Samsung | SP-A600 | Samsung SP-A600 Bruksanvisning

SP-A600B
DLP-projektori
Käyttöopas
Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.
Sisällysluettelo
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Ennen kuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Hallinta ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
ASENNUS JA KYTKENNÄT
Pakkauksen sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Projektorin asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Korkeuden säätö tukijaloilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Zoomaus ja tarkennuksen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Valkokankaan koko ja heijastusetäisyys
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Lampun vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Tietokoneen kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
PC-tilan määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Tuetut näyttötilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Virran kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
DVD-soittimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen
kytkeminen HDMI/DVI-liitännällä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
DVD-soittimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen
kytkeminen komponenttiliitännällä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Kytkeminen videonauhuriin tai videokameraan . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
KÄYTTÖ
Tuoteominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Edestä, ylhäältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Kaukosäädin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
LED-merkkivalot
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Näytön asetusvalikon käyttäminen
(OSD: On Screen Display, kuvaruutuvalikko) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
VIANMÄÄRITYS
Ennen kuin pyydät huoltoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
LISÄTIETOJA
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
RS-232C Komentotaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Turvallinen hävittäminen – vain Euroopassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-1
Ennen kuin aloitat
Tässä oppaassa käytetyt kuvakkeet
KUVAKE
NIMI
MERKITYS
Varoitus
Viittaa toimintoihin, jotka eivät välttämättä toimi, tai asetuksiin, jotka saatetaan perua.
Huomautus
Antaa vinkkejä toimintojen käyttöön.
Tämän oppaan käyttö
•
Tutustu turvallisuusohjeisiin huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta.
•
Tutustu ongelmatapauksissa osioon "Vianetsintä".
Tekijänoikeustiedot
Tämän oppaan tietoja voidaan laadunparannussyistä muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän oppaan tekijänoikeudet kuuluvat Samsung Electronics, Co., Ltd:lle.
Tämän oppaan sisältöä tai sen osia ei saa jäljentää, jaella tai käyttää millään muullakaan tavoin ilman Samsung Electronics, Co.,
Ltd:n antamaa kirjallista lupaa.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-1
1-2
Hallinta ja hoito
Pinnan ja linssin puhdistaminen
Puhdista projektori pehmeällä ja kuivalla kankaalla.
•
Älä puhdista laitetta märällä kankaalla tai tulenaroilla aineilla,
esim. bentseenillä tai liuottimilla. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä
laitteessa.
•
Älä raaputa näyttöä kynsilläsi tai millään terävillä esineillä.
Näyttö voi naarmuuntua tai vaurioitua.
•
Kun puhdistat laitetta, älä ruiskuta vettä suoraan sen pinnalle.
Jos laitteeseen pääsee vettä, seurauksena voi olla tulipalo,
sähköisku tai toimintahäiriöitä.
•
Projektorin pinnalla saattaa kehittyä valkoista höyryä, jos sille
joutuu vettä.
Laitteen ulkonäkö ja väri voivat vaihdella mallista riippuen.
Projektorin sisäpuolen puhdistaminen
Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen, kun haluat puhdistaa projektorin sisäpuolen.
•
1-2
Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen, jos projektorin sisälle on kertynyt
pölyä tai muita vieraita aineita.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-3
Turvallisuusohjeita
Turvallisuusohjeissa käytetyt kuvakkeet
KUVAKE
NIMI
MERKITYS
Vaara
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai jopa kuoleman.
Varoitus
Tällä merkillä merkittyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
Merkkien merkitys
Älä tee näin.
Tätä ohjetta on noudatettava.
Älä pura.
Virtajohto on otettava irti pistorasiasta.
Älä koske.
Täytyy maadoittaa sähköiskujen välttämiseksi.
Sähkövirtaan liittyvää
Oheiset kuvat ovat vain viitteellisiä ja varsinaiset laitteet ja niiden mallit voivat olla erilaisia eri maissa.
Vaara
Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla tulipalo.
Älä kytke useita laitteita samaan pistorasiaan.
Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
Pistorasia saattaa ylikuumentua ja
seurauksena voi olla tulipalo.
Älä taivuta tai väännä virtajohtoa liikaa äläkä
aseta sen päälle mitään painavia esineitä.
•
•
Muussa tapauksessa seurauksena
saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
Älä kytke virtajohtoa seinään tai irti seinästä,
kun kätesi ovat märät.
•
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
•
Sähköjohto voi vaurioitua ja aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
Ennen kuin liikutat laitetta, kytke sen virta
pois päältä, irrota virtajohto pistorasiasta ja
kaikki muutkin johdot liitännöistään.
•
Varmista, että kytket virtajohdon maadoitettuun pistorasiaan (vain eristeluokan 1 laitteille).
•
Sähköjohto voi vaurioitua ja aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
Seurauksena saattaa olla sähköisku tai
vammautuminen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
1-3
Varoitus
Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, muista
vetää pistokkeesta, ei johdosta.
•
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen
puhdistamista.
•
Älä käynnistä tai sammuta tuotetta kytkemällä tai irrottamalla pistokkeen. (Älä käytä pistoketta virtakytkimenä.)
Älä sijoita virtajohtoa lämmönlähteiden lähelle.
Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Kytke pistoke sellaiseen pistorasiaan, joka
on käden ulottuvilla.
•
Jos laitteeseen tulee jokin vika, sinun
täytyy irrottaa virtajohto pistorasiasta tai
katkaista sähköt. Et voi katkaista
sähkönsyöttöä täysin painamalla laitteen
virtapainiketta.
Asennukseen liittyvää
Vaara
Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon
tai minkään lämmönlähteen, esim. takan tai
lämmittimen, viereen.
Älä asenna laitetta sellaisiin tiloihin, joiden
ilmanvaihto ei ole hyvä, esimerkiksi kirjahyllyyn tai kaappiin.
•
Tämä saattaa lyhentää laitteen elinikää
tai aiheuttaa tulipalon.
Jos tuote sijoitetaan kaappiin tai hyllylle,
sijoita tuote niin, että kaappi tai hylly tukee
täysin sen etupuolta.
•
•
•
Mikäli näin ei tehdä, laite saattaa pudota
ja aiheuttaa vammoja tai vaurioita
laitteeseen.
Tämä voi johtaa sisäiseen
ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Jos laite sijoitetaan hyllylle tai telineeseen,
älä sijoita sitä siten, että sen etureuna ylittää
alustalevyn etureunan.
Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
•
Käytä vain sellaista telinettä tai hyllyä,
joka on kooltaan sopiva laitteelle.
Älä sijoita virtajohtoa lämmityslaitteiden lähelle.
Ota laitteen virtajohto irti ukonilman ja salamoinnin ajaksi.
•
•
Virtajohdon pinnoite voi sulaa ja
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä asenna laitetta kulkuneuvoon tai sellaisiin tiloihin, joissa se voi joutua kosketuksiin
pölyn, kosteuden (esim. saunassa), öljyn,
savun tai veden (esim. sadepisaroiden)
kanssa.
•
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
Älä asenna laitetta alueille, jossa on raskasta pölyä.
Tämä voi johtaa sähköiskuun tai
tulipaloon.
Varoitus
Varmistu siitä, ettet tuki laitteen tuuletusaukkoa pöytäliinalla tai verhoilla.
•
1-3
Tämä voi johtaa sisäiseen
ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Varo pudottamasta laitetta, kun siirrät sitä.
•
Tämä voi aiheuttaa joko laitevaurion tai
henkilövahinkoja.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Kun lasket laitteen käsistäsi, käsittele sitä
varoen.
Älä sijoita laitetta lasten ulottuvilla olevaan
paikkaan.
•
•
Jollet tee näin, laite voi vaurioitua tai
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Jos lapsi pääsee koskemaan laitteeseen,
laite saattaa pudota ja vahingoittaa lasta.
Käyttöön liittyvää
Älä työnnä laitteen sisälle (ilmanvaihtoaukkoihin, portteihin jne.) helposti syttyviä tai
metallisia esineitä, esim. puikkoja, kolikoita
tai hiuspinnejä.
•
Älä anna lasten laittaa laitteen päälle esim.
leluja tai keksejä.
•
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai
vettä, katkaise laitteesta virta, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä pura tai yritä korjata tai muuttaa laitetta.
Laite voi tippua ja vahingoittaa lasta, jos
hän yrittää ottaa em. esineitä laitteen
päältä.
•
•
Ota yhteys huoltoon, kun laite vaatii
huoltoa.
Älä katso suoraan laitteen lampun valoa äläkä heijasta kuvaa kenenkään silmiin.
Älä sijoita laitteen lähelle helposti syttyviä
aineita tai esineitä äläkä käytä niitä laitteen
lähettyvillä.
Se on erityisen vaarallista etenkin
lapsille.
Valvo, etteivät lapset nielaise paristoja, kun
poistat ne kaukosäätimestä. Pidä paristot
poissa lasten ulottuvilta.
•
•
Tästä voi aiheutua räjähdys tai tulipalo.
•
Älä aseta laitteen päälle mitään metalliesineitä tai nestettä sisältäviä astioita, esim.
vaaseja, kukkamaljakoita, juomapulloja, kosmetiikkaa tai lääkkeitä.
