Samsung | 152B | Samsung 152B Bruksanvisning

SyncMaster 152B/152T
Forside
On-Screen Display
Sikkerhedsanvisninger
Fejlfinding
Tegnforklaring
Checkliste
Strøm
Spørgsmål & Svar
Installation
Selv-test kontrolfunktion
Vedligeholdelse
Diverse
Indledning
Specifikationer
Udpakning
Generelle specifikationer
Front
Fabriksindstillede Modes
Bagpanel
PowerSaver
Opstilling
Oplysninger
Tilslutning af skærm
Service
Installation af skærmdriver
Ordforklaring
Automatisk
Forskrifter
Manuelt
Natural Color - Farvestyringssystem
For bedre billede
Rettigheder
Tegnforklaring
Strøm
Installation
Vedligeholdelse
Diverse
Anvisninger, der er markeret med dette symbol skal overholdes - undladelse heraf kan
resultere i legemsbeskadigelse eller ødelæggelse af material.
Forbudt
Bør altid læses og forstås
Må ikke afmonteres
Fjern stikket fra kontakten
Må ikke berøres
Jordforbindelse for at undgå elektrisk stød
Tegnforklaring
DPMS ( bør forklares - ingen her ved hvad DPMS er PC), hvis den ikke skal
bruges i længere tid. Hvis du bruger en pauseskærm, sæt denne til aktiv
status.
Strøm
Installation
Vedligeholdelse
Diverse
Anvend aldrig et beskadiget eller løst stik.
z Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Tag aldrig stikket ud ved at rykke i ledningen, og rør aldrig ved
ledningen med våde hænder
z Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Anvend altid kun stik og kontakter med korrekt jordforbindelse.
z Forkert jordforbindelse kan føre til elektrisk stød eller beskadigelse
af materiel.
Undgå at bøje stik og ledninger samt at placere tunge genstande
ovenpå disse og derved beskadige dem.
z Dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Fjern stikket fra kontakten i tordenvejr samt hvis PC'en ikke skal
anvendes i længere tid.
z Undladelse heraf kan føre til elektrisk stød eller brand.
Undgå at tilslutte flere forlængerledninger eller stik til samme
kontakt.
z Dette kan føre til brand.
Tildæk aldrig skærmkabinettets ventilationsåbninger.
z Dårlig ventilation kan forårsage systemsvigt eller brand.
Tegnforklaring
Strøm
Installation
Vedligeholdelse
Diverse
Anbring din skærm et forholdsvis støvfrit sted med lav
luftfugtighed.
z I modsat fald er der risiko for elektrisk stød eller der kan udvikle sig
brand inde i skærmen.
Undgå at tabe skærmen under transport.
z Dette kan forårsage legemsbeskadigelse eller skade på materiel.
Anbring skærmen på en jævn, solid flade.
z Skærmen kan beskadiges, hvis den falder ned.
Sæt skærmen ned med forsigtighed.
z Den kan muligvis blive ødelagt.
Anbring aldrig monitoren med skærmfladen nedad.
z TFT-LCD overfladen kunne blive beskadiget.
Skærmkabinettet eller TFT-LCD fladen kan tørres af med en fugtig, blød
klud.
Tegnforklaring
Strøm
Installation
Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på monitoren.
Vedligeholdelse
Diverse
Anvend det anbefalede rengøringsmiddel og brug en blød klud.
Rengør stik og stikkontakt med en tør klud, hvis de er støvede eller
snavsede.
z Et snavset stik kan forårsage elektrisk stød eller brand.
Anbring aldrig et glas vand, kemikalier eller små metalgenstande
oven på skærmen.
z Det kan føre til beskadigelse, elektrisk stød eller brand.
z Skulle et fremmedlegeme komme ind i monitoren, tag stikket ud af
kontakten og tilkald et servicecenter.
Afmonter aldrig kabinettet (eller bagpanel). Der er ingen indvendige
dele, der kan vedligeholdes af brugeren.
Tegnforklaring
z Dette kan føre til elektrisk stød eller brand.
z Overlad service til en kvalificeret servicetekniker.
Strøm
Installation
Vedligeholdelse
Diverse
Hvis skærmen ikke fungerer normalt - specielt, hvis der
fremkommer mærkelige lyde eller lugt - tag øjeblikkelig stikket ud
og kontakt en autoriseret forhandler eller servicetekniker.
z Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
Anbring aldring tunge genstande oven på skærmen.
z Dette kan føre til elektrisk stød eller brand.
Hvil øjnene i 5 minutter efter hver times arbejde ved skærmen.
z Dette vil modvirke øjentræthed.
Brændbare stoffer bør aldrig anvendes eller opbevares i nærheden
af skærmen.
z Det kan forårsage en eksplosion eller brand.
Forsøg aldrig at flytte skærmen ved at løfte den ved hjælp af
ledning eller signalkabel.
z Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af
beskadigelse af kablet.
Ryk aldrig skærmen til højre eller til venstre ved bare at trække i
ledningen eller signalkablet.
z Dette kan føre til systemsvigt, elektrisk stød eller brand på grund af
beskadigelse af kablet.
Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne i skærmen.
z Dette kan føre til elektrisk stød, brand eller beskadigelse.
(SyncMaster 152B)
Kontroller, at pakken indeholder følgende dele. Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget..
Udpakning
Udpakning
Front
Bagpanel
D-Sub-kabel
Hurtig
installationsvejledning
Strømkabel
Skærm og fodstykke
Garantibevis
(Ikke alle steder)
VESA-monteringsknægt
CD med Brugervejledning
Drevinstallation
DC-adapter
For multimedia-model
Fodstykke for Multimedia højttaler
Sound Cables
(SyncMaster 152T)
Kontroller, at pakken indeholder følgende dele. Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget..
Udpakning
Udpakning
Front
Bagpanel
D-Sub-kabel
Hurtig
installationsvejledning
DVI-kabel (tilbehør)
Garantibevis
(Ikke alle steder)
Skærm og fodstykke
Strømkabel
CD med Brugervejledning
Drevinstallation
DC-adapter
VESA-monteringsknægt
DVI-kabel KIT (tilbehør)
For multimedia-model
Fodstykke for Multimedia højttaler
Sound Cables
(SyncMaster 152B)
Udpakning
Front
Bagpanel
1. Auto knap
Anvend denne knap til direkte automatisk justering
2. Exit knap
Anvend denne knap til at forlade den aktiverede menu eller OSD.
3. Justerings knapper
Med disse knapper kan du markere og justere menuelementer.
4. Menu knap
Denne knap anvendes til at åbne OSD og aktivere valgte
menuelementer.
Denne lampe lyser grønt ved normal drift og blinker grønt en enkelt
gang, når skærmen gemmer dine justeringer.
Anvend denne knap til at tænde eller slukke for skærmen.
5. Tænd/sluk lampe
6. Tænd/sluk knap
Bemærk: Gå til PowerSaver, der er nærmere beskrevet i håndbogen, for yderligere oplysninger om
energibesparende funktioner. Sæt din PC til OFF, når den ikke skal bruges eller hvis du
forlader arbejdspladsen i længere tid.
(SyncMaster 152T)
Udpakning
Front
Bagpanel
1. Auto knap
Anvend denne knap til direkte automatisk justering
2. Exit knap
Anvend denne knap til at forlade den aktiverede menu eller OSD.
Source-knap
3. Justerings
knapper
Når du trykker på knappen Source, vælges videosignalet, mens OSD er slået
fra.(Når du trykker på kildeknappen for at ændre inputtilstanden, vises en
meddelelse i midten af skærmen, og du får vist den aktuelt valgte tilstand –
analogt eller digitalt inputsignal.)
Bemærk:Hvis du vælger tilstanden Digital, skal du tilslutte skærmen til
grafikkortet med en digital port ved hjælp af DVI-kablet.
Med disse knapper kan du markere og justere menuelementer.
4. Menu knap
Denne knap anvendes til at åbne OSD og aktivere valgte menuelementer.
5. Tænd/sluk lampe
Denne lampe lyser grønt ved normal drift og blinker grønt en enkelt gang, når
skærmen gemmer dine justeringer. (Når du tænder for skærmen, vises en
meddelelse i midten af skærmen, og du får vist den aktuelt valgte tilstand –
analogt eller digitalt inputsignal.)
Anvend denne knap til at tænde eller slukke for skærmen.
6. Tænd/sluk knap
Bemærk: Gå til PowerSaver, der er nærmere beskrevet i håndbogen, for yderligere oplysninger om
energibesparende funktioner. Sæt din PC til OFF, når den ikke skal bruges eller hvis du
forlader arbejdspladsen i længere tid.
(SyncMaster 152B)
Udpakning
Front
Bagpanel
(Konfigurationen bag på monitoren kan variere mellem produkter.)
1. Stik til strøm
Tilslut skærmens strømkabel til dette stik bag på monitoren.
2. D-Sub-port
Tilslut signalkablet til videostikket på din computer, video board,
videokort eller grafikkort.
Bemærk: Gå til afsnittet Tilslutning af Skærmen for yderligere oplysninger om kabeltilslutninger.
(SyncMaster 152T)
Udpakning
Front
Bagpanel
(Konfigurationen bag på monitoren kan variere mellem produkter.)
1. Stik til strøm
Tilslut skærmens strømkabel til dette stik bag på monitoren.
2. D-Sub-port
Tilslut signalkablet til videostikket på din computer, video board,
videokort eller grafikkort.
Tilslut DVI-kablet til DVI-porten bag på din monitor.
3. DVI-port
Bemærk: Gå til afsnittet Tilslutning af Skærmen for yderligere oplysninger om kabeltilslutninger.
(SyncMaster 152B)
Opstilling-Generelle
Tilslutning af
skærm
Installation af
skærmdriver
1. Forbind skærmens strømkabel til strømstikket på skærmens bagpanel. Sæt stikket fra
skærmens strømkabel i den nærmeste stikkontakt.
2. Tilslut signalkablet til videostikket på din computer, video board, videokort eller grafikkort.
3. Tilslut skærmen til Macintosh-computeren ved hjælp af D-SUB-tilslutningskablet.
4. Hvis du har en ældre Macintosh, skal du tilslutte skærmen ved hjælp af en speciel Macadapter.
5. Tænd for computer og skærm. Hvis du ser et skærmbillede, er installationen færdig.
(SyncMaster 152T)
Opstilling-Generelle
Tilslutning af
skærm
Installation af
skærmdriver
1. Tilslut DC-adapteren til skærmen i strømporten bag på skærmen. Sæt stikket fra skærmens
strømkabel i den nærmeste stikkontakt.
2. Tilslut signalkablet til videostikket på din computer, video board, videokort eller grafikkort.
3. Tilslut DVI-kablet til DVI-porten bag på din monitor.
4. Tilslut skærmen til Macintosh-computeren ved hjælp af D-SUB-tilslutningskablet.
5. Hvis du har en ældre Macintosh, skal du tilslutte skærmen ved hjælp af en speciel Macadapter.
6. Tænd for computer og skærm. Hvis du ser et skærmbillede, er installationen færdig.
(SyncMaster 152T/152B)
Opstilling-For multimedia-model
Tilslutning af
skærm
Installation af
skærmdriver
1. PC-lydforbindelsesterminal (Input)
2. Hovedtelefonforbindelsesterminal (Output)
3. Volume
4. Øretelefoner kan tilsluttes her.
5. Tilslut et lydkabel fra input kilden (lydkort, computer, CD-ROM drev).
(SyncMaster 152T/152B)
Montering af fodstykke
Bemærk: Til denne monitor anvendes en 75mm x 75mm VESA kompatibel tilslutningsplade for ophæng.
Tilslutning af
skærm
Installation af
skærmdriver
Pres den sammenfoldede skærmholder ind i VESA-monteringsknægten. Fastgør den derefter med de
fire møtrikker, der fulgte med skærmen, og monter pad’et og VESA-monteringsknægten, så de justeres i
forhold til hinanden.
1. VESA-monteringsknægt
2. Tilslutningsplade for ophæng
Når du bliver prompted af operativsystemet for skærmdriveren isættes den
medleverede CD-ROM. Installation af driver varierer en smule fra det ene
operativsystem til det andet. Følg de anvisninger, der gives for det operativsystem,
som du anvender.
Tilslutning af
skærm
Installation af
skærmdriver
klargør en tom diskette og download driverens programfil fra det her viste Internet web
site:
z
Internet web site : http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)
http://www.samsungusa.com/monitor (USA)
http://www.samsung.se/
Windows ME
1. Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet.
2. Klik på "Windows ME Driver".
3. Vælg din monitormodel i modellisten, og klik så på "OK"-knappen.
4. Klik på "Installér"-knappen i "Advarsel" vinduet.
5. Installation af monitordriver er komplet.
Windows XP/2000
1. Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet.
2. Klik på "Windows XP/2000 Driver".
3. Vælg din monitormodel i modellisten, og klik så på "OK"-knappen.
4. Klik på "Installér"-knappen i "Advarsel" vinduet.
Tilslutning af
skærm
Installation af
skærmdriver
5. Hvis du ser følgende "Besked"-vindue, klik så på "Fortsæt" knappen. Klik på "OK"
knappen.
Denne monitor-driver har MS Logo-autorisation, og installation vil ikke beskadige dit
system.
*Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside.
http://www.samsung-monitor.com/
6. Installation af monitordriver er komplet.
Når du bliver prompted af operativsystemet for skærmdriveren isættes den
medleverede CD-ROM. Installation af drev varierer en smule fra det ene
operativsystem til det andet. Følg de anvisninger, der gives for det operativsystem,
som du anvender.
Tilslutning af skærm
Installation af
skærmdriver
klargør en tom diskette og download driverens programfil fra det her viste Internet web site:
z
Internet web site : http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)
http://www.samsungusa.com/monitor (USA)
http://www.samsung.se/
Microsoft® Windows® XP Operativsystem
1. Sæt CD'en ind i CD-ROM drevet.
2. Klik på "Start" - "Kontrolpanel", og klik derefter på ikonet for "Udseende og Emner..".
3. Klik på Display-ikonet, vælg "Indstillinger"-fanen og klik på "Avanceret".
4. Klik på knappen for "Egenskaber" på "Monitor"-fanen og vælg "Driver"-fanen.
5. Klik på "Opdatér driver" og vælg "Installér fra liste eller ...", og klik derefter på "Næste"knappen.
Tilslutning af skærm
Installation af
skærmdriver
6. Vælg "Søg ikke, jeg vil ...", klik så på "Næste" og derefter klik på "Har diskette".
7. Klik på "Gennemse"-knappen, vælg derefter A:\(D:\driver), vælg din monitormodel i listen og
klik så på "Næste"-knappen.
8. Hvis du ser følgende "Besked"-vindue, klik så på "Fortsæt" knappen. Klik på "Slut"-knappen.
Denne monitor-driver har MS Logo-autorisation, og installation vil ikke beskadige dit system.
*Den autoriserede driver kan findes på Samsung Monitor's hjemmeside.
http://www.samsung-monitor.com/
http://www samsung-monitor com/
9. Klik på "Luk"-knappen og igen på "OK"-knappen.
Tilslutning af skærm
Installation af
skærmdriver
10. Installation af monitordriver er komplet.
Microsoft® Windows® 2000 Operativsystem
Når du ser "Digital Signature Not Found" på din skærm, følg disse trin.
1. Vælg "OK" knappen i "Isæt diskette" vinduet.
2. Klik på "Gennemse" knappen i "Fil kræves" vinduet
3. Vælg A:\(D:\driver) og klik så på "Åbn" knappen, og derefter "OK" knappen.
Manuel installationsguide
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Klik på "Start", "Indstillinger", Kontrolpanel".
Dobbeltklik "Skærm" ikonet.
Vælg "Indstillinger" fanen og klik derefter på "Avanceret"
Vælg "Monitor".
Situation1: Hvis "Egenskaber" knappen er inaktiv betyder det, at din skærm ikke er korrekt
konfigureret. Stands installationen.
Situation2: Hvis "Egenskaber" knappen er aktiv, så klik på "Egenskaber" knappen. Følg
herefter hvert af de følgende trin.
Klik på "Driver" og så "Opdater Driver" og klik derefter på "Næste" knappen.
Vælg "Vis en liste over de aktuelle drivere for dette udstyr, så jeg kan vælge den ønskede
driver". Klik så på "Næste", og derefter på "Har diskette".
Klik på "Gennemse" knappen og vælg derefter A:\(D:\driver).
Klik på "Åbn" knappen, og klik derefter på "OK" knappen.
Vælg din skærmmodel, klik på "Næste" knappen og derefter på "Næste" knappen.
Klik på "Slut" knappen og derefter på "Luk" knappen.
Hvis du kan se "Digital Signature Not Found" vinduet, så klik på "Ja" knappen, og
derefter på "OK" knappen. Klik så på "Slut" knappen og derefter på "Luk" knappen.
Microsoft® Windows® Millenium Operativsystem
Tilslutning af skærm
Installation af
skærmdriver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Klik på "Start", "Indstillinger", "Kontrolpanel".
Dobbeltklik "Skærm" ikonet.
Vælg "Settings" fanen og klik så på "Advanced Properties" knappen.
Vælg "Monitor" fanen.
Klik på "Change" knappen i "Monitor Type" feltet.
Vælg "Specify the location of the driver".
Vælg "Display a list of all the drivers in a specific location." og klik derefter på "Next"
knappen.
Klik på "Have Disk" knappen.
Angiv det rigtige A:\(D:\driver) og klik så på "OK" knappen.
Vælg "Show all devices" og vælg så den monitor, som er tilsluttet din computer og klik
derefter på "OK".
Fortsæt med at vælge "Close" knappen og "OK" knappen, indtil du har lukket
dialogboksen for Display Properties. (Hvis der kommer andre skærmbilleder frem med
advarsler og lignende, klikkes der på det, der passer for din monitor).
8.
9.
10.
11.
Microsoft® Windows® NT Operativsystem
1. Klik på Start, Indstillinger, Kontrolpanel, og dobbeltklik derefter på Skærm.
2. I Vis registreringsoplysninger vinduet, klik på Indstillinger fanen og klik på All Display
Modes.
3. Klik på den ønskede indstilling (Opløsning, Antal Farver og Lodret Frekvens) og klik så
på OK.
4. Klik på Anvend knappen, hvis skærmen virker normalt efter at du har klikket på Test. Hvis
skærmen ikke virker normalt, kan du skifte til en anden indstilling (lavere opløsning, farver
eller frekvens).
Bemærk: Hvis der ikke er nogen "Mode" i All Display Modes, kan du vælge opløsning og
vertikal frekvens ved hjælp af afsnittet om Fabriksindstillede Modes i denne håndbog.
Linux Operativsystem
For at kunne udføre X-Window, er det nødvendigt at oprette X86Config filen, som er en form for
system opstillingsfil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tryk på Enter ved det første og andet skærmbillede efter at have udført X86Config filen.
Det tredje skærmbillede bruges til installation af mus.
Indsæt en mus for din computer.
Næste skærmbillede bruges til Valg af tastatur.
Indsæt tastatur for din computer.
Næste skærmbillede anvendes til installation af skærm.
Først indsættes en vandret frekvens for din skærm. (Du kan indsætte frekvensen direkte).
Indsæt derefter en lodret frekvens for din skærm. (Du kan indsætte frekvensen direkte).
Indtast Navn på skærmmodel. Disse oplysninger vil ikke have nogen direkte indflydelse
på den faktiske udføring af X-Window.
10. Du har nu afsluttet opstillingen af din skærm.
Udfør X-Window efter at have indsat andet ønsket hardware.
On Screen Display
On Screen Display (SyncMaster 152B)
Menu
Justering
Brightness
Justering af lysstyrke.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på
menuknappen for at åbne skærmen for justering af Brightness.
Anvend + knappen for at øge lysstyrken, og - knappen for mindske
lysstyrken.
Funktionen Direct Access (Direkte adgang): Du kan justere Brightness (lysstyrken) ved blot at trykke på (+) eller
(-), når menuen OSD slås fra.
Contrast
Justering af kontrast.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - eller + knappen, indtil Contrast skærmen kommer til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for Contrast justeringsskærmen.
Anvend + knappen for at øge kontrasten, og - knappen for mindske
kontrasten.
On Screen Display
Menu
Justering
Fine
Billedlås (Image Lock) anvendes til finindstilling og for at opnå
bedst muligt billede ved at fjerne forstyrrelser, der forårsager
flimmer. Hvis der ikke opnås et tilfredsstillende resultat ved at
anvende finindstillingen, prøv så først at anvende
grovindstillingen og derefter finindstilllingen igen.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - eller + knappen, indtil Image Lock skærmen kommer til syne.
Tryk på
menuknappen to gange for at åbne for Fine
justeringsskærmen.
Anvend - eller + knappen for at fjerne eventuelle forstyrrelser
Coarse
Billedlås (Image Lock) anvendes til finindstilling og for at opnå
bedst muligt billede ved at fjerne forstyrrelser, der forårsager
flimmer. Hvis der ikke opnås et tilfredsstillende resultat ved at
anvende finindstillingen, prøv så først at anvende
grovindstillingen og derefter finindstilllingen igen.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Image Lock skærmen
kommer til syne.
Tryk på
menuknappen igen, og tryk så på - eller + knappen, indtil
skærmen for Coarse kommer til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for Coarse justeringsskærmen.
Anvend - eller + knappen for at fjerne eventuelle forstyrrelser.
On Screen Display
Menu
Justering
H- Position
Følg disse anvisninger for at ændre den vandrette placering af
monitorens skærmbillede.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Position skærmen kommer til
syne.
Tryk på
menuknappen to gange for at åbne for H- Position
justeringsskærmen.
Anvend - og + knapperne for at ændre den vandrette placering af
monitorens synlige skærmbillede.
V- Position
Følg disse anvisninger for at ændre den lodrette placering af
monitorens skærmbillede.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Position skærmen kommer til
syne.
Tryk på
menuknappen igen, og tryk så på - eller + knappen,
indtil skærmen for V- Position kommer til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for V- Position
justeringsskærmen.
Anvend - og + knapperne for at ændre den lodrette placering af
monitorens synlige skærmbillede.
On Screen Display
Menu
Justering
Geometry Reset
Parametrene for geometri ændres til fabriksindstillede værdier
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Reset skærmen kommer til
syne.
Tryk på
menuknappen to gange for at åbne for Geometry Reset
justeringsskærmen.
Tryk på + knappen for at vælge Ja. Hvis du ikke ønsker at ændre
monitorindstilling, anvendes - knappen for at vælge Nej.
Color Reset
Farveparametre ændres til fabriksindstillede værdier
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Reset skærmen kommer til
syne.
Tryk på
menuknappen igen, og tryk så på - eller + knappen, indtil
skærmen for Color Reset kommer til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for Color Reset
justeringsskærmen.
Tryk på + knappen for at vælge Ja. Hvis du ikke ønsker at ændre
monitorindstilling, anvendes - knappen for at vælge Nej.
On Screen Display
Menu
Justering
Color Temperature
Farvetemperaturen måler "varmen" i billedfarverne
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Color Temperature skærmen
kommer til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for Color Temperature
justeringsskærmen.
