Samsung | SGH-S100 | Samsung SGH-S100 Bruksanvisning

* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa
puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun
ohjelman tai käyttämäsi operaattorin mukaan.
ELECTRONICS
Printed in Korea
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Code No.: GH68-03305A
Finnish. 11/2002. Rev. 1.0
KOLMITAAJUUSGPRS-PUHELIN
SGH-S100
Sisällys
Tärkeitä turvallisuusohjeita ......................... 7
Pakkauksen avaaminen................................ 9
Puhelin....................................................... 10
Puhelimen osat ............................................. 10
Näyttö ......................................................... 13
Merkkivalo ................................................... 16
Käytön aloitus ............................................ 17
SIM-kortin asentaminen ................................. 17
Akun lataaminen ........................................... 19
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen . 21
Puhelutoiminnot ........................................ 22
Puhelun soittaminen ......................................
Äänenvoimakkuuden säätäminen ....................
Puheluun vastaaminen ...................................
Vastaamatta jääneet puhelut ..........................
Nopea vaihtaminen äänettömään toimintatilaan ..
22
24
25
26
28
Toimintojen ja vaihtoehtojen valitseminen 29
Esimerkki: Näyttökielen valinta ....................... 31
Puhelinmuistio ........................................... 33
Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen ...........
Puhelinmuistion toiminnot ..............................
Puhelinmuistion numeroiden hakeminen ja
numeroihin soittaminen .................................
Käyttäjäryhmän muokkaaminen ......................
Pikavalinta ...................................................
Muistin tilan tarkistaminen..............................
2
33
35
37
39
40
41
3
Sisällys
Sisällys
Tekstin syöttäminen................................... 42
Viime puhelut............................................. 69
Tekstin syöttötilan vaihtaminen.......................
T9-tilan käyttäminen .....................................
Isojen/pienien kirjaintilojen käyttäminen ..........
Erikoismerkkitilan käyttäminen .......................
Numerotilan käyttäminen ...............................
Ei vast. puhelut (Valikko 2.1) ...............................
Vastatut puhelut (valikko 2.2) ..............................
Soitetut puhelut (Valikko 2.3) ...............................
Puhelujen kestot (Valikko 2.4) ..............................
Puhelujen hinnat (Valikko 2.5)............................
43
44
45
47
47
69
69
70
70
71
Toiminnot puhelun aikana.......................... 48
Ääniasetukset ............................................ 72
Puhelun asettaminen pitoon............................
Mikrofonin mykistys.......................................
Näppäinäänten vaimentaminen/lähettäminen....
Numeron hakeminen puhelinmuistiosta ............
Tekstiviestipalvelun käyttäminen .....................
Toiseen puheluun vastaaminen .......................
Neuvottelupuhelun soittaminen .......................
Soittoääni (Valikko 3.1) .......................................
Soitt. voimakkuus (Valikko 3.2) ...........................
Hälytysääni (Valikko 3.3) ......................................
Näppäinääni (Valikko 3.4).....................................
Sanomaääni (Valikko 3.5) .....................................
Lisä-ääni (Valikko 3.6) .........................................
48
49
50
50
51
51
52
72
72
73
73
74
75
Puhelinasetukset ....................................... 76
Valikkojen käyttäminen ............................. 54
Valikkotoimintojen valitseminen vierittämällä .... 54
Valikkotoimintojen valitseminen pikavalinnoilla.. 55
Valikkoluettelo .............................................. 55
Sanomat..................................................... 60
Sanomien lukeminen (Valikko 1.1) ......................
Sanomien kirjoitus (Valikko 1.2) ...........................
Mallit (Valikko 1.3)...............................................
Asetukset (Valikko 1.4)........................................
Lähetys (Valikko 1.5) ...........................................
Vastaaja (Valikko 1.6) .........................................
Oma sisältö (Valikko 1.7)......................................
Muistin tila (Valikko 1.8) .......................................
4
60
62
64
64
66
67
68
68
Infrapunan aktivointi (Valikko 4.1) .......................
Omat asetukset (Valikko 4.2) ..............................
Tervehdysviesti (Valikko 4.3)................................
Oma numero (Valikko 4.4)....................................
Kieli (Valikko 4.5) .................................................
Turva-asetukset (Valikko 4.6)...............................
Näyttöasetukset (Valikko 4.7)...............................
Lisäasetukset (Valikko 4.8) ...................................
Pika (Valikko 4.9)..................................................
Asetusten nollaus (Valikko 4.10) ...........................
76
77
78
78
79
79
82
84
85
85
Kelloasetukset ........................................... 86
Kalenteri aset (Valikko 5.1) .................................
Muistilista (Valikko 5.2) .......................................
Aika & pvm (Valikko 5.3) .....................................
Herätys (Valikko 5.4) ...........................................
Laskin (Valikko 5.5) .............................................
Valuutanvaihto (Valikko 5.6).................................
86
88
91
92
93
94
5
Sisällys
Verkkopalvelut........................................... 95
Soitonsiirto (Valikko 6.1) ..................................... 95
Puhelunesto (Valikko 6.2) .................................... 97
Koputus (Valikko 6.3) .......................................... 99
Verkon valinta (Valikko 6.4) .............................. 100
Numeron näyttö (Valikko 6.5)............................ 101
Suljettu käyttäjäryhmä (Valikko 6.6) .................. 101
Taajuusvalinta (Valikko 6.7) .............................. 103
Huvit ........................................................ 104
Pelit (Valikko 7.1) .............................................. 104
WAP-selain (Valikko 7.2)..................................... 104
Lataukset (Valikko 7.3) ...................................... 104
Ongelmien ratkaiseminen ........................ 107
Käyttökoodit ............................................ 110
Puhelimen salasana .....................................
PIN-koodi...................................................
PUK-koodi ..................................................
PIN2-koodi .................................................
PUK2-koodi ................................................
Puheluneston salasana.................................
110
111
111
112
112
113
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi.......... 114
Radiotaajuusenergialle altistuminen
(SAR-tiedot) ...............................................
Akkujen käyttöohjeita ..................................
Liikenneturvallisuus .....................................
Käyttöympäristö .........................................
Mahdollisesti räjähdysalttiit alueet .................
Hätäpuhelut ...............................................
Muita tärkeitä turvallisuusohjeita...................
Hoito ja huolto ............................................
114
116
118
120
122
123
124
125
Sanasto .................................................... 127
Hakemisto................................................ 132
6
Tärkeitä
turvallisuusohjeita
Lue nämä ohjeet, ennen kuin käytät
matkapuhelintasi. Ohjeiden laiminlyöminen
saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin
tilanteisiin. Lisätietoja turvallisuudesta on
jaksossa "Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi"
sivulla 114.
Liikenneturvallisuus ennen kaikkea
Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi
ajoneuvo ensin.
Katkaise virta puhelimesta tankkauksen
ajaksi
Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa
(huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien
läheisyydessä.
Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa
Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä.
Niiden käyttö lentokoneissa on luvatonta ja
vaarallista.
Katkaise virta puhelimesta sairaalassa
Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden
läheisyydessä. Noudata ohjeita ja sääntöjä.
Häiriöt
Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka
voivat vaikuttaa niiden toimintaan.
Erityismääräykset
Noudata aina eri paikoissa voimassa olevia
määräyksiä ja kytke aina puhelimesi pois päältä
silloin, kun sen käyttö on kielletty tai se saattaa
aiheuttaa häiriöitä ja vaaratilanteita (esim.
sairaalassa).
7
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Radiotaajuiset häiriöt
Puhelin on suunniteltu Euroopan unionin (EU)
säätämien radiotaajuisia häiriöitä koskevien
vaatimusten mukaan. Käytä vain Samsungin
toimittamia tai hyväksymiä lisälaitteita, jotta
laitteen toimita olisi asetettujen vaatimusten
mukaista. Muiden lisälaitteiden käyttämien
saattaa rikkoa voimassa olevia määräyksiä.
Käytä järkevästi
Pakkauksen
avaaminen
Pakkauksen sisältö:
Pikalaturi
Puhelin
Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa
asennossa (korvaa vasten). Vältä antennin
tarpeetonta koskettamista, kun puhelimessa on
virta päällä.
Lisälaitteet ja akut
Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä
tarvikkeita ja akkuja.
Akku
Käyttäjän
Valtuutettu huolto
Vain valtuutetut huoltohenkilöt saavat asentaa
tai korjata puhelimen.
Kuulokemikrofoni
OhjelmistoCD-ROM-levy
Datakaapeli
Lisäksi puhelimeen saa seuraavia lisävarusteita
Samsung-jälleenmyyjältä:
• Pöytälaturi
• Kuulokemikrofoni
• Yksinkertainen
• Autoteline
hands-free-autosarja
• Vakioakut ja ohuet akut
• Tupakansytytinsovitin
8
9
Puhelin
Puhelin
Näppäin Kuvaus
Puhelimen osat
Valikkotoiminnoissa,
valikkovaihtoehtojen ja puhelinmuistion
selaaminen.
Oheisessa kuvassa on esitetty puhelimen
tärkeimmät osat.
Peruskäyttötilassa, avaa pääsyn suoraan
suosikkivalikoihin (lisätietoja
pikavalinnoista on sivulla 85).
Korvakuuloke
Valikkotoiminnoissa, paluu edelliselle
valikkotasolle ja kyseisen valikon
valinta.
Näyttö
Tekstiä kirjoitettaessa, kohdistimen
siirtäminen vasemmalle tai oikealle.
Peruskäyttötilassa, avaa pääsyn suoraan
suosikkivalikoihin (lisätietoja
pikavalinnoista on sivulla 85).
Selausnäppäimet
Äänenvoimakkuus/
valikonselausnäppäimet
Vasen
valintanäppäin
Puhelun aloitus-/
valikon
valintanäppäin
Peruutus-/
korjausnäppäin
Oikea
valintanäppäin
WAP Selain
näppäin
Virta päälle/pois
päältä/valikon
peruutusnäppäin
Aakkosnumeeri
set näppäimet
IrDA-portti
Erikoistoimintonäppäimet
Mikrofoni
Yläpuolella (näytön alarivillä) näkyvän
tekstin toimintojen suorittaminen.
(valintanäppäimet)
Peruskäyttötilassa, käynnistää
WAP-selaimen.
Poistaa merkkejä näytöstä.
Valikkotoiminnoissa, paluu edelliselle
valikkotasolle.
Antenni
Kuulokemikrofonin
pistoke
Merkkivalo
Ulkopuolinen
näyttö
10
11
Puhelin
Puhelin
Näppäin Kuvaus (jatkuu)
Puhelun soittaminen tai puheluun
vastaaminen.
Pidettäessä, painettuna
peruskäyttötilassa, puhelin valitsee
viimeksi soitetun tai vastatun numeron
ja soittaa siihen.
Näyttö
Näytön osat
Näyttö muodostuu kolmesta osasta.
Kuvakkeet
Valikkotoiminnoissa, valikkotoiminnon
valinta tai syötettyjen tietojen (kuten
nimen) tallennus puhelimen tai SIMkortin muistiin.
Puhelun lopetus. Myös puhelimen virran
katkaisu tai kytkeminen, kun näppäintä
pidetään painettuna.
Valikkotoiminnoissa, paluu
peruskäyttötilaan ja syötteen peruutus.
Pidettäessä painettuna
peruskäyttötilassa, muodostaa yhteyden
vastaajaan.
Teksti- ja
grafiikkakenttä
Valikko
Nimi
Valintanäppäimet
Osa
Kuvaus
Ylärivi
Eri kuvakkeiden näyttö
(lisätietoja on sivulla 14).
Numeroiden, kirjainten ja
erikoismerkkien syöttö.
Keskirivit
Viestien, ohjeiden ja muiden
syöttämiesi tietojen (esim.
puhelinnumeron) näyttö.
Erikoismerkkien syöttö.
Alarivi
Näyttää kahdelle
valintanäppäimelle määritettynä
olevat toiminnot.
Erilaisten toimintojen suorittaminen.
(Puhelimen sivulla)
Puhelun aikana, korvakuulokkeen
äänenvoimakkuuden säätö.
Peruskäyttötilassa, näppäinäänen
voimakkuuden säätö.
Valikkotoiminnoissa,
valikkovaihtoehtojen ja puhelinmuistion
selaus.
12
13
Puhelin
Puhelin
Kuvakkeet
Kuvake Kuvaus
Kuvake Kuvaus
Signaalin voimakkuuden näyttö. Mitä
voimakkaampi signaali, sitä enemmän
palkkeja.
Näkyy puhelimen ollessa rekisteröityneenä
muuhun kuin kotiverkkoon (esim.
ulkomailla).
Näkyy puhelun aikana.
Ilmaisee, että puhelin on mykistetty.
Ilmaisee, että puhelin on yhteydessä
GPRS-verkkoon.
Taustavalot
Ilmaisee, että Äänetön-tila on käytössä tai
Hälytysääni-valinnan (Valikko 3.3) on
asetettu siten, että puhelin värisee, kun
puhelu saapuu. Lisätietoja on sivulla 73.
Näyttö on valaistu taustavalolla. Taustavalo
syttyy aina, kun jotain näppäintä painetaan.
Taustavalo sammuu, jos mitään näppäintä ei
paineta Taustavalot-valikkovaihtoehdossa
(Valikko 4.7.2) määritetyn ajan kuluessa.
Ilmaisee, että uusi tekstiviesti on
vastaanotettu.
Taustavalojen aikakatkaisu määritetään
Taustavalot-asetuksissa (Valikko 4.7.2);
ks. lisätietoja sivulta 82.
Ilmaisee, että uusi vastaajapalveluviesti
on vastaanotettu.
Voit myös määrittää taustavalon olemaan päällä
vain tietyn ajan Automaattivalot-asetuksella
(Valikko 4.7.3); ks. lisätietoja sivulta 83.
Tulee näkyviin, kun kirjoitat tekstiä
(ilmaisee, että tekstinsyöttötila on
käytössä).
Ilmaisee, että herätys on asetettu.
Näyttää akun varaustason. Mitä enemmän
palkkeja, sitä enemmän akussa on
varausta jäljellä.
Ulkopuolinen näyttö
Puhelimessasi on ulkopuolinen näyttö kannessa.
Se näyttää, että sinulle on tulossa puhelu tai
viesti ja ilmoittaa määrättynä aikana, kun olet
asettanut hälytyksen.
Ilmaisee, että IrDA-portti on aktiivisena.
Lisätietoja on sivulla 76.
14
15
Puhelin
Käytön aloitus
Merkkivalo
Merkkivalo sijaitsee puhelimen oikeassa
yläkulmassa. Se vilkkuu, kun puhelimen
käytettävissä on palveluita.
Merkkivalo otetaan käyttöön tai poistetaan
käytöstä Merkkivalo-valikosta (Valikko 4.7.4);
ks. lisätietoja sivulta 83.
SIM-kortin asentaminen
Kun teet liittymäsopimuksen saat vaihdettavan
SIM-kortin, joka sisältää liittymäsi tiedot, kuten
PIN-koodin, lisäpalvelut jne.
Tärkeää! Vaihdettava SIM-kortti ja sen
koskettimet voivat vaurioitua, jos
kortti taipuu tai naarmuuntuu.
Käsittele korttia varovasti asennuksen
ja irrotuksen yhteydessä.
Merkkivalo
Älä säilytä SIM-kortteja pienten lasten
ulottuvilla.
1. Sulje puhelin tarvittaessa pitämällä alhaalla
-näppäintä, kunnes virrankatkaisukuva
näkyy näytössä.
2. Irrota akku:
➀ Paina akun yläpuolella olevaa kiinnikettä ja
pidä se painettuna.
➁ Vedä akkua ja nosta se pois kuvan
osoittamalla tavalla.
16
17
Käytön aloitus
3. Työnnä SIM-korttia, kunnes pidike lukitsee
kortin paikoilleen. Varmista, että viisto kulma on
oikealle ylös ja kortin kullanväriset liittimet ovat
alaspäin.
Käytön aloitus
5. Työnnä akkua kohti puhelimen yläosaa, kunnes
akku napsahtaa paikoilleen. Varmista, että akku
on kunnolla asennettu ennen virran kytkemistä.
Akun lataaminen
Huomautus: Kun joudut poistamaan SIM-kortin,
työnnä sitä kuvan osoittamalla tavalla
ja poista se pidikkeestä.
Puhelin käyttää virtalähteenään litium-ioniakkua.
Puhelimen mukana toimitetaan pikalaturi. Käytä
ainoastaan hyväksyttyjä akkuja ja latureita. Kysy
lisätietoja Samsung-jälleenmyyjältä.
Puhelinta voidaan käyttää latauksen aikana, mutta
tällöin lataaminen kestää kauemmin.
Huomautus: Akku on ladattava täyteen, ennen kuin
puhelinta käytetään ensimmäisen
kerran. Purkautunut akku latautuu
täyteen noin 200 minuutissa.
1. Kun akku on paikallaan puhelimessa, kytke
pikalaturin johto puhelimen pohjaan.
4. Aseta akku takaisin paikoilleen ja varmista, että
akun liuskat asettuvat puhelimen uriin.
18
19
Käytön aloitus
Käytön aloitus
2. Kytke laturi tavalliseen pistorasiaan.
3. Kun akku on ladattu, irrota laturi pistorasiasta ja
puhelimesta painamalla liittimen molemmilla
puolilla olevia harmaita liuskoja ja vedä liitin irti.
Puhelimen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
1. Avaa suojakansi.
2. Pidä
-näppäintä painettuna, kunnes virta
kytkeytyy.
3. Jos puhelin kysyy salasanaa, näppäile se ja
paina OK-valintanäppäintä. Salasanaksi on
asetettu tehtaalla 00000000. Katso lisätietoja
sivulta 110.
Akun tyhjenemisilmoitus
Kun akun varaus on heikko ja puheaikaa jäljellä
enää muutama minuutti, kuulet varoitusäänen ja
näytössä esitetään säännöllisin väliajoin viesti:
**Varoitus**
Akku tyhjenee
4. Jos puhelin kysyy PIN-koodia, näppäile se ja
paina OK-valintanäppäintä. Lisätietoja on
sivulla 111.
Puhelin etsii operaattorisi verkon ja, kun verkko
on löytynyt, näyttöön tulee alla esitetty
perusnäyttö. Voit nyt soittaa ja vastaanottaa
puheluita.
Operaattori
07:30
Ke 06 Maa
07:30
Ke/06
Valikko
Nimi
Kun akussa on liian vähän virtaa puhelimen
toimintaa varten, puhelimesta katkeaa virta
automaattisesti.
Valikko
Nimi
Huomautus: Näytön oletuskieli on englanti. Vaihda
kieli Kieli-valikosta (Valikko 4.5);
ks. lisätietoja sivulta 79.
5. Kun haluat kytkeä virran pois puhelimesta,
pidä
-näppäintä painettuna, kunnes
virrankatkaisukuva näkyy näytössä.
20
21
Puhelutoiminnot
Puhelutoiminnot
Puhelun lopettaminen
Puhelun soittaminen
Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero
(katso, että perusnäyttö on näkyvissä) ja paina
-näppäintä.
Huomautus: Jos olet valinnut Soiton toistotoiminnon Lisäasetukset-valikosta
(Valikko 4.8), puhelin yrittää soittaa
numeroon 10 kertaa, jos puheluun ei
vastata tai jos numero on varattu;
ks. lisätietoja sivulla 84.
Ulkomaanpuhelun soittaminen
1. Paina ja pidä alhaalla
-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy +-merkki.
Kun lopetat puhelun, paina
lyhyesti.
-näppäintä
Edellisen numeron valitseminen
uudelleen
Puhelin tallentaa soittamasi numerot ja myös
vastaanottamasi ja vastaamatta jätetyt puhelut,
jos soittaja tunnistetaan; ks. lisätietoja “Viime
puhelut” sivulta 69.
Viimeksi valittuihin numeroihin soittaminen:
1. Jos olet näppäilyt jotakin näyttöön, voit
tyhjentää näytön pitämällä
-näppäintä
painettuna yli sekunnin ajan.
2. Näppäile maa-, suunta- ja puhelinnumero sekä
paina
-näppäintä.
2. Saat luettelon viimeksi soitetuista numeroista
näkyviin (soittamisjärjestyksessä) painamalla
-näppäintä.
Virheellisen numeron korjaaminen
3. Selaa numeroita
ja
-näppäimillä, kunnes
löydät haluamasi numeron.
Kun haluat
poistaa...
4. Kun haluat...
Näytön
viimeisen
numeron
Näin…
Paina
-näppäintä.
