Samsung | F2380M | Samsung F2380M Bruksanvisning

SyncMaster F2080M,F2380M
LCD-näyttö
Käyttöopas
Tuotteiden vٛri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiٛ tietoja voidaan la
itteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Sisällysluettelo
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Ennen kuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Hallinta ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
LAITTEEN ASENTAMINEN
Pakkauksen sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jalustan asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seinätelineen asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tietokoneen kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kensington-lukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HDMI-kaapelin kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuulokkeiden kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
LAITTEEN KÄYTTÖ
Sopivan tarkkuuden asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standardisignaalitilataulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laiteohjaimen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laitteen ohjauspainikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Näytön asetusvalikon käyttäminen
(OSD: On Screen Display, kuvaruutuvalikko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
OHJELMISTON ASENNUS
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
VIANMÄÄRITYS
Näytön itsetestaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Ennen kuin pyydät huoltoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Usein kysyttyä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
LISÄTIETOJA
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virransäästötoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ota yhteyttä SAMSUNGiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet) – vain Euroopassa . . . . . . . . . . . . . . .
6-1
6-2
6-3
6-4
1
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-1
Ennen kuin aloitat
Tässä oppaassa käytetyt kuvakkeet
KUVAKE
NIMI
MERKITYS
Varoitus
Viittaa toimintoihin, jotka eivät välttämättä toimi, tai asetuksiin, jotka saatetaan perua.
Huomautus
Antaa vinkkejä toimintojen käyttöön.
Tämän oppaan käyttö
•
Tutustu turvallisuusohjeisiin huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta.
•
Tutustu ongelmatapauksissa osioon "Vianetsintä".
Tekijänoikeustiedot
Tämän oppaan tietoja voidaan laadunparannussyistä muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Tekijänoikeudet © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän oppaan tekijänoikeudet kuuluvat Samsung Electronics, Co., Ltd:lle.
Tämän oppaan sisältöä tai sen osia ei saa jäljentää, jaella tai käyttää millään muullakaan tavoin ilman Samsung Electronics, Co.,
Ltd:n antamaa kirjallista lupaa.
SAMSUNGin logo ja SyncMaster ovat Samsung Electronics, Co., Ltd:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä.
VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standard Associationin rekisteröimiä tavaramerkkejä.
ENERGY STAR -logo on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston rekisteröimä tavaramerkki.
Kaikki muut tässä oppaassa mainitut tavaramerkit kuuluvat niiden laillisille omistajille.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-1
1-2
Hallinta ja hoito
Ulkopintojen ja näytön hoito
Puhdista laite pehmeällä ja kuivalla kankaalla.
•
Älä puhdista laitetta märällä kankaalla tai tulenaroilla aineilla,
esim. bentseenillä tai liuottimilla. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä
laitteessa.
•
Älä raaputa näyttöä kynsilläsi tai millään terävillä esineillä.
Näyttö voi naarmuuntua tai vaurioitua.
•
Kun puhdistat laitetta, älä ruiskuta vettä suoraan sen pinnalle.
Jos laitteeseen pääsee vettä, seurauksena voi olla tulipalo,
sähköisku tai toimintahäiriöitä.
•
Kiiltäväpintaisen mallin pinnalle saattaa käytetystä
valmistusmateriaalista johtuen muodostua valkoinen tahra, jos
käytät ultraäänikostutinta.
Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.
Jäännöskuvista
•
Jos kuvaruudulla näytetään pysäytettyä kuvaa pitkän aikaa, ruudulle saattaa muodostua jäännöskuva tai tahra. Aseta laite
virransäästötilaan tai ota näytönsäästäjä käyttöön, jos et käytä laitetta pitkään aikaan.
•
Tämän LCD-näytön valmistajan käyttämän teknologian rajoituksista johtuen laitteen näyttämät kuvat saattavat olla hieman
normaalia kirkkaampia tai tummempia n. 1 ppm (parts per million, miljoonasosa) kuvapisteen verran.
Alipikseleiden lukumäärä LCD-paneelien koon mukaan: Alipikseleiden lukumäärä = suurin vaakatason tarkkuus x suurin
pystytason tarkkuus x 3
Esimerkki: Jos suurin tarkkuus on 1600 X 900(1920 X 1080), alipikseleiden määrä on 1600 X 900(1920 X 1080) x 3 =
4.320.000(6.220.800).
1-2
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-3
Turvallisuusohjeita
Turvallisuusohjeissa käytetyt kuvakkeet
KUVAKE
NIMI
Vaara
Varoitus
MERKITYS
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman
tai jopa kuoleman.
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
Merkkien merkitys
Älä tee näin.
Tätä ohjetta on noudatettava.
Älä pura.
Virtajohto on otettava irti pistorasiasta.
Älä koske.
Täytyy maadoittaa sähköiskujen välttämiseksi.
Sähkövirtaan liittyvää
Oheiset kuvat ovat vain viitteellisiä ja varsinaiset laitteet ja niiden mallit voivat olla erilaisia eri maissa.
Vaara
Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
Älä kytke useita laitteita samaan pistorasiaan.
•
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Älä kytke virtajohtoa seinään tai irti seinästä,
kun kätesi ovat märät.
•
Pistorasia saattaa ylikuumentua ja
seurauksena voi olla tulipalo.
Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.
•
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
Varmista, että kytket virtajohdon maadoitettuun pistorasiaan (vain eristeluokan 1 laitteille).
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla tulipalo.
Älä taivuta tai väännä virtajohtoa liikaa äläkä
aseta sen päälle mitään painavia esineitä.
•
•
Sähköjohto voi vaurioitua ja aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
Seurauksena saattaa olla sähköisku tai
vammautuminen.
Älä sijoita virtajohtoa tai itse laitetta lämmityslaitteiden lähelle.
Jos virtajohdon liitäntä tai pistorasia on pölyinen, puhdista ne kuivalla liinalla.
•
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla tulipalo.
Varoitus
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•
Seurauksena voi olla sähköisku, joka
saattaa vaurioittaa laitetta.
Käytä vain yrityksemme toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä minkään muun laitteen virtajohtoa tässä laitteessa.
•
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
1-3
Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, muista
vetää pistokkeesta, ei johdosta.
Kytke pistoke sellaiseen pistorasiaan, joka
on käden ulottuvilla.
•
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laitteeseen tulee jokin vika, sinun
täytyy irrottaa virtajohto pistorasiasta tai
katkaista sähköt. Et voi katkaista
sähkönsyöttöä täysin painamalla laitteen
virtapainiketta.
Asennukseen liittyvää
Vaara
Älä aseta laitteen lähelle palavia kynttilöitä,
hyttyssavuja tai savukkeita äläkä asenna laitetta lämmityslaitteiden lähelle.
Pyydä asentajaa tai asennukseen erikoistunutta yritystä asentamaan tämä laite seinään.
•
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla tulipalo.
Älä asenna laitetta sellaisiin tiloihin, joiden
ilmanvaihto ei ole hyvä, esimerkiksi kirjahyllyyn tai kaappiin.
Tämä voi johtaa sisäiseen
ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Pidä laitteen pakkausmateriaaleina käytetyt
muovipussit poissa lasten ulottuvilta.
•
Käytä vain sellaista seinätelinettä, joka
on hyväksytty käytettäväksi tämän
laitteen kanssa.
Aseta laite vähintään 10 cm:n etäisyydelle
seinästä, jotta sen ilmanvaihto olisi riittävä.
•
•
•
Lapsi saattaa laittaa pussin päähänsä ja
tukehtua.
Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin.
