Samsung | MW86N | Samsung Fristående mikro 23 liter MW86N Bruksanvisning (XP)

t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒGXGG{œ™š‹ˆ SGhœŽœš›GXZSGYWW`GG`aXZGht
MIKROBØLGEOVN
Brukerveiledning
MW86N
Ovn ................................................................................................. 2
Tilbehør........................................................................................... 2
Kontrollpanel................................................................................... 2
Bruke denne veiledningen .............................................................. 3
Sikkerhetstiltak................................................................................ 3
Installere mikrobølgeovnen ............................................................ 4
Stille inn klokken ............................................................................. 5
Slik gjør du hvis du er i tvil eller hvis det oppstår et problem ......... 5
Tilberedning/oppvarming ................................................................ 6
Effektnivåer..................................................................................... 6
Stanse tilberedningen ..................................................................... 6
Justere tilberedningstiden............................................................... 6
Bruke funksjonen for automatisk oppvarming ................................ 7
Innstillinger for automatisk oppvarming .......................................... 7
Bruke funksjonen for automatisk koking......................................... 8
Innstillinger for automatisk tilberedning .......................................... 8
Bruke kafeteriafunksjonen .............................................................. 9
Kafeteriainnstillinger ....................................................................... 9
Bruke funksjonen for automatisk hurtigtining ............................... 10
Innstillinger for automatisk hurtigtining ......................................... 10
Bruke luktfjerningsfunksjonen....................................................... 11
Bruke minnefunksjonen ................................................................ 11
Slå av pipingen ............................................................................. 12
Bruke barnesikringsfunksjonen .................................................... 12
Veiledning for kokekar .................................................................. 13
Rengjøre mikrobølgeovnen .......................................................... 14
Oppbevare og reparere mikrobølgeovnen ................................... 14
Tekniske spesifikasjoner .............................................................. 15
Kodenr.: DE68-03661F
t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒGYGG{œŒš‹ˆ SGhœŽœš›G[SGYWW`GGXWaY_Ght
Ovn
NO
Kontrollpanel
VENTILASJONSHULL
DØRHÅNDTAK
LYS
SKJERM
1
8
DØR
LÅSEHAKER
ROTERENDE
KONTROLLPANEL
ROTERENDE RING
TALLERKEN
HULL FOR
KOBLING
SIKKERHETSSPERRER
Tilbehør
Avhengig av hvilken modell du har kjøpt, følger det med diverse
tilbehør som kan brukes på mange forskjellige måter.
1. Kobling, er allerede plassert over motorakselen i bunnen
av ovnen.
Hensikt:
Koblingen roterer tallerkenen.
2
9
3
10
4
11
5
12
6
7
13
2. Roterende ring, skal plasseres midt i ovnen.
Tallerkenen plasseres på den roterende
Hensikt:
ringen.
3. Fat, skal plasseres på den roterende ringen slik at midten
passer i koblingen.
Hensikt:
Tallerkenen er stedet der maten blir tilberedt.
Den kan enkelt tas ut og rengjøres.
1. SKJERM
2. KNAPP FOR AUTOMATISK
HURTIGTINING
3. AUTOMATISK TILBEREDNING I
UTVALG
4. INNSTILLING AV EFFEKTNIVÅ
5. LUKTFJERNINGSKNAPP
6. OPP ( )- / NED ( )-KNAPP
(tilberedningstid, vekt og
porsjonsstørrelse)
IKKE bruk mikrobølgeovnen uten den roterende ringen og fatet.
2
7. STOPP/AVBRYT-KNAPP
8. KLOKKEINNSTILLING
9. VALG FOR AUTOMATISK
OPPVARMING
10. MINNEKNAPPEN
11. KAFETERIAUTVALG
12. VALG FOR BARNESIKRING
13. STARTKNAPP
t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒGZGG{œŒš‹ˆ SGhœŽœš›G[SGYWW`GGXWaY_Ght
Bruke denne veiledningen
Sikkerhetstiltak
Du har nettopp kjøpt en SAMSUNG-mikrobølgeovn. I
brukerveiledningen finner du mye verdifull informasjon om matlaging
i mikrobølgeovnen:
• Sikkerhetstiltak
• Passende tilbehør og kokekar
• Nyttige matlagingstips
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER.
LES NØYE OG TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE.
Før du tilbereder mat eller væske i mikrobølgeovnen, må du
kontrollere at følgende sikkerhetstiltak er gjennomført.
•
Bruk bare redskaper som egner seg for bruk i mikrobølgeovner.
IKKE bruk metallbeholdere, servise med gull- eller sølvkant, grillspyd, gafler
osv.
Fjern poseklips med metallstrenger fra papir- eller plastposer.
