Samsung | SGH-N620 | Samsung SGH-N620 Bruksanvisning

KAKSITAAJUUSGSM-PUHELIN
SGH-N620
KÄYTTÖOPAS
ELECTRONICS
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-02805A
Finnish. 03/2002. Rev. 1.0
GLOBAL SYSTEMS FOR
MOBILE COMMUNICATIONS
Tämän käyttöohjeen tietojen uskotaan pitävän paikkansa
painohetkellä. Samsung pidättää kuitenkin oikeuden
muuttaa ohjeen tietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Tämän käyttöoppaan sisältö ei ehkä kaikilta osin
vastaa puhelintasi, riippuen asennetusta ohjelmistosta,
SIM-kortistasi tai operaattoristasi.
Sisällys
Turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Pakkauksen avaaminen. . . . . . . . . . . . .
9
Puhelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Puhelimen osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Näyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merkkivalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
14
Käytön aloitus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
SIM-kortin ja akun asennus . . . . . . . . . . . .
Akun lataus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhelimen virran kytkentä ja katkaisu . . . . .
15
18
20
Puhelutoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Puhelun soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Äänenvoimakkuuden säätäminen . . . . . . . . .
Puheluun vastaaminen tai hylkääminen . . .
Vastaamatta jääneet puhelut. . . . . . . . . . . . .
Toiminnot puhelun aikana . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
25
26
28
Tekstin syöttäminen . . . . . . . . . . . . . . .
35
Tekstinsyöttötilan vaihtaminen . . . . . . . . . . .
T9 tilan käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABC tilan käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numerotilan käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolitilan käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
38
40
40
3
Sisällys (jatkuu)
Puhelinmuistio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Puhetoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Puhelinnumeron ja nimen tallennus . . . . . .
Puhelinmuistion toiminnot . . . . . . . . . . . . . . .
Pikavalinta SIM-muistipaikan avulla. . . . . . .
Puhelinmuistion numeroiden haku ja
niihin soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numeroon soittaminen palveluhakemistoa
tai infonumeroita käyttämällä . . . . . . . . . . . .
41
42
45
Puhevalinta (Valikko 3-1) . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhekomento (Valikko 3-2) . . . . . . . . . . . . . .
Puhememo (Valikko 3-3). . . . . . . . . . . . . . . . .
Ääniaktivointi (Valikko 3-4). . . . . . . . . . . . . . .
66
69
69
71
46
Soittoäänet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
72
73
75
75
76
76
77
77
78
Toimintojen ja vaihtoehtojen valinta . . . .
48
Valikkojen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Valikkotoimintoon pääsy vierittämällä . . . . .
Valikkotoimintoon pääsy pikavalintaa
käyttämällä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valikkorakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
51
52
Soittoääni (Valikko 4-1). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oma soittoääni (Valikko 4-2) . . . . . . . . . . . . .
Soittoääni (Valikko 4-3). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hälytysääni (Valikko 4-4) . . . . . . . . . . . . . . . .
Näppäinääni (Valikko 4-5) . . . . . . . . . . . . . . .
Sanomaääni (Valikko 4-6). . . . . . . . . . . . . . . .
Virheääni (Valikko 4-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minuuttilaskuri (Valikko 4-8) . . . . . . . . . . . . .
Kytkentä-ääni (Valikko 4-9) . . . . . . . . . . . . . .
Viime puhelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Ei vast. puhelut (Valikko 1-1). . . . . . . . . . . . . .
Vastatut puhelut (Valikko 1-2) . . . . . . . . . . . .
Soitetut puhelut (Valikko 1-3). . . . . . . . . . . . .
Puhelujen kestot (Valikko 1-4) . . . . . . . . . . . .
Puhelujen hinnat (Valikko 1-5) . . . . . . . . . . . .
55
55
56
56
57
Puhelinasetukset (Valikko 5-1). . . . . . . . . . . .
Verkkopalvelut (Valikko 5-2). . . . . . . . . . . . . .
Turva-asetukset (Valikko 5-3). . . . . . . . . . . . .
LCD/LED Asetukset (Valikko 5-4) . . . . . . . . . .
WAP-Selain asetukset (Valikko 5-5) . . . . . . .
79
84
93
96
98
Sanomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Muistikirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Vastaaja (Valikko 2-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanomien lukeminen (Valikko 2-2) . . . . . . . .
Sanomien kirjoitus (Valikko 2-3) . . . . . . . . . .
Sanomaluettelo (Valikko 2-4) . . . . . . . . . . . . .
Asetukset (Valikko 2-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lähetys (Valikko 2-6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvaviestit (Valikko 2-7) . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
59
61
62
62
63
64
Aikataulut (Valikko 6-1). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herätys (Valikko 6-2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laskin (Valikko 6-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maailmanaika (Valikko 6-4) . . . . . . . . . . . . . .
Kello (Valikko 6-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
101
103
105
106
4
47
5
Turvallisuusohjeita
Sisällys (jatkuu)
Pelit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Squares (Valikko 7-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Fortress (Valikko 7-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Ice Cave (Valikko 7-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
WAP-Selain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Koti (Valikko 8-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suosikit (Valikko 8-2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siirry (Valikko 8-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAP-selaimella suunnistaminen . . . . . . . . .
Tekstin, numeroiden tai merkkien
syöttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verkkoyhteystiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
112
113
113
115
116
Lisäpalvelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
ALS (Alternate Line Service = vuorottainen
linjapalvelu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Ongelmien ratkaiseminen . . . . . . . . . . . 119
Viitetiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Käyttökoodit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Akkujen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Turvaohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Sanasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Hakemisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Pikaohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6
Lue nämä yksinkertaiset ohjeet. Niiden laiminlyönti
saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.
Katso yksityiskohtaisemmat turvallisuusohjeet kohdasta
“Turvaohjeita” sivulla 127.
Ajoturvallisuus ennen kaikkea
Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi - pysäköi ensin
ajoneuvo. Muista, että joissakin maissa käsipuhelimen
käyttö on kielletty ajettaessa.
Katkaise puhelimesta virta tankkauksen ajaksi
Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa
(huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien
läheisyydessä.
Katkaise puhelimesta virta lentokoneessa
Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden
käyttö lentokoneissa on luvatonta ja vaarallista.
Noudata erityismääräyksiä
Noudata aina eri paikoissa voimassa olevia määräyksiä
ja kytke aina puhelimesi pois päältä silloin, kun sen
käyttö on kielletty tai se saattaa aiheuttaa häiriöitä ja
vaaratilanteita (esim. sairaalassa).
Häiriöt
Radiotaajuiset häiriöt saattavat vaikuttaa
matkapuhelinten toimintaan.
7
Turvallisuusohjeita
Pakkauksen
avaaminen
Valtuutettu huolto
Ainoastaan valtuutetut huoltohenkilöt saavat korjata
matkapuhelinlaitteita. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä
tarvikkeita ja akkuja.
Pakkauksen sisältö:
Käytä järkevästi
Vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun
puhelimessa on virta päällä.
Puhelin
Pikalaturi
Hätäpuhelut
Varmista, että puhelin on kytketty päälle ja käyttövalmis.
Näppäile hätänumer (112 tai muu virallinen hätänumero)
ja paina
. Kerro, missä olet. Älä katkaise puhelua,
ennen kuin käsketään.
Lopeta puhelu painamalla
.
TÄRKEÄÄ! Käytä vain SAMSUNG in hyväksymiä
lisälaitteita. Minkä tahansa muun virransyöttötarvikkeen
käyttö mitätöi puhelimen takuun ja voi aiheuttaa
vaaratilanteita.
Kun irrotat liitäntäjohtoa lisälaitteesta, tartu
liitinosaan ja vedä siitä, älä johdosta.
Akku
Kantohihna
Käyttöopas
Lisäksi puhelimeen saa seuraavia lisävarusteita
SAMSUNG-jälleenmyyjältä:
• Tupakansytytinsovitin
• Hands-free-autosarja
• Vakioakku
• Akkulaturi
• Datakytkentäsarja
• Kätevä korvamikrofoni
• Korvamikrofoni *
* : Maasta riippuen, saatetaan toimittaa vakiopakkauksessa.
8
9
Puhelin
Puhelin
Valintanäppäimet
Suorita toiminnot, jotka osoitetaan niiden
yläpuolella olevalla tekstillä (näytön alarivillä).
Puhelimen osat
Valikkotoiminnoissa, valikkovaihtoehtojen ja
puhelinmuistion selaaminen.
avulla pääset Soittoääni valikkoon
peruskäyttötilassa.
avulla pääset
Puhevalintaan tai Puhekomentoon, kun valitset
Puhe käytössä asetuksen.
Oheisessa kuvassa on esitetty puhelimesi tärkeimmät
osat.
Poistaa merkkejä näytöltä.
Peruskäyttötilassa, pääset nopeasti
WAP-selaimeen.
Merkkivalo
Antenni
Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen.
Peruskäyttötilassa, vie puhelulistaan.
Valikkotoiminnoissa valitsee valikkotoiminnon tai
tallentaa puhelinmuistioon syötetyt tiedot (kuten
nimen).
Korvakuuloke
Kuulokeliitäntä
Näyttö
Puhelun lopetus. Myös puhelimen virran
katkaisu, kun näppäintä pidetään alhaalla.
Valikkotoiminnoissa, paluu peruskäyttötilaan ja
syötteen peruutus.
~
Äänenvoimakkusnäppäimiä
Numeroiden, kirjainten ja erikoismerkkien syöttö.
Kun pidetään alhaalla peruskäyttötilassa,
lukitsee näppäimistön manuaalisesti.
Mikrofoni
Kun pidetään alhaalla, kytkee Äänettömän
toiminnon päälle ja pois päältä. Tämä
ominaisuus ei ole saatavilla, kun puhelin on
kytketty autosarjaan.
Puhelun aikana, korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen. Peruskäyttötilassa,
näppäimet säätävät näppäinäänen voimakkuuden.
Kun saat puhelun, paina ja pidä painettuna
vaientaaksesi soittoäänen välittömästi.
10
11
Puhelin
Puhelin
Näyttö
Näytön osat
Kuvakkeet
Näyttö rakentuu kolmesta osasta.
Kuvakkeet
Signaalin voimakkuus: signaalin
voimakkuuden näyttö. Mitä voimakkaampi
signaali, sitä enemmän palkkeja.
Teksti- ja
grafiikkakenttä
Käyttö: näkyy puhelun aikana.
Valinta
näppäinten
opasteet
12
Osa
Kuvaus
Ylärivi
Eri kuvakkeiden näyttö (ks. viereinen
palsta).
Keskirivit
Viestien, ohjeiden ja muiden syöttämiesi
tietojen (esim. puhelinnumeron) näyttö.
Alarivi
Näyttää kahdelle valintanäppäimelle
viimeksi määrätyt toiminnot. Näyttää
erilaisia tietoja, kuten vastaamatta
jääneet puhelut, soitonsiirtovaihtoehdot,
lataustiedot tai näppäimet lukittukuvake ( ). Tämä tietovaihtelee
riippuen SIM-kortista, operaattorista tai
yleisestä kontekstista.
Uusi tekstiviesti: näkyy, kun uusi
tekstiviesti on vastaanotettu.
Uusi vastaajapalveluviesti: näkyy, kun
uusi vastaajapalveluviesti on
vastaanotettu.
Värinähälytys päällä/Äänetön toiminta
päällä: näkyy, kun värinähälytystila tai
äänetön toiminta on valittu.
Herätys päällä: näkyy, kun asetetaan
herätys.
Akun varaus: näyttää akun varaustason.
Mitä enemmän palkkeja, sitä enemmän
akussa on varausta jäljellä.
13
Puhelin
Käytön aloitus
Taustavalot
SIM-kortin ja akun asennus
Näyttö ja näppäimistö on valaistu taustavaloilla.
Kun jotain näppäintä painetaan, taustavalo syttyy.
Taustavalojen aikakatkaisu määritetään Taustavalotvalikosta (5-1-5); ks. lisätietoja sivulta 81.
Kun hankit liittymän, saat SIM-kortin, johon on ladattu
liittymäsopimuksen yksityiskohdat (PIN, saatavilla
olevat lisäpalvelut jne.).
Huomautus: Kun olet lukitustilassa, kytke taustavalo
painamalla ja pitämällä painettuna
valintanäppäin.
• Älä säilytä SIM-kortteja pienten lasten ulottuvilla.
• SIM-kortti ja sen koskettimet voivat vaurioitua, jos
kortti taipuu tai naarmuuntuu. Käsittele korttia
varovasti asennuksen ja irrotuksen yhteydessä.
• Ennen kuin asennat SIM-kortin varmista aina, että
puhelimesta on katkaistu virta ennen kuin poistat
akun.
Merkkivalo
Merkkivalo vilkkuu useissa tapauksissa.
• Kun käyttövalmiudessa.
Merkkivalo otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä
Merkkivalo valikosta (5-1-6); ks. sivu 82.
Merkkivalon väri valitaan Merkkivalo/LED
valikosta (5-4-4); ks. sivu 97.
• Kun tekstiviesti vastaanotetaan (valo on keltainen
vain, jos Sanomaääni-vaihtoehto (4-6) on asetettu
Äänetön; ks. sivu 76).
1. Tarvittaessa katkaise virta puhelimesta pitämällä
alhaalla
kunnes näytöllä näkyy sulkemisviesti.
2. Irrota akku. Akun irrotus:
➀ Paina ja pidä alhaalla akun yläpuolella olevaa
kiinnikettä puhelimen takapuolella.
➁ Liu’uta akku pois kuten kuva osoittaa.
①
• Kun herätys hälyttää.
• Kun vastaanotat puhelun.
Jos haluat vaihtaa väriä, valitse puhelinmuistion
Väri vaihtoehto, ks. sivu 45.
14
②
15
Turvallisuusohjeita
Pakkauksen
avaaminen
Valtuutettu huolto
Ainoastaan valtuutetut huoltohenkilöt saavat korjata
matkapuhelinlaitteita. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä
tarvikkeita ja akkuja.
Pakkauksen sisältö:
Käytä järkevästi
Vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun
puhelimessa on virta päällä.
Puhelin
Pikalaturi
Hätäpuhelut
Varmista, että puhelin on kytketty päälle ja käyttövalmis.
Näppäile hätänumer (112 tai muu virallinen hätänumero)
ja paina
. Kerro, missä olet. Älä katkaise puhelua,
ennen kuin käsketään.
Lopeta puhelu painamalla
.
TÄRKEÄÄ! Käytä vain SAMSUNG in hyväksymiä
lisälaitteita. Minkä tahansa muun virransyöttötarvikkeen
käyttö mitätöi puhelimen takuun ja voi aiheuttaa
vaaratilanteita.
Kun irrotat liitäntäjohtoa lisälaitteesta, tartu
liitinosaan ja vedä siitä, älä johdosta.
Akku
Kantohihna
Käyttöopas
Lisäksi puhelimeen saa seuraavia lisävarusteita
SAMSUNG-jälleenmyyjältä:
• Tupakansytytinsovitin
• Hands-free-autosarja
• Vakioakku
• Akkulaturi
• Datakytkentäsarja
• Kätevä korvamikrofoni
• Korvamikrofoni *
* : Maasta riippuen, saatetaan toimittaa vakiopakkauksessa.
8
9
Puhelin
Puhelin
Valintanäppäimet
Suorita toiminnot, jotka osoitetaan niiden
yläpuolella olevalla tekstillä (näytön alarivillä).
Puhelimen osat
Valikkotoiminnoissa, valikkovaihtoehtojen ja
puhelinmuistion selaaminen.
avulla pääset Soittoääni valikkoon
peruskäyttötilassa.
avulla pääset
Puhevalintaan tai Puhekomentoon, kun valitset
Puhe käytössä asetuksen.
Oheisessa kuvassa on esitetty puhelimesi tärkeimmät
osat.
Poistaa merkkejä näytöltä.
Peruskäyttötilassa, pääset nopeasti
WAP-selaimeen.
Merkkivalo
Antenni
Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen.
Peruskäyttötilassa, vie puhelulistaan.
Valikkotoiminnoissa valitsee valikkotoiminnon tai
tallentaa puhelinmuistioon syötetyt tiedot (kuten
nimen).
Korvakuuloke
Kuulokeliitäntä
Näyttö
Puhelun lopetus. Myös puhelimen virran
katkaisu, kun näppäintä pidetään alhaalla.
Valikkotoiminnoissa, paluu peruskäyttötilaan ja
syötteen peruutus.
~
Äänenvoimakkusnäppäimiä
Numeroiden, kirjainten ja erikoismerkkien syöttö.
Kun pidetään alhaalla peruskäyttötilassa,
lukitsee näppäimistön manuaalisesti.
Mikrofoni
Kun pidetään alhaalla, kytkee Äänettömän
toiminnon päälle ja pois päältä. Tämä
ominaisuus ei ole saatavilla, kun puhelin on
kytketty autosarjaan.
Puhelun aikana, korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen. Peruskäyttötilassa,
näppäimet säätävät näppäinäänen voimakkuuden.
Kun saat puhelun, paina ja pidä painettuna
vaientaaksesi soittoäänen välittömästi.
10
11
Puhelin
Puhelin
Näyttö
Näytön osat
Kuvakkeet
Näyttö rakentuu kolmesta osasta.
