Samsung | SGH-N620 | Samsung SGH-N620 Bruksanvisning

DUAL BAND
GSM TELEFON
SGH-N620
BRUGERHÅNDBOG
ELECTRONICS
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-02807A
Denmark. 04/2002. Rev.1.0
GLOBAL SYSTEMS FOR
MOBILE COMMUNICATIONS
Indhold
Sikkerhedsforanstaltninger . . . . . . . . . .
7
Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Din telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Telefonens udseende . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicelys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
14
Kom i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Indsætte SIM-kortet og batteriet . . . . . . . . .
Oplade et batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tænde/slukke for telefonen . . . . . . . . . . . . .
15
18
20
Opkaldsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Foretage et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justere lydstyrken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Besvare eller afvise et opkald . . . . . . . . . . .
Se ubesvarede opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg under en samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
25
26
28
Indtaste tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Ændre tekstinputtilstand . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruge T9-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruge ABC-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruge Nummertilstand . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruge Symboltilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
38
40
40
Informationen i denne manual er efter bedste
overbevisning korrekt på trykningstidspunktet. Samsung
forbeholder sig imidlertid ret til at ændre eller modificere
enhver specifikation uden varsel. En del af indholdet i
denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det
installerede software, dit SIM-kort eller din serviceudbyder.
3
Indhold (fortsat)
Telefonbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Stemmefunktioner . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Gemme et telefonnummer under et navn . .
Telefonbogsvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekspressopkald ved hjælp af numre i
SIM-kortets hukommelse . . . . . . . . . . . . . . .
Søge efter og ringe til et nummer i
telefonbogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ringe til et nummer ved hjælp af den globale
telefonbog eller informationsnumre . . . . . . .
41
42
Stemme Opkald (Menu 3-1) . . . . . . . . . . . . . .
Stemme Kommando (Menu 3-2) . . . . . . . . . .
Stemme Memo (Menu 3-3) . . . . . . . . . . . . . .
Stemmeaktivering (Menu 3-4) . . . . . . . . . . .
66
69
69
71
Tone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
Ringetone (Menu 4-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melodikomponist (Menu 4-2) . . . . . . . . . . . .
Lydstyrke Ringetone (Menu 4-3) . . . . . . . . .
Ind.opkaldstyper (Menu 4-4) . . . . . . . . . . . . .
Tastgruppetone (Menu 4-5) . . . . . . . . . . . . .
Meddelelsestone (Menu 4-6) . . . . . . . . . . . .
Fejltone (Menu 4-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minutpåminder (Menu 4-8) . . . . . . . . . . . . . .
Forbindelsestone (Menu 4-9) . . . . . . . . . . . .
72
73
75
75
76
76
77
77
78
Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Telefon-indstillinger (Menu 5-1) . . . . . . . . . .
Nettjenester (Menu 5-2) . . . . . . . . . . . . . . . .
Sikkerhed-indstillinger (Menu 5-3) . . . . . . . .
LCD/Netindikator (Menu 5-4) . . . . . . . . . . . . .
WAP Browser Indstillinger (Menu 5-5). . . . .
79
84
93
96
98
Planlægning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Planlæg.kalend. (Menu 6-1) . . . . . . . . . . . . .
Alarm (Menu 6-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lommeregner (Menu 6-3) . . . . . . . . . . . . . . .
Verdenstid (Menu 6-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ur (Menu 6-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
101
103
105
106
45
46
47
Vælge funktioner og valg . . . . . . . . . . .
48
Bruge menuerne . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Adgang til menufunktioner ved rulning . . . .
Adgang til menufunktioner med genvej . . . .
Menustruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
51
52
Opkaldsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Mistede opkald (Menu 1-1) . . . . . . . . . . . . . .
Modtagne opkald (Menu 1-2) . . . . . . . . . . . .
Foretagne opkald (Menu 1-3) . . . . . . . . . . . .
Ringetid (Menu 1-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pris opkald (Menu 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
55
56
56
57
Meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Talesvar (Menu 2-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Læse meddelelser (Menu 2-2) . . . . . . . . . . .
Skrive meddelelser (Menu 2-3) . . . . . . . . . .
Standard meddelelsesliste (Menu 2-4) . . . .
Indstillinger (Menu 2-5) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gruppemeddelelse (Menu 2-6) . . . . . . . . . . .
Billede Meddelelser (Menu 2-7) . . . . . . . . . .
58
59
61
62
62
63
64
4
5
Sikkerhedsforanstaltninger
Indhold (fortsat)
Spil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Squares (Menu 7-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Fortress (Menu 7-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Ice Cave (Menu 7-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
WAP Browser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Hjem (Menu 8-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bogmærke (Menu 8-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gå til (Menu 8-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Navigere med WAP-browseren . . . . . . . . . .
Indtastning af teskt, tal og symboler . . . . . .
Oplysninger om netværksforbindelse . . . . .
111
112
113
113
115
116
Yderligere servicer . . . . . . . . . . . . . . . 117
Læs disse enkle retningslinier. Det kan være farligt
eller ulovligt ikke at følge disse.
For mere detaljeret sikkerhedsinformation, se
“Sikkerhedsinformation” på side 127.
Sikkerheden på vejen kommer i første række
Brug ikke en håndholdt telefon under kørslen; parker
køretøjet først. Husk at i nogle lande er det ulovligt at
bruge en håndholdt telefon under kørslen.
Sluk telefonen under tankning
Brug ikke telefonen ved et optankningssted (servicestation) eller nær brændstoffer eller kemikalier.
ALS (Alternate Line Service) . . . . . . . . . . . . . 117
Løsning af problemer . . . . . . . . . . . . . . 119
Referenceoplysninger . . . . . . . . . . . . . . 122
Adgangskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Bruge batterierne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Sikkerhedsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Lynguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6
Sluk telefonen under flyvning
Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Brug af
disse i fly er både ulovligt og farligt.
Overhold specielle forskrifter
Overhold alle specielle forskrifter hvor de end måtte
gælde, og sluk altid for telefonen, når det er forbudt at
bruge den eller hvis den kan forårsage forstyrrelser
eller fare (f.eks. på et sygehus).
Forstyrrelser
Alle mobiltelefoner kan blive udsat for radioforstyrrelser,
hvilket kan have indflydelse på telefonen.
7
Sikkerhedsforanstaltninger
Udpakning
Kvalificeret service
Kun uddannede fagfolk må reparere udstyr. Brug kun
godkendt tilbehør og batterier.
Din pakke indeholder følgende emner:
B rug telefonen fornuftigt
Brug den kun i normal position (holdt til øret). Undgå
unødvendig kontakt med antennen når telefonen er
tændt.
Telefon
Rejseadapter
Alarmopkald
Kontroller, at der er tændt for telefonen og at den
virker. Indtast alarmnummeret (112 eller et andet
officielt alarmnummer) og tryk på
. Fortæl hvor du
befinder dig. Afslut ikke opkaldet før du får lov til det.
Afslut opkaldet ved trykke på
.
VIGTIGT! Brug kun tilbehør, der er godkendt af
SAMSUNG. Brug af andet strømtilbehør gør enhver
godkendelse eller garanti i forbindelse med telefonen
ugyldig, og kan desuden være farlig.
Når du fjerner ledningen til tilbehøret, træk da i selve
stikket og ikke i ledningen.
Standardbatteri
Håndrem
Brugerhåndbog
Derudover kan der fås følgende tilbehør til din
telefon hos din lokale SAMSUNG forhandler:
• Adapter til cigarettænderstik
• Enkel håndfri bilinstallation
• Standardbatteri
• Batterioplader
• Datasæt
• Bærbar øremikrofon
• Øremikrofon*
* : Det kan eventuelt være inkluderet som standard,
afhængig af land.
8
9
Din telefon
Din telefon
Softtaster
Udfører de funktioner, der er indikeret af teksten
over dem (på skærmens nederste linie).
Telefonens udseende
I menufaciliteten, ruller gennem menuernes
valgmuligheder og telefonbogshukommelsen.
giver dig adgang til menuen Ringetone i
inaktiv tilstand.
giver dig adgang til
Stemmeopkald eller Stemmestyring, når du har
slået valgmuligheden Stemmeaktivering til.
De efterfølgende billeder viser din telefons
hovedelementer.
Sletter tegn fra skærmen.
I inaktiv tilstand, giver hurtig adgang til
WWW-browseren.
Servicelys
Antenne
Foretager eller besvarer et opkald.
I inaktiv tilstand, giver adgang til listen over
opkald.
I menufaciliteten, vælger en menufunktion eller
gemmer information, som du har indtastet
(f.eks. et navn), i telefonbogen.
Højttaler
Hovedtelefonstik
Skærm
Lydstyrketaster
~
Afslutter et opkald. Tænder og slukker også for
telefonen når der trykkes og holdes på den.
I menufaciliteten, vender tilbage til inaktiv
tilstand og annullerer dine indtastninger.
Indtaster tal, bogstaver og nogle specielle tegn.
Låser tastaturet manuelt, når den holdes
nedtrykket i inaktiv tilstand.
Mikrofon
Slår den lydløse tilstand til og fra, når den
holdes nede. Denne funktion er ikke aktiv, når
telefonen er tilsluttet til en bilinstallation.
Under et opkald, justerer højttalerens lydstyrke.
I inaktiv tilstand, justerer tasteturtonens lydstyrke.
Når du modtager et opkald, tryk og hold den nede
for at afbryde ringetonen øjeblikkelig.
10
11
Din telefon
Din telefon
Skærm
Skærmudseende
Ikoner
Skærmen består af tre områder.
Signalstyrke: viser modtagesignalstyrken.
Jo flere bjælker, jo bedre er signalstyrken.
Ikoner
Tekst- og
grafikområde
Optaget: vises, når et opkald er i gang.
Softtastindikationer
Ny meddelelse: vises, når der er
modtaget en ny tesktbesked.
Område
Beskrivelse
Første linje
Viser forskellige ikoner (se overfor).
Midterste
linjer
Viser meddelelser, instruktioner og
enhver information, som du indtaster
(f.eks. nummer, der skal ringes op til).
Sidste linje
Viser de funktioner, der aktuelt er
knyttet til de to softtaster eller
forskellige typer information, såsom
ubesvarede opkald, viderestillingsfunktioner, meddelelse om takster
eller tastaturlåseikonet ( ). Disse
informationer kan variere afhængigt
af dit SIM-kort, din serviceudbyder
eller den aktuelle kontekst.
12
Ny Talesvar: vises, når en ny talesvars
meddelelse er modtaget.
Vibrator/Lydløs tilstand aktiv: vises,
når vibrator-tilstand eller lydløse-tilstand
er aktiv.
Alarm aktiv: vises, når du indstiller
alarmen.
Batteriniveau: viser batteriets
opladeniveau. Jo flere bjælker du kan
se, jo mere strøm er der tilbage.
13
Din telefon
Kom i gang
Baggrundslys
Indsætte SIM-kortet og batteriet
Skærmen og tasterne er belyst med et baggrundslys.
Når du trykker på en tast, tændes baggrundslyset.
For at angive, hvor længe baggrundslyset skal være
aktivt, indstil menuvalget Baggrundslys (5-1-5); se
side 81 for flere detaljer.
Når du tilmelder dig hos et mobiltelefonselskab, får du et
SIM-kort med dine tilmeldingsoplysninger (PIN-kode,
ekstra services o.s.v.).
Bemærk: Når du er i låst tilstand, tryk på softtasten
og hold den nedtrykket for at tænde
baggrundslyset.
• SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for små børn.
• SIM-kortet og dets kontakter kan let blive
skrammede eller bøjede, så pas godt på kortet, og
vær forsigtig, når du sætter det i/tager det ud.
• Før du sætter SIM-kortet i, skal du altid sikre dig, at
telefonen er slukket, og derefter fjerne batteriet.
Servicelys
Der findes flere tilfælde, hvor servicelyset blinker.
• Når telefonen er tændt.
For at aktivere eller deaktivere servicelyset indstilles
menuvalget Servicelys (5-1-6); se side 82.
For at vælge servicelysets farve indstilles
menuvalget Netindikator (5-4-4); se side 97.
1. Om nødvendigt slukkes telefonen ved at holde
nede, indtil nedlukningsmeddelelsen vises.
2. Fjern batteriet. Det gøres på følgende måde:
➀ Tryk ned og hold låsen, der sidder over batteriet
på bagsiden af telefonen.
➁ Skub batteriet ud som vist.
• Når en SMS-meddelelse er modtaget (lyset er gult,
kun såfremt Meddel.tone er indstillet til Kun lys).
• Når alarmen ringer.
①
②
• Når du modtager et opkald.
For at ændre farven indstilles menuvalget for
telefonbogen Farv e; se side 45.
14
15
Kom i gang
Kom i gang
3. Skub den elfenbensfarvede lås på SIM-kortholderen
mod venstre til holderen. Løft holderen op.
5. Luk SIM-kortholderen og skub den elfenbensfarvede
lås mod højre.
4. Indsæt SIM-kortet og sørg for, at det afskårne hjørne
vender opad mod venstre, og de gyldne kontakter
ind mod telefonen.
6. Sæt batteriet på igen. Skub batteriet op mod låsen,
til det klikker på plads. Sørg for, at batteriet er
korrekt installeret før der tændes for telefonen.
16
17
Kom i gang
Kom i gang
Oplade et batteri
Din telefon forsynes med strøm fra et genopladeligt Liion-batteri. Telefonen er udstyret med rejseadapter.
Anvend kun godkendte batterier og opladere. Henvend
dig til din lokale SAMSUNG-forhandler for yderligere
oplysninger.
3. Når opladningen er færdig, afmontér adapteren
fra stikkontakten og fra telefonen ved at trykke på
de grå tapper på begge sider af stikket og trække
stikket ud.
Telefonen kan anvendes, mens batteriet oplades.
Bemærk: Batteriet skal oplades helt, inden du bruger
telefonen første gang. Et afladet batteri er
helt opladet efter ca. 140 minutter.
1. Med batteriet på plads på telefonen tilsluttes
ledningen fra rejseadapteren i bunden af telefonen.
Sørg for, at pilen på ledningens stik peger ind mod
telefonens forside.
Indikator for lav batteristand
Når batteriet er ved at være brugt, og der kun er et
par minutters taletid tilbage, lyder der en advarselstone,
og følgende meddelelse fremkommer på skærmen med
regelmæssige mellemrum:
2. Tilslut adapteren til en almindelig stikkontakt.
** Advarsel **
Lav batt.stand
Når batteriet oplades, fyldes batteriikonet
på skærmen øverste højre hjørne igen og igen.
Bemærk: Fjern aldrig batteriet fra telefonen, når
rejseadapteren er tilsluttet.
18
Når batteriet bliver for svagt til at drive telefonen,
slukkes denne automatisk.
19
Kom i gang
Kom i gang
Tænde/slukke for telefonen
1. Hold
nede i mere end et sekund for at tænde
telefonen.
Bemærk: Hvis “Indsæt SIM-kort” vises på skærmen,
kontroller da, at SIM-kortet er korrekt indsat.
2. Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du
indtaste denne og trykke på softtasten OK.
Adgangskoden er fra fabrikken indstillet til 0000.
For yderligere detaljer, se side 122.
4. Når telefonen skal slukkes, holdes tasten
mere end to sekunder.
nede i
Bemærk: Hvis du ønsker at slukke telefonen i låst
tilstand, skal du først låse den op ved at
trykke på venstre softtast og derefter på
tasten
.
3. Hvis du bliver bedt om en PIN-kode, skal du
indtaste denne og trykke på softtasten OK. For
yderligere detaljer, se side 123.
Telefonen søger efter dit netværk, og når det
findes, fremkommer den inaktive skærm, som vises
herunder.
<SERVICEUDBYDER>
Lør 14 Mar 12:57
Menu
Tlf.bog
Bemærk: Hvilket sprog, der anvendes på skærmen,
afhænger af hvilket SIM-kort, der
anvendes. For at ændre sproget anvendes
menuvalget Sprog (5-1-3); for yderligere
detaljer henvises der til side 80.
20
21
Opkaldsfunktioner
Opkaldsfunktioner
Foretage et opkald
Når skærmen er inaktiv, indtastes områdenummeret
og telefonnummer og der trykkes på
.
Bemærk: Hvis du har indstillet menuvalget Aut.
genkald (5-1-7) til Til (se side 82), og den
person, du ringer til, ikke svarer, eller hvis
linjen er optaget, genopkaldes nummeret
automatisk op til ti gange.
Afslutte et opkald
Når du er færdig med din samtale, tryk kort på
.
Foretage et opkald ver hjælp af telefonbogen
Du kan gemme navne og telefonnumre, der bruges
jævnligt i SIM-kortets og telefonens memory. Du
vælger blot det ønskede navn for at finde det
tilhørende nummer. For flere detaljer om
telefonbogen, se side 41.
Foretage internationale opkald
Genopkald til sidste nummer
1. Tryk og hold tasten
nede.
Tegnet for internationale opkald + vises.
Telefonen gemmer oplysninger om opkald. Gør som
følger for at bruge et af disse numre.
2. Indtast landekode, områdenummer og
telefonnummer og tryk på
.
1. Hvis der er nogen tegn på skærmen, tryk på
tasten
for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
Rette nummeret
2. Tryk på
for at få adgang til listen over seneste
oplysninger om opkald, inklusive mistede,
modtagne og foretagne opkald.
For at slette...
Så...
Det sidst viste
tal
Tryk på softtasten ❙.
3. Brug tasterne
og
for at rulle gennem
numrene, indtil det ønskede nummer vises.
Andre tal i
nummeret
Tryk på tasten
eller
indtil markøren ( ❘ ) er til højre for
tallet, der skal slettes. Tryk på
softtasten ❙. Du kan også
indsætte det manglende tal ved
blot at trykke på den pågældende
tast.
