Samsung | HT-X20 | Samsung HT-X20 Bruksanvisning

Käyttöohjeet
FIN
DIGITAALINEN
KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ
HT-X20
HT-TX22
HT-TX25
AH68-01964E
COMPACT
AH68-01660E
REV: 01
DIGITAL AUDIO
Turvaohjeita
Yleisiä käyttöohjeita
Tämä merkki varoittaa laitteen sisällä olevasta
vaarallisesta jännitteestä, joka voi aiheuttaa
sähköiskun.
MUISTUTUS
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
Tämä merkki huomauttaa laitetta koskevista tärkeistä
käyttö- ja huolto-ohjeista.
LUOKAN 1 LASERLAITE
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1 LASERLAITTEEKSI.
Muiden kuin näissä käyttöohjeissa mainittujen
toimenpiteiden, säätöjen tai käyttötapojen käyttäminen
saattaa johtaa vahingolliselle säteilylle altistumiseen.
Tarkista, että talossasi käytettävä verkkojännite vastaa soittimen takapaneelin konekilvessä mainittua arvoa. Asenna soitin
vaakatasoon sopivalle alustalle (kalusteelle) niin, että sen ympärillä on riittävästi tilaa ilmankiertoa varten (noin 7.5cm~10 cm).
Varmista, etteivät tuuletusreiät ole peitossa. Älä kasaa mitään soittimen päälle. Älä sijoita soitinta vahvistinten tai muiden
mahdollisesti kuumenevien laitteiden päälle. Varmista ennen soittimen siirtämistä, että levytarjotin on tyhjä. Tämä laite on
suunniteltu keskeytymättömään käyttöön. DVD-soittimen siirtäminen valmiustilaan ei katkaise sähkövirtaa. Soittimen
irrottamiseksi kokonaan verkkovirrasta irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta, etenkin kun soitin jätetään pitkäksi aikaa
käyttämättä.
KÄYTÖN VALMISTELU
SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA
TAKAKANTTA. EI SISÄLLÄ OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI
KORJATA. JÄTÄ HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT
VALTUUTETUN HUOLTOLIIKKEEN TEHTÄVIKSI.
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
FIN
MUISTUTUS : AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS
OHITETTAESSA OLET ALTTIINA
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE,
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
VAROITUS : Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
MUISTUTUS : SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI LAITA PISTOKKEEN LEVEÄ PISTOTULPPA LEVEÄÄN
KOLOON, TYÖNNÄ PISTOKE POHJAAN.
• Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Jos laite täytyy saada irti sähköverkosta, pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta, joten pistokkeen tulisi olla paikassa, jossa siihen
pääsee helposti käsiksi.
Irrota myrskysään ajaksi virtajohto pistorasiasta.
Salaman aiheuttamat virtapiikit saattavat vahingoittaa
soitinta.
Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten sen tulee
olla aina käytettävissä.
Älä altista soitinta suoralle auringonvalolle tai muille
lämmönlähteille.
Tämä voi johtaa laitteen ylikuumentumiseen ja
toimintavikoihin.
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta
ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen
välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää
Phones
raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia. Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa
yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen,
jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista. Yrityskäyttäjien
tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.
Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
2
Suojaa soitin kosteudelta (esim. kukkamaljakot) ja normaalia
suuremmalta kuumuudelta (esim. takka) tai voimakkaita magneetti- tai
sähkökenttiä synnyttäviltä laitteilta (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto
pistorasiasta, jos soittimeen tulee toimintahäiriöitä. Tätä soitinta ei ole
suunniteltu liiketoimintakäyttöön.
Käytä tätä tuotetta ainoastaan henkilökohtaisessa käytössä.
Soittimen sisään saattaa tiivistyä kosteutta, jos soitinta tai levyä on
säilytetty kylmissä säilytystiloissa.
Jos olet kuljettanut soitinta talvisäässä, anna soittimen lämmetä noin 2
tuntia huoneen lämmössä ennen sen käyttöä.
Tässä laitteessa käytettävä paristo sisältää ympäristölle
haitallisia kemikaaleja.
Älä hävitä paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana.
3
Ominaisuudet
Sisältö
KÄYTÖN VALMISTELU
ASETUKSET
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 yhdistää kätevästi samaan soittimeen kehittyneen FM-virittimen ja mahdollisuuden toistaa
useita eri levytyyppejä mukaan lukien DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW ja DVD R/RW.
Turvaohjeita ...................................................................2
Asetukset .....................................................................42
Yleisiä käyttöohjeita.......................................................3
Kielen asetus ............................................................42
Ominaisuudet.................................................................4
Tv-ruututyypin valinta................................................43
Levyjä koskevia huomautuksia......................................6
Käytönvalvonta-asetusten
(Katselurajoitustaso) tekeminen ...............................44
Voit kytkeä soittimeen ulkoisia USB-muistilaitteita kuten MP3/WMP-soittimia, USB-muisteja jne.
käyttäen kotiteatterin USB HOST -toimintoa.
Laitteen osien kuvaus....................................................8
Dolby Pro Logic II
LIITÄNNÄT
Dolby Pro Logic II on uusi monikanavaisen audiosignaalin koodauksenpurkutekniikan formaatti, jota on parannettu
aikaisempaan Dolby Pro Logic -tekniikkaan verrattuna.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS on audiodatan pakkausformaatti, jonka on kehittänyt Digital Theater Systems Inc. Sen avulla voidaan toistaa
täysipainoista 5.1-kanavaista ääntä.
Salasanan asetus .....................................................44
Kaiuttimien kytkeminen................................................12
Kaiuttimen asentaminen ..............................................15
Lisävarusteena hankittavan langattoman
vahvistimen kytkeminen ..............................................16
Video Out -liitännän kytkeminen TV:hen .....................19
P.SCAN(Progressiivinen kuva) -toiminto .....................20
Ulkoisten komponenttien audion liittäminen ................21
Tv-näytönsäästötoiminto
FM-antennin kytkeminen .............................................22
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 kirkastaa ja tummentaa automaattisesti TV-ruudun kirkkautta, kun se on ollut 3 minuuttia
pysäytystilassa.
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun se on ollut 20 minuuttia näytönsäästötilassa.
TOIMINNOT
Virransäästötoiminto
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 sammuu automaattisesti, kun se on ollut 20 minuuttia pysäytystilassa.
Räätälöity tv-näyttö
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 :n avulla voit valita suosikkikuvasi JPEG- tai DVD-toiston aikana ja asettaa sen
taustakuvaksi.
Taustakuvan asettaminen .........................................45
Valitaksesi yhden kolmesta tekemästäsi
KÄYTÖN VALMISTELU
Useiden levymuotojen toisto ja FM-viritin
Tukee USB HOST -toimintoa
4
FIN
taustakuva-asetuksesta ............................................45
DivX (R) -rekisteröinti................................................46
Kaiutintilan asetus.....................................................46
Viiveen pituuden asetus............................................47
Testisignaalin asetus.................................................48
Äänenlaadun asetus .................................................49
DRC:n (Dynamic Range Compression)
asettaminen ..............................................................50
AV SYNC -asetus .....................................................50
Ennen käyttöoppaan lukemista ...................................23
Ennen kotiteatterin käyttöä ..........................................24
Levyn toisto .................................................................25
MP3/WMA-CD-toisto ...................................................26
JPEG-tiedoston toisto..................................................27
DivX-toisto ...................................................................28
Toistotoiminnon käyttäminen .......................................30
Levytietojen näyttäminen ..........................................30
Jäännösajan tarkistaminen .......................................31
Nopea toisto..............................................................31
Hidas toisto ...............................................................31
Kohtausten/kappaleiden ohittaminen........................32
Jatkuva toisto............................................................33
Jatkuvan toiston tilan valitsemiseksi
levytietonäytöltä ........................................................33
Jakson A-B jatkuva toisto .........................................34
Kuva kuvalta -toiminto ..............................................34
Kuvakulmatoiminto....................................................35
Zoom-toiminto (Näytön suurennus) ..........................35
EZ VIEW -toiminto ....................................................36
Ääniraidan kielen valintatoiminto ..............................37
Tekstityskielen valintatoiminto...................................37
Suorasiirto kohtaukseen/kappaleeseen....................38
Levyvalikon käyttö ....................................................39
Nimikevalikon (title) käyttö ........................................39
Mediatiedostojen toisto USB HOST -toiminnolla.........40
Äänikenttätoiminto (DSP)/EQ ......................................51
Dolby Pro Logic II -tila .................................................52
Dolby Pro Logic II -tehoste ..........................................53
MUITA TIETOJA
Radion kuuntelu...........................................................54
RDS-lähetyksistä .........................................................56
Käyttömukavuutta lisäävät toiminnot ...........................58
Television ohjaus kaukosäätimellä ..............................59
Vianetsintä ...................................................................61
Levyjen käsittelyyn ja käyttöön
liittyviä huomautuksia ..................................................63
Kielikoodiluettelo..........................................................64
USB Host -toimintoa tukevat tuotteet ..........................65
Tekniset tiedot..............................................................66
5
Levyjä koskevia huomautuksia
DVD (Digital Versatile Disc) takaa erinomaisen äänen- ja kuvanlaadun Dolby Digital -surround-
1
~ 6
DVD-soittimet ja -levyt on varustettu aluekoodilla. Näiden aluekoodien on oltava samat, että
levyn voi toistaa. Jos aluekoodit ovat erilaiset, levyn toisto ei onnistu.
Tämän soittimen aluekoodinumero on ilmoitettu soittimen takapaneelissa.
(DVD-soittimella voi toistaa ainoastaan sen kanssa samalla aluekoodilla varustettuja DVD-levyjä.)
Levyn tallennusformaatti
Tämä tuote ei tue suojattuja mediatiedostoja (DRM) .
CD-R-levyt
• Joitakin CD-R-levyjä ei välttämättä voi toistaa riippuen levyn tallennukseen käytetystä laitteesta (CD-tallennin tai PC) ja
levyn kunnosta.
• Käytä 650 MB/74 minuutin CD-R-levyä.
Älä käytä yli 700 MB:n/80 minuutin CD-R-levyn koko kapasiteettia, sillä sen toisto ei välttämättä onnistu.
KÄYTÖN VALMISTELU
äänen ja MPEG-2 -kuvanpakkaustekniikan ansiosta. Nyt pääset käyttämään näitä luonnonmukaisia
tehosteita kotonasi, ja voit luoda niiden avulla elokuvateatteri- ja konserttisalimaisen äänen.
FIN
• Joitakin (uudelleentallennettavia) CD-RW-levyjä ei voi välttämättä toistaa
• Vain kunnolla “suljettuja” CD-R-levyjä voi toistaa. Jos istunto on suljettu, mutta levy jätetty avoimeksi, et välttämättä pysty
Soittokelpoiset levyt
toistamaan levyä kokonaan.
Levytyyppi
Merkki (Logo)
Tallennetut signaalit
Levyn koko
12cm
Audio + video
DVD-VIDEO
8cm
COMPACT
Audio
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
DivX
Audio + video
Enimmäistoistoaika
N. 240 min (yksipuolinen)
N. 480 min (kaksipuolinen)
N. 80 min (yksipuolinen)
N. 160 min (kaksipuolinen)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
CD-R-MP3-levyt
• Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden MP3-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin mukaisia.
• MP3-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai erikoismerkkejä (. / = +).
• Käytä levyjä, joiden tallennuksessa on käytetty yli 128 kbps:n datanpakkaus/purkunopeutta.
• Soittimella voi soittaa ainoastaan tiedostotunnisteella “mp3” varustettuja tiedostoja.
• Vain peräkkäin kirjoitetun Multisession-levyn voi toistaa. Jos Multisession-levyssä on tyhjä osuus, levyä voi toistaa vain
tyhjään osuuteen asti.
• Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä voi toistaa.
• Ääni saattaa hyppiä toiston aikana, jos käytetään vaihtelevalla bittinopeudella (VBR) koodattuja tiedostoja eli sekä
hitaalla että nopealla bittinopeudella (esim. 32 ~ 320 kbps) koodattuja tiedostoja.
Älä käytä seuraavantyyppisiä levyjä tässä soittimessa!
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä ei voi toistaa tällä soittimella.
•
Jos yrität toistaa tällaisia levyjä, tiedote <WRONG DISC FORMAT> (väärä levyformaatti) tulee TV-ruudulle.
Ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei välttämättä voi toistaa tällä soittimella.
Jos yrität toistaa tällaisia levyjä, tiedote <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>
tulee TV-ruudulle.
Kopiosuoja
• Moniin DVD-levyihin on koodattu kopiosuojatoiminto. Sen vuoksi DVD-soitin tulisi kytkeä suoraan
•
tv:hen eikä videonauhurin kautta. Jos DVD-soitin kytketään videonauhuriin, kopiosuojatoiminnolla
varustetun levyn toistaminen tuottaa vääristyneen kuvan.
Tässä tuotteessa käytetään kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Macrovision Corporationin ja muiden oikeudenhaltijoiden omistamilla, tiettyjen yhdysvaltalaisten patenttien menetelmä- ja immateriaalioikeuksilla. Tämän
kopiosuojatekniikan käyttöön tulee saada lupa Macrovision Corporationilta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi
kotikäytössä ja muussa rajoitetussa katselutarkoituksessa, ellei muuhun käyttöön hankita lupaa Macrovision
Corporationilta. Laitteen tietotekninen tai muunlainen purkaminen on kielletty.
• Enintään 500 raitaa voidaan toistaa CD-levyä kohti.
• Enintään 300 kansiota voidaan toistaa CD-levyä kohti.
CD-R-JPEG-levyt
• Ainoastaan tiedostotunnisteilla “jpg” varustettuja tiedostoja voidaan toistaa.
• Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä voi toistaa.
• Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden JPEG-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin mukaisia.
• JPEG-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai erikoismerkkejä (. / = +).
• Vain peräkkäin kirjoitetun Multisession-levyn voi toistaa. Jos Multisession-levyssä on tyhjä osuus, levyä voi toistaa vain
tyhjään osuuteen asti.
