Samsung | P24FHD | Samsung P24FHD Bruksanvisning

SyncMaster P24FHD / P2470LHD
LCD TV-näyttö
Käyttöopas
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä
tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
Sisällysluettelo
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Ennen kuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Hallinta ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
LAITTEEN ASENTAMINEN
Pakkauksen sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Jalustan asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Jalustan irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Seinätelineen/pöytäjalustan kiinnittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Kytkeminen tietokoneeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Käyttäminen televisiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
HDMI-kaapelin kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Yhdistäminen DVI-HDMI-kaapelilla
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Komponenttikaapelin kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Scart-kaapelin kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
COMMON INTERFACE -liitännän kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Vahvistimen kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Kuulokkeiden kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Kensington-lukko
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
LAITTEEN KÄYTTÖ
Kytke ja käytä -toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Kaukosäädin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Tekstitelevisio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Näytön asetusvalikon käyttäminen
(OSD: On Screen Display, kuvaruutuvalikko) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Laiteohjaimen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Standardisignaalitilataulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
OHJELMISTON ASENNUS
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
VIANMÄÄRITYS
Näytön itsetestaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Ennen kuin pyydät huoltoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Usein kysyttyä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
LISÄTIETOJA
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Virransäästötoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Ota yhteyttä SAMSUNGiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Oikea hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
1
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-1
Ennen kuin aloitat
Tässä oppaassa käytetyt kuvakkeet
KUVAKE
NIMI
MERKITYS
Varoitus
Viittaa toimintoihin, jotka eivät välttämättä toimi, tai asetuksiin, jotka saatetaan perua.
Huomautus
Antaa vinkkejä toimintojen käyttöön.
Tämän oppaan käyttö
•
Tutustu turvallisuusohjeisiin huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta.
•
Tutustu ongelmatapauksissa osioon "Vianetsintä".
Tekijänoikeustiedot
Tämän oppaan tietoja voidaan laadunparannussyistä muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Tekijänoikeudet © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän oppaan tekijänoikeudet kuuluvat Samsung Electronics, Co., Ltd:lle.
Tämän oppaan sisältöä tai sen osia ei saa jäljentää, jaella tai käyttää millään muullakaan tavoin ilman Samsung Electronics, Co.,
Ltd:n antamaa kirjallista lupaa.
SAMSUNGin logo ja SyncMaster ovat Samsung Electronics, Co., Ltd:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä.
VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standard Associationin rekisteröimiä tavaramerkkejä.
ENERGY STAR -logo on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston rekisteröimä tavaramerkki.
Kaikki muut tässä oppaassa mainitut tavaramerkit kuuluvat niiden laillisille omistajille.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-1
1-2
Hallinta ja hoito
Ulkopintojen ja näytön hoito
Puhdista laite pehmeällä ja kuivalla kankaalla.
•
Älä puhdista laitetta märällä kankaalla tai tulenaroilla aineilla,
esim. bentseenillä tai liuottimilla. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä
laitteessa.
•
Älä raaputa näyttöä kynsilläsi tai millään terävillä esineillä.
•
Kun puhdistat laitetta, älä ruiskuta vettä suoraan sen pinnalle. Jos
laitteeseen pääsee vettä, seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku
tai toimintahäiriöitä.
Kiiltäväpintaisen mallin pinnalle saattaa käytetystä valmistusmateriaalista johtuen muodostua valkoinen tahra, jos käytät ultraäänikostutinta.
Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.
Asennusalueen turvaaminen
•
Pidä laitteen ja muiden kohteiden (esim. seinien) väli riittävänä, jotta ilma pääsee kiertämään.
Laite saattaa ylikuumeta ja tästä voi olla seurauksena tulipalo.
Asenna laite niin, että pidät kuvassa näkyvät turvavälit.
Laitteen ulkonäkö voi vaihdella.
Kun laite asennetaan jalustan kanssa
Kun laite asennetaan seinätelineen kanssa
Jäännöskuvista
•
Jos kuvaruudulla näytetään pysäytettyä kuvaa pitkän aikaa, ruudulle saattaa muodostua jäännöskuva tai tahra.
Aseta laite virransäästötilaan tai ota näytönsäästäjä käyttöön, jos et käytä laitetta pitkään aikaan.
•
Tämän LCD-näytön valmistajan käyttämän teknologian rajoituksista johtuen laitteen näyttämät kuvat saattavat olla hieman
normaalia kirkkaampia tai tummempia n. 1 ppm (parts per million, miljoonasosa) kuvapisteen verran.
Alipikseleiden lukumäärä LCD-paneelien koon mukaan: Alipikseleiden lukumäärä = suurin vaakatason tarkkuus x suurin
pystytason tarkkuus x 3
1-2
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-3
Turvallisuusohjeita
Turvallisuusohjeissa käytetyt kuvakkeet
KUVAKE
NIMI
MERKITYS
Vaara
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai jopa kuoleman.
Varoitus
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
Merkkien merkitys
Älä tee näin.
Tätä ohjetta on noudatettava.
Älä pura.
Virtajohto on otettava irti pistorasiasta.
Älä koske.
Täytyy maadoittaa sähköiskujen välttämiseksi.
Sähkövirtaan liittyvää
Oheiset kuvat ovat vain viitteellisiä ja varsinaiset laitteet ja niiden mallit voivat olla erilaisia eri maissa.
Vaara
Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
Älä kytke useita laitteita samaan pistorasiaan.
•
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Älä kytke virtajohtoa seinään tai irti seinästä, kun kätesi ovat märät.
•
Pistorasia saattaa ylikuumentua ja
seurauksena voi olla tulipalo.
Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.
•
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla tulipalo.
Varmista, että kytket virtajohdon maadoitettuun pistorasiaan (vain eristeluokan 1 laitteille).
Älä taivuta tai väännä virtajohtoa liikaa äläkä aseta sen päälle mitään painavia esineitä.
•
•
Seurauksena saattaa olla sähköisku tai
vammautuminen.
Sähköjohto voi vaurioitua ja aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
Älä sijoita virtajohtoa tai itse laitetta lämmityslaitteiden lähelle.
Jos virtajohdon liitäntä tai pistorasia on
pölyinen, puhdista ne kuivalla liinalla.
•
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla tulipalo.
1-3
Varoitus
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•
Käytä vain yrityksemme toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä minkään muun laitteen virtajohtoa tässä laitteessa.
Seurauksena voi olla sähköisku, joka
saattaa vaurioittaa laitetta.
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, muista
vetää pistokkeesta, ei johdosta.
Kytke pistoke sellaiseen pistorasiaan, joka
on käden ulottuvilla.
•
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laitteeseen tulee jokin vika, sinun
täytyy irrottaa virtajohto pistorasiasta tai
katkaista sähköt. Et voi katkaista
sähkönsyöttöä täysin painamalla laitteen
virtapainiketta.
Asennukseen liittyvää
Vaara
Älä aseta laitteen lähelle palavia kynttilöitä,
hyttyssavuja tai savukkeita äläkä asenna
laitetta lämmityslaitteiden lähelle.
Pyydä asentajaa tai asennukseen erikoistunutta yritystä asentamaan tämä laite seinään.
•
•
Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin.
•
Käytä vain sellaista seinätelinettä, joka
on hyväksytty käytettäväksi tämän
laitteen kanssa.
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla tulipalo.
Älä asenna laitetta sellaisiin tiloihin, joiden
ilmanvaihto ei ole hyvä, esimerkiksi kirjahyllyyn tai kaappiin.
•
Lapsi saattaa laittaa pussin päähänsä ja
tukehtua.
Älä asenna laitetta kulkuneuvoon tai sellaisiin tiloihin, joissa se voi joutua kosketuksiin
pölyn, kosteuden (esim. saunassa), öljyn,
savun tai veden (esim. sadepisaroiden)
kanssa.
•
1-3
•
Tämä voi johtaa sisäiseen
ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Pidä laitteen pakkausmateriaaleina käytetyt
muovipussit poissa lasten ulottuvilta.
•
Aseta laite vähintään 10 cm:n etäisyydelle
seinästä, jotta sen ilmanvaihto olisi riittävä.
Tämä voi johtaa sisäiseen
ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Älä asenna laitetta epävakaalle alustalle tai
tärinäalttiiseen paikkaan, esimerkiksi heiluvalle tai kaltevalle hyllylle.
•
Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
•
Jos käytät laitetta tärinälle alttiissa
paikassa, laite voi vaurioitua tai
aiheuttaa tulipalon.
Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon
tai minkään lämmönlähteen, esim. takan tai
lämmittimen, viereen.
•
Tämä saattaa lyhentää laitteen elinikää
tai aiheuttaa tulipalon.
Tämä voi johtaa sähköiskuun tai
tulipaloon.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Älä asenna laitetta lasten ulottuvilla olevaan
paikkaan.
•
•
Jos lapsi pääsee koskemaan
laitteeseen, laite saattaa pudota ja
vahingoittaa lasta.
Taivuta ulkoantennin kaapelia alaspäin
sisääntulokohdassa, jotta sadevesi ei pääse
valumaan kaapelia pitkin laitteeseen.
•
Asenna laite tasaiselle ja vakaalle
tasolle, sillä laitteen etuosa on
painavampi kuin sen takaosa.
Jos laitteeseen pääsee vettä,
seurauksena voi olla tulipalo tai
sähköisku.
Sijoita antenni mahdollisimman kauaksi
mahdollisista korkeajännitejohdoista.
•
Jos antenni koskettaa
korkeajännitejohtoa tai putoaa sen
päälle, seurauksena voi olla tulipalo tai
sähköisku.
Varoitus
Varo pudottamasta laitetta, kun siirrät sitä.
Älä aseta laitetta alassuin lattialle.
•
•
Tämä voi aiheuttaa joko laitevaurion tai
henkilövahinkoja.
Jos laite sijoitetaan hyllylle tai telineeseen,
älä sijoita sitä siten, että sen etureuna ylittää
alustalevyn etureunan.
•
Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
•
Käytä vain sellaista telinettä tai hyllyä,
joka on kooltaan sopiva laitteelle.
Tämä voi vaurioittaa laitteen
etupaneelia.
Kun lasket laitteen käsistäsi, käsittele sitä
varoen.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Jos laite asennetaan sellaiseen paikkaan,
jossa sen käyttöolosuhteet vaihtelevat paljon, ympäristötekijät voivat aiheuttaa vakavia laitevikoja. Ota tässä tapauksessa
yhteyttä huoltohenkilökuntaamme ennen
laitteen asentamista.
•
Tällaisia paikkoja ovat esim. sellaiset,
joissa esiintyy hienopölyä, kemikaaleja,
liian korkeita tai matalia lämpötiloja tai
ilmankosteutta tai joissa laitetta
käytetään pitkän aikaa jatkuvasti, esim.
lentokentillä tai asemilla.
Puhdistukseen liittyvää
Vaara
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen sen
puhdistamista.
Älä ruiskuta vettä suoraan laitteen osien
päälle, kun puhdistat sitä.
•
•
Varmista, ettei laitteen sisälle pääse
vettä.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-3
Varoitus
Älä suihkuta puhdistusainetta suoraan laitteen päälle.
•
Tämä voi haalistaa laitteen pintaa tai
saada sen halkeilemaan tai
kuoriutumaan pois.
Pyyhi laite pehmeällä liinalla, joka on kostutettu näyttölaitteille tarkoitetulla puhdistusaineella.
•
Kun puhdistat laitetta, kytke sen virtajohto
irti pistorasiasta ja pyyhi laite kevyesti pehmeällä kankaalla.
•
Kun puhdistat laitetta, älä käytä sellaisia
kemikaaleja kuin vahaa, bentseeniä,
alkoholia, ohennusainetta,
hyönteismyrkkyä, hajustevalmisteita,
voitelu- tai puhdistusaineita.
Laitteen pinta voi vaurioitua tai siinä
olevat painatukset saattavat kulua pois.
Käytä puhdistamiseen oikeanlaista, pehmeää liinaa, sillä laitteen ulkopinta naarmuuntuu helposti.
Jos suositeltua puhdistusainetta ei ole
saatavissa, laimenna puhdistusliuosta
vedellä suhteessa 1:10 ennen laitteen
puhdistamista.
Käyttöön liittyvää
Vaara
Koska laite käyttää suurjännitettä, älä koskaan pura, korjaa tai muuntele laitetta itse.
•
Seurauksena saattaa olla sähköisku tai
tulipalo.
•
Jos laite kaipaa korjausta, ota yhteyttä
huoltoon.
Jos laitteesta kuuluu epätavallisia ääniä tai
siitä erittyy palaneen käryä tai savua, irrota
virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota
yhteyttä huoltoon.
•
1-3
Sähköjohto voi vaurioitua ja aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
Älä anna lasten roikkua tai kiipeillä laitteen
päällä.
•
Laite saattaa pudota ja aiheuttaa
henkilövahinkoja tai kuoleman.
Älä aseta laitteen päälle esim. lasten leluja
tai keksejä.
•
Seurauksena saattaa olla sähköisku tai
tulipalo.
Ota laitteen virtajohto irti ukonilman ja salamoinnin ajaksi äläkä missään tapauksessa
tällöin koske antenninjohtoon, sillä se on
vaarallista.
•
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Jos laite on pudonnut maahan tai sen kotelo
on vaurioitunut, kytke laite pois päältä ja
irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
•
Ennen kuin liikutat laitetta, kytke sen virta
pois päältä, irrota virtajohto pistorasiasta,
antennijohto antenniverkosta ja kaikki muutkin johdot liitännöistään.
Jos lapsi kumartuu laitteen yli ottamaan
sen päältä jonkin esineen, laite saattaa
pudota ja aiheuttaa lapselle vammoja tai
jopa kuoleman.
Älä pudota laitteen päälle mitään esineitä tai
altista sitä iskuille.
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Kun siirrät laitetta, älä irrota virtajohtoa tai
antenninjohtoa vetämällä suoraan johdosta.
•
Johdot voivat vaurioitua ja seurauksena
saattaa olla laitevaurio, sähköisku tai
tulipalo.
Älä nosta tai siirrä laitetta roikottamalla sitä
suoraan virtajohdosta tai signaalikaapelista.
•
Johdot voivat vaurioitua ja seurauksena
saattaa olla laitevaurio, sähköisku tai
tulipalo.
Varmistu siitä, ettet tuki laitteen tuuletusaukkoa pöytäliinalla tai verhoilla.
•
Tämä voi johtaa sisäiseen
ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Jos huoneessa on kaasuvuoto, älä koske
laitetta tai pistoketta, vaan tuuleta huone
välittömästi.
•
Tästä syntyvät kipinät voivat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon.
•
Älä kosketa laitteen virtajohtoa tai
antenninjohtoa ukonilmalla.
Älä sijoita laitteen lähelle helposti syttyviä
aineita tai esineitä äläkä käytä niitä laitteen
lähettyvillä.
