Samsung | SGH-Z140 | Samsung SGH-Z140 Bruksanvisning

* Det är inte säkert att beskrivningarna i denna handbok helt överensstämmer med din telefon
eftersom telefonens innehåll varierar i olika länder och med olika programvaror.
* Telefonen och tillbehören som visas på bilderna i handboken kan se olika ut i olika länder.
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi
till http://www.samsung.se.
Klicka in på
"Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 08-585 36 787
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-07602A
Swedish. 09/2005. Rev 1.2
Säkerhet på vägen i första hand
Använd inte mobiltelefonen när du kör.
Parkera fordonet först.
Stäng av telefonen när du tankar
Viktiga
säkerhetsföreskrifter
Att bortse från föreskrifterna kan
vara både riskfyllt och olagligt.
Använd inte telefonen på bensinstationer
eller i närheten av bränsle eller kemikalier.
Stäng av telefonen i flygplan
Mobiltelefoner kan orsaka elektriska
störningar. Det är både olagligt och riskfyllt
att använda dem på flygplan.
Stäng av telefonen i närheten av
medicinsk utrustning.
Sjukhus och andra vårdinrättningar kan
använda utrustning som är känslig för
externa radiovågor. Följ lokala
bestämmelser.
Håll telefonen utom räckhåll för små barn.
Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska
störningar vilket kan inverka på deras prestanda.
Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom
räckhåll från små barn.
Särskilda bestämmelser
Tillbehör och batterier
Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni.
Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att
använda den och på alla platser där den kan orsaka
elektriska störningar eller innebära risk.
Använd endast tillbehör och batterier som är
godkända av Samsung. Ej godkänd utrustning kan
skada telefonen och medföra risk för personskador.
Vattentålighet
Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.
Använd den med förnuft
Använd bara telefonen för normal användning (mot
örat). Undvik onödig kontakt med antennen när
telefonen är påslagen.
Nödsamtal
Uppge all nödvändig information så exakt som
möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas
att göra det
.
Viktiga säkerhets-föreskrifter
Störningar
• ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG
ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA
EXPLOSIONSRISK.
• ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT
LOKALA INSTRUKTIONER.
Kvalificerad service
Endast specialutbildad servicepersonal får reparera
telefonen.
Mer information om säkerhet finns i "Hälso- och
säkerhetsinformation" på sid 79.
1
Om denna handbok
Den här användarhandboken innehåller en
kortfattad information om hur du använder
telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler
funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens
basfunktioner.
Följande ikoner används i handboken:
Anger att du bör vara extra
uppmärksam på den efterföljande
informationen som gäller
säkerhetsaspekter eller
telefonfunktioner.
•
Specialfunktioner på
din telefon
•
Kamera och videokamera
Med telefonens kameramodul kan
du ta en bild eller spela in en
video.
•
Mediaspelare
Spela upp mediafiler i telefonen.
•
IrDA
Skicka och ta emot mediafiler och
kontaktkort eller planeringsdata
via infraröd port.
Det finns mer information på den sida
som hänvisas till.
Du måste använda
navigeringsknapparna för att bläddra
till rätt alternativ och välja det.
→
[
]
< >
2
En av telefonens knappar. T ex [
3G
Telefonen kan användas i 3G-nät
som tillåter större
överföringshastigheter,
direktuppspelad video och
videokonferenser.
]
En programstyrd knapp vars funktion
visas på telefonens skärm. T ex
<Meny>
•
•
•
•
Bildmeddelande (MMS)
Skicka bildmeddelanden som kan innehålla
text, bild, video och ljud.
•
E-post
Skicka e-post med bild-, video- och ljudbilagor.
WAP Browser
Öppna trådlöst Internet och få
tillgång till en rad olika tjänster
och aktuell information.
•
Java
Spela Java™-baserade
förprogrammerade spel och
hämta fler när du vill.
Bli personlig med ett foto-ID
Du ser ett foto på den person som
ringer till dig.
•
Planering
Håll reda på din planering per dag,
vecka och månad.
•
Röstmemo
Spela in memon och ljud.
Namnkort
Skapa namnkort med ditt nummer
och din profil så att du kan
använda detta bekväma
elektroniska visitkort när du
presenterar dig för andra.
•
Specialfunktioner på din telefon
•
Bluetooth
Skicka foton, bilder, videoklipp
eller annan personlig information
och anslut till andra enheter med
hjälp av den kostnadsfria och
trådlösa Bluetooth-tekniken.
3G-modem
Höghastighetsöverföring av data via seriell
kabel, IrDA eller Bluetooth.
3
Skriva in text
Innehåll
22
ABC-, T9-, siffer- och symbolläge
Packa upp
6
Kontrollera att allt är med
Telefonen
15
Använda kamera, spel, Internet och andra
specialfunktioner
4
29
Felsökning
78
Hjälp och personlig assistans
Sätta i kortet och ladda telefonen........................ 7
Slåpå/av telefonen ............................................ 8
Knappar och display .......................................... 9
Display ........................................................... 10
Välja menyfunktioner ....................................... 11
Anpassa telefonen............................................ 12
Ringa/besvara samtal ....................................... 14
Använda kameran ............................................
Spela upp mediafiler.........................................
Spela spel .......................................................
Navigera i WAP Browser....................................
Använda telefonboken ......................................
Sända meddelanden .........................................
Använda trådlös Bluetooth ................................
Menyfunktioner
Alla menyalternativ
7
Första stegen för att använda telefonen
Fler funktioner
24
Avancerade samtalsfunktioner
6
Knappar, funktioner och platser
Komma igång
Samtalsfunktioner
15
16
16
17
17
18
21
Hälso- och säkerhetsinformation
79
Index
85
Översikt över menyfunktioner
I viloläge: Tryck på <Meny> för att öppna menyläget.
1 Spel & mera
sid 29
2 Vodafone live!
sid 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
Vodafone live!
Ange URL
Favoriter
Historik
Nätinställningar
Nytt
Spel
Ringsignaler
Foto
Nyheter
Sport
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
3 Hjälpredor
sid 32
Vodafone
Mediaspelare
Röstmemo
Kalkylator
Omvandlare
Världstid
Alarm
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
4 Kamera
sid 37
32
32
34
35
36
36
36
5 Meddelanden
sid 41
8 Telefonbok
sid 60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
41
43
45
45
46
47
47
47
47
48
48
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
9 Inställningar
sid 66
6 Mina filer
sid 51
Bilder
Videos
Ringsignaler
Ljud
Teman
Andra filer
sid
sid
sid
sid
sid
sid
7 Planering
sid 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
Skapa nytt
Inkorg
Utkast
Skickade meddelande
E-post
Vodafone Messenger*
Album*
Ring röstbrevlåda
Mallar
Radera alla
Inställningar
Minnesstatus
Kalender
Veckovy
Dagens agenda
Schema
Årsdag
Att göra
Memo
Missat agendalarm
Minnesstatus
52
53
55
55
56
57
57
59
59
59
59
60
60
60
60
Sök Kontakt
Lägg till kontakt
Samtalslista
Grupper
Kortnummer
Min kontaktinformation
Kopiera allt
Inställningar
Minnesstatus
Servicenummer**
Profiler
Displayinställningar
Telefoninställning
Samtalsinställningar
Tid och datum
Anslutningar
Programinställningar
Säkerhet
Eget nummer
Minnesstatus
Återställ allt
60
61
62
64
65
65
65
65
66
66
66
67
68
69
71
71
75
76
77
77
77
* Visas endast om det stöds av din operatör.
** Visas endast om det stöds av ditt
USIM/SIM-kort.
5
Packa upp
Telefonen
Kontrollera att allt är med
Knappar, funktioner och platser
Hörlur
Telefon
Batteri
InstallationsCD för dator
Reseadapter
Datakabel
Användar
handbok
Snabbstartguide
Headset
Du kan inhandla olika tillbehör hos
din lokala Samsung-återförsäljare.
Vilka artiklar som medföljer
telefonen och vilka tillbehör som
finns hos din Samsungåterförsäljare kan variera mellan
olika länder och telefonoperatörer.
6
Knapp
(mittknappen)
för att öppna
meny/bekräfta
Knapp för
videosamtal
Uttag för
headset
Programstyrd
knapp
(vänster)
Volymknappar
Uppringning
sknapp
Infraröd port
Specialfunktion
sknappar
Display
Knapp
för
kamera
Kameraobjektiv
Yttre
display
Programväx
lingsknapp
Navigering
sknappar
Programstyrd
knapp (höger)
Av-/På-knapp/knapp för
att lämna meny
Raderaknapp
Alfanumeriska
knappar
Mikrofon
Komma igång
3
Sätt i batteriet.
Sätt i USIM/SIMkortet.
5
Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.
LED-lampan på laddaren indikerar att laddning
pågår.
• Röda: batteriet laddas.
• Gröna: batteriet är helt laddat.
• Orange: batteriet är felmonterat eller
batteriets arbetstemperatur är för hög eller
för låg.
Kontrollera att de
guldfärgade
kontakterna på kortet
är vända mot telefonen.
6
Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen
är fulladdad (grön laddningslampa).
Första stegen för att använda telefonen
4
Anslut reseadaptern
till telefonen.
Sätta i USIM/SIM-kortet
När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du
ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med
information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och
tillgängliga tilläggstjänster. För 3G-tjänster måste
ett USIM-kort användas.
Sätta i kortet och ladda telefonen
1
Ta ur batteriet.
Stäng avtelefonen, om
den är på, genom att
hålla knappen [ ]
nedtryckt.
2
7
Komma igång
7
Koppla loss laddaren från telefonen.
Slåpå/av telefonen
Slå på
1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [ ] nedtryckt
tills telefonen slås på.
Svagt batteri, indikator
När batteriet är svagt:
• hörs en varningssignal,
• meddelandet "Batteri lågt" visas och
• ikonen för tomt batteri
blinkar.
Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av
automatiskt. Ladda batteriet.
8
Slå inte på
telefonen där det
är förbjudet att
använda
mobiltelefoner.
3. Om det behövs skriver du in
PIN-koden och trycker på
<Bekräf.>.
Stänga av
1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [
] nedtryckt.
Knappar och display
Knapp(-ar) Beskrivning
Utföra de funktioner som anges på
displayens nedersta textrad.
I viloläge: Öppna menyläget.
I menyläge: Välja den markerade
menyn.
Ringa ett videosamtal.
Öppna programväxlingsfönstret där du
kan välja Samtal, Meddelanden och
Vodafone live! utan att avsluta det
aktuella programmet.
Ringa upp eller besvara ett samtal.
I viloläge: Hämta det senast slagna,
missade eller mottagna numret.
Ta bort tecken på displayen eller det
markerade objektet i ett program.
Avsluta ett samtal.
Håll knappen nedtryckt för att slå på
eller stänga av telefonen.
I menyläge: Avbryta inmatningen och gå
tillbaka till viloläget.
Komma igång
I viloläge: Öppna menyalternativ direkt.
sid 68
I menyläge: Bläddra igenom
menyalternativen.
Knapp(-ar) Beskrivning
Skriva in siffror, bokstäver och vissa
specialtecken.
I viloläge: När du håller knappen [1]
nedtryckt kopplas du upp till mobilsvar.
Håll [0] nedtryckt för att ange
utlandsprefix.
Skriva in specialtecken.
I viloläge: Håll [ ] nedtryckt för att
aktivera eller deaktivera profilen Tyst.
Håll [ ] nedtryckt för att infoga en paus
mellan nummer.
Ställa in telefonens volym.
I viloläge: Justera volymen på
knappljudet. Håll knappen nedtryckt för
att aktivera den yttre displayen när
telefonen är stängd.
Håll knappen nedtryckt för att slå på
telefonen.
I kameraläge: Ta ett kort eller börja
spela in en video.
9
Komma igång
Display
Layout
Ikoner
Displayen har tre områden.
Ikoner
Visar olika ikoner.
Text och grafik
Visar meddelanden,
instruktioner och
information som du
skriver in.
Meny
Ikoner
Informationsområde
för de
programstyrda
funktionerna
Visar vilka funktioner
som för närvarande
hör ihop med de två
programstyrda
knapparna.
Styrkan på den mottagna
signalen
När du använder tjänster i ett
2.5G-nät visas denna ikon
medan data överförs
När du använder tjänster i ett
3G-nät visas denna ikon
medan data överförs
Funktion för aktiv sökning
10
(forts)
Nytt meddelande: Om
inkorgen är full visas alla
meddelandeikoner i rött.
•
: Textmeddelande
•
: Bildmeddelande
•
: E-post
•
: Mobilsvar
•
: WAP-push
•
:
Konfigurationsmeddelande
Röstsamtal pågår
Du är utanför din egen
operatörs täckningsområde
och det går varken att ringa
eller ta emot röstsamtal
Videosamtal pågår
Du är utanför din egen
operatörs täckningsområde
och det går varken att ringa
eller ta emot videosamtal
Bluetooth-funktionen är aktiv
Vid dataöverföring blinkar
ikonen i rött och blått.
sid 71
Ikoner
(forts)
Ansluten till Bluetoothhandsfree eller -headset
IrDA-porten är aktiv
sid 73
Ansluten till datorn via en
USB-port
Använda de
De programstyrda knapparnas
programstyrda funktion varierar beroende på
vilken telefonfunktion som är
knapparna
aktiv. Texten på displayens
nedersta rad, strax ovanför varje
knapp, visar den aktuella
funktionen.
Meny
Ansluten till en säker
webbplats
Profilinställningar
•
: Normal
•
: Tyst
•
: Bil
•
: Möte
•
: Utomhus
Komma igång
Surfa på Internet på datorn
och använda telefonen som
modem
i användarhandboken till
Samsung PC Studio
Välja menyfunktioner
sid 66
Batteriets laddningsnivå
Tryck på den
vänstra
programstyrda
knappen för att
öppna Meny-läget.
Tryck på den
högra
programstyrda
knappen för att
starta
webbläsaren.
I varje meny tilldelas någon av
de populäraste
undermenyerna till den
vänstra programstyrda
knappen. På så vis går det
lättare att snabbt öppna
populära menyer.
11
Komma igång
Välja
alternativ
1. Tryck på den programstyrda
knappen eller <Meny> för
att öppna menyläget.
Anpassa telefonen
Språk
2. Tryck på
navigeringsknapparna för att
flytta till nästa eller
föregående alternativ.
3. Tryck på <Välj>, <OK> eller
[Mitten] för att välja
funktionen som visas eller
det markerade alternativet.
4. Avsluta på något av följande
sätt:
• Tryck på <Tillbaka> om
du vill gå en nivå uppåt i
menystrukturen.
• Tryck på [ ] om du vill
återgå till viloläget.
Använda
genvägar
12
Tryck på den sifferknapp som
motsvarar det alternativ som du
ska välja.
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar →
Telefoninställning →
Telefonspråk → Skärmtext.
2. Välj språk.
3. Tryck på <Spara>.
Ringsignal
Du kan byta ringsignal genom att
ändra egenskaperna för den
aktuella ljudprofilen.
Ändra profilens egenskaper:
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar →
Profiler.
2. Bläddra till den ljudprofil du
använder.
3. Tryck på <Val> och välj
Redigera.
4. Välj Ringsignal för
röstsamtal och markera en
ringsignal för röstsamtal.
5. Tryck på <Välj>.
6. Välj Ringsignal för
videosamtal och markera en
ringsignal för videosamtal.
7. Tryck på <Välj>.
8. Tryck på <Val> och välj
Spara.
Du kan välja ett tema. Teman
innehåller bakgrundsbilder,
påslagningsbilder, ringsignaler
för röst- och videosamtal och
meddelandesignaler.
I viloläge: Tryck på <Meny> och
välj Inställningar →
Displayinställningar → Tema
→ en temabild.
Du kan hämta fler temabilder
från hemsidan som är förinställd
av Vodafone.
Tyst läge
Det går att snabbt aktivera
profilen Tyst för att undvika att
andra störs.
Håll [ ] nedtryckt i viloläget.
Byta ljudprofil:
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar →
Profiler.
2. Välj profil.
Bakgrundsbild
i viloläge
Du kan välja vilken
bakgrundsbild som ska visas på
viloskärmen.
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar →
Displayinställningar →
Bakgrundsbild.
Komma igång
Temabild
2. Bläddra till Bilder.
3. Tryck på <Val> och välj
Redigera.
4. Bläddra till en bildruta genom
att trycka på [Vänster] eller
[Höger].
5. Välj bild och tryck på
<Ställ in>.
6. Tryck på <Val> och välj
Spara.
13
Komma igång
Telefonlås
Du kan skydda telefonen mot
obehörig användning med hjälp
av ett lösenord. Det behövs ett
lösenord när telefonen slås på.
Ringa/besvara samtal
Ringa ett
samtal
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar →
Säkerhet → Ändra
telefonlösenord.
6. Välj Aktivera.
7. Skriv lösenordet och tryck på
<Bekräf.>.
Ringa videosamtal:
1. Ange riktnummer och
telefonnummer.
2. När du trycker på [ ] visas
den andra personen på
skärmen.
Besvara ett
samtal
1. Tryck på [ ] eller <Svara>
när telefonen ringer.
2. Tryck på <Visa mig> under
ett videosamtal för att den
andra personen ska se dig.
3. Avsluta samtalet genom att
trycka på [ ].
Tryck på [ / ].
Ställa in
volymen under
ett samtal
14
].
3. Avsluta samtalet genom att
trycka på [ ].
3. Ange ett nytt lösenord med
4 - 8 siffror och tryck sedan
på <Bekräf.>.
5. Markera Telefonlås.
1. Ange riktnummer och
telefonnummer.
2. Tryck på [
2. Ange det förinställda
lösenordet 00000000 och
tryck på <Bekräf.>.
4. Skriv det nya lösenordet en
gång till och tryck på
<Bekräf.>.
Ringa röstsamtal:
Fler funktioner
Använda kamera, spel, Internet och andra
specialfunktioner
Använda kameran
Ta ett foto
Titta på ett
foto
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Mina filer → Bilder.
Spela in video
1. I viloläge: Håll [ ] nedtryckt
för att starta kameran.
1. I viloläge: Håll [ ] nedtryckt
för att starta kameran.
2. Välj foto.
2. Tryck på [1] för att byta till
läget Spela in.
2. Vrid kameraobjektivet och
rikta in kameran mot
motivet.
3. Vrid kameraobjektivet och
rikta in kameran mot
motivet.
4. Tryck på [Mitten] när du vill
starta inspelningen.
5. Tryck på [Mitten] när du vill
stoppa inspelningen. Videon
sparas automatiskt.
3. Tryck på [Mitten] för att ta ett
foto. Fotot sparas
automatiskt.
4. Tryck på <Åter> om du vill
ta en bild till.
6. Tryck på <Åter> om du vill
spela in en video till.
Spela upp en
video
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Mina filer →
Videos.
2. Välj video.
15
Fler funktioner
Spela upp mediafiler
Kopiera
mediafiler till
telefonen
Använd någon av följande
metoder:
• Ladda ned från trådlöst
Internet
sid 30
• Ladda ned från en dator med
Samsung PC Studio
i användarhandboken för
Samsung PC Studio
• Ta emot via IrDA eller
sid 73, sid 71
Bluetooth
Skapa en
spellista
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Hjälpredor →
Mediaspelare.
