Samsung | NP3530EC | Samsung NP3530EC User Manual (Windows 8)

Käyttöopas
Sisältö
Ennen kuin aloitat
Turvallisuustoimenpiteitä
Oikea asento tietokonetta käytettäessä
Yleiskatsaus
Tietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen
71
Mikä on Microsoft Windows 8?
Yleiskatsaus näytön näkymään
Oikopolkujen käyttö
Sovellusten käyttö
Windows-pikanäppäintoiminnot
42
45
49
50
52
57
59
60
63
65
69
Näppäimistö
Kosketuslevy
CD-asema (optinen asema, valinnainen)
Kortinlukija (valinnainen)
Ulkoisen näyttölaitteen liittäminen
Säädä äänenvoimakkuutta
Näytön kirkkauden muuttaminen
Kiinteä verkko
Langaton verkko (valinnainen)
Multimedia-sovelluksen käyttö (valinnainen)
Samsung-ohjelmistopäivitys
95
98
Tietokoneen tilan määrittämistä ja vianmääritystä
varten
Lukkopaikan käyttäminen (valinnainen)
BIOS-asetus
Käynnistyssalasanan asetus
Käynnistysjärjestyksen vaihto
Muistin päivitys
Akku
Luku 5. Vianmääritys
88
Luku 3. Tietokoneen käyttö
1
Luku 4. Asetukset ja päivitys
73
76
79
80
82
Luku 2. Windows 8:n käyttö
32
33
35
37
40
70
Luku 1. Aloitus
3
6
21
24
29
Luku 1.
Aloitus
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti
(valinnainen)
Windowsin uudelleenasennus (valinnainen)
Kysymykset ja vastaukset
Luku 6. Liite
104
106
108
123
124
126
130
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Varaosat ja lisätarvikkeet
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Tietoja Sähkö- Ja Elektroniikkaromumerkinnästä
(WEEE)
Tuotteen tekniset ominaisuudet
Sanasto
Hakemisto
Luku 1.
Aloitus
Ennen kuin aloitat
3
Turvallisuustoimenpiteitä
6
Oikea asento tietokonetta käytettäessä
21
Yleiskatsaus
24
Tietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen 29
Ennen kuin aloitat
Tutustu oheisiin tietoihin ennen käyttöoppaan lukemista.
•• Lisävarusteet: Jotkin tässä oppaassa mainitut laitteet tai
ohjelmistot ovat lisävarusteita eivätkä välttämättä tule
tietokoneen tai sen päivityksen mukana.
Huomaa, että se tietokoneen käyttöympäristö, johon tässä
oppaassa viitataan, ei ole välttämättä täysin samanlainen
kuin oma käyttöympäristösi.
•• Käyttöohjeen kannen ja sisällön kuvat on valittu kutakin
sarjaa edustavasta mallista ja ne saattavat poiketa
käytössäsi olevan mallin ulkomuodosta.
•• Tässä käyttöoppaassa kuvataan sekä hiiren että
kosketuslevyn käyttöön liittyviä toimenpiteitä.
•• Tämä käyttöohje on kirjoitettu Windows 8
-käyttöjärjestelmälle. Kuvaukset ja piirrokset saattavat
poiketa asennetusta käyttöjärjestelmästä.
•• Tietokoneesi mukana toimitettava käyttöopas voi olla
erilainen tietokoneen mallista riippuen.
Luku 1.
Aloitus
Ohjelmiston käyttö
•• Napsauta aloitusnäytössä hiiren kakkospainikkeella
haluamastasi kohdasta ja valitse Kaikki Sovellukset
oikeassa alakulmassa. Valitse sitten haluttu ohjelma. Voit
myös käynnistää Quick Starter-sovelluksen ja tehdä
saman.
•• Voit asentaa Quick Starter -sovelluksen SW Update
-ohjelmalla.
3
Ennen kuin aloitat
Luku 1.
Aloitus
Turvallisuuteen liittyvät merkinnät
Kuvake
Merkintä
Merkintä
Varoitus
Jos et noudata tällä merkillä merkittyjä
ohjeita, seurauksena voi olla
henkilövahinkoja tai jopa kuolema.
Huomio
Jos et noudata tällä merkillä merkittyjä
ohjeita, seurauksena voi olla lieviä
henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
Tekijänoikeudet
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
Tämän käyttöoppaan tekijänoikeudet kuuluvat Samsung
Electronics Co., Ltd:lle.
Tämän oppaan mitään osia ei saa julkaista uudelleen tai välittää
missään muodossa eikä millään elektronisilla eikä mekaanisilla
välineillä ilman Samsung Electronics Co., Ltd:n lupaa.
Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta,
kun tuotteen suorituskykyä parannetaan.
Samsung Electronics ei ole vastuussa minkäänlaisesta tietojen
häviämisestä. Huolehdi, että kaikki tärkeät tiedostosi pysyvät
tallessa ottamalla niistä varmuuskopio.
Tekstuaaliset merkinnät
Kuvake
Merkintä
Huomio
Huom
Merkintä
Tämä osio sisältää kulloiseenkin
toimintoon liittyviä tärkeitä tietoja.
Tämä osio sisältää toiminnan käyttöä
koskevia hyödyllisiä lisätietoja.
Käyttöjärjestelmä ja ohjelmistotuki
Jos vaihdat tuotteen tehdaskäyttöjärjestelmän toiseen
käyttöjärjestelmään tai jos asennat ohjelmistoja, joita tuotteen
alkuperäinen tehdaskäyttöjärjestelmä ei tue, et ole oikeutettu
mihinkään tekniseen tukeen, tuotteen vaihtoon tai ostohinnan
hyvitykseen. Samoin huoltopyynnöstä peritään maksu.
Käytä tietokonetta alkuperäisellä tehdaskäyttöjärjestelmällä. Jos
asennat tietokoneeseen muun, kuin tehdaskäyttöjärjestelmän,
tietoja saattaa tuhoutua tai tietokone ei välttämättä käynnisty.
4
Ennen kuin aloitat
Luku 1.
Aloitus
5
Laitteen kapasiteetin esitystapa
Tallennuskapasiteetin esitys
Muistimäärän esitystavasta
Tallennuslaitteen (HDD, SSD) valmistaja on laskenut tuotteen
kapasiteetin olettaen, että 1 kt = 1000 tavua.
Windowsin esittämä muistimäärä on pienempi kuin muistin
todellinen määrä.
Käyttöjärjestelmä eli Windows kuitenkin laskee tallennuslaitteen
kapasiteetin olettaen, että 1 kt = 1024 tavua. Tästä syystä
Windowsin esittämä kiintolevyn kapasiteetti on pienempi kuin
levyn todellinen kapasiteetti.
Tämä johtuu siitä, että BIOS tai näyttösovitin joko käyttää osan
muistia tai varaa osan sitä tulevaa käyttöä varten.
(Esim. Windows saattaa ilmoittaa 1 GB (=1024 Mt) muistin määräksi
1022 Mt tai vähemmän.)
(Esim. Windowsin esittämä kapasiteetti 80 Gt kokoiselle
kiintolevylle on 74,5 Gt, 80 x 1000 x 1000 x 1000 tavua / [1024 x
1024 x 1024] tavua = 74,505 Gt.)
Windowsin esittämä kapasiteetti voi olla vieläkin pienempi, sillä
jotkin ohjelmistot, esimerkiksi Recovery, saattavat olla asennettuna
piilotetulle alueelle kiintolevyllä.
Turvallisuustoimenpiteitä
Lue oheiset ohjeet huolella turvallisuutesi vuoksi ja jotta välttyisit
vahingoilta.
Koska ohjeet koskevat kaikkia Samsungin tietokoneita, jotkin
yksityiskohdat voivat olla sinun tietokoneessasi erilaisia.
Varoitus:
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
Asennukseen liittyvää
Älä asenna tuotetta kosteisiin paikkoihin,
esimerkiksi kylpyhuoneeseen.
Seurauksena voi olla sähköisku. Käytä tuotetta
niissä käyttöolosuhteissa, jotka mainitaan
valmistajan käyttöoppaassa.
Pidä muovipussit poissa lasten ulottuvilta.
Muovipussit voivat aiheuttaa tukehtumisen.
Pidä tietokoneen ja seinän välissä vähintään
15 cm tilaa äläkä laita mitään esineitä
tuohon tilaan.
Muutoin tietokoneen sisäinen lämpötila voi
kohota ja aiheuttaa vahinkoja.
Luku 1.
Aloitus
6
Älä asenna tietokonetta kaltevalle pinnalle
tai paikkaan, jossa esiintyy tärinää. Älä
käytä tietokonetta tällaisissa paikoissa liian
pitkää aikaa.
Muutoin tuotteeseen voi tulla jokin vika tai se
voi vaurioitua.
Huolehdi, ettei kukaan joudu kosketuksiin
tietokoneen tuulettimen, muuntajan jne.
kanssa, sillä ne kuumenevat ajan kuluessa,
kun tietokone on päällä.
Pitkäaikainen altistuminen tuuletusaukosta tai
virtalähteestä tulevalle lämmölle voi aiheuttaa
palovammoja.
Jos käytät tietokonetta sängyllä tai muulla
pehmeällä alustalla, älä peitä sen pohjassa
tai sivulla olevaa tuuletusaukkoa.
Jos tuuletusaukko peitetään, tietokone
saattaa vaurioitua tai sen sisäiset osat voivat
ylikuumentua.
Ver 3.2
Turvallisuustoimenpiteitä
Luku 1.
Aloitus
Varoitus:
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
Virrankäyttöön liittyvää
Virtajohto ja pistorasia saattavat olla erinäköisiä maasta ja
tuotteen mallista riippuen.
Älä kosketa pistorasiaa tai virtajohtoa
märillä käsillä.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
Älä ylitä jatkojohdon tai monihaaraisen
jatkojohdon enimmäiskapasiteettia
(jännite/virta), jos käytät sellaista
tietokoneesi kanssa.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalovaaran.
G
7
Jos virtajohto tai pistorasia pitää ääntä,
poista pistoke seinästä ja ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai
tulipalo.
Älä käytä löysää tai vahingoittunutta
pistorasiaa, pistoketta tai virtajohtoa.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalovaaran.
Kiinnitä virtajohto tiukasti virtalähteeseen
ja pistorasiaan.
Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
Älä poista virtajohtoa seinästä vetämällä
johdosta.
Jos johto vaurioituu, se voi aiheuttaa
sähköiskun.
Älä taivuta virtajohtoa liikaa äläkä aseta sen
päälle mitään painavia esineitä. On erityisen
tärkeää pitää virtajohto pois pienten lasten
ja lemmikkieläinten ulottuvilta.
Jos johto vaurioituu, se voi aiheuttaa sähköiskun
tai tulipalon.
Turvallisuustoimenpiteitä
Varoitus:
Luku 1.
Aloitus
8
Virtalähteen käytössä huomioitavaa
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
Kiinnitä virtajohto maadoitettuun
pistorasiaan tai haaroitusjohtoon
(jatkojohto).
Jollet toimi näiden ohjeiden mukaisesti,
voit saada sähköiskun. Jos virtalähde on
maadoittamaton, jännite voi vuotaa ja
aiheuttaa sähköiskun.
Jos pistokkeeseen, virtalähteeseen tai
tietokoneeseen pääsee vettä tai muita
aineita, ota virtajohto pois seinästä ja ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Jos kannettavassa tietokoneessa on
ulkoinen (irrotettava) akku, irrota myös
akku.
Jos tietokoneen laitteisto vaurioituu,
seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Pidä virtajohto ja pistorasia puhtaana, jotta
ne eivät kerää pölyä.
Jollet toimi näiden ohjeiden mukaisesti, voi
syttyä tulipalo.
Kiinnitä virtajohto tiukasti virtalähteeseen.
Huono kosketus saattaa aiheuttaa tulipalon.
Käytä vain tuotteen mukana toimitettua
virtalähdettä.
Jonkin toisen virtalähteen käyttö voi aiheuttaa
värinää näytöllä.
Älä aseta virtajohdon tai virtalähteen päälle
painavia esineitä äläkä astu niiden päälle,
sillä ne saattavat vaurioitua.
Jos johto vaurioituu, se voi aiheuttaa sähköiskun
tai tulipalon.
Irrota verkkolaite pistorasiasta pitämällä
kiinni verkkolaitteen runko-osasta ja
vetämällä sitä nuolen suuntaisesti.
Jos irrotat verkkolaitteen johdosta vetämällä,
verkkolaite voi vioittua ja seurauksena voi olla
sähköisku, räjähtävä ääni tai kipinä.
Turvallisuustoimenpiteitä
Varoitus:
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
Akun käyttöön liittyvää
Lataa akku täysin, ennen kuin käytät tietokonetta
ensimmäistä kertaa.
Pidä akku poissa pienten lasten ja
lemmikkieläinten ulottuvilta ja erityisesti
heidän suustaan.
Muutoin on olemassa sähköiskun tai
tukehtumisen vaara.
Käytä vain sallituntyyppisiä akkuja ja
virtalähteitä.
Käytä vain Samsung Electronicsin hyväksymiä
akkuja ja virtalähteitä.
Muut kuin hyväksymämme akut ja
virtalähteet eivät välttämättä täytä tarvittavia
turvallisuusvaatimuksia ja ne voivat aiheuttaa
ongelmia ja vikoja tai jopa räjähdys- tai
palovaaran.
Luku 1.
Aloitus
9
Älä käytä tietokonetta sellaisilla pinnoilla,
jotka vaikeuttavat ilmanvaihtoa,
esimerkiksi vuodevaatteet, tyyny ja
muut pehmusteet. Älä myöskään käytä
tietokonetta sellaisessa huoneessa, jossa
on lattialämmitys, sillä se voi aiheuttaa
tietokoneen ylikuumenemisen.
Huolehdi siitä, että tietokoneen (sivulla tai
pohjassa sijaitsevia) ilmanvaihtoaukkoja ei
peitetä – varsinkaan silloin, jos tietokonetta
käytetään edellä mainitun kaltaisissa tiloissa. Jos
ilmanvaihtoaukot peitetään, tietokone saattaa
ylikuumeta ja vaurioitua tai jopa räjähtää.
Älä käytä tietokonetta kosteissa paikoissa,
esimerkiksi kylpyhuoneessa tai saunassa.
Käytä tietokonetta vain sellaisissa olosuhteissa,
jotka täyttävät lämpötila- ja kosteussuositukset
(lämpötilarajat: 10–32ºC, suhteellinen kosteus:
20–80%).
Kun tietokone on vielä käynnissä, älä
sulje LCD-näyttöä ja aseta tietokonetta
kantolaukkuun.
Jos laitat tietokoneen laukkuun sammuttamatta
sitä ensin, se saattaa ylikuumeta ja aiheuttaa
tulipalovaaran. Sammuta tietokone täysin,
ennen kuin siirrät sitä.
Turvallisuustoimenpiteitä
Varoitus:
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
Luku 1.
Aloitus
Sisäisen akun virran katkaiseminen
(koskee vain soveltuvia malleja)
Älä milloinkaan kuumenna laitetta (tai
akkua) äläkä heitä laitetta (tai akkua)
tuleen. Älä säilytä tai käytä laitetta (tai
akkua) kuumissa paikoissa, esimerkiksi
saunassa, kuumassa autossa jne.
Tästä voi olla seurauksena räjähdys tai tulipalo.
Älä päästä metallisia esineitä, esimerkiksi
avaimia tai klemmareita kosketuksiin akun
liitäntöjen (metalliosien) kanssa.
Jos metallinen esine pääsee kosketuksiin akun
liitäntöjen kanssa, se saattaa aiheuttaa liian
voimakasta virtaa ja vahingoittaa akkua tai
synnyttää tulipalon.
Jos laitetta (tai akkua) vuotaa nestettä tai
siitä tulee omituista hajua, irrota laitetta
(tai akkua) tietokoneesta ja ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Tällaisessa tilanteessa on olemassa tulipalon tai
räjähdyksen vaara.
Jos akku ei toimi, korvaa se uudella,
suositellun tyyppisellä akulla, jotta voisit
käyttää tietokonetta turvallisesti.
•• Käyttäjä ei voi irrottaa sisäänrakennetulla akulla varustetun
laitteen akkua.
•• Jos vesi tai salama vaurioittaa akkua tai se on vaarassa
räjähtää, akun virran voi katkaista työntämällä paperiliittimen
tai vastaavanlaisen esineen tietokoneen pohjassa sijaitsevaan
[hätäsammutusreikään].
•• Irrota virtajohto ja katkaise akun virta työntämällä paperiliitin
tai vastaavanlainen esine tietokoneen pohjassa sijaitsevaan
reikään.
Jos vesi tai salama vaurioittaa akkua tai se on
vaarassa räjähtää, katkaise akun virta, älä kiinnitä
virtajohtoa takaisin paikoilleen, vaan ota välittömästi
yhteyttä Samsung Electronicsiin, jotta voimme ryhtyä
korjaaviin toimenpiteisiin.
10
Turvallisuustoimenpiteitä
Varoitus:
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
•• Jos tämän jälkeen kytket virtajohdon paikoilleen, akku saa taas
virtaa.
•• Älä katkaise akun virtaa tavanomaisissa olosuhteissa.
•• Jos teet näin, tiedot voivat hävitä tai laite saattaa
vioittua.
Hätäsammutusreiän paikka voi vaihdella mallista riippuen.
Luku 1.
Aloitus
11
Käyttöön liittyvää
Ota kaikki tietokoneen johdot irti, ennen
kuin puhdistat sen. Jos kannettavan
tietokoneesi akku on ulkoista ja irrotettavaa
tyyppiä, irrota akku.
Tällaisissa tilanteissa on olemassa sähköiskun
tai tuotteen vaurioitumisen vaara.
Älä kytke digitaalisen puhelimen johtoa
modeemiliitäntään.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa
laitetta.
Älä aseta mitään vettä tai kemikaaleja
sisältäviä esineitä tietokoneen päälle tai
lähelle.
Jos vettä tai kemikaaleja pääsee tietokoneen
sisälle, seurauksena voi olla tulipalo tai
sähköisku.
Jos tietokone putoaa tai menee rikki, irrota
virtajohto ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen
tarkastusta varten.
Jos kannettavassa tietokoneessa on
ulkoinen (irrotettava) akku, irrota myös
akku.
Rikkoutuneen tietokoneen käyttö voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalovaaran.
Turvallisuustoimenpiteitä
Varoitus:
Luku 1.
Aloitus
12
Päivittämiseen liittyvää
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
Älä aseta tietokonetta suoraan
auringonpaisteeseen ilmatiiviissä tilassa,
esimerkiksi autossa.
Tämä voi aiheuttaa tulipalovaaran. Tietokone
saattaa ylikuumeta ja jos jätät sen näkyville, se
voidaan varastaa.
Älä käytä kannettavaa tietokonetta
pitkiä aikoja niin, että se on suorassa
kosketuksessa vartaloosi. Tuotteen
lämpötila saattaa kohota normaalin käytön
aikana.
Tämä saattaa vahingoittaa tai polttaa ihoasi.
Älä koskaan pura virtalähdettä tai -johtoa.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
Kun poistat tietokoneen reaaliaikakellon
(RTC) paristoa, pidä se poissa lasten
ulottuvilta, jotteivät he koskettele tai niele
sitä.
Paristoon voi tukehtua. Jos lapsi on nielaissut
pariston, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
Käytä vain hyväksyttyjä jatkojohtoja,
akkuja, muistia ja muita osia äläkä koskaan
pura näitä osia.
Purkaminen voi joko vahingoittaa tietokonetta
tai aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Sammuta tietokone ja ota kaikki johdot
irti ennen sen purkamista. Jos käytössäsi
on modeemi, ota puhelimen johto irti. Jos
kannettavan tietokoneesi akku on ulkoista
ja irrotettavaa tyyppiä, irrota akku.
Jollet toimi näiden ohjeiden mukaisesti, voit
saada sähköiskun.
Turvallisuustoimenpiteitä
Varoitus:
Tällä merkillä merkittyjä ohjeita on noudatettava,
jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka saattavat johtaa
henkilövahinkoihin ja jopa kuolemaan.
Kuljettamiseen liittyvää
Kun käytät langattomia laitteita,
esimerkiksi langatonta lähiverkkoa tai
Bluetoothia, noudata käyttöpaikkaan
liittyviä ohjeita (esim. lentokoneet, sairaalat
jne.).
Älä altista asemaa magneettikentille. Magneettikenttiä on sellaisissa turvalaitteissa
kuin lentokenttien läpikulku- ja turvatarkastuslaitteet.
Lentokenttien käsimatkatavaroiden tarkastuslaitteet, esimerkiksi läpivalaisuliukuhihna, käyttävät röntgensäteitä magneettikenttien sijaan, joten ne eivät vaurioita
asemaa.
Luku 1.
Aloitus
Kun kuljetat kannettavaa tietokonetta
muiden esineiden tai lisälaitteiden, esim.
virtalähteen, hiiren, kirjojen yms. kanssa,
huolehdi siitä, että nämä muut esineet
eivät painaudu tietokonetta vasten.
Jos jokin painava esine pääsee painautumaan
tietokonetta vasten, LCD-näytölle voi ilmestyä
valkoisia pisteitä tai läikkiä. Pidä siis huolta
siitä, että kannettavaan tietokoneeseesi ei
kohdistu minkäänlaista painetta.
Pidä tietokone erillään muista esineistä, kun
kuljetat sitä.
13
Turvallisuustoimenpiteitä
Huomio
Jos et noudata tällä merkillä merkittyjä ohjeita, seurauksena
voi olla lieviä henkilövahinkoja tai tuotteen vaurioituminen.
Luku 1.
Aloitus
14
Akun käyttöön liittyvää
Hävitä käytetyt akut asianmukaisesti.
•• Ne voivat räjähtää tai aiheuttaa tulipalon.
Asennukseen liittyvää
•• Akkujen oikea hävittämistapa saattaa olla erilainen eri maissa ja
alueilla. Hävitä käytetty akku paikallisten sääntöjen mukaisesti.
Älä tuki tai peitä tietokoneen portteja, ilmastointi- tai muita
aukkoja äläkä työnnä niiden sisään mitään esineitä.
Älä pura akkua tai heitä sitä mihinkään äläkä aseta sitä
veteen.
Jos tietokoneen sisällä olevat osat vaurioituvat, seurauksena voi
olla sähköisku tai tulipalo.
Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipalon tai räjähdyksen.
Jos käytät tietokonetta kyljellään, aseta se niin, että
ilmastointiaukot osoittavat ylöspäin.
Muunlaiset akut saattavat aiheuttaa räjähdyksen.
Käytä vain Samsung Electronicsin hyväksymiä akkuja.
Jollet toimi näin, tietokoneen sisäinen lämpötila saattaa nousta ja
laite voi vaurioitua tai lakata toimimasta.
Kun pitelet tai kannat akkua, pidä se erillään metalliesineistä,
esimerkiksi auton avaimista ja klemmareista.
Älä aseta mitään raskaita esineitä laitteen yläpuolelle.
Metallikosketus saattaa aiheuttaa ylivirtaa ja ylikuumenemista,
mikä voi vaurioittaa akkua tai sytyttää tulipalon.
Tästä voi aiheutua ongelmia tietokoneelle. Esine saattaa pudota
ja vaurioittaa tietokonetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Lataa akku käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Jos et noudata näitä ohjeita, seurauksena saattaa olla tulipalo,
räjähdys tai laitteen vaurioituminen.
Älä kuumenna laitetta (tai akkua) äläkä altista niitä
kuumuudelle (esim. kesällä autossa).
Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
Turvallisuustoimenpiteitä
Huomio
Jos et noudata tällä merkillä merkittyjä ohjeita, seurauksena
voi olla lieviä henkilövahinkoja tai tuotteen vaurioituminen.
Käyttöön liittyvää
Älä aseta laitteen yläpuolelle tai sen päälle kynttilää,
sytytettyä savuketta tms.
Tämä voi aiheuttaa tulipalon.
Luku 1.
Aloitus
Kytke tietokoneen liittimiin ja portteihin vain niihin
tarkoitettuja laitteita.
Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Sulje LCD-näytön kansi vasta sen jälkeen, kun olet
sammuttanut tietokoneen.
Muutoin tietokoneen lämpötila saattaa nousta ja kone voi
ylikuumentua tai vahingoittua.
Älä paina CD-aseman poistonappia, kun asema on käytössä.
Käytä vain maadoitettuja pistorasioita ja jatkojohtoja.
Tästä voi olla seurauksena tiedostojen katoaminen tai levy
saattaa syöksyä ulos asemasta ja aiheuttaa vahinkoja.
Muutoin voit saada sähköiskun.
Huolehdi siitä, että laite ei putoa, kun käytät sitä.
Jos laitetta joudutaan korjaamaan, varmista, että
huoltoteknikko testaa sen ennen käyttöönottoa.
Seurauksena voi olla tietojen häviäminen tai henkilövahinkoja.
tarkistavat laitteen korjausten jälkeen. Jos käytät korjattua mutta
testaamatonta laitetta, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Sammuta tietokone välittömästi ukonilmalla, ota virtajohto
irti seinästä äläkä käytä modeemia tai puhelinta.
Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä käytä tietokonetta ja virtalähdettä sylissäsi tai pehmeillä
pinnoilla.
Jos tietokoneen lämpötila nousee, saatat saada palovammoja.
15
Älä päästä antennia kosketuksiin sähkölaitteiden,
esimerkiksi pistorasian kanssa.
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
Kun käsittelet tietokoneen osia, noudata osien mukana
toimitettuja ohjeita.
Jollet noudata ohjeita, laite voi vaurioitua.
