Samsung | SMX-K40BP | Samsung SMX-K40BP Bruksanvisning

SMX-K40BP/SMX-K40SP/SMX-K40LP
SMX-K44BP/SMX-K44SP/SMX-K44LP
SMX-K45BP/SMX-K45SP/SMX-K45LP
SMX-K400BP/SMX-K400SP/SMX-K400LP
SMX-K442BP
Minnevideokamera
brukerhåndbok
se for deg mulighetene
Takk for at du har kjøpt et produkt fra
Samsung.
Hvis du vil få en mer komplett service, bør
du registrere produktet på
www.samsung.com/register
de viktigste funksjonene på ditt minnevideokamera
Farge LCD-skjerm med høy oppløsning (2,7" bredformat TFT-LCD)
Samsungs minnevideokamera benytter en 2,7 tommers bredformat LCD med 230k-piksler,
som gir deg en lyssterk og skarp skjerm. I tillegg har skjermen en forbedret LCD-kontrast slik at
du kan justere farger og lysstyrke slik at du får et bedre bilde på skjermen under sterkt sollys.
H.264 (MPEG4 part 10/Advanced Video Coding) koding
Den nyeste videokomprimeringsteknologien, H.264, bruker en høy kompresjonsfaktor for å
oppnå en kraftig økning av hvor mange opptak som kan lagres med samme minne.
Lettvint brukergrensesnitt
Konstruert for å gi en optimert og enkel bruk med et ergonomisk design, som inkluderer et egendefinert knappeoppsett for
opptaks-/avspillingsfunksjon og de vanligste funksjonene.
I tillegg gir det forbedrede grafiske brukegrensesnittet et nytt og spennende utseende, i tillegg til enkel bruk.
SSD (SOLID STATE DRIVE) benyttes som innebygd lagringsmedium (16 GB (Bare SMX-K44/K442), (32 GB (Bare SMX-K45))
SSD basert på flashminne benyttes som innebygd minne for videokameraet.
SSD hjelper videokameraet med oppstart, lese data og kjøre programmet mye raskere enn den
vanlige HDD (Harddisk). I tillegg er SSD svært stabil, holdbar og lager mindre støy når det brukes.
Den er miljøvennlig, fordi den er krever lite strøm.
Brukervennlige funksjoner
Brukervennlig EASY Q optimerer minnevideokameraet til opptaksforholdene automatisk, slik at selv
nybegynnere får det beste resultatet.
To ganger minnealternativene (16 GB (Bare SMX-K44/K442), (32 GB (Bare SMX-K45))
Minnevideokameraets eksterne minnespor godtar høykapasitets SDHC-kort.
Spill av og overfør videoer raskt og enkelt ved hjelp av minnetypen du velger.
I tillegg til dette sporet, har minnevideokameraet det innebygde flashminnet.
Høyoppløselig bilde ved hjelp av DNIe-motoren
Minnevideokameraet har funksjoner som 3DNR (3-dimensjonal støyreduksjon), fargevisning med høy følsomhet (intelligent
fargevisning), høyytelses bildestabilisering (OIS:optical image stabilizer), og automatisk ansiktsgjenkjenning etc.
Fang bilder lengre unna enn øyet kan se : 52x optisk/65x Intelli Zoom/2200x digital zoom
Samsungs kraftige optiske linse bringer verden nærmere uten at du mister bildekvaliteten.
I tillegg betyr den digitale zoomens interpolering at ved ekstrem digital zooming er bildet
klarere, med færre forvrengninger enn på tidligere digitale zoom-typer.
W
ON
OFF
T
ii_Norwegian
MODE
Ta bilder
Fanger inn et objekt som er i bevegelse, og lagrer scenen som et bilde.
Time Lapse-opptak fanger øyeblikket
Du kan ta opp kunstneriske dokumentarer eller karakteristiske videoer, inkludert skyenes ferd
over himmelen, blomster som blomstrer eller spirer som gror. Bruk denne funksjonen til å lage
videoer med UCC (user created contents - brukeropprettet innhold), undervisningsopplegg
eller til andre forskjellige formål.
W
ON
OFF
T
MODE
Nyttig når du skal lage UCC-videoer! Del gjerne innholdet!
Det innebygde Intelli-studio-programmet gjør at du slipper eget bilderedigeringsprogram på datamaskinen, slik at alt du trenger
er å koble sammen enhetene med en USB-kabel. Intelli-studio gir deg også muligheten til å laste opp filmene eller bildene dine til
YouTube eller Flickr. Det er enklere enn noen gang å dele innholdet du lager med vennene dine.
Lagetsammendragavdinfilm!Storyboard-utskrift!
Ved hjelp av storyboard-utskrift kan du lage et sammendragsbilde av filmen din som gir et kort
resymé av innholdet. Denne funksjonen henter ut 16 tilfeldige stillbilder fra den valgte filmen og lager
ett stilbilde i 16 deler, for å lagre dette i lagringsmediet. Dette gir deg en rask oversikt over filmen, slik
at du forstår hva hele innholdet dreier seg om.
TaoppallefilmermedenenkeliViEW-knapp!
Denne funksjonen gir deg en forhåndsvisning av storyboard-en som skal skrives ut, slik at du får et
overblikk av opptaket, uten at du trenger å se på hele sekvensen.
Funksjon for oppskalering av bilder i SD-kvalitet til HD-kvalitet!
Du kan få en høyoppløselig visning av filmer som er tatt opp med SD-kvalitet hvis TV-apparatet
ditt støtter HD ved å sette bryteren HD OUTPUT til "ON" (På). Denne funksjonen brukes når
du oppskalerer filmer i SD-kvalitet til HD-kvalitet, for visning på HD-skjermer.
iSC
EN
EV
ie
w
Aut
o
1/10
Date Vie
w
01/JAN
/2009
Normal View
0:00:55
Photo
Photo
Move
0:10:3
1/10 1
Date
0:02
Phot
o
1/10iSC
:03
EN
Play
E
Play
Off
On
~
vu
vmm
{
tvkl
Forskjellige avspillingsmetoder, etter hva du ønsker,
medflervisningsfunksjon!
Alternativet Flervisning gir deg muligheten til å sortere miniatyrer av opptak, og bilder etter
opptaksrekkefølge, opptaksdato og hvilket iSCENE-modus som kan benyttes ved avspilling i
foretrukket rekkefølge.
Play
Norwegian_iii
sikkerhetsadvarsler
Hva ikonene og skiltene i denne brukerhåndboken betyr:
ADVARSEL
FORSIKTIG
FORSIKTIG
Dette betyr at det er fare for dødsulykke, eller alvorlig personskade.
Dette betyr at det er en potensiell fare for skade på person eller materiell.
For å redusere faren for brann, eksplosjon, elektrisk støt eller personskader når du bruker
videokameraet, må du følge disse grunnleggende sikkerhetsforanstaltningene:
Betyr tips eller referanse til sider som kan være hjelpsomme når du skal bruke videokameraet.
Disse varselskiltene er her for å hindre skade på deg og andre.
Følg dem nøye. Etter at du har lest dette avsnittet må du oppbevare det på en sikker plass for framtidige oppslag.
forholdsregler
Advarsel!
•
•
Dette videokameraet bør alltid kobles til et jordet strømuttak.
Batteriene må ikke utsettes for ekstrem varme som f.eks. sollys, brann el.l.
Forsiktig
Eksplosjonsfare ved feil bytte av batteri.
Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type.
Når du skal koble apparatet fra strømnettet må støpselet trekkes ut av stikkontakten,
og støpselet må derfor være lett tilgjengelig.
iv_Norwegian
Viktig informasjon om bruk
FØR DU TAR I BRUK DETTE VIDEOKAMERAET
•
•
•
•
•
•
•
ette minnevideokameraet er konstruert for bruk med det interne flash-minnet (16 GB (Bare SMX-K44/
D
K442), (32 GB (Bare SMX-K45)), og eksterne minnekort.
Dette minnevideokameraet tar opp film i formatet H.264/AVC (MPEG4 del 10/Advanced Video Coding), og
er i henhold til standardoppløsningsformatet (SD-VIDEO).
Merk deg at dette videokameraet ikke er kompatibelt med andre digitale videoformat.
Før du skal ta opp en viktig begivenhet, må du foreta et testopptak.
- Spill av dette testopptaket slik at du kan være sikker på at video og lyd blir tatt opp korrekt.
Det innspilte innholdet kan ikke kompenseres for:
- Samsung kan ikke erstatte eventuelle skader som er forårsaket når opptaket ikke blir lagret som normalt, eller
når innholdet ikke kan spilles av på grunn av feil på minnevideokameraet, eller kort.
I tillegg kan ikke Samsung holdes ansvarlig for innspilte filer og lyd.
- Opptak kan forsvinne på grunn av feil under håndtering av dette minnevideokameraet, minnekortet el.l..
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes tap av opptak, eller kompenasjons for dette.
Ta en sikkerhetskopi av viktige data
- Beskytt viktige data ved å kopiere det over på en datamaskin. Vi anbefaler at du kopierer det videre til andre
lagringsmedia for oppbevaring. Se i veiledningen for programvareinstallasjon og USB-tilkobling.
Opphavsrett: Merk deg at dette minnevideokameraet kun er tiltenkt individuell bruk av privatpersoner.
- Data som lagres på kortet i dette minnevideokameraet ved hjelp av digitale/analoge media, eller enheter, er
beskyttet av lovverket, og kan ikke benyttes uten tillatelse fra eier av opphavsrett, med unntak av til personlig
nytte. Selv om du tar opp arrangementer som show, oppføringer eller utstillinger til privat bruk, anbefales det
at du innhenter slik tillatelse på forhånd.
VIKTIG MERKNAD
•
Vær forsiktig når du skal håndtere LCD-skjermen:
- LCD-skjermen er en følsom visningsenhet: Ikke trykk hardt på overflaten, slå eller trykk med en skarp gjenstand.
- Hvis du trykker på overflaten kan det oppstå ujevnheter i fargene på skjermen. Hvis disse ujevnhetene ikke forsvinner,
må du slå videokameraet av, vente et par sekund, og deretter slå det på igjen.
- Ikke legg videokameraet med den åpne LCD-skjermen ned.
- Lukk LCD-skjermen når du ikke skal bruke videokameraet
Norwegian_
Viktig informasjon om bruk
Liquid Crystal Display:
- LCD-skjermen er produktet av en svært presis teknologi. Av det totale antallet piksler (ca. 230 000 på en LCD-skjerm), kan 0,01 % eller mindre
være skadet (svarte punkter), eller være konstant tent som fargede prikker (rød, blå og grønn). Dette er en begrensning i dagens teknologi, og
indikerer ikke en feil som vil påvirke opptaket.
- LCD-skjermen vil være litt blassere enn normalt når videokameraet er i omgivelser med lav temperatur, eller rett etter at strømmen er slått på.
Normal lysstyrke vil komme tilbake når temperaturen inne i videokameraet stiger. Merk deg at disse fenomenene ikke vil ha noen innvirkning på
kvaliteten på opptaket, slik at du ikke trenger å bekymre deg.
• Hold minnevideokameraet på korrekt måte:
- Ikke hold minnevideokameraet etter LCD-skjermen når du løfter det. søkeren eller LCD-skjermen kan løsne, og minnevideokameraet kan falle
ned.
• Ikke utsett minnevideokameraet for støt:
- Dette minnevideokameraet er en nøyaktig maskin. Vær forsiktig slik at du ikke slår videokamerat mot harde objekter, eller lar det falle ned.
- Ikke bruk minnevideokameraet på et stativ (tripod) på steder hvor det kan bli utsatt for kraftige vibrasjoner eller støt.
• Ingen sand eller støv!
- Finkornet sand eller støv som kommer inn i videokameraet eller strømforsyningen kan føre til feil og skader.
• Ingen vann eller oljer!
- Vann eller olje som kommer inn i videokameraet eller strømforsyningen kan føre til støt, feil og skader.
• Overflatevarme på produktet:
- Overflaten på minnevideokameraet vil bli varm når du bruker det, men dette er ikke en feil.
• Vær forsiktig i uvanlige omgivelsestemperaturer:
- Hvis du bruker minnevideokameraet på steder hvor temperaturen er over 40 °C, eller lavere enn 0 °C, kan dette føre til unormal inn-/avspilling.
-Ikke la minnevideokameraet ligge på stranden, eller i en lukket bil, hvor temperaturen kan bli svært høy i lange perioder. Dette kan føre til feil.
• Ikke pek linsen rett mot solen:
- Hvis direkte sollys treffer linsen, kan minnevideokameraet feile, eller det kan oppstå brann.
-Ikke la minnevideokameraet ligge med LCD-skjermen utsatt for sollys. Dette kan føre til feil.
• Ikke bruk minnevideokameraet i nærheten av TV- og radioapparater:
- Dette kan føre til forstyrrelser på TV-bildet eller radiosendingene.
• Ikke bruke minnevideokameraet i nærheten av sterke radiosignaler, eller magnetisme:
- Hvis minnevideokameraet brukes i nærheten av sterke radiosignaler eller magnetisme, som i nærheten av en radiosender eller elektriske
apparater, kan det føre til støy på bilde og lyd som blir tatt opp. Under avspilling av video som er tatt opp på normal måte, kan det også være
støy i bilde og lyd. I verste fall kan minnevideokameraet feile.
• Ikke utsett minnevideokameraet for sot og damp:
- Tykk sot og damp kan skade minnevideokameraet eller forårsake funksjonsfeil.
vi_Norwegian
•
•
•
•
•
•
Ikke bruk minnevideokameraet i nærheten av korroderende gasser:
-Hvis minnevideokameraet benyttes på plasser der det finnes store mengder avgasser generert av bensin- eller dieselmotorer, eller
korroderende gasser som hydrogensulfid, kan de eksterne og interne kontaktene korrodere, slik at normal operasjon ikke kan foretas, eller så
kan batterikontaktene korrodere, slik at strømmen ikke vil slå seg på.
Ikke bruk minnevideokameraet i nærheten av ultrasoniske luftfuktere:
-Kalsium og andre kjemikalier oppløst i vann kan være spredt i luften, og hvite partikler kan feste seg på minnevideokameraets optiske hode,
slik at det oppfører seg unormalt.
Ikke rengjør kapslingen med benzen eller løsemidler:
- Belegget kan sprekke, eller så kan overflaten gå i oppløsning.
- Når du bruker en kjemisk vaskeserviett, må du følge instruksjonene.
Hold minnekortet utenfor rekkevidden til små barn, slik at de ikke kan svelge det.
Når du skal koble apparatet fra strømnettet må støpselet trekkes ut av stikkontakten, og støpselet må derfor være lett tilgjengelig.
OM DENNE BRUKERHÅNDBOKEN
•
•
•
•
•
•
Dette videokameraet tar opp video i formatet H.264 (MPEG4 part10/AVC) og i høy oppløsning (HD-VIDEO) og standard oppløsning (SD-VIDEO).
SMX-K44, SMX-K442 og SMX-K45 har innebygget flashminne på henholdsvis 16GB og 32GB, men bruker også minnekort. SMX-K40, SMX-K400
har ikke innebygget flash-minne og bruker kun minnekort. Selv om noen funksjoner på SMX-K40, SMX-K400, SMX-K44, SMX-K442 og SMX-K45
er forskjellige, fungerer de på samme måte.
Illustrasjonene i denne brukerhåndboken er basert på modellen SMX-K40.
Skjermbildene i denne brukerhåndboken kan avvike fra de du ser på LCD-skjermen.
Design og spesifikasjon på lagringsmedia og annet tilleggsutstyr kan endres uten foregående varsel.
I denne brukerveiledningen vises skjermikonet, eller så er symbolet satt i parenteser på elementer som vil vises på skjermen når du har valgt den
aktuelle funksjonen. F.eks.) undermenyen til "Video Resolution" (Videooppløsning). ➥side 55
enhet
"TV Super Fine" (TV Sfin)
•
•
innhold
på skjermen
Tar opp med superfin bildekvalitet i oppløsningen 720x576(50i).
- “TV Super Fine” (TV superfin): Tar opp i superfin TV-kvalitet. (Hvis dette alternativet er valgt, vil ikonet, @, vises på skjermen).
Beskrivelsen av det "innebygde minnet" i denne brukerveiledningen gjelder bare følgende modeller: SMX-K44/K442(16GB), SMX-K45(32GB)
Se “OpenSourceInfo.pdf” på den vedlagte CD-platen for mer informasjon om åpen kildekode.
Norwegian_vii
Viktig informasjon om bruk
MERKNADER OM ET A VAREMERKE
•
•
•
•
•
•
•
lle merkenavn og registrerte varemerker som er nevnt i denne håndboken, eller annen dokumentasjon som
A
leveres sammen med produktet fra Samsung, er varemerker eller registrerte varemerker for de aktuelle rettighetshaverne.
Windows® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation, i USA og andre land.Macintosh is trademark of Apple Computer, Inc.
Macintosh® er et varemerke som tilhører Apple Computer, Inc.
YouTube® er et varemerke som eies av Google Inc.
Flickr® er et varemerke som eies av Yahoo! Inc.
Alle andre produktnavn som nevnes her kan være varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive firma.
Vi gjør oppmerksom på at “TM” og “®” ikke er angitt i hvert enkelt tilfelle i denne håndboken.
Korrekt avhending av batterier i dette produkt
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av
batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal
kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske
symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EFdirektiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse
eller miljøet. For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier
fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller
det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på
ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer
om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og
det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
viii_Norwegian
forholdsregler ved bruk
Sikkerhetsforanstaltningene nedenfor er for å hindre skade på personer og materiell. Ta hensyn til alle instruksene.
ADVARSEL
Dette betyr at det er fare
for dødsulykke eller alvorlig
personskade.
Forbudt.
Ikke ta på produktet.
FORSIKTIG
Dette betyr at det er en
potensiell fare for skade på
person eller materiell.
Ikke demonter produktet.
Denne foranstaltningen må
overholdes.
Koble fra strømnettet.
ADVARSEL
G{
~GGG
GG{
~GG
~
~
{
{
~GGGG{
~
SAND
{
Bruk av videokameraet i
temperaturer over 60 °C kan
resultere i brann. Batterier
som oppbevares i høye
temperaturer, kan eksplodere.
Ikke la strømadapteren komme
i kontakt med vann, metall eller
lettantennelige stoffer.Dette kan
utgjøre brannfare.
Ikke sand eller støv!
Finkornet sand eller støv som
kommer inn i videokameraet
eller strømforsyningen, kan
føre til feil og skader.
Ikke bruk makt for å bøye
ledningen, eller skade
strømforsyningen ved å sette
noe tungt på den. Dette kan
medføre fare for brann eller støt.
Ikke koble fra
strømforsyningen ved å
trekke i ledningen, fordi dette
kan skade strømledningen.
OI
L
Ikke overbelast stikkontakter
eller skjøteledninger,
fordi dette kan medføre til
overoppheting eller brann.
G{
~GGG
G{
~GGG
~
~
{
{
Ikke olje! Olje som kommer
inn i videokameraet eller
strømforsyningen, kan føre til
støt, feil og skader.
Ikke rett LCD-skjermen
direkte mot solen. Dette kan
gi øyeskader, samt føre til at
innebygde deler i videokameraet
slutter å fungere.
Norwegian_ix
forholdsregler ved bruk
Ikke bruk strømforsyningen hvis den
skadet. Dette kan medføre brann eller
støt.
Ikke avhend batteriene ved å brenne
dem, da de kan eksplodere.
d
flui
W
4
ng
ani
cle
Ikke koble til strømforsyningen hvis ikke
hele kontakten kan settes i uten at noen
av bladene synes.
G{
~GGG
W
~
4
{
Oppbevar litiumbatteriet og minnekortet
utilgjengelig for barn. Kontakt lege
umiddelbart dersom barn svelger batteriet
eller minnekortet.
Ikke prøv å demontere, reparere eller forbedre
videokameraet eller strømforsyningen ettersom
dette kan føre til fare for brann eller støt.
Ikke koble ledningen til eller fra hvis du er
våt på hendene. Det kan medføre støt.
La ledningen være frakoblet når den ikke
er i bruk, eller i tordenvær for å hindre
brannfare.
W
4
W
4
Ikke bruk vaskemidler eller lignende
kjemikalier. Ikke sprut rengjøringsmidler
direkte på videokameraet.
Beskytt videokameraet fra vann hvis du
bruker det på stranden, ved bassenget
eller hvis det regner. Det kan være fare
for funksjonsfeil eller støt.
W
4
Når du rengjør strømforsyningen, må
ledningen kobles fra for å unngå fare for
funksjonsfeil eller støt.
_Norwegian
Dersom det kommer unormale lyder, lukter eller røyk fra
videokameraet, må ledningen kobles fra umiddelbart. Ta
kontakt med et Samsung-servicesenter. Det kan være
fare for brann eller personskade.
W
4
Dersom kameraet ikke fungerer slik det
skal, kobler du fra strømforsyningen eller
batteriet for å unngå brann eller skade.
FORSIKTIG
GGG{
~G
{
GGG
~G
~
{
~
{
Ikke utsett videokameraet, batteripakken,
strømforsyningen eller annet tilbehør for kraftige
vibrasjoner, mist dem i bakken eller utsett dem for
slag. Dette kan medføre feilfunksjon eller skade.
Ikke bruk videokameraet på et stativ
(medfølger ikke) på steder hvor det kan bli
utsatt for kraftige vibrasjoner eller støt.
Ikke bruk videokameraet i direkte sollys
eller nær varmekilder. Dette vil blant annet
redusere rekkevidden til fjernkontrollen,
som bruker infrarøde stråler.
Ikke bruk videokameraet i sand eller i
nærheten av vann eller i regnvær. Dette
kan medføre feilfunksjon eller støt.
Ikke la videokameraet ligge i en lukket bil,
hvor temperaturen kan bli svært høy i lange
perioder.
Ikke utsett videokameraet for sot og
damp. Tykk sot og damp kan skade
videokameraet eller forårsake funksjonsfeil.
Ikke bruk videokameraet nær avgasser
generert av bensin- eller dieselmotorer, eller
korroderende gasser som hydrogensulfid. Dette
kan føre til at eksterne og interne kontakter
korroderer, slik at normal bruk ikke er mulig.
Ikke utsett videokameraet for insektmidler.
Insektmidler som kommer inn i kameraet, kan
gjøre at kameraet ikke fungerer normalt. Slå
videokameraet av, og dekk det til med plast
eller lignende før du bruker insektmidler.
INSECT
ICIDE
Ikke trykk hardt på overflaten på LCDskjermen, slå eller trykk med en skarp
gjenstand. Hvis du trykker på overflaten, kan
det oppstå ujevnheter i fargene på skjermen.
$ONOTEXPOSETHECAMCORDERTOSOOT
ORSTEAM4HICKSOOTORSTEAMCOULD
DAMAGETHECAMCORDERCASEORCAUSE
AMALFUNCTION
Norwegian_xi
W
4
W
4
forholdsregler ved bruk
W
4
W
4
Ikke legg videokameraet med den
åpne LCD-skjermen ned.
Ikke la LCD-skjermen være åpen når
kameraet ikke er i bruk.
Ikke løft videokameraet etter LCDskjermen. Søkeren eller LCD-skjermen
kan løsne, og videokameraet kan falle
ned.
Ikke rengjør kapslingen med benzen
eller løsemidler. Belegget kan sprekke,
eller overflaten kan gå i oppløsning.
W
4
Ikke utsett kameraet for plutselige
temperaturendringer eller fuktige steder. Det
kan også medføre fare for feilfunksjon eller støt
hvis kameraet brukes utendørs i tordenvær.
W
4
w
T
W
4
Ikke bruk videokameraet i nærheten av TV- og
radioapparater. Dette kan føre til forstyrrelser
på TV-bildet eller radiosendingene.
W
Ikke bruk videokameraet nær kraftige
radiobølger eller magnetisme som
høyttalere og store motorer. Dette kan føre
til støy på bilde og lyd som blir tatt opp.
Lagre viktige data for seg selv. Samsung
er ikke ansvarlig for tap av data.
xii_Norwegian
W
4
w
4
T
Bruk kun godkjent Samsung-tilbehør.
Bruk av produkter fra andre produsenter
kan medføre overoppheting, brann,
eksplosjon, støt eller personskade.
W
4
Sett videokameraet på et stabilt underlag
og et sted med god ventilering.
innhold
hurtigstartveiledning
07
Du kan ta opp filmer i H.264-formatet!
gjøre deg kjent med
minnevideokameraet
11
12
13
14
Hva er inkludert sammen med minnevideokameraet
Sett forfra og fra venstre
Sett fra høyre og ovenfra / nedenfra
Sett bakfra
forberedelse
15
15
15
16
23
24
25
30
30
31
32
33
34
Sette på håndstroppen
Feste kjernefilteret
Justere LCD-skjermen
Koble til en strømkilde
Grunnleggende bruk av ditt minnevideokamera
Veksle til strømsparemodus
Indikatorer på LCD-skjerm
Slå skjermindikatorene av/på (
)
Bruke LCD-forsterker
Angi anti-shake (OIS: optisk bildestabilisering) (
)
Hurtigmeny (OK GUIDE)
Bruke kontrollknappen
Opprinnelige innstillinger: tidssone, dato og klokkeslett og
skjermspråk
36
37
38
40
Velge lagringsmedia (Bare SMX-K44/K442/K45)
Sette inn/løse ut et minnekort
Velge et passende minnekort
Opptakstid og kapasitet
42
43
44
45
Spille inn film
Enkelt opptak for nybegynnere (EASY Q-modus)
Ta bilder
Zoome inn og ut
07
15
OM LAGRINGSMEDIA
36
42
opptak
Norwegian_0
innhold
avspilling
46
47
50
Endre avspillingsmodus
Spille av film
Vise bilder
innspillingsalternativer
51
53
54
54
55
55
56
56
57
58
59
60
60
61
63
64
64
65
66
68
Endre menyinnstillingene
Menyoppføringer
Bruke menyoppføringene ved opptak
iSCENE
Video Resolution (Oppløsning)
Photo resolution (Bildeoppløsning)
16:9 Wide (16:9 brd)
White Balance (Hvitbalanse)
Aperture (Eksponering)
Shutter Speed (Lukkerhastighet)
EV (Exposure Value (Eksponeringsverdi))
C.Nite (F.Natt)
Back light (Bakgr.bel)
Focus (fokus)
Digital Effect (Digital effekt)
Fader
Wind Cut (fjern vind)
Zoom Type (Zoomtype)
Time Lapse REC (Tidsforbruk REC)
Guideline (Retn.linje)
avspillingsalternativer
69
70
71
72
73
74
Menyoppføringer
Flervisning
Play option (Avsp.alt)
Delete (Slette)
Protect (Beskytt)
Copy (Kopier) (Bare SMX-K44/K442/K45)
46
51
69
0_Norwegian
justere innstillinger
82
75
76
77
