Samsung | GT-N7100 | Samsung GT-N7100 Bruksanvisning

GT-N7100
Brugervejledning
www.samsung.com
Om denne vejledning
Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet
takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning
indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.
• Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
• Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjenesteeller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste
version af vejledningen på Samsungs websted, www.samsung.com.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller
tjenesteudbyder.
• Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område
eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der
forårsages af applikationer fra andre udbydere end Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine
applikationer ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet
i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller
bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige
for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, upload og
download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende
abonnementstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til din tjenesteudbyder.
2
Om denne vejledning
• Standardapplikationer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og
understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en
applikation, der leveres med enheden, kan du kontakte et Samsung servicecenter. Kontakt
tjenesteudbyderen for brugerinstallerede applikationer.
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger
Ophavsret
Ophavsret © 2014 Samsung Electronics
Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
3
Om denne vejledning
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker
tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og
bruges under licens.
OM DIVX VIDEO
DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX, LLC, som er et datterselskab af Rovi Corporation.
Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der har gennemgået omhyggelig testning for at
bekræfte, at den kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få flere oplysninger og
softwareværktøjer, der kan konvertere dine filer til DivX-videoer.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-onDemand-film. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden.
På vod.divx.com kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører
registreringen.
DivX Certified® til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive betalingsindhold.
4
Indhold
Kom godt i gang
44 Bruge applikationer
45Hjælp
45Enkelthåndsbetjening
45 Indtaste tekst
48 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
49 Oprette konti
50 Overføre filer
51 Sikre enheden
53 Opgradere enheden
7 Enhedens udseende
8Knapper
9 S Pen
9 Pakkens indhold
10 Isætte SIM- eller USIM-kortet og
batteriet
13 Oplade batteriet
15 Isætte et hukommelseskort
17 Tænde og slukke for enheden
18 Holde enheden
18 Låse og oplåse enheden
18 Justere lydstyrken
18 Skifte til lydløs tilstand
Kommunikation
54Telefon
60Kontakter
63Meddelelser
65E-mail
67 Google Mail
68Hangouts
68Google+
69Fotos
69ChatON
Grundlæggende brug
19Indikatorikoner
20 Bruge den berøringsfølsomme skærm
24Kontrolbevægelser
30Sideven
31 Aktivering af Multi-vindue
32Bruge S Pen
36 S Pen-luft-visning
37 S Pen-holder
37Hurtigkommando
37Informationer
39Startskærm
42 Låst skærm
43Applikationsskærm
Web og netværk
70Internet
71Chrome
72Bluetooth
73 Screen Mirroring
74 Samsung Link
75 Group Play
5
Indhold
77NFC
78 S Beam
111Diktafon
113 S Voice
114Google
115Stemmesøgning
115 Mine filer
116Downloads
116KNOX
117 Samsung Wallet
Medie
79Musik
81Kamera
87Galleri
91 Paper Artist
92Video
93YouTube
94Radio
95Flipboard
Rejse og lokal
118Maps
118Earth
Applikations- og
mediebutikker
96
97
97
98
98
98
99
99
Indstillinger
119 Om Indstillinger
119Forbindelse
123 Min enhed
135Konti
136Mere
139 Google Indstillinger
Play Butik
Samsung Apps
S Suggest
Play Bøger
Play Movies
Play Musik
Play Spil
Play Bladkiosk
Fejlsøgning
Værktøjer
100 S Note
103 S Planner
106Dropbox
107Sky-tjeneste
108Drev
108Ur
110Lommeregner
6
Kom godt i gang
Enhedens udseende
Nærheds-/lyssensor
Meddelelseslys
Forreste kamera
Ørehøjttaler
Tænd/sluk-knap
Berøringsfølsom skærm
Startknap
Menuknap
Tilbageknap
Mikrofon
Indgang til
multifunktionsstik
Mikrofon til
højttalertelefon
Indgang til
hovedtelefoner
Kameralys
GPS-antenne
Bageste kamera
Lydstyrkeknap
Bagdæksel
NFC-antenne (på
bagdækslet)
Højttaler
Hovedantenne
S Pen
7
Kom godt i gang
Mikrofonen øverst på enheden er kun aktiveret, når du bruger højttalertelefonen eller optager
videoer.
• Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan
medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
• Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
• Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå
fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes
for vand.
Knapper
Knap
Funktion
• Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden.
Tænd/sluk
Menu
Startskærm
• Tryk og hold nede i mere end 8-10 sekunder for at nulstille
enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke
reagerer eller går i baglås.
• Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i
låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
• Tryk for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den
aktuelle skærm.
• Tryk og hold nede på Startskærmen for at starte søgning via
Google.
• Tryk for at gå tilbage til Startskærmen.
• Tryk og hold nede for at åbne listen over de senest anvendte
applikationer.
• Tryk to gange for at starte S Voice.
Tilbage
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
8
Kom godt i gang
S Pen
S Pen-knap
S Pen-spids
Navn
Funktion
S Pen-spids
• Udfør grundlæggende S Pen-handlinger. (s. 20)
S Pen-knap
• Udfør avancerede S Pen-handlinger. (s. 32)
Pakkens indhold
Kontrollér, at følgende dele er i æsken:
• Enhed
• Batteri
• Hurtigstart
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere alt afhængigt af
dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden inden købet.
• Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af
tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af
producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
9
Kom godt i gang
Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende
batteri.
Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
1 Fjern bagdækslet.
Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.
Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige
dækslet.
2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.
10
Kom godt i gang
3 Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.
• Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter
sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre
for at få fjernet hukommelseskortet.
• Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung
er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne
kort.
4 Isæt batteriet.
2
1
5 Sæt bagdækslet på plads igen.
11
Kom godt i gang
Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet
1 Fjern bagdækslet.
2 Træk batteriet ud.
3 Skub let til SIM- eller USIM-kortet, indtil det løsner sig fra enheden, og træk det ud.
12
Kom godt i gang
Oplade batteriet
Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade enheden
ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og
beskeden for lavt batteriniveau vises.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er
tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller
applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt
op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer, for at
undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en
dataoverførsel.
Bruge opladeren
Sæt det lille stik på opladeren ind i åbningen til multifunktionsstikket på enheden, og sæt
opladerens store stik i en stikkontakt.
Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som
følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.
13
Kom godt i gang
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade
batteriet helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den
berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud
af enheden.
• Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke
enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af
Samsungs servicecentre.
Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og
derefter ud af stikkontakten.
Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige
enheden.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har
en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af
stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten
og være lettilgængelig under opladning.
Kontrollere batteriets ladestatus
Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved
hjælp af følgende ikoner:
Oplader
Fuldt opladet
14
Kom godt i gang
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse
disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem
længere tid mellem opladninger:
• Aktivér strømsparetilstand.
• Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/slukknappen.
• Luk unødvendige applikationer ved brug af joblisten.
• Deaktivér Bluetooth-funktionen.
• Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
• Deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
• Nedsæt tiden for bagbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
Isætte et hukommelseskort
Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer
hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du
isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at
omformatere hukommelseskortet.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe
i mappen SD memory card.
15
Kom godt i gang
1 Fjern bagdækslet.
2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.
3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.
4 Sæt bagdækslet på plads igen.
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På
Startskærmen trykkes på Apps → Indstilling → Mere → Lagring → Deaktivér SD-kort.
1 Fjern bagdækslet.
2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.
3 Sæt bagdækslet på plads igen.
Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør
dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung
er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort,
herunder tab af data.
16
Kom godt i gang
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.
På Startskærmen trykkes på Apps → Indstilling → Mere → Lagring → Formatér SD-kort →
Formatér SD-kort → Slet alt.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data,
der skyldes brugerhandlinger.
Tænde og slukke for enheden
Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.
Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen i nogle få sekunder for at tænde og slukke for
enheden.
• Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på
hospitaler.
• Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen, og Tryk på Flytilstand for at deaktivere de
trådløse funktioner.
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde nede på Tænd/sluk-knappen, og herefter trykke
på Sluk.
17
Kom godt i gang
Holde enheden
Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre
tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
Låse og oplåse enheden
Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion.
Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden
låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.
For at låse enheden op skal du trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen og svirpe med
fingeren i en valgfri retning inden for skærmoplåsningsområdet nederst på skærmen.
Justere lydstyrken
Tryk op eller ned på Lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved
afspilning af musik eller video.
Skifte til lydløs tilstand
Brug en af følgende metoder:
• Tryk og hold nede på Lydstyrkeknappen, indtil lydløs tilstand aktiveres.
• Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen, og tryk derefter på Lydløs eller Vibration.
• Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på Lyd eller Vibration.
18
Grundlæggende brug
Indikatorikoner
Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor
indeholder de mest almindelige ikoner.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPA+-netværk
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
GPS aktiveret
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
Smart-skærm aktiveret
Synkroniseret med internettet
Forbundet til computer
Intet SIM- eller USIM-kort
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
19
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
S Pennen fjernet
Lydløs tilstand aktiveret
Vibration aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriniveau
Bruge den berøringsfølsomme skærm
Berør kun den berøringsfølsomme skærm med fingrene eller S Pennen.
• Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske
enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme
skærm.
• For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på
den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere
periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den
berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.
20
Grundlæggende brug
Fingerbevægelser
Trykke
Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste
et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.
Trykke og holde nede
Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.
21
Grundlæggende brug
Trække
Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og
holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende
tilbage.
22
Grundlæggende brug
Svirpe
Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet
panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.
Knibe
Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene
sammen for at zoome ud.
23
Grundlæggende brug
Kontrolbevægelser
Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.
Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. Tryk på Apps →
Indstilling → Min enhed → Bevægelse på Startskærmen, og træk derefter kontakten
Bevægelse til højre.
Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input.
Styr bevægelser korrekt.
Dreje skærmen
Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden,
tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.
Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge
Skærmrotation.
• Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
• Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen.
Regnemaskinen forvandles til en videnskabelig regnemaskine i liggende retning.
24
Grundlæggende brug
Hurtigt glimt
Når skærmen er slukket, kan du bevæge din hånd over sensoren for at få vist meddelelser,
mistede opkald, nye beskeder, tid og dato osv.
Holde op til øret
Mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller kontaktdetaljer, kan du tage enheden op og holde
den op til øret for at foretage et opkald.
25
Grundlæggende brug
Tage op
Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv igennem et stykke tid, eller når skærmen
er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye meddelelser.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på enheden for at gå til toppen af en liste over kontakter eller e-mails.
26
Grundlæggende brug
Vippe
Tryk og hold nede på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for
at zoome ind eller ud.
Panorere for at flytte
Tryk og hold nede på et element, og bevæg derefter enheden til venstre eller højre for at flytte
elementet til et andet panel på Startskærmen eller Applikationsskærmen.
27
Grundlæggende brug
Panorere for at gennemse
Når du har zoomet ind på et billede, kan du rulle gennem det ved at trykke og holde et sted på
skærmen og bevæge enheden i en vilkårlig retning.
Ryste
• Ryst enheden for at søge efter Bluetooth-enheder.
• Ryst enheden for at opdatere listen med e-mails eller informationer fra Yahoo News, Yahoo
Finance eller AccuWeather.
Widgets på Startskærmen opdateres ikke.
28
Grundlæggende brug
Vende
Slå enheden på lydløs ringetone, eller sæt afspilning af medier på pause.
Stryge
Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i Galleri →
Screenshots. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
29
Grundlæggende brug
Dække
Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.
Sideven
Benyt denne funktion til at bruge bestemte applikationer baseret på dine handlinger. Sider, der
er relaterede til dine handlinger, vises:
• Når du tager din S Pen ud af indgangen.
• Når du slutter høretelefoner eller en dock til enheden.
• Når du roamer.
30
Grundlæggende brug
Aktivering af Multi-vindue
Brug denne funktion til at køre to applikationer på skærmen samtidigt.
• Kun applikationer i panelet Multi-vindue kan køre.
• Når applikationer, der indeholder multimediefiler, som f.eks. musik eller videoer,
startes, afspilles der lyd fra begge filer.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Brug Multi-vindue på Applikationsskærmen ved at trykke på Indstilling → Min enhed →
Skærm, og derefter klikke på Multi-vindue.
Brug af Multi-vinduespanelet
Tryk og hold nede på
for at få vist panelet Multi-vindue. Panelet Multi-vindue vises i venstre
side af skærmen. Vælg en applikation, og træk derefter en anden applikation til en ny placering.
Tryk og hold nede på
for at skjule Multi-vinduespanelet igen.
Træk cirklen mellem applikationspanelerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
Tryk på panelhåndtaget for at åbne eller lukke panelet. Når Multi-vinduespanelet er åbent, skal
du trykke og holde nede på panelhåndtaget og trække det til venstre eller højre side af skærmen
for at flytte panelet. Hvis du vil flytte panelhåndtaget, når Multi-vinduespanelet er lukket, skal du
trykke og holde nede på panelhåndtaget og trække det op eller ned.
31
Grundlæggende brug
Brug af applikationer med Multi-vindue
Mens du bruger applikationer med Multi-vindue, skal du vælge et applikationsvindue, trykke på
cirklen mellem applikationsvinduerne og derefter bruge en af følgende muligheder:
• : Få vist en liste over applikationer, der er brugt for nylig, i det valgte vindue.
• : Skift placering mellem applikationer med Multi-vindue.
• : Maksimer vinduet, så det passer til skærmen.
• : Luk applikationen.
Oprettelse af et parret vindue
Brug denne funktion til at gemme en kombination af aktuelt kørende Multi-vindue-applikationer.
I panelet Multi-vindue trykkes på
→ Opret, der indtastes en titel og derefter trykkes på OK.
Bruge S Pen
Du kan nemt vælge elementer eller udføre funktioner med den medfølgende S Pen. Med
knappen trykket ned kan du udføre ekstra S Pen-handlinger, såsom kopiering af skærmbilleder.
Tag S Pennen ud af indgangen for at bruge den.
Enheden registrerer, at du tager S Pennen ud af indgangen, og gør herefter følgende:
• Tænder for den berøringsfølsomme skærm (hvis den er slukket).
• Starter S Note (under et opkald).
• Åbner S Pen-siden (fra Startskærmen).
32
Grundlæggende brug
• Spidsen på S Pen kan ikke udskiftes. Hvis spidsen bliver sløv, skal du købe en ny S Pen.
• Hvis S Pen ikke fungerer korrekt, bør du indlevere den i et af Samsungs servicecentre.
