Samsung | DVD-H40E | Samsung DVD-H40E Bruksanvisning

DVD HDD Recorder
DVD-H40E
THIS APPLIANCE IS DISTRIBUTED BY
Käyttöopas
www.samsungdvd.com
AK68-00076J
Turvaohjeet
FIN
FIN
Seuraavissa kuvissa on laitteeseen liittyviä varoituksia.
Tämä salamamerkki varoittaa tuotteen sisällä olevasta vaarallisen korkeasta jännitteestä.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAROITUS: ÄLÄ IRROTA TAKAKANTTA
SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI.
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN
HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. VAIN
KOULUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ SAA
TEHDÄ HUOLTOTYÖT.
HENGENVAARA
ÄLÄ AVAA DVD HDD -SOITINTA. Vain huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotoimet.
Tämä merkki varoittaa tuotteen sisällä olevasta
vaarallisen korkeasta jännitteestä.
VAROITUS
Tämä merkki kuvaa seikkoja, jotka on otettava
huomioon käyttäessäsi tuotetta.
Nuolisalama ja tasasivuinen kolmio varoittavat
käyttäjää laitteen sisällä olevasta vaarallisesta
jännitteestä ja sähköiskun vaarasta.
Huutomerkki ja tasasivuinen kolmio merkitsevät
sitä, että käyttäjän on syytä perehtyä laitteen
mukana toimitettujen ohjeiden johonkin kohtaan.
Varoitus
Tulipalon ja sähköiskun vaaran välttämiseksi älä
saata sisätiloissa käytettäväksi tarkoitettua laitetta
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Huomautus : Vain koulutettu huoltohenkilöstö
saa suorittaa huoltotoimet voimassaolevien
määräysten mukaisesti.
Älä saata DVD HDD -soitinta
alttiiksi kylmyydelle tai
kuumuudelle (käyttöalue on 5°
- 40°C) äläkä liian kuivalle tai
kostealle ilmalle
(ilmankosteuden on oltava
alueella 10 - 75%).
Älä saata DVD HDD -soitinta
alttiiksi suoralle
auringonpaisteelle.
Varo, että DVD HDD soittimeen ei pääse mitään
nesteitä.
Älä aseta DVD HDD -soittimen
tai kauko-ohjaimen päälle
mitään esineitä.
Irrota DVD HDD -soittimen
sähköpistoke ukonilman ajaksi
sähköpistorasiasta.
Jos kaukosäädin on pitkän
aikaa käyttämättä, poista siitä
paristot. Säilytä kauko-ohjainta
viileässä ja kuivassa paikassa.
Virran katkaiseminen. Virtakytkimen
asennosta riippumatta laitteeseen syötetään
virtaa koko ajan. Laitetta voi kuitenkin käyttää
vain silloin, kun siihen on kytketty virta
virtakytkimen avulla. Laitteesta voi sammuttaa
virran kokonaan irrottamalla virtajohdon.
LAITETTA EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI
TEOLLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ
2
3
FIN
DVD-H40E-soittimen tärkeimmät ominaisuudet
1. Digitaalinen videonauhoitus
2. Tallennettujen ohjelmien luettelo
3. Korostettu toisto
4. Nauhoitetun videokuvan editointi
5. DVD-, CD-, VCD-, MP3- ja Photo CD -toisto.
6. Digitaalinen levyautomaatti
7. Valokuvakansiotoiminto
8. Digitaalisen videokameran, videonauhurin tai digiboksin yhdistäminen
DVD-H40E-soittimen tärkeimmät ominaisuudet (jatkoa)
2. Tallennettujen ohjelmien luettelo
• Videonauhoituksen aikana luodaan automaattisesti ohjelmaluettelo.
Se helpottaa nauhoitettujen ohjelmien käyttämistä.
• Ohjelmaluettelo sisältää ohjelmanotsikon, päivämäärän ja pituuden.
Voit vaihtaa otsikkoa otsikonlisäystoiminnon avulla. Päivämäärä- ja pituustiedot luodaan automaattisesti.
Näyttöön tulee pikkukuva
ensimmäisestä leikkeestä.
1. Digitaalinen videonauhoitus
TV-ohjelman pikanauhoitus painamalla yhtä näppäintä.
Käyttäjä voi ryhtyä nauhoittamaan TV-ohjelmaa heti painamalla kaukosäätimen nauhoituspainiketta.
TV-ohjelman voi myös asettaa taukotilaan.
Näin käyttäjä voi välillä poistua TV:n ääreltä ja katsoa ohjelman
myöhemmin loppuun.
Korkealaatuinen videokuvan nauhoittaminen TV:stä, DVD- tai VCD-levyltä
sekä digiboksista ja digitaalisesta videokamerasta kiintolevyyn.
Tukee kolmea videonauhoitustilaa eri bittinopeuksilla, kuten SQ (2 Mbps /
40 tuntia), HQ (4 Mbps / 20 tuntia) ja SHQ (6 Mbps / 13 tuntia). Voi tallentaa jopa 500 leikettä.
Valikon painikkeet näkyvät ruudun
alaosassa kuvakkeineen ja
ohjeineen.
3. Korostettu toisto
• Jos näkyvissä on ohjelmaluettelo ja painat kaukosäätimen P – List -painiketta, voit tarkastella valittua ja
korostettua video-ohjelmaa, jolloin näet esittelin seuraavasta elokuvasta.
Voit palata ajassa taaksepäin ja katsella jo lähetettyä TV-lähetystä.
Paina Pause-painiketta ( II ) (Tauko) kun poistut TV:n äärestä ja taas palattuasi. DVD-H40 näyttää
poissaollessasi tulleen lähetyksen.
Aika
Tauko
Toisto viiden
sekunnin ajan
Siirtyminen
Korostetun osan toistaminen
Kiintolevyn toimintatila
Nauhoitus
4. Nauhoitetun videokuvan editointi
Käyttäjä palaa katsomaan TV:tä
• Samsung DVD-H40 mahdollistaa omien video-ohjelmien tekemisen.
• Kaksi tai useampia video-ohjelmia voidaan yhdistää.
Ajanvaihtojakso
Katselu jatkuu
Näyttää valitun tiedoston tiedot
4
5
FIN
FIN
DVD-H40E-soittimen tärkeimmät ominaisuudet (jatkoa)
4. Nauhoitetun videokuvan editointi
DVD-H40E-soittimen tärkeimmät ominaisuudet (jatkoa)
6. Digitaalinen levyautomaatti
• DVD-H40 voi jakaa valitun video-ohjelman kahdeksi tai useammaksi ohjelmaksi.
1. Kuvan toistaminen
(1 kehys)
2. FPS-, RPS- ja Pausenäppäintä (Tauko) voi
käyttää.
<alkusijainti>
1. Enter-näppäimen
painaminen aloittaa
jakamisen.
2. Väri muuttuu
(Valkoinen -> Sininen)
• Tuhansien kiintolevyyn tallennettujen musiikkikappaleiden kuunteleminen on mahdollista tarvitsematta
vaihtaa ääni-CD-levyjä. MP3-musiikkia voi tallentaa CD-levyltä kiintolevyyn.
(Kiintolevyn suurin kapasiteetti MP3-käytössä: 10 Gt)
Näyttää valitun tiedoston
<loppusijainti>
1. Enter-näppäimen
painaminen aloittaa
jakamisen.
2. Väri muuttuu
(Valkoinen -> Sininen)
3. Alikuvan luominen
Jaettu
tiedosto
Nykyine
n sijainti
Valkoinen palkki:
tiedoston pituus
• DVD-H40 voi poistaa tarpeettomat video-ohjelmat.
• Valitun video-ohjelman voi poistaa myös osittain.
• Jos musiikkikansioon lisätään valokuvia, niitä voi katsella kuunneltaessa musiikkia.
Valitse tiedosto. Poistovaihtoehdot
ovat näyttöön avautuvassa
valikossa.
5. DVD-, CD-, VCD-, MP3- ja Photo CD -toisto
• Muokkaustilassa voidaan luoda omat musiikkikansiot, kuten Klassinen, Jazz tai Pop.
• DVD-H40 voi toistaa monia levyjä, kuten DVD, ääni-CD, video-CD, MP3 (CD-R/RW), Photo CD (Kodak),
CD-G ja niin edelleen.
6
7
FIN
FIN
DVD-H40E-soittimen tärkeimmät ominaisuudet (jatkoa)
DVD-H40E-soittimen tärkeimmät ominaisuudet (jatkoa)
• Voit editointitoimintojen avulla valita, poistaa tai siirtää kuvia, vaihtaa niiden nimiä ja tehdä oman
hakemiston.
7. Valokuvakansiotoiminto
• JPEG-kuvia voi katsella CD-levyltä tai kiintolevystä helpon ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän
avulla.
Kiintolevyyn mahtuu jopa 10 000 JPEG-kuvaa, joiden koko on 100 kt. Niitä voi myös muokata.
Näyttää pikkukuvien
sivunumerot
Ruutuun mahtuu
kahdeksan pikkukuvaa.
Voit siirtyä kuvien välillä
käyttämällä
kaukosäätimen
suuntapainikkeita.
Valittu kuva suurennetaan.
Voit laajentaa kuvan koko
ruudun kokoiseksi
painamalla kaukosäätimen
Enter-näppäintä.
Rajoitus 20 merkkiä
Kuvan ottamisen ajankohta
Näyttää valitun tiedoston
• CD-levyltä kiintolevyyn kopioitavat kuvat voidaan valita helposti käyttämällä alla näkyvää
käyttöliittymäruutua.
• Yksittäisen kuvien katseleminen
Näyttää valitun tiedoston
• Kuvaesitys
8. Digitaalisen videokameran tai videonauhurin yhdistäminen
• Kun yhdistät digitaalisen videokameran tai videonauhurin A/V-liitäntään, voit katsella ja editoida videoohjelmia TV-näytössä.
Digitaalisen videokameran tai videonauhurin lähettämä kuva
Aika voi olla 3 - 10
sekuntia.
Tallentaminen kiintolevyyn ja editoiminen
Valikko tulee näkyviin, kun painat Enter-näppäintä.
Kuvaesityksen kuvien vaihtumisvälin voi määrittää.
8
Katseleminen TV-ruudussa
9
FIN
FIN
Sisältö
Sisältö (jatkoa)
Tämä tuote sisältää teknologisen tekijänoikeussuojan, joka on suojattu
Yhdysvalloissa tietyllä menetelmävaateella, johon liittyvät patentit ja muut
immateriaaliset omistusoikeudet omistavat Macrovision Corporation ja muut
oikeuksien omistajat. Tämän tekijänoikeuksien suojaamistekniikan käyttäminen
edellyttää Macrovision Corporationin lupaa. Tekniikkaa voi käyttää kotikäytössä ja
muussa rajoitetussa käytössä ilman Macrovision Corporationin myöntämää erillistä
lupaa. Käänteinen ohjelmointi tai koodin purkaminen on kielletty.
DVD HDD -SOITTIMEN ASETUSTEN
Digitaalinen tallennus
ESITTELY
Levyn tyyppi ja ominaisuudet
MP3-toisto (MP3-tiedostoja sisältäville CD-R-levyille asetettavat vaatimukset)
Näkymä DVD HDD -soittimen etupaneeliin
Näkymä DVD HDD -soittimen takapaneeliin
Näytön ilmaisimet
Varusteet
Infrapunakaukosäädin
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
DVD HDD -soittimen yhdistäminen
DVD HDD -nauhurin yhdistäminen TV:hen käyttämällä koaksiaalikaapelia
DVD HDD -nauhurin yhdistäminen TV:hen käyttämällä SCART-kaapelia
DVD HDD -nauhurin yhdistäminen satelliittivastaanottimeen tai muuhun laitteeseen
Kaukosäätimen TV-painikkeen painaminen
Tavalliset liitännät ja asetusten määrittäminen automaattisesti
DVD/HDD-näkymä
DVD-perustoisto
TV-virittimen peruskäyttö
Levyn toistaminen
FIN
12
13
14
14
15
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
23
24
25
Kiintolevyyn tallennetun ohjelman katselu
Lapsilukon ottaminen käyttöön
Salasanan muuttaminen
Kiintolevyyn tallennetun ohjelman editointi yhdistämällä
Kiintolevyyn tallennetun ohjelman editointi jakamalla
Kiintolevyyn tallennetun ohjelman editointi poistamalla
Kiintolevyyn tallennetun ohjelman editointi poistamalla osittain
TV-ohjelmien tallentaminen käyttämällä ajastinta
TV-ohjelmien tallentaminen (ShowView)
Televisiolähetysten tallentaminen
TV-ohjelmien tallentaminen yhdellä näppäinpainalluksella
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
DVD-soitin
Disc Copy (Levyn kopioiminen)
Preset of DVD language (DVD-kielen valitseminen)
Lapsilukon ottaminen käyttöön
Salasanan muuttaminen
Disc/Title-valikon (Levy- tai Nimike-valikon) käyttäminen
3D Sound -toiminto (Kolmiulotteinen ääni)
Äänen kielen valitseminen
Tekstityskielen valitseminen
Näyttötoimintojen käyttö
Toiston erikoisominaisuudet
A/B-toisto
Zoomauksen käyttö (DVD/VCD)
Kamerakulman muuttaminen
Kirjanmerkkitoiminnon käyttö (DVD/VCD)
46
47
48
49
50
50
51
51
52
53
54
55
55
56
Juke Box (Levyautomaatti)
Kiintolevyn tai CD-levyn sisältämän MP3-tiedostoluettelon tarkasteleminen
Kiintolevyyn tallennetun MP3-tiedoston editointi
MP3-tiedostojen kopioiminen CD-levystä kiintolevyyn
58
59
60
Valokuvakansio
Kiintolevyn tai CD-levyn sisältämän JPEG-tiedostoluettelon tarkasteleminen
Kiintolevyyn tallennetun JPEG-tiedoston editointi
JPEG-tiedostojen kopioiminen CD-levystä kiintolevyyn
ASETUKSET
Päävalikon kielen vaihtaminen
TV-kanavan valitseminen
Aseta oikea aika
Ajanvaihtopuskurointiajan määrittäminen
Aänen ulostuloasetusten määrittäminen
Näyttöasetusten määrittäminen
Kiintolevyn alustaminen
10
27
28
29
29
30
31
32
62
63
64
MUUT TIEDOT
Tekniset tiedot
65
Ongelmia ja ratkaisuja
66
11
Levyn tyyppi ja ominaisuudet
FIN
MP3-toisto (MP3-tiedostoja sisältäville CD-R-levyille asetettavat vaatimukset)
Tämä DVD HDD -soitin voi toistaa levyjä, joissa on seuraavat tunnukset.