Kuvakkeet
Signaalin voimakkuus: signaalin
voimakkuuden näyttö. Mitä voimakkaampi
signaali, sitä enemmän palkkeja.
Teksti- ja
grafiikkakenttä
Käyttö: näkyy puhelun aikana.
Valinta
näppäinten
opasteet
12
Osa
Kuvaus
Ylärivi
Eri kuvakkeiden näyttö (ks. viereinen
palsta).
Keskirivit
Viestien, ohjeiden ja muiden syöttämiesi
tietojen (esim. puhelinnumeron) näyttö.
Alarivi
Näyttää kahdelle valintanäppäimelle
viimeksi määrätyt toiminnot. Näyttää
erilaisia tietoja, kuten vastaamatta
jääneet puhelut, soitonsiirtovaihtoehdot,
lataustiedot tai näppäimet lukittukuvake ( ). Tämä tietovaihtelee
riippuen SIM-kortista, operaattorista tai
yleisestä kontekstista.
Uusi tekstiviesti: näkyy, kun uusi
tekstiviesti on vastaanotettu.
Uusi vastaajapalveluviesti: näkyy, kun
uusi vastaajapalveluviesti on
vastaanotettu.
Värinähälytys päällä/Äänetön toiminta
päällä: näkyy, kun värinähälytystila tai
äänetön toiminta on valittu.
Herätys päällä: näkyy, kun asetetaan
herätys.
Akun varaus: näyttää akun varaustason.
Mitä enemmän palkkeja, sitä enemmän
akussa on varausta jäljellä.
13
Puhelin
Käytön aloitus
Taustavalot
SIM-kortin ja akun asennus
Näyttö ja näppäimistö on valaistu taustavaloilla.
Kun jotain näppäintä painetaan, taustavalo syttyy.
Taustavalojen aikakatkaisu määritetään Taustavalotvalikosta (5-1-5); ks. lisätietoja sivulta 81.
Kun hankit liittymän, saat SIM-kortin, johon on ladattu
liittymäsopimuksen yksityiskohdat (PIN, saatavilla
olevat lisäpalvelut jne.).
Huomautus: Kun olet lukitustilassa, kytke taustavalo
painamalla ja pitämällä painettuna
valintanäppäin.
• Älä säilytä SIM-kortteja pienten lasten ulottuvilla.
• SIM-kortti ja sen koskettimet voivat vaurioitua, jos
kortti taipuu tai naarmuuntuu. Käsittele korttia
varovasti asennuksen ja irrotuksen yhteydessä.
• Ennen kuin asennat SIM-kortin varmista aina, että
puhelimesta on katkaistu virta ennen kuin poistat
akun.
Merkkivalo
Merkkivalo vilkkuu useissa tapauksissa.
• Kun käyttövalmiudessa.
Merkkivalo otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä
Merkkivalo valikosta (5-1-6); ks. sivu 82.
Merkkivalon väri valitaan Merkkivalo/LED
valikosta (5-4-4); ks. sivu 97.
• Kun tekstiviesti vastaanotetaan (valo on keltainen
vain, jos Sanomaääni-vaihtoehto (4-6) on asetettu
Äänetön; ks. sivu 76).
1. Tarvittaessa katkaise virta puhelimesta pitämällä
alhaalla
kunnes näytöllä näkyy sulkemisviesti.
2. Irrota akku. Akun irrotus:
➀ Paina ja pidä alhaalla akun yläpuolella olevaa
kiinnikettä puhelimen takapuolella.
➁ Liu’uta akku pois kuten kuva osoittaa.
①
• Kun herätys hälyttää.
• Kun vastaanotat puhelun.
Jos haluat vaihtaa väriä, valitse puhelinmuistion
Väri vaihtoehto, ks. sivu 45.
14
②
15
Puhelutoiminnot
Puhelutoiminnot
Puhelun soittaminen
Näppäile perusnäytössä suuntanumero ja puhelinnumero
ja paina
.
Huomautus: Jos olet asettanut Soiton toisto-toiminnon
(5-1-7) valintaan PÄÄLLÄ (ks. sivu 82) ja
valitsemasi numero on varattu, numero
valitaan automaattisesti uudestaan
enintään 10 kertaa.
Ulkomaanpuhelut
1. Paina ja pidä alhaalla
-näppäintä.
Ulkomaan tunnus + ilmestyy näyttöön.
2. Näppäile maa-, suunta-sekä puhelinnumero ja
paina
.
Virheellisen numeron korjaaminen
Kun haluat
poistaa...
Näytön viimeisen
numeron
Näin...
Puhelinnumeron
muun numeron
Paina
tai
-näppäintä,
kunnes kohdistin ( ❘ ) on
poistettavan numeron oikealla
puolella. Paina ❙-valintanäppäintä.
Voit myös lisätä puuttuvan numeron
painamalla vastaavaa
numeronäppäintä.
Pidä ❙-valintanäppäintä alhaalla
yli sekunnin ajan.
Kaikki näytön
numerot
22
Paina ❙-valintanäppäintä.
Puhelun lopetus
Kun olet lopettanut puhelun, paina
lyhyesti.
-näppäintä
Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon
soittaminen
Voit tallentaa useimmin tarvitsemiasi nimiä ja
puhelinnumeroita SIM-kortin ja puhelimen muisteihin
nk. Puhelinmuistioon. Voit hakea helposti nimen
muistista, kun haluat soittaa siihen liitettyyn
puhelinnumeroon. Katso lisätietoja
puhelinmuistiotoiminnosta sivulta 41.
Edellisen numeron valinta uudelleen
Puhelin tallentaa viime puhelut. Jos haluat käyttää
joitakin näistä numeroista, toimi seuraavasti.
1. Jos näytöllä on merkkejä, paina
palataksesi perustilaan.
-näppäintä
2. Paina
-näppäintä päästäksesi viime puhelujen
listaan, joihin kuuluvat vastaamatta jääneet, vastatut
ja soitetut puhelut.
3. Käytä
ja
-näppäimiä vierittääksesi läpi
numerot, kunnes tarvittava numero näkyy näytöllä.
4. Soita näytössä näkyvään numeroon painamalla
-näppäintä.
23
Puhelutoiminnot
Puhelutoiminnot
Puhevalintatoiminnon käyttäminen
Kun Puhevalinta on käynnistetty, sano nimi. Nimellä
tallennettu numero valitaan automaattisesti. Katso
lisätietoja Puhekomentotoiminnosta sivulta 66.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Puheluun vastaaminen tai hylkääminen
Kun saat puhelun, puhelin soi ja näytön keskellä
vilkkuu puhelinkuvake.
Jos soittaja voidaan tunnistaa, hänen puhelinnumeronsa
(tai puhelinmuistioon tallennettu nimi) näkyy näytöllä.
Puheluun vastaaminen
Puhelun aikana voit säätää korvakuulokkeen
äänenvoimakkuutta käyttämällä äänenvoimakkuusnäppäimiä puhelimen vasemmalla puolella.
Käytettävissä on kaksi vastaustapaa.
• Paina Vastaa-valintanäppäintä.
• Kun kohdan Pikavastaus asetuksena on PÄÄLLÄ,
paina mitä tahansa näppäintä (paitsi
, Hylkäävalintanäppäintä tai äänenvoimakkuusnäppäimiä).
Puhelun hylkääminen
Voit hylätä soiton painamalla
Hylkää-valintanäppäintä.
Kun saat puhelun, paina ja pidä näppäinääntenvoimakkuutta painettuna vaientaaksesi äänen
välittömästi.
- tai
Huomautus: Kun vastaat puheluun lukitustilassa,
lukitustila poistuu käytöstä automaattisesti.
Kun lopetat puhelun, puhelin lukittuu
automaattisesti määrätyn ajan kuluttua.
Peruskäyttötilassa, näillä näppäimillä voit säätää
näppäinäänten voimakkuutta.
24
25
Puhelutoiminnot
Puhelutoiminnot
Vastaamatta jääneet puhelut
Vastaamatta jääneen puhelun numeron muokkaus
Jos et jostain syystä ole päässyt vastaamaan
puhelimeen sen soidessa, voit tarkistaa kuka sinulle
on soittanut, jos puhelu on tunnistettu. Näin voit
tarvittaessa ottaa yhteyttä soittajaan.
Vastaamatta jääneiden puhelujen määrä näkyy
perusnäytöllä heti, kun puheluun jätettiin vastaamatta.
tai
Edellisen vastaamatta jääneen puhelun soittajan
puhelinnumero näkyy näytöllä.
valitaksesi Sijoita-vaihtoehdon.
3. Paina Valitse.
4. Muuta numeroa haluamallasi tavalla. Paina
tai
liikkuaksesi takaisin numeron läpi.
Soittaa numeroon
1. Paina Näytä.
Tallentaa numeron
Paina...
-näppäintä.
Tall. ja syötä nimi
ja muistipaikka (ks.
lisätietoja sivulta 41).
Paina...
Selata vastaamatta
jääneitä puheluja
tai
Soittaa näytön
numeroon
-näppäintä.
Muokata numeroa tai
poistaa sen
2. Paina
5. Kun haluat...
Vastaamatta jääneen puhelun tarkastelu:
2. Kun haluat...
1. Paina Aset..
-näppäintä.
Vastaamatta jääneen puhelun numeron poisto
1. Paina Aset..
2. Paina
tai
valitaksesi Poista-vaihtoehdon.
3. Paina Valitse.
Aset.-valintanäppäintä
(ks. viereiselle sivulle).
Voit poistua Vastaamatta jääneet puhelut-toiminnosta
milloin tahansa painamalla
.
Huomautus: Voit käyttää Vastaamatta jääneet puheluttoimintoa milloin tahansa valitsemalla
Ei vast. puhelut-valikkovaihtoehdon (1-1);
ks. lisätietoja sivulta 55.
26
27
Puhelutoiminnot
Puhelutoiminnot
Toiminnot puhelun aikana
Numeron haku puhelinmuistiosta
Puhelimessa on monia ohjaustoimintoja ja asetuksia,
joita voit käyttää puhelun aikana. Ota nämä toiminnot
käyttöön painamalla puhelun aikana Aset..
Voit hakea puhelinnumeroita puhelinmuistiosta
puhelun aikana.
Mikrofonin mykistys
2. Paina
tai
vaihtoehdon.
Voit tilapäisesti kytkeä mikrofonin pois päältä niin,
ettei puhelun toinen osapuoli kuule ääntäsi.
3. Paina OK.
Esimerkki: Haluat puhua toisen huoneessa olevan
henkilön kanssa ilman, että puhelun toinen
osapuoli kuulee puhettasi.
1. Paina Aset..
valitaksesi Puhelinmuistio-
4. Näppäile etsimäsi nimen alku ja paina Hae.
Huomautus: Voit myös selata puhelinmuistiota
alusta painamalla suoraan Haevalintanäppäintä.
Mikrofonin tilapäinen mykistys:
1. Paina Aset..
2. Paina
tai
valitaksesi Mykistä-toiminnon.
Puhelinluettelon syötteet on lueteltu alkaen
hakuehtoa vastaavasta syötteestä. Ensimmäinen
nimi näkyy myös tummennettuna.
5. Jos haluat tarkastella tummennetun nimen tietoja,
paina Näytä.
3. Paina OK.
Puhelun toinen osapuoli ei enää kuule ääntäsi.
Mikrofonin kytkeminen takaisin päälle:
Katso lisätietoja puhelinmuistiosta sivulta 41.
1. Paina Aset..
2. Paina
tai
valitaksesi Myk. pois.
3. Paina OK.
Toinen osapuoli kuulee jälleen äänesi.
28
29
Puhelutoiminnot
Puhelutoiminnot
Puhelun asettaminen pitoon
Toiseen puheluun vastaaminen
Voit asettaa nykyisen puhelun pitoon milloin tahansa.
Voit soittaa puhelun edellisen ollessa pidossa, jos
verkko tukee tätä ominaisuutta. Näistä kahdesta
puheluista toinen on aktiivinen ja toinen pidossa.
Voit vuorotella näitä puheluja.
Voit vastata toiseen puheluun puhuessasi
puhelimessa toista puhelua, jos verkko tukee tätä
ominaisuutta ja olet valinnut Koputus-valikon
asetukseksi (5-2-3) Aktivoi (ks. sivu 89). Sinulle
ilmoitetaan toisesta puhelusta koputusmerkkiäänellä.
Aseta puhelu pitoon painamalla Aset. ja valitse
Pito-vaihtoehto. Voit aktivoida puhelun uudelleen
milloin tahansa painamalla Palauta.
Uuteen puheluun vastaaminen puhelun aikana:
Uuden puhelun soittaminen puhelun aikana:
1. Näppäile haluamasi puhelinnumero tai hae se
puhelinmuistiosta.
2. Soita toinen puhelu painamalla
.
Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti
pitoon.
Voit vaihtoehtoisesti toimia näin:
1. Aseta nykyinen puhelu pitoon painamalla Aset.
jota seuraa Pito-vaihtoehto.
1. Vastaa puheluun painamalla
.
Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti
pitoon.
2. Jos haluat vuorotella kahta puhelua, paina Vaihda.
Jos haluat lopettaa pidossa olevan puhelun,
paina Aset. ja valitse Lopeta pito-vaihtoehto.
3. Lopeta nykyinen puhelu painamalla
.
Kaikki pidossa olevat puhelut yhdistetään
automaattisesti uudelleen sinulle.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
Vuorottele kahta puhelua painamalla Vaihda.
Nykyinen puhelu asetetaan pitoon ja pidossa ollut
puhelu aktivoidaan, ja voit jälleen puhua toisen
puhelun vastaanottajan kanssa.
Kun olet valmis, lopeta kumpikin puhelu erikseen
painamalla
.
30
31
Puhelutoiminnot
Puhelutoiminnot
Neuvottelupuhelun soittaminen
Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu, jota käyttäen
jopa kuusi ihmistä voi samanaikaisesti osallistua
puheluun. Kysy lisätietoja verkko-operaattoriltasi.
2. Valitse haluamasi henkilö painamalla
jota seuraa
.
tai
,
3. Paina Yksityinen-valintanäppäintä.
Neuvottelupuhelun muodostus
1. Soita ensimmäiselle neuvotteluun osallistujalle
normaalisti.
2. Soita toiselle osallistujalle normaalisti.
Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti
pitoon.
3. Liitä ensimmäinen osallistuja neuvotteluun
painamalla Aset. ja valitsemalla sitten Liitävaihtoehto.
Nyt voit puhua yksityisesti tämän henkilön kanssa.
Muut osallistujat voivat jatkaa keskustelua
keskenään.
4. Palaa neuvottelupuheluun painamalla Aset. ja
valitsemalla sitten Liitä-vaihtoehto.
Neuvottelupuhelun kaikki osallistujat kuulevat
jälleen toisensa.
Yhden osallistujan poistaminen
4. Lisää uusi henkilö neuvottelupuheluun soittamalla
hänelle normaalisti. Paina sen jälkeen Aset. ja
valitse Liitä-vaihtoehto.
1. Paina Aset. ja valitse sitten Valitse yksivaihtoehto.
Esiin tulee puhelun osallistujaluettelo.
Voit lisätä sinulle soittavia henkilöitä neuvotteluun
vastaamalla puheluun, painamalla Aset. ja
valitsemalla sitten Liitä. Toista menettely
tarvittaessa.
2. Valitse haluamasi henkilö painamalla
jota seuraa
.
tai
,
3. Paina Poista-valintanäppäintä.
Puhelu tämän osallistujan kanssa katkeaa, mutta
voit jatkaa neuvottelua muiden osallistujien kanssa.
Keskustelu erikseen yhden osallistujan kanssa
4. Lopeta neuvottelupuhelu painamalla
.
1. Paina Aset. ja valitse sitten Valitse yksivaihtoehto.
Esiin tulee puhelun osallistujaluettelo.
32
33
Puhelutoiminnot
Tekstin syöttäminen
Näppäinäänten vaimennus/lähetys
Näillä toiminnoilla voit kytkeä näppäinäänet
käyttöön/pois käytöstä. Jos Vaim. näpp.-vaihtoehto
on valittu, puhelin ei lähetä näppäinääniä.
Huomautus: Jotta voisit viestiä vastaajapalvelujen tai
tietokoneistettujen puhelinjärjestelmien
kanssa, Lähetä näpp.-vaihtoehto pitää
olla valittuna.
Tekstiviestipalvelun käyttö
Jos saat tekstiviestin (Tekstiviestipalvelu) puhelun
aikana, näytöllä vilkkuu viestikuvake (
).
Kun olet lopettanut puhelun, voit lukea viestin
(ks. lisätietoja sivulta 59).
Kun viet nimen puhelinmuistioon, kirjoitat
henkilökohtaisia viestejä tai laadit aikatauluja
kalenteriisi, sinun täytyy syöttää tekstiä.
Seuraavat tekstinsyöttötilat ovat mahdollisia.
T9 tila
Tämä tila mahdollistaa sanojen syöttämisen vain
yhdellä näppäimen painalluksella kirjainta kohti.
Jokaisella näppäimellä sormiolla on enemmän kuin
yksi kirjain – kun painat
-näppäintä kerran,
näyttöön ilmestyy joko J, K tai L. T9 tila vertaa
automaattisesti näppäimen painalluksiasi sisäiseen
kielitietokantaan määritelläkseen oikean sanan. Tila
vaatii huomattavasti vähemmän näppäilyjä kuin
perinteinen A B C tila.