•
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai
vettä, katkaise laitteesta virta, irrota
virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
•
Muutoin laite saattaa vaurioitua tai
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Jos lapsi nielaisee pariston, ota heti
yhteyttä lääkäriin.
Varoitus
Jos laitteesta kuuluu epätavallisia ääniä tai
siitä erittyy palaneen käryä tai savua, irrota
virtajohto välittömästi pistorasiasta ja ota
yhteyttä huoltoon.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
Puhdista pistoke huolellisesti, jos se on
pölyinen tai joutunut kosketuksiin veden tai
muiden aineiden kanssa.
Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai
vettä, katkaise laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.
•
•
Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Älä käytä tuotteita, kun siinä on toimintahäiriö, kuten ei ääntä tai kuvaa.
•
Sammuta laite heti, irrota virtajohto
pistorasiasta ja ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
1-3
Kun puhdistat laitetta, kytke sen virtajohto irti
pistorasiasta ja pyyhi laite kevyesti pehmeällä kankaalla.
Jos huoneessa on kaasuvuoto, älä koske laitetta tai pistoketta, vaan tuuleta huone välittömästi.
•
•
Tästä syntyvät kipinät voivat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon.
•
Älä kosketa laitteen virtajohtoa tai
antennijohtoa ukonilmalla.
Kun puhdistat laitetta, älä käytä sellaisia
kemikaaleja kuin vahaa, bentseeniä,
alkoholia, ohennusainetta,
hyönteismyrkkyä, hajustevalmisteita,
voitelu- tai puhdistusaineita.
Laitteen pinta voi vaurioitua tai siinä
olevat painatukset saattavat kulua pois.
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos lähdet pois
kotoa etkä käytä laitetta pitkään aikaan.
Muutoin laitteeseen kerääntyvä pöly
saattaa ylikuumentaa laitteen ja
aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun.
Jos laite asennetaan sellaiseen paikkaan,
jossa sen käyttöolosuhteet vaihtelevat paljon, ympäristötekijät voivat aiheuttaa vakavia
laitevikoja. Jos näin tapahtuu, asenna laite
vasta oltuasi yhteydessä asiakaspalveluumme.
Älä koske laitteen linssiin.
•
Tämä voi vahingoittaa linssiä.
•
Tällaisia paikkoja ovat esim. sellaiset,
joissa esiintyy hienopölyä, kemikaaleja,
liian korkeita tai matalia lämpötiloja tai
ilmankosteutta tai joissa laitetta
käytetään pitkän aikaa jatkuvasti, esim.
lentokentillä tai asemilla.
Jos laite on pudonnut maahan tai sen kotelo
on vaurioitunut, kytke laite pois päältä ja
irrota virtajohto pistorasiasta. Ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Älä koske laitteen ulkoisiin osiin työkaluilla,
kuten veitsellä tai vasaralla.
•
• Tästä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
Huolehdi, ettei laitteen linssinsuojus häviä.
•
Linssi voi vaurioitua.
Aseta kaukosäädin aina pöydälle.
•
Jos astut kaukosäätimen päälle, saatat
kaatua ja loukata itsesi tai tuote saattaa
vahingoittua.
Varo polttamasta itseäsi. Älä kosketa ilmanvaihtoaukkoihin tai lampun suojalevyyn käytön aikana tai välittömästi laitteen
sammutuksen jälkeen.
Älä avaa laitteen kansia.
•
Tämä on vaarallista, koska laitteen
sisällä kulkee korkeajännitteinen virta.
Ilmastointiaukko on kuuma jonkin aikaa projektorin sammuttamisen jälkeen. Pidä kätesi
ja muut ruumiinosasi kaukana ilmastointiaukosta.
Pysy kaukana projektorin lampusta. Lamppu
on kuuma.
Puhdista edessä oleva projektiolinssi liasta
ja tahroista suihkeella tai märällä liinalla,
joka on kostutettu neutraalilla puhdistusaineella ja vedellä.
Pyydä huoltoliikettä puhdistamaan projektorin sisäpuoli vähintään kerran vuodessa.
Älä puhdista laitetta vesisuihkulla tai märällä
liinalla. Älä anna kemikaalien, kuten puhdistusaineiden, teollisuudessa tai autoteollisuudessa käytettävän vahan, hankausaineen,
vahan, bentseenin tai alkoholin, koskea laitteen mihinkään muoviosaan, kuten projektorin koteloon, koska tämä voi aiheuttaa
vahinkoa.
Älä käytä merkitsemätöntä patteria.
Varo koskemasta ilmastointiaukkoon, kun
projektori on käynnissä, sillä sen sisältä
tuleva ilma on kuumaa.
Älä aseta projektorin lähelle sellaisia esineitä, jotka voivat vaurioitua kuumuuden vuoksi.
(Lasten ja herkkäihoisten tulee olla erityisen
varovaisia.)
1-3
Tärkeitä turvallisuusohjeita
2
Asennus ja kytkennät
2-1
Pakkauksen sisältö
•
Pura laite pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki ohessa mainitut osat on toimitettu laitteen mukana.
•
Säilytä pakkauslaatikko tallessa siltä varalta, että sinun täytyy siirtää laitetta myöhemmin.
Projektori
SISÄLTÖ
Pikaopas
Takuutodistus
Käyttöopas (BP59-00137A)
Virtajohto
Kaukosäädin (BP59-00132A) / Puhdistusliina (BN63-01798B)
1 paristo (CR 2025)
MYYDÄÄN ERIKSEEN
D-Sub-kaapeli
HDMI-kaapeli
Komponenttikaapeli (PR, PB,
S-VIDEO-kaapeli
Y)
VIDEO-kaapeli
Asennus ja kytkennät
2-1
2-2
Projektorin asentaminen
Asenna projektori siten, että valonsäde on kohtisuorassa valkokankaaseen nähden.
•
Sijoita projektori siten, että linssi osoittaa valkokankaan keskelle. Jos valkokangasta ei ole asennettu pystysuoraan,
kankaalle heijastuva kuva ei välttämättä ole suorakulmion muotoinen.
•
Älä asenna valkokangasta kirkkaaseen ympäristöön. Jos valkokangas on liian kirkas, kankaalle heijastettava kuva ei
näy selvästi.
•
Jos asennat valkokankaan kirkkaaseen tilaan, käytä verhoja.
•
Voit asentaa projektorin seuraaviin paikkoihin: Valkokankaan eteen lattialle / eteen kattoon / taakse lattialle / taakse
kattoon.(Katso sijoituspaikan asetukset)
Projektorin asentaminen valkokankaan taakse
Käytä taustaheijastuskangasta.
Valitse Menu > Setup > Install > Rear-Floor
Projektorin asentaminen valkokankaan eteen
Asenna projektori katseltavan näytön eteen eteen.
Valitse Menu > Setup > Install > Front-Floor
2-2
Asennus ja kytkennät
2-3
Korkeuden säätö tukijaloilla
Projektorin säätöjalkoja käyttämällä voit muuttaa projektorin korkeutta.
Projektorin korkeustasoa voi muuttaa enintään 3 astetta.
Projektorin sijainnista riippuen kuvassa voi esiintyä keystone-vääristymää.
Asennus ja kytkennät
2-3
2-4
Zoomaus ja tarkennuksen säätö
Zoomausnuppi : Voit säätää näytön kokoa zoomausalueen
sisällä käyttämällä zoomausnuppia.
Tarkennusrengas: Tarkenna valkokankaalla näkyvä kuva käyttämällä tarkennusrengasta.
Jos projektorin ja valkokankaan välinen etäisyys on suositellun heijastusetäisyyden ulkopuolella (katso Valkokankaan koko
ja heijastusetäisyys), tarkentaminen ei onnistu kunnolla.
2-4
Asennus ja kytkennät
2-5
Valkokankaan koko ja heijastusetäisyys
Asenna projektori tasaiselle vaakasuoralle alustalle ja käännä projektorin säätöjalkoja niin, että kuvan korkeus on sopiva. Jos
kuvat eivät ole selkeitä, säädä niitä zoomausnuppia tai tarkennusrengasta käyttäen. Voit myös siirtää projektoria eteen- tai
taaksepäin.