• Yhdelle CD:lle voi tallentaa korkeintaan 9 999 kuvaa
• Jos toistat Kodak/Fuji Picture -kuva-CD:tä, ainoastaan kuvakansion JPEG-tiedostoja voidaan toistaa.
• Muilla kuin Kodak/Fuji Picture CD -kuva-CD-levyillä olevien kuvien toiston käynnistyminen saattaa kestää pitempään tai
se ei toimi ollenkaan.
DVD R/RW, CD-R/RW DivX -levyt
• Koska tämä tuote tukee ainoastaan DivX Networks, Inc:in hyväksymiä koodausmuotoja, käyttäjän luomaa DivX-tiedostoa
ei ehkä voida toistaa.
• Ei-tuettujen muotojen ohjelmiston päivittämistä ei tueta.
(Esimerkki : QPEL, GMC, resoluutio suurempi kuin 720 x 480 pikseliä jne.)
• Osia, joiden kuvataajuus on korkea, ei välttämättä toisteta DivX-tiedostoja toistettaessa.
• Lisätietoja DivX Networks, Inc:in hyväksymistä muodoista saat osoitteesta "www.divxnetworks.net".
6
7
Laitteen osien kuvaus
FIN
Etupaneeli
Takapaneeli
7
2
8
5. Äänenvoimakkuuden säätö
2. Toimintopainike
6. USB-liitäntä
3. Pysäytyspainike ( )
7. Virtapainike (
4. Toisto/taukopainike (
4
5
4
)
9. Avaa/sulje-painike
5
6
10. Ylöspäinviritys- ja ohituspainikkeet (
)
Alaspäinviritys- ja ohituspainikkeet (
)
2
7
3
8
5. Tuuletin
1. Videolähtöliitäntä
Kytke TV:n videotuloliitännät
(VIDEO IN) VIDEO OUT -liittimeen.
2. Component Video Output -lähtöliitännät
Kytke soitin TV:hen komponenttivideoliitäntöjen kautta.
8. Valmiustilan ilmaisin
)
1
6
10
9
1. Levylautanen
3
KÄYTÖN VALMISTELU
1
6. Verkkokorttiliitäntä (LANGATON)
7. AUX IN -liittimet
8. SCART-liitäntä
Scart-liitäntä televisioon.
3. ULA-antenniliitäntä (FM)
4. 5.1-kanavaisen toiston kaiutinliitännät
Näyttö
1
14
8
2
3
4
15
16
5
6
7
9
8
17
10
11 12 13
18
Lisävarusteet
19
1. P.SCAN-ilmaisin
8. PROGRAM-ilmaisin (ohjelma)
15. MPEG-ilmaisin
2. DOLBY DIGITAL -ilmaisin
9. REPEAT-ilmaisin (jatkuva toisto)
16. DSP-ilmaisin
3. DTS-levyilmaisin
10. TUNER-ilmaisin
17. Laitteen tilailmaisin
4. LINEAR PCM -ilmaisin
11. STEREO-ilmaisin
18. RADIO FREQUENCY-ilmaisin
5. TITLE-ilmaisin (nimike)
12. RTA-ilmaisin
6. CHAPTER-ilmaisin (jakso)
13. RDS-ilmaisin
7. TRACK-ilmaisin (raita)
14. PRO LOGIC -ilmaisin
Kauko-ohjain
Videoliitäntäjohto
FM-antenni
Käyttäjän käsikirja
(radion taajuus)
19. KAIUTIN-ilmaisin
9
Laitteen osien kuvaus (jatkoa)
FIN
Kaukosäädin
18
2
19
3
20
21
4
22
5
6
23
24
7
25
8
26
27
9
28
29
1. DVD RECEIVER painike
2. TV painike
3. POWER -painike
4. Numeropainikkeet (0~9)
5. REMAIN-painike
6. STEP-painike
7. Viritys-/CD-ohituspainike
8. VOLUME-painike
9. MENU-painike
10. INFO.-painike
11.
PL II EFFECT-painike
12.
PL II MODE-painike
13. TUNER MEMORY, P. SCAN -painike
14. ZOOM-painike
15. SLEEP-painike
16. SLOW, MO/ST -painike
17. DIMMER-painike
18.
DVD-painike
TUNER-painike
AUX-painike
USB-painike
19. OPEN/CLOSE-painike
20. TV/VIDEO painike
21. RDS-valintapainikkeet
22. VIDEO SEL. -painike
23. CANCEL-painike
24. REPEAT-painike
25.
1
2
3
Irrota paristokotelon kansi nuolen suuntaisesti.
Aseta paristotilaan kaksi 1,5 V:n AAA-paristoa ja tarkista, että niiden
navat (+ ja –) tulevat oikeaan suuntaan.
Aseta paristotilan kansi takaisin paikalleen.
Seuraa näitä ohjeita pariston kennojen vuotamisen ja rikkoutumisen
välttämiseksi:
KÄYTÖN VALMISTELU
1
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
• Aseta paristot kauko-ohjaimeen siten, että niiden navat tulevat oikein päin: plusnapa (+) merkin ja miinusnapa (–) -merkin kohdalle.
• Käytä oikeantyyppisiä paristoja. Samannäköisiltä näyttävät paristot saattavat erota toisista
jännitteeltään.
• Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
• Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekeille.
Kauko-ohjaimen toiminta-alue
Kaukosäädintä voi käyttää suorassa linjassa 23 noin 7 metrin etäisyydeltä. Sitä voi käyttää vaakatasossa noin
30° kulmassa kaukosäätimen anturista.
Toisto/taukopainike
Pysäytyspainike
10
11
12
30
31
32
33
13
34
14
35
15
36
10
16
37
17
38
SEARCH-painikkeet
26. TUNING/CH-painike
27. MUTE-painike
28. RETURN-painike
29. Kohdistin/ENTER-painike
30. AUDIO-painike
31. SUBTITLE -painike
32. DSP/EQ-painike
33. TEST TONE -painike
34. SOUND EDIT -painike
35. DIGEST-painike
36. LOGO -painike
37. SLIDE MODE painike
38. EZ VIEW, NTSC/PAL -painike
11
Kaiuttimien kytkeminen
FIN
Ennen soittimen siirtämistä tai asentamista kytke siitä virta pois ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
HT-X20
Keskikaiutin
Etukaiutin (R, oikea)
Etukaiutin (L, vasen)
C
L
SW
R
LIITÄNNÄT
SL
SR
Takakaiutin (R, oikea)
Takakaiutin (L, vasen)
Subwoofer
DVD-soittimen sijoittaminen
• Aseta se laitetelineeseen ja hyllylle tai tv-jalustalle tv:n alle.
Kuuntelupaikan valinta
Kaiuttimien kytkeminen
Kuuntelupaikan tulisi olla noin 2,5-3 kertaa tv-ruudun läpimitan
etäisyydellä tv:stä. Esimerkki: 32”:n tv:t: 2~2,4 m
55”:n tv:t 3,5~4 m
1
Etukaiuttimet L R
• Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelupaikan etupuolelle,
käännettyinä (noin 45°~60°) itseäsi kohti.
• Sijoita kaiuttimet niin, että niiden diskanttielementit ovat
•
korviesi korkeudella.
Sijoita etukaiuttimien etuosa samalle linjalle kuin
keskikaiuttimen etuosa tai sijoita ne hieman keskikaiuttimen
etupuolelle.
Musta
SL SR
Takakaiuttimet
• Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelupaikan taakse.
• Ellei tila riitä, suuntaa nämä kaiuttimet kohti toisiaan.
• Aseta ne noin 60 – 90 cm korviesi yläpuolelle, hieman alaspäin
Etu- ja keskikaiuttimista poiketen takakaiuttimia käytetään
* etupäässä
äänitehosteiden toistoon, eikä ääni toistu niistä
Subwoofer SW
• Subwooferin sijoittelu ei ole yhtä tarkkaa.
Voit sijoittaa sen minne haluat.
12
Punainen
1
2
3
Paina kaiuttimen takapuolella olevaa jousiliitintä.
Työnnä musta johto mustaan liitäntään (–) ja punainen
johto punaiseen liitäntään (+) ja vapauta sitten jousiliitin.
Kytke liittimet kotiteatterin takapuolelle.
Varmista, että kaiutinliitäntöjen väri on sama kuin liittimien väri.
suunnattuina.
koko ajan.
Keskikaiutin C
• On parasta sijoittaa se samalle korkeudelle kuin etukaiuttimet.
• Voit myös sijoittaa sen suoraan tv:n päälle tai alle.
2
• Älä anna lasten leikkiä kaiuttimilla tai niiden lähellä.
Kaiuttimen putoaminen voi aiheuttaa vamman.
• Kun kiinnität kaiutinjohdot kaiuttimiin, pidä huoli, että napaisuus (+/–) on oikein.
• Pidä subwoofer poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset eivät työnnä käsiään tai vieraita esineitä subwooferin aukkoon.
• Älä ripusta subwooferia seinälle sen aukosta.
• Jos asetat kaiuttimen television lähelle, kuvaruudun värit voivat vääristyä kaiuttimien tuottaman magneettikentän
takia. Jos niin tapahtuu, siirrä kaiutin kauemmas televisiosta.
13
Kaiuttimien kytkeminen (jatkoa)
Kaiuttimen asentaminen
FIN
Käytettäessä HT-TX22-etukaiuttimia ja HT-TX25-etu/takakaiuttimia voit asentaa kaiuttimet jalustoille tai suoraan alustoille.
HT-TX22
Etukaiutin (R, oikea)
Kaiutinosa (HT-TX22/HT-TX25)
Etukaiutin (L, vasen)
Keskikaiutin
KAIUTIN
KAIUTIN
TELINE
TELINEEN JALUSTA
Ruuvi (A)
Ruuvi (B)
TELINE
1
Takakaiutin (R, oikea)
2
1
Käännä JALUSTA ylösalaisin ja kiinnitä se TELINEEN
JALUSTAAN.
2
Kiinnitä kaksi ruuvia (A) nuolilla merkittyihin aukkoihin
käyttämällä ruuvimeisseliä kuvassa näkyvällä tavalla.
3
4
5
Kiinnitä ruuvi (B) kaiutintelineen takana olevaan aukkoon.
6
Oikein koottu kaiutin ja jalusta näyttävät tältä.
Takakaiutin (L, vasen)
Subwoofer
3
4
HT-TX25
5
LIITÄNNÄT
Kaiuttimien asentaminen jalustalle
Kiinnitä koottu teline KAIUTTIMEEN.
Kiinnitä toinen ruuvi (B) kaiuttimen takana olevaan aukkoon
käyttämällä ruuvimeisseliä kuvassa näkyvällä tavalla.
6
• Asenna kaiutin tasaiseen ja tukevaan paikkaan. Muuten se voi
kaatua helposti.
Keskikaiutin
Etukaiutin (R, oikea)
Etukaiutin (L, vasen)
Kaiuttimien asentaminen alustalle
1
Takakaiutin (R, oikea)
2
1
2
Yhdistä KAIUTIN TELINEEN JALUSTAAN.
3
Oikein koottu kaiutin ja alusta näyttävät tältä.
Kiinnitä ruuvit (B) kaiuttimen takana olevaan aukkoon
käyttämällä ruuvimeisseliä kuvassa näkyvällä tavalla.
Takakaiutin (L, vasen)
3
Subwoofer
14
15
Lisävarusteena hankittavan langattoman vahvistimen kytkeminen
Jos haluat liittää takakaiuttimet langattomasti, sinun täytyy hankkia myös langaton vastaanotinyksikkö ja TX-kortti
Samsung-jälleenmyyjältäsi.
FIN
HT-TX25
Kun olet ostanut langattoman vastaanotinyksikön (SWA-3000)
Etukaiutin (oikea)
HT-X20
Etukaiutin (oikea)
Etukaiutin (vasen)
Keskikaiutin
Etukaiutin (vasen)
Keskikaiutin
LIITÄNNÄT
Subwoofer
Subwoofer
Takakaiutin (vasen)
Takakaiutin (oikea)
Takakaiutin (oikea)
Takakaiutin (vasen)
LANGATON VASTAANOTINYKSIKKÖ
LANGATON VASTAANOTINYKSIKKÖ
HT-TX22
Etukaiutin (oikea)
Etukaiutin (vasen)
1
Liitä etu-, keski- ja Subwoofer-kaiuttimet laitteeseen
(katso sivu 13~15).
2
Kun virta on katkaistu laitteesta, työnnä TX-kortti takaseinän liittimeen
(WIRELESS).
Pitele TX-korttia viisto puoli alaspäin ja paina se sisään.
Keskikaiutin
TX-kortti mahdollistaa pääyksikön ja langattoman vastaanottimen välisen yhteyden.
TX-kortti
Kalteva sivupinta alas
Subwoofer
Takakaiutin (oikea)
Takakaiutin (vasen)
3
Kytke oikean- ja vasemmanpuoleiset kaiuttimet langattomaan
vastaanotinyksikköön.
4
Kytke langattoman vastaanotinyksikön virtajohto pistorasiaan ja aseta
virtakytkin asentoon ‘ON’.
• Kytke langattoman vastaanotinyksikön virtajohto pistorasiaan ja aseta
virtakytkin asentoon ‘ON’.
• Älä asenna TX-korttia ylösalaisin tai muuten väärin päin.
• Asenna TX-kortti, kun pääyksikön virta on kytketty pois. Kortin
asentaminen pääyksikön ollessa päällä voi aiheuttaa ongelmia.
• Kun TX-kortti on asetettu paikoilleen, keskusyksikön takakaiutinliitäntöihin
ei lähetetä ääntä.
LANGATON VASTAANOTINYKSIKKÖ
16
17
Lisävarusteena hankittavan langattoman vahvistimen kytkeminen(jatkoa)
Video Out -liitännän kytkeminen TV:hen
FIN
Valitse jokin seuraavista tv:n kytkemistavasta.
Langattoman yhteyden palauttaminen
Nollaa järjestelmä, jos yhteydessä ilmenee ongelmia, tai jos langattoman yhteysilmaisin (sininen LED-valo) ei syty ja
ilmoitus ”REAR CHECK” vilkkuu pääyksikön näytössä.