Du kan finde flere oplysninger om S Pen på Samsungs websted.
• For bedste resultater skal du hovedsageligt holde S Pen lodret mod den berøringsfølsomme skærm og undgå at bruge skarpe vinkler.
• Menuknappen og tilbageknappen kan ikke aktiveres med S Pen.
Åbne en menu
Tegn symbolet med S Pen-knappen trykket ned for at åbne en liste med de valg, der er
tilgængelige på den aktuelle skærm.
Fortryde den seneste handling
Tegn symbolet
med S Pen-knappen trykket ned for at fortryde den seneste handling.
33
Grundlæggende brug
Optage skærmbilleder
Tryk på skærmen med S Pen-knappen trykket ned, indtil du hører et klik. Et skærmbillede
gemmes i mappen Galleri → Screenshots.
Du kan tegne og skrive på eller beskære et skærmbillede. Det redigerede billede gemmes i
mappen Galleri → Screenshots.
Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
Påbegynde en S Note
Dobbelttryk på skærmen med S Pen-knappen trykket ned for at påbegynde en S Note.
34
Grundlæggende brug
Vælge tekst
Træk til venstre eller til højre på teksten med S Pen-knappen trykket ned for at markere teksten.
Hvis du trækker mellem linjer, kan du komme til at udvælge tekst, du ikke ønsker. Træk igennem
midten af teksten, eller træk i ikonerne til tekstvalg for udelukkende at markere den tekst, du
ønsker at udvælge.
Samsung UserManual
Starte Hurtigkommando
Træk S Pen opad på skærmen med S Pen-knappen trykket ned for at starte Hurtigkommando.
Tegn en bevægelseskommando på skærmen Hurtigkommando for at aktivere den tildelte
applikation eller funktion.
35
Grundlæggende brug
Vælge og kopiere et billede
Markér et område for at vælge det ved at tegne en linje omkring det med S Pen-knappen trykket
ned. Det valgte område gemmes i Galleri → mappen Screenshots. Ved hjælp af ikonerne
nederst på skærmen vælger du en applikation til brug sammen med det markerede område.
S Pen-luft-visning
Når du holder S Pennen tæt på skærmen, fremkommer der en markør. Flyt markøren til filer,
emner eller valg for at gennemse indholdet eller se oplysninger i pop op-vinduer. Du kan rulle
gennem paneler eller lister ved at bevæge markøren ud til én af skærmens kanter (øverste/
nederste/venstre/højre).
36
Grundlæggende brug
S Pen-holder
Når den berøringsfølsomme skærm er slukket, og S Pen er fjernet fra enheden, viser enheden en
pop op-besked og udsender en lyd, hvis du går. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion i
S Pen-indstillingerne.
Hurtigkommando
Brug denne funktion til at foretage et opkald, sende en besked eller søge efter indhold ved at
tegne bevægelseskommandoer på skærmen. Træk S Pen opad på skærmen med S Pen-knappen
trykket ned for at starte Hurtigkommando.
Tilføje bevægelseskommandoer
Tryk på → Tilføj en kommando → Vælg en applikation eller Vælg funk./indstillinger.
Vælg en applikation eller funktion → et valg. Tegn en ny bevægelseskommando, og tryk
efterfølgende på Klar.
Bruge bevægelseskommandoer
Tegn en bevægelseskommando for at starte applikationer eller funktioner.
Til mere specifikke opgaver kan du tegne et nøgleord, såsom et navn eller et telefonnummer,
efter en bevægelseskommando. F.eks. startes e-mailapplikationen, når du tegner symbolet @.
Når du tilføjer et modtagernavn efter @, åbnes en e-mailskærm, så du kan sende en e-mail til
modtageren.
Informationer
På statuslinjen øverst på skærmen vises der informationsikoner for ubesvarede opkald, nye
beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne
informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved
at trække linjen, der er nederst på skærmen, opad.
37
Grundlæggende brug
Fra informationspanelet kan du få vist din enheds aktuelle indstillinger. Træk ned fra statuslinjen,
og tryk derefter på for at bruge følgende indstillinger:
• Wi-Fi: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
• Sted: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
• Lyd: Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs
i lydløs tilstand.
• Skærmrotation: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
• Bluetooth: Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
• Mobile data: Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
• Multi-vindue: Angiv brug af panelet Multi-vindue.
• Wi-Fi hotspot: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-internetdelingsfunktionen.
• Screen Mirroring: Aktivér eller deaktivér skærmspejlingsfunktionen.
• S Beam: Aktivér eller deaktivér S Beam-funktionen.
• NFC: Aktivér eller deaktivér NFC-funktionen.
• Synkr.: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
• Smart sk.st.by: Aktivér eller deaktivér funktionen for Smart skærm-standby.
• Strømbespar.: Aktivér eller deaktivér strømbesparende tilstand.
• Blok.tilstand: Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer
enheden for meddelelser. Tryk på Indstilling → Min enhed → Blokerings​tilstand for at
vælge, hvilke henvendelser, der skal blokeres.
• Flytilstand: Aktivér eller deaktivér Flytilstand.
• Håndfri tilstand: Aktivér eller deaktivér Håndfri tilstand.
De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Hvis du vil flytte rundt på indstillingerne på informationspanelet, skal du åbne det og trykke på
→ , trykke og holde nede på på et element og derefter trække det til en anden placering.
38
Grundlæggende brug
Startskærm
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner.
Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.
Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.
Ændre Startskærmtilstand
Startskærmen har tilstandene Standard og Nem. I nem tilstand kan du ved at føje genveje til
Startskærmen få hurtig adgang til dine foretrukne kontakter, applikationer og indstillinger.
På Applikationsskærmen trykkes på Apps → Indstilling → Min enhed → Startskærmtilstand
→ Nem tilstand → Anvend for at skifte til nem tilstand.
Omarrangere elementer
Tilføje et applikationsikon
På Startskærmen trykkes på Apps, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et
paneleksempel.
Tilføje et element
Tilpas Startskærmen ved at tilføje widgets eller mapper.
På Startskærmen trykkes og holdes nede på det tomme område, og derefter vælges en af
følgende kategorier:
• Apps og widgets: Føj widgets eller applikationer til Startskærmen.
• Mappe: Opret en ny mappe.
39
Grundlæggende brug
Flytte et element
Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen
for at flytte det til et andet panel.
Fjerne et element
Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på Startskærmen. Slip
elementet, når affaldsspanden bliver rød.
Omarrangere paneler
Tilføje et nyt panel
Tryk på
→ Redigér side →
.
Flytte et panel
→ Redigér side, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny
Tryk på
placering.
Fjerne et panel
→ Redigér side, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affaldsTryk på
spanden øverst på skærmen.
40
Grundlæggende brug
Indstille baggrund
Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for Startskærmen.
På Startskærmen trykkes på
følgende:
→ Indstil baggrund → Startskærm, og derefter vælges et af
• Baggrunde: Se baggrundsbilleder.
• Fotos: Se billeder i Fotos.
• Galleri: Se billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra
internettet.
• Live-baggrunde: Se animerede billeder.
Vælg et billede, tilpas eventuelt rammens størrelse, og angiv det derefter som baggrund.
Bruge widgets
Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på Startskærmen.
Du kan bruge widgets ved at føje dem til Startskærmen fra widgetpanelet.
• Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere
gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
• De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Føje widgets til Startskærmen
På Startskærmen trykkes på Apps → Widgets. Rul til højre eller venstre på panelet, og tryk og
hold nede på en widget for at føje den til Startskærmen. Placér den, hvor du ønsker det, tilpas
størrelsen ved at trække rammen, hvis det er nødvendigt, og tryk et vilkårligt sted på skærmen
for at gemme denne widgets placering.
41
Grundlæggende brug
Låst skærm
Den låste skærm forhindrer, at enheden bliver betjent, når den ikke er i brug, og giver dig
mulighed for at tilføje praktiske widgets.
Tilføje widgets
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Min enhed → Låseskærm og derefter
markeres Flere widgets for at bruge widgets, når skærmen er låst.
Du kan ikke bruge widgets på den låste skærm i nem tilstand, eller når sikkerhedsfunktionerne er aktiveret.
Tryk på widgetpanelet i den øverste del af skærmen. Rul til venstre til den sidste side, tryk på
og vælg derefter en widget, som du vil føje til den låste skærm.
,
Omarrangere paneler
Flytte et panel
Rul til venstre eller højre på widgetpanelet, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det
derefter til en ny placering.
Fjerne et panel
Rul til venstre eller højre på widgetpanelet, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det
derefter til affaldsspanden øverst på skærmen.
42
Grundlæggende brug
Applikationsskærm
Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede
applikationer.
På Startskærmen trykkes på Apps for at åbne Applikationsskærmen.
Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.
Omarrangere applikationer
Denne funktion er kun tilgængelig i gittervisningen, der kan tilpasses af brugeren.
→ Redigér, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk
Tryk på
det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
Organisere i mapper
Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.
→ Redigér, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til Opret mappe.
Tryk på
Indtast et mappenavn, og tryk på OK. Placér applikationer i den nye mappe ved at trække dem
og derefter trykke på Gem.
Omarrangere paneler
Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny
placering.
Installere applikationer
Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. Samsung Apps, til at downloade og installere
applikationer.
Afinstallere applikationer
Tryk på
→ Afinstallér/deaktivér apps, og vælg derefter den applikation, du ønsker at fjerne.
Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.
43
Grundlæggende brug
Deaktivering af applikationer
Tryk på
→ Afinstallér/deaktivér apps, og vælg derefter en applikation for at deaktivere den.
Hvis du vil aktivere applikationen, skal du på Applikationsskærmen trykke på Indstilling → Mere
→ Applikationsmanager, rulle til DEAKTIVERET, vælge applikationen og derefter trykke på
Aktivér.
• Downloadede applikationer og nogle standardapplikationer, der leveres sammen
med enheden, kan ikke deaktiveres.
• Når du bruger denne funktion, forsvinder deaktiverede applikationer fra
Applikationsskærmen, men de findes fortsat på enheden.
Bruge applikationer
Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internetapplikationer.
Åbne en applikation
Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på Startskærmen eller Applikationsskærmen.
Åbne fra senest anvendte applikationer
Tryk og hold Startknappen nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.
Vælg det applikationsikon, du vil åbne.
Lukke en applikation
Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.
Tryk og hold nede på Startknappen, tryk på og derefter på Afsl. ud for en applikation for at
lukke den. Tryk på Afslut alle for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke og holde
nede på Startknappen og trykke på .
44
Grundlæggende brug
Hjælp
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige
indstillinger.
På Applikationsskærmen trykkes på Hjælp. Vælg en kategori for at få vist tip.
Hvis du har deaktiveret pop op-hjælp, kan du aktivere den ved at trykke på Vis pop op'er med
hjælpetips og markere de ønskede elementer.
Enkelthåndsbetjening
Du kan lette betjeningen ved at aktivere tilstanden Enkelthåndsbetjening. I denne tilstand er
applikationsgrænsefladerne tilpasset til brug med én hånd.
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Min enhed → Enkelthånds​betjening. Markér
de applikationer eller funktioner, der skal kunne bruges i tilstanden Enkelthåndsbetjening.
Indtaste tekst
Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.
Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til ét af de understøttede sprog.
Skifte tastaturtype
Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på Vælg indtastningsmetode,
og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.
45
Grundlæggende brug
Bruge Samsung-tastaturet
Indtast store bogstaver
Slet tegnet til venstre
Indsæt tegnsætningstegn
Skift til ny linje
Skift til håndskriftstilstand
Indsæt et mellemrum
Indtaste store bogstaver
Tryk på
, før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.
Skifte tastaturtype
Tryk og hold nede på , og tryk derefter på , hvis du vil ændre tastaturtypen. Tryk og hold
nede på det flydende tastatur, og flyt det flydende tastatur hen til en anden placering.
Skifte tastatursprog
Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte
tastatursprog.
46
Grundlæggende brug
Håndskrift
Tryk på , og skriv et ord med fingeren eller S Pennen. Der vises ordforslag under skrivning.
Vælg et foreslået ord.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Angive tekst via tale
Aktivér stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.
Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og
vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.
Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle
sprog.
Kopiere og indsætte
Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og
tryk derefter på Kopiér for at kopiere eller Klip for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres
til udklipsholderen.
Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal
indsættes, og derefter trykke på Indsæt.
47
Grundlæggende brug
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med
andre enheder. (s. 119)
Tænde og slukke Wi-Fi
Åbn informationspanelet, og tryk på Wi-Fi for at slå forbindelsen til eller fra.
• Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle
europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU,
men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
• Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
Forbinde til Wi-Fi-netværk
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Forbindelse → Wi-Fi og derefter trækkes
kontakten Wi-Fi til højre.
Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på Tilslut. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er
oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til
netværket, når det er tilgængeligt.
Tilføje Wi-Fi-netværk
Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på Tilføj Wi-Fi-netværk
i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i Netværks-SSID, vælg sikkerhedstype, indtast
adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på Tilslut.
Glemme Wi-Fi-netværk
Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk
opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på Glem.
48
Grundlæggende brug
Oprette konti
Google-applikationer, såsom Play Butik, kræver en Google-konto, og Samsung Apps kræver en
Samsung account. Opret en Google-konto og en Samsung account for at få den bedste oplevelse
med enheden.
Tilføje konti
Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Googlekonto. Du skal ikke logge ind.
Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på Applikationsskærmen at trykke
på Indstilling → Konti → Tilføj konto → Google. Tryk efterfølgende på Ny for at tilmelde
dig eller tryk på Eksisterende, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre
kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.
Du bør også oprette en Samsung account.
Fjerne konti
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Konti, vælg et kontonavn under Mine konti,
vælg kontoen, der skal fjernes, og tryk derefter på Fjern konto.
49
Grundlæggende brug
Overføre filer
Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.
Forbinde med Samsung Kies
Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer medieindhold og personlige
oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra
Samsungs webside.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du
dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
2 Overfør filer mellem enheden og computeren.
Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.
Forbinde med Windows Media Player
Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.
50
Grundlæggende brug
Forbinde som medieenhed
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn informationspanelet, og tryk på Forbundet som en medieenhed → Medieenhed
(MTP).
Tryk på Kamera (PTP), hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol),
eller hvis der ikke er installeret en passende driver.
3 Overfør filer mellem enheden og computeren.
Sikre enheden
Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til
personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at
låse enheden op.