Tämä voi johtaa sisäiseen
ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Älä asenna laitetta epävakaalle alustalle tai
tärinäalttiiseen paikkaan, esimerkiksi heiluvalle tai kaltevalle hyllylle.
•
Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
•
Älä asenna laitetta kulkuneuvoon tai sellaisiin tiloihin, joissa se voi joutua kosketuksiin
pölyn, kosteuden (esim. saunassa), öljyn,
savun tai veden (esim. sadepisaroiden)
kanssa.
Jos käytät laitetta tärinälle alttiissa
paikassa, laite voi vaurioitua tai aiheuttaa
tulipalon.
Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon
tai minkään lämmönlähteen, esim. takan tai
lämmittimen, viereen.
•
Tämä saattaa lyhentää laitteen elinikää
tai aiheuttaa tulipalon.
•
Tämä voi johtaa sähköiskuun tai
tulipaloon.
Älä asenna laitetta lasten ulottuvilla olevaan
paikkaan.
•
Jos lapsi pääsee koskemaan laitteeseen,
laite saattaa pudota ja vahingoittaa lasta.
•
Asenna laite tasaiselle ja vakaalle
tasolle, sillä laitteen etuosa on
painavampi kuin sen takaosa.
Varoitus
1-3
Varo pudottamasta laitetta, kun siirrät sitä.
Älä aseta laitetta alassuin lattialle.
•
•
Tämä voi aiheuttaa joko laitevaurion tai
henkilövahinkoja.
Tämä voi vaurioittaa laitteen etupaneelia.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Jos laite sijoitetaan hyllylle tai telineeseen,
älä sijoita sitä siten, että sen etureuna ylittää
alustalevyn etureunan.
•
Kun lasket laitteen käsistäsi, käsittele sitä
varoen.
•
Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
•
Käytä vain sellaista telinettä tai hyllyä,
joka on kooltaan sopiva laitteelle.
Jos laite asennetaan sellaiseen paikkaan,
jossa sen käyttöolosuhteet vaihtelevat paljon, ympäristötekijät voivat aiheuttaa vakavia
laitevikoja. Ota tässä tapauksessa yhteyttä
huoltohenkilökuntaamme ennen laitteen
asentamista.
•
Tällaisia paikkoja ovat esim. sellaiset,
joissa esiintyy hienopölyä, kemikaaleja,
liian korkeita tai matalia lämpötiloja tai
ilmankosteutta tai joissa laitetta
käytetään pitkän aikaa jatkuvasti, esim.
lentokentillä tai asemilla.
Puhdistukseen liittyvää
Käytä vain suositeltuja puhdistusaineita, sillä alkoholia, liuotinta tai muita voimakkaita aineita sisältävät pinta-aktiiviset aineet voivat haalistaa laitteen pintaa tai saada sen halkeilemaan tai kuoriutumaan pois.
Voit ostaa suositeltuja puhdistusaineita huoltoliikkeestä.
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen sen puhdistamista.
Älä ruiskuta vettä suoraan laitteen osien
päälle, kun puhdistat sitä.
•
•
Varmista, ettei laitteen sisälle pääse
vettä.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Varoitus
Älä suihkuta puhdistusainetta suoraan laitteen päälle.
•
Tämä voi haalistaa laitteen pintaa tai
saada sen halkeilemaan tai
kuoriutumaan pois.
Pyyhi laite pehmeällä liinalla, joka on kostutettu näyttölaitteille tarkoitetulla puhdistusaineella.
•
Jos suositeltua puhdistusainetta ei ole
saatavissa, laimenna puhdistusliuosta
vedellä suhteessa 1:10 ennen laitteen
puhdistamista.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Kun puhdistat laitetta, kytke sen virtajohto irti
pistorasiasta ja pyyhi laite kevyesti pehmeällä kankaalla.
•
Kun puhdistat laitetta, älä käytä sellaisia
kemikaaleja kuin vahaa, bentseeniä,
alkoholia, ohennusainetta,
hyönteismyrkkyä, hajustevalmisteita,
voitelu- tai puhdistusaineita.
Laitteen pinta voi vaurioitua tai siinä
olevat painatukset saattavat kulua pois.
Käytä puhdistamiseen oikeanlaista, pehmeää liinaa, sillä laitteen ulkopinta naarmuuntuu helposti. Voit kostuttaa liinan kevyesti
pienellä määrällä vettä. Huomaa kuitenkin,
että jos puhdistusliinaan on jäänyt joitakin
muita aineita, ne voivat vaurioittaa laitteen
pintaa. Huolehdi siis siitä, että käyttämäsi
liina on puhdistettu kaikista muista aineista.
1-3
Käyttöön liittyvää
Vaara
Koska laite käyttää suurjännitettä, älä koskaan pura, korjaa tai muuntele laitetta itse.
Älä ruiskuta vettä suoraan laitteen osien
päälle, kun puhdistat sitä.
•
Seurauksena saattaa olla sähköisku tai
tulipalo.
•
Jos laite kaipaa korjausta, ota yhteyttä
huoltoon.
Jos laitteesta kuuluu epätavallisia ääniä tai
siitä erittyy palaneen käryä tai savua, irrota
virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota
yhteyttä huoltoon.
•
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laite on pudonnut maahan tai sen kotelo
on vaurioitunut, kytke laite pois päältä ja
irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Varmista, ettei laitteen sisälle pääse
vettä.
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä anna lasten roikkua tai kiipeillä laitteen
päällä.
•
Laite saattaa pudota ja aiheuttaa
henkilövahinkoja tai kuoleman.
•
•
Seurauksena saattaa olla sähköisku tai
tulipalo.
Ota laitteen virtajohto irti ukonilman ja salamoinnin ajaksi äläkä missään tapauksessa
tällöin koske antenninjohtoon, sillä se on
vaarallista.
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Kun siirrät laitetta, älä irrota virtajohtoa tai
antenninjohtoa vetämällä suoraan johdosta.
Älä aseta laitteen päälle esim. lasten leluja
tai keksejä.
•
Jos lapsi kumartuu laitteen yli ottamaan
sen päältä jonkin esineen, laite saattaa
pudota ja aiheuttaa lapselle vammoja tai
jopa kuoleman.
Älä pudota laitteen päälle mitään esineitä tai
altista sitä iskuille.
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
•
•
Johdot voivat vaurioitua ja seurauksena
saattaa olla laitevaurio, sähköisku tai
tulipalo.
Jos huoneessa on kaasuvuoto, älä koske laitetta tai pistoketta, vaan tuuleta huone välittömästi.
•
Tästä syntyvät kipinät voivat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon.
•
Älä nosta tai siirrä laitetta roikottamalla sitä
suoraan virtajohdosta tai signaalikaapelista.
•
Johdot voivat vaurioitua ja seurauksena
saattaa olla laitevaurio, sähköisku tai
tulipalo.
Varmistu siitä, ettet tuki laitteen tuuletusaukkoa pöytäliinalla tai verhoilla.
•
1-3
Tämä voi johtaa sisäiseen
ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Älä kosketa laitteen virtajohtoa tai
antenninjohtoa ukonilmalla.
Älä sijoita laitteen lähelle helposti syttyviä
aineita tai esineitä äläkä käytä niitä laitteen
lähettyvillä.
•
Tästä voi aiheutua räjähdys tai tulipalo.
Älä työnnä laitteen sisälle (ilmanvaihtoaukkoihin, portteihin jne.) helposti syttyviä tai
metallisia esineitä, esim. puikkoja, kolikoita
tai hiuspinnejä.