•
Tästä voi aiheutua räjähdys tai tulipalo.
Älä työnnä laitteen sisälle (ilmanvaihtoaukkoihin, portteihin jne.) helposti syttyviä tai
metallisia esineitä, esim. puikkoja, kolikoita
tai hiuspinnejä.
•
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita
tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä aseta laitteen päälle mitään metalliesineitä tai nestettä sisältäviä astioita, esim.
vaaseja, kukkamaljakoita, juomapulloja,
kosmetiikkaa tai lääkkeitä.
•
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita
tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Varoitus
Jos kuvaruudulla näytetään pysäytettyä
kuvaa pitkän aikaa, ruudulle saattaa muodostua jäännöskuva tai tahra.
•
•
Aseta laite virransäästötilaan tai ota
liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et
käytä laitetta pitkään aikaan.
Valitse laitteelle sopiva resoluutio ja taajuus.
•
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos lähdet pois
kotoa etkä käytä laitetta pitkään aikaan.
Muutoin silmät saattavat rasittua.
Älä käännä laitetta ylösalaisin tai siirrä sitä
pelkästään telineestä kiinni pitäen.
•
Näytön jatkuva katselu liian läheltä voi heikentää näköä.
•
Tämä vähentää silmien rasittumista.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä käytä ilmankostutinta tai hellaa laitteen
lähellä.
•
Muista lepuuttaa silmiäsi (5 minuuttia tunnissa), jos katselet näyttöä pitkän aikaa.
Muutoin laitteeseen kerääntyvä pöly
saattaa ylikuumentaa laitteen ja
aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun.
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Älä koske näyttöön, kun se on ollut päällä
pitkän aikaa, sillä se kuumenee, kun sitä
käytetään.
1-3
Säilytä pienet lisävarusteet poissa lasten
ulottuvilta.
Säädä laitteen kallistuskulma ja telineen
korkeus huolellisesti ja varovaisesti.
•
Kätesi tai sormesi saattaa juuttua kiinni
johonkin laitteen osaan ja voit saada
vammoja.
•
Jos laite pääsee kallistumaan liikaa, se
saattaa pudota ja aiheuttaa
henkilövahinkoja.
Älä aseta laitteen päälle mitään raskaita esineitä.
Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle,
kun käytät korvakuulokkeita.
•
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen
paristoa suuhunsa, kun vaihdat pariston.
Laita patteri paikkaan, jossa se ei ole lasten
ulottuvilla.
•
•
Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat
sen paikalleen navat oikein päin (+, -).
•
Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos lapsella
on ollut paristo suussa.
Käytä vain hyväksyttyjä vakioparistoja. Älä
käytä uusia ja vanhoja paristoja samanaikaisesti.
Paristot voivat hajota tai vuotaa
aiheuttaen tulipalon tai henkilövahinkoja
tai vaurioittaa laitetta.
Liian korkea äänenvoimakkuus voi
vahingoittaa kuuloa.
Väärinpäin asennettu paristo saattaa
vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon,
henkilövahinkoja tai paristosta voi
vuotaa laitetta vaurioittavaa nestettä.
Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi, niitä ei saa hävittää
tavallisen jätteen mukana. Kuluttaja on velvollinen toimittamaan käytetyt paristot kierrätettäviksi.
•
Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen
paristonkeräyspisteeseen tai
liikkeeseen, jossa myydään
samantyyppisiä paristoja.
Laitteen käyttäminen oikeassa asennossa
Käytä laitetta oikeassa asennossa.
1-3
•
Pidä selkäsi suorana.
•
Pidä silmäsi n. 45–50 cm etäisyydellä näytöstä. Aseta näyttö itseäsi kohti ja katso siihen
yläsuunnasta.
•
Säädä näytön kulma siten, että valo ei heijastu näytöstä.
•
Pidä kyynärpääsi oikeassa kulmassa ja käsivartesi suorassa kulmassa.
•
Pidä kyynärpääsi oikeassa kulmassa.
•
Pidä kantapääsi suorassa lattialla, polvesi vähintään 90 asteen kulmassa ja käsivartesi
rinnan alapuolella.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
2
Laitteen asentaminen
2-1
Pakkauksen sisältö
•
Pura laite pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki ohessa mainitut osat on toimitettu laitteen mukana.
•
Säilytä pakkauslaatikko tallessa siltä varalta, että sinun täytyy siirtää laitetta myöhemmin.
SISÄLTÖ
Pika-asetusopas
Takuutodistus
Käyttöopas
D-Sub-kaapeli
Jalustan kiinnitin
Jalusta
(Ei saatavilla kaikilla alueilla)
Virtajohto
Paristot (AAA X 2)
Kaukosäädin
ERIKSEEN MYYTÄVÄT
DVI–HDMI-kaapeli
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Laitteen asentaminen
2-1
2-2
Jalustan asentaminen
Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
Aseta jalustan kiinnitin jalustimeen kuvan osoittamalla tavalla.
Varmista, että jalustan kiinnitin on tiukasti paikoillaan.
Kierrä kiinnitysruuvi jalustan pohjaan täysin kiinni.
Aseta pöydälle pehmeä liina laitteen suojaksi ja aseta laite liinan päälle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
2-2
Laitteen asentaminen
Pidä laitteen rungosta kiinni kuvan osoittamalla tavalla.
Työnnä kasattu jalusta laitteen runkoon nuolen suuntaisesti kuvan osoittamalla tavalla.
- Varoitus
Älä nosta laitetta pitämällä kiinni vain jalustasta.
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Laitteen asentaminen
2-2
2-3
Jalustan irrottaminen
Ennen kuin poistat jalustan, aseta laite tasaiselle pinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
Aseta pöydälle pehmeä liina laitteen suojaksi ja aseta laite liinan päälle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
Pidä laitteen rungosta kiinni kuvan osoittamalla tavalla.
Vedä jalusta irti nuolen suuntaisesti kuvan osoittamalla tavalla.
Kierrä jalustan pohjassa oleva kiinnitysruuvi auki.
Vedä jalustan kiinnitin irti nuolen suuntaisesti kuvan osoittamalla tavalla.
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
2-3
Laitteen asentaminen
2-4
Seinätelineen/pöytäjalustan kiinnittäminen
Seinätelineen/pöytäjalustan kiinnittäminen (ei sisälly toimitukseen)
Tässä laitteessa on 75 mm x 75 mm kokoinen, VESA-määritysten mukainen seinäkiinnitys.
A. Seinätelineen/pöytäjalustan kiinnitys
B. Seinäteline/pöytäjalusta (ei sisälly toimitukseen)
1. Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto seinästä.
2. Aseta jollekin tasaiselle pinnalle pehmeä liina tai muu pehmuste laitteen suojaksi ja aseta laite liinan päälle siten, että
näyttöruutu osoittaa alaspäin.
3. Poista kiinnitysruuvi jalustasta ja irrota jalusta.
4. Aseta laitteen rungon ja telineen (seinätelineen, jalustan tai muun telineen) urat vastakkain ja kierrä kiinnitysruuvi tiukasti
paikoilleen.
•
Jos käytät suositeltuja standardiruuveja pitempiä ruuveja, laitteen sisäosat voivat vaurioitua.
•
Seinätelineen kiinnitykseen käytettävät ruuvit voivat olla tavallista pitempiä, jos asennettava seinäteline ei ole VESAstandardien mukainen.
•
Älä käytä sellaisia ruuveja, jotka eivät ole VESA-standardien mukaisia äläkä kiinnitä ruuveja käyttämällä liikaa voimaa.
Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja. Samsung ei ole vastuussa mistään laitevaurioista tai
henkilövahingoista.
•
Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat sellaisen telineen
käytöstä, joka ei ole mainittujen teknisten suositusten mukainen, eikä myöskään sellaisista vaurioista ja vahingoista,
jotka johtuvat siitä, että laitteen on asentanut joku muu kuin valtuutettu asentaja.
•
Jos asennat laitteen seinätelineeseen, hanki sellainen seinäteline, jossa laitteen ja seinän väliin jää vähintään 10 cm
tilaa.
•
Käytä kansainvälisten standardien mukaista seinätelinettä.
Laitteen asentaminen
2-4
2-5
Kytkeminen tietokoneeseen
1. Kytke laite tietokoneen videolähtöliittimen mukaisesti.
Kiinnitysosat voivat olla erilaisia eri malleissa.
Kun videokortissa on D-Sub <Analoginen> -lähtö
•
Kytke laitteen [PC IN]-liitäntä tietokoneen [D-Sub]-liitäntään D-liitinkaapelilla.
Kun videokortissa on DVI <Digitaalinen> -lähtö
2-5
Laitteen asentaminen
•
Kytke laitteen [HDMI IN (DVI) 1]- tai [HDMI IN (DVI) 2]-liitäntä tietokoneen DVI-liitäntään DVI–HDMI-kaapelilla.
2. Kytke näytön takana oleva [PC/DVI AUDIO IN] -liitin PC:n äänikorttiin.
3. Kytke virtajohdon toinen pää laitteen virtaliitäntään ja toinen 110V- tai 220V-pistorasiaan.
(Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.)
Laitteen asentaminen
2-5
•
2-5
Tietokoneen äänikortilta voidaan kuunnella puhdasta ja laadukasta ääntä näytön kaiuttimien kautta. (Tietokoneeseen ei
tarvitse asentaa erillisiä kaiuttimia.)
Laitteen asentaminen
2-6
Käyttäminen televisiona
Näytöllä on mahdollista katsoa televisio-ohjelmia ilman erillistä TV-viritintä tai tietokoneohjelmistoa, jos näyttö on kytketty
antenniin tai kaapeli- tai satelliittijärjestelmään.
1. Kytke kaapeli- tai satelliittijärjestelmän johto tai television antennijohto laitteen takana olevaan [ANT IN] ?liittimeen.
•
Käytettäessä sisäantenni-, kaapeli- tai satelliittiliitäntää:
Tarkista ensin seinän antenniliitäntä ja kytke sen jälkeen television antenni-, kaapeli- tai satelliittijohto.
•
Käytettäessä ulkoantennia:
Jos käytät ulkoantennia, suosittelemme, että asennuksen tekee valtuutettu teknikko.
2. Kun liitäntä on valmis, kytke virta televisioon.
3. Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa sen hankkimisen jälkeen, asennus (<Plug&Play>) alkaa automaattisesti.
Varo taivuttamasta koaksiaalikaapelia, kun liität sen antennin tuloliitäntään [ANT IN].
Laitteen asentaminen
2-6
2-7
HDMI-kaapelin kytkeminen
Kytke AV-laitteen HDMI OUT -liitin (Blu-ray/DVD/kaapeli/satelliittivastaanotin) näytön [HDMI IN (DVI) 1]- tai [HDMI IN (DVI) 2]liitäntään HDMI-kaapelin avulla.
Valitse <HDMI1>- tai <HDMI2>-tila painamalla monitorin etuosan tai kaukosäätimen [SOURCE]-painiketta.
Kun teet kytkennän HDMI:n kautta, et tarvitse erillistä audioliitäntää.
2-7
Laitteen asentaminen
2-8
Yhdistäminen DVI-HDMI-kaapelilla
1. Yhdistä ulkoisen laitteen DVI-lähtöliitäntä näytön [HDMI IN (DVI) 1] - tai [HDMI IN (DVI) 2] -liitäntään DVI-HDMI-kaapelilla.
2. Kytke RCA-stereokaapelin (tietokoneelle) punainen ja valkoinen liitin digitaalilaitteen samanvärisiin äänilähtöliittimiin ja kytke
kaapelin toinen pää tuotteen [PC/DVI AUDIO IN] -liittimeen.
Valitse <HDMI1>- tai <HDMI2>-tila painamalla monitorin etuosan tai kaukosäätimen [SOURCE]-painiketta.
Laitteen asentaminen
2-8
2-9
Komponenttikaapelin kytkeminen
1. Kytke AV-laitteen VIDEO OUT-liitin (DVD/video/kaapeli/satelliittivastaanotin) [COMPONENT IN [PR, PB, Y]] -tuloliittimiin
komponenttivideokaapelilla [PR, PB,Y].
2. Kytke AV-laitteen (DVD/video/satelliittivastaanotin) audioliitin näytön [COMPONENT IN [R-AUDIO-L]] -liittimeen.
Valitse <Komponentti>-tila painamalla monitorin etuosan tai kaukosäätimen [SOURCE]-painiketta.
Jos haluat lisätietoja komponenttivideosta, tutustu DVD-soittimen/videonauhurin/kaapelivastaanottimen/
satelliittivastaanottimen käyttöoppaaseen.
2-9
Laitteen asentaminen
2-10 Scart-kaapelin kytkeminen
1. Kytke näytön EXT(RGB) ?liitin DVD-laitteen SCART-liittimeen.
2. Jos näyttöön on kytketty ulkoinen laite Scart-liittimellä, näytön lähdeasetuksen tila muuttuu automaattisesti tilaan EXT (Ulk.).
•
Kytke DVD-laitteen tuloon, jos laitteessa on [EXT [RGB]]-liitin.
•
DVD:tä voi katsoa yksinkertaisesti liittämällä DVD-laite näyttöön, kun virta on päällä.
Laitteen asentaminen
2-10
2-11 COMMON INTERFACE -liitännän kytkeminen
1. Työnnä CI-kortti CAM-moduuliin nuolen suuntaisesti, kunnes se on paikoillaan.
2. Työnnä CAM-moduuli CI CARD-kortin kanssa common interface -paikkaan.
(Työnnä CAM-moduuli nuolen suuntaisesti pohjaan saakka niin, että se on moduulipaikan suuntaisesti.)
3. Tarkista, näkyykö kuva salatulta kanavalta.
2-11
•
Kun CI-korttia ei aseteta paikoilleen, näytölle tulee joitakin kanavia käytettäessä viesti: "Salattu signaali".
•
Yhdistämistiedot eli puhelinnumero, CI-kortin tunnus, isäntälaitteen tunnus ja muita tietoja tulee näkyviin noin 2–3
minuutin kuluessa. Jos ruudulle tulee virheilmoitus, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
•
Kun kanavatietojen määritys on valmis, näytölle ilmestyy viesti: "Päivitys suoritettu", joka kertoo, että kanavaluettelo on
päivitetty.
•
Hanki CI-kortti paikalliselta kaapeliyhtiöltä. Poista CI-kortti vetämällä se käsin varovasti ulos. CI-kortti voi vahingoittua,
jos se putoaa.
•
Aseta CI-kortti siihen merkityn suunnan mukaisesti.
•
CAM:ia ei tueta joissakin maissa ja alueilla. Tarkista tiedot valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Laitteen asentaminen
2-12 Vahvistimen kytkeminen
Kytke näytön [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] -liitäntä vahvistimen optiseen tuloliitäntään optista kaapelia käyttäen.
