Samsung | HT-DM150 | Samsung HT-DM150 Bruksanvisning

DIGITAALINEN
KOTITEATTERIJÄRJEST
ELMÄ
HT-DM150
Käyttöohjeet
COMPACT
VIDEO
DIGITAL AUDIO
COMPACT
DIGITAL VIDEO
Turvaohjeita
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
MUISTUTUS
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
MUISTUTUS:
SÄHKÖISKUVAARAN MINIMOIMISEKSI ÄLÄ IRROTA
MITÄÄN LAITTEEN SUOJAKANSISTA. LAITTEEN SISÄLLÄ
ON JÄNNITTEISIÄ OSIA, JOTKA VOIVAT AIHEUTTAA
SÄHKÖISKUN. JÄTÄ HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT
VALTUUTETUN
HENKILÖKUNNAN TEHTÄVÄKSI.
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN
1 LASERLAITTEEKSI.
Muiden kuin näissä käyttöohjeissa mainittujen säädinten, säätöjen
tai käyttötapojen käyttäminen saattaa johtaa vahingolliselle
säteilylle altistumiseen.
MUISTUTUS-MUISTUTUS - KÄYTTÄJÄ VOI ALTISTUA
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE,
JOS KANSI IRROTETAAN JA
LUKITUSSALVAT AVATAAN, VÄLTÄ
ALTISTUMISTA SÄTEILYLLE.
Tämä symboli varoittaa laitteen sisällä olevasta
vaarallisesta jännitteestä, joka voi aiheuttaa
sähköiskun.
Tämän symbolin tarkoituksena on kiinnittää käyttäjän huomio
laitteen mukana toimitettuihin tärkeisiin käyttö- ja kunnossapitoohjeisiin.
VAROITUS:Varoitus: tulipalo- ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä altista laitetta sateelle tai
kosteudelle.
MUISTUTUS:SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI ASETA
VIRTAJOHDON PISTOKKEEN LEVEÄ PIIKKI
PISTORASIAN LEVEÄÄN AUKKOON JA
TYÖNNÄ PISTOKE TÄYSIN SISÄÄN
LIITÄNTÄÄN.
Verkkojohdon johdotus (ainoastaan Iso-Britannia)
TÄRKEÄ TIEDOTE
Laitteen verkkojohto on varustettu erikoismuotoillulla verkkopistokkeella, jossa on sisäänrakennettu sulake.Sulakkeen sähköiset
arvot on annettu pistokkeen nastapuolella. Mikäli sulake pitää vaihtaa, on se korvattava BS-standardin 1362 mukaisella,
samanarvoisella sulakkeella.
Älä koskaan käytä pistoketta, josta puuttuu sulakkeen suojalevyJos sulakkeen suojalevy on irrotettavaa tyyppiä ja se pitää korvata
uudella, sen tulee olla samanvärinen kuin pistokkeen nastapuoli. Laitteesi myyjä voi toimittaa uuden suojalevyn.
Jos laitteen pistoke ei sovi huoneistosi pistorasioihin tai jos virtajohto ei ulotu lähimpään pistorasiaan, sinun tulee hankkia
sähkötarkastusviranomaisen hyväksymä jatkojohto tai kysyä neuvoa laitteesi myyjältä.
Ellei kuitenkaan ole muuta vaihtoehtoa kuin pistokkeen katkaiseminen johdosta, poista ensin sulake ja katkaise pistoke irti.Älä työnnä
pistoketta pistorasiaan, koska paljas liitäntäjohto aiheuttaa ilmeisen sähköiskuvaaran.
Älä koskaan yritä työntää paljaita johtoja suoraan pistorasiaan. Pistoketta ja sulaketta tulee käyttää aina.
TÄRKEÄ TIEDOTE
Verkkojohdon johdot on värikoodattu seuraavalla tavalla:–
SININEN = NEUTRAALI
RUSKEA = KUUMA
Koska nämä värit eivät välttämättä vastaa pistokkeesi värikoodeja, jatka seuraavia ohjeita noudattaen:–
SININEN johto pitää liittää N-kirjaimella merkittyyn tai SINISEEN tai MUSTAAN liitäntään. RUSKEA johto tulee liittää
L-kirjaimella merkittyyn tai RUSKEAAN tai PUNAISEEN liitäntään.
VAROITUS:ÄLÄ KYTKE KUMPAAKAAN JOHTOA MAADOITUSLIITÄNTÄÄN, JOKA ON MERKITTY E:LLÄ TAI
MAAN SYMBOLILLA
, VIHREÄLLÄ TAI KELTAVIHREÄLLÄ.
1
Yleisiä käyttöohjeita
Tarkista, että talossasi käytettävä verkkojännite vastaa soittimen takapaneelin konekilvessä mainittua arvoaAseta soitin
vaakasuoraan sopivalle alustalle (huonekalu), jossa on tarpeeksi tilaa ja jonka ympärillä tuuletus toimii asianmukaisesti (7~10 cm).
Tarkista, ettei tuuletusaukkoja ole peitetty.Älä aseta mitään esineitä soittimen päälle.Älä sijoita soitinta vahvistimen tai minkään
muunkaan sellaisen laitteen päälle, joka saattaa ajan mittaan lämmetä.
Tarkista, ettei levytilassa ole levyä ennen kuin alat siirtää soitinta.Tämä laite on suunniteltu keskeytymättömään käyttöön. DVDsoittimeen syöttyy virtaa silloinkin kun se on kytketty valmiustilaan.Halutessasi irrottaa soittimen täysin sähköverkosta, irrota sen
virtapistoke pistorasiasta, erityisesti silloin kun soitinta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.
Irrota virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen ajaksi.
Salaman aiheuttama virtapiikki voi vahingoittaa laitetta.
Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle tai muille
lämmönlähteille.
Tämä voi johtaa laitteen ylikuumentumiseen ja
toimintavikoihin.
Phones
Suojaa soitin kosteudelta (nestepisaroilta tai roiskeilta, äläkä aseta
mitään nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakkoja, soittimen
päälle) ja liialliselta kuumuudelta (esim. takka) tai voimakkaita magneettitai sähkökenttiä (esim. kaiuttimet...) sisältäviltä laitteilta. Irrota virtajohto
pistorasiasta, mikäli soittimeen tulee toimintahäiriöitäSoitinta ei ole
suunniteltu liiketoiminnalliseen käyttöön, vaan ainoastaan käytettäväksi
kotona.Käytä tätä tuotetta ainoastaan henkilökohtaisessa käytössä. Jos
soitinta on säilytetty kylmissä tiloissa, esimerkiksi sen kuljetuksen aikana
talvella, odota noin 2 tuntia ennen laitteen käyttämistä, kunnes sen
lämpötila on saavuttanut huoneen lämpötilan.
Tässä tuotteessa käytetty paristo sisältää ympäristölle
vahingollisia kemikaaleja.
Älä hävitä paristoa tavallisten kotitalousjätteiden
mukana.Pariston vaihtamisen teettämistä valtuutetulla
teknikolla suositellaan.
2
DVD (Digital Versatile Disc) takaa erinomaisen äänen- ja kuvanlaadun Dolby
VIDEO
1
~ 6
Digital -surround-äänen ja MPEG-2 -kuvanpakkaustekniikan ansiosta. Nyt pääset
käyttämään näitä luonnonmukaisia tehosteita kotonasi, ja voit luoda niiden avulla
elokuvateatteri- ja konserttisalimaisen äänen.
DVD-soittimet ja -levyt on varustettu aluekoodilla.Tämän aluekoodin tulee olla sama
sekä levyssä että soittimessa, jotta levyä voisi toistaa.Elleivät koodit ole samat, levyä
ei voi toistaa.
Tämän soittimen aluekoodinumero on ilmoitettu soittimen takapaneelissa.
(DVD-soittimella voi toistaa ainoastaan sen kanssa samalla aluekoodilla varustettuja DVD-levyjä.)
Älä käytä seuraavantyyppisiä levyjä tässä
soittimessa!
• LD-, CDG-, CD-I-, CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä ei voi toistaa tällä soittimella.
Jos tällaisia levyjä yritetään toistaa soittimella, tiedote “WRONG DISC FORMAT” ilmestyy tvruutuun.
•Ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei voi välttämättä toistaa soittimella.
Jos tällaisia levyjä yritetään toistaa soittimella, tiedote “WRONG REGION CODE” ilmestyy tvruutuun.
Kopiosuoja
• Moniin DVD-levyihin on koodattu kopiosuojatoiminto.Sen vuoksi
•
3
DVD-soitin tulisi kytkeä suoraan tv:hen, ei videonauhuriin. Jos DVD-soitin kytketään videonauhuriin,
kopiosuojatoiminnolla varustetun levyn toistaminen tuottaa vääristyneen kuvan.
Tässä tuotteessa käytetään kopiosuojatekniikkaa, jotka on suojattu Macrovision Corporationin ja muiden
oikeudenhaltijoiden omistamilla, tiettyjen yhdysvaltalaisten patenttien menetelmä- ja
immateriaalioikeuksilla.Tämän kopiosuojatekniikan käyttöön tulee saada lupa Macrovision Corporationilta, ja se
on tarkoitettu käytettäväksi kotikäytössä ja muussa rajoitetussa katselutarkoituksessa, ellei muuhun käyttöön
hankita lupaa Macrovision Corporationilta.Laitteen tietotekninen tai muunlainen purkaminen on kielletty.
Sisältö
4. LUKU.
KÄYTÖN VALMISTELU
ASETUKSET
Turvaohjeita
Käytön kuvaus
Kauko-ohjain
Kuulokkeilla kuunteleminen
Kielitoimintojen asetukset
Järjestelmäasetukset
Kaiutinasetukset
Kaiutintasapainon asetus
28
29
31
33
LIITÄNNÄT
Yleisiä käyttöohjeita
1
2
5
7
8
KÄYTÖN VALMISTELU
1. LUKU.
Luonnollisentuntuisten äänikenttien
luominen
34
35
DSP (Digitaalinen äänikenttäprosessori) Tilat 37
Tehosteen voimakkuuden lisääminen 38
DSP-ääniparametrien säätö
38
Dolby Pro Logic II -dekooderi
LIITÄNNÄT
Kaiuttimien kytkeminen
TOIMINNOT
2. LUKU.
9
Connect Videoliitännän tekeminen
tv:hen
ULA- ja AM(KA/PA)-antennien kytkeminen
Tv:n käyttö kauko-ohjaimella
Laitteiston kytkeminen verkkovirtaan
5. LUKU.
RADION KÄYTTÖ
Ennen DVD-soittimen käytön
Radion kuunteleminen
aloittamista
Radion esivalintojen asetus
14
ASETUKSET
AUX-liitännät
10
11
12
13
13
RDS-lähetyksistä
39
40
41
RADION KÄYTTÖ
3. LUKU.
TOIMINNOT
DVD:n toisto
MP3-CD-toisto
Eteen/taaksepäinhaku
Hidastettu toisto/jäännösajan tarkistaminen
Jatkuva toisto
Ääniraidan/tekstityksen kielen valinta
Zoom/kamerakulmatoiminnot
Ohjelmoitu toisto
Uniajastin/D.R.C-toiminto
6. LUKU.
MUITA TIETOJA
Vianetsintä
43
MUITA TIETOJA
Levyvalikon/Nimikkeen käyttö
15
17
19
20
21
22
23
24
25
27
Levyjen käsittelyyn ja käyttöön liittyviä
huomautuksia
Levytyypit ja levyjen suojaaminen
Tekniset tiedot
Huomautuksia
45
46
47
48
4
Laitteen osien kuvaus
Etupaneeli
Toimintopainike
Toisto/taukopainike (
Virtapainike (
)
Äänenvoimakkuuden säätö
Pysäytyspainike ( )
)
Levylautanen
Avaa/sulje-painike
Valmiustilan ilmaisin
Kuulokeliitäntä
Alaspäinviritys- ja ohituspainikkeet (
Ylöspäinviritys- ja ohituspainikkeet (
)
)
Näyttö
TUNER-ilmaisin
PBCilmaisin
TITLE-ilmaisin (nimike)
DTS-levyilmaisin
PRO LOGIC ilmaisin
PRO LOGIC
MPEGilmaisin
TUNED ST
MPEG
D I G ITAL
STEREOilmaisin PROGRAM-ilmaisin
(ohjelma)
TITLE
LINEAR PCM
L
C
R
LFE
LS S RS
KAIUTIN-ilmaisin
DOLBY DIGITAL -ilmaisin
5
Laitteen tilailmaisin
PROGRAM
DSP-ilmaisin
RADIO FREQUENCY
-ilmaisin (radion
taajuus)
PBC MHZ
DSP KHZ
`KÄYTÖN VALMISTELU
Takapaneeli
Videolähtöliitäntä
VIDEO OUT -VALINTAKYTKIN
Kytke tv:n videotuloliitännät (VIDEO IN) tämän
laitteen VIDEO OUT -liitäntiin.
