Samsung | P24FHD | Samsung P24FHD Bruksanvisning

SyncMaster P24FHD / P2470LHD
LCD TV-skjerm
Brukerhåndbok
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og
spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre
ytelsen.
Innholdsfortegnelse
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Ansvarsområder og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
INSTALLERE PRODUKTET
Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Installere stativet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Slik fjerner du stativet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Feste et veggfeste/skrivebordsstativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Koble til en datamaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Bruke den som en TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Koble til en HDMI-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Koble til ved hjelp av en DVI-til-HDMI-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Koble til en komponentkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Koble til en Scart-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Koble til COMMON INTERFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Koble til forsterker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Tilkobling av hodetelefoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
BRUKE PRODUKTET
Plug & Play-funksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Oversikt over kontrollpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Tekst-TV-funksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) . . . . . . . . . . . . . 3-5
Installere enhetsdriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Tabell for standard signalmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
INSTALLERE PROGRAMVAREN
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
FEILSØKING
Egendiagnose for skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Før du ber om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Vanlige spørsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
MER INFORMASJON
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Strømsparingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Kontakt SAMSUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Korrekt avfallshåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
1
Viktige sikkerhetsregler
1-1
Før du starter
Ikoner som brukes i denne håndboken
IKON
NAVN
BETYDNING
Forsiktig
Angir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt.
Merk
Angir et hint eller et tips for en funksjon.
Bruke denne håndboken
•
Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.
•
Hvis det oppstår et problem, ser du i Feilsøking-delen.
Opphavsrettsmerknad
Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.
Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.
Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra
Samsung Electronics, Co., Ltd.
SAMSUNG-logoen og SyncMaster er registrerte varemerker for Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standard Association.
ENERGY STAR-logoen er et registrert varemerke for U.S. Environmental Protection Agency.
Alle andre varemerker som nevnes i dette dokumentet, tilhører sine respektive firmaer.
Viktige sikkerhetsregler
1-1
1-2
Ansvarsområder og vedlikehold
Vedlikehold av ekstern overflate og skjerm
Rengjør produktet med en myk, tørr klut.
•
Ikke rengjør produktet med brennbare væsker som benzen eller
tynner eller med en våt klut. Dette kan føre til et problem med
produktet.
•
Ikke skrap skjermen med fingerneglene eller en skarp gjenstand.
•
Ikke rengjør produktet direkte ved å spraye vann på det. Hvis det
kommer vann inn i produktet, kan det føre til brann, elektrisk støt
eller et problem med produktet.
En hvit flekk kan oppstå på overflaten av den høyglansede modellen
på grunn av materialets iboende egenskaper, hvis en supersonisk
luftfukter brukes.
Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.
Sikre installasjonsområdet
•
Hold nødvendig avstand mellom produktet og andre gjenstander (f.eks. vegger) for å sikre skikkelig ventilasjon.
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.
Installer produktet så de nødvendige avstandene som vises i figuren, beholdes.
Utseendet kan variere avhengig av produktet.
Når du installerer produktet med et stativ
Når du installerer produktet med et veggfeste
Om vedvarende bilder
•
Hvis et stillbilde vises i lang tid, kan det oppstå et vedvarende bilde eller en flekk på skjermen.
Hvis du ikke bruker produktet i lang tid, angir du strømsparingsmodus eller skjermsparer.
•
På grunn av teknologiske begrensninger hos LCD-panelprodusenten, kan bildene som genereres av dette produktet vises
som enten lysere eller mørkere enn vanlig med omtrent 1 ppm (milliondel) piksel.
Antallet underpiksler på et LCD-panel etter størrelse: Antallet underpiksler = Maks. horisontal oppløsning x Maks. vertikal
oppløsning x 3
1-2
Viktige sikkerhetsregler
1-3
Sikkerhetsregler
Ikoner som brukes til sikkerhetsregler
IKON
NAVN
BETYDNING
Advarsel
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til alvorlig skade
eller død.
Forsiktig
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler.
Tegnenes betydning
Ikke utfør.
Må følges.
Ikke demonter.
Strømpluggen må være koblet fra vegguttaket.
Ikke berør.
Må være jordet for å hindre elektrisk støt.
Strømrelaterte
Følgende bilder er til din referanse og kan variere avhengig av modeller og land.
Advarsel
Ikke bruk skadde strømledninger eller
støpsler eller løse stikkontakter.
Ikke koble flere elektriske apparater til ett
enkelt vegguttak.
•
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Unngå å koble til eller fra strømforsyningen
med våte hender.
•
Det kan føre til brann på grunn av
overoppheting av vegguttaket.
Sett strømpluggen skikkelig i.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.
Sørg for å koble strømledningen til et jordet
vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse
1).
Unngå å bøye eller vri strømledningen for
mye og unngå å plassere tunge gjenstander
på ledningen.
•
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller personskade.
Hold strømledningen og produktet unna varmeapparater.
•
Viktige sikkerhetsregler
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller
brann på grunn av en skadet
strømledning.
Hvis pluggene på strømledningen eller
vegguttaket er dekket av støv, rengjør du
med en tørr klut.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
1-3
Forsiktig
Ikke koble fra strømledningen mens produktet er i bruk.
•
Sørg for å bare bruke strømledningen som
leveres av firmaet vårt. I tillegg må du ikke
bruke strømledningen til andre elektriske
apparater.
Ellers kan det oppstå skader på produktet
på grunn av elektrisk støt.
•
Når du kobler strømledningen fra vegguttaket, må du sørge for å holde strømledningen
i kontakten og ikke i ledningen.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Koble strømpluggen til et vegguttak som er
lett tilgjengelig.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Hvis det oppstår et problem med
produktet, må du koble fra strømpluggen
for å slå strømmen helt av. Du kan ikke
slå strømmen helt av ved å bruke på/avknappen på produktet.
Installasjonsrelaterte
Advarsel
Ikke plasser levende lys, myggspray eller
sigaretter på produktet og ikke installer produktet i nærheten av en varmeovn.
Få en installatør eller et godkjent firma til å
installere produktet på veggen.
•
Ellers kan det medføre personskader.
•
•
Sørg for å bruke det spesifiserte
veggfestet.
Ellers kan det medføre brannfare.
Ikke installer produktet på et dårlig ventilert
sted som for eksempel i en bokhylle eller et
skap.
Hold en avstand på minst 10 cm fra veggen
når du installerer produktet for tilstrekkelig
ventilasjon.
•
•
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Hold plastposene som ble brukt til emballasjen på produktet, unna barn.
•
1-3
Hvis barn plasserer plastposer over
hodet, kan de kveles.
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Ikke installer produktet på et sted som er
ustabilt eller utsatt for store vibrasjoner,
som en ustabil eller skjev hylle.
•
Produktet kan falle og dette kan føre til
skader på produktet eller personer.
•
Hvis du bruker produktet på et sted som
er utsatt for vibrasjoner, kan det
medføre problemer med produktet eller
brannfare.
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for støv, fuktighet (badstu), olje, røyk
eller vann (regndråper) og ikke installer det i
et kjøretøy.
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for direkte sollys og ikke installer produktet i nærheten av en varmekilde, som en
peis eller varmeovn.
•
•
Dette kan føre til elektrisk støt eller
brann.
Dette kan forkorte produktets levetid
eller føre til brann.
Viktige sikkerhetsregler
Ikke installer produktet i lav høyde så barn
kan nå det.
•
•
Hvis et barn berører produktet, kan det
falle og føre til skader.
Bøy utendørsantennekabelen nedover
akkurat der hvor den går inn, slik at regnvann ikke kommer inn.
•
Siden forsiden er tyngre, installerer du
produktet på et flatt og stabilt underlag.
Hvis regnvann kommer inn i produktet
kan det medføre elektrisk sjokk eller
brann.
Installer antennen langt borte fra høyspenningsledninger.
•
Hvis antennen kommer bort i eller faller
ned på en høyspenningsledning, kan det
medføre elektrisk sjokk eller brann.
Forsiktig
Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.
•
Ikke plasser produktet ned mot gulvet.
•
Dette kan skade panelet på produktet.
Dette kan føre til et problem med
produktet eller skader.
Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet
eller hyllen.
•
Ellers kan dette føre til at produktet faller
ned og resulterer i feil eller skader.
•
Bruk et skap eller en hylle som passer til
produktets størrelse.
Når du setter ned produktet, må du være
forsiktig.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet eller skader.
Hvis produktet installeres på et sted hvor
driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av
de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet
installerer du produktet først etter at du har
kontaktet en servicetekniker om problemet.
•
Steder som er utsatt for mikroskopisk
støv, kjemikalier, for høy eller lav
temperatur eller høy fuktighet, som
flyplasser eller stasjoner hvor produktet
kontinuerlig brukes i lang tid osv.
Rengjøringsrelaterte
Advarsel
Før du rengjør produktet, kobler du fra
strømledningen.
Når du rengjør produktet må du ikke spraye
vann direkte over produktdelene.
•
•
Sørg for at vann ikke trenger inn i
produktet.
•
Ellers kan det føre til brann, elektrisk
støt eller et problem med produktet.
Viktige sikkerhetsregler
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
1-3
Forsiktig
Unngå å spraye rengjøringsmidler direkte
på produktet.
•
Dette kan føre til misfarging eller
sprekking av eksteriøret til produktet
eller at panelet løsner.
Bruk en myk, fuktig klut med et spesielt
skjermrensemiddel og tørk produktet med
den.
•
Når du rengjør produktet, tar du ut strømledningen og rengjør produktet med en myk
og tørr klut.
•
Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen,
alkohol, tynner, myggspray, parfyme,
smøremiddel eller rensemiddel når du
rengjør produktet.
Dette kan føre til at eksteriøret blir
deformert eller at trykket fjernes.
Siden eksteriøret av produktet lett får riper,
må du bruke en skikkelig renseklut.
Hvis ingen spesielle skjermrensemidler
er tilgjengelige, sper du ut et
rensemiddel med vann i forholdet 1:10
før du rengjør produktet.
Bruksrelaterte
Advarsel
Siden det går høyspenning gjennom produktet, må du aldri demontere, reparere
eller endre produktet selv.
•
•
Ellers kan det forårsake brann eller
elektrisk støt.
•
1-3
•
Ellers kan det føre til at produktet faller
og dette kan føre til personskader eller
død.
Ikke plasser gjenstander som leker og kaker
oppå produktet.
•
Ellers kan det forårsake brann eller
elektrisk støt.
Når det er tordenvær, kobler du fra strømledningen og du må ikke under noen
omstendighet berøre antennekabelen da
dette er farlig.
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller
brann på grunn av en skadet
strømledning.
Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Hvis du mister produktet eller huset har gått
i stykker, skru av strømmen og koble fra
strømledningen. Kontakt et servicesenter.
•
•
Hvis produktet trenger reparasjon,
kontakt et servicesenter.
Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent
lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra
strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et
servicesenter.
•
Når du skal flytte produktet, slår du av
strømmen og kobler fra strømledningen,
antennekabelen og andre kabler som er
koblet til produktet.
Hvis et barn henger over produktet for å
få tak i en gjenstand, kan gjenstanden
eller produktet falle og dette kan føre til
skader eller død.
Unngå å slippe en gjenstand over produktet
eller påføre støt på produktet.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Viktige sikkerhetsregler
Ikke flytt produktet ved å dra i strømledningen eller antennekabelen.
•
Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk
støt, brann eller et problem med
produktet som skyldes skader på
kabelen.
Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør
produktet eller strømpluggen, men ventiler
øyeblikkelig.
•
En gnist kan resultere i eksplosjon eller
brann.
•
Under tordenvær må du ikke berøre
strømledningen eller antennekabelen.
Ikke løft eller flytt produktet ved å bare
holde i strømledningen eller signalkabelen.
Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray
eller gjenstander nær produktet.
•
•
Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk
støt, brann eller et problem med
produktet som skyldes skader på
kabelen.
Ikke blokker luftehullene med en duk eller
gardin.
•
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Dette kan resultere i eksplosjon eller
brann.
Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare
gjenstander i produktet (luftehullene, portene osv).
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Ikke plasser en væskebeholder som en
vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller
medisiner, eller en metallgjenstand, over
produktet.
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Forsiktig
Hvis et stillbilde vises i lang tid, kan det oppstå et vedvarende bilde eller en flekk på
skjermen.
Når du ikke bruker produktet over lengre tid,
som når du ikke er hjemme, kobler du
strømledningen fra vegguttaket.
•
•
Hvis du ikke bruker produktet over
lengre tid, bruker du
strømsparingsmodusen eller angir
skjermspareren til modus for bilde som
beveger seg.
