Samsung | GT-N7100 | Samsung GT-N7100 Bruksanvisning

GT-N7100
Brugervejledning
www.samsung.com
Om denne vejledning
Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet
takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning
indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.
• Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Billederne og skærmbillederne kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
• Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra service- eller teleudbyderes
software, og det kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af
vejledningen på Samsungs website, www.samsung.com.
• De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller
serviceudbyder.
• Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område og
hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der
forårsages af programmer fra andre udbydere end Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at din enhed eller dine applikationer
ikke kan køre korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet
i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller
bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige
for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, overførsel
og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende
abonnementstype for at undgå yderligere gebyrer. Kontakt serviceudbyderen for at få
yderligere oplysninger.
2
Om denne vejledning
• Standardprogrammer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og
understøttelsen kan ophøre uden varsel. Hvis du har spørgsmål om et program, der leveres
med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt serviceudbyderen for
brugerinstallerede programmer.
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
Vejledende ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger
Ophavsret
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
3
Om denne vejledning
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
• Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. i hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker
tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges
under licens.
OM DIVX VIDEO
DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX, LLC, som er et datterselskab af Rovi
Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, som kan afspille DivX-video. Gå ind på
www.divx.com for at få flere oplysninger og softwareværktøjer, der kan konvertere dine filer til
DivX-videoer.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-onDemand-film. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden.
På vod.divx.com kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører
registreringen.
DivX Certified® til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive betalingsindhold.
4
Indhold
Kom godt i gang
40Startskærm
42 Bruge widgets
42 Bruge applikationer
43Applikationsskærm
44Hjælp
44Enkelthåndsbetjening
45 Indtaste tekst
47 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
48 Oprette konti
49 Overføre filer
50 Sikre enheden
52 Opgradere enheden
8 Enhedens udseende
9Knapper
10 S Pen
10 Pakkens indhold
11 Isætte SIM- eller USIM-kortet og
batteriet
14 Oplade batteriet
16 Isætte et hukommelseskort
18 Tænde og slukke for enheden
19 Holde enheden
19 Låse og oplåse enheden
19 Justere lydstyrken
20 Skifte til lydløs tilstand
Kommunikation
53Telefon
58Kontakter
62Meddelelser
63E-mail
65 Google Mail
66Talk
67Google+
67Messenger
68ChatON
Grundlæggende brug
21Indikatorikoner
22 Bruge den berøringsfølsomme skærm
25Kontrolbevægelser
32Sideven
32 Aktivering af Flere vinduer
33 Bruge S Pen
37 S Pen-luftvisning
38 S Pen-holder
38 Hurtig kommando
39Informationer
5
Indhold
Web og netværk
97 Readers Hub
98 Video Hub
98 Learning Hub
69Internet
71Chrome
72Bluetooth
73 AllShare Cast
73 AllShare Play
74Gruppedeling
75NFC
76 S Beam
Værktøjer
99S-notat
102S-planlægger
104Dropbox
105Cloud
106Ur
108Lommeregner
108Diktafon
110 S Voice
111Google
111Stemmesøgning
112 Mine filer
112Download
113 Google Wallet
Medie
77Musikafspiller
78Kamera
85Galleri
88 Paper Artist
89Videoafspiller
90YouTube
91FM-radio
92Flipboard
Rejse og lokal
Applikations- og
mediebutikker
93
94
94
95
95
96
96
97
97
114Maps
115Lokal
116Latitude
116Navigation
117 Google Earth
Play Butik
Samsung Apps
S Suggest
Game Hub
Music Hub
Play Bøger
Play Film
Play Music
Play Magazines
Indstillinger
118 Om indstillinger
118Wi-Fi
119Bluetooth
6
Indhold
119Databrug
119 Flere indstillinger
121Startskærmtilstand
121Blokeringstilstand
122Lyd
122Skærm
123Lagring
124Strømsparetilstand
124Batteri
124Programmanager
124Placeringstjenester
125Låseskærm
126Sikkerhed
127Enkelthåndsbetjening
127 Sprog og input
130Cloud
130 Sikkerhedskopiér og nulstil
130 Tilføj konto
130Bevægelse
132 S Pen
132Tilbehør
133 Dato og tid
133Tilgængelighed
134Udviklingsindstillinger
135 Om enheden
Fejlsøgning
7
Kom godt i gang
Enhedens udseende
Nærheds-/
lyssensor
Meddelelseslys
Forreste kamera
Ørehøjttaler
Tænd/sluk-knap
Berøringsfølsom
skærm
Startknap
Menuknap
Tilbageknap
Mikrofon
Indgang til
multifunktionsstik
Mikrofon til
højttalertelefon
Indgang til
hovedtelefoner
Kameralys
GPS-antenne
Bageste kamera
Lydstyrkeknap
Bagdæksel
Højttaler
Hovedantenne
S Pen
8
Kom godt i gang
Mikrofonen øverst på enheden er kun aktiveret, når du bruger højttalertelefonen eller optager
videoer.
• Dæk ikke området omkring antennen med hænderne eller andre genstande. Dette
kan skabe forbindelsesproblemer eller dræne batteriet.
• Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
• Den berøringsfølsomme skærm må ikke komme i kontakt med vand. Der kan opstå
fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes
for vand.
Knapper
Knap
Funktion
• Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden.
Tænd/sluk
Menu
Startskærm
• Tryk og hold nede i 8-10 sekunder for at nulstille enheden, hvis
der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke svarer eller
fryser.
• Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i
låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
• Tryk for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den
aktuelle skærm.
• Tryk og hold nede på startskærmen for at starte søgning via
Google.
• Tryk for at gå tilbage til startskærmen.
• Tryk og hold nede for at åbne listen over de senest anvendte
applikationer.
• Tryk to gange for at starte S Voice.
Tilbage
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
9
Kom godt i gang
S Pen
S Pen-knap
S Pen-spids
Navn
Funktion
S Pen-spids
• Udfør grundlæggende S Pen-handlinger. (s. 22)
S Pen-knap
• Udfør avancerede S Pen-handlinger. (s. 33)
Pakkens indhold
Kontrollér, at følgende dele er i æsken:
• Enhed
• Batteri
• Hurtigstart
Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan
forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af garantien.
10
Kom godt i gang
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af
dit geografiske område eller din serviceudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden.
• Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af
tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af
producentvirksomheden. Se Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om
tilgængeligt tilbehør.
Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende
batteri.
Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
1 Fjern bagdækslet.
• Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.
• Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige
dækslet.
11
Kom godt i gang
2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.
• Fjern ikke den beskyttende tape, der dækker antennen, da dette kan beskadige
antennen.
• Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter
sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre
for at få fjernet hukommelseskortet.
• Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung
er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne
kort.
3 Tryk SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.
4 Isæt batteriet.
2
1
12
Kom godt i gang
5 Sæt bagdækslet på igen.
Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet
1 Fjern bagdækslet.
2 Træk batteriet ud.
3 Skub let til SIM- eller USIM-kortet, indtil det løsner sig fra enheden, og træk det ud.
13
Kom godt i gang
Oplade batteriet
Oplad batteriet, før du bruger det for første gang. Brug den medfølgende batterioplader. Du kan
også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at tilslutte den med USB-kablet.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og
meddelelsen for lavt batteriniveau vises.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren
tilsluttes. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller
applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt
op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer, for at undgå,
at forbindelsen til netværket afbrydes, eller batteriet løber tør under en dataoverførsel.
Bruge opladeren
Sæt opladerens lille stik i indgangen til multifunktionsstikket på enheden, og sæt dens store stik i
en stikkontakt.
Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som
følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.
14
Kom godt i gang
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade
batteriet helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den
berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af
enheden.
• Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke
enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren til et af
Samsungs servicecentre.
Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladerstikket ud af enheden og
derefter ud af stikkontakten.
Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige
enheden.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har
en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af
stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Enheden skal placeres tæt på stikkontakten
under opladning.
Kontrollere batteriets opladningsstatus
Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved
hjælp af følgende ikoner:
Oplader
Fuldt opladet
15
Kom godt i gang
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse
disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden i længere tid
mellem opladninger:
• Aktivér strømsparetilstand.
• Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/slukknappen.
• Luk unødvendige programmer med joblisten.
• Deaktivér Bluetooth-funktionen.
• Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
• Deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
• Nedsæt tiden for bagbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
Isætte et hukommelseskort
Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer
hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du indsætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter kun filsystemet FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter
et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at formatere
hukommelseskortet.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i
mappen extSdCard under den interne hukommelse.
16
Kom godt i gang
1 Fjern bagdækslet.
2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.
3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.
4 Sæt bagdækslet på plads igen.
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. Tryk på Prog.
→ Indstillinger → Lagring → Deaktivér SD-kort på startskærmen.
1 Fjern bagdækslet.
2 Skub hukommelseskortet fri, og tag det ud.
3 Sæt bagdækslet på igen.
Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør
dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung
er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort,
herunder tab af data.
17
Kom godt i gang
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.
Tryk på Prog. → Indstillinger → Lagring → Formatér SD-kort → Formatér SD-kort → Slet alt
på startskærmen.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der
skyldes brugerhandlinger.
Tænde og slukke for enheden
Første gang du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.
Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i nogle få sekunder for at tænde og slukke for enheden.
• Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på
hospitaler.
• Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, og tryk på Flytilstand for at deaktivere de
trådløse funktioner.
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde tænd/sluk-knappen nede og trykke på Sluk.
18
Kom godt i gang
Holde enheden
Dæk ikke området omkring antennen med hænderne eller andre genstande. Dette kan skabe
forbindelsesproblemer eller dræne batteriet.
Låse og oplåse enheden
Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når
du trykker på tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses
automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.
Du kan låse enheden op ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startknappen, når den
berøringsfølsomme skærm er slukket, trykke et vilkårligt sted på skærmen og derefter svippe
fingeren i en tilfældig retning.
Du kan bruge bevægelse til at låse enheden op. Tryk på Prog. → Indstillinger → Låseskærm →
Skærmlås → Bevægelse på startskærmen. Du kan låse skærmen op med en bevægelse ved at
holde et sted på skærmen og derefter vippe enheden fremad.
Justere lydstyrken
Tryk op eller ned på lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved
afspilning af musik eller video.
19
Kom godt i gang
Skifte til lydløs tilstand
Brug én af følgende metoder:
• Tryk og hold lydstyrkeknappen nede, indtil lydløs tilstand aktiveres.
• Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, og tryk derefter på Lydløs.
• Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på Lyd.
Du kan indstille enheden til at afgive en alarm ved forskellige begivenheder, når den er i lydløs
tilstand. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, og tryk derefter på Vibration.
20
Grundlæggende brug
Indikatorikoner
Ikonerne øverst på skærmen viser oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor
indeholder de mest almindelige ikoner.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Wi-Fi forbundet
Bluetooth-funktion aktiveret
GPS aktiveret
Opkald i gang
Ubesvaret opkald
Synkroniseret via internettet
Forbundet til computer
Ingen SIM- eller USIM-kort
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
Tilstanden Lydløs aktiveret
Tilstanden Vibration aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriniveau
21
Grundlæggende brug
Bruge den berøringsfølsomme skærm
Berør kun den berøringsfølsomme skærm med fingrene eller S Pennen.
• Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske
enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme
skærm.
• Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå
fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes
for vand.
• For at undgå beskadigelse af berøringsskærmen må du ikke trykke på den med
skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan
det resultere i screen burn-in eller ghosting. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når
du ikke bruger enheden.
Fingerbevægelser
Trykke
Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste
et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.
22
Grundlæggende brug
Trykke og holde nede
Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.
Trække
Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og
holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende
tilbage.
23
Grundlæggende brug
Svippe
Svip til højre eller venstre på startskærmen eller applikationsskærmen for at få vist et andet
panel. Svip op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.
Føre sammen
Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene
sammen for at zoome ud.
24
Grundlæggende brug
Kontrolbevægelser
Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.
Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. Tryk på Prog. →
Indstillinger → Bevægelse på startskærmen, og træk derefter kontakten Bevægelse til højre.
Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Lær,
hvordan du kontrollerer bevægelserne godt ved at trykke på Prog. → Indstillinger →
Bevægelse → Lær om bevægelser. (s. 131)
Dreje skærmen
Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden,
tilpasses displayet automatisk til den nye skærmretning.
Du kan forhindre displayet i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge
Skærmrotation.
• Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
• Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen.
Regnemaskinen forvandles til en videnskabelig regnemaskine i liggende retning.
25
Grundlæggende brug
Tage op
Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv i et stykke tid, eller når skærmen er
slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye meddelelser.
Holde op til øret
Mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller kontaktdetaljer, kan du tage enheden op og holde
den op til øret for at foretage et opkald.
26
Grundlæggende brug
Panorere for at flytte
Tryk og hold på et element, og bevæg derefter enheden til venstre eller højre for at flytte
elementet til et andet panel på startskærmen eller applikationsskærmen.
Panorere for at gennemse
Når du har zoomet ind på et billede, kan du rulle gennem det ved at holde et sted på skærmen
og bevæge enheden i en vilkårlig retning.
27
Grundlæggende brug
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på enheden for at gå til toppen af en liste over kontakter eller e-mails.
Dreje
Når skærmen er låst, kan du aktivere kameraet ved at holde på skærmen og dreje enheden til
liggende retning. For at kunne bruge denne bevægelse skal du trykke på Prog. → Indstillinger
→ Låseskærm → Muligheder for skærmlås på startskærmen og efterfølgende trække
kontakten Hurtig adgang til kamera til højre.
28
Grundlæggende brug
Vende
Vend enheden for at sætte medieafspilningen på pause eller gøre ringetonen eller FM-radioen
lydløs.
Ryste
• Ryst enheden for at søge efter Bluetooth-enheder.
• Ryst enheden for at opdatere listen med e-mails eller informationer fra Yahoo News, Yahoo
Finance eller AccuWeather.
Widgets på startskærmen opdateres ikke.
29
Grundlæggende brug
Stryge
Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i Galleri →
Screenshots. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
Dække
Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.
30
Grundlæggende brug
Vippe
Tryk og hold nede på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at
zoome ind eller ud.
Bevæge
Bevæg hånden hen over nærheds-/lyssensoren, når den berøringsfølsomme skærm er
slukket, for at tænde for skærmen og få vist antallet af ubesvarede opkald og nye meddelelser,
batteriniveau m.m.
31
Grundlæggende brug
Sideven
Brug denne funktion til at bruge bestemte applikationer baseret på dine handlinger. Sider, der er
relaterede til dine handlinger, vises:
• Når du tager din S Pen ud af indgangen.
• Når du slutter høretelefoner eller en dock til enheden.
• Når du roamer.
Aktivering af Flere vinduer
Brug denne funktion til at køre to applikationer på skærmen samtidigt.