Årsak:
Det kan oppstå elektriske gnister som kan skade ovnen.
• Når matvarer varmes opp i plast- eller papirbeholdere, må du holde øye med
ovnen på grunn av faren for antenning.
Ikke bruk mikrobølgeovnen til å tørke papir eller klær
• Små mengder mat krever kortere tilberednings- eller oppvarmingstid.
Hvis du gir slike porsjoner normal tilberedningstid, kan maten overopphetes
og ta fyr.
• Hvis du oppdager røyk, slår du av ovnen eller trekker ut kontakten og holder
døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
• Mikrobølgeoppvarming av drikkevarer kan føre til forsinket, hissig koking. Man
bør derfor være forsiktig ved håndtering av beholderen.
Unngå denne situasjonen ved å ALLTID la beholderen stå i minst 20
sekunder etter at ovnen er slått av, slik at temperaturen kan jevnes ut.
Rør under oppvarming, om nødvendig, og rør ALLTID etter oppvarming.
Hvis du brenner deg, følger du disse FØRSTEHJELPSINSTRUKSJONENE:
* Senk det forbrente området ned i kaldt vann i minst 10 minutter.
* Dekk med en ren, tørr forbinding.
* Ikke bruk kremer, oljer eller lotion.
• Fyll ALDRI beholderen helt opp, og bruk en beholder som er bredere i toppen
enn i bunnen for å forhindre at væsken koker over. Flasker med trang hals kan
også eksplodere ved overoppheting.
Du må ALDRI varme en tåteflaske med smokken på. Flasken kan eksplodere
hvis den blir overopphetet.
• Innholdet i tåteflasker og glass med babymat skal røres i eller ristes og
temperaturen må kontrolleres før maten spises for å unngå forbrenninger.
• Egg med skall på og hele hardkokte egg må ikke varmes i mikrobølgeovn. De
kan eksplodere, også etter at oppvarmingen i mikrobølgeovn er avsluttet.
Du må heller ikke varme opp lufttette eller vakumforseglede flasker, krukker,
beholdere, nøtter med skall på, tomater osv.
• Ovnen må rengjøres regelmessig og eventuelle matrester må fjernes.
• Hvis ikke ovnen holdes ren, kan det føre til at overflatene forfaller. Dette kan få
innvirkning på apparatets levetid og kanskje føre til farlige situasjoner.
• IKKE dekk ventilasjonshullene med stoff eller papir. Det kan ta fyr når varm
luft føres ut av ovnen.
Ovnen kan overopphetes og automatisk slå seg av. Den vil ikke kunne brukes
før den har kjølt seg ned tilstrekkelig.
• Bruk ALLTID grytekluter når du tar maten ut av ovnen for å unngå utilsiktet
forbrenning.
Foran i heftet finner du illustrasjoner av ovnen, og enda viktigere, av
kontrollpanelet, slik at du enkelt kan finne frem til riktige knapper.
De trinnvise prosedyrene bruker to ulike symboler:
Viktig
Merk
FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG
OVEREKSPONERING FOR MIKROBØLGEENERGI
Hvis disse sikkerhetstiltakene ikke følges, kan det føre til skadelig eksponering for
mikrobølgeenergi.
(a) Du må ikke under noen omstendigheter forsøke å bruke ovnen med døren
åpen, gjøre inngrep på sikkerhetssperrene (låsehakene) eller putte noe inn i
hullene til sikkerhetssperrene.
(b) Ikke plasser noe mellom ovnsdøren og forsiden, og ikke la rester av mat eller
rengjøringsmiddel samle seg på tetningslistene i ovnen. Hold dørene og
tetningslistene rene ved å tørke av dem etter bruk, først med en fuktig klut og
deretter med en myk, tørr klut.
(c) Hvis ovnen er ødelagt, må den ikke brukes før den har blitt reparert av en
kvalifisert servicetekniker for mikrobølgeovner som har fått opplæring av
produsenten. Det er spesielt viktig at ovnsdøren kan lukkes ordentlig, og at det
ikke er skade på:
(1) Døren (bøyd)
(2) Dørhengsler (ødelagte eller løse)
(3) tetningslister og tetningsflater på døren
(d) Ovnen må ikke tilpasses eller repareres av andre enn godt kvalifiserte
serviceteknikere for mikrobølgeovner, og som har fått opplæring av
produsenten.
3
NO
t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒG[GG{œŒš‹ˆ SGhœŽœš›G[SGYWW`GGXWaY_Ght
Sikkerhetstiltak (forts.)
NO
Installere mikrobølgeovnen
Plasser ovnen på en flat overflate 85 cm over gulvet. Overflaten må
være sterk nok til å bære vekten av ovnen trygt.
•
•
IKKE berør varmeelementene eller veggene inni ovnen før ovnen er avkjølt.