•
Jos näytöstä ei kuulu ääntä, sinun on käytettävä vahvistinta
•
Katso kaiuttimen ja vahvistimen kytkemisohjeet laitevalmistajien käyttöoppaista.
Laitteen asentaminen
2-12
2-13 Kuulokkeiden kytkeminen
Kytke kuulokkeet kuuloke-liittimeen.
2-13
Laitteen asentaminen
2-14 Kensington-lukko
Kensington-lukko on varkaudenestolaite, jonka avulla laite voidaan lukita kiinni siten, että sitä voi käyttää huoletta julkisilla
paikoilla. Koska lukituslaitteen muoto ja käyttötapa riippuvat sen mallista ja valmistajasta, tarkista kiinnitysohjeet lukituslaitteen
mukana tulevasta käyttöoppaasta. Lukkolaite on ostettava erikseen.
Laitteen lukitseminen
1. Aseta lukituslaite laitteessa olevaan Kensington-kiinnikkeeseen (
) ja käännä se lukitusasentoon (
).
2. Yhdistä Kensington-lukitusvaijeri.
3. Kiinnitä Kensington-lukon kaapeli pöytään tai johonkin muuhun painavaan esineeseen.
Voit ostaa lukituslaitteen elektroniikkaliikkeestä tai verkkokaupasta.
Laitteen asentaminen
2-14
3
Laitteen käyttö
3-1
Kytke ja käytä -toiminto
Kun televisioon kytketään virta ensimmäisen kerran, perusasetukset ilmestyvät näytölle automaattisesti.
1. Paina kaukosäätimen [POWER
]-painiketta.
•
Voit käyttää myös television [
•
Näytölle ilmestyy viesti: <Valitse kuvaruutuvalikon kieli.>.
2. Paina [
]-painiketta.
]-painiketta. Valitse kieli painamalla ▲- tai ▼-painiketta. Vahvista valinta painamalla [
3. Valitse ◄- tai ►-painikkeella <Myymälädemo> tai <Kotikäyttö> ja paina sen jälkeen [
]-painiketta.
].
•
Suosittelemme, että asetat television tilaan <Kotikäyttö>, jotta kuva olisi paras mahdollinen kotioloissa.
•
<Myymälädemotila on tarkoitettu ainoastaan käytettäväksi myymälöissä. Jos olet asettanut television vahingossa
myymälädemotilaan ja haluat palata tilaan <Kotikäyttö> (vakio): Paina television äänenvoimakkuuspainiketta. Kun
äänenvoimakkuusvalikko näkyy näytöllä, paina television [MENU]-painiketta ja pidä sitä painettuna 5 sekunnin ajan.
4. Paina [
]-painiketta. Valitse maa painamalla ▲- tai ▼-painiketta. Vahvista valinta painamalla [
5. Valitse ▲ tai ▼ -painikkeella <Antenni> tai <Kaapeli> ja paina sen jälkeen [
]-painiketta.
]-painiketta.
•
<Antenni>: <Antenni>-antennisignaali. / <Kaapeli>: <Kaapeli>-antennisignaali.
•
Kaapelitilassa voit valita oikean signaalilähteen seuraavista: <STD>, <HRC> ja <IRC>. Tämä tapahtuu painamalla
ensin ▲-, ▼-, ◄- tai ►-painiketta ja sen jälkeen [ ]-painiketta. Jos käytät digitaalista kaapelitelevisiota, valitse
kaapelijärjestelmän signaalilähde sekä analogiselle että digitaaliselle vaihtoehdolle. Jos haluat tietää,
minkätyyppistä kaapelijärjestelmää alueellasi käytetään, ota yhteyttä kaapelitelevisioyhtiöösi.
6. Valitse tallennettavat kanavat painamalla ▲- tai ▼-painiketta. Valitse [
•
Kun asetat antennilähteeksi <Kaapeli>, kuvaruudulle ilmestyy näyttö, jossa voit tehdä digikanavahaun asetukset.
Saat lisätietoja kohdasta: <Kanava> → <Automaattinen tallennus>.
•
<Digitaalinen ja analoginen>: Digitaaliset ja analogiset kanavat.
•
<Digitaalinen>: Digitaaliset kanavat.
•
<Analoginen>: Analogiset kanavat.
•
Kanavahaku käynnistyy ja päättyy automaattisesti.
•
Voit keskeyttää tallennuksen milloin tahansa painamalla [
•
Kun kaikki saatavilla olevat kanavat on tallennettu, näytölle ilmestyy valikko <Kellon tila>.
7. Paina [
]-painiketta.
]-painiketta.
Valitse ▲ tai ▼ -painikkeella <Auto> ja paina sen jälkeen [
3-1
]-painikkeella <Aloita>.
]-painiketta.
•
Jos valitset <Manuaalinen>, näytölle ilmestyy viesti: <Päivämäärän ja ajan asettaminen>.
•
Jos laite vastaanottaa digitaalista signaalia, kellonaika asetetaan automaattisesti. Jos näin ei ole, aseta kellonaika
valitsemalla <Manuaalinen>.
Laitteen käyttö
8. Näytölle ilmestyy kuvaus, jossa kerrotaan, mikä liitäntätapa takaa parhaan mahdollisen teräväpiirtokuvanlaadun. Tarkista
kuvaus ja paina [
]-painiketta.
9. Näytölle ilmestyy viesti: <Nauti televisiostasi.>. Kun olet valmis, paina [
]-painiketta.
Jos haluat asettaa tämän toiminnon uudelleen...
1. Tuo valikko näkyviin painamalla [MENU]-painiketta. Valitse ▲ tai ▼ -painikkeella <Kanava> ja paina sen jälkeen [
painiketta.
2. Valitse <Plug & Play> painamalla [
]-
]-painiketta uudelleen.
<Plug & Play> -toiminto on käytettävissä vain TV-tilassa.
Laitteen käyttö
3-1
3-2
Ohjauspaneeli
Kosketa jotakin toimintopainiketta kevyesti.
LED-painikkeet ilmestyvät näkyviin.
KUVAKE
KUVAUS
[
]
Käytä tätä painiketta toimintojen valitsemiseen.
Voit valita muun kuin televisiosignaalin ainoastaan, jos kyseinen laite on liitettynä.
Televisio- tai ulkoinen tulosignaali vaihtuvat tässä järjestyksessä.
<PC> → <TV> → <Ext.> → <Komponentti> → <HDMI1> → <HDMI2>
[MENU]
Saat kuvaruutuvalikon (OSD) näkyviin painamalla tätä painiketta.
Painiketta käytetään myös kuvaruutuvalikosta poistumiseen tai siirtymiseen ylemmälle tasolle valikon sisällä.
[ -/+ ]
Siirtyy toimintojen välillä vaakasuunnassa tai muuttaa valitun toiminnon arvoa.
Säätää äänenvoimakkuutta.
[▲/▼]
Käytä näitä painikkeita valikossa liikkumiseen ja asetusten tekemiseen.
Painamalla tätä voit vaihtaa kanavaa.
[
]
Paina tätä painiketta, kun haluat kytkeä tai katkaista laitteen virran.
Virran merkkivalo
Tämä virtavalo palaa, kun laite toimii normaalisti.
Jos haluat lisätietoja virransäästötoiminnosta, tutustu laitteen teknisten tietojen
kohtaan power saving function. Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, säästät
sähköä kytkemällä laitteen virtajohdon irti pistorasiasta.
Kaiutin
3-2
Ääni kuuluu, kun kytket tietokoneen äänikortin monitoriin.
Laitteen käyttö
3-3
Kaukosäädin
Kaukosäätimen toimintaan saattaa vaikuttaa LCD-näytön lähistöllä käytössä oleva televisio tai muu elektroninen laite, jonka
käyttämä taajuus voi aiheuttaa virheitä.
TV
POWER
Kytkee näytön päälle/pois päältä.
Valitsee televisiotilan suoraan.
Numeropainikkeet
PRE-CH
Painamalla tätä voit vaihtaa kanavaa.
Tällä painikkeella voit palata suoraan edelliseen kanavaan.
MUTE
Ottaa käyttöön korostetun valikkovaihtoehdon.
+
Mykistä ääni väliaikaisesti painamalla tätä painiketta.
P
-
Suurenna tai pienennä äänenvoimakkuutta painamalla näitä painikkeita.
CH LIST
Paina, kun haluat vaihtaa kanavaa.
SOURCE
”Channel List” näkyy kuvaruudussa.
Painiketta painamalla voidaan
vaihtaa tulosignaalin SOURCE.
On mahdollista vaihtaa SOURCE
vain sillä hetkellä näyttöön kytkettyjen ulkoisten laitteiden kesken.
FAV.CH
MENU
Avaa kuvaruutuvalikon ja poistuu
valikosta tai sulkee säätövalikon.
TOOLS
Paina tätä, kun haluat katsella
suosikkikanaviasi.
RETURN
Käytä tätä usein käytettyjen toimintojen pikavalintaan.
. Ylös/alas/vasemmalle/
oikealle -painikkeet
ENTER
Palaa edelliseen valikkoon.
EXIT
Sulkee kuvaruutuvalikon.
Siirtyy toimintojen välillä vaakasuunnassa, pystysuunnassa tai
muuttaa valitun toiminnon arvoa.
SUBT.
INFO
Nykyinen kuvatieto näytetään näytön vasemmassa yläreunassa.
Digitaalinen tekstitysnäyttö
Väripainikkeet
GUIDE
Paina, kun haluat lisätä tai poistaa
kanavia tai tallentaa niitä "Kanavaluettelo" -valikon suosikkikanavalistaan.
Sähköinen ohjelmaopas (EPG).
TTX / MIX
Televisiokanavat lähettävät kirjallisia tietopalveluja tekstitelevision
kautta.
,
,
,
,
,
,
,
,
Tekstitelevisio
Laitteen käyttö
3-3
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen
1. Nosta kaukosäätimen takana olevaa kantta ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla.
2. Aseta kaksi AAA-koon paristoa kaukosäätimeen.
Varmista, että paristojen "+"- ja "-"-päät asettuvat paristolokeron sisällä olevan piirroksen mukaisesti.
3. Sulje kansi.
Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot ja säilytä niitä jossakin kuivassa ja viileässä paikassa.
Jos kaukosäädin ei toimi, tarkista seuraavat seikat:
3-3
•
Onko televisioon kytketty virta?
•
Ovatko paristojen plus- ja miinuspäät väärin päin?
•
Ovatko paristot vuotaneet?
•
Onko kyseessä sähkökatkos tai onko virtajohto irti pistorasiasta?
•
Onko lähistöllä jokin erikoisloistevalaisin tai valomainos?
Laitteen käyttö
3-4
Tekstitelevisio
Useimmat kanavat tarjoavat tekstimuotoisia tietopalveluita tekstitelevision kautta. Tekstitelevision sisältösivulta löytyy palvelun
käyttöön liittyviä ohjeita. Lisäksi voit valita kaukosäätimellä mieltymystesi mukaan useita erilaisia toimintoja.
Kanavan vastaanoton on oltava häiriötöntä, jotta tekstitelevision tiedot näkyisivät näytössä oikein. Muutoin tietoja saattaa
puuttua tai jotkin sivut eivät näy kuvaruudulla.
Voit vaihtaa tekstitelevisiosivua painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita.
(exit)
Poistu tekstitelevisiosta.
(hakemisto)
Tuo esiin hakemistosivun (sisältösivun) milloin tahansa tekstitelevision
katselun aikana.
(tallenna)
Paina tätä painiketta, kun haluat tallentaa tekstitelevision sivun.
(koko)
Paina tätä painiketta, kun haluat
nähdä kaksi kertaa suuremmat kirjaimet. Paina painiketta uudelleen,
kun haluat nähdä sivun alaosan.
Paina painiketta vielä kerran uudelleen, kun haluat palata normaalinäyttöön.
(näytä)
Näyttää piilotetun tekstin (esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset).
Paina tätä painiketta uudelleen, kun
haluat palata normaalinäyttöön.
(tekstitelevisio päälle/mix)
Aktivoi tekstitelevisiotila tällä painikkeella, kun olet valinnut tekstitelevisiopalveluita tarjoavan kanavan.
Paina painiketta kaksi kertaa, jos
haluat katsella tekstitelevisiota ja
tavallista lähetystä samanaikaisesti.
(sivun yläosaan)
Tuo kuvaruutuun tekstitelevision
seuraava sivu.
(sivun alaosaan)
Tuo kuvaruutuun tekstitelevision
edellinen sivu.
(tila)
Valitse tekstitelevisiotila (LIST/
FLOF) painamalla tätä painiketta.
Jos painat painiketta LISTtilassa, laite siirtyy luettelon tallennustilaan. Luettelon tallennustilassa voit tallentaa
tekstitelevisiosivun luetteloon painikkeella 3 (tallenna).
(pito)
Tällä toiminnolla pidetään tietty
sivu näytöllä, jos valitulla sivulla
on useita automaattisesti vaihtuvia alasivuja. Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla samaa
painiketta uudelleen.
(peruuta)
Tuo lähetys kuvaruutuun, kun
haet sivua.
Väripainikkeet (punainen/vihreä/
keltainen/sininen)
Jos televisioyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää, tekstitelevision sivujen eri aiheet on merkitty
väreillä. Voit valita aiheet painamalla värillisiä painikkeita. Paina
sivua vastaavaa väripainiketta.
Näytölle ilmestyy eri väreillä merkittyä tietoa sisältävä sivu. Näitä
tietoja voi valita samalla tavoin.
Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle painamalla vastaavaa värillistä painiketta.
(alasivu)
Tarkastele alasivuja.
Laitteen käyttö
3-4
3-5
Näytön asetusvalikon käyttäminen (OSD: On Screen Display,
kuvaruutuvalikko)
Näytön asetusvalikon (OSD: On Screen Display) rakenne
YLÄVALIKOT
Kuva[PC]
ALIVALIKOT
MagicBright
Contrast
Brightness
Näyttö
Kuvavalinnat
Kuvan palautus
Kuva[TV / Ext. / Komponentti/ HDMI]
Tila
Taustavalo
Väri
Ääni
Kanava
Setup
Sharpness
Automaattinen
säätö
Contrast
Brightness
Sharpness
Sävy (V/P)
Lisäasetukset
Kuvavalinnat
Kuvan palautus
Tila
Taajuuskorjain
Äänen kieli
Äänimuoto
Audiokuvaus
Aut. voimak.