ABC tila
Tämä tila mahdollistaa kirjainten syöttämisen
painamalla halutulla kirjaimella varustettua näppäintä
kerran, kaksi tai kolme kertaa, kunnes kirjain ilmestyy
näytölle.
Numerotila
Tämä tila mahdollistaa numeroiden syöttämisen.
Symbolitila
Tämä tila mahdollistaa erikoismerkkien syöttämisen.
on Tegic Communications, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.
34
35
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttäminen
Tekstinsyöttötilan vaihtaminen
1. Kun olet kentässä, joka sallii merkkien syöttämisen,
huomaat tekstin syöttötilaa ilmaisevan merkin
näytön oikeassa alakulmassa.
1. Kun olet T9 ennakoivassa tekstinsyöttössa, aloita
sanan kirjoittaminen painamalla näppäimiä
saakka
. Paina kutakin näppäintä vain kerran
yhtä kirjainta kohti.
Esimerkki: syöttääksesi OLET T9 Suomi tilassa,
paina
,
,
ja
.
Tall.
ABC
Tekstinsyöttötilan
merkki:
ABC: ABC tila
NUM: Numerotila
: T9 tila
SYM: Symbolitila
Näppäilemäsi sana ilmestyy näyttöön. Se saattaa
muuttua jokaisen painamasi näppäimen kohdalla.
2. Kirjoita sana loppuun saakka ennen kuin muokkaat
tai poistat yhtään lyöntiä.
3. Jos sana on oikein, aloita seuraavan sanan
kirjoittaminen.
2. Paina oikeaa valintanäppäintä.
Käytettävissä olevat tilat ilmestyvät näyttöön.
Muussa tapauksessa paina toistuvasti
.
Näkyviin tulee painamiasi näppäimiä vastaavia
sanoja.
3. Vieritä haluttu tila, paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
Esimerkki: NE ja ME molemmat jakavat sekvenssin
,
. Puhelin näyttää ensin
yleisemmin käytetyn vaihtoehdon.
T9 tilan käyttäminen
T9 ennakoiva tekstinsyöttö mahdollistaa sen, että voit
syöttää sanoja mahdollisimman vähin näppäimen
painalluksin. Painaessasi kutakin näppäintä puhelin
valitsee kirjaimen, joka muodostaa sanan, jonka se
olettaa sinun haluavan kirjoittaa. Tämä perustuu
sisäänrakennettuun sanakirjaan. Kun uusi kirjain
lisätään, sana muuttuu lähtökohtana kirjain, jota olet
painanut.
36
4. Päätä jokainen sana välilyönnillä painamalla
.
Kirjoittaaksesi sanoja, jotka eivät löydy T9 tilassa,
vaihda tekstinsyöttötila ABC tilaan.
Poistaaksesi merkin, paina
. Paina ja pidä
painettuna
pyyhkiäksesi kokonaisia sanoja.
37
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttäminen
Vaihtotiloja on kolme:
• Pienet kirjaimet (ei vaihtomerkkiä)
• Isot kirjaimet ( merkki ilmestyy)
• Näppäimet lukittu ( merkki ilmestyy)
Paina
yhden tai useamman kerran saadaksesi
näyttöön sopivan vaihtomerkin, ja aloita
kirjoittaminen normaalisti.
SUO
Vaihtomerkki
Huomautus: Jos haluat poistua tekstinsyöttötilasta
ilman tallentamista, paina
. Puhelin
palaa edelliseen valikkotasoon.
ABC tilan käyttäminen
Käytä
-
-näppäimiä kirjoittamiseen.
1. Paina haluamallasi kirjaimella merkittyä näppäintä:
• Kerran ensimmäistä kirjainta varten
• Kahdesti toista kirjainta varten
• Ja niin edelleen
Huomautus: Halutessasi näyttöön listan
erikoismerkeistä paina
. Katso
lisätietoja käytettävissä olevista
merkeistä taulukosta seuraavalla sivulla.
38
Huomautus: Kohdistin siirtyy oikealle, kun painat
jotain toista näppäintä. Kun haluat
näppäillä saman merkin kahdesti (tai
saman näppäimen eri merkin), odota
muutama sekunti, niin kohdistin siirtyy
automaattisesti oikealle. Valitse sitten
seuraava merkki.
Vaihtotiloja on kolme:
• Pienet kirjaimet (ei vaihtomerkkiä)
• Isot kirjaimet ( merkki ilmestyy)
• Näppäimet lukittu ( merkki ilmestyy)
Tule vastaan
OK
2. Valitse muut kirjaimet samalla tavalla.
Paina
yhden tai useamman kerran saadaksesi
näytön alaosaan ilmestymään sopivan vaihtomerkin
ja jatka kirjoittamista normaalisti.
Välilyöntiä varten paina
-näppäintä.
Paina
-näppäintä poistaaksesi merkkejä. Paina
ja pidä painettuna, niin näyttö tyhjenee.
Näppäin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Merkit näyttöjärjestyksessä
Pienet kirjaimet
Isot kirjaimet
: ;
A B
D E
G H
J K
MN
P Q
T U
WX
0 x
¿
C
F
I
L
O
R
V
Y
<
¡
2
3
4
5
6
S
8
Z
>
1 = “ /
Ä ÆÅ Γ
É ∆
Θ
Λ
Ñ Ö Ø Ξ
7 ΠΣ
Ü Φ
9 ΨΩ
%# £
.
a
d
g
j
m
p
t
w
0
,
b
e
h
k
n
q
u
x
+
?
c
f
i
l
o
r
v
y
(
!
2
3
4
5
6
s
8
z
)
1 - ‘ @:
à ä æå Ç
é è
ì
ñ
7
ù
9
&
ò ö ø
ß
ü
_ $
39
Tekstin syöttäminen
Puhelinmuistio
Numerotilan käyttäminen
Numerotila mahdollistaa numeroiden syöttämisen
tekstiviestiin (esim. puhelinnumeron). Paina
haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä ennen
kuin vaihdat käsikäyttöisesti takaisin sopivaan
tekstinsyöttötilaan.
Voit tallentaa SIM-kortin muistiin puhelinnumeroita
janiihin liittyviä nimiä. Voit lisäksi tallentaa puhelimen
muistiin 500 numeroa ja nimeä. SIM-kortin ja
puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja käytetään
yhdessä yhtenä puhelinmuistiona.
Puhelinnumeron ja nimen tallennus
Symbolitilan käyttäminen
Kun näppäilet numeroa, vasemman valintanäppäimen
yläpuolelle ilmestyy valintanäppäintä Tall.. Näin voit
lisätä numeron puhelinmuistioon.
Symbolitila mahdollistaa erilaisten symbolien
syöttämisen.
1. Näppäile tallennettava numero.
123 456 789
.( ) , : ;%!
Tall.
SYM
Vierittääksesi kaikki saatavilla olevat symbolit läpi
tai
-näppäintä. Paina haluamaasi
paina
symbolia vastaavaa numeronäppäintä. Puhelin
vaihtaa automaattisesti takaisin
tekstinsyöttötilaan, jota käytettiinjuuri ennen
Symboli tilan valitsemista.
Huomautuksia:
• Jos teet virheen numeroa näppäillessäsi, korjaa
se käyttämällä ❙-valintanäppäintä. Katso
lisätietoja sivulta 22.
• Jos haluat syöttää tauon käyttäessäsi erikois
puhelinpalveluita, kuten pankkipalveluita, paina
-näppäintä ja pidä se painettuna, kunnes
näytölle ilmestyy taukomerkki “P”.
2. Varmista, että numero on oikea ja paina sitten
Tall.-valintanäppäintä.
3. Näppäile numeroon liittyvä nimi (enimmäispituus
riippuu SIM-kortistasi). Katso sivu 35, josta saat
tietoa siitä kuinka syötät nimen.
4. Kun olet tyytyväinen, paina Tall.-valintanäppäintä.
Puhelin näyttää nyt SIM-kortin kolme ensimmäistä
vapaata muistipaikkaa numeron ja nimen
tallennusta varten. Jos kortin muisti on täynnä,
sinulle esitetään puhelimen muistin kolme
ensimmäistä vapaata paikkaa.
5. Vuorottele puhelinmuistin (Puhelin) ja korttimuistin
(Kortti) välillä oikeanpuoleisella valintanäppäimellä.
40
41
Puhelinmuistio
Puhelinmuistio
6. Jos et halua tallentaa numeroa ja nimeä
ehdotettuun muistipaikkaan, pyyhi muistipaikan
numero painamalla
ja näppäile haluamasi
paikka numeronäppäimillä.
Nauhoitus
7. Tallenna nimi ja numero painamalla OK.
Pääset puhelinmuistion valintoihin painamalla
Aset. tai vierittämällä mistin läpi
tai
.
Tämän vaihtoehdon avulla voit lisätä puhetunnisteen
numeroon.
8. Poistuaksesi paina
.
Puhelinmuistion toiminnot
Kun puhelinmuistion numeroita tallennetaan ja
tarkastellaan, vasemman valintanäppäimen yläpuolella
näkyy Aset.. Kun painat tätä näppäintä, pääset
seuraavissa kohdissa kuvattuihin puhelinmuistion
toimintoihin ja asetuksiin.
Puhelinmuistion eri toimintojen käyttö:
1. Paina Aset..
Ensimmäinen vaihtoehto näkyy tummennettuna.
Paina...
Valita tummennetun Valitse-valintanäppäintä.
vaihtoehdon
Valita eri
vaihtoehdon
42
Nauhoita nimi noudattamalla puhelimen antamia
ohjeita.
Toista puhe
Huomautus: Tämä vaihtoehto on käytössä vain, kun
olet jo nauhoittanut nimiä.
Tämän vaihtoehdon avulla voit toistaa nauhoittamasi
nimet.
Poista puhe
Huomautus: Tämä vaihtoehto on käytössä vain, kun
olet jo nauhoittanut nimiä.
Toimintojen käyttö
2. Kun haluat...
Huomautus: Tämä vaihtoehto ilmestyy vain, jos yhtään
nimeä ei ole vielä nauhoitettu.
tai
-näppäintä kerran
tai useasti, kunnes haluamasi
vaihtoehto näkyy
tummennettuna.
Tämän vaihtoehdon avulla voit poistaa tietyn
puhetunnisteen. Sinua pyydetään vahvistamaan poisto
painamalla OK.
Sijoita
Tällä toiminnolla voit sijoittaa puhelinmuistion
numeron normaaliin valintatilaan soittamista varten.
Käytä tätä toimintoa valitaksesi halumaasi numeroa
muistuttavan puhelinnumeron (esimerkiksi saman
toimiston eri alanumeron).
Muuta numeroa tarvittaessa ❙-valintanäppäintä (ks.
lisätietoja sivulta 22). Kun olet valmis soittamaan
numeroon, paina
.
43
Puhelinmuistio
Puhelinmuistio
Muokkaa
Väri
Tällä toiminnolla voit muokata puhelinmuistioon
tallennettua numeroa ja nimeä.
Tällä toiminnolla voit asettaa tietyn värisen merkkivalon
numerolle ja siten erottaa soittajan merkkivalon väristä.
Käytettävissä on neljä väriä (normaali, punainen, violetti
ja sininen) ja ne voidaan asettaa viidelle eri numerolle.
Jos väriä ei ole määrätty, merkkivalo vilkkuu sen värisenä
kuin asetat Merkkivalo/LED vaihtoehdosta (5-4-4).
Pyyhi
Tällä toiminnolla voit poistaa puhelinmuistioon
tallennettua numeroa ja nimeä.
Sinua pyydetään vahvistamaan puhelinmuistion nimen
ja numeron poistaminen painamalla Kyllävalintanäppäintä.
Kopioi
Pikavalinta SIM-muistipaikan avulla
Kun olet tallentanut puhelinnumerot SIM-kortille, voit
valita ne helposti tarvittaessa.
Tällä toiminnolla voit kopioida puhelinmuistion
numeron toiseen paikkaan. Käytä tätä toimintoa jo
muistiin tallennettua numeroa muistuttavan numeron
tallentamiseen. Kun se kopioitu, muokkaa numero ja
tallenna se toiseen muistipaikkaan SIM-kortilla tai
puhelimen muistissa.
Tehdäksesi pikavalinnan numeroon, toimi seuraavasti.
2–9
Paina ja pidä alhaalla sopivaa
näppäintä.
Muistin tila
10 ja yli
Paina sopivia näppäimiä, joita
seuraa #-näppäin. Kun näytöllä
näkyy nimi, puhelinnumero ja
paikka, paina Soitavalintanäppäintä.
Tällä toiminnolla voit tarkistaa kuinka monta nimeä ja
puhelinnumeroa on tallennettuna ja kuinka monta
paikkaa on vielä vapaana kortin muistissa ja puhelimen
muistissa.
Hälytä
Tehdäksesi
Näin...
pikavalinnan
numeroon paikoilla...
Huomautus: Muistipaikka 1 on varattu Puheposti
palvelinnumeroa varten.
Tällä toiminnolla voit asettaa soittoäänen numerolle ja
siten erottaa soittajan soittoäänestä. Erityiset
soittoäänet voidaan asettaa viidelle eri numerolle.
44
45
Puhelinmuistio
Puhelinmuistio
Puhelinmuistion numeroiden haku ja niihin
soittaminen
Numeroon soittaminen palveluhakemistoa
tai infonumeroita käyttämällä
1. Paina Muisti-valintanäppäintä näytön ollessa
perustilassa.
Huomautus: Palvelunrot ja Palvelu-numerot eivät
ehkä ole käytettävissäsi, riippuen
SIM-kortistasi.
2. Jos SIM-korttisi tarjoaa Palvelujen pikavalinnat
(SDN) ja Infonumeropalvelut, paina OK, kun
Hae tietue valittu. Jollei, siirry vaiheeseen 3.
Paina Muisti-valintanäppäintä näytön ollessa
perustilassa, sitten voit valita jonkun palveluista.
3. Näppäile etsimäsi nimen alku ja paina Haevalintanäppäintä.
Palvelunrot: voit katsella palveluhakemistoa ja
soittaa puheluja sieltä.
Huomautus: Voit myös selata puhelinmuistiota
alusta painamalla suoraan Haevalintanäppäintä.
Palvelu-numerot: voit nähdä infonumerot
puumaisena rakenteena ja soittaa puhelun.
Puhelin hakee näyttöön ne puhelinmuistion nimet ja
numerot, jotka vastasivat näppäilemiäsi merkkejä.
Ensimmäinen nimi näkyy myös tummennettuna.
4. Kun haluat...
Paina...
Tarkastella
tummennettua kohtaa
Näytä-valintanäppäintä.
Valita
toisen nimen
tai
-näppäintä
kerran tai useasti, kunnes
haluamasi nimi näkyy
tummennettuna.
Hakea jollakin
toisella kirjaimella
alkavaa nimeä
Haluamasi nimen
alkukirjaimen näppäintä.
5. Kun olet löytänyt haluamasi nimen ja
puhelinnumeron, soita numeroon painamalla
46
.
47
Toimintojen ja vaihtoehtojen valinta
Toimintojen ja
vaihtoehtojen valinta
Puhelimen asetuksia voidaan muokata monella eri
tavalla. Toiminnot on järjestetty valikoiksi ja alavalikoiksi,
joihin päästään kahden valintanäppäimen avulla.
Kussakin valikossa ja alavalikossa voi tarkastella ja
muuttaa tietyn toiminnon asetuksia.
Valintanäppäinten toiminta vaihtelee asiayhteydestä
riippuen. Näppäinten yläpuolella oleva teksti näytön
alarivillä kertoo näppäinten senhetkisen toiminnan.
Esimerkki:
<OPERAATTORI>
La 14 Maa 12:57
Menu
Muisti
Eri toimintojen/vaihtoehtojen tarkastelu ja valinta:
1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
2. Kun haluat...
Valita:
• Näytössä näkyvän
toiminnon
tai
• Tummennetun
vaihtoehdon
Paina...
Vasenta
valintanäppäintä.
Siirtyä luettelon
seuraavaan toimintoon
tai valita sen
-näppäintä.
Palata luettelon
edelliseen toimintoon
-näppäintä.
Palata yhden valikkotason Oikea valintanäppäintä.
taaksepäin
Poistua valikosta
muuttamatta
asetuksia
-näppäintä.
Joidenkin toimintojen yhteydessä voidaan pyytää
salasanaa tai PIN-koodia. Näppäile koodi ja paina
Paina vasenta
näppäintä päästäksesi
valikkotoimintoihin.
48
Paina oikeaa näppäintä
päästäksesi
puhelinmuistioon.
.
Huomautus: Kun etsit toimintoja, valittu toiminto näkyy
aina tummennettuna. Jos valittavana on
vain kaksi asetusta kuten Päällä/Pois tai
Käyttöön/Pois käytöstä, tummennettuna
näkyy se toiminto, jota ei ole valittu. Näin
voit vaihtaa asetuksen suoraan.
49
Valikkojen käyttö
Valikkojen käyttö
Puhelin tarjoaa valikoiman toimintoja, jotka
mahdollistavat puhelimen muokkaamisen tarpeitasi
vastaavaksi. Nämä toiminnot on järjestetty valikkoihin
ja alavalikkoihin.
Valikkoihin ja alavalikkoihin päästään joko vierittämällä
tai pikavalintaa käyttämällä.
