Samsung | DVD-E335 | Samsung DVD-E335 Bruksanvisning

Turvatoimenpiteet
Setting up
1. Asentaminen
Turvatoimenpiteet
1
Varmista, että asuntosi verkkovirransyöttö on samanlainen kuin laitteen takaosassa olevassa
tunnistetarrassa. Aseta soitin vaaka-asentoon sopivalle alustalle (esim. huonekalun päälle) siten,
että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilman kiertoa varten (7~10 cm). Varmista, että ilmastointiaukot
eivät ole peitossa. Älä laita muita laitteita tai raskaita esineitä soittimen päälle. Älä laita soitinta
vahvistimien tai muiden kuumenevien laitteiden päälle. Varmista ennen soittimen siirtämistä, että
levyalusta (kelkka) on tyhjä. Tämä soitin on suunniteltu toistuvaan käyttöön. DVD -soittimen
sammuttaminen valmiustilaan ei katkaise virtaa laitteesta. Jos laitteen virransyöttö halutaan
katkaista kokonaan, virtajohto täytyy irrottaa pistokkeesta, varsinkin silloin kun laite on
pitkäaikaisesti pois käytöstä.
1. Turvaohjeita
Setting up
2.
Älä koskaan avaa soitinta tai sen osia. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa tiettyjä
herkkiä komponentteja. Voit saada sähköiskun tai joutua alttiiksi laser-säteilylle.
Älä katso levyalustan aukkoon tai muihin aukkoihin, joista näkyy laitteen sisälle.
3.
1. Varoitus
Setting up
Suojaa soitin kosteudelta (vesipisaroilta ja roiskeilta, ja huolehdi, ettei laitteen päälle aseteta
nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita) ja kuumuudelta (esim. takkatulelta) sekä laitteilta, jotka
synnyttävät voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto pistokkeesta,
mikäli laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä.
Soitinta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön, vaan ainoastaan kotikäyttöön. Tuote on tarkoitettu vain
henkilökohtaiseen käyttöön.
Kondensoituminen: Jos olet säilyttänyt soitinta tai levyjä kylmässä paikassa, esimerkiksi kuljetus
talvella, odota noin kaksi tuntia kunnes laite ja levyt ovat saavuttaneet huoneenlämmön.
2
3
4
5
1. Levy
Setting up
4.
Käsittele levyä varovasti. Pidä levyä kiinni sen reunoista tai reiästä. Aseta levy laitteeseen aina
etiketti ylöspäin (yksipuoliset levyt). Käytä aina puhdasta kangasta levyn puhdistamiseen, jos se on
tarpeen. Pyyhi levy keskeltä reunaan päin. Laita levyt aina takaisin koteloihinsa ja säilytä ne
pystyasennossa. Aseta levy aina huolellisesti oikeaan kohtaan levyalustalle. Älä koskaan käytä
levyjen puhdistamiseen suihkeita, bensiiniä, sähköstaattisia nesteitä tai muita liuottimia.
Pyyhi levy varovasti kostealla, pehmeällä kankaalla (kostuta ainoastaan vedellä).
Älä koskaan pyyhi levyä pyörivällä liikkeellä.
Siitä voi jäädä rengasmaisia naarmuja, jotka voivat aiheuttaa kohinaa levyn toistoon.
1. Paristo
Setting up
5.
Tässä tuotteessa käytettävä paristo sisältää ympäristölle haitallisia kemikaaleja.
Älä hävitä paristoja tavallisten talousjätteiden mukana.
Suosittelemme, että paristo vaihdetaan alan liikkeessä.
6. Kotelon huoltaminen
Turvallisuutesi vuoksi irrota virtajohto pistokkeesta.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä, tai muita liuottimia.
• Pyyhi kotelo pehmeällä kankaalla.
2
3
FIN
FIN
Ennenkuin aloitat
Sisällysluettelo
ASETUKSET
Asetukset
Oheistarvikkeet
YHTEYDET
Yleiset ominaisuudet....................................................................................................6
Levytyypit ja ominaisuudet............................................................................................7
Etupanelin esittely ........................................................................................................8
Näytön ilmaisimet ......................................................................................................10
Takapanelin esittely ....................................................................................................11
Kaukosäätimen esittely ..............................................................................................14
Yhteydet
Yhteyden valinta ........................................................................................................18
Kaukosäädin
Video/Audiokaapeli
tulevat oikein.
3 Laita paristorasian kansi paikoilleen.
• Tarkista paristojen navat + (kuivaparistot).
• Tarkista, etteivät paristot ole tyhjät.
Kehittyneet Toiminnot
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View) ..........................................................................27
Hidastettu toisto ..........................................................................................................29
Audio-kielen valinta ....................................................................................................30
Tekstityskielen valinta ................................................................................................31
Kamerakulman muuttaminen ......................................................................................32
Instant Replay- tai Skip-toiminnon käyttäminen ........................................................33
Merkkaustoiminnon käyttö ..........................................................................................34
Zoom ja 3D Sound -toimintojen käyttö ............................................................................35
MP3/WMA-toisto ........................................................................................................36
Ohjelman toisto ja satunnaistoisto ..............................................................................38
Kuva-CD-levyjen toistaminen ....................................................................................39
ASETUSTEN
MUUTTAMINEN
paristorasian kansi
1 Avaa
kaukosäätimen takaosasta.
kaksi AA-paristoa.
2 Asenna
Varmista, että paristojen navat (+ ja -)
Ellei kaukosäädin toimi
kunnolla:
Levyn soittaminen ......................................................................................................20
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö ............................................................................22
Display-toiminnon käyttö ............................................................................................23
Disc- ja Title-valikon (Levy- tai Nimike-valikon) käyttäminen ....................................24
Toimintovalikon käyttäminen ......................................................................................25
Uusintatoisto (Repeat Play) ........................................................................................26
KEHITTYNEET
TOIMINNOT
Kaukosäätimen paristojen
asentaminen
Perus Toiminnot
PERUS
TOIMINNOT
Käyttöopas
Kaukosäätimen paristot
(koko AA)
Asetusten Muuttaminen
• Tarkista, ettei kaukosäätimen
tunnistimen edessä ole esteitä.
• Tarkista, onko läheisyydessä
fluoresoivaa säteilyä.
LISÄKSI
Asetusvalikon käyttö ..................................................................................................41
Kielivaihtoehtojen asetus ............................................................................................42
Audiovaihtoehtojen asetus..........................................................................................44
Surround-kaiutinasetukset ..........................................................................................45
Näyttövaihtoehtojen asetus ........................................................................................46
Ikärajavalvonnan asetus ............................................................................................48
Television ohjaaminen kaukosäätimellä ....................................................................49
Lisäksi
Vianetsintäopas ..........................................................................................................50
Erittelyt ........................................................................................................................51
Takapaneli ..................................................................................................................52
4
5
FIN
FIN
Yleiset ominaisuudet
Kuvaruutu
Video perustuu MPEG-2
pakkausteknologiaan. Sekä tavalliset että
laajakangaselokuvat (16:9) käyvät.
Hidastettu kuva
Tärkeät elokuvakohdat voidaan katsella
hidastettuina.
Ohjelmoitu toisto
Voit ohjelmoida urien toiston halutussa
järjestyksessä. (CD, WMA, MP3)
Vanhempain valvontamahdollisuus
Vanhempain valvontatoiminto sallii käyttäjien
asettaa tarvittavan tason estämään lapsia
katselemasta vahingollisia elokuvia, kuten
väkivaltaa sisältäviä, aikuisille suunnattuja
filmejä, jne.
Erilaisia kuvaruututoimintojen
valintamahdollisuuksia
Voit valita eri kieliä (ääni/tekstitys) ja
kuvakulmia samalla kun nautit elokuvista.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Voit katsella digitaalikuvia TV-ruudulla.
Toisto
Voit toistaa laulun tai elokuvan uudestaan
yksinkertaisesti painamalla REPEAT-nappulaa.
MP3/WMA
Tällä laitteella voi toistaa MP3/WMA-tiedostoista
luotuja levyjä.
Tällä DVD-soitimella voi soittaa seuraavanlaisia levyjä (levyjen logot
selviävät myös luettelosta):
Levytyypit
(logot)
Taltiontity
ypit
Levyn
koko
DVD
12 Cm
Audio
+
Video
Pikatoisto
Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan
viimeiset 10 sekuntia.
Instant Skip (pikasiirtyminen)
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin.
8 Cm
VIDEO-CD
Maksimi
soittoaika
Yksipuolinen
• DVD sisältää erinomaiset
240 min.
ääni- ja kuvaominaisuudet
Kaksipuolinen
Dolby Digital ja MPEG-2
480 min.
järjestelmiensä ansiosta.
Yksipuolinen • Erilaiset kuvaruutu- ja
80 min.
audio-toiminnot voidaan
Kaksipuolinen helposti valita kuvaruudulta.
160 min.
74 min.
12 Cm
Audio
+
Video
Ominaisuudet
• Video CD-äänellä,
VHS-laatu & MPEG-1
pakkaustekniikka.
8 Cm
20 min.
HUOM!
* Seuraavia levyjä ei voi toistaa tässä soittimessa:
ASETUKSET
Erinomainen ääni
Dolby Laboratories'n kehittämä Dolby Digital
teknologia tuottaa kristallinkirkkaan
äänentoiston.
Levytyypit ja ominaisuudet
AUDIO-CD
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• Super Audio CD-levyn HD-kerros
• CDG-levyiltä toistetaan vain ääni, ei grafiikkaa.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
• LP-levy äänitetään
analogisena signaalina
tuottaen jonkin verran säröä.
CD-levy äänittyy digitaalisena
signaalina tuloksena parempi
äänen laatu, vähemmän säröä
ja vähemmän äänenlaadun
heikkenemistä ajan myötä.
Audio
* Toistomahdollisuus saattaa määräytyä äänitysasetuksista.
Easy View (kokonäyttökuva)
Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa
Letter Box -muodon tavallisessa televisiossa
näkyvään muotoon.
• DVD-R, +R
• DVD+RW, -RW
• CD-RW
KOPIOINTISUOJA
• Monet DVD-levyt ovat kopiosuojattuja. Siksi sinun kannattaa yhdistää DVD-laitteesi suoraan
televisioosi, eikä video-laitteeseesi.
Yhdistäminen VCR:ään aiheuttaa häiriöitä kuvaan kopiosuojatuista DVD-levyistä.
• Tämä tuote sisältää tekijänoikeussuojauksen yhdysvaltalaisen patenttilainsäädännön mukaisesti.
Tekijänoikeudet kuuluvat Macrovision Corporationille ja muutamille muille omistajille. Tekijänoikeussuojan
teknologian käyttö vaatii Macrovisionin valtuutuksen ja on tarkoitettu koti- ja muuhun rajoitettuun käyttöön,
ellei Macrovisionin kanssa ole sovittu muista järjestelyistä. Laitteen purkaminen ja muuttaminen on kielletty.