Levytyypit ja
tunnukset
Sisältö
Levyn
koko
DVD
12 Cm
Ääni ja video
8 Cm
VIDEO-CD
12 Cm
Tiedostojen
pisin
toistoaika
Yksipuolinen:
240 min.
Kaksipuolinen
: 480 min.
Yksipuolinen:
80 min.
Kaksipuolinen
: 160 min.
ÄÄNI-CD
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
12 Cm
WAV: 74 min.
MP3 : noin 150
JPG: määräytyy
levyn koon mukaan
8 Cm
WAV: 20 min
MP3: noin 60
JPG: määräytyy
levyn koon mukaan
Ääni
CD-R
Ääni ja video
CD-RW
12 Cm
Ääni ja video
8 Cm
➢
* Seuraavia levyjä ei voi toistaa tässä soittimessa:
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• Super Audio CD -levyn HD-kerros
• CDG-levyiltä toistetaan vain ääni, ei grafiikkaa.
12
• DVD-levyn äänen ja kuvan
laatu on erinomainen Dolby
Digital- ja MPEG-2järjestelmien ansiosta.
• Näytössä näkyvästä valikosta
voi määrittää kuvan ja äänen
asetukset.
74 min.
Ääni ja video
8 Cm
Ominaisuudet
• Videokuva ja CD-tasoinen ääni,
VHS-laatu ja MPEG-1pakkaustekniikka.
• Vanhoille LP-levyille ääni
tallennettiin analogisessa
muodossa. Tämä aiheutti
häiriöitä. CD-levylle ääni
tallennetaan digitaalisena. Äänen
laatu on parempi, häiriöitä
esiintyy vähemmän eikä äänen
laatu heikkene ajan kuluessa.
Toistaessasi CD-R/RW-levyjä noudata seuraavia ohjeita:
• MP3-tiedostojen tulisi olla ISO 9660- tai JOLIET-muodossa.
ISO 9660- ja JOLIET-MP3-tiedostot ovat yhteensopivia Microsoftin DOS- ja Windows-käyttöjärjestelmien
sekä Applen Mac-tietokoneiden kanssa. Nämä kaksi ovat yleisimmät tiedostomuodot.
• Anna MP3-tiedostoille korkeintaan 15 merkki_ pitkä nimi, ja anna tiedostotunnisteeksi ".mp3".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3. Varmista, että otsikossa on korkeintaan 15 merkkiä.
• Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka on vähintään 128 kb/s (kilobittiä sekunnissa).
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan.
CD-äänilevyjen laadun saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli
muunnettaessa tiedostoa MP3-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128 kb/s ja enintään
160 kb/s. Korkeammat näytteenottotaajuudet, kuten 192 kb/s tai enemmän, eivät välttämättä paranna
äänenlaatua. Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 128 kb/s, eivät soi kunnolla.
• Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3-tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta. Nämä tiedostot ovat seuraavantyyppisiä: Windows
MediaTM (Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai SDMITM (The SDMI Foundationin rekisteröity
tavaramerkki). Tällaisia tiedostoja ei voi kopioida.
Levyjen merkinnät
~
• Tiedot tallennetaan pysyvästi.
- Tietoja ei voi poistaa eikä niiden
päälle voi tallentaa.
• Musiikin, kuvien ja valokuvien
tallentamiseen.
WAV: 74 min.
MP3: noin 150
JPG: määräytyy
• Voidaan tallentaa uudelleen
levyn koon mukaan
jopa 1000 kertaa ja toistaa
rajoittamaton määrä kertoja.
WAV: 20 min
MP3: noin 60
JPG: määräytyy
levyn koon mukaan
* Seuraavien levyjen toistomahdollisuus saattaa
määräytyä äänitysasetusten mukaan:
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
• Photo CD -levyjen
JPG-tiedostot
PAL
NTSC
• Toiston aluekoodi
Sekä DVD HDD -soittimessa että levyissä on aluekoodi.
Levyjen toistaminen edellyttää, että nämä aluekoodit vastaavat toisiaan. Jos ne eivät täsmää,
levyä ei toisteta.
Tämän soittimen aluekoodi näkyy soittimen takapaneelissa.
• Iso-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Australia, jne. käytettävä PAL-lähetysjärjestelmä.
• Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Etelä-Koreassa, jne. käytettävä
NTSC-järjestelmä.
• Dolby Digital -levy
STEREO
DIGITAL
SOUND
• Stereolevy
• Digital Audio -levy
• DTS-levy
13
FIN
FIN
Näkymä DVD HDD -soittimen etupaneeliin
Näytön ilmaisimet
FIN
DVD-ASEMA
OPEN/CLOSE-PAINIKE
(AVAAMINEN/SULKEMINEN)
1
COPY-PAINIKE
(KOPIOIMINEN)
STANDBY/ON-PAINIKE
(VALMIUSTILA/KÄYNNISTYS)
DVD SELECT -PAINIKE
(DVD-VALINTA)
2
3
11
13
12
6
7
8
HDD SELECT -PAINIKE
(KIINTOLEVYVALINTA)
10
KANAVAPAINIKKEET
F.F /SKIP NEXT -PAINIKE
(ETEENPÄIN/SEURAAVA)
PLAY/PAUSE-PAINIKE
(TOISTO/TAUKO)
5
ETUPANEELINÄYTTÖ
9
RECORD-PAINIKE
(TALLENNUS)
4
YLIMÄÄRÄINEN ÄÄNEN
VASEMMAN JA OIKEAN
KANAVAN
SISÄÄNMENOLIITÄNTÄ
REW /SKIP BACK -PAINIKE
(TAAKSEPÄIN/EDELLINEN)
YLIMÄÄRÄINEN VIDEOSIGNAALIN
SISÄÄNMENOLIITÄNTÄ
STOP-PAINIKE
(PYSÄYTYS)
Näkymä DVD HDD -soittimen takapaneeliin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
14
15
17
16
DVD-aseman tilailmaisin
Levyn tyypin ilmaisin
JPEG-tiedoston ilmaisin
MP3-tiedoston ilmaisin
Aika, nykyinen sijainti, jäljelläoleva aika tai
nykyinen tila näkyy
Ajastettu tallennus on ohjelmoitu tai meneillään.
STEREO-ilmaisin
Kiintolevyn tilan ilmaisin
DVD-levy on aktiivinen
11
12
13
14
15
16
17
Soittimessa on DVD-levy, jossa on DTS-ääni
LPCM-tyypin ilmaisin
Dolby Digital -ilmaisin
NICAM on aktiivinen
Tallennuslaadun ilmaisin
VPS/PDC-ilmaisin
Kiintolevy on aktiivinen
10 3D-ääni on aktiivinen
ÄÄNEN VASEMMAN JA OIKEAN KANAVAN
TOINEN SISÄÄNMENOLIITÄNTÄ
ANTENNILIIT
ÄNTÄ
AV2 (DEC./EXT.) SCART
(EURO-21) -LIITÄNTÄ
S-VIDEOSISÄÄNTULOLIITÄNTÄ
DIGITAALINEN ÄÄNEN
ULOSTULOLIITÄNTÄ (OPTINEN)
DIGITAALINEN ÄÄNEN
ULOSTULOLIITÄNTÄ (KOAKSIAALI)
Varusteet
Olet ostanut SAMSUNG DVD HDD -soittimen.
Sen mukana on toimitettu seuraavat varusteet.
KAUKOSÄÄDIN JA
PARISTOT
TV-ULOSTULOLIITÄNTÄ
S-VIDEOSIGNAALIN
ULOSTULOLIITÄNTÄ
ÄÄNI- JA
VIDEOKAAPELI
KÄYTTÖOPAS
SCART-KAAPELI
S-VIDEOKAAPELI
KOAKSIAALIKAA
PELI
TOINEN VIDEOSIGNAALIN
ULOSTULOLIITÄNTÄ
AV1 (EURO AV) SCART (EURO-21) SISÄÄN- JA ULOSTULOLIITÄNTÄ
ÄÄNEN VASEMMAN JA OIKEAN KANAVAN
TOINEN ULOSTULOLIITÄNTÄ
14
15
Infrapunakaukosäädin
FIN
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
FIN
Paristot on asennettava kaukosäätimeen, kun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
STANDBY/ON-painike
(VALMIUSTILA/VIRTA)
ZOOM/TV MUTE -painike
(ZOOMAUS TAI TV:N MYKISTYS)
Numeropainikkeet 0-9
3D-painike
VOLUME +/ - painike
(ÄÄNENVOIMAKKUUS)
INPUT SELECT -painike
(SISÄÄNTULON VALINTA)
DVD-painike
REVERSE PICTURE SEARCH/SKIP painike (ETSIMINEN TAI SIIRTYMINEN
TAAKSEPÄIN)
PREVIOUS-painike (EDELLINEN)
STOP-painike (PYSÄYTÄ)
MENU-painike (VALIKKO)
CLEAR-painike (TYHJENNÄ)
ENTER/DIRECTION-painike
(ENTER/SUUNTA)
RECORD-painike (TALLENNA)
TITLE/SPEED-painike
(OTSIKKO/NOPEUS)
DISC MENU-painike (LEVYVALIKKO)
SUBTITLE/TIMER-painike
(TEKSTITYS/AJASTIN)
OPEN/CLOSE-painike (AVAA/SULJE)
TV/DHR-painike (TV/DVD HDD -painike)
REPEAT A-B-painike (TOISTO A-B)
PROGRAM-painike (OHJELMA)
TEXT-painike (TEKSTI)
TV-painike
HDD-painike
FORWARD PICTURE SEARCH/SKIP
NEXT -painike (ETSIMINEN TAI
SIIRTYMINEN ETEENPÄIN)
PLAY/PAUSE-painike (TOISTO/TAUKO)
DISPLAY-painike (NÄYTÄ)
PLAY LIST -painike (SOITTOLUETTELO)
RETURN-painike (PALAA)
MARK-painike (MERKITSE)
ANGLE-painike (KULMA)
AUDIO-painike (ÄÄNI)
VALINTAPYÖRÄ
16
1
◆ olet ostanut DVD HDD -soittimen
17
◆ huomaat, että kaukosäädin ei enää toimi oikein.
2
18
3
4
19
5
20
6
21
7
22
23
24
25
26
27
8
9
10
11
1
Irrota kaukosäätimen pohjassa oleva kansi vetämällä sitä nuolen
suuntaan.
2
Aseta paikoilleen kaksi AA- tai R6-paristoa ottaen huomioon niiden
napaisuuden.
◆
pariston +-napa kaukosäätimen +-nastaan
◆
pariston –-napa kaukosäätimen –-nastaan
3
Aseta kansi takaisin paikoilleen. Kohdista se kaukosäätimen
pohjaan ja paina se paikoilleen.
➢
Älä käytä sekaisin eri tyyppisiä paristoja, esimerkiksi
mangaani- ja alkaliparistoja.
12
13
28
14
15
29
30
16
31
32
17
DVD HDD -soittimen yhdistäminen
FIN
DVD HDD -nauhurin yhdistäminen TV:hen käyttämällä koaksiaalikaapelia
FIN
TV-ohjelmien katsominen edellyttää signaalin vastaanottamista
jollakin seuraavista tavoista:
Ota huomioon useita tekijöitä yhdistäessäsi soittimen ääni- tai videojärjestelmiin:
◆ Laitteissa käytettävissä olevat liittimet
◆ Soittimeen pysyvästi yhdistettävät laitteet, kuten satelliittivastaanotin, ja tilapäisesti
yhdistettävät laitteet, kuten videokamera
DVD HDD -soittimessa on seuraavat liitännät:
Liitin
Paikka
AV1 (EURO AV) Takapaneeli
AV2
Takapaneeli
Äänen
sisäänmeno
S-VIDEO
-sisäänmeno
Takapaneeli
Takapaneeli
Tyyppi
Suunta
SCART
Sisään ja ulos
SCART
Ääni-RCA
S-LIITÄNTÄ
Sisään ja ulos
Sisään
Sisään
Suositeltu käyttö
◆
◆
◆
◆
➢
◆ TV
◆ Satelliittivastaanotin
◆ CANAL/DECODER
◆ Toinen videonauhuri tai DVD-soitin
◆ S-VIDEO-äänen sisäänmeno
Ääni-RCA
Ulos
◆ LINE-ääniulostulo
VIDEO-ulostulo Takapaneeli
RCA
Ulos
◆ LINE-videosignaalin ulostulo
Varmista, että sekä televisiosta että DVD HDD soittimesta on sammutettu virta ennen kaapelien
yhdistämistä.
1
Irrota antenni- tai kaapeli-TV-kaapeli televisiosta.
2
Liitä tämä kaapeli DVD HDD -soittimen takaosassa olevaan 75
ohmin koaksiaalikaapeliliitäntään.
3
Yhdistä koaksiaalikaapelin toinen pää DVD HDD -soittimeen.
4
Yhdistä koaksiaalikaapelin toinen pää TV:n antenniliitäntään.
5
Voit parantaa television kuvan ja äänen laatua yhdistämällä DVD
HDD -soittimen televisioon SCART-kaapelin avulla, jos
televisiossa on tämä liitäntä. Lisätietoja on jäljempänä.
◆ S-videosignaalin sisäänmeno
Äänen ulostulo Takapaneeli
Ulkoantennin välityksellä
Sisäantennin välityksellä
Kaapeli-TV-verkosta
Satelliittivastaanottimen välityksellä
2
TV
3
4
DVD HDD -nauhurin yhdistäminen TV:hen käyttämällä SCART-kaapelia
Antenni
TV
S-VIDEO
-ulostulo
Takapaneeli
S-LIITÄNTÄ
Ulos
◆ S-videosignaalin ulostulo
2
3
Digital AUDIO Takapaneeli
-ulostulo
(digitaalinen ääni)
Optinen
Koaksiaali
Ulos
OUT TO TV
Takapaneeli
(TV-ULOSTULOLIITÄNTÄ)
75 Ω
Koaksiaali
Ulos
IN FROM ANT. Takapaneeli
75 Ω
(ANTENNISISÄÄNMENO)
Koaksiaali
◆ Digital Audio Out -liitäntä
SCART-kaapeli
RF-koaksiaalikaapeli
Sisään
◆ TV
◆ Antenni
Voit yhdistää DVD HDD -soittimen televisioon SCART-kaapelin avulla, jos televisiossa on SCART-liitäntä.