• Kun applikationer i panelet Flere vinduer kan køre.
• Når applikationer, der indeholder multimediefiler, som f.eks. musik eller videoer,
startes, afspilles der lyd fra begge filer.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, alt afhængigt af geografisk område eller
serviceudbyder.
Flere vinduer på applikationsskærmen benyttes med tryk på Indstillinger → Skærm og klik på
Multi vindue.
Brug af panelet Flere vinduer
Tryk og hold på
for at aktivere Flere vinduer. Panelet Flere vinduer vises i venstre side af
skærmen. Vælg en applikation, og træk derefter en anden applikation til en ny placering. For at
deaktivere Flere vinduer skal du trykke på og holde igen på .
Træk bjælken mellem applikationspanelerne op eller ned for at justere panelernes størrelse.
Tryk på panelhåndtaget for at skjule eller vise panelet. Når et panel er åbent, skal du trykke og
holde på håndtaget og trække det til en af skærmens kanter for at flytte panelet. Når et panel er
skjult, skal du trykke og holde på håndtaget og derefter trække det op, ned til venstre eller højre
for at flytte håndtaget.
32
Grundlæggende brug
Bruge S Pen
Du kan nemt vælge elementer eller udføre funktioner med den medfølgende S Pen. Med
knappen trykket ned kan du udføre ekstra S Pen-handlinger, såsom kopiering af skærmbilleder.
Tag S Pennen ud af indgangen for at bruge den.
Enheden registrerer, at du tager S Pennen ud af indgangen, og gør herefter følgende:
• Tænder for den berøringsfølsomme skærm (hvis den er slukket).
• Starter S-notat (under et opkald).
• Åbner S Pen-siden (fra startskærmen).
• Spidsen på S Pen kan ikke udskiftes. Hvis spidsen bliver sløv, skal du købe en ny S Pen.
• Hvis S Pen ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den i et af Samsungs servicecentre.
Du kan finde flere oplysninger om S Pen på Samsungs website.
• For bedste resultater bør du hovedsageligt holde S Pen lodret mod berøringsskærmen
og undgå at bruge skarpe vinkler.
• Menuknappen og tilbageknappen kan ikke aktiveres med S Pen.
33
Grundlæggende brug
Åbne en menu
Tegn symbolet med S Pen-knappen trykket ned for at åbne en liste med de valg, der er
tilgængelige på den aktuelle skærm.
Fortryde den seneste handling
Tegn symbolet
med S Pen-knappen trykket ned for at fortryde den seneste handling.
34
Grundlæggende brug
Optage skærmbilleder
Tryk på skærmen og hold nede med S Pen-knappen trykket ned, indtil du hører et klik. Der
gemmes et skærmbillede i Galleri → Screenshots.
Du kan tegne og skrive på eller beskære et skærmbillede. Det redigerede billede gemmes i
mappen Galleri → IMG_edited.
Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
Påbegynde et S-notat
Dobbelttryk på skærmen med S Pen-knappen trykket ned for at påbegynde et S-notat.
35
Grundlæggende brug
Vælge tekst
Træk til venstre eller til højre på teksten med S Pen-knappen trykket ned for at markere teksten.
Hvis du trækker mellem linjer, kan du komme til at udvælge tekst, du ikke ønsker. Træk igennem
midten af teksten, eller træk i ikonerne til tekstvalg for udelukkende at markere den tekst, du
ønsker at udvælge.
Samsung UserManual
Starte lynkommando
Træk S Pennen opad på skærmen med S Pen-knappen trykket ned for at starte lynkommando.
Tegn en bevægelseskommando på skærmen lynkommando for at aktivere den tildelte
applikation eller funktion.
36
Grundlæggende brug
Vælge og optage et billede
Markér et område for at vælge det ved at tegne en linje omkring dette med S Pen-knappen
trykket ned. Det markerede område gemmes i mappen Galleri → Screenshots. Ved hjælp af
ikonerne nederst på skærmen vælger du en applikation til brug sammen med det markerede
område.
S Pen-luftvisning
Når du holder S Pennen tæt på skærmen, fremkommer der en markør. Flyt markøren til filer,
emner eller valg for at gennemse indholdet eller se oplysninger i pop op-vinduer. Du kan rulle
gennem paneler eller lister ved at bevæge markøren ud til én af skærmens kanter (øverste/
nederste/venstre/højre).
37
Grundlæggende brug
S Pen-holder
Når den berøringsfølsomme skærm er slukket, og S Pen er fjernet fra enheden, viser enheden en
pop op-besked og udsender en lyd, hvis du går. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion i
S Pen-indstillingerne.
Hurtig kommando
Brug denne funktion til at foretage et opkald, sende en meddelelse eller søge efter indhold
ved at tegne bevægelseskommandoer på skærmen. Træk S Pen opad på skærmen med S Penknappen trykket ned for at starte Hurtig kommando.
Tilføje bevægelseskommandoer
Tryk på → Tilføj en kommando → Vælg et program eller Vælg funk./indstillinger. Vælg en
applikation eller funktion → et valg. Tegn en ny bevægelseskommando, og tryk efterfølgende på
Udført.
Bruge bevægelseskommandoer
Tegn en bevægelseskommando for at starte applikationer eller funktioner.
Til mere specifikke opgaver kan du tegne et nøgleord, såsom et navn eller et telefonnummer,
efter en bevægelseskommando. For eksempel startes e-mail-applikationen, når du tegner
symbolet @. Når du tilføjer et modtagernavn efter @, åbnes en e-mail-skærm, så du kan sende en
e-mail til modtageren.
38
Grundlæggende brug
Informationer
Der vises beskedikoner på statuslinjen øverst på skærmen for ubesvarede opkald, nye
meddelelser, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne
informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere advarsler. Luk informationspanelet ved
trække linjen, der er nederst på skærmen, opad.
På informationspanelet kan du se din enheds aktuelle status og bruge følgende funktioner:
• Wi-Fi: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
• GPS: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
• Lyd: Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan ryste eller gøre enheden lydløs i lydløs
tilstand.
• Skærmrotation: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
• Bluetooth: Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
• Mobildata: Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
• Blok.tilstand: Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer
enheden alle beskeder.
• Strømbespar.: Aktivér eller deaktivér strømsparetilstand.
• AllShare Cast: Aktivér eller deaktivér AllShare Cast-funktionen.
• Multi vindue: Angiv brug af panelet Flere vinduer.
De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
39
Grundlæggende brug
Startskærm
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. På
startskærmen vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.
Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.
Ændre startskærmtilstand
Startskærmen har tilstandene grundlæggende og nem. I nem tilstand kan du ved at tilføje
genveje til startskærmen få hurtig adgang til dine foretrukne kontakter, applikationer og
indstillinger.
Tryk på Prog. → Indstillinger → Startskærmtilstand → Nem tilstand → Anvend på
startskærmen for at skifte til nem tilstand.
Omarrangere elementer
Tilføje et applikationsikon
Tryk på Prog. på startskærmen, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et
paneleksempel.
Tilføje et element
Tilpas startskærmen ved at tilføje widgets eller mapper.
Tryk og hold nede på det tomme område på startskærmen, og vælg én af følgende kategorier:
• Programmer og widgets: Føj widgets til startskærmen.
• Mappe: Opret en ny mappe.
Flytte et element
Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen
for at flytte det til et andet panel.
40
Grundlæggende brug
Fjerne et element
Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på startskærmen. Slip
elementet, når affaldsspanden bliver rød.
Omarrangere paneler
Tilføje et nyt panel
Tryk på
→ Redigér side →
.
Flytte et panel
→ Redigér side, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny
Tryk på
placering.
Fjerne et panel
→ Redigér side, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til
Tryk på
affaldsspanden nederst på skærmen.
Indstille baggrund
Brug et billede, som ligger på enheden, som baggrund på startskærmen.
→ Indstil baggrund → Startskærm, på startskærmen, og vælg derefter ét af
Tryk på
følgende:
• Baggrunde: Få vist baggrundsbilleder.
• Galleri: Få vist billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra
internettet.
• Live-baggrunde: Få vist animerede billeder.
Vælg derefter et billede, og tryk på Indstil baggrund. Du kan også vælge et billede, tilpasse
størrelsen ved at trække rammen og derefter trykke på Udført.
41
Grundlæggende brug
Bruge widgets
Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen. Du
kan bruge widgets ved at føje dem til startskærmen fra widgetpanelet.
• Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere
gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
• De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.
Føje widgets til startskærmen
Tryk på Prog. → Widgets på startskærmen. Rul til højre eller venstre på widgetpanelet, og tryk
og hold nede på en widget for at føje den til startskærmen.
Bruge genvejsindstillinger for widget
Tryk på Prog. → Widgets på startskærmen, og tryk og hold nede på Indstillinger for genvej for
at åbne en liste over indstillingsvalg. Vælg en indstilling for at føje den til startskærmen som en
genvej.
Bruge applikationer
Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer lige fra medie- til
internetapplikationer.
Åbne en applikation
Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på startskærmen eller applikationsskærmen.
Åbne fra senest anvendte applikationer
Tryk og hold startknappen nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.
Vælg det applikationsikon, du vil åbne.
42
Grundlæggende brug
Lukke en applikation
Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.
Tryk og hold nede på startknappen, tryk på og derefter på Afslut ud for en applikation for
at lukke den. Tryk på Afslut for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke og holde
startknappen nede og trykke på .
Applikationsskærm
Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelle nyinstallerede
applikationer.
Tryk på Prog. på startskærmen for at åbne applikationsskærmen.
Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.
Omarrangere applikationer
→ Redigér, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk
Tryk på
den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.
Organisere i mapper
Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.
→ Redigér, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til Opret mappe.
Tryk på
Indtast et mappenavn, og tryk på OK. Placér applikationer i den nye mappe ved at trække dem
og derefter trykke Gem.
Omarrangere paneler
Før fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny
placering.
43
Grundlæggende brug
Installere applikationer
Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. Samsung Apps, til at downloade og installere
applikationer.
Afinstallere applikationer
Tryk på
→ Afinstallér, og vælg derefter den relevante applikation.
Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.
Dele applikationer
Del downloadede applikationer med andre brugere via e-mail, Bluetooth eller andre metoder.
→ Del programmer, vælg applikationer, tryk på Udført, og vælg derefter en
Tryk på
delingsmetode. De næste trin afhænger af den valgte metode.
Hjælp
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige
indstillinger.
Tryk på Hjælp på applikationsskærmen. Vælg et emne for at få vist tip.
Hvis du har deaktiveret pop op-hjælp, kan du aktivere den ved at trykke på Vis pop-up'er med
hjælpetips og markere de ønskede elementer.
Enkelthåndsbetjening
Du kan lette betjeningen ved at aktivere tilstanden enkelthåndsbetjening. I denne tilstand er
applikationsgrænsefladerne tilpasset til brug med én hånd.
Tryk på Indstillinger → Enkelthåndsbetjening på applikationsskærmen. Markér de
applikationer eller funktioner, der skal kunne bruges i tilstanden enkelthåndsbetjening.
44
Grundlæggende brug
Indtaste tekst
Brug Samsung tastaturet eller stemmeinputfunktionen til at angive tekst.
Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til ét af de understøttede sprog.
Skifte tastaturtype
Tryk på en tekst, åbn informationspanelet, tryk på Vælg indtastningsmetode, og vælg derefter
tastaturtype.
Bruge Samsung tastaturet
Skifte tastaturlayout
Tryk på og hold , tryk på
eller 3x4-tastatur.
→ Stående tastaturtyper, og tryk derefter på QWERTY-tastatur
På 3x4-tastaturet har hver tast tre eller fire tegn. Tryk gentagne gange på tasten, som
tegnet er tilknyttet, for at indtaste det pågældende tegn.
Skift til håndskriftstilstand.
Slet tegnet til venstre.
Indtast store bogstaver.
Skift til ny linje.
Indsæt tegningssætning.
Indsæt et mellemrum.
Indtaste store bogstaver
Tryk på
, før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du kun vil bruge store bogstaver.
45
Grundlæggende brug
Skifte tastatursprog
Skub mellemrumstasten til højre eller venstre for at skifte tastatursprog.
Håndskrift
Tryk på , og skriv et ord med fingeren eller S Pennen. Der vises ordforslag under skrivning.
Vælg et foreslået ord.
Angive tekst via tale
Aktivér stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.
Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og
vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.
Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle
sprog nederst på skærmen.
Når du er færdig, klik på Tryk for at sætte på pause.
Kopiere og indsætte
Tryk og hold nede på en tekst, træk eller for at markere mere eller mindre tekst, og
tryk derefter på for at kopiere eller på for at klippe. Den markerede tekst kopieres til
udklipsholderen.
Du kan indsætte teksten i et tekstfelt ved at trykke og holde nede på det sted, hvor den skal
indsættes, og derefter trykke på Indsæt.
46
Grundlæggende brug
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at komme på internettet eller dele mediefiler med andre
enheder. (s. 118)
Tænde og slukke Wi-Fi
Åbn informationspanelet, og tryk på Wi-Fi for at slå forbindelsen til eller fra.
• Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle
europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan
ikke lovligt anvendes udendørs.
• Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
Forbinde til Wi-Fi-netværk
Tryk på Indstillinger → Wi-Fi på applikationsskærmen, og træk kontakten Wi-Fi til højre.
Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en
adgangskode, og tryk på Tilslut. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode.
Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette
forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.
Tilføje Wi-Fi-netværk
Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på Tilføj Wi-Fi-netværk
i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i Netværks-SSID, vælg sikkerhedstype, indtast
adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på Gem.
Glemme Wi-Fi-netværk
Alle anvendte netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk
opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på Glem.
47
Grundlæggende brug
Oprette konti
Google-applikationer, såsom Play Butik, kræver en Google-konto, og Samsung Apps kræver en
Samsung account. Opret en Google-konto og en Samsung account for at få mest ud af enheden.
Tilføje konti
Følg de viste anvisninger, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto.
Du skal ikke logge ind.
Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på applikationsskærmen at trykke
på Indstillinger → Tilføj konto → Google. Tryk efterfølgende på Ny for at tilmelde dig eller tryk
på Eksisterende, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.
Du kan anvende flere Google-konti på enheden.
Du bør også oprette en Samsung account.
Fjerne konti
Tryk på Indstillinger på applikationsskærmen, vælg et kontonavn under Konti, vælg den konto,
du vil fjerne, og tryk på Fjern konto.
48
Grundlæggende brug
Overføre filer
Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.
Følgende filformater understøttes af visse programmer. Afhængigt af enhedens
softwareversion er visse filformater måske ikke understøttet.
• Musikfiler: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac
• Billedfiler: bmp, gif, jpg og png
• Videofiler: 3gp, mp4, avi, wmv, flv og mkv
• Dokumentfiler: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf og txt
Forbinde med Samsung Kies
Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer og synkroniserer mediebiblioteker,
kontakter og kalendere med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies
fra Samsungs webside.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du
dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
2 Overfør filer mellem enheden og computeren.
Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.
