Samsung | S27B370H | Samsung 24'' FHD-skärm med rose black nyans Bruksanvisning

S19B370N/S19B370B/S20B370N/S20B370B/S22B370B/S22B370H/S23B370B/
S23B370H/S24B370H/S27B370H
Skjerm
Brukerhåndbok
Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og
spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre
ytelsen.
Innholdsfortegnelse
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
Før du starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Juridisk ansvar og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Rengjøre skjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
INSTALLERE PRODUKTET
Innholdet i pakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Installere stativet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Koble til skjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Kensington-lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
BRUKE PRODUKTET
Angi den optimale oppløsningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Tabell for standard signalmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Tabell for standard signalmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Tabell for standard signalmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Tabell for standard signalmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Tabell for standard signalmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Tabell for standard signalmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Tabell for standard signalmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Tabell for standard signalmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Tabell for standard signalmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10
Tabell for standard signalmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11
Installere enhetsdriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
Produktstyringsknapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) . . . . . . . . . . . . 3-14
Konfigurere Brightness og Contrast på startskjermen . . . . . . . . . . 3-15
INSTALLERE PROGRAMVAREN
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
FEILSØKING
Egendiagnose for skjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Før du ber om service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Vanlige spørsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
MER INFORMASJON
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Strømsparingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Strømsparingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
Strømsparingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Strømsparingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
Strømsparingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11
Strømsparingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13
Strømsparingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15
Strømsparingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-16
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17
Strømsparingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19
Strømsparingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20
Kontakt SAMSUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21
Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til kundene) . . . . . . . . . . . . 6-22
Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) 6-23
1
Viktige sikkerhetsregler
1-1
Før du starter
Ikoner som brukes i denne håndboken
IKON
NAVN
Forsiktig
Merk
BETYDNING
Angir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt.
Angir et hint eller et tips for en funksjon.
Bruke denne håndboken
•
Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.
•
Hvis det oppstår et problem, ser du i "Feilsøking"-delen.
Opphavsrettsmerknad
Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.
Copyright © 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.
Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.
Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra
Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standard Association.
•
•
Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
•
(a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
•
(b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller
hjemmebesøk utføres.
Viktige sikkerhetsregler
1-1
1-2
Juridisk ansvar og vedlikehold
Sikre installasjonsområdet
•
Hold nødvendig avstand mellom produktet og andre gjenstander (f.eks. vegger) for å sikre skikkelig ventilasjon.
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.
Installer produktet så de nødvendige avstandene som vises i figuren, beholdes.
Utseendet kan variere avhengig av produktet.
Når du installerer produktet med et stativ
Om vedvarende bilder
•
1-2
Hvis et stillbilde vises i lang tid, kan det oppstå et vedvarende bilde eller en flekk på skjermen. Hvis du ikke bruker produktet i
lang tid, angir du strømsparingsmodus eller skjermsparer.
Viktige sikkerhetsregler
1-3
Rengjøre skjermen
Rengjøre skjermen
•
Panelet og yttersiden til den nyskapende skjermen får lett riper og krever nøye vedlikehold. Rengjør skjermen i henhold til
følgende trinn.
1. Slå av skjermen og PCen.
2. Koble strømkabelen fra skjermen.
For å unngå elektrisk støt må du sørge for å koble fra kabelen ved å holde i kontakten og ikke berøre
kabelen med våte hender.
3. Tørk av skjermen med en myk, fuktig, oppvridd klut.
•
•
Ikke bruk vaskemidler som inneholder alkohol eller løsemidler, eller som inneholder
overflateaktivt stoff.
Hvis du bruker det kan det føre til misfarging eller sprekker eller paneloverflaten kan
løsne.
Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på skjermen.
Da kan væsken trekke inn i skjermen og føre til brann, elektrisk støt eller feil.
4. Rengjør skjermens utside med en myk klut som er fuktet i litt vann.
5. Koble strømkabelen til skjermen etter at du er ferdig med å rengjøre.
6. Slå på skjermen og PCen.
Forholdsregler ved oppbevaring
•
Bruk av en ultrasonisk luftfukter kan føre til hvite flekker på et høyglanset produkt.
Kontakt nærmeste servicesenter (betalt tjeneste) for rengjøring av innsiden av skjermen.
Viktige sikkerhetsregler
1-3
1-4
Sikkerhetsregler
Ikoner som brukes til sikkerhetsregler
IKON
NAVN
BETYDNING
Advarsel
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til alvorlig skade
eller død.
Forsiktig
Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler.
Tegnenes betydning
Ikke utfør.
Må følges.
Ikke demonter.
Strømpluggen må være koblet fra vegguttaket.
Ikke berør.
Må være jordet for å hindre elektrisk støt.
Strømrelaterte
Produktbildet som brukes i følgende bilder til referanse, kan være annerledes enn det faktiske produktet.
Advarsel
Ikke bruk skadde strømledninger eller
støpsler eller løse stikkontakter.
Ikke koble flere elektriske apparater til ett
enkelt vegguttak.
•
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Unngå å koble til eller fra strømforsyningen
med våte hender.
•
Sett strømpluggen skikkelig i.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.
Sørg for å koble strømledningen til et jordet
vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse
1).
Unngå å bøye eller vri strømledningen for
mye og unngå å plassere tunge gjenstander
på ledningen.
•
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller personskade.
Hold strømledningen og produktet unna varmeapparater.
•
1-4
Det kan føre til brann på grunn av
overoppheting av vegguttaket.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Ellers kan det føre til elektrisk støt eller
brann på grunn av en skadet
strømledning.
Hvis pluggene på strømledningen eller
vegguttaket er dekket av støv, rengjør du
med en tørr klut.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
Viktige sikkerhetsregler
Forsiktig
Ikke koble fra strømledningen mens produktet er i bruk.
•
Ellers kan det oppstå skader på
produktet på grunn av elektrisk støt.
Ikke bruk andre strømledninger enn den
som leveres av Samsung. I tillegg må du
ikke bruke strømledningen til andre elektriske apparater.
•
Når du kobler strømledningen fra vegguttaket, må du sørge for å holde strømledningen i kontakten og ikke i ledningen.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Koble strømpluggen til et vegguttak som er
lett tilgjengelig.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Hvis det oppstår et problem med
produktet, må du koble fra strømpluggen
for å slå strømmen helt av. Du kan ikke
slå strømmen helt av ved å bruke på/avknappen på produktet.
Installasjonsrelaterte
Advarsel
Ikke plasser levende lys, myggspray eller
sigaretter på produktet og ikke installer produktet i nærheten av en varmeovn.
Få en installatør eller et kvalifisert firma til å
montere produktet på veggen.
•
Ellers kan det medføre personskader.
•
•
Sørg for å bruke det spesifiserte
veggfestet.
Ellers kan det medføre brannfare.
Ikke installer produktet på et dårlig ventilert
sted som for eksempel i en bokhylle eller et
skap.
Hold en avstand på minst 10 cm fra veggen
når du monterer produktet, for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.
•
•
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Hold plastposene som ble brukt til emballasjen på produktet, unna barn.
•
Hvis barn plasserer plastposer over
hodet, kan de kveles.
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Ikke installer produktet på et sted som er
ustabilt eller utsatt for store vibrasjoner,
som en ustabil eller skjev hylle.
•
Produktet kan falle og dette kan føre til
skader på produktet eller personer.
•
Hvis du bruker produktet på et sted som
er utsatt for vibrasjoner, kan det
medføre problemer med produktet eller
brannfare.
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for støv, fuktighet (badstu), olje, røyk
eller vann (regndråper) og ikke installer det i
et kjøretøy.
Ikke installer produktet på et sted som er
utsatt for direkte sollys og ikke installer produktet i nærheten av en varmekilde, som en
peis eller varmeovn.
•
•
Dette kan føre til elektrisk støt eller
brann.
Ikke installer produktet i lav høyde så barn
kan nå det.
•
Hvis et barn berører produktet, kan det
falle og føre til skader.
•
Siden forsiden er tyngre, installerer du
produktet på et flatt og stabilt underlag.
Viktige sikkerhetsregler
Dette kan forkorte produktets levetid
eller føre til brann.
Matolje, for eksempel soyaolje, kan skade
eller deformere produktet. Ikke installer produktet på et kjøkken eller i nærheten av en
kjøkkenbenk.
1-4
Forsiktig
Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.
•
Ikke plasser produktet ned mot gulvet.
•
Dette kan skade panelet på produktet.
Dette kan føre til et problem med
produktet eller skader.
Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet
eller hyllen.
•
Ellers kan dette føre til at produktet faller
ned og resulterer i feil eller skader.
•
Bruk et skap eller en hylle som passer til
produktets størrelse.
Når du setter ned produktet, må du være
forsiktig.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet eller skader.
Hvis produktet installeres på et sted hvor
driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av
de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet
installerer du produktet først etter at du har
kontaktet en servicetekniker om problemet.
•
Steder som er utsatt for mikroskopisk
støv, kjemikalier, for høy eller lav
temperatur eller høy fuktighet, som
flyplasser eller stasjoner hvor produktet
kontinuerlig brukes i lang tid osv.
Bruksrelaterte
Advarsel
Siden det går høyspenning gjennom produktet, må du aldri demontere, reparere
eller endre produktet selv.
Før du flytter produktet, slår du av strømbryteren og kobler fra strømkabelen og alle
andre tilkoblede kabler.
•
Ellers kan det forårsake brann eller
elektrisk støt.
•
•
Hvis produktet trenger reparasjon,
kontakt et servicesenter.
Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent
lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra
strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et
servicesenter.
•
•
1-4
Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Hvis du mister produktet eller huset har gått
i stykker, skru av strømmen og koble fra
strømledningen. Kontakt et servicesenter.
Ellers kan det forårsake brann eller
elektrisk støt.
Hvis ikke kan strømkabelen bli skadet,
og det kan oppstå brann eller støt.
Ellers kan det føre til at produktet faller
og dette kan føre til personskader eller
død.
Ikke plasser gjenstander som leker og kaker
oppå produktet.
•
Hvis et barn henger over produktet for å
få tak i en gjenstand, kan gjenstanden
eller produktet falle og dette kan føre til
skader eller død.
Viktige sikkerhetsregler
Ved lyn eller torden må produktet slås av og
strømkabelen kobles fra.
Unngå å slippe en gjenstand over produktet
eller påføre støt på produktet.
•
•
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Ikke flytt produktet ved å dra i strømledningen eller antennekabelen.
•
Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk
støt, brann eller et problem med
produktet som skyldes skader på
kabelen.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør
produktet eller strømpluggen, men ventiler
øyeblikkelig.
•
En gnist kan resultere i eksplosjon eller
brann.
Ikke løft eller flytt produktet ved å bare
holde i strømledningen eller signalkabelen.
Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray
eller gjenstander nær produktet.
•
•
Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk
støt, brann eller et problem med
produktet som skyldes skader på
kabelen.
Ikke blokker luftehullene med en duk eller
gardin.
•
Ellers kan det føre til brann på grunn av
intern overoppheting.