Indstille oplåsning med ansigt
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Min enhed → Låseskærm → Skærmlås →
Oplåsning med ansigt.
Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af. Angiv efterfølgende en PINkode eller et mønster for en sikkerheds skyld, så skærmen kan låses op, hvis ansigtsoplåsning
skulle svigte.
Indstille oplåsning med ansigt og stemme
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Min enhed → Låseskærm → Skærmlås →
Ansigt og stemme.
Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af, og angiv derefter en
stemmekommando. Angiv efterfølgende en PIN-kode eller et mønster for en sikkerheds skyld, så
skærmen kan låses op, hvis ansigts- og stemmeoplåsning skulle svigte.
51
Grundlæggende brug
Angive et mønster
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Min enhed → Låseskærm → Skærmlås →
Mønster.
Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for
at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme
mønsteret.
Angive en PIN-kode
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Min enhed → Låseskærm → Skærmlås →
PIN-kode.
Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.
Angive en adgangskode
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Min enhed → Låseskærm → Skærmlås →
Adgangskode.
Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at
bekræfte.
52
Grundlæggende brug
Låse enheden op
Tænd for skærmen ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, og indtast
oplåsningskoden.
Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs
servicecentre.
Opgradere enheden
Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Opgradere med Samsung Kies
Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk
enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér
i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering
i hjælpen til Samsung Kies.
• Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
• Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til
computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.
Trådløs opgradering
Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware
over-the-air).
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Mere → Om enheden →
Softwareopdatering → Opdatér nu.
53
Kommunikation
Telefon
Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.
På Applikationsskærmen trykkes på Telefon.
Foretage opkald
Foretage et opkald
Brug en af følgende metoder:
• Tastatur: Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .
• Logger: Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og beskeder.
• Favoritter: Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
• Kontakter: Foretag et opkald fra kontaktlisten.
Hurtigopkaldsnumre
For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.
Nummerforslag
Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at
foretage et opkald.
54
Kommunikation
Finde kontakter
Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaktlisten.
Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til
vedkommende.
Foretage et internationalt opkald
Tryk og hold nede på 0, indtil tegnet + vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer,
og tryk på .
Under et opkald
Du kan gøre følgende:
• : Vælg den equalizerindstilling, der skal bruges under et opkald.
• : Deaktivér støjreduceringsfunktionen, der udelukker baggrundsstøj og derved gør det
nemmere for den anden person at høre din stemme.
• : Skru op for lyden.
• Sæt på hold: Sæt et opkald på hold. Tryk på Hent for at genoptage opkaldet.
• Tilføj opkald: Foretag et andet opkald.
• Tastatur: Åbn tastaturet.
• Afslut opkald: Afslut det aktuelle opkald.
• Højttaler: Aktivér højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du bruger
højttalertelefonen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Høretel: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
• Skift: Skift mellem to opkald.
• Flet: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag
dette for at tilføje flere deltagere. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten
flerpartssamtale er aktiveret.
• → Kontakter: Åbn kontaktlisten.
• → Memo: Opret et notat.
• → Meddelelse: Send en meddelelse.
• → Overfør: Forbind den første og den anden person. Du forlader samtalen, når du
aktiverer denne funktion.
• → Administrér konferenceopkald: Før en privat samtale med en person under et
opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene deltager.
55
Kommunikation
Tilføje kontakter
Indtast et nummer ved hjælp af tastaturet og tryk på Føj til kontakter for at føje et telefonnummer til kontaktlisten.
Sende en meddelelse
Tryk på
→ Send meddelelse for at sende en meddelelse til det viste nummer.
Se opkaldslogger
Tryk på Logger for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.
→ Vis, og derefter foretage et valg.
Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på
FDN (fixed dialling number)
Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser.
Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.
→ Opkaldsindstillinger → Yderligere indstillinger → FDN → Aktivér FDN, og
Tryk på
indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på FDN-liste, og tilføj numre.
Opkaldsspærring
Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til internationale numre.
→ Opkaldsindstillinger → Yderligere indstillinger → Opkaldsspærring, vælg en
Tryk på
opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.
56
Kommunikation
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel for at besvare et opkald.
Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald
besvares, sættes det første opkald på hold.
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel for at besvare et opkald.
For at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisnings→
meddelelseslinjen opad. Du kan oprette en afvisningsbesked ved at trykke på
Opkaldsindstillinger → Konfigurér meddelelser ved afvist opkald.
Afvise opkald fra uønskede numre automatisk
→ Opkaldsindstillinger → Opkaldsafvisning → Afvis automatisk → Autoafvis
Tryk på
numre og tryk derefter på Liste over automatisk afviste. Tryk på Opret, indtast et nummer, tildel
en kategori, og tryk på Gem.
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises
ubesvarede opkald.
på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over
Banke på
Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde
et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.
Du kan aktivere tjenesten ved at trykke på
indstillinger → Banke på.
→ Opkaldsindstillinger → Yderligere
Viderestilling
Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.
→ Opkaldsindstillinger → Yderligere indstillinger → Viderestilling, og vælg
Tryk på
opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på Aktivér.
57
Kommunikation
Videoopkald
Foretage et videoopkald
Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på
videoopkald.
for at foretage et
Under et videoopkald
Du kan gøre følgende:
• Skift kamera: Skift mellem forreste og bageste kamera.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Afslut opkald: Afslut det aktuelle opkald.
• → Skjul mig: Skjul dit billede for den anden person.
• → Udgående billede: Vælg det billede, der skal vises for den anden person.
• → Tastatur: Åbn tastaturet.
• → Skift til høretelefoner: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
• → Højttaler fra: Deaktivér højttalerfunktionen.
• → Animerede humørikoner: Føj humørikoner til dit billede.
• → Temavisning: Føj dekorative ikoner til dit billede.
• → Aktivér tegnes.visn: Skift til visningstilstanden tegneserie.
• → Aktivér dobbelt kamera: Brug det forreste og det bageste kamera, så de andre
deltagere kan se dig og dine omgivelser.
Videoopkald med dobbelt kameratilstand muliggøres i op til 3 minutter. Efter 3 minutter
slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.
58
Kommunikation
Tryk og hold nede på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:
• Tag billede: Tag den anden persons billede.
• Optag video: Optag en video af billederne fra den anden person.
I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.
Tryk og hold nede på dit billede for at få adgang til følgende valg:
• Skift kamera: Skift mellem forreste og bageste kamera.
• Udgående billede: Vælg det billede, der skal vises for den anden person.
Skifte billeder
Træk det ene billede over i det andet for at skifte billeder.
59
Kommunikation
Kontakter
Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser
m.m.
På Applikationsskærmen trykkes på Kontakter.
Administrere kontakter
Tryk på Kontakter.
Oprette en kontakt
Tryk på
, og indtast kontaktoplysninger.
• : Tilføj et billede.
• /
: Tilføj eller slet et kontaktfelt.
Redigere en kontakt
Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på
.
Slette en kontakt
Tryk på
→ Slet.
Indstille et hurtigopkaldsnummer
→ Indstilling for hurtigopkald, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt,
Tryk på
det skal tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde det nede og
derefter trykke på Fjern.
Søge efter kontakter
Tryk på Kontakter.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Før en finger ned langs indekset i højre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
60
Kommunikation
Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:
• : Føj til favoritkontakter.
• /
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
• : Skriv en besked.
• : Skriv en e-mail.
Visning af kontakter
Tryk på Kontakter.
Enheden viser som standard alle kontakter gemt på enheden, SIM-kortet eller USIM-kortet
eller på en anden konto.
Tryk på
gemt.
→ Kontakter, der skal vises, og vælg derefter en placering, hvor kontakterne er
Flytning af kontakter
Tryk på Kontakter.
Flytning af kontakter til Google
Tryk på
→ Flet konti → Flet med Google.
Kontakter, der flyttes til Google Kontakter, vises med
i kontaktlisten.
Flytning af kontakter til Samsung
Tryk på
→ Flet konti → Flet med Samsung.
Kontakter, der flyttes til Samsung Kontakter, vises med
i kontaktlisten.
Importere og eksportere kontakter
Tryk på Kontakter.
Importere kontakter
Tryk på
→ Importér/Eksportér, og vælg derefter en importindstilling.
Eksportere kontakter
Tryk på
→ Importér/Eksportér, og vælg derefter en eksportindstilling.
61
Kommunikation
Dele kontakter
Tryk på
metode.
→ Del visitkort via, vælg kontakter, tryk på Udført, og vælg derefter en delings-
Favoritkontakter
Tryk på Favoritter.
Tryk på
, og gør derefter et af følgende:
• Søg: Søg efter kontakter.
• Føj til Favoritter: Føj kontakter til favoritliste.
• Fjern fra Favoritter: Fjern kontakter fra favoritliste.
• Gittervisning / Listevisning: Se kontakter i gitter- eller listeform.
Kontaktgrupper
Tryk på Grupper.
Føje kontakter til en gruppe
. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på Udført.
Vælg en gruppe, og tryk på
Administrere grupper
Tryk på
, og gør derefter et af følgende:
• Opret: Opret en ny gruppe.
• Søg: Søg efter kontakter.
• Skift rækkefølge: Tryk og hold nede på
på Udført.
ud for gruppenavnet, træk op eller ned, og tryk
• Slet grupper: Vælg brugertilføjede grupper, og tryk derefter på Slet. Standardgrupper kan
ikke slettes.
Sende en besked eller e-mail til en gruppes medlemmer
Vælg en gruppe, tryk på
derefter på Udført.
→ Send meddelelse eller Send e-mail, vælg medlemmer, og tryk
62
Kommunikation
Visitkort
Tryk på Kontakter.
Opret et visitkort, og send det til andre.
Tryk på Konfigurér profil, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og
postadresse, og tryk derefter på Gem. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du
konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet i MIG og redigere det ved at trykke på .
Tryk på
→ Del visitkort via, og vælg derefter en delingsmetode.
Meddelelser
Brug denne applikation til at sende tekstbeskeder (sms) eller multimediabeskeder (mms).
På Applikationsskærmen trykkes på Meddelelser.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er
uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til din tjenesteudbyder.
Sende meddelelser
Tryk på
, tilføj modtagere, skriv en besked, og tryk derefter på
.
Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:
• Indtast et telefonnummer.
• Tryk på
, vælg kontakter, og tryk på Udført.
Brug følgende metoder til at oprette en mms:
• Tryk på
, og vedhæft billeder, videoer, kontakter, notater, begivenheder og andet.
• Tryk på
→ Indsæt humørikon for at indsætte humørikoner.
• Tryk på
→ Tilføj emne for at indtaste et emne.
63
Kommunikation
Sende planlagte meddelelser
→ Planlægning. Angiv et klokkeslæt og en
Mens du skriver en besked, skal du trykke på
dato, og tryk på Udført. Enheden sender beskeden den angivne dato på det angivne klokkeslæt.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden,
og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
Få vist indgående meddelelser
Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt.
Vælg en kontakt for at få vist personens besked.
Aflytte en telefonsvarerbesked
Tryk og hold nede på 1 på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.
64
Kommunikation
E-mail
Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.
På Applikationsskærmen trykkes på E-mail.
Oprette e-mailkonti
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på Næste for en privat e-mailkonto, såsom
Google Mail, eller tryk på Manuel opsætn. for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter
anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
→ Indstillinger → Tilføj konto.
Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på
Sende meddelelser
Tryk på den relevante e-mailkonto og tryk derefter på
modtagere, emne og meddelelse, og tryk derefter på
nederst på skærmen. Indtast
.
Tryk på
for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.
Tryk på
for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.
Tryk på →
for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og
andet i beskeden.
Sende planlagte meddelelser
→ Planlagt e-mail. Markér Planlagt e-mail,
Mens du skriver en besked, skal du trykke på
vælg et klokkeslæt og en dato, og tryk på Udført. Enheden sender beskeden den angivne dato
på det angivne klokkeslæt.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden,
og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
65
Kommunikation
Læse meddelelser
Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye meddelelser. Tryk på
nye meddelelser manuelt.
, hvis du vil downloade
Tryk på en meddelelse for at læse den.
Føj denne e-mailadresse til
kontaktlisten
Markér meddelelsen som en
påmindelse
Åbn vedhæftede filer
Videresend meddelelsen
Slet meddelelsen
Svar alle modtagere
Gå til forrige eller næste
meddelelse
Besvar meddelelsen
Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på Gem for at gemme
den.
66
Kommunikation
Google Mail
Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.
På Applikationsskærmen trykkes på Google Mail.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
Sende meddelelser
Tryk på
i en postkasse, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tryk derefter på
Tryk på
→ Vedhæft fil for at vedhæfte multimediefiler.
Tryk på
→ Tilføj Cc/Bcc for at tilføje flere modtagere.
Tryk på
→ Gem kladde for at gemme meddelelsen til senere levering.
Tryk på
→ Slet for at starte forfra.
Tryk på
→ Indstillinger for at ændre Google Mail-indstillingerne.
Tryk på
→ Send feedback for at skrive dine bemærkninger til applikationsudvikling.
Tryk på
→ Hjælp for at få vist hjælp til Google Mail.
.
Læse meddelelser
Behold meddelelsen i arkivet
Slet meddelelsen
Markér meddelelsen som ulæst
Send svar til alle modtagere,
videresend meddelelsen til andre,
eller udskriv meddelelsen
Føj denne e-mailadresse til
kontaktlisten
Besvar meddelelsen
Markér meddelelsen som en
påmindelse
Se vedhæftet fil
67
Kommunikation
Etiketter
Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes,
vises meddelelser med etiketten Indbakke.
Tryk på
Tryk på
→ Opdater for at hente nye meddelelser manuelt.
at få vist meddelelser med andre etiketter.
Du kan føje en etiket til en meddelelse ved at vælge meddelelsen, trykke på
og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.
→ Skift etiketter
Hangouts
Brug denne applikation til at chatte med andre.
På Applikationsskærmen trykkes på Hangouts.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at søge efter og vælge en ven blandt de viste
resultater, så du kan komme i gang med at chatte.
Google+
Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.
På Applikationsskærmen trykkes på Google+.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Tryk på Alle for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.
68
Kommunikation
Fotos
Brug denne applikation til at få vist og dele billeder eller videoer via Googles sociale
netværkstjenester.
På Applikationsskærmen trykkes på Fotos.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Vælg en af følgende kategorier:
• ALLE: Se alle billeder eller videoer, som tages eller downloades til enheden.
