Samsung | DVD-P145 | Samsung DVD-P145 Bruksanvisning

Turvatoimenpiteet
Ennenkuin aloitat
1. Asentaminen
VAROITUS: NÄIDEN OHJEIDEN VASTAINEN
KÄYTTÖ MISSÄ TAHANSA LAITTEEN
HALLINNASSA, SÄÄDÖSSÄ TAI MUISSA
TOIMINNOISSA SAATTAA JOHTAA
VAARALLISEEN ALTISTUMISEEN SÄTEILYLLE.
Varmista, että asuntosi verkkovirransyöttö on samanlainen
kuin laitteen takaosassa olevassa tunnistetarrassa. Aseta
soitin vaaka-asentoon sopivalle alustalle (esim. huonekalun
päälle) siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilman
kiertoa varten (7~10 cm). Varmista, että ilmastointiaukot
eivät ole peitossa. Älä laita muita laitteita tai raskaita
esineitä soittimen päälle. Älä laita soitinta vahvistimien tai
muiden kuumenevien laitteiden päälle. Varmista ennen
soittimen siirtämistä, että levyalusta (kelkka) on tyhjä.
Tämä soitin on suunniteltu toistuvaan käyttöön.
DVD -soittimen sammuttaminen valmiustilaan ei katkaise
virtaa laitteesta. Jos laitteen virransyöttö halutaan katkaista
kokonaan, virtajohto täytyy irrottaa pistokkeesta, varsinkin
silloin kun laite on pitkäaikaisesti pois käytöstä.
Sisällysluettelo
Asetukset
Oheistarvikkeet
Turvatoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Ennenkuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Yleiset ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Levytyypit ja ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . .5
Etupanelin esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Näytön ilmaisimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Takapanelin esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Kaukosäätimen esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
Kaukosäädin
Kaukosäätimen
paristot
(koko AAA)
Yhteydet
Yhteyden valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2. Turvaohjeita
Perus Toiminnot
Älä koskaan avaa soitinta tai sen osia. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai vaurioittaa tiettyjä herkkiä
komponentteja. Voit saada sähköiskun tai joutua alttiiksi
laser-säteilylle. Älä katso levyalustan aukkoon tai muihin
aukkoihin, joista näkyy laitteen sisälle.
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
Levyn soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö . . . . . . . .12
Display-toiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . .12
Disc- ja Title-valikon (Levy- tai Nimike-valikon)
käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Toimintovalikon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . .14
Uusintatoisto (Repeat Play) . . . . . . . . . . . . . .14
Ohjelman toisto ja satunnaistoisto . . . . . . . . .15
Hidastettu toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
LOADING
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
3. Varoitus
Suojaa soitin kosteudelta (vesipisaroilta ja roiskeilta, ja
huolehdi, ettei laitteen päälle aseteta nesteitä sisältäviä
esineitä, kuten maljakoita) ja kuumuudelta (esim.
takkatulelta) sekä laitteilta, jotka synnyttävät voimakkaita
magneetti- tai sähkökenttiä (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto pistokkeesta, mikäli laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä.
Soitinta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön, vaan ainoastaan
kotikäyttöön. Tuote on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen
käyttöön. Kondensoituminen: Jos olet säilyttänyt soitinta tai
levyjä kylmässä paikassa, esimerkiksi kuljetus talvella,
odota noin kaksi tuntia kunnes laite ja levyt ovat saavuttaneet huoneenlämmön.
Käyttöopas
2
3
STANDBY/ON
4
4. Levy
Käsittele levyä varovasti. Pidä levyä kiinni sen reunoista tai
reiästä. Aseta levy laitteeseen aina etiketti ylöspäin
(yksipuoliset levyt). Käytä aina puhdasta kangasta levyn
puhdistamiseen, jos se on tarpeen. Pyyhi levy keskeltä
reunaan päin. Laita levyt aina takaisin koteloihinsa ja säilytä
ne pystyasennossa. Aseta levy aina huolellisesti oikeaan
kohtaan levyalustalle. Älä koskaan käytä levyjen puhdistamiseen suihkeita, bensiiniä, sähköstaattisia nesteitä tai
muita liuottimia. Pyyhi levy varovasti kostealla, pehmeällä
kankaalla (kostuta ainoastaan vedellä). Älä koskaan pyyhi
levyä pyörivällä liikkeellä. Siitä voi jäädä rengasmaisia naarmuja, jotka voivat aiheuttaa kohinaa levyn toistoon.
Video/Audiokaapeli
5
EZ VIEW
PLAY
LOADING
Kaukosäätimen paristojen asentaminen
Kehittyneet Toiminnot
1. Avaa paristorasian kansi kaukosäätimen
takaosasta.
2. Asenna kaksi AAA-paristoa. Varmista, että
paristojen navat (+ ja -) tulevat oikein.
3. Laita paristorasian kansi paikoilleen.
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View) . . . . . . . .16
Audio-kielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Tekstityskielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Kamerakulman muuttaminen . . . . . . . . . . . . .18
Instant Replay- tai Skip-toiminnon käyttäminen . .18
Merkkaustoiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . .19
Zoom -toimintojen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . .20
MP3/JPEG-leikevalikko . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Kansion valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
MP3-toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Kuva-CD-levyjen toistaminen . . . . . . . . . . . . .22
Ellei kaukosäädin toimi kunnolla:
• Tarkista paristojen navat + - (kuivaparistot).
• Tarkista, etteivät paristot ole tyhjät.
• Tarkista, ettei kaukosäätimen tunnistimen edessä
ole esteitä.
• Tarkista, onko läheisyydessä fluoresoivaa
säteilyä.
Asetusten Muuttaminen
Asetusvalikon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Kielivaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . .24
Audiovaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . .26
Näyttövaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . .27
Ikärajavalvonnan asetus . . . . . . . . . . . . . . . . .28
5. Paristo
Tässä tuotteessa käytettävä paristo sisältää ympäristölle
haitallisia kemikaaleja.
Älä hävitä paristoja tavallisten talousjätteiden mukana.
Suosittelemme, että paristo vaihdetaan alan liikkeessä.
Lisäksi
6. Kotelon huoltaminen
Turvallisuutesi vuoksi irrota virtajohto pistokkeesta.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä, tai muita
liuottimia.
• Pyyhi kotelo pehmeällä kankaalla.
Vianetsintäopas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Erittelyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Takapaneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
FIN-2
FIN-3
Yleiset ominaisuudet
Levytyypit ja ominaisuudet
Erinomainen ääni
HUOM!
Dolby Laboratories'n kehittämä Dolby Digital
teknologia tuottaa kristallinkirkkaan äänentoiston.
* Seuraavia levyjä ei voi toistaa tässä soittimessa:
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• Super Audio CD-levyn HD-kerros
• CDG-levyiltä toistetaan vain ääni, ei grafiikkaa.
Kuvaruutu
Video perustuu MPEG-2 pakkausteknologiaan.
Sekä tavalliset että laajakangaselokuvat (16:9)
käyvät.
Tällä DVD-soitimella voi soittaa seuraavanlaisia levyjä (levyjen logot selviävät myös
luettelosta):
Levytyypit (logot)
Taltiontity ypit
DVD
Audio
+
Video
* Toistomahdollisuus saattaa määräytyä
äänitysasetuksista.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
Hidastettu kuva
Tärkeät elokuvakohdat voidaan katsella
hidastettuina.
Ohjelmoitu toisto
* Tässä laitteessa ei ehkä voi toistaa tiettyjä
CD-R-, CD-RW- tai DVD-R-levyjä levyn tyypin tai
tallennusmenetelmän vuoksi.
Voit ohjelmoida urien toiston halutussa
järjestyksessä. (CD)
AUDIO-CD
Levyn koko Maksimi soittoaika
12 Cm
8 Cm
Yksipuolinen 240 min. • DVD sisältää erinomaiset ääni- ja
Kaksipuolinen 480 min. kuvaominaisuudet Dolby Digital ja
MPEG-2 järjestelmiensä ansiosta.
•
Erilaiset kuvaruutu- ja
Yksipuolinen 80 min.
audio-toiminnot voidaan helposti
Kaksipuolinen 160 min.
valita kuvaruudulta.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
Vanhempain valvontamahdollisuus
KOPIOINTISUOJA
Vanhempain valvontatoiminto sallii käyttäjien
asettaa tarvittavan tason estämään lapsia
katselemasta vahingollisia elokuvia, kuten väkivaltaa sisältäviä, aikuisille suunnattuja filmejä, jne.
Monet DVD-levyt ovat kopiosuojattuja.
Siksi sinun kannattaa yhdistää DVD-laitteesi
suoraan televisioosi, eikä video-laitteeseesi.
