käyttää välittömästi.
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Side Grey
Kun näytön kuvasuhdeasetuksena on 4:3, määritä kuvan reunoilla näkyvän valkoisen reunuksen kirkkaus näytön suojaamista
varten.
•• Off / Light / Dark
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Ticker
T
MENUm :
System
Tekstin syöttäminen videon tai kuvan ollessa näkyvissä ja tekstin näyttäminen näytössä.
Ticker
•• Off / On
――Message, Time, Position, Motion ja Font options otetaan käyttöön vain silloin, kun Ticker-asetuksena on On.
ENTER
•• Message: Kirjoita näytössä näytettävä viesti.
System
Auto Protection Time
•• Time: Määritä Start Time ja End Time, jolla Message näytetään.
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
Off
•• Position: Määritä Horizontal tai Vertical suunnaksi, jolla Message näytetään.
-- Horizontal (Left / Centre / Right)
-- Vertical (Top / Middle / Bottom)
•• Motion: Määritä Direction ja Speed, jolla Message näytetään.
-- Motion (Off / On)
-- Direction (Left / Right / Top / Bottom)
-- Speed (Slow / Normal / Fast)
――Direction ja Speed otetaan käyttöön vain silloin, kun Motion-asetuksena on On.
•• Font options: Määritä viestin Size ja sec 10.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
122
Video Wall
T
MENUm :
System
Muokkaa videoseinän muodostamiseksi kytkettyjen näyttöjen asettelua.
Voit myös näyttää joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissä näytöissä.
Video Wall
Saat lisätietoja useamman kuvan näyttämisestä MDC:n ohjeesta tai MagicInfon käyttöoppaasta. Jotkin laitteet eivät saata tukea
MagicInfo-toimintoa.
ENTER
Video Wall
Video Wall
Video Wall
On
Video Wall voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
· Format
Full
Järjestä videoseinä valitsemalla On.
· Horizontal
1
Format
· Vertical
1
Valitse se muoto, jossa kuvat näytetään eri näytöillä.
· Screen Position
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- Video Wall -asetus on käytössä vain silloin, kun PIP-asetuksena on Off.
-- Jos useampi kuin neljä näyttöä on kytkettynä vaaka- ja pystysuunnassa, suosittelemme, että
käytät XGA-tason tulotarkkuutta (1024 x 768) tai sitä parempaa tarkkuutta, jotta kuva ei näkyisi
tummana kontrastin tai värien voimakkuuden heikkenemisen vuoksi.
•• Full: Kuvat näytetään koko näytön tilassa.
•• Natural: Kuvat näytetään niiden alkuperäisellä tarkkuudella suurentamatta tai pienentämättä kuvaa.
――Format -asetus on käytössä vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.
Horizontal
Tämä toiminto jakaa kuvan osiin automaattisesti sen mukaan, kuinka monta näyttöä on asetettu käytettäväksi vaakasuunnassa.
Anna vaakasuuntaan asetettujen näyttöjen määrä.
Vaakasuuntainen kuva jaetaan automaattisesti niin moneen osaan kuin syöttämäsi numero.
Vaakasuunnassa voi olla enintään 15 näyttöä.
――Näyttö voidaan jakaa enintään 100 osaan (vaakasuunnassa olevien näyttöjen määrä kerrottuna pystysuunnassa olevien
näyttöjen määrällä). Jos esimerkiksi vaakatason asetuksena on 15, pystysuuntaan voi asettaa enintään kuusi näyttöä. Ja päin
vastoin: jos pystytason asetuksena on 15, vaakasuuntaan voi asettaa enintään kuusi näyttöä.
――Horizontal -asetus on käytössä vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.
123
Vertical
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Tämä toiminto jakaa kuvan osiin automaattisesti sen mukaan, kuinka monta näyttöä on asetettu käytettäväksi pystysuunnassa.
Anna pystysuuntaan asetettujen näyttöjen määrä.
Pystysuuntainen kuva jaetaan automaattisesti niin moneen osaan kuin syöttämäsi numero.
Pystysuunnassa voi olla korkeintaan 15 näyttöä.
――Näyttö voidaan jakaa enintään 100 osaan (vaakasuunnassa olevien näyttöjen määrä kerrottuna pystysuunnassa olevien
näyttöjen määrällä). Jos esimerkiksi vaakatason asetuksena on 15, pystysuuntaan voi asettaa enintään kuusi näyttöä. Ja päin
vastoin: jos pystytason asetuksena on 15, vaakasuuntaan voi asettaa enintään kuusi näyttöä.
――Vertical -asetus on käytössä vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.
Screen Position
Voit muuttaa jaetun kuvan asettelua siirtämällä numeroituja näyttöjä paikasta toiseen Screen Position -toiminnolla.
Näytä (numeroitujen) näyttöjen Horizontal- tai Vertical-asetusten mukainen järjestys valitsemalla Screen Position. Muokkaa
.
järjestystä siirtämällä jotakin numeroa (eli näyttöä) kaukosäätimen suuntapainikkeilla ja paina
――Screen Position -toiminnolla voi järjestellä enintään 100 näyttöä.
――Screen Position -asetus on käytössä vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.
――Screen Position -ikkuna näkyy vain silloin, kun Horizontal ja Vertical on määritetty.
124
Source AutoSwitch Settings
Jos näyttö kytketään päälle, kun Source AutoSwitch on tilassa On ja aiempi kuvalähdevalinta ei ole aktiivinen, näyttö etsii
automaattisesti aktiivisen videokuvan kuvalähteet.
T
MENUm :
System
Source AutoSwitch
Source AutoSwitch Settings
ENTER
Kun Source AutoSwitch -asetuksena on On, kuvan tulolähteeksi etsitään automaattisesti aktiivista videokuvaa.
Source AutoSwitch Settings
Primary Source -valinta otetaan käyttöön, jos senhetkistä kuvalähdettä ei tunnisteta.
Source AutoSwitch
On
Secondary Source -valinta otetaan käyttöön, jos ensisijainen kuvalähde ei ole käytettävissä.
· Primary Source Recovery
Off
· Primary Source
All
Jos ensi- ja toissijaista tulolähdettä ei tunnisteta, näyttö etsii aktiivista lähdettä kahdesti, ja kummankin haun aikana etsitään
ensin ensisijaista ja sen jälkeen toissijaista tulolähdettä. Jos kumpikin haku epäonnistuu, näyttö palaa käyttämään ensimmäistä
kuvalähdettä ja näyttää viestin signaalin puuttumisesta.
· Secondary Source
PC
Jos Primary Source -valintana on All, näyttö etsii kuvan tulolähteitä kaksi kertaa peräkkäin aktiiviselle kuvalähteelle. Jos
videokuvaa ei löydy, näyttö palaa takaisin järjestyksessä ensimmäiseen kuvalähteeseen.
Primary Source Recovery
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Valitse, palautetaanko valittu ensisijainen tulolähde, kun ensisijainen tulo liitetään.
――Primary Source Recovery -toiminto poistetaan käytöstä, jos Primary Source -asetukseksi valitaan All.
Primary Source
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Primary Source.
Secondary Source
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Secondary Source.
125
General
Max. Power Saving
Tämä toiminto sammuttaa tuotteen virrankulutuksen vähentämiseksi, kun tietokone on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
T General
MENUm :
System
ENTER
•• Off / On
――Käytettävissä vain PC-, DVI-, HDMI1-, HDMI2- ja DisplayPort-tilassa.
General
Game Mode
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
Kun tuote on kytketty pelikonsoliin, kuten PlayStation™ tai Xbox™, voit nauttia realistisesta pelikokemuksesta valitsemalla
pelitilan.
BD Wise
On
•• Off / On
――Game Mode -toimintoon liittyvät varoitukset ja rajoitukset
Jos haluat irrottaa pelikonsolin ja kytkeä toisen ulkoisen laitteen, valitse Game Mode -tilan arvoksi Off Asetukset-valikossa.
Menu Transparency
Medium
Sound Feedback
Auto Power
Standby Control
Low
Off
Auto
――Game Mode ei ole käytettävissä, kun tulolähteenä on PC, DVI tai DisplayPort.
――Jos Game Mode -asetuksena on On
Picture Mode -asetukseksi on valittu Standard ja Sound Mode -asetukseksi on valittu Movie.
BD Wise
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Paras kuvanlaatu Samsungin DVD-, Blu-ray- ja Home Theater -tuotteille, jotka tukevat BD Wise -toimintoa. Kun BD Wise
-asetukseksi valitaan On, kuvatila muutetaan automaattisesti optimaalisen tarkkuuden mukaiseksi.
•• Off / On
――Toiminto on käytettävissä, kun tuotteeseen kytketään HDMI-kaapelilla Samsung-tuotteita, jotka tukevat BD Wise -toimintoa.
――BD Wise -toiminto otetaan käyttöön vain silloin, kun kytkettynä on BD Wise -toimintoa tukeva lähdelaite.
Menu Transparency
Voit säätää valikkoruudun läpinäkyvyyttä.
•• High / Medium / Low
126
Sound Feedback
General
Sound Feedback
Low
Auto Power
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Power On Adjustment
Repeat Mode
Tuote antaa sitä käytettäessä äänipalautteen.
Sound Feedback otetaan oletusarvoisesti käyttöön. Poista Sound Feedback käytöstä tai säädä äänenvoimakkuutta.
Tämä toiminto otetaan oletusarvoisesti käyttöön. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää tai ääni voidaan mykistää.
――Off / Low / Medium / High
Auto Power
Kun otat tämän toiminnon käyttöön, laite käynnistyy automaattisesti, kun virtajohto kytketään seinään.
0 Sec
•• Off / On
Standby Control
Voit asettaa näytön valmiustilaan tulosignaalia vastaanotettaessa.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Auto
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita, vaikka lähdelaite olisikin kytketty näyttöön.
Jos lähdelaitetta ei ole kytketty, näkyviin tulee viesti "No Signal".
•• On
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita.
•• Off
Jos tulosignaalia ei havaita, näkyviin tulee viesti "No Signal".
――The Standby Control -asetus on käytössä vain silloin, kun Source-asetuksena on PC, DVI, HDMI1, HDMI2 tai
DisplayPort.
――Jos "No Signal" -viesti näkyy, vaikka lähdelaite on kytketty, tarkista kaapelien kytkentä.
127
Lamp Schedule
General
Sound Feedback
Low
Auto Power
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Power On Adjustment
0 Sec
Repeat Mode
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Lamp-arvoa voi säätää käyttäjäkohtaiseen arvoon määritettynä aikana MDC-tilassa.
•• Off / On
OSD Display
Valikkokohteen näyttäminen tai piilottaminen näytöllä.
――Source OSD / No Signal OSD / MDC OSD
Power On Adjustment
Voit asettaa virtapainikkeen painamista seuraavan ja näytön käynnistymistä edeltävän lämpenemisajan. (Välillä: 0 – 50 sekuntia)
――Liian lyhyt lämpenemisaika voi aiheuttaa ylijännitettä ja vaurioittaa laitetta.
Repeat Mode
Suojaa laitetta tunnistamalla tuulettimen nopeuden ja sisäisen lämpötilan.
•• Fan Control
Valitsee automaattiset tai manuaaliset tuulettimen nopeuden asetukset.
-- Auto
-- Manual
•• Fan Speed Setting
Asettaa tuulettimen nopeuden välille 0 ja 100.
――Käytössä, jos Fan Control on tilassa Manual.
•• Temperature Control
Tunnistaa laitteen sisäisen lämpötilan ja määrittelee lämpötilan sopivaksi.
Laitteen oletusasetus on 77 C.
――Kuva himmenee, jos lämpötila nousee määriteltyä korkeammalle. Jos lämpötila nousee edelleen, laite sammuu, jottei se
ylikuumenisi.
――Paras käyttölämpötila on 75 - 80 C (kun ympäristön lämpötila on 40 C).
128
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
T
MENUm :
System
Anynet+ on toiminto, jonka avulla voit ohjata Samsung-tuotteen kaukosäätimellä kaikkia kytkettyjä Samsung-laitteita, jotka
tukevat Anynet+-toimintoa. Anynet+-järjestelmää voi käyttää vain Samsung-laitteissa, joissa on Anynet+-toiminto. Jos haluat
varmistaa, onko Samsung-laitteessa kyseinen ominaisuus, tarkista, onko laitteessa Anynet+-logo.
――Voit ohjata Anynet+-laitteita vain tuotteen kaukosäätimellä. Ohjaamisessa ei voi käyttää tuotteen painikkeita.
Anynet+ (HDMI-CEC)
ENTER
Anynet+ (HDMI-CEC)
――Tuotteen kaukosäädin ei ehkä toimi kaikissa olosuhteissa. Jos näin käy, valitse Anynet+-laite uudelleen.
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Receiver
Off
――Anynet+ toimii, kun Anynet+-toimintoa tukeva AV-laite on valmiustilassa tai päällä.
――PIP-tilassa Anynet+ toimii vain silloin, kun AV-laite on kytketty ensisijaisena näyttönä. Se ei toimi, jos AV-laite on kytketty
toissijaisena näyttönä.
――Anynet+ tukee enintään 12 AV-laitetta. Huomaa, että samantyyppisiä laitteita voi kytkeä enintään 3 kappaletta.
Anynet+-valikko
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Anynet+-valikko muuttuu tuotteeseen kytkettyjen Anynet+-laitteiden tyypin ja tilan mukaan.
-- Anynet+-toiminnot eivät toimi muiden valmistajien tuotteissa.
-- Katso ulkoisten Anynet+-laitteiden kytkentäohjeet laitteen käyttöoppaasta.
-- Voit kytkeä vain yhden vastaanottimen (kotiteatterin).
Anynet+-valikko
Kuvaus
View PC
Vaihtaa Anynet+-tilasta PC-tilaan.
Device List
Anynet+-laiteluettelon näyttäminen.
(device_name) MENU
Kytketyn laitteen valikoiden valikon näyttäminen. Esim. jos kytkettynä on DVD-soitin,
DVD-soittimen levyvalikko tulee näkyviin.
(device_name) Tools
Kytketyn laitteen työkaluvalikon näyttäminen. Esim. jos kytkettynä on DVD-soitin,
DVD-soittimen työkaluvalikko tulee näkyviin.
――Tämä valikko ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.
(device_name) Title Menu
Kytketyssä laitteessa olevan levyn nimivalikon näyttäminen. Esim. jos kytkettynä on
DVD-soitin, elokuvan nimivalikko tulee näkyviin DVD-soittimessa.
――Tämä valikko ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.
129
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Receiver
Off
Anynet+-laitteen asettaminen Off-tilaan automaattisesti, kun tuote sammutetaan.
•• Yes / No
――Jos Auto Turn Off -asetuksena on Yes, virta katkeaa myös toiminnassa olevista ulkoisista laitteista, kun tuotteen virta
katkaistaan.
――Ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.
Anynet+-laitteesta toiseen vaihtaminen
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
1
Valitse Anynet+ (HDMI-CEC) painamalla TOOLS-painiketta ja paina sitten
2
Valitse Device List ja paina sitten
.
-painiketta.
Jos haluttua laitetta ei löydy, päivitä luettelo valitsemalla Refresh.
3
Valitse laite ja paina sitten
-painiketta. Voit siirtyä valittuun laitteeseen.
――Device List -valikko tulee näyttöön vain silloin, kun valitset System-valikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi On.
――Valittuun laitteeseen siirtyminen voi kestää jopa 2 minuuttia. Siirtymistä ei voi peruuttaa sen ollessa kesken.
――Jos Anynet+-laite on valittu painamalla SOURCE-painiketta ja valitsemalla laitteen syöttölähteen, Anynet+-toimintoa ei voi
käyttää.
――Muista vaihtaa Anynet+laitteeseen Device List -kohdassa.
130
Anynet+-toiminnon vianmääritys
Ongelma
Anynet+ ei toimi.
Mahdollinen ratkaisu
•• Tarkista, että laite on Anynet+-laite. Anynet+-järjestelmä tukee vain Anynet+-laitteita.
•• Tarkista, että Anynet+-laitteen virtajohto on kytketty kunnolla.
•• Tarkista Anynet+-laitteen Video-/Audio-/HDMI-kaapelikytkennät.
•• Varmista, että Anynet+-asetusvalikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi on valittu On.
•• Tarkista, että kaukosäädin Anynet+-yhteensopiva.
•• Anynet+ ei toimi kaikissa tilanteissa. (ensimääritys)
•• Jos HDMI-kaapeli on irrotettu ja kytketty uudelleen, muista hakea laitteet uudelleen tai sammuttaa tuote ja käynnistää se
uudelleen.
•• Tarkista, että Anynet+-laitteen Anynet+-toiminto on päällä.
Haluan käynnistää Anynet+toiminnon.
•• Varmista, että Anynet+-laite on kytketty kunnolla tuotteeseen ja että Anynet+ (HDMI-CEC) Setup-valikon Anynet+ (HDMICEC) -asetukseksi on valittu On.
•• Tuo Anynet+-valikko näkyviin painamalla TOOLS-painiketta. Valitse haluamasi valikko.
Haluan sulkea Anynet+-toiminnon.
•• Valitse Anynet+-valikosta View PC.