Tämä
◆ parantaa kuvan ja äänen laatua
◆ helpottaa DVD HDD -soittimen asennusta
➢
◆ Kaapeli-TV-verkko
◆ Varmista, että sekä televisiosta että DVD HDD -soittimesta on sammutettu virta ennen
kaapelien yhdistämistä.
◆ Satelliittivastaanotin
☛
Kun kytket ääni- tai videolaitteen DVD HDD -toistimeen, varmista, että kaikista laitteista on
sammutettu virta.
Laitteiden mukana tulleissa käyttöoppaissa on lisätietoja niiden yhdistämisestä ja varotoimista.
1
2
3
18
◆ Liitännästä riippumatta on aina käytettävä mukana toimitettua koaksiaalikaapelia. Muutoin
ruudussa ei ole kuvaa, kun DVD HDD -soittimesta on sammutettu virta.
Yhdistä koaksiaalikaapeli aiemmin kuvatulla tavalla.
Yhdistä SCART-kaapelin toinen pää AV1-liitäntään (EURO AV), joka on DVD HDD -soittimen
takapaneelissa.
Kytke kaapelin toinen pää televisiossa olevaan liitäntään.
19
FIN
DVD HDD -nauhurin yhdistäminen satelliittivastaanottimeen tai muuhun laitteeseen
Voit yhdistää DVD HDD -soittimen satelliittivastaanottimeen tai toiseen DVD HDD -soittimeen
SCART-kaapelin avulla, jos laitteessa on SCART-liitäntä. Seuraavissa kuvissa on muutama esimerkki
liitäntämahdollisuuksista:
1. AV2 IN: Käyttämällä 21-nastaista Scart-kaapelia
Yhdistä toisesta laitteesta tulevan SCART-kaapelin toinen pää AV3-liitäntään (DEC./EXT.), joka on DVD HDD -soittimen
takapaneelissa.
Kun olet yhdistänyt kaapelin, valitse lähteeksi INPUT SEL. -painikkeen avulla AV2.
Kaukosäätimen TV-painikkeen painaminen
FIN
DVD HDD -soittimen kaukosäädin on yhteensopiva Samsungin
televisioiden ja muiden yhteensopivien merkkien kanssa.
Voit tarkistaa TV:n yhteensopivuuden toimimalla seuraavasti.
1
Kytke TV:hen virta.
2
Osoita kaukosäätimellä kohti televisiota.
3
Pidä TV-painiketta painettuna ja syötä television merkkiä vastaava
kaksinumeroinen koodi käyttämällä numeropainikkeita.
3
2. Käyttämällä RF-koaksiaalikaapelia
Merkki
Yhdistettyäsi laitteet valitse satelliittivastaanottimen kautta vastaanotettavan signaalin taajuus.
Satelliittivastaanottimen RF-ulostulokanava on säädettävä muuksi kanavaksi kuin 36, sillä DVD HDD -soitin
käyttää sitä. Valitse esimerkiksi kanava 39.
SAMSUNG
AKAI
GRUNDIG
LOEWE
PANASONIC
Antenni
Satelliittivastaanottimen tai muun laitteen antenni
Antenniliitin
01 to 06
09, 23
09, 17, 21
02
08, 23 to 27
Merkki
PHILIPS
SABA
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Koodit
02, 20, 22
13, 14, 22 to 24
15, 16
13, 14, 24
07, 16 to 19, 21
• Jos televisio on yhteensopiva kaukosäätimen kanssa, siitä
sammutetaan virta. Se on nyt ohjelmoitu toimimaan yhdessä
kaukosäätimen kanssa.
1
2
Koodit
➢
◆ Jos televisiomerkillä on useita koodeja, yritä niitä
vuorotellen, kunnes löydät toimivan koodin.
◆ Kun vaihdat kaukosäätimen paristot, koodi on ohjelmoitava
uudelleen samalla tavalla.
SCART-kaapeli
RF-koaksiaalikaapeli
Voit ohjata televisiota käyttämällä seuraavia painikkeita:
Painike
Toiminta
STANDBY/ON
Television käynnistäminen ja sammuttaminen
INPUT SEL.
Ulkoisen lähteen valitseminen
VOL. + tai –
(äänenvoimakkuus)
TV:n äänenvoimakkuuden säätäminen
PROG.
Voit valita kanavan käyttämällä ylä- ja alanuolipainiketta.
Voit mykistää äänen ja lopettaa mykistyksen painamalla TV MUTE -painiketta.
➢
20
Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kaikissa
televisioissa. Jos ongelmia esiintyy, käytä TV:tä tavalliseen
tapaan.
21
Tavalliset liitännät ja asetusten määrittäminen automaattisesti
FIN
Tässä jaksossa neuvotaan DVD HDD:n yhdistäminen televisioon ja
asetusten määrittäminen automaattisesti, jolloin kanavat etsitään ja
soittimen sisäisen kellon aika asetetaan automaattisesti.
DVD/HDD-näkymä
DVD HDD -soittimen painikkeilla ohjataan sekä DVD-soitinta että
kiintolevyä. Ohjaamisessa käytetään seuraavia painikkeita.
1
1
1
antennista tai
kaapelista
2
2
Yhdistä RF-antennikaapelin toinen pää antenniin tai kaapeli-TVliitäntään ja toinen pää IN (FROM ANT.) -liitäntään, joka on DVD
HDD -soittimen takapaneelissa.
Voit ohjata DVD-asemaa painamalla kaukosäätimen tai
etupaneelin DVD-painiketta.
• Etupaneelissa syttyy DVD-merkkivalo sen merkiksi, että
DVD-asema on valittuna.
3
Voit ohjata kiintolevyä painamalla kaukosäätimen tai
etupaneelin HDD-painiketta.
• Etupaneelissa syttyy HDD-merkkivalo sen merkiksi, että
kiintolevy on valittuna.
Linjaliitäntöjen käyttäminen
Yhdistä RCA-ääni- ja videokaapeli (punainen, valkoinen, keltainen)
LINE OUT -liitäntöihin, jotka ovat DVD HDD -soittimen
takapaneelissa, ja TV:n linjasisääntuloliitäntöihin.
Punainen kaapeli on oikea äänikanava, valkoinen vasen
äänikanava ja keltainen videosignaalia varten.
3
➢
3
DVD-ALKUNÄYTTÖ
1
3
HDD-ALKUNÄYTTÖ
LOADING
AV1
2
On suositeltavaa käyttää linjaliitäntöjä, jos TV:ssä on RCAliitännät.
Yhdistä DVD HDD -soittimen virtajohto tavalliseen 220~240
voltin ja 50 hertsin sähköpistorasiaan.
Virta käynnistyy automaattisesti.
• Älä paina asetusten automaattisen määrittämisen aikana DVD HDD soittimen äläkä kaukosäätimen painikkeita.
Asetusten automaattisen määrittämisen aikana näytössä vilkkuu
AUTO. Tällöin kanavat etsitään ja soittimen sisäisen kellon aika
asetetaan automaattisesti.
• Kun asetukset on määritetty automaattisesti, nykyinen aika näkyy
etupaneelissa.
• Jos kellonaikaa ei voi asettaa automaattisesti, voit asettaa sen
manuaalisesti. Lisätietoja on sivulla 29.
4
Paina TV:n STANDBY/ON-painiketta.
5
Aseta TV-kanavaksi kanava 21 - 69 tai AV.
Muista käyttää valitsemaasi kanavaa.
➢
Voit käynnistää DVD HDD -soittimen painamalla kaukosäätimen
tai etupaneelin STANDBY/ON -painiketta.
2
Yhdistä DVD HDD -soitin televisioon käyttämällä jotain
seuraavista tavoista.
RF-kytkentä:
Yhdistä RF-antennikaapelin toinen pää OUT (TO TV) -liitäntään,
joka on DVD HDD -soittimen takapaneelissa, ja toinen pää TV:n
antenniliitäntään.
TV:n
antenniliitäntään
FIN
◆ Vaikka käyttäisit S-videoulostuloa, yhdistä DVD HDD
-soitin televisioon käyttämällä joko RF- tai AVulostuloliitäntää.
Näin voit käyttää DVD HDD -soittimen
asennusvalikkoa.
DVD-perustoisto
Voit toistaa DVD-levyjä seuraamalla näitä ohjeita.
1
Avaa levykelkka.
• Paina kaukosäätimen tai etupaneelin Open/Close-painiketta.
1
2
Aseta levy paikoilleen.
• Aseta levy tarjottimelle siten, että sen etiketti on ylöspäin.
Jos levy on kaksipuolinen, aseta se tarjottimelle siten, että
haluamasi puoli on ylöspäin.
3
3
Sulje levykelkka.
• Voit sulkea levykelkan painamalla kaukosäätimen tai etupaneelin
Open/Close-painiketta.
4
Paina kaukosäätimen tai etupaneelin II-painiketta (Toisto tai
tauko).
• Monien levyjen toisto alkaa automaattisesti, kun levykelkka on
sulkeutunut.
• Jos DVD-levyssä on oma valikko tai useita ohjelmia, näyttöön voi
tulla levyn valikko.
5
4
DVD-lisäasetukset.
• Lisätietoja on sivuilla 45 - 56.
22
23
FIN
TV-virittimen peruskäyttö
1
Levyn toistaminen
1
Paina PROG.
-painikkeita.
• Voit vaihtaa kanavaa näiden painikkeiden avulla.
1
Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
• STANDBY-merkkivalo syttyy ja levykelkka avautuu.
2
Paina painikkeita 0 - 9.
• Voit valita kanavat suoraan näiden painikkeiden avulla.
2
Aseta levy varovasti tarjottimelle siten, että sen etiketti on
ylöspäin.
Paina DISPLAY-painiketta.
• Katsomiesi kanavien tiedot tulevat näyttöön.
3
Voit aloittaa toiston painamalla PLAY/PAUSE-painiketta.
• Kun asemaan asetetaan tavallinen CD-levy (CDDA), se
toistetaan automaattisesti. Tiedostoluettelo tulee näyttöön.
Käytettäessä MP3- tai Photo CD -levyjä toisto edellyttää halutun
tiedoston valitsemista, kun tiedostoluettelo tulee näyttöön.
4
Voit pysäyttää toiston painamalla STOP-painiketta.
3
➢
◆ Kun painat TV/DHR-painiketta, siirryt suoraan AV2liitäntään yhdistetyn AV-laitteen näyttöön.
➢
2
FIN
1
◆ Kun lopetat levyn toiston, soitin muistaa kohdan,
johon jäin. Kun painat PLAY-painiketta uudelleen,
toisto jatkuu siitä kohdasta (ellei levyä poisteta, S
TOP-painiketta paineta kahdesti tai soitinta irroteta
sähköpistorasiasta). Tämä toiminto on käytössä vain
toistettaessa DVD-videolevyä.
3
◆ Voit siirtyä kuuntelemaan seuraavaa
musiikkikappaletta painamalla Forward
( ) -painiketta.
◆ Jos levy sisältää yli 8 tiedostoa, näet muut sivut
painamalla
(Edellinen) tai (Seuraava) -painiketta.
3
4
24
25
FIN
Asetukset
Päävalikon kielen vaihtaminen
Voit määrittää DVD HDD -soittimen erikoistoiminnot.
Voit valita valikon kielen.
Päävalikon kielen vaihtaminen
1
Paina MENU-painiketta.
Voit valita valikon kielen.
2
Voit määrittää asetukset käyttämällä
painamalla ENTER tai -painikkeita.
3
Valitse kieli käyttämällä
tai -painikkeita.
4
Valitse haluamasi kieli käyttämällä
-painikkeita ja paina
ENTER- tai -painiketta.
• Päävalikon kieli vaihtuu haluamaksesi kieleksi.
Lisätietoja on sivulla 27.
TV-kanavan valitseminen
Voit valita kaapeli-TV-kaapelin tai ilma-antennin kautta tulevan
kanavan manuaalisesti tai automaattisesti.
Lisätietoja on sivulla 28.
Asetukset
-painikkeita ja
-painikkeita ja painamalla ENTER
Aseta oikea aika
Voit asettaa etupaneelissa näkyvän kellon ajan.
Lisätietoja on sivulla 29.
Ajanvaihtopuskurointiajan määrittäminen
Voit määtittää ajanvaihtopuskurointiajan.
Lisätietoja on sivulla 29.
Aänen ulostuloasetusten määrittäminen
Voit määrittää ääniasetukset äänijärjestelmän mukaan.
Lisätietoja on sivulla 30.
Näyttöasetusten määrittäminen
Voit määrittää näyttöasetukset mieltymystesi mukaan.
Lisätietoja on sivulla 31.
Kiintolevyn alustaminen
Voit poistaa kaikki kiintolevyn sisältämät tiedot tai vaihtaa
järjestelmän muotoa.
Lisätietoja on sivulla 32.
Sammuta virta ja käynnistä laite uudelleen, jos DVD HDD -soitin
toimii epänormaalisti virtakatkon, pistokkeen irrottamisen
pistorasiasta, epäyhteensopivien tiedostojen tai kiintolevyn
sisältämien vaurioituneiden tiedostojen johdosta..
– Epänormaalia toimintaa on se, että näppäimet virtanäppäintä
lukuun ottamatta eivät toimi tai näytön vilkkuminen.
– DVD HDD -soitin tukee MP3- ja JPG-tiedostoja.
26
27
FIN
FIN
Asetukset
TV-kanavan valitseminen
Voit valita kaapeli-TV-kaapelin tai ilma-antennin kautta tulevan
kanavan manuaalisesti tai automaattisesti.
Asetukset
Aseta oikea aika
Voit asettaa etupaneelissa näkyvän kellon ajan.
Ajastetun nauhoittamisen käyttäminen edellyttää ajan asettamista.
Voit myös lisätä tai poistaa kanavia.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Voit määrittää asetukset käyttämällä
painamalla ENTER tai -painikkeita.
3
Valitse kanava käyttämällä
ENTER tai -painikkeita.
4
Alivalikkoasetuksista on tietoja jäljempänä.