Nollaa järjestelmä, kun pääyksikkö ja langaton vastaanotinyksikkö (SWA-3000) ovat valmiustilassa.
1
Kun pääyksikkö on pois päältä, paina kaukosäätimen
REMAIN-painiketta 5 sekunnin ajan.
■
■
3
TAPA 3
(sisältyy toimitukseen)
Kun langattomaan vastaanottomoduuliin on kytketty virta,
paina sen kääntöpuolella olevaa RESET-painiketta
kuulakärkikynällä tai hammastikulla.
TAPA 2
TAPA 1
Langattoman laitteen etupaneelissa oleva valmiustilan merkkivalo vilkkuu
2 kertaa.
LIITÄNNÄT
2
Langattoman laitteen etupaneelissa oleva valmiustilan merkkivalo vilkkuu.
Kytke pääyksikkö päälle.
■
Langattoman vastaanotinyksikön yhteys-LED-valo syttyy ja asennus on
valmis.
■
Jos valmiustila jatkuu, toista yllä kuvatut vaiheet 1–3.
TAPA 1 : Komponenttivideo (Progressiivinen kuva) .......... (Paras laatu)
Jos televisiossa on komponettivideotulo, kytke komponenttivideokaapeli (ei sisälly toimitukseen) laitteen Component
Out (Pr, Pb ja Y) -liittimiin sekä television komponenttituloliittimiin.
• Kun langattoman vastaanotinyksikön asennus on valmis, pääyksikön takapuolella olevista takakaiuttimien
lähtöliittimistä ei lähde audiosignaalia.
• Langattoman vastaanoton antenni on sisäänrakennettuna langattomassa vastaanotinyksikössä. Älä altista
yksikköä vedelle tai kosteudelle.
• Jotta kuuntelukokemus olisi paras mahdollinen, varmista, ettei langattoman vastaanotinyksikön ympärillä ole
mitään esteitä.
• Langattomista takakaiuttimista kuuluu ääntä vain DVD 5.1-CH- ja Pro Logic II -tiloissa.
• Langattomista takakaiuttimista ei kuulu ääntä 2-kanavaisessa tilassa.
• Sijoita langaton vastaanotinyksikkö kuuntelualueen takapuolelle. Jos langaton vastaanotinyksikkö on liian lähellä
pääyksikköä, äänessä voi esiintyä häiriöitä.
• Jos käytät järjestelmän lähellä mikroaaltouunia, langatonta LAN-korttia, Bluetooth-laitetta tai jotakin muuta laitetta,
joka käyttää samaa taajuutta (2.4 GHz), äänessä voi esiintyä häiriöitä.
• Radioaallon lähetysetäisyys on noin 10 metriä, mutta se voi vaihdella käyttöympäristön mukaan.
Jos pääyksikön ja langattoman vastaanotinyksikön välissä on teräsbetoniseinä tai metallinen seinä, järjestelmä ei
välttämättä toimi ollenkaan, koska radioaalto ei kykene läpäisemään metallia.
18
TAPA 2 : Scart ............... (Parempi laatu)
Jos televisiossasi on SCART-tuloliitäntä, kytke SCART-liitäntäjohto (ei sisälly toimitukseen) järjestelmän
takapaneelin AV OUT -liitännästä television SCART IN -liitäntään.
VIDEO SELECT -toiminto
Paina kaukosäätimen VIDEO SEL. -painiketta yli 5 sekuntia.
• <COMPOSITE> tai <RGB> tulee näyttöön.
Paina tällöin lyhyesti VIDEO SEL. -painiketta ja valitse joko <COMPOSITE> tai <RGB>.
• Jos TV:ssä on Scart-liitäntä (RGB-tulo), valitse RGB-tila painamalla VIDEO SEL. -painiketta.
Voit saada paremman kuvanlaadun käyttämällä Scart-asetusta.
• Jos TV:ssä ei ole Scart-liitäntää (RGB-tulo), valitse COMPOSITE-tila painamalla VIDEO SEL. -painiketta.
TAPA 3 : Komposiittivideo ............... (Hyvä laatu)
Kytke mukana toimitettu videokaapeli laitteen VIDEO OUT -liittiimestä television VIDEO IN -liittimeen.
• Kun progressiivisen kuvan tila on valittu, VIDEO- (keltainen) ja SCART-lähtöliitännöistä ei lähde signaalia.
19
P.SCAN(Progressiivinen kuva) -toiminto
Ulkoisten komponenttien audion liittäminen
FIN
Tavallisessa lomitetussa juovituksessa käytetään kahta kuvatiedon kenttää, joita vuorotellen näyttämällä tuotetaan kuva
(ensin parittomat juovat, sitten parilliset), kun taas progressiivisessa kuvassa eli lomittelemattomassa juovituksessa käytetään
yhtä tietokenttää (kaikki juovat näytetään kerralla) tuottamaan selkeä ja tarkka kuva, jossa ei ole näkyviä juovia.
1
Ulkopuolisen analogisen laitteen kytkeminen
Paina STOP ( ) -painiketta.
Paina levyn toiston aikana STOP ( ) -painiketta kaksi kertaa niin, että teksti “STOP” tulee
Analogista ääni signaalia lähettävät laitteet, kuten videonauhuri
näyttöön.
2
Paina kaukosäätimen P.SCAN-painiketta yli 5 sekunnin ajan.
Kun painat painiketta ja pidät sen painettuna yli 5 sekuntia, <Progressive Scan>- ja
<Interlace Scan> -tilat valitaan vuorotellen.
Kun valitset P.SCAN-asetuksen, “P.SCAN” tulee näyttöön
Aseta P.Scan-tila DivX-levyille painamalla kaukosäätimen P.SCAN-painiketta yli 5 sekunnin ajan,
kun laitteessa ei ole levyä (“NO DISC” on näytöllä), ja lataa sitten DivX-levy ja aloita toisto.
Lomitettu kuva (1 RUUTU = 2 KENTTÄÄ)
Progressiivinen kuva (KOKO RUUTU)
Lomitetussa kuvassa ruutu koostuu kahdesta lomitetusta
kentästä (parilliset ja parittomat juovat), joista kumpaankin
kuuluu joka toinen ruudun vaakatason juova.
Vuorottelevien juovien pariton kenttä näytetään ensin, ja
sitten parillinen kenttä näytetään täyttämään parittoman
kentän jättämät välit, jolloin tuloksena on yksittäinen ruutu.
Yksi ruutu, joka näytetään joka 1/30 sekunti, sisältää kaksi
lomitettua kenttää, joten sekunnissa näytetään yhteensä
60 kenttää.
Lomitettu kuvamenetelmä on tarkoitettu paikallaan
pysyvän kohteen kaappaamiseen.
Progressiivinen kuvamenetelmä piirtää koko ruudun
kuvan näytölle juova kerrallaan.
Koko kuva piirtyy kerralla, toisin kuin lomittamattomassa
juovituksessa, jossa kuvan piirtyminen vie useamman
pyyhkäisyn.
Progressiivinen kuvamenetelmä sopii liikkuvien kohteiden
piirtämiseen.
Audiojohto
(ei sisälly toimitukseen)
Jos ulkopuolisessa analogisessa
laitteen on vain yksi
audiolähtöliitäntä, voi kytkeä
vasemman tai oikean kanavan.
1
Yhdistä kotiteatterin AUX IN -ääniliitäntä ulkoisen analogisen laitteen äänilähtöön.
■
2
LIITÄNNÄT
Mitä on progressiivinen (eli lomittelematon) kuva?
Varmista, että liittimien värit vastaavat toisiaan.
Valitse AUX painamalla kaukosäätimestä <AUX>.
■
Voit myös käyttää keskusyksikön FUNCTION-painiketta.
Tila vaihtuu seuraavasti : DVD/CD ➝ AUX ➝ USB ➝ FM.
• Voit kytkeä videonauhurisi videolähtöliittimen televisioon ja kytkeä videonauhurin audiolähtöliittimet tähän
laitteeseen.
• Tämä toiminto on käytettävissä vain sellaisten televisioiden kanssa, joissa on progressiivista kuvaa tukevat
komponenttivideotuloliitänntä (Y, Pr, Pb). (Se ei toimi televisioissa, joissa on tavanomaiset
komponenttituloliitännät, t.s. ei-progressiivisen kuvan televisioissa.)
• Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä TV:n valmistajasta ja mallista riippuen.
20
21
FM-antennin kytkeminen
Ennen käyttöoppaan lukemista
FIN
Perehdy seuraaviin termeihin ennen käyttöoppaan lukemista.
Tässä käyttöoppaassa käytettävät kuvakkeet
Kuvake
Termi
DVD
DVD
ULA-antenni (FM) (sisältyy toimitukseen)
CD
MP3
CD
Määritelmä
Tämä edellyttää DVD- tai DVD-R/DVD-RW-levyä, joka on
tallennettu ja viimeistelty Video-tilassa.
Tämä edellyttää toimintoa, joka on data-CD-levyllä
(CD-R tai CD-RW).
MP3
Tämä edellyttää CD-R/RW-levyn toimintoa.
JPEG
Tämä edellyttää CD-R/RW-levyn toimintoa.
DivX
Tämä edellyttää toimintoa, joka on MPEG4-levyllä
(DVD R/RW, CD-R tai CD-RW).
JPEG
DivX
Kytke laitteen mukana toimitettu ULA-antenni FM 75Ω COAXIAL -antenniliitäntään.
Toiminto ei ole tällöin käytössä, tai asetukset voidaan
peruuttaa.
HUOMAA
Tässä kohdassa on ohjeita tai vihjeitä, jotka auttavat
käyttämään toimintoa.
TOIMINNOT
1
2
HUOMIO
• Tämän käsikirjan ohjeet, joka on merkitty "DVD ( DVD )", koskevat DVD-VIDEO ja DVD-R/-RW-levyjä,
jotka on tallennettu videomuotoisina ja suljettu.
Jos ohjeet koskevat tiettyä DVD-tyyppiä, asiasta on erillinen maininta.
• Jos DVD-R/-RW-levyä ei ole tallennettu oikein DVD Video -formaattiin, sitä ei voi toistaa.
Siirrä antennijohtoa hitaasti, kunnes olet löytänyt hyvän vastaanoton takaavan paikan, ja kiinnitä sen jälkeen
antenni seinään tai johonkin muuhun tärinättömään paikkaan.
• Tällä laitteella ei voi vastaanottaa AM-lähetyksiä.
Tuuletin
Tuuletin tuo viileää ilmaa laitteeseen kuumenemisen estämiseksi.
Ota huomioon seuraavat muistutukset oman turvallisuutesi vuoksi.
22
■
Tarkista, että ilma kiertää kunnolla laitteen ympärillä. Jos laite on huonosti tuulettuvassa paikassa, sen
sisäinen lämpötila saattaa nousta ja vahingoittaa sitä.
■
Älä aseta esteitä tuulettimen tai tuuletusaukkojen eteen. (Jos tuuletin tai tuuletusaukot peitetään
sanomalehdellä tai kankaalla, soittimen sisälle saattaa kerääntyä lämpöä, jonka seurauksen soitin
saattaa syttyä palamaan.)
23
Ennen kotiteatterin käyttöä
Levyn toisto
DVD
FIN
CD
Samsung-television ja kotiteatterin käyttäminen mallien HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 kaukosäätimellä
DVD Home Theaterin kauko-ohjainta voi käyttää Samsung-televisioiden ohjaamiseen.
1
1
2
Kytke pääyksikön virtajohto pistorasiaan.
■
Tarkista jänniteasetus (OPTIONAL) ennen pistokeen työntämistä pistorasiaan. Jos
pistorasian syöttöjännite ei vastaa laitteen taakse merkittyä jännitettä, laite voi vaurioitua
vakavasti.
2
Aseta kaukosäädin TV-tilaan painamalla TV-painiketta.
3
Kytke Samsung-televisioosi virta painamalla kaukosäätimen POWER-painiketta.
4
Valitse television videotila painamalla TV/VIDEO-painiketta.
Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
Lataa levy.
■
3
Aseta levy varovasti levylautaselle etikettipuoli ylöspäin.
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
■
Toisto käynnistyy automaattisesti.
VIDEO
6
Paina DVD RECEIVER -painiketta vaihtaaksesi DVD RECEIVER -tilaan
DVD Home Theaterin käyttöä varten
Valitse DVD/CD-tila painamalla pääyksikön FUNCTION-painiketta tai
kaukosäätimen DVD-painiketta.
Toiston keskeyttämiseksi paina STOP ( ) -painiketta toiston aikana.
■
■
Jos painat kerran, <PRESS PLAY> näkyy ja pysäytyskohta tallentuu muistiin.
Jos painat PLAY/PAUSE (
) -painiketta tai ENTER-painiketta, toisto jatkuu pysäytyskohdasta.
(Tämä toiminto toimii ainoastaan DVD-levyillä.)
Jos painiketta painetaan kahdesti, näytölle ilmestyy <STOP> ja jos PLAY/PAUSE (
) -painiketta painetaan,
toisto käynnistyy alusta.
Toiston keskeyttämiseksi väliaikaisesti paina PLAY/PAUSE (
Videoformaatin valinta
Paina kaukosäätimen NT/PAL-painiketta ja pidä se painettuna yli 5 sekunnin
ajan, kun virta on sammutettu.
Videoformaatin oletusasetuksena on <PAL>.
■
Toiston jatkamiseksi paina PLAY/PAUSE (
TOIMINNOT
5
)-painiketta toiston aikana.
) -painiketta uudelleen.
• Levyn sisällöstä riippuen alkunäyttö saattaa näyttää erilaiselta.
• Priaattikopiot eivät toimi soittimessa. Muuten rikotaan CSS-suosituksia (Content Scrambling System: eräänlainen
kopiosuojausjärjestelmä).
<NTSC> tai <PAL> tulee näytölle. Paina tässä vaiheessa NT/PAL-painiketta hetken
<NTSC>- tai <PAL>-vaihtoehdon valitsemiseksi.