Turvallisuustoimenpiteitä
Huomio
Jos et noudata tällä merkillä merkittyjä ohjeita, seurauksena
voi olla lieviä henkilövahinkoja tai tuotteen vaurioituminen.
Jos tietokoneesta tulee savua tai palaneen hajua,
irrota pistoke pistorasiasta ja ota välittömästi yhteyttä
huoltoliikkeeseen. Jos kannettavan tietokoneesi akku on
ulkoista ja irrotettavaa tyyppiä, irrota akku.
Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
Älä käytä vaurioitunutta tai manipuloitua CD-levyä.
Tämä voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä työnnä sormiasi tietokoneen korttipaikkaan.
Tämä voi aiheuttaa vammoja tai sähköiskun.
Käytä tietokoneen puhdistamiseen vain tähän tarkoitukseen
varattuja puhdistusaineita äläkä käytä tietokonetta
puhdistamisen jälkeen, ennen kuin se on täysin kuivunut.
Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä pakota levyä ulos asemasta klemmarin avulla silloin,
kun levy on käytössä. Levyn voi pakottaa ulos tällä tavoin
ainoastaan silloin, kun optinen levyasema ei ole käytössä.
Muutoin toimenpide saattaa aiheuttaa vammoja.
Luku 1.
Aloitus
Älä pidä kasvojasi optisen levyaseman lokeron lähellä
silloin, kun asema on käytössä.
Jos levylokero yhtäkkiä aukeaa, voit saada vammoja.
Tarkista, ettei CD-levyissä ole naarmuja tai muita vaurioita,
ennen kuin käytät niitä.
Vaurioituneet levyt saattavat heikentää laitteen toimintaa tai
aiheuttaa vammoja käyttäjälle.
16
Turvallisuustoimenpiteitä
Huomio
Jos et noudata tällä merkillä merkittyjä ohjeita, seurauksena
voi olla lieviä henkilövahinkoja tai tuotteen vaurioituminen.
Päivittämiseen liittyvää
Ole varovainen käsitellessäsi laitetta ja sen osia.
Laite saattaa vaurioitua tai seurauksena voi olla henkilövahinkoja.
Älä pudota tai heitä tietokoneen osia tai laitteita.
Laite saattaa vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Sulje tietokoneen kuori huolellisesti korjauksen jälkeen,
ennen kuin kytket virran päälle.
Voit saada sähköiskun, jos kosket tietokoneen sisällä oleviin osiin
virran ollessa päällä.
Käytä vain Samsung Electronicsin hyväksymiä osia.
Luku 1.
Aloitus
Jos haluat kytkeä tietokoneeseen sellaisen laitteen,
joka ei ole joko Samsung Electronicsin valmistama
tai hyväksymä, tiedustele ennen laitteen kytkemistä
lähimmästä huoltoliikkeestä, voitko käyttää kyseistä laitetta
tietokoneesi kanssa.
Jos käytät vääränlaista laitetta, tietokone voi vaurioitua.
Kuljettamiseen liittyvää
Kun siirrät tietokonetta, sammuta se ensin ja irrota kaikki
käytössä oleva johdot.
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai johtoihin voi kompastua.
Jos et aio käyttää kannettavaa tietokonettasi pitkään
aikaan, tyhjennä ja irrota akku ja säilytä se irrallaan.
(Koskee ulkoista ja irrotettavaa akkutyyppiä.)
Näin akku pysyy paremmassa kunnossa.
Jollet noudata näitä ohjeita, laite voi vaurioitua tai seurauksena
saattaa olla tulipalo.
Älä käytä tietokonetta tai katsele sen näyttöä, kun ajat
jotakin kulkuneuvoa.
Älä milloinkaan pura tai korjaa laitetta itse.
Muutoin saatat aiheuttaa liikenneonnettomuuden. Keskity
ajoneuvon kuljettamiseen.
Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
17
Turvallisuustoimenpiteitä
Huomio
Jos et noudata tällä merkillä merkittyjä ohjeita, seurauksena
voi olla lieviä henkilövahinkoja tai tuotteen vaurioituminen.
Tietojen häviämisen estäminen
(kiintolevyn hallinta)
Älä vahingoita kiintolevyllä olevia tietoja.
•• Kiintolevy on hyvin herkkä iskuille ja kolhuille, joten ne
saattavat vaurioittaa levyn pintaa ja aiheuttaa tietojen
häviämisen.
•• Ole erittäin varovainen tietokonetta käsitellessäsi, sillä
kiintolevyllä olevat tiedot voivat vaurioitua, jos tietokoneeseen
kohdistuu isku tai jos siirrät konetta sen ollessa käynnissä.
•• Yritys ei vastaa mistään kiintolevyn tiedostojen katoamisista.
Luku 1.
Aloitus
18
Kiintolevy tai sillä olevat tiedot saattavat vahingoittua
seuraavanlaisissa tilanteissa:
•• Jos kiintolevyyn kohdistuu isku silloin, kun tietokonetta
kasataan tai puretaan, levyllä olevat tiedot saattavat kadota.
•• Jos tietokoneen virta katkeaa äkillisesti sähkökatkoksen vuoksi
kiintolevyn ollessa käytössä, levyllä olevat tiedot saattavat
kadota.
•• Tietokonevirus saattaa aiheuttaa tietojen katoamisen pysyvästi.
•• Tietoja voi hävitä, jos tietokoneesta katkaistaan virta silloin, kun
jokin ohjelma on käytössä.
•• Tietokoneen siirtäminen tai sen iskeytyminen johonkin
kiintolevyn ollessa käytössä saattaa vahingoittaa levyllä olevia
tietoja tai levyn osia.
Ota tiedostoistasi säännöllisesti varmuuskopioita, jotta
tiedot eivät katoaisi pysyvästi sellaisissa tilanteissa, joissa
kiintolevy vaurioituu.
Turvallisuustoimenpiteitä
Virtalähteen käyttö lentokoneessa
Erityyppisissä lentokoneissa on erilaiset pistorasiat, joten kytke
pistoke pistorasiaan oikein.
Koska pistokkeen ja autosovittimen kuvat ovat vain
esimerkkejä, osat voivat olla todellisuudessa erinäköisiä
kuin kuvissa.
Luku 1.
Aloitus
19
Kun käytät vaihtovirtapistoketta.
Kytke pistoke kohtisuorassa pistorasian keskelle.
•• Jos pistokkeen nastoja ei työnnetä pistorasian reikien keskelle,
nastat menevät sisälle vain puolittain. Jos näin käy, kytke
pistoke uudelleen.
•• Pistoke täytyy asettaa pistorasiaan, kun pistorasian virtavalo
(LED) on vihreä. Jos pistoke on kytketty oikein, virtavalo (LED)
pysyy vihreänä.
Muussa tapauksessa virtavalo (LED) sammuu. Jos näin käy,
irrota pistoke pistorasiasta, varmista, että virtavalo (LED) on
vihreä ja kytke pistoke uudelleen pistorasiaan.
Virtavalo (LED)
Keskikohdan
reiät
220 V:n pistoke
Oikein
110 V:n pistoke
Väärin
Turvallisuustoimenpiteitä
Luku 1.
Aloitus
20
Kun käytät autosovitinta
Kun käytät lentolatausmuunninta
Jos käytettävissä on tupakansytytinliitäntä, sinun täytyy
käyttää autosovitinta (lisävaruste). Kytke autosovittimen
tupakansytytinpistoke tupakansytytinliitäntään ja autosovittimen
virtaliitin tietokoneen virtaliitäntään.
Sinun täytyy lentokoneen tyypistä riippuen käyttää autosovitinta
ja latausmuunninta. Kytke lentolatausmuunnin (lisävaruste)
autosovittimeen (lisävaruste) ja kytke sen jälkeen lentokoneeseen
tarkoitettu virtaliitin pistorasiaan.
Lennonaikainen
tupakansytytinliitäntä
Latausmuunnin
tämä pää
1 Kytke
autosovittimeen.
Autosovitin
Kytke lentokoneeseen
tarkoitettu virtaliitin
lentokoneen pistorasiaan.
Virtaliitin
Tupakansytytinpistoke
2
Oikea asento tietokonetta käytettäessä
Luku 1.
Aloitus
Jotta et saisi fyysisiä vaurioita, on erittäin tärkeää, että käytät
tietokonetta oikeanlaisessa asennossa.
•• Älä käytä tietokonetta makuuasennossa, vaan ainoastaan
istuvassa asennossa.
Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, millaisissa asennoissa tietokonetta
tulisi käyttää. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä, kun käytät
tietokonetta.
•• Älä pidä tietokonetta sylissäsi. Jos tietokoneen lämpötila
nousee, saatat saada palovammoja.
Muutoin RSI:n eli toistuvan rasituksen aiheuttamien vammojen
riski kasvaa ja tuloksena voi olla vakavia terveyshaittoja.
•• Käytä sellaista tuolia, jossa on mukava selkänoja.
•• Tässä oppaassa esitetyt ohjeet on laadittu siten, että niitä
voidaan soveltaa tavanomaisessa käytössä.
•• Jos jokin ohje ei sovellu sinun käyttötarkoituksiisi, noudata
niitä suosituksia, jotka soveltuvat tarpeisiisi.
Oikea asento
Säädä pöytien ja tuolien korkeudet pituutesi mukaan.
Korkeus tulee säätää niin, että käsivartesi muodostaa suorakulman,
kun asetat sormesi näppäimistölle ja istut tuolilla.
Säädä tuolin korkeus siten, että kantapääsi osuvat lattiaan
luonnollisessa asennossa.
21
•• Pidä ranteesi suorina, kun työskentelet.
•• Kun istut tuolilla, pidä sääriesi painopiste jalkojesi eikä tuolin
varassa.
•• Jos haluat käyttää tietokonetta ja puhelinta samanaikaisesti,
käytä sankaluureja. Puhelimen luurin pitäminen olkapään
varassa tietokonetta käytettäessä ei ole hyvä asento.
•• Pidä usein käyttämäsi esineet ja tarvikkeet lähistöllä, jotta yllät
niihin helposti.
Oikea asento tietokonetta käytettäessä
Luku 1.
Aloitus
Silmien asento
Käsien asento
Pidä monitori tai LCD-näyttö vähintään 50 cm etäisyydellä
silmistäsi.
Pidä käsivartesi suorassa kulmassa kuvan osoittamalla
tavalla.
•• Säädä näyttöpäätteen tai LCD-näytön korkeus niin, että sen
yläosa on joko silmiesi tasolla tai niiden alapuolella.
•• Pidä käsi ja kyynärpää suorassa linjassa keskenään.
•• Älä säädä näyttöä liian kirkkaaksi.
•• Älä pidä hiirestä liian lujasti kiinni.
•• Pidä näyttö puhtaana.
•• Jos käytät silmälaseja, puhdista ne, ennen kuin käytät
tietokonetta.
•• Jos kirjoitat paperilla olevia tietoja tietokoneelle, käytä
paikoillaan pysyvää paperinpidikettä ja pidä sen korkeus
suunnilleen samana kuin näytön korkeus.
•• Älä aseta kämmeniäsi näppäimistön päälle, kun kirjoitat.
•• Älä paina näppäimistöä, kosketuslevyä tai hiirtä liian
voimakkaasti.
•• Jos käytät kannettavaa tietokonetta pitkiä aikoja, on
suositeltavaa käyttää erillistä näppäimistöä ja hiirtä.
22
Oikea asento tietokonetta käytettäessä
Luku 1.
Aloitus
23
Äänenvoimakkuuden säätö (kuulokkeet ja kaiuttimet)
Käyttöaika ja tauot
Tarkista äänenvoimakkuus, ennen kuin kuuntelet musiikkia.
•• Pidä vähintään 10 minuutin mittainen tauko 50 minuutin välein
aina, kun käytät tietokonetta kauemmin kuin tunnin.
Valaistus
•• Älä käytä tietokonetta pimeissä tiloissa. Tietokonetta tulee
käyttää samanlaisessa valaistuksessa kuin kirjaa luettaessa.
Tarkista
äänenvoimakkuus!
•• Varmista, ettei äänenvoimakkuus ole liian korkea, ennen kuin
käytät kuulokkeita.
•• Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö ei ole suositeltavaa.
•• Taajuuskorjaimen siirtäminen muuhun kuin oletusasentoon voi
aiheuttaa kuulovammoja.
•• Oletusasetuksia voidaan muuttaa ohjelmisto- ja ajuripäivitysten
yhteydessä ilman käyttäjän omia toimenpiteitä. Tarkista
taajuuskorjaimen oletusasetukset, ennen kuin käytät sitä
ensimmäistä kertaa.
•• On suositeltavaa käyttää epäsuoraa valaistusta. Käytä verhoja,
jotta päivänvalo ei heijastuisi LCD-näytöltä.
Käyttöolosuhteet
•• Älä käytä tietokonetta kuumissa ja kosteissa tiloissa.
•• Käytä tietokonetta käyttöoppaassa mainituissa lämpötila- ja
kosteusolosuhteissa.
Yleiskatsaus
Luku 1.
Aloitus
Etuosa
•• Käyttöohjeen kannen ja sisällön kuvat on valittu kutakin
sarjaa edustavasta mallista. Sen vuoksi kuvissa esiintyvät
värit ja ulkomuoto saattavat poiketa käytössäsi olevan
tuotteen todellisesta ulkomuodosta.
•• Tuotteen ulkomuoto ja väri saattavat poiketa tämän
oppaan kuvissa esiintyvistä tuotteista.
1
2
3
1
Kameran linssi
(lisävaruste)
3 Kaiutin
Äänen tuottamiseen tarkoitettu laite.
4 Virtapainike
Käynnistää tai sammuttaa tietokoneen.
5 Näppäimistö
Laite, joka on tarkoitettu tietojen
syöttämiseen näppäimiä painamalla.
Kosketuslevy ja sen painikkeet ovat
Kosketuslevy ja sen
6
toiminnoiltaan samankaltaisia kuin hiiri,
painikkeet
sen pyörä ja painikkeet.
Näyttää tietokoneen toimintatilan.
7 Tilan ilmaisimet
8
6
7
8
Voit ottaa kuvan tai tehdä elokuvan
valitsemalla Oikopolut > Käynnistä >
Kamera.
Kuva näkyy tässä osassa tietokonetta.
5
9
Tämän linssin avulla voit ottaa valokuvia
ja nauhoittaa videokuvaa.
2 LCD-näyttö
3
4
24
Monikorttipaikka
(lisävaruste)
9 Mikrofoni
Käytössä olevaa tilaa vastaava LEDmerkkivalo palaa.
Korttipaikka tukee useita kortteja.
Voit käyttää laitteen sisäänrakennettua
mikrofonia.
Yleiskatsaus
Luku 1.
Aloitus
25
Tilan ilmaisimet
Kiintolevyn ja
1 optisen aseman
merkkivalo
Tämä valo syttyy silloin, kun kiintolevy tai
optinen asema ovat käytössä.
Langattoman
2 verkon
merkkivalo
Tämä merkkivalo syttyy, kun langaton
lähiverkko on käytössä.
Tämä merkkivalo näyttää virtalähteen ja
akun tilan.
1
2
3
4
Latauksen
3
merkkivalo
ihreä: Kun akku on täysin ladattu tai
V
sitä ei ole asennettu.
Oranssi: Kun akkua ladataan.
Pois päältä: Kun tietokonetta käytetään
akun eikä AC-virtalähteen varassa.
4
Virran
merkkivalo
Tämä merkkivalo näyttää, onko tietokone
käytössä.
Päällä: Kun tietokoneessa on virta päällä.
Vilkkuu: Kun tietokone on
virransäästötilassa.
Yleiskatsaus
Luku 1.
Aloitus
26
Oikea puoli
CD-asema
1 (optinen asema;
lisävaruste)
1
2
Toistaa CD- ja DVD-levyjä.
CD-asema on valinnainen. Asennettu
asema voi vaihdella mallista riippuen.
USB-portti
2
(lisävaruste)
Voit kytkeä USB-porttiin USB-laitteita,
esimerkiksi hiiren, digitaalisen kameran,
ylimääräisen näppäimistön jne.
3 Lukkopaikka
Voit kiinnittää tietokoneen kytkemällä
lukon ja kaapelin lukkopaikkaan.
3
Yleiskatsaus
Luku 1.
Aloitus
Vasen puoli
1 Virtaliitäntä
2
Langallinen
lähiverkkoportti
27
Tähän liitäntään kytketään tietokoneen
virtalähteen johto.
Kytke Ethernet-kaapeli tähän porttiin.
Näiden aukkojen kautta poistetaan
tietokoneen sisäistä lämpöä.
3 Ilmastointiaukot
1
2
3
4
5
6
7
8
4 Näyttöportti
Jos nämä aukot tukitaan, tietokone
saattaa ylikuumentua.
Älä peitä näitä aukkoja, sillä se voi
olla vaarallista.
15-nastaisella D-liittimellä varustetun
näytön, television tai projektorin liitäntä.
Digitaalinen audio/ Kytke HDMI-kaapeli tähän porttiin.
5 video-portti (HDMI) Tämän portin avulla voit toistaa
(valinnainen)
digitaalista kuvaa ja ääntä televisiossa.
USB-portti
6
(lisävaruste)
Voit kytkeä USB-porttiin USB-laitteita,
esimerkiksi hiiren, digitaalisen kameran,
ylimääräisen näppäimistön jne.
7 Mikrofoniliitäntä
Mikrofonin kiinnittämiseen tarkoitettu
liitäntä.
8 Kuulokeliitäntä
Kuulokkeiden kiinnittämiseen tarkoitettu
liitäntä
Yleiskatsaus
Luku 1.
Aloitus
Pohja
1 Akku
Tämä on ladattava litium-ioniakku,
josta tietokone saa virtaa.
2 Akun salvat
Salpa, jota käytetään akkua
poistettaessa tai asennettaessa.
Muistilokeron suojus
3 / kiintolevyaseman
suojus
Keskusmuisti ja kiintolevyasema
sijaitsevat kannen alla.
1
2
3
28
Tietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen
Luku 1.
Aloitus
29
Tietokoneen käynnistäminen
1
2 Avaa LCD-näytön kansi.
3 Kytke tietokoneeseen virta painamalla virtapainiketta.
Kytke virtalähde.
Windowsin aktivointi
Kun käynnistät tietokoneen ensimmäistä kertaa, Windowsin
aktivointi-ikkuna ilmestyy näytölle.
Suorita aktivointi näytöllä näkyvien ohjeiden mukaisesti.
Näytön kirkkauden säätäminen
Kun tietokonetta käytetään akulla, LCD-näytön kirkkaus asetetaan
automaattisesti matalaksi.
áᔪ
Voit lisätä kirkkautta painamalla
+
-näppäinyhdistelmää.
Ŗᮁ
tulee näkyviin, kun hiiren osoitin asetetaan
1 Oikotievalikko
näytön oikeaan ylä- tai alalaitaan. Voit myös asettaa sormen
᜽᯲
4
kosketuslevyn oikeaan reunaan ja vetää sormea kohti levyn
keskustaa, niin Oikopolkuvalikko tulee näkyviin.
Virran merkkivalo palaa, kun laitteen virta on päällä.
ᰆ⊹
2
Lisää palkkia painamalla Asetukset
Merkkivalo
> Kirkkaus
.
ᖅᱶ
⦽
Tietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen
áᔪ
Luku 1.
Aloitus
30
Ŗᮁ
Tietokoneen sammuttaminen
᜽᯲
•• Koska tietokoneen sammuttaminen saattaa tapahtua
asennetussa käyttöjärjestelmässä tästä käyttöohjeesta
poikkeavalla tavalla, sammuta tietokone käyttöjärjestelmän
ohjeiden mukaisesti.
•• Tallenna kaikki tiedot ennen kuin valitset Sammuta.
tulee näkyviin, kun hiiren osoitin asetetaan
1 Oikotievalikko
näytön oikeaan ylä- tai alalaitaan.
ᰆ⊹
2
Napsauta Asetukset
> Virta
ᖅᱶ
> Sammuta.
⦽
Jos haluat sammuttaa tietokoneesi, kun olet kirjautunut ulos,
> Sammuta.
vapauta näytön lukitus ja napsauta Virta
⦽
Luku 2.
Windows 8:n käyttö
Mikä on Microsoft Windows 8?
32
Yleiskatsaus näytön näkymään 33
Oikopolkujen käyttö
35
Sovellusten käyttö 37
Windows-pikanäppäintoiminnot
40
Mikä on Microsoft Windows 8?
Luku 2
Windows 8:n käyttö
32
Microsoft Windows 8 (johon jatkossa viitataan nimellä Windows)
on tietokoneen käyttöön tarvittava käyttöjärjestelmä.
Jotta voit käyttää tietokonettasi optimaalisesti, tulee sinun
tietää, kuinka käyttöjärjestelmää käytetään asianmukaisesti. Siksi
suosittelemme, että opettelet käyttämään Windowsia Windowsin
Ohje- ja tukikeskuksen avulla.
Ohjeiden
etsiminen
•• Näytön ulkoasu saattaa vaihdella tietokoneen mallista ja
käyttöjärjestelmästä riippuen.
•• Koska nämä ohjeet on laadittu Windows 8:aan perustuen,
jotkut ohjeet voivat vaihdella versiosta riippuen. Ohjeita
voidaan myös muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Ohjeen näyttö
Paina sekä F1 -painikkeita näppäimistössä samaan aikaan
nähdäksesi Ohje-valikon.
Voit myös asettaa hiiren osoittimen näytön oikeaan ylä- tai
alalaitaan nähdäksesi oikopolut.
Napsauta Oikopolut-valikkoa > Asetukset > Ohje.
Jos sinulla on Internet-yhteys, voit päästä uusimpiin verkkoohjeisiin.

Käytön
aloittaminen
Voit katsella perustietoja koskien
tietokoneesi käyttöä sekä uusia Windowskäyttöjärjestelmän toimintoja.
Internet ja
verkkoyhteydet
Internet-yhteyden luomisen jälkeen voit
tarkistaa Internetin käyttöä koskevan Ohjeosion.
Tietoturva,
tietosuoja ja tilit
Voit tarkistaa tietokoneesi ja henkilökohtaisien
tietojen suojaamista koskevat Ohje-tiedot.
Yleiskatsaus näytön näkymään
Luku 2
Windows 8:n käyttö
Windows 8 tarjoaa nykyiseen käyttöjärjestelmään sekä uuden
Aloitusnäyttö-tilan ja Työpöytä-tilan.

1 Aloitusnäyttö
2
Aloitusnäyttö
Työpöytä
App
(Sovellukset)
1

2
3
4
5
6
7
3
Tarkoittaa Windows 8:n oletusarvoista
Aloitusnäyttöä.
Tarkoittaa asennettuja sovelluksia.
Oikopolkujen
3
näyttö
Oikopolut on piilotettu näytön oikeaan
reunaan. Aseta hiiren osoitin näytön oikeaan
ylä- tai alalaitaan nähdäksesi oikopolut.
4 Käyttäjätili
Tarkoittaa käytössä olevaa käyttäjätiliä.
5 Oikopolut
Tarkoittaa valikkoa, jonka kautta voit käyttää
sellaisia toimintoja, kuten Search (Haku),
Share (Jaa), Start (Käynnistä), Device (Laite)
ja Settings (Asetukset).
6 Työpöytä
Asettaa tietokoneen Työpöytä-tilaan.
7 Kamera
Mahdollistaa kuvien tai videon oton.
Aloitusnäyttö
Kun tietokone käynnistetään, Aloitusnäyttö tulee näkyviin, joka
sallii Sovelluksien (Applications, App) käytön samassa paikassa.
33
Yleiskatsaus näytön näkymään
Luku 2
Windows 8:n käyttö
Työpöytä
Asiakirjojen ja tiedostojen näyttäminen
Tämä tarjoaa aikaisempien Windows-versioiden Työpöytien
kaltaisia toimintoja.
1
2
3
2
4

1
Työpöytä
2
Oikopolkujen
näyttö
Oikopolut on piilotettu näytön oikeaan
reunaan. Aseta hiiren osoitin näytön oikeaan
ylä- tai alalaitaan nähdäksesi oikopolut.
Oikopolut
Tarkoittaa valikkoa, jonka kautta voit käyttää
sellaisia toimintoja, kuten Search (Haku),
Share (Jaa), Start (Käynnistä), Device (Laite) ja
Settings (Asetukset).
3
4
Tarkoittaa Työpöytää.
Aloitusnäyttöön Napsauta näytön vasenta alanurkkaa
siirtyminen
siirtyäksesi Aloitusnäyttöön.
Napsauta Resurssienhallintaa Työpöydän tehtäväpalkissa
etsiäksesi asiakirjoja ja tiedostoja.
34
Oikopolkujen käyttö
Luku 2
Windows 8:n käyttö
Oikopolut ovat uudenlainen valikko, joka yhdistää Käynnistävalikon nykyisen Windowsin Ohjauspaneelin kanssa.
Oikopolut mahdollistavat tietokoneeseen kytkettyjen laitteiden
nopean määrittämisen, sovellusten/tiedostojen hakemisen sekä
jakamistoiminnon käytön ja niin edelleen.
Search
Hae
Search
Search
Search
Search
Oikopolkujen aktivoiminen
Share
Share
Jaa
Share
Share
Aseta hiiren osoitin näytön oikeaan ylä- tai alalaitaan ja Oikopolut
tulevat näkyviin.

Oikotievalikon
näyttö
Start
Start
Käynnistä
Start
Start
Start
Device
Voit myös etsiä Sovelluksen sisällä tai Internetissä.
