Samsung | HT-C730 | Samsung HT-C730 Bruksanvisning

HT-C730
Digitaalinen
kotiteatterijärjestelmä
käyttöopas
kaikki on mahdollista
Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi
osoitteessa
www.samsung.com/register
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd Sec1:1
2010-05-06
3:03:37
Turvallisuusohjeet
Turvallisuusvaroitukset
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
EI SAA AVATA
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä
on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa
sähköiskun tai henkilövahingon.
VAROITUS : VOIT VÄLTTÄÄ
SÄHKÖISKUVAARAN SOVITTAMALLA
PISTOKKEEN LEVEÄN KOSKETTIMEN
PISTORASIAN LEVEÄÄN AUKKOON.
VAARA
• Suojaa laite sateelta ja kosteudelta, jotta tulipaloja sähköiskuvaara voidaan välttää.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tämä symboli kehottaa katsomaan
laitteen mukana toimitettuja tärkeitä
ohjeita.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
VAROITUS
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle eikä
sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä astioita, kuten
maljakkoja.
• Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten sen tulee
olla aina käytettävissä.
• Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun
pistorasiaan.
• Jotta laite saadaan irti verkkovirrasta, pistoke täytyy
irrottaa pistorasiasta. Pistokkeen tulee olla tämän vuoksi
paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.
2
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI.
Muut kuin tässä määritetyt säätimet, muutokset tai
toimenpiteet voivat johtaa vaaralliseen säteilylle
altistumiseen.
VAROITUS
• NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ SUOJUS JA LUKOT
AVATTUINA, VÄLTÄ SÄTEELLE ALTISTUMISTA.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 2
2010-05-06
3:03:49
Varotoimet
• Varmista, että käytettävän verkkovirran arvot vastaavat laitteen takana olevassa tarrassa ilmoitettuja arvoja.
• Aseta tuote soveltuvalle alustalle (kaluste) vaakatasoon siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilmanvaihdolle (7,5 - 10 cm).
• Älä aseta tuotetta vahvistimen tai muiden mahdollisesti kuumenevien laitteiden päälle. Varmista, että ilmanvaihtoaukkoja ei ole peitetty tai
tukittu.
• Älä aseta tuotteen päälle mitään.
• Ennen tuotteen siirtämistä varmista, että soittimessa ei ole levyä.
• Jos tuotteen virta halutaan katkaista kokonaan, sen virtajohto täytyy irrottaa pistorasiasta. Virtajohto tulee irrottaa, jos tuotetta ei käytetä
pitkään aikaan.
• Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosella. Salamaniskun aikaansaama jännitepiikki voi vahingoittaa tuotetta.
• Älä jätä tuotetta suoraan auringonvaloon tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Tämä voi johtaa tuotteen ylikuumentumiseen tai
toimintahäiriöön.
• Älä altista tuotetta kosteudelle, kuumuudelle tai voimakkaita sähkö- tai magneettikenttiä aiheuttaville laitteille (esim. kaiuttimet).
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos tuotteeseen tulee vika.
• Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Laite on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
• Tuotteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos tuotetta tai levyä on säilytetty kylmässä. Jos siirrät tuotteen paikasta toiseen talviaikaan, odota ennen
käyttöä, että tuote lämpenee huoneenlämpöiseksi noin 2 tunnissa.
• Tässä tuotteessa käytetään paristoja, joiden sisältämät kemikaalit ovat vahingollisia luonnolle. Paristoja ei tule hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tarvikkeet
Tarkista, että pakkauksesta löytyvät seuraavat tarvikkeet.
Videojohto
FM-antenni
Käyttöopas
iPod-telakka
Ferriittisydän
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
㪈
㪉
㪋
㪌
㪎
㪏
㪊
㪍
㪐
V-SOUND
DSP /EQ
㪇
MUTE
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
RETURN
A
DIMMER
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
B
C
S . VOL
CD RIPPING
D
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Kaukosäädin/AAA-paristot
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 3
3
2010-05-06
3:03:49
Turvallisuusohjeet
Ohjeet levyjen käsittelemiseen ja
säilyttämiseen
Naarmut levyn pinnassa voivat heikentää äänen ja
kuvan laatua tai tehdä toistosta katkonaista.
Huolehdi, että naarmuja ei synny levyihin niiden
käsittelyn aikana.
Levyjen koskettaminen
• Älä koske levyn toistopuoleen.
• Tartu levyyn sen reunoista, niin että sen
pintaan ei tule sormenjälkiä.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
Levyjen säilyttäminen
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon
• Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa paikassa
• Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa.
Säilytä levy pystyasennossa.
✎ HUOMAUTUS


Älä käytä halkeilleita tai naarmuuntuneita levyjä.
Jos levy on likainen tai siinä on sormenjälkiä, puhdista se
mietoon pesuliuokseen kostutetulla pehmeällä kankaalla.
• Puhdista levy pyyhkimällä sitä varovasti keskeltä
reunoja kohti.
✎ HUOMAUTUS
4
• TIETOA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on DivX, Incin kehittämä
videmuoto. Tämä on virallinen DivX-sertifioitu laite, joka
toistaa DivX-videota. Saat lisätietoa ja ohjelmistotyökaluja,
joiden avulla voit muuntaa tiedostosi DivX-videomuotoon, vierailemalla
osoitteessa, www.divx.com.
TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMAND -PALVELUSTA: Tämä DivXsertifioitu® laite täytyy rekisteröidä, jotta sillä voidaan toistaa DivX Videoon-Demand (VOD) -sisältöä. Voit luoda rekisteröintikoodin etsimällä DivX
VOD -osion laitteen asetusvalikosta. Kun sinulla on koodi, siirry
osoitteeseen vod.divx.com, jotta voit suorittaa rekisteröitymisen loppuun.
Saat myös lisätietoa DivX VOD:stä.
• DivX Certified® to play DivX ® video
• iPod on Apple Incin tavaramerkki,
joka on rekisteröity USA:ssa ja
muissa maissa.
iPhone on Apple Incin tavaramerkki.
• Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
Tekijänoikeudet
Pidä levyt puhtaana.
Levyjen käsitteleminen ja säilyttäminen

