Samsung | DVD-H40E | Samsung DVD-H40E Bruksanvisning

DVD HDD Recorder
DVD-H40E
DETTE APPARATET LEVERES AV
Bruksanvisning
www.samsungdvd.com
AK68-00076J
Sikkerhetsinstrukser
NOR
NOR
Følgende illustrasjoner viser forholdsregler.
ADVARSEL
FARE FOR ELEKTRISK
SJOKK, MÅ IKKE ÅPNES
ADVARSEL. FOR Å REDUSERE FAREN FOR
ELEKTRISK SJOKK, IKKE FJERN
BAKDEKSLET. DET FINNES INGEN DELER
SOM KREVER VEDLIKEHOLD AV BRUKEREN
INNENFOR. BRUK KVALIFISERTE FAGFOLK.
Lynsymbolet gjør deg oppmerksom på farlig spenning inne i produktet.
FARE
IKKE ÅPNE DHR. Ta kontakt med servicepersonale.
Dette symbolet skal gjøre deg oppmerksom på farlig
spenning inne i produktet.
ADVARSEL
Dette symbolet skal gjøre deg oppmerksom på viktige
instrukser som følger med produktet.
Lynsymbolet med pil, inne i en likesidet trekant,
skal gjøre brukeren oppmerksom på at det
finnes uisolert “farlig spenning” inne i enheten
som er høy nok til å utgjøre fare for elektrisk
sjokk på personer.
Utropstegnet inne i en likesidet trekant skal
gjøre brukeren oppmerksom på at det finnes
viktige operasjons- og vedlikeholdsinstrukser i
litteraturen som følger med innretningen.
Advarsel
For å hindre fare for brann eller sjokk, ikke utsett
enheter som ikke er konstruert for utendørs bruk for
regn eller fuktighet.
Merk : Installering bør foretas av kvalifiserte
fagfolk i overensstemmelse med nasjonale
elektriske standarder eller gjeldende lokale
forskrifter.
IKKE utsett DHR for ekstreme
temperaturforhold (under 5 °C
og over 40 °C) eller for
ekstreme fuktighetsforhold
(mindre enn 10 % eller mer
enn 75 %).
IKKE utsett D H R for direkte
sollys.
IKKE utsett DHR for væsker.
IKKE plasser noen gjenstander
på DHR eller fjernkontrollen.
Ved storm og/eller tordenvær
skal DHR frakoples
strømkontakten og antennen.
Hvis fjernkontrollen ikke
brukes over lengre tid, fjern
batteriene og oppbevar den på
et kjølig og tørt sted.
Frakopling av strømtilførsel. Enheter med
eller uten PÅ-AV-brytere tilføres strøm så lenge
strømledningen er tilkoplet strømkilden. Men
enheten kan kun opereres når PÅ-AV-bryteren
er i PÅ-stilling. Strømledningen frakopler
nettilkoplingen for alle enheter.
DETTE APPARATET SKAL IKKE BRUKES I
INDUSTRIELLE MILJØER
2
3
NOR
Hovedfunksjoner til DVD-H40E
1. Digitalt videoopptak.
2. Innspilt programliste.
3. Høydepunktsavspilling.
4. Redigering av innspilt video.
5. Avspilling av DVD, CD, VCD, MP3, foto-CD.
6. Digital lydjukeboks.
7. Familiefotoalbum.
8. Tilkopling til DVC, VCR eller STB.
Hovedfunksjoner til DVD-H40E (forts.)
NOR
2. Innspilt programliste
• Hvis kunden gjør opptak, vil “Programliste” lages automatisk for at det skal være lett å finne tilbake til
innspilt program.
• Denne programlisten inkluderer “Tittel”, “Dato” og “Lengde”.
Tittel kan endres ved bruk av “Sett inn tittel”. Informasjon som angår dato og lengde lages automatisk.
Indeksbilde av første klipp vil vises.
1. Digitalt videoopptak
“Øyeblikkelig innspilling” av TV-program ved å trykke på én knapp.
I motsetning til med en VCR kan brukeren ta opp et TV-program øyeblikkelig ved å trykke på
opptaksknappen på fjernkontrollen.
“Direktesendingspause” gjør at brukeren ikke går glipp av en eneste
TV-scene.
Denne funksjonen gjør at brukeren som ser på et TV-program kan drive
med andre ting uten å gå glipp av en eneste scene.
Alle nødvendige knapper for å bruke
aktuell menyskjerm er innrettet i det
nedre området med ikoner og instrukser.
3. Høydepunktsavspilling
• Hvis du trykker på “P-list” på fjernkontrollen når du er på programlisten, kan du se høydepunktene til de
utvalgte videoprogrammene slik som du kan se i innledningen på en film der neste film presenteres.
“Videoopptak med høy kvalitet” fra TV DVD (VCD), DVC og STB til
HDD.
Det støtter 3 videoopptaksmoduser ved de ulike bithastighetene som SQ (2 Mbps / 40 t), HQ (4 Mbps / 20 t)
og SHQ (6 Mbps / 13 timer). Det kan lagres inntil 500 videoklipp.
“Direktesendingsbetjening” gjør at du kan gå tilbake i tid og oppleve det du gikk glipp av under
direktesending.
Trykk ganske enkelt på pauseknappen ( II ) når du går og når du kommer tilbake, og DVD-H40 vil
øyeblikkelig spille på nytt det du gikk glipp av mens du var borte.
Tid
Avspilling
i 5 sek
Pause
Hopp
Gjenta høydepunktavspilling
Operasjonsstatus for HDD
4. Redigering av innspilt videoprogram
Opptak
• Samsung DVD-H40 gjør at du kan lage ditt eget videoprogram.
• Brukeren kan kombinere 2 eller flere videoprogrammer som ett videoprogram.
Brukeren ser TV-program på nytt
Time Shift-periode
Begynn å se på nytt
viser valgt filinformasjon
4
5
NOR
Hovedfunksjoner til DVD-H40E (forts.)
Hovedfunksjoner til DVD-H40E (forts.)
4. Redigering av innspilt videoprogram
NOR
6. Digital lydjukeboks
• DVD-H40 kan dele opp valgt videoprogram til 2 eller flere programmer.
1. Avspille bilde (1 ramme)
2. Knappene FPS, RPS og
Pause kan brukes
< startstilling >
1. Ved å trykke på Enter
vil deling starte.
2. Fargen vil endres.
(Hvit -> blå)
• “Jukeboks” gjør at brukeren kan nyte tusenvis av musikkspor på HDD uten å sette i ny lyd-CD hver gang.
DVD-H40 tillater nedlasting av MP3-musikk fra CD til HDD, så mange som brukeren ønsker.
(Maks. kapasitet til HDD for MP3: 10GB)
Indikerer valgt fil
< sluttstilling >
1. Ved å trykke på Enter
vil deling starte.
2. Fargen vil endres.
(Blå -> hvit)
3. Lag underbilde
Delt fil
Aktuell
stilling
Hvit stolpe,
fillengde
• DVD-H40 kan slette unødvendige videoprogrammer.
• Det er dessuten mulig med delvis sletting av valgt videoprogram.
• Hvis brukeren legger til sine favorittbilder i den samme musikkmappen, kan brukeren også nyte
bildefremvisning med musikk.
Velg fil med ENTER, så vises en ny
meny for slettingsalternativer
5. Avspilling av DVD, CD, VCD, MP3, foto-CD
• DVD-H40 kan spille mange slags plater som for eksempel DVD, lyd-CD, video-CD, MP3 (CD-R/RW), fotoCD (Kodak), CD-G etc.
6
• I redigeringsmodus kan brukeren lage sin egen musikkmappe som bl.a. “KLASSISK”, “JAZZ”, “POP” osv.
7
NOR
Hovedfunksjoner til DVD-H40E (forts.)
Hovedfunksjoner til DVD-H40E (forts.)
NOR
• Redigeringsfunksjon gjør at du kan velge, slette, flytte eller endre navn på dine favorittbilder og lage
din egen katalog.
7. Familiefotoalbum
• Nyt JPEG-bilder fra CD eller HDD i enkelt og brukervennlig grafikkmiljø.
Mer enn 10 000 JPEG-bilder (standard filstørrelse 100 kbyte) kan lagres og redigeres på HDD.
Kodak foto-CD-format støttes.
Side indikerer antall sider
med indeksbilder
8 Indeksbilder pr. side.
Naviger mellom
indeksbilder ved bruk av
fjernkontrollens
retningsknapper.
Valgt bilde er merket for
forstørring.
“Enter” på fjernkontrollen
forstørrer bildet til hel
skjerm
Begrenset til 20 strenger
Dato viser når det valgte
bildet ble tatt
Indikerer valgt fil
• Brukeren kan enkelt velge bildene som han/hun ønsker å kopiere fra CD til HDD på den grafiske
skjermen nedenfor.
• “Se individuelt bilde”
Indikerer valgt fil
• “Slide Show”
8. Tilkopling til DVC eller DSC
• Ved å tilkople DSC eller DVC gjennom A/V-inngang kan man nyte og redigere disse videoprogrammene
ganske enkelt gjennom TV-skjermen.
Lagre/rediger på HDD
Tidsinnstilling fra
3 sek – 10 sek.
Trykk på “Enter” så vil popup-menyen vises.
Etter forsinkelsesinnstilling startes
bildefremvisningen.
8
Bilde fra DVC
eller DSC
Nyt gjennom TV-apparatet
9
NOR
Innhold
Innhold (forts.)
INNSTILLING DHR (DVD HDD RECORDER)
Dette produktet omfatter opphavsrettbeskyttet teknologi som er beskyttet av
metodefortrinnsrett ved bestemte USA-patenter og andre intellektuelle
eiendomsrettigheter som eies av Macrovision Corporation og andre
rettighetsinnehavere. Bruk av denne opphavsrettbeskyttede teknologien krever
fullmakt fra Macrovision Corporized av Macrovision Corporation og er ment kun til
hjemmebruk og annen begrenset visning, med mindre det er gitt tillatelse til annet fra
Macrovision Corporation. Motsatt konstruering eller demontering er forbudt.
Digital Recorder
INNLEDNING
Platetype og egenskaper
MP3-avspilling (CD-R MP3 platekrav)
Oversikt forside av DHR (DVD HDD Recorder)
Oversikt bakside av DHR (DVD HDD Recorder)
Displayindikatorer
Tilbehør
Infrarød fjernkontroll
Innsetting av batterier i fjernkontrollen
Bestemme hvordan du tilkopler DHR (DVD HDD Recorder)
Tilkopling av DHR (DVD HDD Recorder) til TV ved bruk av koaksialkabel
Tilkopling av DHR (DVD HDD Recorder) til TV ved bruk av SCART-kabel
Tilkopling av DHR (DVD HDD Recorder) til en satellittmottaker eller annet utstyr
Bruke TV-knappen på fjernkontrollen
Grunnleggende tilkoplinger/Autoinnstilling
DVD/HDD oversikt
Grunnleggende DVD-avspilling
Grunnleggende TV-velgeroperasjoner
Spille en plate
NOR
12
13
14
14
15
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
23
24
25
Se det innspilte programmet på HDD
Still inn barnesikringen
Endre låspassord
Rediger det innspilte programmet på HDD (kombiner)
Rediger det innspilte programmet på HDD (del)
Rediger det innspilte programmet på HDD (slett)
Rediger det innspilte programmet på HDD (delvis sletting)
Innspilling av TV-program (tidsinnstilling)
Ta opp TV-program (Showview)
Innspilling av TV-sending
Innspilling av TV-program (One-touch-opptak)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
DVD-spiller
Platekopiering
Forhåndsinnstilling av DVD-språk
Still inn barnesikringen
Endre låspassord
Bruk av plate/tittelmeny
3D-lydfunksjon
Velge lydspråk
Velge språk på teksting
Bruk av displayfunksjonen
Spesielle avspillingsfunksjoner
A-B Repeat
Bruk av Zoom (DVD/VCD)
Endre kameravinkel
Bruk av Bokmerkefunksjonen (DVD/VCD)
46
47
48
49
50
50
51
51
52
53
54
55
55
56
Jukeboks
Se MP3 filliste på HDD/CD
Rediger MP3-filen på HDD
Kopier MP3-fil fra CD til HDD
58
59
60
Fotoalbum
Se JPEG filliste på HDD/CD
Rediger JPEG-filen på HDD
Kopier JPEG-fil fra CD til HDD
INNSTILLING
Endre hovedmenyspråk
Stille inn TV-kanal
Stille klokken
innstilt time-shift mellomlagringstid
Stille inn audio utgangsvalg
Stille inn displayalternativer
HDD-format
10
27
28
29
29
30
31
32
62
63
64
ANDRE
Tekniske spesifikasjoner
65
Problemer og løsninger
66
11
Platetype og egenskaper
NOR
MP3-avspilling (CD-R MP3 platekrav)
Denne DHR-spilleren kan avspille følgende typer plater med tilhørende logoer:
Platetyper
(logoer)
Opptaksty Platestørr
else
per
DVD
12 Cm
Audio
+
Video
8 Cm
VIDEO-CD
12 Cm
Maks.
spilletid
(filer)
Enkeltsidig
240 min.