Puhelinnumeron Paina tai -näppäintä, kunnes
muun numeron kohdistin on poistettavan
numeron oikealla puolella. Paina
-näppäintä. Voit myös lisätä
puuttuvan numeron painamalla
vastaavaa numeronäppäintä.
Kaikki näytön
numerot
22
Pidä
-näppäintä alhaalla yli
sekunnin ajan.
Näin…
Soittaa
valittuun
numeroon
Paina
-näppäintä.
Muokata
valittua
numeroa
• Paina Muokkaavalintanäppäintä.
• Tee tarvittavat
muutokset numeroon;
ks. lisätietoja kohdasta
“Virheellisen numeron
korjaaminen”
sivulla 22.
23
Puhelutoiminnot
Puhelutoiminnot
Puhelinmuistioon tallennettuun
numeroon soittaminen
Voit tallentaa usein käyttämäsi numerot ja
henkilöiden nimet SIM-kortille tai puhelimen
muistiin puhelinmuistiota käyttämällä. Voit sitten
tarvittaessa valita haluamasi numeron
luettelosta. Katso lisätietoja
puhelinmuistiotoiminnosta sivulta 33.
Puheluun vastaaminen
Kun joku soittaa, puhelin soi ja näkyviin tulevat
seuraavat näytöt.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Kuulokkeen äänenvoimakkuutta voidaan säätää
puhelun aikana
ja -näppäimillä, jotka
löytyvät puhelimen vasemmalta sivulta.
Voit lisätä äänenvoimakkuutta
vähentää sitä -näppäintä.
-näppäintä ja
Vastaa
Hylkää
Jos soittaja voidaan tunnistaa, hänen
puhelinnumeronsa tai puhelinmuistioon
tallennettu nimi näkyy näytössä.
1. Avaa puhelimen suojakansi, ellei se ole auki.
Vastaa puheluun painamalla
-näppäintä tai
Vastaa-valintanäppäintä.
Jos Lisäasetukset-valikon (Valikko 4.8)
Vastaus kaikilla näppäimillä-toiminto on
valittu, voit vastata puheluun painamalla mitä
tahansa näppäintä lukuun ottamatta
- tai
Hylkää-valintanäppäintä (ks. lisätietoja
sivulta 84).
Jos Lisäasetukset-valikon (valikko 4.8)
Aktiivikansi on valittuna, voit vastata puheluun
avaamalla kannen (ks. lisätietoja sivulta 84).
Kun puhelin on peruskäyttötilassa suojakansi
auki, näppäinäänten voimakkuutta voidaan
säätää näillä puhelimen vasemmalla sivulla
olevilla
ja -näppäimillä.
Huomautus: Jos et halua vastata puheluun, paina
puhelimen vasemmalla sivulla olevia
äänenvoimakkuusnäppäimiä avaamatta
kantta.
2. Lopeta puhelu sulkemalla suojakansi tai
painamalla
-näppäintä.
Huomautus: Voit vastata puheluun, vaikka olisit
tutkimassa puhelinmuistiota tai
valikkotoimintoja.
24
25
Puhelutoiminnot
Puhelutoiminnot
Vastaamatta jääneet puhelut
Jos et jostain syystä ole voinut vastata
puhelimeen sen soidessa, voit tarkistaa kuka
sinulle on soittanut, jos puhelu on tunnistettu.
Näin voit tarvittaessa ottaa yhteyttä soittajaan.
Vastaamatta jääneiden puhelujen määrä näkyy
perusnäytössä heti, kun puheluun on jätetty
vastaamatta.
Vastaamatta jääneen puhelun numeron
muokkaaminen
Huomautus: Jos puhelinnumero ei ole tiedossa,
Numeron muokk-toiminto ei tule
näkyviin.
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
Vastaamatta jääneen puhelun tarkastelu:
2. Siirry tarvittaessa
tai
-näppäimillä
Numeron muokk-toiminnon kohdalle.
1. Avaa kansi, jos se on suljettu.
3. Paina Valitse-valintanäppäintä.
2. Paina Näytä-valintanäppäintä.
4. Muuta numeroa haluamallasi tavalla.
Edellisen vastaamatta jääneen puhelun soittajan
puhelinnumero näkyy näytössä.
3. Kun haluat…
Selata vastaamatta
jääneitä puheluja
Soittaa näytössä
olevaan numeroon
Paina...
tai
-näppäintä.
-näppäintä.
Muokata numeroa tai Valitse-valintanäppäin
(ks. seuraava sivu).
poistaa sen
5. Kun haluat…
Soittaa
numeroon
Tallentaa
numeron
Paina...
-näppäintä.
Tall.-näppäintä. Näppäile
sitten nimi ja muistipaikka
(ks. lisätietoja sivulta 33).
Vastaamatta jääneen puhelun numeron
poistaminen
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
2. Siirry tarvittaessa
tai
-näppäimillä
Poista-toiminnon kohdalle.
3. Paina Valitse-valintanäppäintä.
Voit poistua Vastaamatta jääneet puheluttoiminnosta milloin tahansa painamalla
-näppäintä.
Huomautus: Voit käyttää Vastaamatta jääneet
puhelut-toimintoa milloin tahansa
valitsemalla Ei vast. puhelutvalikkovaihtoehdon (valikko 2.1);
ks. lisätietoja sivulta 69.
26
27
Puhelutoiminnot
Toimintojen ja
vaihtoehtojen
valitseminen
Nopea vaihtaminen äänettömään
toimintatilaan
Äänetön toimintatila on käyttökelpoinen
esimerkiksi teatterissa, kun et halua puhelimen
äänen häiritsevän ympäristöä.
Jos haluat muuttaa puhelimen nopeasti
peruskäyttötilasta äänettömään toimintatilaan,
paina
-näppäintä ja pidä sitä painettuna,
kunnes "Äänetön toiminta"-sanoma ja
värinäkuvake ( ) tulevat näkyviin.
Äänetöntä tilaa käytettäessä puhelimen
ääniasetukset ovat seuraavat.
Asetus
Puhelimen asetuksia voidaan muokata monella
eri tavalla. Toiminnot on järjestetty valikoiksi ja
alivalikoiksi, joita voi käyttää kahdella valintanäppäimellä
ja . Kussakin valikossa ja
alivalikossa voi tarkastella ja muuttaa tietyn
toiminnon asetuksia.
Valintanäppäinten toiminta vaihtelee
asiayhteydestä riippuen. Näppäinten yläpuolella
oleva teksti näytön alarivillä kertoo näppäinten
senhetkisen toiminnan.
Esimerkki:
Uusi arvo
Hälytysääni (Valikko 3.3) Värinä
Näppäinääni (Valikko 3.4) POIS
SMS-ääni (Valikko 3.5.1) Äänetön
Aset.
Virheääni (Valikko 3.6.1) POIS
Voit poistaa äänettömän toimintatilan ja
palauttaa edelliset ääniasetukset painamalla
-näppäintä uudelleen ja pitämällä sitä
painettuna, kunnes näyttöön tulee teksti
"Lopetus äänetön toiminta". Värinäkuvake (
poistuu näytöstä.
)
Avaa valikko
painamalla vasenta
valintanäppäintä.
28
Vaihda
tekstinsyöttötila
painamalla oikeaa
valintanäppäintä.
29
Toimintojen ja vaihtoehtojen valitseminen
Toimintojen ja vaihtoehtojen valitseminen
Eri toimintojen ja vaihtoehtojen tarkasteleminen
ja valitseminen:
Esimerkki: Näyttökielen valinta
1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
1. Kun näyttö on peruskäyttötilassa, siirry
valikkotoimintoihin painamalla Valikkovalintanäppäintä.
2. Kun haluat…
Paina...
Valita:
• Näytössä näkyvän
toiminnon
tai
• Tummennetun
vaihtoehdon
Valitsevalintanäppäintä tai
-näppäintä.
Siirtyä luettelon
seuraavaan
toimintoon tai valita
sen
tai -näppäintä
puhelimen vasemmalla
sivulla.
Palata luettelon
edelliseen toimintoon
tai -näppäintä
puhelimen vasemmalla
sivulla.
Palata edelliselle
tasolle
-näppäintä,
-valintanäppäintä tai
-näppäintä.
Poistua valikosta
muuttamatta
asetuksia
-näppäintä.
Joidenkin toimintojen yhteydessä puhelin pyytää
ilmoittamaan salasanan tai PIN-koodin. Näppäile
koodi ja paina OK-valintanäppäintä.
Operaattori
07:30
Ke 06 Maa
Valikko
Nimi
2. Selaa valikkoja
tai
-näppäimillä, kunnes
näyttöön tulee Puhelinasetukset-valikko.
Viime
puhelut
Ääniasetuks
et
Puhelinaset
ukset
Valitse
3. Valitse Puhelinasetukset-valikko painamalla
Valitse-valintanäppäintä tai -näppäintä.
Puhelinasetukset
Infrapuna ak…
Omat asetuk…
Tervehdysvie…
Oma numero
Jos valikkonimi on liian pitkä
näyttöön, se vieritetään
valittaessa.
Kieli
Turva-asetu…
Valitse
30
31
Toimintojen ja vaihtoehtojen valitseminen
Puhelinmuistio
4. Selaa valikkoja
tai
-näppäimillä, kunnes
näyttöön ilmestyy Kieli-alivalikko.
Puhelinasetukset
Infrapunan ak…
Omat asetuk…
Tervehdysvie…
Oma n Suomi
Kieli
Näyttää käytössä
olevan asetuksen.
Turva-asetu…
Voit tallentaa SIM-kortin muistiin
puhelinnumeroita ja nimiä. Voit lisäksi tallentaa
puhelimen muistiin 500 numeroa. SIM-kortin ja
puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja käytetään
yhdessä yhtenä puhelinmuistiona.
Puhelinnumeron ja nimen
tallentaminen
Valitse
5. Tarkastele valittavia kieliä painamalla Valitsevalintanäppäintä tai -näppäintä.
Käytössä oleva asetus näkyy tummennettuna.
Kieli
Português
Käytössä oleva kieli
Suomi
Norsk
Numeron tallentaminen peruskäyttötilassa
Kun näppäilet numeroa, vasemman
valintanäppäimen yläpuolelle ilmestyy
vaihtoehdoksi Tall., jolloin voit lisätä numeron
puhelinmuistioon.
∂§§∏NIKA
Türkçe
Magyar
Valitse
Numero voidaan tallentaa kahdella tavalla:
• Valitsemalla Tall.-valintanäppäinta
peruskäyttötilassa
• Valitsemalla Uusi tieto-vaihtoehto
puhelinmuistion valikosta
10
1. Näppäile tallennettava numero.
6. Selaa kieliluetteloa
ja
-näppäimillä,
kunnes haluamasi kieli näkyy tummennettuna.
7. Vahvista valinta painamalla Valitsevalintanäppäintä tai -näppäintä.
8. Poistu valikosta painamalla
kahdesti.
32
tai -näppäintä
Huomautus: Jos näppäilet virheellisen numerot,
voit korjata sen
-näppäimellä.
Lisätietoja on sivulla 22.
2. Varmista, että numero on oikein ja paina sitten
Tall.-valintanäppäintä.
3. Valitse sen ryhmän kuvake, johon tallennettava
numero kuuluu. Käytettävissä on kolme ryhmää:
Matkapuhelin
Toimisto
Koti
Valitse haluamasi ryhmä painamalla tai
-näppäintä ja sitten Valitse-valintanäppäintä.
33
Puhelinmuistio
Puhelinmuistio
4. Näppäile nimi ja paina OK-valintanäppäintä.
Nimen suurin pituus vaihtelee SIM-kortin
mukaan. Lisätietoja kirjainten näppäilemisestä
on sivulla 42.
Puhelin näyttää ensimmäisen vapaan paikan
viimeksi käytetystä muistista numeron ja nimen
tallentamiseksi. Jos muisti on täynnä,
ensimmäinen vapaa paikka toisessa muistissa
ilmestyy näyttöön.
Huomautus: Jos vaihdat puhelinta, SIM-kortille
tallennetut numerot ovat
automaattisesti käytettävissä myös
uudessa puhelimessa. Sen sijaan
puhelimen muistiin tallennetut
numerot on tallennettava uudelleen.
5. Voit vaihtaa puhelinmuistista ja korttimuistiin ja
takaisin oikeanpuoleisella valintanäppäimellä,
jonka kohdalla näkyy joko teksti Kortti tai
Puhelin.
6. Jos et halua tallentaa numeroa ja nimeä
ehdotettuun muistipaikkaan, poista muistipaikan
numero painamalla
-näppäintä ja näppäile
haluamasi paikka numeronäppäimillä.
7. Tallenna nimi ja numero painamalla
OK-valintanäppäintä.
Tallentamisen jälkeen näytössä näkyy juuri
tallennettu puhelinmuistion kohta tai nimi.
8. Kun haluat…
Käyttää toimintoja
Palata peruskäyttötilaan
34
Paina...
Aset.valintanäppäintä.
Numeron tallentaminen käyttämällä
puhelinmuistion valikkoa
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
peruskäyttötilassa.
2. Siirry kohtaan Uusi tieto painamalla
tai
-näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
3. Valitse sen ryhmän kuvake, johon tallennettava
numero kuuluu.
Huomautus: Sähköpostikuvake ( ) on
valittavissa tässä vaiheessa.
Valitsemalla tämän kuvakkeen, voit
tallentaa sähköpostiosoitteen
puhelinnumeron sijasta.
4. Tallenna numero jatkamalla sivulla 34 olevan
luettelon kohdasta 4.
Puhelinmuistion toiminnot
Kun olet valinnut numeron puhelinmuistiosta,
paina Aset.-valintanäppäintä, jos haluat valita
jonkin toiminnon.
Kun haluat...
Paina...
Valita
tummennetun
vaihtoehdon
Valitse-valintanäppäintä tai
-näppäintä.
Valita eri
vaihtoehdon
tai
-näppäintä,
kunnes haluamasi toiminto
on tummennettu.
-näppäintä.
35
Puhelinmuistio
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Sijoita: voit sijoittaa puhelinmuistion numeron
normaaliin valintatilaan soittamista varten. Käytä
tätä toimintoa, kun haluat käyttää halumaasi
numeroa muistuttavaa puhelinnumeroa
esimerkiksi, kun soitat saman toimiston eri
alanumeroon.
Muuta numeroa tarvittaessa
-näppäimellä;
ks. lisätietoja sivulta 22. Kun olet valmis
soittamaan numeroon, paina
-näppäintä.
Puhelinmuistio
Puhelinmuistion numeroiden
hakeminen ja numeroihin
soittaminen
Kun numerot on tallennettu puhelinmuistioon,
voit etsiä niitä kahdella tavalla nimen ja
käyttäjäryhmän mukaan.
Numeron etsiminen nimen mukaan
Muokkaa: voit muokata valittua nimeä ja
numeroa.
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
peruskäyttötilassa.
Pyyhi: voit poistaa valitun nimen ja numeron
puhelinmuistiosta. Sinua pyydetään
vahvistamaan puhelinmuistion nimen ja numeron
poistaminen painamalla Kyllä-valintanäppäintä.
2. Paina Valitse-valintanäppäintä, kun Etsivaihtoehto on tummennettuna. Puhelin pyytää
sinua näppäilemään nimen.
Kopioi: voit kopioida valitsemasi numeron
toiseen paikkaan. Käytä tätä toimintoa jo muistiin
tallennettua numeroa muistuttavan numeron
tallentamiseen. Muokkaa numeroa kopioinnin
jälkeen ja tallenna se puhelinmuistioon.
Käyttäjäryhmä: voit sijoittaa numeron
käyttäjäryhmään, jolloin puhelin antaa
tietynlaisen hälytyksen, kun numeron omistaja
soittaa sinulle. Valitse jokin käytettävissä olevista
kymmenestä ryhmästä.
Kun haluat poistaa puhelinnumeron ryhmästä,
valitse Ei ryhmää-vaihtoehto.
Lisätietoja käyttäjäryhmän ominaisuuksien
muuttamisesta on sivulla 39.
Lisää tieto: voit lisätä valittuna olevaan nimeen
uuden numeron ja valita sille eri ryhmän
(matkapuhelin, toimisto, koti tai sähköposti).
Puhelinmuistiossa olevalle nimelle voidaan
tallentaa enintään neljä puhelinnumeroa, josta
jokainen kuuluu eri ryhmään.
36
3. Näppäile etsittävän nimen alkuosa.
Puhelin hakee näyttöön ne puhelinmuistion
nimet ja numerot, jotka vastasivat
näppäilemiäsi merkkejä. Ensimmäinen nimi
näkyy tummennettuna.
4. Kun haluat…
Paina...
Tarkastella
tummennettua
kohtaa
Näytä-valintanäppäintä.
Valita toisen nimen
tai
-näppäintä,
kunnes haluamasi kohta
on tummennettu.
Hakea jollakin
toisella kirjaimella
alkavaa nimeä
Haluamasi nimen
alkukirjaimen näppäintä.
5. Kun olet löytänyt haluamasi nimen, soita
numeroon painamalla
-näppäintä, tai paina
Aset.-valintanäppäintä, jos haluat valita jonkin
puhelinmuistion toiminnoista; ks. lisätietoja
sivulta 35.
37
Puhelinmuistio
Puhelinmuistio
Numeron etsiminen käyttäjäryhmän
mukaan
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
peruskäyttötilassa.
2. Siirry kohtaan Etsi ryhmä painamalla
tai
-näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä. Puhelin pyytää sinua
näppäilemään ryhmän nimen.
3. Näppäile etsittävän ryhmän nimen alkuosa.
Näyttöön tulee luettelo niistä käyttäjäryhmistä,
jotka vastaavat näppäilemiäsi merkkejä.
Ensimmäinen ryhmä näkyy myös
tummennettuna.
4. Siirry haluamasi ryhmän kohdalle painamalla
tai
-näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
Puhelin etsii valittuun käyttäjäryhmään kuuluvat
nimet puhelinmuistiosta ja näyttää nimet.
5. Kun haluat…
Paina...
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
peruskäyttötilassa.
2. Siirry kohtaan Muokkaa ryhmä painamalla
tai
-näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
3. Näppäile haluamasi ryhmän nimen ensimmäiset
kirjaimet tai selaa luetteloa painamalla
tai
-näppäintä.
4. Paina Aset.-valintanäppäintä, kun haluamasi
ryhmä on tummennettu.
5. Valitse yksi vaihtoehto kerrallaan ja muuta
asetukset haluamallasi tavalla. Valittavana ovat
seuraavat vaihtoehdot:
Soittoääni: voit valita ryhmälle yksilöllisen
soittoäänen, jota puhelin käyttää kun saat
puhelun ryhmän joltakin jäseneltä.
SMS-ääni: voit valita ryhmälle oman
hälytysäänen, jota puhelin käyttää, kun saat
tekstiviestin ryhmän jäseneltä.
Tarkastella
tummennettua
kohtaa
Näytä-valintanäppäintä.
Grafiikka: voit valita ryhmälle oman
kuvakkeen, joka tulee näyttöön kun saat
puhelun ryhmän joltakin jäseneltä.
Valita toisen nimen
tai
-näppäintä,
kunnes haluamasi kohta
on tummennettu.
Ryhmän nimi: voit antaa ryhmälle nimen
(lisätietoja merkkien näppäilystä on sivulla 42).
6. Kun olet löytänyt haluamasi nimen, soita
numeroon painamalla
-näppäintä, tai paina
Aset.-valintanäppäintä, jos haluat valita jonkin
puhelinmuistion toiminnoista; ks. lisätietoja
sivulta 35.
38
Käyttäjäryhmän muokkaaminen
6. Kun lopetat, paina
lyhyesti.
tai
-näppäintä
39
Puhelinmuistio
Puhelinmuistio
Pikavalinta
Kun olet tallentanut puhelinnumeroita SIMkortille, voit määrittää kahdeksan pikavalintaa,
mikä tarkoittaa sitä, että voit soittaa kahdeksaan
numeroon kätevästi vain yhtä numeronäppäintä
painamalla.
Tyhjennä kaikki: voit poistaa kaikki
näppäimiin liitetyt numerot, jolloin kaikki
pikavalinta-asetukset poistuvat.
Numero: saat näkyviin näppäimen liitetyn
numeron.
7. Kun lopetat, paina
lyhyesti.
tai
-näppäintä
Pikavalinnan määrittäminen
Soittaminen pikavalinnalla
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
peruskäyttötilassa.
Kun haluat soittaa johonkin
–
määritettyyn
pikavalintanäppäimeen
numeroon, paina näppäintä ja pidä se
painettuna.