Levyjen merkinnät
~
PAL
STEREO
• Aluenumerointi • PAL
• Dolby
• Stereolevy
radiolähetysjärjeste Digital -levy
lmä Englannissa,
Ranskassa,
Saksassa, jne.
DIGITAL
SOUND
• Digitaalinen • DTS-levy
Audio-levy
• MP3-levy
Alueellinen numerointi
Sekä DVD-laite että levyt on koodattu alueen mukaan. Näiden alueellisten koodien on täsmättävä
toisiinsa, jotta levyn käyttö on mahdollista. Elleivät koodit vastaa toisiaan, levyn soitto ei onnistu.
Tämän laitteen alueellinen numero löytyy takapanelista.
6
7
FIN
FIN
Etupanelin esittely
Etupanelin esittely
ASETUKSET
DVD-E232
Etupanelin säätimet
1. STANDBY/ON
• Kun yksikkö kytketään sähkörasiaan, merkkivalo syttyy. Kun painetaan STANDBY/ON-painiketta,
valo sammuu ja laite käynnistyy.
4
1
5
6 7 8
9
10
2. KUULOKKEIDEN LIITÄNTÄ
• Tähän voidaan liittää kuulokkeet henkilökohtaista kuuntelua varten.
3. KUULOKKEIDEN ÄÄNENVOIMAKKUUS
• Käytetään kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätämiseen.
DVD-E234
4. DISC TRAY
• Aseta levy tähän.
5. DISPLAY
• Toimintojen merkkivalot näkyvät tässä.
4
1
5
6 7 8 9
10
6. OPEN/CLOSE
• Paina tätä painiketta aukaistaksesi ja sulkeaksesi levylokeron.
7. PLAY/PAUSE (
)
• Paina tätä painiketta aloittaaksesi tai pysäyttääksesi väliaikaisesti levyn soiton.
DVD-E235
8. STOP (
)
• Paina tätä painiketta lopettaaksesi levyn soiton.
9. SKIP (
/
)
• Tätä painiketta käytät hypätäksesi yli jonkin näkymän tai musiikkiosuuden.
4
1
5
6 7 8
9
10
11. KELAUS
• Käytetään DVD- ja CD-levyjen pikakelaukseen eteen- ja taaksepäin.
DVD-E335/DVD-E435
1
2
3
4
5
10. Easy View (kokonäyttökuva)
• Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter Box -muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
6 7 8 9 10
11
8
9
FIN
FIN
Näytön ilmaisimet
Takapanelin esittely
ASETUKSET
DVD-E435
1
S-VIDEO
VIDEO OUT
SELECT
SCART
3
2
1
Etupanelin näyttö
2
3
4 5
6
7
8
Takapaneli
1. Levytyypin osoitin
2. Toisto taaksepäin/ Tauko/ Toisto eteenpäin
3. Eri toiminnoista kertova näyttö, kuten PLAY, STOP, LOAD,...
no DISC : Laitteeseen ei ole syötetty levyä.
OPEN : Levylokero on auki.
LOAD : Laite lataa levyn sisältämää tietoa.
1. DIGITAALISEN ÄÄNEN ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä joko optista tai koaksiaalikaapelia yhdistämään yhteensopivaan Dolby Digital vastaanottimeen.
Käytä yhdistämään A/V-virittimeen, jossa on Dolby Digital -dekooderi, MPEG-2 tai DTS-dekooderi.
2. 5.1-KANAVAISET ANALOGISET AUDIO OUT -LIITÄNNÄT
• Liitä vahvistimeen 5.1-kanavaisilla analogisilla output -liitännöillä.
3. ÄÄNEN MIKSAUKSEN ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Yhdistä televisiosi, audio/video tai Audio sisääntuloliitäntään.
4. VIDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä videokaapelia yhdistääksesi televisiosi Video-sisääntuloliitäntään.
5. S-VISDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä S-Videokaapelia yhdistäessäsi tämän liitännän televisiosi S-Videoliitäntään korkeampi
laatuisen kuvan aikaansaamiseksi.VIDEO OUT SELECT-toiminnoista on valittava S-Video.
6. VIDEO OUT -VALITSIN
• Käytä valitsinta poistaaksesi videoasetuksen. Jos Scart-liitäntä on valittu, voi olla, että S-Video ei
toimi. Jos S-Video on valittu, voi olla, että Scart-liitäntä ei toimi.
7. SCART AV1 liitäntä
• Yhdistä televisioon scart-sisääntuloliitännällä.
8. SCART AV2 liitäntä
• Liitä videoon tai muuhun laitteeseen.
HUOM!
* Valitse VIDEO OUT SELECT -kytkin Stop- (Pysäytys) tai Power Off (Virta sammutettuna) -tilassa.
10
11
FIN
FIN
Takapanelin esittely
Takapanelin esittely
ASETUKSET
Takapaneli
DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235
R
1. DIGITAALISEN ÄÄNEN ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä joko optista tai koaksiaalikaapelia yhdistämään yhteensopivaan Dolby Digital vastaanottimeen.
Käytä yhdistämään A/V-virittimeen, jossa on Dolby Digital -dekooderi, MPEG-2 tai DTS-dekooderi.
L
2. ANALOGISET AUDIO OUT -LIITÄNNÄT
• Yhdistä televisiosi, audio/video tai Audio sisääntuloliitäntään.
3. VIDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä videokaapelia yhdistääksesi televisiosi Video-sisääntuloliitäntään.
1
2
3 4
5
6
4. S-VISDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä S-Videokaapelia yhdistäessäsi tämän liitännän televisiosi S-Videoliitäntään korkeampi
laatuisen kuvan aikaansaamiseksi.VIDEO OUT SELECT-toiminnoista on valittava S-Video.
5. VIDEO OUT -VALITSIN
• Käytä valitsinta poistaaksesi videoasetuksen. Jos Scart-liitäntä on valittu, voi olla, että S-Video ei
toimi. Jos S-Video on valittu, voi olla, että Scart-liitäntä ei toimi.
DVD-E335
6. SCART AV1 liitäntä
• Yhdistä televisioon scart-sisääntuloliitännällä.
7. SCART AV2 liitäntä
• Liitä videoon tai muuhun laitteeseen.
S-VIDEO
VIDEO OUT
SELECT
SCART
1
2
3 4
5
6
7
HUOM!
* Valitse VIDEO OUT SELECT kytkin Stop- (Pysäytys) tai Power Off (Virta sammutettuna) -tilassa.
12
13
FIN
FIN
Kaukosäätimen esittely
Kaukosäätimen esittely
ASETUKSET
DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335
DVD-toimintopainikkeet
1
13
1. DVD käynnistyspainike
16. Toisto/tauko –painike (
• Käynnistää tai sammuttaa virran.
2. Numeropainike
2
17. Sivuutuspainikkeet (
• Toisto etenee kehys kerrallaan.
• Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan
viimeiset 10 sekuntia.
15
5. EZ VIEW -painike
• Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter
Box -muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
6. Hakupainikkeet (
8
9
/
)
• Voit hakea eteenpäin/taaksepäin koko levyn
alueelta.
16
17
18
7. Lopetuspainike (
19
20
9. TITLE MENU -painike
)
8. DISC MENU -painike
• Tuo näkyviin levyvalikon.
• Tuo näkyviin esitysvalikon.
10. Tyhjennyspainike
• Käytä poistaaksesi näytön valikot tai
tilannekuvaukset kuvaruudulta.
21
22
23
24
10
11
25
26
27
12
)
18. Valikkopainike
• Tuo esille levyvalikot.
4. I.REPLAY -painike
3
4
5
6
7
/
• Käytä sivuuttaaksesi nimike, kappale, tai levyura.
3. STEP-painike
14
)
• Aloittaa/lopettaa toistaiseksi levyn toiston.
11. Merkkauspainike
12. MENU -painike
• Tuo esille DVD-laitteen asetuskokoelman.
13. OPEN/CLOSE-painike
19. INFO-painike
• Näyttää nykyisen levytilan.
20. Käytä/Suunta -painike (ylös/alas tai
vasemmalle/oikealle –painike)
• Tämä painike toimii vaihtokytkimenä.
21. Kulmapainike
• Käytä valitaksesi eri kamerakulmia
DVD-laitteessasi.
22. Äänipainike
• Käytä tätä painiketta levyn toiston eri
äänitoimintoihin.
23. Tekstityspainike
24. Toimintopainike
• Mahdollistaa erikoiskäskyn ohjelmoinnin.
25. Toista-uudelleen A-B-painike
• Merkkaus A:n ja B:n välillä uudelleen toistettava
alue.
26. Näyttöpainike
• Näyttää käytössä olevat levyn toiminnot.
27. Zoomauspainike
• Laajentaa DVD-kuvaa.
• Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
14. 3D-äänipainike
15. I.SKIP-painike
• Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin.
14
15
FIN
FIN
Kaukosäätimen esittely
Kaukosäätimen esittely
ASETUKSET
DVD-E435
DVD-toimintopainikkeet
1
18
2
19
1. DVD käynnistyspainike
• Käynnistää tai sammuttaa virran.
2. Zoomauspainike
• Laajentaa DVD-kuvaa.
3
• Tuo esille DVD-laitteen asetuskokoelman.
5. VOLUME UP/DOWN äänenvoimakkuudensäätöpainikkeet
6. TV/VIDEO -valintapainike
5
6
7
8
9
21
22
23
24
10
25
26
7. I.REPLAY -painike
• Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan
viimeiset 10 sekuntia.
8. EZ VIEW -painike
• Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter
Box -muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
9. Lopetuspainike (
27
11
)
10. DISC MENU -painike
• Tuo näkyviin levyvalikon.
12
11. TITLE MENU -painike
28
29
30
31
32
13
14
15
16
17
17. Kelaus
18. TV:n POWER-virtakytkin
4. MENU -painike
20
• Ohjelmantoisto kuva kuvalta.
CD-toiminnossa etsii levyltä tietyn raidan.
• Ohjelmantoisto nopeutettuna tai hidastettuna.
3. Numeropainike
4
16. Hidastus
• Tuo näkyviin esitysvalikon.
12. Käytä/Suunta -painike (ylös/alas tai
vasemmalle/oikealle –painike)
• Tämä painike toimii vaihtokytkimenä.
13. Tyhjennyspainike
• Käytä poistaaksesi näytön valikot tai
tilannekuvaukset kuvaruudulta.
19. SLOW-painike
20. 3D-äänipainike
21. OPEN/CLOSE-painike
22. CHANNEL UP/DOWN kanavanvalintapainikkeet
23. I.SKIP-painike
• Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin.
24. Toisto/tauko –painike (
25. Sivuutuspainikkeet (
/
)
• Käytä sivuuttaaksesi nimike, kappale, tai
levyura.
26. Paluupainike
• Palauttaa edeltävät valikot.
