Samsung | S22B220BW | Samsung 22'' SyncMaster SB220 LS22B220BWV/EN Bruksanvisning

Käyttöopas
S19B220B
S19B220NW
S22B220BW
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä
tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
BN46-00230A-07
Sisällysluettelo
ENNEN LAITTEEN
KÄYTTÖÄ
VALMISTELUT
LÄHDELAITTEEN
KYTKEMINEN JA KÄYTTÖ
7
Tekijänoikeudet
7
7
Tässä oppaassa käytetyt kuvakkeet
Turvallisuusohjeiden symbolit
8
Puhdistaminen
8
9
9
Puhdistaminen
Asennusalueen turvaaminen
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
10
Turvallisuusohjeita
10
11
13
Sähköturvallisuus
Asennus
Käyttö
16
Oikea käyttöasento
17
Sisällön tarkistaminen
17
18
Poistaminen pakkauksesta
Osien tarkistaminen
19
Osat
19
21
Etupaneelissa olevat painikkeet
Kääntöpuoli
22
Asennus
22
23
24
26
Jalustan kiinnittäminen
Laitteen kallistusasteen säätäminen
Seinätelineen tai pöytäjalustan kiinnittäminen
Varkaudenestolukko
27
Ennen kytkemistä
27
Muistettava ennen kytkentää
27
Virran kytkeminen
28
Tietokoneen kytkeminen ja käyttö
28
29
30
31
Kytkeminen tietokoneeseen
Ohjaimen asentaminen
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
Tarkkuuden vaihtaminen tietokoneen avulla
Sisällysluettelo
2
Sisällysluettelo
NÄYTÖN ASETUSTEN
MÄÄRITTÄMINEN
VÄRISÄVYN
MÄÄRITTÄMINEN
35
Brightness
35
Brightness-asetusten säätö
36
Contrast
36
Contrast-asetuksen määrittäminen
37
Sharpness
37
Sharpness-asetuksen määrittäminen
38
SAMSUNG MAGIC Bright
38
SAMSUNG MAGIC Bright -toiminnon
määrittäminen
39
SAMSUNG MAGIC Angle
39
SAMSUNG MAGIC Angle -toiminnon
määrittäminen
41
Coarse
41
Coarse-asetuksen säätäminen
42
Fine
42
Fine-asetuksen säätäminen
43
SAMSUNG MAGIC Color
43
SAMSUNG MAGIC Color -toiminnon
määrittäminen
44
Red
44
Red-asetuksen määrittäminen
45
Green
45
Green-asetuksen määrittäminen
46
Blue
46
Blue-asetuksen määrittäminen
47
Color Tone
47
Color Tone -asetusten säätäminen
48
Gamma
48
Gamma-asetuksen määrittäminen
Sisällysluettelo
3
Sisällysluettelo
NÄYTÖN KOON TAI
SIJAINNIN MUUTTAMINEN
ASETUSTEN
MÄÄRITTÄMINEN JA
PALAUTTAMINEN
49
H-Position- ja V-Position
49
H-Position- ja V-Position-asetusten
määrittäminen
50
Image Size
50
Image Size-asetuksen vaihtaminen
52
Menu H-Position- ja Menu V-Position
52
Menu H-Position- ja Menu V-Positionasetusten määrittäminen
53
Reset
53
Asetusten palauttaminen (Reset)
54
Language
54
Language-asetuksen vaihtaminen
55
Eco Saving
55
Eco Saving -toiminnon asetukset
56
Off Timer On/Off
56
Off Timer On/Off -asetuksen määrittäminen
57
Off Timer Setting
57
Off Timer Setting -asetuksen määrittäminen
58
PC/AV Mode
58
PC/AV Mode -asetuksen määrittäminen
59
Key Repeat Time
59
Key Repeat Time -asetuksen määrittäminen
60
Customized Key
60
Customized Key -asetusten säätäminen
61
Auto Source
61
Auto Source -asetuksen määrittäminen
62
Display Time
62
Display Time -asetuksen määrittäminen
Sisällysluettelo
4
Sisällysluettelo
INFORMATION-VALIKKO
JA MUITA TOIMINTOJA
OHJELMISTON ASENNUS
VIANMÄÄRITYSOPAS
TEKNISET TIEDOT
LIITE
63
Menu Transparency
63
Menu Transparency -asetuksen muuttaminen
64
INFORMATION
64
INFORMATION-valikon näyttäminen
65
Brightness- ja Contrast-asetusten
määrittäminen aloitusnäytössä
66
Magic Tune
66
66
67
Mikä MagicTune on?
Ohjelmiston asennus
Ohjelmiston poistaminen
68
MultiScreen
68
69
Ohjelmiston asennus
Ohjelmiston poistaminen
70
Vaatimukset ennen yhteydenottoa
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
70
70
70
Laitteen testaaminen
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tarkistettavat kohteet
73
Kysymykset ja vastaukset
75
Yleistä
77
Virransäästö
78
Standardisignaalitilojen taulukko
81
Ota yhteyttä Samsungiin
87
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
87
87
87
Tuote ei ole viallinen
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Muuta
Sisällysluettelo
5
Sisällysluettelo
89
Turvallinen hävittäminen
89
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka
ja sähkölaitteet)
90
Sanasto
HAKEMISTO
Sisällysluettelo
6
Ennen laitteen käyttöä
Tekijänoikeudet
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© 2012 Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung
Electronicsin lupaa on kielletty.
Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standards Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
z
Palvelumaksu voidaan periä, jos
†
(a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
†
(b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
z
Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua
kotonasi.
Tässä oppaassa käytetyt kuvakkeet
Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat
poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
Turvallisuusohjeiden symbolit
Varoitus
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoihin.
Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.
Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.
Ennen laitteen käyttöä
7
Ennen laitteen käyttöä
Puhdistaminen
Puhdistaminen
Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta
naarmuuntuvat helposti.
Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
1. Sammuta näyttö ja tietokone.
2. Irrota virtajohto näytöstä.
Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa
tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
3. Pyyhi näytön kuvaruutu puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
z
Älä puhdista näyttöä alkoholi-, liuotin- tai tensidipitoisilla
aineilla.
!
z
Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen
päälle.
4. Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi pois
ennen näytön ulkopinnan puhdistamista.
5. Kytke virtajohto laitteen puhdistamisen jälkeen.
6. Käynnistä näyttö ja tietokone.
!
Ennen laitteen käyttöä
8
Ennen laitteen käyttöä
Asennusalueen turvaaminen
z
Jätä laitteen lähelle tilaa sen ilmanvaihtoa varten. Laitteen sisäisen lämpötilan nouseminen voi
aiheuttaa tulipalon ja vaurioittaa laitetta. Jätä laitteen lähelle tilaa vähintään alla näytetyn verran, kun
asennat laitetta.
Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen (sivu 81), jos näyttö on puhdistettava sisältä
(palvelusta peritään maksu.)
Ennen laitteen käyttöä
9
Ennen laitteen käyttöä
Turvallisuusohjeita
Sähköturvallisuus
Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
Varoitus
Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
z
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä kytke liian montaa laitetta samaan pistorasiaan.
z
Tämä voi johtaa pistorasian ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Älä kosketa virtapistoketta märin käsin.
z
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
z
Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.
!
Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan. (koskee vain tyypin 1 eristettyjä
laitteita).
!
z
Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.
Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä aseta virtajohdon päälle painavia
esineitä.
z
Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
z
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Poista pistokkeen piikkien ympärillä ja pistorasiassa olevat vieraat aineet
(esimerkiksi pöly) kuivalla liinalla.
!
z
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
Ennen laitteen käyttöä
10
Ennen laitteen käyttöä
Vaara
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
z
Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.
Älä käytä muita kuin Samsungin valtuuttamien tuotteiden mukana toimitettuja
virtajohtoja.
z
!
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
z
Jos laitteessa ilmenee ongelma, katkaise laitteen virransyöttö irrottamalla
virtajohto pistorasiasta kokonaan.
!
z
Laitteen virtaa ei voi katkaista kokonaan virtakytkimellä.
Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
z
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
!
Asennus
Varoitus
Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna
laitetta lämmönlähteiden lähelle.
z
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
Vältä asentamasta laitetta huonosti tuuletettuun ahtaaseen tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai komeroon.
z
Muussa tapauksessa sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Säilytä laitteen pakkaamiseen käytettyä muovipussia paikassa, jossa lapset eivät
pääse siihen käsiksi.
!
z
Lapset voivat tukehtua.
Ennen laitteen käyttöä
11
Ennen laitteen käyttöä
Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle
hyllylle tai kaltevalle pinnalle).
z
Laite voi pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
z
Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa
laitetta tai johtaa tulipaloon.
Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle,
kosteudelle (esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.
z
!
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai
kuumien esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.
z
Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.
z
Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa. Älä
asenna laitetta keittiöön tai keittiön työtason lähelle.
Vaara
Varo, ettei laite putoa sitä siirrettäessä.
z
Muussa tapauksessa laite voi vioittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
!
