Samsung | SPF-72H | Samsung SPF-72H Bruksanvisning

|
Turvamerkit
|
Teho
|
Asennus
|
Käyttö ja
puhdistus
|
Turvamerkit
Noudata alla olevia ohjeita estääksesi vahinkojen syntymisen ja laitteen mahdollisen vaurioitumisen.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
Mukana toimitettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa lieviin henkilö- tai esinevahinkoihin.
|
Turvamerkit
|
Teho
|
Asennus
|
Käyttö ja
puhdistus
Teho
Työnnä pistoke kunnolla paikalleen.
z
Huonosti kytketty pistoke saattaa aiheuttaa tulipalon.
Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai pistorasiaa - sähköiskun tai
tulipalon vaara.
Älä kosketa pistoketta märillä käsillä, sähköiskun vaara.
|
Älä liitä yhteen pistorasiaan kahta tai useampaa laitetta - pistorasian
ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon.
Älä vedä pistoketta ulos pistorasiasta virtajohdosta voimakkaasti vetämällä. Älä
aseta mitään painavaa esinettä virtajohdon päälle - sähköiskun tai tulipalon vaara.
Ennen kuin liikutat laitetta, varmista, että laitteen virta on kytketty pois päältä ja
että pistoke on kytketty irti pistorasiasta. Muista irrottaa laitteesta myös muiden
laitteiden liitäntäkaapelit.
z
Laitteen siirtäminen virtajohto kytkettynä voi vahingoittaa virtajohtoa ja saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Irrota pistoke pistorasiasta pistokkeesta kiinni pitäen - virtajohto voi vaurioitua,
jos pistoke irrotetaan johdosta vetämällä.
z
Pistokkeen irrottaminen pistorasiasta virtajohdosta vetämällä voi aiheuttaa tulipalon tai
laitteen toimintahäiriön virtaa kytkettäessä.
Varmista ennen tuotteen puhdistamista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta.
z
Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä salli laitteen tai verkkolaitteen joutua kosketuksiin veden kanssa - sähköiskun
tai tulipalon vaara.
z
Tuotetta ei suositella missään tapauksessa käytettäväksi ulkona sateessa tai
lumisateessa eikä veden lähettyvillä.
z
Lattiaa vedellä pestäessä on huolehdittava siitä, että verkkolaitteeseen ei pääse vettä.
Älä sijoita verkkolaitetta lämmittimen lähelle - tulipalon vaara.
|
Asennus
Turvamerkit
|
Teho
|
Asennus
|
Käyttö ja
puhdistus
|
Jos tuote sijoitetaan hyllylle tai kaappiin, älä sijoita tuotetta siten, että laitteen
etureuna ylittää alustalevyn etureunan.
z
Laite saattaa muussa tapauksessa pudota aiheuttaen henkilövahinkoja tai laitteen
toimintahäiriön.
Älä sijoita virtajohtoa lämmittimen lähelle, koska johto voi sulaa ja aiheuttaa siten
sähköiskun tai tulipalon.
Älä asenna laitetta kulkuneuvoon tai tiloihin, joissa se voi joutua kosketuksiin
öljyn, savun, kosteuden tai veden (sadeveden) kanssa.
z
Laite voi näiden aineiden kanssa kosketukseen joutuessaan aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
Kytke pistoke irti pistorasiasta ukonilmalla.
z
Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Laske tuote kevyesti paikalleen tuotetta asennettaessa.
z
Laitteen huolimaton käsittely saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta.
Varo laitetta siirtäessäsi, ettei se pääse putoamaan ja siten hajoamaan tai
aiheuttamaan henkilövahinkoja.
Älä sijoita laitetta lasten helposti ulottuvilla olevaan paikkaan.
z
|
Käyttö ja puhdistus
Laite voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Turvamerkit
|
Teho
|
Asennus
|
Käyttö ja
puhdistus
|
Älä työnnä laitteen takaosassa oleviin liittimiin metalliesineitä, kuten haarukoita,
metallilankaa tai poranterää, tai syttyvää materiaalia, kuten paperia tai
tulitikkuja. Sähköiskun tai tulipalon vaara.
z
Jos laitteen sisään pääsee vieraita aineita, kytke laite pois päältä,irrota pistoke
pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon.
Älä koskaan pura, korjaa tai muunna laitetta itse.
z
Jos laite on korjattava, ota yhteyttä huoltoon. Muussa tapauksessa laite saattaa
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Jos laitteesta tulee savua, epätavallisia ääniä tai palaneen hajua, kytke laite
välittömästi pois päältä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon.
z
Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Pyyhi pöly ja vesi aina pois pistokkeen kontaktipinnoilta.
z
Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Kytke pistoke irti pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista ja puhdista laite kuivalla
ja pehmeällä kankaalla.
z
Älä käytä kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohenteita, hyönteismyrkkyjä,
ilmanraikastimia, voiteluaineita, puhdistusaineita tai vahaa.
Varmista, että laitteen pistoke on kytketty irti pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan.
z
Laitteen päälle kerääntynyt paksu pöly voi aiheuttaa laitteen lämpenemisen tai syttymisen
ja sitä seuraavan sähköiskun tai tulipalon.
Jos laite on asennettava yleisistä ohjeista poikkeavaan paikkaan, konsultoi laitteen
asennus huollon kanssa laitteen sijainnista mahdollisesti koituvien laitevikojen
välttämiseksi.
z
Yleisistä ohjeista poikkeavalla paikalla tarkoitetaan paikkoja, joissa on paljon hienoa
pölyä, korkea tai alhainen lämpötila, kosteita paikkoja tai paikkoja, joissa laitetta on
käytettävä pitkiä aikajaksoja keskeytyksettä.
Kytke laite pois päältä ja kytke pistoke irti pistorasiasta, jos laite on päässyt
putoamaan tai laitteen kotelo on vaurioitunut.
z
Laitteen käyttäminen mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja tarkistamatta voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä huoltoon.
Laitteen oikea hävittämistapa
(sähkö- ja elektroniikkajäte) - vain Eurooppa
( Voimassa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteitä
lajitellaan)
Jos laitteessa tai sen käyttöoppaassa on tämä merkki, laitetta ei saa hävittää elinkaarensa
lopussa kotitalousjätteen mukana. Älä hävitä tuotetta muiden jätteiden mukana, se voi
saastuttaa luontoa ja aiheuttaa terveysriskejä. Kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi
materiaalien uusiokäyttöä.
Yksityisasiakkaat - ota yhteyttä jälleenmyyjään tai paikalliseen kierrätyksestä vastaavaan
tahoon saadaksesi tarkempia tietoja laitteen turvallisesta kierrättämisestä.
Yritysasiakkaat - ota yhteyttä jälleenmyyjään ja tarkista ostosopimuksen ehdot. Tuotetta ei tule
hävittää muiden toimistojätteiden mukana.
|Ominaisuudet | Komponentit | Etupaneeli |
Edellinen
|
Sivu
(Painikkeet)
|
Ominaisuudet
Lisää muistikapasiteettia muistikortilla. Voit katsella tallennettuja valokuvia välittömästi.
Voit katsella kuvia nopeasti ja helposti kytkemällä digitaalikameran SD- tai MMC/MS/XD-muistikortin digitaaliseen
kuvakehykseen. Näin voit myös lisätä kuvakehyksen muistia.
Tyylikäs muotoilu
Digitaalinen kuvakehys näyttää hyvältä pöydällä tyylikkään puhtaan ja korkealuokkaisen muotoilun ansiosta.
Kuvakehys voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaan 90 asteen käännettävälle jalustalle.
|Ominaisuudet | Komponentit | Etupaneeli |
Edellinen
|
Sivu
(Painikkeet)
Tarkasta, että kaikki osat on toimitettu pakkauksen mukana.
Jos osia puuttuu, ota yhteyttä laitteen myyneeseen paikalliseen jälleenmyyjään. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua verkkolaitetta.
Komponentit
Digitaalinen valokuvakehys
|
(Värit voivat vaihdella malleittain.)
Käyttöopas
Pikaopas
Takuu
(Ei saatavilla kaikilla alueilla)
Käyttöopas
Kaapelit
Virtajohto
USB-kaapeli
(A-B tyyppi)
Verkkolaite
|Ominaisuudet | Komponentit | Etupaneeli |
Edellinen
|
|Ominaisuudet | Komponentit | Etupaneeli |
Edellinen
|
Sivu
(Painikkeet)
|
Etupaneeli
Edellinen
Sivu
(Painikkeet)
|
Kensington-lukko on laite, jolla monitori lukitaan kiinni julkisissa paikoissa. (Lukkolaite
Kensington-lukko
on ostettava erikseen.)
Jos tarvitset lisätietoja lukkolaitteen käytöstä, ota yhteys Samsungjälleenmyyjään.
Kytke tietokone ulkoiseen laitteeseen USB-kaapelilla.
USB-liitäntäportti
Down stream - Kytke digitaalinen kuvakehys USB-portilla varustettuun
portti
laitteeseen USB-kaapelilla.
Up stream -
Kytke digitaalinen kuvakehys tietokoneen USB-porttiin USB-
portti
kaapelilla.
Käytä tuotteen mukana toimitettua USB-kaapelia (A-B tyyppi) kun kytket digitaalisen
kuvakehyksen tietokoneeseen upstream -portin kautta.
Kytke verkkolaite tähän liittimeen.
Virtaliitin
Kytke virtajohto verkkolaitteen virtaliittimeen.
Jalusta
Kuvakehys voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaan 45/90 asteen käännettävälle
jalustalle. Jos digitaalinen kuvakehys on asennettu pystysuoraan, voit kääntää
valokuvia sopimaan pystysuoraan kehykseen.
Muistikorttipaikka
Voit katsoa SD-/MMC-/MS-/XD-kortille tallennettua sisältöä asettamalla kortin tähän
aukkoon.
Liukumisen eston
Tukee tuotetta, jotta se pysyy paikoillaan liukkailla pinnoilla.
pidike
|Ominaisuudet | Komponentit | Etupaneeli |
Sivu (Painikkeet)
Edellinen
|
Sivu
(Painikkeet)
|
[
] Virtapainike
Kytkee laitteen päälle / pois päältä.
Pidä laitteen oikealla puolella oleva virtapainike painettuna noin 2 sekunnin ajan.
Virran ilmaisinvalo
Näyttää virran tilan. Virtavalo syttyy kun tuote käynnistetään.
[MENU] Menu-painike
Näyttää valikon näytön vasemmassa alareunassa.
[
Siirtää valikossa valitun kehyksen ylös.
] Ylös-painike
[ ] Vasen-painike
Siirtää valikossa valitun kehyksen vasemmalle.
[ ] Oikea-painike
Siirtää valikossa valitun kehyksen oikealle.
[
Siirtää valikossa valitun kehyksen alas.
] Alas-painike
[ENTER(
painike
)] Enter-
[ ▶ll ] Toista/Keskeytä -
Valitsee toistettavan tiedoston, valikon asetuksen tai kohteen.
Toista / Keskeytä toiston aikana.
painike
[BACK] Paluu-painike
Palaa edelliseen valikkoon.
Kytketyn ulkoisen laitteen päähakemistossa olevien kuvien diashow alkaa automaattisesti kun virta kytketään päälle. Näytölle
ilmestyy Photo-valikko, jos muistissa ei ole kuvatiedostoja tai jos ulkoista laitetta ei ole kytketty.
Näytön suojelemiseksi tila vaihtuu Clock-tilaksi, kun viimeisestä näppäinkosketuksesta on kulunut viisi (5) minuuttia. Jos
painat MENU-painiketta Clock-tilassa, esille tulee alivalikko. Voit palata päävalikkoon painamalla BACK-painiketta.
| Painikkeet |
Valokuva
|
Kello
|
Asetukset
|
|
Asetukset
|
Painikkeet
Suorat toiminnot
Kuvaruutuvalikko
MENU
∧,∨,<,>
ENTER
BACK
Kuvaus
Avaa kuvaruutuvalikon ja poistuu valikosta.
Näillä painikkeilla voit muuttaa valikon vaihtoehtoja.
Ottaa käyttöön korostetun valikkovaihtoehdon.
Tällä painikkeella voit siirtyä yhden askeleen taaksepäin valikossa.
| Painikkeet |
Valokuva
|
Valokuva
Kun kansio on valittu
Kuvaruutuvalikko näkyy näytöllä kun MENU-painiketta painetaan.
Kuvaruutuvalikko
Kuvaus
Kello
Open
Avaa kansio.
Kopioi
Kopioi kansioon.
Poista
Poista kansio.
Kun pikkukuvien luettelovalikko on valittu
Kuvaruutuvalikko näkyy näytöllä kun MENU-painiketta painetaan.
Kuvaruutuvalikko
Kuvaus
Aloita diaesitys
Käynnistä diaesitys.
Kopioi / Kopioi kaikki tiedostot Kopioi tiedosto.
Poista / Poista kaikki tiedostot Poista tiedosto.
Slide Show (Diashow)
Kuvaruutuvalikko tuodaan näytölle MENU-painiketta painamalla.
Näytöllä voidaan näyttää vain erottelutarkkuudeltaan alle 8000 (leveys) * 8000 (korkeus) olevat valokuvat.
Ylempi
Alakuvaruutuvalikko
Yksityiskohtien kuvaruutuvalikko
kuvaruutuvalikko
Aloita diaesitys
Kuvaus
Käynnistä diaesitys
Diashow-efekti
Pois päältä, häivytys, suljin, hiusristikko, maski, tiili, hajonta, palkki,
laajennus, silkki, satunnainen
Valitse efekti, jota haluat käyttää näytettäessä kuvia näytöllä.
Diaesityksen nopeus
Diaesityksen asetus
Nopea, tavallinen, hidas
Valitse nopea, tavallinen tai hidas.
Diaesityksen toisto
Käytössä, pois käytöstä
Valitse Toista kuvien näyttämiseksi.
Sekoitettu diashow
Käytössä, pois käytöstä
Valitse toistetaanko tiedostot järjestyksessä vai sekaisin.
Kirkkaus
0~100
Voit säätää kirkkautta välillä 0-100.
Käytössä, pois käytöstä
Automaattinen kierto:
Jos valokuvaa on tarkoitus katsella muotokuvatilassa ja digitaalinen albumi on vaakatasossa, kuva
kierretään automaattisesti ja sovitetaan leveyteen.
Alkuperäinen, 90°, 180°, 270°
Rotate (Käännä)
Valitse joko alkuperäinen, 90°, 180° tai 270°.
Alkuperäinen, x1, x2, x4
Zoom (Zoomaus)
Valitse tämä, jos haluat zoomata kuvaa. Voit suurentaa kuvan kokoon x2 tai x4.
x1-koko vastaa kuva-asetusta Sovita leveyteen.
alkuperäinen, sovita leveyteen, sovita näyttöön
Kuvasuhde
Valitse näytettävien kuvien kuvasuhde.
Suorat toiminnot (Diaesitys)
Painike
Status
>
Keskeytä diaesitys
Toista luettelon seuraava tiedosto. Näytä tiedoston tiedot
Keskeytä diaesitys
Toista luettelon edellinen tiedosto. Näytä tiedoston tiedot.
<
Kuvaus
[ ▶ll ] Toista diaesitys.
[ ll ] Keskeytä diaesitys.
MENU
Toista diaesitys
Keskeytä diaesitys
Näytä tiedot tiedostossa
Keskeytä diaesitys. Toista diaesitys.
Keskeytä diaesitys. Näytä tiedoston valikko.
Poistu valikosta. Toista diaesitys.
| Painikkeet |
Valokuva
|
Kello
|
Asetukset
|
Kello
Kuvaruutuvalikko näkyy näytöllä kun MENU-painiketta painetaan.
Ylempi
Yksityiskohtien kuvaruutuvalikko
kuvaruutuvalikko
Kuvaus
Time Format
12 tuntia, 24 tuntia
Syötä ja aseta 12 tuntia, 24 tuntia.
Päiväyksen muoto
VVVV/KK/PP, KK/PP/VVVV, PP/KK/VVVV
Valitse Date Format.
Päivämäärä ja
kellonaika
aseta 12 tuntia
Päivä, kuukausi, päivämäärä, vuosi, tunti, minuutti aamupäivä/iltapäivä
aseta 24 tuntia
päivä, kuukausi, päivämäärä, vuosi, tunti, minuutti
Syötä ja aseta kuukausi, päivä, vuosi, tunti, minuutti tai aamupäivä tai iltapäivä. Kun pistoke irrotetaan
pistorasiasta, päivämäärä ja aika -tiedot menetetään. Ne on asetettava joka kerta uudelleen.
Ajastin päälle
aseta 12 tuntia
aktivointi, tunti, minuutti, aamupäivä/iltapäivä, toista
aseta 24 tuntia
aktivointi, tunti, minuutti, toista
Laite kytkeytyy päälle automaattisesti ennalta määrättynä hetkenä.
Ajastin pois päältä
aseta 12 tuntia
aktivointi, tunti, minuutti, aamupäivä/iltapäivä, toista
aseta 24 tuntia
aktivointi, tunti, minuutti, toista
Laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti ennalta määrättynä hetkenä.
| Painikkeet |
Valokuva
|
Kello
|
Asetukset
|
Asetukset
Ylempi
Yksityiskohtien kuvaruutuvalikko
kuvaruutuvalikko
Kuvaus
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska,
Language
Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
Valitse tuotteen kieli.
Automaattinen diaesitys
Käytössä, pois käytöstä
Jos tilaksi on valittu On, diashow alkaa automaattisesti kun monitori kytketään päälle.
Kirkkaus
0~100
Voit säätää kirkkautta välillä 0-100.
Laiteohjelmistojen
päivitys
Järjestelmätiedot
Voit päivittää tuotteen käyttämällä ulkoista muistia (SD/MMC/MS/xD, USB).
Uusimmat laiteohjelmistot löydät osoitteesta www.samsung.com
Malli, laiteohjelmisto, versio
Näytä tuotetiedot.
Palauta asetukset
Kyllä, Ei
Palauttaa laitteen tehdasasetukset.
Haluan päivittää laiteohjelmiston.
Valmistelut
Digitaalinen kuvakehys
Laiteohjelmiston päivitystiedosto.
Uusimmat laiteohjelmistot löydät osoitteesta www.samsung.com .
USB-muistikortti tai ulkoiset muistilaitteet (SD/MMC/MS/xD)
Kytke USBmuistikortti
tietokoneeseen
Kytke USBmuistikortti
digitaaliseen
Kytke USB-muistikortti tietokoneeseen kun olet valmis.
Kopioi USB-muistikorttiin tallentamasi laiteohjelmiston päivitystiedosto.
(Kopioi laiteohjelmiston päivitystiedosto juurihakemistoon.)
Poista USB-muistikortti tietokoneesta ja kytke se digitaaliseen kuvakehykseen.
Kytke digitaalinen kuvakehys päälle jos se ei ole päällä.
kuvakehykseen
Valitse päivitys
Valitse Firmware Update kohdasta Settings.
Päivitys
Kytke digitaalinen kuvakehys pois päältä päivityksen jälkeen, poista USB-muistikortti ja kytke
käynnissä
digitaalinen kuvakehys uudelleen päälle turvallisuuden takaamiseksi.
Älä poista USB-muistikorttia päivitystoiminnon aikana.
Älä paina mitään painiketta päivityksen aikana.
Älä aseta muita kortteja laitteeseen päivityksen aikana.
Älä kytke digitaalista kuvakehystä pois päältä päivitystoiminnon aikana.
Päivityksen onnistumisen voi tarkastaa varmistamalla onko digitaalisen kuvakehyksen
laiteohjelmistoversio muuttunut ohjelmistopäivityksen versioksi.
|
Tekniset tiedot
|
Tuetut tiedostot
Tekniset tiedot
Vaihtoehdot
Mallin nimi
Tekniset tiedot
SPF-72H
Type (Tyyppi)
7" (17 cm) TFT
Erottelutarkkuus
800 x 480
Kirkkaus
200 cd/m2
Kontrastisuhde
300 : 1
Käyttöliittymä
RGB 6bit TTL
Paneeli
JPEG (RGB , alle 8000x8000)
Tuetut tiedostomuodot
Progressiivisia JPEG -tiedostoja ei tueta.
Windows 2000(SP2), Windows XP,
Käyttöjärjestelmä
MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Sisäänrakennettu muisti
128 Mt
USB
Yksi paluusuunta (laite 2.0) ja yksi myötäsuunta (isäntä 1.1)
Muistikortti
SD/MMC/MS/XD
Luokitus
Teho
Ulkoinen verkkolaite (12V, 2A, 24W)
Normal mode : under 12W,
Kulutus
power saving mode : under 5W,
Power off mode : under 1W
Sisältötiedostot
Valokuvatiedosto
Mitat
Yleiset tiedot
(LxKxS)
Käynnistä diaesitys / diaesityksen efektit / käännä / pikkukuvat
209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 tuumaa
|
Paino
550 g / 0,55 kg
Tuotteen ulkoasu saattaa vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.
Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)
Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa
direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla. (Luokan B laite
aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)
|
Tekniset tiedot
Tuetut tiedostot
Erottelutarkkuus: alle 8000x8000
Tuetut kuvatiedostomuodot: JPEG (progressiivisia JPEG-tiedostoja ei tueta)
|
Tuetut tiedostot
|
|
Vianetsintä
|
Terminologia
|
Palvelukeskukset
Vianetsintä
Tässä osassa luetellaan useita digitaalisen kuvakehyksen käyttöön liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Ongelman ilmetessä tarkasta
ensin seuraava luettelo ja noudata ongelmaa vastaavia ehdotettuja toimia. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä lähimpään
huoltoliikkeeseen.
Oireet
Digitaalinen kuvakehys ei
käynnisty.
Mahdolliset syyt ja ehdotetut toimenpiteet
Tarkasta laitteen ja verkkolaitteen välinen virtaliitäntä.
Jos automaattiset Ajastin päälle ja Ajastin pois päältä on asetettu toimimaan
Ajastin päälle ja Ajastin pois päältä
samanaikaisesti, ne eivät toimi. Tarkasta ajastimien ajat. Jos sekä Ajastin
-ajastimet eivät toimi.
päälle - ja Ajastin pois päältä -toimintojen kellonaika on sama, Ajastin pois
päältä on etusijalla ja toteutetaan ensin.
Kuvan näyttäminen kestää jonkin
aikaa digitaalisen kuvakehyksen
käynnistyksen jälkeen.
Näytön kuvasuhde ei näytä
normaalilta.
Näytön väri on himmeä tai liian
kirkas.
Tiedoston lataaminen ulkoisesta muistikortista voi kestää muutaman sekunnin.
(Tämä riippuu tiedostomuodosta ja -koosta.)
Valitse yksi kolmesta arvosta kohdasta Photo>Aspect Ratio käyttämällä
tuotteen oikealla puolella olevia painikkeita.
(Katso Photo>Aspect Ratio)
Säädä kirkkautta valikossa Settings>Brightness käyttämällä tuotteen oikealla
puolella olevia painikkeita.
(Katso Settings>Brightness)
Tarkasta tuotteen ja ulkoisen laitteen välinen kaapeliliitäntä.
Olen kytkenyt ulkoisen laitteen
Tarkasta toimiiko ulkoinen laite ilman tuotetta ja tarkasta ulkoisen laitteen
(USB-muistilaite), mutta se ei
tiedostojen muoto.
toimi.
Tämän laitteen USB-isäntä käyttää USB 1.1 -standardia ja USB-laitteet
käyttävät USB 2.0 -standardia.
Kellonaika muuttuu vääräksi aina
kun kytken digitaalisen
kuvakehyksen päälle tai pois
päältä.
Tuotteessa ei ole sisäistä akkua. Kello pysähtyy aina kun tuote kytketään pois
päältä. Siksi aika on asetettava uudelleen kun digitaalinen kuvakehys
kytketään päälle.
Valikko ei näy heti kun painan
Valikon näyttäminen ja muut toiminnot voivat kestää jonkin aikaa tuotteen
valikkopainiketta.
ladatessa kuvaa näytölle.
Valokuvat näytetään
automaattisesti kierrettyinä.
Kalvoesitys ei käynnisty
Tarkista, onko Auto Rotation -asetuksena On.
Tarkista, onko Auto Slide Show -asetuksena Off.
|
automaattisesti.
Muistikortti on kytketty, mutta se
ei toimi.
USB-laite on kytketty, mutta se ei
toimi.
Tarkasta muistikortin tiedostot.
Tarkasta USB-laitteen tyyppi. Laite ei välttämättä tue yhdistettyä USB-laitetta.
|
Vianetsintä
|
Terminologia
|
Palvelukeskukset
|
Terminologia
Ehdot
Kuvaus
JPEG on kuvien kompressointiteknologia. Tämä kompressiomenetelmä
heikentää kuvan laatua kaikkein vähiten. Sitä käytetään yleisesti
JPEG
multimediatiedostojen lähettämiseksi Internetin välityksellä sekä moniin muihin
(Joint Photographic Coding Expert
tarkoituksiin. JPEG-muodossa tallennettua kuvatiedostoa kutsutaan JPEG- tai
Group)
JPG-tiedostoksi. JPEG-tiedostot luodaan yleensä digitaalikameralla otetuista
valokuvista tai tietokoneella tai kuvankäsittelyohjelmalla piirretyistä kuvista,
jotka kompressoidaan JPEG-muotoon.
SD-kortti on postimerkin kokoinen Flash-muistikortti. SD-kortit ovat luotettavia
ja suuria kapasiteetiltaan. SD-kortteja käytetään useissa erilaisissa
digitaalisissa sovelluksissa, kuten esim. PDA-laitteissa, digitaalikameroissa,
SD-kortti
(Secure Digital Card)
MP3-soittimissa, matkapuhelimissa ja kannettavissa tietokoneissa. SD-kortti
muistuttaa ulkoiselta olemukseltaan MMC-korttia, mutta korttien nastojen
määrä ja paksuus poikkeavat toisistaan. Näihin kortteihin voidaan myös
asettaa salasana tietojen turvaamiseksi.
MMC-kortti on ulkoinen Flash-muistikortti, jota käytetään SD-korttien tapaan
MMC
pienissä kannettavissa laitteissa. Tästä kortista on tullut yleisesti hyväksytty
(Multi Media Card)
standardi, koska se on pienempi kuin SD/MMC-kortit. Näille korteille
tallennetaan yleensä valokuvia ja videotiedostoja.
Kytke laite tietokoneeseen up stream -liitintä käyttäen. Tämä tuote tukee USB
2.0 -standardia. Tuotteen mukana toimitettua A-B-tyyppistä kaapelia käytetään
USB-kaapeli
digitaalisen kuvakehyksen kytkemiseksi tietokoneeseen. A-tyyppi on
1) A-B-tyyppi
tietokoneeseen liitettävä USB-liitin. B-tyyppi on ulkoiseen laitteeseen liitettävä
USB-liitin. Digitaalinen kuvakehys kytketään tietokoneeseen A-B-tyyppistä USBkaapelia käyttäen.
USB-kaapeli
Käytä tätä kaapelia down stream -liittimeen kytkettävien laitteiden kanssa.
2) Kaapeli muiden laitteiden
Tämä tuote tukee USB 2.0 -standardia. Kun ulkoinen laite kytketään down
kytkemiseksi
stream -liittimeen, käytä ulkoisen laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
|
Vianetsintä
|
Terminologia
Palvelukeskukset
Jos tarvitset tuotteeseen liittyviä palveluita, ota yhteyttä Samsung-huoltoon.
Verkkoyhteyteen ja palvelimeen liittyvät palvelut.
Palvelut
Samsung Electronics www-sivut
Yhteystiedot
www.samsung.com
North America
|
Palvelukeskukset
|
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
70 70 19 70
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
PORTUGAL
0 801 801 881
022-607-93-33
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-800-120-0-400
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
http://www.samsung.com.cn
010-6475 1880
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in/
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com.tr
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Download PDF

advertising