Samsung | DVD-H40E | Samsung DVD-H40E Bruksanvisning

DVD HDD Spiller
DVD-H40E
DETTE APPARAT DISTRIBUERES AF
Brugsvejledning
www.samsungdvd.com
AK68-00076J
Sikkerhedsinstruktioner
DK
DK
De følgende illustrationer betyder advarsler.
Advarsel
Risiko for elektrisk chock
må ikke åbnes
ADVARSEL. FOR AT REDUCERE RISIKOEN
FOR ELEKTRISK CHOK, ÅBEN IKKE
BAGSIDEN. DER ER INGEN
FORBRUGERBETJENLIGE DELE INDENFOR.
HENVEND DIG TIL KVALIFICERET
SERVICEPERSONALE.
"Lyn-symbolet" i den ligebenede trekant
indikerer overfor brugeren, at der indeni
apparatet forefines ikke isolerede elementer
med høj elektrisk spænding, der er af en
tilstrækkelig styrke til, at der er risiko for alvorligt
elektrisk stød.
"Udråbstegnet" i den ligebenede trekant indikerer
overfor brugeren, at der forekommer vigtige
betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i
brugervejledningen, der medfølger til apparatet.
Fare
Dette symbol advarer dig imod tilstedeværelse af farlig
spænding indenfor produktet.
Lynet er et advarselstegn, der gør opmærksom på at der er farlig spænding inde i
apparatet.
DET MÅ IKKE ÅBNES. Der henvises til servicepersonel.
advarsel
Dette symbol gør dig opmærksom på vigtige
instruktioner vedrørende produktet.
Advarsel
For at undgå brand eller tilfælde af chok, udsæt ikke
enheder for regn eller fugt, hvis de ikke er specielt
designet til udendørs brug.
Bemærk : Installation må kun udføres af
kvalificeret servicepersonale i henhold til de
nationale elektriske vedtægter eller gældende
lokale forskrifter.
D E T må IKKE udsættes for
ekstreme temperaturer (under
5°C og over 40°C) eller
ekstreme fugtige forhold
(mindre end 10 % og mere
end 75 %).
D E T må IKKE udsættes for
direkte sollys.
D E T må IKKE udsættes for
væsker.
Sæt IKKE ting på D E T e l l e r
fjernbetjeningen.
Kobl DET fra netstikkontakter
og antenner under storm
og/eller tordenvejr.
Hvis fjernbetjeningen ikke
anvendes i længere tid, skal
batterierne fjernes og opbevares
på et køligt og tørt sted.
Strøm Afbrudt. Enheder med eller uden ONOFF kontakter får elektricitet tilført lige så snart
ledningen bliver sat i stikkontakten; enheden er
dog kun operationsdygtig hvis ON-OFF knappen
står på ON positionen. Ledningen er
hovedafbryderen for alle enheder.
DETTE APPARAT ER IKKE TIL BRUG I
INDUSTRIMILJØER
2
3
DK
Nøglefunktioner i DVD-H40E
Nøglefunktioner i DVD-H40E (forts.)
1. Digital videooptagelse.
2. Liste over optagede programmer.
3. Afspilning af højdepunkter.
4. Redigering af videooptagelser.
5. DVD, CD, VCD, MP3, Foto-CD-afspilning.
6. Digitallyd Jukeboks.
7. Familiefotoalbum.
8. Tilslutning til DVC, VCR eller STB.
DK
2. Liste over optagede programmer
• Hvis brugeren optager videoprogrammer, vil “Programlisten” automatisk opstilles for nem forståelse af det
optagede program.
• Denne programliste indeholder “Titelnavn”, “Dato” og “Længde”. Titelnavnet kan ændres ved hjælp af
funktionen "titelindtastning”. Oplysning om dato og længde udarbejdes automatisk.
Thumbnail-billede af det
første klip vil blive vist.
1. Digital videooptagelse
“Øjeblikkelig optagelse ” af fjernsynsudsendelse ved tryk på en knap.
No comma after VCR muligt for brugeren at optage en fjernsynsudsendelse ved at trykke på optageknappen
på fjernbetjeningen.
“Live TV-pause ” sikrer, at brugeren ikke går glip af en eneste TV-scene.
Denne funktion tillader brugeren, der ser en fjernsynsudsendelse, at
arbejde med andre ting uden at gå glip af en eneste scene.
“Højkvalitets videooptagelse ” fra TV DVD (VCD), DVC og STB til HDD.
Den omfatter 3 videooptagelsesmodes med forskellige bithastigheder,
såsom SQ (2 Mbps / 40 t), HQ (4 Mbps / 20 t) og SHQ (6 Mbps / 13 t). Den kan gemme op til 500 klip.
Hver nødvendig knap til styring af
den aktuelle menuskærm er ligeledes
arrangeret i det nederste område
med ikoner og instruktioner.
3. Afspilning af højdepunkter
• Hvis man i programlisten trykker på “P–Liste”-knappen på fjernbetjeningen, kan man se højdepunkterne i
det valgte videoprogram, som man kan se i den første del af filmen til introduktion af den næste film.
“Live TV-kontrol ” gør det muligt at gå tilbage i tidsakser og se det, man gik glip af under live
TV-udsendelsen.
Man skal bare trykke på Pauseknappen ( II ), når man går, og når man kommer tilbage, vil DVD-H40 No
comma after genspille man gik glip af, mens man var væk.
Tid
Pause
Afspilning
i 5 sek
Spring
over
Gentag afspilning af
højdepunkt
HDD's driftsstatus
Optagelse
4. Redigering af videooptagelser
Brugeren genser TV
• Med Samsung DVD-H40E kan brugeren lave sit eget videoprogram.
• Brugeren kan kombinere 2 eller flere videoprogrammer til et videoprogram.
Tidskifteperiode
Begynd at se igen
viser oplysning om den valgte fil
4
5
DK
Nøglefunktioner i DVD-H40E (forts.)
Nøglefunktioner i DVD-H40E (forts.)
4. Redigering af videooptagelser
DK
6. Digitallyd Jukeboks
• DVD-H40 kan opdele det valgte videoprogram i 2 eller flere programmer.
1. Afspil billede (1 ramme)
2. FPS-, RPS-, pausetaster
kan bruges
< startposition >
1. Tryk på enterknappen
og opdelingen vil starte
2. Farven vil ændres.
(Hvid -> Blå)
• “Jukeboks” gør det muligt for brugeren at nyde tusinde slags musik i HDD uden at skulle udskifte Audio
CD hver gang. DVD-H40 tillader MP3 musik fra CD at blive lagret på HDD så mange gange, som brugeren
vil. (Maks. kapacitet på harddisken for MP3: 10GB)
Viser valgte fil
< slutposition >
1. Tryk på enterknappen
og opdelingen vil starte
2. Farven vil ændres.
(Blå -> Hvid)
3. Lav underbillede
Opdelt
fil
Aktuel
position
Hvid linje
Fillængde
• DVD-H40 kan slette unødvendige videoprogrammer.
• Selv delvis sletning af et valgt videoprogram er mulig.
• Hvis brugeren inkluderer hans/hendes foretrukne fotos i den samme musikmappe, kan brugeren også kan
nyde musik slide showet.
Vælg fil enterknap, og vis pop-up
menu med slettefunktion
5. DVD, CD, VCD, MP3, Foto CD Spiller
• DVD-H40 kan afspille mange forskellige slags disketter såsom DVD, Audio CD, Video CD, MP3
(CD-R/RW), foto CD (Kodak), CD-G, etc.
6
• Ved redigeringen af mappen kan brugeren genererer hans/hendes egen musikmappe som “CLASSIC”,
“JAZZ”, “POP SONG” osv.
7
DK
Nøglefunktioner i DVD-H40E (forts.)
Nøglefunktioner i DVD-H40E (forts.)
DK
• Redigeringsfunktion sætter dig i stand til at vælge, slette, flytte eller omdøbe dine favorit billeder
eller foto og lave dit eget bibliotek.
7. Familiefotoalbum
• Nyd JPEG billeder fra CD eller HDD med let og brugervenlig grafisk brugerflade.
Op til 10.000 JPEG-billeder (Standardfilstørrelse 100 kbyte) kan gemmes og redigeres på harddisken.
Side angiver antal sider
med thumbnails
8 Thumbnails pr. side
Skift mellem thumbnails
ved hjælp af
fjernbetjeningens
direktionsknapper
Valgt foto er markeret til
forstørrelse.
“Enter”-knappen på
fjernbetjeningen forstørrer
fotoet til hel skærm
Begrænset til 20 string
Dato viser, hvornår det
valgte foto blev taget
Angiver valgt fil
• Brugeren kan let vælge de fotos han ønsker at kopiere fra CD til HDD i den grafiske brugerflade, der
er vist nedenfor.
• “Se individuelt foto”
Angiver valgt fil
8. Tilslutning af DVD eller DSC
• Tilslutning af DSC eller DVC ved A/V Input-stikket gør det muligt at nyde og redigere disse
videoprogrammer via TV-skærmen.
• “Slide Show”
Optage/redigere i HDD
Tidsætningsspandvid
de 3 sek. ~ 10 sek.
Tryk på “Enter”-knappen og pop-up menuen vil blive vist.
Efter tidssætningsforsinkelsen vil slide showet starte.
8
Billede fra DVC
eller DSC
Nyd via TV
9
DK
Indhold
Indhold (forts.)
DK
INSTALLATION DHR(DVD HDD OPTAGER)
Dette produkt har indbygget teknologi til ophavretsbeskyttelse, som er beskyttet
af metoderettigheder fra visse U.S- patenter og andre intellektuelle
ophavsrettigheder ejet af Macrovision Corporation og andre
rettighedsindehavere. Brug af denne teknologi til ophavretsbeskyttelse skal
autoriseres af Macrovision Corporation og er kun beregnet til brug hjemme eller
anden begrænset visning, med mindre andet er autoriseret fra Macrovision
Corporation. Re-engineering eller adskillelse er forbudt.
Digital Optager
Se optagede programmer på HDD
Indstilling af børnelåsen
Ændring af adgangskoden for aflåsning
Redigering af de optagede programmer på HDD(Kombinering)
Redigering af det optagede program på HDD(opdeling)
Redigering af optagede programmer på HDD (Sletning)
Redigering af optagede programmer på HDD(Delvis sletning)
Optag Tv-program (Indstilling for tidsindstillingsprogram)
Optagelse af TV-programmer (Showview)
Optagelse af fjernsynsudsendelser
Optagelse af TV-programmer ("One Touch Recording" en-tast-optagelse)
INTRODUKTION
Diskettetype og karakteristika
MP3 Play (CD-R MP3 diskettekrav)
Frontpanel på DHR(DVD HDD Optager)
Bagpanel på DHR(DVD HDD Optager)
Skærmindikatorer
Tilbehør
Infrarød fjernbetjening
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
Træffe afgørelse om, hvordan DHR(DVD HDD optager) skal tilsluttes
Tilslutning af DHR(DVD HDD Optager) til fjernsynet ved hjælp af koaksialkablet
Tilslutning af DHR(DVD HDD Optager) til fjernsynet ved hjælp af SCART-kablet
Tilslutning af DHR(DVD HDD Optager) til en satellitmodtager eller andet udstyr
Brug TV-knappen på fjernbetjeningen
Basistilslutninger/automatisk indstilling (Auto Setup)
DVD/HDD View
Basis DVD afspilning
Basis TV Tuner betjeninger
Afspilning af en diskette
12
13
14
14
15
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
23
24
25
Fremgangsmåde til ændring af sproget i hovedmenuen
Indstilling af fjernsynskanal
Indstilling af uret
Indstilling af tidsforskudt optagelse
Indstilling af output audio-funktionerne
Indstilling af display-funktionen
HDD Format
10
DVD Player (DVD Spiller)
Disc Copy (disckopi)
Forvalg af DVD-sprog
Indstilling af børnelås
Ændring af børnelåsens adgangskode
Anvendelse af disc/titelmenu
3D Sound Function (3D lydfunktion)
Valg af audiosprog
Valg af "Subtitle Language" (sproget i undertitlerne)
Anvendelse af "Display Function" (visningsfunktion)
Særlige afspilningsfunktioner
A-B Repeat (A-B gentag)
Anvendelse af "Zoom" (DVD/VCD) (nærindstilling)
Ændring af Camera Angle (kameravinkel)
Anvendelse af Bookmark Function (DVD/VCD) (bogmærkefunktion)
27
28
29
29
30
31
32
46
47
48
49
50
50
51
51
52
53
54
55
55
56
Juke Box (Jukeboks)
Se MP3-fillister i HDD/CD
Redigering af MP3-filer i HDD
Kopiering af MP3-filer fra CD til HDD
58
59
60
Fotoalbum
Se JPEG-fillister i HDD/CD
Redigering af JPEG-filer i HDD
Kopiering af JPEG-filer fra CD til HDD
INDSTILLING (Set-Up)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
62
63
64
ANDRE
Tekniske Specifikatione
65
Problemer og Løsninger
66
11
Diskettetype og karakteristika
DK
MP3 Play (CD-R MP3 diskettekrav)
Denne DHR spiller kan afspille de følgende typer disketter med de nedenfor nævnte logoer:
Diskettetyper
(Logoer)
Optage
typer
Diskettes
tørrelse
DVD
12 Cm
Audio
+
Video
8 Cm
VIDEO-CD
12 Cm
Max.
spilletid
(filer)
Enkeltsidet
240 min.