Yhdistäminen VCR:ään aiheuttaa häiriöitä
kuvaan kopiosuojatuista DVD-levyistä.
Erilaisia kuvaruututoimintojen
valintamahdollisuuksia
Voit valita eri kieliä (ääni/tekstitys) ja kuvakulmia
samalla kun nautit elokuvista.
Tämä tuote sisältää tekijänoikeussuojauksen
yhdysvaltalaisen patenttilainsäädännön mukaisesti.
Tekijänoikeudet kuuluvat Macrovision Corporationille
ja muutamille muille omistajille. Tekijänoikeussuojan
teknologian käyttö vaatii Macrovisionin valtuutuksen
ja on tarkoitettu koti- ja muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovisionin kanssa ole sovittu muista
järjestelyistä. Laitteen purkaminen ja muuttaminen
on kielletty.
EZ VIEW (kokonäyttökuva)
Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter Box
-muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Voit katsella digitaalikuvia TV-ruudulla.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p/625p)
Toisto
Voit toistaa laulun tai elokuvan uudestaan
yksinkertaisesti painamalla REPEAT-nappulaa.
“KULUTTAJIEN ON HUOMIOITVA ETTÄ KAIKKI
KORKEAN TOISTOTARKKUUDEN OMAAVAT
TELEVISIO VASTAANOTTIMET EIVÄT OLE TÄYSIN
YHTEENSOPIVIA TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA
SAATTAVAT AIHEUTTAA HÄIRIÖITÄ NÄYTÖSSÄ.
MALLEIHIN 525 TAI 625 LIITTYVISSÄ KEHITTYNEEN
SKANNAUKSEN ONGELMATAPAUKSISSA,
KÄYTTÄJÄÄ SUOSITELLAAN KÄYTTÄMÄÄN ”STANDARD DEFINITION” KYTKENTÄÄ ULOSTULOSSA.
OTTAKAA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUMME
MIKÄLI TEILLÄ ON KYSYMYKSIÄ DVD
SOITTIMIEMME 525p TAI 625p YHTEENSOPIVUUDESTA ERI TV MALLIEN KANSSA.”
MP3
Tällä laitteella voi toistaa MP3-tiedostoista luotuja
levyjä.
Pikatoisto
Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan
viimeiset 10 sekuntia.
Instant Skip (pikasiirtyminen)
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin.
FIN-4
Levyjen merkinnät
~
PAL
DIGITAL
SOUND
• LP-levy äänitetään analogisena
signaalina tuottaen jonkin verran
säröä. CD-levy äänittyy digitaalisena
signaalina tuloksena parempi äänen
laatu, vähemmän säröä ja
vähemmän äänenlaadun
heikkenemistä ajan myötä.
Alueellinen numerointi
Sekä DVD-laite että levyt on koodattu alueen mukaan.
Näiden alueellisten koodien on täsmättävä toisiinsa, jotta
levyn käyttö on mahdollista. Elleivät koodit vastaa toisiaan,
levyn soitto ei onnistu.
Aluenumerointi
PAL radiolähetysjärjestelmä Englannissa,
Ranskassa, Saksassa, jne.
Tämän laitteen alueellinen numero löytyy takapanelista.
Dolby Digital -levy
STEREO
Ominaisuudet
Stereolevy
Digitaalinen Audio-levy
DTS-levy
MP3-levy
FIN-5
Etupanelin esittely
Takapanelin esittely
9
Pr
Pb
Y
STANDBY/ON
EZ VIEW
COAXIAL
COMPONENT VIDEO OUT
R
1
2
3
4
5 6
7
L
ANALOG AUDIO OUT
8
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
Etupanelin säätimet
1. STANDBY/ON (
)
• Kun yksikkö kytketään sähkörasiaan, merkkivalo
syttyy. Kun painetaan STANDBY/ON-painiketta,
valo sammuu ja laite käynnistyy.
6. EZ VIEW (kokonäyttökuva)
• Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter
Box -muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
2. DISC TRAY
• Aseta levy tähän.
7. PLAY/PAUSE (
)
• Paina tätä painiketta aloittaaksesi tai
pysäyttääksesi väliaikaisesti levyn soiton.
3. DISPLAY
• Toimintojen merkkivalot näkyvät tässä.
8. SKIP (
) / SEARCH
• Sallii haun eteenpäin levyllä.
Ohittaa esityksen, kohtauksen tai raidan.
4. OPEN/CLOSE (
)
• Paina tätä painiketta aukaistaksesi ja sulkeaksesi
levylokeron.
9. SKIP (
) / SEARCH
• Sallii haun taaksepäin levyllä.
Ohittaa esityksen, kohtauksen tai raidan.
5. STOP (
)
• Paina tätä painiketta lopettaaksesi levyn soiton.
1
2
3
4
6
Takapaneli
1. DIGITAALISEN ÄÄNEN ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä joko koaksiaalikaapelia yhdistämään
yhteensopivaan Dolby Digital -vastaanottimeen.
Käytä yhdistämään A/V-virittimeen, jossa on
Dolby Digital -dekooderi, MPEG-2 tai DTSdekooderi.
5. KOMPONENTTI VIDEO ULOSTULO KANTA
(COMPONENT VIDEO OUT JACKS)
• Käytä näitä kantoja jos sinulla on TV, jossa on
komponentti video kannat. Nämä kannat
tarjoavat Pr, Pb ja Y videon. Komponentti video
tarjoaa parhaan kuvan laadun.
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu
Component(P-SCAN), progressiivinen skannaus
on käytössä.
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu
Component(I-SCAN), lomitettu skannaus on
käytössä.
2. ANALOGISET AUDIO OUT -LIITÄNNÄT
• Yhdistä televisiosi, audio/video tai Audio
sisääntuloliitäntään.
3. VIDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä videokaapelia yhdistääksesi televisiosi
Video-sisääntuloliitäntään.
• Setup Menu -asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on
valittava Component(I-SCAN) tai S-Video.
Näytön ilmaisimet
5
6. SCART AV liitäntä
• Yhdistä televisioon scart-sisääntuloliitännällä.
1
2
3
4. S-VISDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä S-Videokaapelia yhdistäessäsi tämän
liitännän televisiosi S-Videoliitäntään korkeampi
laatuisen kuvan aikaansaamiseksi.
• Asetusvalikossa videoulostuloksi on valittava
S-Video.
Tärkeä huomautus
• Katso TV:n käyttöoppaasta jos TV vastaanottimesi
tukee kehittynyttä skannaus toimintoa.
Jos kehittynyttä skannaus toimitoa tuetaan, seuraa
TV:n käyttöoppaan ohjeita kuinka kyseinen
toiminto asetetaan TV:n valikkoihin.
Etupanelin näyttö
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu
Component(P-SCAN), Video- ja S-Video-vaihtoehdot eivät ole käytössä.
1. Levytyypin osoitin
2. Toisto taaksepäin/ Tauko/ Toisto eteenpäin
3. Eri toiminnoista kertova näyttö, kuten PLAY, STOP, LOAD,...
no DISC : Laitteeseen ei ole syötetty levyä.
OPEN : Levylokero on auki.
LOAD : Laite lataa levyn sisältämää tietoa.
FIN-6
• Sivulla 28 on lisätietoja Setup-asetusvalikon
käyttämisestä.
FIN-7
Kaukosäätimen esittely
Yhteyden valinta
6. Lopetuspainike (
)
Seuraavassa nähdään usein käytettyjä yhteyksiä DVD-laitteen liittämiseksi televisioon ja muihin
komponentteihin.
7. MENU -painike
1
11
• Tuo esille DVD-laitteen asetuskokoelman.
Ennen kuin yhdistät DVD-laitteen
8. Valikkopainike
2
• Kytke pois päältä aina DVD-laite, televisio ja muut komponentit ennen kuin liität tai irrotat yhtään kaapelia.
• Tuo esille levyvalikot.
9. Toista-uudelleen A-B-painike
• Tutki aina lisättävien komponenttien käsikirjat saadaksesi lisätietoa juuri kyseisistä komponenteista.
• Merkkaus A:n ja B:n välillä uudelleen toistettava
alue.
12
13
14
3
4
5
Liittäminen Audiojärjestelmään
10. Tekstityspainike
11. OPEN/CLOSE-painike (
)
Menetelmä 1
• Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
6
7
15
16
8
17
18
12. Tyhjennyspainike
• Käytä poistaaksesi näytön valikot tai
tilannekuvaukset kuvaruudulta.
AUDIO
13. INSTANT REPLAY -painike
• Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan
viimeiset 10 sekuntia.
9
19
20
21
22
10
Menetelmä 2
14. INSTANT SKIP -painike
2ch-viritin
Dolby Digital dekooderi
Audio sisääntuloliitännät
Digitaaliset Audio sisääntuloliitännät
• Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin.