Forbinde med Windows Media Player
Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.
49
Grundlæggende brug
Forbinde som en medieenhed
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn informationspanelet, og tryk på Forbundet som en medieenhed → Medieenhed
(MTP).
Tryk på Kamera (PTP), hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol),
eller hvis der ikke er installeret en passende driver.
3 Overfør filer mellem enheden og computeren.
Sikre enheden
Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til
personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse
enheden op.
Indstille oplåsning med ansigt
Tryk på Indstillinger → Låseskærm → Skærmlås → Oplåsning med ansigt på
applikationsskærmen.
Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af. Indstil efterfølgende en PINkode eller et mønster, så skærmen kan låses op, hvis ansigtsoplåsning skulle svigte.
Indstille oplåsning med ansigt og stemme
Tryk på Indstillinger → Låseskærm → Skærmlås → Ansigt og stemme på
applikationsskærmen.
Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af, og indstil derefter en
stemmekommando. Indstil efterfølgende en PIN-kode eller et mønster, så skærmen kan låses op,
hvis ansigts- og stemmeoplåsning skulle svigte.
50
Grundlæggende brug
Indstille et mønster
Tryk på Indstillinger → Låseskærm → Skærmlås → Mønster på applikationsskærmen.
Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at
bekræfte det. Indstil en sekundær PIN-kode til oplåsning.
Indstille en PIN-kode
Tryk på Indstillinger → Låseskærm → Skærmlås → PIN-kode på applikationsskærmen.
Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.
Indstille en adgangskode
Tryk på Indstillinger → Låseskærm → Skærmlås → Adgangskode på applikationsskærmen.
Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at
bekræfte.
Låse enheden op
Tænd for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startknappen, og indtast
oplåsningskoden.
Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs
servicecentre.
51
Grundlæggende brug
Opgradere enheden
Enhedens software kan opgraderes.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Opgradere med Samsung Kies
Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk
enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér
i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering
i hjælpen til Samsung Kies.
• Sluk ikke for computeren og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
• Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til
computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.
Trådløs opgradering
Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware
over-the-air).
Tryk på Indstillinger → Om enheden → Softwareopdatering → Opdatér på
applikationsskærmen.
52
Kommunikation
Telefon
Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.
Tryk på Telefon på applikationsskærmen.
Foretage opkald
Foretage et opkald
Brug én af følgende metoder:
• Tastatur: Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet, og tryk derefter på .
• Logger: Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og
meddelelser.
• Favoritter: Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
• Kontakter: Foretag et opkald fra kontaktlisten.
Hurtigopkaldsnumre
For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.
Forudsigelse af nummer
Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist forudsigelser. Vælg én af dem for at
foretage et opkald.
53
Kommunikation
Finde kontakter
Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mail-adresse for at finde en kontakt på kontaktlisten.
Der vises forudsigelser under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til
vedkommende.
Foretage et internationalt opkald
Tryk og hold nede på 0, indtil +-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer,
og tryk på .
Under et opkald
Du kan gøre følgende:
• : Sæt et opkald på hold. Eller tryk og hold nede på høretelefonsknappen. Tryk på
genoptage opkaldet, eller tryk og hold nede på høretelefonsknappen.
for at
• Tilf. opkald: Foretag et andet opkald.
• Tastatur: Åbn tastaturet.
• Højttaler: Aktivér højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du bruger
højttalertelefonen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Høretelefon: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
• Skift: Skift mellem to opkald.
• Flet: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag
dette for at tilføje flere personer. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten
flerpartssamtale er aktiveret.
• → Kontakter: Åbn kontaktlisten.
• → S-notat: Opret et notat.
• → Overfør: Forbind den første og den anden person. Du forlader samtalen, når du
aktiverer denne funktion.
• → Administrér konferenceopkald: Før en privat samtale med en person under et
opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene person.
• → Meddelelse: Send en meddelelse.
54
Kommunikation
• → Støjreducering fra: Deaktivér støjreduceringsfunktionen, som ved at udelukke
baggrundsstøj gør det nemmere for den anden person at høre din stemme.
• → My call sound: Vælg den equalizerindstilling, der skal bruges under et opkald.
Tilføje kontakter
Indtast et nummer, og tryk på Føj til kontakter for at føje et telefonnummer til kontaktlisten fra
tastaturet.
Vise opkaldslogger
Tryk på Logger for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.
→ Vis som, og derefter foretage et valg.
Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på
FDN
Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse
præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.
→ Opkaldsindstillinger → Yderligere indstillinger → FDN → Aktivér FDN, og
Tryk på
indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på FDN-liste, og tilføj numre.
Opkaldsspærring
Enheden kan indstilles til at spærre visse opkald. Du kan f.eks. spærre opkald til internationale
numre.
→ Opkaldsindstillinger → Yderligere indstillinger → Opkaldsspærring, vælg en
Tryk på
opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for cirklen, eller tryk på høretelefonsknappen ved indgående opkald.
Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald
besvares, sættes det første opkald på hold.
55
Kommunikation
Afvise et opkald
Træk
uden for cirklen, eller tryk og hold nede på høretelefonsknappen ved indgående opkald.
Tryk på Afvis opkald med meddelelse for at sende en meddelelse, når du afviser et indgående
→ Opkaldsindstillinger →
opkald. Du kan oprette en afvisningsmeddelelse ved at trykke på
Indstil afvisningsmeddelelser.
Afvise opkald fra uønskede numre automatisk
→ Opkaldsindstillinger → Opkaldsafvisning, træk kontakten Afvis automatisk til
Tryk på
højre, og tryk derefter på Liste over automatisk afviste. Tryk på Opret, indtast et nummer, tildel
en kategori, og tryk på Gem.
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises
ubesvarede opkald.
på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen over
Banke på
Banke på er en tjeneste, der leveres af serviceudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde
et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.
Du kan aktivere tjenesten ved at trykke på
indstillinger → Banke på.
→ Opkaldsindstillinger → Yderligere
Viderestilling
Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.
→ Opkaldsindstillinger → Viderestilling, og vælg opkaldstype og betingelse.
Tryk på
Indtast et nummer, og tryk på Aktivér.
Afslutte et opkald
Tryk på Afslut for at afslutte et opkald. Eller tryk på høretelefonsknappen.
56
Kommunikation
Videoopkald
Foretage et videoopkald
Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på
videoopkald.
for at foretage et
Under et videoopkald
Du kan gøre følgende:
• Skift kamera: Skift mellem forreste og bageste kamera.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• → Skjul mig: Skjul dit billede for den anden person.
• → Udgående billede: Vælg det billede, der vises for den anden person.
• → Tastatur: Åbn tastaturet.
• → Skift til høretelefoner: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
• → Højttaler fra: Deaktivér højtalerfunktionen.
• → Animerede humørikoner: Føj animerede humørikoner til dit billede.
• → Temavisning: Føj dekorative ikoner til dit billede.
• → Aktivér tegnes. visn.: Skift til visningstilstanden tegneserie.
Tryk og hold nede på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:
• Tag billede: Gem den anden persons billede.
• Optag video: Optag en video af billederne fra den anden person.
I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.
Tryk og hold nede på dit billede for at få adgang til følgende valg:
• Skift kamera: Skift mellem forreste og bageste kamera.
• Udgående billede: Vælg det billede, der vises for den anden person.
57
Kommunikation
Skifte billeder
Træk det ene billede over i det andet for at bytte billeder.
Kontakter
Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mail-adresser
m.m.
Tryk på Kontakter på applikationsskærmen.
Administrere kontakter
Oprette en kontakt
Tryk på
, og indtast kontaktoplysninger.
• : Tilføj et billede.
• /
: Tilføj eller slet et kontaktfelt.
58
Kommunikation
Redigere en kontakt
Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på
.
Slette en kontakt
→ Slet.
Tryk på
Indstille et hurtigopkaldsnummer
→ Indstilling for hurtigopkald, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt,
Tryk på
det skal tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde det nede og
derefter trykke på Fjern.
Søge efter kontakter
Brug én af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Før en finger ned ad indekset i højre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
Når en kontakt er markeret, kan du gøre ét af følgende:
• : Føj til favoritkontakter.
• /
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
• : Skriv en meddelelse.
• : Skriv en e-mail.
Importere og eksportere kontakter
Synkronisere med Google Contacts
Tryk på
→ Flet med Google.
Kontakter, der synkroniseres med Google Contacts, vises med
i kontaktlisten.
Hvis en kontakt tilføjes eller slettes på enheden, tilføjes eller slettes den også fra Google Contacts
og omvendt.
59
Kommunikation
Synkronisere med Samsung Contacts
Tryk på
→ Flet med Samsung account.
Kontakter, der synkroniseres med Samsung Contacts, vises med
i kontaktlisten.
Hvis en kontakt tilføjes eller slettes på enheden, tilføjes eller slettes den også fra Samsung
Contacts og omvendt.
Importere kontakter
→ Importér/Eksportér → Importér fra SIM-kort, Importér fra SD-kort eller
Tryk på
Importér fra USB-lager.
Eksportere kontakter
→ Importér/Eksportér → Eksportér til SIM-kort, Eksportér til SD-kort eller
Tryk på
Eksportér til USB-lager.
Dele kontakter
→ Importér/Eksportér → Del visitkort via, vælg kontakter, tryk på Udført, og vælg
Tryk på
derefter en delingsmetode.
Favoritkontakter
Tryk på
, og gør derefter ét af følgende:
• Søg: Søg efter kontakter.
• Føj til favoritter: Føj kontakter til favoritter.
• Fjern fra Favoritter: Fjern kontakter fra favoritter.
• Gittervisning / Listevisning: Få vist kontakter i gitter- eller listevisning.
60
Kommunikation
Kontaktgrupper
Føje kontakter til en gruppe
. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på Udført.
Vælg en gruppe, og tryk på
Administrere grupper
Tryk på
, og gør derefter ét af følgende:
• Opret: Opret en ny gruppe.
• Søg: Søg efter kontakter.
• Skift rækkefølge: Tryk og hold nede på
på Udført.
ud for gruppenavnet, træk op eller ned, og tryk
• Slet grupper: Vælg brugertilføjede grupper, og tryk på Slet. Standardgrupper kan ikke
slettes.
Sende en meddelelse eller e-mail til en gruppes medlemmer
Vælg en gruppe, tryk på
derefter på Udført.
→ Send meddelelse eller Send e-mail, vælg medlemmer, og tryk
Visitkort
Opret et visitkort, og send det til andre.
Tryk på Konfigurér profil, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mail-adresse og
postadresse, og tryk derefter på Gem. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du
konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet i MIG og redigere det ved at trykke på .
Tryk på
→ Del visitkort via, og vælg derefter en delingsmetode.
61
Kommunikation
Meddelelser
Brug denne applikation til at sende sms’er eller mms’er.
Tryk på Meddelelser på applikationsskærmen.
Du kan blive opkrævet yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når
du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Kontakt serviceudbyderen for at få
yderligere oplysninger.
Sende meddelelser
Tryk på
, tilføj modtagere, skriv en meddelelse, og tryk derefter på
.
Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:
• Indtast et telefonnummer.
• Tryk på
, vælg kontakter, og tryk på Udført.
Brug følgende metoder til at oprette en mms.
• Tryk på
, og vedhæft billeder, videoklip, kontakter, noter, begivenheder m.v.
• Tryk på
→ Indsæt humørikon for at indsætte humørikoner.
• Tryk på
→ Tilføj emne for at indtaste et emne.
Sende planlagte meddelelser
→ Planlagt meddelelse. Angiv et
Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på
klokkeslæt og en dato, og tryk på OK. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det
angivne klokkeslæt.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden,
og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
62
Kommunikation
Få vist indgående meddelelser
Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt.
Vælg en kontakt for at få vist personens meddelelse.
Aflytte en telefonsvarermeddelelse
Tryk og hold nede på 1 på tastaturet, og følg serviceudbyderens anvisninger.
E-mail
Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.
Tryk på E-mail på applikationsskærmen.
Oprette e-mail-konti
Opsæt en e-mail-konto, første gang du åbner E-mail.
Indtast e-mail-adressen og adgangskoden. Tryk på Næste for en privat e-mail-konto, såsom
Google Mail, eller tryk på Manuel ops. for en arbejds-e-mail-konto. Følg derefter anvisningerne
på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Du kan opsætte endnu en e-mail-konto ved at trykke på
→ Indstillinger →
.
Sende meddelelser
Tryk på den relevante e-mail-konto og derefter på
emne og meddelelse, og tryk derefter på .
øverst på skærmen. Indtast modtagere,
Tryk på
for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.
Tryk på
→ Tilføj Cc/Bcc for at tilføje flere modtagere.
Tryk på
for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, noter, begivenheder m.v.
Tryk på for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter og placeringsoplysninger i
meddelelsen.
63
Kommunikation
Sende planlagte meddelelser
→ Sender plan. Markér Sender plan, vælg
Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på
et klokkeslæt og en dato, og tryk på Udført. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på
det angivne klokkeslæt.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden,
og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
Læse meddelelser
Vælg en e-mail-konto, hvorefter der hentes nye meddelelser. Tryk på
meddelelser manuelt.
, hvis du vil hente nye
Tryk på en meddelelse for at læse den.
Videresend meddelelsen.
Besvar meddelelsen.
Slet meddelelsen.
Føj denne e-mail-adresse til
kontaktlisten.
Markér meddelelsen med en
stjerne.
Åbn vedhæftede filer.
Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på
vedhæftede fil for at gemme den.
64
ud for den
Kommunikation
Google Mail
Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.
Tryk på Google Mail på applikationsskærmen.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
• Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske
område eller din serviceudbyder.
Sende meddelelser
Tryk på
i en postkasse, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tryk derefter på
Tryk på
→ Vedhæft fil for at vedhæfte billeder.
Tryk på
→ Tilføj Cc/Bcc for at tilføje flere modtagere.
Tryk på
→ Gem kladde for at gemme meddelelsen til senere levering.
Tryk på
→ Kassér for at starte forfra.
.
Læse meddelelser
Markér meddelelsen med en
stjerne.
Besvar denne meddelelse.
Føj denne e-mail-adresse til
kontaktlisten.
Send svar til alle modtagere, eller
videresend denne meddelelse til
andre.
Vis vedhæftet fil.
Download vedhæftet fil.
Behold denne meddelelse i
arkivet.
Markér meddelelsen som ulæst.
Slet denne meddelelse.
Føj en etiket til denne meddelelse.
65
Kommunikation
Etiketter
Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises
meddelelser med etiketten Indbakke.
Tryk på
at få vist meddelelser med andre etiketter.