Valitse kaiutin
Äänen palautus
Maa
Automaattinen
tallennus
Manuaalinen tallennus
Kaapelihaun
asetukset
Nyt ja seuraavaksi -opas
Koko ohjelmaopas
Oletusopas
Kanavaluettelo
Kanavatila
Hienosäätö
Plug & Play
Language
Aika
Pelitila
Lapsilukko
Vaihda PIN
Lapsilukitus
Tekstitys
Teksti-tv:n kieli
Valinta
Digitaalinen
teksti
Valoefekti
Kirkkaustaso
Melodia
Energiansäästö
HD-liitäntäopas
Samsung-yhteystiedot
Yl. Liitäntä
Tulo
Lähdeluettelo
Sovellus
Anynet+ (HDMICEC)
Tuki
Itsediagnoosi
Nimen muokkaus
Ohjelm. päivitys
Käytettävissä olevat tilat
Alla olevat kuvakkeet kuvaavat tulosignaalia, joka on valittu lähdeluettelosta.
Viittaa käytettävään signaaliin, kun valitset <PC> kohdassa <Lähdeluettelo>.
Tämä on se tietokoneen videosignaali, joka on kytketty ja joka toistetaan [PC]-liitäntöjen kautta.
Viittaa käytettävään signaaliin, kun valitset <Ulk. > kohdassa <Lähdeluettelo>.
Tämä on se videosignaali, joka toistetaan [Ext.]-liitännän kautta.
Viittaa käytettävään signaaliin, kun valitset <HDMI> kohdassa <Lähdeluettelo>.
Tämä on se signaali, joka toistetaan [HDMI]-liitännän kautta.
Viittaa käytettävään signaaliin, kun valitset <TV> kohdassa <Lähdeluettelo>.
Tämä on se signaali, joka toistetaan [ANT IN]-liitännän kautta.
Viittaa käytettävään signaaliin, kun valitset <Komponentti> kohdassa <Lähdeluettelo>.
Tämä on se signaali, joka toistetaan [COMPONENT]-liitännän kautta.
3-5
Laitteen käyttö
Kuva[PC]
Oletusasetus saattaa vaihdella riippuen valitusta tulotilasta (ulkoinen tulo -luettelosta valittu tulosignaali) ja valitusta
resoluutiosta.
VALIKKO
MagicBright
KUVAUS
<MagicBright> on toiminto, jonka avulla katseluympäristöstä saadaan paras mahdollinen katseltavaan kuvaan suhteutettuna. Käytettävissä on tällä hetkellä viisi eri tilaa: <Viihde>, <Internet>, <
Teksti>, <Dynaam. kontrasti> ja < Muunneltu>. Jokaisen tilan kirkkaus on määritetty valmiiksi.
•
<Viihde>
Suuri kirkkaus
Liikkuvan kuvan kuten Blu-Ray- tai DVD-ohjelmien katseluun.
•
<Internet>
Katsottaessa esimerkiksi sekä tekstiä että grafiikkaa sisältäviä kuvia.
•
<Teksti >
Dokumentteja ja muita paljon tekstiä sisältäviä ohjelmia varten.
•
<Dynaam. kontrasti>
<Dynaam. kontrasti> havaitsee automaattisesti visuaalisen tulosignaalin jakauman ja mukautuu
luomaan optimaalisen kontrastin.
•
<Muunneltu>
Insinöörimme ovat määrittäneet arvot tarkasti; esiasetetut arvot eivät välttämättä kuitenkaan sovi
kaikkien silmille ja katselutottumuksiin.
Säädä tällöin kirkkautta ja kontrastia kuvaruutuvalikossa.
Avaa Työkalut-valikko painamalla [TOOLS]-painiketta. Voit myös asettaa <MagicBright>-toiminnon valitsemalla <Työkalut> → <MagicBright>.
Kontrasti/ Kirkkaus/
Terävyys
Kuvaruutuvalikoilla voidaan vaihtaa kontrasti ja kirkkaus oman mieltymyksen mukaan.
•
<Kontrasti> - Säädä kontrastia.
•
<Kirkkaus> - Säädä kirkkautta.
•
<Terävyys> - Säädä terävyyttä.
(Ei käytettävissä, kun <MagicBright> on <Dynaam. kontrasti> -tilassa.)
Automaattinen säätö
<Hieno>, <Karkea> ja <Sijainti> -arvot säädetään automaattisesti.
Jos vaihdat resoluutiota ohjauspaneelista, automaattinen toiminto käynnistyy.
(Saatavana vain <PC>-tilassa)
Avaa Työkalut-valikko painamalla [TOOLS]-painiketta. Lisäksi voit asettaa <Automaattinen
säätö> -toiminnon valitsemalla <Työkalut> → <Automaattinen säätö>.
Laitteen käyttö
3-5
VALIKKO
Näyttö
KUVAUS
•
<Karkea>
Poistaa kohinaa, esim. pystyraidat.
<Karkea> säätö saattaa siirtää kuvan sijaintia näytöllä. Kuva voidaan palauttaa näytön keskelle
vaakakuvan säätövalikosta.
•
<Hieno>
Poistaa kohinaa, esim. vaakaraidat.
Jos ääni kuuluu yhä <Hieno>-säädön jälkeen, toista hienosäätö taajuuden (Karkea) säädön
jälkeen.
•
<PC-sijainti>
Säätää näytön sijaintia vaaka- ja pystysuorasti.
•
<Kuvan palautus>
Kuvaparametrit korvataan tehtaassa määritetyillä oletusarvoilla.
(Saatavana vain <PC>-tilassa)
Kuvavalinnat
•
<Värisävy>
Värisävy voidaan vaihtaa.
Käytettävissä vain <PC>-tilassa
•
•
<R-Gain> - < G-Gain> - <B-Gain>
Säätää yksittäisiä R, G, B (punainen, vihreä, sininen) -värisäätöjä.
•
<Koko>
Koko voidaan vaihtaa.
•
Kuvan palautus
<Viileä> - <Normaali> - <Lämmin> - <Muunneltu>
<16:9> - <4:3>
Kuvaparametrit korvataan tehtaassa määritetyillä oletusarvoilla.
•
<Palauta kuvatila> - <Peruuta>
Kuva[TV / Ext. / Komponentti/ HDMI]
3-5
Laitteen käyttö
VALIKKO
Tila
KUVAUS
Voit valita sellaisen kuvatyypin, joka sopii itsellesi parhaiten.
Voit aktivoida <Dynaaminen>, <Vakio> tai <Elokuva> -tilan.
•
<Dynaaminen>
Teräväpiirtokuva kirkkaassa huonevalossa.
•
<Vakio>
Valitsee normaaliolosuhteisiin optimoidun kuvan.
•
<Elokuva >
Elokuvien katsomiseen pimeässä huonetilassa.
Avaa Työkalut-valikko painamalla [TOOLS]-painiketta. Voit myös tehdä <Kuvatila>-asetukset
valitsemalla <Työkalut> → <Kuvatila>.
Taustavalo / Kontrasti
/ Kirkkaus / Terävyys /
Väri / Sävy (V/P)
Voit säätää televisiosi kuvanlaatua monin eri tavoin.
•
<Taustavalo > - Säätää LCD-taustavalon kirkkautta.
•
<Kontrasti > -Säätää kuvan kontrastia.
•
<Taustavalo > -Säätää kuvan kirkkaustasoa.
•
<Terävyys> -Säätää kuvan terävyyttä.
•
<Väri> - Säätää kuvan värikylläisyyttä.
•
<Sävy (V/P) > - Säätää kuvan värisävyjä.
Se aktivoituu, kun signaali on NTSC.
Lisäasetukset
Samsungin uusissa televisioissa voit tehdä vieläkin tarkempia kuva-asetuksia kuin aikaisemmissa
malleissa. Löydät alta ohjeita kuva-asetusten tekemiseen.
<Lisäasetukset> on käytettävissä tiloissa <Vakio > ja <Elokuva>-tiloissa.
•
<Mustan sävy> - Voit tehdä näytön syvyyssäädöt asettamalla kuvan mustatasapainon.
•
•
<Pois> - <Tumma> - <Tummempi> - <Tummin>
<Dynaaminen kontrasti> -Voit asettaa näytön kontrastin olosuhteisiin sopivaksi.
•
<Pois> - <Pieni> - <Keski> - <Suuri>
•
<Gamma> - Voit säätää päävärien (punainen, vihreä, sininen) voimakkuutta.
•
<Väriavaruus > - <Väriavaruus > on punaisesta, vihreästä ja sinisestä muodostuva värimatriisi.
Aseta kuvan värit mahdollisimman luonnollisiksi valitsemalla haluamasi <Väriavaruus >.
•
<Valkotasapaino> - Voit säätää värilämpötilaa, jotta väreistä tulisi luonnollisempia.
•
•
•
<Auto> - <Luonnollinen>
<P-Siirtymä > - <V-Siirtymä> - <S-Siirtymä> - <R-Gain> - <G-Gain> - <B-Gain> - <Palauta>
<Ihonsävy> - Voit korostaa kuvassa vaaleanpunaista <Ihonsävy>.
Kun asetuksia muutetaan, näyttö päivittyy uusien asetusten mukaisesti.
•
<Reunojen parannus> - Voit korostaa kuvassa olevien kohteiden ääriviivoja.
•
Laitteen käyttö
<Pois> - <Käytössä>
3-5
VALIKKO
Kuvavalinnat
KUVAUS
•
<Värisävy>
Värisävy voidaan vaihtaa.
•
•
<Viileä> - <Normaali> - <Lämmin1> - <Lämmin2>
•
<Lämmin1> tai <Lämmin2> on aktiivinen vain <Elokuva> -kuvatilassa.
•
Asetukset voidaan säätää ja tallentaa jokaiselle ulkoiselle laitteelle, joka on kytkettynä
television tuloon.
<Koko>
Koko voidaan vaihtaa.
•
<Autom. leveys> - Säätää kuvakoon automaattisesti "16:9" -kuvasuhteeseen.
•
<16:9> - Säätää kuvakooksi 16:9 soveltumaan DVD lle tai laajakuvalähetyksiin.
•
<Leveä zoomaus> - Suurentaa kuvan kokoa enemmän kuin 4:3.
•
<Zoom> - Suurentaa 16:9 -laajakuvan (pystysuunnassa) kuvaruudun kokoiseksi.
•
<4:3> - Tämä on videoelokuvan tai tavallisen televisiolähetyksen oletuskuvasuhde.
•
<Mukautettu ruutu> - Käytä toimintoa katsoaksesi alkuperäistä kuvaa, jossa rajoitukset on
minimoitu sisääntulevien HDMI (720p/1080i/1080p) tai komponentti (1080i/1080p) -signaalien
yhteydessä.
Avaa Työkalut-valikko painamalla [TOOLS]-painiketta. Voit asettaa koon myös valitsemalla
<Työkalut>→<Kuvakoko>.
•
Kuvan kokoasetukset voivat vaihdella tulolähteestä riippuen.
•
Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat valitusta tilasta.
•
Asetukset voidaan säätää ja tallentaa jokaiselle ulkoiselle laitteelle, joka on kytkettynä
television tuloon.
•
<Leveä zoomaus>: Valitse ► -painikkeella sijainti ja paina sen jälkeen [
]-painiketta.
Siirrä kuvaa ylös- tai alaspäin ▲ - tai ▼-painikkeella. Paina sen jälkeen [
•
<Zoom>: Valitse ► -painikkeella sijainti ja paina sen jälkeen [
]-painiketta. Siirrä kuvaa
ylös- tai alaspäin ▲ - tai- ▼ painikkeella. Paina sen jälkeen [
]-painiketta. Valitse ► -
painikkeella koko ja paina sen jälkeen [
]-painiketta. Suurenna tai pienennä kuvan
kokoa pystysuunnassa ▲ - tai ▼-painikkeella. Paina sen jälkeen [
•
]-painiketta.
]-painiketta.
•
Kun tilassa HDMI (1080i/1080p) tai Komponentti (1080i/1080p) on valittu <Mukautettu
ruutu> Valitse sijainti painamalla ◄ - tai - ► painiketta. Voit siirtää kuvaa ▲-, ▼-, ◄- tai
► -painikkeella.
•
<Pal. > : Valitse ◄ tai ► -painikkeella <Palauta> ja paina sen jälkeen [
Voit palauttaa oletusasetukset.
•
Jos käytät <Mukautettu ruutu> -toimintoa HDMI 720p -lähteen kanssa, yksi juova
leikkautuu ylhäältä, alhaalta, vasemmalta ja oikealta samalla tavoin kuin Overscantoiminnossa.
]-painiketta.
<Näyttötila>
Digitaalinen kohinanvaimennus.
Vain asettaessaan <Autom. leveys> kuvan kooksi, voi käyttäjä määrittää <Näyttötila> -tilan.
Jokaisessa Euroopan maassa käytetään eri kuvakokoa, joten oikea kuvakoko voidaan valita tätä
toimintoa käyttäen.
•
<16:9> - Asettaa kuvan 16:9-laajakulmatilaan.
•
<Leveä zoomaus> - Suurentaa kuvan kokoa enemmän kuin 4:3.
•
<Zoom> - Suurenna kuvan kokoa pystysuunnassa.
•
<4 : 3> - Asettaa kuvan 4:3-normaalitilaan.
Tämä toiminto on käytettävissä vain <Autom. leveys> -tilassa.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä <PC>, <Komponentti> tai <HDMI> -tilassa.
3-5
Laitteen käyttö
VALIKKO
Kuvavalinnat
KUVAUS
•
<Digit. koh.vaim.>
Digitaalinen kohinanvaimennus.
Jos televisiosi vastaanottama signaali on heikko, voit aktivoida digitaalinen kohinanvaimennus toiminnon vähentämään ruudun staattisuutta tai häivekuvia.
•
•
<Pois > - <Pieni > - <Keski > - <Suuri > - <Auto>
<HDMI musta >
Jos televisioon kytketään DVD-soitin tai digisovitin <HDMI>-liitäntänä, kuvanlaatu saattaa heiketä
ulkoisesta laitteesta riippuen; kuvan tummuus voi lisääntyä, kontrasti laskea, väritasapaino saattaa
vääristyä jne. Jos näin tapahtuu, säädä kuvanlaatua käyttäen asetusta <HDMI musta>.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun ulkopuolinen laite on kytketty <HDMI>liitäntänä.
•
•
<Normaali> - <Pieni >
<Elokuvatila>
<Elokuvatila> -toiminnolla katselukokemus vastaa elokuvateatteria.
•
<Pois> - <Auto>
<Elokuvatila> on käytössä vain seuraavissa: <TV>, <Komponentti> (480i/1080i) ja
<HDMI>(480i/1080i).
Kuvan palautus
Kuvaparametrit korvataan tehtaassa määritetyillä oletusarvoilla.
•
<Palauta kuvatila> - <Peruuta>
Ääni
Laitteen käyttö
3-5
VALIKKO
Tila
KUVAUS
•
<Vakio>
Valitse normaali, kun haluat ottaa käyttöön perustehdasasetukset.
•
<Musiikki>
Valitse musiikki, kun katsot musiikkivideoita tai konsertteja.
•
<Elokuva >
Valitse elokuva, kun katsot elokuvia.
•
<Kirkas ääni >
Korostaa puhetta enemmän kuin muita ääniä.