Spela upp
mediafiler
4. Markera de filer du vill ha
eller bläddra till en annan
mapp.
5. Tryck på <Lägg till> eller
<Välj>.
16
2. Välj fil.
3. Under uppspelningen kan du
använda följande knappar:
• Mitten: Pausa eller
fortsätta uppspelningen.
• Upp: Öppna spellistan.
• Vänster: Gå tillbaka till
föregående fil. Gå bakåt i
filen när knappen hålls
nedtryckt.
• Höger: Hoppa till nästa fil.
Gå framåt i filen när
knappen hålls nedtryckt.
•
/ : Ställa in volymen.
• Ned: Stoppa
uppspelningen.
2. Tryck på <Val> och välj
Öppna spellista.
3. Tryck på <Val> och välj Lägg
till → Mapp eller Filer.
1. Tryck på [Mitten] på
mediaspelarens skärm.
Spela spel
Välja spel
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Spel & mera.
2. Välj spel.
3. Följ anvisningarna på
skärmen.
Hämta nya
spel
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Spel & mera.
2. Välj Fler spel. Det är
ansluten till en förinställd
webbplats med spel.
Navigera i WAP Browser
Med den inbyggda webbläsaren får du tillgång till
trådlöst Internet med senaste information och
aktuella tjänster och du kan också ladda ned filer.
Starta
webbläsaren
I viloläge: Tryck på <
Navigera i
WAP Browser
•
>.
Lägga till en
post
I telefonminnet:
1. I viloläge: Skriv
telefonnumret.
2. Tryck på <Val> och välj
Spara kontakt i → Telefon
→ Nytt → typ av nummer.
3. Ange kontaktinformationen:
Namn, Efternamn, E-post
arbete, E-post hem, Grupp,
Hemsida, Födelsedag,
Postadress arbete, Postadress
hem, Mer information (Titel,
Avdelning, Företag,
Smeknamn, och Memo).
Fler funktioner
3. Sök reda på det spel du vill
spela och följ anvisningarna
på skärmen.
Använda telefonboken
4. Tryck på <Val> och välj
Spara för att spara posten.
•
•
•
Bläddra mellan olika objekt i
webbläsaren med [Upp] eller
[Ned].
Tryck på [Mitten] för att välja
objekt.
Tryck på <Tillbaka> om du
vill återgå till föregående
sida.
Tryck på <Val> för att välja
alternativ för webbläsaren.
17
Fler funktioner
På USIM/SIM-kortet:
1. I viloläge: Skriv
telefonnumret.
2. Tryck på <Val> och välj
Spara kontakt i → SIM →
Nytt.
3. Ange kontaktinformation,
beroende på korttyp: Namn,
Telefonnur., E-post, Grupp
och Platsnummer.
4. Tryck på <Spara> för att
spara posten.
Söka en post
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Telefonbok → Sök
Kontakt.
2. Välj post.
3. Välj ett nummer och tryck på
[ ] om du vill ringa upp
numret och på [Mitten] om du
vill redigera
kontaktinformationen.
Skapa och
sända ditt
namnkort
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Telefonbok → Min
kontaktinformation.
2. Ange din kontaktinformation.
3. Tryck på <Val> och välj
Spara för att spara
namnkortet.
4. Öppna menyn Min
kontaktinformation igen
om du vill skicka namnkortet
till fler personer.
5. Tryck på <Val> och välj
Sänd kontaktinformation
→ sändmetod.
Sända meddelanden
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
Sända ett
och välj Meddelanden →
textmeddelande
Skapa nytt → SMS.
(SMS)
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på [Mitten].
4. Ange mottagarnas nummer.
5. Tryck på [Mitten] när du vill
sända meddelandet.
18
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
Sända ett
och välj Meddelanden →
bildmeddelande
Skapa nytt → MMS.
(MMS)
2. Skriv meddelandets ämne.
3. Välj Text.
5. Välj Bild eller video eller
Ljud.
6. Lägg till filen som ska
skickas.
7. Tryck på <Val> och välj
Skicka.
8. Ange mottagarnas nummer
eller e-postadresser.
9. Tryck på [Mitten] när du vill
sända meddelandet.
2. Skriv texten för
e-postmeddelandet.
3. Flytta till fältet Bifoga filer.
4. Tryck på <Val> och välj
Lägg till filer, Lägg till
kontaktinfo eller Lägg till
kalender.
Fler funktioner
4. Skriv meddelandetexten och
tryck på [Mitten].
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
Sända ett eoch välj Meddelanden →
postmeddelande
Skapa nytt →
E-post.
5. Välj bilder, ljud, namnkort
eller dagboksanteckningar.
6. Tryck på <Val> och välj
Bifoga.
7. Flytta till fältet Ämne.
8. Skriv ämnet för
e-postmeddelandet och tryck
på [Mitten].
9. Ange en e-postadress.
10. Tryck på [Mitten] när du vill
sända e-postmeddelandet.
19
Fler funktioner
Skicka ett
vykort
Vykortstjänsten finns inte i alla
länder.
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Meddelanden →
Skapa nytt → Vykort.
När ett förhandsmeddelande
Visa ett
bildmeddelande visas:
1. Tryck på <Visa>.
2. Välj textmeddelande i Inkorg.
I Inkorg:
2. Välj Text.
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Meddelanden →
Inkorg.
3. Skriv meddelandetexten och
tryck på [Mitten].
4. Välj Bild och lägg till en bild.
5. När du är klar trycker du på
[Mitten].
6. Ange information om
mottagaren: namn, c/o,
adress, postnummer, ort och
land.
7. Tryck på [Mitten] när du vill
sända vykortet.
När ett förhandsmeddelande
Visa ett
textmeddelande visas:
1. Tryck på <Visa>.
2. Välj textmeddelande i Inkorg.
I Inkorg:
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Meddelanden →
Inkorg.
2. Välj meddelande (
20
).
2. Välj MMS-meddelande (
Visa ett epostmeddelan
de
).
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Meddelanden →
E-post.
2. Tryck på <Val> och välj
Hämta.
3. Markera ett
e-postmeddelande eller en
rubrik.
4. Om du har markerat en rubrik
trycker du på <Val> och
väljer Hämta.
Använda trådlös Bluetooth
Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att
du kan ansluta din telefon trådlöst till andra
Bluetooth-enheter och utbyta data, använda
handsfree eller fjärrstyra telefonen.
Sända data
2. Välj det objekt som du vill
sända.
3. Tryck på <Val> och välj
Sänd (kontaktinfornation/
möte/Uppgift) → Via
Bluetooth.
I viloläge: Tryck på <Meny> och
välj Inställningar →
Anslutningar → Bluetooth →
Aktivering → På.
Söka efter och 1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar →
sammankoppla
Anslutningar → Bluetooth
med en
→ Mina enheter → Sök
Bluetoothefter nya enheter.
enhet
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för
Bluetooth, eller den andra
Bluetooth-enhetens PIN-kod
om sådan finns, och tryck på
<OK>.
När ägaren till den andra
enheten anger samma kod är
sammankopplingen klar.
4. Välj enhet.
5. Om du tillfrågas om din PINkod för Bluetooth skriver du
in den och trycker sedan på
<OK>.
Ta emot data
Fler funktioner
Du kan inte använda funktionen Bluetooth när den
infraröda porten är aktiverad och vice versa.
Aktivera
Bluetooth
1. Öppna programmet,
Telefonbok, Mina filer eller
Planering.
Bluetooth-funktionen i telefonen
måste vara aktiv för att du ska
kunna ta emot data.
Tryck på <Ja> för att bekräfta
mottagandet om det behövs.
21
Skriva in text
ABC-, T9-, siffer- och symbolläge
I vissa funktioner, t ex meddelanden, telefonboken
eller planeraren, går det att skriva in text i ABC-,
T9-, siffer- eller symbolläget.
Byta textinmatningsläge
Indikatorn för textinmatningsläge visas när
markören är i ett textinmatningsfält. Dessa T9ikoner behöver inte vara desamma på din telefon.
• Håll knappen [ ] nedtryckt för att växla mellan
T9- (
) och ABC-(
)läget.
• Tryck på [ ] när du vill ändra skiftläge (
/
/
) eller byta till sifferläget (
).
• Håll [ ] nedtryckt när du vill byta till
symbolläget (
).
Använda T9-läget
I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken
med enstaka knapptryckningar.
Skriva in ord i T9-läget
1. Tryck på [2] - [9] när du vill börja skriva ett ord.
Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.
Till exempel trycker du på [4], [3] och [5] för att
skriva Hej i T9-läget.
T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan
ändras för varje tecken som du skriver.
22
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort
tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I
annat fall trycker du på [0] för att visa
alternativa ordval för de knappar som du har
tryckt på.
Till exempel, för både Ge och Id trycker du på
[4] och [3].
4. Tryck på [ ] när du vill skriva ett blanksteg och
börja på nästa ord.
Användningstips för T9-läget
•
•
•
Tryck på [1] för att skriva punkter och apostrofer
automatiskt.
Tryck på navigeringsknapparna för att flytta
markören.
Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget.
Håll knappen [C] nedtryckt för att radera hela
displayen.
Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken
Funktionen finns inte i alla språk.
1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [0] för att visa alternativa ord för dina
knapptryckningar. När det inte finns fler
alternativa ord visas Stavning på nedersta
raden.
3. Tryck på <Stavning>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på
<Lägg t.>.
Använda ABC-läget
•
Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på
displayen.
Knapp
Tecken i den ordning de visas
Versaler
Gemener
•
Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget.
Håll knappen [C] nedtryckt för att radera hela
displayen.
Tecknen som finns tillgängliga i ABC-läget kan
variera beroende på inställt språk.
Använda sifferläget
Använda symbolläget
Skriva in text
I sifferläget kan du skriva in siffror. Tryck på
knapparna med de siffror som ska skrivas in.
I symbolläget kan du skriva in symboler.
För att...
Tryck på…
visa fler symboler
[Upp] eller [Ned].
välja en symbol
motsvarande sifferknapp.
(skriva ett textmeddelande med GSM-alfabetet)
ta bort symboler
[C].
Användningstips för ABC-läget
infoga symboler
<OK>.
•
•
•
När du vill skriva in samma bokstav två gånger
(eller en annan bokstav på samma knapp)
väntar du bara så flyttas markören automatiskt
åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv
sedan nästa bokstav.
Tryck på [ ] när du vill skriva ett blanksteg.
Tryck på navigeringsknapparna för att flytta
markören.
23
Samtalsfunktioner
Avancerade samtalsfunktioner
Ringa ett samtal
1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].
• Tryck på [C] för att radera den sista siffran eller
håll [C] nedtryckt för att radera alla tecken på
displayen. Du kan flytta markören om du vill
ändra en felaktig siffra.
• Håll [ ] nedtryckt för att infoga en paus
mellan siffror.
Ringa ett utlandssamtal
1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och
telefonnumret och tryck på [ ].
Återuppringning av de senaste numren
1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med
de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [ ].
Ringa upp ett nummer i telefonboken
När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du
ringa upp numret genom att välja det.
sid 60
Du kan också ange kortnummer för dina oftast
använda nummer med funktionen Kortnummer.
sid 65
24
Du kan snabbt ringa upp ett nummer som finns på
USIM/SIM-kortet genom att slå det platsnummer
som du gav telefonnumret när du sparade det.
1. I viloläge: Ange platsnumret för det
telefonnummer du vill ringa upp och tryck sedan
på [ ].
2. Sök efter rätt nummer.
3. Tryck på <Samtal> eller [ ] för att ringa ett
röstsamtal eller <Videosam...> för att ringa ett
videosamtal.
Avsluta ett samtal
Tryck på [
] eller stäng telefonen.
Besvara ett samtal
När någon ringer upp dig, ringer telefonen och
bilden för inkommande samtal visas.
Tryck på [
] eller <Svara> för att svara.
Tips för att besvara samtal
•
•
•
När Svar med valfri knapp är aktiverat kan du
trycka på valfri knapp, utom [ ] och
<Avvisa>.
sid 68
När Aktiv mapp är aktiverat behöver du bara
öppna telefonen för att svara på ett samtal.
sid 68
Tryck på <Avvisa> eller [ ] om du inte vill
svara.
•
Håll [ / ] nedtryckt när du vill avvisa ett samtal
eller tysta ringsignalen, beroende på
inställningen för Sidoknapp.
sid 68
Visa missade samtal
Använda headset
Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara
samtal utan att hålla i telefonen.
Anslut headsetet till uttaget på telefonens vänstra
sida.
Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:
För att...
Tryck på…
ringa upp det senaste
samtalet igen
knappen två gånger.
besvara ett samtal
knappen.
avsluta ett samtal
knappen.
Du kan använda ett antal funktioner under ett
samtal.
Ställa in volymen under ett samtal
Använd [ / ] till att ställa in volymen i hörluren
under ett samtal.
Tryck på [ ] för att höja volymen och på [ ] för att
sänka den.
Parkera ett samtal/Återta
Tryck på <Parkera> eller <Återta> för att parkera
eller återta ett samtal.
Samtalsfunktioner
Om du har missat samtal visar displayen hur många
samtal du har missat.
1. Tryck på <Visa>.
2. Bläddra igenom de missade samtalen om det
behövs.
3. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.
Alternativ under ett samtal
Ringa ett andra samtal
Du kan ringa ytterligare samtal om det stöds i ditt
nätverk.
1. Tryck på <Parkera> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <Växla> för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på <Val> och välj Släpp → Avsluta
parkerat samtal när du vill avsluta det
parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka
på [ ].
25
Samtalsfunktioner
Besvara ett andra samtal
Använda Bluetooth-headset
Du kan besvara ett inkommande samtal även om du
redan pratar med någon i telefonen om den
funktionen stöds i ditt nätverk och du har aktiverat
funktionen Samtal väntar.
sid 70
1. Tryck på [ ] för att svara. Det första samtalet
parkeras automatiskt.
2. Tryck på <Växla> för att växla mellan samtalen.
3. Tryck på <Val> och välj Släpp → Avsluta
parkerat samtal när du vill avsluta det
parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka
på [ ].
Du kan använda ett Bluetooth-headset eller en
handsfreesats för bil (tillval) om du vill kunna prata i
telefonen utan att hålla den mot örat. När du vill
använda den här funktionen måste du först
registrera headsetet eller handsfreesatsen och
ansluta enheten till telefonen.
sid 71
Överföra ett samtal
Du kan överföra det aktiva samtalet till ett parkerat
samtal om funktionen stöds i nätverket. Med det här
alternativet kan två personer som du talar med
fortsätta att prata med varandra, men du blir
bortkopplad från samtalet.
Återgå till normal telefonfunktion genom att trycka
på knappen <Val> och välj sedan alternativet
Växla till telefon.
Stänga av mikrofonen (Tystläge)
Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt så att
den person som du talar med i telefonen inte kan
höra dig.
Tryck på <Val> och välj sedan Ljud av.
När du vill koppla in mikrofonen igen trycker du på
<Val> och väljer Ljud på.
Tryck på <Val> och välj Överför.
Använda namnposter:
Använda högtalarfunktionen
Öppna menyn Telefonbok om du vill söka efter
eller spara kontakter i Kontakter.
sid 60
Använd högtalarfunktionen om du vill kunna prata
även om telefonen är placerad en bit bort.
Tryck på <Val> och välj Högtalare eller tryck på
[Mitten].
26
Tryck på <Val> och välj Växla till headset.
Tryck på <Val> och välj Telefonbok.
Sända ett textmeddelande
Lägga till ett memo
Du kan skapa och sända textmeddelanden till andra
likväl som till de aktuella deltagarna i samtalet.
Du kan lägga till ett memo under ett samtal.
Tryck på <Val> och välj Sänd SMS.
sid 42
Sända DTMF-toner
Du kan sända DTMF-tonerna i en följd efter att du
har skrivit in de siffror som ska sändas eller hämtat
ett nummer i namnlistan. Denna funktion är praktisk
att använda när ett lösenord eller kontonummer ska
sändas till ett automatiserat system, t ex en
banktjänst.
1. När du är ansluten till det automatiserade
systemet trycker du på <Val> och väljer Sänd
DTMF.
2. Ange numret som ska sändas och tryck på
<Skicka>.
Stänga av/sända knapptoner
Du kan stänga av och på knapptonerna.
Tryck på <Val> och välj Knapptoner av eller
Knapptoner på.
För att kommunicera med telefonsvarare och
datoriserade telefonväxlar måste alternativet
Knapptoner på vara valt.
sid 60
Ringa ett gruppsamtal
Med den här funktionen kan så många som sex
personer delta i ett gruppsamtal, eller
konferenssamtal.
Den här funktionen måste stödas av Vodafone för att
den ska gå att använda.
Upprätta ett gruppsamtal
1. Ring upp den första deltagaren.
2. Ring upp den andra deltagaren. Det första
samtalet parkeras automatiskt.
3. Tryck på <Val> och välj Koppla samman. Den
första deltagaren är nu med i gruppsamtalet.
4. Ring upp ytterligare personer eller besvara
inkommande samtal om det behövs.
5. Tryck på <Val> och välj Koppla samman.
6. Upprepa steg 4 och 5 vid behov.
Samtalsfunktioner
DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) är toner
som används för uppringning i telefoner.
Tryck på <Val> och välj Memo.
Tala privat med en deltagare
1. Tryck på <Val> och välj Dela.
2. Välj ett namn eller nummer i deltagarlistan.
Du kan prata enskilt med den valda personen
samtidigt som de övriga deltagarna fortsätter att
prata med varandra.
27
Samtalsfunktioner
3. Tryck på <Val> och välj Koppla samman när
du vill återgå till gruppsamtalet.
Koppla bort en deltagare
1. Tryck på <Val> och välj Avsluta samtal.
2. Välj ett namn eller nummer i deltagarlistan.
Deltagaren kopplas bort från gruppsamtalet men
samtalet med de övriga deltagarna kan fortsätta.
3. Tryck på [ ] när du vill avsluta gruppsamtalet.
Använda funktionen Videosamtal
I ett 3G-nätverk (UMTS) kan du använda din telefon
i videosamtal där du kan se din samtalspartner på
skärmen. Den andra personens telefon måste ha
stöd för videosamtal.
Ringa ett videosamtal
1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].
Besvara ett videosamtal
När du får ett videosamtal svarar du på samma sätt
som vid ett vanligt röstsamtal. Tryck på
<Visa mig> för att den andra personen ska se dig.
28
Använda alternativ för videosamtal
Tryck på <Val> under ett videosamtal för att välja
följande alternativ:
• Högtalare/Högtalare av: Slå på eller av
högtalaren.
• Växla till headset/Växla till telefon: Flytta
samtalet till Bluetooth-headsetet eller till
handsfreesatsen i bilen alternativt tillbaka till
telefonen.
• Kamera av: Stänga av kameran.
• Röst av: Stänga av mikrofonen.
• Kamera och röst av: Stänga av kameran och
mikrofonen.
• Knapptoner av: Stänga av knapptonerna.
• Zoom: Visa kontrollfältet för zoomning.
• Ljusstyrka/Dölj ljusstyrka: Visa eller dölja
kontrollfältet för ljusstyrkan.
• Effekter: Ändra bildens färgton.
• Dölj information/Visa information: Dölja eller
visa information om videosamtalet.