•• Paina tuotteen kaukosäätimen SOURCE-painiketta ja valitse muu kuin Anynet+-laite.
Viesti ”Disconnecting Anynet+
device ...” ilmestyy näyttöön.
•• Kaukosäädintä ei voi käyttää, kun Anynet+-toimintoa määritetään tai katselutilaa vaihdetaan.
Anynet+-laite ei aloita toistoa.
•• Toistotoimintoa ei voi käyttää ensimäärityksen ollessa käynnissä.
•• Käytä kaukosäädintä, kun tuote on saanut Anynet+-asetukset valmiiksi tai siirtynyt Anynet+-toimintoon.
131
Ongelma
Kytkettyä laitetta ei näy.
Mahdollinen ratkaisu
•• Tarkista, tukeeko laite Anynet+-toimintoja.
•• Tarkista, onko HDMI-kaapeli kytketty kunnolla.
•• Varmista, että Anynet+ (HDMI-CEC) Setup-valikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi on valittu On.
•• Hae Anynet+-laitteita uudelleen.
•• Anynet+ edellyttää HDMI-yhteyden käyttöä. Varmista, että laite on kytketty tuotteeseen HDMI-kaapelilla.
•• Kaikki HDMI-kaapelit eivät tue Anynet+-toimintoja.
•• Jos yhteys on katkaistu sähkökatkon tai HDMI-kaapelin irrottamisen takia, suorita laitehaku uudelleen.
132
DivX® Video On Demand
Tuotteelle annetun rekisteröintikoodin näyttäminen.
T
MENUm :
System
Lisätietoja DivXⓇ VOD:stä on osoitteessa http://vod.divx.com.
DivX® Video On Demand
ENTER
Jos muodostat yhteyden DivXⓇ-verkkosivustoon ja rekisteröidyt käyttämällä kyseistä koodia, voit ladata VODrekisteröintitiedoston.
System
On
DivX® Video On Demand
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Play Mode
T
MENUm :
System
Valitse Play Mode.
Play Mode -asetuksen muuttaminen muuttaa Contents Home -kohdan toimintoja.
Play Mode
ENTER
System
Play Mode
•• MagicInfo Lite / MagicInfo Premium S / MagicInfo Videowall S
――Play Mode -asetuksen muuttaminen käynnistää tuotteen automaattisesti uudelleen ja ottaa muutokset käyttöön.
――Play Mode -asetuksen muuttaminen palauttaa kaikki aikaisemmin Play Mode -kohdassa määritetyt asetukset.
MagicInfo Lite
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
133
Magic Clone
T
MENUm :
System
Vie tuotteen asetukset USB-laitteeseen tai lataa asetukset USB-laitteen kautta.
Tästä toiminnosta on hyötyä, kun haluat käyttää samoja asetuksia useissa tuotteissa.
•• Clone to USB: Kopioi tuotteen asetukset USB-laitteeseen.
Magic Clone
ENTER
Magic Clone
•• Clone From USB: Määrää USB-laitteeseen tallennetut asetukset tuotteeseen.
-- Tuote käynnistetään määrityksen jälkeen automaattisesti uudelleen.
――Toiminto ei ehkä toimi oikein, jos USB-laitteessa on asetustiedoston lisäksi myös jokin muu tiedosto.
――Vahvista ennen toiminnon suorittamista, että USB-laite toimii oikein.
Clone to USB
――Toiminto on käytettävissä tuotteissa, joilla on sama Model Code ja Software Version.
Clone From USB
Siirry Support
Software Update-kohtaan ja etsi Model Code ja Software Version.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Reset System
T
MENUm :
System
Reset System
Tämä toiminto palauttaa järjestelmävalikon asetukset oletusarvoihin.
ENTER
System
Reset System
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
134
Reset All
T
MENUm :
System
Tämä toiminto palauttaa kaikki näytön senhetkiset asetukset oletusarvoihin.
Reset All
ENTER
System
Reset All
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
PC module power
T
MENUm :
System
PC module power
Tietokoneen moduulin virta voidaan kytkeä tai katkaista LFD-näytöstä riippumatta.
ENTER
Synced power-on
Jos haluat käynnistää tietokonemoduulin käynnistämättä LFD-näyttöä, valitse Off.
System
PC module power
•• Off / On
Synced power-off
Jos haluat sammuttaa LFD-näytön sammuttamatta tietokonemoduulia, valitse Off.
•• Off / On
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
-- PC-moduuli: tarkoittaa verkkolaitetta.
135
Luku 08
Tuki
Software Update
T
MENUm :
Support
-- Current Version: Tämä on tuotteeseen
jo asennetun ohjelmiston versio.
Software Update
ENTER
Software Update -valikon kautta voi päivittää tuotteen ohjelmiston uusimpaan versioon.
――Älä sammuta tuotetta, kun päivitys on kesken. Tuote sammuu ja käynnistyy automaattisesti, kun ohjelmistopäivitys on valmis.
――Kun päivität ohjelmiston, kaikki määritetyt video- ja ääniasetukset palautuvat oletusarvoihin. Kirjoita asetukset muistiin, jotta ne voi ottaa helposti takaisin käyttöön
päivityksen jälkeen.
By USB
-- Älä irrota USB-muistitikkua ennen
päivityksen valmistumista.
1
Käy osoitteessa http://www.samsunglfd.com
2
Lataa USB-ohjelmistopäivityksen uusin exe-arkisto tietokoneelle.
3
Pura exe-arkisto tietokoneelle. Tuloksena pitäisi olla yksi kansio, jolla on sama nimi kuin exe-tiedostolla.
4
Kopioi kansio USB-muistitikulle.
5
Käynnistä tuote ja aseta USB-muistitikku tuotteen USB-porttiin.
6
Siirry tuotteen valikossa kohtaan Support
7
Valitse By USB.
Software Update.
136
Alternative Software
Alternative Software -toiminnon avulla voit päivittää käyttämällä tuotteen aikaisemmin lataamaa tiedostoa.
1
Jos päivitysohjelmisto on ladattu, ohjelmiston versionumero näkyy Alternative Software -kohdan oikealla puolella.
2
Valitse Alternative Software ja paina sitten
3
Tuote näyttää viestin, jossa päivitys pyydetään vahvistamaan. Valitse IP Address. Tuote aloittaa päivityksen.
4
Kun päivitys on valmis, tuote sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.
-painiketta.
Contact Samsung
T
MENUm :
Support
Contact Samsung
ENTER
Tarkastele näitä tietoja, kun tuote ei toimi oikein tai kun haluat päivittää ohjelmiston.
Saatavissa on tietoja puhelukeskuksista sekä tuotteiden ja ohjelmistojen lataamisesta.
――Contact Samsung ja etsi tuotteen Model Code ja Software Version.
137
Contents Home
MagicInfo Lite
T
MENUm :
Support
T Contents Home MagicInfo Lite ENTER
MENUm :
Support
――MagicInfo Lite -toimintoa voidaan käyttää myös painamalla kaukosäätimen MagicInfo Lite/S -painiketta.
Contents Home
Support
Contents Home
ENTER
――Voit käynnistää MagicInfo Lite -toiminnon valitsemalla System-kohdan Play Mode -asetukseksi MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite player -soittimella voi toistaa sisältöä (kuvia, videota, asiakirjatiedostoja) haluttuun aikaan.
Sisäiseen muistiin tai USB-muistiin tallennettua sisältöä voi toistaa. Sisältöä voi toistaa myös MagicInfo Lite Server -palvelimen
kautta, kun verkkoyhteys on muodostettu.
――Lisätietoja MagicInfo Lite -valikosta on s.156.
MagicInfo Premium S
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
T Contents Home MagicInfo Premium S ENTER
MENUm :
Support
――MagicInfo Premium S -toimintoa voidaan käyttää myös painamalla kaukosäätimen MagicInfo Lite/S -painiketta.
――Voit käynnistää MagicInfo Premium S -toiminnon valitsemalla System-kohdan Play Mode -asetukseksi MagicInfo Premium
S.
――MagicInfo Premium S -sovelluksen käyttöä varten on ostettava lisenssi.
MagicInfo Premium S Player -sovelluksella voidaan muokata ja toistaa sisältötiedostoja ja malleja, kuten kuvia, videoita ja
asiakirjoja.
Toista USB-muistiin tai sisäiseen muistiin tallennettuja sisältötiedostoja ja malleja. Voit toistaa sisältötiedostoja ja malleja myös
MagicInfo Premium Server -palvelimella verkon kautta.
――Lisätietoja MagicInfo Premium S -valikosta on s.179.
MagicInfo Videowall S
T Contents Home MagicInfo Videowall S ENTER
MENUm :
Support
――MagicInfo Videowall S -toimintoa voidaan käyttää myös painamalla kaukosäätimen MagicInfo Lite/S -painiketta.
――Voit käynnistää MagicInfo Videowall S -toiminnon valitsemalla System-kohdan Play Mode -asetukseksi MagicInfo
Videowall S.
――MagicInfo Videowall S -sovelluksen käyttöä varten on ostettava lisenssi.
MagicInfo Videowall S Player -sovelluksella voidaan toistaa sisältötiedostoja. Sisältötiedostoihin kuuluvat muun muassa
MagicInfo VideoWall Author- tai VideoWall Console -sovelluksella luodut videoseinän sisältötiedostot, kuvat ja videot.
Toista sisältötiedostoja VideoWall Console -sovelluksen avulla verkon kautta.
――Lisätietoja MagicInfo Videowall S -valikosta on s.206.
138
AllShare Play
T
MENUm :
Support
Contents Home
AllShare Play
ENTER
Voit katsella ja kuunnella USB-massamuistilaitteeseen tallennettuja videoita, valokuvia ja musiikkitiedostoja.
――Lisätietoja AllShare Play -valikosta on s.140.
Source
-- Syöttölähteen voi myös vaihtaa
kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.
T
MENUm :
Support
Contents Home
Source
ENTER
Voit tuoda laitteeseen kytketyn lähdelaitteen näytön näkyviin. Tuo valitsemasi lähteen näyttö näkyviin valitsemalla Source-luettelosta jokin lähde.
Edit Name
T
MENUm :
Support
Contents Home
Source
TOOLS
Edit Name
ENTER
Toisinaan näyttö ei näy oikein, jos lähdelaitteen nimeä ei ole määritelty kohdassa Edit Name.
Lähdelaite on hyvä nimetä uudelleen kohdassa Edit Name myös parhaan mahdollisen kuvanlaadun takaamiseksi.
――Luettelo voi sisältää seuraavat lähdelaitteet. Luettelossa olevat Source-laitteet vaihtelevat valitun lähteen mukaan.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
――Picture-valikossa käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat käytössä olevan lähteen ja Edit Name -kohdassa tehtyjen asetusten mukaan.
•• Kun kytket tietokoneen HDMI-kaapelilla HDMI IN 1- tai HDMI IN 2 -liitäntään, tuote on Edit Name -kohdassa siirrettävä PC-tilaan.
•• Kun kytket tietokoneen HDMI–DVI-kaapelilla HDMI IN 1- tai HDMI IN 2 -liitäntään, tuote on Edit Name -kohdassa siirrettävä DVI PC-tilaan.
•• Kun kytket AV-laitteen HDMI–DVI-kaapelilla HDMI IN 1- tai HDMI IN 2 -liitäntään, tuote on Edit Name -kohdassa siirrettävä DVI Devices-tilaan.
Information
T
MENUm :
Support
Contents Home
Source
TOOLS
Information
ENTER
Valitun ulkoisen laitteen yksityiskohtaisten tietojen tarkasteleminen.
139
Luku 09
AllShare Play
Voit katsella ja kuunnella USB-massamuistilaitteeseen tallennettuja videoita, valokuvia ja musiikkitiedostoja.
Mikä on AllShare Play?
AllShare Play -toimintoa voidaan
käyttää myös painamalla kaukosäätimen
CONTENET(HOME) -painiketta.
Voit toistaa tallennuslaitteeseen tallennettuja valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja. Yhdistä älypuhelin langattomasti tietokoneeseen langattoman verkon kautta.
Voit toistaa erilaista sisältöä AllShare Play -toiminnolla jollakin seuraavista tavoista:
•• Sisäisen muistin ja USB-muistin käyttäminen: Voit toistaa USB-laitteeseen tallennettuja valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja. Voit kopioida tiedostoja sisäiseen
muistiin.
•• Yhteyden luominen tietokoneeseen verkon kautta: Voit toistaa tietokoneeseen tallennettuja valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja verkkoyhteyden kautta.
Lue seuraavat ohjeet, ennen kuin käytät AllShare Play -toimintoa USB-laitteen kanssa
Vaara
•• Ennen kuin kytket USB-laitteen tuotteeseen, ota tiedostoistasi varmuuskopio tietojen vahingoittumisen tai katoamisen varalta.
Samsung Electronics ei ole vastuussa tietojen vahingoittumisesta tai katoamisesta.
•• Älä irrota USB-laitetta sen lataamisen aikana.
•• Jos USB-laite liitetään USB-jatkokaapelilla, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta tai laitteeseen tallennettuja tiedostoja ei ehkä voida lukea.
•• Jos tuote ei tunnista liitettyä USB-laitetta, USB-laitteessa olevat tiedostot voivat vahingoittua tai niitä ei ehkä voida toistaa.
Jos näin käy, liitä USB-laite tietokoneeseen, alusta laite ja varmista, että laite on liitetty oikein.
•• Tuetun USB-kiintolevyn enimmäiskapasiteetti on 2 Tt.
140
AllShare Play -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet
•• Tietyntyyppiset USB-laitteet, -digitaalikamerat ja -äänilaitteet eivät ehkä ole yhteensopivia tämän tuotteen kanssa.
•• AllShare Play on yhteensopiva vain USB MSC -laitteiden kanssa.
•• MSC on lyhenne sanoista Mass Storage Class Bulk-Only Transport.
Esimerkkejä MSC-laitteista ovat muistitikut, Flash-kortinlukijat ja USB-kiintolevyt. (USB-keskittimet eivät ole tuettuja.)
Nämä MSC-laitteet on liitettävä suoraan tuotteen USB-porttiin.
•• Jos vähintään kaksi PTP-laitetta on liitetty, niistä voi käyttää vain yhtä kerrallaan.
•• Jos liitettyjä MSC-laitteita on useita, joitakin laitteita ei ehkä tunnisteta. Jos USB-laitteen virrantarve on suuri (yli 500 mA tai 5 V), se ei ehkä ole tuettu.
•• Jos ylikuumenemisvaroitus tulee näyttöön, kun USB-laite liitetään tai sitä käytetään, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta tai se ei toimi oikein.
•• Näytönsäästäjä aktivoituu, jos tuotetta eri käytetä Auto Protection Time -asetuksella määritetyn ajan kuluessa.
•• Joidenkin ulkoisten kiintolevyasemien virransäästötila saattaa poistua käytöstä automaattisesti, kun ne kytketään tuotteeseen.
Tiedostojärjestelmä ja -muodot
•• AllShare Play ei ehkä toimi oikein lisensoimattomien multimediatiedostojen kanssa.
•• MTP (Media Transfer Protocol) -siirto eri ole tuettu.
•• Tuetut tiedostojärjestelmät ovat FAT16, FAT32 ja NTFS (vain luku).
•• AllShare Play tukee peräkkäistä JPEG-muotoa.
Se ei tue progressiivista JPEG-muotoa.
•• Mitä suurempi kuvan tarkkuus on, sitä kauemmin sen ilmestyminen näyttöön kestää.
•• Suurin tuettu JPEG-tarkkuus on 15 360 x 8 640 kuvapistettä.
•• Jos tiedosto on yhteensopimaton tai vioittunut, näkyviin tulee viesti Not Supported File Format..
•• Lajiteltaessa tiedostoja kansionäkymätilassa, kussakin tiedostossa voidaan näyttää enintään 1 000 tiedostoa.
•• Jos USB-laitteessa on yli 8 000 tiedostoa ja kansiota, jotkin tiedostot ja kansiot eivät ehkä avaudu.
•• Web-sivustoista ladattuja, DRM-tekniikalla suojattuja maksullisia MP3-tiedostoja ei voida toistaa.
DRM (Digital Rights Management) on järjestelmän, jonka avulla suojataan Internetin kautta levitettävien tiedostojen tekijänoikeuksia sallimalla tietojen suojattu jakelu
ja/tai estämällä sen laiton jakelu.
141
USB-laitteen käyttäminen
USB-laitteen liittäminen
On suositeltavaa käyttää kiintolevyä, jossa
on virtasovitin.
1
Käynnistä laite.
2
Liitä valokuvia, musiikkia ja/tai videotiedostoja sisältävä USB-laite tuotteen takana tai sivussa olevaan USB-porttiin.
3
Jos USD-laite on liitetty oikein, näkyviin tulee viesti New device connected.. Valitse toistettavaksi sisältötyypiksi Videos, Photos tai Music.
――Jos vain yksi USB-laite on liitetty, USB-laitteeseen tallennetut tiedostot tulevat näkyviin automaattisesti.
――Jos haluat katsella USB-laitteeseen tallennettua sisältöä, liitä USB-laite tuotteen USB-porttiin.