• HIGHLIGHTS: Få vist billeder eller videoer grupperet efter dato eller album. Tryk på for at
se alle billederne eller videoerne i gruppen.
Vælg et billede eller en video.
Brug et af følgende ikoner, når du ser på det:
• : Redigér billedet.
• : Del billedet eller videoen med andre.
• : Slet billedet eller videoen.
ChatON
Brug denne applikation til at chatte med enhver anden enhed. Du skal logge på din Samsungkonto eller bekræfte dit telefonnummer for at kunne bruge denne applikation.
På Applikationsskærmen trykkes på ChatON.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Opret en venneliste ved at indtaste telefonnumre eller e-mailadresser fra Samsung accounts eller
→ Indstillinger → Kontaktsynk.
vælge venner fra listen med forslag. Du kan også trykke på
→ Kontaktsynk. for at synkronisere kontakter fra enheden manuelt.
Tryk på
→ Start samtale, og vælg en ven for at begynde at chatte.
69
Web og netværk
Internet
Brug denne applikation for at gå på internettet.
På Applikationsskærmen trykkes på Internet.
Få vist websider
Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på Gå.
Tryk på
for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.
Tryk på
→ Indstillinger → Avanceret → Vælg søgemaskine for at ændre søgemaskinen.
Åbne en ny side
Tryk på
→ Nyt vindue.
Du kan gå til en anden webside ved at trykke på
den pågældende side.
, rulle mod højre eller venstre og trykke på
Søge på internettet via stemmen
Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Bogmærker
Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på
→ Tilføj bogmærke.
Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på , og vælge et bogmærke.
70
Web og netværk
Historik
Tryk på → Oversigt for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Du kan
→ Ryd historik.
rydde historikken ved at trykke på
Links
Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.
Tryk på Downloads for at se gemte links. (s. 116)
Dele websider
Tryk på
→ Del via for at dele en websideadresse med andre.
Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og
efterfølgende trykke på Del via.
Chrome
Brug denne applikation til at søge efter informationer og gennemse websider.
På Applikationsskærmen trykkes på Chrome.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Få vist websider
Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.
Åbne en ny side
Tryk på
→ Ny fane.
Tryk på
→ en webside, for at besøge en anden webside.
71
Web og netværk
Søge på internettet via stemmen
Tryk på adressefeltet og på
nøgleord.
→ , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede
Synkronisere med andre enheder
Synkronisér åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du
er logget på med den samme Google-konto.
Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på
webside, du vil besøge.
Tryk på
→ Andre enheder. Vælg en
for at få vist bogmærker.
Bluetooth
Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande.
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
For at aktivere Bluetooth skal du på Applikationsskærmen trykke på Indstilling → Forbindelse
→ Bluetooth, og derefter trække kontakten Bluetooth til højre.
72
Web og netværk
Parre med andre Bluetooth-enheder
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Forbindelse → Bluetooth → Søg for at få
vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den
automatisk genererede adgangskode på begge enheder.
Sende og modtage data
Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er Galleri. Åbn
Galleri, vælg et billede, tryk på → Bluetooth, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne.
Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed, for at
billedet kan modtages. Den overførte fil gemmes i mappen Download. Hvis der modtages en
kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.
Screen Mirroring
Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller
HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder,
som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content
Protection (HDCP), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
• Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning alt afhængigt af netværksforbindelsen.
• Deaktivér funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
• Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller
HomeSync muligvis ikke.
• Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få
den optimale oplevelse.
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Forbindelse → Screen Mirroring. Vælg en
enhed, åbn eller afspil en fil, og styr skærmen med knapperne på enheden. Opret forbindelse til
en enhed ved at trykke og holde nede på enhedens navn for at indtaste din PIN-kode.
73
Web og netværk
Samsung Link
Brug denne applikation for at afspille indhold, der er gemt på eksterne enheder eller
weblagringstjenester over internettet. Du kan afspille og sende multimediefiler på enheden til en
anden enhed eller weblagringstjeneste.
For at kunne bruge denne applikation skal du logge på med din Samsung account og registrere
mindst to enheder. Registreringsmetoderne kan variere afhængigt af enhedstype.
På Applikationsskærmen trykkes på Samsung Link.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Når du åbner denne applikation, vises alt indhold fra dine registrerede enheder og lagringstjenester. Du kan gennemse og afspille indholdet. Du kan dele filer ved at rulle til venstre eller
højre for at vælge mediekategori og derefter vælge en fil.
Sende filer
Send filer til andre enheder, eller upload dem til weblagringstjenester.
Tryk på for at vælge en enhed eller weblagring, og rul til venstre eller højre for at vælge en
mediekategori. Tryk derefter på , vælg filer, og tryk herefter på .
Dele filer
Tryk på for at vælge en enhed eller weblagring, og rul til venstre eller højre for at vælge en
mediekategori. Tryk derefter på , vælg filer, tryk på , og vælg herefter en delingsmetode.
Afspille filer på en ekstern enhed
Tryk på for at vælge en enhed eller weblagring, og rul til venstre eller højre for at vælge en
mediekategori. Tryk derefter på , vælg filer, tryk på , og vælg herefter en enhed.
• De understøttede filformater kan variere afhængigt af de tilsluttede enheder som
medieafspiller.
• Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværksforbindelsen.
74
Web og netværk
Administrere indhold på en weblagerenhed
Vælg en weblagringstjeneste, og se og administrér dine filer.
Overfør filer mellem enheden og en weblagringstjeneste ved at trykke på
derefter trykke på .
, vælge filer og
Hvis du vil registrere weblagringstjenesten på enheden, skal du trykke på
derefter vælge en weblagringstjeneste.
→ Tilføj lager og
Group Play
Brug denne applikation til at få vist indhold på flere enheder ved at dele enhedens skærm. Opret
eller deltag i en gruppeafspilningssession, og del herefter billeder eller dokumenter, eller lyt til
musik. Du kan også spille onlinespil.
På Applikationsskærmen trykkes på Group Play.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Når du bruger denne applikation, kan du ikke få adgang til internettet via Wi-Finetværket.
Deltag i en
gruppeafspilningssession
Opret en
gruppeafspilningssession
Angiv, om der skal kræves en
gruppeadgangskode eller ej
75
Web og netværk
Oprette en gruppe til Group Play
Når du opretter en gruppeafspilningssession, kan andre enheder deltage i sessionen og få vist
enhedens skærm.
Når du bruger en adgangskode til en gruppeafspilningssession, skal andre enheder indtaste
adgangskoden for at deltage i sessionen. Markér Angiv gruppeadg.kode for at bruge en
adgangskode.
Tryk på Opret gruppe, angiv en adgangskode, og brug derefter følgende funktioner:
• Del musik: Tilslut to eller flere enheder, og brug dem til at opnå en surround sound-virkning,
når du deler musik.
• Del billeder: Vælg billeder, du vil dele.
• Del dokumenter: Vælg dokumenter, du vil dele.
• Spille spil med mere: Spil onlinespil med venner.
Deltage i gruppe-afspilning
Tilmeld dig en gruppeafspilningssession, der er oprettet af en anden enhed.
• Tryk på Tilmeld gruppe, vælg en gruppeafspilningssession, du vil deltage i, og indtast
adgangskoden for gruppen, hvis det er nødvendigt. Vælg en mediekategori, og herefter vil
det indhold, der aktuelt bliver delt, blive vist på enheden.
• Aktivér NFC-funktionen, og hold bagsiden af din enhed op mod bagsiden af en anden
enhed, som er ved at åbne en session. (s. 77)
Brug af yderligere funktioner i en Group Play-session
Når du deler indhold med andre enheder, kan du bruge følgende funktioner:
• : Skift højttalerindstillingerne for hver tilsluttet enhed.
• →
: Justér lydstyrken.
• →
: Indstil enheden til at bruge alle tilsluttede enheder som stereohøjttalere.
76
Web og netværk
• : Skriv et notat tegn tegne på skærmen. Alle deltagere kan se, hvad du opretter.
• : Se alle delte billeder i mosaiklayout. Denne funktion er tilgængelig, når du har valgt flere
end to billeder.
• /
• : Se gruppedeltagerne.
: Vælg flere billeder eller dokumenter.
NFC
Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger
om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til
transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede applikationer.
Bagsiden har en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med batteriet for at undgå at
beskadige NFC-antennen.
Hvis skærmen er låst, læser enheden ikke NFC-tags og modtager ikke data.
Du aktiverer NFC-funktionen ved på Applikationsskærmen at trykke på Indstilling →
Forbindelse → NFC. Træk herefter kontakten NFC til højre.
Læse oplysninger fra et NFC-tag
Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne
fra tag’et vises.
Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen
Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.
Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.
77
Web og netværk
Sende data via Android Beam
Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, der har
NFC aktiveret.
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Forbindelse → NFC. Træk herefter kontakten
Android Beam til højre.
Vælg et element, find placeringen af NFC-antennen på den anden enhed, lad antennerne på den
anden enhed og din enhed røre hinanden, og tryk derefter på skærmen på din enhed.
S Beam
Brug denne funktion til at sende data, som f.eks. videoklip, billeder og dokumenter.
Send ikke ophavsretligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde
ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af
ophavsretligt beskyttet materiale.
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Forbindelse → S Beam. Træk herefter
kontakten S Beam til højre.
Vælg et element, find placeringen af NFC-antennen på den anden enhed, lad antennerne på den
anden enhed og din enhed røre hinanden, og tryk derefter på skærmen på din enhed.
Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.
78
Medie
Musik
Brug denne applikation til at lytte til musik.
På Applikationsskærmen trykkes på Musik.
Afspille musik
Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.
Søg efter andre enheder for at
afspille filen
Justér lydstyrken
Angiv filen som din yndlingssang
Aktivér blanding
Skift gentagelsestilstand
Skjul musikafspillerskærmen
Åbn afspilningslisten
Genstart den sang, der afspilles,
eller spring til den forrige sang.
Tryk og hold nede for at spole
tilbage
Spring til næste sang. Tryk og hold
nede for at spole frem
Sæt på pause, og genoptag
afspilningen
79
Medie
For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på
lydstyrke.
→ Indstillinger → Smart-
Når Smart-lydstyrke aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens
lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå
høreskader.
Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.
Indstille en sang som ringetone eller alarmtone
→ Vælg
Du kan indstille den sang, du hører, som ringetone eller alarmtone, ved at trykke på
som og vælge en indstilling.
Lytte til en sang sammen med andre
Du kan dele den sang, der afspilles nu, ved at trykke på
→ Afspil via Group Play.
Oprette afspilningslister
Sammensæt din egen afspilningsliste.
→ Opret afspilningsliste. Indtast en titel, og
Tryk på Afspilningslister og tryk derefter på
tryk på OK. Tryk på Tilføj musik, vælg de ønskede sange, og tryk derefter på Udført.
Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på
afspilningsliste.
→ Føj til
Afspille musik efter humør
Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Hvis du vil
bruge denne funktion, skal du indstille, at musikterningmenuen vises øverst i musikbiblioteket,
→ Indstillinger → Musikmenu → Musikterning → Udført. Når du har
ved at trykke på
→ Biblioteksopdatering.
tilføjet en ny sang, skal du trykke på Musikterning →
Tryk på Musikterning, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække
med fingeren.
80
Medie
Kamera
Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.
I Galleri kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 87)
På Applikationsskærmen trykkes på Kamera. Fra den låste skærm kan du også trække
en anden placering på skærmen.
hen til
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse
tilstande, der kræver høj opløsning.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
Tage billeder
Tage et billede
Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er
fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på
for at tage et billede. Tryk og hold
nede på
for at tage en serie af billeder.
Skift mellem forreste
og bageste kamera
Angiver det aktive
lagringsmedie
Skift mellem
stillkamera- og
videokameratilstand
Skift
kameralysindstillingen
Skift
fotograferingstilstand
Vælg mellem
forskellige
tilgængelige effekter
Åbn
billedfremviseren for
at se dine billeder
Skift
kameraindstillinger
81
Medie
Scenetilstand
Foruddefinerede indstillinger gør det nemmere at tage peg-og-skyd-billeder.
Tryk på
→ Scenetilstand.
• Portræt: Brug denne indstilling, når motivet er en person.
• Landskab: Brug denne tilstand til at tage billeder af blå himmel og landskaber med mere
levende farver.
• Sport: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
• Fest/indendørs: Brug denne indstilling til veloplyste indendørsscener.
• Strand/sne: Brug denne indstilling til veloplyste eller solrige udendørsscener.
• Solnedgang: Brug denne indstilling til at få dybere farver og skarpere kontraster.
• Daggry: Brug denne indstilling til meget diskrete farver.
• Efterårsfarve: Brug denne indstilling til rødforskudte baggrundsscener.
• Tekst: Brug denne indstilling til bøger eller plakater.
• Stearinlys: Brug denne indstilling til lysstærke motiver mod en mørk baggrund.
• Fyrværk.: Brug denne indstilling til scener med høj kontrast.
• Baggrundslys: Brug denne indstilling til emner med stærkt lys i baggrunden.
• Nat: Brug denne indstilling til billeder, der er taget under mørkere forhold.
Fotograferingstilstand
Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.
Tryk på
→ Fototilstand.
• Enkeltoptagelse: Tag et enkelt billede.
• Bedste foto: Tag en serie af billeder, og gem derefter det bedste.
• Bedste ansigt: Bruges til at tage flere gruppebilleder på samme tid og kombinere dem for at
skabe det bedst mulige billede.
Tryk på
for at tage flere billeder. For at få det bedste billede skal du holde kameraet i ro
og ikke bevæge dig, mens du tager billeder. Når Galleri åbnes, skal du trykke på den gule
ramme på hvert ansigt og vælge personens bedste individuelle positur. Når du har valgt
en positur for hver enkelt person, skal du trykke på Gem for at flette billederne til et enkelt
billede og gemme det.
82
Medie
• Lyd & billede: Brug denne tilstand til at tage et billede med lyd.
Tryk på
billede.
for at tage et billede. Enheden optager få sekunders lyd, efter at den har taget et
Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.
• Ansigtsgenkendelse: Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med
at tage billeder af dem.
• Panorama: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.
• Del billede: Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct.
• HDR: Brug denne indstilling for at tage et billede med forbedrede kontrastforhold.
Originalbilledet og et kompenseret billede gemmes.