Voit käyttää tätä valikkoa siirtämään kuvan tai
tiedoston toiselle käyttäjälle. Voit helposti jakaa kuvia
tai tiedostoja toisten käyttäjien kanssa liittämällä
useampia Sovelluksia Share (Jaa) -oikopolkuun.
System Shutdown (Järjestelmän sammutus).
Tämä mahdollistaa suoran siirtymisen haluttuun
laitteeseen, voit suorittaa sellaisia tehtäviä, kuin kuvien
lataamisen digitaalikamerasta, videon toistaminen
televisioon tai tiedostojen siirtäminen laitteeseen
nykyisessä näkymässä.
Settings (Asetukset) -oikopolku mahdollistaa
perustehtävien suorittamisen, kuten
äänenvoimakkuuden säätämisen, tietokoneen
sammuttamisen, ja niin edelleen. Jos valitset Settings
Settings
Asetukset
(Asetukset) -oikopolkun, kun tietty Sovellus on
käynnissä, kyseisen sovelluksen asetukset näytetään.
Settings
Settings
Settings
Settings
Oikotievalikon
näyttö
Jos haluat hake ohjelmaa tai tiedostoa Sovelluksissa/
Asetuksissa/Tiedosoissa, kirjoita vain avainsana Hakuoikopolussa ja käynnistä haku.
Share
Device
Device
Device
Device
Laitteet
Oikopolut
35
Oikopolkujen käyttö
Luku 2
Windows 8:n käyttö
36
Asetusten muuttaminen
Usein käytetyt Windows-valikot kerätään.
Kuvake
Nimi
Toiminnon kuvaus
Langaton verkko
Voit yhdistää langattomaan
verkkoon. Valitse se langaton
verkko, johon haluat muodostaa
yhteyden.
Napsauta Oikopolkut > Asetukset.
Äänenvoimakkuuden Voit säätää äänen voimakkuutta
säätö
tai hiljentää äänen.
Näytön kirkkaus
Voit säätää näytön kirkkautta.
Ilmoitus
Voit säätää, millä aikavälillä
Sovellus lähettää ilmoituksia.
Virta
Voit sammuttaa tietokoneen
tai valita Power Options
(Virtavalinnat).
Kieli
Voit asettaa käytettävän kielen.
⦽
⦽
⦽
⦽
⦽
ENG
Muuta tietokoneen asetuksia
Voit muuttaa useampia asetuksia.
Sovellusten käyttö
Sovellus (Application, App) tarkoittaa sovellusohjelmaa, johon
jatkossa viitataan Sovelluksena. Laajemmin se tarkoittaa kaikkia
ohjelmistoja, jotka on asennettu käyttöjärjestelmään.
Windows 8 tarjoaa perussovelluksia usein suoritetuille toiminnoille.
Sovelluksen käynnistäminen/Sovelluksesta
poistuminen
Napsauta Sovellusta Aloitusnäytössä aktivoidaksesi sen.
Sovelluksesta poistuminen:
1
hiiren painike painettuna ja vedä hiirellä näytön
2 Pidä
alalaitaan. Sovellus siirtyy alaspäin, katoaa näkyvistä ja
Luku 2
Windows 8:n käyttö
Sovellusten käyttö
Käynnissä olevien Sovellusten näyttäminen
hiiren osoitin näytön vasempaan yläkulmaan näyttäksesi
1 Siirrä
viimeiseksi käytetyn Sovelluksen.
sitten hiiren osoitin alas näyttääksesi käynnissä olevien
2 Siirrä
sovellusten järjestetyn luettelon.
luettelossa olevaa Sovellusta tai vedä se näytön
3 Napsauta
keskelle. Nyt voit tarkistaa käynnissä olevan, valitun
sovelluksen.
Siirrä hiiren osoitin näytön ylälaitaan.
Hiiren osoitin muuttuu käden muotoiseksi.
Napsauta Sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja napsauta
Sulje poistuaksesi Sovelluksesta.
sovelluksesta poistutaan.
1
1
2

2
37

Sovellusten käyttö
Luku 2
Windows 8:n käyttö
Kahden Sovelluksen käyttäminen yhtä aikaa
38
Sovelluksen lisääminen Aloitusnäyttöön tai Sovelluksen
poistaminen Aloitusnäytöstä
1 Valitse Sovellukset Aloitusnäytössä.
Napsauta Aloitusnäyttö > napsauta hiiren kakkospainikkeella.
Napsauta Kaikki Sovellukset
näytön alalaidassa näyttääksesi
Siirrä hiiren osoitin näytön ylälaitaan. Hiiren osoitin muuttuu
kaikki asennetut Sovellukset.
2 käden muotoiseksi.
hiiren painike painettuna ja liikuta hiirtä vasemmalle tai
Napsauta hiiren kakkospainikkeella lisättävää Sovellusta ja
3 Pidä
1
oikealle jakaaksesi näytön näyttämään useampia Sovelluksia.
soveltuva valikko aktivoituu näytön alalaidassa.
näytön jakopalkkia muuttaaksesi näytön jakosuhdetta.
4 Siirrä
Napsauta Kiinnitä aloitusvalikkoon
tai Irrota
Tuetut näytön jakosuhteet ovat 3:7 tai 7:3.
2 aloitusvalikosta .
Sää-sovellus

Näytön
jakopalkki
Kauppa-sovellus
1
2
Esim.) Jos käytät Sää-sovellusta ja Kauppa-sovellusta
yhtä aikaa

Esim.) Sovelluksen poistaminen Aloitusnäytöstä
Sovellusten käyttö
Windows-kaupan käyttö
Jos käynnistät Sovelluskaupan Aloitusnäytössä, Windows-kaupan
Sovellukset näytetään.
Sovelluksien ostoon Windows-kaupasta tarvitaan tosin Microsofttili.
Jatka, kun olet rekisteröinyt Microsoft-tilisi Oikopoluissa.
Luku 2
Windows 8:n käyttö
39
Microsoft-tilin määritteleminen
Microsoft-tili mahdollistaa asetuksien synkronoinnin muiden
verkossa olevien Windows 8:aa käyttävien laitteiden kanssa, mikä
mahdollistaa tiedostojen tai asetuksien jakamisen.
Rekisteröi Microsoft-tili ladataksesi tai ostaaksesi Sovelluksia
Microsoft-kaupasta.
Oikopolut ja napsauta Asetukset > Muuta
1 Käynnistä
tietokoneen asetuksia.
Käyttäjät > Oma tilisi > Siirry käyttämään
2 Napsauta
Microsoft-tiliä.
3 Rekisteröi tilisi seuraavien soveltuvien toimenpiteiden kautta.
1

2
Windows-pikanäppäintoiminnot
Seuraavia käytännöllisiä pikanäppäintoimintoja voidaan käyttää
Windows 8:ssa.
Toiminto
Pikanäppäimet
Toiminnon kuvaus
Aloitusnäytön
näyttäminen
Windows-painike
Työpöydän
näyttäminen
Windows-painike Asettaa tietokoneen
+D
Työpöytä-tilaan.
Oikopolkujen
käyttäminen
Windows-painike
Käynnistää Oikopolut.
+C
Näytön
lukitseminen
Windows-painike
Lukitsee näytön.
+L
Asettaa tietokoneen
Käynnistä-tilaan.
Helpon käytön
keskuksen
avaaminen
Windows-painike Avaa Helpon käytön
+U
keskuksen määritykset.
Toisen näytön
asetusten
avaaminen
Windows-painike Avaa ulkoisen näytön
+P
asetusvalikon.
Edistyneemmän
hallinnan
työkalun
avaaminen
Windows-painike Avaa Edistyneemmän
+X
hallinnan työkalun.
Luku 2
Windows 8:n käyttö
Toiminto
Sovelluksesta
poistuminen
Pikanäppäimet
Alt + F4
Toiminnon kuvaus
Käynnissä olevasta
sovelluksesta
poistuminen.
40
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Näppäimistö
42
Kosketuslevy
45
CD-asema (optinen asema, valinnainen)
49
Kortinlukija (valinnainen)
50
Ulkoisen näyttölaitteen liittäminen
52
Säädä äänenvoimakkuutta
57
Näytön kirkkauden muuttaminen
59
Kiinteä verkko
60
Langaton verkko (valinnainen)
63
Multimedia-sovelluksen käyttö (valinnainen)
65
Samsung-ohjelmistopäivitys
69
Tietokoneen tilan määrittämistä
ja vianmääritystä varten
70
Lukkopaikan käyttäminen (valinnainen)
71
Näppäimistö
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Seuraavissa osioissa käsitellään pikanäppäintoimintoja ja pikanäppäinten käyttöä.
•• Näppäimistön kuva saattaa poiketa todellisesta näppäimistöstä.
•• Näppäimistö voi olla erilainen eri maissa. Seuraavassa kuvataan lähinnä pikanäppäinten käyttöä.
Pikanäppäimet
Paina samanaikaisesti Fn-näppäintä ja pikanäppäintä.
Voit vaihtoehtoisesti painaa Fn Lock -näppäintä ja pikanäppäintä, jolloin pikanäppäinten toiminnot ovat helpommin käsillä.
► Tapa 1
+
Pikanäppäimet
► Tapa 2
1
2
Pikanäppäimet
42
Näppäimistö
Pikanäppäimet
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Nimi
Settings
Näytön kirkkauden säätö
CRT/LCD
Kosketuslevy
Vaimennus
43
Toiminto
Samsungin ohjelmistonhallintaohjelma, Settings, käynnistyy.
Säätää näytön kirkkautta.
Vaihtaa näyttökuvan LCD-näytölle tai ulkoiselle näytölle, jos ulkoinen näyttö (tai TV) on
yhdistetty tietokoneeseen.
Kytkee kosketuslevyn päälle tai pois päältä.
Kosketuslevyn voi kytkeä pois päältä, jos käytössä on ulkoinen hiiri.
Paina tätä painiketta, kun haluat ottaa äänen käyttöön tai pois käytöstä.
Äänenvoimakkuuden säätö Hallinnoi äänenvoimakkuutta.
Hiljainen tila
Vähentää tuulettimen ääntä niin, että tietokonetta voi käyttää ilman ylimääräistä melua.
Lentokonetila
Kytkee kaikki langattomat verkkolaitteet päälle tai pois päältä.
(Vain sellaisille malleille, joissa on langaton verkkolaite.)
Näppäimistö
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Muut toimintonäppäimet (valinnainen)
Suorittaa hiiren kakkospainikkeen painamistoiminnon
(kosketuslevy).
+
•• Jos Fn Lock -toiminto on käytössä, voit käyttää pikanäppäimiä
painamatta Fn-näppäintä.
•• Jos Fn Lock -toiminto on käytössä: Voit käyttää
pikanäppäimiä painamatta Fn-näppäintä.
•• Jos Fn Lock -toiminto on poissa käytöstä: Voit käyttää
pikanäppäimiä painamalla samanaikaisesti Fn-näppäintä.
Jos pikanäppäimet eivät toimi oikein, sinun täytyy asentaa
Settings.
44
Kosketuslevy
Kosketuslevy mahdollistaa samat toiminnot kuin hiiri.
Kosketuslevyn vasen ja oikea painike toimivat hiiren vasemman ja
oikean painikkeen tavoin.
•• Kosketa kosketuslevyä vain sormillasi. Kosketuslevy
tunnistaa vain sormesi eikä esimerkiksi kuulakärkikynää tai
muita esineitä.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
45
Napsautus
Aseta sormesi kosketuslevylle ja napsauta kohdetta kerran.
Vaihtoehtoisesti voit painaa vasenta painiketta kerran nopeasti ja
vapauttaa sen.
Napautus
•• Jos kosketat kosketuslevyä tai painat kosketuslevyn
painikkeita koneen käynnistymisen aikana, Windowsin
käynnistymisaika saattaa kasvaa.
tai
Napsautus
Kosketuslevyn perustoiminnot
Kaksoisnapsautus
Kohdistimen siirtäminen näytöllä
Aseta sormesi kevyesti kosketuslevylle ja liikuta sormeasi.
Hiiren kohdistin liikkuu sormen liikkeen mukana. Siirrä sormeasi
siihen suuntaan, johon haluat siirtää kohdistinta.
Aseta sormesi kosketuslevylle ja napauta sormellasi nopeasti kaksi
kertaa haluamasi kohteen päällä.
Voit vaihtoehtoisesti painaa kosketuslevyn vasenta painiketta
nopeasti kaksi kertaa.
Kaksoisnapautus
Kaksoisnapautus
tai
Kosketuslevy
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Oikea painike
46
Kosketuslevyn eletoiminnot (lisävaruste)
Tämä vastaa hiiren oikean painikkeen napsautusta.
Paina kosketuslevyn oikeaa painiketta kerran. Tämä avaa valintaan
liittyvän ponnahdusvalikon.
•• Tietokoneen mallista riippuen eletoiminnot eivät ehkä
ole käytettävissä tai niiden versio ei välttämättä ole
sama. Jotkin käyttötoimenpiteet saattavat olla erilaisia eri
versioissa.
Napsautus
•• Saat tarkemmat käyttöohjeet kosketuslevyn
asetusikkunasta löytyvistä kuvauksista.
áᔪ
Ŗᮁ
Eletoimintojen asetukset
Joitakin
᜽᯲ eletoimintoja ei ole ehkä asetettu.
Veto
Vetäminen tarkoittaa valitun kohteen siirtoa toiseen paikkaan.
Paina ja pidä painettuna kosketuslevyn vasenta painiketta
vedettävän kohteen yläpuolella ja siirrä kohde uuteen
sijaintipaikkaan.
Pidä painettuna
kosketuslevyn
vasenta painiketta
Siirrä
Jos näin on, voit asettaa ne seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
ᰆ⊹
Napsauta Työpöydän kohtaa Oikopolkuvalikko > Asetukset
> Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Touchpad.
ᖅᱶ
kosketuslevyn asetukset tulevat näkyviin napsauta
2 Kun
vastaavaa kohtaa Valitse määriteltävä kohde-asetuksessa
merkitäksesi kyseisen kohdan valintaruudun.
Jos haluat perua eletoiminnot, poista valinta haluamastasi
kohteesta kosketuslevyn asetusikkunassa.
Kosketuslevy
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
47
Vieritystoiminto
Oikopolkuvalikon aktivointitoiminto
Tämä toiminto vastaa kosketuslevyn vieritysaluetta.
Jos asetat sormen kosketuslevyn oikeaan reunaan ja vedät sormea
kohti levyn keskustaa, Oikopolkuvalikko tulee näkyviin.
Jos asetat kaksi sormea kosketuslevylle ja liikutat sormiasi ylös- tai
alaspäin tai vasemmalle tai oikealle, näyttöä vieritetään ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle.
tai
Käynnissä olevan Sovelluksen lisävalikoiden näyttö
Aseta sormi kosketuslevyn yläreunaan ja vedä sormea kohti levyn
keskustaa, käynnissä olevien sovellusten valikko tulee näkyviin.
Zoomaustoiminnot
Jos asetat kaksi sormea kosketuslevylle ja laitat sormesi yhteen tai
levität ne haaralleen, näytöllä näkyvä kuva tai teksti suurenee tai
pienenee.
Suurenna
Pienennä
tai
Kosketuslevy
Viimeisenä avoimena olleen ikkunan aukaisutoiminto
Aseta sormi kosketuslevyn vasempaan reunaan ja vedä sormea
kohti levyn keskustaa aktivoidaksesi aikaisemmin avoinna olleen
ohjelman käynnissä olevien ohjelmien joukosta.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
48
Kosketuslevy käytössä / pois käytöstä
Lukitus pikanäppäimillä
Jos haluat käyttää ainoastaan hiirtä, voit asettaa kosketuslevyn
pois käytöstä.
Lukitse kosketuslevy painamalla
+
-näppäimiä.
Voit asettaa kosketuslevyn ja kosketuslevyn painikkeiden
asetuksia välilehdillä, jotka ilmestyvät näkyviin
napsauttamalla Työpöydän Oikopolkuvalikko > Asetukset
> Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Touchpad.
Automaattinen lukitus, kun USB-hiiri kytketään
laitteeseen
Jos ulkoinen USB-osoitinlaite on kytkettynä tietokoneeseen
Oikotievalikossa, valitse Työpöytä > Asetukset > Ohjauspaneeli
> Laitteisto ja äänet > Hiiri > Kosketuslevy.
Tätä automaattista lukitustoimintoa ei ole joissakin malleissa.
CD-asema (optinen asema, valinnainen)
Jos tietokoneessasi ei ole CD-asemaa, voit ostaa sitä varten
ulkoisen CD-aseman.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
CD-kelkka avautuu, aseta CD- tai DVD-levy paikoilleen ja
2 Kun
paina kelkkaa, kunnes se napsahtaa.
•• Älä käytä haljennutta tai naarmuuntunutta CD-levyä.
Viallinen CD-levy saattaa rikkoutua ja vahingoittaa optista
levyasemaa CD-levyn pyöriessä suurella nopeudella.
•• Jos puhdistat CD- tai DVD-levyä, pyyhi sitä pehmeällä
liinalla keskeltä ulkoreunan suuntaan.
•• Aseta mini-CD CD-aseman keskiosaan.
•• Kuvauksessa käytettävät piirrokset on laadittu tyypillisiksi
esimerkeiksi. Tästä syystä ne saattavat poiketa todellisesta
tilanteesta.
•• Ei ole suositeltavaa käyttää CD-levyjä, jotka eivät ole
muodoltaan pyöreitä.
CD-levyn asettaminen ja poistaminen
Paina optisen levyaseman Avaa-painiketta tietokoneen
1 sivustassa.
CD-kelkkaa, kunnes se napsahtaa.
3 Paina
CD-aseman merkkivalo syttyy.
•• CD-aseman luku- ja kirjoitusnopeus saattaa vaihdella
tietovälineen kunnosta ja tyypistä riippuen.
Merkkivalo
Hätäavausreikä
Avaa-painike
49
•• Jos CD-asema on avattava, kun CD-asema ei toimi tai
kun tietokone on pois päältä, työnnä paperiliittimen pää
) hätäavausreikään niin, että CD-kelkka avautuu.
(
Kortinlukija (valinnainen)
Monikortinlukijalla voit sekä lukea korteilla olevia tietoja että
tallentaa tietoja niille.
Korttia voi käyttää siirrettävänä levynä vaihdettaessa vaivattomasti
tietoja digitaalisten laitteiden kesken.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Kortin käyttäminen
1 Aseta kortti monikortinlukijaan ohjeen mukaisessa suunnassa.
Näitä laitteita ovat esimerkiksi digikamera, digivideokamera ja
MP3-soitin.
•• Tuetut kortit: SD-kortti, SDHC-kortti, SDXC-kortti.
•• Sinun tulee hankkia tarpeitasi vastaava muistikortti.
•• Muistikorttia käytetään kuten muitakin tiedon
tallennusvälineitä. Tekijänoikeuden suojaustoiminto ei ole
tuettuna.
•• Kortti voi kadota tietokonetta siirrettäessä. Säilytä kortti
erillään.
•• Kuvauksessa käytettävät piirrokset on laadittu tyypillisiksi
esimerkeiksi. Tästä syystä ne saattavat poiketa todellisesta
tilanteesta.
•• Jos korttipaikan suojakortti on asetettu tietokoneeseen,
poista suojakortti ennen tietokoneen käyttöä.
•• Nämä kuvaukset on kirjoitettu uusimman
käyttöjärjestelmän, Windows 8:n perusteella. Sen vuoksi
jotkin kuvausten sisällöt ja piirrokset voivat poiketa
käytössä olevasta käyttöjärjestelmästä. Koska ohjeet ovat
vastaavat muille Windowsin käyttöjärjestelmille, voit
käyttää näitä kuvauksia viitteellisinä ohjeina.
50
Esimerkki) SD-kortti
Kortinlukija (valinnainen)
ilmoitus tulee näkyviin ylhäälle oikealle. Napsauta
2 Seuraava
avataksesi kansion ja napsauta View Files (Katsele tiedostoja).
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
51
Muistikortin alustaminen
Otettaessa muistikortti ensimmäistä kertaa käyttöön, se tulee
alustaa.
Kortin alustaminen poistaa kaiken kortille tallennetun tiedon.
Jos kortti sisältää tietoa, ota tiedosta varmuuskopio ennen
alustamista.
Jos näyttöön ilmestyy virheilmoitus, napsauta kyseistä
ikkunaa ja valitse Jatka ilman skannausta. Voit suorittaa
kohdassa 3 kuvatun toimenpiteen.
3
Windows Explorer on käynnissä Työpöydällä. Voit tallentaa,
siirtää ja poista tietoja kyseisestä asemasta.
Mini SD -kortin käyttö
Koska yllä mainitut kortit ovat pieniä, niitä ei voi asettaa
korttipaikkaan sellaisenaan.
Aseta kortti erityiseen sovittimeen (saatavana useimmilta
elektroniikka-alan jälleenmyyjiltä) ja aseta sen jälkeen sovitin
korttipaikkaan.
Napsauta Windows Explorer
1 tehtäväpalkissa.
-kuvaketta Työpöydän
2 Napsauta kakkospainikkeella korttiasemaa ja valitse Alusta.
3 Käynnistä alustaminen napsauttamalla Käynnistä.
•• Jos korttia käytetään tietojen siirtämiseen digitaalisten
laitteiden kanssa (esimerkiksi digikamera), alustaminen on
suositeltavaa suorittaa kyseisessä laitteessa.
•• Jos yritetään käyttää korttia, joka on alustettu
tietokoneessa, kortti saatetaan joutua alustamaan
uudestaan käytettävässä laitteessa.
Muistikortin poistaminen
•• Alustaminen, kirjoitus tai poisto ei onnistu SD- tai SDHCkortilla, jossa on kirjoitussuoja päällä.
Ota kiinni kortin päästä ja poista kortti.
•• Muistikortin jatkuva asettaminen ja poisto saattaa
vahingoittaa muistikorttia.
Ulkoisen näyttölaitteen liittäminen
Jos liität jonkin ulkoisen näyttölaitteen, kuten näytön, television tai
projektorin, voit katsoa kuvaa tämän ulkoisen laitteen laajemmasta
näytöstä, kun pidät esitystä tai katsot videota tai elokuvaa.
Tietokoneessa on käytettävissä analoginen näyttöportti (D-SUB) ja
digitaalinen kuva- ja ääniportti (HDMI).
HDMI-portin kautta liitettäessä kuva on visuaalisesti terävämpi
kuin analogisen näyttöportin (D-SUB) kautta. Tästä syystä, jos
useita portteja
on käytettävissä, yhdistä näyttölaite siihen porttiin, joka tarjoaa
parhaan visuaalisen laadun.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Liitoskaapeli
Käyttäjien tulee hankkia mahdollisesti tarvittavat liitoskaapelit.
D-SUB kaapeli
Ennen kuin aloitat, tarkista ulkoisen näyttölaitteen portti ja
kaapeli ja yhdistä sitten näyttölaite tietokoneeseen.
HDMI-kaapeli
52
Ulkoisen näyttölaitteen liittäminen
Näyttöporttiin liittäminen (valinnainen)
3
Paina
Jos tietokone liitetään näyttöportin kautta näyttöön, televisioon
tai projektoriin, voit saada käyttöösi laajemman näytön.
Jos tietokone liitetään projektoriin, voit pitää parempia esityksiä.
tietokoneen D-SUB-portti ja näytön tai television portti
1 Liitä
toisiinsa näyttökaapelilla (15 pinniä).
Ulkoinen
näyttö
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
TV
Projektori
+
53
-painikkeita kerran näyttääksesi näytön tilan
3&୘ִփ
valintaikkunan. Valitse haluttu tila.
3&୘ִփ
3&୘ִփ
Vain tietokoneen näyttö
3&୘ִփ
Sisältö
‫ ࢿـ‬näytetään vain tietokonenäytöllä
(nykyinen laite).
‫ࢿـ‬
Kaksoiskappale
‫ࢿـ‬
Nykyisen
laitteen sisältö näytetään myös
ulkoisella
laitteella.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Laajenna
୙ࢠ
Nykyisen
laitteen näyttö laajennetaan ulkoiselle
laitteelle.
୙ࢠ
Vain
୙ࢠtoinen näyttö
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Sisältö näytetään vain ulkoisen laitteen näytöllä.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
liitetyn näytön, television tai projektorin virtajohto
2 Liitä
pistorasiaan ja kytke virta päälle.
Muuta televisiosi ulkoisen laitteen tilaan, kun tietokone
yhdistetään televisioon.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Laajennetun työpöydän
vaihtoehtoinen asettaminen:
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Avaa ohjauspaneelin
Näyttöasetukset-ikkuna, valitse
Näyttö 2 ja aseta laajennettu työpöytä valitsemalla
Laajenna Windows-työpöytä tähän näyttölaitteeseen
-valintaruutu. Katso lisätietoja Windowsin online-ohjeesta.
Ulkoisen näyttölaitteen liittäminen
Liittäminen HDMI-portin kautta (valinnainen)
Jos liität tietokoneen televisioon HDMI-portin kautta, voit nauttia
korkealaatuisesta kuvasta ja äänestä.
Kun olet liittänyt television HDMI:n kautta, aseta kuva- ja
näyttöasetukset.
1 Kytke HDMI-kaapeli television HDMI-porttiin.
Ulkoinen
näyttö
TV
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
2
Paina
+
54
-painikkeita kerran näyttääksesi näytön tilan
3&୘ִփ
valintaikkunan. Valitse haluttu tila.
3&୘ִփ
3&୘ִփ
Vain tietokoneen näyttö
3&୘ִփ
Sisältö
‫ ࢿـ‬näytetään vain tietokonenäytöllä
(nykyinen laite).