•
<Muunneltu>
Valitse mukautettu, jos haluat säätää asetuksia omien mieltymystesi mukaan.
Avaa Työkalut-valikko painamalla [TOOLS]-painiketta. Voit myös asettaa haluamasi <Äänitila>
valitsemalla <Työkalut> → <Äänitila>.
Taajuuskorjain
Äänen kieli
Äänimuoto
Voit säätää äänen tasapainoa vasemman ja oikean välillä sekä hiljentää ja voimistaa sitä tarpeen
mukaan.
•
<Tila>
Voit valita äänitilan omien mieltymystesi mukaan.
•
<Balanssi>
Voit säätää äänen tasapainoa vasemman ja oikean välillä sekä hiljentää ja voimistaa sitä tarpeen
mukaan.
•
<100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz>
Eri kaistataajuuksien asettamista varten.
•
<Palauta>
Palauttaa taajuuskorjaimen asetukset oletusarvoihin.
Voit vaihtaa äänen kielen oletusasetukset. Näyttää kielitiedot tulevasta signaalivirrasta.
Voit valita tämän toiminnon digitaalisen kanavan katselun aikana.
•
Voit valita äänen kielen niistä kielistä, jotka sisältyvät lähetykseen.
Kun ääni toistetaan sekä pääkaiuttimesta että audiovastaanottimesta, saattaa esiintyä kaikua, joka
aiheutuu signaalinkäsittelyn nopeuserosta pääkaiuttimen ja audiovastaanottimen välillä. Käytä tässä
tapauksessa television kaiutintoimintoa.
•
Audiokuvaus
•
<MPEG> - <Dolby Digital>
•
Voit valita tämän toiminnon digitaalisen kanavan katselun aikana.
•
Äänimuoto esiintyy lähetyssignaalin mukaisesti.
-Tämä on ulkoinen äänitoiminto, joka tarjoaa valinnaisen ääniraidan heikosti näkeville henkilöille. Toiminto käsittelee AD-äänivirtaa (<Audiokuvaus>), jos sitä lähetetään pää-ääniraidan yhteydessä. Voit
ottaa <Audiokuvaus> -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä ja säätää äänenvoimakkuutta.
•
<Audiokuvaus>
Ota kuvailutulkkaus käyttöön tai pois käytöstä.
•
<Äänenvoimakkuus>
Voit säätää kuvailutulkkauksen äänenvoimakkuutta.
•
Äänenvoimakkuus on käytettävissä, kun <Audiokuvaus> on käytössä.
•
Aut. voimak.
Pienentää äänenvoimakkuuden eroja eri televisioasemien välillä.
•
3-5
Voit valita tämän toiminnon digitaalisen kanavan katselun aikana.
<Pois> - <Käytössä>
Laitteen käyttö
VALIKKO
Valitse kaiutin
KUVAUS
Jos haluat kuunnella ääntä erillisistä kaiuttimista, poista television sisäinen vahvistin käytöstä.
•
Äänen palautus
<Ulkoinen kaiutin> - <TV-kaiutin>
•
Jos valitset <Ulkoinen kaiutin> <Valitse kaiutin> -valikossa, ääniasetukset ovat rajoitettuja.
•
Äänenvoimakkuuspainikkeet ja [MUTE]-painike eivät toimi, kun <Valitse kaiutin> on
asetettu tilaan <Ulkoinen kaiutin>. Aseta äänenvoimakkuus kotiteatterijärjestelmässä.
Voit myös palauttaa <Ääni>-asetukset oletusarvoihin.
•
<Palauta kaikki> - <Palauta äänitila> - <Peruuta>
<Palauta äänitila>: Tämänhetkiset ääniasetukset palautetaan oletusarvoihin.
Äänitilan valitseminen
Voit asettaa äänitilan Työkalut-valikossa. Kun valitset asetuksen Dual l ll, käytössä oleva äänitila näkyy näytöllä.
Äänityyppi
A2-stereo
NICAM-stereo
Dual 1 / 2
DUAL 1 / 2
Mono
MONO
Automaattinen vaihto
Stereo
STEREO
Dual
DUAL 1
Mono
MONO
Stereo
MONO
STEREO
Automaattinen vaihto
Dual
MONO
DUAL 1
DUAL 1
MONO
DUAL 2
Automaattinen vaihto
DUAL 1
Automaattinen vaihto
DUAL 2
Jos stereosignaali on heikko ja tila vaihtuu automaattisesti, vaihda tilaksi mono.
Tämä toiminto on käytettävissä vain stereoäänisignaalille. Sitä ei voi käyttää monosignaalille.
Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan TV-tilassa.
Kanava
Laitteen käyttö
3-5
VALIKKO
Maa
KUVAUS
Valitse maa, jossa laitetta käytetään, ennen kuin käytät Auto Store -toimintoa. Jos oma maasi ei ole
luettelossa, valitse Others (Muut).
•
<Digitaalinen kanava>
Voit muuttaa digitaalisten kanavien maa-asetuksia.
•
<Analoginen kanava>
Voit muuttaa analogisten kanavien maa-asetuksia.
PIN-koodin syöttöikkuna avautuu näytölle. Anna nelinumeroinen PIN-koodi.
Automaattinen tallennus
Voit hakea käytettävissä olevia taajuusalueita (käytettävät taajuusalueet ovat maakohtaisia). Automaattisesti asetetut kanavanumerot eivät välttämättä vastaa todellisia tai haluttuja kanavanumeroita.
Jos kanava on lukittu <Lapsilukko>-toiminnolla, näytölle ilmestyy PIN-koodin syöttöikkuna.
•
<Antenni / Kaapeli >
Tallennettava antennilähde.
•
<Digitaalinen ja analoginen >
Digitaaliset ja analogiset kanavat.
•
<Digitaalinen >
Digitaaliset kanavat.
•
<Analoginen>
Analogiset kanavat.
Kun valitset <Kaapeli> → <Digitaalinen ja analoginen> tai <Kaapeli>→ <Digitaalinen>:
Anna jokin arvo kaapelikanavahaulle.
•
<Hakutapa >
Täysi / Verkko / Nopea
Nopea
•
<Network ID>
Näyttää verkon tunnistekoodin.
•
<Taajuus>
Näyttää kanavan taajuuden. (Maakohtainen.)
•
<Modulaatio>
Näyttää käytettävissä olevat modulaatioarvot.
•
<Symbolitaajuus>
Näyttää käytettävissä olevat symbolitaajuudet.
Hakee kaikki sellaiset kanavat, joilla on aktiivinen lähetysasema ja tallentaa ne television
muistiin.
3-5
Laitteen käyttö
VALIKKO
KUVAUS
Manuaalinen tallennus
Voit selata alueella vastaanotettavia taajuusalueita ja tallentaa kaikki löydetyt kanavat manuaalisesti.
•
•
<Digitaalinen kanava>
Digitaalisten kanavien manuaalinen tallennus.
•
<Kanava>
Aseta kanavanumero käyttämällä ▲-, ▼- tai numeropainikkeita (0–9).
•
<Taajuus>
Aseta taajuus numeropainikkeiden avulla.
•
<Kaistanleveys>
Aseta kaistanleveys käyttämällä ▲-, ▼- tai numeropainikkeita (0–9).
•
<Digitaalinen kanava> on käytettävissä ainoastaan DTV-tilassa.
•
Kun toiminto on valmis, kanavaluettelon kanavat päivitetään.
<Analoginen kanava>
Analogisten kanavien manuaalinen tallennus.
•
<Muistipaikka> (kanavalle annettava numero kohdassa <Muistipaikka>)
Syötä haluamasi näytön kanavapaikkanumero. Aseta kanavanumero käyttämällä ▲-, ▼- tai
numeropainikkeita (0–9).
•
<Värijärjestelmä >
Säätää värejä, kunnes ne ovat parhaat mahdolliset. Aseta värijärjestelmä käyttämällä ▲- tai
▼-painikkeita.
•
•
<Äänijärjestelmä>
Säätää ääntä, kunnes se on paras mahdollinen. Aseta äänijärjestelmä käyttämällä ▲- tai ▼painikkeita.
•
•
<Autom. >-<PAL>-<SECAM>-<NTSC4.43>
<BG>-<DK>-<I>-<L>
<Kanava> (kun tiedät tallennettavan kanavan numeron)
Voit tallentaa televisiokanavat, myös kaapeliverkossa vastaanotettavat.
Tallennettaessa kanavia manuaalisesti, voit valita: Tallennetaanko kaikki löydetyt kanavat.
Kanavapaikkanumero jokaiselle tallennetulle kanavalle, jolla se tunnistetaan
•
<C> (ilman kautta lähetettävien kanavien tila)
Tässä tilassa voit valita kanavan valitsemalla kullekin lähetysasemalle määritetyn
numeron.
•
<S> (kaapelin kautta lähetettävien kanavien tila)
Tässä tilassa voit valita kanavan valitsemalla kullekin kaapelikanavalle määritetyn
numeron.
•
<Haku > (kun et tiedä kanavien numeroita)
Aloita haku painamalla ▲- tai ▼- painikkeita. Viritin hake taajuusaluetta kunnes ensimmäinen
kanava tai valittu kanava vastaanotetaan näytöllä.
•
<Tallennus> (kun tallennat kanavan ja sen numeron)
Tallentaa käyttäjän määrittämät asetukset. Valitse OK painamalla [
] -painiketta.
Kaapelihaun asetukset
Tämän toiminnon avulla voit manuaalisesti antaa haettavan kanava-alueen <Automaattinen tallennus> -toiminnon tarkennetulle haulle.
(vaihtelee maittain)
•
<Taaj. aloitus~lopetus>
Näyttää kanavan taajuuden.
•
<Modulaatio>
Näyttää käytettävissä olevat modulaatioarvot.
•
<Symbolitaajuus>
Näyttää käytettävissä olevat symbolitaajuudet.
Laitteen käyttö
3-5
VALIKKO
Nyt ja seuraavaksi opas / Koko ohjelmaopas / Oletusopas
KUVAUS
EPG:n (ohjelmaoppaan) tiedot tulevat suoraan televisioasemilta. Ohjelmatietojen tilalla saattaa näkyä
tyhjää tai tiedot voivat olla vanhentuneita joillakin kanavilla televisioaseman antamista tiedoista riippuen. Näyttö päivittyy automaattisesti, kun uudet tiedot annetaan.
Saat opasvalikon näkyviin myös painamalla [GUIDE]-painiketta. (Jos haluat lisätietoja kohdan
<Oletusopas> asetuksista, tutustu sen kuvaukseen.).
•
<Nyt ja seuraavaksi -opas>
Näyttää nykyisen ja seuraavan ohjelman tiedot vasemmassa reunassa näkyville kuudelle
kanavalle.
•
<Koko ohjelmaopas>
Näyttää ohjelmatiedot aikajärjestyksessä tunnin jaksoissa. Näytöllä näkyvät kahden tunnin
ohjelmatiedot ja niitä voi selata ajallisesti eteen- ja taaksepäin.
•
Ohjelman nimi näkyy näytön keskellä ylhäällä. Saat tarkempia tietoja painamalla INFOpainiketta. Tarkemmista tiedoista näkyvät kanavan numero, ohjelman kestoaika,
tilapalkki, lapsilukon taso, kuvan laatuun liittyviä tietoja (HD/SD), äänitilat, tekstitys- ja
tekstitelevisiotiedot, niiden kielet ja lyhyt yhteenveto valitusta ohjelmasta.
•
“... “ näkyy näytöllä, jos yhteenveto on pitkä.
•
Näytöllä näkyy kuusi kanavaa. Voit selata kanavia ja siirtyä kanavalta toiselle
käyttämällä ▲- tai ▼-painiketta.
<Oletusopas>
Voit päättää, näytetäänkö <Nyt ja seuraavaksi -opas> vai <Koko ohjelmaopas>, kun
kaukosäätimen GUIDE -painiketta painetaan.
•
3-5
•
<Nyt ja seuraavaksi -opas> - <Koko ohjelmaopas>
Laitteen käyttö
VALIKKO
Kanavaluettelo
KUVAUS
Tässä valikossa voit lisätä, poistaa tai asettaa suosikkikanavia ja käyttää digitaalisten kanavien ohjelmaopasta.
Voit valita eri vaihtoehtoja painamalla kaukosäätimen [CH LIST]-painiketta.
•
<Kaikki kavavat> - Näyttää kaikki tällä hetkellä käytettävissä olevat kanavat.
•
<Kanavia lisätty> - Näyttää kaikki lisätyt kanavat.
•
<Suosikki> - Näyttää kaikki suosikkikanavat.
Avaa Työkalut-valikko painamalla [TOOLS]-painiketta. Voit asettaa myös lisättävän (tai
poistettavan) Suosikki-asetuksen valitsemalla [Työkalut ] → <Lisää suosikkeihin> (tai <Poista
suosikeista>).
Jos haluat valita asettamasi suosikkikanavat, paina kaukosäätimen [FAV.CH]-painiketta.
•
<Tallennus> - Näyttää kaikki tällä hetkellä ajastettuina olevat ohjelmat.
•
Valitse kanava <Kaikki kavavat>, <Kanavia lisätty>- tai <Suosikki>-ikkunasta
painamalla▲- ja ▼-painikkeita ja paina sen jälkeen [
kanavaa.
•
•
Kanavatila
Hienosäätö
Väripainikkeiden käyttäminen Channel List-valikossa.
•
<Vihreä> (Zoom): Suurentaa tai pienentää kanavan numeroa.
•
<Keltainen> (Valitse): Valitsee useita kanavaluetteloita. Voit käyttää lisäys- ja
poistotoimintoa tai suosikkeihin lisäys- ja poistotoimintoa useille kanaville
samanaikaisesti. Valitse haluamasi kanavat ja tee kaikkien valittujen kanavien
asetukset samanaikaisesti painamalla keltaista painiketta. -merkki ilmestyy valittujen
kanavien vasemmalle puolelle.
•
<TOOLS> (Työkalut): Näyttää valikon <Poist.> (tai <Lisää>), <Lisää suosikkeihin>
(tai <Poista suosikeista>), <Lukko> (tai <Lukituksen poisto>), <Ajastettu katselu>,
<Kanavan nimen muutos>(vain analogiset kanavat), <Lajittelu>, <Kanavanumeron
muokkaus>(vain digitaaliset kanavat), <Val.kaikki> (tai <Poista valinnat>),
<Automaattinen tallennus>. (Valikkojen vaihtoehdot voivat vaihdella
tilannekohtaisesti.)
Kanavatilan kuvakkeet
•
: Analoginen kanava.
•
: Kanava, josta on tehty Suosikki.
•
: Kanava, joka on valittu keltaisella painikkeella.
•
: Tällä hetkellä lähetettävä ohjelma.
•
: Lukittu kanava.
•
: Ajastettu ohjelma.