27. INFO-painike
• Näyttää nykyisen levytilan.
28. Kulmapainike
• Käytä valitaksesi eri kamerakulmia DVD-laitteessasi.
29. Toimintopainike
• Mahdollistaa erikoiskäskyn ohjelmoinnin.
14. Merkkauspainike
30. Tekstityspainike
15. Uusintatoisto-painike
31. Äänipainike
• Mahdollistaa toistamaan uudelleen
nimikkeen,kappaleen, levyuran tai levyn.
)
• Aloittaa/lopettaa toistaiseksi levyn toiston.
• Käytä tätä painiketta levyn toiston eri
äänitoimintoihin.
32. Toista-uudelleen A-B-painike
• Merkkaus A:n ja B:n välillä uudelleen toistettava
alue.
16
17
FIN
FIN
Yhteyden valinta
Yhteyden valinta
Seuraavassa nähdään usein käytettyjä yhteyksiä DVD-laitteen liittämiseksi televisioon ja
muihin komponentteihin.
Yhteys televisioon (videolle)
Televisio (tavallinen, laajakulma, projektio, RGB, jne.)
Ennen kuin yhdistät DVD-laitteen
Perus Audio
Menetelmä 1
Menetelmä 2
Menetelmä 3
Hyvä kuva
Parempi kuva
Paras kuva
YHTEYDET
• Kytke pois päältä aina DVD-laite, televisio ja muut komponentit ennen kuin liität tai irrotat
yhtään kaapelia.
• Tutki aina lisättävien komponenttien käsikirjat saadaksesi lisätietoa juuri kyseisistä
komponenteista.
Liittäminen Audiojärjestelmään
TV
Menetelmä 1
Menetelmä 2
Menetelmä 3
AV-kaapeli
S-Videokaapeli
Scart-kaapelit
AUDIO
2ch-viritin
Audio sisääntuloliitännät
5.1-kanavainen analoginen vahvistin
Dolby Digital dekooderi
Audio input -liitännät
Digitaaliset Audio sisääntuloliitännät
TAI
TAI
DVD
TAI
e.g) DVD-E435
Audio
sisääntuloliitännät
DVD
e.g) DVD-E435
Analogiset Audio
ulostuloliitännätAnalog Audio Out
Yhdistetyt Audio
ulostuloliitännät
Digitaaliset Audio
ulostuloliitännätDigital
Audio Out
Esimerkki DVD:n liittämisestä muihin laitteisiin
Menetelmä 1
Menetelmä 2
Menetelmä 3
DVD-laite + 2-kanavainen stereovahvistin tai
Dolby Pro Logic -koodinpurkain
DVD-laite + vahvistin, jossa on 5.1kanavaiset analogiset input-liitännät
DVD-laite + vahvistin, jossa on Dolbyn digitaalinen
koodinpurkain/DTS-koodinpurkain/MPEG-2
Video
sisääntuloliitäntä
S-Videoliitäntä
Menetelmä 1
DVD-laite + TV video sisääntuloliitännällä
Menetelmä 2
DVD-laite + TV S-Video sisääntuloliitännällä
(Jos S-Video on valittu VIDEO OUT SELECTistä.)
Menetelmä 3
DVD-laite + TV Scart sisääntuloliitännällä (Audio & video)
(Jos Scart-liitäntä on valittu VIDEO OUT SELECTistä.)
HUOM!
• Jos Scart on valittu, S-Video ei ehkä toimi.
• Jos S-Video on valittu, Scart ei ehkä toimi.
(vain DVD-E335/DVD-E435)
18
FIN
Scartliitäntä
19
FIN
Levyn soittaminen
Levyn soittaminen
7 Näkymä kerrallaan -toisto (paitsi CD)
Ennen toistoa
• Käynnistä TV ja paina TV/VIDEO-painiketta valitaksesi videotoiminnon.
• Käynnistä Audiojärjestelmäsi ja valitse AUX, CD tai DVD.
• Lue AUDIO käyttäjän käsikirja.
Yhdistettyäsi laitteen seinärasiaan ensimmäisen kerran painaessasi
DVD POWER-painiketta näyttöön ilmestyy:
If you want to select the language, press a NUMBER button.
(Jos haluat valita kielen, paina NUMBER-painiketta).
(Tämä näkymä ilmestyy vain aivan ensimmäisellä kerralla kun
yhdistät laitteen seinärasiaan.)
1 Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
2 Aseta levy varovasti levylokeroon levyn nimipuoli ylöspäin.
PLAY/PAUSE (
)-painiketta tai OPEN/CLOSE3 Paina
painiketta sulkeaksesi levylokeron.
4 Toiston pysäytys
5 Levyn poistaminen
6 Toiston keskeyttäminen
8 Hidastettu toisto (paitsi CD)
DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335 : Paina kaukosäätimen
-painiketta
PAUSE- (TAUKO) tai STEP (VAIHE) -tilan aikana. Painamalla
-painiketta voit valita hidastetun
toiston, jonka nopeus on 1/8, 1/4 tai 1/2 normaalinopeudesta.
DVD-E435 : Voit valita toistonopeudeksi 1/8X, 1/4X tai 1/2X normaalista pitämällä
-painikkeen
painettuna PAUSE- (TAUKO) tai STEP (VAIHE) -tilan aikana. Voit myös toistaa hidastettuna
nopeuden ollessa 1/8 tavallisesta nopeudesta painamalla SLOW-painiketta.
- Ääni ei kuulu hidastetun toiston aikana.
- Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta palataksesi nor maaliin toistoon.
- VCD/DVD-toiston aikana hidastettu kelaus taaksepäin ei toimi.
PERUS
TOIMINNOT
Toisto
SELECT MENU LANGUAGE
DVD-E435 : JOG DIAL-hidastustoiminnon avulla kuvia voi katsoa yksi kerrallaan.
DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335 : Paina kaukosäätimen STEP-painiketta toiston
aikana.
- Joka kerta kun painiketta on painettu, uusi näkymä ilmestyy.
- STEP-toiminnon aikana ei kuulu ääntä.
- Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta jatkaaksesi normaalia toistoa.
(Voit suorittaa STEP-toiminnon vain toistaes sasi forward-asennossa.)
STANDBY-merkkivalo sammuu ja levylokero aukeaa.
Paina STOP (
)-painiketta toiston aikana.
Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
Paina kaukosäätimen PLAY/PAUSE (
toiston aikana.
- Kuvaruutu pysähtyy, ei ääntä.
- Jatkaaksesi, paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta tai STEP-painiketta
Jatka toiminto
Kun lopetat levyn soiton laite muistaa mihin pysähdyit, joten kun painat PLAY (
) uudelleen, se etsii paikan,
johon jäit (paitsi jos levy on poistettu, STOP ( )-painiketta on painettu kahdesti tai laite on kytketty irti
seinärasiasta).
HUOM!
• Jos laite on jätetty 5 minuutiksi tauko-toiminnolle, se pysähtyy.
• Soitin sammuttaa virtansa automaattisesti oltuaan puoli tuntia pysähtyneenä.
(Automaattinen sammuttaminen)
• Jos laite jätetään STOP-toiminnon alaiseksi kauemmaksi kuin 1 minuutti ilman käyttäjän mitään
toimenpidettä, näytönsäästäjä aktivoituu ja TV-kuvaruutu välkkyy toistuvasti.
Paina PLAY (
)-painiketta palauttaaksesi normaalitilan.
• Tämä
merkki tarkoittaa, että olet painanut painiketta, joka ei juuri ole voimassa.
)-painiketta uudelleen.
20
21
FIN
FIN
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö
Toiston aikana voit nopeasti käyttää hakutoimintoa kappaleen tai uran läpi tai
käyttää sivuutustoimintoa hypätäksesi seuraavaan.
Display-toiminnon käyttö
Toistettaessa DVD/VCD/CD-levyä
toiston aikana kaukosäätimen
1 Paina
INFO-painiketta.
DVD
DVD
FORWARD- ja REVERSE-hakutoiminnot
1
DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235D/DVD-E335 : Paina kaukosäätimen
tai
-painiketta. Voit etsiä DVD-, VCD- tai CD-levyltä nopeammin painamalla uudelleen.
DVD-E435 : Paina kaukosäätimen valintapyörää toiston aikana.
DVD-E335/DVD-E435 : Käännä edessä olevaa valintapyörää, jos haluat käyttää
edessä olevaa avainta.
2
Title
Voit valita haluamasi kohteen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita.
Time
Audio
3
3D Sound
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
Off
ENTER
VCD
PERUS
TOIMINNOT
DVD 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
Subtitle
Voit määrittää asetukset käyttämällä
LEFT/RIGHT-painikkeita.
• Voit kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla aloittaa
esityksen tai kohtauksen toiston aloittaa toiston tietyn
kellonajan kohdalta.
01
Chapter 02
VCD 4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
4
VCD
Voit piilottaa ikkunan painamalla INFO-painiketta
uudelleen.
Track 01
Time 0: 00: 48
3D Sound
Off
ENTER
Voit siirtyä suoraan toistamaan jotain levyllä
Title sijaitsevista useista esityksistä, esimerkiksi useista
elokuvista.
Urien sivuuttaminen
Useimmat DVD-levyt on jaettu kohtauksiin, jolloin voit
1 Paina
- tai
–painiketta toiston aikana.
• Mikäli painat
-painiketta DVD-levyn toiston aikana, siirryt seuraavaan
kappaleeseen. Mikäli painat
-painiketta, toisto siirtyy kappaleen alkuun.
Yhden lisäpainalluksen seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen
alkuun.
• Mikäli painat
-painiketta soittaessasi VCD 2.0 - levyä MENU OFF -tilassa,
VCD 1.1 - tai CD-levyä, toisto siirtyy seuraavaan uraan. Mikäli painat
painiketta, toisto siirtyy uran alkuun. Yhden lisäpainalluksen
seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen alkuun.
• Mikäli uran kesto on yli 15 minuuttia VCD-levyä soitettaessa, toisto siirtyy 5
minuuttia eteenpäin. Mikäli painat
-painiketta, toisto siirtyy 5 minuuttia
taaksepäin.
Chapter löytää tietyn kohdan helposti.
CD
Voit aloittaa elokuvan toistamisen haluamasi ajan
CD
Time kohdalta. Syötä aloitusaika.
Track 01
Time 0:00:48
Viittaa elokuvan ääniraidan kieleen.
Audio Se voi olla esimerkiksi English 5.1CH.
DVD-levyllä voi olla kahdeksan eri ääniraitaa.
3D Sound
Off
ENTER
Viittaa levyn tekstityskieleen.
Subtitle Voit valita haluamasi tekstityskielen tai poistaa
tekstityksen käytöstä. DVD-levyllä voi olla 32 eri
tekstitystä.
Saa aikaan Surround-äänivaikutelman käyttämällä
3D Sound vain kahta etukaiutinta.
HUOM!