•
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai
vettä, katkaise laitteesta virta, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Älä aseta laitteen päälle mitään metalliesineitä tai nestettä sisältäviä astioita, esim.
vaaseja, kukkamaljakoita, juomapulloja, kosmetiikkaa tai lääkkeitä.
•
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai
vettä, katkaise laitteesta virta, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Varoitus
Jos kuvaruudulla näytetään pysäytettyä
kuvaa pitkän aikaa, ruudulle saattaa muodostua jäännöskuva tai tahra.
Aseta laite virransäästötilaan tai ota
liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et
käytä laitetta pitkään aikaan.
Valitse laitteelle sopiva resoluutio ja taajuus.
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos lähdet pois
kotoa etkä käytä laitetta pitkään aikaan.
•
•
•
Muutoin silmät saattavat rasittua.
Älä käännä laitetta ylösalaisin tai siirrä sitä
pelkästään telineestä kiinni pitäen.
•
Näytön jatkuva katselu liian läheltä voi heikentää näköä.
Muutoin laitteeseen kerääntyvä pöly
saattaa ylikuumentaa laitteen ja
aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun.
Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä käytä ilmankostutinta tai hellaa laitteen
lähellä.
•
Muista lepuuttaa silmiäsi (5 minuuttia tunnissa), jos katselet näyttöä pitkän aikaa.
•
Tämä vähentää silmien rasittumista.
Pidä kaikki pienet varaosat poissa lasten
ulottuvilta.
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Älä koske näyttöön, kun se on ollut päällä
pitkän aikaa, sillä se kuumenee, kun sitä
käytetään.
Säädä laitteen kallistuskulma ja telineen korkeus huolellisesti ja varovaisesti.
•
Kätesi tai sormesi saattaa juuttua kiinni
johonkin laitteen osaan ja voit saada
vammoja.
•
Älä aseta laitteen päälle mitään raskaita esineitä.
Jos laite pääsee kallistumaan liikaa, se
saattaa pudota ja aiheuttaa
henkilövahinkoja.
Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle,
kun käytät korvakuulokkeita.
•
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Liian korkea äänenvoimakkuus voi
vahingoittaa kuuloa.
1-3
Laitteen käyttäminen oikeassa asennossa
Käytä laitetta oikeassa asennossa.
1-3
•
Pidä selkäsi suorana.
•
Pidä silmäsi n. 45–50 cm etäisyydellä näytöstä. Aseta näyttö itseäsi kohti ja katso siihen
yläsuunnasta.
•
Käytä laitetta oikeassa asennossa.
•
Säädä näytön kulma siten, että valo ei heijastu näytöstä.
•
Pidä kyynärpääsi oikeassa kulmassa ja käsivartesi suorassa kulmassa.
•
Pidä kyynärpääsi oikeassa kulmassa.
•
Pidä kantapääsi suorassa lattialla, polvesi vähintään 90 asteen kulmassa ja käsivartesi
rinnan alapuolella.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
2
Laitteen asentaminen
2-1
Pakkauksen sisältö
•
Pura laite pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki ohessa mainitut osat on toimitettu laitteen mukana.
•
Säilytä pakkauslaatikko tallessa siltä varalta, että sinun täytyy siirtää laitetta myöhemmin.
Monitori
SISÄLTÖ
Asennusopas
Takuutodistus
Käyttöopas
DVI-kaapeli(Ei saatavilla kaikilla alueilla)
Virtajohto
D-Sub-kaapeli
HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Stereokaapeli
Laitteen asentaminen
2-1
2-2
Jalustan asentaminen
Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
Aseta pöydälle pehmeä liina laitteen suojaksi ja aseta laite liinan päälle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
Älä irrota pysäytinnastaa ennen jalustan asentamista.
Pidä laitteen rungosta kiinni kuvan osoittamalla tavalla.
Aseta jalusta jalustan kiinnitysosaan kuvan osoittamalla tavalla.
Kierrä kiinnitysruuvi jalustan pohjaan täysin kiinni.
Nosta monitori pystyyn jalustan asentamisen jälkeen kuvan osoittamalla tavalla. Nyt voit
irrottaa pysäytinnastan jalustan säätämiseksi.
2-2
Laitteen asentaminen
- Varoitus
Älä nosta laitetta pitämällä kiinni vain jalustasta.
Irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin asennus.
Laitteen asentaminen
2-2
2-3
Seinätelineen asentaminen
Pura tuote pakkauksesta ennen asennusta seuraavien vaiheiden mukaisesti.
Nosta monitorin jalka vasemmalla kädellä maksimikulmaan ja irrota takaosan peitelevy
oikealla kädellä kuvan osoittamalla tavalla.
irrota ruuvi pisteestä "A".
Poista osa kuvan osoittamassa suunnassa.
Tässä laitteessa on 100 mm x 100 mm(200 mm x 100 mm) kokoinen, VESA-määritysten mukainen seinäkiinnitys.
Seinäkiinnitys
Teline (lisävaruste)
1. Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto seinästä.
2. Aseta jollekin tasaiselle pinnalle pehmeä liina tai muu pehmuste laitteen suojaksi ja aseta laite liinan päälle siten, että
näyttöruutu osoittaa alaspäin.
3. Irrota jalusta.
2-3
Laitteen asentaminen
4. Aseta laitteen rungon ja telineen (seinätelineen, jalustan tai muun telineen) urat vastakkain ja kierrä kiinnitysruuvi tiukasti
paikoilleen.
•
Jos käytät suositeltua standardiruuvia pitempää ruuvia, laitteen sisäosat voivat vaurioitua.
•
Seinätelineen kiinnitykseen käytettävät ruuvit voivat olla tavallista pitempiä, jos asennettava seinäteline ei ole VESAstandardien mukainen.
•
Älä käytä sellaisia ruuveja, jotka eivät ole VESA-standardien mukaisia äläkä kiinnitä ruuveja käyttämällä liikaa voimaa.
Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Valmistaja ei ole vastuussa henkilövahingoista tai laitteen vaurioitumisesta.
•
Valmistaja ei ole vastuussa mistään sellaisista tuotevaurioista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat sellaisen telineen
käytöstä, joka ei ole mainittujen standardien mukainen eikä myöskään sellaisista vaurioista ja vahingoista, jotka johtuvat
siitä, että laitteen on asentanut joku muu kuin valtuutettu asentaja.
•
Jos asennat laitteen seinätelineeseen, hanki sellainen seinäteline, jossa laitteen ja seinän väliin jää vähintään 10 cm
tilaa.
•
Valmistaja ei ole vastuussa mistään sellaisista ongelmista, jotka aiheutuvat sellaisen seinätelineen käytöstä, joka ei ole
mainittujen standardien mukainen.
•
Käytä kansainvälisten standardien mukaista seinätelinettä.
Laitteen asentaminen
2-3
2-4
Tietokoneen kytkeminen
Kiinnitysosat voivat olla erilaisia eri malleissa.
1. Kytke laite tietokoneen videolähtöliittimen mukaisesti.
•
Kun videokortissa on D-Sub (analog) -lähtö
•
•
Kytke laitteen [RGB IN]-liitäntä tietokoneen [D-Sub]-liitäntään D-liitinkaapelilla.
Kun videokortissa on DVI (digital) -lähtö
•
Kytke laitteen [DVI IN ]-liitäntä tietokoneen DVI-liitäntään DVI-kaapelilla.
2. Kytke virtajohdon toinen pää laitteen virtaliitäntään ja toinen 220V- tai 110V-pistorasiaan.
(Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.)
POWER S/W ON [ │ ] / OFF
2-4
Laitteen asentaminen
Kytkee LCD-näytön päälle/pois päältä.
