Samsung | HT-DB120 | Samsung HT-DB120 Operating instrustions

DIGITAALINEN
KOTITEATTERIJÄRJES
TELMÄ
HT-DB120
TÄMÄN LAITTEEN ON VALMISTANUT:
Käyttöohjeet
OPEN/CLOSE
DIMMER
DVD
REMAIN
TUNER
BAND
AUX
EZ VIEW
NTSC/PAL
SLOW
MO/ST
SUB TITLE
STEP
DSP/EQ
REPEAT
TUNING
VOLUME
PL II
MODE
PL II
EFFECT
INFO
TE
MU
RET
UR
N
MENU
ENTER
TEST TONE
SOUND EDIT
TUNER
MEMORY
COMPACT
VIDEO
AH68-01339F
DIGITAL AUDIO
SLEEP
CANCEL
LOGO
SLIDE MODE DIGEST
ZOOM
Turvaohjeita
MUISTUTUS
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
MUISTUTUS:
SÄHKÖISKUVAARAN MINIMOIMISEKSI ÄLÄ IRROTA
MITÄÄN LAITTEEN SUOJAKANSISTA. LAITTEEN
SISÄLLÄ ON JÄNNITTEISIÄ OSIA, JOTKA VOIVAT
AIHEUTTAA SÄHKÖISKUN. JÄTÄ HUOLTO- JA
KORJAUSTYÖT VALTUUTETUN
HENKILÖKUNNAN TEHTÄVÄKSI.
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN
1 LASERLAITTEEKSI.
KÄYTÖN VALMISTELU
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Yleisiä käyttöohjeita
Muiden kuin näissä käyttöohjeissa mainittujen säädinten, säätöjen
tai käyttötapojen käyttäminen saattaa johtaa vahingolliselle
säteilylle altistumiseen.
MUISTUTUS-MUISTUTUS - KÄYTTÄJÄ VOI ALTISTUA
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE, JOS
KANSI IRROTETAAN JA LUKITUSSALVAT
AVATAAN, VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEILYLLE.
Tämä symboli varoittaa laitteen sisällä olevasta vaarallisesta jännitteestä, joka voi aiheuttaa sähköiskun.
Tämän symbolin tarkoituksena on kiinnittää käyttäjän
huomio laitteen mukana toimitettuihin tärkeisiin käyttöja kunnossapito-ohjeisiin.
Tarkista, että talossasi käytettävä verkkojännite vastaa soittimen takapaneelin konekilvessä mainittua arvoaAseta soitin vaakasuoraan
sopivalle alustalle (huonekalu), jossa on tarpeeksi tilaa ja jonka ympärillä tuuletus toimii asianmukaisesti (7~10 cm). Tarkista, ettei
tuuletusaukkoja ole peitetty.Älä aseta mitään esineitä soittimen päälle.Älä aseta soitinta vahvistinten tai muiden lämpöä tuottavien
esineiden päälle. Tarkista ennen soittimen siirtämistä, ettei sen levylautasella ole levyjä.Tämä laite on suunniteltu keskeytymättömään
käyttöön. DVD-soittimeen syöttyy virtaa silloinkin kun se on kytketty valmiustilaan.Halutessasi irrottaa soittimen täysin sähköverkosta,
irrota sen virtapistoke pistorasiasta, erityisesti silloin kun soitinta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.
VAROITUS:
Varoitus: tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä altista
laitetta sateelle tai kosteudelle.
MUISTUTUS:
SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI ASETA VIRTAJOHDON PISTOKKEEN LEVEÄ PIIKKI PISTORASIAN LEVEÄÄN
AUKKOON JA TYÖNNÄ PISTOKE TÄYSIN SISÄÄN
LIITÄNTÄÄN.
Verkkojohdon johdotus (ainoastaan Iso-Britannia)
TÄRKEÄ TIEDOTE
Laitteen verkkojohto on varustettu erikoismuotoillulla verkkopistokkeella, jossa on sisäänrakennettu sulake.Sulakkeen sähköiset arvot
on annettu pistokkeen nastapuolella. Mikäli sulake pitää vaihtaa, on se korvattava BS-standardin 1362 mukaisella, samanarvoisella
sulakkeella.
Irrota myrskysään ajaksi virtajohto pistorasiasta.
Salaman aiheuttamat virtapiikit saattavat vahingoittaa soitinta.
Älä altista soitinta suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.
Tämä voi johtaa laitteen ylikuumentumiseen ja toimintavikoihin.
Älä koskaan käytä pistoketta, josta puuttuu sulakkeen suojalevyJos sulakkeen suojalevy on irrotettavaa tyyppiä ja se pitää korvata
uudella, sen tulee olla samanvärinen kuin pistokkeen nastapuoli. Laitteesi myyjä voi toimittaa uuden suojalevyn.
Jos laitteen pistoke ei sovi huoneistosi pistorasioihin tai jos virtajohto ei ulotu lähimpään pistorasiaan, sinun tulee hankkia sähkötarkastusviranomaisen hyväksymä jatkojohto tai kysyä neuvoa laitteesi myyjältä.
Ellei kuitenkaan ole muuta vaihtoehtoa kuin pistokkeen katkaiseminen johdosta, poista ensin sulake ja katkaise pistoke irti.Älä työnnä
pistoketta pistorasiaan, koska paljas liitäntäjohto aiheuttaa ilmeisen sähköiskuvaaran.
Phones
Älä koskaan yritä työntää paljaita johtoja suoraan pistorasiaan. Pistoketta ja sulaketta tulee käyttää aina.
TÄRKEÄ TIEDOTE
Verkkojohdon johdot on värikoodattu seuraavalla tavalla:–
SININEN = NEUTRAALI
RUSKEA = KUUMA
Koska nämä värit eivät välttämättä vastaa pistokkeesi värikoodeja, jatka seuraavia ohjeita noudattaen:–
SININEN johto pitää liittää N-kirjaimella merkittyyn tai SINISEEN tai MUSTAAN liitäntään. RUSKEA johto tulee liittää
L-kirjaimella merkittyyn tai RUSKEAAN tai PUNAISEEN liitäntään.
VAROITUS:ÄLÄ KYTKE KUMPAAKAAN JOHTOA MAADOITUSLIITÄNTÄÄN, JOKA ON MERKITTY E:LLÄ TAI
MAAN SYMBOLILLA
, VIHREÄLLÄ TAI KELTAVIHREÄLLÄ.
1
Suojaa soitin kosteudelta (esim. kukkamaljakot) ja normaalia suuremmalta kuumuudelta (esim. takka) tai voimakkaita magneetti- tai
sähkökenttiä synnyttäviltä laitteilta (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto pistorasiasta, jos soittimeen tulee toimintahäiriöitä.Tätä soitinta ei ole suunniteltu liiketoimintakäyttöön.
Käytä tätä tuotetta ainoastaan henkilökohtaisessa käytössä.
Soittimen sisään saattaa tiivistyä kosteutta, jos soitinta tai levyä on säilytetty kylmissä säilytystiloissa.
Jos olet kuljettanut soitinta talvisäässä, anna soittimen lämmetä noin 2
tuntia huoneen lämmössä ennen sen käyttöä.
Tässä tuotteessa käytetty paristo sisältää ympäristölle
vaarallisia kemikaaleja.
Älä hävitä paristoa talousjätteiden mukana.
2
Ominaisuudet
HT-DB120:ssa yhdistyy monien eri levyformaattien, mukaan lukien DVD, CD,
MP3-CD, CD-R, CD-RW ja DVD-RW, toisto pitkälle kehitetyn AM/ULA-virittimen
käyttöön, kaikki yhdessä ja samassa soittimessa.
KÄYTÖN VALMISTELU
Usean eri formaatin toisto ja AM/ULA-viritin
Sisältö
KÄYTÖN VALMISTELU
Turvaohjeita ........................................................................................................................................................................1
Yleisiä käyttöohjeita ............................................................................................................................................................2
Ominaisuudet......................................................................................................................................................................3
Levyjä koskevia huomautuksia ...........................................................................................................................................5
Laitteen osien kuvaus .........................................................................................................................................................7
LIITÄNNÄT
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II on uusi monikanavaisen audiosignaalin koodauksenpurkutekniikan
formaatti, jota on parannettu aikaisempaan Dolby Pro Logic -tekniikkaan verrattuna.
Kaiuttimien kytkeminen.......................................................................................................................................................11
ULA- ja AM(KA)-antennien kytkeminen ..............................................................................................................................13
Videon kytkeminen TV:hen .................................................................................................................................................14
Ulkopuolisten laitteiden kytkeminen soittimeen ..................................................................................................................15
TOIMINNOT
DTS (Digital Theater Systems)
DTS on audiodatan pakkausformaatti, jonka on kehittänyt Digital
Theater Systems Inc. Sen avulla voidaan toistaa täysipainoista 5.1kanavaista ääntä.
Tv-näytönsäästötoiminto
HT-DB120 kirkastaa ja tummentaa automaattisesti tv-ruutua kahden
minuutin pysäytys- tai taukotilan jälkeen.
HT-DB120 siirtyy automaattisesti virransäästötilaan sen jälkeen kun se
on ollut 20 minuuttia näytönsäästötilassa.
Levyn toisto.........................................................................................................................................................................17
Levytietojen näyttäminen ....................................................................................................................................................18
Nopea/hidas toisto ..............................................................................................................................................................19
Kohtausten/kappaleiden ohittaminen..................................................................................................................................20
Jatkuva toisto......................................................................................................................................................................21
Jakson A-B jatkuva toisto ...................................................................................................................................................22
Kamerakulmatoiminto .........................................................................................................................................................23
Zoom-toiminto .....................................................................................................................................................................24
Ääniraidan/tekstityskielen valinta........................................................................................................................................25
Suorasiirto kohtaukseen/kappaleeseen..............................................................................................................................26
JPEG-tiedoston toisto .........................................................................................................................................................27
Levyvalikon käyttö ..............................................................................................................................................................29
Nimikevalikon (title) käyttö ..................................................................................................................................................30
ASETUKSET
Virransäästötoiminto
HT-DB120 sulkee automaattisesti itsensä sen jälkeen kun se on ollut 20 minuuttia pysäytys- tai
taukotilassa.
Räätälöity tv-näyttö
HT-DB120:lla voit valita suosikkikuvasi JPEG- tai DVD-toiston aikana ja
asettaa sen taustakuvaksi.