15. Toisto/tauko –painike (
)
• Aloittaa/lopettaa toistaiseksi levyn toiston.
16. INFO-painike
• Näyttää nykyisen levytilan.
17. DISC MENU -painike
• Tuo näkyviin levyvalikon.
18. Käytä/Suunta -painike (ylös/alas tai
vasemmalle/oikealle –painike)
DVD-toimintopainikkeet
• Tämä painike toimii vaihtokytkimenä.
1. DVD käynnistyspainike
• Käynnistää tai sammuttaa virran.
19. EZ VIEW -painike
• Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter
Box -muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
2. Numeropainike
3. PROG -painike
• Tämä mahdollistaa sinun ohjelmoida haluamassasi
järjestyksessä.
R
L
COAXIAL
ANALOG AUDIO OUT
Analogiset Audio
ulostuloliitännät
Digitaaliset Audio
ulostuloliitännät
20. Näyttöpainike
• Näyttää käytössä olevat levyn toiminnot.
4. STEP-painike
21. Kulmapainike
• Toisto etenee kehys kerrallaan.
5. SEARCH/SKIP painikkeet (
DVD
• Käytä valitaksesi eri kamerakulmia DVD-laitteessasi.
/
,
/
)
22. Toimintopainike
• Mahdollistaa sinun etsiä (search) levyltä eteen- ja
taaksepäin. Käytä Skip-painiketta hypätäksesi
otsikon, kappaleen tai raidan yli.
• Mahdollistaa erikoiskäskyn ohjelmoinnin.
FIN-8
FIN-9
Yhteyden valinta
Levyn soittaminen
7. Näkymä kerrallaan -toisto (vain DVD)
Yhteys televisioon (videolle)
Ennen toistoa
Televisio (tavallinen, laajakulma, projektio, RGB, jne.)
• Käynnistä TV ja paina TV/VIDEO-painiketta
valitaksesi videotoiminnon.
• Käynnistä Audiojärjestelmäsi ja valitse AUX, CD tai
DVD.
• Lue AUDIO käyttäjän käsikirja.
Menetelmä 1
Perus Audio
Menetelmä 2
Menetelmä 3
Hyvä kuva Parempi kuva
Menetelmä 4
Paras kuva
Menetelmä 5
Ihanteellinen kuva
Paras kuva
Yhdistettyäsi laitteen seinärasiaan ensimmäisen
kerran painaessasi DVD POWER-painiketta
näyttöön ilmestyy: If you want to select the language, press a NUMBER button.
(Jos haluat valita kielen, paina NUMBER-painiketta).
(Tämä näkymä ilmestyy vain aivan ensimmäisellä
kerralla kun yhdistät laitteen seinärasiaan.)
TV
AV- OR S-Video
kaapeli
kaapeli
Scartkaapelit
(ei sisälly
toimitukseen)
TAI
Video
kaapeli
TAI
Paina kaukosäätimen STEP-painiketta toiston aikana.
- Joka kerta kun painiketta on painettu, uusi näkymä
ilmestyy.
- STEP-toiminnon aikana ei kuulu ääntä.
- Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta jatkaaksesi
normaalia toistoa. (Voit suorittaa STEP-toiminnon vain
toistaes sasi forward-asennossa.)
8. Hidastettu toisto (vain DVD)
Pidä kaukosäätimen
-painiketta painettuna PAUSE(TAUKO) tai STEP (VAIHE) -tilan aikana.
Painamalla sitä uudelleen voit valita hidastetun toiston,
jonka nopeus on 1/8, 1/4 tai 1/2 normaalinopeudesta.
- Ääni ei kuulu hidastetun toiston aikana.
- Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta palataksesi nor
maaliin toistoon.
- Toiston aikana hidastettu kelaus taaksepäin ei toimi.
TAI
DVD
Pr
R
ANALOG AUDIO OUT
Pb
Y
Pr
Pb
Jatka toiminto
Y
L
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
S-Video
Video
Analogiset Audio
sisääntuloliitännät sisääntuloliitäntä liitäntä
Scartliitäntä
Component Video
liitäntä
(Lomitettu)
COMPONENT VIDEO OUT
Kun lopetat levyn soiton laite muistaa mihin
pysähdyit, joten kun painat PLAY (
) uudelleen,
se etsii paikan, johon jäit (paitsi jos levy on
poistettu, STOP ( )-painiketta on painettu
kahdesti tai laite on kytketty irti seinärasiasta).
Component Video
liitäntä
(Progressiivinen)
Menetelmä 1
DVD-laite + TV video sisääntuloliitännällä
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava S-Video tai SCART Output.)
Menetelmä 2
DVD-laite + TV S-Video sisääntuloliitännällä
(Asetusvalikossa videoulostuloksi on valittava S-Video.)
Menetelmä 3
DVD-laite + TV Scart sisääntuloliitännällä (Audio & video)
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava SCART Output.)
Menetelmä 4
DVD-soitin ja televisio käytettäessä lomitetun skannauksen komponenttivideoliitäntöjä.
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava Component(I-SCAN).)
Menetelmä 5
DVD Player ja televisio käytettäessä progressiivisen skannauksen liitäntöjä.
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava Component(P-SCAN).)
• Jos haluat muuttaa Video Output -asetukseksi Progressive Scan -vaihtoehdon, yhdistä ensin video- tai
S-videolaite televisioon. Valitse sitten Setup-asetusvalikossa Video Output -asetukseksi Component(P-SCAN).
Vaihda 10 sekunnin kuluessa tv:n ulkoiseksi tuloksi 625p/525p (576p/480p tai Component) ja valitse
Yes-vaihtoehto (lisätietoja on sivulla 28).
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu Component(P-SCAN),
Video- ja S-Video-vaihtoehdot eivät ole käytössä.
Toisto
1. Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
STANDBY-merkkivalo sammuu ja levylokero aukeaa.
2. Aseta levy varovasti levylokeroon levyn nimipuoli
ylöspäin.
3. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta tai
OPEN/CLOSE-painiketta sulkeaksesi levylokeron.
4. Toiston pysäytys
Paina STOP (
)-painiketta toiston aikana.
5. Levyn poistaminen
HUOM!
• Jos laite on jätetty 5 minuutiksi tauko-toiminnolle,
se pysähtyy.
• Soitin sammuttaa virtansa automaattisesti oltuaan
puoli tuntia pysähtyneenä.
(Automaattinen sammuttaminen)
• Jos laite jätetään STOP-toiminnon alaiseksi
kauemmaksi kuin 1 minuutti ilman käyttäjän mitään
toimenpidettä. Paina PLAY (
)-painiketta
palauttaaksesi normaalitilan.
• Tämä
merkki tarkoittaa, että olet painanut
painiketta, joka ei juuri ole voimassa.
Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
6. Toiston keskeyttäminen
Paina kaukosäätimen PLAY/PAUSE (
STEP-painiketta toiston aikana.
- Kuvaruutu pysähtyy, ei ääntä.
- Jatkaaksesi, paina PLAY/PAUSE (
uudelleen.
)-painiketta tai
)-painiketta
Tärkeä huomautus
• Katso TV:n käyttöoppaasta jos TV vastaanottimesi tukee kehittynyttä skannaus toimintoa.
Jos kehittynyttä skannaus toimitoa tuetaan, seuraa TV:n käyttöoppaan ohjeita kuinka kyseinen toiminto
asetetaan TV:n valikkoihin.
• Yhdistämismenetelmä voi vaihdella television mukaan ja erota tästä kuvasta.
FIN-10
FIN-11
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö
Display-toiminnon käyttö
Toiston aikana voit nopeasti käyttää
hakutoimintoa kappaleen tai uran läpi tai
käyttää sivuutustoimintoa hypätäksesi
seuraavaan.
Toistettaessa DVD/CD-levyä
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen INFOpainiketta.
2. Voit valita haluamasi kohteen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita.
FORWARD- ja REVERSE-hakutoiminnot
3. Voit määrittää asetukset käyttämällä
LEFT/RIGHT-painikkeita ja painamalla lopuksi
ENTER.
• Voit kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla
aloittaa esityksen tai kohtauksen toiston aloittaa
toiston tietyn kellonajan kohdalta.
Pidä kaukosäätimen
tai
-painiketta
painettuna vähintään yhden sekunnin ajan.
Voit etsiä nopeammin DVD- tai CD-levyltä
nopeammin painamalla sitä uudelleen.
DVD 2X, 8X, 32X, 128X
CD
4. Voit piilottaa ikkunan painamalla INFO-painiketta
uudelleen.