Ikke senk strømkabelen eller kontakten ned i vann, og hold strømledningen
borte fra oppvarmede overflater.
Ikke bruk dette apparatet hvis strømledningen eller kontakten er ødelagt.
• Stå på en armlengdes avstand fra ovnen når du åpner døren.
Årsak:
Den varme luften eller dampen som slippes ut, kan føre til
forbrenninger.
• Du kan høre en klikkende lyd under bruk (særlig ved tining).
Årsak:
Denne lyden er normal, og oppstår når den elektriske spenningen
varierer.
• IKKE bruk mikrobølgeovnen når den er tom. Strømmen vil kobles ut
automatisk av sikkerhetsgrunner. Du kan bruke den på vanlig måte igjen etter
at den har stått i mer enn 30 minutter.
Det beste er å la et glass vann stå inne i ovnen hele tiden. Vannet vil da
absorbere mikrobølgeenergien i tilfelle ovnen startes ved et uhell.
• Mikrobølgeovnen må ikke plasseres i et skap.
20 cm
over
10 cm
bak
10 cm
på siden
1. Når du installerer ovnen, må du kontrollere at den får
tilstrekkelig ventilasjon. Det må minst være 10 cm fritt
rom bak og på sidene av ovnen, og minst 20 cm fritt rom
over ovnen.
2. Fjern alt emballasjemateriale inne i ovnen.
Installer den roterende ringen og tallerkenen.
Kontroller at tallerkenen roterer fritt.
3. Denne mikrobølgeovnen må plasseres i nærheten av en
stikkontakt.
VIKTIG
•
•
•
Små barn må ALDRI få lov til å bruke eller leke med mikrobølgeovnen. De må
heller ikke være alene i nærheten av mikrobølgeovnen når den er i bruk. Ting
som barna er interessert i, bør ikke oppbevares eller gjemmes rett over ovnen.
Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) som
er svekket fysisk, sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og
kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
ADVARSEL:
Hvis døren eller dørlåsene er ødelagt, må ovnen ikke brukes før den har blitt reparert
av en kyndig person.
ADVARSEL:
Det er farlig for andre enn kyndige personer å utføre service eller reparasjoner der det
er nødvendig å fjerne et deksel som beskytter mot mikrobølgeenergi.
ADVARSEL:
Mat og drikke må ikke varmes opp i lukkede beholdere. Disse kan eksplodere.
ADVARSEL:
Barn må bare få lov til å bruke ovnen uten tilsyn etter at de har fått tilstrekkelige
instruksjoner, slik at du kan stole på at barnet bruker ovnen på en sikker måte og
forstår faren ved feil bruk.
4
Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en
spesiell ledning, som kan leveres av produsenten eller en
autorisert servicerepresentant.
For din egen sikkerhet må du koble ledningen til en 3-pinners
jordet vekselstrømkontakt med 230 volt og 50 Hz. Hvis det er feil
på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning.
Ikke installer mikrobølgeovnen i varme eller fuktige omgivelser,
for eksempel ved siden av en vanlig ovn eller radiator.
Spesifikasjonene for strømforsyningen til ovnen må respekteres,
og eventuelle skjøteledninger som brukes, må ha samme
standard som strømledningen som følger med ovnen. Tørk av
innsiden av ovnen og dørlåsene med en fuktig klut før du bruker
mikrobølgeovnen for første gang.
t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒG\GG{œŒš‹ˆ SGhœŽœš›G[SGYWW`GGXWaY_Ght
Stille inn klokken
Slik gjør du hvis du er i tvil eller hvis det oppstår
et problem
Mikrobølgeovnen har en innebygd klokke. Når strømmen er tilkoblet,
vises ":0", "88:88" eller "12:00" automatisk på skjermen. Still inn
riktig tid. Klokken kan ha enten 24- eller 12-timers visning. Du må
stille klokken:
• Første gang du installerer mikrobølgeovnen
• Etter et strømbrudd
NO
Hvis du opplever noen av problemene nedenfor, kan du forsøke den
foreslåtte løsningen.
Dette er normalt.
• Kondens inne i ovnen.
• Luftstrøm rundt døren og det ytre dekselet.
• Lysreflekser rundt døren og det ytre dekselet.
• Damp som kommer ut rundt døren og ventilene.
Ikke glem å stille klokken når du bytter til og fra sommer- eller
vintertid.
1. Hvis du vil vise
tiden med...
trykker du på
-knappen...
24-timers klokke
12-timers klokke
2. Trykk på (
)- og (
Én gang
To ganger
.
4. Trykk på (
)-knappen for å stille inn minutter.
5. Trykk på knappen
.
Maten blir ikke kokt i det hele tatt
• Har du stilt inn timeren riktig og/eller trykket på knappen
?