Ellers kan det bli støvansamling og det
kan føre til brann som følge av
overoppheting eller kortslutning eller et
elektrisk støt.
Angi riktig oppløsning og frekvens for produktet.
Ikke sett produktet opp ned eller flytt produktet bare ved å holde i stativet.
•
•
Ellers kan det medføre øyeslitasje.
Hvis du ser på produktet på for nært hold
kontinuerlig, kan skade synet ditt.
Unngå å bruke en luftfukter eller ovn for
nærme produktet.
•
Viktige sikkerhetsregler
Dette kan gjøre at produktet faller og
fører til skader på produkt eller
personer.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
1-3
Det er viktig å la øynene hvile (5 minutter
hver time) når du ser på produktskjermen i
lange perioder om gangen.
•
Dette letter øyeslitasje.
Hold alle små tilbehør på et sted der de er
utenfor barnas rekkevidde.
Ikke sett tunge gjenstander oppå produktet.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet eller skader.
Vær forsiktig at barn ikke plasser batteriet i
munnen når du fjerner det fra fjernkontrollen. Plasser batteriet på et sikkert sted hvor
det er utenfor barnas rekkevidde.
•
Vær forsiktig når du justerer vinkelen på
produktet eller høyden på stativet.
•
Hvis du setter fast hånden eller en
finger, kan du bli skadet.
•
Hvis produktet vippes for mye, kan det
falle og dette kan føre til skader.
Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for høyt.
•
Dette kan forårsake at batteriet sprekker
eller begynner å lekke og dermed fare
for brann, skader eller forurensing
(skader).
Å ha lyden for høy kan påføre deg
hørselskader.
Når du setter batteriet inn, vær oppmerksom på riktig polaritet (+, -).
•
Hvis du finner ut at barna har allerede
hatt batteriet i munnet, ta straks kontakt
med lege.
Bare bruk spesifiserte standardbatterier.
Ikke bruk nye og gamle batterier om hverandre.
•
Siden skjermpanelet er varmt etter å ha blitt
brukt over lengre tid, må du ikke ta på produktet.
Ellers kan batteriet ta skade eller det kan
oppstå brannfare, eller fare for
personskader eller skader grunnet
lekkasje av batteriets indre væske.
Batteriene (og oppladbare batterier) er ikke
vanlig avfall, og må innleveres til resirkulering. Kunden er ansvarlig for å returnere de
brukte eller oppladbare batteriene til resirkulering.
•
Kunden kan levere brukte eller
oppladbare batterier til nærmeste
offentlige returstasjon, eller til en
forhandler som selger samme type
batterier eller oppladbare batterier.
Opprettholde riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet
Oppretthold riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet.
1-3
•
Rett deg opp i ryggen.
•
Hold en avstand på 45-50 cm mellom øynene og skjermen. Se ned på skjermen og vend
deg mot skjermen forfra.
•
Juster produktvinkelen slik at skjermen ikke reflekterer lys.
•
Hold albuen i en rett vinkel og hold armen på nivå med baksiden av hånden.
•
Hold albuen i en rett vinkel.
•
Plasser hælene flatt på gulvet mens du holder knærne i en vinkel på 90 grader eller høyere
og opprettholder stillingen på armen så armen er under hjertet.
Viktige sikkerhetsregler
2
Installere produktet
2-1
Innholdet i pakken
•
Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold er inkludert.
•
Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.
INNHOLD
Hurtigoppsettguide
Produktgaranti
Brukerveiledning
D-Sub-kabel
Stativstøtte
Stativ
(Ikke tilgjengelig alle steder)
Strømledning
Batterier (AAA X 2)
Fjernkontroll
SELGES SEPARAT
DVI til HDMI-kabel
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre
ytelsen.
Installere produktet
2-1
2-2
Installere stativet
Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.
Sett stativstøtten i stativet i retningen som vises på figuren.
Kontroller om stativstøtten er riktig koblet til.
Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet helt rundt så den er helt festet.
Plasser en myk klut på bordet for å beskytte produktet og plasser produktet på kluten så
forsiden av produktet vender nedover.
2-2
Installere produktet
Hold hoveddelen av produktet med hånden som vist på figuren.
Dytt det monterte stativet inn i hoveddelen i pilretningen som vist på figuren.
- Forsiktig
Ikke løft produktet når du bare holder i stativet
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre
ytelsen.
Installere produktet
2-2
2-3
Slik fjerner du stativet
Før du fjerner stativet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.
Plasser en myk klut på bordet for å beskytte produktet og plasser produktet på kluten så
forsiden av produktet vender nedover.
Hold hoveddelen av produktet med hånden som vist på figuren.
Dra stativet i pilretningen som vist i figuren for å separere den.
Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet for å separere den.
Ta stativstøtten ut av stativet ved å dra den i pilretningen som vist på figuren.
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre
ytelsen.
2-3
Installere produktet
2-4
Feste et veggfeste/skrivebordsstativ
Feste et veggfeste/skrivebordsstativ (følger ikke med)
Dette produktet har et stativfeste på 75 mm x 75 mm som samsvarer med VESA-spesifikasjonene.
A.Feste til vegg/skrivebordsstativ
B.Veggfestesett/skrivebordsstativ (følger ikke med)
1. Slå av produktet og koble strømledningen fra vegguttaket.
2. Plasser en myk klut eller pute på et flatt underlag for å beskytte skjermen, og plasser produktet med forsiden vendt nedover.
3. Fjern skruen fra stativet og separer stativet.
4. Still sporet på produktdelen som skal kobles til stativet, på linje med sporet i stativet (skrivebordsstativ, veggfestestativ eller
annet stativ) og fest stativet skikkelig ved å stramme til skruen.
•
Hvis du bruker skruer som er lenger enn standardspesifikasjonene, kan innsiden av produktet bli skadet.
•
For veggmonteringer som ikke er kompatible med standard VESA-spesifikasjonene, kan lengden på skruene variere
avhengig av tilsvarende spesifikasjoner.
•
Ikke bruk skruer som er inkompatible med standard VESA-spesifikasjoner og ikke monter dem ved bruk av makt.
Dette kan føre til skader på produktet eller skader på grunn av at produktet faller. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for
noen produkt- eller personskader.
•
Samsung skal ikke holdes ansvarlig for skader på produktet eller personskader som forårsakes ved å bruke et stativ
som ikke er kompatibelt med spesifikasjonene eller på grunn av at en installasjon ikke er utført av en autorisert
servicetekniker.
•
Når du installerer produktet med et lite veggfeste, kjøper du et veggfeste som har er minst 10 cm fra veggen.
•
Bruk veggfestet i henhold til de internasjonale spesifikasjonene.
Installere produktet
2-4
2-5
Koble til en datamaskin
1. Koble produktet til en PC avhengig av videoutgangen som støttes av PCen.
Tilkoblingsdelen kan variere avhengig av produktmodellen.
Når grafikkortet tilbyr D-Sub <analog> utgang
•
Koble [PC IN]-porten på produktet til [D-Sub]-porten på PCen med D-Sub-kabelen.
Når grafikkortet tilbyr DVI <digital> utgang
2-5
Installere produktet
•
Koble [HDMI IN (DVI) 1]- eller [HDMI IN (DVI) 2]-porten på produktet til DVI-porten på PCen med DVI til HDMI-kabelen.
2. Koble [PC/DVI AUDIO IN]-porten på baksiden av skjermen til lydkortet på PCen.
3. Koble en side av strømledningen til [ POWER ]-porten på produktet og koble den andre enden av strømledningen til
vegguttaket med 110 V eller 220 V.
(Inngangsspenningen veksles automatisk.)
Installere produktet
2-5
•
2-5
Du kan høre klar kvalitetslyd fra lydkortet i datamaskinen ved hjelp av skjermhøyttalerne. (Du behøver ikke å installere
noen separate høyttalere for datamaskinen.)
Installere produktet
2-6
Bruke den som en TV
Du kan se på TV-programmer på skjermen hvis den er koblet til en antenne eller et kabel-/satellitt-system uten å installere
separat maskinvare eller programvare for TV-mottak på datamaskinen.
1. Koble kabelen/satellitten eller TV-antennen til [ANT IN]-porten på baksiden av skjermen.
•
Når du bruker en innendørs antenne-/kabel-/satellittkontakt:
Kontroller antennekontakten på veggen og koble deretter til antenne-/kabel-/satellitt-TV-kabelen.
•
Når du bruker en utendørs antenne:
Når du bruker en utendørs antenne, anbefaler vi at du får en kvalifisert tekniker til å installere den.
2. Når tilkoblingene er fullført, kobler du til TV-strømmen.
3. Når produktet slås på for første gang etter at du har kjøpt det, starter de første oppsettfunksjonene (<Plug&Play>).
Pass på at den koaksiale kabelen ikke bøyes når du kobler den til antenneinngangskontakten [ANT IN].
Installere produktet
2-6
2-7
Koble til en HDMI-kabel
Koble HDMI OUT-porten på AV-enheten (Blu-Ray/DVD/kabel-/satellittboks) til [HDMI IN (DVI) 1]- eller [HDMI IN (DVI) 2]kontakten på skjermen med HDMI-kabelen.
Trykk på [SOURCE]-knappen på forsiden av skjermen eller på fjernkontrollen for å velge <HDMI1> - eller <HDMI2>-modus.
Du trenger ingen separat lydtilkobling når du kobler til via HDMI.
2-7
Installere produktet
2-8
Koble til ved hjelp av en DVI-til-HDMI-kabel
1. Koble DVI-utgangskontakten på en ekstern enhet til [HDMI IN (DVI) 1] - eller [HDMI IN (DVI) 2]-kontakten på en skjerm med en
DVI-til-HDMI-kabel.
2. Koble den røde og hvite kontakten på en RCA til stereo-kabel (for PC) til lydutgangskontaktene med samme farge på den
digitale utgangsenheten, og koble den motsatte kontakten til [PC/DVI AUDIO IN]-kontakten på produktet.
Trykk på [SOURCE]-knappen på forsiden av skjermen eller på fjernkontrollen for å velge <HDMI1> - eller <HDMI2>-modus.
Installere produktet
2-8
2-9
Koble til en komponentkabel
1. Koble VIDEO OUT-porten på AV-enheten (DVD/videospiller/kabel-/satellittboks) til [COMPONENT IN [PR, PB, Y]]inngangsportene med en komponentvideokabel [PR, PB,Y].
2. Koble lydporten på AV-enheten (DVD/videospiller/kabel-/satellittboks) til [COMPONENT IN [R-AUDIO-L]]-porten på skjermen.
Trykk på [SOURCE]-knappen på forsiden av skjermen eller på fjernkontrollen for å velge <Komponent>-modus.
Se i håndboken for DVD-/videospiller/kabel-/satellittboks for en forklaring av komponentvideo.
2-9
Installere produktet
2-10 Koble til en Scart-kabel
1. Koble EXT(RGB) -porten på skjermen til DVD-spilleren med en SCART-kontakt.
2. Når en Scart-enhet er koblet til skjermen, endres kilden automatisk til EXT.
•
Koble til DVD-enhetens inngang hvis enheten har en [EXT [RGB]]-kontakt.
•
Du kan se på DVD bare ved å koble opp DVD-spilleren til skjermen så lenge strømmen er på.
Installere produktet
2-10
2-11 Koble til COMMON INTERFACE
1. Sett inn CI CARD i CAM i pilretningen til det sitter på plass.
2. Sett inn CAM med CI CARD installert i common interface-sporet.
(Sett inn CAM i pilretningen helt til enden slik at det er parallelt med sporet.)
3. Kontroller om du kan se et bilde på en forvrengt signalkanal.
2-11
•
Hvis du ikke setter inn ‘CI CARD’, vises ‘Forvrengt signal’ på skjermen i noen kanaler.
•
Paringsinformasjonen som inneholder et telefonnummer, CI CARD-ID, verts-ID og annen informasjon, vises i omtrent
2~3 minutter. Hvis det vises en feilmelding, kontakter du tjenesteleverandøren.
•
Når konfigurasjonen av kanalinformasjon er ferdig, vises meldingen ‘Oppdatering fullført’ og angir at kanallisten er
oppdatert.
•
Du må kjøpe et CI CARD hos en lokal tjenesteleverandør. Fjern CI CARD ved å dra det forsiktig ut med hendene. Hvis
du mister CI CARD, kan det forårsake skader på det.
•
Sett inn CI-kortet i retningen som er avmerket på det.
•
CAM støttes ikke i alle land og regioner. Forhør deg med din autoriserte forhandler.
Installere produktet
2-12 Koble til forsterker
Koble [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)]-kontakten på skjermen til den optiske inngangen på forsterkeren med en optisk kabel.
•
Hvis ingen lyd sendes ut fra skjermen, må du bruke en forsterker.
•
For informasjon om hvordan du kobler til en høyttaler og forsterker kan du se i brukerhåndbøkene levert av
produsentene.
Installere produktet
2-12
2-13 Tilkobling av hodetelefoner
Koble til hodetelefonene i kontakten for hodetelefoner.
2-13
Installere produktet
2-14 Kensington-lås
En Kensington-lås er en antityverienhet som gjør at brukerne kan låse produktet så de trygt kan bruke det på offentlige steder.
Siden fasongen og bruken av låseenheten kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i brukerhåndboken som
følger med låseenheten, for mer informasjon. Låseinnretningen må kjøpes separat.
Låse produktet
1. Sett låseenhetens låsedel i hullet til Kensington-låsen på produktet (
) og vri den i låseretningen (
).
2. Koble til Kensington-låskabelen.
3. Fest Kensington-låsekabelen til et skrivebord eller en annen tung gjenstand.
Du kan kjøpe låsen i en elektronikkbutikk på Internett.
Installere produktet
2-14
3
Bruke produktet
3-1
Plug & Play-funksjon
Første gang TV-apparatet slås på, settes grunnleggende innstillinger i gang automatisk, i en bestemt rekkefølge.
1. Trykk på [POWER
]-knappen på fjernkontrollen.
•
Du kan også bruke [
•
Meldingen <Select the OSD Language> vises.
2. Trykk på [
]-knappen på TV-apparatet.
]-knappen. Velg ønsket språk ved å trykke på ▲ eller ▼. Trykk på [
3. Trykk på ◄ eller ► for å velge <Butikkdemo> eller <Hjemmebruk>, og deretter [
]-knappen for å bekrefte valget.
]-knappen.
•
Vi anbefaler at du velger <Hjemmebruk>-modusen for å oppnå best mulig bilde i ditt hjemmemiljø.
•
<Butikkdemo> modusen er kun beregnet på bruk i butikker o.l. Hvis enheten ved en tilfeldighet er angitt til
<Butikkdemo>-modus og du vil returnere til <Hjemmebruk> (standard): Trykk på volumknappen på TV-apparatet.
Når volumskjermen vises, trykker og holder du [MENU]-knappen på TV-apparatet inne i 5 sekunder
4. Trykk på [
]-knappen. Velg ønsket land ved å trykke på ▲ eller ▼. Trykk på [
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge <Antenne> eller <Kabel> , og trykk deretter på [
]-knappen for å bekrefte valget.
]-knappen.
•
<Antenne>: <Antenne >-antennesignal. / <Kabel>: <Kabel>-antennesignal.
•
I Kabelmodus kan du velge riktig signalkilde blant <STD>, <HRC> og <IRC> ved å trykke på ▲, ▼, ◄ eller ►, og
deretter trykke på [ ]-knappen. Hvis du har digital kabel, velger du kabelsystemsignalkilden for både Analog og
Digital. Kontakt ditt lokale kabelsystem for å identifisere typen kabelsystem som eksisterer i ditt område.
6. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge kanalkilden som skal memoreres. Trykk på [
]-knappen for å velge <Start>.
•
Når antennekilden angis til <Kabel>, vises et trinn hvor du kan angi en verdi for det digitale kanalsøket. Du finner
mer informasjon under <Kanal> → <Autolagring>.
•
<Digital & Analog>: Digitale og analoge kanaler.
•
<Digital>: Digitale kanaler.
•
<Analog>: Analoge kanaler.
•
Kanalsøket vil starte og avslutte automatisk.
•
Dersom du vil avbryte memoreringsprosessen, trykker du på [
•
Når alle tilgjengelige kanaler er lagret, vises meldingen om å angi <Klokkemodus>.
7. Trykk på [
]-knappen.
]-knappen.
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge <Auto>, og trykk deretter på [
]-knappen.
•
Hvis du velger <Manuell>, vises <Angi gjeldende dato og klokkeslett>.
•
Hvis du har mottatt et digitalt signal, angis klokkeslettet automatisk. Hvis ikke velger du <Manuell> for å stille
klokken.
8. Beskrivelsen for tilkoblingsmetoden som gir best HD-skjermkvalitet, vises. Kontroller beskrivelsen og trykk på [
3-1
]-knappen.
Bruke produktet
9. Meldingen <God fornøyelse med TV-en.> vises. Når du er ferdig, trykker du på [
]-knappen.
Slik tilbakestiller du denne funksjonen...
1. Trykk på [MENU]-knappen for å vise menyen. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge <Innstilling>, og trykk deretter på [
2. Trykk på [
]-knappen.
]-knappen for å velge <Plug & Play>.
Funksjonen <Plug & Play> er bare tilgjengelig i TV-modus.
Bruke produktet
3-1
3-2
Oversikt over kontrollpanelet
Trykk lett på en av styreknappene.
Lampeknappene vises.
IKON
BESKRIVELSE
[
]
Bruk denne knappen til å velge en funksjon.
Andre signaler enn TV-signalet kan bare velges hvis den tilsvarende enheten er tilkoblet.
Rekkefølgen til TV-/eksterninngangssignalet endres.
<PC> → <TV> → <Ekst.> → <Komponent> → <HDMI1> → <HDMI2>
[MENU]
Trykk på denne knappen for å vise skjermmenyen (OSD).
Denne knappen brukes også til å avslutte skjermmenyen eller til å returnere til en
skjermmeny på høyere nivå.
[ -/+ ]
Går fra et menyelement til et annet horisontalt eller justerer valgte menyverdier.
Justerer lydvolumet.
[▲/▼]
Bruk disse knappene til å navigere i menyen eller til å justere en verdi i skjermmenyen.
Trykk for å bytte kanal.
[
]
Trykk på denne knappen for å slå produktet på eller av.
Strømlampe
Denne lampen slås på når produktet fungerer som normalt.
For informasjon om strømsparingsfunksjonen ser du i delen
strømsparingsfunksjon i produktspesifikasjonene. Når du ikke bruker produktet
på en lang stund, anbefales det å koble fra strømledningen for å minimere
strømforbruket.
Høyttaler
3-2
Du kan høre lyd ved å koble lydkortet på PCen til skjermen.
Bruke produktet
3-3
Fjernkontroll
Ytelsen til fjernkontrollen kan påvirkes av en TV eller andre elektroniske enheter som opererer i nærheten av LCDskjermen, og føre til funksjonsfeil pga forstyrrelse av frekvensen.
TV
POWER
Velger TV-modusen direkte.
Slår produktet på/av.
Nummertaster
PRE-CH
Trykk for å bytte kanal.
Denne knappen brukes til å returnere til den forrige kanalen.
MUTE
Aktiverer en markert menypost.
+
Trykk for å slå av lyden midlertidig.
P
-
Trykk for å senke eller heve volumet.
CH LIST
Trykk for å bytte kanal.
SOURCE
Kanalliste vises på skjermen.
Trykk på knappen for å endre signal inn SOURCE.
Du kan bare endre SOURCE hvis
det er koblet eksterne enheter til
skjermen.
FAV.CH
MENU
Åpner skjermmenyen og går ut av
menyen eller lukker justeringsmenyen.
TOOLS
Trykk for å bytte til dine favorittkanaler.
RETURN
Bruk for å raskt velge funksjoner
som brukes ofte.
Opp-ned Venstre-Høyreknapper
ENTER
Går tilbake til forrige meny.
EXIT
Avslutter skjermmenyen.
Går fra et menyelement til et annet
horisontalt, vertikalt eller justerer
valgte menyverdier.
SUBT.
INFO
Gjeldende bildeinformasjon vises
på øvre venstre halvdel av skjermen.
Digital undertekstvisning
Fargeknapper
GUIDE
Trykk for å legge til eller fjerne
kanaler, og for å lagre kanaler i
favorittlisten i "Kanalliste" menyen.
Visning av Elektronisk programguide (EPG ).
TTX / MIX
TV-kanalene tilbyr skriftlige informasjonstjenester via tekst-TV.
,
,
,
,
,
,
,
,
Tekst-TV-funksjon
Bruke produktet
3-3
Sette batterier i fjernkontrollen
1. Løft opp dekselet på baksiden av fjernkontrollen, som vist på illustrasjonen.
2. Sett inn to AAA-batterier.
Pass på at polene + og - på batteriene står den veien som diagrammet viser.
3. Lukk dekselet.
Fjern batteriene og oppbevar dem på et kjølig og tørt sted hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en lang stund.
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, kontrollerer du følgende:
3-3
•
Er TV-apparatet slått på?
•
Står batteriene riktig vei?
•
Er batteriene tomme?
•
Er det strømbrudd, eller er strømledningen trukket ut?
•
Finnes det et fluoriserende lys eller et neonlys i nærheten?
Bruke produktet
3-4
Tekst-TV-funksjon
De fleste TV-stasjoner tilbyr skriftlige informasjonstjenester via tekst-TV. Indekssiden i tekst-TV-tjenesten inneholder informasjon
om bruk av tjenesten. I tillegg kan du velge forskjellige alternativer med fjernkontrollen.
For at tekst-TV-informasjon skal vises korrekt, må mottaket av kanalen være stabilt. Ellers kan det være at informasjon
mangler eller at enkelte sider ikke vises.
Du kan endre tekst-TV-side direkte ved å trykke på nummertastene på fjernkontrollen.
(exit)
Gå ut av tekst-TV-visning.
(indeks)
Brukes til å vise indekssiden (innholdsfortegnelsen) når du bruker
tekst-TV.
(lagre)
Brukes til å lagre tekst-TV-sider.
(størrelse)
Trykk for å vise bokstavene på øvre
halvdel av skjermen i dobbel størrelse. Trykk en gang til for å vise nedre
halvdel av skjermen. Trykk en gang
til for å vise skjermbildet normalt.
(vis)
Brukes til å vise skjult tekst (for
eksempel svar på spørrekonkurranser). Trykk en gang til for å vise
skjermbildet normalt.
(tekst-TV på/blandet)
Trykk for å aktivere tekst-TV-modus
etter at du har valgt kanalen som
sender tekst-TV-tjenesten. Trykk to
ganger for å overlappe tekst-TV-bildet med det vanlige TV-bildet.
(side opp)
Brukes til å vise neste tekst-TVside.
(side ned)
Brukes til å vise forrige tekst-TVside.
(modus)
Trykk for å velge tekst-TV-modus
(LISTE/FLOF). Hvis du trykker på
knappen i LISTE-modus, skifter
den til listelagringsmodus. I listelagringsmodus kan du lagre
tekst-TV-siden i listen med knappen 3 (lagre).
(hold)
Brukes til å holde visningen på en
bestemt side hvis siden erstattes
av etterfølgende sider automatisk. Trykk igjen for å gjenoppta.
(avbryt)
Brukes til å vise TV-sendingen
mens TV-apparatet søker etter
en side.
Fargeknapper (rød/grønn/gul/blå)
Hvis FASTEXT-systemet brukes
av kringkastingsselskapet, er de
forskjellige emnene på en tekstTV-side fargekodet og kan velges
ved å trykke på de fargede tastene. Trykk på en av knappene
for å utføre funksjonen. Siden
vises med annen fargekodet
informasjon som kan velges på
samme måte. Hvis du vil vise forrige eller neste side, trykker du
på tasten med tilsvarende farge.
(underside)
Brukes til å vise en tilgjengelig
underside.
Bruke produktet
3-4
3-5
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)
Strukturen for skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)
TOPPMENYER
Bilde[PC]
UNDERMENYER
MagicBright
Kontrast
Lysstyrke
Skjerm
Bildealternativer
Tilbakestill bilde
Bilde[TV / Ekst. / Komponent / HDMI]
Modus
Bakg.belysn.
Farge
Lyd
Kanal
Innstilling
Skarphet
Autojustering
Kontrast
Lysstyrke
Skarphet
Nyanse (G/R)
Avanserte innstillinger
Bildealternativer
Tilbakestill bilde
Modus
Equalizer
Lydspråk
Lydformat
Lydbeskrivelse
Auto-volum
Velg høyttaler
Tilbakestill lyd
Land
Autolagring
Manuell lagring
Alternativ for
kabelsøk
Nå og nesteoversikt
Full veiledn.
Standardveiledn.
Kanalliste
Kanalmodus
Finjuster
Plug & Play
Språk
Klokkesl.
Spillmodus
Barnesikring
Endre PIN-kode
Barnelås
Undertekst
Språk, tekst-TV
Foretrukket
Digital tekst
Lyseffekt
Lysnivå
Melodi
Energisparing
Veiledning for
HD-tilkobling
Kontakt Samsung
Felles inngang
Inndata
Kildeliste
Applikasjon
Anynet+ (HDMICEC)
Kundesupport
Egendiagnose
Rediger navn
Programvareoppgradering
Tilgjengelige moduser
Ikonene nedenfor representerer inngangssignalene som vises når du velger et element i kildelisten.
Angir signalet når <PC> er valgt i <Kildeliste>.
Dette er PC-videosignalet som kobles til og sendes inn gjennom kontaktene [PC].
Angir signalet når <Ekst.> er valgt i <Kildeliste>.
Dette er videosignalet som sendes gjennom [Ext.]-kontakten.
Angir signalet når <HDMI> er valgt i <Kildeliste>.
Dette er signalet som sendes gjennom [HDMI]-kontakten.
Angir signalet når <TV> er valgt i <Kildeliste>.
Dette er signalet som sendes gjennom [ANT IN]-kontakten.
Angir signalet når <Komponent> er valgt i <Kildeliste>.
Dette er signalet som sendes gjennom [COMPONENT]-kontakten.
3-5
Bruke produktet
Bilde[PC]
Standardinnstillingen kan være forskjellig avhengig av den valgte inngangsmodusen (inngangssignalkilde valgt i Ekstern
inngangsliste) og den valgte oppløsningen.
MENY
MagicBright
BESKRIVELSE
<MagicBright> er en funksjon som gir optimalt seermiljø avhengig av bildet du viser. For øyeblikket er
fem forskjellige moduser tilgjengelige: <Underholdning>, <Internet>, <Tekst>, <Dynamisk kontrast>
og <Tilpasset>. Hver modus har sin egen forhåndskonfigurerte lysstyrkeverdi.
•
<Underholdning>
Høy lysstyrke
Når du vil se på bevegelige bilder, som en Blu-Ray eller DVD.
•
<Internet>
For arbeid med en blanding av bilder, for eksempel tekst og grafikk.
•
<Tekst>
For dokumenter eller arbeid med store tekstmengder.
•
<Dynamisk kontrast>
<Dynamisk kontrast> registrerer automatisk fordelingen av det visuelle signalet, og justerer for
best mulig kontrast.
•
<Tilpasset>
Selv om verdiene er nøye utvalgt av teknikerne våre, kan det være at du ikke synes de
forhåndskonfigurerte verdiene er behagelige for øynene dine.
I så fall justerer du lysstyrken og kontrasten ved hjelp av menyen på skjermen.
Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise Verktøy-menyen. Du kan også angi <MagicBright> ved å
velge <Verktøy>→<MagicBright>.
Kontrast/ Lysstyrke/
Skarphet
Du kan bruke skjermmenyene til å endre kontrasten lysstyrken etter eget ønske.
•
<Kontrast> - Justerer kontrasten.
•
<Lysstyrke> - Justerer lysstyrken.
•
<Skarphet> - Justerer skarpheten.
(Ikke tilgjengelig når <MagicBright> er <Dynamisk kontrast>.)
Autojustering
Verdiene <Fin>, <Grov> og <Posisj.> justeres automatisk.
Når du endrer oppløsningen fra Kontrollpanel, utføres den automatiske funksjonen.
Kun tilgjengelig i <PC> -modus
Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise Verktøy-menyen. Du kan også angi Autojustering ved å
velge <Verktøy> → <Autojustering>.
Bruke produktet
3-5
MENY
Skjerm
BESKRIVELSE
•
<Grov>
Fjerner støy som for eksempel vertikale striper.
<Grov> justering kan flytte skjermens bildeområde. Du kan flytte det tilbake til midten ved å bruke
menyen for horisontal kontroll.
•
<Fin>
Fjerner støy som for eksempel horisontale striper.
Dersom støyen vedvarer selv etter <Fin> innstilling, gjør det på nytt etter du har justert frekvensen
(Grov).
•
<PC-posisjon>
Justerer skjermposisjonen horisontalt og vertikalt.
•
<Tilb.still bilde>
Bildeparametre erstattes med fabrikkinnstillingene.
Kun tilgjengelig i <PC> -modus
Bildealternativer
•
<Fargetone>
Fargetonen kan endres.
Tilgjengelig kun i <PC> modus
•
•
<R-Økning > - < G-Økning > - <B-Økning >
Justerer de individuelle fargekontrollene for R, G, B (rød, grønn, blå).
•
<Størrelse>
Du kan endre størrelsen.
•
Tilbakestill bilde
<Kjølig> - <Normal> - <Varm> - <Tilpasset>
<16:9> - <4:3>
Bildeparametre erstattes med fabrikkinnstillinger.
•
<Tilbakestill bildemodus> - <Avbryt>
Bilde [TV / Ekst. / Komponent / HDMI]
3-5
Bruke produktet
MENY
Modus
BESKRIVELSE
Du kan velge den bildetypen som passer deg best.
Du kan aktivere enten <Dynamisk>, <Standard> eller <Film>.
•
<Dynamisk>
Velger bildet for høydefinisjon i et lyst rom.
•
<Standard>
Velger bildet for optimal visning i vanlige omgivelser.
•
<Film>
Velger bildet for å se på filmer i et mørkt rom.
Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise Verktøy-menyen. Du kan også angi <Bildemodus> ved å
velge <Verktøy>→<Bildemodus>.
Bakg.belysn. / Kontrast/ Lysstyrke/
Skarphet/ Farge /
Nyanse (G/R)
TV-apparatet har flere innstillingsalternativer som lar deg kontrollere bildekvaliteten.
•
<Bakg.belysn. > - Justerer lysstyrken for LCD-bakgrunnsbelysning.
•
<Kontrast> - Justerer kontrastnivået for bildet.
•
<Lysstyrke> - Justerer lysstyrkenivået for bildet.
•
<Skarphet> -Justerer kantdefinisjonen for bildet.
•
<Farge > - Justerer fargemetningen for bildet.
•
<Nyanse (G/R)> - Justerer fargenyansen for bildet.
Den aktiveres når signalet er NTSC.
Avanserte innstillinger
Med Samsungs nye TV-apparater kan du foreta enda mer presise bildeinnstillinger enn på tidligere
modeller. Se nedenfor for hvordan du justerer detaljerte bildeinnstillinger.
<Avanserte innstillinger> er tilgjengelig i <Standard> eller <Film>-modus.
•
<Svarttone - Du kan velge nivå på skjermen for å justere skjermdybden.
•
•
<Av> - <Mørk> - <Mørkere> - <Mørkest>
<Dynamisk kontrast> -Du kan justere skjermkontrasten slik at du får optimal kontrast.
•
<Av> - <Lav> - <Medium> - <Høy>
•
<Gamma> - Du kan justere intensiteten på primærfargene (rød, grønn, blå).
•
<Fargerom> - <Fargerom> er en fargematrise som består av røde, grønne og blå farger. Velg din
favoritt av <Fargerom> for å oppleve den mest naturlige fargen.
•
<Hvitbalanse> - Du kan justere fargetemperaturen for mer naturlige bildefarger.
•
•
•
<Auto> - <Naturlig>
<R-Kontrast> - <G-Kontrast> - <B-Kontrast> - <R-Økning> - <G-Økning> - <B-Økning> <Tilbakestill>
<Hudfarge> - Du kan fremheve rosa <Hudfarge> i bildet.
Når du endrer de justerte verdiene, oppdateres skjermen med de justerte verdiene.
•
<Kantforbedring> -Du kan fremheve grenser mellom gjenstander i bildet.
•
Bruke produktet
<Av> - <På>
3-5
MENY
Bildealternativer
BESKRIVELSE
•
<Fargetone>
Fargetonen kan endres.
•
•
<Kjølig> - <Normal> - <Varm1> - <Varm2>
•
<Varm1> eller <Varm2> aktiveres kun når bildemodus er <Film>.
•
Innstillinger kan justeres og lagres for hver eksterne enhet du har koblet til en inngang på
TV-apparatet.
<Størrelse>
Du kan endre størrelsen.
•
<Autobredde> - Justerer automatisk bildestørrelsen til "16:9"-sideforholdet.
•
<16:9> - Justerer bildestørrelsen til 16:9 som passer til DVD er eller bredskjermkringkasting.
•
<Bred zoom> - Forstørrer bildestørrelsen mer enn 4:3.
•
<Zoom>- Forstørrer 16:9 -bredskjermbildet (i loddrett retning) for at det skal passe til
skjermstørrelsen.
•
<4:3> - Dette er standardinnstillingen for videofilm eller normal kringkasting.
•
<Skjermtilpasning> - Bruk funksjonen til å vise det fulle bildet uten avskjæringer når HDMI
(720P / 1080i / 1080p), Component (1080i / 1080p)-signaler sendes inn.
Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise <Verktøy>-menyen. Du kan også angi størrelsen ved å
velge <Verktøy>→<Bildestørrelse>.
•
Avhengig av inngangskilden kan alternativene for bildestørrelsen variere.
•
Elementene kan variere, avhengig av hvilken modus som er valgt.
•
Innstillinger kan justeres og lagres for hver eksterne enhet du har koblet til en inngang på
TV-apparatet.
•
<Bred zoom>: Trykk på ► for å velge posisjon og trykk deretter på [
på ▲ eller ▼ for å flytte bildet opp- og nedover. Trykk deretter på [
•
<Zoom>: Trykk på ► for å velge posisjon og trykk deretter på [
eller ▼ for å flytte bildet opp- og nedover. Trykk deretter på [
å velge Størrelse og trykk deretter på [
]-knappen.
] -knappen. Trykk på ▲
]-knappen. Trykk på ► for
] -knappen. Trykk på ▲ eller ▼ for å forstørre
eller forminske bildestørrelsen i vertikal retning. Trykk deretter på [
•
] -knappen. Trykk
]-knappen.
•
Når du har valgt <Skjermtilpasning> i modusen HDMI (1080i) eller Komponent (1080i):
Velg posisjon ved å trykke på ◄ eller ►. Bruk ▲, ▼, ◄ eller ► til å flytte bildet.
•
<Tilbakestill> : Trykk på ◄ eller ► for å velge <Innstilling>, og trykk deretter på [
knappen. Du kan initialisere innstillingen.
•
Hvis du bruker funksjonen <Skjermtilpasning> med HDMI 720p-inngang, vil en linje
kuttes øverst, nederst, til venstre og til høyre i overskanningsfunksjonen.
]-
<Skjermmodus>
Digital Noise Reduction (Digital støyreduksjon).
Bare ved å stille inn bildestørrelse til Autobredde kan brukeren bestemme Skjermmodus. Hvert
enkelt europeisk land krever ulike bildestørrelser, og denne funksjonen er laget for å hjelpe
brukerne å velge.
•
<16:9> - Angir bildet til 16:9 bred modus.
•
<Bred zoom> - Forstørrer bildestørrelsen mer enn 4:3.
•
<Zoom> -Forstørrer størrelsen på bildet vertikalt.
•
<4:3> - Angir bildeformatet til 4:3 normal modus.
Denne funksjonen er tilgjengelig i <Autobredde>-modus.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modusene <PC>, <Komponent> eller <HDMI>.
3-5
Bruke produktet
MENY
Bildealternativer
BESKRIVELSE
•
<Digital NR>
Digital Noise Reduction (Digital støyreduksjon).
Hvis kringkastingssignalet TV-apparatet mottar er svakt, kan du aktivere funksjonen Digital NR for
å redusere støy eller skygger på skjermen.
•
•
<Av> - <Lav> - <Medium> - <Høy> - <Auto>
<Svartnivå for HDMI>
Når en DVD eller digitalboks er koblet til TVen via <HDMI>, kan det føre til svekking av
skjermkvaliteten, som økning av svartnivå, lav kontrast eller misfarging osv. avhengig av den
eksterne enheten som er koblet til. I dette tilfellet tilpasser du skjermkvaliteten på TVen ved å
konfigurere <Svartnivå for HDMI>.
Denne funksjonen er bare aktiv når den eksterne enheten er koblet til via <HDMI>.
•
•
<Normalt> - <Lavt>
<Filmmodus>
Med funksjonen <Filmmodus> får du en seeropplevelse i kinokvalitet.
•
<Av> - <Auto>
<Filmmodus> støttes i <TV>, <Komponent> (480i / 1080i) og <HDMI>(480i / 1080i).
Tilbakestill bilde
Bildeparametre erstattes med fabrikkinnstillinger.
•
<Tilbakestill bildemodus> - <Avbryt>
Lyd
Bruke produktet
3-5
MENY
Modus
BESKRIVELSE
•
<Standard>
Velg Standard for standard fabrikkinnstillinger.
•
<Musikk>
Velg Musikk når du ser på musikkvideoer eller konserter.
•
<Film>
Velg Film når du ser på filmer.
•
<Klar tale >
Fremhever stemmer over andre lyder.
•
<Tilpasset>
Velg Tilpasset hvis du vil justere innstillingene i henhold til personlige preferanser.
Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise Verktøy-menyen. Du kan også angi <Lydmodus> ved å
velge <Verktøy> → <Lydmodus>.
Equalizer
Lydspråk
Lydformat
Du kan justere venstre og høyre lydbalanse og lavt eller høyt volum etter behov.
•
<Modus>
Du kan velge en lydmodus som passer din personlige smak.
•
<Balanse>
Du kan justere venstre og høyre lydbalanse og lavt eller høyt volum etter behov.
•
<100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz>
For å justere nivået på forskjellige båndbreddefrekvenser.
•
<Tilbakestill>
Tilbakestiller lydinnstillingene til standardverdier.
Du kan endre standardverdien for lydspråk. Viser språkinformasjonen for den innkommende strengen.
Mens du ser på en digital kanal kan denne funksjonen velges.
•
Du kan bare velge språket blant de faktiske språkene som sendes.
Når lyd sendes ut fra både hovedhøyttaleren og lydmottakeren, kan det oppstå et lydekko på grunn
av forskjellen i dekodinghastighet mellom hovedhøyttaleren og lydmottakeren. I dette tilfellet bruker
du TV-høyttalerfunksjonen.
•
Lydbeskrivelse
•
<MPEG> - <Dolby Digital>
•
Mens du ser på en digital kanal kan denne funksjonen velges.
•
Lydformat vises i henhold til kringkastingssignalet.
Dette er en hjelpelydfunksjon som gir et ekstra lydspor for synshemmede personer. Denne funksjonen håndterer lydstrømmen for <Lydbeskrivelse> når den sendes sammen med hovedlyden fra
kringskasteren.Brukere kan slå Lydbeskrivelse på eller av og kontrollere volumet.
•
<Lydbeskrivelse>
Skrur av eller på lydbeskrivelsesfunksjonen.
•
<Volum>
Du kan jusere volumet på lydbeskrivelsen.
•
Volum er aktivt når Lydbeskrivelse er angitt til På.
•
Auto-volum
Reduserer forskjellene i volumnivå mellom ulike kanalene.
•
3-5
Mens du ser på en digital kanal kan denne funksjonen velges.
<Av> - <På>
Bruke produktet
MENY
Velg høyttaler
BESKRIVELSE
Hvis du vil høre lyd gjennom separate høyttalere, slår du av den interne forsterkeren.
•
Tilbakestill lyd
<Ekstern høyttaler> - <TV-høyttaler>
•
Hvis du velger <Ekstern høyttaler> i menyen <Velg høyttaler>, begrenses lydinnstillingene.
•
Volumknappene og [MUTE]-knappen fungerer ikke når <Velg høyttaler> er angitt til
<Ekstern høyttaler>. Angi volumet på din hjemmekino.
Du kan gjenopprette Lyd-innstillingene til fabrikkinnstillingene.
•
<Tilbakestill alt> - <Tilbakestill lydmodus> - <Avbryt>
<Tilbakestill lydmodus>: Alle lydverdiene går tilbake til standardinnstillinger.
Velge lydmodus
Du kan angi lydmodusen i Verktøy-menyen. Når du angir til Dual l ll, vises den gjeldende lydmodusen på skjermen
Lydtype
A2 Stereo
NICAM Stereo
Dual 1 / 2
DUAL 1 / 2
Mono
MONO
Automatisk endring
Stereo
STEREO
Toveis
DUAL 1
Mono
MONO
Stereo
MONO
STEREO
Automatisk endring
Toveis
MONO
DUAL 1
DUAL 1
MONO
DUAL 2
Automatisk endring
DUAL 1
Automatisk endring
DUAL 2
Hvis stereosignalet er svakt og det forekommer automatisk omkobling, bør du skifte til mono.
Denne funksjonen aktiveres bare med lydsignal i stereo. Den er deaktivert når lydsignalet er i mono.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i TV-modus.
Kanal
Bruke produktet
3-5
MENY
Land
BESKRIVELSE
Velg landet hvor produktet brukes, før du bruker funksjonen automatisk lagring. Hvis landet ikke finnes på listen, velger du Annet.
•
<Digital kanal>
Du kan endre landet for digitale kanaler.
•
<Analog kanal>
Du kan endre landet for analoge kanaler.
Inndataskjermen for PIN-kode vises. Skriv inn din firesifrede PIN-kode.
Autolagring
Du kan søke etter de frekvensområdene du har tilgang til (tilgjengeligheten avhenger av hvilket land
du bor i). Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med faktiske eller
ønskede programnumre.
Hvis en kanal låses med Barnesikring-funksjonen, vises inndatavinduet for PIN-kode.
•
<Antenne / Kabel>
Antennekilde som skal memoreres.
•
<Digital og Analog>
Digitale og analoge kanaler.
•
<Digital >
Digitale kanaler.
•
<Analog >
Analoge kanaler.
Når du velger <Kabel> → <Digital & Analogue> eller <Kabel> → <Digital >: Oppgi en verdi
for å søke etter kabelkanaler.
•
<Søkemodus>
Full / Nettverk / Rask
Rask
•
<Network ID>
Viser nettverksidentifikasjonskoden.
•
<Frekvens>
Viser frekvensen for kanalen. (Varierer fra land til land)
•
<Modulation>
Viser tilgjengelige modulasjonsverdier.
•
<Symbol Rate>
Viser tilgjengelige symbolverdier.
Søker etter alle kanaler med aktive sendestasjoner og lagrer dem i TV-ens minne.
3-5
Bruke produktet
MENY
Manuell lagring
BESKRIVELSE
Du kan søke gjennom tilgjengelige frekvensområder for fjernsyn i ditt område og lagre alle kanaler
som blir funnet, manuelt.
•
•
<Digital kanal>
Manuell lagring av digitale kanaler.
•
<Kanal>
Angi kanalnummeret med ▲,▼ eller nummerknappene (0~9)
•
<Frekvens>
Angi frekvensen med nummerknappene.
•
<Båndbredde>
Angi båndbredden med ▲,▼ eller nummerknappene (0~9).
•
Digital kanal er bare tilgjengelig i DTV-modus.
•
Når den er fullført, oppdateres kanalene på kanallisten.
<Analog kanal>
Manuell lagring av analog kanal.
•
<Program> (Program-nummer som skal tilordnes en kanal)
Angi riktig programnummer på skjermen. Angi kanalnummeret med ▲,▼ eller
nummerknappene (0~9)
•
<Fargesystem >
Justerer kontinuerlig til fargen er av beste kvalitet. Angir fargesystemverdien med ▲ eller ▼.
•
•
<Lydsystem>
Justerer kontinuerlig til lyden er av beste kvalitet. Angir lydsystemverdien med ▲ eller ▼.
•
•
<Auto>-<PAL>-<SECAM>-<NTSC4.43>
<BG>-<DK>-<I>-<L>
<Kanal> (Når du vet nummeret på kanalen som skal lagres)
Du kan lagre opptil TV-kanaler, inkludert de som mottas via kabelnettverk.
Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge: om du vil lagre hver av kanalene som blir funnet.
hvilket programnummer du vil gi de enkelte kanalene du lagrer.
•
<C> (Luftkanalmodus)
Du kan velge en kanal ved å angi det tildelte tallet til hver luftkringkastet stasjon i denne
modusen.
•
<S> (Kabelkanalmodus)
Du kan velge en kanal ved å angi det tildelte tallet til hver kabelkringkastet stasjon i denne
modusen.
•
<Søk> (Når du ikke vet kanalnumrene)
Trykk på ▲ eller ▼ for å starte søket. Radioen søker gjennom frekvensområdet til den første
kanalen eller kanalen du valgte tas inn på skjermen.
•
<Lagre> (Når du lagrer kanalen og tilknyttet programnummer)
Brukes til å gjenopprette antall brukerinndata. Angi til OK ved å trykke på [
Alternativ for kabelsøk
(avhengig av landet)
Bruke produktet
] -knappen.
Ved hjelp av denne funksjonen kan du manuelt legge til kanalområdet som skal skannes ved full
søkemodus for Auto Store-funksjonen.
•
<Frekvensstart~stopp>
Viser frekvensen for kanalen.
•
<Modulation>
Viser tilgjengelige modulasjonsverdier.
•
<Symbol Rate>
Viser tilgjengelige symbolverdier.
3-5
MENY
Nå og neste-oversikt /
Full veiledn. / Standardveiledn.
BESKRIVELSE
EPG-informasjonen (elektronisk programguide) tilbys av kringkasterne. Programinformasjonen kan
være tom eller gammel som et resultat av informasjonssendingen til en bestemt kanal. Visningen
oppdateres dynamisk så snart ny informasjon blir tilgjengelig.
Du kan også vise veiledningsmenyen ved kun å trykke på [GUIDE]-knappen. (For konfigurering
av <Standardveiledn. > ser du i beskrivelsene.).
•
<Nå og neste-oversikt>
For de seks kanalene som er angitt i venstre kolonne, vises informasjon om gjeldende program
og neste program.
•
<Full veiledn.>
Viser programinformasjonen hver time. To timer med programinformasjon vises, og du kan bla
frem og tilbake i tid.
•
Programtittelen er i den øverste delen midt på skjermen. Klikk på INFO-knappen for å få
detaljert informasjon. Kanalnummer, kjøretid, statuslinje, voksennivå,
videokvalitetsinformasjon (HD/SD), lydmoduser, undertekst eller tekst-TV, språk for
undertekst eller tekst-TV, og en kort oppsummering av det uthevede programmet er
inkludert i den detaljerte informasjonen.
•
“... “ vises hvis oppsummeringen er lang.
•
Seks kanaler vises. For å bla mellom kanaler, bytter du til en kanal ved å bruke ▲ eller
▼.
<Standardveiledn.>
Du kan bestemme om du vil vise enten <Nå og neste-oversikt> eller <Full veiledn.> når GUIDE knappen på fjernkontrollen trykkes ned.
•
3-5
•
<Nå/Neste> - <Full veiledn.>
Bruke produktet
MENY
Kanalliste
BESKRIVELSE
Med denne menyen kan du legge til/slette eller angi favorittkanaler og bruke programguiden for digitale sendinger.
Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke på [CH LIST]-knappen på fjernkontrollen.
•
<Alle kanaler> - Viser alle tilgjengelige kanaler.
•
<Tilføyde kanaler> - Viser alle kanaler som er lagt til.
•
<Favoritt> - Viser alle favorittkanaler.
Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise Verktøy-menyen. Du kan også legge til (eller slette fra)
<Favoritt> ved å velge [Tools] → <Tilføy til Favoritt> (eller <Slett fra Favoritt> )
Du velger favorittkanalene du har angitt ved å trykke på [FAV.CH]-knappen på
fjernkontrollen.
•
<Programmert> - Viser alle reserverte programmer.
•
Velg en kanal i <Alle kanaler>, <Tilføyde kanaler> eller <Favoritt> ved å trykke på ▲ /
▼, og deretter på [
•
•
Kanalmodus
Finjuster
Bruke fargeknappene med Channel List.
•
<Grønn> (Zoom): Forstørrer eller forminsker et kanalnummer.
•
<Gul> (Velg): Velger flere kanallister. Du kan gjennomføre funksjonen legg til/slett
eller legg til favoritter/slett fra favoritter for flere kanaler samtidig. Velg ønskede
kanaler og trykk på den gule knappen for å angi alle de valgte kanalene samtidig.
Merket vises til venstre for de valgte kanalene.
•
<TOOLS> (Verktøy): Viser <Slett> (eller <Tilføy>), <Tilføy til Favoritt> (eller <Slett fra
Favoritt>), <Lås> (eller <Lås opp>), <Timer-visning>, <Rediger kanalnavn>(bare
analoge kanaler), <Sort>, <Redigering av kanalnr.>(bare digitale kanaler), <Velg
alle> (eller <Avmerk alle>), <Autolagring>. (Alternativmenyene kan variere avhengig
av situasjonen.)
Skjermikoner for kanalstatus
•
: En analog kanal.
•
: En kanal som er angitt som en Favoritt.
•
: En kanal som er valgt ved å trykke på den gule knappen.
•
: Et program som sendes for øyeblikket.
•
: En låst kanal.
•
: Et reservert program.
Når du trykker på P[
/
] knappen, endres kanalene innenfor den valgte kanallisten.
•
<Tilføyde kanaler>
Kanaler byttes innenfor den memorerte kanallisten.
•
<Favorittkanaler>
Kanaler byttes innenfor favorittkanallisten.
Bruk finjustering for å justere en bestemt kanal manuelt for optimalt mottak.
•
Hvis du ikke lagrer den finjusterte kanalen i minnet, lagres ikke justeringene.
•
Finjusterte kanaler som har blitt lagret, er merket med en stjerne "*" på høyre side av
kanalnummeret i kanalbanneret.
•
For å tilbakestille finjusteringen velger du <Tilbakestill> ved å trykke på ▼ og deretter trykke
•
Bare analoge TV-kanaler kan finjusteres.
på [
Bruke produktet
]-knappen. Da kan du se på den valgte kanalen.
] -knappen.
3-5
Innstilling
MENY
BESKRIVELSE
Plug & Play
Dette henter opp menyelementene som ble vist første gang du koblet til TV-apparatet.
Språk
Det valgte språket påvirker bare språket i skjermmenyen.
3-5
Bruke produktet
MENY
Klokkesl.
BESKRIVELSE
•
<Klokke>
Det er nødvendig å stille klokken for å bruke de forskjellige timerfunksjonene til TV-en.
•
<Klokkemodus>
Du kan stille inn gjeldende tid manuelt eller automatisk.
•
•
•
<Auto> - <Manuell>
•
Avhengig av kringkastingsstasjonen og signalet kan det hende at autotiden ikke angis
riktig. Hvis dette skjer, angir du tiden manuelt.
•
Antennen eller kabelen må kobles til for å angi tiden automatisk.
<Still klokke>
Du kan stille inn gjeldende tid manuelt.
•
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når <Klokkemodus> er angitt til <Manuell>.
•
Du kan angi måned, dag, år, time og minutt direkte ved å trykke på nummertastene
på fjernkontrollen.
•
Gjeldende tid vises hver gang du trykker på [INFO]-knappen.
•
Hvis du kobler fra strømledningen, må du stille klokken på nytt.
<Deakt.timer>
Sleep timer-funksjonen slår TV-en av automatisk etter en forhåndsinnstilt tid.
•
<Av> - <30 min> - <60 min> - <90 min> - <120 min> - <150 min> - <180 min>
Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise Verktøy-menyen. Du kan også angi deaktiveringstimer
ved å velge <Verktøy> → <Deakt.timer>.
Du avbryter <Deakt.timer>-funksjonen ved å velge <Av>.
•
<Timer1 / Timer2 / Timer3>
Tre forskjellige tidsinnstillinger på/av kan utføres. Du må stille klokken først.
•
<Tid på>
Angi <time>, <minutt>, <am/pm> og <Aktiver/Deaktiver>.
(For å aktivere timeren med innstillingen du har valgt, angir du til Aktiver.)
•
<Tid av>
Angi <time>, <minutt>, <am/pm> og <Aktiver/Deaktiver>.
(For å aktivere timeren med innstillingen du har valgt, angir du til Aktiver.)
•
<Volum>
Velg ønsket volumnivå.
•
<Antenne>
Vis antennetype. (<Antenne> eller <Kabel>).
Du kan også angi <Antenne> ved å velge <Kanal>→<Antenne>.
•
<Kanal>
Velg ønsket kanal.
•
<Gjenta>
Velg <Én gang>, <Hver dag>, <Man~Fre>, <Man~Lør>, <Lør~Søn> eller <Manuell>.
•
Når <Manuell> er valgt, trykker du på ► for å velge ønsket ukedag. Trykk på [
knappen over den ønskede dagen og (
Bruke produktet
]-
)-merket vises.
•
Du kan angi <time>, <minutt> og kanal direkte ved å trykke på nummertastene på
fjernkontrollen.
•
Automatisk avslåing
Når du angir timeren til På, slås TV-en etterhvert av hvis ingen kontroller brukes på 3
timer etter at TV-en ble slått på av timeren. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i
timer på-modus og hindrer overoppheting som kan oppstå hvis en TV er på for lenge.
3-5
MENY
Spillmodus
BESKRIVELSE
Når du kobler til en spillkonsoll, som for eksempel PlayStation™ eller Xbox™, får du en mer realistisk
spillopplevelse hvis du velger spillmenyen.
•
<Av> - <På>
•
Begrensninger på Spillmodus (forsiktig)
•
•
Barnesikring
Barnelås
3-5
Hvis <Spillmodus> er <På> :
•
<Bilde>-modus endres automatisk til <Standard> og kan ikke endres.
•
<Lyd>-modus endres automatisk til <Tilpasset> og kan ikke endres. Justere lyden med
equalizeren.
•
<Spillmodus> er ikke tilgjengelig i vanlig <TV>- og <PC>-modus.
•
Hvis bildet er dårlig når en ekstern enhet er koblet til TV-en, kontrollerer du om
<Spillmodus> er <På>. Angi <Spillmodus> til <Av> og koble til eksterne enheter.
Med denne funksjonen kan du dempe visning og lyd for å forhindre at uautoriserte brukere, for
eksempel barn, ser på programmer som ikke er passende.
•
Endre PIN-kode
Hvis du vil koble fra spillkonsollen og koble til en annen ekstern enhet, angir du
<Spillmodus> til <Av> i oppsettmenyen. Skjermbildet skjelver litt dersom du viser TVmenyen i <Spillmodus>.
<Av> - <På>
•
Før oppsettskjermen vises, vises inndataskjermen for PIN-kode. Skriv inn din firesifrede
PIN-kode.
•
Standard PIN-kode for en ny TV er 0-0-0-0. Du kan endre PIN-koden ved å velge <Endre
PIN-kode > fra menyen.
•
Du kan låse noen kanaler i <Kanalliste>.
•
<Barnesikring> er bare tilgjengelig i TV-modus.
Du kan endre ditt personlige ID-nummer som er påkrevd for å konfigurere TV-en.
•
Før oppsettskjermen vises, vises inndataskjermen for PIN-kode. Skriv inn din 4-sifrede PINkode.
•
Standard PIN-kode for en ny TV er 0-0-0-0.
•
Hvis du glemmer PIN-koden, trykker du på fjernkontrollens knapper i rekkefølgen nedenfor.
Da tilbakestilles PIN-koden til 0-0-0-0: [POWER] (Av), → [MUTE] → 8 → 2 → 4 →
[POWER] (På).
Denne funksjonen gjør at du kan hindre uautoriserte brukere, som barn, i å se på upassende programmer ved bruk av en 4-sifret PIN-kode (personlig identifikasjonsnummer) som er angitt av brukeren.
•
<Tillat alle>
Trykk for å låse opp alle TV-innstillinger.
•
<Blokker alle>
Trykk for å låse alle TV-innstillinger.
•
Før oppsettskjermen vises, vises inndataskjermen for PIN-kode. Skriv inn din firesifrede
PIN-kode.
•
Standard PIN-kode for en ny TV er 0-0-0-0. Du kan endre PIN-koden ved å velge Endre
PIN-kode fra menyen.
•
Når foreldreinnstillingene er angitt, vises
-symbolet.
Bruke produktet
MENY
Undertekst
BESKRIVELSE
Du kan aktivere og deaktivere undertekstene. Bruk denne menyen til å angi <Modus>.
<Normal> på menyen er den grunnleggende underteksten og <Hørselssvekkede> er underteksten
for hørselshemmede personer.
•
<Undertekst>
Setter undertekster <på> eller <av>.
•
<Modus>
Angir undertekstmodus.
•
•
Språk, tekst-TV
<Normal> / <Hørselssvekkede>
<Språk, undertekster>
Angi undertekstspråket.
•
Hvis programmet du ser på ikke støtter funksjonen <Hørselssvekkede>, aktiveres
<Normal> automatisk selv om modusen <Hørselssvekkede> er valgt.
•
Engelsk er standard i tilfeller hvor det valgte språket ikke er tilgjengelig i kringkastingen.
•
Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke på [SUBT]-knappen på fjernkontrollen.
Du kan angi Språk, tekst-TV ved å velge språktype.
Engelsk er standard i tilfeller hvor det valgte språket ikke er tilgjengelig i kringkastingen.
Foretrukket
Primærspråk, lyd / Sekundærspråk, lyd / Primærspråk, undertekster /Sekundærspråk, undertekster /
Primærspråk, tekst-TV /Sekundærspråk, tekst-TV
Med denne funksjonen kan brukerne velge et av språkene. Språket som velges her er standarden
når brukeren velger en kanal.
Hvis du endrer språkinnstillingen, endres Språk, undertekster, Språk, lyd og Språk, tekst-TV på
Språk-menyen automatisk til det valgte språket.
Språk, undertekster, Språk, lyd og Språk, tekst-TV på Språk-menyen viser en liste med språk som
støttes av den gjeldende kanalen, og valget utheves.
Hvis du endrer denne språkinnstillingen, er det nye valget kun gyldig for gjeldende kanal. Den
endrede innstillingen endrer ikke innstillingen til Primærspråk, undertekster, Primærspråk, lyd eller
Primærspråk, tekst-TV i menyen Foretrukket.
Digital tekst
Hvis programmet sendes med digital tekst, er denne funksjonen aktivert.
•
Lyseffekt
Lysnivå
<Deaktiver>-<Aktiver> (bare Storbritannia)
•
MHEG (Kodingsekspertgruppe for multimedia- og hypermediainformasjon)
•
En internasjonal standard for datakodingssystemer som brukes i multimedier og
hypermedier. Dette er på et høyere nivå enn MPEG-systemet som omfatter datakobling av
hypermedia som stillbilder, tegnservice, animasjon, grafikk og videofiler samt
multimediadata. MHEG er samhandlingteknologi for brukerkjøretid og brukes på forskjellige
områder inkludert VOD (Video-On-Demand, video på forespørsel), ITV (Interaktiv TV), EC
(Electronic Commerce, elektronisk handel), teleutdanning, telekonferanser, digitale
biblioteker og nettverksspill.
Du kan slå lampen på/av på forsiden av skjermen. Du kan slå den av for å spare strøm.
•
<Av>
Aktiverer bare <Lyseffekt> (lampe) når det trykkes på en knapp.
•
<På>
Aktiverer bare <Lyseffekt> (lampe) når TV-en er i bruk.
Bruk for å justere lysnivået, dvs. lysstyrken.
•
<1>~<10>
Jo høyere nummeret er, jo lysere er lyset fra lampen.
Bruke produktet
3-5
MENY
Melodi
BESKRIVELSE
En melodilyd kan stilles inn så den slås på når skjermen slås På eller Av.
•
<Av> - <Lav> - <Medium> - <Høy>
<Melodi> spilles ikke
Energisparing
•
Når det ikke kommer lyd fra TV-en fordi [MUTE]-knappen har blitt trykket inn.
•
Når det ikke kommer lyd fra TV-en fordi volumet har blitt senket til minimum med
volumknappen [-].
•
Når TV-en slås av med <Deaktiv.timer>-funksjonen.
Med denne funksjonen kan du regulere lysstyrken på TVen og dermed redusere strømforbruket. Når
du ser på TV på natten, angir du modusalternativet <Energisparing> til <Høy> for å redusere tretthet
i øynene i tillegg til strømforbruk.
•
<Av> : Skrur av energisparingsfunksjonen.
•
<Lav> : Setter TVen i lav energisparingsmodus.
•
<Medium> : Setter TVen i middels energisparingsmodus.
•
<Høy> : Setter TVen i høy energisparingsmodus.
•
<Auto> : Justerer automatisk lysstyrken på TV-skjermen i henhold til scenene.
Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise <Verktøy>-menyen. Du kan også angi alternativet <Energisparing> ved å velge <Verktøy> → <Energisparing>.
Felles inngang
•
<CI-meny>
Dette gjør at brukeren kan velge fra CAM-menyen.
Velg CI-meny basert på menyen PC-kort.
•
<Programinformasjon>
Dette inneholder informasjon om CAM som er satt inn i CI-sporet, og viser den.
Application Info-innsetting handler om CI CARD. Du kan installere CAM både når TV-apparatet er
PÅ eller AV.
CAM støttes ikke i alle land og regioner. Forhør deg med din autoriserte forhandler.
Inndata
3-5
Bruke produktet
MENY
Kildeliste
BESKRIVELSE
Brukes til å velge <PC>, <TV> eller andre eksterne inngangskilder som er koblet til produktet. Brukes
til å velge egenvalgt skjerm.