4. Tryk på
Hele skærmen
Hold softtasten ❙ nede i mere
end et sekund.
22
for at ringe til det viste nummer.
23
Opkaldsfunktioner
Opkaldsfunktioner
Besvare eller afvise et opkald
Brug af funktionen Stemmeopkald
Når funktionen Stemmopkald er startet, sig et navn.
Der ringes automatisk til det nummer, der er gemt med
det navn. For yderligere detaljer om funktionen
Stemmeopkald, jf. side 66.
Når nogen ringer til dig, vil telefonen ringe, og
telefonikonet i midten af skærmen blinker. Hvis den
opkaldende kan identificeres, vises dennes
telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt i
telefonbogen).
Besvare et opkald
Justere lydstyrken
Der kan svares på to måder.
Hvis du ønsker at justere lydstyrken i højttaleren
under et opkald, skal du bruge lydstyrketasterne
på telefonens venstre side.
• Tryk på softtasten Accept..
• Når menuvalgmuligheden Vilk. tast svar er indstillet
til Ti l, skal du trykke på en vilkårlig tast (undtagen
softtasten Afvis eller lydstyrketasten).
Afvise et opkald
Tryk på
opkald.
eller softtasten Afvis for at afvise et
Bemærk: Når du modtager et opkald i låst tilstand,
deaktiveres den låste tilstand automatisk. Når
du afslutter opkaldet, låses telefonen igen
automatisk efter det fastsatte tidsrum.
Når du modtager et opkald, tryk og hold lydstyrketasten
nede for at afbryde ringetonen øjeblikkelig.
I inaktiv tilstand kan du justere tastetonens lydstyrke
med de samme taster.
24
25
Opkaldsfunktioner
Opkaldsfunktioner
Se ubesvarede opkald
Redigere et mistet opkaldsnummer
Hvis du, af en eller anden årsag, ikke er i stand til at
besvare et opkald, kan du finde ud af, hvem der
ringede til dig, hvis denne service er tilgængelig.
På denne måde kan du, om nødvendigt, ringe tilbage
til personen.
1. Tryk på softtasten Valg.
2. Tryk på
eller
for at fremhæve
valgmuligheden Indsæt.
Antallet af ubesvarede opkald vises på den inaktive
skærm, umiddelbart efter at opkaldet blev mistet.
3. Tryk på softtasten Vælg.
4. Rediger nummeret. Tryk på
eller
flytte tilbage gennem nummeret.
For at se det ubesvarede opkald med det samme,
fortsættes som følger.
5. For at...
1. Tryk på softtasten Vis.
Nummeret for det senest ubesvarede opkald vises,
hvis det er tilgængeligt.
2. For at...
Tryk på...
Rulle gennem
ubesvarede opkald
Tasten
eller
Ringe til det viste nummer
Tasten
Redigere eller slette
et mistet opkaldsnummer
Softtasten Valg
(se overfor).
.
.
for at
Tryk på...
Ringe op
Tasten
.
Gemme
nummeret
Softtasten Gem og indtast
navn og den ønskede placering
(for yderligere detaljer henvises
der til side 41).
Slette et mistet opkald
1. Tryk på softtasten Valg.
2. Tryk på
eller
for at fremhæve
valgmuligheden Slet.
3. Tryk på softtasten Vælg.
Du kan til enhver tid trykke på
funktionen Ubesvarede opkald.
for at forlade
Bemærk: Du har til enhver tid adgang til funktionen
Ubesvarede opkald ved at vælge menuen
Mistede opkald (1-1); for yderligere detaljer,
se side 55.
26
27
Opkaldsfunktioner
Opkaldsfunktioner
Valg under en samtale
Din telefon er udstyret med et antal kontrolfunktioner,
som du kan bruge under en samtale. For at få adgang
til disse funktioner under en samtale trykkes på
softtasten Valg.
Slukke for mikrofonen (Lydløs)
Du kan midlertidigt slukke for mikrofonen i din telefon,
så din samtalepartner ikke kan høre dig.
Eksempel: Du vil sige noget til en anden person i
rummet, men ønsker ikke, at din
samtalepartner hører dig.
For at slukke mikrofonen midlertidigt gøres som følger.
1. Tryk på softtasten Valg.
2. Tryk på
eller
for at fremhæve
valgmuligheden Lydløs.
3. Tryk på softtasten OK.
Din samtalepartner kan ikke længere høre dig.
Søge efter et nummer i telefonbogen
Du kan søge efter et nummer i telefonbogen under
en samtale.
1. Tryk på softtasten Valg.
2. Tryk på
eller
for at fremhæve
valgmuligheden Telefonbog.
3. Tryk på softtasten OK.
4. Indtast starten af det navn, du ønsker at finde, og
tryk på softtasten Søg.
Bemærk: Du kan også rulle gennem telefonbogen
fra begyndelsen ved at trykke direkte
på softtasten Søg.
Telefonbogens indføringer vises med den første
indføring, der passer til din indtastning. Denne
indføring er også fremhævet.
5. Tryk på softtasten Vis for at se den fremhævede
indføring.
For at slå mikrofonen til igen gøres som følger.
1. Tryk på softtasten Valg.
For en mere detaljeret beskrivelse af Telefonbogen,
se side 41.
2. Tryk på
eller
for at fremhæve
valgmuligheden Mikrofon.
3. Tryk på softtasten OK.
Din samtalepartner kan igen høre dig.
28
29
Opkaldsfunktioner
Opkaldsfunktioner
Sætte et opkald på hold
Besvare et andet opkald
Du kan sætte den igangværende samtale på hold, når
som helst du ønsker det. Du kan foretage yderligere et
opkald under et andet opkaldsforløb, hvis denne
service er understøttet af netværket. Af disse to
opkald er det ene aktivt, mens det andet er på hold,
og du kan skifte mellem disse opkald.
Du kan besvare et indgående opkald under et
igangværende opkaldsforløb, hvis denne service
understøttes af netværket, og hvis du har indstillet
menuvalget Banke på (5-2-3) til Aktiver (se side 89).
Du vil blive underrettet om, at der venter et indgående
opkald, af en banke på-tone.
For at sætte et opkald på hold, tryk på softtasten Valg,
og vælg Hold. Du kan reaktivere opkaldet når som
helst du ønsker det ved at trykke på softtasten Hent.
For at besvare et opkald under et igangværende
opkaldsforløb gøres som følger.
For at foretage et opkald under et andet opkaldsforløb
gøres som følger.
1. Tryk på
for at besvare det indgående opkald.
Det første opkald sættes automatisk på hold.
1. Indtast det telefonnummer, du vil ringe til, eller slå
det op i telefonbogen.
2. Tryk på
for at foretage opkald nummer to.
Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Hvis du vil skifte mellem de to opkald, trykkes på
softtasten Skift.
Hvis du vil afslutte et opkald på hold, skal du trykke
på softtasten Valg og vælge Afslut venten.
Alternativt gøres som følger.
1. Sæt det igangværende opkald på hold ved at trykke
på softtasten Valg, efterfulgt af valgmuligheden
Hold.
3. For at afslutte det igangværende opkald trykkes
på
.
Du vender automatisk tilbage til et eventuelt opkald
på hold.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
For at skifte mellem de to opkald trykkes ganske
enkelt på softtasten Skift.
Det igangværende opkald sættes på hold, og det
opkald, der var på hold, reaktiveres, så du kan
fortsætte samtalen med den anden samtalepartner.
Når du er færdig, afsluttes hvert opkald på normal vis
ved at trykke på
.
30
31
Opkaldsfunktioner
Opkaldsfunktioner
Foretage et Konference opkald
Et Konference opkald er en nettjeneste, der gør det
muligt for op til seks personer samtidig at deltage i
et konferenceopkald. For yderligere information,
kontakt din serviceudbyder.
Etablering af et Konference opkald
1. Ring den første deltager op på normal vis.
2. Ring den anden deltager op på normal vis.
Det første opkald sættes automatisk på hold.
3. For at tilføje den første deltager til Konference
opkaldet, skal du trykke på softtasten Valg og
vælge Tilføj.
4. For at tilføje en ny person til Konference opkaldet,
ringes denne person op på normal vis, tryk derefter
på softtasten Valg og vælg Tilføj.
2. Fremhæv den ønskede person ved at trykke på
eller
efterfulgt af
.
3. Tryck på softtasten Privat.
Du kan nu tale privat med denne person. De andre
deltagere kan fortsætte med at tale med hinanden.
4. For at vende tilbage til Konference opkaldet trykkes
på softtasten Valg, og der vælges Tilføj.
Alle deltagere i Konference opkaldet kan nu høre
hinanden.
Fjerne en deltager
1. Tryk på softtasten Valg og vælg Vælg et.
Listen over deltagere i opkaldet vises.
2. Fremhæv den ønskede person ved at trykke på
eller
efterfulgt af
.
Du kan tilføje indgående opkald ved at besvare opkaldet
og trykke på Valg efterfulgt af Tilføj. Gentag om
nødvendigt denne procedure.
3. Tryk på softtasten Fjern.
Privat samtale med en enkelt deltager
4. Tryk på
Opkaldet til denne deltager afsluttes, men du kan
fortsætte med at tale med de andre deltagere.
for at afslutte Konference opkaldet.
1. Tryk på softtasten Valg og vælg Vælg et.
Listen over deltagere i opkaldet vises.
32
33
Opkaldsfunktioner
Indtaste tekst
Lydløs/Sende tasttoner
Disse valgmuligheder giver dig mulighed for at slå
tasttonerne fra eller til. Hvis Gem tastetone er valgt,
udsender din telefon ikke tasttonerne.
Bemærk: For at kunne kommunikere med
telefonsvarere eller computerstyrede
telefonisystemer skal Send tasttone være
valgt.
Bruge SMS servicen
Hvis du modtager en SMS (Short Message Service)
meddelelse under et opkald, vises meddelelsesikonen
(
) på skærmen.
Når du har afsluttet dit opkald, kan du læse denne
meddelelse. Se side 59 for yderligere detaljer.
Når du gemmer et navn i Telefonbogen, opretter dine
personlige hilsner eller planlægger begivenheder i din
kalender, skal du indtaste tekst i din telefon.
Du har følgende tekstinputtilstande at vælge mellem:
T9-tilstand
Denne tilstand gør det muligt for dig at indtaste ord
med kun ét tasttryk pr. bogstav. Hver tast i en
tastgruppe har mere end et bogstav - et enkelt tryk på
tasten
kan være J, K eller L. T9-tilstand
sammenligner automatisk dine tasttryk med en intern
sprogdatabase for at bestemme det rigtige ord, således
at der kræves langt færre tasttryk end i den
traditionelle A B C-tilstand.
ABC-tilstand
Denne tilstand gør det muligt for dig at indtaste
bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede
bogstav en, to eller tre gange, indtil bogstavet vises på
skærmen.
Nummertilstand
Denne tilstand gør det muligt for dig at indtaste tal.
Symboltilstand
Denne tilstand gør det muligt for dig at indtaste
specielle tegn.
er et registreret varemærke tilhørende Tegic Communications,
Inc.
34
35
Indtaste tekst
Indtaste tekst
Ændre tekstinputtilstand
1. Når du er i et felt, hvor du kan indtaste tegn, skal
du bemærke indikatoren for tekstinputtilstand i
det nederste højre hjørne af skærmen.
1. Når du er i T9 forudsigende tekstinputtilstand, skal
du starte med at skrive et ord med tasterne
til
. Tryk kun én gang på hver tast for ét bogstav.
Eksempel: For at indtaste “Hej” i T9 Dansk tilstand,
tryk på
,
og
.
Det ord du taster, vises på skærmen. Det kan ændre
sig for hver tast du trykker på.
Gem
ABC
Indikator for
tekstinputtilstand:
ABC: ABC-tilstand
TAL: Nummertilstand
: T9-tilstand
SYM: Symboltilstand
2. Tryk på højre softtast.
De tilgængelige tilstande vises.
3. Rul til den ønskede tilstand, tryk derefter på
softtasten Vælg.
Bruge T9-tilstand
T9 forudsigende tekstinputtilstand gør det muligt for
dig nemt at indtaste ord med et minimum af tasttryk.
Efterhånden som du taster, vælger telefonen et
bogstav, der danner et ord, som den tror, du er ved at
indtaste, baseret på en intern ordbog. Hver gang et
bogstav tilføjes, ændres ordet, afhængigt af hvilken
tast du har trykket på.
36
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter dine
tasttryk.
3. Hvis ordet er korrekt, kan du begynde at skrive det
næste ord.
Ellers tryk gentagne gange på
for at vise andre
ord for de taster, du har trykket på.
Eksempel: “Lav” og “Kat” svarer begge til sekvensen
,
,
. Telefonen viser det mest
anvendte valg først.
4. Afslut hvert ord med et mellemrum ved at trykke på
tasten
.
For at indtaste ord, der ikke findes i T9-tilstand, skift til
ABC-tilstand.
For at slette et tegn, tryk på
for at slette hele ord.
. Tryk og hold på
37
Indtaste tekst
Indtaste tekst
Der findes tre shift-tilstande:
• Små bogstaver (ingen shift-indikator)
• Store forbogstaver ( indikator)
• Store bogstaver ( indikator)
Tryk på
en eller flere gange for at vise den
rigtige shift-indikator, og fortsæt din normale
indtastning.
Bemærk: Markøren flytter til højre når du trykker på
en anden tast. Hvis du ønsker at indtaste
det samme bogstav to gange (eller et
andet bogstav på samme tast), skal du
blot vente et par sekunder, indtil markøren
automatisk flytter til højre, og derefter
vælge det næste bogstav.
Der findes tre shift-tilstande:
• Små bogstaver (ingen shift-indikator)
• Store forbogstaver ( indikator)
• Store bogstaver ( indikator)
Mød mig på
OK
2. Vælg de andre bogstaver på samme måde.
DAN
Shift-indikator
Bemærk: Hvis du vil forlade tekstinputtilstanden uden
at gemme dine input, skal du trykke
.
Telefonen vender tilbage til forrige
menuniveau.
Bruge ABC-tilstand
Tryk på tasten
en eller flere gange for at vise
den rigtige shift-indikator på nederste linje på
skærmen, og forsæt din normale indtastning.
For at indsætte et mellemrum, tryk på tasten
For at slette bogstaver, trykkes på tasten
. Tryk og
hold tasten
nede for at slette skærmen.
Tast
Tegn i den viste rækkefølge
Små bogstaver
Store bogstaver
Brug tasterne
til
at indtaste din tekst.
1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav:
• En gang for det første bogstav
• To gange for det andet bogstav
• Og så videre
Bemærk: For at vise en liste over specielle tegn, tryk
på
. Se tabellen på næste side for
yderligere oplysninger om de tilgængelige
tegn.
38
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
: ;
A B
D E
G H
J K
MN
P Q
T U
WX
0 x
¿
C
F
I
L
O
R
V
Y
<
¡
2
3
4
5
6
S
8
Z
>
1 = “ /
Ä ÆÅ Γ
É ∆
Θ
Λ
Ñ Ö Ø Ξ
7 ΠΣ
Ü Φ
9 ΨΩ
%# £
.
a
d
g
j
m
p
t
w
0
,
b
e
h
k
n
q
u
x
+
?
c
f
i
l
o
r
v
y
(
!
2
3
4
5
6
s
8
z
)
1 - ‘ @:
à ä æå Ç
é è
ì
ñ
7
ù
9
&
ò ö ø
ß
ü
_ $
39
Indtaste tekst
Telefonbog
Bruge Nummertilstand
Nummertilstand gør det muligt for dig at indtaste
numre til en tekstmeddelelse (et telefonnummer for
eksempel). Tryk på de taster, der svarer til de
ønskede cifre, og skift manuelt tilbage til den ønsket
tekstindtastningstilstand.
Du kan gemme telefonnumre og navne på ejerne af
numrene i hukommelsen på dit SIM-kort. Derudover
kan du gemme op til 500 numre og navne i
telefonens hukommelse. Selvom SIM-kortets og
telefonens hukommelser er adskilte, anvendes de
som én helhed, der kaldes for telefonbogen.
Gemme et telefonnummer under et navn
Bruge Symboltilstand
Symboltilstand gør det muligt for dig at indtaste
forskellige symboler.
123 456 789
. ( ) , : ;%!
Gem
SYM
For at rulle gennem de tilgængelige symboler, tryk
eller
. Tryk på nummertasten, der
på tasten
svarer til det ønskede symbol. Telefonen springer
derefter automatisk tilbage den tekstindtastningstilstand, der blev brugt lige før Symboltilstand blev
vagt.
Så snart du begynder at indtaste et nummer, vises
Gem over den venstre softtast, så du kan gemme
nummeret i telefonbogen.
1. Indtast nummeret, der skal gemmes.
Bemærk:
• Hvis du taster fejl under indtastningen, kan du
rette den med softtasten ❙. For flere detaljer,
se side 22.
• Hvis du ønsker at indsætte en opkaldspause
for en speciel telefontjeneste, såsom
bankforretninger med telefonen, trykkes og
holdes
nede. “P” vises ved indtastning af
pausen.
2. Når du er sikker på, at nummeret er korrekt,
trykkes på softtasten Gem.
3. Indtast det tilhørende navn (den maksimale
længde afhænger af dit SIM-kort). For information
om, hvordan et navn indtastes, se side 35.
4. Når du er tilfreds, trykker du på softtasten Gem.
Telefonen viser nu den første plads på SIMkortet, hvor du kan gemme nummeret og navnet.
Hvis kortets hukommelse er fuld, vises den første
ledige plads i telefonens hukommelse.
40
41
Telefonbog
Telefonbog
5. Tryk på højre softtast for at skifte mellem telefonens
(Til tlf.) og kortets (Til kort) hukommelse.
6. Hvis du ikke ønsker at gemme nummer og navn på
den foreslåede plads, trykkes på
for at slette
pladsnummeret og indtaste din foretrukne plads
ved at trykke på nummertasterne.