Dobbeltsidig
480 min.
Enkeltsidig
80 min.
Dobbeltsidig
160 min.
• Video med CD-lyd, VHS-kvalitet
og MPEG-1
kompresjonsteknologi.
8 Cm
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
12 Cm
WAV: 74 min.
MP3: ca. 150
JPG: avhenger
av filstørrelse
8 Cm
WAV: 20 min.
MP3: ca. 60
JPG: avhenger
av filstørrelse
Audio
+
Video
CD-RW
12 Cm
Audio
+
Video
8 Cm
➢
* Plater som ikke kan avspilles med denne
spilleren:
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• HD lag med super lyd-CD
• CDG spiller kun lyd, ikke grafikk.
12
Ved avspilling av CD-R/RW-plater, vennligst følg anbefalingene nedenfor:
• MP3-filene skal være i ISO 9660- eller JOLIET-format.
ISO 9660-format og JOLIET MP3-filer er kompatible med Microsofts DOS og Windows, samt med Apples
Mac. Disse to formatene er de som er mest brukt.
• Når du gir navn til MP3-filene, bør de ikke ha mer enn 15 tegn, og de skal ha ”.mp3” som filetternavn.
Generelt navneformat: Tittel.mp3. Når du lager tittelen, se til at du bruker 15 tegn eller mindre.
• Bruk en dekomprimeringshastighet på minst 128 Kbps når du spiller inn MP3-filer.
Lydkvalitet med MP3-filer avhenger vanligvis på hastigheten du velger på komprimering/dekomprimering.
For å få CD-kvalitetslyd kreves en analog/digital samplingshastighet (konvertering til MP3-format) på
minst 128 Kbps og maks. 160 Kbps. Men dersom det velges høyere hastighet, slik som 192 Kbps eller
mer, blir lydkvaliteten kun i sjeldne tilfeller bedre. I motsatt fall, filer med samplingshastigheter under 128
Kbps vil ikke avspilles riktig.
20 min.
Audio
CD-R
• DVD har utmerket lyd og bilde
som følge av Dolby Digital og
MPEG-2-system.
• Ulike skjerm- og lydfunksjoner
kan lett velges gjennom
menyen på skjermen.
74 min.
Audio
+
Video
LYD-CD
Egenskaper
NOR
WAV: 74 min.
MP3: ca. 150
JPG: avhenger
av filstørrelse
WAV: 20 min.
MP3: ca. 60
JPG: avhenger
av filstørrelse
• CD er innspilt som et digitalt
signal med krystallklar lyd, lite
forvrengning og minimal slitasje
på lydkvalitet over tid.
• Ikke gjør forsøk på opptak av MP3-filer som er opphavsrettighetsbeskyttet.
Visse “sikre” filer er krypterte og kodebeskyttet for å forebygge ulovlig kopiering. Disse filene er av følgende
typer: Windows Media™ (registrert varemerke fra Microsoft Inc) og SDMI™ (registrert varemerke fra The
SDMI Foundation). Du kan ikke kopiere slike filer.
Platemarkeringer
~
• Permanent datalagring
- kan ikke slettes eller
overskrives.
• Lagring av musikk, bilder,
fotografier.
PAL
• PAL fargesystem i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Australia etc.
NTSC
• NTSC sendesystem i USA, Canada, Japan, Sør-Korea osv. NTSC
• Spill inn og skriv over inntil
1000 ganger, kan leses på
ubestemt tid
* Evne til å avspille kan avhenge på opptaksforhold:
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
• Foto-CD : JPG-fil
• Avspillingregionsnummer
Både DHR-spilleren og platene er kodet etter region.
Disse regionale kodene må stemme overens for at platen skal spilles. Hvis kodene ikke
stemmer overens, vil ikke platen spilles.
Regionsnummeret for denne spilleren er beskrevet på bakpanelet av spilleren.
• Dolby Digital-plate
STEREO
DIGITAL
SOUND
• Stereo-plate
• Digital Audio-plate
• DTS-plate
13
NOR
Oversikt forside av DHR (DVD HDD Recorder)
Displayindikatorer
1
STANDBY/PÅ
-KNAPP
DVD-DEKK
ÅPNE/LUKKKNAPP
KOPI-KNAPP
DVD
VELGEKNAPP
2
3
11
13
12
5
6
7
8
FRONTPANEL
DISPLAY
HDD
VELGEKNAPP
9
10
KANAL-KNAPPER
INNSPILLIN
GSKNAPP
4
NOR
STOPPKNAPP
FREMOVER/HOPP
TIL NESTE-KNAPP
BAKOVER/HOPP
TILBAKE-KNAPP
EKSTRA AUDIO L-, RINNGANG
EKSTRA VIDEOINNGANG
14
DVD-dekk modusindikator
Platetypeindikator
JPEG-filindikator
MP3-filindikator
5
Visning av tid, aktuell stilling, tid til overs eller
aktuell status
Tidsinnstilt opptak er programmert eller i gang.
STEREO-indikator
HDD-modusindikator
DVD-plate er aktiv
6
7
8
9
15
17
16
1
2
3
4
PLAY/PAUSE-KNAPP
Oversikt bakside av DHR (DVD HDD Recorder)
14
11
12
13
14
15
16
17
Det er lastet en DVD med et DTS-lydspor
LPCM-indikator
Dolby Digital-indikaktor
NICAM er aktiv
Opptakskvalitetsindikator
VPS/PDC-indikator
HDD er aktiv
10 3D-lyd er aktiv
AUDIO V, H INN 2
ANTENNE
INNGANG
AV2 (DEC./EXT.)
SCART(EURO-21)
DIGITAL AUDIO UT
(OPTISK)
Tilbehør
DIGITAL AUDIO UT
(KOAKSIAL)
S-VIDEO INN
Du har akkurat kjøpt en SAMSUNG DHR:
Sammen med din DHR vil du finne følgende tilbehør i esken.
FJERNKONTROLL
OG BATTERIER
S-VIDEO
UTGANG
ANTENNE UT
14
AV1 (EURO AV) INN/UT
SCART (EURO-21)
AUDIO- OG
VIDEOKABLER
BRUKSANVISNING
SCARTKABEL
S-VIDEOKABEL
KOAKSIALKABEL
VIDEO UT2
AUDIO L, R UT2
15
Infrarød fjernkontroll
NOR
Innsetting av batterier i fjernkontrollen
NOR
Du må sette inn eller skifte batterier i fjernkontrollen når du:
1
STANDBY/PÅ
2
ZOOM/TV-LYDUTKOPLING
3
0-9
4
3D
5
VOLUM +/-
6
INNGANGSVALG
7
DVD
8
MOTSATT BILDESØK/
HOPP OVER FORRIGE
9
STOPP
1
◆ Ser at fjernkontrollen ikke lenger virker riktig
2
18
3
4
19
11 SLETT
5
20
12 ENTER/RETNING
6
21
7
22
23
24
25
26
27
10 MENY
13 OPPTAK
14 TITTEL/HASTIGHET
15 PLATEMENY
16 TEKSTING/UR
17 ÅPNE/LUKK
18 TV/DHR
◆ Kjøper DHR-maskinen
17
8
9
10
11
1
Trykk lokket i pilretningen for å ta av batterihusdekselet på
baksiden av fjernkontrollen.
2
Sett inn to AA, R6 eller tilsvarende batterier, og se til at polene
plasseres riktig:
◆
+ på batteriet med + på fjernkontrollen
◆
– på batteriet med – på fjernkontrollen
3
Sett på plass dekselet ved å innrette det etter basen til
fjernkontrollen og trykke det tilbake på plass.
➢
Ikke bland ulike batterityper (for eksempel mangan og
alkaliske).
19 REPEAT A-B
20 PROGRAM
12
21 TEKST
22 TV
23 HDD
13
28
24 BILDESØK FREMOVER/
HOPP OVER NESTE
14
15
29
30
16
31
25 PLAY/PAUSE
26 DISPLAY
27 SPILLELISTE
28 TILBAKE
32
29 MERK
30 VINKEL
31 AUDIO
32 JOG/SHUTTLE
16
17
Bestemme hvordan du tilkopler DHR (DVD HDD Recorder)
NOR
Tilkopling av DHR (DVD HDD Recorder) til TV ved bruk av koaksialkabel
NOR
For å motta fjernsynsprogrammer må det mottas et signal fra én av
de følgende kildene:
◆
◆
◆
◆
Du må ta hensyn til ulike faktorer når du tilkopler audio- eller videosystemer:
◆ Typer kontakter som finnes på systemene
◆ Systemer som er tilkoplet til DHR permanent (for eksempel satellittmottaker) eller
midlertidig (for eksempel videokamera)
➢
Din DHR er utstyrt med følgende kontakter:
Kontakt
Plassering
AV1 (EURO AV) Bak
AV2
Bak
Type
Retning
SCART
Inn/ut
SCART
Inn/ut
Se til at både fjernsynet og DHR-apparatet er slått av før
kablene tilkoples.
Anbefalt bruk
1
Fjern antennen eller nettinngangskabelen fra fjernsynet.
◆ Fjernsyn
2
Kople denne kabelen til 75Ω koaksialkontakten markert
baksiden av din DHR.
◆ Satellittmottaker
◆ KANAL/DEKODER
◆ Annen VCR/DVD
Audio-inngang Bak
Lyd-RCA
Inn
◆ Audio inn for S-VIDEO
S-VIDEO
-inngang
Bak
S-KONTAKT
Inn
◆ S-Video inn
Audio-utgang
Bak
Lyd-RCA
Ut
◆ LINE Audio ut
RCA
Ut
◆ LINE Video ut
VIDEO-utgang Bak
En utendørs antenne
En innendørs antenne
Et kabel-TV-nettverk
En satellittmottaker
3
4
5
2
på
TV
Sett inn koaksialkabelen som er levert inn i kontakten på din DHR.
3
Sett den andre enden av koaksialkabelen inn i kontakten som
tidligere ble brukt til antennen på TV-apparatet.
4
For å få bedre bilde- og lydkvalitet på ditt TV-apparat kan du også
kople DHR-apparatet til fjernsynet via SCART-kabelen (se
avsnittet nedenfor) hvis fjernsynet har denne typen kontakt.