Älä aseta laitetta ylösalaisin.
z
Näyttö voi vioittua.
Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden
kanssa samassa tasossa.
z
Laite voi pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
z
Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.
Ennen laitteen käyttöä
12
Ennen laitteen käyttöä
Laske laite varovasti.
z
Laite voi pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
!
SAMSUNG
!
Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on
paljon pieniä hiukkasia, kemiallisia aineita tai äärilämpötiloja, tai lentokentälle tai
rautatieasemalle, jossa laite toimii jatkuvasti pitkän aikaa) voi merkittävästi
heikentää laitteen suorituskykyä.
z
Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen (sivu 81) ennen
asennusta, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen paikkaan.
Käyttö
Varoitus
Laitteessa on korkea jännite. Älä yritä purkaa, korjata tai muuttaa laitetta itse.
z
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
z
Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen (sivu 81), jos laite vaatii
huoltoa.
Sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto sekä muut kytketyt kaapelit
ennen laitteen siirtämistä.
!
z
Muussa tapauksessa virtajohto voi vahingoittua ja seurauksena voi olla
tulipalo tai sähköisku.
Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto
välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen (sivu 81).
!
z
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
z
Laite voi pudota, jolloin lapsesi voi vahingoittua.
Jos laite putoaa tai sen ulkokuori vahingoittuu, sammuta laite, irrota virtajohto ja
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen (sivu 81).
z
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä aseta raskaita esineitä, leluja tai makeisia laitteen päälle.
z
Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai
makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Ennen laitteen käyttöä
13
Ennen laitteen käyttöä
Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.
z
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
!
Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
z
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
!
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
z
Tämä voi johtaa virtajohdon vahingoittumiseen sekä tuotteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista.
Tuuleta myös alue välittömästi.
!
GAS
z
Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
z
Tämä voi johtaa virtajohdon vahingoittumiseen sekä tuotteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
z
Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.
!
Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
z
100
Muussa tapauksessa sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai
palavia esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteen aukkoihin tai portteihin.
z
Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, sammuta laite, irrota
virtajohto ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen (sivu 81).
z
Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai
metalliesineitä laitteen päälle.
z
Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, sammuta laite, irrota
virtajohto ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen (sivu 81).
z
Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
Ennen laitteen käyttöä
14
Ennen laitteen käyttöä
Vaara
Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua
jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.
z
!
Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, ota virransäästötila tai liikkuva
näytönsäästäjä käyttöön.
-_!
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi
loman vuoksi).
z
Muussa tapauksessa laitteeseen kertynyt pöly voi aiheuttaa tulipalon,
ylikuumenemista, sähköiskun tai sähkövuotoa.
Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
z
Muussa tapauksessa näkösi voi heikentyä.
!
Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
!
Älä pitele näyttöä ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.
z
Laite voi pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
z
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.
z
Tämä vähentää silmien rasittumista.
!
Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö
kuumenee.
Säilytä laitteen pieniä osia poissa lasten ulottuvilta.
!
Ennen laitteen käyttöä
15
Ennen laitteen käyttöä
Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.
!
z
Muussa tapauksessa lasten sormet tai kädet voivat juuttua ja vahingoittua.
z
Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.
Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
z
Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Oikea käyttöasento
Käytä laitetta oikeassa työasennossa seuraavalla tavalla:
z
Suorista selkäsi.
z
Pidä silmät 45–50 cm:n etäisyydellä näytöstä ja suuntaa katseesi hieman alaspäin
näyttöön.
Pidä silmäsi suoraan näytön edessä.
z
Säädä katselukulmaa niin, että valo ei heijastu näytöstä.
z
Pidä kyynärvartesi kohtisuorassa olkavarsiin nähden ja samassa tasossa
kädenselkien kanssa.
z
Pidä kyynärpäät suunnilleen suorassa kulmassa.
z
Säädä laitteen korkeutta niin, että voit taivuttaa polvesi vähintään 90 asteen
kulmaan, pidä kantapääsi maassa ja käsivartesi sydämesi alapuolella.
Ennen laitteen käyttöä
16
1
1.1
Valmistelut
Sisällön tarkistaminen
1.1.1 Poistaminen pakkauksesta
1
Avaa pakkaus. Varo, ettet vahingoita laitetta, kun avaat pakkauksen terävällä esineellä.
2
Poista vaahtomuovi laitteen ympäriltä.
3
Tarkista, että kaikki osat ovat tallella ja poista styroksi ja muovipussi.
Tämä kuva on tarkoitettu vain esimerkiksi.
4
Säilytä laatikko joissakin kuivissa tiloissa, jotta voisit käyttää sitä uudelleen, jos laitetta tarvitsee siirtää
tulevaisuudessa.
1 Valmistelut
17
1
Valmistelut
1.1.2 Osien tarkistaminen
z
Ota yhteyttä laitteen myyjään, jos pakkauksesta puuttuu jotakin.
z
Erikseen myytävät osat ja lisätarvikkeet voivat olla erilaisia kuin kuvassa.
Osat
Pika-asetusopas
Takuukortti (Ei saatavilla joillain
alueilla)
Käyttöopas
Virtajohto
D-SUB-kaapeli (lisävaruste)
DVI-kaapeli (lisävaruste)
Jalusta
Jalustan liitin
Kaapelin pidätysrengas
Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.
1 Valmistelut
18
1
1.2
Valmistelut
Osat
1.2.1 Etupaneelissa olevat painikkeet
Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien.
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Avainopas
SAMSUNG
MAGIC
BRIGHT
AUTO
SAMSUNG
MAGIC
BRIGHT
Kuvakkeet
AUTO
Kuvaus
z
Avaa tai sulje kuvaruutuvalikko (OSD) tai palaa edelliseen valikkoon.
z
Kuvaruutuvalikon lukitus: Säilytä nykyiset asetukset tai lukitse
kuvaruutuvalikon säädin, jotta asetuksia ei vahingossa muuteta.
Ota käyttöön: Voit lukita kuvaruutuvalikon painamalla [ MENU ]painiketta 10 sekunnin ajan.
Poista käytöstä: Voit poistaa kuvaruutuvalikon lukituksen painamalla
MENU
[ MENU ]-painiketta yli 10 sekunnin ajan.
Jos kuvaruutuvalikko on lukittu,
z
Brightness- ja Contrast-asetuksia voi säätää ja kohdan
INFORMATION tietoja tarkastella.
z
Customized Key -toimintoa voidaan käyttää painamalla [
]painiketta. (Ennen kuvaruutuvalikon lukitsemista määritettyä
Customized Key -toimintoa voi käyttää myös kuvaruutuvalikon
ollessa lukittuna.)
Säädä Customized Key -asetukset ja paina [
]. Seuraavat asetukset
otetaan käyttöön.
SAMSUNG
MAGICAngle
SAMSUNG
- MAGIC
Bright - Eco Saving - Image Size
Säädä Customized Key -asetukset siirtymällä kohtaan
SETUP&RESET
→
Customized Key ja valitse haluamasi tila.
1 Valmistelut
19
1
Valmistelut
Kuvakkeet
Kuvaus
Siirry ylä- tai alavalikkoon tai säädä asetuksen arvoa kuvaruutuvalikossa.
Säädä näytön kirkkautta.
Vahvista valikon valinta.
Jos [
]-painiketta painetaan, kun kuvaruutuvalikko ei ole näytössä,
syöttölähteeksi vaihdetaan (Analog/DVI). Jos käynnistät laitteen tai
vaihdat syöttölähdettä painamalla [
]-painiketta, näytön vasempaan
yläkulmaan ilmestyy vaihtuneen syöttölähteen osoittava viesti.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä sellaisissa laitteissa, joissa on vain
analoginen liitäntä.
Ota näytön automaattiasetukset käyttöön painamalla [ AUTO]-painiketta.
AUTO
z
Jos muutat tarkkuutta näytön ominaisuuksissa, Auto
Adjustment -toiminto otetaan käyttöön.
z
Tämä toiminto on käytettävissä vain Analog-tilassa.
Kytke näyttö päälle tai pois päältä.
Laitteen ohjauspainiketta painettaessa näyttöön avautuu avainopas
ennen kuvaruutuvalikon avautumista. (Oppaassa näkyy painetun
painikkeen toiminto.)
Avainopas
Jos haluat avata kuvaruutuvalikon, kun opas tulee näyttöön, paina
vastaavaa painiketta uudelleen.
Avainopas voi vaihdella toiminnon tai laitteen mallin mukaan. Perehdy
käyttämääsi laitteeseen.
1 Valmistelut
20
1
Valmistelut
1.2.2 Kääntöpuoli
Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien.
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
DVI IN
DVI IN
Liitäntä
RGB IN
POWER
POWER
RGB IN
Kuvaus
Kytke laite tietokoneeseen DVI-kaapelin avulla.
Koskee vain erityisiä digitaalisia (DVI) malleja.
Yhdistäminen tietokoneeseen D-SUB-kaapelin avulla
Kytke näytteen virtajohto laitteen takana olevaan [POWER] virtaliittimeen.