‫ࢿـ‬
Kaksoiskappale
Projektori
‫ࢿـ‬
Nykyisen
laitteen sisältö näytetään myös
ulkoisella
laitteella.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Laajenna
୙ࢠ
Nykyisen
laitteen näyttö laajennetaan ulkoiselle
laitteelle.
୙ࢠ
Vain
୙ࢠtoinen näyttö
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Sisältö näytetään vain ulkoisen laitteen näytöllä.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Tämä on tuettuna vain niissä malleissa, jotka tukevat TVulostuloporttia (HDMI).
•• Jos televisiossa on useampi kuin yksi HDMI-portti, liitä
tietokone DVI IN-porttiin.
•• Liitettäessä tietokone televisioon, vaihda television
ulkoisen lähteen tilaksi HDMI.
•• Ulkoinen näyttö / TV ei ole tuettu DOS-komentoikkunassa.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Samanaikainen ulostulo kaikille kolmelle (LCD + CRT +
HDMI) ei ole tuettu.
Ulkoisen näyttölaitteen liittäminen
AMD-grafiikan tehokas käyttö (valinnainen)
PowerXpress on vaihdettava grafiikkatekniikka, joka valitsee
joko sisäisen tai ulkoisen grafiikkapiirin käytettävän ohjelman
mukaan niin, että akun käyttöaika pitenee grafiikkasuorituskyvyn
heikkenemättä.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
hiiren oikeanpuoleista painiketta työpöydällä ja
1 Napsauta
valitse pikavalikosta Määritä vaihdettava grafiikka.
Selaa-painiketta, rekisteröi ohjelma ja napsauta
2 Napsauta
Käytä-painiketta.
Tämä tekniikka käyttää oletuksena sisäistä grafiikkaa, joka
vähentää akkuvirran kulutusta, ja vaihtaa ulkoiseen grafiikkaan,
kun käyttäjä käyttää sellaista ohjelman toimintoa, joka vaatii
suurta grafiikkatehoa. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi pelit ja
videosoitin.
•• Tämä kuvaus koskee vain Windows 8 -käyttöjärjestelmää ja
niitä malleja, joissa käytetään AMD PowerXpress -tekniikkaa.
•• Windows 7 Starter ei tue tätä toimintoa.
z
•• Jos tietokoneeseen on asennettu Windows XP, voit käyttää
vain integroitua näytönohjainta.
► Ohjelmien lisääminen PowerXpress -grafiikkatekniikkaan
Jos haluat suorittaa ohjelman toimintoja käyttämällä ulkoista
grafiikkapiirisarjaa, ohjelma täytyy rekisteröidä.
Jotkut ohjelmat on rekisteröity valmiiksi. Voit rekisteröidä lisää
ohjelmia seuraavasti.
•• Rekisteröimättömät ohjelman käyttävät sisäistä
grafiikkapiirisarjaa.
•• Vain suoritettavia tiedostoja (EXE) voi rekisteröidä.
x
eteenpäin rekisteröidyn ohjelman toiminnot, jotka
3 Tästä
vaativat korkeaa grafiikkatehoa, voivat käyttää ulkoista
grafiikkapiirisarjaa ilman erillistä määritystä.
55
Ulkoisen näyttölaitteen liittäminen
NVIDIA-grafiikan tehokkaampi käyttö
(valinnainen)
NVIDIA Optimus on toiminto, jolla valitaan sisäinen tai ulkoinen
grafiikan piirisarja automaattisesti kulloinkin suoritettavana olevan
ohjelman mukaan.
Sisäistä grafiikan piirisarjaa voi käyttää esimerkiksi verkkosivujen
selailussa tai tekstinkäsittelyssä, mikä minimoi akun
virrankulutuksen. Tehokasta ulkoista grafiikan piirisarjaa voi
vastaavasti käyttää pelattaessa tai videokuvaa käsiteltäessä, mikä
tarjoaa realistisemmalta näyttävän kuvan.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
ohjelmisto valitsemalla Valitse mukautettava
3 Rekisteröi
ohjelma(S) -kentässä Lisää-painike.
Vain suoritettavia tiedostoja (EXE) voi rekisteröidä.
Valitse tätä ohjelmaa varten valittu
4 Valitse
grafiikkasuoritin (O) -kenttä, valitse Parannetun
suorituskyvyn NVIDIA-suoritin ja valitse Apply-painike.
x
•• NVIDIA Optimus -malli tukee vain Windows 8:ää.
•• Tämä toiminto on käytettävissä vain niissä malleissa, joissa
on tuki NVIDIA Optimus -teknologialle.
Ulkoista grafiikan piirisarjaa käyttävien ohjelmien
rekisteröinti
x
c
v
Jos ohjelman haluaa käyttävän ulkoista grafiikan piirisarjaa,
ohjelma pitää rekisteröidä NVIDIA-ohjauspaneelissa.
Jotkut ohjelmat on rekisteröity valmiiksi. Rekisteröi muut ohjelmat
(esim. 3D-pelit) seuraavasti:
v
kakkospainikkeella työpöytää ja valitse NVIDIAon rekisteröity.
1 Napsauta
5 Ohjelma
ohjauspaneeli.
Kun rekisteröity ohjelma käynnistetään, se suoritetaan
ulkoista grafiikkapiirisarjaa käyttäen eikä mitään erillisiä
Valitse vasemmassa ikkunassa 3D-asetukset > 3D-asetusten
2 hallinta
asetuksia tarvita.
ja valitse Ohjelman asetukset -välilehti.
56
Säädä äänenvoimakkuutta
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Äänenvoimakkuutta on mahdollista säätää näppäimistöllä ja
äänenvoimakkuuden säätöohjelmalla.
Äänenvoimakkuuden säätö näppäimistöllä
+
+
tai
áᔪ
Vaihtoehtoisesti voit asettaa äänen päälle tai pois päältä
Ŗᮁ
näppäinyhdistelmällä
+
.
Ääninauhurin käyttö
Äänityksen tekeminen Windows Recorderilla on kuvattu alla.
mikrofoni mikrofoniliittimeen.
1 Liitä
Voit käyttää myös sisäistä mikrofonia.
kakkospainikkeella tehtäväpalkin Voimakkuus
2 Napsauta
-kuvaketta ja valitse Tallennuslaitteet.
että mikrofoni on asetettu nauhoituksen
3 Tarkista,
oletuslaitteeksi.
᜽᯲
Äänenvoimakkuuden säätö
äänenvoimakkuuden säätöohjelmalla
ᰆ⊹
Napsauta Oikopolkuvalikko > Asetukset
ohjauspalkkia.
57
>
säätääksesi
Jos näin on, se on jo valmiiksi asetettu oletuslaitteeksi. Jos
áᔪ
näin ei ole, napsauta kakkospainikkeella
mikrofonia ja valitse
Aseta oletuslaitteeksi.
4
Ŗᮁ
Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa
Oikopolkuvalikko > Käynnistä
napsauttaaksesi kohtaa
᜽᯲
Kaikki Sovellukset > Äänentallennin.
Paina sitten Aloita
tallennus-kohtaa aloittaaksesi tallentamisen.
ᖅᱶ
Mykistys
ᰆ⊹
⦽
ᖅᱶ
Säädä äänenvoimakkuutta
SoundAliven käyttö (valinnainen)
SoundAlive-toimintoa ja stereokaiuttimia käytettäessä ääni kuuluu
tavanomaista stereofonisempana.
•• SoundAlive iä tuetaan vain Windows 8
•• Laitteen mukana toimitettavat ohjelmistot voivat vaihdella
tietokoneen mallistaáᔪ
riippuen.
•• Lisäksi jotkin kuvista saattavat tietokoneen mallista ja
ohjelmistoversiosta riippuen olla erilaisia kuin käyttämäsi
Ŗᮁ
laite.
hiiren kakkospainikkeella kohtaa
1 Napsauta
Äänenvoimakkuus Työpöydän tehtäväpalkissa ja
᜽᯲
napsauta Toistolaitteet.
ᰆ⊹
(Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Työpöydän Oikotievalikkoa
> Ohjauspaneeli > Laitteisto ja
ja sitten > Asetukset
ᖅᱶ
äänet > Ääni.)
hiiren oikeanpuoleisella painikkeella kohtaa
2 Napsauta
Speakers ja valitse Ominaisuudet.
Valitse ensin SoundAlive-välilehti ja sen jälkeen haluamasi
3 tila.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
58
Näytön kirkkauden muuttaminen
Näytön kirkkautta voi muuttaa kahdeksalla tasolla.
Näytön kirkkaus asetetaan automaattisesti suurimmalle
áᔪ
tasolle, kun tietokone toimii verkkovirralla, ja himmenee
akkuvirralla käytettäessä akun käyttöajan pidentämiseksi.
Ŗᮁ
Kirkkauden muuttaminen näppäimistöä
käyttäen
᜽᯲
>
ᖅᱶ
2 Säädä näytön kirkkautta kirkkauden säätöpalkilla.
⦽
59
•• Akun virrankulutuksen säästö
Alentaa LCD-näytön kirkkautta ja säästää akun virtaa, kun
tietokone toimii akun varassa.
•• Kannettavan tietokoneen LCD-näytön vialliset pikselit
Kuvaus: Samsung valvoo LCD-näyttöjensä teknisten
ominaisuuksien mukaista laatua ja luotettavuutta. Tästä
huolimatta on mahdollista, että näytöissä saattaa esiintyä
pieni määrä viallisia pikseleitä. Suuri viallisten pikseleiden
määrä saattaa aiheuttaa ongelmia tuotteessa, mutta pieni
määrä ei vaikuta tietokoneen suorituskykyyn.
Tämän johdosta Samsung noudattaa seuraavia periaatteita:
ᰆ⊹
Napsauta kohtaa Oikotievalikko > Asetukset
1 Kirkkaus
.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
- Kirkas piste: 2 tai vähemmän
- Musta piste: 4 tai vähemmän
- Kirkkaiden ja mustien pisteiden yhdistelmä: 4 tai
vähemmän
LCD-näytön puhdistusohjeet
Puhdista LCD-paneeli pehmeällä liinalla, joka on kostutettu
kevyesti tietokoneen puhdistusaineeseen. Liikuta liinaa
yhteen suuntaan.
LCD-paneelin puhdistaminen liikaa voimaa käyttäen saattaa
vahingoittaa paneelia.
Kiinteä verkko
Kiinteä verkko on yritysten käyttämä verkkoympäristö tai
laajakaistainen internet-yhteys kotona.
•• Koska nämä kuvaukset on kirjoitettu uusimman
käyttöjärjestelmän, Windows 8:n, perusteella,
kuvausten sisällöt ja piirrokset voivat olla erilaiset eri
käyttöjärjestelmille. Koska ohjeet ovat vastaavat muille
Windowsin käyttöjärjestelmille, käytä tietokonetta näitä
kuvauksia vastaavalla tavalla.
᜽᯲
2
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
ᰆ⊹
Napsauta Työpöydän Oikopolkuvalikkoa > Asetukset
> Ohjauspaneeli > Verkko ja internet > Verkko ja
ᖅᱶ
jakamiskeskus
ja napsauta vasemmassa valikkoikkunassa
Muuta sovittimen asetuksia.
•• Kuvauksessa käytettävät piirrokset on laadittu tyypillisiksi
esimerkeiksi. Tästä syystä ne saattavat poiketa todellisesta
tilanteesta.
Kiinteään paikallisverkkoon yhdistäminen
1 Kytke lähiverkkokaapeli kiinteän lähiverkon liitäntään.
Ethenet, paina kosketuslevyn oikeanpuoleista
3 Valitse
painiketta ja valitse Ominaisuudet.
Lähiverkkolaitteen nimi saattaa erota riippuen tietokoneen
verkkolaitteesta.
60
Kiinteä verkko
verkkokomponenttiluettelosta Internet
4 Valitse
Protocol Version 4(TCP/IPv4) ja napsauta Properties
(Ominaisuudet).
•• Verkkokomponentin nimi saattaa olla erilainen eri
käyttöjärjestelmissä.
•• Voit lisätä verkkokomponentin napsauttamalla yllä olevan
kuvan esittämässä näytössä Install (Asenna). Voit lisätä
asiakkaita, palveluja ja protokollia.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
IP-asetukset.
5 Määritä
Jos käytössä on DHCP, valitse Hanki IP-Osoite
61
automaattisesti. Valitse kiinteää osoitetta käyttäessäsi Käytä
seuraavaa IP-osoitetta, ja aseta IP-osoite manuaalisesti.
Jos DHCP ei ole käytössä, pyydä verkon pääkäyttäjältä IPosoite.
olet tehnyt asetukset, napsauta OK-painiketta.
6 Kun
Verkkoasetukset ovat valmiit.
Kiinteä verkko
áᔪ
Ŗᮁ
Wake
On LAN-toiminnon (WOL) käyttö
<Wake On LAN> on toiminto, joka aktivoi järjestelmän lepotilasta,
᜽᯲
kun jokin
signaali (esimerkiksi ping tai magic packet -komento)
saapuu verkosta (kiinteä lähiverkko).
1
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
62
- <Wake On LAN> -toiminto ei ehkä toimi käytettäessä
Hybridi-virransäästöominaisuutta. Yhdistelmälepotilan
voi poistaa käytöstä Virranhallinta-asetukset kohdassa
Ohjauspaneli.
ᰆ⊹
Napsauta Työpöydän Oikopolkuvalikkoa > Asetukset
> Ohjauspaneeli > Verkko ja internet > Verkko ja
ᖅᱶ
jakamiskeskus ja napsauta vasemmassa valikkoikkunassa
Muuta sovittimen asetuksia.
hiiren kakkospainikkeella kohtaa Lähiverkkoyhteys
2 Napsauta
ja valitse Ominaisuudet.
Valitse Määritä > Virranhallinta -välilehti. Valitse Salli
3 tämän
laitteen palauttaa tietokone valmiustilasta ja
valitse sen jälkeen OK. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
- Jos järjestelmä herää lepotilasta, vaikka se ei ole
vastaanottanut signaalia, käytä järjestelmää sen jälkeen,
kun <Wake On LAN> -toiminto on estetty.
- LAN LED -merkkivalo ei ehkä sammu, jos järjestelmä on
sammutettu estämättä WOL (Wake on LAN) -asetusta.
- K
iinteään lähiverkkoon yhdistyminen käytettäessä langatonta
lähiverkkoa ei aktivoi <Wake On LAN> -toimintoa.
Aseta langaton lähiverkko Pois käytöstä -tilaan käyttääksesi
<Wake On LAN> -toimintoa.
Windows 8:ssä Wake On LAN -toiminto ei tue ping-komentoa.
Jos tietokone on yhdistettynä 100 Mbps / 1 Gbps kiinteään
lähiverkkoon ja se palaa lepo- tai horrostilasta, tulee ilmoitus
10 Mbps / 100 Mbps kiinteän lähiverkon yhteydestä.
Tämä tapahtuu, koska tietokoneen palatessa valmius- tai
horrostilasta verkon palauttaminen kestää noin kolme
sekuntia. Kun verkko on palautunut, sen nopeus on 100 Mbps
/ 1 Gbps.
Kun järjestelmä toimii akkuvirralla, joskus saattaa kulua
muutama sekunti lähiverkkokaapelin yhdistämisestä
internet-yhteyden muodostumiseen. Tämä tapahtuu akun
virrankulutusta säästävän virransäästöominaisuuden vuoksi.
Kun järjestelmää käytetään akkuvirralla, kiinteän lähiverkon
nopeutta alennetaan automaattisesti akun säästämiseksi.
Tässä tilanteessa 1 Gbps:n /100 Mbps:n lähiverkko toimii 100 /
10 Mbps:n nopeudella.
Langaton verkko (valinnainen)
Langaton verkkoympäristö (WLAN) on verkkoympäristö, joka
mahdollistaa tietokoneiden välisen tietoliikenteen kotona tai
pientoimistoissa langattomien verkkolaitteiden kautta.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
63
• Näyttöjen kuvat ja valikkojen nimet voivat vaihdella mallista
riippuen.
• Ohjelman versiosta riippuen jotkin toiminnot eivät
välttämättä ole käytettävissä tai ne voivat olla erilaisia.
• Alla olevat kuvaukset koskevat tietokonemalleja, joissa on
WLAN-kortti tai -laite. WLAN-laite on valinnainen.
Kuvat saattavat erota todellisuudesta riippuen WLANlaitteen mallista.
Mikä on tukiasema?
Tukiasema on verkkolaite, joka yhdistää kiinteän ja
langattoman lähiverkon, ja vastaa langatonta keskitintä
kiinteässä verkossa. Tukiasemaan voi kytkeytyä useita
langattomassa verkossa toimivia tietokoneita.
Langaton verkko
(valinnainen)
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
áᔪ
Ŗᮁ
Langattomaan lähiverkkoon yhdistäminen
᜽᯲
Jos käytössä on tukiasema, voit kytkeytyä tukiaseman
kautta
Internetiin käyttämällä Windowsin tarjoamia langattoman
lähiverkon kytkeytymismenetelmiä.
ᰆ⊹
Yhdistä-painiketta.
2 Napsauta
Jos tukiasema käyttää salausta, anna salasana ja paina OK.
Saat salasanatiedot verkon ylläpitäjältä.
1
Jos valitset Oikopolkuvalikko > Asetukset
>
ᖅᱶ
Verkkoyhteydet
-kuvakkeen, näyttöön avautuu
luettelo
käytettävissä olevista tukiasemista. Jos valitset tukiaseman,
johon kytkeydytään, Yhdistä-painike ilmestyy näkyviin.
Luettelo
tukiasemista


verkkoyhteyden muodostaminen on valmis, kyseisen
3 Kun
verkkoyhteyden vieressä on teksti ’Connected’ (Yhteys
muodostettu). Voit nyt käyttää langatonta verkkoa.
64
Multimedia-sovelluksen käyttö (valinnainen)
S Camera-, S Gallery- ja S Player -sovellukset tuovat valokuva-,
video- ja musiikkitiedostot käyttöösi.
S Camera
Voit ottaa valokuvia ja nauhoittaa videoita S Camera
-kamera sovelluksessa ja katsella niitä suoraan
sovelluksessa.
S Gallery
Vain S Camera -sovelluksella otettuja kuvia ja
videoita voi katsella S Camera -sovelluksessa.
S Player
Voit katsella tietokoneeseen tallennettuja valokuva-,
video- ja musiikkitiedostoja.
Ohjelman versiosta riippuen jotkin toiminnot eivät
välttämättä ole käytettävissä tai ne voivat olla erilaisia.
Kolmannen osapuolen ohjelmistoon liittyvät palvelut
•• Kolmannen osapuolen ohjelmistoon liittyvät kuvaus- ja
palvelupyynnöt on osoitettava kyseiselle valmistajalle.
•• Osa vianmääritystoimenpiteisiin liittyvistä
palvelupyyntövastauksista ei välttämättä toimi kaikkien
ohjelmistovalmistajien kohdalla.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Voit käynnistää sovelluksen aloitusnäytöstä.
65
Multimedia-sovelluksen käyttö (valinnainen)
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
66
áᔪ
ottaa kuvan, liu’uta kameratilan valitsin Valokuva
2 Kun haluat
-asentoon.
S Camera -sovelluksen käyttäminen
Ŗᮁ
1
Napauta Oikopolkuvalikko > Käynnistä
Kun haluat tallentaa videokuvaa, liu’uta kameratilan valitsin
Video
-asentoon.
> S Camera.
᜽᯲
Kameratila (Valokuva
ᰆ⊹
, Video
)
Napauta ota kuva / tallenna video
3 kuvan
tai tallennat videokuvaa.
4
ᖅᱶ
-kuvaketta, kun otat
Voit katsoa kuvan tai videon kuvan esikatselulla
- tai S
Gallery -sovelluksella.
S Camera -sovellus ei ole käytettävissä työpöytätilassa.
Kuvaamiseen liittyviä varoituksia
•• Älä kuvaa toisia henkilöitä ilman lupaa.
•• Älä kuvaa sellaisessa paikassa, jossa kuvaaminen on
kiellettyä.
Suurenna/pienennä
Valokuva-asetukset
Ota kuva /
tallenna video
Kuvan
esikatselu
•• Älä kuvaa sellaisessa paikassa, joka voi loukata toisten
henkilöiden yksityisyyttä tai jossa voi paljastua
luottamuksellista tietoa.
Multimedia-sovelluksen käyttö (valinnainen)
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
áᔪ
Valokuvan muokkaaminen
S Gallery -sovelluksen käyttäminen
Ŗᮁ
1
katsoa kuvia ja videoita, jotka on otettu S Camera
2 Voit
-sovelluksella.
Napauta Oikopolkuvalikko > Käynnistä
> S Gallery.
᜽᯲
ᰆ⊹
Lisäksi voit liittää kuviin erikoistehosteita valokuvan
muokkaustoiminnolla.
ᖅᱶ
Voit ottaa kuvan S Gallery -sovelluksessa napauttamalla
kamerakuvaketta.
Kuvan esikatselu.
1 Valitse
Vedä kohdetta hieman ylöspäin alhaalta keskeltä.
Jos asetusvalikko avautuu, valitse Muokkaa
.
67
Multimedia-sovelluksen käyttö (valinnainen)
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
68
áᔪ
2 Valitse valokuvassa käytettävä tehoste.
S Player -sovelluksen käyttäminen
Ŗᮁ
Esimerkki: Jos valitset piirtotoiminnon
Viivan esikatselu
Väri
Kumoa
1
Napauta Oikopolkuvalikko > Käynnistä
> S Player.
᜽᯲
Oma musiikki
Omat videot
Omat valokuvat
ᰆ⊹
ᖅᱶ
Poista/Piirrä
Viivan paksuus
Tallenna Sulje
Kehys
Piirto
Leima
Musiikin soittoluettelo Diaesitys
Oma valokuvaluettelo
valikko, josta käytät valokuva-, video- ja
2 Valitse
musiikkitiedostojasi.
Joitakin tiedostomuotoja ei voida toistaa.
Samsung-ohjelmistopäivitys
SW Update on ohjelmisto, joka etsii tietokoneen oston yhteydessä
asennettuna olleita Samsung-ohjelmistoja ja ajureita ja auttaa
ohjelmien ja ajureiden päivittämisessä.
•• Voit tarkistaa päivitettäviä tiedostoja ennen päivittämistä
vain, kun olet yhteydessä Internetiin.
•• SW Update ei päivitä käyttäjän erikseen asentamia
laiteajureita tai ohjelmistoja.
aloitusnäytössä hiiren kakkospainikkeella
1 Napsauta
haluamastasi kohdasta ja valitse Kaikki Sovellukset
oikeassa alakulmassa. Valitse SW Update.
ohjelmaa käytetään esimmäistä kertaa, henkilökohtaisten
2 Jos
tietojen käyttöä koskeva Käyttäjäsopimus tulee näkyviin.
Napsauta Agree (Hyväksy).
SW Update-ohjelmisto käynnistyy.
3 Valitse
ne kohteet, jotka haluat päivittää ennen kuin jatkat
päivittämistä.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö

Ohjelmistoluettelo
Ohjelmistopäivitys
69
Tietokoneen tilan määrittämistä ja vianmääritystä varten
Samsung-tietokoneiden vianmääritysopas Support Centerohjelma tukee järjestelmän diagnosointia ja siinä on usein
kysyttyjen kysymysten osio koskien usein ilmeneviä ongelmia.
Support Center-ohjelma ei ole välttämättä mukana
toimituksessa tai ohjelman versio ei saata olla sama.
aloitusnäytössä hiiren kakkospainikkeella
1 Napsauta
haluamastasi kohdasta ja valitse Kaikki Sovellukset
oikeassa alakulmassa. Valitse Support Center.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
Tietokoneen
ongelmien etsiminen
Tietokoneen
diagnosointi ja
vianmääritys
Usein kysytyt
kysymykset
koskien
tietokoneen
suurimpia
ongelmia
Center käynnistyy ja aloittaa tietokoneen
2 Support
diagnosoinnin.
Kun diagnoosi on valmis, System Status (Järjestelmän tila)
-valikko näyttää voimassa olevien ongelmien luettelon ja
niiden ratkaisut.

70
ratkaista ongelman napsauttamalla ongelman
3 Voit
Troubleshoot (Vianmääritys) -painiketta.
Lukkopaikan käyttäminen (valinnainen)
Voit kiinnittää tietokoneen kytkemällä lukon ja kaapelin
lukkopaikkaan.
Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää lukon ja kaapelin
hankkimista.
Tarkista lukon ja kaapelin käyttöohjeet niiden käyttöoppaista.
Kiinnitä lukko ja kaapeli johonkin kiinteään kohteeseen ja asenna
kaapelin toinen pää lukkopaikkaan.
Luku 3.
Tietokoneen käyttö
71
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
BIOS-asetus
73
Käynnistyssalasanan asetus
76
Käynnistysjärjestyksen vaihto
79
Muistin päivitys
80
Akku
82
BIOS-asetus
BIOS-asetuksella voit muuttaa tietokoneen laitteistoa vastaamaan
tarpeitasi.
•• Käytä BIOS-asetusta, jos määrität käynnistyssalasanan,
muutat käynnistysjärjestystä tai lisäät uuden laitteen.
•• Koska väärä asetus saattaa aiheuttaa järjestelmän
virheellisen toiminnan tai kaatumisen, ole huolellinen
muuttaessasi BIOS-asetuksia.
•• BIOS-asetuksen toiminnot saattavat muuttua tuotteen
toiminnan kehittämiseksi.
•• BIOS-asetusvalikko ja kohteet saattavat vaihdella
tietokoneen mallista riippuen.