7. Tryk på OK for at gemme navn og nummer.
Du kan få adgang til telefonbogsvalg ved at trykke
på softtasten Valg eller ved at rulle gennem
telefonens hukommelse med
eller
.
8. For at afslutte, tryk på
.
Telefonbogsvalg
Åbne valgene
For at åbne de forskellige telefonbogsvalg, fortsættes
som følger.
1. Tryk på softtasten Valg.
Det første tilgængelige valg fremhæves.
42
Bemærk: Dette valg vises kun, hvis der ikke er
indspillet noget navn.
Dette valg giver dig mulighed for at tilføje en
Stemmeaktiveringsindføring til nummeret.
Følg instruktionerne i din telefon for at indspille det
ønskede navn.
Afspil Voice
Bemærk: Dette valg vises kun, når du allerede har
indspillet et navn.
Dette valg afspiller de indspillede navne.
Når der gemmes eller vises et nummer i telefonbogen,
vises Valg ovenover den venstre softtast og giver
derved adgang til telefonbogens valgmuligheder, der er
beskrevet i de efterfølgende afsnit.
2. For at...
Vælge det
fremhævede valg
Fremhæve et
andet valg
Indspil Voice
Tryk på...
Softtasten Vælg.
Tasten
eller
en eller
flere gange, indtil det ønskede
valg fremhæves.
Slet Talesvar
Bemærk: Dette valg vises kun, når du allerede har
indspillet et navn.
Med dette valg kan du slette en bestemt Stemmeaktiveringsindføring. Du bliver bedt om at bekræfte
sletning ved at trykke på softtasten OK.
Indsæt
Med dette valg kan du indsætte et telefonbognummer
i normal opkaldstilstand. Brug dette valg til at ringe til
et nummer på samme måde som til et nummer i
telefonbogen (f.eks. et andet lokalnummer i kontoret).
Brug softtasten ❙ til at ændre nummeret som ønsket
(se side 22 for flere detaljer). Når du er klar til at ringe,
tryk på
.
43
Telefonbog
Telefonbog
Rediger
Farve
Med dette valg kan du redigere et nummer og navn,
der er gemt i telefonbogen.
Med dette valg kan du tildele en specifik servicelysfarve
til et nummer og således skelne opkalderen ved
servicelysets farve. Fire farver er tilgængelige (normal,
orange, violet og blå), og de kan tildeles til op til fem
numre. Hvis ingen farve fastsættes, servicelyset blinker
med den farve, du har valgt i Netindikator (5-4-4).
Slet
Med dette valg kan du slette et nummer og navn, der
er gemt i telefonbogen.
Du bliver bedt om at bekræfte, at du ønsker at slette
navn og nummer fra telefonbogen ved at trykke på
softtasten Ja.
Kopier
Med dette valg kan du kopiere et telefonbognummer til
en anden plads. Brug dette valg til at gemme et
nummer, der er lig med et, der allerede er i
hukommelsen. Når det er kopieret, redigeres nummeret
og gemmes det på en anden plads på SIM-kortet eller i
telefonens hukommelse.
Hukom. status
Med dette valg kan du kontrollere, hvor mange navne
og telefonnumre, der er gemt, og hvor mange pladser,
der stadig er frie i kortets og telefonens hukommelse.
Alarmere
Med dette valg kan du tildele en specifik ringetone til
et nummer og således skelne opkalderen ved
ringetonen. Der kan tildeles specifikke ringetoner til op
til fem numre.
44
Ekspressopkald ved hjælp af numre i
SIM-kortets hukommelse
Når du har gemt telefonnumre på SIM-kortet, er det
nemt at ringe til dem efter behov.
For hurtigvalg af et nummer:
For hurtigvalg af et
nummer på pladserne...
Så...
2 til 9
Tryk på og hold den
relevante tast nede.
10 og højere
Tryk på de relevante taster
og derefter på tasten #.
Skærmen viser navnet,
telefonnummeret og
pladsen. Når navnet,
telefonnummeret og
pladsen vises i displayet,
skal du trykke på
softtasten Ring op.
Bemærk: Memory plads 1 er forbeholdt nummeret
på din Talesvars server.
45
Telefonbog
Telefonbog
Søge efter og ringe til et nummer i
telefonbogen
1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten Tlf.bog.
2. Hvis dit SIM-kort indeholder Service Dialling Number
(SDN) og Informationsnumre services, tryk på
softtasten OK, når Slå op er fremhævet.
I modsat fald, gå til trin 3.
3. Indtast starten af det navnet, du ønsker at finde, og
tryk på softtasten Søg.
Bemærk: Du kan også rulle gennem telefonbogen
fra begyndelsen ved at trykke direkte på
softtasten Søg.
Telefonbogens indføringer vises med den første
indføring, der passer til din indtastning. Denne
indføring er også fremhævet.
4. For at...
Ringe til et nummer ved hjælp af den
globale telefonbog eller
informationsnumre
Bemærk: Valgene Global tlf.bog. og Information
numre findes måske ikke, afhængigt af dit
SIM-kort.
Når skærmen er inaktiv, skal du trykke på softtasten
Tlf.bog, hvorefter du kan vælge en service.
Global tlf.bog: gør det muligt at vise den globale
telefonbog og foretage opkald fra det.
Information numre: gør det muligt at se
informationsnumrene i en træstruktur og foretage
et opkald met nummeret.
Tryk på...
Vise den fremhævede Softtasten Vis.
indføring
Vælge en anden
indføring
Tasten
eller
en
eller flere gange, indtil den
ønskede indføring
fremhæves.
Søge efter et navn
der satrt med et
andet bogstav
Tasten med det
ønskede bogstav.
5. Når du har fundet den ønskede indføring, tryk
på
for at ringe til nummeret.
46
47
Vælge funktioner og valg
Vælge funktioner og
valg
Din telefon har et sæt funktioner, der gør det muligt for
dig at tilpasse din telefon individuelt. Disse funktioner
er arrangeret i menuer og undermenuer og nås ved
hjælp af de to softtaster. Hver menu og undermenu
giver dig mulighed for at se og ændre indstillingerne
for en bestemt funktion.
Softtasternes funktioner ændrer sig afhængig af den
aktuelle kontekst; beskrivelsen på nederste linie på
skærmen lige over hver tast viser dens aktuelle
funktion.
Eksempel:
<SERVICEUDBYDER>
Lør 14 Mar 12:57
Menu
Tlf.bog
For at se de forskellige funktioner/valg, der er
tilgængelige, og vælge den ønskede, fortsæt da som
følger.
1. Tryk på den relevante softtast.
2. For at...
Vælge:
• Den viste funktion
eller
• Det fremhævede valg
Tryk på...
Venstre softtast.
Se den næste funktion
eller fremhæv næste
valg på en liste
Tasten
.
Gå tilbage til
forrige funktion
eller valg på en liste
Tasten
.
Gå et niveau tilbage
i strukturen
Højre softtast.
Forlade strukturen
uden at ændre
indstillingerne
Tasten
.
I nogle funktioner kan du blive bedt om at indtaste en
adgangskode eller en PIN-kode. Indtast den rigtige
kode og tryk på
.
Tryk på venstre softtast Tryk på højre softtast
for at få adgang til menu- for at få adgang til
Telefonbogen.
funktionerne.
48
Bemærk: Når du får adgang til en liste af valg,
fremhæves det aktuelle valg. Hvis der kun
er to valgmuligheder, f.eks. Til/Fra eller
Aktiver/Deaktiver, fremhæves den
valgmulighed, der ikke aktuelt er aktiv, så
den kan vælges direkte.
49
Bruge menuerne
Bruge menuerne
Adgang til menufunktioner med genvej
Denne telefon indeholder en lang række funktioner,
så du kan skræddersy den efter dine behov. Disse
funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer.
Du kan få adgang til menuerne og undermenuerne
ved at rulle gennem dem eller ved at anvende
genvejstaster.
Menuemnerne (menuer, undermenuer og
indstillingsvalg) er nummererede og kan hurtigt åbnes
med deres genvejsnummer. Genvejsnummeret vises
på nederste linje på skærmen.
Adgang til menufunktioner ved rulning
1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten Menu
for at få adgang til menufaciliteten.
1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten Menu
for at komme ind i menuen. Rul med tasten
eller
for at nå den ønskede hovedmenu, f.eks.
Ly d. Tryk på softtasten Vælg for at åbne menuen.
2. Indtast det første ciffer i genvejsnummeret. Gentag
dette for hvert ciffer i genvejsnummeret.
Eksempel: Indstilling af funktionen Vilk.tast svar
2. Hvis menuen indeholder undermenuer, f.eks.
Ringetone, kan du få adgang til dem ved at rulle
med tasten
eller
og trykke på softtasten
Vælg.
Tryk på softtasten Menu, og tast
.
Tryk på...
Rulle gennem menuerne
Tasten
eller
Bekræfte den valgte
indstilling
Softtasten Vælg.
Vende tilbage til foregående Softtasten
menuniveau
Forlade menuen uden at
ændre indstillingerne
50
Tasten
,
,
Menu for at åbne menuen, 5 for Indstillinger,
1 for Telefonindstillinger, 4 for Vilk.tast svar og
2 for at sætte Vilk.tast svar svar til Til.
Hvis den menu, du har valgt, indeholder undermenuer, gentag dette trin.
3. For at...
,
.
Bemærk: De numre, der er tildelt hver menufunktion,
er angivet på listen på næste side. Det er
ikke sikkert, at de passer til menunummeret
på telefonen. Det afhænger af hvilke
services, der understøttes af SIM-kortet.
.
.
51
Bruge menuerne
Bruge menuerne
Menustruktur
Hovedmenu
Niveau 1
Niveau 2
3. Stemmefunktioner
1. Stemme Opkald
1. Indspil
2. Vælg
3. Slet et
4. Afspil alle
5. Slet alle
1. Indspil
2. Vælg
3. Afspil alle
4. Slet alle
1. Indspil
2. Afspil
3. Slet et
4. Slet alle
1. Fra
2. Stemme Opkald
3. Stemme Komm.
Ved hjælp af menuerne kan du checke eller ændre din
telefons indstillinger. Følgende skitse viser
menustrukturen.
2. Stemme Kommando
Bemærk: Du kan kun se menu 0, hvis dit SIM-kort
understøtter SIM Applikationsæt. Det er en
netværksfunktion. Kontakt din serviceudbyder,
hvis du ønsker flere oplysninger.
3. Stemme Memo
4. Stemmeaktivering
Hovedmenu
Niveau 1
1. Opkaldsfunktion
1. Mistede opkald
2. Modt. opkald
3. Foretagne opk.
4. Ringetid
5. Pris opkald 1
2. Meddelelser
1. Talesvar
2. Læs meddel.
3. Skriv meddel.
4. Standard meddel.liste
5. Indstillinger
6. Gruppemeddelelse
Niveau 2
1. Tid sidste kald
2. Total udg.
3. Total indg.
4. Nulstil timere
1. Pris sidste kald
2. Total pris
3. Maksimum pris
4. Nulstil tæller
5. Indstil maksimum pris
6. Pris/enhed
4. Lyd
1. Ringetone
2. Melodikomponist
3. Lydst. ringe.
4. Ind.opkaldstyper
5. Tastgruppetone
6. Meddel.tone
7. Fejltone
8. Minutpåminder
9. Forbind.tone
5. Indstillinger
1. Telefon-indstillinger
1. Tilslut til talesvar
2. Telefonsvarer nummer
1. Servicecenter
2. Standardtype
3. Gyldighed
4. Svarsti
5. Lev. rapporter
1. Læs
2. Modtag
3. Kanalliste
4. Sprog
1
1. Hilsen
2. Eget nummer 1
3. Sprog
4. Vilk.tast svar
5. Baggrundslys
6. Servicelys
7. Aut. genkald
8. Aut. svar
9. Opkalder-ID
0. Tastaturlås
*. Nulstil indstillinger
#. Aktiv linje
Vises kun hvis det er understøttet af dit SIM-kort.
7.Billede Meddelelser
52
53
Bruge menuerne
Opkaldsfunktion
Hovedmenu
Niveau 1
5. Indstillinger
1. Viderestilling af opkald 2
2. Spærring af opkald 2
3. Banke på 2
4. Valg af netværk
5. Identifikation af linje 2
6. Lukket bruger-gruppe
3. Sikkerhed-indstillinger
1. PIN-kontrol
2. Skift PIN
3. Telefonlås
4. Skift adg.kode
5. SIM-lås
6. FDN-tilstand 1
7. Skift PIN2-kode 1
4. LCD/Netindikator
1. Skærmtype
2. Vælg billede
3. LCD-kontrast
4. Netindikator
5. WAP Browser Indstillinger 2 1. Profil Indstilling
2. Nuværende Profil
6. Planlægning
Niveau 2
2. Nettjenester
1. Planlæg.kalend.
2. Alarm
3. Lommeregner
4. Verdenstid
5. Ur
7. Spil
1. Squares
2. Fortress
3. Ice Cave
8. WAP Browser 2
1. Hjem
2. Bogmærke
3. Gå til
1. Daglig alarm
2. Alarm en gang
3. Ugealarm
4. Alarmtone
1. Indstil tid
2. Indstil dato
3. Format
1
Vises kun hvis det er understøttet af dit SIM-kort.
2
Vises eller understøttes måske ikke af din netværkstjenesteudbyder.
54
Via denne menu kan du se telefonopkaldene:
• Mistede
• Modtagne
• Foretagne
Nummer og navn (hvis tilgængeligt) vises sammen med
dato og tid for opkaldet. Du kan også se opkaldstiderne
og prisen.
Mistede opkald
Menu 1-1
Med denne valgmulighed kan du se de 15 sidste ikke
besvarede opkald. Du kan også:
• Redigere nummeret, hvis det er tilgængeligt, og
ringe til det eller gemme det i telefonbogen
• Slette opkaldet fra listen
Modtagne opkald
Menu 1-2
Med denne valgmulighed kan du se de 15 sidste
modtagne opkald. Du kan også:
• Redigere nummeret, hvis det er tilgængeligt, og
ringe til det eller gemme det i telefonbogen
• Slette opkaldet fra listen
55
Opkaldfunktion
Foretagne opkald
Opkaldfunktion
Menu 1-3
Med denne valgmulighed kan du se de 15 sidste
foretagne opkald. Du kan også:
• Redigere nummeret, og gemme det i telefonbogen
• Genopkalde nummeret
• Slette nummeret fra listen
Ringetid
Menu 1-4
Med denne valgmulighed kan du se tiderne for
foretagne og modtagne opkald. Følgende timere er
tilgængelige.
Tid sidste kald: det sidste opkalds varighed.
Total udg.: total varighed af alle opkald, der er
foretaget, siden timeren sidst blev nulstillet.
Total indg.: total varighed på alle opkald, der er
modtaget, siden timeren sidst blev nulstillet.
Nulstil timere: valgmulighed, der anvendes til at
nulstille timerne. Du skal først indtaste telefonens
adgangskode (se side 122) og derefter trykke på
softtasten OK.
Bemærk: Den aktuelle tid, der faktureres fra din
serviceudbyder, kan variere afhængig af
netværksfunktioner, afrundinger med mere.
Pris opkald
Menu 1-5
Bemærk: Indholdet af denne menu kan variere
afhængigt af dit SIM- kort.
Denne netværksfunktion lader dig se prisen på
opkaldene. Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Pris sidste kald: prisen på det sidst foretagne opkald.
Total pris: total pris på alle opkald, der er foretaget
siden tælleren sidst blev nulstillet. Hvis den totale pris
overskrider den indstillede maksimum pris under
valgmuligheden Indstil maksimum pris, kan du ikke
længere foretage nogen opkald, før du nulstiller
tælleren (dette gælder ikke for opkald til nødservices).
Maksimum pris: maksimum pris, der indstilles via
valgmuligheden Indstil maksimum pris (se herunder).
Nulstil tæller: valgmulighed der bruges til at nulstille
pristælleren; du skal først indtaste din PIN2-kode (se
side 123) og derefter trykke på softtasten OK.
Indstil maksimum pris: valgmulighed der bruges til
at indtaste den maksimale pris, du vil godkende for
dine opkald. Du skal først indtaste din PIN2-kode
(se side 123) og derefter trykke på softtasten OK.
Pris/enhed: valgmulighed der bruges til at indstille
prisen for en enhed; denne pris pr. enhed anvendes til
beregning af prisen på din opkald. Du skal først
indtaste din PIN2-kode (se side 123) og derefter trykke
på softtasten OK.
Bemærk: AOC (Advice Of Charge) information kan
eventuelt vises i inaktiv tilstand afhængig af
dit SIM-kort eller din serviceudbyder.
56
57
Meddelelser
Meddelelser
Din telefon modtager talesvars-meddelelser og
tekstmeddelelser. Talesvar og short message service
(SMS) er netværkstjenester. Kontakt din serviceudbyder,
hvis du ønsker flere oplysninger.
Når ikonet
vises, har du modtaget nye
tekstmeddelelser. Hvis menuvalgmuligheden
Meddel.tone (4-6) er indstillet til Kun lys, servicelyset
blinker gult. Når ikonet
vises, har du modtaget
talesvar. Hvis meddelelseshukommelsen er fuld, vises der
en fejlmeddelelse, ikonet
blinker, og du kan ikke
modtage nye meddelelser. Vælg Slet i menuen Læse
meddelser (2-2) for at slette gamle meddelelser. Når der
er plads i hukommelsen, vil enhver uafleveret meddelelse
blive modtaget (under forudsætning af tilstrækkelig plads).
Tilslut til talesvar
Før du bruger denne funktion, skal indtaste Tale server
nummeret, som du får fra din serviceudbyder (se
følgende side). Du kan derefter vælge denne mulighed
og blot trykke på softtasten OK for at aflytte dine
meddelelser.