1 Valmistelut
21
Asennus
1.3.1 Jalustan kiinnittäminen
Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
RELEASE
Varmista, että jalustan kiinnitin on Kierrä kiinnitysruuvi jalustan
tiukasti paikoillaan.
pohjaan täysin kiinni.
R
POWE
Aseta jalustan kiinnitin
jalustimeen kuvan osoittamalla
tavalla.
LOCK
POWER
DVI
IN
RGB
IN
RGB IN
1.3
DVI IN
1
Valmistelut
Aseta pöydälle pehmeä liina
laitteen suojaksi ja aseta laite
liinan päälle siten, että
näyttöruutu osoittaa alaspäin.
Pidä laitteen rungosta kiinni
kuvan osoittamalla tavalla.
Työnnä kasattu jalusta laitteen
runkoon nuolen suuntaisesti
kuvan osoittamalla tavalla.
- Varoitus
Älä kannattele laitetta ylösalaisin
pitämällä kiinni vain jalustasta.
Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
1 Valmistelut
22
1
Valmistelut
1.3.2 Laitteen kallistusasteen säätäminen
Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien.
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
-1° (±
2°) ~
20° (±
2°)
z
Voit säätää näytön kallistusastetta.
z
Pidä laitteen alaosasta kiinni ja säädä kallistuskulmaa varovasti.
1 Valmistelut
23
1
Valmistelut
1.3.3 Seinätelineen tai pöytäjalustan kiinnittäminen
Ennen asennusta
Sammuta laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Aseta suojakangas tai pehmuste jollekin tasaiselle
pinnalle. Aseta tämän jälkeen laite suojakankaan
tai pehmusteen päälle alassuin.
Pidä laitteen rungosta kiinni kuvan osoittamalla
tavalla.
Vedä jalusta irti nuolen suuntaisesti kuvan
osoittamalla tavalla.
Seinätelineen tai pöytäjalustan kiinnittäminen
2
1
A
3
4
B
A Kiinnitä seinäteline tai pöytäjalusta tähän
B Kiinnike (myydään erikseen)
Aseta urat oikeille kohdille ja kiristä laitteen kiinnikkeen ruuvit tiukasti seinätelineen tai pöytäjalustan
vastaaviin osiin.
1 Valmistelut
24
1
Valmistelut
z
Jos käytät vakiopituisia ruuveja pidempiä ruuveja, laitteen sisäosat voivat vaurioitua.
z
Jos asennettava seinäteline ei ole VESA-standardien mukainen, seinätelineen kiinnitykseen
käytettävät ruuvit voivat olla erikokoisia kuin vakioruuvit.
z
Älä käytä VESA-standardeista poikkeavia ruuveja. Älä käytä liikaa voimaa, kun kiinnität
seinätelinettä tai pöytäjalustaa. Laite voi vaurioitua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat
vääränlaisten ruuvien käytöstä tai liiallisesta voimankäytöstä seinätelinettä tai pöytäjalustaa
kiinnitettäessä.
z
Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat
jonkin muun kuin suositellun seinätelineen käytöstä tai yrityksistä asentaa seinäteline itse.
z
Jos haluat kiinnittää laitteen seinälle, osta sellainen seinäteline, jolla laite voidaan kiinnittää
vähintään 10 cm:n päähän seinästä.
z
Muista käyttää standardienmukaista seinätelinettä.
1 Valmistelut
25
1
Valmistelut
1.3.4 Varkaudenestolukko
Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla. Lukituslaitteen muoto ja
lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana
toimitetusta käyttöoppaasta. Lukituslaite myydään erikseen.
DVI IN
RGB IN
POWER
Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Varkaudenestolukon lukitseminen:
1
2
3
4
Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
Lukitse lukituslaite.
z
Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
z
Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
z
Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
1 Valmistelut
26
2
2.1
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Ennen kytkemistä
DVI IN
RGB IN
POWER
2.1.1 Muistettava ennen kytkentää
z
Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.
z
Älä kytke virtajohtoa seinään, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.
z
2.2
Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
Virran kytkeminen
z
Aloita laitteen käyttö kytkemällä virtajohto virtalähteeseen ja laitteen [POWER]-liitäntään. (Tulojännite
vaihdetaan automaattisesti.)
POWER
DVI IN
RGB IN
POWER
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
27
2
2.3
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Tietokoneen kytkeminen ja käyttö
2.3.1 Kytkeminen tietokoneeseen
z
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
Yhdistäminen D-SUB-kaapelin avulla (analoginen tyyppi)
Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
RGB IN
DVI IN
1
2
RGB IN
POWER
Kytke D-liitinkaapeli laitteen takana olevaan [RGB IN] -liitäntään ja tietokoneen RGB-liitäntään.
Vaihda syöttölähteeksi Analog painamalla [
].
Kytkeminen DVI-kaapelilla
Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
DVI IN
DVI IN
1
2
RGB IN
POWER
Kytke DVI-kaapeli laitteen takana olevaan [DVI IN] -liitäntään ja tietokoneen DVI-liitäntään.
Vaihda syöttölähteeksi Digital painamalla [
].
[DVI IN]-liitin on vain erityisissä digitaalisissa (DVI) malleissa.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
28
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
2.3.2 Ohjaimen asentaminen
z
Voit asettaa laitteen tarkkuuden ja taajuuden optimaalisiksi asentamalla laitteen ohjaimet.
z
Asennusohjain löytyy laitteen mukana toimitetulta CD-levyltä.
z
Jos laitteen mukana toimitettu tiedosto on viallinen, lataa tiedosto Samsungin sivustosta (http://
www.samsung.com).
1
2
3
4
Aseta ohjelman käyttöopaslevy CD-ROM-asemaan.
5
Siirry kohtaan Näytön ominaisuudet ja varmista, että tarkkuuden ja virkistystaajuuden asetukset ovat
Valitse "Windows Driver".
Tee asennus loppuun noudattamalla näytölle ilmestyviä ohjeita.
Valitse laitteen malli luettelosta.
sopivia.
Saat lisätietoja Windows-käyttöjärjestelmän ohjeista.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
29
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
2.3.3 Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
Näyttöön tulee optimaalisen tarkkuuden määrittämistä koskeva tiedottava viesti, kun käynnistät laitteen
ensimmäisen kerran hankittuasi sen.
Valitse laitteesta kieli ja tietokoneesta optimaalinen tarkkuusasetus.
The optimal resolution for this monitor is as follows:
**** x **** **Hz
Use the above settings to set the resolution on your PC.
English
EXIT
1
2
Siirry haluamasi kielen kohdalle painamalla [
AUTO
] ja paina [
].
Jos haluat piilottaa tiedottavan viestin, paina [ MENU ].
z
Jos optimaalista tarkkuutta ei valita, viesti tulee enintään kolme kertaa määrätyksi ajaksi näyttöön,
vaikka laite välillä sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.
z
Optimaalinen tarkkuus voidaan valita myös tietokoneen ohjauspaneelista.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
30
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
2.3.4 Tarkkuuden vaihtaminen tietokoneen avulla
z
Aseta tietokoneen Ohjauspaneelista tarkkuus ja virkistystaajuus sellaisiksi, että kuvan laatu on
paras mahdollinen.
z
TFT-LCD-näyttöjen kuvanlaatu saattaa olla heikompi, jos et valitse parasta mahdollista tarkkuutta.
Tarkkuuden muuttaminen Windows XP:ssä
Valitse Ohjauspaneeli
1
Näyttö
Asetukset ja vaihda tarkkuus.
2
3
**********
**** ****
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
31
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Tarkkuuden muuttaminen Windows Vistassa
Valitse Ohjauspaneeli
Mukauttaminen
Näyttöasetukset ja vaihda tarkkuus.
1
2
3
4
***********
***********
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
32
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Tarkkuuden muuttaminen Windows 7:ssä
Valitse Ohjauspaneeli
Näyttö
Näytön tarkkuus ja vaihda tarkkuus.
1
2
3
4
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
33
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Tarkkuuden muuttaminen Windows 8:ssä
Valitse Asetukset
Ohjauspaneeli
Näyttö
Näytön tarkkuus ja vaihda tarkkuus.
1
2
3
4
5
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
34
3
3.1
Näytön asetusten määrittäminen
Määritä näytön asetukset, kuten kirkkaus.
Brightness
Säädä kuvan yleistä kirkkautta. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen kirkkaampi kuva.
3.1.1
1
z
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
z
Ei käytettävissä, jos Eco Saving on asetettu tilaan On.
Brightness-asetusten säätö
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse PICTURE painamalla [
] ja paina laitteessa [
Valitse Brightness painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
Off
Fine
AUTO
4
Säädä Brightness-asetusta [
] -painikkeella.
3 Näytön asetusten määrittäminen
35
3
3.2
Näytön asetusten määrittäminen
Contrast
Säädä kohteiden ja taustan välistä kirkkauseroa. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen enemmän kontrastia ja sen selkeämmin kohteet näkyvät.
z
z
3.2.1
1
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-asetukseksi on valittu Cinema tai
Dynamic Contrast.
