Samsung | 932MP | Samsung 932MP Bruksanvisning

㫖
㫖
㫖
㩷
㫖
㫖
㫖
㫖㫖
㫖
㫖
Ohjainten asentaminen
㫖
㫖
Ohjelmien asentaminen
㫖㩷
㫖
㫖㩷
㫖
㫖
㫖㩷
㫖
G G
㫖 㫖
G G
㫖
GG
SyncMaster 932MP
G
Tämän symbolin ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa tuottaa fyysistä vahinkoa tai vaurioita
välineistölle.
Kielletty
Tärkeää aina lukea ja ymmärtää.
Ei saa purkaa
Irrota johto virtalähteest
Älä koske
Maadoitettu sähköiskun estämiseksi
Virta
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, säädä PC DPMS-asetukselle. Jos näytönsäästäjä
on käytössä, säädä se aktiivinäyttömoodille.
Älä käytä vahingoittunutta tai löyhää pistoketta.
z
Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä vedä pistoketta ulos johdosta äläkä koske pistokkeeseen märin käsin.
z
Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Käytä vain kunnolla maadoitettua pistoketta ja pistorasiaa.
z
Huono maadoitus saattaa aiheuttaa sähköiskun tai laitevaurioita.
Kiinnitä pistoke hyvin, jotta se ei pääse irtoamaan.
z
Huonosta liitännästä saattaa olla seurauksena tulipalo.
Älä taivuta pistoketta ja johtoa liikaa äläkä laita painavia esineitä niiden päälle,
sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
z
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä liitä liian montaa jatkojohtoa tai pistoketta yhteen pistorasiaan.
z
Se saattaa aiheuttaa tulipalon.
Asennus
Neuvottele asiasta valtuutetun huoltoliikkeen kanssa, jos laite asennetaan johonkin
seuraavista paikoista: pölyiset paikat tai paikat, joissa käytetään kemikaaleja, erittäin
kylmät ja kuumat paikat, erittäin kosteat paikat tai lentokentät ja asemat, joissa laite
altistuu jatkuvalle käytölle vuorokauden ympäri.
Jos näin ei tehdä, näyttö saattaa vaurioitua vakavasti.
Monitori tulee sijoittaa paikkaan, jossa on alhainen kosteus ja mahdollisimman
vähän pölyä.
z
Muuten seurauksena saattaa olla sähköisku tai monitorin sisäinen tulipalo.
Älä pudota monitoria liikuttaessasi sitä.
z
Se saattaa vahingoittaa sekä laitetta että ihmistä.
Asenna monitorin jalusta televisiokaappiin tai hyllyyn niin, että jalusta ei ulotu
kaapin tai hyllyn reunan yli.
z
Laitteen pudottaminen voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja.
Älä aseta laitetta epävakaalle tai pinnaltaan pienelle alustalle.
z
Aseta tuote tasaiselle ja vakaalle alustalle, sillä se saattaa muuten pudota ja
vahingoittaa ohikulkevia ihmisiä, erityisesti lapsia.
Älä aseta laitetta lattialle.
z
Muut, erityisesti lapset saattavat kompastua siihen.
Pidä tulenarat esineet, kuten kynttilät, hyönteismyrkyt ja tupakat kaukana
tuotteesta.
z
Muuten se voi aiheuttaa tulipalon.
Pidä lämmityslaitteet kaukana virtajohdosta.
z
Sulanut johdon suojakuori saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä asenna tuotetta huonosti tuuletettuihin paikkoihin, kuten kirjahyllyyn tai
komeroon.
z
Laitteen sisäisen lämpötilan kohoaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.
Laita monitori varovasti alas.
z
Se saattaa vaurioitua tai mennä rikki.
Älä laita monitoria käännettynä kuvaruutu pinta alaspäin.
z
TFT-LCD-pinta saattaa vahingoittua.
Seinakonsooli paigaldamiseks pöörduge kvalifitseeritud tehniku poole.
z
Ebapädeva isiku poolt teostatud paigaldustööd võivad põhjustada vigastusi.
z
Kasutage alati paigaldusseadet (vt. kasutusjuhendit).
Asenna laite riittävän kauas (yli 10 cm:n etäisyydelle) seinästä, jotta sen
ilmanvaihto toimii hyvin.
z
Huono ilmanvaihto voi nostaa lämpötilaa laitteen sisällä, jolloin osien käyttöikä
lyhenee ja laitteen toiminta heikkenee.
Estä sadeveden valuminen ulkoantennin kaapelia pitkin sisälle taloon
sijoittamalla kaapeli siten, että kaapelin näkyvissä oleva osa on matalammalla
kuin sen sisääntulokohta.
z
Sadeveden pääseminen sisään laitteeseen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
Jos käytät ulkoantennia, tarkista, että se on riittävän kaukana ympäristön
sähköjohtoihin nähden. Antenni ei saa joutua kosketuksiin sähköjohtojen
kanssa, jos se sattuu irtoamaan esimerkiksi kovan tuulen vuoksi.
z
Kaatunut antenni saattaa aiheuttaa vamman tai sähköiskun.
Puhdistus
Puhdistaaksesi monitorin kuoren tai LCD pinnan, pyyhi hieman kostetulla, pehmeällä
kangasliinalla.
Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan monitoriin.
z
Se saattaa aiheuttaa vaurioita, sähköiskun tai tulipalon.
Käytä suositeltua puhdistusainetta ja pehmeää kangasliinaa
Jos liitos pistokkeen ja nastan välillä on pölyinen tai likainen, puhdista se
kunnolla kuivalla kangasliinalla.
z
Likainen liitos saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Huolehdi laitteen irrottamisesta verkosta ennen puhdistamista.
z
Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.
Irrota pistoke pistorasiasta ja pyyhi tuote pehmeällä ja kuivalla liinalla.
z
Älä käytä kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohenteita,
hyönteismyrkkyjä, ilmanraikastimia, voiteluaineita tai puhdistusaineita.
Laite on puhdistettava sisäpuolelta kerran vuodessa, voit ottaa yhteyttä
huoltoon tai asiakaspalveluun huollon tilaamiseksi.
z
Pidä laitteen sisäosat puhtaina. Laitteen sisäosiin pitkän ajan kuluessa
kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa laitteen toimintahäiriön tai tulipalon.
Muuta
Älä irrota koteloa (tai taustalevyä).
z
z
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Jätä huolto pätevälle huolto henkilöstölle.
Jos monitorisi ei toimi kunnolla - varsinkin, jos siitä lähtee epätavallisia ääniä
tai hajuja, irrota pistoke välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään
tai huolto on.
z
Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä säilytä tuotetta paikoissa, joissa se joutuu alttiiksi öljylle, savulle tai
kosteudelle. Älä myöskään asenna sitä ajoneuvon sisälle.
z
z
See võib põhjustada tõrkeid, elektrilöögi või tulekahju.
Olge eriti ettevaatlik, kasutades monitori vee läheduses või vabas õhus, kus
seade võib kokku puutuda lumega või jääda otsese päikesevalguse kätte.
Kui monitor kukub maha või selle korpus kahjustub, lülitage seade välja ja
ühendage võrgupistik seinakontaktist lahti.
Võtke ühendust Teeninduskeskusega.
z
Monitor võib töötada tõrgetega, põhjustades elektrilöögi või tulekahju.
Äikese ja müristamise ajal lahutage monitor vooluvõrgust ja hoiduge seadet
teatud aja jooksul kasutamast.
z
Monitor võib töötada tõrgetega, põhjustades elektrilöögi või tulekahju.
Älä yritä liikuttaa monitoria vetämällä johdosta tai signaalikaapelista.
z
Se saattaa aiheuttaa särkymisen, sähköiskun tai tulipalon johtuen kaapelin
vaurioitumisesta.
Älä siirrä monitoria oikealle tai vasemmalle vetämällä vain johdosta tai
signaalikaapelista.
z
Se saattaa aiheuttaa särkymisen, sähköiskun tai tulipalon johtuen kaapelin
vaurioitumisesta.
Älä peitä monitorin ilmanvaihtoaukkoja.
z
Riittämätön ilmanvaihto saattaa aiheuttaa käyttöhäiriön tai tulipalon.
Ärge asetage monitorile veeanumaid, keemiatooteid ega väikseid
metallesemeid.
z
z
See võib põhjustada tõrkeid, elektrilöögi või tulekahju.
Jos monitoriin pääsee vieraita aineita, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon.
Säilytä tuote kaukana helposti syttyvistä kemiallisista suihkeista tai
tulenaroista aineista.
Älä koskaan laita mitään metallista monitorin aukkoihin.
z
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vamman.
Älä työnnä ilmanvaihtoaukkoihin tai kuuloke- ja AV-liittimiin metalliesineitä,
kuten puikkoja, metallilankaa tai poranterää, tai syttyvää materiaalia, kuten
paperia tai tulitikkuja.
z
Tästä voi olla seurauksena sähköisku tai tulipalo. Jos laitteeseen pääsee
vieraita aineita tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta
ja ota yhteys huoltoon.
Jos näytössä on pitkään pysäytetty kuva, kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä tai
se on epäselvä.
z
Ota käyttöön virransäästäjä tai aseta näytönsäästäjäksi liikkuva kuva, kun et
käytä näyttöä vähään aikaan.
Seadke eraldusvõime ja sagedus antud mudeli jaoks sobivale tasemele.
z
Eraldusvõime ja sageduse ebaõigelt valitud seaded võivad kahjustada
nägemist.
19 tuumainen - 1280 X 1024
Varmista, että muuntaja ei ole kosketuksissa veteen eikä siis voi kastua.
z
z
z
Tämä voi aiheutttaa toimintahäiriöitä, sähköiskun tai tulipalon.
Älä käytä muuntajaa veden läheisyydessä tai ulkosalla sateella ja lumisateella.
Huolehdi, että muuntaja ei kastu esimerkiksi lattianpesun yhteydessä.
Pidä muuntajat erillään toisistaan.
z
Tulipalovaara.
Älä sijoita muuntajaa muiden lämmönlähteiden lähelle.
z
Tulipalovaara.
Poista muuntaja muovipussista ja hävitä pussi ennen käyttöä.
z
Tulipalovaara.
Sijoita muuntaja hyvin tuuletettuun paikkaan.
Kuulareid kasutades hoidke helitugevus sobival tasemel.
z
Liiga valjud heliefektid võivad kahjustada kuulmist.
Monitorin jatkuva katsominen liian läheltä voi heikentää näköä.
Voit ehkäistä silmien väsymistä pitämällä näyttöpäätteellä työskentelyn aikana
vähintään viiden minuutin tauon kerran tunnissa.
Älä asenna laitetta epävakaalle tai epätasaiselle alustalle tai tärinälle alttiiseen
paikkaan.
z
Laitteen pudottaminen voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja. Jos
laitetta käytetään tärinälle alttiissa paikassa, sen käyttöikä voi lyhentyä tai laite
voi syttyä palamaan.
Kun siirrät monitoria, katkaise siitä virta ja irrota sen virtajohto. Varmista, että
kaikki kaapelit, mukaanlukien antennikaapeli ja muiden laitteiden liittämiseen
käytetyt kaapelit, on irrotettu laitteesta, ennen kuin siirrät sitä.
z
Kaapelin irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vahingon, josta voi seurata
tulipalo tai sähköisku.
Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, sillä he saattavat vahingoittaa tuotetta
tarttumalla siihen.
z
Putoava tuote saattaa aiheuttaa fyysistä vahinkoa ja johtaa jopa kuolemaan.
Jos et aio käyttää tuotetta pidemmän aikaa, pidä se verkosta irrotettuna.
z
Muussa tapauksessa kerääntynyt lika tai heikentynyt eristys saattavat erittää
lämpöä, josta saattaa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.