Du kan føje en etiket til en meddelelse ved at vælge meddelelsen, trykke på
vælge den etiket, der skal tildeles.
, og derefter
Talk
Brug denne applikation til at chatte med andre via Google Talk.
Tryk på Talk på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Offentlig profil
Tryk på konto-id'et oven over vennelisten for at ændre tilgængelighedsstatus, billede eller
statusmeddelelse.
Tilføje venner
Tryk på
, indtast e-mail-adressen på den ven, du vil tilføje, og tryk på FÆRDIG.
Chatte med venner
Vælg en ven fra vennelisten, skriv en meddelelse i feltet nederst på skærmen, og tryk derefter på
.
Tryk på
→ Føj til chat for at føje en ven til chatten.
Tryk på
→ Afslut chat for at afslutte chatten.
66
Kommunikation
Skifte mellem chats
Rul til højre eller venstre.
Slette chathistorik
Chats gemmes automatisk. Du kan slette chathistorik ved at trykke på
→ Ryd chatoversigt.
Google+
Brug denne applikation for at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.
Tryk på Google+ på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Tryk på Alle cirkler for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at se indlæg fra dine
cirkler.
Messenger
Brug denne applikation til at chatte med andre via chattjenesten Google+.
Tryk på Messenger på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Vælg en ven fra vennelisten, skriv en meddelelse i feltet nederst på skærmen, og tryk derefter på
.
67
Kommunikation
ChatON
Brug denne applikation til at chatte med enheder, der har et mobilnummer.
Tryk på ChatON på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Opret vennelisten ved at indtaste telefonnumre eller e-mail-adresser på Samsung accounts eller
vælge venner fra listen med forslag.
Vælg en ven for at begynde at chatte.
Du kan synkronisere kontakter på enheden med ChatON ved at trykke på Indstillinger →
Synkronisér kontakter.
68
Web og netværk
Internet
Brug denne applikation til at gå på internettet.
Tryk på Internet på applikationsskærmen.
Få vist websider
Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på Gå.
Åbne en ny side
Tryk på
→ Nyt vindue.
Du kan gå til en anden webside ved at trykke på
pågældende side.
, rulle til højre eller venstre og trykke på den
Søgning på internettet via stemmen
Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter ét af de foreslåede nøgleord.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Bogmærker
Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på
→ Tilføj bogmærke.
Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på , og vælge et bogmærke.
69
Web og netværk
Historik
Tryk på → Oversigt for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Du kan
→ Ryd historik.
rydde historikken ved at trykke på
Tryk på → Oversigt → Mest besøgte for at åbne en webside fra listen over mest besøgte
websider.
Links
Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side eller for at bogmærke,
gemme, dele eller kopiere det.
Tryk på
→ Downloads for at få vist gemte websider.
Dele websider
Tryk på
→ Del side for at dele en websideadresse med andre.
Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og
efterfølgende trykke på → Del.
Brug af pop op-browseren
Brug denne funktion til at gå på internettet uden at lukke den aktuelle applikation.
Mens du ser indhold, såsom kontakter eller noter, som indeholder webadresser, skal du vælge
en webadresse og trykke på Pop op-browser for at åbne pop op-browseren. Tryk på og træk
browseren for at flytte den til en anden placering.
Tryk på
for at få vist browseren i fuld skærm.
Tryk på
for at lukke browseren.
70
Web og netværk
Chrome
Brug Chrome til at søge efter information og gennemse websider.
Tryk på Chrome på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit land eller din serviceudbyder.
Få vist websider
Tryk på adressefeltet og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.
Åbne en ny side
Tryk på
→ Ny fane.
Tryk på
→ en webside for at besøge en anden webside.
Søgning på internettet via stemmen
Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter ét af de foreslåede nøgleord.
Synkronisere med andre enheder
Synkronisér åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er
logget på med den samme Google-konto.
Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på
webside, du vil besøge.
Tryk på
for at få vist bogmærker.
71
→ Andre enheder. Vælg en
Web og netværk
Bluetooth
Bluetooth opretter en direkte trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via
Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål. Samsung kan ikke
holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.
For at aktivere Bluetooth skal du på applikationsskærmen trykke på Indstillinger → Bluetooth,
og trække kontakten Bluetooth til højre.
Parre med andre Bluetooth-enheder
Du kan få vist en liste over registrerede enheder ved på applikationsskærmen at trykke på
Indstillinger → Bluetooth → Søg. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at
acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.
Sende og modtage data
Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Blandt andet Galleri. Åbn
Galleri, vælg et billede, tryk på → Bluetooth, og vælg derefter én af de parrede Bluetoothenheder. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed
for at modtage billedet. Den overførte fil gemmes i mappen Bluetooth. Hvis der modtages en
kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.
72
Web og netværk
AllShare Cast
Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle og
derefter dele dit indhold.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
• Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning alt afhængigt af netværksforbindelsen.
• Deaktivér AllShare Cast-funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
• AllShare Cast-dongles registreres og tilsluttes muligvis ikke, hvis du angiver et Wi-Fifrekvensbånd.
• Hvis du ser video eller spiller på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få det
optimale ud af AllShare Cast.
Tryk på Indstillinger → Flere indstillinger → AllShare Cast på applikationsskærmen, og træk
efterfølgende kontakten AllShare Cast til højre. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr
displayet med knapperne på enheden.
AllShare Play
Brug dette program til at afspille indhold fra forskellige enheder via internettet. Du kan afspille
og sende en hvilken som helst fil på en vilkårlig enhed til en anden enhed eller webserver.
For at kunne bruge dette program skal du logge på med din Google-konto og din Samsung
account og registrere mindst to enheder som filservere. Registreringsmetoderne kan variere
→ Ofte stillede spørgsmål for at få flere oplysninger.
afhængigt af enhedstype. Tryk på
Tryk på AllShare Play på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Sende filer
Vælg en enhed eller et weblager, vælg en fil, og tryk derefter på
73
.
Web og netværk
Dele filer
Vælg en enhed eller et weblager, vælg en fil, tryk på
, og vælg ét af følgende:
• Send til brugere i nærheden: Del filer med enheder i nærheden, som har aktiveret AllShare
Play.
• Facebook/Twitter/Flickr/Picasa: Upload filer til et socialt netværk.
Afspille filer på en ekstern enhed
Vælg en enhed eller et weblager, vælg en fil, tryk på
, og vælg en enhed.
• De understøttede filformater kan variere afhængigt af de tilsluttede enheder, såsom
en medieafspiller.
• Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværksforbindelsen.
Administrere indhold på en webserver
Vælg en webserver, og se og administrér dine filer.
Gruppedeling
Brug denne applikation til at dele billeder, dokumenter og musik med andre enheder, der er
forbundet til samme Wi-Fi-netværk.
Tryk på Gruppedeling på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit land eller din serviceudbyder.
Dele filer
1 Tryk på Del billede, Del dokument eller Del musik, vælg de filer, der skal deles, og tryk
derefter på Udført.
2 Indtast en PIN-kode, og tryk på Klar.
74
Web og netværk
Tilmelding til en anden Gruppedeling
Tryk på en anden enhed under Tilmeld, indtast PIN-koden, og tryk derefter på OK.
NFC
Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger
om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til
transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede applikationer.
Bagsiden har en indbygget NFC-antenne. Håndtér bagsiden med forsigtighed for at
undgå at beskadige NFC-antennen.
Hvis skærmen er låst, læser enheden ikke NFC-tags og modtager ikke data.
Du aktiverer NFC-funktionen ved på applikationsskærmen at trykke på Indstillinger → Flere
indstillinger → NFC. Træk kontakten NFC til højre.
Læse oplysninger fra et NFC-tag
Anbring enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne fra tag'et vises.
Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen
Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for
mobilbetaling. Kontakt din serviceudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.
Rør ved NFC-kortlæseren med bagsiden af enheden.
Sende data via Android Beam
Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvorpå
NFC er aktiveret.
Tryk på Indstillinger → Flere indstillinger → NFC på applikationsskærmen. Træk kontakten
Android Beam til højre.
Vælg et element, sæt bagsiden af din enhed hen til bagsiden af den anden enhed, og tryk
derefter på skærmen på din enhed.
75
Web og netværk
S Beam
Brug funktionen S Beam til at sende data, som f.eks. musik, videoklip, billeder og dokumenter.
Send ikke ophavsretligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde
ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af
ophavsretligt beskyttet materiale.
Tryk på Indstillinger → Flere indstillinger → S Beam på applikationsskærmen. Træk kontakten
S Beam til højre.
Vælg en fil, sæt bagsiden af din enhed hen til bagsiden af den anden enhed, og tryk derefter på
skærmen på din enhed.
Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.
76
Medie
Musikafspiller
Brug denne applikation til at lytte til musik.
Tryk på Musikafspiller på applikationsskærmen.
• Afhængigt af enhedens softwareversion er visse filformater måske ikke understøttet.
• Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodning.
Afspille musik
Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.
Justér lydstyrken.
Skift gentagelsestilstand.
Aktivér tilfældig rækkefølge.
Åbn Musiktorv.
Vælg en lydeffekt.
Åbn afspilningslisten.
Genstart den sang, der afspilles,
eller spring til den forrige sang.
Tryk og hold nede for at spole
tilbage.
Spring til næste sang. Tryk og hold
nede for at spole frem.
Sæt på pause og genoptag
afspilningen.
77
Medie
Indstille en sang som ringetone
Du kan indstille den sang, du hører, som ringetone ved at trykke på
Telefonringetone.
→ Vælg som →
Oprette afspilningslister
Sammensæt din egen afspilningsliste.
→ Opret afspilningsliste. Indtast en titel, og tryk på
Tryk på Afspilningslister og derefter på
OK. Tryk på Tilføj musik, vælg de ønskede sange, og tryk derefter på Udført.
Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på
afspilningsliste.
→ Føj til
Afspille musik efter humør
Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Når du har
→ Biblioteksopdatering.
tilføjet en ny sang, skal du trykke på Musiktorv →
Tryk på Musiktorv, og vælg en humørindstilling.
Kamera
Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.
I Galleri kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 85)
Tryk på Kamera på applikationsskærmen.
Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
Gode kamera-manerer
• Du må ikke tage billeder af eller filme personer uden deres tilladelse.
• Du må ikke tage billeder af eller filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Du må ikke tage billeder af eller filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
78
Medie
Tage billeder
Tage et billede
Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er
fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på
for at tage et billede. Tryk og hold
nede på
for at tage en serie af billeder.
Skift mellem forreste
og bageste kamera.
Angiver det aktive
lagringsmedie.
Skift
kameralysindstillingen.
Skift mellem
stillkamera- og
videokameratilstand.
Skift
optagelsestilstand.
Vælg mellem
forskellige effekter.
Åbn billedfremviseren
for at se dine billeder.
Skift
kameraindstillinger.
Scenetilstand
Foruddefinerede indstillinger gør det nemmere at tage peg-og-skyd-billeder.
Tryk på
→ Scenetilstand.
• Portræt: Brug denne indstilling, når motivet er en person.
• Liggende: Brug denne indstilling for at få en bredere billedvinkel.
• Sport: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
• Fest/indendørs: Brug denne indstilling til veloplyste indendørsscener.
• Strand/sne: Brug denne indstilling til veloplyste eller solrige udendørsscener.
79
Medie
• Solnedgang: Brug denne indstilling til at få dybere farver og skarpere kontraster.
• Daggry: Brug denne indstilling til meget diskrete farver.
• Efterårsfarve: Brug denne indstilling til rødforskudte baggrundscener.
• Tekst: Brug denne indstilling til bøger eller plakater.
• Stearinlys: Brug denne indstilling til lysstærke motiver mod en mørk baggrund.
Fotograferingstilstand
Der findes adskillige fotoeffekter, f.eks. tegnefilmsgengivelse.
Tryk på
→ Fototilstand.
• Enkeltoptagelse: Tag et enkelt billede.
• Bedste foto: Tag en serie af billeder, og gem derefter det bedste.
• Bedste ansigt: Bruges til at tage flere gruppebilleder på samme tid og kombinere dem for at
skabe det bedst mulige billede.
Tryk på
for at tage flere billeder. For at få det bedste billede skal du holde kameraet stille
og stå stille, mens du tager billeder. Når Galleri åbnes, skal du trykke på den gule ramme på
hvert ansigt og vælge personens bedste individuelle positur. Når du har valgt en positur for
hver person, skal du trykke på Udført for at flette billederne til et enkelt billede og gemme
det.
• Ansigtsdetektering: Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med
at tage billeder af dem.
• Panorama: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.
• Del billede: Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct.
• HDR: Benyt den til at tage et foto med bedre kontrast. Både original og kompenseret kopi
gemmes.
• Del foto med ven: Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet
med en kode på et billede, og sende det til den pågældende person. Ansigtsgenkendelse
kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller
evt. tilbehør, som vedkommende har på.
• Skønhed: Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
• Smilbillede: Tag et billede, hvor kameraet venter på, at motivet smiler.
• Lavt lys: Tag en serie af billeder, og kombinér dem til ét billede for at forbedre
billedkvaliteten.
80
Medie
Panoramabilleder
Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.
Tryk på
→ Optagelsestilstand → Panorama.
Tryk på
, og bevæg kameraet i en vilkårlig retning. Når den blå ramme flugter med søgeren,
tager kameraet automatisk et nyt billede i en panoramaserie. Tryk på
igen for at stoppe
optagelsen.
Optage videoer
Optage en video
Skub kontakten stillkamera-videokamera til videoikonet, og tryk på
for at optage en video.
Tryk på
for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at stoppe optagelsen.
Under optagelse kan du bruge følgende funktioner:
• Du kan ændre fokus ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på
fokusere på midten af skærmen.
for at
• Tryk på for at tage et billede fra videoen under optagelse. Denne funktion kan ikke
anvendes, når billedstabilisator er aktiveret.
Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.
81
Medie
Optagelsestilstand
Skift mellem forreste
og bageste kamera.
Angiver det aktive
lagringsmedie.
Skift
kameralysindstillingen.
Skift mellem
stillkamera- og
videokameratilstand.
Skift
optagelsestilstand.
Vælg mellem
forskellige effekter.
Åbn videoafspilleren
for at se videoer.
Skift
kameraindstillinger.
Tryk på
for at skifte optagelsestilstand.
• Normal: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
• Mms-grænse: Brug denne tilstand til at reducere kvaliteten, hvis videoen skal sendes via
mms.
• Slowmotion: Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse. Enheden
afspiller videoen i slowmotion.
• Hurtig bevægelse: Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse.
Enheden afspiller videoen i hurtig bevægelse.
Zoome ind og ud
82
Medie
Brug én af følgende metoder:
• Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome
ud.
• Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.
• Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en
videooptagelse.
Konfigurere indstillinger for Kamera
Tryk på for at konfigurere indstillinger for Kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige
i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den
anvendte tilstand.