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Color-asetukseksi on valittu Full tai Intelligent.
Contrast-asetuksen määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse PICTURE painamalla [
] ja paina laitteessa [
Valitse Contrast painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
&XVWRP
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
2II
Fine
AUTO
4
Säädä Contrast-asetusta [
] -painikkeella.
3 Näytön asetusten määrittäminen
36
3
3.3
Näytön asetusten määrittäminen
Sharpness
Näytä kohteiden reunat selkeämpinä tai epätarkempina. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen tarkemmat reunat.
z
z
3.3.1
1
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-asetukseksi on valittu Cinema tai
Dynamic Contrast.
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Color-asetukseksi on valittu Full tai Intelligent.
Sharpness-asetuksen määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse PICTURE painamalla [
] ja paina laitteessa [
Valitse Sharpness painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
MAGIC Angle
Coarse
SAMSUNG
Off
Fine
AUTO
4
Säädä Sharpness-asetusta [
] -painikkeella.
3 Näytön asetusten määrittäminen
37
3
3.4
Näytön asetusten määrittäminen
SAMSUNG MAGIC Bright
Tämän valikon avulla voit mukauttaa kuvanlaadun tuotteen käyttöympäristöön.
z
Ei käytettävissä, jos Eco Saving on asetettu tilaan On.
z
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Angle-toiminto on käytössä.
Voit mukauttaa kirkkautta mieltymystesi mukaan.
3.4.1
1
SAMSUNG MAGIC Bright -toiminnon määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse PICTURE painamalla [
] ja paina laitteessa [
SAMSUNG
Valitse MAGICBright painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
ଥࢿ
Game
Fine
Standard
Cinema
Dynamic Contrast
AUTO
z
Custom: Mukauta kontrastia ja kirkkautta tarpeen mukaan.
z
Standard: Sovita kuvanlaatu asiakirjojen muokkaukseen tai Internetin käyttöön.
z
Game: Sovita kuvanlaatu runsaasti graafisia tehosteita ja dynaamisia liikkeitä sisältävien pelien
pelaamiseen.
4
5
z
Cinema: Sovita television kirkkaus ja terävyys videoiden ja DVD-levyjen sisällön katseluun.
z
Dynamic Contrast: Tasapainota kirkkaus automaattisen kontrastinsäädön avulla.
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ensin [
] ja sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
38
3
3.5
Näytön asetusten määrittäminen
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGICAngle-toiminnon
avulla voit määrittää asetukset niin, että kuvanlaatu on katselukulmaan nähden
paras mahdollinen.
z
z
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-asetukseksi on valittu Cinema tai
Dynamic Contrast.
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Color-toiminto on käytössä.
Voit mukauttaa katselukulmaa mieltymystesi mukaan.
3.5.1
1
SAMSUNG MAGIC Angle -toiminnon määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse PICTURE painamalla [
] ja paina laitteessa [
SAMSUNG
Valitse MAGIC
Angle painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
Lean Back Mode 2
Fine
Group View
Lean Back Mode 1
Standing Mode
ଥࢿ
Side Mode
Custom
AUTO
4
1
1
5
5
2
3
① : Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä suoraan edestä.
z
Off
z
Lean Back Mode 1
② : Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä hieman laitteen tasoa
alempaa.
z
Lean Back Mode 2
③ : Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä hieman Lean Back
Mode 1 -tilaa alempaa.
z
Standing Mode
④ : Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä laitteen tasoa ylempää.
3 Näytön asetusten määrittäminen
39
3
Näytön asetusten määrittäminen
z
Side Mode
⑤ : Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä laitteen jommaltakummalta
sivulta.
4
5
① , ④ ja ⑤ .
z
Group View: Valitse tämä asetus, jos katsojia on useita paikoissa
z
Custom: Custom-asetusta käytettäessä oletusarvoiseksi tilaksi valitaan Lean Back Mode 1.
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ensin [
] ja sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
40
3
3.6
Näytön asetusten määrittäminen
Coarse
Säädä rasteritiheyttä.
Käytettävissä vain Analog-tilassa.
3.6.1
1
Coarse-asetuksen säätäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse PICTURE painamalla [
] ja paina laitteessa [
Valitse Coarse painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
Off
Fine
AUTO
4
Säädä Coarse-asetusta [
]-painikkeella.
3 Näytön asetusten määrittäminen
41
3
3.7
Näytön asetusten määrittäminen
Fine
Hienosäädä näyttöä, kunnes kuva on eloisa.
Käytettävissä vain Analog-tilassa.
3.7.1
1
Fine-asetuksen säätäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse PICTURE painamalla [
Valitse Fine painamalla [
] ja paina laitteessa [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
Off
Fine
AUTO
4
Säädä Fine-asetusta [
]-painikkeella.
3 Näytön asetusten määrittäminen
42
4
Värisävyn määrittäminen
SAMSUNG
Säädä näytön värisävyä. Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-asetukseksi on
valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
4.1
SAMSUNG MAGIC Color
SAMSUNG
MAGICColor
on Samsungin itsenäisesti kehittämä uusi kuvanlaadun parannusteknologia, joka tuottaa
eloisat ja luonnolliset värit kuvanlaatua heikentämättä.
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Angle-toiminto on käytössä.
4.1.1
1
SAMSUNG MAGIC Color -toiminnon määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse COLOR painamalla [
] ja paina laitteessa [
SAMSUNG
Valitse MAGIC
Color painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
:
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
Off
Demo
Full
Intelligent
AUTO
4
5
z
SAMSUNG
Off: Poista MAGIC
Color-toiminto käytöstä.
z
SAMSUNG
Demo: Vertaa näytön normaalitilaa MAGIC
Color-tilaan.
z
Full: Varmista eloisa kuvanlaatu kuvan kaikilla alueilla, ihonvärit mukaan lukien.
z
Intelligent: Paranna kromaattisuutta kuvan kaikilla alueilla, ihonvärejä lukuun ottamatta.
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ensin [
] ja sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 Värisävyn määrittäminen
43
4
4.2
Värisävyn määrittäminen
Red
Säädä kuvassa olevan punaisen värin arvoa. (Välillä: 0~100)
Arvon suurentaminen lisää värin intensiteettiä.
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Color-asetukseksi on valittu Full tai Intelligent.
4.2.1
1
Red-asetuksen määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse COLOR painamalla [
Valitse Red painamalla [
] ja paina laitteessa [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
AUTO
4
Säädä Red-asetusta [
]-painikkeella.
4 Värisävyn määrittäminen
44
4
4.3
Värisävyn määrittäminen
Green
Säädä kuvassa olevan vihreän värin arvoa. (Välillä: 0~100)
Arvon suurentaminen lisää värin intensiteettiä.
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Color-asetukseksi on valittu Full tai Intelligent.
4.3.1
1
Green-asetuksen määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse COLOR painamalla [
] ja paina laitteessa [
Valitse Green painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
:
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Gamma
:
Mode1
Off
AUTO
4
Säädä Green-asetusta [
]-painikkeella.
4 Värisävyn määrittäminen
45
4
4.4
Värisävyn määrittäminen
Blue
Säädä kuvassa olevan sinisen värin arvoa. (Välillä: 0~100)
Arvon suurentaminen lisää värin intensiteettiä.
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Color-asetukseksi on valittu Full tai Intelligent.
4.4.1
1
Blue-asetuksen määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse COLOR painamalla [
Valitse Blue painamalla [
] ja paina laitteessa [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
:
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Gamma
:
Mode1
Off
AUTO
4
Säädä Blue-asetusta [
]-painikkeella.
4 Värisävyn määrittäminen
46
4
4.5
Värisävyn määrittäminen
Color Tone
Säädä kuvan värien yleistä sävyä.
4.5.1
1
z
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Color-asetukseksi on valittu Full tai Intelligent.
z
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Angle-toiminto on käytössä.
Color Tone -asetusten säätäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse COLOR painamalla [
] ja paina laitteessa [
Valitse Color Tone painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
Gamma
&RRO
&RRO
: ૲ࣱ
1RUPDO
:DUP
: ֻҖ
:DUP
&XVWRP
AUTO
4
5
z
Cool 2: Määritä Cool 1-asetusta viileämpi värilämpötila.
z
Cool 1: Määritä Normal-asetusta viileämpi värilämpötila.
z
Normal: Näytä normaali värisävy.
z
Warm 1: Määritä Normal-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
z
Warm 2: Määritä Warm 1-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
z
Custom: Mukauta värisävyä.
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ensin [
] ja sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 Värisävyn määrittäminen
47
4
4.6
Värisävyn määrittäminen
Gamma
Säädä kuvan keskialueen kirkkaus (gamma).
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Angle-toiminto on käytössä.
4.6.1
1
Gamma-asetuksen määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse COLOR painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Valitse Gamma painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ֻҖ
Mode2
Mode3
AUTO
4
5
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ensin [
] ja sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 Värisävyn määrittäminen
48
5
5.1
Näytön koon tai sijainnin muuttaminen
H-Position- ja V-Position
H-Position: Siirrä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
V-Position: Siirrä näyttöä ylös- tai alaspäin.