79
80
81
81
Bruke VIEW
Story-Board Print (Storyboard-utskrift)
Divide (Del)
Combine (Kombiner)
Slide show (Lysbildeframvisning)
Slide show option (Alt. For lysb.Fremv.)
File info (Filinfo)
82
83
84
84
84
85
85
86
88
88
88
89
89
89
90
90
90
91
91
91
92
93
93
93
93
93
94
94
Endre menyinnstillingene under "Settings"
Menyoppføringer
Bruke innstillingemenyen
Storage Type (lagring) (Bare SMX-K44/K442/K45)
Storage Info (Minneinf)
Format
File No. (Fil nr)
Time Zone (Tidssone)
Date/Time Set (Dato/klokkeinnst)
Date Type (Datotype)
Time Type (Tidstype)
Date/Time Display (Dato/tid-skjerm)
LCD Brightness (LCD-lysst)
LCD Colour (LCD-frge)
Auto LCD Off (Automatisk LCD av)
Menu Design (Menydesign)
Transparency (Gjennomsiktighet)
Beep Sound (Lydsignal)
Shutter Sound (Lukkerlyd)
Auto Power Off (automatisk av)
Quick On STBY (Raskt i ventemodus)
PC Software (PC-programvare)
TV Display (TV-skjerm)
Default Set (Standardinnst)
Version (Versjon)
Language
Demo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Norwegian_0
innhold
koble til andre enheter
95
bruke sammen med en
Windows-maskin
100
vedlikehold og tilleggsinf
ormasjoninformation
110
feilsøking
spesifikasjoner
0_Norwegian
95
98
99
Koble til et TV-apparat
Se film på TV-skjermen
Opptak (dubbing) på en VCR eller DVD/HDD-opptaker
100
101
102
108
Kontrollere datamaskintype
Dette kan du gjøre med en windows-datamaskin
Bruke programmet Intelli-studio
Bruke som en flyttbar masselagringsenhet
110 Vedlikehold
111 Tilleggsinformasjon
113 Bruke minnevideokameraet i utlandet
114 Feilsøking
126 Spesifikasjoner
hurtigstartveiledning
✪ Denne hurtigveiledningen gir deg en innføring i de mest vanlige funksjonene og
egenskapene til videokameraet. Se referansesidene for mer informasjon.
DukantaoppfilmeriH.264-formatet!
Du kan ta opp film i H.264-formatet, og dette er hendig når du skal sende filmen i en e-post, og dele denne
med venner og familie.
Du kan også ta bilder med videokameraet.
Trinn 1: Komme i gang
1. Sette inn minnekortet. ➥side 37
• Du kan bruke kommersielt tilgjengelige minnekort
av typen SDHC (SD High Capacity)
• Still inn riktig lagringsmedium. ➥side 36
(Bare SMX-K44/K442/K45)
2. Sett batteriet inn i batterisporet. ➥side 16
Norwegian_07
hurtigstartveiledning
Trinn 2: Ta opp med videokameraet
Zoom -hendel
PHOTO-knapp
LCD-skjermen
~
Innspillingsknapp (start/stopp)
vu
vmm
{
tvkl
Ladeindikator
OPPTAK I H.264-FORMATET
Videokameraet bruker en avansert H.264-teknologi for
komprimering av filmen, for å få den beste videokvaliteten.
➥ side 109
1. Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet.
• Videokameraet slår seg på automatisk når du åpner
LCD-skjermen.
• Du kan også slå på videokameraet ved å trykke på
Power ( ) -knappen.
2. Trykk Start/Stopp innspilling-knappen.
• Stopp opptaket ved å trykke på Start/Stopp
innspilling-knappen.
TA BILDER
1. Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet.
• Videokameraet slår seg på automatisk når du åpner
LCD-skjermen.
• Du kan også slå på videokameraet ved å trykke på
Power ( ) -knappen.
2. Trykk PHOTO helt ned når du er klar.
0:00:00 [475Min]
9999
•
•
•
Videokameraet ditt er kompatibelt med opptaksformatet H.264, som gir en effektiv koding av høykvalitets video med
mindre kapasitet.
Du kan ta opp i SD-kvalitet (Standard definition). Standardinnstillingen er "TV Fine (720x576/50i)” (TV fin). ➥ side 55
Du kan ikke ta bilder mens du tar opp film.
08_Norwegian
Trinn 3: Spille av video eller vise bilder
SE PÅ LCD-SKjERMEN PÅ VIDEOKAMERAET
Du kan raskt finne ønsket opptak ved hjelp av miniatyrvisningen
1. Trykk MODE-knappen for å velge avspillingsmodus.
• Miniatyroversikten vises. Sist vist eller lagret fil er uthevet i
miniatyroversikten.
2. Velg miniatyrvisningen for video eller bilder.
• Du kan enkelt veksle mellom video- og bildeminiatyrene ved hjelp av
zoomhendelen.
3. Bruk kontroll ( / /  / ) knappen til å velge ønsket stillbilde, eller videofil,
og trykk deretter på kontroll (OK).
~
vu
vmm
{
tvkl
Normal View
0:00:55
1/10
Move
Photo
Play
VISE PÅ EN TV-SKjERM
•
Du kan oppleve detaljerte, levende videobilder på det tilkoblede TV-apparatet. ➥side 98
Trinn 4: Lagre opptak eller bilder
Enkeltogmoro!Utnyttdemangefunksjoneneiintelli-studiopådinWindows-maskin.
Ved hjelp av Intelli-studio, som er bygd inn i videokameraet ditt, kan du importere video/bilder
til datamaskinen, og redigere eller dele disse med vennene dine. Hvis du vil vite mer, se side
102.
W
ON
OFF
T
MODE
Norwegian_09
hurtigstartveiledning
IMPORTERE OG VISE VIDEOENE/BILDENE FRA DATAMASKINEN
1. Start Intelli-studio ved å koble videokameraet til datamaskinen med en
USB-kabel.
• En ny skjerm for lagring av filer vises på hovedvinduet til Intellistudio. Trykk "Yes", og opplastingen vil starte.
Mappekatalog på datamaskinen
2. Klikk “Importer mappe" for å importere video- eller bildefilene fra
datamaskinen. Og du kan se plasseringen til filene på utforskeren i
Intelli-studio.
3. Du kan dobbeltklikke på den filen du ønsker å spille av.
Knappen "Importer mappe"
Importerte filer
DELE VIDEO/FILMER PÅ YouTube/Flickr
Del innholdet med resten av verden ved å laste opp bilder og videoer direkte til en nettside med bare ett klikk.
Klikk “Share” (Del)  “Upload to Share Site” i utforskeren. ➥side 106
Intelli-studio starter automatisk på datamaskinen så snart videokameraet kobles til en Windows-basert
datamaskin (når du spesifiserer"PC Software: On" (Programvare: På). ➥side 93
Trinn 5: Slette videoer eller bilder
Hvis lagringsmediet er fullt, kan du ikke ta opp mer film, eller ta nye bilder. Slett videoer og bilder som er lagret
over på en datamaskin fra lagringsmediet. Deretter kan du ta opp nye filmer, eller bilder, på den ledige plassen.
Trykk på MODE-knappen for å bytte til avspillingsmodus.  Trykk MENU  kontrollknappen
( / /  / /OK) for å velge "Delete" (Slette). ➥side 72
10_Norwegian
gjøre deg kjent med minnevideokameraet
HVA ER INKLUDERT SAMMEN MED MINNEVIDEOKAMERAET
Ditt nye minnevideokamera kommer med følgende deler.
Hvis noen av disse gjenstandene mangler i esken, må du ta kontakt med Samsungs kundesenter.
Innebygd
minne
SMX-K40/SMX-K400
SMX-K44/SMX-K442
16GB
SMX-K45
32GB
Modellnavn
~
vu
vm
m
{
tvkl
✪
memory
card slot
1 spor
Spor for
minnekort
Linse
farge
52x (Optisk),
65x (Intelli),
2200x (Digital)
Utseendet til hver av gjenstandene kan variere fra modell til modell.
Batteri
(IA-BH130LB)
Strømadapter
(AA-MA9 type)
AV-kabel
USB-kabel
Hurtigstartveiledning
CD-plate med
brukerveiledning
Kjernefilter
Mini HDMI-kabel
(Ekstrautstyr)
•
•
•
Minnekort
(Ekstrautstyr)
Bæreveske
(Ekstrautstyr)
•
•
Innholdet kan variere avhengig av regionen produktet er solgt i.
Deler og tilleggsutstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung
forhandler og servicesenter.
Minnekortet er ikke formattert. Se side 38 for en oversikt over
kompatible minnekort til ditt minnevideokamera.
Videokameraet ditt inkluderer en CD-plate med en brukerveiledning og
en trykt hurtigveiledning.
(Ekstrautstyr): Dette er ekstrautstyr. Kontakt nærmeste Samsungforhandler for å kjøpe dette ekstrautstyret.
Norwegian_11
gjøre deg kjent med minnevideokameraet
SETT FORFRA OG FRA VENSTRE
1
~
2
vu
vm
m
{
tvkl
3
4
1
2
3
4
5
5 6 789 MENU-knapp
Kontroll-knappen (//// OK), Zoom-knapp (W/T)
Innspillingsknapp (start/stopp)
LCD-skjerm
Power( ) -knapp
12_Norwegian
6
7
8
9
10
Anti-Shake (bildestabilisering) (OIS) (
LCD ENHANCER-knapp ( )
EASY Q-knapp
Skjerm/ VIEW( )-knapp
HD OUTPUT bryter (ON/OFF)
) -knapp
SETT FRA HØYRE OG OVENFRA / NEDENFRA
1
ⓐ
2
ⓑ
9
8
3
7
4 5 6
1
2
3
4
5
6
Zoom-knapp (W/T)
PHOTO-knapp
Håndstropp
Krok til håndstropp
Innebygd høyttaler
Innebygd mikrofon
FORSIKTIG
7
8
9
Batteri-/minnekortdeksel
ⓐ Spor for batteri
ⓑ Spor for minnekort
OPEN
Tripod-feste
Vær forsiktig slik at du ikke dekker til den interne mikrofonen og linsen under
opptak.
Minnekort som kan
benyttes (Maks 32GB)
SDHC
Norwegian_13
gjøre deg kjent med minnevideokameraet
SETT BAKFRA
1 2
3
ⓐ
ⓑ
ⓒ
ⓓ
4
5
1
2
3
4
Modusindikator
: Innspillingsmodus (film/bilde)
: Avspillingsmodus
MODE-knapp
Start/stopp innspilling-knapp
CHG-indikator (for lading)
14_Norwegian
5
Kontaktdeksel
)
ⓐ HDMI-kontakt (
)
ⓑ USB-kontakt(
ⓒ AV-kontakt (AV)
ⓓ DC IN-kontakt (DC IN)
forberedelse
Dette avsnittet gir deg den informasjonen du trenger å vite før du tar i bruk minnevideokameraet.
Her får du informasjon om hvordan du kan bruke det vedlagte utstyrtet, hvordan du skal lade batteriet, velge driftsmodus og hvordan du kan sette opp
minnevideokameraet første gang.
SETTE PÅ HÅNDSTROPPEN
Juster lengde på stroppen slik at videokameraet er stabilt når du trykker
innspillingsknappen (start/stopp) med tommelen.
1
2
Merk deg at hvis du bruker for stor kraft til å sette hånden inn
håndstroppen når denne er strammet for mye, kan dette skade
håndstroppens feste på videokameraet.
ADVARSEL
FESTE KjERNEFILTERET
Fest kjernefilteret på kablene. Kjernefiltrene reduserer elektriske forstyrrelser.
1. Hvis du vil åpne kjernefilteret, må du løsne stopperne på hver side av
kjernefilteret.
2. Fest kjernefilteret på kabelen i nærhetene av støpslet, som vist i illustrasjonen.
3. Lukk kjernefilteret slik at det låses med et klikk.
• Vær forsiktig slik at du ikke skader kabelen.
• Når du kobler til en kabel, må du sette enden med kjernefilteret inn i
videokameraet.
1
Låseklaffer
2
USB-kabel
Kjernefilter
3
Hold kabelen stramt ved å rulle den opp.
Mini HDMI-kabel
jUSTERE LCD-SKjERMEN
LCD-skjermen med bredformat har høy kvalitet på bildevisningen.
1. Åpne LCD-skjermen med fingeren.
• Skjermen åpnes opp til 90°.
2. Roter LCD-skjermen mot linsen.
• Du kan rotere den opptil 180° mot linsen og opptil 90° bakover.
For å forenkle visning av opptak, kan du rotere skjermen med 180° mot linsen, og deretter folde den
tilbake mot huset.
For stor rotasjon kan skade hengselet mellom skjermen og videokameraet.
ADVARSEL
•
•
~
vu
vm
m
{
tvkl
Når LCD-skjermen roteres med 180 grader, vil venstre og høyre side av objektet bli vist omvendt fra normalt, slik at du får et horisontalt snudd bilde.
Bruk en myk klut for å tørke bort fingermerker eller støv fra skjermen.
Norwegian_15
forberedelse
KOBLE TIL EN STRØMKILDE
•
•
•
Husk at du må lade batteriet før du begynner å bruke minnevideokameraet.
Bare bruk batteri av typen IA-BH130LB.
Batteriet kan ha en liten lading, selv om du nettopp har kjøpt det.
Sette inn og løse ut batteriet
Det anbefales at du kjøper ett eller flere ekstrabatterier, slik at et utladet batteri ikke forhindrer bruken av
minnevideokameraet.
Sette inn batteriet
1. Trekk dekselet over batteriet til side og lukk det opp, som
vist i diagrammet.
2. Sett inn batteriet i sporet til det klikker forsiktig på plass.
• Sjekk at SAMSUNG-logoen peker opp mens videokameraet holdes som vist på figuren.
3. Skyv batteridekselet for å lukke det.
Sett inn
Ta ut batteriet
1. Trekk batteriet ut i retningen som figuren viser.
2. Skyv batteridekselet for å lukke det.
•
•
•
Oppbevar batteriet adskilt fra minnevideokameraet
når det ikke er i bruk.
Det anbefales at du klargjør en ekstra batteripakker
for bruk utvendig.
Ta kontakt med ditt nærmeste Samsung Electronics
Servicesenter for kjøp av ekstra batteripakker.
16_Norwegian
løse ut
vu
vm
m
tvkl
Lade batteriet
Du kan lade batteriet ved hjelp av strømadapteren eller USB-kabelen.
1. Trykk strømknappen ( ) for å slå av videokameraet. ➥side 23
2. Koble batteriet til minnevideokameraet. ➥side 16
3. Lukk opp tilkoblingsdekselet på enheten.
4. Lad batteriet ved hjelp av strømadapteren, eller USB-kabelen.
• CHG-ladelampen lyser og ladingen begynner.
Når batteriet er fullt oppladet, blir ladelampen (CHG) grønn. ➥side 18
Bruke
strømadapteren
Koble strømadapteren til videokameraet,
og sett ledningen i veggkontakten.
Bruke USB-kabelen
Sett den ene enden av USB-kabelen inn
i videokameraet, og den andre inn i en
ledig USB-port på datamaskinen.
•
FORSIKTIG
•
vu
vu
vm
vm
m
m
Koble til strømforsyningen
vu
vm
m
tvkl
vu
vm
m
tvkl
Det kan ta lengre tid å lade batteriet i lave temperaturer, eller så vil ikke
Koble til USB-kabelen
batteriet kunne lades helt opp (den grønne indikatoren vil ikke tennes).
Kontroller at det ikke befinner seg noen fremmedlegemer
på kontaktflatene når du skal koble strømforsyningen til
minnevideokameraet.
Lad batteriet helt opp før bruk.
Når du skal bruke strømforsyningen til å ta opp film, må du plassere
minnevideokameraet i nærheten av en kontakt. Hvis du får problemer
med minnevideokameraer mens du bruker det mot strømnettet, må du
trekke ut støpslet med en gang.
Du må ikke bruke strømforsyningen på trange plasser, som mellom
møbler.
Når du skal ta opp film innendørs, i nærheten av en leding kontakt, er den enkelt å kunne bruke strømforsyningen i
stedet for batteriet.
Vi anbefaler at du lader batteriet i en omgivelsestemperatur i området 10°C ~ 30°C.
Når du skal lade vil det være det samme om du kobler til både strømadapteren og USB-kabelen samtidig, eller bare
bruker strømadapteren.
Selv mens strømmen er på, vil batteripakken lades via strømadapteren eller USB-kabelen. Men du trenger mer ladetid
når strømmen er påslått. Det anbefales at du har videokameraet avslått under lading.
Norwegian_17
vu
•
•
•
vm
tvkl
tvkl
vu
•
•
•
•
m
vu
vm
m
vm
m
vu
vm
m
vu
vm
m
vu
vm
m
forberedelse
Ladeindikator
Tips for identifikasjon av batteri
✪ Fargen på lysdioden viser ladestatus.
• Hvis batteriet er fullt oppladet, er ladeindikatoren grønn.
• Når du lader batteriet, bil ladeindikatoren lyse gult.
• Hvis det oppstår en feil mens batteriet lades, blinker ladeindikatoren
Ladelampe (CHG)
Fargen på ladeindikatoren viser ladestatus.
Ladetilstand
Lysdiodefarge
Lader
<Ladeindikator>
Lade
Fullt oppladet
(Oransje)
(Grønn)
Feil
(Rød blink)
Visning av batterinivå
Batterinivået viser hvor mye av batteriets kapasitet som er igjen.
BatterinivåTilstand
indikator
Fullt oppladet
20~40% brukt
40~60% brukt
60~80% brukt
80~99% brukt
Utladet (blinker): Dette betyr at enheten snart slår seg av.
Bytt eller lad opp batteriet så snart som mulig.
-
(blinker): Enheten vil måtte slå seg av om 3 sekunder.
Melding
"Low battery"
(Lavt batterinivå)
Lad opp batteriet før du tar i bruk minnevideokameraet.
Illustrasjonene over er basert på fulladet batteri i normal temperatur.
Lav omgivelsestemperatur kan påvirke brukstiden.
18_Norwegian
•
•
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Lading, innspilling og avspillingstider med et fulladet batteri
(ikke bruk av zoom el.l.)
•
Alle tider er omtrentlig med fulladet batteri:
batteritype
IA-BH130LB
Ladetid
Bruke strømadapteren
Omtrent 2 timer
Bruke USB-kabelen
Omtrent 4 timer
720 x 576 (50i)
Filoppløsning
Modus
TV Super Fine
(TV Sfin)
(
)
TV Fine
(TV Fin)
(
)
640 x 480 (25p)
TV Normal
(TV Nrm)
(
)
Kontinuerlig opptakstid
ca. 120min.
Avspillingstid
ca. 130min.
Web Fine
(Nett Fin)
(
.)
Web Normal
(Nett Nrm)
(
)
- Tiden er kun for referanse. Tallene som vises ovenfor er målt i Samsungs testmiljø, og kan variere fra bruker til
bruker og miljø til miljø.
- Vi anbefaler å bruk strømforsyningen når du bruker Tidsforbruk REC-funksjonen.
Fortløpende opptak (uten zoom)
Tiden for fortløpende opptak på minnevideokameraet i tabellen, viser tilgjengelig opptakstid når minnevideokameraet
er i innspillingsmodus uten at det benyttes andre funksjoner etter at innspillingen har startet. Under reelle
innspillinger, kan det hende at batteriet går tomt 2 - 3 ganger raskere enn denne referansen, siden start/stopp av
innspillingen og zoomen benyttes. Samt at det vil bli spilt av innspilt materiale. Ta hensyn til at innspillingstiden
med et fulladet batteri er mellom 1/2 og 1/3 av tidene i tabellen, og ta med deg batteri av rett type, og i tilstrekkelig
mengde slik at er dekt i den tiden du planlegger å bruke minnevideokameraet. Merk deg at batteriet vil tømmes
raskere i kalde miljøer.
Norwegian_19
forberedelse
Om batteriet
•
•
Fordelene med et batteri: Batteriet er lite, men har en stor kapasitet. Batteriet bør lades i ethvert miljø som har en
temperatur på mellom 10 °C og 30 °C.
Men du må merke deg at når det utsettes for kalde temperaturer (under 0 °C), vil brukstiden bli redusert, og
batteriet kan slutte å fungere. Hvis dette skjes, må du legge batteriet i lommen, eller en annen varm, beskyttet
plass en kort stund, og deretter sette det på minnevideokameraet igjen.
Batteriets levetid reduseres betydelig i kalde omgivelser. Anslagene for kontinuerlig opptakstid som er angitt i
bruksanvisningen, tar utgangspunkt i et fullt ladet batteri som oppbevares og brukes ved en temperatur på 25 °C.
Ettersom omgivelsestemperatur og andre forhold kan variere, kan den gjenværende batteritiden være forskjellig
fra de omtrentlige tidene for kontinuerlig opptak gitt i instruksene.
Om håndtering av batteriet
•
•
•
•
•
•
•
•
Spar batteriet ved å slå av minnevideokameraet når du ikke bruker det.
For å spare på batterikapasiteten kan du aktivere funksjonen "Auto Power Off" (Automatisk av) som vil slå av
apparatet hvis det ikke foretas noen operasjoner i løpet av 5 minutter. Hvis du vil deaktivere dette alternativet, må
du sette alternativet "Auto Power Off" (Automatisk av) til "Off" (Av). ➥side 91
Ikke ta på terminalene, eller la metalliske objekter komme i kontakt med disse.
Kontroller at batteriet sitter ordentlig på plass. Pass på at du ikke mister batteriet i bakken eller på gulvet.
Batteriet kan skades hvis det utsettes for støt.
Hold batteriet utenfor rekkevidden til barn. Det er en fare for at et barn kan svelge det.
Bruk av LCD-skjermen, avspilling og spoling sliter mer på batteriet.
Ta ut batteriet fra minnevideokameraet for sikkerhets skyld, etter at du har brukt minnevideokameraet.
Hvis du lar batteriet stå i minnevideokameraet over lengre tid, kan det hende at batteriet tømmes helt.
- Et helt utladet batteri vil ikke kunne slå på ladedioden under lading.
Dette er en konstruksjonsegenskap som er beregnet på å beskytte batteriet. Hvis ladedioden slår seg på i løpet
av 5 minutter, er det sikkert å bruke batteriet.
20_Norwegian
Vedlikeholde batteriet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
i anbefaler at du bare bruker originale batterier, tilgjengelig fra din Samsung-forhandler. Kontakt forhandleren
V
når batteriet er helt oppbrukt. Batterier må behandles som kjemisk avfall.
Rengjør polene for å fjerne eventuelle fremmedlegemer før du setter inn batteriet.
Ikke plasser batteriet i nærheten av varmekilder (for eksempel åpen ild eller ovner).
Batteriet må ikke demonteres, utsettes for trykk eller varmes opp.
Ikke lag kortslutning mellom pluss- og minuspolene på batteriet.
Dette kan føre til lekkasje og varmgang, med overoppheting og brannfare som resultat.
Ikke utsett batteriet for vann. Batteriet er ikke vanntett.
Hvis et batteri tømmes helt, kan cellene i batteriet skades.
Dessuten er faren for lekkasje større når batteriet er helt utladet.
Fjernes fra lader eller enheten når det ikke er i bruk. Hvis du lar batteriet sitte i minnevideokameraet, vil det etter
hvert lades ut, selv om strømmen er slått av.
Når du ikke skal bruke minnevideokameraet over en lengre periode:
Vi anbefaler at du lader opp batteriet, setter det på minnevideokameraet, og tømmer det minst én gang hvert
halvår:
deretter må du ta ut batteriet, og lagre det på et kaldt sted igjen.
Om batteriets levetid
•
•
atterikapasiteten vil synke over tid, og via gjentatt bruk. Hvis du opplever en svært redusert brukstid mellom
B
hver lading er det på tide med et nytt batteri.
Levetiden på batteriet styres av oppbevaringen, bruken og de miljømessige betingelsene.
Bruk kun batterier som er godkjent av Samsung. Ikke bruk batterier fra andre produsenter.
Bruk av andre batteripakker kan føre til en økt fare for overoppheting, brann eller eksplosjon.
Samsung er ikke ansvarlig for problemer som oppstår på grunn av batterier som ikke er godkjente.
Norwegian_21
forberedelse
Benytte strømnettet
Koble sammen på samme måte som når du skal lade batteriet.
Batteriet vil ikke miste lading i dette tilfellet.
Bruke minnevideokameraet med en ekstern strømforsyning
Vi anbefaler at du bruker den eksterne strømforsyningen til å gi minnevideokameraet strøm når du skal endre
innstillingene, spille av eller bruke det innendørs.
- Koble sammen på samme måte som når du skal lade batteriet. ➥ side 17
•
FORSIKTIG
•
•
•
•
Før du kobler fra strømkilden, må du kontrollere at minnevideokameraet er slått av.
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til feil på minnevideokameraet.
Bruk en veggkontakt i nærheten når du bruker strømforsyningen. Trekk ut støpselet fra kontakten med en
gang hvis det oppstår feil når du bruker videokameraet.
Ikke plasser strømadapteren på et trangt sted, som mellom veggen og et møbel.
u må bare bruke spesifiserte strømadapter til å gi minnevideokameraet strøm.
D
Hvis du bruker andre strømadapter kan dette føre til støt, eller brann.
Strømadapteret kan benyttes over hele verden. Et adapter er nødvendig i enkelte land.
Hvis du har behov for dette, kan du kjøpe et fra din forhandler.
22_Norwegian
GRUNNLEGGENDE BRUK AV DITT MINNEVIDEOKAMERA
Dette avsnittet gir deg en innføring i de grunnleggende teknikkene bak det å spille inn en film eller ta stillbilder, og om
grunninnstillingene på ditt minnevideokamera.
Velg egnet driftsmodus i henhold til hva du foretrekker ved hjelp av strømknappen ( ) og MODE-knappen.
Slå minnevideokameraet av eller på
1. Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet.
• Videokameraet slår seg på automatisk når du åpner LCD-skjermen.
• Linsen åpnes automatisk når videokameraet slås på.
• Du kan også slå på videokameraet ved å trykke på strømknappen (
2. Trykk inn strømknappen ( ) i ca. 1-2 sekunder hvis du vil slå av
videokameraet.
• Videokameraet vil ikke slå seg av dersom du lukker LCD-skjermen.
).
~
vu
vm
m
{
tvkl
strømknappen ( )
Velge driftsmodus
•
MODE-knapp
Du kan bytte driftsmodus på følgende måte hver gang du trykker på MODE.. Hver gang du skifter driftsmodus, vil respektive
modusindikator tennes.
- Innspillingsmodus ➔ Avspillingsmodus ➔ Innspillingsmodus
Modus
Innspillingsmodus
Avspillingsmodus
Funksjoner
Ta opp fil, eller bilder.
Spille av bilder eller film, eller redigere disse.
Når du skal bruke videokameraet for første gang
• Når du bruker videokameraet for første gang eller tilbakestiller det, vises tidssone-skjermen som oppstartsskjerm.
Velg ditt geografiske område, og still dato og klokkeslett. Hvis du ikke stiller klokken og datoen, vil tidssone-skjermen vises hver
gang du slår på videokameraet.
•
•
Dette videokameraer gir deg ett opptaksmodus for både film og bilder.
Du kan enkelt ta opp film, eller bilder, uten at du trenger å bytte modus.
Når minnevideokameraet slås på, utføres en selvdiagnose, og det kan vises en melding.
Se "Varselindikatorer og meldinger" (på side 114-116), og utfør nødvendige tiltak.
Norwegian_23
forberedelse
VEKSLE TIL STRØMSPAREMODUS
Hvis du trenger å bruke videokameraet over en lengre tidsperiode, vil følgende funksjoner gi deg muligheten til å redusere
unødvendig bruk av strøm, samtidig som du har videokameraet klart til bruk ved hjelp av strømsparemodus.
I STBY-modus:
• Videokameraet vil veksle til "Quick On STBY" (Raskt i ventemodus) automatisk når LCD-skjermen lukkes. ➥side 92
I avspillingsmodus (inkluderer miniatyrvisningen):
• Videokameraet går i dvalemodus når LCD-skjermen lukkes, og vil slå seg av etter 20 minutter i denne modusen. Men hvis