Bemærk: I inaktiv tilstand kan du får direkte adgang til
din talesvars ved at holde tasten
nede.
Telefonsvarer nummer
Du kan skifte talesvar server nummeret.
For at...
Tryk på...
Der findes også andre typer meddelelser.
Indtaste server
nummer
Tilsvarende nummertaster.
• Billedmeddelelser: jf. menuvalget Billede
Meddelelser (2-7); se side 64.
Genopkalde et nummer
i telefonbogen
Softtasten Tlf.bog.
• Ringetonemeddelelser: jf. menuvalget Ringetone
(4-1); se side 72.
Rette et tal
Softtasten ❙.
Flytte markøren til
venstre/højre uden at
slette tallet
Tasten
• Operatørlogomeddelelser: tryk på softtasten Vi s
for at vise logoet og på softtasten Gem for at bruge
det i inaktiv tilstand. Hvis du ikke ønsker at bruge
logoet, tryk på softtasten Afslut eller Slet.
Talesvar
Menu 2-1
Denne menu er en hurtig måde til at skabe forbindelse
til dit talesvar (hvis det tilbydes af dit netværk).
58
eller
.
Bemærk: Se side 41 for instruktioner om, hvordan
telefonbogen bruges.
Læse meddelelser
Menu 2-2
Når menuen Læs meddel. er valgt, vises første
meddelelses overskrift:
• Meddelelsesnummer
• Meddelelsesstatus (ny, gammel, uafsendt, afsendt)
59
Meddelelser
Tryk på softtasten Vis for at se denne meddelelse.
Skærmen viser:
• Afsenderens telefonnummer (hvis det sendes med
meddelelsen)
• Dato og tidspunkt på hvilket meddelelsen blev
modtaget
• Meddelelsestekst
For at rulle gennem meddelelserne, tryk på tasten
eller
.
Du kan vælge mellem følgende ved at trykke på
softtasten Valg.
Tekstsvar: gør det muligt at besvare ved at sende en
tekstmeddelelse. Du kan også:
• Sende meddelelsen
• Gemme og sende meddelelsen
• Gemme men undlade at sende meddelelsen
Tilbagekald: gør det muligt at ringe tilbage til
afsenderen.
Rediger: gør det muligt at redigere en meddelelse.
Slet: gør det muligt at slette gamle meddelelser.
Gem nummer: gør det muligt at trække et nummer ud
af tekstmeddelelsen, så du kan ringe det op eller
gemme det i telefonbogen.
Afsend: lader dig sende en meddelelse, som du ikke
allerede har sendt.
Afsend igen: giver dig mulighed for at gensende en
meddelelse, du allerede har sendt.
Bemærk: De tilgængelige valg varierer alt efter
meddelelsesstatusen (ny, gammel, uafsendt
eller afsendt).
60
Meddelelser
Skrive meddelelser
Menu 2-3
I menuen Skriv meddel., kan du skrive og redigere
tekstmeddelelser på op til 160 tegn.
1. Indtast en meddelelse. For yderligere oplysninger
om, hvordan du indtaster tekst, se side 35.
2. Når meddelelsen er skrevet, har du følgende
valgmuligheder:
Afsend kun: gør det muligt at straks at sende
meddelelsen. Du kan indtaste det ønskede
bestemmelsessted.
Gem og afsend: giver dig mulighed for at gemme
en kopi af meddelelsen og derefter sende
meddelelsen til det ønskede bestemmelsessted. Du
kan læse meddelelsen ved hjælp af valgmuligheden
Læs meddel.. Når du læser meddelelsen, vises
"Afsendt" for at angive dens status.
Gem kun: gør det muligt at gemme meddelelsen, så
den kan sendes senere. Når du læser meddelelsen
læses, vises "Uafsendt" skærmen.
3. Når den ønskede mulighed er valgt, tryk på
softtasten Vælg.
Skærmen beder indtaste nummeret på
bestemmelsesstedet.
4. Indtast telefonnummeret og tryk på softtasten O K.
Eller tryk på softtasten Tlf.bog for at vælge et
nummer fra telefonbogen.
61
Meddelelser
Standard meddelelsesliste
Meddelelser
Menu 2-4
I denne menu kan du forhåndsindkode op til fem
meddelelser, som du bruger ofte. Denne menu viser
standardmeddelelseslisten. Rul gennem listen med
tasten
eller
. Når det ønskede
meddelelsesnummer vises, trykkes der på
softtasten Valg.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Rediger: gør det muligt for at skrive en ny meddelelse
eller redigere den valgte standardmeddelelse.
Send meddel.: gør det muligt at genkalde den valgte
meddelelse. Når meddelelsen er færdig, kan du sende,
gemme og sende eller blot gemme den.
Slet: gør det muligt for at slette den valgte standardmeddelelse.
Indstillinger
Menu 2-5
I denne menu kan du indkode standardoplysninger for
SMS-funktionen.
Servicecenter: gør det muligt at gemme eller ændre
nummeret på dit SMS-center, der bruges, når du
sender tekstmeddelelser. Dette nummer fås hos din
serviceudbyder.
Standardtype: gør det muligt at indstille standardmeddelelsestypen (Tekst, Stemme, Fax, X.400, Email
og ERMES). Netværket kan konvertere meddelelser til
det valgte format.
62
Gyldighed: lader dig bestemme, hvor længe dine
tekstmeddelelser skal opbevares i SMS-centret, mens
de forsøges afleveret til modtageren.
Valgmulighederne er en time, 6 timer, 24 timer, en uge
samt den af serviceudbyderen fastlagte maksimumtid.
Svarsti: gør det muligt for modtagerne af din SMSmeddelelse at sende et svar via dit meddelelsescenter,
hvis denne service tilbydes af netværket.
Lev.rapporter: gør det muligt at aktivere eller
deaktivere rapportfunktionen. Når denne funktion er
aktiveret, informerer netværket dig, om din meddelelse
er blevet afleveret eller ej.
Gruppemeddelelse
Menu 2-6
Denne nettjeneste giver dig mulighed for at modtage
tekstmeddelelser inden for diverse områder, f.eks.
vejrudsigter og trafikmeddelelser. Meddelelserne vises,
så snart de modtages, forudsat at:
• Telefonen er i inaktiv tilstand
• Valgmuligheden Modtag er indstillet til Aktiver
• Meddelelseskanalen for øjeblikket er aktiv på
kanallisten
Hvis meddelelsen er lang, tryk på tasterne
en eller flere gange.
og
De seneste fem meddelelser gemmes også, så de
senere kan hentes frem. Kontakt din serviceudbyder,
hvis du ønsker flere oplysninger.
63
Meddelelser
Meddelelser
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Læs: giver dig mulighed for at se første meddelelse.
Rul gennem meddelelsen med
og
. Når
meddelelsen er læst, trykkes der på softtasten Næste
for at springe til næste meddelelse.
Modtag: gør det muligt at aktivere eller deaktivere
modtagelsen af gruppemeddelelser.
Kanalliste: viser samtlige tilgængelige kanaler. De
kanaler, der er valgt, markeres med en stjerne (*) ud
for navnet. Når en af dem vælges, kan du redigere i
den, åbne, lukke den eller slette den.
Indtast kanal-funktionen giver dig mulighed for at
tilføje en kanal til kanallisten. Indtast kanalens ID (fås
hos serviceudbyderen) og giv kanalen et navn.
Sprog: gør det muligt at vælge dit foretrukne sprog,
der skal anvendes, når gruppemeddelelser vises.
Billede Meddelelser
Menu 2-7
Telefonen giver dig mulighed for at sende eller modtage
tekstmeddelelser, der indeholder billeder. Disse
meddelelser kaldes “billedmeddelelser” (Picture
Messages). Telefonen indeholder som standard flere af
disse, der kan erstattes af nye fra andre kilder.
Send meddel.: gør det muligt at indtaste det
telefonnummer, meddelelsen skal sendes til. Tryk på
softtasten O K for at sende billedmeddelelsen.
Gem nummer: gør det muligt at trække et nummer ud
af billedmeddelelsen, så du kan ringe det op eller
gemme det i telefonbogen.
Modtagelse af en billedmeddelelse
Tryk på softtasten Vi s for at vise en meddelelse, så
snart du har modtaget den. Tryk på den højre softtast
for at skifte mellem teksten og billedet.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Gem: gør det muligt at gemme billedmeddelelsen i
listen med billedmeddelelser.
Slet: gør det muligt at kassere billedmeddelelsen uden
at gemme den.
Gem nummer: gør det muligt at trække et nummer ud
af billedmeddelelsen, så du kan ringe det op eller
gemme det i telefonbogen.
Bemærk: Denne funktion er tilgængelig mellem
telefoner, der understøtter Nokias Smart
Messaging-tjenester.
Hver billedmeddelelse er sammensat af flere
tekstmeddelelser; derfor kan det koste mere
at sende en billedmeddelelse end en
tekstmeddelelse.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Skriv meddel.: gør det muligt at skrive teksten til
billedmeddelelsen.
Billedmeddelelser gemmes i telefonen, du
kan derfor ikke se dem, hvis du bruger dit
SIM-kort i en anden telefon.
Slet: sletter billedmeddelelsen. I stedet for titlen står
der To m.
*
64
Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation.
65
Stemmefunktioner
Du kan bruge stemmefunktionerne til at tilpasse
følgende funktioner efter behag:
• Stemme Opkald
• Stemme Kommando
• Stemme Memo
• Stemmeaktivering
Stemme Opkald
Menu 3-1
Funktionen Stemme Opkald gør det muligt for dig, at
foretage opkald ved at udtale en stemmeaktiveringsindføring, der er blevet tildelt til et bestemt navn og
telefonnummer. Et talt ord, f.eks. et navn, kan være en
stemmeaktiveringsindføring.
Før du anvender funktionen Stemme Opkald, skal du
være opmærksom på følgende:
• Stemmeaktiveringsindføringer afhænger ikke af
talerens sprog men af hans/hendes stemme
• Stemmeaktiveringsindføringer er følsomme over for
baggrundsstøj; indspil dem og foretag opkald i
stille omgivelser
• Når du optager en stemmeaktiveringsindføring
eller foretager et opkald, skal du holde telefonen i
normal position tæt til øret
• Den maksimale længde af en stemmeaktiveringsindføring er på ca.1,5 sekunder, men meget korte
navne godtages ikke
• Du kan gemme op til tyve stemmeaktiveringsindføringer i telefonens hukommelse
66
Stemmefunktioner
Indspil
Gør det muligt at optage navneindføringer og tildele
dem til numre med henblik på stemmeopkald.
Sig det navn, du vil anvende til Stemme Opkald, når
du bliver bedt om det. For de bedste resultater, brug
navne med mindst to stavelser, eller brug både forog efternavn. Telefonen gemmer navnet som første
prøve og beder dig derefter om at gentage navnet.
Gentag navnet. Telefonen gemmer navnet som anden
prøve, og beder derefter om telefonnummeret.
For at gemme nummeret, tryk på softtasten O K.
Følg instruktionerne beskrevet på side 41 for at
gemme nummeret i din telefonbog.
Vælg
Dette valg aktiverer stemmeopkald.
Du hører en stemme og Sig navn vises.
Sig stemmeaktiveringsindføringen tydeligt.
Hvis der ikke findes et nummer til
stemmeaktiveringsindføringen eller hvis den ikke
genkendes, bliver du bedt om at prøve igen.
Telefonen ringer automatisk til nummeret på den
genkendte stemmeaktiveringsindføring.
Bemærk: Denne funktion bliver først tilgængelig, når
du har optaget stemmeaktiveringsindføringer.
67
Stemmefunktioner
Stemmefunktioner
Stemme Kommando
Slet et
Denne menu giver dig hurtig adgang til ofte anvendte
menuer ved at du siger din egen stemmekommando.
Med dette valg kan du slette en bestemt stemmeaktiveringsindføring. Det tilhørende telefonnummer
forbliver i telefonbogen, men stemmeaktiveringsindføringen slettes.
Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder.
Hvis navnet der vises...
Tryk på...
Skal slettes
Softtasten OK.
Ikke skal slettes
Tasten
eller
.
Næste navn vises.
For at afslutte valget Slet et, tryk på softtasten
Menu 3-2
.
Afspil alle
Indspil: kan de oftest brugte menufunktioner tildeles
stemmekommandoer. Menuerne er som standard sat
til Fra, hvilket betyder, at der ikke er indspillet nogen
stemmekommandoer. Hvis stemmekommandoerne
indspilles korrekt, ændres menuerne til Til i skærmen.
Vælg: brug denne menu til at åbne menuen ved at
udtale den indspillede Stemme Kommando.
Afspil alle: afspiller alle de indspillede stemmekommandoer.
Med dette valg kan du afspille alle de indspillede
stemmeaktiveringsindføringer.
Slet alle: sletter alle de indspillede stemmekommandoer.
Slet alle
Stemme Memo
Med dette valg kan du slette alle stemmeaktiveringsindføringer. De tilhørende telefonnummer forbliver i
telefonbogen, men alle stemmeaktiveringsindføringer
slettes. Tryk på softtasten OK, når meddelelsen "Slet
alle Godkend?" vises.
Ellers tryk på softtasten Annull. for at forlade
funktionen uden at slette dine stemmeaktiveringsindføringer.
68
Menu 3-3
Du kan bruge Stemme Memo funktionen til:
• Indspilning af op til 3 stemme memo
• Afspilning af de optagne stemme memo
• Sletning af en eller alle stemme memo
69
Stemmefunktioner
Stemmefunktioner
Stemmeaktivering
Menu 3-4
Indspil: denne funktion giver dig mulighed for at
indspille et memo. Skærmen viser:
• Memoets placering
• Dato og tidspunkt for indspilning af memoet
• Tæller for indspillet tid
Denne indstilling aktiverer automatisk
stemmeopkalds- eller stemmestyrings-tilstanden, når
du trykker på tasten
i inaktiv tilstand.
Den maksimale indspilningstid er ca. 35 sekunder.
Hvis du vil indspille i længere tid, tryk da på
softtasten Fortsæt. Opdel vises i stedet for
Fortsæt. Du kan fortsætte indspilningen, og resten
af memoet lagres i den næste memoplacering.
Fra: stemme opkaldstiltanden skal aktiveres
manuelt.
For at stoppe indspilningen trykkes på softtasten Stop.
Stemme Komm.: stemmekomm aktiveres, når du
trykker på tasten
i inaktiv tilstand.
Bemærk: Hvis alle memoplaceringer er fyldt, skal du
slette et gammelt memo, før du kan
indspille et nyt.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Stemme Opkald: stemmeopkald aktiveres, når du
trykker på tasten
i inaktiv tilstand.
Afspil: denne funktion giver dig mulighed for at
afspille alle de indspillede memoer, startende med
det senest indspillede. Skærmen viser:
• Memoets placering
• Dato og tidspunkt for indspilning af memoet
For at springe til næste memo, tryk på
softtasten Spring. For at stoppe afpilningen,
tryk på softtasten Stop.
Slet et: denne funktion giver dig mulighed for at
slette et specifikt memo. Alle de indspillede memoer
afspilles, startende med det senest indspillede.
Slet alle: denne funktion giver dig mulighed for at
slette alle memoer. Tryk på softtasten OK for at
bekræfte.
70
71
Tone
Lyd
Melodikomponist
Du kan anvende menuen Tone til at tilpasse
forskellige indstillinger, såsom:
• Ringetone eller melodi, lydstyrke og type
• Lyde, der fremkommer, når du trykker på en tast,
laver en fejl eller modtager en meddelelse
Bemærk: Denne tilstand gør det muligt at slukke for
de forskellige toner, når diskretion er
påkrævet. Tryk på tasten
og hold den
nede for at skifte mellem aktivering og
deaktivering af den lydløse tilstand.
Ringetone
Menu 4-1
Denne funktion gør det muligt at vælge den ønskede
ringetone. Du kan vælge mellem 25 forskellige
ringetoner: 8 for standardringetonen,12 ombyttelige
toner, 2 fra Melodikomponisten og 3 fra SMS.
Menu 4-2
Denne funktion giver dig mulighed for at komponere
din egen melodi, der kan anvendes som ringetone.
• Der er tre oktaver til rådighed.
• Der kan højst indtastes 50 toner.
• Du kan justere hver tones varighed og tilføje
pauser efter ønske.
At komponere melodier
Du kan komponere tre melodier.
1. Når du går ind i denne menu, vises titlerne på alle
oprettede melodier. Ellers vises (To m). Vælg den
melodi, som du vil oprette eller redigere.
2. Tryk på softtasten Vælg og komponer din melodi
ved hjælp af følgende taster.
Tryk på...
Tasten
.
1. Tryk på softtasten Lyt for at høre tonen.
For at...
Indsætte C, den første tone i
den musikalske skala (do)
Indsætte D (re)
Tasten
.
2. Tryk på softtasten Gem.
Indsætte E (mi)
Tasten
.
3. Vælg et af ringetonestederne og tryk på
softtasten O K.
Indsætte F (fa)
Tasten
.
4. Tryk på softtasten J a for at bruge denne tone som
ringetone. Ellers tryk på softtasten Nej.
Indsætte G (sol)
Tasten
.
Indsætte A (la)
Tasten
.
Indsætte H (si)
Tasten
.
Flytte en tone en oktav
op eller ned
Tasten
.
Når du modtager en ringetonemeddelelse, skal du
gøre følgende.
Hvis dit SIM-kort understøtter ALS, kan du her vælge
en forskellig ringetone for hver linje og således
skelne mellem de indgående opkald.
*For yderligere detaljer henvises der til http://www.samsungmobile.com
72
73
Tone
Tone
For at...
Tryk på...
At slette en valgt melodi
Indsætte en pause
Tasten
(tryk på tasten,
indtil pausen har den
ønskede varighed).
1. Vælg den melodi, der skal slettes.
Slette toner
Tasten
.