• Del foto med ven: Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet
med en kode på et billede, og sende det til den pågældende person. Ansigtsgenkendelse
kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller
evt. tilbehør, som vedkommende har på.
• Skønhed: Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
• Smilbillede: Tag et billede, hvor kameraet venter på, at motivet smiler.
• Lavt lys: Tag en serie af billeder, og kombinér dem til ét billede for at forbedre
billedkvaliteten.
Panoramabilleder
Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.
Tryk på
→ Fototilstand → Panorama.
Tryk på
, og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når to panoramahjælperammer flugter
med hinanden, tager kameraet automatisk et nyt billede i en panoramaserie. Tryk på
igen
for at stoppe optagelsen.
Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.
83
Medie
Optage videoer
Optage en video
Skub kontakten stillkamera-videokamera hen til videoikonet, og tryk på
for at optage en
video. Tryk på
for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at stoppe optagelsen.
Under optagelse kan du bruge følgende funktioner:
• Du kan ændre fokus ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på
fokusere på midten af skærmen.
• Tryk på
for at
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
Optagelsestilstand
Tryk på
for at skifte optagelsestilstand.
• Normal: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
• Mms-grænse: Brug denne tilstand til at reducere kvaliteten, hvis videoen skal sendes via
mms.
• Slow motion: Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse. Enheden
afspiller videoen i slow motion.
• Hurtig bevægelse: Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse.
Enheden afspiller videoen i hurtig bevægelse.
84
Medie
Zoome ind og ud
Brug en af følgende metoder:
• Brug Lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at
zoome ud.
Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en
videooptagelse.
Konfigurere indstillinger for Kamera
Tryk på for at konfigurere indstillinger for Kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige
i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den
anvendte tilstand.
• Redigér genveje: Omorganisér genveje til ofte anvendte valg.
• Brug lydstyrketasten som: Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre
lukkeren eller zoomfunktionen.
• Burst-billede: Tag en serie af billeder af motiver i bevægelse.
• GPS-tag: Føj et GPS-tag til billedet for at se den geografiske placering.
• Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor
signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder
samt under dårlige vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at
undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
85
Medie
• Selvportræt: Tag et billede af dig selv.
• Selvoptagelse: Optag en video af dig selv.
• Kameralys: Aktivér eller deaktivér kameralys.
• Fototilstand: Skift fotograferingstilstand.
• Optagelsestilstand: Skift fototilstand.
• Effekter: Vælg mellem forskellige billedeffekter.
• Scenetilstand: Skift scenetilstand.
• Eksponeringsværdi: Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved
dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
• Fokustilstand: Vælg en fokustilstand. Autofokus styres af kameraet. Makro er til nærmotiver.
• Selvudløser: Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
• Opløsning: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog
også mere hukommelse.
• Hvidbalance: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på
billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til
varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
• ISO: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i filmkamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere
værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
• Måling: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centervægtet
måler baggrundslyset i midten af billedet. Punkt måler lysværdier på et bestemt punkt.
Matrix beregner gennemsnittet af hele billedet.
• Automatisk kontrast: Indstil kameraet til at anvende automatisk kontrast. Automatisk
kontrast definerer kontrastniveauer uden brugerinput.
• Hjælpelinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse
motiver.
• Autodel billede: Bruges til automatisk at aktivere Wi-Fi Direct og skifte til tilstanden Del
billede, når du sætter bagsiden af din enhed op til en anden NFC-aktiveret enhed og
efterfølgende trykker på skærmen på din enhed.
• Billedstabilisator: Aktivér eller deaktivér billedstabilisator. Billedstabilisator hjælper med at
fokusere, når kameraet er i bevægelse.
86
Medie
• Kontekstuelt filnavn: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle koder.
• Stemmestyring: Aktivér eller deaktivér stemmestyring for at tage billeder.
• Gem som spejlvendt: Vend billedet modsat for at danne et spejlbillede af det oprindelige
billede.
• Billedkvalitet: Jo højere billedkvaliteten er, des mere lagerplads kræver billedet.
• Videokvalitet: Indstil kvalitetsniveauet for videoer.
• Lagring: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
• Nulstil: Nulstil kameraindstillingerne.
Genveje
Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.
Tryk på
→ Redigér genveje.
Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads til venstre på skærmen. Du kan flytte
de eksisterende ikoner på listen ved at trykke på dem og herefter trække.
Galleri
Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.
På Applikationsskærmen trykkes på Galleri.
Få vist billeder
Når du starter Galleri, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom E-mail,
gemmer et billede, oprettes mappen Download automatisk til billedet. På samme måde oprettes
mappen Screenshots automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.
Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.
Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.
87
Medie
Zoome ind og ud
Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:
• Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
• Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Knib dem sammen for at
zoome ud, eller dobbelttryk for at vende tilbage.
Få vist billeder ved hjælp af bevægelsesfunktionen
Ved hjælp af bevægelsesfunktionen kan du udføre en funktion med en bestemt bevægelse.
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Min enhed → Bevægelse, kontakten
Bevægelse trækkes til højre, og kontakten for hver funktion aktiveres.
Hvis du ikke længere vil bruge en bevægelsesfunktion, skal du deaktivere kontakten for
funktionen.
Du kan indstille følsomheden for hver enkelt bevægelsesfunktion ved at trykke på Avancerede
indstillinger og derefter justere skyderen.
Afspille videoklip
Videofiler vises med ikonet
i forhåndsvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på
.
Beskære segmenter i en video
Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det
ønskede slutsted, og gem derefter videoen.
Redigere billeder
Tryk på
, og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:
• Foretrukne: Føj billedet til favoritlisten.
• Diasshow: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
• Fotoramme: Brug denne funktion til at tilføje en ramme og en note på et billede. Det
redigerede billede gemmes i mappen Photo frame.
• Billednote: Brug denne funktion til at skrive en note bag på billedet. Tryk på
redigere noten.
• Kopiér til udklipsholder: Kopiér til udklipsholder.
88
for at
Medie
• Udskriv: Udskriv billedet ved at forbinde enheden til en printer. Nogle printere er muligvis
ikke kompatible med enheden.
• Omdøb: Giv en fil et andet navn.
• Del foto med ven: Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med en kode
på billedet.
• Rotér mod venstre: Drej mod uret.
• Rotér mod højre: Drej med uret.
• Beskær: Tilpas den blå ramme for at beskære og gemme billedet i den.
• Vælg som: Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
• Detaljer: Se billeddetaljer.
• Indstillinger: Skift indstillinger for Galleri.
Ændre billeder
Tryk på
→ Fotoeditor eller Paper Artist, når du får vist et billede.
Foretrukne billeder
Når du får vist et billede, kan du trykke på
→ Foretrukne for at føje billedet til favoritlisten.
Slette billeder
Brug en af følgende metoder:
• Tryk på
• Tryk på
→ Vælg element i en mappe, markér billederne, og tryk på
.
, når du får vist et billede.
Dele billeder
Brug en af følgende metoder:
• Tryk på
til andre.
→ Vælg element i en mappe, markér billederne, og tryk på
for at sende dem
• Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale
netværkstjenester.
89
Medie
Indstille som baggrund
→ Vælg som, mens du får vist et billede, for at indstille billedet som baggrund eller
Tryk på
tildele det til en kontakt.
Forsyne ansigter med tags
→ Indstillinger, og markér derefter Ansigtstag. Der vises en gul ramme omkring det
Tryk på
genkendte ansigt på et billede. Tryk på ansigtet og på Tilføj navn, og vælg eller tilføj derefter en
kontakt.
Når ansigtstagget vises på et billede, skal du trykke på tagget og vælge blandt de tilgængelige
muligheder, såsom at foretage et opkald eller sende meddelelser.
Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve,
ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.
Bruge Tagge ven
→ Indstillinger → Tagge ven, og træk derefter kontakten Tagge ven til højre for at
Tryk på
få vist et konteksttag (vejr, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.
Organisere i mapper
Opret en mappe for at organisere billeder eller videoer, som er gemt på enheden. Du kan kopiere
eller flytte filer fra én mappe til en anden.
Du kan oprette en ny mappe ved at trykke på . Angiv et navn til mappen, tryk på OK, og
markér derefter billeder eller videoer. Tryk og hold på et valgt billede eller video, træk det hen til
den nye mappe, og tryk derefter på Udført. Tryk på Kopiér for at kopiere eller Flyt for at flytte.
90
Medie
Paper Artist
Med denne applikation kan du få billeder til at ligne illustrationer med sjove effekter eller
rammer.
På Applikationsskærmen trykkes på Paper Artist.
Brug kunstneriske værktøjer til at ændre et billede. Det redigerede billede gemmes i mappen
Galleri → Paper Pictures.
Vælg et eksisterende billede
Del billedet
Tag et billede
Gem billedet
Tilpas penseltykkelsen
Anvend rammer på billedet
Tilpas pentykkelsen
Tilpas viskelæderstørrelsen
Anvend effekter på billedet
91
Medie
Video
Brug denne applikation til at afspille videofiler.
På Applikationsskærmen trykkes på Video.
Undgå at låse enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang,
du låser skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, mister du én af dine
tilgængelige lejemuligheder.
Afspille videoklip
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Søg efter andre
enheder for at afspille
filen
Justér lydstyrken
Spring frem eller
tilbage ved at trække
i bjælken
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen
Skift skærmforhold
Skift til flydende
skærmtilstand
Genstart den aktuelle
video, eller spring til
den forrige video.
Tryk og hold nede for
at spole tilbage
Spring til næste
video. Tryk og hold
nede for at spole
frem
→
Hvis du vil tilpasse placeringen af kontrolpanelet under afspilning, skal du trykke på
Indstillinger → Mini-controller. Træk derefter kontakten Mini-controller til højre, og vælg en
indstilling for visning af kontrolpanelet.
Denne funktion er kun tilgængelig i liggende format.
92
Medie
Slette videoer
Tryk på
→ Slet, vælg videoer, og tryk derefter på Slet.
Dele videoklip
Tryk på
→ Del via, vælg videoer, tryk på Klar, og vælg derefter en delingsmetode.
Brug af pop op-videoafspiller
Brug denne funktion til at benytte andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på
mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.
Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og knib dem sammen for at
formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.
YouTube
Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.
På Applikationsskærmen trykkes på YouTube.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Se videoklip
Tryk på
, og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.
Drej enheden til liggende retning for at få vist fuld skærm.
Dele videoklip
Vælg det relevante videoklip, tryk på
, og vælg derefter en delingsmetode.
Uploade videoklip
Tryk på → Uploads →
.
, vælg en video, angiv oplysninger for videoen, og tryk derefter på
93
,
Medie
Radio
Lyt til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte
høretelefonerne, der fungerer som antenne.
På Applikationsskærmen trykkes på Radio.
Lytte til FM-radioen
Slut et sæt høretelefoner til enheden, før du starter FM-radioen.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Tryk på for at tænde for FM-radioen. Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer,
og tryk på
for at vende tilbage til skærmen FM-radio.
Justér lydstyrken
Optag en sang fra FM-radioen
Få adgang til yderligere
indstillinger
Føj den aktuelle radiostation til
favoritlisten
Angiv radiostationens frekvens
manuelt
Finindstil frekvensen
Tænd eller sluk for FM-radioen
Få adgang til tjenester for den
aktuelle station
Få vist listen over favoritstationer
Søg efter en tilgængelig
radiostation
94
Medie
Scanne efter radiostationer
Tryk på → Scanning, og vælg en scanningsindstilling. FM-radioen søger efter tilgængelige
stationer og gemmer dem automatisk.
Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer, og tryk på
skærmen FM-radio.
for at vende tilbage til
Føje stationer til favoritlisten
Rul hen til en radiostation, og tryk på
for at føje stationen til favoritlisten.
Flipboard
Brug denne applikation for at få adgang til dine personlige tidsskrifter.
På Applikationsskærmen trykkes på Flipboard.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Du starter Flipboard ved at svirpe op på velkomstsiden, vælge nyhedsemner og derefter trykke
på Build Your Flipboard.
Vælg en forsidehistorie eller et emne, svirp gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en
artikel.
95
Applikations- og mediebutikker
Play Butik
Med denne applikation kan du købe og downloade applikationer og spil, som kan bruges på
enheden.
På Applikationsskærmen trykkes på Play Butik.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere applikationer
Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på
for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på INSTALLER for at downloade den. Hvis det
er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at
gennemføre købet.
• Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon
øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere
applikationen.
• Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på
Applikationsskærmen at trykke på Indstilling → Mere → Sikkerhed → Ukendte
kilder.
Afinstallere applikationer
Afinstallér applikationer købt i Play Butik.
Tryk på → Mine apps, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede
applikationer, og tryk derefter på AFINSTALLER.
96
Applikations- og mediebutikker
Samsung Apps
Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer.
Du kan finde flere oplysninger på apps.samsung.com.
På Applikationsskærmen trykkes på Samsung Apps.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere applikationer
Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på Kategori for at vælge en kategori.
Søg efter en applikation ved at trykke på
i søgefeltet.
øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord
Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på Gratis for at downloade den. Hvis det er
en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at
gennemføre købet.
Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon
øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere
applikationen.
S Suggest
Brug denne applikation til at gennemse og downloade de nyeste applikationer, som Samsung
foreslår.
På Applikationsskærmen trykkes på S Suggest.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
97
Applikations- og mediebutikker
Play Bøger
Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.
På Applikationsskærmen trykkes på Play Bøger.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Play Movies
Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.
På Applikationsskærmen trykkes på Play Movies.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Play Musik
Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google skytjenesten.
På Applikationsskærmen trykkes på Play Musik.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
98
Applikations- og mediebutikker
Play Spil
Brug denne applikation til at downloade og spille spil.
På Applikationsskærmen trykkes på Play Spil.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Play Bladkiosk
Brug denne applikation til at købe eller abonnere på aviser og blade.
På Applikationsskærmen trykkes på Play Bladkiosk.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
99
Værktøjer
S Note
Brug denne applikation til at oprette et notat ved hjælp af billeder og stemmeoptagelser.
På Applikationsskærmen trykkes på S Note.
Du kan åbne S Note med S Pen. Dobbelttryk på skærmen med S Pen-knappen trykket ned.
Vælge notatskabeloner
Tryk på
, og vælg en af følgende skabeloner:
• Bemærkning/Idénotat/Notat: Opret en enkel note fra en tom side.
• Mødenote: Opret en liste over møder, konferencer eller foredrag.