USB-laitteen poistaminen
USB-laitteen poistaminen Source-luettelosta
Suosittelemme USB-laitteen poistamista
Safely Remove USB Device -toiminnolla.
1
Paina kauko-ohjaimen SOURCE-painiketta. Voit siirtyä Source-luetteloon myös kuvaruutuvalikosta.
MENUm
Support
Contents Home
Source
ENTER E
2
Valitse USB-laite ja paina kauko-ohjaimen TOOLS-painiketta. Tools-toiminto tulee näkyviin.
3
Valitse Safely Remove USB Device ja odota, kunnes USB-laitteen yhteys on katkaistu. Yhteys USB-laitteeseen katkaistaan.
AllShare Play -toiminnon poistaminen näytöstä
1
Siirry AllShare Play -sivulle.
MENUm
Support
Contents Home
AllShare Play
ENTER E
2
Valitse kaikki asetukset, paitsi My list, ja paina kaukosäätimen E -painiketta.
3
Valitse USB-laite ja paina kauko-ohjaimen TOOLS-painiketta. Tools-toiminto tulee näkyviin.
4
Valitse Safely Remove USB Device ja odota, kunnes USB-laitteen yhteys on katkaistu. Yhteys USB-laitteeseen katkaistaan.
142
Yhteyden luominen tietokoneeseen verkon kautta
Voit toistaa tietokoneeseen tallennettuja valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja AllShare Play -tilassa.
•• Lisätietoja verkkoasetusten määrittämisestä on osassa Network Settings.
•• Jos haluat käyttää tietokoneeseen tallennettua sisältöä, yhdistä tämä tuote ja tietokone samaan langattomaan reitittimeen ja lataa AllShare-tietokoneohjelmisto
osoitteesta http://www.samsung.com.
•• Varmista, että tuote ja tietokone on liitetty verkon samaan aliverkkoon.
Kaikissa IP-osoitteissa on neljä pisteellä erotettua osaa.
(Esimerkiksi IP-osoite 111.222.333.444.) Tämän tuotteen IP-osoitteen on oltava sama kun tietokoneen osoitteen neljättä osaa lukuun ottamatta, jos ne on liitetty
samaan aliverkkoon. (Esimerkiksi 111.222.333.***.)
Kun tämä tuote on yhdistetty tietokoneeseen verkon kautta, AllShare Play ei tue seuraavia toimintoja.
•• Background Music On- ja Background Music Setting -toiminnot
•• Toiminto, joka lajittelee Videos-, Photos- tai Music-kansiossa olevat tiedostot oletusasetuksen mukaan
π- ja µ-ominaisuus videon toiston aikana.
•• DivXⓇ DRM -muotoa ei tueta.
•• Varmista, että Windowsin palomuuri sallii AllShare-tietokoneohjelmiston.
•• Kun AllShare Play -tilaa käytetään verkkoyhteyden kautta, käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella palvelimen mukaan seuraavasti:
-- Käytettävissä olevat lajittelutilat voivat vaihdella.
-- Scene Search -toimintoa ei ehkä tueta.
-- Toistonjatkamistoiminto ei ehkä ole käytettävissä, jos käyttäjiä on useita.
(Toiminto muistaa vain kohdan, jossa viimeisin käyttäjä on pysäyttänyt videon toiston.)
-- Hakutoiminto ei ehkä toimi sisältötietojen takia.
•• Videosisällön toistossa voi ilmetä nykimistä, kun videota toistetaan verkkoyhteyden kautta.
143
AllShare Play -toimintojen käyttäminen
Jos liität tämän tuotteen ja lähdelaitteen, kuten matkapuhelimen tai tietokoneen, samaan verkkoon, voit toistaa lähdelaitteeseen tallennettua mediasisältöä, kuten videoita,
valokuvia ja musiikkia.
Lisätietoja saat osoitteesta http://www.samsung.com tai ottamalla yhteyden Samsung Electronicsin asiakaspalveluun.
Mobiililaitteeseen on ehkä asennettava lisäohjelmistoja.
Katso lisätietoja mobiililaitteen käyttöoppaasta.
――Voit yhdistää Samsung-näyttötuotteen verkkoon AllShare Play -toiminnon avulla ja käyttää Samsungin tarjoamia erikoistoimintoja seuraavasti:
•• Eri videomuotojen toisto (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV jne.)
•• Videon pikkukuvaominaisuus
•• Kirjanmerkkitoiminto (videon toiston jatkamista varten)
•• Automaattiset luvut (kohtauksien haku)
•• Digitaalisen sisällön hallinta
•• Eri tekstitysmuotojen yhteensopivuus (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
•• Haku tiedostonimillä
•• Ja paljon muita toimintoja.
――Jos yhdistät muun kuin Samsung Electronicsin palvelimen videotiedostoa toistettaessa, voi ilmetä yhteensopivuusongelma.
――Jos haluat käyttää AllShare Playtä, siirry osoitteeseen http:// www.samsung.com ja lataa AllShare-ohjelmisto.
144
AllShare Play -perustoimintojen
käyttäminen
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTERE
Tiedostoluetteloiden lajitteleminen
Kun haluat lajitella tiedostot, voit määrittää lajitteluehdot painamalla kaukosäätimen D -painiketta.
Lajitteluehdot
Recently played
Videos
Recently played files will be displayed here.
Videos
Photos
Music
Folder view
Koko kansion näyttäminen. Voit tarkastella
tiedostonimeä ja pikkukuvaa valitsemalla kansion.
c
c
c
Title
Tiedostojen lajittelu ja otsikon näyttäminen
Symboli / Numero / Kirjain / Erikoismerkki
-järjestyksessä.
c
c
c
Latest Date
Tiedostojen lajittelu ja näyttäminen uusimman
päivämäärän mukaan.
c
c
Earliest Date
Tiedostojen lajittelu ja näyttäminen vanhimman
päivämäärän mukaan.
c
c
Monthly
Valokuvatiedostojen lajittelu ja näyttäminen
kuukauden mukaan.
Artist
Musiikkitiedostojen lajittelu esittäjän mukaan
aakkosjärjestyksessä.
c
Album
Musiikkitiedostojen lajittelu albumin mukaan
aakkosjärjestyksessä.
c
Genre
Musiikkitiedostojen lajittelu tyylilajin mukaan.
c
AllShare Play/My list/
My list
Käyttö
What's new
Updated files will be displayed here.
Photos
Playlist
Music
No playlists have been created
Create a playlist to quickly and easily access your content.
Return
Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
c
145
Valittujen tiedostojen toistaminen
Playlist-luettelon luominen
1
Valitse tiedostot Videos-, Photos- tai Music-tiedostojen luettelosta.
1
Valitse tiedostot Videos-, Photos- tai Music-tiedostojen luettelosta.
2
Paina kaukosäätimen TOOLS-painiketta ja valitse Play selection.
2
Paina kaukosäätimen TOOLS-painiketta ja valitse Add to Playlist.
――Toiminto ei ole näkyvissä, jos kansio on korostettu kohdistimella.
3
Valitse tiedostot ja paina Play.
――Toiminto ei ole näkyvissä, jos kansio on korostettu kohdistimella.
3
Valitse tiedostot ja paina Add.
Add to Playlist -sivu tulee näkyviin.
――c näkyy valittujen tiedostojen kohdalla.
――Voit valita kaikki nykyisen kansion tiedostot painamalla Select All.
――c näkyy valittujen tiedostojen kohdalla.
――Voit poistaa kaikkien tiedostojen valinnan painamalla Deselect All.
――Voit valita kaikki nykyisen kansion tiedostot painamalla Select All.
――Voit poistaa kaikkien tiedostojen valinnan painamalla Deselect All.
Tiedostojen kopioiminen
4
Valitse Create new. Create a new playlist. -sivu tulee näkyviin.
1
Valitse tiedostot Videos-, Photos- tai Music-tiedostojen luettelosta.
5
Anna soittolistan nimi kaukosäätimellä ja valitse Done.
2
Valitse tallennuslaite.
6
Soittolista luodaan.
•• Internal Memory: Kopioi tiedostot Internal Memory -kohteesta USB Device -muistilaitteeseen.
Voit toistaa luodun soittolistan valitsemalla Play.
•• USB Device: Kopioi tiedostot USB Device -muistilaitteesta Internal Memory -kohteeseen.
Voit palata tiedostoluetteloon valitsemalla OK.
3
Paina kaukosäätimen TOOLS-painiketta ja valitse Send.
7
Luotu Playlist näkyy My list -kohdassa.
Toiminto ei ole näkyvissä, jos kansio on korostettu kohdistimella.
4
Valitse tiedostot ja paina Send.
――c näkyy valittujen tiedostojen kohdalla.
――Voit valita kaikki nykyisen kansion tiedostot painamalla Select All.
――Voit poistaa kaikkien tiedostojen valinnan painamalla Deselect All.
146
My list
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → My list → ENTERE
Voit käyttää haluamaasi sisältöä tavallista kätevämmin ja nopeammin.
Voit toistaa tiedostoja valitsemalla tiedostot tai Playlist ja painamalla E.
•• Recently played: Voit näyttää äskettäin toistetut video-, valokuva- tai musiikkitiedostot. Tämä tila soveltuu aiemmin toistettujen tiedostojen toistamiseen uudelleen.
•• What's new: Voit näyttää tietokoneeseen tai USB-laitteeseen ladatut video-, valokuva- tai musiikkitiedostot. Tämä tila soveltuu hiljattain ladattujen uusien tiedostojen
toistamiseen.
•• Playlist: Voit näyttää tietokoneeseen tai USB-laitteeseen ladattujen tiedostojen Playlist-luettelon. Voit toistaa haluamasi Playlist-luettelon valitsemalla haluamasi
Playlist-luettelon.
My list -asetukset
Asetuksen nimi
Toiminnot
Recently played
What's new
Playlist
Play
Toista valittu tiedosto tai Playlist.
c
Remove
Poista valittu tiedosto.
c
Delete
Poista valittu Playlist.
c
Edit playlist
Muokkaa valittua Playlist-luetteloa.
c
Information
Näytä valitun tiedoston tai Playlist-luettelon tiedot.
c
c
c
c
c
147
Videos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Videos → ENTERE
Videon toistaminen
1
Valitse sisäinen muisti tai USB-laite. Valitse tiedostoja tiedostoluettelosta.
2
Paina E-painiketta tai ∂ (Toista) -painiketta.
•• Tiedostonimi tulee näkyviin tiedoston toistoajan yläpuolelle.
•• Jos videon aikatietoja ei tiedetä, toistoaikaa ja edistymispalkkia ei näytetä.
•• Videon toiston aikana voi käyttää hakua ◄ - ja ►-painikkeilla.
•• Kaukosäätimen π(REW)-, µ(FF)-, ∑(Keskeytä)-, ∫(Pysäytä)- ja ∂(Toista) -painikkeita voi käyttää toiston aikana.
( π 3 / π 2 / π 1 / µ 1 / µ 2 / µ 3)
•• Videosta voi poistua painamalla RETURN-painiketta.
Keskeytymättömän toistotoiminnon (toiston jatkamisen) käyttö
Jos poistut videosta toiston aikana, voit toistaa videon myöhemmin pysäytyskohdasta alkaen.
-- Jatka-toiminto ei tue useita käyttäjiä.
(Toiminto muistaa vain kohdan, jossa
viimeisin käyttäjä on pysäyttänyt
toiston.)
1
Valitse tiedosto tiedostoluettelosta.
2
Paina ∂(Toista)- tai E-painiketta.
3
Videon toisto alkaa pysäytyskohdasta.
――Jatka-toiminto on käytettävissä vain, kun jatketaan pysäytetyn videon toistoa.
――Keskeytä painamalla ∑-painiketta.
148
Photos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Photos → ENTERE
Valokuvien (tai diaesityksen) katsominen
1
Valitse sisäinen muisti tai USB-laite. Valitse tiedosto tiedostoluettelosta.
2
Paina E-painiketta.
•• Jos haluat katsella tiedostoja manuaalisesti yksi kerrallaan, paina vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä.
•• Jos haluat käynnistää diaesityksen, paina ∂(Toista) -painiketta, kun valittu tiedosto on näkyvissä.
•• Diaesityksen aikana kaikki tiedostoluettelon tiedostot toistetaan järjestyksessä valitusta tiedostosta alkaen.
――Jos valitset väärän taustamusiikin, musiikkia ei voi vaihtaa, ennen kuin BGM:n (taustamusiikin) lataaminen on päättynyt.
――Paina diaesityksen aikana TOOLS-painiketta, jos haluat käyttää lisätoimintoja, kuten Go to Photos List, Stop Slide Show, Slide Show Speed, Slide Show Effect,
Background Music On / Background Music Off, Background Music Setting, Picture Mode, Sound Mode, Zoom, Rotate ja Information.
――Kaukosäätimen ∑(Keskeytä)-, ∫(Pysäytä)- ja ∂(Toista) -painikkeita voi käyttää diaesityksen aikana.
――Kun ∫(Pysäytä)- tai RETURN-painiketta painetaan, diaesitys pysähtyy ja valokuvien pääruutu tulee näkyviin.
149
Music
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Music → ENTERE
Music-sisältöjen toistaminen
1
Valitse sisäinen muisti tai USB-laite. Valitse tiedostoja tiedostoluettelosta.
2
Paina E-painiketta tai ∂(Toista) -painiketta.
•• Musiikin toiston aikana voi hakea π(REW)- ja µ(FF) -painikkeilla.
――Jos ääni on epänormaali MP3-tiedostojen toiston aikana, säädä Sound-valikon Equaliser-asetusta.
(Ylimoduloitu MP3-tiedosto voi aiheuttaa ääniongelmia.)
150
Videos / Photos / Music -toistoasetusvalikko
-- Painamalla INFO-painiketta laitteen
nimen ollessa valittuna saa näkyviin
tietoja valitusta laitteesta.
-- Painamalla INFO-painiketta tiedoston
ollessa valittuna saa näkyviin tietoja
valitusta tiedostosta.
Videon tai valokuvatiedostojen toiston aikana Options-valikon voi tuoda näkyviin painamalla TOOLS-painiketta.
Asetuksen nimi
Toiminnot
Videos
Photos
Music
View
Lajittele musiikkitiedostot ehtojen Folder view, Title, Artist,
Album tai Genre mukaan.
c
Play selection
Valitse ja toista tiedostoja musiikkitiedostojen luettelosta.
c
Go to Videos List
Palaa videotiedostojen luetteloon.
Go to Photos List
Palaa valokuvatiedostojen luetteloon.
Go to Playlist
Valitse My list.
Play from the beginning
Toista parhaillaan toistettava video uudelleen alusta.
c
Scene Search
Toiston aikana voi käyttää Scene Search -toimintoa ja katsella
videota valitusta kohtauksesta alkaen.
c
Title Search
Siirtyminen suoraan toiseen otsikkoon.
c
Time Search
Videossa voi liikkua l - ja r-painikkeilla 1 minuutin jaksoissa.
c
Repeat Mode
Video- ja musiikkitiedostoja voi toistaa jatkuvasti.
c
Picture Size
Kuvan koon voi säätää halutuksi.
c
Picture Mode
Voit muuttaa Picture Mode -asetusta.
c
c
c
c
c
151
Asetuksen nimi
Toiminnot
Videos
Sound Mode
Voit muuttaa Sound Mode -asetusta.
c
Audio Language
Videota voi katsella jollakin tuetuista kielistä.
c
Photos
Music
c
Toiminto on käytettävissä vain, kun toistetaan
suoratoistotyyppisiä tiedostoja, jotka tukevat useita
äänimuotoja.
Subtitle
Tekstityksen katseleminen. Tietyn kielen voi valita, jos
tekstitystiedostossa on useita kieliä.
c
Subtitle Settings
Näyttää Subtitle Settings -asetuksen. Voit määrittää
tekstitysasetuksen.
c
Start Slide Show / Stop Slide
Show
Diaesityksen käynnistäminen tai pysäyttäminen.
Slide Show Speed
Diaesityksen nopeuden valitseminen diaesityksen aikana. Myös
kaukosäätimen π- tai µ-painiketta voi käyttää.
c
Slide Show Effect
Diaesityksen tehosteiden asettaminen.
c
Background Music On /
Background Music Off
Taustamusiikin käynnistäminen tai pysäyttäminen.
c
Background Music Setting
Taustamusiikin voi asettaa ja valita valokuvatiedostoa tai
diaesitystä katseltaessa.
c
Zoom
Kuvia voi zoomata koko näytön tilassa.
c
Rotate
Kuvia voi kiertää.
c
Information
Näytä tiedoston tiedot.
c
Myös kaukosäätimen ∂- tai ∑-painiketta voi käyttää.
c
c
c
152
Tuetut tekstitys- ja AllShare Play -tiedostomuodot
Tekstitys
Ulkoinen
Sisäinen
•• Ajoitettu MPEG-4-teksti (.ttxt)
•• Xsub
Säilö: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Säilö: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Säilö: MKV
•• Micro DVD (.sub tai .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Säilö: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• Ajoitettu MPEG-4-teksti
Säilö: MP4
Tuetut kuvatarkkuudet
Tiedostotunniste
Type (Tyyppi)
Tarkkuus
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
153
Tuetut musiikkitiedostomuodot
Tiedostotunniste
Type (Tyyppi)
Koodekki
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Kommentit
Hakutoiminto (siirtyminen) ei ole tuettu.