Käytä tätä kytkintä videon lähtöliitännän
valitsemiseen
SCART-LIITÄNTÄ
Ulkoinen digitaalilaite
Tuloliitännät
Kytke soitin tv:hen scart-liitännän
kautta.
Käytä näitä liitäntöjä ulkoisen
digitaalisen toistolaitteen kytkemiseen.
AMantenniliitän
tä
AV OUT
RGB
COMPOSITE
5.1-kanavaisen toiston
kaiutinliitännät
ULAantenniliitäntä
(FM)
Ulkoisen
audiolaitteen
tuloliitäntä
Lisävarusteet
Kauko-ohjain
AV-johto
AM-antenni
ULA-antenni (FM)
Käyttäjän käsikirja
6
Kauko-ohjain
DVD POWER -painike
TV
Tv:n virtakytkin
DVD-painike
TUNER-painike
AUX-painike
Avaa/sulje-painike
Nimike-painike
Valikkopainike
Audio MO/ST(mono/stereo) -painike
Tekstityspainike
Näyttöpainike
TV/VIDEO
TV/VIDEO-painike
Channel
TV:n kanavanvalitsinpainike
Volume
Tv:n äänenvoimakkuuspainike
Toisto/taukopainike
Pysäytyspainike
Radion esivalinta/CD:n ohituspainike
Ylös/alaspäinviritys/CD:n hakupainike
Palautuspainike
Suunta/Enter-painike
Äänenvoimakkuudensäätöpainikkeet
Kaiuttimien äänenvoimakkuudensäätö
DSP/DPL II -tilapainike
DSP/DPL II -tehostepainike
RDS-valintapainike
Numeropainikkeet (0~9)
Hidastuspainike
Kamerakulmapainike
Jatkuva toisto -painike
Zoom-painike
Uniajastinpainike
Mykistyspainike
Ääneneditointipainike
SPK-tilapainike
Pro Logic II -painike
Testisignaalipainike
Poistopainike
Askelpainike
Asetuspainike
Jakson A÷B jatkuva toisto -painike
Palautuspainike
Siirtopainike
Ohjelmapainike
D.R.C-painike
7
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen
2
3
Irrota kauko-ohjaimen pohjassa
olevan paristotilan kansi
painamalla ja työntämällä
kantta nuolen suuntaan.
Kauko-ohjainta voi käyttää aina 23 jalan/7
metrin päästä suoraan laitteen edestä.Sitä
voidaan käyttää myös aina 30°:n kulmassa
kauko-ohjaimen anturista sivulle.
Aseta paristotilaan kaksi 1,5 V:n
AAA-paristoa ja tarkista, että
niiden navat (+ ja –) tulevat
oikeaan suuntaan.
30
KÄYTÖN VALMISTELU
1
Kauko-ohjaimen toiminta-alue
30
7~10m
Aseta paristotilan kansi
takaisin paikalleen.
Seuraa näitä ohjeita pariston kennojen vuotamisen ja
rikkoontumisen välttämiseksi:
•Aseta paristot kauko-ohjaimeen siten, että niiden navat
tulevat oikein päin: pluspää (+) -merkin ja miinuspää (–) MUISTUTUS
merkin kohdalle.
•Käytä oikeantyyppisiä paristoja. Samannäköisiltä näyttävät
paristot saattavat erota toisista jännitteeltään.
•Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
• Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekeille.
Kauko-ohjaimen kannen avaamiseksi
paina ensin kannen yläosaa ja siirrä
sen jälkeen kantta
alaspäin.
Kuulokkeilla
kuunteleminen
Kuulokkeilla kuunteleminen
Käytä kuulokkeita (eivät sisälly toimitukseen) halutessasi kuunnella yksin äänilähdettäsi.
Kytke kuulokkeet etupaneelin kuulokeliitäntään (HEADPHONES).
• Kaiuttimista ei kuulu nyt ääntä.
•Kuulovaurioiden estämiseksi älä käytä liian voimakasta äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi.
HEADPHONE-liitäntä
8
Kaiuttimien kytkeminen
Vasen
etukaiutin
Keskikaiutin
Oikea
etukaiutin
Subwoofer
• Kytke satelliittikaiuttimet, keskikaiutin ja subwoofer
takapaneelin kaiutinliitäntöihin käyttämällä laitteen
mukana toimitettuja kaiutinjohtoja.
• Kytke punainen johto punaiseen (+) liitäntään ja
musta johto mustaan (-) liitäntään.
Vasen
takakaiutin
1
2
3
Paina ja pidä liitännän jousiliitin
alaspainettuna.
1
Oikea
takakaiutin
2
Punainen
Aseta kaiutinjohto aukkoon.
Päästä jousiliitin.
Musta
Subwoofer
Vasen takakaiutin
Oikea takakaiutin
AV OUT
RGB
COMPOSITE
Keskikaiutin
Oikea etukaiutin
Vasen etukaiutin
•Lue yksityiskohtaisia tietoja sivun 32 kappaleesta “Kaiuttimien
9
asentaminen ihanteelliseen sijaintipaikkaan”.
3
Videoliitännän tekeminen tv:hen
AV OUT
RGB
COMPOSITE
LIITÄNNÄT
TV
VIDEO
IN
SCART
IN
Komposiittivideo (Hyvä kuvan ja äänen laatu)
Kytke ensin soittimen mukana toimitettu liitäntäjohto tv:n VIDEO IN -liitäntään ja
johdon toinen pää tämän laitteen VIDEO OUT -liitäntään.
Scart (Paras kuvan ja äänen laatu)
Jos tv:ssäsi on SCART-tuloliitäntä, kytke scart-johto (ei sisälly toimitukseen)
soittimesi takapaneelin AV OUT- ja tv:n SCART IN -liitännän välille.
Scart-johdon käyttö
RGB
• Jos tv:ssäsi on scart-liitäntä, aseta keskikaiuttimen
COMPOSITE
RGB-COMPOSITE-valitsin kohtaan RGB. Kuvanlaatu
paranee scart-asetusta käytettäessä.
• Ellei tv:ssäsi ole scart-liitäntää aseta RGBCOMPOSITE-valitsin kohtaan COMPOSITE.
RGB
COMPOSITE
•Laitteen takapaneelissa oleva scart-johdon liitäntä on merkitty nimellä
AV OUT.
10
ULA- ja AM-antennien(KA/PA) kytkeminen
1
2
3
Jos AM-vastaanotto toimii huonosti, kytke
laitteeseen AM-ulkoantenni (ei sisälly
toimitukseen).
Jos ULA-vastaanoton taso on heikko, kytke
laitteeseen ULA-ulkoantenni (ei sisälly
toimitukseen).
AM-silmukka-antenni
(sisältyy toimitukseen)
ANTENNA
Kiinnitä silmukan päät rungossa oleviin
aukkoihin AM-silmukka-antennin saattamiseksi
käyttökuntoon.
ULA-antenni (FM) (sisältyy toimitukseen)
AV OUT
RGB
COMPOSITE
Tuuletin (Lue alla oleva kappale “Jäähdytystuulettimesta”)
ULA-antenniliitäntä
1.Kytke laitteen mukana toimitettu ULA-antenni 75Ω
COAXIAL -antenniliitäntään.
2.Siirrä antennijohtoa hitaasti, kunnes olet löytänyt
hyvän vastaanoton takaavan paikan, ja kiinnitä sen
jälkeen antenni seinään tai johonkin muuhun
tärinättömään paikkaan.
AM-antenniliitäntä(KA/PA)
1.Kytke laitteen mukana toimitettu AMsilmukka-antenni AM- ja -liitäntiin.
2.Jos vastaanotto toimii huonosti, kytke
muovipäällysteinen ulkoantenni AMliitäntään. (Älä kuitenkaan irrota AMsilmukka-antennia).
• Jos vastaanotto toimii huonosti, kytke laitteeseen ulkoantenni.
Irrota laitteen mukana toimitettu ULA-antenni ennen kuin
kytket (vakioliittimellä varustetun) 75 ohmin koaksiaalikaapelin
antenniliitäntään.
(Jäähdytystuulettimesta)
Turvallisen käytön takaamiseksi ota huomioon seuraavat asiat.
Tuuletin on asennettu päälaitteen takapaneeliin estämään
päälaitetta lämpiämästä liikaa, ja tällä taataan laitteen toimiminen
normaalisti. Tuuletin alkaa pyöriä automaattisesti ja toimittaa
jäähdytysilmaa päälaitteeseen silloin kun lämpötila sen sisällä ylittää
määrätyn rajan.
11
• Tarkista, että päälaitteen ympärillä on kunnolla tuuletustilaa.
Huonosti toimiva tuuletus saattaa aiheuttaa laitteen
ylikuumenemisen ja vaurioitumisen.
• ÄLÄ estä tuulettimen toimintaa tai tuki sen tuuletusaukkoja. (Jos
ne tukitaan sanomalehdellä tai vaatteilla tms., liika lämpö ei pääse
tuulettumaan ulos laitteesta.)
AUX-liitännät
Ulkoiset
digitaalilaitteet
TV
Kytkeminen digitaalisella
lähtöliitännällä varustettuun ulkoiseen
laitteeseen
VIDEO IN
(ei sisälly toimitukseen)
Optinen johto
LIITÄNNÄT
Esimerkki:CD-tallentimet, MD-soittimet (MiniDisc), D/Amuuntimet tai muut digitaalisella DIGITAL OUT
lähtöliitännällä varustetut laitteet.
Ulkoisen laitteen toistamien
kuvien katselemiseksi kytke
ensin johto tämän laitteen
VIDEO IN -liitäntään ja sen
jälkeen toisen laitteen
VIDEO OUT -liitäntään.
AV OUT
RGB
COMPOSITE
Audiojohto (Punavalkoinen)
Jos ulkopuolisessa
analogisessa laitteessa on
ainoastaan yksi lähtöliitäntä,
voit kytkeä sen joko L- tai Rliitäntään.
Ulkoiset
analogiset laitteet
R
L
Kytke laite analogisella lähtöliitännällä
varustettuun ulkoiseen laitteeseen.
Esimerkki: Video, tv, yms.
• Kytke aina video- ja
audioliitäntäjohdot johdon
pistokkeen kanssa samanväriseen
liitäntään.
Ulkoisen digitaalisen tai analogisen laitteen käyttö
Paina kauko-ohjaimen AUX-painiketta valitaksesi jonkin seuraavista
toistolähteistä: DIGITAL IN, AUX1 tai AUX2.
Paina päälaitteen Toiminto-painiketta valitaksesi jonkin seuraavista
toistolähteistä: DIGITAL IN, AUX1 tai AUX2.
• Joka kerta kun painat tätä painiketta toiminto vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
FM fi AM fi DVD fi
DIGITAL IN fi AUX1 fiAUX 2.
12
Tv:n käyttö kauko-ohjaimella
Voit ohjata laitteen kauko-ohjaimella myös muiden valmistajien tv-vastaanottimia.
1
2
3
Kytke virta päälle tv:hen.
Samsung
Akai
FIisher
Grundig
Hitachi
JVC
LG
Mitsubishi
Mival
Nokia
Nordmende
Panasonic
Philips
Saba
Sanyo
Schneider
Sharp
Sony
Telefunken
Thomson
Toshiba
Suuntaa DVD:n kauko-ohjain kohti tv:tä.
TV
Samalla kun pidät alaspainettuna
painikkeen, kirjoita tv-merkkisi koodi.
• Jos luettelossa on useampia koodeja, kokeile niitä yksi
kerrallaan, kunnes olet löytänyt toimivan koodin.
esimerkki- :SAMSUNG 1TV:t
Samalla kun pidät alaspainettuna
painiketta,
paina
4
TV
Jos tv:stä kytkeytyy virta päältä, asetus on suoritettu
loppuun.
• Voit nyt suorittaa seuraavat toiminnot tv:stä.
TV
VOLUME +/–
TV/VIDEO
CHANNEL+/–
KOODIT
Valmistaja
: Kytkeä tv:n päälle tai päältä.
: Säätää äänenvoimakkuutta.
: Valita ohjelmalähteen (joko tv tai VIDEO)
: Vaihtaa kanavaa.
01~06,32
12
09,17,21
11,13,14,24
32
02,30
02,16
29
23
13,14,24
08,23~27
02,20,22
13,14,22~24
12,16
02
10,31
15,16
14,24,28
13,14,24,33,34
07,16~19,21
• Valmistajien koodit saattavat vaihtua ilman etukäteisilmoitusta. Jos ne ovat vaihtuneet,
tällä kauko-ohjaimella ei voi käyttää vastaavia laitteita.