Dobbeltsidet
480 min.
Enkeltsidet 80
min.
Dobbeltsidet
160 min
• Video med CD lyd, VHS kvalitet
& MPEG-1
kompressionsteknologi.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
12 Cm
WAV: 74 min
MP3: omkring 150
JPG: op til
filstørrelse
Audio
CD-R
Audio
+
Video
8 Cm
CD-RW
12 Cm
Audio
+
Video
8 Cm
➢
* Discs, der ikke kan afspilles på denne spiller:
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• HD layer af super Audio CD
• CDGs spiller kun audio, ikke grafik.
12
• DVD har en fantastisk lyd- og
videokvalitet på grund af Dolby
Digital og MPEG-2 system.
• Flere skærm- og
audiofunktioner kan let
udvælges via menuen på
skærmen.
74 min.
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Karakteristika
WAV: 20min
MP3: omkring 60
JPG: op til
filstørrelse
WAV: 74 min
MP3: omkring 150
JPG: op til
filstørrelse
WAV: 20 min
MP3: omkring 60
JPG: op til
filstørrelse
• En LP optages som et analogt
signal med mere forvrængning.
CD optages som et digitalt
signal med en bedre lydkvalitet,
mindre forvrængning og mindre
forringelse af lydkvaliteten med
tiden.
Når CD-R/RW disketter afspilles skal de nedenstående anvisninger følges:
• MP3 filer skal være ISO 9660 eller JOLIET format.
ISO 9660 format og JOLIET MP3 filer kan kombineres med Microsoft's DOS og Windows, og med
Apple's Mac. Disse to formater er de mest anvendte.
• Navne på MP3 filer må ikke overskride 15 bogstaver og angiv ".mp3" som filforlængelse.
Almindeligt navneformat er: Titel.mp3. Når navnet kombineres vær da sikker på kun at anvende 15
bogstaver eller færre.
• Anvend en dekompressionsoverførselshastighed på mindst 128 Kbps ved optagelse af MP3 filer.
MP3 filers lydkvalitet afhænger hovedsagelig af den kompressions/dekompressionshastighed, der
vælges. For at få audio CD kvalitetslyd kræves en analog/digital samplinghastighed (konvertering til MP3
format) på mindst 128 Kbps og op til 160 Kbps. Valg af højere hastigheder som f.eks. 192 Kbps eller
mere, giver sjældent en bedre lydkvalitet. Ligeledes vil filer med en samplinghastighed under 128 Kbps
ikke blive afspillet korrekt.
• Prøv ikke på at optage MP3 filer med copyright.
Visse "sikrede" filer er kodet og kodebeskyttet for at undgå illegal kopiering. Disse filer er de følgende typer:
Windows MediaTM (registeret varemærke fra Microsoft Inc) og SDMITM (registeret varemærke af The SDMI
Foundation). Sådanne filer kan ikke kopieres.
Disc påskrifter
~
• Permanent datalagring
- kan ikke slettes eller
overspilles.
• Lagring af musik, billeder, fotos.
PAL
NTSC
• Optager og genindlæser op til
1000 gange og kan aflæses
ubegrænset.
* Egnetheden til af afspille kan afhænge af kvaliteten på
optagelsen:
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
• Foto CD : JPG fil
DK
• Områdenummer for afspilning
Både DHR spilleren og disketterne er kodet pr. område.
Disse områdekoder skal passe sammen for at disketten kan afspilles. Hvis koderne ikke passer
sammen vil disketten ikke blive afspillet.
Områdekoden for denne spiller er angivet på bagpanelet af spilleren.
• PAL farvesystem i Stor Britannien, Frankrig, Tyskland, Australia, etc.
• NTSC udsendelsessystem i USA, Canada, Japan, Syd Korea, etc. NTSC
• Dolby Digital diskette
STEREO
DIGITAL
SOUND
• Stereo diskette
• Digital Audio diskette
• DTS diskette
13
DK
Forpanel på DHR(DVD HDD Optager)
OPEN/CLOSE BUTTON
(ÅBNE/LUKKE-KNAP)
Skærmindikatorer
1
FRONT PANEL DISPLAY
(FORPANEL-VISER)
2
3
11
13
12
DK
4
5
6
7
8
COPY BUTTON
(KOPI-KNAP)
DVD DECK
(SKUFFE)
DVD SELECT BUTTON
(DVD VALG-KNAP)
STANDBY/ON BUTTON
(STANDBY/TÆNDT-KNAP)
HDD SELECT
BUTTON
(HDD VALG-KNAP)
9
10
CHANNAL BUTTON (KANAL-KNAP)
F.F /SKIP NEXT BITTON
(FREMADSPOLE-/SPRING
OVER NÆSTE-KNAP)
RECORD BUTTON
(OPTAGE-KNAP)
PLAY/PAUSE BUTTON
(SPIL/PAUSE-KNAP)
REW /SKIP BACK BUTTON
(TILBAGESPOLE-/SPRING
OVER-KNAP)
STOP BUTTON
(STOP-KNAP)
AUX AUDIO L, R
INPUT-STIK
AUX VIDEO
INPUT-STIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bagpanel på DHR(DVD HDD Optager)
14
14
15
17
16
DVD Deck mode indikator
Diskettetypeindikator
JPEG filindikator
MP3 filindikator
Tid, nuværende position, tilbageværende tid eller
nuværende status angives
En timer-optagelse er programmeret eller er i gang.
STEREO indikator
HDD modus indikator
DVD diskette er aktiv
11
12
13
14
15
16
17
En DVD med DTS lydspor er sat i.
LPCM type indikator
Dolby digital indikator
NICAM er aktiv
Optagekvalitetsindikator
VPS/PDC indikator
HDD er aktiv
10 3D lyd er aktiv
AUDIO L, R INSTIK
AV2 (DEC./EXT.)
SCART(EURO-21)-STIK
ANTENNESTIK IND
DIGITAL AUDIO OUTSTIK (OPTISK)
S-VIDEO
IND-STIK
DIGITAL AUDIO OUTSTIK (KOAKSIAL)
Tilbehør
De har lige erhvervet en SAMSUNG DHR.
Sammen med Deres DHR, vil De finde følgende tilbehør i kassen.
FJERNBETJENING &
BATTERIER
S-VIDEO OUT-STIK
AV1 (EURO AV) IN/OUT
SCART (EURO-21)-STIK
AUDIO & VIDEO
KABEL
BRUGSVEJLED
NING
SCART KABEL
S-VIDEO KABEL
KOAKSIAL-KABEL
VIDEO OUT2-STIK
AUDIO L, R OUT2-STIK
OUT TO TV
CONNECTOR
(UD TIL TV-STIK)
14
15
Infrarød fjernbetjening
DK
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
DK
De skal isætte eller udskifte batterierne i fjernbetjeningen når De:
1
STANDBY/ON knap
2
ZOOM/TV MUTE knap
3
0~9 knap
4
3D knap
5
VOLUME +/ - knap
6
INPUT SELECT knap
7
DVD knap
8
REVERSE PICTURE SEARCH/SKIP
PREVIOUS knap
9
STOP knap
1
◆ Opdager at fjernbetjeningen ikke længere virker korrekt
2
18
3
4
19
11 CLEAR knap
5
20
12 ENTER/DIRECTION knap
6
21
7
22
23
24
25
26
27
10 MENU knap
13 RECORD knap
14 TITLE/SPEED knap
15 DISC MENU knap
16 SUBTITLE/TIMER knap
17 OPEN/CLOSE knap
18 TV/DHR knap
◆ Erhverver DHR'en
17
8
9
10
11
1
Skub knappen i samme retning som pilen for at åbne låget over
batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.
2
Isæt to AA, R6 eller lignende batterier således at polerne ligger på
samme måde, som angivet i rummet:
◆
+ på batteriet ved + på fjernbetjeningen
◆
– på batteriet ved – på fjernbetjeningen
3
Sæt låget på igen ved at lægge det på linje med det nederste af
fjernbetjeningen og skub det på plads.
➢
Bland ikke forskellige batterityper (mangan og alkaline for
eksempel).
19 REPEAT A-B knap
20 PROGRAM knap
12
21 TEXT knap
22 TV knap
23 HDD knap
13
28
24 FORWARD PICTURE SEARCH/
SKIP NEXT knap
14
15
29
30
16
31
25 PLAY/PAUSE knap
26 DISPLAY knap
27 PLAY LIST knap
28 RETURN knap
32
29 MARK knap
30 ANGLE knap
31 AUDIO knap
32 JOG/SHUTTLE
16
17
Træffe afgørelse om, hvordan DHR(DVD HDD optager) skal tilsluttes
DK
Tilslutning af DHR(DVD HDD Optager) til fjernsynet ved hjælp af koaksialkablet
DK
For at modtage fjernsynsprogrammer skal der modtages et signal fra
en af de følgende kilder:
◆
◆
◆
◆
De skal tage hensyn til forskellige faktorer når De tilslutter audio eller videosystemer:
◆ De typer forbindelser, der er tilstede på Deres systemer
◆ Systemer, der er tilsluttet til DHR'en permanent (f.eks. satellitmodtager) eller midlertidigt
(f.eks. videokamera)
➢
Deres DHR er udstyret med de følgende forbindelser
Forbindelse
Placering
AV1 (EURO AV) Bagpanel
Type
SCART
Retning
Ind/Ud
En udendørs antenne
En indendørs antenne
Et kabelfjernsynsnet
En satellitmodtager
Vær sikker på at både fjernsyn og DHR er slukket før De
tilslutter kablerne.
Anbefalet brug
1
Fjern antenne- eller netstikket fra fjernsynet.
◆ Fjernsyn
2
Tilslut dette kabel til 75Ω koaksialstikket angivet på bagpanelet af
Deres DHR.
3
Tilslut koaksialkablet, der følger med i stikket på Deres DHR.
4
Tilslut den anden ende af koaksialkablet i det stik, der før blev
brugt til antenne på fjernsynet.
5
For at opnå en bedre billed- og lydkvalitet på Deres fjernsyn, kan
De også tilslutte Deres DHR til fjernsynet via SCART-kablet
(se afsnittet nedenfor), hvis Deres fjernsyn er udstyret med denne
type tilslutning.