Tukee enintään 2-kanavatoistoa
Tuetut videomuodot
•• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos sisällössä tai säilössä on virhe.
•• Ääni tai video ei ehkä toimi, jos sisällön normaali bittinopeus tai kuvanopeus on suurempi kuin yllä olevassa taulukossa ilmoitettu yhteensopiva kuvaa sekunnissa
-arvo.
•• Jos hakemistotaulukossa on virhe, haku- tai siirtymistoimintoa ei tueta.
•• Tiedoston nykimistä voi ilmetä, kun videota toistetaan verkkoyhteyden kautta.
•• Valikon ilmestyminen voi kestää kauemmin, jos videon bittinopeus on yli 10 Mpbs.
•• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
Videodekooderi
Äänidekooderi
Tuki enintään: H.264, Level 4.1
Tukee jopa WMA 10 Pro 5.1 -kanavatoistoa.
Ei tuetut: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.
Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta.
Kaikki videokoodekit, paitsi MVC, VP8 ja VP6:
QCELP, AMR NB/WB eivät ole tuettuja.
•• Alle 1280 x 720: enintään 60 kuvaa
Jos Vorbis on vain Webm-säilössä, tukee vain kahta kanavaa.
•• Yli 1280 x 720: enintään 30 kuvaa
GMC 2:ta suurempia ei tueta.
Tukee vain BD MVC -määritystä
154
Tiedostotunniste Säilö
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokoodekki
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Tarkkuus
1920 x 1080
Kuvataajuus
(fps)
6~30
Bittinopeus
(Mbps)
30
Äänikoodekki
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
155
Luku 10
MagicInfo Lite
-- Voit käynnistää MagicInfo Lite
-toiminnon valitsemalla Systemkohdan Play Mode -asetukseksi
MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite player -sovelluksen kanssa yhteensopivat tiedostomuodot
Lue ennen MagicInfo Lite player -sovelluksen käyttöä
•• Tiedostojärjestelmä tukee FAT16-, FAT32- ja NTFS-muotoja.
•• Tiedostoa, jonka pysty- ja vaakasuuntainen tarkkuus on enimmäistarkkuutta suurempi, ei voi toistaa.
Tarkista tiedoston pysty- ja vaakataajuus.
•• Tarkista tuettujen video- ja äänikoodekkien tyypit ja versiot.
•• Tarkista tuetut tiedostoversiot.
-- Laite tukee Flashia versioon 10.1 asti.
-- Laite tukee PowerPointia versioihin 97–2007 asti.
•• Vain viimeksi yhdistetty USB-laite tunnistetaan.
156
Sisältö
Tiedostotunniste
Säilö
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokoodekki
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Tarkkuus
1920 x 1080
Kuvataajuus
(fps)
6~30
Bittinopeus
(Mbps)
30
Äänikoodekki
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
157
Video
•• 3D-videota ei tueta.
•• Sisältöä, jonka tarkkuus on yllä olevassa
taulukossa määritettyä tarkkuutta suurempi, ei
tueta.
•• Videosisältö, jonka siirtonopeus tai kuvataajuus
on yllä olevassa taulukossa määritettyjä arvoja
suurempi, voi johtaa videon katkeiluun toiston
aikana.
•• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos
sisällössä tai säilössä on virhe.
•• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
Audio
•• Äänisisältö, jonka siirtonopeus tai kuvataajuus
on yllä olevassa taulukossa määritettyjä arvoja
suurempi, voi johtaa äänen katkeiluun toiston
aikana.
•• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein,
jos sisällössä tai säilössä on virhe.
•• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
Kuva
•• Yhteensopiva kuvatiedostomuoto: Jpeg
•• Tuettu enimmäistarkkuus: 15.360 x 8.640
•• Tuetut kuvatehosteet: 13 tehostetta
(Fade1, Fade2, Blind, Checker, Stairs, Linear,
Wipe, Ripple Wash, Drop Wave, Pin Wheel,
Random Blocks, Spin Fade In)
•• Tukee jopa WMA 10 Pro 5.1 -kanavatoistoa.
Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta.
•• QCELP, AMR NB/WB eivät ole tuettuja.
•• Tuki enintään: H.264, Level 4.1
•• Ei tuetut: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP
L4 ja AVCHD.
•• Kaikki videokoodekit, paitsi MVC, VP8 ja VP6:
-- Alle 1280 x 720: enintään 60 kuvaa
-- Yli 1280 x 720: enintään 30 kuvaa
•• GMC 2:ta tai suurempaa ei tueta.
•• Tukee vain BD MVC -määritystä
158
Flash
Power Point
•• Yhteensopiva Flash 10.1:n kanssa
•• Flash-animaatio
-- Yhteensopiva tiedostomuoto: SWF
•• Suositeltu tarkkuus: 960 x 540
-- Vaara
Windows-käyttöjärjestelmässä käytettävän Flash Playerin veroista
suorituskykyä ei taata.
Sisällön luonnin aikana vaaditaan optimointia
•• Flash-video
-- Yhteensopiva tiedostomuoto: FLV
-- Video
Koodekki: H.264 BP
Tarkkuus: 1920 x 1080
-- Audio
Koodekki: H.264 BP
-- Vaara
F4V-tiedostomuotoa ei tueta.
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
-- Tunniste: ppt, pptx
-- Versio: Office 97 ~ Office 2007
•• Toimintoja ei tueta
-- Animaatiotehoste
-- 3D-muodot (jotka näytetään 2D-muodossa)
-- Ylä- ja alatunniste (joitakin alikohteita ei tueta)
-- Word Art
-- Tasaus
Ryhmän tasausvirhe on mahdollinen
-- Office 2007
SmartArt-grafiikkaa ei täysin tueta. 97/115 alikohdetta tuetaan.
-- Objektin lisäys
-- Salattujen asiakirjojen avaaminen
-- Pystyteksti
joitakin alikohteita ei tueta
-- Muistiinpanot ja tiivistelmät
Screen Video -muotoa ei tueta.
159
PDF
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
-- Tunniste: pdf
•• Toimintoja ei tueta
-- Alle yhden kuvapisteen kokoista sisältöä ei tueta suorituskyvyn
heikkenemisen takia.
-- Maskin sisältäviä kuvasisältöjä ja monistettuja kuvasisältöjä ei tueta.
-- Sisältöä, jossa on kierrettyä tekstiä, ei tueta.
-- 3D-varjotehosteita ei tueta.
WORD
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
-- Tunniste: .doc, .docx
-- Versio: Office 97 ~ Office 2007
•• Toimintoja ei tueta
-- Sivun taustatehoste
-- Jotkin kappaletyylit
-- Word Art
-- Tasaus
Ryhmän tasausvirhe on mahdollinen
-- 3D-muodot (jotka näytetään 2D-muodossa)
-- Office 2007
SmartArt-grafiikkaa ei täysin tueta. 97/115 alikohdetta tuetaan.
-----
Kaaviot
Puolileveät merkit
Merkkien välistys
Pystyteksti
joitakin alikohteita ei tueta
-- Muistiinpanot ja tiivistelmät
160
Palvelimesta yhdistetyn laitteen
hyväksyminen
1
4
Valitse vasemmalla olevista valikoista Lite.
5
Valitse Lite -kohdan alivalikoista Unapproved.
6
Napsauta hyväksymättömien Lite-laitteiden luettelosta oman laitteesi kohdan Approve-painiketta.
Siirry palvelimeen, jonka olet laitteelle määrittänyt.
2
Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana.
3
Valitse yläosan valikkopalkista Device.
161
7
Anna laitteen hyväksymisen edellyttämät tiedot.
9
Kun palvelin on hyväksynyt laitteen, valitun ryhmän rekisteröity ajastus ladataan laitteeseen. Ajastus
suoritetaan, kun se on ladattu.
――Jos haluat lisätietoja ajastuksen määrittämisestä, tutustu <MagicInfo Lite -palvelimen käyttöoppaaseen>.
――Jos laite poistetaan palvelimen hyväksymien laitteiden luettelosta, laite käynnistetään oletusasetusten
palauttamiseksi uudelleen.
Kellonajan määrittäminen
Ajastusta ei ehkä suoriteta, jos laitteen nykyinen kellonaika eroaa palvelimen nykyisestä kellonajasta.
1
Siirry välilehtiin Device → Time.
2
Valitse laitteesi.
3
Valitse Clock Set. Synkronoi sitten kellonaika palvelimen kanssa.
•• Device Name: Anna laitteen nimi.
•• Device Group: Määritä ryhmä valitsemalla
.
•• Location: Anna laitteen nykyinen sijainti.
――Jos haluat nähdä verkkoajastuksen tiedot ajastuksen ollessa käynnissä, paina kauko-ohjaimen INFOpainiketta. Tarkista laitetiedoista, että valittuna on oikea laite.
8
Valitse All -valikko, jos haluat tarkistaa, onko laite rekisteröity.
•• Kun muodostat yhteyden palvelimeen ensimmäisen kerran, laitteen aika asetetaan palvelimen
asennusalueen Greenwichin ajan perusteella.
•• Laitteen aikaa voidaan muuttaa palvelimen aikaan nähden toimimalla vaiheessa 3 annettujen
ohjeiden mukaan.
•• Laitteen virran katkaiseminen ja kytkeminen palauttaa laitteen aika-asetuksen vastaamaan sitä, mikä
se oli viimeksi palvelimelta asetettaessa.
――Jos haluat lisätietoja ajan hallintatoiminnoista (ajastukset, loma-aikojen hallinta jne.), tutustu <MagicInfo
Lite -palvelimen käyttöoppaaseen>.
162
2
MagicInfo Lite
Valitse MagicInfo Lite player-valikosta Network schedule.
MagicInfo Lite player
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Lite → ENTERE
――Voit käynnistää MagicInfo Lite -toiminnon valitsemalla System-kohdan Play Mode -asetukseksi
MagicInfo Lite.
――Paina kaukosäätimen MagicInfo Lite/S -painiketta.
Network schedule
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
MagicInfo Lite player
Network schedule
MagicInfo Lite -valikossa voit määrittää, onko palvelin yhdistetty (hyväksytty). Jos haluat tarkistaa, onko
palvelin yhdistetty, kun Network schedule on käynnissä, paina kaukosäätimen INFO-painiketta.
1
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Valitse MagicInfo Lite-valikosta MagicInfo Lite player.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
163
Local schedule
Valitse Local Schedule Manager. → Luo aikataulu valitsemalla Create. → Valitse suoritettava aikataulu.
1
MagicInfo Lite player
Valitse MagicInfo Lite player -valikkonäytöstä Local schedule.
Suorita Local Schedule Manager -toiminnolla luodut ajastukset.
Network schedule
――Tämä valikko poistetaan käytöstä, jos Local Schedule Manager -toiminnolla ei ole aikaisemmin suoritettu ajastusta.
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――Toiminto otetaan käyttöön vain silloin, kun Internal Memory sisältää vähintään yhden sisältökohteen, paitsi
Internal Auto Play
musiikkitiedostojen tapauksessa.
1
MagicInfo Lite player
Network schedule
Valitse MagicInfo Lite player -valikkonäytöstä Internal Auto Play.
•• Internal Memory -muistiin kopioitu sisältö toistetaan aakkosjärjestyksessä.
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
164
――Toiminto otetaan käyttöön vain silloin, kun USB-tallennuslaitteen MagicInfoSlide-kansio sisältää vähintään yhden
USB Device Auto Play
sisältökohteen, paitsi musiikkitiedostojen tapauksessa.
――Varmista, että tuotteeseen on liitetty USB-laite. Muista luoda USB-laitteeseen kansio nimeltä "MagicInfoSlide" ja lisätä sisältö
MagicInfo Lite player
kyseiseen kansioon.
Network schedule
1
Local schedule
Valitse MagicInfo Lite player -valikkonäytöstä USB Device Auto Play.
•• USB-laitteen "MagicInfoSlide"-kansiossa oleva sisältö toistetaan aakkosjärjestyksessä.
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• USB Device Auto Play suoritetaan automaattisesti, jos USB-muisti on kytkettynä, kun Network schedule, Local
schedule tai Internal Auto Play on käynnissä.
Return
165
2
Local Schedule Manager
Valitse Local Schedule Manager -näytöstä Create.
Määritä toistoasetukset kohdassa Local schedule.
Local Schedule Manager
Valitse ja toista sisältöä sisäisestä muistista tai USB-muistista mukautetun toistojärjestyksen mukaan.
Storage
Local schedule -ajastuksen rekisteröiminen
1
Create
Internal Memory
Edit
No Playing Schedule
Delete
Valitse MagicInfo Lite -valikkonäytöstä Local Schedule Manager.
Run
Info
MagicInfo Lite
Copy
Close
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Return
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
3
Määritä sisällön toistoaika valitsemalla Time.
Create
Ti
Return
Co
Time
Contents
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
12
:
00
pm
No Item
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
Cancel
Return
-- Enintään 24 ajastusta voi luoda.
-- Jos ajastuksia on vähintään kaksi, aloitusaikojen on poikettava toisistaan.
(Esimerkki virheellisestä asetuksesta: 12:00 am – 12:00 am / 12:00 am – 11:00 pm)
-- Jos alla olevan kuvan mukaisesti yhteen ajankohtaan lisätään useampi kuin yksi Local schedule, aikataulu B suoritetaan
ennen aikataulua A.
(esimerkiksi A: 12:00 ap – 12:00 ap / B: 01:00 ip - 02:00 ip)
166
4
Määritä toistettava sisältö valitsemalla Contents.
5
Valitse Duration.
Contents
Direction
USB
Internal Memory
No Items
Contents
Kansio1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Up
Deselect All
Down
Cancel
Save
Duration
Cancel
Return
Return
-- Enintään 99 sisältötiedostoa voi valita.
Määritä sisältötiedostojen toiston järjestys ja kestoaika.
•• Toistojärjestyksen muuttaminen
Valitse sisältötiedosto ja muuta järjestystä Up- tai Down-painikkeella.
•• Duration
Määritä sisällön toiston kesto.
-- Duration-asetusta ei voi määrittää videoille.
-- Duration-arvon on oltava vähintään viisi sekuntia.
Tallenna asetukset painamalla Save.
167
6
Valitse Save. Valitse muistitila, johon sisältö tallennetaan.
――Varmista, että ainakin yksi Local schedule on rekisteröity.
Create
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Local schedule -ajastuksen muokkaaminen
1
Delete
Valitse MagicInfo Lite -valikkonäytöstä Local Schedule Manager.
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Lite
--:-- am ~ --:-- pm
ave
Where--:-do you
to save?
amwant
~ --:-pm
Time
MagicInfo Lite player
No Item
No Item
Cont
USB
Internal Memory
Cancel
--:-- am~ --:-- pm
Time
ncel
Local Schedule Manager
Content manager
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Return
7
Close
Settings
No Items
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Varmista, että ajastus on lisätty Local Schedule Manager -kohtaan.
Return
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
2
Valitse muokattava paikallinen ajastus.
Edit
Local Schedule Manager
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Internal Memory
Storage
Create
Run
No Playing Schedule
Info
Edit
Delete
Copy
Close
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Return
Copy
Close
Return
168
3
Local schedule -ajastuksen poistaminen
Valitse Edit.
――Varmista, että ainakin yksi Local schedule on rekisteröity.
Edit
Time
12:00 am~ 12:00 pm
Contents
Menu1.jpg Menu2
Time
Contents
1
Delete
Valitse MagicInfo Lite -valikkonäytöstä Local Schedule Manager.
MagicInfo Lite
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
MagicInfo Lite player
Cancel
Local Schedule Manager
Content manager
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Return
4
Close
Settings
No Items
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Muokkaa paikallisen ajastuksen tietoja. Valitse Save.
Return
2
Valitse poistettava paikallinen ajastus.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
3
Valitse Delete.
169
Local schedule -ajastuksen suorittaminen
Local schedule -ajastuksen pysäyttäminen
――Varmista, että ainakin yksi Local schedule on rekisteröity.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun ajastus on käynnissä.
1
Valitse MagicInfo Lite -valikkonäytöstä Local Schedule Manager.
Jos valitset Stop, käynnissä oleva tila Local schedule muutetaan tilaksi Network schedule.
1
Valitse MagicInfo Lite -valikkonäytöstä Local Schedule Manager.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Valitse suoritettava paikallinen ajastus. Valitse Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Valitse Stop.
Local Schedule Manager
Create
Edit
Storage
Internal Memory
Delete
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Copy
Close
Edit
Delete
Run
Info
Create
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Stop
Info
Copy
Close
Return
Return
170
Local schedule -ajastuksen tietojen tarkasteleminen
1
3
Valitun ajastuksen tiedot näytetään.
Valitse MagicInfo Lite -valikkonäytöstä Local Schedule Manager.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Lite
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Close
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Valitse paikallinen ajastus, jonka tietoja haluat tarkastella.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
171
Local schedule -ajastuksen kopioiminen
1
3
Valitse paikalliset ajastustiedostot ja paina Copy.
Valitse MagicInfo Lite -valikkonäytöstä Local Schedule Manager.