Eri maissa on eri videoformaattistandardit.
Levyn videoformaatin tulee normaalitoistossa olla sama kuin käytettävän tv:n videoformaatin.
24
25
MP3/WMA-CD-toisto
JPEG-tiedoston toisto
MP3
MP3/WMA -formaatissa koodattuja data-CD-levyjä (CD-R, CD-RW) voi toistaa.
FIN
JPEG
Digitaalisella kameralla tai videokameralla kuvattuja kuvia tai tietokoneelle tallennettuja JPEG-tiedostoja voidaan
tallentaa CD-levylle ja toistaa sen jälkeen tässä kotiteatterissa.
Diaesitystila
1
1
Aseta MP3/WMA-levy levytarjottimelle.
Aseta JPEG-levy levytarjottimelle.
■
■
MP3/WMA-valikkonäyttö tulee esiin, ja toisto alkaa.
Valikon ulkonäkö riippuu MP3/WMA-levystä.
■
WMA-DRM-tiedostoja ei voi toistaa tällä laitteella.
■
2
Pysäytystilassa valitse albumi painamalla
ENTER-painiketta.
■
3
Valitse raita painamalla
,
,
,
Paina SLIDE MODE -painiketta.
■
ja paina sitten
■
,
,
Siirry seuraavaan diaan painamalla
ja paina sitten ENTER-painiketta.
Indeksinäyttötoiminto (Digest)
Toisen albumin ja raidan valitsemiseksi suorita edellä kuvatut vaiheet 2 ja 3.
Voit katsella yhdeksää JPEG-kuvaa tv-ruudusta.
Pysäytä toisto painamalla STOP-painiketta.
Paina DIGEST-painiketta toiston aikana.
■
2
Valitse kuva painamalla kohdistinpainikkeita
ENTER-painiketta.
■
,
,
,
,
,
ja paina sitten
Valittua kuvaa toistetaan 5 sekunnin ajan ennen kuin toisto siirtyy seuraavaan kuvaan.
Kun haluat katsella edellistä tai seuraavaa kuvaa 9 kuvan indeksinäytöltä,
paina
,
.
Kun haluat toistaa kuvaruudussa kuvakkeena näkyvän tiedoston,
,
JPEG-tiedostot näytetään yhdeksässä pienessä ruudussa.
TOIMINNOT
• Tallennustilasta riippuen joidenkin MP3/WMA-CD-levyjen toisto ei välttämättä onnistu.
• MP3/WMA-CD-levyn sisällysluettelo vaihtelee levylle tallennetun MP3raitaformaatin mukaan.
paina
.
Joka kerta, kun painiketta painetaan, kuva siirtyy joko taakse tai eteenpäin.
1
■
Jokaisella painikkeen painalluksella kuva vaihtuu seuraavalla tavalla:
SLIDE SHOW MODE : 1~11 ➝ SLIDE SHOW MODE : RANDOM ➝
SLIDE SHOW MODE : NONE
.
Jos haluat vaihtaa albumia, valitse toinen albumi pysäytystilassa painamalla
,
4
,
2
Toisto alkaa automaattisesti. Jokaista kuvaa näytetään 5 sekuntia, ja sitten näytetään
seuraava kuva.
-painiketta, kun laite on pysäytystilassa, ja valitse haluamasi kuvake valikon yläosasta.
Musiikkitiedoston kuvake : Jos haluat toistaa vain musiikkitiedostoja, valitse
-kuvake.
Kuvatiedoston kuvaken : Jos haluat katsella vain kuvatiedostoja, valitse
-kuvake.
Videotiedoston kuvake : Jos haluat katsella vain videotiedostoja, valitse
-kuvake.
Kaikki tiedostot -kuvake : Valitse kaikki tiedostot valitsemalla
-kuvake.
Kierto/peilikuvatoiminto
Paina kohdistinpainikkeita
,
,
,
toiston aikana.
-painike: Peilikuva pystysuunnassa
Alkuperainen kuva
-painike: Kierrä 90°
astetta
vastapäivään
-painike: Kierrä 90°
myötäpäivään
-painike: Peilikuva vaakasuunnassa
26
• Tämän tuotteen tukemat maksimiresoluutiot ovat tavallisia JPEG-tiedostoja esitettäessä
5120 x 3480 (eli 19.0 megapikseliä) ja progressiivia kuvatiedostoja esitettäessä 2048 x 1536
(eli 3.0 megapikseliä).
27
DivX-toisto
FIN
DivX
Siirto eteen/taaksepäin
Subtitle-näyttö (tekstitys)
Skip Forward/Back
Paina painiketta toiston aikana
■
■
,
Paina SUBTITLE-painiketta.
.
Siirtyy seuraavaan tiedostoon, kun painat painiketta
, jos levyllä on yli 2 tiedostoa.
Siirtyy edelliseen tiedostoon, kun painat painiketta
, jos levyllä on yli 2 tiedostoa.
■
Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu välillä “SUBTITLE (1/N, 2/N ...)” ja “SUBTITLE OFF”.
■
Jos levyllä on vain yksi tekstitystiedosto, se toistuu automaattisesti.
■
Katso kohdasta 2 (Tekstitystoiminto) lisätietoja tekstitysten käyttämisestä DivX-levyjä toistettaessa.
Nopea toisto
Jos levyllä on useita tekstitystiedostoja
Nopeuta toistoa painamalla toiston aikana
■
tai
.
Jos levyllä on useita tekstitystiedostoja, oletustekstitys ei ehkä vastaa elokuvaa,
joten joudut valitsemaan tekstityskielen seuraavasti.
Joka kerran, kun painat jompaakumpaa painiketta, toistonopeus muuttuu seuraavasti:
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ Normal.
1
5 minuutin ohitus -toiminto
(
2
Paina
,
) ja paina ENTER-painiketta.
Elokuva toistetaan normaalisti, kun valitset haluamasi DivX-tiedoston.
■
Siirtyy 5 minuutin päähän taaksepäin, aina kun painat
DivX(Digital internet video eXpress)
-painiketta.
-painiketta.
DivX on Microsoftin kehittämä, MPEG4-muotoon perustuva videotiedostomuoto, joka mahdollistaa audio- ja videodatan
reaaliaikaisen siirron Internetissä.
MPEG4-muotoa käytetään videon koodaukseen ja MP3-muotoa audion koodaukseen niin, että käyttäjät voivat katsoa
elokuvaa DVD-laadun kuvalla ja äänellä.
Zoom-toiminto
1. Tuetut muodot
Paina ZOOM-painiketta.
■
Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu välillä “ZOOM X2” ja “ZOOM OFF”.
Paina kohdistinpainikkeita
,
,
,
siirtyäksesi suurennettavalle alueelle.
Tämä tuote tukee ainoastaan seuraavia tiedostomuotoja. Jos sekä video- että audiomuotoa ei tueta, ongelmia voi olla
esimerkiksi kuvan ja äänen yhteydessä tai äänen puuttuminen.
Tuetut videomuodot
Muoto
Tuetut versiot
• DIVX-tiedostoa voi zoomata vain ZOOM X2 -tilassa.
• DivX-tiedostojen tunniste on .Avi, mutta kaikki .Avi tiedostot eivät ole DivX-tiedostoja, eikä
niitä välttämättä voida toistaa tällä laitteella.
Jos levyllä on useita ääniraitoja, voit vaihdella niiden välillä.
■
Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu välillä “AUDIO (1/N, 2/N...)” ja
•
näkyy, kun levyllä on yksi tuettu kieli.
WMV
V1/V2/V3/V7
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
Tuettu audiomuoto
Muoto
Bittinopeus
Näytteenottotaajuus
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• Kuvasuhde: Vaikka oletusarvoinen DivX-resoluutio on 640X480 (4:3) tämä tuote tukee jopa resoluutiota 720x480
(16:9). TV-resoluutioita, jotka ovat yli 800, ei tueta.
Paina AUDIO-painiketta.
■
AVI
DivX3.11~DivX5.1, XviD
• DTS-muotoiset DivX-tiedostot mukaan lukien sekä audio- että videotiedostot tukevat korkeintaan 6 Mbps:n nopeutta.
Audio-näyttö
28
-painiketta, valitse haluamasi tekstitys
TOIMINNOT
Siirtyy 5 minuutin päähän eteenpäin, aina kun painat
2
,
-painiketta toiston aikana.
■
1
Kun toisto on pysätyetty, paina
• Kun toistat levyä, jonka näytteenottotaajuus on suurempi kuin 48 kHz tai 320 kbps, kuva voi täristä toiston aikana.
.
2. Tekstitykset
• Tämän toiminnon onnistunut käyttö edellyttää jonkin verran kokemusta videokuvan kaappaamisesta ja editoimisesta.
• Tekstitystoiminnon käyttämiseksi tallenna tekstitystiedosto (*.smi) samalla tiedostonimellä kuin DivX-mediatiedosto
(*.avi) samaan kansioon.
Esimerkki: Juurihakemisto Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Tiedoston nimessä jopa 60 aakkosnumeerista merkkiä tai 30 itäaasialaista merkkiä (2-tavuiset merkit, esimerkiksi
korea ja kiina).
29
Toistotoiminnon käyttäminen
Levytietojen näyttäminen
DVD
CD
MP3
JPEG
FIN
Jäännösajan tarkistaminen
DivX
Voit tarkistaa levyn toistotiedot tv-ruudusta.
DVD
CD
MP3
Paina REMAIN-painiketta.
Toistettavan nimikkeen tai jakson kokonais- ja jäännösaikojen tarkistamiseksi.
■
Paina INFO-painiketta.
■
Joka kerta kun Remain-painiketta painetaan
Joka kerta kun painiketta painetaan, näyttö vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
TITLE ELAPSED ➝ TITLE REMAIN ➝ CHAPTER ELAPSED ➝ CHAPTER REMAIN
DVD
DVD
TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN ➝ TOTAL ELAPSED ➝ TOTAL REMAIN
CD
Tietonäyttö katoaa
ruudulta
TRACK REMAIN ➝ TRACK ELAPSED
MP3
CD
Nopea toisto
Tietonäyttö katoaa
ruudulta
DVD
DivX
painiketta.
Joka kerta kun painiketta pidetään painettuna, toistonopeus vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
DivX
Tietonäyttö katoaa
ruudulta
TOIMINNOT
JPEG
MP3
Paina ja
■
MP3
CD
• CD tai MP3-CD:n nopea toisto onnistuu vain 2X toistonopeudessa, ei 4X, 8X, eikä 32X
toistonopeuksilla
• Levystä riippuen levytietonäyttö saattaa näyttää erilaiselta.
• Levystä riippuen valittavissa voivat olla myös DTS, DOLBY DIGITAL tai PRO LOGIC.
Hidas toisto
ilmestyy tv-ruutuun!
Jos tämä symboli ilmestyy televisioruutuun painettaessa painettaessa, toiminto ei ole
mahdollisesti toistettaessa nykyistä levyä.
Ruutunäyttö
30
DVD
DivX
Paina SLOW-painiketta.
■
Joka kerta kun painiketta painetaan, toistonopeus vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
DVD
DVD-näyttö
TITLE-näyttö
ELAPSED TIME -näyttö
CD-näyttö
CHAPTER-näyttö
REPEAT PLAYBACK -näyttö
DOLBY DIGITAL -näyttö
SUBTITLE-näyttö
TRACK (FILE) -näyttö
AUDIO LANGUAGE -näyttö
ANGLE-näyttö
STEREO (L/R) -näyttö
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
1/2 ➝
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
DivX
• Ääntä ei kuulu hitaan toiston aikana.
• Hidastettu toisto taaksepäin ei toimi DivX-levyjen kanssa.
31
Toistotoiminnon käyttäminen (jatkoa)
Kohtausten/kappaleiden ohittaminen
Paina ja
■
■
DVD
FIN
Jatkuva toisto
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Jatkuva toisto -toimintoa käyttäen voit toistaa jatkuvalla toistolla jakson, nimikkeen, raidan (kappaleen) tai kansion (MP3-tiedosto).
painiketta.
Joka kerta kun painiketta painetaan, edellisen tai seuraavan jakson, raidan tai kansion (tiedosto)
toisto käynnistyy.
Et voi ohittaa jaksoja peräkkäin.
Paina REPEAT-painiketta.
Joka kerta kun painiketta painetaan toiston aikana, jatkuva toisto -tila vaihtuu seuraavan
kaavan mukaisesti:
REPEAT : CHAPTER ➝ REPEAT : TITLE ➝ REPEAT : OFF
DVD
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
CD
REPEAT : RANDOM ➝ REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DIR ➝
MP3
MP3
JPEG
DivX
REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
Jatkuvan toiston eri tilat
TRACK : Toistaa jatkuvalla toistolla valitun raidan.
TITLE : Toistaa jatkuvalla toistolla valittua nimikettä.
DIR : Toistaa jatkuvalla toistolla kaikkia valitun kansion raitoja.
RANDOM : Toistaa raitoja satunnaisessa järjestyksessä.
(Jo toistettu raita saattaa toistua uudelleen.)
DISC : Toistaa jatkuvalla toistolla koko levyä.
OFF : Peruuttaa jatkuvan toiston.
Jatkuvan toiston tilan valitsemiseksi levytietonäytöltä
1
2
3
DVD
TOIMINNOT
CHAPTER : Toistaa jatkuvalla toistolla valittua jaksoa.
CD
Paina INFO-painiketta kahdesti.
-näyttöön.Paina kohdistinpainiketta siirtyäksesi REPEAT PLAYBACK (
Paina kohdistinpainiketta
).
valitaksesi jatkuvan toiston tilan.
Voit valita toisen albumin ja raidan toistamalla vaiheet 2–3.
4
Paina ENTER-painiketta.
DVD
CD
• Käytettäessä DivX-, MP3- ja JPEG-levyjä Repeat Play (Jatkuva toisto) -toimintoa ei voi valita.
32
33
Toistotoiminnon käyttäminen (jatkoa)
Jakson A-B jatkuva toisto
FIN
Kuvakulmatoiminto
DVD
Voit toistaa toistuvasti määrittelemääsi DVD-levyn osaa.