Kun laite on kytketty tietokoneeseen, voit käynnistää sen ja käyttää sitä.
Kun sekä DVI (digital)- että D-Sub (analog)-kaapelit on kytketty, voit valita tulosignaalin (analog/digital) painamalla
SOURCE-painiketta.
/
1. Kytke näytön takana oleva [AUDIO IN] -liitin PC:n äänikorttiin.
Laitteen asentaminen
2-4
2-5
Kensington-lukko
Kensington-lukko
Kensington-lukko on varkaudenestolaite, jonka avulla laite voidaan lukita kiinni siten, että sitä voi käyttää huoletta julkisilla
paikoilla. Koska lukituslaitteen muoto ja käyttötapa riippuvat sen mallista ja valmistajasta, tarkista kiinnitysohjeet lukituslaitteen
mukana tulevasta käyttöoppaasta. Lukituslaite on ostettava erikseen.
Laitteen lukitseminen
1. Aseta lukituslaite laitteessa olevaan Kensington-kiinnikkeeseen ja käännä se lukitusasentoon.
2. Yhdistä Kensington-lukitusvaijeri.
3. Kiinnitä Kensington-lukon kaapeli pöytään tai johonkin muuhun painavaan esineeseen.
Voit ostaa lukituslaitteen elektroniikkaliikkeestä, verkkokaupasta tai yrityksemme huoltoliikkeestä.
2-5
Laitteen asentaminen
2-6
HDMI-kaapelin kytkeminen
1. Kytke digitaalisen toistolaitteen HDMI-lähtöliitäntä laitteen [HDMI IN]-liitäntään HDMI-kaapelilla.
Laitteen asentaminen
2-6
2-7
Kuulokkeiden kytkeminen
Kytke kuulokkeet kuuloke-liittimeen.
2-7
Laitteen asentaminen
3
Laitteen käyttö
3-1
Sopivan tarkkuuden asetus
Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, näytölle ilmestyy sopivan tarkkuuden asettamista koskeva viesti.
Valitse kieli ja sopiva tarkkuus.
▲/▼ : Voit valita kielen näillä painikkeilla.
MENU : Saat viestin pois näytöltä painamalla tätä painiketta.
•
Jos et aseta sopivaa tarkkuutta, viesti ilmestyy näytölle kolme kertaa.
•
Aseta sopiva tarkkuus.
•
Kytke laite tietokoneeseen, kun tietokone on pois päältä. Kytke tämän jälkeen virta päälle.
•
Napsauta hiiren oikealla näppäimellä tietokoneen työpöytää ja valitse näytölle ilmestyvästä valikosta "Properties
(Ominaisuudet)".
•
Aseta sopiva tarkkuus "Settings (Asetukset)"-välilehdellä.
Laitteen käyttö
3-1
3-2
Standardisignaalitilataulukko
LCD-näytön optimaalinen tarkkuus riippuu näytön koosta toisin kuin CDT-näyttöjen.
Tästä syystä kuvan laatu on huonompi, jos et aseta sopivaa tarkkuutta näytön koon mukaisesti. Suosittelemme, että asetat
laitteelle sopivan tarkkuuden.
Jos tietokoneen signaali on jokin seuraavista standardisignaalitiloista, näyttö säädetään automaattisesti. Jos tietokoneen signaali
ei vastaa mitään seuraavista signaalitiloista, näytöllä ei ehkä näy mitään tai ainoastaan virran merkkivalo palaa. Säädä asetukset
oheisten ohjeiden ja videokortin käyttöoppaan mukaisesti.
F2080M
3-2
TARKKUUS
POIKKISUORA
TAAJUUS (KHZ)
PYSTYTAAJUUS
(HZ)
PIKSELIKELLO
(MHZ)
TAHDISTUKSEN
POLAARISUUS (H/
V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
Laitteen käyttö
F2380M
TARKKUUS
POIKKISUORA
TAAJUUS (KHZ)
PYSTYTAAJUUS
(HZ)
PIKSELIKELLO
(MHZ)
TAHDISTUKSEN
POLAARISUUS (H/
V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vaakataajuus
Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan
vaakasykliksi, ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus ilmoitetaan
kilohertseinä, kHz.
Pystytaajuus
Näyttöpaneelin täytyy näyttää sama kuva kymmeniä kertoja sekunnissa, jotta ihmissilmä näkisi kuvan. Tätä taajuutta kutsutaan
pystytaajuudeksi. Pystytaajuus ilmoitetaan hertseinä, Hz.
Laitteen käyttö
3-2
3-3
Laiteohjaimen asennus
Kun asennat laiteohjaimen, voit asettaa laitteelle sopivan tarkkuuden ja taajuuden. Laiteohjain löytyy laitteen mukana
toimitetulta CD-levyltä. Jos laitteen mukana tuleva ohjaintiedosto ei toimi, käy Samsung Electronicsin huoltoliikkeessä tai
lataa ohjain verkkosivuiltamme (http://www.samsung.com/).
1. Aseta ohjaimen asennuslevy CD-asemaan.
2. Napsauta kohtaa "Windows-ajuri".
3. Valitse laitteen malli luettelosta.
4. Asenna ohjain näytöllä annettujen ohjeiden mukaan.
5. Tarkista, että sopiva tarkkuus ja virkistystaajuus näkyvät ohjauspaneelin asetuksissa. Saat lisätietoja Windowskäyttöjärjestelmän ohjeista.
3-3
Laitteen käyttö
3-4
Laitteen ohjauspainikkeet
Laitteen ohjauspainikkeet
KUVAKE
MENU/
KUVAUS
Saat kuvaruutuvalikon (OSD) näkyviin painamalla tätä painiketta.
Painiketta käytetään myös kuvaruutuvalikosta poistumiseen tai siirtymiseen ylemmälle
tasolle valikon sisällä.
* Kuvaruutuvalikon asetusten lukitseminen
Tällä toiminnolla voit lukita kuvaruutuvalikon asetukset siten, että ne pysyvät samoina eivätkä muut käyttäjät voi muuttaa niitä.
On: Jos painat MENU-painiketta yli viiden (5) sekunnin ajan, kuvaruutuvalikon asetukset lukitaan.
Off: Jos painat MENU-painiketta uudelleen yli viiden (5) sekunnin ajan, kuvaruutuvalikon
asetusten lukitus otetaan pois käytöstä.
Jos kuvaruutuvalikon lukitustoiminto on käytössä, käyttäjät voivat silti säätää näytön
kirkkautta ja kontrastia ja käyttää [ ]-painiketta.
▲/▼
Käytä näitä painikkeita valikossa liikkumiseen ja asetusten tekemiseen.
Käyttäjät voivat asettaa Customized Key-painikkeelle jonkin seuraavista toiminnoista. Kun
ohjelmoitavaa [ ]-painiketta painetaan asetusten tekemisen jälkeen, asetuksissa määritelty
toiminto suoritetaan.
•
Tietokoneen signaalit: <MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>
•
AV-signaalit: <Picture Mode> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>
Voit määrittää Customized Key-painikkeen toiminnon valitsemalla kuvaruutuvalikosta
"SETUP&RESET -> Customized Key".
Kun kuvaruutuvalikko ei ole näkyvissä, säädä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta.
/SOURCE
Käytä tätä painiketta toimintojen valitsemiseen.
Jos painat [
/SOURCE ]-painiketta, kun kuvaruutuvalikko ei ole näkyvissä, tulosignaali
(Analog/Digital /HDMI) vaihdetaan. Kun vaihdat tulosignaalia painamalla [ /SOURCE]-painiketta tai silloin, kun käynnistät laitteen, näytön vasempaan ylänurkkaan ilmestyy viesti, joka
kertoo, mikä tulosignaali on valittuna.)