2
TV
AV2
Bagpanel
SCART
Ind/Ud
◆ Satellitmodtager
◆ KANAL/DEKODER
◆ Andre VCR/DVD
Audio input
Bagpanel
Audio RCA
Ind
◆ Audio ind til S-VIDEO
S-VIDEO
input
Bagpanel
S-JACK
Ind
◆ S-Video ind
Audio output
Bagpanel
Audio RCA
Ud
◆ LINE Audio ud
VIDEO output
Bagpanel
RCA
Ud
◆ LINE Video ud
3
4
Tilslutning af DHR(DVD HDD Optager) til fjernsynet ved hjælp af SCART-kablet
Antenne
TV
S-VIDEO
output
Bagpanel
S-JACK
Ud
◆ S-Video ud
2
Digital AUDIO
output
Bagpanel
Optisk
Ud
3
◆ Digital Audio ud
SCART-kabel
Koaksial
RF koaksialkabel
UD TIL TV
Bagpanel
75 Ω
Koaksial
Ud
◆ Fjernsyn
IND FRA
Bagpanel
75 Ω
De kan tilslutte Deres DHR til fjernsynet ved hjælp af SCART-kablet, hvis fjernsynet er udstyret med et
sådant stik. De vil da:
◆ Opnå bedre lyd- og billedkvalitet
◆ Forenkle tilslutningen af Deres DHR
Ind
◆ Antenne
➢
ANTENNE
Koaksial
◆ Kabelfjernsynsnet
◆ Satellitmodtager
☛
◆ Uanset hvilken form for tilslutning, der vælges skal De altid tilslutte koaksialkablet, der følger
med. Hvis dette ikke tilsluttes, vil der ikke være noget billede på skærmen, når DHR'en er
slukket.
◆ Vær sikker på, at både fjernsynet og DHR'en er slukkede, når De tilslutter kablerne.
Når De tilslutter et audio- eller videosystem til Deres DHR, skal De være sikker på at alle
apparater er slukkede.
Læs nærmere om de detaljerede instruktioner og tilhørende sikkerhedsforanstaltninger i
dokumentationen De har fået med Deres udstyr.
18
1
2
3
Tilslut koaksialkablet som beskrevet i afsnittet ovenfor.
Tilslut den ene ende af SCART-kablet til AV1 (EURO AV)-stikket på bagpanelet af DHR'en.
Tilslut den anden ende i det passende stik på fjernsynet.
19
DK
Tilslutning af DHR(DVD HDD Optager) til en satellitmodtager eller andet udstyr
De kan tilslutte Deres DHR til en satellitmodtager eller en anden DHR ved hjælp af SCART-kablet, hvis de
passende stik er til rådighed på det valgte udstyr. De følgende billeder giver et par eksempler på
tilslutningsmulighederne.
1. AV2 IN: Ved hjælp af 21-bens SCART-kablet
Tilslut SCART-kablet til satellitmodtageren eller andet udstyr ved AV2 (Dec./EXT.)-stikket på bagpanelet af
DHR'en.
Efter at have udført denne forbindelse skal De vælge kilden ved at trykke på INPUT SEL.-knappen for at få
AV2-input-kilder.
Brug TV-knappen på fjernbetjeningen
Deres fjernbetjening vil virke på Samsung fjernsyn og andre
kompatible mærker
For at finde ud af om Deres fjernsyn er kompatibelt skal De følge
nedenstående instruktioner.
1
Tænd for Deres fjernsyn.
2
Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet.
3
Tryk på TV-knappen og tryk den tocifrede kode, der svarer til
Deres fjernsyn ved hjælp af nummerknapperne.
3
2. Ved hjælp af koaksialkablet
Efter at have udført denne forbindelse skal De forprogrammere den station, der modtages via satellittuneren.
RF output-kanalen på satellitmodtageren skal indstilles væk fra kanal 36, der bruges af DHR'en, indstil f.eks.
til kanal 39.
Mærke
SAMSUNG
AKAI
GRUNDIG
LOEWE
PANASONIC
Antenne
Satellitmodtager eller andet udstyr
Antenneforbindelse
2
➢
01 to 06
09, 23
09, 17, 21
02
08, 23 to 27
Mærke
PHILIPS
SABA
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Koder
02, 20, 22
13, 14, 22 to 24
15, 16
13, 14, 24
07, 16 to 19, 21
◆ Hvis flere koder er angivet for Deres fjernsyn skal De
afprøve dem en efter en indtil De finder den, der svarer til
Deres fjernsyn.
◆ Hver gang De skifter batterier i fjernbetjeningen skal De
gentage samme procedure.
SCART-kabel
De kan kontrollere fjernsynet ved hjælp af følgende knapper.
Knap
Funktion
STANDBY/ON
Tænder og slukker fjernsynet.
INPUT SEL.
Vælger en ekstern kilde.
VOL. + eller -
Regulerer volumen på fjernsynet.
PROG.
"Op" eller "Ned" bruges til at vælge den ønskede kanal.
TV MUTE
Afbryder og tænder for lyden.
➢
20
Koder
• Hvis Deres fjernsyn er kompatibelt med fjernbetjeningen vil det
blive afbrudt. Det er nu programmeret til at virke med
fjernbetjeningen.
1
RF koaksialkabel
DK
De forskellige funktioner vil ikke nødvendigvis virke på
alle fjernsyn. Hvis De har problemer så betjen fjernsynet
direkte.
21
Basistilslutninger/automatisk indstilling (Auto Setup)
DK
I dette afsnit vil De tilslutte DHR'en til Deres fjernsyn og køre
automatisk indstilling (Auto Setup), der automatisk søger kanalerne og
indstiller spillerens indre ur.
DVD/HDD View
DHR'en anvender èn fjernbetjening til at betjene DVD & HDD.
De følgende knapper kan hjælpe til succesfuldt at kontrollere hver.
1
1
1
fra antenne
eller kabel
2
2
Tilslut RF-antennekablet fra Deres indendørs/udendørs
antenne eller kabelstikket i væggen til IN(FROM ANT.)-stikket
på bagpanelet af DHR'en.
Tryk på DVD-knappen på fjernbetjeningen eller på
frontpanelet når De ønsker at styre DVD-drevet.
• DVD-indikatoren på frontpanelet vil lyse for at angive at DVDdrevet er blevet valgt.
3
Tryk igen på HDD-knappen på fjernbetjeningen eller på
frontpanelet når De ønsker at styre HDD'en.
• HDD-indikatoren på frontpanelet vil lyse for at angive at HDD'en
er blevet valgt.
Kabeltilslutning:
Tilslut et RCA-type audio/video-kabel (rødt, hvidt, gult) fra LINE
OUT-stikket på bagpanelet af DHR'en til Deres fjernsyns LINE INstik. Brug rødt til højre audio, hvidt til venstre audio og gult til video.
3
➢
3
DVD INITIAL SKÆRM
1
3
HDD INITIAL SKÆRM
LOADING
AV1
2
Det anbefales at anvende kabeltilslutningen, hvis Deres fjernsyn
er udstyret med RCA-stik.
Tilslut DHR-ledningen til et standard 220~240V/50Hz stik.
Elektriciteten sluttes automatisk til.
• Tryk ikke på nogen knapper på DHR'en eller fjernbetjeningen
medens den automatiske indstilling arbejder.
“AUTO” blinker medens DHR'en udfører den automatiske
indstilling, hvor den automatisk søger efter alle aktive kanaler og
indstiller uret.
• Når den automatiske indstilling er udført vil den korrekte tid blive
vist på frontpanelet.
• Hvis "Auto Clock" er ude af stand til at finde den korrekte tid, kan
De indstille uret manuelt - Se side 29.
4
Tryk på STANDBY/ON-knappen på Deres fjernsyn.
5
Indstil fjernsynet på kanal 21~69 eller AV.
Vær sikker på at anvende den samme kanal som De har valgt.
➢
Tryk på STANDBY/ON-knappen på fjernbetjeningen eller på
frontpanelet for at tænde for DHR'en.
2
Vælg en af de følgende metoder til at tilslutte DHR'en til Deres
fjernsyn:
RF-tilslutning:
Tilslut det medfølgende RF-antennekabel fra OUT(TO TV)-stikket
på bagpanelet af DHR'en til fjernsynets antennestik.
Til fjernsynets
antennestik
DK
◆ Selvom De påtænker at anvende S-Video Output,
SKAL De tilslutte DHR'en til Deres fjernsyn med
enten standard RF eller AV Out-tilslutningen.
Dette sætter Dem i stand til at betjene DHR
indstillingsmenuen.
Basis DVD afspilning
Følg disse instruktioner for at afspille en DVD.
1
2
Sæt disketten i.
• Læg disketten i skuffen med siden med etiketten opad.
Hvis diskette har to sider så læg den ønskede side opad.
3
Lukning af disketteskuffen.
• Tryk på Åbn/Luk-knappen på fjernbetjeningen eller på
frontpanelet for at lukke skuffen.
4
Tryk på II(Play/Pause)-knappen på fjernbetjeningen eller på
frontpanelet.
• Mange disketter starter afspilningen automatisk når
disketteskuffen lukkes.
• Hvis DVD'en har en diskmenu eller mere end én titel
diskettemenuen komme frem.
5
1
Åbning af disketteskuffen.
• Tryk på Åbn/Luk-knappen på fjernbetjeningen eller på
frontpanelet for at åbne skuffen.
3
4
Ekstra DVD-valg.
• Se side 45~56.
22
23
DK
Basis TV Tuner betjeninger
1
Afspilning af en diskette
1
Tryk på PROG.
-knappen.
• Tryk for at skifte til næste eller forrige kanal.
1
Tryk på OPEN/CLOSE-knappen.
• STANDBY-indikatoren vil lyse og skuffen åbner.
2
Tryk på 0~9 knapperne.
• Tryk for at vælge en kanal direkte.
2
Læg forsigtigt en disc i skuffen med etiketten opad.
3
Tryk på PLAY/PAUSE-knappen for at starte afspilningen.
• Når en almindelig Audio CD (CDDA) er lagt i afspilles den
automatisk når filoversigten vises på skærmen. Ved MP3 eller
foto CD'er skal en ønsket fil vælges når filoversigten vises på
skærmen.
4
Tryk på STOP-knappen for at standse afspilningen.
3
➢
1
Tryk på DISPLAY-knappen.
• Viser oplysninger om den kanal De ser.
◆ Hvis De trykker på TV/DHR-knappen vil De gå
direkte til skærmen på den AV-anordning, der er
tilsluttet AV2.
➢
2
DK
◆ Når De standser afspilningen af disketten husker
spilleren, hvor De standsede, således at når De igen
trykker på PLAY-knappen vil den spille videre, hvor
De standsede (med mindre disketten er fjernet, STOPknappen er trykket to gange eller spilleren er taget ud
af stikket). Denne funktion virker kun, når der spilles
DVD-videoer.
3
◆ For at lytte til den næste sang, skal De kort trykke på
Forward ( ) knappen.
3
◆ Hvis der er mere end 8 filer på disketten skal De
trykke på
Forrige- eller
Næste-knappen for at se
efterfølgende sider i enheder med 8 på hinanden
følgende filer.
4
24
25
DK
Indstilling (Set-Up)
De kan indstille særlige funktioner i DHR'en.
Ændring af sproget i hovedmenuen
De kan vælge sproget i menuen.
Fremgangsmåde til ændring af sproget i hovedmenuen
De kan vælge sproget i menuen.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg indstilling (Set-Up) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
3
Vælg sprog (Language) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Vælg det sprog, du ønsker at ændre ved hjælp af knapperne
, tryk derefter på ENTER eller knapper.
• Sproget i hovedmenuen vil skifte til det valgte sprog.
Se side 27
Indstilling af fjernsynskanalen
De kan indstille antenne/kabel-fjernsynskanalerne manuelt eller
automatisk.
Se side 28
Indstilling (Set-Up)
-knappen, tryk
-knappen, tryk
Indstilling af uret
De kan indstille uret på frontpanelet.
Se side 29
Indstilling af tidsforskudt optagelse
De kan indstille buffertiden for tidsskiftefunktionen.
Se side 29
Indstilling af output audio-funktionerne
De kan indstille audio-funktionerne til det audiosystem De har.
Se side 30
Indstilling af display-funktionen
De kan indstille display-funktionen til at passe til Deres smag.
Se side 31
HDD Format
Man kan slette alle data eller skifte systemformat på harddisken.