Videoformaatin valinta
Kielen asetus ......................................................................................................................................................................31
Tv-ruututyypin valinta..........................................................................................................................................................33
Käytönvalvonta-asetusten (Katselurajoitustaso) tekeminen ...............................................................................................35
Salasanan asetus ...............................................................................................................................................................37
Taustakuvan asettaminen ...................................................................................................................................................39
Kaiutintilan asetus...............................................................................................................................................................41
Testisignaalin asetus...........................................................................................................................................................42
Viiveen pituuden asetus......................................................................................................................................................43
Äänenlaadun asetus ..............................................................................................................................................................................45
DRC:n (Dynamic Range Compression) asettaminen .........................................................................................................47
Äänikenttätoiminto (DSP)/EQ .............................................................................................................................................48
Dolby Pro Logic II -tila ........................................................................................................................................................49
Dolby Pro Logic II -tehoste .................................................................................................................................................50
RADION KÄYTTÖ
Kytke päälaite päältä ja paina sen jälkeen NTSC/PAL-painiketta.
Radion kuuntelu..................................................................................................................................................................51
Radion esivalintojen asetus ................................................................................................................................................52
• Videoformaatin oletusasetuksena on “PAL”.
•Videoformaatti siirtyy jokaisella painikkeen painalluksella välillä “NTSC” ja “PAL”.
MUITA TIETOJA
•Eri mailla on eri videoformaattistandardit.
•Levyn videoformaatti tulee normaalitoistossa olla saman kuin käytettävän tv:n videoformaatin.
3
Käyttömukavuutta lisäävät toiminnot ..................................................................................................................................53
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon ....................................................................................................................................55
Levyjen käsittelyyn ja käyttöön liittyviä huomautuksia........................................................................................................57
Tekniset tiedot.....................................................................................................................................................................58
Huomautuksia käytetyistä termeistä ...................................................................................................................................59
Muistiinpanoja .....................................................................................................................................................................60
4
Levyjä koskevia huomautuksia
1
~ 6
KÄYTÖN VALMISTELU
VIDEO
DVD (Digital Versatile Disc) takaa erinomaisen äänen- ja kuvanlaadun Dolby Digital -surround-äänen ja MPEG-2 -kuvanpakkaustekniikan ansiosta. Nyt pääset käyttämään näitä
luonnonmukaisia tehosteita kotonasi, ja voit luoda niiden avulla elokuvateatteri- ja konserttisalimaisen äänen.
DVD-soittimet ja -levyt on varustettu aluekoodilla.Tämän aluekoodin tulee olla sama sekä
levyssä että soittimessa, jotta levyä voisi toistaa.Elleivät koodit ole samat, levyä ei voi toistaa.
Tämän soittimen aluekoodinumero on ilmoitettu soittimen takapaneelissa.
Levyn tallennusformaatti
CD-R-levyt
•Levyn tallennuslaitteesta (CD-tallennin tai PC) ja levyn kunnosta riippuen, joitakin CD-R-levyjä ei voi toistaa tällä
soittimella.
•Käytä 650 MB:n/74 minuutin CD-R-levyä. Vältä CD-R-tallenteiden käyttöä, koska niitä ei voi välttämättä toistaa.
•Mikäli mahdollista, älä käytä CD-RW (jatkuvatallenteista) -levyjä, koska niitä ei voi välttämättä toistaa.
•Ainoastaan kunnolla “viimeisteltyjä” CD-R-levyjä voi toistaa täydellisesti tällä soittimella.Jos tallennusjakso (sessio) on viimeistelty, mutta levyä ei, levyä ei voi välttämättä toistaa kokonaan.
(DVD-soittimella voi toistaa ainoastaan sen kanssa samalla aluekoodilla varustettuja DVD-levyjä.)
CD-R-MP3-levyt
Soittokelpoiset levyt
Levytyyppi
Merkki (Logo)
•Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden MP3-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin mukaisia.
•MP3-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai erikoismerkkejä
Tallennetut signaalit
Levyn koko
12 cm
Ääni + kuva
DVD
8 cm
VIDEO
COMPACT
Ääni
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
(. / = +).
Enimmäistoistoaika
•Jos tiedoston nimi on koreankielinen, nimi näytetään tv-ruudussa koreankielisenä ja * tulee näkyviin päälaitteen
Noin 240 min (Yksipuolinen)
Noin 480 min (Kaksipuolinen)
Noin 80 min (Yksipuolinen)
Noin 160 min (Kaksipuolinen)
•Käytä levyjä, jotka on tallennettu 128 kbps:ää suuremmalla datanpakkaus/purkaussuhteella.
•Soittimella voi soittaa ainoastaan tiedostotarkenteella “.mp3” tai “.MP3” varustettuja tiedostoja.
•Ainoastaan täysin peräkkäin tallennettua monitallennuslevyä (Multisession) voidaan toistaa tällä soittimella. Jos moni-
12 cm
74 min
8 cm
20 min
näytölle.
tallennuslevyn tallennusjaksojen välissä on tyhjä kohta, levyä voidaan toistaa ainoastaan tyhjään jaksoon asti.
•Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä voi
toistaa.
•Ääni saattaa
Älä käytä seuraavantyyppisiä levyjä tässä soittimessa!
hyppi toiston aikana, jos käytetään vaihteleva bittivirta -formaatilla (VBR) koodattuja tiedostoja, ts. sekä
hitaalla että nopealla bittivirralla, esim. 32 ~ 320 kbps, koodattuja tiedostoja.
•Jos enempi kuin 500 raitaa on tallennettu yhdelle CD:lle, korkeintaan 500 raitaa voidaan toistaa.
•Jos yhdelle CD:lle on tallennettu enemmän kuin 300 kansiota, korkeintaan 300 voidaan toistaa.
•LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä ei voi toistaa tällä soittimella.
Jos tällaisia levyjä yritetään toistaa soittimella, tiedote “WRONG DISC FORMAT” ilmestyy tvruutuun.
•Ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei voi välttämättä toistaa soittimella.
Jos tällaisia levyjä yritetään toistaa soittimella, tiedote “WRONG REGION CODE” ilmestyy tv-
Kopiosuoja
•Moniin DVD-levyihin on koodattu kopiosuojatoiminto.Sen vuoksi DVD-soitin tulisi kytkeä suoraan
tv:hen, ei videonauhurin kautta. Jos DVD-soitin kytketään videonauhuriin, kopiosuojatoiminnolla
varustetun levyn toistaminen tuottaa vääristyneen kuvan.
•Tässä tuotteessa käytetään kopiosuojatekniikkaa, jotka on suojattu Macrovision Corporationin ja muiden
oikeudenhaltijoiden omistamilla, tiettyjen yhdysvaltalaisten patenttien menetelmä- ja immateriaalioikeuksilla.Tämän kopiosuojatekniikan käyttöön tulee saada lupa Macrovision Corporationilta, ja se on tarkoitettu
käytettäväksi kotikäytössä ja muussa rajoitetussa katselutarkoituksessa, ellei muuhun käyttöön hankita
lupaa Macrovision Corporationilta.Laitteen tietotekninen tai muunlainen purkaminen on kielletty.
Mikä on MP3?
MP3 on lyhenne sanoista “MPEG-1 Audio Layer 3”, ja “MPEG on lyhenne sanoista Moving Pictures
Experts Group. MP3 on tiedostoformaatti, jonka pakkaussuhde on 1:12 (128 kbps*). Tämä merkitsee,
että voit käyttää MP3-formaattia noin 12 kertaa suuremman datamäärän tallentamiseen kuin normaalille CD:lle.
CD-R-JPEG-levyt
•Ainoastaan tiedostotarkenteilla “.jpeg” tai “.JPEG” varustettuja tiedostoja voidaan toistaa.
•Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä voi
toistaa.
•Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden JPEG-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin mukaisia.
•JPEG-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai erikoismerkkejä
(. / = +).
•Ainoastaan täysin peräkkäin tallennettua monitallennuslevyä (Multisession) voidaan toistaa tällä soittimella. Jos monitallennuslevyn tallennusjaksojen välissä on tyhjä kohta, levyä voidaan toistaa ainoastaan tyhjään jaksoon asti.
•Yhdelle CD:lle voi tallentaa korkeintaan 9999 kuvaa.
•Jos toistat Kodak/Fuji Picture -kuva-CD:tä, ainoastaan kuvakansion JPEG-tiedostoja voidaan toistaa.
•Muilla kuin Kodak/Fuji Picture CD -kuva-CD-levyillä olevien kuvien toiston käynnistyminen saattaa kestää pitempään
tai se ei toimi ollenkaan.
5
6
Laitteen osien kuvaus
Toisto/taukopainike (
Virtapainike (
)
Pysäytyspainike (
)
—Takapaneeli—
)
Videolähtöliitäntä
Function-painike
Kytke tv:n videotuloliitännät
(VIDEO IN) tämän laitteen VIDEO OUT -liitäntiin.
Avaa/sulje-painike
Ulkoisen digitaalilaitteen tuloliitäntä
Käytä tätä liitäntää digitaalisella toistovalmiudella varustetun ulkoisen
laitteen kytkemiseen.
Valmiustilan ilmaisin
Äänenvoimakkuuden säätö
Ylöspäinviritys- ja ohituspainikkeet (
)
Alaspäinviritys- ja ohituspainikkeet (
)
Levylautanen
KÄYTÖN VALMISTELU
—Etupaneeli—
5.1-kanavaisen toiston
kaiutinliitännät
Ulkoisen audiolaitteen tuloliitäntä
VIDEO OUT -VALINTAKYTKIN
Käytä tätä kytkintä videon lähtöliitännän valitsemiseen
SCART-LIITÄNTÄ
Kytke soitin tv:hen scart-liitännän
kautta.
ULA-antenniliitäntä (FM)
AM-antenniliitäntä
DOLBY DIGITAL -ilmaisin
LINEAR PCM -ilmaisin
DSP-ilmaisin
CHAPTER-ilmaisin (jakso)
STEREO-ilmaisin
PROGRAM-ilmaisin (ohjelma)
TUNER-ilmaisin
TITLE-ilmaisin (nimike)
Lisävarusteet
PBC-ilmaisin
OSE
N/CL
OPE
EZ
MER
DIM
DVD
AUX
SUB
SLOW ST
MO/
EQ
DSP/
AIN
REM
E
TITL
AT
REPE
TUNED
ER
TUN D
BAN
VIEW
/PAL
NTSC
STEP
ST
UME
VOL
PRGM
ING
TUN
TITLE PBC CHAP
II
PL E
DSP
MOD
LINEAR PCM
RETURN
MENU
II
PL
CT
EFFE
INFO
R
P
SLEE
TEST
O
LOG
C
SLIDE
D
SOUN
M
ZOO
PRO LOGIC -ilmaisin
ST
DIGE
MPEG-ilmaisin
R
TUNE ORY
MEM
DTS-levyilmaisin
EDIT
E
MOD
MPEG
RS
CEL
CAN
S
E
TON
kHz
MHz
SW
LS
MUTE
ER
ENT
L
Kaukosäädin
Audiojohto
Videoliitäntäjohto
ULA-antenni (FM)
Käyttäjän käsikirja
Laitteen tilailmaisin
RADIO FREQUENCY
-ilmaisin (radion taajuus)
AM-antenni
KAIUTIN-ilmaisin
7
8
Laitteen osien kuvaus
DVD POWER -painike
DIMMER-painike
AVAA/SULJE-PAINIKE
EZ VIEW, NTSC/PAL -painike
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
1
REMAIN-painike
OPEN/CLOSE
DIMMER
REMAIN
DVD
TUNER
BAND
AUX
EZ VIEW
NTSC/PAL
SLOW
MO/ST
SUB TITLE
STEP
DSP/EQ
REPEAT
DVD-painike
STEP-painike
DSP/EQ-painike
TUNER BAND -painike
SUB TITLE -painike
SLOW, MO/ST -painike
REPEAT-painike
Toisto/taukopainike
PL II
EFFECT
PL II
MODE
PL II MODE -painike
INFO
U
MEN
ENTER
3
Aseta paristotilan
kansi takaisin
paikalleen.
