Samsung | HT-X200 | Samsung HT-X200 Bruksanvisning

Käyttöohjeet
FIN
DIGITAALINEN
KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ
HT-X200
COMPACT
AH68-01660E
REV: 01
DIGITAL AUDIO
Turvaohjeita
Yleisiä käyttöohjeita
Tämä merkki varoittaa laitteen sisällä olevasta
vaarallisesta jännitteestä, joka voi aiheuttaa
sähköiskun.
MUISTUTUS
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
Tämä merkki huomauttaa laitetta koskevista tärkeistä
käyttö- ja huolto-ohjeista.
10cm
10cm
10cm
LUOKAN 1 LASERLAITE
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
7cm
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1 LASERLAITTEEKSI.
Muiden kuin näissä käyttöohjeissa mainittujen
toimenpiteiden, säätöjen tai käyttötapojen käyttäminen
saattaa johtaa vahingolliselle säteilylle altistumiseen.
Varmista, että virransyöttö vastaa soittimen takana olevan tarran tietoja. Asenna soitin vaakasuoralle pinnalle tai soveltuvalle
jalustalle. Laitteen ympärillä on oltava riittävästi tilaa (7,5–10 cm) ilmanvaihdon varmistamiseksi. Varmista, että ilmanvaihtoaukkoja ei peitetä. Älä aseta mitään soittimen päälle. Älä aseta soitinta vahvistimen tai muiden kuumenevien laitteiden
päälle.
Varmista ennen soittimen siirtämistä, että levytarjotin on tyhjä. Tämä soitin on suunniteltu jatkuvaa käyttöä varten. DVD-soittimen siirtäminen valmiustilaan ei katkaise sähkönsyöttöä siihen. Voit katkaista sähkönsyötön kokonaan irrottamalla pistokkeen
pistorasiasta. Näin kannattaa tehdä, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
KÄYTÖN VALMISTELU
SÄHKÖISKUVAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA
TAKAKANTTA. EI SISÄLLÄ OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOISI
KORJATA. JÄTÄ HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT
VALTUUTETUN HUOLTOLIIKKEEN TEHTÄVIKSI.
FIN
MUISTUTUS : AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS
OHITETTAESSA OLET ALTTIINA
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE,
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
VAROITUS : Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
MUISTUTUS : SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI LAITA PISTOKKEEN LEVEÄ PISTOTULPPA LEVEÄÄN
KOLOON, TYÖNNÄ PISTOKE POHJAAN.
• Tämän laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Jos laite täytyy saada irti sähköverkosta, pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta, joten pistokkeen tulisi olla paikassa, jossa siihen
pääsee helposti käsiksi.
Irrota myrskysään ajaksi virtajohto pistorasiasta.
Salaman aiheuttamat virtapiikit saattavat vahingoittaa
soitinta.
MUISTUTUS
Älä altista soitinta suoralle auringonvalolle tai muille
lämmönlähteille.
Tämä voi johtaa laitteen ylikuumentumiseen ja
toimintavikoihin.
• Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä astioita, kuten maljakkoja.
• Virtapistoketta käytetään virrankatkaisuun, joten sen tulee olla aina käytettävissä.
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta
Phones
ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen
välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää
raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia. Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa
yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen,
jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista. Yrityskäyttäjien
tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.
Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
2
Suojaa soitin kosteudelta (esim. kukkamaljakot) ja normaalia
suuremmalta kuumuudelta (esim. takka) tai voimakkaita magneetti- tai
sähkökenttiä synnyttäviltä laitteilta (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto
pistorasiasta, jos soittimeen tulee toimintahäiriöitä. Tätä soitinta ei ole
suunniteltu liiketoimintakäyttöön.
Käytä tätä tuotetta ainoastaan henkilökohtaisessa käytössä.
Soittimen sisään saattaa tiivistyä kosteutta, jos soitinta tai levyä on
säilytetty kylmissä säilytystiloissa.
Jos olet kuljettanut soitinta talvisäässä, anna soittimen lämmetä noin 2
tuntia huoneen lämmössä ennen sen käyttöä.
Tässä laitteessa käytettävä paristo sisältää ympäristölle
haitallisia kemikaaleja.
Älä hävitä paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana.
3
Ominaisuudet
Sisältö
KÄYTÖN VALMISTELU
ASETUKSET
HT-X200 yhdistää kätevästi samaan soittimeen kehittyneen FM-virittimen ja mahdollisuuden toistaa useita eri
levytyyppejä mukaan lukien DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW ja DVD R/RW.
Turvaohjeita ...................................................................2
Asetukset .....................................................................40
Yleisiä käyttöohjeita.......................................................3
Kielen asetus ............................................................40
Ominaisuudet.................................................................4
Tv-ruututyypin valinta................................................41
DVD-audio-yhteensopiva
Levyjä koskevia huomautuksia......................................6
Koe DVD-audion erittäin korkealaatuinen äänentoisto.
Mukana tuleva 24-bittinen / 192 kHz:n DAC takaa, että soittimen äänenlaatu on erinomainen mitä tulee sen
dynaamiseen alueeseen, äänen erotteluun ja yksityiskohtaisuuteen.
Laitteen osien kuvaus....................................................8
Käytönvalvonta-asetusten
(Katselurajoitustaso) tekeminen ...............................42
Tukee USB HOST -toimintoa
LIITÄNNÄT
Tv-näytönsäästötoiminto
Jos laite on pysähdyksissä 3 minuuttia, Samsungin logo ilmestyy TV-ruutuun.
HT-X200 siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun se on ollut 20 minuuttia näytönsäästötilassa.
Salasanan asetus .....................................................42
Taustakuvan asettaminen .........................................43
Räätälöity tv-näyttö
HT-X200 :n avulla voit valita suosikkikuvasi JPEG- tai DVD-toiston aikana ja asettaa sen taustakuvaksi.
HDMI
HDMI siirtää DVD-videokuvaa ja äänisignaaleja samanaikaisesti varmistaen selkeän kuvan.
Anynet+ (HDMI-CEC)-toiminto
Anynet+-toiminnon avulla voidaan käyttää keskusyksikköä Samsung-tv-kaukosäätimen avulla yhdistämällä kotiteatteri
SAMSUNG televisioon HDMI-kaapelin avulla. (Tämä toiminto edellyttää Anynet+-yhteensopivaa Samsung-televisiota.)
taustakuva-asetuksesta ............................................43
Kaiuttimien kytkeminen................................................12
DVD Playback (DVD-toisto) -tila...............................44
Keskusyksikön asentaminen .......................................14
DivX (R) -rekisteröinti................................................44
Video Out -liitännän kytkeminen TV:hen .....................16
HDMI-toiminto..............................................................17
DRC:n (Dynamic Range Compression)
asettaminen ..............................................................45
Ulkoisten komponenttien audion liittäminen ................18
AV SYNC -asetus .....................................................45
FM-antennin kytkeminen .............................................20
HDMI-ääniasetus ......................................................46
Virransäästötoiminto
HT-X200 sammuu automaattisesti, kun se on ollut 20 minuuttia pysäytystilassa.
Valitaksesi yhden kolmesta tekemästäsi
KÄYTÖN VALMISTELU
Useiden levymuotojen toisto ja FM-viritin
Voit kytkeä soittimeen ulkoisia USB-muistilaitteita kuten MP3/WMP-soittimia, USB-muisteja jne.
käyttäen kotiteatterin USB HOST -toimintoa.
4
FIN
TOIMINNOT
MUITA TIETOJA
Ennen käyttöoppaan lukemista ...................................21
Ennen kotiteatterin käyttöä ..........................................22
Levyn toisto .................................................................23
MP3/WMA-CD-toisto ...................................................24
JPEG-tiedoston toisto..................................................25
DivX-toisto ...................................................................26
Toistotoiminnon käyttäminen .......................................28
Levytietojen näyttäminen ..........................................28
Jäännösajan tarkistaminen .......................................29
Nopea toisto..............................................................29
Hidas toisto ...............................................................29
Kohtausten/kappaleiden ohittaminen........................30
Jatkuva toisto............................................................31
Jatkuvan toiston tilan valitsemiseksi
levytietonäytöltä ........................................................31
Jakson A-B jatkuva toisto .........................................32
Kuva kuvalta -toiminto ..............................................32
Kuvakulmatoiminto....................................................33
Zoom-toiminto (Näytön suurennus) ..........................33
EZ VIEW -toiminto ....................................................34
Lisäryhmä .................................................................34
Sivujen selaaminen...................................................34
Ääniraidan kielen valintatoiminto ..............................35
Tekstityskielen valintatoiminto...................................35
Suorasiirto kohtaukseen/kappaleeseen....................36
Levyvalikon käyttö ....................................................37
Nimikevalikon (title) käyttö ........................................37
Mediatiedostojen toisto USB HOST -toiminnolla.........38
Radion kuuntelu...........................................................47
Käyttömukavuutta lisäävät toiminnot ...........................49
Television ohjaus kaukosäätimellä ..............................51
Vianetsintä ...................................................................53
Levyjen käsittelyyn ja käyttöön
liittyviä huomautuksia ..................................................55
Kielikoodiluettelo..........................................................56
USB Host -toimintoa tukevat tuotteet ..........................57
Tekniset tiedot..............................................................58
5
Levyjä koskevia huomautuksia
DVD (Digital Versatile Disc) takaa erinomaisen äänen- ja kuvanlaadun Dolby Digital -surround-
1
~ 6
DVD-soittimet ja -levyt on varustettu aluekoodilla. Näiden aluekoodien on oltava samat, että
levyn voi toistaa. Jos aluekoodit ovat erilaiset, levyn toisto ei onnistu.
Tämän soittimen aluekoodinumero on ilmoitettu soittimen takapaneelissa.
(DVD-soittimella voi toistaa ainoastaan sen kanssa samalla aluekoodilla varustettuja DVD-levyjä.)
Levyn tallennusformaatti
Tämä tuote ei tue suojattuja mediatiedostoja (DRM) .
CD-R-levyt
• Joitakin CD-R-levyjä ei välttämättä voi toistaa riippuen levyn tallennukseen käytetystä laitteesta (CD-tallennin tai PC) ja
levyn kunnosta.
• Käytä 650 MB/74 minuutin CD-R-levyä.
Älä käytä yli 700 MB:n/80 minuutin CD-R-levyn koko kapasiteettia, sillä sen toisto ei välttämättä onnistu.
KÄYTÖN VALMISTELU
äänen ja MPEG-2 -kuvanpakkaustekniikan ansiosta. Nyt pääset käyttämään näitä luonnonmukaisia
tehosteita kotonasi, ja voit luoda niiden avulla elokuvateatteri- ja konserttisalimaisen äänen.
FIN
• Joitakin (uudelleentallennettavia) CD-RW-levyjä ei voi välttämättä toistaa
• Vain kunnolla “suljettuja” CD-R-levyjä voi toistaa. Jos istunto on suljettu, mutta levy jätetty avoimeksi, et välttämättä pysty
Soittokelpoiset levyt
toistamaan levyä kokonaan.
Levytyyppi
Merkki (Logo)
Tallennetut signaalit
12cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
Audio + video
8cm
COMPACT
Audio
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
DivX
Levyn koko
Audio + video
Enimmäistoistoaika
N. 240 min (yksipuolinen)
N. 480 min (kaksipuolinen)
N. 80 min (yksipuolinen)
N. 160 min (kaksipuolinen)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
CD-R-MP3-levyt
• Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden MP3-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin mukaisia.
• MP3-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai erikoismerkkejä (. / = +).
• Käytä levyjä, joiden tallennuksessa on käytetty yli 128 kbps:n datanpakkaus/purkunopeutta.
• Soittimella voi soittaa ainoastaan tiedostotunnisteella “mp3” varustettuja tiedostoja.