1
2
3
siirtyäksesi REPEAT PLAYBACK (
Valitse “A-” kohdistinpainikkkeilla
painiketta halutun jakson alussa.
■
4
Tällä toiminnolla voit katsella samaa näyttöä eri kulmista.
1
2
3
Paina INFO-painiketta kahdesti.
Paina kohdistinpainiketta
DVD
,
) -näyttöön.
ja paina sen jälkeen ENTER-
Paina INFO-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
Paina kohdistinpainikkeita
kulman.
■
Kun ENTER-painiketta painetaan, valittu sijainti tallentuu muistiin.
) -näyttöön.
tai numeropainikkeita valitaksesi halutun
,
Joka kerta kun painiketta painetaan, kamerakulma vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
Paina ENTER-painiketta halutun jakson lopussa.
■
siirtyäksesi ANGLE (
1/3
Valittua jaksoa aletaan toistaa jatkuvalla toistolla.
2/3
3/3
A-B
• Kuvakulmatoiminto toimii ainoastaan levyillä, joille on tallennettu useita kuvakulmia.
Voit palata normaaliin toistoon painamaklla
valitsemalla
OFF (POIS) -vaihtoehdon.
- tai
-painiketta ja
Zoom-toiminto (Näytön suurennus)
DVD
TOIMINNOT
• A-B-toistotoiminto ei ole käytettävissä DivX-, MP3- tai JPEG-levyillä.
DivX
Tätä toimintoa käyttämällä voit suurentaa halutun osan näytetystä kuvasta.
Kuva kuvalta -toiminto
DVD
1
2
3
DivX
Paina kohdistinpainikkeita
,
,
,
siirtyäksesi suurennettavalle alueelle.
Paina ENTER-painiketta.
■
Paina STEP-painiketta.
■
Paina ZOOM-painiketta.
Joka kerta kun painiketta painetaan, zoomauskerroin vaihtuu seuraavalla tavalla:
Kuva siirtyy yhden ruudun eteenpäin joka kerta kun painiketta painetaan toiston aikana.
ZOOM X 1.5 ➝ ZOOM X 2 ➝ ZOOM X 3 ➝ ZOOM OFF
• Ääntä ei kuulu kuva kuvalta -toiston aikana.
SELECT ZOOM POSITION
• DivX-levyä toistettaessa ruutu laajentuu kaksi kertaa normaalin kokoiseksi.
34
35
Toistotoiminnon käyttäminen (jatkoa)
EZ VIEW -toiminto
FIN
Ääniraidan kielen valintatoiminto
DVD
Paina EZ VIEW-painiketta.
Joka kerta kun painiketta painetaan, zoom-toiminto siirtyy joko päälle tai päältä.
Elokuvaa laajakuvaformaatissa toistettaessa tv-ruudun ylä- ja alalaidassa näkyvät mustat
palkit voi poistaa painamalla EZ VIEW -painiketta.
1
2
Paina INFO-painiketta kahdesti.
Paina kohdistinpainikkeita
ääniraidan kielen.
■
EZ VIEW
DVD
tai numeropainikkeita valitaksesi halutun
,
DVD-levyn kielten lukumäärästä riippuen ääniraidan kieli (ENGLISH (englanti), SPANISH
(espanja), FRENCH (ranska), tms.) vaihtuu joka kerta painiketta painettaessa.
EZ VIEW OFF
SP 2/3
FR 3/3
• Tämä toiminto ei toimi, jos DVD-levy on tallennettu monikuvakulmaformaatilla.
• Mustat palkit saattavat kadota näytöltä, koska joissakin DVD-levyissä on sisäänrakennettu
vaaka/pysty-kuvasuhde.
• Ominaisuus ei tue DivX-levyä.
• Kun käytössä on EZ-näkymä, kuvaa voidaan rajata hieman vasemmalta ja oikealta.
Tekstityskielen valintatoiminto
Paina INFO-painiketta kahdesti.
Paina kohdistinpainiketta
Paina kohdistinpainiketta
EN 1/3
siirtyäksesi SUBTITLE (
) -näyttöön.
tai numeropainikkeita valitaksesi halutun tekstityksen.
EN 01/ 03
OFF
TOIMINNOT
1
2
3
DVD
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• Voit käyttää toimintoa myös painamalla kauko-ohjaimen painikkeella AUDIO tai SUBTITLE.
• Levystä riippuen tekstityksen ja ääniraidan kielitoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.
36
37
Toistotoiminnon käyttäminen (jatkoa)
Suorasiirto kohtaukseen/kappaleeseen
DVD
1
2
3
4
5
6
DVD
CD
MP3
FIN
Levyvalikon käyttö
JPEG
DVD
Voit käyttää ääniraidan ja tekstityksen kielen, profiilin tms. valikkoja.
DVD-valikon sisältö vaihtelee levyltä toiselle.
CD
Paina INFO-painiketta.
Paina kohdistinpainikkeita
halutun nimikkeen/raidan(
tai numeropainikkeita valitaksesi
,
) ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
,
1
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
2
Paina kohdistinpainikkeita
, siirtyäksesi <Disc Menu> -valikkoon ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
■
siirtyäksesi Chapter (
) -näyttöön.
Paina kohdistinpainikkeita
, tai numeropainikkeita valitaksesi
halutun jakson ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Paina kohdistipainikkeita
siirtyäksesi ajan(
,
3
4
0:00:37
,
,
,
.
Paina ENTER-painiketta.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
• Levyvalikkonäyttö voi vaihdella levystä riippuen.
1/1
TOIMINNOT
MP3
001/040
Valitse haluttu yksikkö painamalla kohdistinpainikkeita
) näyttöön.
Valitse numeropainikkeilla haluttu aika ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
01/05
Kun valitset levyvalikon, jota levy ei tue, näytölle tulee tiedote <This menu is not supported>
(valikkoa ei tueta).
JPEG
Paina numeropainikkeita.
■
Valitun tiedoston toisto käynnistyy.
■
MP3- tai JPG-levyn toiston aikana
Kansion siirtämiseksi paina
Nimikevalikon (title) käyttö
,
(Stop) -painiketta ja paina sitten
,
.
Voit tarkistaa jokaisen elokuvan nimen useita nimikkeitä sisältäviltä DVD-levyiltä .
Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikilla levyillä.
1
2
3
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
• Voit painaa kauko-ohjaimen ,
painikkeita siirtyäksesi suoraan haluttuun
nimikkeeseen, jaksoon tai raitaan.
• Levystä riippuen et ehkä välttämättä pysty siirtymään haluttuun nimikkeeseen tai
haluttuihin aikalukemiin.
,
siirtyäksesi nimikevalikkoon (Title Menu).
Paina ENTER-painiketta.
■
38
DVD
-painikkeilla ei voi siirtää kansiota.
The title menu appears.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
• Nimikevalikkonäyttö voi vaihdella levystä riippuen.
39
Mediatiedostojen toisto USB HOST -toiminnolla
Voit toistaa esim. MP3-soittimeen, USB-muistiin tai digitaalikameraan tallennettuja kuva-, video- ja musiikkitiedostoja jne.
korkealaatuisella kuvalla ja 5.1-kanavaisella kotiteatteriäänellä kytkemällä tallennuslaitteen kotiteatterin USB-liitäntään.
1
Kytke USB-laite pääyksikön takapuolella olevaan USB-liitäntään.
FIN
Yhteensopivat laitteet
1. USB-laitteet, joissa on USB Mass Storage v1.0 -tuki. (USB-laitteet, jotka toimivat siirrettävänä levynä
Windowsissa (2000 tai uudempi) ilman lisäohjainten asentamista.
2. MP3-soitin: Kiintolevy- tai flash-tyyppinen soitin.
3. Digitaalikamera : kamerat, joissa on USB Mass Storage v1.0 -tuki.
• (Kamerat, jotka toimivat siirrettävänä levynä Windowsissa (2000 tai uudempi) ilman lisäohjainten asentamista.
4. USB-kiintolevy ja USB-flash-asema: Laitteet, joissa on USB2.0- tai USB1.1 -tuki.
• Toistolaadussa voi olla eroja, kun kytket USB1.1-laitteen.
• Kun käytät USB-kiintolevyä, kytke USB-kiintolevyyn lisävirtajohto, jotta se toimisi oikein.
5. USB-muistikortinlukija: Yhden korttipaikan USB-muistikorttilukija ja useamman korttipaikan USB-muistikorttilukija
• Valmistajasta riippuen voi olla, ettei USB-muistikortinlukijaa tueta.
2
3
Valitse USB-tila painamalla pääyksikön FUNCTION-painiketta tai
kaukosäätimen USB-painiketta.
■
<USB> tulee hetkeksi näytölle.
■
USB-valikkonäyttö tulee näkyviin televisioruudulle ja tallennettu tiedosto toistetaan.
• Jos asennat useita muistivälineitä monikorttipaikkaiseen kortinlukijaan, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
6. USB-laitetta ei ehkä tunnisteta, jos käytät USB-jatkokaapelia.
Tuetut muodot
Kun haluat lopettaa toiston, paina STOP ( )-painiketta.
USB-laitteen turvallinen poistaminen
Suorita turvalliseen poistoon vaadittavat toimet ennen USB-kaapelin irrottamista, jotta USBlaitteeseen tallennettuja tietoja ei katoaisi.
(1) Paina STOP( )-painiketta kahdesti.
Näyttöön tulee teksti REMOVE USB.
(2) Irrota USB-kaapeli.
Musiikki
Video
• CBI
Tiedoston
nimi
tunniste
Bittinopeus
Versio
Pikselit
JPG
Näytteeno
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384 kbps
–
–
44.1 kHz
WMA
.WMA
56~128 kbps
V8
–
44.1 kHz
ttotaajuus
WMV
.WMV
4 Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480 44.1 KHz~48 KHz
DivX
.AVI,.ASF
4 Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
720x480 44.1 KHz~48 KHz
TOIMINNOT
Stillkuva
Tiedoston
(Control/Bulk/Interrupt) -siirtoa ei tueta.
• Laite
Siirto eteen-/taaksepäin
Paina toiston aikana
-painiketta.
■
Kun tiedostoja on enemmän kuin yksi, seuraava tiedosto valitaan
-painiketta painamalla.
■
Kun tiedostoja on enemmän kuin yksi, edellinen tiedosto valitaan
-painiketta painamalla.
ei tue digitaalikameroita, jotka käyttävät PTP-protokollaa tai jotka tarvitsevat lisäohjelman
asennuksen, kun ne kytketään tietokoneeseen.
• NTFS-tiedostojärjestelmää käyttäviä laitteita ei tueta.
(Vain FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) -tiedostojärjestelmää tuetaan.)
• Riippuen niiden tiedostojärjestelmän sektorikoosta kaikki MP3-soittimet eivät ehkä toimi, kun ne on kytketty
tähän laitteeseen.
• USB HOST -toimintoa ei tueta, jos laitteeseen on kytketty tuote, joka siirtää mediatiedostoja tuotteen
valmistajan omalla ohjelmalla.
• Ei toimi Janus-tekniikkaa käyttävien MTP (Media Transfer Protocol) -laitteiden kanssa.
• Tämän
laitteen USB host -toiminto ei tue kaikkia USB-laitteita.
Lisätietoja tuetuista laitteista löytyy sivulta 65.
Nopea toisto
Nopeuta toistoa painamalla toiston aikana
■
40
.
Joka kerran, kun painat jompaakumpaa painiketta, toistonopeus muuttuu seuraavasti:
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ Normaali.
41
Asetukset
FIN
Kielen asetus
Tv-ruututyypin valinta
Kuvaruutunäytön (OSD) kieli on oletusarvoisesti englanti.
1
2
3
4
5
Voit valita TV:n kuvasuhteen TV:si tyypin (laajakuva vai tavallinen 4:3) mukaan.
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi asetusnäyttöön <Setup> ja paina sen
1
2
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi asetusnäyttöön <Setup> ja paina sen
Paina <LANGUAGE> -kohdassa uudelleen ENTER-painiketta.
3
Paina kohdistinpainiketta ,
siirtyäksesi <OSD LANGUAGE> näyttöön ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta
Paina
kohdistinpainiketta siirtyäksesi <TV DISPLAY> -kohtaan ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
4
Paina kohdistinpainiketta ,
jälkeen ENTER-painiketta.
Valitse kohdistinpainikkeella
,
haluttu kieli ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Kun asetus on suoritettu loppuun ja jos kieleksi asetettiin englanti, ruutunäytön kielenä on englanti.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
• OSD LANGUAGE : Kuvaruutunäytön kieli
• AUDIO : Ääniraidan kieli (tallennettu levylle)
• SUBTITLE : Tekstityskieli (tallennettu levylle)
• DISC MENU : Levyvalikon kielen valinta (tallennettu levylle)
Ellei valittua kieltä ole tallennettu levylle, valikkokieli ei vaihdu, vaikka valitsisitkin valikosta halutun
kielen.
siirtyäksesi haluttuun yksikköön ja paina sen
Kun asetus on suoritettu loppuun, siirryt edelliseen näyttöön.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
Tv:n kuvasuhteen valinta (Kuvaruudun koko)
Normaalin tv:n ruutukuvan vaaka-pystysivun suhde on 4:3, kun taas laajakuva- ja teräväpiirto-tv:n kuvasuhde on 16:9. Tätä suhdetta kutsutaan
kuvasuhteeksi. Eri kuvasuhteella tallennettuja DVD-levyjä toistettaessa kuvasuhde voidaan säätää tv:hen tai käytettävään monitoriin sopivaksi.
Tavallisen TV:n kohdalla valitse joko <4:3PS>- tai <4:3LB>-vaihtoehto makusi mukaan. Valitse <WIDE/HDTV>, jos käytät laajakuva-TV:tä.
• OTHERS : Toisen kielen valitsemiseksi valitse OTHERS ja syötä haluamasi kielikoodi.
(Katso kielikoodiluettelo sivulta 64) AUDIO-, SUBTITLE- ja DISC MENU -kielet voi valita.