Laitteiston kytkeminen verkkovirtaan
Virtajohto tulee kytkeä sopivaan pistorasiaan.
Tarkista huoneistossasi käytettävä jännite ennen kuin kytket virtajohdon
pistorasiaan.
1.Kytke laitteen takaosassa oleva virtajohto sopivaan pistorasiaan.
2.Kytke virta päälle DVD-soittimeen painamalla sen Virta/valmiustila-painiketta.
AV OUT
RGB
COMPOSITE
13
Ennen DVD-soittimen käytön aloittamista
Tällä DVD-soittimella voi soittaa DVD-, VCD- ja CD-levyjä.
Käyttöohjeet saattavat vaihdella levytyypistä riippuen.Lue ohjeet huolella läpi ennen
käytön aloittamista.
1
Kytke virta päälle
Valitse videotila
painamalla TV/VIDEOpainiketta.
TV/VIDEO
3
Valitse DVD-tulotila
painamalla DVDpainiketta.
LIITÄNNÄT
Käytön DVD-soittimeen ja
valmist tv:hen.
elu
TV
2
DVD
• Näytöllä virta kytkettäessä tai DVD-toiminto valittaessa 4~5 sekuntia näkyvä “WAIT-viesti
•
merkitsee vakauttamisjaksoa, jonka aikana DVD-soitin säätää käyttöasetuksensa parhaiksi
mahdollisiksi. Tämän viestin näkyessä näytöllä laitteen painikkeet eivät toimi.
Ellei virtaa ole kytketty päälle, paina päälaitteen Pysäytyspainiketta (
) vähintään 5 sekunnin
ajan.
Laitteen säädöt säädetään nyt parhaimpiin mahdollisiin asetuksiinsa.
•
DVD-soitin ei näytä tv-ruudussa määrättyjä käyttötoimintoja, kuten kaiutintila, testiääni,
äänenvoimakkuus yms.
Tv:n värijärjestelmät
• Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi PAL-värijärjestelmässä.
•Toiston toimimiseksi normaalisti DVD-levy tulee olla tallennettu samalla
värijärjestelmällä kuin jota tv:ssä käytetään.
14
DVD:n toisto
1
Avaa levylautanen painamalla
Avaa/sulje-painiketta (
).
2
Aseta DVD-levy levylautaselle.
VIDEO
• Aseta levy huolellisesti levylautaselle sen
etikettipuoli ylöspäin.
3
Sulje levylautanen painamalla uudelleen
Avaa/sulje-painiketta
(
).
• Toisto käynnistyy automaattisesti.
Toiston keskeyttäminen
Toiston tauottaminen
Paina Toisto/taukopainiketta (
aikana.
•
) toiston
Toiston jatkamiseksi paina Toisto/taukopainiketta
(
) uudelleen.
•Levystä riippuen levyn alkunäyttö voi
poiketa levyltä toiselle.
•MPEG-formaatin DVD-levyä toistettaessa
kuva ei välttämättä näy kunnolla ja siinä
voi olla vääristymiä.
15
Paina Toisto/taukopainiketta (
•Jos Pysäytyspainiketta (
) toiston aikana.
) painetaan toiston aikana,
keskeytyskohta tallentuu muistiin ja näytölle ilmestyy
STOP -ilmaisin.
Jos Toisto/tauko- (
) tai Palautuspainiketta
painetaan tämän jälkeen, toisto käynnistyy uudelleen
keskeytyskohdasta.
) painetaan toisen kerran,
•Jos Pysäytyspainiketta (
toiston jatkaminen keskeytyskohdasta -toiminto (resume
play) peruuntuu ja näytölle ilmestyy
STOP.Jos
Toisto/taukopainiketta (
) painetaan, toisto
käynnistyy alusta.
Display
Ruutunäytön käyttö
Paina kauko-ohjaimen Näyttöpainiketta.
Display
VIDEO
T1/2
C 1/8
00:00:00
TITLE-ilmaisin (nimike)
DVD-ilmaisin
TITLE ELAPSED
-ilmaisin (nimikkeen aika)
CHAPTER-ilmaisin
(jakso)
DOLBY
VIDEO
ENG
ENG 1/3
D I G I T A L
OFF
1/1
ANGLE-ilmaisin (kamerakulma)
REPEAT-ilmaisin (jatkuva toisto)
SUBTITLE LANGUAGE
-ilmaisin (tekstityskieli)
AUDIO LANGUAGE - DISC TYPE -ilmaisin (levytyyppi)
ilmaisin (ääniraidan kieli)
Display
Ruutunäyttö häviää.
Mute
Mikä on nimike (title)?
Äänen mykistäminen tilapäisesti?
DVD-levyllä oleva
elokuva.
Paina Mykistyspainiketta toiston aikana.
•Tästä toiminnosta voi olla hyötyä silloin kun
Mikä on jakso (chapter)?
Jokaisen DVD:n nimike
on jaettu useisiin
pienempiin osiin, joita
kutsutaan “jaksoiksi”.
esimerkiksi on tervehdittävä vieraita tai on
vastattava puhelimeen.
Jos soitin jää taukotilaan pitemmäksi aikaa
kuin 3 minuuttia, se pysähtyy.
16
TOIMINNOT
Display
MP3-CD-toisto
Laitteessa on sisäänrakennettu MP3-dekooderi.
Voit toistaa CD-R/RW- ja CD-ROM-levyjen MP3-raitoja (tiedostoja).
Mikä on MP3? MP3 on lyhenne sanoista Motion Picture Experts Group (tai MPEG) Audio Layer 3.
MP3 on pakkaussuhteella 1:10 (128 kbps*) varustettu tiedostoformaatti. Tämä merkitsee, että käyttämällä
MP3-formaattia, yhdelle CD-R- tai CD-RW-levylle, voidaan tallentaa 10 kertaa enemmän dataa kuin
normaalille CD-levylle.
Toiston aloittaminen
• Tv:n kytkemistä päälle suositellaan MP3-CD-levyjä toistettaessa.
1
Paina Avaa/sulje-painiketta(
levyn
asettamiseksi laitteeseen.
)
2
Paina Toisto/taukopainiketta (
).
• Toisto käynnistyy laitteen tunnistettua levyn.
•Näyttöpalkki ja MP3—CD-levyn sisältö
näytetään
tv-vastaanottimen ruudulla tv päälle
kytkettäessä.
Toiston pysäyttämiseksi
Paina Pysäytyspainiketta (
).
CD-R MP3 DISC
• Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden MP3-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin mukaisia.
•MP3-tiedoston nimi ei saa olla pitempi 8 kirjainmerkkiä, eikä siinä saa olla välilyöntejä tai erikoismerkkejä.
•Käytä levyjä, jotka on tallennettu 128 kbps:ää suuremmalla datanpakkaus/purkaussuhteella.
•Soittimella voi soittaa ainoastaan tiedostotarkenteella “.mp3” tai “.MP3” varustettuja tiedostoja.
•Ainoastaan täysin peräkkäin tallennettua monitallennuslevyä (Multisession) voidaan toistaa tällä soittimella. Jos
monitallennuslevyn tallennusjaksojen välissä on tyhjä kohta, levyä voidaan toistaa ainoastaan tyhjään jaksoon asti.
•Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä voi
toistaa.
•Ääni saattaa hyppi toiston aikana, jos käytetään vaihteleva bittivirta -formaatilla (VBR) koodattuja tiedostoja, ts. sekä
hitaalla että nopealla bittivirralla, esim. 32 ~ 320 kbps, koodattuja tiedostoja.
17
Tallennustilasta riippuen joitakin MP3-CD-levyjä ei voida toistaa tällä soittimella.
Ruutunäyttöä käyttävät toiminnot
Kytke tv päälle MP3-levyä toistaessasi.
Kun laite on tunnistanut soittimeen asetetun MP3-levyn,
seuraava
ruutunäyttö ilmestyy tv-ruutuun.
(Tämän ruutunäytön sisältö vaihtelee levystä riippuen (—
MP3-raitojen tallennustavasta levylle riippuen.)
Painike
ENTER, Toiston
▲/▼
Tehtävä
käynnistäminen tai siirtyminen suoraan kansioon.
Raidan tai kansion valinta.
CD-R/RW-toiston yhteensopivuus
•DVD-soittimellasi voi myös toistaa digitaalisen
TOIMINNOT
audioformaatin CD-R- ja CD-RWlevyjä.Tallentaessasi omia CD-R- ja CD-RWlevyjäsi, tarkista, että tallennustoiminto tule
kunnolla viimeistellyksi), koska levyjä ei voi
muuten toistaa. (Levyn ominaisuuksista ja
tallennuksen tasosta riippuen joitakin CD-R/RWlevyjä ei voi toistaa.)
•CD-RW-levyjen heijastuskerroin on pienempi
kuin CD-R-levyjen, joiden lukeminen sen vuoksi
kestää kauemmin.
•DVD-soittimella voi olla vaikeaa lukea suurella
nopeudella tallennettuja CD-RW-levyjä. Ellei
CD-RW-levyjen tallennusnopeutta ole
esiasetettu, tallenna ne hitaalla nopeudella.
Repeat
Toiston uusiminen
MP3-levyillä ei voi käyttää jakson A-B jatkuvaa
toistoa (Repeat A÷B).
Voit ainoastaan käyttää normaalia jatkuvaa
toistoa.
• Joka kerta kun painat painiketta, jatkuva toisto tila muuttuu seuraavan kaavan mukaisesti:
Paina Jatkuva toisto -painiketta.
Tv-ruutuun ilmestyy valittua tilaa vastaava ilmaisin
REP EAT:RANDOM
: Kaikki levylle tallennetut raidat toistetaan arvotussa järjestyksessä.
REP EAT:ONE
: Nykyistä raitaa toistetaan jatkuvalla toistolla.
REPEAT:DIR
: Nykyisen kansion raitoja toistetaan jatkuvalla toistolla.
REPEAT:DISC
: Levyn kaikkia raitoja toistetaan jatkuvalla toistolla.
REPEAT OFF
: Jatkuva toisto peruutetaan. (Normaali toisto jatkuu.)
18
Eteen/taaksepäinhaku
Voit toiston aikana hakea nopeasti jaksosta tai raidalta määrättyä kohtausta tai
sävelmää.
-painikkeita.
▲
•
Joka kerta kun
-painiketta painetaan painetaan
-painiketta
▲
▲
Joka kerta kun
▲
▲
ja
▲
▲
Paina
▲
▲
Pikatoisto
X2
X2
X4
X4
X8
X8
PLAY
PLAY
-toisto (taaksepäintoisto) on mahdollista DVD-levyllä.
ja
▲
▲
Paina
▲
▲
Seuraavaan tai edelliseen jaksoon siirtyminen
painikkeita.
• Joka kerta kun painiketta painetaan toiston aikana, soitin siirtyy
seuraavaan tai edelliseen jaksoon, ja jakso toistetaan.
SEARCH
SEARCH
Step
Ruutu ruudulta -toisto
Paina Askelpainiketta.
• Kuva siirtyy yhden ruudun eteenpäin joka kerta kun painiketta
painetaan.
19
Ääni ei tule kuuluviin
pikatoiston, hidastetun
toiston eikä ruutu ruudulta toiston aikana.
Hidastettu toisto/jäännösajan
tarkistaminen
Hidastetun toiston käyttö
Slow
Paina Hidas toisto -painiketta.
Joka kerta kun Hidas toisto -painiketta painetaan
SLOW 1/2
SLOW 1/4
Hidastetun toiston nopeus vaihtuu ja
vaihtoehdot (1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X
ja normaali toisto) esitetään uudelleen
peräkkäin.
TOIMINNOT
PLAY
Remain
Jäännösajan tarkistaminen
Paina Palautuspainiketta.
• Toistettavan nimikkeen tai jakson
kokonais- ja jäännösaikojen tarkistamiseksi.
Joka kerta kun Palautuspainiketta painetaan
TITLE TIME
TRACK TIME
REMAIN TIME : TITLE
REMAIN TIME : TRACK
CHAPTER TIME
DISC TIME
REMAIN TIME : CHAPTER
REMAIN TIME : DISC
20
Jatkuva toisto
Voit toistaa jatkuvalla toistolla haluamaasi jaksoa, nimikettä tai raitaa yhä uudelleen
ja uudelleen.
Repeat
Jatkuva toisto
Paina Jatkuva toisto -painiketta.
Joka kerta kun Jatkuva toisto -painiketta painetaan
• Jatkuva toisto ei ole käytettävissä version 2.0 VCD-levyillä, jos PBC-toiminto on käytössä.
Tämän toiminnon käyttämiseksi paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen “PBC OFF”.
Jakson A÷ B jatkuva toisto
1
2
Paina Repeat A÷B -painiketta uudelleen
tarkistettavan osuuden alussa (A).