• Vain peräkkäin kirjoitetun Multisession-levyn voi toistaa. Jos Multisession-levyssä on tyhjä osuus, levyä voi toistaa vain
tyhjään osuuteen asti.
• Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä voi toistaa.
• Ääni saattaa hyppiä toiston aikana, jos käytetään vaihtelevalla bittinopeudella (VBR) koodattuja tiedostoja eli sekä
hitaalla että nopealla bittinopeudella (esim. 32 ~ 320 kbps) koodattuja tiedostoja.
Älä käytä seuraavantyyppisiä levyjä tässä soittimessa!
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä ei voi toistaa tällä soittimella.
•
Jos yrität toistaa tällaisia levyjä, tiedote <WRONG DISC FORMAT> (väärä levyformaatti) tulee TV-ruudulle.
Ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei välttämättä voi toistaa tällä soittimella.
Jos yrität toistaa tällaisia levyjä, tiedote <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>
(väärä levyformaatti) tulee TV-ruudulle.
Kopiosuoja
• Moniin DVD-levyihin on koodattu kopiosuojatoiminto. Sen vuoksi DVD-soitin tulisi kytkeä suoraan
•
tv:hen eikä videonauhurin kautta. Jos DVD-soitin kytketään videonauhuriin, kopiosuojatoiminnolla
varustetun levyn toistaminen tuottaa vääristyneen kuvan.
Tässä tuotteessa käytetään kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Macrovision Corporationin ja muiden oikeudenhaltijoiden omistamilla, tiettyjen yhdysvaltalaisten patenttien menetelmä- ja immateriaalioikeuksilla. Tämän
kopiosuojatekniikan käyttöön tulee saada lupa Macrovision Corporationilta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi
kotikäytössä ja muussa rajoitetussa katselutarkoituksessa, ellei muuhun käyttöön hankita lupaa Macrovision
Corporationilta. Laitteen tietotekninen tai muunlainen purkaminen on kielletty.
• Enintään 500 raitaa voidaan toistaa CD-levyä kohti.
• Enintään 300 kansiota voidaan toistaa CD-levyä kohti.
CD-R-JPEG-levyt
• Ainoastaan tiedostotunnisteilla “jpg” varustettuja tiedostoja voidaan toistaa.
• Ellei levyä ole viimeistelty, toiston aloittaminen kestää pitempään, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja välttämättä voi toistaa.
• Laitteella voi toistaa ainoastaan CD-R-levyjä, joiden JPEG-tiedostot ovat ISO 9660- tai Joliet-standardin mukaisia.
• JPEG-tiedostojen nimet saavat olla korkeintaan 8 kirjaimen pituisia, eikä niissä saa olla välilyöntejä tai erikoismerkkejä (. / = +).
• Vain peräkkäin kirjoitetun Multisession-levyn voi toistaa. Jos Multisession-levyssä on tyhjä osuus, levyä voi toistaa vain
tyhjään osuuteen asti.
• Yhdelle CD:lle voi tallentaa korkeintaan 9 999 kuvaa
• Jos toistat Kodak/Fuji Picture -kuva-CD:tä, ainoastaan kuvakansion JPEG-tiedostoja voidaan toistaa.
• Muilla kuin Kodak/Fuji Picture CD -kuva-CD-levyillä olevien kuvien toiston käynnistyminen saattaa kestää pitempään tai
se ei toimi ollenkaan.
DVD R/RW, CD-R/RW DivX -levyt
• Koska tämä tuote tukee ainoastaan DivX Networks, Inc:in hyväksymiä koodausmuotoja, käyttäjän luomaa DivX-tiedostoa
ei ehkä voida toistaa.
• Ei-tuettujen muotojen ohjelmiston päivittämistä ei tueta.
(Esimerkki : QPEL, GMC, resoluutio suurempi kuin 800 X 600 pikseliä jne.)
• Osia, joiden kuvataajuus on korkea, ei välttämättä toisteta DivX-tiedostoja toistettaessa.
• Lisätietoja DivX Networks, Inc:in hyväksymistä muodoista saat osoitteesta "www.divxnetworks.net".
6
7
Laitteen osien kuvaus
FIN
Etupaneeli
2
3
4
5
6
7
8
9
KÄYTÖN VALMISTELU
1
Sivupaneeli
10
1 Virtapainike (
)
2 Levytarjotin
1
3. Näyttöpaneeli
2
2. AUX IN 1 -liitin
3
3. USB-portti
4. Poistopainike
5. Toimintopainike
1. Kuulokeliitäntä
6. Alaspäinviritys- ja ohituspainikkeet
(
)
7. Pysäytyspainike ( )
8. Toisto/taukopainike (
)
9. Ylöspäinviritys- ja ohituspainikkeet
(
)
10. Äänenvoimakkuuden säätö
Takapaneeli
Lisävarusteet
1
2
3
4
5
Kauko-ohjain
11 10 9
8
7
1. Liitäntä 2.1-kanavaisille kaiuttimille
2. Component Video Output -lähtöliitännät
Kytke soitin TV:hen komponenttivideoliitäntöjen kautta.
3. Videolähtöliitäntä
Kytke TV:n videotuloliitännät (VIDEO IN) VIDEO OUT liittimeen.
4. Ulkoinen digitaalinen optinen tuloliitäntä
Videoliitäntäjohto
FM-antenni
HDMI-kaapeli
Käyttäjän käsikirja
6
5. HDMI OUT (HDMI-lähtö) -portti
6. AUX IN 2 -liittimet
7. ULA-antenniliitäntä (FM)
8. Teline
9. Nippuside
10. Telineen kiinnitysaukko
11. Tuuletin
Tämän avulla voit liittää ulkoisen laitteen, joka voi lähettää
digitaalista signaalia.
8
9
Laitteen osien kuvaus (jatkoa)
FIN
Kaukosäädin
2
3
4
17
18
19
5
6
7
20
21
8
22
9
10
23
24
22.
25
11
12
13
27
28
29
30
14
31
15
32
16
33
1
2
3
Irrota paristokotelon kansi nuolen suuntaisesti.
Aseta paristotilaan kaksi 1,5 V:n AAA-paristoa ja tarkista, että niiden
navat (+ ja –) tulevat oikeaan suuntaan.
Aseta paristotilan kansi takaisin paikalleen.
Seuraa n it ohjeita pariston kennojen vuotamisen ja rikkoutumisen
v ltt miseksi.
• Aseta paristot kauko-ohjaimeen siten, että niiden navat tulevat oikein päin: plusnapa (+) merkin ja miinusnapa (–) -merkin kohdalle.
• Käytä oikeantyyppisiä paristoja. Samannäköisiltä näyttävät paristot saattavat erota toisista
jännitteeltään.
• Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
• Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekeille.
15.V-SOUND, V-H/P-painike
16. SLOW, MO/ST -painike
17.
DVD-painike
TUNER-painike
USB, AUX-painike
18. EJECT-painike
19. DIMMER-painike
20. CANCEL-painike
21. REPEAT-painike
26
10
1. DVD RECEIVER-painike
2. TV-painike
3. TV/VIDEO-painike
4. POWER-painike
5. Numeropainikkeet (0~9)
6. REMAIN-painike
7. STEP-painike
8. Pysäytyspainike
9. VOLUME-painike
10. MENU-painike
11. AUDIO-painike
12. DIGEST-painike
13. SLIDE MODE painike
14. TUNER MEMORY,
SD(Standard Definition)/HD(High Definition) -painike
KÄYTÖN VALMISTELU
1
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
Kauko-ohjaimen toiminta-alue
Kaukosäädintä voi käyttää suorassa linjassa 23 noin 7 metrin etäisyydeltä. Sitä voi käyttää vaakatasossa noin
30° kulmassa kaukosäätimen anturista.
Toisto/taukopainike
Pysäytyspainike
SEARCH-painikkeet
23. TUNING/CH-painike
24. MUTE-painike
25. RETURN-painike
26. Kohdistin/ENTER-painike
27. SUBTITLE -painike
28. EXIT-painike
29. ZOOM-painike
30. INFO.-painike
31. SLEEP-painike
32. LOGO -painike
33. EZ VIEW, NTSC/PAL -painike
11
Kaiuttimien kytkeminen
FIN
Ennen soittimen siirtämistä tai asentamista kytke siitä virta pois ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
HT-X200
Etukaiutin (R, oikea)
L
SW
Etukaiutin (L, vasen)
R
LIITÄNNÄT
DVD-soittimen sijoittaminen
• Aseta se laitetelineeseen ja hyllylle tai tv-jalustalle tv:n alle.
Kuuntelupaikan valinta
Kuuntelupaikan tulisi olla noin 2,5-3 kertaa tv-ruudun l pimitan
et isyydell tv:st . Esimerkki: 32 :n tv:t: 2~2,4 m
55 :n tv:t 3,5~4 m
Kaiuttimien kytkeminen
1
Etukaiuttimet L R
• Sijoita nämä kaiuttimet kuuntelupaikan etupuolelle,
käännettyinä (noin 45°~60°) itseäsi kohti.
• Sijoita kaiuttimet niin, että niiden diskanttielementit ovat
•
korviesi korkeudella.
Sijoita etukaiuttimien etuosa samalle linjalle kuin
keskikaiuttimen etuosa tai sijoita ne hieman keskikaiuttimen
etupuolelle.
Subwoofer SW
• Subwooferin sijoittelu ei ole yhtä tarkkaa.
Voit sijoittaa sen minne haluat.
2
Musta
Punainen
1
2
3
Paina kaiuttimen takapuolella olevaa jousiliitintä.
Työnnä musta johto mustaan liitäntään (–) ja punainen
johto punaiseen liitäntään (+) ja vapauta sitten jousiliitin.
Kytke liittimet kotiteatterin takapuolelle.
Varmista, että kaiutinliitäntöjen väri on sama kuin liittimien väri.
• Älä anna lasten leikkiä kaiuttimilla tai niiden lähellä.
Kaiuttimen putoaminen voi aiheuttaa vamman.
• Kun kiinnität kaiutinjohdot kaiuttimiin, pidä huoli, että napaisuus (+/–) on oikein.
• Pidä subwoofer poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset eivät työnnä käsiään tai vieraita esineitä subwooferin aukkoon.
• Älä ripusta subwooferia seinälle sen aukosta.
• Jos asetat kaiuttimen television lähelle, kuvaruudun värit voivat vääristyä kaiuttimien tuottaman magneettikentän
takia. Jos niin tapahtuu, siirrä kaiutin kauemmas televisiosta.
12
13
Keskusyksikön asentaminen
FIN
Menetelmä 1: Jalustan asentaminen siten, että DVD-soitin on vaaka-asennossa.
Valmistelut
■ Ennen soittimen siirtämistä tai asentamista kytke siitä virta pois ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
■ Yhdistä johdot ennen asentamista.
1
2 3
4
Menetelmä 2: Jalustan asentaminen siten, että DVD-soitin on pystyasennossa.
Valmistelut
■ Ennen soittimen siirtämistä tai asentamista kytke siitä virta pois ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
■ Yhdistä johdot ennen asentamista.
1
2 3
4
LIITÄNNÄT
1
1
Käännä jalustaa vastapäivään ja irrota se.
■
Jalusta irtoaa nyt DVD-soittimesta.
2
Pitele DVD-soitinta ja jalustaa kuvassa näkyvällä tavalla.
Käännä jalustan oikea puoli ylöspäin, jotta se on hieman kallellaan.
3
Aseta jalustan kaksi kiinnikettä DVD-soittimen takana oleviin
aukkoihin.
4
Käännä jalustan oikeaa kylkeä myötäpäivään, jotta se kiinnittyy
DVD-soittimen takaosaan.
• Varo naarmuttamasta DVD-soittimen pinaa asentaessasi jalustaa.
• Älä käännä DVD-soitinta vasemmalle tai oikealle. Se voi muuten irrota
jalustasta.