“Automatisk av: 5 Min” er valgt, vil videokameraet slå seg av etter 5 minutter.
• Hvis du åpner LCD-skjermen, eller kobler til videokabelen når videokameraet er i ventemodus, vil videokameraet våkne
opp, og gå tilbake til forrige brukte modus.
LCD-skjermen er åpen
LCD-skjermen er lukket
Etter 20 minutter
Normal View
0:00:55
Photo
1/10
Move
Play
<Når strømmen er på>
<Ventemodus>
<Strøm av>
• Strømsparemodus fungerer ikke i følgende situasjoner:
- Når videokameraet har en kabel tilkoblet. (USB, AV eller HDMI)
- Mens du tar opp, spiller av, eller bruker lysbildeframvisningen.
- Når LCD-skjermen åpnes.
• Strømsparemodus bruker bare ca 50% av batterikapasiteten i forhold til ventemodus. Men hvis du planlegger å
bruke videokameraet i en lengre periode, anbefales det at du slår av videokameraet ved hjelp av strømknappen
( ) når du ikke skal bruke det.
24_Norwegian
INDIKATORER PÅ LCD-SKjERM
1
2
3
4
STBY 0:00:00 [475Min]
22
1
6
9999
7
Time Lapse Recording
8
1Sec /
21
20
Bilde- og innspillingsmodus
5
Hr
9
19
18
10
15
+0.3
17
16
15
14
18
19
•
•
•
•
•
•
•
Lagringsmedia (Innebygd minne (Bare SMX-K44/K442/
K45) eller minnekort)
Batteri info. (gjenværende batterikapasitet)
Fotobildeoppløsning, Oppløsning på videobilde
Anti-shake (OIS)
LCD-forbedrer *
7
8
9
13
21
Stillbildeteller (totalt antall tilgjengelige stillbilder)
5
6
5
Skjermbildet ovenfor er bare et eksempel til illustrasjon:
Det avviker fra det reelle skjermbildet.
Skjermindikatorene er basert på en minnekapasitet på 16GB
(Minnekort av typen SDHC).
Innstillingene til funksjoner som er merket med *, vil ikke bli tatt vare
på når minnevideokameraet starter på nytt.
Som ledd i arbeidet med å forbedre ytelsen kan displayindikatorene
og rekkefølgen av disse bli endret uten varsel.
Dette videokameraet har én opptaksmodus som er kombinert av
filmopptaks- og bildemodus. Derfor er det enkelt å ta filmer eller
bilder i samme modus uten å endre opptaksmodus.
Det totale antallet bilder som kan tas telles basert på tilgjengelig
plass på lagringsmediet.
Antallet bilder som kameraet kan ta på OSD-en er maksimalt 9999.
Time Lapse REC (Tidsforbruk REC) *
Driftsstatus ( STBY (ventemodus) /  (opptak))
Tidsteller
(opptakstid, film: gjenværende opptakstid)
4
11
13
1/25
3
12
01/jAN/2009 00:00
18
2
10
Back Light (Bakgr.bel)
11
Wind Cut (fjern vind)
Fader *
Zoom (Optisk zoom / Intelli Zoom / Digital zoom)
Date/Time Display (Dato/tid-skjerm)
Time Zone (Tidssone)
Digital Effect (Digital effekt)
EV (Eksponeringsverdi) *
Manuell eksponering */ Manuell Lukker hastighet *
/C.Nite *
Manual focus (Manuell fokus) */
Face detection (Ansiktsdet.) *
Hvitbalanse
iSCENE / EASY Q
Innspillingsmodus (
/
)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Norwegian_25
forberedelse
INDIKATORER PÅ LCD-SKjERM
Bilde- og innspillingsmodus :
Hurtigmeny (OK Guide)
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
5
1
2
4
3
3
4
5
2
Quick View
Focus* (Auto Focus/Face Detection/Manual Focus) (Fokus
(Autom. fokus/Ansiktsdet./Manuell fokus))
Shortcut menu (Hurtigmeny) (OK Guide) /
Return (Tilbake)
EV (Eksponeringsverdi) *
iSCENE
Bilde- og innspillingsmodus :
Hurtigmeny (Manuell)
1
1
STBY 0:00:00 [475Min]
2
9999
5
4
3
4
5
3
Manuell kontrollstolpe /Verdi
Menynavn
Shortcut menu (Hurtigmeny) (OK Guide) / Return (Tilbake)
Verdijustering (ned)
Verdijustering (opp)
•
EV
0
•
•
2
26_Norwegian
1
Illustrasjonen til venstre viser skjermen for EV
(Eksponeringsverdi).
Innstillingene til funksjoner som er merket med *, vil
ikke bli tatt vare på når minnevideokameraet starter
på nytt.
Ved hjelp av hurtigknappen kan du gå direkte til den
valgte menyen. Ved å trykke OK, vil du kunne se
en hurtigmeny over de mest brukte funksjonene på
LCD-skjermen.
1
2
Normal View
12
11
3
4
100-0006
0:00:55
1/10
10
Avspillingsmodus: Miniatyrvisning
1
1
2
5
3
6
4
7
8
6
5
7
8
Photo
9
Move
Play
9
10
3
11
12
1
2
3
4
Avspillingsmodus: Enkel visning
1
0:00:00/0:00:55
11
5
2
6
3
7
8
4
5
6
7
10
8
01/jAN/2009 00:00
100-0001
Avspillingsmodus
Kopieringsvalgt (Bare SMX-K44/K442/K45)
Lagringsmedia (Innebygd minne eller minnekort)
(Bare SMX-K44/K442/K45)
Batteri info. (gjenværende batterikapasitet)
Nå/Totalt antall filer
Feilfil
Rullefelt
Slett valgt
Knappeguide
Rediger (Kombiner)
Beskytt
Opptakstid
9
4
9
10
11
Avspillingsmodus
Avspillingsstatus ( Play ( ) / Pause ( ❙ ❙ ))
Tidskode (forløpt tid/opptakstid)
Lagringsmedia (Innebygd minne eller minnekort)
(Bare SMX-K44/K442/K45)
Batteri info. (gjenværende batterikapasitet)
Filmoppløsning
Slettebeskyttelse
LCD-forbedrer
Filnavn (filnummer)
Date/Time Display (Dato/tid-skjerm)
Play Option (avspillingsalternativ)
Norwegian_27
forberedelse
INDIKATORER PÅ LCD-SKjERM
Avspillingsmodus: Hurtigmeny (OK Guide)
0:00:00/0:00:55
1
5
4
2
3
3
4
Multi View
2
100-0001
5
1
Avspillingsmodus: Enkel (Volum)
0:00:00/0:00:55
1
2
2
1
01/jAN/2009 00:00
28_Norwegian
Reverse Playback Search - søk bakover
➥ side 33
(Søke/Hopp over/Sakte/av ramme etter ramme)
Reduser volum
Play (  ) / Pause ( ❙ ❙ )
Forward Playback Search - søk forover ➥ side 33
(Søke/Hopp over/Sakte/av ramme etter ramme)
Øk volum
100-0001
Date/Time Display (Dato/tid-skjerm)
Volumstolpe
1
2
3
Bildevisningsmodus: Miniatyrvisning
1
Normal View
11
100-0001
1/10
10
Video
9
Move
4
2
5
3
6
4
7
5
8
7
6
8
9
Full View
10
3
1
2
3
4
11
Bildevisningsmodus: Enkel visning
1
1/10
5
2
6
3
7
12
8
11
4
5
6
7
Multi View
100-0001
9
8
9
10
10
Bildevisningsmodus
Protection (Beskytt)
Lagringsmedia (Innebygd minne eller minnekort)
(Bare SMX-K44/K442/K45)
Batteri info. (gjenværende batterikapasitet)
Nå/totalt telling over filnavn
Feilfil
Rullefelt
Slett valgt
Knappeguide
Kopieringsvalgt (Bare SMX-K44/K442/K45)
Filnavn (filnummer)
4
11
12
Bildevisningsmodus
Lysbildefremvisning
Bildeteller (gjeldende bilde /
totalt antall tilgjengelige stillbilder)
Lagringsmedia (Innebygd minne eller minnekort)
(Bare SMX-K44/K442/K45)
Batteri info. (gjenværende batterikapasitet)
Bildeoppløsning
Protection (Beskytt)
LCD-forbedrer
Filnavn (filnummer)
OK-veiledning (neste bilde)
Shortcut menu (Hurtigmeny) (OK Guide) /
Return (Tilbake)
OK-veiledning (forrige bilde)
Norwegian_29
forberedelse
SLÅ SKjERMINDIKATORENE AV/PÅ (
)
Bytte visningsmodus for skjerminformasjon
•
•
Du kan bytte visningsmodus for informasjonen på skjermen:
Trykk Skjerm ( ) mens minnevideokameraet er på.
Visningsmodusene full og minimum veksles.
Full visningsmodus: Alle informasjonstyper vil vises.
Minimum visningsmodus: Kun statusindikatoren vil vises.
•
•
•
Hvis minnevideokameraet har advarsler, vises en varselmelding.
På menyen, vil Display -knappen ( ) bli deaktivert.
For å aktivere funksjonen iVIEW, må du trykke Display ( ) på miniatyrvisningen.
BRUKE LCD-FORSTERKER
•
•
~
vu
vmm
{
tvkl
STBY
<Minimum visningsmodus>
Kontrasten blir forbedret og gir et klart og tydelig bilde. Denne effekten brukes også utendørs i dagslys.
Du kan også justere skjermens lysstyrke I to nivået, som gir en lysere skjerm enn ved å bruke ett-trinns nivåer på
opptaket.
1. Trykk på LCD ENHANCER ( ).
• Indikatoren Juster LCD (
) vises, og LCD-skjermen lyser opp.
2. Du kan bytte driftsmodus på følgende måte hver gang du trykker på
LCD ENHANCER ( ).
• LCD-forsterker, 1-nivå ( ): LCD-forsterking utføres.
• LCD-forsterker, 2-nivå ( ): Du kan få en lysere skjerm enn ved å bruke
ett–nivå justeringer.
• LCD-forsterker-funksjonen påvirker ikke bildet som blir tatt opp.
• Når LCD-forsterkeren er i gang ved lavt lys, kan enkelte striper vises på skjermen.
Dette er ikke en feil.
• LCD Enhancer-funksjonen kan forvrenge fargene på skjermen.
30_Norwegian
~
vu
vmm
{
tvkl
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
ANGI ANTI-SHAKE (OIS: OPTISK BILDESTABILISERING) ( )
•
•
Denne funksjonen virker bare i opptaksmodus. ➥side 23
Anti-shake (Bildestabilisering) (OIS) er en funksjon som, innenfor rimelige grenser,
kompenserer for bevegelser som ofte forekommer når du filmer med håndholdt
kamera. Anti-shake (OIS) gir et mer stabilt bilde ved:
- Opptak med kraftig zooming
- Opptak av små gjenstander på nært hold
- Opptak når du går eller beveger deg
- Opptak gjennom vinduene i et kjøretøy
~
vu
vmm
{
tvkl
STBY 0:00:00 [475Min]
Press the Anti-shake (OIS) (
mode between On and Off.
•
•
•
•
•
) button to toggle the Anti-shake (OIS)
9999
EASY Q setter automatisk Anti-Shake (OIS) til stilling On (På).
Når Anti-Shake (OIS): On (bildestabilisering: på) er valgt, vil det være et lite avvik mellom den virkelige bevegelsen og
bevegelsen på skjermen.
Store ristinger i videokameraet blir ikke fullstendig utlignet, selv om Anti-Shake (OIS): On (bildestabilisering: på) er valgt.
Hold godt tak i videokameraet med begge hender.
Det anbefales at du velger Anti-Shake (OIS): Off (bildestabilisering: av) når du bruker videokameraet på et bord eller stativ (ikke
inkludert).
Når du tar opp bilder med forstørrelse på 10x eller mer og Anti-shake (OIS) står på On (På) på mørke steder, kan etterbilder
være synlige. Hvis dette er tilfellet, anbefaler vi at du bruker et stativ (ikke inkludert) og stiller Anti-Shake (OIS) (bildestabilisering)
på Off (Av).
Norwegian_31
forberedelse
HURTIGMENY (OK GUIDE)
Hurtigmenyen (OK guide) gir deg de meste brukte funksjonene i henhold til valgt modus.
✪ Eksempel: justere EV (Exposure Value (Eksponeringsverdi)) i
opptaksmodus ved hjelp av hurtigmenyen (OK-guide).
~
vu
vmm
1. Trykk OK i STBY-modus (Ventemodus).
• Hurtigmenyen (OK guide) vises.
{
tvkl
OK
2. Trykk kontrollknappen () for å velge "EV"-modus.
• Trykk på kontrollknappen (  /  ) for å justere eksponeringen mens du
ser på bildet I LCD-skjermen.
3. Trykk OK for å bekrefte valget ditt.
• Trykk OK for å gå ut av hurtigmenyen.
• Eksponeringsverdien vil bli aktivert, og indikatoren (
ingsverdien vises.
•
•
) vises og innstill-
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Auto Exposure
Hurtigmenyen (OK-guide) kan ikke brukes i EASY Q-modus.
Før du velger en menyoppføring, må du kontrollere at du har valgt korrekt
modus først.
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
EV
+1.0
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
+1.0
32_Norwegian
Bruke kontrollknappen
Knapp
Innspillingsmodus (
)
- Bruke hurtigmenyen
- Bekreft valg
- Avslutt hurtigmenyen
OK
OK
OK
/
Avspillingsmodus (
)
Bildevisningsmodus Menyvalg
)
(
)
Avspillingsmodus (
- Hurtigmenyen
(OK-guide)
vises
- Avspilling/pause
Bekrefter
valg
Visning av
enkeltbilde
Øker lydstyrken
Øker lydstyrken
Flytter
markøren
opp
reduserer volumet
reduserer volumet
Flytter
markøren
ned
EV
- Søke avspilling RPS
(Reverse Playback Search - søk
bakover)-hastighet:
x2→x4→x8→x16
- Avspilling av ramme etter ramme
- Slow motion playback
(Sakte avspilling fremover)
hastighet: x1/2→x1/4→x1/8→x1/16
- H
opp over forrige avspilling
Forrige bilde
Går til
forrige
meny
Quick View
- Søke avspilling FPS (Forward
Playback Search - søk forover)hastighet: x2→x4→x8→x16
- Hopp over neste avspilling
- Avspilling av ramme etter ramme
- Sakte avspilling
Sakte avspillingsrate fremover:
x1/2 → x1/4 → x1/8 → x 1/16
Neste bilde
Går til
neste
meny
- iSCENE
- Zoom (wide)
OPP
OK
- Focus (Fokus)
- Zoom (tele)
NED
OK
VENSTRE
OK
HØYRE
Norwegian_33
forberedelse
OPPRINNELIGE INNSTILLINGER: TIDSSONE, DATO OG KLOKKESLETT OG SKjERMSPRÅK
•
•
•
Du har tilgang til de opprinnelige innstillingene i alle modus.
Hvis du vil lese menyene og meldingene på ønsket språk, kan du velge skjermmenyspråk.
Hvis du vil lagre dato og klokkeslett for opptaket, må du velge tidssone og stille klokken/justere dato.
Slå på strømmen og stille inn dato og klokkeslett
Still inn dato og klokkeslett når du tar i bruk videokameraet første gang.
Hvis du ikke stiller inn dato og klokkeslett, vil skjermen for dato og klokkeslett (tidssone) vises hver gang du
slår på minnevideokameraet.
1. Åpne LCD-skjermen og videokameraet slår seg på automatisk. ➥side 23
• Når du slår på videokameraet første gang, er tidssonen på skjermen basert på London, London.
(GMT 00:00)
• Du kan også stille inn tidssonen ("Home" (Hjem)) fra menyen "Settings" (Setting)( ).
➥ side 86
2. Velg geografisk område med kontrollknappen (  /  ), trykk deretter på OK.
• Date/Time Set-skjermen vises.
3. Velg dato og klokkeslett, og juster disse innstillingene ved å bruke kontrollknappen ( /  /  / ).
4. Forsikre deg om at klokken er stilt riktig, trykk deretter OK.
• Du kan stille inn årstallet opptil 2037, basert på "Home" (Hjem) (Startsted).
• Ved å aktivere ( ) flyttes tiden 1 time framover.
• Om å lade det innebygde oppladbare batteriet
Videokameraet har et innebygd oppladbart batteri for å ta vare på dato og klokkeslett også når
strømmen er slått av. Hvis videokameraet ikke benyttes over en periode på ca. 2 måneder,
uten at det kobles til strømnettet, eller at batteriet er koblet på, så vil det innebygde batteriet
tømmes helt. Hvis dette skulle skje, må det innebygde batteriet lades ved at du kobler til den
medfølgende strømforsyningen i ca. 24 timer.
• Informasjon om dato og klokkeslett registreres automatisk på et spesielt dataområde på
lagringsmediet.
~
vu
vmm
{
tvkl
Home
London, Lisbon
Home:[GMT 00:00]
01/JAN/2009 00:00
Date/Time Set
Date/Time Set
Home
Day Month Year Hour Min
01 / jAN / 2009
00 : 00
Visit : 01/jAN/2009 00:00
Back
Move
OK
Slå dato og klokkeslett av eller på
• Du kan slå dato/klokkeslett på eller av ved å gå til menyen og endre modusen for Dato/tid-skjerm. ➥side 89
Enkel innstilling av klokken etter tidsforskjell
• Når du bruker minnevideokameraet utenlands, er det enkelt å stille klokken til lokal tid ved å stille inn en tidsforskjell. Velg "Time Zone"
(Tidssone) i menyen, velg deretter tidsforskjellen. ➥side 86
34_Norwegian
Velge språk for skjermmenyen
Du kan velge ønsket språk på skjermmenyene og meldingene.
1. Trykk på MENU-knappen.
• Menyskjermbildet vises.
2. Trykk kontrollknappen (  /  ) for å velge "Settings" (Setting).
• Menyene i modusen "Settings" (Setting) vil vises.
3. Trykk kontrollknappen (  /  ) til å velge "Language", og trykk
deretter OK.
4. Trykk kontrollknappen (  /  ) til å velge ønsket skjermspråk, og trykk
deretter OK.
• English / 한국어/ Français / Deutsch / Italiano / Español / Português /
Nederlands / Svenska / Suomi / Norsk / Dansk / Polski / Čeština / Slovensky
/ Magyar / limba română / Български / Ελληνικά / српски / Hrvatski /
/
/
/
/ Türkçe /
/
/ IsiZulu
5. Trykk MENU for å gå ut av menyen.
• Skjermmenyen vises på nytt i valgt språk.
•
•
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Default Set
Version
Language
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Default Set
Version
Language
Exit
English
Français
Move
Select
Selv om batteripakken eller strømforsyningen blir tatt ut, blir språkinnstillingen tatt vare på.
"Language"-alternativene (språk) kan endres uten foregående varsel.
Norwegian_35
om lagringsmedia
VELGE LAGRINGSMEDIA (Bare SMX-K44/K442/K45)
•
•
•
Du kan spille inn film til det innebygde minnet, eller til et minnekort, så du bør velge ønsket lagringsmedia før du
starter innspillingen eller avspillingen.
Du kan bruke kort av typen SDHC i minnevideokameraet. (Noen kort er ikke kompatible i henhold til produsenten
av minnekortet og minnekortets type.)
Før du setter inn eller tar ut minnekortet, må du slå av minnevideokameraet.
Velge lagringsmedia
1. Trykk på MENU-knappen.
• Menylisten vises.
2. Trykk kontrollknappen (  /  ) for å velge "Settings" (Setting).
3. Trykk kontrollknappen (  /  ) til å velge "Storage Type" (Lagring), og
trykk deretter OK.
4. Bruk kontrollknappen (  /  ) til å velge "Memory" (Minne) eller "Card"
(Minnek), og trykk deretter OK.
• "Memory" (Minne): når du bruker det innebygde minnet.
• "Card" (Minnek): Når du bruker minnekortet.
5. Trykk MENU for å avslutte.
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Storage Type
:
Storage Info
Format
Exit
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Storage Type
Storage Info
Memory
Card
Format
Exit
Move
Bruke det innebygde minnet (Bare SMX-K44/K442/K45)
•
På grunn av at dette minnevideokameraet har et innebygdt minne på 16GB (Bare SMX-K44/K442), 32GB (Bare
SMX-K45), trenger du ikke kjøpe ekstra lagringsmedia. Du kan derfor spille inn eller spille av filmer med en gang.
Bruke et minnekort (ikke vedlagt)
•
•
Select
Dette videokameraet har innebygd kortleser for kort av typen SDHC (Secure Digital High Capacity).
Du kan bruke kort av typen SDHC i minnevideokameraet.
- Noen kort er ikke kompatible i henhold til produsenten av minnekortet, og minnekortets type.
36_Norwegian
•
•
•
•
•
Du må ikke formatere det innebygde minnet eller minnekortet med en datamaskin.
Hvis du setter inn et minnekort mens minnevideokameraet er slått på, vil en melding på skjermen
automatisk be deg om å velge lagringstype. (Bare SMX-K44/K442/K45)
Hvis det ikke er satt inn noe minnekort, vil kun det innebygde minnet være tilgjengelig.
(Bare SMX-K44/K442/K45)
Ikke løs ut et minnekort mens det brukes av videokameraet. Minnekortet og dataene som er lagret på det,
kan bli skadet.
Ikke fjern batteri eller ledning mens lagringsmediet adresseres, f.eks. under innspilling, avspilling,
formatering, sletting osv. Lagringsmediet og data som er lagret der, kan bli skadet.
SETTE INN/LØSE UT ET MINNEKORT
Sette inn et minnekort
Sett inn
1. Slå av minnevideokameraet.
2. Trekk dekselet over batteriet/minnekortet til side og lukk
det opp, som vist i diagrammet.
3. Sett inn minnekortet i sporet til det klikker på plass. Kortet
må settes inn i retningen pilen i figuren viser.
4. Lukk dekselet.
Løse ut et minnekort
1. Slå av minnevideokameraet.
2. Trekk dekselet over batteriet/minnekortet til side og lukk
det opp, som vist i diagrammet.
3. Skyv minnekortet forsiktig inn slik at det løses det ut.
4. Trekk minnekortet ut av sporet, og lukk dekslet.
FORSIKTIG
løse ut
Skyv minnekortet innover med etiketten vendt mot høyre,
som vist på figuren.
Norwegian_37
om lagringsmedia
VELGE ET PASSENDE MINNEKORT
Et minnekort er et kompakt og bærbart lagringsmedium med en lagringskapasitet som overgår kapasiteten til en diskett.
• Du kan bruke minnekort av typen SDHC.
(hvis det er nødvendig, kan du kjøpe et minnekort separat).
- Du kan også bruke kort av typen SD, men vi anbefaler at du bruker kort av typen SDHC sammen
med minnevideokameraet. (Minnekort av typen SD som er større enn 2GB er ikke kompatible
Kontakter
med dette minnevideokameraet).
• På dette minnevideokameraet kan du bruke minnekort (SD/SDHC) med følgende kapasitet:
Beskyttelsestapp
SD: 512MB~2GB, SDHC: 4~32GB
<SDHC minnekort>
• Kompatible opptaksmedier
- Følgende opptaksmedia er testet og garanteres at de fungerer med dette minnevideokameraet.
<Brukbare minnekort>
Andre kan vi ikke garantere fungerer, så du må være oppmerksom på dette når du kjøper slike
(512MB ~32GB)
produkter.
Minnekort av typen SDHC eller SD: Fra Panasonic, SanDisk og TOSHIBA.
• Hvis du bruker andre media, kan det hende at de ikke lagrer data på korrekt måte, eller at de mister data som allerede er lagret.
• Når du skal ta opp film, må du bruke minnekort som støtter raskere skrivehastigheter (minst 2MB/sek.).
Minnekort av typen SDHC (Secure Digital High Capacity)
•
•
•
Minnekort av typen SDHC er i henhold til den nye SD-spesifikasjonenVer.2.00.
Denne siste spesifikasjonen ble etablert av SD Card Association for å utnytte datakapasitet på over 2GB.
Minnekort av typen SDHC støtter en mekanisk skrivebeskyttelsesbryter. Ved å beskytte kortet med denne bryteren forhindrer du at
filene på SDHC-kortet blir slettet ved en feil. Flytt bryteren i retning kontaktene for å slå av denne beskyttelsen. Flytt bryteren vekk fra
kontaktene for å slå den på.
På grunn av en endring i filtabellen, og fysiske spesifikasjoner, kan ikke kort av typen SDSH sammen med eksisterende SD-kapable
enheter. Minnekort av typen SDHC kan kun benyttes på SDHC-kompatible enheter. Disse vil ha SDHC-logoen enten på selve
enheten, eller i brukerhåndboken.
Vanlige forsiktighetsregler rundt minnekort
Skadede data kan ikke bli gjenopprettet. Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktig data til datamaskinens harddisk separat.
Hvis du slå av strømmen eller tar ut minnekortet mens du utfører operasjoner som formatering, sletting, innspilling og avspilling, kan
du miste data.
• Etter at du har endret navnet på en fil, eller en mappe på kortet med datamaskinen, kan det hende at videokamerat ikke kjenner igjen
den modifiserte filen.
38_Norwegian
•
•
Håndtering av minnekort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Det anbefales at du slår av strømmen før du setter inn eller tar ut minnekortet slik at du unngår å miste data.
Det kan ikke garanteres at du kan benytte minnekort som er formatert på andre enheter. Formater minnekortet med
minnevideokameraet.
Du må formatere nyinnkjøpte minnekort, minnekort med data som videokameraet ikke gjenkjenner, eller som er lagret av andre
enheter. Merk deg at du sletter alle data på minnekortet når du formaterer.
Hvis du ikke kan bruke et minnekort som har blitt benyttet på en annen enhet, må du formatere det på dette minnevideokameraet.
Merk deg at du sletter alle data på minnekortet når du formaterer.
Et minnekort har en begrenset levetid. Hvis du ikke greier å spille inn nye data, må du gå til anskaffelse av et nytt minnekort.
Et minnekort er elektronisk presisjonsutstyr. Ikke bøy det, slipp det ned eller utsette det for støt.
Ikke bruk kortet eller oppbevar det på plasser med høy temperatur og luftfuktighet, eller i støvfylte omgivelser.
Ikke plasser fremmedlegemer på minnekortets terminaler. Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre overflaten hvis dette er nødvendig
Ikke fest andre gjenstander enn en enkel etikett på kortet, og denne må setter på avsatt plass.
Hold minnekortet utenfor rekkevidden til barn, som kan komme til å svelge det.
Minnevideokameraet støtter minnekort av typen SDHC for datalagring.
• Lagringshastigheten kan variere, avhengig av produsent og produksjonssystem.
• Brukere som bruker minnekort med lavere hastigheter kan ha problemer med å lagre filmen på minnekortet når de spiller inn.
Du kan til og med miste data under opptaket.
• For å forsøke på å redde deler av filmen, vil minnevideokameraet lagre filmen på kortet, og deretter vise en advarsel: "
• Low Speed Card. Please record a lower resolution." (Kort med lav hastighet.Ta opp med en lavere kvalitet.).
Det anbefales at du bruker minnekort som støtter raske skrivehastigheter for å unngå problemer.
• Hvis du ikke kan unngå å bruke et minnekort med lav hastighet, kan oppløsningen og kvaliteten på innspillingen bli lavere
enn angitt nivå Men jo høyere oppløsning, desto mer minne brukes.
• For å få optimal ytelse på minnevideokamerat, bør du forsikre deg om at du kjøper minnekort som støtter raske hastigheter.
Faktisk formatert kapasitet kan være mindre da den interne firmware bruker en del av minnet.
•
•
•
Samsung er ikke ansvarlig for tap av data grunnet feil bruk.
Vi anbefaler å bruke en minnekorteske, slik at du ikke mister data når det forflyttes, eller fra statisk elektrisitet.
Etter en tids bruk vil minnekortet bli varmt. Dette er normalt og ikke en feil.
Norwegian_39
om lagringsmedia
OPPTAKSTID OG KAPASITET
•
•
The following shows the camcorder’s maximum recording time and number of images according to the resolution / memory
capacity.
