Samsung | DVD-P245 | Samsung DVD-P245 Bruksanvisning

Turvatoimenpiteet
Ennenkuin aloitat
1. Asentaminen
VAROITUS: NÄIDEN OHJEIDEN VASTAINEN
KÄYTTÖ MISSÄ TAHANSA LAITTEEN
HALLINNASSA, SÄÄDÖSSÄ TAI MUISSA
TOIMINNOISSA SAATTAA JOHTAA
VAARALLISEEN ALTISTUMISEEN SÄTEILYLLE.
Varmista, että asuntosi verkkovirransyöttö on samanlainen
kuin laitteen takaosassa olevassa tunnistetarrassa. Aseta
soitin vaaka-asentoon sopivalle alustalle (esim. huonekalun
päälle) siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilman
kiertoa varten (7~10 cm). Varmista, että ilmastointiaukot
eivät ole peitossa. Älä laita muita laitteita tai raskaita
esineitä soittimen päälle. Älä laita soitinta vahvistimien tai
muiden kuumenevien laitteiden päälle. Varmista ennen
soittimen siirtämistä, että levyalusta (kelkka) on tyhjä.
Tämä soitin on suunniteltu toistuvaan käyttöön.
DVD -soittimen sammuttaminen valmiustilaan ei katkaise
virtaa laitteesta. Jos laitteen virransyöttö halutaan katkaista
kokonaan, virtajohto täytyy irrottaa pistokkeesta, varsinkin
silloin kun laite on pitkäaikaisesti pois käytöstä.
Sisällysluettelo
Asetukset
Oheistarvikkeet
Turvatoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Ennenkuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Yleiset ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Levytyypit ja ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . .5
Etupanelin esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Takapanelin esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Kaukosäätimen esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
Kaukosäädin
Kaukosäätimen
paristot
(koko AAA)
Yhteydet
Yhteyden valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Perus Toiminnot
2. Turvaohjeita
Älä koskaan avaa soitinta tai sen osia. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai vaurioittaa tiettyjä herkkiä
komponentteja. Voit saada sähköiskun tai joutua alttiiksi
laser-säteilylle. Älä katso levyalustan aukkoon tai muihin
aukkoihin, joista näkyy laitteen sisälle.
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
Levyn soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö . . . . . . . .13
Display-toiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . .13
Disc- ja Title-valikon (Levy- tai Nimike-valikon)
käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Toimintovalikon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . .15
Uusintatoisto (Repeat Play) . . . . . . . . . . . . . .15
Ohjelman toisto ja satunnaistoisto . . . . . . . . .16
Hidastettu toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
LOADING
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
3. Varoitus
Suojaa soitin kosteudelta (vesipisaroilta ja roiskeilta, ja
huolehdi, ettei laitteen päälle aseteta nesteitä sisältäviä
esineitä, kuten maljakoita) ja kuumuudelta (esim.
takkatulelta) sekä laitteilta, jotka synnyttävät voimakkaita
magneetti- tai sähkökenttiä (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto pistokkeesta, mikäli laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä.
Soitinta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön, vaan ainoastaan
kotikäyttöön. Tuote on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen
käyttöön. Kondensoituminen: Jos olet säilyttänyt soitinta tai
levyjä kylmässä paikassa, esimerkiksi kuljetus talvella,
odota noin kaksi tuntia kunnes laite ja levyt ovat saavuttaneet huoneenlämmön.
Käyttöopas
2
3
STANDBY/ON
4
4. Levy
Käsittele levyä varovasti. Pidä levyä kiinni sen reunoista tai
reiästä. Aseta levy laitteeseen aina etiketti ylöspäin
(yksipuoliset levyt). Käytä aina puhdasta kangasta levyn
puhdistamiseen, jos se on tarpeen. Pyyhi levy keskeltä
reunaan päin. Laita levyt aina takaisin koteloihinsa ja säilytä
ne pystyasennossa. Aseta levy aina huolellisesti oikeaan
kohtaan levyalustalle. Älä koskaan käytä levyjen puhdistamiseen suihkeita, bensiiniä, sähköstaattisia nesteitä tai
muita liuottimia. Pyyhi levy varovasti kostealla, pehmeällä
kankaalla (kostuta ainoastaan vedellä). Älä koskaan pyyhi
levyä pyörivällä liikkeellä. Siitä voi jäädä rengasmaisia naarmuja, jotka voivat aiheuttaa kohinaa levyn toistoon.
Video/Audiokaapeli
5
EZ VIEW
PLAY
LOADING
Kehittyneet Toiminnot
Kaukosäätimen paristojen asentaminen
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View) . . . . . . . .17
Audio-kielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Tekstityskielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Kamerakulman muuttaminen . . . . . . . . . . . . .19
Instant Replay- tai Skip-toiminnon käyttäminen . .19
Merkkaustoiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . .20
Zoom -toimintojen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . .21
MP3/WMA/JPEG/MPEG4-leikevalikko . . . . . .21
Kansion valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
MP3/WMA-toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
MPEG4-toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Kuva-CD-levyjen toistaminen . . . . . . . . . . . . .25
1. Avaa paristorasian kansi kaukosäätimen
takaosasta.
2. Asenna kaksi AAA-paristoa. Varmista, että
paristojen navat (+ ja -) tulevat oikein.
3. Laita paristorasian kansi paikoilleen.
Ellei kaukosäädin toimi kunnolla:
• Tarkista paristojen navat + - (kuivaparistot).
• Tarkista, etteivät paristot ole tyhjät.
• Tarkista, ettei kaukosäätimen tunnistimen edessä
ole esteitä.
• Tarkista, onko läheisyydessä fluoresoivaa
säteilyä.
Asetusten Muuttaminen
Asetusvalikon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Kielivaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . .26
Audiovaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . .28
Näyttövaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . .29
Ikärajavalvonnan asetus . . . . . . . . . . . . . . . . .31
5. Paristo
Tässä tuotteessa käytettävä paristo sisältää ympäristölle
haitallisia kemikaaleja.
Älä hävitä paristoja tavallisten talousjätteiden mukana.
Suosittelemme, että paristo vaihdetaan alan liikkeessä.
Lisäksi
6. Kotelon huoltaminen
Turvallisuutesi vuoksi irrota virtajohto pistokkeesta.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä, tai muita
liuottimia.
• Pyyhi kotelo pehmeällä kankaalla.
Laitteisto-ohjelmiston päivitys . . . . . . . . . . . . .33
Vianetsintäopas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Erittelyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Takapaneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
FIN-2
FIN-3
Yleiset ominaisuudet
Levytyypit ja ominaisuudet
Erinomainen ääni
HUOM!
Dolby Laboratories'n kehittämä Dolby Digital
teknologia tuottaa kristallinkirkkaan äänentoiston.
* Seuraavia levyjä ei voi toistaa tässä soittimessa:
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• Super Audio CD-levyn HD-kerros
• CDG-levyiltä toistetaan vain ääni, ei grafiikkaa.
Kuvaruutu
Video perustuu MPEG-2 pakkausteknologiaan.
Sekä tavalliset että laajakangaselokuvat (16:9)
käyvät.
Tällä DVD-soitimella voi soittaa seuraavanlaisia levyjä (levyjen logot selviävät myös
luettelosta):
Levytyypit (logot)
Taltiontity ypit
DVD
Audio
+
Video
* Toistomahdollisuus saattaa määräytyä
äänitysasetuksista.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
Hidastettu kuva
Tärkeät elokuvakohdat voidaan katsella
hidastettuina.
Ohjelmoitu toisto (CD)
* Tässä laitteessa ei ehkä voi toistaa tiettyjä
CD-R-, CD-RW- tai DVD-R-levyjä levyn tyypin tai
tallennusmenetelmän vuoksi.
Voit ohjelmoida urien toiston halutussa
järjestyksessä.
VIDEO-CD
Audio
+
Video
Vanhempain valvontamahdollisuus (DVD)
Vanhempain valvontatoiminto sallii käyttäjien
asettaa tarvittavan tason estämään lapsia
katselemasta vahingollisia elokuvia, kuten väkivaltaa
sisältäviä, aikuisille suunnattuja filmejä, jne.
Levyn koko Maksimi soittoaika
12 Cm
8 Cm
Yksipuolinen 240 min. • DVD sisältää erinomaiset ääni- ja
Kaksipuolinen 480 min. kuvaominaisuudet Dolby Digital ja
MPEG-2 järjestelmiensä ansiosta.
•
Erilaiset kuvaruutu- ja
Yksipuolinen 80 min.
audio-toiminnot voidaan helposti
Kaksipuolinen 160 min.
valita kuvaruudulta.
74 min.
12 Cm
• Video CD-äänellä, VHS-laatu &
MPEG-1 pakkaustekniikka.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
KOPIOINTISUOJA
Monet DVD-levyt ovat kopiosuojattuja.
Siksi sinun kannattaa yhdistää DVD-laitteesi
suoraan televisioosi, eikä video-laitteeseesi.
Yhdistäminen VCR:ään aiheuttaa häiriöitä
kuvaan kopiosuojatuista DVD-levyistä.
Erilaisia kuvaruututoimintojen
valintamahdollisuuksia
Voit valita eri kieliä (ääni/tekstitys) ja kuvakulmia
samalla kun nautit elokuvista.
Voit katsella digitaalikuvia TV-ruudulla.
Tämä tuote sisältää tekijänoikeussuojauksen
yhdysvaltalaisen patenttilainsäädännön mukaisesti.
Tekijänoikeudet kuuluvat Macrovision Corporationille
ja muutamille muille omistajille. Tekijänoikeussuojan
teknologian käyttö vaatii Macrovisionin valtuutuksen
ja on tarkoitettu koti- ja muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovisionin kanssa ole sovittu muista
järjestelyistä. Laitteen purkaminen ja muuttaminen
on kielletty.
Toisto
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p/625p)
EZ VIEW (kokonäyttökuva) (DVD)
Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter Box
-muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Voit toistaa laulun tai elokuvan uudestaan
yksinkertaisesti painamalla REPEAT-nappulaa.