4:3LB (4:3 Letterbox)
Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9-kuvasuhteen kuvaa letterbox-tilassa perinteisestä tv:stä.
■ Ruudun ylä- ja alalaidassa näkyy musta palkki.
ASETUKSET
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9-kuvasuhteen kuvaa pan & scan -tilassa perinteisestä
tv:stä.
■ Kuvasta näkyy ruudussa vain sen keskiosa (16:9-kuvasuhteen kuvan molemmat laidat leikkautuvat pois).
WIDE/HDTV
Valitse tämä katsellaksesi 16:9-kuvaa laajakuva-TV:n koko ruudulla.
■ Voit nauttia laajakuvasta.
• Jos DVD-levy on tallennettu 4:3-kuvasuhteella, et voi katsella sitä laajakuvamuodossa.
• Koska DVD-levyihin on tallennettu eri kuvaformaatteja, ne näyttävät erilaisilta ohjelmistosta, tv-tyypistä ja tv:n kuvasuhteesta
riippuen.
42
43
Asetukset (jatkoa)
FIN
Käytönvalvonta-asetusten (Katselurajoitustaso) tekeminen
Käytä tätä toimintoa estääksesi lapsilta aikuisille tarkoitettujen tai väkivaltaisten elokuvien katselun.
1
2
3
4
Taustakuvan asettaminen
DVD-, tai JPEG CD -levyä katsellessasi voit asettaa näytön taustakuvaksi haluamasi kuvan.
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
1
2
Paina
kohdistinpainiketta siirtyäksesi asetusnäyttöön <Setup> ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
tai
ja painamalla ENTER.
Paina toiston aikana PLAY/PAUSE-painiketta, kun näkyviin tulee mieluinen kuva.
Paina LOGO-painiketta.
<COPY LOGO DATA> näkyy TV-ruudulla.
3
siirtyäksesi <PARENTAL>-kohtaan ja paina sen
Voit valita haluamasi rajoituksen painamalla
DVD
Virta sammuu ja kytkeytyy sitten takaisin.
Valittu taustakuva tulee näkyviin.
Voit valita jopa 3 taustakuva-asetusta.
COPY LOGO DATA
Jos olet valinnut tason 6, et voi katsella tason 7 tai korkeampien tasojen DVD-levyjä.
Mitä korkeampi taso, sitä enemmän elokuvassa on väkivaltaista tai aikuisille tarkoitettua
materiaalia.
5
Kirjoita salasana ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Salasanan tehdasasetus on “7890”.
Kun asetus on suoritettu loppuun, siirryt edelliseen näyttöön.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
• Tämä toiminto toimii ainoastaan silloin kun DVD:llä on katselurajoitustietoja.
Salasanan asetus
1
2
1
2
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi asetusnäyttöön <Setup> ja paina sen
3
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <LOGO>-näyttöön ja paina sen
4
Paina kohdistinpainiketta ,
jälkeen ENTER-painiketta.
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi asetusnäyttöön <Setup> ja paina sen
3
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <PASSWORD>-kohtaan ja paina sen
4
5
Paina ENTER-painiketta.
Kirjoita vanha salasana, uusi salasana ja vahvista uusi salasana.
Asetus on nyt tehty valmiiksi.
siirtyäksesi <USER> näyttöön ja paina sen
Tämä valitsee yhden kolmesta taustakuvanäytöstä.
5
Kirjoita salasana ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Poistu valikosta painamalla MENU-painiketta.
ASETUKSET
Voit asettaa salasanan käytönvalvonta-asetukselle (katselurajoitustaso).
Valitaksesi yhden kolmesta tekemästäsi taustakuva-asetuksesta
• ORIGINAL : Valitse tämä asetus asettaaksesi Samsung-logon ruutunäytön taustakuvaksi.
• USER : Valitse tämä asetus asettaaksesi halutun kuvan taustakuvaksi.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
• Salasanan tehdasasetus on “7890”.
Jos olet unohtanut katselurajoitustason salasanan, toimi seuraavasti:
• Kun soitin on pysäytystilassa, pidä laitteen painike STOP ( ) painettuna yli 5 sekuntia. “INITIAL” näkyy näytöllä, ja kaikki asetukset palaavat
oletusarvoihinsa.
• Paina POWER-painiketta.
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut asetukset.
Älä käytä tätä turhaan.
44
45
Asetukset (jatkoa)
FIN
DivX (R) -rekisteröinti
Viiveen pituuden asetus
Käytä rekisteröintikoodia, jos haluat rekisteröidä tämän soittimen DivX(R) video on demand muotoon.
Lisätietoja on osoitteessa www.divx.com/vod.
1
2
Kaiutintilan asetus
Kaiuttimien toistama signaali ja taajuusvasteet säätyvät automaattisesti kaiutinasetusten ja sen mukaan, käytetäänkö tiettyjä
kaiuttimia vai ei.
1
2
3
4
Jos kaiuttimia ei saa sijoitettua yhtä kauas kuuntelupaikasta, voit säätää keski- ja takakaiuttimien audiosignaalin viiveaikaa.
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Paina
kohdistinpainiketta siirtyäksesi <Audio>-kohtaan ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
Paina <SPEAKER SETUP> -kohdassa uudelleen ENTER-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
paina ENTER-painiketta.
,
,
,
siirtyäksesi haluttuun kaiuttimeen ja
C-, LS- ja RS-kaiuttimilla tila vaihtuu jokaisen painikkeen painalluksen myötä seuraavasti:
SMALL ➝ NONE.
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <Audio>-kohtaan ja paina sen jälkeen
3
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <DELAY TIME> näyttöön ja paina sen
4
Paina kohdistinpainikkeita
paina ENTER-painiketta.
,
5
Paina kohdistinpainiketta
,
,
,
siirtyäksesi haluttuun kaiuttimeen ja
asettaaksesi viiveen.
Voit asettaa viiveen C väliltä 00 - 05 millisekuntia (mSEC) ja viiveen LS ja RS väliltä 00 - 15
millisekuntia (mSEC).
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
Asetuksissa L ja R tilaksi asetetaan SMALL.
• SMALL : Valitse tämä, kun käytät kaiuttimia.
• NONE : Valitse tämä, kun kaiuttimia ei ole kytketty.
• PRO LOGIC- ja STEREO-asetuksista riippuen kaiutintila voi vaihdella (Katso sivulta 52)
5.1-kanavaista surround-ääntä toistettaessa paras äänentoisto saadaan aikaan silloin kun kuuntelupaikan etäisyys jokaiseen kaiuttimeen on
sama. Koska äänet saapuvat kuuntelupaikkaan eri aikaan kaiuttimien sijainnista riippuen, voit säätää tätä aikaeroa käyttämällä viivettä keskija surround-kaiuttimien ääniasetuksissa.
Ihanteellinen KESKIKAIUTTIMEN sijainti
CENTERSPEAKER (Keskikaiutin)
asetuksen asettaminen Jos kuvassa näytetty etäisyys Dc on sama tai suurempi kuin
Df, aseta tila arvoon 0 ms. Vaihda muussa tapauksessa asetusta taulukon mukaisesti.
Pisteiden Df ja Dc välinen etäisyys
0.00 m
DelayTime (Viiveen pituus)
0 ms
0.34 m
0.68 m
1 ms
2 ms
1.02 m 1.36 m 1.70 m
3 ms
4 ms
5 ms
TAKA (SURROUND) KAIUTTIMET
kaiutinasetus Jos kuvassa näytetty etäisyys Df on sama tai suurempi kuin Ds, aseta tila
arvoon 0 ms. Vaihda muussa tapauksessa asetusta taulukon mukaisesti.
Ihanteellinen
SURROUNDKAIUTTIMIEN
sijainti
Pisteiden Df ja Dc välinen etäisyys
0.00 m
1.02 m
2.04 m
DelayTime (Viiveen pituus)
0 ms
3 ms
6 ms
ASETUKSET
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
Kaiuttimien viiveen asettaminen
3.06 m 4.08 m 5.10 m
9 ms
12 ms
15 ms
Kaikki kaiuttimet suositellaan sijoitettaviksi tämän ympyrän sisälle.
Df: Etäisyys ETUKAIUTTIMISTA
Dc: Etäisyys KESKIKAIUTTIMESTA
Ds: Etäisyys SURROUND-KAIUTTIMISTA
• Asetusta
(Dolby Pro Logic II) käytettäessä viive saattaa olla erilainen eri tiloissa.
• AC-3- ja DTS-ääniraidoilla viiveajan voi asettaa välille 00 - 15 mSEC.
• Keskikanavaa voi säätää vain 5.1-kanavaisia levyjä käytettäessä.
46
47
Asetukset (jatkoa)
FIN
Testisignaalin asetus
Äänenlaadun asetus
Käytä testisignaali-toimintoa kaiuttimien kytkentöjen testaamiseen.
1
2
3
Voit säätää jokaisen kaiuttimen kanavatasapainon ja äänenvoimakkuuden.
Paina kohdistinpainik etta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <Audio>-näyttöön ja paina sen
1
2
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <TEST TONE> -näyttöön ja paina sen
3
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi <SOUND EDIT> -näyttöön ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
4
Paina kohdistinpainiketta , , ,
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Testisignaali kulkee seuraavassa järjestyksessä: L ➝ C ➝ R ➝ SR ➝ SL ➝ SW.
Jos painiketta painetaan uudelleen tänä aikana, testisignaali loppuu.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
Manuaalinen testaus käyttämällä TEST TONE -painiketta
Monikanavainen Pro Logic -tila
Paina TEST TONE -painiketta.
■
■
Start
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Paina
siirtyäksesi <Audio>-näyttöön ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
siirtyäksesi haluttuun yksikköön ja
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja stereotasapainon säätäminen SOUND EDIT -painikkeella.
Paina SOUND EDIT -painiketta ja paina sen jälkeen kohdistinpainikkeita
,
.
Testisignaali toistuu seuraavasti:
DVD- tai CD-levyä toistettaessa tämä toimii ainoastaan pysäytystilassa.
Tarkista tällä toiminnolla, että jokainen kaiutin on kytketty oikein ja ettei
toistossa ole ongelmia.
ASETUKSET
Testisignaalitoiminnon päättämiseksi paina TEST TONE -painiketta.
L: Etukaiutin (L, vasen)
R: Etukaiutin (R, oikea)
C: Keskikaiutin
SW: Subwoofer
LS: Takakaiutin (L, vasen) RS: Takakaiutin (R, oikea)
Etu/takakaiutinten kaiutintasapainon säätäminen
• Voit valita asetuksen väliltä 00 – –06 tai OFF.
• Äänenvoimakkuus laskee siirtyessäsi lähemmäs asetusta –6.
Keski/taka/subwoofer-kaiutinten tason säätö
• Äänenvoimakkuustasoa voidaan säätää porrastetusti välillä +6 dB ja –6 dB.
• Äänenvoimakkuus lisääntyy siirtyessäsi lähemmäs lukemia +6 dB ja vaimenee siirtyessäsi lähemmäs
arvoa -6 dB.
48
49
Asetukset (jatkoa)
FIN
DRC:n (Dynamic Range Compression) asettaminen
Tämä toiminto tasapainottaa voimakkaimpien ja hiljaisimpien äänten välisen alueen.
Voit käyttää tätä toimintoa Dolby Digital -äänentoistosta nauttiaksesi elokuvia öisin hiljaisella äänellä kuunnellessasi.
1
2
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <Audio>-näyttöön ja paina sen
3
Paina kohdistinpainiketta
ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <DRC>-näyttöön ja paina sen jälkeen
4
Paina kohdistinpainiketta
DSP (Digitaalinen signaaliprosessori): DSP-tilat on suunniteltu simuloimaan erilaisia akustiikkoja.
EQ: Voit valita asetukseksi ROCK, POP tai CLASSIC ja optimoida näin äänen toistettavan musiikkilajin mukaan.
Paina DSP/EQ-painiketta.
<DSP> ilmestyy näytölle.
Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella seuraavien vaihtoehtojen välillä:
,
säätääksesi DRC-asetusta.
Mitä kauemmin kohdistinpainiketta
pitempään kohdistinpainiketta
Äänikenttätoiminto (DSP)/EQ
pidetään painettuna, sitä suurempi teho, ja mitä
pidetään painettuna, sitä pienempi teho.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
AV SYNC -asetus
Kuva saattaa näyttää hitaammalta kuin ääni, kun se on kytketty digi-TV:hen.
Tässä tapauksessa säädä äänen viiveaika optimaaliseksi videon sovittamiseksi.
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Paina kohdistinpainikkeita
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <Audio>-kohtaan ja paina sen
3
Paina kohdistinpainikkeita
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <AV-SYNC>-kohtaan ja paina sen
4
Paina kohdistinpainikkeita
ENTER-painiketta.
,
valitaksesi AV-SYNC-viiveajan ja paina sitten
Voit asettaa äänen viiveajan väliltä 0 - 300 ms. Aseta se optimaaliseksi.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina MENU-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
50
• POP, JAZZ, ROCK: Musiikin lajin mukaan valittavissa on POP, JAZZ ja ROCK.
• STUDIO: Tuottaa studiossa läsnäolon tunnun.
• CLUB: Simuloi tanssisalin äänikuvaa tuntuvalla bassoäänellä.
• HALL: Tuottaa kirkkaan lauluäänen kuin kuuntelu tapahtuisi konserttisalissa.
• MOVIE: Tuottaa elokuvateatterin tunnun.
• CHURCH: Tuottaa suuressa kirkossa olemisen tunnun.
• PASS: Valitse tämä normaalikuuntelua varten.
ASETUKSET
1
2
• DSP/EQ-toiminto on käytettävissä ainoastaan STEREO-tilassa.
Saat STEREO näyttöön painamalla
PL II.
• Tämä toiminto on käytettävissä CD-, MP3-CD- ja DivX- ja Dolby Digital -levyjen kanssa.
• Kun toistat DVD-levyä, jolle on koodattu useampi kuin yksi kanava, monikanavatila valitaan
automaattisesti, eikä DSP/EQ-toiminto ole käytettävissä.