• Tidsskrift: Opret en multimedienote ved at indsætte multimediefiler.
• Dagbog: Opret en billeddagbog.
• Opskrift: Lav din egen opskrift.
• Rejse: Udarbejd et rejseessay.
• Fødselsdag: Lav et fødselsdagskort.
100
Værktøjer
Skrive notater
Søg efter oplysninger om de
håndskrevne nøgleord på en
forudindstillet webside
Optag dine handlinger, mens du
tegner en note
Lav og indsæt en
stemmeoptagelse
Skift til visningstilstand
Indsæt en multimediefil
Nedskriv eller tegn et notat
Brug produktivitetsværktøjer
Fortryd og gendan den seneste
handling
Indtast et notat
Slet den håndskrevne note
Føj en anden side til det aktuelle
notat
Tegn kun med S Pen
Når du skriver en note, kan du ændre pentype, stregtykkelse eller penfarve ved at trykke på
.
Når du visker en håndskreven note ud, kan du ændre viskelæderstørrelsen eller slette noten ved
at trykke på .
Gem den aktuelle indstilling som
en penprofil
Skift pentype
Skift linjetykkelsen
Skift penfarven
Tilføj en ny farve ved hjælp af
farvevælgeren
Få vist flere farver
Du kan ændre arkbaggrund ved at trykke på
Tryk på
→ Skift baggrund.
→ Tilføj kode for at tilføje en kode.
101
Værktøjer
Indsætte multimediefiler eller en stemmeoptagelse
Tryk på
for at indsætte multimediefiler. Tryk på
for at indsætte en stemmeoptagelse.
Lav og indsæt en
stemmeoptagelse
Indsæt en multimediefil
Bruge produktivitetsværktøjer
Dobbelttryk på
, og vælg ét af følgende værktøjer:
• Match af form: Konvertér en figur, du har tegnet.
• Match af formel: Konvertér en håndskrevet formel til et velorganiseret formel. Tryk på Søg
for at få detaljerede oplysninger om formlen.
• Håndskrift-til-tekst: Konvertér en håndskrevet note.
Gennemse noter
Gennemse noteminiaturer ved at rulle op eller ned.
Tryk på
→ Opdatér for at synkronisere noter med din Samsung account.
Tryk på
→ Sortér efter for at sortere noterne efter bl.a. dato og titel.
Tryk på
→ Vis efter for at ændre visningstilstand.
Tryk på
→ Importér for at oprette en note ved at importere en PDF, billedfil eller note.
Tryk på
→ Eksportér for at eksportere noter som et andet filformat.
Tryk på
→ Opret mappe for at oprette en mappe.
Tryk på
→ Skift rækkefølge for at ændre noternes rækkefølge.
Tryk på
→ Kopiér for at kopiere noter.
Tryk på
→ Flyt for at flytte noter til en anden mappe.
Tryk på
→ Indstillinger for at ændre indstilinger for S Note.
Tryk på
→ Selvstudium for at få vist et selvstudium til S Note.
102
Værktøjer
Få vist en note
Tryk på noteminiaturen for at åbne den.
Rul til venstre eller højre for at gå til notens øvrige sider.
Tryk på
→ Opret note for at oprette en note.
Tryk på
→ Del via for at sende noten til andre.
Tryk på
→ Eksportér for at gemme noten som en billed- eller PDF-fil.
→ Skift baggrund.
Du kan ændre arkbaggrund ved at trykke på
Tryk på
→ Redigér sider for at tilføje eller slette noten.
Tryk på
→ Slet for at slette noten.
Tryk på
→ Tilføj kode for at tilføje en kode.
Tryk på
→ Opret hændelse for at gemme noten som en begivenhed.
Tryk på
→ Gem som for at gemme noten med et andet navn.
Tryk på
→ Angiv som genvej for at føje en genvej til noten til Startskærmen.
Tryk på
→ Vælg som for at bruge noten som baggrund eller tildele den til en kontakt.
For at udskrive noten skal du forbinde enheden til en printer og trykke på
Enheden er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
→ Udskriv.
S Planner
Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.
På Applikationsskærmen trykkes på S Planner.
Oprette begivenheder eller opgaver
Tryk på
, og brug derefter en af følgende metoder:
• Tilføj begivenhed: Indtast en begivenhed, og angiv, om den skal gentages.
• Tilføj opgave: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.
• Tilføj notat: Opret et håndskrevet notat, som kan føjes til datoen.
103
Værktøjer
Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato og derefter trykke på
den igen.
Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk
efterfølgende på Redigér begivenhedsinfo eller Redigér opgavedetaljer for at tilføje flere
detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller
hvor den finder sted.
Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet Placering,
tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på
det viste kort.
Tilføj en note fra S Note. Tryk på Noter, og skriv derefter en ny note, eller vælg en af de
eksisterende.
Vedhæft et billede. Tryk på Billeder, og tag et billede, eller vælg et af de eksisterende billeder.
104
Værktøjer
Vedhæfte notater til en dato
Tryk og hold nede på en dato for at markere den, hvorefter du får vist notatblokken.
Synkronisere med Google Kalender
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Konti → Google under Mine konti
→ en Google-konto → Synkronisér Kalender. Du kan synkronisere manuelt ved på
→ Synkronisér.
Applikationsskærmen at trykke på S Planner →
Du kan få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på
Vis, vælge Google-kontoen og derefter trykke på Udført.
→ Kalendere →
Skifte kalendertype
Vælg en af de forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre, i højre side af
skærmen. Du kan ændre kalendertype ved at knibe fingrene sammen. Knib fingrene sammen for
f.eks. at skifte fra månedskalender til årskalender, og spred dem fra hinanden for at skifte tilbage
til månedskalender fra årskalender.
105
Værktøjer
Søge efter begivenheder
Tryk på
→ Søgning, og indtast et nøgleord.
Tryk på I dag øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder.
Slette begivenheder
Vælg en dato eller begivenhed, og tryk på
→ Slet.
Dele begivenheder
Vælg en begivenhed, tryk på
→ Del via, og vælg derefter en delingsmetode.
Dropbox
Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når
du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre
computere, der har Dropbox installeret.
På Applikationsskærmen trykkes på Dropbox.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Første gang, du kører Dropbox, skal du følge vejledningen på skærmen for at fuldføre
opsætningen.
Når Dropbox er aktiveret, skal du trykke på Turn on Camera Upload for at overføre billeder og
videoer, der er taget med enhedens kamera, automatisk til Dropbox. Tryk på for at få vist
uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albummer, skal du trykke
på og derefter vælge filer.
→ Upload here → Photos or videos eller Other files for at uploade filer til
Tryk på →
Dropbox. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.
Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på
åbne filer fra favoritlisten.
106
for at
Værktøjer
Sky-tjeneste
Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere applikationsdata med din
Samsung account eller Dropbox.
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling → Konti → Sky-tjeneste.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Synkronisere med Samsung account
Tryk på Samsung account eller Synkroniseringsindstillinger for at synkronisere filer.
Sikkerhedskopiere eller gendanne data
Tryk på Sikkerhedskopi eller Gendan for at sikkerhedskopiere til eller gendanne data fra din
Samsung account.
Synkronisere med Dropbox
Tryk på Tilknyt Dropbox konto, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på
skærmen for at fuldføre opsætningen.
Når du har logget på, skal du trykke på Allow, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer
med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.
107
Værktøjer
Drev
Brug denne applikation til at oprette og redigere dokumenter og dele dem med andre via
Google Drev-lagerpladsen. Når du opretter dokumenter eller overfører filer til Google Drev,
synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Google
Drev, installeret. Få adgang til dine filer uden at skulle uploade eller downloade dem.
På Applikationsskærmen trykkes på Drev.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Ur
Brug denne applikation til at indstille alarmer, se hvad klokken er overalt i verden, måle
varigheden af en begivenhed, indstille en timer, eller bruge uret som skrivebordsur.
På Applikationsskærmen trykkes på Ur.
Slå denne alarm til eller fra
108
Værktøjer
Alarm
Indstille alarmer
Tryk på Opret alarm, indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tryk
efterfølgende på Gem.
• Placeringsalarm: Angiv en placering. Alarmen aktiveres kun, når du er på det angivne
geografiske sted.
• Slumre: Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det
forudindstillede klokkeslæt.
• Smart alarm: Indstil et klokkeslet, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede
klokkeslæt.
Stoppe alarmer
Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk
gentage alarmen efter et angivet tidsrum.
uden for den store cirkel for at
Slette alarmer
Tryk og hold nede på alarmen, og tryk derefter på Slet.
Verdensur
Oprette ure
Tryk på Tilføj by, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.
Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på Indstillinger for sommertid for at anvende
sommertid.
Slette ure
Tryk og hold nede på uret, og tryk derefter på Slet.
109
Værktøjer
Stopur
Tryk på Start for at tage tid på en begivenhed. Tryk på Omgang for at tage mellemtider.
Tryk på Nulstil for at rydde gemte mellemtider.
Timer
Indstil varighed, og tryk på Start.
Træk
uden for den store cirkel, når timeren lyder.
Skrivebordsur
Tryk på
for at se uret på fuld skærm.
Lommeregner
Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.
På Applikationsskærmen trykkes på Lommeregner.
Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis
→ Videnskabelig lommeregner.
Skærmrotation er deaktiveret, tryk på
Tryk på
for at skjule tastaturet og få vist beregningshistorik.
Tryk på Ryd historik for at rydde historikken.
Tryk på
→ Enkelthåndsbetjening til for at tilpasse lommeregneren til brug med én hånd.
110
Værktøjer
Diktafon
Brug denne applikation til at optage eller afspille stemmenotater.
På Applikationsskærmen trykkes på Diktafon.
Optage stemmenotater
Tryk på for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen i bunden af enheden. Tryk på
sætte optagelsen på pause. Tryk på for at afslutte optagelsen.
for at
Redigér optagekvaliteten
Forløbet optagelsestid
Start optagelse
Vis listen over stemmenotater
111
Værktøjer
Afspille stemmenotater
Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.
• : Trim stemmenotatet.
• : Tilpas afspilningshastigheden.
• : Sæt afspilningen på pause.
• /
• : Spring 60 sekunder tilbage eller frem.
/
: Spring til forrige eller næste stemmenotat.
Du kan sende et stemmenotat til andre ved at trykke på
delingsmetode.
→ Del via og derefter vælge en
Administrere stemmenotater
På listen over stemmenotater skal du trykke på
og vælge et af følgende:
• Del via: Vælg de stemmenotater, du vil sende, og vælg derefter en delingsmetode.
• Slet: Vælg de stemmenotater, du vil slette.
• Indstillinger: Redigér indstillinger for diktafon.
• Afslut: Luk diktafonen.
Gemme filer med kontekstuelle koder
På listen over stemmenotater trykkes på
→ Indstillinger → Kontekstuelt filnavn → Til.
112
Værktøjer
S Voice
Brug denne applikation til at give enheden stemmekommandoer om at udføre forskellige
funktioner.
På Applikationsskærmen trykkes på S Voice. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to
gange.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:
• Open music
• Launch calculator
• Call Lulu mobile
• Dial Lulu work
• Check schedule
Tip til at forbedre stemmegenkendelsen
• Tal tydeligt.
• Sørg for, at der er ro omkring dig.
• Brug ikke stødende sprog eller slangord.
• Undgå dialekter.
Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede
kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.
Håndfri tilstand
I Håndfri tilstand læser enheden indholdet højt, når du får indgående opkald, beskeder
og meddelelser, hvilket gør det muligt at bruge enheden uden hænder, når du kører i bil.
Eksempelvis fortæller enheden dig navnet eller telefonnummeret på den person, der ringer.
Sig "Hands-free mode on" for at aktivere håndfri tilstand.
113
Værktøjer
Brug af vækningskommandoer på den låste skærm
Du kan bruge forskellige funktioner på den låste skærm med forudindstillede vækningskommandoer.
Du kan aktivere denne funktion ved at trykke på Indstilling → Min enhed → Låseskærm på
Applikationsskærmen og derefter markere Vågn op med låst skærm.
Google
Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens
applikationer og i disses indhold.
På Applikationsskærmen trykkes på Google.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Søge på enheden
Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på
og sige et nøgleord.
Søgeområde
Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på
Telefonsøgning og markere de elementer, der skal søges efter.
→ Indstillinger →
Google Nu
Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om
offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.
Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. For at ændre indstillingerne for
→ Indstillinger og efter trække Google Nu-kontakten til venstre
Google Nu skal du trykke på
eller højre.
114
Værktøjer
Stemmesøgning
Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.
På Applikationsskærmen trykkes på Stemmesøgning.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Sig et nøgleord eller en sætning, når Tal nu vises på skærmen.
Mine filer
Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder,
videoer, sange og lydklip.
På Applikationsskærmen trykkes på Mine filer.
Få vist filer
Vælg en kategori, og vælg derefter den mappe, du vil åbne. Tryk på
overordnede mappe. Tryk på for at vende tilbage til rodmappen.
Tryk på
for at gå tilbage til den
i en mappe, og vælg derefter en af følgende muligheder:
• Vælg alle: Vælg at udføre en handling for alle filerne samtidigt.
• Opret mappe: Opret en mappe.
• Søgning: Søg efter filer.
• Vis efter: Skift visningstilstand.
• Sortér efter: Sortér filer eller mapper.
• Indstillinger: Redigér indstillinger for filhåndtering.
Føje genveje til mapper
→ Tilføj genvej, indtast et
Føj en genvej til ofte anvendte mapper til rodmappen. Tryk på
navn på en genvej, vælg en mappe, og tryk derefter på Angiv her.
115
Værktøjer
Downloads
Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.
På Applikationsskærmen trykkes på Downloads.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Du kan se, hvilke filer der er blevet downloadet fra internettet, ved at trykke på Internetdownloads. Du kan alternativt trykke på Andre downloads for at se, hvilke filer der er blevet
downloadet fra andre applikationer, såsom E-mail.
Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.
Tryk på Sortér efter størrelse for at sortere filer efter størrelse.
Tryk på Sortér efter dato for at sortere filer efter dato.
Du kan rydde historikken ved at trykke på Tøm liste.
KNOX
Brug denne applikation til at adskille personlige data og arbejdsrelaterede data og til at få
adgang til virksomhedsapplikationer fra din enhed på sikker vis.
På Applikationsskærmen trykkes på KNOX.