Flytte en tone en
halvtone op eller ned
Tasten
eller
(for
eksempel, tonen A flyttes
til A#, H, C, C# i skalaen,
hver gang du trykker på
tasten
.
Tilføje # til en tone
eller ej
Tasten
Ændre længden
af en tone
Tasten
(længden
ændres, hver gang du
trykker på tasten).
Lytte til din melodi
Softtasten Lyt.
Annullere dine
ændringer
Tasten
.
.
2. Tryk på og hold
Alle toner slettes.
nede nogle få sekunder.
3. Tryk på softtasten Lyt. Skærmen spørger om du er
sikker på, at du vil slette melodien. Tryk på
softtasten J a.
Lydstyrke Ringetone
Menu 4-3
Denne funktion giver dig mulighed for at justere
ringetonens lydstyrke.
Brug tasten
eller
. Jo flere streger, jo højere
lydstyrke.
Ind.opkaldstyper
Menu 4-4
3. Når du er tilfreds med din melodi, skal du trykke på
softtasten Ja.
Denne valgmulighed gør det muligt at angive, hvordan
du vil informeres om indgående opkald.
4. Indtast en titel på melodien.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Bemærk: For yderligere oplysninger om indtastning
af tegn henvises der til side 35.
Du bliver spurgt, om melodien skal anvendes som
ringetone.
Kun lys: kun baggrundslyset tændes; telefonen
hverken ringer eller vibrerer.
Melodi: telefonen ringer med den ringetone, der er
valgt i menu 4-1.
Vibration: telefonen vibrerer, men ringer ikke.
5. For at anvende melodien som ringetone skal du
trykke på softtasten Ja.
Melodien gemmes og spilles hver gang telefonen
ringer.
74
Vibra+Melodi: telefonen både ringer og vibrerer.
75
Tone
Tastgruppetone
Tone
Menu 4-5
Fejltone
Menu 4-7
Denne funktion giver dig mulighed for at vælge den
tone, som tastaturet udsender, når du trykker på en
tast. Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Denne funktion gør det muligt at vælge, hvorledes
telefonen skal informere dig om, at du har lavet en
fejl. Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Fra: der udsendes ingen lyd fra tasterne.
Fra: telefonen bipper ikke.
Tone: hver enkelt tast udsender en forskellig lyd, når
der trykkes på den.
Til: telefonen bipper for at angive en forkert
indtastning.
Bip: hver enkelt tast udsender samme lyd, når der
trykkes på den.
Meddelelsestone
Minutpåminder
Menu 4-8
Menu 4-6
Denne valgmulighed gør det muligt at vælge,
hvorledes telefonen skal informere dig om, at der er
kommet en ny meddelelse. Følgende valgmuligheder
er tilgængelige.
SMS-tone 1 ~ SMS-tone 5: telefonen afgiver en
SMS-tone.
Denne funktion gør det muligt at specificere, om
telefonen skal bippe en gang i minuttet under et
udgående opkald for at holde dig informeret om
opkaldets varighed. Følgende valgmuligheder er
tilgængelige.
Fra: telefonen bipper ikke.
Til: telefonen bipper en gang i minuttet.
Enkelt bip: telefonen bipper én gang.
Kun lys: servicelyset øverst på telefonen blinker
glut.
Vibrator: telefonen vibrerer, men ringer ikke.
76
77
Tone
Indstillinger
Forbindelsestone
Menu 4-9
Denne funktion gør det muligt at angive, om telefonen
skal bippe, når den sluttes til netværket. Følgende
valgmuligheder er tilgængelige.
Fra: telefonen bipper ikke.
Til: telefonen bipper, når dit opkald besvares.
Mange forskellige funktioner i din telefon kan ændres,
så de passer til dine ønsker. Alle disse funktioner åbnes
via menuen Indstillinger.
Telefon-indstillinger
Menu 5-1
Hilsen
Med denne valgmulighed kan du indstille en hilsen, der
vises ganske kort, når telefonen tændes. Den aktuelle
meddelelse vises.
For at...
Tryk på...
Slette den eksisterende
meddelelse
Tasten
og hold
den nede indtil
meddelelsen er fjernet.
Indtaste en ny meddelelse
Relevante
alfanumeriske taster.
For yderligere oplysninger om indtastning af tegn
henvises der til side 35.
For at vende tilbage til forrige menuniveau uden at
gemme dine input, tryk på
.
78
79
Indstillinger
Eget nummer
Bemærk: Indholdet af denne menu kan variere
afhængigt af SIM-kortet.
Du kan indtaste dit eget navn og nummer med denne
menu. Hvis du har abonnement på Alternate Line
Service, kan du vælge en linje med
eller
.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Rediger: gør det muligt at redigere navn og nummer.
Slet: gør det muligt at slette navn og nummer.
Indstillinger
Vilkårlig tast svar
Afhængig af indstillingen af funktionen Vilk.tast svar,
kan du besvare et indgående opkald ved at trykke på
en vilkårlig tast undtagen
og softtasten Afvis.
For at afvise opkaldet, skal du trykke på
eller
softtasten Afvis.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Til: du kan trykke på en vilkårlig tast undtagen
Afvis.
Fra: du kan kun trykke på
og
eller softtasten Accept..
Sprog
Baggrundslys
Du kan vælge tekstsprog. Når sprogvalget er indstillet
til Automatisk, vælges sproget automatisk i henhold
til sproget på SIM-kortet.
Du kan vælge, om telefonen bruger baggrundslys eller
ikke. Der kan opnås en marginal forøgelse af
standby/taletiden ved at slukke for baggrundslyset.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Du kan også indstille den standard tekstinputtilstand.
For oplysninger om tekstinputtilstande, se side 35.
Kort: baggrundslyset tændes, når du trykker på en tast
eller modtager et opkald, og det slukkes 10 sekunder
efter der blev trykket på den sidste tast.
Langt: baggrundslyset tændes, når du trykker på en
tast eller modtager et opkald, og det slukkes
20 sekunder efter der blev trykket på den sidste tast.
Fra: baggrundslyset bruges ikke.
80
81
Indstillinger
Indstillinger
Servicelys
Opkalder-ID
Med dette valg kan du vælge, om servicelyset foroven
på telefonen bruges eller ikke. Følgende valgmuligheder
er tilgængelige.
Du kan forhindre, at dit telefonnummer bliver vist på
telefonen hos den person, du ringer til.
Til: servicelyset blinker, når telefonen er klar til brug.
Bemærk: Nogle netværk tillader ikke, at brugeren
ændrer denne indstilling.
Fra: servicelyset bruges ikke.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Automatisk genkald
Med funktionen Aut. genkald prøver telefonen op til ti
gange på at genopkalde et telefonnummer efter et
ikke vellykket opkald.
Bemærk: Intervallet mellem to opkald kan variere.
Standard: standardindstillingen fra netværket
anvendes.
Skjul nummer: dit nummer vises ikke på den anden
persons telefon.
Send nummer: dit nummer sendes, hver gang du
foretager et opkald.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Tastaturlås
Til: nummeret genopkaldes automatisk.
Med tastlåsefunktionen kan du forhindre, at der trykkes
på en tast ved et uheld.
Fra: nummeret genopkaldes ikke.
Automatisk svar
Med funktionen Aut. svar, besvarer telefonen automatisk opkaldet efter 3, 5 eller 10 sekunder. Du kan
også frakoble denne funktion.
Bemærk: Funktionen vil kun være aktiv, når telefonen
er tilsluttet til en bilinstallation (ekstraudstyr).
15 sekunder/ 30 sekunder/ 1 minut/ 2 minuter:
du kan se låseikonet ( ) på skærmen, eller at dine
indtastninger ikke virker i inaktiv tilstand. For at
aktivere tastaturet, tryk på venstre softtast og derefter
på tasten
. Tastaturet låses automatisk, hvis der
ikke trykkes på nogen tast inden for det fastsatte
tidsrum.
Fra: tastaturet låses ikke automatisk.
Bemærk: Du kan låse tastaturet manuelt ved at trykke
på tasten
og holde den nedtrykket i
inaktiv tilstand, uafhængigt af indstillingen af
tastlåsefunktionen.
82
83
Indstillinger
Indstillinger
Nulstil indstillinger
Viderestilling af opkald
Du kan let nulstille din telefon til standardkonfigurationen. For at gøre dette, gå frem følger:
Bemærk: De valg for viderestilling, der ikke understøttes af
din netværksudbyder vises måske ikke.
1. Vælg menuvalget Nulstil indstillinger.
Denne nettjeneste gør det muligt at viderestille
indgående opkald til det nummer, du specificerer.
Eksempel: Du vil gerne viderestille dine forretningsopkald til en kollega, mens du er på ferie.
2. Indtast telefonens 4-cifrede adgangskode.
Bemærk: Adgangskoden er forudindstillet til 0000. For
at ændre denne adgangskode henvises der
til side 95.
Viderestilling af opkald kan indstilles på følgende måder.
Viderestil altid: alle opkald viderestilles.
Aktiv linje
Visse SIM-kort kan bruges med to abonnentnumre
(netværkstjeneste). Denne funktion er kun tilgængelig,
hvis dit SIM-kort understøtter det.
Med denne menu kan du vælge den linje, der skal
bruges til at foretage opkald. Du kan dog besvare
opkald fra begge linjer, uanset den valgte linje. Når du
vælger en linje, vises linjenummeret som en indikator
efter serviceudbyderens navn.
Optaget: opkald viderestilles, hvis din telefon er optaget
af et andet opkald.
Intet svar: opkald viderestilles, hvis du ikke besvarer
telefonen.
Ikke tilgæng.: opkald viderestilles, hvis du ikke befinder
dig i et område, der dækkes af din serviceudbyder.
Ikke tilgængelig: opkald viderestilles, hvis du er
optaget, ikke svarer eller er uden for rækkevidde.
Hvis du vælger Manuelt, kan du vælge en linje, når
som helst du bruger funktionerne opkaldsspærring,
viderestilling eller banke på; den aktive linje vises ikke
skærmen.
Annuller alle: alle valg inden for viderestilling af
opkald annulleres.
Nettjenester
Du kan specificere individuelle viderestillingsfunktioner
for hver af følgende opkaldstyper:
• Kun stemme opkald
• Kun fax-opkald (ikke tilgængelig når linje 2 anvendes)
• Kun data-opkald (ikke tilgængelig når linje 2 anvendes)
Menu 5-2
Disse menufunktioner er nettjenester. Kontakt venligst
din serviceudbyder for at kontrollere, om de er
tilgængelige, hvis du ønsker at abonnere på dem.
84
Bemærk: Disse valg kan variere afhængig af
SIM-kortet.
85
Indstillinger
Indstillinger
Eksempel: Du kan:
• Systematisk viderestille fax-opkald til din
faxmaskine på kontoret
• Viderestille stemme opkald til dine kolleger,
hvis du allerede bruger telefonen
3. Tryk på softtasten Fjern.
Telefonen sender dine indstillinger til nettet og
nettets bekræftelse vises på skærmen.
Du kan også deaktivere alle viderestillingsfunktioner
ved at vælge Annuller alle.
For at indstille viderestillingsfunktionerne gøres som
følger.
1. Vælg den type viderestilling, du ønsker, ved at trykke
på tasten
eller
, indtil den relevante
valgmulighed fremhæves, og tryk derefter på
softtasten Vælg.
2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles, ved at
trykke på tasten
eller
, indtil den relevante
valgmulighed fremhæves, og tryk derefter på
softtasten Vælg.
3. Tryk på softtasten Aktiver for at bekræfte
indstillingerne.
4. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles
til.
For at indtaste en international kode, tryk 0, indtil
tegnet + vises. Du kan også vælge et nummer i
telefonbogen eller tale server nummeret ved at trykke
på softtasten Valg efterfulgt af Tlf.bog eller
Telefonsvarer nummer.
.
5. Når du er tilfreds, tryk på softtasten OK eller
Telefonen sender dine indstillinger til nettet og
nettets bekræftelse vises på skærmen.
For at deaktivere specifikke indstillinger for viderestilling
af opkald gøres som følger.
1. Vælg den viderestillingsfunktion, der skal deaktiveres.
2. Vælg den type opkald, som denne funktion gælder for.
Bemærk: Når alle opkald omstilles, vises en af de
nedenstående indikatorer på displayets
sidste linje, hvis det understøttes af
SIM-kortet.
Viderestil Linje 1: alle opkald fra linje 1
viderestilles.
Viderestil Linje 2: alle opkald fra linje 2
viderestilles.
Viderestil alle: alle opkald fra linje 1 og 2
viderestilles.
86
Spærring af opkald
Nettjenesten Spærring af opkald gør det muligt at
begrænse dine opkald.
Spærring af opkald kan indstilles på følgende måder.
Alle udgående: der kan ikke foretages opkald.
Internationale: der kan ikke foretages internationale
opkald.
Internationale undt. eget net: når du er i udlandet,
kan der kun foretages opkald til numre i det
pågældende land og til dit hjemland, altså det land,
hvor din netudbyder befinder sig.
Alle indgående: der kan ikke modtages opkald.
Indgående når i udland: der kan ikke modtages
opkald, når du bruger telefonen uden for dit eget
serviceområde.
Annuller alle: alle indstillinger for spærring af
opkald er deaktiveret. Der kan foretages og modtages
opkald som normalt.
87
Indstillinger
For indstilling af funktioner under spærring fortsættes
som følger:
1. Vælg den type spærring du ønsker ved at trykke på
eller
, indtil den relevante
tasten
valgmulighed fremhæves, og tryk derefter på
softtasten Vælg.
2. Vælg den type opkald, der skal spærres, ved at
trykke på tasten
eller
, indtil den relevante
valgmulighed fremhæves, og tryk derefter på
softtasten Vælg.
3. Tryk på softtasten Aktiver for at bekræfte
indstillingerne.
4. Indtast den adgangskode for spærring af opkald,
som du har fået af din serviceudbyder.
Telefonen sender dine indstillinger til nettet og
nettets bekræftelse vises på skærmen.
For at deaktivere specifikke indstillinger for spærring
af opkald fortsættes som følger.
1. Vælg den spærringsfunktion, der skal deaktiveres.
2. Vælg den type opkald, som denne funktion gælder
for.
3. Tryk på softtasten Fjern.
4. Indtast den adgangskode for spærring af opkald,
som du har fået af din serviceudbyder.
Telefonen sender dine indstillinger til nettet og
nettets bekræftelse vises på skærmen.
Du kan også deaktivere alle opkaldsspærringer ved at
vælge Annuller alle.
Indstillinger
Skift kode for spærring: du kan indstille og ændre
den kode for spærring af opkald, som du fik af din
serviceudbyder, med denne funktion. Du skal indtaste
din nuværende adgangskode før du kan specificere
en ny.
Når du har indtastet en ny adgangskode, bliver du bedt
om at bekræfte den ved at indtaste den igen.
Banke på
Denne nettjeneste gør det muligt at blive informeret,
når nogen prøver at få fat i dig under et andet opkald.
For at indstille banke på-funktionen gøres som følger.
1. Vælg den type opkald, som banke på-funktionen
skal gælde for, ved at trykke på
eller
,
indtil den relevante funktion er fremhævet, og tryk
derefter på Vælg.
2. Tryk på softtasten Aktiver for at bekræfte
indstillingerne.
Telefonen sender dine indstillinger til nettet og
nettets bekræftelse vises på skærmen.
For at deaktivere specifikke indstillinger for banke påfunktionen gøres som følger.
1. Vælg den type opkald, som denne funktion gælder
for.
2. Tryk på softtasten Deaktiver.
Telefonen sender dine indstillinger til nettet og
nettets bekræftelse vises på skærmen.
Du kan også deaktivere alle indstillinger for banke påfunktionen ved at vælge Annuller alle.
88
89
Indstillinger
Indstillinger
Valg af netværk
Identifikation af linje
Funktionen valg af netværk gør det muligt for dig at
angive om det net, der bruges under roaming (uden
for dit eget område) skal vælges automatisk eller
manuelt.
Denne menu gør det muligt at se følgende IDindstillinger.
Bemærk: Du kan kun vælge et andet net end dit
eget, hvis det har en gyldig aftale om
roaming med dit eget net.
For at angive, om nettet skal vælges automatisk eller
manuelt ved roaming, gøres som følger.
1. Når Vælg netværk vises, trykkes på softtasten
Vælg.
CLIP (Calling Line Identification Presentation) /
COLP (Connected Line Identification Presentation).
Hvis disse netfunktioner er aktive vises nummeret på
den der kalder op under et opkald. Hvis telefonnummeret passer til et, der er lagret i telefonbogen,
kan navnet på den der kalder op også blive vist.
CLIR (Calling Line Identification Restriction) /
COLR (Connected Line Identification Restriction)
Hvis disse netfunktioner er aktive, vises dit telefonnummer ikke på den opkaldte persons telefonskærm.
2. Tryk på
eller
, indtil den ønskede funktion
er fremhævet, og tryk på softtasten OK.
Hvis du vælger Automatisk, forbindes du med
det første net på listen over foretrukne, der er til
rådighed, under roaming.
Hvis du vælger Manuelt, scanner telefonen for
tilgængelige net. Gå til trin 3.
3. Tryk på
eller
, indtil den ønskede funktion
er fremhævet, og tryk på softtasten OK.
Du er forbundet til det net under roaming.
90
91
Indstillinger
Indstillinger
Lukket bruger-gruppe (CUG)
Denne nettjeneste gør det muligt at begrænse
indgående og udgående opkald til en udvalgt brugergruppe. Du kan være medlem af op til 10 brugergrupper. For detaljer om oprettelse, aktivering og brug
af lukkede bruger-grupper, kontakt din serviceudbyder.
Eksempel: Et firma udlåner SIM-kort til sine
medarbejdere og ønsker at begrænse
udgående opkald til medlemmerne af
samme team.