Valitse tila käyttämällä
-painikkeita ja painamalla ENTER
tai -painikkeita.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Voit määrittää asetukset käyttämällä
painamalla ENTER tai -painikkeita.
3
Valitse kelloasetus käyttämällä
ENTER tai -painikkeita.
4
Valitse manuaalinen kelloasetus käyttämällä
painikkeita ja painamalla ENTER -painikkeita.
5
Säädä nykyistä aikaa käyttämällä
painamalla ENTER -painikkeita.
-painikkeita ja
-painikkeita ja painamalla
Asetusten määrittäminen automaattisesti
• DVD HDD -soitin etsii automaattisesti valiton
taajuusalueen kanavia.
Tämä voi kestää muutamia minuutteja.
• Kun toiminto on valmis, näyttöön tulee pienin löytynyt
kanavanumero.
➢
-painikkeita ja
-painikkeita ja painamalla
-painikkeita ja
◆ Seuraa näitä ohjeita, jos valitsit manuaalisen kellon.
Kellon automaattiasetustoiminto noutaa aikatiedot
TV-signaalista ja synkronoi kellon automaattisesti
niiden tietojen mukaan.
Tämä toiminto ei välttämättä toimi kaikissa maissa.
Ajanvaihtopuskurointiajan määrittäminen
Asetusten manuaalinen määrittäminen
•Yksittäisten kanavien etsiminen ja asetusten
määrittäminen manuaalisesti
• Valitse kanava käyttämällä
- tai 0-9-painikkeita.
Tallenna painamalla ja painamalla ENTER-painiketta.
Ulostulokanava
• Valitse ulostulokanava TV-virittimen avulla. (21 - 69CH)
• Valitse TV-kanava käyttämällä
-painikkeita ja painamalla
ENTER-painiketta.
• Voit lisätä varmuutta yhdistämällä DVD HDD -soittimen
televisioon RF-koaksiaalikaapelin avulla.
• Valitse käytettävä TV-järjestelmä.
• Valitse TV-lähetysjärjestelmä käyttämällä
painamalla ENTER-painiketta.
28
Voit tämän toiminnon avulla keskeyttää TV-ohjelmien katselemisen
ja jatkaa sitä myöhemmin. DVD HDD -soitin tallentaa 30 minuuttia
TV-ohjelmia muistiinsa jopa kahden tunnin ajaksi.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Voit määrittää asetukset käyttämällä
painamalla ENTER tai -painikkeita.
3
Valitse puskurointiaika käyttämällä
painamalla ENTER tai -painikkeita.
4
Valitse tunnit käyttämällä
-painikkeita ja painamalla
ENTER tai -painikkeita.
• Uusi puskurointiaika-asetus poistaa edellisen asetuksen.
• Lyhyt puskurointiaika säästää kiintolevytilaa.
• Oletusarvon mukaan puskurointiaika on 1 tunti.
➢
TV-järjestelmä
Set-Up
-painikkeita ja
-painikkeita ja
◆ Voit siirtyä puskurointikohdan alkuun painamalla
Return-painiketta.
-painikkeita ja
Puskurointiajan muuttuminen saattaa kestää muutaman sekunnin.
29
FIN
FIN
Aänen ulostuloasetusten määrittäminen
Asetukset
Voit määrittää ääniasetukset äänijärjestelmän mukaan.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Voit määrittää asetukset käyttämällä
painamalla ENTER tai -painikkeita
3
4
Näyttöasetusten määrittäminen
Voit säätää TV-näyttöasetukset.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Voit määrittää asetukset käyttämällä
painamalla ENTER tai -painikkeita.
Valitse ääniasetukset käyttämällä
-painikkeita ja
painamalla ENTER tai -painikkeita.
3
Valitse näyttöasetukset käyttämällä
painamalla ENTER tai -painikkeita.
Äänen ulostuloasetuksista on tietoja jäljempänä. Valitse tila
käyttämällä
-painikkeita ja painamalla ENTER tai painikkeita.
4
Valitse haluamasi vaihtoehto käyttämällä
painamalla ENTER tai -painikkeita.
-painikkeita ja
Asetukset
-painikkeita ja
-painikkeita ja
-painikkeita ja
Dolby D -ulostulo
• PCM: Muunnetaan kaksikanavaiseksi PCM-ääneksi.
Valitse PCM käytettäessä analogisia ääniulostuloja.
• Dolby Digital: Muunnetaan Dolby Digital -bittivirraksi (5.1CH).
Valitse Bitstream käytettäessä digitaalista äänen ulostuloa.
• Varmista, että olet valinnut oikean digitaalisen ulostulon.
Ääntä ei muuten kuulu.
MPEG 2 D -ulostulo
• Tämä ominaisuus tukee vain levyjä, joilla on MPEG-ääni.
• PCM: Muunnetaan kaksikanavaiseksi PCM-ääneksi.
Valitse PCM käytettäessä analogisia ääniulostuloja.
• MPEG 2: Muunnetaan Dolby Digital -bittivirraksi (5.1CH).
Valitse Bitstream käytettäessä digitaalista äänen ulostuloa.
DTS
Kuvasuhde
Näyttöön tulevat sanomat
• 4:3 PS (Pan-Scan): Näet 16:9-kuvasuhteen
keskiosan valitsemalla tämän perinteisen
TV-kuvakoon. Laajakuvan vasen ja oikea reuna
rajataan pois.
• 4:3 LB (Letter Box): Jos valitset tämän
vaihtoehdon, voit katsella 16:9-kuvasuhteen
DVD-esityksiä tavallisella 4.3-kuvasuhteen
televisioruudulla. Kuvaruudun ylä- ja alareunaan
tulee mustat palkit.
• 16:9 Wide: Voit katsella täysmittaista 16:9-kuvaa
laajakuva-TV-ruudulla.
• On (käytössä): Näyttöön tulee tilakuvake
tai -sanoma.
• Off (ei käytössä): Tilakuvakkeet tai -sanomat
eivät tule näyttöön.
Etupaneelin näyttö
Videosignaalin ulostulo
• On (käytössä): Näyttö on aina kirkas.
• Off (ei käytössä): Näyttö on aina
sammutettuna.
• RGB
• Video
• S-Video
• Off (ei käytössä): Digitaalista signaalia ei tule.
• Käytössä: Vain digitaalisesta ulostulosta tulee DTS-bittivirtaa.
Valitse DTS, jos laitteeseen on yhdistetty DTS-dekooderi.
D-pakkaaminen
• Tätä ominaisuutta käytettäessä äänen dynaamista
aluetta hiljaisimmasta kovimpaan pakataan. Esimerkiksi
elokuvien toimintakohtauksissa ääni voi olla kova mutta
kuiskaamalla käydyissä keskusteluissa hiljainen.
Dynaaminen pakkaaminen tasoittaa
äänenvoimakkuuseroja.
• Off (ei käytössä): Normaali dynamiikka.
• On (käytössä): Pakattu dynamiikka.
Valitse sisääntulo
• PAL: Varmista, että valittuna on PAL, kun
katsot PAL-ohjelmaa.
• SECAM: Varmista, että valittuna on SECAM,
kun katsot SECAM-ohjelmaa.
30
31
FIN
FIN
Kiintolevyn alustaminen
Asetukset
Poistaa kaikki kiintolevyn sisältämät tiedot.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Voit määrittää asetukset käyttämällä
painamalla ENTER tai -painikkeita.
3
4
5
6
Digitaalinen tallennus
FIN
Kiintolevyn kapasiteetti on 40 gigatavua.
Voit editoida tallennettuja ohjelmia ja tallentaa niitä digitaalisessa
MPEG2-muodossa.
-painikkeita ja
Valitse kiintolevyn alustaminen käyttämällä
painamalla ENTER tai -painikkeita.
Kiintolevyyn tallennetun ohjelman katselu
-painikkeita ja
Valitse muotovaihtoehto käyttämällä
-painikkeita ja
painamalla ENTER-painiketta.
• Vaihtoehto 1: 40 tunnin tallennusaika (SQ-standardi)
250 MP3-tiedoston tallennus (128 kbps,
keskimäärin 4 minuutin pituus)
10 000 JPG-kuvan tallennus
• Vaihtoehto 2: 30 tunnin tallennusaika (SQ-standardi)
2500 MP3-tiedoston tallennus (128 kbps,
keskimäärin 4 minuutin pituus)
10 000 JPG-kuvan tallennus
Valitse Yes (Kyllä) ja paina ENTER-painiketta.
• Jotkut määrittämäsi asetukset voivat poistua käytöstä.
Näet luettelon tallennetuista ohjelmista.
Lisätietoja on sivulla 34.
Lapsilukon ottaminen käyttöön
Voit estää lapsia katsomasta aikuisille tarkoitettuja ohjelmia.
Lisätietoja on sivuilla 35 - 36.
Kiintolevyyn tallennetun ohjelman editointi
Voit yhdistää, jakaa, poistaa tai poistaa osittain tallennettuja
ohjelmia.
Lisätietoja on sivuilla 37 - 40.
Virta sammuu automaattisesti alustettuasi kiintolevyn.
TV-ohjelmien tallentaminen
Voit tallentaa TV-ohjelmia ajastimen tai ShowView-toiminnon avulla.
Lisätietoja on sivuilla 41 - 44.
Sammuta virta ja käynnistä laite uudelleen, jos DVD HDD -soitin
toimii epänormaalisti virtakatkon, pistokkeen irrottamisen
pistorasiasta, epäyhteensopivien tiedostojen tai kiintolevyn
sisältämien vaurioituneiden tiedostojen johdosta..
– Epänormaalia toimintaa on se, että näppäimet virtanäppäintä
lukuun ottamatta eivät toimi tai näytön vilkkuminen.
– DVD HDD -soitin tukee MP3- ja JPG-tiedostoja.
32
33
FIN
Kiintolevyyn tallennetun ohjelman katselu
Digitaalinen tallennus
Voit katsella tallennettuja ohjelmia.
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Digital Recorder ja paina ENTER- tai
3
Valitse Program List ja paina ENTER- tai
4
Voit valita katsottavan ohjelman käyttämällä
-painikkeita ja
painamalla ENTER -painikkeita.
• Valitun ohjelman toisto käynnistyy. Sen päätyttyä palataan
ohjelmaluetteloon.
• Jos painat Stop-painiketta toiston aikana, palataan
ohjelmaluetteloon.
• Korostettu toisto
Valitse ohjelma ja paina P-List-painiketta. Valittua ohjelmaa
toistetaan 5 sekuntia 5 minuutin välisiltä jaksoilta.
➢
➢
Digitaalinen tallennus
Voit estää lapsia katsomasta aikuisille tarkoitettuja ohjelmia.
1
5
Lapsilukon ottaminen käyttöön
-painikkeita.
-painikkeita.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Digital Recorder ja paina ENTER- tai
3
Valitse Parental Lock käyttämällä
-painikkeita ja
painamalla ENTER tai -painikkeita.
4
Syötä kaukosäätimen avulla nelinumeroinen salasana
käyttäen numeroita 0 - 9.
• Kirjoita salasana muistiin ja säilytä se siltä varalta, että sitä on
muutettava.
• Salasanan alkuasetus on 1111 .
5
Valitse Lock Setting ja paina ENTER-painiketta.
6
Voit valita salasanalla suojattavat ohjelmat käyttämällä
painikkeita ja - tai -painikkeita.
• Näyttöön tulee lukkokuvake.
• Salasanalla suojattu ohjelma ei näy ohjelmaluettelossa.
• Salasanalla suojatun ohjelman katseleminen edellyttää salasanan
käyttämistä.
7
Voit tallentaa suojausasetukset käyttämällä Return- tai Menupainikkeita.
Voit muuttaa nimeä painamalla Text-painiketta.
◆ Voit siirtyä edelliseen valikkoon painamalla RETURNpainiketta.
◆ Voit poistua valikkotilasta painamalla MENU-painiketta.
◆ Näet ohjelmaluettelon sellaisenaan painamalla P-LISTpainiketta.
(Lisätietoja on ominaisuus- ja osaluettelossa sivulla 5.)
Virtuaalinen näppäimistö:
• Valitse merkki käyttämällä
-painikkeita ja painamalla
ENTER-painiketta.
• Siirrä osoitin oikeaan alakulmaan, valitse OK ja tallenna
painamalla ENTER- tai RETURN-painiketta.
➢
-painikkeita.
◆ Voit siirtyä edelliseen valikkoon painamalla RETURNpainiketta.
◆ Voit poistua valikkotilasta painamalla MENU-painiketta.
◆ Tämä salasana suojaa vain kiintolevyn. Se on eri asia kuin
DVD-salasana.
◆ Sivulla 66 on toimintaohjeet salasanan unohtumisen varalta.
• Tämä kuva näkyy ohjelmaluettelossa, kun TEXT-painiketta
painetaan.
34
35
FIN
FIN
Salasanan muuttaminen
Digitaalinen tallennus
Voit vaihtaa salasanaa Parental Lock -valikossa.
Voit yhdistää useita salasanoja yhdeksi, jolloin ohjelmat toistetaan
peräkkäin.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Digital Recorder ja paina ENTER- tai
3
Valitse Parental Lock käyttämällä
-painikkeita ja
painamalla ENTER tai -painikkeita.
4
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Digital Recorder ja paina ENTER- tai
3
Valitse Edit käyttämällä
tai -painikkeita.
4
Valitse Combine ja paina ENTER- tai
5
Voit valita yhdistettävän ohjelman käyttämällä
ja painamalla ENTER-painiketta.
• Valitut ohjelmat näkyvät omassa ikkunassaan.
• Voit valita enintään kuusi ohjelmaa.
• Samaa ohjelmaa ei voi valita.
6
Valitse Execute käyttämällä
7
Paina ENTER-painiketta.
• Jos haluat yhdistää valitut ohjelmat, valitse Yes ja paina ENTERpainiketta.
• Valitut ohjelmat yhdistetään yhdeksi ohjelmaksi.
• Yhdistetyn ohjelman nimi on aluksi New (Uusi).
-painikkeita.
Syötä kaukosäätimen avulla nelinumeroinen salasana käyttäen
numeroita 0 - 9.
• Kirjoita salasana muistiin ja säilytä se siltä varalta, että sitä on
muutettava.
• Salasanan alkuasetus on 1111 .
5
Valitse Change Password käyttämällä
painamalla ENTER tai -painikkeita.