• Sänd DTMF: Du kan sända DTMF-tonerna (Dual
tone multi-frequency) i en följd efter att du har
skrivit in de siffror som ska sändas eller hämtat
ett nummer från listan i telefonboken.
• Videokvalitet: Ändra kamerans bildkvalitet.
• Avsluta samtal: Avsluta videosamtalet.
Menyfunktioner
•
Alla menyalternativ
Spel & mera
•
(Meny 1)
Använd den här menyn för att hämta Java-spel och
spela dem.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Spel & mera
för att öppna menyn.
•
•
Spela ett spel
•
•
1. Välj spel, Block Breaker Deluxe Demo, New
York Nights Demo, Prince Of Persia Warrior
Within Demo, Extreme Air Snowboarding
Demo eller TheLastAge.
2. Följ anvisningarna på skärmen.
•
•
• TheLastAge är ett fullversionsspel.
• De spel som följer med telefonen är
testversioner. Fullständiga versioner kan
hämtas från VF-portalen genom att välja
motsvarande menyrad i spelmenyn.
Använda alternativ för Java-spel
Tryck på <Val> när spellistan visas för att välja
följande alternativ:
• Hämta: Öppna den förinställda webbplatsen.
• Start: Starta det markerade spelet.
• Flytta: Flytta spelet till en annan mapp.
•
•
•
•
Radera: Radera det markerade spelet eller alla
spel utom de låsta.
Byt namn på filen: Byta namn på det
markerade spelet.
Lås/Lås upp: Låsa spelet så att det inte kan
raderas, flyttas eller byta namn, eller låsa upp
det.
Behörighet: Ange om telefonen ska visa ett
varningsmeddelande när du använder
säkerhetsfunktioner.
Detaljer: Visa spelegenskaperna.
Kodhantering: Hantera licensnycklarna som du
har köpt.
Radera alla: Radera alla spel.
Radera mapp: Radera den markerade
spelmappen.
Byt mappnamn: Byta namn på spelmappen.
Skapa mapp: Lägga till en ny spelmapp.
Nätverks inställningar: Aktivera den
anslutningsprofil som ska användas för Javaservern. Du kan också skapa eller redigera en
sid 74
profil.
Minnesstatus: Granska totalt och använt minne
för Java-spel.
Hämta nya spel
1. Välj Fler spel.
2. Sök efter ett spel och följ anvisningarna på
skärmen för att hämta det.
29
Menyfunktioner
Vodafone live!
•
(Meny 2)
Med WAP Browser (Wireless Application Protocol) i
telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet.
Med webbläsaren får du tillgång till den allra senaste
informationen och en mängd olika mediaföremål, t
ex bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.
•
•
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Vodafone
live! för att öppna menyn.
•
Vodafone live! (Meny 2.1)
•
Du kan starta webbläsaren och öppna hemsidan för
webbtjänsten hos Vodafone.
•
Navigera i WAP Browser
I webbläsaren:
För att...
Tryck på…
bläddra mellan objekten i
webbläsaren
[Upp] eller [Ned].
välja ett objekt
[Mitten].
återgå till föregående sida
<Tillbaka>.
Använda menyalternativ
Tryck på <Val> på en webbsida för att välja följande
alternativ:
• Gå till hemsida: Återgå till hemsidan.
• Ange URL: Ange en URL-adress manuellt till den
webbplats du vill besöka.
30
•
Ladda om: Uppdatera den aktuella sidan med
senaste information.
Lägg till favorit: Lägga till den aktuella sidan i
listan med bokmärken.
Favoriter: Öppna listan med bokmärken.
Historik: Visa de URL-adresser som besökts
tidigare.
Skicka länk: Skicka URL-adressen via SMS eller
e-post.
Spara: Spara en bild av den aktuella sidan eller
webbplatsen.
Avancerat: Radera Browser-informationen och
öppna Browser-inställningarna.
Sök text: Söka efter ett visst ord eller en viss
fras på den aktuella webbsidan.
Nollställ historik: Radera URL-adresser som
sparats i historiken.
Radera cookies: Radera cookies.
Nollställ cache: Radera informationen som
finns sparad i cache-minnet.
Information: Visa egenskaperna för den
aktuella sidan.
Webbläsarinställningar: Ändra inställningar
för display, säkerhet och certifikat.
Nätinställningar: Välja den anslutningsprofil
som ska användas för anslutning till Internet. Du
kan också skapa eller redigera en profil.
sid 74
Om...: Visa webbläsarens copyright- och
versionsinformation.
Avsluta WAP Browser
Tryck på [
] när du vill avsluta WAP Browser.
Ange URL (Meny 2.2)
Du kan ange URL-adressen till en webbsida för att
snabbt kunna öppna sidan.
Du kan lägga till och hantera bokmärken för URLadresserna till de webbplatser du ofta besöker. Du
kan även hantera adresser som du har sparat som
bokmärken medan du surfar på Internet.
Använda alternativ för bokmärken
Tryck på <Val> i listan med bokmärken för att välja
följande alternativ:
• Öppna: Öppna den markerade mappen med
bokmärken.
•
•
•
•
Vodafone live! (Meny 2)
Lägga till ett nytt bokmärke
1. Tryck på <Ny> och välj Favorit.
Om du har sparat bokmärken i telefonen trycker
du på <Val> och väljer Ny → Favorit.
2. Skriv in URL-adressen och tryck på [Mitten].
3. Skriv ett namn för posten och tryck på <OK>.
4. Tryck på <Val> och välj OK.
•
Välj: Öppna sidan för det markerade bokmärket.
Information: Visa bokmärkets egenskaper.
Skicka länk: Sända bokmärket via SMS eller
e-post.
Ny: Lägga till ett nytt bokmärke eller en ny
mapp.
Byt namn: Byta namn på mappen.
Redigera: Redigera det markerade bokmärket.
Flytta: Flytta det markerade bokmärket till en
annan mapp.
Ta bort: Radera det markerade bokmärket eller
alla bokmärken.
Menyfunktioner
Favoriter (Meny 2.3)
•
•
•
Historik (Meny 2.4)
Öppna listan med de senaste sidorna som du har
besökt.
Nätinställningar (Meny 2.5)
I den här menyn väljer du profil för anslutning till
Internet. Du kan också skapa eller redigera en
profil.
sid 74
Nytt (Meny 2.6)
Använd den här menyn för att öppna webbplatsen
som är förinställd av Vodafone och där du kan hämta
ny information eller nya program.
31
Menyfunktioner
Spel (Meny 2.7)
Hjälpredor
Använd den här menyn för att öppna webbplatsen
som är förinställd av Vodafone och där du kan hämta
spel.
Använd den här menyn när du vill spela mediafiler,
spela in röstmemon, ställa in tidzoner eller använda
telefonen som kalkylator eller omvandlare. Du kan
även ställa in larm.
Ringsignaler (Meny 2.8)
Använd den här menyn för att öppna webbplatsen
som är förinställd av Vodafone och där du kan hämta
ringsignaler.
Foto (Meny 2.9)
Använd den här menyn för att öppna webbplatsen
som förinställts av Vodafone och hämta bilder.
Nyheter (Meny 2.0)
Använd den här menyn för att öppna webbplatsen
som är förinställd av Vodafone och där du kan hämta
de senaste nyheterna.
Sport (Meny 2. )
Använd den här menyn för att öppna webbplatsen
som är förinställd av Vodafone och där du kan hämta
sportnyheter.
(Meny 3)
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Hjälpredor
för att öppna menyn.
Vodafone
Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett
SIM-kort som stöder menyn Verktygssats för SIM
och tilläggstjänster, t ex nyheter, väder, sport,
underhållning och navigeringstjänster. Tillgängliga
tjänster kan variera beroende på utbudet från
Vodafone.
Mer information finns i anvisningarna till USIM/SIMkortet. Du kan också kontakta Vodafone.
Mediaspelare
Använd den här menyn när du vill lyssna på
mediafiler som t ex videoklipp och musikfiler. Du kan
även spela upp streaminginnehåll.
Hämta eller ta emot mediafiler
Använd följande metod för att spara mediafiler i
telefonen:
• Ladda ned från trådlöst Internet
sid 30
• Ladda ned från en dator med Samsung PC Studio
i användarhandboken för Samsung PC Studio
32
•
Ta emot via IrDA eller Bluetooth
sid 73, sid 71
Skapa en spellista
1. Tryck på [Mitten] på mediaspelarens skärm.
2. Välj fil.
Under uppspelningen kan du använda följande
knappar:
Knapp
Funktion
Mitten
Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster
Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i
filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger
Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när
knappen hålls nedtryckt.
Upp
Öppna spellistan.
Ställa in volymen.
Stoppa uppspelningen.
Använda mediaspelarens alternativ
Tryck på <Val> på mediaspelarens skärm för att
välja följande alternativ:
• Paus/Fortsätta: Pausa eller fortsätta
uppspelningen.
• Stopp: Stoppa uppspelningen.
• Skicka: Sända filen via MMS, Bluetooth eller
infraröd port. Du kan också skicka filen till
online-mediaalbumet.
• Öppna spellista: Öppna listan med mediafiler.
• Mina filer: Öppna mappen Videos.
• Aktiveringskod: Hämta en ny licensnyckel när
nyckeln för den valda DRM-filen löper ut.
• Återaktiveringskod: Hämta en ny licensnyckel
även om nyckeln för den valda DRM-filen inte har
löpt ut.
• Dölj från Bluetooth: Dölja den valda filen så
att andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till
den.
• Dela via Bluetooth: Dela den valda filen med
andra Bluetooth-enheter.
Hjälpredor (Meny 3)
Spela upp mediafiler
/
Ned
Funktion
Menyfunktioner
Lägg till mediafilerna i spellistan så att du kan spela
upp dem.
1. Tryck på [Mitten] på mediaspelarens skärm.
2. Tryck på <Val> och välj Lägg till.
3. Välj Mapp eller Filer.
4. Markera de filer du vill ha eller bläddra till en
annan mapp.
5. Tryck på <Lägg till> eller <Välj>.
6. Tryck på <Tillbaka> om du vill återgå till
spelarskärmen.
Knapp
33
Menyfunktioner
•
•
•
•
•
Visa kontroll/Dölj kontroll: Visa eller dölja
mediaspelarens kontrollfält.
Detaljer: Visa filegenskaperna.
Spelarinställningar: Ändra
standardinställningarna för uppspelning av
mediafiler.
Upprepa: Välja upprepningstyp.
Volym: Välja volymnivå.
Kontroll: Visa eller dölja mediaspelarens
kontrollfält.
Spelarens utseende: Välja utseende.
Nätinställningar: Välja en av
anslutningsprofilerna för att hämta mediafiler.
Kodhantering: Hantera licensnycklarna som du
har köpt.
Använda alternativ i spellista
Tryck på [Upp] på mediaspelarens skärm för att
öppna spellistan och tryck sedan på <Val> för att
välja följande alternativ:
• Spela: Spela den markerade filen.
• Lägg till: Lägga till filer eller en mapp i
spellistan.
• Ta bort: Ta bort markerade filer från spellistan.
• Flytta: Flytta den markerade filen till en annan
plats i samma spellista eller till en annan
spellista.
• Kopiera: Kopiera den markerade filen i den
aktuella spellistan eller en annan spellista.
34
•
Ny lista: Lägga till en ny spellista.
Röstmemo
Använd den här menyn när du vill spela in
röstmemon.
Spela in ett röstmemo
1. Tryck på [Mitten] när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.
Tryck på [Mitten] för att pausa eller fortsätta
inspelningen.
3. När du är klar trycker du på <Stopp>.
Röstmemot sparas automatiskt.
Spela upp ett röstmemo
1. På skärmen Röstmemo trycker du på <Val> och
väljer Mina ljud.
2. Välj röstmemo. Röstmemot spelas upp.
På spelarens skärm kan du använda följande
knappar:
knappar
Funktion
Mitten
Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Upp
Växla till uppspelningsläget (
tillbaka till inspelningsläget (
Vänster
Gå bakåt i filen när knappen hålls
nedtryckt.
Höger
Gå framåt i filen när knappen hålls
nedtryckt.
) eller
).
knappar
/
Ned
Funktion
Kalkylator
Ställa in volymen.
Använd den här menyn för enkla matematiska
beräkningar med räknesätten addition, subtraktion,
multiplikation och division.
Stoppa uppspelningen.
Använda alternativ för röstmemo
Göra beräkningar
1. Skriv in det första talet.
Tryck på [ ] för att skriva decimaltecken.
2. Ange räknesätt genom att trycka på
bläddringsknapparna.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [Mitten] för att visa resultatet.
Menyfunktioner
Använda alternativ för kalkylatorn
Hjälpredor (Meny 3)
Tryck på <Val> på spelarskärmen för att välja
följande alternativ:
• Spela/Fortsätt: Spela upp röstmemot eller
fortsätta uppspelningen.
• Stopp: Stoppa uppspelningen.
• Spela in: Spela in ett nytt röstmemo.
• Skicka: Sända röstmemot via MMS, Bluetooth
eller infraröd port.
• Mina ljud: Öppna listan med röstmemon som
du har spelat in.
• Byt namn: Byta namn på röstmemot.
• Radera: Radera röstmemot.
• Dölj från Bluetooth: Dölja röstmemot så att
andra Bluetooth-enheter inte får tillgång till det.
• Dela via Bluetooth: Dela den valda filen med
andra Bluetooth-enheter.
• Detaljer: Visa egenskaperna för röstmemot.
• Inställningar: Ändra standardinställningarna
för inspelning av röstmemo.
Standardnamn: Byta standardnamn för
röstmemot.
Inspelningstid: Ange maximal inspelningstid.
Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:
• Lika med: Visa resultatet.
• Senaste resultatet: Visa det senaste
beräkningsresultatet.
• Spara i minne: Spara ett värde i kalkylatorns
minne.
• Hämta minne: Hämta det sparade värdet.
• Radera minne: Radera sparade värden.
35
Menyfunktioner
Omvandlare
Ange din lokala tidzon
Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av
t ex valuta och temperatur.
1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan
för att välja en stad som tillhör din tidzon. Medan
tidslinjen flyttas visas tid och datum för den
visade tidzonen.
2. Tryck på [Mitten] för att spara tidzonen.
Göra omvandlingar
1. Välj typ av omvandling.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja
basenhet och tryck sedan på[Ned].
3. Ange värdet som ska omvandlas.
• Tryck på [ ] för att skriva decimaltecken.
• Tryck på [ ] om du vill ändra
temperaturangivelsen till plusgrader (+)
respektive minusgrader (-).
4. Tryck på [Ned].
5. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den
enhet som omvandlingen ska göras till.
Det omvandlade värdet visas.
Använda omvandlarens alternativ
Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:
• Rensa: Radera aktuella värden.
• Omvandla: Återställa omvandlingen.
• Valutakurser: Visa listan med valutakurser.
Världstid
Använd den här menyn när du vill ange lokal tidzon
och ta reda på vad klockan är i andra delar av
världen.
36
Visa och ställa in en annan tidzon
1. Tryck på [Ned] på världskartan.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den
tidzon du vill se.
3. Tryck på [Mitten] för att spara tidzonen.
Använda sommartid
1. Tryck på <Val> på världskartan och välj
Sommartid.
2. Tryck på [Mitten] för att markera tidzon(-er).
3. Tryck på <Välj>.
4. Tryck på [Mitten].
Alarm
Använd den här menyn när du vill ställa in larm.
Larmtypen för ett vanligt larm anges i den aktuella
profilen. Väckningslarm påverkas inte av
profilinställningarna.
Tryck på [Vänster] eller [Höger] på menyn
Hjälpredor för att öppna den här menyn.
Ange ett larm
Välj larmtyp.
Bläddra till På i fältet Larm och tryck på [Ned].
Ange tidpunkten för larmet och tryck på [Ned].
Ange upprepningsalternativ i fältet Upprepa.
Välj fältet Alarm ton.
Välj larmsignal.
Tryck på <Val> och välj Spara.
Stoppa ett larm
Deaktivera ett larm
1. Markera larmet som ska deaktiveras.
2. Välj Av i fältet Larm.
3. Tryck på [Mitten].
(Meny 4)
Med den inbyggda kameramodulen kan du
fotografera och spela in video. Använd menyn
Kamera när du vill starta kameran.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Kamera, eller
håll [ ] nedtryckt.
• Ta inte bilder på personer utan deras
medgivande.
• Ta inte bilder i lokaler där kameror inte
är tillåtna.
• Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på
andra människors privatliv.
Kamera (Meny 4)
När larmet aktiveras stänger du av larmet på något
av följande sätt:
• Tryck på <OK> för att bekräfta larmet.
• Tryck på <Viloläge> för att skjuta upp
väckningslarmet 5 minuter. Detta kan du göra
högst 5 gånger.
Kamera
Menyfunktioner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ta ett foto
Kamerans foton är i JPG-format.
När du fotograferar i solljus eller annat skarpt
sken kan det bli skuggor på fotot.
1. Starta kameran i menyn Kamera eller håll [ ]
nedtryckt.
2. Vrid kameraobjektivet och rikta in kameran mot
motivet.
• Med den vänstra programstyrda knappen kan
du välja följande kameraalternativ: Se nästa
avsnitt.
• Med knappsatsen ändrar du
kamerainställningar eller byter till andra
lägen.
sid 39
37
Menyfunktioner
3. Tryck på [Mitten] för att ta ett foto. Fotot sparas i
mappen Bilder.
4. För att...
Tryck på…
använda fotoalternativ
<Val>.
sid 39
radera fotot
[C] och sedan <Ja>.
skicka fotot till
någon annan
[Mitten].
återgå till läget Ta bild
<Åter>.
Använda kameraalternativ i läget Ta bild
I läget Ta bild trycker du på den vänstra
programstyrda knappen för att välja följande
alternativ:
• Ta Kort: Ta ett foto.
• Spela in video: Byta till läget Spela in.
• Mina foton: Visa foton som sparats i mappen
Bilder.
sid 52
• Fotoläge: Ta ett foto i följande läge:
En bild: Ta foton i normalt läge. Du kan välja om
telefonen ska spara foton automatiskt eller inte.
Serie: Ta flera stillbilder i en serie. Du kan ange
antalet stillbilder som kameran ska ta.
Mosaikbild: Ta flera stillbilder och spara dem
inom en ram. Du kan välja layout.
• Effekter: Ändra bildens färgton.
• Ramar: Använda en dekorativ ram.
38
•
•
•
•
Självutlösare: Ange en tidsfördröjning innan
bilden tas.
Zoom/Dölj zoom: Visa eller dölja kontrollfältet
för zoomning.
Ljusstyrka/Göm ljusstyrka: Visa eller dölja
kontrollfältet för ljusstyrkan.
Kamerainställningar: Ändra
standardinställningen för fotografering.
Standardnamn: Ändra filnamnets
standardprefix.
Kamerasökare: Välja förhandsgranskningsläge,
antingen Full Screen eller Normal i verklig
storlek.
Slutarens ljud: Välja ett ljud för kamerans
slutare.
Bildkvalitet: Välja bildkvalitet.
Upplösning: Välja bildstorlek.
Bildhastighet: Ange avtryckarhastigheten för
bilderna i en bildserie.