Dette kan resultere i eksplosjon eller
brann.
Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare
gjenstander i produktet (luftehullene, portene osv).
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Ikke plasser en væskebeholder som en
vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller
medisiner, eller en metallgjenstand, over
produktet.
•
Hvis vann eller fremmedelementer
kommer inn i produktet, slår du av
strømmen, kobler fra strømledningen og
kontakter et servicesenter.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet, elektrisk støt eller brann.
Forsiktig
Hvis et stillbilde vises i lang tid, kan det oppstå et vedvarende bilde eller en flekk på
skjermen.
Når du ikke bruker produktet over lengre tid,
som når du ikke er hjemme, kobler du
strømledningen fra vegguttaket.
•
•
Hvis du ikke bruker produktet over
lengre tid, bruker du
strømsparingsmodusen eller angir
skjermspareren til modus for bilde som
beveger seg.
Ellers kan det bli støvansamling og det
kan føre til brann som følge av
overoppheting eller kortslutning eller et
elektrisk støt.
Angi riktig oppløsning og frekvens for produktet.
Ikke sett produktet opp ned eller flytt produktet bare ved å holde i stativet.
•
•
Viktige sikkerhetsregler
Ellers kan det medføre øyeslitasje.
Dette kan gjøre at produktet faller og
fører til skader på produkt eller
personer.
1-4
Ikke plasser adapteren oppå en annen
adapter.
Hold strømadaptoren borte fra andre varmekilder.
•
•
Ellers kan det medføre brannfare.
Fjern vinyldekslet til adapteren før du tar
adapteren i bruk.
•
Hvis du ser på produktet på for nært hold
kontinuerlig, kan skade synet ditt.
Dette kan forårsake funksjonsfeil,
elektrisk støt eller brann. Ikke bruk
adapteren på stranden eller utendørs,
spesielt dersom det regner eller snør.
Vær forsiktig slik at adaptoren ikke blir
våt når du vasker gulvet med vann.
Unngå å bruke en luftfukter eller ovn for
nærme produktet.
•
Du skal alltid oppbevare adapteren i et godt
ventilert område.
Ellers kan det medføre brannfare.
Vær forsiktig slik at adapteren ikke kommer
i kontakt med vann og blir våt.
•
Ellers kan det medføre brannfare.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt
eller brann.
Det er viktig å la øynene hvile (5 minutter
hver time) når du ser på produktskjermen i
lange perioder om gangen.
•
Dette letter øyeslitasje.
Siden skjermpanelet er varmt etter å ha blitt
brukt over lengre tid, må du ikke ta på produktet.
Hold små tilbehørsdeler utenfor barns rekkevidde.
Vær forsiktig når du justerer vinkelen på
produktet eller høyden på stativet.
Ikke sett tunge gjenstander oppå produktet.
•
Hvis du setter fast hånden eller en
finger, kan du bli skadet.
•
Hvis produktet vippes for mye, kan det
falle og dette kan føre til skader.
•
Ellers kan det føre til et problem med
produktet eller skader.
Opprettholde riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet
Oppretthold riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet.
1-4
•
Rett deg opp i ryggen.
•
Hold en avstand på 45-50 cm mellom øynene og skjermen. Se ned på skjermen og vend
deg mot skjermen forfra.
•
Juster produktvinkelen slik at skjermen ikke reflekterer lys.
•
Hold albuen i en rett vinkel og hold armen på nivå med baksiden av hånden.
•
Hold albuen i en rett vinkel.
•
Plasser hælene flatt på gulvet mens du holder knærne i en vinkel på 90 grader eller høyere
og opprettholder stillingen på armen så armen er under hjertet.
Viktige sikkerhetsregler
2
Installere produktet
2-1
Innholdet i pakken
•
Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold er inkludert.
•
Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.
Skjerm
INNHOLD
Hurtigoppsettguide
Garantikort
Brukerveiledning
Stativ
(Ikke tilgjengelig alle steder)
Stativstøtte
DC-adapter
Strømledning
ALTERNATIV
HDMI-kabel
HDMI til DVI-kabel
D-Sub-kabel
DVI-kabel
Kablene som følger med kan variere avhengig av produktet du kjøper.
Installere produktet
2-1
2-2
Installere stativet
Før du monterer produktet, må du legge det ned på et flatt og stabilt underlag (bord, osv.) med skjermen vendt nedover.
Legg et mykt teppe på bordet for å beskytte skjermen. Deretter plasserer du produktet
med skjermen vendt nedover på teppet.
Sett stativstøtten i stativet i retningen som vises på figuren.
Kontroller om stativstøtten er riktig koblet til.
Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet helt rundt så den er helt festet.
Hold hoveddelen av produktet med hånden som vist på figuren.
Dytt det monterte stativet inn i hoveddelen i pilretningen som vist på figuren.
2-2
Installere produktet
- Forsiktig
Produktet må aldri løftes når du holder bare i stativet.
Det kan hende du må bruke mer kraft for å løsne stativet fra produktet enn for å feste det.
Installere produktet
2-2
2-3
Koble til skjermen
Koble til en PC
Tilkoblingsdelen kan variere avhengig av produktmodellen.
1. Koble produktet til en PC avhengig av videoutgangen som støttes av PCen.
•
Når grafikkortet tilbyr D-Sub (<Analog>) utgang
•
•
Koble [RGB IN]-porten på produktet til [D-Sub]-porten på PCen med D-Sub-kabelen.
Når grafikkortet tilbyr DVI (<Digital>) utgang
•
Koble [DVI IN]-porten på produktet til [DVI]-porten på PCen med DVI-kabelen.
[DVI IN]-terminalen leveres bare til digitale (DVI-dedikerte) modeller.
2-3
Installere produktet
•
Koble [HDMI IN]-porten på produktet til [DVI]-porten på PCen med HDMI til DVI-kabelen.
[HDMI IN]-kontakten følger bare med for HDMI-dedikerte modeller.
2. Koble strømledningen til [DC] på baksiden av produktet. Koble strømledningen til adapteren og stikkontakten.
(Inngangsspenningen veksles automatisk.)
Når produktet er koblet til en PC, kan du slå på produktet og bruke det.
Installere produktet
2-3
Koble til en videoenhet
Koble HDMI-utgangsporten på din digitale utgangsenhet til [HDMI IN]-porten på produktet med HDMI-kabelen.
[HDMI IN]-kontakten følger bare med for HDMI-dedikerte modeller.
2-3
Installere produktet
2-4
Kensington-lås
En Kensington-lås er en antityverienhet som gjør at brukerne kan låse produktet så de trygt kan bruke det på offentlige steder.
Siden fasongen og bruken av låseenheten kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i brukerhåndboken som
følger med låseenheten, for mer informasjon.
Du må kjøpe Kensington-låsen separat.
For å låse produktet følger du disse trinnene:
1. Vikle Kensington-låsekabelen rundt en stor, stillestående gjenstand som en skrivepult eller en stol.
2. Skyv enden av kabelen med låsen som er festet rundt den sløyfede enden av Kensington-låsekabelen.
3. Sett låseenheten inn i Kensington-sporet på skjermen (
4. Lås låsen (
).
).
•
Dette er generelle instruksjoner. For nøyaktige instruksjoner ser du i brukerhåndboken som fulgte med låseenheten.
•
Du kan kjøpe låseenheten fra en elektronikkbutikk, en onlinebutikk eller vårt servicesenter.
Installere produktet
2-4
3
Bruke produktet
3-1
Angi den optimale oppløsningen
Hvis du slår på strømmen etter at du har kjøpt produktet, vises en melding på skjermen angående den optimale
oppløsningsinnstillingen.
Velg et språk på produktet og endre oppløsningen på PC-en til optimal innstilling.
▲/▼ : Du kan velge et språk med disse knappene.
MENU : Hvis du trykker på denne knappen, vises meldingen.
3-1
•
Meldingen vises opptil 3 ganger hvis oppløsningen ikke har blitt angitt til den optimale oppløsningen.
•
Slik angir du oppløsningen til den optimale oppløsningen
•
Når PCen slås av, kobler du til produktet og PCen og slår på strømmen.
•
Høyreklikk over skrivebordet og velg "Properties (Egenskaper)" fra menyen som vises.
•
I kategorien "Settings (Innstillinger)" angir du oppløsningen til den optimale oppløsningen.
•
Du finner opplysninger om optimal oppløsning i Spesifikasjoner.
Bruke produktet
3-2
Tabell for standard signalmodus
Dette produktet gir den beste bildekvaliteten når det brukes med optimal oppløsningsinnstilling. Den optimale oppløsningen
er avhengig av skjermstørrelsen.
Derfor forringes den visuelle kvaliteten hvis den optimale oppløsningen ikke angis for panelstørrelsen. Det anbefales å stille
inn oppløsningen til den optimale oppløsningen for produktet.
Hvis signalet fra PCen er en av følgende standard signalmoduser, stilles skjermen inn automatisk. Men hvis signalet fra PCen
ikke er en av følgende signalmoduser, kan det vises en tom skjerm eller bare strømlampen slås på. Derfor konfigurerer du den
som følger i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.
Du finner opplysninger om optimal oppløsning i Spesifikasjoner.
S19B370N
SKJERMMODUS
HORISONTAL
FREKVENS (KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELKLOKKE
(MHZ)
SYNK.POLARITET
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale
syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen
representeres i kHz.
Vertikal frekvens
Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen
kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.
Bruke produktet
3-2
3-3
Tabell for standard signalmodus
Dette produktet gir den beste bildekvaliteten når det brukes med optimal oppløsningsinnstilling. Den optimale oppløsningen
er avhengig av skjermstørrelsen.
Derfor forringes den visuelle kvaliteten hvis den optimale oppløsningen ikke angis for panelstørrelsen. Det anbefales å stille
inn oppløsningen til den optimale oppløsningen for produktet.
Hvis signalet fra PCen er en av følgende standard signalmoduser, stilles skjermen inn automatisk. Men hvis signalet fra PCen
ikke er en av følgende signalmoduser, kan det vises en tom skjerm eller bare strømlampen slås på. Derfor konfigurerer du den
som følger i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.
Du finner opplysninger om optimal oppløsning i Spesifikasjoner.
S19B370B
SKJERMMODUS
HORISONTAL
FREKVENS (KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELKLOKKE
(MHZ)
SYNK.POLARITET
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale
syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen
representeres i kHz.
Vertikal frekvens
Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen
kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.
3-3
Bruke produktet
3-4
Tabell for standard signalmodus
Dette produktet gir den beste bildekvaliteten når det brukes med optimal oppløsningsinnstilling. Den optimale oppløsningen
er avhengig av skjermstørrelsen.
Derfor forringes den visuelle kvaliteten hvis den optimale oppløsningen ikke angis for panelstørrelsen. Det anbefales å stille
inn oppløsningen til den optimale oppløsningen for produktet.
Hvis signalet fra PCen er en av følgende standard signalmoduser, stilles skjermen inn automatisk. Men hvis signalet fra PCen
ikke er en av følgende signalmoduser, kan det vises en tom skjerm eller bare strømlampen slås på. Derfor konfigurerer du den
som følger i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.