6
Syötä kaukosäätimen avulla uusi nelinumeroinen salasana
käyttäen numeroita 0 - 9.
7
Syötä uusi salasana uudelleen tarkistuksen vuoksi.
➢
Kiintolevyyn tallennetun ohjelman editointi yhdistämällä Digitaalinen tallennus
-painikkeita ja
Jos painat RETURN-painiketta, salasanan vaihtaminen
peruutetaan.
➢
-painikkeita.
-painikkeita ja painamalla ENTER
-painikkeita.
-painikkeita
-painiketta.
◆ Jos haluat peruuttaa yhdistämisen, valitse No käyttämällä
-painikkeita ja paina ENTER-painiketta.
◆ Jos haluat poistaa koko valitun kohtauksen, paina
tyhjennyspainiketta. Viimeinen valittu kohtaus poistetaan.
◆ Vain lopullinen yhdistetty tiedosto tallennetaan ja näkyy
ohjelmaluettelossa. Alkuperäiset tiedostot poistetaan.
Alkuperäinen tiedosto
A
B
Yhdistämisen jälkeen
A
B
C
C
◆ Editointitilassa meneillään olevan TV-lähetyksen
tallentaminen keskeytyy.
◆ Eri tallennusominaisuuksilla tallennettuja tiedostoja (SQ,
HQ, tai SHQ) ei voi yhdistää.
◆ Ohjelma voi vaurioitua tai kadota virtakatkon seurauksena
tai jos pistoke irrotetaan pistorasiasta editointitilassa, ja
meneillään on yhdistäminen, jakaminen, poistaminen tai
osittainen poistaminen.
36
37
FIN
FIN
Kiintolevyyn tallennetun ohjelman editointi jakamalla
Digitaalinen tallennus
Voit jakaa ohjelman moneen osaan ja tallentaa osissa.
Kiintolevyyn tallennetun ohjelman editointi poistamalla
Digitaalinen tallennus
Voit poistaa tallennettuja ohjelmia.
Voit näin vapauttaa tilaa.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Digital Recorder ja paina ENTER- tai
3
Valitse Edit käyttämällä
tai -painikkeita.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Digital Recorder ja paina ENTER- tai
3
Valitse Edit käyttämällä
-painikkeita.
4
Voit valita jaettavan ohjelman käyttämällä
-painikkeita ja
painamalla ENTER-painiketta.
• Valittu ohjelma toistetaan, ja sen alla näkyy toiston etenemispalkki.
Valitse Delete käyttämällä
ENTER tai -painikkeita.
5
Voit valita poistettavan ohjelman käyttämällä
ja painamalla ENTER tai -painiketta.
6
Valitse jaettavat osat käyttämällä
ll (Play/Pause) -painikkeita.
6
Kun valitset Yes, ohjelma poistetaan painamalla
painikkeita.
7
Paina ENTER-painiketta jakamisen alkamis- ja
päättymiskohdassa.
• Voit etsiä normaalinopeudella painamalla ll (Play/Pause) painiketta.
• Voit etsiä nopeasti painamalla
- (REW) tai
-(FF)
painikkeita.
• Paina ll (Play/Pause) painiketta alkamis- ja päättymiskohdassa.
Paina ENTER-painiketta taukotilassa.
• Valitun osan väri muuttuu valkoisesta siniseksi. Osan
ensimmäinen kohtaus näkyy alaosassa.
7
Valittu ohjelma poistetaan.
4
8
-painikkeita ja painamalla
- (REW),
- (FF) tai
Voit jakaa ohjelman moneen osaan toistamalla kohdan 7
toimet.
• Voit valita enintään kuusi osaa.
• Jaetun ohjelman nimi on aluksi New (Uusi).
➢
Valkoinen: Osa, jota ei ole valittu
Sininen: Valittu osa
Punainen: Nykyinen toistokohta
-painikkeita ja painamalla ENTER
Valitse Divide käyttämällä
ENTER tai -painikkeita.
5
-painikkeita.
➢
-painikkeita.
-painikkeita ja painamalla ENTER tai
-painikkeita ja painamalla
-painikkeita
◆ Voit siirtyä edelliseen valikkoon painamalla RETURNpainiketta.
◆ Voit sulkea valikkonäkymän painamalla MENU-painiketta.
◆ Muokkaustilassa meneillään olevan TV-lähetyksen
tallentaminen keskeytyy.
◆ Ohjelma voi vaurioitua tai kadota virtakatkon seurauksena
tai jos pistoke irrotetaan pistorasiasta editointitilassa, ja
meneillään on yhdistäminen, jakaminen, poistaminen tai
osittainen poistaminen.
◆ Jaetut tiedostot A, B ja C tallennetaan. Ne näkyvät
ohjelmaluettelossa.
◆ A kuvaa ohjelmaa, joka on yhdistetty muihin muuten kuin
alkuperäisestä tiedostosta valittujen osien suhteen.
◆ A-tiedoston nimi määritetään alkuperäiseen tiedostonimeen
(ohjelman A nimi). B- ja C-tiedostojen nimeen tulee
vastaavasti New.
Alkuperäinen tiedosto
Jaettu osiin
A
A’
B
A’
C
A’
Uudet jaetut osat A, B ja C
◆ Muokkaustilassa meneillään olevan TV-lähetyksen
tallentaminen keskeytyy.
◆ Ohjelma voi vaurioitua tai kadota virtakatkon seurauksena
tai jos pistoke irrotetaan pistorasiasta editointitilassa, ja
meneillään on yhdistäminen, jakaminen, poistaminen tai
osittainen poistaminen.
◆ Varmista, että END-kohta (päättymiskohta) on valittu
ennen siirtymistä toiminnon suorittamiseen.
38
39
FIN
FIN
Kiintolevyyn tallennetun ohjelman editointi poistamalla osittain
Digitaalinen tallennus
Voit poistaa valitsemasi osat, kuten mainokset.
2
Valitse Digital Recorder ja paina ENTER- tai
painikkeita.
3
Valitse Edit käyttämällä
ENTER tai -painikkeita.
4
Valitse Partial Delete käyttämällä
-painikkeita ja
painamalla ENTER tai -painikkeita.
5
Voit valita poistettavan ohjelman käyttämällä
painikkeita ja painamalla ENTER tai -painiketta.
6
Valitse poistettavat osat käyttämällä
tai ll (Play/Pause) -painikkeita.
7
Paina ENTER-painiketta poistamisen alkamis- ja
päättymiskohdassa.
• Valitun osan väri muuttuu valkoisesta siniseksi. Sinisen
osan ensimmäinen kohtaus näkyy alaosassa.
8
Voit poistaa osan ohjelmasta toistamalla kohdan 7
toimet.
• Voit valita enintään kuusi osaa.
-
-painikkeita ja painamalla
Alkuperäinen tiedosto
Poistamisen jälkeen
40
Varmista, että kelloon on asetettu aika.
Paina MENU-painiketta.
Poistettavat osat
Valkoinen: Osa, jota ei ole valittu
Sininen: Valittu osa
Punainen: Nykyinen toistokohta
Voit tallentaa TV-ohjelmia kiintolevyyn.
1
➢
- (REW),
B
A’
C
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Digital Recorder ja paina ENTER- tai
3
Valitse Recording käyttämällä
ENTER tai -painikkeita.
4
Valitse Timer Recording ja paina ENTER-painiketta.
• Jos kellonaikaa ei ole asetettu, näyttöön tulee valikko. Säädä
nykyistä aikaa käyttämällä
-painikkeita.
Ajastustallennusvalikko tulee näyttöön automaattisesti.
5
Anna tallennustiedot käyttämällä
-painikkeita.
• Voit muuttaa tai syöttää tietoja käyttämällä ENTER-painiketta.
• Voit poistaa ohjelmoidut tiedot painamalla tyhjennyspainiketta.
6
Sammuta virta määritettyäsi ajastustiedot.
-painikkeita.
-painikkeita ja painamalla
(FF)
A
A’
TV-ohjelmien tallentaminen käyttämällä ajastinta Digitaalinen tallennus
A’
A’
◆ Muokkaustilassa meneillään olevan TV-lähetyksen
tallentaminen keskeytyy.
◆ Ohjelma voi vaurioitua tai kadota virtakatkon seurauksena
tai jos pistoke irrotetaan pistorasiasta editointitilassa, ja
meneillään on yhdistäminen, jakaminen, poistaminen tai
osittainen poistaminen.
◆ Varmista, että END-kohta (päättymiskohta) on valittu ennen
siirtymistä toiminnon suorittamiseen.
➢
◆ Sivulla 43 on lisätietoja tallennuslaadun (nopeuden)
määrittämisestä.
◆ Jos kello on asetettu aikaan, voit siirtyä suoraan Timer
Program -tilaan painamalla kaukosäätimen TIMERpainiketta.
41
FIN
FIN
TV-ohjelmien tallentaminen (ShowView)
Digitaalinen tallennus
Voit tallentaa TV-ohjelmia ShowView-toiminnon avulla.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Digital Recorder ja paina ENTER- tai
3
Valitse Recording käyttämällä
ENTER tai -painikkeita.
4
Valitse ShowView ja paina ENTER- tai
5
Syötä tallennettavan ohjelman ShowView-koodi ja paina
ENTER-painiketta.
• Löydät ShowView-koodit TV-ohjelmalehdestä.
• Valitse Prog. (Ohjelma), kun käytät ShowView-valikkoa
ensimmäisen kerran.
6
Sammuta virta määritettyäsi ajastustiedot.
Televisiolähetysten tallentaminen
Digitaalinen tallennus
Voit tallentaa TV- tai DVD-ohjelmia kiintolevyyn.
1
Voit tallentaa TV- tai DVD-ohjelman kiintolevyyn painamalla
REC-painiketta.
1
-painikkeita.
2
Kuvaruutuun tulee REC-kuvake.
• Sisältö tallennetaan automaattisesti.
Voit tarkistaa tallennetut ohjelman ohjelmaluettelosta.
3
Voit pysäyttää tallentamisen painamalla ■ - (STOP) painiketta.
4
Voit valita tallennuslaadun painamalla Speed-painiketta.
Parempi laatu vie enemmän kiintolevytilaa.
• Määritä tallennuslaatu ennen tallentamista.
Kun tallentaminen on alkanut, laatua ei voi enää muuttaa.
SQ : Standard Quality (2 Mbps / 40 Hz) eli vakiolaatu
HQ : High Quality (4 Mbps / 20 Hz) eli korkea laatu
SHQ : Super High Quality (6 Mbps / 13 Hz) erittäin korkea laatu
-painikkeita ja painamalla
4
-painikkeita.
3
➢
42
◆ Voit siirtyä edelliseen valikkoon painamalla RETURNpainiketta.
◆ Voit sulkea valikkonäkymän painamalla MENU-painiketta.
◆ Voit poistaa ohjelmoidut tiedot painamalla
tyhjennyspainiketta Timer Recording -valikossa.
◆ Jos kello on asetettu aikaan, voit siirtyä suoraan Timer
Program -tilaan painamalla kaukosäätimen TIMERpainiketta.
43
FIN
TV-ohjelmien tallentaminen yhdellä näppäinpainalluksella
FIN
Digitaalinen tallennus
DVD HDD -soitin pysähtyy automaattisesti valitun ajan päätyttyä.
3
3
3
1
Kytke TV:hen virta.
2
Voit katsella nauhoitettavaa ohjelmaa valitsemalla DVD HDD soittimelle varatun TV-kanavan tai AV-kanavan.
3
Valitse:
• Asema, jonka lähetystä tallennetaan, käyttämällä PROG-, ( tai ) - painiketta.
tai
• AV1-, AV2- tai AUX-lähde käyttämällä INPUT SEL. -painiketta,
jos kyse on satelliittivirittimesta tai ulkoisesta videolähteestä.
Tulos: Näyttöön tulee kanavanumero ja ohjelma näkyy
televisiossa.
4
4
Tallentaminen alkaa, kun pidät REC-painiketta ( ● ) painettuna.
Tulos: Televisioruutuun tulee tallennuksen merkki.
5
Voit pidentää tallennusaikaa painamalla REC-painiketta ( ● )
useita kertoja:
• 30 minuutista 8 tuntiin.
6
Voit keskeyttää tallennuksen painamalla STANDBY/ONpainiketta.
DVD-soitin
FIN
Voit valita DVD-ohjelman kielen ja bittinopeuden.
Disc Language (Levyn kieli)
Voit valita DVD-ohjelman valikon kielen.
Lisätietoja on sivulla 47.
Audio Language (Äänen kieli)
Voit valita DVD-ohjelman äänen kielen.
Lisätietoja on sivulla 47.
Subtitle (Tekstitys)
Voit valita DVD-ohjelman tekstityksen kielen.
Lisätietoja on sivulla 47.
Lapsilukko
Voit estää lapsia katsomasta aikuisille tarkoitettuja DVD-ohjelmia.
Lisätietoja on sivuilla 48 - 49.
➢
Kielenvaihtotoiminto koskee vain DVD-ohjelmien
monikielisiä valikoita.
Sammuta virta ja käynnistä laite uudelleen, jos DVD HDD -soitin
toimii epänormaalisti virtakatkon, pistokkeen irrottamisen
pistorasiasta, epäyhteensopivien tiedostojen tai kiintolevyn
sisältämien vaurioituneiden tiedostojen johdosta..
– Epänormaalia toimintaa on se, että näppäimet virtanäppäintä
lukuun ottamatta eivät toimi tai näytön vilkkuminen.
– DVD HDD -soitin tukee MP3- ja JPG-tiedostoja.
44
45
Disc Copy (Levyn kopioiminen)
FIN
DVD-soitin
Voit kopioida DVD-ohjelman kiintolevyyn.
Kopiointisuojattuja DVD-ohjelmia ei kopioida.
2
1
Aseta kopioitava DVD-levy asemaan ja siirrä soitin DVD-tilaan
käyttämällä kaukosäätimen DVD-painiketta tai etupaneelin
DVD-painiketta.
2
Paina etupaneelissa olevaa Copy-painiketta tai
kaukosäätimessä olevaa REC-painiketta.
3
Voit pysäyttää kopioimisen painamalla ■ - (STOP) painiketta.
Preset of DVD language (DVD-kielen valitseminen)
DVD-soitin
Voit valita DVD-ohjelman valikon, äänen ja tekstityksen kielen.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse DVD Player käyttämällä
ENTER tai -painikkeita.