Valikkotoimintoon pääsy vierittämällä
1. Kun näyttö on perustilassa, paina Menuvalintanäppäintä. Vieritä
tai
pääset
haluttuun päävalikkoon, esim. Soittoäänet. Paina
Valitse-valintanäppäintä päästäksesi valikkoon.
2. Jos valitsemasi valikko sisältää alavalikkoja,
Soittoääni esimerkiksi, löydät haluamasi
vierittämällä
tai
ja painamalla Valitse.
Jos valitsemasi valikko sisältää muita vaihtoehtoja,
toista toimenpide.
3. Kun haluat...
50
Paina...
Vieritä valikot läpi
tai
näppäintä.
Vahvista valittu asetus
Valitsevalintanäppäintä.
Palaa edelliselle
valikkotasolle
-valintanäppäintä.
Poistu valikosta vaihtamatta
asetuksia
-näppäintä.
Valikkotoimintoon pääsy pikavalintaa
käyttämällä
Valikkokohdat (valikko, alavalikot ja asetusvaihtoehdot)
on numeroitu ja niihin voidaan päästä nopeasti
käyttämällä pikavalintanumeroa. Pikavalintanumero
näkyy näytön alarivillä.
1. Kun näyttö on perustilassa, paina Menuvalintanäppäintä.
2. Näppäile pikavalintanumeron ensimmäinen numero.
Toista tämä jokaisen pikavalintanumeron numeron
kohdalla.
Esimerkki: Pikavastaus-toiminnon asettaminen.
Paina Menu-valintanäppäintä, ja näppäile
,
,
.
,
Menu valikkoon pääsyä varten, 5 varten Asetukset,
1 varten Puhelinasetukset, 4 varten Pikavastaus
ja 2 asettamaan Pikavastaus-toiminto PÄÄLLA.
Huomautus: Kullekin valikkotoiminnolle asetetut
numerot on merkitty listaan sivulla 52.
Ne eivät välttämättä täsmää puhelimen
valikkonumeroiden kanssa. Se riippuu
palveluista, joita SIM-kortti tukee.
51
Valikkojen käyttö
Valikkojen käyttö
Valikkorakenne
Valikoiden avulla voit tarkistaa tai muuttaa puhelimesi
asetuksia. Seuraavassa yhteenveto valikkorakenteesta.
Päävalikko
Taso 1
Taso 2
3. Puhetoiminnot
1. Puhevalinta
1. Nauhoita
2. Käytä
3. Poista yksi
4. Toista kaikki
5. Poista kaikki
1. Nauhoita
2. Käytä
3. Toista kaikki
4. Poista kaikki
1. Nauhoita
2. Toista
3. Poista yksi
4. Poista kaikki
1. Pois
2. Puhevalinta
3. Puhekomento
Huomautus: Voit nähdä valikon 0 ainoastaan, jos
SIM-korttisi tukee SIM Application Toolkit
(SIM-kortin valikkolisäystä). Tämä on
verkko-ominaisuus. Ota yhteys verkkooperaattoriin, jos haluat lisätietoja.
Päävalikko
Taso 1
1. Viime puhelut
1. Ei vast. puhelut
2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut
4. Puhelujen kestot
5. Puhelujen hinnat 1
2. Sanomat
1. Vastaaja
2. Sanomien lukeminen
3. Sanomien kirjoitus
4. Sanomaluettelo
5. Asetukset
6. Lähetys
2. Puhekomento
3. Puhememo
4. Ääniaktivointi
Taso 2
1. Viim. puh. kesto
2. Läh. yhteensä
3. Vast. yhteensä
4. Nollaa laskurit
1. Ed. puh. hinta
2. Hinta yhteensä
3. Enimmäishinta
4. Nollaa laskurit
5. Aseta enimmäishinta
6. Hinta/sykäys
4. Soittoäänet
1. Soittoääni
2. Oma soittoääni
3. Soittoääni
4. Hälytysääni
5. Näppäinääni
6. Sanomaääni
7. Virheääni
8. Minuuttilaskuri
9. Kytkentä-ääni
5. Asetukset
1. Puhelinasetukset
1. Soita vastaajaan
2. Vastaajan puhelinnumero
1. Käytettävä
2. Tyypi
3. Voimassaolo
4. Vastauspolku
5. Toim. raportit
1. Lue
2. Vastaanota
3. Kanavaluettelo
4. Kieli
1
1. Tervehdysviesti
2. Oma numero 1
3. Kieli
4. Pikavastaus
5. Taustavalot
6. Merkkivalo
7. Soiton toisto
8. Autom. vastaus
9. Oma numero
0. Näppäinlukko
*. Asetusten nollaus
#. Aktiivinen rivi
Näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee.
7. Kuvaviestit
52
53
Valikkojen käyttö
Viime puhelut
Päävalikko
Taso 1
Taso 2
5. Asetukset
(jatkuu)
2. Verkkopalvelut
1. Soitonsiirto 2
2. Puhelunesto 2
3. Koputus 2
4. Verkon valinta
5. Linjan tunnistus 2
6. Suljettu käyttäjäryhmä
1. PIN-kysely
2. Muuta PIN-koodi
3. Lukitse puhelin
4. Salasanan vaihto
5. Kortin lukitus
6. FDN-tila 1
7. PIN2-koodin vaihto 1
1. Näyttötila
2. Valitse kuva
3. LCD:n kontrasti
4. Merkkivalo/LED
1. Palvelun Asetukset
2. Nykyinen palvelu
3. Turva-asetukset
4. LCD/LED Asetukset
5. WAP-Selain asetukset 2
6. Muistikirja
1. Aikataulut
2. Herätys
3. Laskin
4. Maailmanaika
5. Kello
7. Pelit
8. WAP-Selain 2
1. Squares
2. Fortress
3. Ice Cave
1. Koti
2. Suosikit
3. Siirry
1
Näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee.
2
Verkko-operaattorisi ei ehkä näytä tai tue.
54
1. Päiv. herätys
2. Kertaherätys
3. Viik. herätys
4. Herätysääni
1. Aseta aika
2. Aseta päivämäärä
3. Muoto
Tämän valikon kautta voit tarkastella seuraavia
puheluita:
• Vastaamatta jääneet
• Vastatut
• Soitetut
Näytöllä näkyy numero ja nimi (jos mahdollista) sekä
puhelun päivämäärä ja aika. Voit myös tarkastella
puhelujen kestoja ja kustannuksia.
Ei vast. puhelut
Valikko 1-1
Tällä toiminnolla voit tarkastella 15 edellistä
vastaamatonta puhelua. Voit myös:
• Muokata numeroa, soittaa siihen tai tallentaa sen
puhelinmuistioon
• Poistaa puhelun luettelosta
Vastatut puhelut
Valikko 1-2
Tällä toiminnolla voit tarkastella 15 edellistä
vastattua puhelua. Voit myös:
• Muokata numeroa, soittaa siihen tai tallentaa sen
puhelinmuistioon
• Poistaa puhelun luettelosta
55
Viime puhelut
Soitetut puhelut
Viime puhelut
Valikko 1-3
Tällä toiminnolla voit tarkastella 15 edellistä soitettua
puhelua. Voit myös:
• Muokata numeroa ja tallentaa sen puhelinmuistioon
• Soittaa numeroon
• Poistaa numeron luettelosta
Puhelujen kestot
Valikko 1-4
Puhelujen hinnat
Valikko 1-5
Huomautus: Tämän valikon vaihtoehdot saattavat
vaihdella riippuen SIM-kortistasi.
Tätä verkko-ominaisuutta käyttäen voit tarkastella
puhelujen hintoja.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Ed. puh. hinta: edellisen puhelun hinta.
Viim. puh. kesto: edellisen puhelun kesto.
Hinta yhteensä: laskurin edellisen nollauksen jälkeen
soitettujen puhelujen hinta yhteensä. Jos kokonaishinta
ylittää enimmäishinta-asetuksen, joka on asetettu
Aseta enimmäishinta-vaihtoehdon kautta, puheluja ei
voida soittaa ennen kuin laskuri nollataan (ei koske
hätäpuheluja).
Läh. yhteensä: laskurin edellisen nollauksen jälkeen
soitettujen puhelujen kokonaiskesto.
Enimmäishinta: Aseta enimmäishinta-vaihtoehdon
enimmäishinta-asetus (ks. alla).
Vast. yhteensä: laskurin edellisen nollauksen jälkeen
vastattujen puhelujen kokonaiskesto.
Nollaa laskurit: tällä toiminnolla nollataan
hintalaskuri. Ensin on syötettävä PIN2-koodi (ks.
sivu 123) ja paina OK.
Tällä toiminnolla voit tarkastella soitettujen ja
vastattujen puheluiden laskureita. Valittavana ovat
seuraavat laskurit:
Nollaa laskurit: tällä toiminnolla nollataan
hintalaskuri. Ensin on kuitenkin syötettävä puhelimen
salasana (ks. sivu 122) ja painettava OK.
Huomautus: Verkko-operaattorisi ilmoittama
puheluista laskutettu todellinen aika
saattaa poiketa laskurin esittämästä
ajasta mm. verkon ominaisuuksista ja
penninpyöristyksistä johtuvista syistä.
Aseta enimmäishinta: tällä toiminnolla puheluille
määritetään enimmäishinta. Ensin on syötettävä
PIN2-koodi (ks. sivu 123) ja paina sitten OK.
Hinta/sykäys: tämän vaihtoehdon avulla voidaan
asettaa yksikköhinta, jota käytetään puhelujen hinnan
laskemiseen. Ensin on syötettävä PIN2-koodi
(ks. sivu 123) ja paina sitten OK.
Huomautus: AOC (Advice Of Charge) puhelunhintatiedot
näkyvät peruskäyttötilassa, riippuen
SIM-kortistasi tai operaattorista.
56
57
Sanomat
Sanomat
Soita vastaajaan
Puhelimesi vastaanottaa puheposti-ilmoituksia ja
tekstiviestejä. Vastaajapalvelu ja tekstiviestipalvelu (SMS)
ovat verkkopalveluja. Ota yhteys verkko-operaattoriin, jos
haluat lisätietoja.
Kun
-kuvake ilmestyy, olet saanut viestin vastaajaan.
Kun
-kuvake ilmestyy näyttöön olet saanut uusia
tekstiviestejä ja jos valikon kohdan Sanomaääni (4-6)
asetus on Äänetön, merkkivalo vilkkuu keltaisena. Jos
viestimuisti on täynnä, näytölle ilmestyy virheilmoitus,
-kuvake vilkkuu etkä voi vastaanottaa uusia viestejä.
Poista tarpeettomat viestit Sanomien lukeminenvalikon (2-2) Poista-toiminnolla avulla. Kun muistissa on
tilaa, kaikki perille saattamattomat tekstiviestit otetaan
vastaan (mikäli käytettävissä on riittävästi tilaa).
Muunlaiset viestit ovat myös käytettävissä.
• Kuvaviestejä: katso valikon kohtaa Kuvaviestit (2-7);
ks. sivu 64.
• Soittoääniviestejä: katso valikon kohtaa Soittoääni
(4-1); ks. sivu 72.
• Operaattorilogoviestit: paina Näytä-valintanäppäintä
tarkastellaksesi sitä ja Tall.-valintanäppäintä
käyttääksesi sitä peruskäyttötilassa. Jollet halua
käyttää logoa, paina Poistu-valintanäppäintä tai
Poista-valintanäppäintä.
Vastaaja
Valikko 2-1
Tämä valikon avulla voit ottaa nopeasti yhteyden
vastaajapalveluusi (jos operaattori tarjoaa tämän palvelun).
58
Ennen tämän toiminnon käyttöä sinun on syötettävä
verkko-operaattorilta saamasi vastaajapalvelun
puhelinnumero (katso seuraavalle sivulle). Sen jälkeen
voit valita tämän vaihtoehdon ja kuunnella vastaajan
viestit painamalla OK.
Huomautus: Jos pidät painettuna
-näppäintä
puhelimen ollessa peruskäyttötilassa,
pääset suoraan vastaajapalveluun.
Vastaajan puhelinnumero
Tämän vaihtoehdon avulla voit muuttaa
vastaajapalvelun puhelinnumeroa.
Kun haluat...
Paina...
Syöttää vastaajapalvelun numeron
Vastaavia
numeronäppäimiä.
Hakea numeron
puhelinmuistiosta
Muisti-valintanäppäintä.
Korjata numeroa
❙-valintanäppäintä.
Siirtää kohdistinta
vasemmalle/oikealle
poistamatta numeroa
tai
-näppäintä.
Huomautus: Katso puhelinmuistion käyttöohjeet
sivulta 41.
Sanomien lukeminen
Valikko 2-2
Kun Sanomien lukeminen-vaihtoehto on valittu, esiin
ilmestyy ensimmäisen sanoman otsikko:
• Sanoman numero
• Sanoman tila (uusi, vanha, ei läh., läh.)
59
Sanomat
Sanomat
Sanomien kirjoitus
Lue sanoma painamalla Näytä. Nyt näytöllä näkyy:
• Lähettäjän puhelinnumero (jos sanoma sisältää sen)
• Sanoman vastaanottopäivämäärä ja-aika
• Teksti
Selaa viestejä
tai
-näppäintä. Voit valita
seuraavat toiminnot painamalla Aset..
Tekstivastaus: vastaus tekstiviestiin lähettämällä
oman viestin. Voit myös:
• Lähettää sanoman
• Tallettaa ja lähettää sanoman
• Tallentaa sanoman lähettämättä sitä
Soita läh.: puhelun soittaminen viestin lähettäjälle.
Muokkaa: voit muokata viestejä.
Poista: tarpeettomien tekstiviestien poisto.
Poimi numero: lähettäjän puhelinnumeron
poimiminen sanomasta soittamista tai
puhelinmuistioon tallennusta varten.
Lähetä: toistaiseksi lähettämättömän sanoman
lähetys.
Lähetä uud.: jo lähetetyn sanoman lähetys uudelleen.
Huomautus: Valittavana olevat vaihtoehdot voivat
vaihdella viestin tilan mukaan (uusi,
vanha, ei läh., läh.).
60
Valikko 2-3
Tämän valikon kautta voit kirjoittaa ja muokata
tekstiviestejä 160 merkkiin saakka.
1. Näppäile viesti. Kuinka syötät tekstin, yksityiskohdat
löytyvät sivulta 35.
2. Kun viesti on valmis, valittavana ovat seuraavat
toiminnot:
Vain lähetys: voit lähettää sanoman välittömästi
ja syöttää vastaanottajan tiedot.
Tall. ja läh.: viestin kopion tallennus ennen sen
lähetystä vastaanottajalle. Voit lukea tekstiviestin
valitsemalla Sanomien lukeminen-vaihtoehdon.
Kun luet viestiä, “Läh.” näkyy näytöllä osoittaen
sanoman tilan.
Vain tall.: viestin tallennus myöhempää
lähettämistä varten. Sanomaa luettaessa näytöllä
näkyy “Ei läh.”.
3. Valittuasi tarvittavan toiminnon paina Valitse.
Näyttö kehottaa näppäilemään vastaanottajan
numeron.
4. Näppäile puhelinnumero ja paina O K.
Tai, paina Muisti-valintanäppäintä valitaksesi
numeron puhelinmuistiosta.
61
Sanomat
Sanomaluettelo
Sanomat
Valikko 2-4
Tähän valikkoon voit tallentaa viisi useimmin
käyttämääsi tekstiviestiä. Valikossa näkyy näiden
valmiiden tekstiviestien luettelo. Selaa luetteloa
tai
-näppäintä. Kun haluamasi tekstiviestin numero
tulee näkyviin, paina Aset..
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Muokkaa: uuden viestin kirjoitus tai valmiin
tekstiviestin muokkaus.
Lähetä sanoma: valitun esivalintasanoman haku
näyttöön. Kun olet saanut viestin valmiiksi, voit lähettää,
lähettää sekä tallentaa tai pelkästään tallentaa sen.
Poista: tekstiviestin poistaminen.
Asetukset
Valikko 2-5
Tämän valikon kautta voit määrittää
lyhytsanomatoiminnon oletusasetuksia.
Käytettävä: tekstisanomien lähettämiseen tarvittavan
lyhytsanomakeskuksen numeron tallennus ja
muuttaminen. Saat tämän numeron verkkooperaattorilta.
Tyypi: tekativiestyypin oletusasetus (Teksti, Ääniviesti,
Faksi, X400, Email ja ERMES). Verkko osaa muuntaa
sanoman valittuun muotoon.
62
Voimassaolo: voit asettaa ajan pituuden, jonka
tekstiviestisi säilyy viestipalvelukeskuksessa, kun
viestiä yritetään toimittaa vastaanottajalle.
Asetukseksi voidaan valita yksi tunti, 6 tuntia,
24 tuntia, yksi viikko tai verkko-operaattorin sallima
maksimiaika.
Vastauspolku: sanomasi vastaanottaja voi lähettää
vastauksensa saman sanomakeskuksen kautta, jos
verkko tarjoaa tämän palvelun.
Toim. raportit: voit ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä tiedotetoiminnon. Kun toiminto on käytössä,
verkko ilmoittaa sinulle onko sanomasi mennyt perille
vai ei.