* Repeat-toiminto ei ole käytettävissä VCD 2.0-tilassa
(MENU ON -tilassa).
HUOM!
Mikä on nimike?
Jokainen nimike DVD-levyllä voidaan
jakaa kappaleisiin (kuten Audio CDlevyllä olevat urat).
Mikä on nimike?
DVD-levyllä sattaa olla useita eri
nimikkeitä. Esimerkiksi, jos levy
sisältää neljä eri elokuvaa, voidaan
jokainen näistä käsittää nimikkeenä.
22
23
FIN
FIN
Disc- ja Title-valikon (Levy- tai Nimike-valikon) käyttäminen
Disc-valikon (Levy) käyttäminen
toiston aikana paina kaukosäätimen
1 DVD-levyn
MENU-painiketta.
Toimintovalikon käyttäminen
2
1 Paina MENU-painiketta toiston aikana.
Function käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
2 jaValitse
paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
DVD
Disc Menu
Valitse Disc Menu käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Toimintovalikon käyttäminen
Press ENTER key
for Disc Menu
Title Menu
Disc Menu
Info
Zoom
Title Menu
Function
Function
Bookmark
Repeat
EZ View
Setup
ENTER
RETURN
MENU
3
Toiminnonvalintaikkuna tulee näyttöön. Se sisältää
Info-, Zoom-, Bookmark-, Repeat- ja EZ View vaihtoehdot.
Title-valikon (Nimike) käyttäminen
Setup
ENTER
RETURN
MENU
Info (lisätietoja on sivulla 23)
Zoom (lisätietoja on sivulla 35)
Bookmark (lisätietoja on sivulla 34)
Repeat (lisätietoja on sivulla 26)
EZ View (lisätietoja on sivuilla 27-28)
PERUS
TOIMINNOT
-
toiston aikana paina kaukosäätimen
1 DVD-levyn
MENU-painiketta.
DVD
valita jonkin viidestä toiminnosta käyttämällä
4 Voit
UP/DOWN-painikkeita. Voit käyttää toimintoa
DVD
Disc Menu
painamalla RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Press ENTER key
for Title Menu
Title Menu
2
Valitse Title Menu käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Function
Setup
ENTER
RETURN
MENU
HUOM!
HUOM!
• Title- ja Disc-valikot eivät toimi kaikkia levyjä käytettäessä.
• Title-valikko tulee näkyviin, jos levy sisältää vähintään kaksi esitystä.
• Voit käyttää Title- ja Disc-valikoita myös käyttämällä kaukosäätimen TITLE MENU- ja DISC MENU painikkeita.
• VCD 2.0 -käytössä DISC MENU -painike toimii muunnoskytkimenä Menu On- ja Menu Off -tilojen välillä.
• Voit myös valita nämä toiminnot suoraan käyttämällä niitä vastaavia kaukosäätimen painikkeita.
24
25
FIN
FIN
Uusintatoisto (Repeat Play)
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View)
Toiminnolla voidaan toistaa uudestaan ura, kappale, nimike, valittu osuus (A-B) tai koko
levy (ainoastaan VCD/CD).
Toisto käyttämällä kuvasuhdetta (DVD)
1 Paina EZ VIEW -painiketta.
• Ikkunan koko muuttuu, kun painiketta painetaan toistuvasti.
• Ikkunan zoomaustila toimii eri tavoin asetusvalikon ikkuna-asetusten
mukaan.
• EZ VIEW -painikkeen oikean toiminnan varmistamiseksi määritä
alkuasetuksissa oikea kuvasuhde. Lisätietoja on sivulla 47.
DVD-levyn toistossa
DVD
1
Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
Uusintatoiminto ilmestyy näyttöön.
Off
Of
Chapter Title A - B
ENTER
Käytä LEFT/RIGHT-painiketta kappaleen,
2 nimikkeen
tai A-B -osuuden valitsemiseksi.
16:9-kuvasuhteen levyt
PERUS
TOIMINNOT
* REPEAT A-B
• Paina REPEAT-painiketta. Valitse A-B näytössä
LEFT/RIGHT-painikkeella tai paina kaukosäätimen
REPEAT A-B -painiketta.
• Paina ENTER-painiketta siinä kohdassa, mistä haluat
uusintatoiston alkavan (A). B-kirjain tulee automaattisesti
näkyviin.
• Paina ENTER-painiketta siinä kohdassa, mihin haluat
uusintatoiston päättyvän (B).
• Voit lopettaa toiminnon painamalla CLEAR-painiketta tai
REPEAT A-B -painiketta uudelleen.
• Voit asettaa A-B REPEAT -toiminnon avulla B-pisteen vasta,
kun A-pisteen asettamisesta on kulunut vähintään viisi
sekuntia.
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 16:9
• Wide Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
VCD/CD
Off
Track Disc A - B
3 Paina ENTER-painiketta.
REPEAT-painiketta uudestaan, kun haluat
4 Paina
palata normaaliin toistoon.
Paina sen jälkeen LEFT/RIGHT-painiketta, valitse
OFF ja paina ENTER-painiketta.
ENTER
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman. Toistettaessa kuvasuhteen
2.35:1 levyä ala- ja yläosassa ei ole mustia palkkeja.
Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Levyn tyypin mukaan mustat palkit eivät poistu kokonaan näytöstä.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman,
jolloin keskiosa suurentuu.
4:3-kuvasuhteen levyt
• Normal Wide
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaa on venytetty sivusuunnassa.
• Screen Fit
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko näytön.
Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman,
jolloin keskiosa suurentuu.
• Vertical Fit (sovita pystysuunnassa)
Katsellessasi kuvasuhteen 4:3 esitystä kuvasuhteen 16:9 televisiossa
kuvan vasemmalla ja oikealla puolella on mustat palkit.
Tällöin kuva ei näytä vaakasuunnassa venytetyltä.
HUOM!
• DVD-levy uusii toiston kappaleittain tai nimikkeittäin. CD- ja VCD-levyt uusivat toiston levyittäin tai urittain.
• Riippuen levystä Repeat-toiminto mahdollisesti ei onnistu.
• Repeat-toiminto ei ole käytettävissä VCD 2.0-tilassa (MENU ON -tilassa).
26
27
FIN
FIN
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View)
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 4:3
Hidastettu toisto
Tämän toiminnon avulla voidaan toistaa hidastetussa muodossa esimerkiksi urheilua
tai tanssi- tai musiikkiesityksiä, mikä mahdollistaa kuvan yksityiskohtaisen tarkastelun.
16:9-kuvasuhteen levyt
• 4:3 Letter Box
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee mustat palkit.
• 4:3 Pan Scan
Vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
näytetään kuvasuhteessa 16:9.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko näytön.
Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman,
jolloin keskiosa suurentuu.
4:3-kuvasuhteen levyt
Kun laite toistaa DVD-levyä, toimi seuraavasti:
1 Paina PLAY/PAUSE ( )-painiketta.
: Voit valita toistonopeudeksi 1/8X, 1/4X tai 1/2X normaalista pitämällä
2 DVD-E435
-painikkeen painettuna.
DVD-E232/DVD-E234/DVD-E235/DVD-E335 : Valitse
-painikkeen avulla
haluamasi toistonopeus (1/8, 1/4 tai 1/2 normaalinopeudesta).
kauko-ohjaimen "REPEAT A-B" -painiketta, kun haluat säätää halutun
3 Paina
aloituskohdan (A) uudelleentoistoa varten.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko näytön.
Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
4 Paina toisen kerran "REPEAT A-B" -painiketta lopetuskohdan (B) säätämiseksi.
KEHITTYNEET
TOIMINNOT
• Normal Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 4:3.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman,
jolloin keskiosa suurentuu.
HUOM!
• Tämä toiminto voi toimia eri lailla levyn tyypin mukaan.
HUOM!
• Levyä toistetaan valitsemallasi nopeudella yhä uudelleen kohdasta A kohtaan B.
• Kun haluat ottaa toiminnon pois käytöstä, paina CLEAR-painiketta tai paina uudelleen REPEAT (A-B) -painiketta.
• Voit asettaa A-B REPEAT -toiminnon avulla B-pisteen vasta, kun A-pisteen asettamisesta on kulunut vähintään
viisi sekuntia.
28
29
FIN
FIN
Audio-kielen valinta
Tekstityskielen valinta
Voit valita halutun kielen nopeasti ja helposti AUDIO-painikkeella.
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja helposti SUBTITLE-painikkeella.
SUBTITLE-painikkeen käyttö
Studio-painikkeen käyttö
1 Paina AUDIO-painiketta
Käytä LEFT/RIGHT-painiketta halutun kielen
2 valitsemiseksi
DVD-levyltä.
DVD
ENG
On
Käytä UP/DOWN-painiketta saadaksesi selvää,
3 tuleeko
tekstityskieli näkyviin vai ei.
- Äänentoistokielet on esitetty lyhenteinä.
3
1 Paina SUBTITLE-painiketta
Käytä LEFT/RIGHT-painiketta halutun
2 tekstityskielen
valitsemiseksi.
ENG
- Alussa tekstityskielitoiminto ei ilmesty näyttöön.
- Tekstityskielet on esitetty lyhenteinä.
Valitse Stereo, Right tai Left käyttämällä
LEFT/RIGHT-painiketta (koskee VCD- ja CDlevyjä).
Off
VCD/CD
KEHITTYNEET
TOIMINNOT
HUOM!
HUOM!
• Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on koodattu levylle, eikä se toimi kaikkien
DVD-levyjen kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliversiota.
• Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on koodattu levylle, eikä se toimi kaikkien
DVD-levyjen kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun DVD-levy toistetaan:
Ks. "Kieliominaisuuksien asetukset" sivulla 43.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun DVD-levy toistetaan:
Ks. "Kielivaihtoehtojen asetukset" sivulla 43.
30
31
FIN
FIN
Kamerakulman muuttaminen
Silloin, kun DVD-levy sisältää tietyn kuvauskohdan useista kuvakulmista,
voit valita Angle-toiminnon.
ANGLE-painikkeen käyttö
Tarkista, onko näytön oikeassa yläkulmassa
'ANGLE (
) '-merkkiä.
ruutuun tulee ANGLE-tunnus, paina
1 Kun
ANGLE-painiketta. Ruudun vasempaan
Instant Replay- tai Skip-toiminnon käyttäminen
Pikatoistotoiminnon käyttäminen (DVD-toisto)
Voit katsella ohi menneen kohtauksen käyttämällä
tätä toimintoa.
painat I.REPLAY -painiketta, toisto palaa
1 Kun
noin 10 sekuntia taaksepäin ja alkaa
uudelleen.
- Instant Replay -toiminto ei toimi kaikkia levyjä
käytettäessä.
yläkulmaan tulee ANGLE-valintakuvake.
LEFT/RIGHT-painiketta halutun
2 Käytä
kuvakulman valitsemiseksi.
Paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
3
Toiminnon lopettamiseksi paina ANGLEpainiketta uudestaan.