AF-punkt: Ställa in exponeringen utifrån
förhållandena på en viss del av bilden. När du
väljer På visas området för autofokus mitt på
bilden. Ändra exponeringstiden efter
bildkontrasten inom ramen.
ISO: Ändra ISO-inställningen som bestämmer
kamerans känslighet. Lägre ISO-nummer ökar
kvaliteten vid dåliga ljusförhållanden.
Med högre ISO-tal ökar både kamerans
slutarhastighet och ljuskänslighet. Observera att
högre ISO-inställning kan medföra att bilden blir
grynig.
Vitbalans: Ändra färgbalansen i fotot. Du kan
ställa in varmare eller kallare färger.
Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av
knappsatsen i läget Ta bild.
Knapp
Funktion
Vända bilden vertikalt.
Justera bildens ljusstyrka.
Upp/Ned
Zooma in eller ut.
1
Byta till läget Spela in.
2
Ändra bildstorlek.
3
Ändra bildkvalitet.
4
Ändra fotoläge och antal foton i en
bildserie.
5
Ändra bildens färgton.
7
Lägga till en dekorativ ram.
8
Ställa in självutlösaren.
9
Öppna mappen Bilder.
Kamera (Meny 4)
Visa bilden spegelvänt.
Vänster/
Höger
När du har sparat ett foto trycker du på <Val> för
att välja följande alternativ:
• Visa: Visa det markerade fotot.
• Skicka: Sända filen via MMS, vykort, Bluetooth
eller infraröd port. Du kan också skicka filen till
online-mediaalbumet.
• Radera: Radera filen.
• Använd som: Använda fotot som bakgrundsbild
på huvuddisplayen eller yttre displayen, eller
som foto-ID för en kontakt i telefonboken.
• Mina foton: Visa foton som sparats i mappen
Bilder.
sid 52
• Byt namn: Ändra fotots namn.
Menyfunktioner
Använda knappsatsen i läget Ta bild
Använda fotoalternativ
Spela in en video
sid 39
sid 52
Du kan använda telefonen som videokamera och
spela in det som visas på kameraskärmen för att
sedan spara det som en videofil. Kamerans
videoklipp är i 3gp-format.
1. Starta kameran i menyn Kamera eller håll [ ]
nedtryckt.
2. Tryck på [1] för att byta till läget Spela in.
3. Vrid kameraobjektivet och rikta in kameran mot
motivet.
• Tryck på <Val> för att välja
kameraalternativ. Se nästa avsnitt.
Ändra förhandsgranskningsläge.
39
Menyfunktioner
•
Med knappsatsen ändrar du
kamerainställningar eller byter till andra
lägen.
sid 40
4. Tryck på [Mitten] när du vill starta inspelningen.
Tryck på <Paus> för att pausa.
5. När du är klar trycker du på [Mitten]. Videon
sparas automatiskt i mappen Videos.
6. För att...
Tryck på…
spela upp videoklippet
[Mitten].
använda
videoalternativen
<Val>.
sid 41
radera videoklippet
[C] och sedan <Ja>.
återgå till läget Spela in
<Åter>.
Använda kameraalternativen i läget Spela in
I inspelningsläge trycker du på <Val> för att välja
följande alternativ:
• Spela in: Börja spela in.
• Ta kort: Byta till läget Ta bild.
• Mina videor: Visa videoklipp som sparats i
mappen Videor.
sid 53
• Effekter: Ändra bildens färgton.
• Zoom/Dölj zoom: Visa eller dölja kontrollfältet
för zoomning.
• Ljusstyrka/Göm ljusstyrka: Visa eller dölja
kontrollfältet för ljusstyrkan.
40
•
Videoinställningar: Ändra följande
inställningar för videoinspelning:
Standardnamn: Ändra filnamnets
standardprefix.
Kvalitet: Välja bildkvalitet.
Inspelningstid: Välja inspelningsläge. Välj För
meddelande om du vill spela in en video som
ska läggas till i ett bildmeddelande.
Välj Normal om du vill spela in en video inom de
begränsningar som ges av det aktuella minnet.
Längden på videoinspelningen avgörs av hur
mycket minne som redan har använts.
Storlek: Välja bildstorlek.
Ljudinspelning: Slå på eller av ljudet.
Använda knappsatsen i läget Spela in
Med hjälp av knappsatsen kan du ange egna
kamerainställningar i läget Spela in.
Knapp
Funktion
Vända bilden vertikalt.
Visa bilden spegelvänt.
Vänster/
Höger
Justera bildens ljusstyrka.
Upp/Ned
Zooma in eller ut.
1
Byta till läget Ta bild.
2
Ändra ramstorlek.
sid 37
Knapp
Funktion
Meddelanden
3
Ändra bildkvalitet.
4
Välja inspelningsläge.
5
Ändra bildens färgton.
Använd menyn Meddelanden när du vill skicka och
ta emot textmeddelanden, bildmeddelanden, vykort
och e-postmeddelanden. Du kan även använda
funktionerna pushmeddelanden och mobilsvar.
7
Slå på eller av ljudet.
9
Öppna mappen Videor.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Meddelanden
för att öppna menyn.
Använda videoalternativ
Skapa nytt (Meny 5.1)
När du har sparat ett videoklipp trycker du på
<Val> för att välja följande alternativ:
• Spela: Spela upp videoklippet.
• Skicka: Sända filen via MMS, Bluetooth eller
infraröd port. Du kan också skicka filen till
online-mediaalbumet.
• Radera: Radera filen.
• Mina videor: Visa videoklipp som sparats i
mappen Videor.
sid 53
• Byt namn: Byta namn på filen.
Använd den här menyn när du vill skapa och skicka
textmeddelanden, bildmeddelanden, vykort och
e-post.
Menyfunktioner
sid 53
(Meny 5)
Meddelanden (Meny 5)
Det är inte säkert att tjänsten Vykort är tillgänglig
i alla nätverk.
MMS (Meny 5.1.1)
Via MMS (Multimedia Message Service) skickas
meddelanden som innehåller en kombination av
text, bild, video och ljud från telefon till telefon eller
från telefon till e-post.
1. Skriv meddelandets ämne.
2. Välj fältet Text.
3. Skriv meddelandetexten och tryck på [Mitten].
4. Välj fältet Bild eller video eller Ljud.
5. Välj en bild eller en ljudfil och tryck på
<Lägg till>.
41
Menyfunktioner
Den maximalt tillåtna storleken på ett
bildmeddelande kan variera mellan olika
länder.
6. Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:
• Redigera text: Redigera den tillagda texten.
• Ändra bild/Ändra video/Byt ljud: Byta ut
bifogade bilder, videoklipp eller ljud.
• Ta bort text/Ta bort bild/Ta bort video/
Ta bort ljud: Radera bifogad text, bild,
videoklipp eller ljud.
• Lägg till sida: Lägga till en sida. Du kan
byta sida med [Vänster] eller [Höger] på
meddelandeskärmen.
• Flytta sida: Flytta den aktuella sidan till
nästa eller föregående sida.
• Radera sida: Radera den tillagda sidan.
• Redigera stil: Ändra sidans egenskaper.
- Den här sidan: Ange sidvaraktighet och
färg på teckensnitt samt stil för den valda
sidan.
- Hela sidan: Ändra bakgrundsfärg och
sidlayout.
7. När du är klar trycker du på [Mitten].
8. Ange telefonnummer eller e-postadress.
Om du vill skicka meddelandet till mer än en
mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [Mitten] när du vill sända meddelandet.
42
SMS (Meny 5.1.2)
Med SMS (Short Message Service) kan du sända och
ta emot textmeddelanden.
Maxantalet tecken som du kan skicka i ett
textmeddelande bestäms av Vodafone. Om ditt
meddelande överskrider maxantalet delar
telefonen upp det.
1. Skriv in meddelandet.
Tryck på <Val> och välj Infoga om du vill
hämta en textmall, en kontaktpost eller ett
bokmärke.
2. Tryck på [Mitten].
3. Ange mottagare.
Om du vill skicka meddelandet till mer än en
mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
4. Tryck på [Mitten] när du vill sända meddelandet.
Vykort (Meny 5.1.3)
Du kan skicka ett foto som vykort tillsammans med
en kort hälsning.
Denna meny finns inte i alla länder.
1. Välj fältet Text.
2. Skriv meddelandetexten.
Tryck på <Val> och välj Infoga om du vill
hämta en textmall, en kontaktpost eller ett
bokmärke.
3. Tryck på [Mitten].
Du kan skicka och ta emot e-post som innehåller
text, ljud och bilder. För att använda den här
funktionen måste du abonnera på en e-posttjänst
och installera ett e-postkonto.
sid 50
1. Skriv texten för e-postmeddelandet.
2. Välj fältet Bifoga filer.
3. Bläddra till mappen med mediafiler och tryck på
[Mitten] för att markera filer.
4. Tryck på <Val> och välj Bifoga.
5. Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:
• Lista över bifogade filer: Visa fillistan som
du har bifogat.
• Lägg till kontaktinfo: Lägga till en kontakt
som ett Vcard.
6.
7.
8.
9.
Lägg till kalender: Lägga till ett
kalendermemo.
Flytta till fältet Ämne och skriv rubriken.
När du är klar trycker du på [Mitten].
Ange e-postadressen.
Om du vill skicka e-post till mer än en mottagare
fyller du i ytterligare mottagarfält.
Tryck på [Mitten] för att skicka
e-postmeddelandet.
Inkorg (Meny 5.2)
I den här mappen sparas alla typer av meddelanden
som du har tagit emot, dock inte e-post. MMS, SMS,
röstmeddelanden, push-meddelanden från
webbservern, konfigurationsmeddelanden och
leveransrapporter sparas här.
Meddelanden (Meny 5)
E-post (Meny 5.1.4)
•
Menyfunktioner
4. Välj fältet Bild.
5. Lägg till bilden.
6. Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:
• Redigera text/Ändra bild: Redigera texten
eller byta ut den bifogade bilden mot en
annan.
• Ta bort text/Ta bort bild: Radera den
bifogade texten eller bilden.
7. När du är klar trycker du på [Mitten].
8. Ange information om mottagaren: namn, c/o,
adress, postnummer, ort och land.
9. Tryck på [Mitten] när du vill sända vykortet.
Konfigurationsmeddelanden, som skickas från
Vodafone, innehåller nätverksparametrar för att du
lätt ska kunna ange nätverksinställningarna i
telefonen.
Visa ett meddelande
I meddelandelistan visas följande ikoner beroende
på meddelandetyp.
•
•
•
Textmeddelande
Bildmeddelandebesked
WAP-push
•
Bildmeddelande
•
Konfiguration
•
Röstmeddelande
43
Menyfunktioner
• I enlighet med DRM (Digital Rights
Management) kan du inte vidarebefordra
vissa meddelanden. Sådana meddelanden
indikeras med ikonen
.
• Ikonen ! visar att meddelandet har skickats
med hög prioritet. En grå ikon betyder att
meddelandet har låg prioritet.
Tryck på <Val> när meddelandelistan visas för att
välja följande alternativ:
• Visa: Öppna meddelandet. För
bildmeddelandebesked kan du öppna
meddelandets egenskaper.
• Svara: Svara avsändaren.
• Svara alla: Skicka ett svar till avsändaren och
alla mottagare.
• Vidarebefordra: Vidarebefordra meddelandet
till andra.
• Installera: Använda det konfigureringsvärdet
som angetts i meddelandet till din telefon.
• Sortera efter: Ändra sorteringsordningen för
listan.
• Hämta: Hämta meddelandet från MMS-servern.
• Avvisa: Avvisa bildmeddelandet.
• Radera: Radera meddelandet.
• Radera alla: Radera alla meddelanden.
• Detaljer: Visa egenskaperna för meddelandet.
44
Använda alternativ för meddelandet
Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att
välja följande alternativ:
Textmeddelanden
• Svara: Svara avsändaren.
• Vidarebefordra: Vidarebefordra meddelandet
till andra.
• Spara kontakt i: Kopiera telefonnummer eller
e-postadresser från meddelandet.
• Flytta till SIM/Flytta till telefon: Flytta
meddelandet mellan telefonminnet och USIM/
SIM-kortet.
• Radera: Radera meddelandet.
Bildmeddelandebesked/Bildmeddelanden
• Hämta: Hämta meddelandet från MMS-servern.
Du kan endast välja det här alternativet när ett
bildmeddelandebesked är markerat.
• Spela: Spela upp meddelandet.
• Avvisa: Lägga till avsändarens nummer i listan
Blockera. Du kan endast välja det här
alternativet när ett bildmeddelandebesked är
markerat.
• Svara: Svara avsändaren.
• Svara alla: Skicka ett svar till avsändaren och
alla mottagare.
• Vidarebefordra: Vidarebefordra meddelandet
till andra.
•
•
•
WAP-pushmeddelanden
• Gå till URL: Ansluta till URL-adressen som
anges i meddelandet.
• Radera: Radera meddelandet.
Leveransrapport om meddelanden
• Spara kontakt i: Kopiera URL-adresser,
e-postadresser eller telefonnummer i
meddelandet.
• Radera: Radera meddelandet.
Utkast (Meny 5.3)
Mappen innehåller meddelanden som du har skapat
och sparat för att sända vid ett senare tillfälle.
Skickade meddelande (Meny 5.4)
Meddelanden (Meny 5)
Konfigurationsmeddelande
• Installera: Använda det konfigureringsvärdet
som angetts i meddelandet till din telefon.
• Radera: Radera meddelandet.
Tryck på <Val> i meddelandelistan för att välja
följande alternativ:
• Visa: Öppna det markerade meddelandet.
• Redigera: Redigera det markerade
meddelandet.
• Skicka: Skicka meddelandet.
• Sortera efter: Ändra sorteringsordningen för
listan.
• Radera: Radera det markerade meddelandet.
• Radera alla: Radera alla meddelanden.
• Detaljer: Visa egenskaperna för meddelandet.
Menyfunktioner
•
•
Spara som mall: Spara meddelandet som en
kopia i mappen MMS-mallar.
Spara mediaföremål: Spara mediaföremål från
meddelandet i telefonminnet.
Spara kontakt i: Kopiera telefonnummer eller
e-postadresser från meddelandet.
Radera: Radera meddelandet.
Detaljer: Visa egenskaperna för meddelandet.
I den här mappen sparas de meddelanden som har
skickats.
Tryck på <Val> när meddelandelistan visas för att
välja följande alternativ:
• Visa: Visa det markerade meddelandet.
• Vidarebefordra: Vidarebefordra meddelandet
till andra.
• Sortera efter: Ändra sorteringsordningen för
listan.
• Radera: Radera meddelandet.
• Radera alla: Radera alla meddelanden.
• Detaljer: Visa egenskaperna för meddelandet.
45
Menyfunktioner
E-post (Meny 5.5)
Använda e-postalternativ
I den här menyn sparas den e-post som du har tagit
emot.
Tryck på <Val> när e-postlistan eller
e-postmeddelandet visas för att välja följande
alternativ:
• Visa: Öppna det markerade objektet.
• Hämta: Hämta texten till den markerade
e-postrubriken från e-postservern.
• Svara: Svara avsändaren.
• Svara alla: Skicka ett svar till avsändaren och
alla mottagare.
• Vidarebefordra: Vidarebefordra
e-postmeddelandet till andra.
• Hämta: Hämta ny e-post eller nya
e-postrubriker från e-postservern.
• Sortera efter: Ändra sorteringsordningen för
listan.
• Spara filer: Spara filerna som bifogats
e-postmeddelandet i telefonminnet.
• Spara kontakt i: Kopiera telefonnummer eller
e-postadresser i e-postmeddelandet och spara
dem i telefonboken.
• Blockera: Lägga till avsändarens e-postadress
eller ämnet i listan Blockera.
• Ta bort från telefonen: Radera det markerade
e-postmeddelandet eller all e-post från
telefonminnet.
Visa mottagen e-post
1. Tryck på <Val> i e-postmappen.
2. Välj Hämta om du vill hämta ny e-post från
servern.
Telefonen kontrollerar om det finns ny e-post och
hämtar mottagna e-postmeddelanden. Ikonerna
anger status för respektive e-postmeddelande:
•
: Hämtad e-post
•
: Hämtad e-post med bilagor
•
: Ej hämtad e-post
• I enlighet med DRM (Digital Rights
Management) går det inte att
vidarebefordra vissa meddelanden. Sådana
meddelanden markeras med ikonen
.
• Ikonen ! visar att e--postmeddelandet har
skickats med hög prioritet. En grå ikon
betyder att e-postmeddelandet har låg
prioritet.
3. Markera e-postmeddelandet eller rubriken.
4. Om e-postmeddelandet innehåller flera sidor
trycker du på [ / ] för att bläddra igenom
sidorna en i taget.
5. Markera en bifogad fil om du vill se eller lyssna
på den.
46
•
•
•
Radera permanent: Radera det markerade
e-postmeddelandet eller all e-post från både
telefonminnet och e-postservern.
E-postkonton: Aktivera ett av e-postkontona.
Detaljer: Visa egenskaperna för e-post.
Vodafone Messenger (Meny 5.6)
Album (Meny 5.7)
Du har tillgång till Album och kan överföra filer, t ex
ljud, bilder och bildmeddelanden, till en säker plats
på Internet. Registrera dig på Vodafones hemsida
för kostnadsfritt live! Album finns på Vodafones
hemsida. Du kan också kontakta kundservice.
• Denna meny är inte tillgänglig i alla länder.
• Album kan ha en annan beteckning i vissa
länder.
I viloläge: Håll knappen [1] nedtryckt för att snabbt
kopplas till röstbrevlådan.
Mallar (Meny 5.9)
Använd den här menyn när du vill skapa, redigera
eller skicka textmallar och MMS-mallar.
MMS-mallar (Meny 5.9.1)
I den här menyn visas en lista med mallar.
Tryck på <Val> medan mallistan visas för att välja
följande alternativ:
• Visa: Öppna mallen.
• Skicka: Sända mallen som ett bildmeddelande.
• Lägg till ny: Lägga till en ny mall.
• Redigera: Ändra den markerade mallen.
• Radera: Radera den markerade mallen. Du kan
inte radera standardmallar.
• Radera alla: Radera alla mallar. Du kan inte
radera standardmallar.
Meddelanden (Meny 5)
Denna meny finns inte i alla länder.
I denna meny kan du öppna din röstbrevlåda om
nätverksoperatören stöder denna tjänst.
Menyfunktioner
Din telefon är redan förberedd för Messenger Vodafones tjänst för direktmeddelanden. Du kan
använda din telefon för att chatta med familj och
vänner via direktmeddelandetjänsten. Välj menyn
Vodafone Messenger när du vill använda den här
tjänsten. Mer information om Vodafone Messenger
finns på Vodafones hemsida. Du kan också kontakta
kundservice.
Ring röstbrevlåda (Meny 5.8)
Textmallar (Meny 5.9.2)
I den här menyn kan du förinställa meddelanden
som du ofta använder.
Tryck på <Ny> för att skapa en ny textmall.
47
Menyfunktioner
Tryck på <Val> medan listan med textmallar visas
för att välja följande alternativ:
• Skicka: Sända mallen som bild-, text- eller
e-postmeddelande.
• Lägg till ny: Lägga till en ny mall.
• Redigera: Ändra den markerade mallen.
• Radera: Radera den markerade mallen.
• Radera alla: Radera alla mallar.