Pysäytyspainike
Radion esivalinta/CD:n ohituspainike
MUTE-painike
Suunta/Enter-painike
TEST TONE
Muistutus
Seuraa näitä ohjeita pariston kennojen vuotamisen ja rikkoontumisen välttämiseksi:
•Aseta paristot kauko-ohjaimeen siten, että niiden navat tulevat oikein päin: pluspää (+) merkin ja miinuspää (–) -merkin kohdalle.
•Käytä oikeantyyppisiä paristoja. Samannäköisiltä näyttävät paristot saattavat erota toisista
jännitteeltään.
•Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
•Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekeille.
TEST TONE -painike
SOUND EDIT
Numeropainikkeet (0~9)
TUNER
MEMORY
9
Aseta paristotilaan
kaksi 1,5 V:n AAAparistoa ja tarkista, että
niiden navat (+ ja –)
tulevat oikeaan suuntaan.
INFO-painike
E
UT
M
RE
TU
RN
MENU-painike
SLIDE MODE -painike
2
PL II EFFECT -painike
VOLUME-painike
TUNING-painike
SLEEP-painike
LOGO-painike
AUX-painike
Irrota kaukoohjaimen pohjassa
olevan paristotilan
kansi painamalla ja
työntämällä kantta
nuolen suuntaan.
VOLUME
TUNING
RETURN-painike
KÄYTÖN VALMISTELU
—Kaukosäädin—
SLEEP
CANCEL
LOGO
SLIDE MODE DIGEST
SOUND EDIT -painike
TUNER MEMORY -painike
Kauko-ohjaimen toiminta-alue
ZOOM
ZOOM-painike
CANCEL-painike
Kauko-ohjainta voi käyttää aina 23 jalan/7 metrin päästä
suoraan laitteen edestä.Sitä voidaan käyttää myös aina
30°:n kulmassa kauko-ohjaimen anturista sivulle.
Kauko-ohjaimen kannen avaamiseksi paina
ensin kannen yläosaa ja siirrä sen jälkeen
kantta alaspäin.
DIGEST-painike
10
Kaiuttimien kytkeminen
Ennen soittimen siirtämistä tai asentamista kytke siitä virta pois ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
Etukaiutin (R, oikea)
Etukaiutin (L, vasen)
C
Keskikaiutin
L
R
Punainen
Valkoinen
LS
jalustalle tv:n alle.
Vihreä
RS
Purppura
DVD-soittimen sijoittaminen
•Aseta se laitetelineeseen ja hyllylle tai tv-
LIITÄNNÄT
SW
Harmaa
Sininen
Kuuntelupaikan valinta
Subwoofer
Kuuntelupaikan tulisi olla noin 2,5-3 kertaa tv-ruudun
läpimitan etäisyydellä tv:stä.
Esimerkki:32”:n tv:t: 2~2,4 m
55”:n tv:t 3,5~4 m
Takakaiutin (L, vasen)
Takakaiutin (R, oikea)
L R
Etukaiuttimet
•Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelupaikan etupuolelle,
käännettyinä (noin 45°) itseäsi kohti.
•Sijoita kaiuttimet niin, että niiden diskanttielementit
ovat korviesi korkeudella.
•Sijoita etukaiuttimien etuosa samalle linjalle kuin
keskikaiuttimen etuosa tai sijoita ne hieman
keskikaiuttimen etupuolelle.
Takakaiuttimet LS RS
•Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelupaikan taakse.
•Ellei tila riitä, suuntaa nämä kaiuttimet kohti toisiaan.
•Aseta ne noin 60 – 90 cm korviesi yläpuolelle, hieman alaspäin suunnattuina.
*
C
Keskikaiutin
•On parasta sijoittaa se samalle korkeudelle kuin etukaiuttimet.
•Voit myös sijoittaa sen suoraan tv:n päälle tai alle.
11
Etu- ja keskikaiuttimista poiketen takakaiuttimia käytetään
etupäässä äänitehosteiden toistoon ja ääni ei toistu niistä koko
ajan.
Subwoofer SW
•Subwooferin sijoituspaikka ei ole kovin tärkeä.
Sijoita se haluamaasi paikkaan.
•Tavallisesti se sijoitetaan johonkin kulmaan lähelle etukaiuttimia.
Kaiuttimien takapaneeli
1 Paina kaiuttimen takaosan 2 Aseta johto liitäntään ja
liitännän jousiliitin alas.
päästä jousiliitin.
•Aseta musta johto mustaan
(–) liitäntään ja harmaa johto harmaaseen liitäntään (+).
•Tarkista, että plus- (+) ja miinusnavat
(–) tulevat oikein päin.
Musta
Päälaitteen takapaneeli
3 Kytke liitäntäjohdot DVD-soittimen takaosaan.
•Tarkista, että kaiutinliitäntöjen värit vastaavat liittimien värejä.
•Tarkista, että plus- (+) ja miinusnavat (–) tulevat
oikein päin.
Harmaa
12
ULA- ja AM(KA)-antennien kytkeminen
1
Jos AM-vastaanotto toimii huonosti,
kytke laitteeseen AM-ulkoantenni (ei
sisälly toimitukseen).
2
Videon kytkeminen TV:hen
3
LIITÄNNÄT
Jos ULA-vastaanoton taso on heikko,
kytke laitteeseen ULA-ulkoantenni (ei
sisälly toimitukseen).
AM-silmukka-antenni
(sisältyy toimitukseen)
ULA-antenni (FM) (sisältyy toimitukseen)
ANTENNA
TV
Kiinnitä silmukan päät rungossa
oleviin aukkoihin AM-silmukkaantennin saattamiseksi käyttökuntoon.
VIDEO
IN
SCART
IN
Komposiittivideo (Hyvä kuvan ja äänen laatu)
Kytke ensin soittimen mukana toimitettu liitäntäjohto tv:n VIDEO IN -liitäntään ja johdon
toinen pää tämän laitteen takapaneelin VIDEO OUT -liitäntään.
Scart (Paras kuvan ja äänen laatu)
ULA-antenniliitäntä
AM(KA)-antenniliitäntä
1.Kytke soittimen mukana toimitettu ULA-antenni
väliaikaisesti FM75Ω COAXIAL -liitäntään.
2.Siirrä antennijohtoa hitaasti, kunnes olet löytänyt
hyvän vastaanoton takaavan paikan, ja kiinnitä sen
jälkeen antenni seinään tai johonkin muuhun
tärinättömään paikkaan.
1.Kytke laitteen mukana toimitettu AM-silmukka-antenni AM- ja
-liitäntiin.
2.Jos vastaanoton laatu on huono, kytke
muovipäällysteinen ulkoantenni
AM-liitäntään. (Älä kuitenkaan irrota AM•Jos vastaanotto toimii huonosti, kytke laitteeseen ulkoantenni.
silmukka-antennia).
Irrota laitteen mukana toimitettu ULA-antenni ennen kuin
kytket (vakioliittimellä varustetun) 75 ohmin koaksiaalikaapelin
antenniliitäntään.
Tuuletin poistaa laitteen sisällä syntyneen lämmön niin, että laite pystyy toimimaan
Tuuletin
normaalisti.Tuuletin aktivoituu automaattisesti puhaltamaan viileää ilmaa soittimeen.
Jos tv:ssäsi on SCART-tuloliitäntä, kytke scart-johto (ei sisälly toimitukseen) soittimesi
takapaneelin AV OUT- ja tv:n SCART IN -liitännän välille.
Scart-johdon käyttö
•Jos tv:ssäsi on scart-liitäntä, aseta keskikaiuttimen RGBCOMPOSITE-valitsin kohtaan RGB. Kuvanlaatu paranee
scart-asetusta käytettäessä.
•Ellei tv:ssäsi ole scart-liitäntää (RGB-tuloliitäntää), aseta
RGB-COMPOSITE-valitsin kohtaan COMPOSITE.
Ota huomioon seuraavat muistutukset oman turvallisuutesi vuoksi.
•Tarkista, että soittimen tuuletus toimii asianmukaisesti.Jos soittimen tuuletus ei toimi kunnolla lämpötila saattaa
13
nousta sen sisällä ja aiheuttaa vaurioita.
•Älä aseta esteitä tuulettimen tai tuuletusaukkojen eteen. (Jos tuuletin tai tuuletusaukot peitetään sanomalehdellä
tai jollakin vaatteella, soittimen sisälle saattaa kerääntyä lämpöä, jonka seurauksen soitin saattaa syttyä palamaan.)
Huomautus
RGB
COMPOSITE
RGB
COMPOSITE
•Laitteen takapaneelissa oleva scart-johdon liitäntä on merkitty nimellä AV OUT.
14
Ulkopuolisten laitteiden kytkeminen
soittimeen
Ulkopuolisen digitaalisen laitteen kytkeminen
Ulkopuolisen analogisen laitteen kytkeminen
Esimerkki: Digitaalisten laitteiden, kuten DVD-soittimen tai CD-tallentimen, kytkeminen.
Esimerkki: Analogista signaalia käyttävä laite, esim. videonauhuri tai -kamera ja tv.
LIITÄNNÄT
Audiojohto
Optinen kaapeli
(ei sisälly toimitukseen)
Jos ulkopuolisessa analogisessa laitteen on vain
yksi audiolähtöliitäntä, voi
kytkeä vasemman tai
oikean kanavan.
DIGITAL OUT
L
1
Kytke soittimen Digital Input (OPTICAL) -liitäntä ulkopuolisen digitaalilaitteen Digital Output -liitäntään.
1
R
Kytke DVD-soittimen Audio In -liitäntä ulkopuolisen analogisen laitteen Audio Out -liitäntään.
• Tarkista liitinten värikoodien perusteella, että ne on kytketty oikein.
2
Paina kauko-ohjaimen AUX-näppäintä valitaksesi kohdan ‘DIGITAL IN’.
•Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu seuraavasti: DIGITAL IN › AUX.
•Voit käyttää myös laitteen FUNCTION-painiketta.
Tila vaihtuu seuraavasti: DVD/CD › DIGITAL IN › AUX › FM › AM(MW).
15
2
Valitse AUX painamalla kaukosäätimestä AUX.
•Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu seuraavasti: DIGITAL IN › AUX.
•Voit käyttää myös laitteen FUNCTION-painiketta.
Tila vaihtuu seuraavasti: DVD/CD › DIGITAL IN › AUX › FM › AM(MW).
16
Levyn toisto
Levytietojen näyttäminen
Voit tarkistaa levyn toistotiedot tv-ruudusta.
1
3
Avaa levylautanen painamalla
AVAA/SULJE-painiketta.
Paina OPEN/CLOSEpainiketta sulkeaksesi levylautasen.
DVD
CD
• Toisto käynnistyy automaattisesti.
JPEG
• Toisto käynnistyy automaattisesti.
•Jos tv on päällä, luettelo CD:llä olevista
MP3-tiedostoista ilmestyy tv-ruutuun.
DVD RECEIVER
Lataa levy.
Paina INFO-painiketta.
•Aseta levy huolellisesti levylautaselle sen
etikettipuoli ylöspäin.
DVD
CD
•Levyn sisällöstä riippuen alkunäyttö saattaa näyttää erilaiselta.
• Tallennustilasta riippuen joitakin MP3-CD-levyjä ei voida toistaa tällä soittimella.
• MP3-CD-levyn sisällysluettelo vaihtelee levylle tallennetun MP3-raitaformaatin mukaan.
Jäännösajan tarkistaminen
Näyttö sulkeutuu
Näyttö sulkeutuu
Näyttö sulkeutuu
•Mikä on nimike (title)?
DVD-levyllä oleva elokuva.
•Mikä on jakso (chapter)?
Huomautus
•Levystä riippuen levytietonäyttö saattaa
näyttää erilaiselta.
•Levystä riippuen voit myös valita yksikön
DTS, DOLBY DIGITAL tai PRO LOGIC.
Jokainen DVD-levyn nimike jakautuu useampaan pienempään osaan, joita kutsutaan
nimellä “jakso” (chapter).
•
ilmestyy tv-ruutuun!
Jos tämä symboli ilmestyy tv-ruutuun painikkeita käytettäessä, yritettyä toimintoa ei
voi käyttää parhaillaan toistettavalla levyllä.
•Mikä on raita (tiedosto)?
•Toistettavan nimikkeen tai jakson kokonais- ja jäännösaikojen tarkistamiseksi.
Joka kerta kun REMAIN-painiketta painetaan
17
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
Paina REMAIN-painiketta.
TITLE ELAPSED
TRACK ELAPSED
TITLE REMAIN
TRACK REMAIN
DVD
JPEG
DVD RECEIVER
•Jos painat kerran, “PRESS PLAY” näkyy ja pysäytyskohta tallentuu muistiin.Jos painat PLAY/PAUSE
(
) -painiketta tai ENTER -painiketta, toisto käynnistyy uudelleen keskeytyskohdasta. (Tämä toiminto
toimii ainoastaan DVD-levyillä.)
•Jos painiketta painetaan kahdesti, näytölle ilmestyy
“STOP”, ja jos PLAY/PAUSE (
) -painiketta
painetaan, toisto käynnistyy alusta.
•Toiston jatkamiseksi paina PLAY/PAUSE-painiketta
uudelleen.
Huomautus
MP3
Toiston keskeyttämiseksi
paina STOP-painiketta toiston aikana.
Toiston keskeyttämiseksi väliaikaisesti
paina PLAY/PAUSE-painiketta toiston
aikana.
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
• Joka kerta kun painiketta painetaan, näyttö vaihtuu seuraavan
kaavan mukaisesti:
Video- tai musiikkitiedoston osa, joka on tallennettu CD:lle tai MP3-CD:lle.
Ruutunäyttö
DVD-näyttö
CHAPTER-näyttö
AUDIO LANGUAGE -näyttö
STEREO (L/R) -näyttö
CD-näyttö
TRACK (FILE) -näyttö
SUBTITLE-näyttö
DOLBY DIGITAL -näyttö
MP3-CD-näyttö
ELAPSED TIME -näyttö
ANGLE-näyttö
TITLE-näyttö
REPEAT PLAYBACK -näyttö
CD
CHAPTER ELAPSED
TOTAL ELAPSED
CHAPTER REMAIN
TOTAL REMAIN
TOIMINNOT
MP3
2
18
Nopea/hidas toisto
Nopea toisto
DVD
Paina ja pidä painettuna
CD
.
•Joka kerta kun painiketta pidetään painettuna,
toistonopeus vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
MP3
Kohtausten/kappaleiden
ohittaminen
DVD
CD
MP3
Paina kevyesti
.
•Joka kerta kun painiketta painetaan kevyesti toiston aikana, edellisen tai seuraavan jakson, raidan tai kansion
(tiedosto) toisto käynnistyy.
•Et voi kuitenkaan ohittaa jaksoja peräkkäin.
DVD
CD
MP3
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
TOIMINNOT
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
Hidas toisto
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
Paina SLOW-painiketta.
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
•Joka kerta kun painiketta painetaan,
toistonopeus vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
DVD
Ruutu ruudulta -toisto
DVD
Paina STEP-painiketta.
•Kuva siirtyy yhden ruudun eteenpäin joka kerta kun
painiketta painetaan toiston aikana.
Huomautus
•CD- tai MP3-CD:n nopean toiston aikana ääni toistuu kaksinkertaisella
19
nopeudella, mutta ei nopeuksilla 4x, 8x tai 32x.
•Ääni ei tule kuuluviin hitaan toiston eikä ruutu-ruudulta-toiston aikana.
20
Jatkuva toisto
Jakson A-B jatkuva toisto
Jatkuva toisto -toimintoa käyttäen voit toistaa jatkuvalla toistolla jakson, nimikkeen, raidan (kappaleen)
tai kansion (MP3-tiedosto).
DVD
CD
MP3
JPEG
DVD
Paina REPEAT-painiketta.
•Joka kerta kun painiketta painetaan toiston aikana, jatkuva toisto -tila vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
MP3
DVD
JPEG
Jatkuvan toiston eri tilat
1
CD
Paina INFOpainiketta kahdesti.
2
Paina kohdistinpainiketta
(Cursor) siirtyäksesi REPEAT PLAYBACK -näyttöön.
4
Paina ENTERpainiketta halutun
jakson lopussa.
•CD-levyä käyttäessäsi paina
INFO-painiketta kerran.
CHAPTER
Toistaa jatkuvalla toistolla valittua jaksoa.
RANDOM
Toistaa raitoja arvotussa järjestyksessä.
(Kerran toistettua raitaa saatetaan toistaa
uudelleen.)
CD
TRACK
Toistaa jatkuvalla toistolla valitun raidan.
FOLDER
Toistaa jatkuvalla toistolla kaikkia valitun
kansion raitoja.
3
Paina kohdistinpainikkeita
,
valitaksesi ‘A-’ ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta halutun jakson alussa.
•Kun ENTER-painiketta painetaan,
valittu sijainti tallentuu muistiin.
valla toistolla.
A-
A-B
REPEAT : A—B
DISC
Toistaa jatkuvalla toistolla koko levyä.
OFF
Peruuttaa jatkuvan toiston.
•Valittua jaksoa aletaan toistaa jatku-
A -?
REPEAT : A—
Jatkuvan toiston tilan valitsemiseksi levytietonäytöltä
1
2
Paina INFO-painiketta kahdesti.
3
Paina kohdistinpainiketta
jatkuvan toiston tilan.
4
DVD
Normaaliin toistoon palaamiseksi paina kohdistinpainikkeita
,
valitaksesi OFF
.
Paina kohdistinpainiketta
(Cursor) siirtyäksesi
REPEAT PLAYBACK -näyttöön.
(Cursor) valitaksesi
Paina ENTER-painiketta.
CD
Huomautus
•Jakson A-B jatkuva toisto ei toimi MP3- eikä JPEG-levyillä.
Et voi MP3- etkä JPEG-levyjä käyttäessäsi valita
* jatkuvaa
toistoa infonäyttöruudusta.
21
22
TOIMINNOT
TITLE
Toistaa jatkuvalla toistolla valittua
nimikettä.
Kamerakulmatoiminto
Zoom-toiminto
Tällä toiminnolla voit katsella samaa näyttöä eri kulmista.
Tätä toimintoa käyttämällä voit suurentaa halutun osan näytetystä kuvasta.
DVD
1
2
Paina INFOpainiketta.
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi ANGLEnäyttöön.
Zoom-toiminto (Näytön suurennus)
1
Paina ZOOMpainiketta.
2
Paina kohdistinpainikkeita , ,
siirtyäksesi
suurennettavalle
alueelle.
DVD
3
Paina ENTERpainiketta.
•Joka kerta kun painiketta painetaan,
1/3
zoomauskerroin vaihtuu seuraavalla
tavalla:
1/3
ENTER SELECT
TOIMINNOT
3
Paina kohdistinpainikkeita
,
tai
numeropainikkeita valitaksesi halutun kulman.
Kuvasuhde
DVD
• Joka kerta kun painiketta painetaan, kamerakulma vaihtuu seuraavan
kaavan mukaisesti:
1/3
2/3
Paina EZ VIEW-painiketta.
3/3
•Joka kerta kun painiketta painetaan, zoom-toiminto siirtyy joko päälle tai päältä.
•Elokuvaa laajakuvaformaatissa toistettaessa tv-ruudun ylä- ja alalaidassa näkyvät mustat palkit
voi poistaa painamalla EZ VIEW -painiketta.
EZ VIEW
Huomautus
EZ VIEW OFF
•Kamerakulmatoiminto toimii ainoastaan levyillä, joille on tallennettu
useita kamerakulmia.
Huomautus
•Tämä toiminto ei toimi, jos DVD-levy on tallennettu monikamerakulmaformaatilla.
•Mustat palkit saattavat kadota näytöltä, koska joissakin DVD-levyissä on sisäänrakennettu
23
vaaka/pysty-kuvasuhde.
24
Suorasiirto kohtaukseen/kappaleeseen
Ääniraidan/tekstityskielen valinta
Ääniraidan kielen valintatoiminto
1
Paina INFOpainiketta kahdesti.
2
DVD
DVD
Paina kohdistinpainikkeita , tai
numeropainikkeita valitaksesi halutun ääniraidan kielen.
1
CD
Nimikkeeseen/raitaan siirtyminen
2
Paina INFOpainiketta.