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
BIOS-asetuksiin meno
tietokone.
1 Käynnistä
Paina välittömästi F2-painiketta monta kertaa.
kuluttua ilmestyy näkyviin BIOS-asetusnäyttö.
2 Hetken
BIOS-asetusten yksittäiset kohdat saattavat vaihdella
tuotteesta riippuen.
73
BIOS-asetus
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
BIOS-asetusnäyttö
Asetusvalikko
BIOS-asetusvalikko ja sen kohdat saattavat vaihdella
tietokoneen mallista riippuen.
SysInfo
Valitun kohteen
ohje avautuu
automaattisesti.
Asetuskohteet
Kuvaus
Tässä kuvataan tietokoneen laitteistotiedot.
Advanced
Tämän valikon avulla voit tehdä piirisarjojen ja
ylimääräisten toimintojen asetukset.
Security
Muutetaan suojausasetuksia kuten salasanoja.
Boot
Tämän valikon avulla voit säätää
oheislaitteiden asetuksia ja tehdä tietokoneen
käynnistymiseen liittyviä asetuksia, esimerkiksi
asettaa käynnistysjärjestyksen.
Exit
Poistutaan asetuksista tallentaen ne tai hyläten
muutokset.
Asetusvalikko
Ohje
74
BIOS-asetus
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
Järjestelmän asetusnäppäimet
Asetuksia tehtäessä on käytettävä näppäimistöä.
F1
Ylös- ja alasnäppäimet
Avaa asetuksen ohje.
Siirry ylös ja alas.
F5/F6
Vaihda kohteen arvoa.
F9
Lataa oletusasetukset.
ESC
Palaa ylemmälle valikkotasolle
tai siirry Exit-valikkoon.
Vasen- ja oikeanäppäimet
Enter
F10
Siirry toiseen valikkoon.
Valitse kohde tai siirry
alivalikkoon.
Tallenna muutokset ja poistu
asetuksista.
Näppäimistökuva saattaa poiketa todellisesta näppäimistöstä.
75
Käynnistyssalasanan asetus
Jos asetat salasanan, sinun täytyy antaa se, kun käynnistät
tietokoneen tai siirryt BIOS-asetuksiin.
Määrittämällä salasanan, rajoitat järjestelmään pääsyn vain
hyväksytyille käyttäjille, ja suojaat tietokoneeseen tallennettuja
tietoja ja tiedostoja.
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
Pääkäyttäjäsalasanan asetus
Jos asetat valvojan salasanan, sinun täytyy antaa se, kun käynnistät
tietokoneen tai siirryt BIOS-asetuksiin.
Pelkkä valvojan ja käyttäjän salasanan asettaminen ei ole kovin
turvallista.
•• Salasana-asetuksissa on seuraavat kolme alivalikkoa.
(Valvojan salasana, Käyttäjän salasana ja Kiintolevyn
salasana)
Voit lisätä tietoturvaa käyttämällä kiintolevyn salasanaa.
•• Älä kadota tai unohda salasanaasi.
•• Älä paljasta salasanaasi ulkopuolisille.
1 Valitse BIOS-asetuksissa Security-valikko.
•• Jos unohdat valvojan tai kiintolevyn salasanan, sinun
täytyy ottaa yhteyttä huoltoon. Tässä tapauksessa tullaan
veloittamaan palvelumaksu.
2 Valitse kohta Set Supervisor Password ja paina <Enter>.
•• Jos unohdat käyttäjän salasanan, voit ottaa valvojan
salasanan pois käytöstä, ja tällöin myös käyttäjän salasana
otetaan automaattisesti pois käytöstä.
•• Näyttöjen kuvat ja termit saattavat poiketa todellisesta
tuotteesta riippuen tietokoneen mallista ja ohjaimen
versiosta.
76
XXXXXXXX
Käynnistyssalasanan asetus
Kirjoita salasana, paina <Enter>, kirjoita salasana uudestaan
3 varmistukseksi
ja paina <Enter> uudestaan.
Salasana on enintään kahdeksan merkkiä pitkä
aakkosnumeerinen merkkijono. Erikoismerkkejä ei sallita.
on asetettu.
4 Pääkäyttäjäsalasana
Pääkäyttäjäsalasana tarvitaan käynnistettäessä tietokone tai
siirryttäessä BIOS-asetuksiin.
Jos salasanan syöttöviesti ilmestyy näytölle joissakin malleissa
Setup Notice-ikkunassa, asetuksia ei hyväksytä, ennen kuin
olet painanut Enter-näppäintä.
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
77
Käyttäjäsalasanan asetus
Jos käytät käyttäjän salasanaa, voit käynnistää tietokoneen, mutta
et voi muuttaa BIOS-asetuksia, sillä sinulla ei ole BIOS-asetusten
käyttöoikeutta.
Tämä auttaa estämään asiattomien pääsyn BIOS Setup -valikon
pääasetuksiin.
Ennen käyttäjäsalasanan asetusta on asetettava
pääkäyttäjäsalasana. Pääkäyttäjäsalasanan poistaminen käytöstä
poistaa käytöstä myös käyttäjäsalasanan.
Siirry kohtaan Set User Password, paina <Enter> suorita
toimenpiteet pääkäyttäjäsalasanan asettamisen vaiheesta 3.
Käynnistyssalasanan asettaminen
Käynnistyssalasanan asettamiseksi tulee ensin asettaa
pääkäyttäjäsalasana (Set Supervisor Password).
Aseta Password on boot tilaan Enabled.
Kun käynnistyssalasana on asetettu, tietokoneen käynnistys vaatii
salasanan.
Varmista, että muistat salasanan, jotta voisit käyttää sitä
myöhemmin.
Käynnistyssalasanan asetus
Kiintolevysalasanan asettaminen (valinnainen)
Jos asetat kiintolevylle salasanan, sitä ei voi käyttää toisilla
tietokoneilla.
Paina <Enter> kohdassa Set HDD Password ja määritä salasana
kuten on kuvattu pääkäyttäjäsalasanan asettamisen vaiheessa 3.
•• Kiintolevysalasanan asetusta ei toimiteta kaikkien mallien
mukana.
•• Kiintolevysalasanan vaihto
Turvallisuussyistä johtuen kiintolevysalasanan voi vaihtaa
ainoastaan, kun tietokone on uudelleenkäynnistetty
tietokoneen Power-painikkeesta.
Jos et pysty vaihtamaan kiintolevysalasanaa tai HDD
Password Frozen -ilmoitus tulee näkyviin, kun siirryt BIOSasetuksiin ja valitset Security > HDD Password, käynnistä
tietokone uudestaan painamalla Power-painiketta.
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
78
Salasanan poistaminen käytöstä
Paina käytöstä poistettavan salasanan kohdalla <Enter>.
1 Esimerkiksi,
pääkäyttäjäsalasanan poistamiseksi siirry kohtaan
Set Supervisor Password ja paina <Enter>.
käytössä oleva salasana kohtaan Enter Current
2 Kirjoita
Password ja paina <Enter>.
3 Jätä kohta Enter New Password tyhjäksi ja paina <Enter>.
kohta Confirm New Password tyhjäksi ja paina <Enter>.
4 Jätä
Salasana on poistettu käytöstä.
Joissakin malleissa salasana perutaan vain, jos painat Enternäppäintä Setup Notice-ikkunassa.
Käynnistysjärjestyksen vaihto
Seuraavassa esitetään esimerkkinä korkeimman
käynnistysprioriteetin vaihto kiintolevylle.
Näyttöjen kuvat ja termit saattavat poiketa todellisesta
tuotteesta riippuen tietokoneen mallista ja ohjaimen
versiosta.
1 Valitse BIOS-asetuksissa Boot-valikko.
2 Paina <Enter> kohdassa Boot Device Priority.
XXXXXXXX
0WO.QEM
'PCDNG-G[RCF
6QWEJ2CF/QWUG
=1HH?
=$[0WO.QEM?
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
Siirry alas-näppäimellä (↓) kohtaan SATA HDD ja siirrä se
3 ylimmäksi
painamalla F6-näppäintä.
Boot Menu
[Boot Priority Order]
1. SATA CD
: XXXXXXXXXXXX
2. SATA HDD : XXXXXXXXXXXX
3. USB CD
: N/A
4. USB FDD
: N/A
5. USB HDD
: N/A
6. NETWORK : N/A
asetukset ja poistu asetuksista painamalla F104 Tallenna
näppäintä.
Korkein käynnistysprioriteetti on nyt asetettu kiintolevylle.
Jos haluat käynnistää tietokoneen DOS-tilassa USB-laitteen
avulla, siirry BIOS-asetuksiin, valitse Advanced-valikko ja
aseta sen kohta Fast BIOS Mode tilaan Disabled.
79
Muistin päivitys
Tietokoneeseen on asennettu yksi tai useampi muistimoduuli.
Käytettävissä on kaksi muistipaikkaa. Käyttäjät voivat korvata
asennetun muistin tai lisätä uutta muistia.
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen
tietokoneen pohjassa sijaitsevan muistitilan
1 Irrota
suojakannen ruuvi ruuvimeisselillä.
•• Korvaa tai asenna muistia vasta, kun tietokone on
sammunut kokonaan. Älä korvaa tai asenna muistia, jos
tietokone on lepotilassa.
Irrota virtajohto ja poista akku ennen jatkamista.
•• On suositeltavaa lisätä jo asennetun muistin kaltaista
muistia (sama valmistaja ja kapasiteetti).
Kiinnitysruuvi
•• Käytä ainoastaan tuotteen teknisissä ominaisuuksissa
määritettyjä muistityyppejä.
uusi muistimoduuli muistipaikkaan noin 30 asteen
2 Aseta
kulmassa niin, että se asettuu muistipaikan suuntaisesti.
Muistipaikka
80
Muistin päivitys
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
muistimoduuli alas niin, että se kiinnittyy kokonaan.
3 Paina
Jos muistimoduuli ei asetu helposti paikalleen, paina
muistimoduulia alas samalla kun levität muistimoduulin
kiinnikkeitä ulospäin.
4 Sulje muistitilan suojakansi ja kiristä ruuvi.
Muistimoduulin poisto
Levitä muistimoduulin kiinnikkeitä ulospäin.
Muistimoduuli ponnahtaa ylös.
Poista muistimoduuli noin 30 asteen kulmassa.
Muistimoduulin salvat
81
Akku
Noudata seuraavia ohjeita, kun käytät tietokonetta akkuvirralla
ilman sähköverkkoa.
Tietokoneen mukana toimitetaan Lithium-Ion-akku.
•• Lue ennen akun käyttöä akkuun painetut turvaohjeet
huolella ja noudata niitä.
•• Lataa akku täysin, ennen kuin käytät tietokonetta
ensimmäistä kertaa.
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
82
Akun asennus/poisto
järjestelmä, sulje näyttö ja aseta tietokone tasaiselle
1 Sammuta
pinnalle pohja ylöspäin.
Vedä kahta akun lukitusvipua ulospäin
2 irrota
akku.
ja sen jälkeen
akku takaisin paikoilleen painamalla se akkutilaan.
3 Aseta
Akun lukitusvivut siirtyvät sisäänpäin ja lukitsevat akun
automaattisesti.
Tarkista, että akun lukitus on siirtynyt sisäänpäin.
Akku
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
Akun lataus
Akun jäljellä olevan varauksen mittaus
akku ja yhdistä virtalähde tietokoneen virtaliittimeen.
1 Kiinnitä
Akku alkaa latautua.
Voit katsoa akun varaustilan seuraavilla tavoilla.
Akun latauksen tarkistaminen tehtäväpalkista
Tarkista akussa jäljellä olevan latauksen määrä irrottamalla
virtalähde ja siirtämällä hiiren osoitin tehtäväpalkin
ilmoitusalueella sijaitsevan akkukuvakkeen päälle.
2
Kun lataus on valmis, latauksen merkkivalo muuttuu
vihreäksi.
Tila
Latauksen merkkivalo
Lataa
Oranssi
Lataus valmis
Vihreä
Virtalähde ei ole
kytketty
Sammunut
Akun käyttöikä
Akku on kuluva tarvike. Pitkäaikainen käyttö alentaa sen
kapasiteettia ja lyhentää käyttöikää. Jos akun kesto laskee
alle puoleen sen alkuperäisestä, suosittelemme uuden akun
hankkimista.
JJos akkua ei käytetä pitkään aikaan, lataa se ensin 30-40 %
lataukseen ja varastoi se sen jälkeen. Tämä pidentää akun
käyttöikää.
83
áᔪ
Akku
áᔪ
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
84
Ŗᮁ
Virranhallintaohjelman
käyttö
Ŗᮁ
Akun käyttöajan pidentäminen
᜽᯲
Tämän ohjelman avulla akkua voi käyttää tehokkaammin ja
virrankäyttötilan
voi optimoida käyttöolosuhteiden mukaiseksi.
᜽᯲
Alenna näytön kirkkautta
ᰆ⊹
1
Napsauta kohtaa Oikotievalikko > Asetukset
Kirkkaus
.
>
ᖅᱶ
näytön kirkkautta kirkkauden säätöpalkilla. Akun kesto
2 Säädä
pitenee.
⦽
1
ᰆ⊹
Napsauta Työpöydän kohtaa Oikopolkuvalikko > Asetukset
> Ohjauspaneeli > Laitteisto ja äänet > Virranhallintaᖅᱶ
asetukset.
Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa kakkospainikkeella
ilmaisinalueen virtamittarikuvaketta
ja valita
Virranhallinta-asetukset.
2 Kun seuraava näyttö avautuu, valitse yksi kolmesta tilasta.
Akku
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
Akun käyttöiän pidentäminen (lisävaruste)
Napsauta Settings -ohjelmassa kohtaa Virranhallinta ja aseta
Battery Life Extender joko tilaan ON tai OFF.
OFF
(Pois käytöstä)
ON (Käytössä)
Tässä tilassa akun varaus pysyy
100-prosenttisena, kun tietokone käyttää
verkkovirtaa.
Vaikka akun käyttöaika piteneekin tällä tavoin,
sen käyttöikä kuitenkin lyhenee.
Tässä tilassa akun varaus pysyy
80-prosenttisena, kun tietokone käyttää
verkkovirtaa.
Vaikka akun käyttöaika lyheneekin tällä tavoin,
sen käyttöikä kuitenkin pitenee.
Akun käyttöikää voi vaihtoehtoisesti pidentää
seuraavasti
Paina F2-näppäintä, kun Samsungin logo ilmestyy näytölle
tietokoneen käynnistymisen aikana. Valitse näin avautuvasta
BIOS-valikosta Advanced > Battery Life Cycle Extension
ja anna sen asetukseksi Enable. Voit nyt käyttää akkua sen
käyttöikää pidentävässä tilassa.
85
Akku
Akun kalibrointitoiminto
Luku 4.
Asetukset ja päivitys
86
suuntanäppäimillä kohtaan Boot > Smart Battery
3 Siirry
Calibration ja paina <Enter>.
XXXXXXXX
Kun akkua ladataan/puretaan toistuvasti lyhyinä ajanjaksoina,
akun käyttöaika saattaa lyhentyä johtuen erosta akun todellisen
varauksen ja jäljellä olevan varauksen näytön välillä.
Tässä tapauksessa akun todellinen varaus ja jäljellä olevan
varauksen näyttö saadaan samoiksi purkamalla akun varaus
kokonaan akun kalibrointitoiminnolla, ja sen jälkeen lataamalla
akku uudestaan.
Näyttöjen kuvat ja termit saattavat poiketa todellisesta
tuotteesta riippuen tietokoneen mallista ja ohjaimen
versiosta.
1 Sammuta tietokone ja irrota virtalähde.
tietokone uudelleen ja siirry asetusnäyttöön
2 Käynnistä
painamalla F2-näppäintä.
0WO.QEM
'PCDNG-G[RCF
6QWEJ2CF/QWUG
=1HH?
=$[0WO.QEM?
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
Yes Battery Calibration Confirmation -ikkunassa ja
4 Korosta
paina <Enter>.
Akun kalibrointitoiminto käynnistyy ja akun varaus puretaan
kokonaan. Voit keskeyttää toiminnon painamalla <Esc>näppäintä.
Tämä toiminto kestää 3–5 tuntia riippuen akun kapasiteetista
ja jäljellä olevasta varauksesta.
Luku 5.
Vianmääritys
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti
(valinnainen)
88
Windowsin uudelleenasennus (valinnainen)
95
Kysymykset ja vastaukset
98
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti (valinnainen)
Jos tietokoneessa ilmenee ongelma, Recovery (palautusohjelma)
mahdollistaa tietkokoneen helpon palauttamisen oletusasetuksiin
(tehdasasetuksiin). Vaihtoehtoisesti voit myös tehdä
tietokoneestasi varmuuskopion, jotta voit palauttaa sen haluttuun
tilaan milloin tahansa.
Johdanto Recovery-ohjelmaan
Palauta
Varmuuskopiointi
Luku 5.
Vianmääritys
Toiminto
Kuvaus
Palauta
Voit palauttaa kokonaisen Windows-aseman.
Varmuuskopiointi
Voit tehdä varmuuskopion kokonaisesta
Windows-asemasta.
• Recovery-ohjelma ei ole välttämättä mukana toimituksessa
tai ohjelman versio ei saata olla sama.
• Recovery-ohjelmaa ei toimiteta malleille, joiden kovalevytai SSD-kapasiteetti on vähemmän kuin 64 Gt.
• Oheiset ohjeet perustuvat Recoveryn 6.0 versioon. Jotkut
toiminnot voivat siis poiketa tai ne ei ole saatavilla riippuen
ohjelman versiosta. Lisätietoja saat ohjelman Ohje-osiosta.
• Recovery-ohjelma ei tue optisia asemia (CD/DVD-asema,
jne.).
Ohje
88
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti (valinnainen)
Luku 5.
Vianmääritys
89
Tietokoneen palautus
Voit palauttaa tietokoneen oletusasetuksiin (tehdasasetuksiin),
kun tietokone ei käynnisty.
Tehdasasetusten
oletusarvokohta
1
Palauttaa
tietokoneen
tehdasasetusten
oletustilaan.
- Jos Windows ei käynnisty
Käynnistä tietokone ja paina F4-painiketta.
Käynnistä palatustila.
Käyttäjän
varmuuskopiokohta
- Jos Windows käynnistyy
Palauttaa tietokoneen
aikaisempaan,
varmuuskopioituun
tilaan.
Napsauta aloitusnäytössä hiiren kakkospainikkeella
haluamastasi kohdasta ja valitse Kaikki Sovellukset
oikeassa alakulmassa. Valitse Recovery.
2
3
Jos ohjelmaa käytetään ensimmäisen kerran, hyväksy
Käyttäjäsopimus.
Kun valikkoikkuna ilmestyy näytölle, napsauta Recover
(Palauta).
Valitse palautuskohta ja napsauta Recover (Palauta).
Jos asetat kohdan User Data Maintenance (Käyttäjätietojen
säilytys) ON-tilaan, tietokone palautetaan samalla, kun
nykyisen käyttäjän tiedot säilytetään.
4
Palauta suoritetaan näytön ohjeiden mukaan.
Jos palauta suoritetaan loppuun, voit käyttää tietokonetta
normaalisti.
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti (valinnainen)
Luku 5.
Vianmääritys
90
Palauttaminen varmuuskopioinnin jälkeen
Voit palauttaa tietokoneen, kun olet ensin tehnyt siitä
varmuuskopion erilliselle asemalle tai ulkoiselle tallennuslaitteelle.
Varmuuskopiointi
1
2
Valitse asema,
jolle tallennus
tehdään.
Tehdäksesi tietokoneestasi varmuuskopion ulkoiselle
tallennuslaitteelle, yhdistä ulkoinen tallennusmedia ja valitse
kyseessä oleva asema.
Napsauta Backup (Varmuuskopio) Recoveryn
aloitusnäkymässä.
Valitse tallennettava asema ja napsauta Backup
(Varmuuskopioi).
Et voi valita DVD-asemaa.
3
Varmuuskopiointi tehdään ohjeiden mukaisesti.
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti (valinnainen)
Tietokoneen palautus
Voit palauttaa tietokoneen käyttämällä aikaisempien ohjeiden
mukaan tehtyä varmuuskopiota.
1
Jos varmuuskopion image-tiedosto on tallennettu ulkoiselle
tallennuslaitteelle, yhdistä kyseinen laite tietokoneeseen.
2
Käynnistä Recovery ja napsauta Recover (Palauta).
3
Valitse Recover Option (Palautavalinta) ja napsauta
Recover (Palauta). Valitse palautuskohta.
4
Luku 5.
Vianmääritys
91
Palauta suoritetaan näytön ohjeiden mukaan.
Voit käyttää tietokonetta, kun palauta on suoritettu loppuun.
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti (valinnainen)
Luku 5.
Vianmääritys
92
Ulkoisen tallennuslevyn kopiominen
Kun vaihdat tallennuslaitteen, kuten tietokoneeseen asennetun
kovalevyaseman, tai SSD-aseman (joita tästä eteenpäin
kutsutaan kovalevyksi), voit siirtää olemassa olevat tiedot uuteen
tallennuslaitteeseen helposti ja turvallisesti.
Uudessa tallennuslaitteessa on oltava riittävästi tallennustilaa
tallentamaan olemassa olevat tiedot.
Sinun on ostettava erillinen ulkoinen USB-liitin kytkeäksesi
kovalevyn tietokoneeseesi.
4
1
Sinun on ostettava erillinen ulkoinen USB-liitin kytkeäksesi
kovalevyn tietokoneeseesi.
5
2
Käynnistä Recovery ja napsauta Disk copy (Levyn
kopiointi).
3
Tee haluttu valinta kohdassa Disk recovery Point (Levyn
palautuspiste) ja napsauta Disk copy (Levyn kopiointi).
Nykyisen kovalevyn tiedot tallennetaan uudelle kovalevylle.
Kun tietojen tallennus on suoritettu loppuun, avaa kovalevyn
suoja tietokoneen pohjassa ja vaihda nykyinen kovalevy
uuteen.
Jos et saa tietokoneen alla olevaa suojaa auki, ota yhteys
Samsung Service Center -palvelukeskukseen tukea varten.
Tässä tapauksessa sinulta saatetaan veloittaa palvelumaksu.
6
Tietokoneesi on nyt varustettu uudella kovalevyllä.
Voit käyttää tietokonettasi uuden kovalevyn kanssa samoilla
määrityksillä, kuin aikaisemmin vanhan kovalevyn kanssa.
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti (valinnainen)
Levyn image-tiedoston vientitoiminto
Jos joudut palauttamaan tietkokoneesi usein oletusasetuksiin
(tehdasasetuksiin), voit palauttaa tietokoneesi käytännöllisesti, kun
olet vienyt oletusasetuksien (tehdasasetuksien) image-tiedoston
ulkoiselle tallennuslaitteelle.
ulkoinen tallennuslaite ja valitse se asema, jonne
1 Yhdistä
tallennus tehdään.
2 Napsauta Suorita.
toimenpide seuraamalla ohjeita tallentaaksesi
3 Suorita
levyn oletusasetuksien (tehdasasetuksien) image-tiedoston
kokonaan ulkoiselle tallennuslaitteelle.
Irrota tallennuksen kohteena ollut ulkoinen tallennuslaite ja
säilytä se erillään.
tietokoneesi on palautettava oletusasetuksiin
4 Jos
(tehdasasetuksiin), yhdistä tietokoneeseen se ulkoinen
tallennuslaite, johon image-tiedosto on tallennettu.
Recovery ja napsauta Recover (Palauta). Valitse
5 Käynnistä
Factory Default Point (Tehdasasetusten oletusarvokohta)
ja napsauta Recover (Palauta). Recover (Palauta) -prosessi
käynnistyy.
Kun palautaprosessi on valmis, voit käyttää tietokonetta
oletusasetuksilla (tehdasasetuksilla).
Luku 5.
Vianmääritys
93
Tietokoneen palautus/varmuuskopioiti (valinnainen)
Tietokoneen palautustoiminto Windows 8:ssa
Jos sinun on asennettava Windows 8 uudelleen jonkin
odottamattoman virheen takia, käytä seuraavaa toimintoa.
Jos SSD-levyn kapasiteetti on alle 64 Gt, käytä Recoveryohjelman sijasta Windowsin omaa järjestelmän
palautustoimintoa.
Oikopolkuvalikko > Asetukset > Muuta
1 Valitse
tietokoneen asetuksia > Yleiset.
Valitse Käynnistä-painike ja avaa Siivoa tietokone
2 vaikuttamatta
tiedostoihisi tai Poista kaikki ja asenna
Windows uudelleen.
Jos tietokoneesi ei toimi oikein, voit
Siivoa tietokone palauttaa tietokoneesi asetukset ja säilyttää
vaikuttamatta mediatiedostosi, kuten valokuva-, videotiedostoihisi
ja musiikkitiedostot, sekä henkilökohtaiset
asiakirjasi.
Jos haluat palauttaa tietokoneeseesi
Poista kaikki ja
oletusasetukset tai aloittaa alusta,
asenna Windows
voit palauttaa tietokoneesi asetukset
uudelleen
tehdasasetuksiksi.
Luku 5.
Vianmääritys
94
Varmuuskopioi tiedostot seuraavista kansioista, ennen
kuin käytät Tietokoneen palautus -toimintoa, koska näitä
tiedostoja ei säilytetä.
\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData,
OEM-kansio (esim. c:\samsung), \User\<käyttäjänimi>\
AppData
palautusprosessia näytön ohjeiden mukaan.