Tilkopling av DHR (DVD HDD Recorder) til TV ved bruk av SCART-kabel
Antenne
TV
S-VIDEO
-utgang
Bak
S-KONTAKT
Ut
◆ S-Video ut
2
Digital AUDIO
-utgang
Bak
Optisk
Ut
3
◆ Digital Audio ut
SCART-kabel
Koaksial
UT TIL TV
Bak
INN FRA ANT. Bak
RF koaksialkabel
75 Ω
Koaksial
Ut
◆ Fjernsyn
75 Ω
Inn
◆ Antenne
Koaksial
◆ Kabel-TV-nettverk
◆ Satellittmottaker
☛
Når du tilkopler et audio- eller videosystem til din DHR, se til at alle elementer er slått av.
Se også dokumentasjonen som leveres sammen med utstyret for detaljerte
tilkoplingsanvisninger og tilhørende sikkerhetsregler.
18
Du kan kople DHR til TV-apparatet ved bruk av SCART-kabelen hvis denne kontaktinngangen finnes på
fjernsynsapparatet. Gjennom dette kan du:
◆ Oppnå bedre kvalitet på lyd og bilde
◆ Forenkle tilkoplingsprosedyren til DHR
➢
◆ Uansett hvilken tilkopling du velger, må du alltid kople til koaksialkabelen som er levert.
Ellers vil det ikke komme noe synlig bilde på skjermen når DHR er slått av.
◆ Se til at både fjernsynet og DHR-apparatet er slått av før kablene tilkoples.
1
2
3
Kople til koaksialkabelen slik som beskrevet i avsnittet ovenfor.
Kople én ende av SCART-kabelen til AV1 (EURO AV)-kontakten på baksiden av DHR.
Sett den andre enden inn i tilsvarende kontakt på TV-apparatet.
19
NOR
Tilkopling av DHR (DVD HDD Recorder) til en satellittmottaker eller annet utstyr
Du kan kople DHR til en satellittmottaker eller annen DHR ved bruk av SCART-kabelen hvis de aktuelle
uttakene finnes på det valgte utstyret. Følgende illustrasjoner gir noen eksempler på tilkoplingsmulighetene.
1. AV2 INN: Ved hjelp av en 21-pinnes scart-kabel
Stikk SCART-kabelen med satellittmottaker eller annet utstyr inn i AV2 (DEC/EXT.)-kontakten på baksiden av
DHR. Etter denne tilkoplingen er foretatt, velg kilde ved å trykke på INNGANGSVALG-knappen for AV2inngangskildene.
Bruke TV-knappen på fjernkontrollen
Fjernkontrollen til DHR vil virke med Samsung TV-apparater og
kompatible merker.
For å se om ditt fjernsynsapparat er kompatibelt, følg instruksene
nedenfor:
1
Slå på TV-apparatet.
2
Rett fjernkontrollen mot TV-apparatet.
3
Hold nede TV-knappen, og tast den tosifrede koden som gjelder for
merket på ditt TV-apparat ved å trykke de riktige nummertastene.
3
2. Ved bruk av RF koaksialkabel
Etter at denne tilkoplingen er foretatt, må du stille inn stasjonen mottatt gjennom satellittvelgeren.
RF utgangskanal på satellittmottakeren skal justeres bort fra kanal 36 som brukes av DHR, for eksempel settes
til kanal 39.
Merke
SAMSUNG
AKAI
GRUNDIG
LOEWE
PANASONIC
Antenne
Satellittmottaker eller annet antenneutstyr
Antennekontakt
Koder
01 to 06
09, 23
09, 17, 21
02
08, 23 to 27
Merke
PHILIPS
SABA
SONY
THOMSON
TOSHIBA
Koder
02, 20, 22
13, 14, 22 to 24
15, 16
13, 14, 24
07, 16 to 19, 21
• Hvis ditt TV-apparat er kompatibelt med fjernkontrollen, vil det
slås av. Det er nå programmert til å virke med fjernkontrollen.
1
2
NOR
➢
◆ Hvis det er oppgitt flere koder for det TV-merket du har,
prøv hver enkelt inntil du finner en som virker.
◆ Når du skifter batterier i fjernkontrollen, må du
programmere koden på nytt ved å følge samme prosedyre.
SCART-kabel
Du kan betjene TV-apparatet ved å bruke følgende knapper.
RF koaksialkabel
Knapp
Funksjon
STANDBY/PÅ
Brukes til å slå TV-apparatet på og av.
INNGANGSVALG.
Brukes til å velge ekstern kilde.
VOL. + eller –
Brukes til å justere volumet på TV-apparatet.
PROG.
Opp eller ned brukes til å velge ønsket kanal.
TV MUTE
brukes til å kople lyden inn og ut.
➢
20
De ulike funksjonene kommer ikke nødvendigvis til å
virke på alle fjernsynsapparater. Hvis du får problemer,
betjen TV-apparatet direkte.
21
Grunnleggende tilkoplinger/Autoinnstilling
NOR
I dette avsnittet koples DHR til TV-apparatet, og Autoinnstilling vil
kjøres, som automatisk søker etter kanaler og stiller spillerens interne
klokke.
1
1
fra antenne
eller kabel
2
2
Kople RF antennekabelen fra din innendørs/utendørs antenne
eller antenneuttak til INN (FRA ANT.)-kontakten på bakpanelet på
DHR.
1
Trykk på STANDBY/PÅ på fjernkontrollen eller frontpanelet for
å slå på DHR.
2
Trykk på DVD-knappen på fjernkontrollen eller på frontpanelet
når du ønsker å betjene DVD-dekket.
• DVD-indikatoren vil lyse på frontpaneldisplayet for å vise at
DVD-dekket er valgt.
3
Trykk på HDD-knappen på fjernkontrollen eller på frontpanelet
når du ønsker å betjene HDD.
• HDD-indikatoren vil lyse på frontpaneldisplayet for å vise at HDD
er valgt.
“Line” tilkopling:
Kople en RCA audio-/videokabel (rød, hvit, gul) fra LINE OUTkontaktene på bakpanelet på DHR til TV-apparatets LINE INkontakter. Bruk rød for høyre audio, hvit for venstre audio og gul for
video.
3
➢
3
NOR
DHR bruker ett sett betjening til å betjene DVD og HDD.
Følgende knapper er nyttige for å betjene hver enkelt med suksess.
Velg en av de følgende fremgangsmåter for å kople DHR til
TV-apparatet:
RF tilkopling:
Kople til vedlagt RF antennekabel fra UT (TIL TV)-kontakten på
bakpanelet på DHR til TV-apparatets antenneinngang.
Til TV-apparatets
antenneinngang
DVD/HDD oversikt
1
3
DVD STARTSKJERM
HDD STARTSKJERM
LOADING
AV1
2
Det anbefales at du bruker Line-tilkoplingen hvis TV-apparatet
er utstyrt med RCA-kontakter.
Kople DHRs strømledning til et standard 220~240 V/50 Hz
vegguttak. Da slås strømmen automatisk på.
• Ikke trykk på noen knapper på DHR eller fjernkontrollen under
autoinnstilling. “AUTO” blinker når DHR kjører en autoinnstilling, der
det automatisk søkes etter alle aktive kanaler og klokken stilles.
• Når Autoinnstilling er fullført, vil frontpanelet vise aktuell tid.
• Hvis Autoklokke er stilt uten å ha funnet riktig tid, kan du stille klokken
manuelt: se side 29.
Grunnleggende DVD-avspilling
Følg disse anvisningene for avspilling av en DVD.
4
Trykk på STANDBY/PÅ på TV-apparatet.
1
Åpne plateskuffen.
• Trykk på Åpne/Lukk på fjernkontrollen eller frontpanelet.
1
5
Sett TV-apparatet på kanal 21-69 eller AV.
Se til at du bruker samme kanal som du valgte.
2
Legg inn plate.
• Plasser platen i skuffen med merkesiden på platen oppover. Hvis
platen har to sider, legg inn platen med ønsket merke oppover.
3
3
Lukk plateskuffen.
• Trykk på Åpne/Lukk på fjernkontrollen eller frontpanelet for å
lukke plateskuffen.
4
Trykk på II(Play/Pause) på fjernkontrollen eller frontpanelet.
• Mange plater vil begynne avspilling automatisk når plateskuffen
lukkes.
• Hvis DVD-platen har en platemeny, eller mer enn én tittel, kan det
hende at platemenyen vil vises.
5
Andre DVD-muligheter.
➢
◆ Selv om du planlegger å bruke S-Video-utgang, MÅ du
kople DHR til TV-apparatet med enten standard RF
eller AV Ut-kontakten.
Dette gjør at du kan bruke DHR innstillingsmeny.
4
• Se sidene 45-56.
22
23
NOR
Grunnleggende TV-velgeroperasjoner
1
Spille en plate
1
Trykk på PROG.
-knappene.
• Trykk for å skifte til neste eller forrige kanal.
1
Trykk på knappen ÅPNE/LUKK.
• STANDBY-indikatorlyset er på og brettet åpner seg.
2
Trykk på knappene 0-9.
• Trykk for å velge kanaler direkte.
2
Legg forsiktig en plate på brettet med platemerket oppover.
3
Trykk på PLAY/PAUSE for å starte avspilling.
• Dersom en konvensjonell Audio-CD (CDDA) er satt inn, spilles
den automatisk når fillisten vises på skjermen. For MP3 eller
foto-CD-plater, må en ønsket fil velges for avspilling når fillisten
vises på skjermen.
4
Trykk på STOPP for å avslutte avspillingen.
3
➢
1
Trykk på knappen DISPLAY.
• Viser informasjon om kanalen du ser på.
◆ Når du trykker på TV/DHR, vil du tas direkte til
skjermen på AV-apparatet som er tilkoplet AV2.
➢
2
NOR
◆ Når du stopper plateavspillingen, husker spilleren
hvor du stoppet, slik at hvis du trykker på PLAY igjen,
vil den automatisk starte der du avsluttet (med mindre
platen er tatt ut, STOPP er trykket to ganger eller
spilleren er koplet fra). Denne funksjonen virker kun
ved avspilling av DVD video.
3
◆ For å lytte til neste sang, trykk og hold kort ned
knappen Fremover ( ).
◆ Hvis det er mer enn 8 filer på platen, trykk på
Forrige eller Neste for å se ekstra sider i enheter på
8 sammenhengende filer.
3
4
24
25
NOR
Innstilling
Innstilling
Endre hovedmenyspråk
Du kan stille inn DHR spesialfunksjoner.
Endre hovedmenyspråk
Du kan velge menyspråk.
Du kan velge menyspråk.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg innstilling ved å bruke knappene
ENTER eller .
3
Velg språk ved å bruke knappene
eller .
4
Velg det språket du ønsker ved å forandre til ved å bruke
knappene
, og trykk deretter på ENTER eller .
• Hovedmenyspråk skal da endres til valgt språk. Meny
Se side 27
Stille inn TV-kanal
Du kan stille inn antenne/kabel-TV-kanal manuelt eller automatisk.
Se side 28
, og trykk så
, og trykk så ENTER
Stille klokken
Du kan stille klokken på frontpaneldisplayet.
Se side 29
Stille inn time-shift mellomlagringstid
Du kan velge mellomlagringstid for time-shift-funksjon.
Se side 29
Stille inn audio utgangsvalg
Du kan velge audio etter hvilket audiosystem du har.
Se side 30
Stille inn display
Du kan velge display etter egen smak.
Se side 31
HDD-format
Du kan slette all data eller endre systemformatet i HDD.
Se side 32
26
27
NOR
NOR
Innstilling
Stille inn TV-kanal
Innstilling
Stille klokken
Du kan stille inn antenne/kabel-TV-kanal manuelt eller automatisk.
Du kan justere aktuell tid og se denne gjennom frontpaneldisplay.
Du kan dessuten legge til eller fjerne kanaler.
For å bruke tidsinnstilt opptak, må du stille klokken.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg innstilling ved å bruke knappene
ENTER eller .