Local Schedule Manager
Storage
MagicInfo Lite
Internal Memory
No Playing Schedule
MagicInfo Lite player
Create
Edit
Delete
All schedules
Local Schedule Manager
2012.01.01_1834.lsch
Content manager
Run
Info
Close
Settings
Copy
Close
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Valitse tallennuslaite, johon paikalliseen ajastukseen liittyvät tiedostot on tallennettu.
4
Näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään, haluatko kopioida tiedostot Internal Memory -kohteeseen
tai USB-muistilaitteeseen. Kopioi tiedostot valitsemalla Yes.
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
Create
Edit
No Pla
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
•• Internal Memory: Kopioi paikalliset ajastukset Internal Memory -kohteesta USBmuistilaitteeseen.
•• USB: Kopioi paikalliset ajastukset USB-muistilaitteesta Internal Memory -kohteeseen.
172
2
Content manager
Content manager
Sisällön kopioiminen
1
Valitse kopioitava sisältö.
Internal Memory
Valitse MagicInfo Lite -valikkonäytöstä Content manager.
USB
Kansio1
No Items
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite player
Copy
Local Schedule Manager
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Delete
Close
Close
Settings
Select
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
•• Jos sisältö on valittu Internal Memory -kohteesta: Voit kopioida Internal Memory -kohteessa
olevan sisällön USB-muistiin.
Return
•• Jos sisältö on valittu USB -kohteesta: Voit kopioida USB-muistissa olevan sisällön Internal
Memory -kohteeseen.
――Jos valitset sisältöä samanaikaisesti Internal Memory -kohteesta ja USB-muistista, kopiointi
poistetaan käytöstä.
3
Valitse Copy.
173
2
Sisällön poistaminen
1
Valitse MagicInfo Lite -valikkonäytöstä Content manager.
Valitse poistettu sisältö. Valitse Delete.
•• Internal Memory -kohteessa ja USB-muistissa olevat sisällöt voidaan poistaa samaan aikaan.
Content manager
MagicInfo Lite player
Internal Memory
MagicInfo Lite player
Kansio1
Menu3.jpg
Local Schedule Manager
USB
Menu4.jpg
Menu1.jpg
Content manager
Menu2.jpg
Close
Settings
Copy
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
174
Settings
Server Network Settings
Jos haluat suorittaa MagicInfo Lite -toiminnon, muodosta verkkoyhteys.
Settings
Server Network Settings
Server
Default content duration
Määritä MagicInfo Lite -palvelimen asetukset.
(Esimerkiksi http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/.)
Content ratio
Image Effect
Default content
Screen layout
Schedule Name
Random
Close
None
numerolla 7001, tarkista palvelimen ylläpitäjältä oikea portin numero ja vaihda sitten numero oikeaksi.)
Landscape
YYYYMMDD
FTP Mode
Safety Remove USB Device
Return
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Jos SSL-toiminto on käytössä, palvelin määritetään käyttämään https-protokollaa ja tiedonsiirto salataan.
――Anna palvelimen IP-osoite ja portin numero. Anna portin numeroksi 7001. (Jos yhteyttä palvelimeen ei saada portin
Määritä FTP-toimintatila.
•• Active / Passive
Default Storage
Määritä sijainti, johon haluat sisällön tallentaa (palvelimesta ladattu sisältö).
•• Internal Memory: Tallenna sisältö tuotteen sisäiseen muistiin.
•• USB: Tallenna sisältö USB-muistiin.
――Jos Network Settings on käynnissä, kun USB-muistia ei ole liitetty, suoritetaan oletussisältö.
175
Default content duration
Screen layout
Määritä sisällön toiston kesto.
Muuta näytön näkymän suunta vaaka- tai pystysuuntaiseksi.
•• Image Viewer Time, PPT Viewer Time, PDF viewing time, Flash viewing time
――Keston on oltava vähintään viisi sekuntia.
Content ratio
Määritä näytön kuvasuhde tyypin mukaan sisällön toiston aikana.
•• PPT ratio, PDF ratio, Video ratio
-- Original: Näytä sisältö alkuperäisen kokoisena.
-- Full Screen: Näytä sisältö koko näytön kokoisena.
Image Effect
Kuvien vaihtotehosteiden määrittäminen.
•• Fade1, Fade2, Blind, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Ripple Wash, Drop Wave, Pin Wheel,
Random Blocks, Spin Fade In, Random, None
Default content
•• Landscape / Portrait
Schedule Name
Valitse ajastusotsikon muoto luodessasi paikallisen ajastuksen.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Safety Remove USB Device
USB-muistin poistaminen turvallisesti
Delete all content
Poista kaikki Internal Memory -kohteessa olevat sisältötiedostot.
Reset Settings
Palauta kaikki Settings-kohdan asetukset ostohetken mukaisiin oletusasetuksiin.
Määritä sisältö, joka toistetaan oletuksena, kun MagicInfo Lite käynnistetään.
•• Default content tukee enintään 20 Mt sisältöä.
176
Sisällön toistamisen aikana
Toistettavan sisällön tietojen näyttäminen
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Paina kaukosäätimen INFO-painiketta.
•• Software Version: Laitteen ohjelmistoversion näyttäminen
•• Device Name: Palvelimen tunnistaman laitteen nimen näyttäminen
•• Device ID: Laitteen alkuperäisen tunnistenumeron näyttäminen
•• Mode: MagicInfo Lite Player -sovelluksen nykyisen käyttötilan näyttäminen
(Network schedule, Local schedule, Internal Auto Play tai USB Device Auto Play)
•• Server: Palvelimen yhteystilan näyttäminen (Connected, Disconnected tai Non-approval)
•• USB: USB-laitteen yhteystilan näyttäminen
•• Schedule download: Palvelimesta ladattavan verkkoajastuksen edistymisen näyttäminen
Cancel
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
177
Toistettavan sisällön asetusten muokkaaminen
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safety Remove USB Device
Paina kaukosäätimen TOOLS-painiketta.
Voit muuttaa Picture Mode- tai Sound Mode -asetusta tai poistaa USB-laitteen turvallisesti (Safely Remove USB Device)
sisältöä toistettaessa painamalla kaukosäätimen TOOLS-painiketta.
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Mukauttaa näyttöasetukset parhaillaan toistettavan sisällön mukaisiksi
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Mukauttaa ääniasetukset parhaillaan toistettavan sisällön mukaisiksi
•• PIP (Off / On)
Ota PIP-toiminto käyttöön tai pois käytöstä.
•• Background Music (Off / On)
Ota Background Music -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Aseta Internal Memory -kohteeseen tallennetut musiikkitiedostot Background Music -musiikiksi.
――Jos haluat ottaa Background Music Setting -asetuksen käyttöön, varmista, että ainakin yksi MP3-tiedosto on
tallennettu Internal Memory -kohteeseen.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Safety Remove USB Device
USB-muistin poistaminen turvallisesti
178
Luku 11
MagicInfo Premium S
-- Voit käynnistää MagicInfo Premium
S -toiminnon valitsemalla Systemkohdan Play Mode -asetukseksi
MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S -sovelluksen käyttöä varten on ostettava lisenssi.
Voit ladata ohjelmiston siirtymällä Samsungin kotisivulle osoitteeseen http://www.samsunglfd.com.
Voit ostaa lisenssin ottamalla yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
MagicInfo Premium S Player -sovelluksen kanssa yhteensopivat
tiedostomuodot
Lue ennen MagicInfo Premium S Player -sovelluksen käyttöä
•• Tiedostojärjestelmä tukee FAT16-, FAT32- ja NTFS-muotoja.
•• Tiedostoa, jonka pysty- ja vaakasuuntainen tarkkuus on enimmäistarkkuutta suurempi, ei voi toistaa.
Tarkista tiedoston pysty- ja vaakataajuus.
•• Tarkista tuettujen video- ja äänikoodekkien tyypit ja versiot.
•• Tarkista tuetut tiedostoversiot.
-- Laite tukee Flashia versioon 10.1 asti.
-- Laite tukee PowerPointia versioihin 97–2007 asti.
•• Vain viimeksi yhdistetty USB-laite tunnistetaan.
――Lisätietoja tuetuista koodekeista on sivulla 157.
179
Video
•• 3D-videota ei tueta.
•• Sisältöä, jonka tarkkuus on yllä olevassa
taulukossa määritettyä tarkkuutta suurempi, ei
tueta.
•• Videosisältö, jonka siirtonopeus tai kuvataajuus
on yllä olevassa taulukossa määritettyjä arvoja
suurempi, voi johtaa videon katkeiluun toiston
aikana.
•• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos
sisällössä tai säilössä on virhe.
•• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
Audio
•• Äänisisältö, jonka siirtonopeus tai kuvataajuus
on yllä olevassa taulukossa määritettyjä arvoja
suurempi, voi johtaa äänen katkeiluun toiston
aikana.
•• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein,
jos sisällössä tai säilössä on virhe.
Kuva
•• Yhteensopiva kuvatiedostomuoto: Jpeg
•• Tuettu enimmäistarkkuus: 15.360 x 8.640
•• Tuetut kuvatehosteet: 8 tehostetta
(Fade1, Fade2, Blind, Checker, Stairs, Linear,
Wipe, Ripple Wash)
•• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
•• Tukee jopa WMA 10 Pro 5.1 -kanavatoistoa.
Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta.
•• QCELP, AMR NB/WB eivät ole tuettuja.
•• Tuki enintään: H.264, Level 4.1
•• Ei tuetut: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP
L4 ja AVCHD.
•• Kaikki videokoodekit, paitsi MVC, VP8 ja VP6:
-- Alle 1280 x 720: enintään 60 kuvaa
-- Yli 1280 x 720: enintään 30 kuvaa
•• GMC 2:ta tai suurempaa ei tueta.
•• Tukee vain BD MVC -määritystä
180
Flash
Power Point
•• Yhteensopiva Flash 10.1:n kanssa
•• Flash-animaatio
-- Yhteensopiva tiedostomuoto: SWF
•• Suositeltu tarkkuus: 960 x 540
-- Vaara
Windows-käyttöjärjestelmässä käytettävän
Flash Playerin veroista suorituskykyä ei taata.
Sisällön luonnin aikana vaaditaan optimointia
•• Flash-video
-- Yhteensopiva tiedostomuoto: FLV
-- Video
Koodekki: H.264 BP
Tarkkuus: 1920 x 1080
-- Audio
Koodekki: H.264 BP
-- Vaara
F4V-tiedostomuotoa ei tueta.
Screen Video -muotoa ei tueta.
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
-- Tunniste: ppt, pptx
-- Versio: Office 97 ~ Office 2007
•• Toimintoja ei tueta
-- Animaatiotehoste
-- 3D-muodot (jotka näytetään
2D-muodossa)
-- Ylä- ja alatunniste (joitakin alikohteita ei
tueta)
-- Word Art
-- Tasaus
Ryhmän tasausvirhe on mahdollinen
PDF
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
-- Tunniste: pdf
•• Toimintoja ei tueta
-- Alle yhden kuvapisteen kokoista sisältöä ei
tueta suorituskyvyn heikkenemisen takia.
-- Maskin sisältäviä kuvasisältöjä ja
monistettuja kuvasisältöjä ei tueta.
-- Sisältöä, jossa on kierrettyä tekstiä, ei tueta.
-- 3D-varjotehosteita ei tueta.
-- Joitakin merkkejä ei tueta.
(Erikoismerkit voivat näkyä väärin.)
-- Office 2007
SmartArt-grafiikkaa ei täysin tueta. 97/115
alikohdetta tuetaan.
------
Objektin lisäys
Puolileveät merkit
Merkkien välistys
Kaaviot
Pystyteksti
joitakin alikohteita ei tueta
-- Muistiinpanot ja tiivistelmät
181
WORD
Mallitiedostot
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
-- Tunniste: .doc, .docx
-- Versio: Office 97 ~ Office 2007
•• Toimintoja ei tueta
-- Sivun taustatehoste
-- Jotkin kappaletyylit
-- Word Art
-- Tasaus
Ryhmän tasausvirhe on mahdollinen
•• Luonti, muokkaus ja toisto ovat käytettävissä
vain Template Manager -toimintoa
käytettäessä.
LFD
•• Tuetaan USB Device Auto Play- ja Network
schedule -toimintoja käytettäessä (tehty
luontityökalulla Premium S Playeria varten)
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
-- Tunniste: .lfd
-- 3D-muodot (jotka näytetään
2D-muodossa)
-- Office 2007
SmartArt-grafiikkaa ei täysin tueta. 97/115
alikohdetta tuetaan.
-----
Kaaviot
Puolileveät merkit
Merkkien välistys
Pystyteksti
joitakin alikohteita ei tueta
-- Muistiinpanot ja tiivistelmät
182
Usean kuvan verkkoajastus
Toistoon liittyvät rajoitukset
•• Voit toistaa enintään kahta videotiedostoa (Videos).
•• Jos PIP-tila on käytössä, useampaa kuin yhtä videotiedostoa (Videos) ei voi toistaa.
•• Useampaa kuin yhtä Flash-tiedostoa ei voi toistaa.
•• Office-tiedostoja (PPT- ja Word-tiedostoja) sekä PDF-tiedostoja käytettäessä tuetaan vain yhtä tiedostotyyppiä kerrallaan.
•• LFD (.lfd) -tiedostoja ei tueta.
Äänilähtöihin liittyvät rajoitukset
•• Useampaa kuin yhtä äänilähtöä ei voi käyttää.
•• Toistojärjestys: Flash-tiedosto > verkossa oleva BGM > paikallinen BGM > käyttäjän valitsemalla keskustietokoneella oleva videotiedosto
――Verkossa oleva BGM: asetukset voidaan määrittää vaiheessa 1 palvelimen aikataulua luotaessa.
――Paikallinen BGM: BGM-asetukset voidaan määrittää työkaluilla, jotka tulevat näyttöön, kun TOOLS-painiketta painetaan MagicInfo Premium S -toiston aikana.
――Käyttäjän valitsema keskustietokone: keskustietokoneen asetukset voidaan määrittää vaiheessa 2 palvelimen aikataulua luotaessa.
Mallitiedostot ja LFD (.lfd) -tiedostot
Rajoitukset
•• Luontityökalulla luotuja ja USB-laitteessa julkaistuja skenaarioita ei tueta.
•• Luontityökalulla luotuja ja aikataulutietojen kanssa USB-laitteessa julkaistuja skenaarioita ei tueta.
•• Toisto on mahdollista vain USB Device Auto Play -toiminnolla.
USB-laitteen MagicInfoSlide-kansiossa on oltava .lfd-tiedosto.
183
Toistoon liittyvät rajoitukset
•• Voit toistaa enintään kahta videotiedostoa (Videos).
•• Jos PIP-tila on käytössä, useampaa kuin yhtä videotiedostoa (Videos) ei voi toistaa.
•• Useampaa kuin yhtä Flash-tiedostoa ei voi toistaa.
•• Office-tiedostoja (PPT- ja Word-tiedostoja) sekä PDF-tiedostoja käytettäessä tuetaan vain yhtä tiedostotyyppiä kerrallaan.
•• Useita videoita (Videos) ei voi toistaa yhdessä videoseinän näytössä samaan aikaan.
•• Useampaa kuin yhtä PIP-sisältötiedostoa ei voi toistaa.
Äänilähtöihin liittyvät rajoitukset
•• Useampaa kuin yhtä äänilähtöä ei voi käyttää.
•• Toistojärjestys: Flash-tiedosto > verkossa oleva BGM > paikallinen BGM > käyttäjän valitsemalla keskustietokoneella oleva videotiedosto
――Käyttäjän valitsema keskustietokone: Äänilähtö voidaan valita Template Manager -toimintoa käytettäessä vaiheessa 3.
Muuta
Flash-toiminto voi toimia tietokoneessa tavallista hitaammin (laitteiston suorituskykyrajoituksista johtuen).
PIP-toimintoon liittyvät rajoitukset
•• PIP-toiminto ei ole käytettävissä Flash-toiston aikana.
•• Ei tueta, jos sisällön asetteluna on Portrait. (Huomaa, että PIP-toimintoa tuetaan, kun se on määritetty Template Manager -apuohjelmassa ja se otetaan .lfdtiedostossa käyttöön.)
•• PIP-toimintoa, joka on määritetty Template Manager -apuohjelmassa tai joka on otettu .lfd-tiedostossa käyttöön, ja PIP-toimintoa, joka on määritetty tuotteessa, ei
voi käyttää samaan aikaan.
•• PIP-toiminto on aina Landscape-tilassa, jos se on määritetty Template Manager -apuohjelmassa tai se on otettu .lfd-tiedostossa käyttöön.
(Huomaa, että näyttöä ei voi kiertää, kun sisällön asetteluna on Portrait.)
184
Palvelimesta yhdistetyn laitteen
hyväksyminen
1
4
Valitse vasemmalla olevista valikoista Premium.
5
Valitse Premium -kohdan alivalikoista Unapproved.
6
Napsauta hyväksymättömien Premium-laitteiden luettelosta oman laitteesi kohdan Approve-
Siirry palvelimeen, jonka olet laitteelle määrittänyt.
painiketta.
2
Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana.
3
Valitse yläosan valikkopalkista Device.
185
7
Anna laitteen hyväksymisen edellyttämät tiedot.