Instant Skip -toiminnon käyttäminen (DVD-toisto)
KEHITTYNEET
TOIMINNOT
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin nykyisessä kohtauksessa.
1 Paina I.SKIP-painiketta.
- Toisto siirtyy 10 sekuntia eteenpäin.
- Kaikki levyt eivät tue tätä toimintoa.
32
33
FIN
FIN
Merkkaustoiminnon käyttö
Zoom ja 3D Sound -toimintojen käyttö
Bookmark-toiminto mahdollistaa haluttujen osien valinnan DVD- tai VCD-levyltä (MENU
OFF -tilassa). Toiminnon ansiosta valittu osuus voidaan nopeasti löytää myöhemmin.
kaukosäätimessä olevaa ZOOM-painiketta
1 Paina
toiston aikana tai taukotilassa.
Bookmark-toiminnon käyttö (DVD/VCD)
1
Zoom-toiminnon käyttö (DVD/VCD)
Näyttöön ilmestyy neliö.
Näyttöön tulee zoomauksen merkki.
Paina kaukosäätimessa olevaa BOOKMARKpainiketta toiston aikana.
Kirjanmerkkikuvakkeet esitetään ruudussa.
ENTER
UP/DOWN- tai LEFT/RIGHT-painiketta sen
2 Käytä
näyttökohdan valitsemiseksi, jonka haluat
LEFT/RIGHT-painiketta siirtyäksesi
2 Käytä
haluamaasi kirjanmerkkikuvakkeeseen.
ENTER-painiketta, kun saavut
3 Paina
kuvakohtaan, jonka haluat merkata.
zoomaukseen.
3 Paina ENTER-painiketta.
- Paina ENTER-painiketta järjestyksessä 2X/4X/2X/normal
zoomataksesi DVD-levyn toiston aikana.
- Paina ENTER-painiketta järjestyksessä 2X/normal
zoomataksesi VCD-levyn toiston aikana.
Kuvake muuttuu silloin numeroksi (1, 2 tai 3).
BOOKMARK-painiketta näytön
4 Paina
sammuttamiseksi.
Merkatun kuvakohdan kutsuminen
KEHITTYNEET
TOIMINNOT
SD Sound -toiminnon käyttö
1
LEFT/RIGHT-painiketta merkatun
2 Käytä
kuvakohdan valitsemiseksi.
PLAY/PAUSE (
)-painiketta
3 Paina
hypätäksesi merkattuun kuvakohtaan.
Paina kaukosäätimessä olevaa BOOKMARKpainiketta toiston aikana.
1 – –
CLEAR
Kirjanmerkin poisto
HUOM!
kaukosäätimessä olevaa
1 Paina
BOOKMARK-painiketta toiston aikana.
Paina LEFT/RIGHT-painiketta sen
numeron valitsemiseksi,
2 kirjanmerkin
jonka haluat poistaa.
CLEAR-painiketta kirjamerkin
3 Paina
numeron poistamiseksi.
Paina BOOKMARK-painiketta näytön
sammuttamiseksi.
• Jopa kolme kuvakohtaa voidaan
merkata samalla kertaa.
• VCD 2.0 -tilassa (MENU ON -tila)
toiminto ei toimi.
• Riippuen levystä Bookmark-toiminto ei
mahdollisesti toimi.
Simuloitu surround-efekti on riippuvainen levyn
sisällöstä. Mikäli liität laitteen stereojärjestelmään,
voit parantaa äänen laatua ja saada paremman
surround-efektin aikaan.
Toiminto on hyödyllinen, kun käytät DVD-soitinta
kaksikanavaisen stereolaitteen kanssa analogisten
lähtöliitäntöjen kautta.
(LPCM:llä ja DTS:llä äänitetyt levyt eivät toimi.)
3D-painiketta toiston aikana.
1 Paina
Merkki 3D SOUND tulee näkyviin näytössä.
UP/DOWN-painiketta 3D SOUND 2 Paina
ominaisuuden lopettamiseksi.
Off
HUOM!
• 3D Sound -toiminnon käyttö on
mahdollista ainoastaan levyillä, joissa
on DOLBY SURROUND tai DOLBY
DIGITAL. Tietyt tällaiset levyt eivät
kuitenkaan sisällä taustakanavan
äänisignaaleja.
• Zoom- ja 3D Sound -toiminnot eivät
mahdollisesti toimi levystä riippuen.
34
35
FIN
FIN
MP3/WMA-toisto
MP3/WMA-toisto
Kun DVD PLAYER -soittimeen asetetaan MP3-tiedostoja sisältävä levy, ensimmäisen
kansion ensimmäistä musiikkitiedostoa ryhdytään toistamaan.
Kuunnellessasi CD-R-levyille tallennettuja MP3- tai WMA-tiedostoja ota huomioon edellä
esitetyt suositukset CD-R-levyjä varten ja seuraavat tiedot:
• Jos tiedostotunnisteita on vähintään kaksi, valitse
haluamasi tietoväline.
• Voit vaihtaa mediaa painamalla STOP ( ) -painiketta
kahdesti ja painamalla MENU-painiketta.
• Jos mitään kaukosäätimen painiketta ei paineta 60
sekuntiin, valikko poistuu näytöstä ja valitun kohteen
toisto alkaa.
ENTER
• MP3- tai WMA-tiedostojen pitäisi olla ISO 9660- tai JOLIET-muodossa.
ISO 9660- ja Joliet-MP3- tai WMA-tiedostot ovat yhteensopivia Microsoftin DOS- ja Windowskäyttöjärjestelmien sekä Applen Mac-tietokoneiden kanssa.
Nämä kaksi ovat yleisimmät tiedostomuodot.
• Anna MP3- tai WMA-tiedostoille korkeintaan kahdeksan merkkiä pitkä nimi, ja anna
tiedostotunnisteeksi ".mp3- tai .wma".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3.- tai Nimi.wma. Varmista, että nimen pituus on korkeintaan
kahdeksan merkkiä ja ettei siinä ole välilyöntejä.
Vältä myös seuraavien erikoismerkkien käyttämistä: (.,/,\,=,+).
MP3/WMA-toistotoiminto
ensimmäistä musiikkitiedostoa toistetaan,
1 Kun
näytön oikeanpuoleiseen laitaan tulee
ENTER
RETURN
MENU
valita haluamasi musiikkikansion
2 Voit
painamalla UP/DOWN-painikkeita.
• Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka on vähintään 128 Kbps.
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan.
CD-äänilevyjen laadun saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli
muunnettaessa tiedostoa MP3-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128 Kbps ja
enintään 160 Kbps. Korkeammat näytteenottotaajuudet, kuten 192 Kbps tai enemmän, eivät
välttämättä paranna äänenlaatua.
Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 128 Kbps, eivät soi kunnolla.
KEHITTYNEET
TOIMINNOT
musiikkikansiovalikko.
Näytössä voi olla samaan aikaan enintään
kahdeksan musiikkikansiota.
Jos levyssä on enemmän kuin kahdeksan
kansiota, saat ne näyttöön painamalla
LEFT/RIGHT-painikkeita.
• Tallentaessasi WMA-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka on vähintään 64 Kbps (kilobittiä
sekunnissa).
WMA-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan.
CD-äänilevyjen laadun saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli muunnettaessa
tiedostoa WMA-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 64 kbps ja enintään 192 kbps.
Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 64 kbps tai ylittää 192 Kbps, eivät soi kunnolla.
Paina lopuksi ENTER.
Voit valita musiikkitiedoston painamalla
UP/DOWN-painikkeita uudelleen.
Voit aloittaa musiikkitiedoston toiston
painamalla ENTER-painiketta.
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto
Voit siirtyä satunnaisesta RANDOM-tilasta
ohjelmoituun PROGRAM-tilaan painamalla
MODE-painiketta.
Näistä tiloista on lisätietoja sivulla 38.
CD-R-MP3/WMA -levyt
PROGRAM
RANDOM
HUOM!
• Musiikkitiedosto toistetaan uudelleen, kun painat REPEAT-painiketta.
Voit siirtyä toiseen musiikkitiedostoon painamalla sitä uudelleen.
• PROGRAM/RANDOM-toisto (ohjelmoitu tai satunnainen toisto) ei ole käytössä, jos levy sisältää vähintään
kahdenlaisia tiedostotunnisteita.
• Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3-tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta. Nämä tiedostot ovat seuraavantyyppisiä:
Windows MediaTM (Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai SDMITM (The SDMI Foundationin
rekisteröity tavaramerkki). Tällaisia tiedostoja ei voi kopioida.
• Tärkeää : Yllä olevat suositukset eivät ole takuu siitä, että DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä
äänenlaadulla. Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-R-levyille käyttämällä tiettyjä
tallennustekniikoita ja -menetelmiä tiedostoja ei voi toistaa parhaalla mahdollisella tavalla DVDsoittimessa. Joissakin tapauksissa äänenlaatu saattaa heiketä tai soitin ei pysty lukemaan tiedostoja.
• Tässä laitteessa voi toistaa vain levyjä, jossa on enintään 500 tiedostoa ja 300 kansiota.
36
37
FIN
FIN
Ohjelman toisto ja satunnaistoisto
Kuva-CD-levyjen toistaminen
• Voit katsella CD-levyn sisältämiä kuvia valitsemalla valikosta
JPEG-vaihtoehdon.
• Voit vaihtaa mediaa painamalla STOP ( ) -painiketta kahdesti ja
painamalla DISC MENU -painiketta.
• Jos mitään kaukosäätimen painiketta ei paineta 60 sekuntiin,
valikko poistuu näytöstä ja valitun kohteen toisto alkaa.
Program Playback (ohjelman toisto) (CD/MP3/WMA)
1 Paina MODE-painiketta.
LEFT/RIGHT-painiketta PROGRAM2 Käytä
tilan valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
UP/DOWN/LEFT/RIGHT-painiketta
3 Käytä
ensimmäisen ohjelmaan lisättävän kappaleen
PROGRAM
RANDOM
1 Avaa tarjotin.
2 Aseta levy tarjottimelle.
3 Sulje tarjotin.
- Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
(tai uran) valitsemiseksi.
Paina ENTER-painiketta. Valintanumerot
ilmestyvät Program Order -laatikkoon.
- Tarjotin sulkeutuu. Näyttöön tulee seuraava ikkuna.
PROGRAM 01
Program Order
Track
4
ENTER
01
05
09
13
Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta. Levyn
toisto tapahtuu ohjelmoidussa järjestyksessä.
02
06
10
14
03
07
11
15
------
04
08
12
16
ENTER
------
RETURN
------
ALBUM
PHOTO: 1 /215
------
• Valitse katseltava kuva käyttämällä kaukosäätimen UP/DOWN- tai
LEFT/RIGHT-painikkeita. Paina ENTER-painiketta.
Paina TOISTO/TAUKO (
)-painiketta, jos haluat katsella kuvia
kuvaesityksenä.