5.1.1
1
z
Käytettävissä vain, kun Image Size on asetettu tilaan Screen Fit.
z
Käytettävissä vain Analog-tilassa.
z
Jos AV-tilaan tulee 720P- tai 1080P-signaali, valitse Screen Fit säätäessäsi vaaka-asentoa tasoilla
0–6.
H-Position- ja V-Position-asetusten määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse SIZE&POSITION painamalla [
] ja paina laitteessa [
Valitse H-Position tai V-Position painamalla [
].
] ja paina sen jälkeen [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
H-Position
H-Position
V-Position
V-Position
Image Size
Auto
Image Size
Auto
Menu H-Position
Menu H-Position
Menu V-Position
Menu V-Position
AUTO
4
Määritä H-Position tai V-Position painamalla [
AUTO
].
5 Näytön koon tai sijainnin muuttaminen
49
5
5.2
Näytön koon tai sijainnin muuttaminen
Image Size
Muuta kuvan kokoa.
5.2.1
1
Image Size-asetuksen vaihtaminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse SIZE&POSITION painamalla [
Valitse Image Size painamalla [
] ja paina laitteessa [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
SIZE&POSITION
H-Position
V-Position
Image Size
Menu H-Position
࢕Ѱ
$XWR
:LGH
Menu V-Position
AUTO
z
Auto: Näytä kuva syöttölähteen kuvasuhteen mukaisena.
z
Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa syöttölähteen kuvasuhteeseen katsomatta.
SIZE&POSITION
H-Position
V-Position
Image Size
࢕Ѱ
6FUHHQ)LW
Menu H-Position
Menu V-Position
AUTO
z
4:3: Näytä kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.
z
16:9: Kuvan asettaminen 16:9-laajakuvatilaan.
z
Screen Fit: Näytä kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä rajaamatta.
5 Näytön koon tai sijainnin muuttaminen
50
5
Näytön koon tai sijainnin muuttaminen
SIZE&POSITION
H-Position
V-Position
Image Size
࢕Ѱ
:LGH
6FUHHQ)LW
Menu H-Position
Menu V-Position
AUTO
z
4:3: Näytä kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.
z
Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa syöttölähteen kuvasuhteeseen katsomatta.
z
Screen Fit: Näytä kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä rajaamatta.
Voit muuttaa näytön kokoa seuraavien ehtojen täyttyessä.
4
5
z
Digitaalinen äänentoistolaite on kytketty DVI-kaapelin avulla.
z
Tulosignaalina on 480p, 576p, 720p, tai 1080p.
z
Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää DVI-liitäntää ja kohdan PC/AV
Mode asetuksena on AV.
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ensin [
] ja sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
5 Näytön koon tai sijainnin muuttaminen
51
5
5.3
Näytön koon tai sijainnin muuttaminen
Menu H-Position- ja Menu V-Position
Menu H-Position: Siirrä valikon sijaintia vasemmalle tai oikealle.
Menu V-Position: Siirrä valikon sijaintia ylös- tai alaspäin.
5.3.1
1
Menu H-Position- ja Menu V-Position-asetusten määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse SIZE&POSITION painamalla [
] ja paina laitteessa [
Valitse Menu H-Position tai Menu V-Position painamalla [
].
] ja paina sen jälkeen [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
H-Position
H-Position
V-Position
V-Position
Image Size
$XWR
Image Size
$XWR
Menu H-Position
Menu H-Position
Menu V-Position
Menu V-Position
AUTO
4
AUTO
Määritä Menu H-Position tai Menu V-Position painamalla [
].
5 Näytön koon tai sijainnin muuttaminen
52
6
6.1
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Reset
Palauta laitteen kaikki asetukset oletusarvoisiksi tehdasasetuksiksi.
6.1.1 Asetusten palauttaminen (Reset)
1
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse SETUP&RESET painamalla [
Valitse Reset painamalla [
] ja paina laitteessa [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
SETUP&RESET
Reset
Language
(QJOLVK
Eco Saving
Off
Off Timer On/Off
Off
Off Timer Setting
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
AUTO
Reset all settings?
Yes
No
EXIT
4
5
AUTO
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ensin [
] ja sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
53
6
6.2
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Language
Aseta valikkojen kieli.
6.2.1
1
z
Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa.
z
Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
Language-asetuksen vaihtaminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse SETUP&RESET painamalla [
Valitse Language painamalla [
] ja paina laitteessa [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
SETUP&RESET
5HVHW
/DQJXDJH
(FR6DYLQJ
2II7LPHU2Q2II
2II7LPHU6HWWLQJ
3&$90RGH
.H\5HSHDW7LPH
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
ଥࢿ
0DJ\DU
3ROVNL
ଥࢿ
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
6YHQVND
7UNoH
3&
ᣣᧄ⺆
ଞ˲߭
ɼ‫ܖ‬؆‫ـ‬
∝䇁
AUTO
4
5
Siirry haluamasi kielen kohdalle painamalla [
] ja paina [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
54
6
6.3
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Eco Saving
Eco Saving -toiminto vähentää virrankulutusta valvomalla näyttöpaneelin käyttämän sähkön määrää.
SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
6.3.1 Eco Saving -toiminnon asetukset
1
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse SETUP&RESET painamalla [
Valitse Eco Saving painamalla [
] ja paina laitteessa [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
SETUP&RESET
5HVHW
/DQJXDJH
English
(FR6DYLQJ
ଥࢿ
2II7LPHU2Q2II
ଥࢿ
Off
2II7LPHU6HWWLQJ
3&$90RGH
.H\5HSHDW7LPH
Acceleration
AUTO
4
5
z
75%: Muuttaa näytön virrankulutuksen 75 prosenttiin oletustasosta.
z
50%: Muuttaa näytön virrankulutuksen 50 prosenttiin oletustasosta.
z
Off: Ota Eco Saving -toiminto pois käytöstä.
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ensin [
] ja sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
55
6
6.4
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Off Timer On/Off
Voit asettaa tuotteen kytkeytymään pois päältä automaattisesti.
6.4.1
1
Off Timer On/Off -asetuksen määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse SETUP&RESET painamalla [
] ja paina laitteessa [
Valitse Off Timer On/Off painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
SETUP&RESET
5HVHW
/DQJXDJH
(QJOLVK
(FR6DYLQJ
: Off
2II7LPHU2Q2II
Off
On
2II7LPHU6HWWLQJ
3&$90RGH
.H\5HSHDW7LPH
Acceleration
AUTO
4
5
z
Off: Poista sammutusajastin käytöstä, jolloin laite ei sammu automaattisesti.
z
On: Ota sammutusajastin käyttöön, jolloin laite sammuu automaattisesti.
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ensin [
] ja sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
56
6
6.5
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Off Timer Setting
Sammutusajastimen arvoksi voidaan valita 1–23 tuntia. Laite sammuu automaattisesti, kun määrätty aika
on kulunut umpeen.
Tämä valikko on käytettävissä vain, kun Off Timer On/Off-asetukseksi on valittu On.
6.5.1
1
Off Timer Setting -asetuksen määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse SETUP&RESET painamalla [
] ja paina laitteessa [
Valitse Off Timer Setting painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
SETUP&RESET
5HVHW
/DQJXDJH
English
(FR6DYLQJ
Off
2II7LPHU2Q2II
On
2II7LPHU6HWWLQJ
10h
3&$90RGH
Acceleration
.H\5HSHDW7LPH
AUTO
4
Määritä Off Timer Setting -asetus painamalla [
].
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
57
6
6.6
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
PC/AV Mode
Aseta PC/AV Mode tilaan AV. Kuvaa suurennetaan. Tästä asetuksesta on hyötyä elokuvia katseltaessa.
6.6.1
1
z
Tämä toiminto ei ole käytettävissä Analog-tilassa.
z
Toimitetaan vain laajakuvamallien mukana (esimerkiksi 16:9 tai 16:10).
z
Jos näyttö (joka on asetettu DVI-tilaan) on virransäästötilassa tai näytöllä näkyy viesti
Check Signal Cable, tuo kuvaruutunäyttö näkyviin painamalla MENU-painiketta. Voit valita joko
asetuksen PC tai AV.
PC/AV Mode -asetuksen määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse SETUP&RESET painamalla [
Valitse PC/AV Mode painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
SETUP&RESET
Reset
Language
(QJOLVK
Eco Saving
Off
Off Timer On/Off
On
Off Timer Setting
10h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
$FFHOHUDWLRQ
AUTO
PC/AV Mode
'9,
3&
$9
ೳ
AUTO
4
5
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ensin [
] ja sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
58
6
6.7
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Key Repeat Time
Säädä painikkeen vastausnopeutta painiketta painettaessa.