Uden for CUG: gør det muligt for dig at tillade eller
forhindre opkald til andre numre end dem, der er
udtaget til den lukkede brugergruppe. Denne funktion
afhænger af arten af dit CUG-abonnement. Spørg din
serviceudbyder herom.
Standardgruppe: du kan give din serviceudbyder
meddelelse om en standard CUG. Hvis du har gjort
dette, kan du slå funktionen Standardgruppe til på
din telefon. Når du foretager et opkald vil du få
mulighed for at bruge din standard CUG i stedet for
at vælge en fra listen.
Aktivering af en lukket bruger-gruppe (CUG)
Hvis du vælger menuen Lukket bruger-gruppe, vil du
blive bedt, om at aktivere CUG funktionen. Tryk på
softtasten Ja. Du kan nu få adgang til følgende
funktioner.
Deaktiver: deaktiverer CUG funktionen.
Indeksliste: giver dig mulighed for at opstille, tilføje
eller slette indeksnumre for CUG-grupper. Listen over
aktuelle CUG-indeks vises. Tilføj et nyt CUG indeks
(som anbefalet af din serviceudbyder) eller slet en valgt
gruppe.
For at...
Menu 5-3
Med funktionen Sikkerhed kan du begrænse brugen
af din telefon til:
• Personer efter dit valg
• Opkaldstyper efter dit valg
Der anvendes forskellige koder og adgangskoder til at
beskytte funktionerne i din telefon. De er beskrevet i
de efterfølgende afsnit (se også side 122).
Tryk på...
Rulle gennem eksisterende Tasten
CUG indekser
eller
.
Tilføje et nyt CUG indeks
Softtasten Valg, vælg
Tilføj og indtast indekset.
Slette et CUG indeks
Tasten
eller
for
at vælge det indeks, du vil
slette, tryk på softtasten
Valg og vælg Slet.
92
Sikkerhed-indstillinger
93
Indstillinger
Indstillinger
PIN-kontrol
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Når PIN -Kontrol funktionen er aktiveret, skal du
indtaste din PIN-kode, hver gang du tænder for
telefonen. Personer, der ikke har din PIN-kode, kan
derfor ikke bruge din telefon uden din tilladelse.
Aktiver: du skal indtaste telefonens adgangskode, når
du tænder for telefonen.
Bemærk: Før funktionen PIN-kontrol deaktiveres,
skal du indtaste din PIN-kode.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Aktiver: du skal indtaste PIN-koden, hver gang der
tændes for telefonen.
Deaktiver: telefonen opnår forbindelse direkte til
netværket når den tændes.
Skift PIN
Med denne funktion kan du ændre din aktuelle PINkode til en ny, forudsat at PIN-Kontrol funktionen er
aktiveret. Du skal indtaste den aktuelle PIN-kode før
du kan angive en ny.
Når du har indtastet en ny PIN-kode, skal du
bekræfte den ved at indtaste den igen.
Telefonlås
Når funktionen Telefonlås er aktiveret, er telefonen
låst og du skal indtaste telefonens adgangskode,
hver gang telefonen tændes.
Adgangskoden er fra fabrikken indstillet til 0000. For
at ændre adgangskoden henvises der til menuvalgmuligheden Skift adg.kode (5-3-4).
Når den korrekte adgangskode er indtastet, kan
telefonen bruges, indtil du slukker for den.
94
Deaktiver: du bliver ikke bedt om at indtaste
telefonens adgangskode, når du tænder for telefonen.
Skift adg.kode
Funktionen Skift adg.kode lader dig ændre din aktuelle
telefon adgangskode til en ny. Du skal indtaste din
nuværende adgangskode før du kan specificere en ny.
Adgangskoden er i forvejen indstillet til 0000. Når du
har indtastet en ny adgangskode på op til 4 cifre, skal
du bekræfte den ved at indtaste den igen.
SIM-lås
Når funktionen SIM-lås er aktiveret, virker din telefon
kun med det aktuelle SIM-kort.
Når du har indtastet låsekoden, skal du bekræfte den
ved at indtaste den igen.
For at låse SIM-kortet op, skal du indtaste SIMlåsekoden.
FDN-tilstand
Med FDN (Fixed Dial Number) tilstand kan du, hvis det
er understøttet af dit SIM-kort, kan du begrænse dine
udgående opkald til et begrænset sæt af telefonnumre.
95
Indstillinger
Indstillinger
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Aktiver: du kan kun ringe til telefonnumre, der er
gemt i telefonbogen. Du skal indtaste din PIN2-kode.
Deaktiver: du kan ringe til ethvert nummer.
Ur: LCD-skærmen viser et analogt ur. For at vise den
normale tilstand i et stykke tid, tryk på en vilkårlig tast.
Vælg billede
Bemærk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis dit
SIM-kort ikke har det, vises denne
menuvalgmulighed ikke.
Denne valgmulighed gør det muligt at vælge det
billede, der skal vises, når du sætter Skærmtype til
Vis billede. Der er flere tilgaengelige billeder.
Skift PIN2-kode
LCD-kontrast
Med funktionen Skift PIN2-kode kan du ændre din
aktuelle PIN2-kode til en ny. Du skal indtaste din
aktuelle PIN2-kode, før du kan angive en ny.
Denne valgmulighed gør det muligt at justere
kontrasten i LCD-skærmen. Tryk på
for at forøge
eller
for at reducere kontrasten.
Når du har indtastet en ny PIN2-kode, skal du
bekræfte den ved at indtaste den igen.
Netindikator
Bemærk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis
dit SIM-kort ikke har det, vises denne
menuvalgmulighed ikke.
Der er seks mulige farver for servicelyset: normal
(grøn), gul, orange, violet, blå and Himmelblå.
Du kan rulle gennem de disse farver ved at trykke på
tasten
eller
. Tryk på softtasten Vælg for at
vælge den ønskede farve.
LCD/Netindikator
Menu 5-4
Menuen LCD/Netindikator gør det muligt at sætte
statusen af LCD-skærmen.
Skærmtype
Du kan vælge det skærm, der skal vises i inaktiv
tilstand.
Normal skærm: LCD viser <Serviceudbyder> og
aktuel tid og dato.
Vis billede: LCD-skærmen viser billedet, der er valgt
med funktionen Vælg billede. For at vise den normale
tilstand i et stykke tid, tryk på en vilkårlig tast.
96
97
Indstillinger
Planlægning
WAP Browser Indstillinger
Menu 5-5
Bemærk: Denne menu vises måske ikke, afhængig
af hvilken netværkstjenesteudbyder, der
anvendes.
Du kan opsætte adskillige proxies med menuen
P rofil Indstilling (5-5-1), og du kan vælge én af
disse som aktuel proxy ved hjælp af menuvalget
Nuværende Profil (5-5-2). Følgende parametre skal
fastsættes for hver proxy; de kan variere afhængig af
din serviceudbyder. Kontakt serviceudbyder for
detaljer.
P rofil Navn: proxy-serverens navn.
IP indstilling: IP-adresse, der kræves for at tilslutte
sig Internet.
IP Portnummer: portnummer, der skal anvendes ved
tilslutningen til gateway’en.
Startside URL: URL-adresse på din hjemmeside.
Opkoblings-indstillinger
• Telefonnummer: PPP server-telefonnummer.
• Brugernavn: PPP server-login-ID (kan være valgfrit).
Funktionen planlægning gør det muligt for dig at:
• Lægge en tidsplan
• Beregne
• Indstille den aktuelle dato og tid
• Sætte alarmen, så telefonen ringer på et bestemt
tidspunkt (f.eks. for at minde dig om en aftale)
• Finde ud af, hvad klokken er i forskellige byer
verden rundt
Planlæg.kalend.
Menu 6-1
Planlæg.kalend. hjælper dig med at holde styr på
ting du skal huske, opkald, du skal foretage, møder
og fødselsdage. Telefonen giver en alarmtone, når
fastsat dato for en fødselsdag, en påmindelse eller
et opkald er nået.
Når du åbner menuen Planlæg.kalend., er følgende
valg tilgængelige.
Gå til dato: gør det muligt at indtaste en bestemt
dato og at planlægge en begivenhed for den dag.
Se alle: viser de planlagte begivenheder.
Slet alle: sletter alle planlagte begivenheder.
• Kodeord: PPP server-adgangskode (kan være
valgfrit).
• Opkobling: Analog (T), Analog (TN), ISDN (T) eller
ISDN (TN).
98
99
P
Olragnaln
æisgenri n g
For at oprette en ny begivenhed fortsættes som følger.
1. Når kalenderen vises, brug tasterne
og
til
at vælge måneden, tasterne
og
til at
vælge uge og tasterne
og
til at vælge
dagen. Du kan også bruge menuvalget Gå til dato
til at angive datoen.
Bemærk: For at forlade Kalender-skærmen, tryk
på
. Telefonen vender tilbage til
forrige menuniveau.
2. Tryk på softtasten O K.
3. Vælg en planlægningstype. Der findes fire typer.
Påmindelse: kræver en beskrivelse og et tidspunkt.
Opkald: kræver et telefonnummer og et tidspunkt.
Møde: kræver en beskrivelse og et tidspunkt.
Fødselsdato: kræver et navn og et tidspunkt.
4. Indtast de passende informationer, se eventuelt
side 35 for yderligere oplysninger om indtastning af
tekst.
5. Hvis du ønsker at sætte alarmen til at ringe på den
planlagte dato og tid, vælg Ja. Ellers vælg Nej.
6. Hvis du valgte Ja, så indstil tiden for alarmen og
tryk på OK.
P l aOnrl æ
gagnnisi negr
En dato, der allerede har en tilknyttet begivenhed, vises
med fed skrift. Hvis du vælger en sådan dato, vil du
kunne se indholdet.
Bemærk: Hvis du har planlagt mere end en
begivenhed for en given dag, kan du rulle
til den ønskede begivenhed ved at trykke
på
eller
.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
Tilføj: gør det muligt at tilføje nyt indhold.
Slet: sletter den planlagte begivenhed.
Flyt: flytter den planlagte begivenhed til en anden dato.
Kopier: kopierer den planlagte begivenhed til en
anden dato.
Slet dag: sletter alle planlagte begivenheder på den
dato.
Alarm
Menu 6-2
Med denne funktion kan du indstille alarmen til at
ringe på et bestemt tidspunkt. Du kan indstille en eller
flere alarmer. Følgende alarmer er tilgængelige.
Daglig alarm: alarmen ringer hver dag på samme
tidspunkt.
Alarm en gang: alarmen ringer kun en gang og
deaktiveres derefter.
Ugealarm: alarmen ringer hver uge på samme dag og
samme tidspunkt.
Valgmuligheden Alarmtone gør det muligt at vælge
en bestemt tone for alarmen.
100
101
P
Olragnaln
æisgenri n g
P l aOnrl æ
gagnnisi negr
Lommeregner
For at indstille alarmen gøres som følger.
1. Vælg en alarmtype ved at trykke på softtasten Vælg.
Valgmuligheden Indstil alarm gør det muligt at
indstille tiden eller ugedagen for alarmen.
2. Hvis du vælger Ugealarm, vælges den ønskede dag
i ugen, og tryk derefter på
.
Symbolet * vises for at indikere, at dagen er valgt.
For at fjerne det, trykkes på
.
Du kan indstille mere end én dag.
3. Tryk på softtasten OK.
4. Indtast den ønskede tid, tryk derefter på
softtasten OK.
Alarm Aktiveret vises.
Alarmikonet ( ) vises på øverste linje på skærmen
Servicelyset blinker hvidt, når alarmen ringer. Tryk på
softasten Afslut eller tryk på en vilkårlig tast for at
slukke for alarmen, når den ringer.
For at deaktivere alarmen vælges Fjern alarm.
102
Menu 6-3
Du kan anvende telefonen som en 9-ciffers
lommeregner. Lommeregneren udfører grundliggende
matematiske funktioner som: addition, subtraktion,
multiplikation, division og procenter.
For at anvende lommeregneren, gøres som følger.
1. Indtast det første tal med nummertasterne.
2. Tryk på softtasten Udbyder, indtil du finder det
ønskede matematiske symbol: + (add), - (subtrakt),
x ( multipl), / (divider).
3. Indtast det andet tal.
4. Gentag trin 2 og 3 om nødvendigt.
5. For at beregne resultatet med to decimaler, tryk på
softtasten Lig med eller tasten
.
For at slette evt. fejltagelser og rydde skærmen, tryk
på tasten
.
For at indsætte decimaltegn, tryk på tasten
.
103
P
Olragnaln
æisgenri n g
P l aOnrl æ
gagnnisi negr
Verdenstid
Eksempler:
Udtry k
12*3+5=
34+57=
45+57=
48-23=
14-23=
68*25=
68*40=
35/14=
98/14=
10% af 200
10=? % af 100
Tastkombination Resultat
12x3+5
34+57
45+57
48-23
14-23
68x25
68x40
35/14
98/14
200x10
10/100
(eller
(eller
(eller
(eller
(eller
(eller
(eller
(eller
(eller
)
)
)
)
)
)
)
)
)
10% praemie af 200 200+10
10% rabat af 200
200-10
Kvadratet af 4
4x
Reciprok værdi af 8 8/
41
91
102
25
-9
1700
2720
2.5
7
20
10
220
180
(eller
(eller
)
)
16
0.12
Bemærk: Når du er færdig med lommeregneren, tryk
på
for at vende tilbage til forrige menuniveau.
104
Menu 6-4
Du kan bruge din telefon til at kontrollere den aktuelle
tid i 21 større byer verden rundt. Rul gennem byerne
med tasten
eller
.
Skærmen viser:
• Bynavn
• Aktuel dato og tid
• Tidsforskel mellem den valgte by og din by, hvis du
har indstillet lokal tid (se nedenfor for flere
detaljer) eller GMT (som standard)
For at vælge tidszonen, hvor du befinder dig, fortsættes
som følger.
1. Vælg den by, der svarer til din tidszone, ved at trykke
på tasten
eller
en eller flere gange.
Den lokale dato og tid vises.
2. Tryk på softtasten Indstil.
3. For at...
Tryk på...
Opdater den aktuelle
dato/tid med denne
nye indstilling
Softtasten Lokal tid.
Indikerer at tidszonen
for øjeblikket bruger
sommertid
Softtasten Sommertid.
Der vises et afkrydsningsmærke ved siden af
tidsdifferencen.
Indikerer at tidszonen
ikke længere bruger
sommertid
Softtasten Hæv
sommertid (kun
tilgængelig når der vises
et afkrydsningsmærke
ved siden af
tidsdifferencen).
105
P
Olragnaln
æisgenri n g
Spil
Ur
Menu 6-5
Indstil tid
Med denne funktion kan du ændre den viste tid ved
hjælp af 24-timer systemet.
Bemærk: Før tiden indstilles, skal du angive din
tidszone via menuvalget Verdenstid (6-4).
Med denne menu kan du more dig med populære spil
på telefonen.
Rul ned til det valgte spil og tryk på softtasten Vælg.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
New Game: starter et nyt spil.
High Score: viser dig topscorerlisten.
Indstil dato
Key Info.: viser dig tasternes betydning
Med denne funktion kan du ændre den viste dato.
Indtast dag, måned og år i det format, der er angivet i
nedenstående valgmulighed.
Continue: fortsætter et spil efter en pause. Er kun
tilgængelig, når spillet forinden er sat i pause.
Format
Med denne funktion kan du vælge datoformatet:
• DD/MM/ÅÅÅÅ (dag, måned, år)
• MM/DD/ÅÅÅÅ(måned, dag, år)
Mens du spiller et spil,
For at...
Tryk på...
Indstille spillets lydstyrke
Lydstyrketasterne.
Slå baggrundslyset til og fra
.
Sætte spillet i pause
.
Sætte i pause og forlade spillet
106
.
107
Spil
Spil
Når du er blandt de fem bedste ved afslutningen af et
spil, kan du indtaste dit navn på op til 10 tegn.
Her er listen over de tilgængelige tegn eller funktioner.
1: . @ - _ / : ~ 1
2: A B C 2
3: D E F 3
4: G H I 4
5: J K L 5
6: M N O 6
7: P Q R S 7
8: T U V 8
9: W X Y Z 9
0: 0
: sletter et forudgående tegn.
Venstre/højre softtast: flytter cursoren til venstre eller
højre.
: flytter cursoren til næste position.
Squares
Menu 7-1
Formål
Målet med spillet er at ødelægge blokkene, der danner
romber. Blokken kan flyttes eller drejes. Der findes tre
særlige blokke; “H” ødelægger alle blokke i en vandret
linje, “V” ødelægger alle blokke i en lodret linje, “S”
ødelægger alle blokke omkring den.
Niveauet fuldføres ved at ødelægge lige så mange
blokke som det resterende antal.
For at...
Tryk på...
Rulle op eller ned i
menuen
Niveau op/ned
Starte et spil
eller
.
Venstre softtast/højre
softtast.
.
Kommandotaster
2: flyt op.
8: flyt ned.
4: flyt til venstre.
5: drej.
Fortress
Menu 7-2
Formål
Målet med spillet er at forsvare jorden mod UFOer. Du
kan checke tilsynekomsten af UFOer på radaren.
Niveauet fuldføres ved at forsvare en by med en given
energi i et givet tidsrum. Du kan checke din energi og
tilbageværende tid i venstre og højre side af radaren.
Når du starter et nyt spil, kan du også se et kort over
jorden. Tegnet “V” betyder, at du allerede har forsvaret
byen. Tryk på en vilkårlig tast for at starte.
Når du starter et nyt spil, tryk på en vilkårlig tast for at
vise spillets indstillingsmenu.
108
109
Spil
WAP Browser
Kommandotaster
2: flyt kanonen op.
8: flyt kanonen ned.
4: flyt kanonen til venstre.
6: flyt kanonen til højre.
5: skyd.
