Samsung | WF-B1256V | Samsung WF-B1256V Bruksanvisning

Pesukoneen käyttöopas
WF-J1456(V/C/S)
WF-J1256(V/C/S)
WF-J1056(V/C/S)
WF-J856(V/C/S)
WF-B1456(V/C/S)
WF-B1256(V/C/S)
WF-B1056(V/C/S)
WF-B856(V/C/S)
WF-R1256(V/C/S)
WF-R1056(V/C/S)
WF-R856(V/C/S)
WF-F1256(V/C/S)
WF-F1056(V/C/S)
WF-F856(V/C/S)
WF-S1056(V/C/S)
WF-S856(V/C/S)
Rekisteröi laite osoitteessa
www.samsung.com/global/register
Koodinro DC68-02176S-FI-01
Ominaisuudet
1.
Lapsilukko
2.
Viivekäynnistys
3.
Erittäin likaantuneet
4.
Hiljainen pesu
5.
Muistitoiminto (valinta)
Lapsilukkotoiminto pitää pienet uteliaat kädet poissa pesukoneesta.
Tämä turvatoiminto takaa, etteivät lapset leiki pesukoneella ja käynnistä sen toimintoja
tahattomasti. Pesukoneesta kuuluu merkkiääni, kun toiminto on aktivoitu.
Tällä toiminnolla voit ajastaa pesukoneen käynnistymään enintään 24 tunnin viiveellä.
Tämä ohjelma on tarkoitettu tahriintuneille tai erittäin likaisille puuvillakankaille, lakanoille,
pöytäliinoille, alusvaatteille, pyyhkeille, paidoille, farkuille jne.
Tämä pesuohjelma on niin hiljainen, että voit pestä pyykkiä nukkuessasi.
Linkous on kuiskauksenhiljainen veden tyhjennyksen aikana.
Voit ohjelmoida pesun omien tarpeittesi mukaan. Muistitoiminnon avulla voit valita kullekin
pyykille sopivat huuhtelut, veden lämpötilan ja linkouksen. Voit tallentaa asetukset ja käyttää niitä
myöhemmin… paina ja pese! Yksilöllistä pyykinpesua… vain Samsungilta!
SAMSUNG
Pesukoneen käyttöopas
Turvatoimet
Onnittelut Samsung-pesukoneen oston johdosta! Käyttöoppaassa on ensiarvoisen tärkeää tietoa
pesukoneen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Lue oppaan ohjeet huolella, jotta saat pesukoneesta irti
parhaan mahdollisen hyödyn ja voit nauttia siitä vuosikausia.
Hyvä muistaa ennen käyttöä
•
•
•
•
•
Pakkausmateriaalit saattavat olla lapsille vahingollisia. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit,
vaahtomuovit jne.) lasten ulottumattomissa.
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
Varmista, että vesi- ja sähköliitännät tehdään käyttöoppaan ohjeiden (katso kohta ”Pesukoneen
asennus”) sekä paikallisten turvallisuusmääräysten mukaan ja että asennuksen suorittavat pätevät
mekaanikot.
Kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuksessa käytettävät lukituspultit pitää poistaa ennen laitteen
käyttöä. Laite voi vaurioitua vakavasti, jos näitä ei poisteta. Katso kohta “Kuljetuksessa käytettävien
lukituspulttien irrotus”.
Ennen ensimmäistä pesukertaa on kone pyöritettävä kerran läpi tyhjänä.
Katso kohta ”Ensimmäinen pesukerta”.
Turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Irrota laitteen verkkojohto pistorasiasta tai aseta virtapainike (Päällä/Pois päältä) pois päältä ennen
puhdistusta tai huoltotöitä.
Tarkista, että pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjät. Kovat ja terävät esineet kuten kolikot,
hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet voivat vaurioittaa laitetta vakavasti.
Irrota laitteen verkkojohto ja käännä vesi pois päältä aina käytön jälkeen.
Tarkista aina ennen koneen luukun avaamista, että vesi on valunut pois. Älä avaa luukkua, jos näet
vettä.
Lemmikkieläimet ja lapset saattavat kiivetä koneen rumpuun. Tarkista, että kone on tyhjä ennen
jokaista käyttökertaa.
Lasiluukku on pesun aikana erittäin kuuma. Älä päästä lapsia koneen lähelle koneen ollessa
käynnissä.
Älä yritä korjata konetta itse. Kokemattomien tai ammattitaidottomien henkilöiden tekemät
korjaustyöt saattavat aiheuttaa vaurioita tai vaativampia korjaustöitä laitteelle.
Jos pistotulppa (verkkojohto) on varioitunut, tulppa tai johto pitää vaihdattaa valmistajalla tai
valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella mekaanikolla, jotta vältytään vaurioilta ja
vahingoilta.
Kone pitää huollattaa ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja vain alkuperäisiä varaosia saa
käyttää.
Pienet lapset tai voimiltaan heikot henkilöt eivät saa käyttää laitetta muuten kuin luotettavan
henkilön valvonnassa, jotta he käyttävät laitetta varmasti oikein.
Valvo, etteivät pienet lapset leiki laitteen kanssa.
Koneen pistoke on kytkettävä kunnolla pistorasiaan oikean virrankäytön takaamiseksi.
Kone on sijoitettava siten, että pistoke voidaan kytkeä pistorasiaan.
Älä käytä öljyä, voidetta tai puhdistusemulsiota sisältävää prosessivettä, jota tavallisesti esiintyy
kosmetiikkamyymälöissä tai hierontaklinikoilla.
- Muussa tapauksessa tiiviste saattaa muuttaa muotoaan, mikä aiheuttaa vikaa tai vedenvuotoa.
Ruostumaton rumpu ei normaalisti ruostu. Se saattaa kuitenkin ruostua, jos metalliesineitä, kuten
esimerkiksi hiusneuloja, jää pitkäksi aikaa rumpuun.
- Älä jätä vettä tai klooria sisältävää valkaisuainetta pitkäksi aikaa rumpuun.
- Vältä yleensä käyttämästä tai jättämästä rautapitoista vettä rumpuun pitkäksi aikaa.
Jos ruostetta alkaa esiintyä rummun pinnassa, käytä puhdistusainetta (neutraalia) ja sientä tai
pehmeää pyyhettä pinnan puhdistukseen. (Älä missään tapauksessa käytä teräsharjaa)
Varmista, ettei matto peitä pesukoneen pohjassa olevia tuuletusaukkoja (malleissa, joissa
tuuletusaukot ovat pesukoneen pohjassa).
Käytä uusia osia. Vanhoja osia ei saa käyttää uudelleen.
4SÄILYTÄ
SAMSUNG
OHJEET Pesukoneen
TALLESSA käyttöopas
Sisällysluettelo
Turvatoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sisälehti