3
Velg kanal ved å bruke knappene
eller .
4
Se under undermeny innstilling.
Velg modus ved å bruke knappene
eller .
, og trykk så
, og trykk så ENTER
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg innstilling ved å bruke knappene
ENTER eller .
3
Velg innstilling av klokke ved å bruke knappene
så ENTER eller .
4
Velg manuell klokke ved å bruke knappene
så ENTER.
5
Juster aktuell tid ved å bruke knappene
ENTER.
, og trykk så ENTER
, og trykk så
, og trykk
, og trykk
, og trykk så
Autoinnstilling
• DHR vil automatisk søke etter alle tilgjengelige kanaler i
valgt kanalvelgerbånd.
Denne prosedyren kan ta noen minutter å gjennomføre.
• Når den er ferdig, vil den laveste kanalen som ble funnet
vises.
➢
◆ Følg denne informasjonen dersom du har valgt
manuell klokke. Autoklokke er en funksjon som
oppfatter tidsinformasjon fra TV-signalet og
automatisk synkroniserer klokken basert på denne
informasjonen.
Denne funksjonen virker kanskje ikke på grunn av
innstilt time-shift mellomlagringstid
Manuell innstilling
• Søk og still inn enkelte kanalvalg manuelt
• Still inn kanalene ved bruk av
eller knappene 0-9, og
trykk deretter på ENTER for å lagre.
Du går aldri glipp av direktesendte TV-programmer. DHR lagrer
direktesendte TV-programmer fra 30 min. inntil 2 timer.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg innstilling ved å bruke knappene
ENTER eller .
3
Velg mellomlagringstid ved å bruke knappene
så ENTER eller .
4
Velg timer ved å bruke knappene
, og trykk så ENTER
eller .
• Mellomlageret slettes etter den innstilte tiden fra startscenen eller
innstilt mellomlagringstid
•Kortere mellomlagringstid vil være nyttig for å spare HDDs
opptaksplass
•Standard mellomlagringstid er 1 time.
Utgang CH
• Velg utgangskanal til TV kanalvelger (21-69 CH)
• Still kanal til TV ved bruk av knappene
, og trykk så på
ENTER.
• Se til å kople RF-koaksialkabel mellom DHR og TV.
➢
TV-system
• Velg system til TV ut
• Still inn TV-system ved å bruke knappene
ENTER.
, og trykk så
Innstilling
, og trykk så
, og trykk
◆ Trykk på knappen Return for å flytte til start av lagret
stilling.
Det kan ta noen få sekunder når buffertiden er endret.
28
29
NOR
NOR
Innstilling
Stille inn audio utgangsvalg
Du kan optimalisere audiostatus avhengig av ditt audiosystem.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg innstilling ved å bruke knappene
ENTER eller .
3
Velg audioalternativer ved å bruke knappene
ENTER eller .
4
Se under audiouttaksinnstilling. Velg modus ved å bruke
knappene
, og trykk så ENTER eller .
, og trykk så
, og trykk så
Innstilling
Stille inn displayalternativer
Du kan justere TV-displaystatus.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg innstilling ved å bruke knappene
ENTER eller .
3
Velg displayalternativer ved å bruke knappene
så ENTER eller .
4
Velg alternativ til endring ved bruk av knappene
og trykk deretter på ENTER.
, og trykk så
, og trykk
eller
,
Dolby D-ut
• PCM : Konverterer til PCM (2-kanals) audio. Velg PCM ved
bruk av analoge audioutganger.
• Dolby Digital: Konverterer til Dolby Digital Bitstream
(5.1-kanals). Velg Bitstream ved bruk av digital audioutgang.
• Se til å velge riktig digital utgang, ellers vil ingen lyd høres.
MPEG 2 D-ut
• Denne funksjonen støtter kun plater kodet til MPEG
Audio.
• PCM : Konverterer til PCM (2CH) audio.
Velg PCM ved bruk av analoge audioutganger.
• MPEG 2 : Konverterer til Dolby Digital Bitstream
(5.1-kanals). Velg Bitstream ved bruk av digital
audioutgang.
Bildesideforhold
OSD-melding
• 4:3 PS (Pan-Scan) : Velg denne for TV med
konvensjonell størrelse når du ønsker å se
den sentrale delen av 16:9-skjermen (ytterste
venstre og høyre side av bildet vil kuttes bort).
• 4:3 LB (Letter Box) : Velg denne når du
ønsker å se hele 16:9-forholdsskjermen som
DVD gir, selv om du har et TV-apparat med
4:3-forholdsskjerm. Svarte kanter vil bli
synlige øverst og nederst på skjermen.
• 16:9 Wide : Du kan se hele 16:9-bildet på
widescreen-TV.
• På: Viser spillestatusikon eller beskjed på
skjermen.
• Av: Viser ikke spillestatusikon eller beskjed
på skjermen.
Frontdisplay
Video ut
• På: Slår på displaypanelet hele tiden.
• Av: Slår av displaypanelet hele tiden.
• RGB
• Video
• S-Video
DTS
• Av: Sender ikke ut digitalt signal.
• På: Sender DTS bitstream kun via digital utgang.
Velg DTS ved tilkopling til en DTS dekoder.
D-komprimering
• Denne funksjonen komprimerer den dynamiske
hastigheten (laveste lyd til høyeste lyd) på en plates
lydspor. For eksempel kan action-scener være høye,
mens hviskende dialog er lav. Den dynamiske
komprimeringsfunksjonen jevner ut volumområdet ved å
gjøre høye lyder lavere og lave lyder høyere.
• Av: For å velge normalt dynamisk område
• På: For å velge komprimert dynamisk område
Inngangsvalg
• PAL : Se til å velge PAL når du ser på
PAL-program.
• SECAM : Se til å velge SECAM når du ser på
SECAM-program.
30
31
NOR
NOR
Innstilling
HDD-format
Du kan slette all data på HDD.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg innstilling ved å bruke knappene
eller .
NOR
Det har en 40 gigabyte stor HDD (Hard Disk Drive).
Så du kan redigere lagrede programmer og spille inn i digitalt
format (MPEG2).
, og trykk så ENTER
Se det innspilte programmet på HDD.
3
Velg HDD-format ved å bruke knappene
ENTER eller .
4
Velg alternativet Format ved å bruke knappene
, og trykk så
ENTER.
• Alternativ 1: 40 timers opptak (SQ-standard)
250 MP3 Sanglagring (128Kbps, 4 min-standard)
Lagring 10 000 JPG bilder
• Alternativ 2: 30 timers opptak (SQ-standard)
2500 MP3 Sanglagring (128Kbps, 4 min-standard)
Lagring 10 000 JPG bilder
, og trykk så
5
Velg Ja, og trykk deretter på ENTER.
• Noen alternativer du allerede har stilt inn kan startes.
6
Strømmen koples automatisk ut etter formatering av HDD.
➢
Digital Recorder
◆ "NB! Ved formattering av HDD slettes alle innspilte
data fra harddisken"
Det viser deg innspilt programliste.
Se side 34
Still inn barnesikringen
Du kan sikre voksenprogrammer eller voldelige programmer for
barn.
Se side 35-36
Rediger det innspilte programmet på HDD.
Du kan kombinere, dele opp eller delvis slette lagrede
programmer.
Se side 37-40
Ta opp TV-program
Du kan spille inn TV-programmer med tidsinnstillingsfunksjonen
eller Showview.
Se side 41-44
Slå av og på strømmen når DHR ikke virker som vanlig ved
plutselig strømbrudd, frakopling eller ikke-støttede filer, ødelagte
filer i HDD.
– Slik virker apparatet unormalt: Ingen tasteinnlesing unntatt
Standby/On-knapp, flimrende displaypanel.
– Støttede filer i DHR: MP3, JPG.
32
33
NOR
Se det innspilte programmet på HDD Digital Recorder
Det viser innspilt data, og du kan spille denne.
Dette passordet er kun for HDD og er ulik innstillingen for DVD-passord.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg Digital Recorder, og trykk så ENTER eller knappene
3
Velg Program List, og trykk så ENTER eller knappene
4
Velg program for å se ved å bruke knappene
, og trykk så
ENTER.
• Det valgte programmet begynner å spille. Gå så tilbake til
programlisten etter avspillingen er ferdig.
• Trykk på Stopp-knappen under avspilling, og gå så tilbake til
programlisten.
• Høydepunktsavspilling
Velg program, og trykk deretter på P-LIST-knappen.
Det valgte programmet vil spille 5 sekunder av hvert 5. minutt.
5
➢
➢
Digital Recorder
Still inn barnesikringen
.
.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg Digital Recorder, og trykk så ENTER eller knappene
3
Velg Parental Lock ved å bruke knappene
ENTER eller .
4
Skriv inn et passord med 4 siffer med knappene 0-9 på
fjernkontrollen.
• Skriv ned passordet, og oppbevar det på en trygg plass i tilfelle
du skulle ha behov for å endre innstillingen senere.
• Startpassord er satt til 1111 .
5
Velg Lock Setting (låsinnstilling), og trykk deretter på ENTER.
6
Velg programmer som skal sikres ved å bruke knappene
,
og trykk så på eller .
• Låsikonet vil vises.
• Det sikrede programmet vises ikke på programlisten.
• Du må låse opp det sikrede programmet først før du kan se det
igjen.
7
Trykk på Retur eller Meny for å lagre låsinnstilling.
Trykk på Tekst for å endre tittel.
◆ Trykk på RETURN for å gå tilbake til forrige meny.
◆ Trykk på MENU for å lukke menymodus.
◆ Trykk på P-LIST for å se programliste i direkte
oversiktsmodus. (Se tastefunksjonsdel side 5)
Virtuelt tastatur
• Velg tegn ved å bruke knappene
, og trykk så ENTER.
• Flytt markøren til nedre høyre hjørne, velg OK og trykk på
ENTER eller RETURN for å lagre.
➢
.
, og trykk så
◆ Trykk på RETURN for å gå tilbake til forrige meny.
◆ Trykk på MENU for å lukke menymodus.
◆ Dette passordet er kun for HDD og er ulik innstillingen for
DVD-passord.
◆ Se side 66 hvis du glemmer passordet.
• Dette er bildet som vil komme til syne i programlisten når
tasten TEXT trykkes.
34
35
NOR
NOR
Digital Recorder
Endre låspassord
Du kan endre passord i Parental Lock-menyen.
Du kan kombinere flere programmer til ett, og deretter spille
programmer kontinuerlig.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg Digital Recorder, og trykk så ENTER eller knappene .
3
Velg Parental Lock ved å bruke knappene
ENTER eller .
4
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg Digital Recorder, og trykk så ENTER eller knappene .
3
Velg Edit (rediger) ved å bruke knappene
ENTER eller .
4
Velg Combine (kombiner), og trykk så ENTER eller knappene .
5
Velg programmer som skal kombineres ved å bruke knappene
, og trykk så ENTER.
• De valgte programmene vises i vinduet nedenfor.
• Inntil 6 programmer kan velges.
• Det samme programmet kan ikke velges.
6
Velg Execute (utfør) ved å bruke
7
Trykk på knappen ENTER.
• Hvis du ønsker å kombinere valgte programmer, velg Ja, og trykk
deretter på ENTER.
• De valgte programmene kombineres til ett program.
• Det kombinerte programmets startnavn er ”New”.
, og trykk så
Skriv inn et passord med 4 siffer med knappene 0-9 på
fjernkontrollen.
• Skriv ned passordet, og oppbevar det på en trygg plass i tilfelle du
skulle ha behov for å endre innstillingen senere.
• Startpassord er satt til 1111 .
5
Velg endre passord ved å bruke knappene
ENTER eller .
6
Skriv inn et nytt passord med 4 siffer med knappene 0-9 på
fjernkontrollen.