Tryk på - eller + knappen for at vælge Brugerindstilling, Rødlig eller
Blålig.
Color Control
Følg disse trin for individuel justering af R, G, B farvekontrol
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Color Temperature skærmen
kommer til syne.
Tryk på
menuknappen to gange for at åbne for Color Control
justeringsskærmen.
Anvend - eller + knappen for at vælge R( ød), G( røn) eller B( lå) og
tryk så på
menuknappen.
Tryk på - eller + knappen for at justere farveindstillingen.
On Screen Display
Menu
Justering
Language
Følg disse trin for at ændre menuens sprog.
Bemærk: Det valgte sprog har kun indvirkning på OSD.
Det har ingen indflydelse på andet software, der anvendes i computeren.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Language skærmen kommer
til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for Language
justeringsskærmen.
Anvend - eller + knappen for at vælge det ønske sprog.
On Screen Display
Menu
Justering
Menu Position( H- Position)
Du kan ændre den vandrette placering af OSD menuen på din
skærm.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Menu Position skærmen
kommer til syne.
Tryk på
menuknappen to gange for at åbne for H- Position
justeringsskærmen.
Anvend - og + knapperne for at anbringe menuen i den ønskede
vandrette placering.
Menu Position( V- Position)
Du kan ændre den lodrette placering af OSD menuen på din
skærm.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Menu Position skærmen
kommer til syne.
Push the Menu
button again and then press the - or + button until
the V- Position screen appears.
Tryk på ( ) menuknappen for at åbne for V- Position
justeringsskærmen.
Anvend - og + knapperne for at anbringe menuen i den ønskede
lodrette placering.
On Screen Display
Menu
Justering
Menu Display Time
Menuen vil automatisk forsvinde efter et vist tidsrum, hvis der
ikke foretages nogen indstillinger.
Du kan indstille den tid, du ønsker at menuen vises,
inden den forsvinder.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Menu Display Time skærmen
kommer til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for Menu Display Time
justeringsskærmen.
Anvend - eller + knapperne for at vælge 5, 10, 20, 50, 200 sekunder.
Den fabriksindstillede værdi er 20 sekunder.
Display Mode
Du kan se frekvens, polaritet af signalerne og opløsningsniveau.
Bemærk: Disse skærme tillader ikke ændring af indstillingerne;
de giver kun oplysninger.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - eller + knappen, indtil Display Mode skærmen kommer til
syne.
On Screen Display
Menu
Justering
Auto Adjustment
Automatisk indstilling gør det muligt for monitoren automatisk
at justere det modtagne videosignal. Værdierne finindstilling,
grovindstilling og placering justeres automatisk.
Try på Auto- knappen.
For at gøre den automatiske justeringsfunktion skarpere, anvend 'AUTO' funktionen, mens AUTO PATTERN er fremme.
OSD Lock/Unlock
Tryk på Menuknappen
Låse OSD.
og hold den inde i mindst5 sekunder for at
Tryk på Menuknappen
Åbne OSD.
og hold den inde i mindst5 sekunder for at
On Screen Display (SyncMaster 152T)
Menu
Justering
Brightness
Justering af lysstyrke.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på
menuknappen for at åbne skærmen for justering af Brightness.
Anvend + knappen for at øge lysstyrken, og - knappen for mindske
lysstyrken.
Funktionen Direct Access (Direkte adgang): Du kan justere Brightness (lysstyrken) ved blot at trykke på (+) eller
(-), når menuen OSD slås fra.
Contrast
Justering af kontrast.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - eller + knappen, indtil Contrast skærmen kommer til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for Contrast justeringsskærmen.
Anvend + knappen for at øge kontrasten, og - knappen for mindske
kontrasten.
Bemærk: Kan ikke anvendes. Denne funktion virker ikke ved digitalt input.
On Screen Display
Menu
Justering
Fine
Billedlås (Image Lock) anvendes til finindstilling og for at opnå
bedst muligt billede ved at fjerne forstyrrelser, der forårsager
flimmer. Hvis der ikke opnås et tilfredsstillende resultat ved at
anvende finindstillingen, prøv så først at anvende
grovindstillingen og derefter finindstilllingen igen.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - eller + knappen, indtil Image Lock skærmen kommer til syne.
Tryk på
menuknappen to gange for at åbne for Fine
justeringsskærmen.
Anvend - eller + knappen for at fjerne eventuelle forstyrrelser
Coarse
Billedlås (Image Lock) anvendes til finindstilling og for at opnå
bedst muligt billede ved at fjerne forstyrrelser, der forårsager
flimmer. Hvis der ikke opnås et tilfredsstillende resultat ved at
anvende finindstillingen, prøv så først at anvende
grovindstillingen og derefter finindstilllingen igen.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Image Lock skærmen
kommer til syne.
Tryk på
menuknappen igen, og tryk så på - eller + knappen, indtil
skærmen for Coarse kommer til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for Coarse justeringsskærmen.
Anvend - eller + knappen for at fjerne eventuelle forstyrrelser.
Bemærk: Kan ikke anvendes. Denne funktion virker ikke ved digitalt input.
On Screen Display
Menu
Justering
H- Position
Følg disse anvisninger for at ændre den vandrette placering af
monitorens skærmbillede.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Position skærmen kommer til
syne.
Tryk på
menuknappen to gange for at åbne for H- Position
justeringsskærmen.
Anvend - og + knapperne for at ændre den vandrette placering af
monitorens synlige skærmbillede.
Bemærk: Kan ikke anvendes. Denne funktion virker ikke ved digitalt input.
V- Position
Følg disse anvisninger for at ændre den lodrette placering af
monitorens skærmbillede.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Position skærmen kommer til
syne.
Tryk på
menuknappen igen, og tryk så på - eller + knappen,
indtil skærmen for V- Position kommer til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for V- Position
justeringsskærmen.
Anvend - og + knapperne for at ændre den lodrette placering af
monitorens synlige skærmbillede.
Bemærk: Kan ikke anvendes. Denne funktion virker ikke ved digitalt input.
On Screen Display
Menu
Justering
Geometry Reset
Parametrene for geometri ændres til fabriksindstillede værdier
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Reset skærmen kommer til
syne.
Tryk på
menuknappen to gange for at åbne for Geometry Reset
justeringsskærmen.
Tryk på + knappen for at vælge Ja. Hvis du ikke ønsker at ændre
monitorindstilling, anvendes - knappen for at vælge Nej.
Color Reset
Farveparametre ændres til fabriksindstillede værdier
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Reset skærmen kommer til
syne.
Tryk på
menuknappen igen, og tryk så på - eller + knappen, indtil
skærmen for Color Reset kommer til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for Color Reset
justeringsskærmen.
Tryk på + knappen for at vælge Ja. Hvis du ikke ønsker at ændre
monitorindstilling, anvendes - knappen for at vælge Nej.
Bemærk: Kan ikke anvendes. Denne funktion virker ikke ved digitalt input.
On Screen Display
Menu
Justering
Color Temperature
Farvetemperaturen måler "varmen" i billedfarverne
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Color Temperature skærmen
kommer til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for Color Temperature
justeringsskærmen.
Tryk på - eller + knappen for at vælge User Adjusted, Reddish
Bluish eller sRGB.
(Når du justerer Brightness og Contrast, efter at du har valgt
tilstanden sRGB, afsluttes tilstanden sRGB.)
Bemærk: Kan ikke anvendes. Denne funktion virker ikke ved digitalt input.
sRGB-tilstanden fungerer dog i digitalt input.
Halftone
Indstilling af gennemsigtighed i OSD baggrund.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Halftone skærmen
kommer til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for Halftone
justeringsskærmen.
Anvend - eller + knappen for at vælge On eller Off.
On Screen Display
Menu
Justering
Language
Følg disse trin for at ændre menuens sprog.