Jos haluat valita digital-tilan, sinun täytyy kytkeä laite ja tietokone toisiinsa DVIkaapelilla.
Laitteen käyttö
3-4
KUVAKE
AUTO
KUVAUS
Ota näytön automaattiasetukset käyttöön painamalla [AUTO]-painiketta.
Tämä toiminto on käytettävissä vain analog-tilassa.
Jos muutat tarkkuusasetuksia kohdassa Display Properties (Näytön ominaisuudet), AUTO
adjustment -toiminto otetaan käyttöön.
Paina tätä painiketta, kun haluat kytkeä tai katkaista laitteen virran.
•
Laitteen oikealla puolella olevat painikkeet ovat hipaisupainikkeita.
•
Kosketa näitä painikkeita kevyesti sormellasi.
Virran merkkivalo
Tämä virtavalo palaa, kun laite toimii normaalisti.
Jos haluat lisätietoja virransäästötoiminnosta, tutustu virransäästötoimintoon kohdassa
Muut tiedot. Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, säästät sähköä kytkemällä laitteen
virtajohdon irti pistorasiasta.
3-4
Laitteen käyttö
3-5
Näytön asetusvalikon käyttäminen (OSD: On Screen Display,
kuvaruutuvalikko)
Näytön asetusvalikon (OSD: On Screen Display) rakenneRakenne
YLÄVALIKOT
ALIVALIKOT
PICTURE
COLOR
SIZE & POSITION
SETUP&RESE
Brightness
Contrast
Sharpness
MagicBright
Coarse
Fine
Response Time
HDMI Black Level
MagicColor
Red
Green
Blue
Color Tone
Color Effect
Gamma
H-Position
V-Position
Image Size
Menu H-Position
Menu V-Position
Reset
Menu Transparency
Language
Off Timer On/Off
Off Timer Setting
Auto Source
PC/AV Mode
Display Time
Customized Key
T
Picture Mode
INFORMATION
PICTURE
<Tietokoneen signaalit>
VALIKKO
Brightness
<AV-signaalit>
KUVAUS
Säätää näytön kirkkautta.
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicBright> on asetettu tilaan <Dynamic Contrast>.
Contrast
Säätää näytöllä näkyvän kuvan kontrastia.
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicBright> on asetettu tilaan <Dynamic Contrast>.
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicColor> on asetettu tilaan <Full> tai <Intelligent>.
Sharpness
Säätää näytöllä näkyvän kuvan yksityiskohtien selkeyttä.
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicBright> on asetettu tilaan <Dynamic Contrast>.
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicColor> on asetettu tilaan <Full> tai <Intelligent>.
Laitteen käyttö
3-5
VALIKKO
MagicBright
Picture Mode
KUVAUS
Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön eri käyttötilanteisiin tarkoitettuja valmiita asetuksia, esim. asiakirjojen muokkaus, internetin selailu, pelien pelaaminen, urheilun tai elokuvien katselu jne.
•
<Custom>
Jos valmiit kuvatilat eivät vastaa tarpeitasi, voit säätää asetukset <brightness> ja <Contrast>
suoraan tässä tilassa.
•
<Text>
Tässä tilassa näytön asetukset on tehty asiakirjojen muokkaamiseen sopiviksi.
•
<Internet>
Tässä tilassa näytön asetukset on tehty internetin selailuun (tekstien ja kuvien katseluun)
sopiviksi.
•
<Game>
Tässä tilassa näytön asetukset on tehty paljon grafiikkaa sisältävien, nopeaa virkistystaajuutta
vaativien pelien pelaamiseen sopiviksi.
•
<Sport>
Tässä tilassa näytön asetukset on tehty paljon liikettä sisältävien urheiluohjelmien katselemiseen
sopiviksi.
•
<Movie>
Tässä tilassa kirkkaus- ja tarkkuusasetukset ovat samanlaiset kuin televisiossa, jotta viihteen
(elokuvat, DVD:t jne.) katselu olisi mahdollisimman miellyttävää.
•
<Dynamic Contrast>
Säätää kuvan kontrastia automaattisesti siten, että kirkkaat ja tummat kuvat näkyvät
tasaisempina.
Näytössä on tehdasasetuksena neljä automaattista kuva-asetusta: "Dynamic", "Standard", "Movie" ja
"Custom". Voit aktivoida asetukseksi Dynamic, Standard, Movie tai Custom. Voit valita asetukseksi
Custom (Mukautettu), jolloin henkilökohtaiset kuva-asetuksesi palautuvat automaattisesti käyttöön.
•
<Dynamic>
Valitse tämä asetus, kun haluat kuvasta terävämmän kuin Standard -tilassa.
•
<Standard>
Valitse tämä asetus, kun ympäristö on kirkas. Myös tämä asetus tekee kuvasta terävän.
•
<Movie>
Valitse tämä asetus, kun ympäristö on pimeä. Asetus säästää virtaa ja estää silmien väsymisen.
•
<Custom>
Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.
Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää HDMI/DVI-liitäntää ja kohdan <PC/
AV Mode> asetuksena on <AV>.
Coarse
Removes vertical noise lines (line pattern) from the screen.
Kuvan sijaintipaikka saattaa muuttua asetusten tekemisen jälkeen. Jos näin käy, siirrä kuvaa <HPosition>-valikossa niin, että se näkyy näytön keskellä.
Tämä toiminto on käytettävissä vain analog-tilassa.
Fine
Poistaa vaakakohinaviivat (viivakuvion) näytöltä.
Jos kohina ei poistu täysin <Fine>-toimintoa käyttämällä, muuta kohdan <Coarse> asetuksia ja käytä
sen jälkeen <Fine>-toimintoa uudelleen.
Tämä toiminto on käytettävissä vain analog-tilassa.
3-5
Laitteen käyttö
VALIKKO
Response Time
KUVAUS
Kiihdyttää LCD-näytön vasteaikaa alkuperäistä vasteaikaa nopeammaksi, jotta liikkuvat kuvat näkyisivät tarkempina ja luonnollisempina.
•
<Normal>
•
<Faster>
•
<Fastest>
Suosittelemme, että käytät asetusta Normal taiFaster, kun et katsele elokuvia.
HDMI Black Level
Jos tuotteeseen kytketään DVD-soitin tai digisovitin HDMI-liitäntänä, kuvan laatu (tummuus, kontrasti, väritasapaino jne.) saattaa heiketä ulkoisesta laitteesta riippuen.
•
<Normal>
•
<Low>
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun ulkopuolinen laite on kytketty <HDMI>liitäntänä. <HDMI Black Level> -toiminto ei välttämättä ole yhteensopiva kaikkien ulkopuolisten
laitteiden kanssa.
COLOR
Laitteen käyttö
3-5
VALIKKO
MagicColor
Red
KUVAUS
Näyttää luonnolliset värit selkeämmin muuttamatta kuvan laatua. Tämä toiminto käyttää Samsung
Electronicsin kehittämää digitaalisen kuvan parannusteknologiaa.
•
<Off> - Kytkee MagicColor-toiminnon pois päältä.
•
<Demo> - Voit verrata MagicColor-toiminnon käsittelemiä kuvia alkuperäisiin kuviin.
•
<Full> - Tekee kuvasta ja kuvissa näkyvistä ihonväreistä selkeämpiä.
•
<Intelligent> - Parantaa kuvan väriä ihonvärejä lukuun ottamatta.
Voit säätää kuvan punaisen värin arvot haluamiksesi.
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicColor> on asetettu tilaan <Full> tai <Intelligent>.