Du finner opplysninger om optimal oppløsning i Spesifikasjoner.
S20B370N
SKJERMMODUS
HORISONTAL
FREKVENS (KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELKLOKKE
(MHZ)
SYNK.POLARITET
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale
syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen
representeres i kHz.
Vertikal frekvens
Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen
kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.
Bruke produktet
3-4
3-5
Tabell for standard signalmodus
Dette produktet gir den beste bildekvaliteten når det brukes med optimal oppløsningsinnstilling. Den optimale oppløsningen
er avhengig av skjermstørrelsen.
Derfor forringes den visuelle kvaliteten hvis den optimale oppløsningen ikke angis for panelstørrelsen. Det anbefales å stille
inn oppløsningen til den optimale oppløsningen for produktet.
Hvis signalet fra PCen er en av følgende standard signalmoduser, stilles skjermen inn automatisk. Men hvis signalet fra PCen
ikke er en av følgende signalmoduser, kan det vises en tom skjerm eller bare strømlampen slås på. Derfor konfigurerer du den
som følger i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.
Du finner opplysninger om optimal oppløsning i Spesifikasjoner.
S20B370B
SKJERMMODUS
HORISONTAL
FREKVENS (KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELKLOKKE
(MHZ)
SYNK.POLARITET
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale
syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen
representeres i kHz.
Vertikal frekvens
Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen
kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.
3-5
Bruke produktet
3-6
Tabell for standard signalmodus
Dette produktet gir den beste bildekvaliteten når det brukes med optimal oppløsningsinnstilling. Den optimale oppløsningen
er avhengig av skjermstørrelsen.
Derfor forringes den visuelle kvaliteten hvis den optimale oppløsningen ikke angis for panelstørrelsen. Det anbefales å stille
inn oppløsningen til den optimale oppløsningen for produktet.
Hvis signalet fra PCen er en av følgende standard signalmoduser, stilles skjermen inn automatisk. Men hvis signalet fra PCen
ikke er en av følgende signalmoduser, kan det vises en tom skjerm eller bare strømlampen slås på. Derfor konfigurerer du den
som følger i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.
Du finner opplysninger om optimal oppløsning i Spesifikasjoner.
S22B370B
SKJERMMODUS
HORISONTAL
FREKVENS (KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELKLOKKE
(MHZ)
SYNK.POLARITET
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale
syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen
representeres i kHz.
Vertikal frekvens
Bruke produktet
3-6
Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen
kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.
3-6
Bruke produktet
3-7
Tabell for standard signalmodus
Dette produktet gir den beste bildekvaliteten når det brukes med optimal oppløsningsinnstilling. Den optimale oppløsningen
er avhengig av skjermstørrelsen.
Derfor forringes den visuelle kvaliteten hvis den optimale oppløsningen ikke angis for panelstørrelsen. Det anbefales å stille
inn oppløsningen til den optimale oppløsningen for produktet.
Hvis signalet fra PCen er en av følgende standard signalmoduser, stilles skjermen inn automatisk. Men hvis signalet fra PCen
ikke er en av følgende signalmoduser, kan det vises en tom skjerm eller bare strømlampen slås på. Derfor konfigurerer du den
som følger i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.
Du finner opplysninger om optimal oppløsning i Spesifikasjoner.
S22B370H
SKJERMMODUS
HORISONTAL
FREKVENS (KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELKLOKKE
(MHZ)
SYNK.POLARITET
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale
syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen
representeres i kHz.
Vertikal frekvens
Bruke produktet
3-7
Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen
kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.
3-7
Bruke produktet
3-8
Tabell for standard signalmodus
Dette produktet gir den beste bildekvaliteten når det brukes med optimal oppløsningsinnstilling. Den optimale oppløsningen
er avhengig av skjermstørrelsen.
Derfor forringes den visuelle kvaliteten hvis den optimale oppløsningen ikke angis for panelstørrelsen. Det anbefales å stille
inn oppløsningen til den optimale oppløsningen for produktet.
Hvis signalet fra PCen er en av følgende standard signalmoduser, stilles skjermen inn automatisk. Men hvis signalet fra PCen
ikke er en av følgende signalmoduser, kan det vises en tom skjerm eller bare strømlampen slås på. Derfor konfigurerer du den
som følger i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.
Du finner opplysninger om optimal oppløsning i Spesifikasjoner.
S23B370B
SKJERMMODUS
HORISONTAL
FREKVENS (KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELKLOKKE
(MHZ)
SYNK.POLARITET
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale
syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen
representeres i kHz.
Vertikal frekvens
Bruke produktet
3-8
Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen
kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.
3-8
Bruke produktet
3-9
Tabell for standard signalmodus
Dette produktet gir den beste bildekvaliteten når det brukes med optimal oppløsningsinnstilling. Den optimale oppløsningen
er avhengig av skjermstørrelsen.
Derfor forringes den visuelle kvaliteten hvis den optimale oppløsningen ikke angis for panelstørrelsen. Det anbefales å stille
inn oppløsningen til den optimale oppløsningen for produktet.
Hvis signalet fra PCen er en av følgende standard signalmoduser, stilles skjermen inn automatisk. Men hvis signalet fra PCen
ikke er en av følgende signalmoduser, kan det vises en tom skjerm eller bare strømlampen slås på. Derfor konfigurerer du den
som følger i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.
Du finner opplysninger om optimal oppløsning i Spesifikasjoner.
S23B370H
SKJERMMODUS
HORISONTAL
FREKVENS (KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELKLOKKE
(MHZ)
SYNK.POLARITET
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale
syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen
representeres i kHz.
Vertikal frekvens
Bruke produktet
3-9
Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen
kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.
3-9
Bruke produktet
3-10 Tabell for standard signalmodus
Dette produktet gir den beste bildekvaliteten når det brukes med optimal oppløsningsinnstilling. Den optimale oppløsningen
er avhengig av skjermstørrelsen.
Derfor forringes den visuelle kvaliteten hvis den optimale oppløsningen ikke angis for panelstørrelsen. Det anbefales å stille
inn oppløsningen til den optimale oppløsningen for produktet.
Hvis signalet fra PCen er en av følgende standard signalmoduser, stilles skjermen inn automatisk. Men hvis signalet fra PCen
ikke er en av følgende signalmoduser, kan det vises en tom skjerm eller bare strømlampen slås på. Derfor konfigurerer du den
som følger i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.
Du finner opplysninger om optimal oppløsning i Spesifikasjoner.
S24B370H
SKJERMMODUS
HORISONTAL
FREKVENS (KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELKLOKKE
(MHZ)
SYNK.POLARITET
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale
syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen
representeres i kHz.
Vertikal frekvens
Bruke produktet
3-10
Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen
kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.
3-10
Bruke produktet
3-11 Tabell for standard signalmodus
Dette produktet gir den beste bildekvaliteten når det brukes med optimal oppløsningsinnstilling. Den optimale oppløsningen
er avhengig av skjermstørrelsen.
Derfor forringes den visuelle kvaliteten hvis den optimale oppløsningen ikke angis for panelstørrelsen. Det anbefales å stille
inn oppløsningen til den optimale oppløsningen for produktet.
Hvis signalet fra PCen er en av følgende standard signalmoduser, stilles skjermen inn automatisk. Men hvis signalet fra PCen
ikke er en av følgende signalmoduser, kan det vises en tom skjerm eller bare strømlampen slås på. Derfor konfigurerer du den
som følger i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.
Du finner opplysninger om optimal oppløsning i Spesifikasjoner.
S27B370H
SKJERMMODUS
HORISONTAL
FREKVENS (KHZ)
VERTIKAL
FREKVENS (HZ)
PIKSELKLOKKE
(MHZ)
SYNK.POLARITET
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontal frekvens
Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale
syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen
representeres i kHz.
Vertikal frekvens
Bruke produktet
3-11
Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen
kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.
3-11
Bruke produktet
3-12 Installere enhetsdriveren
Hvis enhetsdriveren er installert, kan du sette oppløsningen og frekvensen til den optimale konfigurasjonen for produktet.
Enhetsdriveren er inkludert på CD-ROMen som fulgte med produktet. Hvis den medfølgende driverfilen er ødelagt, går du
til et servicesenter eller webområdet til Samsung Electronics (http://www.samsung.com/) og laster ned driveren.
1. Sett CD-ROMen med driverinstallasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk på "Windows-driver".
3. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.
4. Velg modellen til produktet ditt fra modellisten.
5. Kontroller om den riktige oppløsningen og skjermens oppdateringsfrekvens vises i innstillingene for kontrollpanelet. Du finner
mer informasjon i dokumentet om Windows-operativsystemet.
Bruke produktet
3-12
3-13 Produktstyringsknapper
Produktstyringsknapper
•
Trykk på en av knappene på skjermen. OSD Guide vises på skjermen.
•
Hvis du trykker på en knapp på forsiden av skjermen, vises en OSD Guide med funksjonen til knappen før menyen for
knappen som ble trykket på, vises.
•
For å gå til menyen trykker du på knappen på forsiden av skjermen igjen.
•
OSD Guide kan variere avhengig av funksjoner og modeller. Se på det faktiske produktet.
IKON
MENU
BESKRIVELSE
Trykk på denne knappen for å vise skjermmenyen (OSD).
Denne knappen brukes også til å avslutte skjermmenyen eller til å returnere til en skjermmeny på høyere nivå.
* Justeringslås for skjermmeny
Denne funksjonen låser skjermmenyen for å opprettholde gjeldende innstillinger eller hindre
innstillingene i å endres av en annen person.
På: Hvis du trykker og holder MENU-knappen nede i 10 sekunder, aktiveres justeringslåsfunksjonen for skjermmenyen.
Av: Hvis du trykker og holder MENU-knappen nede i 10 sekunder på nytt, deaktiveres justeringslåsfunksjonen for skjermmenyen.
Selv om justeringslåsfunksjonen for skjermmenyen er aktivert, kan brukere justere
lysstyrken og kontrasten og angi justeringsfunksjonen som er tilorndet til [ ].
Brukere kan angi <Customized Key> til en av følgende funksjoner. Hvis brukeren trykker på
Tilpasset-tasten [ ] etter å ha angitt den, utføres den konfigurerte funksjonen.
•
▲/▼
<
Angle> - <
Bright> - <Eco Saving> - <Image Size>
•
Du kan angi funksjonen for Customized Key ved å velge <SETUP&RESET> ->
<Customized Key> i skjermmenyen.
•
Funksjonen til den tilpassede tasten kan endres ved at du trykker på knappen
vinduet med den tilpassede tasten.
i
Bruk disse knappene til å navigere i menyen eller til å justere en verdi i skjermmenyen.
Bruk denne knappen til å kontrollere lysstyrken på skjermen.
3-13
Bruke produktet
IKON
BESKRIVELSE
Bruk denne knappen til å velge en funksjon.