2X, 4X, 8X
Disc- ja Title-valikon (Levy- tai
Nimike-valikon) käyttäminen
Display-toiminnon käyttö
Voit siirtyä suoraan toistamaan jotain
Title levyllä sijaitsevista useista esityksistä,
Disc-valikon (Levy) käyttäminen
esimerkiksi useista elokuvista.
1. DVD-levyn toiston aikana paina kaukosäätimen
MENU-painiketta.
Useimmat DVD-levyt on jaettu
2. Valitse Disc Menu käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Chapter kohtauksiin, jolloin voit löytää tietyn
kohdan helposti (kuten Audio CD-levyllä
olevat urat).
Voit aloittaa elokuvan toistamisen
Time haluamasi ajan kohdalta.
Syötä aloitusaika.
Viittaa elokuvan ääniraidan kieleen.
Audio Se voi olla esimerkiksi English 5.1CH.
DVD-levyllä voi olla kahdeksan eri
ääniraitaa.
DVD
Title-valikon (Nimike) käyttäminen
DVD
Urien sivuuttaminen
Paina
- tai
01
Title
–painiketta toiston aikana.
Chapter 02
Time
• Mikäli painat
-painiketta DVD-levyn toiston aikana,
siirryt seuraavaan kappaleeseen. Mikäli painat
painiketta, toisto siirtyy kappaleen alkuun.
Yhden lisäpainalluksen seurauksena toisto siirtyy
edellisen kappaleen alkuun.
Audio
Subtitle
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
Viittaa levyn tekstityskieleen.
Subtitle Voit valita haluamasi tekstityskielen tai
poistaa tekstityksen käytöstä.
DVD-levyllä voi olla 32 eri tekstitystä.
1. DVD-levyn toiston aikana paina kaukosäätimen
MENU-painiketta.
2. Valitse Title Menu käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
ENTER
• Mikäli painat
-painiketta soittaessasi CD-levyä, toisto
siirtyy seuraavaan uraan. Mikäli painat
- painiketta,
toisto siirtyy uran alkuun. Yhden lisäpainalluksen
seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen alkuun.
CD
CD
Track 01
Time 0:00:48
ENTER
HUOM!
• Title- ja Disc-valikot eivät toimi kaikkia levyjä
käytettäessä.
• Title-valikko tulee näkyviin, jos levy sisältää
vähintään kaksi esitystä.
• Voit myös käyttää levyn valikkoa kauko-ohjaimen
DISC MENU panikkeen avulla.
FIN-12
FIN-13
Toimintovalikon käyttäminen
Uusintatoisto (Repeat Play)
Toimintovalikon käyttäminen
Toiminnolla voidaan toistaa uudestaan ura,
kappale, nimike, valittu osuus (A-B) tai koko
levy (ainoastaan CD).
1. Paina MENU-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Function käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
DVD/CD-levyn toistossa
3. Toiminnonvalintaikkuna tulee näyttöön.
Se sisältää Info-, Zoom-, Bookmark-, Repeat- ja
EZ View -vaihtoehdot.
-
1. Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
Uusintatoiminto ilmestyy näyttöön.
2. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta kappaleen,
tai A-B -osuuden valitsemiseksi.
Info (lisätietoja on sivulla 12~13)
Zoom (lisätietoja on sivulla 20)
Bookmark (lisätietoja on sivulla 19)
Repeat (lisätietoja on sivulla 14)
EZ View (lisätietoja on sivuilla 16)
• Chapter (
) : aloittaa meneillään olevan kohtauksen
toiston alusta.
• Title ( T ) : aloittaa meneillään olevan ohjelman toiston
alusta.
• A-B : toistaa levyltä valitun osan.
4. Voit valita jonkin viidestä toiminnosta käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita. Voit käyttää toimintoa
painamalla RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Ohjelman toisto ja satunnaistoisto
Program Playback (ohjelman toisto) (CD)
Off
01
T
01 A - B
REPEAT
Tämän toiminnon avulla voidaan toistaa
hidastetussa muodossa esimerkiksi urheilua
tai tanssi- tai musiikkiesityksiä, mikä mahdollistaa kuvan yksityiskohtaisen tarkastelun.
1. Paina PROG-painiketta.
2. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta PROGRAM-tilan
valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
Kun laite toistaa DVD-levyä, toimi seuraavasti:
3. Käytä UP/DOWN/LEFT/RIGHT-painiketta
ensimmäisen ohjelmaan lisättävän kappaleen (tai
uran) valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
Valintanumerot ilmestyvät Program Order laatikkoon.
1. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta.
2. Pidä kaukosäätimen
-painiketta painettuna
PAUSE- (TAUKO) tai STEP (VAIHE) -tilan aikana.
Painamalla sitä uudelleen voit valita hidastetun
toiston, jonka nopeus on 1/8, 1/4 tai 1/2
normaalinopeudesta.
4. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta.
Levyn toisto tapahtuu ohjelmoidussa
järjestyksessä.
PROGRAM
DVD
Hidastettu Toisto
3. Paina kauko-ohjaimen REPEAT A-B -painiketta,
kun haluat säätää halutun aloituskohdan (A)
uudelleentoistoa varten.
RANDOM
4. Paina toisen kerran REPEAT A-B -painiketta
lopetuskohdan (B) säätämiseksi.
ENTER
PROGRAM 01
Program Order
Track
01
05
09
13
CD
Off
T
01
D
01 A - B
REPEAT
02
06
10
14
03
07
11
15
ENTER
ENTER
3. Paina ENTER-painiketta.
4. Paina REPEAT-painiketta uudestaan, kun haluat
palata normaaliin toistoon. Paina sen jälkeen
LEFT/RIGHT-painiketta, valitse OFF ja paina
ENTER-painiketta.
HUOM!
• Voit myös valita nämä toiminnot suoraan
käyttämällä niitä vastaavia kaukosäätimen
painikkeita.
* REPEAT A-B
• Paina REPEAT A-B -painiketta siinä kohdassa, mistä
haluat uusintatoiston alkavan (A).
B-kirjain tulee automaattisesti näkyviin.
• Paina REPEAT A-B -painiketta siinä kohdassa, mihin
haluat uusintatoiston päättyvän (B).
• Voit lopettaa toiminnon painamalla CLEAR-painiketta
tai REPEAT A-B -painiketta uudelleen.
• Voit asettaa A-B REPEAT -toiminnon avulla B-pisteen
vasta, kun A-pisteen asettamisesta on kulunut
vähintään viisi sekuntia.
HUOM!
• DVD-levy uusii toiston kappaleittain tai nimikkeittäin. CD -levyt uusivat toiston levyittäin tai urittain.
• Riippuen levystä Repeat-toiminto mahdollisesti ei
onnistu.
FIN-14
------
04
08
12
16
------
------
RETURN
HUOM!
• Levyä toistetaan valitsemallasi nopeudella yhä
uudelleen kohdasta A kohtaan B.
• Kun haluat ottaa toiminnon pois käytöstä, paina
CLEAR-painiketta tai paina uudelleen
REPEAT (A-B) -painiketta.
• Voit asettaa A-B REPEAT -toiminnon avulla
B-pisteen vasta, kun A-pisteen asettamisesta on
kulunut vähintään viisi sekuntia.
------
CLEAR
Random Playback (satunnainen toisto) (CD)
1. Paina PROG-painiketta.
2. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta RANDOM-tilan
valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
PROGRAM
RANDOM
HUOM!
• Levystä riippuen Program ja Random Playback toiminnot eivät mahdollisesti toimi.
• PROGRAM/RANDOM-toisto (ohjelmoitu tai
satunnainen toisto) ei ole käytössä, jos levy
sisältää vähintään kahdenlaisia tiedostotunnisteita.
• Tässä laitteessa voi toistaa vain enintään 20
tiedostoa sisältäviä ohjelmia.
• Voit toistotilassa peruuttaa ohjelmoidun toiston
painamalla kaukosäätimen CLEAR -painiketta.
FIN-15
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View)
Audio-kielen valinta
Toisto käyttämällä kuvasuhdetta (DVD)
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 4:3
Paina EZ VIEW -painiketta.
• Ikkunan koko muuttuu, kun painiketta painetaan
toistuvasti.
• Ikkunan zoomaustila toimii eri tavoin asetusvalikon
ikkuna-asetusten mukaan.
• EZ VIEW -painikkeen oikean toiminnan
varmistamiseksi määritä alkuasetuksissa oikea
kuvasuhde. Lisätietoja on sivulla 27.
1. 16:9-kuvasuhteen levyt
• 4:3 Letter Box
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee mustat
palkit.
• 4:3 Pan Scan
Vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman,
jolloin keskiosa näytetään kuvasuhteessa 16:9.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva
täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty
korkeussuunnassa.
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 16:9
1. 16:9-kuvasuhteen levyt
• Wide Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman.