Lisenssi
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki
oikeudet pidätetään.
Kopiosuojaus
• DVD-levyissä on usein kopiosuojaus. Tämän takia sinun tulee aina
kytkeä tuote suoraan televisioon eikä videonauhuriin. Kytkentä
videonauhuriin vääristää kopiosuojatun DVD-levyn kuvan.
• ”Tämä tuote käyttää USA:n patenttien ja muiden Rovi Corporationin
teollisoikeuksien suojaamaa tekijänoikeuksien kopiosuojatekniikkaa.
Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.”
Tuotteeseen voi tiivistyä kosteutta, jos viileään
laitteeseen pääsee lämmintä ilmaa. Jos tuotteeseen
tiivistyy kosteutta, se ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy,
poista levy ja anna tuotteen olla käyttämättömänä 1 - 2
tuntia virta kytkettynä.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 4
2010-05-06
3:03:50
Sisällys
TURVALLISUUSTIEDOT
2
ENNEN ALOITUSTA
7
LIITÄNNÄT
15
22
Turvallisuusvaroitukset
Varotoimet
Tarvikkeet
Ohjeet levyjen käsittelemiseen ja säilyttämiseen
Lisenssi
Tekijänoikeudet
Kopiosuojaus
7
7
11
11
12
13
Oppaassa käytetyt kuvakkeet
Levytyypit ja niiden ominaisuudet
Kuvaus
Etupaneeli
Takapaneeli
Kaukosäädin
15
17
18
20
20
Kaiuttimien kytkeminen
Ferriittisydämen yhdistäminen pääyksikön virtajohtoon
Videolähtöliitännän kytkeminen televisioon
FM-antennin kytkeminen
Äänen kytkeminen ulkoisista laitteista
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
Ennen aloitusta (Alkuasetukset)
Asetusvalikon asettaminen
Näyttö
Television kuvasuhde
BD Wise -toiminto
Näyttötarkkuus
HDMI-muoto
Ääni
DRC (Dynamic Range Compression)
AV-SYNC
HDMI-ÄÄNI
EQ Optimizer
Alkuasetukset
Alkuasetukset
DivX(R)-rekisteröinti
Kieli
Suojaus
Lapsilukon taso
Salasanan muuttaminen
Asiakastuki
Tuotetiedot
SUOMI
ASETUKSET
2
3
3
4
4
4
4
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 5
5
2010-05-06
3:03:50
Sisällys
PERUSTOIMINNOT
26
LISÄTOIMINNOT
34
MUUTA TIETOA
37
26
26
27
27
31
33
Levyn toisto
Äänentoisto: CD(CD-DA)/MP3/WMA
JPEG-tiedostojen toistaminen
Toistotoiminnon käyttäminen
Äänitila
Radion kuunteleminen
34
34
36
USB-toiminto
iPod-laitteen käyttäminen
CD-levyn kopioiminen
37
38
39
Vianmääritys
Kielikoodiluettelo
Tekniset tiedot
•
Tämän käyttöoppaan kuvitus on vain viitteeksi, ja se saattaa erota varsinaisen tuotteen ulkonäöstä.
•
Palvelumaksu voidaan periä, jos
a. kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa
(eli et ole lukenut tätä käyttöopasta)
b. tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa
(eli et ole lukenut tätä käyttöopasta).
•
Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
6
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-1026.indd 6
2010-10-26
9:48:39
Tutustu ennen käyttöoppaan lukemista seuraaviin
termeihin.
Kuvake
d
B
A
G
D
Termi
Määritelmä
DVD
Toiminto, joka on
käytettävissä DVD-Video- tai
DVD±R/±RW-levyillä, jotka
on tallennettu ja viimeistelty
Video Mode -tilassa.
CD
Toiminto, joka on
käytettävissä data-CDlevyillä (CD DA, CD-R/-RW).
MP3
Toiminto, joka on
käytettävissä CD-R/-RWlevyillä.
JPEG
Toiminto, joka on
käytettävissä CD-R/-RWlevyillä.
DivX
Toiminto, joka on
käytettävissä MPEG4levyillä. (DVD±R/±RW, CDR/-RW)
Tämä koskee tapausta, jossa
toiminto ei toimi tai asetukset
voivat peruuntua.
!
VAROITUS
✎
HUOMAUTUS
Sivulla olevia vinkkejä tai ohjeita,
jotka auttavat toiminnon
käytössä.
Pikanäppäin
Painamalla kaukosäätimen
painiketta, pääset nopeaksi
käsiksi sisältöön tällä
toiminnolla.
Levytyypit ja niiden ominaisuudet
Aluekoodi
Tuote ja levyt ovat aluekoodattuja. Näiden aluekoodien on
oltava samat, jotta levyä voidaan toistaa laitteessa. Jos
soittimella ja levyllä on eri koodi, levyä ei voida toistaa.
Levytyyppi Aluekoodi
DVD-VIDEO
Alue
1
Yhdysvallat, Yhdysvaltain
territoriot ja Kanada
2
Eurooppa, Japani, Lähi-itä,
Egypti, Etelä-Afrikka ja Grönlanti
3
Taiwan, Korea, Filippiinit,
Indonesia ja Hongkong
4
Meksiko, Etelä-Amerikka, KeskiAmerikka, Australia, UusiSeelanti, Tyynenmeren saaret ja
Karibia
5
Venäjä, Itä-Eurooppa, Intia,
suurin osa Afrikasta, PohjoisKorea ja Mongolia.
6
Kiina
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 7
Ennen aloitusta
Oppaassa käytetyt kuvakkeet
01
Ennen aloitusta
7
2010-05-06
3:03:50
Ennen aloitusta
Levytyypit, joita voidaan toistaa
Levytyypit ja
merkki (logo)
Tallennetut
signaalit
Levyn
koko
12 cm
AUDIO
+
DVD-VIDEO
Enimmäistoistoaika
Noin 240 minuuttia
(yksipuolinen)
Noin 480 minuuttia
(kaksipuolinen)
Noin 80 minuuttia
(yksipuolinen)
VIDEO
8 cm
Noin 160 minuuttia
(kaksipuolinen)
12 cm
74 minuuttia
8 cm
20 minuuttia
12 cm
-
8 cm
-
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
+
DivX
VIDEO
Älä käytä seuraavantyyppisiä levyjä!
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-, DVD-ROM- ja DVDRAM-levyjä ei voida toistaa tällä tuotteella. Jos
tämäntyyppisiä levyjä toistetaan, <WRONG DISC
FORMAT> -viesti tulee näkyviin television ruudulle.
• Ulkomailta hankittuja DVD-levyjä ei ehkä voi toistaa
tällä tuotteella. Jos sellaisia levyjä toistetaan, <Wrong
Region. Please check Disc.> -viesti tulee näkyviin
televisioruudulle.
Levytyypit ja levyn muoto
Tämä tuote ei tue DRM-suojausta käyttäviä mediatiedostoja.
CD-R-levyt
• Joitakin CD-R-levyjä ei ehkä voi toistaa levyn
tallennuslaitteen (CD-tallennin tai tietokone) tai levyn kunnon
vuoksi.
• Käytä 650 Mt:n / 74 minuutin CD-R-levyä. Älä käytä CD-Rlevyjä, joiden koko on yli 700 Mt tai 80 minuuttia, sillä niitä ei
ehkä voida toistaa.
• Joitakin CD-RW-levyjä (uudelleentallennettavat) ei ehkä voi
toistaa.
• Vain oikealla tavalla suljettuja CD-R-levyjä voidaan toistaa.
8
CD-R MP3 -levyt
• CD-R-levyille tallennettujen MP3-tiedostojen tulee olla
ISO 9660- tai Joliet-muodossa, jotta levyjä voidaan
toistaa.
• MP3-tiedostojen nimet eivät saa sisältää välilyöntejä
tai erikoismerkkejä (. / = +).
• Käytä levyjä, joiden pakkaus-/purkusuhde on
suurempi kuin 128 Kbps.
• Vain seuraavilla tiedostopäätteillä varustettuja
tiedostoja voidaan toistaa: ".mp3" ja ".MP3
• Moni-istuntolevyjä voidaa toistaa vain jos istunnot on
tallennettu peräjälkeen. Jos moni-istuntolevyssä on
tyhjä kohta, levyä voidaan toistaa vain tyhjään
kohtaan asti.
• Jos levyä ei ole suljettu, toiston alkamisessa kestää
tavallista kauemmin eikä kaikkia tiedostoja ehkä
voida toistaa.
• Äänen toisto voi olla katkonaista, jos tiedostot on
koodattu VBR-muodossa (muuttuvalla
bittinopeudella), jossa tiedostot koodataan sekä
hitaalla että nopealla bittinopeudella (esim. 32 - 320
Kbps).
• Kultakin CD-levyltä voidaan toistaa enintään 500
raitaa.
• Kultakin CD-levyltä voidaan toistaa enintään 300
kansiota.
CD-R JPEG -levyt
• Vain tiedostotunnisteen "jpg" omaavia tiedostoja voidaan
toistaa.
• Jos levyä ei ole suljettu, toiston alkamisessa kestää
tavallista kauemmin eikä kaikkia tiedostoja ehkä voida
toistaa.
• CD-R-levyille tallennettujen JPEG-tiedostojen tulee olla
ISO 9660- tai Joliet-muodossa, jotta levyjä voidaan
toistaa.
• JPEG-tiedoston nimi saa koostua enintään 8 merkkistä
eikä se saa sisältää välilyöntejä tai erikoismerkkejä (. / = +).
• Moni-istuntolevyjä voidaa toistaa vain jos istunnot on
tallennettu peräjälkeen. Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä
kohta, levyä voi toistaa vain tyhjään kohtaan asti.
• Yhteen kansioon voi tallentaa enintään 999 kuvaa.
• Jos käytössä on Kodakin tai Fujin CD-kuvalevy, vain
kuvakansion JPEG-tiedostot voidaan toistaa.
• Muiden kuin Kodakin tai Fujin CD-kuvalevyjen toiston
alkamisessa voi kestää tavallista kauemmin tai niitä
ehkä voi toistaa ollenkaan.l.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 8
2010-05-06
3:03:51
01
• Yhteensopimattomien muotojen
ohjelmistopäivityksiä ei tueta. (Esimerkki: QPEL,
GMC, näyttötarkkuus suurempi kuin 800 x 600
pikseliä jne.)
• Jos DVD-R- tai DVD-RW-levyä ei ole tallennettu
oikein DVD-Video-muodossa, sitä ei voi toistaa.
• Jos toistettavana on levy, jonka näytteenottotaajuus
on suurempi kuin 48 khz tai 320 kbps, kuva voi
väristä toiston aikana.
• DivX-tiedostojen sisältämiä korkean kuvataajuuden
osioita ei ehkä voida toistaa.
• Koska tämä tuote tukee ainoastaan DivX Networks,
Inc:in hyväksymiä koodausmuotoja, käyttäjän luomaa
DivX-tiedostoa ei ehkä voida toistaa.
Ennen aloitusta
DVD±R/±RW-, CD-R/RW-levyt
DivX (Digital internet video express)
DivX on Microsoftin kehittämä MPEG4pakkaustekniikkaan perustuva videotiedostomuoto, jonka
avulla ääni- ja kuvatietoja voidaan välittää Internetin kautta
reaaliajassa.
MPEG4 on tarkoitettu kuvan koodaamiseen ja MP3äänen koodaamiseen. Näin käyttäjät voivat katsella
elokuvia lähes DVD-tasoisella kuvalla ja äänellä.
Tuetut muodot (DivX)
Tämä laite tukee ainoastaan seuraavia muotoja.
Jos sekä ääni- että videomuodolle ei ole tukea, kuvassa
voi näkyä häiriöitä tai ääntä ei ehkä kuulu.
Tuetut videomuodot
Muoto
Tuetut versiot
AVI
WMV
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Tuetut äänimuodot
Muoto
Siirtonopeus
Näytteenottotaajuus
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
44,1/48khz
DTS
1.5Mbps
44,1khz
44,1khz
• DTS-muotoiset DivX-tiedostot, mukaan lukien sekä
ääni- että videotiedostot, tukevat korkeintaan 6
Mbps:n nopeutta.
• Kuvasuhde: Vaikka oletusarvoinen DivXnäyttötarkkuus on 640x480 pikseliä, tämä tuote
tukee 720x480 pikselin tarkkuuteen asti. Yli 800
kuvapisteen tarkkuuksia ei tueta.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0525.indd 9
2010-05-25
9
11:25:57
Ennen aloitusta
Huomautuksia USB-liitännästä
Tuetut laitteet: USB-tallennusvälineet, MP3-soitin,
digitaalinen kamera, USB-kortinlukija
1) Jos kansion tai tiedoston nimi on yli 10 merkkiä,
se ei ehkä näy tai toimi oikein.
2) Yli 148 Kt:n tekstitystiedosto ei ehkä näy oikein.
3) Tietty USB-laite, digitaalinen kamera tai USBkortinlukija ei ehkä ole yhteensopiva tuotteen
kanssa.
4) FAT16- ja FAT32-muotoja tuetaan.
• NTFS-muotoa ei tueta.
5) Valokuva- (JPEG), musiikki- (MP3, WMA) ja
videotiedostojen nimien tulee olla korean- tai
englanninkielisiä. Muussa tapauksessa tiedostoa
ei ehkä voida toistaa.
6) Kytke suoraan tuotteen USB-porttiin. Toisen
kaapelin kautta kytkeminen voi aiheuttaa USByhteensopivuusongelmia.
7) Useamman kuin yhden muistilaitteen
asettaminen usean kortin lukijaan voi aiheuttaa
toimivuusongelmia.
8) PTP-protokollaa digitaalista kameraa varten ei
tueta.
9) Älä kytke USB-laitetta irti "Reading" ("Luku") prosessin aikana.
10) Mitä suurempi kuvan näyttötarkkuus on, sitä
pitempi näyttöviive on.
11) Kaupalliselta sivustolta ladattuja DRM-suojattuja
MP3/WMA- tai videotiedostoja ei toisteta.
12) Ulkoista kiintolevyä ei tueta.
13) Tuetut tiedostomuodot
Muoto
Valokuvat
Videot
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Tiedostotunniste
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bittinopeus
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
Versio
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1,
XviD
Kuvapisteet
640x480
–
–
720x480
Näytteenottotaajuus
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
10
Musiikki
Videot
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0525.indd 10
2010-05-25
11:21:35
01
Ennen aloitusta
Kuvaus
Etupaneeli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
13
12
1
POISTOPAINIKE (
2
TOIMINTO-PAINIKE (
3
HAKU- JA OHITUS-PAINIKE (
4
PYSÄYTÄ-PAINIKE (
5
TOISTO/TAUKO-PAINIKE (
6
HAKU- JA OHITUS-PAINIKE (
7
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ -PAINIKE (
8
VIRTAPAINIKE (
9
AUX IN 1 CONNECTOR
Voit kytkeä ulkoiset laitteet, kuten MP3-soittimen.
10
USB-PORTTI
Kytkemällä tähän liitäntään voit toistaa tiedostoja ulkoisilta USBtallennuslaitteilta, kuten MP3-soittimilta, USB-muistitikulta, jne.
11
iPod-LIITÄNTÄ
Kytke iPod-telakan kaapeli tähän.
12
LEVYAUKKO
Aseta levy tähän.
13
KAUKOSÄÄTIMEN TUNNISTIN
Vastaanottaa kaukosäätimen signaalin.
14
NÄYTTÖ
Näyttää muun muassa soittotilan ja ajan.
Poista levy laitteesta.
)
Tila vaihtuu seuraavasti:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
Palaa edelliseen nimikkeeseen/jaksoon/raitaan.
Virittää FM-taajuusalueen alas.
)
)
)
)
Pysäyttää levyn toiston.
)
Toistaa levyn tai pysäyttää toiston.
Siirtää seuraavaan nimikkeeseen/jaksoon/raitaan.
Virittää FM-taajuusalueen ylös.
)
,
)
Äänenvoimakkuuden säätö.
Kytkee tuotteen päälle ja pois päältä.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 11
11
2010-05-06
3:03:51
Ennen aloitusta
Takapaneeli
1
2
3
4
5
6
7
8
1
HDMI-LÄHTÖLIITÄNTÄ
Parhaan kuvanlaadun saamiseksi liitä tämä HDMI-lähtö television HDMI-tuloon
HDMI-kaapelilla.
2
KOMPONENTTIVIDEON LÄHTÖLIITÄNNÄT
Liitetään komponenttivideotulolla varustettuihin televisioihin.
3
VIDEON LÄHTÖLIITÄNTÄ
Television videotuloliitäntä (VIDEO IN) liitetään VIDEO OUT -liitäntään.
4
AUX IN 2-LIITÄNNÄT
Liitetään ulkoisen laitteen (esim. videonauhurin) 2-kanavaiseen analogiseen
lähtöön.
5
6
ULKOINEN DIGITAALINEN OPTINEN
TULOLIITÄNTÄ (DIGITAL AUDIO IN)
3.1-KANAVAISET
KAIUTINLÄHTÖLIITÄNNÄT
7
FM-ANTENNI-LIITÄNTÄ
Liitetään FM-antenniin.
8
TUULETIN
Tuuletin pyörii aina, kun laite on päällä. Asentaessasi laitetta jätä ainakin
10 cm vapaata tilaa tuulettimen ympärille.
12
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 12
Liitetään digitaalisella tulolla varustettuun ulkoiseen laitteeseen.
Kytke etu-, keski- ja bassokaiuttimet.
2010-05-06
3:03:51
01
Ennen aloitusta
Kaukosäädin
Kaukosäätimen toiminnot
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
Kytkee tuotteen päälle ja pois päältä.
Jos haluat vaihtaa Home
Cinema- (Kotiteatteri) tai TV-tilaan
kaukosäätimestä, tarkista tämän
painikkeen LED-valon väri.
- Home Cinema (Kotiteatteri): Oranssi
- TV: Vihreä
Voit määrittää asetuksia numeropainikkeilla.
㪈
㪉
㪊
㪋
㪌
㪍
㪎
㪏
DSP /EQ
㪇
TUNING
/CH
VOL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Pääset levyvalikkoon painamalla tästä.
Ääniraidan/tekstityskielen,
kuvakulman jne. vaihtaminen.
Valitse haluamasi DSP/EQ-tila.
Tällä painikkeella voit keskeyttää
levyn toiston.
MUTE
REPEAT
Painamalla tätä voit siirtyä
päävalikkoon.
Aseta aika, jolloin tuote sammuttaa
itsensä.
Näillä painikkeilla voit hakea
taakse- tai eteenpäin.
Näillä painikkeilla voit siirtyä taakse- tai
eteenpäin.
Tällä painikkeella voit pysäyttää/toistaa
levyn.
Mykistää äänen väliaikaisesti.
Säätää äänenvoimakkuutta.
Poista levy laitteesta.
㪐
V-SOUND
Tämä antaa sinulle 5.1-kanavaisen
äänentoistojärjestelmän tunnun.
Tämä on tilan valintapainike.
tai
Valitse television videotila painamalla.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Voit valita näytön valikkokohteita ja
vaihtaa valikon arvoa.
Voit etsiä aktiivisia FM-asemia
sekä vaihtaa kanavia.
Antaa mahdollisuuden nimikkeen,
kappaleen, raidan tai levyn toistoon.
Tällä painikkeella voit avata
nimikevalikon.
Näyttää käytössä olevan levyn
(tiedoston) tilan.
Poistuu valikosta.
Palaa edelliseen valikkoon.
Voit käyttää tuotteen tavallisia toimintoja,
kuten valokuvaluetteloa.
tai
VIHREÄ (B): Tällä painikkeella voit
esiasettaa FM-asemia.
Voit säätää näytön kirkkautta.
Voit säätää ja tasapainottaa
äänenvoimakkuuden, jotta vältyt
voimakkailta äänenvoimakkuuden
muutoksilta.
A
DIMMER
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Voit käyttää tuotteen tavallisia toimintoja,
kuten valokuvaluetteloa.
tai
KELTAINEN (C): MONO- tai STEREOtilan valinta radiolähetyksissä.
SININEN (D): Muuntaa CD-äänen MPtiedostomuotoon.
Valitse haluamasi P.BASS- tai
MP3-PARANNUSTILA.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 13
13
2010-05-06
3:03:52
Ennen aloitusta
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Televisiomerkkien koodilista
Merkki
* Paristojen koko: AAA
Koodi
Merkki
56, 57, 58
MTC
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
03
Brocsonic
59, 60
Panasonic
Penney
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
✎ HUOMAUTUS




Aseta paristot kaukosäätimeen niin, että paristojen
navat ovat oikein: (+)-napa (+)-napaan ja (–)-napa (–)napaan.
Vaihda molemmat paristot aina samaan aikaan.
Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekille.
Kaukosäädin toimii suorassa linjassa noin 7 metrin
etäisyydelle asti.
Kaukosäätimen asetukset
Voit hallita television tiettyjä ominaisuuksia tällä
kaukosäätimellä.
Kun ohjaat televisiota kaukosäätimellä
1. Aseta kaukosäädin TV-tilaan painamalla DVD
RECEIVER/TV -painiketta.
Koodi
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Daewoo
03, 19
57, 58
2. Kytke televisio päälle painamalla POWER-painiketta.
Funai
03
Soundesign
03, 40
3. Kirjoita oman televisiosi merkkiä vastaava koodi
samalla, kun pidät POWER-painikkeen painettuna.
• Jos luettelossa on useita koodeja oman
televisiomerkkisi kohdalla, kokeile niitä yksi
kerrallaan, kunnes löydät toimivan koodin.
• Esimerkki: Samsung-televisio
Pidä POWER-painiketta painettuna samalla, kun
näppäilet numeropainikkeilla luvun 00, 15, 16, 17
tai 40.
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
4. Jos televisio kytkeytyy pois päältä, asetus on valmis.
• Voit käyttää TV POWER-, VOLUME-, CHANNELja numeropainikkeita (0-9).
LG (Goldstar)
✎ HUOMAUTUS


Kaukosäädin ei välttämätttä toimi kaikilla
televisiomerkeillä. Myöskään kaikki toiminnot eivät
välttämättä toimi television merkistä riippuen.
Ellet aseta kaukosäätimeen oman televisiomerkkisi
koodia, kaukosäädin toimii oletusarvoisesti
Samsung-television koodilla.
14
SSS
18
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 14
2010-05-06
3:03:53
02
Liitännät
Liitännät
Tässä osassa esitetään erilaisia tapoja, joilla tuote voidaan kytkeä muihin laitteisiin.
Laitteen virta täytyy katkaista ja sen virtajohto irrottaa ennen laitteen asennusta tai siirtoa.
Kaiuttimien kytkeminen
Tuotteen sijainti
SW
Aseta järjestelmä telineeseen, hyllyyn tai
televisiojalustaan.
Kuuntelupaikan valitseminen
2,5 - 3 kertaa television kuvaruudun koko
Etukaiuttimet ei
Kuuntelupaikan etäisyyden televisiosta tulee olla
noin 2,5 - 3 kertaa televisioruudun koko.
Esimerkki: 32" televisioille 2-2,4 m
55" televisioille 3,5-4 m
Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelupaikan eteen kuulijaa kohden käännettyinä (noin
45°). Sijoita kaiuttimet siten, että niiden diskanttielementit ovat kuulijan korvien
tasalla. Sijoita etukaiuttimen etureunat samalle tasolle tai hieman edemmäs kuin
keskikaiuttimen etureuna.
Keskikaiutin
f
Keskikaiutin kannattaa sijoittaa etukaiuttimien korkeudelle. Se voidaan sijoittaa
myös television päälle tai alle.
Bassokaiutin
g
Bassokaiuttimen sijoittaminen on muita vapaampaa. Voit sijoittaa sen haluamaasi
paikkaan.
!
VAROITUS



Pidä lapset loitolla kaiuttimista. Lapsi voi loukkaantua, jos kaiutin kaatuu.

Älä ripusta bassokaiutinta seinälle ääniaukosta.
Kun kiinnität kaiutinjohdot, pidä huoli, että napaisuus (+/–) on oikein.
Pidä lapset loitolla bassokaiuttimesta, jotta lapsi ei pääse työntämään kättään tai vieraita esineitä
bassokaiuttimen ääniaukkoon.
✎ HUOMAUTUS

Jos sijoitat kaiuttimen television lähelle, ruudun värit voivat vääristyä kaiuttimen magneettikentän
vaikutuksesta. Jos näin käy, siirrä kaiutin kauemmas televisiosta.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 15
15
2010-05-06
3:03:53
Liitännät
Kaiuttimien kytkeminen
Kaiuttimien osat
(L)
(R)
ETU
KESKIKAIUTIN
BASSOKAIUTIN
KAIUTINKAAPELI
Kaiuttimien kytkeminen
1. Paina kaiuttimen takana olevan liitännän kieleke alas.
2. Pujota musta johto mustaan liitäntään (–) ja punainen johto punaiseen
liitäntään (+) ja vapauta sitten kieleke.
3. Kytke liitäntäpistokkeet tuotteen takana oleviin liitäntöihin siten, että
kaiutinpistokkeiden ja liitäntöjen värit täsmäävät.
Musta
Punainen
Etukaiutin (R, oikea)
Etukaiutin (L, vasen)
Keskikaiutin
Bassokaiutin
16
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 16
2010-05-06
3:03:53
02
Liitännät
Kaiuttimen asentaminen jalustalle tai siitä irrottaminen
* Vain etukaiuttimet
Kaiuttimen irrottaminen
Jos kiinnität kaiuttimen seinään, irrota jalusta ennen sen
käyttämistä.
1. Vedä jalusta ulos nuolen osoittamaan suuntaan.
• Älä käytä liikaa voimaa, kun irrotat sen. Se voi muuten
vaurioitua.
2. Kuva tilasta, kun jalusta on irrotettu.
Kauittimen asentaminen
1. Kytke jalusta nuolen osoittamaan suuntaan niin, että se istuu
sitä vastaaviin reikiin (4 kpl) kaiuttimessa.
2. Työnnä jalusta kokonaan nuolen osoittamaan suuntaan, kuten
kuvassa näytetään.
3. Kuva tilasta, kun kaiutin on asennettu.
Ferriittisydämen yhdistäminen pääyksikön virtajohtoon
Ferriittisydämen yhdistäminen pääyksikön virtajohtoon auttaa estämään radiosignaalien
aiheuttamia RF-häiriöitä.
1. Vaa ferriittisydän vetämällä sen kiinnike auki.
2. Vie se kahdesti pääyksikön virtajohdon läpi.
3. Kiinnittä ferriittisydän pääyksikön virtajohtoon kuvan näyttämällä tavalla ja paina sitä kunnes se napsahtaa
paikoilleen.
Alle 5 cm
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0610.indd 17
17
2010-06-10
2:45:31
Liitännät
Videolähtöliitännän kytkeminen televisioon
Laitteen voi liittää televisioon jollakin seuraavista kolmesta tavasta.
TAPA 3 (sisältyy)
TAPA 1
Vihreä
Sininen
TAPA 2
Punainen
TAPA 1: HDMI
Kytke HDMI-kaapeli (lisävaruste) tuotteen takana olevaan HDMI OUT -liitäntään ja television HDMI IN liitäntään.
TAPA 2: Komponenttivideo
Jos televisiossa on komponenttivideotuloliitännät, kytke tuotteen takana olevat COMPONENT OUT -liitännät
(Pr, Pb ja Y) television komponenttivideotuloliitäntöihin komponenttivideokaapelilla (lisävaruste).
TAPA 3: Komposiittivideo
Kytke tuotteen takana oleva VIDEO OUT -liitäntä television VIDEO IN -liitäntään mukana toimitettavalla
videokaapelilla.
18
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0610.indd 18
2010-06-10
2:45:38
02



HDMI-lähtötarkkuudeksi voi valita 480p (576p), 720p, 1080i tai 1080p. Katso lisätietoja tarkkuuden
asettamisesta sivulta 23.
Tämä tuote toimii lomitellussa kuvanmuodostustilassa eli Interlace scan -tilassa 480i (576i), kun komponentti-/
komposiittilähtö on käytössä.
Kun olet kytkenyt videoliitännän, aseta television videotulolähde vastaamaan tuotteen videolähtötilaa.
Kytke tuotteeseen virta ennen kuin asetat television videotulolähteen. Television käyttöoppaassa on lisätietoja
television videotuloliitäntöjen valitsemisesta.
Liitännät
✎ HUOMAUTUS
! VAROITUS

Älä kytke laitetta VCR-laitteen kautta. Tekijänoikeussuojajärjestelmät saattavat vaikuttaa VCR-laitteiden kautta
kulkeviin videosignaaleihin, jolloin kuva näkyy televisiossa vääristyneenä.
HDMI-TOIMINTO
Automaattinen HDMI-tunnistus
Tuotteen videolähdöksi vaihdetaan automaattisesti HDMI, jos HDMI-kaapeli liitetään virran ollessa päällä.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
• HDMI-liitäntä mahdollistaa digitaalisen video- ja äänidatan siirtämisen yhden liittimen kautta. Kun käytetään
HDMI:tä, tuote lähettää digitaalisen video- ja äänisignaalin ja näyttää korkealaatuisen kuvan televisiossa,
jossa on HDMI-tuloliitäntä.
• HDMI-liitännän kuvaus
- HDMI lähettää televisioon vain puhtaan digitaalisen signaalin.
- Jos televisio ei tue HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -järjestelmää, ruudussa näkyy
"lumisadetta".
• Mikä on HDCP?
• HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) on järjestelmä, jolla HDMI:n kautta siirretty DVD-sisältö
voidaan suojata kopioimiselta. Se muodostaa turvallisen digitaalisen yhteyden videolähteen (tietokone, DVD
tms.) ja näyttölaitteen (televisio, projektori tms.) välille. Sisältö koodataan lähdelaitteessa, mikä estää
luvattomien kopioiden tekemisen.
✎ HUOMAUTUS

Kun HDMI-kaapeli on yhdistettynä, komposiitti- (video) ja komponenttivideosignaalit eivät ole käytössä.
Anynet+-toiminnon (HDMI-CEC) käyttäminen
Anynet+ on toiminto, jonka avulla voit ohjata muita Samsung-laitteita Samsung-TV:n kaukosäätimellä.
Anynet+-toimintoa voidaan käyttää kytkemällä tämä tuote SAMSUNG-televisioon HDMI-kaapelin kautta.
Toiminto on käytettävissä ainoastaan Anynet+-toimintoa tukevissa SAMSUNG-televisioissa.
1. Kytke tuote Samsung-televisioon HDMI-kaapelin kautta. (Lisätietoja on sivulla 18)
2. Aseta television Anynet+-toiminto. (Saat lisätietoja television käyttöoppaasta.)
✎ HUOMAUTUS




Anynet+-toiminto tukee joitakin kaukosäätimen painikkeita.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä jos HDMI-kaapeli ei tue CEC:tä.
Jotkin HDMI-lähdön resoluutiot eivät ehkä toimi kaikissa televisioissa. Katso ohjeet televisiosi käyttöoppaasta.
Tarkista
-logo. (Jos televisiossa on
-logo, se tukee Anynet+-toimintoa.)
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0610.indd 19
19
2010-06-10
2:45:39
Liitännät
FM-antennin kytkeminen
FM-antenni (sisältyy pakettiin)
1. Kytke mukana toimitettava FM-antenni FM-antenniliitäntään
2. Siirrä johtoantennia hitaasti, kunnes vastaanotto on hyvä ja kiinnitä antenni sitten seinään tai vastaavaan.
✎ HUOMAUTUS

Tällä tuotteella ei voi vastaanottaa AM-lähetyksiä.
Äänen kytkeminen ulkoisista laitteista
Audiojohto
(lisävaruste)
Äänen lähtöliitäntä
AUX1: Ulkoisen laitteen tai MP3-soittimen kytkeminen
MP3-soittimet ja muut vastaavat laitteet.
1. Kytke tuotteen sivussa oleva AUX IN1 (Ääni) -liitäntä ulkoisen laitteen tai MP3-soittimen äänilähtöliitäntään.
2. Valitse AUX 1 -tulo painamalla FUNCTION-painiketta
• Tila vaihtuu seuraavasti:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
✎ HUOMAUTUS

Järjestelmän toiminta optimoidaan AUX-tilaan vaihtamisen jälkeen lähettämällä signaaliääni muutaman
sekunnin päästä.
20
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0610.indd 20
2010-06-10
2:45:40
02
Liitännät
Äänen kytkeminen ulkoisista laitteista
Audiokaapeli (lisävaruste)
Jos ulkoisessa
analogisessa laitteessa
on vain yksi Audio Out
-äänilähtöliitäntä, kytke
vasen tai oikea.
Videonauhuri
AUX 2
Valkoinen
Punainen
Optinen johto
(lisävaruste)
Digisovitin
OPTINEN
AUX 2 : Ulkoisen analogisen laitteen kytkeminen
Analogista signaalia lähettävät laitteet, kuten videonauhuri.
1. Kytke tuotteen takaosan AUX IN 2(Ääni) -liitäntä ulkoisen analogisen laitteen Audio Out -äänilähtöön.
• Varmista, että liitäntöjen värit vastaavat toisiaan.
2. Valitse AUX 2-tulo painamalla FUNCTION-painiketta.
• Tila vaihtuu seuraavasti:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
✎ HUOMAUTUS

Voit kytkeä videonauhurisi videolähtöliittimen televisioon ja kytkeä videonauhurin äänilähtöliittimet tähän
laitteeseen.

Järjestelmän toiminta optimoidaan AUX-tilaan vaihtamisen jälkeen lähettämällä signaaliääni muutaman
sekunnin päästä.
OPTINEN : Ulkoisen digitaalisen laitteen kytkeminen
Digitaalista signaalia lähettävät laitteet, kuten kaapelisovitin tai satelliittivastaanotin (digisovitin).
1. Kytke tuotteen takaosan DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) -liitäntä ulkoisen digitaalisen laitteen Digital
Output -lähtöön.
2. Valitse D.IN painamalla FUNCTION-painiketta
• Tila vaihtuu seuraavasti:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0610.indd 21
21
2010-06-10
9:53:47
Asetukset
Asetusvalikon asettaminen
Ennen aloitusta (Alkuasetukset)
1. Paina POWER-painiketta, kun laite kytketään
televisioon ensimmäistä kertaa.
Alkuasetusvalikko tulee näkyviin.
Valikkoon pääsy voi vaihdella valitusta valikosta
riippuen. Tämän oppaan graafinen käyttöliittymä voi
erota ohjelmistoversiosta riippuen.
1
Initial setting > On-Screen Language
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Select a language for the on-screen displays.
TOOLS
INFO
English
Korean
3
Dutch
French
German
2
Italian
Move
Select
Return
2. Valitse haluamasi kieli painamalla ▲▼-painikkeita ja
paina sitten ENTER-painiketta.
3. Valitse aloituspainike painamalla ENTER-painiketta.
4. Valitse haluamasi television kuvasuhde painamalla
▲▼-painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
5. Valitse aloituspainike painamalla ENTERpainiketta.
✎ HUOMAUTUS




RETURN
Jos HDMI-kaapeli on kytkettynä tuotteeseen, TV:n
kuvasuhde ei ilmesty näkyviin.
Jos palaat edelliseen näyttöön, paina RETURNpainiketta.
Voit vaihtaa kerran valitsemasi valikkokielen painamalla
kaukosäätimen PYSÄYTÄ () -painiketta yli 5 sekunnin
ajan, kun levyä ei ole levykelkassa.
Jos alkuasetusvalikko ei tule näkyviin, katso
Alkuasetukset. (katso sivua 24)
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
A
4
1
MENU -PAINIKE: Näyttää päävalikon.
2
RETURN -PAINIKE : Palaa edelliseen
asetusvalikkoon.
3
ENTER / DIRECTION -PAINIKE
Liikuta kohdistinta ja valitse kohde.
Valitse merkitty kohde.
Vahvista asetus.
4
EXIT -PAINIKE : Poistuu asetukset-valikosta.
Settings
Function
DVD/CD
Videomuodon valitseminen
1. Paina POWER-virtapainiketta.
Mailla on erilaiset videomuotostandardit.
Voit valita videomuodoksi joko NTSC tai PAL.
Paina ja pidä pohjassa kaukosäätimen numero 7 painiketta yli 5 sekunnin ajan, kun tuote on pois
päältä.
• "NTSC" tai "PAL" tulee näyttöön. Paina tällöin
numero 7 -painiketta, jotta voit valita joko "NTSC"
tai "PAL".
• Levyn videomuodon täytyy olla sama kuin
television videomuoto.
22
2. Valitse Settings ◄► -painikkeilla ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3. Valitse haluamasi valikko painamalla ▲▼painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
4. Valitse haluamasi alivalikko painamalla ▲▼painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
5. Valitse haluamasi kohde painamalla ▲▼painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
6. Poistu asetusvalikosta painamalla EXITpainiketta.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0610.indd 22
2010-06-10
9:53:49
03
Voit määrittää erilaisia näyttöasetuksia, kuten
television kuvasuhteen, näyttötarkkuuden, jne.
Television kuvasuhde
Käytettävän television tyypistä riippuen
kuvaruutuasetusten (kuvasuhteen) säätö saattaa
• On : DVD-levyn alkuperäinen näyttötarkkuus
lähetetään televisioon suoraan.
• Off : Tulotarkkuus asetetaan aikaisemmin
asetetun tarkkuuden mukaan riippumatta levyn
tarkkuudesta.
✎ HUOMAUTUS

• 4:3 Pan-Scan
Valitse asetus, kun haluat nähdä
16:9-DVD-videon ilman mustia palkkeja
ylhäällä ja alhaalla, vaikka sinulla olisi
televisio, jossa on 4:3 kuvasuhde (vasen
ja oikea reuna elokuvasta leikataan pois).
Asetukset
Näyttö


Tämä asetus optimoi kuvanlaadun haluamasi
toistettavan sisällön (levy, DVD, jne) mukaan,
jota haluat toistaa tuotteessa tai BD-Wiseyhteensopivassa Samsung-televisiossa.
Jos haluat muuttaa tarkkuutta BD-wise-tilassa,
valitse ensin BD-tilan asetukseksi Off (ei
käytössä).
BD Wise poistetaan käytöstä, jos soitin
kytketään laitteeseen, joka ei tue BD Wise toimintoa.
• 4:3 Letter Box
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
nähdä DVD-levyllä kuvasuhteessa
16:9 olevan kuvan kokonaan, vaikka
televisiosi kuvasuhde onkin 4:3.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee
musta palkki.
• 16:9 Wide
Voit katsoa kuvasuhteessa 16:9
olevan kuvan laajakuvatelevisiossasi
kokonaisuudessaan.
✎ HUOMAUTUS



Kun HDMI on käytössä, näyttö muuttuu automaattisesti 16:9
Wide -tilaan, ja Television kuvasuhde otetaan pois käytöstä.
Jos DVD-levyn kuvasuhde on 4:3, kuvaa ei voi katsella
laajakuvamuodossa.
DVD-levyjä tallennetaan erilaisissa muodoissa, joten ne voivat
näyttää erilaisilta ohjelmistosta, television tyypistä ja television
kuvasuhteesta riippuen.
Näyttötarkkuus
Asettaa HDMI-videosignaalin lähtötarkkuuden. Numerot
480p (576p), 720p, 1080i ja 1080p tarkoittavat rivien
määrää videossa.
I tarkoittaa lomitettua kuvanmuodostusta ja p
progressiivista kuvanmuodostusta.
• BD Wise -toiminto: Asettaa automaattisesti parhaan
mahdollisen tarkkuuden, kun laite kytketään television
HDMI:n kautta käyttämällä BD Wise -toimintoa. (BD Wise valikkokohde tulee näkyviin vain jos BD Wise on asetettu
päälle.)
• 480p(576p) : Lähettää 480 riviä progressiivista videokuvaa.
• 720p : Lähettää 720 riviä progressiivista videokuvaa.
• 1080i : Lähettää 1080 riviä lomitettua videokuvaa.
• 1080p : Lähettää 1080 riviä progressiivista videokuvaa.
✎ HUOMAUTUS


Jos laite on kytketty komponentti- tai
komposiittiliitännällä, tuettu tarkkuus on vain
480i (576i).
1080P ei välttämättä ole käytettävissä
televisiosta riippuen.
HDMI-muoto
BD Wise
(Vain Samsungin tuotteissa)
BD Wise on Samsungin uusin yhdistyvyysominaisuus.
Kun kytket Samsung-tuotteet BD-Wiseominaisuudella toisiinsa HDMI:n kautta, paras
mahdollinen näyttötarkkuus asetetaan
automaattisesti.
Voit optimoida HDMI-lähdön väriasetukset. Valitse
kytketty laitetyyppi.
• Monitor : Valitse jos laite on kytketty näyttöön HDMI:n
kautta.
• TV : Valitse jos laite on kytketty television HDMI:n kautta
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0610.indd 23
23
2010-06-10
9:53:49
Asetukset
Järjestelmä
Ääni
DRC (Dynamic Range Compression)
Alkuasetukset
Tämä toiminto tasoittaa kovien ja hiljaisten äänten
välisiä eroja. Tästä toiminnosta on hyötyä, kun
katselet elokuvia yöaikaan hiljaisella
äänenvoimakkuudella Dolby Digital -ääntä käyttäen.
Käyttämällä Initial Setting (Alkuasetus) -vaihtoehtoa voit
asettaa kielen ja TV:n kuvasuhteen.
• Voit valita joko off (pois päältä), 2/8, 4/8, 6/8 tai
Full (Täysi)
AV-SYNC
Videon ja äänen synkronointi ei välttämättä ole
samalla tasolla digitaalisen television kanssa.
Säädä tällöin äänen viiveaika vastaamaan kuvan
viiveaikaa.
✎ HUOMAUTUS

Jos tuotteeseen ei ole kytketty HDMI-kaapelia,
television kuvasuhde ei tule näkyviin, ja se
asetetaan automaattisesti tilaan 16:9 Wide
(16:9-laajakuva).
DivX(R)-rekisteröinti
Tarkastele DivX(R) VOD -rekisteröintikoodia, jotta voit
ostaa ja toistaa DivX(R) VOD -sisältöä.
• Äänen viiveaika voi olla 0–300 ms. Valitse
optimaalinen tila.
HDMI-ÄÄNI
HDMI-kaapelin kautta lähetetyt äänisignaalit voidaan
kytkeä päälle tai pois päältä.
• Off : Kuva lähetetään vain HDMI-yhteyskaapelin
kautta ja ääni kuuluu vain tuotteen kaiuttimien
kautta.
• On : Video- ja audiosignaalit lähetetään HDMIyhteyskaapelin kautta ja ääni kuuluu vain
television kaiuttimien kautta.
✎ HUOMAUTUS




Tämän toiminnon oletusasetus on HDMI Audio
Off (Pois päältä).
Television kaiuttimien HDMI-ääni on
automaattisesti kaksikanavainen.
Kun HDMI Audio (HDMI-ääni) on asetettu tilaan On
(Käytössä), DSP EQ/P.BASS eivät toimi.
Tämä valikko ei ole käytössä iPod-tilassa.
EQ Optimizer
Voit asettaa ihanteellisen äänitasapainon alueesta
riippuen.
• Off: Ota EQ Optimizer pois käytöstä
• On: Ota EQ Optimizer käyttöön.
24
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0610.indd 24
2010-06-10
9:53:51
03
Voit valita haluamasi kielen näytön valikolle, levyn
valikolle, jne.
OSD Language
Salasanan muuttaminen
Voit asettaa lapsilukon valitsemalla Change ja
syöttämällä 4-numeroisen salasanan kaukosäätimen
painikkeilla
Asetukset
Kieli
Valitse kieli kuvaruutunäytöille.
Settings
Disc Menu
Audio
Valitse kieli levyn valikkonäytöille.
Valitse levyn äänen kieli.
Display
Parental
: Off
Audio
Password
: Change
►
Select
Return
System
Language
Subtitle
Valitse levyn tekstityksen kieli.
a Voit valita toisen kielen valitsemalla kohdan MUUT
Levyn valikosta, Ääni ja Tekstitys, sekä syöttämällä
maasi kielikoodin (katso sivua 38).
a Et voi valita MUUT-asetusta kuvaruutunäyttöjen
kielivalikossa.
Support
Move
Jos salasanasi on päässyt unohtumaan
1. Poista levy.
✎ HUOMAUTUS

Security
Valittu kieli tulee näyttöön vain, jos levy tukee
sen käyttöä.
2. Paina ja pidä pohjassa kaukosäätimen PYSÄYTÄ
() -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan, kun
soittimessa ei ole levyä sisällä. Kaikki asetukset
palaavat oletusasetuksiksi.
Suojaus
Asiakastuki
Parental Lock (Lapsilukko) -toimintoa voidaan käyttää
ikärajalla varustettujen levyjen kanssa. Sen avulla voidaan
ohjata helpommin, minkä tyyppisiä DVD-elokuvia
perheessäsi katsotaan. Levyllä voi olla korkeintaan
kahdeksan rajoitustasoa.
Tuotetiedot
Anna tuotteen tiedot, kuten mallin koodi,
ohjelmistoversio, jne.
Lapsilukon taso
Valitse haluamasi taso.
Suuri numero osoittaa, että ohjelma on tarkoitettu
ainoastaan aikuisten katseltavaksi. Jos valitset
esimerkiksi turvatason 6, turvatasoa 7 tai 8 olevia levyjä
ei voida toistaa.
Anna salasana ja paina sitten ENTER-painiketta.
- Oletussalasana on "7890".
- Näyttö siirtyy edelliseen valikkoon, kun valinta on tehty.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0610.indd 25
25
2010-06-10
9:53:51
Perustoiminnot
Äänentoisto: CD(CD-DA)/MP3/WMA
Levyn toisto
Aseta levy levykelkkaan etikettipuoli ylöspäin.
BA
✎ HUOMAUTUS

Jatka-toiminto: Kun pysäytät levyn toiston, tuote
muistaa pysäytyskohdan. Kun painat TOISTApainiketta uudestaan, toisto jatkuu
pysäytyskohdasta. (Tämä toiminto on
käytettävissä vain DVD-levyjen kanssa.) Voit ottaa
Jatka-toiminnon pois käytöstä painamalla
PYSÄYTÄ-painiketta kahdesti toiston aikana.

Jos mitään painikkeita ei paineta tuotteesta tai
kaukosäätimestä yli 3 minuuttiin, kun tuote on
taukotilassa, se vaihtuu PYSÄYTYS-tilaan.


Aloitusnäyttö voi vaihdella levyn sisällön mukaan.
*
tulee näkyviin, kun väärää painiketta
painetaan.
Piraattilevyt eivät toimi tässä tuotteessa, sillä se
rikkoo CSS-järjestelmän (Content Scrambling
System: kopiosuojajärjestelmä) suosituksia.
Television näytönsäästäjä /
Virransäästötoiminto
• Jos tuote jätetään pysäytystilaan yli 5 minuutiksi
käyttämättä, näytönsäästäjä ilmestyy television
ruudulle.
• Jos tuote jätetään näytönsäästötilaan yli 20
minuutiksi, virta kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
Track01
1/17
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
1. Aseta ääni-CD (CD-DA) tai MP3-levy levykelkkaan.
• Ääni-CD-levyn kohdalla ensimmäinen raita
toistetaan automaattisesti.
- Voit siirtyä edelliseen/seuraavaan raitaan
painamalla #$ -painikkeita.
• MP3/WMA-levyjen kohdalla valitse Music
painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
- Valitse haluamasi tiedosto painamalla
▲▼◄► -painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
- Voit siirtyä edelliselle/seuraavalle sivulle
painamalla -painikkeita.
2. Voit pysäyttää toiston painamalla PYSÄYTÄ () painiketta.
✎ HUOMAUTUS



26
Repeat Play Mode
MP3/WMA-CD-levyjä ei ehkä voi toistaa
tallennustilasta riippuen.
MP3-CD-levyjen sisällysluettelot vaihtelevat levylle
tallennettujen MP3-/WMA-raitojen muotojen
mukaan.
WMA-DRM-tiedostoja ei voi toistaa.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0610.indd 26
2010-06-10
9:53:51
04
Tällä tuotteella voidaan toistaa digitaalisella kameralla
tai videokameralla otettuja kuvia. Myös tietokoneella
CD-levylle tallennettuja JPEG-tiedostoja voidaan
toistaa.
1. Aseta JPEG-levy levykelkkaan.
2. Valitse Photo◄► -painikkeilla ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Toistotoiminnon käyttäminen
Haku eteen-/taaksepäin
dBAD
Voit käyttää Hakutoimintoa painamalla  -painikkeita.
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
3. Valitse toistettava kansio painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
4. Valitse toistettava kuva painamalla ▲▼ painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
• Valittu tiedosto toistetaan, ja diaesitys alkaa.
• Voit pysäyttää diaesityksen painamalla
TAUKO () -painiketta.
• Voit tarkastella edellistä/seuraavaa tiedostoa
painamalla ◄,► -painikkeita diaesityksen
aikana.
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
Pages
Hakutilassa ei kuulu ääntä.
Kohtauksien/kappaleiden ohittaminen
dBAD
Return
dD
Voit toistaa hidastetulla toistolla painamalla TAUKO
() -painiketta ja sen jälkeen -painiketta.
Kierrä-toiminto
G
Paina VIHREÄ (B) tai KELTAINEN(C) -painiketta
KESKEYTYS-tilassa.
• VIHREÄ (B)-painike: Kierrä 90° vastapäivään.
• KELTAINEN(C)-painike: Kierrä 90° myötäpäivään.
✎ HUOMAUTUS


Hidastettu toisto
2010/01/01
Function DVD/CD
✎ HUOMAUTUS
Paina #$ -painikkeita.
• Aina kun painiketta painetaan toiston aikana,
edellinen tai seuraava jakso, raita tai hakemisto
(tiedosto) toistetaan.
• Et voi ohittaa jaksoja peräkkäin.
ROOT
642 X 352
Perustoiminnot
JPEG-tiedostojen toistaminen
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ HUOMAUTUS

Ääntä ei toisteta hidastetussa toistossa.

Hidastettu toisto taaksepäin ei toimi.
Tämän laitteen tukemat enimmäistarkkuudet
ovat tavallisissa JPEG-tiedostoissa 5 120 x 3
480 (tai 19,0 megapikseliä) ja progressiivisissa
kuvatiedostoissa 2 048 x 1 536 (tai 3,0
megapikseliä).
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0610.indd 27
27
2010-06-10
9:53:51
Perustoiminnot
Askellettu toisto
Nimikevalikon käyttäminen
dD
Paina TAUKO-painiketta toistuvasti.
• Toisto etenee kuva kuvalta aina kun painiketta
painetaan toiston aikana.
✎ HUOMAUTUS

Jos DVD-levy sisältää useita nimikkeitä, saat näkyviin
kunkin elokuvan nimen.
TITLE MENU
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen
TITLE MENU -painiketta.
2. Tee haluamasi valinta painamalla
▲▼◄► -painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Ääntä ei toisteta askellustoistossa.
5 minuutin ohitustoiminto
d
D
Paina toiston aikana ◄,►-painiketta.
• Siirtyy 5 minuuttia eteenpäin, kun painat ►painiketta.
• Siirtyy 5 minuuttia taaksepäin, kun painat ◄painiketta.
✎ HUOMAUTUS

Levystä riippuen valikkojen asetuskohteet voivat
vaihdella ja valikko ei ehkä ole saatavilla.
✎ HUOMAUTUS

Tämä toiminto on käytössä vain DivX-videossa.
Levyvalikon käyttäminen
d
Voit tarkastella mm. ääniraidan kielen, tekstityskielen
ja profiilien valikoita.
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen
DISC MENU -painiketta.
DISC MENU
2. Tee haluamasi valinta painamalla
▲▼◄► -painikkeita ja paina sitten
ENTER-painiketta.
✎ HUOMAUTUS

Levystä riippuen valikkojen asetuskohteet voivat
vaihdella ja valikko ei ehkä ole saatavilla.
28
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 28
2010-05-06
3:04:04
04
A-B-osuuden toistuva toisto
dBAD
dB
DVD/DivX-toisto
Voit toistaa CD- tai DVD-levyltä valitsemaasi aluetta
toistuvasti.
Voit toistaa DVD:n/DivX:n nimikkeen, jakson tai osan
(A-B toisto).
1. Paina DVD- tai CD-levyn toiston aikana
kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
Repeat
Perustoiminnot
Toistuva toisto
2. DVD-toistossa valitse A- painamalla ▲▼ painikkeita CD-toistossa paina REPEATtulee näkyviin.
painiketta toistuvasti, kunnes
OFF
3. Valitse ENTER-painiketta painamalla kohta,
josta haluat uudelleentoiston alkavan (A).
4. Valitse ENTER-painiketta painamalla kohta,
johon haluat uudelleentoiston päättyvän (B).
1. Paina DVD/DivX-toiston aikana
kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
2. Valitse haluamasi toistotila
painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sitten ENTER-painiketta.
REPEAT
3. Voit valita OFF ja palata normaaliin toistoon
painamalla ▲▼ -painikkeita ja painamalla sitten
ENTER-painiketta.
Z
D
5. Normaaliin toistoon palaaminen,
DVD-toistossa valitse OFF painamalla ▲▼ painikkeita CD-toistossa valitse
painamalla
REPEAT-painiketta
✎ HUOMAUTUS

A-B-toistotoimintoa ei voi käyttää DivX-, MP3tai JPEG-levyjen kanssa.
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Track ➞ Dir (Hakemisto) ➞ Disc ➞ Off
CD/MP3-toisto
1. CD-/Mp3-toiston aikana voit valita haluamasi
toistotilan painamalla REPEAT-painiketta
useaan kertaan.
B
A
(Normaali Toista raita Toista kaikki Satunnainen Toista alue A-B)
(Normaali Toista raita
Toista Dir (Hakemisto) Toista kaikki
Satunnainen)
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 29
29
2010-05-06
3:04:05
Perustoiminnot
Levyn tietojen tarkasteleminen
dD
03/04
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change
 Ääni(
): Tämä viittaa elokuvan
ääniraidan kieleen. DVD-levy voi sisältää
jopa 8 ääniraitaa.
 Tekstitys(
): Viittaa levyllä saatavilla
oleviin teksityskieliin. Voit valita
haluamasi tekstityskielen tai ottaa ne
pois käytöstä. DVD-levy voi sisältää jopa
32 tekstitysraitaa.
): Jos DVD-levyllä on
 Kuvakulma(
jostakin kohtauksesta useita kuvakulmia,
voit valita Kuvakulma-toiminnon.
Select
Äänen kielen valitseminen
TOOLS
dD
1. Paina toiston aikana
kaukosäätimen TOOLS-painiketta.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto
painamalla ▲▼ -painikkeita.
3. Tee haluamasi asetusmuutos painamalla ◄► painikkeita ja paina sitten ENTER-painiketta.
- Voit käyttää kaukosäätimen numeropainikkeita
joidenkin vaihtoehtojen valitsemiseen.
4. Kun haluat poistaa levyn tiedot kuvaruudusta,
paina TOOLS painiketta uudelleen.
✎ HUOMAUTUS



1. Paina TOOLS-painiketta
2. Valitse Ääni (
painikkeita.
) -näyttö painamalla ▲▼ -
3. Valitse haluamasi ääniraita painamalla ◄► painikkeita tai vastaavaa numeropainiketta.
• Riippuen DVD-levylle tallennetuista kielistä,
kukin painikkeen painallus valitsee ääniraidan
kielen.
Jos toistat sisältöä työkaluvalikosta, jotkin toiminnot
eivät levystä riippuen välttämättä ole käytössä.
Voit myös valita levystä riippuen DTS:n tai Dolby
Digitalin.
Jotkin työkaluvalikot voivat erota riippuen levyistä ja
tiedostoista.
TYÖKALU-valikko
 Nimike(
) : Haluttuun nimikkeeseen
siirtyminen, kun levyllä on useampi kuin
yksi nimike. Jos esimerkiksi DVD-levyllä
on useita elokuvia, jokainen niistä
tunnistetaan nimikkeellä.
 Jakso(
) : Useimmat DVD-levyt
tallennetaan jaksoissa, jotta voit nopeasti
löytää tietyn jakson.
 Toistoaika( ) : Voit aloittaa elokuvan
toiston haluamastasi kohdasta. Anna
alkamisaika. Aikahakutoiminto ei toimi
joillakin levyillä.
30
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 30
2010-05-06
3:04:06
04
Kuvakulma-toiminto
d
dD
1. Paina TOOLS-painiketta.
2. Valitse Tekstitys (
painikkeita.
) -näyttö painamalla ▲▼ -
✎ HUOMAUTUS

Tämän toiminnon avulla voit katsoa saman
kohtauksen eri kuvakulmista.
1. Paina TOOLS-painiketta.
3. Valitse haluamasi tekstitysraita painamalla ◄►
-painikkeita tai vastaavaa numeropainiketta.
• Riippuen DVD-levylle tallennetuista kielistä,
kukin painikkeen painallus valitsee eri
tekstityskielen.

Perustoiminnot
Tekstityksen kielen valitseminen
Levystä riippuen tekstityksen ja ääniraidan
kielitoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.
DivX-tiedostomuodossa tekstityskieliä voivat
edustaa pelkästään numerot.
2. Valitse KUVAKULMA (
▲▼ -painikkeita.
) -näyttö painamalla
3. Valitse haluamasi kuvakulma painamalla ◄► painikkeita tai vastaavaa numeropainiketta.
✎ HUOMAUTUS

Kuvakulma-toiminto toimii ainoastaan levyillä,
joihin on tallennettu useita kuvakulmia.
Äänitila
P.BASS
Tekstitoiminto
D
• Tämän toiminnon tuloksellinen käyttäminen
edellyttää aiempaa kokemusta videoiden
purkamisesta ja muokkaamisesta.
• Saat tekstitoiminnon käyttöösi, kun tallennat
teksitiedoston (*.smi) DivX-mediatiedoston (*.avi)
kanssa samaan kansioon samannimisenä.
Esimerkki. Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Tiedostonimessä voi olla enintään 60
aakkosnumeerista merkkiä tai 30 itäaasialaista
merkkiä (2-tavuista merkkiä, kuten koreassa tai
kiinassa).
• DivX-tiedostojen muodot ovat *.smi, *.sub, *.srt. Yli
148 kt ei tueta.
P.BASS-toiminto tehostaa matalia taajuuksia, lisäten
basson voimakkuutta.
MP3-PARANNUS-toiminto tarjoaa paremman
äänenlaadun parantamalla näytteenottotaajuutta.
Paina P.BASS-painiketta.
AUDIO UPSCALE
P .BASS
2-kanavainen
LPCM-lähde
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
MP3-tiedosto
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF ➞
MP3 ENHANCE ON
✎ HUOMAUTUS



P.BASS-toimintoa voi käyttää vain 2-kanavaisten
LPCM-lähteiden (esim. MP3, Divx, CD ja WMA)
kanssa.
P.BASS-toiminto ei toimi DSP/EQ-tilassa.
Jos painat P.BASS-painiketta DSP/EQ-tilassa,
DSP/EQ-tila poistetaan käytöstä automaattisesti
ja P.BASS-toiminto otetaan käyttöön.
MP3-parannustoiminto on käytettävissä vain
MP3-tiedostoissa.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 31
31
2010-05-06
3:04:08
Perustoiminnot
DSP (Digital Signal Processor)/EQ
V-SOUND (Virtuaalinen ääni)
• DSP (Digital Signal Processor): DSP-tilat on
suunniteltu simuloimaan erilaisia akustisia ympäristöjä
• EQ: Voit valita asetukseksi esim. ROCK, POP tai
JAZZ ja optimoida näin äänen toistettavan
musiikkilajin mukaan.
Tuottaa todentuntuisen äänen 3.1-kanavaisessa
äänentoistojärjestelmässä virtuaalisten tehosteiden
avulla. Tämä antaa sinulle 5.1-kanavaisen
äänentoistojärjestelmän tunnun.
DSP /EQ
Paina DSP/EQ-painiketta.
Voit musiikkityylin mukaisesti valita
asetukseksi POP, JAZZ tai ROCK.
STUDIO
Tarjoaa studio-tunnelman.
CLUB
Simuloi tanssiklubin ääntä kumisevalla
bassotahdilla.
HALL
Selkeä ja kirkas lauluääni, kuin
konserttisalissa.
MOVIE
Tarjoaa elokuvateatterimaisen
tunnelman.
PASS
V-SOUND
Aina kun painiketta painetaan, vaihtoehto
muuttuu seuraavasti:
VSOUND ON VSOUND OFF
POPS,
JAZZ,
ROCK
CHURCH
Paina V-SOUND-painiketta.
Tuottaa kirkkomaisen
äänivaikutelman.
Tavallinen kuuntelu.
S.VOL (ÄLYKÄS ÄÄNENVOIMAKKUUS)
Tämä toiminto säätelee ja tasapainottaa
äänenvoimakkuutta, kun äänenvoimakkuus
muuttuu äkillisesti esimerkiksi kanavaa
vaihdettaessa tai kohtauksen vaihtuessa.
S . VOL
Paina S.VOL-painiketta.
• Aina kun painiketta painetaan,
vaihtoehto muuttuu seuraavasti:
SVOL ON SVOL OFF
32
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 32
2010-05-06
3:04:08
04
Kaukosäätimen painikkeiden käyttäminen
1. Valitse FM painamalla FUNCTION-painiketta
2. Viritä haluamasi asema.
• Automaattinen viritys 1 : Kun # $ painikkeita painetaan, esiasetettu asema
• Automaattinen viritys 2 : Paina ja pidä
pohjassa TUNING/CH (,,.) -painiketta, jotta voit
automaattisesti etsiä aktiivisia asemia.
• Manuaalinen viritys : PainamalCla TUNING/CH
(,,.) -painiketta voit lisätä tai vähentää taajuutta.
Tuotteen painikkeiden käyttäminen
1. Valitse FM painamalla FUNCTION (
painiketta
)-
2. Valitse asema.
• Automaattinen viritys 1 : Valitse PRESET
painamalla PYSÄYTÄ (  ) -painiketta ja valitse
sitten esiasetettu asema painamalla
# $ -painikkeita.
• Automaattinen viritys 2 : Valitse MANUAL
painamalla PYSÄYTÄ (  ) -painiketta ja pidä
pohjassa # $ -painikkeita, jotta voit
automaattisesti hakea taajuuden.
• Manual Tuning : Valitse MANUAL painamalla
PYSÄYTÄ (  ) -painiketta ja viritä alempi tai
korkeampi taajuus painamalla # $ painikkeita.
FM 89.10:n esiasetus muistiin
1. Valitse FM painamalla FUNCTION-painiketta
2. Valitse <89.10> painamalla TUNING/CH (,,.) painiketta.
3. Paina TUNER MEMORY -painiketta. TUNER MEMORY
• Numero välkkyy näytöllä.
B
4. Valitse esiasetettu numero painamalla
# $ -painikkeita.
• Voit valita esivalinnalle numeron
väliltä 1 - 15.
5. Paina TUNER MEMORY -painiketta uudelleen.
• Paina TUNER MEMORY -painiketta, ennen
kuin numero katoaa näytöstä.
• Numero katoaa näytöstä ja asema
tallennetaan muistiin.
6. Voit esiasettaa muita asemia toistamalla vaiheet 2-5.
• Voit kuunnella esiasetettua asemaa painamalla
kaukosäätimen # $ -painikkeita ja valitsemalla
aseman.
Perustoiminnot
Asemien esiasetus
Radion kuunteleminen
Mono/Stereo-määritys
Paina MO/ST-painiketta.
• Aina kun painiketta painetaan, ääni
vaihtuu STEREO- ja MONO-tilan
välillä.
MO/ST
C
• Valitse MONO-tila huonolla
lähetysalueella, jotta saat puhtaamman
lähetysäänen.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 33
33
2010-05-06
3:04:09
Lisätoiminnot
USB-toiminto
Mediatiedostojen toistaminen
USB-liitännän avulla
iPod-laitteen käyttäminen
Voit kuunnella musiikkia ja katsella videoita iPodista
tuotteen kautta.
Kun kytket tallennusvälineen laitteen USB-liitäntään,
voit toistaa MP3-soittimeen, USB-muistitikkuun tai
digitaalikameraan tallennettuja valokuvia, videoita ja
musiikkia korkealaatuisella kuvalla.
Musiikin kuunteleminen
Voit toistaa iPod-laitteessa olevia musiikkitiedostoja
kytkemällä soittimen tuotteeseen.
1. Kytke USB-laite tuotteen sivulla olevaan USBliitäntään.
Music
2. Valitse USB painamalla FUNCTION-painiketta
• USB tulee hetkeksi näytölle.
3. Valitse Videos, Music tai Photo käyttämällä
◄► -painikkeita.
- Valitse toistettava tiedosto.
Function iPod
USB-laitteen turvallinen poistaminen
Suorita turvalliseen poistoon vaadittavat toimet
ennen USB-kaapelin irrottamista, jotta USBlaitteeseen tallennettuja tietoja ei katoaisi.
• Paina KELTAINEN(C) –painiketta.
- REMOVE tulee näkyviin näyttöön.
• Irrota USB-kaapeli.
✎ HUOMAUTUS

Irrota USB-kaapeli USB-portista varoen. Muuten
USB-portti voi vahingoittua.
1. Valitse iPod painamalla FUNCTIONpainiketta
2. Kytke iPod-telakkaliitin tuotteen sivulla
olevaan iPod-liitäntään.
3. Aseta iPod telakkaan
• iPod käynnistyy automaattisesti.
• “iPod” tulee näkyviin TV-ruudulle.
4. Valitse Musiikki painamalla ◄► -painikkeita.
5. Valitse toistettava musiikkitiedosto.
- Voit käyttää kaukosäädintä tai tuotetta
yksinkertaisten toistotoimintojen
suorittamiseen, kuten TOISTA, KESKEYTÄ,
PYSÄYTÄ,-, #/ $, / - ja REPEATpainikkeet. Lisätietoja on sivulla 13.
34
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 34
2010-05-06
3:04:10
05






Säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle
ennen kuin kytket iPod-laitteen tuotteeseen.
Kun laitteeseen on kytketty virta ja laitteeseen
liitetään iPod-soitin, laite lataa iPodin akun.
“Made for iPod” (iPodille suunniteltu) tarkoittaa,
että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti
iPodiin kytkettäväksi, ja se täyttää Applen
suorituskykyvaatimukset.
“Made for iPhone” (Toimii iPhonen kanssa)
tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu
erityisesti iPhoneen kytkettäväksi, ja se täyttää
Applen suorituskykyvaatimukset.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen
toimivuudesta tai sen turvallisuus- ja muiden
säädösten mukaisuudesta.
HDMI Audio (HDMI-ääni) -asetus ei toimi iPodtilassa.
Elokuvan katseleminen
Voit toistaa iPod-laitteessa olevia videotiedostoja
kytkemällä soittimen tuotteeseen.
1. Valitse IPOD painamalla FUNCTION-painiketta
2. Kytke iPod-telakkaliitin tuotteen sivulla olevaan
iPod-liitäntään.
3. Siirry iPod-ruudulla kohtaan Settings > Videos,
aseta sitten TV Out -asetus sekä TV-signaali.
4. Aseta iPod telakkaan.
• “iPod” tulee näkyviin TV-ruudulle.
5. Valitse Videos painamalla ◄► -painikkeita.
6. Valitse toistettava videotiedosto.
- Voit käyttää kaukosäädintä tai tuotetta
yksinkertaisten toistotoimintojen suorittamiseen,
kuten TOISTA, KESKEYTÄ, PYSÄYTÄ, #
/$- ja /-painikkeet (Katso sivua 13.)
iPod-musiikkiluokat
Musiikkitiedoston mahdolliset ID3 Tag -tiedot,
kuten esittäjän nimi, albumin nimi,
musiikkikappaleen nimi ja tyylilaji, näkyvät
näytössä.
Esittäjä
Toistaminen esittäjän perusteella.
Kappaleet
Toistaminen numero- tai aakkosjärjestyksessä
Toistolista
Toistaminen toistolistan perusteella.
Albumi
Toistaminen albumien perusteella.
Tyylilaji
Toistaminen tyylilajin perusteella.
Säveltäjät
Toistaminen säveltäjän perusteella.
iPod-mallit, joita voidaan käyttää tämän
tuotteen kanssa
iPod nano
kolmas sukupolvi
(video)
iPod
viides sukupolvi
(video)
iPod nano
neljäs sukupolvi
(video)
iPod touch
ensimmäinen sukupolvi
iPod touch
toinen sukupolvi
iPhone 3G
iPod classic
iPhone
✎ HUOMAUTUS

✎ HUOMAUTUS


Luokkaluettelo voi olla erilainen riippuen iPodin
mallista.
Mikä on ID3 Tag (ID3-merkki)?
Se on MP3-tiedostoon liitetty tunniste, joka
sisältää tiedoston kannalta olennaisia tietoja,
kuten nimen, esittäjän, albumin, vuoden, tyylilajin
ja kommentit.





Kytke tuotteen VIDEO OUT (VIDEOLÄHTÖ)
(komposiitti) -liitäntä televisioon. Jos valitset iPodvideon, kun kytket HDMI-kaapelin, ponnahdusikkuna
tulee näkyviin television ruudulle, mikä tarkoittaa, että
sinun täytyy vaihtaa television VIDEO-tulolähde
komposiitiksi. Valitse "Yes" (Kyllä), ja muuta television
videotulolähde komposiittitilaan, jotta voit katsoa iPodin
videotiedoston.
Saat lisätietoa TV:n käyttöoppaasta.
iPod Video on käytettävissä vain Composite Video
(komposiittivideo) -lähdössä.
Jos h.aluat katsella videoita iPod-laitteella VIDEO-lähdön kautta,
aseta HDMI CEC pois päältä.
TV-ruudulla näytetään vain tiedoston toistoruutu. Näet muut ruudut
iPod-soittimesta.
Jos kytketty iPod ei tue videoiden toistoa, “Cannot play video files
saved on this iPod” (iPod-laitteen videotiedostoja ei voi toistaa) viesti näkyy ruudulla, kun valitset videovalikon.
Yhteensopivuus riippuu iPod-laitteesi ohjelmistoversiosta.
Pidä iPodin S/W-versio ajan tasalla.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 35
Lisätoiminnot
✎ HUOMAUTUS
35
2010-05-06
3:04:11
Lisätoiminnot

CD-levyn kopioiminen
B
Muuntaa CD-äänilevyn (CDDA, Compact Disc Digital
Audio) äänen MP3-tiedostomuotoon, ennen kuin se
siirretään USB-tallennusvälineeseen.


Järjestelmä ei toista ääntä CD-levyjen kopioinnin
aikana.
Älä kosketa tai siirrä järjestelmää CD-kopioinnin
aikana.
Kun HDMI AUDIO (HDMI-ÄÄNI) on tilassa On
(Käytössä), CD Ripping (CD-kopiointi) -toimintoa ei
tueta.
1. Kytke USB-laite tuotteeseen.
2. Aseta CD-äänilevyn (CDDA, Compact Disc
Digital Audio) levyasemaan.
3. Paina CD RIPPING -painiketta.
CD RIPPING
• Jos haluat kopioida kuunneltavana
D
olevan raidan, paina
kaukosäätimen CD RIPPING
painiketta, kun järjestelmä toistaa
raitaa tai kun toisto on tilapäisesti
pysäytettynä.
• Voit kopioida kokonaisen CD:n painamalla ja
pitämällä pohjassa kaukosäätimen CD
RIPPING -painiketta.
-"FULL CD RIPPING" ilmestyy näytölle ja
kopiointi alkaa.
4. Voit pysäyttää kopioinnin painamalla PYSÄYTÄ
() -painiketta.
• Kun CD-levy on kopioitu, USB-laitteeseen
luodaan "RIPPING"-kansio ja kopioitu
tiedosto tallennetaan siihen "SAM-XXXX”.
MP3"-muodossa.
✎ HUOMAUTUS







Älä irrota USB-kaapelia tai virtajohtoa CDkopioinnin aikana. Muuten tiedot voivat
vahingoittua. Voit lopettaa CD-kopioinnin
painamalla PYSÄYTÄ-painiketta ja irrottamalla
USB-laitteen, kun järjestelmä ei enää toista CDlevyä.
Jos irrotat USB-kaapelin CD-kopioinnin aikana,
järjestelmä sammuu etkä voi poistaa kopioitua
tiedostoa.
Jos kytket USB-laitteen järjestelmään, kun se
toistaa CD-levyä, järjestelmä lopettaa toiston
väliaikaisesti ja aloittaa uudestaan.
DTS-CD-levyjä ei voida kopioida.
Jos kopiointi kestää alle 5 sekuntia, kopiotiedostoa
ei ehkä luoda.
CD:n kopiointi toimii vain, jos USB-laite on alustettu
FAT-muotoiseksi. (NTFS-tiedostojärjestelmä ei ole
tuettu.) Yhteensopivat laitteet on mainittu USBisännän määrityksissä.
Kopiointi suoritetaan normaalilla x3-nopeudella.
Kopiointiaika voi olla pidempi joillain USB-laitteilla.
36
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 36
2010-05-18
11:47:35
06
Muuta tietoa
Jos tuote ei toimi oikein, katso ohjeita alla olevasta taulukosta. Jos havaittua ongelmaa ei ole luettelossa tai
jos ohjeet eivät auta ongelmaan, katkaise tuotteen virta, irrota virtajohto ja ota yhteyttä lähimpään
valtuutettuun jälleenmyyjään tai Samsungin elektroniikkapalveluun.
Vika
Tarkistettava asia / korjaustoimenpide
Levyä ei voi poistaa.
• Onko virtajohto kytketty pistorasiaan kunnolla?
• Katkaise virta ja kytke se sitten uudelleen päälle.
iPod-yhteys epäonnistui.
• Tarkista iPod-liitin ja telakka.
• Pidä iPodin S/W-versio ajan tasalla.
Toisto ei ala.
• Tarkasta DVD-levyn aluekoodi. Ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei ehkä voi toistaa.
• Tässä tuotteessa ei voi toistaa CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä.
• Varmista, että käytössä on oikea turvataso.
Toisto ei ala välittömästi Play/Pausepainikkeen painamisen jälkeen.
• Onko levy vääntynyt tai naarmuinen?
• Puhdista levy.
Ääntä ei kuulu.
• Ääntä ei toisteta nopean toiston, hidastetun toiston ja askellustoiston aikana.
• Ovatko kaiuttimet kytketty oikein?
• Onko levy pahoin vaurioitunut?
Ääni kuuluu vain muutamasta
kaiuttimesta, ei kaikista neljästä
kaiuttimesta.
• Joitakin DVD-levyjä toistettaessa ääni kuuluu vain etukaiuttimista.
• Tarkista, että kaiuttimet on liitetty oikein.
• Säädä äänenvoimakkuutta.
• CD-levyä, radiota, tai TV:tä kuunneltaessa ääni kuuluu vain etukaiuttimista.
Kaukosäädin ei toimi.
• Käytetäänkö kaukosäädintä toimintaetäisyyden ja -kulman sisällä?
• Onko paristojen varaus päässyt loppumaan?
• Oletko valinnut tilan (DVD RECEIVER/TV) -toiminnot oikein kaukosäätimestä (DVD RECEIVER/TV)?
• Levy pyörii, mutta kuvaa ei näy.
• Kuvanlaatu on heikko ja kuva
värisee.
• Onko television virta kytketty?
• Ovatko videokaapelit kytketty oikein?
• Onko levy likainen tai vaurioitunut?
• Heikkolaatuista levyä ei ehkä voi toistaa.
Ääniraidan kieli ja tekstitykset eivät toimi.
• Ääniraidan kieli ja tekstitykset eivät toimi, jos levyllä ei ole sellaisia.
Levy/Otsikko-valikko ei ilmesty
näkyviin, vaikka Levy/Otsikkotoiminto on valittuna.
• Onko käytössä levy, joka ei sisällä valikkoja?
Kuvasuhdetta ei voi muuttaa.
• Voit toistaa 16:9 DVD-levyjä 16:9-laajakuvatilassa, 4:3 LETTER BOX -tilassa tai 4:3
PAN SCAN -tilassa, mutta 4:3-kuvasuhteen DVD-levyt ovat toistettavissa vain 4:3kuvasuhteella. Valitse oikea toiminto DVD-levyn kansilehden tietojen mukaan.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 37
Muuta tietoa
Vianmääritys
37
2010-05-06
3:04:12
Muuta tietoa
Vika
Tarkistettava asia / korjaustoimenpide
• Tuote ei toimi. (Esimerkki: Virta
katkeaa, etupaneelin näppäin ei
toimi tai kuuluu erikoinen ääni.)
• Paina ja pidä pohjassa kaukosäätimen PYSÄYTÄ () -painiketta yli 5 sekuntia, kun
levykelkassa ei ole levyä (nollaustoiminto).
• Tuote ei toimi oikein.
RESET-toiminnon käyttäminen poistaa kaikki tallennetut asetukset.
Käytä tätä toimintoa vain jos se on välttämätöntä.
Turvatason salasana on unohtunut.
• Kun näytössä lukee “NO DISC”, pidä kaukosäätimen PYSÄYTÄ () -painiketta
painettuna yli 5 sekuntia. Näyttöön tulee näkyviin “INIT”, ja kaikki asetukset
palautuvat oletusasetuksiin.
Paina sen jälkeen POWER-painiketta.
RESET-toiminnon käyttäminen poistaa kaikki tallennetut asetukset.
Käytä tätä toimintoa vain jos se on välttämätöntä.
Radiolähetyksen vastaanotto ei
• Onko antenni kytketty oikein?
• Jos antennin tulosignaali on heikko, asenna ulkoinen antenni paikkaan, jossa on hyvä
vastaanotto.
Kielikoodiluettelo
Syötä sopiva koodi kohtaan MUUT Levyvalikossa, Ääni, ja Tekstitys. (Katso sivua 25).
Koodi
Kieli
Koodi
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Kieli
Koodi
Kieli
Interlingue
Koodi
Greek
1239
1345
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1051
Aymara
1157
Persian
1261
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
1053
Bashkir
1166
Fiji
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1059
Bulgarian
1174
1060
Bihari
1181
1069
Bislama
1066
Bengali;
Bangla
1067
1070
Kieli
Malagasy
Koodi
Kieli
Koodi
Kirundi
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
38
1527
Kieli
1482
Tajik
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 38
2010-05-06
3:04:12
06
Muuta tietoa
Tekniset tiedot
Yleiset
FM-VIRITIN
HDMI
3,0 Kg
433 (L) x 142 (K) x 208 (S) mm
+5°C~+35°C
10 % to 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Lukunopeus: 3,49 - 4,06 m/sec.
Arvioitu toistoaika (yksipuolinen, yksikerroksinen levy): 135 minuuttia
Lukunopeus: 4,8 - 5,6 m/sec.
Enimmäistoistoaika: 74 minuuttia
Lukunopeus: 4,8 - 5,6 m/sec.
Enimmäistoistoaika: 20 minuuttia
480i(576i)
1 kanava: 1.0 Vp-p (75 Ω kuorma)
480i(576i)
Y: 1.0 Vp-p (75 Ω kuorma)
Pr: 0,70 Vp-p (75 Ω kuorma)
Pb: 0,70 Vp-p (75 Ω kuorma)
1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Etukaiuttimen teho
132W x 2(3)
Paino
Mitat
Käyttölämpötila
Käyttökosteusprosentti
Signaali/kohinasuhde
Kättökelpoinen herkkyys
Harmoninen kokonaissärö
DVD (Digital Versatile Disc)
Levy
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Komposiittivideo
Videolähtö
Komponenttivideo
Video/ääni
Vahvistin
Keskikaiuttimen teho
132W(3)
Bassokaiuttimen teho
134W(3)
Taajuusalue
20 Hz–20 kHz
Signaalikohinasuhde (S/N)
70 dB
Kanavaerotus
60 dB
Tuloherkkyys
(AUX) 400 mV
3.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutin
Impedanssi
Taajuusalue
Äänenpaineen taso
Nimellinen tuloteho
Enimmäistuloteho
Mitat (leveys x korkeus x syvyys)
Paino
Etuosa
Keski
Bassokaiutin
3
3
3
140Hz~20KHz
140Hz~20KHz
40Hz~160Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
132W
132W
134W
264W
264W
268W
Etuosa : 90 x 334,5 x 68,5 mm (jalusta : 109 x 98 mm)
Keski : 360 x 74,5 x 68,5 mm
Bassokaiutin : 168 x 350 x 295 mm
Etuosa: 0,84 Kg Keski : 0,57 Kg
Bassokaiutin : 4,5 Kg
*: Nimellisarvo
- Samsung Electronics Co., Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat likimääräisiä.
- Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Sähkötiedot ja virrankulutus on merkitty tuotteeseen kiinnitettyyn tarraan.
Suomi
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 39
39
2010-05-06
3:04:12
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Area
Contact Center ` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 40
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-05-06
3:04:12
Tämän tuotteen paristojen hävittäminen oikein
(Koskee Euroopan unionin maita sekä sellaisia Euroopan maita, joissa on erilliset paristojen
palautusjärjestelmät.)
Tämä merkintä paristossa, käyttöoppaassa tai paketissa merkitsee, että tämän tuotteen paristoja ei tule
hävittää muiden talousjätteiden mukana, kun niitä ei enää käytetä. Jos merkitty, kemialliset symbolit Hg, Cd
tai Pb merkitsevät, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EC-direktiivin 2006/66 mukaisen
viitetason. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat aiheuttaa vaurioita terveydelle tai ympäristölle.
Jotta luonnon resursseja voidaan suojata sekä edistää materiaalien uudelleenkäyttöä, erittele paristot
muuntyyppisestä jätteestä, ja kierrätä ne paikallisen ilmaisen paristojen palautusjärjestelmän kautta.
Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkajätteet)
(Koskee Euroopan unionin maita sekä sellaisia Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteessa tai kirjallisuudessa merkitsee sitä, että tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita
(esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei tule hävittää muun talousjätteen mukana, kun niitä ei enää käytetä. Voit torjua
jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisille erottelemalla tämän jätteen muista
jätteistä ja kierrättämällä sen oikeiden menettelytapojen mukaisesti ja vastuullisesti. Näin voit edistää materiaalien ja
resurssien kestävää uudelleenkäyttöä.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikalliseen viranomaiseen tietojen
saamiseksi siitä, kuinka tuotteet tulisi toimittaa ympäristöystävälliseen jälleenkäsittelyyn.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttää tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot.
Tuotetta ja sen sähköisiä lisävarusteita ei tule sekoittaa muihin hävitettäviin yritysjätteisiin.
HT-C730-SENA_FIN-0506.indd 41
2010-05-06
3:04:12
Download PDF