For recording video and photos, please note the approximate maximum limits.
Opptakstid for film
Media
Kapasitet
TV Super Fine
720x576(50i)
(TV Sfin) ( )
TV Fine
720x576(50i)
(TV Fin) ( )
TV Normal
720x576(50i)
(TV Nrm) ( )
Web Fine
640x480(25p)
(Nett Fin) ( )
Web Normal
640x480(25p)
(Nett Nrm) ( )
Innebygd minne*
16GB
32GB
1GB
2GB
380min. 760min.
23min.
47min.
95min.
480min. 960min.
30min.
60min.
620min. 1240min.
38min.
480min
960min.
620min. 1240min.
16GB
32GB
190min.
380min.
760min.
120min.
240min.
480min.
960min.
77min.
155min.
310min.
620min.
1240min.
30min.
60min.
120min.
240min.
480min.
960min.
38min.
77min.
155min.
310min.
620min.
1240min.
(Enhet: Omtrentlige minutter med opptak)
Antall bilder som kan lagres
Media
Kapasitet
Modus
Oppløsning
4:3
16:9
Minnekort
4GB
8GB
Innebygd minne*
Minnekort
16GB
32GB
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
800x600
9999
9999
1920
3840
7680
9999
9999
9999
1600x1200
9999
9999
760
1530
3040
6080
9999
9999
848x480
1696x960
9999
9999
9999
9999
1920
760
3840
1530
7680
3040
9999
6080
9999
9999
9999
9999
(Enhet: Omtrentlig antall bilder)
1GB 1,000,000,000 bytes: Faktisk formatert kapasitet kan være mindre da den interne firmware
bruker en del av minnet.
40_Norwegian
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
allene ovenfor er målt i henhold til Samsungs standard innspillingsbetingelser, og kan variere, avhengig
T
av testen eller brukerbetingelsene.
Videokameraet gir deg fem oppløsningsalternativer for opptak:
- "TVSuper Fine" (TV Sfin), "TV Fine" (TV Fin), "TV Normal" (TV Nrm), "Web Fine" (Nett Fin),
"Web Normal" (Nett Nrm).
For samme scene, vil en høyere kvalitetsinnstilling gi et bedre bilde, med en større datafil i rekkefølgen
"TV Super Fine" (TV Sfin), "TV Fine" (TV Fin), "TV Normal" (TV Nrm), "Web Fine" (Nett Fin),
"Web Normal" (Nett Nrm).
- Modusene "TV Sfin", "TV Fin" og "TV Nrm" gir optimalt resultat på en TV-skjerm.
Modusene "Nett Fin" og "Web Normal" gir best resultat på en datamaskin (Internett).
Komprimeringsforholdet økes når du reduserer kvaliteten (i rekkefølgen "TV Super Fine" (TV Sfin),
"TV Fine" (TV Fin), "TV Normal" (TV Nrm), "Web Fine" (Nett Fin), "Web Normal" (Nett Nrm).
Jo høyere komprimeringen er, jo mer forringet vil bildekvaliteten være, mens opptakstiden vil øke.
Opptakslengden til et Time Lapse-opptak kan variere etter de valgte innstillingene.
Komprimeringsforholdet justeres automatisk i forhold til bildet som spilles inn, og opptakstiden kan derfor
også variere.
Du kan bruke kort av typen SDHC i minnevideokameraet.
Noen kort er ikke kompatible i henhold til produsenten av minnekortet og minnekortets type.
Vi kan ikke garantere korrekt bruk av minnekort som ikke er formatert på dette minnevideokameraet.
Formater kortet på minnevideokameraet.
Det anbefales at du bruker minnekort som støtter raske skrivehastigheter for å unngå problemer.
(skrivehastighet: Hvis du bruker et kort med lav skrivehastighet, kan det hende at opptaket stopper med
meldingen "Low Speed Card. Please record a lower resolution." (Kort med lav hastighet.Ta opp med
en lavere kvalitet)
Det støtter korrekt bruk på minnekort opp til 32GB til opptak/avspilling.
Minnekort med større kapasitet enn 32GB vil nødvendigvis ikke fungere korrekt.
Minnekort som benyttes til opptak av film, kan føre til uskrivbare områder, noe som kan føre til redusert
opptakstid og ledig plass på kortet.
Maksimal størrelse på en filmfil (H.264/AVC) som kan tas opp sammenhengende er 1.8GB.
Videokameraet kan ta opp til 9999 filer (video og bilder) på ett minnekort.
Filmer (eller bilder) som er tatt opp med annet utstyr vil ikke kunne spilles av på dette minnevideokameraet.
Elementer merket med * er bare tilgjengelig med modellene 16GB (Bare SMX-K44/K442), 32GB(Bare
SMX-K45).
Norwegian_41
opptak
Grunnleggende prosedyrer om å ta opp en film eller et bilde er beskrevet nedenfor og på de følgende sider.
SPILLE INN FILM
•
1.
Videokameraet har to Start/stopp innspilling -knapper. Den ene er bak på videokameraet, og den andre er ved siden av LCD-skjermen. Velg hvilken
innspillingsknapp du vil bruke etter behov.
Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet.
• Du kan også slå på videokameraet ved å trykke på Power ( ) -knappen.
• Sett inn en strømkilde i minnevideokameraet. ➥side 16
(et batteri eller en strømadapter)
• Velg egnet lagringsmedia. ➥side 36 (Bare SMX-K44/K442/K45)
(Hvis du vil ta opp til et minnekort, må du sette inn minnekortet.)
• Hvis det er nødvendig, kan du endre videooppløsning og bildeforhold etter behov.
0:00:00 [475Min]
Kontroller motivet på LCD-skjermen.
9999
Trykk Start/Stopp innspilling-knappen.
• Innspillingsindikatoren ( ) vises, og opptaket starter.
• Hvis du trykker innspillingsknappen (start/stopp) en gang til under opptak,
vil du sette minnevideokameraet på pause.
Når innspillingen er ferdig, må du slå av minnevideokameraet.
~
vu
vmm
{
tvkl
2.
3.
4.
Quick View
Når du bruker Quick View-funksjonen (Hurtigvisning), kan du se de sist innspilte filmene, eller bildene, straks opptaket er ferdig/bildet er tatt.
1.
Trykk på OK-knappen i standbymodus (STBY) straks opptaket er ferdig.
STBY 0:00:00 [475Min]
• Hurtigmenyen (OK guide) vises.
9999
2.
Trykk på Kontroll-knappen () for å vise siste video (eller fotografi) du har tatt opp.
• Etter at hurtigavspillingen er fullført, går videokameraet tilbake til hvilemodus.
• Under hurtigvisning kan du bruke Kontroll-knappene (  /  / /OK) til avspillingssøk eller sletting av den aktuelle filen.
Auto Exposure
Hurtigvisningsfunksjonen er ikke tilgjengelig under følgende forhold:
- Dersom modus er endret etter et opptak
- Dersom videokameraet er startet på nytt etter et opptak
WARNING
•
•
•
•
•
•
•
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som skyldes problemer med minnekort, som feil ved lagring og unormal avspilling.
Vær oppmerksom på at du ikke kan gjenopprette skadede data.
Ikke ta ut batteriet, eller koble fra strømforsyningen under et opptak. Hvis du likevel gjør det, kan det føre til skade på lagringsmedia eller
korrupte data.
For informasjon på LCD-skjermen, ➥side 25
Ta ut batteriet når du er ferdig med å spille inn for å unngå at batteriet tappes unødig.
For forskjellige funksjoner som er tilgjengelige når du tar opp film. ➥side 53-68
Under opptak er de fleste operasjonene utilgjengelig. (MODE-knapp, MENU-knapp o.l.)
42_Norwegian
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lyd blir tatt opp med den interne stereomikrofonen i fronten av minnevideokameraet. Så vær forsiktig slik at mikrofonen ikke er blokkert.
Før du spiller inn en viktig film, bør du kontrollere opptaksfunksjonen, slik at du avdekker eventuelle problemer med utstyret.
Ikke slå av videokameraet, eller løs ut minnekortet mens du bruker lagringsmediet.
Dette kan skade lagringsmediet, eller data som er lagret på lagringsmediet.
LCD-skjermens lysstyrke og farge kan justeres på menyen. Å justere lysstyrken og fargen til LCD-skjermen vil ikke påvirke lysstyrken og
fargen på bildet som tas. ➥side 89
Dette videokameraet har én opptaksmodus som er kombinert av filmopptaks- og bildemodus. Derfor er det enkelt å ta filmer eller bilder i
samme modus uten å endre opptaksmodus.
Du kan ikke bruke et låst minnekort til opptak. Du vil se en melding som forteller det at opptak er deaktivert på grunn av denne låsen.
Legg merke til at strømutfall under opptak, som f.eks.frakoblet strømkontakt DC eller tomt batteri, kan skade filen
Du kan bytte avspillingsmodus til opptaksmodus ved å trykke på Opptak (start/stopp)-knappen eller MODE-knappen.
Hvis strømkabel/batteri kobles fra eller opptaksfunksjonen deaktiveres under opptak, går systemet går over til datagjenopprettingsmod
us. Ingen andre funksjoner er aktivert under gjenoppretting av data. Etter at dataene er gjenopprettet skifter systemet til STBY (vente)modus. Når opptakstiden er kort, vil kanskje gjenoppretting av data mislykkes.
ENKELT OPPTAK FOR NYBEGYNNERE (EASY Q-MODUS)
Med EASY Q-funksjonen stilles de fleste innstillingene for minnevideokameraet automatisk inn, noe som
gjør at du ikke trenger å foreta detaljerte innstillinger.
1. Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet.
• Du kan også slå på videokameraet ved å trykke på Power ( ) -knappen.
2. Trykk EASY Q-knappen.
• Når du trykker EASY Q, vil de fleste funksjonene bli slått av, og følgende funksjoner blir satt til
"Auto". (Focus (Fokus), iSCENE, etc.)
• Indikatoren for EASY Q (
)og "Anti-Shake(OIS)" (Bildestb(OIS)) (
)
vises på skjermen samtidig.
3. Trykk Start/stopp innspilling-knappen for å starte opptaket.
• Trykk på PHOTO-knappen for å ta fotografiske bilder.
• Opptaket starter med grunnleggende automatiske innstillinger.
~
vu
vmm
{
tvkl
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Avbryte EASY Q-modus
Trykk EASY Q-knappen en gang til.
• EASY Q (
) og "Anti-Shake(OIS)" (Bildestb(OIS)) -indikatorene (
) forsvinner fra
skjermen.
• Nesten alle innstillinger går tilbake til de innstillingene de hadde før EASY Q-modus ble aktivert.
Knapper som ikke er tilgjengelig ved bruk av EASY Q
• Følgende knapper og menyoperasjoner vil være utilgjengelige, da de blir satt automatisk.
Og den korresponderende meldingen "Release the EASY Q" (Utløs Easy.Q) kan vises hvis du prøver på operasjoner som
ikke er tilgjengelige.
- MENU-knappen / OK-knappen.
• Du må avslutte EASY Q-funksjonen hvis du vil bruke effekter eller justere innstillingene.
• Under et opptak, kan du ikke velge eller frigi EASY Q-modus.
Norwegian_43
opptak
TA BILDER
Du kan ta bilder med PHOTO-knappen.
Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet.
• Du kan også slå på videokameraet ved å trykke på Power ( ) -knappen.
• Sett inn en strømkilde i minnevideokameraet. ➥side 36
(et batteri eller en strømadapter)
• Hvis det er nødvendig, kan du endre oppløsning etter behov.
2. Kontroller motivet på LCD-skjermen.
3. Trykk på PHOTO.
• Du hører en lukkerlyd.
Indikatorene (
 ) på skjermen forsvinner, og bildet blir tatt.
• Du kan ikke fortsette med neste opptak mens bildet lagres til lagringsmediet.
4. Når bildet er tatt, må du slå av minnevideokameraet.
•
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
~
vu
vmm
{
tvkl
Det maksimale antallet bilder som du kan ta, vil variere etter oppløsningen som er valgt, og motivet.
Lyd blir ikke tatt opp sammen med bildet til lagringsmediet.
Hvis fokusen ikke er klar nok, kan du justere den manuelt.
LCD-skjermens lysstyrke og farge kan justeres på menyen. Å justere lysstyrken og fargen til LCD-skjermen vil ikke
påvirke lysstyrken og fargen på bildet som tas. ➥side 89
Ikke bruk strømknappen eller løs ut minnekortet mens du tar bilder, da dette kan skade lagringsmediet eller filene.
Fotofiler som er lagret av minnevideokameraet er kompatible med “DCF (Design rule for Camera File system)” sin
universelle standard, som ble etablert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
DCF er et integrert bildefilformat for digitale kameraer: Bildefiler kan brukes på alt digitalt utstyr som er konform til DCF.
Tilgjengelige bildeoppløsninger (Stillbilder) er 1696x960 og 848x480 i bildeforholdet 16:9, mens 1600x1200 og 800x600 er
tilgjengelige i bildeforholdet 4:3. (Hvis du vil bruke bildeforholdet 4:3, må du frigi 16:9-modus). ➥side 56
Dettevideokameraetharénopptaksmodussomerkombinertavfilmopptaks-ogbildemodus.Derforerdet
enkeltåtafilmerellerbilderisammemodusutenåendreopptaksmodus.
Du kan bytte avspillingsmodus til opptaksmodus ved å trykke på PHOTO eller MODE-knappen.
Når du bruker Quick View-funksjonen (Hurtigvisning), kan du se de sist innspilte filmene, eller bildene,
straks opptaket er ferdig/bildet er tatt. ➥side 42
44_Norwegian
ZOOME INN OG UT
Bruk zoom-funksjonen til nærbilder eller panoramabilder.
Dette videokameraet gir deg muligheten til å ta opp ved hjelp av en 52x optisk
zoom, en 65x intelli-zoom og en 2200x digital zoom.
Zoome inn
Skyv zoom-hendelen mot T (telephoto).
(Eller du kan trykke på kontrollknappen (  ) på LCD-panelet).
•
Zoome ut
Skyv zoom-hendelen mot W (wide-angle).
(Eller du kan trykke på kontrollknappen (  ) på LCD-panelet).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Du kan zoome med zoom-hendelen, eller kontrollknappen (W/T)knappen ved siden av LCD-skjermen.
Zooming over 65x gjøres ved hjelp av digital bildebehandling, og kalles
derfor digital zoom. Du kan zoome digitalt opp til 2200x.
Sett "Digital Zoom" til "Zoomtype". ➥side 65
Den minste mulige avstanden mellom videokameraet og objektet, samtidig
som du holder fokus, er omtrent 1 cm for W, og omtrent 1 m for T.
Optisk zoom tar vare på bildekvaliteten, men den digitale zoomen kan påvirke
bildekvaliteten.
Hvis du zoomer raskt, eller zoomer inn på objekter som er langt unna, kan
det føre til at fokuseringen tar tid. Hvis dette er tilfellet, må du bruke "Manual
Focus" (Manuell fokus). ➥side 62
Vi anbefaler at du bruker Anti-Shake (OIS) (Bildestb(OIS)) når du vil bruke
zoomen ved filming, og ikke bruker noe stativ.
Hyppig bruk av zoomen bruker mer strøm.
Zooming under opptak kan føre til at lyden som skapes når du zoomer blir tatt
opp.
Når du bruker zoomefunksjonen, kan du redusere hastigheten ved å flytte
sakte på Zoom-hendelen (W/T). Jo raskere dy flytter denne, jo raskere
zoomer du. Men med Zoom-knappen (W/T) på skjermen, kan du ikke justere
zoomehastigheten.
~
vu
vm
m
{
tvkl
OK
W:Opptak i bredformat (vidvinkel)
T: Opptak med forstørret bilde
(telefoto)
W: Vidvinkel
T: Telefoto
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Norwegian_45
avspilling
•
•
Du kan se innspilte filmer og bilder i en miniatyroversikt og spille de av på ulike måter.
På miniatyrvisningen kan du velge bildet du vil se på, uten at du trenger å bla deg fram til bildet ved hjelp av hurtigspoling fram og tilbake.
Dettevideokameraetharénopptaksmodussomerkombinertavfilmopptaks-ogbildemodus.
Derforerdetenkeltåtafilmerellerbilderisammemodusutenåendreopptaksmodus.
ENDRE AVSPILLINGSMODUS
•
•
Ved å trykke på MODE, endres driftsmodus til opptaks (
/ ), og avspillingsmodus ( ) i tur og orden.
De innspilte filmene og bildene vises i en miniatyroversikt. I henhold til forrige opptaksmodus, vil opptakene bli lagret i henholdsvis miniatyrer for
filmer eller stillbilder. Når du går til avspillingsmodus eller at du har tatt opp en film i opptaksmodus, vil en miniatyrvisning av filmene vises. Når
du går til avspillingsmodus eller at du har tatt opp en film i bildemodus, vil en miniatyrvisning av stillbildene vises.
Bytte driftsmodus
Du kan enkelt veksle mellom video- og bildeminiatyrene ved hjelp av zoomhendelen.
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
<Innspillingsmodus>
tvkl
Normal View
0:00:55
Photo
Move
1/10
Play
<Avspillingsmodus>
Normal View
100-0001
Video
Move
1/10
Full View
<Bildevisningsmodus>
Alternativet Flervisning gir deg muligheten til å sortere miniatyrer av opptak, og bilder etter opptaksrekkefølge,
opptaksdato og hvilket iSCENE-modus som kan benyttes ved avspilling i foretrukket rekkefølge. ➥side 70
46_Norwegian
SPILLE AV FILM
•
•
Denne funksjonen virker bare i filmavspillingsmodus ( ).
Du kan raskt finne ønsket film ved hjelp av miniatyrvisningen.
1. Åpne LCD-skjermen og videokameraet slår seg på automatisk. ➥side 23
• Velg egnet lagringsmedia. (Bare SMX-K44/K442/K45) ➥side 36
(Hvis du vil ta opp til et minnekort, må du sette inn minnekortet.)
2. Trykk MODE-knappen for å velge avspillingsmodus.
• Miniatyroversikten vises. Sist vist eller lagret fil er uthevet i miniatyroversikten.
• Avspillingstiden for hver valgt fil, og miniatyr vises på skjermen.
~
vu
vmm
{
tvkl
Normal View
0:00:55
1/10
3. Velg miniatyrvisningen for video.
• Du kan enkelt veksle mellom video- og bildeminiatyrene ved hjelp av
zoomhendelen.
4. Trykk kontrollknappen ( /  /  / ) til å velge ønsket filmbilde, og trykk
deretter OK.
• Hvis du justerer dato og klokkeslett før avspilling, vil Dato/klokkeslett vises i ca
ett sekund før avspillingen starter.
• Hurtigmenyen for avspilling vil bli vist en kort stund.
• Den valgte filmen spilles av i henhold til avspillingsinnstillingene. ➥side 71
• Hvis du vil stoppe avspillingen, og gå tilbake til miniatyrvisningen, kan du flytte
på zoom-hendelen.
Move
Photo
Play
04/JAN/2009
0:00:00/0:00:55
Multi View
100-0001
Norwegian_47
avspilling
•
•
•
•
•
•
•
Hvis det ikke er lagret filer som kan vises, vises meldingen "Empty" (Tomt).
Du kan ikke spille av filmer på minnevideokameraet i følgende tilfeller:
- Filmen er redigert og har fått et nytt navn på en datamaskin
- Filmen er tatt opp på en annen enhet enn dette minnevideokameraet
- Filmen er av et format som ikke støttes av dette minnevideokameraet
Den innebygde høyttaleren vil slå seg av automatisk når en A/V-kabel er koblet til videokameraet.
(Når minnevideokameraet er tilkoblet en ekstern enhet, må justering av lyden gjøres på denne).
Du kan også spille av filmen på en TV-skjerm ved å koble minnevideokamerat til et TV-apparat.
➥side 95, 100
Ved hjelp av Intelli-Studio kan du laste opp filmer eller bilder til YouTube eller Flickr. ➥side 105
For en oversikt over de funksjonene som er tilgjengelige under avspilling, kan du se
"Avspillingsalternativer". ➥side 69-81
Funksjonen Quick View brukes hvis du vil se på det siste opptaket, eller bildet. ➥side 42
justere lydnivået
Trykk kontrollknappen (  /  ) hvis du vil øke eller redusere lydstyrken.
• Volumfeltet forsvinner etter 3-4 sekunder.
• Du kan høre lyden du har tatt opp med den innbygde høyttaleren.
• Du kan justere nivået i området mellom 0 og 10.
(Hvis du lukker LCD-skjermen under avspilling, vil du ikke høre lyd fra høyttaleren).
0:00:00/0:00:55
Multi View
100-0001
0:00:00/0:00:55
100-0001
48_Norwegian
Forskjellige avspillingsoperasjoner
Avspilling/Stillbilde ( / ❙❙ )
• Trykk OK under avspilling.
- Trykk OK en gang til for å fortsette normal avspilling.
Søkeavspilling (
/
)
OK
• Under normal avspilling kan du holde ned kontrollknappen (  ) for å søke framover,
eller til venstre for baklengs søk.
• Hvis du trykker kontrollknappen (  /  ) flere ganger vil du øke søkehastigheten i hver
retning.
0:00:00/0:00:55
- RPS (Reverse Playback Search - søk bakover)-hastighet: x2→x4→x8→x16
- FPS (Sakte avspilling fremover) hastighet: x2→x4→x8→x16
• Trykk OK en gang til for å fortsette normal avspilling.
Hopp over avspilling ( ❙ / ❙ )
• Trykk på kontrollknappen (  ) under avspilling for å finne starten på neste fil. Hvis du
trykker flere ganger på kontrollknappen (  ) vil du hoppe flere filer fremover.
Multi View
100-0001
• Hvis du trykker kontrollknappen (  ) under avspilling, vil du hoppe til begynnelsen av
den aktive filen. Hvis du trykker kontrollknappen (  ) gjentatte ganger, vil du hoppe
0:00:10/0:00:55
flere filer tilbake.
• Hvis du trykker Kontrollknappen (  ) i løpet av 3 sekunder etter at filen starter, vil du
hoppe til starten på forrige fil.
Avspilling av ramme etter ramme (❙❙ / ❙❙)
• I pausemodus må du bruke Kontrollknappen( / ) til å spille av video framover eller
100-0001
bakover, ett bilde om gangen.
- Trykk OK en gang til for å fortsette normal avspilling.
Sakte avspilling (❙❙ / ❙❙)
• Under en pause, vil du ved å holde inn kontrollknappen ( / ) redusere avspillingshastigheten:
• I sakte filmavspilling kan man endre avspillingshastighet ved å trykke på Kontroll-knappen ( / ).
- Sakte avspillingsrate fremover: x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/16
- Sakte avspilling fremover hastighet: x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/16
- Trykk OK en gang til for å fortsette normal avspilling.
• Innspilt lyd vil ikke bli spilt av ved sakte avspilling.
Norwegian_49
~
vu
vmm
{
tvkl
innspillingsalternativer
VISE BILDER
•
•
Denne funksjonen virker bare i bildevisningsmodus( ).
Du kan finne ønsket bilde, og se på det fra miniatyrvisningen.
1. Åpne LCD-skjermen og videokameraet slår seg på automatisk. ➥side 23
• Velg egnet lagringsmedia. (Bare SMX-K44/K442/K45) ➥side 36
(Hvis du vil ta opp til et minnekort, må du sette inn minnekortet.)
2. Trykk MODUSknappen for å velge avspillingsmodus.
• Miniatyroversikten vises. Sist vist eller lagret fil er uthevet i miniatyroversikten.
3. Velg miniatyrvisningen for bilder.
• Du kan enkelt veksle mellom video- og bildeminiatyrene ved hjelp av zoomhendelen.
4. Trykk kontrollknappen ( /  /  / )) til å velge ønsket stillbilde, og trykk deretter
OK.
• Hurtigmenyen for avspilling vil bli vist en kort stund.
• Hvis du vil se på forrige/neste bilde, må du trykke på kontrollknappen (  /  ).
• For å gå tilbake til miniatyroversikten, må du trykke zoomhendelen.
•
ADVARSEL
•
•
•
Ikke slå av strømmen eller løs ut minnekortet under bildevisning.
Dette kan skade filene.
Videokameraet kan ikke spille følgende bildefiler:
- Et bilde der navnet er endret på en datamaskin.
- Et bilde som er spilt inn på andre enheter.
- Et bilde med et filformat som ikke støttes på dette videokameraet
(ikke i overensstemmelse med DCF-standarden).
~
vu
vmm
{
tvkl
~
vu
vmm
{
tvkl
OK
Normal View
100-0001
Video
1/10
Move
Full View
1/10
Innlastingstiden varierer, avhengig av størrelsen og kvaliteten på bildet.
Hurtigvisningsfunksjonen brukes dersom du vil forhåndsvise de siste
fotografiene som er tatt. ➥side 42
100-0001
50_Norwegian
ENDRE MENYINNSTILLINGENE
Du kan endre menyinnstillingene på minnevideokameraet ditt.
Gå innpå ønsket meny ved å følge trinnene nedenfor, og juster de forskjellige innstillingene.
1. Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet.
• Du kan også slå på videokameraet ved å trykke på Power (
) -knappen.
2. Trykk på MENU-knappen.
• Menyskjermbildet vises.
~
vu
vmm
{
tvkl
3. Velg ønsket undermeny, og menypunkt ved hjelp av kontrolknappene
(  /  /  /  ), og OK-knappen.
• Trykk MENU hvis du vil gå tilbake til det normale skjermbildet.
• Avhengig av valgt modus kan noen menyelementer være utilgjengelige
for valg og endring.
~
vu
vmm
{
tvkl
Du kan også få tilgang til hurtigmenyen ved hjelp av OK. ➥side 32
OK
Knappetips
a. MENU-knappen: Bruk den til å gå inn på, eller ut av menyen.
b. Kontrollknappen (  /  /  /  ) : Bruk den til å bevege deg opp/ned/høyre/venstre
c. OK-knappen: Bruk den til å bekrefte, eller velge menyen.
Norwegian_51
innspillingsalternativer
✪
Følg instruksjonene nedenfor hvis du vil bruke de forskjellige menyelementene som er listet opp på
denne siden.
Eksempel: Velge iSCENE i opptaksmodus.
1. Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet.
• Du kan også slå på videokameraet ved å trykke på Power (
) -knappen.
~
vu
vmm
{
tvkl
2. Trykk på MENU-knappen.
• Menyskjermbildet vises.
3. Trykk kontrollknappen (  /  ) for å velge "iSCENE".
4. Velg ønsket undermeny ved hjelp av kontrollknappen (  /  ),
og trykk deretter OK.
5. Trykk MENU for å gå ut av menyen.
•
De valgte innstillingene blir aktivert, og indikatoren vises.
Men i enkelte tilfeller, som f.eks. "Auto", kan det hende at
enhetsindikatoren ikke vises på skjermen. (iSCENE, Back Light (Bakgr.
bel), Focus (Fokus), etc.)
STBY 0:00:00 [475Min]
iSCENE
Auto
Sports
Portrait
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
52_Norwegian
MENYOPPFØRINGER
•
•
Tilgjengelige oppføringer på menyen kan variere etter driftsmodus.
Se tilhørende side for driftsdetaljer. ➥ side 54-68
Menyoppføringer ved innspilling
Enheter
iSCENE
 : Mulig
Innspillingsmodus (
/
)
Standardverdi
Side