Lähetys
Valikko 2-6
Tämän verkkopalvelun avulla voit ottaa vastaan yleisiä
viestejä esim. sää- ja liikennetiedotuksia. Viestit
näytetään välittömästi vastaanoton jälkeen edellyttäen,
että:
• Puhelin on peruskäyttötilassa
• Vastaanota-kohdan asetus on Käyttöön
• Viestikanava on valittu aktiiviseksi kanavaluettelossa
Jos sanoma on pitkä, paina
kerran tai useamman kerran.
ja
-näppäimiä
Viisi viimeisintä sanomaa tallentuvat myöhempää
tarkastelua varten. Ota yhteys verkko-operaattoriin, jos
haluat lisätietoja.
63
Sanomat
Sanomat
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Lue: ensimmäisen sanoman näyttö. Selaa viestiä
tai
-näppäintä. Siirry viestin lopussa seuraavaan
viestiin painamalla Seur..
Vastaanota: yleisten viestien vastaanoton valinta tai
esto.
Kanavaluettelo: valittavissa olevien kanavien luettelo.
Parhaillaan valittujen kanavien nimen vieressä on
tähti (*). Kun valitset yhden kanavista, voit muokata sitä,
ottaa sen käyttöön, poistaa käytöstä tai poistaa sen.
Syötä kanava-vaihtoehdon avulla voit lisätä
kanavaluetteloon uuden kanavan. Syötä verkkooperaattorilta saamasi kanavatunnus ja kanava nimi.
Lähetä sanoma: voit syöttää kohteen
puhelinnumeron; kuvaviesti lähtee, kun painat O Kvalintanäppäintä.
Poimi numero: voit kopioida numeron kuvaviestistä
ja soittaa siihen tai lisätä sen puhelinmuistioon.
Kuvaviestin vastaanottaminen
Jos haluat katsoa viestin heti, kun olet saanut sen,
paina Näytä-valintanäppäintä. Voit vaihdella tekstin
ja kuvan välillä oikealla valonäppäimellä.
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
Tallenna: tallentaa kuvan kuvaviestiluetteloon.
Kieli: voit valita yleisten viestien ensisijaisen kielen.
Poista: poistaa kuvaviestin tallentamatta sitä.
Kuvaviestit
Poimi numero: voit kopioida numeron kuvaviestistä
ja soittaa siihen tai lisätä sen puhelinmuistioon.
Valikko 2-7
Voit lähettää ja vastaanottaa kuvia sisältäviä
tekstiviestejä puhelimella. Näitä viestejä kutsutaan
“Kuvaviesteiksi”, joista useat ovat puhelimessa valmiina
ja jotka voidaan korvata uusilla muista lähteistä
vastaanotetuilla.
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
Kirj. viesti: voit kirjoittaa kuvaviestin tekstin.
Pyyhi: poistaa kuvaviestin; otsikon tilalla näkyy Tyhjä.
Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä
puhelimissa, jotka tukevat Nokian*
tekstiviestipalveluita.
Kukin kuvaviesti koostuu useasta
tekstiviestistä; siksi yhden kuvaviestin
lähettäminen voi maksaa enemmän kuin
yhden tekstiviestin lähettäminen.
Kuvaviestit on tallennettu puhelimeen, et
siis voi tarkastella niitä, jos käytät SIMkorttiasi toisessa puhelimessa.
* Nokia on Nokia Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
64
65
Puhetoiminnot
Puhetoiminnot
Nauhoita
Voit käyttää puheominaisuuksia muokatessasi
seuraavia toimintoja:
• Puhevalinta
• Puhekomento
• Puhememo
• Ääniaktivointi
Puhevalinta
Valikko 3-1
Puhevalinta mahdollistaa puhelujen soittamisen
sanomalla puhetunniste, joka on määrätty halutuun
nimelle ja puhelinnumeroon. Mikä tahansa puhuttu
sana, esim. nimi, voi olla puhetunniste.
Ennen kuin käytät puhevalintaa huomaa että:
• Puhetunnisteet eivät ole riippuvaisia puhujan kielestä,
vaan hänen äänestään.
• Puhetunnisteet ovat herkkiä taustahälylle; nauhoita ne
ja soita puhelut hiljaisessa ympäristössä.
• Kun nauhoitat puhetunnistetta tai soitat puhelua,
pidä puhelinta normaalissa asennossa lähellä
korvaasi.
• Puhetunnisteen enimmäispituus on noin 1,5 sekuntia,
mutta kovin lyhyitä nimiä ei nauhoiteta.
• Voit tallentaa puhelimen muistiin 20 puhetunnistetta.
66
Tämän vaihtoehdon avulla voit nauhoittaa
puhetunnisteita ja varata niille sopivat numerot.
Sano nimi, jota haluat käyttää puhevalinnassa, sen
jälkeen kun olet kuullut puhekehotteen. Käytä nimiä,
joissa on vähintään kaksi tavua, tai käytä sekä etuettä sukunimeä. Näin saat parhaan tuloksen. Puhelin
tallentaa nimen ensimmäisenä näytteenä, ja kehottaa
sitten sanomaan nimen uudelleen.
Vastaa kehotteeseen toistamalla nimi. Puhelin
tallentaa nimen toisena näytteenä ja pyytää sitten
puhelinnumeroa.
Tallentaaksesi numeron paina O K-valintanäppäintä.
Seuraa ohjeita sivulla 41 päättääksesi tallentamalla
numero sisäiseen puhelinmuistioosi.
Käytä
Tämä vaihtoehto aktivoi puhevalinnan.
Kuulet puhekehotteen ja Sano nimi ilmestyy näyttöön.
Sano puhetunniste selvästi. Ellei vastaavaa
puhetunnistetta löydy tai sitä ei tunnisteta, puhelin
saattaa pyytää sinua yrittämään uudelleen. Puhelin
valitsee automaattisestitunnistamansa puhetunnisteen
numeron.
Huomautus: Tämä vaihtoehto ilmestyy vain, kun olet
jo nauhoittanut vähintään yhden
puhetunnisteen.
67
Puhetoiminnot
Puhetoiminnot
Puhekomento
Poista yksi
Tämän vaihtoehdon avulla voit poistaa yksittäisen
puhetunnisteen. Vastaava puhelinnumero säilyy
puhelinmuistiossa, mutta puhetunniste poistetaan.
Jos haluat...
Näin...
Poistaa nimen
Paina OK-valintanäppäintä.
Säilyttää nimen
Paina
tai
-näppäintä.
Seuraava nimi ilmestyy
näyttöön.
Valikko 3-2
Tämän valikon avulla pääset nopeasti useimmin
käyttämiisi valikkoihin sanomalla oman
puhekomentosi.
Voit valita seuraavat toiminnot.
Lopeta Poista yksi-toiminto painamalla
-valintanäppäintä.
Nauhoita: tavallisimmin käytetyt valikkotoiminnot
ovat ohjelmoitavissa omilla puhekomennoillasi.
Valikoiden oletusasetuksena on POIS, merkiksi siitä,
että yhtään puhekomentoa ei ole nauhoitettu. Kun
puhekomennot on nauhoitettu onnistuneesti, valikot
muuttuvat PÄÄLLÄ asetukseen näytöllä.
Toista kaikki
Käytä: käytä tätä valikkoa päästäksesi nauhoitettujen
puhekomentojen valikkoon.
Tämän vaihtoehdon avulla voit toistaa kaikki
nauhoitetut puhetunnisteet.
Poista kaikki
Tämän vaihtoehdon avulla voit poistaa kaikki
puhetunnisteet. Vastaava puhelinnumero säilyy
puhelinmuistiossa, mutta puhetunniste poistetaan.
Kun “Poista kaikki Vahvista?” ilmestyy näyttöön,
paina OK vahvistaaksesi poiston.
Muutoin, paina Peruuta poistuaksesi toiminnosta
poistamatta puhetunnistetta.
68
Toista kaikki: toistaa kaikki nauhoitetut
puhekomennot.
Poista kaikki: poistaa kaikki nauhoitetut
puhekomennot.
Puhememo
Valikko 3-3
Puhememo-toiminnon avulla voit:
• Nauhoittaa enintään kolme puhemuistiota (-memoa)
• Toistaa nauhoitettuja puhemuistioita
• Poistaa yhden muistion tai kaikki puhemuistiot
69
Puhetoiminnot
Puhetoiminnot
Ääniaktivointi
Valikko 3-4
Nauhoita: tämän vaihtoehdon avulla voit nauhoittaa
muistion. Näytöllä näkyy:
• Muistion tallennuspaikka
• Nauhoituspäivä ja -aika
• Nauhoitusajan laskuri
Tämä asetus aktivoi automaattisesti puhevalinta- tai
puhekomentotilan, kun painat
-näppäintä
peruskäyttötilassa.
Nauhoituksen enimmäiskeston on 35 sekuntia. Jos
haluat nauhoittaa pidempään, paina Jatkavalintanäppäintä. Nyt Jatka-tekstin tilalle ilmestyy
Erota-teksti. Voit jatkaa nauhoitusta ja muistion
loppuosa tallennetaan seuraavaan muistipaikkaan.
POIS: puhevalinta- tai puhekomento tila on
aktivoitava käsin.
Lopeta nauhoitus painamalla Lopetus.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Puhevalinta: puhevalintatila aktivoidaan, kun
painat
-näppäintä peruskäyttötilassa.
Puhekomento: puhekomento aktivoidaan, kun
painat
-näppäintä peruskäyttötilassa.
Huomautus: Jos muistioiden kaikki muistipaikat ovat
täynnä, sinun on poistettava vanha
muistio ennen uuden nauhoittamista.
Toista: tämän vaihtoehdon avulla voit toistaa kaikki
nauhoitetut muistiot uusimmasta alkaen. Näytöllä
näkyy:
• Muistion tallennuspaikka
• Nauhoituspäivä ja -aika
Jättääksesi väliin seuraavan memon paina Ohitavalintanäppäintä, pysäyttääksesi toiston paina
Lopetus.
Poista yksi: tämän vaihtoehdon avulla voit poistaa
tietyn muistion. Kaikki nauhoitetut muistiot toistetaan
ennen poistoa uusimmasta alkaen.
Poista kaikki: tämän vaihtoehdon avulla voit poistaa
kaikki muistiot. Vahvista poisto painamalla OK.
70
71
Soittoäänet
Soittoäänet
Oma soittoääni
Voit käyttää Soittoäänet-valikkoa muokataksesi
erilaisia ääniasetuksia, kuten:
• Soittoääntä tai sävelmää, sen äänenvoimakkuutta
ja tyyppiä
• Näppäin-, virhe- tai viestin vastaanottoääniä
Huomautus: Tämän tilan avulla voit kytkeä erilaiset
äänet pois päältä silloin, kun vaaditaan
hienotunteisuutta. Paina ja pidä
alhaalla
-näppäintä valitaksesi joko
Äänettömän toiminnon aktivoinnin tai sen
poistamisen.
Soittoääni
Valikko 4-1
Tämän vaihtoehto antaa sinun valita puhelimen
soittoäänen. Valittavana on 25 erilaista soittoääntä;
8 ennalta määrättyä soittoääntä, 12 muutettavaa
ääntä*, 2 sävellettävissä itse ja 3 tekstiviestillä.
Valikko 4-2
Tällä toiminnolla voit säveltää oman soittoäänen.
• Saatavana on kolme oktaavia.
• Enintään 50 nuottia voidaan käyttää.
• Voit säätää nuotin pituuden ja lisätä tarvittaessa
taukoja.
Melodian säveltäminen
1. Kun haet valikon esiin, jo luotujen sävelmien nimet
ilmestyvät näyttöön. Muutoin ilmestyy (Tyhjä).
Valitse muokattava tai luotava soittoääni.
2. Paina Valitse-valintanäppäintä ja sävellä oma
melodiasi käyttämällä seuraavia näppäimiä.
Kun haluat...
Paina...
Syötä C, ensimmäinen nuotti
asteikolla
-näppäintä.
Syötä D
-näppäintä.
Syötä E
-näppäintä.
2. Paina Tall.-valintanäppäintä.
Syötä F
-näppäintä.
3. Valitse soittoäänen sijainti ja paina O Kvalintanäppäintä.
Syötä G
-näppäintä.
Syötä A
-näppäintä.
Syötä B
-näppäintä.
Nostaa oktaavin ylös tai alas
-näppäintä.
Kun saat soittoääniviestin, toimi seuraavasti:
1. Kuuntele ääni painamalla Play-valintanäppäintä.
4. Jos haluat käyttää kyseistä ääntä soittoäänenä,
paina Kyllä-valintanäppäintä. Muussa tapauksessa
paina E i-valintanäppäintä.
Jos SIM-korttisi tukee vuorottaista linjapalvelua (ALS),
voit valita eri soittoäänen joka linjalle ja siten erottaa
tulevat puhelut.
*Katso lisätietoja http://www.samsungmobile.com
72
73
Soittoäänet
Soittoäänet
Kun haluat...
Paina...
Melodian poistaminen
Syötä tauko
-näppäintä (paina,
kunnes tauko on sopivan
pitkä).
1. Valitse melodia, jonka haluat poistaa.
Poistaa nuotit
Siirtää nuotin
puolisävelaskeleen
ylös tai alas
-näppäintä.
tai
-näppäintä
(esim. nuotti A liikkuu A#,
B, C, C#, jne asteikolla
joka kerran, kun painat
-näppäintä).
Lisää # nuottiin
tai ei
-näppäintä.
Muuta nuotin
pituutta
-näppäintä (pituus
muuttuu joka kerran, kun
painat näppäintä).
Kuuntele sävelmäsi
Kuuntele-valintanäppäintä.
Peru muutokset
-näppäintä.
3. Kun olet tyytyväinen sävelmääsi, paina
Kyllä-valintanäppäintä.
4. Anna soittoäänelle nimi.
2. Paina ja pidä painettuna
muutaman sekunnin
ajan. Kaikki nuotit pyyhkiytyvät.
3. Paina Kuuntele-valintanäppäintä. Näyttö kysyy
haluatko varmasti poistaa melodian. Paina Kyllä.
Soittoääni
Valikko 4-3
Tämän vaihtoehdon avulla voit säätää soittoäänen
voimakkuuden tasoa.
Käytä
tai
-näppäintä. Mitä enemmän palkkeja
näkyy, sitä voimakkaampi ääni.
Hälytysääni
Valikko 4-4
Tällä toiminnolla voit valita tavan, jolla ilmoitetaan
saapuvista puheluista. Valittavana ovat seuraavat
vaihtoehdot:
Äänetön: ainoastaan taustavalot syttyvät - ei
soittoääntä eikä värinää.
Huomautus: Katso lisätietoja merkkien näppäilystä
sivulta 35.
Tavallinen: puhelin soi käyttäen valikkovaihtoehdossa
4-1 asetettua soittoääntä.
Sinulta kysytään haluatko asettaa sävelmän
soittoääneksi.
Värinä: puhelin värisee, mutta ei soi.
Vär.+tav.: puhelin värisee ja soi.
5. Jos haluat sävelmän soittoääneksi, paina Kyllävalintanäppäintä.
Soittoääni tallennetaan ja se kuuluu aina, kun puhelin
soi.
74
75
Soittoäänet
Näppäinääni
Soittoäänet
Valikko 4-5
Virheääni
Valikko 4-7
Tällä toiminnolla voit asettaa näppäinäänet.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Tällä toiminnolla voit valita, miten puhelin ilmoittaa
virheistä. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
POIS: näppäinten käyttö on äänetöntä.
POIS: puhelin ei anna äänimerkkejä.
Näppäin ääni: jokaisella näppäimellä on erilainen ääni.
PÄÄLLÄ: puhelin ilmoittaa virheellisistä näppäinpainalluksista äänimerkillä.
Piippaus: jokaisella näppäimellä on sama ääni.
Sanomaääni
Valikko 4-6
Tällä toiminnolla voit valita, miten puhelin ilmoittaa
uuden tekstiviestin saapumisesta. Valittavana ovat
seuraavat vaihtoehdot:
SMS-ääni 1 ~ SMS-ääni 5: puhelin antaa
tekstiviestimerkkiäänen.
Äänimerkki: puhelin antaa yhden äänimerkin.
Minuuttilaskuri
Valikko 4-8
Tällä toiminnolla voit valita antaako puhelin
äänimerkin minuutin välein soitetun puhelun aikana
muistuttaen puhelun kestosta. Valittavana ovat
seuraavat vaihtoehdot:
POIS: puhelin ei anna äänimerkkejä.
PÄÄLLÄ: puhelin antaa äänimerkin minuutin välein.
Äänetön: puhelimen ylälaidassa oleva merkkivalo
vilkkuu keltaisena.
Värinä: puhelin värisee, mutta ei soi.
76
77
Soittoäänet
Asetukset
Kytkentä-ääni
Valikko 4-9
Tällä toiminnolla voit määrätä piippaako puhelin, kun
se on kytkettynä verkkoon. Valittavana ovat seuraavat
vaihtoehdot:
POIS: puhelin ei anna äänimerkkejä.
PÄÄLLÄ: puhelin antaa äänimerkin, kun puheluun
vastataan.
Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa
omien tarpeidesi mukaisiksi. Näitä ominaisuuksia
muutetaan Asetukset-valikosta.
Puhelinasetukset
Valikko 5-1
Tervehdysviesti
Tällä toiminnolla voit asettaa tervehdysviestin, joka
näytetään lyhyesti aina kun puhelimeen kytketään
virta. Näytöllä esitetään aina nykyinen viesti.