7
Skriv inn det nye passordet på nytt for å bekrefte.
➢
Rediger det innspilte programmet på HDD (kombiner) Digital Recorder
, og trykk så
Hvis du trykker på RETURN, vil endringen av passord avsluttes.
➢
, og trykk så
.
◆ Hvis du ønsker å avslutte kombineringen, velg Nei ved bruk
av
og trykk så på ENTER.
◆ Hvis du ønsker å slette valgt scene, trykk på Clear-knappen, og
siste valgte scene vil slettes.
◆ Kun endelig kombinert fil lagres og vises på programlisten.
De originale filene vil slettes.
Original fil
Etter kombinering
A
B
A
B
C
C
◆ Direktesendt TV-betjening vil stoppes ved
redigeringsmodus.
◆ Kombineringsfunksjonen kan ikke utføres mellom filer med
ulike opptakskvaliteter (SQ, HQ eller SHQ).
◆ Programmet kan ødelegges eller slettes ved plutselig
strømbrudd eller utkopling i redigeringsmodus (kombiner,
del, slett, delvis sletting).
36
37
NOR
NOR
Rediger det innspilte programmet på HDD (del) Digital Recorder
Du kan dele opp et program i flere deler og lagre det.
Rediger det innspilte programmet på HDD (slett)
Digital Recorder
Du kan slette innspilte programmer.
Dette brukes til å slette uønskede filer for å frigjøre mer plass.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg Digital Recorder, og trykk så ENTER eller knappene .
3
Velg Edit (rediger) ved å bruke knappene
ENTER eller .
4
5
6
7
8
➢
Velg Divide (del) ved å bruke knappene
ENTER eller .
Trykk på knappen MENU.
2
Velg Digital Recorder, og trykk så ENTER eller knappene .
3
Velg Edit (rediger) ved å bruke knappene
ENTER eller .
, og trykk så
4
Velg Delete (slett) ved å bruke knappene
ENTER eller .
, og trykk så
5
Velg et program som skal slettes ved å bruke knappene
og trykk så ENTER eller .
6
Velg Yes (ja) for å slette programmet ved bruk av knappene
7
Det valgte programmet slettes.
, og trykk så
Velg et program som skal deles ved å bruke knappene
trykk så ENTER.
• Det valgte programmet spilles, og avspillingsstolpen vises
nedenfor.
Søk etter de delene du ønsker å dele ved å bruke
(FF), ll (Play/Pause).
, og
(REW),
Trykk på ENTER ved start- og sluttstilling for å dele.
• Trykk på ll (Play/Pause) for å søke i normal hastighet.
• Trykk på
(REW), (FF) for å søke hurtig.
• Trykk på ll (Play/Pause) ved start- eller sluttstillingen, og trykk
på ENTER i pausemodus.
• Den valgte delen vil endres fra hvitt til blått, og første scene av
delen vises nederst.
Du kan dele et program inn i flere deler ved å gjenta trinn 7.
• Inntil 6 deler kan velges.
• Det oppdelte programmets startnavn er ”New”.
➢
,
.
◆ Trykk på RETURN for å gå tilbake til forrige meny.
◆ Trykk på MENU for å lukke menyscenen.
◆ Direktesendt TV-betjening vil stoppes ved redigeringsmodus.
◆ Programmet kan ødelegges eller slettes ved plutselig
strømbrudd eller utkopling i redigeringsmodus (kombiner,
del, slett, delvis sletting).
◆ Etter deling vil A’. B. C fil lagres og vises på programlisten.
◆ A’ betyr et program kombinert med resten, unntatt valgte
deler i originalfil.
◆ Filnavnet til A’ er satt til det originale filnavnet (navnet på
program A), B og C får sitt navn som “Ny”, respektive.
Original fil
Hvitt: Del som ikke er valgt
Blått: Valgt del
Rødt: Aktuell avspillingsstilling
, og trykk så
1
Oppdeling i deler
A
A’
B
A’
C
A’
Etter oppdelingen vil nye A, B, C filer finnes.
◆ Direktesendt TV-betjening vil stoppes ved redigeringsmodus.
◆ Programmet kan ødelegges eller slettes ved plutselig
strømbrudd eller utkopling i redigeringsmodus (kombiner, del,
slett, delvis sletting).
◆ Se til å velge sluttpunktet, END, før du går ned til Execute
(utfør).
38
39
NOR
NOR
Rediger det innspilte programmet på HDD (delvis sletting)
Digital Recorder
Innspilling av TV-program (tidsinnstilling) Digital Recorder
Du kan slette de delene du ønsker å hoppe over, slik som reklamer.
Se til at aktuell tid er stilt inn.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg Digital Recorder, og trykk så ENTER eller knappene
3
Velg Edit (rediger) ved å bruke knappene
ENTER eller
Du kan ta opp TV-programmer på HDD.
.
, og trykk så
.
4
Velg Partial Delete (delvis sletting) ved å bruke knappene
og trykk så ENTER eller .
5
Velg et program som skal slettes ved å bruke knappene
og trykk så ENTER eller .
6
Søk etter de delene du ønsker å slette ved å bruke
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg Digital Recorder, og trykk så ENTER eller knappene .
3
Velg Recording (innspilling) ved å bruke knappene
trykk så ENTER eller .
4
Velg Timer Recording (tidsinnstilt opptak), og trykk deretter på
ENTER.
• Hvis klokken ikke var innstilt, vil pop-upmenyen vises.
Still inn aktuell tid ved å bruke knappene
, og så går du
automatisk tilbake til menyen for tidsinnstilt opptak.
5
Skriv inn bestemt data om opptak ved bruk av knappene
.
• Trykk på ENTER for å endre eller legge inn data.
• Trykk på Clear-knappen for å slette programmeringen.
6
Slå av strømmen etter tidsinnstilt opptak er ferdig.
,
,
(REW),
, og
(FF), ll (Play/Pause).
7
Trykk på ENTER ved start- og sluttstilling for å slette.
• Den valgte delen vil endres fra hvitt til blått, og første scene av
den blå delen vises nederst.
8
Du kan slette deler av et program ved å gjenta trinn 7.
• Inntil 6 deler kan velges.
➢
Original fil
Slett deler
Etter sletting
A
A’
B
A’
C
A’
A’
◆ Direktesendt TV-betjening vil stoppes ved redigeringsmodus.
◆ Programmet kan ødelegges eller slettes ved plutselig
strømbrudd eller utkopling i redigeringsmodus (kombiner,
del, slett, delvis sletting).
◆ Se til å velge sluttpunktet, END, før du går ned til Execute
(utfør).
➢
◆ Se side 43 for å velge opptakskvalitet (hastighet).
◆ Hvis aktuell tid er innstilt, kan du gå til
tidsinnstillingsmodus ved å trykke på TIMER på
fjernkontrollen.
Hvitt: Del som ikke er valgt
Blått: Valgt del
Rødt: Aktuell avspillingsstilling
40
41
NOR
NOR
Ta opp TV-program (Showview)
Digital Recorder
Du kan ta opp TV-programmer ved å bruke Showview-funksjonen.
Digital Recorder
Du kan lagre TV-program eller DVD-plate på HDD.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg Digital Recorder, og trykk så ENTER eller knappene .
3
Velg Recording (innspilling) ved å bruke knappene
trykk så ENTER eller .
4
Velg Showview, og trykk så ENTER eller knappene .
3
Trykk på ■ (STOPP) for å avslutte innspilling.
5
Skriv inn programmets Showview-kode for opptak, og trykk så
på ENTER.
• Se TV-programguide for å finne ”Show View”.
• Se til at du stiller inn program når du bruker Show View-menyen
for første gang.
4
6
Slå av strømmen etter tidsinnstilt opptak er ferdig.
Trykk på hastighetsknappen for å justere opptakskvalitet.
Høyere kvalitet trenger mer plass på HDD.
• Endre opptakskvalitet før opptak.
• Du kan ikke endre kvalitet etter at opptaket er satt i gang.
SQ : Standard Quality (2Mbps/40 timer)
HQ : High Quality (4Mbps/20 timer)
SHQ : Super High Quality (6Mbps/13 timer)
➢
42
Innspilling av TV-sending
1
Trykk på knappen REC for å lagre aktuelt TV-program eller
DVD-plate.
2
REC-ikonet vises på skjermen.
• Opptaksinnholdet vil lagres automatisk.
Du kan kontrollere lagrede programmer i programlisten.
, og
1
4
3
◆ Trykk på RETURN for å gå tilbake til forrige meny.
◆ Trykk på MENU for å lukke menyscenen.
◆ Trykk på Clear-knappen for å slette programmeringen i
tidsinnstillingsmenyen.
◆ Hvis aktuell tid er innstilt, kan du gå til
tidsinnstillingsmodus ved å trykke på TIMER på
fjernkontrollen.
43
NOR
Innspilling av TV-program (One-touch-opptak)
NOR
Digital Recorder
DHR-maskinen stopper automatisk etter ønsket tidslengde.
3
3
1
Slå på TV-apparatet.
2
For å overvåke programmet som spilles inn, velg den TVkanalen som er reservert for bruk med DHR (eller AV-inngang
hvis denne brukes).
3
3
4
Velg
• Kanalen som skal innspilles ved bruk av PROG ( eller )
eller
• AV1, AV2 eller AUX ved å bruke knappen INNGANGSVALG for
satellittkanalvelger eller ekstern videokilde
Resultat: Kanalnummeret vises, og programmet kan ses på
TV-apparatet.
4
Hold ned knappen REC ( ● ) en liten stund for å starte opptak.
Resultat: Opptaksindikatoren kommer til syne på TV-skjermen.
5
Trykk på knappen REC (● ) noen ganger for å øke opptakstid i:
• Fra 30 min. til 8 timer
6
DVD-spiller
NOR
Du kan stille inn DVD tittelspråk og hastighet.
Platespråk
Du kan velge DVD tittelmenyspråk.
Se side 47
Lydspråk
Du kan velge DVD-platens lydspråk.
Se side 47
Teksting
Du kan velge DVD-platens tekstingsspråk.
Se side 47
Barnesikring
Du kan sikre voksenprogrammer eller voldelige DVD-plater for barn.
Se side 48-49
Hvis du ønsker å avslutte opptaket før slutt, trykk på
STANDBY/PÅ.
➢
Språkfunksjonene støttes kun hvis DVD-plater er
innspilt med flere språk.
Slå av og på strømmen når DHR ikke virker som vanlig ved
plutselig strømbrudd, frakopling eller ikke-støttede filer, ødelagte
filer i HDD.
– Slik virker apparatet unormalt: Ingen tasteinnlesing unntatt
Standby/On-knapp, flimrende displaypanel.
– Støttede filer i DHR: MP3, JPG.
44
45
DVD-spiller
Platekopiering
NOR
Du kan kopiere DVD-plate til HDD.
Kopieringsbeskyttede DVD-plater vil ikke kopieres.
2
1
Sett inn DVD-tittel som skal kopieres, og skift til DVD-modus
ved bruk av DVD-knappen på fjernkontrollen eller DVDknappen på frontpanelet.
2
Trykk på Copy-knappen på frontpanelet eller REC-knappen på
fjernkontrollen.
3
Trykk på ■ (STOPP) for å avslutte kopiering.
Forhåndsinnstilling av DVD-språk
DVD-spiller
Du kan velge språk på DVD-platens meny, lyd og teksting.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg DVD-spiller ved å bruke knappene
ENTER eller .
3
Velg den undermenyen du ønsker å forandre ved bruk av
knappene
, og trykk deretter på ENTER eller knappene .
, og trykk så
2
➢
◆ Hvis du ikke stopper DVD-platen som spilles, vil DVDplaten spilles om igjen og lagres kontinuerlig.