Käännä jalustaa nuolen suiuntaan ja irrota se.
■
Jalusta irtoaa nyt DVD-soittimesta.
2
Nosta jalustan oikeaa reunaa, jotta se kallistuu hieman.
3
Aseta jalustan kaksi kiinnikettä DVD-soittimen pohjassa oleviin
aukkoihin.
4
Käännä jalustan oikeaa kylkeä myötäpäivään, jotta se kiinnittyy
DVD-soittimen pohjaan.
Kaapelien järjestäminen
Kiinnitä kaapelit yhteen kiinnikkeen avulla.
14
15
Video Out -liitännän kytkeminen TV:hen
Valitse jokin seuraavista tv:n kytkemistavasta.
HDMI-toiminto
FIN
Resoluution valitseminen
Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi valita HDMI-lähdön resoluution.
Kun laite on pysäytetty, paina ja pidä painettuna kauko-ohjaimen SD/HD
(Standard Definition/High Definition) -painike.
■
HDMI-lähdölle valittavissa olevat resoluutiot ovat 576p(480p), 720p ja 1080i.
■
SD (vakiopiirtoterävyys) -resoluutio on 576p(480p) ja HD (korkeapiirtoterävyys) -resoluutio on
720p/1080i.
Mikä on HDMI (High Definition
Multimedia Interface)?
TAPA 2
TAPA 1
TAPA 3
(sisältyy
(sisältyy
toimitukseen) toimitukseen)
TAPA 1 : HDMI ............... Paras laatu
Kytke HDMI-kaapeli laitteen HDMI OUT -liittiimeen ja television HDMI IN -liittimeen.
Tämä laite lähettää
DVD-videosignaalia
digitaalisesti muuntamatta
signaalia analogiseksi.Voit
saada entistä terävämpiä
digitaalisia kuvia kytkemällä
videon televisoon
HDMI-yhteyskaapelin avulla.
LIITÄNNÄT
• Jos televisio ei tue määritettyä resoluutiota, kuva ei näy kunnolla.
• Jos HDMI-televisio on yhdistettynä, komposiitti- ja komponenttivideosignaalia
ei lähetetä.
• Television käyttöohjeessa on lisätietoja television videokuvatulon
valitsemisesta.
Anynet+-toiminnon käyttäminen (HDMI-CEC)
Anynet+-toiminto tekee mahdolliseksi muiden Samsung-laitteiden hallintaa Samsung TVn kauko-ohjaimella, Anynet +:aa voidaan käyttää
kotiteatterin yhdistämiseen SAMSUNG TV:hen HDMI-kaapelilla. (Käytetävissä vain, jos SAMSUNG TV tukee Anynet+:aa)
TAPA 2 : Komponenttivideo ............... Parempi laatu
Anynet+
Jos televisiossa on komponettivideotulo, kytke komponenttivideokaapeli (ei sisälly toimitukseen) laitteen Component
Out (Pr, Pb ja Y) -liittimiin sekä television komponenttituloliittimiin.
Voit ohjata yksikköä, kytkeä
virran TV:hen tai katsoa
elokuvaa painamamalla
Samsung TV:n kaukoohjaimen Play-painiketta.
1
Yhdistä kotiteatterin keskusyksikkö Samsung-televisoon HDMI-kaapelilla.
(Katso sivu 16)
2
Ota käyttöön tv:n Anynet+-toiminto.
(Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.)
■
TAPA 3 : Komposiittivideo ............... Hyvä laatu
Voit ohjata kotiteatteria television kauko-ohjaimella.
(Käytettävissä olevat tv-painikkeet :
,
,
,
,
,
ja
,
, painikkeet
~
)
Kytke mukana toimitettu videokaapeli laitteen VIDEO OUT -liittiimestä television VIDEO IN -liittimeen.
Jos valitset TV
Aseta television Anynet+-asetus (HDMI-CEC) <On>-asentoon.
• Tämän tuotteen komponenttilähtöliitäntä toimii lomitetun kuvanmuodostuksen tilassa (576i, 480i).
■
• Kun olet yhdistänyt videoliitännän, valitse televisiossa kotiteatterin videolähtöä vastaava videotulo
(HDMI, komponentti tai komposiitti). Television käyttöohjeessa on lisätietoja television videokuvatulon
valitsemisesta.
• Jos Samsung-tv yhdistetään keskusyksikköön HDMI-kaapelin avulla, voit ohjata kotiteatteria tv:n
kaukosäätimen avulla. (Tämä toiminto edellyttää Anynet+-yhteensopivaa Samsung-televisiota (HDMI-CEC).)
• Tarkasta
logo (jos televiossa on
logo, se tukee Anynet+ -toimintoa.)
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
■
<Receiver : On> : Voit kuunnella ääntä kotiteatterilaitteiden avulla.
<Receiver : Off> : Voit kuunnella ääntä tv:n avulla.
Jos valitset THEATER (teatteri)
Valitse <THEATER to connector> ja valitse seuraavat asetukset.
■
<View TV> : Jos Anynet+ (HDMI-CEC) on käytössä ja valitset View TV -vaihtoehdon,
kotiteatteri ottaa automaattisestikäyttöön DIGITAL IN -tulon.
■
<THEATER Menu> : Voit käyttää kotiteatterivalikkoa.
<THEATER Operation> : Kotiteatterilaitteiston toistaman levyn tiedot tulevat näyttöön.
<Receiver : On> : Voit kuunnella ääntä kotiteatterilaitteiden avulla.
<Receiver : Off> : Voit kuunnella ääntä tv:n avulla.
■
MOVE
ENTER
EXIT
■
■
• Kun haluat kuunnella television ääntä kotiteatterista, kytke optinen johto.
• Jos Anynet+ (HDMI-CEC) on käytössä ja katkaiset keskusyksiköstä virran,
myös televisiosta katkaistaan virta.
• Anynet+ (HDMI-CEC) toimii vain DVD-tilassa.
16
17
Ulkoisten komponenttien audion liittäminen
AUX1 : Sivupaneeli
AUX2: Takapaneeli
OPTICAL : Takapaneeli
Audiojohto
(ei sisälly toimitukseen)
Optinen johto
(ei vakiovaruste)
Jos ulkopuolisessa analogisessa
laitteen on vain yksi
audiolähtöliitäntä, voi kytkeä
vasemman tai oikean kanavan.
OPTICAL : Ulkoisen digitaalikomponentin liittäminen
AUX1: Ulkoisen äänilähteen tai MP3-soittimen liittäminen
Äänilähteet, kuten MP3-soitin
1
2
Yhdistä kotiteatterin AUX IN 1 -ääniliitäntä ulkoisen äänilähteen tai MP3-soittimen laitteen äänilähtöön.
Valitse <AUX1> -tulo painamalla kaukosäätimen AUX-painiketta.
■
Voit myös käyttää keskusyksikön FUNCTION-painiketta.
Tila vaihtuu seuraavasti : DVD ➝ D.IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
LIITÄNNÄT
Audiojohto
(ei sisälly
toimitukseen)
FIN
Digitaalisignaalikomponentit, kuten digiboksi.
1
Kytke digitaalinen tuloliitäntä (OPTICAL) ulkoisen digitaalisen komponentin digitaaliseen lähtöliittimeen.
2
Valitse <D.IN> -tulo painamalla kaukosäätimen AUX-painiketta.
■
Voit myös käyttää keskusyksikön FUNCTION-painiketta.
Tila vaihtuu seuraavasti : DVD ➝ D.IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
AUX2: Ulkopuolisen analogisen laitteen kytkeminen
Analogista ääni signaalia lähettävät laitteet, kuten videonauhuri
1
Yhdistä kotiteatterin AUX IN 2 -ääniliitäntä ulkoisen analogisen laitteen äänilähtöön.
■
2
Varmista, että liittimien värit vastaavat toisiaan.
Valitse AUX painamalla kaukosäätimestä <AUX2>.
■
Voit myös käyttää keskusyksikön FUNCTION-painiketta.
Tila vaihtuu seuraavasti : DVD ➝ D.IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
• Voit kytkeä videonauhurisi videolähtöliittimen televisioon ja kytkeä videonauhurin audiolähtöliittimet tähän
laitteeseen.
18
19
FM-antennin kytkeminen
Ennen käyttöoppaan lukemista
FIN
Perehdy seuraaviin termeihin ennen käyttöoppaan lukemista.
Tässä käyttöoppaassa käytettävät kuvakkeet
Kuvake
Termi
DVD
DVD
CD
MP3
CD
Määritelmä
Tämä edellyttää DVD- tai DVD-R/DVD-RW-levyä, joka on
tallennettu ja viimeistelty Video-tilassa.
Tämä edellyttää toimintoa, joka on data-CD-levyllä
(CD-R tai CD-RW).
MP3
Tämä edellyttää CD-R/RW-levyn toimintoa.
JPEG
Tämä edellyttää CD-R/RW-levyn toimintoa.
DivX
Tämä edellyttää toimintoa, joka on MPEG4-levyllä
(DVD R/RW, CD-R tai CD-RW).
JPEG
ULA-antenni (FM) (sisältyy toimitukseen)
DivX
Kytke laitteen mukana toimitettu ULA-antenni FM 75Ω COAXIAL -antenniliitäntään.
Toiminto ei ole tällöin käytössä, tai asetukset voidaan
peruuttaa.
HUOMAA
Tässä kohdassa on ohjeita tai vihjeitä, jotka auttavat
käyttämään toimintoa.
TOIMINNOT
1
2
HUOMIO
• Tämän käsikirjan ohjeet, joka on merkitty "DVD ( DVD )", koskevat DVD-VIDEO, DVD-AUDIO ja
DVD-R/-RW-levyjä, jotka on tallennettu videomuotoisina ja suljettu.
Jos ohjeet koskevat tiettyä DVD-tyyppiä, asiasta on erillinen maininta.
• Jos DVD-R/-RW-levyä ei ole tallennettu oikein DVD Video -formaattiin, sitä ei voi toistaa.
Siirrä antennijohtoa hitaasti, kunnes olet löytänyt hyvän vastaanoton takaavan paikan, ja kiinnitä sen jälkeen
antenni seinään tai johonkin muuhun tärinättömään paikkaan.
• Tällä laitteella ei voi vastaanottaa AM-lähetyksiä.
Tuuletin
Tuuletin tuo viileää ilmaa laitteeseen kuumenemisen estämiseksi.
Ota huomioon seuraavat muistutukset oman turvallisuutesi vuoksi.
20
■
Tarkista, että ilma kiertää kunnolla laitteen ympärillä. Jos laite on huonosti tuulettuvassa paikassa,
sen sisäinen lämpötila saattaa nousta ja vahingoittaa sitä.
■
Älä aseta esteitä tuulettimen tai tuuletusaukkojen eteen. (Jos tuuletin tai tuuletusaukot peitetään
sanomalehdellä tai kankaalla, soittimen sisälle saattaa kerääntyä lämpöä, jonka seurauksen soitin
saattaa syttyä palamaan.)
21
Ennen kotiteatterin käyttöä
Levyn toisto
DVD
FIN
CD
Samsung-television ja kotiteatterin käyttäminen mallien HT-X200 kaukosäätimellä
DVD Home Theaterin kauko-ohjainta voi käyttää Samsung-televisioiden ohjaamiseen.
1
1
Kytke pääyksikön virtajohto pistorasiaan.
■
Tarkista jänniteasetus (OPTIONAL) ennen pistokeen työntämistä pistorasiaan. Jos
pistorasian syöttöjännite ei vastaa laitteen taakse merkittyä jännitettä, laite voi vaurioitua
vakavasti.
Aseta levy paikoilleen pystysuorassa asennossa.
■
Aseta levy paikoilleen siten, että sen etiketti on eteenpäin.
■
Toistaminen alkaa automaattisesti.