• Er døren lukket?
• Har du overbelastet strømnettet slik at en sikring har gått eller en bryter
har blitt aktivert?
)-knappen for å stille inn timer.
3. Trykk på knappen
)- og (
Ovnen starter ikke når du trykker på knappen
• Er døren ordentlig lukket?
Maten er enten for mye eller for lite kokt
• Har du angitt riktig tilberedningstid for denne typen mat?
• Har du valgt riktig effekttrinn?
Det gnistrer og spraker inne i ovnen
• Har du brukt et fat med metalldekor?
• Har du glemt en gaffel eller annet metallbestikk inne i ovnen?
• Ligger det aluminiumsfolie for nær veggene inne i ovnen?
Ovnen skaper forstyrrelser på radio eller fjernsyn
• Lette forstyrrelser kan oppleves på fjernsyn eller radio ved bruk av ovnen.
Dette er normalt. Du løser dette problemet ved å plassere ovnen borte fra
fjernsyn, radioer og antenner.
• Hvis ovnens mikroprosessor oppdager interferens, kan displayet bli
nullstilt. Du løser dette problemet ved å trekke ut kontakten og sette den
inn igjen. Still inn klokken på nytt.
.
5
Hvis du ikke klarer å løse problemet med hjelp av instruksjonene
ovenfor, kan du kontakte den lokale forhandleren eller
SAMSUNGs ettersalgsservice.
t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒG]GG{œŒš‹ˆ SGhœŽœš›G[SGYWW`GGXWaY_Ght
NO
Tilberedning/oppvarming
Effektnivåer
Følgende fremgangsmåte forklarer hvordan du tilbereder eller varmer
opp mat.
Du kan velge mellom effektnivåene nedenfor.
Effekttrinn
Kontroller ALLTID innstillingene før du forlater ovnen.
HØYT (HIGH)
MIDDELS HØYT
MIDDELS (MEDIUM)
MIDDELS LAVT
TINING
LAV / HOLD VARM
Først plasserer du maten midt på det roterende fatet. Deretter lukker
du døren.
1. Trykk på knappen
.
Resultat: Indikatoren for 850 W
(maksimal kokeeffekt) vises:
Velg riktig effektnivå ved å trykke på knappen
igjen til den watt-effekten du ønsker, vises.
Se effekttabellen.
2. Angi tilberedningstid ved å trykke på (
knappen etter behov.
)- og (
)-
Utsignal
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
Hvis du velger et høyere effektnivå, må tilberedningstiden
reduseres.
Hvis du velger et lavere effektnivå, må tilberedningstiden økes.
Stanse tilberedningen
3. Trykk på knappen
.
Resultat: Ovnslyset blir tent og tallerkenen begynner å
rotere.
Tilberedningen starter, og ovnen gir fra seg
fire pip når den er ferdig.
Du kan når som helst stanse tilberedningen for å kontrollere maten.
1. Slik stopper du midlertidig:
Åpne døren.
Resultat: Tilberedningen stopper. Hvis du vil fortsette
tilberedningen, lukker du døren og trykker på
igjen.
2. Slik stopper du helt:
Trykk på knappen .
Resultat: Tilberedningen stopper.
Hvis du vil annullere innstillingene,
trykker du på avbrytknappen ( ) igjen.
Ikke slå på mikrobølgeovnen når den er tom.
Hvis du vil varme en tallerken i kort tid på maksimal effekt
(850 W), trykker du ganske enkelt på knappen +30s en gang for
hvert 30. sekund koketid.
Du kan avbryte alle innstillinger før du begynner tilberedningen
ved ganske enkelt å trykke på avbrytknappen ( ).
Justere tilberedningstiden
Du kan øke tilberedningstiden ved å trykke på knappen +30s en gang
for hvert 30. sekund som skal legges til.
Trykk på +30s en gang for hvert 30. sekund som skal legges til.
6
t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒG^GG{œŒš‹ˆ SGhœŽœš›G[SGYWW`GGXWaY_Ght
Bruke funksjonen for automatisk oppvarming
Innstillinger for automatisk oppvarming
Funksjonen for automatisk oppvarming har tre
forhåndsprogrammerte koketider. Du behøver ikke stille inn
tilberedningstiden eller effektnivået. Du kan justere antall porsjoner
ved å trykke på ( )- og ( )-knappen. Først plasserer du maten midt
på det roterende fatet og lukker døren.
Følgende tabell viser de ulike programmene for automatisk
oppvarming, mengder, hviletid og relevante anbefalinger.
Kode/mat
1.
1. Velg mattypen du tilbereder ved å trykke på knappen for
automatisk oppvarming ( ) en eller flere ganger.