Bemærk: Det valgte sprog har kun indvirkning på OSD.
Det har ingen indflydelse på andet software, der anvendes i computeren.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Language skærmen kommer
til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for Language
justeringsskærmen.
Anvend - eller + knappen for at vælge det ønske sprog.
On Screen Display
Menu
Justering
Menu Position( H- Position)
Du kan ændre den vandrette placering af OSD menuen på din
skærm.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Menu Position skærmen
kommer til syne.
Tryk på
menuknappen to gange for at åbne for H- Position
justeringsskærmen.
Anvend - og + knapperne for at anbringe menuen i den ønskede
vandrette placering.
Menu Position( V- Position)
Du kan ændre den lodrette placering af OSD menuen på din
skærm.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Menu Position skærmen
kommer til syne.
Tryk på (
) menuknappen for at åbne for V- Position
justeringsskærmen.
Anvend - og + knapperne for at anbringe menuen i den ønskede
lodrette placering.
On Screen Display
Menu
Justering
Menu Display Time
Menuen vil automatisk forsvinde efter et vist tidsrum, hvis der
ikke foretages nogen indstillinger.
Du kan indstille den tid, du ønsker at menuen vises,
inden den forsvinder.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - knappen eller + knappen, indtil Menu Display Time skærmen
kommer til syne.
Tryk på
menuknappen for at åbne for Menu Display Time
justeringsskærmen.
Anvend - eller + knapperne for at vælge 5, 10, 20, 50, 200 sekunder.
Den fabriksindstillede værdi er 20 sekunder.
Display Mode
Du kan se frekvens, polaritet af signalerne og opløsningsniveau.
Bemærk: Disse skærme tillader ikke ændring af indstillingerne;
de giver kun oplysninger.
Tryk på
menuknappen.
Tryk på - eller + knappen, indtil Display Mode skærmen kommer til
syne.
On Screen Display
Menu
Justering
Auto Adjustment
Automatisk indstilling gør det muligt for monitoren automatisk
at justere det modtagne videosignal. Værdierne finindstilling,
grovindstilling og placering justeres automatisk.
Try på Auto- knappen.
For at gøre den automatiske justeringsfunktion skarpere, anvend 'AUTO' funktionen, mens AUTO PATTERN er fremme.
OSD Lock/Unlock
Tryk på Menuknappen
Låse OSD.
og hold den inde i mindst5 sekunder for at
Tryk på Menuknappen
Åbne OSD.
og hold den inde i mindst5 sekunder for at
Check oplysninger i det følgende afsnit, før du tilkalder en servicetekniker, for at se, om du
selv kan klare problemet. Hvis du har brug for assistance, kan du bruge telefonnummeret
på dit garantibevis, nummeret, der er angivet i afsnittet med Oplysninger eller du kan
kontakte din forhandler.
Checkliste
Spørgsmål & Svar
Selv-test
kontrolfunktion
Symptomer
Der er ikke noget
billede på skærmen.
Jeg kan ikke tænde
for monitoren.
Checkliste
Mulige løsninger
Er strømkablet rigtigt tilsluttet?
Kontroller strømforbindelse og
forsyning.
Kommer meddelelsen "Ingen
forbindelse, Check
Signalkabel" op på skærmen?
Kontroller tilslutning af signalkabel.
Hvis strømmen er tilsluttet,
genstart computeren for at se
åbningsskærm-billedet (login
skærmbilledet).
Hvis åbningsskærmbilledet (login
skærmbilledet) kommer frem, start
så computeren i passende mode
(sikker mode for Windows
ME/2000/XP), og juster derefter
videokortets frekvens.
(Se Fabriksindstillede Display
Modes.)
Bemærk: Hvis åbningsskærmbilledet
(login skærmbilledet) ikke kommer
frem, kontakt da et servicecenter
eller din forhandler.
Kommer "Video mode not
supported" frem på skærmen?
Denne meddelelse vises, hvis
signalet fra videokortet overstiger
den maksi-male opløsning og
frekvens for din monitor.
Juster din monitors maksimale
opløs- ning og frekvens.
Der er ikke noget billede på
skærmen. Blinker
strømindikatorlampen på
monitoren med 1 sekunds
interval?
Monitoren er i PowerSaver mode.
Jeg kan ikke finde
On Screen Display
Har du låst for On Screen
Display (OSD) menuen for at
sikre, at der ikke sker
ændringer?
Åbn for OSD ved at trykke på menu
knappen i mindst 5 sekunder.
Skærmbilledet
ryster.
Kontroller monitorens
konfiguration for at finde ud af,
om det står i Interlace Mode.
(Interlace Mode: lodret frekvens
43Hz, 87Hz(i), osv.)
Signalet fra videokortet er højere end
monitorens maksimale opløsning og
frekvens.
Er der nogen magnetiske
genstande, som f.eks. en
stikdåse, højttaler eller et stærkstrømskabel i nærheden?
Flyt monitoren væk fra alting, der
kan forårsage et stærkt magnetisk
felt.
Er den elektriske spænding
stabil?
Skærmbilledet kan ryste eller vibrere
på visse tidspunkter af dagen på
grund af lavere strømforsyning.
Tryk på en tast på tastaturet eller flyt
musen for at aktivere monitoren og
kald billedet frem på skærmen.
Skærmbilledet kan også ryste eller vibrere, hvis der et problem med
videokort eller computerens bundkort.
Checkliste
Skærmbilledet har
underlige farver
eller er kun sort og
hvidt.
Spørgsmål & Svar
Selv-test
kontrolfunktion
Skærmbilledet er
pludselig ude af
balance.
Har skærmbilledet kun én farve,
som om man ser på skærmen
gennem et stykke cellofan?
Kontroller signalkabelforbindelsen.
Blev skærmbilledets farver
anderledes efter at køre et
program eller på grund af
kollision af applikationer?
Genstart computeren.
Er videokortet indstillet korrekt?
Indstil videokortet i henhold til
instruktionsbogen for videokort.
Har du skiftet videokort eller
drev?
Juster placering og størrelse af
skærm billede ved hjælp af OSD.
Har du justeret monitorens
opløsning eller frekvens?
Juster videokort opløsning og
frekvens.
(Se Fabriksindstillede Display
Modes).
Sørg for at videokortet er skubbet
helt ind.
Skærmbilledet kan komme ud af balance som følge af
videokortsignalernes cyklus. Genindstil placering, idet du følger
OSD.
Skærmbilledet er
ude af fokus eller
OSD kan ikke
justeres.
Har du justeret monitorens
opløsning eller frekvens?
Juster videokortopløsning og
frekvens.
(Se Fabriksindstillede Display
Modes).
LED blinker, men
der er ingen billeder
på skærmen.
Check Display Timing på
menuen og kontroller, om
frekvensen er rigtigt indstillet.
Juster frekvensen rigtigt i henhold til
videokortets instruktionsbog og de
Fabriksindstillede Display Modes.
(Maximumfrekvens per resolution
kan variere fra det ene produkt til det
andet).
Der er kun 16 farver
vist på skærmen.
Skærmbilledets
farver har ændret
sig efter at
videokortet blev
skiftet.
Der fremkommer en
besked "Ukendt
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
fundet".
Er farverne i Windows indstillet
korrekt?
For Windows ME/2000/XP:
Indstil farverne korrekt ved at gå til
Kontrolpanel, Skærm,
Indstillinger.
Er videokortet indstillet korrekt?
Indstil vidokortet i henhold til
instruktionsbogen for videokort.
Har du installeret monitordriver?
Installer monitordriver i henhold til
instruktioner for driverinstallation.
Se i instruktionsbog for
videokort for at finde ud af, om
Plug & Play (VESA DDC)
understøttes.
Installer monitordriver i henhold til
instruktioner for driverinstallation.
Check følgende punkter, hvis der er problemer med monitoren.
Checkliste
Spørgsmål & Svar
Selv-test
kontrolfunktion
1. Kontroller at strømledning og kabel er rigtigt tilsluttet computeren.
2. Check om computeren bipper mere end 3 gange ved opstart.
(Hvis den gør, tilkald service for computerens bundkort).
3. Hvis du selv har installeret et nyt videokort eller hvis du selv installerede pc'en, så kontroller det
installerede adapter (video) drev og monitor drev.
4. Kontroller at videoskærmens scanning ratio er indstillet til 75Hz eller 85Hz.
(Den bør ikke overstige 60Hz ved brug af maksimumopløsning.)
5. Hvis
med at installere
i Sikker
l
l (video)
S t drev,
Udsåt genstart
d i computeren
i t t "
M ddu har
fj problemer
Di l Ad
i "K t adapter
Mode, fjern Display Adapteren i "Kontrolpanel, System, Udstyrsadministrator" og genstart
computeren for at geninstallere adapter (video) driver
Bemærk: Hvis problemet sker gentagne gange, bør en autoriseret servicetekniker tilkaldes.
Spørgsmål
Hvordan ændrer jeg frekvensen?
Checkliste
Spørgsmål &
Svar
Svar
Frekvensen kan ændres ved at omkonfigurere
videokortet.
Bemærk, at support for videokort kan variere, afhængigt
af versionen af den anvendte driver.
(Se instruktionsbogen for computer eller videokort for
yderlige oplysninger).
Selv-test
kontrolfunktion
Hvordan kan jeg justere
opløsningen?
Windows ME/2000/XP: Indstil opløsningen i
Kontrolpanel, Skærm, Indstillinger.
* Kontakt fabrikanten af videokort for yderligere
oplysninger.
Hvordan kan jeg indstille
PowerSaver funktionen?
Windows ME/2000/XP: Indstil BIOS-SETUP for
computeren eller pauseskærmen. (Se
Windows/Computerhåndbog).
Skærmen fremkommer med lyde,
når der tændes for den.
Det er normalt, idet der fremkommer lyde når
metalkabinettet og elektromagneten, der er installeret for
at blokere elektromagnetiske bølger, gensidigt påvirker
hinanden.
Hvordan kan jeg rengøre det
udvendige kabinet/LCD Skærm?
Slå strømmen fra, tag ledningen ud og tør monitoren af
med en blød klud. Brug enten et rengøringsmiddel eller
rent vand.
Sørg for, at der ikke efterlades rester af rengøringsmidlet
og at kabinettet ikke bliver ridset. Pas på, at der ikke
kommer vand ind i monitoren.
Selv-test Kontrolfunktion
Checkliste
| Advarsler | Miljø | Gode Tips
Din monitor er forsynet med en selv-test funktion, som gør det muligt for dig at kontrollere,
om din monitor fungerer korrekt.
Spørgsmål & Svar
Selv-test
kontrolfunktion
1. Sluk for både computer og monitor.
2. Fjern videostikkablet fra computerens bagpanel.
3. Tænd for monitoren.
Hvis monitoren fungerer korrekt, vil du se et felt med indrammet tekst som vist på
følgende illustration.
sDe tre felter inde i rammen er rød, grøn og blå.
Såfremt en boks ikke kommer til syne betyder det, at der er et problem med din monitor.
Denne boks kommer også frem under normal drift, hvis videokablet går løst eller bliver
ødelagt.
4. Sluk for din monitor og tilslut videokablet igen; tænd så for både computer og monitor.
Hvis din monitorskærm stadig er sort efter at have udført ovenstående procedure, bør
du checke din video controller og computer system; din monitor fungerer korrekt.
Hvis der er noget galt med inputsignalet, vil der fremkomme en besked på skærmen,
eller skærmbilledet forsvinder helt, selv om LED er aktiv. Beskeden kan angive, at
monitoren er uden for scanning rækkevidde eller at du skal checke signalkablet.
Stedet og placeringen af monitoren kan have indflydelse på kvaliteten og andre af
monitorens funktioner.
1. Hvis der er woofer højttalere i nærheden af monitoren, bør wooferen fjernes og anbringes i
andet rum.
2. Fjern alle elekriske apparater som f.eks. radioer, ventilatorer, ure og telefoner, der er inden for
en radius af 1 meter fra monitoren.
z En monitor genskaber visuelle signaler, der modtages fra pc'en. Som følge heraf, hvis der er
Checkliste
Spørgsmål & Svar
Selv-test
kontrolfunktion
problemer med pc'en eller videokortet, kan dette forårsage, at monitorskærmens billede
forsvinder, har forkerte farver, udsender støj, Video mode not supported, osv. Hvis det er
tilfældet, check først, hvor problemet er og kontakt så et servicecenter eller din forhandler.
z Kontrol af monitorens funktionstilstand
Hvis der ikke er noget billede på skærmen eller advarslen "Video mode not supported"
kommer frem, fjern da kablet fra computeren, mens monitoren stadig er tændt.
{ Hvis en besked kommer frem på skærmen eller hvis skærmen bliver hvid betyder det, at
monitoren virker.
{ Hvis det er tilfældet, bør computeren checkes for at se, om der er problemer.
(SyncMaster 152B)
Generelt
Modelbetegnelse
Generelle
specifikationer
PowerSaver
Fabriksindstillede
Modes
SyncMaster 152B
LCD Skærm
Størrelse
15,0 " diagonalt
Billedareal
304,1 (H) x 228,1 (V)
Pixel Pitch
0,297 (H) x 0,297 (V)
Type
a-si TFT aktiv matrix
Aflæsningsvinkel
80/80/70/80(L/R/T/B)
Synkronisering
Vandret
30 ~ 61 kHz
Lodret
56 ~ 75 Hz
Skærmfarver
16,194,277 Farver
Opløsning
Optimal opløsning
1024 x 768@60Hz
Maksimal opløsning
1024 x 768@75Hz
Inputsignal. Afgrænset
RGB Analog, 0,7 Vpp positiv ved 75 ohm Separat V/L sync, Komposit,
SOG TTL niveau positivt eller negativt
Maksimum Pixel Clock
80 MHz
Strømforsyning
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Signalkabel
15pin-to-15pin D-sub kabel, aftageligt
Effektforbrug
30W (Maksimum)
Dimensioner (BxDxH)
357,5 X 184,5 X 346,7mm (Efter installation af standeren)
357,5 X 50,7 X 288,5mm (Efter sammenfoldning af standeren)
Vægt
2,9kg (Med enkel fod)
3,1kg (Fodstykke for Multimedia højttaler)
VESA Monteringsplade
75mm x 75mm (for anvendelse med speciel (Arm) Monteringsbeslag.)
Miljøforhold
Drift
Temperatur: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Fugtighed: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring
Plug and Play
Temperatur: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Fugtighed: 5% ~ 95%, ikke-kondenserende
(SyncMaster 152B)
Generelle
specifikationer
PowerSaver
Fabriksindstillede
Modes
Dot Acceptable
TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 99,999%
nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLø og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der
kan forekomme sorte pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have
fuld tillid til produktet.
z
Der er, f.eks. anvendt 2,359,296 TFT LCD pixels i dette produkt.
Plug and Play
Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor
og computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil
monitor installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.
Plug and Play
(SyncMaster 152B)
Generelle
specifikationer
PowerSaver
Fabriksindstillede
Modes
Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på
energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid.
Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker
på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den
ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker
ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPMS, og som er installeret i din computer. Du skal
bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion.
Tilstand
Normal Drift
Power Off Mode
EPA/ENERGY 2000
Strømafbryder
Strømindikator
Grøn
Grøn, blinker
Sort
Effektforbrug
Mindre end 30W
Mindre end 2W
Mindre end 2W
Denne monitor opfylder EPA ENERGY STAR og ENERGY2000 kravene, når den
anvendes sammen med en computer med VESA DPMS funktion. SAMSUNG,
der er en ENERGY STAR®Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY
STAR®retningslinjer for energibesparelse.
(SyncMaster 152T)
Generelt
Modelbetegnelse
SyncMaster 152T
LCD Skærm
Generelle
specifikationer
PowerSaver
Fabriksindstillede
Modes
Størrelse
15,0" diagonalt
Billedareal
304,1 (H) x 228,1 (V)
Pixel Pitch
0,297 (H) x 0,297 (V)
Type
a-si TFT aktiv matrix
Aflæsningsvinkel
80/80/70/80(L/R/T/B)
Synkronisering
Vandret
30 ~ 61 kHz
Lodret
56 ~ 75 Hz
Skærmfarver
16,194,277 Farver
Opløsning
Optimal opløsning
1024 X 768@60Hz
Maksimal opløsning
1024 X 768@75Hz
Inputsignal. Afgrænset
RGB Analog , DVI-kompatibel Digital RGB .
Sammensat Sync, SOG (kabelmulighed) , 0,7 Vpp positiv ved 75 ohm Separat V/L sync, Komposit,
SOG TTL niveau positivt eller negativt
Maksimum Pixel Clock
80 MHz
Strømforsyning
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Signalkabel
15pin-to-15pin D-sub kabel, aftageligt
DVI-D til DVI-D-kabel, aftageligt
Effektforbrug
31W (Maksimum)
Dimensioner (BxDxH)
357,5 X 184,5 X 346,7mm (Efter installation af standeren)
357,5 X 50,7 X 288,5mm (Efter sammenfoldning af standeren)
Vægt
2,9kg (Med enkel fod)
3,1kg (Fodstykke for Multimedia højttaler)
VESA Monteringsplade
75mm x 75mm (for anvendelse med speciel (Arm) Monteringsbeslag.)
Miljøforhold
Drift
Temperatur: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Fugtighed: 10% ~ 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
95%, ikke-kondenserende
ikke kondenserende
Fugtighed: 5% ~ 95%
(SyncMaster 152T)
Dot Acceptable
Generelle
specifikationer
TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 99,999%
nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLø og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse, eller der
kan forekomme sorte pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig kvalitet og du kan have
fuld tillid til produktet.
PowerSaver
Fabriksindstillede
Modes
z
Der er, f.eks. anvendt 2,359,296 TFT LCD pixels i dette produkt.
Plug and Play
Denne monitor kan installeres på alle Plug & Play-kompatible systemer. Interaktion mellem monitor
og computer system vil give de bedste driftsforhold og monitor indstillinger. I de fleste tilfælde vil
monitor installation ske automatisk, med mindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.
(SyncMaster 152T)
Generelle
specifikationer
PowerSaver
Fabriksindstillede
Modes
Denne monitor har et indbygget PowerSaver energistyringssystem,. Dette system sparer på
energien ved at sende din monitor til lavenergiforbrug, når den ikke er blevet brugt et stykke tid.
Monitoren vil automatisk gå tilbage til normal drift, når du bevæger computerens mus eller trykker
på en tast i tastaturet. Hvis du ønsker at spare på energien, bør du slukke for din monitor, når den
ikke skal bruges, eller hvis du ikke bruger den i en længere periode. PowerSaver systemet virker
ved hjælp af et videokort, der følger VESA DPMS, og som er installeret i din computer. Du skal
bruge den software utility, der er installeret på din computer, for at anvende denne funktion.
Tilstand
Normal Drift
Power Off Mode
EPA/ENERGY 2000
Strømafbryder
Strømindikator
Grøn
Grøn, blinker
Sort
Effektforbrug
Mindre end 28W
Mindre end 2W
Mindre end 1W
120Vac
Denne monitor opfylder EPA ENERGY STAR og ENERGY2000 kravene, når den
anvendes sammen med en computer med VESA DPMS funktion. SAMSUNG,
der er en ENERGY STAR®Partner, har fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY
STAR®retningslinjer for energibesparelse.
(SyncMaster 152B/152T)
Generelle
specifikationer
PowerSaver
Fabriksindstillede Modes
Hvis signalet fra computeren er det samme som følgende fabriksindstillede Timing Modes, vil
skærmen blive justeret automatisk. Hvis signalet derimod ikke er det samme, vil skærmbilledet
måske forsvinde helt, selv om LED er tændt. Se håndbogen for videokortet og indstil skærmen
således:
Fabriksindstillede Timing Modes
Lodret Frekvens
(kHz)
Vandret
Frekvens
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Sync Polaritet
(V/L)
IBM, 640 x 350
31.469
70.086
25.175
+/-
IBM, 640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
IBM, 720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
VESA, 640 x 480
37.500
75.000
31.500
-/-
VESA, 640 x 480
37.861
72.809
31.500
-/-
VESA, 800 x 600
35.156
56.250
36.000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA, 800 x 600
46.875
75.000
49.500
+/+
VESA, 800 x 600
48.077
72.188
50.000
+/+
VESA, 1024 x 768
48.363
60.004
65.000
-/-
VESA, 1024 x 768
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA, 1024 x 768
60.023
75.029
78.750
+/+
Display Mode
Vandret Frekvens
Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre
kant af skærmen vandret, kaldes den Vandrette Cyklus, og det inverse
tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens. Enhed: kHz.
Service
U.S.A. :
Samsung Computer Products Customer Service
400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856
Tel. : (973)601-6000, 1-800-SAMSUNG
(1-800-726-7864)
Fax. : (973)601-6001
http://www.samsungusa.com/monitor/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario L5N 6R3
Tel. : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
Fax. : (905) 542-1199
http://www.samsung.ca/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU :
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0,12/Min.
http://www.samsung.de/
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
Service
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset
Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021,
South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
MEXICO :
Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V.
Saturno 44 Col. Nueva Industrial Vallejo
Del. Gustavo A. Madero C.P. 07700
Mexico D.F.
Tel. 01 57 47 51 00
Fax. 01 57 47 52 02
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR:
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE
OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, N º 2 - 1º Drt. 2795-140 LINDAA-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214,
http://www.samsung.nl/
SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700
MEXICO D.F. TEL. 5747-5100
RFC: SEM950215S98
EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG.
7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU,
C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA
Dot Pitch
Service
Skærmbilledet er sammensat af røde, grønne og blå punkter. Jo tættere punkterne står, des
højere er opløsningen. Afstanden mellem to punkter af samme farve kaldes 'Dot Pitch'. Enhed:
mm.
Ordforklaring
Lodret Frekvens
Forskrifter
Natural Color Farvestyrings
system
Skærmen skal kaldes frem flere gange hvert sekund for at danne og vise et billede for brugeren.
Frekvensen af denne gentagelse per sekund kaldes Lodret Frekvens eller Gentagelsesfrekvens.
Enhed: Hz.
For bedre billede
Eksempel: Hvis det samme lyssignal gentages 60 gange i sekundet, så kaldes det 60 Hz. I den
situation kan man se flimmer på skærmen. For at undgå dette problem anvendes en
flimmerfri mode med en lodret frekvens på mere end 70 Hz.
Rettigheder
Vandret Frekvens
Den tid, det tager at scanne én linje, der går fra højre kant til venstre kant af skærmen vandret,
kaldes den Vandrette Cyklus. Det inverse tal for Vandret Cyklus kaldes Vandret Frekvens.
Enhed: kHz.
Interlace og Non-Interlace Metoder
Når skærmens vandrette linjer fra top til bund vises i rækkefølge, kaldes det Non-Interlace
metode, mens det kaldes Interlace metode, når lige og derefter ulige linjer vises. Non-Interlace
metoden anvendes for de fleste skærme for at opnå et klart billede. Interlace metoden er den
samme metode, som anvendes for TV.
Plug & Play
Dette er en funktion, som giver den bedst mulige skærmkvalitet for brugeren ved at gøre det
muligt for computer og skærm automatisk at udveksle informationer. Denne monitor opfylder den
internationale standard VESA DDC for Plug & Play funktionen.