Hvis du trykker på [
]-knappen når det ikke er noen skjermmeny, veksles inngangssig-
nalet (Analog/DVI eller Analog/HDMI). Når inngangssignalet veksles ved å trykke på [
]knappen eller produktet slås på, vises en melding med det valgte inngangssignalet øverst til
venstre på skjermen.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for produkter som bare har et analogt grensesnitt.
AUTO
Trykk på [AUTO]-knappen for å justere skjerminnstillingene automatisk
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Analog modus.
Hvis oppløsningsinnstillingene endres i Display Properties (Skjermegenskaper), utføres
funksjonen AUTO adjustment.
Trykk på denne knappen for å slå produktet på eller av
•
Knappene til høyre på produktet er berøringsknapper.
•
Berør knappene lett med fingeren.
Strømlampe
Denne lampen slås på når produktet fungerer som normalt.
Du finner mer informasjon om funksjonen power-saving (strømsparing) i
strømsparingsfunksjonen under Annen informasjon. Når du ikke bruker produktet på
en lang stund, anbefales det å koble fra strømledningen for å minimere strømforbruket.
Bruke produktet
3-13
3-14 Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny)
Strukturen for skjermjusteringsmenyen (OSD: skjermmeny) Struktur
TOPPMENYER
PICTURE
UNDERMENYER
Brightness
Contrast
Sharpness
Coarse
Fine
Response Time
HDMI Black Level
Red
Green
Blue
Color Tone
H-Position
V-Position
Image Size
Menu H-Position
Menu V-Position
Reset
Language
Eco Saving
Off Timer On/Off
Off Timer Setting
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Customized Key
Auto Source
Display Time
COLOR
Color
Bright
Angle
Gamma
SIZE & POSITION
SETUP&RESET
Menu Transparency
INFORMATION
Skjermfunksjoner kan variere avhengig av modeller. Se på det faktiske produktet.
PICTURE
MENY
Brightness
Contrast
3-14
BESKRIVELSE
Kontrollerer skjermens lysstyrke.
•
Denne menyen er utilgjengelig når <
Bright> er angitt til <Dynamic Contrast>-modus.
•
Denne menyen er utilgjengelig når <Eco Saving> er valgt.
Kontrollerer kontrasten på bildene som vises på skjermen
•
Denne menyen er utilgjengelig når <
<Cinema>-modus.
Bright> er angitt til <Dynamic Contrast>- eller
•
Denne menyen er utilgjengelig når <
<Intelligent> modus.
Color> er angitt til <Full> modus eller
Bruke produktet
MENY
Sharpness
Bright
BESKRIVELSE
Kontrollerer detaljklarheten i bilder som vises på skjermen
•
Denne menyen er utilgjengelig når <
<Cinema>-modus.
Bright> er angitt til <Dynamic Contrast>- eller
•
Denne menyen er utilgjengelig når <
<Intelligent> modus.
Color> er angitt til <Full> modus eller
Gir forhåndsinnstilte bildeinnstillinger som er optimalisert for forskjellige brukeromgivelser som å redigere et dookument, surfe på Internett, spille spill, se på filmer osv.
•
<Custom>
Hvis de forhåndsinnstilte bildemodusene ikke er tilstrekkelig, kan brukere konfigurere
<Brightness> og <Contrast> direkte med denne modusen.
•
<Standard>
Denne modusen tilbyr bildeinnstillingen som passer til å redigere et dokument og surfe på
Internett (tekst + bilde).
•
<Game>
Denne modusen tilbyr bildeinnstillingen som passer til å spille spill med masse grafikk og som
krever en rask oppdateringsfrekvens på skjermen.
•
<Cinema>
Denne modusen tilbyr lysstyrke- og skarphetsinnstillinger som ligner de til en TV for å gi best
mulig underholdningsomgivelser (film, DVD osv.).
•
<Dynamic Contrast>
Kontrollerer bildekontrasten automatisk så lyse og mørke bilder balanseres totalt.
Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI og <PC/AV Mode> er angitt til <AV>, har
<
Bright> fire automatiske bildeinnstillinger (<Dynamic>, <Standard>, <Movie> og <Custom>)
som er forhåndsinnstilt på fabrikken. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom.
Du kan velge Custom, som automatisk henter frem dine egne bildeinnstillinger.
•
<Dynamic>
Velg denne innstillingen for å oppnå skarpere bilde enn i Standard-modus.
•
<Standard>
Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med sterkt lys. Dette gir også skarpt
bilde.
•
<Movie>
Velg denne innstillingen hvis apparatet brukes i omgivelser med svakt lys. Dette reduserer
strømforbruk og er mindre anstrengende for øynene.
•
<Custom>
Velg denne innstillingen hvis du vil justere bildet selv.
Denne menyen er utilgjengelig når <
Bruke produktet
Angle> eller <Eco Saving> er valgt.
3-14
MENY
Angle
BESKRIVELSE
Med denne funksjonen kan du se optimal skjermkvalitet i henhold til din visningsposisjon.
Når du ser på skjermen nedenfra eller fra siden, kan du oppnå en lignende bildekvalitet som når du
ser på skjermen direkte forfra, ved å stille inn riktig modus for hver posisjon.
Angi til <Off> når du ser på skjermen direkte forfra.
Coarse
•
<Off>
- Velg når du ser fra frontposisjonen.
•
<Lean Back Mode1>
- Velg når du ser fra en litt lavere posisjon.
•
<Lean Back Mode2>
- Velg når du ser fra den nedre posisjonen.
•
<Standing Mode>
•
<Side Mode>
•
<Group View> - Velg når to eller flere personer ser fra posisjon
•
<Custom> - Når <Custom> er valgt, brukes innstillingene for <Lean Back Mode 1> som standard.
Brukere kan angi passende bildekvalitet etter behov.
- Velg når du ser fra den øvre posisjonen.
- Velg når du ser fra venstre eller høyre posisjon.
,
,
samtidig.
•
Denne menyen er utilgjengelig når <
<Cinema>-modus.
Bright> er angitt til <Dynamic Contrast>- eller
•
Denne menyen er utilgjengelig når <
Color> er valgt.
Fjerner vertikale støylinjer (linjemønster) fra skjermen.
Plasseringen av skjermen kan endres etter justeringen. I dette tilfellet flytter du skjermen så skjermen
vises på midten av visningspanelet med <H-Position>-menyen.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Analog modus.
Fine
Fjerner horisontale støylinjer (linjemønster) fra skjermen.
Hvis du ikke kan fjerne støyen fullstendig med <Fine>-funksjonen, justerer du <Coarse> før du bruker
<Fine>-funksjonen igjen.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Analog modus.
3-14
Bruke produktet
MENY
Response Time
HDMI Black Level
BESKRIVELSE
Gjør responstiden på panelet raskere enn den originale responstiden slik at flytting av bilder virker
skarpere og mer naturlig.
•
<Normal>
•
<Faster>
•
<Fastest>
•
Det anbefales å stille inn <Faster> eller <Normal> når du ikke ser på film.
•
Skjermfunksjoner kan variere avhengig av modeller. Se på det faktiske produktet.
•
Brukeren kan velge optimal modus fra <Normal> / <Faster> / <Fastest> ,i henhold til
forskjellige inngangsvideosignaler.
Når du bruker en DVD-spiller eller digitalboks til å koble til produktet via HDMI, kan dårligere bildekvalitet (svartnivå, lavere kvalitet på kontrast, lysere fargetone osv.) oppstå avhengig av den tilkoblede eksterne enheten.
•
<Normal>
•
<Low>
Denne funksjonen er bare aktiv når den eksterne enheten er koblet til via <HDMI>. Funksjonen
<HDMI Black Level> er kanskje ikke kompatibel med alle eksterne enheter.
COLOR
MENY
Color
BESKRIVELSE
Viser naturlige farger tydeligere uten å endre bildekvaliteten ved å bruke vår egen teknologi for digital
bildekvalitetsforbedring som er utviklet av Samsung Electronics.
•
<Off> - Slår av <
Color>-funksjonen.
•
<Demo> - Du kan sammenligne bilder som er behandlet av <
bildene.
•
<Full> - Gir et tydeligere bilde inkludert områder som tilsvarer hudfarge.
•
<Intelligent> - Forbedrer fargetonen i bilder unntatt for områder som tilsvarer hudfarge.
Denne menyen er utilgjengelig når <
Red
Angle> er valgt.
Du kan justere den røde fargeverdien i bilder i henhold til din preferanse.
Denne menyen er utilgjengelig når <
modus.
Bruke produktet
Color> med de originale
Color> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent>
3-14
MENY
Green
BESKRIVELSE
Du kan justere den grønne fargeverdien i bilder i henhold til din preferanse.
Denne menyen er utilgjengelig når <
modus.
Blue
Du kan justere den blå fargeverdien i bilder i henhold til din preferanse.
Denne menyen er utilgjengelig når <
modus.
Color Tone
Color> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent>
Color> er angitt til <Full> modus eller <Intelligent>
Du kan angi fargetemperaturen i henhold til dine preferanser.
•
<Cool 2> - Angir fargetemperaturen på skjermen til svært kjølig.
•
<Cool 1> - Angir fargetemperaturen på skjermen til kjølig.
•
<Normal> - Angir fargetemperaturen på skjermen til standard fargetemperatur.
•
<Warm 1> - Angir fargetemperaturen på skjermen til varm.
•
<Warm 2> - Angir fargetemperaturen på skjermen til svært varm.
•
<Custom> - Velg denne menyen for å angi fargetemperaturen manuelt.
Hvis du ikke liker de forhåndsinnstilte fargetemperaturene, kan du manuelt justere RGB-verdien.
Når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI og <PC/AV Mode> er angitt til <AV>, har
<Color Tone> fire fargetemperaturinnstillinger (<Cool>, <Normal>, <Warm> og <Custom>).
Gamma
•
Denne menyen er utilgjengelig når <
<Intelligent> modus.
Color> er angitt til <Full> modus eller
•
Denne menyen er utilgjengelig når <
Angle> er valgt.
Med denne menyen kan du endre intensiteten på fargene til middels lysstyrke.
•
<Mode1> - <Mode2> - <Mode3>
Denne menyen er utilgjengelig når <
(Denne er utilgjengelig når <
Angle> er valgt.
Bright> er angitt til <Dynamic Contrast> og <Cinema> modus.)
SIZE & POSITION
3-14
Bruke produktet
MENY
H-Position
V-Position
BESKRIVELSE
Flytter posisjonen til visningsområdet på skjermen horisontalt.
•
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Analog modus.
•
Når et 720P- eller 1080P-signal kommer i AV-modus, velger du <Screen Fit> for å justere
den horisontale posisjonen i 0–6 nivåer.
Flytter posisjonen til visningsområdet på skjermen vertikalt.
Image Size
•
Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Analog modus.
•
Når et 720P- eller 1080P-signal kommer inn i AV-modus, velger du <Screen Fit> for å
justere den vertikale posisjonen i 0–6 nivåer.
Leveres bare for bredformatmodeller som 16:9 eller 16:10.