Kun haluat...
Paina...
Poistaa nykyisen
tervehdysviestin
-näppäintä ja
pidä se alhaalla, kunnes
viestiä ei enää näy.
Kirjoittaa uuden viestin
Aakkosnumeerisia
näppäimiä.
Katso lisätietoja merkkien syöttämisestä sivulta 35.
Palataksesi takaisin edelliseen valikkotasoon ilman,
että tallennetaan syötettä, paina
.
78
79
Asetukset
Asetukset
Oma numero
Pikavastaus
Huomautus: Tämän valikon sisältö voi olla erilainen
riippuen SIM-kortista.
Pikavastaus-vaihtoehdon asetuksesta riippuuen voit
vastata saapuvaan puheluun painamalla mitä tahansa
näppäintä paitsi
-näppäintä ja Hylkäävalintanäppäintä.
Puhelu hylätään painamalla
-näppäintä tai Hylkäävalintanäppäintä. Valittavana ovat seuraavat
vaihtoehdot:
Voit syöttää oman nimesi ja numerosi käyttämällä tätä
valikkoa. Jos sinulla on vuoroittainen linjapalvelu (ALS)
käytössäsi, voit valita linjan joko
tai
.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Muokkaa: voit mukota nimen ja numeron.
Pyyhi: voit poistaa nimen ja numeron.
Kieli
Voit valita tekstikielen. Kun kieliasetukseksi on valittu
Automaattinen, kieli valitaan automaattisesti
puhelimessa käytettävän SIM-kortin mukaan.
Voit myös asettaa oletustekstinsyöttötilan.
Tekstinsyöttötilan yksityiskohdista lisää sivulla 35.
PÄÄLLÄ: vastaus painamalla mitä tahansa näppäintä
paitsi
- ja Hylkää-näppäimiä.
POIS: vastaus vain painamalla
näppäintä.
-tai Vastaa-
Taustavalot
Voit valita ovatko taustavalot käytössä. Valmius-/
puheaikaa voidaan lisätä hieman kytkemällä
taustavalot pois. Valittavana ovat seuraavat
vaihtoehdot:
Lyhyt: taustavalot syttyvät painettaessa jotain
näppäintä tai puhelun saapuessa ja sammuvat
10 sekunnin kuluttua edellisestä näppäinpainalluksesta.
Pitkä: taustavalot syttyvät painettaessa jotain
näppäintä tai puhelun saapuessa ja sammuvat
20 sekunnin kuluttua edellisestä näppäinpainalluksesta.
POIS: taustavalot eivät ole käytössä.
80
81
Asetukset
Asetukset
Merkkivalo
Oma numero
Tämän vaihtoehdon avulla voit valita onko puhelimen
yläreunan merkkivalo käytössä vai ei. Valittavana ovat
seuraavat vaihtoehdot:
Voit estää puhelinnumerosi näkymisen vastaanottajan
puhelimessa.
PÄÄLLÄ: merkkivalo vilkkuu, kun puhelin on
käyttövalmis.
Huomautus: Kaikki verkot eivät tue tämän asetuksen
muuttamista.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
POIS: merkkivalo ei ole käytössä.
Oletus: käytössä on verkon oletusasetus.
Soiton toisto
Kätke numero: numeroasi ei näytetä vastaanottajan
puhelimessa.
Soiton toisto-toiminnon avulla puhelin yrittää
automaattisesti soittaa 10 kertaa puhelinnumeroon,
jos puhelu ei heti onnistunut.
Huomautus: Soittoyritysten välinen aika vaihtelee.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
PÄÄLLÄ: numero valitaan uudelleen automaattisesti.
POIS: numeroa ei valita uudelleen.
Autom. vastaus
Automaattinen vastaus-toiminnon avulla puhelin
vastaa saapuvaan puheluun automaattisesti 3, 5 tai
10 sekunnin kuluttua. Toiminto voidaan myös kytkeä
pois päältä.
Huomautus: Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön
vain silloin, kun puhelin on kytketty
autosarjaan (lisävaruste).
82
Lähetä numero: numero lähetetään jokaisen puhelun
yhteydessä.
Näppäinlukko
Näppäinten lukitustoiminnolla voit estää tahattomat
näppäinpainallukset.
15 sekuntia/ 30 sekuntia/ 1 minuutti/ 2 minuutia:
näet lukituskuvakkeen ( ) näytöllä tai
näppäinsyötteesi ei toimi peruskäyttötilassa. Saat
näppäimistön käyttöön painamalla vasenta
valintanäppäintä ja painamalla
-näppäintä.
Näppäimistö lukittuu automaattisesti, jos mitään
näppäintä ei paineta määrätyn ajan kuluessa.
POIS: näppäimistö ei lukitu automaattisesti.
Huomautus: Voit lukita näppäimistön käsin painamalla
ja pitämällä painettuna
-näppäintä
peruskäyttötilassa huolimatta tämän
näppäimen lukitusasetuksesta.
83
Asetukset
Asetukset
Asetusten nollaus
Soitonsiirto
Puhelimen oletusasetukset on helppo palauttaa. Toimi
seuraavasti.
Huomautus: Jotkut soitonsiirtotoiminnot eivät näy
näytöllä, jos verkko-operaattorisi ei tue
niitä.
1. Valitse Asetusten nollaus-valikkovaihtoehto.
2. Syötä 4-numeroinen puhelimen salasana.
Huomautus: Salasanan tehdasasetus on 0000. Katso
salasanan vaihtamisohjeet sivulta 95.
Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut
määrittämääsi numeroon.
Esimerkki: Haluat ohjata työpuhelut työtoverille
ollessasi lomalla.
Soitonsiirto asetus:
Aktiivinen rivi
Siirrä kaikki: kaikki puhelut siirretään.
Joitakin SIM-kortteja voidaan käyttää kahdella
tilaajanumerolla (verkkopalvelu). Tämä toiminto on
saatavilla vain, jos SIM-korttisi tukee sitä.
Jos numerosi varattu: puhelut siirretään, jos
puhelimesi on toisen puhelun takia varattu.
Tässä valikossa voit valita halutun linjan puheluiden
soittamiseen. Molemmilta linjoilta tuleviin puheluihin
voidaan kuitenkin vastata valitusta linjasta huolimatta.
Kun valitset linjan, linjanumeron merkki ilmestyy
operaattorin/palvelun tarjoajan nimien jälkeen
Kun valitset Valinta käsin, voit valita linjan aina, kun
olet puhelunestossa, soitonsiirrossa tai koputustoiminnossa. Aktiivista linjaa ei ole osoittamassa mitään
merkkiä.
Verkkopalvelut
Valikko 5-2
Nämä valikkotoiminnot ovat verkkopalveluita.
Kysy niiden saatavuutta verkko-operaattorilta ja tilaa
haluamasi palvelut.
84
Jos numerosi ei vastaa: puhelut siirretään, jos et
vastaa puhelimeen.
Jos ei yhteyttä verkkoon: puhelut siirretään, jos
puhelimellasi ei ole yhteyttä verkkoon.
Ei saatavilla: puhelut siirretään, jos olet kiireinen, et
vastaa tai olet tavoittamattomissa.
Peruuta kaikki: soitonsiirrot eivät ole käytössä.
Huomautus: Nämä vaihtoehdot voivat olla erilaisia
riippuen SIM-kortista.
Voit määrittää erilaisia soitonsiirtovaihtoehtoja
puhelutyyppien mukaan:
• Vain tavalliset puhelut
• Vain faksipuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on
käytössä)
• Vain datapuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on
käytössä)
85
Asetukset
Asetukset
Esimerkki: Voit:
• Siirtää faksipuhelut järjestelmällisesti
työpaikkasi faksiin
• Siirtää tavalliset puhelut työtoverillesi, jos
puhut toista puhelua
Soitonsiirtoasetusten määritys:
1. Valitse soitonsiirtotyyppi painamalla
tai
,
kunnes oikea vaihtoehto näkyy tummennettuna. Paina
sitten Valitse-valintanäppäintä.
2. Valitse puhelutyyppi painamalla
tai
, kunnes
oikea vaihtoehto näkyy tummennettuna. Paina sitten
Valitse-valintanäppäintä.
3. Vahvista muutetut asetukset painamalla Aktivoi.
4. Syötä numero, johon puhelut siirretään.
Syötä ulkomaanpuhelukoodi painamalla 0, kunnes
+ merkki tulee esiin. Voit myös valita numeron
puhelinmuistiosta tai vastaajapalvelusta painamalla
Aset., jota seuraa Muisti tai Vastaajan
puhelinnumero.
5. Kun olet tyytyväinen, paina
tai OKvalintanäppäintä.
Puhelin lähettää asetuksesi verkkoon ja näyttöön
ilmestyy verkon kuittaus.
Soitonsiirtojen kytkeminen pois päältä:
1. Valitse käytöstä poistettava soitonsiirtovaihtoehto.
2. Valitse puhelutyyppi, jota vaihtoehto koskee.
3. Paina Poista-valintanäppäintä.
Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön
ilmestyy verkon kuittaus.
Voit myös kytkeä kaikki soitonsiirrot pois käytöstä
valitsemalla Peruuta kaikki-vaihtoehdon.
Huomautus: Kun kaikki puhelut on siirretty, yksi
alapuolella olevista merkeistä näkyy
näytön viimeisellä rivillä, jos SIM-kortti
tukee toimintoa.
Siirto Linja 1: kaikki puhelut linjalta 1
siirretään.
Siirto Linja 2: kaikki puhelut linjalta 2
siirretään.
Siirto Kaikki: kaikki puhelut linjoilta 1 ja 2
siirretään.
Puhelunesto
Puhelunesto-verkkopalvelulla puheluita voi rajoittaa eri
tavoin.
Puheluneston asetus:
Kaikki lähtevät puhelut: puhelimella ei voida soittaa.
Ulkomaanpuhelut: puhelimella ei voida soittaa
ulkomaille.
Ulkomaanpuhelut paitsi kotiin: ulkomailla ollessa
puhelimella voidaan soittaa ainoastaan oleskelumaahan
ja kotimaahan, jossa oma operaattori sijaitsee.
Kaikki tulevat puhelut: saapuvia puheluja ei oteta
vastaan.
Tulevat puhelut ulkomailla: saapuvia puheluja ei
oteta vastaan, kun puhelin on kotiverkon ulkopuolella.
P e ruuta kaikki: kaikki puhelunestoasetukset
kytketään pois käytöstä; puhelujen soittaminen ja
vastaanotto tapahtuu normaalisti.
86
87
Asetukset
Puhelunestotoimintojen asetus:
tai
,
1. Valitse puheluneston tyyppi painamalla
kunnes oikea vaihtoehto näkyy tummennettuna ja
paina sitten Valitse.
2. Valitse puhelutyyppi painamalla
tai
, kunnes
oikea vaihtoehto näkyy tummennettuna ja paina
sitten Valitse.
Asetukset
Vaihda puhelun-eston salasana: tällä toiminnolla
voit asettaa operaattorilta saamasi puheluneston
salasanan ja muuttaa sitä. Nykyinen salasana on
syötettävä ennen kuin uusi salasana voidaan määrittää.
Kun olet syöttänyt uuden salasanan, se pyydetään
vahvistukseksi antamaan uudestaan.
3. Vahvista muutetut asetukset painamalla Aktivoi.
Koputus
4. Anna verkko-operaattorilta saamasi puheluneston
salasana.
Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen
saapuvista puheluista puhuesssasi toista puhelua.
Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön
ilmestyy verkon kuittaus.
Puhelunestotoimintojen kytkeminen pois päältä:
1. Valitse käytöstä poistettava puhelunestovaihtoehto.
2. Valitse puhelutyyppi, jota vaihtoehto koskee.
3. Paina Poista.
4. Anna verkko-operaattorilta saamasi puheluneston
salasana.
Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön
ilmestyy verkon kuittaus.
Voit myös kytkeä kaikki puhelunestot pois käytöstä
valitsemalla Peruuta kaikki-vaihtoehdon.
Koputustoimintojen asetus:
1. Valitse puhelutyyppi, jolle haluat koputustoiminnon
painamalla
tai
, kunnes oikea vaihtoehto
näkyy tummennettuna ja paina sitten Valitse.
2. Vahvista muutetut asetukset painamalla Aktivoi.
Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön
ilmestyy verkon kuittaus.
Tiettyjen koputustoimintojen kytkeminen pois päältä:
1. Valitse puhelutyyppi, jota vaihtoehto koskee.
2. Paina Deaktivoi.
Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön
ilmestyy verkon kuittaus.
Voit myös kytkeä kaikki koputustoiminnot pois käytöstä
valitsemalla Peruuta kaikki-vaihtoehdon.
88
89
Asetukset
Asetukset
Verkon valinta
Linjan tunnistus
Verkon valinta toiminto mahdollistaa käyttämäsi verkon
(kotiverkon ulkopuolella) valinnan joko automaattisesti
tai käsin.
Tämän toiminnon avulla voit tarkastella seuraavia
linjantunnistusasetuksia.
Huomautus: Voit valita muun kuin kotiverkkosi vain,
jos operaattorillasi on voimassa oleva
yhteiskäyttösopimus kotiverkkosi kanssa.
Verkonvalintamenetelmän määritys kotiverkon
ulkopuolella:
1. Kun näytössä näkyy Verkon valinta, paina
Valitse.
2. Paina
tai
, kunnes haluamasi toiminto
näkyy tummennettuna ja paina OK.
Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon, puhelin
kytkeytyy kotiverkon ulkopuolella ensimmäiseen
löytämäänsä verkkoon.
Numeron näyttö (Calling Line Identification
Presentation) /
Vast. tunnistus (Connected Line Identification
Presentation)
Jos nämä verkkotoiminnot ovat käytössä, soittajan
numero näkyy puhelun aikana. Jos puhelinnumero
löytyy puhelinmuistiosta, näytössä näkyy myös
soittajan nimi.
Numeron piilotus (Calling Line Identification
Restriction) /
Vast. tunn. esto (Connected Line Identification
Restriction)
Jos nämä verkkotoiminnot ovat käytössä, puhelinnumerosi ei näy vastaanottajan puhelimessa.
Jos valitset Valinta käsin-vaihtoehdon, puhelin
etsii käytettävissä olevat verkot. Siirry vaiheeseen 3.
3. Paina
tai
, kunnes haluamasi verkko näkyy
tummennettuna ja paina OK.
Puhelin kytkeytyy tähän verkkoon kotiverkon
ulkopuolella.
90
91
Asetukset
Asetukset
Suljettu käyttäjäryhmä (CUG)
Tällä verkkopalvelulla saapuvia ja lähteviä puheluita
voidaan rajoittaa koskemaan tiettyä käyttäjäryhmää.
Voit olla jäsenenä enintään 10 käyttäjäryhmässä.
Kysy verkko-operaattorilta lisätietoja käyttäjäryhmän
luomisesta, käyttöönotosta ja käytöstä.
Esimerkki: Yritys antaa työntekijöidensä käyttöön
SIM-kortteja ja sallii puhelut ainoastaan
saman työryhmän jäsenten välillä.
Ulkop. käyttö: puhelujen esto muihin kuin suljetun
käyttäjäryhmän numeroihin. Tämän ominaisuuden
toiminta riippuu käyttäjäryhmäsopimuksestasi. Kysy
lisätietoja operaattorilta.
Oletusryhmä: voit olla yhteydessä operaattorin
määrittämän oletuskäyttäjäryhmän kanssa. Tässä
tapauksessa voit ottaa käyttöön Oletusryhmätoiminnon. Kun soitat puhelun, oletusryhmä valitaan
suoraan, joten sitä ei tarvitse valita erikseen
luettelosta.
Suljetun käyttäjäryhmän käyttöönotto
Jos valitset Suljettu käyttäjäryhmä-valikon, sinulta
kysytään haluatko ottaa Suljettu käyttäjäryhmätoiminnon käyttöön. Paina Kyllä. Nyt voit valita
seuraavia vaihtoehtoja:
Poista käytöstä: toiminnon poisto käytöstä.
Käyttäjäryhmä-luettelo: käyttäjäryhmänumeroiden
luettelo, lisäys tai poisto. Esiin tulee nykyinen
käyttäjäryhmäluettelo. Lisää uusi käyttäjäryhmä
(operaattorin ohjeiden mukaan) tai poista valitsemasi
ryhmä.
Kun haluat...
Selata nykyistä
käyttäjäryhmäluetteloa
Valikko 5-3
Turva-asetuksilla voidaan puhelimen käyttö rajoittaa
koskemaan:
• Valitsemiasi henkilöitä
• Valitsemiasi puhelutyyppejä
Puhelimen asetukset ja toiminnot on suojattu eri
koodeilla ja salasanoilla. Ne on kuvattu seuraavissa
kohdissa (ks. myös sivulle 122).
Paina...
tai
-näppäintä.
Lisätä uuden
Aset.-valintanäppäintä,
valitse Lisää ja näppäile
käyttäjäryhmän numero.
Poistaa valitaksesi
tai
-näppäintä
poistettavan valitaksesi
luettelon, jonka haluat
poistaa, ja paina Aset. ja
valitse Poista.
92
Turva-asetukset
93
Asetukset
Asetukset
PIN-kysely
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Kun PIN-kysely on kytketty käyttöön, PIN-koodi on
näppäiltävä aina, kun puhelimen kytketään virta.