Radera alla (Meny 5.0)
Använd den här menyn när du vill ta bort alla
meddelanden i alla meddelandekorgar samtidigt.
1. Tryck på [Mitten] för att markera den eller de
meddelandetyper som ska tas bort.
2. Tryck på <Radera>.
3. Tryck på <Ja> för att bekräfta raderingen.
Inställningar (Meny 5. )
Med den här menyn anger du olika inställningar för
användning av meddelandetjänster.
MMS (Meny 5. .1)
Du kan ange standardinställningar för
bildmeddelanden.
• Sändningsalternativ: Ange följande alternativ
för att sända bildmeddelanden:
Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.
48
•
Giltighetstid: Ange hur lång tid dina
meddelanden ska sparas i MMS-centralen.
Leverans: Ange den tidsfördröjning som ska
gälla innan meddelandena skickas.
Dölj adress: Ange att adressen ska döljas i
mottagarens telefon.
Begär leveransrapport: Ange att nätverket
ska informera dig när ditt meddelande har
levererats.
Begär läskvittens: Begära en rapport från
varje mottagare om att meddelandet har lästs.
Behåll en kopia: Spara kopior av skickade
meddelanden i mappen Skickade meddelande.
Mottagningsalternativ: Ange följande
alternativ för att ta emot bildmeddelanden:
Hemnät: Ange om din telefon ska hämta nya
meddelanden automatiskt när du är inom ditt
hemområde.
Roaming-nät: Ange om din telefon ska hämta
nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar
andra nätverk.
Hemmottagning och Roaming-mottagning har
följande alternativ:
- Automatisk hämtning: Nya meddelanden
hämtas automatiskt från servern.
- Manuellt: Telefonen tar först emot
förhandsbesked från servern. Använd
alternativet Hämta när du vill hämta nya
meddelanden.
•
Intervall för bildspel: Välja hur länge varje
sida i meddelandet ska visas.
SMS (Meny 5. .2)
Du kan ange standardinställningar för
textmeddelanden.
• Inställningar x: Ange följande egenskaper för
profilen:
Adress till tjänstcentral: Spara eller ändra
numret till SMS-centralen.
Giltighetstid: Ange hur lång tid dina
meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
Standardtyp: Ange standardtypen för
meddelanden. Operatören kan konvertera
meddelandet till det valda formatet.
Namn: Ange namnet på profilen.
• Sändningsalternativ: Ange följande alternativ
för att sända textmeddelanden:
Svarsväg: Tillåta att mottagaren skickar ett
svarsmeddelande till dig via
meddelandecentralen.
Leveransrapport: Ange att nätverket ska
informera dig när ditt textmeddelande har
levererats.
Nätval: Välj prioriterad överföringsmetod för
data, antingen GSM (CS)- eller GPRS (PS)-nät.
Behåll en kopia: Spara kopior av skickade
meddelanden i mappen Skickade meddelande.
Meddelanden (Meny 5)
•
•
Menyfunktioner
•
- Begränsat: Telefonen tar först emot
förhandsbesked från servern. När du försöker
hämta nya meddelanden informerar telefonen
dig om kostnaden för detta.
- Avvisa: Telefonen avvisar alla meddelanden.
Sänd leveransrapport: Ange att nätverket ska
skicka en leveransrapport till avsändaren.
Sänd läskvittens: Ange om en läskvittens ska
skickas från din telefon till avsändaren.
Avvisa okända: Avvisa meddelanden från
anonyma avsändare.
Avvisa annonser: Avvisa reklam.
MMS-profiler: Välja den anslutningsprofil som
ska användas för bildmeddelanden. Du kan
också skapa eller redigera en profil.
sid 74
Meddelandets storlek: Välj maximal filstorlek
för bilagor till bildmeddelanden. Filstorleken kan
variera mellan olika länder.
Skapa: Välja ett läge för att skapa
bildmeddelanden.
Begränsat: Du kan inte skapa och sända ett
meddelande i filformat som inte stöds.
Varning: Om du skapar och sänder ett
meddelande i ett filformat som inte stöds får du
ett meddelande i telefonen.
Ledig: Du kan skapa och sända meddelanden i
filformat som inte stöds.
49
Menyfunktioner
Teckenstöd: Välja teckenuppsättning. Om du
väljer Automatiskt byter telefonen automatiskt
teckenuppsättning från GSM-alfabet till Unicode
när du skriver ett Unicode-tecken. När du
använder Unicode-tecken minskas maximala
antalet tecken som kan användas i meddelandet
till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas
har automatisk teckenuppsättning ställts in som
standard.
•
E-post (Meny 5. .3)
Du kan ange standardinställningar för e-post.
• Sändningsalternativ: Ange följande alternativ
för att sända e-post:
Från: Ange avsändarens namn.
Skickar konto: Välja standardkontot.
Prioritet: Ändra prioritet för
e-postmeddelanden.
Behåll en kopia: Spara kopior av skickade
e-postmeddelanden i mappen Skickade
meddelande.
Inkludera text i svar: Ange om telefonen ska
infoga ursprungstexten i e-postmeddelandet i
ditt svarsmeddelande.
Leveransrapport: Ange att nätverket ska
informera dig när e-postmeddelandet har
levererats.
Lägg till min kontaktinformation: Bifoga din
kontaktinformation som en bilaga till e-post.
50
•
Lägg till signatur: Lägga till din signatur i
e-postmeddelanden.
Ange signatur: Redigera din signatur.
Mottagningsalternativ: Ange följande
alternativ för att ta emot e-post:
Ange nedladdningsgräns: Ange maxstorlek på
inkommande e-postmeddelanden. Telefonen
avvisar e-postmeddelanden som är större än den
angivna storleken.
Blockera adress: Ange e-postadresser för att
telefonen ska avvisa e-postmeddelanden från
dessa adresser.
Blockera rubrik: Ange e-postrubriker för att
telefonen ska avvisa e-post med dessa rubriker.
E-postprofiler: Välja den anslutningsprofil som
ska användas för att sända och ta emot
e-postmeddelanden. Du kan också skapa eller
redigera en profil.
sid 74
Det går inte att ändra inställningarna för
e-postprofilen medan du håller på att skicka
eller hämta e-post.
•
E-postkonton: Välja det konto som ska
användas och installera e-postkonton. Tryck på
<Val> och välj Redigera för att välja följande
alternativ:
Kontonamn: Ange namnet på det markerade
kontot.
SMTP-server: Ange IP-adressen eller
domännamnet till servern för utgående e-post.
Användarnamn: Ange användarnamnet till
SMTP-servern.
Lösenord: Ange lösenordet för SMTP.
Röstbrevlåda (Meny 5. .4)
Du kan byta namn eller nummer till mobilsvar.
Minnesstatus (Meny 5. )
Använd den här menyn för att visa minnesstatus för
text-, bild-, e-post- och push-meddelanden.
Mina filer
(Meny 6)
Menyfunktioner
I menyn Mina filer kan du öppna bilder, videor,
ringsignaler, ljud och andra filer som sparats i
telefonens minne.
Mina filer (Meny 6)
SMTP-port: Ange numret på SMTP-porten.
Typ av mottagarserver: Välja protokoll för
servern för inkommande e-post. Inställningen i
Protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ
som finns.
POP3-server/IMAP4-server: Ange IPadressen eller domännamnet för POP3- eller
IMAP4-servern.
POP3-port/IMAP4-port: Ange numret på
POP3- eller IMAP4-porten.
Hämtningsalternativ för IMAP4: (endast för
IMAP4-protokoll) Ange om telefonen endast ska
hämta nya meddelanden eller alla meddelanden.
Hämtningsalternativ: Ange vilken del av
e-postmeddelanden som telefonen ska hämta
från servern.
Behåll på server: Spara en kopia av e-posten
på servern när e-posten hämtas.
Min adress: Ange din egen e-postadress.
Användarnamn: Ange användarnamn för
anslutning till POP3 eller IMAP4-servern.
Lösenord: Ange lösenord för anslutning till
POP3 eller IMAP4-servern.
Använd SMTP-verifiering: Aktivera SMTPverifiering.
Samma som POP3/IMAP4: Ange om SMTPservern ska ha samma parametrar som POP3eller IMAP4-servern.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Mina filer för
att öppna menyn.
• I enlighet med DRM (Digital Rights
Management) kan vissa media-objekt som du
hämtar från Internet eller tar emot i
MMS-meddelanden behöva en licensnyckel för
att kunna öppnas eller vidarebefordras till
andra personer. Nycklar kan köpas på den
webbplats som äger rättigheterna till
innehållet. Använd alternativet
Aktiveringskod för objektet.
• Vodafone stöder endast antalsbaserade eller
obegränsade DRM-filer.
51
Menyfunktioner
Bilder
I den här menyn visar du standardbakgrundsbilder,
foton som du har tagit och bilder som du har laddat
ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från
din dator. Du kan också redigera ett foto.
Visa en bild
1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja
bildmapp.
2. Välj en bild.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill
bläddra till andra bilder.
Redigera en bild
1. Välj foto.
2. Tryck på <Val> och välj Redigera.
3. Tryck på <Val> och ändra fotot med hjälp av
följande alternativ:
• Ändra storlek: Ändra bildstorleken.
• Effekter: Ändra färgton eller använda en
specialeffekt på fotot.
• Justera: Justera bildens ljusstyrka, kontrast
eller färgbalans.
• Ramar: Använda en dekorativ ram.
• Clipart-objekt: Lägga till ett clipart till fotot.
• Infoga text: Lägga till text till fotot.
• Rotera: Rotera fotot medurs eller moturs.
• Vänd: Vända fotot vertikalt eller horisontellt.
• Beskär. Välja en del av fotot av variabel
storlek och form.
52
4. När du är klar trycker du på [Mitten].
5. Skriv namnet på fotot och tryck på <Spara>.
Använda bildalternativ
Tryck på <Val> när du visar en bild för att välja
följande alternativ:
• Skicka: Sända filen via MMS, vykort, Bluetooth
eller infraröd port. Du kan också skicka filen till
online-mediaalbumet.
• Dölj från Bluetooth: Dölja filen så att andra
Bluetooth-enheter inte får tillgång till den.
• Dela via Bluetooth: Dela filen med andra
Bluetooth-enheter.
• Aktiveringskod: Hämta en ny licensnyckel när
nyckeln för den valda DRM-filen löper ut.
• Återaktiveringskod: Hämta en ny licensnyckel
även om nyckeln för den valda DRM-filen inte har
löpt ut.
• Använd som: Använda bilden som bakgrund på
huvuddisplayen eller yttre displayen, eller som
foto-ID för en kontakt i telefonboken.
• Flytta: Flytta filen till en annan mapp.
• Kopiera: Kopiera filen till en annan mapp.
• Verkl storlek: Visa bilden i verklig storlek eller
fönsterstorlek.
• Diabildsvisning: Ange att alla bilder ska visas i
tur och ordning i en bildserie.
• Redigera: Redigera bilden och spara den som
en annan fil.
•
•
•
•
Radera: Radera filen.
Byt namn: Byta namn på filen.
Detaljer: Visa filegenskaperna.
Kodhantering: Hantera licensnycklarna som du
har köpt.
•
•
•
•
Lås/Lås upp: Låsa filen så att den inte kan
raderas, eller låsa upp filen.
Skapa mapp: Lägga till en ny mapp.
Detaljer: Visa filegenskaperna.
Minnesstatus: Öppna minnesinformation för
respektive mapp i Mina filer.
Kodhantering: Hantera licensnycklarna som du
har köpt.
Hämta bilder
Mina filer (Meny 6)
1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att bläddra
till Hämtade.
2. Välj Fler bilder. Det är ansluten till en förinställd
webbplats.
3. Sök efter en bild och följ anvisningarna på
skärmen för att hämta den.
Menyfunktioner
Tryck på <Val> när fillistan visas för att välja
följande alternativ:
• Visa: Öppna den markerade filen.
• Skicka: Sända den markerade filen via MMS,
vykort, Bluetooth eller infraröd port. Du kan
också skicka filen till online-mediaalbumet.
• Dölj från Bluetooth: Dölja filen så att andra
Bluetooth-enheter inte får tillgång till den.
• Dela via Bluetooth: Dela filen med andra
Bluetooth-enheter.
• Aktiveringskod: Hämta en ny licensnyckel när
nyckeln för den valda DRM-filen löper ut.
• Återaktiveringskod: Hämta en ny licensnyckel
även om nyckeln för den valda DRM-filen inte har
löpt ut.
• Använd som: Använda bilden som bakgrund på
huvuddisplayen eller yttre displayen, eller som
foto-ID för en kontakt i telefonboken.
• Flytta: Flytta filen till en annan mapp.
• Kopiera: Kopiera filen till en annan mapp.
• Radera: Radera filen eller alla filer som sparats i
den markerade mappen.
• Byt namn: Byta namn på filen.
•
Videos
I den här menyn visas videoklipp som du har spelat
in, laddat ned, tagit emot i meddelanden eller
importerat från din dator.
Spela upp ett videoklipp
1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja
videomapp.
2. Radera ett videoklipp.
53
Menyfunktioner
Under uppspelningen kan du använda följande
knappar:
•
Knapp
Beskrivning
Mitten
Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Upp
Öppna spellistan.
•
Vänster
Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt
i filen när knappen hålls nedtryckt.
•
Höger
Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen
när knappen hålls nedtryckt.
•
•
/
Ned
Ställa in volymen.
•
Stoppa uppspelningen.
Använda videoalternativ
Tryck på <Val> under uppspelningen för att välja
följande alternativ:
• Paus/Fortsätta: Pausa eller fortsätta
uppspelningen.
• Stopp: Stoppa uppspelningen.
• Skicka: Sända filen via MMS, Bluetooth eller
infraröd port. Du kan också skicka filen till
online-mediaalbumet.
• Lägg till i spellistan: Lägga till filen i spellistan.
• Öppna spellista: Öppna spellistan.
• Aktiveringskod: Hämta en ny licensnyckel när
nyckeln för den valda DRM-filen löper ut.
54
•
•
Återaktiveringskod: Hämta en ny licensnyckel
även om nyckeln för den valda DRM-filen inte har
löpt ut.
Dölj från Bluetooth: Dölja filen så att andra
Bluetooth-enheter inte får tillgång till den.
Dela via Bluetooth: Dela filen med andra
Bluetooth-enheter.
Visa kontroll/Dölj kontroll: Visa eller dölja
mediaspelarens kontrollfält.
Detaljer: Visa filegenskaperna.
Spelarinställningar: Ändra
standardinställningarna för uppspelning av filer.
Upprepa: Välja upprepningstyp.
Volym: Välja volymnivå.
Kontroll: Visa eller dölja mediaspelarens
kontrollfält.
Spelarens utseende: Välja utseende.
Nätinställningar: Aktivera den
anslutningsprofil som ska användas för att
hämta direktuppspelad video på
streamingservern. Du kan också skapa eller
sid 74
redigera en profil.
Kodhantering: Hantera licensnycklarna som du
har köpt.
Hämta videoklipp
1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att bläddra
till Hämtade.
2. Välj Fler videor.
3. Sök efter ett videoklipp och följ anvisningarna på
skärmen för att hämta det.
•
•
Ringsignaler
I den här menyn visas MP3-filer som du har laddat
ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från
din dator.
1. Välj Fler ringsignaler.
2. Sök efter en ringsignal och följ anvisningarna på
skärmen för att hämta den.
Ljud
I denna meny lyssnar du på röstmemon som du har
spelat in eller tagit emot i meddelanden.
Knapp
Beskrivning
Spela upp ett röstmemo
Mitten
Skicka den markerade filen till
andra personer.
Välj röstmemo. Röstmemot spelas upp.
Vänster
Gå tillbaka till föregående fil.
Höger
Hoppa till nästa fil.
Knapp
Beskrivning
Ställa in volymen.
Mitten
Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Upp/Ned/
/
Använda ljudalternativ
Tryck på <Val> under uppspelningen för att välja
följande alternativ:
• Skicka: Sända filen via MMS, Bluetooth eller
infraröd port. Du kan också skicka filen till
online-mediaalbumet.
Mina filer (Meny 6)
1. Välj ljudklipp.
Om du väljer en MP3-fil ska du öppna menyn
Mediaspelaren.
sid 33
2. Under uppspelningen kan du använda följande
knappar:
Hämta ringsignaler
Menyfunktioner
Spela upp en ljudfil
•
Använd som rington: Använda ljudklippet som
ringsignal.
Använd i telefonbok: Använda ljudklippet som
nummerpresentation.
Detaljer: Visa filegenskaperna.
På spelarens skärm kan du använda följande
knappar:
Vänster
Gå bakåt i röstmemot.
Höger
Gå framåt i röstmemot.
/
Ställa in volymen.
Upp
Växla till inspelningsläget (
) eller
tillbaka till uppspelningsläget ( ).
Ned
Stoppa uppspelningen.
55
Menyfunktioner
Använda alternativ för röstmemo
Använda bildalternativ
Tryck på <Val> under uppspelningen för att välja
följande alternativ:
• Fortsätt: Fortsätta uppspelningen.
• Stopp: Stoppa uppspelningen.
• Skicka: Sända röstmemot via MMS, Bluetooth
eller infraröd port.
• Detaljer: Visa egenskaperna för röstmemot.
Tryck på <Val> när listan visas för att välja följande
alternativ:
• Visa: Öppna den markerade filen.
• Välj: Ange bilden som ditt tema.
• Skicka: Skicka filen via Bluetooth eller infraröd
port.
• Aktiveringskod: Hämta en ny licensnyckel när
nyckeln för den valda DRM-filen löper ut.
• Återaktiveringskod: Hämta en ny licensnyckel
även om nyckeln för den valda DRM-filen inte har
löpt ut.
• Radera: Radera alla filer.
• Skapa mapp: Lägga till en ny mapp.
• Detaljer: Visa filegenskaperna.
• Minnesstatus: Visa minnesinformationen för
respektive mapp i Mina filer.
• Kodhantering: Hantera licensnycklarna som du
har köpt.
Hämta ljudklipp
1. Välj Musik Download.
Musik kan ha en annan beteckning i vissa
länder.
2. Sök efter en ljudfil och följ anvisningarna på
skärmen för att hämta den.
Teman
I den här menyn visas temabilder som du har laddat
ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från
din dator.
Ändra tema
1. Välj en bild.
2. Tryck på <Ställ in>.
56
Hämta temabilder
1. Välj Fler teman.
2. Sök efter en temabild och följ anvisningarna på
skärmen för att hämta den.
Andra filer
Planering
Filer som du har tagit emot men som inte stöds av
telefonen sparas i den här mappen. Du kan inte
öppna dessa filer i telefonen. Filformaten *.doc,
*.ppt, *.txt osv stöds inte.
Med funktionen Planering kan du skapa och hantera
dagboken, årsdagar, uppgifter och memon.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Planering för
att öppna menyn.
Kalender (Meny 7.1)
Använd den här menyn för din månadsvisa
planering.
Titta i kalendern
Planering (Meny 7)
När du öppnar kalendern visas dagens datum
markerat med en röd ruta. Bläddra till rätt datum.
Du kan byta till nästa eller föregående månad
genom att trycka på [ / ].