PC-signaler
•
<Auto> - Bildet vises i sideforholdet til inngangssignalet.
•
<Wide> - Bildet vises i fullskjerm uavhengig av sideforholdet til inngangssignalet.
•
Et signal som ikke er i standardmodustabellen, støttes ikke.
•
Hvis oppløsningen er angitt til den optimale oppløsningen, endres ikke sideforholdet uansett
om <Image Size> er angitt til <Auto> eller <Wide>.
AV-signaler
•
<4 : 3> - Viser bilder i sideforholdet 4:3.
•
<16 : 9> - Viser bilder i sideforholdet 16:9.
•
<Screen Fit> - Hvis et 720P- eller 1080P-signal brukes i HDMI/DVI-inngangsmodus, vises bildet
slik det er uten beskjæring.
Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom HDMI/DVI og <PC/AV
Mode> er angitt til <AV>.
Menu H-Position
Du kan justere den horisontale posisjonen til skjermmenyen.
Menu V-Position
Du kan justere den vertikale posisjonen til skjermmenyen.
SETUP&RESET
Bruke produktet
3-14
MENY
Reset
BESKRIVELSE
Bruk denne funksjonen til å gjenopprette den visuelle kvaliteten og fargeinnstillingene til fabrikkinnstillingene.
•
Language
<Yes> - <No>
Velg et språk til skjermmenyen.
Det valgte språket brukes bare på skjermmenyen til produktet. Denne innstillingen påvirker ikke
de andre funksjonene til PCen.
Eco Saving
Denne funksjonen gir brukeren en lavere strømmodus som realiseres ved å senke strømmen på
skjermen.
•
<75%>
Når <75%> er valgt, er strømforbruket omtrent 75% av standardinnstillingen.
•
<50%>
Når <50%> er valgt, er strømforbruket omtrent 50 % av standardinnstillingen.
•
<Off>
Når <Off> er valgt, er funksjonen slått av.
Denne menyen er utilgjengelig når <
Off Timer On/Off
Du kan slå Av-timer på eller av.
•
Off Timer Setting
PC/AV Mode
Bright> er angitt til <Dynamic Contrast>-modus.
<Off> - <On>
Slår strømmen automatisk av når den konfigurerte tiden nås.
•
Bare når <On> i <Off Timer On/Off> er valgt, er denne funksjonen tilgjengelig.
•
For produkter på det europeiske markedet er <Off Timer On/Off> angitt til automatisk
aktivering 4 timer etter at produktet er slått på. Dette er i samsvar med lovgivningen om
strømforsyning. Hvis du ikke vil at tidsinnstilt avslåing skal aktiveres, kan du gå til MENU →
<SETUP&RESET> og sette <Off Timer On/Off> til <Off>.
Angi til PC når den er koblet til en PC.
Angi til AV når den er koblet til en AV-enhet.
Key Repeat Time
•
Denne funksjonen støtter ikke analog modus.
•
Leveres bare for bredformatmodeller som 16:9 eller 16:10.
•
Hvis skjermen (angitt til DVI eller HDMI) er i strømsparingsmodus eller viser meldingen
<Check Signal Cable>, trykker du MENU-knappen for å vise skjermmenyen (OSD). Du kan
velge <PC> eller <AV>.
Kontrollerer gjentakelsesforsinkelsen for en knapp.
Du kan angi <Acceleration>, <1 sec> eller <2 sec>. Hvis <No Repeat> er valgt, reagerer knappen
bare én gang.
Customized Key
Du kan angi funksjonen for Tilpasset-tasten til en av følgende.
•
3-14
<
Angle> - <
Bright> - <Eco Saving> - <Image Size>
Bruke produktet
MENY
Auto Source
BESKRIVELSE
•
<Auto> - Skjermen velger automatisk et inngangssignal.
•
<Manual> - Brukere må manuelt velge et inngangssignal.
Gjelder ikke for analoge-eller-digitale (D-SUB- eller DVI-dedikerte) modeller.
Display Time
Skjermmenyen forsvinner automatisk hvis brukeren ikke gjør noe.
Du kan bestemme hvor lang tid det skal gå før skjermmenyen skjules.
•
Menu Transparency
<5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Du kan velge gjennomsiktighet fra skjermmenyen.
•
<Off> - <On>
INFORMATION
MENY
INFORMATION
BESKRIVELSE
Viser frekvensen og oppløsningen som er angitt på PCen.
For modeller som bare har analogt grensesnitt, vises ikke <Analog/DVI/HDMI> i <Information>.
Bruke produktet
3-14
3-15 Konfigurere Brightness og Contrast på startskjermen
Juster innstillingen Brightness eller Contrast ved hjelp av [
] i det første skjermbildet (der ingen OSD-meny vises).
1. Trykk på en av knappene foran på produktet (når ikke skjermmenyen vises) for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du
på [
]. Følgende skjerm vises.
2. Trykk på [
]-skjermen for å skifte mellom innstillingene for Brightness og Contrast.
3. Juster innstillingen Brightness eller Contrast ved hjelp av [
3-15
].
Bruke produktet
4
Installere programvaren
4-1
Natural Color
Hva er Natural Color ?
Denne programvaren fungerer bare for Samsung-produkter og gjør det mulig å justere fargene som vises på produktet og
matcher fargene på produktet med fargene på de trykte bildene. Du finner mer informasjon i programvarens elektroniske hjelp
(F1).
Natural Color leveres over nettet. Du kan laste det ned fra nettsidene nedenfor og installere:
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
Installere programvaren
4-1
4-2
MagicTune
Hva er MagicTune ?
MagicTune er en programvare som er med på å overvåke justeringer ved å gi omfattende beskrivelser av skjermfunksjoner og
lettforståelige retningslinjer.
Brukere kan justere produktet med musen og tastaturet uten å bruke styreknappene på produktet.
Installere programvaren
1. Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Velg MagicTune-installasjonsprogrammet.
Hvis skjermbildet for programvareinstallasjonen ikke vises på hovedskjermbildet, finner du og dobbeltklikker på
MagicTune-installasjonsfilen på CD-ROMen.
3. Velg installasjonsspråket og klikk på [Next (Neste)].
4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene for programvare i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.
•
Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.
•
Ikonet MagicTune vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
•
Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.
Begrensninger og problemer med installasjonen (MagicTune™)
Installasjonen av MagicTune™kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.
Systemkrav
OS
•
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Fjerne programvaren
Du kan bare fjerne MagicTune™gjennom [Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer) ] i Windows.
Du fjerner MagicTune™ ved å følge disse trinnene.
1. Klikk på [Start], velg [Settings (Innstillinger)], og velg [Control Panel (Kontrollpanel)] fra menyen.
For Windows XP klikker du på [Start] og velger [Control Panel (Kontrollpanel)] fra menyen.
2. I ikonet [Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer)] på kontrollpanelet.
3. I vinduet [Add/Remove (Legg til/fjern)] finner og velger du MagicTune™ så det utheves.
4. Klikk på [Change or Remove Programs (Endre eller fjern programmer)] for å fjerne programvaren.
5. Velg [Yes (Ja)] for å begynne å fjerne MagicTune™.
6. Vent til en meldingsboks vises og informerer deg om at programvaren har blitt fjernet helt.
For teknisk støtte, vanlige spørsmål eller informasjon om programvareoppgraderingen for MagicTune™, går du til vårt
webområde.
4-2
Installere programvaren
4-3
MultiScreen
Hva er MultiScreen ?
MultiScreen lar brukerne bruke skjermen ved å dele den inn i flere deler.
Installere programvaren
1. Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Velg MultiScreen-installasjonsprogrammet.
Hvis skjermbildet for programvareinstallasjonen ikke vises på hovedskjermbildet, finner du og dobbeltklikker på
MultiScreen-installasjonsfilen på CD-ROMen.
3. Når installasjonsveiviseren vises, klikker du på [Next (Neste)].
4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene for programvare i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.
•
Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.
•
Ikonet MultiScreen vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
•
Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.
Begrensninger og problemer med installasjonen (MultiScreen)
MultiScreen-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.
Operativsystem
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista 32Bit
•
Windows 7 32Bit
•
Windows 8 32Bit
For MultiScreen anbefales operativsystemet Windows 2000 eller nyere.
Maskinvare
•
Minst 32 MB minne
•
Minst 60 MB ledig plass på harddisken
Fjerne programvaren
Klikk på [Start], velg [Settings (Innstillinger)]/[Control Panel (Kontrollpanel)], og dobbeltklikk deretter på [Add or Remove
Programs (Legg til eller fjern programmer)].
Velg MultiScreen fra programlisten og klikk på [Add/Delete (Legg til/Slett)]-knappen.
Installere programvaren
4-3
5
Feilsøking
5-1
Egendiagnose for skjerm
•
Du kan kontrollere om produktet fungerer som det skal ved å bruke funksjonen Egendiagnose.
•
Hvis en tom skjerm vises og strømlampen blinker selv om produktet og PCen er skikkelig koblet til, utfører du
egendiagnosefunksjonen i henhold til prosedyrene nedenfor.
1. Slå av produktet og PCen.
2. Separer signalkabelen fra produktet.
3. Slå produktet på.
4. Hvis produktet fungerer skikkelig, vises meldingen <Check Signal Cable>.
Hvis en tom skjerm vises på nytt i dette tilfellet, må du kontrollere at det ikke er problemer med PCen og tilkoblingen.
Produktet fungerer som det skal.
5-1
Feilsøking
5-2
Før du ber om service
Kontroller følgende før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet fortsetter, kontakter du ditt nærmeste Samsung
Electronics servicesenter.
EN TOM SKJERM VISES / JEG KAN IKKE SLÅ PÅ PRODUKTET
Er strømledningen riktig tilkoblet?
Kontroller tilkoblingsstatusen til strømledningen.
Vises meldingen <Check Signal Cable> på skjermen?
(Tilkoblet med D-sub-kabelen)
Kontroller kabelen som kobler sammen PCen og produktet.
(Tilkoblet med DVI-kabelen)
Hvis meldingen vises på skjermen selv om kabelen er skikkelig tilkoblet, kontrollerer du inngangssignalet på nytt ved å
trykke på [
]-knappen på produktet.
Vises meldingen <Not Optimum Mode> på skjermen?
Dette oppstår når signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller den maksimale frekvensen til produktet.
I dette tilfellet angir du passende oppløsning og frekvens for
produktet.
Vises en tom skjerm og blinker strømlampen i intervaller på 1
sekund?
1. Dette oppstår når strømsparingsfunksjonen er i gang.
Hvis du klikker på musen eller trykker på en tast, slås
skjermen på.
2. Hvis tilstanden <Check Signal Cable> vedvarer i over fem
minutter, vil modusen strømsparingsfunksjonen aktiveres.
Koblet du til med en DVI-kabel?
Hvis du kobler til DVI-kabelen når PCen har startet opp eller
hvis du kobler til DVI-kabelen på nytt etter å ha koblet fra
kabelen mens du bruker en PC, kan det hende at skjermen
ikke vises fordi noen grafikkort ikke sender videosignalet.