6.7.1
1
Key Repeat Time -asetuksen määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse SETUP&RESET painamalla [
] ja paina laitteessa [
Valitse Key Repeat Time painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
SETUP&RESET
5HVHW
/DQJXDJH
English
(FR6DYLQJ
Off
2II7LPHU2Q2II
On
2II7LPHU6HWWLQJ
3&$90RGH
.H\5HSHDW7LPH
Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
‫ݤ‬ɾ
AUTO
z
Valittavissa ovat Acceleration, 1 sec tai 2 sec. Jos valitaan No Repeat, komento suoritetaan
painiketta painettaessa vain kerran.
4
5
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ensin [
] ja sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
59
6
6.8
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Customized Key
Voit mukauttaa Customized Key -painikkeen seuraavassa kuvatulla tavalla.
6.8.1
1
Customized Key -asetusten säätäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse SETUP&RESET painamalla [
] ja paina laitteessa [
Valitse Customized Key painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
SETUP&RESET
SAMSUNG
'LVSOD\7LPH
MAGIC Angle
: $FFHOHUDWLRQ
SAMSUNG
MAGIC Bright
: 2Q
Eco Saving
: Image Size
0HQX7UDQVSDUHQF\
: On
&XVWRPL]HG.H\
$XWR6RXUFH
AUTO
z
4
5
SAMSUNG
MAGICAngle
SAMSUNG
- MAGIC
Bright - Eco Saving - Image Size
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ensin [
] ja sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
60
6
6.9
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Auto Source
Aktivoi Auto Source -toiminto.
6.9.1
1
Auto Source -asetuksen määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse SETUP&RESET painamalla [
Valitse Auto Source painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
SETUP&RESET
&XVWRPL]HG.H\
Eco Saving
$XWR6RXUFH
'LVSOD\7LPH
Auto
Manual
0HQX7UDQVSDUHQF\
On
AUTO
4
5
z
Auto: Syöttölähde tunnistetaan automaattisesti.
z
Manual: Valitse syöttölähde manuaalisesti.
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ensin [
] ja sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
61
6
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
6.10 Display Time
Määritä kuvaruutuvalikko (OSD) sulkeutumaan automaattisesti, jos valikkoa ei käytetä tiettyyn aikaan.
Display Time -asetuksen avulla voidaan määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua kuvaruutuvalikko
suljetaan.
6.10.1
1
Display Time -asetuksen määrittäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse SETUP&RESET painamalla [
Valitse Display Time painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
SETUP&RESET
&XVWRPL]HG.H\
(FR6DYLQJ
$XWR6RXUFH
0DQXDO
'LVSOD\7LPH
VHF
VHF
VHF
VHF
0HQX7UDQVSDUHQF\
AUTO
4
5
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ensin [
] ja sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
62
6
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
6.11 Menu Transparency
Säädä valikkoikkunoiden läpinäkyvyyttä:
6.11.1
1
Menu Transparency -asetuksen muuttaminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
3
Valitse SETUP&RESET painamalla [
] ja paina laitteessa [
Valitse Menu Transparency painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
SETUP&RESET
&XVWRPL]HG.H\
: Eco Saving
$XWR6RXUFH
: Manual
'LVSOD\7LPH
: 20 sec
0HQX7UDQVSDUHQF\
: Off
On
AUTO
4
5
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla ensin [
] ja sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
63
7
7.1
INFORMATION-valikko ja muita toimintoja
INFORMATION
Näytä nykyinen syöttölähde, taajuus ja tarkkuus.
7.1.1
1
INFORMATION-valikon näyttäminen
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [ MENU ].
2
Valitse INFORMATION painamalla [
]. Nykyinen syöttölähde, taajuus ja tarkkuus tulevat
näyttöön.
PICTURE
COLOR
Analog
**kHz **Hz NP
**** x ****
SIZE&POSITION
Optimal Mode
**** x **** **Hz
SETUP&RESET
INFORMATION
EXIT
AUTO
Näyttöön tulevat valikkokohteet voivat vaihdella mallikohtaisesti.
7 INFORMATION-valikko ja muita toimintoja
64
7
7.2
INFORMATION-valikko ja muita toimintoja
Brightness- ja Contrast-asetusten määrittäminen
aloitusnäytössä
Säädä Brightness- tai Contrast-asetusta aloitusnäytössä [
1
]-painikkeilla, kun näyttövalikko ei ole auki.
Voit avata avainoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta (kun mikään
valikkonäyttö ei ole avattuna). Paina seuraavaksi [
]. Oheinen ikkuna avautuu.
Brightness
100
Contrast
75
EXIT
2
3
Painamalla [
]-painiketta voit vaihtaa Brightness- ja Contrast-asetusten välillä.
Säädä Brightness- tai Contrast-asetusta [
] -painikkeilla.
7 INFORMATION-valikko ja muita toimintoja
65
8
8.1
Ohjelmiston asennus
Magic Tune
8.1.1 Mikä MagicTune on?
"MagicTune" on ohjelmisto, jonka avulla näytön asetusten tekeminen on helpompaa. Ohjelma kuvailee
näytön toiminnot tarkasti ja antaa helppoja käyttöohjeita.
Voit tehdä laitteen asetukset hiirellä ja näppäimistöllä sen sijaan, että käyttäisit sen omia
toimintopainikkeita.
8.1.2 Ohjelmiston asennus
1
2
Aseta asennuslevy CD-asemaan.
Valitse "MagicTune"-asennusohjelma.
Jos ohjelmiston asennusikkuna ei näy näytöllä, etsi CD-levyltä "MagicTune"-asennustiedosto ja
napsauta sitä kaksi kertaa.
3
4
Valitse asennuskieli ja paina [Seuraava].
Asenna ohjelmisto näytöllä annettujen ohjeiden mukaan.
z
Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
z
"MagicTune"-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja
käytettävästä laitteesta riippuen.
z
Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina "F5"-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia (MagicTune™)
"MagicTune™"-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti,
emolevy tai verkkoympäristö.
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä
z
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
8 Ohjelmiston asennus
66
8
Ohjelmiston asennus
8.1.3 Ohjelmiston poistaminen
Voit poistaa "MagicTune™"-ohjelman ainoastaan Windowsin [Lisää tai poista sovellus]-valikosta.
Poista "MagicTune™" seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Napsauta [Käynnistä], valitse ensin [Asetukset] ja sen jälkeen [Ohjauspaneeli].
Windows XP:ssä napsauta [Käynnistä] ja valitse [Ohjauspaneeli].
2
3
4
5
6
Napsauta Ohjauspaneelin [Lisää tai poista sovellus] -kuvaketta kaksi kertaa.
Valitse [Lisää/poista]-ikkunasta "MagicTune™" siten, että se näkyy korostettuna.
Poista ohjelma napsauttamalla [Muuta tai poista ohjemia].
Aloita "MagicTune™"-ohjelman poistaminen valitsemalla [Kyllä].
Odota niin kauan, kunnes näytölle ilmestyy viesti, jossa kerrotaan, että ohjelmisto on poistettu
tietokoneelta.
Jos tarvitset teknistä tukea tai haluat tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin tai saada tietoja
"MagicTune™"-ohjelman päivityksistä, vieraile verkkosivuillamme (http://www.samsung.com/us/
consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).
8 Ohjelmiston asennus
67
8
8.2
Ohjelmiston asennus
MultiScreen
MultiScreen
"MultiScreen"-toiminnon avulla voit jakaa näytöllä näkyvän kuvan osiin.
8.2.1 Ohjelmiston asennus
1
2
Aseta asennuslevy CD-asemaan.
Valitse "MultiScreen"-asennusohjelma.
Jos ohjelmiston asennusikkuna ei näy näytöllä, etsi CD-levyltä "MultiScreen"-asennustiedosto ja
napsauta sitä kaksi kertaa.
3
4
Kun asennusohjelma ilmestyy näytölle, valitse [Next (Seuraava)].
Tee asennus loppuun noudattamalla näytölle ilmestyviä ohjeita.
z
Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen
jälkeen.
z
"MultiScreen"-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja
käytettävästä laitteesta riippuen.
z
Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina "F5"-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia (MultiScreen)
"MultiScreen"-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti,
emolevy tai verkkoympäristö.
Käyttöjärjestelmä
"Käyttöjärjestelmä"
z
"Windows 2000"
z
"Windows XP Home Edition"
z
"Windows XP Professional"
z
"Windows Vista 32bit"
z
"Windows 7 32bit"
z
"Windows 8 32bit"
Suosittelemme "MultiScreen"-ohjelman käyttöön "Windows 2000" -käyttöjärjestelmää tai jotakin
uudempaa versiota.
8 Ohjelmiston asennus
68
8
Ohjelmiston asennus
"Laitteisto"
z
Vähintään 32 Mt muistia
z
Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
8.2.2 Ohjelmiston poistaminen
Napsauta [Start (Käynnistä)], valitse [Settings (Asetukset)]/[Control Panel (Ohjauspaneeli)] ja napsauta
sen jälkeen kaksi kertaa kohtaa [Add or Remove Programs (Lisää tai poista sovellus)].