• Redigér genveje: Omorganisér genveje til ofte anvendte valg.
• Burst-billede: Tag en serie af billeder af motiver i bevægelse.
• Brug lydstyrketasten som: Angiv om volumentasten styrer lukker eller zoomfunktionen.
• Selvportræt: Tag et billede af dig selv.
• Selvoptagelse: Optag en video af dig selv.
• Kameralys: Aktivér eller deaktivér kameralys.
• Fototilstand: Skift fotograferingstilstand.
• Optagelsestilstand: Skift optagelsestilstand.
• Effekter: Vælg mellem forskellige billedeffekter.
• Scenetilstand: Skift scenetilstand.
• Eksponeringsværdi: Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved
dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
• Fokustilstand: Vælg en fokustilstand. Autofokus styres af kameraet. Makro er til nærmotiver.
• Selvudløser: Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
• Opløsning: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Men det øger også
filstørrelsen.
83
Medie
• Hvidbalance: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på
billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til
varmeområdet for hvidbalance på professionelle kameraer.
• ISO: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i filmkamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere
værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
• Måling: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centervægtet
måler baggrundslyset i midten af billedet. Punkt måler lysværdier på et bestemt punkt.
Matrix beregner gennemsnittet af hele billedet.
• Udendørs synlighed: Bruges udendørs ved gode forhold.
• Automatisk kontrast: Indstil kameraet til at anvende automatisk kontrast. Automatisk
kontrast definerer kontrastniveauer uden brugerinput.
• Hjælpelinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Autodel billede: Bruges til automatisk at aktivere Wi-Fi Direct og skifte til tilstanden Del
billede, når du sætter bagsiden af din enhed op til en anden NFC-aktiveret enhed og
efterfølgende trykker på skærmen på din enhed.
• Billedstabilisator: Aktivér eller deaktivér billedstabilisator. Billedstabilisator hjælper med at
fokusere, når kameraet er i bevægelse.
• GPS-tag: Føj et GPS-tag til billedet.
• Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor
signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder
samt under dårlige vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på billeder, når du overfører dem til internettet. For at
undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
• Kontekstuelt filnavn: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle koder.
• Tag fotos ved hjælp af stemme: Indstil kameraet til at tage billeder med
stemmekommandoer.
• Gem som vendt om: Invertér billedet for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
• Billedkvalitet: Jo højere billedkvaliteten er, des mere lagerplads kræver billedet.
84
Medie
• Videokvalitet: Indstil kvalitetsniveauet for videoer.
• Lagring: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
• Nulstil: Nulstil kameraindstillingerne.
Genveje
Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.
Tryk på
→ Redigér genveje.
Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads til venstre på skærmen. Du kan flytte
de eksisterende ikoner på listen ved at trykke på og trække dem.
Galleri
Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.
Tryk på Galleri på applikationsskærmen.
• Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
• Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.
Se billeder
Når du starter Galleri, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom E-mail,
gemmer et billede, oprettes der automatisk en mappe til billedet. På samme måde oprettes
mappen Screenshots automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.
Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.
Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.
85
Medie
Zoome ind og ud
Brug én af følgende metoder til at zoome ind på et billede:
• Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
• Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at
zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.
Se billeder ved hjælp af bevægelsesfunktionen
Ved hjælp af bevægelsesfunktionen kan du udføre en funktion med en bestemt bevægelse.
Tryk på Indstillinger → Bevægelse på applikationsskærmen, træk kontakten Bevægelse til
højre, og vælg derefter funktioner ved at markere.
Hvis du vil stoppe med at bruge en bevægelsesfunktion, skal du trække kontakten Bevægelse til
venstre.
Du kan indstille følsomheden for hver enkelt bevægelsesfunktion ved at trykke på Avancerede
indstillinger, vælge funktionen og justere skyderen.
Afspille videoklip
Videofiler vises med ikonet
Videoafspiller startes.
i forhåndsvisning. Vælg en video, og tryk på
, hvorefter
Redigere billeder
Tryk på
, og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:
• Diasshow: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
• Ansigts-kode: Registrér ansigterne på billedet som ansigtskoder.
• Markér ven: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle tags.
• Tilføj vejr-tag: Tilføj en vejrkode.
• Fotonote (forside): Benyttes til at skrive et notat under billedet. Det redigerede billede
gemmes i mappen photonote.
• Fotonote (bagside): Benyttes til at skrive et notat bag på billedet. Tryk på
en note.
for at redigere
• Kopiér til udklipsholder: Kopiér til udklipsholder.
• Rotér mod uret: Rotér mod uret.
• Rotér med uret: Rotér med uret.
• Beskær: Tilpas størrelsen af den orange ramme for at beskære og gemme det indrammede
billede.
86
Medie
• Redigér: Åbn Paper Artist eller Fotoeditor til at redigere billedet.
• Vælg som: Indstil billedet som baggrund eller kontaktbillede.
• Del foto med ven: Send billedet til en person, hvis ansigt er blevet forsynet med en kode på
billedet.
• Udskriv: Udskriv via USB eller en Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med visse
Samsung-printere.
• Omdøb: Omdøb filen.
• Scan efter enheder i nærheden: Søg efter enheder, der har mediedeling aktiveret.
• Detaljer: Vis billeddetaljer.
Foretrukne billeder
Når du viser et billede, skal du trykke på
for at føje billedet til listen over foretrukne.
Slette billeder
Brug én af følgende metoder:
• Tryk på
• Tryk på
→ Vælg element i en mappe, markér billederne, og tryk på
.
, når du får vist et billede.
Dele billeder
Brug én af følgende metoder:
• Tryk på
til andre.
→ Vælg element i en mappe, markér billederne, og tryk på
for at sende dem
• Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale
netværkstjenester.
Indstille som baggrund
→ Vælg som, mens du får vist et billede, for at indstille billedet som baggrund eller
Tryk på
tildele det til en kontakt.
87
Medie
Forsyne ansigter med koder
→ Ansigts-kode → Til. Der vises en gul ramme
Når du viser et billede, skal du trykke på
omkring det genkendte ansigt. Tryk på ansigtet og på Tilføj navn, og vælg eller tilføj derefter en
kontakt.
Når ansigts-koden vises på et billede, skal du trykke på koden og vælge blandt de tilgængelige
valg, såsom at foretage et opkald eller sende meddelelser.
Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve,
ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.
Brug af Tag Ven
→ Markér ven for at vise en kontekstuel kode (vejr,
Når du viser et billede, skal du trykke på
placering, dato og en persons navn) ved åbning af et billede.
Paper Artist
Med denne applikation kan du få billeder til at ligne illustrationer med sjove effekter eller
rammer.
Tryk på Paper Artist på applikationsskærmen.
Brug kunstneriske værktøjer til at ændre et billede. Det ændrede billede gemmes i Galleri →
Paper Pictures.
Vælg et eksisterende billede.
Del billedet.
Tag et billede.
Gem billedet.
Tilpas penseltykkelsen.
Anvend rammer på billedet.
Tilpas pentykkelsen.
Tilpas viskelæderstørrelsen.
Anvend effekter på billedet.
88
Medie
Videoafspiller
Brug denne applikation til at afspille videofiler.
Tryk på Videoafspiller på applikationsskærmen.
• Undgå at låse enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver
gang, du låser skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, mister du én af
dine tilgængelige lejemuligheder.
• Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
• Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.
Afspille videoklip
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Tag et billede.
Justér lydstyrken.
Spring frem eller
tilbage ved at trække
i bjælken.
Spring til næste
video. Tryk og hold
nede for at spole
frem.
Skift skærmforhold.
Reducér
videoskærmens
størrelse.
Genstart den aktuelle
video, eller spring til
den forrige video.
Tryk og hold nede for
at spole tilbage.
Sæt på pause og
genoptag
afspilningen.
Slette videoer
Tryk på
→ Slet, vælg videoer ved at markere dem, og tryk på Slet.
Dele videoklip
→ Del via, vælg videoklip ved at markere dem, tryk på Udført, og vælg derefter en
Tryk på
delingsmetode.
89
Medie
Brug af pop op-videoafspiller
Brug denne funktion til at bruge andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på
mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.
Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og før dem sammen for at
formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.
YouTube
Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.
Tryk på YouTube på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Se videoklip
Tryk på
, og indtast et nøgleord. Vælg ét af de viste søgeresultater for at se videoklippet.
Drej enheden til liggende retning for at få vist fuld skærm.
Føj videoen til
afspilningslisten.
Søg efter videoer.
Send URL-adressen
til andre.
Stop eller fortsæt
afspilningen.
Spring frem eller
tilbage ved at
trække bjælken.
Vend skærmen til
stående retning.
Skift videokvalitet.
90
,
Medie
Dele videoklip
Vælg det relevante videoklip, tryk på
, og vælg derefter en delingsmetode.
Uploade videoklip
Vælg din konto, tryk på
Upload.
, vælg et videoklip, indtast oplysninger om klippet, og tryk derefter på
FM-radio
Lyt til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte
høretelefonerne, der fungerer som antenne.
Tryk på FM-radio på applikationsskærmen.
Lytte til FM-radioen
Slut et par høretelefoner til enheden, før du starter FM-radioen.
FM-radioen scanner efter og gemmer automatisk de tilgængelige stationer, første gang
du starter den.
Tryk på for at tænde for FM-radioen. Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer,
og tryk på
for at vende tilbage til skærmen FM-radio.
Optag en sang fra FM-radioen.
Justér lydstyrken.
Få adgang til tjenester for den
aktuelle station.
Tænd eller sluk for FM-radioen.
Finindstil frekvensen.
Søg efter en tilgængelig
radiostation.
Føj den aktuelle radiostation til
favoritlisten.
91
Medie
Scanne efter radiostationer
→ Scanning, og vælg en scanningsindstilling. FM-radioen søger efter tilgængelige
Tryk på
stationer og gemmer dem automatisk.
Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer, og tryk på
skærmen FM-radio.
for at vende tilbage til
Føje stationer til favoritlisten
Rul hen til en radiostation, og tryk på
for at føje stationen til favoritlisten.
Flipboard
Brug denne applikation til at få adgang til dine personlige blade.
Tryk på Flipboard på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Du starter Flipboard ved at svippe op på velkomstsiden, trykke på Get Started, vælge
nyhedsemner og derefter trykke på Done.
Vælg en forsidehistorie eller et emne, svip gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en artikel.
Brug følgende ikoner, mens du læser en artikel:
• : Gå til den forrige side.
• : Del artiklen med andre.
• : Se andres kommentarer til artiklen.
92
Applikations- og mediebutikker
Play Butik
Med denne applikation kan du købe og downloade programmer og spil, som kan bruges på
enheden.
Tryk på Play Butik på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Installere applikationer
Gennemse applikationer efter kategori, elle tryk på
for at søge med et nøgleord.
Vælg en applikation for at få vist oplysninger. Tryk på Installer for at downloade den. Hvis det er
en betalingsapplikationen, skal du trykke på prisen, og følge anvisningerne på skærmen for at
gennemføre købet.
• Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon
øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere
applikationen.
• Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på
applikationsskærmen at trykke på Indstillinger → Sikkerhed → Ukendte kilder.
Afinstallere applikationer
Afinstallér applikationer købt i Play Butik.
→ Mine apps, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede
Tryk på
applikationer, og tryk derefter på Afinstaller.
93
Applikations- og mediebutikker
Samsung Apps
Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan
finde flere oplysninger på www.samsungapps.com.
Tryk på Samsung apps på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Hvis der ikke er registreret en Samsung account, skal du følge anvisningerne på skærmen for at
oprette én. Fuldfør abonnementsprocessen ved at læse de viste vilkår og betingelser og derefter
trykke på Acceptér for at acceptere dem.
Installere applikationer
Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på
Søg efter en applikation ved at trykke på
søgefeltet.
for at vælge en kategori.
øverst på skærmen og indtaste et nøgleord i
Vælg en applikation for at få vist oplysninger. Tryk på Få for at downloade den.
Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon
øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere
applikationen.
S Suggest
Brug denne applikation til at gennemse og downloade de nyeste applikationer, som Samsung
foreslår.
Tryk på S Suggest på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
94
Applikations- og mediebutikker
Game Hub
Brug denne applikation til at få adgang til spil.
Tryk på Game Hub på applikationsskærmen.
Rul til venstre eller højre, og vælg det spil, du vil downloade fra Samsung Apps.
Music Hub
Brug denne applikation til at lytte til sange på enheden eller Music Hubs webserver. Du kan også
købe sange på Music Hub.
Hvis du abonnerer på Music Hub premium-tjenesten, kan du få glæde af brugerdefinerbare
tjenester, f.eks. anbefalede sange eller kunstnere, ubegrænset sangstreaming og personlige
radiostationer. Få flere oplysninger ved at trykke på Hjælp eller besøge Music Hub-websitet.
Tryk på Music Hub på applikationsskærmen.
Om denne applikation eller nogle funktioner i applikationen er tilgængelig, afhænger af
dit geografiske område eller din serviceudbyder.
Synkronisere sange med Music Hub-biblioteket
Tryk på My Music →
enheden.
→ Refresh. Music Hub-biblioteket opdateres med sangene på
Hvis en sang i dit Music Hub-bibliotek ikke findes i databasen, uploader Music Hub automatisk
sangen til databasen.
Afspille musik
Tryk på My Music, vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.
Du kan søge efter og lytte til lignende sange ved at trykke på
95
→ Find similar music.
Applikations- og mediebutikker
Købe sange
Tryk på Store, og vælg derefter en genre → en kategori. Tryk på
anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.
→ Buy song, og følg
Play Bøger
Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.
Tryk på Play Bøger på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Vælg en bogfil ved at rulle til venstre eller højre. Under læsning af en bogfil kan du få adgang til
yderligere valg ved at trykke på .
Tryk på
for at købe bogfiler.
Play Film
Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.
Tryk på Play Film på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Vælg en kategori øverst på skærmen, og vælg derefter en film, et tv-program eller en video, som
du vil afspille eller leje.
96
Applikations- og mediebutikker
Play Music
Brug denne applikation til at streame musik fra Google-cloudtjenesten.
Tryk på Play Music på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Afspil musik ved at vælge en musikkategori, eller del sange med andre ved at uploade dem til
Google Cloud Storage.
Play Magazines
Brug denne applikation til at læse og downloade tidsskrifter.
Tryk på Play Magazines på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Vælg en kategori og derefter et tidsskrift.
Readers Hub
Brug denne applikation til at downloade og læse bogfiler.
Tryk på Readers Hub på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Vælg en kategori, find en bogfil, og download den derefter.
97
Applikations- og mediebutikker
Video Hub
Brug denne applikation til at få adgang til og købe videoer.
Tryk på Video Hub på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Vælg en kategori og derefter en video.