Du kan bruge din telefon som web-browser. Du kan
modtage de seneste nyheder, vejret, sportsnyheder
og andre oplysninger, og du kan sende og modtage
e-mails og bruge andre Internet-services.
Ice Cave
Kontakt din serviceudbyder for at åbne en Internetkonto. For at bruge Web-browseren skal du angive
dit telefonnummer ved hjælp af menuvalget Eget
nummer (5-1-2).
Menu 7-3
Formål
Hjem
Målet med spillet er at flytte æggene sikkert ind i
hullet i ishulen i løbet af et givet tidsrum. Pingvinen kan
skubbe ægget, skubbe de blinkende isblokke og hoppe.
Ægget kan gå i stykker, hvis det falder fra en højde på
over 4 trin. Du kan se oplysninger om “T”=tiden, “L”=liv
og “S”=niveau på højre side af skærmen.
For at starte browseren fra inaktiv tilstand, tryk på
tasten
på højre side af skærmen eller tryk på
softtasten Menu og tryk derefter på tasterne
og
.
Når du starter spillet og efter startanimationen, kan du
justere niveauet ved hjælp af venstre eller højre
softtast. Tryk på tasten
for at starte niveauet.
Menu 8-1
Når du har fået forbindelse, vises hjemmesiden.
Indholdet afhænger af serviceudbyderen.
For at forlade browseren på et vilkårligt tidspunkt,
tryk på
. Den inaktive skærm vises.
Kommandotaster
2: rul skærmen opad.
8: rul skærmen nedad.
4: flyt til venstre.
6: flyt til højre.
5: hop.
#: prøv igen.
110
111
WAP Browser
WAP Browser
Bogmærke
Menu 8-2
Gå til
Menu 8-3
Du kan gemme adresserne på op til fem Internet sites
for en let adgang ved hjælp af funktionen Bogmærke.
Du kan åbne en hvilken som helst Web-side ved at
indtaste dens URL-adresse.
For at åbne funktionen Bogmærke gøres som følger.
For at indtaste URL-adressen direkte gøres som følger.
1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten Menu.
1. Når skærmen er inaktiv, tryk på softtasten Menu.
2. Tryk på
for WAP Browser.
2. Tryk på
for WAP Browser.
3. Tryk på
for Bogmærke.
3. Tryk på
for Gå til.
4. Fremhæv den ønskede foretrukne ved hjælp af
tasten
eller
, og tryk på softtasten Vælg.
4. Indtast URL-adressen og tryk på softtasten Tilslut.
5. Tryk på softtasten Valg.
Navigere med WAP-browseren
Der er tre valgmuligheder til rådighed.
Rediger: gør det muligt at oprette eller redigere en
lokal bogmærken.
1. Indtast den ønskede titel (op til 16 tegn).
2. Tryk på softtasten O K.
3. Indtast URL-adressen (op til 128 tegn).
4. Tryk på softtasten O K.
Tilslut: gør det muligt at åbne den valgte side.
Annuller: gør det muligt at slette den valgte bogmærke.
112
Du kan surfe på Internettet med telefontasterne eller
WAP-browsermenuen.
Bruge telefontasterne
Når du surfer på Internettet, fungere tasterne
anderledes end i telefontilstand.
For at...
Tryk på...
Rulle hver linje i
indholdsområdet
Tasten
Vende tilbage til
foregående side
Tasten
(undtagen på
hjemmesiden).
Vende tilbage åbningshjemmesiden
Tasten
og hold den
nede over alt.
eller
.
113
WAP Browser
Bruge WAP-browsermenu
Der er forskellige tilgængelige menuvalg, når du surfer
på det trådløse Internet.
For at åbne WAP-browsermenuen gøres som følger.
1. Tryk på
.
En liste over menuvalg vises.
2. Fremhæv den ønskede valgmulighed ved hjælp af
tasten
eller
.
3. Tryk på softtasten O K for at vælge menuvalget.
4. Om nødvendigt, vælg den sekundære valgmulighed
ved at trykke på tasten
eller
efterfulgt
af O K.
Bemærk: WAP-Browsermenuerne kan variere
afhængig af din browserversion.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige.
WAP Browser
Avanceret...: giver dig adgang til følgende
avancerede funktioner. Visse menuer understøttes
muligvis ikke af din netværksudbyder.
Vis URL: viser URL'en for den aktuelle side.
Hjemmeside: går til hjemmesiden.
Offline-tjenester: gør det muligt at kopiere og gemme
web-sider, så du kan se dem, selv om du ikke er online.
Udbakke: gemmer udgående forespørgsler fra
browseren, så de kan behandles på et senere tidspunkt.
Genstart Browser: rydder cache-hukommelsen og går
til hjemmesiden.
Kryptering: gør det muligt at verificere og generere
sikkerhedsnøglen, til kontakt med en server.
Indtastning af tekst, tal og symboler
Indlæs: genindlæser den aktuelle side.
Hjem: springer tilbage til udbyderens hjemmeside når
som helst.
Bogmærker: gør det muligt at indlæse en foretrukken
Web-side direkte.
Vis Websted: føjer den aktuelle side til dine
Foretrukne.
Om Openwave: viser WAP-browserens version.
Når du skal indtaste tekst, vises den aktuelle
tekstindtastningsmetode over højre softtast som
abc/Abc/ABC, NUM eller SYM 1 ~ 4. For at aendre
inputtilstanden, tryk på højre softtast, indtil den
ønskede tilstand vises.
abc/Abc/ABC: gør det muligt at indtaste små og
store bogstaver. Du kan skifte mellem store og små
bogstaver ved at trykke på tasten
.
SYM1 ~ 4: gør det muligt at indtaste forskellige
symboler og tegnsætning. Tryk på softtasten Flere for
at se flere symboler.
114
115
WAP Browser
Yderligere servicer
NUM: gør det muligt at indtaste tal.
ALS (Alternate Line Service)
Hvis du vil redigere tekst, skal du flytte markøren til
den ønskede stilling ved hjælp af tasten
eller
og slette det forkerte bogstav ved at trykke på
tasten
. Indtast derefter det rigtige bogstav.
Bemærk: Spørg din serviceudbyder, om denne
funktion er tilgængelig, og hvordan man
abonnerer på den.
Oplysninger om netværksforbindelse
For at kontrollere netværksforbindelsestiden, tryk på
og hold tasten
nede. Du kan se forbindelsestiden
på sidste linje i indholdsområdet. Forsinkelsestiden er
et eller flere minutter (afhænger af serviceudbyder).
Dvs. hvis du ikke bruger browseren i et eller flere
minutter, afsluttes forbindelsen automatisk. I så fald
kan du se, at forbindelsestiden standsede på det
tidspunkt. Forbindelsestiden nulstilles, når du forlader
browseren.
Funktionen ALS muliggør at to linjer kan anvendes
med et SIM-kort. Dvs. du kan foretage og modtage
opkald på hvilken af linjerne, du måtte ønske. Hvis du
abonnerer på denne netværkstjeneste, findes der et
par yderligere menuvalg, der gør det muligt at sætte
denne funktion op.
1. Vælge en linje
Ved hjælp af menuvalget Aktiv linje (5-1-#) kan du
angive, at en linje automatisk skal bruges, når du
foretager et opkald, eller du kan vælge linjen manuelt
for hvert opkald. For flere detaljer, se side 84.
2. Redigere linjenavnet
Du kan redigere navnet på hver linje med menuen
Eget nummer (5-1-2).
Når du redigerer navnet på en linje, kan du se navnet
i hver menustreng, som vises som “Linje 1” eller
“Linje 2”. For flere detaljer, se side 80.
116
117
YWdW
e rW
l i gS
ee
r er vsi ceer v
si c e r
Løsning af problemer
3. Indstille ringetypen
For at skelne mellem indgående opkald på de to linjer,
kan du vælge en forskellig ringetype for hver linje ved
hjælp af menuvalget Ringetone (4-1). Se side 72 for
yderligere detaljer.
4. Valg for indstilling af viderestilling
Du kan indstille valg for viderestilling af opkald for
hver linje ved hjælp af menuvalget Viderestilling af
opkald (5-2-1). Denne service gør det muligt at
viderestille de opkald, der modtages på en given linje,
til et bestemt nummer. Se side 85 for yderligere
detaljer.
Før du kontakter serviceafdelingen, bør du udføre
følgende enkle kontroller. De kan måske spare dig for
tiden og udgiften ved et unødvendigt opkald til
serviceafdelingen.
Når du tænder for din telefon, vises følgende
meddelelse
Insert SIM Card (Indsæt SIM-kortet)
• Kontroller, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Telefon låst
• Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal
indtaste adgangskoden, før du kan bruge telefonen.
Indtast PIN-kode
• Du bruger din telefon for første gang. Du skal
indtaste PIN-koden (Personal Identification
Number), der fulgte med SIM-kortet.
• Funktionen kræver, at PIN-koden skal indtastes hver
gang telefonen tændes. Du skal indtaste din
PIN-kode og derefter deaktivere funktionen, hvis
det er nødvendigt.
Indtast PUK-kode
• PIN-koden er blevet indtastet forkert tre gange i
træk og telefonen er nu blokeret. Indtast den PUKkode, du har fået af netværksudbyderen.
118
119
Løsning af problemer
“Ingen netværk” vises
• Netværksforbindelsen er væk. Du befinder dig
måske i et område med svagt signal (i en tunnel
eller omgivet af bygninger). Flyt dig og prøv igen.
• Du prøver at åbne en funktion, som du ikke har
abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen for
flere detaljer.
Du har indtastet et nummer, men der blev ikke
ringet til det
• Har du trykket på tasten
?
• Er du på det rigtige mobilnetværk?
• Du har måske indstillet en spærringsfunktion for
udgående opkald.
Den opkaldende kan ikke nå dig
• Er din telefon tændt (
trykket ned i mere end
et sekund)?
• Er du på det rigtige mobilnetværk?
• Du har måske indstillet en spærringsfunktion for
indgående opkald.
Den opkaldende kan ikke høre dig
• Har du slukket for mikrofonen ( vises)?
• Holder du telefonen tæt nok op til munden?
Mikrofonen er placeret forneden på telefonen.
120
Løsning af problemer
Telefonen begynder at bippe og “**Advarsel** Lav
batt.stand” blinker på skærmen
• Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet. Udskift
batteriet og genoplad det.
Opkaldets lydkvalitet er dårlig
• Kontroller signalstyrkeindikatoren på skærmen ( );
antallet af bjælker indikerer signalstyrken fra stærk
( ) til svag ( ).
• Prøv at flytte telefonen lidt eller flytte nærmere til
et vindue, hvis du er i en bygning.
Der ringes ikke til noget nummer, når du
genopkalder fra telefonbogen
• Kontroller, at numrene er blevet gemt korrekt ved
hjælp af telefonbogens søgefunktion.
• Gem dem igen, hvis nødvendigt.
Hvis de ovennævnte retningslinier ikke løser
problemet, skal du notere:
• Model- og serienumre på din telefon
• Dine garantidetaljer
• En klar beskrivelse af problemet
Kontakt derefter din lokale forhandler eller
SAMSUNG serviceafdeling.
121
Referenceoplysninger
Referenceoplysninger
Adgangskoder
Der er flere forskellige adgangskoder til din telefon og
dens SIM-kort. Disse koder forhindrer uautoriseret brug
af din telefon.
Adgangskoderne (med undtagelse af PUK- og PUK2koderne) kan ændres i menuen Sikkerhedindstillinger (5-3). Se side 93 for yderligere detaljer.
Telefonens adgangskode
Telefonens adgangskode kan bruges for at undgå
uautoriseret brug af telefonen. Den adgangskode, der
sædvanligvis leveres med telefonen, er 0000. Det
anbefales, at du ændrer den, før du begynder at
anvende telefonen.
Hold den nye adgangskode hemmelig og gem den på et
sikkert sted, ikke i nærheden af telefonen.
122
PIN-kode
PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter
dit SIM-kort mod uautoriseret brug. PIN- koden
leveres som regel sammen med SIM- kortet. Hvis
funktionen PIN-kontrol er aktiveret (menuvalg 5-3-1),
skal du indtaste PIN-koden, hver gang du tænder
telefonen.
Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk,
indtast PUK-koden og tryk på softtasten OK. Indtast
en ny PIN-kode og tryk på softtasten OK. Indtast den
nye PIN-kode en gang til og tryk på softtasten OK.
PIN2-kode
PIN2-koden, der leveres sammen med nogle SIM-kort,
er nødvendig for at få adgang til visse funktioner,
såsom tællerne for Pris på opkald. Disse funktioner er
kun tilgængelige, hvis de understøttes af dit SIM-kort.
Hvis du indtaster en forkert PIN2-kode tre gange i
træk, indtast PUK2-koden og tryk på softtasten OK.
Indtast en ny PIN2-kode og tryk på softtasten OK.
Indtast den nye PIN2-kode en gang til og tryk på
softtasten OK.
123
Referenceoplysninger
Referenceoplysninger
PUK-kode
Bruge batterierne
PUK (Personal Unblocking Key)-koden er nødvendig for
at ændre en spærret PIN-kode. PUK-koden leveres
nogle gange sammen med SIM-kortet. Hvis det ikke er
tilfældet, skal du kontakte din serviceudbyder.
Din telefon forsynes med strøm fra et genopladeligt
Li-ion-standardbatteri.
Hvis du indtaster en forkert PUK-kode ti gange i træk,
kan SIM-kortet ikke anvendes mere. Henvend dig til
din serviceudbyder for at få et nyt kort.
Du kan ikke ændre PUK-koden. Hvis du mister den, bør
du kontakte din serviceudbyder.
PUK2-kode
PUK2-koden, der leveres sammen med nogle SIM-kort,
er nødvendig for at ændre en spærret PIN2-kode.
Hvis du indtaster en forkert PUK2-kode ti gange i træk,
kan du ikke længere anvende de funktioner, der kræver
PIN2-kode. Henvend dig til din serviceudbyder for at få
et nyt kort.
Du kan ikke ændre PUK2-koden. Hvis du mister den,
bør du kontakte din serviceudbyder.
Kode for spærring
Foranstaltninger ved brug af batterier
• Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er
beskadiget.
• Brug kun batterierne til det formål, som de er
beregnet til.
• Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets
basestation, bruger telefonen mindre strøm; tale- og
standby-tiderne påvirkes meget af mobilnetværkets
signalstyrke og af de parametre, der er indstillet af
netværksudbyderen.
• Batteriopladetiderne afhænger af, hvor meget strøm
der er tilbage og af batteritypen samt den anvendte
lader. Batteriet kan oplades og aflades hundredevis
af gange, men det vil gradvist blive dårligere. Når
driftstiden (taletid og standby tid) er bemærkelsesvis
kortere end normalt, er det tid til at købe et nyt
batteri.
• Hvis et batteri ligger ubenyttet, vil det med tiden
aflade sig selv.
Den 4-cifrede kode for spærring er nødvendig, når du
bruger funktionen opkaldsspærring. Du får koden hos
din serviceudbyder, når du abonnerer på denne funktion.
Se side 92 for yderligere detaljer.
124
125
Referenceoplysninger
Referenceoplysninger
Sikkerhedsinformation
Sikkerhed på vejen
• Anvend kun batterier, der er godkendt af Samsung,
og genoplad kun dit batteri med opladere, der er
godkendt af Samsung. Når en oplader ikke er i brug,
skal den frakobles strømkilden. Lad ikke et batteri
være tilsluttet til en oplader i mere end en uge, idet
overopladning kan forkorte batteriets levetid.
• Brug ikke en mobiltelefon under kørslen. Parker
altid køretøjet, før du påbegynder en samtale.
• Ekstreme temperaturer vil påvirke opladekapaciteten
af batteriet: det skal måske først nedkøles eller
varmes op.
• Kontroller, at telefonen opbevares sikkert og ikke
kan falde ned eller gå i stykker i tilfælde af en
kollision eller en katastrofeopbremsning.
• Efterlad ikke et batteri på varme eller kolde steder,
såsom i en bil om sommeren eller vinteren, idet
batteriets kapacitet og levetid vil blive reduceret.
Prøv altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur.
En telefon med et varmt eller koldt batteri vil måske
ikke virke i en periode, selv når batteriet er fuldt
opladet. Li-ion batterier påvirkes især af
temperaturer under 0 °C.
• Brug af en alarmanordning, der aktiverer køretøjets
lys eller horn på offentlig vej, er ikke tilladt.
• Kortslut ikke batteriet. Tilfældig kortslutning kan
opstå når en metalgenstand (mønt, clips eller pen)
skaber en direkte forbindelse mellem + og klemmerne på batteriet (metalstrimlerne på batteriets
bagside), for eksempel når du bærer et
reservebatteri i en lomme eller taske. Kortslutning af
klemmerne kan beskadige batteriet eller objektet, der
forårsager kortslutningen.
• Husk, sikkerheden på vejem kommer altid i første
række!
• Kun uddannede fagfolk må installere eller servicere
telefonen i et køretøj. Fejlinstallation eller forkert
udført service kan være farlig og kan gøre enhver
garanti på telefonen ugyldig.
• Elektronisk brændstofindsprøjtning, ABS bremser,
elektronisk hastighedsregulering eller andre
elektroniske systemer kan fungere forkert på grund
af manglende beskyttelse mod radiosignaler.
Kontroller jævnligt, at alt mobiludstyr i dit køretøj er
monteret og fungerer korrekt.
• Bortskaf brugte batterier i henhold til de lokale
bestemmelser. Altid til genbrug. Batterierne må
aldrig kastes ind i ild.
126
127
Referenceoplysninger
Referenceoplysninger
Driftsmiljøer
• Husk altid at overholde særlige forskrifter hvor de
end måtte gælde, og sluk altid for telefonen, når
det er forbudt at bruge den, eller hvis den kan
forårsage forstyrrelse eller fare (f.eks. på et
sygehus).
• Brugen af enhver form for radiosendeudstyr inkl.
mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i
medicinsk udstyr, der ikke er ordentligt beskyttet.