3 Jatka
Kun palautus on suoritettu, voit käyttää tietokonettasi
normaaliin tapaan.
Windowsin uudelleenasennus (valinnainen)
Luku 5.
Vianmääritys
95
Voit asentaa Windowsin uudestaan käyttämällä Windowsin
SYSTEM RECOVERY MEDIA (Järjestelmän palautusmedia)levyä, jos Windows ei enää toimi kunnolla.
(Mallit, joiden mukana toimitetaan SYSTEM RECOVERY MEDIA.)
1 Aseta SYSTEM RECOVERY MEDIA DVD-asemaan.
Niissä malleissa, joiden mukana toimitetaan Samsung Recovery
Solution, Windowsin uudelleenasennuksen voi tehdä Samsung
Recovery Solution -levyä.
Select Windows Installation (Valitse Windowsin asennus)
2 Kun
-ikkuna avautuu, napsauta Install Now (Asenna nyt). Jos
Nämä kuvaukset koskevat vain Windows 7/8:n ja Windows Vistan
tuettuja malleja.
•• SYSTEM RECOVERY MEDIA -levyä ei toimiteta kaikkien
mallien yhteydessä.
•• Jos Windows ei käynnisty, tai jos haluat poistaa kaiken
olemassa olevan tiedon ja uudelleenasentaa Windowsin,
asenna Windows noudattaen ohjetta [Uudelleenasennus,
jos Windows ei käynnisty].
•• Kuvat saattavat poiketa tuotteesta.
•• Oheiset kuvaukset saattavat olla erilaisia eri
käyttöjärjestelmille.
•• Windowsin uudelleenasennus saattaa poistaa tietoja
(tiedostoja ja ohjelmia), jotka on tallennettu kiintolevylle.
•• Varmista, että kaikki tärkeä tieto on varmuuskopioitu.
Samsung Electronics ei vastaa minkään tiedon
katoamisesta.
Windowsin uudelleenasennus
avautuu Windows-päivityksen valintaikkuna, napsauta
asianmukaista kohtaa.
•• Jos valitset Go online to get the latest updates for
installation (Hae asennuksen uusimmat päivitykset
Internetistä) päivityksen valintaikkunassa, uusimmat
päivitykset asennetaan ja seuraava vaihe on Vaihe 4.
Tietokoneessa tulee olla toimiva Internet-yhteys.
•• Asennettavaa käyttöjärjestelmää Windows 7/8:ssa kysyvä
näyttö on käytössä joissain versioissa. Jos painat Next
(Seuraava) -painiketta, vaiheen 3 näyttö ilmestyy näkyviin.
käyttöoikeussopimuksen ikkuna avautuu, valitse I accept
3 Jos
the license terms (Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen
ehdot) ja napsauta Next (Seuraava).
Windows 7/8:ssa tämä näyttö puuttuu joistain versioista.
Windowsin uudelleenasennus (valinnainen)
Luku 5.
Vianmääritys
96
ohjelma kysyy käyttöjärjestelmän asennuskohdetta,
4 Seuraava ikkuna ilmestyy näkyviin, valitse asennusvaihtoehto. 5 Kun
valitse kiintolevyosio ja napsauta Seuraava-painiketta.
napsautat Custom (Mukautettu) -painiketta, vaiheen 5
Jos
D-asema sisältää alueen Samsung Recovery Solutionin
toimenpiteet jatkuvat järjestyksessä.
Jos napsautat Upgrade (Päivitä) -painiketta, vaiheen 6
toimenpiteet jatkuvat järjestyksessä.
•• Windows 7/8:ssa tämä näyttö puuttuu joistain versioista.
•• Custom (Mukautettu)
Valitse tämä vaihtoehto Windowsin
uudelleenasentamiseen. Sinun tulee uudelleenasentaa
kaikki tarvittavat laiteajurit ja ohjelmat mukautetun
asennuksen jälkeen. Lisäksi, tarpeettomat kansiot ja
tiedostot saattavat säilyä kiintolevyllä asennuksen jälkeen
(esimerkiksi C:\Windows.old).
•• Upgrade (Päivitä)
Valitse tämä päivittääksesi Windowsin samalla, kun
nykyiset tiedostot, määritykset ja ohjelmat säilytetään.
Vaikka tästä syystä laiteajureita ja ohjelmia ei tarvitse
uudelleenasentaa, jotkin ohjelmat saattavat toimia
virheellisesti päivityksen jälkeen.
käyttämän varmuuskopiokuvan tallennusta varten.
Windowsin asentaminen C-asemaan on suositeltavaa.
Jos aiemman Windows-asennuksen tiedostot sijaitsevat
valitulla osiolla, näytölle avautuu viesti, joka ilmoittaa,
että tiedostot ja kansiot siirretään Windows.old-kansioon.
Napsauta OK-painiketta.
asennus jatkuu.
6 Windowsin
Tietokone uudelleenkäynnistyy kolme kertaa asennuksen
aikana.
Jos uudelleenkäynnistyksen jälkeen ilmestyy viesti Press
any key to boot from CD or DVD... (Käynnistä CD- tai
DVD-levyltä painamalla mitä tahansa näppäintä...), älä
paina mitään näppäintä.
7 Rekisteröi käyttäjä Windows-näytön ohjeiden mukaisesti.
rekisteröinti on suoritettu, Windowsin työpöytä ilmestyy
8 Kun
näkyviin.
Tarvittavan ohjelmistopaketin asennus on suositeltavaa
tietokoneen sujuvan käytön takaamiseksi.
Windowsin uudelleenasennus (valinnainen)
Uudelleenasennus, jos Windows ei käynnisty
Jos Windows ei käynnisty, käynnistä tietokone SYSTEM RECOVERY
MEDIA -levyltä, ja uudelleenasenna sieltä Windows.
SYSTEM RECOVERY MEDIA DVD-asemaan ja
1 Aseta
uudelleenkäynnistä tietokone.
käynnistyksen aikana ilmestyy viesti Press any key to
2 Jos
boot from CD or DVD... (Käynnistä CD- tai DVD-levyltä
painamalla mitä tahansa näppäintä...), paina mitä tahansa
näppäintä.
kuluttua avautuu asetusikkuna, jossa asetetaan
3 Hetken
esimerkiksi kieli, aika ja näppäimistö. Vahvista asetukset ja
napsauta Seuraava-painiketta.
Select Windows Installation (Valitse Windowsin
4 Kun
asennus) -ikkuna avautuu, napsauta Install Now (Asenna
nyt).
Asennettavaa käyttöjärjestelmää Windows 7/8:ssa kysyvä
näyttö on käytössä joissain versioissa. Jos painat Next
(Seuraava) -painiketta, vaiheen 5 näyttö ilmestyy näkyviin.
5
Jos käyttöoikeussopimuksen ikkuna avautuu, valitse I accept
the license terms (Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen
ehdot) ja napsauta Seuraava.
Luku 5.
Vianmääritys
97
Windows 7/8:ssa tämä näyttö puuttuu joistain versioista.
asennustyyppiä kysyvä ikkuna ilmestyy näkyviin, valitse
6 Kun
Custom (Mukautettu).
Windows 7/8:ssa tämä näyttö puuttuu joistain versioista.
ohjelma kysyy käyttöjärjestelmän asennuskohdetta,
7 Kun
valitse kiintolevyn osio ja napsauta sen jälkeen Seuraavapainiketta.
D-asema sisältää alueen Samsung Recovery Solutionin
käyttämän varmuuskopiokuvan tallennusta varten.
Windowsin asentaminen C-asemaan on suositeltavaa.
•• Jos valitset Drive Options (Advanced) (Asema-asetukset
(Lisäasetukset)), voit poistaa, formatoida, luoda tai
muuttaa osioiden kokoa. Napsauta toimintoa ja toimi
näytön ohjeiden mukaan.
•• Jos aiemman Windows-asennuksen tiedostot sijaitsevat
valitulla osiolla, näytölle avautuu viesti, joka ilmoittaa,
että tiedostot ja kansiot siirretään Windows.old-kansioon.
Napsauta OK-painiketta.
vaiheet ovat samat kuin vaiheessa 7, Windowsin
8 Seuraavat
asennus.
Kysymykset ja vastaukset
Voit etsiä mahdollisia ongelmia, joita saattaa esiintyä järjestelmän
käytössä, ja ratkaisuja näihin ongelmiin. Voit myös etsiä
tietokoneen käyttöön tarvittavia lisätietoja.
Palautukseen liittyvää
K1
Luku 5.
Vianmääritys
K2
Samsung-tietokoneissa on osio tietokoneen palautusta tai
varmuuskopiotiedostojen tallennusta varten. (Koskee vain
niitä malleja, joihin sisältyy Recovery-ohjelma.)
Tästä osiosta käytetään nimeä palautusalue. Sinne on
tallennettu palautuksessa käytettävä levykuva, joka sisältää
käyttöjärjestelmän ja sovellusohjelmat.
Kiintolevyaseman (HDD) Windowsissa näkyvä
tallennuskapasiteetti ei ole sama kuin laitteiston
tiedoissa.
V
Tallennuslaitteen (HDD) valmistaja on laskenut
tuotteen kapasiteetin olettaen, että 1 kt = 1000
tavua. Käyttöjärjestelmä eli Windows kuitenkin laskee
tallennuslaitteen kapasiteetin olettaen, että 1 kt = 1024
tavua. Tästä syystä Windowsin esittämä kiintolevyn
kapasiteetti on pienempi kuin levyn todellinen kapasiteetti.
Windowsin esittämä kapasiteetti voi olla vielä pienempi kuin
todellinen kapasiteetti, sillä jotkin ohjelmistot saattavat olla
asennettuna kiintolevyllä sellaiselle alueelle, jota Windows ei
näe.
Niissä malleissa, joihin sisältyy Recovery-ohjelma, Windowsin
esittämä kiintolevyn kapasiteetti voi olla todellista
kapasiteettia pienempi, koska Recovery käyttää piilotettua
aluetta noin 5–20 Gt, jolle se tallentaa palautuksessa
käytettävän levykuvan. Windows ei laske tätä piilotettua
aluetta levyn kokoon.
Recovery käyttämä tila vaihtelee malleittain, koska
oheisohjelmat ovat erikokoisia.
Mikä on palautusalue?
V
98
Kysymykset ja vastaukset
K3
V
K4
V
Luku 5.
Vianmääritys
Windows 8:aan liittyvää
Mikä on palautuksen image-tiedosto?
Tämä tarkoittaa tietokoneen tilaa (mukaan lukien
käyttöjärjestelmä, tietyt asemat, ohjelmistot, jne.), jotka on
muutettu image-tiedostoksi. Tiedosto tarvitaan tietokoneen
palauttamiseen ja se on sulautettu tietkokoneen kovalevyyn.
Tätä tiedostoa ei kuitenkaan ole tallennuslaitteissa, joiden
tallennuskapasiteetti on vähemmän kuin 64 Gt, johtuen
pienestä kapasiteetista.
Kuinka voin palauttaa takaisin sellaisen tietokoneen,
jossa ei ole Recovery-ohjelmaa?
Voit palauttaa tietokoneen käyttämällä Windowsin
järjestelmän palautustoimintoa.
Lisätietoja saat Palautus-toiminnon Ohje-osiosta.
99
K1
En löydä Käynnistä-painiketta Työpöydältä.
V
Windows 8:ssa ei ole Käynnistä-painiketta.
Voit käyttää Ohjauspaneelia, käynnissä olevien ohjelmien
valikoita, jne. käyttämällä Charms-oikopolkuvalikkoa.
K2
En löydä tietokoneen Sammuta-painiketta.
V
Napsauta Oikopolkuvalikko > Asetukset > Virta
näyttääksesi Virtavalinnat-asetukset.
Napsauta Järjestelmän Sammuta.
K3
V
Sovellus katosi Aloitusnäytöstä.
Napsauta Oikopolkuvalikko > Hae näyttääksesi kaikki
asennetut Sovellukset. Napsauta hiiren kakkospainikkeella
kyseessä olevaa Sovellusta valitaksesi sen Aloitusnäytön
ruudussa.
Kysymykset ja vastaukset
K4
V
Koska Windows 7 on minulle tuttu, haluaisin
Työpöydän näyttävän samalta kuin Windows 7.
Tällä hetkellä Työpöydän ulkoasua ei voi muuttaa
oletusarvoisesti.
Paina Windows + D-painikkeita samanaikaisesti näyttämään
Työpöytä, kun Aloitusnäyttö tulee näkyviin. Tämä on
toistaiseksi ainoa ongelman kiertämismenetelmä.
K5
K7
Käynnistä ajurin asennustiedosto ja seuraa ohjeita.
Voit asentaa sen samalla periaatteella käyttämällä
käyttöjärjestelmää.
Katso tarkempia mallikohtaisia ohjeita tulostimen
käyttöoppaasta.
Määrittääksesi tietokoneen asetuksia yksityiskohtaisesti,
napsauta Työpöydän Oikotievalikko -kohtaa ja sitten >
Asetukset > Ohjauspaneeli.
Voit tehdä tietokoneen asetuksia samalla periaatteella kuin
nykyisissä Windows-järjestelmissä.
K8
Napsauta ohjelmaa. Napsauta Remove (Poista).
Active X ei toimi Internet Explorerissa Aloitusnäytössä.
Koska Aloitusnäytön Internet Explorer vastaa HTML5Internet-standardias, se ei tue Active X:ää. Työpöydän
Internet Explorer tosin tukee Active X:ää.
Kuinka voin poistaa ajurin?
Napsauta Työpöydällä kohtaa Oikotievalikko > Asetukset
> Ohjauspaneeli > Ohjelmat ja ominaisuudet.
Kuinka voin muuttaa näytön asetuksia, ympäristön
asetuksia, kirjaimien kokoa, väriä ja muita vastaavia
asetuksia?
Napsauta Oikotievalikko > Asetukset > Muuta
tietokoneen asetuksia > Mukauta. Voit asettaa tässä
valikossa käyttöjärjestelmän asetuksia, kuten näytön
asetuksia ja niin edelleen.
V
V
100
V
Kuinka voin asentaa tulostimen ajurin?
V
K6
Luku 5.
Vianmääritys
► Kuinka Active X aktivoidaan:
Jos napsautat hiiren kakkospainikkeella Internet Exploreria,
-painiketta ja
seuraava ikkuna tulee näkyviin. Paina
napsauta Näytä työpöydällä. Active X on nyt käytössä.
Kysymykset ja vastaukset
K9
Haluan poistaa esiasennetun Windows 8
-käyttöjärjestelmän ja asentaa eri käyttöjärjestelmän.
V
Jos haluat asentaa eri käyttöjärjestelmän tietokoneeseesi,
sinun on ensin muutettava BIOS-asetuksia.
Saat lisätietoja osoitteesta http://www.samsung.
com valitsemalla Tuki > Ongelmanratkaisu. Etsi tietoja
hakuavaimella Windows 8 ja katso hakutuloksista
ongelmaasi vastaava artikkeli.
Luku 5.
Vianmääritys
101
Näyttöön liittyvää
K1
V
Kun tietokone kytketään HDMI-portin kautta
televisioon, Työpöytä ei sovi näyttöön.
Siirry kohtaan Graphics Control Panel (Grafiikan
ohjauspaneeli) säätääksesi näytön asetuksia.
► Intel-grafiikkakortit
Napsauta Työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja siirry
kohtaan Graphics Properties (Grafiikkaominaisuudet)
> Display (Näyttö) > General (Yleistä). Säädä Horizontal
Ratio (Vaakasuora suhde) ja Vertical Ratio (Pystysuora
suhde) -asetuksia sovittamaan näkymä näytölle ja napsauta
OK.
► AMD-grafiikkakortit
1. Napsauta Työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse
Graphics Properties (Grafiikkaominaisuudet) >
Desktop and Display (Työpöytä ja näyttö) > My
Digital Flat Panel (Omat digitaaliset paneelinäytöt)
> Expansion Options (Digital Flat Panel)
(Laajennusasetukset (Digitaalinen paneelinäyttö)).
2. Siirrä säätöpalkkia sovittamaan television nurkat ja
napsauta Apply (Käytä).
Kysymykset ja vastaukset
Ääneen liittyvät
K1
V
Kun tietokone kytketään HDMI-portin kautta
televisioon, televisiosta ei kuulu ääntä.
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Työpöydän
tehtäväpalkkia ja napsauta Play Device (Toistolaite).
2. Muuta asetukseksi Digital Audio (HDMI) (Digitaaliäänet
(HDMI)), HDMI device (HDMI-laite), HDMI Output (HDMIlähtölaite) tai muu valinta ja napsauta Set as Default
(Aseta oletusarvoksi). Napsauta sitten OK.
Luku 5.
Vianmääritys
102
Muuta
K1
A
En voi käynnistää tietokonettani DOS-tilassa USBlaitteen kautta.
Jos haluat käynnistää tietokoneen DOS-tilassa USB-laitteen
kautta, aseta Fast BIOS Mode (Nopea BIOS-tila) -kohta
BIOS-asetusten Advanced (Lisäasetukset) -valikossa tilaan
Disabled (Pois käytöstä) ennen tämän ominaisuuden
käyttöä.
Luku 6.
Liite
Tärkeitä turvallisuusohjeita
104
Varaosat ja lisätarvikkeet
106
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset 108
Tietoja Sähkö- Ja Elektroniikkaromumerkinnästä
(WEEE)
123
Tuotteen tekniset ominaisuudet
124
Sanasto
126
Hakemisto
130
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Turvallisuusohjeet
Järjestelmäsi on suunniteltu ja testattu siten, että se täyttää
tietotekniikkalaitteille asetetut turvallisuusstandardit. On kuitenkin
ensiarvoisen tärkeää, että noudatat laitteeseen ja sen mukana
toimitettaviin oppaisiin merkittyjä turvallisuusohjeita, jotta voisit
käyttää laitetta turvallisesti.
Noudata näitä ohjeita aina, jotta voisit välttyä
henkilövahingoilta ja laitevaurioilta.
Järjestelmän käyttöönotto
•• Lue ennen järjestelmän käyttöä kaikki laitteeseen ja sen
mukana tuleviin oppaisiin merkityt turvallisuusohjeet. Säilytä
kaikki käyttö- ja turvallisuusohjeet myöhempää käyttöä varten.
•• Älä käytä tätä laitetta veden tai lämmönlähteen, esimerkiksi
lämpöpatterin lähellä.
Luku 6.
Liite
104
•• Jos tietokoneessasi on jännitteenvalintakytkin, varmista, että
kytkin on käyttöalueelle sopivassa asennossa.
•• Tietokoneen kuoressa on ilmanvaihtoon tarkoitettuja aukkoja.
Älä tuki tai peitä näitä aukkoja. Varaa työskentelyalueellesi
riittävästi tilaa, vähintään 6 tuumaa (15 cm), laitteen ilmastointia
varten. Älä työnnä minkäänlaisia esineitä ilmastointiaukkojen
sisään.
•• Varmistu siitä, että pohjassa sijaitsevat tuuletusaukot pysyvät
avoimina. Älä aseta tietokonetta pehmeälle alustalle, sillä
pehmeät alustat tukkivat tuuletusaukot.
•• Jos käytät jatkojohtoa tämän laitteen kanssa, varmista, että
jatkojohtoon kytkettyjen laitteiden ylin sallittu tehomäärä ei
ylity.
•• Kannettavan tietokoneen sijoituspaikka kannattaa valita
huolella, jos koneen näyttöpaneeli on kiiltäväpintainen, sillä
paneeli saattaa heijastaa ympäröivää valoa ja kirkkaita pintoja
häiritsevästi.
•• Aseta laite vakaalle työskentelyalustalle.
•• Käytä laitetta vain sen tyyppikilvessä mainitussa verkkovirrassa.
•• Huolehdi siitä, että käyttämäsi pistorasia on sellaisessa
paikassa, josta voit tulipalon tai oikosulun sattuessa helposti
kytkeä virtajohdon irti.
NB Ver 3.1
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Luku 6.
Liite
Varotoimenpiteet käytön aikana
Ohjeita turvalliseen käyttöön
•• Älä astu virtajohdon päälle äläkä aseta sen päälle mitään.
1. Kun asennat ja käytät lisälaitteita, tarkista
turvallisuusvaatimukset käyttöoppaasta.
•• Älä läikytä minkäänlaisia nesteitä laitteen päälle. Läikyttämisen
voi välttää parhaiten välttämällä ruokailua ja juomista laitteen
lähellä.
105
2. Lisälaitteita voi käyttää vain niiden käyttöoppaissa mainittujen
laitteiden kanssa.
•• Joidenkin laitteiden emolevyllä on vaihdettava CMOS-paristo.
Jos CMOS-paristoa ei aseteta paikoilleen oikein, laite saattaa
räjähtää. Korvaa käytetty paristo samanlaisella tai muulla
valmistajan suosittelemalla paristolla.
3. Jos tietokoneesta tulee savua tai palaneenkäryä, virta täytyy
kytkeä välittömästi pois päältä ja akku on otettava irti.
Valtuutetun teknikon tulee tarkistaa laite, ennen kuin sitä
voidaan käyttää uudelleen.
4. Laitteen huolto ja korjaus tulee antaa valtuutettujen
huoltoliikkeiden tehtäväksi.
Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden mukaan. Jos
CMOS-paristo täytyy vaihtaa, varmistu siitä, että sen vaihtaa
valtuutettu teknikko.
•• Vaikka tietokone on pois päältä, sen sisällä on silti jonkin verran
sähkövirtaa.
Jos haluat puhdistaa tietokoneen, sammuta se, poista akku ja
kytke kaikki virtajohdot ja modeemikaapelit irti, jotta et saisi
sähköiskua.
•• Ota virtajohto irti seinästä ja anna laite valtuutetun teknikon
huollettavaksi, jos:
– virtajohto tai pistoke on vaurioitunut
– laitteeseen on päässyt nestettä
– laite ei toimi oikein, vaikka noudatat käyttöohjeita
– laite on pudonnut tai sen kuori on vaurioitunut
– järjestelmän suorituskyky huononee
5. Älä pidä kannettavaa tietokonetta käynnissä paljasta ihoa
vasten pitkiä aikoja. Tietokoneen pohjan lämpötila kohoaa
normaalin käytön aikana (erityisesti silloin, kun käytetään
verkkovirtaa). Pitkäaikainen kontakti paljaan ihon kanssa voi
aiheuttaa ihon ärtymistä ja jopa palovammoja.
Varaosat ja lisätarvikkeet
Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia ja lisätarvikkeita.
Tulipalovaaran välttämiseksi käytä ainoastaan AWG 26 26
-kokoista tai sitä pidempää televerkkojohtoa.
Älä käytä tätä laitetta sellaisilla alueilla, jotka luokitellaan
vaarallisiksi. Tällaisia alueita ovat mm. teollisuusalueet,
sairaaloiden ja hammashoitoloiden potilaiden hoitoon
tarkoitetut alueet ja happirikastettua ilmaa sisältävät
ympäristöt.
Akun hävittäminen
Älä hävitä talousjätteiden mukana ladattavia paristoja tai
sellaisia tuotteita, joiden sisällä olevia ladattavia paristoja ei
voi poistaa.
Ota yhteyttä Samsungin puhelinpalveluun, jos tarvitset lisätietoja
siitä, kuinka voit hävittää sellaiset paristot tai akut, joita et voi enää
ladata tai käyttää.
Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä, kun hävität käytettyjä
paristoja tai akkuja.
JOS KORVAAT KÄYTETYN AKUN VÄÄRÄNLAISELLA AKULLA,
LAITE VOI RÄJÄHTÄÄ.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.
Luku 6.
Liite
106
Laserin turvallisuus
Kaikki ne laitteet, joissa on CD- tai DVD-asema, täyttävät niille
asetetut turvallisuusvaatimukset, mukaan lukien IEC 60825-1
-standardin. Tämän laitteen laserosat luokitellaan luokan 1
laserlaitteiksi Yhdysvaltain terveysministeriön säteilysuositusten
mukaisesti. Jos laitteesi jostakin syystä kaipaa huoltoa, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
•• Laserin turvallisuuteen liittyvä huomautus:
Jos käytät tai teet sellaisia asetuksia tai toimenpiteitä,
joita ei ole kuvattu tässä oppaassa, seurauksena voi olla
vaarallinen altistuminen säteilylle. Jotta voisit välttää
altistumisen lasersäteille, älä yritä avata CD- tai DVDaseman koteloa.
•• Luokan 1M lasersäteilyä, kun laite on auki.
Älä katso suoraan säteeseen optisilla laitteilla.
•• Luokan 3B näkymätöntä lasersäteilyä, kun laite on auki.
Vältä altistumista säteelle.
Varaosat ja lisätarvikkeet
Virtalähteen kytkeminen päälle ja pois päältä
Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta ja sen on oltava helposti
käytettävissä.
Älä poista virtajohtoa seinästä vetämällä johdosta.
Virtajohtoa koskevat vaatimukset
Tietokoneen mukana tuleva virtajohtoyhdistelmä (johto, pistoke
ja virtalähde) täyttää käyttövaatimukset siinä maassa, josta ostit
tietokoneen.
Muissa maissa käytettävien virtajohtoyhdistelmien tulee täyttää
näiden maiden asettamat vaatimukset. Jos tarvitset lisätietoja
virtajohtoihin liittyvistä vaatimuksista, ota yhteyttä lähimpään
valtuutettuun myyjään, jälleenmyyjään tai palveluntarjoajaan.
Luku 6.
Liite
107
Yleisvaatimukset
Seuraavat vaatimukset koskevat kaikkia maita:
•• Kaikkien virtajohtoyhdistelmien tulee olla valtuutettujen
viranomaisten hyväksymiä siinä maassa, jossa virtajohtoa
aiotaan käyttää.