ALL
2
Aseta kaukosäädin TV-tilaan painamalla TV-painiketta.
3
Kytke Samsung-televisioosi virta painamalla kaukosäätimen POWER-painiketta.
4
Valitse television videotila painamalla TV/VIDEO-painiketta.
VIDEO
2
6
Paina DVD RECEIVER -painiketta vaihtaaksesi DVD RECEIVER -tilaan
DVD Home Theaterin käyttöä varten
Valitse DVD/CD-tila painamalla pääyksikön FUNCTION-painiketta tai
kaukosäätimen DVD-painiketta.
Toiston keskeyttämiseksi paina STOP-painiketta toiston aikana.
■
■
Jos painat kerran, <PRESS PLAY> näkyy ja pysäytyskohta tallentuu muistiin.
Jos painat PLAY/PAUSE (
) -painiketta tai ENTER-painiketta, toisto jatkuu pysäytyskohdasta.
(Tämä toiminto toimii ainoastaan DVD-levyillä.)
Jos painiketta painetaan kahdesti, näytölle ilmestyy <STOP> ja jos PLAY/PAUSE (
) -painiketta painetaan,
toisto käynnistyy alusta.
Toiston keskeyttämiseksi väliaikaisesti paina PLAY/PAUSE (
Videoformaatin valinta
Paina kaukosäätimen NT/PAL-painiketta ja pidä se painettuna yli 5 sekunnin
ajan, kun virta on sammutettu.
Videoformaatin oletusasetuksena on <PAL>.
■
Toiston jatkamiseksi paina PLAY/PAUSE (
TOIMINNOT
5
Voit poistaa levyn painamalla EJECT-painiketta.
)-painiketta toiston aikana.
) -painiketta uudelleen.
• Levyn sisällöstä riippuen alkunäyttö saattaa näyttää erilaiselta.
• Priaattikopiot eivät toimi soittimessa. Muuten rikotaan CSS-suosituksia (Content Scrambling System: eräänlainen
kopiosuojausjärjestelmä).
<NTSC> tai <PAL> tulee näytölle. Paina tässä vaiheessa NT/PAL-painiketta hetken
<NTSC>- tai <PAL>-vaihtoehdon valitsemiseksi.
Eri maissa on eri videoformaattistandardit.
Levyn videoformaatin tulee normaalitoistossa olla sama kuin käytettävän tv:n videoformaatin.
22
23
MP3/WMA-CD-toisto
JPEG-tiedoston toisto
MP3
MP3/WMA -formaatissa koodattuja data-CD-levyjä (CD-R, CD-RW) voi toistaa.
FIN
JPEG
Digitaalisella kameralla tai videokameralla kuvattuja kuvia tai tietokoneelle tallennettuja JPEG-tiedostoja voidaan
tallentaa CD-levylle ja toistaa sen jälkeen tässä kotiteatterissa.
Diaesitystila
1
1
Aseta MP3/WMA-levy paikoilleen.
Aseta JPEG-levy paikoilleen.
■
■
MP3/WMA-valikkonäyttö tulee esiin, ja toisto alkaa.
Valikon ulkonäkö riippuu MP3/WMA-levystä.
■
WMA-DRM-tiedostoja ei voi toistaa tällä laitteella.
■
2
Pysäytystilassa valitse albumi painamalla
ENTER-painiketta.
■
3
Valitse raita painamalla
,
,
,
Paina SLIDE MODE -painiketta.
■
ja paina sitten
■
,
,
Siirry seuraavaan diaan painamalla
ja paina sitten ENTER-painiketta.
Indeksinäyttötoiminto (Digest)
Toisen albumin ja raidan valitsemiseksi suorita edellä kuvatut vaiheet 2 ja 3.
Voit katsella yhdeksää JPEG-kuvaa tv-ruudusta.
Pysäytä toisto painamalla STOP ( ) -painiketta.
Paina DIGEST-painiketta toiston aikana.
■
2
Valitse kuva painamalla kohdistinpainikkeita
ENTER-painiketta.
■
,
,
,
,
,
ja paina sitten
Valittua kuvaa toistetaan 5 sekunnin ajan ennen kuin toisto siirtyy seuraavaan kuvaan.
Kun haluat katsella edellistä tai seuraavaa kuvaa 9 kuvan indeksinäytöltä,
paina
,
.
Kun haluat toistaa kuvaruudussa kuvakkeena näkyvän tiedoston,
,
JPEG-tiedostot näytetään yhdeksässä pienessä ruudussa.
TOIMINNOT
• Tallennustilasta riippuen joidenkin MP3/WMA-CD-levyjen toisto ei välttämättä onnistu.
• MP3/WMA-CD-levyn sisällysluettelo vaihtelee levylle tallennetun
MP3/WMA-raitaformaatin mukaan.
paina
.
Joka kerta, kun painiketta painetaan, kuva siirtyy joko taakse tai eteenpäin.
1
■
Jokaisella painikkeen painalluksella kuva vaihtuu seuraavalla tavalla:
SLIDE SHOW MODE : 1~5 ➝ SLIDE SHOW MODE : RANDOM ➝
SLIDE SHOW MODE : NONE
.
Jos haluat vaihtaa albumia, valitse toinen albumi pysäytystilassa painamalla
,
4
,
2
Toisto alkaa automaattisesti. Jokaista kuvaa näytetään 5 sekuntia, ja sitten näytetään
seuraava kuva.
-painiketta, kun laite on pysäytystilassa, ja valitse haluamasi kuvake valikon yläosasta.
Musiikkitiedoston kuvake : Jos haluat toistaa vain musiikkitiedostoja, valitse
-kuvake.
Kuvatiedoston kuvake : Jos haluat katsella vain kuvatiedostoja, valitse
-kuvake.
Videotiedoston kuvake : Jos haluat katsella vain videotiedostoja, valitse
Kaikki tiedostot -kuvake : Valitse kaikki tiedostot valitsemalla
Kierto/peilikuvatoiminto
-kuvake.
-kuvake.
Paina kohdistinpainikkeita
,
,
,
toiston aikana.
-painike: Peilikuva pystysuunnassa
Alkuperainen kuva
-painike: Kierrä 90°
astetta
vastapäivään
-painike: Kierrä 90°
myötäpäivään
-painike: Peilikuva vaakasuunnassa
24
• Tämän tuotteen tukemat maksimiresoluutiot ovat tavallisia JPEG-tiedostoja esitettäessä
5120 x 3480 (eli 19.0 megapikseliä) ja progressiivia kuvatiedostoja esitettäessä 2048 x 1536
(eli 3.0 megapikseliä).
• Jos JPEG-tiedosto toistetaan HDMI-tarkkuuden ollessa 720p/1080i, käyttöön otetaan
automaattisesti 480p/576p -tila.
25
DivX-toisto
FIN
DivX
Siirto eteen/taaksepäin
Subtitle-näyttö (tekstitys)
Skip Forward/Back
Paina painiketta toiston aikana
■
■
,
Paina SUBTITLE-painiketta.
.
Siirtyy seuraavaan tiedostoon, kun painat painiketta
, jos levyllä on yli 2 tiedostoa.
Siirtyy edelliseen tiedostoon, kun painat painiketta
, jos levyllä on yli 2 tiedostoa.
■
Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu välillä “SUBTITLE (1/N, 2/N ...)” ja “SUBTITLE OFF”.
■
Jos levyllä on vain yksi tekstitystiedosto, se toistuu automaattisesti.
■
Katso kohdasta 2 (Tekstitystoiminto) lisätietoja tekstitysten käyttämisestä DivX-levyjä toistettaessa.
Nopea toisto
Jos levyllä on useita tekstitystiedostoja
Nopeuta toistoa painamalla toiston aikana
■
tai
.
Jos levyllä on useita tekstitystiedostoja, oletustekstitys ei ehkä vastaa elokuvaa,
joten joudut valitsemaan tekstityskielen seuraavasti.
Joka kerran, kun painat jompaakumpaa painiketta, toistonopeus muuttuu seuraavasti:
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ Normal.
1
5 minuutin ohitus -toiminto
(
2
Paina
,
-painiketta, valitse haluamasi tekstitys
) ja paina ENTER-painiketta.
Elokuva toistetaan normaalisti, kun valitset haluamasi DivX-tiedoston.
■
Siirtyy 5 minuutin päähän taaksepäin, aina kun painat
DivX(Digital internet video eXpress)
-painiketta.
-painiketta.
DivX on Microsoftin kehittämä, MPEG4-muotoon perustuva videotiedostomuoto, joka mahdollistaa audio- ja videodatan
reaaliaikaisen siirron Internetissä.
MPEG4-muotoa käytetään videon koodaukseen ja MP3-muotoa audion koodaukseen niin, että käyttäjät voivat katsoa
elokuvaa DVD-laadun kuvalla ja äänellä.
Zoom-toiminto
TOIMINNOT
Siirtyy 5 minuutin päähän eteenpäin, aina kun painat
1. Tuetut muodot
Paina ZOOM-painiketta.
■
2
,
-painiketta toiston aikana.
■
1
Kun toisto on pysätyetty, paina
Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu välillä “ZOOM X2” ja “ZOOM OFF”.
Paina kohdistinpainikkeita
,
,
,
siirtyäksesi suurennettavalle alueelle.
Tämä tuote tukee ainoastaan seuraavia tiedostomuotoja. Jos sekä video- että audiomuotoa ei tueta, ongelmia voi olla
esimerkiksi kuvan ja äänen yhteydessä tai äänen puuttuminen.
Tuetut videomuodot
Muoto
Tuetut versiot
• DIVX-tiedostoa voi zoomata vain ZOOM X2 -tilassa.
• DivX-tiedostojen tunniste on .Avi, mutta kaikki .Avi tiedostot eivät ole DivX-tiedostoja, eikä
niitä välttämättä voida toistaa tällä laitteella.
AVI
DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMV
V1/V2/V3/V7
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
Tuettu audiomuoto
Muoto
Bittinopeus
Näytteenottotaajuus
• Kuvasuhde: Vaikka oletusarvoinen DivX-resoluutio on 640X480 (4:3) tämä tuote tukee jopa resoluutiota 800X600
Audio-näyttö
(16:9). TV-resoluutioita, jotka ovat yli 800, ei tueta.
• Kun toistat levyä, jonka näytteenottotaajuus on suurempi kuin 48 kHz tai 320 kbps, kuva voi täristä toiston aikana.
Paina AUDIO-painiketta.
■
Jos levyllä on useita ääniraitoja, voit vaihdella niiden välillä.
■
Joka kerta kun painat painiketta, valinta vaihtuu välillä “AUDIO (1/N, 2/N...)” ja
•
26
näkyy, kun levyllä on yksi tuettu kieli.
.
2. Tekstitykset
• Tämän toiminnon onnistunut käyttö edellyttää jonkin verran kokemusta videokuvan kaappaamisesta ja editoimisesta.
• Tekstitystoiminnon käyttämiseksi tallenna tekstitystiedosto (*.smi) samalla tiedostonimellä kuin DivX-mediatiedosto
(*.avi) samaan kansioon.
Esimerkki: Juurihakemisto Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Tiedoston nimessä jopa 60 aakkosnumeerista merkkiä tai 30 itäaasialaista merkkiä (2-tavuiset merkit, esimerkiksi
korea ja kiina).
27
Toistotoiminnon käyttäminen
Levytietojen näyttäminen
DVD
CD
MP3
JPEG
FIN
Jäännösajan tarkistaminen
DivX
Voit tarkistaa levyn toistotiedot tv-ruudusta.
DVD
CD
MP3
Paina REMAIN-painiketta.
Toistettavan nimikkeen tai jakson kokonais- ja jäännösaikojen tarkistamiseksi.
■
Paina INFO-painiketta.