Ferdigmåltid
(avkjølt)
2. Velg porsjonsstørrelsen ved å trykke på (
knappen. (Se tabellen på neste side).
2.
)- og (
)-
Ferdigmåltid
(frossent)
3. Trykk på knappen
.
Resultat: Tilberedningen starter. Når den er ferdig, skjer
følgende:
1) Ovnen piper fire ganger.
2) Sluttpåminnelsessignalet vil pipe 3 ganger
(en gang hvert minutt).
3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.
Bruk bare oppskrifter som passer til mikrobølgeovn.
7
Porsjonsstørrelse Hviletid
Anbefalinger
300-350 g
400-450 g
3 min.
Plasser på en steingodstallerken og
dekk med plastfolie for mikrobølgeovn.
Dette programmet passer for måltider
som består av tre komponenter (f.eks.
kjøtt med saus, grønnsaker og enten
poteter, ris eller pasta).
300-350 g
400-450 g
4 min.
Kontroller om fatet til det frosne
måltidet kan brukes i mikrobølgeovn.
Perforer innpakningsfolien. Plasser
den frosne maten midt i ovnen.
Dette programmet passer for frosne
måltider som består av tre
komponenter (f.eks. kjøtt med saus,
grønnsaker og enten poteter, ris eller
pasta).
NO
t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒG_GG{œŒš‹ˆ SGhœŽœš›G[SGYWW`GGXWaY_Ght
NO
Bruke funksjonen for automatisk koking
Innstillinger for automatisk tilberedning
Funksjonen for automatisk tilberedning har tre
forhåndsprogrammerte koketider. Du behøver ikke stille inn
tilberedningstiden eller effektnivået. Du kan justere antall porsjoner
ved å trykke på ( )- og ( )-knappen. Først plasserer du maten midt
på det roterende fatet og lukker døren.
Følgende tabell viser de ulike programmene for automatisk
tilberedning, mengder, hviletid og relevante anbefalinger.
Kode/mat
1. Velg mattypen du tilbereder ved å trykke på knappen for
automatisk tilberedning (
) en eller flere ganger.
2. Velg porsjonsstørrelsen ved å trykke på (
knappen. (Se tabellen på neste side).
)- og (
3 min.
Vei grønnsakene etter at du har
vasket dem, renset dem og kuttet
dem i like store biter.
Putt dem i en glassbolle med lokk.
Bruk 30 ml (2 spiseskjeer) vann ved
koking av 100-250 g, bruk 45 ml
(3-4 spiseskjeer) ved koking av
300-550 g.
Rør etter koking.
100-150 g
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
2.
Frosne
grønnsaker
100-150 g
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
3-4 min. Vei de frosne grønnsakene (-18 °C)
og legg dem i en passe stor
ovnssikker glassbolle med lokk. Ved
koking av 100-350 g bruker du 15 ml
(1 spiseskje) vann, for 400-550 g
bruker du 30 ml (2 spiseskjeer).
Rør om etter tilberedning før
servering. Dette programmet passer
for erter, mais, brokkoli, blomkål og
grønnsaksblandinger med for
eksempel erter, gulrøtter og blomkål.
3.
Skrelte
poteter
100-150 g
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
2-3 min. Vei potetene etter at du har skrelt,
vasket og kuttet dem i like store biter.
Legg dem i dampkokeren.
Bruk 15-30 ml (1-2 spiseskjeer) vann
ved dampkoking av 100-350 g, bruk
45-60 ml (3-4 spiseskjeer) til 400-550 g.
Sett lokket på dampkokeren.
4.
Bakte
poteter
200 g
400 g
600 g
Bruk bare oppskrifter som passer til mikrobølgeovn.
8
Anbefalinger
1.
Friske
grønnsaker
)-
3. Trykk på knappen
.
Resultat: Tilberedningen starter. Når den er ferdig, skjer
følgende:
1) Ovnen piper fire ganger.
2) Sluttpåminnelsessignalet vil pipe 3 ganger
(en gang hvert minutt).
3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.
Porsjonsstørrelse Hviletid
3 min.
Bruk poteter som er forholdsvis like i
størrelse og vekt, ca. 200 g per potet.
Vask potetene og stikk opp skallet
med en gaffel. Pakk inn hver potet i
plastfolie for mikrobølgeovn. Plasser
én potet i midten, to poteter rett
overfor hverandre og tre poteter i en
ring direkte på det roterende fatet.
t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒG`GG{œŒš‹ˆ SGhœŽœš›G[SGYWW`GGXWaY_Ght
Bruke kafeteriafunksjonen
Kafeteriainnstillinger
Med kafeteriafunksjonen stilles tilberedningstiden inn automatisk.
Du kan justere antall porsjoner ved å trykke på ( )- og ( )-knappen.