Älä aseta lasten suosikkiesineitä (tai mitään muuta, jota he saattavat pitää
houkuttelevana) tuotteen päälle.
z
Lapset saattavat kiivetä tuotteen päälle päästäkseen käsiksi esineeseen.
Tuote saattaa pudota ja aiheuttaa fyysistä vahinkoa tai johtaa jopa kuolemaan.
Huolehdi käytetyistä paristoista. Varo, että pienet lapset eivät niele paristoja.
Pidä paristot pois lasten ulottuvilta.
z
Pariston niellyt lapsi on vietävä välittömästi lääkäriin.
Kun vaihdat paristoja, varmista, että kytket paristot napaisuuden (+ / -) suhteen
oikein. Paristojen oikea asento näkyy paristokotelosta.
z
Napaisuuden suhteen väärin asetut paristot saattavat aiheuttaa paristojen
vuotamisen tai hajoamisen, mistä voi seurata tulipalo, onnettomuus tai
likaantuminen (vahinko).
Käytä vain määrättyjä standardiparistoja. Älä käytä samaan aikaan vanhoja ja
täysin uusia paristoja.
z
Saattavat aiheuttaa paristojen vuotamisen tai hajoamisen, mistä voi seurata
tulipalo, onnettomuus tai likaantuminen (vahinko).
Akkua (ja ladattavia paristoja) ei luokitella tavalliseksi
jätteeksi, ja ne on kierrätettävä. Asiakakkaan velvollisuus on akun käyttäjänä
palauttaa käytetyt akut tai ladattavat paristot kierrätykseen.
z
Asiakas voi palauttaa akun tai paristot lähimpään julkiseen kierrätyspisteeseen
tai liikkeeseen, joka myy kyseistä akku- tai paristotyyppiä.
Ole hyvä ja varmista, että seuraavat tavarat ovat pakattu monitorisi kanssa.
Jos pakkauksen sisällössä on puutteita, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, kun haluat ostaa lisälaitteita.
Unpacking
Monitori
Manuaalinen
Pika-asennusopas
kaapeli
Takuukortti
(Ei saatavana kaikilla alueilla)
Käyttöopas,näytönohjain, Natural
Color -ohjelmisto(sisältyvät asennusCD-levyyn)
D-Sub -kaapeli
Virtajohto
Äänikaapelit
DC-muunnin
Radioantenni
Myytävänä erikseen
DVI-kaapeli
Muuta
Kaukosäädin
paristot (kaksi AAA-kokoista
paristoa)
Liitin
Radioantennisovitin
Etuosa
1. MENU
2. AUTO
3. ENTER/FM RADIO
4. SOURCE
5. PIP
6.
MagicBright™
7.
CH
8. + VOL 9. Virtapainike / Virtamerkkivalo
10. Kaukosäädinsignaalin
tunnistin
1. MENU
Voit avata tämän painikkeen avulla OSD-näytön ja aktivoida valikon korostetun kohdan.
2. AUTO
Käytä tätä painiketta säätääksesi suorapääsyn.
Jos muutat tarkkuuden käyttämällä ohjauspaneelia, järjestelmä toteuttaa AUTO-toiminnon.
>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.
3. ENTER / FM RADIO
ENTER : Käytetään valittaessa OSD-valikko.
FM RADIO : Turns on/off FM Radio.
In PC/DVI mode, sets only SOUND to FM Radio.
Kiinnitä alueilla, jossa antennikaapelin käyttö ei ole tuettu, ensin liitin TV-antenniin.
In general VIDEO SOURCE mode, sets to FM RADIO, turning off the screen.
>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.
4. SOURCE
Switches from PC mode to Video mode.
Lähteen muuttaminen on sallittua vain, kun muutettavana on ulkoinen laite, joka on
kyseisellä hetkellä liitettynä monitoriin.
To switch Screen modes:
[PC]
[DVI]
[TV]
[Ext.]
[AV]
[S-Video]
[Component]
>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.
NOTE : Scart on käytössä pääasiassa Euroopassa.
For more information > Broadcasting Systems
5. PIP ( Käytettävissä olevat PC/DVI tilat )
Voit ohjata kuva kuvassa -ikkunaa painamalla tätä painiketta.
>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.
6. MagicBright™ [ ] ( Käytettävissä olevat PC/DVI tilat )
MagicBright™ on uusi toiminto, jonka avulla näyttöä voidaan säätää jopa kaksi kertaa
tavanomaista kirkkaammaksi ja selkeämmäksi. Voit muuttaa näytön kirkkautta ja tarkkuutta
sen mukaan, haluatko lukea tekstiä, katsella multimediaesityksiä tai käyttää Internetiä. Voit
valita helposti jonkin kolmesta kirkkauden ja tarkkuuden yhdistelmästä painamalla
vastaavaa MagicBright™-painiketta. Painikkeet sijaitsevat näytön etuosassa.
1) Custom
Vaikka esiasetetut arvot ovat asiantuntijoiden huolella valitsemia, saatat silti haluta
muuttaa arvoja omien mieltymystesi mukaisiksi.
Tällöin voit muokata kirkkauden ja kontrastin asetuksia kuvaruutuvalikoiden avulla.
2) Entertain : Erittäin kirkas
Soveltuu animaatioiden ja esimerkiksi DVD- tai VCD-materiaalin katseluun.
3) Internet : Kohtalaisen kirkas
Soveltuu kuvista ja tekstistä sekä grafiikasta koostuvan materiaalin katseluun.
4) Text : Normaali kirkkaus
Soveltuu dokumentaatioiden ja tekstipitoisen materiaalin katseluun.
>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.
7.
CH
Voit siirtyä pystysuunnassa valikon kohdasta toiseen tai säätää valitsemiasi valikon arvoja.
Televisiotilassa valitsee TV-kanavan.
>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.
8. + VOL -
Voit siirtyä vaakasuunnassa valikon kohdasta toiseen tai säätää valitsemiasi valikon arvoja.
Voit säätää myös äänenvoimakkuutta.
>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.
9. Virtapainike / Virtamerkkivalo
Voit käynnistää tai sammuttaa näytön tämän painikkeen avulla./ Valo syttyy, kun virta
kytketään päälle. Lisätietoja on kohdassa Spesifikaatiot.
10. Kaukosäädinsignaalin tunnistin
Osoita kaukosäätimellä kohti näytön tätä pistettä.
Katso ohjekirjassa selostettu PowerSaver (Virransäästäjä), saadaksesi lisäinformaatiota sähköä
säästävistä toiminnoista . Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä
ei tarvita, tai kun jätät sen yksin pitemmäksi aikaa.
Takaosa
(Monitorin takaosan konfiguraatiot saattavat vaihdella eri tuotteiden välillä)
1. DC 14V
DC 14V :
Voit käyttää tätä näyttöä 90 ~ 264
(Yhdistä näyttö muuntajaan vasta kun olet yhdistänyt kaikki
kaapelit.)
2. DVI/PC IN
DVI/PC IN (DVI (HDCP) / RGB / AUDIO) :
z Terminal de conexión del PC (DVI)
z Terminal de conexión del PC (D-SUB de 15 contactos)
z Tietokoneesta tulevan stereoäänen sisääntuloliitäntä
3. COMPONENT IN
COMPONENT IN ( R-AUDIO-L / PR / PB / Y ) :
z DVD/DTV Oikean / Vasemman äänikanavan,
AV sisääntuloliitäntä
z DVD/DTV (PR, PB,Y) -liitänt
4. FM ANT / ANT IN
FM ANT / ANT IN :
z FM RADIO ANT -liitänt
z TV -liitänt For more information
>>> Connecting TV
5. EXT(RGB)
EXT(RGB) :
EXT.(SCART)-liitäntä
- Scart on käytössä pääasiassa Euroopassa.
6. S-VIDEO / VIDEO / L-AUDIO-R /
S-VIDEO / VIDEO / L-AUDIO-R /
:
z S-Videoliitäntä (V1)
z videoliitäntä (V1)
z Oikean / Vasemman äänikanavan, AV sisääntuloliitäntä
z Äänen ulostuloliitäntä kuulokkeita varten
Katso Monitorin liitännät saadaksesi lisäinformaatiota kaapelien liitännästä.
Kaukosäätimen painikkeet
Kaukosäätimen toimintaa saattavat häiritä TV-vastaanottimen lähellä käytettävät muut sähkölaitteet.
1. POWER
2. Numeropainike
3. +100, -/-4. -
+
5. MUTE
6. TTX/MIX
7. MENU
8. ENTER
9. FM RADIO
10.
CH/P
11. SOURCE
12. INFO
13. EXIT
14. Ylös-/alas-/vasen-/oikea-painikkeet
15. AUTO
16. P.MODE, M/B (MagicBright™)
17. P.SIZE
18. STILL
19. PIP
20. S.MODE
21. DUAL/MTS
22. PRE-CH
23. SOURCE
24. SIZE
25. POSITION
26. MAGIC-CH
1. POWER
Voit käynnistää tai sammuttaa näytön tämän painikkeen avulla.
2. Numeropainike
Valitsee TV-kanavat televisiotilassa. Voit käyttää tätä painiketta myös PIP-tilassa.
3. +100
Paina ja valitse numeroa 100 suurempia kanavia.
Esimerkiksi kanava 121 valitaan painamalla "+100" ja sitten "2" ja "1".
-/--(Kanavan valinta, yksi-/kaksinumeroiset kanavapaikat )
Tuo esiin kaksinumeroiset kanavapaikat (kanavat numerosta 10 eteenpain).
Kun painat tata painiketta, kuvaruutuun tulee '--'-merkki.
Nyt voit antaa kaksinumeroisen kanavapaikan.
-/-- on käytössä pääasiassa Euroopassa.
4. +
Voit säätää myös äänenvoimakkuutta.
5. MUTE
Tietokonetilassa videokuva- tai televisioruutu näkyy PIP-tilassa. Kun käytät tätä toimintoa,
voit katsella videokuvaa tai televisiota työskennellessäsi. To deactivate the PIP screen, Voit
säätää sijaintia ylös, alas, vasemmalle tai oikealle painamalla the Exit-painike. (Exit-painike
toimii vain tietokonetilassa.)
6. TTX/MIX
TV-kanavat tarjoavat myös Teksti-TV-palveluja.
Lisätietoja on kohdassa > TTX / MIX
TTX / MIX on käytössä pääasiassa Euroopassa.
7. MENU
Avaa näyttövalikko ja mene taaksepäin aikaisempaan valikkoon painamalla painiketta.
8. ENTER
Aktivoida valikon korostetun kohdan.
9. FM RADIO
Valitsemalla tämän voit ottaa FM Radion käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Määrittää FM Radioon PC/DVI-tilassa anoastaan äänen (SOUND).
Alueilla, joissa signaali on heikko, voi esiintyä kohinaa, kun lähetyslajina on FM RADIO.
Kun käytössä on yleinen Video SOURCE (Videolähde) -tila, määrittää FM RADIOn käyttöön
kytkemällä kuvaruudun pois käytöstä.
10.
CH/P
Televisiotilassa valitsee TV-kanavan.
11. SOURCE
Merkkivalo syttyy sen merkiksi, että näytössä näkyy parhaillaan signaali.
Lähteen muuttaminen on sallittua vain, kun muutettavana on ulkoinen laite, joka on
kyseisellä hetkellä liitettynä monitoriin.
12. INFO
Näytön oikeaan yläkulmaan tulee Video Source, Audio Source, nykyisen kanavan numero,
äänisignaalin tyyppi ja Speaker Mute ON/OFF.
13. EXIT
Sulkee valikon näytön.
14. Ylös-/alas-/vasen-/oikea-painikkeet
Voit siirtyä valikossa pysty-tai vaakasuunnassa ja säätää valitsemiasi valikon arvoja.
15. AUTO
Näyttö säätää itsensä automaattisesti, kun painat automaattipainiketta.(PC)
16. P.MODE, M/B (MagicBright™)
Kun painat tätä painiketta, käytössä oleva tila tulee näkyviin näytön alaosaan.