Menyfunktioner
Tryck på <Val> när fillistan visas för att välja
följande alternativ:
• Aktiveringskod: Hämta en ny licensnyckel när
nyckeln för den valda DRM-filen löper ut.
• Återaktiveringskod: Hämta en ny licensnyckel
även om nyckeln för den valda DRM-filen inte har
löpt ut.
• Flytta: Flytta filen till en annan mapp.
• Kopiera: Kopiera filen till en annan mapp.
• Radera: Radera den markerade filen eller alla
filer.
• Byt namn: Byta namn på filen eller mappen.
• Lås/Lås upp: Låsa filen så att den inte kan
raderas, eller låsa upp filen.
• Detaljer: Visa filegenskaperna.
• Skapa mapp: Lägga till en ny mapp.
• Minnesstatus: Visa minnesinformationen för
respektive mapp i Mina filer.
• Kodhantering: Hantera licensnycklarna som du
har köpt.
(Meny 7)
Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:
• Visa: Visa sparade händelser för det markerade
datumet.
• Lägg till ny: Lägga till nya händelser, årsdagar
eller uppgifter.
• Veckovy: Visa kalendern per vecka.
• Gå till idag: Visa dagens datum.
• Gå till datum: Ange ett annat datum.
57
Menyfunktioner
•
•
•
Startdatum: Ange om kalendern ska starta med
Söndag eller Måndag.
Radera: Radera händelser i den angivna
perioden.
Radera alla: Radera alla händelser i kalendern.
Ange en ny dagboksanteckning
1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj Lägg till ny →
Schema.
3. Ange information eller ändra inställningar:
• Titel: Ange en rubrik för händelsen.
• Detaljer: Ange informationen för händelsen.
• Start och Avsl.: Ange start- och sluttider för
händelsen.
• Startdatum och Avsl.datum: Ange startoch slutdatum för händelsen.
• Plats: Ange information om platsen för
händelsen.
• Larm: Ange ett larm för händelsen och ange
tiden för larmet.
• Upprepa: Ange att händelsen är en
återkommande händelse. Du kan ange en
upprepningsperiod och ett slutdatum för
upprepningen.
• Förfallotid: Ange när händelsen ska raderas
från kalendern.
4. Tryck på <Val> och välj Spara.
58
Ange en ny årsdag
1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj Lägg till ny → Årsdag.
3. Ange information eller ändra inställningar:
• Tillfälle: Skriv in information om årsdagen.
• Datum: Ange datum.
• Larm: Ställa in ett larm inför årsdagen. Du
kan ställa ett larm ett bestämt antal dagar
före årsdagen och ange vid vilken tidpunkt
larmet ska höras.
• Upprepa varje år: Ange om telefonen ska
påminna om årsdagen varje år.
4. Tryck på <Val> och välj Spara.
Skriva in en uppgift
1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj Lägg till ny → Att
göra.
3. Ange information eller ändra inställningar:
• Titel: Ange en rubrik för uppgiften.
• Aktivitet: Beskriva uppgiften.
• Startdatum: Ange startdatum.
• Förfallodatum: Ange slutdatum.
• Prioritet: Ange prioritet.
4. Tryck på <Val> och välj Spara.
Veckovy (Meny 7.2)
1. Välj datum i kalendern för att visa den dagens
händelser. En lista över händelserna visas.
Följande ikoner anger typ av händelse:
Använd den här menyn för att visa händelser för den
valda veckan. Det aktuella datumet är markerat
med rött. Hakparenteser kring ett kalenderdatum
markerar typen av händelse för den dagen:
1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] i datumfältet om
du vill byta vecka.
2. Välj den tidscell som innehåller den händelse du
vill se.
•
Uppgifter
•
Dagboksanteckningar
•
Årsdagar
2. Välj händelse för att visa informationen om
denna händelse.
Använda händelsealternativ
Dagens agenda (Meny 7.3)
Använd den här menyn till att visa händelser för det
valda datumet.
Planering (Meny 7)
Tryck på <Val> medan händelselistan visas för att
välja följande alternativ:
• Visa: Visa den valda händelsen.
• Lägg till ny: Lägga till en ny händelse.
• Slutfört/Att göra: Ändra status för den
markerade uppgiften.
• Månadsvy: Byta till månadsvy.
• Veckovy: Byta till veckovy.
• Ändra datum/Ändra förf.datum/Ändra
möte: Ändra datumet för händelsen.
• Radera: Radera den markerade händelsen.
• Radera alla: Radera alla händelser som sparats
på den markerade dagen.
• Sänd möte/Sänd uppgift: Sända händelsen via
Bluetooth eller infraröd port.
Menyfunktioner
Visa en händelse
Välj händelse för att visa informationen om denna
händelse. Händelsen öppnas i redigeringsläget.
Schema (Meny 7.4)
Menyn visar schemalagda möten. Om du har angett
alternativen Upprepa och Larm visas ikonerna
och
.
Välj det möte som du vill se information om.
Årsdag (Meny 7.5)
I den här menyn visas årsdagar som du har skapat.
Om du har angett alternativen Upprepa och Larm
visas ikonerna
och
.
Välj den årsdag som du vill se information om.
59
Menyfunktioner
Att göra (Meny 7.6)
Missat agendalarm (Meny 7.8)
Använd den här menyn till att visa uppgifter som du
har skapat. Ikonen till höger indikerar prioritet:
för hög,
för normal och ingen indikator för låg
prioritet. En markering visas i statusrutan när
uppgiften är klar.
Om du inte har möjlighet att bekräfta ett larm för en
dagboksanteckning eller en årsdag sparar telefonen
det missade agendalarmet tills du bekräftar det.
1. Välj Missat agendalarm i menyn Planering.
2. Välj händelse.
3. Tryck på <Bekräf.> för att bekräfta och radera
händelsen.
Välj den uppgift som du vill se information om.
Memo (Meny 7.7)
Använd den här menyn för att skapa memon och
granska dem.
Skriva in ett memo
1. Tryck på <Val> och välj Lägg till ny.
2. Skriv in memotexten och tryck på [Ned].
3. Ange datumet.
4. Tryck på <Val> och välj Spara.
Visa ett memo
Välj memo för att visa informationen för memot.
Tryck på <Val> när memolistan visas för att välja
följande alternativ.
• Visa: Öppna det markerade memot.
• Lägg till ny: Lägga till ett nytt memo.
• Radera: Radera det markerade memot.
• Radera alla: Radera alla memon.
• Sänd memo: Sända memot via SMS.
60
Minnesstatus (Meny 7.9)
I den här menyn kan du kontrollera antalet
händelser som du har skapat av respektive typ och
det totala antalet händelser som du kan spara.
Telefonbok
(Meny 8)
Du kan spara telefonnummer på ditt USIM/SIM-kort
och i telefonens minne. USIM/SIM-kortet och
telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar
som en enhet som kallas telefonboken. I menyn
Telefonbok hanterar du kontaktposter.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Telefonbok
för att öppna menyn.
Sök Kontakt (Meny 8.1)
Använd den här menyn när du vill söka efter
nummer i telefonboken.
Söka en post
•
1. Ange de första bokstäverna i namnet som du
söker.
2. Välj rätt namn i listan.
3. Tryck på [ ] om du vill ringa upp numret och på
[Mitten] om du vill redigera
kontaktinformationen.
Tryck på <Val> när kontaktinformationen visas för
att välja följande alternativ:
• Redigera: Redigera kontaktinformationen.
• Samtal: Ringa ett röstsamtal.
• Videosamtal: Ringa ett videosamtal.
• Sänd meddelande: Sända ett text- eller
bildmeddelande.
•
•
•
•
•
•
•
Telefonbok (Meny 8)
Tryck på <Val> när kontaktlistan visas för att välja
följande alternativ:
• Visa: Visa kontaktinformationen.
• Redigera: Redigera kontaktinformationen.
• Samtal: Ringa ett röstsamtal.
• Videosamtal: Ringa ett videosamtal.
• Lägg till kontakt: Lägga till en ny kontakt.
• Lägg till kortnummer: Ange ett kortnummer
för telefonnumret.
• Radera: Radera kontakten.
• Sök grupper: Visa listan med ringprofiler.
• Radera alla: Radera alla kontakter.
Menyfunktioner
Använda kontaktalternativ
Extra inställningar: Du kan ange följande
alternativ:
Bild: Välja ett foto-ID som ska visas när du får
ett samtal från personen.
Rington: Välja en ringsignal för samtal från
personen.
Medd. varningston: Välja melodi eller ton för
inkommande meddelanden från personen.
Lägg till kortnummer: Ange det markerade
numret som kortnummer.
Kopiera till SIM/Kopiera till telefon: Kopiera
numret från telefonminnet till USIM/SIM-kortet
eller vice versa.
Sänd kontaktinformation: Sända kontakten
via Bluetooth eller infraröd port.
Ange som standard: Ange numret som
kontaktens standardnummer.
Kopiera: Kopiera numret.
Använd nummer: Kopiera numret till den
vanliga uppringningsskärmen.
Radera: Radera kontakten.
Lägg till kontakt (Meny 8.2)
Använd den här menyn när du vill lägga till en ny
kontakt i telefonboken.
Spara ett nummer i telefonminnet
1. Välj Telefon.
2. Ändra inställningarna eller ange information om
kontakten.
61
Menyfunktioner
•
•
Namn/Efternamn: Ange ett namn.
Telefonnr.: Lägga till ett
mobiltelefonnummer.
• E-post arbete: Ange e-postadress till
jobbet.
• E-post hem: Ange en privat e-postadress.
• Grupp: Tilldela en samtalsgrupp.
• Hemsida: Skriva in adressen.
• Födelsedag: Skriva in personens
födelsedag.
• Postadress arbete: Ange postadressen till
arbetet, om detta stöds.
• Postadress hem: Ange din privata
postadress, om detta stöds.
• Mer information: Ange titel, avdelning,
företag, smeknamn och ytterligare
information om personen.
3. Tryck på <Val> och välj följande alternativ för
att lägga till ytterligare information.
• Extra inställningar: Välja foto-ID,
ringsignal eller meddelandesignal för
kontakten.
• Lägg till telefonnummer: Lägga till en
nummerkategori för kontakten.
• Radera telefonnummer: Ta bort den
markerade nummerkategorin från
kontaktposten.
• Ändra typ: Ändra numret efter behov.
62
•
Markera videosamtal/Avmarkera
videosamtal: Ange det markerade numret
som ett nummer för videosamtal.
4. Tryck på <Val> och välj Spara.
Spara ett nummer på USIM/SIM-kortet
1. Välj SIM.
2. Ändra inställningarna eller ange information om
kontakten.
• Namn: Tilldela namn.
• Telefonnr.: Ange ett telefonnummer.
• E-post (för USIM): Ange en e-postadress.
• Grupp (för USIM): Tilldela en samtalsgrupp.
• Platsnummer: Tilldela ett platsnummer.
När du använder ett USIM-kort kan du trycka
på <Val> och välja Lägg till objekt när du
vill lägga till fler nummer.
3. Tryck på <Spara> för att spara kontakten.
Samtalslista (Meny 8.3)
I denna meny kan du se samtal som du har ringt
upp, tagit emot eller missat samt längden på och
kostnaden för samtalen om det stöds av ditt USIM/
SIM-kort.
Missade samtal (Meny 8.3.1)
I den här menyn visas de senaste samtalen som du
inte har besvarat.
Hämta en samtalslista
1. Bläddra till det namn eller nummer du vill ha.
Samtalslistan visar även antalet uppringningar.
2. Tryck på [ ] om du vill ringa upp ett nummer
och [Mitten] om du vill granska
samtalsinformation.
Mottagna samtal (Meny 8.3.2)
I denna meny visas de senaste samtalen som du har
tagit emot.
Uppringda nummer (Meny 8.3.3)
I denna meny visas de senaste samtalen som du har
ringt.
Radera alla (Meny 8.3.5)
Använd den här menyn när du vill radera alla poster
av en viss samtalstyp.
1. Tryck på [Mitten] för att markera den eller de
samtalstyper som ska raderas.
2. Tryck på <Radera>.
3. Tryck på <Ja> för att bekräfta raderingen.
4. Ange telefonlösenordet och tryck på <Bekräf.>.
Dataräknare (Meny 8.3.6)
Telefonbok (Meny 8)
Tryck på <Val> när samtalslistan visas för att välja
följande alternativ:
• Detaljer: Visa egenskaperna för samtalsposten.
• Röstsamtal: Ringa ett röstsamtal.
• Videosamtal: Ringa ett videosamtal.
• Spara kontakt i: spara det markerade numret i
telefonboken.
• Skicka meddelande: Sända ett text- eller
bildmeddelande.
• Radera: Radera samtalsposten.
• Radera alla: Radera alla poster.
I menyn visas alla samtal som du har ringt upp,
tagit emot eller missat.
Menyfunktioner
Använda alternativ för samtalslistan
Alla samtal (Meny 8.3.4)
I menyn visas den datamängd som sänts eller tagits
emot.
Tryck på <Val> och välj Återställ eller Nollställ
alla när du vill nollställa ett räkneverk respektive
alla räkneverk.
Samtalskostnader (Meny 8.3.7)
Den här nätverksfunktionen visar kostnaden för
samtal. Denna meny kan endast väljas om
funktionen stöds av ditt USIM/SIM-kort. Observera
att den inte är avsedd att användas för fakturering.
• Total kostnad: Kontrollera totalkostnaden för
alla dina samtal. Om totala kostnaden överstiger
maximala kostnaden som angetts i Ange
kostnadsgräns måste räkneverket nollställas
innan det går att ringa på nytt.
63
Menyfunktioner
•
•
Kostnad senaste sam: Kontrollera kostnaden
för det senaste samtalet.
Maxkostnad: Kontrollera den inställda
maxkostnaden.
Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:
• Nollställ samtalskostnad: Nollställa
kostnadsräknarna.
• Ange kostnadsgräns: Ange den maximala
kostnad som godkänns för dina samtal.
• Ställ in valuta: Ange det pris per enhet som ska
användas när kostnaden för dina samtal
beräknas.
Samtalstider (Meny 8.3.8)
I denna meny visas tidslogg för alla ringda och
mottagna röst- och videosamtal. Den verkliga
tidsåtgången som faktureras av Vodafone kan vara
en annan.
•
Totalt uppringt: Kontrollera totala längden
på ringda röstsamtal.
Totalt mottaget: Kontrollera totala längden
•
på mottagna röstsamtal.
•
Totalt uppringt: Kontrollera totala längden
på ringda videosamtal.
Totalt mottaget: Kontrollera totala längden
•
på mottagna videosamtal.
Tryck på <Val> och välj Återställ eller Nollställ
alla när du vill nollställa ett räkneverk respektive
alla räkneverk.
64
Grupper (Meny 8.4)
Använd den här menyn när du vill sortera dina
kontakter i ringprofiler.
Lägga till medlemmar i en ringprofil
1. Välj grupp.
2. Tryck på [Mitten] för att markera de kontakter du
vill välja.
3. Tryck på <Spara>.
Hantera ringprofiler
Tryck på <Val> medan grupplistan visas för att
välja följande alternativ:
• Visa medlemmar: Visa medlemmarna i den
markerade gruppen.
• Lägg till medlem: Lägga till kontakter i den
markerade gruppen.
• Lägg till grupp: Lägga till en ny grupp.
• Ändra gruppnamn: Ändra gruppnamnet.
• Radera grupp: Ta bort den markerade gruppen.
• Radera alla grupper: Radera alla grupper
inklusive standardgrupper.
Kortnummer (Meny 8.5)
Spara ditt namnkort
Använd den här menyn till att ange kortnummer
(2 - 9) för åtta av de mest använda telefonnumren.
Tillvägagångssättet för att skapa ett namnkort är
detsamma som för att spara ett nummer i
telefonens minne.
sid 61
Hantera kortnummer
Ringa upp med kortnummer
Tryck på lämplig knapp i viloläge och håll den
nedtryckt.
Min kontaktinformation (Meny 8.6)
Använd den här menyn till att skapa ett namnkort
och sända det till andra.
När du har sparat namnkortet trycker du på <Val>
för att välja följande alternativ:
• Redigera: Redigera namnkortet.
• Sänd kontaktinformation: Sända namnkortet
via Bluetooth eller infraröd port.
• Radera: Radera namnkortet.
Kopiera allt (Menu 8.7)
Telefonbok (Meny 8)
Tryck på <Val> på skärmen Kortnummer för att
välja följande alternativ:
• Tilldela: Ge en ledig knapp ett telefonnummer.
• Visa: Visa information om kortnumret.
• Samtal: Ringa ett röstsamtal.
• Videosamtal: Ringa ett videosamtal.
• Ändra: Byta nummer för en knapp som redan
används som kortnummer.
• Ta bort: Radera kortnummerinställningen.
Använda alternativ för namnkort
Menyfunktioner
Ange kortnummer
1. Välj en knapp mellan 2 och 9. Knappen 1 är
reserverad för din röstpostserver.
2. Välj kontakt i listan med kontakter.
3. Bläddra till rätt nummer om det finns flera att
välja mellan.
4. Tryck på <Välj>.
Använd den här menyn till att kopiera över alla
kontakter som sparats på USIM/SIM-kortet till
telefonens minne och tvärtom.
Inställningar (Meny 8.8)
Använd den här menyn när du vill ändra
standardinställningarna för telefonboken.
• Sortera: Välja om kontaktlistan ska sorteras
efter efternamn eller förnamn.
• Grundinställning för lagring: Ange
standardplatsen för att spara kontakter i minnet.
Om du väljer Alternativt får du en fråga om i
vilket minne du vill spara numret varje gång du
ska spara ett nummer.
65
Menyfunktioner
Minnesstatus (Meny 8.9)
Redigera en profil
I den här menyn ser du hur många kontakter som
finns sparade och hur många som totalt kan sparas i
telefonboken.
1. Bläddra till rätt profil.
2. Tryck på <Val> och välj Redigera.
3. Ändra ljudinställningar:
• Larmtyp: Tryck på [Mitten] och välj larmtyp
för inkommande samtal.
• Ringsignal för röstsamtal: Tryck på
[Mitten] och välj ringsignal för röstsamtal.
• Ringsignal för videosamtal: Tryck på
[Mitten] och välj ringsignal för videosamtal.
• Ringvolym: Ställa in volymen på
ringsignalen.
• Typ av meddelandeslarm: Tryck på
[Mitten] och välj larmtyp för inkommande
meddelanden.
• Meddelandesignal: Tryck på [Mitten] och
välj ringsignal för inkommande
meddelanden.
• Upprepning: Ange om besked om nytt
meddelande ska upprepas.
• Telefonljud: Slå på och av olika ljud i
telefonen genom att trycka på [Mitten].
Alla: Aktivera alla signaler.
Popup-varningar: Ange att en signal ska
höras när ett popup-fönster öppnas.
Minutton: Ange att en signal ska höras en
gång per minut under utgående samtal för
att indikera hur länge samtalet pågått.
Servicenummer (Meny 8.0)
Denna meny är tillgänglig om ditt SIM-kort stöder
SDN (Service Dialling Numbers). Använd den här
menyn för att visa en lista över de SDN-nummer
som tilldelats av din operatör, inklusive
larmnummer, nummerupplysning och nummer till
röstbrevlådan.