Tämän vuoksi kukaan ei voi käyttää puhelinta ilman
lupaasi.
Käyttöön: puhelimen salasana on annettava, kun
puhelimeen kytketään virta.
Huomautus: PIN-koodi on näppäiltävä ennen kuin
PIN-kysely voidaan kytkeä pois käytöstä.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Käyttöön: PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun
puhelimeen kytketään virta.
Pois käytöstä: puhelin kytkeytyy suoraan verkkoon,
kun siihen kytketään virta.
Muuta PIN-koodi
Tällä toiminnolla voit vaihtaa PIN-koodin edellyttäen,
että PIN-kysely on kytketty käyttöön. Nykyinen PIN-koodi
on syötettävä ennen kuin voidaan määrittää uusi koodi.
Pois käytöstä: puhelimen salasanaa ei tarvitse antaa,
kun puhelimeen kytketään virta.
Salasanan vaihto
Salasanan vaihto-toiminnolla vaihdetaan puhelimen
nykyinen salasana. Nykyinen salasana on syötettävä
ennen kuin uusi salasana voidaan määrittää.
Salasanaksi on asetettu tehtaalla 0000. Kun olet
syöttänyt uuden 4-numeroisen salasanan, sinua
pyydetään vahvistukseksi näppäilemään se uudelleen.
Kortin lukitus
Kun Kortin lukitus-toiminto on käytössä, puhelinta
voidaan käyttää vain nykyisellä SIM-kortilla.
Kun olet syöttänyt uuden PIN-koodin, se pyydetään
vahvistukseksi näppäilemään uudelleen.
Kun olet syöttänyt lukituskoodin, se pyydetään
vahvistukseksi näppäilemään uudestaan.
Lukitse puhelin
SIM-kortin lukituskoodi on syötettävä, ennen kuin
kortin lukitus voidaan avata.
Kun lukitustoiminto on käytössä, sinun täytyy syöttää
puhelimen salasana joka kerta, kun puhelimen virta
kytketään.
FDN-tila
Salasanaksi on asetettu tehtaalla 0000. Katso
puhelimen salasanan vaihtamisohjeet
valikkovaihtoehdosta Salasanan vaihto (5-3-4).
Kun oikea salasana on syötetty, puhelinta voidaan
käyttää normaalisti virran katkaisemiseen saakka.
94
FDN-tilassa (Sallitut numerot-tila) (edellyttäen, että
SIM-kortti tukee sitä) puhelujen soittaminen sallitaan
ainoastaan tiettyihin puhelinnumeroihin.
95
Asetukset
Asetukset
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Käyttöön: puhelimella voidaan soittaa ainoastaan
puhelinmuistioon tallennettuihin numeroihin. Toimintoa
varten on syötettävä PIN2-koodi.
Pois käytöstä: puhelimella voidaan soittaa mihin
tahansa numeroon.
Huomautus: Kaikki SIM-kortit eivät tue PIN2-koodin
käyttöä. Jos SIM-korttisi ei tue tätä
koodia, tämä valikkovaihtoehto ei näy.
Valitse kuva
Tämän toiminnon avulla voit valita näytöllä näkyvän kuvan,
kun valitset Näyttötila (5-4-1) vaihtoehdosta Kuvanäyttö.
Voit valita yhden kuvasta.
LCD:n kontrasti
PIN2-koodin vaihto
PIN2-koodin vaihto-toiminnolla voidaan vaihtaa
puhelimen nykyinen PIN2-koodi. Nykyinen PIN2-koodi
on syötettävä ennen kuin uusi koodi voidaan määrittää.
Kun olet syöttänyt uuden PIN2-koodin, se pyydetään
vahvistukseksi näppäilemään uudelleen.
Huomautus: Kaikki SIM-kortit eivät tue PIN2-koodin
käyttöä. Jos SIM-korttisi ei tue tätä
koodia, tämä valikkovaihtoehto ei näy.
LCD/LED Asetukset
Kello: nestekidenäytössä näkyy analoginen kello. Saat
näyttöön normaalitilan hetkeksi painamalla mitä
tahansa näppäintä
Tällä toiminnolla säädetään LCD-näytön sävykkyyttä.
Paina
lisätäksesi tai
vähentääksesi kontrastia.
Merkkivalo/LED
Indikattorin värinä voidaan käyttä kuutta eri väriä:
normaali (vihreä), keltainen, oranssi, violetti, sininen ja
taivaansininen.
Voit selata värit läpi painamalla
tai
-näppäintä.
Paina Valitse valitessasi haluamasi värin.
Valikko 5-4
LCD/LED Asetukset valikosta voit asettaa LCD-näytön
tilan.
Näyttötila
Voit valita kuvan, joka näkyy peruskäyttötilassa.
Normaalitila: LCD-näytöt <Operaattori> ja aika ja
päiväys.
Kuvanäyttö: nestekidenäyttö näyttää Valitse kuvavaihtoehdon (5-4-2) kautta valitun kuvan. Saat näyttöön
normaalitilan hetkeksi painamalla mitä tahansa
näppäintä
96
97
Asetukset
WAP-Selain asetukset
Valikko 5-5
Huomautus: Tämä valikko ei ehkä näy, riippuen
verkko-operaattoristasi.
Voit asettaa useita välimuistipalvelimia käyttämällä
Palvelun Asetukset-valikkoa (5-5-1), ja voit valita
yhden välimuistipalvelimista, käyttämällä käytössä
olevaa Nykyinen palvelu-valikkovaihtoehtoa (5-5-2).
Jokaiselle välimuistipalvelimelle on asetettava
seuraavat tiedot; jotka saattavat vaihdella
operaattorista riippuen. Kysy lisätietoja operaattorilta.
Palvelun Nimi: välimuistipalvelimen nimi.
IP-asetukset: IP-osoite tarvitaan yhdistettäessä
Internetiin.
IP-portti: portin numero, jota käytetään
yhdyskeskukseen yhdistettäessä.
Aloitussivu: aloitussivun URL.
Yhteys-asetukset
• Puhelinnumero: PPP palvelimen puhelinnumero.
• Käyttäjänimi: PPP palvelimen yhteydenottotunniste
(mahd.vaihtoeht.).
• Salasana: PPP palvelimen salasana
(mahd.vaihtoeht.).
• Yhteys: V.32 Analoog (T), V.32 Analoog (NT),
V.110 ISDN (T) tai V.110 ISDN (NT).
98
Muistikirja
Päivyritoiminnolla voit:
• Laatia aikataulusi
• Laskea
• Asettaa nykyisen päivämäärän ja ajan
• Asettaa herätyksen niin, että puhelin soi haluttuun
aikaan (esimerkiksi muistuttamaan tapaamisesta)
• Tarkistaa nykyinen kellonaika maailman eri
kaupungeissa
Aikataulut
Valikko 6-1
Aikataulut auttavat sinua pysymään ajan tasalla, ne
muistuttavat soitettavista puheluista, kokouksista ja
syntymäpäivistä. Puhelin hälyttää, kun asetettu hetki
joko syntymäpäivä, muistutus tai puhelu, on käsillä.
Kun pääset Aikataulut valikkoon, valittavana ovat
seuraavat voihtoehdot:
Mene päivään: voit syöttää tietyn päivämäärän ja
laatia aikataulun kyseiselle päivämäärän.
Näytä kaikki: näyttää tekemäsi aikataulut.
Poista kaikki: poistaa kaikki tekemäsi aikataulut.
99
Muistikirja
Muistikirja
Laatiaksesi uuden aikataulun, jatka seuraavasti.
1. Kun kalenteri ilmestyy, valitse kuukausi käyttämällä
ja
-näppäimiä, valitse viikko käyttämällä
ja
-näppäimiä ja valitse päivä käyttämällä
ja
-näppäimiä. Voit käyttää myös Mene päivään
valikko-vaihtoehtoa määrätäksesi päivämäärän.
Huomautus: Poistu Kalenterinäytöstä painamalla
Puhelin palaa takaisin edelliseen
valikkotasoon.
.
Päivämäärä näkyy näytöllä lihavana, jos sen kohdalla on
jo kalenteritapahtuma. Jos valitset merkityn päivän, näet
sisällön.
Huomautus: Jos olet merkinnyt enemmän kuin yhden
tapahtuman annetulle päivälle, voit selata
haluamaasi tapahtumaan painamalla
tai
.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Lisää: voit lisätä uusia sisältöjä.
Poista: poistaa tapahtuman aikataulusta.
2. Paina O K-valintanäppäintä.
3. Valitse kalenterityyppi. Käykettävissä on neljä tyyppiä.
Muistutus: vaatii sisällön ja ajan.
Puhelu: vaatii puhelinnumeron ja ajan.
Tapaaminen: vaatii sisällön ja ajan.
Synt. päivä: vaatii nimen ja ajan.
Siirrä: siirtää tapahtuman aikataulusta uuteen
päivämäärään.
Kopioi: kopioi tapahtuman aikataulusta uuteen
päivämäärään.
Poista päivä: poistaa kaikki tapahtumat aikataulusta
päivämäärän kohdalta.
4. Syötä aikataulun sisältö, katso lisätietoja
tekstinsyöttämisestä sivulta 35 tarvittaessa.
Herätys
5. Jos haluat asettaa hälytyksen tiettyyn päivämäärään
ja aikaan, valitse Kyllä. Muutoin valitse Ei.
Tämän vaihtoehdon avulla voit asettaa herätyksen
ajan. Voit asettaa yhden tai useamman hälytyksen.
6. Jos valitsit Kyllä, aseta hälytysaika ja paina OK.
Valikko 6-2
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Päiv. herätys: herätys annetaan joka päivä samaan
aikaan.
Kertaherätys: herätys annetaan vain kerran, minkä
jälkeen se kytkeytyy pois käytöstä.
Viik. herätys: herätys annetaan viikoittain samana
päivänä samaan aikaan.
Herätysääni: voit valita tietyn äänen herätykselle.
100
101
O
Mrugia
sn
t iiksier jra
Muistikirja
Laskin
Herätyksen asetus.
1. Valitse herätystyyppi painamalla Valitsevalintanäppäintä.
Aseta herätys-vaihtoehdon avulla voit asettaa
herätyksen ajan tai viikonpäivän.
2. Jos valitset Viik. herätys-vaihtoehdon, aseta
haluamasi viikonpäivä ja paina sitten
.
Päivän valinta osoitetaan *-merkillä.
Poista halutessasi merkki painamalla
.
Voit valita myös useita viikonpäiviä.
Valikko 6-3
Tällä toiminnolla puhelinta voi käyttää 9-lukuisena
laskimena. Laskin osaa peruslaskutoimitukset:
yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku, jakolasku,
prosenttilasku.
Käyttääksesi laskinta toimi seuraavasti.
1. Syötä ensimmäinen numero käyttämällä
numeronäppäimiä.
2. Paina Oper.-valintanäppäintä, kunnes löydät
haluamasi matemaattisen merkin: + (yhteenlasku),
– (vähennyslasku), x (kertolasku), / (jakolasku).
3. Paina OK-valintanäppäintä.
3. Näppäile toinen numero.
4. Syötä haluamasi aika ja paina sitten OK.
Herätys Aktivoitu näkyy näytössä.
Herätyskuvake ( ) ilmestyy näytön yläosaan.
Merkkivalo vilkkuu valkoisena, kun puhelin hälyttää.
Hälytys hiljennetään painamalla Poistuvalintanäppäintä tai mitä tahansa näppäintä.
Kytke herätys pois päältä valitsemalla Poista
herätys.
102
4. Toista vaiheet 2 ja 3 mikäli tarpeen.
5. Jos haluat vastauksen kahden desimaalin
tarkkuudella, paina Yhtäs.-valintanäppäintä tai
-näppäintä.
Korjaa syöttövirhe tai tyhjennä näyttö painamalla
Jos haluat desimaalipilkun, paina
.
.
103
Muistikirja
Muistikirja
Maailmanaika
Esimerkkejä:
Lauseke
Näppäintoiminto
(tai
(tai
(tai
(tai
(tai
(tai
(tai
(tai
(tai
12x3+5
34+57
45+57
48-23
14-23
68x25
68x40
35/14
98/14
10% 200: sta
10=? % 100: sta
200x10
10/100
20
10
10% lisäys 200
10% vähennys 200
200+10
200-10
220
180
Neliö 4
Käänteisarvo 8
4x
8/
(tai
(tai
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
41
91
102
25
-9
1700
2720
2.5
7
Oman aikavyöhykkeen valinta:
1. Valitse omaa aikavyöhykettäsi vastaava kaupunki
painamalla
tai
-näppäintä riittävän monta
kertaa.
Näyttöön ilmestyy paikallinen päivämäärä ja aika.
2. Paina Aseta.
3. Kun haluat...
16
0.12
Huomautus: Kun et enää käytä laskinta, palaa
edelliselle valikkotasolle painamalla
104
Voit puhelimesi avulla tarkistaa nykyisen ajan
21 suurkaupungissa eri puolilla maailmaa. Selaa
kaupungit läpi käyttämällä
tai
-näppäintä.
Näytöllä näkyy:
• Kaupungin nimi
• Nykyinen päivämäärä ja aika
• Aikaero valitun kaupungin ja oman kaupunkisi
välillä, jos olet asettanut paikallisen ajan (ks. alla)
tai GMT-ajan (oletus)
Tulos
12*3+5=
34+57=
45+57=
48-23=
14-23=
68*25=
68*40=
35/14=
98/14=
Valikko 6-4
.
Paina...
Vaihtaa nykyisen
pvm/aika-asetuksen
tilalle uuden asetuksen
Paikallinenvalintanäppäintä.
Ilmoittaa, että nykyisellä
aikavyöhykkeellä enää
sovelleta kesäaikaa
Kesäaikavalintanäppäintä.
Tarkistusmekki näkyy
-merkki näkyy
aikaeron vieressä.
Ilmoittaa, että nykyisellä
aikavyöhykkeellä ei
enää sovelleta
kesäaikaa
Kesäaika poisvalintanäppäintä
(tarkistusmerkki näkyy
aikaeron vieressä).
105
Muistikirja
Pelit
Kello
Valikko 6-5
Tätä valikkoa käyttämällä voit pelata suosittuja palejä.
Aseta aika
Vieritä haluamasi peli ja paina Valitsevalintanäppäintä.
Tämän vaihtoehdon avulla voit asettaa ajan (24 tunnin
näyttö).
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.
Huomautus: Ennen kellonajan asetusta oma
aikavyöhyke on asetettava oma
aikavyöhykkeesi Maailmanaikavaihtoehdon (6-4) kautta.
New Game: voit aloittaa uuden pelin.
Aseta päivämäärä
Continue: voit jatkaa peliä tauon jälkeen. Se on
käytössä vain, kun peli keskeytettiin aikaisemmin.
Tämän vaihtoehdon avulla voit vaihtaa näytössä
näkyvän päivämäärän. Syötä päivä, kuukausi ja vuosi
käyttämällä muotoa, joka määritellään allaolevassa
vaihtoehdossa.
Muoto
Tämän vaihtoehdon avulla voit valita päivän muodon:
• PP/KK/VVVV (päivä, kuukausi, vuosi)
• KK/PP/VVVV (kuukausi, päivä, vuosi)
106
High Score: näyttää huippupisteet.
Key Info.: näyttää näppäinten käytön.
Kun pelaat peliä, kun haluat...
Paina...
Säätää pelin äänenvoimakkuutta
Äänenvoimakkuusnäppäimiä.
Kytkeä taustavalon päälle
ja pois päältä
.
Keskeyttää pelin
.
Keskeyttää ja poistua pelistä
.
107
Pelit
Pelit
Kun sijoitut viidenteen luokkaan lopettaessasi pelin,
voit syöttää nimesi 10:een merkkiin saakka.
Tässä lista käytettävissä olevista merkeistä tai
toiminnoista.
1: . @ - _ / : ~ 1
2: A B C 2
3: D E F 3
4: G H I 4
5: J K L 5
6: M N O 6
7: P Q R S 7
8: T U V 8
9: W X Y Z 9
0: 0
: poistaa edellisen merkin.
Vasen/oikea valintanäppäin: siirtää kohdistin
vasemmalle tai oikealle.
: siirtää kohdistimen seuraavaan kohtaan.
Squares
Valikko 7-1
Tavoite
Pelin päämääränä on rikkoa harkkoja, jotka muodostavat
vinoneliöitä. Harkkoa voidaan siirtää tai pyörittää.
Erikoisharkkoja on kolmenlaisia; “H” rikkoo kaikki harkot
vaakatasossa, “V” rikkoo kaikki harkot pystytasossa, “S”
rikkoo kaikki sen ympärillä olevat harkot. Kun rikot
harkkoja yhtä monta kuin jäljellä oleva numero taso
voidaan suorittaa loppuun.
Kun aloitat uuden pelin, saat pelin asetusvalikon näytölle
painamalla mitä tahansa näppäintä.
108
Kun haluat...
Paina...
Selata valikkoa
ylös tai alas
Kohdista ylös/alas
Aloittaa pelin
tai
.
Vasenta/oikeaa
valintanäppäintä.
.
Näppäinkomennot
2: siirtää ylös.
8: siirtää alas.
4: siirtää vasemmalle.
5: pyörittää.