Opløsning
Antallet af vandrette og lodrette punkter, der anvendes for at danne skærmbilledet, kaldes
'opløsning'. Dette tal angiver billedets nøjagtighed. Høj opløsning er velegnet for multi-tasking,
idet skærmen er i stand til at vise flere billedinformationer.
Eksempel: Hvis opløsningen er 1024 x 768 betyder det, at skærmbilledet er sammensat af 1024
vandrette punkter (vandret opløsning) og 768 lodrette punkter (lodret opløsning).
FCC Information
Service
Ordforklaring
Forskrifter
Natural Color Farvestyrings
system
For bedre billede
Rettigheder
User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following
warning:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
z Reorient or relocate the receiving antenna.
z Increase the separation between the equipment and receiver.
z Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
z Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced
radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and
Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal
Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC
20402, Stock Number 004-000-00345-4.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
3351 Michelson Drive,
Suite #290, Irvine, CA92612 USA
Tel) 949-975-7310
Fax) 949-922-8301
Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be
suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the
connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor
and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage
rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type
(parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with
NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.
VCCI
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by
Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic
environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction
manual.
IC Compliance Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations of ICES-003.
Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur
les équipements produisant des interférences au Canada.
MPR II Compliance
Service
Ordforklaring
Forskrifter
Natural Color Farvestyrings
system
For bedre billede
Rettigheder
This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and
magnetic fields.
European Notice (Europe only)
Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC),
(93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the
European Community.
Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:
z EN55022:1998 - Radio Frequency Interference
z EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
z EN61000-3-2:1995+A1+A2 - Power Line Harmonics
z EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
z EN60950 - Product Safety.
PCT Notice
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)
AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice
has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also
contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of
environmentally-adapted electronic products.
Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors and
other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used
both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the
majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially
damaging substances sooner or later enter Nature.
There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are
important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of
conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climateinfluencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment
in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running
continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international
environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the
TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and
Technical Development in Sweden).
The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of
electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
Service
Ordforklaring
Forskrifter
Natural Color Farvestyrings
system
For bedre billede
Rettigheder
The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of
heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated
solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an
environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its
operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain
period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The
length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the
reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good
usability.
TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this
product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)
Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and
housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of
environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including
reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes.
Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in
foetus development may occur.
z TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not
contain organically bound chlorine and bromine.
Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.
z TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been
developed.
Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.
z TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million)
of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.
Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous
system and is toxic in high doses.
z TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million)
of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics
components concerned with the display unit.
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of
expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in
the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent
increased risks of skin cancer (malignant melanoma).
z The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacturing of the product or its packaging.
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)
Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you
with a product developed for professional use
use. Your purchase has also contributed to reducing the
burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted
electronics products.
Service
Ordforklaring
Forskrifter
Natural Color Farvestyrings
system
For bedre billede
Rettigheder
This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international
environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was
developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees),
Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens
Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.
The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of
electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.
Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers
and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to
satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging
substances sooner or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are
important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments.
Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic
and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics
equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.
What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence
and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and
chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the
manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country
where the company implements its operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The
length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The
complete environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via
the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/
Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their
purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or
chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental
toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are
suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating
birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found
in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.
The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants
are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The
relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens
and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and
is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any
mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics
components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the
time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no
commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free
alternative is available.
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed
circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere,
causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer
(malignant melanoma) as a consequence.
Service
Ordforklaring
Forskrifter
Natural Color Farvestyrings
system
For bedre billede
Rettigheder
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.
Natural Color Software Program
Service
Ordforklaring
Forskrifter
Natural Color Farvestyrings
system
For bedre billede
Rettigheder
Et af de seneste problemer man har haft i forbindelse med en computer er, at farverne på de
billeder, der trykkes ud på en printer, eller billeder der skanderes via en scanner eller
digitalkamera, ikke er de samme farver, som ses på skærmen. Natural Color Software er
løsningen på dette problem. Det er et farvestyringssystem, som er udviklet af Samsung
Electronics i samarbejde med Korea Electronics & Telecommunications Research Institute
(ETRI). Dette system kan kun fås med Samsung skærme, og det matcher monitorens
skærmfarver med output fra farveprintere og scannere.
For yderligere oplysninger, gå til Hjælp (F1) i softwareprogrammet.
Installation af Natural Color Software
Sæt den medleverede CD for Samsung monitoren ind i CD-ROM-drevet. Det første
skærmbillede for installation af programmet vises. Klik nu på Natural Color for at installere
Natural Color software. Hvis du ønsker at installere programmet manuelt, indsæt den
medleverede Samsung CD i CD-ROM-drevet, klik på [Start] tasten i Windows og vælg så
[Execute].
Indtast D:\color\eng\setup.exe og tryk på tasten.
(Hvis CD'en ikke er i et D:\drev, indtastes det faktiske bogstav for drevet.)
Fjernelse af Natural Color Software Programmet
Vælg [Indstilling]/[Kontrolpanel] på startmenuen og dobbeltklik på [Tilføj/Fjern et program].
Vælg Natural Color fra listen og klik så på [Tilføj/Fjern] tasten.
For bedre billede
Service
Ordforklaring
Forskrifter
Natural Color Farvestyrings
system
For bedre
billede
Rettigheder
1. Juster computer-opløsningen og skærmens strålehastighed (opdateringsfrekvens) som
beskrevet nedenfor for at opnå den højeste billedkvalitet. Skærmens billedkvalitet kan
være ujævn, hvis der ikke ydes den højeste billedkvalitet i TFT-LCD.
{ Opløsning: 1024 x 768
{ Lodret frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz
2. TFT LCD skærmen er fremstillet ved hjæp af avanceret halvleder-teknologi med 99,999%
nøjagtighed. De RØDE, GRØNNE, BLÅ og HVIDE pixels kan undertiden forekomme lyse,
eller der kan forekomme sorte pixels. Det er imidlertid ikke ensbetydende med dårlig
kvalitet og du kan have fuld tillid til produktet.
{ For eksempel, der er 2,359,296. TFT LCD pixels i dette produkt.
3. Ved rengøring af monitor og skærmflade, bør du kun bruge en blød klud med en smule af
det anbefalede rensemiddel, og derefter tørre efter med en tør klud. Husk ikke at være for
hårdhændet, idet dette kan medføre at der dannes mærker på skærmen.
4. Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du forbedre den ved at udføre "automatisk
indstillingsfunktion" for skærmbilledet, der vises, når du trykker på vinduets slukke-knap.
Hvis der stadig er forstyrrelser efter automatisk indstilling, anvendes FIN/GROVjusteringsfunktionen.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2002 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.
Service
Enhver form for gengivelse uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co.,
Ltd er strengt forbudt.
Ordforklaring
Forskrifter
Natural Color Farvestyrings
system
For bedre billede
Rettigheder
Samsung Electronics Co., Ltd er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i håndbogen eller for heraf
følgende skader som følge af levering, drift eller anvendelse af denne håndbog.
Samsung er det indregistrerede varemærke for Samsung Electronics Co., Ltd; Microsoft,
Windows og Windows NT er indregistrerede varemærker for Microsoft Corporation; VESA,
DPMS og DDC er indregistrerede varemærker for Video Standards Association; ENERGY STAR
navn og logo er indregistrerede varemærker for U.S. Environmental Protection Agency (EPA).
Samsung Electronics Co., Ltd, der er en ENERGY STAR Partner, har fastslået, at dette produkt
opfylder ENERGY STAR retningslinjer for energibesparelse. Alle andre produkter, der omtales i
håndbogen, er muligvis varemærker eller indregistrerede varemærker for deres respektive ejere.
Download PDF

advertising