Pesukoneen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakkausmateriaalin purku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesukoneen tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sijoituspaikka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säätöjalkojen säätö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus . . . . . . . . . . . . . . . .
Tulovesiletkun kytkeminen (valinta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tulovesiletkun kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poistovesiletkun asettaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koneen kytkeminen pistorasiaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
Pyykinpesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käyttöpaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ensimmäinen pesukerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesuainelokeron täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pyykinpesu Fuzzy logic (Sumea logiikka) -järjestelmän avulla . . . . . . . .
Manuaalinen toimintojen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viivekäynnistys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesuohjeita ja -vinkkejä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . .B-1
. . . . . . . . . . . . . .B-1
. . . . . . . . . . . . . .B-3
. . . . . . . . . . . . . .B-3
. . . . . . . . . . . . . .B-4
. . . . . . . . . . . . . .B-5
. . . . . . . . . . . . . .B-5
. . . . . . . . . . . . . .B-6
Pesukoneen huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa . . . .
Jäätyneen pesukoneen korjaus . . . . . . . . . .
Ulkopuolen puhdistus. . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesuainelokeron ja uran pesu. . . . . . . . . . . .
Nukkasihdin puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuloletkun sihdin puhdistus . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . .C-1
. . . . . . . . . . . . . .C-1
. . . . . . . . . . . . . .C-1
. . . . . . . . . . . . . .C-1
. . . . . . . . . . . . . .C-2
. . . . . . . . . . . . . .C-2
. . . . . . . . . . . . . .C-3
.
.
.
.
.
.
.
................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
A-1
A-1
A-1
A-2
A-2
A-2
A-2
A-3
A-3
A-4
Vianetsintä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-1
Ongelmat ja ratkaisut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-1
Virheviestien merkitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-1
Ohjelmakaavio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-1
Liite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet . . . . . . . .
Sähköön liittyviä varoituksia. . . . . . . . . . . . .
Ympäristönsuojelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaatimustenmukaisuusvakuutus . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
................
.................
.................
.................
.................
.................
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . .F-1
. . . . . . . . . . . . . .F-1
. . . . . . . . . . . . . .F-1
. . . . . . . . . . . . . .F-2
. . . . . . . . . . . . . .F-2
. . . . . . . . . . . . . .F-2
24
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule
hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä
ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä
muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä
tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Pesukoneen asennus
Pakkausmateriaalin purku
Pura pesukoneen pakkausmateriaalit ja varmista, ettei kone ole vaurioitunut. Tarkista myös, että mukana
on toimitettu kaikki seuraavat osat. Jos pesukone on vaurioitunut kuljetuksen aikana tai jos jokin osa
puuttuu, ota välittömästi yhteyttä Samsungin jälleenmyyjään.
Pesukoneen tarkastus
Työtaso
Pesuainelokero
Poistoletku
Käyttöpaneeli
Luukku
Verkkojohto
Jalustan suoja
Säätöjalat
Nukkasihti
Tyhjennysputki hätätilanteissa
Sihdin suojus
Kylmän veden tuloletku
Kiintoavain
Poistoletku
Letkun ohjain
A-1 SAMSUNG Pesukoneen käyttöopas
Pulttireikien
suojukset
Pesukoneen asennus
Cotton
Remaining Time
Sijoituspaikka
12:00
o
C
rpm
Min
Delay Start
Check
Pre-wash
Wash
Rinse
Spin
Synthetic
Delicate
Wool
Speedy
Eco
START
PAUSE
Fuzzy control
Power
Door open
Valitse koneen sijoituspaikka ennen asennusta seuraavasti.
• Valitse kova, tasainen alusta (jos alusta on epätasoinen, katso kohtaa ”Säätöjalkojen säätö”).
• Älä sijoita konetta suoraan auringonvaloon.
• Varmista riittävä ilmanvaihto.
• Valitse paikka, jonka lämpötila on aina yli 0 °C.
• Älä sijoita konetta lämmönlähteiden kuten takan tai kaasulieden läheisyyteen.
Varmista, ettei pesukone seiso virtajohdon päällä. Varmista, ettei kokolattiamatto peitä tuuletusaukkoja,
jos kone on sijoitettu kokolattiamaton päälle.
Temp
Spin
Delay Start
Function
Säätöjalkojen säätö
Säädä jalkoja, jos alusta on epätasainen
(älä työnnä jalkojen alle puunpaloja tai muita esineitä):
1. Löysää säätöjalan pulttia käsin, kunnes pultti on sopivalla korkeudella.
2. Kiristä lukkomutteri mukana toimitetulla kiintoavaimella.
•
Sijoita pesukone vakaalle, tasaiselle alustalle.
Jos pesukone asetetaan epätasaiselle tai epävakaalle alustalle, kone tärisee ja siitä lähtee kova ääni.
(Vain 1 asteen kulma sallitaan.)
Kuljetuksessa käytettävien lukituspulttien irrotus
Koneen takana sijaitsevat kuljetuksessa käytettävät neljä lukituspulttia pitää irrottaa ennen koneen
käyttöä. Pulttien irrotus:
1.
2.
3.
4.
Löysää pultit mukana toimitetulla kiintoavaimella ennen irrotusta.