9
Kun palvelin on hyväksynyt laitteen, valitun ryhmän rekisteröity ajastus ladataan laitteeseen. Ajastus
suoritetaan, kun se on ladattu.
――Jos haluat lisätietoja ajastuksen määrittämisestä, tutustu <MagicInfo Premium -palvelimen
käyttöoppaaseen>.
――Jos laite poistetaan palvelimen hyväksymien laitteiden luettelosta, laite käynnistetään oletusasetusten
palauttamiseksi uudelleen.
Kellonajan määrittäminen
Ajastusta ei ehkä suoriteta, jos laitteen nykyinen kellonaika eroaa palvelimen nykyisestä kellonajasta.
1
Siirry välilehtiin Device → Time.
2
Valitse laitteesi.
3
Valitse Clock Set. Synkronoi sitten kellonaika palvelimen kanssa.
•• Device Name: Anna laitteen nimi.
•• Device Group: Määritä ryhmä valitsemalla
.
•• Location: Anna laitteen nykyinen sijainti.
――Jos haluat nähdä verkkoajastuksen tiedot ajastuksen ollessa käynnissä, paina kauko-ohjaimen INFOpainiketta. Tarkista laitetiedoista, että valittuna on oikea laite.
8
Valitse All -valikko, jos haluat tarkistaa, onko laite rekisteröity.
•• Kun muodostat yhteyden palvelimeen ensimmäisen kerran, laitteen aika asetetaan palvelimen
asennusalueen Greenwichin ajan perusteella.
•• Laitteen aikaa voidaan muuttaa palvelimen aikaan nähden toimimalla vaiheessa 3 annettujen
ohjeiden mukaan.
•• Laitteen virran katkaiseminen ja kytkeminen palauttaa laitteen aika-asetuksen vastaamaan sitä,
mikä se oli viimeksi palvelimelta asetettaessa.
――Jos haluat lisätietoja ajan hallintatoiminnoista, (ajastukset, loma-aikojen hallinta jne.), tutustu
<MagicInfo Premium -palvelimen käyttöoppaaseen>.
186
MagicInfo Premium S
2
Valitse MagicInfo Premium S Player-valikosta Network schedule.
MagicInfo Premium S Player
T Contents Home MagicInfo Premium S ENTER E
MENUm :
Support
――Voit käynnistää MagicInfo Premium S -toiminnon valitsemalla System-kohdan Play Mode
-asetukseksi MagicInfo Premium S.
――Paina kaukosäätimen MagicInfo Lite/S -painiketta.
Network schedule
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
MagicInfo Premium S -valikossa voit määrittää, onko palvelin yhdistetty (hyväksytty). Jos haluat
tarkistaa, onko palvelin yhdistetty, kun Network schedule on käynnissä, paina kaukosäätimen INFOpainiketta.
1
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Valitse MagicInfo Premium S-valikosta MagicInfo Premium S Player.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
187
Local schedule
Valitse Local Schedule Manager. → Luo aikataulu valitsemalla Create. → Valitse suoritettava aikataulu.
1
MagicInfo Premium S Player
Valitse MagicInfo Premium S Player -valikkonäytöstä Local schedule.
Suorita Local Schedule Manager -toiminnolla luodut ajastukset.
Network schedule
――Tämä valikko poistetaan käytöstä, jos Local Schedule Manager -toiminnolla ei ole aikaisemmin suoritettu ajastusta.
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Template Player
Valitse Template Manager. → Luo malli valitsemalla Create. → Valitse suoritettava malli.
1
MagicInfo Premium S Player
Valitse MagicInfo Premium S Player -valikkonäytöstä Template Player.
Suorita Template Manager -toiminnolla luodut mallit.
Network schedule
――Tämä valikko poistetaan käytöstä, jos Local Schedule Manager -toiminnolla ei ole aikaisemmin suoritettu ajastusta.
Local schedule
Template Player
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
188
――Toiminto otetaan käyttöön vain silloin, kun Internal Memory sisältää vähintään yhden sisältökohteen, paitsi
Internal Auto Play
musiikkitiedostojen tapauksessa.
1
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Valitse MagicInfo Premium S Player -valikkonäytöstä Internal Auto Play.
•• Internal Memory -muistiin kopioitu sisältö toistetaan aakkosjärjestyksessä.
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――Toiminto otetaan käyttöön vain silloin, kun USB-tallennuslaitteen MagicInfoSlide-kansio sisältää vähintään yhden
USB Device Auto Play
sisältökohteen, paitsi musiikkitiedostojen tapauksessa.
――Varmista, että tuotteeseen on liitetty USB-laite. Muista luoda USB-laitteeseen kansio nimeltä "MagicInfoSlide" ja lisätä sisältö
MagicInfo Premium S Player
kyseiseen kansioon.
Network schedule
1
Local schedule
Template Player
Valitse MagicInfo Premium S Player -valikkonäytöstä USB Device Auto Play.
•• USB-laitteen "MagicInfoSlide"-kansiossa oleva sisältö toistetaan aakkosjärjestyksessä.
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• USB Device Auto Play suoritetaan automaattisesti, jos USB-muisti on kytkettynä, kun Network schedule, Local
schedule tai Internal Auto Play on käynnissä.
Return
189
2
Local Schedule Manager
Valitse Local Schedule Manager -näytöstä Create.
Määritä toistoasetukset kohdassa Local schedule.
Local Schedule Manager
Valitse ja toista sisältöä sisäisestä muistista tai USB-muistista mukautetun toistojärjestyksen mukaan.
Storage
Local schedule -ajastuksen rekisteröiminen
1
Create
Internal Memory
Edit
No Playing Schedule
Delete
Valitse MagicInfo Premium S -valikkonäytöstä Local Schedule Manager.
Run
Info
MagicInfo Premium S
Copy
Close
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Return
Template Player
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
3
Määritä sisällön toistoaika valitsemalla Time.
Create
Ti
Return
Co
Time
Contents
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
12
:
00
pm
No Item
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
Cancel
Return
-- Enintään 24 ajastusta voi luoda.
-- Jos ajastuksia on vähintään kaksi, aloitusaikojen on poikettava toisistaan.
(Esimerkki virheellisestä asetuksesta: 12:00 am – 12:00 am / 12:00 am – 11:00 pm)
-- Jos alla olevan kuvan mukaisesti yhteen ajankohtaan lisätään useampi kuin yksi Local schedule, aikataulu B suoritetaan
ennen aikataulua A.
(esimerkiksi A: 12:00 ap – 12:00 ap / B: 01:00 ip - 02:00 ip)
190
4
Määritä toistettava sisältö valitsemalla Contents.
5
Valitse Duration.
Contents
Direction
USB
Internal Memory
No Items
Contents
Kansio1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Up
Deselect All
Down
Cancel
Save
Duration
Cancel
Return
Return
-- Enintään 99 sisältötiedostoa voi valita.
Määritä sisältötiedostojen toiston järjestys ja kestoaika.
•• Toistojärjestyksen muuttaminen
Valitse sisältötiedosto ja muuta järjestystä Up- tai Down-painikkeella.
•• Duration
Määritä sisällön toiston kesto.
-- Duration-asetusta ei voi määrittää videoille.
-- Duration-arvon on oltava vähintään viisi sekuntia.
Tallenna asetukset painamalla Save.
191
6
Valitse Save. Valitse muistitila, johon sisältö tallennetaan.
――Varmista, että ainakin yksi Local schedule on rekisteröity.
Create
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Local schedule -ajastuksen muokkaaminen
1
Delete
Valitse MagicInfo Premium S -valikkonäytöstä Local Schedule Manager.
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Premium S
--:-- am ~ --:-- pm
ave
Where--:-do you
to save?
amwant
~ --:-pm
Tim
MagicInfo Premium S Player
No Item
No Item
Con
USB
Internal Memory
Cancel
--:-- am~ --:-- pm
Time
ncel
Local Schedule Manager
Template Player
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Close
Content manager
No Items
Settings
Return
7
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Varmista, että ajastus on lisätty Local Schedule Manager -kohtaan.
Return
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
2
Valitse muokattava paikallinen ajastus.
Edit
Local Schedule Manager
Delete
2012.01.01_1834.lsch
Internal Memory
Storage
All schedules
Run
No Playing Schedule
Info
Create
Edit
Delete
Copy
All schedules
Close
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Return
Close
Return
192
3
Local schedule -ajastuksen poistaminen
Valitse Edit.
――Varmista, että ainakin yksi Local schedule on rekisteröity.
Edit
Time
12:00 am~ 12:00 pm
Contents
Menu1.jpg Menu2
1
Delete
Valitse MagicInfo Premium S -valikkonäytöstä Local Schedule Manager.
MagicInfo Premium S
Time
Contents
Time
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
MagicInfo Premium S Player
Cancel
Local Schedule Manager
Template Player
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Close
Content manager
No Items
Settings
Return
4
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Muokkaa paikallisen ajastuksen tietoja. Valitse Save.
Return
2
Valitse poistettava paikallinen ajastus.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
3
Valitse Delete.
193
Local schedule -ajastuksen suorittaminen
Local schedule -ajastuksen pysäyttäminen
――Varmista, että ainakin yksi Local schedule on rekisteröity.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun ajastus on käynnissä.
1
Valitse MagicInfo Premium S -valikkonäytöstä Local Schedule Manager.
Jos valitset Stop, käynnissä oleva tila Local schedule muutetaan tilaksi Network schedule.
1
Valitse MagicInfo Premium S -valikkonäytöstä Local Schedule Manager.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
Template Player
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Valitse suoritettava paikallinen ajastus. Valitse Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Valitse Stop.
Local Schedule Manager
Create
Edit
Storage
Internal Memory
Delete
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Create
Edit
Delete
Run
All schedules
Info
2012.01.01_1834.lsch
Copy
Close
Stop
Info
Copy
Close
Return
Return
194
Local schedule -ajastuksen tietojen tarkasteleminen
1
3
Valitun ajastuksen tiedot näytetään.
Valitse MagicInfo Premium S -valikkonäytöstä Local Schedule Manager.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Premium S
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Close
Template Player
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Valitse paikallinen ajastus, jonka tietoja haluat tarkastella.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
195
Local schedule -ajastuksen kopioiminen
1
3
Valitse paikalliset ajastustiedostot ja paina Copy.
Valitse MagicInfo Premium S -valikkonäytöstä Local Schedule Manager.
Local Schedule Manager
Storage
MagicInfo Premium S
Internal Memory
No Playing Schedule
Edit
Delete
MagicInfo Premium S Player
All schedules
Local Schedule Manager
2012.01.01_1834.lsch
Template Player
Run
Info
Close
Content manager
Copy
Settings
Close
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Create
4
Näyttöön tulee ikkuna, jossa kysytään, haluatko kopioida tiedostot Internal Memory -kohteeseen tai
USB-muistilaitteeseen. Kopioi tiedostot valitsemalla Yes.
Valitse tallennuslaite, johon paikalliseen ajastukseen liittyvät tiedostot on tallennettu.
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
Create
Edit
No Pla
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
•• Internal Memory: Kopioi paikalliset ajastukset Internal Memory -kohteesta USB-muistilaitteeseen.
•• USB: Kopioi paikalliset ajastukset USB-muistilaitteesta Internal Memory -kohteeseen.
196
2
Template Manager
Valitse Template Manager -näytöstä Create.
Template Manager
Mallin rekisteröiminen
1
Storage
Valitse MagicInfo Premium S -valikkonäytöstä Template Manager.
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Copy
MagicInfo Premium S
Delete
Play
MagicInfo Premium S Player
Preview
Local Schedule Manager
Close
Template Manager
Close
Content manager
Return
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
3
Return
Valitse malli Landscape- tai Portrait-tilassa.
Create
Select a template.
Landscape
Portrait
Next
Cancel
――Lomitetun signaalin kiertoa ei tueta.
197
4
Järjestä malli lisäämällä tekstiä, videoita, valokuvia tai PDF-tiedostoja mielesi mukaan.
Contents
Contents
Create
Type
Select the position and the background.
None
Contents
Use background image
Preview
No Items
Size
Fit to screen
Source
PC
Previous
Next
OK
Cancel
Return
Cancel
•• Type: Mallin järjestämiseen käytettävän tiedostotyypin valitseminen
-- PIP / Videos / Image / Flash / Office / PDF
•• Contents: Internal Memory -kohteeseen tai USB-laitteeseen tallennetun tiedoston valitseminen
-- Jos haluat ladata tiedoston tai lisätä tekstiä manuaalisesti, valitse Text input.
•• Size: Näytön koon määrittäminen mallisivulla näytettävää sisältötiedostoa varten
-- Fit to screen / Lock Aspect Ratio
•• Source: Asetus otetaan käyttöön, kun Type-asetukseksi valitaan PIP.
-- Component / AV / PC / DVI / HDMI
――Mallissa voi olla enintään kaksi Videos-tiedostoa.
――Mallissa voi olla vain yksi PIP-tiedosto.
(Jos valitset PIP-tiedoston, voit valita vain yhden Videos-tiedoston.)
――Samassa mallissa ei voi olla Office- ja PDF-tiedostoja.
――Mallissa voi olla enintään yksi Flash-tiedosto.
198
5
6
Valitse ääni tai taustamusiikki.
Valitse Save. Valitse muistitila, johon sisältö tallennetaan.
Create
Create
Select sound or background music.
Save the template and finish.
Internal
Storage
Background Music
Template Name
Preview
20130101_2222
Preview
Previous
Previous
Next
OK
Cancel
Cancel
•• Jos määritettyjä Videos-tiedostoja on kaksi, valitse tiedosto, jonka ääntä haluat käyttää.
-- Jos jossakin videotiedostossa on PIP-sisältöä, PIP-sisällön ääni voidaan valita.
7
Varmista, että malli on lisätty Template Manager -kohtaan.
•• Jos valitset Flash-tiedoston, toisen tiedoston äänilähtöä tai taustamusiikkia ei voi ottaa käyttöön.
(Vaihe 5 ohitetaan.)
•• Jos Background Music -toiminto on käytössä, tiedoston ääniasetustoimintoa ei tueta.
Template Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Copy
All schedules
Delete
20130101_2222.tlfd
Run
Preview
Close
Return
199
2
Content manager
Content manager
Sisällön kopioiminen
1
Valitse kopioitava sisältö.
Internal Memory
Valitse MagicInfo Premium S -valikkonäytöstä Content manager.
USB
Kansio1
No Items
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Copy
Local Schedule Manager
Template Manager
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Delete
Close
Close
Settings
Select
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
•• Jos sisältö on valittu Internal Memory -kohteesta: Voit kopioida Internal Memory -kohteessa
olevan sisällön USB-muistiin.
Return
•• Jos sisältö on valittu USB -kohteesta: Voit kopioida USB-muistissa olevan sisällön Internal
Memory -kohteeseen.
――Jos valitset sisältöä samanaikaisesti Internal Memory -kohteesta ja USB-muistista, kopiointi
poistetaan käytöstä.
3
Valitse Copy.
200
2
Sisällön poistaminen
1
Valitse MagicInfo Premium S -valikkonäytöstä Content manager.
Valitse poistettu sisältö. Valitse Delete.
•• Internal Memory -kohteessa ja USB-muistissa olevat sisällöt voidaan poistaa samaan aikaan.
Content manager
MagicInfo Premium S
Internal Memory
MagicInfo Premium S Player
Kansio1
Menu3.jpg
Local Schedule Manager
USB
Menu4.jpg
Menu1.jpg
Template Manager
Menu2.jpg
Content manager
Close
Settings
Copy
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
201
Server Network Settings
Settings
Jos haluat suorittaa MagicInfo Premium S -toiminnon, muodosta verkkoyhteys.
Settings
Server
Server Network Settings
Määritä MagicInfo Premium S -palvelimen asetukset.
Default content duration
•• Jos SSL-toiminto on käytössä, palvelin määritetään käyttämään https-protokollaa ja tiedonsiirto salataan.
――Anna palvelimen IP-osoite ja portin numero. Anna portin numeroksi 7001. (Jos yhteyttä palvelimeen ei saada portin
Content ratio
Image Effect
Default content
Screen layout
Schedule Name
Random
Close
None
numerolla 7001, tarkista palvelimen ylläpitäjältä oikea portin numero ja vaihda sitten numero oikeaksi.)
FTP Mode
Landscape
Määritä FTP-toimintatila.
YYYYMMDD
•• Active / Passive
Safety Remove USB Device
Return
Default Storage
Määritä sijainti, johon haluat sisällön tallentaa (palvelimesta ladattu sisältö).
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Internal Memory: Tallenna sisältö tuotteen sisäiseen muistiin.
•• USB: Tallenna sisältö USB-muistiin.
――Jos Network schedule on käynnissä, kun USB-muistia ei ole liitetty, suoritetaan oletussisältö.
202
Default content duration
Screen layout
Määritä sisällön toiston kesto.
Muuta näytön näkymän suunta vaaka- tai pystysuuntaiseksi.
•• Image Viewer Time, PPT Viewer Time, PDF viewing time, Flash viewing time
――Keston on oltava vähintään viisi sekuntia.
Content ratio
Määritä näytön kuvasuhde tyypin mukaan sisällön toiston aikana.
•• PPT ratio, PDF ratio, Video ratio
-- Original: Näytä sisältö alkuperäisen kokoisena.
-- Full Screen: Näytä sisältö koko näytön kokoisena.
Image Effect
Kuvien vaihtotehosteiden määrittäminen.
•• Fade1, Fade2, Blind, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Ripple Wash, Random, None
Default content
Määritä sisältö, joka toistetaan oletuksena, kun MagicInfo Premium S käynnistetään.
•• Landscape / Portrait
Schedule Name
Valitse ajastusotsikon muoto luodessasi paikallisen ajastuksen.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Safety Remove USB Device
USB-muistin poistaminen turvallisesti
Delete all content
Poista kaikki Internal Memory -kohteessa olevat sisältötiedostot.
Reset Settings
Palauta kaikki Settings-kohdan asetukset ostohetken mukaisiin oletusasetuksiin.
•• Default content tukee enintään 20 Mt sisältöä.
203
Sisällön toistamisen aikana
Toistettavan sisällön tietojen näyttäminen
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Paina kaukosäätimen INFO-painiketta.
•• Software Version: Laitteen ohjelmistoversion näyttäminen
•• Device Name: Palvelimen tunnistaman laitteen nimen näyttäminen
•• Device ID: Laitteen alkuperäisen tunnistenumeron näyttäminen
•• Mode: MagicInfo Lite Player -sovelluksen nykyisen käyttötilan näyttäminen
(Network schedule, Local schedule, Template Player, Internal Auto Play tai USB Device Auto Play), MagicInfo
Premium S Player
•• Server: Palvelimen yhteystilan näyttäminen (Connected, Disconnected tai Non-approval)
•• USB: USB-laitteen yhteystilan näyttäminen
•• Schedule download: Palvelimesta ladattavan verkkoajastuksen edistymisen näyttäminen
Cancel
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
204
Toistettavan sisällön asetusten muokkaaminen
Paina kaukosäätimen TOOLS-painiketta.
Voit muuttaa Picture Mode- tai Sound Mode -asetusta tai poistaa USB-laitteen turvallisesti (Safely Remove USB Device)
sisältöä toistettaessa painamalla kaukosäätimen TOOLS-painiketta.
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safety Remove USB Device
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Mukauttaa näyttöasetukset parhaillaan toistettavan sisällön mukaisiksi
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Mukauttaa ääniasetukset parhaillaan toistettavan sisällön mukaisiksi
•• PIP (Off / On)
Ota PIP-toiminto käyttöön tai pois käytöstä.
•• Background Music (Off / On)
Ota Background Music -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Aseta Internal Memory -kohteeseen tallennetut musiikkitiedostot Background Music -musiikiksi.
――Jos haluat ottaa Background Music Setting -asetuksen käyttöön, varmista, että ainakin yksi MP3-tiedosto on
tallennettu Internal Memory -kohteeseen.
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Safety Remove USB Device
USB-muistin poistaminen turvallisesti
205
Luku 12
MagicInfo Videowall S
-- Voit käynnistää MagicInfo Videowall S
-toiminnon valitsemalla System-kohdan
Play Mode -asetukseksi MagicInfo
Videowall S.
MagicInfo Videowall S -sovelluksen käyttöä varten on ostettava lisenssi.
Voit ladata ohjelmiston siirtymällä Samsungin kotisivulle osoitteeseen http://www.samsunglfd.com.
Voit ostaa lisenssin ottamalla yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
MagicInfo Videowall S Player -sovelluksen kanssa yhteensopivat
tiedostomuodot
Lue ennen MagicInfo Videowall S Player -sovelluksen käyttöä
MagicInfo Videowall S pystyy määrittämään ja hallitsemaan sisältötiedostoja vain VideoWall Console -konsolin kautta.
•• Katso lisätietoja VideoWall Console -konsolin käyttöoppaasta.
•• Voit tuoda valikon valintaikkunan näkyviin painamalla kaukosäätimen RETURN-painiketta.
――Lisätietoja tuetuista koodekeista on sivulla 157.
206
Video
Kuva
•• Videosisältöä ilman ääntä ei tueta.
•• Yhteensopiva kuvatiedostomuoto: Jpeg, bmp, png
•• 3D-videota ei tueta.
•• Tuettu enimmäistarkkuus: 15 360 x 8 640
-- Suuritarkkuuksisten kuvien näyttäminen näytössä voi kestää tavallista
pidempään.
•• Sisältöä, jonka tarkkuus on yllä olevassa taulukossa määritettyä tarkkuutta
suurempi, ei tueta.
•• Videosisältö, jonka siirtonopeus tai kuvataajuus on yllä olevassa taulukossa
määritettyjä arvoja suurempi, voi johtaa videon katkeiluun toiston aikana.
•• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos sisällössä tai säilössä on virhe.
•• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
•• Tuki enintään: H.264, Level 4.1
•• Ei tuetut: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.
•• Kaikki videokoodekit, paitsi MVC, VP8 ja VP6:
-- Alle 1280 x 720: enintään 60 kuvaa
-- Yli 1280 x 720: enintään 30 kuvaa
•• GMC 2:ta tai suurempaa ei tueta.
•• Tukee vain BD MVC -määritystä
207
Rajoitukset
•• Asiakasta kohden voidaan toistaa vain yksi videotiedosto (Videos).
――Videoseinän näytöissä voidaan toistaa eri sisältötiedostoja.
Kahta videotiedostoa (Videos) ei voi toistaa yhdessä videoseinän näytössä.
Käytettävissä
Käytettävissä
Ei käytettävissä
208
MagicInfo Videowall S
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Videowall S → ENTERE
→ RETURN R
――Voit käynnistää MagicInfo Videowall S -toiminnon valitsemalla System-kohdan
Play Mode -asetukseksi MagicInfo Videowall S.
――Paina kaukosäätimen MagicInfo Lite/S -painiketta.
Default Storage
Määritä sijainti, johon haluat sisällön tallentaa (palvelimesta ladattu sisältö).
•• Internal Memory: Tallenna sisältö tuotteen sisäiseen muistiin.
•• USB: Tallenna sisältö USB-muistiin.
――Jos verkkoajastus on käynnissä, kun USB-muistia ei ole liitetty, suoritetaan oletussisältö.
Default content
Määritä oletusarvoisesti toistettavan sisällön asetukset.
Settings
Screen layout
Settings
Default Storage
Default content
Screen layout
Port
Muuta näytön näkymän suunta vaaka- tai pystysuuntaiseksi.
•• Landscape / Portrait
Internal Memory
None
Port
Landscape
51001
Close
Safety Remove USB Device
Näytä palvelimen porttinumero. Anna portin numeroksi 51001.
•• Jos yhteyttä palvelimeen ei saada portin numerolla 51001, tarkista palvelimen ylläpitäjältä oikea portin numero ja vaihda
sitten numero oikeaksi.
Reset Settings
Safety Remove USB Device
Return
USB-muistin poistaminen turvallisesti
Reset Settings
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Palauta kaikki Settings-kohdan asetukset ostohetken mukaisiin oletusasetuksiin.
209
Sisällön toistamisen aikana
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
USB
: Connected
Paina kaukosäätimen INFO-painiketta.
•• Software Version: Laitteen ohjelmistoversion näyttäminen
•• Device Name: Palvelimen tunnistaman laitteen nimen näyttäminen
•• Device ID: Laitteen alkuperäisen tunnistenumeron näyttäminen
•• USB: USB-laitteen yhteystilan näyttäminen
Cancel
-- Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
210
Luku 13
Vianmääritysopas
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen
kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
Samsungin asiakaspalveluun.
Laitteen testaaminen
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Tee laitetesti, jos näyttö pysyy tyhjänä ja merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on kytketty tietokoneeseen oikein.
Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone,
näytönohjain ja johto.
1
Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
2
Irrota laitteen kaikki johdot.
3
Käynnistä laite.
4
Jos näet viestin No Signal, laite toimii normaalisti.
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Not Optimum Mode tulee lyhyesti näyttöön, jos valitset tuettua tarkkuutta suuremman tilan
(Katso Tuetut tarkkuudet).
211
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä ja varmista, että johto on kytketty tiukasti
paikoilleen.
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai
HDMI-DVI-kaapeli kytketään tuotteeseen ja tietokoneeseen.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä näytön
kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen
ohjain sen viimeisimpään versioon.
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai
tietokoneen valmistajaan.)
Source-kohdassa näkyy PC, jos tietokonetta ei ole yhdistetty.
Source-kohdassa näkyy aina PC siihen katsomatta, onko tietokonetta yhdistetty.
Näyttöongelma
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.
Varmista, että virtajohto on kytketty.
No Signal näkyy näytöllä (katso kohtaa "Kytkeminen
tietokoneeseen").
Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.
Not Optimum Mode tulee näyttöön.
Tämä viesti ilmestyy näkyviin silloin, kun näytönohjaimen signaalin tarkkuus- ja taajuusarvot ovat
suuremmat kuin laitteen tukemat arvot.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
Tutustu Standardisignaalitilataulukkoon ja aseta enimmäistarkkuus ja -taajuus laitteen teknisten
tietojen mukaisiksi.
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
212
Näyttöongelma
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Säädä Coarse- ja Fine-asetuksia.
Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.
Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Tarkista, että tietokoneen ja näytönohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella.
Muuta näytön asetuksia tarvittaessa laitteen Lisätiedot-valikon ja Standardisignaalitilataulukon tietojen
mukaisesti.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä Brightness- ja Contrast-asetuksia.
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Siirry Picture-kohtaan ja säädä Colour Space -asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Siirry Picture-kohtaan ja säädä White Balance -asetuksia.
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin
välein.
Laite on virransäästötilassa.
Laite sammutetaan automaattisesti.
Siirry System-kohtaan ja varmista, että Sleep Timer -asetukseksi on valittu Off.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Jos laitteeseen on yhdistetty tietokone, tarkista tietokoneen virtatila.
Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.
Jos yhdistetyn laitteen signaalia ei havaita, laite sammutetaan automaattisesti 10–15 minuutin kuluttua.
Kuvanlaatu on erilainen kuin liikkeessä, josta laite on
ostettu.
Voit nauttia teräväpiirtokuvasta (HD) käyttämällä HDMI-kaapelia.
213
Näyttöongelma
Näyttö ei näytä normaalilta.
Koodattu videosisältö voi saada näytön näyttämään vioittuneelta nopeasti liikkuvia kohteita sisältäviä
kohtauksia, kuten urheilutapahtumia tai toimintavideoita, katsottaessa.
Heikko signaalitaso tai huono kuvanlaatu voivat saada näytön näyttämään vioittuneelta. Tämä ei
merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.
Yhden metrin säteellä oleva matkapuhelin voi aiheuttaa häiriöitä analogisissa ja digitaalisissa laitteissa.
Kirkkaus ja värit eivät näytä normaaleilta.
Siirry Picture-kohtaan ja säädä näytön asetuksia, kuten Picture Mode, Colour, Brightness ja Sharpness.
――Lisätietoja Picture -valikosta on s.89.
Siirry System-kohtaan ja säädä Energy Saving -asetuksia.
――Lisätietoja System -valikosta on s.111.
Palauta näytön oletusasetukset.
――Lisätietoja Reset Picture -valikosta on s.103.
Näytön reunoilla näkyy katkonaisia viivoja.
Jos Picture Size -asetuksena on Screen Fit, vaihda asetukseksi 16:9.
Näytössä näkyy viivoja (punaisia, vihreitä tai sinisiä).
Nämä viivat näkyvät, kun näytön DATA SOURCE DRIVER IC -piiri on vioittunut. Ota yhteyttä Samsungin
palvelukeskukseen ongelman ratkaisemiseksi.
Näyttö näyttää epävakaalta ja sitten jäätyy.
Näyttö voi jäätyä muuta kuin suositeltua tarkkuutta käytettäessä tai kun signaali on epävakaa. Voit
ratkaista ongelman siirtymällä tietokoneella käyttämään suositeltua tarkkuutta.
Kuvaa ei voi näyttää koko näytön tilassa.
Skaalattu SD-sisältötiedosto (4:3) voi aiheuttaa HD-kanavaa katsottaessa mustia palkkeja näytön sivuilla.
Video, jonka kuvasuhde ei vastaa laitteen kuvasuhdetta, voi aiheuttaa mustia palkkeja näytön ylä- ja
alareunassa.
Vaihda laitteessa tai lähdelaitteessa näytön kokoasetukseksi koko näytön tila.
214
Kaukosäädinongelma
Kaukosäädin ei toimi.
Varmista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein (+/-).
Tarkista, ovatko paristot tyhjät.
Tarkista virransyöttö.
Varmista, että virtajohto on kytketty.
Tarkista, onko lähistöllä käytössä erikois- tai neonvalaisimia.
Lähdelaitteen ongelma
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
Muut ongelmat
Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.
Jos HDMI-kaapeli on kytketty, tarkista tietokoneen äänilähtöasetukset.
Kaiuttimista kuuluu kohinaa.
Tarkista johtoliitäntä. Varmista, että äänituloliitäntään ei ole kytketty videokaapelia.
Tarkista signaalin voimakkuus kaapelin kytkemisen jälkeen.
Heikko signaalitaso voi johtaa heikkoon äänenlaatuun.
Laite haisee muovilta.
Muovin haju on normaalia ja se katoaa ajan myötä.
Näyttöruutu näyttää olevan kallellaan.
Irrota teline ja kiinnitä se uudelleen laitteeseen.
Ääni tai kuva katkeilee.
Tarkista kaapeliliitäntä ja liitä kaapeli tarvittaessa uudelleen.
Erittäin kovien tai paksujen johtojen käyttö voi johtaa ääni- ja kuvatiedostojen vahingoittumiseen.
Varmista niiden säilyvyys käyttämällä riittävän joustavia johtoja. Kun asennat laitteen seinään,
suosittelemme kulmaliittimellä varustettujen johtojen käyttöä.
215
Muut ongelmat
Laitteen reunoilla on pieniä hiukkasia.
Hiukkaset kuuluvat laitteen muotoiluun. Laite ei ole viallinen.
PIP-valikko ei ole käytettävissä.
Valikko otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä Source-tilan mukaan.
――Lisätietoja PIP -valikosta on s.118.
Kun yritän muuttaa tietokoneen tarkkuutta, näyttöön tulee
viesti "The defined resolution is not supported.".
Näyttöön tulee viesti "The defined resolution is not supported.", jos syöttölähteen tarkkuus ylittää
näytön enimmäistarkkuuden.
Voit ratkaista ongelman muuttamalla tietokoneen tarkkuuden näytön tukemaan tarkkuuteen.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä HDMI-tilassa, kun DVI-HDMIkaapeli on kytkettynä.
DVI-kaapelit eivät siirrä äänitietoja.
HDMI-laitteen YCbCr-lähtöä käytettäessä HDMI Black Level
ei toimi oikein.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun lähdelaite, kuten DVD-soitin ja digiboksi, on kytketty
laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).
HDMI-tilassa ei kuulu ääntä.
Näytön värit eivät ehkä näytä normaaleilta. Kuvaa tai ääntä ei ehkä ole. Tämä ongelma voi ilmetä, jos
laitteeseen kytketään lähdelaite, joka tukee vain HDMI-standardin vanhempaa versiota.
Kytke äänikaapeli oikeaan tuloliitäntään äänen ottamiseksi käyttöön.
Käytä näiden ongelmien ilmetessä äänikaapelia HDMI-kaapelin rinnalla.
Jotkin näytönohjaimet eivät automaattisesti tunnista HDMI-signaaleja, joissa ei ole ääntä. Valitse tällöin
manuaalinen äänitulo.
Äänitulo
Näyttötila
PC
Automaattinen
Tietokoneen asetukset
DVI PC
Äänitulo (stereoliitännät)
Tietokoneen asetukset
216
Muut ongelmat
Infrapuna-anturi ei toimi.
Varmista, että anturin merkkivalo syttyy kaukosäätimen painiketta painettaessa.
•• Jos anturin merkkivalo ei syty, katkaise ja kytke virta laitteen takana olevasta virtakytkimestä.
(Virran merkkivalo alkaa palaa punaisena, kun näyttö sammutetaan.)
•• Jos anturin merkkivalo ei syty edes sen jälkeen, kun virta on katkaistu ja kytketty virtakytkimestä,
sisäinen liitin on voinut irrota.
Toimita laite huollettavaksi lähimpään palvelukeskukseen.
•• Jos anturin palava merkkivalo ei välähdä punaisena kaukosäätimen painiketta painettaessa,
infrapuna-anturi voi olla vioittunut.
Toimita laite huollettavaksi lähimpään palvelukeskukseen.
•• Jos näytössä ei tapahdu muutosta kaukosäätimen painiketta painettaessa, vaikka anturin
merkkivalo välähtää punaisena, emolevy voi olla vioittunut.
Toimita laite huollettavaksi lähimpään palvelukeskukseen.
Tietokoneen näyttöasetuksia ei voi tallentaa
virransäästötilassa, kun syöttölähteenä on DisplayPort.
Valitse System → General ja määritä Max. Power Saving -asetukseksi Off. Voit myös määrittää
tietokoneen näyttölähtöasetukset uudelleen. Varmista, että laitteen virta on kytketty.