Se side 32
Sluk for strømmen og tænd igen, når DHR ikke fungerer som den
skal, ved pludselige strømafbrydelser, når stikket tages ud ved ikke
understøttede filer eller hvis du har ødelagte filer på harddisken.
– I tilfælde af unormal funktion: reagerer kun på tasterne
Standby/Tænd, flimrende displaypanel.
– Understøttede filer i DHR: MP3, JPG.
26
27
DK
DK
Indstilling (Set-Up)
Indstilling af fjernsynskanal
De kan indstille antenne/kabelfjernsynskanalerne manuelt eller
automatisk.
Indstilling (Set-Up)
Indstilling af uret
De kan stille uret og se det på frontpanelet.
For at kunne tidsindstille en optagelse skal uret være med.
De kan også tilføje og fjerne kanaler.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg indstilling (Set-Up) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
3
Vælg kanal ved hjælp af
ENTER- eller -knappen.
4
Se undermenuens indstilling nedenfor.
Vælg modus ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på
ENTER- eller -knappen.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg indstilling (Set-Up) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
3
Vælg urindstillingen (Clock Setting) ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Vælg manuel urindstilling (Manual Clock) ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTER- knappen.
5
Stil uret ved hjælp af
ENTER- knappen.
-knappen, tryk
-knappen, tryk derefter på
Automatisk indstilling (Auto Set-up)
• DHR'en vil automatisk søge efter alle de kanaler, der er til
rådighed på det valgte tunerbånd.
Dette kan vare et par minutter.
• Når den er færdig med at søge vil den kanal, der har det
laveste nummer, blive vist.
➢
-knappen, tryk
-knappen, tryk derefter på
◆ Følg denne oplysning, hvis De har valgt "manual
clock". Automatisk urindstilling (Auto Clock) er en
funktion, der tager tidsoplysningen fra TV-signalet og
automatisk stiller uret efter denne oplysning.
Denne funktion virker måske ikke afhængig af
Indstilling af tidsforskudt optagelse
Set-Up
Manuel indstilling (Manual Set-up)
• Søgning & indstilling af individuelle kanaler manuelt
• Indstil kanalerne ved hjælp af
eller knapperne 0~9,
tryk derefter på knappen ENTER for at gemme.
Output CH
De vil aldrig gå glip af live TV-programmer.
DHR husker live TV-programmer i 30 min til 2 timer.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg indstilling (Set-Up) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
3
Vælg buffertid (Buffer Timing) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Vælg timer (hours) ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på
ENTER- eller -knappen.
• Over den valgte buffertid, slettet fra starten af bufferscenen.
•Den korte buffertid vil hjælpe til at spare HDD'ens plads til
optagelser
•Standard buffertid er 1 time.
• Vælg output-kanal til TV tuner.(21 ~ 69CH)
• Indstil kanalen til TV ved hjælp af knapperne
tryk
derefter på knappen ENTER.
• Kontroller at RF er forbundet med koaksialkablet mellem
DHR og TV.
➢
TV-system
• Vælg systemet til TV ud
• Indstil Tv-systemet ved hjælp af knapperne
på knappen ENTER.
28
-knappen, tryk
-knappen, tryk
◆ Tryk derefter på Return-knappen for at flytte til
startbufferpositionen.
tryk derefter
Det kan tage et par sekunder, når buffertiden er ændret.
29
DK
DK
Indstilling af output audio-funktionerne
Indstilling (Set-Up)
De kan indstille audiostatus til Deres audiosystem.
1
Tryk på på MENU-knappen.
2
Vælg indstilling (Set-Up) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
3
4
Indstilling af display-funktionen
De kan indstille TV displaystatus.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg indstilling (Set-Up) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
Vælg audio-funktion (Audio Options) ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
3
Vælg display-funktion (Display Options) ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
Se audio output-indstillingen nedenfor. Vælg modus ved hjælp
af
-knappen, tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Vælg funktionen til at ændre ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTER- knappen.
-knappen, tryk
Indstilling (Set-Up)
-knappen, tryk
eller
Dolby D-out
• PCM : Skifter til PCM(2CH) audio. Vælg PCM når der
anvendes analog audio output.
• Dolby Digital : Skifter til Dolby Digital Bitstream(5.1CH).
Vælg "Bitstream" når der anvendes digital audio output.
• Vær sikker på at vælge den korrekte digitale output ellers vil
audio ikke fungere.
MPEG 2 D-out
• Denne funktion støtter kun disckodning til MPEG Audio.
• PCM : Skifter til PCM(2CH) audio. Vælg PCM når der
anvendes analog audio output.
• MPEG 2 : Skifter til Dolby Digital Bitstream(5.1CH).
Vælg bitstrøm (Bitstream) når der anvendes digital audio
output.
Billedformat
OSD beskeder
• 4:3 PS (Pan-Scan) : Vælg dette format ved
almindelig størrelse fjernsyn når De vil se den
centrale del af 16:9-skærmen.(Yderste venstre
og højre side af filmbilledet vil blive skåret af).
• 4:3 LB (Letter Box) : Vælges når De vil se hele
den 16:9 billedskærm som DVD giver, også
selvom De har et TV med 4:3 billedskærm. Der
vil fremkomme sorte stykker øverst og nederst
på skærmen.
• 16:9 Wide : De kan se hele 16:9 billedet på
Deres Widescreen TV.
• Tændt (On) : Viser spillestatusikonet eller beskeden på skærmen.
• Slukket (Off) : Viser ikke spillestatusikonet eller beskeden på skærmen.
Frontpanel Display
Video Out
• Tændt (On) : Display-panelet er tændt hele
tiden.
• Slukket (Off) : Display-panelet er slukket hele
tiden.
• RGB
• Video
• S-Video
DTS
• Slukket (Off) : Sender ikke digitalt signal.
• Tændt (On): Sender kun DTS bitstrøm via digital output.
Vælg DTS når der sluttes til en DTS Dekoder.
D-Kompression
• Denne funktion sammenfatter dynamikområdet (fra den
laveste lyd til den højeste lyd) på en diskette. For
eksempel kan lyden i kampscener være høje medens
talen er meget lav. Dynamikområdets
sammenfatningsfunktion udligner lyden ved at gøre høje
lyde lavere og lave lyde højere.
• Slukket (Off): Vælger normalt dynamikområde.
• Tændt (On): Vælger sammenfattet dynamikområde.
Farvesystem
• PAL : Vær sikker på at vælge PAL, når De ser
PAL-programmer.
• SECAM : Vær sikker på at vælge SECAM,
når De ser SECAM-programmer.
30
31
DK
DK
Indstilling (Set-Up)
HDD Format
De kan slette alle data i HDD.
De kan redigere gemte programmer og optage i digital format
(MPEG2).
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg indstilling (Set-Up) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Vælg HDD format ved hjælp af
ENTER- eller -knappen.
DK
Den har en 40Giga Bits stor kvantitets HDD(Hard Disk Drive).
1
3
Digital Optager
-knappen, tryk
-knappen, tryk derefter på
Vælg formatmulighed ved hjælp af knapperne
, tryk
derefter på knappen ENTER.
• Mulighed 1: 40Timers optagelse (SQ standard)
250 MP3 Sanglager (128Kbps, 4min standard)
10.000 JPG Billedlager
• Mulighed 2: 30Timers optagelse (SQ standard)
2500 MP3 Sanglager (128Kbps, 4min standard)
10.000 JPG Billedlager
5
Vælg Yes (ja), tryk derefter på knappen ENTER.
• Visse valgmuligheder, som du allerede har indstillet, kan
initialiseres.
6
Strømmen bliver automatisk slået fra efter formatering af HDD.
Se optagede programmer på HDD
Der vises en liste over de optagede programmer.
Se side 34
Indstilling af børnelås
De kan låse voksenprogrammer eller voldsfilm af for børn.
Se side 35~36
Redigering af optagede programmer på HDD
Du kan kombinere, dele, slette eller delvist slette gemte
programmer.
Se side 37~40
Optagelse af TV-programmer
De kan optage TV-programmer med
tidsprogrammeringsfunktionen eller med "Showview"-funktionen.
Se side 41~44
Sluk for strømmen og tænd igen, når DHR ikke fungerer som den
skal, ved pludselige strømafbrydelser, når stikket tages ud ved ikke
understøttede filer eller hvis du har ødelagte filer på harddisken.
– I tilfælde af unormal funktion: reagerer kun på tasterne
Standby/Tænd, flimrende displaypanel.
– Understøttede filer i DHR: MP3, JPG.
32
33
DK
Se optagede programmer på HDD
Digital Optager
Der vises en liste over optaget data og De kan sætte afspilningen i
gang.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg Digital Recorder (digital optager), tryk derefter på
ENTER- eller -knappen.
3
Vælg Program List, tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Vælg det program De ønsker at se ved hjælp af
-knappen
og tryk derefter på ENTER- knappen.
• Det valgte program begynder nu at spille, gå derefter tilbage til
Program List efter afslutningen af afspilningen.
• Tryk på STOP-knappen under afspilningen og gå derefter tilbage
til programlisten.
• Fremhæv "Play".y
Vælg program, tryk derefter på "P-LIST"-knappen. Det valgte
program vil afspilles i 5 sekunder i intervaller på 5 minutter.
5
➢
➢
Den forhindrer børn i at se voksen- og voldsprogrammer.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg Digital Recorder (digital optager), tryk derefter på
ENTER- eller -knappen.
3
Vælg "Parental Lock" (børnelås) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Indtast en firecifret adgangskode på 0-9-knapperne på
fjernbetjeningen.
• Skriv Deres adgangskode ned og opbevar den på et sikkert sted
i tilfælde af, at De senere vil ændre den.
• Den adgangskode, der indstillet af fabrikanten er 1111 .
5
Vælg "Lock Setting", tryk derefter på ENTER-knappen.
6
Vælg de programmer De ønsker at låse ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på - eller -knappen.
• Ikonet for det låste program vises.
• Det aflåste program vises ikke i programlisten.
• De skal låse det aflåste program op for at kunne se det.
7
Tryk på RETURN- eller MENU-knappen for at gemme
låseindstillingen.
Tryk på "Tekst"-knappen for at ændre titlen.
◆ Tryk på "RETURN"-knappen for at gå tilbage til den forrige
menu.
◆ Tryk på "MENU"-knappen for at lukke menuen.
◆ Tryk på "P-LIST"-knappen for at se programlisten i
sammendrag. (Se tast-funktionsdelen side 5)
Virtuel tastatur
• Vælg karakterer ved hjælp af knapperne
tryk
derefter på knappen ENTER.
• Flyt markøren til bunden af højre hjørne, vælg så OK og tryk
på knappen ENTER eller RETURN for at gemme.
Digital Optager
Indstilling af børnelåsen
➢
-knappen, tryk
◆ Tryk på RETURN-knappen for at gå tilbage til den forrige
menu.
◆ Tryk på MENU-knappen for at lukke menuen.
◆ Denne adgangskode gælder kun for HDD og er forskellig
fra DVD adgangskodeindstillingen.
◆ Se på side 66, hvis du har glemt din adgangskode.
• Dette billedet kommer frem på programlisten, når der
trykkes på tasten TEXT.
34
35
DK
DK
Ændring af adgangskoden for aflåsning
Digital Optager
De kan ændre adgangskoden i Parental Lock menu (børnelåsens menu).
Redigering af de optagede programmer på HDD(Kombinering)
De kan kombinere flere programmer til ét, således at
programmerne afspilles fortløbende.
1
Tryk på MENU-knappen.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg Digital Recorder (digital optager), tryk derefter på
ENTER- eller -knappen.
2
Vælg Digital Recorder (digital optager), tryk derefter på
ENTER- eller -knappen.
3
Vælg "Parental Lock" (børnelås) ved hjælp af
tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
3
Vælg "Edit" (redigering) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Indtast en firecifret adgangskode på 0-9-knapperne på
fjernbetjeningen.
• Skriv Deres adgangskode ned og opbevar det på et sikkert sted i
tilfælde af, at De senere vil ændre det.