Trykk på [SOURCE]-knappen på fjernkontrollen.
•
Rediger navn
<PC> - <TV> - <Ekst.> - <Komponent> - <HDMI1> - <HDMI2>
Gi enheten som er koblet til et navn slik at valget mellom signalkildene blir enklere.
•
<Video> - <DVD> - <Kabel-STB> - <Satellitt-STB> - <PVR-STB> - <AV-mottaker> - <Spill> <Videokamera> - <PC> - <DVI PC> - <DVI> - <TV> - <IPTV> - <Blu-Ray> - <HD DVD> - <DMA>
Applikasjon
Anynet+ (HDMI-CEC)
Hva er <Anynet+>?
<Anynet+> er en funksjon som gjør at du kan kontrollere alle tilkoblede Samsung-enheter som støtter <Anynet+> med
fjernkontrollen til Samsung-TV-en. <Anynet+>-systemet kan bare brukes med Samsung-enheter som har <Anynet+>-funksjonen.
For å være sikker på at din Samsung-enhet har denne funksjonen, kontrollerer du om den har en <Anynet+>-logo.
Koble til Anynet+-enheter
1. Koble til [HDMI IN (DVI) 1]- eller [HDMI IN (DVI) 2]-kontakten på TV-en og HDMI OUT-kontakten på tilsvarende
<Anynet+>-enhet med en HDMI -kabel.
2. Koble til [HDMI IN (DVI) 1]- eller [HDMI IN (DVI) 2]-kontakten på TV-en og HDMI OUT-kontakten på tilsvarende
<Anynet+>-enhet med en HDMI-kabel.
Koble til den optiske kabelen mellom [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)]-kontakten på TV-en og den digitale
lydutgangen på hjemmekinoen.
Når du følger tilkoblingen over, kommer det bare 2-kanalslyd fra den optiske kontakten. Du vil bare høre lyd fra
hjemmekinoens forreste venstre og høyre høyttalere og subwooferen. Hvis du vil høre 5.1-kanalslyd, kobler du
[DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)]-kontakten på DVD-spilleren/satellittboksen (dvs. Anynet-enhet 1 eller 2) direkte til
forsterkeren eller hjemmekinoen, og ikke til TV-en.
Bare koble til én hjemmekino.
Ikke alle HDMI-kabler støtter <Anynet+>-funksjoner.
<Anynet+> fungerer når AV-enheten som støtter <Anynet+> er i Standby- eller På-status.
<Anynet+> støtter opptil 10 AV-enheter totalt. Merk at du kan koble til opptil 3 enheter av samme typen.
Bruke produktet
3-5
Stille inn Anynet+
Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise Verktøy-menyen. Du kan også vise <Anynet+>-menyen ved å velge <Verktøy> →
<Anynet+ (HDMI-CEC)>
Innstilling
•
<Anynet+ (HDMI-CEC)>
For å bruke <Anynet+>-funksjonen må <Anynet+ (HDMI-CEC)> være angitt til På.
Når <Anynet+ (HDMI-CEC) >-funksjonen er deaktivert, deaktiveres alle <Anynet+>-relaterte funksjoner.
•
<Automatisk avslåing>
Angi at en <Anynet+>-enhet skal slå seg av automatisk når TV-en slår seg av, og angi at TV-en skal slå seg av automatisk
når en HDMI-CEC-enhet ber TV-en om å slå seg av.
Den aktive kilden på TV-ens fjernkontroll må angis til TV for å bruke <Anynet+>-funksjonen.
Hvis du angir Automatisk avslåing til Ja, slås også tilkoblede eksterne enheter av når TV-en slås av. Hvis en ekstern
enhet fremdeles spiller inn, kan den slås av eller ikke.
Kildeliste
1. Trykk på [TOOLS]-knappen. Trykk på [
2. Trykk på
eller
]-knappen for å velge <Anynet+ (HDMI-CEC)>.
for å velge <Enhetsliste>, og trykk deretter på [
]-knappen.
- <Anynet+>-enheter som er koblet til TV-en er listet opp.
- Hvis du ikke finner en enhet du ønsker, trykker du på den røde knappen for å søke etter enheter.
3. Trykk på
eller
for å velge en bestemt enhet og trykk deretter på [
]. Da byttes det til den valgte enheten.
- <Bare når du angir <Anynet+ (HDMI-CEC)> til På i <Applikasjon>-menyen, vises <Enhetsliste>-menyen.
3-5
Bruke produktet
Det kan ta opptil 2 minutter å bytte til de valgte enhetene. Du kan ikke avbryte handlingen mens bytting foregår.
Tiden som trengs for å skanne etter enheter, bestemmes av antall tilkoblede enheter.
Når enhetsskanningen er fullført, vises ikke antall enheter som ble funnet.
Selv om TV-en automatisk søker etter enhetslisten når TV-en slås på via på/av-knappen, vises ikke enheter som er
koblet til TV-en, automatisk på enhetslisten. Trykk på den røde knappen for å søke etter den tilkoblede enheten.
Hvis du har valgt ekstern inngangsmodus ved å trykke på [SOURCE]-knappen, kan du ikke bruke <Anynet+>funksjonen. Sørg for at du bytter til en <Anynet+>-enhet ved å bruke <Enhetsliste>.
Kundesupport
Bruke produktet
3-5
MENY
Egendiagnose
BESKRIVELSE
•
•
•
<Bildetest>
Hvis du tror du har et bildeproblem, gjennomfører du bildetesten. Kontroller fargemønsteret på
skjermen for å se om problemet vedvarer.
•
<Ja> : Hvis testmønsteret ikke vises eller hvis det er støy i testmønsteret, velger du <Ja>. Det
kan være et problem med TV-en. Kontakt Samsungs callsenter for for assistanse.
•
<Nei> : Hvis testmønsteret vises som det skal, velger du <Nei>. Det kan være et problem med
det eksterne utstyret. Kontroller tilkoblingene. Hvis problemet vedvarer, ser du i
brukerhåndboken for den eksterne enheten.
<Lydtest>
Hvis du tror du har et lydproblem, gjennomfører du lydtesten. Du kan kontrollere lyden ved å spille
en innebygd melodi gjennom TV-en.
•
<Ja> : Hvis du bare hører lyd gjennom en høyttaler eller ikke i det hele tatt under lydtesten,
velger du <Ja>. Det kan være et problem med TV-en. Kontakt Samsungs callsenter for for
assistanse.
•
<Nei> : Hvis du kan høre lyd fra høyttalerne, velger du <Nei>. Det kan være et problem med
det eksterne utstyret. Kontroller tilkoblingene. Hvis problemet vedvarer, ser du i
brukerhåndboken for den eksterne enheten.
•
Hvis du ikke hører lyd fra TV-høyttalerne, bør du kontrollere at <Velg høyttaler> er angitt
til <TV-høyttaler> i <Lyd>-menyen før du utfører lydtesten.
•
Melodien høres under testen selv om <Velg høyttaler> er angitt til <Ekstern høyttaler>
eller lyden er dempet ved å trykke på [MUTE]-knappen.
<Signalinformasjon (bare digitale kanaler)>
I motsetning til analoge kanaler som kan variere i mottakskvalitet fra snø til klart, har digitale
kanaler (HDTV) enten perfekt kvalitet eller du mottar dem ikke i det hele tatt. Så i motsetning til
analoge kanaler kan du ikke finjustere en digital kanal. Du kan derimot justere antennen for å
forbedre mottaket for tilgjengelige digitale kanaler.
Hvis signalstyrkemåleren indikerer at signalet er svakt, justerer du antennen fysisk for å øke
signalstyrken. Fortsett å justere antennen til du finner den beste posisjonen med det
sterkeste signalet.
Programvareoppgradering
3-5
•
<Via USB>
Sett inn en USB-driver som inneholder fastvareoppgraderingen som er lastet ned fra
samsung.com, i TV-en. Vær forsiktig så du ikke kobler fra strømmen eller fjerner USB-driveren
mens oppgraderinger legges inn. TV-en slår seg av og på igjen automatisk når
fastvareoppgraderingen er fullført. Kontroller fastvareversjonen etter at oppgraderingene er fullført
(den nye versjonen har et høyere tall enn den eldre versjonen).
Når programvaren er oppgradert, vil video- og lydinnstillingene dine returnere til standard
fabrikkinnstillinger. Vi anbefaler deg å skrive ned innstillingene så du enkelt kan tilbakestille dem
etter oppgraderingen.
•
<Via kanal>
Oppgrader programvaren med kringkastingssignalet.
•
<Oppgradering i standbymodus>
For å fortsette med programvareoppgradering med hovedstrømmen på, velger du ▲ eller ▼. 45
minutter etter at du har gått inn i standbymodus, gjennomføres en manuell oppgradering
automatisk. Siden strømmen til enheten slås på internt, kan skjermen være noe på for LEDproduktet. Dette fenomenet kan fortsette i mer enn 1 time til programvareoppgraderingen er
fullført.
•
<Alternativ programvare>(sikkerhetskopi)
Hvis det er problemer med den nye programvaren og den påvirker bruken, kan du endre
programvaren til forrige versjon.
•
Hvis programvaren ble endret, vises eksisterende programvare.
•
Du kan endre gjeldende programvare til alternativ programvare med ‘Alternativ
programvare’.
Bruke produktet
MENY
BESKRIVELSE
Veiledning for HD-tilkobling
Denne menyen presenterer tilkoblingsmetoden som gir den optimale kvaliteten for HDTVen. Se i
denne informasjonen når du kobler eksterne enheter til TV-en.
Kontakt Samsung
Vis denne informasjonen når TV-en ikke fungerer skikkelig eller når du vil oppgradere programvaren.
Du kan vise informasjonen om callsenteret, produktet og nedlastingsmetoden for filnedlastingsmetoden.
Bruke produktet
3-5
3-6
Installere enhetsdriveren
Hvis du installerer enhetsdriveren, kan du angi riktig oppløsning og frekvens for produktet. Enhetsdriveren er inkludert på
CD en som fulgte med produktet. Hvis driverfilen som fulgte med er ødelagt, kan du gå til Samsung Electronics'
hjemmeside (http://www.samsung.com/) og laste ned driveren.
1. Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk på Windows Driver
3. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.
4. Velg modellen til produktet ditt fra modellisten.
5. Kontroller om den riktige oppløsningen og skjermens oppdateringsfrekvens vises i innstillingene for kontrollpanelet. Du finner
mer informasjon i dokumentet om Windows-operativsystemet.
3-6
Bruke produktet
3-7
Tabell for standard signalmodus
LCD-skjermen har en optimal oppløsning for den beste visuelle kvaliteten avhengig av skjermstørrelsen på grunn av de
iboende egenskapene til panelet, i motsetning til en CDT-skjerm.
Derfor forringes den visuelle kvaliteten hvis den optimale oppløsningen ikke angis for panelstørrelsen. Det anbefales å stille
inn oppløsningen til den optimale oppløsningen for produktet.
PC-timing (D-Sub- og HDMI-inngang)
Hvis signalet fra PCen er en av følgende standard signalmoduser, stilles skjermen inn automatisk. Men hvis signalet fra PCen
ikke er en av følgende signalmoduser, kan det vises en tom skjerm eller bare strømlampen slås på. Derfor konfigurerer du den
som følger i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.
OPPLØSNING
HORISONTAL
FREKVENS (KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
KLOKKEFREKVENS
(MHZ)
POLARITET (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
AV-timing (HDMI- og Komponent-inngang)
Bruke produktet
3-7
OPPLØSNING
SKANNE
VERTIKAL FREKVENS
(HZ)
INNGANGSKILDE
720 x 240
progressiv
60Hz
Komponent
720 x 480
linjesprang
60Hz
Komponent, HDMI
720 x 480
progressiv
60Hz
Komponent, HDMI
720 x 576
linjesprang
50Hz
Komponent, HDMI
1440 x 480
progressiv
50Hz
Komponent, HDMI
1440 x 576
linjesprang
60Hz
HDMI
1280 x 720
linjesprang
50Hz
HDMI
1280 x 720
progressiv
50Hz
Komponent, HDMI
1920 x 1080
progressiv
60Hz
Komponent, HDMI
1920 x 1080
linjesprang
50Hz
Komponent, HDMI
1920 x 1080
linjesprang
60Hz
Komponent, HDMI
1920 x 1080
progressiv
24Hz
Komponent, HDMI
1920 x 1080
progressiv
25Hz
Komponent, HDMI
1920 x 1080
progressiv
30Hz
Komponent, HDMI
1920 x 1080
progressiv
50Hz
Komponent, HDMI
1920 x 1080
progressiv
60Hz
Komponent, HDMI
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale
syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen
representeres i kHz.