Paina kohdistinpainikkeita
, tai numeropainikkeita valitaksesi halutun nimikkeen/raidan ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Jaksoon siirtyminen
3
Paina kohdistinpainiketta ,
siirtyäksesi Chapternäyttöön.
•DVD-levylle tallennettujen kielten lukumäärästä
riippuen ääniraidan kieli (KOREAN (korea), ENGLISH (englanti), JAPANESE (japani) tms.) vaihtuu joka kerta painiketta painettaessa.
01/05
001/040
0:00:37
1/1
03/05
001/002
0:00:01
01/05
1/1
001/040
0:00:01
1/1
JA 3/3
Jaksoon siirtyminen
Tekstityskielen valintatoiminto
1
Paina INFOpainiketta kahdesti.
2
DVD
4
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi SUBTITLE-näyttöön.
01/05
MP3
3
KO 01/ 03
1/1
01/05
025/040
1:17:30
6
1/1
Valitse
numeropainikkeilla
haluttu aika ja paina
sen jälkeen ENTERpainiketta.
01/05
028/040
1:30:00
1/1
JPEG
•Valitun tiedoston toisto käynnistyy.
•MP3- tai JPEG-levyä ei voi siirtää levynäyt-
OFF
Huomautus
JA 03/ 03
25
0:00:01
Paina
numeropainikkeita.
EN 02/ 03
OFF / 03
025/040
5
Paina kohdistinpainikkeita ,
siirtyäksesi ajan
näyttöön.
Määrättyyn aikalukemaan siirtyminen
Huomautus
Paina kohdistinpainiketta
tai
numeropainikkeita
valitaksesi halutun
tekstityksen.
KO 1/3
Paina kohdistinpainikkeita
, tai numeropainikkeita valitaksesi halutun jakson ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Määrättyyn aikalukemaan siirtyminen
•Voit valita tekstityskielen kaukosäätimen SUBTITLE-painikkeella.
•Levystä riippuen tekstitys- ja ääniraidan kielitoiminnot eivät välttämättä
toimi.
•Voit painaa kauko-ohjaimen
,
painikkeita siirtyäksesi suoraan haluttuun nimikkeeseen, jaksoon tai
raitaan.
•Levystä riippuen et ehkä välttämättä
pysty siirtymään haluttuun nimikkeeseen tai haluttuihin aikalukemiin.
töruudusta.
•MP3- tai JPG-levyä toistettaessa et voi käyttää kohdistinta
tai
kansioon siirtymiseksi.
Kansioon siirtymiseksi paina
(Pysäytys)
ja paina sen jälkeen
,
.
26
TOIMINNOT
EN 2/3
JPEG-tiedoston toisto
JPEG
Digitaalisella kameralla tai videokameralla kuvattuja kuvia tai PC:lle tallennettuja JPEGtiedostoja voidaan tallentaa CD:lle ja toistaa sen jälkeen tällä DVD-soittimella.
Diaesitystila
Indeksinäyttötoiminto (Digest)
Voit katsella 9:ää JPEG-kuvaa tv-ruudusta.
1
Aseta JPEG-levy levylautaselle.
1
Paina DIGESTpainiketta toiston
aikana.
•JPEG-tiedostot näytetään
9 pienessä ruudussa.
siirtyy seuraavaan kuvaan.
Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
•#]#Toisto käynnistyy automaattisesti.
•#]#Jokaista kuvaa toistetaan 5 sekunnin ajan ennen seuraavan kuvan
3
•Valittua kuvaa toistetaan 5 sekunnin ajan ennen kuin toisto
Paina SLIDE MODE -painiketta.
•Toisto käynnistyy automaattisesti.
•Joka kerta kun painiketta painetaan, kuva vaihtuu seuraavan mukaisesti:
TOIMINNOT
2
2
Paina kohdistinpainikkeita ,
,
,
valitaksesi halutun kuvan ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Edellisen tai seuraavan kuvan katselemiseksi 9 kuvan indeksinäytöltä
paina
.
Kierrätys/peilikuvatoiminto
Ylhäältä alas
Paina kohdistinpainikkeita
,
,
,
toiston aikana.
Alhaalta ylös
Neliömuotoinen kuvio keskellä
-painike: Käännä kuva pystysuorassa akselinsa ympäri
Pystysuoran verhon muoto
Joka kerta kun uusi kuva tulee esiin, diaesitystiloja
(1~11) käytetään arvotussa järjestyksessä ja
automaattisesti.
Alkuperäinen kuva
@ -painike: Kierrätä
kuvaa 90°
vastapäivään
-painike: Kierrätä kuvaa 90° myötäpäivään
Peruuttaa diaesitystilan.
-painike: Käännä kuva vaakasuorassa akselinsa ympäri
27
Paina @ siirtyäksesi seuraavaan diaan.
•Joka kerta kun painiketta painetaan, dia siirtyy joko taakse- tai eteenpäin.
28
Levyvalikon käyttö
Nimikevalikon (title) käyttö
Voit käyttää ääniraidan ja tekstityksen kielen, profiilin tms. valikkoja.
DVD-valikon sisältö vaihtelee levyltä toiselle.
Voit tarkistaa jokaisen elokuvan nimen useita nimikkeitä sisältäviltä DVD-levyiltä .
Levystä riippuen tämä toiminto saattaa toimia tai ei välttämättä toimi ollenkaan, tai ei toimi
kunnolla.
DVD
1
Paina MENUpainiketta.
DVD
2
Paina kohdistinpainikkeita , siirtyäksesi ‘DISC MENU’
-valikkoon ja paina sen
jälkeen ENTERpainiketta.
•Kun valitset levyvalikon, jota levy ei tue, näytölle
tulee tiedote “This menu is not supported”.
1
Paina MENUpainiketta.
2
Paina kohdistinpainiketta ,
siirtyäksesi
otsikkovalikkoon
(Title Menu).
3
Paina ENTERpainiketta.
•Otsikkovalikko tulee esiin.
TOIMINNOT
3
Valitse haluttu
yksikkö painamalla
kohdistinpainikkeita , , ,
.
4
Paina ENTERpainiketta.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
29
30
Kielen asetus
Kuvaruutunäytön kielen oletusasetuksena on englanti.
1
Paina MENUpainiketta.
2
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi
asetusnäyttöön
(Setup) ja paina sen
jälkeen ENTERpainiketta.
3
Paina ENTERpainiketta.
4
Paina
kohdistinpainiketta ,
siirtyäksesi
haluttuun yksikköön ja
paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
5
Valitse
kohdistinpainikkeella ,
haluttu kieli ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
•Kun asetus on suoritettu loppuun ja jos kieleksi
asetettiin englanti, ruutunäytön kielenä on englanti.
ASETUKSET
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle
tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi
asetusnäytön.
Ruutunäytön (OSD)
kielen valinta
Ääniraidan kielen
valinta (tallennettu
levylle)
Tekstityskielen valinta
(tallennettu levylle)
Valikkokielen valinta
(tallennettu levylle)
valittua kieltä ole
* Ellei
tallennettu levylle, valikkokieli
ei vaihdu, vaikka valitsisitkin
valikosta halutun kielen.
31
32
Tv-ruututyypin valinta
1
Paina MENUpainiketta.
2
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi
asetusnäyttöön
(Setup) ja paina sen
jälkeen ENTERpainiketta.
Tv:n kuvasuhteen valinta (Kuvaruudun koko)
Normaalin tv:n ruutukuvan vaaka-pystysivun suhde on 4:3, kun taas laajakuva- ja teräväpiirto-tv:n
kuvasuhde on 16:9. Tätä suhdetta kutsutaan kuvasuhteeksi. Eri kuvasuhteella tallennettuja DVD-levyjä
toistettaessa kuvasuhde voidaan säätää tv:hen tai käytettävään monitoriin sopivaksi.
QNormaalia tv:tä käyttäessäsi valitse jompikumpi vaihtoehdoista “4:3LB” tai
“4:3PS” oman makusi mukaisesti. Valitse “16:9”, jos käytät laajakuva-TV:tä.
WIDE
: Valitse tämä katsellaksesi 16:9-kuvaa laajakuvaTV:n koko ruudulla.
•Voit nauttia laajakuvasta.
4
Paina
kohdistinpainiketta ,
siirtyäksesi
haluttuun yksikköön ja
paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
•Kun asetus on suoritettu loppuun,
4:3LB
(4:3 Letterbox)
:Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9kuvasuhteen kuvaa letterbox-tilassa perinteisestä
tv:stä.
•Ruudun ylä- ja alalaidassa näkyy musta palkki.
4:3PS
(4:3 Pan&Scan)
ASETUKSET
3
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi ‘TV
DISPLAY’ -näyttöön
ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
: Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9kuvasuhteen kuvaa pan & scan -tilassa
perinteisestä tv:stä.
•Kuvasta näkyy ruudussa vain sen keskiosa (16:9kuvasuhteen kuvan molemmat laidat leikkautuvat pois).
näyttö siirtyy edelliseen näyttöön.
Huomautus
•Jos DVD-levy on tallennettu 4:3-kuvasuhteella, et voi katsella sitä laajakuvamuodossa.
•Koska DVD-levyihin on tallennettu eri kuvaformaatteja, ne näyttävät erilaisilta ohjelmistosta, tvtyypistä ja tv:n kuvasuhteesta riippuen.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle
tasolle.
33
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi
asetusnäytön.
34
Käytönvalvonta-asetusten
(Katselurajoitustaso) tekeminen
Käytä tätä toimintoa estääksesi lapsilta aikuisille tarkoitettujen tai väkivaltaisten elokuvien
katselun.
1
Paina MENUpainiketta.
2
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi
asetusnäyttöön
(Setup) ja paina sen
jälkeen ENTERpainiketta.
3
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi
PARENTAL-näyttöön
ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
4
Paina kohdistinpainiketta
, valitaksesi halutun
katselurajoitustason ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
•Jos olet valinnut tason 6, et voi katsella
tason 7 tai korkeampien tason DVDlevyjä.
•Mitä korkeampi taso, sitä enemmän
elokuvassa on väkivaltaista tai aikuisille
tarkoitettua materiaalia.
•Salasanan tehdasasetus on “7890”.
•Kun asetus on suoritettu loppuun, näyttö
siirtyy edelliseen näyttöön.
• Tämä toiminto toimii ainoastaan silloin kun DVD:llä on katselurajoitustietoja.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
35
36
ASETUKSET
Huomautus
5
Kirjoita salasana ja
paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Salasanan asetus
Voit asettaa salasanan käytönvalvonta-asetukselle (katselurajoitustaso).
1
Paina MENUpainiketta.
2
Paina
kohdistinpainiketta
asetusnäyttöön
(Setup) ja paina sen
jälkeen ENTERpainiketta.
3
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi
PASSWORD-näyttöön ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
4
Paina ENTERpainiketta.