• Den adgangskode, der indstillet af fabrikanten er 1111 .
4
Vælg "Combine" og tryk derefter på på ENTER- eller knappen.
5
Vælg et program, der skal kombineres ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTER-knappen.
• Det valgte program vises i vinduet nedenfor.
• Der kan vælges op til 6 programmer.
• Det samme program kan ikke vælges to gange.
6
Vælg "Execute" ved hjælp af
7
Tryk på ENTER-knappen.
• Hvis De ønsker at kombinere de valgte programmer, skal De
vælge "Ja" og derefter tykke på ENTER-knappen.
• De valgte programmer vil nu blive kombineret til ét program.
• Det kombinerede programs initialnavn er ”New”.
-knappen,
5
Vælg "Skift Password" ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
6
Indtast en ny firecifret adgangskode på 0-9-knapperne på
fjernbetjeningen.
7
Indtast den nye adgangskode igen for at bekræfte ændringen.
➢
-knappen, tryk
Hvis De trykker på RETURN-knappen annulleres ændringen af
adgangskoden.
Digital Optager
➢
-knappen, tryk
-knappen.
◆ Hvis De vil annullere kombineringen skal De vælge "No"
ved hjælp af
-knappen og derefter trykke på
ENTER-knappen.
◆ Hvis De ønsker at slette den valgte scene, skal De trykke på
"CLEAR"-knappen og den sidst valgte scene slettes.
◆ Kun endeligt kombinerede filer gemmes og vises i
programlisten.
De originale filer vil blive slettet.
Original fil
Efter kombinering
A
B
A
B
C
C
◆ Direkte TV-kontrol virker ikke under redigeringen.
◆ Kombinering kan ikke udføres mellem filer, hvis
optagelseskvaliteterne (SQ, HQ, eller SHQ) ikke er de
samme.
◆ Programmet kan blive afbrudt eller slettet i tilfælde af
pludselige strømafbrydelser eller hvis stikket tages ud, når
der anvendes Edit-mode (rediger) ( Combine (Kombiner),
divide (del), delete (slet), partial delete (delvis slet).
36
37
DK
DK
Redigering af det optagede program på HDD(opdeling)
Digital Optager
De kan opdele et program i flere dele og gemme det.
Redigering af optagede programmer på HDD (Sletning)
Digital Optager
De kan slette optagede programmer.
Dette anvendes til at slette uønskede filer for at lave mere plads.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg Digital Recorder (digital optager), tryk derefter på
ENTER- eller -knappen.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg Digital Recorder (digital optager), tryk derefter på
ENTER- eller -knappen.
3
Vælg "Edit" (redigering) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Vælg det program, der skal opdeles ved hjælp af
-knappen,
tryk derefter på ENTER-knappen.
• Det valgte program spilles og oplysninger om afspilningen vises forneden.
Vælg "Slet" ved hjælp af
ENTER- eller -knappen.
5
Vælg det program, der skal slettes ved hjælp af
-knappen,
tryk derefter på ENTER-knappen- eller -knappen.
6
Vælg de dele De ønsker at opdele ved hjælp af
(FF), ll (Play/Pause)-knapperne.
6
Vælg "Ja" for at slette programmet ved hjælp af
7
Tryk på ENTER-knappen ved start- og slutpositionen for at opdele.
• Tryk på ll (Play/Pause)-knappen for at søge ved normal hastighed.
• Tryk på
(REW), (FF)-knapperne for at søge hurtigere.
• Tryk på ll (Play/Pause)-knappen ved start- eller slutpositionen,
tryk derefter på ENTER-knappen i pause mode.
• Den valgte del vil ændre farve fra hvid til blå og den første scene
af den blå del vil blive vist forneden.
7
Det valgte program er slettet.
3
4
5
8
➢
Vælg "Edit" (redigering) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
Vælg "Divide" (Opdel) ved hjælp af
på ENTER- eller -knappen.
-knappen, tryk derefter
(REW),
De kan opdele et program i flere dele ved at gentage trin 7.
• Der kan vælges op til 6 dele.
• Det delte programs initialnavn er ”New”.
◆ Efter at de er blevet delt bliver A’-, B- og C-filerne gemt og
vist på programlisten.
◆ A’ står for et program kombineret med det resterende
undtagen udvalgte dele i originalfilen.
◆ Filnavnet for A’ bliver originalens (navnet for program A),
mens B respective C døbes til "New" (Ny).
Original fil
Hvid: Del, der ikke er valgt
Blå : Valgt del
Rød : Nuværende afspilningsposition
-knappen, tryk
Opdele til dele
➢
-knappen, tryk
-knappen, tryk derefter på
-knappen.
◆ Tryk på RETURN-knappen for at gå tilbage til den forrige
menu.
◆ Tryk på MENU-knappen for at lukke menuen.
◆ Direkte TV-kontrol virker ikke under redigeringen.
◆ Programmet kan blive afbrudt eller slettet i tilfælde af
pludselige strømafbrydelser eller hvis stikket tages ud, når
der anvendes Edit-mode (rediger) ( Combine (Kombiner),
divide (del), delete (slet), partial delete (delvis slet).
A
A’
B
A’
C
A’
Efter opdelingen vil nye A’, B, C filer eksistere
◆ Direkte TV-kontrol virker ikke under redigeringen.
◆ Programmet kan blive afbrudt eller slettet i tilfælde af
pludselige strømafbrydelser eller hvis stikket tages ud, når
der anvendes Edit-mode (rediger) ( Combine (Kombiner),
divide (del), delete (slet), partial delete (delvis slet).
◆ Sørg for at vælge END punkt, før der flyttes ned til Execute
(Udfør).
38
39
DK
DK
Digital Optager
Redigering af optagede programmer på HDD(Delvis sletning)
De kan slette dele De ikke ønsker at se - som f.eks. reklamer.
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg Digital Recorder (digital optager), tryk derefter på
ENTER- eller -knappen.
3
Vælg "Edit" (redigering) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Vælg "Partial Delete" (Delvis slet) ved hjælp af
knappen, tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
5
Vælg det program, der skal slettes ved hjælp af
knappen, tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
6
Vælg de dele De ønsker at slette ved hjælp af
(FF), ll (Play/Pause)-knapperne.
7
Tryk på ENTER-knappen ved start- og slutpositionen for at
slette.
• Den valgte del vil ændre farve fra hvid til blå og den første
scene af den blå del vil blive vist forneden.
8
De kan slette flere dele af et program ved at gentage trin 7.
• Der kan vælges op til 6 dele.
Original fil
Slette dele
Efter sletning
Hvid: Del, der ikke er valgt
Blå : Valgt del
Rød : Nuværende afspilningsposition
40
De kan optage TV-programmer på HDD'en.
B
A’
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg Digital Recorder (digital optager), tryk derefter på
ENTER- eller -knappen.
3
Vælg "Recording" (Optagelse) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Vælg "Timer program" (tidsprogrammeret optagelse), tryk
derefter på ENTER-knappen.
• Hvis uret ikke er indstillet, vises pop-op-menuen. Indstil den
rigtige tid ved hjælp af knapperne
, så går den
automatisk tilbage til menuen for tidsprogrammeret optagelse.
5
Indtast særlig data til optagelse ved hjælp af
-knappen.
• Tryk på ENTER-knappen for at ændre eller indtaste data.
• Tryk på CLEAR-knappen for at slette programmering.
6
Sluk for apparatet efter tidsprogrammeringen.
-knappen, tryk
(REW),
A
A’
Digital Optager
Vær sikker på at den rigtige tid er indstillet.
1
➢
Optag Tv-program (Indstilling for tidsindstillingsprogram)
C
A’
A’
◆ Direkte TV kontrol virker ikke under redigeringen.
◆ Programmet kan blive afbrudt eller slettet i tilfælde af
pludselige strømafbrydelser eller hvis stikket tages ud, når
der anvendes Edit-mode (rediger) ( Combine (Kombiner),
divide (del), delete (slet), partial delete (delvis slet).
◆ Sørg for at vælge END punkt, før der flyttes ned til Execute
(Udfør).
➢
-knappen, tryk
◆ Se side 43 for at vælge optagelseskvalitet (hastighed).
◆ Hvis den rigtige tid er indstillet kan De gå direkte til
tidsprogrammeringen ved at trykke på TIMER-knappen på
fjernbetjeningen.
41
DK
DK
Optagelse af TV-programmer (Showview)
Digital Optager
De kan optage TV-programmer ved at anvende "Showview"funktionen.
De kan optage mens De ser TV-programmer eller DVD titler på
HDD.
1
Tryk på MENU-knappen.
1
Tryk på REC-knappen for at optage et TV-program eller en
DVD titel samtidig med, at de ses.
2
Vælg Digital Recorder (digital optager), tryk derefter på
ENTER- eller -knappen.
2
REC-ikonen vises på skærmen.
• Optagelse af indholdet vil blive gemt automatisk.
De kan kontrollere gemte programmer i programlisten.
3
Tryk på ■ (STOP)-knappen for at afslutte optagelsen.
4
Tryk på SPEED-knappen for at justere optagekvaliteten.
Højere kvalitet har brug for mere plads på harddisken.
• Indstil optagekvaliteten før optagelsen begynder.
Efter optagelsen er begyndt kan De ikke ændre kvaliteten.
SQ : Standard kvalitet (2Mbps/40Hr)
HQ : Høj kvalitet (4Mbps/20Hr)
SHQ : Super høj kvalitet (6Mbps/13Hr)
3
Vælg "Recording" (optagelse) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Vælg "Showview", tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
5
Indtast Showview-koden på det program, der skal optages,
tryk derefter på ENTER-knappen.
• Se magasin for tv-programguide for at finde Show view (Vis
visning).
• Sørg for at indstille på Prog., når du bruger Showview første
gang.
6
➢
42
Optagelse af fjernsynsudsendelser
-knappen, tryk
Digital Optager
1
4
3
Sluk for apparatet efter tidsprogrammeringen.
◆ Tryk på RETURN-knappen for at gå tilbage til den forrige
menu.
◆ Tryk på MENU-knappen for at lukke menuen.
◆ Tryk på CLEAR-knappen for at slette programmering i
Timer Recording-menuen.
◆ Hvis den rigtige tid er indstillet kan De gå direkte til
tidsprogrammeringen ved at trykke på TIMER-knappen på
fjernbetjeningen.
43
DK
Optagelse af TV-programmer ("One Touch Recording" en-tast-optagelse)
DK
Digital Optager
Deres DHR standser automatisk efter den ønskede tid.
3
3
1
Tænd for fjernsynet.
2
For at kunne kontrollere det program, der optages, skal De
vælge den fjernsynskanal, der er anvendt til Deres DHR (eller
AV input-kanalen, hvis denne anvendes).
3
3
4
4
Vælg:
• Den kanal, der skal programmeres, ved hjælp af PROG ( eller
)-knapperne
eller
• AV1, AV2 or AUX-kilden ved hjælp af INPUT SEL.-knappen til et
satellitanlæg eller en ekstern videokilde.
Resultat: Kanalens nummer vises og programmet kan ses på
fjernsynet.
Tryk på REC-knappen (● ) et stykke tid for at starte
optagelsen.
Resultat: Optagerindikatoren kommer frem på tv-skærmen.
5
Tryk på REC-knappen (● ) flere gange for at forøge
optagetiden:
• Fra 30 min. til 8 timer
6
Hvis De ønsker at annullere optagelsen før den slutter, skal De
trykke på STANDBY/ON.
DVD Player (DVD Spiller)
DK
De kan indstille DVD-titlers sprog og hastighed.
Discsprog
De kan vælge DVD-titlers menusprog.
Se side 47
Audiosprog
De kan vælge DVD-titlers audiosprog.
Se side 47
Undertekster
De kan vælge sproget i DVD-titlers undertitler.
Se side 47
Børnelås
De kan låse DVD-titler med voksen- og voldsfilm af for børn.
Se side 48~49
➢
Funktionen til ændring af sproget virker kun for DVD-titler,
der har en multisprogsmenu.