I dette tilfellet starter du PCen på nytt mens DVI-kabelen er
koblet til.
Det er tomme områder på toppen og bunnen av skjermen når
en [HDMI]- eller [HDMI-DVI]-kabel er koblet til skjermen og
PCen.
Tomme områder på skjermen forårsakes ikke av skjermen.
Årsaken til problemet er PCen eller grafikkortet, og problemet
kan løses ved å justere skjermstørrelsen i HDMI- eller DVIalternativet i innstillingsmenyen for grafikkortet.
Hvis innstillingsmenyen for grafikkortet ikke har noe alternativ
for å justere skjermstørrelsen, oppdaterer du grafikkortdriveren til nyeste versjon.
(Kontakt produsenten av grafikkortet eller datamaskinen for
mer informasjon om hvordan du justerer skjerminnstillingene.)
BILDET ER FOR LYST ELLER FOR MØRKT.
Juster <Brightness> og <Contrast>.
(Se <Brightness>, <Contrast>)
Skjermens lysstyrke kan variere i henhold til modusen som er angitt for <
Hvis <
Angle>.
Bright> er angitt til <Dynamic Contrast>, kan skjermens lysstyrke variere i henhold til innsignalet.
SKJERMMENYEN FOR JUSTERING VISES IKKE.
Avbrøt du skjermjusteringen?
Feilsøking
Kontroller om funksjonen Justeringslås for skjermmeny er
angitt til Av.
5-2
FARGEN ER MERKELIG / BILDET VISES I SVART/HVITT
Vises hele skjermen i samme farge som om du ser på skjermen gjennom cellofanpapir?
Kontroller kabeltilkoblingen til datamaskinen.
Er grafikkortet konfigurert riktig?
Konfigurer grafikkortet i henhold til brukerhåndboken.
Sett grafikkortet helt inn i datamaskinen på nytt.
SKJERMOMRÅDET FLYTTER SEG PLUTSELIG TIL EN KANT ELLER TIL MIDTEN.
Har du endret grafikkortet eller driveren?
Trykk på [AUTO]-knappen for å kjøre autojusteringsfunksjonen.
Endret du oppløsningen og frekvensen så de passer til produktet?
Angi oppløsningen og frekvensen til de passende verdiene i
grafikkortet
se (Tabell for standard signalmodus)
Er grafikkortet konfigurert riktig?
Konfigurer grafikkortet i henhold til brukerhåndboken.
BILDENE ER UFOKUSERTE.
Endret du oppløsningen og frekvensen så de passer til produktet?
Angi oppløsningen og frekvensen til de passende verdiene i
grafikkortet
se (Tabell for standard signalmodus)
FARGEN VISES I 16 BIT (16 FARGER). FARGEN HAR BLITT ENDRET ETTER ENDRING AV GRAFIKKORTET.
Har du installert enhetsdriveren for produktet?
Windows XP : Angi fargen på nytt ved å velge Kontrollpanel
→ Utseende og temaer → Skjerm → Innstillinger.
Windows ME/2000 : Angi fargen på nytt ved å velge Control
Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).
Windows Vista: endre fargeinnstillingene ved å velge Kontrollpanel → Utseende og personalisering→Personalisering→Skjerminnstillinger.
Windows 7: Endre fargeinnstillingene ved å velge Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Vis → Juster oppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm.
Windows 8: Endre fargeinnstillingene ved å velge Innstillinger
→ Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Vis →
Juster oppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm.
(Du finner mer informasjon i Windows-brukerhåndboken til
datamaskinen.)
Er grafikkortet konfigurert riktig?
Konfigurer fargen på nytt i henhold til den nye grafikkortdriveren.
NÅR JEG KOBLER TIL SKJERMEN, VISES MELDINGEN 'UKJENT SKJERM, PLUG&PLAY (VESA DDC) MONITOR
FOUND'.
Har du installert enhetsdriveren for produktet?
Installer enhetsdriveren i henhold til beskrivelsene for driverinstallasjon.
Kontroller om alle Plug&Play (VESA DDC)-funksjonene støttes i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.
Installer enhetsdriveren i henhold til beskrivelsene for driverinstallasjon.
NÅR JEG SER PÅ DE YTTERSTE KANTENE AV PRODUKTET, VISES SMÅ FREMMEDELEMENTER PÅ DET.
Siden dette produktet er designet slik at fargen har et mykt utseende siden det er dekket med et gjennomsiktig materiale over
de svarte kantene, kan slike ting bli sett. Dette er ikke en produktfeil.
EN PIPELYD HØRES NÅR DATAMASKINEN STARTES OPP.
Hvis pipelyden høres mer enn 3 ganger ved oppstart av datamaskinen, ber du om service på datamaskinen.
5-2
Feilsøking
5-3
Vanlige spørsmål
VANLIGE SPØRSMÅL
Hvordan kan jeg endre frekvensen (oppdateringsfrekvensen)
på videosignalet?
PRØV FØLGENDE!
Du må endre frekvensen på grafikkortet.
Windows XP : Endre frekvensen ved å velge Kontrollpanel →
Utseende og temaer → Skjerm→ Innstillinger → Avansert →
Skjerm, og deretter endre oppdateringsfrekvens under
Skjerminnstillinger.
Windows ME/2000 : Endre frekvensen ved å velge Control
Panel (Kontrollpanel) → Display → Settings (Innstillinger) →
Advanced (Avansert) → Monitor (Skjerm), og deretter endre
oppdateringsfrekvens under Monitor Settings (Skjerminnstillinger).
Windows Vista: Endre frekvensen ved å velge Kontrollpanel
→ Utseende og personalisering → Personalisering → Skjerminnstillinger → Avanserte innstillinger → Skjerm, og deretter
endre oppdateringsfrekvensen under Skjerminnstillinger.
Windows 7: Endre frekvensen ved å velge Kontrollpanel →
Utseende og temaer → Skjerm → Juster oppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm, og endre deretter oppdateringsfrekvensen under Skjerminnstillinger.
Windows 8: Endre frekvensen ved å velge Innstillinger →
Kontrollpanel → Utseende og temaer → Skjerm → Juster
oppløsning → Avanserte innstillinger → Skjerm, og endre deretter oppdateringsfrekvensen under Skjerminnstillinger.
(Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til datamaskinen eller grafikkortet.)
Feilsøking
5-3
VANLIGE SPØRSMÅL
Hvordan endrer jeg oppløsningen?
PRØV FØLGENDE!
Windows XP : Endre oppløsningen ved å velge Control Panel
(Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og
temaer) → Display (Skjerm)→ Settings (Innstillinger).
Windows ME/2000 : Endre oppløsningen ved å velge Control
Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).
Windows Vista: endre oppløsningen ved å velge Kontrollpanel
→ “Utseende og personalisering→Personalisering→Skjerminnstillinger.
Windows 7: Endre oppløsningen ved å velge Kontrollpanel→
Utseende og personalisering →Vis → Juster oppløsning.
Windows 8: Endre oppløsningen ved å velge Innstillinger →
Kontrollpanel → Utseende og personalisering → Vis → Juster skjermoppløsning .
(Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til datamaskinen eller grafikkortet.)
Hvordan kan jeg bruke strømsparingsfunksjonen?
Windows XP : Konfigurer den ved å velge Kontrollpanel →
Utseende og temaer → Skjerm → Skjermsparerinnstilling
eller konfigurer den i BIOS-oppsettet til datamaskinen.
Windows ME/2000 : Konfigurer den ved å velge Control Panel
(Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Screen Saver Setting
(Skjermsparerinnstilling) eller konfigurer den i BIOS-oppsettet
til datamaskinen.
Windows Vista: Endre innstillinger ved å velge Kontrollpanel→ Utseende og personalisering → Personalisering →
Skjermbeskytter. Du kan også bruke BIOS-OPPSETTmenyen på PCen.
Windows 7: Endre innstillinger ved å velge Kontrollpanel→
Utseende og personalisering → Personalisering → Skjermbeskytter. Du kan også bruke BIOS-OPPSETT-menyen på
PCen.
Windows 8: Endre innstillinger ved å velge Innstillinger →
Kontrollpanel→ Utseende og personalisering → Personalisering → Skjermbeskytter. Du kan også bruke BIOS-OPPSETTmenyen på PCen.
(Du finner mer informasjon i Windows-brukerhåndboken til
datamaskinen.)
5-3
Feilsøking
6
Mer informasjon
6-1
Spesifikasjoner
MODELLNAVN
Panel
Synkronisering
Størrelse
18,5 tommer (47 cm)
Visningsområde
409,8 mm (H) x 230,4 mm (V)
Pikselstørrelse
0,3 mm (H) x 0,3 mm (V)
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 75 Hz
Visningsfarge
Oppløsning
S19B370N
16,7 millioner
Optimal oppløsning
1366 x 768 @ 60 Hz
Maksimal oppløsning
1366 x 768 @ 60 Hz
RGB Analoginen
Inngangssignal, terminert
0,7 Vp-p ± 5%
Separat H/V sync, Kompositt, SOG
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal pikselklokke
89MHz (Analog)
Strømforsyning
Dette produktet har støtte for 100–240 V. Ettersom standard spenningsverdi kan
variere fra land til land, bør du kontrollere etiketten på baksiden av produktet.
Signalkabel
15-pinners til 15-pinners D-subkabel, avtakbar
Dimensjoner (BxHxD)/ Vekt
454,7 x 287,8 x 57,5 mm (Uten stativ)
454,7 x 366,1 x 177,0 mm (Med stativ) / 2,45 kg
Miljøhensyn
Drift
Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luftfuktighet :10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Lagringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Vippe
-1,0˚(±2,0˚) ~20,0˚(±2,0˚)
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Denne enheten er et digitalt klasse B-apparat.
Panelpunkter (piksler)
På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1 piksel per million (1 ppm) se lysere eller mørkere ut på
skjermen. Dette påvirker ikke produktytelsen.
Mer informasjon
6-1
6-2
Strømsparingsfunksjon
Denne skjermen har et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Systemet sparer energi ved å sette skjermen i
lavstrømsmodus når den ikke har vært i bruk i en viss tidsperiode. Skjermen går automatisk tilbake til normal drift når du trykker
på en tast på tastaturet. For å spare strøm kan du slå av skjermen når det ikke er behov for den eller når den ikke skal brukes i en
lengre periode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-kompatibelt videokort installert i computeren din. Bruk
programvarefunksjonen som er installert på datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.
STATUS
NORMAL DRIFT
ENERGISPARINGSMODUS
STRØM AV
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk
20 watt
Typisk 0,3 watt
Typisk 0,3 watt
Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.
6-2
Mer informasjon
6-3
Spesifikasjoner
MODELLNAVN
Panel
Synkronisering
Størrelse
18,5 tommer (47 cm)
Visningsområde
409,8 mm (H) x 230,4 mm (V)
Pikselstørrelse
0,3 mm (H) x 0,3 mm (V)
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 75 Hz
Visningsfarge
Oppløsning
S19B370B
16,7 millioner
Optimal oppløsning
1366 x 768 @ 60 Hz
Maksimal oppløsning
1366 x 768 @ 60 Hz
RGB analog , DVI-kompatibel (Digital Visual Interface) digital RGB
Inngangssignal, terminert
0,7 Vp-p ± 5%
Separat H/V sync, Kompositt, SOG
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal pikselklokke
89MHz (Analog/Digital)
Strømforsyning
Dette produktet har støtte for 100–240 V. Ettersom standard spenningsverdi kan
variere fra land til land, bør du kontrollere etiketten på baksiden av produktet.
Signalkabel
15-pinners til 15-pinners D-subkabel, avtakbar
DVI-D til DVI-D-kontakt, avtakbar
Dimensjoner (BxHxD)/ Vekt
454,7 x 287,8 x 57,5 mm (Uten stativ)
454,7 x 366,1 x 177,0 mm (Med stativ) / 2,45 kg
Miljøhensyn
Drift
Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luftfuktighet :10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Lagringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Vippe
-1,0˚(±2,0˚) ~20,0˚(±2,0˚)
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Denne enheten er et digitalt klasse B-apparat.
Panelpunkter (piksler)
På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1 piksel per million (1 ppm) se lysere eller mørkere ut på
skjermen. Dette påvirker ikke produktytelsen.
Mer informasjon
6-3
6-4
Strømsparingsfunksjon
Denne skjermen har et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Systemet sparer energi ved å sette skjermen i
lavstrømsmodus når den ikke har vært i bruk i en viss tidsperiode. Skjermen går automatisk tilbake til normal drift når du trykker
på en tast på tastaturet. For å spare strøm kan du slå av skjermen når det ikke er behov for den eller når den ikke skal brukes i en
lengre periode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-kompatibelt videokort installert i computeren din. Bruk
programvarefunksjonen som er installert på datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.
STATUS
NORMAL DRIFT
ENERGISPARINGSMODUS
STRØM AV
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk
20 watt
Typisk 0,3 watt
Typisk 0,3 watt
Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.
6-4
Mer informasjon
6-5
Spesifikasjoner
MODELLNAVN
Panel
Synkronisering
Størrelse
20 tommer (50 cm)
Visningsområde
442,8 mm (H) x 249,08 mm (V)
Pikselstørrelse
0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 75 Hz
Visningsfarge
Oppløsning
S20B370N
16,7 millioner
Optimal oppløsning
1600 x 900 @ 60 Hz
Maksimal oppløsning
1600 x 900 @ 60 Hz
RGB Analoginen
Inngangssignal, terminert
0,7 Vp-p ± 5%
Separat H/V sync, Kompositt, SOG
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal pikselklokke
150MHz (Analog)
Strømforsyning
Dette produktet har støtte for 100–240 V. Ettersom standard spenningsverdi kan
variere fra land til land, bør du kontrollere etiketten på baksiden av produktet.
Signalkabel
15-pinners til 15-pinners D-subkabel, avtakbar
Dimensjoner (BxHxD)/ Vekt
487,8 x 306,5 x 58,3 mm (Uten stativ)
487,8 x 381,4 x 177,0 mm (Med stativ) / 2,3 kg
Miljøhensyn
Drift
Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luftfuktighet :10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Lagringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Vippe
-1,0˚(±2,0˚) ~20,0˚(±2,0˚)
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Denne enheten er et digitalt klasse B-apparat.
Panelpunkter (piksler)
På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1 piksel per million (1 ppm) se lysere eller mørkere ut på
skjermen. Dette påvirker ikke produktytelsen.
Mer informasjon
6-5
6-6
Strømsparingsfunksjon
Denne skjermen har et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Systemet sparer energi ved å sette skjermen i
lavstrømsmodus når den ikke har vært i bruk i en viss tidsperiode. Skjermen går automatisk tilbake til normal drift når du trykker
på en tast på tastaturet. For å spare strøm kan du slå av skjermen når det ikke er behov for den eller når den ikke skal brukes i en
lengre periode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-kompatibelt videokort installert i computeren din. Bruk
programvarefunksjonen som er installert på datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.
STATUS
NORMAL DRIFT
ENERGISPARINGSMODUS
STRØM AV
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk
30 watt
Typisk 0,3 watt
Typisk 0,3 watt
Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.
6-6
Mer informasjon
6-7
Spesifikasjoner
MODELLNAVN
Panel
Synkronisering
Størrelse
20 tommer (50 cm)
Visningsområde
442,8 mm (H) x 249,08 mm (V)
Pikselstørrelse
0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 75 Hz
Visningsfarge
Oppløsning
S20B370B
16,7 millioner
Optimal oppløsning
1600 x 900 @ 60 Hz
Maksimal oppløsning
1600 x 900 @ 60 Hz
RGB analog , DVI-kompatibel (Digital Visual Interface) digital RGB
Inngangssignal, terminert
0,7 Vp-p ± 5%
Separat H/V sync, Kompositt, SOG
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal pikselklokke
150MHz (Analog/Digital)
Strømforsyning
Dette produktet har støtte for 100–240 V. Ettersom standard spenningsverdi kan
variere fra land til land, bør du kontrollere etiketten på baksiden av produktet.
Signalkabel
15-pinners til 15-pinners D-subkabel, avtakbar
DVI-D til DVI-D-kontakt, avtakbar
Dimensjoner (BxHxD)/ Vekt
487,8 x 306,5 x 58,3 mm (Uten stativ)
487,8 x 381,4 x 177,0 mm (Med stativ) / 2,3 kg
Miljøhensyn
Drift
Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luftfuktighet :10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Lagringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Vippe
-1,0˚(±2,0˚) ~20,0˚(±2,0˚)
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Denne enheten er et digitalt klasse B-apparat.
Panelpunkter (piksler)
På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1 piksel per million (1 ppm) se lysere eller mørkere ut på
skjermen. Dette påvirker ikke produktytelsen.
Mer informasjon
6-7
6-8
Strømsparingsfunksjon
Denne skjermen har et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Systemet sparer energi ved å sette skjermen i
lavstrømsmodus når den ikke har vært i bruk i en viss tidsperiode. Skjermen går automatisk tilbake til normal drift når du trykker
på en tast på tastaturet. For å spare strøm kan du slå av skjermen når det ikke er behov for den eller når den ikke skal brukes i en
lengre periode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-kompatibelt videokort installert i computeren din. Bruk
programvarefunksjonen som er installert på datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.
STATUS
NORMAL DRIFT
ENERGISPARINGSMODUS
STRØM AV
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk
30 watt
Typisk 0,3 watt
Typisk 0,3 watt
Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.
6-8
Mer informasjon
6-9
Spesifikasjoner
MODELLNAVN
Panel
Synkronisering
Størrelse
21,5 tommer (54 cm)
Visningsområde
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
Pikselstørrelse
0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 75 Hz
Visningsfarge
Oppløsning
S22B370B
16,7 millioner
Optimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
RGB analog , DVI-kompatibel (Digital Visual Interface) digital RGB
Inngangssignal, terminert
0,7 Vp-p ± 5%
Separat H/V sync, Kompositt, SOG
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal pikselklokke
164MHz (Analog/Digital)
Strømforsyning
Dette produktet har støtte for 100–240 V. Ettersom standard spenningsverdi kan
variere fra land til land, bør du kontrollere etiketten på baksiden av produktet.
Signalkabel
15-pinners til 15-pinners D-subkabel, avtakbar
DVI-D til DVI-D-kontakt, avtakbar
Dimensjoner (BxHxD)/ Vekt
523,9 x 327,7 x 59,0 mm (Uten stativ)
523,9 x 402,5 x 197,0 mm (Med stativ) / 3,3 kg
Miljøhensyn
Drift
Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚ C (50˚F ~ 104˚F)
Luftfuktighet :10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Lagringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Vippe
-1,0˚(±2,0˚) ~20,0˚(±2,0˚)
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Denne enheten er et digitalt klasse B-apparat.
Panelpunkter (piksler)
På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1 piksel per million (1 ppm) se lysere eller mørkere ut på
skjermen. Dette påvirker ikke produktytelsen.
Mer informasjon
6-9
6-10 Strømsparingsfunksjon
Denne skjermen har et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Systemet sparer energi ved å sette skjermen i
lavstrømsmodus når den ikke har vært i bruk i en viss tidsperiode. Skjermen går automatisk tilbake til normal drift når du trykker
på en tast på tastaturet. For å spare strøm kan du slå av skjermen når det ikke er behov for den eller når den ikke skal brukes i en
lengre periode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-kompatibelt videokort installert i computeren din. Bruk
programvarefunksjonen som er installert på datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.
STATUS
NORMAL DRIFT
ENERGISPARINGSMODUS
STRØM AV
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk
30 watt
Typisk 0,3 watt
Typisk 0,3 watt
Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.
6-10
Mer informasjon
6-11 Spesifikasjoner
MODELLNAVN
Panel
Synkronisering
Størrelse
21,5 tommer (54 cm)
Visningsområde
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
Pikselstørrelse
0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 75 Hz
Visningsfarge
Oppløsning
S22B370H
16,7 millioner
Optimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
RGB Analoginen, HDMI(High Definition Multimedia Interface)
Inngangssignal, terminert
0,7 Vp-p ± 5%
Separat H/V sync, Kompositt, SOG
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal pikselklokke
164MHz (Analog,HDMI)
Strømforsyning
Dette produktet har støtte for 100–240 V. Ettersom standard spenningsverdi kan
variere fra land til land, bør du kontrollere etiketten på baksiden av produktet.
Signalkabel
15-pinners til 15-pinners D-subkabel, avtakbar
HDMI til DVI-kabel, avtakbar
HDMI-kabel, avtakbar
Dimensjoner (BxHxD)/ Vekt
523,9 x 327,7 x 59,0 mm (Uten stativ)
523,9 x 402,5 x 197,0 mm (Med stativ) / 3,3 kg
Miljøhensyn
Drift
Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luftfuktighet :10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Lagringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Vippe
-1,0˚(±2,0˚) ~20,0˚(±2,0˚)
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Denne enheten er et digitalt klasse B-apparat.
Panelpunkter (piksler)
På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1 piksel per million (1 ppm) se lysere eller mørkere ut på
skjermen. Dette påvirker ikke produktytelsen.
Mer informasjon
6-11
6-12 Strømsparingsfunksjon
Denne skjermen har et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Systemet sparer energi ved å sette skjermen i
lavstrømsmodus når den ikke har vært i bruk i en viss tidsperiode. Skjermen går automatisk tilbake til normal drift når du trykker
på en tast på tastaturet. For å spare strøm kan du slå av skjermen når det ikke er behov for den eller når den ikke skal brukes i en
lengre periode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-kompatibelt videokort installert i computeren din. Bruk
programvarefunksjonen som er installert på datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.
STATUS
NORMAL DRIFT
ENERGISPARINGSMODUS
STRØM AV
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk
30 watt
Typisk 0,3 watt
Typisk 0,3 watt
Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.