For at starte KNOX skal du downloade og installere applikationen. Tryk på Installér, og følg
derefter anvisningerne på skærmen.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• For at beskytte dine data slettes KNOX og tilknyttede data, hvis adgangskoden
indtastes forkert flere gange.
• Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation
via det mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere udgifter.
116
Værktøjer
Samsung Wallet
Brug denne applikation til at gemme elektroniske billetter, medlemskort og gavekort på
enheden. Du kan også tilføje oplysninger om kredit- eller debetkort til mobilbetalinger.
På Applikationsskærmen trykkes på Samsung Wallet.
For at starte Samsung Wallet skal du downloade og installere applikationen. Tryk på Installér,
og følg derefter anvisningerne på skærmen.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation
via det mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere udgifter.
117
Rejse og lokal
Maps
Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.
På Applikationsskærmen trykkes på Maps.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Søge efter steder
Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et søgeord. Når stedet er fundet, skal du vælge
et sted for at få vist detaljerede oplysninger. Yderligere oplysninger findes i hjælpen.
Få rutevejledninger til en destination
Tryk på for at angive start- og slutsteder, og vælg derefter rejsemåde. Enheden viser ruter til
destinationen.
Earth
Brug denne applikation til at udforske ethvert sted i verden via den satellitbaserede kortvisning.
På Applikationsskærmen trykkes på Earth.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
118
Indstillinger
Om Indstillinger
Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje
konti.
På Applikationsskærmen trykkes på Indstilling.
Forbindelse
Wi-Fi
Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Du kan opretholde en stabil netværksforbindelse ved automatisk at vælge Wi-Fi eller det mobile
netværk for at bruge det stærkeste signal. Hvis du vil skifte automatisk mellem netværk, skal du
markere Skift til smart-netværk.
Tryk på
for at bruge valgmuligheder.
• Avanceret: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
• WPS-trykknap: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
• WPS PIN-indtastning: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
Indstille politik for Wi-Fi-dvale
Tryk på Wi-Fi →
→ Avanceret → Bevar Wi-Fi aktiv under dvale.
Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter
opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at
bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til
Altid for at undgå gebyrer for dataforbrug.
119
Indstillinger
Indstille netværksbesked
Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet
netværk.
På skærmen for Indstillinger trykkes på Wi-Fi →
Netværksbesked.
→ Avanceret, og herefter markeres
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct opretter forbindelse til to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for et
adgangspunkt.
Tryk på Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.
Tryk på
for at bruge flere funktioner.
• Timeout for synlighed: Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
• Modtagne filer: Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
• Omdøb enhed: Angiv et Bluetooth-navn for enheden.
Databrug
Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.
• Mobile data: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
• Indstil grænse for mobile data: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
• Databrugscyklus: Angiv den månedlige nulstillingsdato for at holde øje med dit
dataforbrug.
Tryk på
for at bruge flere funktioner.
• Dataroaming: Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
• Begræns baggrundsdata: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden,
når der bruges et mobilt netværk.
• Synkronisér data automatisk: Indstil enheden til automatisk at synkronisere kontakter,
kalender, e-mails, bogmærker og billeddata fra sociale netværk.
• Vis Wi-Fi-brug: Indstil enheden til at vise dit forbrug af data via Wi-Fi.
• Mobile hotspots: Vælg Wi-Fi-hotspots for at forhindre, at applikationer, der kører i
baggrunden, bruger dem.
120
Indstillinger
Flere netværk
Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.
Flytilstand
Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge
ikke-netværksbaserede tjenester.
Standard chatapplikation
Vælg den standardapplikation, du vil bruge til sms'er.
Printer
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter
tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi- eller sky-tjenester.
Mobile netværk
• Mobile data: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
• Dataroaming: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer,
eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
• Adgangspunktsnavne: Opret adgangspunktnavne (APN'er).
• Netværkstilstand: Vælg en netværkstype.
• Netværksoperatører: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.
Inter.del. og Wi-Fi-hotspot
• Mobilt hotspot: Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile
netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges
enheden som et trådløst modem for computeren.
• Bluetooth-deling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
• Hjælp: Få mere at vide om USB-, Wi-Fi- og Bluetooth-internetdeling.
VPN
Konfigurér og opret forbindelse til VPN’er (virtuelle private netværk).
121
Indstillinger
NFC
Aktivér NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.
• Android Beam: Aktivér funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og
kontakter, til enheder, hvorpå NFC er aktiveret.
• Tryk og betal: Vælg standardbetalingsmetoden.
S Beam
Aktivér funktionen S Beam for at sende data, f.eks. videoklip, billeder eller dokumenter, til
enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.
Enheder i nærheden
• Enhedsnavn: Se enhedens navn.
• Delt indhold: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
• Tilladte enheder: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
• Afviste enheder: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
• Download til: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler gemmes.
• Download fra andre enheder: Indstil enheden til at acceptere uploads fra andre enheder.
Screen Mirroring
Aktivér skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.
122
Indstillinger
Min enhed
Låseskærm
Tilpas indstillingerne for den låste skærm.
• Skærmlås: Aktiverer skærmlåsfunktionen. De følgende funktioner afhænger muligvis af den
valgte skærmlåsfunktion.
• Flere widgets: Indstil enheden til at tillade brugen af widgets på den låste skærm.
• Widgets for låst skærm: Disse indstillinger anvendes kun, når du har indstillet
låsefunktionen ved brug af fingerstrygning.
– – Ur eller personlig besked: Indstil enheden til at vise uret eller en personlig besked på
den låste skærm. Følgende indstillinger kan variere afhængigt af dine valg.
For et ur:
– – Dobbelt ur: Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
– – Urstørrelse: Skift størrelsen på uret.
– – Vis dato: Indstil enheden til at vise datoen sammen med uret.
– – Ejeroplysninger: Indtast dine oplysninger, som vises sammen med uret.
For en personlig besked:
– – Redigér personlig besked: Tilpas den personlige besked.
• Genveje: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Oplåsningseffekt: Vælg en effekt, når du låser skærmen op.
• Blækeffekt: Skift farve for blækvirkningen. Blækvirkningen er kun tilgængelig sammen med
S Pennen.
• Hjælpetekst: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
• Vågn op med låst skærm: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når
skærmen er låst.
• Indstil vækkekommando: Angiv en vækkekommando for at starte S Voice eller udføre en
angivet funktion.
• Pop op-note på låst skærm: Indstil enheden til at starte Popup Note, når du dobbelttrykker
på den låste skærm, mens der trykkes på S Pen-knappen.
123
Indstillinger
Skærm
Skift indstillinger for skærmen.
• Baggrund:
– – Startskærm: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
– – Låseskærm: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
– – Start- og låseskærme: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.
• Informations​panel: Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.
• Multi-vindue: Angiv brug af panelet Multi-vindue.
• Sideven: Indstil enheden til at åbne kontekstuelle sider baseret på dine handlinger.
• Skærmtilstand:
– – Tilpas skærm: Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til skærmindstillingerne.
– – Dynamisk: Brug denne tilstand til at gøre farvetonerne på skærmen mere levende.
– – Standard: Brug denne tilstand til normale omgivelser.
– – Professionelt foto: Brug denne tilstand for at få skærmtonen til at ligne ægte farver.
– – Biograf: Brug denne tilstand til lyssvage omgivelser, f.eks. et mørkt lokale.
• Lysstyrke: Indstil skærmens lysstyrke.
• Rotér skærm automatisk: Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
• Skærm timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Dagdrøm: Indstil enheden til at vise en pauseskærm, når din enhed er sluttet til en desktopdockingstation eller er i gang med at oplade.
• Typografi: Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
• Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
• Varighed for berøringstastlys: Angiv varigheden af lyset på knappen.
• Vis batteriprocent: Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.
• Justér skærmtone auto.: Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på
skærmen.
124
Indstillinger
LED-indikator
• Oplader: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriet oplades.
• Lavt batteriniveau: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriniveauet er
lavt.
• Beskeder: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du har ubesvarede opkald,
meddelelser eller beskeder.
• Stemmenotat: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du optager
stemmenotater.
Lyd
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
• Lydstyrke: Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og informationer.
• Vibrationsintensitet: Justér vibrationsniveauet for meddelelser.
• Ringetoner: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
• Vibrationer: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
• Beskeder: Vælg en ringetone for begivenheder, f.eks. indgående beskeder og mistede
opkald.
• Vibrér ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
• Tastetoner: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
• Berøringslyde: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en
funktion på den berøringsfølsomme skærm.
• Tone for skærmlås: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme
skærm, eller låser den op.
• Tilbagem. ved berøring: Indstil enheden til at vibrere, når du berører tasterne.
• Samsung-applikationer: Skift meddelelsesindstillingerne for hver applikation.
• Lyd ved tryk: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker en tast.
• Vibrér ved tryk: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker en tast.
• Lydoutput: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder.
Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.
Startskærmtilstand
Vælg en startskærmtilstand (standard eller nem).
125
Indstillinger
Opkald
Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.
• Opkaldsafvisning: Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til
listen med afviste.
• Konfigurér meddelelser ved afvist opkald: Tilføj eller redigér den besked, der sendes, når
du afviser et opkald.
• Besvare/afslutte opkald:
– – Starttasten besvarer opkald: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du
trykker på Startknappen.
– – Stemmestyring: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved hjælp
af stemmekommandoer.
– – Tænd/sluk-tast afsl. opk.: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på
Tænd/sluk-knappen.
• Sluk for skærm under samtale: Indstil enheden til at aktivere nærhedssensoren under et
opkald.
• Ringesignaler:
– – Svarvibration: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
– – Vibration ved opk.afslut: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et
opkald.
– – Forbindelsestone: Aktivér eller deaktivér klartonen.
– – Minutsignal: Aktivér eller deaktivér minutsignaltonen.
– – Tone ved afslutning af opkald: Aktivér eller deaktivér tonen ved afbrydelse af opkald.
– – Varsel under samtale: Indstil enheden til at afgive varsler om begivenheder under et
opkald.
• Opkaldstilbehør:
– – Automatisk svar: Indstil, om enheden besvarer opkald automatisk efter en angiven
periode (kun tilgængelig, når der er tilsluttet høretelefoner).
– – Automatisk svartimer: Vælg det tidsrum, som enheden venter, før den besvarer opkald.
– – Bet. for udgående opkald: Indstil enheden til at tillade udgående opkald med
Bluetooth-høretelefoner, også selv om enheden er låst.
– – Udgående opkaldstype: Vælg den type udgående opkald, der skal få dig til at bruge
Bluetooth-høretelefoner.
126
Indstillinger
• Yderligere indstillinger:
– – Vis mit nummer: Vis dit opkalder-id til andre for udgående opkald.
– – Viderestilling: Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
– – Automatisk områdekode: Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (områdeeller landekode) før et telefonnummer.
– – Opkaldsspærring: Blokér indgående eller udgående opkald.
– – Banke på: Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
– – Automatisk genopkald: Aktivér automatisk genopkald for opkald, der ikke fik
forbindelse, eller som blev afbrudt.
– – FDN: Aktivér eller deaktivér FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på
FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.
• Ringetoner og tastaturtoner:
– – Ringetoner: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
– – Vibrationer: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
– – Vibrér ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
– – Tastetoner: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
• Tilpas opkaldslyd: Vælg en opkaldslydtype, der skal bruges med høretelefonerne.
• Støjreducering: Indstil enheden til at fjerne baggrundsstøj, så den, du taler med, bedre kan
høre dig.
• Forøg lydstyrke i lomme: Indstil enheden til at øge ringetonens lydstyrke, når enheden er
i et tætlukket rum, som f.eks. en taske eller en lomme.
• Billede ved videoopkald: Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
• Brug funktioner for ubesvarede opkald: Vælg, at der skal forsøges med et stemmeopkald,
når et videoopkald ikke får forbindelse.
• Telefonsvarertjeneste: Vælg eller indstil din telefonsvarertjenesteudbyder.
• Indstil. for tlf.svarer: Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer
hos tjenesteudbyderen.
• Lyd: Vælg en ringetone, der kan varsle dig om nye talebeskeder.
• Vibration: Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.
• Konti: Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IP-opkaldstjenester.
• Brug internetopkald: Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller
udelukkende for IP-opkald.
127
Indstillinger
Blokerings​tilstand
Vælg hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil til at tillade meddelelser fra opkald fra
bestemte kontakter i blokeringstilstand.
Håndfri tilstand
Indstil enheden til at læse indhold højt, og angiv de applikationer, der skal bruges i Håndfri
tilstand.
Strømspare​tilstand
Aktivér strømsparetilstand og skift indstillingerne.
• CPU-ydelse: Indstil enheden til at begrænse brugen af visse systemressourcer.
• Skærmoutput: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
• Deaktivér feedback ved berøring: Indstil enheden til at slå vibrationer fra, når du berører
tasterne.
• Lær om strømbesparelse: Få oplysninger om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.
Tilbehør
Skift indstillinger for tilbehør.
• Dock-lyd: Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden tilsluttes eller fjernes fra en
desktop-dock.
• Tilstand for lydoutput: Indstil enheden til at bruge dockens højttaler, når din enhed er
sluttet til en desktop-dock.
• Visning af hjemmeskærm: Indstiller enheden til at vise skrivebordsuret, når din enhed
er tilsluttet en desktop-dock.
• Lydoutput: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder.
Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.
128
Indstillinger
Tilgængelighed
Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer.
Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.
• Rotér skærm automatisk: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer
enheden.
• Skærm timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Sig adgangskoder: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp
af TalkBack.
• Besvare og afslutte opkald:
– – Starttasten besvarer opkald: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du
trykker på Startknappen.
– – Besvar opkald ved at trykke: Indstil enheden til at besvare et opkald, når du trykker på
opkaldsaccepteringsknappen.
– – Stemmestyring: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved hjælp
af stemmekommandoer.
– – Tænd/sluk-tast afsl. opk.: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på
tænd/sluk-knappen.
• Vis genvej: Føj en genvej til Tilgængelighed på hurtigmenuen, der vil blive vist, når du
trykker og holder nede på Tænd/sluk-knappen.
• TalkBack: Aktivér TalkBack, som gør det muligt at høre tale.
• Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
• Bevægelser til forstørrelse: Indstil enheden til at zoome ind og ud ved hjælp af
fingerbevægelser.
• Negative farver: Gør skærmens farver modsatte for at gøre skærmen mere tydelig.