Sluk for strømmen og tænd igen, når DHR ikke fungerer som den
skal, ved pludselige strømafbrydelser, når stikket tages ud ved ikke
understøttede filer eller hvis du har ødelagte filer på harddisken.
– I tilfælde af unormal funktion: reagerer kun på tasterne
Standby/Tænd, flimrende displaypanel.
– Understøttede filer i DHR: MP3, JPG.
44
45
Disc Copy (disckopi)
DK
DVD player
De kan kopiere DVD-titler til HDD'en.
Kopibeskyttede DVD-titler kan ikke kopieres.
2
2
1
Indsæt DVD-titlen der skal kopieres og skift til DVD-måde ved
hjælp af DVD-knappen på fjernkontrollen eller DVD-knappen
på frontpanelet.
2
Tryk på COPY-knappen på frontpanelet eller REC-knappen på
fjernbetjeningen.
3
Tryk på ■ (STOP)-knappen for at afslutte kopiering.
➢
De kan vælge sproget i DVD-titlers menu, audio, undertitel.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg DVD Player (DVD spiller) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
3
Vælg "submenu" (undermenu) ved hjælp af
tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
-knappen, tryk
-knappen,
◆ Efter endt kopiering vil “program”(filnavn) blive oprette
automatisk.
◆ Kopibeskyttede titler kan ikke kopieres.
Discsprog
Valg af sproget i DVD-titlers menu.
Audiosprog
Valg af DVD-titlers audiosprog.
Sub-Title (undertitel)
Valg af sproget i DVD-titlers undertitler.
Efter 2 timer og 30 minutters kopiering, stopper den automatisk.
4
➢
46
DVD player
Forvalg af DVD-sprog
Vælg "language" (sprog) ved hjælp af
derefter på ENTER- knappen.
-knappen, tryk
◆ Tryk på RETURN-knappen for at komme tilbage til den
forrige menu.
◆ Tryk på MENU-knappen for at lukke menuen.
47
DK
DK
Indstilling af børnelås
DVD player
De kan låse DVD titler af for børn.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg DVD Player (DVD spiller) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
3
Vælg "Parental Lock" (børnelås) ved hjælp af
tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Ændring af børnelåsens adgangskode
DVD player
De kan ændre adgangskoden i børnelåsens menu.
1
Tryk på MENU-knappen.
-knappen, tryk
2
Vælg DVD Player (DVD spiller), tryk derefter på ENTER- eller
-knappen.
-knappen,
3
Vælg "Parental Lock" (børnelås) ved hjælp af
tryk derefter på ENTER- knappen.
Indtast en firecifret adgangskode på 0-9-knapperne på
fjernbetjeningen.Tryk derefter på ENTER-knappen.
• Skriv Deres adgangskode ned og opbevar den på et sikkert sted
for det tilfælde at De senere vil ændre den.
• Den adgangskode, der indstillet af fabrikanten er 1111 .
4
Indtast en firecifret adgangskode på 0-9-knapperne på
fjernbetjeningen.
• Skriv Deres adgangskode ned og opbevar den på et sikkert sted i
tilfælde af, at De senere vil ændre den.
• Den adgangskode, der indstillet af fabrikanten er 1111 .
5
Vælg "Lock Setting" (låseindstilling) ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
5
Vælg "Change Password" (skift adgangskode) ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
6
Indstil niveauet ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på
ENTER- knappen.
• Hvis De indstiller niveauet til trin 6, vil trin 7 og 8 titler ikke blive
spillet.
• De højeste trin er voksen- og voldstitler.
6
Indtast en ny firecifret adgangskode på 0-9-knapperne på
fjernbetjeningen.
7
Indtast den nye adgangskode igen for at bekræfte ændringen.
➢
-knappen,
◆ Hvis De trykker på RETURN-knappen vil ændringen af
adgangskoden vil blive afbrudt.
◆ Denne adgangskode gælder kun for DVD og er forskellig fra
HDD adgangskodeindstillingen.
➢
◆ Denne funktion virker kun ved DVD-titler, der har
niveauinformation.
◆ Denne adgangskode gælder kun for DVD og er forskellig fra
HDD adgangskodeindstillingen.
◆ Se på side 66, hvis du har glemt din adgangskode.
48
49
DK
DK
Anvendelse af disc/titelmenu
DVD player
Mange DVD'er har deres eget menusystem, hvor De kan vælge
titler, kapitler, audiospor, undertitler, og særlige diskettefunktioner,
som f.eks. "movie trailers" samt oplysninger om skuespillerne.
Anvend disse knapper for at vælge på diskettemenuerne.
1
2
1
2
Tryk på DISC MENU-knappen for at komme ind på DVD'en
menu.
• Gå til DVD'ens diskettemenu.
Tryk på TITLE-knappen for at komme ind på DVD'ens
titelmenu.
• Gå til DVD'ens titelmenu.
DVD player
Valg af audiosprog
De kan vælge et ønsket sprog hurtigt og let med AUDIO-knappen.
1
Tryk på AUDIO-knappen.
2
Vælg det ønskede sprog på DVD'en ved hjælp af
3
Vælg "audio output mode" (audio ud funktion) (Stereo, højre,
venstre) på VCD/CD ved hjælp af
-knappen.
➢
-knappen.
• Denne funktion afhænger af hvilke sprog, der er
indkodet på disketten og virker måske ikke på alle DVDdisketter.
• Hvordan man får det samme audiosprog til at komme frem
hver gang man spiller DVD-titler; Se
"Diskettesprog/audiosprog/undertitel" på side 47.
1
DVD
VCD/CD
3D Sound Function (3D lydfunktion)
DVD player
3D Audio er en udvidet audiofunktion, der giver illusionen af
"Surround Sound" (lyd overalt) med kun to højttalere.
1
1
2
Valg af "Subtitle Language" (sproget i undertitlerne)
DVD player
De kan vælge en ønsket undertitel hurtigt og let med
SUBTITLE-knappen.
Under afspilning af en disc, trykkes på knappen 3D på
fjernkontrollen.
1
Tryk på SUBTITLE-knappen.
Tryk på 3D-knappen for at tænde og slukke for 3D lyden.
2
Vælg det ønskede undertitel ved hjælp af
3
Vælg "subtitle On/Off" ved hjælp af
-knappen.
1
-knappen.
➢ • Denne funktion afhænger af hvilke sprog, der er indkodet
på disketten og virker måske ikke på alle DVD-disketter.
• Hvordan man får det samme audiosprog til at komme
frem, hver gang man spiller DVD-titler; Se
"Diskettesprog/audiosprog/undertitel" på side 47.
* Hvis DVD-titler har deres eget sprog vil diskettens
standardsprog komme frem.
50
DK
51
DK
Anvendelse af "Display Function" (visningsfunktion)
DVD player
De kan kontrollere DVD-titlers status eller indstillingsmuligheder.
1
1
Tryk på DISPLAY-knappen mens DVD'en spiller.
2
Vælg undermenuen til ændring ved hjælp af
skift indstillingen med
-knappen.
➢
-knappen, og
• Hvis De ønsker at gemme ændringer eller gå væk fra
menuen tryk på RETURN- eller DISPLAY-knappen igen.
• Display-undermenuen kan ændres, hvis De anvender
følgende på VCD.
Title (titel)
2
Viser den titels status, der afspilles og flytter til
en titel.
Særlige afspilningsfunktioner
Mens DVD/CD'en afspiller kan De vælge fra de følgende særlige
afspilningsfunktioner. For at komme tilbage til normal afspilning
skal De trykke på ll (PLAY/PAUSE)-knappen.
Pause
Tryk på
ll (PLAY/PAUSE)-knappen på fjernbetjeningen under afspilningen.
• Billedet vil standse (Pause) og audio (lyden) vil stoppe.
• For at fortsætte afspilningen tryk på ll (PLAY/PAUSE)-knappen.
• Hvis afspilleren bliver efterladt på pause i 5 minutter, vil den automatisk
begynde afspilning.
Frame Search (Step) (billedsøgning - trin)
Mens spilleren er i pause kan De rulle frem og tilbage på spoleknappen på
fjernbetjeningen med et billede ad gangen.
• Audio er tavs under billedsøgningen.
• Tryk på ll (PLAY/PAUSE) for at genoptage normal afspilning.
Chapter (kapitel)
Kapitelsøgning fremad/tilbage
Viser status på det kapitel, der afspilles og
flytter til et kapitel.
Mens en CD eller DVD-diskette afspilles trykkes og holdes der på Skip
Forward/Backward ( /
)-knappen (spring frem/tilbage) på
fjernbetjeningen eller på frontpanelet for at springe frem og tilbage mellem
diskette-kapitler/spor.
Time (tid)
Viser afspilningstiden
Indtast "time" (tid) ved hjælp af 0~9-knapperne
for at flytte scenen, tryk derefter på ENTERknappen.
Audio
Viser nuværende audiosprog og skifter til et
andet.
DVD player
• Skip Forward (spring frem) vil springe til det næste kapitel/spor.
• Skip Back (spring tilbage) vil springe til begyndelsen af det aktuelle
kapitel/spor.
• Tryk på Skip Back-knappen (spring tilbage) igen for at springe til
begyndelsen af det foregående kapitel/spor.
Billedsøgning fremad/tilbage
Mens en diskette afspilles trykkes på Forward/Backward ( / ) knappen på fjernbetjeningen eller på frontpanelet for at se søgningen
frem/tilbage med 2X - 4X - 8X - 16X - 32X - 64X - 128X hastighed.
Tryk på ll (PLAY/PAUSE)-knappen for at genoptage normal hastighed.
Slow Motion (langsom gengivelse)
Subtitle (undertitel)
Viser nuværende undertitelsprog og skifter til
et andet.
Vinkel
Skift scenevinkler
Denne funktion er kun understøttet på cd’er
med flervinklede scener.
Repeat (gentag)
Gentager titel eller kapitel.
52
Under afspilningen trykkes på ll (PLAY/PAUSE)-knappen for at fryse
billedet. Tryk derefter på Search Forward ( ) for at afspille i langsom
gengivelse med forskellige hastigheder.
• Hvert tryk forøger den langsomme afspilningshastighed til 1/8, 1/4 or
1/2 af normal hastighed.
• Audio er tavs under den langsomme afspilning.
• Tryk på ll (PLAY/PAUSE)-knappen for at genoptage normal
afspilning.
Stop/Resume (stop/genoptag)
• Tryk på ■ (Stop)-knappen EN GANG for at standse afspilningen.
Tryk på ll(PLAY/PAUSE)-knappen for at genoptage afspilningen.
• Tryk på ■ (Stop)-knappen TO GANG for helt at standse afspilningen.
Næste gang De trykker på ll(PLAY/PAUSE)-knappen vil disketten
starte ved begyndelsen.
53
DK
DK
A-B Repeat (A-B gentag)
DVD player
A-B Repeat-funktionen giver Dem mulighed for at gentage hvilken
som helst del af en DVD eller CD. Angiv (A) ved begyndelsen og (B)
ved slutningen af den del De ønsker at se igen.
1
1
Tryk på REPEAT A-B-knappen ved begyndelsen.
•“A” vil blive valgt når "A-B Repeat" er valgt.
“B” vil blive valgt efter, at der trykkes på REPEATA-B-knappen.
2
Gentag fra "A" til "B".
3
Tryk på REPEAT A-B-knappen igen for at annullere A-B repeat.
Anvendelse af "Zoom" (DVD/VCD) (nærindstilling)
DVD player
DK
Zoomer ind på billeder for at kunne se mere klart.
1
Tryk på Zoom-knappen under afspilningen eller i pause.
2
Vælg den del af skærmen De vil zoome ind på ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTER-knappen.
• DVD : Normal/1.5X/2X/4X
• VCD : Normal/1.5X/2X/4X
3
1
Tryk på ENTER-knappen.
• Under afspilning af DVD : tryk på ENTER for at zoome ind med
1.5X/2X/4X/2X/1.5X/Normal.