“KULUTTAJIEN ON HUOMIOITVA ETTÄ KAIKKI
KORKEAN TOISTOTARKKUUDEN OMAAVAT
TELEVISIO VASTAANOTTIMET EIVÄT OLE TÄYSIN
YHTEENSOPIVIA TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA
SAATTAVAT AIHEUTTAA HÄIRIÖITÄ NÄYTÖSSÄ.
MALLEIHIN 525 TAI 625 LIITTYVISSÄ KEHITTYNEEN
SKANNAUKSEN ONGELMATAPAUKSISSA,
KÄYTTÄJÄÄ SUOSITELLAAN KÄYTTÄMÄÄN ”STANDARD DEFINITION” KYTKENTÄÄ ULOSTULOSSA.
OTTAKAA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUMME MIKÄLI
TEILLÄ ON KYSYMYKSIÄ DVD
SOITTIMIEMME 525p TAI 625p YHTEENSOPIVUUDESTA ERI TV MALLIEN KANSSA.”
MP3/WMA
Tällä laitteella voi toistaa MP3/WMA-tiedostoista
luotuja levyjä.
Pikatoisto (DVD)
Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan
viimeiset 10 sekuntia.
Instant Skip (pikasiirtyminen) (DVD)
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin.
MPEG4
AUDIO-CD
Audio
Levyjen merkinnät
~
PAL
• LP-levy äänitetään analogisena
signaalina tuottaen jonkin verran
säröä. CD-levy äänittyy digitaalisena
signaalina tuloksena parempi äänen
laatu, vähemmän säröä ja
vähemmän äänenlaadun
heikkenemistä ajan myötä.
Alueellinen numerointi
Sekä DVD-laite että levyt on koodattu alueen mukaan.
Näiden alueellisten koodien on täsmättävä toisiinsa, jotta
levyn käyttö on mahdollista. Elleivät koodit vastaa toisiaan,
levyn soitto ei onnistu.
Aluenumerointi
PAL radiolähetysjärjestelmä Englannissa,
Ranskassa, Saksassa, jne.
Tämän laitteen alueellinen numero löytyy takapanelista.
Dolby Digital -levy
STEREO
Stereolevy
DivX-sertifiointi
DIGITAL
SOUND
Digitaalinen Audio-levy
DivX, DivX-sertifiointi ja niihin
liittyvät logot ovat
DivXNetworks, Inc:in
tavaramerkkejä. Niitä käytetään
lisenssin nojalla.
DTS-levy
MP3-levy
Tämä laite voi toistaa AVI-tiedostojen
MPEG4-jaksoja.
FIN-4
Ominaisuudet
FIN-5
Etupanelin esittely
Etupanelin esittely
STANDBY/ON
1
EZ VIEW
2 3 4 5 6
PLAY
7
9
DVD-P245
DVD-P244
STANDBY/ON
LOADING
EZ VIEW
8 9 10
11
1
2
3
4
5 6
7
Etupanelin säätimet
Etupanelin säätimet
1. STANDBY/ON (
)
• Kun soittimeen on kytketty virta, virran
LED-merkkivalo palaa. Kun käynnistät soittimen
painamalla STANDBY/ON-painiketta,
LED-merkkivalo sammuu.
2. SKIP (
)/SEARCH
• Sallii haun taaksepäin levyllä.
Ohittaa esityksen, kohtauksen tai raidan.
3. STOP (
)
• Paina tätä painiketta lopettaaksesi levyn soiton.
4. PLAY/PAUSE (
)
• Paina tätä painiketta aloittaaksesi tai
pysäyttääksesi väliaikaisesti levyn soiton.
5. SKIP (
)
• Sallii haun eteenpäin levyllä.
Ohittaa esityksen, kohtauksen tai raidan.
LED
Function
Virta poissa/valmiustila
Ei levyä
Pysäytys
Ladataan
Toisto/Ohita
Etsi/Tauko
Virhe
6. EZ VIEW (kokonäyttökuva)
• Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter
Box -muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
7. OPEN/CLOSE (
)
• Paina tätä painiketta aukaistaksesi ja sulkeaksesi
levylokeron.
1. STANDBY/ON (
)
• Kun yksikkö kytketään sähkörasiaan, merkkivalo
syttyy. Kun painetaan STANDBY/ON-painiketta,
valo sammuu ja laite käynnistyy.
6. EZ VIEW (kokonäyttökuva)
• Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter
Box -muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
2. DISC TRAY
• Aseta levy tähän.
7. PLAY/PAUSE (
)
• Paina tätä painiketta aloittaaksesi tai
pysäyttääksesi väliaikaisesti levyn soiton.
3. DISPLAY
• Toimintojen merkkivalot näkyvät tässä.
8. PLAY LED
• Kun soitin toistaa levyä, toiston LED-merkkivalo
palaa.
4. OPEN/CLOSE (
)
• Paina tätä painiketta aukaistaksesi ja sulkeaksesi
levylokeron.
9. ETÄVASTAANOTIN
5. STOP (
)
• Paina tätä painiketta lopettaaksesi levyn soiton.
10. LOADING LED
• Kun levyä ladataan, lataamisen LED-merkkivalo
palaa.
9. SKIP (
) / SEARCH
• Sallii haun taaksepäin levyllä.
Ohittaa esityksen, kohtauksen tai raidan.
Näytön ilmaisimet
11. DISC TRAY
• Aseta levy tähän.
Virta-LED
(punainen)
Toisto-LED
(sininen)
Lataus-LED
(oranssi)
O
X
X
X
X
X
Vilkkuu
X
X
X
X
O
Vilkkuu
Vilkkuu
X
O
O
Vilkkuu
X
X
Vilkkuu
FIN-6
8. SKIP (
) / SEARCH
• Sallii haun eteenpäin levyllä.
Ohittaa esityksen, kohtauksen tai raidan.
1
2
3
Etupanelin näyttö
1. Levytyypin osoitin
2. Toisto taaksepäin/ Tauko/ Toisto eteenpäin
3. Eri toiminnoista kertova näyttö, kuten PLAY, STOP, LOAD,...
no DISC : Laitteeseen ei ole syötetty levyä.
OPEN : Levylokero on auki.
LOAD : Laite lataa levyn sisältämää tietoa.
FIN-7
8
Takapanelin esittely
Kaukosäätimen esittely
6. Lopetuspainike (
Pr
Pb
7. MENU -painike
Y
1
COAXIAL
11
COMPONENT VIDEO OUT
• Tuo esille levyvalikot.
2
L
ANALOG AUDIO OUT
VIDEO OUT
9. Toista-uudelleen A-B-painike
S-VIDEO OUT
• Merkkaus A:n ja B:n välillä uudelleen toistettava
alue.
12
13
14
3
4
1
• Tuo esille DVD-laitteen asetuskokoelman.
8. Valikkopainike
OPTICAL
R
)
2
3
4
5
6
Takapaneli
1. DIGITAALISEN ÄÄNEN ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä joko optista tai koaksiaalikaapelia
yhdistämään yhteensopivaan Dolby Digital -vastaanottimeen. Käytä yhdistämään A/V-virittimeen, jossa on Dolby Digital -dekooderi,
MPEG-2 tai DTS-dekooderi.
5. KOMPONENTTI VIDEO ULOSTULO KANTA
(COMPONENT VIDEO OUT JACKS)
• Käytä näitä kantoja jos sinulla on TV, jossa on
komponentti video kannat. Nämä kannat
tarjoavat Pr, Pb ja Y videon.
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu
Component(P-SCAN), progressiivinen skannaus
on käytössä.
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu
Component(I-SCAN), lomitettu skannaus on
käytössä.
2. ANALOGISET AUDIO OUT -LIITÄNNÄT
• Yhdistä televisiosi, audio/video tai Audio
sisääntuloliitäntään.
3. VIDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä videokaapelia yhdistääksesi televisiosi
Video-sisääntuloliitäntään.
• Setup Menu -asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on
valittava Component(I-SCAN) tai S-Video.
6. SCART AV liitäntä
• Yhdistä televisioon scart-sisääntuloliitännällä.
5
Tärkeä huomautus
6
7
15
16
8
17
18
FIN-8
)
12. Tyhjennyspainike
• Käytä poistaaksesi näytön valikot tai
tilannekuvaukset kuvaruudulta.
13. INSTANT REPLAY -painike
• Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan
viimeiset 10 sekuntia.
9
19
20
21
22
10
14. INSTANT SKIP -painike
• Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin.
15. Toisto/tauko –painike (
)
• Aloittaa/lopettaa toistaiseksi levyn toiston.
16. INFO-painike
• Näyttää nykyisen levytilan.
17. DISC MENU -painike
• Tuo näkyviin levyvalikon.
18. Käytä/Suunta -painike (ylös/alas tai
vasemmalle/oikealle –painike)
DVD-toimintopainikkeet
• Tämä painike toimii vaihtokytkimenä.
• Käynnistää tai sammuttaa virran.
• Katso TV:n käyttöoppaasta jos TV vastaanottimesi
tukee kehittynyttä skannaus toimintoa.
Jos kehittynyttä skannaus toimitoa tuetaan, seuraa
TV:n käyttöoppaan ohjeita kuinka kyseinen
toiminto asetetaan TV:n valikkoihin.
2. Numeropainike
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu
Component(P-SCAN), Video- ja S-Video-vaihtoehdot eivät ole käytössä.
4. STEP-painike
• Sivulla 30 on lisätietoja Setup-asetusvalikon
käyttämisestä.
11. OPEN/CLOSE-painike (
• Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
1. DVD käynnistyspainike
4. S-VISDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä S-Videokaapelia yhdistäessäsi tämän
liitännän televisiosi S-Videoliitäntään korkeampi
laatuisen kuvan aikaansaamiseksi.
• Asetusvalikossa videoulostuloksi on valittava
S-Video.
10. Tekstityspainike
19. EZ VIEW -painike
• Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter
Box -muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
3. PROG -painike
• Tämä mahdollistaa sinun ohjelmoida haluamassasi
järjestyksessä.
20. Näyttöpainike
• Näyttää käytössä olevat levyn toiminnot.
21. Kulmapainike
• Toisto etenee kehys kerrallaan.
5. SEARCH/SKIP painikkeet (
• Käytä valitaksesi eri kamerakulmia DVD-laitteessasi.
/
,
/
)
22. Toimintopainike
• Mahdollistaa sinun etsiä (search) levyltä eteen- ja
taaksepäin. Käytä Skip-painiketta hypätäksesi
otsikon, kappaleen tai raidan yli.