Kun painetaan P[
/
] painiketta, kanavat vaihtuvat valitun kanavaluettelon mukaisesti.
•
<Kanavia lisätty>
Kanavat vaihdetaan muistiin tallennetun kanavaluettelon mukaisesti.
•
<Suosikkikanavat>
Kanavat vaihdetaan suosikkikanavaluettelon mukaisesti.
Tee kanavien hienosäädöt manuaalisesti, jotta kanavan kuvanlaatu olisi mahdollisimman hyvä.
•
Jos et tallenna hienosäädettyä kanavaa muistiin, asetuksia ei tallenneta.
•
Tallennetut, hienosäädetyt kanavat näkyvät tähdellä, ”*”, merkittyinä kanavapalkissa
kanavanumeron oikealla puolella.
•
Jos haluat palauttaa tekemäsi hienosäädöt oletusasetuksiin, valitse <Palauta> painamalla
•
Voit tehdä hienosäätöjä ainoastaan analogisille televisiokanaville.
▼-painiketta ja paina tämän jälkeen [
Laitteen käyttö
]. Voit nyt katsoa valitsemaasi
].
3-5
Setup
VALIKKO
KUVAUS
Plug & Play
Tämä tuo esiin ne valikot, jotka ilmestyivät näytölle, kun kytkit television ensimmäistä kertaa.
Language
Kielen valinta vaikuttaa vain kuvaruutuvalikon kieleen.
3-5
Laitteen käyttö
VALIKKO
Aika
KUVAUS
•
<Kello>
Kellonajan asettaminen on välttämätöntä, jotta voisit käyttää television ajastinasetuksia.
•
<Kellon tila>
Voit asettaa kellonajan joko manuaalisesti tai automaattisesti.
•
•
•
<Auto> - <Man. >
•
Televisioasemasta ja signaalista riippuen automaattiset aika-asetukset eivät välttämättä mene
oikein. Jos näin käy, aseta aika manuaalisesti.
•
Antennin tai kaapelin on oltava käytössä, jotta aika-asetukset voitaisiin tehdä automaattisesti.
<Kellon asetus>
Voit asettaa tämänhetkisen kellonajan manuaalisesti.
•
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun <Kellon tila> on asetettu <Man.> tilaan.
•
Voit asettaa päivän, kuukauden, vuoden, tunnit ja minuutit suoraan painamalla kaukosäätimen
numeropainikkeita.
•
Saat tämänhetkisen kellonajan näkyviin painamalla [INFO]-painiketta.
•
Jos irrotat television virtajohdon, sinun täytyy asettaa kellonaika uudelleen.
<Uniajastin>
Uniajastin sulkee television automaattisesti asetetun ajan kuluttua.
•
<Pois> - <30 min> - <60 min> - <90 min> - <120 min> - <150 min> - <180 min>
Avaa Työkalut-valikko painamalla [TOOLS]-painiketta. Voit tehdä myös uniajastimen
asetukset valitsemalla <Työkalut> → <Uniajastin>.
Voit perua <Uniajastin>-toiminnon valitsemalla <Pois>.
•
<Ajastin 1 / Ajastin 2 / Ajastin 3>
Käytettävissä on kolme erillistä päälle/pois-ajastinasetusta. Aseta ensin kellonaika.
•
<Käynnistysajastin>
Aseta <Tunti>, <Minuutti>, <am/pm>, <Aktivoi / Poist. käyt.> ja ota toiminto käyttöön tai pois
käytöstä.
(Ota ajastin käyttöön tekemilläsi asetuksilla valitsemalla Aktivoi.)
•
<Sammutusajastin>
Aseta <Tunti>, <Minuutti>, <am/pm>, <Aktivoi / Poist. käyt.> ja ota toiminto käyttöön tai pois
käytöstä.
(Ota ajastin käyttöön tekemilläsi asetuksilla valitsemalla Aktivoi.)
•
<Äänenvoimakkuus>
Valitse haluttu äänenvoimakkuus.
•
<Antenni>
Näytä antennin tyyppi. (<Antenni> tai <Kaapeli>).
Voit myös asettaa <Antenni >-toiminnon valitsemalla <Työkalut> → <Antenni >.
•
<Kanava>
Valitse haluamasi kanava.
•
<Toisto>
Valitse <Kerran>, <Päivittäin>, <Ma-Pe>, <Ma-La>, <La-Su> tai <Manuaalinen>.
•
Kun vaihtoehto <Manuaalinen> on käytössä, voit valita haluamasi viikonpäivän painamalla ►painiketta. Paina [
näytölle.
Laitteen käyttö
]-painiketta haluamasi päivän kohdalla, jolloin (
)-merkki ilmestyy
•
Voit valita <Tunti>, <Minuutti> ja kanavan suoraan painamalla kaukosäätimen
numeropainikkeita.
•
Autom. sammutus
Kun ajastin on käytössä, television virta katkaistaan automaattisesti, jollet paina mitään
painikkeita kolmeen tuntiin siitä hetkestä alkaen, kun ajastin käynnisti television. Tämä toiminto
on käytössä vain silloin, kun ajastinkin on käytössä ja se estää television ylikuumenemisen.
Televisio voisi ylikuumentua, jos se olisi liian kauan päällä.
3-5
VALIKKO
Pelitila
KUVAUS
Kun käytät pelikonsolia, esim. PlayStation™ tai Xbox™, pelaaminen tuntuu realistisemmalta, jos
valitset pelitilan.
•
<Pois> - <Käytössä>
•
Pelitilan rajoituksia (varoitus)
•
•
Lapsilukko
3-5
•
<Kuva> muuttuu automaattisesti asetukseen <Vakio> eikä sitä voi muuttaa.
•
<Ääni> muuttuu automaattisesti asetukseen <Muunneltu> eikä sitä voi muuttaa. Tee
ääniasetukset taajuuskorjaimella.
•
<Pelitila> ei ole käytettävissä tavallisissa <TV>- ja <PC>-tiloissa.
•
Jos kuva näkyy huonolaatuisena silloin, kun televisioon on kytketty jokin ulkoinen laite,
tarkista, onko <Pelitila> tilassa <Käytössä>. Aseta <Pelitila> tilaan <Pois> ja kytke ulkoiset
laitteet televisioon.
<Pois> - <Käytössä>
•
Näytölle ilmestyy PIN-koodin syöttöikkuna ennen asetusvalikon avautumista. Anna
nelinumeroinen PIN-koodi.
•
Uuden television PIN-koodi on oletuksena "0-0-0-0". Voit muuttaa PIN-koodia valitsemalla
valikosta <Vaihda PIN>.
•
Voit lukita haluamasi kanavat kohdassa <Kanavaluettelo>.
•
<Lapsilukko> on käytettävissä ainoastaan TV-tilassa.
Voit muuttaa television asetusten tekemiseen vaadittavaa henkilökohtaista tunnistenumeroasi.
•
Lapsilukitus
Jos <Pelitila> on tilassa <Käytössä> :
Tämä toiminto mykistää äänen ja poistaa kuvan eli sen avulla voit ehkäistä television luvattoman käytön ja estää esimerkiksi lapsia katselemasta heille sopimattomia ohjelmia.
•
Vaihda PIN
Voit kytkeä pelikonsolin irti ja kytkeä jonkin muun ulkoisen laitteen asettamalla
asetusvalikosta valikon <Pelitila> tilaan <Pois>. Jos näytät televisiovalikon, kun
<Pelitila> on käytössä, näyttö värisee jonkin verran.
Näytölle ilmestyy PIN-koodin syöttöikkuna ennen asetusvalikon avautumista. Anna
nelinumeroinen PIN-koodisi.
•
Uuden television PIN-koodi on oletuksena "0-0-0-0".
•
Jos unohdat PIN-koodin, paina kaukosäätimen painikkeita seuraavassa järjestyksessä,
mikä palauttaa PIN-koodiksi 0-0-0-0: [POWER] (Pois) → [MUTE] → 8 → 2 → 4 →
[POWER] (Käytössä).
Tällä toiminnolla voit määrittää nelinumeroisen PIN-koodin (henkilökohtainen tunnistekoodi), jonka
avulla voit ehkäistä television luvattoman käytön ja estää esimerkiksi lapsia katselemasta heille sopimattomia ohjelmia.
•
<Salli kaikki>
Paina tätä, kun haluat poistaa kaikki lukitukset kaikilta televisiokanavilta.
•
<Estä kaikki>
Paina tätä, kun haluat lukita kaikki televisiokanavat.
•
Näytölle ilmestyy PIN-koodin syöttöikkuna ennen asetusvalikon avautumista. Anna
nelinumeroinen PIN-koodi.
•
Uuden television PIN-koodi on oletuksena "0-0-0-0". Voit muuttaa PIN-koodia valitsemalla
valikosta <Vaihda PIN >.
•
Kun olet asettanut lapsiluokitukset,
-symboli näkyy näytöllä.
Laitteen käyttö
VALIKKO
Tekstitys
KUVAUS
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tekstityksen. Aseta <Tila> tämän valikon avulla.
<Normaali> -valinta näyttää tavanomaisen tekstityksen ja <Kuulovammaiset> näyttää kuulovammaisille tarkoitetun tekstityksen.
•
<Tekstitys>
Ottaa tekstityksen käyttöön tai pois käytöstä.
•
<Tila>
Asettaa tekstitystilan.
•
•
Teksti-tv:n kieli
<Normaali> / <Kuulovammaiset>
<Tekstityskieli>
Asettaa tekstityksen kielen.
•
Jos katsottavassa ohjelmassa ei ole <Kuulovammaiset>-toimintoa, <Normaali> aktivoituu
automaattisesti, vaikka <Kuulovammaiset>-tila on valittuna.
•
Mikäli valittu kieli ei ole mukana lähetyksessä, käytetään oletuksena englantia.
•
Voit valita eri vaihtoehtoja painamalla kaukosäätimen [SUBT]-painiketta.
Voit asettaa tekstitelevision kielen kohdassa <Teksti-tv:n kieli >.
Mikäli valittu kieli ei ole mukana lähetyksessä, käytetään oletuksena englantia.
Valinta
Ensisijainen äänen kieli / Toissijainen äänen kieli / Ensisij. tekstityskieli /Toissijainen tekstityskieli /
Ensisij. teksti-tv:n kieli /Toissij. teksti-tv:n kieli
Tämän toiminnon avulla voit valita yhden tarjolla olevista kielistä. Tässä kohdassa valittua kieltä käytetään oletuksena, kun valitset jonkin kanavan.
Jos vaihdat kieliasetusta, tekstityskieli, äänen kieli ja teksti-tv:n kieli vaihtuvat kielivalikossa automaattisesti valitulle kielelle.
Kielivalikko näyttää tekstityskielelle, äänen kielelle ja teksti-tv:n kielelle nykyisellä kanavalla käytettävissä olevat kielet ja korostaa valittuna olevan kielen.
Jos vaihdat kieliasetusta, uusi valinta koskee vain nykyistä kanavaa. Muutettu asetus ei muuta ensisijaista tekstityskieltä, ensisijaista äänen kieltä eikä ensisijaista tekstitelevision kieltä asetusvalikossa.
Digitaalinen teksti
Tämä toiminto on käytettävissä, jos ohjelmassa lähetetään digitaalinen tekstitys.
•
Valoefekti
Kirkkaustaso
<Pois käyt.>-<Käyttöön> (vain Iso-Britanniassa)
•
MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
•
Kansainvälinen standardi multimediassa ja hypermediassa käytetyille tietojen
koodausjärjestelmille. Tämä on korkeampi taso kuin MPEG-järjestelmä. Se sisältää
yhdistettyä hypermediaa kuten pysäytyskuvia, tekstejä, animaatiota, grafiikka- ja
videotiedostoja sekä multimediatietoa. MHEG on ajonaikainen vuorovaikutteinen tekniikka,
jota ollaan ottamassa käyttöön laajalti esimerkiksi tilausvideoissa, interaktiivisessa
televisiossa, sähköisessä kaupankäynnissä, etäopetuksessa, videoneuvotteluissa,
digitaalisissa kirjastoissa ja verkkopeleissä.
Voit sytyttää/sammuttaa näytön etuosan LED-valon. Valon sammuttaminen säästää sähköä.
•
<Pois>
Käytä <Valoefekti> -ominaisuutta (LED) vain, kun jotain painiketta painetaan.
•
<Käytössä>
Käytä <Valoefekti> -ominaisuutta (LED) vain, kun televisiota katsotaan.
Käytä kirkkaustason säätämiseen, esimerkiksi valon kirkkauteen.
•
<1>~<10>
Mitä suurempi numero, sitä kirkkaammin LED-valo palaa.
Laitteen käyttö
3-5
VALIKKO
Melodia
KUVAUS
Näytön päälle tai pois päältä asettamisen yhteyteen voidaan liittää melodia.
•
<Pois> - <Pieni> - <Keski> - <Suuri>
<Melodia> ei kuulu
Energiansäästö
•
Televisiosta ei kuulu ääntä, kun [MUTE]-painiketta on painettu.
•
Televisiosta ei kuulu ääntä, kun äänenvoimakkuus on säädetty minimiinsä [-]-painikkeella.
•
Kun televisio sammutetaan <Uniajastin>-toiminnolla.
Tämä toiminto säätää television kirkkautta virrankulutuksen säästämiseksi. Kun katsot televisiota yöllä, aseta <Energiansäästö> -tilaksi <Suuri> vähentääksesi silmien väsymistä ja virrankulutusta.
•
<Pois> : Kytke virransäästö pois päältä.
•
<Pieni> : Asettaa television alhaisen energian säästön tilaan.
•
<Keski> : Asettaa television keskitason energian säästön tilaan.
•
<Suuri> : Asettaa television korkean energian säästön tilaan.
•
<Auto> : Säätää automaattisesti televisiokuvan kirkkautta tilanteen mukaan.
Avaa Työkalut-valikko painamalla [TOOLS]-painiketta. Voit ottaa myös <Energiansäästö>-toiminnon käyttöön valitsemalla <Työkalut> → <Energiansäästö>.
Yl. Liitäntä
•
<CI-valikko>
Tämän avulla voit käyttää CAM-moduulin valikkoja.
Valitse CI-valikko valikon PC-kortin perusteella.
•
<Sovelluksen tiedot>
Tämä sisältää tiedot CI-paikkaan asetetusta CAM-moduulista ja näyttää ne.
Application Info koskee CI-KORTTIA. Voit asentaa CAM-moduulin milloin tahansa riippumatta
siitä, onko televisio päällä tai suljettu.
CAM:ia ei tueta joissakin maissa ja alueilla. Tarkista tiedot valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Tulo
3-5
Laitteen käyttö
VALIKKO
Lähdeluettelo
KUVAUS
Käytä valitsemaan <PC>, <TV> tai muu laitteeseen kytketty kuvalähde. Käytä valitsemaan haluttu
näyttö.