Først plasserer du maten midt på det roterende fatet og lukker døren.
Tabellen under viser automatiske programmer for oppvarming av
drikke og tining og oppvarming av frossen kake.
Den viser mengde, hviletid og anbefalinger.
1. Velg mattypen du tilbereder ved å trykke på
kafeteria (
)-knappen én eller flere ganger.
2. Velg porsjonsstørrelsen ved å trykke på (
knappen. (Se tabellen på neste side).
)- og (
Kode/mat
)-
3. Trykk på knappen
.
Resultat: Tilberedningen starter. Når den er ferdig, skjer
følgende:
1) Ovnen piper fire ganger.
2) Sluttpåminnelsessignalet vil pipe 3 ganger
(en gang hvert minutt).
3) Gjeldende klokkeslett vises igjen.
Bruk bare oppskrifter som passer til mikrobølgeovn.
9
Porsjonsstørrelse Hviletid
Anbefalinger
1.
Drikke
Kaffe, melk, te,
vann
(romtemperatur)
150 ml
(1 kopp)
250 ml
(1 krus)
1-2 min. Hell i en kopp (150 ml) eller et
krus (250 ml) av keramikk, og
plasser midt på det roterende
fatet.
Varm opp uten tildekking.
Rør forsiktig før og etter
hviletiden.
Vær forsiktig når du tar koppene
ut (se sikkerhetsinstruksjonene
for væske).
2.
Frossen kake
100 g
(1 stk.)
200 g
(2 stk.)
300 g
(2-3 stk.)
400 g
(3-4 stk.)
500 g
(4 stk.)
5-15 min. Plasser flatfrosne kakestykker
(-18°C) direkte på metallstativet.
Plasser større stykker og muffins
på det roterende fatet. Sett ett
stykke i midten, to stykker rett
overfor hverandre, og tre til fire
stykker i en sirkel. Ved hjelp av
varmefunksjonen vil kaken bli
varmet opp og lett sprø.
Dette programmet egner seg til
stykker av som for eksempel
fruktkake med butterdeigsmuler
over, strøsselkake, kake med
valmuefrø eller muffins.
Det egner seg ikke til hele kaker,
kake med kremfyll og kake med
sjokoladeglasur.
NO
t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒGXWGG{œŒš‹ˆ SGhœŽœš›G[SGYWW`GGXWaY_Ght
NO
Bruke funksjonen for automatisk hurtigtining
Innstillinger for automatisk hurtigtining
Med den automatiske hurtigtiningfunksjonen kan du tine kjøtt,
fjærkre eller fisk. Tinetiden og effektnivået blir stilt inn automatisk.
Følgende tabell viser programmet for automatisk hurtigtining,
mengder, hviletid og relevante anbefalinger.
Fjern alle typer emballasje før tining. Plasser kjøtt, fjærkre eller fisk
på en flat steingodstallerken.
Bruk bare kokekar som er sikre i mikrobølgeovn.
Først plasserer du den frosne maten midt på det roterende fatet og
lukker døren.
1. Trykk på knappen automatisk hurtigtining (
Resultat: Følgende indikator vises:
2. Velg matens vekt ved å trykke på (
Du kan angi maksimalt 1500 g.
)- og (
Kode/mat
).
)-knappen.
3. Trykk på knappen
.
Resultat:
Tiningen begynner.
Ovnen piper når den er halvveis i
tineprogrammet, for å minne deg på å snu
maten.
Trykk på knappen
igjen for å avslutte
tiningen.
Du kan også tine mat manuelt. Det gjør du ved å velge
mikrobølgeovnens koke-/oppvarmingsfunksjon med effektnivå
180 W. Se avsnittet Koking/oppvarming på side 6 hvis du vil ha
mer informasjon.
10
Porsjonsstørrelse Hviletid
Anbefalinger
1. Kjøtt
200-1500 g
20-90 min. Skjerm kantene med aluminiumsfolie.
Vend kjøttet når ovnen piper.
Dette programmet passer for biffer,
koteletter eller kjøttdeig av okse, lam
eller svin.
2. Fjærkre
200-1500 g
20-90 min. Skjerm tuppene av ben og vinger med
aluminiumsfolie. Vend fjærfeet når
ovnen piper. Dette programmet passer
både for hele og oppdelte fugler.
3. Fisk
200-1500 g
20-80 min. Skjerm halen på hele fisker med
aluminiumsfolie. Vend fisken når
ovnen piper. Dette programmet passer
både for hel fisk og fiskefileter.
4. Brød
125-625 g
10-60 min. Legg brødet vannrett på litt
kjøkkenpapir og snu det så snart
ovnen piper. Legg kaken på en
steingodstallerken og snu den hvis det
er mulig, så snart ovnen piper.