2. Siirry kohtaan Pikavalinta painamalla
tai
-näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
3. Valitse näppäin, jota haluat käyttää
pikavalintanäppäimenä (näppäimet
paina sitten OK-valintanäppäintä.
Huomautus: Muistipaikka 1 on varattu
vastaajapalvelunumeroa varten.
–
) ja
Huomautus: Jos olet jo liittänyt numeron
näppäimeen, Aset.-valintanäppäin
näkyy OK-valintanäppäimen
sijasta. Siirry vaiheeseen 6.
4. Valitse haluamasi nimi puhelinmuistiosta ja
paina Näytä-valintanäppäintä.
5. Jos nimeen liittyy useita numeroita, valitse
haluamasi numero painamalla
tai
näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
6. Kun olet liittänyt numeron valitsemaasi
näppäimeen, käytettävissäsi on neljä
vaihtoehtoa:
Muistin tilan tarkistaminen
Voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja numeroa
puhelinmuistioon on tallennettu (kortin ja
puhelimen muisteihin) tai kuinka monta
muistipaikkaa on vielä vapaana.
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
peruskäyttötilassa.
2. Valitse Muistin tila-vaihtoehto.
3. Saat näkyviin kortilla ja puhelimen muistissa
käytössä ja vapaana olevien muistipaikkojen
määrän painamalla
ja
-näppäimiä.
Muuta: voit liittää näppäimen eri numeron.
Tyhjennä: voit poistaa näppäimeen liitetyn
numeron.
40
41
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttäminen
Puhelinta käyttäessäsi joudut usein syöttämään
tekstiä. Esim. kun tallennat nimen
puhelinmuistioon, kirjoitat viestin tai laadit
aikataulua kalenteriisi. Voit kirjoittaa
aakkosnumeerisia merkkejä käyttämällä
puhelimesi näppäimistöä.
Tekstin syöttötilan vaihtaminen
Kun olet kentässä, joka sallii merkkien
syöttämisen, näet tekstin syöttötilaa ilmaisevan
merkin näytön oikeassa alakulmassa.
Tekstin
syöttötilan
merkki
OLET
Seuraavat tekstinsyöttötilat ovat mahdollisia:
• T9-tila
Tämä tila mahdollistaa sanojen syöttämisen
vain yhdellä näppäimen painalluksella kirjainta
kohti. Kuhunkin näppäimistön näppäimeen
liittyy useita kirjaimia, kun painat
näppäintä kerran, näyttöön voi tulla J, K tai
L-kirjain. T9-järjestelmä vertaa tekemiäsi
näppäilyjä puhelimen sisäiseen sanakirjaan ja
valitsee näppäilyihin parhaiten sopivan sanan.
Näin kirjoittaminen vaatii vähemmän
näppäilyjä kuin perinteinen kirjoitustapa.
• Isojen/pienten kirjainten merkkitilat
Näitä tiloja käyttämällä voit syöttää kirjaimia
painamalla näppäintä kerran, kaksi, kolme tai
neljä kertaa, kunnes haluamasi kirjain tulee
näyttöön.
• Symbolitila
Tämä tila mahdollistaa erikoismerkkien
syöttämisen.
• Numerotila
Tämä tila mahdollistaa numeroiden
näppäilemisen.
42
Aset.
4
Kun haluat...
Paina -näppäintä,
kunnes...
T9-tilan
näytössä näkyy
Katso sivu 44.
Isot kirjaimet
näytössä näkyy A.
Katso sivu 45.
Pienet kirjaimet
näytössä näkyy a.
Katso sivu 45.
Vain numerot
näytössä näkyy 1.
Katso sivu 47.
Erikoismerkit
näytössä näkyy
Katso sivu 47.
.
.
43
Tekstin syöttäminen
T9-tilan käyttäminen
Ennakoivan tekstinsyöttötilan (T9-tila) avulla voit
näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä
näppäimen painalluksella. Tämä tekstinsyöttötila
perustuu sisäänrakennettuun sanakirjaan.
1. Kun käytät ennakoivaa T9-tekstinsyöttöä, aloita
sanan kirjoittaminen painamalla näppäimiä
–
. Paina näppäintä vain kerran, kun
kirjoitat merkin.
Esimerkki: Kun syötät sanan OLET T9-tilassa,
paina
,
,
, ja
.
Sana, jota näppäilet ilmestyy näyttöön. Se
saattaa muuttua jokaisen näppäimen kohdalla,
jota painat.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat
tai poistat yhtään lyöntiä.
3. Jos sana on oikea, aloita seuraavan sanan
kirjoittaminen.
Paina muussa tapauksessa
,
tai
-näppäintä toistuvasti, jolloin näyttöön
tulevat vaihtoehtoiset sanat näppäimille, joita
olet painanut.
Esimerkki: OF ja ME jakavat sekvenssin
,
. Puhelin näyttää ensin
yleisimmin käytetyn vaihtoehdon.
4. Päätä kukin sana välilyönnillä painamalla
-näppäintä.
Tekstin syöttäminen
• Voit kirjoittaa pisteitä, tavuviivoja ja
heittomerkkejä painamalla
-näppäintä. T9-tila
soveltaa kielioppisääntöjä varmistaakseen, että
näyttöön tulee oikea välimerkki.
Esimerkki:
-näppäimellä kirjoitetaan kaksi eri
välimerkkiä.
• Voit vaihtaa kirjainkoon T9-tilassa
-näppäimellä.
• Voit siirtää kohdistinta ja -näppäimillä. Poista
merkkejä painamalla
-näppäintä.
-näppäimen painaminen ja painettuna
pitäminen tyhjentää näytön.
Isojen/pienien kirjaintilojen
käyttäminen
Käytä
–
-näppäimiä, kun kirjoitat.
1. Paina haluamasi kirjaimen näppäintä:
- Kerran, kun haluat ensimmäisen kirjaimen
- Kahdesti, kun haluat toisen kirjaimen
- Ja niin edelleen
2. Valitse muut kirjaimet samalla tavalla.
Huomautus: Kohdistin siirtyy oikealle, kun painat
jotain toista näppäintä. Kun haluat
näppäillä saman kirjaimen kahdesti tai
saman näppäimen eri kirjaimen, odota
muutama sekunti, niin kohdistin siirtyy
automaattisesti eteenpäin. Valitse
sitten seuraava merkki.
• Jos näppäilemääsi sanaa ei löydy T9-tilassa,
vaihda tekstinsyöttötila isojen/pienten kirjainten
syöttötilaan.
44
45
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttäminen
Katso alla olevasta taulukosta lisätietoja
käytettävissä olevista merkeistä.
Näppäin
Merkit näyttöjärjestyksessä
Isot kirjaimet
Erikoismerkkitilan käyttäminen
Voit lisätä erikoismerkkejä viestiin
erikoismerkkitilassa.
Pienet kirjaimet
Väli
OK
Valitse haluamasi erikoismerkki
selausnäppäimillä ja lisää merkki tekstiin
painamalla OK-valintanäppäintä.
• Kirjoita välilyönti painamalla
-näppäintä.
• Voit siirtää kohdistinta ja -näppäimillä. Voit
poistaa merkkejä painamalla
-näppäintä.
-näppäimen painaminen ja painettuna
pitäminen tyhjentää näytön.
46
Numerotilan käyttäminen
Numerotila mahdollistaa numeroiden
(esimerkiksi puhelinnumeroiden) syöttämisen
tekstiviestiin. Paina haluttuja numeroita
vastaavia näppäimiä ja vaihda takaisin
tekstinsyöttötilaan.
47
Toiminnot puhelun
aikana
Puhelimessa on monia ohjaustoimintoja ja
asetuksia, joita voit käyttää puhelun aikana.
Puhelun asettaminen pitoon
Voit asettaa nykyisen puhelun pitoon milloin tahansa.
Voit soittaa puhelun edellisen ollessa pidossa, jos
verkko tukee tätä ominaisuutta. Näistä kahdesta
puheluista toinen on aktiivinen ja toinen pidossa.
Voit asettaa puhelun pitoon painamalla Pitoonvalintanäppäintä. Voit aktivoida puhelun uudelleen
painamalla Palauta-valintanäppäintä.
Jos haluat soittaa toiseen numeroon kesken
puhelun, toimi seuraavasti:
1. Näppäile haluamasi puhelinnumero tai hae se
puhelinmuistiosta.
2. Soita toinen puhelu painamalla
-näppäintä.
Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti
pitoon.
Voit vaihtoehtoisesti toimia näin:
1. Aseta kesken oleva puhelu pitoon painamalla
Pitoon-valintanäppäintä.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
Voit vuorotella kahden puhelun välillä painamalla
Vaihda-valintanäppäintä.
Nykyinen puhelu asetetaan pitoon ja pidossa ollut
puhelu aktivoidaan, ja voit jälleen puhua toisen
puhelun vastaanottajan kanssa.
Kun lopetat, päätä kumpikin puhelu normaalisti
painamalla
-näppäintä.
48
Toiminnot puhelun aikana
Mikrofonin mykistys
Voit tilapäisesti kytkeä mikrofonin pois päältä niin,
ettei puhelun toinen osapuoli kuule ääntäsi.
Esimerkki: Haluat puhua toisen huoneessa olevan
henkilön kanssa ilman, että puhelun
toinen osapuoli kuulee puhettasi.
Mikrofonin tilapäinen mykistys:
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
2. Siirry tarvittaessa
toiminnon kohdalle.
-näppäimellä Mykistä-
3. Paina OK-valintanäppäintä.
Puhelun toinen osapuoli ei enää kuule ääntäsi.
Mikrofonin kytkeminen takaisin päälle:
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
2. Siirry tarvittaessa
toiminnon kohdalle.
-näppäimellä Myk. pois-
3. Paina OK-valintanäppäintä.
Puhelun toinen osapuoli kuulee jälleen äänesi.
49
Toiminnot puhelun aikana
Näppäinäänten vaimentaminen/
lähettäminen
Näillä toiminnoilla voit kytkeä näppäinäänet
käyttöön ja pois käytöstä. Jos Vaim.näpp.vaihtoehto on valittu, puhelin ei lähetä
näppäinääniä. Näin voit painella näppäimiä puhelun
aikana ilman, että toinen osapuoli kuulee
näppäinääniä.
Huomautus: Jotta voisit viestiä vastaajapalvelujen
tai tietokoneistettujen
puhelinjärjestelmien kanssa, Lähetä
näpp.-vaihtoehdon on oltava
valittuna.
Numeron hakeminen
puhelinmuistiosta
Toiminnot puhelun aikana
Tekstiviestipalvelun käyttäminen
Jos saat tekstiviestin puhelun aikana, näytössä
vilkkuu viestikuvake ( ). Tämän toiminnon
käyttäminen on mahdollista Sanomat-valinnan
avulla.
Sanomien lukeminen: voit lukea puhelimeen
tulleet tekstiviestit.
Sanomien kirjoitus: voit kirjoittaa viestejä.
Lisätietoja tekstiviestipalvelusta on sivulla 60.
Toiseen puheluun vastaaminen
Voit hakea puhelinnumeroita puhelinmuistiosta
puhelun aikana.
Voit vastata toiseen puheluun meneillään olevan
puhelun aikana, jos verkko tukee tätä ominaisuutta
ja olet valinnut Koputus-valinnan (Valikko 6.3)
asetukseksi Aktivoi (ks. 99). Sinulle ilmoitetaan
toisesta puhelusta koputusmerkkiäänellä.
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
Uuteen puheluun vastaaminen puhelun aikana:
2. Valitse Puhelinmuistio-vaihtoehto painamalla
-näppäintä.
3. Paina OK-valintanäppäintä.
Puhelinmuistion nimet ja numerot ilmestyvät
näyttöön.
4. Näppäile haluamasi nimi.
Jos näppäilet vain nimen alkuosan, esiin tulee
tähän näppäinyhdistelmään sopivien nimien
luettelo aakkosjärjestyksessä. Ensimmäinen
nimi näkyy tummennettuna.
1. Vastaa saapuvaan puheluun painamalla
-näppäintä. Ensimmäinen puhelu asetetaan
automaattisesti pitoon.
2. Voit vuorotella kahden puhelun välillä
painamalla Vaihda-valintanäppäintä.
Jos haluat lopettaa pidossa olevan puhelun,
paina Aset.-valintanäppäintä ja valitse sitten
Lopeta pito-vaihtoehto.
3. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla
-näppäintä.
5. Jos haluat tarkastella tummennetun nimen
tietoja, paina Näytä-valintanäppäintä.
Lisätietoja puhelinmuistiosta on sivulla 33.
50
51
Toiminnot puhelun aikana
Neuvottelupuhelun soittaminen
Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu, jota käyttäen
jopa kuusi ihmistä voi samanaikaisesti osallistua
puheluun. Kysy lisätietoja verkko-operaattoriltasi.
Neuvottelupuhelun muodostaminen
1. Soita ensimmäiselle neuvotteluun osallistujalle
normaalisti.
2. Soita toiselle osallistujalle normaalisti.
Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti
pitoon.
3. Liitä ensimmäinen osallistuja neuvotteluun
painamalla Aset.-valintanäppäintä ja
valitsemalla sitten Liitä.
4. Lisää uusi henkilö neuvottelupuheluun
soittamalla hänelle normaalisti. Paina sen
jälkeen Aset.-valintanäppäintä ja valitse Liitä.
Voit lisätä sinulle soittavia henkilöitä neuvotteluun
vastaamalla puheluun, painamalla Aset.valintanäppäintä ja valitsemalla sitten Liitä. Toista
menettely tarvittaessa.
Keskustelu erikseen yhden osallistujan
kanssa
Toiminnot puhelun aikana
3. Valitse Yksityinen-vaihtoehto.
Nyt voit puhua yksityisesti tämän henkilön
kanssa. Muut osallistujat voivat jatkaa
keskustelua keskenään.
4. Palaa neuvottelupuheluun painamalla Aset.valintanäppäintä ja valitsemalla sitten Liitä.
Neuvottelupuhelun kaikki osallistujat kuulevat
jälleen toisensa.
Yhden osallistujan poistaminen
1. Paina Aset.-valintanäppäintä ja valitse sitten
Valitse yksi.
Puhelun osallistujaluettelo tulee näyttöön.
2. Valitse haluamasi henkilö
- tai
näppäimellä, ja paina sen jälkeen Valitsevalintanäppäintä tai
-näppäintä.
3. Valitse Poista.
Puhelu tämän osallistujan kanssa katkeaa,
mutta voit jatkaa neuvottelua muiden
osallistujien kanssa.
4. Lopeta puhelu sulkemalla suojakansi tai
painamalla
-näppäintä.
1. Paina Aset.-valintanäppäintä ja valitse sitten
Valitse yksi.
Esiin tulee puhelun osallistujaluettelo.
2. Valitse haluamasi henkilö
- tai
näppäimellä, ja paina sen jälkeen Valitsevalintanäppäintä tai
-näppäintä.
52
53
Valikkojen käyttäminen
Valikkojen
käyttäminen
Valikkotoimintojen valitseminen
pikavalinnoilla
Puhelin tarjoaa valikoiman toimintoja, jotka
mahdollistavat puhelimen muokkaamisen tarpeitasi
vastaaviksi. Nämä toiminnot on järjestetty
valikkoihin ja alivalikkoihin.
Valikkoihin ja alivalikkoihin päästään joko
vierittämällä näyttöä selausnäppäimillä tai
pikavalintoja käyttämällä.
Valikkokohdat (valikko, alivalikot ja
asetusvaihtoehdot) on numeroitu ja pääset niihin
nopeasti pikavalintanumeroa käyttämällä.
Pikavalintanumero näkyy näytön alaosassa,
-näppäimen vieressä. Paina vain Valikkovalintanäppäintä ja näppäile tarvittava numero.
Valikkotoimintojen valitseminen
vierittämällä
1. Paina Valikko-valintanäppäintä.
1. Kun näyttö on perustilassa, pääset valikkoon
painamalla Valikko-valintanäppäintä.
2. Valitse Puhelinasetukset painamalla
-näppäintä.
2. Valitse haluamasi päävalikko, esimerkiksi
Puhelinasetukset,
tai
-näppäimellä.
Avaa sitten valikko painamalla Valitsevalintanäppäintä tai -näppäintä.
3. Valitse Kieli painamalla
3. Jos valikko sisältää alivalikkoja (esimerkiksi
Kieli) voit avata ne vierittämällä näyttöä
tai
-näppäimellä ja painamalla Valitsevalintanäppäintä.
Huomautus: Eri valikkotoimintojen numerot on
luetteloitu sivulla 56. Ne eivät ehkä
vastaa puhelimessa olevia numeroita.
Numerot vaihtuvat sen mukaan, mitä
palveluita SIM-kortti tukee.
Esimerkki: Kieli-toiminnon valitseminen.
Käytettävissä olevien kielten luettelo tulee
näyttöön.
Jos valitsemasi valikko sisältää alivalikkoja,
toista tämä vaihe.
4. Kun haluat…
Vierittää valikoita
54
-näppäintä.
Valikkoluettelo
Paina...
tai
-näppäintä tai
puhelimen vasemmalla
sivulla olevia - ja näppäimiä.
Oheisessa kaaviossa esitetään valikkorakenne ja
• Kunkin valinnan numero sekä
Vahvistaa
valitsemasi
asetuksen
Valitse-valintanäppäintä
tai -näppäintä.
Palata edelliselle
valikkotasolle
-valintanäppäintä tai
näppäintä.
Poistua valikosta
vaihtamatta
asetuksia
-näppäintä.
-
• Sivunumero, jolla toiminnot on kuvattu
tarkemmin
Huomautus: Jos käytössäsi on SIM AT-kortti, joka
tarjoaa lisäpalveluita, näyttöön tulee
ensimmäiseksi SIM AT-valikko (8),
kun painat Valikko-valintanäppäintä.
Katso lisätietoja SIM-kortin ohjeista.
55
Valikkojen käyttäminen
1. Sanomat
Valikkojen käyttäminen
(ks. sivulle 60)
1.1 Sanomien lukeminen
1.1.1 Saapuneet
1.1.2 Lähtevät
1.2 Sanomien kirjoitus
1.3 Mallit
1.4 Asetukset
1.4.1 Asetus 1*
1.4.2 Asetus 2*
1.4.3 Asetus 3*
1.4.4 Yhteisasetus
1.5 Lähetys
1.5.1 Lue
1.5.2 Vastaanota
1.5.3 Kanavaluettelo
1.5.4 Kieli
1.6 Vastaaja
1.6.1 Kytkeydy vastaajapalveluun
1.6.2 Vastaajapalvelin numero
1.7 Oma sisältö
1.7.1 EMS-melodia
1.7.2 EMS-kuva
1.7.3 EMS-animaatio
1.8 Muistin tila
1.8.1 SIM-muisti
1.8.2 PUHELIN-muisti
1.8.3 CB-muisti
2. Viime puhelut
2.1
2.2
2.3
2.4
(ks. sivulle 69)
Ei vast. puhelut
Vastatut puhelut
Soitetut puhelut
Puhelujen kestot
2.4.1 Viim. puh. kesto
2.4.2 Läh. yhteensä
2.4.3 Vast. yhteensä
2.4.4 Nollaa laskurit
* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.
56
2. Viime puhelut
(jatkuu)
2.5 Puhelujen hinnat*
2.5.1 Ed. puh. hinta
2.5.2 Hinta yhteensä
2.5.3 Enimmäishinta
2.5.4 Nollaa laskurit
2.5.5 Aseta enimmäishinta
2.5.6 Hinta/sykäys
3. Ääniasetukset
(ks. sivulle 72)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Soittoääni
Soitt. voimakkuus
Hälytysääni
Näppäinääni
Sanomaääni
3.5.1 SMS-ääni
3.5.2 SMS CB-ääni
3.6 Lisä-ääni
3.6.1 Virheääni
3.6.2 Minuuttilaskuri
3.6.3 Kytkentä-ääni
4. Puhelinasetukset
(ks. sivulle 76)
4.1 Infrapunan aktivointi
4.2 Omat asetukset
4.2.1 Taustakuva
4.2.2 Väriaihe
4.2.3 Valikkoasetus
4.3 Tervehdysviesti
4.4 Oma numero
4.5 Kieli
* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.