51
Asetukset (jatkoa)
Dolby Pro Logic II -tila
Dolby Pro Logic II -tehoste
Voit valita halutun Dolby Pro Logic II -audiotilan.
Paina
FIN
PL II MODE -painiketta.
Tämä toiminto toimii ainoastaan Dolby Pro Logic MUSIC -tilassa.
1
Paina
2
Valitse
PL II EFFECT -painikkeella <PANORAMA>, ja valitse sitten asetus
kohdistinpainikkeilla , .
PL II MODE -painiketta valitaksesi <MUSIC>-tilan.
Tila vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella seuraavasti.
Voit valita joko 0 tai 1.
Tämä tila laajentaa etukanavien stereokuvaa käsittämään surround-kaiuttimet jännittävän
äänenkiertotehosteen aikaansaamiseksi sivuseinäkaiutuksella.
3
PRO LOGIC II
Valitse
PL II EFFECT -painikkeella <C-WIDTH>, ja valitse sitten asetus
kohdistinpainikkeilla , .
Voit valita väliltä 0 – 7.
Tämä asetus säätää äänikuvan leveyttä. Mitä suurempi arvo, sitä vähemmän ääni kuuluu
keskikaiuttimesta.
• MUSIC: Musiikkia kuunnellessasi voit kokea äänitehosteet kuin olisit kuuntelemassa alkuperäistä
esitystä.
• CINEMA: Lisää realismia elokuvan ääniraitaan.
• PRO LOGIC: Koet todellisentuntuisen monikanavaäänen, ikään kuin kuuntelisit viiden kaiuttimen
tuottamaa ääntä, vaikka todellisuudessa käytätkin vain kahta kaiutinta.
• MATRIX: Kuulet 5.1-kanavaisen surround-äänen.
STEREO: Valitse tämä kuunnellaksesi ääntä ainoastaan vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta
sekä subwooferista.
4
Valitse
PL II EFFECT -painikkeella <DIMENS>, ja valitse sitten asetus
kohdistinpainikkeilla , .
Voit valita väliltä 0 – 6.
Säätää äänikenttää (DSP) asteittain edestä tai takaa.
• Toistettaessa kahdella tai useammalla kanavalla koodattuja DVD-levyjä, monikanavatila
valitaan automaattisesti, eikä
(Dolby Pro Logic II) -painike toimi.
52
ASETUKSET
• Kun valitset Pro Logic II -tilan, kytke ulkoinen laite soittimen AUDIO INPUT (L ja R) -liitäntöihin.
Jos kytket vain yhteen liitäntään (L tai R), et voi kuunnella 5.1-kanavaista surround-ääntä.
53
Radion kuuntelu
FIN
Radion esivalintojen asetus
Kauko-ohjain
1
2
Paina TUNER -painiketta ja valitse FM-aaltoalue.
Viritä kohdalleen haluttu asema.
Automaattinen viritys 1 :
-painiketta painettaessa esivalinta-asema tulee valituksi.
Automaattinen viritys 2 : Paina ja pidä painettuna
lähettäviä asemia.
Manuaalinen viritys : Paina kevyesti
taajuuslukemia.
,
,
1
2
Paina
3
Paina TUNER MEMORY -painiketta.
Paina TUNER -painiketta ja valitse FM-aaltoalue.
,
valitaksesi <89.10>.
hakeaksesi automaattisesti ohjelmaa
suurentaaksesi tai pienentääksesi portaittain
Päälaite
1
2
Esimerkki: Taajuuden FM 89.10 esivalinta muistiin
<PRGM> alkaa vilkkua näytössä.
4
Paina
esivalintanumeron valitsemiseksi.
Voit valita esivalinnalle numeron väliltä 1 - 15.
Valitse FM-aaltoalue painamalla FUNCTION-painiketta.
Valitse radioasema.
Automaattinen viritys 1 : Paina STOP ( ) painiketta valitaksesi <PRESET> ja paina sen jälkeen
-painiketta valitaksesi esivalinta-aseman.
Automaattinen viritys 2 : Paina STOP ( ) painiketta valitaksesi <MANUAL> ja paina sen
jälkeen sekä pidä painettuna
-painiketta hakeaksesi automaattisesti aaltoaluetta.
5
Paina TUNER MEMORY -painiketta uudelleen.
Paina TUNER MEMORY -painiketta ennen kuin <PRGM> katoaa näytöstä.
<PRGM> katoaa näytöstä ja asema on nyt viritetty muistiin.
6
Vielä useampien radioasemien virittämiseksi kohdalleen toista kohdat 2 – 5.
Manuaalinen viritys : Paina STOP ( ) painiketta valitaksesi <MANUAL> ja paina sen jälkeen
virittääksesi radion pienemmälle tai suuremmalle taajuudelle.
Paina MO/ST-painiketta kuunnellaksesi monona/stereona.(Tämä koskee vain FM-aseman kuuntelua.)
Esivalinta-aseman virittämiseksi kuunneltavaksi paina kauko-ohjaimen
painikkeita
radioaseman valitsemiseksi.
Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella asetusten <STEREO> ja <MONO> välillä.
Kuuluvuuden ollessa kehno valitse MONO selvemmän ja häiriöttömämmän lähetyksen kuun telemiseksi.
• Tällä laitteella ei voi vastaanottaa AM-lähetyksiä.
MUITA TIETOJA
54
55
RDS-lähetyksistä
RDS-järjestelmän (Radio Data System) käyttäminen FM-asemien vastaanottamiseen
RDS-toiminto mahdollistaa FM-asemille normaalin ohjelmasignaalin ohessa lähetettävän ylimääräisen signaalin käytön.
Sitä käyttämällä radioasemat voivat esimerkiksi näyttää virittimen näytössä aseman sekä lähetettävän ohjelmatyypin nimen
kuten urheilu, musiikki jne.
Kun viritin on viritetty RDS-palvelua lähettävän FM-aseman kohdalle,
RDS-ilmaisin syttyy näytössä.
RDS-toiminnon kuvaus
• PTY (Ohjelmatyyppi) : Näyttää parhaillaan lähetettävän ohjelman tyypin.
• PS NAME (Ohjelmapalvelun nimi) : Näyttää senhetkisen aseman nimen, koostuu 8
kirjainmerkistä.
• RT (Radiotekstit) : Purkaa radioaseman laatiman tekstin (jos sellaista käytetään) koodauksen ja
koostuu korkeintaan 64 kirjainmerkistä.
• CT (Kellonaika) : Purkaa ja esittää FM-aseman lähettämän senhetkisen kellonajan.
Jotkin asemat eivät ehkä lähetä PTY-, RT- tai CT-tietoja, joten nämä tiedot eivät
välttämättä aina näy näytössä.
FIN
PTY (ohjelmatyyppi) -ilmaisin ja PTY-SEARCH-toiminto
Eräs RDS-palveluista saatava etu on se, että voit paikantaa tietyntyyppistä ohjelmaa lähettävät radioasemat valitsemalla
tietyn PTY-koodin.
Ohjelman haku PTY-koodin avulla
Ennen kuin aloitat, muista…
• PTY Search -toiminnolla voidaan etsiä ainoastaan esivalintapaikoilla olevia asemia.
• Jos haluat pysäyttää haun missä tahansa kohdassa, paina PTY SEARCH -painiketta haun aikana.
• Seuraavien toimien tekemisessä on aikaraja. Jos asetus peruuntuu ennen kuin sen tekeminen on valmis, aloita
uudelleen vaiheesta 1.
• Painaessasi pääkaukosäätimen painikkeita tarkista, että olet valinnut FM-aseman käyttämällä pääkaukosäädintä.
• TA (Liikennetiedote) : Tämän symbolin vilkunta ilmaisee, että liikennetiedotus on käynnissä.
• RDS ei välttämättä toimi kunnolla, jos senhetkinen radioasema ei lähetä kunnollista
RDS-signaalia tai jos signaali ei ole riittävän voimakas.
1
2
Paina PTY SEARCH -painiketta, kun kuuntelet FM-asemaa.
3
Paina PTY SEARCH –painiketta uudelleen silloin, kun edellisessä kohdassa
valittu PTY-koodi näkyy yhä näytössä.
Paina PTY- tai PTY+ kunnes haluamasi PTY-koodi ilmestyy näyttöön.
• Näytössä näkyvät oikealla esitetyt PTY-koodit.
• Pääyksikkö käy läpi 15 esivalittua FM-asemaa ja pysähtyy löytäessään
RDS-signaalien näyttäminen
valitsemasi tyypin ja virittää sen sitten kohdalleen.
Voit nähdä aseman lähettämät RDS-signaalit näytössä.
Paina RDS DISPLAY -painiketta FM-asemaa kuunnellessasi.
Näyttö vaihtuu jokaisella painikkeen painalluksella ja esittää vuorotellen seuraavat tiedot:
PS NAME ➝ RT ➝ CT ➝ Frequency
• PS (Program Service) : Haun aikana näytössä näkyy "PS", minkä jälkeen radioasemien nimet
tulevat näkyviin. "NO PS" tulee näkyviin, jos signaalia ei lähetetä.
• RT (Radiotekstit) : ”RT” tulee näkyviin haun aikana, ja aseman lähettämät tekstisanomat näkyvät
näytössä.”NO RT” tulee näkyviin, jos signaalia ei lähetetä.
Näytöllä näkyvistä kirjainmerkeistä
Kun näytössä näkyy PS- tai RT-signaaleja, seuraavat kirjainmerkit ovat
käytössä.
• Näyttöikkuna ei pysty erottamaan toisistaan isoja ja pieniä kirjaimia ja se käyttää aina isoja
kirjaimia.
• Näyttö ei pysty näyttämään esim. aksentilla varustettuja kirjaimia, ja näytössä voi siksi näkyä ”A”
silloin, kun tekstissä muuten olisi esim. “À, Â, Ä, Á, Å tai Ã.”
• Jos haku päättyy yhtäkkisesti, ”PS” ja ”RT” eivät näy näytössä.
56
NEWS
Ohjelmatyyppi
Uutiset, mielipiteet sekä reportaasit
Ajankohtaisia tapahtumia, dokumenttiohjelmia,
keskustelua ja analyysiä.
Näyttö
Ohjelmatyyppi
CLASSICS
Klassisen musiikin suurteoksia - orkesteri-,
sinfonia, kamari- ja oopperamusiikkia
OTHER M
Muuta musiikkia – jazz-, r & b-, country-musiikkia
WEATHER
Sääohjelmia
FINANCE
Talousohjelmia
CHILDREN
Lastenohjelmia
SOCIAL A
Yhteiskunnallisia ohjelmia
Radiokuunnelmia/-sarjoja yms.
RELIGION
Uskonto
Kuuntelijat soittavat
CULTURE
Kulttuuria, kansallista tai paikallista, uskontoon
liittyviä ongelmia, yhteiskuntatiedettä, kieliä,
teatteria jne.
PHONE IN
TRAVEL
Matkailu
SCIENCE
Luonnontieteet ja teknologia
LEISURE
Vapaa-aika
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
VARIED
POP M
Tietoja painoista ja mitoista, talouteen liittyviä
tuloksia ja ennusteita, kuluttaja-asioita,
lääke-tieteellisiä tietoja jne.
Urheilua
Opetusohjelmia
JAZZ
Muuntyyppisiä ohjelmia – puhetta,
viihdeohjelmia (tietokilpailuja ja muita kilpailuja),
haastatteluja, komediaa, satiirikuunnelmia yms.
COUNTRY
Country-musiikkia
Popmusiikkia
NATION M
Kotimaista musiikkia
OLDIES
Vanhaa listamusiikkia
FOLK M
Folk-musiikkia
ROCK M
Rokkia
M.O.R.M
"Easy listening" -tyyppistä kevyttä nykymusiikkia.
LIGHT M
Kevyttä klassista musiikkia instrumentaali- ja
kuoroteoksia
DOCUMENT
Jazz-musiikkia
MUITA TIETOJA
• Taajuus : aseman taajuus (ei-RDS-palvelu)
Näyttö
Dokumentaareja
57
Käyttömukavuutta lisäävät toiminnot
Television ohjaus kaukosäätimellä
Sleep Timer (uniajastin) -toiminto
Kun ohjaat televisiota kaukosäätimellä
Voit asettaa ajan, jolloin DVD-soitin kytkeytyy päältä.
Paina SLEEP-painiketta.
<SLEEP> ilmestyy näytölle. Joka kerta kun painat painiketta, esivalittu aika muuttuu seuraavasti:
10 ➝ 20➝ 30➝ 60➝ 90➝ 120➝ 150➝ OFF.
1
2
3
FIN
Aseta kaukosäädin TV-tilaan painamalla TV-painiketta.
Kytke televisio päälle painamalla POWER-painiketta.
Kirjoita oman televisiosi merkkiä vastaava koodi samalla, kun pidät
POWER-painikkeen painettuna.
Jos luettelossa on useita koodeja oman televisiomerkkisi kohdalla, kokeile niitä yksi kerrallaan,
kunnes olet löytänyt toimivan koodin.
Uniajastimen asetuksen vahvistamiseksi paina SLEEP-painiketta.
Näytölle ilmestyy aika, jonka kuluttua DVD:stä kytkeytyy automaattisesti virta päältä.
Painiketta uudelleen painettaessa uniajastimen aika muuttuu aikaisemmin asetetusta.
Esimerkki: Samsung-televisio
Syötä numeropainikkeilla luvut 00, 15, 16, 17 ja 40 samalla, kun pidät POWER-painikkeen
painettuna.
Uniajastintoiminnon peruuttamiseksi paina SLEEP-painiketta, kunnes <OFF>
ilmestyy näyttöön.
4
Kun tv:stä katkeaa virta, asetus on valmis.
Voit käyttää TV POWER-, VOLUME-, CHANNEL- ja numeropainikkeita (0~9).
Näytön kirkkauden säätö
Voit säätää päälaitteen näytön kirkkauden niin, ettei asetus häiritse elokuvien katselua.
Paina DIMMER-painiketta.
• Kaukosäädin ei välttämättä toimi kaikkien televisiomerkkien kanssa. Televisiosi merkistä
riippuen voi myös olla, että kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä.