■
Joka kerta kun Remain-painiketta painetaan
Joka kerta kun painiketta painetaan, näyttö vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
TITLE ELAPSED ➝ TITLE REMAIN ➝ CHAPTER ELAPSED ➝ CHAPTER REMAIN
DVD-VIDEO
DVD
GROUP ELAPSED ➝ GROUP REMAIN ➝ TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN
DVD-AUDIO
Tietonäyttö katoaa
ruudulta
TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN ➝ TOTAL ELAPSED ➝ TOTAL REMAIN
CD
TRACK REMAIN ➝ TRACK ELAPSED
MP3
CD
Nopea toisto
Tietonäyttö katoaa
ruudulta
DVD
DivX
painiketta.
Joka kerta kun painiketta pidetään painettuna, toistonopeus vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
DivX
Tietonäyttö katoaa
ruudulta
TOIMINNOT
JPEG
MP3
Paina ja
■
MP3
CD
• CD tai MP3-CD:n nopea toisto onnistuu vain 2X toistonopeudessa, ei 4X, 8X, eikä 32X
toistonopeuksilla
• Levystä riippuen levytietonäyttö saattaa näyttää erilaiselta.
• Levyn mukaan voit mahdollisesti valita myös DOLBY DIGITAL- tai PRO LOGIC -vaihtoehdon.
ilmestyy tv-ruutuun!
Hidas toisto
DVD
DivX
Paina SLOW-painiketta.
Jos tämä symboli ilmestyy televisioruutuun painettaessa painettaessa, toiminto ei ole
mahdollisesti toistettaessa nykyistä levyä.
■
Joka kerta kun painiketta painetaan, toistonopeus vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
DVD
Ruutunäyttö
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
1/2 ➝
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
DivX
DVD-näyttö
DVD DVD-AUDIO-näyttö
AUDIO
CD-näyttö
28
TITLE-näyttö
ELAPSED TIME -näyttö
STEREO (L/R) -näyttö
CHAPTER-näyttö
REPEAT PLAYBACK -näyttö
DOLBY DIGITAL -näyttö
TRACK (FILE) -näyttö
AUDIO LANGUAGE -näyttö
ANGLE-näyttö
GROUP-näyttö
SUBTITLE-näyttö
• Ääntä ei kuulu hitaan toiston aikana.
• Hidastettu toisto taaksepäin ei toimi DivX-levyjen kanssa.
29
Toistotoiminnon käyttäminen (jatkoa)
Kohtausten/kappaleiden ohittaminen
Paina ja
■
■
DVD
FIN
Jatkuva toisto
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Jatkuva toisto -toimintoa käyttäen voit toistaa jatkuvalla toistolla jakson, nimikkeen, raidan (kappaleen) tai kansion (MP3-tiedosto).
painiketta.
Joka kerta kun painiketta painetaan, edellisen tai seuraavan jakson, raidan tai kansion (tiedosto)
toisto käynnistyy.
Et voi ohittaa jaksoja peräkkäin.
Paina REPEAT-painiketta.
Joka kerta kun painiketta painetaan toiston aikana, jatkuva toisto -tila vaihtuu seuraavan
kaavan mukaisesti:
REPEAT : CHAPTER ➝ REPEAT : TITLE ➝ REPEAT : OFF
DVD
DVD-VIDEO
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : GROUP ➝ REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
CD
REPEAT : RANDOM ➝ REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DIR ➝
MP3
MP3
JPEG
DivX
REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
Jatkuvan toiston eri tilat
CHAPTER : Toistaa jatkuvalla toistolla valittua jaksoa.
TRACK : Toistaa jatkuvalla toistolla valitun raidan.
DIR : Toistaa jatkuvalla toistolla kaikkia valitun kansion raitoja.
RYHMÄ : Toistaa valitun ryhmän toistuvasti.
DISC : Toistaa jatkuvalla toistolla koko levyä.
RANDOM : Toistaa raitoja satunnaisessa järjestyksessä.
(Jo toistettu raita saattaa toistua uudelleen.)
OFF : Peruuttaa jatkuvan toiston.
Jatkuvan toiston tilan valitsemiseksi levytietonäytöltä
1
2
3
DVD
TOIMINNOT
TITLE : Toistaa jatkuvalla toistolla valittua nimikettä.
CD
Paina INFO-painiketta kahdesti.
-näyttöön.Paina kohdistinpainiketta siirtyäksesi REPEAT PLAYBACK (
Paina kohdistinpainiketta
).
valitaksesi jatkuvan toiston tilan.
Voit valita toisen albumin ja raidan toistamalla vaiheet 2–3.
4
Paina ENTER-painiketta.
DVD
CD
• Käytettäessä DivX-, MP3- ja JPEG-levyjä Repeat Play (Jatkuva toisto) -toimintoa ei voi valita.
30
31
Toistotoiminnon käyttäminen (jatkoa)
Jakson A-B jatkuva toisto
FIN
Kuvakulmatoiminto
DVD
Voit toistaa toistuvasti määrittelemääsi DVD-levyn osaa.
1
2
3
siirtyäksesi REPEAT PLAYBACK (
Valitse “A-” kohdistinpainikkkeilla
painiketta halutun jakson alussa.
■
4
Tällä toiminnolla voit katsella samaa näyttöä eri kulmista.
1
2
3
Paina INFO-painiketta kahdesti.
Paina kohdistinpainiketta
DVD
,
) -näyttöön.
ja paina sen jälkeen ENTER-
Paina INFO-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
Paina kohdistinpainikkeita
kulman.
■
Kun ENTER-painiketta painetaan, valittu sijainti tallentuu muistiin.
) -näyttöön.
tai numeropainikkeita valitaksesi halutun
,
Joka kerta kun painiketta painetaan, kamerakulma vaihtuu seuraavan kaavan mukaisesti:
Paina ENTER-painiketta halutun jakson lopussa.
■
siirtyäksesi ANGLE (
1/3
Valittua jaksoa aletaan toistaa jatkuvalla toistolla.
2/3
A-B
3/3
REPEAT : A-B
• Kuvakulmatoiminto toimii ainoastaan levyillä, joille on tallennettu useita kuvakulmia.
Voit palata normaaliin toistoon painamaklla
valitsemalla
OFF (POIS) -vaihtoehdon.
- tai
-painiketta ja
Zoom-toiminto (Näytön suurennus)
DVD
TOIMINNOT
• A-B-toistotoiminto ei ole käytettävissä DivX-, MP3- tai JPEG-levyillä.
DivX
Tätä toimintoa käyttämällä voit suurentaa halutun osan näytetystä kuvasta.
Kuva kuvalta -toiminto
DVD
1
2
3
DivX
Paina kohdistinpainikkeita
,
,
,
siirtyäksesi suurennettavalle alueelle.
Paina ENTER-painiketta.
■
Paina STEP-painiketta.
■
Paina ZOOM-painiketta.
Joka kerta kun painiketta painetaan, zoomauskerroin vaihtuu seuraavalla tavalla:
Kuva siirtyy yhden ruudun eteenpäin joka kerta kun painiketta painetaan toiston aikana.
ZOOM X 1.5 ➝ ZOOM X 2 ➝ ZOOM X 3 ➝ ZOOM OFF
• Ääntä ei kuulu kuva kuvalta -toiston aikana.
SELECT ZOOM POSITION
• DivX-levyä toistettaessa ruutu laajentuu kaksi kertaa normaalin kokoiseksi.
32
33
Toistotoiminnon käyttäminen (jatkoa)
EZ VIEW -toiminto
FIN
Ääniraidan kielen valintatoiminto
DVD
Paina EZ VIEW-painiketta.
Joka kerta kun painiketta painetaan, zoom-toiminto siirtyy joko päälle tai päältä.
Elokuvaa laajakuvaformaatissa toistettaessa tv-ruudun ylä- ja alalaidassa näkyvät mustat
palkit voi poistaa painamalla EZ VIEW -painiketta.
1
2
Paina INFO-painiketta kahdesti.
Paina kohdistinpainikkeita
ääniraidan kielen.
■
EZ VIEW
EZ VIEW OFF
DVD
tai numeropainikkeita valitaksesi halutun
,
DVD-levyn kielten lukumäärästä riippuen ääniraidan kieli (ENGLISH (englanti), SPANISH
(espanja), FRENCH (ranska), tms.) vaihtuu joka kerta painiketta painettaessa.
SP 2/3
FR 3/3
• Tämä toiminto ei toimi, jos DVD-levy on tallennettu monikuvakulmaformaatilla.
• Mustat palkit saattavat kadota näytöltä, koska joissakin DVD-levyissä on sisäänrakennettu
vaaka/pysty-kuvasuhde.
• Ominaisuus ei tue DivX-levyä.
• Kun käytössä on EZ-näkymä, kuvaa voidaan rajata hieman vasemmalta ja oikealta.
1
2
3
DVD
Paina INFO-painiketta kahdesti.
Paina kohdistinpainiketta
Paina kohdistinpainiketta
siirtyäksesi SUBTITLE (
) -näyttöön.
tai numeropainikkeita valitaksesi halutun tekstityksen.
DVD-AUDIO
EN 1/3
Joillakin DVD-audiolevyillä on lisäryhmä, jonka käyttö edellyttää nelinumeroista tunnuslukua. Lisätietoja ja tunnusluku ovat
levyn pakkauksessa.
EN 01/ 03
OFF
TOIMINNOT
Lisäryhmä
Tekstityskielen valintatoiminto
SP 02/ 03
FR 03/ 03
Kun toistat DVD-audiolevyä, jolla on lisäryhmä, syötetty tunnusluku näkyy
näytöllä automaattisesti.
OFF / 03
BONUS GROUP
KEY NUMBER :
• Jos poistat levyn, sammutat virran tai irrotat soittimen virtajohdon, tunnusluku on
syötettävä uudelleen.
Sivujen selaaminen
• Voit käyttää toimintoa myös painamalla kauko-ohjaimen painikkeella AUDIO tai SUBTITLE.
• Levystä riippuen tekstityksen ja ääniraidan kielitoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.
DVD-AUDIO
Paina toiston aikana kaukosäätimen
,
-painikettal.
Voit valita haluamasi kuvan DVD-audiolevyltä, jolla on valokuvia.
Kaikilta levyiltä ei ehkä voi valita kuvia.
34
35
Toistotoiminnon käyttäminen (jatkoa)
Suorasiirto kohtaukseen/kappaleeseen
DVD
1
2
3
4
5
6
DVD
CD
MP3
FIN
Levyvalikon käyttö
JPEG
DVD
Voit käyttää ääniraidan ja tekstityksen kielen, profiilin tms. valikkoja.
DVD-valikon sisältö vaihtelee levyltä toiselle.
CD
Paina INFO-painiketta.
Paina kohdistinpainikkeita
halutun nimikkeen/raidan(
tai numeropainikkeita valitaksesi
,
) ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
,
1
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
2
Paina kohdistinpainikkeita
, siirtyäksesi <Disc Menu> -valikkoon ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
■
siirtyäksesi Chapter (
) -näyttöön.
3
4
Paina kohdistinpainikkeita
, tai numeropainikkeita valitaksesi
halutun jakson ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Paina kohdistipainikkeita
siirtyäksesi ajan(
,
001/040
0:00:37
,
,
,
.
Paina ENTER-painiketta.
Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
• Levyvalikkonäyttö voi vaihdella levystä riippuen.
1/1
ENTER
TOIMINNOT
MOVE
MP3
Valitse haluttu yksikkö painamalla kohdistinpainikkeita
) näyttöön.
Valitse numeropainikkeilla haluttu aika ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
01/05
Kun valitset levyvalikon, jota levy ei tue, näytölle tulee tiedote <This menu is not supported>
(valikkoa ei tueta).
EXIT
JPEG
Paina numeropainikkeita.
■
Valitun tiedoston toisto käynnistyy.