Learning Hub
Brug denne applikation til at få adgang til undervisningsmateriale.
Tryk på Learning Hub på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Vælg en kategori og derefter et videoforedrag eller en bog.
98
Værktøjer
S-notat
Brug denne applikation til at oprette et notat ved hjælp af billeder og stemmeoptagelser.
Tryk på S-notat på applikationsskærmen.
Du kan åbne S-notat med S Pen. Dobbelttryk på skærmen med S Pen-knappen trykket ned.
Vælge notatskabeloner
Tryk på
, og vælg én af følgende skabeloner:
• Bemærkning/Idénotat/Notat: Opret en enkel note fra en tom side.
• Mødenote: Opret en liste over møder, konferencer eller foredrag.
• Tidsskrift: Opret en multimedienote ved at indsætte multimediefiler.
• Dagbog: Opret en billeddagbog.
• Opskrift: Lav din egen opskrift.
• Rejse: Udarbejd et rejseessay.
• Fødselsdag: Lav et fødselsdagskort.
99
Værktøjer
Skrive noter
Søg efter oplysninger om de
håndskrevne nøgleord på en
forudindstillet webside.
Optag dine handlinger, mens du
tegner en note.
Lav og indsæt en
stemmeoptagelse.
Skift til visningstilstand.
Indsæt en multimediefil.
Notér eller tegn en note.
Fortryd og gendan den sidste
handling.
Brug produktivitetsværktøjer.
Slet den håndskrevne note.
Indtast en note.
Føj en anden side til den aktuelle
note.
Tegn kun med S Pen.
Når du skriver en note, kan du ændre pentype, stregtykkelse eller penfarve ved at trykke på
.
Når du visker en håndskreven note ud, kan du ændre viskelæderstørrelsen eller slette noten ved
at trykke på .
Gem den aktuelle indstilling som
en penprofil.
Skift pentype.
Tilpas linjetykkelsen.
Tilføj en ny farve med
farvevælgeren.
Skift penfarven.
Få vist flere farver.
Du kan ændre arkbaggrund ved at trykke på
Tryk på
→ Skift baggrund.
→ Tilføj kode for at tilføje en kode.
100
Værktøjer
Indsætte multimediefiler eller en stemmeoptagelse
Tryk på
for at indsætte multimediefiler. Tryk på
for at indsætte en stemmeoptagelse.
Lav og indsæt en
stemmeoptagelse.
Indsæt en multimediefil.
Bruge produktivitetsværktøjer
Dobbelttryk på
, og vælg ét af følgende værktøjer:
• Match af form: Konvertér en figur, du har tegnet.
• Match af formel: Konvertér en håndskrevet formel til et velorganiseret formel. Tryk på Søg
for at få detaljerede oplysninger om formlen.
• Håndskrift-til-tekst: Konvertér en håndskrevet note.
Gennemse noter
Gennemse noteminiaturer ved at rulle op eller ned.
Tryk på
→ Opdatér for at synkronisere noter med Samsung account.
Tryk på
→ Sortér efter for at sortere noterne efter bl.a. dato og titel.
Tryk på
→ Listevis. for at ændre visningstilstand.
Tryk på
→ Importér for at oprette en note ved at importere en PDF, billedfil eller note.
Tryk på
→ Synkronisér for at synkronisere noter med Google Docs eller Evernote.
Tryk på
→ Opret mappe for at oprette en mappe.
Tryk på
→ Skift rækkefølge for at ændre noternes rækkefølge.
Tryk på
→ Kopiér for at kopiere noter.
101
Værktøjer
Tryk på
→ Flyt for at flytte noter til en anden mappe.
Tryk på
→ Indstillinger for at ændre indstilinger for S-notat.
Tryk på
→ Selvstudium for at få vist et selvstudium til S-notat.
Få vist en note
Tryk på noteminiaturen for at åbne den.
Rul til venstre eller højre for at gå til notens øvrige sider.
Tryk på
→ Opret note for at oprette en note.
Tryk på
→ Del via for at sende noten til andre.
Tryk på
→ Eksportér for at gemme noten som en billed- eller PDF-fil.
Tryk på
→ Redigér sider for at tilføje eller slette noten.
Tryk på
→ Slet for at slette noten.
Tryk på
→ Tilføj kode for at tilføje en kode.
Tryk på
→ Opret hændelse for at gemme noten som en begivenhed.
Tryk på
→ Angiv som genvej for at føje en genvej til noten til startskærmen.
Tryk på
→ Vælg som for at bruge noten som baggrund eller tildele den til en kontakt.
→ Udskriv for at udskrive noten via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun
Tryk på
kompatibel med visse Samsung-printere.
S-planlægger
Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.
Tryk på S-planlægger på applikationsskærmen.
Oprette begivenheder eller opgaver
Tryk på
, og brug derefter en af følgende metoder:
• Quick add: Opret en begivenhed eller opgave fra et notat. Denne funktion er kun
tilgængelig for engelsk og koreansk.
• Tilføj begivenhed: Indtast en begivenhed, og angiv, om den skal gentages.
• Tilføj opgave: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.
102
Værktøjer
Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato og derefter trykke på
den igen.
Indtast en titel, og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk
efterfølgende på Redigér begivenhedsinfo eller Redigér opgavedetaljer for at tilføje flere
detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller
hvor den finder sted.
Vedhæft et kort, der viser hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet Placering,
tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på
det viste kort.
Tilføje et notat fra S-notat. Tryk på Noter, og skriv derefter et nyt notat, eller vælg ét af de
eksisterende notater.
Vedhæfte et billede. Tryk på Billeder, og tag et billede, eller vælg ét af de eksisterende billeder.
Synkronisere med Google Calendar
På applikationsskærmen skal du trykke på Indstillinger → Google under Konti → en
Google-konto → Synkr. Kalender → Synk. nu. Du kan synkronisere manuelt ved at trykke på
→ Synkronisér på applikationsskærmen.
S-planlægger →
Du kan få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver i Google Calendar ved at trykke på
→ Indstillinger → Kalendere, vælge Google-kontoen og derefter trykke på Udført.
103
Værktøjer
Skifte kalendertype
Tryk på , og vælg derefter én af de forskellige kalendertyper, herunder år, måned, uge m.fl.
Du kan ændre kalendertype ved at føre fingerene sammen. Før sammen for f.eks. at skifte fra
månedskalender til årskalender, og spred fra hinanden for at skifte tilbage til månedskalender fra
årskalender.
Søge efter begivenheder
Tryk på
→ Søgning, og indtast et nøgleord.
Tryk på I dag øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder.
Slette begivenheder
Vælg en dato eller begivenhed, og tryk på
→ Slet.
Dele begivenheder
Vælg en begivenhed, tryk på
→ Del via, og vælg derefter en delingsmetode.
Dropbox
Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via onlinelageret Dropbox. Når
du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre
computere, hvorpå Dropbox er installeret.
Tryk på Dropbox på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Tryk på Start for at aktivere Dropbox, første gang du bruger det. Følg anvisningerne på skærmen
for at fuldføre opsætningen.
Tryk på
→ Photos or videos eller Other files for at uploade filer til Dropbox.
Tryk på , og vælg en fil i Dropbox for at åbne den. Tryk på Favorite, mens du får vist en fil, for at
føje den til favoritlisten.
Tryk på
for at åbne favoritfiler.
104
Værktøjer
Cloud
Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere indstillinger og
applikationsdata med din Samsung account eller Dropbox.
Tryk på Indstillinger → Cloud på applikationsskærmen.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Synkronisere med Samsung account
Tryk på Samsung account eller Synkroniseringsindstillinger for at synkronisere filer.
Sikkerhedskopiere eller gendanne data
Tryk på Sikkerhedskopi af enhed for at sikkerhedskopiere til eller gendanne data fra din
Samsung account.
Synkronisere med Dropbox
Hvis du ikke har sat en konto op, skal du trykke på Indstil konto, og angive Dropbox-kontoen.
Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Når du har logget på, skal du trykke på Allow, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer
med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.
105
Værktøjer
Ur
Brug denne applikation til at indstille alarmer, se hvad klokken er overalt i verden, måle
varigheden af en begivenhed, indstille en timer, eller bruge det som skrivebordsur.
Tryk på Ur på applikationsskærmen.
Slå denne alarm til eller fra.
Alarm
Indstille alarmer
Tryk på Opret alarm, indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tryk
efterfølgende på Gem.
Brug følgende funktioner:
• Tryk på Mere → Placeringsalarm for at vælge en placering. Alarmen aktiveres kun, når du er
på den angivne placering.
• Tryk på Mere → Slumre for at indstille et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal
gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
• Tryk på Mere → Smart alarm for at vælge, hvornår alarmen skal gå i gang før den indstillede
tid.
106
Værktøjer
Stoppe alarmer
Træk uden for cirklen for at stoppe en alarm. Træk
efter et angivet tidsrum.
uden for cirklen for at gentage alarmen
Slette alarmer
Tryk og hold nede på alarmen, og tryk derefter på Slet.
Verdensur
Oprette ure
Tryk på Tilføj by, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.
Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på Indstillinger for sommertid for at anvende
sommertid.
Slette ure
→ Slet, vælg ure, og tryk på Slet.
Tryk på
Stopur
Tryk på Start for at tage tid på en begivenhed. Tryk på Omgang for at tage mellemtider.
Tryk på Nulstil for at rydde gemte mellemtider.
Timer
Indstil varighed, og tryk på Start.
Træk
uden for den store cirkel, når timeren lyder.
Skrivebordsur
Tryk på
for at se på fuld skærm.
107
Værktøjer
Lommeregner
Brug denne applikation til at lave enkle eller komplekse beregninger.
Tryk på Lommeregner på applikationsskærmen.
Drej enheden til liggende retning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Tryk på
Videnskabelig lommeregner, hvis Skærmrotation er deaktiveret.
→
Tryk på
for at skjule tastaturet og få vist beregningshistorik.
Tryk på
→ Ryd historik for at rydde historikken.
Tryk på
→ Tekststørrelse for at ændre tekststørrelse for historikken.
Tryk på
→ Enkelthåndsbetjening til for at tilpasse lommeregneren til brug med én hånd.
Diktafon
Brug denne applikation til at optage eller afspille stemmenotater.
Tryk på Diktafon på applikationsskærmen.
Optage stemmenotater
Tryk på for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen i bunden af enheden. Tryk på
sætte optagelsen på pause. Tryk på for at afslutte optagelsen.
for at
Forløbet optagelsestid
Start optagelse.
Vis listen over stemmenotater.
108
Værktøjer
Afspille stemmenotater
Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.
• : Justér afspilningshastigheden.
• : Trim stemmenotatet.
• : Justér lydstyrken ved at trække lydstyrkebjælken op eller ned.
• : Stop afspilningen.
• : Sæt afspilningen på pause.
Du kan sende et stemmenotat til andre ved at trykke på
trykke på Udført og derefter vælge en delingsmetode.
→ Del via, vælge et stemmenotat,
Administrere stemmenotater
På listen over stemmenotater skal du trykke på
og vælge ét af følgende:
• Del via: Vælg en delingsmetode og derefter de stemmenotater, du vil sende.
• Slet: Vælg de stemmenotater, du vil slette.
• Indstillinger: Redigér indstillinger for diktafon.
• Afslut: Luk diktafonen.
Gemme filer med kontekstuelle koder
Tryk på
→ Indstillinger → Kontekstuelt filnavn → Til på listen over stemmenotater.
109
Værktøjer
S Voice
Brug denne applikation til at ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat, m.v. ved
hjælp af stemmekommandoer.
Tryk på S Voice på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:
• Åbn musik
• Start lommeregner
• Ring til Lulu mobil
• Ring til Lulu arbejde
• Se plan
Tip til at forbedre stemmegenkendelsen
• Tal tydeligt.
• Sørg for, at der er ro omkring dig.
• Brug ikke stødende sprog eller slangord.
• Undgå dialekter.
Det et muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede
kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.
110
Værktøjer
Google
Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens
applikationer og i disses indhold.
Tryk på Google på applikationsskærmen.
Søge på enheden
Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Du kan også trykke på , sige et nøgleord, og derefter
vælge ét af de foreslåede nøgleord.
Hvis der ikke returneres nogen resultater fra applikationerne, vises søgeresultaterne i
webbrowseren.
Søgeområde
Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på
Telefonsøgning og markere de elementer, der skal søges efter.
→ Indstillinger →
Google Nu
Start Google-søgning for at få vist Google Now-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om
offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.
Brug Google Now, når du åbner Google-søgning første gang. Du kan skifte indstillingerne for
→ Indstillinger → Google Nu.
Google Now ved at trykke på
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Stemmesøgning
Brug denne applikation til at foretage stemmesøgninger på websider.
Tryk på Stemmesøgning på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Sig et nøgleord eller en sætning, når Tal nu vises på skærmen. Vælg ét af de foreslåede nøgleord.
111
Værktøjer
Mine filer
Brug denne applikation til at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder,
videoer, sange og lydklip.
Tryk på Mine filer på applikationsskærmen.
Få vist filer
Vælg den mappe, du vil åbne. Tryk på
for at vende tilbage til rodmappen.
Tryk på
for at gå tilbage til den overordnede mappe. Tryk på
i en mappe, og vælg derefter ét af følgende:
• Opret mappe: Opret en mappe.
• Søgning: Søg efter filer.
• Vis som: Skift visningstilstand.
• Sortér efter: Sortér filer eller mapper.
• Indstillinger: Redigér indstillinger for filhåndtering.
• Vælg alle: Vælg at udføre en handling for alle filerne samtidigt.
Føje genveje til mapper
Føj en genvej til ofte anvendte mapper til rodmappen. Tryk på
navn til genvejen, vælg en mappe, og tryk derefter på OK.
→ Tilføj genvej, indtast et
Download
Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.
Tryk på Download på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Du kan se, hvilke filer der er blevet downloadet fra internettet, ved at trykke på Internetdownloads. Du kan alternativt trykke på Andre downloads for at se, hvilke filer der er blevet
downloadet fra andre applikationer, såsom E-mail.
Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.
112
Værktøjer
Google Wallet
Brug denne applikation til at tilføje kredit- eller betalingskortoplysninger til mobile betalinger
eller administrere betalingshistorikken.
Tryk på Google Wallet på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Her kan du redigere dine kreditkortoplysninger, registrere yderligere betalingsmetoder eller
administrere betalingshistorikken.
Rør ved NFC-kortlæseren med bagsiden af enheden for at foretage en betaling.
113
Rejse og lokal
Maps
Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.
Tryk på Maps på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Få vist kort
Rul i en vilkårlig retning for at få vist en placering eller finde vej.
Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.
Tryk på
for at aktivere flere lag, herunder satellitbilleder, trafikoplysninger og meget andet.