57
Valikkojen käyttäminen
Valikkojen käyttäminen
4. Puhelinasetukset
(jatkuu)
4.6 Turva-asetukset
4.6.1 PIN-kysely
4.6.2 Muuta PIN-koodi
4.6.3 Lukitse puhelin
4.6.4 Salasanan vaihto
4.6.5 Kortin lukitus
4.6.6 FDN-tila*
4.6.7 PIN2-koodin vaihto*
4.7 Näyttöasetukset
4.7.1 Kontrasti
4.7.2 Taustavalot
4.7.3 Autmaattivalot
4.7.4 Merkkkivalo
4.7.5 Graaf.logo
4.8 Lisäasetukset
4.8.1 Soiton toisto
4.8.2 Aktiivikansi
4.8.3 Vastaus kaikilla näppäimillä
4.9 Pika
4.10 Asetusten nollaus
5. Kelloasetukset
(ks. sivulle 86)
5.1 Kalenteri aset
5.2 Muistilista
5.3 Aika & pvm
5.3.1 Aseta aika
5.3.2 Aseta päivämäärä
5.3.3 Maailmanaika
5.3.4 Ajan es. Muoto
5.4 Herätys
5.5 Laskin
5.6 Valuutanvaihto
6. Verkkopalvelut
(ks. sivulle 95)
6.1 Soitonsiirto
6.1.1 Siirrä kaikki
6.1.2 Jos numerosi varattu
6.1.3 Jos numerosi ei vastaa
6.1.4 Jos ei yhteyttä verkkoon
6.1.5 Peruuta kaikki
6.2 Puhelunesto
6.2.1 Kaikki lähtevät puhelut
6.2.2 Ulkomaanpuhelut
6.2.3 Ulkomaanpuhelut paitsi kotiin
6.2.4 Kaikki tulevat puhelut
6.2.5 Tulevat puhelut ulkomailla
6.2.6 Peruuta kaikki
6.2.7 Vaihda puhelun-eston salasana
6.3 Koputus
6.3.1 Tav. puhelut
6.3.2 Datapuhelut
6.3.3 Peru kaikki
6.4 Verkon valinta
6.4.1 Automaattinen
6.4.2 Valinta käsin
6.5 Numeron näyttö
6.5.1 Oletus
6.5.2 Kätke numero
6.5.3 Lähetä numero
6.6 Suljettu käyttäjäryhmä
6.6.1 Käyttäjäryhmä-luettelo
6.6.2 Ulkop. käyttö
6.6.3 Oletusryhmä
6.6.4 Poista käytöstä*
6.7 Taajuusvalinta
7. Huvit
(ks. sivulle 104)
7.1 Pelit
7.2 WAP-selain
7.3 Lataukset
7.3.1 Pelit ja muuta
7.3.2 Äänet
7.3.3 Kuvat
7.3.4 DNS Asetukset
* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.
58
* Näkyy vain, jos Suljettu käyttäjäryhmä-ominaisuus on aktivoitu.
59
Sanomat
Sanomat
3. Voit selata viestiä
Tekstiviestipalvelu (SMS) on verkkopalvelu.
Käyttämäsi verkon on siis tuettava sitä, jotta
tekstiviestitoimintojen käyttö olisi mahdollista. Voit
lähettää viestejä teksti-, faksi-, sähköposti- ja
hakupalvelujen kautta edellyttäen, että verkkosi
tukee näitä toimintoja. Jotta voisit lähettää
puhelimellasi viestejä, sinun on saatava verkkooperaattoriltasi tekstiviestipalvelun puhelinnumero.
Kun näytölle ilmestyy viestikuvake ( ), olet
saanut uusia tekstiviestejä. Jos viestimuisti on
täynnä, näytölle tulee siitä virheilmoitus, etkä voi
vastaanottaa uusia tekstiviestejä. Poista
tarpeettomat viestit Sanomien lukeminenvalikon (Valikko 1.1) Poista-toiminnolla.
Sanomien lukeminen
(Valikko 1.1)
Puhelimessa on kaksi viestivalikkoa.
Saapuneet: tänne tallennetaan puhelimeesi
saapuneet tekstiviestit.
Lähtevät: tänne tallennetaan viestit, jotka olet jo
lähettänyt tai aiot lähettää.
Viestin lukeminen
1. Valitse haluamaasi valikko ja paina Valitsevalintanäppäintä.
tai
-näppäimillä.
Voit lukemisen aikana valita seuraavat toiminnot
painamalla Aset.-valintanäppäintä.
Poista: tarpeettomien tekstiviestien poisto.
Tekstivastaus (vain saapuneet): voit vastata
lähettäjälle lähettämällä tekstiviestin. Voit myös
tarvittaessa muuttaa tekstiviestipalvelun
puhelinnumeron.
Soita läh. (vain saapuneet): voit soittaa viestin
lähettäjälle.
Poimi numero: voit poimia lähettäjän
puhelinnumeron viestistä soittamista tai
puhelinmuistioon tallennusta varten.
Lähetä: voit lähettää vastaanotetun tai tallennetun
tekstiviestin. Lisätietoja viestin lähettämisestä on
sivulla 62.
Sanoman muokk: voit muokata viestiä.
Valitse kohteet: voit tallentaa kohteita, kuten
ääniä tai kuvia, viestistä puhelimeen. Voit
myöhemmin käyttää kohteita, kun kirjoitat
viestejä; ks. lisätietoja sivulla 63.
Huomautus: Valittavana olevat vaihtoehdot voivat
vaihdella viestin tilan mukaan
(esimerkiksi uusi/vanha, ei läh., tai
läh.).
Viestien luettelo tulee näkyviin näyttöön.
Kunkin viestin ohessa näkyy lähettäjän tai
vastaanottajan puhelinnumero tai nimi, jos se
löytyy puhelinmuistiosta.
2. Valitse haluamasi viesti ja paina Näytävalintanäppäintä.
60
61
Sanomat
Sanomien kirjoitus
Sanomat
(Valikko 1.2)
Tämän valikon toiminnoilla voit kirjoittaa ja lähettää
tekstiviestin.
Huomautus: Voit kirjoittaa viestiin enintään
918 aakkosmerkkiä. Jos lisäät viestiin
muita osia, voit kirjoittaa vähemmän
merkkejä.
Yksinkertaisen tekstiviestin luominen
1. Kirjoita viesti haluamallasi tavalla.
Huomautus: Lisätietoja merkkien kirjoittamisesta
on sivulla 42.
2. Kun olet kirjoittanut viestin valmiiksi, paina
Aset.-valintanäppäintä. Valittavana ovat
seuraavat vaihtoehdot:
Vain lähetys: viesti lähetetään. Viesti
poistetaan lähettämisen jälkeen.
Tall. ja läh.: viestistä tallennetaan kopio ennen
viestin lähettämistä vastaanottajalle. Voit lukea
lähtevät-valikossa olevan tekstiviestin
valitsemalla Sanomien lukeminen.
Vain tall.: viesti tallennetaan myöhempää
lähettämistä varten. Voit lukea lähtevätvalikossa olevan tekstiviestin valitsemalla
Sanomien lukeminen.
Lisätietoja Tekstin muotoilu-, Lisää
kohteet-, Lisää mallit- ja Kieli-toiminnoista
on sivulla 63.
3. Valitse Vain lähetys tai Tall. ja läh. ja paina
Valitse-valintanäppäintä.
4. Näppäile kohteen numero ja paina OKvalintanäppintä. Viesti lähetetään.
Viestin luominen asetuksia käyttämällä
1. Kirjoita viesti haluamallasi tavalla.
2. Paina Aset.-valintanäppäintä.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista
-näppäimillä ja paina Valitsevalintanäppäintä.
ja
Tekstin muotoilu: voit muotoilla tekstin
ulkoasua. Voit valita Koko-attribuutille arvon
Normaali, Iso tai Pieni. Alleviivattu- ja
Ylipyyhitty-attribuuteille arvon Päällä tai
Pois. Attribuutteja voidaan yhdistää.
Lisää kohteet: voit lisätä viestiin äänen,
soittoäänen, kuvan tai animaation. Valitse
lisättävän kohteen luokka. Vaihtoehdot ovat Ääni,
Melodia, Kuva ja Animaatio. Voit valita jonkin
puhelimessa valmiina olevista kohteista tai
muusta lähteestä, kuten Internetistä tai toisesta
puhelimesta, ladatun kohteen.
Lisää mallit: voit lisätä tekstiin jonkin
valmiiksi määritetyistä malleista. Valitse yksi
viidestä valmiista viestistä Mallit-valikosta
(Valikko 1.3); ks. lisätietoja sivulta 64.
Kieli: voit muuttaa T9-tilassa käytettävän
kielen. Valitse käytettävä kieli.
4. Kirjoita viesti valmiiksi ja lähetä tai tallenna se
noudattamalla sivulla 62 olevia ohjeita kohdasta
2 eteenpäin.
Jos haluat vain tallentaa viestin, valitse Vain
tall.. Kun viesti on lähetetty, näyttöön tulee
Sanomat-valikko.
62
63
Sanomat
Mallit
Sanomat
(Valikko 1.3)
Tähän valikkoon voit tallentaa viisi useimmin
käyttämääsi tekstiviestiä. Selaa luetteloa
ja
-näppäimillä. Paina Aset.-valintanäppäintä, kun
haluamasi malli näkyy tummennettuna.
Tyypin oletusasetus: voit määrittää
tekstiviestityypin oletusasetuksen (Teksti, Faksi, Email ja ERMES). Verkko osaa muuntaa viestin
valittuun muotoon.
Muokkaa: voit kirjoittaa uuden viestin tai muokata
valmista tekstiviestiä.
Voimassaolon oletusasetus: voit tällä toiminnolla
asettaa viestin voimassaoloajan, eli kuinka kauan
viestiä säilytetään viestikeskuksessa, jos viestin
lähetys ei onnistu heti.
Huomautus: Lisätietoja merkkien näppäilystä on
sivulla 42.
Val. nimi: voit tällä toiminnolla antaa juuri
määrittämillesi asetuksille nimen.
Lähetä sanoma: voit hakea valitsemasi
tekstiviestin näyttöön. Kun olet saanut viestin
valmiiksi, voit lähettää sen, lähettää sekä tallentaa
sen tai pelkästään tallentaa sen. Lisätietoja viestin
lähettämisestä on sivulla 62.
Yhteisasetus: käytettävissä on neljä vaihtoehtoa.
Vastauspolku: tekstiviestisi vastaanottaja voi
lähettää viestit ja vastata niihin oman
tekstiviestikeskuksesi kautta, jos verkko tarjoaa
tämän palvelun.
Poista: voit poistaa tekstiviestin. Sinua pyydetään
vahvistamaan poistaminen painamalla Kyllävalintanäppäintä.
Toim.raportit: voit kytkeä päälle tai poistaa
käytöstä raporttien lähetystoiminnon. Kun toiminto
on valittuna, verkko lähettää puhelimeesi
ilmoituksen, kun tekstiviestisi on lähetetty.
Asetukset
Verkon valinta: voit valita GSM:n tai GPRS:n.
(Valikko 1.4)
Tämän valikon kautta voit asettaa tekstiviestin
oletustiedot. Viestin lähettämistä varten on
määritettävä tietyt asetukset. Näiden asetusten
määrä riippuu SIM-kortin ominaisuuksista.
Asetus x (jossa x on asetuksen numero): kullakin
ryhmällä on oma alivalikkonsa.
Wap-työnnä: voit sallia tai kieltää palvelimen
lähettämien Web-sanomien vastaanottamisen.
Valitse Ei koskaan, jos et halua vastaanottaa
viestejä, Aina, jos haluat vastaanottaa kaikki
viestit tai SMS-C Spesifinen, jos haluat
vastaanottaa vain tietyn viestikeskuksen sanomat.
Palvelukeskus: voit tallentaa tekstiviestien
lähettämiseen tarvittavan tekstiviestikeskuksen
numeron tai muuttaa numeroa. Saat tämän
numeron verkko-operaattorilta.
64
65
Sanomat
Lähetys
Sanomat
(Valikko 1.5)
Tämän verkkopalvelun avulla voit ottaa vastaan
yleisiä viestejä, kuten sää- ja liikennetiedotuksia.
Viestit näytetään välittömästi vastaanoton jälkeen
edellyttäen, että:
• Puhelin on peruskäyttötilassa
• Vastaanota-kohdan asetus on Käyttöön
• Viestikanava on valittu aktiiviseksi
kanavaluettelossa
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Lue: voit tarkastella viestiä. Katoava näyttää
viestit verkosta, mutta kadottaa sisältönsä heti kun
puhelimesta kytketään virta pois. Selaa luetteloa
ja -näppäimillä. Kun olet lukenut viestin, voit
Tall.-valintanäppäintä painamalla tallentaa sen
Arkisto myöhempää käyttöä varten.
Vastaanota: voit sallia tai estää yleisten viestien
vastaanottamisen.
Kanavaluettelo: voit valita kanavat, joiden
viestejä haluat puhelimeesi. Valittavana ovat
seuraavat vaihtoehdot:
Kieli: voit valita yleisten viestien ensisijaisen
kielen.
Ota yhteys verkko-operaattoriin, jos haluat
lisätietoja.
Vastaaja
(Valikko 1.6)
Tästä valikosta voit ottaa yhteyden
vastaajapalveluusi (jos operaattori tarjoaa tämän
palvelun).
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Kytkeydy vastaajapalveluun: ennen tämän
toiminnon käyttöä puhelimen muistiin on syötettävä
verkko-operaattorilta saamasi vastaajapalvelun
puhelinnumero (ks. valikko 1.6.2). Sen jälkeen voit
valita tämän vaihtoehdon ja kuunnella vastaajan
viestit painamalla OK-valintanäppäintä.
Saat kätevästi yhteyden vastaajapalveluun, kun
painat
-näppäintä ja pidät sitä painettuna.
Vastaajapalvelun numero: voit muuttaa
vastaajapalvelun puhelinnumeron.
Kun haluat...
Paina...
Valitse: voit valita luettelon kanavia merkitsemällä
niiden eteen tähtimerkin. Jos et halua kanavan
lähettävän viestejä, poista tähtimerkki kanavan
edestä.
Kirjoittaa
vastaajapalvelun
numeron
Vastaavia numeronäppäimiä.
Lisää kanava: voit antaa uudelle kanavalle
tunnistenumeron tai nimen.
Siirtää kohdistinta
vasemmalle
poistamatta
numeroita
Poista: voit poistaa kanavan luettelosta.
Muokkaa: voit muuttaa kanavan tunnistenumeroa
tai nimeä.
66
Korjata numeroa
-näppäintä.
tai
-näppäintä.
Huomautus: Puhelinvastaaja on operaattorin
ylläpitämä palvelu. Ota yhteys verkkooperaattoriin, jos haluat lisätietoja.
67
Sanomat
Viime puhelut
Oma sisältö
(Valikko 1.7)
Kun olet tallentanut viestissä vastaanottamasi
kohteet puhelimen muistiin, voit Valitse kohteetvalinnalla (ks. 61) tarkastella kohteita valikossa.
Tämän valikon kautta voit tarkastella seuraavia
puheluita:
• Vastaamatta jääneet
• Vastatut
Voit poistaa kohteita valikosta painamalla Poistavalintanäppäintä.
• Soitetut
Voit lähettää kohteita toisille henkilöille lisäämällä
ne viestiin ja/tai käyttää niitä soittoääninä tai
taustakuvana.
Huomautus: Voit käyttää kaikissa näissä
luetteloissa olevia numeroita
painamalla
-näppäintä, kun
puhelin on perustoimintatilassa.
Kohteita on kolmenlaisia:
• EMS-melodia
Ei vast. puhelut
(Valikko 2.1)
• EMS-kuva
• EMS-animaatio
Tällä toiminnolla voit tarkastella 20:tä edellistä
vastaamatonta puhelua.
Muistin tila
Näytöllä näkyy numero ja nimi, jos se on
käytettävissä, sekä puhelun päivämäärä ja aika.
Aset.-valintanäppäintä painamalla voit:
(Valikko 1.8)
Tästä valikosta näet, montako viestiä SIM-,
puhelin- ja CB-muistiin on tallennettu.
• muokata numeroa, soittaa siihen tai tallentaa sen
puhelinmuistioon
• poistaa numeron luettelosta
Vastatut puhelut
(Valikko 2.2)
Tällä toiminnolla voit tarkastella 20:tä edellistä
vastattua puhelua.
Näytöllä näkyy numero ja nimi, jos se on
käytettävissä, sekä puhelun päivämäärä ja aika.
Aset.-valintanäppäintä painamalla voit:
• Muokata numeroa, soittaa siihen tai tallentaa sen
puhelinmuistioon
• Poistaa numeron luettelosta
68
69
Viime puhelut
Soitetut puhelut
Viime puhelut
(Valikko 2.3)
Puhelujen hinnat
*
(Valikko 2.5)
Tällä toiminnolla voit tarkastella 20:tä edellistä
soitettua puhelua.
Tätä verkko-ominaisuutta käyttäen voit tarkastella
puhelujen hintoja.
Näytöllä näkyy numero ja nimi, jos se on
käytettävissä, sekä puhelun päivämäärä ja aika.
Aset.-valintanäppäintä painamalla voit:
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
• Poistaa numeron
• Muokata numeroa ja tallentaa sen
puhelinmuistioon
Hinta yhteensä: laskurin edellisen nollauksen
jälkeen soitettujen puhelujen hinta yhteensä. Jos
kokonaishinta ylittää Aseta enimmäishintaasetuksen arvon, puheluja ei voida soittaa ennen
kuin laskuri nollataan.
Puhelujen kestot
(Valikko 2.4)
Tällä toiminnolla voit tarkastella soitettujen ja
vastattujen puheluiden laskureita.
Valittavana ovat seuraavat laskurit:
Viim. puh. kesto: edellisen puhelun kesto.
Läh. yhteensä: laskurin edellisen nollauksen
jälkeen soitettujen puhelujen kokonaiskesto.
Vast. yhteensä: laskurin edellisen nollauksen
jälkeen vastattujen puhelujen kokonaiskesto.
Ed. puh. hinta: edellisen puhelun hinta.
Enimmäishinta: Aseta enimmäishintaasetuksella määritetty enimmäishinta (ks. alla).
Nollaa laskurit: tällä toiminnolla nollataan
hintalaskuri. Ensin on kuitenkin syötettävä
PIN2-koodi (ks. 112) ja painettava sitten
OK-valintanäppäintä.
Aseta enimmäishinta: tällä toiminnolla
puheluille määritetään enimmäishinta.
Hinta/sykäys: tämän vaihtoehdon avulla voidaan
asettaa yksikköhinta, jota käytetään puhelujen
hinnan laskemiseen.
Nollaa laskurit: tällä toiminnolla nollataan
hintalaskuri. Ensin on kuitenkin syötettävä
puhelimen salasana (ks. 110) ja painettava OKvalintanäppäintä.
Huomautus: Verkko-operaattorisi ilmoittama,
puheluista laskutettu todellinen aika
saattaa poiketa laskurin esittämästä
ajasta muun muassa verkon
ominaisuuksista ja sentinpyöristyksistä
johtuvista syistä.
* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.
70
71
Ääniasetukset
Ääniasetukset
Hälytysääni
Ääniasetukset-valikosta voit muokata seuraavia
asetuksia:
(Valikko 3.3)
• Soittoääni, äänenvoimakkuus ja tyyppi
Tällä toiminnolla voit valita tavan, jolla puhelin
ilmoittaa saapuvista puheluista.
• Näppäin-, virhe- ja tekstiviestin vastaanottoääniä
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Huomautus: Kun puhelin on äänettömässä
toimintatilassa (ks. 28), et voi
muuttaa ääniasetuksia.
Äänetön: ainoastaan taustavalot syttyvät; puhelin
ei soi eikä värise.
Soittoääni
Värinä: puhelin värisee, mutta ei soi.
(Valikko 3.1)
Tällä toiminnolla voit valita haluamasi soittoäänen.
Valittavana on useita erilaista soittoääntä. Aina kun
valitset yhden soittoäänen, sitä soitetaan
muutaman sekunnin ajan. Jos olet ladannut ääniä
Internetistä, EasyGPRS-ohjelmasta tai
vastaanottanut soittoääniä sisältäviä viestejä, voit
tarkastella äänien luetteloa tässä valikossa.
Soitt. voimakkuus
Vär.+tav.: ensin puhelin värisee kolme kertaa ja
soi sen jälkeen normaalisti.
Näppäinääni
(Valikko 3.4)
Tällä toiminnolla voit asettaa näppäinäänet.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
POIS: näppäinten käyttö on äänetöntä.
(Valikko 3.2)
Tällä toiminnolla voit määrittää soittoäänen
voimakkuuden (viisi eri tasoa).
Käytä
ja
-näppäimiä tai - ja
puhelimen vasemmalla puolella.