• Mahdollistaa erikoiskäskyn ohjelmoinnin.
FIN-9
Yhteyden valinta
Yhteyden valinta
Seuraavassa nähdään usein käytettyjä yhteyksiä DVD-laitteen liittämiseksi televisioon ja muihin
komponentteihin.
Yhteys televisioon (videolle)
Televisio (tavallinen, laajakulma, projektio, RGB, jne.)
Menetelmä 1
Menetelmä 2
Menetelmä 3
Menetelmä 4
Menetelmä 5
Ennen kuin yhdistät DVD-laitteen
Perus Audio
• Kytke pois päältä aina DVD-laite, televisio ja muut komponentit ennen kuin liität tai irrotat yhtään kaapelia.
Hyvä kuva Parempi kuva
Paras kuva
Ihanteellinen kuva
Paras kuva
• Jos käytössä on ulkoinen äänijärjestelmä, kytke siihen virta ja viritä se oikealle äänen tulokanavalle.
• Tutki aina lisättävien komponenttien käsikirjat saadaksesi lisätietoa juuri kyseisistä komponenteista.
TV
AV- OR S-Video
kaapeli
kaapeli
Liittäminen Audiojärjestelmään
Scartkaapelit
(ei sisälly
toimitukseen)
TAI
Menetelmä 1
Video
kaapeli
TAI
TAI
Menetelmä 2
DVD
Pr
R
ANALOG AUDIO OUT
AUDIO
2ch-viritin
Dolby Digital dekooderi
Audio sisääntuloliitännät
Digitaaliset Audio sisääntuloliitännät
Pb
Y
Pr
Pb
Y
L
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
S-Video
Video
Analogiset Audio
sisääntuloliitännät sisääntuloliitäntä liitäntä
Scartliitäntä
Component Video
liitäntä
(Lomitettu)
COMPONENT VIDEO OUT
Component Video
liitäntä
(Progressiivinen)
Menetelmä 1
DVD-laite + TV video sisääntuloliitännällä
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava S-Video tai SCART Output.)
Menetelmä 2
DVD-laite + TV S-Video sisääntuloliitännällä
(Asetusvalikossa videoulostuloksi on valittava S-Video.)
TAI
Menetelmä 3
DVD-laite + TV Scart sisääntuloliitännällä (Audio & video)
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava SCART Output.)
Menetelmä 4
DVD-soitin ja televisio käytettäessä lomitetun skannauksen komponenttivideoliitäntöjä.
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava Component(I-SCAN).)
DVD
OPTICAL
R
L
ANALOG AUDIO OUT
COAXIAL
Analogiset Audio
ulostuloliitännät
Digitaaliset Audio
ulostuloliitännät
Menetelmä 5
DVD Player ja televisio käytettäessä progressiivisen skannauksen liitäntöjä.
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava Component(P-SCAN).)
• Jos haluat muuttaa Video Output -asetukseksi Progressive Scan -vaihtoehdon, valitse asetusvalikosta
Setup-asetusvalikosta Component (P-SCAN) -videolähtö. Vastaa tämän jälkeen myöntävästi 10 sekunnin
kuluessa.
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu Component(P-SCAN),
Video- ja S-Video-vaihtoehdot eivät ole käytössä.
Tärkeä huomautus
• Katso TV:n käyttöoppaasta jos TV vastaanottimesi tukee kehittynyttä skannaus toimintoa.
Jos kehittynyttä skannaus toimitoa tuetaan, seuraa TV:n käyttöoppaan ohjeita kuinka kyseinen toiminto
asetetaan TV:n valikkoihin.
• Yhdistämismenetelmä voi vaihdella television mukaan ja erota tästä kuvasta.
FIN-10
FIN-11
Levyn soittaminen
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö
7. Näkymä kerrallaan -toisto (paitsi CD)
Ennen toistoa
Paina kaukosäätimen STEP-painiketta toiston aikana.
- Joka kerta kun painiketta on painettu, uusi näkymä
ilmestyy.
- STEP-toiminnon aikana ei kuulu ääntä.
- Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta jatkaaksesi
normaalia toistoa. (Voit suorittaa STEP-toiminnon vain
toistaes sasi forward-asennossa.)
• Voit käynnistää television ja säätää sen oikealle
videokanavalle painamalla television
kaukosäätimen TV/VIDEO-painiketta.
• Jos käytössä on ulkoinen äänijärjestelmä, kytke
siihen virta ja viritä se oikealle äänen tulokanavalle.
• Lue AUDIO käyttäjän käsikirja.
Yhdistettyäsi laitteen seinärasiaan ensimmäisen
kerran painaessasi DVD POWER-painiketta
näyttöön ilmestyy: If you want to select the language, press a NUMBER button.
(Jos haluat valita kielen, paina NUMBER-painiketta).
(Tämä näkymä ilmestyy vain aivan ensimmäisellä
kerralla kun yhdistät laitteen seinärasiaan.)
Jos et valitse kieltä ensimmäisellä kerralla, kaikki
asetusvalikon asetusarvot menetetään.
8. Hidastettu toisto (paitsi CD)
Voit valita toistonopeudeksi 1/8, 1/4 tai 1/2 normaalista
pitämällä
-painikkeen painettuna PAUSE- (TAUKO)
tai STEP (VAIHE) -tilan aikana.
- Ääni ei kuulu hidastetun toiston aikana.
- Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta palataksesi nor
maaliin toistoon.
- Toiston aikana hidastettu kelaus taaksepäin ei toimi.
Kun lopetat levyn soiton laite muistaa mihin
pysähdyit, joten kun painat PLAY/PAUSE (
)
uudelleen, se etsii paikan, johon jäit (paitsi jos levy
on poistettu, STOP ( )-painiketta on painettu
kahdesti tai laite on kytketty irti seinärasiasta).
1. Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
STANDBY-merkkivalo sammuu ja levylokero aukeaa.
2. Aseta levy varovasti levylokeroon levyn nimipuoli
ylöspäin.
3. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta tai
OPEN/CLOSE-painiketta sulkeaksesi levylokeron.
HUOM!
• Jos laite on jätetty 5 minuutiksi tauko-toiminnolle,
se pysähtyy.
• Soitin sammuttaa virtansa automaattisesti oltuaan
puoli tuntia pysähtyneenä.
(Automaattinen sammuttaminen)
• Jos laite jätetään STOP-toiminnon alaiseksi
kauemmaksi kuin 1 minuutti ilman käyttäjän mitään
toimenpidettä. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta
palauttaaksesi normaalitilan.
• Tämä
merkki tarkoittaa, että olet painanut
painiketta, joka ei juuri ole voimassa.
Toistettaessa DVD/VCD/CD-levyä
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen INFOpainiketta.
2. Voit valita haluamasi kohteen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita.
FORWARD- ja REVERSE-hakutoiminnot
3. Voit määrittää asetukset käyttämällä
LEFT/RIGHT-painikkeita ja painamalla lopuksi
ENTER.
• Voit kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla
aloittaa esityksen tai kohtauksen toiston aloittaa
toiston tietyn kellonajan kohdalta.
Paina kaukosäätimen SEARCH (
tai
)painiketta kauemmin kuin sekunnin ajan.
Voit etsiä DVD-, VCD tai CD-levyltä nopeammin
pitämällä painiketta painettuna.
DVD 2X, 8X, 32X, 128X
4. Voit piilottaa ikkunan painamalla INFO-painiketta
uudelleen.
VCD 4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
DVD
Urien sivuuttaminen
Paina
- tai
Title
–painiketta toiston aikana.
)-painiketta toiston aikana.
5. Levyn poistaminen
Time
• Mikäli painat
-painiketta DVD-levyn toiston aikana,
siirryt seuraavaan kappaleeseen. Mikäli painat
painiketta, toisto siirtyy kappaleen alkuun.
Yhden lisäpainalluksen seurauksena toisto siirtyy
edellisen kappaleen alkuun.
Audio
Subtitle
• Mikäli painat
-painiketta soittaessasi VCD 2.0 - levyä
MENU Off -tilassa, VCD 1.1 - tai CD-levyä, toisto siirtyy
seuraavaan uraan. Mikäli painat
- painiketta, toisto siirtyy uran alkuun. Yhden lisäpainalluksen seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen alkuun.
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
VCD
VCD
Track 01
Time 0 : 0 0 : 4 8
• Mikäli uran kesto on yli 15 minuuttia VCD-levyä
soitettaessa, toisto siirtyy 5 minuuttia eteenpäin.
Mikäli painat
-painiketta, toisto siirtyy 5 minuuttia
taaksepäin.
CD
CD
Track 01
Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
Time 0 : 0 0 : 4 8
6. Toiston keskeyttäminen
Paina kaukosäätimen PLAY/PAUSE (
STEP-painiketta toiston aikana.
- Kuvaruutu pysähtyy, ei ääntä.
- Jatkaaksesi, paina PLAY/PAUSE (
uudelleen.
01
Chapter 02
HUOM!
* Jos toistat VCD 2.0 .levyä, voit valita Menu On- tai
Menu Off -vaihtoehdon käyttämällä DISC MENU painiketta.
4. Toiston pysäytys
Paina STOP (
Toiston aikana voit nopeasti käyttää
hakutoimintoa kappaleen tai uran läpi tai
käyttää sivuutustoimintoa hypätäksesi
seuraavaan.
DVD
Jatka toiminto
Toisto
Display-toiminnon käyttö
)-painiketta tai
)-painiketta
FIN-12
FIN-13
Disc- ja Title-valikon (Levy- tai
Nimike-valikon) käyttäminen
Display-toiminnon käyttö
Voit siirtyä suoraan toistamaan jotain
Title levyllä sijaitsevista useista esityksistä,
esimerkiksi useista elokuvista.
Useimmat DVD-levyt on jaettu
Chapter kohtauksiin, jolloin voit löytää tietyn
kohdan helposti (kuten Audio CD-levyllä
olevat urat).
Toimintovalikon käyttäminen
Disc-valikon (Levy) käyttäminen
Toimintovalikon käyttäminen
1. DVD-levyn toiston aikana paina kaukosäätimen
MENU-painiketta.
