Samsung | 171S | Samsung 171B Bruksanvisning

SyncMaster 151S/151B/151BM
TFT-LCD Monitorin
Käyttäjän Opas
Etusivu > Index
Etusivu
Näyttö ruudulla
Turvaohjeet
Vianetsintä
Merkkikieli
Muistilista
Virta
Kysymyksiä ja vastauksia
Asennus
Itse tehtyjen ominaisuuksien tarkistus
Puhdistus
Muuta
Johdanto
Spesifikaatiot
Purkaminen pakkauksesta
Yleisspesifikaatiot
Etuosa
Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat
Takaosa
Virransäästäjä
Asennus
Informaatiota
Monitorin liitäntä
Service
Monitorin ajurin asennus
Termejä
Windows XP
Säädökset
Muut käyttöjärjestelmät
Natural color
VESA-standardin mukaisen alustan asennus
Paremman näytön saamiseksi
Auktoriteetti
Etusivu > Turvaohjeet > Merkkikieli
Merkkikieli
Virta
Asennus
Puhdistus
Muuta
Tämän symbolin ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa tuottaa fyysistä vahinkoa tai
vaurioita välineistölle.
Kielletty
Tärkeää aina lukea ja ymmärtää.
Ei saa purkaa
Irrota johto virtalähteestä
Älä koske
Maadoitettu sähköiskun estämiseksi
Etusivu > Turvaohjeet > Virta
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, säädä PC DPMS-asetukselle. Jos
näytönsäästäjä on käytössä, säädä se aktiivinäyttömoodille.
z Jos monitorisi on pienikokoinen tai sama kuva on näytössä pitkään,saatat
Merkkikieli
Virta
nähdä jälkikuvia, jotka johtuvat TFT-LCD :n sisällä olevan fluoresoivan
aineen vaurioitumisesta.
Asennus
Puhdistus
Muuta
Älä käytä vahingoittunutta tai löyhää pistoketta.
z Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä vedä pistoketta ulos johdosta äläkä koske pistokkeeseen märin
käsin.
z Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Käytä vain kunnolla maadoitettua pistoketta ja pistorasiaa.
z Huono maadoitus saattaa aiheuttaa sähköiskun tai laitevaurioita.
Älä taivuta pistoketta ja johtoa liikaa äläkä laita painavia esineitä
niiden päälle, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
z Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Irrota johto virtalähteestä myrskyn tai salamoinnin aikana tai jos
sitä ei käytetä pitkään aikaan.
z Tämän tekemättä jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
Älä liitä liian montaa jatkojohtoa tai pistoketta yhteen pistorasiaan.
z Se saattaa aiheuttaa tulipalon.
Etusivu > Turvaohjeet > Asennus
Älä peitä monitorin ilmanvaihtoaukkoja.
z Riittämätön ilmanvaihto saattaa aiheuttaa käyttöhäiriön tai
tulipalon.
Merkkikieli
Virta
Asennus
Puhdistus
Muuta
Monitori tulee sijoittaa paikkaan, jossa on alhainen kosteus ja
mahdollisimman vähän pölyä.
z Muuten seurauksena saattaa olla sähköisku tai monitorin sisäinen
tulipalo.
Älä pudota monitoria liikuttaessasi sitä.
z Se saattaa vahingoittaa sekä laitetta että ihmistä.
Aseta monitori tasaiselle ja lujalle alustalle.
z Monitori saattaa aiheuttaa vahinkoa pudotessaan.
Laita monitori varovasti alas.
z Se saattaa vaurioitua tai mennä rikki.
Älä laita monitoria käännettynä kuvaruutu pinta alaspäin.
z TFT-LCD-pinta saattaa vahingoittua.
Etusivu > Turvaohjeet > Puhdistus
Puhdistaaksesi monitorin kuoren tai CDT :n pinnan, pyyhi hieman kostetulla,
pehmeällä kangasliinalla.
Merkkikieli
Virta
Asennus
Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan monitoriin.
Puhdistus
Muuta
Käytä suositeltua puhdistusainetta ja pehmeää kangasliinaa
Jos liitos pistokkeen ja nastan välillä on pölyinen tai likainen,
puhdista se kunnolla kuivalla kangasliinalla.
z Likainen liitos saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä laita vesilasia, kemikaaleja tai mitään pieniä metalliesineitä
monitorin päälle.
z Se saattaa aiheuttaa vaurioita, sähköiskun tai tulipalon.
z Jos monitoriin pääsee vierasta ainetta, irrota pistoke ja ota yhteys
huolto pisteeseen.
Etusivu > Turvaohjeet > Muuta
Älä irrota päällystä (tai taustaa). Sisällä ei ole mitään käyttäjän
huollettavissa olevia osia.
Merkkikieli
z Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
z Jätä huolto pätevälle huolto henkilöstölle.
Virta
Asennus
Puhdistus
Muuta
Jos monitorisi ei toimi kunnolla - varsinkin, jos siitä lähtee
epätavallisia ääniä tai hajuja, irrota pistoke välittömästi ja ota yhteys
valtuutettuun jälleenmyyjään tai huolto on.
z Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä laita mitään painavia esineitä monitorin päälle.
z Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Jokaista monitorin katsomiseen käytettyä tuntia kohti, sinun tulisi
antaa silmiesi levätä 5 minuuttia.
z Tämä vähentää silmien rasitusta.
Älä käytä tai säilytä leimahtavia aineita monitorin lähellä.
z Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä yritä liikuttaa monitoria vetämällä johdosta tai
signaalikaapelista.
z Se saattaa aiheuttaa särkymisen, sähköiskun tai tulipalon johtuen
kaapelin vaurioitumisesta.
Älä siirrä monitoria oikealle tai vasemmalle vetämällä vain johdosta
tai signaalikaapelista.
z Se saattaa aiheuttaa särkymisen, sähköiskun tai tulipalon johtuen
kaapelin vaurioitumisesta.
Älä koskaan laita mitään metallista monitorin aukkoihin.
z Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vamman.
Pidä monitori pois magneettisten aineiden läheisyydestä.
z Se saattaa aiheuttaa värimuutoksia tai kuvan vääristymiä.
Etusivu > Johdanto > Purkaminen pakkauksesta
Monitori ja jalusta
Virtajohto
Purkaminen
pakkauksesta
Signaalikaapeli
Etuosa
Takaosa
Pika-asennusopas
Kääntyvä jalka ja ohjelmisto-CD
(Valinnainen)
Takuukortti
(Ei saatavana kaikilla alueilla)
(SyncMaster 171B/181B)
Käyttäjän opas ja
Ajurinasennus-CD
Ole hyvä ja varmista, että seuraavat tavarat ovat
pakattu monitorisi kanssa. Jos pakkauksen
sisällössä on puutteita, ota yhteys jälleenmyyjääsi
Etusivu > Johdanto > Etuosa
Purkaminen
pakkauksesta
Etuosa
Takaosa
1. Automaattipainike
Käytä tätä painiketta säätääksesi suorapääsyn.
2. Exit-painike
Käytä tätä painiketta päästäksesi ulos aktiivivalikosta tai OSD :sta.
3,4. Säätöpainikkeet
Näillä painikkeilla korostat ja säädät valikon tuotteita.
5. Valikko-painike
Tällä painikkeella aukaiset OSD :n ja aktivoit valikosta esiintuodun kohdan.
6. Virran näyttö
Tämä valo hehkuu vihreänä normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran
vihreänä kun monitori säästää säätösi.
Tällä painikkeella kytket monitorin virran päälle ja pois päältä.
7. Virtakytkin
Huom: Katso ohjekirjassa selostettu PowerSaver (Virransäästäjä), saadaksesi lisäinformaatiota
sähköä säästävistä toiminnoista . Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS
PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun jätät sen yksin pitemmäksi aikaa.
Etusivu > Asennus > Monitorin ajurin asennus > Windows XP
Kun monitorin ajurin käyttöjärjestelmä kehottaa, laita sisään monitorin mukana
tuleva CD-ROM. Ajuri asennetaan hieman erilailla käyttöjärjestelmästä riippuen.
Seuraa omaan käyttöjärjestelmääsi soveltuvia ohjeita.