TV / AV / Ext. / S-Video /Component Mode : P.MODE( Picture Mode )
Käytettävissä on neljä automaattista kuvan esiasetusta, jotka on säädetty valmiiksia laitteen
valmistusvaiheessa.
Tämä jälkeen voit painaa painiketta uudelleen ja selata käytettävissä olevia esiasetuksia.
( Dynamic
Standard
Movie
Custom )
PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright™ )
MagicBright on uusi toiminto, jonka avulla näyttöä voidaan säätää jopa kaksi kertaa
tavanomaista kirkkaammaksi ja selkeämmäksi.
Tämä jälkeen voit painaa painiketta uudelleen ja selata käytettävissä olevia esiasetuksia.
( Entertain
Internet
Text
Custom )
17. P.SIZE - Toiminto ei ole käytettävissä PC/DVI-tilassa
Muuta kuvakokoa painamalla painiketta.
Zoom1, Zoom2 eivät ole käytettävissä DTV:n 1080i-tilassa (tai yli 720 p).
18. STILL
Voit pysäyttää näytön painamalla painiketta kerran. Vapauta näyttö painamalla painiketta
uudelleen.
19. PIP
Voit ohjata kuva kuvassa -ikkunaa painamalla tätä painiketta.
20. S.MODE ( Sound Mode )
Kun painat tätä painiketta, nykyinen äänitila näkyy näytön vasemmassa alakulmassa.
( Standard
Music
Movie
Speech
Custom )
21. DUAL / MTS
DUAL : UKun vastaanottimen tila on TV tai FM Radio, voit kaukosäätimen DUAL-painiketta
painamalla valita joko Stereo- tai Mono-vaihtoehdon. Lähetyksen tyypistä riippuen
STEREO/MONO, DUAL l / DIAL ll ja MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO voivat olla
käytössä. Voit käyttää kyseisiä vaihtoehtoja television katselun aikan painamalla
kaukosäätimen DUAL-painiketta. Painamalla tätä voit siirtyä vaihtoehtojen MONO/STEREO,
DUAL 1/DUAL 2 ja MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO välillä.
MTS : Voit valita MTS (monikanava-TV-stereo) -tilan.
• Mono, Stereo, SAP (Separate Audio Program eli erillinen ääniohjelma)
22. PRE-CH
Voit palata edelliselle kanavalle tämän painikkeen avulla.
23. SOURCE
Merkkivalo syttyy sen merkiksi, että näytössä näkyy parhaillaan signaali. (PIP)
24. SIZE
Voit valita kuvakoon.
25. POSITION
Siirtää sijaintia näytössä vaakasuoraan tai pystysuoraan.
26. MAGIC-CH
MagicChannelia käyttämällä voit katsella vain joitakin tiettyjä kanavia.
Tämä toiminto on käytettävissä vain Koreassa.
Monitorin kytkeminen
1. Yhdistäminen tietokoneeseen
1.
Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.
2-1.
Analogisen D-sub-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Signaalikaapeli Liitä signaalikaapeli tietokoneesi, video-, näyttö- tai grafiikkakorttisi näyttöporttiin.
2-2.
Digitaalisen DVI-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Liitä DVI-kaapeli (DVI-D + DVI-D) monitorin takana olevaan DVI-porttiin.
3.
Liitä äänikaapelin toinen pää tietokoneen takana olevaan ääniliitäntään.
4.
Liitä virtajohto laitteeseen ja toinen pää pistorasiaan.
5.
Kytke näyttöön ja tietokoneeseen virta.
2. Yhdistäminen Macintosh-tietokoneeseen
1. Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.
2. Analogisen D-sub-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Signaalikaapeli Liitä signaalikaapeli tietokoneesi, video-, näyttö- tai grafiikkakorttisi näyttöporttiin.
3. Vanhemmissa Macintosh-tietokoneissa tarkkuutta ohjaava sovittimen (lisävaruste) DIP-kytkin on
asetettava oikeaan asentoon. Kytkimen asetuksista on lisätietoja sovittimen pohjassa.
4. Kytke näyttöön ja Macintosh-tietokoneeseen virta.
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Voit yhdistää näyttöön DVD-soittimen, videonauhurin tai videokameran tyyppisiä AV-laitteita.
Monitorin takaosan konfiguraatiot saattavat vaihdella eri tuotteiden välillä.
1-1. AV-laitteiden yhdistäminen
Voit yhdistää näytön AV-liitäntöihin esimerkiksi DVD-soittimen, videonauhurin tai videokameran.
AV-laitteesta tuleva signaali näkyy näytössä, kun siihen on kytketty virta.
1. Voit yhdistää DVD-soittimen, videonauhurin tai videokameran tyyppiset AV-laitteet näytön Svideoliitäntään (V1) tai videoliitäntään (V2) käyttämällä S-VHS- tai RCA-kaapelia
S-Video, RCA- ja SCRAT-kaapeli ovat valinnaisia.
2. Käynnistä sitten DVD-soitin, videonauhuri tai videokamera, jossa on DVD-levy tai videonauha.
3. Valitse Ext. painamalla monitorin SOURCE -painiketta.
4. Yhdistä DVD-soittimesta, videonauhurista tai videokamerasta lähtevät oikean ja vasemman
äänikanavan kaapelit näytön vastaaviin liitäntöihin.
1-2. EXT.(RGB)-liitäntä - Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kyseessä on AV-laite, joka tukee
SCARTin käyttöä.
Yhdistä videokaapeli näytön EXT- liittimeen ja DVD / DTV:n digi-TV-sovittimeen.
1. Kytke videonauhurin tai DVD-laitteen SCART-kaapeli videonauhurin tai DVD-laitteen SCARTliittimeen.
2. Valitse Ext. painamalla monitorin SOURCE-painiketta.
2. Television yhdistäminen
Voit katsella televisio-ohjelmia, jos yhdistät näytön televisioantenniin tai
kaapelitelevisiojärjestelmään. Tietokoneeseen ei tarvitse asentaa mitään lisälaitetta tai ohjelmaa.
1. Liitä televisiokaapeli näytön takana olevaan antenniliitäntään.
Kaapelin on oltava koaksiaalikaapeli.
Kun käytät sisäantenniliitäntää:
Tarkista ensimmäiseksi seinäliitäntä ja yhdistä antennikaapeli.
Kun käytät ulkoantennia:
Ulkoantennin asennus on suoteltavaa antaa asiantuntijan tehtäväksi.
Voit yhdistää RF-kaapelin antennin sisääntuloliitäntään seuraavasti:
Pidä RF-kaapelin kupariosuus suorassa.
2. Kytke näyttöön virta.
3. Valitse televisiotoiminto käyttämällä Lähde-painiketta.
4. Valitse haluamasi televisiokanava.
Aiheuttaako huono signaali heikkolaatuisen kuvan?
Osta ja asenna signaalin vahvistin, joka saattaa parantaa lähetyksen tasoa.
Kiinnitä alueilla, jossa antennikaapelin käyttö ei ole tuettu, ensin liitin TV-antenniin.
3. DVD/DTV:n digi-TV-sovittimen yhdistäminen
Yhdistä DVD/DTV:n digi-TV-sovittimen sisääntulevan signaalin liitäntään, jos laitteessa on
DVD/DTV-liitin. Voit katsella laitteen kuvaa yksinkertaisesti vain liittämällä laitteen monitoriin
virran ollessa kytkettynä.
1. Liitä DVD / DTV:n digi-TV-sovittimen lähtevän signaalin liitännät Audio (O) ja Audio (V) monitorin
vastaaviin tulevan äänen liitäntöihin käyttämällä äänikaapeleita.
2. Yhdistä videokaapeli laitteen näytön ( PR, PB,Y)-liittimiin ja DVD / DTV:n digi-TV-sovittimen PR,
PB,Y -liittimiin.
3. Valitse laite painamalla monitorin etupuolella olevaa SOURCE -painiketta.
4. Kuulokkeiden yhdistäminen
Voit yhdistää näyttöön kuulokkeet.
1. Yhdistä kuulokkeet niille varattuun liitäntään.
Jalustan käyttö
1. Jalustan taittaminen
Näyttö on suunniteltu VESA-kiinnitysstandardin mukaisesti. Voit kiinnittää siihen erilaisia VESAjalustoja. Taita näytön jalusta ennen sen kiinnittämistä VESA-jalustaan.
Jalustan taittaminen | VESA-jalustan asentaminen | Jalustan taittaminen tai poistaminen
1. Jalustan taittaminen
Voit kallistaa näyttöä 0-90 astetta. Kun olet kallistanut näytön täysin alas, sen jalusta toimii
kätevänä kantokahvana.
1. Laita LDC-monitori kuvaruudun pinta alaspäin käänettynä tasaiselle alustalle alustalle ja suojaa
näyttö asettamalla tyyny sen alle.
2. Irrota näytön kaapelit.
3. Jos haluat kallistaa näyttöä ääriasentoon taaksepäin, paina FOLD-painiketta.
4. Yhdistä kaapelit näyttöön uudelleen.
Voit asentaa VESA-jalustan ,kun olet taittanut näytön jalustan kokonaan.
2. VESA-jalustan asentaminen
Voit nyt irrottaa jalustan näytöstä .
3. Jalustan taittaminen tai poistaminen
1. Laita LDC-monitori kuvaruudun pinta alaspäin käänettynä tasaiselle alustalle alustalle ja suojaa
näyttö asettamalla tyyny sen alle.
2. Irrota näytön kaapelit.
3. Irrota neljä ruuvia, joilla jalusta on kiinnitetty näyttöön.
4. Yhdistä kaapelit näyttöön uudelleen.
Voit asentaa VESA-jalustan, kun olet taittanut näytön jalustan kokonaan.
Näyttö on suunniteltu VESA-kiinnitysstandardin mukaisesti. Voit kiinnittää siihen erilaisia VESAlaitteita.
Näytössä on 100mm x 100mm VESA-yhteensopiva paikka jalustalle.
Taita näytön jalusta ennen sen kiinnittämistä VESA-jalustaan. before installing a VESA base.
Kohdista näytön pohjassa olevat neljä kiinnitysaukkoa
VESA-jalustassa oleviin aukkoihin
Kiinnitä jalusta sen mukana toimitettujen neljän kiinnitysruuvin
avulla..
Samsung Electronics ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käytettäessä epäyhteensopivia
jalustoja
Näytönohjaimen asentaminen (Automaattinen)
Kun monitorin ajurin käyttöjärjestelmä kehottaa, laita sisään monitorin mukana tuleva CDROM. Ajuri asennetaan hieman erilailla käyttöjärjestelmästä riippuen. Seuraa omaan
käyttöjärjestelmääsi soveltuvia ohjeita.
Valmista tyhjä disketti ja lataa ajurin ohjelmatiedosto tältä Internet verkkosivulta.
z Internet verkkosivu :http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
http://www.samsung.se/
http://www.samsung.fi/
Windows ME
1. Laita CD CD-ROM-asemaan.
2. Näpäytä "Windows ME Driver".
3. Valitse listasta monitorimallisi ja näpäytä sitten “OK”-painiketta.
4. Näpäytä “Varoitus”-ikkunassa olevaa “Asenna”-painiketta.
5. Monitorin ajurin asennus on tehty.
Windows XP/2000
1. Laita CD CD-ROM-asemaan.
2. Näpäytä "Windows XP/2000 Driver"
3. Valitse listasta monitorimallisi ja näpäytä sitten “OK”-painiketta.
4. Näpäytä “Varoitus”-ikkunassa olevaa “Asenna”-painiketta.
5. Mikäli näet seuraavan “Viesti”-ikkunan, näpäytä “Jatka jokatapauksessa”-painiketta. Näpäytä sitten
“OK”-painiketta.
Tämä monitorin ajuri on sertifioidun MS-logon alainen, ja tämä asennus ei vahingoita järjestelmääsi.