1. Paina MENU-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Disc Menu käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Viittaa elokuvan ääniraidan kieleen.
Audio Se voi olla esimerkiksi English 5.1CH.
Toiminnolla voidaan toistaa uudestaan ura,
kappale, nimike, valittu osuus (A-B) tai koko
levy.
2. Valitse Function käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
DVD/VCD/CD-levyn toistossa
1. Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
Uusintatoiminto ilmestyy näyttöön.
3. Toiminnonvalintaikkuna tulee näyttöön.
Se sisältää Info-, Zoom-, Bookmark-, Repeat- ja
EZ View -vaihtoehdot.
-
Voit aloittaa elokuvan toistamisen
Time haluamasi ajan kohdalta.
Syötä aloitusaika.
Uusintatoisto (Repeat Play)
2. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta kappaleen,
tai A-B -osuuden valitsemiseksi.
Info (lisätietoja on sivulla 13~14)
Zoom (lisätietoja on sivulla 21)
Bookmark (lisätietoja on sivulla 20)
Repeat (lisätietoja on sivulla 15)
EZ View (lisätietoja on sivuilla 17)
• Chapter (
) : aloittaa meneillään olevan kohtauksen
toiston alusta.
• Title ( T ) : aloittaa meneillään olevan ohjelman toiston
alusta.
• A-B : toistaa levyltä valitun osan.
4. Voit valita jonkin viidestä toiminnosta käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita. Voit käyttää toimintoa
painamalla RIGHT- tai ENTER-painiketta.
DVD-levyllä voi olla kahdeksan eri
ääniraitaa.
DVD
Title-valikon (Nimike) käyttäminen
Viittaa levyn tekstityskieleen.
Subtitle Voit valita haluamasi tekstityskielen tai
poistaa tekstityksen käytöstä.
DVD-levyllä voi olla 32 eri tekstitystä.
Off
01
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
01
D
01 A - B
REPEAT
ENTER
1. DVD-levyn toiston aikana paina kaukosäätimen
MENU-painiketta.
2. Valitse Title Menu käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
VCD/CD
Off
HUOM!
* Repeat-toiminto ei ole käytettävissä VCD 2.0tilassa (Menu On -tilassa).
(lisätietoja on sivulla 13)
T
3. Paina ENTER-painiketta.
4. Paina REPEAT-painiketta uudestaan, kun haluat
palata normaaliin toistoon. Paina sen jälkeen
LEFT/RIGHT-painiketta, valitse OFF ja paina
ENTER-painiketta.
HUOM!
• Voit myös valita nämä toiminnot suoraan
käyttämällä niitä vastaavia kaukosäätimen
painikkeita.
* REPEAT A-B
• Paina REPEAT A-B -painiketta siinä kohdassa, mistä
haluat uusintatoiston alkavan (A).
B-kirjain tulee automaattisesti näkyviin.
• Paina REPEAT A-B -painiketta siinä kohdassa, mihin
haluat uusintatoiston päättyvän (B).
• Voit lopettaa toiminnon painamalla CLEAR-painiketta
tai REPEAT A-B -painiketta uudelleen.
• Voit asettaa A-B REPEAT -toiminnon avulla B-pisteen
vasta, kun A-pisteen asettamisesta on kulunut
vähintään viisi sekuntia.
HUOM!
• Title- ja Disc-valikot eivät toimi kaikkia levyjä
käytettäessä.
• Title-valikko tulee näkyviin, jos levy sisältää
vähintään kaksi esitystä.
• Voit myös käyttää levyn valikkoa kauko-ohjaimen
DISC MENU panikkeen avulla.
• VCD 2.0 -käytössä DISC MENU -painike toimii
muunnoskytkimenä Menu On- ja Menu Off -tilojen
välillä.
FIN-14
HUOM!
• DVD-levy uusii toiston kappaleittain tai nimikkeittäin. CD- tai VCD-levyt uusivat toiston levyittäin tai
urittain.
• Riippuen levystä Repeat-toiminto mahdollisesti ei
onnistu.
• Repeat-toiminto ei ole käytettävissä VCD 2.0-tilassa (Menu On -tilassa). (lisätietoja on sivulla 13)
FIN-15
Ohjelman toisto ja satunnaistoisto
Hidastettu Toisto
Program Playback (ohjelman toisto) (CD)
Tämän toiminnon avulla voidaan toistaa
hidastetussa muodossa esimerkiksi urheilua
tai tanssi- tai musiikkiesityksiä, mikä mahdollistaa kuvan yksityiskohtaisen tarkastelun.
1. Paina PROG-painiketta.
2. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta PROGRAM-tilan
valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
Kun laite toistaa DVD/VCD-levyä, toimi
seuraavasti:
3. Käytä UP/DOWN/LEFT/RIGHT-painiketta
ensimmäisen ohjelmaan lisättävän kappaleen (tai
uran) valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
Valintanumerot ilmestyvät Program Order laatikkoon.
1. Paina PLAY/PAUSE (
2. Voit valita toistonopeudeksi 1/8, 1/4 tai 1/2
normaalista pitämällä
-painikkeen painettuna
PAUSE- (TAUKO) tai STEP (VAIHE) -tilan aikana.
4. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta.
Levyn toisto tapahtuu ohjelmoidussa
järjestyksessä.
PROGRAM
)-painiketta.
3. Paina kauko-ohjaimen REPEAT A-B -painiketta,
kun haluat säätää halutun aloituskohdan (A)
uudelleentoistoa varten.
RANDOM
4. Paina toisen kerran REPEAT A-B -painiketta
lopetuskohdan (B) säätämiseksi.
PROGRAM 01
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
HUOM!
• Levyä toistetaan valitsemallasi nopeudella yhä
uudelleen kohdasta A kohtaan B.
• Kun haluat ottaa toiminnon pois käytöstä, paina
CLEAR-painiketta tai paina uudelleen
REPEAT (A-B) -painiketta.
• Voit asettaa A-B REPEAT -toiminnon avulla
B-pisteen vasta, kun A-pisteen asettamisesta on
kulunut vähintään viisi sekuntia.
• Repeat-toiminto ei ole käytettävissä VCD 2.0-tilassa (Menu On -tilassa). (lisätietoja on sivulla 13)
Program Order
Track
04
08
12
16
-----
------
------
------
CLEAR
Random Playback (satunnainen toisto) (CD)
1. Paina PROG-painiketta.
2. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta RANDOM-tilan
valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
PROGRAM
RANDOM
HUOM!
• Levystä riippuen Program ja Random Playback toiminnot eivät mahdollisesti toimi.
• Tässä laitteessa voi toistaa vain enintään 20
tiedostoa sisältäviä ohjelmia.
• Voit toistotilassa peruuttaa ohjelmoidun toiston
painamalla kaukosäätimen CLEAR -painiketta.
FIN-16
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View)
Toisto käyttämällä kuvasuhdetta (DVD)
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 4:3
Paina EZ VIEW -painiketta.
• Ikkunan koko muuttuu, kun painiketta painetaan
toistuvasti.
• Ikkunan zoomaustila toimii eri tavoin asetusvalikon
ikkuna-asetusten mukaan.
• EZ VIEW -painikkeen oikean toiminnan
varmistamiseksi määritä alkuasetuksissa oikea
kuvasuhde. Lisätietoja on sivulla 29.
1. 16:9-kuvasuhteen levyt
• 4:3 Letter Box
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee mustat
palkit.
• 4:3 Pan Scan
Vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman,
jolloin keskiosa näytetään kuvasuhteessa 16:9.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva
täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty
korkeussuunnassa.
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 16:9
1. 16:9-kuvasuhteen levyt
• Wide Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman.
Toistettaessa kuvasuhteen 2.35:1 levyä ala- ja
yläosassa ei ole mustia palkkeja.
Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Levyn tyypin mukaan mustat palkit eivät poistu
kokonaan näytöstä.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
2. 4:3-kuvasuhteen levyt
• Normal Wide
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaa on venytetty sivusuunnassa.
• Screen Fit
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva
täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty
korkeussuunnassa.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
• Vertical Fit (sovita pystysuunnassa)
Katsellessasi kuvasuhteen 4:3 esitystä
kuvasuhteen 16:9 televisiossa kuvan
vasemmalla ja oikealla puolella on mustat palkit.
Tällöin kuva ei näytä vaakasuunnassa
venytetyltä.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
2. 4:3-kuvasuhteen levyt
• Normal Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 4:3.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva
täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty
korkeussuunnassa.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
HUOM!
• Tämä toiminto voi toimia eri lailla levyn tyypin
mukaan.
FIN-17
Audio-kielen valinta
Tekstityskielen valinta
Voit valita haluamasi äänen helposti ja
nopeasti käyttämällä AUDIO-painiketta.
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja
helposti SUBTITLE-painikkeella.
Studio-painikkeen käyttö
SUBTITLE-painikkeen käyttö
1. Paina AUDIO-painiketta.
1. Paina SUBTITLE-painiketta
- Tekstityskielet on esitetty lyhenteinä.
2. Audio-ääniasetus muuttuu, kun painiketta
painetaan toistuvasti.
2. Tekstitys muuttuu, kun painiketta painetaan
toistuvasti.
Äänentoistokielet on esitetty lyhenteinä.
DVD
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
ENG
SUBTITLE
Instant Replay- tai
Skip-toiminnon käyttäminen
Kamerakulman muuttaminen
Silloin, kun DVD-levy sisältää tietyn
kuvauskohdan useista kuvakulmista,
voit valita Angle-toiminnon.
Pikatoistotoiminnon käyttäminen (DVD-toisto)
ANGLE-painikkeen käyttö
Kun painat INSTANT REPLAY -painiketta, toisto
palaa noin 10 sekuntia taaksepäin ja alkaa
uudelleen.
Voit katsella ohi menneen kohtauksen
käyttämällä tätä toimintoa.
Jos levy sisältää useita kuvakulmia, kuvakulman
ANGLE-merkki tulee näkyviin.
* Instant Replay -toiminto ei toimi kaikkia levyjä
käytettäessä.
1. Kun painat ANGLE-näppäintä, ANGLE-kuvake
tulee näkyviin, samoin nykyisen kuvakulman
numero ja käytettävissä olevien kuvakulmien
määrä.