Monitorin liitäntä
Monitorin ajurin
asennus
VESA-standardin
mukaisen alustan
asennus
Valmista tyhjä disketti ja lataa ajurin ohjelmatiedosto tältä Internet verkkosivulta.
!
Internet verkkosivu : http://www.samsung-monitor.com/ (maailmanlaajuinen)
http://www.samsungmonitor.com/ (USA)
http://www.sec.co.kr/ (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kiina)
Monitorin automaattiasennusopas
1. Laita CD sillekuuluvaan asemaan (D:\).
2. Mikäli CD-ROM ei aja sitä automaattisesti, näpäytä kahdesti D-asemalla olevaa
mousetup.exe-tiedostoa.
3. Näpäytä Monitor Driver Installation.
4. Valitse listasta monitorimallisi ja näpäytä sitten “OK”-painiketta.
5. Näpäytä “Varoitus”-ikkunassa olevaa “Asenna”-painiketta.
6. Mikäli näet seuraavan “Viesti”-ikkunan, näpäytä “Jatka jokatapauksessa”-painiketta.
(Tämä monitorin ajuri on sertifioidun MS-logon alainen, ja tämä asennus ei vahingoita
järjestelmääsi). Näpäytä sitten “OK”-painiketta.
*Sertifioitu ajuri löytyy Samsung monitorin kotisivulta
http://www.samsungmonitor.com
7. Monitorin ajurin asennus on tehty.
Manuaalinen monitorin asennusopas
1. Legen Sie die CD in den CD-Treiber (D:\).
2. Klicken Sie auf "Start""Control Panel" und dann klicken Sie auf das"Appearance and
Themes" Icon.
3. Klicken Sie auf das "Display" Icon und wählen Sie "Settings" an. Dann klicken Sie auf
"Advanced.."
4. Klicken Sie auf "Install" Taste in der "Warning" Maske.
5. Klicken Sie auf die "Properties" Taste unter dem "Monitor" Menü und wählen Sie "Driver" an.
6. Klicken Sie auf "Update Driver.." und dann wählen Sie "Install from a list or.." an, danach
klicken Sie auf die "Next" Taste.
7. Wählen Sie "Don't search , I will… ", dann klicken Sie auf "Next" und dann auf "Have disk".
8. Klicken Sie auf die "Browse" Taste und dann wählen Sie den D:\ und suchen Sie Ihren
Monitormodell auf der Modellliste. Danach klicken Sie auf die"Next" Taste.
Etusivu > Asennus > Monitorin ajurin asennus > Windows XP
Monitorin liitäntä
9. W
Wenn di
die ffolgende
"Message"" M
Maske
dann kli
klicken
Sie auff di
die "C
"Continue
Anyway""
9
l
d "M
k erscheint,
h i t d
k Si
ti
A
Taste.
Monitorin ajurin
asennus
VESA-standardin
mukaisen alustan
asennus
( Dieser Monitor-Treiber ist unter MS Logo zertifiziert und diese Installation beeinträchtigt nicht
Ihr System.) Dann klicken Sie auf die "OK" Taste.
*Der zertifizierte Treiber ist auch auf dem Samsung Monitor Homepage.
http://www.samsungmonitor.com
10. Klicken Sie auf die "Close" Taste und dann klicken Sie kontinuierlich auf die "OK" Taste.
11. Die Installation für den Monitor ist nun beendet.
Português > Principal > Configuração > Instalação do controlador de monitor > Outros sistemas operativos
Monitorin liitäntä
Monitorin ajurin
asennus
Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM
fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de
acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o
sistema operativo de que dispõe.
VESA-standardin
mukaisen alustan
asennus
Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site
apresentado a seguir.
z
Web site da Internet : http://www.samsung-monitor.com/ (Internacional)
http://www.samsungmonitor.com/ (EUA)
http://www.sec.co.kr/ (Corea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Microsoft® Windows® 2000 Operativsystem
Quando vir a mensagem "Assinatura digital não localizada" no monitor, siga estes
passos.
1. Se a janela incluir o modelo do seu monitor, clique no botão "Sim".
2. Escolha o botão "OK" na janela "Inserir disco".
3. Clique no botão "Procurar" na janela "Ficheiro necessário".
4. Escolha "D:\Driver" e, em seguida, clique no botão "Abrir" e, finalmente, no botão "OK".
Guia de Instalação Automática do Monitor
1.
2.
3.
4.
5.
Insira o CD-ROM na unidade apropriada.
Clique duas vezes no ficheiro "Setup.exe" em D:\Driver.
Escolha o modelo do seu monitor na lista de modelos e clique no botão "OK".
Clique no botão "Install" na janela de aviso.
Clique no botão "OK".
Se vir a janela "Assinatura digital não localizada", clique no botão "Sim" e, em seguida, no
botão "OK".
Guia de Instalação Manual do Monitor
1.
2.
3.
4.
Clique em "Iniciar", "Definições" e "Painel de controlo".
Clique duas vezes no ícone "Monitor".
Escolha o separador "Definições" e clique em "Avançadas".
Escolha "Monitor".
Hipótese1: Se o botão "Propriedades" não estiver disponível, significa que o monitor está
devidamente configurado. Pare a instalação.
Hipótese2: Se o botão "Propriedades" estiver disponível, clique no botão "Propriedades".
Siga o próximo passo em sequência.
5. Clique em "Controlador", em "Actualizar controlador" e, finalmente, no botão "Seguinte".
5. Clique em Controlador , em Actualizar controlador e, finalmente, no botão Seguinte .
6. Escolha "Crie uma lista de todos os controladores numa localização específica, de modo a
poder seleccionar o que deseja", clique em "Seguinte" e, depois, em "Disco".
7. Clique no botão "Procurar" e seleccione D:\Driver.
8. Clique no botão "Abrir" e, em seguida, no botão "OK".
9. Escolha o modelo do seu monitor, clique no botão "Seguinte" e, finalmente, noutro botão
"Seguinte".
10. Clique no botão "Terminar" e, em seguida, no botão "Fechar".
Se vir a janela "Assinatura digital não localizada", clique no botão "Sim". Depois, clique
no botão "Terminar" e, finalmente, no botão "Fechar".
Utilização do CD-ROM
1. Insira o CD-ROM na unidade do computador.
(Se o CD não for executado automaticamente, utilize o Explorador do Windows e clique
duas vezes no ficheiro monsetup.exe localizado na pasta contida na unidade de CDROM.)
2. Se utiliza o Windows 95/98/ME, clique em Monitor Driver Installation.
3. Clique em OK depois de ter seleccionado o modelo apropriado.
4. Clique em Install.
5. Se surgir uma mensagem de erro a informar que não é possível abrir o ficheiro icm,
seleccione PROCURAR.
6. Se utiliza o Windows 95/98/ME, clique duas vezes em setup.exe (D:\Driver).
7. Clique em OK.
Sistema Operativo Microsoft® Windows® Millennium
1. Clique em "Iniciar", "Definições", "Painel de controlo" e clique duas vezes em
"Monitor".
2. Na janela "Propriedades de Monitor", clique no separador "Definições" e, em seguida,
em "Avançadas".
3. Clique no separador "Monitor" e seleccione "Alterar" e "Seguinte".
4. Quando surgir a caixa de diálogo "Assistente Actualizar Controlador de Dispositivo",
seleccione "Crie uma lista de todos os controladores numa localização específica, de
modo a poder seleccionar o que deseja" e clique em "Seguinte".
5. Insira o CD na unidade de CD-ROM e clique em "Disco".
6. Introduza d:\ (altere a letra da unidade de modo a corresponder à sua unidade de CDROM, caso não seja D) na caixa "Copiar ficheiros do fabricante a partir de:" e clique
em "OK".
7. Clique em "Seguinte", "Seguinte" e, finalmente, em "Terminar" para concluir a
instalação.
Sistema Operativo Microsoft® Windows® 98
1. Clique em "Iniciar", "Definições", "Painel de controlo" e clique duas vezes em
"Monitor".
2. Na janela "Propriedades de Monitor", clique no separador "Definições" e, em seguida,
em "Avançadas".