Ota kiinni pultin päästä ja vedä pultti reiän leveän osan läpi. Tee sama jokaiselle pultille.
Aseta reikien päälle koneen mukana toimitetut muovisuojukset.
Säilytä lukituspultit myöhempää käyttöä varten.
Tulovesiletkun kytkeminen (valinta)
1. Poista sovitin tulovesiletkusta.
c
5. Liitä tulovesiletkun toinen
pää pesukoneen yläosassa
sijaitsevaan imuventtiiliin. Ruuvaa
letku myötäpäivään kokonaan
sisään.
2. Löysää ensin sovittimen neljä
ruuvia ristipääruuvimeisselillä.
Käännä seuraavaksi sovittimen
osaa (b) nuolen suuntaan, kunnes
rako on 5 mm leveä.
3. Liitä sovitin vesihanaan ja kiristä
ruuvit tiukalle.
Käännä sitten osaa (b) nuolen
suuntaan ja liitä (a) ja (b) yhteen.
4. Liitä sitten tulovesiletku
sovittimeen. Vedä tulovesiletkun
osaa (c) alaspäin.
Kun osasta (c) päästetään irti,
letku kiinnittyy automaattisesti
sovittimeen, ja kuuluu naksahdus.
•
a
b
Jos hanan pää on kierteinen,
kiinnitä tulovesiletku hanaan
kuvan osoittamalla tavalla.
HUOMIO Jos letku vuotaa kytkennän jälkeen, toista edellä mainitut toimenpiteet. Käytä markkinoiden
tavallisinta hanatyyppiä. Jos hana on neliönmuotoinen tai liian iso, poista välirengas, ennen
kuin hana työnnetään sovittimeen.
SAMSUNG
Pesukoneen käyttöopas
A-2
Pesukoneen asennus
Tulovesiletkun kytkeminen
Tulovesiletku pitää kytkeä toisesta päästä pesukoneeseen ja toisesta vesihanaan. Älä venytä
tulovesiletkua. Jos letku on liian lyhyt etkä halua siirtää vesihanan paikkaa, vaihda letku pidempään
korkeapaineletkuun.
Tulovesiletkun kytkeminen:
1. Kytke kylmän veden tuloletku Lmuotoisella liittimellä koneen takaosan
tulovesiletkun venttiiliin. Kiristä käsin.
2. Liitä tulovesiletkun toinen pää pesualtaan kylmään hanaan ja kiristä käsin. Tulovesiletku voidaan
tarvittaessa kiinnittää uudelleen pesukoneeseen löysäämällä liitintä, kiertämällä letkua ja
kiristämällä liitin uudelleen.
Vaihtoehto:
1. Kytke kuuman veden tuloletku punaisella L-muotoisella liittimellä koneen takaosan punaiseen
kuuman veden tuloletkun venttiiliin. Kiristä käsin.
2. Liitä kuuman veden tuloletkun toinen pää pesualtaan kuumaan hanaan ja kiristä käsin.
3. Käytä Y-kappaletta vain, jos käytetään kylmää vettä.
Huomio! Koneen vesiliitäntään pitää käyttää uusia osia, eikä vanhoja osia saa käyttää.
Poistovesiletkun asettaminen
Poistoletkun pää voidaan asettaa kolmella tavalla.
Pesualtaan reunan yli
Poistoletku pitää sijoittaa 60–90 cm korkeuteen.
Käytä muovista letkunohjainta, jotta tuloletkun
kouru pysyy taipuneena.
Kiinnitä ohjain koukulla seinään tai narulla
hanaan, jottei poistoletku siirry paikaltaan.
Pesualtaan poistoputken haaraan
Poistoputken haaran pitää sijaita pesualtaan lapon yläpuolella, jotta letkun pää olisi vähintään 60 cm:n
korkeudella maasta.
Poistoputkeen
Samsung suosittelee käytettäväksi 65 cm:n korkuista pystysuoraa putkea; putken pitää olla vähintään 60
cm ja enintään 90 cm korkea.
A-3 SAMSUNG Pesukoneen käyttöopas
Pesukoneen asennus
Koneen kytkeminen pistorasiaan
Pesukoneen pistokkeenTÄYTYY OLLA maadoitettu.
Varmista pätevältä mekaanikolta, että pistorasia on asianmukaisesti maadoitettu ennen koneen käyttöä.
Käyttö Isossa-Britanniassa.
Kytkentäkaavio
- VAROITUS! TÄMÄ LAITE PITÄÄ MAADOITTAA.
VIHREÄ JA KELTAINEN 13 AMPEERIN SULAKE
Laite pitää maadoittaa. Jos sattuu oikosulku, maadoitus
vähentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle
pakoreitin.
Laitteessa on verkkojohto, johon on kytketty
maadoitusjohto, joka kytketään pistokkeen
maadoitusnastaan.
Pistoke voidaan kytkeä ainoastaan asianmukaisesti
asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.
* Verkkojohdon johtimet on merkitty eri väreillä
seuraavasti:
 Vihreä ja keltainen: maajohdin
 Sininen: nollajohdin
 Ruskea: vaihejohdin
• Laitteen verkkojohdon johdinten värit eivät ehkä
vastaa pistokkeen nastojen värejä. Toimi siis
seuraavasti.
• Kytke vihreä ja keltainen johdin pistokkeen Ekirjaimella tai maa-symbolilla ( ) tai vihreällä tai
vihreä-keltaisella merkittyyn pinniin.
• Kytke sininen johdin pistokkeen N-kirjaimella tai
mustalla merkittyyn pinniin.
SININEN
RUSKEA
• Kytke ruskea johdin pistokkeen L-kirjaimella tai
punaisella merkittyyn pinniin.
* Jos et ymmärrä ohjeita, ota yhteyttä pätevään
sähkömieheen tai mekaanikkoon. Jos ohjeita
ei noudateta, valmistaja ei ota mitään vastuuta
VAROITUS
henkilöille tai esineille aiheutuneista vahingoista.
Varmista, ettei pistoke tai verkkojohto
Koneen sisällä ei ole mitään osia, joita käyttäjä
ole vioittunut ennen käyttöä. Jos
voisi itse korjata, ja jos verkkojohto vaurioituu,
koneen pistoke pitää jostain syystä
johdon saa vaihtaa vain valmistajan hyväksymä
vaihtaa, irrota sulake välittömästi ja
pätevä mekaanikko, koska vaihtoon tarvitaan
hävitä pistoke. Älä missään tapauksessa
erikoistyökaluja.
kytke pistoketta pistorasiaan, koska se
voi johtaa sähköiskuun.
VIRTAPIIRIT
Pesukone pitää kytkeä eri virtapiiriin
kuin muut kodinkoneet. Jos näin ei
tehdä, suojakytkin saattaa laueta tai
sulake saattaa palaa.
SAMSUNG
Pesukoneen käyttöopas
A-4
Pyykinpesu
Käyttöpaneeli
�
1400
1200
 Tämä on yleisopas. Oppaassa esitelty järjestelmä saattaa poiketa ostamastasi tuotteesta. Valitse
tuotetta ( � ) vastaavat määritykset alla olevasta kodasta 5.
1.
Digitaalinen näyttö
2.
Pesunvalinta-painike
3.
Lämpötila-painike
4.
Huuhtelu-painike
5.
Linkous-painike
Näyttää jäljellä olevan pesuajan, kaikki pesua koskevat tiedot sekä virheviestit.
Painikkeella valitaan pesu. Pesu voidaan suorittaa vain seuraavilla ohjelmilla: baby cotton,