• Ellet aseta kaukosäätimeen oman televisiomerkkisi koodia, kaukosäädin toimii
oletusarvoisesti Samsung-television koodilla.
Etunäytön kirkkaus muuttuu jokaisella painikkeen painalluksella.
Mykistystoiminto
Tämä on hyödyllinen toiminto esim. ovikellon tai puhelimen soidessa.
<MUTE> vilkkuu näytössä.
Palauta ääni painamalla näppäintä uudelleen.
58
MUITA TIETOJA
Paina MUTE-painiketta.
59
Television ohjaus kaukosäätimellä (jatkoa)
FIN
Katso ohjeita alla olevasta taulukosta, kun laite ei toimi oikein. Jos kohtaamaasi ongelmaa ei ole tässä luettelossa tai
jos ohjeista ei ole apua, sammuta laite, irrota virtajohto ja ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai Samsung-huoltoon.
Televisiomerkkien koodilista
Nro
Merkki
Koodi
Nro
Merkki
Koodi
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
98
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
Vika
Levytarjotin ei avaudu.
Tarkistus/toimenpide
• Onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan?
• Sammuta virta ja kytke se sitten takaisin.
• Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
Kaikkia ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei voi välttämättä toistaa.
Toisto ei käynnisty.
• CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä ei voi toistaa tällä DVDsoittimella.
• Tarkista, että katselurajoitustaso on oikea.
Toisto ei käynnisty välittömästi
Toisto/tauko-painiketta
painettaessa.
• Onko levy vääntynyt tai onko sen pinnassa naarmuja?
• Pyyhi levy puhtaaksi.
• Ääni ei tule kuuluviin pikatoiston, hidastetun toiston eikä ruuturuudulta-toiston aikana.
Äänentoisto ei onnistu.
• Onko kaiuttimet kytketty oikein? Onko kaiutinasetukset tehty
kunnolla?
• Onko levyssä suuria vikoja?
• CD:tä tai radiota kuunnellessa ääni toistetaan ainoastaan etukaiuttimien
Ääni tulee kuuluviin ainoastaan
muutamista kaiuttimista, ei
kaikista kuudesta.
•
•
(L/R) kautta. Valitse “PRO LOGIC II” painamalla kauko-ohjaimen (Dolby
Pro Logic II) -näppäintä kaikkien kuuden kaiuttimen käyttämiseksi.
Tarkista, että DVD-levy on 5.1-CH-yhteensopiva.
Jos asetat C-, S- ja SR-asetuksiksi NONE asetusnäytön
audioasetustilan kaiutintilasta, ääntä ei toisteta keskikaiuttimesta
eikä vasemmasta tai oikeasta etukaiuttimesta. Aseta C-, SL- ja
SR-asetuksiksi SMALL.
• Onko levyllä “Dolby Digital 5.1 CH” -merkintää? Dolby Digital 5.1
Dolby Digital 5.1 CH Surround
Sound -ääntä ei toisteta.
•
CH Surround Sound -ääni toistetaan ainoastaan silloin kun levy
on tallennettu 5.1-kanavaisella äänellä.
Onko ääniraidan kieli oikein asetettu DOLBY DIGITAL 5.1-CH asetukseen infonäytöstä?
• Käytetäänkö kauko-ohjainta käyttöalueen sisällä olevasta
käyttökulmasta ja -etäisyydeltä?
Kauko-ohjain ei toimi.
• Ovatko paristot lopussa?
• Oletko valinnut tila (TV/DVD) -toiminnot oikein kaukosäätimestä
MUITA TIETOJA
60
Vianetsintä
(TV tai DVD)?
61
Vianetsintä (jatkoa)
Levyjen käsittelyyn ja käyttöön liittyviä huomautuksia
FIN
Levyllä olevat pienet naarmut saattavat heikentää kuvan- ja äänenlaatua tai aiheuttaa pomppimista.
Käsittele levyjä huolellisesti, jotta välttyisit levyihin tulevilta naarmuilta.
Vika
• Levy pyörii, mutta kuva ei
toistu.
• Kuvanlaatu on heikko ja kuva
tärisee.
Levyjen käsittely
Tarkistus/toimenpide
Älä kosketa levyn toistopuoleen. Pidä levystä kiinni sen
laidoista, jottei sen pintaan jäisi sormenjälkiä.
Älä liimaa paperia tai kiinnitä teippiä levyn pintaan.
• Onko virta kytketty TV:hen?
• Onko videoliitäntäjohdot kytketty kunnolla?
• Onko levy likainen tai vioittunut?
• Huonosti valmistettua levyä ei välttämättä voi soittaa.
Ääniraidan kieli ei kuulu eikä
tekstityskieli tule esiin.
• Ääniraidan kieli sekä tekstityskieli eivät toimi DVD-levyillä, joille
Valikkonäyttö ei tule esiin,
vaikka valikkotoiminto olisikin
valittu.
• Käytätkö levyä, jolla ei ole valikkoa?
niitä ei ole tallennettu. Ja levystä riippuen ne voivat toimia eri lailla.
Levyjen säilytys
Älä säilytä levyjä suorassa auringonvalossa
Säilytä levyjä viileissä, hyvin
ilmastoiduissa tiloissa
Säilytä levyjä puhtaassa
levykotelossa.
Säilytä levyjä pystysuorassa.
• Voit toistaa 16:9 DVD -levyjä in 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER BOX-,
tai 4:3 PAN SCAN -tilassa, mutta 4:3 DVD -levyjen toistoa voi
katsella vain kuvasuhteella 4:3. Lue lisätietoja DVD-levyn
kannesta ja valitse sen jälkeen sopiva toiminto.
Kuvasuhdetta ei voi muuttaa.
• Päälaite ei toimi.
(Esimerkki: Virta sammuu tai
outo ääni kuuluu.)
• DVD-soitin ei toimi
normaalisti.
• Katkaise virta ja pidä keskusyksikön STOP (
) painettuna
vähintään 5 sekuntia.
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut
asetukset. Älä käytä tätä turhaan.
• Älä päästä likaa levyjen pinnoille.
• Älä lataa soittimeen rikkinäisiä tai naarmuuntuneita levyjä.
Levyjen käsittely ja säilytys
• Jos NO DISC tulee näkyviin keskusyksikön näyttöön, pidä
•
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut
asetukset.
Älä käytä tätä turhaan.
Radio-ohjelmia ei voi
vastaanottaa.
62
• Onko antenni liitetty kunnolla?
• Antennin tulosignaalin ollessa heikko asenna ulkoinen ULAantenni paikkaan, joka parantaa kuuluvuutta.
Jos levyyn tulee sormenjälkiä tai likaa, pese se puhtaaksi
miedossa, laimennettua pesuainetta sisältävässä vedessä, ja
pyyhi se kuivaksi pehmeällä liinalla.
• Levyä puhdistaessasi pyyhi sitä varovasti sen sisäreunasta
ulkoreunaa kohti.
• Laitteen sisälle voi tiivistyä kosteutta silloin kun lämmin ilma joutuu
kosketuksiin laitteen sisällä olevien kylmien osien kanssa. Jos soittimen
sisään tiivistyy kosteutta, soitin ei välttämättä toimi oikein. Jos näin käy, ota
levy pois soittimesta ja jätä soitin noin 1 - 2 tunniksi virta kytkettynä.
MUITA TIETOJA
Rajoitustason salasana on
unohtunut.
keskusyksikön STOP ( ) -painiketta painettuna vähintään 5
sekuntia. Näkyviin tulee <INITIAL>, ja kaikki asetukset palaavat
oletusarvoiksi.
Paina POWER-painiketta.
63
Kielikoodiluettelo
USB Host -toimintoa tukevat tuotteet
FIN
Syötä oikea koodinumero asetuksille “Disc Audio” (ääniraita), “Disc Subtitle” (tekstitys) ja/tai “Disc Menu” (valikko) (katso sivu 42).
Kieli
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
1027
Afar
1181
Friisi
1334
Latvia, lätti
1506
Slovenia
1028
Abhaasi
1183
Iiri
1345
Malagasi
1507
Samoa
1032
Afrikaans
1186
Skotti
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amhara
1194
Galicia
1349
Makedonia
1509
Somali
1044
Arabia
1196
Guarani
1350
Malajalam
1511
Albania
1045
Assami
1203
Gujarati
1352
Mongolia
1512
Serbia
1051
Aimara
1209
Hausa
1353
Moldova
1513
Siswati
1052
Azerbaizani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Baskiiri
1226
Kroaatti
1357
Malaiji
1515
Sunda
1057
Valkovenäjä
1229
Unkari
1358
Malta
1516
Ruotsi
1059
Bulgaria
1233
Armenia
1363
Burma
1517
Suahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamili
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; bangla
1245
Inupiak
1376
Hollanti
1527
TadΩikki
1067
Tiibet
1248
Indonesia
1379
Norja
1528
Thai
1070
Bretoni
1253
Islanti
1393
Oksitaani
1529
Tigrinja
1079
Katalaani
1254
Italia
1403
(Afan) oromo
1531
Turkmeeni
1093
Korsika
1257
Heprea
1408
Orija
1532
Tagalog
1097
Tsekki
1261
Japani
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Kymri
1269
Jiddi
1428
Puola
1535
Tonga
1105
Tanska
1283
Jaava
1435
Paπto
1538
Turkki
1109
Saksa
1287
Georgia
1436
Portugali
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakki
1463
Ketπua
1540
Tataari
1142
Kreikka
1298
Grönlanti
1481
Retoromania
1543
Twi
1144
Englanti
1299
KambodΩa
1482
Kirundi
1557
Ukraina
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romania
1564
Urdu
1149
Espanja
1301
Korea
1489
Venäjä
1572
Uzbekki
1150
Viro
1305
Kaπmiri
1491
Ruanda
1581
Vietnam
1151
Baski
1307
Kurdi
1495
Sanskriitti
1587
Volapuk
1157
Persia
1311
Kirgiisi
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Suomi
1313
Latina
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
FidΩi
1326
Lingala
1502
Serbokroatia
1665
Yoruba
1171
Fääri
1327
Lao
1503
Singaleesi
1684
Kiina
1174
Ranska
1332
Liettua
1505
Slovakki
1697
Zulu
Digitaalikamera
Tuote
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
USB-flash-muisti
Yritys
Laji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Tuote
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Yritys
Laji
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-soitin
Tuote
Yritys
Laji
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
Ulkoinen USB-kiintolevy
Tuote
MOMOBAY UX-2
Yritys
Laji
Dvico
USB 2.0
MUITA TIETOJA
64
Koodi
65
Tekniset tiedot
FIN
HT-X20
Virrankulutus
Paino
YLEISET Mitat (L x K x S)
Käyttölämpötila
Käyttöpaikan sallittu kosteus
Käyttökelpoinen herkkyys
FM
Häiriöetäisyys
VIRITIN
Särö
Komposiittivideo
VIDEO
LÄHTÖ
Scart-liitäntä
Komponenttivideo
VAHVI
STIN
Antoteho etukaiuttimiin
Antoteho keskikaiuttimeen
Antoteho takakaiuttimeen
Subwooferin antoteho
Taajuusalue
Häiriöetäisyys
Kanavaero
Tuloherkkyys
80 W
3,3Kg
430 x 65 x 351,5 mm
+5°C~+35°C
10% ~ 75%
10 dB
60 dB
0,5%
1Vp-p (75Ω kuormalla)
Komposiittivideo: 1,0Vp-p (75Ω kuormalla)
RGB-signaali: 0,714 Vp-p (75Ω kuormalla)
Y:1,0Vp-p (75Ω kuormalla)
Pr:0,70 Vp-p (75Ω kuormalla)
Pb: 0,70 Vp-p (75Ω kuormalla)
100W x 2(3Ω)
100W(3Ω)
100W x 2(3Ω)
100W(3Ω)
20 Hz~20 KHz
75 dB
60 dB
(AUX) 400mV
Kaiutinjärjestelmä
Impedanssi
Taajuusalue
Toistettava äänenpaine
KAIUTIN Nimellisotto
Tehonkesto
Mitat (L x K x S)
Painot
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Etu-/keski-/takakaiutin
Subwoofer-kaiutin
3Ω x 5
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~155Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
100W
100W
200W
200W
Etu/takakaiutin 90 x 168 x 95 mm
180 x 320 x 390 mm
Keskikaiutin 250 x 90 x 95 mm
Etu/takakaiutin 0,6 kg/0,5 Kg
4,6 kg
Keskikaiutin 0,7 Kg
HT- TX22
Kaiutinjärjestelmä
Impedanssi
Taajuusalue
Toistettava äänenpaine
Nimellisotto
KAIUTIN
Tehonkesto
Mitat (L x K x S)
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Etu-/keski-/takakaiutin
Subwoofer-kaiutin
3Ω x 5
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~155Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
100W
100W
200W
200W
Etu
takakaiutin
Keskikaiutin
Painot
Etu/takakaiutin
Keskikaiutin
90 x 1045 x 95 mm
90 x 168 x 95 mm
250 x 90 x 95 mm
3,25Kg/0,5Kg
0,7Kg
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
HT- TX25
Kaiutinjärjestelmä
Mitat (L x K x S)
Painot
66
MUITA TIETOJA
Impedanssi
Taajuusalue
Toistettava äänenpaine
Nimellisotto
KAIUTIN
Tehonkesto
5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Subwoofer-kaiutin
Etu-/keski-/takakaiutin
3Ω
3Ω x 5
35Hz~155Hz
140Hz~20KHz
86dB/W/M
86dB/W/M
100W
100W
200W
200W
Etu
90 x 1045 x 95 mm
takakaiutin
180 x 320 x 390 mm
90 x 1045 x 95 mm
Keskikaiutin 250 x 90 x 95 mm
Etu/takakaiutin 3,25Kg/3,0Kg
4,6 kg
Keskikaiutin 0,7Kg
67
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Jos mielessäsi on kysymyksiä Samsungin tuotteista, ota yhteys SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Alue
Maa
Asiakaspalvelukeskus
Sivusto
Download PDF

advertising