1. Bläddra till rätt nummer.
2. Tryck på <Samtal> eller [ ].
Inställningar
(Meny 9)
Använd den här menyn för att anpassa telefonens
olika inställningar efter eget önskemål. Du kan
också återställa inställningarna till
standardinställningar.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Inställningar
för att öppna menyn.
Profiler (Meny 9.1)
Använd den här menyn för att ställa in och anpassa
telefonsignalen efter olika händelser och situationer.
66
Välj profil.
Använd den här menyn för att ange den
välkomsttext som ska visas på huvuddisplayen eller
yttre displayen.
Bakgrundsbild (Meny 9.2.2)
Du kan ändra bakgrundsbilden som visas på
huvuddisplayen i viloläget.
Tema (Meny 9.2.3)
Använd den här menyn för att välja tema. Teman
innehåller bakgrundsbilder, påslagningsbilder,
ringsignaler för röst- och videosamtal och
meddelandesignaler.
Inställningar (Meny 9)
Ändra den aktiva profilen
Välkomstmeddelande (Meny 9.2.1)
Menyfunktioner
Anslutningston samtal: Ange att en signal
ska höras när ett samtal kopplas upp.
Avslutningston samtal: Ange att en signal
ska höras när ett samtal kopplas ned av den
andra personen eller på grund av svag signal.
På: Ange att en signal ska höras när
telefonen slås på.
Öppna/stäng luck: Ange att en signal ska
höras när du öppnar eller stänger telefonen.
Varningar vid samtal: Ange att en signal
ska höras när du får ett nytt meddelande
eller när tiden för ett larm inträffar under ett
samtal.
• Knapptoner: Tryck på [Mitten] och välj den
signal som ska höras när du trycker på en
knapp.
• Knapptonsvolym: Ställa in volymen på
knapptonerna.
• Svarsläge(för bil): Tryck på [Mitten] för att
välja hur inkommande samtal ska besvaras
när telefonen är ansluten till handsfree i
bilen.
4. Tryck på <Val> och välj Spara när du är klar.
Yttreskärm (Meny 9.2.4)
I den här menyn ändrar du inställningarna för den
yttre displayen.
1. Välj typ av displayobjekt.
• Klocka: Välja typ av klocka.
• Text: Ange ett meddelande som ska visas på
den yttre displayen.
• Bakgrundsbild: Ändra bakgrundsbilden.
2. Välj bild eller skriv in meddelandet.
I Bakgrundsbild kan du välja en del av en bild.
3. Tryck på <Spara> eller [Mitten].
4. Tryck på <Val> och sedan <Ändra>.
Displayinställningar (Meny 9.2)
Ljusstyrka (Meny 9.2.5)
Använd den här menyn när du vill ändra
inställningarna för displayen.
Använd den här menyn när du vill ändra ljusstyrkan
för huvuddisplayen.
67
Menyfunktioner
Bakgrundsbelysning (Meny 9.2.6)
Du kan ange hur länge bakgrundsljuset och
displayen ska lysa.
På: Ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på när
telefonen inte används.
Nedtonad: Ange hur länge displayen ska vara i
nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har stängts
av.
Uppringning (Meny 9.2.7)
I den här menyn kan du ange egna inställningar för
den skärm som du ser när du skriver in det
telefonnummer som ska ringas upp.
• Teckenstorlek: Välja teckenstorlek.
• Teckenfärg: Välja färg på texten.
• Bakgrundsfärg: Välja färg på bakgrunden.
Använda alternativ för genvägar
Tryck på <Val> på skärmen Genvägar för att välja
följande alternativ:
• Tilldela: Tilldela en genvägsmeny till en ledig
plats.
• Ändra: Ändra en genvägsmeny.
• Ta bort: Ta bort knappens tilldelade genväg.
• Ta bort alla: Ta bort alla tilldelade genvägar.
Aktiv mapp (Meny 9.3.3)
Använd den här menyn för att besvara inkommande
samtal genom att öppna telefonen.
Telefoninställning (Meny 9.3)
Svar med valfri knapp (Meny 9.3.4)
Många olika funktioner på telefonen kan anpassas
efter dina önskemål.
Med den här menyn anger du att inkommande
samtal besvaras genom att trycka på vilken knapp
som helst, utom [ ] och <Avvisa>.
Telefonspråk (Meny 9.3.1)
Använd den här menyn till att välja språk för texten
som visas på displayen eller i T9-läget.
Genvägar (Meny 9.3.2)
Navigeringsknapparna kan användas som
genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt
från viloläget. Använd den här menyn för att tilldela
knapparna nya genvägar.
68
Tilldela en knapp en genväg:
1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Bläddra till menyn som ska tilldelas knappen.
3. Tryck på <Spara>.
Sidoknapp (Meny 9.3.5)
I den här menyn anger du hur telefonen ska fungera
när du håller [ / ] nedtryckt vid inkommande
samtal.
• Avvisa: Knapparna avvisar samtalet.
• Tyst: Knapparna stänger av ringsignalen.
Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande
samtal vidare till ett angivet nummer.
1. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
2. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
• Alltid: Alla samtal kopplas vidare.
• Upptaget: Samtalet kopplas vidare om du
redan talar i telefon.
• Inget svar: Samtalet kopplas vidare om du
inte svarar.
• Kan inte nås: Samtalet kopplas vidare om
du befinner dig i ett område utan täckning
från Vodafone eller om telefonen är
avstängd.
• Avbryt alla: Alla vidarekopplingsalternativ
tas bort.
3. Skriv in det nummer som samtalen ska
vidarekopplas till i fältet Koppla till.
4. Om du har valt Inget svar flyttar du till fältet
Väntetid och anger hur länge nätverket ska
vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.
5. Tryck på <Val> och välj Aktivera.
Välj Deaktivera när du vill deaktivera
vidarekoppling.
Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:
• Visa/Spela/Kör: Öppna mediainnehållet.
• Radera: Radera den markerade licensnyckeln.
• Gå till Mina filer: Öppna mappen Mina filer.
• Gå till Mina meddelanden: Öppna
meddelanden som innehåller mediaobjektet.
• Detaljer: Visa egenskaperna för licensnyckeln.
Samtalsinställningar (Meny 9.4)
Använd den här menyn när du vill ange alternativ för
samtalsfunktioner.
Nummerpresentation (Meny 9.4.1)
Använd den här menyn när du vill förhindra att ditt
telefonnummer visas på den telefon du ringer till.
Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning
ändras av användaren.
•
•
•
Efter nät: Använda operatörens
standardinställning.
Skicka: Ditt nummer skickas med varje gång du
ringer upp.
Dölj: Ditt nummer visas inte på den uppringda
telefonen.
Inställningar (Meny 9)
Vidarekoppling (Meny 9.4.2)
Med den här menyn hanterar du de licensnycklar du
har köpt för att aktivera mediainnehåll som är låst
av DRM-systemet.
Menyfunktioner
Nyckelhantering (Meny 9.3.6)
Spärrar (Meny 9.4.3)
Nätverkstjänsten Samtalsspärrar ger dig möjlighet
att spärra samtal.
1. Välj samtalstyp som ska spärras.
69
Menyfunktioner
2. Välj alternativ för samtalsspärrar:
• Alla utgående: Det går inte att ringa från
telefonen.
• Utgående utlandssamtal: Det går inte att
ringa utlandssamtal från telefonen.
• Utlandet utom hem: När du är utomlands
(i ett annat land än där din nätverksoperatör
finns) kan du endast ringa till nummer i det
land du befinner dig och till hemlandet.
• Alla inkommande: Samtal kan inte tas
emot.
• Inkommande vid roaming: Samtal kan
inte tas emot när du är utanför din egen
operatörs täckningsområde.
• Avbryt alla: Alla samtalsspärrar tas bort. Du
kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
3. Ange ditt lösenord för samtalsspärrar
(tillhandahålls av Vodafone).
4. Tryck på <Val> och välj Aktivera. Välj
Deaktivera när du vill deaktivera en
samtalsspärr.
Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar
(tillhandahålls av Vodafone). Tryck på <Val> i
listan med samtalstyper och välj Ändra
lösenord.
70
1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska
användas för.
2. Tryck på <Val> och välj Aktivera. Välj
Deaktivera när du vill deaktivera Samtal väntar.
Återuppringning (Meny 9.4.5)
I den här menyn anger du att telefonen ska göra
upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer
efter en misslyckad uppringning.
Sluten användargrupp (Meny 9.4.6)
I den här menyn anger du om inkommande och
utgående samtal ska begränsas till en vald grupp.
Vodafone kan lämna mer information om hur du
skapar slutna användargrupper.
• Använd denna användargrupp: Aktivera
SAG-indexnummer.
• Åtkomst utanför: Tillåta samtal till nummer
utanför den slutna gruppen. Den här funktionen
bestäms av ditt SAG-abonnemang.
• Standardgrupp: Aktivera standardgruppen, om
du har angett en sådan hos Vodafone. När du
ringer upp kan du välja din standardgrupp
istället för att välja en grupp i listan.
• Gruppindex: Lägga till, ta bort eller aktivera
SAG-indexnummer.
Väntar (Meny 9.4.4)
Videoinställningar (Meny 9.4.7)
Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon
försöker nå dig medan du talar i telefon.
Använd den här menyn när du vill ändra
standardinställningarna för videosamtal.
•
•
Tid och datum (Meny 9.5)
Anslutningar (Meny 9.6)
Använd den här menyn när du vill ange alternativ för
tillgängliga anslutningar till din telefon.
Med Bluetooth kan du ansluta telefonen trådlöst till
andra Bluetooth-enheter för att utbyta data,
använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.
Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri
trådlös kommunikation mellan alla Bluetoothkompatibla enheter inom ett avstånd på 10 m.
Eftersom enheterna använder radiovågor för
kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.
• Om det finns hinder mellan enheterna kan
maximala funktionsavståndet vara kortare.
• Undvik att använda Bluetooth-funktionen
samtidigt med multimedia-funktioner som t ex
röstmemo, kamera och mediaspelaren för att
bibehålla prestanda.
• Det är inte säkert att alla enheter är
kompatibla med din telefon.
Inställningar (Meny 9)
Använd denna meny när du vill ställa in tid och
datum. Ange tidzon i menyn Världstid innan du
ställer in tid och datum.
sid 36
• Klocka: Ange aktuell tid.
• Datum: Skriv in dagens datum.
• Tidsformat: Välja 12-timmars eller 24-timmars
tidsformat.
• Datumformat: Välja ett datumformat.
• Sommartid Storbritannien: Aktivera
sommartid.
• Automatisk uppdatering: Välja att hämta
tidsinformation från nätverket.
Bluetooth (Meny 9.6.1)
Menyfunktioner
Visa mig: Ändra videokamerainställningarna för
hur videosamtal tas emot.
Alternativt: Välja om videokameran ska
användas eller inte varje gång som du besvarar
ett videosamtal.
Alltid: Kameran används alltid.
Försök igen med: Ange hur nästa försök ska
göras när telefonen inte kan koppla upp ett
videosamtal, som video- eller röstsamtal.
Inställning av Bluetooth-funktionen
Menyn Bluetooth innehåller följande alternativ:
• Aktivering: Aktivera eller deaktivera Bluetoothfunktionen.
• Mina enheter: Söka efter Bluetooth-enheter
som går att ansluta till. Se nästa avsnitt.
• Telefonens synlighet: Ange om andra
Bluetooth-enheter får ansluta till din telefon.
• Telefonens namn: Ge din telefon ett Bluetoothnamn som sedan visas för andra enheter.
71
Menyfunktioner
•
•
Säkert läge: Ange om ett
bekräftelsemeddelande ska visas när andra
enheter vill komma åt data i din telefon.
Bluetooth-tjänst: Visa tillgängliga Bluetoothtjänster.
Söka efter och sammankopplas med en
Bluetooth-enhet
1. Välj inställningsalternativet Mina enheter för
Bluetooth.
2. Välj Sök efter nya enheter.
Efter sökningen visas en lista med enheter som
du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av
enhet:
•
Handsfreesats till bilen eller headset
•
Mobiltelefon
•
Dator
•
Handdator
•
Okänd enhet
Färgen på ikonen anger enhetens status:
• Grått: Enheten är inte sammankopplad
• Blått: Enheten är sammankopplad
• Rött: Enheten är ansluten till din telefon
3. Välj enhet.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på
<OK>. Den här koden används endast en gång
och den behöver inte sparas.
72
När ägaren till den andra enheten anger samma
kod är sammankopplingen klar.
Vissa enheter, i synnerhet headsets och
handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för
Bluetooth, t ex 0000. Om den andra enheten har
en fast kod måste du ange den.
Använda enhetsalternativ
Tryck på <Val> medan enhetslistan visas för att
välja följande alternativ:
• Anslut: Ansluta till den valda enheten. Du måste
ange din Bluetooth-PIN.
• Koppla från: Koppla ned anslutningen till den
andra enheten.
• Bläddra i enheter: Söka efter data i vald enhet
och hämta data direkt till din telefon.
• Verifiera enhet/Avverifiera enhet: Ange om
telefonen måste begära tillstånd att koppla upp
när andra enheter söker kontakt.
• Radera: Radera enheten eller alla enheter.
• Byt namn: Ge den valda enheten ett nytt namn.
Sända data via Bluetooth
1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange det program där objektet som du vill sända
är sparat.
3. Bläddra till objektet och tryck på <Val>.
4. Välj Skicka → Via Bluetooth.
Telefonen söker efter enheter som kan kopplas
upp inom räckvidden och visar en lista med
tillgängliga enheter.
5. Välj enhet.
6. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck
sedan på <OK>.
Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv
för att du ska kunna ta emot data.
Infraröd (Meny 9.6.2)
Med den här funktionen kan du skicka eller ta emot
data via den infraröda porten. För att kunna
använda en infraröd anslutning måste du:
• Konfigurera och aktivera en IrDA-kompatibel
infraröd port på en annan enhet.
• Aktivera den infraröda funktionen på din telefon.
Välj Infraröd → På.
Om kommunikation mellan
telefonen och den andra IrDAutrustningen inte startar inom
60 sekunder efter att
funktionen aktiverats,
deaktiveras den automatiskt.
Nätinställningar (Meny 9.6.3)
I den här menyn ändrar du inställningarna för
anslutning till nätverket.
• Nätval: Ange om nätverk ska väljas automatiskt
eller manuellt vid sökning utanför den egna
operatörens täckningsområde. Det går endast
att välja ett annat nätverk när operatören för
nätverket har ett giltigt roamingavtal med din
egen operatör.
• Nätläge: Ange vilket nätverk som ska
användas.
Automatiskt: Telefonen söker efter tillgängliga
nätverk.
GSM 900/1800: Telefonen använder det
kombinerade GSM 900/1800-nätet.
GSM 1900: Telefonen använder GSM 1900nätet. Det här alternativet är endast tillgängligt i
USA.
Inställningar (Meny 9)
Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet
sänder data till din telefon visas ett
bekräftelsemeddelande. Tryck på <Ja> om du vill ta
emot data.
Rikta in IrDA-porten på
telefonen mot IrDA-porten
på den andra enheten.
Menyfunktioner
Ta emot data via Bluetooth
•
73
Menyfunktioner
•
3G: Telefonen använder 3G-nätet. Du kan få
högre överföringshastigheter än i tidigare
generationers nätverk och avancerade data- och
informationstjänster kan användas, t ex
videosamtal.
Prioriterade nät: Välja nätverk som du vill
prioritera. Du kan redigera nätverkslistan.
•
•
Anslutningar (Meny 9.6.4)
•
Du kan ange information om din nätverksanslutning.
I de flesta fall finns det ingen anledning att ändra
dessa inställningar. Om det uppstår problem
kontaktar du Vodafones kundservice.
•
Skapa eller redigera en anslutningsprofil
Tryck på <Val> och välj Nytt eller välj den
anslutningsprofil som ska redigeras. Välj mellan
följande alternativ:
• Ange namn: Ändra namnet på
nätverksinställningen.
• Åtkomstnamn: Ange namnet på uppkopplingen
som används för adressen i GPRS-nätet.
• Verifieringstyp: Välj typ av verifiering.
• Användar-ID: Redigera inloggnings-ID till
servern.
• Lösenord: Redigera lösenordet till servern.
• Protokoll: Välja något av protokollen WAP,
HTTP och Annat.
• URL för startsida: Skriva in adressen till din
hemsida.
74
•
Gateway-adress: (gäller endast WAP-protokoll)
Ange gateway-adressen.
Säker anslutning: (gäller endast WAPprotokoll) Aktivera/deaktivera säker anslutning.
Proxy-adress/Port: (gäller endast HTTPprotokoll) Ange adressen och porten till proxyservern.
Tidsgräns för inloggning (sek.): Ange den
tidsperiod efter vilken nätverket kopplas ned när
ingen datatrafik förekommer.
Avancerade inställningar: Du kan välja mellan
följande alternativ:
Statisk IP: Ange att IP-adressen ska anges
manuellt, se alternativet Lokal telefon IP. Om du
vill att servern ska tilldela IP-adress automatiskt
tar du bort markeringen.
Lokal telefon-IP: Ange den IP-adress som du
har fått från nätverksoperatören om du har
markerat alternativet Statisk IP.
Statisk DNS: Ange att DNS-adressen (Domain
Name Server) ska anges manuellt, se
alternativet Server 1/2. Om du vill att servern
ska tilldela adress automatiskt tar du bort
markeringen.
Server 1/Server 2: Ange DNS-adresser.
Trafikklass: Välj trafikklass om du har angett
PS-nätverk.
Hantera anslutningsprofiler
Telefonbok (Meny 9.7.3)
Välj profil i listan med anslutningsprofiler och tryck
på <Val> för att använda följande alternativ:
• Visa: Visa den valda anslutningsprofilen.
• Redigera: Redigera den valda
anslutningsprofilen.
• Nytt: Lägga till en ny anslutningsprofil.
• Byt namn: Ändra namnet på den valda
anslutningsprofilen.
• Radera: Radera den valda anslutningsprofilen.
• Återställ: Återställa ändrade inställningar till
standardstatus.
Använd den här menyn när du vill ändra
inställningarna för dina kontakter.
sid 65
Videoinspelning (Meny 9.7.5)
Använd den här menyn när du vill ändra
standardinställningarna för videoinspelning.
sid 40
Röstmemo (Meny 9.7.6)
Använd den här menyn när du vill ändra
standardinställningarna för röstmemon.
sid 38
Mediaspelare (Meny 9.7.7)
Du kan ange egna inställningar för program som
används i telefonen.
Använd den här menyn när du vill ändra
standardinställningarna för att spela upp mediafiler i
mediaspelaren.
sid 34
Internet (Meny 9.7.1)
VOD (Meny 9.7.8)
I den här menyn väljer du profil för anslutning till
Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil.
sid 74
I den här menyn aktiverar du den anslutningsprofil
som ska användas vid anslutning till en
streamingserver för VOD-tjänster. Du kan också
skapa eller redigera en profil.
sid 74
Meddelanden (Meny 9.7.2)
Inställningar (Meny 9)
Programinställningar (Meny 9.7)
I den här menyn ändrar du standardinställningarna
för fotografering.
sid 38
Menyfunktioner
Du kan inte redigera eller radera telefonens
standardanslutningar.