• Under afspilning af VCD : tryk på ENTER for at zoome ind med
1.5X/2X/1.5X/Normal.
Ændring af Camera Angle (kameravinkel)
DVD player
Når en DVD indeholder flere vinkler af en speciel scene kan
De anvende Angle function (vinkelfunktion).
Tryk på ANGLE-knappen for at se om der findes et ANGLE
(
)-mærke øverst i højre hjørne på skærmen.
54
1
Tryk på ANGLE-knappen når et vinkel-ikon vises øverst i
højre hjørne, så vil ikonet til valg af vinkel komme frem
øverst i venstre hjørne.
2
Vælg den ønskede skærmvinkel med
3
For at afslutte funktionen tryk på ANGLE-knappen igen.
1
-knappen.
55
DK
Anvendelse af Bookmark Function (DVD/VCD) (bogmærkefunktion)
DVD player
Bookmark-funktionen tillader Dem at udvælge dele af en DVD eller
VCD (MENU OFF mode) således at De hurtigt kan finde dem senere.
1
Tryk på MARK-knappen under afspilningen.
2
Afmærk de ønskede scener med ENTER-knappen.
• De kan afmærke op til 3 scener.
Juke Box (Jukeboks)
DK
De kan spille MP3-filer i HDD.
De kan også oprette Deres egen play-liste eller uden besvær
redigere MP3-filer.
1
3
Tryk på MARK-knappen igen for at komme tilbage til menuen.
4
TRYK på MARK-knappen for at kalde afmærkede scener frem,
vælg derefter en scene (1, 2, eller 3) med
, ll-knapperne.
• Den afmærkede scene vil blive afspillet.
5
Sletning af afmærkningsnummer - Vælg et nummer, der skal
slettes med
-knapperne og tryk derefter på CLEARknappen.
Se MP3-fillister i HDD
De kan se gemte MP3-fillister i HDD og afspille dem.
Se side 58
Redigering af MP3-filer i HDD
De kan flytte, kopiere, gemme eller slette filer og De kan også
ændre filnavne i HDD.
Se side 59
Se MP3-fillister i CD
➢
De kan se MP3-fillister i CD og afspille.
◆ Når maskinen er i VCD 2.0 mode(Menu On mode),
vil denne funktion ikke virke.
Se side 58
◆ Bogmærkefunktionen virker måske ikke afhængig af
disketten.
Kopiering af MP3-filer fra CD til HDD
De kan kopiere MP3-filer fra CD til HDD.
Se side 60
Sluk for strømmen og tænd igen, når DHR ikke fungerer som den
skal, ved pludselige strømafbrydelser, når stikket tages ud ved ikke
understøttede filer eller hvis du har ødelagte filer på harddisken.
– I tilfælde af unormal funktion: reagerer kun på tasterne
Standby/Tænd, flimrende displaypanel.
– Understøttede filer i DHR: MP3, JPG.
56
57
DK
Juke Box
Se MP3-fillister i HDD/CD
De kan se filerne på skærmen og afspille dem.
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg "Juke Box" ved hjælp af
ENTER- eller -knappen.
3
4
➢
5
6
Vælg HDD Playlist ved hjælp af
ENTER- eller -knappen.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg "Juke Box" ved hjælp af
ENTER- eller -knappen.
3
Vælg HDD Edit (redigering) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Vælg "mappe" (mappe) eller "file" (fil) ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTER- knappen.
• Hvis De vælger "files" (filer) vil Checkikonet blive vist.
• Tryk på ENTER-knappen igen for at annullere en valgt fil.
• Hvis De vælger "mappe", vil det vise at De inkluderede filer i
mappen.
5
Gå til højre side af menuen for redigering ved hjælp af
-knappen og vis de valgte filer ved hjælp af
, ENTER
-knapperne.
6
Ved flytning :
Vælg den fil, der skal flyttes ved hjælp af
-knappen, tryk
derefter på ENTER-knappen.
Vælg "Execute" (udfør) ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på
ENTER-knappen.
-knappen, tryk derefter på
-knappen, tryk derefter på
-knappen, tryk
-knappen, tryk derefter på
Vælg "mappe" eller "fil" ved hjælp af
-knappen, tryk
derefter på ENTER- knappen.
• Tryk på ENTER-knappen igen for at annullere en valgt fil.
Hvis De vælger "mappe", vil det vise at De inkluderede filer i
mappen.
Tryk på P-LIST-knappen.
• De valgte filer vil blive vist i valgt orden og den første fil vil blive
spillet.
• Alle filer i mappen er valgt, når du trykker på knappen P-LIST
efter at have valgt en mappe.
Vælg "Repeat All" (gentag alle) ved hjælp af
derefter på ENTER-knappen.
• De valgte MP3-filer vil blive spillet igen.
-knappen, tryk
Vælg "Slide Show" ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på
ENTER-knappen.
• JPEG-filerne vil blive vist som et lysbilledshow mens MP3 spiller,
hvis JPEG-filerne er i den samme mappe.
• Tryk på knappen DISPLAY for af få vist billedshow i fuld
skærmbillede.
➢
Juke Box
Du kan flytte, gemme eller slette filer og også ændre filnavn i HDD.
• HDD playlist er nøjagtig den samme som CD playlist i menuen. Nedenstående trin er et
eksempel på HDD PlayList.
1
Redigering af MP3-filer i HDD
Select All (vælg alt)
Select all files (vælg alle filer)
Ved oprettelse af en ny mappe :
1. Vælg "Lav ny mappe" ved hjælp af
-knappen, tryk
derefter på ENTER-knappen.
2. Indsæt navn på ny mappe ved hjælp af
, ENTERknapperne.
3. Tryk på RETURN-knappen for at annullere.
4. Vælg Ok på det virtuelle tastatur for at gemme mappenavn,
tryk derefter på knappen ENTER eller RETURN.
5. Tryk på knappen CLEAR for at slette tidligere karakter.
Tryk på ■ -knappen for at standse eller vælge en anden fil.
Clear All (slet alt)
Unselect all files (fravælg alle filer)
Move file (flyt fil)
Flyt filer til en anden mappe
Efter flytning vil eksisterende filer
blive slettet.
Slet fil
Slet filer
Lav mappe
Lav ny mappe
Omdøb
Ændring af fil- eller mappenavn)
Indsæt ny fil eller mappe ved
hjælp af
, ENTERknapperne.
➢
58
De kan kun lave ny mappe i "Root" .
Slet mappe
Slet mappe
59
DK
DK
Juke Box
Kopiering af MP3-filer fra CD til HDD
De kan kopiere MP3-filer fra CD til HDD.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg "Juke Box" ved hjælp af
ENTER- eller -knappen.
3
Vælg Copy MP3 CD to HDD ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
4
➢
5
Fotoalbum
DK
De kan vise JPEG-filer i CD eller HDD og lave Deres eget
fotoalbum eller let redigere JPEG-filer.
-knappen, tryk derefter på
-knappen, tryk
Vælg "mappe" eller "fil", der skal kopieres fra CD til HDD ved
hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTER-knappen.
• Tryk på ENTER-knappen for at annullere en valgt fil.
• Hvis De vil vælge alle filer i mappen gå til "Select All" (vælg
alle) ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTERknappen.
• Alle filer i mappen er valgt, når du trykker på knappen P-LIST
efter at have valgt en mappe.
Vælg "Copy to HDD" (kopiering til HDD) ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTER-knappen.
Se JPEG-filer i HDD
De kan se op til 8 JPEG-filer på skærmen i "thumbnail"-størrelse
eller en JPEG-fil på skærmen i fuld størrelse. De kan også vise
JPEG-filer løbende med "slideshow"-funktion" (lysbilledfunktion).
Se side 62
Redigering af JPEG-filer i HDD
De kan flytte, kopiere, gemme eller slette filer og De kan også
ændre filnavne i HDD.
Se side 63
Se JPEG-fillister i CD
De kan se JPEG-fillister i CD og se dem på skærmen.
Se side 62
Der kan kopieres op til 200 filer på en gang.
Kopiering af JPEG-filer fra CD til HDD
De kan kopiere JPEG-filer fra CD til HDD.
Se side 64
Sluk for strømmen og tænd igen, når DHR ikke fungerer som den
skal, ved pludselige strømafbrydelser, når stikket tages ud ved ikke
understøttede filer eller hvis du har ødelagte filer på harddisken.
– I tilfælde af unormal funktion: reagerer kun på tasterne
Standby/Tænd, flimrende displaypanel.
– Understøttede filer i DHR: MP3, JPG.
60
61
DK
Fotoalbum
Se JPEG-fillister i HDD/CD
De kan se filerne på skærmen og afspille dem.
De kan redigere gemte JPEG-filer i HDD.
• HDD playlist er nøjagtig den samme som CD playlist i menuen. Nedenstående trin er et eksempel
på HDD PlayList.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg "Photo Album" (fotoalbum) ved hjælp af
tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
3
4
➢
5
➢
Vælg HDD Playlist ved hjælp af
ENTER- eller -knappen.
Fotoalbum
Redigering af JPEG-filer i HDD
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg "Photo Album" (fotoalbum) ved hjælp af
tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
3
Vælg HDD Edit (redigering) ved hjælp af
derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Vælg "mappe" eller "fil" ved hjælp af
-knappen, tryk
derefter på ENTER- knappen.
• Hvis De vælger filer vil Checkikonet blive vist.
• Tryk på ENTER-knappen for at annullere en valgt fil.
-knappen,
-knappen,
-knappen, tryk
-knappen, tryk derefter på
Vælg "mappe" eller "fil" ved hjælp af
-knappen, tryk
derefter på ENTER- knappen.
• De kan se den valgte fil i højre side af vinduet.
• Tryk på ENTER-knappen for at annullere en valgt fil.
Hvis De vælger "mappe", vil det vise at De inkluderede filer i mappen.
Tryk på P-LIST-knappen.
• 8 filer vil blive vist.
◆ Vælg "Næste" ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på
ENTER-knappen for at se de næste 8 filer.
➢
Hvis De vælger "mappe", vil det vise at De inkluderede filer i mappen.
5
Gå til højre side af menuen for redigering ved hjælp af
-knappen og vis de valgte filer ved hjælp af
, ENTER
-knapperne.
6
Ved flytning :
Vælg "Execute" (udfør) ved hjælp af
på ENTER-knappen.
-knappen, tryk derefter
◆ Vælg "Forrige" ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på
ENTER-knappen for at se de forrige 8 filer.
6
7
Vælg "file" for at se ved hjælp af -knappen, tryk derefter på
ENTER-knappen.
• De kan forstørre til fuld skærmstørrelse.
Vælg "Slideshow" ved hjælp af
på ENTER-knappen.
-knappen, tryk derefter
8
Vælg "interval" ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på
ENTER-knappen.
• Intervallet er fra 1 sekund til 10 sekunder.
9
Slide Showet vil begynde for alle JPEG-filer i playlist på
skærmen i fuld størrelse.
➢
◆ Tryk
Ved oprettelse af en ny mappe :
1. Vælg "Lav ny mappe ved hjælp af
-knappen, tryk
derefter på ENTER-knappen.
2. Indsæt navn på ny mappe ved hjælp af
, ENTERknapperne.
3. Tryk på RETURN-knappen for at annullere.
4. Vælg Ok på det virtuelle tastatur for at gemme mappenavn,
tryk derefter på knappen ENTER eller RETURN.
5. Tryk på knappen CLEAR for at slette tidligere karakter.
Clear All (slet alt)
Unselect all files (fravælg alle filer)
Move file (flyt fil)
Flyt filer til en anden mappe
Efter flytning vil eksisterende filer
blive slettet.
Slet fil
Slet filer
Lav mappe
Lav ny mappe
-knapperne for at rotere billederne.
◆ Tryk på ZOOM-knappen for at ændre
billedmålforhold. (Billedmålforhold : 25%, 50%,
100%, 150%, 200%)
Tryk på ENTER-knappen for at ændre
billedmålforholdet.
Select All (vælg alt)
Select all files (vælg alle filer)
➢
De kan kun lave ny mappe i "Root" .