72
Tavallinen: puhelin soi valikkovaihtoehdossa
Soittoääni (Valikko 3.1) asetetulla soittoäänellä.
Näppäinääni: jokaisella näppäimellä on erilainen
ääni.
Piippaus: jokaisella näppäimellä on sama ääni.
-näppäimiä
73
Ääniasetukset
Sanomaääni
Ääniasetukset
(Valikko 3.5)
Tällä toiminnolla voit valita, miten puhelin ilmoittaa
uuden tekstiviestin saapumisesta.
SMS ääni
Tämän vaihtoehdon avulla voit valita miten puhelin
ilmoittaa uuden tekstiviestin saapumisesta.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
POIS: puhelin ei ilmoita viestin saapumisesta
äänellä.
Äänetön: merkkivalo puhelimen yläosassa
vilkkuu.
Lisä-ääni
(Valikko 3.6)
Voit mukauttaa puhelimen käyttämiä ääniä.
Kun haluat kytkeä Paina...
tietyn äänen…
PÄÄLLE
PÄÄLLE-valintanäppäintä.
Valinnan edessä näkyy
valintamerkki.
POIS
POIS-valintanäppäintä
uudelleen.
Valintamerkki poistuu
näytöstä.
Värinä: puhelin värisee.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Yksitt. piip.: puhelin piippaa kerran.
Virheääni: voit valita, huomauttaako puhelin
sinulle tekemästäsi virheestä vai ei.
SMS-ääni1~10: puhelin antaa
tekstiviestimerkkiäänen. Valittavana on 10 erilaista
tekstiviestiääntä.
SMSCB ääni
Tämän vaihtoehdon avulla voit valita, kuinka
puhelin ilmoittaa cell broadcast (CB)-soluviestin
saapumisesta.
Minuuttilaskuri: voit valita, antaako puhelin
äänimerkin minuutin välein soitetun puhelun aikana
muistuttaen puhelun kestosta.
Kytkentä-ääni: voit määrittää, antaako puhelin
äänimerkin, kun soittamaasi puheluun vastataan.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
POIS: puhelin ei käytä CB-ääntä.
Äänetön: merkkivalo puhelimen yläosassa
vilkkuu.
Värinä: puhelin värisee.
Yksitt. piip.: puhelin piippaa kerran.
SMS-CB ääni1~10: puhelin käyttää
CB-tekstiviestiääntä. Valittavana on 10 erilaista
CB-tekstiviestiääntä.
74
75
Puhelinasetukset
Puhelinasetukset
Omat asetukset
Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa
omien tarpeidesi mukaisiksi. Näitä ominaisuuksia
muutetaan Puhelinasetukset-valikosta.
Infrapunan aktivointi
Voit tällä toiminnolla muuttaa taustakuvan, joka
näkyy peruskäyttötilassa.
Tämän ominaisuuden avulla voit lähettää ja
vastaanottaa dataa tai fakseja infrapunaportin
kautta. Toimi seuraavasti, jos haluat käyttää
infrapunaliitäntää:
Taustakuvan muuttaminen:
1. Selaa luetteloa
• Määritä tietokoneesi IrDA-yhteensopivan portin
asetukset ja aktivoi portti
• Aseta puhelimen ja tietokoneen IrDA-portit
vastakkain
Voit muuttaa näytön taustakuvan ja osien värit
sellaisiksi kuin haluat.
Taustakuva
(Valikko 4.1)
• Aktivoi puhelimen infrapunatoiminto. Näytön
ylimmälle riville tulee näkyviin IrDA-kuvake (
(Valikko 4.2)
)
tai
-näppäimillä.
Käytettävissä on useita valmiita kuvia. Voit
myös valita tyhjän taustan tai minkä tahansa
Internetistä tai EasyGPRS-ohjelmasta ladatun
kuvan.
2. Paina Valitse-valintanäppäintä, kun haluamasi
vaihtoehto on tummennettuna.
Valitsemasi kuva tulee näkyviin.
IrDA-portti
15
3. Jos olet tyytyväinen valintaasi, voit siirtää kuvan
peruskäyttötilan taustakuvaksi painamalla
Valitse-näppäintä uudelleen.
IrDA-portti
Väriaihe
Yhteys on valmis tietojen siirtoa varten.
Jos tiedonsiirto puhelimen ja tietokoneen välillä ei
käynnisty 30 sekunnin aikana IrDA-portin
aktivoimisen jälkeen, portti kytketään
automaattisesti pois päältä.
Huomautus: Jos siirrettäviä tietoja on paljon, on
suositeltavaa käyttää puhelimen
mukana toimitettavaa datakaapelia.
76
Voit muuttaa näytön osien, kuten tekstin,
valintanäppäin alueen, valikon nimien ja
kuvakkeiden, väriä. Käytettävissäsi on viisi
väriasetusta.
Valitse haluamasi asetus ja paina Valitsevalintanäppäintä sekä vahvista valinta painamalla
OK-näppäintä.
77
Puhelinasetukset
Puhelinasetukset
Kieli
Valikkoasetus
Tällä toiminnolla voit valita, miten valikot
näytetään. Valittavanasi on joko Kansion tyyli tai
Luonto tyyli.
Tervehdysviesti
Kun haluat...
Paina...
Poistaa nykyisen
tervehdysviestin
-näppäintä ja pidä se
painettuna, kunnes viestiä ei
enää näy.
Kirjoittaa uuden
viestin
tarvittavia aakkosnumeerisia
näppäimiä.
-valintanäppäintä.
Lisätietoja merkkien näppäilystä on sivulla 42.
Oma numero
Tästä valitaan näyttöviestien kieli. Jos
kieliasetukseksi on valittu Automaattinen, kieli
valitaan automaattisesti puhelimeen asetetun
SIM-kortin kielen mukaan.
(Valikko 4.3)
Tällä toiminnolla voit asettaa tervehdysviestin, joka
tulee hetkeksi näkyviin, kun puhelimeen kytketään
virta. Valittuna oleva viesti tulee näkyviin.
Vaihda
tekstinsyöttötila
(Valikko 4.5)
Turva-asetukset
(Valikko 4.6)
Voit turva-asetuksilla rajoittaa puhelimen käyttöä
seuraavasti:
• Sillä voidaan soittaa vain tietyille henkilöille
• Sillä voidaan soittaa vain tietynlaisia puheluita
Puhelimen asetukset ja toiminnot on suojattu
koodeilla ja salasanoilla. Lisätietoja näistä on
seuraavissa jaksoissa (ks. myös sivuille 110-113).
PIN-kysely
Kun PIN-kyselyasetus on valittuna, PIN-koodi on
näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta.
Tämän vuoksi kukaan ei voi käyttää puhelinta ilman
lupaasi.
Tämän ominaisuuden avulla voit:
Huomautus: PIN-koodi on näppäiltävä ennen kuin
PIN-kysely voidaan kytkeä pois
käytöstä.
• Antaa kaikille SIM-korttiin tallennetuille omille
puhelinnumeroillesi nimen
Lisätietoja PIN-koodin muuttamisesta on jaksossa
Muuta PIN-koodi (Valikko 4.6.2).
• Muokata nimiä ja numeroita
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Tämä toiminto on muistiapu, jota käyttäen voit
tarvittaessa tarkistaa omia puhelinnumeroitasi.
Pois käytöstä: puhelin kytkeytyy suoraan
verkkoon, kun siihen kytketään virta.
Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin
varsinaisiin numeroihin millään tavoin.
Käyttöön: PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun
puhelimeen kytketään virta.
78
(Valikko 4.4)
79
Puhelinasetukset
Puhelinasetukset
Muuta PIN-koodi
Kortin lukitus
Tällä toiminnolla voi vaihtaa PIN-koodin, edellyttäen
että PIN-kysely on käytössä. Käytössä oleva
PIN-koodi on syötettävä ennen kuin uusi koodi
voidaan määrittää.
Kun Kortin lukitus-toiminto on käytössä, puhelinta
voidaan käyttää vain nykyisellä SIM-kortilla. Sinun
on näppäiltävä SIM-kortin lukituskoodi.
Kun olet näppäillyt uuden PIN-koodin, sinua
pyydetään vahvistukseksi näppäilemään koodi
uudelleen.
Kun olet näppäillyt lukituskoodin, sinua pyydetään
vahvistukseksi näppäilemään se uudestaan.
SIM-kortin lukituskoodi on ilmoitettava, ennen kuin
kortin lukitus voidaan avata.
FDN-tila
Lukitse puhelin
Kun lukitustoiminto on käytössä, puhelinta ei voi
käyttää ennen kuin siihen on syötetty 8-numeroinen
salasana virran kytkemisen jälkeen.
Valmistajan asettama salasana on "00000000".
Lisätietoja salasanan muuttamisesta on jaksossa
Salasanan vaihto (Valikko 4.6.4).
Kun oikea salasana on syötetty, puhelinta voidaan
käyttää normaalisti, kunnes siitä katkaistaan virta.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
FDN-tilassa (Sallitut numerot-tila) (edellyttäen, että
SIM-kortti tukee sitä) puhelujen soittaminen
sallitaan ainoastaan tiettyihin puhelinnumeroihin.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Pois käytöstä: puhelimella voidaan soittaa mihin
tahansa numeroon.
Käyttöön: puhelimella voidaan soittaa ainoastaan
puhelinmuistioon tallennettuihin numeroihin.
Toimintoa varten on syötettävä PIN2-koodi.
Huomautus: Kaikki SIM-kortit eivät tue PIN2-koodin
käyttöä. Jos SIM-korttisi ei tue tätä
koodia, tämä valikkovaihtoehto ei näy.
Pois käytöstä: puhelimen salasanaa ei tarvitse
antaa, kun puhelimeen kytketään virta.
Lisätietoja PIN2-koodin muuttamisesta on jaksossa
PIN2-koodin vaihto (Valikko 4.6.7).
Käyttöön: puhelimen salasana on annettava, kun
puhelimeen kytketään virta.
PIN2-koodin vaihto
Salasanan vaihto
PIN2-koodin vaihto-toiminnolla voidaan vaihtaa
puhelimen käytössä oleva PIN2-koodi. Käytössä
oleva PIN2-koodi on ilmoitettava ennen kuin uusi
koodi voidaan määrittää.
Salasanan vaihto-toiminnolla vaihdetaan
puhelimeen uusi salasana. Nykyinen salasana on
syötettävä ennen kuin uusi salasana voidaan
määrittää.
Valmistajan asettama salasana on "00000000". Kun
olet näppäillyt uuden salasanan, sinun on
vahvistettava se näppäilemällä salasana uudelleen.
80
Kun olet näppäillyt uuden PIN2-koodin, sinua
pyydetään vahvistukseksi näppäilemään se
uudestaan.
Huomautus: Kaikki SIM-kortit eivät tue PIN2-koodin
käyttöä. Jos SIM-korttisi ei tue tätä
koodia, tämä valikkovaihtoehto ei näy.
81
Puhelinasetukset
Näyttöasetukset
Puhelinasetukset
(Valikko 4.7)
Kontrasti
Tämän vaihtoehdon avulla voit säätää kontrastia
muuttamalla näytön tummemmaksi tai
kirkkaammaksi.
Toimi seuraavasti, kun haluat muuttaa näytön
kontrastia:
1. Valitse haluamaasi näyttö (Päänäyttö tai
Etunäyttö) ja paina Valitse-valintanäppäintä.
2. Muuta kontrastia
ja
-näppäimillä tai
puhelimen vasemmalla puolella olevilla
ja -näppäimillä.
3. Kun kontrasti on sellainen kuin haluat, tallenna
valinta painamalla OK-näppäintä.
Taustavalot
Voit valita, ovatko taustavalot käytössä. Puhelimen
valmius- ja puheaika pitenee jonkin verran, kun
taustavalot kytketään pois.
Autmaattivalot
Voit tätä toimintoa käyttämällä määrittää, milloin
taustavalot ovat käytössä. Voit näin säästää
akkuvirtaa.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Pois käytöstä: taustavalot ovat päällä
Taustavalot-valinnassa (Valikko 4.7.2)
määritetyn ajan; ks. sivulle 82.
Käyttöön: taustavalot syttyvät vain tiettynä
aikana. Voit määrittää ajan (tunnit ja minuutit)
numeronäppäimillä.
Merkkkivalo
Tämän vaihtoehdon avulla voit valita onko
puhelimen yläosassa oleva merkkivalo käytössä vai
ei. Voit myös valita valon värin.
Värivaihtoehdot ovat punainen, vihreä, sininen,
keltainen, sinivihreä, violetti ja valkoinen. Kun
puhelin on käyttövalmis, merkkivalo vilkkuu
valitsemasi värisenä.
Jos et halua merkkivalon näkyvän, valitse
vaihtoehto POIS.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
POIS: taustavalot eivät ole käytössä.
Lyhyt: taustavalot syttyvät painettaessa jotain
näppäintä tai puhelun saapuessa ja sammuvat
10 sekunnin kuluttua edellisestä
näppäinpainalluksesta.
Pitkä: taustavalot syttyvät painettaessa jotain
näppäintä tai puhelun saapuessa ja sammuvat
20 sekunnin kuluttua edellisestä
näppäinpainalluksesta.
82
Graaf.logo
Tämän valinnan avulla voit näyttää operaattorin
logon nimen sijasta.
PÄÄLLÄ: puhelimeen tallennettu operaattorin logo
näkyy pääkäyttötilassa; jos logoa ei ole tallennettu,
näkyvissä on operaattorin nimi.
POIS: puhelimen ollessa pääkäyttötilassa
näkyvissä on operaattorin nimi.
83
Puhelinasetukset
Lisäasetukset
Puhelinasetukset
(Valikko 4.8)
Voit kytkeä soiton toisto- tai vastaustoiminnot
päälle tai pois päältä.
Jos haluat kytkeä
ominaisuuden…
Paina...
Päälle
PÄÄLLÄ-valintanäppäintä.
Valinnan edessä näkyy
valintamerkki.
Pois
POIS-valintanäppäintä.
Valintamerkki poistuu
näytöstä.
Pika
(Valikko 4.9)
Selausnäppäimiä voidaan käyttää
pikavalintanäppäiminä. Kun niitä pidetään alhaalla
puhelimen ollessa perustilassa, niillä pääsee
tiettyihin valikkotoimintoihin suoraan.
Voit liittää näppäimeen pikavalinnan seuraavasti:
1. Valitse pikavalintanäppäimenä käytettävä
näppäin painamalla
tai
-näppäintä ja
paina sitten Valitse-valintanäppäintä.
Näppäin ylös (
)
Näppäin alas (
)
Valittavana ovat seura avat vaihtoehdot:
Näppäin oik ( )
Soiton toisto: kun tämä vaihtoehto on valittuna,
puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen
10 kertaa, jos vastaanottaja ei vastaa.
Näppäin vas ( )
Huomautus: soittoyritysten välinen aika vaihtelee.
Aktiivikansi: kun tämä vaihtoehto on valittuna,
voit vastata puheluun avaamalla kannen.
Kun vaihtoehto ei ole valittuna, sinun on avattava
kansi ja painettava näppäintä sen mukaan, mikä
Vastaus kaikilla näppäimillä-asetuksista on
valittuna (ks. alla).
Vastaus kaikilla näppäimillä: kun tämä
vaihtoehto on valittuna, voit vastata saapuvaan
puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä
lukuun ottamatta
-näppäintä ja Hylkäävalintanäppäintä. Voit jättää vastaamatta puheluun
painamalla
-näppäintä tai Hylkäävalintanäppäintä.
Kun tämä vaihtoehto ei ole valittuna, voit vastata
puheluun vain painamalla
-näppäintä tai
Vastaa-näppäintä.
84
2. Valitse näppäimelle määritettävä valikkotoiminto
painamalla
tai
-näppäintä.
Huomautus: Pikanäppäin otetaan pois käytöstä
valitsemalla toiminto Ei mitään.
3. Tallenna valinta painamalla Valitsevalintanäppäintä.
Asetusten nollaus
(Valikko 4.10)
Puhelimen oletusasetukset on helppo palauttaa.
Toimi seuraavasti.
1. Valitse Asetusten nollaus-vaihtoehto.
2. Näppäile 8-numeroinen salasana ja paina
OK-valintanäppäintä.
Huomautus: Valmistajan asettama salasana on
"00000000". Lisätietoja salasanan
vaihtamisesta on sivulla 80.
85
Kelloasetukset
Kelloasetukset
Muistion kirjoittaminen
Päivyritoiminnolla voit tehdä seuraavia toimintoja:
•
•
•
•
Tarkastella kalenteriasi ja suunnitella aikataulusi
Määrittää muistilistan
Asettaa nykyisen päivämäärän ja ajan
Asettaa hälytyksen niin, että puhelin soi
haluttuun aikaan (esimerkiksi muistuttamaan
tapaamisesta)
• Käyttää puhelinta laskimena, jolla voi suorittaa
peruslaskutoimituksia tai valuuttamuunnoksia
Voit muokata tietyn päivän muistiota tai kirjoittaa
uuden seuraavasti:
1. Valitse haluamasi päivämäärä kalenterista
selausnäppäimillä.
Huomautus: Kun haluat siirtyä edelliseen tai
seuraavaan kuukauteen, paina
puhelimen vasemmalla sivulla olevia
ja -näppäimillä.
2. Paina Valitse-valintanäppäintä.
Kalenteri aset
(Valikko 5.1)
Kalenteritoiminnolla voit:
• Tarkastella kalenteritapahtumia
• Tallentaa aikatauluasi koskevia toimintoja ja
asettaa tarvittaessa niitä koskevia hälytyksiä
Näyttöön ilmestyy tyhjä muistio, johon voit
tallentaa tietoja.
3. Kirjoita tiedot muistioon ja paina OK-näppäintä.
Huomautus: Lisätietoja merkkien näppäilystä on
sivulla 42.
Puhelin kysyy asetetaanko hälytys.
Kalenterin käyttö
Kun valitset Kalenteri aset-toiminnon
(Valikko 5.1), näyttöön tulee kalenteri.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot, kun painat
Aset.-valintanäppäintä.
Näytä kaikki: tuo näyttöön kaikki muistiot
vanhimmasta uusimpaan päivämäärästä riippumatta.
Voit selata muistioita
ja
-näppäimillä.
Poista kaikki: voit poistaa kaikki muistiot. Sinua
pyydetään vahvistamaan poistaminen.
Etsi päivä: voit siirtyä tietyn päivän kohdalle.
Poistu: sulkee Kalenteri-toiminnon, ja puhelin
palaa peruskäyttötilaan.
86
4. Jos haluat hälytyksen tiettynä päivänä, paina
Kyllä-valintanäppäintä.
Paina muussa tapauksessa Ei-valintanäppäintä.
5. Jos valitsit Kyllä, aseta herätysaika ja paina
OK-näppäintä.
Päivän väri muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa,
että muistio on lisätty.
Muistion muokkaaminen
Jos valitset päivämäärän, jolla on jo muistio, voit
muokata muistiota painamalla Muokkaavalintanäppäintä.
Huomautus: Lisätietoja merkkien näppäilystä on
sivulla 42.
87
Kelloasetukset
Kelloasetukset
Kun lopetat muistion muokkaaminen, paina OKvalintanäppäintä. Seuraavat vaihtoehdot tulevat
näyttöön, kun painat Aset.-valintanäppäintä.
Herätys: voit asettaa hälytyksen tapahtumaan
valitsemanasi päivänä.
Pyyhi: voit poistaa tarpeettoman muistion.
Kopioi: voit kopioida muistion toiseen päivän ja/tai
ajan kohdalle.
5. Anna määräaika.
Jos et halua asettaa määräaikaa, paina Ohitavalintanäppäintä.
6. Paina OK-valintanäppäintä.
Muistilistan muokkaaminen
Siirrä: voit vaihtaa muistion päivämäärän ja/tai
ajan.
Jos muistilistaan on jo määritetty tehtäviä, kun
valitset Muistilista-toiminnon (Valikko 5.2),
näyttöön ilmestyvät nykyiset tehtävät kiireellisyysja tilamerkkeineen (kolme tähteä merkitsee
suurinta ja yksi pienintä kiireellisyyttä).
Muistilista
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
(Valikko 5.2)
Tämän ominaisuuden avulla voit:
• Laatia tehtäväluettelon
• Asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen ja
määrittää niille määräajan
• Lajitella tehtävät niiden tärkeyden ja tilan
mukaan
Kun haluat...
Näin…
Tarkastella tietyn
tehtävän
yksityiskohtia
• Valitse tehtävä.
• Paina Näytävalintanäppäintä.