•• Virtajohtoyhdistelmän minimikuormituskapasiteetin tulee olla
7 A ja sen nimellisjännitteen 125 tai 250 volttia vaihtojännitettä
(AC), kussakin maassa käytetystä verkkovirrasta riippuen.
(USA ONLY)
•• Laitteen liittimen tulee vastata mekaanisilta ominaisuuksiltaan
EN 60 320/IEC 320 - C7 (tai C5) -vaatimuksia, jotta sen voi
yhdistää tietokoneen tuloliitäntään.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Ohjeita langattomien laitteiden käyttöön
(Jos laite käyttää 2,4 G:n tai 5 G:n taajuutta.)
Kannettavan tietokoneesi sisällä voi olla pienitehoisia langattomia
lähiverkkolaitteita (radiotaajuudella toimivia, langattomaan
viestintään käytettäviä laitteita), jotka toimivat alueella 2,4 GHz /
5 GHz. Oheiset ohjeet ovat yleiskatsaus langattomien laitteiden
käsittelyyn.
Erillisiä maakohtaisia lisärajoituksia ja -huomioita on luetteloitu
näille maille tai alueille omistetuissa osioissa. Järjestelmässä
käytettyjä langattomia laitteita voi käyttää ainoastaan niissä
maissa, jotka on mainittu järjestelmän tyyppikilvessä tai
-tarrassa. Jos et löydä luettelosta sitä maata, jossa aiot käyttää
laitetta, selvitä vaatimukset ottamalla yhteyttä paikallisiin
tietoliikenneviranomaisiin. Langattomien laitteiden käyttöä
säädellään hyvin tarkkaan ja niiden käyttö saattaa olla kiellettyä.
Tietokoneesi sisäänrakennetun langattoman laitteen tai laitteiden
RF-kentän voimakkuus on reilusti kaikkien tällä hetkellä voimassa
olevien kansainvälisten radiosäteilyrajoitusten alapuolella. Koska
langattomat laitteet (joita saattaa olla kannettavan tietokoneesi
sisällä) tuottavat vähemmän energiaa kuin radiotaajuuksien
turvamääräyksissä ja -suosituksissa säädetään, nämä laitteet ovat
valmistajan mielestä turvallisia käyttää. Tehotasoista huolimatta
on pidettävä huolta siitä, että altistuminen tällaiselle säteilylle olisi
mahdollisimman vähäistä normaalin käytön aikana.
Joissakin tilanteissa langattomien laitteiden käyttöä on
rajoitettava. Seuraavalla sivulla on lueteltu tyypillisimpiä
rajoitustilanteita:
Luku 6.
Liite
108
• Radiotaajuutta käyttävät langattomat laitteet saattavat
häiritä matkustajalentokoneiden laitteistojen toimintaa.
Voimassa olevien lentoliikennesäädösten mukaisesti
langattomat laitteet on kytkettävä pois päältä
lentokoneessa matkustettaessa.
802.11agbn-laitteet (eli Ethernet tai WiFi) ja Bluetoothlaitteet ovat esimerkkejä sellaisista laitteista, joiden avulla
voidaan viestiä langattomasti.
• Langattomien laitteiden käyttö voi olla kiellettyä tai
sitä on voitu rajoittaa sellaisissa ympäristöissä, joissa
langattomat laitteet saattavat häiritä tai niiden uskotaan
häiritsevän muita laitteita tai palveluita. Lentokentät,
sairaalat ja sellaiset ympäristöt, joissa on happirikastettua
ilmaa tai syttyviä kaasuja ovat esimerkkejä paikoista,
joissa langattomien laitteiden käyttö voi olla kiellettyä tai
rajoitettua. Jos olet epävarma siitä, onko langattomien
laitteiden käyttö rangaistavaa siinä ympäristössä, jossa
haluaisit käyttää laitetta, pyydä ennen laitteen käyttöä tai
päälle kytkemistä asianomaisilta viranomaisilta lupa.
• Eri maissa on erilaisia rajoituksia langattomien laitteiden
käyttöä koskien. Koska tietokoneessasi on langaton laite,
muista sen kanssa matkustaessasi kysyä paikallisilta
viranomaisilta jo ennen matkaa langattomien laitteiden
käyttöä koskevista rajoituksista.
• Jos tietokoneessasi on sisäänrakennettu langaton laite,
älä käytä laitetta ennen kuin kaikki sitä suojaavat kuoret ja
kannet ovat paikoillaan ja tietokone on täysin koottu.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
• Käyttäjät eivät saa huoltaa langattomia laitteita. Älä
muuntele tällaisia laitteita millään tavoin. Jos muuntelet
langatonta laitetta, sinulla ei ole enää käyttöoikeutta
siihen. Ota yhteyttä valmistajaan, jos laite kaipaa huoltoa.
• Käytä vain sellaisia ajureita, jotka on hyväksytty
siinä maassa, jossa aiot käyttää laitetta. Jos
tarvitset lisätietoja, tarkista valmistajan toimittama
järjestelmänpalautuspaketti tai ota yhteyttä valmistajan
tekniseen tukeen.
Luku 6.
Liite
109
Yhdysvallat
Yhdysvaltojen ja Kanadan turvallisuusmääräykset ja
-huomautukset
Älä koske tai liikuttele antennia, kun se lähettää tai vastaanottaa
signaaleja.
Älä pitele mitään toiminnassa olevan langattoman laitteen osaa
siten, että antenni on hyvin lähellä kehoa tai kosketuksissa kehon
paljaiden osien, erityisesti kasvojen ja silmien kanssa.
Älä käytä langatonta laitetta tai yritä lähettää sillä tietoja silloin,
kun antenniyhteys ei ole käytettävissä, sillä laite saattaa vaurioitua.
Käyttö tietyissä ympäristöissä:
Langattomien laitteiden käyttö vaarallisissa paikoissa on
rajoitettua ja sitä säädellään tällaisten paikkojen turvallisuudesta
vastaavien johtajien hallussa olevin säädöksin.
Langattomien laitteiden käyttörajoituksista lentokoneissa
vastaavat Yhdysvaltojen ilmailuviranomaiset (Federal Aviation
Administration, FAA).
Kukin sairaala vastaa itse langattomien laitteiden
käyttörajoituksista sairaaloissa.
Varoitus käytöstä räjähdysalttiissa ympäristössä
Älä käytä kannettavaa lähetintä (esimerkiksi langatonta
verkkolaitetta) lähellä suojaamattomia räjäytysnalleja tai
räjähdysalttiissa ympäristössä, jollei laitetta ole muokattu
siten, että se soveltuu tällaiseen käyttöön.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Huomautus käytöstä lentokoneessa
Yhdysvaltojen telehallintoviraston (FCC) ja
ilmailuviranomaisten (FAA) säädökset kieltävät
radiotaajuuksia käyttävien langattomien laitteiden käytön
ilmakuljetusten aikana, sillä näiden laitteiden lähettämät
signaalit saattavat häiritä lentokoneen toiminnan kannalta
tärkeitä laitteita.
Muut langattomat laitteet
Langattomassa verkossa käytettävien muiden laitteiden
turvallisuuteen liittyvät huomautukset: Tarkista tiedot
langattomien Ethernet-sovittimien tai muiden langattomien
verkkolaitteiden mukana toimitetuista asiakirjoista.
Tämä FCC:n säädösten osan 15 alaisuuteen kuuluva langaton
laite toimii siten, että se ei aiheuta häiriöitä muille samaa
radiotaajuutta käyttäville laitteille. Jollei käyttäjällä ole Intelin
antamaa erityistä lupaa laitteen muuntelemiseen, mikä
tahansa käyttäjän laitteeseen tekemä muutos tai muokkaus
voi johtaa laitteen käyttöoikeuden menettämiseen.
Luku 6.
Liite
110
Tahaton lähettäminen FCC:n säädösten osan 15
mukaisesti
Tämä laite täyttää FCC:n säädösten osassa 15 annetut määräykset.
Laitetta voi käyttää edellyttäen, että seuraavat kaksi ehtoa
toteutuvat:(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa vaarallista interferenssiä.
(2) Tämän laitteen on kyettävä vastaanottamaan mitä tahansa
interferenssejä mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka haittaavat
laitteen toimintaa.
Tämä laitteisto on testattu ja sen on todettu noudattavan
luokan B digitaalilaitteiden rajoituksia, jotka ovat FCC:n
säädösten osan 15 alaisia. Nämä rajoitukset on suunniteltu
antamaan riittävä suojaus haitallisia interferenssejä vastaan
kotitalouksissa. Tämä tuote synnyttää, käyttää ja siitä voi
säteillä radiotaajuista energiaa, joka saattaa aiheuttaa
häiriöitä radio- ja televisiovastaanottimissa, jollei sitä asenneta
ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Sammuttamalla laitteen ja
käynnistämällä sen uudelleen voit tarkistaa, aiheuttaako laite
häiriöitä radio- ja televisiovastaanotossa. Voit yrittää poistaa
mahdolliset häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:
•• Suuntaa vastaanottimen antenni uudelleen.
•• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
•• Kytke laite sellaiseen pistorasiaan, joka käyttää jotakin
toista piiriä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on
kytketty.
•• Pyydä lisäohjeita jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja
televisioasentajalta.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai
kokeneeseen radio- ja televisioasentajaan. Oheisesta
englanninkielisestä kirjasesta voi olla hyötyä: “Something About
Interference” (tietoja interferensseistä)
Kirjasta on saatavilla FCC:n toimistoista eri puolilla Yhdysvaltoja.
Yrityksemme ei ole vastuussa mistään sellaisista radio- tai
televisiolaitteissa esiintyvistä häiriöistä, joiden syynä on tämän
laitteen luvaton muuttaminen tai muiden kuin valmistajan
hyväksymien yhdyskaapelien tai laitteiden kytkeminen ja käyttö.
Korjaavat toimenpiteet ovat käyttäjän vastuulla. Käytä tämän
laitteen kanssa vain suojattuja tiedonsiirtokaapeleita.
Tahallinen lähettäminen FCC:n säädösten osan 15
mukaisesti
(Jos laite käyttää 2,4 G:n tai 5 G:n taajuutta.)
Kannettavan tietokoneesi sisällä voi olla pienitehoisia langattomia
lähiverkkolaitteita (radiotaajuudella toimivia, langattomaan
viestintään käytettäviä laitteita), jotka toimivat alueella 2,4 GHz /
5 GHz. Tämä osio koskee vain sellaisia laitteistoja, jotka sisältävät
tällaisia laitteita. Tarkista järjestelmän tyyppikilvestä, onko sen
sisällä langattomia laitteita.
Järjestelmäsi sisällä mahdollisesti olevia langattomia laitteita
voi käyttää Yhdysvalloissa ainoastaan siinä tapauksessa, että
tyyppikilvessä on FCC:n hyväksyntätunnus.
Luku 6.
Liite
111
Tätä laitetta voi käyttää vain sisätiloissa, sillä se toimii 5,15 - 5,25
GHz taajuusalueella. FCC vaatii, että tätä tuotetta on käytettävä
sisätiloissa taajuuksille 5,15 - 5,25 GHz, jottei se aiheuttaisi häiriöitä
samakanavaisissa mobiilisatelliittijärjestelmissä. Suurtehotutkat
ovat taajuuksien 5,25 - 5,35 GHz ja 5,65 - 5,85 GHz ensisijaisia
käyttäjiä. Tällaiset tutka-asemat saattavat aiheuttaa interferenssejä
ja vahinkoa tälle laitteelle.
Tätä laitetta saa käyttää seuraavin ehdoin: (1) Tämä laite ei saa
aiheuttaa vaarallista interferenssiä. (2) Tämän laitteen on kyettävä
vastaanottamaan mitä tahansa interferenssejä mukaan lukien
sellaiset häiriöt, jotka haittaavat laitteen toimintaa.
Käyttäjät eivät saa huoltaa langattomia laitteita. Älä muuntele
tällaisia laitteita millään tavoin.
Jos muuntelet langatonta laitetta, sinulla ei ole enää
käyttöoikeutta siihen. Ota yhteyttä valmistajaan, jos laite
kaipaa huoltoa.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Terveys- ja turvallisuustietoja
Altistuminen radiotaajuisille (RF) signaaleille
Hyväksyntätiedot (SAR)
Luku 6.
Liite
112
tehotasolla, laitteen todellinen SAR-taso voi käytössä jäädä
huomattavasti alle enimmäistason. Syy tähän on se, että laite voi
toimia usealla eri tehotasoilla ja käyttää tehoa vain sen verran kuin
tarvitaan verkkoyhteyden ylläpitämisessä. Yleensä mitä lähempänä
olet tukiaseman antennia, sitä vähemmän tehoa tarvitaan.
Tämä tuote voidaan liittää radiolähettimeen ja -vastaanottimeen.
Suunnittelussa ja valmistuksessa on huomioitu, ettei tuote ylitä
Yhdysvaltain telehallintoviraston (FCC:n) radiotaajuiselle (RF)
energialle altistumiselle asetettuja rajoja. Nämä FCC:n asettamat
rajat on koottu kahden asiantuntijaorganisaation, National Council
on Radiation Protection and Measurement (NCRP) ja Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE), antamista suosituksista.
Molemmissa tapauksissa suositukset perustuvat työhön, jota
teollisuuden, hallinnon ja tutkijoiden edustajista koostuva ryhmä
on tehnyt tutustuttuaan ensin radiotaajuisen energian biologisista
vaikutuksista tehtyihin tieteellisiin tutkimuksiin.
Ennen kuin uusi malli tulee julkiseen myyntiin, se on testattava
ja hyväksyttävä, jotta varmistutaan, ettei laite ylitä FCC:n
altistusrajoja. Jokainen malli testataan eri asennoissa ja kohdissa
(esim. kehon alaosassa) FCC:n vaatimusten mukaisesti.
FCC:n langattomille laitteille asettama altistusraja ilmaistaan
SAR (Specific Absorption Rate) -arvona. SAR-arvolla ilmaistaan
kudokseen imeytyvän radiotaajuisen energian määrää watteina
kilogrammaa kohti (W/kg). FCC edellyttää, että langattomat
laitteet noudattavat turvallisuusrajaa, joka on 1,6 W/kg. FCC:n
altistumisrajaan sisältyy huomattava turvallisuusmarginaali,
joka antaa laitteiden käyttäjille lisäsuojaa ja ottaa huomioon
mahdolliset mittauspoikkeamat.
Tähän ja muihin malleihin liittyvää SAR-tietoa voi lukea verkossa
osoitteesta http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Tämä sivusto
käyttää tämän tuotteen FCC ID -numeroa, joka näkyy tuotteen
ulkopuolella. Joissain tilanteissa voi olla tarpeen irrottaa
paristokotelo numeron löytämiseksi. Kun olet löytänyt tuotteen
FCC ID -numeron, voit edetä sivuston ohjeiden mukaisesti.
Sivuston pitäisi näyttää halutun tuotteen tyypilliset tai korkeimmat
SAR-arvot.
SAR-testaus suoritetaan FCC:n hyväksymillä menetelmillä
vakiopaikoissa langattoman laitteen lähettäessä signaalia
korkeimmalla hyväksytyllä tehotasolla kaikilla testatuilla
taajuusalueilla. Koska SAR määritetään korkeimmalla hyväksytyllä
Tämä päällä pidettävä malli on testattu ja se täyttää FCC:n
radiotaajuiselle energialle altistumisesta annetut ohjeet,
kun laitetta käytetään tälle mallille suunniteltujen Samsungtarvikkeiden kanssa. Edellä mainittujen rajoitusten täyttämättä
jättäminen voi aiheuttaa FCC:n radiotaajuiselle energialle
altistumisesta annettujen ohjeiden rikkomisen.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
FCC: säädösten osa 68
(Jos laitteeseen on asennettu modeemi.)
Tämä laite täyttää osan FCC:n säädöksistä. Tämän laitteen takana
on tarra, josta käy muiden tietojen ohella ilmi FCC:n tälle laitteelle
myöntämä rekisteröintinumero ja REN-numero. Nämä tiedot on
pyynnöstä toimitettava puhelinlaitokselle.
Tässä laitteessa käytetään seuraavia USOC-liittimiä: RJ11C
Laitteen mukana toimitetaan FCC-yhteensopiva puhelinjohto
ja modulaarinen liitin. Tämä laite on suunniteltu kytkettäväksi
puhelinverkkoon tai tilaaja-asennuksiin käyttämällä
yhteensopivaa, FCC:n säädösten osan 68 täyttävää modulaarista
liitintä. Saat lisätietoja asennusohjeista.
REN-numero määrittelee, kuinka monta laitetta voidaan
kytkeä samaan puhelinlinjaan. Jos puhelinlaitteita on kytketty
liikaa samalle linjalle, laitteet eivät välttämättä reagoi tuleviin
puheluihin. Useimmilla, mutta ei kuitenkaan kaikilla alueilla
laitteiden maksimimäärä on viisi (5). Jos haluat varmistua siitä,
kuinka monta laitetta johonkin puhelinlinjaan voi kytkeä, ota
yhteyttä paikalliseen puhelinlaitokseen.
Jos päätelaite aiheuttaa vahinkoa puhelinverkolle, puhelinyhtiö
ilmoittaa sinulle etukäteen, että yhteys saatetaan katkaista
väliaikaisesti. Jos ilmoittaminen etukäteen ei ole mahdollista,
puhelinlaitos ilmoittaa asiakkailleen niin pian kuin mahdollista.
Sinulle kerrotaan myös, että sinulla on tällöin oikeus halutessasi
tehdä valitus FCC:lle.
Luku 6.
Liite
113
Puhelinyhtiö saattaa tehdä sellaisia muutoksia tiloihinsa,
laitteisiinsa, toimintoihinsa tai toimenpiteisiinsä, jotka vaikuttavat
tämän laitteen toimimiseen. Jos näin käy, puhelinyhtiö ilmoittaa
siitä sinulle etukäteen, jotta voisit ryhtyä tarvittaviin muutoksiin,
jotteivät palvelusi katkeaisi.
Jos tämä modeemilaite ei toimi kunnolla ja tarvitset korjausta tai
takuutietoja, ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään. Jos päätelaite
aiheuttaa vahinkoa puhelinverkolle, puhelinyhtiö saattaa pyytää
sinua kytkemään laitteen pois käytöstä, kunnes ongelma on
ratkaistu.
Käyttäjän on käytettävä valmistajan toimittamia johtoja ja
lisälaitteita, jotta laite toimisi mahdollisimman hyvin.
Käyttäjä ei saa tehdä korjauksia itse.
Tätä laitetta ei voi käyttää puhelinyhtiön ylläpitämissä julkisissa
kolikkopuhelimissa. Jaetuilla linjoilla käyttö voi olla maksullista.
Yhdysvaltojen puhelinpalvelujen kuluttajia koskeva, vuonna
1991 säädetty laki sanoo, että on laitonta käyttää tietokonetta tai
muuta elektronista laitetta sellaisten viestien, esimerkiksi faksien
lähettämiseen, jotka eivät sisällä selkeästi viestin jokaisen sivun
ala- tai ylälaitaan merkittynä viestin lähetyspäivämäärää ja -aikaa
ja lähettävän yrityksen, yksityishenkilön tai muun tahon nimeä
sekä lähettävän laitteen, yrityksen, yksityishenkilön tai muun
tahon puhelinnumeroa. (Ilmoitettu puhelinnumero ei saa olla
sellainen, johon soittaminen maksaa enemmän kuin tavalliset lähitai kaukopuhelut.)
Jotta voisit ohjelmoida nämä tiedot faksiisi, katso lisätietoja
käyttämäsi tietoliikenneohjelmiston käyttöoppaasta.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Kanada
Tahaton lähettäminen ICES-003:n mukaan
Tämä digitaalinen laite ei ylitä luokan B laitteille asetettuja,
Kanadan teollisuusministeriön radiohäirintää koskevissa
säädöksissään määrittelemiä radiotaajuuskohinarajoituksia.
Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits
radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils
numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le
brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.
Tahallinen lähettäminen RSS 210:n mukaan
Tämä laite täyttää Kanadan teollisuusministeriön RSS 210
-määräykset. Laitetta saa käyttää seuraavin ehdoin: (1) Laite ei
saa aiheuttaa häiriöitä. (2) Laitteen on kyettävä kestämään mitä
tahansa häiriöitä, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka haittaavat
laitteen toimintaa.
L‘ utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux
conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2)
l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage
radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de
compromettre le fonctionnement du dispositif.
Luku 6.
Liite
114
Laitteen sertifikaattinumeron edessä oleva merkintä “IC”
tarkoittaa, että laite täyttää Kanadan teollisuusministeriön
tekniset vaatimukset. Jotta laitteen muille laitteille aiheuttamia
radiotaajuushäiriöitä voitaisiin vähentää, antennin tyyppi ja sen
vahvistus tulee valita niin, että ekvivalenttinen isotrooppinen
säteilyteho (EIRP) ei ole suurempi kuin viestinnän onnistumiseen
tarvittava teho. Tämä laite on tarkoitettu käyttöön sisätiloissa
ja kaukana ikkunoista, jotta se voitaisiin suojata siten, että se
ei aiheuttaisi radiotaajuushäiriöitä luvanvaraisille palveluille.
Sisätilojen ulkopuolelle asennettavat laitteet (tai niiden antennit)
ovat luvanvaraisia.
Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service
faisant l’objet d’une licence, il doit etre utilize a l’interieur et devrait
etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage
maximal. Si le matriel (ou son antenne d’emission) est installe a
l’exterieur, il doit faire l’objet d’une licence.
(Jos laite käyttää 2,4 G:n tai 5 G:n taajuutta.)
Kannettavan tietokoneesi sisällä voi olla pienitehoisia langattomia
lähiverkkolaitteita (radiotaajuudella toimivia, langattomaan
viestintään käytettäviä laitteita), jotka toimivat alueella 2,4 GHz /
5 GHz. Tämä osio koskee vain sellaisia laitteistoja, jotka sisältävät
tällaisia laitteita. Tarkista järjestelmän tyyppikilvestä, onko sen
sisällä langattomia laitteita.
Järjestelmäsi sisällä mahdollisesti olevia langattomia
laitteita voi käyttää Kanadassa ainoastaan siinä tapauksessa,
että tyyppikilvessä on Kanadan teollisuusministeriön
hyväksyntätunnus.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Kun käytetään langatonta IEEE 802.11a-lähiverkkoa, tätä
laitetta voi käyttää ainoastaan sisätiloissa, sillä se toimii 5,15 5,25 GHz taajuusalueella. Kanadan teollisuusministeriö vaatii,
että tätä tuotetta on käytettävä sisätiloissa taajuuksille 5,15
- 5,25 GHz, jottei se aiheuttaisi häiriöitä samakanavaisissa
mobiilisatelliittijärjestelmissä. Suurtehotutkat ovat taajuuksien 5,25
- 5,35 GHz ja 5,65 - 5,85 GHz ensisijaisia käyttäjiä. Tällaiset tutkaasemat saattavat aiheuttaa interferenssejä ja/tai vahinkoa tälle
laitteelle.
Tämän laitteen kanssa saa käyttää enintään 6 dBi:n
antennivahvistusta, joka noudattaa EIRP-rajoituksia
(ekvivalenttinen isotrooppinen säteilyteho) taajuuksille 5,25 - 5,35
ja 5,725 - 5.85 GHz kahdenvälisissä yhteyksissä.
Tietokoneesi sisäänrakennetun langattoman laitteen tai laitteiden
lähtötehon voimakkuus on reilusti Kanadan teollisuusministeriön
asettamien radiosäteilyrajoitusten alapuolella.
Tätä laitetta saa käyttää seuraavin ehdoin: (1) Tämä laite ei saa
aiheuttaa vaarallista interferenssiä. (2) Tämän laitteen on kyettävä
vastaanottamaan mitä tahansa interferenssejä mukaan lukien
sellaiset häiriöt, jotka haittaavat laitteen toimintaa.
Luku 6.
Liite
115
Tämä laite on tarkoitettu käyttöön sisätiloissa ja kaukana
ikkunoista, jotta se voitaisiin suojata siten, että se ei
aiheuttaisi radiohäirintää luvanvaraisille palveluille. Sisätilojen
ulkopuolelle asennettavat laitteet (tai niiden antennit) ovat
luvanvaraisia.
Käyttäjät eivät saa huoltaa langattomia laitteita. Älä muuntele
tällaisia laitteita millään tavoin. Jos muuntelet langatonta
laitetta, sinulla ei ole enää käyttöoikeutta siihen. Ota yhteyttä
valmistajaan, jos laite kaipaa huoltoa.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Ilmoitus televiestinnän vaatimustenmukaisuudesta
(laitteille, joissa on Kanadan teollisuusministeriön
hyväksymä modeemi)
Hyväksytyt laitteet on varustettu Kanadan teollisuusministeriön
merkinnöillä. Tämä hyväksyntä tarkoittaa, että laite täyttää tietyt
televerkkoja koskevat suojaus-, käyttö- ja turvallisuusvaatimukset.
Ministeriö ei takaa, että laite toimii käyttäjää tyydyttävällä tavalla.
Ennen tämän laitteen asentamista käyttäjien tulee pitää huoli
siitä, että sen kytkeminen paikallisen puhelinyhtiön verkkoon on
sallittua. Laite tulee asentaa ja kytkeä verkkoon hyväksyttävällä
tavalla. Joissakin tapauksissa rakennuksen sisällä olevaa, jonkin
yksittäisen palvelun johdotusta voidaan laajentaa käyttämällä
hyväksyttyjä liittimiä. Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että
vaikka yllä mainitut ehdot täyttyvät, tämä ei tarkoita sitä, että
käytetyn palvelun taso ei voisi huonontua joissakin tilanteissa.