• Näet seuraavat kuusi kuvaa painamalla
• Näet edelliset kuusi kuvaa painamalla
CLEAR
-painiketta.
-painiketta.
ENTER
•
: Palaaminen albuminäkymään.
•
: Kun ENTER-painiketta painetaan, kuvaa käännetään 90
astetta myötäpäivään.
•
: Kun ENTER-painiketta painetaan, kuva laajennetaan aina
nelinkertaiseksi saakka: (Normaali ➝ 2X ➝ Normaali)
PHOTO:
PHOT
O: 1 /215
ENTER RETURN
PHOTO: 1 /215
Random Playback (satunnainen toisto) (CD/MP3/WMA)
1 Paina MODE-painiketta.
LEFT/RIGHT-painiketta RANDOM-tilan
2 Käytä
valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta. Levyn
PROGRAM
RANDOM
•
: Laite siirtyy kuvaesitystilaan.
*Voit palata albuminäkymään painamalla RETURN-painiketta.
*Kuvien vaihtumistiheys on määritettävä ennen kuvaesityksen alkamista.
toisto tapahtuu satunnaisessa järjestyksessä.
TIMER:
ENTER RETURN
•
: Kun tämä kuvake on valittuna ja ENTER-painiketta
painetaan, kuvat vaihtuvat automaattisesti kuuden sekunnin
välein.
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 12 sekunnin välein.
HUOM!
• Levystä riippuen Program ja Random Playback -toiminnot eivät mahdollisesti toimi.
• Paina CLEAR-painiketta normaalitoiston palauttamiseksi.
• PROGRAM/RANDOM-toisto (ohjelmoitu tai satunnainen toisto) ei ole käytössä, jos levy sisältää vähintään
kahdenlaisia tiedostotunnisteita.
• Tässä laitteessa voi toistaa vain enintään 99 tiedostoa sisältäviä ohjelmia.
HUOM!
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 18 sekunnin välein.
*Kuvien vaihtuminen voi olla hitaampaa tai nopeampaa niiden koon
mukaan.
• Voit palata albuminäkymään painamalla TITLE MENU -painiketta.
• Voit palata kuvaesitykseen painamalla RETURN-painiketta.
• Jos mitään kaukosäätimen painiketta ei paineta 10 sekuntiin, valikko poistuu näytöstä.
Saat valikon takaisin näyttöön painamalla UP/DOWN- tai LEFT/RIGHT-painikkeita.
38
39
FIN
FIN
KEHITTYNEET
TOIMINNOT
PHOTO: 1 /215
Kuva-CD-levyjen toistaminen
Asetusvalikon käyttö
Setup-valikko mahdollistaa DVD-soittimen räätälöinnin, koska voit valita erilaisia
kieliversioita, rajoittaa lasten käyttömahdollisuuksia ja jopa säätää soitinta oman
televisiosi mukaisesti.
CD-R-JPEG -levyt
• Vain .jpg- tai .JPG-tunnisteen omaavia tiedostoja voi toistaa.
• Jos levyä ei suljettu, toiston aloittaminen kestää kauemmin, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja ehkä
toisteta.
• Vain CD-R-levyt, joille on tallennettu JPEG-tiedostoja ISO 9660- tai tai Joliet-muodossa, voidaan
toistaa.
• JPEG-tiedoston nimi voi olla enintään 8 merkkiä pitkä, eikä siinä voi olla välilyöntejä ja tai
erikoismerkkejä (./=+).
• Vain yhdellä kertaa tallennetun moni-istuntolevyn voi toistaa. Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä kohta,
levyn toisto keskeytyy, kun se saavutetaan.
• Yhdelle CD-levylle voi tallentaa enintään 500 kuvaa.
• Vain Kodak Picture CD -levyjä voi toistaa.
• Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä vain kuvakansion sisältämät JPEG-tiedostot toistetaan.
• Muiden kuvalevyjen kuin Kodak Picture CD -levyjen toistaminen voi olla hitaampaa tai mahdotonta.
• Jos levy sisältää yli 500 tiedostoa, vain 500 ensimmäistä JPEG-tiedostoa toistetaan.
• Jos levy sisältää yli 300 kansiota, vain 300 ensimmäisessa kansiossa olevat JPEG-tiedostot
toistetaan.
laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen
1 Kun
MENU-painiketta.
DVD
Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja
paina LEFT/RIGHT-painiketta.
Disc Menu
Title Menu
Function
Language Setup (kielen valinta) :
Kielen valinta.
Setup
Audio Setup (ääniasetukset) :
Audiovaihtoehtojen asetus
Display Setup (näyttöasetukset) :
Näyttövaihtoehtojen asetus. Käytetään
näyttömallien ja useiden näyttövaihtoehtojen
valitsemiseen.
Parental Setup (lapsilukko) : Lapsille
tarkoitettujen rajoitusten asetus. Antaa käyttäjille
mahdollisuuden asettaa tarvittavat tasot, joilla
voidaan estää lapsia katsomasta sopimattomia
elokuvia, kuten väkivaltaelokuvia, aikuisten
elokuvia, jne.
ASETUSTEN
MUUTTAMINEN
kaukosäätimen UP/DOWN-painiketta, kun
2 Käytä
haluat päästä erilaisiin ominaisuuksiin.
ENTER-painiketta, kun haluat päästä
3 Paina
alaominaisuuksiin.
Paina MENU-painiketta uudestaan, jotta asetusnäyttö häipyisi
asetusten jälkeen.
HUOM!
Levystä riippuen tietyt Setup-valikon valinnat eivät mahdollisesti toimi.
40
41
FIN
FIN
Kielivaihtoehtojen asetus
Kielivaihtoehtojen asetus
Mikäli asetat soitinvalikon, levyvalikon, audio- ja tekstityskielet etukäteen, ilmestyvät ne
automaattisesti aina, kun katsot elokuvaa.
Soittimen valikkokielen määrittäminen
laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen
1 Kun
MENU-painiketta.
Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja
2 paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Language Setup (kielen valinta) käyttämällä
3 Valitse
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Player Menu (soittimen valikko) käyttämällä
4 Valitse
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
UP/DOWN-painiketta ja valitse 'English'.
5 Käytä
6 Paina ENTER-painiketta.
e.g) English-vaihtoehdon
valitseminen
LANGUAGE SETUP
Audio Language -toiminnon käyttö
laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen
1 Kun
MENU-painiketta.
Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja
2 Valitse
paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Language Setup (kielen valinta) käyttämällä
3 Valitse
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Audio (ääni) käyttämällä UP/DOWN4 Valitse
painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
5 Käytä UP/DOWN-painiketta ja valitse ‘English’ .
AUDIO
UDIO LANGUAGE
LANGU GE
Audio
Original
Others
- Valitse "Original", mikäli haluat, että äänityksen
oletuskieli on alkuperäinen kieli, jolla levy on äänitetty.
PLAYER
PLA
YER MENU LANGUAGE
LANGU GE
Player Menu
English
Français
Deutsch
- English on valittu ja kuvaruutu palaa SETUP- valikkoon.
- Paina RETURN- tai RIGHT-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.
Español
Italiano
Nederlands
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
6 Paina ENTER-painiketta.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa SETUP-valikkoon.
Subtitle Language -toiminnon käyttö
Disc Menu Language -toiminnon käyttö
Levynkielivalikko-toiminto muuttaa ainoastaan
levyvalikkonäyttöjen kielten tekstiä.
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen
MENU-painiketta.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa SETUP-valikkoon.
DISC MENU LANGUAGE
LANGU GE
Disc Menu
Others
- Valitse "Automatic", mikäli haluat, että tekstityskieli on
sama kuin audio-asetuksessa valittu kieli.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla. Tietyt
levyt eivät aina sisällä sitä kieltä, jonka valitset alkukieleksi.
Tässä tapauksessa levy käyttää alkuperäisiä kieliasetuksiaan.
6 Paina ENTER-painiketta.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa SETUP-valikkoon.
SUBTITLE LANGUAGE
LANGU GE
Automatic
Subtitle
ASETUSTEN
MUUTTAMINEN
1
Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja
2 paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Language Setup (kielen valinta) käyttämällä
3 Valitse
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Disc Menu (levyvalikko) käyttämällä UP/DOWN4 Valitse
painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
5 Käytä UP/DOWN-painiketta ja valitse 'English'.
6 Paina ENTER-painiketta.
e.g) English-vaihtoehdon
valitseminen
laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen
1 Kun
MENU-painiketta.
Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja
2 Valitse
paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Language Setup (kielen valinta) käyttämällä
3 Valitse
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Subtitle (tekstitys) käyttämällä UP/DOWN4 Valitse
painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
5 Käytä UP/DOWN-painiketta ja valitse ‘English’.
Others
HUOM!
• Mikäli valittu kieli ei ole äänitetty
levylle, valitsee laite alkuperäisen
äänitetyn kielen.
• Miten saadaan SETUP MENU
poistumaan tai palaamaan
valikkonäyttöön asetuksen aikana:;
Paina RETURN- tai LEFT-painiketta.
42
43
FIN
FIN
Audiovaihtoehtojen asetus
Surround-kaiutinasetukset (vain DVD-E435)
laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen
1 Kun
MENU-painiketta.
Setup (asetukset) käyttämällä UP/DOWN2 Valitse
painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Valitse Audio Setup (ääniasetukset) käyttämällä UP/DOWN3 painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
UP/DOWN-painiketta halutun vaihtoehdon
4 Paina
valitsemiseksi. Paina sen jälkeen RIGHT-tai
ENTER-painiketta.
AUDIO SETUP
Dolby Digital Out
Dolby Digital Out
1. PCM :
Konvertointi PCM(2CH) 48 kHz/16 Bit audioon.
Valitse PCM, kun käytät analogisia audio-lähtöjä.
2. Bitstream :
Konvertointi Dolby Digital Bitstream - 5.1CH:on.
Valitse Bitstream, kun käytät digitaalista audio-lähtöä.
HUOM!
1 Paina MENU-painiketta äänentoiston tai stop-vaiheen aikana.
Setup (asetukset) käyttämällä UP/DOWN2 Valitse
painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Audio Setup (ääniasetukset) käyttämällä UP/DOWN3 Valitse
painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Multi Channel Output -vaihtoehto
4 Valitse
(monikanavaulostulo) käyttämällä YLÖS- ja ALAS-
• Valitse oikea digitaalinen lähtö,
muuten ääntä ei kuulu.
• Jos käytössä on Multi Channel Output
(monikanavaulostulo) valitse Digital-vaihtoehto
(digitaalinen). Dolby JA MPEG-2 Digital Out -ulostulo
toimivat yhdessä.