Kamera (Meny 9.7.4)
Använd den här menyn när du vill ändra
standardinställningarna för meddelandefunktionen.
sid 48
75
Menyfunktioner
Säkerhet (Meny 9.8)
PIN-lås (Meny 9.8.3)
Med den här menyn skyddar du din telefon mot
obehörig användning med hjälp av olika koder till
telefonen och USIM/SIM-kortet.
PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt
USIM/SIM-kort mot obehörig användning. När
funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges
varje gång telefonen slås på.
Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger i följd
spärras USIM/SIM-kortet. För att låsa upp det
måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal
Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din
nätverksoperatör.
Telefonlås (Meny 9.8.1)
Med funktionen Telefonlås förhindrar du obehörig
användning av telefonen.
När denna funktion är aktiverad måste du ange
telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår
på telefonen.
Lösenordet är förinställt på 00000000. Använd
menyn Ändra telefonlösenord om du vill byta
lösenord.
Personligt SIM-lås (Meny 9.8.2)
Med funktionen SIM-lås anger du en USIM/SIMlåskod som förhindrar att telefonen används med
något annat kort än det aktuella USIM/SIM-kortet.
Du måste ange USIM/SIM-låskoden för att kunna
använda ett annat USIM/SIM-kort.
76
Fasta nummer (Meny 9.8.4)
Om ditt USIM/SIM-kort stöder FDN (fast
uppringningsnummer) kan du begränsa dina
utgående samtal till vissa telefonnummer. När den
här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp
telefonnummer som finns sparade på USIM/SIMkortet. Du måste ange PIN2-koden för att kunna
använda funktionen.
Ändra telefonlösenord (Meny 9.8.5)
Använd den här menyn när du vill ändra
telefonlösenordet. Lösenordet är förinställt på
00000000.
Privatlås (Meny 9.8.6)
Använd den här menyn när du vill låsa
meddelanden, mediainnehåll, kontakter och
samtalslistor.
1. Tryck på [Mitten] för att markera föremål som
ska låsas.
2. Tryck på <Spara> för att låsa de markerade
föremålen.
3. Ange telefonlösenordet och tryck på <Bekräf.>.
När du vill öppna att låst föremål måste du ange
telefonlösenordet.
Ändra PIN-kod (Meny 9.8.7)
Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod.
Funktionen PIN-lås måste vara aktiverad för att du
ska kunna byta kod.
Du kan ändra PIN2-koden med funktionen Ändra
PIN2-kod om det stöds av ditt USIM/SIM-kort.
Eget nummer (Meny 9.9)
Lösenordet är förinställt på 00000000.
Lösenordet kan ändras.
sid 76
2. Tryck på <Ja>. Telefonen stängs först av och
slås sedan på automatiskt.
Inställningar (Meny 9)
Använd den här funktionen när du vill kontrollera
dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela
namn till de olika telefonnumren.
Använd denna meny för att återställa telefonens
grundinställningar.
1. Ange telefonlösenordet och tryck på <Bekräf.>.
Menyfunktioner
Ändra PIN2-kod (Meny 9.8.8)
Återställ allt (Meny 9. )
Ändringar som du gör här påverkar inte
abonnentnumren på USIM/SIM-kortet.
Minnesstatus (Meny 9.0)
Med den här menyn kontrollerar du utnyttjat
minnesutrymme för att spara data som t ex
textmeddelanden, bildmeddelanden,
e-postmeddelanden eller pushmeddelanden och
poster i Mina filer, Spel & mera, Telefonbok och
Planering. Du kan även kontrollera mängden delat
minne.
77
Felsökning
"Ingen tjänst", "Nätfel" eller "Ej klart" visas
•
Hjälp och personlig assistans
För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är
det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du
kontaktar service.
När du slår på telefonen kan följande
meddelanden visas:
Du skrev in ett nummer men det slogs inte
"Sätt i SIM-kort"
• Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.
•
•
"Telefonlås"
• Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad.
Du måste ange telefonens lösenord innan du kan
använda telefonen.
"PIN-lås"
• Du använder telefonen för första gången. Du
måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt
ID-nummer).
• PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du
måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås
på. Du kan stänga av funktionen i menyn PIN
lås.
"PUK-lås"
• Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och
telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som
du har fått av din nätverksoperatör.
78
•
Ingen anslutning till nätet. Signalen i området
kan vara svag. Flytta dig till en annan plats och
försök på nytt.
Du försöker använda en funktion som inte ingår i
ditt abonnemang. Kontakta operatören för
ytterligare information.
Kontrollera att du har tryckt på [ ].
Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt
mobilnät.
Det går inte att ringa till dig
•
•
•
Kontrollera att telefonen är påslagen. ([Håll
]
intryckt mer än en sekund.)
Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt
mobilnät.
Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot
inkommande samtal.
Den som ringer upp dig kan inte höra dig
•
•
Kontrollera att mikrofonen inte är bortkopplad.
Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära
munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på
telefonen.
Telefonen börjar pipa och "Låg batterinivå"
blinkar i teckenfönstret
•
Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.
Ljudkvaliteten på samtalet är dålig
•
•
Kontrollera indikatorn för signalstyrka i
teckenfönstret (
). Antalet staplar indikerar
signalstyrkan, från starkt (
) till svagt ( ).
Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om
du befinner dig inomhus.
Inget nummer slås när du ringer upp en
post i telefonboken
•
•
Använd sökfunktionen för att kontrollera att
numret har sparats på rätt sätt.
Spara numret på nytt om nödvändigt.
Om de ovanstående kontrollerna inte löser
problemet ska du anteckna:
•
•
•
Telefonens modell och serienummer
Garantiuppgifter
En noggrann beskrivning av problemet
Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller
Samsungs service.
Hälso- och säkerhetsinformation
Exponering för radiovågor (RF)
DENNA MODELL UPPFYLLER
INTERNATIONELLA RIKTLINJER ANGÅENDE
EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR
Mobiltelefonen är en radiosändare/-mottagare. Den är
konstruerad i enlighet med de rekommendationer om
gränsvärden för radiovågor som anges i internationella
riktlinjer. Riktlinjerna har utvecklats av den
vetenskapligt oberoende föreningen ICNIRP och anger
säkerhetsmarginaler för att garantera säkerheten för
olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.
I riktlinjerna används en måttenhet som kallas SARvärde (Specific Absorption Rate). Gränsvärdet (SAR) för
mobilenheter är 2 W/kg och det högsta SAR-värde som
har uppmätts för denna enhet under test mot örat är
0.770 W/kg*. Eftersom mobiltelefoner erbjuder många
olika funktioner är det vanligt att även använda
telefonen i andra positioner, t ex bära den på kroppen
enligt beskrivning i denna användarhandbok**. I sådana
fall är det högsta uppmätta SAR-värdet 0.595 W/kg.
* Testerna är utförda i enlighet med internationella
riktlinjer för testning.
** För kroppsburen användning har denna mobiltelefon
kontrollerats och befunnits uppfylla riktlinjerna för
radiovågsexponering när den används tillsammans med
tillbehör som tillverkats eller godkänts av Samsung
eller med tillbehör som inte innehåller metalldelar och
telefonen bärs minst 1.5 cm från kroppen.
79
Hälso- och säkerhetsinformation
SAR-värdet uppmäts vid maximal sändningseffekt och
det aktuella SAR-värdet under användning är därför i
normalfallet lägre än det som anges ovan. Det beror på
att telefonen ändrar effekten automatiskt och alltid
använder minsta nödvändiga effekt för att behålla
kontakten med nätverket.
WHO har i ett uttalande angett att nuvarande forskning
inte tyder på att särskilda säkerhetsåtgärder behöver
vidtas vid användning av mobil utrustning. I uttalandet
konstateras att den som ändå vill minska sin exponering
kan göra det genom begränsade samtalstider eller
genom handsfree-utrustning som ökar avståndet mellan
mobiltelefonen och människokroppen.
Mer information finns på WHOs hemsida
(http://www.who.int/emf) och på sidan Mobile
Manufacturers Forum (http://www.mmfai.com/public).
Säkerhetsföreskrifter för användning av
batterier
•
•
•
•
•
Telefonen drivs av ett uppladdningsbart litiumbatteri
av standardtyp.
•
•
•
80
Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något
sätt är skadat.
Använd endast batteriet för avsett ändamål.
Om du använder telefonen nära en basstation i nätet
drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden
påverkas i hög grad av signalstyrkan i
mobiltelefonnätet och de parametrar som
operatören angett.
•
Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är
när det laddas samt på typ av batteri och laddare.
Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals
gånger, men så småningom förbrukas det. Det är
det dags att byta batteri när driftstiden (samtalsoch standbytiden) har blivit märkbart kortare.
Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir
urladdat med tiden.
Använd bara batterier och laddare som är godkända
av Samsung. När laddaren inte används ska
nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt
inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än
en vecka, eftersom överladdning kan förkorta
batteriets livslängd.
Extrema temperaturer påverkar batteriets
laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller
värmas upp innan det laddas.
Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser,
exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det
minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är
lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet
vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller
kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera
även om batteriet är fullt uppladdat.
Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för
temperaturer under 0 °C (32 °F).
Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett
reservbatteri som du har i handväskan eller fickan,
kan kortslutas av misstag om ett metallföremål
(mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt
förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och
minuspol (metallflikarna på batteriets baksida).
Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det
föremål som orsakar kortslutningen.
•
Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med
lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte
batterier på öppen eld.
Säkerhet på vägen
När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift.
Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som
du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller
inom det land eller område du befinner dig.
De flesta elektroniska utrustningar har skydd för
radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk
utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan
lämna ytterligare information.
Pacemaker
Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på
minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att
undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion.
Dessa rekommendationer överensstämmer med
oberoende forskning och rekommendationer för trådlös
teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen
påverkas, stäng av telefonen omedelbart.
Användningsförhållanden
Hörapparat
Tänk på att följa eventuella lokala regler för
mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är
förbjudet att använda den, där den kan orsaka
elektriska störningar eller medföra andra risker.
Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om
sådana störningar uppstår kan tillverkaren av
hörapparaten lämna ytterligare information.
Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan
utrustning, läs noga igenom anvisningarna i
användarhandboken. Anslut inte produkter som är
inkompatibla.
Som vid all annan användning av radioutrustning
rekommenderas användning endast i normalt
funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen
riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.
Annan medicinsk utrustning
Hälso- och säkerhetsinformation
Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till
kommunikation via det talade ordet, så gott som var
som helst och när som helst. Men denna frihet är även
förknippad med ett stort ansvar.
Elektronisk utrustning
Om du använder annan medicinsk utrustning kan
tillverkaren lämna information om utrustningen är
skyddad mot externa radiovågor.
Fråga din läkare.
Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns
anslag om detta.
81
Hälso- och säkerhetsinformation
Fordon
Nödsamtal
Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt
avskärmade elektroniska system i motorfordon.
Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren
angående ditt eget fordon.
Precis som alla trådlösa telefoner använder denna
telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och
olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt
med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden.
Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för
livsviktig kommunikation (t ex i medicinska
nödsituationer).
Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du
även behöva kontrollera med andra tillverkare.
Anslag
Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med
ett anslag som uppmanar till detta.
Miljöer med explosionsrisk
Stäng av din telefon i situationer där det finns en
potentiell risk för explosioner och följ informationen på
varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att
orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller
risk för personskador.
Det är lämpligt att stänga av telefonen på
bensinstationer. Restriktiv användning av all
radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring
av bensin och distributionsområden), kemiska
anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.
Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid,
klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre
båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som
använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller
butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar
som korn, damm eller metallpulver och platser där du
av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din
bil.
82
Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot
samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste
befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka.
Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla
mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller
telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer
information.
Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.
1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/
land där du befinner dig (t ex 112 eller något annat
officiellt larmnummer). Larmnummer bestäms
lokalt.
3. Tryck på knappen [ ].
Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan
dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa
larmnumret. Mer information lämnas i handboken och
hos din lokala nätoperatör.
Annan viktig säkerhetsinformation
Skötsel och underhåll
•
Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör
behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla
garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom
räckhåll från små barn.
Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och
vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i
de elektriska kretsarna.
Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få
en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och
smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan
skadas.
Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer
kan förkorta livslängden, skada batterierna och
deformera eller smälta vissa plaster.
Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms
upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan
det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka
skador på elektroniska kretsar.
Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den
för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller
starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt
tvålvatten.
Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till
apparatens rörliga delar och leda till att den inte
fungerar korrekt.
Hälso- och säkerhetsinformation
•
Service eller fordonsmontering av telefonen får
endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig
installation eller service medför risker och kan leda
till att garantivillkoren upphör att gälla.
Kontrollera regelbundet att all
mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt
monterad och fungerar.
Tänk på att inte förvara eller transportera
lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva
material i samma utrymme som telefonen, dess
delar eller tillbehör.
Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar
löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål,
vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös
utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde.
Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon
medför i kombination med en utlöst krockkudde
betydande olycksrisker.
Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det är
olagligt att använda mobiltelefon ombord på
flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för
flygplanets funktion.
Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen
inte följs kan abonnemanget stängas av. Även
rättslig påföljd kan bli aktuellt.
83
Hälso- och säkerhetsinformation
•
•
•
84
Placera inte telefonen i eller på någon utrustning
som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn,
spis eller element. Telefonen kan explodera om den
överhettas.
Använd endast den medföljande eller annan
godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel
tillbehör kan skada telefonen och även innebära
brott mot gällande regler för radioutrustning.
Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte
fungerar korrekt kontaktar du närmaste
servicecenter. Där finns specialutbildad personal
som kan hjälpa dig med ditt problem.
Index
Å
ABC-läge, textinmatning • 23
Anslutningston • 67
Återuppringning
automatisk • 70
manuell • 24
Återuppringning • 70
B
Bakgrundsbild • 67
Bakgrundsljus, ange tid • 68
Batteri
indikator svagt batteri • 8
ladda • 7
säkerhetsföreskrifter • 80
Besvara
ett andra samtal • 26
samtal • 24, 28
Bilder, nedladdade • 52
Bildmeddelanden
inställningar • 48
radera • 45
skapa/skicka • 41
visa • 44
Bluetooth
inställningar • 71
sända, data • 72
ta emot, data • 73
C
Centralnummer • 51
D
Display
inställningar • 67
språk • 68
DTMF-toner, sända • 27
E
E-post
inställningar • 50
radera • 46
skapa/skicka • 43
visa • 46
F
FDN-läge (fast uppringningsnummer)
• 76
Felsökning • 78
Foton
radera • 39, 53
redigera • 52
ta • 37
visa • 52
G
Grundinställning för telefonen • 77
Gruppsamtal • 27
H
Hälso- och säkerhet • 79
Högtalare • 26
I
Ikoner, beskrivning • 10
Infraröd, anslutning • 73
Inkorg, meddelanden
Bildmeddelanden • 43
e-post • 46
konfiguration • 45
push • 45
Textmeddelande • 44
Internet • 30
K
Kalkylator • 35
Kamera
foton • 37
videor • 39
Knappljud
inställning • 67
sända • 27
knapptonsvolym • 66
Konferenssamtal • 27
Konfiguration • 45
Kontakter
alternativ • 61
inställning • 65
kopiera • 65
redigera • 61
snabbuppringning • 65
Kortnummer • 65
L
Låsa
mediaföremål • 76
SIM-kort • 76
telefon • 76
Ljud, nedladdade • 55
Ljudinställningar • 66
Lösenord
spärrar • 70
telefon • 76
M
Mallar
Bildmeddelanden • 47
text • 47
Meddelanden
konfiguration • 45
MMS • 41
push • 45
SMS • 42
välkomsttext • 67
Meddelandeton • 66
Minnesstatus
kontakter • 66
85
Index
meddelanden • 51
schemalagda händelser • 60
telefon • 77
Minutpåminnare • 66
Missade händelser • 60
Missade samtal • 62
Mottagna meddelanden
Bildmeddelanden • 43
e-post • 46
konfiguration • 45
push • 45
Textmeddelande • 43
Mottagna samtal • 63
N
Namn
skriva in • 22
söka • 60
Namnkort • 65
Nätval • 73
Nödsamtal • 82
Nummerpresentation • 69
Ö
Omvandlingar • 36
P
Parkera, samtal • 25
Påslagningston • 67
PIN, ändra • 77
PIN2, ändra • 77
Planering • 57
Privat • 76
Profiler • 66
R
Radera
Bildmeddelanden • 45
e-post • 46
86
foton • 53
händelser • 59
kontakter • 61
Textmeddelanden • 44
videoklipp • 41
Ringda samtal • 63
Ringprofiler, hantera • 64
Ringsignaler, hämtade • 55
Roaming (nätsökning) • 73
Röstmemon
spela in • 34
spela upp • 34
S
Säkerhet
information • 79
Säkerhet på vägen • 81
Samtal
återuppringning • 24
avvisa • 24
besvara • 24, 28
parkera • 25
spärrar • 69
väntar • 70
vidarekoppla • 69
Samtalskostnader • 63
Samtalslista
missade • 62
mottagna • 63
ringda • 63
Samtalstid • 64
Senaste numret, återuppringning • 24
SIM-kort
låsa • 76
sätta i • 7
Skapa meddelanden
Bildmeddelanden • 41
e-post • 43
Textmeddelande • 42
vykort • 42
Skapa planering
årsdagar • 58
händelser • 58
memon • 60
uppgifter • 58
Slå på/av
mikrofon • 26
telefon • 8
Spärrar, samtal • 69
Spel • 29
Spela in
röstmemon • 34
videor • 39
Språk, välja • 68
Stänga av
knapptoner • 27
mikrofon • 26
Svagt batteri, indikator • 8
Svar valfri knapp • 68
T
Tecken, skriva in • 22
Telefon
display • 10
grundinställning • 77
ikoner • 10
låsa • 76
lösenord • 76
packa upp • 6
skötsel och underhåll • 83
slå på/stänga av • 8
Text, skriva in • 22
Textinmatningsläge, byta • 22
Textmeddelanden
inställningar • 49
radera • 44
skapa/skicka • 43
U
Utlandssamtal • 24
V
Index
Välkomsttext • 67
Väntande samtal • 70
Världstid • 35
Vidarekoppla, samtal • 69
Videoklipp
spela in • 39
spela upp • 53
Videosamtal
inställning • 70
ringa • 28
W
Webbläsare • 30
Webbläsare, Internet • 30
87
Konformitetsdeklaration (R&TTE)
: EN 60950-1:2001
: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
: EN 50360:2001
EN 50361:2001
: EN 301 908-1 v2.2.1 (2003-10)
EN 301 908-2 v2.2.1 (2003-10)
EN 300 328-1; (A1) v1.3.1 (2001-12)
EN 300 328-2; (A1) v1.2.1 (2001-12)
EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)
Yong-Sang Park / S.Manager
(namn och underskrift av ansvarig person)
* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service
Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats
(utgivningsdatum och ort)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 04. 15
och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Den tekniska dokumentationen förvaras hos:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
ID-märkning: 168
Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i
EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende
certifieringsorgan:
Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda
produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.
Nätverk
SAR
Säkerhet
EMC
för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller
normgivande dokument.
(Fabrikens namn, adress*)
- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
Tillverkad av:
(Modellbeteckning)
SGH-Z140V
(Produktbeskrivning)
with Bluetooth
GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA
Följande produkt:
Download PDF

advertising