2. Voit valita haluamasi kuvakulman painamalla
ANGLE-painiketta.
- Ved bruk av VCD eller CD kan du velge følgende
innstillinger: Stereo, høyre eller venstre.
- Voit valita MPEG4-tiedoston tekstityksen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja painamalla lopuksi ENTER.
VCD/CD
Stereo
MPEG4
3. Voit poistaa ANGLE-kuvakkeen näkyvistä
painamalla CLEAR- tai RETURN-näppäintä.
4/6
ANGLE
AUDIO
None
Instant Skip -toiminnon käyttäminen (DVD-toisto)
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin nykyisessä kohtauksessa.
- Voit valita MPEG4-tiedoston äänen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja painamalla lopuksi ENTER.
Paina INSTANT SKIP-painiketta.
3. Voit poistaa SUBTITLE-kuvakkeen näkyvistä
painamalla CLEAR- tai RETURN-näppäintä.
- Toisto siirtyy 10 sekuntia eteenpäin.
- Kaikki levyt eivät tue tätä toimintoa.
MPEG4
HUOM!
• Jos levyllä on vain yksi kuvakulma, tämä
ominaisuus ei toimi. Tämä ominaisuus on
käytettävissä vain hyvin harvoilla levyillä.
MP3 1/8
3. Voit poistaa AUDIO-kuvakkeen näkyvistä
painamalla CLEAR- tai RETURN-näppäintä.
HUOM!
• Tämän toiminnon toiminta määräytyy levyyn
koodattujen tekstitysten mukaan, eikä se ole aina
käytettävissä.
• DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun
DVD-levy toistetaan:
Ks. "Kielivaihtoehtojen asetukset" sivulla 28.
HUOM!
• Tämän toiminnon toiminta määräytyy levyyn
koodattujen äänten mukaan, eikä se ole aina
käytettävissä.
• DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun
DVD-levy toistetaan:
Ks. "Kieliominaisuuksien asetukset" sivulla 27.
FIN-18
FIN-19
Merkkaustoiminnon käyttö
Bookmark-toiminto mahdollistaa haluttujen
osien valinnan DVD- tai VCD-levyltä (Menu Off
-tilassa). Toiminnon ansiosta valittu osuus
voidaan nopeasti löytää myöhemmin.
Bookmark-toiminnon käyttö (DVD/VCD)
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen MENUpainiketta.
Zoom -toimintojen käyttö
Merkatun kuvakohdan kutsuminen
Zoom-toiminnon käyttö (DVD/VCD)
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen MENUpainiketta ja valitse Bookmark.
1. Paina kaukosäätimessä olevaa MENU-painiketta
toiston aikana tai taukotilassa.
2. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta merkatun
kuvakohdan valitsemiseksi.
2. Valitse Function käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
3. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta hypätäksesi
merkattuun kuvakohtaan.
3. Valitse Zoom käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
2. Valitse Function käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
MP3/WMA/JPEG/MPEG4-leikevalikko
Levyt, joilla on yksittäisiä musiikkikappaleita
sisältäviä MP3-, WMA-, JPEG- tai MPEG4tiedostoja, voidaan järjestää alla näkyvän
kaltaisiksi kansioiksi. Tämä järjestäminen vastaa
tietokoneen tiedostojen järjestämistä kansioiksi.
1. Avaa levytarjotin.
2. Aseta levy tarjottimelle.
- Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
3. Sulje tarjotin.
- Tarjotin sulkeutuu. Näyttöön tulee seuraava ikkuna.
4. Käytä UP/DOWN- tai LEFT/RIGHT-painiketta sen
näyttökohdan valitsemiseksi, jonka haluat
zoomaukseen.
3. Valitse Bookmark käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
5. Paina ENTER-painiketta.
- Paina ENTER-painiketta järjestyksessä
2X/4X/2X/normal zoomataksesi DVD-levyn toiston
aikana.
4. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta siirtyäksesi
haluamaasi kirjanmerkkikuvakkeeseen.
- Paina ENTER-painiketta järjestyksessä 2X/normal
zoomataksesi VCD-levyn toiston aikana.
5. Paina ENTER-painiketta, kun saavut
kuvakohtaan, jonka haluat merkata.
Kuvake muuttuu silloin numeroksi (1, 2 tai 3).
Kirjanmerkin poisto
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen
MENU-painiketta ja valitse Bookmark.
Pääkansio, nykyinen kansio ja
saman tason kansiot
2. Paina LEFT/RIGHT-painiketta sen kirjanmerkin
numeron valitsemiseksi, jonka haluat poistaa.
3. Paina CLEAR-painiketta kirjamerkin numeron
poistamiseksi.
•
: Parhaillaan toistettavan tiedoston nimi.
•
: Nykyinen toistoaika.
•
: Nykyinen toistotila. Käytettävissä on neljä
tilaa: Voit valita ne painamalla REPEAT
(toisto) -painiketta.
- Off : Tavallinen toisto
- Track : Toistaa nykyisen raidan.
- Folder : Toistaa nykyisen kansion.
- Random : Levyn tiedostot toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
HUOM!
• Jopa kolme kuvakohtaa voidaan merkata samalla
kertaa.
• VCD 2.0 -tilassa (Menu On -tila) toiminto ei toimi.
(lisätietoja on sivulla 13)
• Riippuen levystä Bookmark-toiminto ei
mahdollisesti toimi.
FIN-20
Nykyisen kansion
kansiot ja tiedostot
HUOM! MPEG4 (AVI) -tiedostojen
toistamisesta on lisätietoja sivulla 23.
FIN-21
•
: MP3-tiedoston kuvake.
•
: WMA-tiedoston kuvake.
•
: JPEG-tiedoston kuvake.
•
: AVI-tiedoston kuvake.
•
: Kansion kuvake.
•
: Nykyisen kansion kuvake.
Kansion valinta
MP3/WMA-toisto
1. Avaa levytarjotin.
Kansio voidaan valita ainoastaan
pysäytystilassa.
2. Aseta levy tarjottimelle.
- Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
• Päätason kansion valitseminen
Voit siirtyä päätason kansioon painamalla
RETURN-painiketta. Voit valita kohteen “..”
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja siirtyä
päätason kansioon painamalla ENTER.
3. Sulje tarjotin.
- Tarjotin sulkeutuu. Näyttöön tulee seuraava
ikkuna.
• Saman tason kansion valitseminen
Voit korostaa vasemman ikkunan käyttämällä
LEFT/RIGHT-painiketta. Voit valita haluamasi
kansion painamalla UP/DOWN-painiketta.
Paina lopuksi ENTER.
MP3/WMA-toistotoiminto
• Alikansion valitseminen
Voit korostaa oikean ikkunan käyttämällä
LEFT/RIGHT-painiketta. Voit valita haluamasi
kansion painamalla UP/DOWN-painiketta.
Paina lopuksi ENTER.
3. Voit aloittaa musiikkitiedoston toiston painamalla
ENTER-painiketta.
1. Valitse haluamasi kansio.
2. Voit valita musiikkitiedoston painamalla
UP/DOWN-painikkeita.
R o ot
WM A
J PEG
Parent F o ld e r
M P3
M USIC
Cu rre n t F o ld e r
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto
1s t
Voit vaihtaa toistotilaa painamalla REPEATpainiketta. Tiloja on neljä: Off, Track, Folder ja
Random.
- Off : Tavallinen toisto
- Track : Soittaa nykyisen tiedoston uudelleen.
- Folder : Toistaa nykyisessä kansiossa olevat
saman laajennuksen omaavat
musiikkitiedostot.
- Random : Levyn saman laajennuksen omaavat
tiedostot toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä.
S u b -F o ld e rs
2nd
SONG FILE 1
P e e r F o ld e rs
SONG FILE 2
SONG FILE 3
M PEG4 FILES
* Voit jatkaa toistoa normaalisti painamalla CLEARpainiketta.
MP3/WMA-toisto
MPEG4-toisto
1. Avaa levytarjotin.
CD-R MP3- tai WMA-tiedosto
Kun tallennat MP3- tai WMA- tiedostoja CD-Rlevylle, ota seuraavat seikat huomioon.
2. Aseta levy tarjottimelle.
- Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
• MP3- tai WMA- tiedostojen pitäisi olla ISO 9660- tai
JOLIET-muodossa.
ISO 9660- ja Joliet-MP3- tai WMA-tiedostot ovat
yhteensopivia Microsoftin DOS- ja Windowskäyttöjärjestelmien sekä Applen Mac-tietokoneiden
kanssa. Nämä kaksi ovat yleisimmät tiedostomuodot.
3. Sulje tarjotin.
- Tarjotin sulkeutuu. Näyttöön tulee seuraava
ikkuna.
MPEG4-toistotoiminto
• Anna MP3- tai WMA-tiedostoille korkeintaan
kahdeksan merkkiä pitkä nimi, ja anna
tiedostotunnisteeksi ".mp3- tai .wma".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3.- tai Nimi.wma.
Varmista, että nimen pituus on korkeintaan kahdeksan
merkkiä ja ettei siinä ole välilyöntejä. Vältä myös
seuraavien erikoismerkkien käyttämistä: (.,/,\,=,+).
Paina tämän jälkeen ENTER-painiketta. AVItiedostot sisältävät ääntä ja videokuvaa. Vain AVItiedostoja, joiden tunniste on .avi, voi toistaa.
1. Valitse haluamasi kansio. (Lisätietoja kansion
valitsemisesta on sivulla 22.)
2. Valitse AVI-tiedosto (DivX tai XviD) käyttämällä
UP/DOWN, LEFT tai RIGHT painikkeita.
• Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä,
joka on vähintään 128 Kbps.
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti
valitsemasi pakkaustiheyden mukaan. CD-äänilevyjen
laadun saavuttaminen edellyttää
analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli
muunnettaessa tiedostoa MP3-muotoon
näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128 Kbps ja
enintään 160 Kbps. Korkeammat näytteenottotaajuudet,
kuten 192 Kbps tai enemmän, eivät välttämättä paranna
äänenlaatua. Vastaavasti tiedostot, joiden
näytteenottotaajuus alittaa 128 Kbps, eivät soi kunnolla.
• Tallentaessasi WMA-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä,
joka on vähintään 64 Kbps (kilobittiä sekunnissa).