Vaihtaa tietyn
tehtävän tilaa
• Valitse tehtävä.
• Paina
-näppäintä, jolloin
tehtävä merkitään
suoritetuksi kuluvana
päivänä ja kellonaikana.
tai
• Valitse tehtävä.
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Merkitse.
• Valitse haluamasi tila
(Valmis tai Peru).
Luoda uuden
tehtävän
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Uusi.
• Näppäile teksti, tehtävän
kiireellisyys ja määräaika.
Muistilistan luominen
1. Paina Uusi-valintanäppäintä.
2. Näppäile ensimmäinen tehtävä.
Huomautus: Voit näppäillä enintään 40 merkkiä.
Lisätietoja kirjainten näppäilemisestä
on sivulla 42.
3. Paina OK-valintanäppäintä.
4. Valitse tehtävän kiireellisyys
ja
-näppäimillä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
88
89
Kelloasetukset
Kelloasetukset
Aika & pvm
(Valikko 5.3)
Kun haluat...
Näin…
Muokata
olemassa olevaa
tehtävää
• Valitse tehtävä.
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Muokkaa.
• Muokkaa tekstiä, tehtävän
kiireellisyyttä ja määräaikaa.
Tällä toiminnolla voit muuttaa nykyistä kellonaikaa
ja päivämäärää. Voit myös tarkistaa Greenwichin
keskiajan (GMT) ja kellonajan 21 kaupungissa eri
puolilla maailmaa.
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Järjestä.
• Valitse lajitteluehto
(Kiireellinen, Ei kiireell.,
Valmis tai Peru).
Aseta aika: voit asettaa puhelimen kellon ajan.
Voit valita ajan esitysmuodon Ajan es. Muototoiminnolla (Valikko 5.3.4).
Lajitella olemassa
olevat tehtävät
kiireellisyyden tai
tilan mukaan
Kopioida tehtävän • Valitse tehtävä.
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Kopioi.
• Muokkaa tekstiä, tehtävän
kiireellisyyttä ja määräaikaa.
Kopioida tehtävän
kalenteriin
• Valitse tehtävä.
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Kopioi kalenteriin.
• Muokkaa tekstiä, tehtävän
kiireellisyyttä ja määräaikaa.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Huomautus: Ennen kellonajan asettamista sinun on
määritettävä aikavyöhyke
Maailmanaika-toiminnolla
(Valikko 5.3.3).
Aseta päivämäärä: voit asettaa päivämäärän,
kuukauden ja vuoden.
Maailmanaika: voit tarkistaa Greenwichin
keskiajan (GMT) ja kellonajan 21 kaupungissa eri
puolilla maailmaa ja -näppäimiä käyttämällä.
Näytöllä näkyy:
• Kaupungin nimi
• Päivämäärä ja aika
• Aikaero valitun kaupungin ja oman kaupunkisi
välillä, jos olet asettanut paikallisen ajan
(ks. alla) tai GMT-ajan (oletus)
Poistaa tehtävän
• Valitse tehtävä.
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Poista.
Poistaa kaikki
tehtävät
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Poista kaikki.
• Vahvista tehtävien
poistaminen painamalla
OK-valintanäppäintä.
1. Valitse omaa aikavyöhykettäsi vastaava
kaupunki painamalla tai -näppäintä.
Näyttöön ilmestyy paikallinen päivämäärä ja
aika.
Poistua
Muistilistasta
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Poistu.
Ajan es. Muoto: voit valita 24 tuntia tai
12 tuntia ajan esitystavan.
90
Oman aikavyöhykkeen valinta:
2. Paina Aseta-valintanäppäintä.
91
Kelloasetukset
Herätys
Kelloasetukset
Tämän ominaisuuden avulla voit:
Hälytystä asettaessasi tai tarkistaessasi
valittavanasi ovat seuraavat vaihtoehdot, kun
painat Aset.-valintanäppäintä.
• Asettaa hälytyksen tapahtumaan tiettynä aikana
Poista hälytys: kytkee pois hälytyksen.
• Asettaa puhelimen hälyttämään määrättyyn
aikaan, vaikka puhelin on kytketty pois päältä
(Autom. virta-valikon asetus on Käyttöön)
Hälytyksen asetus: voit valita hälytyksen
soittoäänen.
(Valikko 5.4)
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Kertaherätys: hälytys annetaan vain kerran,
minkä jälkeen se kytkeytyy pois käytöstä.
Päiväherätys: hälytys annetaan joka päivä
samaan aikaan.
Aamusoitto: puhelin herättää sinut aamulla.
Hälytyksen asettaminen:
1. Valitse hälytyksen tyyppi.
2. Näppäile tarvittaessa aika ja päivämäärä.
3. Paina OK-valintanäppäintä.
4. Jos valitset vaiheessa 1 Aamusoittovaihtoehdon, valitse toistotapa. Maanantaista
perjantaihin tai Maanantaista
lauantaihin.
Poista her.: poistaa hälytysasetukset käytöstä.
Autom. virta: jos Käyttöön-asetus on valittuna,
hälytys tapahtuu määrättyyn aikaan, vaikka puhelin
on kytketty pois päältä.
Jos Pois käytöstä-asetus on valittuna ja
puhelimesta katkaistaan virta, hälytys ei toimi.
Hälytys lopetetaan avaamalla puhelin ja painamalla
Poistu-valintanäppäintä.
92
Laskin
(Valikko 5.5)
Tällä toiminnolla voit käyttää puhelinta laskimena.
Laskin osaa peruslaskutoimitukset: yhteenlaskun,
vähennyslaskun, kertolaskun ja jakolaskun.
Laskimen käyttäminen
1. Näppäile ensimmäinen numero
numeronäppäimillä.
2. Paina oikeanpuoleista valintanäppäintä, kunnes
näyttöön ilmestyy haluamasi matemaattinen
symboli: + (yhteenlasku), - (vähennyslasku),
x (kertolasku), / (jakolasku).
3. Näppäile toinen numero.
4. Toista vaiheita 1–3 niin monta kertaa kuin on
tarpeen.
Huomautuksia:
• Voit poistaa näppäilyvirheet tai tyhjentää näytön
painamalla
-näppäintä.
• Voit lisätä desimaalipisteen tai sulun painamalla
vasenta valintanäppäintä, kunnes oikea symboli
tulee näkyviin.
5. Lopputuloksen saat painamalla
-näppäintä.
93
Kelloasetukset
Valuutanvaihto
(Valikko 5.6)
Voit tätä valintaa käyttämällä tehdä
valuttumuunnoksia.
1. Näppäile muunnettavan valuutan kurssi ja paina
OK-valintanäppäintä.
Voit lisätä desimaalipilkun painamalla
-näppäintä.
2. Näppäile muunnettavan valuutan määrä ja paina
OK-valintanäppäintä.
Näyttöön tulee vaihtokurssi ja näppäilemäsi
rahamäärän arvo muunnetussa valuutassa.
3. Paina Poistu-valintanäppäintä, kun lopetat
valuuttamuuntimen käyttämisen.
94
Verkkopalvelut
Nämä valikkotoiminnot koskevat verkkopalveluita.
Kysy niiden saatavuutta verkko-operaattorilta ja
tilaa haluamasi palvelut.
Soitonsiirto
(Valikko 6.1)
Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut
määrittämääsi numeroon.
Esimerkki: Haluat ehkä ohjata työpuhelut
työtoverillesi lomalla ollessasi.
Soitonsiirto voidaan määrittää seuraavilla
asetuksilla:
Siirrä kaikki: kaikki puhelut siirretään.
Jos numerosi varattu: puhelut siirretään, jos
puhut toista puhelua.
Jos numerosi ei vastaa: puhelut siirretään, jos
et vastaa puhelimeen.
Jos ei yhteyttä verkkoon: puhelut siirretään,
jos puhelimesi ei ole yhteydessä verkkoon.
Peruuta kaikki: soitonsiirrot eivät ole käytössä.
Voit määrittää erilaisia soitonsiirtovaihtoehtoja
puhelutyyppien mukaan:
• Vain tavalliset puhelut
• Vain datapuhelut
Esimerkki: Voit siirtää tavalliset puhelut
työtoverillesi, jos puhut toista puhelua.
95
Verkkopalvelut
Verkkopalvelut
Soitonsiirtoasetusten määrittäminen:
1. Valitse soitonsiirtotyyppi painamalla
tai
-näppäintä, kunnes oikea vaihtoehto
näkyy tummennettuna. Paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
2. Valitse soitonsiirtotyyppi painamalla
tai
-näppäintä, kunnes oikea vaihtoehto
näkyy tummennettuna ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
Valitut asetukset tulevan näyttöön. Jos
vaihtoehto on jo asetettu, numero johon soitot
siirretään, näkyy näytössä.
3. Kun haluat…
Puhelunesto
(Valikko 6.2)
Verkon puhelunestopalvelulla puheluita voi rajoittaa
eri tavoin.
Puheluneston asetusvalinnat ovat seuraavat:
Kaikki lähtevät puhelut: puhelimella ei voi
soittaa.
Ulkomaanpuhelut: puhelimella ei voi soittaa
ulkomaille.
Ulkomaanpuhelut paitsi kotiin: puhelimella
voidaan ulkomailla oltaessa soittaa ainoastaan
oleskelumaahan ja kotimaahan, jossa oma
operaattori sijaitsee.
Näin…
Aktivoida
puhelunsiirron
Paina Aktivoivalintanäppäintä.
Siirry vaiheeseen 4.
Muuttaa
valitun
numeron
Paina Muutavalintanäppäintä.
Siirry vaiheeseen 4.
Poistaa
soitonsiirron
käytöstä
Paina Poistavalintanäppäintä.
4. Näppäile numero, johon puhelut siirretään ja
paina OK-valintanäppäintä.
Aloita ulkomaan numeron näppäileminen
painamalla
-näppäintä, kunnes +-merkki
tulee näyttöön.
Kaikki tulevat puhelut: puheluja ei voi ottaa
vastaan.
Tulevat puhelut ulkomailla: puheluja ei voi
ottaa vastaan, kun puhelin on kotiverkon
ulkopuolella.
Peruuta kaikki: kaikki puhelunestoasetukset
kytketään pois käytöstä; puhelujen soittaminen ja
vastaanotto tapahtuu normaalisti.
Voit määrittää erilaisia soitonsiirtovaihtoehtoja
puhelutyyppien mukaan:
• Vain tavalliset puhelut
• Vain datapuhelut
Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön
tulee verkon kuittaus.
Voit kytkeä kaikki soitonsiirrot pois käytöstä
valitsemalla Peruuta kaikki-vaihtoehdon.
96
97
Verkkopalvelut
Puhelunestotoimintojen asettaminen:
1. Valitse puheluneston tyyppi painamalla
tai
-näppäintä, kunnes oikea vaihtoehto
näkyy tummennettuna. Paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
2. Valitse estettävien puheluiden tyyppi painamalla
tai
-näppäintä, kunnes oikea vaihtoehto
näkyy tummennettuna ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
Verkkopalvelut
Vaihda puhelun-eston salasana: tällä
toiminnolla voit asettaa operaattorilta saamasi
puheluneston salasanan ja muuttaa sitä. Sinun on
näppäiltävä käytössä oleva salasana on ennen kuin
voit määrittää uuden salasanan.
Kun olet näppäillyt uuden salasanan, sinun on
vahvistettava se näppäilemällä salasana uudelleen.
Koputus
(Valikko 6.3)
3. Vahvista muutetut asetukset painamalla
Aktivoi-valintanäppäintä.
Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen
saapuvista puheluista puhuessasi toista puhelua.
4. Näppäile verkko-operaattorilta saamasi
puheluneston salasana.
Voit määrittää erilaisia koputusvaihtoehtoja
puhelutyyppien mukaan:
Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön
tulee verkon kuittaus.
• Vain tavalliset puhelut
• Vain datapuhelut
Puhelunestotoimintojen kytkeminen pois päältä:
Koputustoimintojen asettaminen:
1. Valitse käytöstä poistettava
puhelunestovaihtoehto.
1. Valitse puhelutyyppi, jolle haluat koputustoiminnon painamalla
tai
-näppäintä,
kunnes oikea vaihtoehto näkyy tummennettuna.
Paina sitten Valitse-valintanäppäintä.
2. Valitse puhelutyyppi, jota vaihtoehto koskee.
3. Paina Poista-valintanäppäintä.
4. Näppäile verkko-operaattorilta saamasi
puheluneston salasana.
Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön
tulee verkon kuittaus.
Voit kytkeä kaikki puhelunestot pois käytöstä
valitsemalla Peruuta kaikki-vaihtoehdon.
Näet näytöstä, onko koputus aktivoitu vai
aktivointi poistettu.
2. Voit aktivoida koputuksen tai poistaa sen
aktivoinnin tarvittaessa käyttämällä Aktivoi tai
Kumoa-valintanäppäimiä.
Palataksesi edelliseen näyttöön paina Poistuvalintanäppäintä.
Voit kytkeä kaikki koputusasetukset pois käytöstä
valitsemalla Peruuta kaikki-vaihtoehdon.
98
99
Verkkopalvelut
Verkon valinta
Verkkopalvelut
(Valikko 6.4)
Verkon valinta-valikosta voidaan määrittää
halutaanko kotiverkon ulkopuolinen verkko valita
käsin vai automaattisesti.
Huomautus: Voit valita muun kuin oman
kotiverkkosi vain siinä tapauksessa,
että operaattorillasi on
yhteiskäyttösopimus (roaming) toisen
verkon operaattorin kanssa.
Verkonvalintamenetelmän määrittäminen
kotiverkon ulkopuolella:
1. Kun näytössä näkyy Verkon valinta, paina
Valitse-valintanäppäintä.
2. Paina
tai
-näppäintä, kunnes haluamasi
toiminto näkyy tummennettuna. Paina sen
jälkeen OK-valintanäppäintä.
Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon,
puhelin kytkeytyy kotiverkon ulkopuolella
ensimmäiseen löytämäänsä verkkoon.
Jos valitset Valinta käsin-vaihtoehdon, puhelin
etsii käytettävissä olevat verkot. Siirry
vaiheeseen 3.
3. Paina
tai
-näppäintä, kunnes haluamasi
verkko näkyy tummennettuna. Paina sen
jälkeen OK-valintanäppäintä.
Puhelin kytkeytyy valitsemaasi verkkoon.
Numeron näyttö
(Valikko 6.5)
Voit estää puhelinnumerosi näkymisen
vastaanottajan puhelimessa.
Huomautus: Kaikki verkot eivät tue tämän
asetuksen muuttamista.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Oletus: käytössä on verkon oletusasetus.
Kätke numero: numeroasi ei näytetä
vastaanottajan puhelimessa.
Lähetä numero: numero lähetetään jokaisen
puhelun yhteydessä.
Suljettu käyttäjäryhmä
(Valikko 6.6)
Tällä verkkopalvelulla saapuvia ja lähteviä puheluita
voidaan rajoittaa koskemaan tiettyä
käyttäjäryhmää. Voit olla jäsenenä enintään
10 käyttäjäryhmässä.
Kysy verkko-operaattorilta lisätietoja
käyttäjäryhmän luomisesta, käyttöönotosta ja
käytöstä.
Esimerkki: Yritys antaa työntekijöidensä käyttöön
SIM-kortteja ja sallii puhelut ainoastaan
saman työryhmän jäsenten välillä.
Suljetun käyttäjäryhmän käyttöönotto
Kun valitset Suljettu käyttäjäryhmä-valikon,
voit siirtyä Suljettu käyttäjäryhmä-toimintoon. Voit
nyt valita seuraavat toiminnot painamalla Valitsenäppäintä.
Käyttäjäryhmä-luettelo: voit tarkastella, lisätä
tai poistaa käyttäjäryhmäluettelon numeroita. Esiin
tulee käytössä oleva käyttäjäryhmäluettelo.
100
101
Verkkopalvelut
Verkkopalvelut
Lisää uusi käyttäjäryhmä operaattorin ohjeiden
mukaan tai poista valitsemasi ryhmä.
Kun haluat...
Selata nykyistä
käyttäjäryhmäluet
teloa
Paina...
tai
-näppäintä.
Taajuusvalinta
(Valikko 6.7)
Jotta puhelimella voisi soittaa ja vastaanottaa
puheluita, käytettävissä on oltava sopiva verkko.
Puhelimesi pystyy toimimaan seuraavissa
verkoissa:
• GSM 900
Lisätä uuden
käyttäjäryhmäluet
telon
Aset.-valintanäppäintä,
valitse Lisää ja näppäile
käyttäjäryhmän numero.
• GSM 1800
Poistaa
käyttäjäryhmäluet
telon
Aset.-valintanäppäintä ja
valitse Poista.
• GSM 1900
Aktivoida
käyttäjäryhmäluet
telon
Aset.-valintanäppäintä ja
valitse Aktivoi.
Ulkop. käyttö: voit estää tai sallia puhelut muihin
kuin suljetun käyttäjäryhmän numeroihin. Tämän
ominaisuuden käyttömahdollisuus on määritetty
käyttäjäryhmäsopimuksessa. Kysy lisätietoja
operaattorilta.
Oletusryhmä: voit ilmoittaa operaattorillesi
oletuskäyttäjäryhmän. Kun olet tehnyt sen, voit
ottaa käyttöön puhelimen Oletusryhmätoiminnon. Kun soitat puhelun, oletusryhmä
valitaan suoraan, joten sitä ei tarvitse valita
erikseen luettelosta.
• Yhdistetty GSM 900/1800
Puhelimen käyttämä oletusverkko määräytyy sen
mukaan, mistä maasta puhelin on ostettu. Kun
matkustat ulkomaille, sinun on valittava jokin siellä
toimivista verkoista. Toimi seuraavasti:
1. Kun näytössä näkyy Taajuusvalinta, paina
Valitse-valintanäppäintä.
2. Paina
tai
-näppäintä, kunnes haluamasi
vaihtoehto (GSM 900/1800 tai GSM 1900)
näkyy tummennettuna. Paina sitten
OK-valintanäppäintä.
Kun valitset uuden taajuuden, puhelin näyttää
vahvistusviestin ja etsii sitten automaattisesti
käytettävissä olevat verkot. Sen jälkeen puhelin
rekisteröityy sopivimpaan valitsemallasi taajuudella
toimivaan verkkoon.
Poista käytöstä: poistaa suljettu käyttäjäryhmätoiminnon käytöstä. Tämä valikko näkyy vain
silloin, kun oletusryhmä on otettu käyttöön tai
suljetun käyttäjäryhmän (CUG) hakemisto on
valittuna.
102
103
Huvit
Huvit
MIDletin käynnistäminen
Huvit-valikko sisältää useita valintoja.
Pelit
(Valikko 7.1)
Voit käynnistää MIDletin seuraavasti:
1. Valitse Lataukset-näytöstä Pelit & muuta.
Puhelimessasi on kolme peliä.
2. Valitse haluamasi MIDlet ja paina Käynnistvalintanäppäintä.
Valitse haluamasi peli
ja
-näppäimillä ja
paina sitten Valitse-valintanäppäintä. Saat
peliohjeet tarvittaessa näkyviin näyttöön.
Valikkojen käyttäminen
WAP-selain
(Valikko 7.2)
Puhelimessasi on WAP-selain, jolla saat yhteyden
Internetiin ja voit käyttää sen palveluita.
Lisätietoja WAP-selain-valikon käyttämisestä on
puhelimen mukana toimitettavassa WAP-selaimen
käyttöohjeessa.
Lataukset
(Valikko 7.3)
Voit ladata WAP-selaimella MIDletejä
(matkapuhelimessa toimivia Java-sovelluksia) eri
lähteistä ja tallentaa ne puhelimeesi. Voit sitten
tarkastella tallennettuja MIDletejä Pelit & muutanäytössä.
Huomautus: Java-palvelut eivät ehkä ole
käytettävissä, jos palveluntarjoaja ei
tue niitä.
Päänäytön Valikko-valintanäppäintä painamalla
saat näkyviin seuraavat valinnat.
Tiedot*: näyttää valitun MIDletin tiedot, kuten
tiedoston koon, sovelluksen version, tekijän ja
MIDletin kuvaustiedoston (jad-tiedosto) sijainnin.
Poista*: poistaa valitun MIDletin. Paina Poistavalintanäppäintä, kun näyttöön tulee vahvistusviesti.
Voit peruuttaa valintasi painamalla Peruutavalintanäppäintä.
Päivitä*: ottaa yhteyden palvelimeen ja päivittää
valitun MIDletin.
Tekstin kirjoittaminen
Seuraavat neljä syöttötilaa ovat käytettävissä, kun
kirjoitat URL-osoitteita.