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
DTS
: Off
Dynamic Compression
PCM Down Sampling
Multi Channel Output
Speaker Setup
: On
: On
: Digital
MPEG-2 Digital Out
DTS
1. Off : Digitaalisia signaaleja ei tule läpi.
2. On : DTS Bitstream toimii ainoastaan digitaalisen lähdön
kautta. Valitse DTS, kun liityt DTC Decoder laitteeseen.
Dynamic Compression
1. On : Dynaamisen pakkauksen valitsemiseksi.
2. Off : Standardialueen valitsemiseksi.
1. PCM :
Konvertointi PCM(2CH) 48
kHz/16 Bit audioon.
Valitse PCM, kun käytät
analogisia audio-lähtöjä.
2. Bitstream :
Konvertointi Dolby Digital
Bitstream - (5.1CH tai
7.1CH): .
Valitse Bitstream, kun käytät
digitaalista audio-lähtöä.
1. On : Valitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty vahvistin ei tue 96 kHz:n taajuutta.
Tällöin 96 kHz:n signaali muunnetaan muotoon 48 kHZ.
2. Off : Valitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty vahvistin tukee 96 kHz:n taajuutta.
Tällöin signaali lähetetään muuttumattomana.
Multi Channel Output (monikanavaulostulo) (vain DVD-E435)
1. Digital (digitaalinen): Valitse tämä käytettäessä monen kanavan digitaalista äänen ulostuloa.
2. Analog (analoginen): Valitse tämä käytettäessä monen kanavan analogista äänen ulostuloa.
Speaker (vain DVD-E435)
HUOM!
• Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN- tai LEFT-painiketta.
• Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
• "DTS" ja "DTS Digital Out" ovat Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkkejä.
5
haluamasi kohta UP/DOWN- tai LEFT/RIGHT 6 Valitse
nuolinäppäinten avulla. Paina sitten ENTER-painiketta.
Käytä UP/DOWN-painiketta ja valitse Speaker.
Paina sen jälkeen RIGHT-tai ENTER-painiketta.
Oletusasetukset: FRONT L, R (suuri), CENTER (ei kaiutinta),
SURROUND (ei kaiutinta)
Valitse yhdistettävien kaiuttimien koko.
• Front (etukaiuttimet) (FL,FR)
- Large (suuri): Valitse tämä normaalitapauksessa.
- Small (pieni): Jos äänessä on häiriöitä tai surround-vaikutelma ei
tunnu oikealta, valitse tämä vaihtoehto.
Tämä aktivoi Dolby Digital -bassoäänien uudelleenohjauspiirin,
jolloin bassotaajuudet ohjataan kaiuttimen sijasta subwooferiin.
• Center (keskikaiutin)
- None (ei kaiutinta): Valitse tämä vaihtoehto, jos keskikaiutinta ei ole.
- Large (suuri): Valitse tämä normaalitapauksessa.
- Small (pieni): Valitse tämä, jos äänessä on säröjä. Tämä aktivoi
Dolby Digital -bassoäänien uudelleenohjauspiirin, jolloin
bassotaajuudet ohjataan kaiuttimen sijasta subwooferiin.
• Surround (vasen ja oikea takakaiutin)
- None (ei kaiutinta): Valitse tämä vaihtoehto, jos keskikaiutinta ei ole.
- Large (suuret kaiuttimet): Valitse normaalitapauksessa tämä
vaihtoehto takakaiuttimien sijainnin mukaan.
- Small (pienet kaiuttimet): Jos äänessä on häiriöitä tai surroundvaikutelma ei tunnu oikealta, valitse toinen näistä vaihtoehdoista
takakaiuttimien sijainnin mukaan.
Tämä aktivoi Dolby Digital -bassoäänien uudelleenohjauspiirin,
jolloin bassotaajuudet ohjataan kaiuttimen sijasta subwooferiin.
TESTIn tekeminen
Testiääni tulee myötäpäivään siten, että se alkaa etukaiuttimesta (L).
Säädä kanavan balanssia siten, että se vastaa järjestelmän muistissa
olevaa testiäänen voimakkuutta.
ETU-(L)
KÉSKI
SURROUND(R)
LISÄBASSOKAIUTIN
SURROUND(L)
AUDIO SETUP
Dolby Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
DTS
: Off
Dynamic Compression
PCM Down Sampling
Multi Channel Output
Speaker Setup
: On
: On
: Analog
AUDIO SETUP
Dolby Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
DTS
Dynamic Compression
: Off
: On
PCM Down Sampling
Multi Channel Output
Speaker Setup
: On
: Digital
ASETUSTEN
MUUTTAMINEN
PCM-näytteenottotaajuuden alentaminen
painikkeita. Valitse lopuksi Analog-vaihtoehto
painamalla OIKEA- tai ENTER-painiketta.
HUOM!
• SETUP-asetusvalikon poistaminen
näytöltä tai saaminen takaisin
näytölle asetusten aikana.
Paina RETURN tai LEFT-painiketta.
• Lisäbassokaiuttimen testiääni on
muiden kaiutinten ääntä hiljaisempi.
• MPEG Multichannel -logo on
PHILIPS Corporationin rekisteröimä
tavaramerkki.
ETU-(R)
44
45
FIN
FIN
Näyttövaihtoehtojen asetus
Näyttövaihtoehtojen asetus
laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen
1 Kun
MENU-painiketta.
Setup (asetukset) käyttämällä UP/DOWN2 Valitse
painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Valitse Display Setup (näyttöasetukset)
3 käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHTtai ENTER-painiketta.
DISPLAY SETUP
DISPLA
UP/DOWN-painiketta halutun vaihtoehdon
4 Paina
valitsemiseksi.
Paina sen jälkeen RIGHT-tai ENTER-painiketta.
TV Aspect
: 4:3 L-Box
Still Mode
: Auto
Screen Massages : On
Front Display
Black Level
NTSC Disc Output
SCART Output
:
:
:
:
Auto Dim
Off
PAL 60 Hz
RGB
TV Aspect
Still Mode
TV ASPECT
Screen Messages
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
Front Display
16:9 Wide
TV Aspect
Televisiomallin mukaan ruudun asetusten (kuvasuhteen) säätäminen saattaa olla
suositeltavaa.
1. 4:3 L-Box :
Valitse tämä, kun haluat katsella koko 16:9-suhteen kuvaruutua, jonka DVD-levy
tarjoaa, vaikka olisi käytössä 4:3-suhteen TV-ruutu. Mustat reunat ilmestyvät
kuvaruudun ylä- ja alaosissa.
2. 4:3 Pan-Scan :
Valitse tämä tavanomaista televisiota varten, kun haluat nähda 16:9-suhteen
kuvaruuden keskimmäiset osuudet. (Elokuvan äärialueet vasemmalla ja oikealla
puolella jäävät näkymättömiin.)
3. 16:9 Wide :
Voit katsella koko 16:9-suhteen kuvaa laajalla kuvaruudulla.
Still Mode
Näiden asetusten avulla voidaan estää kuvan tärinä pysäytystilassa ja esittää
pienikokoinen teksti aiempaa selvemmin.
1. Auto : Kun Auto valitaan, konvertoituu Field/Frame-tila automaattisesti.
2. Field : Valitse tämä ominaisuus, jos kuvaruutu väreilee Auto-tilassa.
3. Frame : Valitse tämä ominaisuus, kun haluat nähdä pienet kirjaimet selvemmin kuin
Auto-tilassa.
Screen Messages
Käytetään kuvaruutuviestien näyttämiseen tai poistamiseen näkyvistä.
Black Level
Front Display
Toiminto säätää laitteen etupanelinäytön kirkkautta.
1. Auto Dim : Himmentää etupanelinäytön automaattisesti DVD-levyä soitettaessa.
2. Bright : Tekee etupanelinäytön kirkkaammaksi.
3. Dim : Himmentää etupanelinäytön.
NTSC Disc Output
SCART Output
ASETUSTEN
MUUTTAMINEN
Black Level
Toiminto säätää kuvaruudun kirkkautta.
NTSC Disc Output
“NTSC”, jos näytöllä on vain yksi NTSC-videoliitäntä. Jos näin ei ole,
voit jättää PAL 60 Hz -vaihtoehdon ennalleen.
SCART Output
1. RGB : Lähettää RGB-signaaleja AV JACK -liitännästä (SCART).
2. S-Video : Lähettää S-VIDEO -signaaleja AV JACK -liitännästä (SCART).
3. Video : Lähettää Composite Video -signaaleja AV JACK -liitännästä (SCART).
HUOM!
• Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN-tai LEFT- painiketta.
46
47
FIN
FIN
Ikärajavalvonnan asetus
Television ohjaaminen kaukosäätimellä (vain DVD-E435)
Kaukosäädin voidaan säätää niin, että sitä voidaan käyttää myös useimpien televisioiden
ohjaamiseen. Kaukosäätimen ohjelmoimiseen käytetään kyseistä tv-merkkiä vastaavaa koodia.
Parental Control -toiminto toimii luokitetuilla DVD-levyillä. Luokitus antaa
mahdollisuuden määrätä ne DVD-typit, joita perheenjäsenet saa katsella.
Levyllä on jopa 8 luokitustasoa.
TV Koodit
1
Setup (asetukset) käyttämällä UP/DOWN2 Valitse
painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen
MENU-painiketta.
3
KOODIT
01
02
Valitse Parental Setup (lapsilukko) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai ENTERpainiketta.
PARENT
ARENTAL
AL SETUP
Use Password
4
: No
Käytä LEFT/RIGHT-painiketta ja valitse Yes, mikäli
haluat käyttää salasanaa. Enter Password kuvaruutu ilmestyy näkyviin.
ENTER
salasanasi. Sinua pyydetään vahvistamaan
5 Kirjoita
salasanasi kirjoittamalla salasana uudelleen.
Kirjoita salasana uudelleen.
Lapsilukkoasetukset tulevat ruutuun.
Tason säätö ;
Käytä LEFT/RIGHT-painiketta soittimen lukituksen
poistamiseksi ja valitse No. Käytä UP/DOWNpainiketta luokitustason valitsemiseksi.
Paina ENTER-painiketta.
RETURN
MENU
CREATE
CREA
TE PASSW
PASSWORD
ORD
Enter Password
- - - -
0~9
15
16
RETURN
17
18
KOODIT
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
BERKKI
TOSHIBA
PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
TOSHIBA, GRUNDIG, CGE,
IMPERIAL, MIVAR
PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN,
BRIONVEGA, FINLUX,
FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ,
WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI,
SINGER, SINUDYNE
NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER,
REZ, SELECO, SALORA
HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC,
SABA,TELEFUNKEN, THOMSON,
CONTINENTAL, EDISON
PANASONIC_2
PANASONIC_3
PANASONIC_6
TELEFUNKEN
MIVAL
LG_2
SHARP_2
JVC
THOMSON ASIA
THOMSON ASIA
PARENT
ARENTAL
AL SETUP
- Käytä UP/DOWN-painiketta tason valitsemiseksi (esim. 6) ja paina
ENTER-painiketta. Levyä, joka on tasolla 7, ei voida enää soittaa.