5
Kirjoita salasana ja
paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
•Kirjoita vanha salasana, uusi salasana
ja vahvista uusi salasana.
•Asetus on nyt tehty valmiiksi.
ASETUKSET
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
37
38
Taustakuvan asettaminen
JPEG
DVD
DVD- tai JPEG CD -levyä katsellessasi voit asettaa näytön taustakuvaksi haluamasi kuvan.
1
Paina toiston aikana
PLAY/PAUSEpainiketta haluamasi
kuvan tullessa esiin.
2
Paina LOGOpainiketta.
3
Paina MENUpainiketta.
4
•”LOGO COPYING” ilmestyy tv-ruutuun ja sen
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi
asetusnäyttöön
(Setup) ja paina sen
jälkeen ENTERpainiketta.
5
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi LOGOnäyttöön ja paina sen
jälkeen ENTERpainiketta.
jälkeen “LOGO COPIED”.
LOGO COPYING
PAUSE
PAUSE
7
Paina MENUpainiketta
sulkeaksesi
asetusnäytön.
8
Paina OPEN/CLOSEpainiketta avataksesi ja
sulkeaksesi
levylautasen.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi
asetusnäytön.
Taustakuvan vaihtaminen
1 Paina toiston aikana
Valitse tämä asetus
asettaaksesi Samsunglogon ruutunäytön
taustakuvaksi.
39
Valitse tämä asetus
asettaaksesi halutun kuvan
taustakuvaksi.
PLAY/PAUSE-painiketta
haluamasi kuvan tullessa
esiin.
ASETUKSET
6
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi USERnäyttöön ja paina sen
jälkeen ENTERpainiketta.
JPEG
2
DVD
Paina LOGO-painiketta.
•”LOGO COPYING” ilmestyy tvruutuun ja sen jälkeen “LOGO
COPIED”.
3
Paina OPEN/CLOSEpainiketta avataksesi ja
sulkeaksesi levylautasen.
•Taustakuva vaihdetaan.
LOGO COPYING
PAUSE
PAUSE
40
Kaiutintilan asetus
1
Paina MENUpainiketta.
2
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi Audionäyttöön ja paina sen
jälkeen ENTERpainiketta.
Testisignaalin asetus
1
Paina MENUpainiketta.
2
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi Audionäyttöön ja paina sen
jälkeen ENTERpainiketta.
3
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi TEST TONE
-näyttöön ja paina sen
jälkeen ENTERpainiketta.
•Testisignaali lähetetään tässä
järjestyksessä kaiuttimiin L › C › R ›
RS › LS › SW.
Jos painiketta painetaan uudelleen
tämän aikana, testisignaali peruuntuu.
4
Paina
kohdistinpainikkeita
, , siirtyäksesi
haluttuun kaiuttimeen
ja paina ENTERpainiketta.
•Tila siirtyy asetuksissa C, LS ja RS jokaisella
painikkeen painalluksella välillä SMALL ›
NONE.
•Asetuksissa L ja R tilaksi asetetaan SMALL.
SMALL : Valitse tämä asetus kaiuttimia käyttäessäsi.
NONE: Valitse tämä asetus silloin kun kaiuttimia ei ole
asennettu.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle
tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
Manuaalinen testaus käyttämällä TEST TONE -painiketta
Paina TEST TONE -painiketta.
Huomautus
•Asetusta
41
(Dolby Pro Logic II) käytettäessä viive saattaa olla
erilainen eri tiloissa.
•Tiloja AC-3 ja DTS käytettäessä viive voidaan asettaa välille 00 ja 15
mSEC (millisekuntia).
•PRO LOGIC- ja STEREO-asetuksista riippuen kaiutintila saattaa
vaihdella.
ASETUKSET
3
Paina Speaker Setup
-kohdassa uudelleen
ENTER-painiketta.
L: Etukaiutin (L, vasen) C: Keskikaiutin
SW: Subwoofer
R: Etukaiutin (R)
LS: Takakaiutin (L, vasen)
RS: Takakaiutin (R, oikea)
Monikanavainen Pro Logic -tila
•Testisignaali tuotetaan seuraavasti:
DVD- tai CD-levyä toistettaessa tämä toimii
ainoastaan pysäytystilassa.
•Tarkista tällä toiminnolla, että jokainen kaiutin on
kytketty oikein ja ettei toistossa ole ongelmia.
Testisignaalitoiminnon
päättämiseksi
paina TEST TONE -painiketta.
Käytön
aloittaminen
42
Viiveen pituuden asetus
1
Paina MENUpainiketta.
2
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi Audionäyttöön ja paina sen
jälkeen ENTERpainiketta.
3
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi ‘DELAY
TIME’ -näyttöön ja
paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
4
Paina
kohdistinpainikkeita
, , ,
siirtyäksesi haluttuun
kaiuttimeen ja paina
ENTER-painiketta.
Paina
kohdistinpainiketta
, asettaaksesi
viiveen.
5
•Voit asettaa viiveen C välille 00 ja 05
millisekuntia (mSEC) ja viiveen LS ja
RS välille 00 ja 15 millisekuntia
(mSEC).
ASETUKSET
Kaiuttimien viiveen asettaminen
5.1-kanavaista surround-ääntä toistettaessa paras äänentoisto saadaan
aikaan silloin kun kuuntelupaikan etäisyys jokaiseen kaiuttimeen on
sama.Koska äänet saapuvat kuuntelupaikkaan eri aikaan kaiuttimien
sijainnista riippuen, voit säätää tätä aikaeroa käyttämällä viivettä keski- ja
surround-kaiuttimien ääniasetuksissa.
•CENTER SPEAKER
-asetuksen asettaminen Jos kuvassa näytetty
etäisyys Dc on sama tai suurempi kuin Df, aseta
tila arvoon 0 ms. Vaihda muussa tapauksessa
asetusta taulukon mukaisesti.
Pisteiden Df ja Dc välinen etäisyys
50
100
150
200
DelayTime (Viiveen pituus)
1,3 ms
2,6 ms
3,9 ms
5,3 ms
• REAR (SURROUND) SPEAKERS
-kaiutinasetus Jos kuvassa näytetty etäisyys Df on
sama tai suurempi kuin Ds, aseta tila arvoon 0 ms.
Vaihda muussa tapauksessa asetusta taulukon
mukaisesti.
Pisteiden Ds ja Dc välinen etäisyys DelayTime (Viiveen pituus)
43
200
400
600
Ihanteellinen
KESKIKAIUTTIMEN sijainti
5,3 ms
10,6 ms
15,9 ms
Ihanteellinen
SURROUNDKAIUTTIMIEN
sijainti
Kaikki kaiuttimet suositellaan sijoitettaviksi tämän ympyrän
sisälle.
Df: Etäisyys ETUKAIUTTIMIIN
Dc: Etäisyys KESKIKAIUTTIMEEN
Ds: Etäisyys SURROUND-KAIUTTIMIIN
44
Äänenlaadun asetus
Voit säätää jokaisen kaiuttimen kanavatasapainon ja äänenvoimakkuuden.
Menetelmä 1
1
Äänenlaatua asetusnäytöstä säädettäessä
Paina MENUpainiketta.
2
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi Audionäyttöön ja paina sen
jälkeen ENTERpainiketta.
Menetelmä 2
SOUND EDIT -painikkeen avulla manuaalisesti säädettäessä
Etukaiutinten kaiutintasapainon säätäminen
1
TITLE
Paina SOUND EDIT
-painiketta ja paina
sen jälkeen
kohdistinpainikkeita
, .
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
Takakaiutinten kaiutintasapainon säätäminen
Paina SOUND EDIT
-painiketta ja paina
sen jälkeen
kohdistinpainikkeita
, .
2
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
kHz
MHz
4
Paina
kohdistinpainikkeita ,
, siirtyäksesi
haluttuun yksikköön ja
paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Takakaiuttimien tason säätäminen
4
TITLE
Paina SOUND EDIT
-painiketta ja paina
sen jälkeen
kohdistinpainikkeita
,
.
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
3
TITLE
kHz
MHz
Paina SOUND
EDIT -painiketta ja
paina sen jälkeen
kohdistinpainikkeita
, .
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
Subowooferin tason säätäminen
5
TITLE
ASETUKSET
3
Paina
kohdistinpainiketta
siirtyäksesi SOUND
EDIT -näyttöön ja paina
sen jälkeen ENTERpainiketta.
TUNED
Keskikaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina SOUND
EDIT -painiketta ja
paina sen jälkeen
kohdistinpainikkeita
,
.
CHAP PRGM RDS RT
kHz
MHz
ST
TUNED
kHz
MHz
Huomautus
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle
tasolle.
45
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi
asetusnäytön.
Etu/takakaiutinten kaiutintasapainon säätäminen
•Voit valita asetuksen väliltä 00 – –06 tai OFF.
•Äänenvoimakkuus laskee siirtyessäsi lähemmäs asetusta –6.
Keski/taka/subwoofer-kaiutinten tason säätö
•Äänenvoimakkuustasoa voidaan säätää porrastetusti välillä +6 dB ja –6 dB.
•Äänenvoimakkuus lisääntyy siirtyessäsi lähemmäs lukemia +6 dB ja vaimenee siirtyessäsi
lähemmäs arvoa –6 dB.
46
DRC:n (Dynamic Range Compression) asettaminen
Äänikenttätoiminto (DSP)/EQ
DSP (Digital Signal Processor) DSP-tilat on suunniteltu simuloimaan eri akustisia ympäristöjä.
EQ: Voit valita jonkin asetuksista ROCK, POP, tai CLASSIC kuuntelemastasi musiikista riippuen.
Voit käyttää tätä toimintoa Dolby Digital -äänentoistosta nauttiaksesi elokuvia
öisin hiljaisella äänellä kuunnellessasi.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi Audio-näyttöön
ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Paina DSP/EQ-painiketta.
•”DSP” ilmestyy näytölle.
•Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella seuraavien
vaihtoehtojen välillä:
4
Paina kohdistinpainiketta
säätääksesi
DRC-asetusta.
ASETUKSET
3
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi DRC-näyttöön ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
•Mitä kauemmin kohdistinpainiketta
pidetään painettuna,
sitä suurempi teho, ja mitä pitempään kohdistinpainiketta
pidetään painettuna, sitä pienempi teho.
•Kun asetus on suoritettu loppuun, näyttö siirtyy edelliseen
näyttöön.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle
tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi
asetusnäytön.
47
Huomautus
POP, JAZZ, ROCK: Kuunneltavan musiikin tyypistä riippuen voit valita POP, JAZZ tai ROCK.
STUDIO : Tuottaa äänitysstudion kaltaisen paikan läsnäolontunteen.
CLUB : Simuloi tanssiklubin tunnelmaa mahtavasti pompottavine bassoineen.