3
Valitse muutettava alivalikko käyttämällä
painamalla ENTER tai -painikkeita.
-painikkeita ja painamalla
-painikkeita ja
2
➢
◆ Jos et pysäytä DVD-toistoa, DVD-ohjelman kopioiminen
ei pysähdy.
◆ Ohjelman nimi luodaan automaattisesti kopioimisen
päätteeksi.
Disc Language (Levyn kieli)
DVD-ohjelman kielenvalinta.
Audio Language (Äänen kieli)
DVD-ohjelman äänikielen valinta.
Sub-Title (Tekstitys)
DVD-ohjelman tekstityskielen valinta.
Kopiointi pysähtyy automaattisesti 2 tunnin 30 minuutin kuluttua.
4
➢
46
Valitse kieli käyttämällä
painiketta.
-painikkeita ja painamalla ENTER-
◆ Voit siirtyä edelliseen valikkoon painamalla RETURNpainiketta.
◆ Voit sulkea valikkonäkymän painamalla MENUpainiketta.
47
FIN
FIN
Lapsilukon ottaminen käyttöön
DVD-soitin
Voit määrittää DVD-ohjelman lapsilukkoasetukset.
DVD-soitin
Salasanan muuttaminen
Voit vaihtaa salasanaa Parental Lock -valikossa.
1
Paina MENU-painiketta.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse DVD Player käyttämällä
-painikkeita ja
painamalla ENTER tai -painikkeita.
2
Valitse DVD Player ja paina ENTER- tai
3
3
Valitse Parental Lock käyttämällä
painikkeita ja
painamalla ENTER tai -painikkeita.
Valitse Parental Lock käyttämällä
painamalla ENTER-painiketta.
4
4
Syötä kaukosäätimen avulla nelinumeroinen salasana
käyttäen numeroita 0 - 9. Paina tämän jälkeen ENTERpainiketta.
• Kirjoita salasana muistiin ja säilytä se siltä varalta, että sitä on
muutettava.
• Salasanan alkuasetus on 1111 .
Syötä kaukosäätimen avulla nelinumeroinen salasana käyttäen
numeroita 0 - 9.
• Kirjoita salasana muistiin ja säilytä se siltä varalta, että sitä on
muutettava.
• Salasanan alkuasetus on 1111 .
5
Valitse Change Password käyttämällä
painamalla ENTER tai -painikkeita.
Valitse Lock-asetus käyttämällä
-painikkeita ja
painamalla ENTER tai -painikkeita.
6
Syötä kaukosäätimen avulla uusi nelinumeroinen salasana
käyttäen numeroita 0 - 9.
7
Syötä uusi salasana uudelleen tarkistuksen vuoksi.
5
6
Valitse ikäraja käyttämällä
-painikkeita ja painamalla
ENTER-painiketta.
• Jos valitset rajaksi 6, sitä ylempiä tasoja 7 tai 8 ei toisteta.
• Mitä korkeampi raja, sitä selkeämmin aikuisille suunnatusta
ohjelmasta on kyse.
➢
-painikkeita.
-painikkeita ja
-painikkeita ja
◆ Jos painat RETURN-painiketta, salasanan vaihtaminen
peruutetaan.
◆ Tämä salasana suojaa vain DVD-levyn.
Se on eri asia kuin kiintolevyn salasana.
➢
◆ Tämä toiminto tukee vain DVD-ohjelmia, joissa on
ikäraja-asetukset.
◆ Tämä salasana suojaa vain DVD-levyn.
Se on eri asia kuin kiintolevyn salasana.
◆ Sivulla 66 on toimintaohjeet salasanan unohtumisen
varalta.
48
49
FIN
FIN
Disc/Title-valikon (Levy- tai Nimike-valikon) käyttäminen
DVD-soitin
Monissa DVD-levyissä on oma valikkojärjestelmänsä, joiden avulla
voit valita ohjelmat, ääniraidat, tekstityksen sekä levyn
erikoisominaisuudet, kuten elokuvaesittelyjen katsomisen tai tiedot
näyttelijöiden valinnasta. Voit tehdä näiden painikkeiden
levyvalikkovalinnat.
DVD-soitin
Äänen kielen valitseminen
FIN
Voit valita haluamasi kielen helposti ja nopeasti käyttämällä AUDIOpainiketta.
1
Paina AUDIO-painiketta.
2
Valitse haluamasi DVD-ohjelman kieli käyttämällä
3
Valitse VCD- tai CD-levyn äänen ulostulotila (Stereo, Right,
Left) käyttämällä
-painikkeita.
-painikkeita.
2
1
Voit käyttää DVD-levyn valikkoa painamalla DISC MENU painiketta.
• Siirry DVD-levyn valikkoon.
2
Voit käyttää DVD-levyn valikkoa painamalla TITLE-painiketta.
• Siirry DVD-levyn valikkoon.
1
➢
1
◆ Tämän toiminnon toiminta määräytyy levyyn
DVD
koodattujen kielten mukaan, eikä se toimi toistettaessa
kaikkia DVD-levyjä.
◆ Sivulla 47 on lisätietoja ääniasetusten pitämisestä
ennallaan toistettaessa DVD-ohjelmia.
VCD/CD
3D Sound -toiminto (Kolmiulotteinen ääni)
DVD-soitin
3D Audio -toiminto luo Surround Sound -äänivaikutelman
käytettäessä vain kahta kaiutinta.
1
1
Levyn toiston aikana paina kaukosäätimen 3D-painiketta.
2
Voit ottaa kolmiulotteisen äänen käyttöön tai poistaa sen
käytöstä painamalla 3D-painiketta.
DVD-soitin
Tekstityskielen valitseminen
Voit valita haluamasi tekstityskielen helposti ja nopeasti
käyttämällä tekstityspainiketta.
1
Paina SUBTITLE-painiketta.
2
Valitse haluamasi tekstityskieli käyttämällä
3
Ota tekstitys käyttöön tai poista se käytöstä käyttämällä
painikkeita.
-painikkeita.
1
-
➢ ◆ Tämän toiminnon toiminta määräytyy levyyn koodattujen
kielten mukaan, eikä se toimi toistettaessa kaikkia DVDlevyjä.
◆ Sivulla 47 on lisätietoja tekstitysasetusten pitämisestä
ennallaan toistettaessa DVD-ohjelmia.
* Jos DVD-ohjelmiin on määritetty oletusasetukset, niitä
käytetään.
50
51
FIN
DVD-soitin
Näyttötoimintojen käyttö
Voit tarkistaa DVD-ohjelman tilan tai määrittää asetukset.
DVD-soitin
Toiston erikoisominaisuudet
1
Paina Display-painiketta DVD-toiston aikana.
Voit DVD- tai CD-levyn toiston aikana käyttää seuraavia toiston
erikoisominaisuuksia. Voit jatkaa toistoa normaalisti painamalla
-painiketta (Toisto/Tauko).
2
Valitse muutettava alivalikko käyttämällä
-painikkeita ja
määritä asetukset käyttämällä
-painikkeita.
Tauko
1
Paina kaukosäätimen
➢
• Jos haluat tallentaa asetukset tai poistua valikosta, paina
Return- tai Display-painikkeita uudelleen.
• Näytön alivalikkoa voi vaihtaa.
Title (Otsikko)
Toistettavan ohjelman otsikon tilan
näyttäminen ja ohjelmaan siirtyminen.
ll
ll -painiketta (Toisto/Tauko) toiston aikana.
• Kuva pysähtyy paikoilleen ja ääni mykistyy.
• Voit jatkaa toistoa painamalla ll -painiketta (Toisto/Tauko).
• Toisto jatkuu automaattisesti soittimen oltua viisi minuuttia taukotilassa.
Etsiminen kuvaruutu kerrallaan
Kun soitin on taukotilassa, voit siirtyä eteenpäin kuvaruutu kerrallaan
käyttämällä kaukosäätimen valintapyörää.
• Siirryttäessä kuvaruutu kerrallaan eteenpäin ääni on mykistetty.
• Voit jatkaa tavallista toistoa painamalla ll (PLAY/PAUSE) painiketta.
2
Chapter (Kohtaus)
Toistettavan ohjelman kohtauksen tilan
näyttäminen ja kohtaukseen siirtyminen.
Time (Aika)
Toistoajan näyttäminen
Syötä aika käyttämällä painikkeita 0 -9 ja
painamalla ENTER-painiketta.
Audio (Ääni)
Äänen kielen näyttäminen ja vaihtaminen
Kohtauksen etsiminen eteen- tai taaksepäin
Kun toistat CD- tai DVD-levyä, voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan
raitaan tai kohtaukseen painamalla kaukosäätimessä tai laitteen
etupaneelissa olevia ( /
) -painikkeita (Siirry edelliseen/seuraavaan).
• Kun painat eteenpäinsiirtymispainiketta, siirryt seuraavaan
kohtaukseen tai raitaan.
• Kun painat taaksepäinsiirtymispainiketta, siirryt edellisen kohtauksen
tai raidan alkuun.
• Kun painat taaksepäinsiirtymispainiketta uudelleen, siirryt edellisen
kohtauksen tai raidan alkuun.
Etsiminen eteen- tai taaksepäin
Kun toistat levyä, voit etsiä eteen- tai taaksepäin 2X – rX – 8X- 16X- 32X128X-nopeudella pitämällä ( / ) -painikkeita painettuna
(Eteenpäin/Taaksepäin).
Voit jatkaa tavallista toistoa painamalla ll (PLAY/PAUSE) -painiketta.
Subtitle (Tekstitys)
Hidastus
Tekstityskielen näyttäminen ja vaihtaminen
Aseta toisto taukotilaan painamalla toiston aikana ll -painiketta
(Toisto/Tauko). Voit ottaa käyttöön hidastetun toiston painamalla (
painiketta (Etsi eteenpäin).
Angle (Kulma)
Voit valita kuvauskulman.
Tämä toiminto tukee vain DVD-ohjelmia,
joissa on useita kuvauskulmia.
)-
• Kun painat hidastuspainiketta uudelleen, hidastetun toiston nopeus
muuttuu 1/8-, 1/4- tai 1/2-kertaiseksi normaalinopeuteen verrattuna.
• Hidastetun toiston aikana ääni on mykistetty.
• Voit jatkaa tavallista toistoa painamalla ll (PLAY/PAUSE) painiketta.
Toiston lopettaminen ja valmiustilaan siirtyminen
Repeat (Toistaminen)
Ohjelman tai kohtauksen toistaminen.
52
• Voit lopettaa toiston painamalla pysäytyspainiketta ■ kerran. Voit
jatkaa tavallista toistoa painamalla ll (PLAY/PAUSE) -painiketta.
• Voit lopettaa toiston painamalla pysäytyspainiketta ■ KAKSI kertaa.
Kun painat seuraavan kerran ll -painiketta (Toisto/Tauko), levyn
toistaminen alkaa alusta.
53
FIN
FIN
DVD-soitin
A/B-toisto
Voit A-B-toiston avulla toistaa haluamasi osan DVD- tai CD-levystä.
Valitse toistettavan osa alkupiste (A) ja päättymispiste (B).
1
1
Paina alussa REPEAT A-B-painiketta.
•“A” valitaan A-B-toiston ollessa valittuna.
“B” valitaan painettuasi REPEAT A-B-painiketta.
2
A:n ja B:n välistä osuutta toistetaan.
3
Voit peruuttaa A-B-toiston painamalla REPEAT A-B-painiketta
uudelleen.
DVD-soitin
Zoomauksen käyttö (DVD/VCD)
FIN
Voit lähentää kohtausta.
1
Paina Zoom-painiketta toiston aikana tai taukotilassa.
2
Valitse kuvan zoomattava osa käyttämällä
ja painamalla ENTER.
• DVD: Tavallinen/1,5X/2X/4X
• VCD: Tavallinen/1,5X/2X/4X
3
-painikkeita
1
Paina ENTER-painiketta.
• DVD-toiston aikana: voit lähentää painamalla vuorotellen
ENTER: 1,5X/2X/4X/2X/1.5X/Normal.
• VCD-toiston aikana voit lähentää painamalla ENTER:
1.5X/2X/1.5X/Normal vuorotellen.
Kamerakulman muuttaminen
DVD-soitin
Jos DVD-ohjelma sisältää useita kuvakulmia, voit käyttää
Angle-toimintoa (Kuvakulma).
Painamalla ANGLE-painiketta (Kuvakulma) näet, tuleeko
ANGLE (
) -merkki näytön oikeaan yläkulmaan.
54
1
Jos painat Angle-painiketta, kun oikeassa yläkulmassa näkyy
kuvakulman kuvake, kulmanvalintakuvake tulee vasempaan
yläkulmaan.
2
Valitse haluamasi kuvakulma käyttämällä
3
Voit poistaa toiminnon näytöstä painamalla ANGLE-painiketta
uudelleen.
1
-painikkeita.
55
FIN
Kirjanmerkkitoiminnon käyttö (DVD/VCD)
DVD-soitin
Voit kirjanmerkkitoiminnon avulla valita osan DVD- tai VCDohjelmasta (MENU OFF -tilassa), jolloin voit löytää jakson
myöhemmin uudelleen.
1
Juke Box (Levyautomaatti)
Voit toistaa MP3-tiedostoja kiintolevystä.
Voit myös laatia omat soittoluettelosi tai muokata MP3-tiedostoja
helposti.
1
Paina Mark-painiketta (Merkitse) toiston aikana.
2
Merkitse haluamasi kohtaus käyttämällä Enter-painiketta.
• Voit merkitä enintään 3 kohtausta.
Kiintolevyn sisältämän MP3-tiedostoluettelon
tarkasteleminen
3
Voit poistaa valikon näytöstä painamalla Mark-painiketta
uudelleen.
Lisätietoja on sivulla 58.
4
5
Voit saada merkityt kohtaukset näyttöön uudelleen painamalla
Mark-painiketta ja valitsemalla kohtauksen (1., 2. tai 3.)
käyttämällä
- tai ll -painikkeita.
• Merkitty kohtaus toistetaan.
Voit siirtyä seuraavaan merkittyyn kohtaukseen painamalla
|(Siirry seuraavaan) -painiketta.
➢ Voit poistaa merkit käyttämällä
-painikkeita ja painamalla
tyhjennyspainiketta.