*Sertifioitu ajuri löytyy Samsung monitorin kotisivulta.
http://www.samsung.com/
6. Monitorin ajurin asennus on tehty.
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
Näytönohjaimen asentaminen (Manuaalinen)
Kun monitorin ajurin käyttöjärjestelmä kehottaa, laita sisään monitorin mukana tuleva CDROM. Ajuri asennetaan hieman erilailla käyttöjärjestelmästä riippuen. Seuraa omaan
käyttöjärjestelmääsi soveltuvia ohjeita.
Valmista tyhjä disketti ja lataa ajurin ohjelmatiedosto tältä Internet verkkosivulta.
z Internet verkkosivu :http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
http://www.samsung.se/
http://www.samsung.fi/
Microsoft® Windows® XP Käyttöjärjestelmä
1. Laita CD CD-ROM-asemaan.
2. Näpäytä “Aloita” - “Ohjauspaneli” ja näpäytä sitten kuvaketta “Ulkomuoto ja teemat [Appearance
and Themes]”.
3. Näpäytä “Näytä”-kuvaketta ja valitse “Asetukset” ja näpäytä sitten “Laajennettu”.
4. Näpäytä “Ominaisuudet”-painiketta “monitori”-tabissa ja valitse “Ajuri”-tab.
5. Näpäytä “Päivitä ajuri” ja valitse “Asenna listasta tai…” ja näpäytä sitten “Seuraava”-painiketta.
6. Valitse “Älä etsi, minä teen…” ja näpäytä sitten “Seuraava” ja sen jälkeen “Ota disketti”.
7. Näpäytä “Selain”-painiketta ja valitse sen jälkeen A:\(D:\driver) ja valitse listasta monitorimallisi ja
näpäytä “Seuraava”-painiketta.
8. Mikäli näet seuraavan “Viesti”-ikkunan, näpäytä “Jatka jokatapauksessa”-painiketta. Näpäytä sitten
“Lopeta”-painiketta.
Tämä monitorin ajuri on sertifioidun MS-logon alainen, ja tämä asennus ei vahingoita järjestelmääsi.
*Sertifioitu ajuri löytyy Samsung monitorin kotisivulta.
http://www.samsung.com/
9. Näpäytä “Sulje”-painiketta ja sen jälkeen “OK”-painiketta jatkuvasti.
10. Monitorin ajurin asennus on tehty.
Microsoft® Windows® 2000 Käyttöjärjestelmä
Jos monitorissasi on viesti "Digitaalista allekirjoitusta ei löydy", seuraa näitä askelia.
1. Valitse "OK" -painike ikkunassa, jossa sanotaan "Laita disketti sisään"
2. Näpäytä "Selain" -painiketta ikkunassa, jossa lukee "Tiedosto tarvitaan "
3. Valitse A:\(D:\driver), ja näpäytä "auki" -painiketta, jonka jälkeen näpäytä "OK" -painiketta.
Manuaalinen monitorin asennusopas
1. Näpäytä "Käynnistä", "Asennus", "Ohjaustaulu".
2. Näpäytä kaksi kertaa "Näytä"-symbolia.
3. Valitse "Asetukset" tab, ja näpäytä sitten "Laajennettu"
4. Valitse "Monitori".
1 tapaus: Jos "Ominaisuudet" -painike ei ole aktivoitu, se tarkoittaa, että monitorisi on
konfiguroitu oikein. Voit lopettaa asennuksen.
2 tapaus: Jos "Ominaisuudet" -painike on aktivoitu, näpäytä "Ominaisuudet" -painiketta
5. Näpäytä "Ajuri" ja sen jälkeen "Päivitä Ajuri" sitten näpäytä "Seuraava " -painiketta.
6. Valitse "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Näytä
lista tämän laitteen tuntemista asemista, jotta voin valita erityisen aseman) ja näpäytä sitten
"Seuraava " ja sen jälkeen "Tarvitsee disketin".
7. Näpäytä "Selain" -painiketta ja valitse sitten A:\(D:\driver).
8. Näpäytä "Avaa " -painiketta, ja sen jälkeen "OK" painiketta.
9. Valitse monitorimallisi ja näpäytä "Seuraava " -painiketta, ja sen jälkeen "Seuraava " painiketta.
10. Näpäytä "Valmis" -painiketta ja sen jälkeen "Sulje" -painiketta.
Jos näet "Digital Signature Not Found" (Digitaalista allekirjoitusta ei löydy)-ikkunan, näpäytä
"Kyllä" -painiketta. Ja näpäytä "Valmis" -painiketta ja sen jälkeen "Sulje" -painiketta.
Microsoft® Windows® Millennium Käyttöjärjestelmä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Näpäytä "Käynnistä", "Asennus", "Ohjaustaulu".
Näpäytä kaksi kertaa "Näytä"-symbolia.
Valitse "Settings" -tab ja näpäytä "Advanced Properties"-painiketta.
Valitse "Monitor"-tab.
Näpäytä "Change"-painiketta "Monitor Type"-alueella.
Valitse "Specify the location of the driver".
Valitse "Display a list of all the driver in a specific location.." ja näpäytä sitten "Next"-painiketta.
Näpäytä "Have Disk"-painiketta.
Valitse A:\(D:\driver) ja näpäytä sitten "OK" -painiketta.
Valitse "Show all devices" ja valitse monitori, joka vastaa tietokoneeseen liittämääsi monitoria, ja
näpäytä "OK".
11. Jatka "Close" - painikkeen ja "OK" -painikkeen valitsemista, kunnes suljet Display Propertiesdialogiruudun.
(Mikäli näytölle tulee varoitus- tai muita viestejä, näpäytä monitorillesi sopivaa vaihtoehtoa.)
Microsoft® Windows® NT Käyttöjärjestelmä
1. Näpäytä Käynnistä , Asetukset , Ohjaustaulu , ja sen jälkeen näpäytä kahdesti Näyttö .
2. Näytä rekisteröinti-informaatio -ikkunassa näpäytä Asetukset -tabia, ja sen jälkeen näpäytä Kaikki
näyttömoodit. .
3. Valitse haluamasi muoto (Resoluutio , Värien määrä ja Pystytaajuus ) näpäytä sitten OK .
4. Näpäytä Sovella -painiketta, jos ruutu toimii normaalisti näpäytettyäsi Testaa . painiketta. Jos ruutu ei ole
normaali, vaihda erilaiseen moodiin (alhaisempi resoluutio, värit tai taajuus).
Jos Kaikki näyttömoodit eivät näytä Moodia, valitse resoluutiotaso ja pystytaajuus tässä oppaassa
esitetyn valmiiksi säädettyjen näyttömoodien avulla.
Linux Käyttöjärjestelmä
Ajaaksesi X-ikkunan, sinun tulee tehdä X86Config-tiedosto, joka on eräänlainen järjestelmän
asetustiedosto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Näpäytä Enter -näppäintä ensimmäisen ja toisen ruudun kohdalla X86Config tiedoston ajamisen jälkeen.
Kolmas ruutu on hiiren asetuksia varten .
Asenna tietokoneellesi hiiri.
Seuraava ruutu on monitorin asetuksia varten .
Aseta näppäimistö tietokoneellesi
Seuraava ruutu on vaakataajuus (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
Aivan ensimmäiseksi aseta monitorisivaakataajuus (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
Aseta monitorisi pystytaajuus (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
Syötä monitorisi mallin numero . Tämä informaatio ei vaikuta Xwindow :n varsinaiseen ajamiseen.
Monitorisi asennus on nyt tehty .
Aja X-Window sen jälkeen kun olet asentanut muut tarvittavat laitteistot.
Natural Color
Natural Color (Luonnollisen värin) ohjelmisto-ohjelma
Eräs viimeisimmistä ongelmista tietokoneen käytössä on, että tulostettujen kuvien väri tai joko
skannarilla tai digitaalikameralla skannattujen kuvien väri ei ole sama kuin monitorin näytössä.
Natural Color S/W (Luonnollisen värin ohjelmisto-ohjelma) on ratkaisu juuri tähän ongelmaan. Se on
värin hallintajärjestelmä, jonka Samsung Electronics on kehittänyt yhdessä Korea Electronics &
Telecommunications Research Institute (ETRI):n kanssa. Tämä järjestelmä on saatavana vain
Samsung monitoreille, ja sen ansiosta monitorin kuvien väri on sama kuin tulostettujen tai skannattujen
kuvien.
Lisäinformaatiota löydät Help (F1) ohjelmisto-ohjelmassa.
Miten Natural Color (Luonnollisen värin ohjelmisto) asennetaan?
Laita Samsung monitorin mukana tullut CD CD-ROM asemaan. Sen jälkeen ajetaan ensimmäinen
ruutu ohjelman asennuksesta. Näpäytä Natural Color (Luonnollinen väri) ensimmäisellä ruudulla
asentaaksesi Natural Color-ohjelmiston. Asentaaksesi ohjelman manuaalisesti, laita Samsung
monitorin mukana tullut CD CD-ROM asemaan, näpäytä Windows :in [Käynnistä] – painiketta ja valitse
sitten [suorita].
Näppäile D:\color\eng\setup.exe ja paina sitten painiketta.<Enter>
(Jos asema, johon CD :n laitoit, ei ole D:\, näppäile oikea asema.)
Miten Natural Color (Luonnollisen värin ohjelmisto) poistetaan?
Valitse [Asetukset]/[Ohjaustaulu] [Käynnistä]-valikosta ja näpäytä kaksi kertaa [Lisää/Poista ohjelma].
Valitse Luonnollinen väri listasta ja näpäytä sitten [Lisää/Poista]-painiketta.
Input
Tilgængelige
tilstande
: PC /
DVI
:
TV
:
Ext.
:
AV
: SVideo
:
Component
OSD
Table des matières
Source
List
Merkkivalo syttyy sen merkiksi, että näytössä näkyy parhaillaan signaali.
Kaukosäätimen vastaava painike on 'SOURCE'.
• PC
• DVI : HDCP-understøttet
• TV
• Ext.
• AV
• S-Video
• Component
PIP
Kun olet yhdistänyt näyttöön ulkoisen AV-laitteen, kuten videonauhurin tai
DVD-soittimen, voit katsella niistä peräisin olevaa videokuvaa pienessä PIPkuvassa. (On/Off )
- Käytettävissä olevat PC tilat
Play/Stop
1) PIP
• ON/ Off
: Turn the PIP Screen on or off.
Kaukosäätimen vastaava painike on 'PIP '.
2) Source
• PC / DVI : TV / Ext.(EXT(RGB) bruges primært i Europa. ) / AV / SVideo / Component Mode
: Valitse PIP-painikkeen lähde.
Kaukosäätimen vastaava painike on 'SOURCE '.
3) Size
: Tällä vaihtoehdolla käyttäjä voi muuttaa PIP-näytön kokoa tai poistaa
sen käytöstä.
Hvis du vælger
,
i Size, aktiveres Position og Transparency ikke.
Kaukosäätimen vastaava painike on 'SIZE '.
PIP
Source
Size
Position
Transparency
4) Position
: Vaihtaa PIP-ikkunan sijaintia.
Kaukosäätimen vastaava painike on 'POSITION '.
5) Transparency
• High / Medium / Low / Opaque
: Adjust the Transparency of PIP windows.
Edit Name
ssä kentässä näkyy televisoon liitetty laite, jonka lähettämää signaalia
televisiossa voidaan katsella. Tämän kentän tarkoituksena on helpottaa
laitteen valintaa.
• PC
• DVI
• Ext.
• AV
• S-Video
• Component
Picture
PC / DVI Mode
Når der anvendes videosignaler i DVI, vises tilstanden TV / AV / S-Video / Component i menuen.
Tilgængelige
tilstande
OSD
: PC /
DVI
:
TV
:
Ext.