◆ Etter kopiering er ferdig, vil “program” (filnavn) lages
automatisk.
Platespråk
DVD-platens menyspråkutvalg
Lydspråk
DVD-platens lydpråkutvalg
Teksting
DVD-platens tekstingspråkutvalg.
Etter kopiering på 2 timer og 30 minutter, stopper den automatisk.
4
➢
46
Velg språk ved å bruke knappene
, og trykk så ENTER.
◆ Trykk på RETURN for å gå tilbake til forrige meny.
◆ Trykk på MENU for å lukke menyscenen.
47
NOR
NOR
Still inn barnesikringen
DVD-spiller
Du kan justere DVD-platens aldersgrense for barn.
DVD-spiller
Endre låspassord
Du kan endre passord i Parental Lock-menyen.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg DVD-spiller ved å bruke knappene
ENTER eller .
3
Velg Parental Lock ved å bruke knappene
ENTER eller .
4
Skriv inn et passord med 4 siffer med knappene 0-9 på
fjernkontrollen, og trykk på ENTER.
• Skriv ned passordet, og oppbevar det på en trygg plass i tilfelle du
skulle ha behov for å endre innstillingen senere.
• Startpassord er satt til 1111 .
5
Velg Lock Setting ved å bruke knappene
ENTER eller .
6
Velg gradering ved å bruke knappene
, og trykk så ENTER.
• Hvis du justerer graderingen opptil nivå 6, vil nivåene 7 og 8 ikke
avspilles.
• Jo høyere nivå, desto nærmere voksentitler eller voldelige titler.
, og trykk så
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg DVD-spiller, og trykk så ENTER eller knappene .
3
Velg Parental Lock ved å bruke knappene
ENTER.
4
Skriv inn et passord med 4 siffer med knappene 0-9 på
fjernkontrollen.
• Skriv ned passordet, og oppbevar det på en trygg plass i tilfelle
du skulle ha behov for å endre innstillingen senere.
• Startpassord er satt til 1111 .
5
Velg Change Password (endre passord) ved å bruke knappene
, og trykk så ENTER eller .
6
Skriv inn et nytt passord med 4 siffer med knappene 0-9 på
fjernkontrollen.
7
Skriv inn det nye passordet på nytt for å bekrefte.
, og trykk så
, og trykk så
➢
, og trykk så
◆ Hvis du trykker på RETURN, vil endringen av passord
avsluttes.
◆ Dette passordet er kun for DVD og er ulik innstillingen for
HDD-passord.
➢
◆ Denne funksjonen støtter kun DVD-plater som har
aldersgrenseinformasjon.
◆ Dette passordet er kun for DVD og er ulik
innstillingen for HDD-passord.
◆ Se side 66 hvis du glemmer passordet.
48
49
NOR
NOR
Bruk av plate/tittelmeny
DVD-spiller
Mange DVD-plater har sitt eget menysystem der du kan velge titler,
kapitler, lydspor, teksting og spesielle platefunksjoner, slik som
filmtrailere og informasjon om rollebesetning. Bruk disse knappene
for å foreta valg i platemenyene.
1
2
1
2
DVD-spiller
Velge lydspråk
Du kan velge et ønsket språk hurtig og enkelt med AUDIOknappen.
1
Trykk på knappen AUDIO.
2
Velg ønsket språk på DVD ved bruk av knappene
Trykk på knappen DISC MENU for å komme til DVD-ens
platemeny.
• Gå til DVD-ens platemeny.
3
Velg audioutgangsmodus (stereo, høyre, venstre) på VCD/CD
ved å bruke knappene
.
Trykk på knappen TITLE for å komme til DVD-ens platemeny.
• Gå til DVD-ens tittelmeny.
➢
.
• Denne funksjonen avhenger av hvilke språk som er kodet
på platen og virker kanskje ikke med alle DVD-plater.
• Hvordan du kan få samme lydspråk hver gang du spiller
DVD-plater; se ”Platespråk/lydspråk/teksting” på side
47.
1
DVD
VCD/CD
3D-lydfunksjon
DVD-spiller
3D-lyd er en forbedret lydmodus som skaper illusjon av
surroundlyd med kun to høyttalere.
1
1
2
DVD-spiller
Velge språk på teksting
Du kan velge et ønsket teksting hurtig og enkelt med
teksting-knappen.
Under avspilling av en plate, trykk på 3D-knappen på
fjernkontrollen.
1
Trykk på knappen TEKSTING.
Trykk på 3D-knappen for å slå 3D-LYD av/på.
2
Velg ønsket språk på teksting ved bruk av knappene
3
Velg teksting på/av ved bruk av knappene
.
1
.
➢ • Denne funksjonen avhenger av hvilke språk som er kodet
på platen og virker kanskje ikke med alle DVD-plater.
• Hvordan du kan få samme språk på teksting hver gang du
spiller DVD-plater; se ”Platespråk/lydspråk/teksting” på
side 47.
* Hvis DVD-plater har egne språk, kommer platens
standardspråk ut.
50
NOR
51
NOR
DVD-spiller
Bruk av displayfunksjonen
Spesielle avspillingsfunksjoner
Under DVD/CD-avspilling kan du velge blant følgende spesielle
avspillingsalternativer. For å gjenoppta normal avspilling, trykk på
ll (PLAY/PAUSE).
Du kan se DVD-platens status eller valgte alternativer.
1
1
Trykk på knappen Display under DVD-avspilling.
2
Velg undermeny som skal endres ved å bruke knappene
og endre alternativ ved bruk av knappene
.
➢
,
• Hvis du ønsker å lagre endringer eller gå ut av menyen,
trykk på Return eller Display igjen.
• Display-undermenyen kan endres hvis du bruker VCD
som bruker
Tittel
2
DVD-spiller
Vise aktuell avspillings tittelstatus og flytte til
en tittel
Pause
Trykk på
ll (PLAY/PAUSE) på fjernkontrollen under avspilling.
• Bildet vil fryse, og lyden vil koples ut.
• For å gjenoppta normal avspilling, trykk på ll (PLAY/PAUSE).
• Hvis spilleren står i pausemodus i 5 minutter, vil den spille automatisk.
Bilde for bilde søk (Step)
Når du er i pausemodus, rull jog på fjernkontrollen forover/bakover en
ramme om gangen.
• Lyden er koplet ut under rammesøkmodus.
• Trykk på ll (PLAY/PAUSE) for å gjenoppta normal avspilling.
Kapittelsøk fremover/bakover
Kapittel
Vise aktuell avspillings kapittelstatus og
flytte til et kapittel
Tid
Vise aktuell avspillingstid
Oppgi tid ved bruk av knappene 0-9 for å flytte
til den tiden, og trykk så ENTER.
Audio
Vise aktuelt lydspråk og endre til et annet
Mens en CD eller DVD er i avspillingsmodus, trykk ned og hold knappene
Skip Forward/Backward ( /
) på fjernkontrollen eller frontpanelet for
å hoppe fremover eller bakover gjennom platekapitler/spor.
• Skip Forward vil hoppe til neste kapittel/spor.
• Skip Back vil hoppe til begynnelsen av det aktuelle kapittelet/sporet.
• Trykk på Skip Back igjen for å hoppe til begynnelsen av det forrige
kapittelet/sporet.
Bildesøk fremover/bakover
Når en plate er i avspillingsmodus, trykk på og hold nede knappene
Forward/Backward ( / ) på fjernkontrollen eller frontpanelet for å
søke med bilde fremover/bakover ved 2X - 4X - 8X - 16X - 32X - 64X 128X hastigheter.
• Trykk på
ll (PLAY/PAUSE) for å gjenoppta normal hastighet.
Slow Motion
Under avspilling, trykk på
deretter Search Forward (
Teksting
Vise aktuelt språk på teksting og endre til et
annet
Vinkel
Endre scenevinkler
Denne funksjonen støttes kun av DVD-plater
med flervinklede scener.
ll (PLAY/PAUSE) for å fryse bildet. Bruk
) for å spille i slow motion ved ulike hastigheter.
• Hvert trykk øker avspillingshastigheten på slow motion til 1/8, 1/4 eller
1/2 av normal hastighet.
• Lyden er koplet ut under slow motion-avspilling.
• Trykk på ll (PLAY/PAUSE) for å gjenoppta normal avspilling.
Stopp/gjenoppta
• Trykk på ■ (Stopp) EN gang for å stanse avspilling. Trykk på ll
(PLAY/PAUSE) for å gjenoppta aktuell stoppstilling.
• Trykk på ■ Stopp) TO ganger for å stanse avspilling fullstendig.
Neste gang du trykker på ll (PLAY/PAUSE), vil platen starte fra
begynnelsen.
Repeat (gjenta)
Gjenta tittel eller kapittel
52
53
NOR
NOR
DVD-spiller
A-B Repeat
Funksjonen A-B Repeat gjør at du kan gjenta enhver del av en DVD
eller CD. Marker ganske enkelt startpunktet (A) og sluttpunktet (B)
på delen du ønsker å se på nytt igjen.
1
1
Trykk på knappen REPEAT A-B ved startstilling.
•“A” vil velges når A-B Repeat er valgt.
“B” vil velges etter at knappen REPEAT A-B er trykt.
2
Gjenta fra "A" til "B".
3
Trykk på knappen REPEAT A-B igjen for å avslutte A-B
Repeat.
DVD-spiller
Bruk av Zoom (DVD/VCD)
NOR
Zoomer scenen for å se flere detaljer.
1
Trykk på Zoom-knappen under avspillings- eller pausemodus.
2
Velg del av skjermen som skal zoomes ved å bruke knappene
, og trykk så ENTER.
• DVD : Normal/1.5X/2X/4X
• VCD : Normal/1.5X/2X/4X
3
1
Trykk på knappen ENTER.
• Under DVD-avspilling: trykk på ENTER for å zoome inn
1.5X/2X/4X/2X/1.5X/normal i rekkefølge.
• Under VCD-avspilling, trykk på ENTER for å zoome inn
1.5X/2X/1.5X/normal i rekkefølge.
DVD-spiller
Endre kameravinkel
Når en DVD har flere vinkler i en bestemt scene, kan du
bruke funksjonen Angle.
Trykk på ANGLE for å se hvis det finnes et ANGLE (
merke øverst i høyre hjørne av skjermen.
54
)-
1
Trykk på Angle-knappen når et vinkelikon vises i det øvre høyre
hjørnet, da vil vinkelvalgsikonet komme til syne øverst i venstre
hjørne.
2
Velg ønsket skjermvinkel ved bruk av knappene
3
For å slå av visningen, trykk på ANGLE igjen.
1
.
55
NOR
Bruk av Bokmerkefunksjonen (DVD/VCD)
DVD-spiller
Bokmerkefunksjonen lar deg merke deler av en DVD eller VCD
(MENU OFF-modus) slik at du raskt kan finne delen igjen senere.
Jukeboks
Du kan spille MP3-filer på HDD.
Du kan dessuten lage din egen spilleliste eller redigere MP3-filer
enkelt.
1
Trykk på knappen Mark under avspilling.
2
Merk ønsket scene ved å trykke på Enter.
• Du kan merke inntil 3 scener.
3
Trykk på knappen Mark igjen for å slå av menyen.
4
Trykk på knappen Mark for å finne tilbake til merkede scener,
og velg så en scene (1, 2 eller 3) ved bruk av knappene
,
ll.
• Den merkede scenen vil avspilles.
Du kan flytte, kopiere, lagre eller slette filer, samt endre
filnavn på HDD.
Trykk på knappen
merkede scene.
Se MP3 filliste på CD.
1
NOR
Se MP3 filliste på HDD.
Du kan vise de lagrede MP3 fillistene på HDD og spille disse.
Se side 58
5
Rediger MP3-filen på HDD.
| (Skip Next) for å hoppe til neste
➢ Slett bokmerke. Velg et bokmerke som skal slettes ved bruk
av knappene
➢
, og trykk deretter på knappen Clear.
Du kan vise de lagrede MP3 fillistene på CD og spille disse.
Se side 58
Kopier MP3-fil fra CD til HDD.
Du kan kopiere MP3-filer fra CD til HDD.
◆ Denne funksjonen virker ikke når du er i VCD 2.0modus (Menu on-modus).
◆ Bokmerkefunksjonen virker kanskje ikke på alle plater.
56
Se side 59
Se side 60
Slå av og på strømmen når DHR ikke virker som vanlig ved
plutselig strømbrudd, frakopling eller ikke-støttede filer, ødelagte
filer i HDD.
– Slik virker apparatet unormalt: Ingen tasteinnlesing unntatt
Standby/On-knapp, flimrende displaypanel.
– Støttede filer i DHR: MP3, JPG.
57
NOR
Jukeboks
Se MP3 filliste på HDD/CD
Du kan vise filer på skjermen og spille.
Du kan flytte, lagre eller slette filer, samt endre filnavn i HDD.
• HDD spilleliste er akkurat lik CDs spilleliste i menyfunksjon. Under er et eksempel på HDD
spilleliste.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg Jukebox ved å bruke knappene
eller .
3
4
➢
5
6
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg Jukebox ved å bruke knappene
eller .
3
Velg HDD Edit (redigering) ved å bruke knappene
trykk så ENTER eller .
4
Velg mappe eller fil ved å bruke knappene
, og trykk så
ENTER.
• Hvis du velger filer, vil Check-ikonet vises.
• Trykk på ENTER for å slette filutvalg.
• Hvis du velger mappe, vil filene som finnes i denne mappen
vises.
5
Flytt til redigeringsmenyen på høyre side ved å bruke
knappene
, og rediger valgte filer ved bruk av knappene
, ENTER.
6
Ved flytting:
Velg mappe som skal flyttes ved å bruke knappene
, og trykk
så ENTER.
Velg Execute (utfør) ved å bruke knappene
, og trykk så
ENTER.
, og trykk så ENTER
, og trykk så ENTER
Velg HDD Playlist ved å bruke knappene
ENTER eller .
Velg mappe eller fil ved å bruke knappene
ENTER.
• Trykk på ENTER igjen for å slette filutvalg.
, og
, og trykk så
, og trykk så
Hvis du velger mappe, vil filene som finnes i denne mappen vises.
Trykk på knappen P-LIST.
• De valgte filene vises i valgt rekkefølge og første fil spilles.
• Alle filene i mappen velges når du trykker på knappen P-LIST
etter at du har valgt en mappe.
Velg Repeat All ved å bruke knappene
, og trykk så ENTER.
• De valgte MP3-filene vil spilles kontinuerlig.
Velg Slide Show ved å bruke knappene
, og trykk så
ENTER.
• JPEG-filene vil vises som et bildeshow under avspilling av MP3
hvis JPEG-filene befinner seg i samme mappe.
• Trykk på knappen DISPLAY for å få fullskjerms bildefremvisning.
➢
Jukeboks
Rediger MP3-filen på HDD
Select All
Velg alle filer
Trykk på knappen ■ for å stanse eller velge annen fil.
Ved oppretting av ny mappe:
1. Velg Make New Folder ved å bruke knappene
, og
trykk så ENTER.
2. Oppgi navn på ny mappe ved bruk av knappene
,
ENTER.
3. Trykk på RETURN for å avslutte.
4. Velg OK for å lagre mappenavn på det virtuelle tastaturet,
og trykk deretter på ENTER eller RETURN.
5. Trykk på knappen CLEAR for å slette forrige tegn.
Clear All
Slett valg av alle filer
Move file
Flytter filer til en annen mappe
Og etter flytting, vil eksisterende
filer slettes.
Delete file
Sletter filer
Make Folder
Lager ny mappe
➢
58
Rename
Endre navn på fil eller mappe
Skriv inn fil eller mappe ved bruk
av knappene
, ENTER.
Du kan kun lage en ny folder i rotkatalogen.
Delete Folder
Sletter mappe
59
NOR
NOR
Kopier MP3-fil fra CD til HDD
Jukeboks
Du kan kopiere MP3-filer fra CD til HDD.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg Jukebox ved å bruke knappene
eller .
3
4
➢
5
Fotoalbum
NOR
Du kan vise JPEG-filer på CD eller HDD og lage ditt eget fotoalbum
eller redigere JPEG-filer enkelt.
, og trykk så ENTER
Velg Copy MP3 CD to HDD ved å bruke knappene
trykk så ENTER eller .
, og
Velg mappe eller filer som skal kopieres fra CD til HDD ved
bruk av knappene
, og trykk deretter på ENTER.
• Trykk på ENTER igjen for å slette filutvalg.
• Hvis du ønsker å velge alle filer i en mappe, flytt til Select All
ved bruk av knappene
, og trykk deretter på ENTER.
• Alle filene i mappen velges når du trykker på knappen P-LIST
etter at du har valgt en mappe.
Velg Copy to HDD ved å bruke knappene
ENTER.
, og trykk så
Se JPEG filliste på HDD.
Du kan vise inntil 8 JPEG-filer på en skjerm med indeksstørrelse
eller ett JPEG-bilde på en skjerm i full størrelse. Du kan også vise
JPEG-filer kontinuerlig gjennom Slideshow-funksjonen.
Se side 62
Rediger JPEG-filen på HDD.
Du kan flytte, kopiere, lagre eller slette filer, samt endre filnavn på
HDD.
Se side 63
Se JPEG filliste å CD
Du kan vise de lagrede JPEG fillistene på CD og vise disse på
skjermen.
Se side 62
Inntil 200 filer kan kopieres samtidig.
Kopier JPEG-fil fra CD til HDD.
Du kan kopiere JPEG-filer fra CD til HDD.
Se side 64
Slå av og på strømmen når DHR ikke virker som vanlig ved
plutselig strømbrudd, frakopling eller ikke-støttede filer, ødelagte
filer i HDD.
– Slik virker apparatet unormalt: Ingen tasteinnlesing unntatt
Standby/On-knapp, flimrende displaypanel.
– Støttede filer i DHR: MP3, JPG.
60
61
NOR
Fotoalbum
Se JPEG filliste på HDD/CD
Du kan vise filer på skjermen og spille.
Du kan redigere lagrede JPEG-filer på HDD.
• HDD spilleliste er akkurat lik CDs spilleliste i menyfunksjon. Under er et eksempel på HDD
spilleliste.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg Photo Album ved å bruke knappene
ENTER eller .
, og trykk så
Velg HDD Playlist ved å bruke knappene
ENTER eller .
, og trykk så
3
4
➢
5
➢
Velg mappe eller fil ved å bruke knappene
, og trykk så
ENTER.
• Du kan få forhåndsvisning av valgt fil på høyre side i vindu.
• Trykk på ENTER igjen for å slette filutvalg.
Hvis du velger mappe, vil filene som finnes i denne mappen vises.
Trykk på knappen P-LIST.
• 8 filer vises.
◆ Velg Next ved å bruke knappene
for å se de neste 8 filene.
◆ Velg Previous ved å bruke knappene
Enter for å se de 8 forrige filene.
, og trykk på Enter
Velg fil for å se ved å bruke knappene , og trykk så ENTER.
• Du kan forstørre den til full skjermstørrelse.
7
Velg Slideshow ved å bruke knappene
ENTER.
8
Velg intervall ved å bruke knappene
• Intervall er fra 3 sek. til 10 sek.
9
Slideshow vil startes med ale JPEG-filer i spillelisten på
skjermen i full størrelse.
◆ Trykk på knappene
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg Photo Album ved å bruke knappene
ENTER eller .
3
Velg HDD Edit (rediger på HDD) ved å bruke knappene
trykk så ENTER eller .
4
Velg mappe eller fil ved å bruke knappene
ENTER.
• Hvis du velger filer, vil Check-ikonet vises.
• Trykk på ENTER for å slette filutvalg.
➢
, og trykk så
, og trykk så
Hvis du velger mappe, vil filene som finnes i denne mappen vises.
5
Flytt til redigeringsmenyen på høyre side ved å bruke
knappene
, og rediger valgte filer ved bruk av knappene
, ENTER.
6
Ved flytting:
Velg Execute (utfør) ved å bruke knappene
ENTER.
, og trykk så
Ved oppretting av ny mappe:
1. Velg Make New Folder ved å bruke knappene
, og
trykk så ENTER.
2. Oppgi navn på ny mappe ved bruk av knappene
,
ENTER.
3. Trykk på RETURN for å avslutte.
4. Velg OK for å lagre mappenavn på det virtuelle tastaturet,
og trykk deretter på ENTER eller RETURN.
5. Trykk på knappen CLEAR for å slette forrige tegn.
, og trykk så
, og trykk så ENTER.
Select All
Velg alle filer
Clear All
Slett valg av alle filer
Move file
Flytter filer til en annen mappe
Og etter flytting, vil eksisterende
filer slettes.
Delete file
Sletter filer
for å rotere bildene.
◆ Trykk på ZOOM for å endre bildestørrelse.
(Størrelse: 25 %, 50 %, 100 %, 150 %, 200 %)
Trykk på ENTER for å endre størrelse.
Make Folder
Lager ny mappe
➢
62
, og
, og trykk på
6
➢
Fotoalbum
Rediger JPEG-filen på HDD
Du kan kun lage en ny folder i rotkatalogen.
Rename
Endre navn på fil eller mappe
Skriv inn fil eller mappe ved bruk
av knappene
, ENTER.
Delete Folder
Sletter mappe
63
NOR
NOR
Kopier JPEG-fil fra CD til HDD
Fotoalbum
Tekniske spesifikasjoner
Du kan kopiere JPEG-filer fra CD til HDD.
1
Trykk på knappen MENU.
2
Velg Photo Album ved å bruke knappene
ENTER eller .
3
Velg Copy Photo CD to HDD ved å bruke knappene
trykk så ENTER eller .
4
Velg filer som skal kopieres fra CD til HDD ved bruk av
knappene
, og trykk deretter på ENTER.
• Trykk på ENTER for å slette filutvalg.
➢
5
, og trykk så
Generelt
, og
• Hvis du ønsker å velge alle filer i en mappe, flytt til Select All
ved bruk av knappene
, og trykk deretter på ENTER.
• Alle filene i mappen velges når du trykker på knappen P-LIST
etter at du har valgt en mappe.
Velg Copy to HDD ved å bruke knappene
ENTER.
NOR
Nominell nettspenning
220 – 240 V~, 50 Hz
Strømforbruk
33 watt
Vekt
4.5 kg
Størrelse
430 mm X 360 mm X 70 mm
Omgivelsestemperatur ved drift
+5 °C - +35 °C
Installeringsvilkår
Driftsstilling: Horisontal
Relativ fuktighet: Under 75 %
Inngang
, og trykk så
Inntil 200 filer kan kopieres samtidig.