Green
Voit säätää kuvan vihreän värin arvot haluamiksesi.
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicColor> on asetettu tilaan <Full> tai <Intelligent>.
Blue
Voit säätää kuvan sinisen värin arvot haluamiksesi.
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicColor> on asetettu tilaan <Full> tai <Intelligent>.
Color Tone
Voit säätää värien lämpötila-asetukset mieleisiksesi.
•
<Cool> - Asettaa näytön taustavärin viileämmänsävyiseksi.
•
<Normal> - Ottaa oletuksena käytettävän taustavärin lämpötilan käyttöön.
•
<Warm> - Asettaa näytön taustavärin lämpimämmänsävyiseksi.
•
<Custom> - Valitse tämä valikko, jos haluat asettaa värien lämpötilan manuaalisesti.
Jos esiasetetut värilämpötilat eivät miellytä sinua, voit asettaa <Color Effect> -toiminnon värit
manuaalisesti.
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicColor> on asetettu tilaan <Full> tai <Intelligent>.
Color Effect
Voit muuttaa yleisilmettä vaihtamalla kuvan värejä.
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicColor> on asetettu tilaan <Full> tai <Intelligent>.
Gamma
•
<Off> - Kytkee color effect-toiminnon pois päältä.
•
<Grayscale> -Näyttää kuvat mustavalkoisina.
•
<Green> - Näyttää kuvat vihreänsävyisinä.
•
<Aqua> - Näyttää kuvat sinertävänsävyisinä.
•
<Sepia> - Näyttää kuvat seepiansävyisinä.
Tämän valikon avulla voit säätää normaalikirkkaiden värien voimakkuutta.
•
<Mode1> - <Mode2> - <Mode3>
(Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun <MagicBright> on asetettu tilaan <Dynamic Contrast>.)
SIZE & POSITION
3-5
Laitteen käyttö
VALIKKO
H-Position
KUVAUS
Siirtää näytön kuvan sijaintia vaakasuunnassa.
Tämä toiminto on käytettävissä vain analog-tilassa.
Jos AV-tilaan tulee TV-signaali, valitse "Screen Fit" säätäessäsi vaaka-asentoa tasoilla 0–6.
V-Position
Siirtää näytön kuvan sijaintia pystysuunnassa.
Tämä toiminto on käytettävissä vain analog-tilassa.
Jos AV-tilaan tulee TV-signaali, valitse "Screen Fit" säätäessäsi pystyasentoa tasoilla 0–6.
Image Size
Tietokoneen signaalit
•
<Auto> - Kuva näytetään tulosignaalin kuvasuhteen mukaisesti.
•
<Wide> - Kuva näytetään koko näytön kokoisena tulosignaalin kuvasuhteesta riippumatta.
•
Standarditaulukkoon kuulumattomia signaaleja ei tueta.
•
Jos tarkkuus säädetään optimaaliseksi, kuvasuhde ei muutu, vaikka <Image Size>asetuksena olisi <Auto> tai <Wide>.
AV-signaalit
•
<4 : 3> - Näyttää kuvat suhteessa 4:3-kuvasuhteessa.
•
<16 : 9> - Näyttää kuvat suhteessa 16:9-kuvasuhteessa.
•
<Screen Fit> - Jos HDMI/DVI-tilan tulosignaalina on 480P,576P tai 720P(F2080M) /
480P,576P,720P tai 1080P(F2380M), kuva näytetään sellaisenaan, typistämättömänä.
Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää HDMI/DVI-liitäntää ja kohdan <PC/
AV Mode> asetuksena on <AV>.
Menu H-Position
Voit säätää kuvaruutuvalikon sijaintipaikkaa vaakasuunnassa.
Menu V-Position
Voit säätää kuvaruutuvalikon sijaintipaikkaa pystysuunnassa.
SETUP&RESET
VALIKKO
Reset
KUVAUS
Tällä toiminnolla voit palauttaa kuvan laadun ja väriasetukset tehdasasetuksiin.
•
Menu Transparency
Voit valita kuvaruutuvalikon läpinäkyvyyden.
•
Laitteen käyttö
<No> - <Yes>
<Off> - <On>
3-5
VALIKKO
Language
KUVAUS
Valitse kuvaruutuvalikon kieli.
Valittua kieltä käytetään ainoastaan laitteen kuvaruutuvalikossa. Tämä asetus ei vaikuta
tietokoneen muihin toimintoihin.
Off Timer On/Off
Voit ottaa virransammutusajastimen käyttöön tai pois käytöstä.
•
<Off> - <On>
Off Timer Setting
Kytkee virran pois päältä automaattisesti, kun asetettu aika saavutetaan.
Auto Source
•
<Auto> - Näyttö valitsee tulosignaalin automaattisesti.
•
<Manual> - Käyttäjän täytyy valita tulosignaali manuaalisesti.
PC/AV Mode
Kytke PC-tilaan, jos liitetty tietokoneeseen; kytke On-tilaan, jos liitetty AV-laitteeseen.
Näyttö ei näy normaalisti, jos tilaksi ei ole valittu AV.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä analogisessa tilassa.
Display Time
Kuvaruutuvalikko häviää näytöltä automaattisesti, jos käyttäjä ei käytä mitään toimintoja.
Voit määritellä kuvaruutuvalikon piilottamiseen kuluvan odotusajan.
•
Customized Key
<5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Voit asettaa ohjelmoitavalle painikkeelle jonkin seuraavista toiminnoista.
•
Tietokoneen signaalit: <MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>
•
AV-signaalit: <Picture Mode> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>
INFORMATION
VALIKKO
INFORMATION
3-5
KUVAUS
Näyttää tietokoneen käyttämän taajuuden ja tarkkuuden.
Laitteen käyttö
4
Ohjelmiston asennus
4-1
Natural Color
Mikä Natural Color on?
Tämä ohjelmisto toimii ainoastaan Samsungin tuotteiden kanssa ja sen avulla näytöllä näkyvät värit voidaan asettaa siten, että
ne ovat samanlaiset kuin tulostetuissa kuvissa. Saat lisätietoja ohjelmiston ohjeesta (paina F1-painiketta).
Natural Color on saatavilla verkosta. Voit ladata sen alla alta ja suorittaa asennuksen;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
Ohjelmiston asennus
4-1
4-2
MagicTune
Mikä MagicTune on?
MagicTune on ohjelmisto, jonka avulla näytön asetusten tekeminen on helpompaa. Ohjelma kuvailee näytön toiminnot tarkasti ja
antaa helppoja käyttöohjeita.
Voit tehdä näytön asetukset hiirellä ja näppäimistöllä sen sijaan, että käyttäisit laitteen omia toimintopainikkeita.
Ohjelmiston asennus
1. Aseta asennuslevy CD-asemaan.
2. Valitse MagicTune-asennusohjelma.
Jos ohjelmiston asennusikkuna ei näy näytöllä, etsi CD-levyltä MagicTune-asennustiedosto ja napsauta sitä kaksi
kertaa.
3. Valitse asennuskieli ja paina [Next (Seuraava)].
4. Asenna ohjelmisto näytöllä annettujen ohjeiden mukaan.
•
Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
•
MagicTune-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja käytettävästä laitteesta riippuen.
•
Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia (MagicTune™)
MagicTune™-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti, emolevy tai
verkkoympäristö.
Järjestelmävaatimukset
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista
Suosittelemme MagicTune™-ohjelman käyttöön Windows 2000 -käyttöjärjestelmää tai jotakin uudempaa versiota.
Laitteisto
•
Vähintään 32 Mt muistia
•
Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
Saat lisätietoa verkkosivuiltamme.
Ohjelmiston poistaminen
Voit poistaa MagicTune™-ohjelman ainoastaan Windowsin [Add or Remove Programs (Lisää tai poista sovellus)]-valikosta.
Poista MagicTune™ seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1. Napsauta [Start (Käynnistä)], valitse ensin [Settings (Asetukset)] ja sen jälkeen [Control Panel (Ohjauspaneeli)].
Windows XP:ssä napsauta [Start (Käynnistä)] ja valitse [Control Panel (Ohjauspaneeli)].
2. Napsauta Ohjauspaneelin [Add or Remove Programs (Lisää tai poista sovellus)] -kuvaketta kaksi kertaa.
4-2
Ohjelmiston asennus
3. Valitse [Add/Remove (Lisää/poista)]-ikkunasta MagicTune™ siten, että se näkyy korostettuna.
4. Poista ohjelma napsauttamalla [Change or Remove Programs (Muuta tai poista ohjemia)].
5. Select [Yes] to start removing MagicTune™.
6. Odota niin kauan, kunnes näytölle ilmestyy viesti, jossa kerrotaan, että ohjelmisto on poistettu tietokoneelta.
Jos tarvitset teknistä tukea tai haluat tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin tai saada tietoja MagicTune™-ohjelman
päivityksistä, vieraile verkkosivuillamme.
Ohjelmiston asennus
4-2
4-3
MultiScreen
Mikä MultiScreen on?
MultiScreen-toiminnon avulla voit jakaa näytöllä näkyvän kuvan osiin.
Ohjelmiston asennus
1. Aseta asennuslevy CD-asemaan.
2. Valitse MultiScreen-asennusohjelma.
Jos ohjelmiston asennusikkuna ei näy näytöllä, etsi CD-levyltä MultiScreen-asennustiedosto ja napsauta sitä kaksi
kertaa.
3. Kun asennusohjelma ilmestyy näytölle, valitse [Next (Seuraava)].
4. Asenna ohjelmisto näytöllä annettujen ohjeiden mukaan.
•
Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
•
MultiScreen-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja käytettävästä laitteesta
riippuen.
•
Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia (MultiScreen)
MultiScreen -ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti, emolevy tai
verkkoympäristö.
Käyttöjärjestelmä
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista
Suosittelemme MultiScreen-ohjelman käyttöön Windows 2000 -käyttöjärjestelmää tai jotakin uudempaa versiota.
Laitteisto
•
Vähintään 32 Mt muistia
•
Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
Ohjelmiston poistaminen
Napsauta [Start (Käynnistä)], valitse [Settings (Asetukset)]/[Control Panel (Ohjauspaneeli)] ja napsauta sen jälkeen kaksi kertaa
kohtaa [Add or Remove Programs (Lisää tai poista sovellus)].
Valitse ohjelmaluettelosta MultiScreen ja napsauta [Add/Delete (Lisää/poista)]-painiketta.
4-3
Ohjelmiston asennus
5
Vianmääritys
5-1
Näytön itsetestaus
•
Itsetestaustoiminnon avulla voit tarkistaa, toimiiko laite oikein.
•
Jos näytöllä ei näy kuvaa ja virran merkkivalo vilkkuu, vaikka laite ja tietokone on kytketty toisiinsa oikein, anna laitteen
testata itse oma toimintansa.
1. Kytke sekä laite että tietokone pois päältä.
2. Irrota signaalikaapeli laitteesta.
3. Kytke laite päälle.
4. Jos laite toimii oikein, näytölle ilmestyy viesti "Check Signal Cable".
Jos näytöllä ei edelleenkään näy kuvaa, varmista, ettei tietokoneessa tai liitännässä ole vikaa. Laite toimii oikein.
Vianmääritys
5-1
5-2
Ennen kuin pyydät huoltoa
Tarkista oheiset seikat, ennen kuin pyydät huoltopalveluita. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsung
Electronicsin huoltoliikkeeseen.
NÄYTÖLLÄ EI NÄY KUVAA / EN VOI KÄYNNISTÄÄ LAITETTA
Onko virtajohto kytketty kunnolla?
Tarkista virtajohdon liitäntä.
Näkyykö näytöllä viesti: “Check Signal Cable”?
Tarkista laitteen ja tietokoneen välinen johto.
Jos näytöllä näkyy viesti, vaikka johto on kytketty oikein, tarkista tulosignaali painamalla laitteen
/SOURCE-painiketta.
Näkyykö näytöllä viesti: “Not Optimum Mode”?
Näin käy, jos videokortin signaalin tarkkuus on korkeampi
kuin laitteen enimmäistarkkuus tai -taajuus.
Säädä näytön tarkkuus ja taajuus sopiviksi.
Eikö näytöllä näy kuvaa ja vilkkuuko virran merkkivalo 1
sekunnin välein?
Näin käy, kun virransäästötoiminto on käytössä.
Käytitkö kytkentään DVI-kaapelia?
Jos kytket DVI-kaapelin, kun tietokone on käynnistetty tai jos
kytket DVI-kaapelin uudelleen, kun olet ensin ottanut sen irti
tietokoneen käytön aikana, näytöllä ei mahdollisesti näy
mitään, sillä jotkin videokortit eivät tällöin toista kuvasignaalia.
Saat näytön käyttöösi painamalla hiiren painikkeita tai mitä
tahansa näppäimistön näppäintä.
Käynnistä tässä tapauksessa tietokoneesi uudelleen DVI-kaapelin ollessa kytkettynä.
NÄYTÖN ASETUSVALIKKO (OSD: ON SCREEN DISPLAY)
Peruitko näytön asetukset?
Tarkista, onko kuvaruutuvalikon asetuslukko poissa käytöstä.
VÄRIT OVAT OUDOT / KUVA NÄKYY MUSTAVALKOISENA
Näkyykö näytöllä vain yksi väri, aivan kuin katsoisit kuvaa
värillisen kelmupaperin läpi?
Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä.
Aseta videokortti tietokoneeseen uudelleen.
Tarkista, onko <Color Effect>-toiminnon asetuksena <Off>.
Onko videokortin asetukset tehty oikein?
Määritä videokortin asetukset sen käyttöohjeiden mukaisesti.
KUVA SIIRTYY YHTÄKKIÄ NÄYTÖN REUNAAN TAI KESKELLE.
Oletko vaihtanut videokortin tai -ohjaimen?
Ota automaattinen asetustoiminto käyttöön painamalla
[AUTO]-painiketta.
Muutitko tarkkuutta ja taajuutta siten, että ne ovat sopivia laitteelle?
Säädä videokortin tarkkuus ja taajuus sopiviin arvoihin.
Onko videokortin asetukset tehty oikein?
Määritä videokortin asetukset sen käyttöohjeiden mukaisesti.
Tarkista tiedot kohdasta (Standardisignaalitilataulukko)
KUVA ON EPÄTARKKA.
Muutitko tarkkuutta ja taajuutta siten, että ne ovat sopivia laitteelle?
Säädä videokortin tarkkuus ja taajuus sopiviin arvoihin.
Tarkista tiedot kohdasta (Standardisignaalitilataulukko)
VÄRI NÄKYY 16-BITTISENÄ (16 VÄRIÄ). NÄYTÖN VÄRIT OVAT MUUTTUNEET VIDEOKORTIN VAIHTAMISEN
JÄLKEEN.
Asensitko laitteen ohjaimen?
Windows ME/XP/2000 : Tee väriasetukset uudelleen valitsemalla Control Panel (Ohjauspaneeli) → Display (Näyttö)→
Settings (Asetukset).
Onko videokortin asetukset tehty oikein?
Tee väriasetukset uudelle näytönohjaimelle sopiviksi.
5-2
Vianmääritys
KUN KYTKEN NÄYTÖN, NÄYTÖLLÄ NÄKYY VIESTI: "TUNTEMATON NÄYTTÖ, KYTKE JA KÄYTÄ -NÄYTTÖ (VESA
DDC) LÖYDETTY".
Asensitko laitteen ohjaimen?
Asenna laiteohjain asennusohjeiden mukaisesti.
Tarkista videokortin käyttöoppaasta, tukeeko se kaikkia kytke
ja käytä -toimintoja (VESA DDC).
Asenna laiteohjain asennusohjeiden mukaisesti.
LAITTEEN ULKOREUNOILLA NÄKYY PIENIÄ JÄLKIÄ.
Koska tämä laite on suunniteltu niin, että väri olisi mahdollisimman pehmeä, laitteen mustat reunat on päällystetty läpinäkyvällä
aineella, josta voi näkyä jälkiä. Tämä ei ole valmistusvirhe.
KUULEN PIIPPAAVAN ÄÄNEN, KUN KÄYNNISTÄN TIETOKONEEN.
Jos piippausääni kuuluu kolme (3) kertaa tai useammin, kun käynnistät tietokoneen, käytä tietokone huollossa.
Vianmääritys
5-2
5-3
Usein kysyttyä
USEIN KYSYTTYÄ
Miten voin muuttaa videosignaalin taajuuden?
KOKEILE SEURAAVAA:
Sinun täytyy muuttaa videokortin taajuutta.
(Saat lisätietoja tietokoneessa käyttämäsi videokortin käyttöoppaasta.)
Miten voin muuttaa näytön tarkkuutta?
Windows XP : Muuta tarkkuutta valitsemalla Control Panel
(Ohjauspaneeli) → Appearance and Themes (Ulkoasu ja teemat)→ Display (Näyttö) → Settings (Asetukset).
Windows ME/2000 : Muuta tarkkuutta valitsemalla Control
Panel (Ohjauspaneeli) → Display (Näyttö) → Settings (Asetukset).
(Saat lisätietoja tietokoneessa käyttämäsi videokortin käyttöoppaasta.)
Miten virransäästötilaa käytetään?
Windows XP : Tee asetukset valitsemalla Control Panel
(Ohjauspaneeli) → Appearance and Themes (Ulkoasu ja teemat) → Display (Näyttö) → Screen Saver Setting (Näytönsäästäjä). Voit tehdä asetukset myös tietokoneen BIOSvalikossa.
Windows ME/2000 : Tee asetukset valitsemalla Control Panel
(Ohjauspaneeli) → Display (Näyttö) → Screen Saver Setting
(Näytönsäästäjä). Voit tehdä asetukset myös tietokoneen
BIOS-valikossa.
Saat lisätietoja Windowsin käyttöoppaasta.
5-3
Vianmääritys
6
Lisätietoja
6-1
Tekniset tiedot
MALLIN NIMI
LCD-näyttö
Synkronointi
F2380M
Koko
20,0 tuuman (51 cm)
23,0 tuuman (58,4 cm)
Näyttöalue
442,8 mm (H) X 249,075 mm (V)
509,76 mm (H) X 286,74 mm (V)
Kuvapistetiheys
0,2768 mm (H) X 0,2768 mm (V)
0,2655 mm (H) X 0,2655 mm (V)
Vaakasuuntainen
31~75 kHz
31~81 kHz
Pystysuuntainen
56~75 Hz
Näytön värit
Tarkkuus
F2080M
16,7 milj.
Optimaalinen erottelutarkkuus
1600 x 900 @ 60 Hz (RB)
1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
Korkein erottelutarkkuus
1600 x 900 @ 60 Hz (RB)
1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
Analoginen RGB, DVI (Digital Visual Interface),HDMI
Tulosignaali, päätetty
0,7 Vp-p ± 5 %
Erillinen pysty-/vaakasynkronointi, komposiitti, SOG
TTL-taso (V korkea ≥ 2,0 V, V matala ≤ 0,8 V)
Maksimi pikselikello
138 MHz (analoginen, digitaalinen)
164 MHz (analoginen, digitaalinen)
Virtalähde
Tämä tuote toimii 100 – 240 V:n jännitteellä. Koska normaalijännite vaihtelee eri
maiden välillä, tarkasta oikea jännite tuotteen takaosaan kiinnitetystä tarrasta.
Signaalikaapeli
15-nastainen–15-nastainen D-sub-kaapeli, irrotettava
DVI-D DVI-D-liittimeen, irrotettava
Mitat (L x S x K) / paino (yksinkertainen
jalusta)
Käyttö- ja säilytysympäristö
Käyttö
474,1 x 61,6 x 288,9 mm (ilman jalustaa)
545,0 x 66,2 x 323,8 mm (ilman jalustaa)
474,1 x 197,0 x 357,6 mm (jalustan
kanssa) / 5,5 kg
545,0 x 216,0 x 476,5 mm (jalustan
kanssa) / 6,3 kg
Lämpötila: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Kosteus: 10–80 %, ei-kondensoiva
Säilytys
Lämpötila: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Kosteus: 5–95 %, ei-kondensoiva
Kallistus
-1˚ ~ 25˚
Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)
Tämä laite on rekisteröity kotikäyttöön sen sähkömagneettisia häiriöitä koskevien määräysten (EMI) mukaisesti (luokka B).
Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä tiloissa. (Luokan B laite säteilee vähemmän sähkömagneettisia aaltoja kuin luokan
A laite.)
Lisätietoja
6-1
6-2
Virransäästötoiminto
Tässä laitteessa on virransäästötoiminto, joka vähentää virrankäyttöä kytkemällä näytön automaattisesti pois päältä, kun sitä ei
käytetä erikseen määriteltyyn aikaan. Kun laite siirtyy virransäästötilaan, virran merkkivalo muuttaa väriään ja kertoo tällä tavoin,
että laite on virransäästötilassa. Kun laite on virransäästötilassa, virtaa ei sammuteta, joten näytön saa takaisin päälle joko
napsauttamalla hiirtä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä. Virransäästötoiminto toimii kuitenkin vain silloin, jos
laite on kytketty sellaiseen tietokoneeseen, jossa on virransäästötoiminto.
F2080M
TILA
TAVALLINEN
KÄYTTÖTILA
VIRRANSÄÄSTÖTILA
VIRTA KATKAISTU
(VIRTAPAINIKKEESTA)
Virran merkkivalo
On
Vilkkuu
Off
Tehonkulutus
40 wattia
Alle 1 watti
Alle 0,9 watti
TILA
TAVALLINEN
KÄYTTÖTILA
VIRRANSÄÄSTÖTILA
VIRTA KATKAISTU
(VIRTAPAINIKKEESTA)
Virran merkkivalo
On
Vilkkuu
Off
Tehonkulutus
45 wattia
Alle 1 watti
Alle 0,9 watti
F2380M
Jos virrankatkaisupainiketta ei ole, virrankäyttö on nollassa ainoastaan silloin, kun virtajohto irrotetaan.
6-2
Lisätietoja
6-3
Ota yhteyttä SAMSUNGiin
•
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä SAMSUNG tukeen.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
Lisätietoja
6-3
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http:// www.samsung.com/ua
http:// www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
6-3
Lisätietoja
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Lisätietoja
6-3
6-4
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) – vain
Euroopassa
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden
käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi
tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä
varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
6-4
Lisätietoja
Download PDF

advertising