:
AV
: SVideo
:
Component
Table des matières
Play/Stop
MagicBright™ MagicBright™ on uusi toiminto, jonka avulla näyttöä voidaan säätää jopa
kaksi kertaa tavanomaista kirkkaammaksi ja selkeämmäksi. Voit muuttaa
näytön kirkkautta ja tarkkuutta sen mukaan, haluatko lukea tekstiä, katsella
multimediaesityksiä tai käyttää Internetiä. Voit valita helposti jonkin kolmesta
kirkkauden ja tarkkuuden yhdistelmästä painamalla vastaavaa MagicBrightpainiketta. Painikkeet sijaitsevat näytön etuosassa.
Kaukosäätimen vastaava painike on 'M/B'.
1) Entertain
: Høj lysstyrke
Til visning af film, f.eks. en dvd eller videofilm.
2) Internet
: Medium lysstyrke
Til arbejde med en blanding af billeder, f.eks. tekst og grafik.
3) Text
: Normal lysstyrke
Til dokumentation eller værker, der involverer meget tekst.
4) Custom
Selvom værdierne vælges omhyggeligt at teknikere, er de
forudkonfigurerede værdier muligvis ikke så behagelige for øjnene,
afhængigt af din smag. Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken
og kontrasten ved hjælp af OSD-menuen.
Custom
Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kontrastia ja kirkkautta omien
mieltymystesi mukaisiksi.
1) Contrast
: Kontrastin säätö
2) Brightness
: Kirkkauden säätö.
Hvis du justerer billedet vha. funktionen Custom, ændres MagicBright til tilstanden Custom.
Colour Tone
Värin sävyä voidaan muuttaa. Voit myös mukauttaa yksittäiset
värikomponentit.
- Käytettävissä olevat PC tilat
• Cool / Normal / Warm / Custom
Color Control
Tällä vaihtoehdolla voit hienosäätää värejä ja valita vaihtoehdoista.
- Käytettävissä olevat PC tilat
1) Red
2) Green
3) Blue
Jos säädät kuvaa käyttämällä Color Control -toimintoa, Color Tone siirtyy Custom-tilaan.
Image Lock
Voit hienosäätää ja parantaa kuvaa poistamalla varjoja, kaksoiskuvia,
epävakautta ja muita häiriöitä Image Lock -toiminnon avulla. Jos et saavuta
tyydyttäviä tuloksia käyttämällä Fine-säätöä, käytä ensin Coarse-säätöä.
Käytä sen jälkeen Fine-säätöä uudelleen.
- Käytettävissä olevat PC tilat
1) Coarse
: Poistaa häiriöt, kuten pystysuuntaiset juovat. Coarse-säätö voi siirtää
kuva-aluetta. Voit keskittää kuvan uudelleen käyttämällä
vaakasuuntaisen ohjauksen valikkoa.
2) Fine
: Poistaa häiriöt, kuten vaakasuuntaiset juovat. Jos häiriö ei poistu Finesäädön avulla, säädä ensin näytön taajuutta. Kokeile tämän jälkeen
uudelleen
3) Position
: Siirtää sijaintia näytössä vaakasuoraan tai pystysuoraan.
Auto
Adjustment
Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti.
Hvis du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto
Adjustment.
Kaukosäätimen vastaava painike on 'AUTO'.
- Käytettävissä olevat PC tilat
PIP Picture
Voit säätää PIP (Kuva kuvassa) -asetuksia.
- Käytettävissä olevat PC tilat
1) Contrast
: Säätää kuvaruudussa näkyvän PIP (Kuva kuvassa) -ikkunan kontrastia
(Contrast).
2) Brightness
: Säätää kuvaruudussa näkyvän PIP (Kuva kuvassa) -ikkunan kirkkautta
(Brightness).
3) Sharpness
: Tätä vaihtoehtoa käyttämällä voit säätää PIP (Kuva kuvassa) -ikkunan
tummimpien ja vaaleimpien alueiden suhteellista eroa.
4) Colour
: Tätä vaihtoehtoa käyttämällä voit säätää PIP (Kuva kuvassa) -ikkunan
kirkkautta/tummuutta.
Coarse / Fine
Position
TV / Ext. / AV / S-Video / Component Mode
Tilgængelige
tilstande
OSD
: PC /
DVI
Table des matières
:
TV
:
Ext.
:
AV
: SVideo
:
Component
Play/Stop
Mode
Näytön asetusten muutto.
Kaukosäätimen vastaava painike on 'P.MODE'.
• Dynamic
• Standard
• Movie
• Custom
Custom
Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kontrastia ja kirkkautta omien
mieltymystesi mukaisiksi.
1) Contrast
: Kontrastin säätö.
2) Brightness
: Kirkkauden säätö.
3) Sharpness
: Tällä vaihtoehdolla voit säätää näytön tummimpien ja vaaleimpien
alueiden eroja.
4) Colour
: Tätä vaihtoehtoa käyttämällä voit säätää PIP (Kuva kuvassa) -ikkunan
kirkkautta/tummuutta.
Colour
Tone
Värin sävyä voidaan muuttaa. Voit myös mukauttaa yksittäiset
värikomponentit.
• Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2
Size
Voit valita kuvakoon.
Kaukosäätimen vastaava painike on 'P.SIZE'.
• 16:9
• Normal
• Zoom 1
• Zoom 2
- Zoom1, Zoom2 er ikke tilgængelige i 1080i (eller over 720p) for DTV.
Digital NR - Digital Noise Reduction. (Häiriöiden poistaminen digitaalisesti)
Voit ottaa häiriön poistotoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä (On/Off).
Digital Noise Elimination -toiminnon avulla voit nauttia aiempaakin
kirkkaammista ja selkeämmistä kuvista.
• On /Off
Film Mode Voit ottaa Film Mode -ominaisuuden (elokuva) käyttöön tai poistaa sen
käytöstä (On/Off). Film Mode -ominaisuuden avulla voit nauttia elokuvista,
jotka näet yhtä korkealuokkaisina kuin elokuvateatterissa.
• On /Off
Sound
Tilgængelige
tilstande
: PC /
DVI
:
TV
:
Ext.
:
AV
: SVideo
:
Component
OSD
Table des matières
Mode
Näytössä on sisäinen Hi-Fi-tasoinen stereovahvistin.
Kaukosäätimen vastaava painike on 'S.MODE'.
1) Standard
: Valitse Sandard (Standardi), kun haluat käyttää valmiita
tehdasasetuksia.
2) Music
: Valitse Music (Musiikki), kun katselet musiikkivideoita tai konsertteja.
3) Movie
: Valitse Movie (Elokuva), kun katselet elokuvia.
4) Speech
: Valitse Speech (Puhe), kun katselet televisio-ohjelmaa, joka sisältää
enimmäkseen keskustelua tai puhetta (esim. uutiset).
5) Custom
: Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit ottaa käyttöön omat asetuksesi.
Custom
Voit säätää ääniasetukset omien mieltymystesi mukaisiksi.
1) Bass
: Korostaa matalia ääniä.
2) Treble
: Korostaa korkeita ääniä.
3) Balance
: Äänen balanssi ==> Äänen balanssin säätö vasemman ja oikean
kaiuttimen välillä.
Balanssin avulla voidaan säätää äänen tasapainoa vasemman ja
oikean kaiuttimen välillä ja ääni kuuluu vaikka äänenvoimakkuus
olisi 0.
Auto
Volume
Pienentää lähetysten välisiä äänenvoimakkuuden eroja.
• On /Off
Dolby
Virtual
Virtual Dolby Sound On/Off (Virtual Dolby simuloi Dolby Surround äänijärjestelmää. Sen avulla voit nauttia elokuvateattereiden ja
konserttisalien tasoisesta äänestä.)
• On /Off
BBE
BBE (Barcus-Berry Electronics) recreates the natural sound and improves
sound clarity through boosting high and low range frequencies.
As a result, high sounds are clearer, brilliant and finely detailed while low
sounds are tight, well-defined and harmonically rich.
• On /Off
Play/Stop
BBE og Dolby Virtual fungerer ikke samtidigt.
Select
Sound
Kun PIP on käytössä, voit valita vaihtoehdoista Main tai Sub.
• Main / Sub
FM Radio
Paina etupaneelin painiketta tai kaukosäätimen FM Radio-painiketta, kun
haluat ottaa käyttöön FM Radio-ominaisuuden.
Kaukosäätimen vastaava painike on 'FM RADIO'.
• Auto Store
Voit etsiä alueellasi kuuluvat FM-radiokanavat ja tallentaa kaikki löydetyt
kanavat automaattisesti.
• Manual Store
Voit etsiä alueellasi kuuluvat FM-radiokanavat ja tallentaa kaikki löydetyt
kanavat automaattisesti.
- Channel : Voit valita radiokanavan selaamalla valittuna olevaa
taajuutta.
- Search : Viritin tutkii taajuusaluetta, kunnes laite vastaanottaa
ensimmäisen tai valitsemasi kanavan signaalin.
- Store : Käytetään palautettaessa käyttäjän syöttämät numerot.
• Add / Delete
Lisää kanavia muistiin tai poistaa kanavia muistista.
Auto Store
Manual Store
Add / Delete
Hvis du vælger FM Radio, bliver billedet sort, mens FM
Radio er aktiv i tilstandene TV, EXT, AV, S-Video,
Component, undtagen tilstandene PC og DVI.
Channel
Tilgængelige
tilstande
: PC /
DVI
:
TV
:
Ext.
:
AV
: SVideo
:
Component
OSD
Table des matières
Country
Valitse maa, jossa laitetta käytetään, ennen kuin alat käyttää Auto Store
(Automaattinen tallennus) -toimintoa. Jos luettelossa ei ole oikeaa maata,
valitse vaihtoehto Other (Muu).
Play/Stop
• France, Belgium, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Switzerland,
Sweden, UK, CIS/E.Europe, Others.
Auto Store
Voit etsiä alueellasi näkyvät televisiokanavat ja tallentaa kaikki löydetyt
kanavat automaattisesti. Käytettävissä ovat seuraavien maiden tiedot.
: France, Belgium, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Switzerland,
Sweden, UK, CIS/E.Europe, Others.
Manual
Store
Voit etsiä alueellasi näkyvät televisiokanavat ja tallentaa kaikki löydetyt
kanavat manuaalisesti.
• Prog.: Inputting the appropriate program number on the screen.
• Colour System: Näytössä näkyvän kanavanumeron syöttäminen.
(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NT4.43)
• Sound System: Toista säätöä, kunnes ääni on paras mahdollinen.
(BG <-> DK <-> I <-> L)
• Channel : Lähetyskanavan valitseminen säätämällä nykyistä taajuutta
• Search : Viritin tutkii taajuusaluetta, kunnes näyttöön tulee ensimmäinen
löytynyt tai valitsemasi kanava.
• Store : Sitä käytetään palautettaessa käyttäjän syöttämät numerot.
Add/Delete
To select the required channel.
Sort
Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa kanavien paikkoja
Name
Jos TV-lähetyksen mukana lähetetään myös kanavan nimi, TV-vastaanotin
käyttää tätä tietoa automaattisesti tallennuksessa. Kanavan nimi tallentuu
sekä käytettäessä kanavien automaattista tallennusta että tallennettaessa
kanavia manuaalisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata nimeä tai nimetä
kanavat uudelleen.
Fine Tune
Kaikkia kanavia ei ehkä voi virittää oikein heikon vastaanottosignaalin tai
virheellisten antennimääritysten vuoksi.
LNA
Signalerne forstærkes, når antennemodtagelsen er dårlig. Hvis de modtagne
signaler forstyrrer hinanden, slås LNA-funktionen imidlertid fra, da
situationen opfattes som en fejl.
• On / Off
Setup
Tilgængelige
tilstande
OSD
: PC /
DVI
:
TV
:
Ext.
:
AV
: SVideo
:
Component
Table des matières
Play/Stop
Area
Når du tænder produktet for første gang, efter at det har forladt fabrikken,
Configuration vises en menu til valg af placering.