HALL : Tuottaa kirkkaan lauluäänen, kuten konserttisali.
MOVIE: Tuottaa elokuvateatterimaisen äänen.
CHURCH: Tuottaa suuren kirkon kaltaisen akustiikan.
PASS: Valitse tämä asetus normaaliin kuunteluun.
48
Dolby Pro Logic II -tila
Dolby Pro Logic II -tehoste
Tämä toiminto toimii ainoastaan Dolby Pro Logic MUSIC -tilassa.
Voit valita halutun Dolby Pro Logic II -audiotilan.
Paina
PL II MODE-painiketta.
•Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella seuraavien
Paina PL II MODE painiketta valitaksesi
‘MUSIC’-tilan.
1
vaihtoehtojen välillä:
Paina PL II EFFECT painiketta ja sen jälkeen
kohdistinpainikkeita ,
tilan valitsemiseksi.
2
•Voit valita joko 0 tai 1.
LINEAR PCM
L
C
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
LINEAR PCM
L
C
SW
Huomautus •Kun valitset Pro Logic II -tilan, kytke ulkoinen laite soittimen AUDIO
INPUT -liitäntöihin (L ja R).Jos teet kytkennän ainoastaan toiseen
tuloliitäntään (L tai R), et voi kuunnella 5.1-kanavaista ääntä.
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
CMX
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
Paina PL II EFFECT painiketta ja sen jälkeen
kohdistinpainikkeita ,
tilan valitsemiseksi.
4
•Voit valita väliltä 0 – 6.
•Voit valita väliltä 0 – 7.
LS
C
SW
LS
TA
ST
TUNED
R
LINEAR PCM
L
CMX
kHz
MHz
RS MPEG-2 AAC MPEG
C
SW
LS
DSP TITLE PBC CHAP PRGM RDS RT
TA
ST
TUNED
R
CMX
RS MPEG-2 AAC MPEG
kHz
MHz
Huomautus •Toistettaessa kahdella tai useammalla kanavalla koodattuja DVD-levyjä, monikanavatila
valitaan automaattisesti, eikä
(Dolby Pro Logic II) -painike toimi.
PRO LOGIC II
•MUSIC: Voit musiikkia kuunneltaessa kokea äänitehosteet kuin kuuntelisit ääntä alkuperäisessä esityspaikassa.
•CINEMA: Lisää todellisuuden tuntua elokuvan ääniraitaan.
•PRO LOGIC: Koet todellisentuntuisen monikanavaäänen, ikään kuin kuuntelisit viiden kaiuttimen tuottamaa ääntä,
vaikka todellisuudessa käytätkin vain kahta kaiutinta.
49
•MATRIX: Kuulet 5.1-kanavaisen surround-äänen.
STEREO: Valitse tämä kuunnellaksesi ääntä ainoastaan vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta sekä
subwooferista.
•PANORAMA: Tämä tila laajentaa etukanavien stereokuvaa käsittämään surround-kaiuttimet
jännittävän äänenkiertotehosteen aikaansaamiseksi sivuseinäkaiutuksella.
•CENTER WIDTH: Ääni toistetaan ainoastaan keskikaiuttimen kautta.Vasen ja oikea etukaiutin
tuottavat haamumaisen äänen.
•DIMENSION: Säätää portaittain äänikenttää (DSP) edestä tai takaa.
50
ASETUKSET
Paina PL II EFFECT painiketta ja sen jälkeen
kohdistinpainikkeita
,
tilan valitsemiseksi.
3
LINEAR PCM
L
CMX
SW
LS
Radion kuuntelu
Radion esivalintojen asetus
Voit tallentaa muistiin aina:
Voit kuunnella haluttua aaltoaluetta (ULA- tai AM-asemat) joko automaattista tai
manuaalista viritystä käyttäen.
•FM (ULA)
•AM(KA)
15 ULA-asemaa (FM)
15 MW-asemaa
Kauko-ohjain
1
Taajuusmodulaatio
Keskiaallot
Esimerkki: ULA-taajuuden 89,1 (MHz) tallentaminen esivalintapaikalle.
2
Paina TUNER/
BAND-painiketta.
•Valinta siirtyy välillä “FM › AM “
joka kerta kun painat
TUNER(BAND) -painiketta.
Viritä kohdalleen
haluttu asema.
Automaattinen
viritys 1
Automaattinen
viritys 2
Manuaalinen
viritys
-painiketta
painettaessa esivalintaasema tulee valituksi.
Paina ja pidä painettuna
hakeaksesi automaattisesti
ohjelmaa lähettäviä asemia.
1
Paina
TUNER(BAND) painiketta ja valitse
FM-aaltoalue (ULA).
•Joka kerta kun painat painiketta,
taajuusalue vaihtuu välillä
“FM › AM”.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
2
Paina
valitaksesi “89.10”.
•Seuraa sivun 51 kohdassa 2
Paina TUNER
MEMORY -painiketta.
•”PGRM” alkaa vilkkua näytössä.
annettuja ohjeita virittääksesi
aseman kohdalleen joko
automaattisesti tai manuaalisesti.
TUNED
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
kHz
MHz
Paina kevyesti
suurentaaksesi tai
pienentääksesi portaittain
taajuuslukemia.
3
TUNED
TITLE
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
kHz
MHz
Päälaite
1
Paina Function painiketta valitaksesi
halutun aaltoalueen
(FM, AM).
2
Valitse radioasema.
Paina STOP (
) painiketta valitaksesi
MANUAL ja paina sen jälkeen sekä pidä
painettuna
-painiketta hakeaksesi
automaattisesti aaltoaluetta.
STOP ( ) Manuaalinen viritys Paina
painiketta valitaksesi
MANUAL ja paina sen jälkeen
virittääksesi radion pienemmälle tai
suuremmalle taajuudelle.
•Voit valita väliltä 1 – 15.
5
6
Paina TUNER
MEMORY painiketta.
Vielä useampien
radioasemien
virittämiseksi
kohdalleen toista
kohdat 2 – 5.
•Paina TUNER MEMORY -painiketta ennen
RADION KÄYTTÖ
Paina STOP (
)painiketta valitaksesi
PRESET ja paina sen jälkeen
painiketta valitaksesi esivalinta-aseman.
Automaattinen viritys 1
4
Paina
esivalintanumero
n valitsemiseksi.
kuin “PRGM” katoaa näytöstä.
•PRGM katoaa näytöstä ja asema on nyt
viritetty muistiin.
Automaattinen viritys 2
Paina MO/ST -painiketta kuunnellaksesi Mono/Stereolähetystä.
(Tämä on voimassa ainoastaan ULA-asemaa (FM) kuunneltaessa.)
51
•Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella kohtien “STEREO” ja “MONO” välillä.
•Kuuluvuuden ollessa kehno valitse MONO selvemmän ja häiriöttömämmän lähetyksen
kuuntelemiseksi.
TITLE
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
TITLE
CHAP
RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
Esivalinta-aseman virittämiseksi kuunneltavaksi paina
kauko-ohjaimen painikkeita
radioaseman valitsemiseksi.
52
Käyttömukavuutta lisäävät toiminnot
Uniajastintoiminto
Näytön kirkkauden säätö
Voit asettaa ajan, jolloin DVD-soitin kytkeytyy päältä.
Voit säätää päälaitteen näytön kirkkauden niin, ettei
asetus häiritse elokuvien katselua.
Paina SLEEP-painiketta.
•”SLEEP” ilmestyy näytölle.Joka kerta kun painiketta painetaan,
esiasetettu aika muuttuu seuraavasti: 10 › 20 › 30 › 60 › 90 › 120 ›
150 › OFF.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
Paina DIMMER-painiketta.
•Joka kerta kun painiketta painetaan, kirkkausasetus
muuttuu seuraavan kaavan mukaan: SLIGHTLY DARK fi
DARK fi BRIGHT.
TUNED
kHz
MHz
Mykistystoiminto
Tämä on hyödyllinen toiminto esim. ovikellon ai
puhelimen soidessa.
Uniajastimen asetuksen vahvistamiseksi paina SLEEPpainiketta.
•Näytölle ilmestyy aika, jonka kuluttua DVD:stä kytkeytyy automaattisesti
virta päältä.
•Painiketta uudelleen painettaessa uniajastimen aika muuttuu aikaisemmin
asetetusta.
•’MUTE’ vilkkuu näytössä.
•Halutessasi äänen takaisin yhtä voimakkaana kuin
aikaisemmin paina vielä kerran MUTE- tai VOLUME-painiketta.
TITLE
CHAP PRGM RDS RT
ST
TUNED
kHz
MHz
53
54
MUITA TIETOJA
Uniajastintoiminnon peruuttamiseksi paina SLEEPpainiketta, kunnes OFF ilmestyy näyttöön.
Paina MUTE-painiketta.
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon
Käytä apuna alla olevaa listaa silloin kun tämä laite ei toimi kunnolla.Ellei kokemasi ongelma ole mukana alla
olevalla listalla tai elleivät alla annetut ohjeet auta, kytke soittimesta virta päältä ja irrota virtajohto, sekä ota
yhteys valtuutettuun Samsung-liikkeeseen tai Samsungin huoltoon (Samsung Electronics Service Center).
Vika
Levylautanen ei avaudu.
Tarkistus/toimenpide
•Onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan?
•Sammuta virta ja kytke se sitten takaisin.
• Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
Toisto ei käynnisty.
Kaikkia ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei voi välttämättä
toistaa.
•CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä ei voi toistaa tällä DVDsoittimella.
•Tarkista, että katselurajoitustaso on oikea.
Toisto ei käynnisty
välittömästi Toisto/taukopainiketta painettaessa.
• Onko levy vääntynyt tai onko sen pinnassa naarmuja?
•Pyyhi levy puhtaaksi.
Äänentoisto ei onnistu.
•Ääni ei tule kuuluviin pikatoiston, hidastetun toiston eikä ruutu-
Ääni tulee kuuluviin
ainoastaan muutamista
kaiuttimista, ei kaikista
kuudesta.
ruudulta-toiston aikana.
•Onko kaiuttimet kytketty oikein? Onko kaiutinasetukset tehty
kunnolla?
•Onko levyssä suuria vikoja?
•CD:tä tai radiota kuunnellessa ääni toistetaan ainoastaan
etukaiuttimien (L/R) kautta.Valitse “PRO LOGIC II” painamalla
kauko-ohjaimen
(Dolby Pro Logic II) -näppäintä kaikkien
kuuden kaiuttimen käyttämiseksi.
•Tarkista, että DVD-levy on 5.1-CH-yhteensopiva.
•Jos asetat C-, S- ja SR-asetuksiksi NONE asetusnäytön
audioasetustilan kaiutintilasta, ääntä ei toisteta keskikaiuttimesta
eikä vasemmasta tai oikeasta etukaiuttimesta.Aseta C-, SL- ja
SR-asetuksiksi SMALL.