A. Näyttö / Z. Heittoetäisyys / Y’. Linssin keskiosan ja kuvan alaosan välinen etäisyys
X. Näytön leveys / Y. Näytön korkeus / M. Näytön poikittaishalkaisija
NÄYTÖN KOKO
TUUMAA
MM
VAAKASUUN
TA
PYSTYSUUNT
AINEN
X
Y
(MM/
TUUMAA)
(MM/
TUUMAA)
TELE
LAAJA
Z
(MM/
TUUMAA)
SIIRTYMÄ '
Y'
(MM/
TUUMAA)
(MM/
TUUMAA)
40
1016
886 / 34,9
498 / 19,6
1762 / 69,4
1355 / 53,3
62 / 2,4
50
1270
1107 / 43,6
623 / 24,5
2203 / 86,3
1694 / 66,7
78 / 3,1
60
1524
1328 / 52,3
747 / 29,4
2643 / 104,1
2032 / 80
93 / 3,7
70
1778
1550 / 61,0
872 / 34,3
3084 / 121,4
2371 / 93,3
109 / 4,3
80
2032
1771 / 69,7
996 / 39,2
3524 / 138,7
2710 / 106,7
125 / 4,9
90
2286
1992 / 78,4
1121 / 44,1
3965 / 156,1
3048 / 120
140 / 5,5
100
2540
2214 / 87,2
1245 / 49,0
4405 / 173,4
3387 / 133,3
156 / 6,1
110
2794
2435 / 95,9
1370 / 53,9
4846 / 190,8
3726 / 146,7
171 / 6,7
120
3048
2657 / 104,6
1494 / 58,8
5287 / 208,1
4065 / 160,0
187 / 7,4
130
3302
2878 / 113,3
1619 / 63,7
5727 / 225,5
4403 / 173,3
202 / 8,0
140
3556
3099 / 122,0
1743 / 68,6
6168 / 242,8
4742 / 186,7
218 / 8,6
150
3810
3321 / 130,7
1868 / 73,5
6608 / 260,2
5081 / 200,0
233 / 9,2
160
4064
3542 / 139,4
1992 / 78,4
7049 / 277,5
5419 / 213,3
249 / 9,8
170
4318
3763 / 148,1
2117 / 83,3
7489 / 294,8
5758 / 226,7
265 / 10,4
180
4572
3985 / 156,9
2241 / 88,2
7930 / 312,2
6097 / 240,0
280 / 11,0
190
4826
4206 / 165,6
2366 / 93,1
8370 / 329,5
6436 / 253,4
296 / 11,7
200
5080
4428 / 174,3
2491 / 98,1
8811 / 346,9
6774 / 266,7
311 / 12,2
210
5334
4649 / 183,0
2615 / 103,0
9251 / 364,2
7113/ 280,0
327 / 12,9
220
5588
4870 / 191,7
2740 / 107,9
9692 / 381,6
7452/ 293,4
342 / 13,5
230
5842
5092 / 200,5
2864 / 112,8
10133 / 398,9
7790 / 306,7
358 / 14,1
240
6096
5313 / 209,2
2989 / 117,7
10573 / 416,3
8129 / 320,0
374 / 14,7
Asennus ja kytkennät
2-5
NÄYTÖN KOKO
TUUMAA
MM
VAAKASUUN
TA
PYSTYSUUNT
AINEN
X
Y
(MM/
TUUMAA)
(MM/
TUUMAA)
TELE
LAAJA
Z
(MM/
TUUMAA)
SIIRTYMÄ '
Y'
(MM/
TUUMAA)
(MM/
TUUMAA)
250
6350
5535 / 217,9
3113 / 122,6
11014 / 433,6
8468 / 333,4
389 / 15,3
300
7620
6641 / 261,5
3736 / 147,1
13216 / 520,3
10161 / 400,0
467 / 18,4
Tämä projektori on suunniteltu näyttämään kuvat optimaalisina 100–120 tuuman näytöllä.
2-5
Asennus ja kytkennät
2-6
Lampun vaihtaminen
Lampun vaihtamiseen liittyviä varoituksia
•
Projektorin lamppu on kuluva osa. Vaihda lamppu sen käyttöajan mukaisesti, jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.
Voit tarkistaa lampun käyttöajan informaationäytöltä (INFO-painike).
•
Korvaa vanha lamppu suositellun tyyppisellä lampulla. Käytä samanmallista lamppua kuin se, joka toimitettiin projektorin
mukana.
- Lampun mallin nimi : 220W Philips fusion lamp (BP96-02183A)
- Lampun valmistaja: Philips Lighting
- Lampun käyttöikä: 3 000 h
- Lampun tyyppi: 220 W UHP
•
Varmista, että virtajohto on irti, ennen kuin vaihdat lampun.
•
Lamppu on kuuma vielä johdon irrottamisen jälkeenkin. Anna lampun jäähtyä vähintään 1 tunnin ajan, ennen kuin vaihdat
sen.
•
Lamppu sijaitsee laitteen pohjassa.
•
Ennen kuin käännät projektorin ylösalaisin lampun vaihtamiseksi, peitä laite pehmeällä kankaalla ja työskentele tasaisella
pinnalla.
•
Älä jätä vanhaa lamppua helposti syttyvien aineiden lähelle tai lasten ulottuville. Tämä voi aiheuttaa palovamman tai
loukkaantumisvaaran.
•
Poista lika ja muut vieraat aineet lampun kiinnikkeen sisältä ja ympäriltä tarkoitukseen sopivan imurin avulla.
•
Varo lamppua käsitellessäsi koskemasta muihin osiin kuin sen kahvoihin. Jos käsittelet lamppua väärin, sen käyttöikä saattaa
lyhetä ja näytön kuvanlaatu huonontua.
Sisältää elohopeaa; hävitä paikallisten, valtiollisten tai liittovaltion lakien mukaisesti
Lampun vaihtotoimenpiteet
1. Lamppu on hyvin kuuma ja se käyttää korkeaa jännitettä. Anna lampun jäähtyä vähintään 1 tunnin ajan virtajohdon
irrottamisen jälkeen, ennen kuin vaihdat sen.
2. Lamppu sijaitsee laitteen pohjassa.
Aseta laite pohja ylöspäin ja poista lampun suojalevyn kiinnitysruuvit.
* Kun asetat laitetta pohja ylöspäin, varmista, että sen alla olevalla pinnalla on pehmeä kangas, joka suojaa
naarmuuntumiselta.
3. Liu'uta ja avaa kansi nuolen suuntaisesti kuvan osoittamalla tavalla.
Asennus ja kytkennät
2-6
4. Poista kuvassa näytetyt ruuvit.
5. Pidä lampun kahvasta kiinni ja vedä sitä kevyesti kuvan osoittamalla tavalla.
Uusi lamppu asennetaan noudattamalla poisto-ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
2-6
Asennus ja kytkennät
2-7
Tietokoneen kytkeminen
1. Kytke projektorin takaosassa sijaitseva [PC IN ] -tulo tietokoneen monitoriliitäntään monitorikaapelilla.
2. Kun saat laitteiden kytkennät valmiiksi, yhdistä virtajohto projektoriin ja tietokoneeseen.
Tämä laite on plug and play -yhteensopiva, eikä näin ollen vaadi ajureiden asentamista Windows XP -tietokoneeseen.
Projektorin käyttö
1. Käynnistä projektori ja valitse <PC> painamalla [PC] -painiketta.
Jos PC-tila ei ole käytettävissä, tarkista, että tietokoneen videokaapeli on paikoillaan.
2. Käynnistä tietokone ja katso PC-tilan asetukset tarvittaessa.
3. Säädä näyttö.(Automaattinen säätö)
•
Ääni tulee tietokoneen kaiuttimista.
•
Jotta näyttö ei näkyisi tyhjänä, kun liität laitteen tietokoneeseen, valitse <PC> nimenmuokkausvalikossa. Katso
lisätietoja osiosta 3-5-1.
Asennus ja kytkennät
2-7
2-8
PC-tilan määrittäminen
Varmista seuraavat asiat ennen tietokoneen kytkemistä projektoriin.
1. Napsauta hiiren kakkospainiketta Windowsin työpöydällä ja valitse [Properties] (Ominaisuudet). <Display Properties> välilehti tulee näkyviin.
2. Napsauta [Asetukset]-välilehteä ja aseta <Näytön tarkkuus> vastaamaan asetusta <Tarkkuus>, joka on kuvattu tämän
projektorin tukemien näyttötilojen taulukossa. Sinun ei tarvitse muuttaa <Värien määrä> -asetusta.
3. Paina [Advanced] (Lisäasetukset) -painiketta. Näkyviin ilmestyy uusi ominaisuuksien näyttö.
4. Napsauta [Monitor] (Näyttölaite) -välilehteä ja aseta <Screen refresh rate> vastaamaan <Vertical Frequency> -asetusta, joka
on kuvattu kohdassa tuettujen resoluutioiden/kokotilojen taulukossa.
Näin asetetaan sekä pysty- että vaakataajuus.
5. Sulje ikkuna napsauttamalla [OK] -painiketta ja sulje <Display Properties> -ikkuna napsauttamalla sen [OK] painiketta.
Tietokone voi käynnistyä uudelleen automaattisesti.
6. Sammuta tietokone ja kytke se projektoriin.
2-8
Asennus ja kytkennät
•
Toiminta saattaa hieman vaihdella tietokoneen tyypistä tai Windows-versiosta riippuen.
(Esimerkiksi saattaa näkyä [Properties] (Ominaisuudet) sen sijaan, että näkyisi [Properties (R)] (Ominaisuudet [R])
kuten kuvassa 1 näkyy.)
•
Tämä laite tukee enintään 32-bittistä värien määrää, kun sitä käytetään tietokoneen näyttönä.
•
Monitorin valmistajasta ja Windows-versiosta riippuen heijastettu kuva saattaa erota monitorin kuvasta.
•
Kun kytket laitteen tietokoneeseesi, sinun täytyy asettaa tietokoneen näytön ominaisuudet projektorin tukemiin arvoihin
tai muutoin näytöllä saattaa näkyä viesti: <Mode Not Supported>.