Kontakt en læge eller producenten af det
medicinske udstyr i tilfælde af spørgsmål. Også
andet elektronisk udstyr kan blive udsat for
forstyrrelser.
• Som med alt andet mobilt radiosendeudstyr
anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal
brugsstilling af hensyn til tilfredsstillende drift og
personlig sikkerhed.
• Effekten af GSM transmissions-/intermittenscyklus
på høreapparater og pacemakere undersøges for
øjeblikket, og der er en potentiel fare forbundet
med anvendelse tæt på sådanne personlige
elektroniske apparater.
• Sluk altid telefonen ved et optankningssted
(servicestation). Vi minder om, at det er nødvendigt
at overholde restriktionerne i forbindelse med brug af
radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og
fordelingsområder), kemiske virksomheder eller hvor
der foretages sprængninger.
• Opbevar ikke brændbare væsker, gasser eller
eksplosive materialer i samme rum som telefonen
eller tilbehør til denne.
128
• Sluk for din mobiltelefon, når du opholder dig i et
fly. Brug af mobiltelefoner i fly er ulovlig og kan
være farligt for flyets drift eller afbryde mobilnettet.
Manglende overholdelse af disse instruktioner kan
føre til afbrydelse eller nægtelse af mobiltelefonservicer for lovovertræderen, retsforfølgelse eller
begge dele.
Pleje og vedligeholdelse
Din telefon er et produkt, der er kendetegnet ved et
fornemt design og håndværk, og bør behandles med
omhu. Nedenstående forslag vil hjælpe dig til at
opfylde garantiforpligtelserne og få glæde af produktet
i mange år.
• Telefonen og alle dens dele og tilbehør skal
opbevares utilgængeligt for børn.
• Hold telefonen tør. Nedbør, fugt og væsker, der
indeholder mineraler, vil få de elektriske kredsløb til
at ruste.
• Brug og opbevar ikke telefonen i støvede, snavsede
områder, da dens komponenter kan blive beskadiget.
• Opbevar ikke telefonen i varme områder. Høje
temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs
levetid, beskadige batterierne og deformere eller
smelte visse plastiktyper.
• Opbevar ikke telefonen i kolde områder. Når
telefonen varmes op (til sin normale temperatur),
kan der dannes fugt inde i telefonen, det kan
beskadige de elektroniske kredsløb.
129
Referenceoplysninger
Ordliste
• Forsøg ikke på at åbne telefonen. Uprofessionel
behandling af telefonen kan beskadige den.
• Tab ikke telefonen og slå ikke på den. Hårdhændet
behandling kan beskadige de interne kredsløb.
• Brug ikke skrappe kemiske rengøringsmidler til
rengøring af telefonen. Tør den af med en blød klud,
der er let fugtet med mildt sæbevand.
• Hvis telefonen eller dens tilbehør ikke fungerer
korrekt, indleveres de til det nærmeste autoriserede
servicecenter. Personalet her vil hjælpe dig og om
nødvendigt sørge for, at telefonen bliver repareret.
Nødopkald
Vigtigt! Lige som enhver anden mobiltelefon anvender
denne telefon radiosignaler, mobile og faste
netværk såvel som brugerprogrammerede
funktioner, der ikke kan garantere forbindelse
under alle forhold. Man må derfor aldrig stole
udelukkende på en mobiltelefon, når det
drejer sig om vigtig kommunikation
(f.eks. alarmopkald).
Husk, at telefonen skal være tændt og befinde sig i et
område, hvor der er et mobilsignal af tilstrækkelig
styrke, for at kunne foretage og modtage opkald.
Det er ikke altid muligt at foretage alarmopkald på alle
mobiltelefonnet eller hvis visse nettjenester og/eller
telefonfunktioner er i brug. Forhør dig hos lokale
udbydere af mobiltjenester.
130
Nedenstående ordliste kan hjælpe dig til at forstå de
vigtigste af de tekniske termer og forkortelser, der
anvendes i dette hæfte, så du kan udnytte din mobiltelefons funktioner fuldt ud.
ALS (Alternate Line Service)
Muligheden for at knytte to forskellige linjer til et
SIM-kort. Du kan foretage og modtage opkald på
hvilken af linjerne, du måtte ønske.
Banke på
Gør dig opmærksom på et indgående opkald, når du
er optaget af et andet.
GSM (Global System for Mobile Communication)
International standard for
mobiltelefonkommunikation, som garanterer
overensstemmelse mellem de forskellige
netværksudbydere. GSM dækker de fleste
europæiske lande og mange andre dele af verden.
ID-indstillinger
Gør det muligt at se eller blokere telefonnummeret
på vedkommende, der kalder op.
Konference-opkald
Gør det muligt at etablere et konferenceopkald med
op til fem ekstra deltagere.
131
Ordliste
Ordliste
Opkaldshold
SIM-kort (Subscriber Identification Module)
Gør det muligt at sætte et opkald på hold, mens du
besvarer eller foretager et andet opkald; du kan så
skifte mellem de to opkald, som du ønsker.
Kort udstyret med en chip, som indeholder alle de
informationer, der kræves for at bruge telefonen
(netværks- og hukommelsesinformationer samt
abonnentens personlige data). SIM-kortet stikkes ind
i en lille sprække på telefonens bagside, hvor det er
beskyttet af batteriet.
Opkaldsspærring
Mulighed for at begrænse udgående og indgående
opkald.
PIN-kode (Personal Identification Number)
Sikkerhedskode, som beskytter telefonen/SIM-kortet
mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres af serviceudbyderen med SIM-kortet. Den har et nummer på
mellem fire og otte cifre og kan ændres, hvis det
ønskes.
PUK-kode (PIN Unblocking Key)
Sikkerhedskode, som bruges til at genåbne
telefonen, når der tre gange i træk er indtastet
forkert PIN-kode. Det ottecifrede nummer fås
hos serviceudbyderen sammen med SIM-kortet.
Roaming
Brug af telefonen uden for hjemmeområdet
(f.eks., når du rejser).
132
SMS (Short Message Service)
Nettjeneste, som sender meddelelser til/modtager
meddelelser fra en anden abonnent uden først at
skulle tale med vedkommende. Den udgående/
indgående meddelelse (op til 160 tegn) kan vises,
modtages, redigeres eller sendes.
Softtaster
Taster på telefonen, der er markeret med
og
,
hvis formål:
• Varierer alt efter, hvilken funktion, der anvendes
• Er markeret på nederste linie på skærmen, lige
over den tilsvarende tast
Telefonens adgangskode
Sikkerhedskode, der anvendes til at låse telefonen
op, når du har valgt automatisk lås hver gang den
tændes.
133
Ordliste
Talesvar
Computerstyret telefonsvarer, som automatisk
besvarer indgående opkald, når du ikke er ved
telefonen, afspiller en hilsen (evt. indtalt af dig selv)
og optager en meddelelse.
Viderestilling af opkald
Mulighed for at viderestille opkald til et andet
nummer.
A
Indeks
ABC-tilstand • 38
Adgangskode
skifte (5-3-4) • 87; 95
spærring • 124
telefonens • 122
Adgangskoder • 122
Afvise opkald • 25
Aktiv linje (5-1-#) • 84
Alarm (6-2) • 101
Alarmopkald • 8; 130
ALS • 117
Automatisk
genkald (5-1-7) • 82
svar (5-1-8) • 82
B
Baggrundslys • 14; 81
Banke på
opkald • 31; 89
Batterier
forholdsregler • 125
indikator for lav
batteristand • 19
installation • 15
opladning • 18
Besvare
et andet opkald • 31
et opkald • 25
Billede Meddelelser (2-7) • 64
Billede
skærm- • 97
Bogstaver
indtaste • 38
skifte tilstand • 36
Browserbruge (8) • 111
indstillinger (5-5) • 98
Bruger-grupper • 92
Farve
indikator • 45; 97
servicelys • 14; 82
Fejltone (4-7) • 77
Fixed Dial Number (FDN)tilstand (5-3-6) • 95
Foretagne
opkald (1-3) • 56
Funktioner
opkald (1) • 55
vælge • 48
G
Genopkald
automatisk • 82
sidste nummer • 23
Gruppemeddelelse (2-6) • 63
Grupper
bruger- • 92
H
Hilsen (5-1-1) • 79
Hold • 30; 90
Hukommelsesstatus • 44
Højtalerens lydstyrke • 24
I
Dato
format (6-5-3) • 106
indstilling (6-5-2) • 106
Identifikation
af opkalder • 83
Ikoner • 13
Indikator for lav
batteristand • 19
Ind.opkaldstyper (4-5) • 45; 75
Indstillinger (2-5) • 62
alarm • 101
browser • 96
dato • 106
farve • 97
LCD-skærm • 96
netværk • 84
sikkerhed • 93
sprog • 80
telefon • 79
ur • 106
viderestilling • 85
Indsætte numre • 43
E
K
Eget nummer (5-1-2) • 80
Ekspressopkald • 45
Komponist
melodi- (4-2) • 73
C
CUG (5-2-6) • 92
D
134
F
135
Indeks
Indeks
K (fortsat)
N
Konference opkald • 32
Kontrast (5-4-3) • 97
Kopiere numre fra
telefonbogen • 44
Kort
installere SIM-kort • 15
Navne
gemme i
telefonbogen • 41
indtaste • 35
søge/ringe til • 46
Nettjenester (5-2) • 84
Nulstil indstillinger
(5-1-*) • 84
Numre
eget • 80
FDN-tilstand• 95
gemme • 41
genopkald • 23
automatisk • 82
indtaste • 40
kopiere telefonbog • 44
redigere
telefonbog • 44
ubesvarede opkald • 27
rette • 22
slette telefonbog • 44
søge/ringe til • 46
tilstand • 40
Nødopkald • 8; 130
L
LCD
kontrast (5-4-3) • 97
udseende • 12
LCD/Netindikator (5-4) • 96
Linje
aktiv • 84
identifikation (5-2-5) • 91
Lommeregner (6-3) • 103
Lukket bruger-gruppe
(5-2-6) • 92
Lydløs
mikrofon • 28
tasttoner • 34
tilstand • 11
Lys
-service • 14
Læse meddelelser (2-2) • 59
Løse problemer • 119
Låse
SIM-kortet (5-3-5) • 95
tastaturet • 21; 83
telefonen (5-3-3) • 94
M
Meddelelser
billede (2-7) • 64
gruppe (2-6) • 63
hilsen (5-1-1) • 79
indstillinger (2-5) • 62
læse (2-2) • 59
ringetone • 72
skrive (2-3) • 61
standard (2-4) • 62
talesvar (2-1) • 60
tone (4-6) • 76
Melodikomponist (4-2) • 73
Menuer • 50-54
Mikrofon lydløs • 28
Minutpåminder (4-8) • 77
Mistede
opkald (1-1) • 26; 55
Modtagne opkald (1-2) • 55
136
O
Operatørlogo • 58
Opkald
afslutte • 23
afvise • 25
alarmopkald • 8; 130
banke på (5-2-3) • 89
besvare • 25
et andet opkald • 31
foretage • 22
foretagne (1-3) • 56
funktion (1) • 55
genopkald • 23
automatisk • 82
hold • 30; 90
internationale • 22
konference • 32
mistede (1-1) • 26; 55
modtagne (1-2) • 55
pris (1-5) • 57
ringetid (1-4) • 56
spærring (5-2-2) • 87
søge efter et nummer i
telefonbogen • 46
O (fortsat)
S (fortsat)
Opkald (fortsat)
via telefonbogen • 41
viderestilling (5-2-1) • 85
Opkalder-ID (5-1-9) • 83
Oplade batterier • 18
Sidste nummer
automatisk • 82
genopkald • 23
Skifte
adgangskode (5-3-4) • 95
adgangskode for
opkaldsspærring • 87
PIN-kode (5-3-2) • 94
PIN2-kode (5-3-7) • 96
tekstinputtilstand • 36
Skrive meddelelser (2-3) • 61
Skærm• 12
ikoner • 13
kontrast • 97
sprog • 77
udseende • 12
Sikkerhed
batterier • 125
forholdsregler • 7
-indstillinger (5-3) • 93
information • 127
SIM-kort
forholdsregler • 15
indsætte • 15
låse (5-3-5) • 95
Slette
numre i telefonbogen • 44
planlagte
begivenheder • 99
ubesvarede opkald • 27
SMS
• Se Meddelelser
Softtaster • 48
Spil (7) • 107
Sprog (5-1-3) • 80
Spærring
adgangkode • 89; 124
af opkald (5-2-2) • 87
Standard meddelelsesliste
(2-4) • 62
Stemmeaktivering (3-4) • 71
Stemmefunktioner (3) • 66
Stemme Kommando (3-2) • 69
Stemme Memo (3-3) • 69
afspil • 70
indspil • 70
slette • 70
Stemme Opkald (3-1) • 66
afspilning af optagne
navne/numre • 61
aktivere • 68
højtaler • 24
inspelning • 67
slette numre • 66
P
PIN-kode • 123
kontrollere (5-3-1) • 94
skifte (5-3-2) • 94
PIN2-kode • 123
skifte (5-3-7) • 96
Planlægning (6) • 99
Planlæg.kalend. (6-1) • 99
Pleje • 129
Pris på opkald • 57
Problemløsning • 119
PUK-kode • 124
PUK2-kode • 124
R
Redigere
meddelelser • 61
mistede opkald • 27
numre i telefonbogen • 44
planlagte
begivenheder • 101
Regulering af lydstyrken
højtaler • 24
Ringetone (4-3) • 75
spil • 107
tastatur • 24
Rejseadapter • 18
Rette numre • 22
Ringe
lydstyrke (4-3) • 75
-tid (1-4) • 60
-tone (4-1) • 72
type • 75
Ringetone meddelelser • 72
Roaming • 90
S
SDN • 47
Sende
meddelelser • 61
tasttoner • 34
Service
dialling numbers
(SDN) • 47
farver • 44; 82
-lys (5-1-6) • 14; 82
137
138
Tryk på softtasten
Accept..
Besvare et
opkald
Indstil
højtalerens
lydstyrke
.
Tryk kort på
Tryk på
eller
løbet af et opkald.
.
➁ Tryk på
.
➀ Indtast nummeret.
Afslutte et
opkald
• Hver af de to softtaster (
) udfører
den funktion, der er angivet af teksten
over dem (nederste linie på skærmen).
WAP Browser (8) • 111
indstillinger (5-5) • 96
➄ Tryk på softtasten OK for
at bekræfte.
W
➃ Rul med
eller
gennem listen med
valgmuligheder, indtil det
ønskede valg er valgt.
Valg af netværk (5-2-4) • 90
Valgmuligheder
vælge • 48
Varighed af opkald • 56
Vedligeholdelse • 129
Verdenstid (6-4) • 105
Vibration • 76
Viderestilling af
opkald (5-2-1) • 85
Vilkårlig tast svar (5-1-4) • 81
Vælge funktioner/valg • 48
Foretage et
opkald
V
➂ Tryk på softtasten Vælg.
Ur (6-5) • 106
type • 97
Tænde/slukke Tryk og hold på
U
Lynguide
Talesvar (2-1) • 58
Tastaturet
låse • 21
Tastaturlås (5-1-0) • 83
Taster • 10; 11
Tastlås • 84
Tasttoner
gruppe (4-5) • 76
lydløs • 34
lydstyrke • 24
sende • 34
vælge • 76
Tegn
indtaste • 35
skifte tilstand • 36
Tekst
indtaste • 35
ændre tilstand • 36
Telefon
adgangskode • 95; 122
indstillinger (5-1) • 79
lås (5-3-3) • 94
Telefonbog • 41
alarmtone • 44
farver • 45
foretage opkald • 23; 46
gemme numre/navne • 41
hukommelsesstatus • 44
indsætte numre • 43
kopiere numre • 44
opkald • 46
redigere numre • 44
ringetoner • 45
slette numre • 44
søge/ringe til • 46
valgmuligheder • 43
Telefonsvarer nummer
(2-1-2) • 59
Tid
format • 106
ringe (1-4) • 56
verdens- (6-4) • 105
Tilbehør • 9
➁ Rul med
eller
gennem menulisten, indtil
du når den ønskede
menu.
T
SGH-N620 GSM Telefon
Tilslut
forbindelsestone
(4-9) • 78
til talesvar (2-1-1) • 58
Tone
fejl (4-7) • 79
forbindelse (4-9) • 78
meddelelse (4-6) • 76
melodi • 73
ringe (4-1) • 72
tastgruppe (4-5) • 76
T9-tilstand • 36
Tænde/slukke
mikrofon • 28
telefon • 20
➀ Tryk på softtasten Menu.
T (fortsat)
Symboltilstand • 40
Søge navne/
numre • 46
Adgang til
menufunktionen
S (fortsat)
i
Indeks
139
Tryk og hold
nede.
nede.
Ekspressopkald ved
hjælp af numre
på SIM-kortet
• 2 til 9
Tryk og hold den relevante
nummertast nede.
• 10 og derover ➀ Tryk på de relevante
taster.
➁ Tryk på tasten
.
➂ Tryk på softtasten
Ring o p.
Tilslut til
talesvarserver
Slå den
Tryk og hold
lydløse
tilstand til/fra
Gemme
numre i
Telefonbogen
Søge efter
et nummer i
Telefonbogen
➀ Indtast nummeret.
➁ Tryk på softtasten Gem.
➂ Indtast navnet.
➃ Tryk på softtasten Gem.
➄ Om nødvendigt ændres
placeringen.
➅ Tryk på softtasten OK.
➀ Tryk på softtasten Tlf.bog.
➁ Indtast begyndelsen af
navnet.
➂ Tryk på softtasten Søg.
➃ For at rulle gennem navnene,
tryk på
eller
.
➄ For at foretage et opkald,
tryk på
.
140
Download PDF

advertising