Valitse ohjelmaluettelosta "MultiScreen" ja napsauta [Add/Delete (Lisää/poista)]-painiketta.
8 Ohjelmiston asennus
69
9
9.1
Vianmääritysopas
Vaatimukset ennen yhteydenottoa Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen
9.1.1 Laitteen testaaminen
Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun. Jos ongelma ei ratkea,
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Jos näyttö sammuu ja virran merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on asianmukaisesti kytketty tietokoneeseen,
suorita itsediagnoositesti.
1
2
3
4
Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
Irrota kaapeli laitteesta.
Käynnistä laite.
Jos näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti, laite toimii oikein.
Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone, näytönohjain ja johto.
9.1.2 Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Jos tila ylittää tuetun tarkkuuden (katso "10.3 Standardisignaalitilojen taulukko"), näyttöön tulee lyhyeksi
aikaa Not Optimum Mode -viesti.
9.1.3 Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Varmista, että laitteen ja tietokoneen välinen
kaapeli on kytketty oikein ja että liittimet ovat
tukevasti paikoillaan.
(Katso "2.3 Tietokoneen kytkeminen ja käyttö".)
Näyttöongelma
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei
käynnisty.
Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein.
(Katso "2.3 Tietokoneen kytkeminen ja käyttö".)
9 Vianmääritysopas
70
9
Vianmääritysopas
Näyttöongelma
Näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti.
Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla
laitteeseen.
(Katso "2.3 Tietokoneen kytkeminen ja käyttö".)
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen
virta on päällä.
Not Optimum Mode -viesti näkyy näytöllä.
Tämä viesti tulee näyttöön, jos näytönohjaimen
signaali ylittää laitteen enimmäistarkkuuden tai taajuuden.
Muuta enimmäistarkkuutta ja -taajuutta laitteen
suorituskyvyn mukaan vakiosignaalitilojen
taulukon perusteella (sivu 78).
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
(Katso "2.3 Tietokoneen kytkeminen ja käyttö".)
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Säädä Coarse- (sivu 41) ja Fine-asetuksia (sivu
42).
Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.)
ja yritä uudelleen.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
(Katso "10.1 Yleistä".)
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.
Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Tarkista, että tietokoneen tarkkuus ja taajuus ovat
laitteen tukemalla alueella. Muuta asetuksia
tarvittaessa. Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen
vakiosignaalitilojen taulukosta (sivu 78) ja tuotteen
INFORMATION-valikosta.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä Brightness- (sivu 35) ja Contrastasetuksia (sivu 36).
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Muuta COLOR-asetuksia.
(Katso " Värisävyn määrittäminen".)
Kuvan väreissä on varjoja ja ne näkyvät
vääristyneinä.
Muuta COLOR-asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Muuta COLOR-asetuksia.
(Katso " Värisävyn määrittäminen".)
(Katso " Värisävyn määrittäminen".)
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1
sekunnin välein.
Laite on virransäästötilassa.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla
mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
9 Vianmääritysopas
71
9
Vianmääritysopas
Lähdelaitteen ongelma
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus,
kone tulee viedä huoltoon.
9 Vianmääritysopas
72
9
9.2
Vianmääritysopas
Kysymykset ja vastaukset
Kysymys
Miten taajuutta muutetaan?
Vastaus
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
z
Windows XP: Valitse Ohjauspaneeli
Näyttö
Asetukset
Ulkoasu ja teemat
Lisäasetukset
Näyttölaite ja
säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
z
Windows ME/2000: Valitse Ohjauspaneeli
Asetukset
Lisäasetukset
Näyttö
Näyttölaite ja
Virkistystaajuus kohdasta Näytön asetukset.
z
Windows Vista: Valitse Ohjauspaneeli
mukauttaminen
Lisäasetukset
Ulkoasu ja
Mukauttaminen
Näytön asetukset
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-
asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
z
Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli
mukauttaminen
Lisäasetukset
Näyttö
Ulkoasu ja
Näytön tarkkuus
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-
asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
z
Windows 8: Valitse Asetukset
Ohjauspaneeli
ja mukauttaminen
Näytön tarkkuus
Lisäasetukset
Näyttö
Ulkoasu
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-
asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
9 Vianmääritysopas
73
9
Vianmääritysopas
Kysymys
Miten tarkkuutta muutetaan?
Vastaus
z
Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja teemat
z
Asetukset.
Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Näyttö
z
Näyttö
Asetukset.
Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
Mukauttaminen
Näyttöasetukset.
z
Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
z
Näyttö
Säädä tarkkuutta.
Windows 8: Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset
Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näyttö
Säädä tarkkuutta.
Miten virransäästötila
asetetaan?
z
Windows XP: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja teemat
Näyttö
Näytönsäästäjä. Voit tehdä
tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
z
Windows ME/2000: Aseta virransäästötila kohdasta
Ohjauspaneeli
Näyttö
Näytönsäästäjä. Voit tehdä
tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
z
Windows Vista: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
Mukauttaminen
Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOSasetuksista.
z
Windows 7: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
Mukauttaminen
Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOSasetuksista.
z
Windows 8: Aseta virransäästötila kohdasta Asetukset
Ohjauspaneeli
Mukauttaminen
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös
tietokoneen BIOS-asetuksista.
Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
9 Vianmääritysopas
74
10
Tekniset tiedot
10.1 Yleistä
Mallin nimi
Näyttö
Synkronointi
S19B220B
S19B220NW
S22B220BW
Koko
18,5 tuumaa (47 cm)
19,0 tuumaa (48 cm)
22,0 tuumaa (55 cm)
Näyttöalue
409,8 mm (V) x
230,4 mm (P)
408,24 mm (V) x
255,15 mm (P)
473,76 mm (V) x
296,1 mm (P)
Kuvapistetiheys
0,300 mm (V) x
0,300 mm (P)
0,2835 mm (V) x
0,2835 mm (P)
0,282 mm (V) x
0,282 mm (P)
Vaakataajuus
30–81 kHz
Pystytaajuus
56–75 Hz
Näytön värit
Tarkkuus
16,7 milj.
Optimaalinen
tarkkuus
1366 x 768 / 60 Hz
1440 x 900 / 60 Hz
1680 x 1050 / 60 Hz
Enimmäistarkkuus
1366 x 768 / 60 Hz
1440 x 900 / 75 Hz
1680 x 1050 / 60 Hz
Enimmäispikselikello
89 MHz
(analoginen,
digitaalinen)
137 MHz
(Analoginen)
146 MHz
(analoginen,
digitaalinen)
Virtalähde
Tämä laite käyttää jännitettä 100–240 V.
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa
käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
Signaaliliittimet
15-nastainen–15nastainen D-subkaapeli, irrotettava
15-nastainen–15nastainen D-subkaapeli, irrotettava
DVI-D DVI-Dliittimeen, irrotettava
Mitat
(L x K x S) /
Paino
15-nastainen–15nastainen D-subkaapeli, irrotettava
DVI-D DVI-Dliittimeen, irrotettava
Ilman jalustaa
443,3 x 266,4 x
60,8 mm
439 x 290 x
60,25 mm
505,5 x 331,5 x
60,25 mm
Jalustan
kanssa
443,3 x 342,6 x
200 mm / 3,05 kg
439 x 367 x
200 mm / 3,15 kg
505,5 x 408,8 x
200,0 mm / 3,25 kg
VESA-kiinnitysteline
100 mm x 100 mm
Käyttö- ja
säilytysympäristö
Käyttö
Lämpötila: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
10 Tekniset tiedot
75
10
Tekniset tiedot
Mallin nimi
S19B220B
S19B220NW
S22B220BW
Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto
näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset.
Näyttö asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi
muokata asetuksia.
Näytön pisteet (kuvapisteet)
Tämän LCD-näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste
miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä näytöllä kirkkaampana tai
tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
Edellä mainittuja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
10 Tekniset tiedot
76
10
Tekniset tiedot
10.2 Virransäästö
Laitteen virransäästötoiminto pienentää virrankulutusta sammuttamalla kuvaruudun ja muuttamalla virran
merkkivalon väriä, kun laitetta ei käytetä määritetyn ajan kuluessa. Laitteen virtaa ei katkaista
virransäästötilassa. Voit palauttaa kuvaruudun takaisin käyttöön liikuttamalla hiirtä tai painamalla mitä
tahansa näppäimistön näppäintä. Virransäästötila toimii vain silloin, kun laite on kytketty sellaiseen
tietokoneeseen, jossa on virransäästötoiminto.