Hyväksyttyjä laitteita saa korjata vain jälleenmyyjän määrittelemä,
Kanadan viranomaisten valtuuttama huoltoliike. Kaikki käyttäjän
itsensä tekemät korjaukset tai muutokset tähän laitteeseen tai
käyttäjän aiheuttamat viat voivat antaa puhelinyhtiölle oikeuden
vaatia käyttäjää kytkemään laitteen pois käytöstä.
Käyttäjien tulee oman turvallisuutensa vuoksi varmistua
siitä, että kaikki sähkölaitteiden, puhelinlinjojen ja
mahdollisten rakennuksen sisäisten metallisten vesiputkien
maadoitusasennukset on kytketty oikein. Tämä on erityisen
tärkeää harvaan asutuilla alueilla.
Luku 6.
Liite
116
Älä yritä itse tehdä sähkömaadoitusasennuksia, sillä voit
saada sähköiskun tai aiheuttaa laitevahinkoja. Ota tarvittaessa
yhteyttä virallisiin tarkastajiin tai sähköasentajaan.
Kullekin päätelaitteelle annetusta REN-numerosta (Ringer
Equivalence Number) käy ilmi puhelinliitäntään kytkettävien
päätelaitteiden enimmäismäärä. Liitäntään voi liittää erilaisia
laiteyhdistelmiä, kunhan ne eivät ylitä REN-numeron
määrittelemää viiden laitteen maksimimäärää.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Brasilia
Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com
os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e
atende aos requisitos tecnicos aplicados.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
Luku 6.
Liite
117
Eurooppalaiset direktiivit
Tämä tietotekninen laite on testattu ja sen on todettu täyttävän
seuraavat eurooppalaiset direktiivit:
•• Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi
2004/108/EY
•• Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY
•• Radio- ja telepäätelaitedirektiivi 1999/5/EY
Valmistajan tiedot
Euroopan unioni
Euroopan unionin CE-merkinnät ja vaatimusten
mukaisuuteen liittyviä huomautuksia
Euroopan unionissa myytäviksi tarkoitetut laitteet on merkitty CEmerkinnällä (Conformité Européenne), joka tarkoittaa sitä, että laite
täyttää siihen sovellettavat, alla mainitut eurooppalaiset direktiivit,
standardit sekä niihin tehdyt muutokset. Tässä laitteessa on myös
luokan 2 merkintä.
Seuraavia tietoja sovelletaan vain CE-merkinnällä
varustettuihin laitteisiin.
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China
Tel: +86-512-6253-8988
Löydät Samsungin asiakaspalvelun Web-osoitteen tai
puhelinnumeron takuukortista tai saat sen siltä jälleenmyyjältä,
jolta ostit tuotteen.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Langattomien laitteiden hyväksyntätietoja Euroopassa
(laitteistoille, joissa on EU:n hyväksymä langaton laite)
Koti- ja toimistokäyttöön tarkoitetun kannettavan tietokoneesi
sisällä voi olla pienitehoisia langattomia lähiverkkolaitteita
(radiotaajuudella toimivia, langattomaan viestintään käytettäviä
laitteita), jotka toimivat alueella 2,4 GHz / 5 GHz. Tämä osio koskee
vain sellaisia laitteistoja, jotka sisältävät tällaisia laitteita. Tarkista
järjestelmän tyyppikilvestä, onko sen sisällä langattomia laitteita.
Järjestelmäsi sisällä mahdollisesti olevia langattomia laitteita voi
käyttää Euroopan unionin alueella ainoastaan siinä tapauksessa,
sekä rekisteröintinumero
että tyyppitarrassa on CE-merkintä
ja varoitusmerkki.
Tietokoneesi sisäänrakennetun langattoman laitteen tai laitteiden
lähtötehon voimakkuus on reilusti Euroopan komission radioja telepäätelaitteita koskevassa direktiivissä määriteltyjen
radiosäteilyrajoitusten alapuolella.
118
EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin
vaatimustenmukaisuusvakuutus
Česky
[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook
PC je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Dansk
[Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at
følgende udstyr Notebook PC overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät
Notebook PC in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme
Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Notebook
PC is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Lisätietoa maa- ja aluekohtaisista 802.11b- ja 802.11grajoituksista saat kohdasta “Euroopan talousaluetta koskevat
rajoitukset”.
Luku 6.
Liite
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Español
[Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara
que el Notebook PC cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
[French]
Par la présente Samsung déclare que l’appareil
Notebook PC est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo
Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC
Lietuvių
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
[Lithuanian]
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel
Notebook PC in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Luku 6.
Liite
119
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan
Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar
[Hungarian]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a
Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Polski
[Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook
PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Samsung declara que este Notebook PC está
Português
conforme com os requisitos essenciais e outras
[Portuguese]
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook
PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Svenska
[Swedish]
Íslenska
[Icelandic]
Härmed intygar Samsung att denna Notebook
PC står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/
EG.
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC
er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Samsung erklærer herved at utstyret Notebook
Norsk
PC er i samsvar med de grunnleggende krav og
[Norwegian]
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC’nin
1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine
ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan
eder.
Löydät EU-maita koskevan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
tälle laitteelle (vain englanniksi) osoitteesta: http://www.samsung.
com/uk/support/download/supportDownMain.do. Hae tiedot
tuotteen mallinumeroa käyttäen.
Jos et löydä etsimäsi mallin vaatimustenmukaisuusvakuutusta
verkkosivuiltamme, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
Luku 6.
Liite
120
Euroopan talousaluetta koskevat rajoitukset
Paikallisia rajoituksia langattomien 802.11b/802.11gyhteyksien käytölle
[Huomautus palveluntarjoajille: Oheiset, paikallisia rajoituksia
koskevat huomautukset täytyy julkaista kaikissa langattoman
tuotteen sisältävän järjestelmän tai laitteen mukana käyttäjälle
annetuissa asiakirjoissa.]
Koska langattomien 80 .11b/80 .11g- lähiverkkolaitteiden
käyttämiä taajuuksia ei voida harmonisoida kaikissa
maissa, 80 .11b/80 .11g-tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi
ainoastaan tietyissä maissa tai tietyillä alueilla eikä niitä saa
käyttää muilla kuin sallituilla alueilla.
Tällaisen tuotteen käyttäjänä olet vastuussa siitä, että tuotetta
käytetään ainoastaan niissä maissa tai niillä alueilla, joille ne
on tarkoitettu. Vastuullasi on myös tarkistaa, että tuotteen
taajuus- ja kanava-asetukset on tehty oikein kyseiselle maalle
tai alueelle. Mikä tahansa poikkeama käyttömaassa tai
alueella sallituista asetuksista saattaa rikkoa paikallisia lakeja
ja siitä voidaan rangaista sen mukaisesti.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Luku 6.
Liite
121
Eurooppalainen versio on tarkoitettu käytettäväksi koko Euroopan
talousalueella. Käyttöoikeuksia on kuitenkin edelleen rajoitettu
joissakin maissa tai niiden alueilla seuraavasti:
Ranska
Yleistä
2,400 - 2,454 GHz (kanavat 1 - 7) ulkokäyttöön.
Eurooppalaiset standardit määräävät, että korkeimman
ekvivalenttisen isotrooppisen säteilytehon (EIRP) tulee olla 100
mW ja käyttötaajuuden 24 2400 – 24 2483,5 MHz.
Guadeloupen, Martiniquen, St Pierre et Miquelonin ja Mayotten
alueilla:
Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Suurkaupunkialueiden departementeissa:
2,400 - 2,4835 GHz sisäkäyttöön.
2,400 - 2,4835 GHz sisä- ja ulkokäyttöön.
Reunionin ja Guyanen alueilla:
Belgia
2,400 - 2,4835 GHz sisäkäyttöön.
Tuotetta saa käyttää ulkona, mutta jos sillä halutaan lähettää
kauemmas kuin 300 m, tähän tarvitaan BIPT:n lupa.
2,42420 - 2,4835 GHz (kanavat 5 - 13) ulkokäyttöön.
Tämän rajoituksen tulee käydä ilmi käyttöoppaasta seuraavasti:
Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, audessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire
pour une distance de moins de 300m. Pour une distance
supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise.
Pour une utilisation publique à l’extérieur de bâtiments, une
licence de l’IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences,
veuillez contacter l’IBPT.
Alakaista 5,15 - 5,35 GHz on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Säädösten noudattamiseen liittyvät toteamukset
Luku 6.
Liite
122
Eurooppaa koskevia televiestintätietoja
(tuotteille, joissa on EU:n hyväksymä modeemi)
Tämä laite on hyväksytty Euroopan neuvoston päätöksen 98/482/
EEC - “CTR 21” mukaisesti käyttöön yleisessä puhelinverkossa.
Merkki
tarkoittaa, että tämä laite täyttää radio- ja
telepäätelaitteita koskevan direktiivin 1999/5/EC vaatimukset.
Tämä merkintä tarkoittaa, että laite joko täyttää tai ylittää
seuraavat tekniset standardit:
Koska eri maissa käytettävissä olevat yleiset puhelinverkot
ovat keskenään erilaisia, tämä hyväksyntä itsessään ei tarkoita
sitä, että tämä laite toimisi moitteettomasti kaikkien yleisten
puhelinverkkojen liityntäpisteissä. Jos laitteen käytössä esiintyy
ongelmia, ota yhteyttä valmistajan tekniseen tukeen.
CTR 21 - Yleiseurooppalaiset liitäntävaatimukset sellaisten
telelaitteiden (puhelinpalvelut pois sulkien) yleiseen
puhelinverkkoon liittämistä varten, joissa verkko-osoitteet (jos
käytössä) annetaan äänitaajuusvalintaa (DTMF) käyttäen.
Vaikka tämä laite voi käyttää sekä pulssi- että
äänimerkinantoa, vain DTMF-äänimerkinannon suorituskykyä
ja toimintaa säädellään erilaisilla asetuksilla.
Tästä syystä on erittäin suositeltavaa, että laite asetetaan
käyttämään äänimerkinantoa (DTMF), jotta sillä voitaisiin
ottaa yhteyttä yleisiin tai yksityisiin hätäpalveluihin. DTMFmerkinannon avulla puhelut myös yhdistyvät nopeammin.
RTC CAUTION
CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Discard used batteries according to the
Manufacturer’s instruction.
Attention: Danger d’explosion si les piles sont mal palcées.
Remplacez les piles usagées uniquement par des piles de type
identique ou équivalent recommandees par is fabriquant. Otez les
piles usagées selon les instructions du fabriquant.
Tietoja Sähkö- Ja Elektroniikkaromumerkinnästä (WEEE)
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Luku 6.
Liite
123
Tuotteen akkujen oikeanlainen hävittäminen
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa
merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita
(esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja
kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Tämä merkki tuotteen akussa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa
tarkoittaa, että akkua ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden
mukana sen elinkaaren päätyttyä. Jos merkintöihin sisältyvät
kemialliset merkit Hg, Cd tai Pb, tämä tarkoittaa, että akku sisältää
enemmän elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä kuin direktiivissä EC
2006/66 66 annetut suositukset. Jos akkuja ei hävitetä oikein,
nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai
ympäristölle.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Erottele akut muista jätteistä ja kierrätä ne paikallista, ilmaista
akkujen kierrätysjärjestelmää käyttäen, jotta voisit suojella
luonnonvaroja ja tukea kierrätystä.
Tuotteen tekniset ominaisuudet
Järjestelmän tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella mallista
riippuen. Katso tarkemmat järjestelmätiedot tuoteluettelosta.
Keskusyksikkö
(valinnainen)
Intel Core i3/i5-suoritin
Intel Pentium/Celeron-suoritin
AMD Dual-Core-suoritin
AMD Quad-Core-suoritin
Keskusmuisti
Muistin tyyppi: DDR3 SODIMM
Piirisarja
(valinnainen)
Intel HM65 / Intel HM70 / Intel HM75
AMD A60M
Kiintolevy
9.5mmH SATA HDD
Grafiikka
(valinnainen)
Intel HD Graphics (sisäinen)
Nvidia Geforce 315M (Optimus)
Nvidia Geforce GT 520MX (Optimus)
NVIDIA Geforce GT630M (Optimus)
NVIDIA GT620M (Optimus)
NVIDIA 610M (Optimus)
AMD Radeon HD 6470M (PowerXpress)
AMD Radeon HD 7450M (PowerXpress)
AMD Radeon HD 7470M (PowerXpress)
AMD Dual Radeon HD 6380G (PowerXpress)
AMD Dual Radeon HD 6480G (PowerXpress)
AMD Dual Radeon HD 6520G (PowerXpress)
AMD Dual Radeon HD 6620G (PowerXpress)
AMD Radeon HD 6380G (sisäinen)
AMD Radeon HD 6480G (sisäinen)
AMD Radeon HD 6520G (sisäinen)
AMD Radeon HD 6620G (sisäinen)
Luku 6.
Liite
Käyttöympäristö
Vaihtovirta-/
tasavirtaluokitus
(valinnainen)
PC-luokitus
(valinnainen)
124
Lämpötila: -5–40 °C säilytys, 10–32 °C käyttö
Kosteus: 5–9 0% säilytys, 20–80 % käyttö
Tuloteho) 100-240VAC, 50/60Hz,
Lähtöteho) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A
19VDC 2.1A (40W) / 19VDC 3.16A (60W)
•• Valinnaisia komponentteja ei toimiteta kaikissa malleissa,
tai eri komponentti saatetaan toimittaa tietokoneen
mallista riippuen.
•• Järjestelmän tekniset ominaisuudet saattavat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
•• Tietokoneen kiintolevykapasiteetti Recovery asennettuna
on pienempi kuin teknisissä ominaisuuksissa ilmoitettu.
•• Windowsin käyttämän muistin määrä voi olla pienempi
kuin käytettävissä olevan muistin määrä.
Tuotteen tekniset ominaisuudet
Rekisteröidyt tavaramerkit
Luku 6.
Liite
ENERGY STAR®-kumppani
ENERGY STAR® -kumppanina SAMSUNG on todennut,
että tämä tuote täyttää ENERGY STAR® -ohjeistuksen
energiatehokkuuden osalta.
Samsung on Samsung Co., Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Intel, Pentium/Dual-Core/Quad-Core ovat Intel Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
AMD, Dual-Core/Quad-Core ovat AMD Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Microsoft, MS-DOS ja Windows ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Kaikki muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat niitä
vastaavien yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.
125
HDMI
Sanasto
Luku 6.
Liite
126
Sanasto luettelee tässä käyttöoppaassa käytetyt termit. Katso muu terminologia Windowsin ohjeesta.
Varmuuskopio
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Tapa tallentaa nykyinen tieto niin, että se on myöhemmin
tarvittaessa palautettavissa. Varmuuskopio on tapa palauttaa
tietokoneen tietoa, jos tieto tai tietokone vahingoittuu.
Tämä viittaa automaattisesti käyttäjille määräytyviin IP-osoitteisiin,
joita verkon pääkäyttäjät hallinnoivat.
Ladattava USB
Sovellusliittymä, joka on kehitetty mahdollistamaan Windowsohjelmien pääsy laitteisiin erittäin suurella nopeudella. Koska
grafiikka-, muisti- ja äänikorttien käyttönopeuden tulee olla
erityisen suuri tuottaakseen laadukasta kuvaa ja ääntä peleihin,
Direct X mahdollistaa nopean hallinnan ja vuorovaikutuksen
sovellusten ja laitteiden välillä. Direct X:n käytöllä Windowsin
multimediateho on kasvanut valtavasti.
Tämän ohjelman avulla voit antaa virtaa haluamaasi USB-porttiin,
kun järjestelmä on virransäästötilassa, lepotilassa tai sammutettuna.
Asiakas
Viittaa tietokoneeseen, joka käyttää palvelimen tarjoamia jaettuja
verkkoresursseja.
DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)
DRAM on muistityyppi, jonka solut koostuvat edullisesti
valmistetuista kondensaattoreista ja transistoreista.
SDRAM on muistityyppi, jonka tehokkuutta on parannettu
synkronoimalla kello ulkoisen keskusyksikön kellon kanssa.
DDR SDRAM on muistityyppi, jonka tehokkuutta on parannettu
kaksinkertaistamalla SDRAM:n toimintanopeus. Käytetään tällä
hetkellä yleisesti. Tässä tietokoneessa on käytössä DDR SDRAM.
Laitehallinta
Hallinnallinen työkalu tietokonelaitteiden hallintaan. Voit lisätä ja
poistaa laitteita tai päivittää laiteajureita laitehallintaa käyttäen.
Direct X
Ajuri
Ohjelmisto, joka toimii laitteiston ja käyttöjärjestelmän välissä.
Käyttöjärjestelmä tuntee laitetiedot ja ohjaa laitteita. Yleensä ajuri
toimitetaan vastaavan laitteen mukana.
D-sub (D-subminiature)
Tämä kaapeli yhdistää CRT-näytön ja tietokoneen. Siinä kulkee
analoginen kuva.
Sanasto
Luku 6.
Liite
127
DVD (Digital Versatile Disk)
Kuvake
DVD on kehitetty korvaamaan CD (compact disk). Vaikka levyn
muoto ja koko on sama kuin CD:llä, DVD:n kapasiteetti on
vähintään 4,7 Gt, kun CD:n kapasiteetti vastaavasti on 600 Mt. DVDvideo on digitaalinen toisin kuin VHS-video (analoginen). Se tukee
MPEG2-pakkausta ja digitaalista ääntä. DVD:n toisto edellyttää
DVD-asemaa.
Tämä viittaa pieneen kuvaan, joka edustaa käyttäjän käytettävissä
olevaa tiedostoa.
Palomuuri
LAN, lähiverkko (Local Area Network)
Suojausjärjestelmä, jota käytetään suojaamaan sisäverkkoa tai
intranetiä ulkoisilta verkoilta autentikointimenetelmää käyttämällä.
Tiedonsiirtoverkko, joka yhdistää tietokoneita, tulostimia
ja muita laitteita paikallisella alueella kuten rakennuksessa.
Lähiverkko mahdollistaa kaikkien siihen kytkettyjen laitteiden
vuorovaikutuksen verkossa. Tällä hetkellä lähiverkko käyttää
1980-luvun alkupuolella kehitettyä Ethernet-tekniikkaa.
Ethernet-kytkentä edellyttää verkkokorttia, Ethernet-korttia tai
verkkoliitäntäkorttia. Tietojen siirto tietokoneiden välillä edellyttää
laitteiden lisäksi protokollaa. Windows Vista käyttää TCP/IP:tä
oletusprotokollana.
HDMI
Tämä on määritys digitaaliselle kuva- ja ääniliitännälle, joka lähettää
kuva- ja äänisignaalin yhtä kaapelia pitkin.
Horrostila
Virtatila, joka tallentaa kaiken muistissa olevan tiedon kiintolevylle
ja sammuttaa keskusyksikön ja kiintolevyn. Kun horrostilasta
havahdutaan, kaikki toiminnassa olleet sovellusohjelmat
palautetaan niiden viimeisimpään tilaan.
IEEE802.XX
Tämä on joukko määrityksiä, jotka IEEE:n 802-komitea on laatinut
LAN-yhteysmenetelmälle nimeltä XX.
LCD (Liquid Crystal Display, nestekidenäyttö)
Käytössä on kaksi LCD-tyyppiä: passiivimatriisi ja aktiivimatriisi.
Tässä tietokoneessa käytetään TFT-aktiivimatriisinäyttöä. Koska
nestekidenäyttö on toteutettu transistoreilla, se voidaan rakentaa
ohueksi toisin kuin katodisädeputkinäytöt. Koska se ei välky, se
aiheuttaa vähemmän silmien väsymistä.
Sanasto
Verkko
Joukko tietokoneita ja laitteita (esimerkiksi tulostimia ja
skannereita), jotka on kytketty toisiinsa tiedonsiirtolinkillä. Verkko
voi olla pieni tai suuri. Se voidaan muodostaa pysyvästi kaapeleilla
tai tilapäisesti puhelinlinjoilla tai langattomilla linkeillä. Suurin
verkko on maailmanlaajuinen Internet.
Luku 6.
Liite
PCMCIA( Personal Computer Memory Card International
Association)-kortti
Tämä on laajennettu korttipaikan määritys mobiilitietokoneille,
esimerkiksi kannettaville tietokoneille. Tähän korttipaikkaan voi
yhdistää muistilaitteiden lisäksi useimpia muita oheislaitteita kuten
kiintolevyjä ja verkkokortteja.
Ilmaisinalue
Protokolla
Tämä viittaa tehtäväpalkissa olevaan alueeseen, joka sisältää
ohjelmien kuvakkeita, esimerkiksi äänenvoimakkuuden, virtatilan ja
ajan.
Protokolla on joukko sääntöjä, joiden mukaan tietokoneet
kommunikoivat keskenään verkon välityksellä. Protokolla on
sopimus tai standardi, joka valvoo yhteyttä, tietoliikennettä
ja tiedonsiirtoa tietojenkäsittelylaitteiden välillä. Se määrittää
lähetysmenetelmät ja lähetysmedia, jota käytetään tehokkaiden
verkkotoimintojen saavuttamiseksi.
Pikakäynnistys
Tämä viittaa työkalupalkkiin, joka voidaan määrittää niin, että
voit käynnistää Internet Explorerin tai jonkin muun ohjelman
yhdellä napsautuksella. Voit lisätä kuvakkeen työkalupalkin
pikakäynnistysalueelle ja käynnistää usein käytetyt ohjelmat
kuvaketta napsauttamalla.
128
Palvelin
Yleensä palvelin viittaa tietokoneeseen, joka tarjoaa jaettuja
resursseja verkkokäyttäjille.
Osio
SDHC (Secure Digital High Capacity)-kortti
Tämä viittaa kiintolevyn tallennustilan jakamiseen useiksi
tietoalueiksi eli osioiksi. Jos 100 Gt:n kiintolevy osioidaan 2 x 50
Gt:n osioksi, kiintolevyä voi käyttää aivan kuin käytössä olisi 2
kiintolevyä.
Tämä on SD-kortin laajennus, joka tukee yli 2 Gt:n tallennusmäärää.
Jako
Tämä viittaa tietokoneen kansion, tulostimen tai muun resurssin
asettamiseen niin, että muut käyttäjät voivat myös käyttää sitä.
Sanasto
Luku 6.
Liite
129
Jaettu kansio
USB (Universal Serial Bus)
Kansio, jota verkon muut käyttäjät voivat käyttää.
Tämä viittaa sarjaliitäntästandardiin, joka kehitettiin korvaamaan
perinteiset liitännät kuten sarjaliitäntä ja PS/2. Tiedonsiirtonopeus
määräytyy tietokoneen ja oheislaitteen yhdistämisessä käytettävän
liitäntästandardin mukaan. Näihin standardeihin kuuluvat USB 1.0,
1.1, 2.0 ja 3.0. Se soveltuu tukemaan oheislaitteita, jotka edellyttävät
korkeita tiedonsiirtonopeuksia. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi
AV-laitteet, toissijaiset kiintolevyt ja CD-RW-asemat. Suurempi
versionumero (esim. USB 3.0) tarkoittaa suurempaa mahdollista
tiedonsiirtonopeutta.
Verkon pääkäyttäjä
Käyttäjä, joka suunnittelee, asettaa ja hallitsee verkon toiminnot.
Joskus verkon pääkäyttäjää kutsutaan järjestelmän pääkäyttäjäksi.
Lepotila
Virtatila, joka mahdollistaa tietokoneiden virransäästön, kun niitä
ei käytetä. Kun tietokone on lepotilassa, tietokoneen muistissa
oleva tieto ei ole tallennettuna kiintolevyllä. Jos virta sammutetaan,
muistissa oleva tieto katoaa.
Järjestelmätiedosto
Järjestelmätiedostot viittaavat tiedostoihin, joita Windowskäyttöjärjestelmä lukee ja käyttää. Yleensä järjestelmätietoja ei saa
poistaa tai siirtää.
TCP/IPv4
Tämä on 4-tavuinen (32-bittinen) osoitejärjestelmä, joka on
erotettu pisteellä tavuihin (8 bittiä). Jokainen tavu esitetään
desimaalinumerolla.
Windows Media Player
Windowsin mukana tuleva multimediaohjelma. Tätä ohjelmaa
käyttämällä voit esimerkiksi toistaa mediatiedostoja, luoda audioCD-levyn, kuunnella radiolähetyksiä, etsiä ja hallita mediatiedostoja
ja kopioida tiedostoja siirrettäville laitteille.
Hakemisto
Luku 6.
Liite
A
Akku
M
82
B
BIOS-asetukset
73
C
CD-asema
49
K
T
Monikorttipaikka
50
Tallennuslaite
57
Muisti 80
Tekniset tiedot
124
Tilan ilmaisimet
25
Tukiasema
63
N
Napsautus
45
Näytön liitäntä / Lähtö
52
Pikanäppäimet
42
Pääkäyttäjän salasana
76
45
Kiinteä verkko
60
Kosketuslevy
45
R
Käynnistysjärjestys
79
Recovery
Käyttäjän salasana
77
V
Varotoimet
P
Kaksoisnapsauta
L
130
Vedä
46
Vieritä
47
Y
Yleiskatsaus
88
S
76
Laajennettu työpöytä
53
Support Center
70
Langaton verkko
63
SW Update
69
Lataus
83
LCD-näytön kirkkaus
59
Lukkopaikka
71
24
Ä
Äänenvoimakkuus
Salasana
6
57
Download PDF