Omdøbe
Ændring af fil- eller mappenavn
Indsæt ny fil eller mappe ved
hjælp af
, ENTERknapperne.
Slet mappe
Slet mappe
62
63
DK
DK
Kopiering af JPEG-filer fra CD til HDD
Fotoalbum
Tekniske Specifikationer
De kan kopiere JPEG-filer fra CD til HDD.
1
Tryk på MENU-knappen.
2
Vælg "Photo Album" (fotoalbum) ved hjælp af
tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
3
Vælg Copy Photo CD to HDD ved hjælp af
tryk derefter på ENTER- eller -knappen.
4
Vælg de filer, der skal kopieres fra CD til HDD ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTER-knappen.
• Tryk på ENTER-knappen igen for at annullere en valgt fil.
➢
5
-knappen,
Alment
-knappen,
• Hvis De vil vælge alle filer i mappen gå til "Select All" (vælg
alle) ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTERknappen.
• Alle filer i mappen er valgt, når du trykker på knappen P-LIST
efter at have valgt en mappe.
DK
Nominel spænding
220 - 240V~, 50Hz
Strømforbrug
33 Watts
Vægt
4.5 Kg
Størrelse
430mm X 360mm X 70mm
Omgivende temperatur
+5°C ~ +35°C
Installationsbetingelser
Operationsposition : Horisontal,
Relativ fugtighedsgrad : Under 75%
Tilgang
(Input)
Vælg "Copy to HDD" (kopiering til HDD) ved hjælp af
-knappen, tryk derefter på ENTER-knappen.
Der kan kopieres op til 200 filer på en gang.
Udgang
(Output)
Video (Bagpanel)
Euro Scart Jack 1 : 1.0Vp-p (ubalanceret) 75Ω
Audio (Bagpanel)
Euro Scart Jack 1 : -8dBm, 47KΩ ubalanceret
Video (Bagpanel)
Euro Scart Jack 2 : 1.0Vp-p (ubalanceret) 75Ω
Audio (Bagpanel)
Euro Scart Jack 2 : -8dBm, 47KΩ ubalanceret
Video (Bagpanel)
S-Video
Audio (Bagpanel)
til S-Video, der anvender
Video (Forpanel)
RCA Jack
Audio (Forpanel)
RCA Jack
RF ud
UHF 21-69 (Initial CH36)
Audio
RCA Jack, Euro Scart Jack
Audio
Digital audio ud (OPTISK, KOAKSIAL)
Video
RCA Jack, Euro Scart Jack
Video
S-Video
RGB : Euro Scart Jack
HDD
CODEC Format
MPEG II
REC Hastighed
SQ(2Mbps), HQ(4Mbps), SHQ(6Mbps)
Farvesystem
PAL, SECAM til udgående Videosignal
Tuningsystem
B/G, D/K, I
Video S/N
Over 43dB (standardoptagelse)
Resolution
Over 350 linjer (standardoptagelse)
Audio S/N
Audio S/N Over 70dB (standardoptagelse)
Audiofrekvenskarakteristikker
20Hz - 20KHz
Diskette
DVD, CD (12cm), CD (8cm), VIDEO-CD (12cm)
DVD
64
CD-R (12cm), CD-RW (12cm)
Audio S/N
95dB
Audio dynamic range
105dB
65
DK
Problemer og Løsninger
1. Ingen strøm
- Kontrollér, at strømstikket er tilsluttet et vægkontakt.
- Har du trykket på STANDBY/ON-knappen?
2. Når strømmen er tændt, vises logoet et øjeblik, før billedet vises.
- DHR har et indbygget harddiskdrev (HDD). På grund af den tid, det kræver at initialisere harddiskdrevet,
vil logoet blive vist på skærmen i ca. 15 sekunder efter strømmen tændes.
3. TV-programmet blev ikke optaget
- Kontrollér DHR's antennetilslutninger.
- Er DHR-tuneren indstillet korrekt?
- Kontroller, hvor meget ledig plads der er på HDD.
4. Den tidsbestemte optagelse mislykkedes
- Blev STANDBY/ON-knappen trykket ind for at aktivere timeren?
- Kontrollér optagelsens start/stoptidsindstillinger igen.
- Hvis der var en strømafbrydelse eller -forstyrrelse under den tidsbestemte optagelse, vil optagelsen have
været blevet annulleret.
5. Billedet er frosset eller en tidligere udsendelse end den aktuelle tid vises.
- DHR har Tidsskiftfunktion (se side 29), så man kan fryse det indkommende udsendelsessignal og
genoptage visningen af programmet senere.
- Tryk på PLAY/PAUSE ( ll ) -knappen mens De ser en fjernsynsudsendelse for at fryse billedet. For at
genoptage visningen af udsendelsen, tryk på ll knappen igen.
Problemer og Løsninger (forts.)
DK
11.
ikonet vises på skærmen.
- Funktionerne eller handlingen kan ikke fuldføres, da;
(1) DVD’ens software forbyder det.
(2) DVD’ens software støtter ikke funktionen (f.eks., vinkler).
(3) Funktionen er p.t. ikke tilgængelig.
(4) De har bedt om en titel- eller kapitelnummer eller søgetid, der er uden for rækkevidde.
12. Afspilningsmoden er forskellig fra Indstillingsmenuvalget.
- Nogle af de valgte funktioner i Indstillingsmenuen virker måske ikke, hvis disken ikke er indkodet med
den tilsvarende funktion.
13. Skærmstørrelsen kan ikke ændres.
- Skærmstørrelsen er fastsat på DVD'erne. (Se side 31)
14. Ingen lyd.
- Sørg for, at De har valgt det korrekte digitale output i Lydvalgsmenuen. (Se side 30)
15. Hvis De oplever andre problemer.
- Gå til indholdsfortegnelsen og find det afsnit i instruktionsbogen, der indeholder forklaringerne til det
aktuelle problem, og gentag proceduren.
- Afbryd strømmen og slå den til igen.
- Hvis problemet stadig ikke kan løses, bedes De kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter.
- Hvis De trykker på
knappen for at se udsendelsen i realtid, vil billedet blive spolet frem, indtil den
indkommende live-udsendelse nås og afspilles igen ved normal hastighed.
6. Billedet afspilles ved 2X hastighed i omvendt retning under visning af udsendelsen.
- DHR har Tidsskiftfunktion, der gør det muligt øjeblikkeligt at genspille visse scener fra det aktuelle
fjernsynsprogram. Man kan begynde at se udsendelsen så langt tilbage i udsendelsen som den indstillede
tid i Indstillingen.
- Tryk på
knappen for at afspille ved 2X hastighed i omvendt retning under modtagelse af en
fjernsynsudsendelse.
7. Kopiertasten er trykket ind, men reagerer ikke.
- Kopierfunktionen vil kun virke med DVD'er, men hvis de indeholder et kopibeskyttelsessignal, kan
kopieringen ikke udføres.
- Andre disks end DVD'er, såsom VCD'er og CD'er, kan ikke kopieres.
8. De optagede videosignaler kan ikke kombineres.
- Kombinering er kun mulig på filer med samme optagelseshastighed.
Dvs., at det ikke virker, hvis en fil er i SHQ-mode og den anden i HQ-mode.
9. Jeg har glemt kodeordet.
- Mens “NO DISC” vises I DVD-måde, trykkes og holdes der nede samtidig på både ■ og ll knapperne
på frontpanelet i mere end 5 sekunder for at initialisere adgangskoden til ”1111”.
- Adgangskoden bliver initialiseret til standard, men brugerindstillingen vil forblive den samme.
10. Disken kan ikke afspilles
- Sørg for, at disken er indsat med mærkatsiden vendende opad.
- Kontrollér DVD'ens regionsnummer.
- Denne afspiller kan ikke afspille visse typer disks. (Se side 12)
66
67
ELEC
Please ensure the form above is completed at the time of purchase and
present it to the dealer to quality for guarantee service,
otherwise your guarantee may be affected.
CAUTION
CUSTOMER'S SIGNATURE
DEALER'S STAMP & SIGNATURE
TAKUU
DEALER’S ADDRESS
Handlendesadress, Forhandleradresse, Dirección de negociante, Dirección del vendedor. Endereco de vendedor,
Adresse des Händlers, Adres van handelaar, Adresse du marchand, Dieuvqunsh tou katasthmatoı, Asiakkaan nimi,
Forhandlerens adresse, Handlarens adress
DEALER’S TEL. NO.
Handlendestelesonnummer, Forhandlertelefonnummer, No. de Tel. de negociante, No. de Tel. del vendedor,
Número de telefone de vendedor, Telefonnummer des Handlers, Telefoon nummer van handelaar, Numéro tél´phone du
marchand, il numero di telefono del commeciante, Ariqmovı thlefwvnou tou katasthvmatoı, Myyjän osoite, Forhandlerens
tel.nr., Handlarens telefonnr.
ΕΓΓΥΗΣΗ
GARANTIA
DEALER’S NAME
Handlendesnavn, Forhandler, Nombre de negociante, Nombre del vendedor, Nome de vendedor, Name des Händlers,
Naam van handelaar, Nom du marchand, il nome del commerciante, Onoma tou katasthvmatoı, Jalleenmyyjan, Forhandler,
Aterforsaljare
CUSTOMER’S ADDRESS
Kundeasdress, Kundeadresse, Dirección de client, Direccion del cliente, Endereco de cliente, Adresse des Kunden,
Adres van klant, adresse du client, L’indrizzo del cliente. Dieuvqunsh tou agopasthv, Ostopäivä, Kundens adresse,
Customer’s address
GARANTIE
GARANTÍA
CUSTOMER’S TEL. NO.
Kundesadress, Kundetelefonnummer, No. de Tel. de client, No. de Tel del cliente, Número de telefone de cliente,
Telefonnummer des Kunden, Telefoon nummer van klant, Numéro de téléphone du client, il numero de telefono del client ,
Ariqmovı thlefwvnou tou agorasthv, Myyjän puh.nro, Kundens telefonnr, Kundens telefonnr.
CUSTOMER’S NAME
Kundesnavn, Kundenavn, Nombre de cliente, Nombrre del cliente, Nome de cliente, Name des Kunden,
Naam van klant, Nom du client, il nome del clinte, Onomatepwvnumo tou agopasthv, Sarjanro, Kundens navn, Kundens namn
GARANTI
DATE OF PURCHASE
Kóbetid, Købsadato, Fecha de compra, Data de compra, Kaufdatum, Datum van aankoop, Date d’achat,
La data d’acquisto, Hmeromhniva agoravı agorasthv, Asiakkaan osoite, Salgsdato, Inköpsdatumv
GARANZIA
SERIAL NO.
Serienummer, No. de serie, Número serial, Seriennummer, Serie nummer, Numéro de série,
II numero di matricola, Ariqmovı kataskeuhvı, Malli, Serienummer., Serienr
MODEL NAME
Modelnavn, Nombre de modelo, Nombre del modelo, Nome de modelo, Modellbezeichnung, Modelnaam,
Nom du modèle, II nome di modello, Montevlo proi>ovntoı, Asiakkaan puh.nro, Modelnaven, Modell
GUARANTEE
ELECTRONICS
WARRANTY CARD
SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY
DANMARK
På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og
fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som
har solgt produktet. Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande
opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De
få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
NSI Electronic A/S
Bredskifte Allé 7
8210 Åarhus V
Tlf: +45 87 45 46 00, Fax: + 45 87 45 46 20
■ GARANTIBETINGELSER
1.Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og såfremt
serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2.Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af defekte dele.
Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3.Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret servicecenter. Der
ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder, eventuelle reparationer og
beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4.Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der kræves tilpasning til
nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det land produktet
oprindeligt er designet og fremstillet til.
5.Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne
tilpasninger og enentuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert forsyningsspænding,
utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung kontrol.
6.Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, i garantiperioden.
7.Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra købekontrakten eller
lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er
forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres repræsentanter eller
forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact discs,
videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel.
EUROPÆISK GARANTI
Download PDF

advertising