Asennus ja kytkennät
2-8
2-9
Tuetut näyttötilat
NÄYTTÖTILA
NÄYTTÖMUO
TO
VAAKATAAJ
UUS (KHZ)
PYSTYTAAJU
US (KHZ)
KELLOTAAJU
US (MHZ)
POLARISAATI
O (VAAKA/
PYSTY)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA
DMT
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA
GTF
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
DMT
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA
DMT
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA
CVT
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
-/+
VESA
DMT
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA
DMT
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA
GTF
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
DMT
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA
DMT
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA
DMT
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA
DMT
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA
GTF
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
DMT
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA
CVT
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
-/+
VESA
GTF
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
GTF
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
DMT
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC
1152 x 870
75Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
2-9
Asennus ja kytkennät
NÄYTTÖTILA
NÄYTTÖMUO
TO
VAAKATAAJ
UUS (KHZ)
PYSTYTAAJU
US (KHZ)
KELLOTAAJU
US (MHZ)
POLARISAATI
O (VAAKA/
PYSTY)
VESA
CVT
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
GTF
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
GTF
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
CVT
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
-/+
VESA
DMT
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA
DMT
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
-/+
VESA
DMT
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA
DMT
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA
DMT
1280 x 800
60Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA
GTF
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
GTF
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
VESA
CVT
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
-/+
VESA
DMT
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA
GTF
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
GTF
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
DMT
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA
DMT
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA
DMT
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA
DMT
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA
DMT
1680 x 1050 RB
60Hz
64,674
59,883
119,000
+/-
VESA
DMT
1680 x 1050
60Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
Asennus ja kytkennät
-/+
2-9
NÄYTTÖTILA
NÄYTTÖMUO
TO
VAAKATAAJ
UUS (KHZ)
PYSTYTAAJU
US (KHZ)
KELLOTAAJU
US (MHZ)
POLARISAATI
O (VAAKA/
PYSTY)
VESA
CVT
1920 x 1080RB
60Hz
66,587
59,934
138,500
+/-
VESA
DMT
1920 x 1200 RB
60Hz
74,038
59,950
154,000
+/-
2-9
Asennus ja kytkennät
2-10 Virran kytkeminen
1. Liitä virtajohto projektorin takaosan virtaliitäntään.
Asennus ja kytkennät
2-10
2-11 DVD-soittimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kytkeminen HDMI/DVIliitännällä
1. Kytkeminen HDMI/DVI-kaapelin avulla
•
Kytke projektorin takaosan [HDMI 1/DVI IN] -liitäntä DVD-soittimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen DVIlähtöliitäntään HDMI/DVI-kaapelin avulla.
Kytkeminen HDMI-kaapelin avulla
•
Kytke projektorin takaosan [HDMI 1/DVI IN]- tai [HDMI IN 2] -liitäntä DVD-soittimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen
HDMI-lähtöliitäntään HDMI-kaapelin avulla.
2. Kun kytkentä on valmis, kytke projektorin ja DVD-soittimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen virta päälle.
Projektorin käyttö
1. Käynnistä projektori ja valitse <HDMI1> tai <HDMI2> painamalla [HDMI]-painiketta.
•
2-11
Tämä projektori ei tue ääntä. (Tarvitset äänelle erillisen äänentoistolaitteiston.)
Asennus ja kytkennät
2-12 DVD-soittimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kytkeminen
komponenttiliitännällä
1. Kytke projektorin takaosan [COMPONENT IN (Y/PB/ PR)] -tuloliitäntä DVD-soittimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen
takaosan komponenttiliitäntään komponenttikaapelin avulla.
2. Kun kytkentä on valmis, kytke projektorin ja DVD-soittimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen virta päälle.
Projektorin käyttö
1. Käynnistä projektori ja valitse <Component> painamalla [COMP] -painiketta.
Komponenttiliitännät on merkitty valmistajasta riippuen seuraavasti: (Y/PB/PR), (Y, B-Y, R-Y) tai (Y, Cb, Cr).
Asennus ja kytkennät
2-12
2-13 Kytkeminen videonauhuriin tai videokameraan
1. Yhdistä projektorin [VIDEO IN (keltainen)] -tulo videolaitteen VIDEO (keltainen) OUT -lähtöön videokaapelilla.
Jos videolaitteistossa on S-VIDEO OUT -liitäntä, kytke se projektorin [S-VIDEO IN] -tuloliitäntään. S-VIDEO-liitännän
käyttäminen tuottaa paremman kuvanlaadun.
2. Kun kytkentä on tehty, kytke projektorin ja videonauhurin tai videokameran virta päälle.
Projektorin käyttö
1. Käynnistä projektori ja valitse <Video> painamalla [Video] -painiketta.
tai
Valitse <S-Video> [S-VIDEO]-painikkeella.
2-13
•
Varmista, että projektorin ja videolaitteen virta on pois päältä ennen kaapeleiden kytkemistä.
•
Tämä projektori ei tue ääntä. (Tarvitset äänelle erillisen äänentoistolaitteiston.)
Asennus ja kytkennät
3
Käyttö
3-1
Tuoteominaisuudet
•
•
Optinen järjestelmä, joka käyttää edistyksellistä DLP-tekniikkaa
•
täysi 1920 x 1080 -teräväpiirtopaneeli
•
6-segmenttinen väripyörä parhaille mahdollisille väreille
•
220 W -lamppu paremmalle luminanssille
Kirkkaat värit
•
•
Erittäin hiljainen tuuletin ja pieni valohukka
•
•
Ilmanvirtaus ja tuulettimen rakenne on optimoitu minimoimaan tuulettimen tuottama melu ja valonsäteiden joutuminen
hukkaan.
Monta tuloliitäntää
•
•
Laadukas kuvanparannus tuottaa paremmat värit. Laitteen tavoitteena on luoda väritoisto, joka täyttää ammattitasoisen
videotuotannon standardit.
Laitteessa on useita tuloliitäntöjä, mm. kaksi HDMI-liitäntää (jotka tukevat HDCP:tä) ja komponenttiliitäntä, joiden ansiosta
se on helppo liittää oheislaitteisiin.
Käyttäjän omat asetukset
•
Tämän yksikön jokaisen tuloliitännän voi säätää erikseen.
•
Yksikön omaa viitekuviota voi käyttää apuna kohdistamiseen ja säätämiseen.
Käyttö
3-1
3-2
Edestä, ylhäältä
NIMI
KUVAUS
1. Merkkivalot
- VALMIUS (sininen LED)
- LAMPPU (sininen LED)
- LÄMPÖ (punainen LED)
Katso kohtaa LED-ilmoitukset.
2. Tarkennusrengas
Käytetään tarkennuksen säätöön.
3. Kaukosäätimen signaalin
vastaanotin
-
4. Linssi
-
5. Säädettävät jalat
6. Zoomausnuppi
7. POWER (
) -painike
Kuvan sijaintia voidaan muuttaa säätämällä tukijalkoja ylös tai alas.
Käytetään kuvan koon pienentämiseen tai suurentamiseen.
Käytetään kytkemään projektori päälle tai pois päältä.
8. SOURCE-painike
Voit valita ulkoisen laitteen signaalin tällä painikkeella.
9. MENU-painike
Näyttää valikkoruudun.
10. Siirrä
/ valitse
-painikkeet
•
3-2
/
: Käytetään valikossa siirtymiseen ja valintaan.
Projektorin päällä olevat painikkeet ovat hipaisupainikkeita. Niitä käytetään kevyesti sormella koskettamalla.
Käyttö
3-3
Kaukosäädin
1. ON -painike (│)
Käytetään kytkemään projektori päälle.
2. AUTO -painike
Säätää kuvan automaattisesti. (Käytettävissä vain < PC>tilassa)
3. MENU-painike (
)
Näyttää valikkoruudun.
4. Siirrä (
) / ( ) -painike
Liiku tai valitse valikossa.
5. V. KEYSTONE-painike (
)
Käytä tätä, jos kuva on puolisuunnikkaan muotoinen.
6. VIDEO -painike
Käytetään <VIDEO>-tilaan siirtymiseen.
7. S-VIDEO -painike
Käytetään <S-VIDEO>-tilaan siirtymiseen.
8. P.SIZE -painike
Käytetään kuvan koon asettamiseen.
9. COMP -painike
Käytetään <COMPONENT>-tilaan siirtymiseen.
10. OFF -painike ( )
Käytetään kytkemään projektori pois päältä.
11. RETURN-painike ( )
Palaa edelliseen valikkoon.
12. EXIT -painike (
)
Käytetään valikkoruudun piilottamiseen.
13. INFO STILL -painike
INFO: Käytetään lähdesignaalien, kuvan asetusten ja
tietokoneen näytön säätöjen sekä lampun keston
tarkistamiseen.
STILL: Katso pysäytyskuvaa.
14. HDMI -painike
Käytetään <HDMI>-tilaan siirtymiseen.
15. INSTALL -painike
Käytetään heijastetun kuvan peilaamiseen tai kääntämiseen.
16. P.MODE -painike
Käytetään kuvatilan valitsemiseen.
17. PC -painike
Käytetään <PC>-tilaan siirtymiseen.
Aseta kaukosäädin aina pöydälle.
Jos astut kaukosäätimen päälle, saatat kaatua ja loukata itsesi
tai tuote saattaa vahingoittua.