Toistettaessa kuvasuhteen 2.35:1 levyä ala- ja
yläosassa ei ole mustia palkkeja.
Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Levyn tyypin mukaan mustat palkit eivät poistu
kokonaan näytöstä.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
2. 4:3-kuvasuhteen levyt
• Normal Wide
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaa on venytetty sivusuunnassa.
• Screen Fit
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva
täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty
korkeussuunnassa.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
• Vertical Fit (sovita pystysuunnassa)
Katsellessasi kuvasuhteen 4:3 esitystä
kuvasuhteen 16:9 televisiossa kuvan
vasemmalla ja oikealla puolella on mustat palkit.
Tällöin kuva ei näytä vaakasuunnassa
venytetyltä.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
2. 4:3-kuvasuhteen levyt
• Normal Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 4:3.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva
täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty
korkeussuunnassa.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
HUOM!
• Tämä toiminto voi toimia eri lailla levyn tyypin
mukaan.
FIN-16
Tekstityskielen valinta
Voit valita halutun kielen nopeasti ja helposti
AUDIO-painikkeella.
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja
helposti SUBTITLE-painikkeella.
Studio-painikkeen käyttö
SUBTITLE-painikkeen käyttö
1. Paina AUDIO-painiketta.
1. Paina SUBTITLE-painiketta
2. Audio-ääniasetus muuttuu, kun painiketta
painetaan toistuvasti.
2. Tekstitys muuttuu, kun painiketta painetaan
toistuvasti.
- Äänentoistokielet on esitetty lyhenteinä.
3. Voit sammuttaa näytön painamalla CLEAR tai
RETURN -painiketta.
3. Voit valita Stereo-, Left- tai Right-vaihtoehdon
painamalla AUDIO-painiketta.
(toistettaessa CD-levyä)
- Alussa tekstityskielitoiminto ei ilmesty näyttöön.
- Tekstityskielet on esitetty lyhenteinä.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
ENG
SUBTITLE
Off
SUBTITLE
AUDIO
CD
Stereo
AUDIO
HUOM!
• Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on
koodattu levylle, eikä se toimi kaikkien
DVD-levyjen kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun
DVD-levy toistetaan:
Ks. "Kielivaihtoehtojen asetukset" sivulla 25.
HUOM!
• Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on
koodattu levylle, eikä se toimi kaikkien
DVD-levyjen kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun
DVD-levy toistetaan:
Ks. "Kieliominaisuuksien asetukset" sivulla 25.
FIN-17
Instant Replay- tai
Skip-toiminnon käyttäminen
Kamerakulman muuttaminen
Merkkaustoiminnon käyttö
Silloin, kun DVD-levy sisältää tietyn
kuvauskohdan useista kuvakulmista,
voit valita Angle-toiminnon.
Pikatoistotoiminnon käyttäminen (DVD-toisto)
Voit katsella ohi menneen kohtauksen
käyttämällä tätä toimintoa.
Bookmark-toiminto mahdollistaa haluttujen
osien valinnan DVD -levyltä. Toiminnon
ansiosta valittu osuus voidaan nopeasti löytää
myöhemmin.
ANGLE-painikkeen käyttö
Kun painat INSTANT REPLAY -painiketta, toisto
palaa noin 10 sekuntia taaksepäin ja alkaa
uudelleen.
Bookmark-toiminnon käyttö (DVD)
Tarkista, onko näytön oikeassa yläkulmassa
‘ANGLE (
)’-merkkiä.
* Instant Replay -toiminto ei toimi kaikkia levyjä
käytettäessä.
1. Kun ruutuun tulee ANGLE-tunnus, paina
ANGLE-painiketta. Ruudun vasempaan
yläkulmaan tulee ANGLE-valintakuvake.
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen MENUpainiketta.
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen MENUpainiketta ja valitse Bookmark.
2. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta merkatun
kuvakohdan valitsemiseksi.
3. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta hypätäksesi
merkattuun kuvakohtaan.
2. Valitse Function käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
2. Voit valita haluamasi kulman painamalla
ANGLE-painiketta.
3. Valitse Bookmark käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
3. Voit sammuttaa näytön painamalla CLEAR tai
RETURN -painiketta.
4. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta siirtyäksesi
haluamaasi kirjanmerkkikuvakkeeseen.
4/6
Merkatun kuvakohdan kutsuminen
5. Paina ENTER-painiketta, kun saavut
kuvakohtaan, jonka haluat merkata.
Kuvake muuttuu silloin numeroksi (1, 2 tai 3).
ANGLE
Kirjanmerkin poisto
Instant Skip -toiminnon käyttäminen (DVD-toisto)
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin nykyisessä kohtauksessa.
Paina INSTANT SKIP-painiketta.
- Toisto siirtyy 10 sekuntia eteenpäin.
- Kaikki levyt eivät tue tätä toimintoa.
HUOM!
• Jos levyllä on vain yksi kuvakulma, tämä
ominaisuus ei toimi. Tämä ominaisuus on
käytettävissä vain hyvin harvoilla levyillä.
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen
MENU-painiketta ja valitse Bookmark.
2. Paina LEFT/RIGHT-painiketta sen kirjanmerkin
numeron valitsemiseksi, jonka haluat poistaa.
3. Paina CLEAR-painiketta kirjamerkin numeron
poistamiseksi.
HUOM!
• Jopa kolme kuvakohtaa voidaan merkata samalla
kertaa.
• Riippuen levystä Bookmark-toiminto ei
mahdollisesti toimi.
FIN-18
FIN-19
Zoom -toimintojen käyttö
MP3/JPEG-leikevalikko
Zoom-toiminnon käyttö (DVD)
1. Avaa levytarjotin.
1. Paina kaukosäätimessä olevaa MENU-painiketta
toiston aikana tai taukotilassa.
2. Aseta levy tarjottimelle.
- Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
2. Valitse Function käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
3. Sulje tarjotin.
- Tarjotin sulkeutuu. Näyttöön tulee seuraava
ikkuna.
3. Valitse Zoom käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
4. Käytä UP/DOWN- tai LEFT/RIGHT-painiketta sen
näyttökohdan valitsemiseksi, jonka haluat
zoomaukseen.
Off
00:00:23
5. Paina ENTER-painiketta.
1_mp3
B e c a u s e Yo u
- Paina ENTER-painiketta järjestyksessä
2X/4X/2X/normal zoomataksesi DVD-levyn toiston
aikana.
Kansion valinta
MP3-toisto
1. Avaa levytarjotin.
Kansio voidaan valita ainoastaan
pysäytystilassa.
2. Aseta levy tarjottimelle.
- Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
• Päätason kansion valitseminen
Voit siirtyä päätason kansioon painamalla
RETURN-painiketta. Voit valita kohteen “..”
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja siirtyä
päätason kansioon painamalla ENTER.
3. Sulje tarjotin.
- Tarjotin sulkeutuu. Näyttöön tulee seuraava
ikkuna.
• Saman tason kansion valitseminen
Voit korostaa vasemman ikkunan käyttämällä
LEFT/RIGHT-painiketta. Voit valita haluamasi
kansion painamalla UP/DOWN-painiketta.
Paina lopuksi ENTER.
MP3-toistotoiminto
• Alikansion valitseminen
Voit korostaa oikean ikkunan käyttämällä
LEFT/RIGHT-painiketta. Voit valita haluamasi
kansion painamalla UP/DOWN-painiketta.
Paina lopuksi ENTER.
3. Voit aloittaa musiikkitiedoston toiston painamalla
ENTER-painiketta.
1. Valitse haluamasi kansio.
2. Voit valita musiikkitiedoston painamalla
UP/DOWN-painikkeita.
Sad Day
Off
00:00:23
Pääkansio, nykyinen kansio ja
saman tason kansiot
1_mp3
Nykyisen kansion
kansiot ja tiedostot
B e c a u s e Yo u
Root
Sad Day
JPEG
•
: Parhaillaan toistettavan tiedoston nimi.
Parent Folder
MP3
FIN-20
•
: Nykyinen toistoaika.
•
: Nykyinen toistotila. Tiloja on neljä. Niiden
välillä voi vaihtaa painamalla REPEATpainiketta.
- Off : Tavallinen toisto
- Track : Toistaa nykyisen raidan.
- Folder : Toistaa nykyisen kansion.
- Random : Levyn tiedostot toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
•
: MP3-tiedoston kuvake.
•
: JPEG-tiedoston kuvake.
•
: Kansion kuvake.
•
: Nykyisen kansion kuvake.
MUSIC
Current Folder
1st
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto
Sub-Folders
Voit vaihtaa toistotilaa painamalla REPEATpainiketta. Tiloja on neljä: Off, Track, Folder ja
Random.