Utgang
Video (bak)
Euro Scart-kontakt 1 : 1.0 Vp-p (ubalansert) 75 Ω
Audio (bak)
Euro Scart-kontakt 1 : -8 dBm, 47 KΩ ubalansert
Video (bak)
Euro Scart-kontakt 2 : 1.0 Vp-p (ubalansert) 75 Ω
Audio (bak)
Euro Scart-kontakt 2 : -8 dBm, 47 KΩ ubalansert
Video (bak)
S-Video
Audio (bak)
for S-Video som bruker
Video (Front)
RCA-kontakt
Audio (front)
RCA-kontakt
RF ut
UHF 21-69 (standard kanal 36)
Audio
RCA-kontakt, Euro Scart-kontakt
Audio
Digital audioutgang (OPTISK, KOAKSIAL)
Video
RCA-kontakt, Euro Scart-kontakt
Video
S-Video
RGB : Euro Scart-kontakt
HDD
CODEC-format
MPEG II
REC Speed (innspillingshastighet)
SQ (2 Mbps), HQ (4 Mbps), SHQ (6 Mbps)
Fargesystem
PAL, SECAM for videosignalutgang
Mottakersystem
B/G, D/K, I
Video signal/støy
Mer enn 43 dB (standardopptak)
Oppløsning
Mer enn 350 linjer (standardopptak)
Audio signal/støy
Audio signal/støy mer enn 70 dB (standardopptak)
Frekvensegenskaper for lyd
20 Hz – 20 KHz
Plate
DVD, CD (12 cm), CD (8 cm), VIDEO-CD (12 cm)
DVD
64
CD -R (12 cm), CD-RW (12 cm)
Audio signal/støy
95 dB
Dynamisk lydområde
105 dB
65
NOR
Problemer og løsninger
1. Ingen strøm
- Se til at strømledningen er tilkoplet et vegguttak.
- Har du trykt STANDBY/ON-knappen?
2. Når strømmen slås på, vises logoen en stund før bildet kommer.
- DHR har en innebygd harddiskstasjon (HDD). På grunn av at harddiskstasjonen trenger litt tid til oppstart,
vil logoen vises på skjermen i ca. 15 sekunder etter at strømmen er slått på.
3. Fjernsynsprogrammet ble ikke tatt opp.
- Kontroller DHRs antennetilkoplinger.
- Er DHR-tuneren riktig innrettet?
- Kontroller lagringsplass på HDD.
4. Tidsinnstilt opptak var ikke vellykket
- Var STANDBY/ON-knappen trykt for å aktivere tidsbryteren?
- Kontroller innstillingen for start-/sluttidspunkt for opptak.
- Hvis det var strømfeil eller -brudd i løpet av det tidsinnstilte opptaket, vil dette ha slettet opptaket.
5. Bildet er stanset eller det vises en tidligere sending enn aktuell tid.
- DHR har Time Shift-funksjon (se side 29) slik at du kan stanse innkommende programsignal og se på
programmet senere.
- Trykk på knappen PLAY/PAUSE ( ll ) mens du ser på et TV-program for å stanse bildet. For å fortsette å
se programmet senere, trykk på knappen ll igjen.
Problemer og løsninger (forts.)
NOR
11. Ikonet
kommer til syne på skjermen.
- Funksjonene eller handlingen kan ikke utføres her fordi:
(1) DVDs programvare godtar det ikke.
(2) DVDs programvare støtter ikke funksjonen (for eksempel vinkler).
(3) funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
(4) du har bedt om en tittel eller et kapittelnummer eller søketid som ligger utenfor rekkevidde.
12. Avspillingsmodus er forskjellig fra valget i Innstillingsmeny.
- Enkelte av funksjonene som er valgt i Innstillingsmenyen virker kanskje ikke riktig hvis platen ikke er
kodet med korresponderende funksjon.
13. Skjermforholdet kan ikke endres.
- Skjermforholdet er bestemt på dine DVD-plater. (Se side 31)
14. Ingen lyd.
- Se til at du har valgt riktig digitalutgang i menyen Audio Option (lydalternativer). (Se side 30)
15. Hvis du opplever andre problemer.
- Gå til innholdsfortegnelsen og finn den delen av instruksjonsboken som inneholder forklaringer om det
aktuelle problemet, og følg anvisningene nok en gang.
- Slå strømmen av og på igjen.
- Hvis problemet fortsatt ikke kan løses, vennligst ta kontakt med nærmeste autoriserte servicesenter.
- Hvis du trykker på knappen
igjen for å se sendingen i sanntid, vil bildet kjøres hurtig frem til live
sendetid nås og deretter spille av med normal hastighet igjen.
6. Bildet avspilles motsatt ved 2X-hastighet når du ser på en sending.
- DHR har Time Shift-funksjonen som gjør at du umiddelbart kan spille bestemte scener fra det aktuelle
fjernsynsprogrammet på nytt igjen. Du kan se på programmet ved å starte fra så langt bak i programmet
som den tiden som er innstilt i Innstilling.
- Trykk på knappen
for å avspille med motsatt 2X-hastighet under mottak av et TV-program.
7. Tasten Copy (kopi) er trykt, men det kommer ingen reaksjon.
- Kopi-funksjonen fungerer kun med DVD, men hvis de inneholder et kopibeskyttelsessignal, er det ikke
mulig å gjennomføre kopioperasjonen.
- Andre plater enn DVD, som for eksempel VCD og CD, kan ikke kopieres.
8. Opptaksvideosignalene kan ikke kombineres.
- Kombinasjonsoperasjonen er kun mulig på filer som har samme opptakshastighet.
Dette betyr at den ikke fungerer dersom en fil er i SHQ-modus og den andre i HQ-modus.
9. Jeg har glemt passordet.
- I DVD-modus, mens “NO DISC” vises, trykk og hold ned både ■ og ll på frontpanelet samtidig i mer
enn 5 sekunder for å starte med passordet ”1111”.
- Standardpassordet vil aktiveres, men brukerinnretningen vil forbli lik.
10. Platen spiller ikke
- Se til at platen er lagt inn med merket oppover.
- Undersøk regionsnummeret på DVD-platen.
- Denne spilleren kan ikke avspille enkelte typer plater. (Se side 12)
66
67
ELEC
Please ensure the form above is completed at the time of purchase and
present it to the dealer to quality for guarantee service,
otherwise your guarantee may be affected.
CAUTION
CUSTOMER'S SIGNATURE
DEALER'S STAMP & SIGNATURE
TAKUU
DEALER’S ADDRESS
Handlendesadress, Forhandleradresse, Dirección de negociante, Dirección del vendedor. Endereco de vendedor,
Adresse des Händlers, Adres van handelaar, Adresse du marchand, Dieuvqunsh tou katasthmatoı, Asiakkaan nimi,
Forhandlerens adresse, Handlarens adress
DEALER’S TEL. NO.
Handlendestelesonnummer, Forhandlertelefonnummer, No. de Tel. de negociante, No. de Tel. del vendedor,
Número de telefone de vendedor, Telefonnummer des Handlers, Telefoon nummer van handelaar, Numéro tél´phone du
marchand, il numero di telefono del commeciante, Ariqmovı thlefwvnou tou katasthvmatoı, Myyjän osoite, Forhandlerens
tel.nr., Handlarens telefonnr.
ΕΓΓΥΗΣΗ
GARANTIA
DEALER’S NAME
Handlendesnavn, Forhandler, Nombre de negociante, Nombre del vendedor, Nome de vendedor, Name des Händlers,
Naam van handelaar, Nom du marchand, il nome del commerciante, Onoma tou katasthvmatoı, Jalleenmyyjan, Forhandler,
Aterforsaljare
CUSTOMER’S ADDRESS
Kundeasdress, Kundeadresse, Dirección de client, Direccion del cliente, Endereco de cliente, Adresse des Kunden,
Adres van klant, adresse du client, L’indrizzo del cliente. Dieuvqunsh tou agopasthv, Ostopäivä, Kundens adresse,
Customer’s address
GARANTIE
GARANTÍA
CUSTOMER’S TEL. NO.
Kundesadress, Kundetelefonnummer, No. de Tel. de client, No. de Tel del cliente, Número de telefone de cliente,
Telefonnummer des Kunden, Telefoon nummer van klant, Numéro de téléphone du client, il numero de telefono del client ,
Ariqmovı thlefwvnou tou agorasthv, Myyjän puh.nro, Kundens telefonnr, Kundens telefonnr.
CUSTOMER’S NAME
Kundesnavn, Kundenavn, Nombre de cliente, Nombrre del cliente, Nome de cliente, Name des Kunden,
Naam van klant, Nom du client, il nome del clinte, Onomatepwvnumo tou agopasthv, Sarjanro, Kundens navn, Kundens namn
GARANTI
DATE OF PURCHASE
Kóbetid, Købsadato, Fecha de compra, Data de compra, Kaufdatum, Datum van aankoop, Date d’achat,
La data d’acquisto, Hmeromhniva agoravı agorasthv, Asiakkaan osoite, Salgsdato, Inköpsdatumv
GARANZIA
SERIAL NO.
Serienummer, No. de serie, Número serial, Seriennummer, Serie nummer, Numéro de série,
II numero di matricola, Ariqmovı kataskeuhvı, Malli, Serienummer., Serienr
MODEL NAME
Modelnavn, Nombre de modelo, Nombre del modelo, Nome de modelo, Modellbezeichnung, Modelnaam,
Nom du modèle, II nome di modello, Montevlo proi>ovntoı, Asiakkaan puh.nro, Modelnaven, Modell
GUARANTEE
ELECTRONICS
WARRANTY CARD
SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY
Norge
Dette Samsung produktet dekkes av garanti for en tidsperiode på tolv (12) måneder fra den
opprinnelige kjøpedato, mot defekter i materiale og arbeid. Dersom garantiservice er nødvendig,
bør du returnere produktet til detaljisten hvor det ble innkjøpt Men, Samsung autoriserte
forhandlere (Samsung Authorised Dealers) og service sentere (Authorised Service Centres) i visse
EU land vil etterkomme garantien i henhold til spesifikasjoner som gjelder for handel i
vedkommende land. I tilfelle behov, er videre opplysninger om autoriserte service sentere
tilgjengelige fra:
■ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder kun hvis garantikortet er helt og riktig utfylt og fremvises med
originalkvittering eller salgspapir eller bekreftelse, når garantiservice skal utføres. I tillegg må
ikke serienummeret være endret på noen måte.
2. Samsungs forpliktelser er begrenset til reparasjon eller, etter firmaets avgjørelse, erstatning av
produktet eller den defekte delen av produktet.
3. Garantiservice må utføres av autoriserte Samsung forhandlere eller autoriserte service sentere.
Ingen erstatning vil bli gitt for reparasjonsarbeid utført av forhandlere utenom Samsung, og
slikt reparasjonsarbeid og produktskade forårsaket av nevnt arbeid vil ikke bli dekket av
garantien.
4. Dette produktet skal ikke betraktes som defekt i materiale eller arbeid grunnet eventuelt behov
for tilpasning av produktet for å etterkomme nasjonale eller lokale tekniske og
sikkerhetsstandarder gjeldende i ethvert land foruten der som produktet opprinnelig ble
designet og fabrikkert. Garantien vil ikke dekke, og ingen erstatning vil bli gitt, for slik
tilpasning av produktet eller enhver skade som følge derav.
5. Garantien dekker ingen av følgende:
a) Periodevis vedlikehold, sjekking, reparasjon eller erstatning av deler som følge av normal
slitasje ved alminnelig bruk.
b) Kostnader i forbindelse med transport, fjerning eller installering av produktet.
c) Misbruk, inkludert unnlatelse i å bruke produktet til vanlige formål eller feil installering.
d) Skade forårsaket av lyn, vann, brann, naturkatastrofe, krig, offentlige forstyrrelser, feil
nettspenning, uriktig ventilasjon eller andre årsaker utenfor Samsung sin kontroll.
6. Garantien gjelder for enhver person som på lovlig vis har eiendom av produktet under
garantiperioden.
7. Kunderettigheter som støttes av gjeldende landslover, enten mot detaljisten utfra
kjøpekontrakten eller andre forhold, påvirkes ikke av denne garantien. Med mindre det
foreligger nasjonal lovgivning til det motsatte, skal rettighetene under garantien omfatte
kundens rettigheter, og hverken Samsung, dets datterselskaper eller distributører skal holdes
ansvarlig for indirekte eller annet tap eller skade på plate, CD, video, kassett eller annet
relatert utstyr eller materiale.
Download PDF

advertising