(Ovnen fortsetter å gå, men stopper
når du åpner døren.)
Dette programmet passer for alle typer
brød, oppskåret eller helt, og for
rundstykker og bagutter. Plasser
rundstykker i en ring.
t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒGXXGG{œŒš‹ˆ SGhœŽœš›G[SGYWW`GGXWaY_Ght
Bruke luktfjerningsfunksjonen
Bruke minnefunksjonen
Bruk denne funksjonen etter tilberedning av mat som lukter mye, eller
hvis det er mye røyk i ovnen.
Hvis du ofte tilbereder eller varmer opp retter av samme type, kan du NO
lagre tilberedningstid og effektnivå i ovnens minne, slik at du slipper å
stille det inn hver gang.
Rengjør først ovnen innvendig.
Du kan lagre to ulike innstillinger.
Trykk på Luktfjerning ( )-knappen etter at du er ferdig
med rengjøringen. Du hører fire pip.
Lagre innstillingen
1. For å programmere...
Luktfjerningstiden er angitt til fem minutter.
Den øker med 30 sekunder hver gang +30s-knappen trykkes.
Første innstilling
Andre innstilling
Maksimal luktfjerningstid er 15 minutter.
Trykker du på
-knappen
Én gang (displayet viser P1)
To ganger (displayet viser P2)
2. Still inn tilberedningsprogrammet på vanlig måte
(tilberedningstid og effektnivå), se brukerveiledningen om
nødvendig.
3. Trykk på knappen
.
Resultat: Innstillingen blir nå lagret i ovnens minne.
Bruke innstillingene
Plasser først maten midt på tallerkenen og lukk ovnen
1. For å velge...
Første innstilling
Andre innstilling
Trykker du på
-knappen
Én gang (displayet viser P1)
To ganger (displayet viser P2)
2. Trykk på knappen
.
Resultat: Maten tilberedes i henhold til programmet.
11
t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒGXYGG{œŒš‹ˆ SGhœŽœš›G[SGYWW`GGXWaY_Ght
NO
Slå av pipingen
Bruke barnesikringsfunksjonen
Du kan slå av pipingen når du vil.
Mikrobølgeovnen er utstyrt med et spesielt barnesikringsprogram, som
gjør det mulig å "låse" ovnen slik at barn eller andre som ikke er kjent
med den, ikke kan starte den ved et uhell.
1. Trykk på knappene
og
samtidig.
Resultat:
Følgende indikator vises:
Ovnen kan låses når som helst.
1. Trykk på knappen Barnesikring ( ) i ett sekund.
Resultat:
Ovnen er låst (ingen funksjoner kan
velges).
Skjermen viser "L".
Ovnen piper ikke hver gang du trykker på
en knapp.
2. Hvis du vil slå på pipingen igjen, trykker du på knappene
og
samtidig igjen.
Resultat:
Følgende indikator vises:
2. For å låse opp ovnen trykker du på knappen
Barnesikring ( ) i ett sekund.
Resultat: Ovnen kan brukes som normalt.
Pipingen er på igjen når ovnen er i bruk.
12
t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒGXZGG{œŒš‹ˆ SGhœŽœš›G[SGYWW`GGXWaY_Ght
Veiledning for kokekar
Hvis du vil tilberede mat i mikrobølgeovnen, må mikrobølgene kunne
penetrere maten, uten å bli reflektert eller absorbert av kokekaret som
brukes.
Metall
•
•
Du må derfor være forsiktig når du velger kokekar. Hvis kokekaret er
merket som sikkert for mikrobølgeovn, behøver du ikke bekymre deg.
Papir
•
Følgende tabell viser ulike typer kokekar og angir om de kan brukes
og hvordan de skal brukes i mikrobølgeovn.
Kokekar
Sikkert for
mikrobølgeovn
Aluminiumsfolie
Ikke forhåndsoppvarm i mer enn
åtte minutter.
Porselen og keramikk
Porselen, keramikk, glasert
keramikk og benporselen kan
vanligvis brukes, hvis de ikke har
metalldekor.
Engangsservise
i papp
Noe frossenmat er pakket på slike
fat.
Kan brukes til å varme opp mat i.
Overoppheting kan føre til at
polystyren smelter.
Kan ta fyr.
Kan føre til gnister.
Gatekjøkkenemballasje
• Polystyrenkopper og beholdere
•
•
Papirposer eller papirer
Resirkulert papir eller
metalldekor
Glasstøy
• Ovnsfaste
serveringsfat
• Fat av tynt glass
•
Glasskrukker
Kan føre til gnister eller brann.
Tallerkener, kopper,
servietter og
kjøkkenpapir
Resirkulert papir
For kort tilberedningstid og
oppvarming. Også for å
absorbere overflødig fuktighet.