- Off : Tavallinen toisto
- Track : Soittaa nykyisen tiedoston uudelleen.
- Folder : Toistaa nykyisessä kansiossa olevat
saman laajennuksen omaavat
musiikkitiedostot.
- Random : Levyn saman laajennuksen omaavat
tiedostot toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä.
2nd
SONG FILE 1
Peer Folders
SONG FILE 2
SONG FILE 3
* Voit jatkaa toistoa normaalisti painamalla CLEARpainiketta.
FIN-21
MP3-toisto
Kuva-CD-levyjen toistaminen
1. Valitse haluamasi kansio. (Lisätietoja kansion
valitsemisesta on sivulla 21.)
CD-R-MP3 -levyt
Kun tallennat MP3- tiedostoja CD-R-levylle, ota
seuraavat seikat huomioon.
2. Voit valita kuvatiedoston leikevalikoista
painamalla UP/DOWN-painikkeita. Paina lopuksi
ENTER. Näyttöön tulee seuraava ikkuna.
• MP3- tiedostojen pitäisi olla ISO 9660- tai JOLIETmuodossa.
ISO 9660- ja Joliet-MP3-tiedostot ovat yhteensopivia
Microsoftin DOS- ja Windows-käyttöjärjestelmien sekä
Applen Mac-tietokoneiden kanssa. Nämä kaksi ovat
yleisimmät tiedostomuodot.
Kuva-CD-levyjen toistaminen
Asetusvalikon käyttö
HUOM!
• Jos mitään kaukosäätimen painiketta ei paineta 10
sekuntiin, valikko poistuu näytöstä. Saat valikon
takaisin näyttöön painamalla INFO-painikkeita.
• Palaa Leikkeet-valikkoon STOP-painikkeen avulla.
• Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä laite
näyttää vain kuvat, ei leikevalikkoa.
Setup-valikko mahdollistaa DVD-soittimen
räätälöinnin, koska voit valita erilaisia kieliversioita, rajoittaa lasten käyttömahdollisuuksia ja
jopa säätää soitinta oman televisiosi
mukaisesti.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta. Valitse Setup
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
LEFT/RIGHT-painiketta.
ENTER RETURN
Kuva-CD-levyjen toistaminen
• Anna MP3- tiedostoille korkeintaan kahdeksan
merkkiä pitkä nimi, ja anna tiedostotunnisteeksi
".mp3".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3. Varmista, että
nimen pituus on korkeintaan kahdeksan merkkiä ja ettei
siinä ole välilyöntejä. Vältä myös seuraavien
erikoismerkkien käyttämistä: (.,/,\,=,+).
• Valitse katseltava kuva käyttämällä kaukosäätimen
INFO-painikkeita. Paina ENTER-painiketta.
•
• Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä,
joka on vähintään 128 Kbps.
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti
valitsemasi pakkaustiheyden mukaan. CD-äänilevyjen
laadun saavuttaminen edellyttää
analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli
muunnettaessa tiedostoa MP3-muotoon
näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128 Kbps ja
enintään 160 Kbps. Korkeammat näytteenottotaajuudet,
kuten 192 Kbps tai enemmän, eivät välttämättä paranna
äänenlaatua. Vastaavasti tiedostot, joiden
näytteenottotaajuus alittaa 128 Kbps, eivät soi kunnolla.
• Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta.
Nämä tiedostot ovat seuraavantyyppisiä: Windows
MediaTM (Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai
SDMITM (The SDMI Foundationin rekisteröity
tavaramerkki). Tällaisia tiedostoja ei voi kopioida.
: Palaaminen albuminäkymään.
• Näet seuraavat kuusi kuvaa painamalla
-painiketta.
• Näet edelliset kuusi kuvaa painamalla
-painiketta.
•
: Kun ENTER-painiketta painetaan, kuvaa
käännetään 90 astetta myötäpäivään.
•
: Kun ENTER-painiketta painetaan, kuva
laajennetaan aina nelinkertaiseksi saakka:
(Normaali ➝ 2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normaali)
•
: Laite siirtyy kuvaesitystilaan.
*Kuvien vaihtumistiheys on määritettävä ennen
kuvaesityksen alkamista.
TIMER:
• Tärkeää : Yllä olevat suositukset eivät ole takuu siitä, että
DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä äänenlaadulla.
Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-Rlevyille käyttämällä tiettyjä tallennustekniikoita ja menetelmiä tiedostoja ei voi toistaa parhaalla
mahdollisella tavalla DVD-soittimessa. Joissakin
tapauksissa äänenlaatu saattaa heiketä tai soitin ei pysty
lukemaan tiedostoja.
• Tässä laitteessa voi toistaa vain levyjä, jossa on enintään
3000 tiedostoa ja 300 kansiota.
ENTER RETURN
•
: Kun tämä kuvake on valittuna ja ENTERpainiketta painetaan, kuvat vaihtuvat
automaattisesti kuuden sekunnin välein.
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 12
sekunnin välein.
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 18
sekunnin välein.
Language Setup (kielen valinta) : Kielen valinta.
• Vain .jpg- tai .JPG-tunnisteen omaavia tiedostoja
voi toistaa.
• Jos levyä ei suljettu, toiston aloittaminen kestää
kauemmin, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja
ehkä toisteta.
• Vain CD-R-levyt, joille on tallennettu JPEGtiedostoja ISO 9660- tai tai Joliet-muodossa,
voidaan toistaa.
• JPEG-tiedoston nimi voi olla enintään 8 merkkiä
pitkä, eikä siinä voi olla välilyöntejä ja tai
erikoismerkkejä (./=+).
• Vain yhdellä kertaa tallennetun moni-istuntolevyn
voi toistaa. Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä kohta,
levyn toisto keskeytyy, kun se saavutetaan.
• Yhdelle CD-levylle voi tallentaa enintään 500
kuvaa.
• Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä vain
kuvakansion sisältämät JPEG-tiedostot toistetaan.
• Kodak Picture CD: Kuvakansion sisältämät JPEGtiedostot toistetaan automaattisesti.
• Konica Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEGtiedostot leikevalikosta.
• Fuji Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEGtiedostot leikevalikosta.
• QSS Picture CD: Tämä laite ei voi toistaa QSS
Picture CD -levyä.
• Jos levy sisältää yli 3000 tiedostoa, vain 3000
ensimmäistä JPEG-tiedostoa toistetaan.
• Jos levy sisältää yli 300 kansiota, vain 300
ensimmäisessa kansiossa olevat JPEG-tiedostot
toistetaan.
Audio Setup (ääniasetukset) :
Audiovaihtoehtojen asetus
Display Setup (näyttöasetukset) :
Näyttövaihtoehtojen asetus.
Käytetään näyttömallien ja useiden
näyttövaihtoehtojen valitsemiseen.
Parental Setup (lapsilukko) : Lapsille
tarkoitettujen rajoitusten asetus. Antaa
käyttäjille mahdollisuuden asettaa tarvittavat
tasot, joilla voidaan estää lapsia katsomasta
sopimattomia elokuvia, kuten
väkivaltaelokuvia, aikuisten elokuvia, jne.
Disc Menu
Title Menu
Function
Setup
2. Käytä kaukosäätimen UP/DOWN-painiketta, kun
haluat päästä erilaisiin ominaisuuksiin.
3. Paina ENTER-painiketta, kun haluat päästä
alaominaisuuksiin.
Paina MENU-painiketta uudestaan, jotta
asetusnäyttö häipyisi asetusten jälkeen.
HUOM!
Levystä riippuen tietyt Setup-valikon valinnat eivät
mahdollisesti toimi.
*Kuvien vaihtuminen voi olla hitaampaa tai nopeampaa
tiedostokoon mukaan.
FIN-22
FIN-23
Kielivaihtoehtojen asetus
Kielivaihtoehtojen asetus
Mikäli asetat soitinvalikon, levyvalikon,
audio- ja tekstityskielet etukäteen, ilmestyvät
ne automaattisesti aina, kun katsot elokuvaa.
Disc Menu Language -toiminnon käyttö
Audio Language -toiminnon käyttö
Subtitle Language -toiminnon käyttö
Levynkielivalikko-toiminto muuttaa ainoastaan
levyvalikkonäyttöjen kielten tekstiä.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
Soittimen valikkokielen määrittäminen
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
3. Valitse Language Setup (kielen valinta)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
3. Valitse Language Setup (kielen valinta)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
4. Valitse Audio (ääni) käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
4. Valitse Subtitle (tekstitys) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
3. Valitse Language Setup (kielen valinta)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
3. Valitse Language Setup (kielen valinta)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
4. Valitse Disc Menu (levyvalikko) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
e.g) English-vaihtoehdon valitseminen
5. Käytä UP/DOWN-painiketta ja valitse ‘English’.
5. Käytä UP/DOWN-painiketta ja valitse ‘English’.
- Valitse "Original", mikäli haluat, että äänityksen
oletuskieli on alkuperäinen kieli, jolla levy on äänitetty.