Kaukosäädin toimii jopa 7 metrin etäisyydellä tuotteesta.
Käyttö
3-3
3-4
LED-merkkivalot
LED-merkkivalot
: Valo palaa
: Valo vilkkuu
: Valo ei pala
VALMIUS
LAMPPU
LÄMPÖ
TIETO
Jos painat kaukosäätimen tai projektorin POWER-painiketta, näyttö ilmestyy
esiin 30 sekunnin kuluessa.
Projektori on normaalissa käyttökunnossa.
Tämä tila on päällä, kun projektori lämpenee toimintakuntoon projektorin tai kaukosäätimen POWER -painikkeen painamisen jälkeen.
Projektori on sammutettu POWER -painikkeesta ja jäähdytysjärjestelmä toimii
projektorin sisäosan jäähdyttämiseksi. (Tähän kuluu aikaa noin 1 minuutti.)
Katso alla olevaa kohtaa "Toimenpide 1", jos projektorin sisällä oleva tuuletin ei
toimi normaalilla tavalla.
Katso alla olevaa toimenpidettä 2, jos lampun suojalevy ei sulkeudu oikein.
Virta kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun lämpötila projektorin sisällä on
laskenut tarpeeksi alas. Katso kohtaa "Toimenpide 3".
Laitteen mikropiirin käytön kanssa on ilmennyt jokin ongelma. Katso kohtaa "Toimenpide 4".
Lampun käytön kanssa on ongelmia. Katso kohtaa "Toimenpide 5".
Lamppu on tullut käyttöikänsä päähän. Katso kohtaa "Toimenpide 6".
Laitteen muisti ei toimi normaalisti. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Laitteen virranotto ei toimi normaalisti. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Laitteen väripyörän käytön kanssa on ongelmia. Katso kohtaa "Toimenpide 4".
Ongelmien ratkaisu
LUOKITTELU
TILA
TOIMENPITEET
Toimenpide 1
Kun jäähdytysjärjestelmä ei toimi Jos ongelma jatkuu senkin jälkeen, kun virtajohto on irrotettu ja kiinnitetty
normaalilla tavalla.
uudelleen ja projektori on käynnistetty uudelleen, ota yhteyttä Samsungin
huoltoon.
Tarkista, onko projektorin pohjassa sijaitsevat ruuvit kiristetty kunnolla. Jos
Toimenpide 2
Jos lampun suojalevy ei sulkeudu oikein tai tunnistinjärjestel- ne on kiristetty väärin, ota yhteyttä Samsungin huoltoon.
mä ei toimi normaalilla tavalla.
Toimenpide 3
Kun lämpötila projektorin sisällä Muuta projektorin asennuspaikkaa noudattaen yllä esitettyjä asennuksen
kasvaa liian suureksi.
varotoimenpiteitä. Anna projektorin jäähtyä riittävästi ennen sen käyttämistä
uudelleen. Jos sama ongelma toistuu jatkuvasti, ota yhteyttä Samsungin
huoltoon.
Toimenpide 4
Ei kuvaa
Irrota projektorin virtajohto, kiinnitä se uudelleen ja käynnistä projektori
uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Samsungin huoltoon.
Toimenpide 5
Lamppu ei toimi oikein, kun virta Kytke laitteen virta pois päältä, odota, että laite ehtii jäähtyä ja käynnistä
on katkaistu poikkeavalla tavalla laite vasta sitten uudelleen. Jos sama ongelma toistuu jatkuvasti, ota yhteyttai kun projektori käynnistetään tä Samsungin huoltoon.
uudelleen heti sen sammuttamisen jälkeen.
Toimenpide 6
Jos näyttö muuttuu tummemTarkista lampun käyttöaika informaationäytöltä. Jos lamppu täytyy vaihtaa,
maksi
ota yhteyttä Samsungin huoltoon.
Tässä projektorissa käytetään tuuletinta estämään laitteen ylikuumenemista. Tuulettimen pyöriminen saattaa aiheuttaa
ääntä, joka ei vaikuta laitteen toimintaan, vaan on osa normaalia toimintaa.
3-4
Käyttö
3-5
Näytön asetusvalikon käyttäminen (OSD: On Screen Display,
kuvaruutuvalikko)
Näytön asetusvalikon (OSD: On Screen Display) rakenne
VALIKKO
ALIVALIKKO
Input
Picture
Setup
Option
Source List
Edit Name
Mode
Color Pattern
Install
PC
Language
Size
Overscan
Lamp Mode
Color Standard
Menu Position
Sleep Timer
LED Indicator
Position
1080/24fps Mode
V-Keystone
Factory Default
Menu Transparency
Buzz
Digital NR
Film Mode
Background
Black Level
Menu Display
Time
Information
Auto Power On
Test Pattern
3-5-1. Input
VALIKKO
Source List
KUVAUS
Voit valita näytettäväksi projektoriin kytketyn laitteen.
•
Edit Name
<HDMI1>- <HDMI2>-<Component>- <S-Video>-<Video>-<PC>
Voit muokata projektoriin kytkettyjen laitteiden nimiä.
•
<VCR>- <DVD>-<Cable STB>- <Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game><Camcorder>-<PC>-<TV>-<IPTV>-<Blu-Ray>-<HD DVD>-<DMA>
Jotta näyttö ei näkyisi tyhjänä, kun liität laitteen tietokoneeseen, valitse <PC> <Edit Name> valikossa.
3-5-2. Picture
Käyttö
3-5
VALIKKO
Mode
KUVAUS
Valitse haluamasi kuvatila.
•
<Mode>
•
<Vivid > : Valitse tämä tila, jos haluat kirkkaamman kuvan.
•
<Dynamic > : Tämän tilan valitsemalla saat kirkkaamman ja terävämmän kuvan kuin
perustilassa.
•
<Standard> : Tämä kuvatila on optimoitu tavalliselle lähetyssignaalille.
•
<Movie1>,<Movie2> : Optimoi kuvan elokuvien katsomista varten.
•
<User 1>,<User 2>,<User 3> : Voit valita, koska säädät kuvaa mieltymystesi mukaiseksi.
•
<Contrast > : Tällä asetuksella voit säätää kohteen ja taustan välistä kirkkauseroa.
•
<Brightness > : Tällä asetuksella voit säätää koko kuvan kirkkautta.
•
<Sharpness > : Tällä asetuksella voit säätää kuvan terävyyttä.
Ei voida asettaa <PC>-tilassa.
•
<Color > : Tällä asetuksella voit säätää värejä kirkkaammiksi tai tummemmiksi.
Ei voida asettaa <PC>-tilassa.
•
<Tint> : Tätä asetusta käytetään muodostamaan kohteisiin luonnollisemmat värit käyttämällä
vihreän tai punaisen korostusta.
Ei voida asettaa <PC>-tilassa.
•
<Color Temperature> : Voit muuttaa koko kuvan sävyä vastaamaan mieltymyksiäsi.
•
<Color Temperature>
•
•
<8000K > : Tämä värilämpötila sopii hyvin kirkkaisiin tiloihin ja se on oletusasetuksena
dynaamisessa kuvatilassa. Kuvan terävyys ja kirkkaus korostuvat.
•
<6500K > : Tätä lämpötilaa käytetään useimmissa videotuotannoissa. Se on
oletusasetuksena Elokuva1-tilassa ja värien sävyt näkyvät siinä kaikkein tarkimmin.
•
<5500K > : Sitä käytetään, jotta saataisiin paras mahdollinen kuvanlaatu mustavalkoisille
elokuville.
•
<Film >: Paras asetus elokuvan katseluun.
•
<Video > : Paras asetus TV-ohjelman katseluun.
•
<Graphic >: Paras asetus, kun tietokone on kytketty.
•
<Save > : Tallentaa mukautetut kuva-asetukset.
•
<Reset > : Palauttaa tilan tehdasasetukset.
<User1>-<User2>-<User3>
<OK>-<Cancel>
Kuvan koko voidaan valita näyttöpaikan mukaiseksi.
•
3-5
•
<Gamma > : Kuvan kompensointitoiminto, joka muuttaa asetuksia kuvan ominaisuuksien
mukaan.
•
Position
<9300K > : Erittäin kirkkaisiin tiloihin, esimerkiksi kauppaan sopiva värilämpötila.
<R-Gain >-<G-Gain >-<B-Gain >-<R-Offset >-<G-Offset >-<B-Offset >
•
Size
•
<16:9>-<Zoom 1 >-<Zoom 2 >-<Wide Fit>-<Anamorphic>-<4:3>
•
<PC>-tila tukee vain tiloja <16:9> ja <4:3>.
•
<HDMI1,2>-tila (576p-, 480p-, 576i-, 480i-tarkkuudet) ja <Component>-tila (576p-, 480p-,
576i-, 480i-tarkkuudet) eivät tue <Wide Fit> -tilaa.
•
<Video>- ja <S-Video>-tilat eivät tue tiloja <Wide Fit> ja <Anamorphic> .
Voit säätää kuvan sijaintia tarvittaessa.
Käyttö
VALIKKO
Digital NR
KUVAUS
Jos kuvassa esiintyy pisteviivoja tai värinää, voit parantaa kuvan laatua kytkemällä päälle digitaalisen
kohinanvaimennuksen.