erittäin likaantuneet, sekapyykki, hiljainen pesu ilman linkousta, puuvilla, kirjopesu, synteettiset,
hienopesu.
Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia lämpötiloja
(kylmä vesi( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ja 95 ˚C).
Paina huuhtelupainiketta, kun haluat lisätä huuhtelukertoja. Huuhtelukertoja voidaan valita
enintään viisi.
Paina painiketta toistuvasti ja selaa valittavissa olevia linkousnopeuksia.
WF-J1456/B1456
Huuhtelun pysäytys,
, 400, 800, 1200, 1400 Kierrosta /min
WF-J1256/B1256/R1256/F1256
Huuhtelun pysäytys,
, 400, 800, 1000, 1200 Kierrosta /min
WF-J1056/B1056/R1056/F1056/S1056
Huuhtelun pysäytys,
, 400, 600, 800, 1000 Kierrosta /min
WF-J856/B856/R856/F856/S856
Huuhtelun pysäytys,
, 400, 600, 800 Kierrosta /min
: ei linkousta
Ei linkousta
Vaatteita ei lingota sen jälkeen, kun vesi on poistettu viimeisen kerran.
Huuhtelun pysäytys
Vaatteet jätetään likoamaan viimeiseen huuhteluveteen.
Vaatteet voidaan poistaa koneesta vasta, kun on käytetty “Tyhjennys”- tai “Linkous” -ohjelma.
B-1 SAMSUNG Pesukoneen käyttöopas
Pyykinpesu
�
1400
1200
6.
Viivekäynnistys -painike
7.
Muistitoiminto-painike
8.
Lapsilukko-painike
9.
Fuzzy Control -toimintovalitsin
Paina painiketta toistuvasti ja selaa läpi viivästetyn käynnistyksen vaihtoehtoja (voidaan valita 4–24
tuntia tunnin jaksoissa).
Näytössä näkyvät tunnit kertovat, milloin pesukone on valmis.
Paina muistitoiminto-painiketta, valitse usein käytetyt toiminnot ja paina Käynnistys/Keskeytyspainiketta tallentaaksesi asetukset automaattisesti.
Painikkeella estetään lapsia peukaloimasta pesukonetta.
Kytkeminen päälle/pois päältä – Ohjelman kytkeminen päälle: Paina Käynnistys/Keskeytyspainiketta ja kytke pesukone päälle.
Paina ja pidä alhaalla [huuhtelu] + [linkous] painikkeita 2-3 sekunnin ajan. Toiminto voidaan
aktivoida vain, kun kone on kytketty päälle. Kun kytket lapsilukko-toiminnon päälle, mikään
painike ei kytkeydy päälle, ennen kuin toiminto on kytketty pois päältä. Vain VIRTAPAINIKE voidaan
aktivoida. Lapsilukon merkkivalo syttyy ja sammuu. Ohjelman kytkeminen pois päältä: Paina ja
pidä alhaalla uudelleen [huuhtelu] + [linkous] painikkeita 2-3 sekunnin ajan; merkkivalo sammuu.
Huomio: Tarkista, onko Baby-ohjelma -painike aktivoitu, jos mikään painike ei kytkeydy päälle
pesukoneen ollessa päällä.
Valitsinta kääntämällä voidaan valita yksi 14 pesuohjelmasta.
Puuvilla , Kirjopesu , Keinokuidut , Hienopesu , Villa , Käsin pesu
, Pikapesu
Huuhtelu+Linkous
, Linkous , Tyhjennys
, Baby Cotton , Erittäin likaantuneet
Sekapyykki , Hiljainen pesu ilman linkousta
10.
11.
,
,
Käynnistys/Keskeytys-painike
Painikkeella käynnistetään tai keskeytetään ohjelma.
Paina Käynnistys/Keskeytys-painiketta ennen kuin lisäät pyykkiä.
Toiminto voidaan aktivoida vain 5 minuutin sisällä pesuohjelman käynnistymisestä.
(Päälle/Pois päältä) -virtakytkin
Kun painiketta painetaan kerran, kone käynnistyy. Kun painiketta painetaan uudelleen, kone
pysähtyy. Jos pesukoneen virta kytketään päälle, eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin,
kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä
SAMSUNG
Pesukoneen käyttöopas
B-2
Pyykinpesu
Ensimmäinen pesukerta
Ennen ensimmäistä pesukertaa on kone pyöritettävä kerran läpi tyhjänä.
Toimi näin:
1. Paina (Päälle/Pois päältä) -painiketta.
2. Kaada hieman pesuainetta pesuainelokeroon ( ).
3. Käännä vesihana päälle.
4. Paina lämpötila-painiketta toistuvasti, kunnes 40 °C on
valittu.
5. Paina Käynnistys/Keskeytys -painiketta.
• Näin mahdollinen vesi, joka on jäänyt koneeseen
valmistajan testikäytön aikana, poistuu varmasti
koneesta.
Annostelija
Annostelija
Annostelija
: Tähän laitetaan pesuainetta esipesuun tai tärkkäykseen.
: Tähän laitetaan varsinaisen pesun pesuainetta, vedenpehmennysainetta,
liotusainetta, valkaisuainetta tai tahranpoistoainetta.
: Tähän laitetaan esim. huuhteluainetta (älä täytä yli A-merkin alarajan).
Pesuainelokeron täyttö
1.
2.
3.
4.
Vedä pesuainelokero ulos.
Kaada pesuainetta asianmukaiseen lokeroon ( ).
Lisää huuhteluainetta lokeroon ( ) (haluttaessa).
Lisää esipesun pesuainetta lokeroon ( ) (haluttaessa).
Varoitus:
Väkevää tai paksua pehmennys- tai huuhteluainetta
pitää laimentaa pienellä vesimäärällä ennen kuin ainetta
kaadetaan annostelijaan (näin ei satu ylivuodosta
aiheutuvia tukoksia).
B-3 SAMSUNG Pesukoneen käyttöopas
Pyykinpesu
Pyykinpesu Fuzzy logic (Sumea logiikka) -järjestelmän avulla
Uudella pesukoneellasi vaatteiden pesu on lasten leikkiä Samsungin “Fuzzy Logic” (Sumea logiikka)
-tekniikan avulla. Kun valitaan pesuohjelma, kone säätää oikean lämpötilan, pesuajan ja pesunopeuden.
Vaatteiden pesu Fuzzy Logic (Sumea logiikka) -ohjelmien avulla:
1. Käännä vesihana päälle.
2. Paina (Päälle/Pois päältä) -painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan; älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Lisää asianmukaisiin lokeroihin pesuainetta, huuhteluainetta ja tarpeen vaatiessa esipesun
pesuainetta.
Huomio: Pesua voidaan käyttää vain seuraavien ohjelmien yhteydessä: Untuvapeitot,
Vuodevaatteet, Pyyhkeet, Verhot, Puuvilla, Kirjopesu, Synteettiset ja Hienopesu.
Esipesua tarvitaan ainoastaan erittäin likaisten vaatteiden pesussa.
7. Käännä valitsinta ja valitse asianmukainen
ohjelma vaatetyypin mukaan Puuvilla ,
Kirjopesu , Synteettiset , Hienopesu ,
Villa , Käsinpesu
, Pikapesu
,
Huuhtelu+Linkous
, Linkous ,
Tyhjennys
, Baby Cotton , Erittäin
likaantuneet , Sekapyykki , Hiljainen
pesu ilman linkousta
.
Asianmukaiset merkkivalot syttyvät
käyttöpaneelissa.
8. Tarkista pesulämpötila, huuhteluajat,
linkousnopeus ja ajastus painamalla asianmukaisen toiminnon painiketta.
9. Paina valitsimen Käynnistys/Keskeytys-painiketta ja pesu alkaa. Toiminnan merkkivalo syttyy, ja
käyttöpaneelissa näkyy pesun jäljellä oleva aika.
Pesun loputtua
Kun pesu on täysin päättynyt, virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
1. Avaa luukku.
2. Ota vaatteet koneesta.
SAMSUNG
Pesukoneen käyttöopas
B-4
Pyykinpesu
Manuaalinen toimintojen valinta
Vaatteita voidaan pestä manuaalisesti ilman Fuzzy Logic (Sumea logiikka) -toimintoa.
Toimi näin:
1. Käännä vesihana auki.
2. Paina pesukoneen (Päälle/Pois päältä) -painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan; älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Laita asianmukaiseen lokeroon pesuainetta ja tarvittaessa huuhteluainetta tai esipesun
pesuainetta.
7. Valitse lämpötila painamalla Lämpötila-painiketta.
(kylmä vesi ( ), 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C)
8. Valitse sopiva määrä huuhtelukertoja painamalla Huuhtelu-painiketta.
Huuhtelukertoja voidaan valita enintään kuusi.
Pesuaika pitenee suhteessa huuhtelukertojen määrään.
9. Valitse linkousnopeus painamalla Spin (Linkous) -painiketta.
Huomio: Kun käytetään huuhteluohjelmaa, vaatteet voidaan ottaa koneesta, kun ne valuvat
vettä.
: Ei linkousta
10. Paina painiketta toistuvasti ja selaa läpi viivästetyn käynnistyksen vaihtoehtoja (voidaan valita
4–24 tuntia tunnin jaksoissa). Näytössä näkyvät tunnit kertovat, milloin pesukone on valmis.
11. Paina Käynnistys/Keskeytys-painiketta, ja kone aloittaa pesun.
Viivekäynnistys
Kone voidaan ajastaa niin, että pesu tapahtuu myöhemmällä ajankohdalla; viivästys voi olla 4–24 tuntia
(1 tunnin jaksoissa). Näytössä näkyvät tunnit kertovat, milloin pesukone on valmis.
Toimi näin:
1. Määritä manuaalisesti tai automaattisesti, mitä vaatetyyppiä peset.
2. Paina Delay Start (Viivekäynnistys) -painiketta toistuvasti, kunnes viivästetty aika on määritetty.
3. Paina Käynnistys/Keskeytys -painiketta. Delay Start (Viivekäynnistys) -merkkivalo vilkkuu, ja
kellonaika alkaa vähentyä, kunnes lopetusaika saavutetaan.
4. Peru Viivekäynnistys painamalla (Päällä/Pois päältä) -painiketta; kytke pesukone sitten
uudelleen päälle.
B-5 SAMSUNG Pesukoneen käyttöopas
Pyykinpesu
Pesuohjeita ja -vinkkejä
Pyykin lajittelu: Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan:
• Kankaan ominaisuudet ja hoito-ohjeet: Pese erikseen puuvillaiset, sekakuituiset, synteettiset,
silkkiset, villaiset ja viskoosiset kankaat.
• Väri: Pese erikseen valkoiset ja värilliset vaatteet. Pese erikseen uudet, värilliset vaatteet.
• Koko: Pesu on tehokkaampaa, jos pestään yhdessä erikokoisia vaatteita.
• Arat materiaalit: Pese aroista materiaaleista valmistetut vaatteet erikseen ja käytä hienopesuohjelmaa villakankaille (puhdasta uutta villaa), verhoille ja silkille. Tarkista pesu- ja hoito-ohjeet
vaatteista tai katso liitteenä olevaa luetteloa materiaalien pesu- ja hoito-ohjeista.
Taskujen tyhjennys: Kolikot, hakaneulat ja vastaavat esineet voivat vaurioittaa kangasta, koneen
rumpua tai vesitankkia.
Kiinnikkeiden kiinnitys: Sulje vetoketjut ja kiinnitä napit tai koukut; kiedo yhteen irtonaiset vyöt tai
nauhat.
Puuvillan esipesu: Uusi pesukone ja nykyajan pesuaineet yhdessä takaavat täydellisen pesutuloksen
ja säästetään energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta. Erittäin likaisille puuvillavaatteille on kuitenkin hyvä
käyttää esipesua sekä proteiinipohjaista pesuainetta.
Ladattava vaatemäärän määritys: Älä täytä pesukonetta liian täyteen, sillä muuten vaatteet jäävät
ehkä likaisiksi. Katso alla olevasta kaaviosta asianmukaiset ladattavat vaatemäärät pestävien vaatteiden
tyypin mukaan.
Kankaan tyyppi
Värillinen/puuvilla
Ladattava vaatemäärä
WF-J1456/J1256/ WF-B1456/B1256/ WF-R1256/ WF-F1256/ WF-S1056/
J1056/J856
B1056/B856
R1056/R856 F1056/F856
S856
- normaalit/vähän likaiset
7,0 kg
6,0 kg
5,2 kg
4,5 kg
3,5 kg
- erittäin likaiset
7,0 kg
6,0 kg
5,2 kg
4,5 kg
3,5 kg
Synteettiset
3,0 kg
3,0 kg
2,5 kg
2,5 kg
2,0 kg
Hienopesu
2,5 kg
2,5 kg
2,0 kg
2,0 kg
1,5 kg
Villa
2,0 kg
2,0 kg
1,5 kg
1,5 kg
1,5 kg
Pesuaineen käyttö: Käytettävä pesuainetyyppi määräytyy kangastyypin (puuvilla, synteettinen, arat
materiaalit, villa), vaatteiden värin, lämpötilan, likaisuuden laadun sekä määrän mukaan.
Käytä aina vähän vaahtoavia pesuaineita, jotka on tarkoitettu pesukonekäyttöön.
Noudata pesuaineen valmistajan määrittämiä pesusuosituksia, jotka perustuvat vaatteiden
painoon, likaisuuteen ja alueen veden kovuuteen. Jos et tiedä alueesi veden kovuutta, ota yhteyttä
vesiviranomaisiin.
Huomio: Säilytä pesuaineita ja vastaavia turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.
SAMSUNG
Pesukoneen käyttöopas
B-6
Pesukoneen huolto
Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa
WF-J1456/J1256/J1056/J856/B1456/B1256/B1056/B856
1. Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta.
2. Avaa sihdin suojus kolikolla tai avaimella.
3. Löysää tyhjennysputken korkkia kääntämällä korkkia
vasemmalle. Ota tyhjennysputken päässä olevasta
korkista kiinni ja vedä putkea hitaasti ulos noin 15 cm.
4. Valuta vesi kokonaan astiaan.
5. Työnnä tyhjennysputki takaisin sisään ja kierrä korkki takaisin.