5. Käytä UP/DOWN-painiketta ja valitse ‘English’.
- Valitse “Automatic”, mikäli haluat, että tekstityskieli on
sama kuin audio-asetuksessa valittu kieli.
- Valitse “Others”, mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
Tietyt levyt eivät aina sisällä sitä kieltä, jonka valitset
alkukieleksi. Tässä tapauksessa levy käyttää
alkuperäisiä kieliasetuksiaan.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
AUDIO LANGUAGE
e.g) English-vaihtoehdon valitseminen
Audio
DISC MENU LANGUAGE
SUBTITLE LANGUAGE
4. Valitse Player Menu (soittimen valikko)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
NNNN
Disc Menu
NNNN
NNNN
Automatic
Original
Others
Subtitle
NNNN
Others
NNNN
LANGUAGE SETUP
Others
6. Paina ENTER-painiketta.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa SETUP-valikkoon.
6. Paina ENTER-painiketta.
6. Paina ENTER-painiketta.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa SETUP-valikkoon.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa SETUP-valikkoon.
5. Käytä UP/DOWN-painiketta ja valitse ‘English’.
HUOM!
• Mikäli valittu kieli ei ole äänitetty levylle, valitsee
laite alkuperäisen äänitetyn kielen.
• Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai
palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:;
Paina RETURN- tai LEFT-painiketta.
6. Paina ENTER-painiketta.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa SETUPvalikkoon.
- Paina RETURN- tai RIGHT-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
FIN-24
FIN-25
Audiovaihtoehtojen asetus
Näyttövaihtoehtojen asetus
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
MPEG-2 Digital Out
1. PCM : Konvertointi PCM(2CH) 48 kHz/16 Bit audioon.
Valitse PCM, kun käytät analogisia audiolähtöjä.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
2. Bitstream : Konvertointi Dolby Digital Bitstream (5.1CH tai 7.1CH): .
Valitse Bitstream, kun käytät digitaalista
audio-lähtöä.
3. Valitse Audio Setup (ääniasetukset) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
Still Mode
Näiden asetusten avulla voidaan estää kuvan tärinä
pysäytystilassa ja esittää pienikokoinen teksti aiempaa
selvemmin.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
1. Auto : Kun Auto valitaan, konvertoituu Field/Frame-tila
automaattisesti.
3. Valitse Display Setup (näyttöasetukset)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
2. Field : Valitse tämä ominaisuus, jos kuvaruutu väreilee
Auto-tilassa.
3. Frame : Valitse tämä ominaisuus, kun haluat nähdä
pienet kirjaimet selvemmin kuin Auto-tilassa.
DTS
1. Off : Digitaalisia signaaleja ei tule läpi.
2. On : DTS Bitstream toimii ainoastaan digitaalisen
lähdön kautta. Valitse DTS, kun liityt DTC
Decoder laitteeseen.
Screen Messages
Käytetään kuvaruutuviestien näyttämiseen tai
poistamiseen näkyvistä.
Dynamic Compression
1. On : Dynaamisen pakkauksen valitsemiseksi.
2. Off : Standardialueen valitsemiseksi.
PCM Down Sampling
4. Paina UP/DOWN-painiketta halutun vaihtoehdon
valitsemiseksi. Paina sen jälkeen RIGHT-tai
ENTER-painiketta.
1. On : Valitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty
vahvistin ei tue 96 kHz:n taajuutta. Tällöin 96
kHz:n signaali muunnetaan muotoon 48 kHZ.
2. Off : Valitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty
vahvistin tukee 96 kHz:n taajuutta.
Tällöin signaali lähetetään muuttumattomana.
AUDIO SETUP
Dolby Digital OutputNN
: PCM
MPEG-2 Digital OutNN
: PCM
DTSNNNNN
: Off
Dynamic Compression N
: On
PCM Down Sampling NN
: On
Dolby Digital Out
1. PCM : Konvertointi PCM(2CH) 48 kHz/16 Bit audioon.
Valitse PCM, kun käytät analogisia audiolähtöjä.
2. Bitstream : Konvertointi Dolby Digital Bitstream 5.1CH:on. Valitse Bitstream, kun käytät
digitaalista audio-lähtöä.
HUOM!
• Valitse oikea digitaalinen lähtö,
muuten ääntä ei kuulu.
HUOM!
• Jos käytössä on Multi Channel Output
(monikanavaulostulo) valitse Digitalvaihtoehto (digitaalinen). Dolby JA MPEG2 Digital Out -ulostulo toimivat yhdessä.
HUOM!
• Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai
palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN- tai LEFT-painiketta.
• Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä
lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
• “DTS” ja “DTS Digital Out” ovat Digital Theater
Systems, Inc:n tavaramerkkejä.
Black Level
Toiminto säätää kuvaruudun kirkkautta.
TV System
4. Paina UP/DOWN-painiketta halutun vaihtoehdon
valitsemiseksi. Paina sen jälkeen RIGHT-tai
ENTER-painiketta.
1. NTSC-levy: Jos käytössä on NTSC-levy
• Jos televisiossa on vain PAL-Video-tulo, valitse PALvaihtoehto. Kun valitset PAL-vaihtoehdon, lomitettu
tulomuoto on PAL 60 Hz -tulo.
TV Aspect
Televisiomallin mukaan ruudun asetusten (kuvasuhteen)
säätäminen saattaa olla suositeltavaa.
• Jos televisiossa on vain NTSC-tulo, valitse NTSClähtö-vaihtoehto.
2. PAL-levy: Jos käytössä on PAL-levy
• Jos televisiossa on vain NTSC-VIDEO-tulo, valitse
NTSC Output -vaihtoehto.
1. 4:3 L-Box : Valitse tämä, kun haluat katsella koko
16:9-suhteen kuvaruutua, jonka DVD-levy tarjoaa,
vaikka olisi käytössä 4:3-suhteen TV-ruutu. Mustat
reunat ilmestyvät kuvaruudun ylä- ja alaosissa.
• Jos televisiossa on vain PAL-tulo, valitse PAL 50 Hz
lähtö -vaihtoehto.
2. 4:3 Pan-Scan : Valitse tämä tavanomaista televisiota
varten, kun haluat nähda 16:9-suhteen kuvaruuden
keskimmäiset osuudet. (Elokuvan äärialueet
vasemmalla ja oikealla puolella jäävät näkymättömiin.)
DISPLAY SETUP
TV AspectNNN
3. 16:9 Wide : Voit katsella koko 16:9-suhteen kuvaa
laajalla kuvaruudulla.
Still ModeNNN
DISPLAY SETUP
TV AspectNNN
: 4:3 L-Box
Still ModeNNN
: Auto
Screen MessagesN
: On
Black LevelNN
: Off
TV SystemNNN
Video OutputNN
: PAL
: S-Video
TV ASPECT
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
FIN-26
FIN-27
: 4:3 L-Box
: Auto
Screen MessagesN
: On
Black LevelNN
: Off
TV SystemNNN
Video OutputNN
: PAL
: S-Video
Näyttövaihtoehtojen asetus
Ikärajavalvonnan asetus
Video Output
Parental Control -toiminto toimii luokitetuilla DVDlevyillä. Luokitus antaa mahdollisuuden määrätä ne
DVD-typit, joita perheenjäsenet saa katsella.
Levyllä on jopa 8 luokitustasoa.
Valitse Video Output (videolähtö).
1. S-Video : Valitse tämä, jos haluat käyttää Video- ja
S-Video Out -lähtöä.
2. Component (I-SCAN) : Valitse tämä, jos haluat
käyttää Component Interlace
(625i/525i) -lähtöä.
Ikärajavalvonnan asetus
CREATE PASSWORD
5. Valitse ikäraja UP/DOWN-painikkeita ja paina
ENTER- tai RIGHT-painiketta.
Re-enter Password
- - - -
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
3. Component (P-SCAN) : Valitse tämä, jos haluat
käyttää Component Interlace
(625p/525p) -lähtöä.
0~9
RETURN
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
4. SCART Output : Valitse tämä, jos haluat käyttää
Scart-lähtöä.
3. Valitse Parental Setup (lapsilukko) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
• RGB : Valitse tämä, jos haluat käyttää SCART RGB
-lähtöä.
• S-Video : Valitse tämä, jos haluat käyttää SCART
S-Video -lähtöä.
• Video : Valitse tämä, jos haluat käyttää SCART
Video -lähtöä.