Paina Repeat A÷B -painiketta uudelleen
tarkistettavan osuuden lopussa (B).
• Osuutta aletaan toistaa jatkuvalla toistolla.
Normaaliin toistoon palaamiseksi
Paina Repeat A÷B-painiketta uudelleen.
21
Repeat
A B
Levyvalikon/Nimikkeen käyttö
Menu
Levyvalikon valitseminen
Voit käyttää ääniraidan ja tekstityksen kielen,
profiilin tms. valikkoja. DVD-valikon sisältö
vaihtelee levyltä toiselle.
1
2
▲
Paina Valikkopainiketta toiston
aikana.
▲
Käytä Alas/Ylös (▲ / ▼ ) tai
Vasen/oikea ( /
)painiketta eri toimintoihin
siirtämiseksi.
• Valikkonäyttö (Menu) tulee esiin.
•Toistaessasi version 2.0 VCD-levyä,
3
Paina Enter -painiketta.
• Valitun yksikön toisto
käynnistyy.
TOIMINNOT
voi käyttää levyn toimintoja PBC
On/Off -toiminnolla.
Title
Nimikevalikon (title) käyttö
Voit tarkistaa jokaisen elokuvan nimen useita
nimikkeitä sisältäviltä DVD-levyiltä .
Levystä riippuen tämä toiminto saattaa toimia tai
ei välttämättä toimi ollenkaan, tai ei toimi
kunnolla.
Go To
Siirtyminen suoraan nimikkeeseen, jaksoon tai valittuihin
aikalukemiin
1
2
▲
Paina numeropainiketta (0~9) tai
Vasen/Oikea-painiketta ( /
).
▲
Paina Siirto -painiketta.
• Joka kerta painiketta painettaessa laite suorittaessa se suorittaa • Joka kerta painikkeita painettaessa
jatkuvan toiston alla kuvatulla tavalla.
VIDEO
TITLE
T1/2
C 1/8
00:00:00
VIDEO
T1/2
CHAPTER
C 1/8
00:00:00
VIDEO
TIME
T1/2
C 1/8
:
00:00:00
:
haluttu otos paikannetaan ja
toistetaan.
•Levystä riippuen Title-toiminto ei
välttämättä toimi.
22
Ääniraidan/tekstityksen kielen valinta
Audio
Ääniraidan kielen valinta
MO/ST
Paina Audio-painiketta.
• DVD-levylle tallennettujen kielten lukumäärästä riippuen ääniraidan kieli (ENGLISH (englanti),
SPANISH (espanja), FRENCH (ranska), tms.) vaihtuu joka kerta painiketta painettaessa.
ENG 1/3
ENG
VIDEO
OFF
1/1
SPA 2/3
FRE 3/3
• Levystä riippuen voit valita joko asetuksen DTS tai DIGITAL PRO LOGIC.
Subtitle
Tekstityskielen valinta
Paina Tekstityspainiketta.
• DVD-levylle tallennettujen kielten lukumäärästä riippuen tekstityskieli (ENGLISH (englanti),
SPANISH (espanja), FRENCH (ranska), tms.) vaihtuu joka kerta painiketta painettaessa.
• Tekstityskielen poistamiseksi valitse “OFF”.
VIDEO
ENG 1/3
ENG 1/1
OFF
1/1
SPA 2/3
FRE 3/3
OFF
• Jos tv-ruutuun ilmestyy viesti
INVALID jotakin painiketta painettaessa, painiketta
vastaavaa toimintoa ei voi suorittaa käytetyllä levyllä.
•Levystä riippuen ääniraidan kieli- tai tekstityskielitoiminto ei välttämättä toimi.
23
Zoom/kamerakulmatoiminnot
Kuvan suurentaminen
Zoom
Paina Zoom-painiketta.
• Kuvia voidaan suurentaa 2- tai 4-kertaisiksi.
• Paina DVD-toiston aikana Zoom-painiketta
2
▲
▲
zoomataksesi järjestyksessä 2x/4x/normaali
koko.
•Paina / / ▲ / ▼ -painikkeita siirtääksesi
suurennettua osaa, jota haluat katsella.
TOIMINNOT
• Ainoastaan 2x-suurennus on mahdollista VCD:n toiston aikana.
Angle
Halutun kamerakulman valinta
Paina Kamerakulmapainiketta.
• Tämä toiminto toimii ainoastaan levyillä, joille on tallennettu useita kamerakulmia.
•Paina toiston aikana Kamerakulmapainiketta valitaksesi halutun kamerakulman
järjestyksessä 1/3, 2/3, 3/3, normaali.
OFF
1/3
2/3
3/3
24
Ohjelmoitu toisto
Käytä tätä toimintoa VCD- ja musiikki-CD-levyjen raitojen toistamiseen
haluamassasi järjestyksessä.
Program
Raitojen ohjelmointi haluttuun järjestykseen
2
Paina Ohjelmapainiketta.
3
Paina Enter -painiketta ja hae
sen jälkeen esiin haluttu
nimike numeropainikkeilla.
TITLE CHAPT
1
2
3
4
5
PREVIOUS
PLAY :
/ ▲ / ▼) -painiketta.
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
1
1
2
3
4
5
PREVIOUS
TITLE CHAPT
6
7
8
9
10
NEXT
PLAY :
FINISH : PROGRAM
4
nyt ohjelmoitu ja kohdistin
siirtyy seuraavaan numeroon.
PLAY :
NEXT
FINISH : PROGRAM
Ylös/Alas/Vasen/Oikea-painiketta
(
/
/▲ / ▼) -painiketta.
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
1
2
1
2
3
4
5
PREVIOUS
PLAY :
TITLE CHAPT
6
7
8
9
10
NEXT
FINISH : PROGRAM
Raitojen
toistamiseksi
ohjelmoidussa
järjestyksessä
• Jos ohjelmoit enemmän kuin 10
TITLE CHAPT
6
7
8
9
10
NEXT
FINISH : PROGRAM
Ohjelmoinnin peruuttamiseksi
25
6
7
8
9
10
Voit halutessasi jatkaa
ohjelmointia tässä kohdassa.
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
1
1
2
2
3
4
5
PREVIOUS
TITLE CHAPT
5
Paina Enter -painiketta.
• Valittu raitanumero on
• Voit myös käyttää
▲
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
/
▲
(
▲
• Voit myös käyttää Ylös/Alas/Vasen/Oikea
Paina Enter -painiketta ja valitse
sen jälkeen haluttu jakso
numeropainikkeilla.
▲
1
raitaa, valitseNEXT ja paina
sen jälkeen Enter -painiketta.
Näytölle ilmestyy
ohjelmanvalintanäyttö, josta voit
ohjelmoida aina 10 raitaa lisää.
Paina Toisto/tauko
-painiketta (
).
PROGRAM MENU SELECT : ENTER
TITLE CHAPT
1
2
1
1
2
2
1
7
3
2
3
4
2
4
5
PREVIOUS
PLAY :
6
7
8
9
10
TITLE CHAPT
4
1
6
2
3
4
5
5
1
2
NEXT
FINISH : PROGRAM
Paina joko Ohjelma -painiketta tai Pysäytys-painiketta (
).
Ohjelman muuttamiseksi
1
Paina Poisto -painiketta ja
sen jälkeen
numeropainikkeita.
• Kohdistin siirtyy seuraavaan
• Voit myös käyttää Vasen/Oikea
/
) -painiketta.
TOIMINNOT
4
(
▲
Valitse Enter -painiketta
painamalla muutettava nimeke
tai jakso.
numeroon Enterpainiketta
uudelleen painettaessa.
Paina Enter -painiketta.
3
▲
Paina Ylös/Alas ( ▲ / ▼) painiketta valitaksesi
muutettavan raitanumeron.
2
5
Toista yllä olevat kohdat 1-4
ohjelman muuttamiseksi.
• Kohdistin siirtyy alla
olevaan numeroon.
Koko ohjelman poistamiseksi.
• Paina Pysäytys -painiketta (
) kahdesti toiston
aikana.
• Paina Pysäytys -painiketta (
) kerran Pysäytystilan
aikana.
• Paina päälaitteen Avaa/sulje -painiketta (
).
Levylautanen avautuu ja sulkeutuu.Ohjelma poistetaan sen
jälkeen muistista.
Jos olet kirjoittanut väärän
numeron
Clear
Voit ohjelmoida tai vaihtaa tietyt
raidat VCD- tai CD-levyiltä
samalla tavalla.
Paina Poistopainiketta.
• Jos haluat poistaa tehdyn valinnan ohjelmoinnin aikana,
valitse poistettava raita (tai jakso tai nimike) ja paina sen
jälkeen Poisto -painiketta.
26
HT-DM150FI
1/24/03 10:59
Page 27
Uniajastin/D.R.C-toiminto
Sleep
Uniajastimen asetukset
Paina Uniajastinpainiketta.
• Joka kerta kun painiketta painetaan, valinta
siirtyy seuraavien vaihtoehtojen välillä: SLEEP
10 ➔ SLEEP 20 ➔SLEEP 30 ➔ SLEEP 60 ➔
SLEEP 90 ➔ SLEEP 120 ➔ SLEEP 150 ➔
OFF.
Mikä on
uniajastintoiminto (Sleep)?
Voit asettaa viiveen, jonka kuluttua
laitteesta kytkeytyy virta päältä
automaattisesti.
Uniajastinasetuksen (Sleep) muuttamiseksi
• Paina Uniajastinpainiketta.
Valitusta uniajastinajasta (Sleep) jäljellä oleva aika näytetään etupaneelissa.
•Painiketta kerran painettaessa uniajastimen (Sleep) aika muuttuu viimeksi asetetusta
ajasta.
D.R.C
Dynamiikka-alueen kompressiotoiminnon aktivointi
Voit nauttia voimakkaasta äänestä myös pieniä kuunteluvoimakkuuksia
käytettäessä kompressoimalla dynamiikka-alueen (voimakkaimpien ja
hiljaisimpien äänen välinen alue).
Vain kauko-ohjaimesta ONLY:
Paina D.R.C-painiketta.
• Joka kerta kun painiketta painetaan, dynamiikka-alueen
pakkaustila vaihtuu joko päälle tai päältä.
Valitse “D.R.C.ON” toistaessasi DVD-levyä yöllä.
(Ääni kuuluu tarpeeksi voimakkaana myös alhaisella
kuunteluvoimakkuudella kuunneltaessa.)
TUNED
PRO LOGIC
D I G ITAL
TITLE
LINEAR PCM
L
C
R
LFE
LS S RS
• Jos Pysäytyspainiketta on painettu, DRC-toiminto kytkeytyy päältä.
27
ST
PROGRAM
SURROUND
PBC MHZ
DSP KHZ
Kielitoimintojen asetukset
DVD-soittimen asetustoimintoa (Setup) käyttämällä voit räätälöidä Menu
Language- (valikkokieli), Subtitle Language- (tekstityskieli) ja Disc Menu
Language (Levyvalikkokieli) -asetukset omien tarpeittesi mukaisiksi.
Setup
Kielitoimintojen asetukset
1
2
Paina Ylös/Alas-painiketta ( ▲ / ▼ ) valitaksesi
halutun yksikön.
Paina pysäytystilassa Asetus -painiketta.
LANGUAGES
SYSTEM
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
CHINESE
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
: Move
LANGUAGES
SYSTEM
OSD LANGUAGE
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
CHI NESE
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
Setup : Exit
: Move
Setup : Exit
OSD LANGUAGE
(PLAYER MENU LANGUAGE)
AUDIO
(AUDIO LANGUAGE)
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
(SUBTITLE LANGUAGE)
▲
Paina Ylös/Alas -painiketta ( ▲ / ▼ ) halutun
kielen valitsemiseksi ja paina sen jälkeen Enter painiketta.
).
LANGUAGES
SYSTEM
SYSTEM
OSD LANGUAGE
ENGLISH
OSD LANGUAGE
ENGLISH
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
ENGLISH
AUDIO
CHINESE
CHINESE
CHINESE
FRENCH
: Move
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
Setup : Exit
: Move
GERMAN
Setup
: Exit
JAPANESE
Setup
Kielitoimintojen asetusten päättämiseksi
• Paina Asetus -painiketta uudelleen.
28
ASETUKSET
4
Paina Enter- tai Oikea-painiketta (
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
Jos Asetus/P.Adjpainiketta painetaan
kieliasetuksia tehtäessä,
laite palaa uudelleen
pysäytystilaan.
(DISC MENU LANGUAGE)
3
LANGUAGES
TOIMINNOT
OSD LANGUAGE
Järjestelmäasetukset
Voit käyttää DVD-soittimen asetustoimintoa (Setup) valitaksesi tv-ruudun
kuvasuhteen, katselurajoituksen tai digitaalisen toistotavan.
Setup
Järjestelmäasetusten tekeminen
Paina pysäytystilassa
Asetus -painiketta.
Paina järjestelmän valitsemiseksi
Vasen/Oikea-painiketta ( / )
.
LANGUAGES
SYSTEM
LANGUAGES
OSD LANGUAGE
ENGLISH
TV SCREEN
AUDIO
CHINESE
CHINESE
CHINESE
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
SUBTITLE
MENU LANGUAGE
: Move
3
▲
2
Setup : Exit
Paina Ylös/Alas -painiketta
(▲ / ▼) valitaksesi halutun
yksikön.
▲
1
SYSTEM
: Move
LANGUAGES
TV SCREEN
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
Setup : Exit
: Move
4
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
▲
TV SCREEN
Setup : Exit
Paina Ylös/Alas -painiketta (▲ / ▼ ) valitaksesi
halutun alayksikön,ja paina sen jälkeen Enter painiketta.
).
SYSTEM
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
SYSTEM
TV SCREEN
4:3LB
LB
4:3
OFFPS
4:3
16:9
: Move
Setup
• Paina Asetus -painiketta uudelleen.
LANGUAGES
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
Setup : Exit
Järjestelmäasetusten tekemisen lopettaminen
29
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
5
Paina Enter- tai Oikea-painiketta (
LANGUAGES
SYSTEM
Setup : Exit
Tv:n kuvasuhteen valinta (Kuvaruudun koko)
Normaalin tv:n ruutukuvan vaaka-pystysivun suhde on 4:3, kun taas laajakuva- ja teräväpiirto-tv:n kuvasuhde
on 16:9. Tätä suhdetta kutsutaan kuvasuhteeksi. Eri kuvasuhteella tallennettuja DVD-levyjä toistettaessa
kuvasuhde voidaan säätää tv:hen tai käytettävään monitoriin sopivaksi.
QNormaalia tv:tä käyttäessäsi valitse jompikumpi vaihtoehdoista “4:3LB” tai
“4:3PS” oman makusi mukaisesti. Valitse “16:9”, jos käytät laajakuva-tv:tä.
: Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9(4:3 Letterbox) kuvasuhteen kuvaa letterbox-tilassa
perinteisestä tv:stä.
4:3LB
LANGUAGES
SYSTEM
TV SCREEN
4:3LB
LB
4:3
OFFPS
4:3
16:9
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
•Ruudun ylä- ja alalaidassa näkyy musta palkki.
: Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9kuvasuhteen kuvaa pan & scan -tilassa
(4:3 Pan&Scan)
perinteisestä tv:stä.
4:3PS
Setup : Exit
Kuvasta näkyy ruudussa vain sen keskiosa (16:9kuvasuhteen kuvan molemmat laidat leikkautuvat
pois).
16:9
: Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9kuvasuhteen kuvaa täyskuvatilassa
laajakuva-tv:stä.
•Laajakuva näkyy täydellisenä kaikkine etuineen.
• Jos kuva on kuitenkin tallennettu DVD-levylle 4:3-kuvasuhteella, sitä ei voida katsella laajakuvana.
•Koska DVD-levyihin on tallennettu eri kuvaformaatteja, ne näyttävät erilaisilta ohjelmistosta, tvtyypistä ja tv:n kuvasuhteesta riippuen.
ASETUKSET
RATING LEVEL
Katselurajoitustoiminto toimii käytettäessä DVD-levyjä, joihin on asetettu
katselurajoitustaso, jolla voidaan valvoa perheen katselemia DVD-levyjä.
LANGUAGES
TV SCREEN
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
SYSTEM
4:3 LB
OFF
BITSTREAM
Setup : Exit
LANGUAGES
SYSTEM
TV SCREEN
4:3 LB
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
BITSTREAM
: Move
1.Valitse RATING LEVEL, ja paina sen
jälkeen Enter-painiketta.
Setup : Exit
LANGUAGES
SYSTEM
TV SCREEN
4:3 LB
2.Kirjoita numeropainikkeilla (0~9) 4numeroinen salasana.
• Soittimen oletussalasanaksi on asetettu
“7890”.
Jos rajoitustason salasana on
unohtunut.
Pidä soittimen ollessa
pysäytystilassa päälaitteen
Pysäytyspainike (
) alhaalla
vähintään 5 sekunnin ajan.
• Näytölle ilmestyy “INITIAL” ja kaikki
oletusasetukset palaavat
tehdasasetuksiin.
•Paina Virta -painiketta.
3.Valitse Ylös/alas-painikkeella (s / t) RATING LEVEL tai NEW
PASSWORD, ja paina sen jälkeen Enter-painiketta.
RATING LEVEL
DIGITAL OUTPUT
: Move
Setup : Exit
• Levyllä voi olla aina 8 rajoitustasoa.
•Jos LEVEL 6 valitaan, soittimella ei voi toistaa levyä, jolla on rajoitustaso LEVEL
7 tai suurempi.
•Jos valitset NEW PASSWORD, ruutu vaihtuu ja voit kirjoittaa uuden salasanan.
30
Kaiutinasetukset
SPK Mode
Kaiutintilan
ja viiveiden asetus
1
2
▲
▲
Paina halutun yksikön valitsemiseksi
Vasen/Oikea -painiketta( /
).
Paina SPK-tila-painiketta.
• Joka kerta kun painiketta painetaan, eri tila tulee esiin
etupaneelin näyttöön alla kuvatulla tavalla.
DIGITAL
L
K
a
i
u
t
i
n
LS
T
i
l
a
LS
C
LFT
R
RS
F SP SMALL
Etukaiutin: Pieni
DIGITAL
DIGITAL
L
C
LFT
LS
R
C SP SMALL
L
Keskikaiutin: Pieni
C
LFT
R
R
C SP NONE
RS
Keskikaiutin: Ei käytössä
DIGITAL
DIGITAL
L
C
LFT
LS
RS
R SP SMALL
L
LS
RS
Takakaiutin: Pieni
C
LFT
R
R SP NONE
RS
Takakaiutin: Ei käytössä
DIGITAL
L
C
LFT
LS
R
SW SP USE
RS
Subwoofer: Käytössä
Delay
Time
(Viive
en
pituu
s)
DIGITAL
L
C
LFT
LS
R
C DEL
MS
Viiveen asettaminen välille 00~05 ms
RS
Keskikaiuttimen viive
DIGITAL
L
LS
C
LFT
R
R DEL
MS
RS
Viiveen asettaminen välille 00~15 ms
Takakaiuttimien viive
•SMALL: Jos tämä asetus valitaan, alle 200 Hz:n matalat taajuudet toistetaan ainoastaan
subwooferin kautta.
•
• NONE: Valitse tämä kun kaiuttimia ei ole asennettu.
USE: Valitse kaiuttimia käyttäessäsi.
Näyttö vaihtuu nykyisestä audiotoistotilasta riippuen (DSP, PRO
LOGIC, 3-STEREO, STEREO, jne.).
31
Kaiuttimien viiveen asettaminen
5.1-kanavaista surround-ääntä toistettaessa paras äänentoisto saadaan aikaan silloin kun kuuntelupaikan etäisyys
jokaiseen kaiuttimeen on sama.Koska äänet saapuvat kuuntelupaikkaan eri aikaan kaiuttimien sijainnista riippuen, voit
säätää tätä aikaeroa käyttämällä viivettä keski- ja surround-kaiuttimien ääniasetuksissa.
• KESKIKAIUTIN-asetuksen asettaminen
Jos kuvassa näytetty etäisyys Dc on sama tai
suurempi kuin Df, aseta tila arvoon 0 ms. Vaihda
muussa tapauksessa asetusta taulukon mukaisesti.
Pisteiden Df ja Dc välinen etäisyys
50
100
150
200
DelayTime (Viiveen pituus)
1,3 ms
2,6 ms
3,9 ms
5,3 ms
• TAKA-(SURROUND)-KAIUTTIMIEN asetus
Jos kuvassa näytetty etäisyys Df on sama tai
suurempi kuin Ds, aseta tila arvoon 0 ms. Vaihda
muussa tapauksessa asetusta taulukon mukaisesti.
Pisteiden Ds ja Dc välinen etäisyys
200
400
600
Ihanteellinen KESKIKAIUTTIMEN
sijainti
DelayTime (Viiveen pituus)
5,3 ms
10,6 ms
15,9 ms
Ihanteellinen SURROUNDKAIUTTIMIEN sijainti
Kaikki kaiuttimet suositellaan sijoitettaviksi tämän ympyrän sisälle.
Df: Etäisyys ETUKAIUTTIMIIN
Dc: Etäisyys KESKIKAIUTTIMEEN
Ds: Etäisyys SURROUND-KAIUTTIMIIN
Kaiuttimien viiveen asettaminen on ammattilaistason äänensäätömenetelmä
audioharrastajalle.Lue ennen kaiuttimien asentamista kotiisi alla oleva kappale
“Kaiuttimien asentaminen ihanteelliseen sijaintipaikkaan”.
ASETUKSET
Kaiuttimien ihanteellinen sijainti
Etukaiuttimet
Sijoita etukaiuttimet niin, että niiden diskanttikaiuttimet (korkeat
taajuudet) ovat korvan korkeudella ja vaakasuorassa 45°:n
kulmassa kohti pääkuuntelualuetta.
Keskikaiutin
Keskikaiuttimen ihanteellinen sijainti on sen ylälaita
etukaiutinten tasolle sijoitettuna.Voit kuitenkin sijoittaa sen
myös joko tv:n päälle tai sen alle.
Takakaiuttimet
Aseta takakaiuttimet taaemmaksi, seinien tasolle, 60 - 90
cm (2-3 jalkaa) ensisijaisen kuuntelualueen korvien
oletetun tason yläpuolelle.
Jos kuuntelupaikan takana oleva alue on rajattu (esim.
liian lähellä seinää), aseta takakaiuttimet toisiaan
vastapäätä kuuntelupaikan sivuille.
Subwoofer
Voit sijoittaa subwooferin mihin tahansa paikkaan
kuuntelupaikan läheisyyteen.
32
Kaiutintasapainon asetus
Sound Edit
Kaiutintasapainon asetus
2
▲
Tee säätö Vasen/Oikea-painikkeella (
Paina Ääneneditointi -painiketta.
▲
1
• Joka kerta kun painiketta painetaan valinta siirtyy alla kuvatun mukaisesti.
Esimerkki: 5.1-kanavaisen äänen asetus
PRO LOGIC
D I G ITAL
OFF, alue – 6 ~ 0
LINEAR PCM
L
LS
C
R
LFE
S RS
Etukaiuttimet: L-taso (vasen), R-taso
(oikea)
PRO LOGIC
D I G ITAL
OFF, alue – 6 ~ 0
LINEAR PCM
L
LS
C
R
LFE
S RS
Takakaiuttimet: L-taso (vasen), R-taso
(oikea)
PRO LOGIC
alue – 6 ~ – 00 ~ +6
D I G ITAL
LINEAR PCM
L
LS
C
R
LFE
S RS
Keskikaiutin
PRO LOGIC
alue – 6 ~ – 00 ~ +6
D I G ITAL
LINEAR PCM
L
LS
C
R
LFE
S RS
Takakaiuttimet
PRO LOGIC
alue – 6 ~ – 00 ~ +6
D I G ITAL
LINEAR PCM
L
LS
C
R
LFE
S RS
Subwoofer
Näyttö vaihtuu nykyisestä audiotoistotilasta riippuen (DSP,
PRO LOGIC, 3-STEREO, STEREO, jne.).
Test Tone
Kaiuttimien asetustavat
Paina Testisignaalipainiketta.
• Testisignaali lähetetään tässä järjestyksessä vasempaan
etukaiuttimeenfi keskikaiuttimeen fi oikeaan etukaiuttimeen fi oikeaan
takakaiuttimeen fi vasempaan takakaiuttimeenfi subwooferiin.
Kielitoimintojen asetusten päättämiseksi
Test Tone
L
C
SUB
WOOFER
LS
• Paina Testisignaali -painiketta uudelleen.
33
R
TEST TONE -toiminto saattaa toimia DSP- tai PRO LOGIC
-tiloissa eri tavalla VCD- tai CD-levyillä.
RS
).
HT-DM150FI
1/24/03 9:36
Page 34
Luonnollisentuntuisten äänikenttien
luominen
Voit käyttää seuraavia surround-tiloja luonnollisentuntuisten äänikenttien luomiseksi.
•
Digitaalinen, monikanavainen surround —Dolby Digital ja DTS Digital Surround
• Dolby Pro Logic l
Dolby Digital ja DTS Digital Surround
Parhaan mahdollisen toiston aikaansaamiseksi kaikki kaiuttimet tulee kytkeä ja aktivoida.
Dolby Digital
Käytetään Dolby Digital (
) -järjestelmällä koodattujen tallenteiden monikanavaisten ääniraitojen toistoon.
Dolby Digital -koodausjärjestelmä (erillinen 5.1-kanavainen digitaalinen audioformaatti) tallentaa ja pakkaa digitaalisesti
vasemman ja oikean etukanavan sekä keskikanavan, ja vasemman sekä oikean takakanavan ja LFE-kanavan signaalit
(yhteensä 6 kanavaa, mutta LFE-kanava lasketaan 0,1 kanavaksi. Sen vuoksi LFE:tä is kutsutaan 5.1-kanavaksi).
Sen lisäksi Dolby Digital mahdollistaa stereofonisten takakanavien käytön ja asettaa takakanavien diskantin rajataajuudeksi 20
kHz, Dolby Pro Logicin 7 kHz:iin verrattuna. Nämä seikat tuottavat Dolby Pro Logicia paremman äänenlaadun.
Järjestelmän havaitessa Dolby Digital -signaaleita, näytön DOLBY DIGITAL -ilmaisimeen syttyy valo.
DTS Digital Surround
Tätä toimintoa käytetään DTS Digital Surround -järjestelmällä (
ääniraitojen toistamiseen.
) koodattujen monikanavaisten tallenteiden
Dolby Pro Logic II
•Dolby Pro-Logic II on uusi monikanavainen Dolby Laboratoriesin kehittämä toistoformaatti, jossa käytetään
takaisinkytkennän loogista ohjaustekniikka ja jossa perinteisiä Dolby Pro Logic -piirejä on parannettu.
•Dolby Pro Logic II -järjestelmää voidaan käyttää Dolby Surround (
) -järjestelmällä äänitettyjen
tallenteiden koodauksen purkamisen lisäksi myös normaalien stereolaitteiden toistoäänen muuntamiseksi 5kanavaiseksi (vasen etu, oikea etu, keski, vasen ja oikea surround) surround-äänen luomiseksi.
•Siinä missä perinteisessä Dolby Pro Logic -järjestelmässä surround-kanavan toistotaajuus on rajattu, siinä Dolby
Pro Logic II käyttää laajempaa toistoaluetta.
Tämän lisäksi surround-kanavat olivat edellisessä Dolby Pro Logic -versiossa monofonisia (vasen ja oikea surroundkanava oli sama), mutta Dolby Pro Logic II:ssa ne ovat stereofonisia.
*Dolby Surround -järjestelmällä äänitetyt tallenteet
Näissä äänilähteissä vähintään kolme surround-kanavaa on äänitetty kahtena kanavana, joiden signaalit käyttävät
Dolby Surround -koodaustekniikkaa.
Dolby Surroundia käytetään DVD- tai LD-levyille sekä stereovideonauhureilla toistettaville videokaseteille
äänitettävien ääniraitojen tallennuksessa ja ULA-radion, tv:n, satelliittilähetysten stereofonisissa lähetyssignaaleissa.
Näiden signaalien koodauksen purkaminen Dolby Pro Logic -järjestelmällä tekee mahdolliseksi monikanavaisen
surround-toiston.
Nämä signaalit voi toistaa myös tavanomaisilla stereolaitteilla, jolloin ne tuottavat normaalin stereoäänen.
Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiöltä saadulla lisenssillä.
“Dolby”, “Pro Logic” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.Luottamuksellisia
julkaisemattomia teoksia. ©1992-1997 Dolby Laboratories, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Valmistettu Digital Theater Systems, Inc. -yhtiöltä saadulla
lisenssillä. USA:n patenttinumero 5,451,942 ja muun maailman
valmiit patentit sekä tulossa olevat. “DTS” ja “DTS Digital
Surround” ovat Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkkejä.
©1996 Digital Theater Systems, Inc. Kaikki oikeudet
pidätetään.
34
ASETUKSET
DTS Digital Surround on toinen erillisiä kanavia käyttävä 5.1-kanavainen digitaalinen audioformaatti, jota käytetään CD, LD- ja DVD-levyillä.
Dolby Digitaliin verrattuna äänen kompressioaste on verrattain pieni.
Tämän ominaisuuden johdosta DTS Digital Surround -formaatti lisää toistettavaan ääneen leveyttä ja syvyyttä. Tämän
johdosta DTS Digital Surround -järjestelmä tuottaa luonnollisen, tukevan ja tarkan äänen.
Järjestelmän havaitessa DTS Digital Surround -signaaleita, näytön DTS-ilmaisimeen syttyy valo.
Dolby Pro Logic II -dekooderi
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II on monikanavaisessa audiotoistossa käytettävä uusi signaaliformaatti, jolla perinteistä
Dolby Pro Logic -järjestelmää on parannettu.Sillä voidaan purkaa Dolby Surround -järjestelmällä
tallennettujen äänilähteiden koodauksen lisäksi normaalien stereoäänilähteiden koodaus viisikanavaiseksi
(vasen/oikea etu, keski ja vasen/oikea taka) toistoformaatiksi. Tämän lisäksi eri parametreja voidaan
asettaa äänilähteen tyypin ja sisällön mukaisesti, joten pystyt säätämään äänikenttää entistä tarkemmin.
1
Paina etupaneelin Toiminto -painiketta halutun toiminnon valitsemiseksi.
• Valitse jokin vaihtoehdoista FM (ULA) fi AM fi DVD fi DIGITAL IN fi AUX 1 fi AUX 2.
2
Paina Pro Logic II -painiketta.
• Joka kerta kun Pro Logic II -painiketta
painetaan.
3
Paina DSP/DPL II -tila -painiketta.
• Joka kerta kun DSP/DPL II -tila -painiketta
painetaan.
PRO LOGIC
PRO LOGIC
L
R
PRO LOGIC II :Vasen-, keski-, oikea-,
subwoofer- ja surround
(vasen, oikea) -kanavat
L
R
PRO LOGIC
L
R
PRO LOGIC
L
R
L
R
STEREO : Vasen-, oikea- ja subwoofer-kanavat
PRO LOGIC
L
R
Pro Logic II -tila
Valitse jokin tiloista (“MUSIC”, “CINEMA”, “PRO LOGIC” tai “MATRIX”).
•”Music”-tilaa suositellaan käytettäväksi CD:n kuunteluun tai suurimmalta osaltaan
musiikkia sisältävien DVD-levyjen katseluun.
•”Cinema”-tila on parhaimmillaan elokuvien katselussa.
•Pro Logic -tila tarjoaa saman surround-prosessoinnin kuin alkuperäinen Pro Logic järjestelmä, ja se toimii parhaiten silloin kun äänilähteen äänenlaatu ei ole paras
mahdollinen.
•”Matrix”-tila sopii parhaiten käytettäväksi äänilähteen ollessa monofoninen.
35
Effect
Dolby Pro Logic II -tehostetoiminto
Tämä toiminto toimii ainoastaan DPL II M (Dolby Pro Logic II Music) -tilassa.
Tee säätö Vasen/Oikea-painikkeella (
/
▲
Paina DSP/DPL II -tehoste -painiketta.
2
▲
1
).
• Joka kerta kun DSP/DPL II -tehoste -painiketta painetaan.
Valitse “0” tai “1”
Säätö voidaan
asettaa 7portaisesti välillä
0-6.
• Panorama-tila
Tämä tila laajentaa etukaiutinten stereokuvaa sisältämään surround-kaiuttimet, joiden
avulla luodaan jännittävä läsnäolon tunne sivuseinien äänikuvalla.
•Keskikuvan säätö
Tällä säädöllä säädetään keskikuvaa siten, että se kuullaan ainoastaan keskikaiuttimesta;
ainoastaan vasemmasta/oikeasta kaiuttimesta haamukuvan; tai kaikista kolmesta
kaiuttimesta eri voimakkaana.
•Äänikentän sijainti
Tällä säädöllä siirretään äänikentän sijaintia joko eteen- tai taaksepäin.
• Toistettaessa kaksi- tai useampikanavaiseksi koodattua DVD-levyä ei DOLBY PRO
LOGIC II -tilaa voida valita.
36
ASETUKSET
Säätö voidaan
asettaa 8portaisesti välillä
0-7.
DSP-tilat(Digitaalinen äänikenttäprosessori)
Eri DSP-tilat on tarkoitettu käytettäväksi erilaisten akustisten tilojen simulointia varten.
Konserttisalissa, teatterissa, paviljongissa, tanssiklubilla tai live-musiikkia soittavassa
tanssipaikassa kuuntelutilat koostuvat suorista ja epäsuorista äänistä, —aikaisista ja
takaa tulevista heijastuksista.
Suorat äänet saapuvat kuuntelijan korviin suoraan ilmaan heijastuksia.
Epäsuorat äänet saapuvat viivästyneinä kuuntelijan korviin seinistä ja katosta
heijastuneina.
Nämä epäsuorat äänet ovat tärkeä osa akustista surround-tehostetta.
Paina DSP/DPLII -tila-painiketta.
• Tämä toiminto toimii ainoataan STEREO-tilassa.
• Seuraavat DSP-tilat ovat käytettävissä tässä laitteessa:
➠
HALL
Tuottaa kirkkaan lauluäänen ja simuloi konserttisalin äänikuvaa.
➠
THEATER
Simuloi teatterin äänikuvaa.
➠
PAVILION
➠
Simuloi korkealla katolla varustetun paviljongin tilavaa
äänikuvaa.
DANCE CLUB Simuloi tanssisalin äänikuvaa tuntuvalla bassoäänellä.
➠
LIVE CLUB
Simuloi matalakattoisen live-esityksiä järjestävän musiikkipaikan
tunnelmaa.
• Näitä DSP-tiloja voi käyttää akustisten surround-tehosteiden lisäämiseen analogiseen
stereosignaaliin tai lineaarisen PCM-tilan digitaalisiin signaaleihin.
•Jokin DSP-tila valittaessa näytön DSP-ilmaisimeen syttyy valo.
Käytettävissä olevat DSP-tilat tulosignaalin formaatin
mukaisesti
37
O : Käytettävissä, X : Ei
käytettävissä
Tehosteen voimakkuuden
lisääminen
ri)
Tehosteen voimakkuuden lisääminen
Effect
Paina DSP/DPL II -tehoste -painiketta.
Mikä on
toimitukseen)Tehosteen voimakkuus voidaan asettaa
tehostetaso?
johonkin seuraavista 4 asetuksesta: EFFECT 1 ‘ EFFECT2 ‘ EFFECT3 ‘
OFF (OLETUSASETUS).
Sillä asetetaan DSP-tilan
Joka kerta kun painiketta painetaan, valinta siirtyy seuraavaan
voimakkuus.
tehostevaihtoehtoon.
Mitä suurempi numero, sitä voimakkaampi DSP-tehostetasosta tulee.
• (ei sisälly
•
•Tämä toiminto toimii ainoastaan DSP-tilassa.
DSP-ääniparametrien säätö
Voit hienosäätää tarkemmin DSP-tiloja muuttamalla kolmea
parametria—huonetta (room), läsnäolon tuntua (liveness) ja
jälkikaiuntaa (reverberation).
ASETUKSET
1
Paina DSP/DPL II -tila -painiketta.
2
3
00 F 00
Normaali
ilmaisin
(peruutettu)
00 R 00
REVERB
REAR
LIVE
▲
Paina Vasen/Oikea ( /
) -painiketta
säätääksesi DSP-ääniparametria.
▲
Paina Ääneneditointi-painiketta.
• Joka kerta kun painat painiketta, näytön
ilmaisin muuttuu seuraavassa järjestyksessä:
SW
ROOM
ROOM : Äänen jälkikaiunta-ajan säätäminen huoneen koon
mukaiseksi.
Mitä suurempi arvo, sitä tehokkaampi resonanssi on (välillä
04 - 16, 2 yksikön askelin)
LIVE (läsnäolo):Läsnälolon tunteen säätö.Mitä suurempi arvo,
sitä suurempi läsnäolon tuntu (2 yksikön askelin
välillä 04 - 16).
REVERB (Jälkikaiunta) :Äänen jälkikaiunta-ajan säätäminen (0,2:n
ms:n askelin välillä 0,0 - 1,6 ms).
•Tämä toiminto toimii ainoastaan DSP-tilassa.
38
Radion kuunteleminen
Voit kuunnella haluttua aaltoaluetta (ULA-, KA- tai PA-asemat) joko automaattista tai
manuaalista viritystä käyttäen.
2
1
Kaukoohjain
Paina Viritin (Aaltoalue) painiketta.
• Valinta siirtyy vaihtoehtojen
“FM” (ULA), “MW” ja “LW”
välillä joka kerta kun Viritin
(Aaltoalue) -painiketta
painetaan.
1
Pääla
ite
Valitse radioasema.
Auto Station 1 Esivalinta-asema painetaan
painamalla.
(Automaattisesti
valittu asema)
painiketta
painike sisäänpainettuna.
Auto Station 2 Pidä
Automaattinen haku käynnistyy, ja keskeytyy aseman
(Automaattisesti virittyessä kohdalleen.
valittu asema)
Manual Station Valitse haluttu asema
painiketta
(Manuaalisesti painamalla.Taajuus muuttuu portaittain valittuun suuntaan
valittu asema) joka kerta vastaavaa painiketta painettaessa.
2
Paina Toiminto-painiketta
valitaksesi halutun
aaltoalueen (FM (ULA), MW
(KA) tai LW (PA).
Valitse radioasema.
Auto Station 1 Valitse PRESET-tila Pysäytys painiketta (
)
painiketta
(Automaattisesti painamalla.Paina sen jälkeen
valittu asema) valitaksesi esivalintamuistiin tallennetun aseman.
Auto Station 2 Valitse MANUAL-tila etupaneelin Pysäytyspainiketta (
(Automaattisesti ) painamalla.Pidä sen jälkeen
painike
valittu asema) sisäänpainettuna, jolloin viritin alkaa automaattisesti
hakea radioasemia.
Manual Station
(Manuaalisesti Valitse MANUAL-tila etupaneelin Pysäytyspainiketta (
valittu asema) ) painamalla.Valitse haluttu radioasema
painiketta painamalla.Taajuus muuttuu portaittain valittuun
suuntaan joka kerta vastaavaa painiketta painettaessa.
Audio
Mono- tai stereotilassa kuunteleminen
MO/ST
Paina MO/ST-painiketta. (Vain FM-aaltoalueella (ULA))
• Valinta siirtyy vaihtoehtojen “STEREO” ja “MONO” välillä joka kerta kun MO/ST -painiketta
painetaan.
•Valitse Mono-tila vastaanoton ollessa huono, jolloin lähetyksen ääni parantuu selvemmäksi
ja häiriöttömäksi.
39
Radion esivalintojen asetus
Voit tallentaa muistiin aina:
15 ULA-asemaa (FM)
8 KA-asemaa (MW)
7 PA-asemaa (LW)
• FM
• AM (MW)
•LW
Taajuusmodulaatio
Keskiaallot
Pitkät aallot
Esimerkki: ULA-taajuuden 89,1 (MHz) tallentaminen esivalintapaikalle.
2
3
Käytä
ja
painikkeita
taajuuden 89,1 MHz
virittämiseksi kohdalleen.
Valitse MANUAL päälaitteen
Pysäytys-painiketta (
)
painamalla.
Paina Viritin (Aaltoalue) painiketta ja valitse FMaaltoalue (ULA).
• Valinta siirtyy edestakaisin kohtien “
▲
▲
▲
▲
1
” välillä joka
kerta kun Viritin (Aaltoalue)-painiketta painetaan.
MHZ
L
MHZ
R
L
4
5
PROGRAM
▲
▲
Jos haluat tallentaa taajuuden 89,1 jollekin
toiselle muistipaikalle (FM2~FM15), paina
tai
ja sen jälkeen Ohjelmapainiketta tallentaaksesi sen tälle
esivalintapaikalle.
MHZ
R
PROGRAM
L
R
L
R
R
6
▲
▲
Paina kauko-ohjaimen Ohjelmapainiketta, jolloin FM1 alkaa vilkkua.Jos
haluat tallentaa taajuuden 89,1 MHz
muistipaikalle FM1, paina uudelleen
Ohjelmapainiketta.
L
L
R
Jos haluat tallentaa
muistipaikoille vielä muita
asemia suorita uudelleen
kohdat 1~5.
MHZ
MHZ
RADION KÄYTTÖ
Esivalinta-aseman virittämiseksi kohdalleen.
Lue lisää edelliseltä sivulta.
40
RDS-lähetyksistä
RDS-järjestelmän (Radio Data System) käyttö ULA-asemien vastaanotossa
RDS-toiminto mahdollistaa ULA-asemille normaalin ohjelmasignaalin ohessa lähetettävän ylimääräisen signaalin käytön.
Sitä käyttämällä radioasemat voivat esimerkiksi näyttää virittimen näytössä aseman sekä lähettävän ohjelmatyypin nimen, kuten urheilu tai musiikki,
tms.
RDS-ilmaisin syttyy näyttöön silloin kun viritin on virittänyt kohdalleen RDS-palvelua lähettävän ULA-aseman.
• RDS-toiminnon kuvaus
1. PTY (Ohjelmatyyppi) : Näyttää tämänhetkisen ohjelman ohjelmatyypin.
2. PS NAME (Ohjelmapalvelun nimi) :Ilmoittaa lähetysaseman nimen, joka koostuu 8 kirjainmerkistä.
3. RT (Radioteksti) : Purkaa aseman lähettämän koodatun tekstin (jos sellaista käytetään) koodauksen. Teksti voi koostua korkeintaan 64 kirjainmerkistä.
4. CT (Kellonaika) :Purkaa ULA-taajuudelta aikatietojen koodauksen.
• Jotkin asemat eivät lähetä PTY-, RT- tai CT-tietoja. Sen vuoksi nämä tiedot eivät välttämättä joka kerta tule näytölle.
5. TA (Liikennetiedote):Tämän symbolin vilkunta ilmaisee liikennetiedotuksen olevan käynnissä.
• Mitä tietoja RDS-signaaleihin voi sisältyä?
•RDS ei välttämättä toimi kunnolla, ellei kohdalleen viritetty radioasema lähetä
kunnollista RDS-signaalia tai ellei lähetesignaali ole riittävän voimakas.
Mitä tietoja RDS-signaaleihin voi sisältyä?
RDS Display
1
Voit nähdä näytöllä radioaseman lähettämät RDS-signaalit.
RDS-signaalien näyttäminen
Paina ULA-lähetystä kuunnellessasi RDS DISPLAY -painiketta.
Näyttö vaihtuu joka kerta painiketta painettaessa ja näyttää vuorotellen seuraavat tiedot:
PS (Ohjelmapalvelu) : Haun aikana näytöllä näkyy “PS”, minkä jälkeen radioasemien nimet tulevat
esiin. “NO PS” tulee esiin, ellei vastaavaa signaalia lähetetä.
RT (Radiotekstit):Haun aikana näytöllä näkyy “RT”, minkä jälkeen radioaseman lähettämät tekstiviestit
tulevat esiin. “NO RT” tulee esiin, ellei vastaavaa signaalia lähetetä.
Taajuus : radioaseman taajuus (ei-RDS-palvelu)
Näytössä näkyvistä kirjainmerkeistä
Jos näytöllä näkyy PS-, PTY- tai RT-signaali, seuraavantyyppiset kirjainmerkit ovat käytössä.
• Näyttöikkuna ei pysty erottamaan toisistaan isoja eikä pieniä kirjaimia ja käyttää aina isoja kirjaimia.
• Näyttö ei pysty näyttämään aksentilla varustettuja kirjaimia, “A” voi sen vuoksi näkyä näytöllä silloin
kun alkuperäistekstissä näytetään aksentilla varustettu “A:t”,
kuten “À, Â, Ä, Á, Å ja Ô.
Jos haku päättyy yhtäkkisesti, “PS” ja RT eivät näy näytössä.
41
PTY-
PTY Search
PTY+
4
5
6
PTY-ilmaisin (Ohjelmatyyppi) ja PTY-SEARCH -toiminto
Eräs RDS-palveluista saatava etu on se, että voit paikantaa tietyntyyppistä ohjelmaa lähettävät
radioasemat valitsemalla tietyn PTY-koodin.
Tietyn ohjelmatyypin hakeminen PTY-koodia
käyttämällä
NEWS
Ennen toiminnon käynnistämistä älä unohda,
että...
•PTY Search -hakutoiminnolla voidaan etsiä
ainoastaan esivalintapaikoilla olevia asemia.
• Jos haluat keskeyttää haun missä tahansa
kohdassa, paina PTY SEARCH -painiketta haun
aikana.
•Seuraavat kohdat tulee suorittaa tietyn ajan sisällä.
Jos asetus peruuntuu ennen kuin olet suorittanut
sen loppuun, tee asetus uudelleen kohdasta 1
alkaen.
•Painaessasi pääkauko-ohjaimen painikkeita,
tarkista, että olet valinnut ULA-aseman (FM)
käyttämällä pääkauko-ohjainta.
1
3
Paina PTY- tai PTY+ -painike alas, kunnes
haluttu PTY-koodi ilmestyy näyttöikkunaan
viestin “PTY SELECT” vilkkuessa.
•Näytössä näkyvät oikealla kuvatut PTY-koodit.
Paina PTY SEARCH -painiketta uudelleen
silloin kun edellisessä kohdassa valittu PTYkoodi näkyy yhä näytöllä.
•Keskusyksikkö etsii läpi 15 ULA-esivalintaasemaa ja pysähtyy löytäessään
valitsemasi tyypin sekä virittää sen
kohdalleen.
AFFAIRS
• Uutiset, mielipiteet sekä reportaasit
• Ajankohtaisia tapahtumia, dokumentaareja,
keskustelua ja analyysiä
• Tietoja painoista ja mitoista, palautetta ja
ennusteita, kuluttaja-asioita, lääketietoja jne.
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
• Urheilua
• Opetusohjelmia
• Radiokuunnelmia/sarjoja, yms.
• Kulttuuria, kotimaista tai paikallista, uskontoon
liittyviä ongelmia, yhteiskuntatiedettä, kieliä,
teatteria, jne.
• Luonnontiedettä ja tekniikkaa
SCIENCE
VARIED
POP M
• Muuntyyppisiä ohjelmia, puheita,
viihdeohjelmia (tietokilpailuja, muita kilpailuja),
haastatteluja, komediaa ja satiirisia
kuunnelmia, yms.
• Popmusiikkia
ROCK M
• Rokkia
M.O.R.M
• Modernia ja ajankohtaista musiikkia, tyypiltään
“easy listening”.
LIGHT M
• Kevyttä klassista musiikkia, instrumentti- ja
kuoroteoksia
CLASSIC
• Klassisen musiikin suurteoksia, orkesteri-,
sinfonia-, kamari- ja oopperamusiikkia
OTHER M
• Muut musiikin lajit, jatsi, R&B, kantri
WEATHER
• Säätiedotuksia
FINANCE
• Talousohjelmia
CHILDREN
• Lastenohjelmia
SOCIAL A
• Yhteiskunnallista
RELIGION
• Uskonto
PHONE IN
• Kuuntelijat soittavat
TRAVEL
• Matkailua
LEISURE
• Vapaa-aika
JAZZ
• Jatsia
COUNTRY
• Kantria
NATIONAL M
• Kotimaista musiikkia
OLDIES
• Vanhaa listamusiikkia
FOLK M
• Etnoa
DOCUMENT
RADION KÄYTTÖ
2
Paina ULA-lähetystä kuunnellessasi PTY
SEARCH -painiketta.
Ohjelmatyyppi
Näyttö
• Dokumentaareja
42
Vianetsintä
Ongelma
Levylautanen ei aukea.
Tarkista
• Onko levy asetettu paikalleen etikettipuoli ylöspäin?
• Onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan?
•Kytke virta laitteesta painamalla Virtapainiketta (
) ja kytke virta
uudelleen päälle.
Levyä ei voi toistaa.
Toisto ei käynnisty
välittömästi Toisto/taukopainiketta painettaessa.
• Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
• Ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei voi välttämättä toistaa tällä soittimella.
• Soittimella ei voi toistaa CD-ROM- eikä DVD-ROM-levyjä, yms.
• Tarkista DVD:n katselurajoitustaso.
• Tarkista, onko levyssä naarmuja ja onko se vääntynyt?
• Ääni ei tule kuuluviin pikatoiston, hidastetun toiston eikä ruutu
Toistoääni ei tule
kuuluviin.
Ääni tulee kuuluviin
ainoastaan muutamista
kaiuttimista, ei kaikista
kuudesta.
ruudulta -toiston aikana.
Onko
kaiuttimet kytketty oikein? Onko kaiutinasetukset räätälöity
•
oikein?
•Onko levyssä suuria vikoja?
Levy saattaa olla likainen.Pyyhi pois siitä sormenjäljet ja muu lika.
• CD:tä tai radiota kuunneltaessa ääni toistuu ainoastaan
•
etukaiuttimista (L/R). Valitse “PRO LOGIC” -asetus painamalla
kauko-ohjaimen Pro Logic -painiketta, jos haluat käyttää kaikkia
kuutta kaiutinta.
Tarkista, onko DVD-levy sopiva 5.1-kanavaiseen käyttöön.
• Onko soitin siirretty nopeasti kylmästä paikasta lämpimään?
Kuvaa ei tule näkyviin;
kosteutta on tiivistynyt soittimen sisälle, otalevy ulos siitä
äänentoisto ei toimi; levylautanen Jos
ja jätä soitin “kuivumaan” 1-2 tunniksi virta päällä. (Voit käyttää
avautuu 2-5 sekunnin päästä.
soitinta sen jälkeen kun tiivistynyt kosteus on haihtunut sen sisältä.)
Äänentoiston laatu
• Ovatko kaiutinjohdot kunnolla kiinni?
vaihtelee hetkestä toiseen. • Onko kaiutinliitännissä likaa tai likakerrostumia?
Dolby Digital 5.1 Channel
Surround Sound -ääni ei
toistu.
43
• Onko toistettavassa levyssä “Dolby Digital 5.1CH” -merkkiä?
•
5.1-kanavainen ääni toistetaan ainoastaan silloin kun levy on
äänitetty 5.1-kanavaisena.
Onko DVD-soitin kytketty kunnolla oikeisiin kaiuttimiin?
Ongelma
Levy pyörii, mutta
kuvaa ei tule näkyviin.
•Kuvassa on häiriöitä ja
sen laatu on heikko.
•
Tarkista
• Onko tv:hen kytketty virta päälle?
• Onko videojohdot kytketty kunnolla?
• Onko soitin PAUSE-tilassa?
•Onko tv:n videoformaatin (NTSC/PAL) asetus oikea?
Paina NTSC/PAL-painiketta vielä kerran muuttaaksesi nykyistä asetusta.
• Onko levy likainen tai vaurioitunut?
• Joidenkin levyjen toistaminen on mahdotonta niiden huonon laadun vuoksi.
•Hämärän kohtauksen muuttuessa kirkkaasti valaistuksi toiston aikana ruutunäytössä
saattaa näkyä pystysuoraa välkyntää.Tällaiset pienet häiriöt ovat normaaleja.
• Käytetäänkö kauko-ohjainta riittävän läheltä laitetta
Kauko-ohjain ei toimi.
ja oikean käyttökulman sisältä?
• Onko kauko-ohjaimen ja laitteen kauko-ohjainanturin
välillä esteitä?
• Ovatko sen paristot kuluneet loppuun? Pitääkö paristot vaihtaa uusiin?
Ääniraidan kieli- eikä
tekstityskielitoiminto toimi.
Valikkopainiketta
painetaan, mutta
valikkonäyttö (Menu) ei
tule esiin.
Kuvasuhdetta ei voi
muuttaa.
ei ole useita ääniraita- eikä tekstityskieliä.
•Käytetäänkö kauko-ohjainta riittävän läheltä laitetta ja oikean
käyttökulman sisältä?
•Ovatko sen paristot kuluneet loppuun?
• Onko levyllä valikkoa?
• Voit toistaa 16:9-laajakuvaformaatin DVD-levyjä 16:9 WIDE-, 4:3
LETTER BOX- tai 4:3 PAN-SCAN -tilassa; mutta 4:3-koodatut
DVD-levyt näkyvät ainoastaan 4:3-kuvasuhteella.Lue lisätietoja
DVD-levyn kannesta ja valitse sen jälkeen sopiva toiminto.
• Onko antenni asennettu oikein?
• Antennin tulosignaalin ollessa heikko asenna ulkoinen ULA-antenni
paikkaan, jossa kuuluvuus on parempi.
MUITA TIETOJA
Haluttua radioasemaa ei
saada viritetyksi
kohdalleen.
• Ääniraidan kieli- eikä tekstityskielitoiminto toimi DVD-levyillä, joissa
• Paina soittimen ollessa pysäytystilassa päälaitteen
Laitteessa on
Pysäytyspainike (
)
toimintavika (laite ei toimi
alas vähintään 5 sekunniksi. Näytölle ilmestyy “INITIAL” ja kaikki
tai ääntä ei tule
asetukset palautuvat tehdasasetuksiin.
kuuluviin).
RESET-nollaustoiminto nollaa kaikki asetukset; käytä sitä
ainoastaan silloin kun se on täysin välttämätöntä.
44
Levyjen käsittelyyn ja käyttöön liittyviä
huomautuksia
Levyllä olevat pienet naarmut saattavat huonontaa äänen- ja kuvanlaatua tai
aiheuttaa katkoksia toistoon. Käsittele levyjä huolellisesti, jotta välttyisit levyihin
tulevilta naarmuilta.
FIN
Levyjen käsittely ja säilytys
Jos levyyn ilmestyy sormenjälkiä tai likaa,
pese se puhtaaksi miedossa, laimennettua
pesuainetta sisältävässä vedessä, ja pyyhi
se kuivaksi pehmeällä liinalla.
• Levyä puhdistaessasi pyyhi sitä varovasti sen
sisäreunasta ulkoreunaa kohti.
Laitteen sisälle voi tiivistyä kosteutta silloin kun lämmin
ilma joutuu kosketuksiin laitteen sisällä olevien kylmien
osien kanssa.Kosteuden tiivistyessä laitteen sisään
soitin ei toimi kunnolla.Jos näin käy, ota levy ulos
soittimesta ja jätä soitin “kuivumaan” 1-2 tunniksi virta
päällä.
Levyjen säilytys
Älä säilytä levyjä
suorassa
auringonvalossa
Säilytä levyjä
viileissä, hyvin
ilmastoiduissa
tiloissa
• Älä päästä likaa levyjen pinnoille.
•Älä yritä toistaa soittimella haljenneita tai
naarmuuntuneita levyjä.
45
Säilytä levyjä
puhtaassa
levykotelossa.
Säilytä levyjä
pystysuorassa.
Levytyypit ja levyjen
suojaaminen
Käyttökelpoiset levyt
Levytyypit
Merkintä
Tallennust
yypit
Levyn koko
12 cm
DVD
VIDEO
Ääni + kuva
8 cm
COMPACT
VIDEO-CD
DIGITAL VIDEO
Dolby Digital
-levy
DIGITAL AUDIO
DTS-levy
Noin 240 min (Yksipuolinen)
Noin 480 min (Kaksipuolinen)
Noin 80 min (Yksipuolinen)
Noin 160 min (Kaksipuolinen)
12 cm
74 min
8 cm
20 min
12 cm
74 min
8 cm
20 min
Ääni + kuva
COMPACT
AUDIO-CD
Enimmäistoistoaika
Ääni
Digital Audio levy
Stereolevy
NTSClähetysjärjestelmä:
USA, Kanada,
Japani, Etelä-Korea,
tms.
MP3-levy
MUITA TIETOJA
46
Tekniset tiedot
YL
EIS
IÄ
TIE
TO
JA
Virrankulutus
120W
Paino
6,6 kg
Mitat (L x K x S)
360 x 76 x 365 mm
Käyttölämpötila
+5~+35°C
Käyttöpaikan suhteellinen
10~75 %
U
L
A-
VI
RI
TI
N
kosteus
10 dB
Herkkyys
60 dB
Häiriöetäisyys
0,5 %
A
M
-
VI
RI
TI
N
Särö
54dB
Herkkyys
40dB
Häiriöetäisyys
2%
L
Ä
H
D
Ö
T
Särö
1,0Vp-p(75 Ω kuormituksella)
V
I
D
E
O
V
A
H
VI
S
TI
N
K
AI
U
T
TI
M
E
T
Komposiittivideo : 1,0 Vp-p (75Ω kuormituksella)
Komposiittivideo
Värisignaali : 0,286 Vp-p(75 Ω kuormituksella)
Scart-liitäntä
Valoisuussignaali: 1,0Vp-p(75 Ω kuormituksella)
Värisignaali : 0,286 Vp-p(75 Ω kuormituksella)
S-VIDEO
40 W x 2(6 Ω), Särö 10 %
40 W (6 Ω), Särö 10 %
Etukaiuttimen lähtö
40 W x 2(6 Ω), Särö 10%
Keskikaiuttimen lähtö
70 W(3 Ω), Särö 10 %
Takakaiuttimen lähtö
20 Hz ~ 25 KHz
Subwooferin lähtö
75 dB
Taajuusalue
50 dB
Häiriöetäisyys
(AUX) 500 mV
Kanavaero
Kaiutinjärjestelmä
Tuloliitännän herkkyys
Impedanssi
Etu/keski/takakaiuttimet
Subwoofer-kaiutin
6Ω x 5
3Ω
Taajuusalue
100 Hz~18 KHz
40 Hz~200 Hz
Toistoäänen painetaso
87 dB/W/M
86 dB/W/M
Nimellisteho
40 W
70 W
Maksimiteho
80 W
140 W
Mitat (L x K x S)
Paino
47
Valoisuussignaali : 1,0 Vp-p(75 Ω kuormituksella)
5.1-kanavainen toisto
Etu/taka
120mm x 186mm x 136mm
Keski
300mm x 139mm x 121mm
Etu/taka
1,1 Kg
Keski
1,2 Kg
210mm x 367mm x 360mm
7,1 kg
Lisätietoja
Termejä koskevia huomautuksia
ANGLE
(kamerakulma)
CHAPTER
NUMBER (jakson
numero)
Joillekin DVD-levyille on tallennettu samanaikaisesti useasta eri kamerakulmasta tallennettuja kohtauksia (sama
kohtaus on kuvattu edestä, vasemmalta, oikealta, jne.).
Sellaisia levyjä toistettaessa Kamerakulmapainiketta voidaan käyttää kohtauksen katsomiseen eri kamerakulmasta.
Nämä numerot on tallennettu DVD-levyilleNimike (title) on jaettu useisiin eri
osiin, joista jokaisella on oma numeronsa, ja levyn eri osia voidaan hakea näitä
numeroita käyttämällä.
DVD
Suurtiheyksinen optinen levy, jolle on tallennettu korkealaatuisia kuvia ja ääntä digitaalisignaaleja
käyttämällä.DVD-levy koostuu kahdesta 0,6 mm:n paksuisesta yhteenliitetystä levystä, ja siinä
käytetään uutta kuvanpakkaustekniikkaa (MPEG-2) ja suurtiheyksistä tallennustekniikkaa.
PCM
On lyhenne sanoista Pulse Code Modulation - toinen digitaalisesta audiosta käytetty
nimi.
PBC
Tämä toiminto on tallennettu VCD-levyille (versio 2.0). Valitut kohtaukset tai tiedot
(PLAYBACK CONTROL) voidaan valita tv-monitorilla näkyvästä valikosta.
(toiston ohjaus)
REGION NUMBER
(aluekoodi)
Sekä DVD-soitin että -levyt on koodattu aluekoodilla.
Jos DVD-levyn aluekoodi poikkeaa DVD-soittimen aluekoodista, soittimella ei voi
toistaa levyä.
Käännöstekstit näkyvät ruudun alareunassa. DVD-levy voi sisältää aina 32 eri
SUBTITLES (tekstitys) tekstityskieltä.
TITLE NUMBER
(nimikkeen numero)
Nämä numerot on tallennettu DVD-levyille Jos levyllä on vähintään kaksi
elokuvaa, ne on numeroitu nimikkeillä Title 1 (Nimike 1), Title 2 (Nimike 2), jne.
TRACK NUMBER
(raitanumero)
Nämä numerot on annettu VCD- tai audio-CD-levyjen raidoille. Ne helpottavat
raitojen paikantamista nopeasti.
VIDEO-CD (VCD)
Sisältää tallennettuja kuvia ja ääntä, joiden laatu on suunnilleen videokasetille
tehdyn nauhoituksen tasoista.
Tässä soittimessa on tuki VCD-levyille (versio 2.0), joissa on toistonohjaus.
DOLBY
D I G I T A L
5.1- (tai 6)-kanavainen, DVD- tai LD-levyjen tuottama Digital Surround -ääni, joka on
tallennettu digitaalisina signaaleina (varustettu levymerkinnällä
). Voit kuunnella
dynaamista ja luonnonmukaista ääntä paremmalla äänenlaadulla, dynamiikka-alueella ja
suuntaavuudella kuin perinteisellä Dolby Surround -tekniikalla.
DOLBY
D I G I T A L
4-kanavainen analoginen ääni, joka toistetaan tallenteelta, esim. videonauhalta
tai
merkillä varustetulta LD-levyltä.Pääset nauttimaan luonnollisemman
tuntuisesta ja vankasta äänestä, jota puuttuu normaaleista stereoäänilähteistä.
48
MUITA TIETOJA
Voit kuunnella 5.1- (tai 6)-kanavaista, korkeatasoista äänentoistoa eri digitaalisista
äänilähteistä, kuten LD:t, DVD:t ja CD-levyt.
DTS mahdollistaa luonnonmukaisen ja selkeän surround-äänentoiston, mikä ei ole
aikaisemmin ollut mahdollista perinteistä surround-äänijärjestelmää käyttämällä.
TÄMÄN LAITTEEN ON VALMISTANUT:
AH68-01141F
Download PDF

advertising