Auto
54
Video Resolution (Oppløsning)

TV Fine (TV Fin)
55
Photo Resolution (Bildeoppløsning)

1696x960 (16:9 brd)
55
16:9 Wide (16:9 brd)

On (På)
56
Hvitbalanse

Auto
56
Eksponering

Auto
57
Lukker

Auto
58
EV

0
59
F.Natt

Off (Av)
60
Back Light (Bakgr.bel)

Off (Av)
60
Focus (Fokus)

Auto
61
Digital Effect (Digital effekt)

Off (Av)
63
Fader (Bare Videomodus)

Off (Av)
64
Wind Cut (Fjern vind)

Off (Av)
64
Zoomtype

Intelli-Zoom
65
Time Lapse REC (Tidsforbruk REC)

Off (Av)
66
Guideline (Retn.linje)

Off (Av)
68
Settings (Setting)

-
82
Norwegian_53
innspillingsalternativer
BRUKE MENYOPPFØRINGENE VED OPPTAK
Du kan sette opp menyoppføringene som vises under filminnspilling (eller bilder).
iSCENE
Dette minnevideokameraet setter automatisk lukkerhastighet og blenderåpning i henhold til objektet, for optimale opptak: Du kan
også velge mellom én av disse forskjellige modiene, avhengig av objektet, innspillingsmiljøet eller bakgrunnen til filmingen.
Enhet
"Auto"
Innhold
på skjermen
- Du kan ta bilder i automatisk justeringsmodus.
Ingen
- Reduserer uskarpe bilder ved opptak av objekter som beveger seg raskt, som ved
golf eller tennis. Hvis sportsmodus benyttes innendørs, under kunstig belysning,
"Sports" (Sport)
kan det hende bildet blinker noe.
Hvis dette er tilfellet, må du bruke automatisk modus til opptaket.
- Skaper et grunt felt, slik at personen eller objektet vises mot en jevn bakgrunn.
"Portrait" (Portrett) - Portrettmodus er mest effektiv ved bruk utendørs.
- EV-verdien justeres automatisk.
"Spotlight"
- Forhindrer overeksponering av objektets ansikt, el.l., når objektet utsettes for kraftig
(Spotlight)
belysning. Dette kan f.eks. være på en scene, eller i et bryllup.
"Beach" (Strand)
- Der refleksjonen fra lyset er sterkt,som på en strand.
"Snow" (Snø)
- Der refleksjonen fra lyset er sterkt,som i en skibakke.
"High Speed"
(Høyhast)
- Reduserer uskarpeheter på objekter som beveger seg raskt.
"Food" (Mat)
- Næropptak av objekter i en høy metning.
"Waterfall"(Foss)
•
•
- I nærheten av en foss eller en fontene.
Du kan kontrollere valgt scenemodusi iSCENE på skjermen.
Men ingenting vil vises i "Auto"-modus.
iSCENE kan også settes opp på hurtigmenyen. ➥side 32
STBY 0:00:00 [475Min]
Sports
Recording people or objects
in motion
54_Norwegian
Exit
Move
Select
Video Resolution (Oppløsning)
Du kan velge oppløsningen på en film som skal tas opp. Dette minnevideokameraet kan ta opp i modusene "TV Super Fine" (TV Sfin), "TV Fine" (Fin TV), "TV Normal" (TV Nrm), "Web Fine" (Nett Fin) og "Web Normal" (Nett Nrm). "TV Fine"-modus er satt som standard.
enhet
innhold
"TV Super Fine" (TV Sfin)
"TV Fine" (Fin TV)
Tar opp med superfin bildekvalitet i oppløsningen 720x576(50i).
Tar o pp med fin bildekvalitet i oppløsningen 720x576(50i).
"TV Normal" (TV Nrm)
Tar opp med normal bildekvalitet i oppløsningen 720x576(50i).
"Web Fine" (Nett Fin)
Tar opp med fin bildekvalitet i oppløsningen 640x480 (25p).
Den støtter visning med optimal oppløsning på en datamaskin.
"Web Normal" (Nett Nrm)
Tar opp med normal bildekvalitet i oppløsningen 640x480 (25p).
Den støtter visning med optimal oppløsning på en datamaskin.
•
•
•
på skjermen
Du kan ta opp en scene i fire oppløsninger: "TV Super Fine" (TV Sfin), "TV Fine" (Fin TV), "TV Normal" (TV Nrm),
"Web Fine" (Nett Fin) eller "Web Normal" (Nett Nrm). Men hvor bedre oppløsningen er, jo mer minne brukes.
Hvor langt opptaket blir avhenger av oppløsningen på opptaket. ➥side 40
Videoinnstillingene "Nett fin" og "Nett nrm" tar opp film i bildeforholdet 4:3, selv om du har satt dette til 16:9.
Photo Resolution (Bildeoppløsning)
Du kan velge oppløsningen på stillbilder som skal tas. Se side 45 for detaljert informasjon om bildekapasitet. ➥side 45
enhet
1696x960 (16:9)
848x480 (16:9)
1600x1200 (4:3)
800x600 (4:3)
•
•
•
•
•
innhold
Tar opp med oppløsning på 1696x960.
Tar opp med oppløsning på 848x480.
Tar opp med oppløsning på 1600x1200.
Tar opp med oppløsning på 800x600.
på skjermen
Bilder som er tatt på videokamearet kan ikke vises på endre enheter hvis disse ikke støtter den høye oppløsningene bildene har.
For fotofremkalling får du bedre bildekvalitet jo høyere oppløsning du velger.
Antall bilder som kan tas, avhenger av opptaksmiljøet. ➥side 40
Bilder med høy oppløsning tar opp mer minne enn bilder med lavere oppløsning.
Hvis du velger høy oppløsning, blir det mindre ledig plass i minnet til å ta bilder.
Undermenyene under menyen "Photo Resolution" vil variere etter om 16:9 Wide-funksjonen er valgt eller ikke.
Norwegian_55
innspillingsalternativer
16:9Wide (16:9 brd)
Du kan velge hvilket bildeforhold du vil ha på LCD-skjermen for opptak og avspilling (16:9 bred/4:3).
enhet
innhold
på skjermen
"Off" (Av)
Viser bildet i 4:3-format.
Velg dette hvis du vil bruke vanlig 4:3-visningsformat på skjermen.
Ingen
"On" (På)
Opptak og avspilling i formatet 16:9.
Ingen
•
•
•
Standardinnstillingen er "16:9 Wide : On" (16:9 brd : På).
Hvis du tar opp film i modusen 4:3, og deretter kobler videokameraet til et HD TV-apparat via en HDMI-kabel, vil videoene bli spilt av i
16:9-modus.
Videoinnstillingene "nettfin" og "Nett nrm" tar opp film i bildeforholdet 4:3, selv om du har satt dette til 16:9.
WhiteBalance(Hvitbalanse)
Dette minnevideokameraet justerer automatisk fargen til objektet. Juster hvitbalansen etter innspillingsbetingelsene.
Enhet
"Auto"
"Daylight" (Dagslys)
"Cloudy" (Overskyet)
"Fluorescent"
(Fluorescerende)
"Tungsten"(Wolfram)
"CustomWB"(EgenWB)
Justerer hvitbalansen automatisk
Innhold
på skjermen
Ingen
Styrer hvitbalansen i henhold til lyset utendørs.
Justerer for skyet himmel eller skygge.
Justerer for hvitt fluorescerende lys.
Justerer for plasser under glødelamper, eller under skarpt lys, som f.eks. et fotostudio.
Justerer hvitbalansen manuelt slik at den er egnet til lyskilden eller situasjonen.
Stille inn manuell hvitbalanse:
1.
Velg "CustomWB" (EgenWB).
• Indikatoren (
) og meldingen "SetWhiteBalance"(innstillhvitbalanse) vises.
2.
Fang inn et hvitt objekt, som et papirark, slik at det dekker hele skjermen. Bruk et objekt som ikke er
gjennomsiktig.
• Hvis objektet som dekker skjermen ikke er i fokus, må du justere fokus med "Manual Focus"
(Manuell fokus) ➥page 62
3.
Trykk på OK.
• Hvitbalansen vil bli aktivert, og indikatoren (
56_Norwegian
White thick paper
:00
Y 0:00
999
9
ce.
alan
iteB
Wh
Set
]
Min
[475
STB
vu
vmm
~
Set
{
tvkl
t
Exi
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
) vises.
SetWhiteBalance.
Exit
Set
•
•
•
•
Et objekt kan bli tatt opp under forskjellige lysmiljø innendørs (naturlig, kunstig, stearinlys, etc.). På grunn av at
fargetemperaturen er forskjellig fra lyskilde til lyskilde, vil objektets skjær variere, avhengig av hvitbalansen. Bruk denne
funksjonen for et mer naturlig resultat.
Tilbakestill hvitbalansen hvis lysforholdene endrer seg.
Under vanlige utendørsopptak kan Auto-innstillingen gi bedre resultater.
Ikke bruk et objekt med farger når du skal justere hvitbalansen. Egnet skjær kan ikke justeres.
Aperture (Eksponering)
Videokameraet justerer blenderen automatisk avhengig av objektet og opptaksforholdene. Du kan også justere blenderen
manuelt.
Enhet
"Auto"
"Manual"
(Manuell)
Innhold
Stiller blenderåpningsverdien automatisk.
Ingen
Stiller blenderåpningsverdien manuelt.
justere eksponeringen manuelt:
•
på skjermen
Trykk på kontrollknappen ( / ) for å justere blenderåpningen mens du ser på bildet I
LCD-skjermen.
- Bekreft valget ved å trykke på OK.
- Eksponeringsverdien kan settes til mellom "F1.8" og "F22".
- Hvis du setter blenderåpningen til manuell, vil bildet som lagres bli lysere jo høyere
blenderåpningen er.
Stille inn blenderåpningen
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Manual Aperture
F5.6
Exit
Adjust
OK
Eksponeringsstoppen kan justeres til å regulere mengden lys som når bildesensoren. Eksponeringsverdien må justeres i
følgende tilfeller:
• Når du skal fi lme med omvendt belysning, eller når bakgrunnen er for lys.
• Når du fi lmer mot en naturlig refl ekterende bakgrunn, som på stranden eller når du er på skitur.
• Når bakgrunnen er spesielt mørk (f.eks. nattbilde).
Norwegian_57
innspillingsalternativer
Shutter Speed (Lukkerhastighet)
Minnevideokameraet stiller lukkerhastigheten, avhengig av hvor lyssterkt objektet er.
Du kan også justere lukkerhastigheten i forhold til scenebetingelsene.
Enhet
Innhold
"Auto"
På skjermen
Minnevideokameraet stiller riktig blenderåpning.
"Manual"
(Manuell)
Ingen
Lukkerhastigheten kan settes til 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 eller 1/10000.
Angi lukkerhastigheten manuelt:
Du kan angi lukkerhastigheten manuelt. Hurtig lukkerhastighet kan fryse bevegelsen til et objekt som beveger
seg raskt, og en sakte lukkerhastighet kan gjøre objektet diffust, slik at man får et inntrykk av bevegelse. Den
justerte verdien aktiveres så snart du har flyttet på kontrollknappen ( / ) for å justere lukkerhastigheten.
• Trykk kontrollknappen ( / ) til å velge ønsket indikator for å justere lukkerhastigheten, og trykk deretter
OK.
- Den justerte verdien aktiveres så snart du har trykket på kontrollknappen ( / ) for å justere
lukkerhastigheten.
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Manual Shutter
1/500
Exit
Adjust
OK
Anbefalte lukkerhastigheter ved opptak:
Lukkerhastighet
1/50
1/120
1/250, 1/500, 1/1000
1/2000, 1/4000, 1/10000
•
•
ADVARSEL
•
•
•
•
forhold
Lukkerhastigheten er fast på 1/50 sekund. De svarte båndene som vanligvis vises når man tar opp fra en
fjernsynsskjerm blir smalere.
Lukkerhastigheten er fast på 1/120 sekund. Innendørs sportsaktiviteter som basketball. Flimringen som
oppstår når man tar opp i fluorescerende lys eller kvikksølvdamplamper reduseres.
Biler eller tog i bevegelse, eller annet som beveger seg fort, for eksempel berg- og dalbane.
Utendørs idretter, som for eksempel golf eller tennis.
Ikke ta bilder av solen når lukkerhastigheten er satt til 1/1000 eller tregere.
Lave lukkerhastigheter utsetter sensoren for mer lys, og dette kan skade produktet.
Det er ikke sikkert bildet ser så jevnt ut når en høy lukkerhastighet er valgt.
Når du gjør opptak med en lukkerhastighet på 1/1000 eller høyere, må du passe på at solen ikke skinner direkte inn i linsen.
En lukkerhastighet på 1/100 sekunder, betyr at lukkeren er åpen i 1/100 sekund.
En raskere lukkerhastighet anbefales når du skal ta bilder av objekter i bevegelse. Merk deg at en høyere lukkerhastighet gir mørkere
bilder. Etter hvert som lukkerhastigheten øker, så vil sensoren motta mer lys enn ved tregere lukkerhastigheter.
58_Norwegian
EV (Exposure Value (Eksponeringsverdi))
Videokameraet justerer vanligvis eksponeringen automatisk.
Du kan også justere eksponeringen manuelt, avhengig av innspill ingsbetingelsene.
justere eksponeringen manuelt:
Når du justerer eksponeringen manuelt, vil standardverdien vises etter hvert som
verdien justeres automatisk i henhold til lysforholdene i miljøet.
• Trykk på kontrollknappen (  /  ) for å justere eksponeringen mens du ser på
bildet I LCD-skjermen.
- Bekreft valget ved å trykke på OK.
- Eksponeringsverdien kan settes til mellom "-2.0" og "+2.0".
- Hvis du setter eksponeringen til manuell, vil bildet som lagres bli lysere jo
høyere eksponeringen er.
- Eksponeringsverdien vil bli aktivert, og indikatoren (
) vises og
innstillingsverdien vises.
STBY 0:00:00 [475Min]
EV
Adjust
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
EV
0
Manuell eksponering anbefales i situasjonene som er listet opp nedenfor:
- Når du skal filme med omvendt belysning, eller når bakgrunnen er for lys.
- Når du filmer mot en naturlig reflekterende bakgrunn, som på stranden eller
når du er på skitur.
- Når bakgrunnen er spesielt mørk, eller objektet er lyst.
•
•
Eksponeringen kan også justeres på hurtigmenyen. ➥side 32
Lukkerhastigheten varierer automatisk i henhold til EV-verdien.
Norwegian_59
innspillingsalternativer
C.Nite (F.Natt)
enhet
innhold
"Off" (Av)
"Auto"
"1/25"
"1/13"
•
•
Deaktiverer funksjonen.
Minnevideokameraet justerer bildets lysstyrke automatisk.
Lagre et lysere bilde ved å utvide et lavhastighetsområde til 1/25.
Lagre et lysere bilde ved å sette lukkerhastigheten til 1/13 på mørke steder.
på skjermen
Ingen
Bruk av C.Nite gir en effekt som ved sakte film.
Når du bruker C.Nite justeres fokus sent, og noen ganger vises det hvite prikker på skjermen. Dette er ikke
noen feil.
Back Light (Bakgr.bel)
Når objektet er belyst bakfra, vil denne funksjonen kompensere for lyssettingen, slik at objektet ikke blir for mørkt.
enhet
innhold
på skjermen
"Off" (Av)
Deaktiverer funksjonen.
Ingen
"On" (På)
Bakgrunnskompensasjonen lyser opp objektet raskt.
otlysforhold påvirker når motivet/objektet er mørkere enn bakgrunnen:
M
- Objektet er plassert foran et vindu
- Objektet er plassert med lys snø i bakgrunnen.
- Objektet er utendørs og bakgrunnen er overskyet.
- Lyskildene gir for mye lys
- Personen som du skal filme har hvite, eller skinnende klær, og er
plassert mot en lys bakgrunn:
Personens ansikt blir for mørkt til at du kan skille de forskjellige
trekkene.
<BLC av>
60_Norwegian
<BLC på>
Focus (fokus)
•
•
Minnevideokameraet fokuserer normalt på objektet automatisk (autofokus).
Du kan også justere fokuseringen manuelt, avhengig av innspillingsbetingelsene.
Enhet
"Auto"
"Face Detection"
(Ansiktsdet.)
"Manual" (Manuell)
Innhold
I de fleste situasjoner er det best å bruke automatisk fokusering, ettersom
det gjør deg i stand til å konsentrere deg om den kreative siden av opptaket.
På skjermen
Ingen
Spiller inn under optimale forhold med automatisk ansiktsgjenkjennelse.
Manuell fokusering kan være nødvendig under visse forhold som gjør bruk
av automatisk fokusering vanskelig og/eller upålitelig.
Face detection (Ansiktsdet.)
Den oppdager og gjenkjenner ansiktslignende former og justerer fokus, farge
STBY 0:00:00 [475Min]
og eksponering automatisk. Den justerer også opptaksforholdene i forhold til det
Focus
registrerte ansiktet.
Auto
• Trykk kontrollknappen (  /  ) for å velge "Face Detection" (Ansiktsdet.), og
Face Detection
trykk deretter OK -knappen.
Manual
- Kjenner igjen et ansikt og viser en ramme på det. Det gjenkjente ansiktsbildet
Exit
optimaliseres automatisk.
• Indikatorer for ansiktsgjenkjenning (
) og ansiktsgjenkjenningsramme
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
(
) tas ikke opp.
• Innramming av en persons ansikt mens Ansiktsgjenkjenning er aktiver,
vil justere fokus og eksponering automatisk til optimale verdier.
• Det kan hende at ansiktsgjenkjenning ikke fungerer, avhengig av
innspillingsforholdene. For eksempel kan ansiktsgjenkjenningsrammen
vises ved innramming av en "ansiktslignende" figur, selv om objektet ikke
er en persons ansikt. Hvis dette skjer, slår du av ansiktsgjenkjenningsfunksjonen.
• Ansiktsgjenkjenningsfunksjonen fungerer ikke ved innramming av profilen til en persons ansikt.
Du må vende direkte mot dem.
Norwegian_61
innspillingsalternativer
Manuell fokusering under opptak:
Dette minnevideokameraet fokuserer automatisk på objektet fra nærbilder til uendelig.Men
STBY 0:00:00 [475Min]
det kan hende at korrekt fokuseringen ikke kan oppnås automatisk, på grunn avinnspillingsb
9999
etingelsene. Hvis dette er tilfellet, må du bruke manuelt fokus.
1. Trykk kontrollknappen (  /  ) for å velge "Manual" (Manuell).
• Indikatoren for manuelt fokus vises.
Manual Focus
2. Trykk kontrollknappen (  /  ) til å velge ønsket indikator for å justere
fokus, og trykk deretter OK.
Fokusere på et objekt som er nærmere
Hvis du vil fokusere på et objekt som er nærmere, må du trykke kontrollknappen
( ) mot indikatoren.
Fokusere på et objekt som er lengre unna
Hvis du vil fokusere på objekter som er lengre unna, må du trykke
kontrollknappen (  ) mot indikatoren.
• Ikonet (
/
) vises mellom indikatorene for å angi zoomforholdet.
<Nærmere objekt> <Objekt som er lengre unna>
• Den justerte verdien aktiveres så snart du har trykket på kontrollknappen
(  /  ) for å justere fokusen.
• Den manuelle fokusinnstillingen vil bli aktivert, og indikatoren (
) vises.
Manuell fokusering anbefales i følgende tilfeller:
• Opptak på mørke steder
• Når bakgrunnen er for lys
• Motivet skal fanges gjennom et vindu med flekker, eller som er vått
• Motiv med tykke horisontale, eller skrånende linjer
• Fjerntliggende objekter tatt bak et nærliggende nettinggjerde.
• Vegger, atmosfære eller andre objekter med liten kontrast
• Objekter som avgir et sterkt lys, eller som er svært reflekterende
• Fokusering på objekter som er i nærheten av rammens kant.
• Du kan enkelt stille inn fokus med hurtigknappen ➥ side 32
• Manuell fokus fokuserer på et punkt i den innrammede scenen, mens automatisk fokus automatisk fokuserer på området i senter.
• Bruk zoom-funksjonen til å fange inn ønsket objekt før du manuelt justerer fokus. Hvis du bruker zoom-funksjonen etter en manuell
fokusering, må du fokusere på nytt.
• Før du fokuserer manuelt, må du kontrollere om "Digital Zoom" er slått av. Når "Zoom Type" (Zoomtype) er satt til "Digital Zoom"
(Digital zoom), vil ikke manuell fokusering fokusere nøyaktig. Slå av "Digital Zoom". ➥ side 65
62_Norwegian
Digital Effect (Digital effekt)
•
•
•
u kan lage mer kreative innspillinger ved å bruke digitale effekter.
D
Velg den riktige digitale effekten for typen bilde du vil ta, og deretter effekten du vil bruke.
Det finnes 10 forskjellige digitale effekter.
enhet
"Off" (Av)
1 "BLK&WHT"
(SV&HV)
2 "Sepia"
3 "Negative"
(Negativ)
4 "Art (Kunst)
5 "Emboss"
(Pregning)
6 "Mosaic"
(mosaikk)
7 "Mirror"
(speil)
8 "Pastel"
innhold
Deaktiverer funksjonen.
Endrer bildet til svart-hvitt
Denne modusen gir bildene en rødbrun tone.
Reverserer fargene og lysstyrken, slik at
bildet ser ut som et negativ
Legger på artistiske effekter på et bilde.
på
skjermen
Ingen
1
2
3
4
5
6
77
8
9
10
Denne modusen lager en 3D-effekt (relieff).
Et mosaikkmønsker vises på et bilde.
Denne modusen kutter bildet i 2, og lager et
speilbilde av den gjenværende halvdelen.
Denne modusen legger til en blek
pastelltegningseffekt i et bilde.
Denne modusen gir deg muligheten til å
justere ansiktsforvrengninger.
9 "Cosmetic"
(Kosmetisk)
"Step printing"
Teknikk med opptak av et bilde i segmenter.
(strobeeffekt)
Norwegian_63
innspillingsalternativer
Fader
Du kan gi opptakene dine et mer profesjonelt utseende ved å bruke spesialeffekter, for eksempel ved å tone inn i
begynnelsen av en sekvens og tone ut i slutten av den.
enhet
"Off" (Av)
"In" (Inn)
"Out" (Ut)
"In-Out" (Inn-ut)
innhold
Deaktiverer funksjonen.
Så snart du starter opptaket vil fader bli kjørt.
Når opptaket er ferdig vil fader bli kjørt.
Når du starter eller stopper opptaket, vil fader bli kjørt.
Fade inn
Trykk på opptak start/stopp-knappen når "Fader" står på "In" (Inn).
Opptaket starter med en mørk skjerm, og bilde og lyd blir gradvis sterkere
(fade inn).
Fade ut
Trykk på opptak start/stopp-knappen når "Fader" står på "Out" (Ut).
Innspillingen stopper når bildet og lyden toner ut.
Fade inn-ut
Trykk på opptak start/stopp-knappen når "Fader" står på "In-out" (Inn-ut).
Opptaket starter med en mørk skjerm, og bilde og lyd blir gradvis sterkere
(fade inn).
Innspillingen stopper når bildet og lyden fader ut.
på skjermen
Ingen
Fade inn (omtrent 3 sekunder)
Fade ut (omtrent 3 sekunder)
Denne funksjonen deaktiveres
etter at den har blitt brukt en gang.
Wind Cut (fjern vind)
Du kan redusere vindstøy når du tar opp med den innebygde mikrofonen.
Hvis "Wind Cut : On" (fjern vind: på) er angitt, blir de lavfrekvente komponentene i lyden som tas opp av mikrofonen filtrert
bort under opptaket: Dette gjør det lettere å høre stemmer og lyd under avspilling.
• Du bør bruke denne funksjonen når du gjør innspillinger på steder som er utsatt for vind, for eksempel på stranden.
enhet
"Off" (Av)
"On" (På)
innhold
Deaktiverer funksjonen.
Minimerer vindstøy og annen støy som kan forstyrre opptaket.
på skjermen
Ingen
Når “Wind Cut” (Støyredusering) står på “On” (på), blir noen lavfrekvenslyder eliminert sammen med lyden av
vinden.
64_Norwegian
Zoom Type(Zoomtype)
Minnevideokameraet har 3 zoomtyper. optisk, intelligent og digital zoom når du tar opp video.
Denne høyre siden av søylen viser den digitale zoomesonen.
Zoom-sonen vises når du velger zoomnivå.
enhet
"Optical zoom"
på
skjermen
innhold
Kun optisk zoom er tilgjengelig, opp til 52x.
Ingen
"Intelli-zoom"
- Videokameraet zoomer over hele bildesensoren, for å skape et større zoombilde, uten at
bildekvaliteten forringes.
- Intelli-zoom er tilgjengelig opp til 65x.
Ingen
"Digital zoom"
- Når dette alternativet er valgt, vil videokameraet automatisk bruke den digitale zoomen
når du har zoomet maksimalt med den optisk intelligent zoom. Når du bruker den digitale
zoomen, så blir bildet behandlet digitalt, så bildet vil forringes jo mer du zoomer.
- Digital zoom er tilgjengelig opp til 2200x.
Ingen
•
•
•
•
Bildekvaliteten kan forringes avhengig av hvor mye du zoomer inn på objektet.
Maksimal zooming kan føre til dårligere bildekvalitet.
Optisk zoom, og Intelli-zoom bevarer bildekvaliteten, men når du bruker den digitale zoomen kan dette påvirke
bildekvaliteten.
Zoomspekteret vil endre seg etter hvilket bildeforhold som er valgt.
Norwegian_65
innspillingsalternativer
Time Lapse REC (Tidsforbruk REC)
•
•
Time Lapse opptak tar opp stillbilder med spesifikke intervaller, hvilke du kan stille og dermed spille dem av som én
filmfil.
Denne funksjonen er nyttig når du skal se bevegelsen til skyer, endringene i dagslyset eller blomstrende blomster, etc.
enhet
innhold
på skjermen
"Off" (Av)
Deaktiverer funksjonen.
"On" (På)
Når du begynner filmopptaket, blir bildene av motivet tatt og lagres på lagringsmediet
etter valgt intervall og den totale opptakstiden.
Ingen
Angi Time Lapse REC-modus (Tidsforbruk opptak):
For å spille inn i Time Lapse REC-modus, må du angi opptaksintervallet og den totale
innspillingstiden i menyen.
1. Trykk på MENU-knappen.
2. Bruk kontrollknappen (  /  ) til å velge "Time Lapse REC" (Tidsforbruk REC).
3. Trykk kontrollknappen (  /  ) til å velge "On" (På), og trykk deretter OK.
• Opptaksintervallet og den totale opptakstiden vises.
("Sec" (Sek): sekund, "Hr" (Tim): Hours)
4. Angi ønsket opptaksintervall ("Sec" (Sek)) med Kontroll-knappen (  /  ).
5. Flytt det deretter med Kontroll-knappen (  /  ) og angi ønsket total opptakstid ("Hr" (Tim))
på samme måte.
• Hvis du angir opptaksintervall og total innspillingstid, vil omtrentlig forløpt innspillingstid
vises på menyskjermen.
6. Trykk OK-knappen for å avslutte innstillingen og trykk MENU-knappen for å gå ut av
menyen.
7. Når du har angitt Time Lapse REC-modus, trykker du på Recording start/stop-knappen
(start/stopp innspilling).
Forløpt opptakstid starter.
• Videoen spilles av med 25 bilder per sekund. (Lyden er ikke tilgjengelig.)
Hvis f.eks. opptaksintervallet er "30" sekund og den totale opptaksperioden er "24"
timer, tas bildene automatisk og lagres på lagringsmediet hvert 30 sekund i 24 timer.
(Etter 24 timer med opptak, vil avspillingen vare i ca. "1 Min 55 Sek")
Fortsetter…
66_Norwegian
STBY 0:00:00 [475Min]
Time Lapse REC
Off
On
: 1Sec
24Hr
Exit
STBY 0:00:00 [475Min]
Time Lapse REC
30 Sec
Off
On
24 Hr
= 1Min 55Sec
Exit
Move
Set
0:00:00 [475Min]
30Sec / 24Hr
9999
Time Lapse Recording
Eksempel på forløpt opptakstid.
Total opptaksperiode
Intervall
Tidslinje
Tidspunktet for opptaket på
lagringsmediet (et videoklipp
av forløpt opptakstid)
0:00:00/0:01:55
0:00:38/0:01:55
100-0001
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forløpt opptakstid spiller inn bilderammer etter
et forhåndsdefinert intervall i løpet av den totale
innspillingstiden for å lage en tidsforkortet video.
Forløpt opptakstid-funksjonen er nyttig i følgende
tilfeller:
• Blomstrende planter
• Insekter som bytte skinn
• Skyer som sakte går forbi
0:01:16/0:01:55
100-0001
0:01:54/0:01:55
100-0001
100-0001
Denne funksjonen deaktiveres etter at den har blitt brukt en gang.
25 etterfølgende bilder utgjør et videoklipp på ett sekund. For at et videoklipp skal lagres på videokameraet, må klippet vare
minst ett sekund. Intervallet definerer hvor lenge forløpt opptakstid skal vare. Hvis du f.eks. setter intervallet til “30 Sec” (30
Sek), må du ta opp Time Lapse-opptak i minst 15 minutter for at du skal kunne overskride grensen på 1 sekund (25 bilder).
Når tidsforkortet innspilling er ferdig med opptaket, bytter den til ventemodus.
Trykk på Recording start/stop-knappen (start/stopp avspilling) hvis du vil avbryte forløpt opptakstid-funksjonen.
Forløpt opptakstid-funksjonen støtter ikke lyd. (innspilling uten lyd)
Når en video opptar 1,8GB på lagringsmediet, vil en ny opptaksfil starte ved det punktet.
Hvis batteriet går tomt for strøm under tidsforkortet innspilling, lagres innspillingen frem til det punktet, og videokameraet går i
ventemodus. Etter en stund vises en melding om tomt batteri, og videokameraet slås av automatisk.
Hvis det er for lite plass på lagringsmediet under tidsforkortet innspilling, går videokameraet i ventemodus når det ikke er plass
til å lagre mer av innspillingen.
Vi anbefaler å bruke strømforsyningen når du bruker forløpt opptakstid-funkjsonen.
Når et time lapse-opptak starter, vil meldingen “Time Lapse Recording” (Time Lapse-opptak) blinke på skjermen, og det vil
virke som om skjermen har stoppet.
Norwegian_67
innspillingsalternativer
Guideline (Retn.linje)
•
•
etningslinjene viser et bestemt mønster på LCD-skjermen slik at du enkelt kan angi bildekomposisjonen når du
R
spiller inn video.
Minnevideokameraet har 3 typer retningslinjer.
enhet
"Off" (Av)
"Cross" (Kors)
innhold
Deaktiverer funksjonen.
ar opp objektet plassert i senter som den mest vanlige
T
opptakskomposisjonen.
"Grid" (Rutenett)
Spiller inn motivet på den horisontale eller vertikale komposisjonen eller på
nært hold.
"Safety Zone"
(Sikkerhetssone)
Spiller inn motivet innenfor sikkerhetssonen. Motivet blir da ikke kuttet når
det redigeres i 4:3 for venstre og høyre, og 16x9 (2,35:1) for topp og bunn.
Angi "Safety Zone" (Sikkerhetssone) når du vil ha flere motiver i én
scene med egnet størrelse.
•
•
Posisjonering av motivet i krysspunktet i retningslinjen gir en balansert komposisjon.
Retningslinjen kan ikke vises på bildene som tas opp.
68_Norwegian
på skjermen
Ingen
avspillingsalternativer
MENYOPPFØRINGER
•
•
•
Tilgjengelige oppføringer på menyen kan variere etter driftsmodus.
Se side 46-50 for informasjon om hvordan du kan spille av en film, og hvordan knappene fungerer.
Se side 70-81 for detaljer om hvilke menypunkter som er tilgjengelig ved avspilling.
 : Mulig
 : Ikke mulig
Menyoppføringer ved avspilling
enheter
Avspillingsmodus (
) Bildevisningsmodus (
)
standardverdi
side
Multi View Option (Flervisning)
(Kun i miniatyrbildeoversikt)


Play Option (Avsp.alt)


Delete (Slette)
Protect (Beskytt)
Copy (Kopier) *
Story-Board Print
(Storyboard-utskrift)
Divide (Del)
Edit
Combine
(Rediger)
(Kombiner) (Kun i
miniatyrbildeoversikt)
Slide Show (Lysbildeframvisning)
Slide Show Option
(Alt. for lysb.fremv.)
File Info (Filinfo)
Settings (Setting)