WMA-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti
valitsemasi pakkaustiheyden mukaan. CD-äänilevyjen
laadun saavuttaminen edellyttää
analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli
muunnettaessa tiedostoa WMA-muotoon
näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 64 kbps ja
enintään 192 kbps. Vastaavasti tiedostot, joiden
näytteenottotaajuus alittaa 64 kbps tai ylittää 192 Kbps,
eivät soi kunnolla.
Toistaminen uudelleen
Voit vaihtaa toistotilaa painamalla TOISTOpainiketta. Tiloja on neljä: Off (ei käytössä), Folder
(kansio), Title (esitys) ja A-B (käyttäjän määrittämä
kahden pisteen välinen etäisyys).
• Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta. Nämä
tiedostot ovat seuraavantyyppisiä: Windows MediaTM
(Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai SDMITM (The
SDMI Foundationin rekisteröity tavaramerkki). Tällaisia
tiedostoja ei voi kopioida.
Off
• Folder (
FD
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
) : toistetaan nykyisessä kansiossa olevat
saman laajennuksen omaavat musiikkitiedostot.
• Title ( ) : meneillään olevan ohjelman toisto aloitetaan
alusta.
• A-B : tilassa toistetaan levyltä valittu osa.
• Tärkeää : Yllä olevat suositukset eivät ole takuu siitä, että
DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä äänenlaadulla.
Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-Rlevyille käyttämällä tiettyjä tallennustekniikoita ja menetelmiä tiedostoja ei voi toistaa parhaalla
mahdollisella tavalla DVD-soittimessa. Joissakin
tapauksissa äänenlaatu saattaa heiketä tai soitin ei pysty
lukemaan tiedostoja.
T
• Tässä laitteessa voi toistaa vain levyjä, jossa on enintään
3000 tiedostoa ja 300 kansiota.
FIN-22
F
FIN-23
F
MPEG4-toisto
Kuva-CD-levyjen toistaminen
Näyttötoimintojen käyttö
MPEG-toimintojen kuvaus
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen INFOpainiketta.
Toiminto
2. Voit valita haluamasi kohteen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita.
3. Voit määrittää asetukset käyttämällä
LEFT/RIGHT-painikkeita ja painamalla lopuksi
ENTER.
• Voit kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla
aloittaa esityksen tai kohtauksen toiston aloittaa
toiston tietyn kellonajan kohdalta.
4. Voit piilottaa ikkunan painamalla INFO-painiketta
uudelleen.
DivX
Title
Time
Audio
Subtitle
Size
Kuvaus
Katso sivu
Voit pikakelata eteen- tai
Ohitus
taaksepäin 5 minuuttia
(
tai
) painamalla toiston aikana
tai
-painiketta.
Paina kaukosäätimen
SEARCH
tai
painiketta kauemmin kuin
Hae
(
tai
) sekunnin ajan.
Sallii haun AVI-tiedostossa
suuremmalla nopeudella.
(2X, 4X, 8X)
Sallii haun AVI-tiedostossa
Hidastettu
suuremmalla nopeudella.
toisto
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Vaiheittainen Kun painat STEP-painiketta,
toisto
näyttöön tulee uusi ruutu.
01
0:0 0 : 1 3
ZOOM
MP3 1/8
2X/4X/2X/tavallinen tässä
järjestyksessä.
-
2. Voit valita kuvatiedoston leikevalikoista painamalla
UP/DOWN-painikkeita. Paina lopuksi ENTER.
Näyttöön tulee seuraava ikkuna.
-
Kuva-CD-levyjen toistaminen
P 12
• Valitse katseltava kuva käyttämällä kaukosäätimen
INFO-painikkeita. Paina ENTER-painiketta.
P 12
•
P 21
- Nämä toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä
kaikissa MPEG4-tiedostoissa.
Tämä laite voi toistaa seuraavia AVI-tiedostojen
pakattuja muotoja.
Voit siirtyä suoraan toistamaan jotain
- DivX 3.11 -sisältö
- DivX 4 -sisältö (perustuu yksinkertaiseen MPEG-4profiiliin)
- DivX 5 -sisältö (perustuu yksinkertaiseen MPEG-4profiiliin ja lisätoimintoihin, kuten kaksisuuntaisiin
kehyksiin, lisäksi Qpel- ja GMC-muotoja tuetaaan)
- XviD-MPEG-4-yhteensopiva sisältö.
esimerkiksi useista elokuvista.
Voit aloittaa elokuvan toistamisen
Time haluamasi ajan kohdalta.
Syötä aloitusaika.
Voit valita esityksen ääniraidan kieleen.
• Vain .jpg- tai .JPG-tunnisteen omaavia tiedostoja
voi toistaa.
• Jos levyä ei suljettu, toiston aloittaminen kestää
kauemmin, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja
ehkä toisteta.
• Vain CD-R-levyt, joille on tallennettu JPEGtiedostoja ISO 9660- tai tai Joliet-muodossa,
voidaan toistaa.
• JPEG-tiedoston nimi voi olla enintään 8 merkkiä
pitkä, eikä siinä voi olla välilyöntejä ja tai
erikoismerkkejä (./=+).
• Vain yhdellä kertaa tallennetun moni-istuntolevyn
voi toistaa. Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä kohta,
levyn toisto keskeytyy, kun se saavutetaan.
• Yhdelle CD-levylle voi tallentaa enintään 3000
kuvaa.
• Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä vain
kuvakansion sisältämät JPEG-tiedostot toistetaan.
• Kodak Picture CD: Kuvakansion sisältämät JPEGtiedostot toistetaan automaattisesti.
• Konica Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEGtiedostot leikevalikosta.
• Fuji Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEGtiedostot leikevalikosta.
• QSS Picture CD: Tämä laite ei voi toistaa QSS
Picture CD -levyä.
• Jos levy sisältää yli 3000 tiedostoa, vain 3000
ensimmäistä JPEG-tiedostoa toistetaan.
• Jos levy sisältää yli 300 kansiota, vain 300
ensimmäisessa kansiossa olevat JPEG-tiedostot
toistetaan.
: Palaaminen albuminäkymään.
• Näet seuraavat kuusi kuvaa painamalla
-painiketta.
• Näet edelliset kuusi kuvaa painamalla
-painiketta.
•
: Kun ENTER-painiketta painetaan, kuvaa
käännetään 90 astetta myötäpäivään.
•
: Kun ENTER-painiketta painetaan, kuva
laajennetaan aina nelinkertaiseksi saakka:
(Normaali ➝ 2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normaali)
•
: Laite siirtyy kuvaesitystilaan.
CD-R-levy ja AVI-tiedosto
Title levyllä sijaitsevista useista esityksistä,
HUOM!
• Jos mitään kaukosäätimen painiketta ei paineta 10
sekuntiin, valikko poistuu näytöstä. Saat valikon
takaisin näyttöön painamalla INFO-painikkeita.
• Palaa Leikkeet-valikkoon STOP-painikkeen avulla.
• Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä laite
näyttää vain kuvat, ei leikevalikkoa.
ENTER RETURN
None
640x272
1. Valitse haluamasi kansio. (Lisätietoja kansion
valitsemisesta on sivulla 22.)
*Kuvien vaihtumistiheys on määritettävä ennen
kuvaesityksen alkamista.
TIMER:
ENTER RETURN
Audio MP3-, AC3- ja WMA-muotoja tuetaan.
Tämä laite tukee kaikkia tarkkuuksia suurimpaan
tarkkuuteen saakka.
Voit käyttää tätä toimintoa
AUDIO-painikkeen avulla. (lisätietoja on
sivulla 18)
DivX3.11 & DivX4 & XviD
Bittinopeus voi vaihdella.
Laite voi ohittaa
dekoodaamisen korkean
bittinopeuden osat ja
aloittaa dekoodaamisen
uudelleen, kun bittinopeus
palaa normaaliksi.
Viittaa levyn tekstityskieleen.
Subtitle Voit valita haluamasi tekstityskielen tai
poistaa tekstityksen käytöstä. Voit käyttää tätä toimintoa SUBTITLE-painikkeen
avulla. (lisätietoja on sivulla 18)
Size
Tiedostokoko määräytyy esityksen
tarkkuuden mukaan. Mitä suurempi
tiedoston koko on, sitä suurempaa
tarkkuutta käytetään.
Jos tiedoston tarkkuus on pieni, se
skaalautuu suuremmaksi automaattisesti. Näin kuva näkyy suurempana.
DivX5
720 x 480 nopeudella 30
kehystä sekunnissa
720 x 576 nopeudella 25
kehystä sekunnissa
: Suurin bittinopeus: 4
Mbps
HUOM!
• Joitakin tietokoneessa luotuja MPEG-4-tiedostoja
ei ehkä toisteta. Siksi pakkaushallinnan tyyppiä,
versiota ja määritykset ylittävää tarkkuutta ei tueta.
• Tämä laite tukee ISO9660-muotoisille CD-R- ja
CD-RW-levyille MPEG-4-muodossa tallennettuja
tiedostoja.
FIN-24
•
: Kun tämä kuvake on valittuna ja ENTERpainiketta painetaan, kuvat vaihtuvat
automaattisesti kuuden sekunnin välein.
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 12
sekunnin välein.
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 18
sekunnin välein.
*Kuvien vaihtuminen voi olla hitaampaa tai nopeampaa
tiedostokoon mukaan.
*Jos paina mitään painiketta, kuvaesitys alkaa ja kuvat
vaihtuvat oletusarvon mukaan viiden sekunnin välein.
FIN-25
Asetusvalikon käyttö
Kielivaihtoehtojen asetus
Kielivaihtoehtojen asetus
Setup-valikko mahdollistaa DVD-soittimen
räätälöinnin, koska voit valita erilaisia kieliversioita, rajoittaa lasten käyttömahdollisuuksia ja jopa
säätää soitinta oman televisiosi mukaisesti.
Mikäli asetat soitinvalikon, levyvalikon,
audio- ja tekstityskielet etukäteen, ilmestyvät
ne automaattisesti aina, kun katsot elokuvaa.