■
MP3- tai JPG-levyn toiston aikana
Nimikevalikon (title) käyttö
,
Kansion siirtämiseksi paina STOP ( ) -painiketta ja paina sitten
,
.
Voit tarkistaa jokaisen elokuvan nimen useita nimikkeitä sisältäviltä DVD-levyiltä .
Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikilla levyillä.
1
2
3
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
,
siirtyäksesi nimikevalikkoon (Title Menu).
Paina ENTER-painiketta.
■
The title menu appears.
Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
• Voit painaa kauko-ohjaimen ,
painikkeita siirtyäksesi suoraan haluttuun
nimikkeeseen, jaksoon tai raitaan.
• Levystä riippuen et ehkä välttämättä pysty siirtymään haluttuun nimikkeeseen tai
haluttuihin aikalukemiin.
• Nimikevalikkonäyttö voi vaihdella levystä riippuen.
MOVE
36
DVD
-painikkeilla ei voi siirtää kansiota.
ENTER
EXIT
37
Mediatiedostojen toisto USB HOST -toiminnolla
Kun yhdistät tallennuslaitteen kotiteatterin USB-liitäntään, voit käyttää esimerkiksi MP3-soittimeen, USB-muistiin tai
digitaalilkameraan tallennettuja mediatiedostoja, kuten laadukasta videokuvaa, digitaalikuvia, elokuvia ja musiikkia.
1
FIN
Yhteensopivat laitteet
1. USB-laitteet, joissa on USB Mass Storage v1.0 -tuki. (USB-laitteet, jotka toimivat siirrettävänä levynä
Windowsissa (2000 tai uudempi) ilman lisäohjainten asentamista.
2. MP3-soitin: Kiintolevy- tai flash-tyyppinen soitin.
3. Digitaalikamera : kamerat, joissa on USB Mass Storage v1.0 -tuki.
Kytke USB-laite laitteen takaosan USB-porttiin.
PHONES
USB
• (Kamerat, jotka toimivat siirrettävänä levynä Windowsissa (2000 tai uudempi) ilman lisäohjainten asentamista.
4. USB-kiintolevy ja USB-flash-asema: Laitteet, joissa on USB2.0- tai USB1.1 -tuki.
• Toistolaadussa voi olla eroja, kun kytket USB1.1-laitteen.
• Kun käytät USB-kiintolevyä, kytke USB-kiintolevyyn lisävirtajohto, jotta se toimisi oikein.
5. USB-muistikortinlukija: Yhden korttipaikan USB-muistikorttilukija ja useamman korttipaikan USB-muistikorttilukija
• Valmistajasta riippuen voi olla, ettei USB-muistikortinlukijaa tueta.
• Jos asennat useita muistivälineitä monikorttipaikkaiseen kortinlukijaan, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
2
6. USB-laitetta ei ehkä tunnisteta, jos käytät USB-jatkokaapelia.
Tuetut muodot
■
<USB> tulee hetkeksi näytölle.
■
USB-valikkonäyttö tulee näkyviin televisioruudulle ja tallennettu tiedosto toistetaan.
Kun haluat lopettaa toiston, paina STOP ( )-painiketta.
Stillkuva
Musiikki
USB-laitteen turvallinen poistaminen
Suorita turvalliseen poistoon vaadittavat toimet ennen USB-kaapelin irrottamista, jotta USBlaitteeseen tallennettuja tietoja ei katoaisi.
(1) Paina STOP( )-painiketta kahdesti.
Näyttöön tulee teksti REMOVE USB.
(2) Irrota USB-kaapeli.
Video
• CBI
Tiedoston
Tiedoston
nimi
tunniste
Bittinopeus
Versio
Pikselit
Näytteenottotaajuus
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384 kbps
–
–
44.1 kHz
WMA
.WMA
56~128 kbps
V8
–
44.1 kHz
WMV
.WMV
4 Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480 44.1 KHz~48 KHz
DivX
.AVI,.ASF
4 Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
800x600 44.1 KHz~48 KHz
TOIMINNOT
3
Valitse USB-tila painamalla pääyksikön FUNCTION-painiketta tai
kaukosäätimen USB-painiketta.
(Control/Bulk/Interrupt) -siirtoa ei tueta.
• Laite
Siirto eteen-/taaksepäin
Paina toiston aikana
-painiketta.
■
Kun tiedostoja on enemmän kuin yksi, seuraava tiedosto valitaan
-painiketta painamalla.
■
Kun tiedostoja on enemmän kuin yksi, edellinen tiedosto valitaan
-painiketta painamalla.
ei tue digitaalikameroita, jotka käyttävät PTP-protokollaa tai jotka tarvitsevat lisäohjelman
asennuksen, kun ne kytketään tietokoneeseen.
• NTFS-tiedostojärjestelmää käyttäviä laitteita ei tueta.
(Vain FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) -tiedostojärjestelmää tuetaan.)
• Riippuen niiden tiedostojärjestelmän sektorikoosta kaikki MP3-soittimet eivät ehkä toimi, kun ne on kytketty
tähän laitteeseen.
• USB HOST -toimintoa ei tueta, jos laitteeseen on kytketty tuote, joka siirtää mediatiedostoja tuotteen
valmistajan omalla ohjelmalla.
• Ei toimi Janus-tekniikkaa käyttävien MTP (Media Transfer Protocol) -laitteiden kanssa.
• Tämän
laitteen USB host -toiminto ei tue kaikkia USB-laitteita.
Lisätietoja tuetuista laitteista löytyy sivulta 57.
Nopea toisto
Nopeuta toistoa painamalla toiston aikana
■
38
.
Joka kerran, kun painat jompaakumpaa painiketta, toistonopeus muuttuu seuraavasti:
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ Normaali.
39
Asetukset
FIN
Kielen asetus
Tv-ruututyypin valinta
Kuvaruutunäytön (OSD) kieli on oletusarvoisesti englanti.
1
2
3
4
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
5
Voit valita TV:n kuvasuhteen TV:si tyypin (laajakuva vai tavallinen 4:3) mukaan.
1
2
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Valitse‘Setup’painamalla kohdistinpainiketta
ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Valitse <LANGUAGE> ja paina sitten ENTER-painiketta
Valitse <OSD LANGUAGE> painamalla kohdistinpainiketta
ENTER-painiketta.
Valitse kohdistinpainikkeella
,
,
ja paina sitten
MOVE
ENTER
RETURN
haluttu kieli ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi asetusnäyttöön <Setup> ja paina sen
3
Paina
kohdistinpainiketta siirtyäksesi <TV DISPLAY> -kohtaan ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
4
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
EXIT
Kun asetus on suoritettu loppuun ja jos kieleksi asetettiin englanti, ruutunäytön kielenä on englanti.
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
,
siirtyäksesi haluttuun yksikköön ja paina sen
Kun asetus on suoritettu loppuun, siirryt edelliseen näyttöön.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
• OSD LANGUAGE : Kuvaruutunäytön kieli
• AUDIO : Ääniraidan kieli (tallennettu levylle)
• SUBTITLE : Tekstityskieli (tallennettu levylle)
• DISC MENU : Levyvalikon kielen valinta (tallennettu levylle)
Ellei valittua kieltä ole tallennettu levylle, valikkokieli ei vaihdu, vaikka valitsisitkin valikosta halutun
kielen.
MOVE
ENTER
RETURN
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
Tv:n kuvasuhteen valinta (Kuvaruudun koko)
Normaalin tv:n ruutukuvan vaaka-pystysivun suhde on 4:3, kun taas laajakuva- ja teräväpiirto-tv:n kuvasuhde on 16:9. Tätä suhdetta kutsutaan
kuvasuhteeksi. Eri kuvasuhteella tallennettuja DVD-levyjä toistettaessa kuvasuhde voidaan säätää tv:hen tai käytettävään monitoriin sopivaksi.
Tavallisen TV:n kohdalla valitse joko <4:3PS>- tai <4:3LB>-vaihtoehto makusi mukaan. Valitse <WIDE/HDTV>, jos käytät laajakuva-TV:tä.
• OTHERS : Toisen kielen valitsemiseksi valitse OTHERS ja syötä haluamasi kielikoodi.
(Katso kielikoodiluettelo sivulta 56) AUDIO-, SUBTITLE- ja DISC MENU -kielet voi valita.
4:3LB (4:3 Letterbox)
Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9-kuvasuhteen kuvaa letterbox-tilassa perinteisestä tv:stä.
■ Ruudun ylä- ja alalaidassa näkyy musta palkki.
MOVE
SELECT
RETURN
ASETUKSET
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Valitse tämä vaihtoehto toistaaksesi 16:9-kuvasuhteen kuvaa pan & scan -tilassa perinteisestä
tv:stä.
■ Kuvasta näkyy ruudussa vain sen keskiosa (16:9-kuvasuhteen kuvan molemmat laidat leikkautuvat pois).
EXIT
EXIT
WIDE/HDTV
Valitse tämä katsellaksesi 16:9-kuvaa laajakuva-TV:n koko ruudulla.
■ Voit nauttia laajakuvasta.
• Jos DVD-levy on tallennettu 4:3-kuvasuhteella, et voi katsella sitä laajakuvamuodossa.
• Koska DVD-levyihin on tallennettu eri kuvaformaatteja, ne näyttävät erilaisilta ohjelmistosta, tv-tyypistä ja tv:n kuvasuhteesta
riippuen.
• HDMI-käytössä näyttö on automaattisesti laajakulmatilassa.
40
41
Asetukset (jatkoa)
FIN
Käytönvalvonta-asetusten (Katselurajoitustaso) tekeminen
Käytä tätä toimintoa estääksesi lapsilta aikuisille tarkoitettujen tai väkivaltaisten elokuvien katselun.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Taustakuvan asettaminen
1
2
Paina
kohdistinpainiketta siirtyäksesi asetusnäyttöön <Setup> ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
tai
ja painamalla ENTER.
3
5
SELECT
RETURN
EXIT
COPY LOGO DATA
• HDMI-käytössä näyttö on automaattisesti laajakulmatilassa.
Salasanan tehdasasetus on “7890”.
Kun asetus on suoritettu loppuun, siirryt edelliseen näyttöön.
Valitaksesi yhden kolmesta tekemästäsi taustakuva-asetuksesta
1
2
• Tämä toiminto toimii ainoastaan silloin kun DVD:llä on katselurajoitustietoja.
Salasanan asetus
MOVE
ENTER
RETURN
RETURN
siirtyäksesi asetusnäyttöön <Setup> ja paina sen
SELECT
RETURN
EXIT
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <LOGO>-näyttöön ja paina sen
4
Paina kohdistinpainiketta ,
jälkeen ENTER-painiketta.
3
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <PASSWORD>-kohtaan ja paina sen
4
5
Paina ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <USER> näyttöön ja paina sen
Tämä valitsee yhden kolmesta taustakuvanäytöstä.
5
MOVE
SELECT
RETURN
Poistu valikosta painamalla EXIT-painiketta.
EXIT
• ORIGINAL : Valitse tämä asetus asettaaksesi Samsung-logon ruutunäytön taustakuvaksi.
• USER : Valitse tämä asetus asettaaksesi halutun kuvan taustakuvaksi.
Kirjoita salasana ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Kirjoita vanha salasana, uusi salasana ja vahvista uusi salasana.
Asetus on nyt tehty valmiiksi.
MOVE
3
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
EXIT
siirtyäksesi asetusnäyttöön <Setup> ja paina sen
ASETUKSET
1
2
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
EXIT
Voit asettaa salasanan käytönvalvonta-asetukselle (katselurajoitustaso).
ENTER
Virta sammuu ja kytkeytyy sitten takaisin.
Kirjoita salasana ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
MOVE
Paina LOGO-painiketta.
Valittu taustakuva tulee näkyviin.
Voit valita jopa 3 taustakuva-asetusta.
Jos olet valinnut tason 6, et voi katsella tason 7 tai korkeampien tasojen DVD-levyjä.
Mitä korkeampi taso, sitä enemmän elokuvassa on väkivaltaista tai aikuisille tarkoitettua
materiaalia.
MOVE
Paina toiston aikana PLAY/PAUSE-painiketta, kun näkyviin tulee mieluinen kuva.
<COPY LOGO DATA> näkyy TV-ruudulla.
siirtyäksesi <PARENTAL>-kohtaan ja paina sen
Voit valita haluamasi rajoituksen painamalla
JPEG
DVD-, tai JPEG CD -levyä katsellessasi voit asettaa näytön taustakuvaksi haluamasi kuvan.
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
DVD
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
• Salasanan tehdasasetus on “7890”.
Jos olet unohtanut katselurajoitustason salasanan, toimi seuraavasti:
• Jos
(NO DISC) tulee näkyviin keskusyksikön näyttöön, pidä keskusyksikön STOP (
Näkyviin tulee <INITIALIZE>, ja kaikki asetukset palaavat oletusarvoiksi.
• Paina POWER-painiketta.
) -painiketta painettuna vähintään 5 sekuntia.
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut asetukset.
Älä käytä tätä turhaan.
42
43
Asetukset (jatkoa)
FIN
DVD Playback (DVD-toisto) -tila
DRC:n (Dynamic Range Compression) asettaminen
Jotkin DVD-audiolevyt sisältävät DVD-video- ja DVD-audiomateriaalia.
Voit toistaa DVD-audiolevyn DVD-video-osuuden asettamalla laitteen DVD-video-tilaan.
MOVE
ENTER
RETURN
1
2
Paina EJECT-painiketta ja MENU-painiketta.
3
Paina kohdistinpainiketta siirtyäksesi <DVD TYPE> näyttöön ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
EXIT
4
Paina kohdistinpainiketta
ENTER-painiketta.
Tämä toiminto tasapainottaa voimakkaimpien ja hiljaisimpien äänten välisen alueen.
Voit käyttää tätä toimintoa Dolby Digital -äänentoistosta nauttiaksesi elokuvia öisin hiljaisella äänellä kuunnellessasi.
1
2
siirtyäksesi <Setup>-kohtaan ja paina sen jälkeen
MOVE
ENTER
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <Audio>-näyttöön ja paina sen
3
Paina kohdistinpainiketta
ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <DRC>-näyttöön ja paina sen jälkeen
4
Paina kohdistinpainiketta
EXIT
Paina kohdistinpainiketta , siirtyäksesi <DVD VIDEO> näyttöön ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
pitempään kohdistinpainiketta
• DVD VIDEO : aseta DVD-audiolevyllä olevan DVD-videon toisto
• DVD AUDIO : aseta oletusarvoisen DVD-audion toisto.
ENTER
RETURN
,
säätääksesi DRC-asetusta.
Mitä kauemmin kohdistinpainiketta
Suorita vaiheet 1 ~ 4 uudelleen, jos haluat siirtyä DVD AUDIO Play (DVD AUDIO -toisto) -tilaan.
MOVE
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
EXIT
CHANGE
RETURN
pidetään painettuna, sitä suurempi teho, ja mitä
pidetään painettuna, sitä pienempi teho.
EXIT
• DVD Play (DVD-toisto) -tilan oletusasetus on DVD Audio.
• DVD Audio -tila kytkeytyy automaattisesti päälle, kun pääyksiköstä katkaistaan virta.
AV SYNC -asetus
DivX (R) -rekisteröinti
Käytä rekisteröintikoodia, jos haluat rekisteröidä tämän soittimen DivX(R) video on demand muotoon.
Lisätietoja on osoitteessa www.divx.com/vod.
Kuva saattaa näyttää hitaammalta kuin ääni, kun se on kytketty digi-TV:hen.
Tässä tapauksessa säädä äänen viiveaika optimaaliseksi videon sovittamiseksi.
MOVE
ENTER
RETURN
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
Paina kohdistinpainikkeita
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <Audio>-kohtaan ja paina sen
3
Paina kohdistinpainikkeita
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <AV-SYNC>-kohtaan ja paina sen
4
Paina kohdistinpainikkeita
ENTER-painiketta.
EXIT
,
ASETUKSET
1
2
valitaksesi AV-SYNC-viiveajan ja paina sitten
Voit asettaa äänen viiveajan väliltä 0 - 300 ms. Aseta se optimaaliseksi.
MOVE
44
SELECT
RETURN
EXIT
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
45
Asetukset (jatkoa)
Radion kuuntelu
Kauko-ohjain
HDMI-ääniasetus
1
2
HDMI-kaapelin kautta lähetetyt äänisignaalit voidaan kytkeä päälle tai pois päältä.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <Audio>-näyttöön ja paina sen
Paina kohdistinpainiketta
jälkeen ENTER-painiketta.
siirtyäksesi <HDMI AUDIO>-näyttöön ja paina sen
Valitse <ON> tai <OFF> painamalla
painiketta.
SELECT
RETURN
EXIT
Paina TUNER -painiketta ja valitse FM-aaltoalue.
Viritä kohdalleen haluttu asema.
Automaattinen viritys 1 :
Paina pysäytystilassa MENU-painiketta.
-painiketta painettaessa esivalinta-asema tulee valituksi.
Automaattinen viritys 2 : Paina ja pidä painettuna
lähettäviä asemia.
Manuaalinen viritys : Paina kevyesti
taajuuslukemia.
,
,
hakeaksesi automaattisesti ohjelmaa
suurentaaksesi tai pienentääksesi portaittain
Päälaite
,
-painikkeita ja paina ENTER-
• ON (KÄYTÖSSÄ) : Video- ja audiosignaalit lähetetään HDMI-yhteyskaapelin kautta ja ääni kuuluu
MOVE
FIN
vain television kaiuttimien kautta.
• OFF (EI KÄYTÖSSÄ) : Kuva lähetetään vain HDMI-yhteyskaapelin kautta ja ääni kuuluu vain
kotiteatterin kaiuttimien kautta.
1
2
Valitse FM-aaltoalue painamalla FUNCTION-painiketta.
Valitse radioasema.
Automaattinen viritys 1 : Paina STOP ( ) painiketta valitaksesi <PRESET> ja paina sen jälkeen
-painiketta valitaksesi esivalinta-aseman.
Automaattinen viritys 2 : Paina STOP ( ) painiketta valitaksesi <MANUAL> ja paina sen
jälkeen sekä pidä painettuna
-painiketta hakeaksesi automaattisesti aaltoaluetta.
Manuaalinen viritys : Paina STOP ( ) painiketta valitaksesi <MANUAL> ja paina sen jälkeen
virittääksesi radion pienemmälle tai suuremmalle taajuudelle.
• Tämän tuotteen alkuasetusarvo on HDMI AUDIO OFF (POIS PÄÄLTÄ).
• Television kaiuttimien HDMI AUDIO on automaattisesti kaksikanavainen.
Paina RETURN-painiketta palataksesi edelliselle tasolle.
Paina EXIT-painiketta sulkeaksesi asetusnäytön.
Paina MO/ST-painiketta kuunnellaksesi monona/stereona.(Tämä koskee vain FM-aseman kuuntelua.)
Valinta vaihtuu näppäimen jokaisella painalluksella asetusten
(MONO) välillä.
Kuuluvuuden ollessa kehno valitse
telemiseksi.
(STEREO) ja
(MONO) selvemmän ja häiriöttömämmän lähetyksen kuun
MUITA TIETOJA
46
47
Radion kuuntelu (jatkoa)
Käyttömukavuutta lisäävät toiminnot
Radion esivalintojen asetus
Sleep Timer (uniajastin) -toiminto
Esimerkki: Taajuuden FM 89.10 esivalinta muistiin
1
2
Paina
3
Paina TUNER MEMORY -painiketta.
Voit asettaa ajan, jolloin DVD-soitin kytkeytyy päältä.
Paina TUNER -painiketta ja valitse FM-aaltoalue.
,
Paina SLEEP-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, esivalittu aika muuttuu seuraavasti :
10 ➝ 20 ➝ 30 ➝ 60 ➝ 90 ➝ 120 ➝ 150 ➝ OFF.
valitaksesi <89.10>.
Uniajastimen asetuksen vahvistamiseksi paina SLEEP-painiketta.
Näytölle ilmestyy aika, jonka kuluttua DVD:stä kytkeytyy automaattisesti virta päältä.
Painiketta uudelleen painettaessa uniajastimen aika muuttuu aikaisemmin asetetusta.
<01> alkaa vilkkua näytössä.
4
Paina
Uniajastintoiminnon peruuttamiseksi paina SLEEP-painiketta, kunnes <OFF>
ilmestyy näyttöön.
esivalintanumeron valitsemiseksi.
Voit valita esivalinnalle numeron väliltä 1 - 15.
5
Paina TUNER MEMORY -painiketta uudelleen.
FIN
Näytön kirkkauden säätö
Paina TUNER MEMORY -painiketta ennen kuin "Nummer" katoaa näytöstä.
"Nummer" katoaa näytöstä ja asema on nyt viritetty muistiin.
6
Voit säätää päälaitteen näytön kirkkauden niin, ettei asetus häiritse elokuvien katselua.
Vielä useampien radioasemien virittämiseksi kohdalleen toista kohdat 2 – 5.
Paina DIMMER-painiketta.
Voit säätää etunäytön kirkkautta painamalla painiketta.
Esivalinta-aseman virittämiseksi kuunneltavaksi paina kauko-ohjaimen
painikkeita
radioaseman valitsemiseksi.
• Tällä laitteella ei voi vastaanottaa AM-lähetyksiä.
Mykistystoiminto
Tämä on hyödyllinen toiminto esim. ovikellon tai puhelimen soidessa.
<MUTE> vilkkuu näytössä.
Palauta ääni painamalla näppäintä uudelleen.
48
MUITA TIETOJA
Paina MUTE-painiketta.
49
Käyttömukavuutta lisäävät toiminnot (jatkoa)
Television ohjaus kaukosäätimellä
V-SOUND (Virtuaalinen ääni)
Kun ohjaat televisiota kaukosäätimellä
2-kanavaista äänt voidaan kuunnella virtuaalisena todentuntuisempana 5.1-äänenä.
Paina V-SOUND-painiketta.
Kun painiketta painetaan, valinta muuttuu seuraavasti:
V.S1 ➝ V.S2 ➝ OFF
FIN
1 Aseta kaukosäädin TV-tilaan painamalla TV-painiketta.
2 Kytke televisio päälle painamalla POWER-painiketta.
3 Kirjoita oman televisiosi merkkiä vastaava koodi samalla, kun pidät
POWER-painikkeen painettuna.
Jos luettelossa on useita koodeja oman televisiomerkkisi kohdalla, kokeile niitä yksi kerrallaan,
kunnes olet löytänyt toimivan koodin.
Esimerkki: Samsung-televisio
Syötä numeropainikkeilla luvut 00, 15, 16, 17 ja 40 samalla, kun pidät POWER-painikkeen
painettuna.
4
Kun tv:stä katkeaa virta, asetus on valmis.
Voit käyttää TV POWER-, VOLUME-, CHANNEL- ja numeropainikkeita (0~9).
Virtuaalikuulokkeet
Voit kuunnella ääntä häiritsemättä muita käyttämällä 3,5 mm:n liittimellä varustettuja kuulokkeita. Voit nauttia
dynaamista 5.1-kanavaista surround-ääntä muistuttavasta äänestä tavallisten stereokuulokkeiden avulla.
1
Kytke kuuloke kuulokeliitäntään.
■
Kuulokkeita myydään kodintekniikkaliikkeissä.
Paina V-H/P-painiketta.
■
Kun painiketta painetaan, <V.H/P> ja <OFF> vaihtuvat.
• V.H/P : Jos valitset tämän äänitilan, 5.1-kanavainen Surround-ääni tuo mieleen ulkoilmakonsertin tai
konserttisalin.
• OFF : Voit kuunnella tavallista 2-kanavaista stereoääntä.
MUITA TIETOJA
2
• Kaukosäädin ei välttämättä toimi kaikkien televisiomerkkien kanssa. Televisiosi merkistä
riippuen voi myös olla, että kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä.
• Ellet aseta kaukosäätimeen oman televisiomerkkisi koodia, kaukosäädin toimii
oletusarvoisesti Samsung-television koodilla.
• Vältä kuulokkeiden käyttämistä suurella äänenvoimakkuudella.
Kuulokkeiden suuri äänenvoimakkuus saattaa aiheuttaa pysyvän kuulovaurion.
50
51
Television ohjaus kaukosäätimellä (jatkoa)
FIN
Katso ohjeita alla olevasta taulukosta, kun laite ei toimi oikein. Jos kohtaamaasi ongelmaa ei ole tässä luettelossa tai
jos ohjeista ei ole apua, sammuta laite, irrota virtajohto ja ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai Samsung-huoltoon.
Televisiomerkkien koodilista
Nro
Merkki
Koodi
Nro
Merkki
Koodi
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
98
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
Vika
Levyä ei voi poistaa.
Tarkistus/toimenpide
• Onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan?
• Sammuta virta ja kytke se sitten takaisin.
• Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
Kaikkia ulkomailta ostettuja DVD-levyjä ei voi välttämättä toistaa.
Toisto ei käynnisty.
• CD-ROM- ja DVD-ROM-levyjä ei voi toistaa tällä DVD•
Toisto ei käynnisty välittömästi
Toisto/tauko-painiketta
painettaessa.
soittimella.
Tarkista, että katselurajoitustaso on oikea.
• Onko levy vääntynyt tai onko sen pinnassa naarmuja?
• Pyyhi levy puhtaaksi.
• Ääni ei tule kuuluviin pikatoiston, hidastetun toiston eikä ruuturuudulta-toiston aikana.
Äänentoisto ei onnistu.
• Onko kaiuttimet kytketty oikein? Onko kaiutinasetukset tehty
kunnolla?
• Onko levyssä suuria vikoja?
• Käytetäänkö kauko-ohjainta käyttöalueen sisällä olevasta
käyttökulmasta ja -etäisyydeltä?
Kauko-ohjain ei toimi.
• Ovatko paristot lopussa?
• Oletko valinnut tila (TV/DVD) -toiminnot oikein kaukosäätimestä
MUITA TIETOJA
52
Vianetsintä
(TV tai DVD)?
53
Vianetsintä (jatkoa)
Levyjen käsittelyyn ja käyttöön liittyviä huomautuksia
FIN
Levyllä olevat pienet naarmut saattavat heikentää kuvan- ja äänenlaatua ja aiheuttaa pomppimista.
Käsittele levyjä huolellisesti, jotta välttyisit levyihin tulevilta naarmuilta.
Vika
• Levy pyörii, mutta kuva ei
toistu.
• Kuvanlaatu on heikko ja kuva
tärisee.
Ääniraidan kieli ei kuulu eikä
tekstityskieli tule esiin.
Valikkonäyttö ei tule esiin,
vaikka valikkotoiminto olisikin
valittu.
Levyjen käsittely
Tarkistus/toimenpide
Älä kosketa levyn toistopuoleen. Pidä levystä kiinni sen
laidoista, jottei sen pintaan jäisi sormenjälkiä.
Älä liimaa paperia tai kiinnitä teippiä levyn pintaan.
• Onko virta kytketty TV:hen?
• Onko videoliitäntäjohdot kytketty kunnolla?
• Onko levy likainen tai vioittunut?
• Huonosti valmistettua levyä ei välttämättä voi soittaa.
• Ääniraidan kieli sekä tekstityskieli eivät toimi DVD-levyillä, joille
niitä ei ole tallennettu. Ja levystä riippuen ne voivat toimia eri lailla.
Levyjen säilytys
Älä säilytä levyjä suorassa auringonvalossa
• Onko levyllä varmasti valikoita?
Säilytä levyjä viileissä, hyvin
ilmastoiduissa tiloissa
Säilytä levyjä puhtaassa
levykotelossa.
Säilytä levyjä pystysuorassa.
• Voit toistaa 16:9 DVD -levyjä in 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER BOX-,
Kuvasuhdetta ei voi muuttaa.
• Päälaite ei toimi.
(Esimerkki: Virta sammuu tai
outo ääni kuuluu.)
• DVD-soitin ei toimi
normaalisti.
tai 4:3 PAN SCAN -tilassa, mutta 4:3 DVD -levyjen toistoa voi
katsella vain kuvasuhteella 4:3. Lue lisätietoja DVD-levyn
kannesta ja valitse sen jälkeen sopiva toiminto.
• Katkaise virta ja pidä keskusyksikön STOP (
) painettuna
vähintään 5 sekuntia.
• Älä päästä likaa levyjen pinnoille.
• Älä lataa soittimeen rikkinäisiä tai naarmuuntuneita levyjä.
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut
asetukset. Älä käytä tätä turhaan.
Levyjen käsittely ja säilytys
• Jos
RESET-toiminnon käyttö poistaa kaikki muistiin tallennetut
asetukset.
Älä käytä tätä turhaan.
Radio-ohjelmia ei voi
vastaanottaa.
Kun kuuntelet televisio-ohjelman
ääntä, mitään ei kuulu.
54
• Onko antenni liitetty kunnolla?
• Antennin tulosignaalin ollessa heikko asenna ulkoinen
Jos levyyn tulee sormenjälkiä tai likaa, pese se puhtaaksi
miedossa, laimennettua pesuainetta sisältävässä vedessä, ja
pyyhi se kuivaksi pehmeällä liinalla.
• Levyä puhdistaessasi pyyhi sitä varovasti sen sisäreunasta
ulkoreunaa kohti.
MUITA TIETOJA
Katselurajoituksen salasana on
unohtunut.
(NO DISC) tulee näkyviin keskusyksikön näyttöön, pidä
keskusyksikön STOP ( ) -painiketta painettuna vähintään 5
sekuntia.
Näkyviin tulee <INITIALIZE>, ja kaikki asetukset palaavat
oletusarvoiksi.
• Laitteen sisälle voi tiivistyä kosteutta silloin kun lämmin ilma joutuu
kosketuksiin laitteen sisällä olevien kylmien osien kanssa. Jos soittimen
sisään tiivistyy kosteutta, soitin ei välttämättä toimi oikein. Jos näin käy, ota
levy pois soittimesta ja jätä soitin noin 1 - 2 tunniksi virta kytkettynä.
ULA-antenni paikkaan, joka parantaa kuuluvuutta.
• Jos poistopainiketta painetaan kuunneltaessa televisio-ohjelman
ääntä D.IN- tai AUX-toiminnon ollessa käytössä, DVD-toiminnot
otetaan käyttöön ja television ääni ei kuulu.
55
Kielikoodiluettelo
USB Host -toimintoa tukevat tuotteet
FIN
Syötä oikea koodinumero asetuksille “Disc Audio” (ääniraita), “Disc Subtitle” (tekstitys) ja/tai “Disc Menu” (valikko) (katso sivu 40).
Digitaalikamera
Koodi
1027
Afar
Koodi
1181
Kieli
Friisi
Koodi
Kieli
1334
Latvia, lätti
Koodi
Kieli
1506
Slovenia
1028
Abhaasi
1183
Iiri
1345
Malagasi
1507
Samoa
1032
Afrikaans
1186
Skotti
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amhara
1194
Galicia
1349
Makedonia
1509
Somali
1044
Arabia
1196
Guarani
1350
Malajalam
1511
Albania
1045
Assami
1203
Gujarati
1352
Mongolia
1512
Serbia
1051
Aimara
1209
Hausa
1353
Moldova
1513
Siswati
1052
Azerbaizani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Baskiiri
1226
Kroaatti
1357
Malaiji
1515
Sunda
1057
Valkovenäjä
1229
Unkari
1358
Malta
1516
Ruotsi
1059
Bulgaria
1233
Armenia
1363
Burma
1517
Suahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamili
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; bangla
1245
Inupiak
1376
Hollanti
1527
TadΩikki
1067
Tiibet
1248
Indonesia
1379
Norja
1528
Thai
1070
Bretoni
1253
Islanti
1393
Oksitaani
1529
Tigrinja
1079
Katalaani
1254
Italia
1403
(Afan) oromo
1531
Turkmeeni
1093
Korsika
1257
Heprea
1408
Orija
1532
Tagalog
1097
Tsekki
1261
Japani
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Kymri
1269
Jiddi
1428
Puola
1535
Tonga
1105
Tanska
1283
Jaava
1435
Paπto
1538
Turkki
1109
Saksa
1287
Georgia
1436
Portugali
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakki
1463
Ketπua
1540
Tataari
1142
Kreikka
1298
Grönlanti
1481
Retoromania
1543
Twi
1144
Englanti
1299
KambodΩa
1482
Kirundi
1557
Ukraina
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romania
1564
Urdu
1149
Espanja
1301
Korea
1489
Venäjä
1572
Uzbekki
1150
Viro
1305
Kaπmiri
1491
Ruanda
1581
Vietnam
1151
Baski
1307
Kurdi
1495
Sanskriitti
1587
Volapuk
1157
Persia
1311
Kirgiisi
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Suomi
1313
Latina
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
FidΩi
1326
Lingala
1502
Serbokroatia
1665
Yoruba
1171
Fääri
1327
Lao
1503
Singaleesi
1684
Kiina
1174
Ranska
1332
Liettua
1505
Slovakki
1697
Zulu
Tuote
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Yritys
Laji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Tuote
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Yritys
Laji
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-soitin
Tuote
Yritys
Laji
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
MUITA TIETOJA
56
Kieli
USB-flash-muisti
57
Tekniset tiedot
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Jos mielessäsi on kysymyksiä Samsungin tuotteista, ota yhteys SAMSUNGin asiakaspalveluun.
YLEISET
FM VIRITIN
VIDEO LÄHTÖ
VAHVISTIN
Virrankulutus
Paino
Mitat (L x K x S)
Käyttölämpötila
Käyttöpaikan sallittu kosteus
Käyttökelpoinen herkkyys
Häiriöetäisyys
Särö
Komposiittivideo
Komponenttivideo
HDMI
Antoteho etukaiuttimiin
Subwooferin antoteho
Taajuusalue
Häiriöetäisyys
Kanavaero
Tuloherkkyys
Kaiutinjärjestelmä
KAIUTIN
58
Impedanssi
Taajuusalue
Toistettava äänenpaine
Nimellisotto
Tehonkesto
Mitat (L x K x S)
Painot
60W
5,2Kg
460 x 315 x 190 mm
+5°C~+35°C
10% ~ 75%
10 dB
60 dB
0,5%
1Vp-p (75Ω kuormalla)
Y:1,0Vp-p (75Ω kuormalla)
Pr:0,70 Vp-p (75Ω kuormalla)
Pb: 0,70 Vp-p (75Ω kuormalla)
Impedanssi : 85~115Ω
100W x 2(3Ω)
100W(3Ω)
20 Hz~20 KHz
70 dB
60 dB
(AUX) 400mV
2.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä
Etu-kaiutin
Subwoofer-kaiutin
3Ω (DCR 3.4Ω)
3Ω (DCR 3.4Ω)
150 Hz~20 kHz
40 Hz~200 Hz
86 dB/W/M
86 dB/W/M
100W
100W
200W
200W
176 x 388,8 x 396,3 mm
92,5 x 276,5 x 158 mm
6,6Kg
1,46Kg
Alue
Maa
Asiakaspalvelukeskus
Sivusto
Download PDF

advertising