Kun tietokoneen syöttölähteenä on käynnistettäessä
DisplayPort, BIOS- ja käynnistysnäytöt eivät avaudu.
Käynnistä tietokone, kun laitteen virta on kytkettynä tai kun syöttölähteenä on muu kuin DisplayPort.
217
Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai
näytönohjaimen käyttöoppaassa.
Kysymykset ja vastaukset
Kysymys
Miten taajuutta muutetaan?
Vastaus
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows XP: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli Ulkoasu ja teemat Näyttö
Lisäasetukset Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows ME/2000: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli Näyttö
Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
Asetukset
Asetukset
Lisäasetukset
•• Windows Vista: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen Mukauttaminen
Näyttöasetukset Lisäasetukset Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön
asetukset.
•• Windows 7: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen Näyttö Säädä
tarkkuutta Lisäasetukset Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows 8: Siirry kohtaan Asetukset Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen
Näyttö Säädä tarkkuutta Lisäasetukset Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön
asetukset.
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Asetukset.
Ulkoasu ja teemat
•• Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
•• Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Mukauttaminen Näyttöasetukset.
•• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Säädä tarkkuutta.
•• Windows 8: Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset
mukauttaminen Näyttö Säädä tarkkuutta.
Näyttö
Näyttö
Asetukset.
Ulkoasu ja mukauttaminen
Ulkoasu ja mukauttaminen
Ohjauspaneeli
Näyttö
Ulkoasu ja
218
Kysymys
Miten virransäästötila asetetaan?
Vastaus
•• Windows XP: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja teemat
Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows ME/2000: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli
Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
Näyttö
Näyttö
Näytönsäästäjä.
•• Windows Vista: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen
Mukauttaminen Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows 7: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli Ulkoasu ja mukauttaminen
Mukauttaminen Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows 8: Aseta virransäästötila kohdasta Asetukset Ohjauspaneeli Ulkoasu ja
mukauttaminen Mukauttaminen Näytönsäästäjän asetukset. Voit tehdä tämän myös
tietokoneen BIOS-asetuksista.
219
Luku 14
Tekniset tiedot
1
Yleiset
Koko
Mallin nimi
Näyttö
2
Näyttöalue
UD46C
UD55C
Koko
Luokka 46 (46,0 tuumaa / 116 cm)
Luokka 55 (54,6 tuumaa / 138 cm)
Näyttöalue (V x P)
1018,08 x 572,67 mm
1209,6 x 680,4 mm
Mitat (L x K x S)
1023,8 x 578,4 x 96,0 mm
1215,3 x 686,1 x 96,0 mm
Paino (ilman telinettä)
18 kg
24 kg
VESA
600 x 400 mm
600 x 400 mm
V
P
3
Mitat (L x K x S)
S
K
L
220
――Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää
minkä tahansa kytke ja käytä
-yhteensopivan järjestelmän
kanssa. Kaksisuuntainen
tiedonsiirto näytön ja
tietokonejärjestelmän kanssa
optimoi näytön asetukset.
Näyttö asennetaan
automaattisesti. Voit kuitenkin
halutessasi muokata asetuksia.
Mallin nimi
Näytön värit
Synkronointi
Tarkkuus
――Laitteen valmistustavasta johtuen
noin yksi miljoonasta (1 ppm)
näytön pikselistä voi näyttää muita
kirkkaammalta tai tummemmalta.
Tämä ei vaikuta laitteen
suorituskykyyn.
――Tämä laite on luokan A digitaalinen
laite.
UD46C / UD55C
16,7 milj.
Vaakataajuus
30–81 kHz
Pystytaajuus
48–75 Hz
Optimaalinen
tarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
Enimmäistarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
Enimmäispikselikello
148,5 MHz (analoginen, digitaalinen)
Virtalähde
Tämä laite käyttää jännitettä 100–240 V. Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia
vakiojännitteitä.
USB
1 DOWN
Signaaliliittimet
Käyttö- ja
säilytysympäristö
Syöttö
Composite/Component (common), PC D-Sub, DVI, HDMI1, HDMI2, DP, Audio In, RJ45, RS232C In, USB, External Ambient Sensor
Lähtö
DP Out, Audio Out, RS232C Out, IR Out
Käyttö
Lämpötila: 10 C ~ 40 C (50 F ~ 104 F)
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
221
[Suositus] - Vain EU:ssa
•• Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä Monitor täyttää direktiivin 1999/5/EY keskeiset vaatimukset ja määräykset.
•• Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta http://www.samsung.com Kirjoita laitteen mallin nimi
kohtaan Tuki > Etsi tuotetukea.
•• Tätä laitetta saa käyttää vain EU-maissa.
222
Virransäästö
Laitteen virransäästötoiminto pienentää virrankulutusta sammuttamalla kuvaruudun ja muuttamalla virran merkkivalon väriä, kun laitetta ei käytetä määritetyn ajan
kuluessa. Laitteen virtaa ei katkaista virransäästötilassa. Voit palauttaa kuvaruudun takaisin käyttöön liikuttamalla hiirtä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Virransäästötila toimii vain silloin, kun laite on kytketty sellaiseen tietokoneeseen, jossa on virransäästötoiminto.
Virransäästö
Tavallinen käyttötila
Luokitus
Virran merkkivalo
Virrankulutus
Virransäästötila
tyypillinen Enintään
Pois
Virta pois
päältä
Virta pois päältä
(Virtapainike pois päältä)
Vilkkuu
Käytössä
Pois
UD46C
150 wattia
120 wattia
165 wattia
0,5 wattia
0,5 wattia
0 wattia
UD55C
200 wattia
160 wattia
220 wattia
0,5 wattia
0,5 wattia
0 wattia
――Näytetty virrankulutuksen taso voi vaihdella eri käyttöolosuhteissa tai asetuksia muutettaessa.
――SOGia (Sync On Green) ei tueta.
――Virrankulutuksen voi vähentää nollaan joko sammuttamalla virran laitteen takaosassa sijaitsevasta katkaisimesta tai irrottamalla virtajohdon. Irrota virtajohto, jos et aio
käyttää laitetta pitkään aikaan (lomalla jne.).
223
Esiasetetut ajastustilat
――Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun
kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.
Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-tuotteesta LCD-tuotteeseen, tarkista taajuusasetukset. Jos LCD-tuote ei tue taajuutta 85 Hz, muuta pystytaajuudeksi 60 Hz
CDT-tuotetta käyttämällä, ennen kuin vaihdat sen LCD-tuotteeseen.
Kuvaruutu säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista vakiosignaaleista. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä,
vaikka virran merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
-- Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta
vasempaan vaakatasossa ulottuvan
juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa
sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen
verrannollinen määrä vaakasyklejä on
nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus
ilmaistaan kilohertseinä, kHz.
-- Pystytaajuus
Kuva näytetään katsojalle näyttämällä
samaa kuvaa useita kertoja sekunnissa
(samalla tavoin kuin välkkyvässä
loisteputkivalossa). Saman kuvan
näyttönopeus sekunnissa tunnetaan
nimillä pystytaajuus ja virkistystaajuus.
Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
224
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus (H/V)
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
225
Luku 15
Liite
Ota yhteyttä Samsungiin
――Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
226
LATIN AMERICA
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
227
LATIN AMERICA
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
EUROPE
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17,
180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
228
EUROPE
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
http://www.samsung.com/pl
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
229
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
CIS
230
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
ASIA PACIFIC
http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
http://www.samsung.com/in
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
231
ASIA PACIFIC
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
8000-4726
http://www.samsung.com/ae (English)
MIDDLE EAST
BAHRAIN
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant (English)
065777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
232
MIDDLE EAST
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
AFRICA
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
233
AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864 )
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
234
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
――Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun
huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on
asennettu ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin
suorittamasta korjauksesta
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta
•• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.)
seurauksena.
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat
kuluneet loppuun.
――Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis
käyttöopas ensin.
235
WEEE
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim.
laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä
ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä
kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun
kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa,
kadmiumia tai lyijyä yli EU-direktiivin 2006/66 salliman määrän.
Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä erottelemalla paristot muusta jätteestä ja toimittamalla ne kierrätettäväksi
paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
236
Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto
Ihanteellinen kuvanlaatu
•• Jotta kuvanlaatu olisi paras mahdollinen, säädä kuvan tarkkuus ja virkistystaajuus tietokoneen ohjauspaneelista alla mainittuihin arvoihin. TFT-LCD-näyttöjen
kuvanlaatu saattaa olla heikompi, jos et valitse parasta mahdollista tarkkuutta.
-- Tarkkuus: 1920 x 1080
-- Pystytaajuus (virkistystaajuus): 48–75 Hz
•• Tämän -näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen
suorituskykyyn.
-- Alipikseleiden lukumäärä -näyttötyypeittäin: 6,220,800
•• Suorita Auto Adjustment kuvanlaadun parantamiseksi. Jos kohinaa ilmenee myös automaattisen säädön jälkeen, säädä Coarse- tai Fine-asetusta.
•• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.
-- Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, ota virransäästötila tai dynaaminen näytönsäästäjä käyttöön.
•• Toisin kuin CDT-näytöt, TFT-LCD-näytöt voi (niiden ominaisuuksien vuoksi) asettaa vain yhteen tarkkuuteen ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Tästä syystä
muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset näyttölaitteelle suositellun ihannetarkkuuden.
237
Jälkikuvien esto
Musta matriisi
Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?
Yleiselektrodi
(ITO)
Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään normaalisti. Normaalikäytöllä tarkoitetaan
jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos LCD-näytöllä näytetään pysäytettyä kuvaa pitkän aikaa (yli 12
tuntia), kuvapisteiden nestekiteitä liikuttavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman muuttua.
Värisuodin
Jännite-ero kasvaa ajan myötä ja tekee nestekiteistä ohuempia. Jos näin käy, edellinen kuva saattaa
pysyä näytöllä kuvan vaihtuessa. Tämän voi estää pienentämällä syntynyttä jännite-eroa.
――Jäännöskuvien muodostuminen on helpointa estää kytkemällä virta pois päältä tai asettamalla
näytönsäästäjä toimimaan tietokoneella tai järjestelmässä silloin, kun niitä ei käytetä. Takuupalvelua
on saatettu rajoittaa ohjekirjassa.
Lähde
TFT
Tietoväylä
•• Virran katkaiseminen, näytönsäästäjä ja virransäästötila
-- Kytke laitteen virta pois päältä neljäksi tunniksi 20 tunnin käytön jälkeen.
-- Kytke laitteen virta pois päältä kahdeksi tunniksi 12 tunnin käytön jälkeen.
-- Siirry tietokoneen valikkoon Näytön ominaisuudet > Virtalähde ja aseta tuote sammumaan
tarvittavalla tavalla.
-- Suosittelemme näytönsäästäjän käyttöä.
On parasta käyttää joko yksiväristä tai liikkuvaa kuvaa esittävää näytönsäästäjää.
Nielu
Hila
Pikselielektrodi
(ITO)
Varauskondensaattori
(Cs)
•• Värin vaihtaminen säännöllisesti
-- Käytä kahta väriä
Vaihda kahden eri värin välillä 30 minuutin välein yllä näytetyllä tavalla.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
238
-- Kirkkaus: osoittaa värin kirkkauden tai
tummuuden, joka muuttuu säteilevän
valon määrän mukaan.
•• Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten teksti- ja taustavärien yhdistelmiä.
――Vältä harmaan käyttöä, sillä se saattaa kasvattaa jälkikuvien esiintymismahdollisuutta.
――Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten värien käyttöä (musta ja valkoinen tai harmaa).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Tekstin värin vaihtaminen säännöllisesti
-- Käytä kirkkaudeltaan samantasoisia, kirkkaita värejä.
Aikaväli: Vaihda tekstin väriä ja taustaväriä 30 minuutin välein.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Aseta teksti liikkumaan ja muuttumaan 30 minuutin välein alla näytetyllä tavalla.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Näytä liikkuvaa logokuvaa säännöllisesti.
Aikaväli: Näytä liikkuvaa logokuvaa 60 sekunnin ajan aina neljän käyttötunnin jälkeen.
239
Lisenssi
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Ⓡ
Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued
& pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+
Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes
software.ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools
to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Avoimen koodin lisenssitiedote
Jos käytät avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa näkyvät avoimen koodin lisenssit. Avoimen
koodin lisenssitiedotteen teksti on ainoastaan englanniksi.
240
Sanasto
480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p____ Nämä pyyhkäisynopeudet viittaavat kuvan tarkkuuden määritteleviin
pyyhkäisyjuoviin. Pyyhkäisynopeuden symbolina käytetään pyyhkäisytavasta riippuen joko i:tä (interlaced,
lomitettu) tai p:tä (progressive, peräkkäinen).
- Pyyhkäisy
Pyyhkäisyllä tarkoitetaan kuvan asteittain muodostavien kuvapisteiden lähettämistä. Mitä enemmän
kuvapisteitä, sitä kirkkaampi ja selkeämpi kuva.
- Peräkkäinen
Peräkkäispyyhkäisytilassa kaikki kuvapistejuovat pyyhkäistään näytöllä yksitellen (peräkkäin).
- Lomitettu
Lomitetussa pyyhkäisytilassa joka toinen kuvapistejuova pyyhkäistään ensin näytön yläosasta sen alaosaan, ja
vasta tämän jälkeen pyyhkäistään jäljellä olevat (ei vielä pyyhkäistyt) juovat.
Ei-lomitustila ja lomitustila____ Ei-lomitustilassa (peräkkäispyyhkäisy) näytetään asteittain vaakajuova,
joka ulottuu näytön yläosasta sen alaosaan. Lomitustilassa näytetään ensin parittomat juovat ja sen jälkeen
parilliset juovat. Ei-lomitustilaa käytetään erityisesti näyttöpäätteissä, sillä se tekee kuvasta tarkemman.
Lomitustilaa taas käytetään enimmäkseen televisioissa.
Pistetiheys____ Näytön kuva muodostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä pisteistä. Mitä lyhyempi pisteiden
välinen etäisyys, sitä tarkempi kuva. Pistetiheys viittaa samanväristen pisteiden väliseen lyhyimpään
etäisyyteen. Pistetiheys ilmaistaan millimetreinä.
Pystytaajuus____ Tuote esittää kuvan katsojalle näyttämällä yhtä kuvaa useita kertoja sekunnissa (samalla
tavoin kuin välkkyvä loisteputkivalo). Saman kuvan näyttönopeus sekunnissa tunnetaan nimillä pystytaajuus
ja virkistystaajuus. Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.
Esim. 60 Hz tarkoittaa sitä, että samaa kuvaa näytetään 60 kertaa sekunnissa.
Komponenttiportit (vihreä, sininen ja punainen)____ Komponenttiportit tunnistavat, lähettävät ja
vastaanottavat kontrastisignaaleja ja komponenttiliitännän avulla saadaan aikaan korkealaatuisempi kuva
kuin millään muulla videoliitäntätavalla.
Plug & Play____ Plug & Play -toiminto tarkoittaa toimintoa, jonka avulla näyttöpääte ja tietokone voivat
vaihtaa tietoja automaattisesti parhaan mahdollisen kuvan tuottamiseksi. Tuote käyttää Plug & Play
-toimintoon VESA DDC:tä (kansainvälinen standardi).
Tarkkuus____ Tarkkuudella tarkoitetaan kuvan muodostavien vaakapisteiden (kuvapisteiden) ja
pystypisteiden (kuvapisteiden) määrää. Se ilmaisee, kuinka tarkasti kuvan yksityiskohdat näkyvät. Mitä
suurempi tarkkuus, sitä enemmän näytöllä voidaan näyttää tietoa. Suuri tarkkuus soveltuu hyvin monien
samanaikaisten tehtävien suorittamiseen.
Esim. 1920 x 1080 -tarkkuus muodostuu 1 920:stä vaakatasossa olevasta kuvapisteestä (vaakatarkkuus) ja
1 080:stä pystytasossa olevasta kuvapisteestä (pystytarkkuus).
DVD (Digital Versatile Disc)____ DVD:llä tarkoitetaan CD-levyn kokoista massatallennuslevyä, jolle voi
tallentaa MPEG-2-videonpakkausteknologiaa käyttäviä multimediasovelluksia (ääni- ja videotiedostoja tai
pelejä).
HDMI (High Definition Multimedia Interface)____ HDMI on liitäntä, jota voi käyttää pakkaamatta ja yhden
johdon kautta digitaalisissa äänilähteissä ja teräväpiirtokuvalähteissä.
Multiple Display Control (MDC)____ MDC (Multiple Display Control) on sovellus, jonka avulla tietokone
voi hallita useita näyttöjä samanaikaisesti. Tietokoneen ja näyttöpäätteen välillä siirretään tietoa RS232C- eli
sarjatiedonsiirto- ja RJ45- eli lähiverkkokaapeleiden (LAN) avulla.
Vaakataajuus____ Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn
kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus.
Vaakataajuus ilmaistaan kilohertseinä, kHz.
Lähde____ Kuva- tai tulolähde tarkoittaa laitteeseen kytkettyä kuvalähdelaitetta, esimerkiksi videokameraa,
videonauhuria tai DVD-laitetta.
241

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 1920 x 1080 pixels LED 700 cd/m²
  • 8 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

advertisement