Disc Menu Language -toiminnon käyttö
Audio Language -toiminnon käyttö
Levynkielivalikko-toiminto muuttaa ainoastaan
levyvalikkonäyttöjen kielten tekstiä.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
Soittimen valikkokielen määrittäminen
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta. Valitse Setup
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
LEFT/RIGHT-painiketta.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
3. Valitse Language Setup (kielen valinta)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Language Setup (kielen valinta) : Kielen valinta.
3. Valitse Language Setup (kielen valinta)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Audio Setup (ääniasetukset) :
Audiovaihtoehtojen asetus
Display Setup (näyttöasetukset) :
Näyttövaihtoehtojen asetus.
Käytetään näyttömallien ja useiden
näyttövaihtoehtojen valitsemiseen.
3. Valitse Language Setup (kielen valinta)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
4. Valitse Audio (ääni) käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
4. Valitse Disc Menu (levyvalikko) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
5. Voit valita haluamasi kielen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita.
- Valitse "Original", mikäli haluat, että äänityksen
oletuskieli on alkuperäinen kieli, jolla levy on äänitetty.
5. Voit valita haluamasi kielen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita.
Parental Setup (lapsilukko) : Lapsille
tarkoitettujen rajoitusten asetus. Antaa
käyttäjille mahdollisuuden asettaa tarvittavat
tasot, joilla voidaan estää lapsia katsomasta
sopimattomia elokuvia, kuten
väkivaltaelokuvia, aikuisten elokuvia, jne.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
AUDIO LANGUAGE
Audio
4. Valitse Player Menu (soittimen valikko)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
DivX(R) Registration (DivX(R)-rekisteröinti) :
Rekisteröi tämä soitin DivX(R) Video on
Demand -palveluun käyttämällä
rekisteröintikoodia. Tällöin voit vuokrata ja
hankkia videoita käyttämällä DivX(R) Video On
Demand -muotoa. Lisätietoja on osoitteessa
www.divx.com/vod.
Original
Others
LANGUAGE SETUP
6. Paina ENTER-painiketta.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
6. Paina ENTER-painiketta.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
5. Voit valita haluamasi kielen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita.
Disc Menu
Title Menu
Function
Setup
2. Käytä kaukosäätimen UP/DOWN-painiketta, kun
haluat päästä erilaisiin ominaisuuksiin.
3. Paina ENTER-painiketta, kun haluat päästä
alaominaisuuksiin.
6. Paina ENTER-painiketta.
Paina MENU-painiketta uudestaan, jotta
asetusnäyttö häipyisi asetusten jälkeen.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina RETURN- tai RIGHT-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
HUOM!
Levystä riippuen tietyt Setup-valikon valinnat eivät
mahdollisesti toimi.
FIN-26
FIN-27
Kielivaihtoehtojen asetus
Audiovaihtoehtojen asetus
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
Subtitle Language -toiminnon käyttö
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Audiovaihtoehtojen asetus
3. Valitse Language Setup (kielen valinta)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
4. Valitse Subtitle (tekstitys) käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
DTS
1. Off : Digitaalisia signaaleja ei tule läpi.
2. On : DTS Bitstream toimii ainoastaan digitaalisen
lähdön kautta. Valitse DTS, kun liityt DTC
Decoder laitteeseen.
HUOM!
3. Valitse Audio Setup (ääniasetukset) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
Näyttövaihtoehtojen asetus
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Kun toistat DTS-ääntä, analogista äänen
ulostuloa ei ole.
3. Valitse Display Setup (näyttöasetukset)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Dynamic Compression
1. On : Dynaamisen pakkauksen valitsemiseksi.
2. Off : Standardialueen valitsemiseksi.
PCM Down Sampling
1. On : Valitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty
vahvistin ei tue 96 kHz:n taajuutta. Tällöin 96
kHz:n signaali muunnetaan muotoon 48 kHZ.
5. Voit valita haluamasi kielen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita.
2. Off : Valitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty
vahvistin tukee 96 kHz:n taajuutta.
Tällöin signaali lähetetään muuttumattomana.
- Valitse “Automatic”, mikäli haluat, että tekstityskieli on
sama kuin audio-asetuksessa valittu kieli.
- Valitse “Others”, mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
Tietyt levyt eivät aina sisällä sitä kieltä, jonka valitset
alkukieleksi. Tässä tapauksessa levy käyttää
alkuperäisiä kieliasetuksiaan.
4. Paina UP/DOWN-painiketta halutun vaihtoehdon
valitsemiseksi. Paina sen jälkeen RIGHT-tai
ENTER-painiketta.
SUBTITLE LANGUAGE
Automatic
Subtitle
Others
4. Paina UP/DOWN-painiketta halutun vaihtoehdon
valitsemiseksi. Paina sen jälkeen RIGHT-tai
ENTER-painiketta.
HUOM!
• Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai
palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN- tai LEFT-painiketta.
• Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä
lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
• “DTS” ja “DTS Digital Out” ovat Digital Theater
Systems, Inc:n tavaramerkkejä.
TV Aspect
Televisiomallin mukaan ruudun asetusten (kuvasuhteen)
säätäminen saattaa olla suositeltavaa.
6. Paina ENTER-painiketta.
Dolby Digital Output
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
1. PCM : Konvertointi PCM(2CH) 48 kHz/16 Bit audioon.
Valitse PCM, kun käytät analogisia audiolähtöjä.
HUOM!
• Mikäli valittu kieli ei ole äänitetty levylle, valitsee
laite alkuperäisen äänitetyn kielen.
• Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai
palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:;
Paina RETURN- tai LEFT-painiketta.
1. 4:3 L-Box : Valitse tämä, kun haluat katsella koko
16:9-suhteen kuvaruutua, jonka DVD-levy tarjoaa,
vaikka olisi käytössä 4:3-suhteen TV-ruutu. Mustat
reunat ilmestyvät kuvaruudun ylä- ja alaosissa.
2. Bitstream : Konvertointi Dolby Digital Bitstream 5.1CH:on. Valitse Bitstream, kun käytät
digitaalista audio-lähtöä.
HUOM!
2. 4:3 Pan-Scan : Valitse tämä tavanomaista televisiota
varten, kun haluat nähda 16:9-suhteen kuvaruuden
keskimmäiset osuudet. (Elokuvan äärialueet
vasemmalla ja oikealla puolella jäävät näkymättömiin.)
• Valitse oikea digitaalinen lähtö,
muuten ääntä ei kuulu.
3. 16:9 Wide : Voit katsella koko 16:9-suhteen kuvaa
laajalla kuvaruudulla.
MPEG-2 Digital Out
1. PCM : Konvertointi PCM(2CH) 48 kHz/16 Bit audioon.
Valitse PCM, kun käytät analogisia audiolähtöjä.
TV ASPECT
4:3 Letter Box
2. Bitstream : Konvertointi Dolby Digital Bitstream (5.1CH tai 7.1CH): .
Valitse Bitstream, kun käytät digitaalista
audio-lähtöä.
FIN-28
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
FIN-29
Näyttövaihtoehtojen asetus
Ikärajavalvonnan asetus
Still Mode
Näiden asetusten avulla voidaan estää kuvan tärinä
pysäytystilassa ja esittää pienikokoinen teksti aiempaa
selvemmin.
Video Output
1. S-Video : Valitse tämä, jos haluat käyttää Video- ja
S-Video Out -lähtöä.
1. Auto : Kun Auto valitaan, konvertoituu Field/Frame-tila
automaattisesti.
Parental Control -toiminto toimii luokitetuilla DVDlevyillä. Luokitus antaa mahdollisuuden määrätä ne
DVD-typit, joita perheenjäsenet saa katsella.
Levyllä on jopa 8 luokitustasoa.
2. Component (I-SCAN) : Valitse tämä, jos haluat käyttää
Component Interlace
(625i/525i) -lähtöä.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
3. Component (P-SCAN) : Valitse tämä, jos haluat
käyttää Component Interlace
(625p/525p) -lähtöä.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Valitse Video Output (videolähtö).
2. Field : Valitse tämä ominaisuus, jos kuvaruutu väreilee
Auto-tilassa.
3. Frame : Valitse tämä ominaisuus, kun haluat nähdä
pienet kirjaimet selvemmin kuin Auto-tilassa.
4. SCART Output : Valitse tämä, jos haluat käyttää
Scart-lähtöä.
Screen Messages
Käytetään kuvaruutuviestien näyttämiseen tai
poistamiseen näkyvistä.
• RGB : Valitse tämä, jos haluat käyttää SCART RGB
-lähtöä.
• S-Video : Valitse tämä, jos haluat käyttää SCART
S-Video -lähtöä.
• Video : Valitse tämä, jos haluat käyttää SCART
Video -lähtöä.
Black Level
Toiminto säätää kuvaruudun kirkkautta.
5. Kirjoita salasanasi. Sinua pyydetään
vahvistamaan salasanasi kirjoittamalla salasana
uudelleen. Kirjoita salasana uudelleen.
Soitin on lukittu ( ).
CREATE PASSWORD
Enter Password
- - - -
3. Valitse Parental Setup (lapsilukko) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
0~9
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
* Edellinen valikko palaa näkyviin, jos Display Setup
(Näyttöasetukset) -alivalikossa ei valita Yes/Novaihtoehtoa (ei/kyllä) 10 sekunnin kuluessa.
TV System
1. NTSC-levy: Jos käytössä on NTSC-levy
• Jos televisiossa on vain PAL-Video-tulo, valitse PALvaihtoehto. Kun valitset PAL-vaihtoehdon, lomitettu
tulomuoto on PAL 60 Hz -tulo.
- - - -
0~9
• Jos televisiossa on vain NTSC-tulo, valitse NTSClähtö-vaihtoehto.
4. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta ja valitse Yes,
mikäli haluat käyttää salasanaa. Enter Password
-kuvaruutu ilmestyy näkyviin.
2. PAL-levy: Jos käytössä on PAL-levy
• Jos televisiossa on vain NTSC-VIDEO-tulo, valitse
NTSC Output -vaihtoehto.
• Jos televisiossa on vain PAL-tulo, valitse PAL lähtö vaihtoehto.
PARENTAL SETUP
Use Password
: No
Tärkeä huomautus
• Katso TV:n käyttöoppaasta jos TV vastaanottimesi
tukee kehittynyttä skannaus toimintoa.