Paina kaukosäätimen [SOURCE ]-painiketta.
•
Nimen muokkaus
<PC> - <TV> - <Ext.> - <Komponentti> - <HDMI1> - <HDMI2>
Nimeä tuloliittimiin kytketty laite, jotta tulolähteen valitseminen olisi helpompaa.
•
<VCR> - <DVD> - <Kaapelipääte> - <Satelliittipääte> - <PVR-sovitin> - <AV-vastaanotin> <Peli> -<Videokamera> - <PC> - <DVI PC> - <DVI> - <TV> - <IPTV> - <Blu-Ray> - <HD DVD> <DMA>
Sovellus
Anynet+ (HDMI-CEC)
Mikä <Anynet+> on?
<Anynet+>on toiminto, jonka avulla voit hallita kaikkia sellaisia Samsung-laitteita, jotka tukevat <Anynet+>toimintoa. <Anynet+ >järjestelmää voidaan käyttää vain sellaisten Samsung-laitteiden kanssa, joissa on <Anynet+>-toiminto. Jos haluat varmistaa,
tukeeko Samsung-laitteesi tätä toimintoa, tarkista, onko laitteessa <Anynet+> logo.
Anynet+-laitteiden kytkeminen
1. Kytke television [HDMI IN (DVI) 1]- tai [HDMI IN (DVI) 2]-liitäntä ja <Anynet+>-laitteen HDMI OUT -liitäntä toisiinsa HDMI kaapelin avulla.
2. Kytke kotiteatterijärjestelmän [HDMI IN (DVI) 1]- tai [HDMI IN (DVI) 2]-liitäntä ja <Anynet+>-laitteen HDMI OUT -liitäntä
toisiinsa HDMI-kaapelin avulla.
Kytke television [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] -liitäntä ja kotiteatterijärjestelmän äänen tuloliitäntä tosiinsa optisen
kaapelin avulla.
Kun kytket laitteet edellä esitetyllä tavalla, optinen liitäntä käyttää vain kaksikanavaista ääntä. Kuulet ääntä ainoastaan
kotiteatterijärjestelmän vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta ja subwooferista. Jos haluat käyttää 5.1-kanavaista
ääntä, kytke DVD-laitteen tai satelliittivastaanottimen (eli Anynet-laitteen 1 tai 2) [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] liitäntä suoraan kotiteatterin vahvistimeen television sijaan.
Kytke vain yksi kotiteatterijärjestelmä.
Jotkin HDMI-kaapelit eivät tue <Anynet+>-toimintoa.
<Anynet+> toimii, kun <Anynet+>-toimintoa tukeva audiovisuaalinen laite on joko päällä tai valmiustilassa.
<Anynet+> tukee yhteensä jopa kymmentä audiovisuaalista laitetta. Huomaa, että voit kytkeä korkeintaan kolme samaa
tyyppiä olevaa laitetta.
Laitteen käyttö
3-5
Anynet+:n asettaminen
Tuo valikko näkyviin painamalla [TOOLS]-painiketta. Voit näyttää myös <Anynet+>-valikon valitsemalla <Työkalut> →
<Anynet+ (HDMI-CEC)>
Setup
•
<Anynet+ (HDMI-CEC)>
Jotta voisit käyttää <Anynet+>-toimintoa, <Anynet+ (HDMI-CEC)> on oltava käytössä.
Kun <Anynet+ (HDMI-CEC) >-toiminto on otettu pois käytöstä, myös kaikki <Anynet+>-toimintoon liittyvät muut
toiminnot ovat pois käytöstä.
•
<Autom. sammutus>
<Anynet+>-laitteen kytkeminen automaattisesti pois päältä, kun televisio sammutetaan.
Television kaukosäätimen aktiivisena lähteenä on oltava televisio, jotta <Anynet+>-toimintoa voisi käyttää.
Jos otat automaattisen virrankatkaisun käyttöön, kaikki televisioon kytketyt ulkoiset laitteet sammutetaan silloin, kun
televisiosta katkaistaan virta. Jos ulkoisen laitteen nauhoitus on kesken, se ei välttämättä sammu.
Laitelista
1. Paina [TOOLS]-painiketta. Valitse [
2. Valitse
- tai
]-painikkeella <Anynet+ (HDMI-CEC)>.
-painikkeella <Laitelista> ja paina sen jälkeen [
].
- <Televisioon kytketyt <Anynet+>löytyvät luettelosta.
- Jollei haluamaasi laitetta löydy, aloita laitehaku painamalla punaista painiketta.
3. Valitse haluamasi laite painamalla
- tai
-painiketta ja paina sen jälkeen [
]. Valittu laite otetaan käyttöön.
- <Laitelista> -valikko on näkyvissä vain, kun otat <Anynet+ (HDMI-CEC)> -asetuksen käyttöön <Sovellus>-valikosta.
3-5
Laitteen käyttö
Valitun laitteen käyttöönottoon saattaa kulua 2 minuuttia. Et voi perua toimintoa käyttöönoton aikana.
Laitehakuun kuluva aika riippuu siitä, kuinka monta laitetta televisioon on kytketty.
Kun laitehaku on valmis, kytkettyjen laitteiden lukumäärä ei näy näytöllä.
Vaikka televisio hakeekin laitteita automaattisesti, kun se kytketään päälle virtapainikkeesta, kaikki televisioon kytketyt
laitteet eivät välttämättä näy laiteluettelossa. Etsi kytkettyjä laitteita painamalla punaista painiketta.
Jos olet valinnut ulkoisen tulotilan painamalla [SOURCE]-painiketta, et voi käyttää <Anynet+>-toimintoa. Ota
<Anynet+>-laite aina käyttöön <Laitelista>-valikosta.
Tuki
Laitteen käyttö
3-5
VALIKKO
Itsediagnoosi
KUVAUS
•
•
•
<Kuvatesti>
Jos epäilet, että kuvassa on vikaa, tee kuvatesti. Tarkista näytöllä näkyvästä värikuviosta,
vaikuttaako ongelma edelleenkin kuvaan.
•
<Kyllä> : Jos testikuviota ei näy tai siinä ilmenee kohinaa, valitse <Kyllä>. Televisiossa voi olla
vikaa. Ota yhteyttä Samsungin tekniseen tukeen, jos tarvitset apua.
•
<Ei> : Jos testikuvio näkyy oikein, valitse <Ei>. Ulkoisessa laitteessa voi olla vikaa. Tarkista
yhteydet. Jos ongelma jatkuu edelleen, katso lisätietoja ulkoisen laitteen käyttöoppaasta.
<Äänitesti>
Jos epäilet, että äänessä on vikaa, tee äänitesti. Voit tarkistaa äänen toistamalla televisioon
tallennetun melodian.
•
<Kyllä> : Jos kuulet äänitestin aikana ääntä vain yhdestä kaiuttimesta tai jos ääntä ei kuulu
lainkaan, valitse <Kyllä>. Televisiossa voi olla vikaa. Ota yhteyttä Samsungin tekniseen
tukeen, jos tarvitset apua.
•
<Ei> : Jos ääni kuuluu kaiuttimista normaalisti, valitse <Ei>. Ulkoisessa laitteessa voi olla vikaa.
Tarkista yhteydet. Jos ongelma jatkuu edelleen, katso lisätietoja ulkoisen laitteen
käyttöoppaasta.
•
Jos television kaiuttimista ei kuulu ääntä, varmistu ennen äänitestin tekemistä siitä, että
<Ääni>-valikon <Valitse kaiutin> -kohdan valintana on <TV-kaiutin>.
•
Melodia kuuluu äänitestin aikana, vaikka <Valitse kaiutin> -kohdan valintana olisi
<Ulkoinen kaiutin> tai vaikka ääni olisi mykistetty [MUTE]-painikkeella.
<Signaalitiedot (vain digitaalisille kanaville)>
Analogisten kanavien kuva saattaa vaihdella rakeisesta kirkkaaseen, mutta näin ei kuitenkaan ole
digitaalisten kanavien laita. Digitaalisten (HDTV) kanavien kuva on joko täydellinen tai sitä ei ole
lainkaan. Tästä syystä, toisin kuin analogisissa kanavissa, digitaalisten kanavien kuvaa ei voi
hienosäätää. Voit kuitenkin säätää antennia, jotta digitaalisten kanavien vastaanotto sujuisi
paremmin.
Jos signaalin vahvuusmittari näyttää, että signaali on heikko, lisää signaalin voimakkuutta
käymällä fyysisesti säätämässä antennia. Säädä antennia niin kauan, kunnes se on
sellaisessa asennossa, jossa signaali on vahvimmillaan.
Ohjelm. päivitys
3-5
•
<USB:lla>
Aseta televisioon USB-muisti, joka sisältää samsung.com-osoitteesta ladatun
laiteohjelmistopäivityksen. Älä katkaise virtaa tai poista USB-muistia päivityksen aikana. Televisio
sammuu ja menee taas automaattisesti päälle sen jälkeen, kun laiteohjelmisto on päivittynyt.
Tarkista päivityksen jälkeen laiteohjelmiston versio (uudessa versiossa on suurempi numero koin
vanhassa versiossa).
Kun ohjelmisto on päivittynyt, kuva- ja ääniasetukset palautuvat tehdasasetuksiin. Suosittelemme
kirjoittamaan muistiin omat asetukset, jotta niiden palauttaminen olisi helppoa päivityksen jälkeen.
•
<kanavalta>
Päivittää ohjelmiston lähetyssignaalia käyttäen.
•
<Valmiustilan päivitys>
Jatka ohjelmistopäivitystä päävirran ollessa päällä painamalla ▲- tai ▼-painiketta. Manuaalinen
päivitys tehdään automaattisesti 45 minuuttia valmiustilaan siirtymisen jälkeen. Koska laitteen virta
on kytketty päälle sisäisesti, LED-televisio saattaa olla osittain päällä. Näin saattaa olla jopa tunnin
ajan aina siihen asti, kunnes ohjelmistopäivitys on valmis.
•
<Vaihtoehtoinen ohjelmisto>(varmuuskopio)
Jos uuden laiteohjelmiston kanssa ilmenee käyttöä haittaavia ongelmia, voit vaihtaa ohjelmiston
aiempaan versioon.
•
Jos ohjelmistoa muutettiin, käytössä oleva ohjelmisto näkyy näytöllä.
•
Voit vaihtaa nykyisen ohjelmiston vaihtoehtoiseen ohjelmistoon kohdassa
‘<Vaihtoehtoinen ohjelmisto>’.
Laitteen käyttö
VALIKKO
KUVAUS
HD-liitäntäopas
Tässä valikossa näkyy se liitäntätapa, jonka avulla HDTV-lähetysten laatu on paras mahdollinen.
Tutustu näihin tietoihin, kun kytket ulkoisia laitteita televisioon.
Samsung-yhteystiedot
Tutustu näihin tietoihin, jos televisio ei toimi oikein tai jos haluat päivittää ohjelmiston. Löydät täältä
teknisen tuen tiedot sekä tuotetietoja ja ohjelmiston lataustiedot.
Laitteen käyttö
3-5
3-6
Laiteohjaimen asennus
Kun asennat laiteohjaimen, voit asettaa laitteelle sopivan tarkkuuden ja taajuuden. Laiteohjain löytyy laitteen mukana
toimitetulta CD-levyltä. Jos laitteen mukana tuleva ohjaintiedosto ei toimi, käy Samsung Electronicsin huoltoliikkeessä tai
lataa ohjain verkkosivuiltamme (http://www.samsung.com/).
1. Aseta asennuslevy CD-asemaan.
2. Napsauta kohtaa Windows-ajuri.
3. Asenna ohjain näytöllä annettujen ohjeiden mukaan.
4. Valitse laitteen malli luettelosta.
5. Tarkista, että sopiva tarkkuus ja virkistystaajuus näkyvät ohjauspaneelin asetuksissa. Saat lisätietoja Windowskäyttöjärjestelmän ohjeista.
3-6
Laitteen käyttö
3-7
Standardisignaalitilataulukko
LCD-näytön optimaalinen tarkkuus riippuu näytön koosta toisin kuin CDT-näyttöjen.
Tästä syystä kuvan laatu on huonompi, jos et aseta sopivaa tarkkuutta näytön koon mukaisesti. Suosittelemme, että asetat
laitteelle sopivan tarkkuuden.
PC-ajoitus (D-Sub- ja HDMI-tulo)
Jos tietokoneen signaali on jokin seuraavista standardisignaalitiloista, näyttö säädetään automaattisesti. Jos tietokoneen signaali
ei vastaa mitään seuraavista signaalitiloista, näytöllä ei ehkä näy mitään tai ainoastaan virran merkkivalo palaa. Säädä asetukset
oheisten ohjeiden ja videokortin käyttöoppaan mukaisesti.
TARKKUUS
POIKKISUORA
TAAJUUS (KHZ)
"VERTICAL
FREQUENCY"
(PYSTYTAAJUUS)
(HZ)
KELLOTAAJUUS
(MHZ)
POLARISAATIO (H/
V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
AV-ajoitus (HDMI- ja Component-tulo)
Laitteen käyttö
3-7
TARKKUUS
SKANNAUS
"VERTICAL
FREQUENCY"
(PYSTYTAAJUUS) (HZ)
TULOSIGNAALIN LÄHDE
720 x 240
progressiivinen
60Hz
Komponentti
720 x 480
lomitettu
60Hz
Komponentti, HDMI
720 x 480
progressiivinen
60Hz
Komponentti, HDMI
720 x 576
lomitettu
50Hz
Komponentti, HDMI
1440 x 480
progressiivinen
50Hz
Komponentti, HDMI
1440 x 576
lomitettu
60Hz
HDMI
1280 x 720
lomitettu
50Hz
HDMI
1280 x 720
progressiivinen
50Hz
Komponentti, HDMI
1920 x 1080
progressiivinen
60Hz
Komponentti, HDMI
1920 x 1080
lomitettu
50Hz
Komponentti, HDMI
1920 x 1080
lomitettu
60Hz
Komponentti, HDMI
1920 x 1080
progressiivinen
24Hz
Komponentti, HDMI
1920 x 1080
progressiivinen
25Hz
Komponentti, HDMI
1920 x 1080
progressiivinen
30Hz
Komponentti, HDMI
1920 x 1080
progressiivinen
50Hz
Komponentti, HDMI
1920 x 1080
progressiivinen
60Hz
Komponentti, HDMI
Vaakataajuus
Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan
vaakasykliksi, ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus ilmoitetaan
kilohertseinä, kHz.
Pystytaajuus
Näyttöpaneelin täytyy näyttää sama kuva kymmeniä kertoja sekunnissa, jotta ihmissilmä näkisi kuvan. Tätä taajuutta kutsutaan
pystytaajuudeksi. Pystytaajuus ilmoitetaan hertseinä, Hz.