S19B220B
Virransäästö
Normaali käyttötila
Virransäästötila
Virta katkaistu
(virtapainikkeesta)
Virran merkkivalo
Käytössä
Vilkkuu
Pois
Virrankulutus
20 wattia
Tyypillinen 0,3 wattia
Tyypillinen 0,3 wattia
Virransäästö
Normaali käyttötila
Virransäästötila
Virta katkaistu
(virtapainikkeesta)
Virran merkkivalo
Käytössä
Vilkkuu
Pois
Virrankulutus
20 wattia
Tyypillinen 0,3 wattia
Tyypillinen 0,3 wattia
Virransäästö
Normaali käyttötila
Virransäästötila
Virta katkaistu
(virtapainikkeesta)
Virran merkkivalo
Käytössä
Vilkkuu
Pois
Virrankulutus
25 wattia
Tyypillinen 0,3 wattia
Tyypillinen 0,3 wattia
S19B220NW
S22B220BW
z
Näytetty virrankulutuksen taso voi vaihdella eri käyttöolosuhteissa tai asetuksia muutettaessa.
z
Jos haluat vähentää virrankulutuksen 0 wattiin, katkaise virta laitteen takapaneelissa olevasta
virtakytkimestä tai irrota virtajohto. Muista irrottaa virtajohto, jos et aio käyttää laitetta pitkään
aikaan. Virrankulutuksen voi vähentää 0 wattiin irrottamalla virtajohdon, jos virtapainike ei ole
käytettävissä.
10 Tekniset tiedot
77
10
Tekniset tiedot
10.3 Standardisignaalitilojen taulukko
z
Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin
näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin määrätyn tarkkuuden
käyttäminen voi heikentää kuvanlaatua. Tämän välttämiseksi suosittelemme, että valitset
optimaalisen tarkkuuden, joka on määritetty laitteen näyttökokoa varten.
z
Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-näytöstä LCD-näyttöön, tarkista taajuusasetukset.
Jos LCD-näyttö ei tue taajuutta 85Hz, muuta pystytaajuudeksi 60 Hz CDT-näyttöä käyttämällä,
ennen kuin vaihdat sen LCD-näyttöön.
Jos tietokoneesta lähetetään signaali, joka kuuluu seuraaviin vakiosignaalitiloihin, näyttöä säädetään
automaattisesti. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran
merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen
käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
S19B220B
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
10 Tekniset tiedot
78
10
Tekniset tiedot
S19B220NW
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
10 Tekniset tiedot
79
10
Tekniset tiedot
S22B220BW
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
z
Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa
aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään
vaakataajuus. Vaakataajuus ilmaistaan kilohertseinä, kHz.
z
Pystytaajuus
Luonnollinen kuva muodostetaan toistamalla samaa kuvaa kymmeniä kertoja sekunnissa.
Toistotiheyttä kutsutaan "pystytaajuudeksi" tai "virkistystaajuudeksi", ja sen mittayksikkönä on Hz.
10 Tekniset tiedot
80
Liite
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421 4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Liite
81
Liite
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€
0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline(+30)
210 6897691 from mobile and land
line
http://www.samsung.com
Liite
82
Liite
EUROPE
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
09 85635050
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
Liite
83
Liite
EUROPE
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF
0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:
7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
Liite
84
Liite
ASIA PACIFIC
INDONESIA
0800-112-8888 021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDlE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
065777444
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
Liite
85
Liite
MIDDlE EAST
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Liite
86
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan kustannukset)
Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun
huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
z
Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.
z
Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
z
Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on asennettu
ensimmäisen kerran.
z
Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
z
Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
z
Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
z
Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
z
Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
z
Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
z
ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
z
muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä
z
muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin
suorittamasta korjauksesta
z
asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
z
käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
z
käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta
z
Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.)
seurauksena.
z
Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat
kuluneet loppuun.
Liite
87
Liite
Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis
käyttöopas ensin.
Liite
88
Liite
Turvallinen hävittäminen
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta
tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia)
ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja
lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen
mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä
ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen
ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Liite
89
Liite
Sanasto
Kuvaruutunäyttö (OSD)
Kuvaruutunäytössä (OSD) voit määrittää kuvaruudun asetukset kuvanlaadun optimoimiseksi tarpeen
mukaan. Sen avulla voit muuttaa näytön kirkkautta, värisävyä, kokoa ja monia muita asetuksia
näytössä olevien valikoiden kautta.
Gamma
Gamma-valikossa voit säätää näytön keskisävyjä edustavia harmaasävyjä. Kirkkauden säätäminen
kirkastaa koko näytön, kun taas Gamma-asetuksen säätäminen lisää vain keskisävyjen kirkkautta.
Harmaasävy
Sävyasteikolla viitataan värien tummuuden tasoon, joka osoittaa värimuutosten vaihtelun näytön
tummilla ja kirkkailla alueilla. Näytön kirkkauden muutokset ilmoitetaan mustan ja valkoisen vaihteluna,
kun taas harmaasävyllä viitataan mustan ja valkoisen väliseen alueeseen. Harmaasävyjen
muuttaminen Gamma-säädöllä muuttaa näytön keskisävyjen kirkkautta.
Pyyhkäisynopeus
Pyyhkäisynopeus, tai virkistystaajuus, viittaa näytön päivitystiheyteen. Kuva näytetään päivittämällä
näytön tiedot, vaikka päivitys ei näy paljain silmin. Näytön päivityskertojen määrää kutsutaan
pyyhkäisynopeudeksi, ja sen mittayksikkö on Hz. 60 Hz:n pyyhkäisynopeus tarkoittaa, että näyttö
päivitetään 60 kertaa sekunnissa. Näytön pyyhkäisynopeus vaihtelee tietokoneen näytönohjaimen ja
näytön suorituskyvyn mukaan.
Vaakataajuus
Näyttöruudussa olevat merkit tai kuvat muodostuvat lukuisista pisteistä (pikseleistä). Pikselit
lähetetään vaakasuuntaisina juovina, joista luodaan sitten kuva järjestämällä ne pystysuunnassa.
Vaakataajuuden mittayksikkö on kHz, joka ilmoittaa, kuinka monta vaakasuuntaista juovaa sekunnissa
lähetetään ja näytetään näyttöruudussa. Jos vaakataajuus on 85, se tarkoittaa, että kuvan
muodostavat vaakasuuntaiset juovat lähetetään 85 000 kertaa sekunnissa, ja se ilmoitetaan
muodossa 85 kHz.
Pystytaajuus
Yksi kuva muodostuu lukuisista vaakasuuntaisista juovista. Pystytaajuuden mittayksikkö on Hz, joka
ilmoittaa, kuinka monta kuvaa vaakasuuntaisista juovista voidaan muodostaa sekunnissa. Jos
pystytaajuus on 60, se tarkoittaa, että kuva lähetetään 60 kertaa sekunnissa. Pystytaajuutta kutsutaan
myös "virkistystaajuudeksi", ja se vaikuttaa näytön välkyntään.
Liite
90
Liite
Tarkkuus
Tarkkuudella tarkoitetaan näytön muodostavien vaaka- ja pystysuuntaisten pikseleiden määrää. Se
ilmaisee, kuinka tarkasti kuvan yksityiskohdat näkyvät.
Tarkkuudeltaan parempi näyttö sisältää enemmän tietoja ja soveltuu myös useiden tehtävien
samanaikaiseen suorittamiseen.
Jos näytön tarkkuus on esimerkiksi 1 920 x 1 080, siinä on 1 920 vaakasuuntaista pikseliä
(vaakataajuus) ja 1 080 pystysuuntaista juovaa (pystytarkkuus).
Liitä ja käytä
Plug & Play -toiminto mahdollistaa automaattisen tiedonsiirron näytön ja tietokoneen välillä, mikä
takaa näyttöympäristön parhaan mahdollisen toiminnan.
Näyttöpääte käyttää liitä ja käytä -toimintoon VESA DDC:tä (kansainvälinen standardi).
Liite
91
Hakemisto
A
Ota yhteyttä Samsungiin 81
Ajan näyttö 62
Asennus 22
Asetusten palautus 53
Automaattinen lähde 61
P
Painallusten toistoaika 59
PC/AVtila 58
Puhdistaminen 8
E
Punainen 44
Ekosäästö 55
Ennen kytkemistä 27
S
Sammutusajastimen asetukset 57
G
Sammutusajastin käytössä / ei käytössä 56
Gamma 48
SAMSUNG MAGIC Angle 39
SAMSUNG MAGIC Bright 38
H
Hieno 42
SAMSUNG MAGIC Color 43
Sininen 46
Sisällön tarkistaminen 17
Standardisignaalitilojen taulukko 78
K
karkeaksi 41
Kieli 54
Kirkkaus 35
Kontrasti 36
Kuvan koko 50
Kysymykset ja vastaukset 73
T
Tekijänoikeudet 7
Terävyys 37
TIEDOT 64
Tietokoneen kytkeminen ja käyttö 28
Turvallinen hävittäminen 89
Turvallisuusohjeita 10
L
Liite 81
V
M
Vaatimukset ennen yhteydenottoa
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen 70
MultiScreen 68
Valikkojen läpinäkyvyys 63
Värisävy 47
O
Vastuu maksullisesta palvelusta asiakkaan
kustannukset 87
Ohjelmoitava painike 60
Vihreä 45
Oikea käyttöasento 16
Osat 19
Hakemisto
92
Hakemisto
Y
Yleistä 75
Hakemisto
93
Download PDF

advertising