ABC: voit kirjoittaa isoja kirjaimia.
abc: voit kirjoittaa pieniä kirjaimia.
Pelit & muuta
123: voit näppäillä numeroita.
Tästä valikosta voit käynnistää MIDletejä ja valita
useita vaihtoehtoja.
Sym: voit valita erikoismerkkejä. Kun olet valinnut
haluamasi erikoismerkin selausnäppäimillä, voit
lisätä merkin tekstiin painamalla
-näppäintä.
Lisätietoja MIDletien lataamisesta WAP-selaimella
on puhelimen mukana toimitettavassa WAPselaimen käyttöohjeessa.
104
* Näkyvät vain, kun puhelimessa on MIDletejä.
105
Huvit
Jos haluat vaihtaa tekstinsyöttötilan, paina
-näppäintä, kunnes haluamasi syöttötilan merkki
tulee näkyviin näytön valintanäppäinalueelle.
Ongelmien
ratkaiseminen
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tee seuraavat
tarkistukset. Näin säästät aikaa ja tarpeettomasta
puhelinsoitosta aiheutuneita kuluja.
Äänet
Tässä valikossa näkyvät palvelimelta ladatut äänet.
Voit käyttää ladattuja ääniä soittoääninä, mutta et
voi lähettää niitä toisiin puhelimiin.
Kun muisti on täynnä, näyttöön tulee varoitusviesti
ja puhelin kieltäytyy vastaanottamasta uusia ääniä,
kunnes poistat vanhoja.
Kuvat
Tässä valikossa näkyvät palvelimelta ladatut kuvat.
Voit käyttää ladattuja kuvia taustakuvina, mutta et
voi lähettää niitä toisiin puhelimiin.
Kun muisti on täynnä, näyttöön tulee varoitusviesti
ja puhelin kieltäytyy vastaanottamasta uusia kuvia,
kunnes poistat vanhoja.
DNS Asetukset
Java-palvelimen DNS (Domain Name Server) osoite on asetettu valmiiksi tehtaalla, mutta joudut
ehkä joskus muuttamaan sen. Voit tässä valikossa
määrittää, päivitetäänkö osoite tarvittaessa
automaattisesti.
Automaattinen: palvelin lähettää osoitteen
puhelimeen automaattisesti, jos osoite muuttuu.
Valinta käsin: voit muuttaa osoitteen manuaalisesti.
106
Kun kytket puhelimeen virran, näytöllä
näkyy jokin seuraavista viesteistä
Aseta SIM-kortti
• Tarkista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Puhelin on lukittu, näppäile salasana
• Automaattinen lukitustoiminto on kytkeytynyt
päälle. Sinun on näppäiltävä puhelimen salasana,
ennen kuin voit käyttää puhelinta.
Syötä
• Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on
näppäiltävä SIM-kortin mukana toimitettu
PIN-koodi.
• Jos PIN-koodin kyselytoiminto on aktivoitu,
PIN-koodi on ilmoitettava aina, kun puhelimeen
kytketään virta. Sinun on näppäiltävä PIN-koodi
ja kytkettävä toiminto tarvittaessa pois päältä.
Syötä PUK-koodi
• PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa
peräkkäin ja puhelin on lukkiutunut. Näppäile
operaattorilta saamasi PUK-koodi.
107
Ongelmien ratkaiseminen
Ongelmien ratkaiseminen
Näytössä näkyy "Ei palvelua",
"Verkkovirhe" tai "Ei suoritettu"
• Yhteys verkkoon on katkennut. Voit olla alueella,
jossa signaali on heikko (tunnelissa tai
rakennusten keskellä). Vaihda paikkaa ja kokeile
uudelleen.
• Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää
sopimuksen tekemistä operaattorin kanssa. Kysy
lisätietoja operaattorilta.
Olet näppäillyt numeron, mutta sitä ei
valita
• Tarkista, että olet painanut
Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytöllä
vilkkuu teksti “** Varoitus ** Akku
tyhjenee“
• Akussa ei ole riittävästi virtaa. Vaihda akku ja
lataa se.
Äänenlaatu on huono
• Katso signaalin voimakkuuden osoitinta (
).
Palkkien määrä ilmaisee signaalin voimakkuuden
voimakkaasta (
) heikkoon ( ).
• Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi
ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.
-näppäintä.
• Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
• Lähtevien puheluiden esto on ehkä päällä.
Puhelimeesi ei voi soittaa
• Tarkista, että puhelin kytketty päälle
(
-näppäintä painettu yli sekunnin ajan).
Puhelin ei soita puhelinmuistiosta
valittuun numeroon
• Tarkista puhelinmuistion Hae-toiminnon avulla,
että numero on tallennettu oikein.
• Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.
• Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
• Saapuvien puheluiden esto on ehkä päällä.
Toinen osapuoli ei kuule puhettasi
• Mikrofoni voi olla mykistettynä.
• Puhelin ei ehkä ole tarpeeksi lähellä suutasi.
Mikrofoni on puhelimen keskellä alareunassa.
108
Jos ongelmasi ei ratkea edellä esitettyjen
ohjeiden avulla, merkitse muistiin:
• Puhelimen malli ja valmistusnumero
• Takuutiedot
• Selkeä kuvaus ongelmasta
Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai
Samsungin huoltoon.
109
Käyttökoodit
Käyttökoodit
PIN-koodi
Puhelimesi ja SIM-kortti käyttävät useita
käyttökoodeja. Niiden avulla puhelin voidaan
suojata luvattomalta käytöltä.
Kun sinua pyydetään antamaan joku alla kuvatuista
koodeista, näppäile se (numerot näytetään tähtinä)
ja paina OK-valintanäppäintä. Jos teet virheen
paina
-näppäintä riittävän monta kertaa, kunnes
virheellinen numero on poistettu. Näppäile sitten
oikea koodi.
Käyttökoodeja (PUK- ja PUK2-koodeja lukuun
ottamatta) voidaan muuttaa Turva-asetuksetvalikosta (Valikko 4.6). Lisätietoja on sivulla 79.
Tärkeää! Vältä hätänumeroita muistuttavia
koodeja, kuten 112, jotta et vahingossa
soita hätänumeroihin.
PIN-koodi (Personal Identification Number), jonka
pituus voi olla 4–8 numeroa, estää SIM-korttisi
luvattoman käyttämisen. Yleensä se toimitetaan
SIM-kortin mukana.
Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa
peräkkäin, koodi kytketään pois käytöstä eikä sitä
voi käyttää, ennen kuin olet näppäillyt PUK-koodin
(ks. alla).
Kun haluat...
Katso...
Ottaa käyttöön tai poistaa Sivulle 79
käytöstä PIN-kyselyn
(Valikko 4.6.1).
salasanan
Vaihtaa PIN-koodin
Sivulle 80
(Valikko 4.6.2).
Puhelimen salasana
PUK-koodi
Puhelin voidaan lukita luvattomalta käytöltä
salasanalla. Puhelimen salasanaksi on tehtaalla
asetettu "00000000".
8-numeroinen PUK-koodi (Personal Unblocking
Key) on näppäiltävä, jos puhelin on lukkiutunut
virheellisen PIN-koodin näppäilemisen vuoksi.
Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan
PUK-koodi. Jos PUK-koodia ei löydy, ota yhteys
operaattoriin.
Kun haluat...
Katso...
Ottaa käyttöön tai poistaa Sivulle 80
käytöstä puhelimen
(Valikko 4.6.3).
lukituksen
Vaihtaa puhelimen
salasanan
Sivulle 80
(Valikko 4.6.4).
PIN-koodin palauttaminen käyttöön:
1. Näppäile PUK-koodi ja paina OKvalintanäppäintä.
2. Näppäile uusi PIN-koodi ja paina OKvalintanäppäintä.
3. Kun näytölle ilmestyy viesti Vahv. uusi PIN,
näppäile sama koodi uudelleen ja paina
OK-valintanäppäintä.
110
Jos näppäilet PUK-koodin väärin 10 kertaa
peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu lopullisesti. Hanki
111
uusi kortti operaattorilta.
Käyttökoodit
Käyttökoodit
PIN2-koodi
Puheluneston salasana
Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan
PIN2-koodi (4-8-numeroinen), jota tarvitaan
erityistoimintojen, kuten puhelujen
enimmäishinnan, asettamiseen. Nämä toiminnot
ovat käytössä, jos SIM-kortti tukee niitä.
Nelinumeroista puheluneston salasanaa tarvitaan
puhelunestotoimintoihin. Saat salasanan
operaattorilta, kun tilaat tämän palvelun. Lisätietoja
on sivulla 99.
Jos näppäilet PIN2-koodin väärin kolme kertaa
peräkkäin, koodi kytketään pois käytöstä eikä sitä
voida käyttää ennen PUK2-koodin syöttämistä.
Vaihda PIN2-koodi sivun 81 ohjeiden mukaan
(valikko 4.6.7).
PUK2-koodi
Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan
8-numeroinen PUK2-koodi (Personal Unblocking
Key 2), jota tarvitaan käytöstä poistetun PIN2-koodin
vaihtamiseen. Jos kadotat koodin, ota yhteys
operaattoriin.
PIN2-koodin palauttaminen käyttöön:
1. Näppäile PUK2-koodi ja paina OKvalintanäppäintä.
2. Näppäile uusi PIN2-koodi ja paina OKvalintanäppäintä.
3. Kun näyttöön ilmestyy viesti Vahvista PIN2,
näppäile sama koodi uudestaan ja paina
OK-valintanäppäintä.
Jos näppäilet PUK2-koodin väärin 10 kertaa
peräkkäin, et voi käyttää PIN2-koodia vaativia
toimintoja. Hanki uusi kortti operaattorilta.
112
113
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Terveytesi ja
turvallisuutesi vuoksi
Radiotaajuusenergialle altistuminen
(SAR-tiedot)
Tämä puhelinmalli täyttää radioaalloille altistumista
koskevat EU-vaatimukset.
Matkapuhelimesi on radiolähetin ja-vastaanotin.
Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä
EU-neuvoston suosittelemia rajoja
radiotaajuussignaaleille (RF) altistumiselle. Nämä
rajat ovat osa kattavaa ohjeistoa ja asettavat
sallitut radiotaajuussignaalitasot tavallisille
ihmisille. Ohjeiston kehitti riippumaton tieteellinen
organisaatio jaksottaisten ja perusteellisten
tieteellisten tutkimusten arviointien kautta. Rajat
käsittävät konkreettisen turvallisuusmarginaalin,
jotka on suunniteltu varmistamaan kaikkien
henkilöiden turvallisuus, iästä ja terveydentilasta
riippumatta.
Testit SARia varten suoritetaan käyttämällä
vakiotoiminta-asentoja puhelimen lähettäessä
suurimmalla mahdollisella varmennetulla
tehotasolla kaikilla testatuilla taajuusalueilla. Vaikka
SAR on määritetty suurimmalle varmennetulle
tehotasolle, todellinen puhelimen SAR-taso
käytössä voi olla reilusti alle maksimiarvon. Näin
sen vuoksi, että puhelin on suunniteltu toimimaan
monilla tehotasoilla niin, että vain verkon
tavoittamiseen tarvittava teho käytetään. Yleensä
mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on
puhelimen lähtöteho.
Ennen kuin uusi puhelinmalli on yleisesti myytävänä
Euroopan R&TTE Direktiivin mukaisuus on
osoitettava. Tämä direktiivi sisältää yhtenä
perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.
Matkapuhelimien altistusstandardi käyttää
SAR-mittayksikköä (Specific Absorption Rate =
Ominaisabsorptiovilkkaus). EU-neuvoston
suosittelema SAR-raja on 2,0 W/kg*.
* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on
2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna yli kymmenelle
grammalle kehon kudosta. Rajaan sisältyy konkreettinen
turvallisuusmarginaali, joka antaa lisäsuojaa yleiseen
käyttöön ja kaikkien mittausvaihtelujen osuuden.
SAR- arvot saattavat vaihdella riippuen kansallisesta
ilmoitusvelvollisuudesta ja verkkotaajuusalueesta.
114
115
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Akkujen käyttöohjeita
Puhelimesi virtalähteenä käytetään ladattavaa
litium-ioni-vakioakkua.
• Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
• Käytä akkuja vain mihin ne on tarkoitettu.
• Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, se
kuluttaa vähemmän virtaa. Puhe-ja valmiusajat
riippuvat suuresti matkapuhelinverkon signaalin
voimakkuudesta ja verkko-operaattorin
parametreista.
• Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta
varauksesta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku
voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se
kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puheja valmiusaika) on huomattavasti normaalia
lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
• Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten
autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun
tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua
huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai
kylmä, puhelimessa saattaa olla tilapäisiä
käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu
täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0 °C)
vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
• Älä oikosulje akkua. Oikosulku voi tapahtua
vahingossa metalliesineen (kolikko, paperiliitin,
kynä tms.) yhdistäessä akun + ja – navan (akun
takana olevat metalliliuskat), kun akkua
säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai
laukussa. Koskettimien oikosulkeminen voi
vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta
esinettä.
• Kun hävität käytettyjä akkuja, noudata paikallisia
jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä
hävitä akkuja polttamalla.
• Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen
itsestään, jos sitä ei käytetä.
• Käytä vain Samsungin suosittelemia akkuja ja
lataa ne Samsungin suosittelemilla latureilla.
Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä.
Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä
ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
• Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun
latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun
lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
116
117
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Liikenneturvallisuus
Matkapuhelin on tehokas keino lähettää
ääniviestejä – melkein missä tahansa, milloin
tahansa. Mutta matkapuhelimien eduista seuraa
myös vastuuta, jota jokaisen käyttäjän on
kannettava.
Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi.
Kun käytät matkapuhelintasi ohjauspyörän takana,
käytä myös tervettä järkeäsi ja muista seuraavat
neuvot.
1. Opettele tuntemaan matkapuhelimesi ja sen
ominaisuudet, kuten pikavalinta ja automaattinen
soitontoisto. Mikäli nämä ominaisuudet ovat
käytettävissä, ne auttavat soittamaan puhelun
irrottamatta huomiotasi tiestä.
2. Käytä hands-free-laitetta, mikäli se on
käytettävissä. Jos mahdollista, lisää mukavuutta
ja turvallisuutta matkapuhelimeesi yhdellä
monista nykyisin saatavilla olevista hands-freelisävarusteista.
3. Aseta matkapuhelimesi helposti saataville niin,
ettei katsetta tarvitse irrottaa tiestä. Jos saat
puhelun sopimattomaan aikaan, anna
vastaajapalvelusi vastata puolestasi, jos
mahdollista.
4. Tiedota henkilölle, jonka kanssa puhut, että ajat
parhaillaan; mikäli tarpeen, keskeytä puhelu
vilkkaassa liikenteessä tai vaarallisissa
sääolosuhteissa. Sade, räntä, lumi, jää ja vilkas
liikenne voi olla vaarallista.
5. Älä tee muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroitasi
ajaessasi. “Muistilistaan” merkitseminen tai
osoitekirjan selaaminen irrottaa huomiosi
ensisijaisesta tehtävästäsi, joka on ajaminen
turvallisesti.
118
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
6. Valitse varovasti ja arvioi liikennettä; jos
mahdollista, ota puhelut, kun et ole liikkeessä tai
ennen kuin menet liikenteen sekaan. Yritä
sovittaa puhelut, kun autosi on paikoillaan. Jos
sinun on pakko soittaa puhelu liikkeellä ollessasi,
valitse vain muutama numero, tarkkaile tietä ja
peilejä, jatka sitten.
7. Älä osallistu stressaaviin tai tunnepitoisiin
keskusteluihin, jotka voivat kääntää huomion
muualle. Tiedota keskustelukumppaneillesi, että
ajat ja keskeytä puhelut, jotka voivat viedä
huomiosi pois tiestä.
8. Käytä matkapuhelintasi hätäpuheluihin. Valitse
hätänumero tulipalon, liikenneonnettomuuden
sattuessa tai lääkärin apua tarvittaessa. Muista,
että puhelu on ilmainen matkapuhelimestasi!
9. Käytä matkapuhelintasi auttaaksesi muita
hätätilanteissa. Jos näet liikenneonnettomuuden,
meneillään olevan rikoksen tai muun vakavan
hätätilanteen, jossa henkiä on vaarassa, soita
hätänumeroon, aivan kuin haluaisit muidenkin
tekevän sinun puolestasi.
10.Soita tienvarsiapuun tai erityiseen eihätätilanteille varattuun matkapuhelinapuun
tarvittaessa. Jos näet epäkunnossa olevan
ajoneuvon, jossa ei ole vakavaa vaaraa,
rikkoutuneen liikennevalon, vähäisemmän
liikenneonnettomuuden, jossa kukaan ei näytä
loukkaantuneen, tai ajoneuvon, jonka tiedät
varastetuksi, soita tienvarsiapuun tai muuhun
erityiseen ei-hätätilanteille varattuun
matkapuhelinnumeroon.
119
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Käyttöympäristö
Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia
määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta
paikoissa, joissa matkapuhelinten käyttö on
kielletty tai missä se voi aiheuttaa häiriöitä ja
vaaratilanteita.
Kun yhdistät puhelimen tai minkä tahansa
lisävarusteen muuhun laitteeseen, lue sen
käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä
yhdistä yhteen sopimattomia tuotteita.
Kuten muidenkin kannettavien
radiolähetinlaitteiden käyttäjille suositellaan
laitteen käyttämistä ainoastaan normaalissa
käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin
osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi
tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.
Elektroniset laitteet
Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on
suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin
elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua
suojaus matkapuhelimesi lähettämiä
radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista
valmistajalta.
Sydämentahdistimet
Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että
puhelin pidetään vähintään 6 tuuman (15 cm)
etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään
puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti
aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat
yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin
puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.
120
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin:
• Pitäisi aina pitää puhelin kauempana kuin
6 tuumaa (15 cm) sydämentahdistimesta, kun
puhelin on kytketty päälle
• Ei pitäisi kantaa puhelinta rintataskussa
• Pitäisi käyttää puhelinta sydämentahdistimeen
nähden vastakkaisella korvalla, jotta mahdolliset
häiriöt olisivat mahdollisimman pienet
Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että
puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise
välittömästi virta puhelimesta.
Kuulolaitteet
Jotkut digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä
joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy
neuvoa mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen
valmistajalta.
Muut lääketieteelliset laitteet
Jos käytät mitä tahansa muuta henkilökohtaista
lääketieteellistä laitetta, kysy neuvoa laitteesi
valmistajalta varmistaaksesi ovatko ne riittävän
hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan.
Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon
hankkimisessa. Katkaise virta puhelimestasi
terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan
säännöt määräävät niin tekemään. Sairaaloissa tai
terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää
laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille
radiosignaaleille.
121
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Ajoneuvot
Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin
asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin
elektronisiin järjestelmiin moottoriajoneuvoissa.
Tarkista valmistajalta tai sen edustajalta
ajoneuvoasi koskevat tiedot. Myös ajoneuvoosi
lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa
valmistajalta.
Kiellot
Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa,
joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.
Mahdollisesti räjähdysalttiit alueet
Katkaise puhelimestasi virta, kun olet mahdollisesti
räjähdysalttiilla alueella ja noudata kaikkia
merkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla
alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, jotka
voivat johtaa ruumiinvammoihin tai jopa
kuolemaan.
Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta
virta tankkauspisteessä (huoltoasemat). Käyttäjiä
muistutetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä
koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa
(polttoainevarastot ja jakelupaikat), kemiallisissa
tehtaissa tai räjäytystyömailla.
Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina,
selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat kannenalustilat
veneissä, kemiallisten aineiden siirto- tai
varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään
nestekaasua (kuten propaania tai butaania), alueet
joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esim.
viljaa, pölyä tai metallijauhoa, sekä kaikilla alueilla
joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan
sammuttamaan.
122
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Hätäpuhelut
Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten
tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja
lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia
toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei
välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Tämän vuoksi
sinun ei koskaan tule luottaa pelkästään
matkapuhelimiin välttämättöminä viestintälaitteina
(esim. sairaankuljetuksissa).
Muista, että puheluja voi soittaa ja ottaa vastaan
vain silloin, kun puhelimessa on virta on päällä ja se
on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen
soittaminen ei ole mahdollista kaikissa
matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen
verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa
käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.
Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:
1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet
(esim. 112 tai muu virallinen hätänumero).
Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina
-näppäintä.