6. Kiinnitä sihdin suojus takaisin paikalleen.
Jäätyneen pesukoneen korjaus
Jos lämpötila on laskenut alle nollaan ja pesukone on jäätynyt,
1. irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta,
2. kaada lämmintä vettä tulohanan päälle, jotta tulovesiletku löystyy,
3. irrota tulovesiletku ja liota sitä lämpimässä vedessä,
4. kaada pesukoneen rumpuun lämmintä vettä ja anna seisoa 10 minuutin ajan,
5. kiinnitä tulovesiletku takaisin hanaan ja tarkista, tuleeko vettä ja poistuuko vesi normaalisti.
Ulkopuolen puhdistus
1. Pyyhi pesukoneen pinnat sekä käyttöpaneeli pehmeällä liinalla, jossa on hankaamatonta
puhdistusainetta.
2. Kuivaa pinnat pehmeällä liinalla.
3. Älä kaada pesukoneen päälle vettä.
C-1 SAMSUNG Pesukoneen käyttöopas
Pesukoneen huolto
Pesuainelokeron ja uran pesu
1.
2.
3.
4.
5.
Paina pesuainelokeron sisällä sijaitsevaa vapautusvipua ja vedä lokero ulos.
Irrota suojus lokerosta ( ).
Pese kaikki osat juoksevan veden alla.
Puhdista pesuainelokeron kisko vanhalla hammasharjalla.
Työnnä suojus takaisin paikalleen (työntämällä napakasti) ja aseta nestemäisen pesuaineen
erottaja takaisin lokeroon.
6. Työnnä lokero takaisin paikalleen.
7. Käytä kone huuhteluohjelmalla ilman pyykkiä.
Nukkasihdin puhdistus
Puhdista nukkasihti 5–6 kertaa vuodessa, tai kun käyttöpaneelissa näkyy seuraava virheviesti.
1. Avaa sihdin suojus, katso sivun 12 kohtaa ”Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa”.
2. Irrota tyhjennysputken korkki kääntämällä korkkia vasempaan ja valuta kaikki vesi ulos koneesta.
Katso sivun 12 kohtaa ”Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa”.
3. Löysää sihdin suojus ja ota sihti ulos.
4. Pese sihti puhtaaksi liasta tai muista esineistä. Varmista, ettei sihdin takana oleva poistopumpun
potkuri ole juuttunut kiinni. Kiinnitä sihdin korkki takaisin paikalleen.
5. Kiinnitä sihdin suojus takaisin paikalleen.
SAMSUNG
Pesukoneen käyttöopas
C-2
Pesukoneen huolto
Tuloletkun sihdin puhdistus
Tuloletkun sihti pitää pestä vähintään kerran vuodessa, tai kun käyttöpaneelissa näkyy seuraava
virheviesti.
Toimi näin:
1. Sulje tuloveden vesihana.
2. Irrota letku pesukoneen takaosasta.
3. Vedä sihti varovasti ulos pihdeillä letkun päästä ja puhdista sihti juoksevan veden alla. Puhdista
myös kierreliittimen sisä- ja ulkopuoli.
4. Työnnä sihti takaisin paikalleen.
5. Ruuvaa letku takaisin pesukoneeseen.
6. Käännä vesihana päälle ja varmista, etteivät liitännät vuoda.
C-3 SAMSUNG Pesukoneen käyttöopas
Vianetsintä
Ongelmat ja ratkaisut
Pesukone ei käynnisty
•
•
•
•
Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.
Varmista, että pesukoneen verkkojohto on kiinnitetty pistorasiaan.
Varmista, että vesihana on auki.
Varmista, että olet painanut Käynnistys/Keskeytys-painiketta.
Vettä ei tule tai vettä tulee liian vähän
•
•
•
•
Varmista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei tulovesiletku ole jäätynyt.
Varmista, ettei tulovesiletku ole kiertynyt.
Varmista, ettei tulovesiletkun sihti ole tukkiutunut.
Pesuainelokeroon jää pesuainetta sen jälkeen, kun pesu on valmis
•
•
Varmista, että vesi virtaa tarpeeksi kovalla paineella.
Aseta pesuaine pesuainelokeron sisäosiin (ei reunoille).
Pesukone tärisee tai on liian kovaääninen
•
•
•
•
Varmista, että pesukone seisoo tasaisella alustalla. Jos alusta ei ole tasainen, säädä pesukoneen
jalat.
Varmista, että rummun kuljetuspultit on poistettu.
Varmista, ettei pesukone nojaa mitään esinettä vasten.
Varmista, että pyykki on asetettu rumpuun tasaisesti.
Vesi ei valu pois pesukoneesta ja/tai pesukone ei linkoa
•
•
Varmista, että poistoletku ei ole puristunut tai kiertynyt.
Varmista, ettei nukkasihti ole tukossa.
Luukku ei avaudu
1.
2.
3.
4.
Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta.
Valuta vesi pois pesukoneesta.
Avaa sihdin suojus kolikolla (katso sivu 13)
Etsi oranssi vetoliuska ja vedä sitä avataksesi luukun.
Ei koske 800 Kierrosta /min malleja kuten WF-J856(V/C/S),B856(V/C/S),R856(V/C/S),F856(V/C/S),S856(V/
C/S)
5. Luukku ei avaudu 3 minuuttiin koneen pysähtymisen ja virran sammumisen jälkeen.
Vain 800 Kierrosta /min mallit, kuten WF-J856(V/C/S),B856(V/C/S),R856(V/C/S),F856(V/C/S),S856(V/C/S)
Virheviestien merkitys
Näytössä näkyvä virhe
Ratkaisu
dE
•
Sulje luukku.
4E
•
•
Varmista, että vesihana on auki.
Tarkista veden paine.
5E
•
•
Puhdista nukkasihti.
Varmista, että poistoputki on asennettu kunnolla.
UE
•
Pyykki on asetettu rumpuun epätasaisesti; selvitä solmuun menneet
vaatekappaleet.
Jos pestään vain yksi vaatekappale kuten kylpytakki tai farkut, viimeinen
linkous jää ehkä epätäydelliseksi ja käyttöpaneelissa näkyy ”UE”-virheviesti.
cE / 3E
•
Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun:
1. Yritä selvittää ongelma itse (Katso tämän sivun kohtaa “Vianetsintä”).
2. Käynnistä ohjelma uudelleen ja tarkista, toistuuko virhe.
3. Jos vika ei häviä, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja kuvaile ongelma.
SAMSUNG
Pesukoneen käyttöopas
D-1
Ohjelmakaavio
( käyttäjä voi valita)
PESU- JA LISÄAINEET
Enimmäispaino (kg)
Ohjelma
WFJ1456
J1256
J1056
J856
Lämpöt.
(˚C)
Linkousnopeus (MAKS.)
Kierrosta /min
WFWFWFWF- WFJ1056
B1456
WFWF- J1256
HuuhteluR1256 F1256
B1056
Maks. J1456 B1256
B1256
S1056 Esipesu Pesu
R1056 F1056
aine
R1056
B1056
S856
B1456 R1256
R856 F856
F1056
B856
F1256
S1056
WFJ856
B856
R856
F856
S856
Viivekäynnistys
Pesuaika
(min)
Puuvilla
7.0
6.0
5.2
4.5
3.5