Jos kehittynyttä skannaus toimitoa tuetaan, seuraa
TV:n käyttöoppaan ohjeita kuinka kyseinen
toiminto asetetaan TV:n valikkoihin.
• Jos näyttö menee pimeäksi valittuasi väärän
videolähtön, katso lisätietoja sivulta 34.
FIN-30
FIN-31
Ikärajavalvonnan asetus
Laitteisto-ohjelmiston päivitys
6. Valitse ikäraja käyttämällä UP/DOWN painikkeita.
Jos esimerkiksi valitset tason 6, tasojen 7 tai 8
aineistoa sisältäviä levyjä ei toisteta.
Lapsilukon tason määrittäminen
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
- Käytä RIGHT-tai RIGHT-painiketta ja valitse No
luokitustason kumoamiseksi.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Soitin on lukittu ( ).
e.g) LEVEL 6 -tason valitseminen
4. Paina ENTER-painiketta.
Johdanto
Laitteisto-ohjelmiston päivitys alkaa
Samsung tarjoaa säännöllisesti ohjelmistopäivityksiä
laitteen toiminnan tehostamiseksi Internetsivustossaan (www.samsung.com).
Koska mpeg4-pakkaushallinta on uutta tekniikkaa,
siihen tulee päivityksiä. Parannukset määräytyvät
käytettävän päivitysohjelmiston ja DVD-soittimesi
käyttämän ohjelmiston mukaan.
Päivityslevyn laatiminen
5. Tarjotin avautuu automaattisesti. Poista levy ja
odota kaksi minuuttia.
Tallenna ladattu tiedosto tyhjälle CD-R- tai CD-RWlevylle toimimalla seuraavasti:
Salasanan vaihto ;
3. Valitse Parental Setup (lapsilukko) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
- Korosta Change Password (Vaihda salasana) -vaihtoehto
käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painikkeita.
- Paina ENTER-painiketta.
Change Password, jolloin salasanan vaihtoruutu ilmestyy.
- Anna uusi salasanasi. Anna uusi salasanasi uudestaan.
4. Kirjoita salasanasi.
Lapsilukkoasetukset tulevat ruutuun.
1. Lataa uusi tiedosto Samsungin Internet-sivuston
(www.samsung.com) Download Center
(latauskeskus) -osasta.
6. Jos laitteen päivitys onnistuu, virta sammuu
laitteesta automaattisesti, kun levytarjotin on
suljettu. Kun laite käynnistyy, näyttö tulee
näkyviin.
2. Tallenna tiedosto levylle tietokoneesi CD-RWasemassa.
HUOM!
• Valitse tiedostojärjestelmäksi CD-ROM ISO
HUOM!
• Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai
palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN-tai LEFT-painiketta.
• Jos olet unohtanut salasanasi, lue lisätietoja
Troubleshooting Guide -oppaan kohdasta Forget
Password.
• Valitse merkistöksi ISO 9660
• Käytä levyllä vain yhtä istuntoa ja viimeistele levy
• Käytä alhaista tallennusnopeutta
7. Valitse haluamasi kieli.
Päivittäminen
HUOM! • Jos Select Menu Language -ilmoitus ei
tule näkyviin, ota yhteys Samsungin
huoltopalveluun.
• Älä paina mitään painiketta äläkä
katkaise virtaa päivityksen ollessa
meneillään.
• Nämä päivitystoimet voivat
vaihdella. Lisätietoja on osoitteessa
www.samsung.com.
1. Avaa levytarjotin painamalla OPEN/CLOSEpainiketta.
5. Valitse ikäraja UP/DOWN-painikkeita ja paina
ENTER- tai RIGHT-painiketta.
2. Aseta päivitys-CD-R-asemaan tarra ylöspäin.
3. Sulje levytarjotin painamalla OPEN/CLOSEpainiketta.
Laitteisto-ohjelmistopäivitystiedot tulevat näkyviin
FIN-32
FIN-33
Vianetsintäopas
Erittelyt
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä)
Ongelma
Kaukosäätimellä ei voi
suorittaa mitään
toimintoja.
Ratkaisuehdotus
Jännitevaatimukset
Page
Yleistä
• Tarkista kaukosäätimen paristot. Ne voivat olla vaihdon tarpeessa.
• Älä käytä kaukosäädintä suuremmalta etäisyydeltä kuin 7 metriä.
• Poista paristot ja pidä yksi tai useampi painike alhaalla useita
minuutteja, jolloin sisällä oleva mikroprosessori tyhjenee.
Asenna paristot uudelleen ja yritä uudestaan.
P3
Levy ei soi.
• Varmista, että levy on asennettu nimipuoli ylöspäin.
• Tarkista DVD-levyn aluenumero.
P5
5.1 kanavaääni ei toistu.
• 5.1 kanavaääni toistuu ainoastaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
1) DVD-soitin on liitetty kunnolliseen vahvistimeen.
2) Levy on äänitetty 5.1 kanavaäänellä.
• Tarkista, onko soitettavassa levyssä merkintä "Dolby 5.1 ch).
• Tarkista, onko äänentoistojärjestelmäsi kytketty ja toimiiko se kunnolla.
• Onko asetusvalikon “Audio Output”-kohdassa tehty “Bitstream”-valinta?
(
) -kuvake ilmestyy
• Ominaisuuksia ei saada esille tai toimenpiteitä ei voida nyt
suorittaa, koska:
1. DVD:n ohjelmisto hylkää ne.
2. DVD:n ohjelmisto ei tuo ominaisuutta (esim. kulmia).
3. Ominaisuus ei ole käytettävissä juuri nyt.
4. Olet hakenut kappale- tai nimikenumeroa tai hakuaikaa, jotka ovat
alueen ulkopuolella.
Tehonkulutus
Evyt
P 28~29
1.9 kg
Mitat
W 430 mm x D 207 mm x H 46 mm : DVD-P244
W 430 mm x D 205 mm x H 50 mm : DVD-P245
Lämpötila-alue
+5°C to +35°C
Kosteusalue
10 % to 75 %
Levyvalikko ei ilmesty.
• Tarkista, onko levyllä valikkoa.
Soittotila on erilainen kuin
Setup -valikon valinta.
• Tietyt Setup-valikossa valitut toiminnot saattavat toimia huonosti, jos
levyä ei ole koodattu vastaavalla toiminnolla.
P 25~32
Kuvaruudun suhdetta ei
voi muuttaa.
• Kuvarudun suhde on kiinteästi määrätty DVD-levyilläsi.
P 29~30
Ei ääntä.
• Varmista, että olet valinnut oikean digitaalisen lähdön Audio Options -valikolta.
P 28~29
Näyttö pimenee.
• Käynnistä laite n.k. kylmäkäynnistyksellä ilman levyä laitteessa.
Paina etupaneelissa olevia STOP ( )- ja PLAY ( ) -painikkeita
samanaikaisesti viisi sekuntia. Näyttöön ilmestyy Select Menu Language.
Valitse haluamasi kielipainike.
Lukunopeus: 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maks. soittoaika: 74 min.
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Lukunopeus: 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maks. soittoaika: 20 min.
1-kanava: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
SCART-LIITÄNTÄ
R (punainen): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
G (vihreä): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
B (sininen): 0.7Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Composite video: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Luminanssisignaali: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Värisignaali: 0.3 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Component Video
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
S-VIDEO
Salasanan unohtaminen.
Mikäli törmäät muihin
ongelmiin.
• Käynnistä laite n.k. kylmäkäynnistyksellä ilman levyä laitteessa.
Paina etupaneelissa olevia STOP ( )- ja PLAY ( ) -painikkeita
samanaikaisesti viisi sekuntia. Näyttöön ilmestyy Select Menu Language.
Valitse haluamasi kielipainike. Paina kaukosäätimen MENU-painiketta ja
valitse Parental-tila. Parental-tila on nyt vapautettu, kuten näyttö osoittaa.
Paina DOWN-painiketta ja valitse Parental.
Paina ENTER-painiketta, jolloin Create Password -toiminto ilmestyy.
Nyt voit asettaa luokitustason ja vaihtaa salasanaa.
• Tarkista sisällysluettelosta, onko löydettävissä sellainen kappale
käyttöoppaasta, joka selittää ajankohtaisen ogelman, ja noudata
ohjeita vielä kerran.
• Mikäli ongelma ei vieläkään selviä, ota yhteys lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
FIN-34
SCART-liitäntä
2-kanava
Audiolähtöt
P 31~32
Lukunopeus: 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maks. soittoaika: 74 min. (Video + Audio)
Composite Video
Videolähtö
P 29~30
Lukunopeus: 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Soittoaika (noin)
(Yksipuolinen, yksikerroksinen levy): 135 min.
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12Cm
P 12
12W
Paino
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
P 10
AC 230V, 50 Hz
*Taajuusvaste
Luminanssisignaali: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Krominanssisignaali: 0.3 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
2-kanava: L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
*S/N-suhde
110 dB
* Dynaaminen alue
100 dB
* Harmoninen kokonaissärö
0.004 %
*: Nimelliset arvot
• Samsung Electronics Co. Ltd pidättää itselleen oikeuden teknisten erittelyiden muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta.
• Paino ja mitat ovat noin-arvoja.
FIN-35
FINLAND
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä
alkaen materiaali-tai valmistusvikojen varalta. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee
palautaa sen myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EU-Maissa toimivat
Samsungin valtuutetut myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa
EU-maassa myönnettyjä takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia,
yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huolloistamme saa osoitteesta:
Samsung Electronics (U.K.) Ltd.,
Euro Service Centre, Stafford Park 12,
TELFORD, Shropshire TF3 3BJ,
Puh: 01952) 292262, Faksi: 01952) 292033
TAKUUEHDOT
1. Takuu on ainoastaan voimassa, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja
oikein täytetty sekä se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan todisteen kanssa ja ellei tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen
osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin
valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan
jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata sellaisia korjauksia eikä niiden Samsung-tuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali- eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää
muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin
kanssa, joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvista kustannuksista myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista poikkeava käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, luonnonmullistusten, mellakoiden tai minkä muun tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan
seikan aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden
takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin
minkään maan lainsäädännössa, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen
pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän
takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä
Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen,
video- tai audionauhojen tai minkään muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS (U.K.) LTD.
FIN-36
Download PDF

advertising