➢
FIN
Voit katsella kiintolevyyn tallennettujen MP3-tiedostojen luetteloa ja
toistaa näitä tiedostoja.
Kiintolevyyn tallennetun MP3-tiedoston editointi
Voit siirtää, kopioida, tallentaa tai poistaa kiintolevyyn
tallennettuja tiedostoja sekä muuttaa niiden tiedostonimiä.
Lisätietoja on sivulla 59.
CD-levyn sisältämän MP3-tiedostoluettelon
tarkasteleminen
Voit katsella CD-levyyn tallennettujen MP3-tiedostojen luetteloa ja
toistaa näitä tiedostoja.
◆ VCD 2.0 -tilassa (Valikko-tilassa) tämä toiminto ei
toimi.
Lisätietoja on sivulla 58.
◆ Kirjanmerkkitoiminnon toimiminen määräytyy levyn
mukaan.
MP3-tiedostojen kopioiminen CD-levystä kiintolevyyn
Voit kopioida MP3-tiedostoja CD-levystä kiintolevyyn.
Lisätietoja on sivulla 60.
Sammuta virta ja käynnistä laite uudelleen, jos DVD HDD -soitin
toimii epänormaalisti virtakatkon, pistokkeen irrottamisen
pistorasiasta, epäyhteensopivien tiedostojen tai kiintolevyn
sisältämien vaurioituneiden tiedostojen johdosta..
– Epänormaalia toimintaa on se, että näppäimet virtanäppäintä
lukuun ottamatta eivät toimi tai näytön vilkkuminen.
– DVD HDD -soitin tukee MP3- ja JPG-tiedostoja.
56
57
FIN
Kiintolevyn tai CD-levyn sisältämän MP3-tiedostoluettelon tarkasteleminen
Juke Box
Voit katsella tiedostojen luetteloa näytössä ja toistaa näitä
tiedostoja.
• HDD-soittoluetteloa käytetään aivan samoin kuin CD-soittoluetteloa. Seuraavassa on
esimerkki kiintolevyn soittoluettelosta.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Juke Box käyttämällä
ENTER tai -painikkeita.
3
4
➢
5
6
➢
Valitse HDD Playlist käyttämällä
ENTER tai -painikkeita.
Kiintolevyyn tallennetun MP3-tiedoston editointi
Juke Box
Voit siirtää, tallentaa tai poistaa kiintolevyyn tallennettuja
tiedostoja sekä muuttaa niiden tiedostonimiä.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Juke Box käyttämällä
ENTER tai -painikkeita.
-painikkeita ja painamalla
3
Valitse HDD Edit käyttämällä
ENTER tai -painikkeita.
-painikkeita ja painamalla
4
Valitse kansio käyttämällä
-painikkeita ja painamalla
ENTER-painiketta.
• Jos valitset tiedostoja, näyttöön tulee valintamerkkikuvake.
• Voit lopettaa tiedostojen valitsemisen painamalla ENTERpainiketta.
• Kansion valitseminen valitsee automaattisesti kaikki sen
sisältämät tiedostot.
5
Siirry muokkausvalikon oikeaan laitaan käyttämällä
painikkeita ja muokkaa valittuja tiedostoja käyttämällä
ENTER-painikkeita.
-painikkeita ja painamalla
-painikkeita ja painamalla
Valitse Folder (Kansio) käyttämällä
-painikkeita ja
painamalla ENTER-painiketta.
• Voit lopettaa tiedostojen valitsemisen painamalla ENTERpainiketta uudelleen.
Kansion valitseminen valitsee automaattisesti kaikki sen
sisältämät tiedostot.
Paina P-LIST-painiketta.
• Valitut tiedostot näkyvät valitussa järjestyksessä. Ensimmäinen
toistetaan ensin.
• Kaikki kansion tiedostot valitaan, kun painat P-LIST-painiketta
valittuasi kansion.
Valitse Repeat All (Toista kaikki) käyttämällä
-painikkeita ja
painamalla ENTER-painiketta.
• Valitus MP3-tiedostot toistetaan keskeytyksettä.
Valitse Slide Show käyttämällä
-painikkeita ja painamalla
ENTER-painiketta.
• JPEG-tiedostot esitetään kuvaesityksenä toistettaessa
MP3-tiedostoa, jos JPEG-tiedostot ovat samassa kansiossa.
• Voit katsella koko näytön kokoista kuvaesitystä painamalla
DISPLAY-painiketta.
6
,
Siirtäminen:
Valitse siirrettävä kansio käyttämällä
painikkeita ja paina
ENTER-painiketta.
Valitse Execute käyttämällä
painikkeita ja paina ENTERpainiketta.
Kaiken valitseminen
Kaikkien tiedostojen valitseminen
Kaikkien tyhjentäminen
Valinnan poistaminen kaikista
tiedostoista
Uuden kansion luominen:
1. Valitse Make New Folder käyttämällä
-painikkeita ja
paina ENTER-painiketta.
2. Kirjoita uuden kansion nimi käyttämällä
ENTER painikkeita.
3. Voit peruuttaa painamalla RETURN-painiketta.
4. Voit tallentaa kansion nimen virtuaaliseen näppäimistöön
valitsemalla OK ja painamalla ENTER- tai RETURNpainiketta.
5. Voit poistaa edellisen merkin painamalla CLEAR-painiketta.
Voit lopettaa painamalla ■ -painiketta tai valita toisen
tiedoston.
Tiedoston siirtäminen
Tiedostojen siirtäminen toiseen
kansioon
Siirtämisen jälkeen aiemmin luodut
tiedostot poistetaan.
Poista tiedosto
Tiedostojen poistaminen
Luo kansio
Uuden kansion luominen
Nimeä uudelleen
Tiedoston tai kansion nimeäminen
uudelleen
Uuden tiedoston tai kansion nimen
syöttäminen käyttämällä
ENTER -painiketta.
➢
58
Voit luoda uusia kansiota vain päätason alle.
Kansion poistaminen
Poistaa kansion
59
FIN
FIN
Juke Box
MP3-tiedostojen kopioiminen CD-levystä kiintolevyyn
Voit kopioida MP3-tiedostoja CD-levystä kiintolevyyn.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Juke Box käyttämällä
ENTER tai -painikkeita.
3
Valitse Copy MP3 CD to HDD käyttämällä
painamalla ENTER tai -painikkeita.
4
Valitse CD-levyltä kiintolevyyn kopioitavat kansiot tai tiedostot
käyttämällä
-painikkeita ja painamalla ENTER-painiketta.
• Voit lopettaa tiedostojen valitsemisen painamalla ENTERpainiketta uudelleen.
➢
5
-painikkeita ja painamalla
-painikkeita ja
• Jos haluat kopioida kaikki kansion sisältämät tiedostot, siirry
Select All -kohtaan käyttämällä
-painikkeita ja paina
ENTER-painiketta.
• Kaikki kansion tiedostot valitaan, kun painat P-LIST-painiketta
valittuasi kansion.
Valitse Copy to HDD käyttämällä
ENTER-painiketta.
-painikkeita ja painamalla
Kerralla voi kopioida jopa 200 tiedostoa.
Valokuvakansio
FIN
Voit katsella CD-levyn tai kiintolevyn sisältämiä JPEG-tiedostoja ja
muokata JPEG-tiedostoja helposti.
Kiintolevyn sisältämän JPEG-tiedostoluettelon
tarkasteleminen
Näyttöön mahtuu samanaikaisesti kahdeksan pikkukuvan kokoista
JPEG-tiedostoa tai yksi täysikokoinen JPEG-tiedosto. Voit myös
katsella JPEG-tiedostoja kuvaesityksenä.
Lisätietoja on sivulla 62.
Kiintolevyyn tallennetun JPEG-tiedoston editointi
Voit siirtää, kopioida, tallentaa tai poistaa kiintolevyyn tallennettuja
tiedostoja sekä muuttaa niiden tiedostonimiä.
Lisätietoja on sivulla 63.
CD-levyn sisältämän JPEG-tiedostoluettelon
tarkasteleminen
Voit katsella CD-levyyn tallennettujen JPEG-tiedostojen luetteloa ja
näitä kuvatiedostoja.
Lisätietoja on sivulla 62.
JPEG-tiedostojen kopioiminen CD-levystä kiintolevyyn
Voit kopioida JPEG-tiedostoja CD-levystä kiintolevyyn.
Lisätietoja on sivulla 64.
Sammuta virta ja käynnistä laite uudelleen, jos DVD HDD -soitin
toimii epänormaalisti virtakatkon, pistokkeen irrottamisen
pistorasiasta, epäyhteensopivien tiedostojen tai kiintolevyn
sisältämien vaurioituneiden tiedostojen johdosta..
– Epänormaalia toimintaa on se, että näppäimet virtanäppäintä
lukuun ottamatta eivät toimi tai näytön vilkkuminen.
– DVD HDD -soitin tukee MP3- ja JPG-tiedostoja.
60
61
FIN
Valokuvakansio
Kiintolevyn tai CD-levyn sisältämän JPEG-tiedostoluettelon tarkasteleminen
Voit katsella tiedostojen luetteloa näytössä ja toistaa näitä
tiedostoja.
• HDD-soittoluetteloa käytetään aivan samoin kuin CD-soittoluetteloa. Seuraavassa on esimerkki
kiintolevyn soittoluettelosta.
Kiintolevyyn tallennetun JPEG-tiedoston editointi Valokuvakansio
Voit muokata kiintolevyyn tallennettuja JPEG-tiedostoja.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Photo Album käyttämällä
-painikkeita ja
painamalla ENTER tai -painikkeita.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Photo Album käyttämällä
-painikkeita ja
painamalla ENTER tai -painikkeita.
3
Valitse HDD Edit käyttämällä
ENTER tai -painikkeita.
3
Valitse HDD Playlist käyttämällä
ENTER tai -painikkeita.
4
4
Valitse Folder (Kansio) käyttämällä
-painikkeita ja
painamalla ENTER-painiketta.
• Voit esikatsella valittua tiedostoa oikeanpuoleisessa ikkunassa.
• Voit lopettaa tiedostojen valitsemisen painamalla ENTERpainiketta uudelleen.
Valitse kansio käyttämällä
-painikkeita ja painamalla
ENTER-painiketta.
• Jos valitset tiedostoja, näyttöön tulee valintamerkkikuvake.
• Voit lopettaa tiedostojen valitsemisen painamalla ENTERpainiketta.
➢
5
➢
-painikkeita ja painamalla
Kansion valitseminen valitsee automaattisesti kaikki sen sisältämät
tiedostot.
Paina P-LIST-painiketta.
• Näyttöön tulee kahdeksan tiedostoa.
➢
5
6
◆ Valitse seuraava tiedosto käyttämällä
-painikkeita.
Näet seuraavat kahdeksan tiedostoa painamalla Enterpainiketta.
-painikkeita ja painamalla
Kansion valitseminen valitsee automaattisesti kaikki sen sisältämät
tiedostot.
Siirry muokkausvalikon oikeaan laitaan käyttämällä
painikkeita ja muokkaa valittuja tiedostoja käyttämällä
tai ENTER-painikkeita.
Siirtäminen:
Valitse Execute käyttämällä
painiketta.
-
-painikkeita ja paina ENTER-
◆ Valitse edellinen tiedosto käyttämällä
-painikkeita.
Näet edelliset kahdeksan tiedostoa painamalla Enterpainiketta.
6
Voit valita katsottavan tiedoston käyttämällä
painamalla ENTER.
• Voit suurentaa sen täysikokoiseksi.
7
Valitse Slideshow käyttämällä
painamalla ENTER-painiketta.
8
Valitse vaihtuminen käyttämällä
ENTER-painiketta.
• Vaihtumisaika on 3 -10 sekuntia.
9
➢
Uuden kansion luominen:
1. Valitse Make New Folder käyttämällä
-painikkeita ja
paina ENTER-painiketta.
2. Kirjoita uuden kansion nimi käyttämällä
- tai ENTER
-painikkeita.
3. Voit peruuttaa painamalla RETURN-painiketta.
4. Voit tallentaa kansion nimen virtuaaliseen näppäimistöön
valitsemalla OK ja painamalla ENTER- tai RETURNpainiketta.
5. Voit poistaa edellisen merkin painamalla CLEAR-painiketta.
-painikkeita ja
-painikkeita ja
-painikkeita ja painamalla
Kaikkien toistoluettelon sisältämien JPEG-tiedostojen
toistaminen alkaa täysikokoisena.
◆ Voit kiertää kuvia painamalla
➢
Kaikkien tyhjentäminen
Valinnan poistaminen kaikista
tiedostoista
Tiedoston siirtäminen
Tiedostojen siirtäminen toiseen
kansioon
Siirtämisen jälkeen aiemmin luodut
tiedostot poistetaan.
Poista tiedosto
Tiedostojen poistaminen
Luo kansio
Uuden kansion luominen
Nimeä uudelleen
Tiedoston tai kansion nimeäminen
uudelleen
Uuden tiedoston tai kansion nimen
syöttäminen käyttämällä
tai ENTER -painiketta.
-painikkeita.
◆ Voit muuttaa kuvan mittasuhteita painamalla ZOOMpainiketta. (Skaalaus: 25%, 50%, 100%, 150%,
200%) Voit muuttaa kuvan mittasuhteita painamalla
ENTER-painiketta.
62
Kaiken valitseminen
Kaikkien tiedostojen valitseminen
Voit luoda uusia kansiota vain päätason alle.
Kansion poistaminen
Poistaa kansion
63
FIN
FIN
Valokuvakansio
JPEG-tiedostojen kopioiminen CD-levystä kiintolevyyn
Tekniset tiedot
Voit kopioida JPEG-tiedostoja CD-levystä kiintolevyyn.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Photo Album käyttämällä
-painikkeita ja
painamalla ENTER tai -painikkeita.
3
Valitse Copy Photo CD to HDD käyttämällä
ja painamalla ENTER tai -painikkeita.
4
Valitse CD-levyltä kiintolevyyn kopioitavat tiedostot
käyttämällä
-painikkeita ja painamalla ENTER-painiketta.
• Voit lopettaa tiedostojen valitsemisen painamalla ENTERpainiketta.
➢
5
-painikkeita
• Jos haluat kopioida kaikki kansion sisältämät tiedostot, siirry
Select All -kohtaan käyttämällä
-painikkeita ja paina
ENTER-painiketta.