Søge efter steder
Tryk på , angiv en adresse, og tryk derefter på . Vælg en placering for at få vist detaljerede
oplysninger. Hvis du vil søge efter nærliggende steder, skal du trykke på .
Når placeringen er fundet, skal du trykke på
og bruge én af følgende funktioner:
• Ryd kort: Slet kortet.
• Gør tilgængelig offline: Gem kortet over et bestemt område, så du kan se det offline.
• Lag: Aktivér flere lag, herunder satellitbilleder, trafikoplysninger og meget andet.
• Indstillinger: Skift indstillingerne for kort.
• Hjælp: Få vist oplysninger om brug af kortet.
Tryk på
for at få vist din aktuelle placering.
114
Rejse og lokal
Få rutevejledninger for en destination
1 Tryk på
2 Tryk på
.
, og vælg en metode til at angive start- og slutplacering:
• Aktuel placering: Brug aktuel placering som startplacering.
• Kontaktpersoner: Vælg fra kontaktlisten.
• Punkt på kortet: Udpeg ved at trykke på kortet.
• Mine steder: Vælg fra listen over foretrukne steder.
3 Vælg en rejsemetode, såsom kørsel, offentlig transport eller til fods, og tryk derefter på HENT
RUTEVEJLEDNING.
4 Vælg én af de viste ruter, og tryk på KORTVISN. for at få vist detaljer.
Lokal
Brug denne applikation til at søge efter nærliggende restauranter, banker, busstoppesteder m.m.
Tryk på Lokal på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Vælg en stedkategori og derefter et sted på listen over søgeresultater.
• Kort: Udpeg stedet på kortet.
• Rute: Søg efter en rute til stedet.
• Ring op: Ring til stedets telefonnummer.
Du kan tilføje en stedkategori ved at trykke på
et nøgleord i tekstfeltet.
→ Tilføj søgning på kategorilisten og indtaste
115
Rejse og lokal
Latitude
Brug denne applikation til at dele placeringsoplysninger med vennerne.
Tryk på Latitude på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Du kan tilføje en ven, som du vil dele placeringsoplysninger med, ved at trykke på → Vælg
fra Kontaktpersoner eller Tilføj via e-mailadresse. Vælg én person fra Kontakter eller indtast en
e-mail-adresse, og tryk derefter på Tilføj venner for at sende en invitation. Når invitationen er
blevet accepteret, kan begge personer se, hvor den anden befinder sig.
Navigation
Brug denne applikation til at søge efter en rute til en destination.
Tryk på Navigation på applikationsskærmen.
• Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige
fra de faktiske placeringsoplysninger. Du skal altid være opmærksom på vejens
tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel. Overhold alle
sikkerhedsadvarsler og færdselslove under kørslen.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
Angiv din destination ved at bruge én af følgende metoder:
• Sig destinationsadressen højt.
• Angiv destinationsadressen.
• Vælg destinationsadressen fra kontaktlisten.
• Vælg destinationen fra listen over steder med stjernemarkeringer.
Når ruten er fastlagt, skal du følge anvisningerne på skærmen for at navigere til destinationen.
116
Rejse og lokal
Google Earth
Brug denne applikation til at udforske ethvert sted i verden via den satellitbaserede kortvisning.
Tryk på Google Earth på applikationsskærmen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
117
Indstillinger
Om indstillinger
Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje
konti.
Tryk på Indstillinger på applikationsskærmen.
Wi-Fi
Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Tryk på
for at bruge valg.
• Avanceret: Tilpasse Wi-Fi-indstillinger.
• WPS tryk-knap: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
• WPS PIN indtastning: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
Indstille politik for Wi-Fi-dvale
Tryk på Wi-Fi →
→ Avanceret → Bevar Wi-Fi aktiv under dvale på indstillingsskærmen.
Wi-Fi-forbindelser slukkes automatisk, når enheden går i strømsparetilstand. Derefter
opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at
bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til
Altid for at undgå gebyrer for dataforbrug.
Indstille netværksbesked
Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet
netværk.
→ Avanceret på indstillingsskærmen, og markér Netværksbesked for at
Tryk på Wi-Fi →
aktivere denne funktion.
118
Indstillinger
Bluetooth
Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.
Databrug
Hold styr på dit databrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.
• Mobildata: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
• Indstil grænse for mobildata: Indstil en begrænsning for brug af mobildata.
• Databrugscyklus: Indtast en månedlig nulstillingsdato for at få overblik over dit dataforbrug.
Tryk på
for at bruge flere funktioner.
• Dataroaming: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du bruger roaming.
• Begræns baggrundsdata: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når
der bruges et mobilt netværk.
• Synkronisér data automatisk: Indstil enheden til automatisk at synkronisere kontakter,
kalender, e-mails, bogmærker og billeddata fra sociale netværk.
• Vis Wi-Fi-brug: Indstil enheden til at vise dit databrug via Wi-Fi.
• Mobile hotspots: Søg efter og brug en anden enheds mobile netværk.
Flere indstillinger
Tilpas indstillinger for at styre forbindelser til andre enheder eller netværk.
Flytilstand
Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. Du kan nu kun bruge ikkenetværksbaserede tjenester.
119
Indstillinger
Mobile netværk
• Mobildata: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
• Dataroaming: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer,
eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
• Adgangspunktsnavne: Opret adgangspunktnavne (APN'er).
• Netværkstilstand: Vælg en netværkstype.
• Netværksoperatører: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.
Internetdeling og bærbart hotspot
• Bærbart Wi-Fi-hotspot: Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile
netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile
netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer,
bruges enheden som et trådløst modem for pc'en.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
netværksforbindelse med computere via Bluetooth.
• Hjælp: Få mere at vide om USB, Wi-Fi og Bluetooth-internetdeling.
VPN
Konfigurér og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).
NFC
• NFC: Aktivér NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.
• Android Beam: Aktivér funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og
kontakter, til enheder, hvor NFC er aktiveret.
S Beam
Aktivér funktionen S Beam for at sende data, f.eks. musik, videoer, billeder eller dokumenter, til
enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.
120
Indstillinger
Enheder i nærheden
• Fildeling: Aktivér mediedeling for at tillade, at andre DLNA-certificerede enheder får adgang
til mediefiler på enheden.
• Delt indhold: Indstil for at dele dit indhold med andre enheder.
• Enhedsnavn: Indtast et navn på en medieserver for din enhed.
• Liste over tilladte enheder: Få vist listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
• Liste over ikke-tilladte enheder: Få vist listen over enheder, der ikke kan få adgang til din
enhed.
• Download til: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler gemmes.
• Upload fra andre enheder: Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.
AllShare Cast
Aktivér funktionen AllShare Cast for at dele dit display med andre.
Kies via Wi-Fi
Opret forbindelse fra enheden til Samsung Kies via et Wi-Fi-netværk.
Startskærmtilstand
Vælg en startskærmtilstand (grundlæggende eller nem).
Blokeringstilstand
Vælg funktioner, og angiv enheden til at skjule eller vise beskedikoner for dem i angivne
perioder.
121
Indstillinger
Lyd
Tilpas indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
• Lydstyrke: Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og meddelelser.
• Vibrationsintensitet: Justér vibrationsniveauet for beskeder.
• Enhedens ringetone: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
• Enhedsvibration: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
• Standardbeskeder: Vælg en ringetone til begivenheder, såsom indgående meddelelser,
ubesvarede opkald og alarmer.
• Vibrer ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
• Tastetoner: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
• Berøringslyde: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en
funktion på den berøringsfølsomme skærm.
• Lyd for skærmlås: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme
skærm, eller låser den op.
• Tilbagemelding ved berøring: Indstil enheden til at vibrere, når du berører tasterne.
Skærm
Skift indstillinger for skærmen.
• Baggrund:
– – Startskærm: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen.
– – Låseskærm: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
– – Start- og låseskærm: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.
• LED-indikator:
– – Oplader: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriet oplades.
– – Lavt batteriniveau: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriniveauet er
lavt.
– – Beskeder: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du har ubesvarede opkald,
meddelelser eller beskeder.
– – Stemmenotat: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du optager
stemmenotater.
122
Indstillinger
• Meddelelsespanel: Tilpas emnerne, der ses i notifiktionspanelet.
• Multi vindue: Angiv brug af panelet Flere vinduer.
• Sideven: Indstil enheden til at åbne kontekstuelle sider baseret på dine handlinger.
• Skærmtilstand: Vælg en skærmtilstand.
– – Dynamisk: Gør visningens toner mere levende.
– – Standard: Brug denne tilstand i normale omgivelser.
– – Naturlig: Brug denne tilstand til at få visningen til at ligne den på et tv.
– – Film: Brug denne tilstand i mørke omgivelser.
• Lysstyrke: Justér skærmens lysstyrke.
• Rotér skærm automatisk: Indstil indholdet til til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
• Skærm timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Smart rotation: Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.
• Smart stay: Indstil for at undgå, at baggrundslyset slukkes, mens du ser på skærmen.
• Typografi: Skift typografi for den tekst, der vises på skærmen.
• Skriftstørrelse: Redigér skriftstørrelsen.
• Varigh. for lys i ber.st.: Angiv varigheden af lyset på knappen.
• Vis batteriprocent: Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.
• Justér skærmtone auto.: Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på
skærmen.
Lagring
Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et
hukommelseskort.
Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.
Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af
hukommelsen.
123
Indstillinger
Strømsparetilstand
Aktivér og skift indstillinger for strømsparetilstand.
• CPU-strømbesparelse: Indstil enheden til at begrænse anvendelsen af visse
systemressourcer.
• Skærmstrømbesparelse: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
• Baggrundsfarve: Indstil enheden til at reducere lysstyrken på baggrundsfarven i forbindelse
med e-mail og internet.
• Deaktivér feedback ved berøring: Indstil enheden til ikke at vibrere, når du trykker på
tasterne.
• Lær om tilstanden Strømbesparelse: Få mere at vide om, hvordan du kan reducere
batteriforbruget.
Batteri
Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.
Programmanager
Få vist og administrér applikationerne på enheden.
Placeringstjenester
• Brug trådløse netværk: Indstil enheden til at bruge Wi-Fi- og/eller mobile netværk til at
finde den aktuelle placering.
• Brug GPS-satellitter: Indstil enheden til at bruge GPS-satellitten til at finde den aktuelle
placering.
• Placering og Google-søgning: Indstil enheden til at bruge din aktuelle placering i
forbindelse med Google-søgning og andre Google-tjenester.
124
Indstillinger
Låseskærm
Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.
• Skærmlås: Aktivér skærmlåsfunktionen.
• Muligheder for skærmlås: Skift indstillinger for den låste skærm. Disse indstillinger
anvendes kun, når du har indstillet vippelåsfunktionen.
– – Genveje: Indstil til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din serviceudbyder.
– – Ticker for oplysninger: Indstil enheden til at vise nyheds- eller aktieoplysninger på den
låste skærm.
– – Ur: Indstil enheden til at vise uret på den låste skærm.
– – Dobbelt ur: Indstil enheden til at vise dobbelt-uret på den låste skærm.
– – Vejr: Vælges til at få vist vejroplysninger på den låste skærm og ændre indstillinger for
vejrtjenesten.
– – Krusningseffekt: Indstil enheden til at vise krusningseffekten på den låste skærm.
– – Blækeffekt: Ændrer farven til blækeffekt.
– – Hjælpetekst: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
– – Hurtig adgang til kamera: Indstil enheden til at starte kameraet, når du trykker og
holder nede på skærmen og drejer enheden, mens skærmen er låst.
– – Vågn op med låst skærm: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når
skærmen er låst.
– – Indstil vækkekommando: Indstil en vækkekommando for at starte S Voice eller udføre
en bestemt funktion.
• Popup Note på låst skærm: Indstillet til at starte S-Notat, når du tapper på den låste skærm,
mens der er trykket på knappen S-Pen.
• Ejeroplysninger: Indtast dine oplysninger, som vises på den låste skærm.
125
Indstillinger
Sikkerhed
Redigér indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.
• Kryptér enhed: Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du
skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.
Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time
at kryptere data.
• Kryptér eksternt SD-kort:
– – Kryptér: Indstil enheden til at kryptere filer, når du gemmer dem på et hukommelseskort.
– – Fuld kryptering: Indstil enheden til at kryptere alle filer på et hukommelseskort.
– – Ekskludér multimediefiler: Indstil enheden til kryptere alle filer på et hukommelseskort
bortset fra mediefiler.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan
enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling, inden du nulstiller
enheden.
• Kontrollér på afstand: Aktivér denne indstilling for at kunne styre din enhed på afstand
via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din
Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
– – Kontoregistrering: Tilføj eller få vist din Samsung account.
– – Brug trådløse netværk: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata og
bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi og mobile netværk.
• Tyverisporing: Aktivér funktionen Find min mobil.
• Find min mobil-hjemmeside: Åbn SamsungDive-websitet (www.samsungdive.com). Du
kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på SamsungDive-websitet.
• Konfigurér SIM-kortlås:
– – Lås SIM-kort: Aktivér eller deaktivér funktionen for PIN-lås, så den anmoder om pinkode,
før enheden kan bruges.
– – Skift SIM PIN-kode: Skift den pinkode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
• Gør adgangskoder synlige: Som standard skjuler enheden adgangskoder af hensyn til
sikkerheden. Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
126
Indstillinger
• Enhedsadministratorer: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan
tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
• Ukendte kilder: Vælg at installere programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis dette ikke
er valgt, kan du kun downloade programmer fra Play Butik.
• Pålidelige legitimationer: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker
brug af forskellige applikationer.
• Installér fra enhedslager: Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
• Slet legitimationsoplysninger: Slet indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og
nulstil adgangskoden.
Enkelthåndsbetjening
Aktivér enkelthåndsbetjening, så du nemmere kan betjene enheden med én hånd.
Sprog og input
Skift indstillingerne for tekstindtastning.
Sprog
Vælg det sprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.
Standard
Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.
127
Indstillinger
Google-stemmeindtastning
Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på
.
• Vælg inputsprog: Vælg sprog for indtastning af tekst.
• Bloker krænkende ord: Indstil enheden til ikke at genkende stødende ord i stemmeinput.
• Download talegenkendelse offline: Download og installér sprogdata til offline
stemmeinput.
Samsung tastatur
Skift indstillinger for Samsung tastaturet ved at trykke på
.
De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din
serviceudbyder.
• Stående tastaturtyper: Skift tastaturlayout.
• Indtastningssprog: Vælg sprog for teksttilstand.
• Ordbog: Aktivér ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag
til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
• Kontinuerligt input: Indstil for at kunne angive tekst ved at stryge på tastaturet.
• Markørkontrol: Aktivér eller deaktivér funktionen til smart tastaturnavigering, så du kan
flytte markøren ved at rulle på tastaturet.
• Penneregistrering: Indstil enheden til at åbne håndskriftspanelet, når du trykker på feltet
med S Pen.