3-7
Laitteen käyttö
4
Ohjelmiston asennus
4-1
Natural Color
Mikä Natural Color on?
Tämä ohjelmisto toimii ainoastaan Samsungin tuotteiden kanssa ja sen avulla näytöllä näkyvät värit voidaan asettaa siten, että
ne ovat samanlaiset kuin tulostetuissa kuvissa. Saat lisätietoja ohjelmiston ohjeesta (paina F1-painiketta).
Natural Color on saatavilla verkosta. Voit ladata sen alla alta ja suorittaa asennuksen;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
Ohjelmiston asennus
4-1
4-2
MultiScreen
Mikä MultiScreen on?
MultiScreen-toiminnon avulla voit jakaa näytöllä näkyvän kuvan osiin.
Ohjelmiston asennus
1. Aseta asennuslevy CD-asemaan.
2. Valitse MultiScreen-asennusohjelma.
Jos ohjelmiston asennusikkuna ei näy näytöllä, etsi CD-levyltä MultiScreen-asennustiedosto ja napsauta sitä kaksi
kertaa.
3. Kun asennusohjelma ilmestyy näytölle, valitse [Next (Seuraava)].
4. Asenna ohjelmisto näytöllä annettujen ohjeiden mukaan.
•
Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
•
MultiScreen-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja käytettävästä laitteesta
riippuen.
•
Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
MultiScreen Asennusvaatimukset
MultiScreen -ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti, emolevy tai
verkkoympäristö.
Käyttöjärjestelmä
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista 32 Bit
•
Windows 7 32Bit
Suosittelemme MultiScreen-ohjelman käyttöön Windows 2000 -käyttöjärjestelmää tai jotakin uudempaa versiota.
Laitteisto
•
Vähintään 32 Mt muistia
•
Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
Ohjelmiston poistaminen
Napsauta [Start (Käynnistä)], valitse [Settings (Asetukset)]/[Control Panel (Ohjauspaneeli)] ja napsauta sen jälkeen kaksi kertaa
kohtaa [Add or Remove Programs (Lisää tai poista sovellus)].
Valitse ohjelmaluettelosta MultiScreen ja napsauta [Add/Delete (Lisää/poista)]-painiketta.
4-2
Ohjelmiston asennus
5
Vianmääritys
5-1
Näytön itsetestaus
•
Itsetestaustoiminnon avulla voit tarkistaa, toimiiko laite oikein.
•
Jos näytöllä ei näy kuvaa ja virran merkkivalo vilkkuu, vaikka laite ja tietokone on kytketty toisiinsa oikein, anna laitteen
testata itse oma toimintansa.
1. Kytke sekä laite että tietokone pois päältä.
2. Irrota D-liitinkaapeli laitteesta.
3. Kytke laite päälle.
4. Jos laite toimii oikein, näytölle ilmestyy viesti "Check Signal Cable".
Jos näytöllä ei edelleenkään näy kuvaa, varmista, ettei tietokoneessa tai liitännässä ole vikaa.
Vianmääritys
5-1
5-2
Ennen kuin pyydät huoltoa
Tarkista oheiset seikat, ennen kuin pyydät huoltopalveluita. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsung
Electronicsin huoltoliikkeeseen.
ASENNUKSEEN LIITTYVÄT ONGELMAT (PC-TILA)
Näytön kuva välkkyy.
Tarkista, että tietokoneen ja LCD-näytön välinen signaalikaapeli on kunnolla kytketty.
(Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneen kytkeminen)
KUVARUUTUUN LIITTYVÄT ONGELMAT
Näyttö on tyhjä, ja virtavalo on sammunut.
Varmista, että virtajohto on hyvin kiinnitetty ja että LCD-näytössä on virta
päällä.
(Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneen kytkeminen)
"Tarkista signaalikaapeli.” viesti
Varmista, että signaalikaapeli on hyvin kiinnitetty tietokoneeseen tai videolähteeseen.
(Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneen kytkeminen)
"Ei optimaalinen tila" viesti
Tarkasta videosovittimen maksimiresoluutio ja taajuus.
Vertaa näitä arvoja tietoihin Standardisignaalitilataulukko -taulukossa.
Puva pyörii pystysuunnassa.
Tarkista, että signaalikaapeli on hyvin kiinnitetty. Kiinnitä se uudelleen kunnolla.
(Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneen kytkeminen)
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Suorita taajuuden karkea- ja hienosäätötoiminnot: <Karkea> ja <Hieno>.
Käynnistä uudelleen poistettuasi kaikki tarvikkeet (kuvan jatkokaapelit jne.)
Aseta resoluutio ja taajuus suositellulle alueelle.
Kuva on epävakaa ja värisee.
Tarkista, että resoluutio ja taajuusasetus tietokoneen videokortilla kuuluvat
näytön tukemiin rajoihin. Jos ne eivät ole rajojen sisällä, aseta ne uudelleen katsoen näyttövalikon <Tiedot> ja Standardisignaalitilataulukko.
Kuvassa näkyy haamukuvia.
Kuva on liian vaalea tai liian tumma
Näytön Kirkkaus- ja Kontrasti-arvojen säätö.
(Katso lisätietoja kohdasta <Kirkkaus>, <Kontrasti>.)
Ruutu on tyhjä ja virran merkkivalo vilkkuu puolen sekunnin tai sekunnin välein.
Näyttö käyttää virranhallintajärjestelmäänsä
Näyttö on tyhjä tai vilkkuu.
Jos kuvaruudulla näkyy TEST GOOD -viesti, kun painetaan [ MENU] -painiketta, tarkista näytön ja tietokoneen väliset liitännät ja varmista, että
kaikki johdot on kiinnitetty kunnolla.
Paina mitä tahansa näppäintä näppäimistöllä.
ÄÄNEEN LIITTYVÄT ONGELMAT
Ei ääntä
Varmista, että äänijohto on kytketty kunnolla sekä näytön äänituloon että
äänikortin äänilähtöön.
(Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneen kytkeminen)
Tarkista äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuus on liian pieni.
Tarkista äänenvoimakkuus.
Jos äänenvoimakkuus on liian pieni, kun olet säätänyt äänenvoimakkuuden mahdollisimman suureksi, tarkista tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston äänenvoimakkuus.
5-2
Vianmääritys
KAUKOSÄÄTIMEEN LIITTYVÄT ONGELMAT
Kaukosäätimen painikkeet eivät toimi.
Tarkista paristojen napaisuus (+/-).
Tarkista, onko paristojen virta lopussa.
Tarkista, onko virta kytketty päälle.
Tarkista, onko virtajohto kytketty kunnolla.
Tarkasta, onko lähellä loisteputki- tai neonvalaisimia
LAITTEEN ULKOASUA KOSKEVA HUOMAUTUS
Näyttöä ympäröivän kehikon reunoilla voi läheltä
katsottuna näkyä pieniä hiukkasia.
Vianmääritys
Tämä ei ole vika, vaan osa tuotteen rakennetta.
5-2
5-3
Usein kysyttyä
USEIN KYSYTTYÄ
Miten voin muuttaa videosignaalin taajuuden?
KOKEILE SEURAAVAA:
Sinun täytyy muuttaa videokortin taajuutta.
(Saat lisätietoja tietokoneessa käyttämäsi videokortin käyttöoppaasta.)
Miten voin muuttaa näytön tarkkuutta?
Windows XP : Muuta tarkkuutta valitsemalla Control Panel (Ohjauspaneeli)
→ Appearance and Themes (Ulkoasu ja teemat)→ Display (Näyttö) →
Settings (Asetukset).
Windows ME/2000 : Muuta tarkkuutta valitsemalla Control Panel (Ohjauspaneeli) → Display (Näyttö) → Settings (Asetukset).
Windows Vista : Muuta tarkkuutta valitsemalla Control Panel (Ohjauspaneeli) → Appearance and Personalization (Ulkoasu ja Mukauttaminen) →
Personalization (Mukauttaminen)→ Display Settings (Näytön asetukset).
Windows 7 : Muuta tarkkuutta valitsemalla Control Panel (Ohjauspaneeli)
→ Appearance and Personalization (Ulkoasu ja Mukauttaminen) →
Display (Näyttö)→ Adjust resolution (Säädä tarkkuutta).
(Saat lisätietoja tietokoneessa käyttämäsi videokortin käyttöoppaasta.)
Miten virransäästötilaa käytetään?
Windows XP : Tee asetukset valitsemalla Control Panel (Ohjauspaneeli)
→ Appearance and Themes (Ulkoasu ja teemat) → Display (Näyttö) →
Screen Saver Setting (Näytönsäästäjä). Voit tehdä asetukset myös tietokoneen BIOS-valikossa.
Windows ME/2000 : Tee asetukset valitsemalla Control Panel (Ohjauspaneeli) → Display (Näyttö) → Screen Saver Setting (Näytönsäästäjä). Voit
tehdä asetukset myös tietokoneen BIOS-valikossa.
Windows Vista : Muuta asetuksia valitsemalla Control Panel (Ohjauspaneeli) → Appearance and Personalization (Ulkoasu ja Mukauttaminen) →
Personalization (Mukauttaminen)→ Screen Saver (Näytönsäästäjä). Voit
käyttää myös tietokoneen BIOS-asetusvalikkoa.
Windows 7 : Muuta asetuksia valitsemalla Control Panel (Ohjauspaneeli)
→ Appearance and Personalization (Ulkoasu ja Mukauttaminen) → Personalization (Mukauttaminen)→ Screen Saver (Näytönsäästäjä). Voit käyttää
myös tietokoneen BIOS-asetusvalikkoa.
(Saat lisätietoja Windowsin käyttöoppaasta.)
Miten puhdistan näytön kotelon / LCD-paneelin?
Irrota virtajohto ja puhdista näyttö pehmeällä liinalla. Käytä puhdistusliuosta tai pelkkää vettä.
Älä naarmuta koteloa ja pyyhi kaikki puhdistusaine pois.
Älä anna näytön joutua kosketuksiin veden kanssa.
Voinko katsoa digitaalisia televisiolähetyksiä
analogisella televisiolla?
Et voi.
Voinko käyttää olemassa olevaa antennia digitaalisten lähetysten vastaanottamiseksi?
Aivan kuten analogisten televisioiden kohdalla, myös digitaaliset televisiot
on suunniteltu niin, että signaalit voidaan vastaanottaa sisä- ja ulkoantenneilla.
Analoginen televisio ei pysty käsittelemään digitaalisia signaaleja. Tästä
syystä digitaalisten televisiolähetysten katsominen edellyttää digitaalisen
television.
Jos signaali on erittäin hyvä, voit katsoa digitaalisia lähetyksiä olemassa
olevalla sisäantennilla. Jos ei, on parempi asentaa ulos antenni.
5-3
Vianmääritys
6
Lisätietoja
6-1
Tekniset tiedot
MALLIN NIMI
LCD-näyttö
Synkronointi
P24FHD / P2470LHD
Näytön koko
23,6 tuuman (59 cm)
Näyttöalue
521,28 mm (V) x 293,22 mm (P)
Kuvapistetiheys
0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (P)
Vaakataajuus
30 ~ 81 kHz
Pystytaajuus
56 ~ 75 Hz
Väri
16,7 milj.
Tarkkuus
Optimaalinen tarkkuus
1920 x 1080 @ 60 Hz
Korkein tarkkuus
1920 x 1080 @ 60 Hz
Analoginen RGB, DVI (Digital Visual Interface)
Tulosignaali, päätetty
0,7 Vp-p ± 5 %
Erillinen pysty-/vaakasynkronointi, komposiitti
TTL-taso (V korkea ≥ 2,0 V, V matala ≤ 0,8 V)
Maksimi pikselikello
162,000 MHz (analoginen, digitaalinen)
Jännite
Tämä tuote toimii 100–240 V:n jännitteellä. Koska normaalijännite vaihtelee eri
maiden välillä, tarkasta oikea jännite tuotteen takaosaan kiinnitetystä tarrasta.
Mitat (leveys x korkeus x syvyys) / paino
593 x 377 x 66 mm (ilman jalustaa) / 5,7 kg
593 x 436 x 190 mm (jalustan kanssa) / 6,2 kg
VESA-kiinnitysteline
100 mm x 100 mm
Kallistus
-2˚ ~ 22˚
Käyttö- ja säilytysympäristö
Käyttö
Lämpötila: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Kosteus: 10–80 %, ei-kondensoiva
Säilytys
Lämpötila: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Kosteus: 5–95 %, ei-kondensoiva
Luokan B laite (kotikäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)
Tämä laite on rekisteröity kotikäyttöön sähkömagneettisten yhteensopivuusvaatimusten (EMC) mukaisesti mukaisesti
(luokka B). Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä tiloissa. (Luokan B laite säteilee vähemmän sähkömagneettisia aaltoja
kuin luokan A laite.)
Lisätietoja
6-1
6-2
Virransäästötoiminto
Tässä laitteessa on virransäästötoiminto, joka vähentää virrankäyttöä kytkemällä näytön automaattisesti pois päältä, kun sitä ei
käytetä erikseen määriteltyyn aikaan. Kun laite siirtyy virransäästötilaan, virran merkkivalo muuttaa väriään ja kertoo tällä tavoin,
että laite on virransäästötilassa. Kun laite on virransäästötilassa, virtaa ei sammuteta, joten näytön saa takaisin päälle joko
napsauttamalla hiirtä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä. Virransäästötoiminto toimii kuitenkin vain silloin, jos
laite on kytketty sellaiseen tietokoneeseen, jossa on virransäästötoiminto.
VIRRANSÄÄSTÖTOIMINTO
TAVALLINEN
KÄYTTÖTILA
VIRRANSÄÄSTÖTILA
VIRTA KATKAISTU
(VIRTAPAINIKKEESTA)
Virran merkkivalo
Käytössä
Vilkkuu
Pois
Tehonkulutus
54 wattia
Alle 2 watti
alle 1 wattia
Jos virrankatkaisupainiketta ei ole, virrankäyttö on nollassa ainoastaan silloin, kun virtajohto irrotetaan.
6-2
Lisätietoja
6-3
Ota yhteyttä SAMSUNGiin
•
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä SAMSUNG tukeen.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
Lisätietoja
6-3
EUROPE
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
U.K
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
8-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
6-3
Lisätietoja
ASIA PACIFIC
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST & AFRICA
BAHRAIN
8000-4726
JORDAN
800-22273
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
Lisätietoja
6-3
6-4
Oikea hävittäminen
TUOTTEEN TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN (ELEKTRONIIKKA JA SÄHKÖLAITTEET) – VAIN EUROOPASSA
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen
lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
TUOTTEEN PARISTOJEN OIKEA HÄVITTÄMINEN – VAIN EUROOPASSA
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa
hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb
ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU: n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos
paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää ladattavaa akkua. Kysy lisätietoja vaihtamisesta
palveluntarjoajalta.
6-4
Lisätietoja
Download PDF