•Onko DVD-soitin siirretty nopeasti kylmästä paikasta lämpimään?
Dolby Digital 5.1 CH
Surround Sound -ääntä ei
toisteta.
•Onko levyllä “Dolby Digital 5.1 CH” -merkintää? Dolby Digital 5.1
55
Jos soittimen sisään tiivistyy kosteutta, ota levy pois soittimesta ja
jätä soitin virta päällä “kuivumaan” 1 – 2 tunniksi. (Voit käyttää
soitinta uudelleen kosteuden kuivuttua soittimen sisältä.)
CH Surround Sound -ääni toistetaan ainoastaan silloin kun levy on
tallennettu 5.1-kanavaisella äänellä.
•Onko ääniraidan kieli oikein asetettu DOLBY DIGITAL 5.1-CH asetukseen infonäytöstä?
•Levy pyörii, mutta kuva ei
toistu.
•Kuvanlaatu on heikko ja
kuva tärisee.
Kauko-ohjain ei toimi.
Tarkistus/toimenpide
•Onko virta kytketty TV:hen?
•Onko videoliitäntäjohdot kytketty kunnolla?
•Onko levy likainen tai vioittunut?
•Huonosti valmistettua levyä ei välttämättä voi soittaa.
•Käytetäänkö kauko-ohjainta käyttöalueen sisällä olevasta
käyttökulmasta ja -etäisyydeltä?
•Ovatko paristot lopussa?
•Oletko valinnut kaukosäätimen (TV tai DVD) tilatoiminnon
(TV/DVD) oikein?
Ääniraidan kieli ei kuulu
eikä tekstityskieli tule esiin.
Valikkonäyttö ei tule esiin, vaikka
valikkotoiminto olisikin valittu.
•Ääniraidan kieli sekä tekstityskieli eivät toimi DVD-levyillä, joille niitä
Kuvasuhdetta ei voi
muuttaa.
•Voit toistaa 16:9 DVD -levyjä in 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER BOX-, tai
Radio-ohjelmia ei voi
vastaanottaa.
•Päälaite ei toimi.
•Onko antenni liitetty kunnolla?
•Antennin tulosignaalin ollessa heikko asenna ulkoinen ULA-antenni
(Esimerkki: Virta katkeaa tai laite
tuottaa outoa ääntä.)
•DVD-soitin ei toimi
normaalisti.
ei ole tallennettu.Ja levystä riippuen ne voivat toimia eri lailla.
•Käytätkö levyä, jolla ei ole valikkoja?
4:3 PAN SCAN -tilassa, mutta 4:3 DVD -levyjen toistoa voi katsella
vain kuvasuhteella 4:3.Lue lisätietoja DVD-levyn kannesta ja valitse
sen jälkeen sopiva toiminto.
paikkaan, joka parantaa kuuluvuutta.
•Kytke virta päältä ja pidä päälaitteen
-painiketta painettuna
pitempään kuin 5 sekuntia.
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki tallennetut asetukset.
Älä käytä sitä tarpeettomasti.
•Kun tiedote “NO DISC” näkyy päälaitteen näytössä, pidä laitteen
Katselurajoitustason
salasana on unohtunut.
painike painettuna yli 5 sekunnin ajan. “INITIAL” näkyy näytössä, ja
kaikki asetukset palautuvat oletusarvoihinsa.
•Paina POWER-painiketta.
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki tallennetut asetukset.
Älä käytä sitä tarpeettomasti.
56
-
MUITA TIETOJA
Kuva ei tule näkyviin, ääntä ei
kuulu, tai levylautanen avautuu
2 – 5 sekuntia myöhemmin.
Vika
Levyjen käsittelyyn ja käyttöön liittyviä
huomautuksia
Tekniset tiedot
Levyllä olevat pienet naarmut saattavat huonontaa äänen- ja kuvanlaatua tai aiheuttaa
katkoksia toistoon. Käsittele levyjä huolellisesti, jotta välttyisit levyihin tulevilta naarmuilta.
Levyjen käsittely
Älä kosketa levyn toistopuoleen.Pidä levystä
kiinni sen laidoista, jottei sen pintaan jäisi
sormenjälkiä.
Älä liimaa paperia tai kiinnitä teippiä levyn
pintaan.
Levyjen säilytys
Älä säilytä levyjä
suorassa
auringonvalossa
Muistutus
Säilytä levyjä viileissä,
hyvin ilmastoiduissa
tiloissa
Säilytä levyjä puhtaassa
levykotelossa.
Säilytä levyjä
pystysuorassa.
•Älä päästä likaa levyjen pinnoille.
•Älä yritä toistaa soittimella haljenneita tai naarmuuntuneita levyjä.
YL
EI
SI
Ä
TI
ET
OJ
A
U
L
A-
VI
RI
TI
N
kohti.
Huomautus
57
•Laitteen sisälle voi tiivistyä kosteutta silloin kun lämmin ilma joutuu
kosketuksiin laitteen sisällä olevien kylmien osien kanssa.Kosteuden
tiivistyessä laitteen sisään soitin ei toimi kunnolla.Jos näin käy, ota levy
ulos soittimesta ja jätä soitin “kuivumaan” 1-2 tunniksi virta päällä.
Paino
6,3 kg
Mitat (l x k x s)
360 x 65 x 408 mm
Käyttölämpötila
+5°C ~ +35°C
Käyttökosteus
10 % ~ 75 %
Herkkyys
10 dB
Häiriöetäisyys
60 dB
0,5 %
VI Herkkyys
AM RI
(WM) TI Häiriöetäisyys
N
Särö
54 dB
V
I
D
E
O
V
A
H
VI
S
TI
N
L
Ä
H
D
Ö
T
Komposiittivideo
40 dB
2%
1,0Vp-p(75Ω kuorma)
Komposiittivideo: 1,0Vp-p(75Ω kuorma)
Scart-liitin
Luminanssisignaali: 1,0Vp-p(75Ω kuorma)
Värisignaali: 0,286Vp-p(75Ω kuorma)
Etukaiuttimen antoteho
40 W(6Ω)/kanava
Keskikaiuttimen antoteho
40 W(6Ω)
Takakaiuttimen antoteho
40 W(6Ω)/kanava
Subwooferin antoteho
50 W(3Ω)
Taajuusalue
20 Hz~20 KHz
Häiriöetäisyys
75 dB
Kanavaero
50 dB
Tuloliitännän herkkyys
(AUX) 500mV
5.1-kanavainen toisto
Kaiutinjärjestelmä
K
AI
U
T
TI
M
E
T
Etu/keski/takakaiutin
Subwoofer
Impedanssi
6Ω x 5
3Ω
Taajuusalue
150 Hz~20 KHz
30 Hz~150 Hz
Toistoäänen painetaso
82dB/W/M
85dB/W/M
Nimellisotto
40 W
50 W
Maksimiotto
80 W
100 W
Mitat (l x k x s)
77 x 132 x 87 mm
180 x 320 x 410 mm
Paino
0,3 Kg
6,1 kg
MUITA TIETOJA
•Levyä puhdistaessasi pyyhi sitä varovasti sen sisäreunasta ulkoreunaa
110W
Särö
Levyjen käsittely ja säilytys
Jos levyyn ilmestyy sormenjälkiä tai likaa, pese se
puhtaaksi miedossa, laimennettua pesuainetta
sisältävässä vedessä, ja pyyhi se kuivaksi pehmeällä
liinalla.
Virrankulutus
58
Huomautuksia käytetyistä
termeistä
ANGLE
(kamerakulma)
Muistiinpanoja
Joillekin DVD-levyille on tallennettu samanaikaisesti useasta eri kamerakulmasta
tallennettuja kohtauksia (sama kohtaus on kuvattu edestä, vasemmalta, oikealta,
jne.).
Sellaisia levyjä toistettaessa Kamerakulmapainiketta voidaan käyttää kohtauksen
katsomiseen eri kamerakulmasta.
CHAPTER
NUMBER (jakson
numero)
Nämä numerot on tallennettu DVD-levyilleNimike (title) on jaettu useisiin eri
osiin, joista jokaisella on oma numeronsa, ja levyn eri osia voidaan hakea näitä
numeroita käyttämällä.
DVD
Suurtiheyksinen optinen levy, jolle on tallennettu korkealaatuisia kuvia ja ääntä
digitaalisignaaleja käyttämällä.DVD-levy koostuu kahdesta 0,6 mm:n
paksuisesta yhteenliitetystä levystä, ja siinä käytetään uutta
kuvanpakkaustekniikkaa (MPEG-2) ja suurtiheyksistä tallennustekniikkaa.
PCM
On lyhenne sanoista Pulse Code Modulation - toinen digitaalisesta audiosta käytetty nimi.
REGION NUMBER
(aluekoodi)
Sekä DVD-soitin että -levyt on koodattu aluekoodilla.
Jos DVD-levyn aluekoodi poikkeaa DVD-soittimen aluekoodista, soittimella ei voi
toistaa levyä.
SUBTITLES
(tekstitys)
Käännöstekstit näkyvät ruudun alareunassa. DVD-levy voi sisältää aina 32 eri
tekstityskieltä.
TITLE NUMBER
(nimikkeen numero)
TRACK NUMBER
(raitanumero)
Nämä numerot on tallennettu DVD-levyille Jos levyllä on vähintään kaksi
elokuvaa, ne on numeroitu nimikkeillä Title 1 (Nimike 1), Title 2 (Nimike 2), jne.
Nämä numerot on annettu VCD- tai audio-CD-levyjen raidoille. Ne helpottavat
raitojen paikantamista nopeasti.
Voit kuunnella 5.1- (tai 6)-kanavaista, korkeatasoista äänentoistoa eri digitaalisista
äänilähteistä, kuten DVD- ja CD-levyt.
DTS mahdollistaa luonnonmukaisen ja selkeän surround-äänentoiston, mikä ei ole
aikaisemmin ollut mahdollista perinteistä surround-äänijärjestelmää käyttämällä.
MUITA TIETOJA
5.1- (tai 6)-kanavainen, DVD- tai LD-levyjen tuottama Digital Surround -ääni, joka
on tallennettu digitaalisina signaaleina (varustettu levymerkinnällä
). Voit
kuunnella dynaamista ja luonnonmukaista ääntä paremmalla äänenlaadulla,
dynamiikka-alueella ja suuntaavuudella kuin perinteisellä Dolby Surround tekniikalla.
4-kanavainen analoginen ääni, joka toistetaan tallenteelta, esim. videonauhalta
tai
-merkillä varustetulta LD-levyltä.Pääset nauttimaan luonnollisemman
tuntuisesta ja vankasta äänestä, jota puuttuu normaaleista stereoäänilähteistä.
59
60
Download PDF