Normal View
(Normalvisning)
Play All
(Spill alle)
-


-
76


-
77


-
79


-
80


-
81




-
81
82
•
•
70
71
72
73
74
Elementer merket med * er bare tilgjengelig med modellene SMX-K44/K442/K45.
Generelt sett bruker miniatyrvisning og enkeltvisning samme metode for funksjonsinnstilling, mens de
detaljerte valgmulighetene kan være ulike.
Norwegian_69
avspillingsalternativer
FLERVISNING
Alternativet Flervisning gir deg muligheten til å sortere miniatyrer av opptak, og bilder
etter opptaksrekkefølge, opptaksdato og hvilket iSCENE-modus som kan benyttes
ved avspilling i foretrukket rekkefølge.
1. Åpne LCD-skjermen og videokameraet slår seg på automatisk. ➥ side 23
• Velg egnet lagringsmedia. (Bare SMX-K44/K442/K45) ➥ side 36
(Hvis bildene ble tatt opp til et minnekort, må du sette inn minnekortet.)
2. Trykk MODE-knappen for å velge avspillingsmodus.
3. Velg miniatyrvisningen for video eller bilder.
• Du kan enkelt veksle mellom video- og bildeminiatyrene ved hjelp av
zoomhendelen.
4. Trykk MENU  kontrollknappen ( / ) for å velge
"Multi View Option" (Flervisning).
5. Velg et alternative ved å trykke på kontrollknappen (  /  ) og trykk deretter
OK.
enhet
"Normal View"
(Normalvisning)
"Date View"
(Datovisning)
innhold
- Miniatyrene av videofilmer vises etter opptakstid.
- Miniatyren av sist vist eller lagret fil er uthevet i
miniatyroversikten.
- Lagrede filer vil bli sortert etter opptaksdato som
miniatyrer.
"iSCENE View" - De lagrede filene sorteres som miniatyrer etter iSCENE(iSCENE-visning) modus som ble benyttet ved opptak.
~
vu
vmm
{
tvkl
Normal View
0:00:55
1/10
Move
Photo
Play
<Normal-visning>
Date View
01/JAN/2009
1/10
0:10:31
Date
Photo
Play
<Datovisning>
iSCENE View
Auto
1/10
6. Du kan bruke kontroll-knappene ( / /  / ) til å velge en sortert enhet.
0:02:03
Denne funksjonen er bare tilgjengelig på skjermen med miniatyrer.
70_Norwegian
Photo
iSCENE
<iSCENE-visning>
Play
PLAY OPTION (Avsp.alt)
Du kan stille en spesiell avspillingsstil som du foretrekker.
1. Trykk MENU  kontrollknappen ( / /OK) for å velge "Play Option" (Avsp.alt).
2. Velg et alternative ved å trykke på kontrollknappen (  /  ) og trykk deretter
OK
Normal View
Play Mode
Video
Photo
enhet
"Play All"
(Spill alle)
innhold
Exit
Spiller av fra den valgte filmen og til den siste.
"Play One"
(Spill av en)
Den valgte filmen vil bli spilt av.
"Repeat All"
(Gjenta alle)
Alle filmene vil bli spilt av gjentatte ganger.
"Repeat One"
(Gjenta en)
på skjermen
Den valgte filmen vil bli spilt av gjentatte ganger.
Norwegian_71
avspillingsalternativer
DELETE (SLETTE)
Du kan slette opptakene ett om gangen eller samtidig.
1. Åpne LCD-skjermen og videokameraet slår seg på automatisk. ➥ side 23
• Velg egnet lagringsmedia. (Bare SMX-K44/K442/K45) ➥ side 36
(Hvis bildene ble tatt opp til et minnekort, må du sette inn minnekortet.)
2. Trykk MODE-knappen for å velge avspillingsmodus.
3. Velg miniatyrvisningen for video eller bilder.
• Du kan enkelt veksle mellom video- og bildeminiatyrene ved hjelp av
zoomhendelen.
4. Trykk MENU  kontrollknappen ( / ) for å velge "Delete" (Slette).
5. Velg et alternative ved å trykke på kontrollknappen (  /  ) og trykk deretter
OK.
enhet
innhold
Sletter individuelle valgte filmer (eller bilder).
- Hvis du vil slette individuelle filmer (eller bilder) må du velge filmen (eller bildet)
"Selectfiles"
du vil slette ved å trykke på OK.
(Velgfiler)
Trykk deretter på MENU for å slette.
- ( )-indikatoren vises på valgt filmen (eller bildet).
- Ved å trykke OK, vil du veksle mellom de forskjellige valgene, og frigi.
"AllFiles"(Allefiler) Sletter alle filmer (eller bilder).
6. Hurtigmenyen som vises vil variere etter hvilken menyoppføring du har valgt.
Hvis dette er tilfellet må du velge ønsket oppføring med kontrollknappene
(  /  ) og deretter trykke OK.
• Vær oppmerksom på at lagringsmedia kan bli skadet hvis man tar ut
batteripakken eller kobler fra strømtilførselen mens du sletter filer.
• Hvis du vil forhindre at bilder slettes ved et uhell, aktiverer du bildebeskyttelsen. ➥side 73
• Beskytte-indikatoren (
) blinker dersom du prøver å slette en film som er beskyttet. ➥side 73
• Du må oppheve beskyttelsen for å kunne slette bildet.
• Hvis skrivebeskyttelsestappen på minnekortet er satt på lås, kan du ikke slette. ➥side 38
• Du kan også slette alle bildene samtidig ved å formatere lagringsmediet. Vær oppmerksom på at
alle filer og data, inkludert beskyttede filer vil bli slettet.
72_Norwegian
~
vu
vmm
{
tvkl
Normal View
0:00:55
1/10
Move
Photo
Play
Normal View
Delete
Select Files
All Files
Exit
Delete
0:00:55
Delete
1/10
Move
Cancel
PROTECT (BESKYTT)
•
•
1.
Du kan beskytte viktige filmer (eller bilder) fra å bli slettet ved et uhell.
Beskyttede filmer vil ikke bli slettet så lenge du ikke fjerner beskyttelsen eller formaterer minnet.
Åpne LCD-skjermen og videokameraet slår seg på automatisk. ➥ side 23
• Velg egnet lagringsmedia. (Bare SMX-K44/K442/K45) ➥ side 36
(Hvis bildene ble tatt opp til et minnekort, må du sette inn minnekortet.)
Trykk MODE-knappen for å velge avspillingsmodus.
Velg miniatyrvisningen for video eller bilder.
• Du kan enkelt veksle mellom video- og bildeminiatyrene ved hjelp av
zoomhendelen.
Normal View
Trykk MENU  kontrollknappen ( / ) for å velge "Protect" (Beskytt).
0:00:55
Velg et alternative ved å trykke på kontrollknappen (  /  ) og trykk deretter
OK.
~
2.
3.
4.
5.
vu
vmm
{
enhet
innhold
"Selectfiles"
(Velgfiler)
Beskytter den valgte filmen (eller bildet) fra å bli slettet
- Hvis du vil beskytte individuelle filmer (eller bilder) må du velge
filmen (eller bildet) du vil beskytte ved å trykke på OK.
Trykk deretter på MENU for å bekrefte.
- (
)-indikatoren vises på valgt filmen (eller bildet).
- Ved å trykke OK, vil du veksle mellom de forskjellige valgene, og
frigi.
"All On" (Alt på)
Beskytter alle filmer (eller bilder).
"All Off" (Alt av)
Avbryter beskyttelsen av alle filmer (eller bilder).
6. Hurtigmenyen som vises vil variere etter hvilken menyoppføring du har valgt.
Hvis dette er tilfellet må du velge ønsket oppføring med kontrollknappene
(  /  ) og deretter trykke OK.
•
•
Beskyttede filmer (eller bilder) angis med (
) når de vises.
Hvis skrivebeskyttelsestappen på minnekortet er satt til "lock", kan du ikke
beskytte filmen.
tvkl
1/10
Move
Photo
Play
Normal View
Protect
Select Files
All On
All Off
Exit
Protect
0:00:55
Protect
1/10
Move
Cancel
Norwegian_73
avspillingsalternativer
COPY (KOPIER) (BARE SMX-K44/K442/K45)
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bilder og filmer som er lagret på det innebygde minnet kan kopieres til det eksterne flash-baserte minnekortet.
Når du kopierer til minnekortet sletter du ikke originalfilene på det innebygde minnet.
Åpne LCD-skjermen og videokameraet slår seg på automatisk. ➥ side 23
• Velg egnet lagringsmedia. (Bare SMX-K44/K442/K45) ➥ side 36
(Hvis bildene ble tatt opp til et minnekort, må du sette inn minnekortet.)
Trykk MODUSknappen for å velge avspillingsmodus.
Velg miniatyrvisningen for video eller bilder.
• Du kan enkelt veksle mellom video- og bildeminiatyrene ved hjelp av zoomhendelen.
Trykk MENU  kontrollknappen ( / ) for å velge "Copy" (Kopier).
Velg et alternative ved å trykke på kontrollknappen (  /  ) og trykk deretter OK.
enhet
innhold
Normal View
0:00:55
Kopierer individuelle filmer (eller bilder).
- Hvis du vil kopiere individuelle filmer (eller bilder) må du velge filmen
(eller bildet) du vil kopiere ved å trykke på OK.
"Selectfiles"(Velgfiler)
- ( )-indikatoren vises på valgt filmen (eller bildet). Trykk deretter på
MENU for å bekrefte.
Photo
- Ved å trykke OK, vil du veksle mellom de forskjellige valgene, og frigi.
"AllFiles"(Allefiler) Kopierer alle filmene (eller bildene).
Normal View
Hurtigmenyen som vises vil variere etter hvilken menyoppføring du har valgt. Hvis dette er tilfellet må
Copy
du velge ønsket oppføring med kontrollknappene (  /  ) og deretter trykke OK.
~
vu
vmm
{
•
•
•
•
•
•
•
Hvis minnekortet ikke er satt inn, kan du ikke velge funksjonen "Copy" (Kopier).
Du kan ikke kopiere en fil hvis det ikke er tilstrekkelig med leding plass på minnekortet. Slett
unødvendige filer før du fortsetter. ➥side 72
Du kan bare kopiere så mange filer som det er plass til på minnekortet. Hvis filstørrelsen til filene
du vil kopiere er større enn ledig kapasitet, så vil du motta en feilmelding.
En kopiert film (eller bilde) har ingen beskyttelse selv om originalen er beskyttet.
Kopiering kan ta en stund, avhengig av antall filer og filstørrelse.
Kopiering kan ikke utføres hvis batteriet har for dårlig kapasitet. Bruk evt. strømadapteren under
kopiering for å hindre brudd i strømtilførselen.
Vær oppmerksom på at lagringsmedia kan bli skadet hvis man tar ut batteripakken eller kobler
fra strømtilførselen mens du kopierer filer.
74_Norwegian
tvkl
1/10
Move
Play
Select Files
All Files
Exit
Copy
0:00:55
Copy
1/10
Move
Cancel
BRUKE ViEW
Denne funksjonen gir deg en forhåndsvisning av storyboard-en som skal skrives ut, slik at du får et overblikk av
opptaket, uten at du trenger å se på hele sekvensen.
1. Åpne LCD-skjermen og videokameraet slår seg på automatisk. ➥ side 23
• Velg egnet lagringsmedia. (Bare SMX-K44/K442/K45) ➥side 36
(Hvis du vil ta opp til et minnekort, må du sette inn minnekortet.)
2. Trykk MODE-knappen for å velge avspillingsmodus.
3. Velg miniatyrvisningen for video.
• Du kan enkelt veksle mellom video- og bildeminiatyrene ved hjelp av
zoomhendelen.
4. Trykk kontrollknappen ( /  /  / ) til å velge ønsket filmbilde, og trykk
deretter ViEW.
• 16 samplede bilder vises på LCD-skjermen.
• Bildene fra den valgte videofilen velges tilfeldig, og danner forhåndsvisningen
av storyboarden som skal skrives ut.
• Hvis du vil lagre bildet fra Storyboarden på lagringsmediet, kan du trykke
PHOTO. Dermed kan du også finne de lagrede storyboard-bildene på
avspillingsskjermen for bilder. ➥ side 50
•
•
I følgende tilfeller, kan det ikke hentes ut hele 16 bilder:
Videofilen som er tatt opp er for kort (For å kunne hente ut 16 i-Frame-miniatyrer fra
en film, må opptaket være lengre enn 8 sekunder).
Denne funksjonen er bare tilgjengelig på skjermen med videominiatyrer.
Hvis du trykker ( ) i STBY-modus, eller fullvisningsmodus, kan du bruke den
på samme måte som skjermknappen ( ). ➥ side 30
~
vu
vmm
{
tvkl
Normal View
0:00:55
Photo
Exit
1/10
Move
Play
Story-Board Print
Norwegian_75
avspillingsalternativer
STORY-BOARD PRINT (STORYBOARD-UTSKRIFT)
Ved hjelp av storyboard-utskrift kan du lage et sammendragsbilde av filmen din som gir et kort
resymé av innholdet. Denne funksjonen henter ut 16 tilfeldige stillbilder fra den valgte filmen og
lager ett stilbilde i 16 deler, for å lagre dette i lagringsmediet. Dette gir deg en rask oversikt over
filmen, slik at du forstår hva hele innholdet dreier seg om.
1. Åpne LCD-skjermen og videokameraet slår seg på automatisk. ➥ side 23
• Velg egnet lagringsmedia. (Bare SMX-K44/K442/K45) ➥ side 36
(Hvis bildene ble tatt opp til et minnekort, må du sette inn minnekortet.)
2. Trykk MODUSknappen for å velge avspillingsmodus.
3. Velg miniatyrvisningen for video.
• Du kan enkelt veksle mellom video- og bildeminiatyrene ved hjelp av zoomhendelen.
4. Trykk MENU  kontrollknappen ( / ) for å velge "Story-Board Print" (Storyboardutskrift)  "SelectFile"(Velgfiler).
5. Trykk kontrollknappen ( / /  / ) til å velge ønsket filmbilde, og trykk deretter OK.
• En melding vises og ber deg om å bekrefte.
6. Velg "Yes" (ja).
• Den utskrevet storyboard-bildefilen vises på LCD-skjermen i omtrent 3 sekunder.
• Bildene som skal tas velges ut tilfeldig, og danner et storyboard med et stillbilde delt
opp i 16 stillbilder. Det lagrede storyboardet finner man i lagringsmediets DCIM-mappe
ved hjelp av en datamaskin. ➥ side 109
• Du kan også finne det lagrede storyboardbildet i fotografifremvisningen. ➥ side 57
Storyboardbilder vises i størrelsesforholdet 4:3. Det vil derfor muligens ikke vise hele
bildet på skjermen. På en datamaskin vil imidlertid hele bildet bli vist.
• Ved hjelp aviViEW-knappen, kan du forhåndsvise storyboard-bilder som skal
skrives ut. ➥ side 75
• Det er ikke sikkert at storyboard-utskriften viser alle 16 i-Frame-miniatyrene i
følgende tilfeller:
- Videofilen som er tatt opp er for kort (For å kunne hente ut 16 i-Frame-miniatyrer
fra en film, må opptaket være lengre enn 8 sekunder).
76_Norwegian
•
Normal View
0:59:59
1/10
Move
Photo
Play
Normal View
Story-Board Print
Select File
Exit
Story-Board Print
0:59:59
Exit
1/10
Move
Select
DIVIDE (DEL)
Du kan dele et filmbilde så mange ganger du vil for å slette en del du ikke lenger trenger.
Filmbildene vil deles i grupper på to.
1. Åpne LCD-skjermen og videokameraet slår seg på automatisk. ➥ side 23
• Velg egnet lagringsmedia. (Bare SMX-K44/K442/K45) ➥ side 36
(Hvis bildene ble tatt opp til et minnekort, må du sette inn minnekortet.)
2. Trykk MODE-knappen for å velge avspillingsmodus.
3. Velg miniatyrvisningen for video.
• Du kan enkelt veksle mellom video- og bildeminiatyrene ved hjelp av
zoomhendelen.
4. Trykk MENU  kontrollknappen (  / /OK) for å velge "Edit" (Rediger)
 "Divide" (Del).
5. Velg ønsket film, ved hjelp av kontrollknappen ( / /  / /OK).
• Valgt film vil bli pauset.
Normal View
Edit
Divide
Combine
Exit
Divide
0:00:55
7. Trykk på MENU-knappen for å lage en pause ved delingspunktet.
•
En melding vises og ber deg om å bekrefte.
8. Velg "Yes" (ja).
• Hvis du ønsker å slette en del av en film, må du først dele filmen, og deretter
slette bildet (delen) du ikke ønsker å ha med. Når du har delt opp filmen, kan
du kombinere andre ønskede filmer. ➥side 79
• Den andre delen av det delte bildet vil bli vist på slutten av miniatyroversikten.
Move
Exit
6. Søk etter delingspunktet ved å holde inne Kontroll-knappen ( / /OK).
1/10
Select
0:00:00/0:00:55
100-0001
Divide
Divide
Play
Frame
Norwegian_77
avspillingsalternativer
Eksempel: Du kan dele en fim i to for å slette en del du ikke lenger trenger.
1. Før deling
0–60 sekunder
2. Etter at bildet er delt ved 30-sekunders
punktet.
0–30 sekunder
31–60 sekunder
3. Etter at første
film er slettet.
0–30 sekunder
• Filmen er delt opp i to filmer.
•
•
•
Funksjonen Del er ikke tilgjengelig under følgende forhold:
- Hvis den totale opptakstiden til en film er på under 6 sekunder.
- Hvis du forsøker å dele en film uten at det er minst 3 sekunder igjen av filmen både før og etter
delingspunktet.
- Du kan utføre delingsfunksjonen når det er minst Omtrent 40 MB med ledig plass på det innebygde
minnet, eller på minnekortet.
- Du kan ikke dele filmbilder som er redigert av innebygd redigeringsprogramvare (Intelli-studio).
Du kan ikke sette slette beskyttede bilder. Du må oppheve beskyttelsen for å kunne slette dem. ➥ side 73
Delingspunktet kan flytte seg foran eller etter ønsket punkt med ca. 0,5 sekunder.
78_Norwegian
COMBINE (KOMBINER)
Du kan sette sammen to forskjellige filmer.
1. Åpne LCD-skjermen og videokameraet slår seg på automatisk. ➥ side 23
• Velg egnet lagringsmedia. (Bare SMX-K44/K442/K45) ➥ side 36
(Hvis bildene ble tatt opp til et minnekort, må du sette inn minnekortet.)
2. Trykk MODE-knappen for å velge avspillingsmodus.
3. Velg miniatyrvisningen for video.
• Du kan enkelt veksle mellom video- og bildeminiatyrene ved hjelp av zoomhendelen.
4. Trykk MENU  kontrollknappen (  / /OK) for å velge "Edit" (Rediger)  Velg "Combine" (Kombiner).
5. Velg ønsket film, ved hjelp av kontrollknappen ( / /  / /OK).
• ( ) -indikatoren vises på de valgte filmene.
• Ved å velge filmminiatyrbildet, veksler du mellom at den valgte miniatyren skal brukes til kombinering
(( )-indikatoren på bildet) eller oppheve valget av det (( )-indikatoren forsvinner fra bildet).
6. Trykk på MENU-knappen.
• En melding vises og ber deg om å bekrefte.
7. Velg "Yes" (ja).
• Miniatyrbildet av den første filmen vises i den sammenslåtte filmen.
• De to filmene settes sammen i valgt rekkefølge og gjenopprettes som én film.
•
•
•
•
•
Normal View
Edit
Divide
Combine
Exit
Combine
0:01:03
6/10
1
2
Combine
Move
Cancel
Normal View
0:01:58
Sammenslåingsfunksjonen (combine) er ikke tilgjengelig under følgende forhold:
- Videoer i forskjellige oppløsningsformater (TV superfin/TV fin/TV normal kontra
Web fin/Web normal) kan ikke slås sammen.
Photo
- Videoer med forskjellige størrelsesforhold på bildene kan ikke slås sammen.
(4:3 kontra 16:9 bredformat)
- Videofiler som er spilt inn i Time Lapse REC-modus og normale opptaksfiler kan ikke slås sammen.
- Dersom den totale størrelsen til de to filene som skal slås sammen overgår Omtrent 1,8 GB.
- Du kan bruke funksjonen kombiner når det er minst Omtrent 40 MB med ledig plass på lagringsmediet.
- Du kan ikke kombinere filmbilder som er redigert av innebygd redigeringsprogramvare (Intelli-studio).
Du kan ikke sette sammen beskyttede filmer. Du må først oppheve beskyttelsen for å kunne lime den inn.  side 73
De opprinnelige filmene vil ikke bli lagret.
Du kan bare sette sammen 2 filmer om gangen.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig på skjermen med videominiatyrer.
2/9
Move
Play
Norwegian_79
avspillingsalternativer
SLiDESHOW(LYSBiLDEFRAMViSninG)
Du kan vise alle bildene som er lagret på lagringsmediet automatisk.
1. Åpne LCD-skjermen og videokameraet slår seg på automatisk. ➥ side 23
• Velg egnet lagringsmedia.(Bare SMX-K44/K442/K45) ➥ side 36
(Hvis bildene ble tatt opp til et minnekort, må du sette inn minnekortet.)
Normal View
100-0001
1/10
2. Trykk MODE-knappen for å velge avspillingsmodus.
3. Velg miniatyrvisningen for bilder.
• Du kan enkelt veksle mellom video- og bildeminiatyrene ved hjelp av
zoomhendelen.
4. Trykk MENU  kontrollknappen ( / ) for å velge "Slide Show"
(Lysbildeframvisning)  "Start".
5. Trykk på OK-knappen.
• (
)-indikatoren vises. Lysbildefremvisningen starter fra gjeldende bilde.
• For å stoppe lysbildefremvisningen trykker du OK igjen.
•
•
5 filer med bakgrunnsmusikk er lagt inn på videokameraet som standard.
Når en lysbildefremvisning starter, vil bakgrunnsmusikken bli spilt av i tilfeldig
rekkefølge.
Du kan justere volumet til bakgrunnsmusikken ved å bruke kontrollknappene
( /) -kategorien mens du viser en lysbildeframvisning med
bakgrunnsmusikk.
80_Norwegian
Video
Move
Full View
Normal View
Slide Show
Start
Exit
1/10
100-0001
SLiDESHOWOPTiOn(ALT.FORLYSB.FREMV.)
Du kan se på en lysbildeframvisning med forskjellige effekter.
1. Trykk MENU  kontrollknappen ( / ) for å velge "Slide Show Option" (Alt. for lysb.
fremv).
2. Velg et alternative ved å trykke på kontrollknappen ( / /  /  ) og trykk deretter OK
enhet
innhold
"Interval"
Angi lysbildeframvisningens vekslingsintervall. (1 eller 3 sekunder)
(Interv.)
"Effect" Hvis "Effect" (Effekt) er satt til "On" (På), vil lysbildeframvisningen
(Effekt) vise bildene etter tur.
Hvis "Music" (Musikk) er satt til "On" (På), vil lysbildeframvisningen
"Music"
spilles av med bakgrunnsmusikk.
(Musikk)
(Bakgrunnsmusikken velges tilfeldig fra 5 lagrede musikkfiler).
3.
Normal View
Slide Show Option
Interval
: 1Sec
Effect
: Off
Music
: On
Exit
Lysbildeframvisningen vil starte med valgt enhet.
• For å stoppe lysbildefremvisningen trykker du OK igjen.
FILE INFO (FILINFO)
Du kan se bildeinformasjonen for alle bilder.
1. Trykk MENU  kontrollknappen ( /  OK) for å velge"File Info" (Filinfo) "Select
File."(Velgfil).
2. Velg ønsket film, ved hjelp av kontrollknappen ( / /  / /OK).
• Informasjonen til den valgte filen vises som vist nedenfor.
- Date (Dato)
- Duration (Avspillingstid)
- Size (Størrelse)
- Resolution (Oppløsning)
• Trykk MENU en gang til etter at du har bekreftet.
Normal View
File Info
Select File
Exit
File Info
100VIDEO SDV_0001.MP4
Date
: 01/jAN/2009
Duration
: 00:00:55
Size
: 22.6MB
Resolution : TV Fine
Exit
OK
Norwegian_81
justere innstillinger
ENDRE MENYINNSTILLINGENE UNDER "SETTINGS"
Du kan endre menyinnstillingene på minnevideokameraet ditt
Gå innpå ønsket meny ved å følge trinnene nedenfor, og juster de forskjellige innstillingene.
1. Åpne LCD-skjermen og videokameraet slår seg på automatisk. ➥ side 23
2. Trykk på MENU-knappen.
• Menyskjermbildet vises.
3. Trykk kontrollknappen (  /  ) for å velge "Settings" (Setting).
• Menyene i modusen "Settings" (Setting) vil vises.
4. Velg ønsket undermeny, og menypunkt ved hjelp av kontrolknappene
( /  /  / ) og OK-knappen.
• Trykk MENU hvis du vil gå tilbake til det normale skjermbildet.
• Avhengig av modusen som er valgt, vil enkelte av elementene ikke kunne
endres. (Hvis det ikke er satt inn noe lagringsmedia, vil dette valget være
utilgjengelig på menyen: "Storage Type" (Lagring) (Bare SMX-K44/K442/
K45), "Storage Info" (Minneinf) , "Format", etc.)
Knappetips
a. MENU-knappen: Bruk den til å gå inn på, eller ut av menyen.
b. Kontrollknappen (  /  /  /  ) : Bruk den til å bevege deg opp/ned/
høyre/venstre
c. OK-knappen: Bruk den til å bekrefte, eller velge menyen.
Hurtigmenyen som vises vil variere etter hvilken menyoppføring du har valgt.
Hvis dette er tilfellet må du velge ønsket oppføring med kontrollknappene
(  /  ) og deretter trykke OK.
82_Norwegian
~
vu
vmm
{
tvkl
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Storage Info
Format
File No.
Exit
:
Select
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Storage Info
Format
Series
Reset
File No.
Exit
Move
Select
MENYOPPFØRINGER
•
Du kan justere dato/klokkeslett, språk på menyene og skjerminnstillingene til minnevideokameraet  : Mulig
Item menu Pengaturan (
 : Ikke mulig
)
Avspillingsmodus
(Kun fullskjermvisning)
Photo (Foto)
Video (
)
(
)
Avspillingsmodus
(Kun fullskjermvisning)
Standardverdi Side
Photo (Foto)
Video (
)
(
)
Enheter
Innspillings
modus
(
/
)
Storage Type (Storage Type)*
Storage Info (Minneinf)
Format
File No. (Fil nr)
Time Zone (Tidssone)
Date/Time Set (Dato/klokkeinnst)
Date Type (Datotype)
Time Type (Tidstype)
Date/Time Display (Dato/tid-skjerm)
LCD Brightness (LCD-lysst)
LCD Colour (LCD-frge)
Auto LCD Off (Automatisk LCD av)**




























































Menu Design (Menydesign)





Transparency (Gjennomsiktighet)
Beep Sound (Lydsignal)
Shutter Sound (Lukkerlyd)
Auto Power Off (Automatisk av)**
Quick On STBY (Raskt i ventemodus)
PC Software (PC-programvare)
TV Display (TV-skjerm)
Default Set (Standardinnst)
Version (Versjon)
Language
Demo
Anynet+(HDMI-CEC)




























