Vælg det område og land, hvor skærmen skal bruges.
Dette skyldes, at udsendelsestypen varierer, afhængigt af land og område.
Hvis du ikke kan finde dit land i menuen, skal du vælge det nærmeste Others
i området. Du kan vælge udsendelsestypen i OSD-menuen samt vælge
MENU-Setup-Area Configuration.
Note : Dette produkt kan bruges over hele verden, hvis
områdekonfigurationen er udført, uanset udsendelsestypen.
Note : Hvis landet ikke er valgt korrekt, kan produktet muligvis ikke finde
kanalerne.
Language
Voit valita yhden kuudesta kielestä.
• English, French, Deutsch, Spanish, Italian, Swedish, Portuguese,
Russian
Huom : Valittu kieli vaikuttaa vain OSD:ssa käytettyyn kieleen. Sillä ei ole
mitään vaikutusta tietokoneen käyttämiin ohjelmistoihin.
Sleep Timer
Use to set the Monitor to be turned off automatically the set in certain
minutes.
(Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)
Menu
Vaihtaa OSD-ikkunan taustan läpinäkyvyyttä.
Transparency
• High
• Medium
• Low
• Opaque
Blue Screen
Jos yhtään signaalia ei vastaanoteta tai vastaanotettu signaali on erittäin
heikko, television sininen kuvaruutu korvaa välittömästi kuvan, jossa on
häiriöitä. Jos haluat kuitenkin nähdä huonolaatuisen kuvan mieluummin kuin
sinisen kuvaruudun, muuta Blue screen -tilan arvoksi Off.
• On / Off
Reset
Tehdasasetusarvot korvaavat väriparametrit.
- Käytettävissä olevat PC tilat
1) Image Reset
2) Colour Reset
Image Reset
Colour Reset
Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus
Tarkista seuraavat seikat ennen huoltokutsun tekemistä. Ota yhteys palvelukeskukseen, jos et
voi ratkaista ongelmaa itse.
Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus | Videotilaa ei tueta | Skaalaus alaspäin | Näyttökortin ohjain |
Ylläpito ja puhdistaminen | Esiintyvät virheet ja suosíteltavat toimenpiteet
1. Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus
Monitorissasi on itse tehtävä testaustoiminto, jolla voit tarkistaa, toimiiko monitorisi kunnolla.
1. Katkaise virta sekä tietokoneesta että monitorista.
2. Irrota videokaapeli tietokoneen takaa.
3. Kytke monitori päälle.
Alla oleva kuva ("Check Signal Cable") näkyy mustalla taustalla, kun näyttö on normaalitilassa,
mutta ei vastaanota videosignaalia: Kun näyttö on itsetestaustilassa, virtamerkkivalo palaa vihreänä
ja näytössä liikkuu kuvio.
Jos mikään laatikoista ei ilmesty, se osoittaa, että monitorissasi on ongelma. Tämä laatikko ilmestyy
myös normaalikäytössä, mikäli videokaapeli lähtee irti tai vahingoittuu.
4. Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; kytke sitten päälle sekä tietokoneesi
että monitorisi.
Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; kytke sitten päälle sekä tietokoneesi
että monitorisi.
2. Videotilaa ei tueta
Tämä merkitsee, että tietokoneen näytönohjaimen tarkkuus- tai virkistystaajuusasetus on virheellinen.
Käynnistä tietokone vikasietotilassa ja valitse virkistystaajuudeksi oletusarvo.
Saat lisätietoja vikasietotilan käyttämisestä tietokoneen myyjältä tai valmistajalta.
Lisätietoja näytön tukemista tarkkuuksista ja virkistystaajuuksista on kohdassa Valmiiksi
säädetyt näytön toimintatilat.
Näyttö voi joskus pimentyä, vaikka siihen ei tulekaan Video mode not supported -viestiä. Tämä johtuu siitä,
että näyttön taajuusasetus on virheellinen, tai se on virransäästäjä-tilassa.
3. Skaalaus alaspäin
Jos käytössä oleva vaakasuuntaisen tarkkuuden asetus ei ole paras mahdollinen, voit nähdä
kuvaruudussa näytön, mutta varoitussanoma tulee näkyviin minuutin välein.
Käyttäjän on muutettava tarkkuutta kyseisen minuutin aikana.
Lisätietoja näytön tukemista tarkkuuksista ja virkistystaajuuksista on kohdassa Valmiiksi säädetyt näytön
toimintatilat.
4. Näyttökortin ohjain
Näytönohjain merkitsee tietokoneen näyttökortin ohjainta. Jos olet määrittänyt ohjaimen
virheellisesti, et voi säätää tarkkuutta, virkistystaajuutta tai väriä. Et voi myöskään asentaa
näytön ohjaintiedostoa.
1. Näytönohjaimen tarkistaminen
Käynnistä --> Asetukset --> Ohjauspaneeli --> Näyttö --> Asetukset --> Lisäasetukset -->
Näytönohjain.
Jos näytössä on oletusarvon mukainen tai väärä ohjain, näytönohjainta ei ole asennettu oikein.
Asenna näytönohjain uudelleen tietokoneen tai näytönohjaimen valmistajan ohjeiden mukaan.
2. Näytönohjaimen asentaminen
Tämän jakson ohjeet ovat yleisluontoisia. Saat yksityiskohtaiset ohjeet tietokoneen tai
näytönohjaimen valmistajalta.
1) Käynnistä --> Asetukset --> Ohjauspaneeli --> Näyttö --> Asetukset --> Lisäasetukset -->
Näytönohjain --> Päivitä ohjain --> Seuraava --> Näytä luettelo... --> Seuraava -> Levy (aseta
näytönohjaimen sisätävä levy asemaan) -> OK -> Seuraava -> Seuraava -> Valmis
2) Jos näytönohjaimen asennustiedosto on tietokoneessasi, käynnistä levysä oleva Setup.exe- tai
Install.exe-tiedosto.
5. Ylläpito ja puhdistaminen
1. Näytön kotelosta huolehtiminen
Pyyhi varovasti pehmeällä kankaalla, kun olet irrottanut virtajohdon.
z
z
Älä käytä bentseeniä, tinneriä tai muita syttyviä kemikaaleja tai
märkää kangasta.
Suosittelemme, että käytät Samsungin puhdistusainetta näytön
vahingoittumisen estämiseksi.
2. Litteästä näytöstä huolehtiminen
Pyyhi varovasti pehmeällä puuvillakankaalla.
z
z
Älä käytä asetonia, bentseeniä tai tinneriä.
(Nämä aineet voivat muuttaa näytön pinnan väriä tai syövyttää
sitä.)
Käyttäjä joutuu itse maksamaan aiheuttamiensa vahinkojen
korjauksesta aiheutuneet kustannukset.
6. Esiintyvät virheet ja suosíteltavat toimenpiteet
Monitori luo uudelleen PC :stä saamansa visuaaliset signaalit. Siksi, jos PC :ssä tai
näyttökortissa on ongelmia, se voi aiheuttaa monitorin tulemisen tyhjäksi, värien heikkenemisen,
meteliä, Videotilaa ei tueta, jne. Tällaisessa tapauksessa tarkista ensin ongelman aiheuttaaja ja
ota sitten yhteys huolto pisteeseen tai jälleenmyyjääsi..
1. Tarkista, että sähköjohto ja kaapeli on kunnolla kytketty tietokoneeseen.
2. Tarkista, piipittääkö tietokone useammin kuin kolme kertaa käynnistyessään.
(Jos se tekee, pyydä tietokoneen päälevylle huolto .)
3. Jos asensit uuden näyttökortin tai kokosit itse PC :n, tarkista sovittimen (näyttö)ajurin ja monitorin
ajurin asennus.
4. Tarkista, että videonäytön skannaussuhde on asetettu 75Hz.
(Maksimiresoluutiota käytettäessä ei saa ylittää 60Hz.)
5. Jos sovittimen (näyttö)ajurin asennuksessa on vaikeuksia, käynnistä tietokone Turvatoimintatilassa,
poista Näytön sovitin Ohjaustaulu, järjestelmä, laitteen hallinnassa" ja käynnistä sitten tietokone
uudelleen asentaaksesi sovittimen(näyttö)ajurin.
Seuraavassa taulukossa on luettelo mahdollisista ongelmista ja ratkaisuvihjeistä. Tutustu ennen
huoltokutsun tekemistä näihin tietoihin. Voit mahdollisesti ratkaista ongelman itsekin. Jos tarvitset
apua, soita takuukortissa olevaan puhelinnumeroon, Tietoja-jaksossa olevaan puhelinnumeroon
tai ota yhteys näytön myyjään.
Asentaminen | Näyttö | Ääni | Kaukosäädin
1. Asentamiseen liittyvät ongelmat
Seuraavassa on luettelo näytön asentamiseen liittyvistä ongelmista ja ratkaisuvihjeitä.
Ongelma
Ratkaisu
Tietokone ei toimi kunnolla.
z
Näyttö vilkkuu.
z
Televisiokuva on rakeinen tai
siinä on häiriöitä.
Televisiosignaali puuttuu.
z
z
Tarkista, onko näytönohjain (VGA) asennettu oikein.
(Lisätietoja on kohdassa Ohjaimen asentaminen)
Tarkista, onko the signal cable between the computer and
the monitor is securely connected and tightened. (Lisätietoja
on kohdassa Yhdistäminen tietokoneeseen)
Tarkista, että antennikaapeli on kunnolla kiinni liittimessä.
(Lisätietoja on kohdassa Television yhdistäminen)
Ota käyttöön lähetysjärjestelmän automaattinen
määrittäminen valitsemalla "Channel auto program".
(Lisätietoja on kohdassa the Channel System)
2. Näyttöön liittyvät ongelmat
Seuraavassa on luettelo näyttöön liittyvistä ongelmista ja ratkaisuvihjeitä.
Ongelma
Näyttö on pimeä, eikä
virtamerkkivalo pala.
"Check Signal Cable" -viesti tulee
Ratkaisu
z
z
Tarkista, että virtajohto on kunnolla pistorasiassa, ja että
näyttöön on kytketty virta. (Lisätietoja on kohdassa the
Näyttö yhdistäminen)
Varmista, että signaalikaapeli on kytketty kunnolla
näyttöön.
z
"Video mode not supported" viesti tulee näyttöön.
Kuva rullaa pystysuunnassa.
Kuva on epäselvä. Kuva on
utuinen.
z
z
z
z
z
z
Kuva on epävakaa ja värisee.
z
Näkyy kaksois- tai haamukuvia.
Kuva on liian vaalea tai tumma.
z
Värit ovat epävakaat.
z
tietokoneeseen tai videokuvan lähteeseen. (Lisätietoja on
kohdassa the Näyttö yhdistäminen)
Varmista, että tietokoneeseen tai videokuvan lähteeseen on
kytketty virta.
Tarkista näytönohjaimen suurin tarkkuus ja virkistystaajuus.
Vertaa näitä arvoja Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilatkaavion tietoihin.
Tarkista signaalikaapelin kiinnitys. Kiinnitä se tarvittaessa
kunnolla.(Lisätietoja on kohdassa Yhdistäminen
tietokoneeseen)
Käytä Coarse- ja Fine-asetuksia.
Irrota kaikki lisävarusteet, kuten ylimääräiset videokaapelit, ja
käynnistä näyttö uudelleen.
Tarkista, että tarkkuus- ja virkistystaajuusasetukset ovat
suositelluilla alueilla.
Tarkista, että näyttö tulee tietokoneen näytönohjaimen
tarkkuus- ja virkistystaajuusasetuksia. Jos näin ei ole, muuta
ne vastaamaan näytön valikon Information-kohdassa näkyviä
ja Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat -arvoja.
Säädä Brightness- ja Contrast-arvoja.
(Lisätietoja on kohdassa the Brightness, Contrast)
Säädä värejä OSD Color -säätövalikon User Modekohdassa.
Tummat varjot häiritsevät
värikuvaa.
Valkoinen väri näyttää oudolta.
Virtamerkkivalo vilkkuu vihreänä.
Näyttö on pimeä, ja
virtamerkkivalo palaa vihreänä tai
vilkkuu 0,5 tai 1 sekunnin välein.
z
z
z
Näyttö tallentaa muutoksia, jotka teit OSD-näytössä.
Näyttö on virransäästötilassa.
Liikauta hiirtä tai paina jotain näppäimistön näppäintä.
3.Äänen laatuun liittyvät ongelmat
Seuraavassa on luettelo ääneen liittyvistä ongelmista ja ratkaisuvihjeitä.
Ongelma
Ääntä ei kuulu.
Ratkaisu
z
z
Liian hiljainen äänenvoimakkuus.
Ääni on liian kimakka tai matala.
Varmista, että äänikaapeli on kunnolla kiinni sekä näytössä
olevassa äänen sisääntuloliitännässä että tietokoneen
äänikortin äänen tulostuloliitännässä. (Lisätietoja on
kohdassa the Näyttö yhdistäminen)
Tarkista äänenvoimakkuuden taso. (Lisätietoja on kohdassa
the Äänenvoimakkuus)
z
Tarkista äänenvoimakkuuden taso. (Lisätietoja on kohdassa
the Äänenvoimakkuus)
Jos äänenvoimakkuus on liian hiljainen, vaikka olet lisännyt
sitä äänenvoimakkuuden säätimen avulla, tarkista
tietokoneen tai ohjelman äänenvoimakkuuden asetus.
z
Säädä Treble- ja Bass-asetusta.
z
4. Kaukosäätimeen liittyvät ongelmat
Seuraavassa on luettelo kaukosäätimeen liittyvistä ongelmista ja ratkaisuvihjeitä.
Ongelma
Tarkistettavat kohteet
Kaukosäätimen ohjauspainikkeet
eivät toimi.
z
z
z
z
z
Tarkista paristojen napaisuus (+/-).
Tarkista, onko paristoissa virtaa.
Tarkista, onko näyttöön kytketty virta.
Tarkista virtajohdon kiinnitys.
Varmista, ettei lähellä ole loiste- tai neonputkivalaisimia.
Kysymyksiä ja vastauksia
Kysymys
Miten voin muuttaa taajuuden ?
Vastaus
Taajuus voidaan muuttaa konfiguroimalla näyttökortti uudelleen
Huomaa, että näyttökorttituki saattaa vaihdella käytetyn aseman
versiosta riippuen.
(Katso lisätietoja tietokoneen tai näyttökortin ohjekirjasta.)
Miten säädän resoluution?
Windows ME/XP/2000 : Aseta resoluutio Ohjaustaulussa --> Näyttö -->
Asetukset.
* Ota yhteys lisätietoja varten näyttökortin valmistajaan.
Miten asetan
virransäästötoiminnan?
Windows ME/XP/2000 : Ota toiminto käyttöön joko tietokoneen BIOSSETUP -asetuksissa tai näytönsäästäjässä. (Lisätietoja on kohdassa
Windows/Computer Manual).
Miten puhdistan ulomman
kotelon/LCD-paneli?
Irrota sähköjohto ja sen jälkeen puhdista monitori pehmeällä rievulla
käyttäen joko puhdistusainetta tai pelkkää vettä.
Älä jätä jälkeesi yhtään puhdistusainetta äläkä naarmuta koteloa. Älä
päästä yhtään vettä monitorin sisälle.
Yleisspesifikaatiot
Yleistä
Mallin nimi
SyncMaster 932MP
LCD-paneli
Koko
19,0tuumaa diagonaalisesti
Näyttöalue
376,32mm (H) x 301,056mm (V)
Pistetiheys
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Tyyppi
a-si TFT aktiivimatriisi
Synkronisaatio
Vaakataso
31 ~ 81kHz
Pystytaso
56 ~ 85Hz
Näytön väri
16.777.216 Värit
Resoluutio
Optimaalinen resoluutio
SXGA 1280 x 1024 @ 60Hz
Maksimi resoluutio
SXGA 1280 x 1024 @ 75Hz
Sisäänmenosignaali, rajoitettu
Analoginen RGB, DVI (Digital Visual Interface) yhteensopiva digitaalinen RGB,
0,7Vp-p ±5%, positiivinen kirkas, 75Ω ia ±10% (päätetty),
Erillinen H/V sync, TTL-taso, positiivinen tai negatiivinen
TV / Video
Värijärjestelmä
NTSC - M, PAL-M/N, PAL/SECAM-L/L', B/G, D/K, I
Videoformaatti
CVBS, S-Video, Component, SCART(RGB), RF
Maksimi pikselikello
140 MHz
Virtalähde
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%), 60/50Hz ± 3Hz
Signaalikaapeli
15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava, 1,8m
DVI-D to DVI-D kaapeli, irrotettava, 2,0m (Lisävaruste)
Virrankulutus
Vähemmän kuin 58W
Virransäästö
Vähemmän kuin 2W
Mittasuhteet (LxSxK) / Paino
433 x 58 x 419,5 mm / 17,0 x 2.3 x 16,5 inch (Ilman jalustaa)
433 x 198 x 436 mm / 17,0 x 7,8 x 17,2 inch / 5,9 kg (Jalustan kanssa)
VESA asennusjakopinta
100 mm x 100 mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)
Ympäristöstä huomioonotettavaa
Käytettäessä:
Lämpötila: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva
Säilytyksessä
LLämpötila: -20°C ~ 45°C (-4°F ~113°F)
Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva
Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)
Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja
tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset.
Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita
asetuksia.
Pistehyväksyntä
TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi
miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin
pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu
huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.
z
Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.
Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.
Virransäästäjä
Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver(Virransäästäjä).
Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä
määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai
näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä
ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi
asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston
apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.
Tila
Normaalitoiminta
Virta pois-moodi
EPA/ENERGIA 2000
Virtakytkin pois päältä
(Virran näyttö)
Virranilmaisin
Vihreä
Vihreä, vilkkuva
Musta
Virrankulutus
Vähemmän kuin 58W
Vähemmän kuin 2W
(Off-tila)
Vähemmän kuin 1W
(110Vac)
Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä
käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY
STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan
ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.
Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat
Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi
asetetutajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä,
vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.
1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat
Näyttömoodi
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Sync. Polarity
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC,1152 x870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
43,269
85,008
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1024 x 768
68,677
84,977
94,500
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Table 2. Lähetysjärjestelmät
Huom : Kussakin maassa käytössä olevista lähetystyypeistä riippuu, mitkä vaihtoehdot ovat valittavissa.
NTSC
Lähetysjärjestelmät
NTSC -M
Maat
U.S.A
Etelä-Korea
Japani
Ecuador
Meksiko
Guatemala
Kanada
PAL
Lähetysjärjestelmät
Maat
PAL-B/G
Italia
Ruotsi
Saksa
Norja
Espanja
Israel
Tanska
Portugali
Alankomaat
Itävalta
Singapore
Indonesia
Australia
PAL-D/K
PAL-I
PAL-N
PAL-M
Kiina
Pohjois-Korea
Romania
Irlanti
Englanti
Etelä-Afrikka
Hongkong
Argentina
Uruguay
Paraguay
Brasilia
SECAM
Lähetysjärjestelmät
SECAM-B
Maat
Iran
Irak
Saudi-Arabia
Syyria
Libanon
Egypti
SECAM-D
SECAM-K1
Venäjä
Unkari
Bulgaria
Puola
SECAM-L
Ranska
Vaakataajuus
Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan
skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliks (Horizontal Cycle), ja
kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus.
Mittayksikkö : kHz
Pystytaajuus
Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa
sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta
kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö :Hz
Service
Yrityksen osoite ja puhelinnumero saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.,
Samsung Customer Care
55 Standish Court
Mississauga, Ontario
L5R 4B2
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.ca/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
http://www.samsung.de/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
MÉXICO :
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU :
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, No2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
U.S.A :
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.com/monitor/
Termejä
Synkronointisignaali
Synkronointisignaaleita tarvitaan haluttujen värien esittämiseksi näytössä. On olemassa pysty- ja
vaakasuuntaisia synkronointisignaaleja. Värikuvat näkyvät näytössä asetetulla tarkkuudella ja
taajuudella näiden signaalien ansiosta.
Synkronointisignaalityypit
Erillinen
Pysty- ja vaakasynkronointisignaalit siirretään erillisinä monitoriin.
Komposiitti
Pysty- ja vaakasynkronointisignaalit yhdistetään yhdeksi komposiittisignaaliksi,
joka siirretään monitoriin. Monitori näyttää värisignaalit erottamalla
komposiittisignaalit alkuperäisiksi värisignaaleiksi.
Pistetiheys
Monitorin kuva koostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä pisteistä. Mitä lähempänä pisteet ovat toisiaan,
sitä parempi resoluutio. Kahden samanvärisen pisteen etäisyys toisistaan on nimeltään ‘Pistetiheys’.
Mittayksikkö : mm
Pystytaajuus
Luodakseen ja näyttääkseen kuvan käyttäjälle, näytön tulee piirtyä uudelleen useita kertoja
sekunnissa. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi.
Mittayksikkö : Hz
Esimerkki:
Si une lampe s'allume 60 fois par seconde, on dit qu'elle a une fréquence de 60 Hz.
Vaakataajuus
Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa
aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään
vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz
Lomittamis- ja ei-lomittamismetodit
Vaakatason juovien näyttäminen näytöllä järjestyksessä ylhäältä alas on nimeltään ei-lomitettu metodi,
kun taas parittomien ja parillisten juovien näyttäminen vuorotellen on lomitettu menetelmä. Suurin osa
monitoreista käyttää ei-lomitettua metodia selkeän kuvan varmistamiseksi. Lomitettu metodi on sama
kuin mitä televisioissa käytetään.
Liitä ja käytä (Plug and Play)
Tämä toiminto antaa käyttäjälle parhaimman laatuisen näytön sallimalla tietokoneen ja monitorin
automaattisen informaatiovaihdon. Tämä monitori noudattaa kansainvälistä VESA DDC-standardia liitä
ja käytä-toiminnoille.
Resoluutio
‘Resoluutioksi’ nimitetään näytön kuvan muodostavaa vaaka- ja pystysuunnassa olevien pisteiden
määrää. Tämä numero osoittaa näytön tarkkuuden. Korkea resoluutio on hyvä useiden tehtävien
samanaikaiseen suorittamiseen, koska näytöllä voidaan näyttää enemmän kuvainformaatiota.
Esimerkki: Jos resoluutio on 1280 x 1024, se tarkoittaa, että näyttö muodostuu 1280 vaakatason
pisteestä (vaakatason resoluutio) ja 1024 pystyjuovasta (pystyresoluutio).
RF-kaapeli
Pyöreä signaalikaapeli, jota käytetään yleisesti TV-antenneissa.
Satelliittilähetykset
Ohjelmatarjonta satelliitin välityksellä. Mahdollistaa korkeatasoisen kuvan ja äänen kaikkialla maassa
katsojan maantieteellisestä asemasta riippumatta.
Äänen balanssi
Äänen balanssin säätö television kahden kaiuttimen välillä.
Kaapeli-TV
Tavanomainen lähetys toteutetaan ilmassa siirtyvill taajuussignaaleilla; kaapeliohjelmat lähetetään
kaapeliverkkoa pitkin. Kaapeli-TV:n katsomiseen tarvitaan kaapelivastaanotin, joka liitetään
kaapeliverkkoon.
CATV
CATV viittaa hotellien, koulujen ja muiden rakennusten omaan ohjelmatarjontaan, jota tarjotaan
rakennusten oman lähetysjärjestelmän kautta. Tämä järjestelmä ei sisälly tavanomaisiin VHF- tai UHFlähetyksiin. CATV-ohjelmat saattavat sisältää elokuvia, viihdettä ja opetusohjelmia. (Erotukseksi
kaapeli-TV:stä.)