Vertikal frekvens
Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen
kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.
3-7
Bruke produktet
4
Installere programvaren
4-1
Natural Color
Hva er Natural Color ?
Denne programvaren fungerer bare for Samsung-produkter og gjør det mulig å justere fargene som vises på produktet og
matcher fargene på produktet med fargene på de trykte bildene. Du finner mer informasjon i programvarens elektroniske hjelp
(F1).
Natural Color leveres over nettet. Du kan laste det ned fra nettsidene nedenfor og installere:
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
Installere programvaren
4-1
4-2
MultiScreen
Hva er MultiScreen ?
MultiScreen lar brukerne bruke skjermen ved å dele den inn i flere deler.
Installere programvaren
1. Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Velg MultiScreen-installasjonsprogrammet.
Hvis skjermbildet for programvareinstallasjonen ikke vises på hovedskjermbildet, finner du og dobbeltklikker på
MultiScreen-installasjonsfilen på CD-ROMen.
3. Når installasjonsveiviseren vises, klikker du på [Next (Neste)].
4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene for programvare i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.
•
Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.
•
Ikonet MultiScreen vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
•
Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.
MultiScreen Installasjonskrav
MultiScreen-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.
Operativsystem
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista 32 Bit
•
Windows 7 32Bit
For MultiScreen anbefales operativsystemet Windows 2000 eller nyere.
Maskinvare
•
Minst 32 MB minne
•
Minst 60 MB ledig plass på harddisken
Fjerne programvaren
Klikk på [Start], velg [Settings (Innstillinger)]/[Control Panel (Kontrollpanel)], og dobbeltklikk deretter på [Add or Remove
Programs (Legg til eller fjern programmer)].
Velg MultiScreen fra programlisten og klikk på [Add/Delete (Legg til/Slett)]-knappen.
4-2
Installere programvaren
5
Feilsøking
5-1
Egendiagnose for skjerm
•
Du kan kontrollere om produktet fungerer som det skal ved å bruke funksjonen Egendiagnose.
•
Hvis en tom skjerm vises og strømlampen blinker selv om produktet og PCen er skikkelig koblet til, utfører du
egendiagnosefunksjonen i henhold til prosedyrene nedenfor.
1. Slå av produktet og PCen.
2. Separer D-Sub-kabelen fra produktet.
3. Slå produktet på.
4. Hvis produktet fungerer skikkelig, vises meldingen 'Check Signal Cable'.
Hvis en tom skjerm vises på nytt i dette tilfellet, må du kontrollere at det ikke er problemer med PCen og tilkoblingen.
Feilsøking
5-1
5-2
Før du ber om service
Kontroller følgende før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet fortsetter, kontakter du ditt nærmeste Samsung
Electronics servicesenter.
PROBLEMER RELATERT TIL INSTALLASJON (PC MODUS)
Skjermen flimrer.
Sjekk om signalkabelen mellom computeren og LCD-skjermen er godt festet.
(Se Koble til en computer)
PROBLEMER RELATERT TIL SKJERMEN
Skjermen er blank og strømindikatoren er av.
Forsikre deg om at strømkabelen er godt festet og LCD-skjermen på.
(Se Koble til en computer)
"Kontroller signalkabel. "-meldingen
Forsikre deg om at signalkabelen er er festet til PC-en eller videokildene.
(Se Koble til en computer)
"Ikke optimal modus"-meldingen
Kontroller maksimal oppløsning og frekvens for videoadapteren.
Sammenligne disse verdiene med dataene i tabellen Tabell for standard
signalmodus.
Bildet ruller vertikalt.
Kontroller om signalkabelen er skikkelig tilkoblet. Koble den til skikkelig på
nytt.
(Se Koble til en computer)
Bildet er ikke klart. Bildet er uklart.
Kjør Frekvens <Grov> og <Fin> tuning.
Slå på igjen etter å ha fjernet alt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.)
Still inn oppløsning og frekvens på anbefalte områder.
Bildet er ustabilt og vibrerer.
Ekkobilder vises i bildet.
Kontroller om oppløsningen og frekvensen som er angitt for datamaskinens videokort faller innenfor området som støttes av skjermen. Hvis ikke
tilbakestiller du dem i henhold til den gjeldende <Informasjon> under
skjermmenyen og Tabell for standard signalmodus.
Bildet er for lyst eller for mørkt
Still inn Lysstyrke og Kontrast
(Se <Lysstyrke>, <Kontrast>)
Skjermen er tom og strømindikatoren blinker
med 0,5 til 1 sekunds mellomrom.
Skjermen bruker strømstyringssystemet
Skjermen er blank og blinker.
Hvis du ser TEST GOOD-meldingen på skjermen når du trykker på [
MENU]-knappen, kontrollerer du kabelforbindelsen mellom skjermen og
datamaskinen for å sikre at kontakten er skikkelig tilkoblet.
Trykk på en tast på tastaturet.
PROBLEMER RELATERT TIL LYD
Ingen lyd
Kontroller at lydkabelen er koblet riktig til både lydinngangen på skjermen
og lydutgangen på lydkortet.
(Se Koble til en computer)
Kontroller volumnivået.
Lydnivået er for lavt.
Kontroller volumnivået.
Hvis volumnivået fremdeles er for lavt når du skrur volumkontrollen på full
styrke, kontrollerer du volumkontrollen for lydkortet i datamaskinen eller i
programmet som brukes.
5-2
Feilsøking
PROBLEMER RELATERT TIL FJERNKONTROLLEN
Fjernkontrollens knapper reagerer ikke.
Kontroller batteripolariteten (+/-).
Kontroller om batteriene er tomme.
Kontroller om strømmen er på.
Kontroller om strømledningen er skikkelig koblet til.
Kontroller om det er en spesiell fluoriserende lampe eller neonlampe i nærheten.
MERKNAD OM PRODUKTUTSEENDET
Det kan hende du ser små partikler hvis du ser
nøye på kantene til rammen som omgir skjermen.
Feilsøking
Dette er en del av produktets design og er ikke en feil.
5-2
5-3
Vanlige spørsmål
VANLIGE SPØRSMÅL
PRØV FØLGENDE!
Hvordan kan jeg endre frekvensen på videosignalet?
Du må endre frekvensen på grafikkortet.
Hvordan endrer jeg oppløsningen?
Windows XP : Endre oppløsningen ved å velge Control Panel (Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer) → Display
(Skjerm) → Settings (Innstillinger).
(Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til datamaskinen eller grafikkortet.)
Windows ME/2000 : Endre oppløsningen ved å velge Control Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).
Windows Vista : Endre oppløsningen ved å velge Control Panel (Kontrollpanel) → Appearance and Personalization (Utseende og personalisering)
→ Personalization (Personalisering)→ Display Settings (Skjermnnstillinger).
Windows 7 : Endre oppløsningen ved å velge Control Panel (Kontrollpanel)
→ Appearance and Personalization (Utseende og personalisering) → Display (Skjerm)→ Adjust resolution (Juster oppløsning).
(Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til datamaskinen eller grafikkortet.)
Hvordan kan jeg bruke strømsparingsfunksjonen?
Windows XP : Configure it by selecting Control Panel (Konfigurer den ved
å velge Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer)
→ Display (Skjerm) → Skjermsparerinnstilling eller konfigurer den i BIOSoppsettet til datamaskinen.
Windows ME/2000 : Konfigurer den ved å velge Control Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Screen Saver Setting (Skjermsparerinnstilling)
eller konfigurer den i BIOS-oppsettet til datamaskinen.
Windows Vista : Endre oppløsningen ved å velge Control Panel (Kontrollpanel) → Appearance and Personalization (Utseende og personalisering)
→ Personalization (Personalisering)→ Screen Saver (Skjermsparer). Du
kan også bruke BIOS-OPPSETT-menyen på PCen.
Windows 7 : Endre oppløsningen ved å velge Control Panel (Kontrollpanel)
→ Appearance and Personalization (Utseende og personalisering) → Personalization (Personalisering)→ Screen Saver (Skjermsparer). Du kan
også bruke BIOS-OPPSETT-menyen på PCen.
(Du finner mer informasjon i Windows-brukerhåndboken til datamaskinen.)
Hvordan kan jeg rengjøre det ytre kabinettet/
LCD-panelet?
Koble fra strømledningen og rengjør skjermen med en myk klut, fuktet med
rengjøringsmiddel eller rent vann.
Ikke etterlat rester av rengjøringsmiddel eller rip opp kabinettet.
Ikke la det komme vann inn i skjermen.
Kan jeg se på digitale TV-kringkastinger med en
analog TV?
Nei.
Kan jeg bruke min nåværende antenne til å
motta digitale sendinger?
Som for eksisterende analoge TVer, er digitale TVer designet slik at digitale kringkastingssignaler mottas både via innendørs- og utendørsantenner.
Analoge TVer kan ikke tolke digitale signaler. Derfor kreves det en digitalTV for å se på digitale TV-kringkastinger.
Hvis signalmottaket er veldig bra der du bor, kan du se på digitale sendinger med din eksisterende innendørsantenne. Hvis ikke er det bedre å
installere en utendørs antenne.
5-3
Feilsøking
6
Mer informasjon
6-1
Spesifikasjoner
MODELLNAVN
LCD-panel
Synkronisering
Skjermstørrelse
23,6 tommer (59 cm)
Visningsområde
521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
Pikselstørrelse
0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Horisontal frekvens
30 ~ 81 kHz
Vertikal frekvens
56 ~ 75 Hz
Farge
Oppløsning
P24FHD / P2470LHD
16,7 millioner
Optimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
RGB analog, DVI(Digital Visual Interface)
Inngangssignal, terminert
0,7 Vp-p ± 5 %
Separat type H/V-synk, Kompositt
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)
Maksimal pikselklokke
162,000 MHz (Analog, Digital)
Strømspenning
Dette produktet har støtte for 100–240 V. Ettersom standard spenningsverdi kan
variere fra land til land, bør du kontrollere etiketten på baksiden av produktet.
Dimensjon (Bredde x Høyde x Dybde) /
Vekt
593 x 377 x 66 mm (Uten stativ) / 5,7 kg
VESA monteringsplate
100 mm x 100 mm
Vippe
-2˚ ~ 22˚
Miljøhensyn
Drift
593 x 436 x 190 mm (med fot) / 6,2 kg
Temperatur : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luftfuktighet : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Temperatur : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Klasse B (Informasjonskommunikasjonsutstyr for hjemmebruk)
Denne enheten er registrert for EMC-krav for hjemmebruk (klasse B). Det kan brukes i alle områder. (Klasse B-utstyr
slipper ut mindre elektromagnetisk stråling enn klasse A-utstyr.)
Mer informasjon
6-1
6-2
Strømsparingsfunksjon
Dette produktet tilbyr en strømsparingsfunksjon som automatisk slår av skjermen når produktet ikke brukes i en forhåndsbestemt
tidsperiode for å redusere strømforbruket. Hvis produktet går inn i strømsparingsmodus, endres strømlampen til en annen farge
for å angi at produktet er i strømsparingsmodus. Når produktet er i strømsparingsmodus, slås ikke produktet av og du kan slå på
skjermen igjen ved å trykke på en hvilken som helst tast eller klikke på musen. Men strømsparingsfunksjonen fungerer bare når
produktet er koblet til en datamaskin som tilbyr strømsparingsfunksjonen.
STRØMSPARINGSFUNKSJ
ON
NORMAL DRIFT
STRØMSPARINGSMOD
US
STRØM AV (STRØMKNAPPEN)
Strømlampe
På
Blinker
Av
Strømforbruk
54 watt
Mindre enn 2 watt
mindre enn 1 watt
Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.
6-2
Mer informasjon
6-3
Kontakt SAMSUNG
•
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte SAMSUNG Support
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
Mer informasjon
6-3
EUROPE
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0.10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
U.K
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
8-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
6-3
Mer informasjon
ASIA PACIFIC
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST & AFRICA
BAHRAIN
8000-4726
JORDAN
800-22273
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
Mer informasjon
6-3
6-4
Korrekt avfallshåndtering
KORREKT AVHENDING AV DETTE PRODUKTET (AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR) - KUN
EUROPA
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det
elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig
måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer
om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det
elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
KORREKT AVHENDING AV BATTERIER I DETTE PRODUKT - KUN EUROPA
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv
2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer
avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.
Det oppladbare batteriet i dette produktet kan ikke skiftes ut av brukeren. Hvis du vil ha informasjon om
utskifting av batteriet, ber vi deg ta kontakt med forhandleren.
6-4
Mer informasjon
Download PDF

advertising