• Tilgængelighedsgenvej: Indstil enheden til at aktivere TalkBack, når du trykker og holder
nede på Tænd/sluk-knappen, og herefter trykker og holder nede på skærmen med to fingre.
• Tekst-til-tale-muligheder:
– – Foretrukken TTS-enhed: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for
talesynteseprogrammer ved at trykke på .
– – Talehastighed: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
– – Lyt til et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
– – Status for standardsprog: Få vist status for standardsprog for tekst-til-tale-funktionen.
129
Indstillinger
• Lydbalance: Justér lydbalancen, når du bruger en dobbelt høretelefon.
• Monolyd: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
• Deaktivér alle lyde: Slå alle enhedens lyde fra.
• Flash-besked: Indstil kameralyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye beskeder
eller meddelelser.
• Google-undertekster (CC): Indstil enheden til at vise undertekster på indhold, der
understøttes af Google, og rediger indstillingerne for undertekster.
• Samsung-undertekster (CC): Indstil enheden til at vise undertekster på indhold, der
understøttes af Samsung, og rediger indstillingerne for undertekster.
• Tryk og hold-forsinkelse: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
Enkelthånds​betjening
Aktivér Enkelthåndsbetjening, så du nemmere kan betjene enheden med én hånd.
• Tastatur & samtaleknap: Indstil enheden til at justere størrelsen og placeringen af tastaturet.
• Samsung-tastatur: Indstil enheden til at justere størrelsen og placeringen af Samsungtastaturet.
• Lommeregner: Indstil enheden til at justere størrelsen og placeringen af lommeregneren.
• Oplåsningsmønster: Indstil enheden til at justere størrelsen og placeringen af skærmen
med oplåsningsmønsteret.
• Lær om enkelthåndsbetjening: Se undervisningsvideoen for Enkelthåndsbetjening.
Sprog og input
Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger
muligvis ikke tilgængelige.
Sprog
Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.
130
Indstillinger
Standard
Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.
Samsung-tastatur
Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på
.
De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Indtastningssprog: Vælg sprog til tekstindtastning.
• Ordbog: Aktivér ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag
til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
• Auto-udskiftning: Indstil enheden til at rette forkert stavede eller ufuldstændige ord ved at
trykke på mellemrumstasten eller skilletegn.
• Automatiske store bogstaver: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første
bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum,
spørgsmålstegn eller udråbstegn.
• Automatisk mellemrum: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem
ord.
• Automatisk tegnsætning: Indstil enheden til at indsætte et punktum, når du dobbelttrykker
på mellemrumstasten.
• Ingen: Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygefunktionen.
• Kontinuerligt input: Indstil for at kunne angive tekst, når der stryges på tastaturet.
• Markørkontrol: Aktivér eller deaktivér tastaturets intelligente navigationsfunktion for at
flytte markøren ved at rulle på tastaturet.
• Lyd: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på en tast.
• Vibration: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
• Tegneksempel: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
• Penneregistrering: Indstil enheden til at åbne håndskriftspanelet, når du trykker på feltet
med S Pennen.
• Selvstudium: Lær at indtaste tekst ved brug af Samsung-tastaturet.
• Nulstil indstillinger: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.
131
Indstillinger
Google-stemmeindtastning
Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på
.
• Vælg inputsprog: Vælg sprog til tekstinput.
• Bloker krænkende ord: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
• Offline talegenkendelse: Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.
Stemmesøgning
Brug følgende indstillinger til Google-stemmegenkendelse:
• Sprog: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
• Registrering af kommandoen "OK Google": Indstil enheden til at begynde
stemmegenkendelse, når du udtaler vækkekommandoen, mens du bruger
søgeapplikationen.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Taleoutput: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af
stemmetilbagemeldinger.
• Bloker krænkende ord: Skjul stødende ord fra stemmesøgningsresultater.
• Offline talegenkendelse: Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.
• Personlig genkendelse: Indstil enheden til anvende oplysninger fra dit Google betjeningspanel for at forbedre talegenkendelsens præcision.
• Bluetooth-headset: Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med Bluetoothhovedtelefoner, når de er forbundne til enheden.
Tekst-til-tale-muligheder
• Foretrukken TTS-enhed: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for
talesynteseprogrammer ved at trykke på .
• Talehastighed: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
• Lyt til et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
• Status for standardsprog: Få vist status for standardsprog for tekst-til-tale-funktionen.
Markørhastighed
Justér markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.
132
Indstillinger
Bevægelse
Aktivér funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse
på enheden.
• Hurtigt glimt: Indstil enheden til at aktivere den berøringsfølsomme skærm og vise
oplysninger, såsom beskeder, ubesvarede opkald, nye meddelelser, dato og klokkeslæt,
enhedsstatus m.m., når du bevæger hånden hen over sensoren øverst på skærmen.
• Direkte opkald: Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op
og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer.
• Smart-varsel: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har
modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
• Dobbelttryk for at gå til toppen: Indstil enheden til at gå til toppen af en liste over
kontakter eller e-mailmeddelelser, når du dobbelttrykker på skærmen.
• Vip for at zoome: Indstil enheden til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i Galleri eller
gennemser websider, når du trykker og holder nede på to punkter med fingrene og herefter
vipper enheden frem og tilbage.
• Panorér for at flytte ikon: Indstil enheden til at flytte et element til en anden side, når du
trykker og holder nede på elementet og derpå panorerer enheden til venstre eller højre.
• Panorér for at se billeder: Indstil enheden til at rulle gennem et billede ved at bevæge
enheden i en hvilken som helst retning, når billedet er zoomet ind.
• Ryst for at opdatere: Indstil enheden til at søge efter Bluetooth-enheder, når du ryster den.
• Vend for at gøre lydløs/sætte på pause: Indstil enheden til at gøre indgående opkald,
alarmer og musik lydløse, når du placerer enheden med forsiden nedad.
• Avancerede indstillinger:
– – Hurtigt glimt: Vælg de elementer, der skal vises på skærmen Hurtigt glimt, når du
bevæger hånden hen over nærheds-/lyssensoren.
– – Følsomhedsindstillinger: Justér reaktionshastigheden for hver bevægelse.
• Lær om bevægelser: Se selvstudie-guiden om kontrolbevægelser.
133
Indstillinger
• Stryg med hånden for skærmbillede: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du
fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.
• Rør med håndfladen for at sætte på lydløs/pause: Indstil enheden til at sætte
medieafspilning på pause eller afbryde lyden fra FM-radioen, når du berører skærmen med
håndfladen.
• Lær om håndbevægelser: Se undervisningsvideoen for at lære at styre håndbevægelser.
Smart-skærm
• Smart skærm-standby: Indstil enheden til denne funktion for at undgå, at skærmens
baggrundslys slukkes, mens du ser på skærmen.
• Smart-rotation: Indstil grænsefladen til ikke at dreje i forhold til din ansigtsretning.
Stemmestyring
Redigér indstillingerne for at styre valg ved hjælp af stemmekommandoer.
Hvis Vibrér ved opkald er aktiveret, vil enheden ikke kunne genkende stemmekommandoer, når der kommer et indgående opkald.
S Pen
Skift indstillinger for brug af S Pennen.
• Styrende hånd: Angiv, hvilken hånd du bruger til at skrive med, for at forbedre S Peninputtet.
• Lyd til-/frakobling af pen: Indstil enheden til at afgive lyd, når S Pennen isættes eller tages
ud af indgangen.
• Åbn pop op-note: Indstil enheden til at starte Pop op-note, når S Pennen tages ud af
indgangen.
• Batteribesparelse: Indstil skærmen til ikke at reagere, når du isætter eller fjerner S Pennen.
• S Pen-holder: Indstil enheden til at vise en pop op-advarsel og udsende en lyd, hvis du går,
mens den berøringsfølsomme skærm er slukket, og S Pennen er fjernet fra enheden.
134
Indstillinger
• Luft-visning:
– – Markør: Indstil enheden til at vise S Pen-markøren, når S Pennen holdes over skærmen.
– – Informationseksempel: Se oplysninger i et pop op-vindue ved at pege på elementer
med S Pennen.
– – Ikonetiketter: Se enkle oplysninger for et element i et pop op-vindue ved at pege på
elementet med S Pennen.
– – Listerulning: Mens der vises e-mails eller websider, kan du holde S Pennen over kanten af
skærmen for at rulle gennem siden.
• Lyd og feedback ved berøring: Indstil enheden til at afgive lyd og vibrere, når du peger på
filer, emner eller indstillinger.
• Indstillinger for hurtigkommando: Konfigurér indstillingerne for Hurtigkommando.
• Hjælp til S Pen: Få hjælpeoplysninger til brug af S Pennen.
Konti
Tilføj konto
Tilføj e-mail- eller SNS-konti.
Sky-tjeneste
Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox
sky-lageret.
Sikkerhedskopiere og nulstille
Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.
• Sikkerhedskopi af data: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og
applikationsdata til Google-serveren.
• Sikkerhedskopi af konto: Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
• Gendan automatisk: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata,
når applikationer geninstalleres på enheden.
• Nulstil til fabriksstandard: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.
135
Indstillinger
Mere
Tilpas indstillingerne for placeringstjenester, sikkerhed og andre indstillinger.
Sted
Skift placeringsindstillinger, og aktiver tilladelser for at tillade applikationer at bruge dine
placeringsindstillinger.
• Tilstand: Vælg en metode til indsamling af dine placeringsindstillinger.
• Seneste placeringsanmodninger: Indstil enheden til at vise, hvilke applikationer der
anvender dine aktuelle placeringsoplysninger og deres batteriforbrug.
• Placeringstjenester: Få vist, hvilke applikationer der anvender oplysninger om din aktuelle
placering.
• Mine steder: Indstil profiler, der bruges til bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fiog/eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.
Sikkerhed
Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.
• Kryptér enhed: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal
indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.
Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time
at kryptere data.
• Kryptér eksternt SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret,
kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling, inden du
nulstiller enheden.
• Kontrollér på afstand: Indstil enheden til at tillade fjernstyring af din enhed via internettet,
hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account
for at kunne bruge denne funktion.
– – Kontoregistrering: Tilføj eller få vist din Samsung account.
– – Brug trådløse netværk: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata og
bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi eller et mobilt netværk.
• Tyverisporing: Aktivér eller deaktivér funktionen Find min mobil, der hjælper med at finde
enheden, hvis den er bortkommet eller er blevet stjålet.
136
Indstillinger
• Gå til websted: Åbn webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com). Du kan spore
og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
• Konfigurér SIM-kortlås:
– – Lås SIM-kort: Aktivér eller deaktivér funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode,
før enheden kan bruges.
– – Skift SIM PIN-kode: Skift den PIN-kode, der bruges til at få adgang til SIM- eller USIMdata.
• Gør adgangskoder synlige: Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster
dem.
• Enhedsadministratorer: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden.
Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
• Ukendte kilder: Vælg at kunne installere applikationer fra en hvilken som helst kilde. Hvis
dette ikke er valgt, kan du kun downloade applikationer fra Play Butik.
• Bekræft apps: Vælg denne indstilling for lade Google undersøge applikationen for skadelig
adfærd, inden du installerer den.
• Opdat. af sik.politik:
– – Automatiske opdateringer: Indstil enheden til at kontrollere og downloade sikkerhedsopdateringer automatisk.
– – Foretrukne netværk: Vælg en netværksforbindelse for at kontrollere og downloade
sikkerhedsopdateringer automatisk.
– – Kontrollér for opdateringer: Kontrollér for sikkerhedsopdateringer.
• Send sikkerhedsrapporter: Indstil enheden til at sende sikkerhedsrapporter automatisk, når
enheden er sluttet til et Wi-Fi-netværk.
• Lagringstype: Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
• Pålidelige legitimationer: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker
brug af forskellige applikationer.
• Installér fra enhedslager: Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
• Slet legitimationsoplysninger: Slet indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden,
og nulstil adgangskoden.
137
Indstillinger
Applikationsmanager
Få vist og administrér applikationerne på enheden.
Standardapplikationer
• Hjem: Vælg en standardtilstand for Startskærmen.
• Meddelelser: Vælg den standardapplikation, du vil bruge til sms'er.
Batteri
Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.
• Vis batteriprocent: Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.
Lagring
Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et
hukommelseskort.
Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.
Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af
hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.
138
Indstillinger
Dato og tid
Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og
dato.
Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Automatisk dato og klokkeslæt: Opdatér automatisk klokkeslættet og datoen, når du rejser
på tværs af tidszoner.
• Indstil dato: Angiv den aktuelle dato manuelt.
• Indstil tid: Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
• Automatisk tidszone: Indstil enheden, så du modtager oplysninger om tidszone fra
netværket, når du bevæger dig imellem forskellige tidszoner.
• Vælg tidszone: Angiv din egen tidszone.
• Brug 24-timersformat: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
• Vælg datoformat: Vælg et datoformat.
Om enheden
Få adgang til enhedsoplysninger, redigér enhedsnavn eller opdatér enhedens software.
Google Indstillinger
Brug denne applikation til at konfigurere indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af
Google.
På Applikationsskærmen trykkes på Google Indstillinger.
139
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode,
som du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet
en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere
oplysninger.
Din enhed tænder ikke
• Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
• Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
• Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.
140
Fejlsøgning
Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm,
fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme
skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan
der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
• Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den
udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
• Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af
Samsungs servicecentre.
Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl
Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer eller
sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden
er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde nede på Tænd/sluk-knappen i over
8-10 sekunder for at genstarte enheden.
Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På Applikationsskærmen skal du trykke på Indstilling → Konti → Sikkerhedskopiere og nulstille → Nulstil til
fabriksstandard → Nulstil telefon → Slet alt. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal
du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobile netværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.
141
Fejlsøgning
Der er ekko på lyden under et opkald
Justér lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen eller find et andet område.
Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten
er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens hovedantenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller
enheden kan slukke. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.
• Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs
servicecentre for at få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning
blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks.
spil eller internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
142
Fejlsøgning
Enheden føles varm
Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden
igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens
levetid eller ydelse.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
• Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra
enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have
prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker,
du benytter.
• Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra
enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes,
f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en applikation, der understøtter det. For at se hvilke
filformater din enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
143
Fejlsøgning
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer,
der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
En anden Bluetooth-enhed registreres ikke
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
• Kontrollér, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på
computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
144
Fejlsøgning
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data,
der gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse
eller vibration af delene.
• Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
145
Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område,
tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
www.samsung.com
Danish. 08/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising