Samsung | DE6612 | Samsung DE6612 Bruksanvisning

m••šU”GGwˆŽŒGXGGm™‹ˆ SGu–Œ”‰Œ™GYXSGYWWZGGXa\[Gwt
24V Tasavirta
MIKROAALTOUUNI
Asennus- ja käyttöohje
DE6612 / DE6612-D /
DE6612S / DE6612S-D
Turvallisuus2
Tärkeitä turvallisuusohjeita .....................................................2
Yleisiä turvallisuusvaatimuksia ...............................................3
Mikroaaltouunin asennus ........................................... 4
Vaatimukset ............................................................................4
Vakiovarusteet ........................................................................4
Asennustarvikkeet ..................................................................4
Asennus..................................................................................4
Turvallisuusvaatimukset asennusta varten ............................5
Sähköjohdotus ........................................................................5
Akku........................................................................................5
Virtajohdon liittäminen mikroaaltouuniin .................................6
Akun virrankulutus mikroaaltouunin ollessa käytössä ............6
Mikroaaltouunin osat................................................... 6
Tarkista mikroaaltouunin osat.................................................6
Onnittelut Samsung-mikroaaltouunin hankinnan johdosta.....6
Ennen mikroaaltouunin käyttöönottoa ....................................7
Ohjaustaulu ............................................................................7
Käyttö............................................................................ 8
Valmistusajan asettaminen.....................................................8
Mikroaaltotehot .......................................................................8
Peruutus (
) -painikkeen käyttö .........................................8
Käynnistys(
) +30 s -painikkeen käyttö..............................9
Virheilmoituskoodit .................................................................9
Ruoanvalmistustaulukko.........................................................9
Ohjeita ruoanvalmistukseen..................................... 10
Käytettävät valmistusastiat ja -välineet.................................10
Astioiden testaaminen ..........................................................10
Ruoanvalmistustekniikoita ....................................................10
Yleisiä neuvoja......................................................................11
Liite.............................................................................. 11
Vianetsintä ............................................................................11
Puhdistus ja hoito .................................................................12
Tekniset tiedot ........................................................... 12
Code No. : DE68-02098A
m••šU”GGwˆŽŒGYGGm™‹ˆ SGu–Œ”‰Œ™GYXSGYWWZGGXa\[Gwt
Turvallisuus
SU
•
NÄIN VÄLTYT MIKROAALTOSÄTEILYLTÄ:
•
(a) Älä yritä käyttää tätä mikroaaltouunia luukku auki, sillä se voi altistaa sinut
haitalliselle mikroaaltosäteilylle. Älä koskaan riko tai muuta luukun
turvasalpojen vastakkeita.
(b) Älä aseta mitään esineitä mikroaaltouunin etureunan ja luukun väliin äläkä
päästä likaa tai pesuaineiden jäämiä kertymään tiivisteiden pinnalle.
(c) Älä koskaan käytä viallista mikroaaltouunia. On erityisen tärkeää, että luukku
menee kunnolla kiinni ja uunissa ei ole seuraavia vaurioita:
1) luukku ei saa olla vääntynyt tai säröillä,
2) luukun saranat eivät saa olla rikki tai irti,
3) luukun tiivisteiden ja tiivistepintojen on oltava ehjiä.
(d) Mikroaaltouunia saa korjata ja huoltaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
•
•
•
•
•
VAROITUS
•
•
•
Noudata aina turvallisuusohjeita, kun käytät mikroaaltouunia. Älä koskaan itse
avaa mikroaaltouunin vaippaa – laitteen sisällä on vaarallisia jännitteitä. Jos
mikroaaltouunia täytyy korjata, SAMSUNG kertoo sinulle lähimmän
valtuutetun huoltoliikkeen nimen.
•
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Sähkölaitteiden käytössä on aina noudatettava tiettyjä perustavaa laatua
olevia turvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavat:
•
•
VAROITUS
Näin vältät palovamman, sähköiskun, loukkaantumisen ja mahdollisen
mikroaaltosäteilyn vaaran:
• Lue turvallisuusohjeet ennen kuin alat käyttää laitetta.
• Lue erityisen tarkasti tämän sivun kohta “Näin vältyt mikroaaltosäteilyltä”.
• Mikroaaltouunin saa asentaa ja sijoittaa ainoastaan mukana toimitettujen
asennusohjeiden mukaisesti.
• Tietyt tuotteet, kuten kuorimattomat kananmunat ja suljetut astiat, voivat
räjähtää, jos kuumennat niitä mikroaaltouunissa.
• Käytä laitetta ainoastaan käyttöohjeessa esitettyihin tarkoituksiin. Älä
käytä laitteessa korroosiota aiheuttavia kemikaaleja tai suihkeita. Tämä
laite on suunniteltu ainoastaan elintarvikkeiden kuumentamiseen,
kypsentämiseen tai sulattamiseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai
laboratoriokäyttöön.
2
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
* Valvo mikroaaltouunin toimintaa koko ajan, kun kuumennat tai
kypsennät ruokia kertakäyttöastioissa, jotka on valmistettu muovista,
paperista tai muusta palavasta materiaalista.
TÄRKEÄÄ
* ÄLÄ KOSKAAN anna lasten käyttää mikroaaltouunia tai leikkiä sen
kanssa. Älä myöskään jätä heitä ilman valvontaa mikroaaltouunin
läheisyyteen uunin ollessa toiminnassa. Älä säilytä lapsia kiinnostavia
esineitä mikroaaltouunin yläpuolella.
Älä käytä tätä laitetta, jos sen virtajohto on vaurioitunut, jos laite ei toimi
moitteettomasti tai jos laite on vahingoittunut tai pudonnut.
Sähkölaitteita saa huoltaa ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö. Jätä
laitteen tutkiminen, korjaus ja huolto lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen
tehtäväksi.
Älä koskaan peitä tai tuki tämän laitteen ilmankiertoaukkoja.
Älä säilytä laitetta ulkotiloissa. Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa,
esimerkiksi keittiön tiskialtaan vieressä, kosteassa kellarissa tai uimaaltaan reunalla.
Pidä uunin sisätilat puhtaina. Mikroaaltouunin seiniin ja pohjaan tarttuneet
ruoanjäämät tai öljyroiskeet voivat vaurioittaa uunin pintaa ja heikentää
uunin tehoa.
Älä upota laitteen virtajohtoa veteen.
Pidä laitteen virtajohto loitolla lämmönlähteistä.
Puhdista mikroaaltouunin luukku ja pinnat ainoastaan miedolla,
hankaamattomalla puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla tai sienellä.
Näin vältät palovaaran uunin toiminnan aikana:
* Älä kuumenna ruokia liian kauan. Valvo uunia koko ajan, kun käytät
palavasta materiaalista valmistettuja astioita, kuten muovia, paperia
tms.
* Irrota pussien paperiset tai muoviset sulkimet ennen kuin asetat
pussin mikroaaltouuniin.
* Älä käytä mikroaaltouunin sisätilaa säilytystilana. Älä jätä uunin sisälle
paperituotteita, keittiövälineitä tai ruokaa.
Älä yritä esikuumentaa uunia tai käyttää sitä tyhjänä.
Älä käytä mikroaaltouunia ilman sen lasista kuumennusalustaa. Ruoka ei
lämpene kunnolla ilman kuumennusalustaa.
m••šU”GGwˆŽŒGZGGm™‹ˆ SGu–Œ”‰Œ™GYXSGYWWZGGXa\[Gwt
Turvallisuus (jatkoa)
Tärkeitä turvallisuusohjeita, jatkoa
•
•
•
•
•
•
•
Varo!
Älä sulata jäätyneitä juomia kapeakaulaisissa pulloissa. Pullot voivat
särkyä.
Astiat ja pullot voivat tulla kuumiksi. Käsittele niitä varovasti.
Avaa astioiden suojakannet varovasti ja ohjaa kuuma höyry poispäin
käsistäsi ja kasvoistasi.
Älä käytä mikroaaltouunin alla mitään muuta lämmitys- ja keittolaitetta.
Älä aseta mikroaaltouunia lämmitys- ja keittolaitteen päälle tai sellaisen
läheisyyteen.
ÄLÄ KÄYTÄ metallia sisältäviä astioita mikroaaltouunissa:
* Metalliset astiat
* Kulta- ja hopeareunaiset astiat
* Haarukat, vartaat, yms.
ÄLÄ KUUMENNA mikroaaltouunissa:
* Ilmatiiviisti suljettuja pulloja, tölkkejä tai astioita
Turvallisuusvaatimukset
Turvallisuusvaatimukset: Turvallisuusvaatimuksien noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää mikroaaltouunia.
Käyttöohje antaa sinulle tärkeitä tietoja laitteen turvallisuudesta, käytöstä ja
huollosta.
Yleisiä turvallisuusvaatimuksia
•
Esim. vauvanruokatölkit
*
Ilmatiiviitä, kuorellisia ruokia
•
Esim. kananmunat, nakkimakkarat, tomaatit
•
•
Ole erityisen varovainen, kun kuumennat nesteitä ja vauvanruokia.
* Anna lämmön tasaantua ruoassa AINA vähintään 20 sekuntia
mikroaaltouunista ottamisen jälkeen.
* Sekoita ruokaa tarvittaessa kuumennuksen aikana ja AINA
kuumentamisen jälkeen.
* Ole varovainen tarttuessasi kuumennettua ruokaa sisältäviin astioihin.
Voit polttaa itsesi.
* Kun kuumennat nesteitä, nesteet voivat alkaa kiehua vasta, kun otat
astian uunista, jolloin voit polttaa itsesi.
Vältyt palovamman vaaralta, kun asetat nesteeseen muovilusikan tai
lasisauvan ja sekoitat nestettä ennen kuumentamista,
kuumentamisen aikana ja kuumentamisen jälkeen.
* ÄLÄ KOSKAAN täytä astioita piripintaan ja valitse aina ylöspäin
levenevä astia, niin vältyt nesteiden ylikiehumiselta. Kapeakaulaiset
pullot voivat räjähtää kuumennettaessa.
* Tarkista AINA vauvanruoan tai maidon lämpötila ennen kuin tarjoat
sitä vauvalle.
* ÄLÄ KOSKAAN lämmitä tuttipulloa korkki kiinni, koska tiivis pullo voi
räjähtää kuumennettaessa.
•
•
•
•
•
•
VAROITUS
Turvallisuusvaatimukset: Turvallisuusvaatimuksien noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.
3
Jollet käytä uunia pitkään aikaan, irrota laite virtalähteestä ja säilytä laite
viileässä, hyvin tuuletetussa paikassa.
Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje laitteen
mukana.
Tässä mikroaaltouunissa on kondensaattori. Toimi siksi seuraavasti: kun
siirrät laitteen uuteen paikkaan, irrota ensin virtajohto akusta, odota 20
sekuntia ja irrota sitten virtajohto mikroaaltouunista.
Älä käytä mikroaaltouunia, jollei se toimi kunnolla. Irrota tällöin akku
mikroaaltouunista, jotta vältyt henkilövahingoilta tai laitteen
vaurioitumiselta.
Mikroaaltouuni on tarkoitettu ainoastaan ruoan kuumentamiseen tai
kypsentämiseen.
Jätä ehdottomasti laitteen korjaukset vain valmistajan valtuuttaman
huoltoliikkeen tehtäväksi.
Älä koskaan yritä korjata mikroaaltouunia itse.
Pidä mikroaaltouuni lasten ulottumattomissa.
Kun asennat mikroaaltouunia ajoneuvoon, kysy neuvoa alan
asiantuntijalta.
SU
m••šU”GGwˆŽŒG[GGm™‹ˆ SGu–Œ”‰Œ™GYXSGYWWZGGXa\[Gwt
Mikroaaltouunin asennus
SU
•
Vaatimukset
Mikroaaltouunin oikea toiminta edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:
• Käyttöjännite: 24 V tasavirta.
• Jännitteen vaihteluväli: väh. 21,5 V, enint. 29,5 V.
• Akun tehon on oltava vähintään 45 Ah, kun käyttöjännite on 24 V.
Jos mahdollista, kytke mikroaaltouunin erilliseen käyttöakkuun (toisioakkuun).
Tarkista porausreikien sijainti kuvan 2 mitoista ja noudata ohjeita.
VAROITUS
Kun asennat mikroaaltouunia ajoneuvoon, tarkista että sijoituspaikka on
turvallinen (myös ajoneuvon äkkipysäytyksen tai onnettomuuden aikana).
Vakiovarusteet
Merkitse reikien tarkka porauskohta vasaralla ja piikillä.
Tasoita reikien jäysteet ja levitä niille ruosteensuoja-ainetta.
• Irrota mikroaaltouunin etupaneelia kiinnittävä ruuvi (oikealta puolelta).
• Kiinnitä vasen ja oikea kannatin ulkopaneeliin 8 ruuvilla (kuva 1).
• Varmista uunin kannattimien kiinnitys ruuvaamalla se kehykseen
porattuihin reikiin (Ø 4,0~4,2) kuudella ruuvilla (kierreruuvit) (kuva 2).
• Kuvassa näet, miltä mikroaaltouuni näyttää kehykseen kiinnitettynä.
Mikroaaltouuni, kuumennusalusta, muovisuojus, kannatintelineet (vasen/oikea),
kuusi nro 5 kierreruuvia, seitsemän nro 4 ruuvia sekä käyttöohje. Akkukaapeli ei
kuulu toimitukseen.
Asennustarvikkeet
Ennen kuin asennat laitteen, tarkista että sinulla on seuraavat tarvikkeet:
• 6 kpl nro 5 kierreruuvia (Ruuvin pituus vaihtelee asennusvaatimusten
mukaan.)
• 7 kpl nro 4 kierreruuvia (ulkovaipan ruuvit).
• 2 liitäntäkaapelia: yksi punainen, yksi musta (tarkista liitäntäjohtojen
pituus ja koko sivulta 6)
• Liitäntäkaapelin kaapelikengät, nippuside ja eristysteippiä.
• Asennuspaikan mukaan voit tarvita seuraavia työkaluja.
• Mittatikku, liitu, vasara ja piikki.
• Pora ja poranterä.
• Kiinto-silmukka-avainsarja.
• Puristuspihdit, juottokolvi.
• Ruuvinväännin.
Jos virransyöttö ei toimi mikroaaltouunin kiinnittämisen jälkeen, noudata ensin
kohdan “Sähköjohdotus (sivut 5-6)” ohjeita ja kiinnitä mikroaaltouuni uudelleen.
Mikroaaltouuni on kiinnitettävä hyvin, jotta se kestäisi tärinää.
Jollet halua käyttää kannattimia, kiinnitä 8 ruuvia (nro 4x12) suoraan ulkopaneelin
vasemmalle ja oikealle puolelle (kuva 4).
(Kuva 2)
(Kuva 1)
Mikroaaltouuni
6 kpl ruuveja
Kierreruuveja
Kannatintelineet
(oikea)
Asennus
Neuvoja oikean sijoituspaikan valintaan
• Tarkista ennen uunin asentamista, että uunin sijoituspaikka tasainen,
vaakasuora ja tukeva.
• Uuni ei saa joutua alttiiksi kosteudelle tai lämmölle.
• Jätä uunin ympärille 50 mm ilmankiertotilaa (kuva 1).
Kannatintelineet (vasen)
6 kpl reikiin
(Kuva 3)
Mikroaaltouuni
Kehys
(Kuva 4)
8 kpl ruuveja
Kehys
Mikroaaltouunin etupuoli (kuva 2)
Mikroaaltouuni (kuva 1)
• Ota huomioon mikroaaltouunin paino. Tarkista tarvitsetko sijoituspaikkaan
suojavarusteita, esimerkiksi tukevan kannatinalustan.
4
m••šU”GGwˆŽŒG\GGm™‹ˆ SGu–Œ”‰Œ™GYXSGYWWZGGXa\[Gwt
Mikroaaltouunin asennus (jatkoa)
Turvallisuusvaatimukset asennusta varten:
Sähköjohdotus
Virtalähteen jännitteen on vastattava mikroaaltouunin taakse kiinnitettyyn
arvokilpeen merkittyä käyttöjännitettä.
Virtajohdon liittäminen
• Älä kisko virtajohtoa väkisin.
• Älä liitä virtajohtoa muuhun kuin 24 V:n sähköjärjestelmään.
• Tarkista, että virtajohdon vähimmäishalkaisija vastaa tässä
käyttöohjeessa mainittua vähimmäishalkaisijaa.
• Kiinnitä virtajohto huolellisesti.
• Asenna virtajohto huolellisesti siten, ettei mikään purista tai paina sitä.
• Asenna virtajohto huolellisesti estääksesi virtajohtoa vahingoittumasta.
• Käytä yhtä punaista kaapelia (plus/+) ja yhtä mustaa kaapelia (miinus/-)
välttyäksesi sekaannuksilta.
VAROITUS
Tässä mikroaaltouunissa on kondensaattori. Kun siirrät laitteen uuteen
paikkaan, irrota ensin akku, odota 20 sekuntia ja irrota sitten virtajohto
liitännästään. Jos irrotat virtajohdon liian aikaisin, siitä voi aiheutua oikosulku
ja akun purkautuminen.
Virtalähteen jännitteen on vastattava mikroaaltouunin taakse kiinnitettyyn
arvokilpeen merkittyä käyttöjännitettä.
Suosittelemme, että asennat ylimääräisen sulakkeen plus(+) -napaiseen
virtajohtoon. Jos virtajohto vaurioituu tai aiheuttaa oikosulun, sulake ei voi enää
suojata laitetta vahingoittumiselta (johdon syttymisvaara). Sulake on asennettava
niin lähelle akkua kuin mahdollista.
Väärin tehty sähköjohdotus voi aiheuttaa oikosulun, mistä puolestaan voi seurata
jokin seuraavista:
• Virtajohto voi syttyä tuleen.
• Turvatyyny voi laueta itsestään.
• Ohjauslaite voi mennä epäkuntoon.
• Jokin sähkölaitteista voi mennä epäkuntoon (suuntavilkku, jarruvalo,
äänimerkki, sytytys, valaistus jne.).
Vältyt oikosulun vaaralta, kun irrotat ja eristät aina miinusnapaisen akkujohdon
ennen kuin alat käyttää sähkölaitetta ajoneuvossa. Jos käytät ylimääräistä
lisäakkua, irrota ja eristä myös silloin miinus(-) -napainen akkujohto.
Akku
VAROITUS
•
Jos kytket virtajohdot väärin napoihin (+,- navat) pääsulake tai turvasulake
katkaisevat virransyötön mikroaaltouuniin.
Tarkista ehdottomasti, että kytket johdot oikeisiin +, - -napoihin.
• Kiinnitä virtajohto siten, että se pysyy varmasti kiinni.
Jollet tee näin, uuni ei ehkä toimi oikein ja ajoneuvo voi vahingoittua.
Kiristä virtajohto oikeaan momenttiin (30~50kg.cm). Kytke uuni mieluiten
käyttöakkuun (toisioakkuun), mikäli mahdollista. Jos liität laitteen
käynnistysakkuun, akku voi ylikuormittua, jolloin moottori ei ehkä käynnisty.
• Tarkista myös että akussa on riittävästi tehoa. Akun tehon on oltava
vähintään 45Ah, kun käyttöjännite on 24 V.
Virtajohdon koko ja pituus
Jos virtajohto on alle 3 metriä, kaapelipinta-alan tulee olla vähintään 22 mm2
(4AWG), kun käyttöjännite on 24 V.
Jos virtajohto on yli 3 metriä, kaapelipinta-alan tulee olla suurempi, jotta
vältyttäisiin jännitehäviöltä.
Jos jännitehäviö on liian suuri, mikroaaltouuni ei ehkä toimi kunnolla.
Varo
Kun irrotat ja eristät miinusnapaisen akkujohdon, kaikki ajotietokoneen
muistiin tallennetut tiedot häviävät.
Ajoneuvosi varusteiden mukaan sinun on tarvittaessa asetettava seuraavia tietoja
uudelleen järjestelmän muistiin:
Esim. autostereon avauskoodi, kello, istuinten asento, kojelaudan tietokone ja
kellokytkin.
•
5
Jos olet käyttänyt mikroaaltouunia yli 10 minuutin ajan, pidä ajoneuvon
moottoria käynnissä 2~3 minuuttia välttyäksesi akun tyhjenemiseltä.
SU
m••šU”GGwˆŽŒG]GGm™‹ˆ SGu–Œ”‰Œ™GYXSGYWWZGGXa\[Gwt
SU
Mikroaaltouunin asennus (jatkoa)
Mikroaaltouunin osat
Virtajohdon liittäminen mikroaaltouuniin
Tarkista mikroaaltouunin osat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ota mikroaaltouuni esiin pakkauksesta ja tarkista, että pakkauksesta löytyvät
kaikki alla mainitut osat. Jos jokin osa puuttuu tai on rikki, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.
Kiinnitä hauenleukapuristin virtajohtoon, jotta voit liittää sen akkuun. Älä
kuitenkaan vielä liitä virtajohtoa akkuun.
Vedä virtajohto mikroaaltouunin läheisyyteen.
Irrota mikroaaltouunin takapuolella olevan sähköliitännän kaksi mutteria.
Liitä kukin virtajohdon kaapelikenkä mikroaaltouunin sähköliitännän
pultteihin.
Varo ettet vahingoita kaapeleita.
Kiristä kaapelikengät paikoilleen muttereilla.
Tarkista, että liität plus (+) -napaisen virtajohdon uunin sähköliitännän
oikeanpuoleiseen punaiseen eristysliittimeen.
Tarkista, että liität miinus (-) -napaisen virtajohdon uunin sähköliitännän
vasempaan mustaan eristysliittimeen.
Liitä aina plus (+) -napainen virtajohto ensiksi akkuun. Liitä vasta sitten
miinus (-) -napainen virtajohto akkuun.
Kun myöhemmin irrotat virtajohdot, irrota ne ehdottomasti
päinvastaisessa järjestyksessä.
mikroaaltouuni
käyttöohje
kannattimet
(vasen/oikea)
kuumennusalusta
+
Virtajohdon koko : 22mm (4AWG)
Akun tehon on oltava vahintaan 45Ah,
kun kayttojannite on 24 V.
alustan rullarengas
kiinnitysruuvit (6 kpl
nro 5 kierreruuveja)
ulkopaneelin ruuvit
(7 kpl nro 4 ruuveja)
+
-
Virtajohdon pituus : enint. 3 m.
Yhtaa punaista kaapelia
Yhtaa mustaa kaapelia
(Kuva 1)
Onnittelut Samsung-mikroaaltouunin hankinnan johdosta
Akun virrankulutus mikroaaltouunin ollessa käytössä
Uusi mikroaaltouunisi edustaa viimeisintä mikroaaltouunien valmistusteknologiaa.
Mikroaaltouuni on täydellisesti varustettu, helppokäyttöinen laite, jonka
valmistuksessa on noudatettu Samsungin ankaria - markkinoiden kovimpia laatuvaatimuksia. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota sinulle tämän
helppokäyttöisen ja luotettavan tuotteen, joka kestää käytössä monen vuoden
ajan.
Kirjoita alla olevaan tilaan mikroaaltouunin sisältä tai takaa löytyvän arvokilven
sarjanumerotiedot sekä tuotteen ostopäivä.
Suosittelemme, että säästät ostotositteesi tämän käyttöohjeen mukana mahdollista
takuuhuoltoa varten.
Mallinumero
_________________________
Sarjanumero
_________________________
Ostopäivä
_________________________
Ostopaikka
_________________________
Mikroaaltouuni toimii jatkuvassa käytössä enintään 30 minuutin ajan akusta
ottamallaan virralla.
Akun kestoikään vaikuttavat monet tekijät, kuten akun käyttötuntien määrä, akun
lataustila, ympäröivä lämpötila jne.
+
Battery+
Battery-
(Fig.2)
6
m••šU”GGwˆŽŒG^GGm™‹ˆ SGu–Œ”‰Œ™GYXSGYWWZGGXa\[Gwt
Mikroaaltouunin osat (jatkoa)
Ennen mikroaaltouunin käyttöönottoa
Ohjaustaulu
1. Kun liität mikroaaltouunin virtalähteeseen, uunin näytössä näkyy seuraavaa:
Näyttö
Tarkista, että mikroaaltouunin takana, ylhäällä ja sivuilla on vähintään 50 mm
ilmankiertotilaa.
2. Avaa uunin luukku painamalla ohjauspaneelin alla olevaa painiketta.
3. Pyyhi uunin sisätila kostealla liinalla.
4. Aseta valmiiksi koottu rullarengas uunin keskellä olevaan syvennykseen.
Ajan valitsin
)+30 s -painike
Käynnistys (
Käynnistää mikroaaltouunin ja
pidentää toiminta-aikaa 30 sek
jokaisella painalluksella.
Peruutus (
) -painike
Peruuttaa virheellisen valinnan.
pidiketapit
(estävät lasista kuumennusalustaa hypähtämästä paikaltaan).
5. Aseta lasinen kuumennusalusta rullarenkaan päälle siten, että alustan
keskellä olevat kolme lasista kohoumaa osuvat tukevasti uunin pohjassa
oleviin kohoumiin.
Mikroaaltotehon valitsin
Luukun lukko
Painike
Varo
•
•
•
Älä koskaan käytä mikroaaltouunia, jos ajoneuvo liikkuu rajusti.
Mikroaaltouunia ei suositella käytettäväksi ajettaessa suurilla
ajonopeuksilla.
Käytä sopivia kansilla varustettuja astioita, niin vältyt ruoan roiskumiselta.
7
SU
m••šU”GGwˆŽŒG_GGm™‹ˆ SGu–Œ”‰Œ™GYXSGYWWZGGXa\[Gwt
Käyttö
SU
Tärkeä huomautus
Mikroaaltouunin käyttöjännitettä on rajoitettu itse laitteen ja ajoneuvon suojaksi.
1. Jos akun jännite laskee alle 21 V:n kun käytät uunia, tai alle 21,5 V:n kun uuni
ei ole käytössä, kuulet piip-merkkiäänen 6 kertaa ja näytössä vilkkuu "Lo".
2. Jos akun jännite on alhainen, voit tarkistaa onko jännite palautunut
normaaliksi painamalla Peruutus-painiketta. Jos näytössä näkyy vilkkuva piste
(.), jännite on palannut normaaliksi ja voit käyttää mikroaaltouunia.
3. Jos akun jännite nousee yli 28,5 V:n kun käytät uunia, tai yli 29,5 V:n kun uuni
ei ole käytössä, kuulet piip-merkkiäänen 6 kertaa ja näytössä vilkkuu "HI".
4. Jos akun jännite on korkea, voit tarkistaa onko jännite palautunut normaaliksi
painamalla Peruutus-painiketta. Jos näytössä näkyy vilkkuva piste (.), jännite
on palannut normaaliksi ja voit käyttää mikroaaltouunia.
Valmistusajan asettaminen
Seuraavassa kerrotaan, miten kuumennat tai kypsennät ruokaa.
Tarkista asettamasi valmistusaika ennen kuin jätät uunin ilman valvontaa.
1. Kun liität mikroaaltouunin virtalähteeseen, uunin näytössä näkyy seuraavaa :
8888.
2. Avaa mikroaaltouunin luukku siirtämällä luukun lukkoa oikealle.
3. Avaa luukku.
Uunin sisävalaisin syttyy.
4. Laita ruoka mikroaaltouunikäyttöön sopivaan astiaan, aseta se uunin keskelle
ja lukitse sitten luukku kunnolla. Uunin sisävalaisin sammuu.
5. Valitse haluamasi mikroaaltoteho kiertämällä mikroaaltotehon valitsinta.
(enimmäisteho : 500 W)
Näet valitsemasi tehon uunin näyttöruudussa hetken ajan.
Mikroaaltotehot
Voit valita seuraavista mikroaaltotehoista.
(Jos valitset 500 W,
)
6. Aseta valmistusaika kiertämällä ajan valitsinta, jonka jälkeen mikroaaltouuni
käynnistyy noin kolmen sekunnin kuluttua.
Uunin sisävalaisin syttyy ja jäähdytyspuhallin käynnistyy. Mikroaaltouuni alkaa
lämmittää ruokaa. Näytössä näkyvä aika kuluu taaksepäin.
HUOMAA
Tehon taso
KORKEA (HIGH)
KESKIKORKEA
(MEDIUM HIGH)
PUOLIKORKEA (MEDIUM)
SULATUS (DEFROST)(
)
500 W
350 W
250 W
150 W
•
7.
8.
9.
10.
Paina painiketta Käynnistys (
)+30s, jos haluat uunin käynnistyvän
automaattisesti täydellä teholla.
• Voit milloin tahansa muuttaa valmistusaikaa mikroaaltouunin käytön
aikana kiertämällä ajan valitsinta myötä- tai vastapäivään.
• Voit milloin tahansa muuttaa mikroaaltotehoa uunin käytön aikana
kiertämällä mikroaaltotehon valitsinta.
• Kun avaat ja suljet luukun mikroaaltouunin ollessa toiminnassa,
mikroaaltouuni ei käynnisty uudelleen. Käynnistä uuni uudelleen
painamalla painiketta Käynnistys (
)+30s.
Kun valitsemasi aika on kulunut, kuulet merkkiäänen kolme kertaa ja
mikroaaltouuni kytkeytyy pois päältä. Uunin sisävalaisin sammuu.
Avaa luukku ja ota ruoka pois uunista.
Sulje luukku. Uunin sisävalaisin sammuu.
Lukitse mikroaaltouunin luukku siirtämällä luukun lukkoa vasemmalle.
HUOMAA
• Uunin sisävalaisin ja kaikki näyttöruudun numerot sammuvat noin 5
minuutin kuluttua akun säästämiseksi.
(DE6612S, DE6612S-D:30 s)
• Et voi valita yli 30 minuutin pituisia valmistusaikoja.
Mikroaaltoteho
HUOMAA
• Jos valitset suuren mikroaaltotehon, valitse lyhyempi valmistusaika.
• Jos valitset pienen mikroaaltotehon, valitse pitempi valmistusaika.
Voit asettaa valmistusajan kiertämällä ajan valitsinta:
Aika
Aika lisääntyy
5 s välein
10 s välein
30 s välein
1 min välein
2 min välein
alle 1 min
1 -3 min
3 -10 min
10 -20 min
20 -30 min
HUOMAA
• Jos haluat pidentää valmistusaikaa kiertämällä ajan valitsinta, kierrä
valitsinta myötäpäivään (aika pitenee 10 s kerrallaan).
Peruutus (
•
•
VAROITUS
Lukitse turvallisuuden vuoksi mikroaaltouunin luukku aina siirtämällä
luukun lukko vasemmalle, kun mikroaaltouuni ei ole käytössä.
8
) -painikkeen käyttö
Kun haluat lopettaa valmistuksen, poistaa asetuksia ja palauttaa uunin
näyttöön pisteen (·): paina Peruutus ( ) -painiketta.
Kun haluat korjata tekemäsi virheellisen asetuksen: paina painiketta
Peruutus ( ) kerran ja tee asetus uudelleen.
m••šU”GGwˆŽŒG`GGm™‹ˆ SGu–Œ”‰Œ™GYXSGYWWZGGXa\[Gwt
Käyttö (jatkoa)
Käynnistys (
)
+30 s -painikkeen käyttö
Ruoanvalmistustaulukko
Voit pidentää valmistusaikaa painamalla painiketta Käynnistys (
mikroaaltouunin ollessa käynnissä.
SU
Käytä taulukon mikroaaltotehoja ja aikoja suuntaa-antavina arvioina.
Tällä painikkeella käytät mikroaaltouunia YHDELLÄ PAINALLUKSELLA.
Kun painat painiketta kerran, mikroaaltouuni käynnistyy heti 30 sekunnin ajaksi.
Ruoka
Annoskoko
Teho
Aika
(min)
) +30 s
Jokainen Käynnistys (
) +30 s -painikkeen painallus pidentää valmistusaikaa
30 sekunnilla, mutta pisin mahdollinen valmistusaika on 30 minuuttia.
Sämpylät (n. 50 g/
(pakaste)
kpl)
2 kpl
4 kpl
Kuten perinteisessä ruoanlaitossa, myös mikroaaltouunia käytettäessä
valmistusajat voivat vaihdella tilanteen mukaan. Voit:
• Tarkistaa kypsymisen edistymistä milloin tahansa avaamalla luukun.
• Sulje luukku tarkistuksen jälkeen.
• Pidennä jäljellä olevaa valmistusaikaa tarvittaessa.
Pizza;
viipale
(kylmä)
Ennen uunin käynnistämistä voit pidentää aikoja joko ajan valitsimella tai
painikkeella Käynnistys (
) +30 s. Mikroaaltouunin ollessa käynnissä voit
pidentää aikaa ainoastaan painamalla painiketta Käynnistys (
) +30 s.
Lämmön
tasaantumisaika
(min)
150 W
2-2 ½
3-3½
(n. 100 g/ 250 W
viipale)
1 kpl
2 kpl
5-10
2-2 ½
3½-4
1-2
Vika
Koodi
Syy/Toimenpide
Akun jännite alhainen/Tarkista akku.
(väh. 21,5 V)
Suuri jännite
Akun jännite korkea/Tarkista akku.
(enint. 29,5 V)
Ei kuittausta
EEPROM (sähköisesti tyhjennettävä lukumuisti) -virhe/
ota yhteys asiakashuoltoon
Termistorin
oikosulku
350 W
6-7
2-3
Laita pasta (esim. spagetti tai
makaronit) matalalle lautaselle.
Peitä mikroaaltouunikäyttöön
sopivalla kelmulla. Sekoita
ennen tarjoilua.
Popcorn
100 g
500 W
n. 3½
-
Poista popcorn-pussin muovikelmu ja aseta pussi keskelle
kuumennusalustaa.
250 ml 500 W
(1muki)
500 ml
(2 mukia)
2-2 ½
1-2
Kaada juoma mukeihin ja
kuumenna ilman kantta. Aseta
mukit kuumennusalustan
keskelle. Pidä mukit uunissa
tasaantumisajan ajan ja
sekoita lopuksi huolellisesti.
4
Aseta valmisruoka-ateria
kuumennusalustan keskelle
Anna lämmön tasaantua
kuumennuksen jälkeen 4 min.
Valmisruoat
Termistorin tunnistimen virhe/
ota yhteys asiakashuoltoon
Termistori
auki
Ei virtaa
Ylivirta
•
•
•
•
Ei virtaa tai ylivirta.
Paina Peruutus (
) -painiketta.
Paina painiketta Käynnistys (
)+30 s, kun olet
asettanut valmistusajan.
Ota yhteys asiakashuoltoon (jos näytössä näkyy
kolme kertaa peräjälkeen “nC” tai “oC”).
Virheilmoituksena laite antaa 6 piip-merkkiääntä.
9
Aseta pizzaviipaleet vierekkäin
talouspaperin päälle erilliselle
lautaselle (älä käännä).
350 g
Juomat
(kahvi,
tee ja
vesi)
Tarkistussummavirhe
Aseta sämpylät talouspaperin
päälle ympyräksi kuumennusalustan keskelle. Käännä
sulatusajan puolessa välissä!
Pasta
(kylmä)
Virheilmoituskoodit
Alhainen jännite
Muita ohjeita
400 g
3½-4
500 W 5½-6½
m••šU”GGwˆŽŒGXWGGm™‹ˆ SGu–Œ”‰Œ™GYXSGYWWZGGXa\[Gwt
Ohjeita ruoanvalmistukseen
SU
Käytettävät valmistusastiat ja -välineet
Astioiden testaaminen
Suositellaan käytettäviksi
• Lasiset ja keraamiset kulhot ja astiat — Käytä kuumentamiseen ja
kypsentämiseen.
• Ruskistusastiat mikroaaltokäyttöön — Käytä pienten tuotteiden pinnan
ruskistamiseen, esim. pihvit, kyljykset tai ohukaiset. Noudata
ruskistusastian käyttöohjeita.
• Mikroaaltokäyttöön soveltuvat muovikelmut — Käytä höyryttämiseen.
Tee kelmuun pieni höyrynpoistoreikä äläkä aseta kelmua suoraan kiinni
kuumaan ruoka-aineeseen.
• Leivinpaperi mikroaaltokäyttöön — Käytä suojaamaan roiskeilta.
• Talouspaperi — Käytä lyhytaikaiseen kuumentamiseen ja
suojaamiseen; paperi imee liiallisen kosteuden ja suojaa roiskeilta. Älä
käytä uusiopaperia, sillä se voi sisältää metallia ja voi syttyä tuleen.
• Paperilautauset ja -mukit — Käytä lyhytaikaiseen kuumentamiseen
matalissa lämpötiloissa. Älä käytä uusiopaperia, sillä se voi sisältää
metallia ja voi syttyä tuleen.
• Lämpömittarit — Käytä vain mikroaaltokäyttöön tarkoitettuja
lämpömittareita ja noudata mittarin käyttöohjetta. Tarkista ruoan lämpö
monesta eri kohdasta. Voit käyttää tavallistakin lämpömittaria, kun olet
ottanut ensin astian ulos mikroaaltouunista.