Kan føre til gnister.
Beholdere
•
Plastfolie
•
Fryseposer
•
Kan brukes i små mengder for å
beskytte områder mot overkoking.
Folien kan bøye seg hvis den
ligger for nær ovnsveggen eller
hvis det brukes for mye folie.
Bruneplate
Plast
•
Kommentarer
Vokset eller fettsikkert papir
:Anbefales
:Vær forsiktig
:Usikkert
Kan brukes hvis de ikke har
metalldekor.
Kan brukes til å varme opp mat
eller drikke i. Skjørt glass kan
knuse eller sprekke hvis det
varmes opp raskt.
Må fjerne lokket. Passer bare til
oppvarming.
13
NO
Fat
Klips til fryseposer
Særlig varmebestandig
termoplast. Noen andre plasttyper
kan misformes eller misfarges ved
høye temperaturer. Ikke bruk
melaminplast.
Kan brukes til å holde på
fuktigheten. Må ikke berøre
maten. Vær forsiktig når du fjerner
folien. Det kan komme ut varm
damp.
Bare hvis den tåler koking eller er
ovnssikker. Må ikke være lufttett.
Perforer med en gaffel, om
nødvendig.
Kan brukes til å holde på
fuktigheten og hindre sprut.
t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒGX[GG{œŒš‹ˆ SGhœŽœš›G[SGYWW`GGXWaY_Ght
NO
Rengjøre mikrobølgeovnen
Oppbevare og reparere mikrobølgeovnen
Følgende deler av mikrobølgeovnen bør rengjøres regelmessig for å
forhindre at det samler seg fett og matpartikler:
• Overflatene på inn- og utsiden
• Dør og dørlister
• Roterende fat og ringer
Det bør tas noen enkle forholdsregler ved oppbevaring eller reparasjon
av mikrobølgeovnen.
Ovnen må ikke brukes hvis døren eller dørlåsene er skadet:
• Ødelagte hengsler
• Skadede tetninger
• Misformet eller bøyd ovnsdeksel
Pass ALLTID på at dørlistene er rene og at døren kan lukkes
ordentlig.
Hvis ikke ovnen holdes ren, kan det føre til at overflatene forfaller.
Dette kan få innvirkning på apparatet og muligvis føre til farlige
situasjoner.
Reparasjoner bør bare utføres av kvalifiserte serviceteknikere for
mikrobølgeovner
1. Rengjør de ytre overflatene med en myk klut og varmt såpevann. Skyll og
tørk.
2. Fjern eventuell sprut og flekker på de indre overflatene eller på den roterende
ringen med en såpeklut. Skyll og tørk.
3. For å løsne størknede matpartikler og fjerne lukt plasserer du en kopp med
utvannet sitronsaft på den roterende tallerkenen og varmer det i ti minutter ved
maksimal effekt.
4. Vask den roterende tallerkenen ved behov. Det kan vaskes i oppvaskmaskin.
IKKE søl vann i ventilene. Bruk ALDRI slipemidler eller kjemiske
løsninger. Vær særlig forsiktig når du rengjør dørlåser for å sikre
at ingen partikler:
• Samler seg
• Forhindrer at døren lukker seg ordentlig
14
Du må ALDRI ta av det ytre dekselet på ovnen. Hvis det er feil på
ovnen og den behøver reparasjon, eller hvis du er i tvil om noe er
galt:
• Trekk ut kontakten
• Kontakt nærmeste kundeservicesenter
Sett ovnen på et tørt, støvfritt sted hvis du vil sette den bort for en
periode.
Årsak: Støv og damp kan ha negativ effekt på delene i ovnen.
Denne mikrobølgeovnen er ikke beregnet for kommersiell bruk.
t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒGX\GG{œŒš‹ˆ SGhœŽœš›G[SGYWW`GGXWaY_Ght
Tekniske spesifikasjoner
Merk
SAMSUNG ønsker hele tiden å forbedre sine produkter. Både
designspesifikasjoner og disse brukerinstruksjonene kan derfor endres
uten varsel.
Modell
MW86N
Strømkilde
230 V ~ 50 Hz
Strømforbruk
Mikrobølger
1250 W
Utgangseffekt
100 W / 850 W (IEC-705)
Driftsfrekvens
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Kjølemetode
Kjøleviftemotor
Dimensjoner (B x H x D)
Utside
Ovnsrom
489 x 275 x 392 mm
330 x 211 x 329 mm
Volum
23 liter
Vekt
Netto
ca. 13,5 kg
NO
15
t~_]u†llTWZ]]Xm†uvU”GGwˆŽŒGX]GG{œŒš‹ˆ SGhœŽœš›G[SGYWW`GGXWaY_Ght
Download PDF

advertising