- Käytä RIGHT-tai RIGHT-painiketta ja valitse No luokitustason
kumoamiseksi.
Salasanan vaihto ;
- Käytä UP/DOWN-painiketta ja valitse Paina ENTER.
Change Password, jolloin salasanan vaihtoruutu ilmestyy.
- Anna uusi salasanasi. Anna uusi salasanasi uudestaan.
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
BERKKI
SAMSUNG_4
SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS,
FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA,
MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA,
SCHNEIDER
SAMSUNG_1
SAMSUNG_2
SAMSUNG_3
SAMSUNG_5
TOSHIBA
PANASONIC_4
GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS
SHARP
HITACHI
SANYO, AKAI, FISHER
HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE
HITACHI, NORDMENDE, SABA,
TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT,
FERGUSON, PIONEER, TELEAVA
SONY
TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY,
MITSUBISHI
TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX
TOSHIBA
e.g) LEVEL 6 -tason valitseminen
1 Kytke tv päälle.
4 Mikäli tv sulkeutuu, asetus on valmis.
Syötä muut kyseisen televisiomerkin
2 Osoita DVD:n kaukosäätimellä tv:tä.
koodit, mikäli ensimmäinen koodi ei
toimi.
Pidä TV:n POWER-kytkin alhaalla ja
3 syötä samanaikaisesti kyseisen
sivulla 17 kuvattuja TV:n
televisiomerkin koodi.
5 Käytä
toimintonäppäimiä television ohjaamiseen.
RATING
RA
TING LEVEL
• Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai palaamaan
valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN-tai LEFT-painiketta.
• Jos olet unohtanut salasanasi, lue lisätietoja Troubleshooting
Guide -oppaan kohdasta Forget Password.
Level 8 Adult
Level 7
Level
Le
vel 6
Level
Le
vel 5
Level
Le
vel 4
Level
Le
vel 3
Level
Le
vel 2
Level
Le
vel 1 Kids Safe
Saf
e.g) Samsung_4 TV:t
Pidä TV POWER-painiketta alhaalla ja
syötä 0 ja 1.
LISÄKSI
HUOM!
HUOM!
Kaukosäätimellä ei ehkä voi ohjata kaikkia
luettelossa mainittujen televisioiden malleja.
48
49
FIN
FIN
Vianetsintäopas
Erittelyt
Yleistä
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä)
Jännitevaatimukset
Tehonkulutus
Ratkaisuehdotus
Ongelma
Kaukosäätimellä ei voi
suorittaa mitään
toimintoja.
Page
• Tarkista kaukosäätimen paristot. Ne voivat olla vaihdon tarpeessa.
• Älä käytä kaukosäädintä suuremmalta etäisyydeltä kuin 7 metriä.
• Poista paristot ja pidä yksi tai useampi painike alhaalla useita
minuutteja, jolloin sisällä oleva mikroprosessori tyhjenee.
Asenna paristot uudelleen ja yritä uudestaan.
P4
Levy ei soi.
• Varmista, että levy on asennettu nimipuoli ylöspäin.
• Tarkista DVD-levyn aluenumero.
P7
5.1 kanavaääni ei toistu.
• 5.1 kanavaääni toistuu ainoastaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
1) DVD-soitin on liitetty kunnolliseen vahvistimeen.
2) Levy on äänitetty 5.1 kanavaäänellä.
• Tarkista, onko soitettavassa levyssä merkintä "Dolby 5.1 ch).
• Tarkista, onko äänentoistojärjestelmäsi kytketty ja toimiiko se kunnolla.
• Onko asetusvalikon “Audio Output”-kohdassa tehty “Bitstream”-valinta?
(
) -kuvake ilmestyy
• Ominaisuuksia ei saada esille tai toimenpiteitä ei voida nyt
suorittaa, koska:
1. DVD:n ohjelmisto hylkää ne.
2. DVD:n ohjelmisto ei tuo ominaisuutta (esim. kulmia).
3. Ominaisuus ei ole käytettävissä juuri nyt.
4. Olet hakenut kappale- tai nimikenumeroa tai hakuaikaa, jotka ovat
alueen ulkopuolella.
+5°C to +35°C
Kosteusalue
10 % to 75 %
CD : 12 Cm
(COMPACT DISC)
CD : 8 Cm
(COMPACT DISC)
P 44~45
P 21
P 41~48
Kuvaruudun suhdetta ei
voi muuttaa.
• Kuvarudun suhde on kiinteästi määrätty DVD-levyilläsi.
Ei ääntä.
• Varmista, että olet valinnut oikean digitaalisen lähdön Audio Options valikolta.
Lukunopeus: 1.2 to 1.4 m/sec.
Maks. soittoaika: 20 min.
Maks. soittoaika: 74 min. (Video + Audio)
R (punainen): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
G (vihreä): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
B (sininen): 0.7Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Composite video: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Luminanssisignaali: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Värisignaali: 0.3 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Luminanssisignaali: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Krominanssisignaali: 0.3 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
P 46~47
2-kanava
P 44
Audioläh
töt
*Taajuusvaste
2-kanava: L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
*S/N-suhde
110 dB
* Dynaaminen alue
100 dB
* Harmoninen kokonaissärö
0.004 %
*: Nimelliset arvot
LISÄKSI
• Tarkista sisällysluettelosta, onko löydettävissä sellainen kappale
käyttöoppaasta, joka selittää ajankohtaisen ogelman, ja noudata
ohjeita vielä kerran.
• Mikäli ongelma ei vieläkään selviä, ota yhteys lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Maks. soittoaika: 74 min.
2-kanava: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
S-VIDEO
P 48
Lukunopeus: 1.2 to 1.4 m/sec.
SCART-LIITÄNTÄ
SCART-liitäntä
• Käynnistä laite n.k. kylmäkäynnistyksellä ilman levyä laitteessa.
Paina etupanelin STOP ( )- ja PLAY (
)-painikkeita
samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy Select Menu
Language. Valitse haluamasi kielipainike. Paina kaukosäätimen MENUpainiketta ja valitse Parental-tila. Parental-tila on nyt vapautettu, kuten
näyttö osoittaa. Paina DOWN-painiketta ja valitse Parental.
Paina ENTER-painiketta, jolloin Create Password -toiminto ilmestyy.
Nyt voit asettaa luokitustason ja vaihtaa salasanaa.
Soittoaika (noin)
Composite Video
Videolähtö
• Tietyt Setup-valikossa valitut toiminnot saattavat toimia huonosti, jos
levyä ei ole koodattu vastaavalla toiminnolla.
Lukunopeus: 3.49 m/sec.
Lukunopeus: 1.2 to 1.4 m/sec.
VCD : 12 Cm
Soittotila on erilainen kuin
Setup -valikon valinta.
Mikäli törmäät muihin
ongelmiin.
W 430 mm x D 240 mm x H 60 mm
Lämpötila-alue
(Yksipuolinen, yksikerroksinen levy): 135 min.
P 18
P 41~42
Salasanan unohtaminen.
2.4 kg
Mitat
DVD
evyt
• Tarkista, onko levyllä valikkoa.
12W
Paino
(DIGITAL VERSATILE DISC)
Levyvalikko ei ilmesty.
AC 230V, 50 Hz
• Samsung Electronics Co. Ltd pidättää itselleen oikeuden teknisten erittelyiden muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta.
• Paino ja mitat ovat noin-arvoja.
51
50
FIN
FIN
Finland
Tälle Samsung-tuotteelle annetaan kahdentoista (12) kuukauden takuu alkuperäisestä
ostopäivästä alkaen. Takuu koskee virheellisiä materiaaleja tai virheellistä työtä. Mikäli
takuupalvelua tarvitaan, Teidän tulee palauttaa tuote siihen liikkeeseen, josta tuote on
ostettu.
Muissa EU-maissa olevat Samsungin valtuutetut jälleenmyyjät ja valtuutetut
huoltokeskukset noudattavat kuitenkin ostajalle kyseisessä maassa annettuja takuuehtoja.
Ongelmatapauksissa saatte yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huoltokeskuksista:
52
FIN
LISÄKSI
TAKUUEHDOT
1.Takuu on voimassa vain, jos takuukortti on huoltopalvelua tarvittaessa täydellisesti ja
oikein täytetty ja se esitetään alkuperäisen laskun tai kassakuitin tai kuittauksen kanssa,
eikä tuotteen valmistusnumeroa ole vahingoitettu.
2.Samsungin velvoitteet rajoittuvat korjaukseen tai, Samsungin oman harkinnan mukaan,
tuotteen tai siinä olevan viallisen osan vaihtamiseen.
3.Samsungin valtuuttaman jälleenmyyjän tai huoltokeskuksen on tehtävä takuukorjaukset.
Muiden kuin Samsungin jälleenmyyjien tekemistä korjauksista ei makseta korvausta eikä
tämä takuu kata tällaisen korjaustyön tuotteelle aiheuttamia vahinkoja.
4.Tätä tuotetta ei pidetä materiaaliltaan tai työltään virheellisenä siitä syystä, että tuotetta
on muutettava vastaamaan kansallisia tai paikallisia teknisiä - tai
turvallisuusvaatimuksia, jotka ovat voimassa jossain muussa kuin siinä maassa, jota
varten tuote alunperin suunniteltiin ja valmistettiin.
Tämä takuu ei kata kyseisiä muutoksia eikä siitä makseta korvauksia niistä tai
mahdollisesti muista aiheutuvista vahingoista.
5.Tämä vakuutus ei kata seuraavia:
a) Määräaikaishuoltoja, kunnossapitoa ja korjausta tai normaalista kulumisesta aiheutuvaa
osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetukseen, siirtämiseen tai asennukseen liittyviä kuluja.
c) Väärinkäyttöä, mukaan lukien sitä, että tuotetta käytetään muuhun kuin sille
tavanomaiseen tarkoitukseen tai väärää asennusta.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, yhteiskunnallisten
levottomuuksien, irheellisen verkkojännitteen, väärän tuuletuksen tai minkä tahansa
muun Samsungin valvonnan ulkopuolella olevan syyn aiheuttamaa vahinkoa.
6.Tämä vakuutus on voimassa kaikille tuotteen takuuaikana tuotteen laillisesti
omistukseensa saamille henkilöille.
7.Tämä takuu ei vaikuta mihinkään kansallisen lainsäädännön mukaisiin
kuluttajansuojalakeihin ostosopimuksesta tai muista jälleenmyyjää vastaan aiheutuviin
oikeuksiin.
Ellei ole olemassa kansallisia lakeja, joilla on päinvastainen vaikutus, tämän takuun
oikeudet ovat kuluttajan ainoat oikeudet, eivätkä Samsung, sen tytäryhtiöt tai
jälleenmyyjät ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista
levyille, CD-levyille, video- tai ääninauhoille tai muille vastaaville laitteille tai välineille
aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista.
Download PDF

advertising