Rajoitettu käyttö
• Alumiinifolio — Käytä kapeita foliosuikaleita suojaamaan herkästi
palavia osia. Liiallinen käyttö vahingoittaa uunia, joten ole varovainen.
• Keraamiset astiat, posliini ja kivitavara — Käytä vain jos astioissa on
merkintä “Sopii mikroaaltokäyttöön”. Testaa astiat, joista olet epävarma.
Älä koskaan käytä metallireunaisia astioita.
• Muovi — Käytä vain jos astiassa on merkintä “Sopii mikroaaltokäyttöön”.
Muut muovit voivat sulaa.
• Olki-, paju- ja puuastiat — Käytä vain lyhytaikaiseen kuumentamiseen,
sillä materiaalit voivat syttyä palamaan.
Ei suositella käytettäviksi
• Lasitölkit ja -pullot — Tavallinen lasi on liian ohutta mikroaaltokäyttöön
ja se voi särkyä.
• Paperipussit — Nämä ovat palovaarallisia, lukuun ottamatta
mikroaaltokäyttöön tarkoitettuja popcorn-pusseja.
• Styroksilautaset ja -mukit — Nämä voivat sulaa ja jättää terveydelle
haitallisia jäämiä ruokaan.
• Muoviset säilytys- ja ruoka-astiat — Margariinirasioiden kaltaiset astiat
voivat sulaa mikroaaltouunissa.
• Metalliset välineet — Nämä voivat vahingoittaa mikroaaltouunia. Poista
astioista kaikki metalli ennen valmistusta.
Jollet olet varma jonkin valmistusastian tai -välineen soveltuvuudesta
mikroaaltokäyttöön, voi kokeilla asiaa seuraavasti:
1. Täytä noin puolen litran vetoinen mikroaaltouunin kestävä astia vedellä ja
aseta vesiastia kuumennusalustalle testattavan astian tai välineen viereen.
2. Paina Käynnistys (
) +30 s -painiketta neljä kertaa, jolloin mikroaaltouuni
toimii täydellä teholla kaksi minuuttia.
Veden tulisi nyt olla lämmintä ja testattavan astian viileä. Jos testattava astia on
kuumentunut, se on imenyt mikroaaltoja eikä sovellu siksi mikroaaltokäyttöön.
Ruoanvalmistustekniikoita
Sekoittaminen
Sekoita pataruokien ja vihannesten kaltaisia ruokia valmistuksen aikana, jotta
lämpö jakaantuisi tasaisesti. Astian ulkoreunalla oleva ruoka-aine imee itseensä
enemmän mikroaaltoenergiaa ja lämpenee siten nopeammin, joten sekoita ruokaa
aina astian ulkoreunoista keskustaa kohti. Kun avaat mikroaaltouunin luukun
sekoittaaksesi ruokaa, uuni kytkeytyy pois päältä.
Järjestäminen
Järjestä epätasaisen kokoiset ruoat, kuten broilerin koivet ja kylkipalat siten, että
paksummat, lihaisemmat osat tulevat kuumennusalustan reunoja kohti, jolloin
niihin pääsee enemmän mikroaaltoja. Aseta ohuet ja herkästi palavat osat
kuumennusalusta keskiosaa kohti, niin vältyt ruoan ylikuumenemiselta.
Suojaaminen
Suojaa herkästi palavat ruoan osat ohuilla alumiinifolion suikaleilla. Tällaisia
herkästi palavia osia ovat broilerin siipipalat, koipipalojen ohuet päät ja
kulmikkaiden ruoka-aineiden, esim. lasagnen kulmat. Käytä vain pieniä paloja
alumiinifoliota. Suuret alumiinifoliomäärät voivat vahingoittaa uuniasi.
Kääntäminen
Käännä ruokia kypsennyksen puolessa välissä, jotta lämpö jakautuisi tasaisesti.
Tasaantuminen
Mikroaaltouunissa kypsennetyt ruoat kuumenevat sisältäpäin ja ne jatkavat
kypsymistään vielä muutaman minuutin uunin kytkeydyttyä pois päältä. Anna
ruoan kypsyä loppuun, varsinkin paistien ja kokonaisten vihannesten kaltaisten
ruokien. Paistit tarvitsevat tämän ajan kypsyäkseen keskeltä ilman ulkoreunojen
ylikypsymistä. Kaikkia nesteitä, kuten keittoja ja kaakaota, on ravistettava tai
sekoitettava kuumennuksen jälkeen. Anna nesteiden tasaantua hetken ennen
tarjoilua. Kun lämmität vauvanruokia, sekoita ruoka huolellisesti ja kokeile
lämpötilaa ennen ruoan tarjoamista.
10
m••šU”GGwˆŽŒGXXGGm™‹ˆ SGu–Œ”‰Œ™GYXSGYWWZGGXa\[Gwt
Ohjeita ruoanvalmistukseen
Liite
Vianetsintä
Kosteuden lisääminen
Mikroaaltoenergia kohdistuu ruoka-aineen vesimolekyyleihin. Ruoka, jonka
kosteus on jakautunut epätasaisesti, olisi peitettävä kannella tai sen olisi
annettava seisoa tarpeeksi kauan, jotta lämpö ehtisi tasaantua. Voit myös lisätä
kuivaan ruoka-aineeseen pienen määrän vettä valmistuksen nopeuttamiseksi.
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, tarkista seuraavasta luettelosta,
pystytkö ratkaisemaan mahdollisen ongelmatilanteen itse seuraavan luettelon
avulla.
Mikroaaltouuni ei toimi kunnolla.
• Tarkista akun jännite. Mikroaaltouunin käyttöjännite ei saa olla pienempi
kuin 21,5 V eikä suurempi kuin 29,5 V.
• Tarkista, että mikroaaltouunin luukku on kunnolla kiinni.
• Tarkista, että olet valinnut valmistusajan oikealla tavalla.
• Tarkista, että olet painanut painiketta Käynnistys (
) +30 s. Jos luukku
Yleisiä neuvoja
•
•
•
•
•
•
•
Tiivisrakenteiset ruoka-aineet, kuten perunat, kuumenevat hitaammin kuin
kevytrakenteiset ruoat. Kuumuudelle arat ruoat tulisi kuumentaa alhaisella
mikroaaltoteholla, jotteivät ne kovettuisi.
Käyttämäsi valmistusastian korkeus ja laatu voivat vaikuttaa
valmistusaikaan. Kun käytät itsellesi tuntemattomia reseptejä, valitse aina
lyhyin valmistusaika ja tarkkaile ruoan kypsymistä, niin vältyt
ylikuumentamiselta.
Pistele kuorellisiin ruoka-aineisiin, kuten perunoihin, kananmuniin ja
nakkeihin reikiä ennen kypsentämistä. Näin ne eivät halkea.
Uppopaistaminen rasvassa tai öljyssä ei ole suositeltavaa
mikroaaltouunissa. Rasva tai öljy voi kiehahtaa äkkiä yli ja voit polttaa
itsesi pahasti.
Toiset ruoka-aineet kuumenevat nopeammin kuin toiset. Esimerkiksi
hillomunkin hillo kuumenee paljon kuumemmaksi kuin itse munkki. Pidä
tämä mielessäsi niin vältyt palovammoilta.
Umpioiminen mikroaaltouunissa ei ole suositeltavaa, koska kaikki
haitalliset mikrobit eivät välttämättä tuhoudu kuumennuksen aikana.
Vaikka mikroaallot eivät kuumenna itse astiaa, kuumuus siirtyy yleensä
myös astiaan. Käytä siksi aina patakintaita, kun otat kuuman astian
mikroaaltouunista, ja neuvo myös lapsia tekemään samoin.
on auki, sulje luukku ja paina painiketta Käynnistys(
) +30 s
uudelleen.
• Tarkista oletko asentanut turvasulakkeen plusnapaiseen kaapeliin (akun
läheisyyteen).
• Tarkista, ovatko virtajohdon liittimet kunnolla kiinni mikroaaltouunin
takapuolen liittimissä.
• Jos mikroaaltouuni ei toimi oikein, se kytkeytyy pois päältä
automaattisesti. Tällöin näytössä näkyy virheilmoituskodi (ks. s. 9)
Ruoka kuumenee liian hitaasti.
• Tarkista, että käyttämäsi astia soveltuu mikroaaltokäyttöön.
• Älä laita kerralla liian paljon ruoka-aineita mikroaaltouuniin.
• Tarkista, että olet valinnut tarpeeksi pitkän valmistusajan.
• Tarkista, ettei akun jännite liian matala.
Mikroaaltouunissa näkyy säkenöintiä tai kipinöitä.
• Poista kaikki metalliset työvälineet, astiat ja metalliset sulkimet. Jos käytät
alumiinifoliota, käytä vain kapeita suikaleita ja jätä vähintään 2-3 cm tilaa
alumiinifolion ja uunitilan seinän väliin.
Pyörivä kuumennusalusta pitää ääntä tai tarttuu kiinni.
• Puhdista kuumennusalusta, rullarengas ja uunitilan pohja.
• Tarkista, että kuumennusalusta ja rullarengas ovat oikeassa asennossa.
11
SU
m••šU”GGwˆŽŒGXYGGm™‹ˆ SGu–Œ”‰Œ™GYXSGYWWZGGXa\[Gwt
Liite (jatkoa)
SU
Tekniset tiedot
Puhdistus ja hoito
Malli
DE6612 / DE6612-D / DE6612S / DE6612S-D
Noudata näitä ohjeita puhdistaessasi mikroaaltouunia.
• Pidä mikroaaltouunin sisätila puhtaana. Ruoanjäämät ja roiskuneet
nesteet voivat tarttua uunitilan seiniin, jolloin uuni ei toimi tehokkaasti.
• Pyyhi mahdolliset roiskeet välittömästi. Käytä kosteaa liinaa ja mietoa
pesuainetta. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia pesuaineita.
• Voit pehmittää kiinnitarttuneita ruoanjäämiä tai nesteitä, kun kaadat puoli
litraa vettä (purista sekaan yhden sitruunan mehu, jos haluat lisäksi
raikastaa uunin) litran vetoiseen astiaan, valitset täyden tehon ja
kuumennat veden kiehuvaksi. Anna kuuman vesiastian seisoa uunissa
vielä muutama minuutti.
• Ota lasinen puhdistusalusta ulos uunista puhdistuksen ajaksi. Käsittele
alustaa varovasti, jottei se rikkoudu, äläkä laita sitä veteen välittömästi
ruoanvalmistuksen jälkeen. Pese lasinen kuumennusalusta huolellisesti
lämpimällä saippuavedellä tai astianpesukoneessa.
• Pyyhi mikroaaltouunin ulkopinnat pehmeällä liinalla ja saippuavedellä.
Kuivaa pinnat lopuksi pehmeällä kuivalla liinalla. Älä kuitenkaan päästä
saippuavettä mikroaaltouunin aukkoihin, sillä vesi voi vahingoittaa laitetta.
• Puhdista uuniluukun ikkuna erittäin miedolla pesuaineella ja vedellä.
Muista käyttää pehmeää liinaa, jottet naarmuttaisi lasia.
• Jos uuniluukun sisä- tai ulkopuolelle kertyy höyryä, pyyhi pinta kuivaksi
pehmeällä liinalla. Höyryä voi kertyä, kun uunia käytetään kosteassa
ympäristössä eikä höyry ole missään tapauksessa merkki mikroaaltouunin
vuotamisesta.
• Älä koskaan käytä uunia tyhjänä; tämä voi vahingoittaa uunin
magnetronia tai lasista kuumennusalustaa. Suositeltavaa olisi säilyttää
kupillinen vettä uunin sisällä silloin, kun se ei ole käytössä. Näin vältyt
vahingoilta, jos joku kytkee mikroaaltouunin päälle vahingossa.
Uunin tilavuus
17 litraa
Käyttöjännite
24 V tasavirta
Jännitteen vaihteluväli
väh. 21,5 V, enint. 29,5 V
Ottovirta
31 A
Virrankulutus
750 W
Mikroaaltotaajuus
2450 MHz
Antoteho
500 W (IEC-705)
Pääsulake
32 V tasavirta, 80 A
Mitat (LxKxS)
Ulkomitat (mm)
Sisämitat (mm)
460 (L) X 247 (K) X 347 (S)
290 (L) X 179 (K) X 312 (S)
Netto-/bruttopaino
noin 8,1/10,1 kg
12
Download PDF

advertising