• Kaikki kansion tiedostot valitaan, kun painat P-LIST-painiketta
valittuasi kansion.
Valitse Copy to HDD käyttämällä
painamalla ENTER-painiketta.
Yleiset
toiminnot
Nimellisjännite
220 - 240V~, 50Hz
Virrankulutus
33 wattia
Paino
4.5 kiloa
Koko
430 mm X 360 mm X 70 mm
Käyttölämpötila
+5°C ~ +35°C
Asennusolosuhteet
Käyttöasento: Vaakasuorassa
Suhteellinen ilmankosteus: Korkeintaan 75 %
Syöttö
-painikkeita ja
Kerralla voi kopioida jopa 200 tiedostoa.
FIN
Tulostus
Video (takapaneeli)
Euro Scart -liitäntä 1: 1,0 v p-p (tasapainottamaton) 75Ω
Ääni (takapaneeli)
Euro Scart -liitäntä 1: -8 dBm, 47KΩ tasapainottamaton
Video (takapaneeli)
Euro Scart -liitäntä 2: 1,0 v p-p (tasapainottamaton) 75Ω
Ääni (takapaneeli)
Euro Scart -liitäntä 2: -8 dBm, 47KΩ tasapainottamaton
Video (takapaneeli)
S-Video
Ääni (takapaneeli)
S-videolle käyttäen
Videoliitäntä (etupaneeli)
RCA-liitintä
Ääniliitäntä (etupaneeli)
RCA-liitintä
RF-ulostulo
UHF 21-69 (oletusarvoisesti CH36)
Audio (Ääni)
RCA-liitäntä, Euro Scart -liitäntä
Audio (Ääni)
Digital audio out -liitäntä (OPTICAL, COAXIAL)
Video
RCA-liitäntä, Euro Scart -liitäntä
Video
S-Video
RGB: Euro Scart -liitäntä
KIINTOLEVY
CODEC-muoto
MPEG II
REC Speed (Tallennusnopeus)
SQ (2 Mbps), HQ (4 Mbps), SHQ (6 Mbps)
Värijärjestelmä
Ulostuleva videosignaali: PAL, SECAM
Viritinjärjestelmä
B/G, D/K, I
Video S/N
Yli 43dB (vakiotallennus)
Tarkkuus
Yli 350 linjaa (vakiotallennus)
Audio S/N
Äänen S/N yli 70dB (vakiotallennus)
Äänitaajuuden ominaisuudet
20Hz - 20KHz
Levy
DVD, CD (12 cm), CD (8 cm), VIDEO-CD (12 cm)
DVD
64
CD-R (12 cm), CD-RW (12 cm)
Audio S/N
95 dB
Äänen dynaaminen alue
105 dB
65
FIN
Ongelmia ja ratkaisuja
1. Laite ei saa virtaa
- Tarkista, että virtapistoke on pistorasiassa.
- Oletko painanut STANDBY/ON-painiketta?
2. Kun virta on kytketty, logo näkyy hetken aikaa ennen kuvan tulemista näyttöön.
- DHR:ssä on sisäinen kiintolevy. Koska kiintolevyn alustaminen kestää hetken, logo näkyy näytössä noin
15 sekuntia virran kytkemisen jälkeen.
3. Televisio-ohjelmaa ei nauhoitettu.
- Tarkista DHR:n antenniliitokset.
- Onko DHR-viritin määritetty oikein?
- Tarkista kiintolevyn vapaa tila.
4. Ajastettu nauhoitus epäonnistui
- Aktivointiinko ajastin painamalla STANDBY/ON-painiketta?
- Tarkista nauhoituksen alkamis- ja päättymisaika uudelleen.
- Jos ajastetun nauhoittamisen aikana tapahtui sähkönjakeluhäiriö, nauhoitus peruutettiin.
5. Kuva on taukotilassa tai siinä näkyy aikaisempi lähetys.
- DHR:ssä on sivulla 29 kuvattu ajanvaihtotoiminto, joten voit asettaa saapuvan lähetyssignaalin
taukotilaan ja jatkaa ohjelman katselemista myöhemmin.
- Voit asettaa kuvan taukotilaan katsellessasi TV-lähetystä painamalla PLAY/PAUSE ( ll ) -painiketta. Voit
jatkaa lähetyksen katselemista painamalla ll -painiketta uudelleen.
Ongelmia ja ratkaisuja (jatkoa)
FIN
11. Näyttöön tulee
-kuvake.
- Ominaisuuksia tai toimintoja ei voi nyt käyttää, koska
(1) DVD-levyn ohjelma estää sen
(2) DVD-levyn ohjelma ei tue kyseistä ominaisuutta, esimerkiksi useiden eri kuvakulmien käyttämistä
(3) Toiminto ei ole käytettävissä juuri nyt
(4) Esityksen tai kohtauksen numero tai hakuaika on sallitun alueen ulkopuolella.
12. Toistotila on erilainen kuin Setup-valikossa (Määritykset) asetettu.
- Jotkut Setup-valikon (Määritykset) eivät toimi oikein, jos toimintoa ei ole koodattu levyyn.
13. Näytön kuvasuhdetta ei voi muuttaa.
- DVD-levy määrittää näytön kuvasuhteen. Lisätietoja on sivulla 31.
14. Ääntä ei kuulu.
- Varmista, että olet valinnut Audio Option -valikossa (Ääniasetukset) oikean digitaalisen ulostulon.
Lisätietoja on sivulla 30.
15. Jos muita ongelmia esiintyy:
- Etsi lisätietoja tästä käyttöoppaasta esimerkiksi sisällysluettelon avulla ja yritä uudelleen.
- Sammuta virta ja kytke virta uudelleen päälle.
- Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.
- Jos katselet lähetystä reaaliaikaisena painamalla
-painiketta, kuvaa kelataan nopeasti eteenpäin,
kunnes kuva on ajan tasalla saapuvan lähetyksen kanssa, jolloin toisto jatkuu normaalinopeudella.
6. Kuvaa toistetaan taaksepäin kaksinkertaisella nopeudella katseltaessa lähetystä.
- DHR:n ajanvaihtotoiminto mahdollistaa nykyisen televisio-ohjelmien kohtausten toistamisen välittömästi.
Voit katsella ohjelmaa asetuksissa määritetystä ajasta alkaen.
- Voit toistaa kuvaa taaksepäin kaksinkertaisella nopeudella katseltaessa lähetystä painamalla
painiketta.
7. Vaikka Copy-painiketta (Kopiointi) painetaan, mitään ei tapahdu.
- Kopiointitoiminto toimii vain käytettäessä DVD-levyjä, mutta jos niissä on kopioinninestosignaali,
kopiointi on estetty.
- Muita kuin DVD-levyjä, kuten VCD- ja CD-levyjä, ei voi kopioida.
8. Nauhoitettuja videosignaaleita ei voi yhdistää.
- Yhdistämistoiminto edellyttää, että tiedostoilla on sama nauhoitusnopeus. Se ei siis toimi, jos yksi tiedosto
on SHQ-tilassa ja toinen HQ-tilassa.
9. Olen unohtanut salasanan.
- DVD-tilassa NO DISC -tekstin näkyessä näytössä pidä etupaneelissa olevia ■ - ja ll -painikkeita
painettuina samanaikaisesti vähintään viisi sekuntia. Salasanaksi tulee 1111.
- Oletussalasana palaa käyttöön, mutta käyttäjäasetukset säilyvät.
10. Levyn toistaminen ei onnistu.
- Varmista, että levy on tarjottimella sen etiketti ylöspäin.
- Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
- Tämä soitin ei voi toistaa aivan kaikkia levyjä. Lisätietoja on sivulla 12.
66
67
ELEC
Please ensure the form above is completed at the time of purchase and
present it to the dealer to quality for guarantee service,
otherwise your guarantee may be affected.
CAUTION
CUSTOMER'S SIGNATURE
DEALER'S STAMP & SIGNATURE
TAKUU
DEALER’S ADDRESS
Handlendesadress, Forhandleradresse, Dirección de negociante, Dirección del vendedor. Endereco de vendedor,
Adresse des Händlers, Adres van handelaar, Adresse du marchand, Dieuvqunsh tou katasthmatoı, Asiakkaan nimi,
Forhandlerens adresse, Handlarens adress
DEALER’S TEL. NO.
Handlendestelesonnummer, Forhandlertelefonnummer, No. de Tel. de negociante, No. de Tel. del vendedor,
Número de telefone de vendedor, Telefonnummer des Handlers, Telefoon nummer van handelaar, Numéro tél´phone du
marchand, il numero di telefono del commeciante, Ariqmovı thlefwvnou tou katasthvmatoı, Myyjän osoite, Forhandlerens
tel.nr., Handlarens telefonnr.
ΕΓΓΥΗΣΗ
GARANTIA
DEALER’S NAME
Handlendesnavn, Forhandler, Nombre de negociante, Nombre del vendedor, Nome de vendedor, Name des Händlers,
Naam van handelaar, Nom du marchand, il nome del commerciante, Onoma tou katasthvmatoı, Jalleenmyyjan, Forhandler,
Aterforsaljare
CUSTOMER’S ADDRESS
Kundeasdress, Kundeadresse, Dirección de client, Direccion del cliente, Endereco de cliente, Adresse des Kunden,
Adres van klant, adresse du client, L’indrizzo del cliente. Dieuvqunsh tou agopasthv, Ostopäivä, Kundens adresse,
Customer’s address
GARANTIE
GARANTÍA
CUSTOMER’S TEL. NO.
Kundesadress, Kundetelefonnummer, No. de Tel. de client, No. de Tel del cliente, Número de telefone de cliente,
Telefonnummer des Kunden, Telefoon nummer van klant, Numéro de téléphone du client, il numero de telefono del client ,
Ariqmovı thlefwvnou tou agorasthv, Myyjän puh.nro, Kundens telefonnr, Kundens telefonnr.
CUSTOMER’S NAME
Kundesnavn, Kundenavn, Nombre de cliente, Nombrre del cliente, Nome de cliente, Name des Kunden,
Naam van klant, Nom du client, il nome del clinte, Onomatepwvnumo tou agopasthv, Sarjanro, Kundens navn, Kundens namn
GARANTI
DATE OF PURCHASE
Kóbetid, Købsadato, Fecha de compra, Data de compra, Kaufdatum, Datum van aankoop, Date d’achat,
La data d’acquisto, Hmeromhniva agoravı agorasthv, Asiakkaan osoite, Salgsdato, Inköpsdatumv
GARANZIA
SERIAL NO.
Serienummer, No. de serie, Número serial, Seriennummer, Serie nummer, Numéro de série,
II numero di matricola, Ariqmovı kataskeuhvı, Malli, Serienummer., Serienr
MODEL NAME
Modelnavn, Nombre de modelo, Nombre del modelo, Nome de modelo, Modellbezeichnung, Modelnaam,
Nom du modèle, II nome di modello, Montevlo proi>ovntoı, Asiakkaan puh.nro, Modelnaven, Modell
GUARANTEE
ELECTRONICS
WARRANTY CARD
SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY
Finland
Tälle Samsung-tuotteelle annetaan kahdentoista (12) kuukauden takuu alkuperäisestä
ostopäivästä alkaen. Takuu koskee virheellisiä materiaaleja tai virheellistä työtä. Mikäli
takuupalvelua tarvitaan, Teidän tulee palauttaa tuote siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu.
Muissa EU-maissa olevat Samsungin valtuutetut jälleenmyyjät ja valtuutetut huoltokeskukset
noudattavat kuitenkin ostajalle kyseisessä maassa annettuja takuuehtoja.
Ongelmatapauksissa saatte yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huoltokeskuksista:
■ TAKUUEHDOT
1.Takuu on voimassa vain, jos takuukortti on huoltopalvelua tarvittaessa täydellisesti ja oikein
täytetty ja se esitetään alkuperäisen laskun tai kassakuitin tai kuittauksen kanssa, eikä
tuotteen valmistusnumeroa ole vahingoitettu.
2.Samsungin velvoitteet rajoittuvat korjaukseen tai, Samsungin oman harkinnan mukaan,
tuotteen tai siinä olevan viallisen osan vaihtamiseen.
3.Samsungin valtuuttaman jälleenmyyjän tai huoltokeskuksen on tehtävä takuukorjaukset.
Muiden kuin Samsungin jälleenmyyjien tekemistä korjauksista ei makseta korvausta eikä
tämä takuu kata tällaisen korjaustyön tuotteelle aiheuttamia vahinkoja.
4.Tätä tuotetta ei pidetä materiaaliltaan tai työltään virheellisenä siitä syystä, että tuotetta on
muutettava vastaamaan kansallisia tai paikallisia teknisiä - tai turvallisuusvaatimuksia, jotka
ovat voimassa jossain muussa kuin siinä maassa, jota varten tuote alunperin suunniteltiin
ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata kyseisiä muutoksia eikä siitä makseta korvauksia niistä
tai mahdollisesti muista aiheutuvista vahingoista.
5.Tämä vakuutus ei kata seuraavia:
a) Määräaikaishuoltoja, kunnossapitoa ja korjausta tai normaalista kulumisesta aiheutuvaa
osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetukseen, siirtämiseen tai asennukseen liittyviä kuluja.
c) Väärinkäyttöä, mukaan lukien sitä, että tuotetta käytetään muuhun kuin sille tavanomaiseen
tarkoitukseen tai väärää asennusta.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, yhteiskunnallisten levottomuuksien,
irheellisen verkkojännitteen, väärän tuuletuksen tai minkä tahansa muun Samsungin
valvonnan ulkopuolella olevan syyn aiheuttamaa vahinkoa.
6.Tämä vakuutus on voimassa kaikille tuotteen takuuaikana tuotteen laillisesti omistukseensa
saamille henkilöille.
7.Tämä takuu ei vaikuta mihinkään kansallisen lainsäädännön mukaisiin
kuluttajansuojalakeihin ostosopimuksesta tai muista jälleenmyyjää vastaan aiheutuviin
oikeuksiin.
Ellei ole olemassa kansallisia lakeja, joilla on päinvastainen vaikutus, tämän takuun oikeudet
ovat kuluttajan ainoat oikeudet, eivätkä Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole
vastuussa epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista levyille, CD-levyille, videotai ääninauhoille tai muille vastaaville laitteille tai välineille aiheutuneista menetyksistä tai
vahingoista.
Download PDF

advertising