•
<Off >-<On>
Ei voida asettaa <PC>-tilassa.
Black Level
Jos kuva näyttää liian tummalta, voit käyttää kirkkaampaa mustatasapainoasetusta.
•
Ei voida asettaa <PC>-tilassa.
•
Black Level voidaan valita vain tiloissa <Component>, <Video>, <S-Video>, <HDMI 1> ja
<HDMI 2>.
<Video>-, <Component>- ja <S-Video>-tiloille
•
<0 IRE> : Oletusmustatasapaino.
•
<7.5 IRE> : Aseta mustatasapaino niin, että se on tummempi.
<HDMI 1>- ja <HDMI 2>-tiloille
Color Pattern
•
<Low > : Aseta tummien signaalien kirkkausasetus alhaiseen arvoon. Jos tulosignaali on tyyppiä
[HDMI-Video], epätarkka näyttö näkyy normaalina.
•
<Normal > : Aseta tummien signaalien kirkkausasetus korkeaan arvoon. Jos tulosignaali on
tyyppiä [HDMI-PC], tumma näyttö näkyy kirkkaana.
Voit suodattaa koko näytön värin vastaamaan mieltymyksiäsi. Tee elokuville parhaiten soveltuvat
näyttöasetukset.
Ei voida asettaa <PC>-tilassa.
Overscan
•
<Off > : Näyttää kuvan alkuperäisissä väreissään.
•
<Monochrome >: Näyttää kuvan mustavalkoisena suodattamalla pois kaikki värisignaalit.
•
<Red >: Näyttää kuvan punaisena suodattamalla pois vihreät ja siniset värisignaalit.
•
<Green >: Näyttää kuvan vihreänä suodattamalla pois punaiset ja siniset värisignaalit.
•
<Blue >: Näyttää kuvan sinisenä suodattamalla pois punaiset ja vihreät värisignaalit.
Tämän toiminnon avulla voit leikata kuvan reunoja, jos reuna-alueella näkyy tarpeetonta tietoa tai
kuvia.
Ei voida asettaa <PC>-tilassa.
•
1080/24 fps Mode
<Off >-<On>
Tämä toiminto näyttää täyden 1080P@24Hz-teräväpiirtosignaalin, jossa näkyy 24 kuvaa sekunnissa
ja mahdollisimman pieni vääristymä, kuten elokuvissa. Ero on pieni, mutta tämä toiminto käyttää
parasta mahdollista kuvanlaatua.
Voit asettaa <1080p/24 fps Mode> -tilan vain <HDMI 1>-, <HDMI 2>- ja <Component>-tiloissa.
Film Mode
•
<Off > : Näyttää 24-kuvaiset kohtaukset pidennettyinä 60-kuvaisiksi. Tämän toimenpiteen vuoksi
näytöllä saattaa esiintyä värinää.
•
<On > : Näyttää 24-kuvaiset kohtaukset pidennettyinä 48-kuvaisiksi. Kaikki kohtaukset näkyvät
tavallisina ilman värinää.
Tätä toimintoa käyttämällä voit asettaa näyttötilan elokuville optimoiduksi. <Film Mode> tarjoaa optimaaliset kuva-asetukset elokuville.
Elokuvatilaa tukevat vain <Video>, <S-Video> ja <Component>(480i,576i).
•
Käyttö
<Off >-<On>
3-5
3-5-3. Setup
3-5
Käyttö
VALIKKO
Install
Lamp Mode
KUVAUS
Voit helpottaa asennuspaikan valintaa kääntämällä projisoidun kuvan vaaka- ja pystytasossa.
•
<Front-Floor >: Tavallinen kuva
•
<Front-Ceiling >: Vaaka- tai pystysuunnassa käänteinen kuva
•
<Rear-Floor>: Vaakasuunnassa käänteinen kuva
•
<Rear-Ceiling > : Pystysuunnassa käänteinen kuva
Käytetään asettamaan kuvan kirkkaus säätämällä lampun tuottaman valon määrää.
•
<Theater >: Tämä tila on tarkoitettu lampun kirkkauden himmentämiseen pimeissä tiloissa, jotta
kuvien katselun aikana ei näkyisi heijastuksia. Tämä pienentää myös lampun virrankäyttöä,
minkä ansiosta myös projektorin yleinen lähtöteho on pienempi.
•
<Bright >: Tämä ominaisuus lisää lampun kirkkautta. Tässä tilassa tuulettimen ääni saattaa olla
voimakkaampi.
V-Keystone
Jos kuva on vääristynyt tai kallellaan, voit korjata sitä käyttämällä pystysuuntaista Keystone -toimintoa. Pystysuora Keystone -toiminto kompensoi kuvan vääristymää ohjelmallisesti. Tästä syystä suosittelemme projektorin asentamista niin, ettei vääristymää esiinny vaaka- ja pystysuunnassa sen
sijaan, että käytettäisiin pystysuoraa keystone -toimintoa.
Background
Jos televisioasemalta ei vastaanoteta signaalia tai jos projektoriin on kytketty jokin ulkoinen laite, näytöllä näkyy Samsungin logo tai se on täysin sininen tai musta. Jos signaali on käytettävissä, logo tai
väri häviää ja kuva näkyy normaalina.
•
Test Pattern
<Logo > -<Blue > -<Black >
Projektorin itsensä luoma testikuva. Käytetään projektorin asennuksen optimointiin.
•
<Crosshatch > - Voit tarkistaa, onko kuva vääristynyt vai ei.
•
<Screen Size > - Voit valita kuvakoon kuten 1,78:1 tai 1,33:1.
•
<Red> - Punainen kuva, vain värin säätämiseen.
•
<Green> - Vihreä kuva, vain värin säätämiseen.
•
<Blue > - Sininen kuva, vain värin säätämiseen.
•
<White > - Valkoinen kuva, vain värin säätämiseen.
•
<6500K_White > - Valkoinen kuva, näyttää kirkkaimman mahdollisen valkoisen värin.
Testikuvien Red/Green/Blue -värit on tarkoitettu ainoastaan värien säätämiseen, eivätkä ne vastaa
videotoiston aikana käytettäviä todellisia värejä.
PC
Poistaa tai vähentää kohinaa, joka aiheuttaa epävakaata kuvanlaatua, kuten kuvan värinää. Jos
kohina ei poistu käyttämällä hienosäätöä (Fine), muuta taajuus korkeimmaksi mahdolliseksi ja tee
hienosäätö (Fine) uudestaan.
Aktivoituu vain PC-tilassa. (Komponenttisignaaleja ei tueta.)
Color Standard
Factory Default
Käyttö
•
<Auto Adjustment > : Käytetään säätämään PC-kuvan taajuus ja vaihe automaattisesti.
•
<Coarse > : Käytetään säätämään taajuutta, jos PC-kuvassa esiintyy pystysuuntaisia viivoja.
•
<Fine> : Käytetään PC-kuvan hienosäätöön.
•
<Zoom> : Käytetään laajentamaan PC-kuvaa keskeltä lähtien.
•
<Reset > : Tätä ominaisuutta käyttämällä voit palauttaa PC-valikon asetukset tehdasasetuksiksi.
Voit muuttaa väriasetusta siten, että se sopii tulosignaalin väriasetuksiin.
•
<HD> : Teräväpiirto, 1125 juovaa.
•
<SMPTE_C> : Standardoitu videolaitteille Society of Motion Picture and Television Engineers järjestön toimesta.
•
<EBU> : Euroopan yleisradioliiton (EBU) standardoimat eurooppalaista yleisradiotuotantoa ja
tekniikkaa koskevat säännöt ja standardit.
Tätä ominaisuutta käyttämällä voit palauttaa useat asetukset tehdasasetuksiksi.
3-5
3-5-4. Option
VALIKKO
KUVAUS
Language
Voit valita valikkokuvissa käytettävän kielen.
Menu Position
Voit siirtää valikon sijaintia ylös/alas/vasemmalle/oikealle.
Menu Transparency
Voit asettaa valikon läpikuultavuuden.
•
Menu Display Time
Voit muuttaa valikon näyttöaikaa.
•
Auto Power On
Buzz
3-5
<Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min>
Voit kytkeä LED-merkkivalot päälle tai pois päältä tarpeittesi mukaisesti.
•
<Off > : Tässä tilassa käytön merkkivalo on pois käytöstä. Merkkivalo kuitenkin syttyy
merkkivaloasetuksista riippumatta, kun virta kytketään päälle tai pois päältä tai jos projektorin tila
ei ole normaali.
•
<On > : Tässä tilassa käytön merkkivalo otetaan käyttöön, jotta se voisi näyttää projektorin
senhetkisen toimintatilan.
Voit kytkeä projektorin painikkeita painettaessa kuuluvan äänen päälle tai pois päältä.
•
Information
<Off >-<On>
Jos annettuna aikana ei vastaanoteta mitään tulosignaalia, projektorin virta katkaistaan automaattisesti. (Annettuna aikana ei paineta mitään kaukosäätimen tai projektorin yläosan painikkeista.)
•
LED Indicator
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >
Jos projektoriin tulee virta, se käynnistyy automaattisesti eikä virtapainiketta tarvitse painaa.
•
Sleep Timer
< High>-<Medium >-<Low>-<Opaque>
<Off >-<On>
Voit tarkistaa ulkoisten lähteiden signaalit, kuvan asetukset ja PC-kuvan säädöt.
Käyttö
4
Vianmääritys
4-1
Ennen kuin pyydät huoltoa
Tarkista oheiset seikat, ennen kuin pyydät huoltopalveluita. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsung
Electronicsin huoltoliikkeeseen.
Asennus ja
kytkennät
Vika
Ei virtaa.
Haluan asentaa projektorin kattoon.
Ulkoista lähdettä ei saa valittua.
Valikko ja
Kaukosäädin ei toimi.
kaukosäädin
Vianmääritys
Tarkista virtakaapelin kiinnitys.
Kattoasennusteline on myynnissä erikseen. Ota yhteys jälleenmyyjääsi.
Varmista, että kytkentäkaapeli(t) on kytketty oikein oikeaan liittimeen. Jos laitetta ei ole kytketty oikein, sitä ei voi valita.
Varmista, että oikea ulkoinen lähde on valittuna.
Tarkista kaukosäätimen paristo. Jos se ei ole kunnossa, vaihda
tilalle uusi suosituksen mukainen paristo.
Osoita kaukosäätimellä laitteen etu- tai takaosassa sijaitsevaa
tunnistinta enintään noin 7 metrin (23 jalan) etäisyydeltä. Poista
kaikki esteet kaukosäätimen ja tuotteen väliltä.
Suora valaistus hehkulampusta tai muusta valaisimesta projektorin anturiin voi vaikuttaa anturin herkkyyteen ja aiheuttaa
ongelmia kaukosäätimen toiminnassa.
Tarkista, onko kaukosäätimen paristolokero mahdollisesti tyhjä.
En saa valikkoa näkyviin.
En saa kuvaa näkyviin.
Näyttö ja
ulkoinen lähde
Tarkista, palavatko projektorin päällä olevat LED-merkkivalot.
Tarkista, näytetäänkö valikko harmaana. Harmaa valikko ei ole
käytettävissä.
Varmista, että projektorin virtajohto on kytketty.
Varmista, että oikea kuvalähde on valittuna.
Tarkista, että liittimet ovat kunnolla kytkettynä projektorin takaosassa oleviin liittimiin.
Tarkista kaukosäätimen paristot.
Huonot värit.
Kuva ei ole selkeä.
Varmista, että <Color> ja <Brightness> -asetukset eivät ole alarajoillaan.
Säädä <Tint>- ja <Contrast> -asetusta.
Säädä tarkennusta.
Tarkista, ettei projektorin ja valkokankaan välinen etäisyys ole
liian lyhyt tai liian pitkä.
Outo ääni.
Jos outo ääni jatkuu, ota yhteyttä huoltoomme.
LED-valo palaa.
Katso kohtaa Toimenpiteet LED-merkkivalojen palaessa.
Kuvaruudussa näkyy viivoja.
Tietokonetta käytettäessä saattaa esiintyä ääntä. Säädä kuvan
taajuutta.
Ulkoisen laitteen kuvaa ei näy.
Tarkista, että ulkoisessa laitteessa on virta päällä. Tarkista myös
projektorin <Mode>-näytöltä, että säädöt, kuten kirkkaus ja kontrasti, on asetettu oikein.
Kuvaruutu on sininen.
Varmista, että ulkoiset laitteet on kytketty oikein. Tarkista kaapelien kytkennät uudelleen.
Kuva on mustavalkoinen tai erikoisen värinen / Kuten edellä on mainittu, tarkista valikosta kuvan säädöt, kuten
kuva on liian tumma tai kirkas.
<Brightness>, <Contrast > ja <Color>.
Tarkista <Color Pattern> kuvaruutuvalikoista.
Jos haluat palauttaa asetuksia takaisin tehdasasetuksiksi, käynnistä valikosta toiminto <Factory Default>.
Vianmääritys
4-1
5
Lisätietoja
5-1
Tekniset tiedot
Näyttö
Lamppu
Väri
Tarkkuus
MALLI
Size
Tarkkuus
Valmistaja
Tyyppi
Käyttöikä
Valmistaja
Optimaalinen tarkkuus
Enimmäistarkkuus
Tuleva videosignaali
Tuleva synkronointisignaali
Suurin mahdollinen pikselikello
Näytön koko kulmasta kulmaan
Heijastusetäisyys
Teho
Tehonkulutus
Jännite
Äänitaso
Mitat
Paino
Avainominaisuu- Brightness
Kontrasti
det
Keystone-korjaus
Käyttöympäristö Lämpötila ja kosteus
SP-A600B
16,5 mm
FHD (1920 x 1080)
Texas Instruments
220 W UHP (teatteritila :187 W)
3.000 tuntia
Philips
62,2 M (1920 x 1080 x 3 x 10 bittiä)
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz (vähentää sammumista)
Video, S-Video, komponentti, analoginen PC, 2 x HDMI
Erillinen vaaka-/pystysynkronointi
162 MHz
1016 ~7620 mm
1,3 m ~ 13 m
Alle 275 W
110/220 Vac +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
24 dB (teatteri)
343,1 mm (L) x 162,4 mm (K) x 347,2 mm (S)
4,7 kg
1000 ANSI
3000:1
Pystysuuntainen
Käyttö: Lämpötila 0 ? ~ 40 ? (32 ˚F ~ 104 ˚F), Kosteus (10 % ~ 80 %)
Säilytys: Lämpötila -20 ? ~ 45 ? (-4 ˚F ~ 113 ˚F), Kosteus (5 % ~ 95 %)
Tämä luokan B laite on suunniteltu koti- ja toimistokäyttöön. Projektori on rekisteröity kotikäyttöön sen sähkömagneettisia
häiriöitä koskevien määräysten mukaisesti. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä tiloissa. Luokka A on tarkoitettu
toimistokäyttöön. Luokan B laitteet lähettävät vähemmän elektromagneettista säteilyä kuin luokan A laitteet.
DLP-projektoreissa käytettävä DMD-paneeli koostuu sadoista tuhansista mikropeileistä. Aivan kuten muissakin
näyttöelementeissä, myös DMD-paneelissa voi olla joitakin viallisia pikseleitä. Samsung ja DMD-paneelien valmistaja ovat
yhdessä kehittäneet tehokkaan laadunvalvontaohjelman viallisten pikselien tunnistamiseksi ja niiden synnyn
rajoittamiseksi. Tuotteissamme esiintyvien viallisten pikselien määrä ei ylitä asettamiamme standardeja. Sammuneita
pikseleitä voi esiintyä joissakin harvoissa tapauksissa, mutta ne eivät vaikuta yleiseen kuvanlaatuun tai tuotteen kestoon.
5-1
Lisätietoja
5-2
RS-232C Komentotaulukko
Tiedonsiirron muoto (RS232C-standardin mukainen)
•
Siirtonopeus: 9.600 bps
•
Pariteetti: Ei mitään
•
Databitit: 8, loppubitti: 1
•
Vuonohjaus: Ei mitään
Sarjaprotokolla
1. Komentopaketin rakenne [7 tavua]
0x08
•
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
arvo
CS
Komentopaketissa on yhteensä 7 tavua.
•
Tavut 0x08 ja 0x22 tarkoittavat, että paketti on tarkoitettu sarjatietoliikenteeseen.
•
Seuraavat 4 tavua edustavat ennalta määriteltyä komentoa, joka voi olla käyttäjän itsensä määrittelemä.
•
Viimeinen tavu on tarkistussumma, jonka avulla senhetkisen paketin kelpoisuus tarkistetaan.
•
Otsikko [2 tavua]: Ennalta määritellyt arvot 0x08 ja 0x22.
•
Cmd1 [1 tavu]: Ensimmäisen komentoluettelossa määritellyn koodin arvo (heksadesimaaleina)
•
Cmd2 [1 tavu]: Toisen komentoluettelossa määritellyn koodin arvo (heksadesimaaleina)
•
Cmd3 [1 tavu]: Kolmannen komentoluettelossa määritellyn koodin arvo (heksadesimaaleina)
•
Arvo [1 tavu]: Komennon tuloparametri (oletus: 0) (heksadesimaaleina)
•
CS [1 tavu]: Tarkistussumma (kaikkien arvojen paitsi CS-arvon summan kahden komplementti)
2. Vastauspaketin rakenne [3 tavua]
1. Onnistunut
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Epäonnistunut
0x03
•
Jos ulkoisesta laitteesta vastaanotetulla paketilla on kelvollinen arvo, onnistumisesta kertova paketti lähetetään.
Muussa tapauksessa lähetetään epäonnistumisesta kertova paketti.
•
Epäonnistumisesta kertova paketti lähetetään, jos:
•
•
vastaanotetun paketin pituus ei ole 7 tavua
•
paketin otsikon 2-tavuinen arvo on jokin muu kuin 0x08, 0x22
•
tarkistussumma ei ole oikein
Ulkoisen laitteen havaitsema epäonnistuminen
•
Ulkoinen laite luokittelee paketin lähetyksen epäonnistuneeksi, jollei onnistumisesta kertova paketti saavu
100 millisekunnissa.
•
Lähetä yksi tai useampia hallintakomentoja lähettämällä seuraava hallintakomento, jos aiempi tiedonsiirto sai
onnistuneen vastauksen tai jos vastausta ei ole saapunut 3 sekuntiin.
•
Kun hallitset projektoria tietokoneen kautta, et voi tarkistaa projektorin tilanmuutoksia tietokoneen avulla. Tilanmuutos ei
myöskään näy projektorin näytöllä. Lähetä TIETO-komento, kun haluat nähdä senhetkiset tiedot projektorin näytöllä.
•
Kaikki hallintakomennot otetaan käyttöön tulolähteessä ja projektorin senhetkinen tila näytetään.
Lisätietoja
5-2
Komentotaulukko
HALLINTAKOHDE
Yleinen
Input
Teho
Source List
Teho
HDMI
CMD1
Kuvaruutuvalikko näytöllä
0x00
CMD2
0x00
CMD3
0x00
0
OK
1
Peruuta
2
HDMI 1
0x0A
0x00
0x01
HDMI 2
5-2
ARVO
0
1
Component
Component
0x02
0
S-Video
S-Video
0x03
0
Video
Video
0x04
0
PC
PC
0x05
0
Lisätietoja
HALLINTAKOHDE
Picture
Mode
CMD1
Vivid
0x0B
Dynamic
CMD3
ARVO
0X00
0x00
0
0X00
0X00
1
Standard
2
Movie1
3
Movie2
4
User1
5
User2
6
User3
7
Contrast
0~100
0X01
0x00
(0~100)
Brightness
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Sharpness
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Color
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Tint (G/R)
G50 / R50
0X05
0x00
(0~100)
Color Temperature
9300K
0x06
0x00
0
8000K
0x06
0x00
1
WB
Gamma
Lisätietoja
CMD2
6500K
2
5500K
3
R-Offset
'-50~50
G-Offset
B-Offset
0x00
(0~100)
'-50~50
0x01
(0~100)
'-50~50
0x02
(0~100)
R-Gain
0x03
(0~100)
G-Gain
0x04
(0~100)
B-Gain
0x05
(0~100)
0x00
0
Film
0x07
0x08
Video
1
Graphic
2
5-2
HALLINTAKOHDE
Picture
Save
User1
User2
User3
CMD1
Kuvaruutuvalikko näytöllä
Digital NR
0x09
CMD3
0x00
Cancel
2
Kuvaruutuvalikko näytöllä
0x01
Overscan
1
Cancel
2
Kuvaruutuvalikko näytöllä
0x02
1
Cancel
2
16:9
0x0A
0x00
0
0x0B
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
Wide Fit
3
Anamorphic
4
4:3
5
Off
0x0C
0x00
0
1
0 IRE/NORMAL
0x0D
0x00
0
1
Off
0x0E
0x00
0
Monochrome
1
Red
2
Green
3
Blue
4
Off
0x0F
0x00
1080/24fps
Mode
Off
Film Mode
Off
0x10
0x00
On
(Jatkuva)
0
1
0x11
0x00
0
1
Vasemmalle
0x12
0x00
Oikealle
(Jatkuva)
0
1
On
Alas
Ylös
5-2
0
OK
On
Position
0
OK
7.5 IRE/LOW
Color Pattern
0
1
On
Black Level
ARVO
OK
Reset
Size
0x0B
CMD2
0
1
0x13
0x00
0
1
Lisätietoja
HALLINTAKOHDE
Setup
install
Lamp Mode
CMD1
Front-Floor
0x0C
CMD2
0x00
CMD3
0x00
1
Rear-Floor
2
Rear-Ceiling
3
Theater
V-Keystone
Test Pattern
PC
0x01
0x00
Logo
0x02
0x00
(0~100)
0x03
0x00
0
Blue
1
Black
2
Crosshatch
0x04
0x00
0
Screen size
1
Red
2
Green
3
Blue
4
White
5
6500K_Whit
e
6
Off
7
Auto Adjustment
Ylös
0x05
0x00
0
0x06
0x00
0
Alas
Fine
Ylös
1
0x07
0x00
Alas
Reset
X1
Kuvaruutuvalikko näytöllä
0
1
0x08
0x00
0
OK
1
Cancel
2
0x09
0x00
0
X2
1
X3
2
X4
3
Vasemmalle
Lisätietoja
0
1
'-50~50
Coarse
Zoom
0
Front-Ceiling
Bright
Background
ARVO
0x0A
0x00
0
Oikealle
1
Ylös
2
Alas
3
5-2
HALLINTAKOHDE
Setup
Color Standard
Factory
Default
Option
Language
Menu Position
Menu Transparency
Menu
Display Time
5-2
HD
CMD1
0x0C
CMD2
0x0B
CMD3
0x00
ARVO
0
SMPTE-C
1
EBU
2
Kuvaruutuvalikko näytöllä
0x0C
0x00
0
OK
1
Cancel
2
English
0x0D
0x00
0x00
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
中国语
9
中國語 (繁
體)
A
한국어
B
Vasemmalle
0x01
0x00
0
Oikealle
1
Ylös
2
Alas
3
High
0x02
0x00
0
Medium
1
Low
2
Opaque
3
5 sec
0x03
0x00
0
10 sec
1
30 sec
2
60 sec
3
90 sec
4
120 sec
5
Stay On
6
Lisätietoja
HALLINTAKOHDE
Option
Auto Power
On
OFF
Sleep Timer
OFF
CMD1
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x00
ON
1
0x05
0x00
0
1
20 min
2
30 min
3
OFF
Buzz
OFF
0x06
0x00
ON
0
1
0x07
0x00
ON
Lisätietoja
0
10 min
LED Indicator
Information
ARVO
0
1
0x08
0x00
0
5-2
5-3
Ota yhteys SAMSUNG WORLDWIDEEN
•
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
U.S.A
CANADA
MEXICO
NORTH AMERICA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
ARGENTINA
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com/br
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
NICARAGUA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/cl
http://www.samsung.com/co
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
AUSTRIA
BELGIUM
EUROPE
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0,07/min)
02 201 2418
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be (hollanti)
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/be_fr (ranska)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
EIRE
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
8 - SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
30 - 6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0,14/min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
min)
3 - SAMSUNG (7267864)
0 801 1SAMSUNG (172678)
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
022 - 607 - 93 - 33
808 20 - SAMSUNG (7267864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
075 - SAMSUNG (726 78 64)
0848-SAMSUNG(7267864, 0,08 frangia/min)
0845 SAMSUNG (7267864)
ESTONIA
LATVIA
LITHUANIA
KAZAKHSTAN
KYRGYZSTAN
RUSSIA
TADJIKISTAN
UKRAINE
UZBEKISTAN
800-7267
8000-7267
8-800-77777
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-10-800-500-55-500
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/us
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
http://www.samsung.com/dk
http://www.samsung.com/ie
http://www.samsung.com/fi
http://www.samsung.com/fr
http://www.samsung.de
http://www.samsung.com/hu
http://www.samsung.com/it
http://www.samsung.com/lu
http://www.samsung.com/nl
http://www.samsung.com/no
http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.com/pt
http://www.samsung.com/sk
http://www.samsung.com/es
http://www.samsung.com/se
http://www.samsung.com/ch
http://www.samsung.com/uk
CIS
http://www.samsung.com/ee
http://www.samsung.com/lv
http://www.samsung.com/lt
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.ua
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
5-3
http://www.samsung.com/au
Lisätietoja
ASIA PACIFIC
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
INDIA
010-6475 1880
HONG KONG:3698 - 4698
3030 8282
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
NEW ZEALAND
PHILIPPINES
1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/id
http://www.samsung.com/jp
http://www.samsung.com/my
http://www.samsung.com/nz
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
SINGAPORE
THAILAND
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com/sg
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
VIETNAM
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
http://www.samsung.com/tw
http://www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA
TURKEY
U.A.E
MIDDLE EAST & AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
444 77 11
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
http://www.samsung.com/tr
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Lisätietoja
5-3
5-4
Turvallinen hävittäminen – vain Euroopassa
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) – vain
Euroopassa
(Voimassa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteitä lajitellaan.)
Jos laitteessa, sen lisävarusteissa tai sen käyttöoppaassa on tämä merkki, laitetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuuloketta, USB-kaapelia) ei saa hävittää elinkaarensa lopussa kotitalousjätteen mukana. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi
tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen
takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen
elektronisia lisävarusteita ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen - vain Euroopassa
(Voimassa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on paristojen palautusjärjestelmät.)
Jos akussa/paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa on tämä merkki, akkuja/paristoja ei saa hävittää elinkaarensa lopussa kotitalousjätteen mukana. Kemialliset merkinnät Hg, Cd tai Pb ilmaisevat, että akku/paristo
sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli Euroopan yhteisön direktiivin 2006/66 vertailutasojen. Jos akkuja/
paristoja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä ainesosat saattavat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai luontoa.
Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi erottele akut/paristot muusta jätteestä ja toimita ne maksuttomaan paikalliseen keräyspisteeseen.
5-4
Lisätietoja
Download PDF

advertising