• Enkelthåndsbetjening: Indstil enheden til at vise tastaturet i én af siderne på skærmen, så
du nemmere kan indtaste tekst med én hånd.
• Håndskrift: Tilpas indstillingerne for håndskriftstilstand, f.eks. genkendelsestid, pentykkelse
eller penfarve.
128
Indstillinger
• Avanceret:
– – Autom. store bogstaver: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav
med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum,
spørgsmålstegn eller udråbstegn.
– – Automatisk tegnsætning: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker
på mellemrumstasten.
– – Tegneksempel: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
– – Vibrér ved tryk på tast: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
– – Lyd ved tryk på tast: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
• Selvstudium: Lær at indtaste tekst med Samsung tastaturet.
• Nulstil indstillinger: Nulstil indstillingerne for Samsung tastaturet.
Stemmesøgning
• Sprog: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
• Taleoutput: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af
stemmetilbagemeldinger.
• Bloker krænkende ord: Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
• Download talegenkendelse offline: Download og installér sprogdata til offline
stemmeinput.
Tekst-til-tale-output
• Foretrukken TTS-enhed: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for
talesynteseprogrammer ved at trykke på .
• Talehastighed: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
• Lyt til et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
• Køretilstand: Aktivér køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt og angive,
hvilke applikationer der skal bruges i køretilstand.
129
Indstillinger
Markørhastighed
Justér markørhastighed for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.
Cloud
Skift indstillinger for synkronisering af data eller filer med din Samsung account eller Dropboxonlinelageret.
Sikkerhedskopiér og nulstil
Redigér indstillingerne for administration af indstillinger og data.
• Sikkerhedskop. mine data: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og
applikationsdata til Google-serveren.
• Sikkerhedskopi af konto: Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
• Gendan automatisk: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når
applikationer geninstalleres på enheden.
• Nulstil til fabriksstandard: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.
Tilføj konto
Tilføj e-mail- eller SNS-konti.
Bevægelse
Aktivér bevægelsesfunktionen, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse.
• Hurtigt glimt: Indstil enheden til at aktivere den berøringsfølsomme skærm og vise
oplysninger, såsom beskeder, ubesvarede opkald, nye meddelelser, dato og klokkeslæt,
enhedsstatus m.m., når du bevæger hånden hen over sensoren øverst på skærmen.
• Direkte opkald: Indstil for at foretage et stemmeopkald ved at tage enheden op og holde
den tæt på dit øre, mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller kontaktdetaljer.
130
Indstillinger
• Smart alarm: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har
modtaget nye meddelelser, når du tager enheden op.
• Dobbelt tap til toppen: Indstil enheden til at gå til toppen af en liste over kontakter eller
e-mail-meddelelser, når du dobbelttrykker på skærmen.
• Vip for at zoome: Indstil enheden til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i Galleri eller
gennemser websider, når du trykker og holder nede på to punkter med fingrene og så
vipper enheden frem og tilbage.
• Panorér for at flytte ikon: Indstil enheden til at flytte et element til en anden side, når du
trykker og holder nede på elementet og derpå panorerer enheden til venstre eller højre.
• Panorér for at se billeder: Indstil enheden til at rulle gennem et billede ved at bevæge
enheden i en retning, når der zoomes ind på billedet.
• Ryst for at opdatere: Indstil enheden til at søge efter Bluetooth-enheder, når du ryster den.
• Vend for at gøre lydløs/sætte på pause: Indstil enheden til at gøre indkommende opkald,
alarmer, musik og FM-radioen lydløse, når telefonen ligger med forsiden nedad.
• Avancerede indstillinger:
– – Hurtigt glimt: Vælg de elementer, der skal vises på skærmen Hurtigt glimt, når du
bevæger hånden hen over nærheds-/lyssensoren.
– – Gyroskopkalibrering: Kalibrér gyroskopet, så enheden kan registrere rotation korrekt.
• Placér enheden på en flad overflade under kalibreringen. Kalibreringsprocessen kan
mislykkes, hvis enheden vibrerer eller flyttes.
• Kalibrér gyroskopet, når du oplever bevægelse eller utilsigtede bevægelser ved brug
af hældnings- eller panoreringsbevægelser eller bevægelsesaktiverede spil.
– – Følsomhedsindstillinger: Justér reaktionshastigheden for hver bevægelse.
• Lær om bevægelser: Se et selvstudium i kontrolbevægelser.
• Vip med håndfladen for at optage: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du
fører håndfladen hen over skærmen fra venstre eller højre.
• Rør med håndfladen for at sætte på lydløs/pause: Indstil enheden til at sætte
medieafspilning på pause eller gøre FM-radioen lydløs, når du berører skærmen med
håndfladen.
• Lær om håndbevægelser: Se et selvstudium i styring ved hjælp af håndbevægelser.
131
Indstillinger
S Pen
Skift indstillinger for brug af S Pennen.
• Styrende hånd: Angiv, hvilken hånd du bruger til at skrive med, for at forbedre S Peninputtet.
• Lyd til-/frakobling af pen: Indstil enheden til at udsende en lyd, når S Pennen isættes eller
tages ud af indgangen.
• Åbn Popup Note: Indstil enheden til at starte en hurtignote, når S Pennen tages ud af
indgangen.
• Batteribesparelse: Indstil skærmen til ikke at reagere, når du isætter eller fjerner S Pennen.
• S Pen-holder: Indstil enheden til at vise en pop op-advarsel og udsende en lyd, hvis du går,
mens berøringsskærmen er slukket og S Pennen er fjernet fra enheden.
• Luft-visning: Indstil enheden til at vise S Pen-markøren, når du peger på skærmen med
S Pennen.
• Lyd og feedback ved berøring: Indstil enheden til at afgive lyd og vibrere, når du peger på
filer, emner eller indstillinger.
• Indstillinger for Hurtig kommando: Konfigurér indstillingerne for Hurtig kommando.
• Hjælp til S Pen: Få hjælpeoplysninger til brug af S Pennen.
Tilbehør
Skift indstillinger for tilbehør.
• Dock-lyd: Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden tilsluttes eller fjernes fra en
skrivebords-dock.
• Tilstand for Lydoutput: Indstil enheden til at bruge dock-højttaleren, når enheden er
tilsluttet en skrivebords-dock.
• Visning af hjemmeskærm: Indstiller enheden til at vise skrivebordsuret, når din enhed er
sluttet til en skrivebords-dock.
• Lydoutput: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder.
Nogle enheder understøtter måske ikke surroundsoundindstillingen.
132
Indstillinger
Dato og tid
Få adgang til og redigér følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og
dato.
Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Automatisk dato og klokkeslæt: Opdatér automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser
mellem tidszoner.
• Indstil dato: Indstil dato manuelt.
• Indstil tid: Indstil klokkeslæt manuelt.
• Automatisk tidszone: Indstil, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du
bevæger dig i forskellige tidszoner.
• Vælg tidszone: Vælg din tidszone.
• Brug 24-timersformat: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
• Vælg datoformat: Vælg et datoformat.
Tilgængelighed
Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske handicaps. Gå til
og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.
• Rotér skærm automatisk: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer
enheden.
• Skærm timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Sig adgangskoder: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp
af TalkBack.
• Besv./ afslutning på opkald:
– – Besvar-tast: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på
startknappen.
– – Tænd-/sluk-knap afslutter opkald: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du
trykker på tænd/sluk-knappen.
• Tilgængelighedsgenvej: Føj en genvej til Tilgængelighed på hurtigmenuen, der vises, når
du trykker og holder nede på tænd/sluk-knappen.
133
Indstillinger
• TalkBack: Aktivér Talkback, som gør det muligt at høre tale.
• Skriftstørrelse: Redigér skriftstørrelsen.
• Negative farver: Vend displayets farvenuance for at gøre det mere tydeligt.
• Tekst-til-tale-output:
– – Foretrukken TTS-enhed: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for
talesynteseprogrammer ved at trykke på .
– – Talehastighed: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
– – Lyt til et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
– – Køretilstand: Aktivér køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt og
angive, hvilke applikationer der skal bruges i køretilstand.
• Optimér webtilgængelighed: Indstil applikationer til at installere web-scripts for at gøre
webindholdet mere tilgængeligt.
• Lydbalance: Justér lydbalancen, når du bruger en dobbelt høretelefon.
• Monolyd: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med én øreprop.
• Deaktivér alle lyde: Slå alle enhedens lyde fra.
• Flash-besked: Flashen blinker, når du får indgående opkald, nye meddelelser eller
notifikationer.
• Tryk og hold-forsinkelse: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
Udviklingsindstillinger
Skift indstillinger for programudvikling.
• Adgangskode til sikkerhedskopiering af skrivebord: Indstil en adgangskode for at sikre
dine sikkerhedskopidata.
• Forbliv vågen: Indstil skærmen til at være tændt, når du oplader batteriet.
• Beskyt SD-kort: Indstil enheden til at anmode om bekræftelse ved læsning af data fra et
hukommelseskort.
• USB-fejlsøgning: Aktivér USB-fejlsøgningstilstand for at slutte enheden til en computer med
et USB-kabel.
• Tillad falske positioner: Tillad, at der sendes falske positioner og serviceoplysninger til en
Location Manager-tjeneste med henblik på test.
• Vælg program, der skal fejlsøges: Vælg, hvilke applikationer der skal fejlsøges, og forebyg,
at er opstår fejl, når du sætter fejlsøgning på pause.
134
Indstillinger
• Vent på fejlsøgning: Indstil enheden til at forhindre den valgte applikation i at blive indlæst,
indtil fejlsøgning er klar.
• Vis berøringer: Indstil enheden til at vise markøren, når du berører skærmen.
• Vis markørplacering: Indstil enheden til at vise markørens koordinater og spor, når du
berører skærmen.
• Vis layoutgrænser: Indstil enheden til at vise grænserne.
• Vis opdateringer for GPU-visning: Indstil enheden til at få de områder på skærmen, der
opdateres med GPU, til at blinke.
• Vis skærmopdateringer: Indstil enheden til at få de områder på skærmen, der opdateres, til
at blinke.
• Vindue for animationssk.: Vælg en hastighed til åbning og lukning af pop op-vinduer.
• Animationsskala for overførsel: Vælg en hastighed for skift mellem skærmene.
• Skala for animationsvarighed: Vælg, hvor længe pop op-vinduer skal vises.
• Deaktivér hardwareoverlejring: Indstil enheden til at skjule hardwareoverlejringer.
• Gennemtving GPU-gengivel.: Indstil enheden til at bruge 2D-hardwareacceleration for at
forbedre grafikken.
• Stringent tilstand: Indstil enheden til at få skærmen til at blinke, når applikationer udfører
langvarige handlinger.
• Vis CPU-brug: Indstil enheden til at vise en oversigt over alle aktive processer.
• GPU-gengivelsesprofil: Indstil for at kontrollere tiden for GPU-gengivelse.
• Aktivér sporinger: Indstil enheden til at spore applikationers og systemets ydeevne.
• Behold ikke aktiviteter: Indstil enheden til at afslutte en kørende applikation, når du starter
en ny applikation.
• Begræns baggrundsprocesser: Indstil enheden til at begrænse antallet af processer, der kan
køre i baggrunden.
• Vis alle prg. uden svar: Indstil enheden til at give dig besked om applikationer, der ikke
svarer, og som kører i baggrunden.
Om enheden
Få vist enhedsinformationer, og opdatér enhedssoftwaren.
135
Fejlsøgning
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
serviceudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2kode, der fulgte med SIM eller USIM-kortet. Kontakt serviceudbyderen for at få yderligere
oplysninger.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.
Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet
Hvis enheden har en berøringsfølsom skærm, og denne ikke reagerer korrekt, kan du prøve
følgende:
• Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan
forhindre enheden i at genkende dit input og frarådes til enheder med en berøringsfølsom
skærm.
• Sørg for, at dine hænder er rene og tørre, når du betjener den berøringsfølsomme skærm.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
• Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, så indlevér enheden til et af
Samsungs servicecentre.
136
Fejlsøgning
Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl
Hvis enheden går i baglås eller hænger, kan det være nødvendigt at lukke programmer eller
nulstille enheden. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde nede
på tænd/sluk-knappen i 8-10 sekunder. Enheden genstarter automatisk.
Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandard. På
applikationsskærmen skal du trykke på Indstillinger → Sikkerhedskopiér og nulstil → Nulstil
til fabriksstandard → Nulstil telefon → Slet alt.
Opkald falder ud
Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du miste
forbindelsen til netværket. Find et andet område, og prøv igen.
Ingen forbindelse ved udgående opkald
• Sørg for, at du har trykket på opkaldstasten.
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
Ingen forbindelse ved indgående opkald
• Sørg for, at enheden er tændt.
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.
137
Fejlsøgning
Lydkvaliteten er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer hovedantennen.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen.
Du får ikke forbindelse, når du ringer op fra kontakter
• Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktlisten.
• Genindtast og gem nummeret om nødvendigt.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for den pågældende kontakts
telefonnummer.
Enheden bipper, og batteriikonet viser tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Genoplad eller udskift batteriet.
Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukkes
• Batteripolerne kan være snavsede. Aftør begge guldfarvede kontakter med en ren, blød
klud, og oplad batteriet igen.
• Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal du kassere det på behørig vis og udskifte det
med et nyt (følg de lokale bestemmelser for korrekt bortskaffelse).
Enheden føles varm
Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden
igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens
levetid eller ydelse.
138
Fejlsøgning
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din Samsung-enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge
kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve
følgende:
• Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
• Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra
enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have
prøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter FM-radioen
FM-radiofunktionen på din Samsung-enhed anvender høretelefonkablet som antenne. Hvis du
ikke har tilsluttet en høretelefon, kan FM-radioen ikke modtage noget radiosignal. Kontrollér
først, at høretelefonen er tilsluttet korrekt. Scan efter og gem efterfølgende de tilgængelige
radiostationer.
Hvis du, efter at have udført disse trin, stadig ikke kan bruge FM-radioen, skal du prøve at stille
ind på den pågældende station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med
en anden modtager, skal enheden muligvis til reparation. Kontakt et af Samsungs servicecentre.
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler
Nogle musikfiler kan af forskellige årsager måske ikke afspilles på din Samsung-enhed. Hvis du
modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:
• Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra
enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.
139
Fejlsøgning
En anden Bluetooth-enhed registreres ikke
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret de korrekte og opdaterede drivere på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
• Kontrollér, at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret
på computeren.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens etui
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse
eller vibration af delene.
• Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
140
Noget af indholdet kan afvige fra dét, der vises på din enhed, alt afhængigt af geografisk område
eller serviceudbyder.
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
www.samsung.com
Danish. 11/2012. Rev. 1.1
Download PDF