Jos tietyt ominaisuudet ovat käytössä
(näppäinlukko, puhelun rajoitukset jne.), saatat
joutua poistamaan ne käytöstä ennen kuin voit
soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä ohjekirjasta
ja paikalliselta operaattorilta.
Kun soitat hätäpuhelua, muista antaa kaikki
tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista,
että sinun matkapuhelimesi voi olla ainoa
yhteydenpitokeino onnettomuuspaikalla – älä
katkaise puhelua ennen kuin saat siihen luvan.
123
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Muita tärkeitä turvallisuusohjeita
Hoito ja huolto
• Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa
asentaa autopuhelimen tai huoltaa sitä. Viallinen
asennus tai väärin suoritettu huolto mitätöi
takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteita.
Puhelimesi on hienomekaaninen laite ja sitä on
käsiteltävä varovaisesti. Alla olevia suosituksia
noudattamalla täytät takuun voimassaolon
edellytykset ja nautit tuotteesta vuosien ajan.
• Tarkista ajoneuvoon asennetun
matkapuhelinlaitteiston oikea toiminta
säännöllisesti.
• Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten
ulottumattomissa.
• Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä ja
kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai
varusteiden lähistöllä.
• Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se
täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä,
mukaan lukien sekä asennetut että irralliset
matkapuhelinlaitteet, alueelle turvatyynyn
yläpuolella tai sen laajenemisalueelle. Jos
ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on
väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy,
seurauksena voi olla vakavia vammoja.
• Katkaise matkapuhelimesta virta lentokoneessa.
Matkapuhelinten käyttö ilma-aluksessa on
luvatonta, saattaa vaarantaa ilma-aluksen
toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkon
toimintaa.
• Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa
matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai
kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.
124
• Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja
sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
• Älä koske puhelinta latauksen aikana, jos kätesi
ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi
vaurioitua.
• Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa
ympäristössä, etteivät sen osat vahingoittuisi.
• Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa.
Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten
laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja
sulattaa tiettyjä muoviosia.
• Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen
lämmetessä (normaaliin lämpötilaansa) sen
sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi
vahingoittaa elektronisia piirejä.
• Älä pudota tai kolhi puhelinta. Kovakourainen
käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
125
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Sanasto
• Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla,
liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi se
miedosti saippuoituun veteen kastetulla liinalla.
• Älä maalaa sitä. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat
osat ja estää kunnollisen toiminnan.
• Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai
hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja
lisävarusteiden muutokset, joita ei ole
hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja
saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia
määräyksiä.
• Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai sen
lisävarusteissa ilmenee vika, toimita na
lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta
auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.
Olemme koonneet tähän sanastoon käyttöoppaan
teknisten termien ja lyhenteiden määritelmiä, jotta
voisit hyödyntää matkapuhelimesi kaikki
ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Aktiviikansi
Puhevalintatoiminto tai puhekomento välittömästi
puhelimeen.
ALS (Alternate Line Service = vuorottainen
linjapalvelu)
Mahdollisuus liittää kaksi vuorottaista linjaa yhteen
SIM-korttiin. Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita
kummaltakin haluamaltasi linjalta.
GPRS (General Packet Radio Service)
Uusi datan siirtoon tarkoitettu lisäpalvelu, joka
mahdollistaa tietojen lähettämisen ja
vastaanottamisen matkapuhelinverkossa. GPRS
takaa matkapuhelimen ja tietokoneen käyttäjille
jatkuvan yhteyden Internetiin. Se perustuu
piirikytkentäisiin GSM-yhteyksiin (Global System for
Mobile Communication) ja tekstiviesteihin (SMS).
GSM (Global System for Mobile
Communication)
Kansainvälinen matkaviestinstandardi, joka takaa
yhteensopivuuden eri verkko-operaattorien välillä.
GSM kattaa useimmat Euroopan maat sekä monia
muita alueita eri puolilla maailmaa.
126
127
Sanasto
Sanasto
Java
PIN-koodi (Personal Identification Number)
Erilaisilla laitealustoilla, toimikorteista ja
matkapuhelimista suurtietokoneisiin, toimivien
sovellusten kirjoittamiseen tarkoitettu
ohjelmointikieli. Sitä käytetään laajasti varsinkin
Webissä, sekä Internetissä että yritysten
intraneteissä. Web-sivulla toimivaa Java-ohjelmaa
kutsutaan Java-sovelmaksi (applet).
Matkapuhelimessa tai hakulaitteessa toimivaa Javaohjelmaa kutsutaan MIDletiksi.
Turvakoodi, joka suojaa puhelintasi/SIM-korttiasi
asiattomalta käytöltä. Verkko-operaattori on
toimittanut PIN-koodin SIM-kortin mukana.
PIN-koodi on 4-8-numeroiden luku, joka voidaan
tarvittaessa muuttaa.
Kolmitaajuus
Puhelimen salasana
Puhelimen lukituksen avaamiseen käytettävä
turvakoodi silloin, kun puhelimen lukitustoiminto on
asetettu kytkeytymään automaattisesti aina, kun
puhelimesta katkaistaan virta.
Puhelimesi pystyy toimimaan seuraavissa
verkoissa: GSM 900, GSM 1800, yhdistetty
GSM 900/1800 ja GSM 1900 MHz verkot.
Puhelunesto
Puhelimesi etsii automaattisesti viimeksi käyttämäsi
verkon. Jos tämä verkko jostain syystä ei ole
käytettävissä, puhelin yrittää rekisteröityä toiseen
verkkoon.
Puhelun pito
Toiminto, jolla voidaan rajoittaa puhelujen
vastaanottoa ja soittamista.
Ilmoitus uudesta puhelusta toisen puhelun aikana.
Soiton asettaminen odotustilaan, jotta voidaan
vastata toiseen puheluun tai soittaa toinen puhelu.
Kahta samanaikaista puhelua voidaan vuorotella
tarvittaessa.
Linjantunnistuspalvelut
PUK-koodi (PIN Unblocking Key)
Verkkopalveluita, joiden avulla niiden tilaajat voivat
nähdä soittajan puhelinnumeron tai estää numeron
näytön.
Turvakoodi, jolla puhelimen lukitus voidaan avata
sen jälkeen, kun PIN-koodi on syötetty väärin
kolme kertaa peräkkäin. Verkko-operaattori on
toimittanut tämän 8-numeroisen koodin SIM-kortin
mukana.
Koputus
Neuvottelupuhelu
Puhelu, johon voi osallistua enintään viisi henkilöä
samanaikaisesti.
128
129
Sanasto
Sanasto
SDN (Service Dialling Numbers)
Valintanäppäimet
Verkko-operattorin tarjoamia puhelinnumeroita,
joilla pääsee tiettyihin palveluihin, kuten
vastaajapalveluun, numerotiedusteluun,
asiakaspalveluun ja hätänumeroihin.
Puhelimen
ja
-merkeillä merkityt näppäimet,
joiden käyttötarkoitus:
Sijainninseuranta
Puhelimen käyttö kotiverkon ulkopuolella (esim.
ulkomailla).
SIM-kortti (Subscriber Identification Module)
Mikropiirin sisältävä kortti, jossa on kaikki
puhelimen käyttöä varten tarvittavat tiedot
(verkko- ja muistitiedot sekä palvelun tilaajan
henkilökohtaiset tiedot). SIM-kortti asetetaan
puhelimen takana olevaan pidikkeeseen akun alle.
• Vaihtelee parhaillaan käytettävän toi minnon
mukaan
• Ilmoitetaan näytön alarivillä ko. näppäimen
yläpuolella
Vastaajapalvelu
Tietokoneistettu puhelinvastaajapalvelu, joka
vastaa automaattisesti puheluihin ollessasi
tavoittamattomissa, toistaa tervehdyksen
(mahdollisesti itse nauhoittamasi) ja nauhoittaa
soittajan viestin.
Soitonsiirto
Puhelut voidaan ohjata toiseen numeroon.
Tekstiviestipalvelut
Verkkopalvelu tekstiviestien lähettämiseen ja
vastaanottamiseen matkapuhelimesta toiseen.
Kirjoitettua tai vastaanotettua viestiä (enintään
160 merkkiä) voidaan lukea näytöllä, ottaa
vastaan, muokata tai lähettää eteenpäin.
130
131
Hakemisto
Hakemisto
A
Aamuherätys • 92
Aika
asettaminen (5.3.1) • 91
esitystapa (5.3.4) • 91
maailma (5.3.3) • 91
Aikataulu • 86
Akku
akun tyhjenemisilmoitus
• 20
lataaminen • 19
Aktiivikansi • 84
Akun
lataaminen • 19
tyhjenemisilmoitus • 20
Asetukset
valitseminen • 29
Asetus
aika (5.3.1) • 91
herätys (5.4) • 92
kieli (4.5) • 79
päivämäärä (5.3.2) • 91
Asetusten nollaus (4.10) • 85
Autom. virta • 92
Automaattivalot • 83
Äänenvoimakkuus
soittoäänen
valitseminen • 72
säätäminen • 24
Äänetön toiminta • 29
Ääni
näppäimistö • 73
soitto • 72
viesti • 74
virhe • 75
yhteys • 75
Ääniasetukset (3) • 72
E
Ei vast. puhelut (2.1) • 26, 69
Estäminen
puhelut (6.2) • 97
F
FDN-tila (4.6.6) • 81
132
H
L
M (jatkuu)
Hakeminen
puhelinmuistiosta • 37
Herätys (5.4) • 92
Huvit (7) • 104
Hälytysääni (3.3) • 73
Laskin (5.5) • 93
Lataukset (7.3) • 104
Lisävarusteet • 9
Lukitseminen
puhelin (4.6.3) • 80
SIM-kortti (4.6.5) • 81
Lähettäminen
näppäinäänet • 50
viestit • 62
Mykistys
mikrofoni • 49
näppäinäänet • 50
I
Infrapunan
aktivointi (4.1) • 76
Internet • 104
IrDA-portti • 76
Isot kirjaimet
kirjoittaminen • 45
K
Kalenteri (5.1) • 86
Kelloatsetukset (5) • 86
Kesto
puhelu • 70
Kieli (4.5) • 79
Kirjaimet
kirjoittaminen • 42
tilan muuttaminen • 43
Kontrasti (4.7.1) • 82
Kopiointi
muistiot • 88
puhelinmuistion
numero • 36
tehtävä • 90
Koputus
puhelu • 99
Kortti
SIM-kortin
asentaminen • 17
Korvakuulokkeen
äänenvoimakkuus • 24
Kuvakkeet
kuvaus • 14
Kytkeminen päälle ja pois
mikrofoni • 49
puhelin • 21
Käyttäjäryhmä • 101
Käyttökoodit • 110
M
Maailmanaika (5.3.3) • 91
Mallit (2.3) • 64
Merkit
kirjoittaminen • 42
tilan muuttaminen • 43
Merkkivalo • 16, 83
Mikrofonin mykistys • 49
Minuuttilaskuri • 75
Muistilista (5.2) • 88
Muistin tila
puhelinmuistio • 41
viesti (1.8) • 68
Muistioiden
kirjoittaminen • 87
Muistiot
kirjoittaminen • 87
kopiointi • 88
muokkaaminen • 87
poistaminen • 88
Muokkaaminen
muistilista • 89
muistiot • 87
puhelinmuistion
numero • 36
tehtävät • 90
vastaamatta jääneet
puhelut • 27, 69
viestit • 61
Muuttaminen
PIN2-koodi (4.6.7) • 81
PIN-koodi (4.6.2) • 80
puheluneston
salasana • 99
salasana (4.6.4) • 80
N
Neuvottelupuhelut
osallistujan
poistaminen • 53
soittaminen • 52
yksityinen
keskustelu • 52
Nimet
hakeminen ja
soittaminen • 37
kirjoittaminen • 42
tallentaminen • 33
Numero
näyttö (6.5) • 101
Numerot
hakeminen ja
soittaminen • 37
kopiointi
puhelinmuistiosta • 36
oma • 78
pyyhkiminen • 36
sallitut • 81
sijoittaminen • 36
tallentaminen • 33
Näppäilyjen korjaaminen • 22
Näppäimet
kuvaus • 11
pikavalinta • 85
sijainti • 10
Näppäinäänet
lähettäminen • 50
mykistys • 50
valitseminen (3.4) • 73
äänenvoimakkuuden
säätäminen • 24
Näppäinääni (3.4) • 73
Näyttö
kielen valinta • 79
kontrasti • 82
kuvakkeet • 14
osat • 13
133
Hakemisto
Hakemisto
O
P (jatkuu)
S
T (jatkuu)
Odottava
puhelu • 51
Oma
numero (4.4) • 78
sisältö (1.7) • 68
Ongelmien
ratkaiseminen • 107
Puhelinmuistio (jatkuu)
pikavalinta • 40
pyyhkiminen • 36
sijoittaminen • 36
toiminnot • 35
Puhelujen kesto • 70, 75
Puhelujen
siirtäminen (6.1) • 95
Puhelun hinta • 71
Puhelunesto
salasana • 99, 113
Puhelut
automaattinen toisto • 84
estäminen (6.2) • 97
hinnat (2.5) • 71
kesto (2.4) • 70
koputus (6.3) • 99
lopettaminen • 23
neuvottelu • 52
odottava (6.3) • 51
pidossa • 48
puhelinmuistion
avulla • 37
siirrot (6.1) • 95
soitetut (2.3) • 70
soittaminen • 22
ulkomaanpuhelu • 22
vastaamatta
jääneet • 26, 69
vastaaminen
puheluun • 25
toiseen
puheluun • 51
vastatut (2.2) • 69
viime (2) • 69
PUK2-koodi • 112
PUK-koodi • 111
Päivämääräasetukset
(5.3.2) • 91
Salasana
puhelin
koodi • 110
muuttaminen • 80
puhelunesto
koodi • 113
muuttaminen • 99
Sallitut puhelut-tila • 81
Sanomien lukeminen (1.1) • 60
SIM-kortin lukitseminen
(4.6.5) • 81
SIM-kortti
asentaminen • 17
lukitseminen • 81
Soitetut puhelut (2.3) • 70
Soiton toisto (4.5) • 84
automaaltinen • 84
Soittajan tunnistaminen • 25
Soitto
voimakkuus (3.2) • 72
ääni (3.1) • 72
Soittoääni
tyyppi (3.3) • 73
Suljettu
käyttäjäryhmä (6.6) • 101
Turva-asetukset (4.6) • 79
Turvallisuus
pikaopas • 7
tiedot • 114
P
Pakkauksen avaaminen • 9
Pelit (7.1) • 104
Pidossa (puhelut) • 48
Pienet kirjaimet
kirjoittaminen • 45
Pika (4.9) • 85
Pikalaturi • 19
Pikavalinta • 40
PIN
koodi • 111
muuttaminen • 80
tarkistaminen • 79
PIN2
koodi • 112
muuttaminen • 81
Poistaminen
muistiot • 88
puhelinmuistion
numero • 36
tehtävät • 90
vastaamatta jääneet
puhelut • 27
viestit • 61
Puhelin
lukitseminen (4.6.3) • 80
salasana • 110
Puhelinasetukset (4) • 76
Puhelinmuistio
hakeminen ja
soittaminen • 37
kopiointi • 36
muokkaaminen • 36
numeroiden ja nimien
tallentaminen • 33
134
R
Ryhmät
käyttäjä • 101
T
T9-tila • 44
Taajuusvalinta (6.7) • 103
Taustakuva • 77
Taustavalot • 15, 82
kontrasti • 82
Tehtävät
määrittäminen • 88
muokkaaminen • 89
Teksti
kirjoittaminen • 42
tilan muuttaminen • 43
Tekstiviesti
asetukset • 64
käyttäminen • 51, 60
viestikuvake • 60
Tervehdysviesti (4.3) • 78
Toiminnot
valitseminen • 29
Toimintojen ja asetusten
valitseminen • 29
U
Uudelleenvalinta
viimeinen numero • 23
V
Valaistus
taustavalo • 15
Valikot
luettelo • 55
valitseminen
pikavalinnoilla • 55
valitseminen
vierittämällä • 54
Valintanäppäimet • 29
Valo
palvelut • 16, 83
tausta • 82
Valuutanvaihto (5.6) • 94
Vastaaja (1.6) • 67
Vastaajapalvelu • 67
Vastaaminen
puheluun • 25
toiseen puheluun • 51
Vastatut puhelut (2.2) • 69
Vastaus kaikilla
näppäimillä • 84
Verkkopalvelut (6) • 95
Verkon valinta (6.4) • 100
Vianetsintä • 107
Viestiääni (3.5) • 74
Viestien
kirjoittaminen (2.2) • 62
Viestit
asetukset (1.4) • 64
kirjoittaminen (1.2) • 62
lukeminen (1.1) • 60
mallit (1.3) • 64
vastaaja (1.6) • 67
yleiset (1.5) • 66
135
Yhteiskäyttösopimus • 100
Yhteys
ääni • 75
vastaajapalveluun • 67
Yleislähetykset (1.5) • 66
136
➄ Vahvista painamalla
Valitse.
Y
➃ Selaa valikon toimintoja
ja
-näppäimillä,
kunnes löydät haluamasi
toiminnon.
WAP-selain (7.2) • 104
➂ Paina Valitse.
W
➁ Selaa valikko toimintoja
ja
-näppäimillä,
kunnes löydät haluamasi
valikon.
➀ Paina Valikko.
Viimeinen numero,
valitseminen
uudelleen • 23
Virheääni • 75
Väriaihe • 77
Värinä • 73
• Kummankin valintanäppäimen ( ja )
yläpuolella oleva teksti (näytön alarivillä)
ilmoittaa niiden toiminnan.
Valikkotoi
mintojen
käyttö
V (jatkuu)
➀ Näppäile numero.
➁ Paina
-näppäintä.
Paina lyhyesti
-näppäintä.
➀ Avaa puhelin ja paina
Näytä-valintanäppäintä.
➁ Selaa
ja
näppäimillä luetteloa.
➂ Jos haluat soittaa
numeroon, paina
.
Puhelun
soittaminen
Puhelun
lopetus
Katso
Vastaamatta
jääneet
puhelut heti
niiden jäätyä
vastaamatta
.
Paina ja pidä
painettuna
Kytkentä
päälle/pois
Pikaohje
SGH-S100 GPRS kolmitaajuuspuhelin
Hakemisto
Äänenvoim
akkuuden
säätäminen
Puheluun
vastaaminen
➀ Valitse Hälytysääni
valikosta (3.3).
Paina puhelimen vasemmalla
puolella
tai -näppäintä.
Avaa puhelin
tai
Paina
-näppäintä.
➁ Valitse:
• Äänetön
• Tavallinen
• Värinä
• Vär.+tav.
➂ Vahvista toiminto
painamalla Valitse.
Valitse
soittoääni
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTE)
Seuraavalle tuotteelle:
Kolmitaajuus GPRS Puhelin
(Tuotenimi)
SGH-S100
(Mallinumero)
Valmistettu:
- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk,
Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Casdes, Via
Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espanja
(Tehtaan nimi, osoite)
Numeroiden
tallennus
puhelinmuistioon
Numeron
haku
puhelinmuistiosta
Vakuutamme täten, että [kaikki välttämättömät
radiotestisarjat on suoritettu ja että] yllämainittu tuote on
Direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusarviointia, joka käsitellään Artiklassa 10
ja yksityiskohdat Direktiivin 1999/5/EC Liitteessä [IV], on
seurannut seuraavien virallisen elimen/elinten osallistuminen:
➀ Näppäile puhelinnumero.
➁ Paina Tall.valintanäppäintä.
➂ Valitse kuvake.
➃ Paina Valitsevalintanäppäintä.
➄ Näppäile nimi.
➅ Paina OK.
➆ Muuta tarvittaessa
tallennuspaikkaa.
➇ Paina OK.
➈ Palaa peruskäyttötilaan
valitsemalla
.
➀ Paina Nimi.
➁ Valitse Etsi-vaihtoehto.
➂ Syötä nimen alku.
➃ Selaa nimiä
ja
-näppäimillä.
➄ Paina Näytävalintanäppäintä.
➅ Selaa numeroita
ja
-näppäimillä.
➆ Soita numeroon
painamalla
.
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames,
KT12 4RQ, UK, Tuntomerkki: 168
Teknisiä asiakirjoja pidetään:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
jotka ovat saatavissa pyynnöstä.
(Valmistaja)
Samsung Electronics Co., Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
05/20/2002
(paikka ja julkaisupäivä)
JUNGKWAN CHOI / S. Manager
(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)
(EU:n edustaja)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
05/20/2002
(paikka ja julkaisupäivä)
IN-SEOP LEE / Manager
(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)
Download PDF

advertising