3. Clique no separador "Monitor" e, em seguida, em "Alterar".
4. Quando surgir a caixa de diálogo "Assistente Actualizar Controlador de Dispositivo",
siga os passos indicados no parágrafo anterior.
Sistema Operativo Microsoft® Windows® 95
Primeiro, determine a versão do Windows 95 instalada no seu computador, fazendo clique com
o botão direito do rato sobre o ícone "O meu computador" no Ambiente de Trabalho e
seleccionando "Propriedades". O número da versão está indicado em "Sistema". Execute os
passos que correspondem à versão apropriada.
Versão 4.00.950A
1. Clique em "Iniciar", "Definições", "Painel de controlo" e clique duas vezes em
"Monitor".
2. Na janela "Propriedades de Monitor", clique no separador "Definições" e, em seguida,
em "Alterar tipo de monitor".
3. Na janela "Alterar tipo de monitor", clique em "Alterar" e, em seguida, em "Disco".
4. Insira o CD na unidade de CD-ROM, introduza d:\ (altere a letra da unidade de modo a
corresponder à sua unidade de CD-ROM, caso não seja D) na caixa "Copiar ficheiros do
fabricante a partir de" e clique em "OK".
5. Na janela "Seleccione dispositivo", clique no modelo de monitor apropriado e clique em
"OK".
Versão 4.00.950B
Clique em "Iniciar", "Definições", "Painel de controlo" e clique duas vezes em
"Monitor".
Na janela "Propriedades de Monitor", clique no separador "Definições" e, em seguida,
em "Propriedades avançadas".
Na janela "Propriedades de monitor avançadas", clique no separador "Monitor" e, em
seguida, em "Alterar".
Na janela "Seleccione dispositivo", clique em "Disco".
Insira o CD do monitor na unidade de CD-ROM, introduza d:\ (altere a letra da unidade de
modo a corresponder à sua unidade de CD-ROM, caso não seja D) na caixa "Copiar
ficheiros do fabricante a partir de" e clique em "OK".
Na janela "Seleccione dispositivo", clique no modelo de monitor apropriado e clique em
"OK".
z
z
z
z
z
z
Sistema Operativo Microsoft® Windows® NT
1. Clique em "Start", "Settings", "Control Panel" e clique duas vezes em "Display".
2. Na janela "Display Registration Information", clique no separador "Settings" e, em
seguida, em "All Display Modes".
3. Seleccione o modo que pretende utilizar ("Resolution", "Number of colors" e "Vertical
frequency") e, em seguida, clique em "OK".
4. Clique no botão "Apply" se vir que o ecrã funciona normalmente depois de ter
seleccionado "Test". Se o ecrã não estiver normal, mude para outro modo (um modo de
resolução mais baixa, outras cores ou frequência).
Nota: Se não existirem opções de modo em "All Display Modes", seleccione o nível de
resolução e de frequência vertical, consultando a secção Modos de apresentação predefinidos
deste manual.
Sistema Operativo Linux
Para executar o X-Window, tem de criar o ficheiro X86Config, que é uma espécie de ficheiro de
definição de sistema.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Prima "Enter" no primeiro e segundo ecrãs após a execução do ficheiro "X86Config".
O terceiro ecrã é para "configurar o seu rato".
Configure um rato para o computador.
O ecrã seguinte é para "seleccionar um teclado".
Configure um teclado para o computador.
O ecrã seguinte é para "configurar o seu monitor".
Primeiro, defina uma "frequência horizontal" para o monitor. (Pode introduzir a
frequência directamente.)
Defina uma "frequência vertical" para o monitor. (Pode introduzir a frequência
directamente.)
Introduza o "nome do modelo do seu monitor". Esta informação não afecta a execução
do X-Window.
"Terminou" a configuração do seu monitor.
"Execute" o X-Window depois de configurar outro hardware necessário.
Etusivu > Johdanto > Takaosa
Purkaminen
pakkauksesta
Etuosa
Takaosa
(Monitorin takaosan konfiguraatiot saattavat vaihdella eri tuotteiden välillä)
1. Virtaportti
Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.
2. Signaalikaapeli
Liitä signaalikaapeli tietokoneesi, videokorttisi, näyttökorttisi tai
grafiikkakorttisi videoporttiin.
Huom: Katso Monitorin liitännät saadaksesi lisäinformaatiota kaapelien liitännästä.
Etusivu > Asennus > Monitorin liitäntä
Monitorin liitäntä
Monitorin ajurin
asennus
VESA-standardin
mukaisen alustan
asennus
1. Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.
Laita monitorin virtajohdon pistoke läheiseen pistorasiaan.
2. Signaalikaapeli Liitä signaalikaapeli tietokoneesi, video-, näyttö- tai grafiikkakorttisi näyttöporttiin.
3. Jos käytät Macintosh-tietokonetta, liitä kaapeli Macintosh-sovittimeen ja aseta nastat
sovittimessasi (Sovitin ei tule laitteen mukana). PC-yhteensopiva tietokone ei tarvitse sovitinta.
Huom: Käännä tietokoneesi ja monitorisi päälle. Jos monitorissasi näkyy kuva, asennus on valmis.
Etusivu > Asennus > VESA-standardin mukaisen alustan asennus
Kallistuva/kääntyvä jalka
| Jalan kiinnitys ja irrotus.
Alustan irrotus
Monitorin liitäntä
Monitorin ajurin
asennus
VESAstandardin
mukaisen
alustan asennus
1. Kytke monitori pois päältä ja irrota sen virtajohto.
2. Laita LDC-monitori kuvaruudun pinta alaspäin käänettynä tasaiselle alustalle alustalle ja
suojaa näyttö asettamalla tyyny sen alle.
3. Irrota neljä ruuvia ja irrota sitten jalka LCD-monitorista.
Alustan kiinnitys
HUOM : Tähän monitoriin käy 100 mm x 100 mm VESA-standardin mukainen asennus-jakopintaalusta.
1. Takakannen asennusalusta
2. Asennus-jakopinta-alusta
Aseta asennus-jakopinta-alustan reiät takakannen asennusalustan reikien kohdalle ja kiinnitä se
niillä neljällä ruuvilla, jotka tulivat varsityyppisen alustan, seinään kiinnitettävän tai muun alustan mukana.
Näyttö ruudulla
Näyttö ruudulla
Valikko
Näin säädetään
Brightness
Säädä kirkkaus.
Paina Valikko- painiketta
.
Paina Valikko- painiketta
avataksesi Brightness säätöruudun.
Käytä + painiketta lisäämään kirkkautta tai -painiketta himmentämään
kirkkautta.
Contrast
Säädä kontrasti.
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes Contrast -näyttö ilmestyy.
Paina Valikko- painiketta
avataksesi Contrast säätöruudun.
Käytä + painiketta lisäämään kontrastia tai - painiketta vähentämään
kontrastia.
Näyttö ruudulla
Valikko
Näin säädetään
Fine
Kuvalukitusta käytetään hienosäätöön ja säätämään paras
kuva poistamalla häiriöt, jotka aiheuttaavat epätasaisia kuvia
värisemällä ja tuikkimalla.
Mikäli hienosäädöllä ei saada tyydyttävää tulosta, käytä
karkeasäätöä ja sen jälkeen uudelleen hienosäätöä.
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Image Lock- ruudun.
Paina Valikko- painiketta
kahdesti avataksesi Fine säätöruudun.
Käytä - tai + painikkeita poistaaksesi häiriöt.
Coarse
Kuvalukitusta käytetään hienosäätöön ja säätämään paras
kuva poistamalla häiriöt, jotka aiheuttaavat epätasaisia kuvia
värisemällä ja tuikkimalla.
Mikäli hienosäädöllä ei saada tyydyttävää tulosta, käytä
karkeasäätöä ja sen jälkeen uudelleen hienosäätöä.
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Image Lock- ruudun.
Paina Valikko- painiketta
uudelleen, ja paina sitten - tai +
painiketta, kunnes Coarse ruutu tulee näkyviin.
Paina Valikko- painiketta
avataksesi Coarse säätöruudun.
Käytä - tai + painikkeita poistamaan häiriöt.
Näyttö ruudulla
Valikko
Näin säädetään
H- Position
Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön
vaakasijainnin.
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Position- ruudun.
Paina Valikko- painiketta
säätöruudun.
kahdesti avataksesi H- Position
Käytä - ja + painikkeita muuttamaan monitorin kuva- alan
vaakasijainnin.
V- Position
Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön
pystysijainnin.
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Position- ruudun.
Paina Valikko- painiketta
uudelleen, ja paina sitten - tai +
painiketta, kunnes V- Position tulee näkyviin.
Paina Valikko- painiketta
avataksesi V- Position säätöruudun.
Käytä - ja + painikkeita muuttamaan monitorin kuva- alan
pystysijainnin.
Näyttö ruudulla
Valikko
Näin säädetään
Geometry Reset
Geometriset parametrit korvataan valmistajan asetuksilla.
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Reset- ruudun.
Paina Valikko- painiketta
säätöruudun.
kahdesti avataksesi Geometry Reset
Paina + painiketta valitaksesi Kyllä. Mikäli et halua asettaa monitoria
uudelleen, paina - painiketta valitaksesi Ei.
Color Reset
Värien parametrit korvataan valmistajan asetuksilla
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Reset- ruudun.
Paina Valikko- painiketta
uudelleen, ja paina sitten - tai +
painiketta, kunnes Color Reset tulee näkyviin.
Paina Valikko- painiketta
avataksesi Color Reset säätöruudun.
Paina + painiketta valitaksesi Kyllä. Mikäli et halua asettaa monitoria
uudelleen, paina - painiketta valitaksesi Ei.
Näyttö ruudulla
Valikko
Näin säädetään
Farvetemperatur( Color Temperature)
Värilämpötila mittaa kuvan värien "lämpöä"
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Color Temperatureruudun.
Paina Valikko- painiketta
säätöruudun.
avataksesi Color Temperature
Paina - tai + painiketta valitaksesi Käyttäjän säätämä, Punertava tai
Sinertävä.
Color Control
Näitä askelia seuraamalla säädät yksilöllisten punaisen,
vihreän, sinisen värin hallinnan.
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Color Temperatureruudun.
Paina Valikko- painiketta
kahdesti avataksesi Color Control
säätöruudun.
Käytä - tai + painiketta valitaksesi R( punainen), G( vihreä) tai B(
sininen) ja paina Valikko
- painiketta.
Paina - tai + painiketta säätääksesi väriasetukset.
Näyttö ruudulla
Valikko
Näin säädetään
Image Effect
Näytöllä olevaa kuvaa voidaan pehmentää tai terävöittää.
Paina Valikko-painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Image Effect- ruudun.
Paina Valikko-painiketta
avataksesi Image Effect säätöruudun.
Käytä - painiketta tai + painiketta valitaksesi Terävöitä, Keskitaso tai
Pehmennä.
Language
Seuraamalla näitä askelia vaihdat valikossa käytetyn kielen. Voit valita
yhden kuudesta kielestä (englanti, saksa, espanja, ranska,
italia, ruotsi)
Huom : Valittu kieli vaikuttaa vain OSD: ssa käytettyyn kieleen. Sillä ei
ole mitään vaikutusta tietokoneen käyttämiin ohjelmistoihin.
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Language- ruudun.
Paina Valikko- painiketta
avataksesi Language säätöruudun.
Käytä - painiketta tai + painiketta valitaksesi haluamasi kielen.
Näyttö ruudulla
Valikko
Näin säädetään
Menu Halfton
Muuta OSD:n taustan läpinäkymättömyyttä.
Paina Valikko-painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Menu Halfton- ruudun.
Paina Valikko-painiketta
avataksesi Menu Halfton säätöruudun.
Käytä - painiketta tai + painiketta valitaksesi Päälle tai Pois päältä.
Näyttö ruudulla
Valikko
Näin säädetään
Menu Position( H- Position)
Voit muuttaa OSD- valikon vaakasijaintia monitorillasi.
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Menu Position- ruudun.
Paina Valikko- painiketta
säätöruudun.
kahdesti avataksesi H- Position
Käytä - ja + painikkeita asettamaan valikon haluaamaasi
vaakasijaintiin.
Menu Position( V- Position)
Voit muuttaa OSD- valikon pystysijaintia monitorillasi.
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Menu Position- ruudun.
Paina Valikko- painiketta
uudelleen, ja paina sitten - tai +
painiketta, kunnes Menu Position( V- Position) tulee näkyviin.
Paina Valikko- painiketta
avataksesi V- Position säätöruudun.
Käytä - ja + painikkeita asettamaan valikon haluaamaasi
pystysijaintiin.
Näyttö ruudulla
Valikko
Näin säädetään
Menu Display Time
Valikko sulkeutuu automaattisesti, jos säätöjä ei tehdä
määrätyn ajan sisällä.
Voit säätää ajan, jonka valikko odottaa, ennenkuin se
sulkeutuu.
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes näet Menu Display Timeruudun.
Paina Valikko- painiketta
säätöruudun.
avataksesi Menu Display Time
Käytä - ja + painikkeita valitsemaan 5, 10, 20, 50, 200 sekuntia. 20
sekuntia on valmiiksi säädetty arvo.
Display Mode
Voit nähdä operointisignaalien taajuuden ja polaarisuuden sekä
resoluutiotason.
Huom : Nämä ruudut eivät salli asetusten muutoksia, ne ovat vain
informaatioksi.
Paina Valikko- painiketta
.
Paina - painiketta tai + painiketta, kunnes Display Mode ruutu on
näkyvissä.
Näyttö ruudulla
Valikko
Näin säädetään
Auto Adjustment
Automaattisäätö sallii monitorin säätävän itsensä
sisääntulevan videosignaalin mukaan. Hieno, karkea ja sijainti
säädetään automaattisesti.
Paina Auto Adjustment.
Terävöittääksesi automaattisäätötoimintoa,aja 'AUTO'- toiminto, kun AUTO PATTERN on päällä.
OSD Lock/Unlock
Paina ja pidä alhaalla valikossa
kauemmin lukitaksesi OSD :n.
painiketta 5 sekunnin ajan tai
Paina ja pidä alhaalla valikossa
painiketta 5 sekunnin ajan tai
kauemmin avataksesi lukosta OSD :n.
Etusivu > Vianetsintä > Muistilista
Ennenkuin soitat huolto on, tarkista tämän osion informaatio nähdäksesi, voisitko korjata
ongelman itse. Jos tarvitset apua, ole hyvä ja soita takuukortissa tai informaatio-osiossa
olevaan numeroon, tai ota yhteys jälleenmyyjääsi.
Muistilista
Kysymyksiä ja
vastauksia
Itse tehtyjen
ominaisuuksien
tarkistus
Oire
Näytöllä ei näy kuvaa.
Monitori ei käynnisty.
Muistilista
Ratkaisut
Onko virtajohto liitetty
kunnolla?
Tarkista virtajohdon liittymä ja
virtalähde.
Näkyykö näytöllä "Ei
liittymää,Tarkista
signaalikaapeli "?
Tarkista signaalikaapelin liittymä.
Mikäli virta on päällä, käynnistä
tietokone uudelleen
nähdäksesi ensimmäisen
nähtävissä olevan ruudun
(login-näyttö).
Mikäli ensimmäinen ruutu(loginnäyttö) ilmestyy, käynnistä tietokone
uudelleen soveltuvassa
käyttötilassa (turvallinen Windows
98/95 käyttötila) ja muuta sitten
näyttökortin taajuus.
(Katso valmiiksi säädetyt
näyttömoodit)
Huom : Mikäli ensimmäinen ruutu
(login-näyttö) ei tule näkyviin, ota
yhteys huolto pisteeseen tai
jälleenmyyjääsi.
Voitko nähdä "Video mode
not supported" näytöllä ?
Tämä viesti näkyy, kun näyttökortin
signaali ylittää maksimiresoluution
ja taajuuden, joita monitori voi
kunnolla käsitellä.
Säädä sellainen maksimiresoluutio
ja taajuus, jota monitori voi kunnolla
käsitellä.
Näytöllä ei ole kuvaa.Vilkkuuko
monitorin virranilmaisin
sekunnin välein ?
Monitori on Virransäästötilassa.
Paina yhtä näppäimistön näppäintä
tai siirrä hiirtä aktivoidaksesi
monitorin ja palauttaaksesi kuvan
näytölle.
On Screen Display ei
näy.
Oletko lukinnut On Screen
Display (OSD) -valikon
muutosten estämiseksi ?
Avaa OSD lukosta painamalla
VALIKKO-painiketta vähintään 5
sekuntia.
Kuva näytöllä tärisee.
Tarkista monitorin
konfiguroinnista onko se
lomitetussa moodissa.
(Lomitettu moodi : pystytaajuus
43Hz, 87Hz(i), jne)
Näyttökortin signaali ylittää
monitorin maksimiresoluution ja taajuuden.
Onko lähellä magneettisia
tuotteita kuten muuntaja,
kaiutin tai
korkeajännitejohtoja?
Siirrä monitori pois kaiken sellaisen
läheltä, joka voi luoda voimakkaan
magneettikentän.
Onko jännite vakaa ?
Näytön kuva saattaa näyttää
tärisevän tai värisevän määrättyyn
aikaan päivästä alhaisesta
jännitteestä johtuen.
Näytön kuva saattaa myös näyttää tärisevän tai värisevän, jos
näyttökortissa tai tietokoneen päälevyssä on ongelmia.
Näytöllä näkyy outoja
Näyttääkö ruutu vain yhtä
Tarkista signaalikaapelin liittymä.
värejä tai vain mustaa
ja valkoista.
Muistilista
Kysymyksiä ja
vastauksia
Itse tehtyjen
ominaisuuksien
tarkistus
Näyttö on yhtäkkiä
muuttunut
epätasapainoiseksi.
väriä, niinkuin
sellofaanipaperin läpi
katsottaessa?
Varmista, että näyttökortti on laitettu
kunnolla sisään.
Muuttuivatko näytön värit
oudoiksi jonkun ohjelman
käyttämisen jälkeen tai
sovelluksien välisen
kaatumisen jälkeen?
Käynnistä tietokone uudelleen.
Onko näyttökortti asennettu
kunnolla ?
Asenna näyttökortti
näyttökorttiopasta käyttäen.
Oletko vaihtanut näyttökorttia
tai asemaa ?
Säädä näytön kuvan sijainti ja koko
OSD :ä käyttäen.
Oletko säätänyt monitorin
resoluution tai taajuuden ?
Säädä resoluutio ja taajuus
näyttökortilla.
(Katso valmiiksi säädetyt
näyttömoodit.)
Näytön epätasapaino saattaa johtua näyttökorttisignaalien
syklistä. Säädä asento OSD :n avulla.
Näyttö on epäselvä tai
OSD :tä ei voi säätää.
Oletko säätänyt monitorin
resoluution tai taajuuden ?
Säädä resoluutio ja taajuus
näyttökortilla.
(Katso valmiiksi säädetyt
näyttömoodit.)
LED vilkkuu, mutta
näytössä ei ole kuvia.
Onko taajuus säädetty
kunnolla kun Ajoituksen näyttö
valikossa on tarkistettu?
Säädä taajuus kunnolla
näyttökorttiopasta ja valmiiksi
asetettuja näyttömuotoja käyttäen.
(Maksimitaajuus resoluutiota kohti
saattaa vaihdella eri tuotteiden
välillä.)
Ruudulla näkyy vain
16 väriä. Näytön värit
ovat muuttuneet
näyttökortin
vaihtamisen jälkeen.
Viestissä
lukee :"Tunnistamaton
monitori, Liitä ja käytä
(VESA DDC) monitori
löytynyt".
Onko Windows värit asetettu
kunnolla ?
Windows 98(95): Aseta värit
kunnolla Ohjaustaulussa, Näyttö,
Asetukset.
Windows 3.1: Säädä näytön
värit näyttökortissa olevaa VGAapuohjelmaa käyttäen.
Onko näyttökortti asennettu
kunnolla ?
Asenna näyttökortti
näyttökorttiopasta käyttäen.
Onko monitorin ajuri
asennettu ?
Asenna monitorin ajuri Ajurin
asennusohjeita käyttäen.
Katso näyttökorttiopasta
nähdäksesi voidaanko Liitä ja
käytä (VESA DDC)-toimintoa
tukea.
Asenna monitorin ajuri Ajurin
asennusohjeita käyttäen.
Tarkista seuraavat asiat, jos monitorissa on ongelmia.
1. Tarkista, että sähköjohto ja kaapeli on kunnolla kytketty tietokoneeseen.
2. Tarkista, piipittääkö tietokone useammin kuin kolme kertaa käynnistyessään.
(Jos se tekee, pyydä tietokoneen päälevylle huolto .)
3. Jos asensit uuden näyttökortin tai kokosit itse PC :n, tarkista sovittimen (näyttö)ajurin ja
monitorin ajurin asennus.
4. Tarkista, että videonäytön skannaussuhde on asetettu 75Hz tai 85Hz.
(Maksimiresoluutiota käytettäessä ei saa ylittää 60Hz.)
5. Jos sovittimen (näyttö)ajurin asennuksessa on vaikeuksia, käynnistä tietokone
Turvatoimintatilassa, poista Näytön sovitin Ohjaustaulu, järjestelmä, laitteen hallinnassa" ja
käynnistä sitten tietokone uudelleen asentaaksesi sovittimen(näyttö)ajurin.
Huom:Jos ongelmat ilmenevät jatkuvasti, ota yhteys valtuutettuun huolto pisteeseen.
Etusivu > Vianetsintä > Kysymyksiä ja vastauksia
Kysymys
Miten voin muuttaa taajuuden ?
Muistilista
Kysymyksiä ja
vastauksia
Vastaus
Taajuus voidaan muuttaa konfiguroimalla näyttökortti
uudelleen
Huomaa, että näyttökorttituki saattaa vaihdella käytetyn
aseman versiosta riippuen.
(Katso lisätietoja tietokoneen tai näyttökortin ohjekirjasta.)
Itse tehtyjen
ominaisuuksien
tarkistus
Miten säädän resoluution?
Windows 95/98 Aseta resoluutio Ohjaustaulussa,
Näyttö, Asetukset.
Windows 3.1 Vaihda resoluutio ja värit näyttökortissa
olevaa VGA-apuohjelmaa käyttäen.
* Ota yhteys lisätietoja varten näyttökortin valmistajaan.
Miten asetan virransäästötoiminnan ?
Windows 95/98 Aseta toiminto tietokoneen tai
näytönsäästäjän BIOS-SETUP :issa. (Katso
Windows/Tietokoneen ohjekirja).
Windows 3.1 Aseta toiminto näyttökortissa
olevaa VGA-apuohjelmaa käyttäen.
Monitori ääntelee päälle
käännettäessä.
Se on normaalia, koska ääntä syntyy, kun metallikotelo ja
sähkömagneetti, joka on asennettu estämään
sähkömagneettisia aaltoja, vaikuttavat toisiinsa.
Miten puhdistan ulomman
kotelon/LCD-paneli?
Irrota sähköjohto ja sen jälkeen puhdista monitori
pehmeällä rievulla käyttäen joko puhdistusainetta tai
pelkkää vettä.
Älä jätä jälkeesi yhtään puhdistusainetta äläkä naarmuta
koteloa. Älä päästä yhtään vettä monitorin sisälle.
Etusivu > Vianetsintä > Itse tehtyjen ominaisuuksien tarkistus
Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus
Muistilista
Kysymyksiä ja
vastauksia
Itse tehtyjen
ominaisuuksien
tarkistus
| Varoitusviestit | Ympäristö | Hyödyllisiä vinkkejä
Monitorissasi on itse tehtävä testaustoiminto, jolla voit tarkistaa, toimiiko monitorisi
kunnolla.
1. Katkaise virta sekä tietokoneesta että monitorista.
2. Irrota videokaapeli tietokoneen takaa.
3. Kytke monitori päälle.
Mikäli monitori toimii kunnolla, näet kehystetyn laatikon, jossa on tekstiä, kuten
oheisessa kuvassa näkyy:
Kehyksen sisällä olevat kolme laatikkoa ovat punainen, vihreä ja sininen.
Jos mikään laatikoista ei ilmesty, se osoittaa, että monitorissasi on ongelma. Tämä
laatikko ilmestyy myös normaalikäytössä, mikäli videokaapeli lähtee irti tai vahingoittuu.
4. Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; kytke sitten päälle sekä
tietokoneesi että monitorisi.
Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; kytke sitten päälle sekä
tietokoneesi että monitorisi.
Jos sisääntulosignaalissa on jotain vialla, näyttöön ilmestyy viesti, tai näytöstä tulee tyhjä
vaikka virranilmaisin LED on vielä päällä.
Viesti saattaa osoittaa, että monitori on skannausalueen ulkopuolella tai että
signaalikaapeli tulee tarkistaa.
Monitorin sijainti ja asento saattaa vaikuttaa monitorin laatuun ja muihin piirteisiin.
1. Jos monitorin lähellä on bassokaiuttimia, irrota johdot ja sijoita kaiutin toiseen huoneeseen.
2. Poista kaikki sähkölaitteet, kuten radiot, tuulettimet, kellot ja puhelimet, jotka ovat 3 jalan
(yhden metrin) päässä monitorista.
z Monitori luo uudelleen PC :stä saamansa visuaaliset signaalit. Siksi, jos PC :ssä tai
näyttökortissa on ongelmia, se voi aiheuttaa monitorin tulemisen tyhjäksi, värien
heikkenemisen, meteliä, Video mode not supported, jne. Tällaisessa tapauksessa tarkista
ensin ongelman aiheuttaaja ja ota sitten yhteys huolto pisteeseen tai jälleenmyyjääsi.
z Monitorin käyttökunnon arviointi
Jos näytöllä ei ole kuvaa tai "Video mode not supported" viesti ilmestyy, irrota kaapeli
tietokoneesta monitorin ollessa päällä.
{ Jos näytölle tulee viesti tai jos näyttö muuttuu valkeaksi, se tarkoittaa, että monitori on
käyttökunnossa.
{ Tässä tapauksessa tarkista ongelma tietokoneesta.
Etusivu > Spesifikaatiot > Yleisspesifikaatiot
Yleistä
Mallin nimi
Yleisspesifikaatiot
Virransäästäjä
Valmiiksi säädetyt
näytön toimintatilat
SyncMaster 171B
LCD-paneli
Koko
17,0 tuumaa diagonaalisesti
Näyttöalue
337,92 (H) x 270,336 (V)
Pistetiheys
0,264 (H) x 0,264 (V)
Tyyppi
a-si TFT aktiivimatriisi
Katselukulma
85/85/85/85(L/R/U/D),Tyypillinen
Synkronisaatio
Vaakataso
30 ~ 81 kHz
Pystytaso
56 ~ 85 Hz
Näytön väri
16.7M (Todellinen)
Resoluutio
Optimaalinen resoluutio
1280 x 1024@60Hz
Maksimiresoluutio
1280 x 1024@76Hz
Sisäänmenosignaali, rajoitettu
RGB analogi 0.7 Vpp positiivinen 75 ohmissa
Erillinen H/V sync, yhdistelmä, SOG
TTL-taso positiivinen tai negatiivinen
Maksimi pikselikello
135 MHz
Virtalähde
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Signaalikaapeli
15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava
Virrankulutus
40W (maksimi)
Mittasuhteet (LxSxK) / Paino
444,0 x 208,4 x 457,0 mm / 5,4kg (yksinkertaisella jalalla)
VESA asennusjakopinta
100mm x 100mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)
Ympäristöstä huomioonotettavaa
Käytettäessä:
Lämpötila: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva
Säilytyksessä
LLämpötila: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva
Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)
Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään.
Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja
monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei
käyttäjä halua valita muita asetuksia.
Pistehyväksyntä
TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 99,999%
tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet
näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu
y
tuotetta.
huonosta laadusta, jja voit huoletta käyttää
z
Esimerkiksi tämä tuote sisältää 3,932,160 TFT LCD-pikseliä.
Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.
Etusivu > Spesifikaatiot > Virransäästäjä
Yleisspesifikaatiot
Virransäästäjä
Valmiiksi säädetyt
näytön toimintatilat
Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver
(Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin,
kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan
tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta
säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin
pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMSnoudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa
asettaaksesi tämän ominaisuuden.
Tila
Normaalitoiminta
Virta pois-moodi
EPA/ENERGIA 2000
Virtakytkin pois päältä
Virranilmaisin
Vihreä
Vihreä, vilkkuva
Musta
Virrankulutus
Vähemmän kuin 40W
Vähemmän kuin 3W
Vähemmän kuin 1W
Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä
käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY
STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.
Etusivu > Spesifikaatiot > Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat
Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat
valmiiksi asetetutajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö
saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö
seuraavasti.
Yleisspesifikaatiot
Virransäästäjä
Valmiiksi
säädetyt näytön
toimintatilat
1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Sync. Polarity
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
43,269
85,008
36,000
-/-
MAC., 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC., 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1024 x 768
68,677
84,997
94,500
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
SUN, 1280 x 1024
81,129
76,106
135,00
-/-
Näyttömoodi
Vaakataajuus
Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan
juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliks (Horizontal
Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään
vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz
Pystytaajuus
Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa
sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta
kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö :
Hz
Etusivu > Spesifikaatiot > Yleisspesifikaatiot
Yleistä
Mallin nimi
Yleisspesifikaatiot
Virransäästäjä
Valmiiksi säädetyt
näytön toimintatilat
SyncMaster 171S
LCD-paneli
Koko
17,0 tuumaa diagonaalisesti
Näyttöalue
337,92 (H) x 270,336 (V)
Pistetiheys
0,264 (H) x 0,264 (V)
Tyyppi
a-si TFT aktiivimatriisi
Katselukulma
75/75/65/60(L/R/T/B),Tyypillinen
Synkronisaatio
Vaakataso
30 ~ 81 kHz
Pystytaso
56 ~ 76 Hz
Näytön väri
16,7M (Todellinen)
Resoluutio
Optimaalinen resoluutio
1280 x 1024@60Hz
Maksimiresoluutio
1280 x 1024@76Hz
Sisäänmenosignaali, rajoitettu
RGB analogi 0.7 Vpp positiivinen 75 ohmissa
Erillinen H/V sync, yhdistelmä, SOG
TTL-taso positiivinen tai negatiivinen
Maksimi pikselikello
135 MHz
Virtalähde
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Signaalikaapeli
15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava
Virrankulutus
40W (maksimi)
Mittasuhteet (LxSxK) / Paino
444,0 x 208,4 x 457,0 mm / 5.4kg (yksinkertaisella jalalla)
VESA asennusjakopinta
100mm x 100mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)
Ympäristöstä huomioonotettavaa
Käytettäessä:
Lämpötila: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva
Säilytyksessä
LLämpötila: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva
Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)
Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään.
Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja
monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei
käyttäjä halua valita muita asetuksia.
Pistehyväksyntä
TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 99,999%
tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet
näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu
y
tuotetta.
huonosta laadusta, jja voit huoletta käyttää
z Esimerkiksi tämä tuote sisältää 3,932,160 TFT LCD-pikseliä.
Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.
Etusivu > Spesifikaatiot > Virransäästäjä
Yleisspesifikaatiot
Virransäästäjä
Valmiiksi säädetyt
näytön toimintatilat
Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver
(Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin,
kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan
tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta
säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin
pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMSnoudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa
asettaaksesi tämän ominaisuuden.
Tila
Normaalitoiminta
Virta pois-moodi
EPA/ENERGIA 2000
Virtakytkin pois päältä
Virranilmaisin
Vihreä
Vihreä, vilkkuva
Musta
Virrankulutus
Vähemmän kuin 40W
Vähemmän kuin 3W
Vähemmän kuin 1W
Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä
käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY
STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.
Etusivu > Spesifikaatiot > Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat
Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat
valmiiksi asetetutajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö
saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö
seuraavasti.
Yleisspesifikaatiot
Virransäästäjä
Valmiiksi
säädetyt näytön
toimintatilat
1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Sync. Polarity
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
MAC., 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC., 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
Näyttömoodi
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
SUN, 1280 x 1024
81,129
76,106
135,00
-/-
Vaakataajuus
Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan
juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliks (Horizontal
Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään
vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz
Pystytaajuus
Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa
sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta
kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö :
Hz
Etusivu > Spesifikaatiot > Yleisspesifikaatiot
Yleistä
Mallin nimi
Yleisspesifikaatiot
Virransäästäjä
Valmiiksi säädetyt
näytön toimintatilat
SyncMaster 181B
LCD-paneli
Koko
18.1 tuumaa diagonaalisesti
Näyttöalue
359,0 (H) x 287,2 (V)
Pistetiheys
0,2805 (H) x 0,2805 (V)
Tyyppi
a-si TFT aktiivimatriisi
Katselukulma
85/85/85/85(L/R/T/B),Tyypillinen
Synkronisaatio
Vaakataso
30 ~ 81 kHz
Pystytaso
56 ~ 85 Hz
Näytön väri
16,7M (Todellinen)
Resoluutio
Optimaalinen resoluutio
1280 x 1024@60Hz
Maksimiresoluutio
1280 x 1024@76Hz
Sisäänmenosignaali, rajoitettu
RGB analogi 0,7 Vpp positiivinen 75 ohmissa
Erillinen H/V sync, yhdistelmä, SOG
TTL-taso positiivinen tai negatiivinen
Maksimi pikselikello
135 MHz
Virtalähde
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Signaalikaapeli
15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava
Virrankulutus
42W (maksimi)
Mittasuhteet (LxSxK) / Paino
457,3 x 208,4 x 465,5 mm / 6,8kg (yksinkertaisella jalalla)
VESA asennusjakopinta
100mm x 100mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)
Ympäristöstä huomioonotettavaa
Käytettäessä:
Lämpötila: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva
Säilytyksessä
LLämpötila: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva
Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)
Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään.
Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja
monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei
käyttäjä halua valita muita asetuksia.
Pistehyväksyntä
TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 99,999%
tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet
näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu
j voit huoletta käyttää
y
tuotetta.
huonosta laadusta, ja
z Esimerkiksi tämä tuote sisältää 3,932,160 TFT LCD-pikseliä.
Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.
Etusivu > Spesifikaatiot > Virransäästäjä
Yleisspesifikaatiot
Virransäästäjä
Valmiiksi säädetyt
näytön toimintatilat
Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver
(Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin,
kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan
tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta
säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin
pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMSnoudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa
asettaaksesi tämän ominaisuuden.
Tila
Normaalitoiminta
Virta pois-moodi
EPA/ENERGIA 2000
Virtakytkin pois päältä
Virranilmaisin
Vihreä
Vihreä, vilkkuva
Musta
Virrankulutus
Vähemmän kuin 42W
Vähemmän kuin 3W
Vähemmän kuin 1W
Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä
käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY
STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.
Etusivu > Spesifikaatiot > Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat
Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat
valmiiksi asetetutajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö
saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö
seuraavasti.
Yleisspesifikaatiot
Virransäästäjä
Valmiiksi
säädetyt näytön
toimintatilat
1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Sync. Polarity
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
43,269
85,008
36,000
-/-
MAC., 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC., 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1024 x 768
68,677
84,997
94,500
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
SUN, 1280 x 1024
81,129
76,106
135,00
-/-
Näyttömoodi
Vaakataajuus
Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan
juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliks (Horizontal
Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään
vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz
Pystytaajuus
Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa
sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta
kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö :
Hz
Etusivu > Informaatiota > Service
Service
Termejä
Säädökset
Natural Color
Paremman näytön
saamiseksi
Auktoriteetti
U.S.A. :
Samsung Computer Products Customer Service
400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856
Tel. : (973)601-6000, 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
Fax. : (973)601-6001
http://samsungmonitor.com/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario L5N 6R3
Tel. : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
Fax. : (905) 542-1199
http://www.samsung.ca/
COLOMBIA :
Samsung Electrinics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
http://www.samsung.de/
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
Etusivu > Informaatiota > Service
Service
Termejä
Säädökset
Natural Color
Paremman näytön
saamiseksi
Auktoriteetti
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
UKRAINE :
(user manual)
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
(warranty card)
MTI - SAMSUNG SERVICE
9 LEPSE str.
KIEV, UKRAINE
TEL. 8-044-4584532
e-mail : swbills@mti.com.ua
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
Etusivu > Informaatiota > Service
Service
Termejä
Säädökset
Natural Color
Paremman näytön
saamiseksi
Auktoriteetti
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1°Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
MEXICO :
Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V.
Saturno 44 Col. Nueva Industrial Vallejo
Del. Gustavo A. Madero C.P. 07700
Mexico D.F.
Tel. 01 57 47 51 00
Fax. 01 57 47 52 02
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700
MEXICO D.F. TEL. 5747-5100
RFC: SEM950215S98
EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG.
7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU,
C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA
Etusivu > Informaatiota > Termejä
Pistetiheys
Service
Monitorin kuva koostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä pisteistä. Mitä lähempänä pisteet ovat
toisiaan, sitä parempi resoluutio. Kahden samanvärisen pisteen etäisyys toisistaan on nimeltään
‘Pistetiheys’. Mittayksikkö : mm
Termejä
Pystytaajuus
Säädökset
Luodakseen ja näyttääkseen kuvan käyttäjälle, näytön tulee piirtyä uudelleen useita kertoja
sekunnissa. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi.
Mittayksikkö : Hz
Natural Color
Paremman näytön
saamiseksi
Auktoriteetti
Esimerkki: Jos sama valo toistaa itsensä 60 kertaa sekunnissa, tämän mitataan olevan 60 Hz.
Tällaisessa tapauksessa voidaan nähdä ruudun värisevän. Tämän ongelman
välttämiseksi laitteessa on Värisemätön toimintatila, joka käyttää yli 70 Hz olevaa
pystytaajuutta.
Vaakataajuus
Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen
kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on
nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz
Lomittamis- ja ei-lomittamismetodit
Vaakatason juovien näyttäminen näytöllä järjestyksessä ylhäältä alas on nimeltään ei-lomitettu
metodi, kun taas parittomien ja parillisten juovien näyttäminen vuorotellen on lomitettu
menetelmä. Suurin osa monitoreista käyttää ei-lomitettua metodia selkeän kuvan
varmistamiseksi. Lomitettu metodi on sama kuin mitä televisioissa käytetään.
Liitä ja käytä (Plug and Play)
Tämä toiminto antaa käyttäjälle parhaimman laatuisen näytön sallimalla tietokoneen ja monitorin
automaattisen informaatiovaihdon. Tämä monitori noudattaa kansainvälistä VESA DDCstandardia liitä ja käytä-toiminnoille.
Resoluutio
‘Resoluutioksi’ nimitetään näytön kuvan muodostavaa vaaka- ja pystysuunnassa olevien
pisteiden määrää. Tämä numero osoittaa näytön tarkkuuden. Korkea resoluutio on hyvä useiden
tehtävien samanaikaiseen suorittamiseen, koska näytöllä voidaan näyttää enemmän
kuvainformaatiota.
Esimerkki: Jos resoluutio on 1280 X 1024, se tarkoittaa, että näyttö muodostuu 1280 vaakatason
pisteestä (vaakatason resoluutio) ja 1024 pystyjuovasta (pystyresoluutio).
Etusivu > Informaatiota > Säädökset
Service
FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance
European Notice (Europe only) | PCT Notice |
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)
Medical Requirement
Termejä
Säädökset
Natural Color
Paremman näytön
saamiseksi
Auktoriteetti
FCC Information
User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the
following warning:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
z Reorient or relocate the receiving antenna.
z Increase the separation between the equipment and receiver.
z Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
z Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an
experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called
How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared
by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing
Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.
Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.
Declaration of conformity for products Marked with FCC Logo
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
85 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134 USA
Tel) 408-544-5124
Fax) 408-544-5191
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It
may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration.
Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is
the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to
or exceeds the monitor voltage rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 515P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable
power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.
IC Compliance Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations of ICES-003.
Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont ICES-003 sur
les équipements produisant des interférences au Canada.
Etusivu > Informaatiota > Säädökset
MPR II Compliance
Service
Termejä
Säädökset
Natural Color
Paremman näytön
saamiseksi
Auktoriteetti
This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and
magnetic fields.
European Notice (Europe only)
Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC),
(93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the
European Community.
Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:
z EN55022:1998 - Radio Frequency Interference
z EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
z EN61000-3-2:1995+A1+A2 - Power Line Harmonics
z EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
z EN60950 - Product Safety.
PCT Notice
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)
AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice
has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also
contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of
environmentally-adapted electronic products.
Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors and
other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used
both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the
majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially
damaging substances sooner or later enter Nature.
There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are
important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of
conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climateinfluencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment
in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running
continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international
environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the
TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and
Technical Development in Sweden).
The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of
Etusivu > Informaatiota > Säädökset
electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
Service
Termejä
Säädökset
Natural Color
Paremman näytön
saamiseksi
Auktoriteetti
The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of
heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated
solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an
environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its
operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain
period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The
length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the
reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good
usability.
TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this
product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)
Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and
housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of
environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including
reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes.
Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in
foetus development may occur.
z TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not
contain organically bound chlorine and bromine.
Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.
z TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been
developed.
Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.
z TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million)
of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.
Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous
system and is toxic in high doses.
z TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million)
of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics
components concerned with the display unit.
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of
expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in
the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent
increased risks of skin cancer (malignant melanoma).
z The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacturing of the product or its packaging.
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)
Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you
with a product developed for professional use
use. Your purchase has also contributed to reducing the
burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted
Etusivu > Informaatiota > Säädökset
electronics products.
Service
Termejä
Säädökset
Natural Color
Paremman näytön
saamiseksi
Auktoriteetti
This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international
environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was
developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees),
Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens
Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.
The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of
electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.
Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers
and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to
satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging
substances sooner or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are
important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments.
Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic
and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics
equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.
What does lab elling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence
and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and
chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the
manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country
where the company implements its operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The
length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The
complete environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via
the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/
Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their
purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or
chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental
toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are
suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating
birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found
in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.
The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants
are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The
relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens
and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and
is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any
mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics
components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the
time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no
commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free
alternative is available.
Etusivu > Informaatiota > Säädökset
Service
Termejä
Säädökset
Natural Color
Paremman näytön
saamiseksi
Auktoriteetti
CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed
circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere,
causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer
(malignant melanoma) as a consequence.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
Medical Requirement
Classifications:
In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is cssified as Continuous duty Class I
equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use in
the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.
EMC
This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the IEC
601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
!
!
!
!
Reorient or relocate the receiving device.
Increase the separation between the equipment.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other device
(s) are connected.
Consult the manufacturer or field service technician for help.
Video In / RS 2 3 2 / Video Out
Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the
respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for medical
equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC 601-1-1.
Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output part
configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with the
requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services
department or your local representative.
Transport and Storage Limitations:
Temperature Range of -40°C to +70°C
Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.
Etusivu > Informaatiota > Natural Color
Natural Color (Luonnollisen värin) ohjelmisto-ohjelma
Service
Termejä
Säädökset
Natural Color
Paremman näytön
saamiseksi
Auktoriteetti
Eräs viimeisimmistä ongelmista tietokoneen käytössä on, että tulostettujen kuvien väri tai joko
skannarilla tai digitaalikameralla skannattujen kuvien väri ei ole sama kuin monitorin näytössä.
Natural Color S/W (Luonnollisen värin ohjelmisto-ohjelma) on ratkaisu juuri tähän ongelmaan.
Se on värin hallintajärjestelmä, jonka Samsung Electronics on kehittänyt yhdessä Korea
Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI):n kanssa. Tämä järjestelmä on
saatavana vain Samsung monitoreille, ja sen ansiosta monitorin kuvien väri on sama kuin
tulostettujen tai skannattujen kuvien.
Lisäinformaatiota löydät Help (F1) ohjelmisto-ohjelmassa.
Miten Natural Color (Luonnollisen värin ohjelmisto) asennetaan?
Laita Samsung monitorin mukana tullut CD CD-ROM asemaan. Sen jälkeen ajetaan
ensimmäinen ruutu ohjelman asennuksesta. Näpäytä Natural Color (Luonnollinen väri)
ensimmäisellä ruudulla asentaaksesi Natural Color-ohjelmiston. Asentaaksesi ohjelman
manuaalisesti, laita Samsung monitorin mukana tullut CD CD-ROM asemaan, näpäytä
Windows :in [Käynnistä] – painiketta ja valitse sitten [suorita].
Näppäile D:\color\eng\setup.exe ja paina sitten painiketta.
(Jos asema, johon CD :n laitoit, ei ole D:\, näppäile oikea asema.)
Miten Natural Color (Luonnollisen värin ohjelmisto) poistetaan?
Valitse [Asetukset]/[Ohjaustaulu] [Käynnistä]-valikosta ja näpäytä kaksi kertaa [Lisää/Poista
ohjelma].
Valitse Luonnollinen väri listasta ja näpäytä sitten [Lisää/Poista]-painiketta.
Finnish > Etusivu > Informaatiota > Paremman näytön saamiseksi
Paremman näytön saamiseksi
Service
Termejä
Säädökset
Natural Color
Paremman
näytön
saamiseksi
Auktoriteetti
1. Säädä tietokoneen resoluutio ja näytön injektio (virkistys)-taajuus tietokoneen
säätöpanelista, kuten alla on kuvattu, jotta voit nauttia parhaimmasta mahdollisesta kuvan
laadusta. Näytön kuva voi olla huonolaatuinen, ellei TFT-LCD anna parhaimmanlaatuista
kuvaa.
{ Resoluutio: 1280x 1024
{ Pystytaajuus (virkistystaajuus): 60 Hz
2. TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä
99.999% tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja
VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä
muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää
tuotetta.
{ Esimerkiksi tämä tuote sisältää 3,932,160 TFT LCD-pikseliä.
3. Kun puhdistat monitoria ja ulkopanelia, ole hyvä ja käytä suositeltua pientä määrää
puhdistusainetta pehmeällä ja kuivalla kangasrievulla ja kiillota se. LCD-aluetta ei saa
kohdella kovakouraisesti, vaan se hangataan kevyesti. Jos käytät liiallista voimaa,
tuloksena saattaa olla tahraantuminen.
4. Mikäli et ole tyytyväinen kuvan laatuun, voit parantaa sitä ajamalla "automaattisen
säätötoiminnon", joka näkyy näytöllä kun painetaan ruudun lopetuspainiketta. Mikäli vielä
automaattisäädön jälkeenkin on häiriöitä, käytä HIENO/KARKEA säätötoimintoa.
Etusivu > Informaatiota > Auktoriteetti
Tämän asiakirjan sisältämä informaatio saattaa muuttua ilman etukäteisilmoitusta.
2001 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Service
Kopiointi missä muodossa tahansa ilman Samsung Electronics Co., Ltd :n kirjallista lupaa on
ankarasti kielletty.
Termejä
Säädökset
Natural Color
Paremman näytön
saamiseksi
Auktoriteetti
Samsung Electronics Co., Ltd. ei ole vastuussa tässä asiakirjassa olevista virheistä eikä
satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän materiaalin varustukseen,
toimintakykyyn tai käyttöön.
Samsung on Samsung Electronics Co., Ltd.: n rekisteröity tuotenimike; Microsoft, Windows ja
Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tuotenimikkeitä; VESA, DPMS ja
DDCovat Video Electronics Standard Association:in rekisteröityjä tuotenimikkeitä;ENERGY
STARnimi ja logo ovat U.S. Environmental Protection Agency (EPA):n rekisteröityjä
tuotenimikkeitä. ENERGY STAR- yhteistyökumppanina Samsung Electronics Co., Ltd. on
määritellyt, että tämä tuote noudattaa ENERGY STAR ohjesääntöjä tehokkaassa energian
käytössä. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet saattavat olla omistajiensa
tuotenimikkeitä tai rekisteröityjä tuotenimikkeitä.
Download PDF

advertising