6. Valitse ikäraja käyttämällä UP/DOWN painikkeita.
Jos esimerkiksi valitset tason 6, tasojen 7 tai 8
aineistoa sisältäviä levyjä ei toisteta.
- Käytä RIGHT-tai RIGHT-painiketta ja valitse No
luokitustason kumoamiseksi.
e.g) LEVEL 6 -tason valitseminen
Lapsilukon tason määrittäminen
DISPLAY SETUP
TV AspectNNN
: 4:3 L-Box
Still ModeNNN
: Auto
Screen MessagesN
: On
Black LevelNN
: Off
TV SystemNNN
Video OutputNN
: PAL
: S-Video
RATING LEVEL
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
4. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta ja valitse Yes,
mikäli haluat käyttää salasanaa. Enter Password
-kuvaruutu ilmestyy näkyviin.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Soitin on lukittu ( ).
PARENTAL SETUP
DISPLAY SETUP
Salasanan vaihto ;
S-Video
Use PasswordNN
Component (I-SCAN)
: NoNN
- Korosta Change Password (Vaihda salasana) -vaihtoehto
käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painikkeita.
- Paina ENTER-painiketta.
Change Password, jolloin salasanan vaihtoruutu ilmestyy.
- Anna uusi salasanasi. Anna uusi salasanasi uudestaan.
Component (P-SCAN)
SCART Output
Level 8 Adult
Level 7
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Kids Safe
RGB
S-Video
Video
ENTER
RETURN
MENU
5. Kirjoita salasanasi. Sinua pyydetään
vahvistamaan salasanasi kirjoittamalla salasana
uudelleen. Kirjoita salasana uudelleen.
Soitin on lukittu ( ).
Tärkeä huomautus
• Katso TV:n käyttöoppaasta jos TV vastaanottimesi
tukee kehittynyttä skannaus toimintoa.
Jos kehittynyttä skannaus toimitoa tuetaan, seuraa
TV:n käyttöoppaan ohjeita kuinka kyseinen
toiminto asetetaan TV:n valikkoihin.
• Jos näyttö menee pimeäksi valittuasi väärän
videolähtön, katso lisätietoja sivulta 30.
CREATE PASSWORD
3. Valitse Parental Setup (lapsilukko) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
4. Kirjoita salasanasi.
Lapsilukkoasetukset tulevat ruutuun.
PASSWORD CHECK
Enter Password
HUOM!
• Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai
palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN-tai LEFT-painiketta.
• Jos olet unohtanut salasanasi, lue lisätietoja
Troubleshooting Guide -oppaan kohdasta Forget
Password.
- - - Enter Password
0~9
- - - -
RETURN
0~9
FIN-28
RETURN
FIN-29
Vianetsintäopas
Erittelyt
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä)
Ongelma
Kaukosäätimellä ei voi
suorittaa mitään
toimintoja.
Ratkaisuehdotus
• Tarkista kaukosäätimen paristot. Ne voivat olla vaihdon tarpeessa.
• Älä käytä kaukosäädintä suuremmalta etäisyydeltä kuin 7 metriä.
• Poista paristot ja pidä yksi tai useampi painike alhaalla useita
minuutteja, jolloin sisällä oleva mikroprosessori tyhjenee.
Asenna paristot uudelleen ja yritä uudestaan.
Levy ei soi.
• Varmista, että levy on asennettu nimipuoli ylöspäin.
• Tarkista DVD-levyn aluenumero.
5.1 kanavaääni ei toistu.
• 5.1 kanavaääni toistuu ainoastaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
1) DVD-soitin on liitetty kunnolliseen vahvistimeen.
2) Levy on äänitetty 5.1 kanavaäänellä.
• Tarkista, onko soitettavassa levyssä merkintä "Dolby 5.1 ch).
• Tarkista, onko äänentoistojärjestelmäsi kytketty ja toimiiko se kunnolla.
• Onko asetusvalikon “Audio Output”-kohdassa tehty “Bitstream”-valinta?
(
) -kuvake ilmestyy
Levyvalikko ei ilmesty.
• Ominaisuuksia ei saada esille tai toimenpiteitä ei voida nyt
suorittaa, koska:
1. DVD:n ohjelmisto hylkää ne.
2. DVD:n ohjelmisto ei tuo ominaisuutta (esim. kulmia).
3. Ominaisuus ei ole käytettävissä juuri nyt.
4. Olet hakenut kappale- tai nimikenumeroa tai hakuaikaa, jotka ovat
alueen ulkopuolella.
Jännitevaatimukset
Tehonkulutus
Page
Yleistä
P3
Evyt
P9
P 26
P 11
1.8 kg
Mitat
W 430 mm x D 205 mm x H 50 mm
Lämpötila-alue
+5°C to +35°C
Kosteusalue
10 % to 75 %
Lukunopeus: 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maks. soittoaika: 74 min.
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Lukunopeus: 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maks. soittoaika: 20 min.
Composite Video
2-kanava: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
SCART-LIITÄNTÄ
R (punainen): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
G (vihreä): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
B (sininen): 0.7Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Composite video: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Luminanssisignaali: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Värisignaali: 0.3 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Component Video
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
• Tarkista, onko levyllä valikkoa.
• Tietyt Setup-valikossa valitut toiminnot saattavat toimia huonosti, jos
levyä ei ole koodattu vastaavalla toiminnolla.
Kuvaruudun suhdetta ei
voi muuttaa.
• Kuvarudun suhde on kiinteästi määrätty DVD-levyilläsi.
P 27
Ei ääntä.
• Varmista, että olet valinnut oikean digitaalisen lähdön Audio Options -valikolta.
P 26
Näyttö pimenee.
• Käynnistä laite n.k. kylmäkäynnistyksellä ilman levyä laitteessa.
Paina etupanelin STOP ( )- ja PLAY (
)-painikkeita
samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy Select Menu
Language. Valitse haluamasi kielipainike.
P 23~29
S-VIDEO
SCART-liitäntä
Salasanan unohtaminen.
Mikäli törmäät muihin
ongelmiin.
• Käynnistä laite n.k. kylmäkäynnistyksellä ilman levyä laitteessa.
Paina etupanelin STOP ( )- ja PLAY (
)-painikkeita
samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy Select Menu
Language. Valitse haluamasi kielipainike. Paina kaukosäätimen MENUpainiketta ja valitse Parental-tila. Parental-tila on nyt vapautettu, kuten
näyttö osoittaa. Paina DOWN-painiketta ja valitse Parental.
Paina ENTER-painiketta, jolloin Create Password -toiminto ilmestyy.
Nyt voit asettaa luokitustason ja vaihtaa salasanaa.
P 28
P 28~29
2-kanava
Audiolähtöt
Lukunopeus: 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Soittoaika (noin)
(Yksipuolinen, yksikerroksinen levy): 135 min.
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
Videolähtö
Soittotila on erilainen kuin
Setup -valikon valinta.
12W
Paino
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
P5
AC 230V, 50 Hz
*Taajuusvaste
Luminanssisignaali: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Krominanssisignaali: 0.3 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
2-kanava: L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
*S/N-suhde
110 dB
* Dynaaminen alue
100 dB
* Harmoninen kokonaissärö
0.004 %
*: Nimelliset arvot
• Samsung Electronics Co. Ltd pidättää itselleen oikeuden teknisten erittelyiden muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta.
• Paino ja mitat ovat noin-arvoja.
• Tarkista sisällysluettelosta, onko löydettävissä sellainen kappale
käyttöoppaasta, joka selittää ajankohtaisen ogelman, ja noudata
ohjeita vielä kerran.
• Mikäli ongelma ei vieläkään selviä, ota yhteys lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
FIN-30
FIN-31
FINLAND
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä
alkaen materiaali-tai valmistusvikojen varalta. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee
palautaa sen myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EY-maissa toimivat
Samsungin valtuutetut myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa
EY-maassamyönnettyjä takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huolloistamme saa osoitteesta:
Samsung Electronics (U.K.) Ltd.,
Euro Service Centre, Stafford Park 12,
TELFORD, Shropshire TF3 3BJ,
Puh: 01952) 292262, Faksi: 01952) 292033
TAKUUEHDOT
1. Takuu on ainoastaan voimassa, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja
oikein täytetty sekä se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan todisteen kanssa ja ellei tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen
osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin
valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan
jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata sellaisia korjauksia eikä niiden Samsung-tuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali- eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää
muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin
kanssa, joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvista kustannuksista myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista poikkeava käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, luonnonmullistusten, mellakoiden tai minkä muun tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan
seikan aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden
takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin
minkään maan lainsäädännössa, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen
pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän
takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä
Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen,
video- tai audionauhojen tai minkään muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS (U.K.) LTD.
FIN-32
Download PDF

advertising