6-12
Mer informasjon
6-13 Spesifikasjoner
MODELLNAVN
Panel
Synkronisering
Størrelse
23 tommer (58 cm)
Visningsområde
509,76 mm (H) x 286,74 mm (V)
Pikselstørrelse
0,2655 mm (H) x 0,2655 mm (V)
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 75 Hz
Visningsfarge
Oppløsning
S23B370B
16,7 millioner
Optimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
RGB analog , DVI-kompatibel (Digital Visual Interface) digital RGB
Inngangssignal, terminert
0,7 Vp-p ± 5%
Separat H/V sync, Kompositt, SOG
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal pikselklokke
164MHz (Analog/Digital)
Strømforsyning
Dette produktet har støtte for 100–240 V. Ettersom standard spenningsverdi kan
variere fra land til land, bør du kontrollere etiketten på baksiden av produktet.
Signalkabel
15-pinners til 15-pinners D-subkabel, avtakbar
DVI-D til DVI-D-kontakt, avtakbar
Dimensjoner (BxHxD)/ Vekt
555,7 x 346,6 x 59,2 mm (Uten stativ)
555,7 x 421,4 x 197,0 mm (Med stativ) / 3,0 kg
Miljøhensyn
Drift
Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luftfuktighet :10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Lagringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Vippe
-1,0˚(±2,0˚) ~20,0˚(±2,0˚)
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Denne enheten er et digitalt klasse B-apparat.
Panelpunkter (piksler)
På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1 piksel per million (1 ppm) se lysere eller mørkere ut på
skjermen. Dette påvirker ikke produktytelsen.
Mer informasjon
6-13
6-14 Strømsparingsfunksjon
Denne skjermen har et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Systemet sparer energi ved å sette skjermen i
lavstrømsmodus når den ikke har vært i bruk i en viss tidsperiode. Skjermen går automatisk tilbake til normal drift når du trykker
på en tast på tastaturet. For å spare strøm kan du slå av skjermen når det ikke er behov for den eller når den ikke skal brukes i en
lengre periode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-kompatibelt videokort installert i computeren din. Bruk
programvarefunksjonen som er installert på datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.
STATUS
NORMAL DRIFT
ENERGISPARINGSMODUS
STRØM AV
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk
30 watt
Typisk 0,3 watt
Typisk 0,3 watt
Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.
6-14
Mer informasjon
6-15 Spesifikasjoner
MODELLNAVN
Panel
Synkronisering
Størrelse
23 tommer (58 cm)
Visningsområde
509,76 mm (H) x 286,74 mm (V)
Pikselstørrelse
0,2655 mm (H) x 0,2655 mm (V)
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 75 Hz
Visningsfarge
Oppløsning
S23B370H
16,7 millioner
Optimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
RGB Analoginen, HDMI(High Definition Multimedia Interface)
Inngangssignal, terminert
0,7 Vp-p ± 5%
Separat H/V sync, Kompositt, SOG
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal pikselklokke
164MHz (Analog,HDMI)
Strømforsyning
Dette produktet har støtte for 100–240 V. Ettersom standard spenningsverdi kan
variere fra land til land, bør du kontrollere etiketten på baksiden av produktet.
Signalkabel
15-pinners til 15-pinners D-subkabel, avtakbar
HDMI til DVI-kabel, avtakbar
HDMI-kabel, avtakbar
Dimensjoner (BxHxD)/ Vekt
555,7 x 346,6 x 59,2 mm (Uten stativ)
555,7 x 421,4 x 197,0 mm (Med stativ) / 3,0 kg
Miljøhensyn
Drift
Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luftfuktighet :10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Lagringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Vippe
-1,0˚(±2,0˚) ~20,0˚(±2,0˚)
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Denne enheten er et digitalt klasse B-apparat.
Panelpunkter (piksler)
På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1 piksel per million (1 ppm) se lysere eller mørkere ut på
skjermen. Dette påvirker ikke produktytelsen.
Mer informasjon
6-15
6-16 Strømsparingsfunksjon
Denne skjermen har et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Systemet sparer energi ved å sette skjermen i
lavstrømsmodus når den ikke har vært i bruk i en viss tidsperiode. Skjermen går automatisk tilbake til normal drift når du trykker
på en tast på tastaturet. For å spare strøm kan du slå av skjermen når det ikke er behov for den eller når den ikke skal brukes i en
lengre periode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-kompatibelt videokort installert i computeren din. Bruk
programvarefunksjonen som er installert på datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.
STATUS
NORMAL DRIFT
ENERGISPARINGSMODUS
STRØM AV
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk
30 watt
Typisk 0,3 watt
Typisk 0,3 watt
Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.
6-16
Mer informasjon
6-17 Spesifikasjoner
MODELLNAVN
Panel
Synkronisering
Størrelse
24 tommer (61 cm)
Visningsområde
531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)
Pikselstørrelse
0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 75 Hz
Visningsfarge
Oppløsning
S24B370H
16,7 millioner
Optimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
RGB Analog, HDMI
Inngangssignal, terminert
0,7 Vp-p ± 5%
Separat H/V sync, Kompositt, SOG
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal pikselklokke
164MHz (Analog,HDMI)
Strømforsyning
Dette produktet har støtte for 100–240 V. Ettersom standard spenningsverdi kan
variere fra land til land, bør du kontrollere etiketten på baksiden av produktet.
Signalkabel
15-pinners til 15-pinners D-subkabel, avtakbar
HDMI til DVI-D-kontakt, avtakbar
HDMI-kabel, avtakbar
Dimensjoner (BxHxD)/ Vekt
578,6 x 359,1 x 59,2 mm (Uten stativ)
578,6 x 433,8 x 197,0 mm (Med stativ) / 3,6 kg
Miljøhensyn
Drift
Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luftfuktighet :10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Lagringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Vippe
-1,0˚(±2,0˚) ~20,0˚(±2,0˚)
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Denne enheten er et digitalt klasse B-apparat.
Panelpunkter (piksler)
På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1 piksel per million (1 ppm) se lysere eller mørkere ut på
skjermen. Dette påvirker ikke produktytelsen.
Mer informasjon
6-17
6-18 Strømsparingsfunksjon
Denne skjermen har et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Systemet sparer energi ved å sette skjermen i
lavstrømsmodus når den ikke har vært i bruk i en viss tidsperiode. Skjermen går automatisk tilbake til normal drift når du trykker
på en tast på tastaturet. For å spare strøm kan du slå av skjermen når det ikke er behov for den eller når den ikke skal brukes i en
lengre periode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-kompatibelt videokort installert i computeren din. Bruk
programvarefunksjonen som er installert på datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.
STATUS
NORMAL DRIFT
ENERGISPARINGSMODUS
STRØM AV
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk
30 watt
Typisk 0,3 watt
Typisk 0,3 watt
Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.
6-18
Mer informasjon
6-19 Spesifikasjoner
MODELLNAVN
Panel
Synkronisering
Størrelse
27 tommer (68 cm)
Visningsområde
597,89 mm (H) x 336,31 mm (V)
Pikselstørrelse
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Horisontal
30 ~ 81 kHz
Vertikal
56 ~ 75 Hz
Visningsfarge
Oppløsning
S27B370H
16,7 millioner
Optimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal oppløsning
1920 x 1080 @ 60 Hz
RGB Analog, HDMI
Inngangssignal, terminert
0,7 Vp-p ± 5%
Separat H/V sync, Kompositt, SOG
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal pikselklokke
164MHz (Analog,HDMI)
Strømforsyning
Dette produktet har støtte for 100–240 V. Ettersom standard spenningsverdi kan
variere fra land til land, bør du kontrollere etiketten på baksiden av produktet.
Signalkabel
15-pinners til 15-pinners D-subkabel, avtakbar
HDMI til DVI-D-kontakt, avtakbar
HDMI-kabel, avtakbar
Dimensjoner (BxHxD)/ Vekt
654,0 x 405,6 x 60,3 mm (Uten stativ)
654,0 x 482,7 x 234,1 mm (Med stativ) / 4,65 kg
Miljøhensyn
Drift
Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Luftfuktighet :10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Lagring
Lagringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Vippe
-1,0˚(±2,0˚) ~20,0˚(±2,0˚)
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Denne enheten er et digitalt klasse B-apparat.
Panelpunkter (piksler)
På grunn av måten dette produktet produseres på, kan ca. 1 piksel per million (1 ppm) se lysere eller mørkere ut på
skjermen. Dette påvirker ikke produktytelsen.
Mer informasjon
6-19
6-20 Strømsparingsfunksjon
Denne skjermen har et innebygd strømstyringssystem kalt PowerSaver. Systemet sparer energi ved å sette skjermen i
lavstrømsmodus når den ikke har vært i bruk i en viss tidsperiode. Skjermen går automatisk tilbake til normal drift når du trykker
på en tast på tastaturet. For å spare strøm kan du slå av skjermen når det ikke er behov for den eller når den ikke skal brukes i en
lengre periode. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-kompatibelt videokort installert i computeren din. Bruk
programvarefunksjonen som er installert på datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.
STATUS
NORMAL DRIFT
ENERGISPARINGSMODUS
STRØM AV
Strømindikator
På
Blinker
Av
Strømforbruk
40 watt
Typisk 0,5 watt
Typisk 0,5 watt
Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.
6-20
Mer informasjon
6-21 Kontakt SAMSUNG
•
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsung produkter, er du velkommen å kontakte SAMSUNG Support
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
Mer informasjon
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
6-21
LATIN AMERICA
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
http://www.samsung.com
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be 
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
09 85635050
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus 
dem dt. Festnetz, aus dem 
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
6-21
Mer informasjon
EUROPE
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
http://www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG
http://www.samsung.com/ch
(German)
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
Mer informasjon
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
6-21
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk 
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 
for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
065777444
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
6-21
080 100 2255
http://www.samsung.com
Mer informasjon
MIDDLE EAST
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Mer informasjon
6-21
6-22 Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til kundene)
Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for et besøk fra en servicetekniker
i følgende tilfeller:
Ikke en produktdefekt
Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.
•
Hvis en servicetekniker gir instruksjoner om hvordan produktet skal brukes, eller bare justerer alternativer uten å demontere
produktet.
•
Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal, osv.).
•
Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det kjøpte produktet er installert for første
gang.
•
Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
•
Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på grunn av produkter fra andre selskaper.
•
Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre selskaper skal brukes.
•
Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
•
Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
•
Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller på nettet.
En produktskade som er forårsaket av kundens feil
Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.
Hvis en produktskade er forårsaket av:
•
Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
•
Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
•
Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt selskap som brukes av Samsung
Electronics Co., Ltd.
•
Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
•
Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
•
Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.
Annet
•
Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade (tordenvær, brann, jordskjelv, oversvømmelse, osv) .
•
Hvis forbruksartikler er oppbrukt (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe, filter, bånd, osv.).
Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli pålagt en serviceavgift. Så
vennligst les brukerhåndboken først.
6-22
Mer informasjon
6-23 Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert
avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte
for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om
hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det
elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Mer informasjon
6-23
Download PDF

advertising