CATV on nähtävissä vain alueella, jossa CATV-palvelua tarjotaan.
S-Video
Lyhennelmä termistä Super Video. S-Video-ominaisuuden ansiosta TV-kuva voi olla erittäin
korkealaatuinen, koska siinä voidaan käyttää jopa 800 vaakasuuntaista viivaa.
VHF/UHF
VHF tarkoittaa TV-kanavia 2 - 13 ja UHF televisiokanavia 14 - 69.
Kanavan hienosäätö
Mahdollistaa TV-kanavan kuvan hienosäädön, jonka avulla kuvan laatu on mahdollisimman hyvä.
Samsungin Monet TV:ssä on sekä automaattinen että manuaalinen kanavan hienosäätö, joiden avulla
käyttäjä voi säätää television kuvan omia mieltymyksiään vastaavaksi.
Ulkoisen laitteen sisääntuloliitäntä
Ulkoisen laitteen sisääntuloliitäntä tarkoittaa tulevan kuvan liitäntää, lähteenä on tällöin ulkoiset
videolaitteet, kuten videonauhurit, videokamerat ja DVD-laitteet, jotka eivät kuulu osana normaaliin TVlähetykseen.
DVD
Digitaalinen levytekniikkatyyppi, joka käyttää ainoastaan CD:n ja LD:n etuja saadakseen aikaan suuren
tarkkuuden / korkean laadun, niin että käyttäjä voi nauttia selvemmistä kuvista.
DTV-lähetys (digitaalinen TV-lähetys)
Entistä parempi lähetystekniikka, jossa digitaalisia kuvasignaaleja käsitellään TV-sovittimella, joka tuo
ruudulle tarkempia ja selvempiä digitaalisia kuvia.
LNA (pienikohinainen vahvistin)
Tämä saadaan aikaan keinotekoisella satelliittitekniikalla, joka vahvistaa heikkoja signaaleja terävämpien
kuvien aikaansaamiseksi myös heikoilla vastaanottoalueilla.
Antennisovitin
Liitinosa, jonka avulla paksu antennijohto (syöttöjohto) kytketään TV-vastaanottimeen.
Englanninkielinen teksti (= tekstiasetus)
Kielenvalinta-asetus, jolla saadaan vastaanotettua englanninkielinen tekstitys (tekstit) tai teksti-tvpalveluja lähetyspalveluista (esim. AFKN) tai videonauhoilta (merkkinä CC), ja jotka ovat erityisen
hyödyllisiä englantia opiskeltaessa.
Kaksikieliset lähetykset
Tämän toiminnon avulla voit nauttia lähetyksestä sekä korean kielellä että vieraalla (alkuperäisellä)
kielellä, mutta myös stereona.
A2
Tämä järjestelmä käyttää kahta kantotapaa äänidatan siirtämiseen. Järjestelmää käytetään muun
muassa Etelä-Koreassa ja Saksassa.
BTSC
Broadcast Television System Committee
Stereolähetysjärjestelmä, jota käytetään useimmissa NTSC-järjestelmän piirissä olevissa maissa, muun
muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Chilessä, Venezuelassa ja Taiwanissa. Sillä tarkoitetaan myös
järjestelmän kehityksen ja hallinnan edistämistä varten perustettua järjestöä.
EIAJ
Electronic Industries Association of Japan.
Paremman näytön saamiseksi
1. Säädä tietokoneen resoluutio ja näytön injektio (virkistys)-taajuus tietokoneen säätöpanelista, kuten
alla on kuvattu, jotta voit nauttia parhaimmasta mahdollisesta kuvan laadusta. Näytön kuva voi olla
huonolaatuinen, ellei TFT-LCD anna parhaimmanlaatuista kuvaa.
{
{
Resoluutio: 1280 x 1024
Pystytaajuus (virkistystaajuus): 60 Hz
2. TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi
miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN
värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä.
Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.
{
Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.
3. Kun puhdistat monitoria ja ulkopanelia, ole hyvä ja käytä suositeltua pientä määrää puhdistusainetta
pehmeällä ja kuivalla kangasrievulla ja kiillota se. LCD-aluetta ei saa kohdella kovakouraisesti, vaan
se hangataan kevyesti. Jos käytät liiallista voimaa, tuloksena saattaa olla tahraantuminen.
4. Mikäli et ole tyytyväinen kuvan laatuun, voit parantaa sitä ajamalla "automaattisen säätötoiminnon",
joka näkyy näytöllä kun painetaan ruudun lopetuspainiketta. Mikäli vielä automaattisäädön jälkeenkin
on häiriöitä, käytä HIENO/KARKEA säätötoimintoa.
5. Jos näytössä on pitkään pysäytetty kuva, kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä tai se on epäselvä.
Ota käyttöön virransäästäjä tai aseta näytönsäästäjäksi liikkuva kuva, kun et käytä näyttöä vähään
aikaan.
6. Älä jätä TFT-LCD-väritelevisioon (ohutkalvotransistori- eli aktiivimatriisinestekidetelevisioon) pitkäksi
ajaksi pysäytyskuvaa (kuten videopeli- tai DVD-kuvaa, jos LCD-televisioon on kytketty DVD-laite),
jottei kuva jää kuvaruutuun jäännöskuvaksi. Jäännöskuvaa kutsutaan myös kuvan ”palamiseksi”
kuvaruutuun. Kun kuvaruudussa on pysäytyskuva, vähennä kirkkautta ja kontrastia, jottei
jäännöskuvaa pääsisi muodostumaan.
Auktoriteetti
Tämän asiakirjan sisältämä informaatio saattaa muuttua ilman etukäteisilmoitusta.
©2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kopiointi missä muodossa tahansa ilman Samsung Electronics Co., Ltd :n kirjallista lupaa on ankarasti
kielletty.
Samsung Electronics Co., Ltd. ei ole vastuussa tässä asiakirjassa olevista virheistä eikä satunnaisista tai
välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän materiaalin varustukseen, toimintakykyyn tai käyttöön.
Samsung on Samsung Electronics Co., Ltd.: n rekisteröity tuotenimike; Microsoft, Windows ja Windows NT
ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tuotenimikkeitä; VESA, DPMS ja DDCovat Video Electronics
Standard Association:in rekisteröityjä tuotenimikkeitä;ENERGY STAR®nimi ja logo ovat U.S. Environmental
Protection Agency (EPA):n rekisteröityjä tuotenimikkeitä. ENERGY STAR®- yhteistyökumppanina Samsung
Electronics Co., Ltd. on määritellyt, että tämä tuote noudattaa ENERGY STAR® ohjesääntöjä tehokkaassa
energian käytössä. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet saattavat olla omistajiensa
tuotenimikkeitä tai rekisteröityjä tuotenimikkeitä.
Luokka B
Tämä laite on luokan B digitaalilaite.
Lisätietoja turvallisuudesta ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta saat "Regulatory EMC Guide" oppaasta.
TUOTETIEDOT (Ei kuvan tallentumista kuvaruutuun)
LCD-näytöissä ja -kuvaruuduissa saattaa ilmetä kuvan palamista kuvaruutuun, jolloin edellinen
kuva näkyy samanaikaisesti uuden kuvan kanssa. Näin saattaa käydä, jos kuvaruudussa on
pitkään ollut sama kuva.
Tässä oppaassa opastetaan LCD-näyttöjen asianmukaiseen käyttöön tämän ilmiön
ehkäisemiseksi.
Mitä tarkoitetaan kuvan palamisella kuvaruutuun?
LCD-näytön tavanomaisen käytön aikana ei kuvan tallentumista tai palamista
kuvaruutuun esiinny. Jos sama kuva on kuvaruudussa hyvin pitkään, nestekidettä
ympäröivän kahden elektrodin sähkövarauksessa voidaan havaita pieni
muutos.Nestekide saattaa tämän vuoksi kasautua joihinkin alueisiin näytössä.
Edellinen kuva jää tämän vuoksi näyttöön samanaikaisesti uuden kuvan kanssa. Kuvan
tallentumista näyttöön voi tapahtua kaikissa näyttölaitteissa (myös LCD-näytöissä).
Tämä ei tarkoita, että laitteessa olisi jotakin vikaa.
Noudattamalla alla olevia ohjeita voit välttää kuvan tallentumisen kuvaruutuun
Kun virta ei ole kytkettynä laitteeseen tai kun käytössä on näytönsäästäjä
tai virransäästötila
Esimerkki)
z Katkaise laitteesta virta, kun käytössä on liikkumaton kuva.
- Katkaise laitteesta virta 4 tunniksi, kun laitteeseen on ollut virta
kytkettynä 24 tuntia.
- Katkaise laitteesta virta 2 tunniksi, kun laitteeseen on ollut virta
kytkettynä 12 tuntia.
z Käytä näytönsäästäjää, jos se on mahdollista.
- On suositeltavaa käyttää näytönsäästäjää, jossa on yksivärinen tai
liikkuva kuva.
z Määritä kuvaruudun virrankatkaisuun liittyvät asetukset tietokoneen
näyttöasetusten mukaisesti.
Joidenkin sovellusten erityisohjeita
Esimerkki) Lentokentät, pankit, ohjausjärjestelmät, kauttakulku,
arvopaperimarkkinat
On suositeltavaa noudattaa omaa näyttöasetusjärjestelmää seuraavasti:
Tietojen, logon ja liikkuvan kuvan näyttäminen näytössä vuorotellen.
Esimerkki) Sykli : Näytä tietoja 1 tunnin ajan ja sen jälkeen logoa tai liikkuvaa
kuvaa 1 minuutin ajan.
Muuta väriasetuksia aika ajoin (käytä kahta eri väriä).
Esimerkki) Vaihda väriasetuksia 30 minuutin välein ja käytä 2 väriä.
Vältä sellaisten merkkien ja taustavärin yhdistelmiä, joiden luminanssierot ovat
suuret.
Vältä harmaan sävyjen käyttämistä, koska ne aiheuttavat helposti kuvan
tallentumista näyttöön.
Vältä: värejä, joiden luminanssierot ovat suuret (musta ja valkoinen, harmaa).
Esimerkki)
z
Suositeltavat asetukset: kirkkaat värit, joiden luminanssierot ovat pienet.
- Muuta taustaväri ja merkkien väri kerran 30 minuutissa.
Esimerkki)
z
- Vaihda merkkien näyttäminen liikkeen näyttämiseen kerran 30 minuutissa.
Esimerkki)
Voit parhaiten suojella kuvaruutua kuvan palamiselta kuvaruutuun määrittämällä
tietokoneen tai järjestelmän käyttämään näytönsäästäjää, kun et käytä laitetta.
Voit parhaiten suojella kuvaruutua kuvan palamiselta kuvaruutuun määrittämällä
tietokoneen tai järjestelmän käyttämään näytönsäästäjää, kun et käytä laitetta.
Kuva ei saa tallentua kuvaruutuun normaalissa käytössä. Normaaleilla olosuhteilla
tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvaa liikkuvaa kuvaa. Kun LCD-näytössä on pitkään sama
kuva (yli 12 tuntia), pikselin nestekidettä ohjaavissa elektrodeissa saattaa ilmetä pieniä
sähköjännitteen muutoksia. Elektrodien sähkövarauksen ero kasvaa ajan myötä ja
nestekide joutuu tämän vuoksi kallistumaan.
Kun näin käy, edellinen kuva jää näkyviin kuvaruutuun kuvan vaihtumisen
jälkeen.Tämä voidaan estää vähentämällä kertynyttä eroa sähköjännitteessä.
LCD-näytöt täyttävät ISO13406-2 Pixel fault Class II:n ehdot ja asetukset.
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet) - Vain Eurooppa
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että
tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren
päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja
kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee
käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi
kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään
tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen
turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen
jätteen seassa.
Download PDF

advertising