kyllä

95
1400 1200 1000 800

126
Kirjopesu
7.0
6.0
5.2
4.5
3.5

kyllä

60
1400 1200 1000 800

99
Synteettiset
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0

kyllä

60
800 800 800 800

72
Hienopesu 2.5
2.5
2.0
2.0
1.5

kyllä

40
800 800 600 600

55
Villa
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5
-
kyllä

40
400 400 400 400

40
Käsinpesu
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5
-
kyllä

40
400 400 400 400

35
Pikapesu
3.0
3.0
2.0
2.0
1.5
-
kyllä

60
1400 1200 1000 800

47
Ohjelma
Puuvilla
Kirjopesu
Synteettiset
Hienopesu
Villa
Käsinpesu
Pikapesu
PESTÄVÄN PYYKIN tyyppi
Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, vuodevaatteet, pöytäliinat,
alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Normaalikuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, vuodevaatteet, pöytäliinat,
alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Polyesteri- ja polyamidikuiduista tai vastaavista sekoitteista valmistetut
normaalikuntoiset tai vähän likaiset puserot, paidat jne.
Ohuet verhot, mekot, hameet, paidat ja puserot.
Vain konepestävät villavaatteet, joissa on merkintä ”puhdasta uutta villaa”.
Hyvin ohuet vaatekappaleet pestään käsinpesuohjelmalla.
Vähän likaiset puuvilla- tai pellavapuserot, paidat, tummat froteekankaat, värilliset
puuvillavaatteet, farkut jne.
1. Kun käytetään esipesuohjelmaa, pesu kestää noin 15 minuuttia kauemmin.
2. Ohjelmien kestot on mitattu IEC 456 -standardin määrittämissä olosuhteissa.
3. Yksittäisten kotitalouksien kulutus saattaa poiketa taulukossa annetuista arvoista. Tämä johtuu
veden paineen ja lämpötilan eroista sekä ladattavan pyykin määrästä ja laadusta.
E-1 SAMSUNG Pesukoneen käyttöopas
Ohjelmakaavio
( käyttäjä voi valita)
PESU- JA LISÄAINEET
Enimmäispaino (kg)
Ohjelma
WFJ1456
J1256
J1056
J856
Lämpöt.
(˚C)
Linkousnopeus (MAKS.)
Kierrosta /min
WFWFWFWF- WFJ1056
B1456
WFWF- J1256
HuuhteluR1256 F1256
B1056
Maks. J1456 B1256
B1256
S1056 Esipesu Pesu
R1056 F1056
aine
R1056
B1056
S856
B1456 R1256
R856 F856
F1056
B856
F1256
S1056
WFJ856
B856
R856
F856
S856
Viivekäynnistys
Pesuaika
(min)
Baby Cotton
7.0
6.0
5.2
4.5
3.5

kyllä

95
1400 1200 1000 800

122
Erittäin
likaantuneet
7.0
6.0
5.2
4.5
3.5

kyllä

60
1400 1200 1000 800

109
Sekapyykki 2.5
2.5
2.0
2.0
1.5

kyllä

60
800 800 800 800

77
Hiljainen
pesu ilman 3.0
linkousta
3.0
2.0
2.0
1.5

kyllä

40
Ei linkousta

98
Ohjelma
Baby Cotton
Erittäin
likaantuneet
Sekapyykki
Hiljainen pesu
ilman linkousta
PESTÄVÄN PYYKIN tyyppi
Normaalikuntoiset tai vähän likaiset Baby Cotton, vuodevaatteet, pöytäliinat,
alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Tahriintuneet tai erittäin likaiset puuvillakankaat, vuodevaatteet, pöytäliinat,
alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Vähän likaantuneen puuvilla- ja tekokuitupyykin sekoitus.
Erittäin alhainen melutaso koko pesun ja linkouksen ajan. Puuvillakankaat,
vuodevaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat.
SAMSUNG
Pesukoneen käyttöopas
E-2
Liite
Materiaalien pesu- ja hoito-ohjeet
Kestävät materiaalit
Silitysraudan lämpötila enintään
100 °C
Arat materiaalit
Ei silitystä
Pesulämpötila 95 °C
Pesulämpötila 60 °C
Pesulämpötila 40 °C
Voidaan kuivapestä käyttämällä mitä
tahansa ainetta
Voidaan kuivapestä vain perkloridilla,
sytyttimen polttoaineella tai
puhtaalla alkoholilla tai R113polttoaineella
Voidaan kuivapestä vain
lentopolttoaineella, puhtaalla
alkoholilla tai R113-polttoaineella
Pesulämpötila 30 °C
Ei kuivapesua
Käsinpesu
Kuivatus vaakatasossa
Vain kuivapesu
Voidaan kuivattaa ripustamalla
Valkaisu kylmässä vedessä
Kuivatetaan vaateripustimessa
Ei valkaisua
Silitysraudan lämpötila enintään
200 °C
Silitysraudan lämpötila enintään
150 °C
Sähköön liittyviä varoituksia
Kuivatus kuivausrummussa
normaalilla lämmöllä
Kuivatus kuivausrummussa alhaisella
lämmöllä
Ei kuivatusta kuivausrummussa
Noudata näitä turvallisuusohjeita, jotta vältyttäisiin tulipalolta, sähköiskulta tai muulta tapaturmalta.
• Liitä pesukone vain sellaisiin virtalähteisiin, jotka on merkitty pesukoneeseen kiinnitettyyn tarraan.
Jos epäröit kodin virtalähteiden sopivuutta, ota yhteys koneen jälleenmyyjään tai paikalliseen
sähkölaitokseen.
• Käytä vain maadoitettua tai polarisoitua pistorasiaa. Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi kone
on varustettu polarisoidulla vaihtovirtapistokkeella, jonka toinen nasta on leveämpi kuin toinen.
Tämä pistoke sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos pistoke ei työnny pistorasiaan kokonaan,
käännä pistoketta ja yritä uudelleen. Jos pistoke ei vieläkään sovi pistorasiaan, ota yhteyttä
sähköasentajaan ja vaihdata pistorasia.
• Suojaa verkkojohtoa. Verkkojohto pitää sijoittaa niin, ettei sen yli kävellä eikä se puristu minkään
esineen alle tai väliin. Käsittele erityisen varovasti verkkojohdon pistoketta, liittimiä sekä koneeseen
liitettävää liitoskohtaa.
• Älä ylikuormita pistorasiaa tai jatkojohtoa. Ylikuormituksesta voi seurata tulipalo tai sähköisku.
F-1 SAMSUNG Pesukoneen käyttöopas
Liite
Ympäristönsuojelu
•
Tämä pesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Ota selvää paikallisista
jätemääräyksistä, jos pesukone päätetään hävittää. Katkaise verkkojohto, jotta pesukonetta ei
voi enää kytkeä mihinkään virtalähteeseen. Irrota luukku, jotta eläimet tai pienet lapset eivät jää
koneen sisään loukkuun.
Älä ylitä pesuaineen valmistajien antamia pesuainesuosituksia.
Käytä tahranpoisto- ja valkaisuainetta vain, jos se on välttämätöntä.
Vettä ja energiaa säästetään, kun pestään vain täysiä koneita (koneellisen määrä riippuu
käytettävästä ohjelmasta).
•
•
•
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämä laite noudattaa eurooppalaisia turvallisuusmääräyksiä, EU-direktiiviä 93/68 sekä EN 60335
-standardia.
Tekniset tiedot
TYYPPI
EDESTÄTÄYTETTÄVÄ PESUKONE
WF-J1456/J1256/J1056/J856
WF-B1456/B1256/B1056/
B856
WF-R1256/R1056/
R856
WF-F1256/F1056/
F856
WF-S1056/
S856
L 598 mm × S 600 mm × K 844 mm
L 598 mm × S 550 mm ×
K 844 mm
L 598 mm ×
S 450 mm ×
K 844 mm
L 598 mm ×
S 404 mm ×
K 844 mm
L 598 mm ×
S 340mm ×
K 844mm
VESIMÄÄRÄ
60 l
54 l
49 l
48 l
43 l
NETTOPAINO
76 kg
73 kg
69 kg
62 kg
55 kg
7 kg (KUIVAA PYYKKIÄ)
6 kg (KUIVAA PYYKKIÄ)
5,2 kg (KUIVAA
PYYKKIÄ)
4,5 kg (KUIVAA
PYYKKIÄ)
3,5 kg (KUIVAA
PYYKKIÄ)
WF-B1456/B1256/B1056/
B856
WF-R1256/R1056/
R856
WF-F1256/F1056/
F856
WF-S1056/
S856
MITAT
VEDENPAINE
50 kPa–800 kPa
RUMMUN JA
LINKOUKSEN TÄYTTÖMÄÄRÄ
MALLI
PESU JA
LÄMMITYS
VIRRANKULUTUS
WF-J1456/J1256/J1056/J856
220 V
2000 W
220 V
2000 W
220 V
1900 W
220 V
1800 W
220 V 1800 W
240 V
2400 W
240 V
2400 W
240 V
2200 W
240 V
2100 W
240 V 2100 W
WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WFLin- MALLI J1456 J1256 J1056 J856 B1456 B1256 B1056 B856 R1256 R1056 R856 F1256 F1056 F856 S1056 S856
kous
230 V 700 W 360 W 320 W 270 W 580 W 530 W 500 W 430 W 550 W 500 W 430 W 270 W 230 W 180 W 250 W 200 W
PUMPPAUS
PAKKAUSMATERIAALIN paino
LINKOUSNOPEUS
MALLI
34 W
WF-J1456/J1256/J1056/J856
WF-B1456/B1256/B1056/
B856
WF-R1256/R1056/
R856
WF-F1256/F1056/
F856
WF-S1056/
S856
PAPERI
2,5 kg
2,5 kg
2,1 kg
1,9 kg
1,8 kg
MUOVI
1,0 kg
1,0 kg
0,9 kg
0,8 kg
0,8 kg
MALLI
WF-J1456/B1456
WF-J1256/B1256/R1256/
F1256
WF-J1056/B1056/R1056/F1056/
S1056
WF-J856/B856/R856/
F856/S856
Kierrosta /min.
1400
1200
1000
800
SAMSUNG
Pesukoneen käyttöopas
F-2
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja Samsung-tuotteista, voit ottaa
yhteyttä Samsung-tukeen.
Asiakaspalvelukeskus
WWW-osoite
Tanska
Maa
38 322 887
www.samsung.com/dk
Suomi
09 693 79 554
www.samsung.com/fi
Norja
231 627 22
www.samsung.com/no
Ruotsi
08 585 367 87
www.samsung.com/se
Download PDF

advertising