•
•
•
•
Memory (Minne)
Series (Serie)
Home (Hjem)
24Hr (24 t)
Off (Av)
0
0
On (På)
Misty White
(Mystisk hvit)
0%
On (På)
On (På)
5 Min
5 Min
On (På)
On (På)
English
On (På)
On (På)
84
84
85
85
86
88
88
88
89
89
89
90
90
90
91
91
91
92
93
93
93
93
93
94
94
Disse punktene og standardverdiene kan endres uten varsel.
Det er enkelte funksjoner som du ikke kan aktivere samtidig på menyen. Du kan ikke velge grå menyoppføringer.
Elementer merket med * er bare tilgjengelig med modellene SMX-K44/K442/K45.
Enheter som er merket med ** er bare tilgjengelige når videokameraet henter strøm fra batteriet.
Norwegian_83
justere innstillinger
BRUKE INNSTILLINGEMENYEN
Storage Type (Lagring) (Bare SMX-K44/K442/K45)
Du kan spille inn film (eller ta bilder) til det innebygde minnet eller til et minnekort, så du bør velge ønsket
lagringsmedia før du starter innspillingen eller avspillingen.
innstillinger
"Memory"
(Minne)
"Card"
(Minnek)
innhold
på skjermen
Velg det innebygde minnet som lagringsmedium. Slik at du kan ta opp, eller
spille av filmer fra det innebygde minnet.
Velg minnekort som lagringsmedium. Slik at du kan ta opp, eller spille av filmer
fra minnekortet.
Hvis det ikke er satt inn noe lagringsmedia, kan du ikke velge dette. Valget vil være dempet på menyen.
Storage Info (Minneinf)
Denne viser lagringsinformasjonen. Du kan se på lagringsmedia, hvor mye lagringsplass som er brukt, og som er
ledig.
innstillinger
"Memory" (Minne)
(Bare SMX-K44/
K442/K45)
"Card"
(Minnek)
•
innhold
på skjermen
Viser deg minneinformasjonen til det
innebygde minnet.
Ingen
Viser deg minneinformasjonen til
minnekortet som er satt inn.
Ingen
Hvis det ikke er satt inn noe lagringsmedia, kan du ikke velge dette.
Valget vil være dempet på menyen.
• I Lagringsinfo-skjermbildet kan du kontrollere brukt og tilgjengelig minne
så vel som gjenværende opptakstid for hver opptaksoppløsning. Rull i
skjermbildet ved hjelp av Kontroll-knappen ( / ) for å finne ønsket
informasjon.
84_Norwegian
Storage Info
Storage : Card
• Used : 190MB
• Free
: 14.6GB
Exit
Move
OK
Storage Info
TV Super Fine
TV Fine
TV Normal
WebFine
Webnormal
Exit
: 379Min
: 469Min
: 613Min
:469Min
:613Min
Move
OK
Format
Bruk denne funksjonen hvis du ønsker å slette alle filer helt eller rette opp feil på lagringsmediet.
innstillinger
"Memory" (Minne)
(Bare SMX-K44/
K442/K45)
"Card" (Minnek)
•
ADVARSEL
•
•
•
•
•
innhold
på skjermen
Formaterer det innebygde minnet.
Ingen
Formaterer minnekortet.
Ingen
Ikke ta ut minnekortet, eller utfør andre operasjoner (som det å slå av strømmen) mens du formaterer. I
tillegg må du bruke den eksterne strømforsyningen, da lagringsmediet kan bli skadet hvis batteriet går tomt
for spenning under formateringen.
Hvis det blir skader på lagringsmediet, må du formatere det en gang til.
Ikke formater lagringsmediet på datamaskinen eller en annen enhet.
Forsikre deg om at lagringsmediet blir formatert på dette videokameraet.
Formater minnekortet i følgende tilfeller:
- før du bruker et nytt minnekort
- et minnekort som er formatert/spilt inn på andre enheter
- når videokameraet ikke kan lese et minnekort
Et minnekort der beskyttelsesbryteren er satt til låst, vil ikke bli formatert.
Hvis det ikke er satt inn noe lagringsmedia, kan du ikke velge dette. Valget vil være dempet på menyen.
File No. (Fil nr)
Filnumrene tildeles bildene i rekkefølgen de spilles inn.
innstillinger
innhold
på skjermen
"Series" (Serie)
Tildeler filnummer i sekvenser selv om minnekortet byttes, etter formatering,
eller etter at du har slettet alle filene. Filnummeret nullstilles hver gang en
ny mappe opprettes.
Ingen
"Reset" (Resette)
Tilbakestiller filnummeret til 0001 etter formatering, sletting av alle filer eller
et nytt minnekort.
Ingen
Hvis du angir "File No." (Fil nr) til "Series" (Serie), vil hver fil bli gitt et eget nummer slik at du unngår doble
filnavn. Dette er praktisk når du vil bruke PC til å behandle filene.
Norwegian_85
justere innstillinger
Time Zone (Tidssone)
Du kan enkelt stille klokken til den lokale tiden når du bruker minnevideokameraet på reiser.
innstillinger
innhold
på skjermen
"Home"
(Hjem)
Klokken brukes i henhold til innstillingene dine i "Date/Time Set"(Dato/klokkeinnst)menyen. Velg den når du bruker dette minnevideokameraet første gang eller når du
setter klokken tilbake til dato/klokkeslett-innstillingen på ditt hjemsted.
Ingen
"Visit"
(Besøk)
Når du besøker en annen tidssone, kan du bruke lokal tid uten å endre
tidsinnstillingen du bruker hjemme. Klokken justeres i henhold til tidsforskjellen.
Still klokken til den lokale tiden (("Visit") (Besøk))
Du kan enkelt stille klokken til den lokale tidssonen når du reiser.
1. Trykk Kontrollknappen (  /  ) for å velge "Time Zone" (Tidssone) i
innstillings-modus, og trykk deretter OK-knappen.
• Tidssone-skjermen vises.
2. Velg "Visit"(Besøk) med Kontrollknappen (  /  / OK ), og velg deretter ditt
lokale område med Kontrollknappen (  /  ).
• Du kan sjekke tidsforskjellen mellom "Home" (Hjem) og "Visit" (Besøk).
3. Trykk OK-knappen for å bekrefte.
• Klokken stilles til tiden på stedet hvor du er på besøk.
• Når "Time Zone" (Tidssone) : "Visit" (Besøk) er spesifisert, vises ikonet
(
) ved siden av skjermen for dato og tid. ➥side 89
Du kan stille dato og tid i "Date/Time set" (Dato/klokkeinnst) fra "Settings"
(Setting)-menyen. ➥side 34
86_Norwegian
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Home
Format
Visit
File No.
Time Zone
Exit
Move
Select
Visit
London, Lisbon
Home:[Home 00:00]
01/JAN/2009 00:00
Back
OK
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
Byer brukes til å angi tidssone
Cities
London, Lisbon
Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid,
Frankfurt
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara
Moskva, Riyadh
Teheran
Abu Dhabi, Muscat
Kabul
Tashkent, Karachi
Calcutta, New Delhi
Almaty, Kathmandu
Tidssone
+00:00
Adelaide
Cities
Tidssone
+09:30
+01:00
Guam, Sydney, Brisbane
+10:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+05:45
Solomon Islands
Wellington, Fiji
Samoa, Midway
Honolulu, Hawaii, Tahiti
Alaska
LA, San Francisco, Vancouver, Seattle
Denver, Phoenix, Salt Lake City
Chicago, Dallas, Houston, Mexico City
New York, Miami, Washington D.C., Montreal,
+11:00
+12:00
-11:00
-10:00
-09:00
-08:00
-07:00
-06:00
Dacca
+06:00
Yangon
Bangkok
Hong Kong, Beijing, Taipei, Singapore,
Manila
Seoul, Tokyo, Pyongyang
+06:30
+07:00
Caracas, Santiago
Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo
-04:00
-03:00
+08:00
Fernando de Noronha
-02:00
+09:00
Azores, Cape Verde
-01:00
Atlanta
-05:00
Tidene her er basert på GMT (Greenwich Mean Time).
Norwegian_87
justere innstillinger
Date/Time Set (Dato/klokkeinnst)
Still gjeldende dato og klokkeslett, slik at innspilling kan foretas korrekt. ➥side 34
Date Type (Datotype)
Du kan velge ønsket datotype.
innstillinger
2009/01/01
innhold
Viser datoen i rekkefølgen år, måned (tosifret) og dag.
på skjermen
2009/01/01
JAN/01/2009
Viser datoen i rekkefølgen måned, dag og år.
JAN/01/2009
01/JAN/2009
Viser datoen i rekkefølgen dag, måned og år.
01/JAN/2009
01/01/2009
Viser datoen i rekkefølgen dag, måned (tosifret) og år.
01/01/2009
Denne funksjonen avhenger av “Date/Time Display” (Dato/tid-skjerm)-innstillingen.
Time Type (Tidstype)
Du kan velge hvilket klokkeslettformat som skal vises.
innstillinger
innhold
på skjermen
12 Hr (12t)
Klokkeslettet vises med 12-timersklokken.
12:00 AM
24 Hr (24t)
Klokkeslettet vises med 24-timersklokken.
00:00
Denne funksjonen avhenger av “Date/Time Display” (Dato/tid-skjerm)-innstillingen.
88_Norwegian
Date/Time Display (Dato/tid-skjerm)
Du kan angi at dato og klokkeslett skal vises på LCD-skjermen.
• Før du bruker funksjonen “Date/Time Display” (Dato/tid-skjerm), må du stille inn dato og klokkeslett. ➥side 34
innstillinger
Off (Av)
Date (Dato)
Viser gjeldende dato.
Time (Tid)
Viser gjeldende klokkeslett.
Date & Time (Dato/Tid)
•
•
innhold
på skjermen
Ingen
Gjeldende dato og klokkeslett vises ikke.
Viser gjeldende dato og klokkeslett.
01/jAN/2009
00:00
01/jAN/2009 00:00
“Date/Time” (Dato/Tid) vises som “01/jAN/2009 00:00” under følgende forhold.
- Når det innebygde oppladbare batteriet blir svakt eller er utladet.
Denne funksjonen avhenger av “Date Type” (Datotype) og "Time Type" (Tidstype)-innstillingen.
LCD Brightness (LCD-lysst)
•
•
Du kan justere lysstyrken for LCD-skjermen for å kompensere for lysforholdet i
omgivelsene.
Ved å trykke kontrollknappen ( ) vil du gjøre skjermen lysere, mens hvis du
trykker kontrollknappen ( ) vil skjermen bli lysere.
• En lysere innstilling for LCD-skjermen bruker mer batteristrøm.
• Juster LCD-skjermens lysstyrke når omgivelseslyset er for sterkt slik at
skjermen blir vanskelig å se.
• Lysstyrken på LCD-skjermen vil ikke påvirke lysstyrken til bildene som lagres.
• Du kan justere LCD-lysstyrke fra -15 til 15.
LCD Colour (LCD-frge)
•
•
•
Du kan endre fargeinntrykket på skjermen ved et utvalg av fargealternativer, og
disse får du tilgang til ved å justere mengden rødt og blått.
Når du angir fargespekteret, må du huske at jo høyere talene er, jo lysere vil LCDskjermen være.
Du kan justere LCD-fargen (rød/blå) i området -15 til 15 ved hjelp av
kontrollknappen ( /  /  /  / OK).
•
•
•
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
LCD Brightness
0
Exit
Adjust
OK
STBY 0:00:00 [475Min]
9999
LCD Colour
Red
Blue
Exit
0
0
Move
OK
Du kan manipulere fargene som vises på skjermen ved å justere fargeforholdet til rød og blå.
Å justere fargevisningen på LCD-skjermen vil ikke påvirke bildet som tas.
En høyere verdi vil gi en lysere LCD-skjerm når du justerer fargespekteret til rød og blå.
Norwegian_89
justere innstillinger
Auto LCD Off (Automatisk LCD av)
Lysstyrken på LCD-skjermen justeres for å spare strøm.
innstillinger
innhold
på skjermen
"Off" (Av)
Deaktiverer funksjonen.
Ingen
"On" (På)
Når videokameraet ikke er i bruk på over 2 minutter i STBY-modus for videoopptak
eller bildeopptak eller i mer enn 5 minutter ved innspilling av film, begynner
strømsparemodus med å dempe LCD-skjermen.
Ingen
•
•
Når funksjonen "Auto LCD Off" (Autom. LCD av) er aktivert, kan du trykke hvilken som helst knapp på
videokameraet for å få LCD-lysstyrken tilbake til normal.
Funksjonen Automatisk LCD av vil deaktiveres i følgende tilfeller:
- Når en USB-kabelen er koblet til.
- Når minnevideokameraet er tilkoblet strømadapteren.
(Og det kan ikke velges, slik at det vises som utilgjengelig på menyen).
Menu Design (Menydesign)
Du kan velge ønsket menyfarge på menyen.
• "MistyWhite"(Mystiskhvit)  "Premium Black" (Premium svart)
Transparency (Gjennomsiktighet)
Du kan velge ønsket gjennomsiktighet på menyen.
• "0%"  "20% "  "40%"  "60%"
Innstillingen benyttes bare på menyskjermen i
opptaksmodus.
STBY 0:00:00 [475Min]
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
Auto LCD Off
Menu Design
Transparency
Exit
Settings
0%
Auto LCD Off
20%
Menu Design
40%
Move
Transparency
Select
<Gjennomsiktighet 0%>
90_Norwegian
Exit
20%
40%
60%
Move
Select
<Gjennomsiktighet 60%>
Beep Sound (Lydsignal)
Du kan sette lydsignalet til on/off (av/på). Hvis du hører en pipelyd når du er inne på et menyalternativ, blir
alternativet slått på.
innstillinger
innhold
på skjermen
"Off" (Av)
Deaktiverer funksjonen.
Ingen
"On" (På)
Når det er på, vil et pipesignal høres hver gang en knapp blir trykket ned.
Ingen
Lydsignalet avbrytes i følgende tilfeller:
- Under opptak, avspilling
- Når videokameraet har en kabel tilkoblet. (AV-kabel eller Mini HDMI-kabel)
Shutter Sound (Lukkerlyd)
Du kan slå lukkerlyden av eller på.
innstillinger
innhold
på skjermen
"Off" (Av)
Deaktiverer funksjonen.
Ingen
"On" (På)
Når på hører man lukkersignalet hver gang PHOTO-knappen trykkes.
Ingen
Auto Power Off (automatisk av)
For å spare på batterikapasiteten kan du aktivere funksjonen "Auto Power Off" (Automatisk av) som vil slå av
apparatet hvis det ikke foretas noen operasjoner innenfor en angitt tidsperiode.
innstillinger
"Off" (Av)
"5 Min"
innhold
på skjermen
Minnevideokameraet vil ikke slå seg av automatisk.
Ingen
For å spare strøm vil minnevideokameraet slå seg av automatisk etter 5
minutter i ventemodus uten aktivitet.
Ingen
Automatisk av fungerer ikke i følgende situasjoner.
- Når en USB-kabelen er koblet til.
- Når minnevideokameraet er tilkoblet strømadapteren.
(Og det kan ikke velges, slik at det vises som utilgjengelig på menyen).
- Rett etter at "Demo" settes til "On" (På).
- Rett etter at "Quick On STBY" settes til "On" (På) (Innspillings modus).
Norwegian_91
justere innstillinger
Quick On STBY (Raskt i ventemodus)
Hvis du skal benytte videokameraet fl ere ganger over en lengre tidsperiode, bør du bruke funksjonen Quick On
STBY (Raskt i ventemodus). Når du er i ventemodus, vil du starte Quick On STBY (Raskt i ventemodus) når du
lukker LCD-skjermen, slik at du kan redusere strømforbruket. På grunn av at denne funksjonen også reduserer
oppstartstiden til videokameraet fra strømsparemodus, kan du effektivt benytte funksjonen Quick On STBY (Raskt i
ventemodus) når du skal ta opp fi lm ofte.
innstillinger
"Off" (Av)
innhold
på
skjermen
I ventemodus vil du slå av videokameraet ved å lukke LCD-skjermen.
Ingen
"5 Min"
I ventemodus vil du raskt aktivere Quick On STBY (Raskt i ventemodus), og deretter
vil videokameraet slå seg av etter 5 minutter .
Ingen
"10 Min"
I ventemodus vil du raskt aktivere Quick On STBY (Raskt i ventemodus), og deretter
vil videokameraet slå seg av etter 10 minutter .
Ingen
"20 Min"
I ventemodus vil du raskt aktivere Quick On STBY (Raskt i ventemodus), og deretter
vil videokameraet slå seg av etter 20 minutter .
Ingen
•
•
•
•
Vi anbefaler alltid at du slår av videokameraet etter bruk for å spare strømforbruk, men du kan med fordel
benytte funksjonen Quick On STBY (Raskt i ventemodus) hvis du skal benytte videokameraet ofte over en
lengre tidsperiode.
I Quick On STBY-modus (Raskt i ventemodus), er innstillingen "Auto Power Off: 5Min" (Automatisk av:
5 min.) deaktivert.
Modusindikatoren vil fortsatt blinke når funksjonen Quick On STBY (Raskt i ventemodus) er valgt.
Quick On STBY (Raskt i ventemodus) er ikke tilgjengelig under følgende forhold:
- Når LCD-skjermen er åpen.
- Når videokabelen (HDMI, AV), eller USB-kabelen er tilkoblet videokameraet.
- Når du betjener knappene på videokameraet.
92_Norwegian
PC Software (PC-programvare)
Hvis du stiller PC-programvare til On (På), kan du bruke PC-programvaren ved å koble US-kabelen mellom
videokameraet og datamaskinen. Du kan laste ned de lagrede filmene og bildene på videokameraet til harddisken
på datamaskinen. Redigering av video-/bildefiler er også mulig ved hjelp av PC-programvare.
innstillinger
innhold
på skjermen
"Off" (Av)
Deaktiverer funksjonen.
Ingen
"On" (På)
Du kan enkelt bruke programvaren til datamaskinen ved å koble sammen
denne med videokameraet ved hjelp av en USB-kabel.
Ingen
PC-programvaren er bare kompatibel med Windows. ➥ side 100
TV Display (TV-skjerm)
Du kan velge utgang for skjermmenyen.
innstillinger
innhold
på skjermen
"Off" (Av)
Skjermmenyen vises bare på LCD-skjermen.
Ingen
"On" (På)
Skjermmenyen vises på LCD-skjermen og på en TV. (koble til et TV-apparat
➥ side 98)
Ingen
Default Set (Standardinnst)
Du kan tilbakestille innstillingene på minnevideokameraet til fabrikkinnstillingene (grunninnstillingen fra fabrikk).
Hvis du tilbakestiller minnevideokamerat, vil dette ikke påvirke de innspilte filmene.
Etter at du har tilbakestilt minnevideokameraet, må du stille "Time Zone" (Tidssone) og "Date/Time Set"
(Dato/klokkeinnst). ➥side 34
Version (Versjon)
Versjonsinformasjonen kan endres uten forvarsel.
Language
Du kan velge ønsket språk på skjermmenyene og meldingene. ➥side 35
Version
Samsung Electronics Co., LTD.
S/W1.00,Jul72009,22:10:46
MICOM 1.00, jUL 7 2009
Exit
OK
Norwegian_93
justere innstillinger
Demo
Demonstrasjon viser deg automatisk videokameraets viktigste funksjoner, slik at du enklere kan ta dem i bruk.
innstillinger
innhold
på skjermen
"Off" (Av)
Deaktiverer funksjonen.
Ingen
"On" (På)
Aktiverer demonstrasjonsmodus, og viser forskjellige funksjoner på LCD-skjermen.
Ingen
Bruke demonstrasjonsfunksjonen
• Demonstrasjonsmodus avbrytes i følgende tilfeller:
- Dersom du bruker en knapp (Start/stopp innspilling, PHOTO (Foto), EASY Q, etc).
Videokameraet går automatisk i "Demo"-modus etter 5 minutter i STBY-modus hvis det ikke brukes på 5
minutter. Hvis du ikke ønsker å bruke demonstrasjonsfunksjonen, still “Demo” til “Off” (Av).
Demonstrasjonsfunksjonen virker ikke i følgende tilfeller:
- Hvis ““Auto Power Off” (Automatisk av) er satt til “5 Min” (bruker batteriet som hovedstrømkilde), vil
funksjonen Automastisk av slå av videokameraet før Demo kan kjøres.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Videokameraet støtter Anynet+. Anynet+ er et AV-nettverkssystem som gjør det mulig for deg å styre alle tilkoblede
Samsung AV-enheter med en Samsung TV-fjernkontroll som støtter Anynet+.
innstillinger
"Off" (Av)
innhold
Deaktiverer funksjonen.
på skjermen
Ingen
"On" (På) Aktiverer Anynet+-funksjonen.
Ingen
• Når du slår på videokameraet mens det er koblet til et TV-apparat som støtter Anynet+ med en HDMI-kabel,
slås TV-apparatet som støtter Anynet+ på automatisk. Hvis du ikke ønsker å bruke Anynet+-funksjonen,
setter du “Anynet+ (HDMI-CEC)” til “Off” (Av).
• For mer informasjon om Anynet+ (HDMI-CEC), se i brukerhåndboken til Samsungs TV-apparatet som
støtter Anynet+.
94_Norwegian
koble til andre enheter
Du kan få en høyoppløselig visning av filmer som er tatt opp med SD-kvalitet hvis TV-apparatet ditt støtter HD ved å sette
bryteren HD OUTPUT til "ON" (På). Denne tilkoblingen brukes når du oppskalerer filmer i SD-kvalitet til HD-kvalitet, for visning på
HD-skjermer. Når du spiller av filmer i SD-kvalitet (720x576/50i) på et HDTV-apparat, blir bildene oppkonvertert til oppløsningen
1280x720/50p eller 1920x1080/50p.
Tilkoblingsmetodene, og kvaliteten på bildene som vises på TV-skjermen vil variere, avhengig av hvilken TV-type som er tilkoblet,
og kontaktene som benyttes. Hvis du vil spille av høykvalitets videoer fra videokameraet best mulig, må du kontrollere om du har
et HDTV-apparat, og om dette støtter oppløsningen "1920x1080p".
Dette videokameraet støtter HDMI-signaler, for å gi en høydefinisjons videooverføring.
KOBLE TIL ET TV-APPARAT
•
•
Du kan se filmer og bilder som er tatt opp, på en stor skjerm ved å koble videokameraet til en HDTV eller normal TV.
Velg HDMI-kontakten på TV-apparatet ditt. Du fi nner mer informasjon om kontaktene og tilkoblingsmetodene i
brukerhåndboken for TV-apparatet.
Kople til en høydefinisjons-TV
HD-TV
ON
OFF
W
ON
OFF
T
MODE
videokamera
HDMI
Signalflyt
HDMI-kabel
1. Slå på videokameraet, og bruk en Mini HDMI-kabel til å koble det til HDMI-kontakten på TV-apparatet.
• Når du kobler til en kabel, kan det hende at den tilkoblede enheten ikke gjenkjennes hvis videokameraet er slått av.
2. Slå på TV-apparatet, og sett inngangsvelgeren på dette til inngangen videokameraet er koblet til.
• Se i TV-apparatets brukerveiledning for informasjon om hvordan du velger TV-inngang.
W
ON
OFF
T
MODE
R
AUDIO
L
Norwegian_95
koble til andre enheter
Hva er Anynet+-funksjonen?
Du kan bruke den samme fjernkontrollen på enheter som støtter Anynet+-funksjonen.
Du kan bruke Anynet+-funksjonen hvis videokameraet er tilkoblet et TV-apparat som støtter den med en
HDMI-kabel. Hvis du ønsker fl ere detaljer om Anynet+, kan du se i TV-apparatets brukerhåndbok.
Forstå hva en HDMI-kabel er:
HDMI (High Defi nition Multimedia Interface) er et kompakt grensesnitt for lyd og bilder som overfører
ukomprimerte digitale data. HDMI-kontakten på HD-videokameraet er bare utgang. Bare HDMI-kabel type C til
type A kan brukes med dette videokameraet.
<HDMI-kabel type A>
•
•
•
<HDMI-kabel type C til type A>
HDMI-kontakten på videokameraet er kun en utgang.
Hvis du kobler til et TV-apparat som støtter Anynet+ til videokameraet, er det mulig at du også slår på TVapparatet når du slår på videokameraet. (Anynet+-funksjon) Hvis du ikke ønsker å bruke denne funksjonen,
må du sette alternativet "Anynet+ (HDMICEC)" til "Off" (Av). ➥ side 94
Bruk bare HDMI 1.3-kabel når du skal koble noe til HDMI-kontakten på dette videokameraet. Hvis du bruker
andre typer HDMI-kabler, kan det hende at du ikke ser noe på skjermen.
96_Norwegian
AUDIO
L
VIDEO
Tilkobling til et normalt TV-apparat (16:9/4:3)
Normal TV
Signalflyt
W
ON
OF
F
T
MODE
R
videokamera
AUDIO
L
VIDEO
Audio/Video-kabel
Bruk den vedlagte AV-kabelen når du skal koble minnevideokameraet til TV-apparatet på følgende måte:
1. Sett den vedlagte Audio/Video-kabelen inn i Audio-/Video-kontakten på videokameraet.
2. Koble den andre enden med Video (gul) og venstre (hvit)/høyre (rød) lydkabler til TV-en.
•
•
•
•
•
Hvis bare en mono lydinngang er tilgjengelig på TV-apparatet,
bruker du lydkabelen med den hvite kontakten (Audio L).
Når du setter inn/fjerner tilkoblingskablene, må du ikke bruke
kraft.
Det anbefales å bruke vekselstrømadapteren som strømkilde.
Før du kobler deg til, må du kontrollere at lydstyrken på
TV-apparatet er skrudd ned: hvis du glemmer dette, kan
det føre til hyling i høyttalerne som er koblet til TV-apparatet.
Sett kablene forsiktig inn i kontaktene på enheten du skal koble
minnevideokameraet til.
Stereotype
AUDIO
R
VIDEO
Monotype
AUDIO
VIDEO
L
White
Yellow
Yellow
Red
White
Norwegian_97
koble til andre enheter
SE FILM PÅ TV-SKjERMEN
Du kan se de høyoppløselige videoene på et HDTV-apparat (eller på et normalt TV-apparat) etter at du har tatt opp fi lmene på
videokameraet.
1. Du vil kunne spille av videoen på TV-apparatet hvis tilkoblingsin nstillingene er satt
opp rett. ➥side 95~97
• The TV jacks are connected with the right cables?
• Er inngangskilden satt opp korrekt for å se avspillinger fra videokameraet?
2. Velg avspillingsmodus på videokameraet, og start avspillingen.
• Bruk samme metode i alle driftsmodus, inkludert avspilling.
• Dette videokameraet støtter Anynet+-funksjonen, og derfor kan du bruke den
samme fjernkontrollen på begge enhetene hvis det benyttes en HDMI-kabel
som tilkobling til et TV-apparat som støtter Anynet+-funksjonen. ➥ side 94.
• Juster mikrofonvolumet til middels nivå. Hvis lyden er for høy, kan det føre til at det skapes støy på lydsporet.
• Hvis "TV Display" (TV-skjerm) er satt til "Off" (Av), vil ikke TV-skjermen kunne vise skjermmenyene (OSD - On
Screen Display). ➥ side 93
• Dette videokameraet støtter ikke lydutgangssignalet når videokameraet er koblet med TVapparatet i video- eller
bildeopptaksmodus. Lydutgangssignalet støttes når videokameraet er tilkoblet i videoavspillingsmodus. Dette er ikke
en feil.
ON
OFF
W
MODE
T
<LCD 16:9 wide>
<LCD 16:9 wide><LCD 4:3 wide>
<LCD 4:3 wide> <TV 16:9 wide>
<TV 16:9 wide> <TV 4:3 wide>
Bildevisning avhengig av LCD- og TV-skjermens bildeforhold
Video
Foto
<LCD 16:9 wide>
<LCD 16:9 wide>
<TV 4:3 wide>
Ikon
LCD
16:9
TV
16:9 wide>
4:3 wide> <TV
<TV wide>
16:9 wide> <TV
<TVwide>
4:3 wide>
<LCD
4:3
wide>
<LCD<LCD
16:9 wide>
<TV
<LCD
16:94:3
16:9
wide>
wide>
<LCD<LCD
4:3 wide>
<LCD
4:3
wide>
4:3wide>
wide><TV 16:9
<TV4:3
16:9
wide><TV 4:3
<LCD
16:9
wide>
<LCD
wide>
<TV
16:9
wide>
<LCD 4:3 wide> <LCD<LCD
16:9 wide>
16:9 wide><TV
<LCD
<LCD
16:9
16:9
16:9
wide>
wide>
wide>
<LCD<LCD
4:3 wide>
4:3 wide> <TV
<LCD
<LCD
4:3
4:3
4:3
wide>
wide>
wide>
<TV 16:9
<TV wide>
16:9 wide> <TV
<TV16:9
16:9wide>
wide><TV 4:3
<TVwide>
4:3 wide>
16:9
4:3
Se side 56 for innstillingen"16:9Wide"(16:9brd).
98_Norwegian
Emne
4:3
<TV 4:3 wide>
<TV
<TV4:3
4:3wide>
wide>
OPPTAK (DUBBING) PÅ EN VCR ELLER DVD/HDD-OPPTAKER
Du kan dubbe bilder som spilles av på dette minnevideokameraet på andre video-enheter, som f.eks. videospillere eller DVD/
HDD-opptakere. Bruk AV-kabelen (vedlagt) når du skal koble minnevideokameraet til en annen videoenhet, som vist på følgende
illustrasjon:
VCR- eller
DVD/HDD-opptakere
videokamera
~
vu
vm
m
{
tvkl
Signalflyt
Rød
R
AUDIO
L
AV-kabel
Hvit
VIDEO
Gul
1. Slå på videokameraet, og trykk MODE for å velge avspillingsmodus. ➥side 46
2. Sett inn opptaksmedia i opptaksenheten.
• Hvis opptaksenheten har en inngangsvelger, må du velge rett inngangsmodus.
3. Start avspillingen på videokameraet, og opptaket på opptaksenheten.
• Se i brukerveiledningene for opptaksenheten for fl ere detaljer.
4. Når dubbingen er ferdig må du stoppe opptaksenheten, og deretter videokameraet.
•
•
•
•
Filmer som er spilt inn med dette videokameraet kan dubbes ved å koble til den vedlagte komponent/AV-kabelen.
Du kan ikke dubbe ved hjelp av en HDMI-kabel.Siden dubbing utføres som en analog dataoverføing, kan det hende at
bildekvaliteten forringes.
Hvis du vil skjule skjermindikatorene (teller etc.) som vises på skjermen, må du sette “TV Display: Off” (TV-skjerm:
Av). ➥ side 89
Hvis du vil ta opp dato/klokkeslett, må du vise det på skjermen. ➥ side 104
Norwegian_99
bruke sammen med en Windows-maskin
KONTROLLERE DATAMASKINTYPE
Dette kapittelet gir deg en innføring i hvordan du kan koble videokameraet til en datamaskin ved hjelp av USBKontroller hvilken datamaskintype du har før bruk!
Hvis du vil se opptakene dine på en datamaskin, må du først kontrollere datamaskintypen. Deretter kan du følge instruksjonene
nedenfor, etter hvilken type du har.
Bruke sammen med Windows
Bruke samme med Macintosh
Koble videokameraet til datamaskinen med USBkabelen.
• Det innebygde redigeringsprogrammet, Intellistudio, kjører automatisk på datamaskinen
når videokameraet er tilkoblet en Windowsmaskin. (Når du spesifiserer “PC Software:
On” (PC-programvare: På)). side 93
~
vu
vmm
{
tvkl
• Det integrerte ‘Intelli-studio’
-programmet på videokameraet
ditt er ikke Macintoshkompatibelt.
Spille av eller redigere opptakene dine på
datamaskinen med det innebygde Intelli-studioprogrammet.  side 104-105
Ved hjelp av Intelli-studio kan du også laste opp
videoene dine til YouTube eller andre nettsteder.
 side 106
1
2
vu
vm
m
vm
m
~
vu
vmm
{
tvkl
100_Norwegian
DETTE KAN DU GJØRE MED EN WINDOWS-DATAMASKIN
Du kan utføre følgende operasjoner ved å koble videokameraet ditt til Windows-maskinen ved hjelp av en USB-kabel.
Hovedfunksjoner
• Ved å bruke det innebygde redigeringsprogrammet ‘Intelli-Studio’ på videokameraet, kan du benytte følgende operasjoner.
- Spille av de innspilte videoene eller bildene. side 104
- Redigere de innspilte videoene eller bildene. side 105
- Laste opp de innspilte videoene og bildene til YouTube eller Flickr, etc. side 106
• Du kan overføre eller kopiere filene (videoer og bilder) som er lagret på lagringsmediet til datamaskinen.
(masselagringsfunksjonen) side 108
Systemkrav
Følgende krav må oppfylles for å bruke innebygd redigeringsprogramvare (Intelli-studio):
Enheter
OS (Operativsystem)
CPU
RAM
Skjermkort
Display
USB
Direct X
•
•
•
Systemkrav
Microsoft Windows XP, Vista
Intel® Pentium® 4 3.0 GHz eller høyere
AMD Athlon FX™ 3.0 GHz eller høyere
1 GB eller høyere anbefales
nVIDIA Geforce 7600GT eller høyere, AMD(ATI) Radeon X1600-serien eller høyere
1024 x 768, 16-bit farger eller mer (1280 x 1024, 32-bit farger anbefales)
USB 2.0
DirectX 9.0 eller høyere
Systemkravene nevnt ovenfor er anbefalinger. Selv på et system som tilfredsstiller kravene, kan det oppstå problemer.
På en datamaskin med lavere ytelse enn anbefalt kan videoavspillingen hoppe over bilder eller fungere uberegnelig.
DirectX er nødvendig, slik at Intelli-studio 0virker ordentlig, og den installeres automatisk under installasjon av Intellistudio.
Norwegian_101
bruke sammen med en Windows-maskin
BRUKE PROGRAMMET INTELLI-STUDIO
Når du bruker programmet Intelli-Studio, som er innebygd i videokameraet, kan du overføre video-/fotofiler til datamaskinen
og redigere dem der. Intelli-Studio gjør det enkelt for deg å administrere video-/fotofiler ved kun å bruke USB-kabelen
mellom videokameraet og datamaskinen.
Trinn 1. Koble til USB-kabelen
1. Sett menu-innstillingene til “PC Software: On” (PC Software: På). ➥side 93
• Du vil finne at standard menyinnstillinger er satt opp som vist ovenfor.
2. Koble sammen videokameraet og datamaskinen med USB-kabelen.
Følgende hurtigvindu vises.
• En ny skjerm for lagring av filer vises på hovedvinduet til Intelli-studio.
• Det tilhørende vinduet for flyttbar disk vil vises avhengig av datamaskintype.
3. Klikk “Yes” (ja) for å fullføre opplastingsprosedyren, og følgende hurtigvindu vises.
Klikk “Yes” (ja) for å bekrefte.
• Hvis du ikke vil lagre noen ny fil, må du velge "No" (Nei).
STBY 0:00:00 [475Min]
Settings
PC Software
TV Display
Off
On
:
:
Default Set
Exit
Move
Select
Koble fra USB-kabelen
Når du har fullført dataoverføringen, må du koble fra kabelen på følgende måte:
1. Klikk på ikonet “Safely Remove Hardware icon” (Sikker fjerning av maskinvare) på oppgavelinjen.
2. Velg “USB Mass Storage Device” (USB masselagringsenhet), og klikk deretter “Stop” (Stopp).
3. Hvis vinduet “Stop a Hardware device” (Stopp maskinvareenhet) vises, klikk “OK”.
4. Trekk ut USB-kabelen fra videokameraet og datamaskinen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk den medfølgende USB-kabelen. (Levert av Samsung)
Ikke bruk kraft når du skal sette inn eller ta ut en USB-kabel i/fra USB-porten.
Sett inn USB-kontakten etter at du har kontrollert retningen.
Vi anbefaler at du bruker strømadapteren som strømforsyning i stedet for batteriet.
Når USB-kabelen er tilkoblet, kan du forårsake svikt i datamaskinen hvis du slår videokameraet på eller av.
Hvis du kobler USB-kabelen fra datamaskinen eller videokameraet under dataoverføringen, stopper dataoverføringen, og
dataene kan skades.
Hvis du kobler USB-kabelen til en datamaskin via en USB-hub eller kobler til andre USB-enheter samtidig, er det ikke
sikkert videokameraet vil fungere som det skal. Hvis dette skjer, fjerner du alle USB-enheter fra datamaskinen, og kobler til
videokameraet på nytt.
Avhengig av hvilken type datamaskin du har, så er det mulig at du ikke kan kjøre Intelli-studio automatisk. Hvis dette er
tilfellet, må du åpne stasjonen som inneholder Intelli-studio-programmet under Min datamaskin, og kjør filen iStudio.exe.
Når en USB-kabel er tilkoblet, kan det i henhold til programmet (f.eks. EmoDio) som er installert på datamaskinen være at
dette starter først.
102_Norwegian
Trinn 2. Om hovedvinduet til Intelli-studio
• Når Intelli-studio starter opp, vises miniatyrer av videoer og bilder i hovedvinduet.
❶ ❷
❸ ❹ ❺
❻
❼
1. Menypunkter
2. Velger Skrivebord eller Favoritter på datamaskinen.
3. Lysbildeframvisning av filene fra datamaskinen.
Avspilling av videofilene fra datamaskinen.
4. Bytter til Bibliotek på datamaskinen og tilkoblet
videokamera.
5. Bytter til redigeringsmodus.
6. Bytter til delemodus.
7.
Endrer størrelsen på miniatyrer.
Viser alle filer (filmer og bilder)./
Viser bare filmfiler.
Viser bare bildefiler.
Sorterer filene.
8. Importerer mapper fra datamaskinen.
9. Velger tilkoblet videokamera eller lagringsenhet.
10.Lagrer nye filer til datamaskinen.
11.Lysbildeframvisning av filene fra det tilkoblede
videokameraet.
Avspilling av videofilene fra det tilkoblede videokameraet.
❽ ❾ ❿




12.Lagrer den valgte filen til datamaskinen.
13.Flytter filen du har valgt på datamaskinen til Edit-modus
(Redigering).
Flytter filen(e) du har valgt på datamaskinen til Sharemodus (Deling).
14.Flytter filen(e) du har valgt på det tilkoblede videokameraet
til Share-modus (Deling).
Norwegian_103
bruke sammen med en Windows-maskin
Trinn 3. Spille av videoene (eller bildene)
Det er enkelt å spille av opptakene med Intelli-studio.
1. Start Intelli-Studio-programmet. side 102
2. Klikk på ønsket mappe for å vise opptakene dine.
• Miniatyrer av videoer (eller foto) vises på skjermen, i henhold til
valgte kilde.
3. Velg videoen (eller bildet) du ønsker å spille av, og dobbelklikk
deretter for å starte avspillingen.
• Avspillingen begynner og avspillingskontrollene vises.
Følgende filformater er kompatible med Intelli-studio:
- Videoformater: MP4 (Video: H.264, lyd: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Fotoformater: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
104_Norwegian
Trinn 4. Redigere videoene (eller bildene)
Med Intelli-studio kan du redigere videoene eller bildene på ulike
måter.
• Hvis du skal redigere en fil ved hjelp av Intelli-studio, må du sikre
at det bruker en kopi av filen, lagret på Min Datamaskin, før du
klikker på ikonet “Edit”.
Norwegian_105
bruke sammen med en Windows-maskin
Trinn 5. Dele videoene/bildene online
Del ditt innhold med verden ved å laste opp fotografier og videoer direkte til
et nettsted med ett klikk.
1. For å kunne gjøre dette, må du velge “Share” (Del) på hovedvinduet.
2. Klikk “Add” (Legg til) og flytt video eller bilde (dra og slipp) til
delevinduet for opplasting.
• Den valgte filen vises på delingsvinduet.
3. Valitse sivusto, jolle haluat ladata tiedostoja.
• Voit valita latauskohteeksi määrittelemäsi verkkosivuston, joka voi
olla esimerkiksi “YouTube” tai “Flickr”.
4. Klikk “Upload to Share Site” (Last opp til delt nettside) for å starte
opplastingen.
• Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa pyydetään
käyttäjätunnustasi ja salasanaasi.
5. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana kenttiin.
• Verkkosivujen sisällön käytössä saattaa olla rajoituksia
verkkokäyttöympäristön mukaan.
or mer informasjon om hvordan man kan bruke Intelli-Studio,
F
se hjelpeveiledningen ved å klikke “Menu”  “Help”.
106_Norwegian
Installere Intelli-studio på Windows-datamaskinen
• Når Intelli-studio er allerede er installert på Windows-maskinen, kjører det raskere enn når det må installeres fra
videokameraet etter at dette er koblet til datamaskinen. Dessuten kan programmet oppdateres automatisk og
kjøres direkte på Windows-datamaskinen.
• Intelli-studio kan installeres på en Windows-datamaskin som følger: Klikk “Menu”  “Install Intelli-studio on
PC.” på Intelli-studio-skjermen.



Norwegian_107
bruke sammen med en Windows-maskin
BRUKE SOM EN FLYTTBAR MASSELAGRINGSENHET
Du kan overføre eller kopiere lagrede data til en Windows-datamaskin ved å koble til USB-kabelen til videokameraet.
Trinn 1 Se på innholdet på lagringsmedia
1. Kontroller innstillingen "PC Software: Off" (PC-programvare: Av) ➥side 93
2. Kontroller lagringsmedia.
(Hvis du vil ta opp til et minnekort, må du sette inn minnekortet.)
(Bare SMX-K44/K442/K45)
3. Koble minnevideokameraet til datamaskinen med USB-kabelen. ➥side 100
• Vinduet “Removable Disk” (Flyttbar disk) eller "Samsung" vises på
dataskjermen etter en liten stund.
• Når du kobler til en USB, vises den flyttbare disken
• Velg “Åpne mapper for å se filer med Windows Explorer” og klikk “OK.”
4. Mappene på lagringsmediet vises.
• Forskjellige filtyper lagres i forskjellige mapper.
•
•
•
Hvis vinduet “Removable Disk” (Flyttbar disk) ikke vises, må du
kontrollere tilkoplingen (side 100), eller utføre trinn 1 og 3 på nytt.
Hvis den flyttbare disken ikke vises automatisk, åpner du mappen
Flyttbar disk i Min datamaskin.
Hvis harddisken til det tilkoblede videokameraet ikke åpnes eller
kontekstmenyen for høyreklikking (åpne eller bla) ikke virker, kan det
være at datamaskinen er angrepet av Autorun-virus. Vi anbefaler at
du har oppdatert antivirus-programmet ditt til siste versjon.
108_Norwegian
bilder
videoer
Mappe-ogfilstrukturpålagringsmediet
Mappe- og filstrukturen til det innebygde minnet og minnekortene er som følger.
Ikke bytt navn, eller fjern filer eller mapper. Det kan hende filen ikke kan spilles av etterpå.
•
•
Filmfil(H.264)①
•
Filmer med SD-kvalitet får navn i formatet SDV_####.MP4, mens filmer som skal benyttes
på internett får et navn i formatet WEB_####.MP4.
Filnummeret økes automatisk når en ny filmfil lages.
Opp til 9999 filer kan lagres i en mappe.Det lages nye mapper når det er lagret mer enn
9999 filer i en mappe.
•
•
Bildefil②
•
•
Som for filmer, økes filnummeret automatisk når en ny bildefil lages.
Maksimalt antall filer er det samme som for filmfiler.
En ny mappe lagrer filene fra SAM_0001.JPG.
Mappenavnet øker i rekkefølgen 100PHOTO  101PHOTO etc.
Opp til 9999-filer blir opprettet i en mappe. Det lages nye mapper når det er lagret mer enn
9999 filer i en mappe.
•
•
1
VIDEO
100VIDEO
SDV_0001.MP4
WEB_0002.MP4
SDV_0003.MP4
SDV_0004.MP4
WEB_0005.MP4
DCIM
2
100PHOTO
SAM_0001.JPG
SAM_0002.JPG
Bildeformat
Filmbilde
•
•
Filmer komprimeres i H.264-format. Filtypen er ".MP4.".
Se side 55 for videooppløsningene.
•
•
Stillbilder komprimeres i JPEG-format (Joint Photographic Experts Group). Filtypen er ".jPG."
Se side 55 for bildeoppløsningene.
• Når den 9999. filen opprettes i den 999. mappen (f.eks. SDV_9999.MP4 opprettes i mappen 999VIDEO), er det
ikke lenger mulig å opprette en ny mappe. Sikkerhetskopier filene dine til datamaskinen, formater minnekortet, og
deretter kan du tilbakestille filnummereringen fra menyen.
• Navnet på en filmfil som er tatt opp av videokameraet må ikke endres, da korrekt avspilling på videokameraet
forutsetter original mappe og navnekonvensjon.
Bilder
Norwegian_109
vedlikehold og tilleggsinformasjoninformation
VEDLIKEHOLD
Minnevideokameraet er et avansert produkt, og må behandles forsiktig.
Forslagene nedenfor vil hjelpe deg følge forpliktelsene i garantien, slik at du kan nyte godt av dette produktet i
mange år.
✪ Når du skal lagre minnevideokameraet, må du slå det av.
- ta ut batteriet og den eksterne strømforsyningen. ➥side 16
- Ta ut minnekortet. ➥side 37
Forsiktighetsregler ved lagring
•
•
•
•
Ikke la minnevideokameraet ligge på steder med høy temperatur i lange perioder:
Temperaturen inne i et lukket kjøretøy, eller bagasjerom, kan bli svært høy i varmt vær. Hvis du lar
minnevideokameraet ligge på slike steder, kan det føre til feilfunksjon, eller så kan kapslingen bli skadet.
Ikke utsett minnevideokameraet for direkte sollys, eller i nærheten av en varmekilde.
Ikke oppbevar minnevideokameraet på steder med høy luftfuktighet, eller med mye støv:
Støv som kommer inn i minnevideokameraet kan føre til feil. Hvis fuktigheten er for høy, kan linsen bli muggen,
og minnevideokameraet ikke mulig å betjene. Vi anbefaler at du legger minnevideokameraet i en boks, sammen
med et tørkemiddel når du skal oppbevare det i f.eks. et kott.
Du må ikke oppbevare minnevideokameraet på en plass med sterk magnetisme eller kraftige vibrasjoner:
Dette kan føre til feil.
Ta av batteriet, og oppbevar det på et kjølig sted:
Hvis du lar batteriet være montert på minnevideokameraet ved høye temperaturer, kan korte ned på levetiden.
Rengjøre minnevideokameraet
✪ Før du skal rengjøre minnevideokameraet, må du slå av kameraet, og ta ut batteriet samt den eksterne
strømforsyningen hvis denne er i bruk.
• Utvendig rengjøring
- Tørk forsiktig av med en tørr myk klut. Ikke bruk makt, og rengjør overflaten forsiktig.
- Ikke bruk benzen eller løsemidler når du skal rengjøre videokameraet. Belegget kan sprekke, eller så kan
overflaten gå i oppløsning.
• Rengjøre LCD-skjermen
Tørk forsiktig av med en tørr myk klut. Vær forsiktig slik at du ikke skader skjermen.
110_Norwegian
•
Rengjøre linsen
Bruk en valgfri luftblåser til å blåse ut skitt og andre små objekter. Ikke tørk linsen med en klut eller med fingrene.
Du kan om nødvendig bruke rensepapir for linser.
- Mugg kan dannes hvis du ikke rengjør linsen.
- Hvis linsen virker uklar, slå av minnevideokameraet og la det være avslått i omkring en time.
TILLEGGSINFORMASJON
Lagringsmedium
•
•
•
•
Følg retningslinjene nedenfor for å unngå at de innspilte filene blir ødelagt.
- Ikke bøy eller slipp lagringsmediet i bakken, eller utsett det for stort trykk, risting eller vibrasjon.
- Ikke søl vann på lagringsmediet.
- Ikke bruk, bytt eller oppbevar lagringsmediet på steder som er utsatt for kraftig statisk elektrisitet eller elektrisk
støy.
- Ikke slå av strømmen på videokameraet eller ta ut batteriet eller strømadapteren under opptak, avspilling,
eller når du er inne på lagringsmediet.
- Ikke plasser lagringsmediet i nærheten av objekter som har kraftige magnetfelt, eller som slipper ut kraftige
elektromagnetiske bølger.
- Ikke oppbevar lagringsmediet på steder med høy temperatur eller høy fuktighet.
- Ikke berør metalldeler.
Kopier de innspilte filene over til PC-en. Samsung kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tap av data.
(Vi anbefaler at du kopierer dataene fra datamaskinen og over på andre medier for oppbevaring).
En feil kan føre til at lagringsmediet ikke fungerer korrekt. Samsung gir ikke kompensasjon for tapt
innhold.
Se side 38-39 for mer informasjon.
LCD-skjerm
•
•
•
For å unngå skade på LCD -skjermen
- Ikke dytt den for hardt eller slå den borti noe.
- Ikke plasser videokameraet med LCD-skjermen ned.
For å forlenge levetiden, bør du unngå å pusse det med grove kluter.
Vær oppmerksom på følgende fenomener for bruk av LCD-skjermen. Dette er ikke feil.
- Overflaten rundt LCD-skjermen kan bli varm mens du bruker videokameraet.
- Hvis du lar strømmen være lenge på, blir overflaten rundt LCD-skjermen varm.
Norwegian_111
vedlikehold og tilleggsinformasjon
Batterierpakker
Batteriet som følger med er et litium-ion-batteri. Før du bruker medfølgende batteri eller et annet batteri, må du
lese følgende advarsler:
•
•
For å unngå fare
- Ikke brenn.
- Ikke kortslutt polene. Ha batteriet i en plastpose under transport.
- Ikke gjør endringer eller demonter.
- Ikke utsett batteriet for temperaturer over 60 °C, da dette kan føre til at batteriet blir overopphetet, eksploderer
eller begynner å brenne.
For å unngå skade og for å forlenge levetiden
- Ikke utsett batteriet for unødvendig støt.
- Utfør lading i omgivelser der temperaturen er innenfor toleransene vist nedenfor.
Dette er en batteritype med kjemisk reaksjon - kalde temperaturer hindrer kjemisk reaksjon, mens varme
temperaturer kan hindre at batteriet lades opp fullt.
- Oppbevar på et tørt og kjølig sted. Langvarig utsettelse for høye temperaturer vil øke den naturlige utladingen
og redusere levetiden.
- Lad batteriet helt opp minst hver 6. måned når det oppbevares uten å brukes i en lang periode.
- Ta batteriet ut av laderen eller kople fra strømmen når det ikke er i bruk, da noen apparater bruker strøm også
mens de er slått av.
•
•
•
Vi anbefaler å bruke kun originale Samsung-batterier i videokameraet.
Bruk av ikke originale Samsung-batteriet kan føre til skade på den interne ladekretsen.
Det er normalt at batteriet blir varmt etter lading og etter bruk.
Temperaturområdespesifikasjoner
- Lader: 10 °C til 35 °C
- Bruk: 0 °C til 40 °C
- Lagring: -20 °C til 60°C
Jo lavere temperaturen er, jo lenger tid tar det å lade opp.
112_Norwegian
BRUKE MINNEVIDEOKAMERAET I UTLANDET
•
•
Strømnett og TV-system varierer fra land til land eller fra region til region.
Før du bruker minnevideokameraet i utlandet, bør du kontrollere følgende:
Strømnett
Den vedlagte strømforsyningen har en automatisk spenningsstyring i området 100 V til 240 V. Du kan bruke
minnevideokameraet i alle land/regioner med strømadapteren som ble levert med videokameraet, så lenge de tilbyr
en spenning på fra 100 V til 240 V, i området 50/60 Hz. Bruk om nødvendig en vanlig overgangsdel som passer
lokale stikkontakter.
På farge-TV-systemer
Videokameraet er basert på PAL-systemet. Hvis du vil se opptakene dine på et TV-apparat, eller kopiere de til en
ekstern enhet, må dette støtte PAL-systemet, samt ha de korrekte kontaktene.
Hvis ikke må du kanskje bruke en separat videoformattranskoder (formatkonverterer for PAL-NTSC).
Formateringstranskoderen er ikke levert av Samsung.
PAL-kompatible land/regioner
Australia, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kina, tidligere Sovjet, Tsjekkia, Danmark, Egypt, Finland, Frankrike,
Tyskland, Hellas, Storbritannia, Nederland, Hong Kong, Ungarn, India, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Malaysia,
Mauritius, Norge, Romania, Saudi-Arabia, Singapore, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Syria, Thailand, Tunisia,
osv.
NTSC-kompatible land/regioner
Bahamas, Canada, Sentral-Amerika, Japan, Korea, Mexico, Filippinene, Taiwan, USA, osv.
Du kan gjøre opptak med minnevideokameraet og vise bilder på LCD-skjermen hvor som helst i verden.
Norwegian_113
feilsøking
FEILSØKING
✪ Før
du kontakter et autorisert Samsung servicesenter, kan du foreta følgende enkle kontroller.
De kan spare deg for tid utgifter til en unødvendig serviceoppringing.
Varselindikatorer og meldinger
Strømkilde
Melding
Ikon
Low Battery
(Lavt batterinivå)
-
Varsler om følgende....
Batteriet er nesten utladet.
Handling
•
Bytt til et ladet batteri, eller bruk den
eksterne strømforsyningen. Lad batteriet.
•
Slett unødvendige filer i det innebygde
minnet. Bruk et minnekort.
Lag sikkerhetskopier på datamaskinen eller
et annet lagringsmedium og slett filer.
Lagringsmedium
Melding
Memory Full
(Minnet er fult!)
(Bare SMX-K44/
K442/K45)
Insert Card
(Sett inn kort)
Card Full (Kort fullt)
Ikon
Varsler om følgende....
Det er ikke nok plass til opptak i
det innebygde minnet.
Det er ikke satt inn noe
minnekort i sporet.
Det er ikke nok plass til opptak
på minnekortet.
Handling
•
•
Sett inn et minnekort.
•
Slett unødvendige filer fra minnekortet Bruk
det innebygde minnet. (Bare SMX-K44/
K442/K45)
Lag sikkerhetskopier på datamaskinen eller
et annet lagringsmedium og slett filer.
Bytt til et annet minnekort med nok ledig
plass.
•
•
114_Norwegian
Melding
Ikon
Varsler om følgende....
Handling
Card Error (Kortfeil)
Minnekortet har et problem og
blir ikke anerkjent.
• Formater minnekortet eller bytt det ut.
Card Locket (Kort låst)
Minnekortet er skrivebeskyttet.
• Frigjør skrivebeskyttelseshaken.
Not Supported Card
(Kort ikke støttet)
Minnekortet støttes ikke av dette
videokameraet.
• Bytt til et minnekort vi anbefaler.
Please format
(Vennligst formater!)
Minnekortet er ikke formattert.
Not formatted. Format the
Card?(Format the memory
?) (Ikke formatert. Vil du
formatere kortet?(Vil du
formatere minnet?))
-
Low Speed Card. Please
record a lower resolution.
(Kort med lav hastighet.Ta opp
med en lavere kvalitet.)
-
Formatet til filen støttes ikke av
dette minnevideokameraet.
Minnekortet har ikke god nok
ytelse til å ta opp.
• Formater minnekortet ved hjelp av
menyen.
• Dette formatet støttes ikke.
Sjekk den støttede filen.
• Formater minnekortet ved hjelp av
menyen.
• Ta opp filmen i en lavere kvalitet.
• Bytt til et raskere minnekort. ➥side 38
Opptak
Melding
Ikon
Varsler om følgende....
Write Error (Skrivefeil!)
-
Det oppsto problemer
under skriving av data til
lagringsmediet.
Release the Easy.Q
(Utløs Easy.Q)
-
Noen funksjoner kan ikke brukes
manuelt når EASY Q er aktivert.
Recorvering Data…
(Gjennopprette data...)
-
Filen ble ikke opprettet på normal
måte.
Handling
• Formater lagringsmediet med
menyen etter å ha tatt sikkerhetskopi
av viktige filer på en PC eller annet
lagringsmedium.
• Slå av EASY Q-funksjonen.
• Vent til datagjenopprettingen er fullført.
• Slå aldri av strømmen eller støt ut
minnekortet under opptak.
Norwegian_115
feilsøking
Avspilling
Melding
Read Error (Lesefeil!)
The Number of video files is
full. Cannot copy videos.
(Antallet videofiler er fullt.
Kan ikke ta opp video.)
The Number of photo files is
full. Cannot copy photos.
(For mange bildefiler. Kan ikke
ta bilder.)
FORSIKTIG
Ikon
Varsler om følgende....
-
Det oppsto problemer under lesing
av data fra lagringsmediet.
-
Grensen for antall mapper og filer
er nådd og du kan ikke ta opp.
-
Mappene og filene har nådd maks
kapasitet, og du kan ikke ta et
bilde.
Handling
• Formater lagringsmediet med menyen etter
å ha tatt sikkerhetskopi av viktige filer på en
datamaskin eller annet lagringsmedium.
• Formater lagringsmediet med menyen etter
å ha tatt sikkerhetskopi av viktige filer på en
datamaskin eller annet lagringsmedium. Still
"File No." (Fil nr) på "Reset." (Resette).
• Formater lagringsmediet med menyen etter
å ha tatt sikkerhetskopi av viktige filer på en
datamaskin eller annet lagringsmedium. Still
"File No." (Fil nr) på "Reset." (Resette).
Når det har oppstått kondens må du legge det tilside en stund før du kan bruke det
• Hva er kondens?
Kondens kan oppstå når minnevideokameraet flyttes fra en plass til en annen med en signifikant
temperaturforskjell. Med andre ord så vil fuktigheten i luften bli kondens på grunn av temperaturforskjellen, og
denne kondensen vil fremstå som fuktighet på den interne og den eksterne linsen, og på reflektorlinsen samt
overflaten av platene som ligger i minnevideokameraet som er Når dette skjer må du slå av minnevideokameraet
og ikke bruke det en liten stund. Når dette skjer, kan det forårsake en svikt eller skade på minnevideokameraet
hvis strømmen slås på mens det er kondens.
• Hva kan jeg gjøre?
Slå av strømmen og ta av batteriet før du legger kameraet til tørk i 1 til 2 timer før du kan ta det i bruk igjen.
• Når vil kondens kunne oppstå?
Når enheten blir flyttet til en plass med en høyere temperatur enn forrige plassering, eller når du plutselig
benytter minnevideokameraet i et varmt område, vil det føre til kondens.
- Når du bruker kameraet utendørs i kaldt vær om vinteren, og deretter innendørs.
- Når du bruker enheten utendørs i et varmt vær etter at du har brukt det innendørs eller inne i en bil mens
luftbehandlingen var i gang.
Merknad før du sender minnevideokameraet til reparasjon.
• Hvis disse instruksjonene ikke løser problemet, kontakter du nærmeste autoriserte Samsung-servicesenter.
• Avhengig av problemet, er det mulig at harddisken må initialiseres, eller skiftes, slik at data på disken blir slettet.
Sørg for at du har tatt en sikkerhetskopi av alle data før du sender minnevideokameraet til reparasjon. Samsung
kan ikke gi deg noen garanti mot tap av data.
116_Norwegian
✪ Hvis du opplever problemer når du skal bruke minnevideokameraet, må du kontrollere følgende før du
tar det med til reparasjon.
Hvis disse instruksjonene ikke løser problemet, kontakter du nærmeste autoriserte Samsungservicesenter.
Symptomer og løsninger
Strøm
Symptom
Forklaring/løsning
•
•
Strømmen vil ikke slå seg på.
•
•
•
Strømmen slår seg av
automatisk.
•
•
Du kan ikke slå av
minnevideokameraet.
Batteriet lades raskt ut.
Det er mulig batteriet ikke er satt inn i minnevideokameraet.
Sett inn et batteri i minnevideokameraet.
Når batteriet står i kan det bli utladet.
Lad batteripakken eller skift den med en som er ladet opp.
Hvis du bruker en ekstern strømforsyning, må du kontrollere at den er korrekt satt i
veggkontakten.
Ta ut batteriet, eller trekk ut strømledningen, og sett deretter inn en av strømkildene
igjen for å slå på minnevideokameraet.
Er "Auto Power Off" (Automatisk av) satt til "5 Min"?
Hvis det ikke blir trykket noen knapp i løpet av 5 minutter, blir minnevideokameraet
slått av automatisk ("Auto Power Off" (Automatisk av)).
Hvis du vil deaktivere dette alternativet, må du sette alternativet
"Auto Power Off" (Automatisk av) til "Off" (Av). ➥side 91
Batteriet er nesten utladet Lad batteripakken eller skift den med en som er ladet opp.
Bruke strømforsyningen.
•
Ta ut batteriet, eller trekk ut strømledningen, og sett deretter inn en av strømkildene
igjen for å slå på minnevideokameraet.
•
•
•
Temperaturen i bruksområdet er for lav.
Batteriet er ikke helt oppladet. Lad batteriet igjen.
Batteriet har oppnådd maks. levetid, og kan ikke lades mer.
Bruk et annet batteri.
Norwegian_117
feilsøking
Skjerm
Symptom
Skjermbildet på TV-apparatet
eller LCD-skjermen viser
forvrengte bilder, eller har striper i
topp/bunn eller til venstre/høyre.
Forklaring/løsning
•
Dette kan skje når du spiller inn eller viser bilder i 16:9-formatet på et TVapparat med 4:3, eller omvendt. Se i skjermspesifi kasjonene for fl ere
detaljer.
•
innevideokameraet er i Demo-modus. Hvis du ikke ønsker å se
M
demobildet, kan du skifte innstillingen "Demo" til "Off" (Av). ➥page 94
•
En advarsel, eller en melding vises på skjermen. ➥side 114~116
Etterbildet holder seg på LCDskjermen.
•
Dette skjer hvis du kobler fra den eksterne strømforsyningen, eller tar ut
batteriet, uten at du har slått av strømmen først.
Bildet på LCD-skjermen ser
mørkt ut.
•
•
Omgivelsene er for lyse Juster lysstyrken og vinkelen til LCD-skjermen.
Bruk LCD-forbedring-funksjonen.
Et ukjent bilde vises på LCDskjermen.
En ukjent indikator vises på
skjermen.
118_Norwegian
Lagringsmedium
Symptom
Funksjoner på minnekortet kan
ikke betjenes.
Kan ikke slette bilde.
Forklaring/løsning
•
Sett minnekortet inn i videokameraet på korrekt måte. ➥side 37
Hvis du bruker et minnekort som er formatert på en datamaskin, må du
formatere det på minnevideokameraet igjen. ➥side 85
•
Du kan ikke slette bilder som er beskyttet av en annen enhet.
Frigjør beskyttelsen av bildet på den enheten du beskyttet bildet på.
➥side 73
Lås opp minnekortet med beskyttelsesbryteren (SDHC minnekort, el.l.).
➥side 38
•
•
Du kan ikke formatere
minnekortet.
Navnet på datafilen er ikke angitt
korrekt.
Lader ikke eller vil slå seg på selv
om batteriet er satt inn.
•
Lås opp minnekortet med beskyttelsesbryteren (SDHC minnekort, el.l.).
➥side 38
Kopier viktige filer til datamaskinen før du formaterer.
Samsung kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tap av data.
(vi anbefaler at du kopierer dataene til datamaskinen eller andre
lagringsmedia).
•
•
•
Filen kan være skadet.
Filformatet støttes ikke av ditt minnevideokamera.
Kun filnavnet vises hvis mappestrukturen ikke er i henhold til den
internasjonale standarden.
•
Kontroller om batteripakken er original.
Uoriginale batterier blir ikke gjenkjent av minnevideokameraet.
Norwegian_119
feilsøking
Opptak
Symptom
Forklaring/løsning
•
•
Start opptaket ved å trykke
Start/stopp innspillingknappen.
•
•
•
Reell opptakstid er kortere
enn den estimerte.
•
•
Opptaket stopper automatisk.
•
•
Når du filmer et objekt som er
kraftig belyst, vises vertikale
linjer.
120_Norwegian
•
Det er ikke nok ledig plass til å ta opp på lagringsmediet.
Kontroller om minnekortet er på plass, eller om skrivebeskyttelseshaken er
låst.
Den interne temperaturen på minnevideokameraet er unormalt høy.
Slå av minnevideokamerat, og la det ligge til nedkjøling på et kjølig sted.
Minnevideokameraet er fuktig innvendig (kondens).
Slå av minnevideokamerat, og la det ligge til nedkjøling på et kjølig sted i ca.
1 time.
Den estimerte opptakstiden kan variere, avhengig av innholdet og
funksjonene som brukes.
Opptak av objekter som er i bevegelse øker bithastigheten, og dermed også
hvor mye plass som er nødvendig for å lagre opptaket, og dette kan føre til
at tilgjengelig opptakstid blir kortere.
Det er ikke nok plass for flere opptak på lagringsmediet.
Lag sikkerhetskopi av viktige filer på datamaskinen og formater lagringsmediet, eller slett unødvendige filer.
Hvis du sletter og tar opp filer gjentatte ganger, vil ytelsen til det innebygde
flashminnet bli forringet. Hvis dette er tilfellet, må du formatere minnet igjen.
Hvis du bruker et minnekort med lav skrivehastighet, stopper
minnevideokameraet automatisk opptaket når tilsvarende melding vises på
LCD-skjermen.
Minnevideokameraet greier ikke å ta opp disse lysnivåene.
Opptak
Symptom
Forklaring/løsning
Når skjermen utsettes for direkte
sollys under opptak, vil skjermen
bli rød eller svart i et lite øyeblikk.
•
Ikke la minnevideokameraet ligge med LCD-skjermen utsatt for sollys.
Dato/klokkeslett vises ikke under
opptak.
•
Sett “Date/Time Display” (Dato/tid-skjerm) på “On” (på). ➥side 89
•
•
•
Set "Beep Sound" (Lydsignal) til "On" (På).
Lydsignalet er midlertidig slått av under opptak av film.
Når AV-kabelen (Audio/Video) er koblet til minnevideokameraet, slås den
innebygde høyttaleren av automatisk.
•
På minnevideokameraet kan det være en liten forsinkelse fra du trykker
innspillingsknappen (start/stopp), og til innspillingen starter/stopper.
Dette er ikke en feil.
•
Den interne temperaturen på minnevideokameraet er unormalt høy.
Slå av minnevideokamerat, og la det ligge til nedkjøling på et kjølig sted.
Minnevideokameraet er fuktig innvendig (kondens). Slå av
minnevideokamerat, og la det ligge til nedkjøling på et kjølig sted i ca. 1
time.
Lydsignalet høres ikke.
Det er en tidsforskjell mellom
det tidspunktet du trykker på
innspillingsknappen (start/
stopp), og tidspunktet hvor
innspillingen fysisk starter/stopper.
Opptaket stopper.
Du kan ikke ta bilde.
•
•
•
•
Sett videokameraet i innspillingsmodus. ➥side 23
Løsne evt. låsen på skrivebeskyttelsehaken på minnekortet.
Lagringsmediet er fullt. Bruk et nytt minnekort eller formater ➥side 85
Eller fjern unødvendige bilder. ➥side 72
Norwegian_121
feilsøking
Justere bildet under opptak
Symptom
Fokus justeres ikke automatisk.
Bildet er for lys, blinker eller endrer farge.
Forklaring/løsning
•
•
•
•
Sett "Focus" (Fokus) til "Auto". ➥side 61
Opptaksforholdene er ikke egnet for autofokus Juster fokus manuelt. ➥side 61.
Linsen er støvete. Fjern støvet, og kontroller fokus
Opptaket blir tatt på et mørkt sted. Sett inn mer lys, slik at stedet blir lysere.
•
Dette skjer når du tar opp i kunstig belysning, som fra en fluoriserende lampe, sodium lampe
eller kviksølvlampe. Avbryt "iSCENE" for å redusere effekten av dette fenomenet. ➥side 54
Avspilling på minnevideokameraet
Symptom
Forklaring/løsning
Avspillingen starter ikke når du trykker
avspillingsknappen. (spill av/pause).
•
•
•
Trykk på MODE for å velge avspillingsmodus.
Bildefiler som er tatt opp på en annen enhet kan muligens ikke spilles av på dette minnevideokameraet.
Kontroller minnekortets kompatibilitet. ➥side 38
Funksjonene Hopp over eller Søk
fungerer ikke som de skal.
•
Hvis temperaturen på minnevideokameraet er for høy, vil det ikke fungere som det skal.
Slå av minnevideokameraet, vent en liten stund, og slå det deretter på igjen.
Avspillingen ble brått avbrutt.
•
Kontroller at den eksterne strømforsyningen eller batteriet er korrekt montert.
Du kan ikke høre lyden når du spiller
av film som er tatt opp med Tidsforbruk
REC-funksjonen.
•
Tidsforbruk REC-opptaket støtter ikke lydopptak. (stumfilm) ➥side 66
•
Det kan hende at bilder som tatt opp på andre enheter ikke vises i faktisk størrelse.
Dette er ikke en feil.
Bilder som er lagret i et lagringsmedia,
vises ikke i faktisk størrelse.
Avspilling på andre enheter (tv etc.)
Symptom
Du kan ikke se bildet, eller høre lyd på
den tilkoblede enheten.
122_Norwegian
Forklaring/løsning
•
•
Koble til lyddelen av A/V-kabelen til minnevideokameraet, eller til den tilkoblede enheten (TV,
DVD-opptaker, etc). (Rød - høyre, hvit - venstre)
A/V-kabelen er ikke riktig tilkoblet Kontroller at AV-kabelen er koblet til riktig kontakt. ➥side 95
Koble til en datamaskin
Symptom
Når du bruker
filmer, gjenkjenner
ikke datamaskinen
minnevideokameraet.
Kan ikke spille av filmer
på korrekt måte på
datamaskinen.
Forklaring/løsning
•
Trekk USB-kabelen ut fra datamaskinen og videokameraet, og start datamaskinen på
nytt. Koble den deretter til på korrekt måte.
•
Du trenger en videokodeks på datamaskinen for å kunne spille av filmene fra
videokameraet. Installere eller kjøre det innebygde redigeringsprogrammet (Intelli-studio)
Kontroller at du setter pluggen inn i korrekt retning, og sett deretter USB-kabelen inn i
USB-kontakten på minnevideokameraet.
Trekk kabelen ut fra datamaskinen og videokameraet, og start datamaskinen på nytt.
Koble den deretter til på korrekt måte.
Det er mulig datamaskinen din ikke har tilstrekkelig ytelse til å kunne spille av en videofil.
Kontrollere om en datamaskin har anbefalt spesifikasjon.
•
•
•
•
•
Intelli-studio fungerer ikke
korrekt.
Bildene og lyden fra
minnevideokameraet
spilles ikke av på
datamaskinen på korrekt
måte.
Avspillingsskjermen
pauses, eller er forvrengt.
•
•
•
•
•
•
•
Lukk Intelli-studio, og start datamaskinen på nytt.
Det integrerte ‘Intelli-studio’-programmet på videokameraet ditt er ikke Macintosh-kompatibelt.
Sett "PC Software" (PC-programvare) til "On" (På) på innstillingsmenyen.
Avhengig av hvilken type datamaskin du har, så er det mulig at du ikke kan kjøre Intellistudio automatisk. Hvis dette er tilfellet, må du åpne stasjonen som inneholder Intellistudio-programmet under Min datamaskin, og kjør filen iStudio.exe.
Filmavspillingen og lyden kan midlertidig stoppe, avhengig av datamaskinen.
Filmen eller lyden som er kopiert til datamaskinen påvirkes ikke.
Hvis videokameraet er koplet til en datamaskin som ikke støtter høyhastighets USB
(USB2.0), kan det hende at filmen og lyden ikke spilles av på korrekt måte.
Filmen eller lyden som er kopiert til datamaskinen påvirkes ikke.
Kontroller systemkravene for avspilling av film. ➥side 101
Avslutt alle andre programmer.
Hvis en film som spilles på videokameraet som er koplet til en datamaskin, vil ikke
filmen spilles av jevnt, avhengig av overføringshastigheten. Kopier filen til PC-en, og så
kan du spille den av.
Norwegian_123
feilsøking
Koble til/dubbe med andre enheter (TV, DVD-opptakere, etc.)
Symptom
Du kan ikke dubbe korrekt
med AV -kabelen.
Forklaring/løsning
•
AV-kabelen er ikke riktig tilkoblet Kontroller at AV-kabelen er koblet til korrekt
port, f.eks. til inngangen på en annen enhet som brukes til dubbing av bilder fra
minnevideokameraet. ➥side 95
Generell bruk
Symptom
Både dato og klokkeslett
vises feil.
Videokameraet slås ikke
på, eller fungerer ikke når
du trykker på en knapp.
124_Norwegian
Forklaring/løsning
•
Har minnevideokameraet vært ute av bruk i en lengre periode?
Det ekstra, innebygde, oppladbare batteriet kan være tomt. ➥side 34
•
Ta ut batteriet, eller trekk ut strømledningen, og sett deretter inn en av strømkildene igjen for å slå på minnevideokameraet.
Meny
Symptom
Forklaring/løsning
•
•
•
•
Du kan ikke velge de utilgjengelige menyoppføringene i den aktive opptak/avspillingsmodus.
De fleste menypunktene er ikke tilgjengelig når du har valgt EASY Q-funksjonen.
Hvis det ikke er satt inn noe lagringsmedia, vil dette valget være utilgjengelig på menyen:
"Storage Type" (Lagring), "Storage Info" (Minneinf), "Format", etc.)
Det er enkelte funksjoner som du ikke kan aktivere samtidig. Følgende liste gir deg eksempler på kombinasjoner
av funksjoner og menyoppføringer som ikke fungerer sammen. Hvis du ønsker å bruke funksjonene, må du ikke
angi følgende først.
<Kan ikke bruke>
"Back Light" (Bakgrunnsbel.)
"C.Nite" (F.Natt)
Menypunkter er
ikke tilgjengelig.
<Pga. følgende innstilling>
"C.Nite" (F.Natt)
"iSCENE"
"C.Nite" (F.Natt), "iSCENE", "Aperture : Manual" (Eksponering : Manuell), "Shutter Speed : Manual" (Lukker : Manuell),
"Focus : Face Detection" (Fokus : Ansiktsdet.) "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step printing" (Digital effekt
: Speil, Mosaikk, Strobeeffekt), "Video Resolution : Web
Normal, Web Fine" ( Videooppløsning : Nett Nrm, Nett fin)
"Digital effect : Mirror, Mosaic, Step printing"
"C.Nite" (F.Natt), "16:9 Wide" (16:9 brd)
(Digital effekt : Speil, Mosaikk, Strobeeffekt)
“Fader,”(Toning)
"Time Lapse REC" (Tidsforbruk REC)
"C.Nite" (F.Natt),
"Shutter Speed : Manual" (Lukker : Manuell)
"Aperture : Manual" (Eksponering : Manuell)
"C.Nite" (F.Natt),
"Aperture : Manual" (Eksponering : Manuell)
"Shutter Speed : Manual" (Lukker : Manuell)
"16:9 Wide : Off" (16:9 brd : Av), "Video Resolution : Web
"Zoom Type : Intelli-Zoom"
(Zoomtype : Intelli Zoom)
Normal, Web Fine" ( Videooppløsning : Nett Nrm, Nett fin)
"C.Nite" (F.Natt), "Digital Effect : Mirror, Mosaic, Step
"Zoom Type : Digital Zoom"
printing"(Digital effekt : Speil, Mosaikk, Strobeeffekt),
(Zoomtype : Digital zoom)
"Video Resolution : Web Normal, Web Fine"
( Videooppløsning : Nett Nrm, Nett fin)
"Video Resolution : Web Normal, Web Fine"
"16:9 Wide" (16:9 brd)
( Videooppløsning : Nett Nrm, Nett fin)
Norwegian_125
spesifikasjoner
Modellnavn: SMX-K40BP/SMX-K40SP/SMX-K40LP/SMX-K44BP/SMX-K44SP/SMX-K44LP
SMX-K45BP/SMX-K45SP/SMX-K45LP/SMX-K400BP/SMX-K400SP/SMX-K400LP
SMX-K442BP
Videosignal
Bildekomprimeringsformat
Audiokomprimeringsformat
Opptaksoppløsning
Bildeenhet
Linse
Brennvidde
Filterdiameter
Størrelse/antall punkter
LCD-skjermmetode
Komposittvideoutgang
HDMI-utgang
Lydutgang
USB-utgang
Strømkilde
Strømkildetype
Strømforbruk
Driftstemperatur
Driftsfuktighet
Oppbevaringstemperatur
Dimensjoner (B x H x D)
Vekt
Innebygd mikrofon
System
PAL
H.264/AVC-formatet
AAC (Advanced Audio Coding)
TV Super Fine (ca. 5.0Mbps), TV Fine (ca. 4.0Mbps), TV Normal (ca. 3.0Mbps),
Web Fine (ca. 4.0Mbps), Web Normal (ca. 3.0Mbps)
CCD-brikke (Charge Coupled Device) (Maks./Effektiv: 800K piksler)
F1,8 til 4,9, 52x (optisk), 65x (Intelli), 2200x (digital) Elektronisk zoomlinse
2.1~109.2mm
Ø39
LCD-skjerm
2,7-tommer bred 230k
1,6" linjesprang-skjerm, LCD-panel/TFT aktivt matrisesystem
Kontakter
1.0V (p_p), 75Ω, analog
type C
-7.5dBm 47KΩ, analog, stereo
mini USB-B type (USB 2.0 Høy hastighet)
Generelt
5,0V (ved bruk av ekstern strømforsyning), 3,7V (ved bruk av Litium-Ion-batteri)
Strømforsyning (100V~240V) 50/60Hz, Litium-ion-batteri
2,2W (LCD på)
0˚~40˚C (32˚F~104˚F)
10% ~80%
-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Ca. 59mm x 65mm x 123mm (2.32" x 2.55" x 4.84")
Ca. 235g (0.51Ibs) (uten batteri og minnekort)
Retningsuavhengig stereofonisk mikrofon
- Tekniske spesifikasjoner og utforming kan endres uten varsel.
126_Norwegian
ta kontakt med SAMSUNG over hele verden
Hvis du har spørsmål eller kommentarer rundt Samsung-produkter,kan du ta kontakt med SAMSUNG kundebehandlingssenter.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East & Africa
Contact Centre 
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
Nicaragua
Honduras
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
Switzerland
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
8-800-77777
8000-7267
800-7267
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
Belarus
Moldova
AUSTRALIA
New zealand
CHINA
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858, 010-6475 1880
HONG KONG
3698-4698
INDIA
INDONESIA
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
Turkey
SOUTH AFRICA
U.A.E
3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282
0800-112-8888
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
RoHS-kompatibel
Produktet er i henhold til “The Restriction Of the use of certain Hazardous
Substances in electrical and electronic equipment”, og vi bruker ikke de 6
farlige materialene- kadmium(Cd), bly (Pb), kvikksølv (Hg),heksavalent krom
(Cr+6), polybromerte bifenyler (PBBs), polybromerte difenyletere (PBDEs)- i
våre produkter.
Download PDF

advertising