Fortress
Valikko 7-2
Tavoite
Pelin päämääränä on puolustaa maata UFOja vastaan.
Näet UFOn ilmaantuvan tutkaan. Kun puolustat
kaupunkia annetulla energiamäärällä määrätyn ajan
aikana, vaihe voidaan suorittaa loppuun. Voit tarkistaa
energiatasosi ja jäljellä olevan ajan tutkan
vasemmasta ja oikeasta osasta.
Kun aloitat uuden pelin, voit nähdä myös kartan
maasta. “V” merkki tarkoittaa, että olet jo puolustanut
kaupunkia. Aloita painamalla mitä tahansa näppäintä.
109
Pelit
WAP-Selain
Näppäinkomennot
Voit käyttää puhelintasi Web-selaimena. Voit saada
ajankohtaisia uutisia, säätietoja, urheilutuloksia ja
muuta tietoa tai voit käyttää sähköpostia ja muita
Internet-palveluja.
2: siirtää kanuunan ylös.
8: siirtää kanuunan alas.
4: siirtää kanuunan vasemmalle.
6: siirtää kanuunan oikealle.
5: ampuu.
Ice Cave
Valikko 7-3
Tavoite
Pelin päämääränä on siirtää munat ehjinä jääluolassa
olevaan reikään määrätyn ajan kuluessa. Pingviini voi
työntää munaa, työntää vilkkuvia jääpaloja ja hyppiä.
Muna voi rikkoutua, kun se pudotetaan korkeammalta
kuin 4 askelta. Voit nähdä “T”=aika, “L”=elämä ja
“S”=vaihe tiedot näytön oikealla puolella.
Kun aloitat pelin ja alun animaatio päättynyt, voit
säätää vaiheen käyttämällä vasenta tai oikeaa
valintanäppäintä. Aloita vaihe painamalla
näppäintä.
Ota yhteys palvelun tarjoajaasi avataksesi Internettilisi. Jotta voit käyttää langattomia webbipalveluja,
sinun pitää syöttää Web-selaimen käyttöä varten sinun
on ilmoitettava puhelinnumerosi Oma numero
valikkovaihtoehdon kautta (5-1-2).
Koti
Valikko 8-1
Käynnistääksesi selaimen peruskäyttötilasta paina
-näppäintä tai paina Menu-valintanäppäintä ja
sitten
ja
-näppäimiä.
Kun kytkentä on tapahtunut, kotisivu ilmestyy näyttöön.
Sisältö riippuu operaattorista.
Voit poistua selaimesta koska tahansa painamalla
-näppäintä. Peruskäyttötila ilmestyy näytölle.
Näppäinkomennot
2: selaa näyttöä ylös.
8: selaa näyttöä alas.
4: siirtyy vasemmalle.
6: siirtyy oikealle.
5: hyppää.
#: yritä uudelleen.
110
111
WAP-Selain
Suosikit
WAP-Selain
Valikko 8-2
Siirry
Valikko 8-3
Voit tallentaa viiden Internet-sivun osoitteen pikahakua
varten käyttämällä Suosikkitoimintoa.
Voit avata minkä tahansa Web-sivun syöttämällä sen
URL-osoitteen.
Suosikkitoimintoon pääset seuraavasti.
Syötä URL-osoite suoraan seuraavasti.
1. Paina peruskäyttötilassa Menu-valintanäppäintä.
1. Paina peruskäyttötilassa Menu.
2. Paina
WAP-Selain varten.
2. Paina
WAP-Selain varten.
3. Paina
Suosikit varten.
3. Paina
Siirry varten.
4. Valitse haluamasi suosikki käyttämällä
näppäintä ja paina Valitse.
tai
-
4. Syötä URL-osoite ja paina Yhdistä.
5. Paina Aset..
WAP-selaimella suunnistaminen
Valittavana on kolme vaihtoehtoa.
Voit surffata Internetissä käyttämällä joko puhelimen
näppäimiä tai WAP-selainvalikolla.
Muotoile: voit luoda suosikin tai muokata sitä.
1. Syötä haluamasi nimi (enintään 16 merkkiä).
2. Paina O K.
3. Syötä URL-osoite (enintään 128 merkkiä).
4. Paina O K.
Puhelimen näppäimien käyttäminen
Kun surffaat Internetissä, puhelimen näppäimet
toimivat eri tavalla kuin puhelimen käyttötilassa.
Kun haluat...
Paina...
Yhdistä: voit avata valitun sivun.
Poista: voit poistaa valitun suosikin.
112
Vieritä jokainen rivi
sisältöalueelta
tai
-näppäintä.
Palaa edelliselle
sivulle
-näppäintä (paitsi
kotisivulla).
Palaa aloitussivulle
kotisivu
-näppäintä ja pidä
alhaalla missä tahansa.
113
WAP-Selain
WAP-selainvalikon käyttäminen
Kun surffaat langattomassa webissä, sinulla on
monenlaisia valikkovaihtoehtoja käytettävissäsi.
WAP-selainvalikkoon pääseminen.
1. Paina
.
Menulista ilmestyy.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto käyttämällä
tai
-näppäintä.
WAP-Selain
Lisäaset.: pääset seuraaviin lisätoimintoihin.
Operaattorisi ei ehkä tue joitakin toimintoja.
Näytä URL: näyttää sivun URL:n.
Aloitussivu: siirtää kotisivulle.
Offline: voit kopioida ja tallentaa web-sivuja katsella
niitä, vaikka verkkoyhteys katkeaa.
Läntevät: tallentaa selaimelta lähtevät ehotukset
myöhempää käsittelyä varten.
3. Paina O K valitaksesi vaihtoehdon.
Browser: tyhjentää välimuistin ja siirtää kotisivulle.
4. Valitse tarvittaessa toissijainen vaihtoehto
painamalla
tai
-näppäintä ja sitten O K.
Huomautus: WAP-selainvalikko saattaa vaihdella
riippuen selainversiostasi.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Salaus: voit varmistaa ja tuottaa vaadittavan turvaavaimen ottaaksesi yhteyden palvelimeen.
Tekstin, numeroiden tai merkkien
syöttäminen
Lataa uud.: lataa sivun uudestaan.
Alkuun: vie sinut takaisin milloin tahansa
WWW-operaattorin kotisivulle.
Kirjanmer.: voit ladata suoraan suosikkisivusi
webistä.
Merk. sivu: lisää sivu suosikkeihin.
Tietoja Openwave: näyttää WAP-selaimen version.
114
Kun sinua kehotetaan syöttämään tekstiä,
tekstinsyöttötila ilmestyy oikean valintanäppäimen
yläpuolelle: abc/Abc/ABC, NUM tai SYM 1 ~ 4.
Vaihtaaksesi syöttötilaa paina oikeaa valintanäppäintä,
kunnes haluttu tila ilmestyy näyttöön.
abc/Abc/ABC: voit syöttää pienet ja isot kirjaimet.
Tiloja voi vaihtaa painamalla
-näppäintä.
SYM1 ~ 4: voit syöttää erilaisia symboleja javälimerkit.
Paina Lisä ä nähdäksesi enemmän symboleja.
115
WAP-Selain
Lisäpalvelut
ALS (Alternate Line Service =
vuorottainen linjapalvelu)
NUM: voit syöttää numeroita.
Jos haluat muokata tekstiä, siirrä kohdistin haluttuun
kohtaan käyttämällä
tai
-näppäintä ja pyyhi
väärä kirjain painamalla
. Syötä sitten oikea kirjain.
Verkkoyhteystiedot
Jos haluat tarkistaa verkkoyhteysajan, paina ja pidä
painettuna
-näppäintä. Näet yhteysajan
sisältöalueen viimeisellä rivillä. Viiveaika on yksi tai
useampi minuutti (riippuen operaattorista). Jos et
käytä selainta yhteen tai useampaan minuuttiin,
verkkoyhteys katkeaa automaattisesti. Tässä
tapauksessa voit nähdä yhteysajan katkeamisen sillä
hetkellä. Yhteysaika nollautuu aina, kun poistut
selaimesta.
Huomautus: Ota yhteys operaattoriisi ja tarkista onko
palvelu käytössäsi ja kuinka voit tilata
sen.
ALS-toiminto mahdollistaa kahden linjan liittämisen
yhteen SIM-korttiin. Voit siis soittaa ja vastaanottaa
puheluja kummallakin linjalla tarvittaessa. Jos liityt
tähän verkkopalveluun, muutamien lisävalikkojen
avulla voit asentaa tämän toiminnon.
1. Linjan valitseminen
Aktiivinen rivi valikkovaihtoehdon avulla (5-1-#),
voit määrätä automaattisesti käytettävän linjan, kun
soitat puhelun tai voit valita linjan käsikäyttöisesti
jokaista puhelua varten. Katso lisätietoja sivulta 84.
2. Linjan nimen muokkaaminen
Voit muokata jokaista linjan nimeä Oma numero
valikkovaihtoehdon kautta (5-1-2).
Kun muokkaat linjan nimeä, nimi näkyy näytöllä
tarvittaessa “Linja 1” tai “Linja 2” sijaan. Katso
lisätietoja sivulta 80.
116
117
Lisäpalvelut
3. Soittoäänen asettaminen
Jos haluat erottaa kahdella linjalla saapuvat puhelut,
voit valita eri soittoäänen kullekin linjalle käyttämällä
Soittoääni valikkovaihtoehtoa (4-1). Katso lisätietoja
sivulta 72.
4. Soitonsiirron asettaminen
Voit asettaa soitonsiirron kullekin linjalle
Soitonsiirto valikkovaihtoehdon kautta (5-2-1).
Tämän palvelun avulla voit ohjata haluamaltasi
linjalta saapuvat puhelut määräämääsi numeroon.
Katso lisätietoja sivulta 85.
118
Ongelmien
ratkaiseminen
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tee seuraavat
tarkistukset. Näin säästät aikaa ja tarpeettomasta
puhelinsoitosta aiheutuneita kuluja.
Kun kytket puhelimen virran päälle, näytöllä näkyy
joku seuraavista viesteistä
Insert SIM Card (Aseta SIM-kortti)
• Tarkista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Puhelin lukittu
• Automaattinen lukitustoiminto on kytkeytynyt
päälle. Puhelimen salasana on syötettävä, ennen
kuin puhelinta voi jälleen käyttää.
Syötä PIN-koodi
• Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on
syötettävä SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
• PIN-koodin kysely -toiminto on käytössä aina, kun
puhelimeen kytketään virta. Sinun on syötettävä
PIN-koodi ja kytkettävä toiminto tarvittaessa pois
päältä.
Syötä PUK-koodi
• PIN-koodi on syötetty väärin kolme kertaa peräkkäin
ja puhelin on lukittu. Syötä operaattorilta saamasi
PUK-koodi.
119
Ongelmien ratkaiseminen
“Ei palvelua” näkyy näytössä
• Yhteys verkkoon on katkennut. Voit olla alueella,
jossa signaali on heikko (tunnelissa tai rakennusten
keskellä). Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
• Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää
sopimuksen tekemistä operaattorin kanssa. Kysy
lisätietoja operaattorilta.
Olet syöttänyt numeron, mutta sitä ei valita
• Oletko painanut näppäintä
-näppäintä?
• Oletko oikeassa matkapuhelinverkossa?
• Onko lähtevien puheluiden esto päällä.
Puhelimeesi ei voida soittaa
• Onko puhelin kytketty päälle ( -näppäintä
painettu yli sekunnin ajan)?
• Oletko oikeassa matkapuhelinverkossa?
• Onko saapuvien puheluiden esto päällä.
Toinen osapuoli ei kuule puhettasi
• Oletko mikrofoni mykiestetty ( ilmestyy)?
• Pidätkö puhelinta tarpeeksi lähellä suutasi?
Mikrofoni on puhelimen keskellä alareunassa.
Ongelmien ratkaiseminen
Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytöllä vilkkuu
teksti “** Varoitus ** Akku tyhjenee”
• Akussa ei ole riittävästi virtaa. Vaihda tilalle ladattu
akku ja laita tyhjä lataukseen.
Puhelun äänenlaatu on heikko
• Katso näytön signaalin voimakkuuden osoitinta ( );
palkkien määrä ilmaisee signaalin voimakkuuden
voimakkaasta ( ) heikkoon ( ).
• Kokeile siirtää puhelinta hieman tai jos olet
sisätiloissa, siirry lähemmäksi ikkunaa.
Puhelin ei soita puhelinmuistiosta haettuun
numeroon
• Tarkista puhelinmuistion Hae -toiminnon avulla, että
numero on tallennettu oikein.
• Tallenna numerot tarvittaessa uudestaan.
Jos ongelmasi ei ratkea edellä kuvattujen ohjeiden
avulla, merkitse muistiin:
• Puhelimen malli- ja valmistusnumero
• Takuutiedot
• Lyhyt kuvaus ongelmasta
Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai
SAMSUNG-huoltoon.
120
121
Viitetiedot
Viitetiedot
Käyttökoodit
PIN-koodi
Puhelimen ja SIM-kortin käytössä on useita
käyttökoodeja. Niiden avulla puhelin voidaan suojata
luvattomalta käytöltä.
PIN (Personal Identification Number)-koodi suojaa
SIM-korttiasi asiattomalta käytöltä. PIN toimitetaan
yleensä SIM-kortin mukana. Kun PIN-koodi kysely on
käytössä (valikkovaihtoehto 5-3-1), PIN-koodia
kysytään joka kerta, kun puhelimeen kytketään virta.
Käyttökoodit (paitsi PUK ja PUK2 koodit) voidaan
vaihtaa käyttämällä Tu rva-asetukset
valikkovaihtoehtoja (5-3). Katso lisätietoja sivulta 93.
Puhelimen salasana
Puhelimen salasanaa käyttämällä voidaan estää
puhelimen asiaton käyttö. Salasanan tehdasasetus on
yleensä 0000. Sinua kehotetaan muuttamaan salasana
ennen kuin aloitat puhelimen käyttämisen.
Pidä uusi salasanasi tallessa ja salassa erillään
puhelimesta.
Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa
peräkkäin, näppäile PUK-koodi ja paina OK. Näppäile
uusi PIN-koodi ja paina OK. Näppäile uusi PIN-koodi
uudelleen ja paina OK.
PIN2-koodi
PIN2-koodi, joka toimitetaan joidenkin SIM-korttien
mukana, tarvitaan tiettyjä toimintoja, kuten
yksikkölaskimia varten. Nämä toiminnot ovat käytössä,
jos SIM-kortti tukee niitä.
Jos näppäilet väärän PIN2-koodin kolme kertaa
peräkkäin, näppäile PUK2-koodi ja paina OK. Näppäile
uusi PIN2-koodi ja paina OK. Näppäile uusi PIN2-koodi
uudelleen ja paina OK.
122
123
Viitetiedot
Viitetiedot
PUK-koodi
Akkujen käyttö
PUK (Personal Unblocking Key)-koodi tarvitaan
vaihdettaessa lukkiutunut PIN-koodi. PUK-koodi voidaan
toimittaa SIM-kortin mukana. Jos sitä ei löydy, ota
yhteys operaattoriin.
Puhelimesi virtalähteenä käytetään ladattavaa litiumioni-vakioakkua.
Jos näppäilet väärän PUK-koodin kymmenen kertaa
peräkkäin, SIM-korttia ei voida enää käyttää. Hanki
uusi kortti operaattorilta.
PUK-koodia et voi vaihtaa. Jos kadotat koodin, ota
yhteys operaattoriin.
PUK2-koodi
PUK2-koodi, joka toimitetaan joidenkin SIM-korttien
mukana, tarvitaan vaihdettaessa lukkiutunut PIN2-koodi.
Jos näppäilet väärän PUK2-koodin kymmenen kertaa
peräkkäin, et voi käyttää toimintoja, jotka vaativat
PIN2-koodin. Hanki uusi kortti operaattorilta.
PUK2-koodia et voi vaihtaa. Jos kadotat koodin, ota
yhteys operaattoriin.
Akkujen käyttöohjeita
• Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
• Käytä akkuja vain mihin ne on tarkoitettu.
• Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, se
kuluttaa vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat
riippuvat suuresti matkapuhelinverkon signaalin
voimakkuudesta ja verkko-operaattorin
parametreista.
• Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta
varauksesta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku
voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se
kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja
valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi,
on aika hankkia uusi akku.
• Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen
itsestään, jos sitä ei käytetä.
Puheluneston salasana
Tarvitset 4-numeroista puheluneston salasanaa
käyttäessäsi puhelunestotoimintoa. Saat salasanan
operaattorilta, kun tilaat tämän palvelun.
124
125
Viitetiedot
Viitetiedot
Turvaohjeita
• Käytä vain Samsungin suosittelemia akkuja ja lataa
ne Samsungin suosittelemilla latureilla. Irrota laturi
virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua
laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen
lyhentää sen käyttöikää.
Ajoturvallisuus
• Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun
latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun
lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
• Varmista, että puhelin on sijoitettu turvalliseen
paikkaan autossa, ettei se putoa tai rikkoudu
mahdollisessa törmäyksessä tai hätäjarrutuksessa.
• Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten
autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun
tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua
huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä,
puhelimessa saattaa olla tilapäisiä käyttöhäiriöitä,
vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti
pakkanen (alle 0 °C) vaikuttaa litium-ioni-akkujen
toimintaan.
• Ajoneuvon valoihin ja äänimerkkiin vaikuttavien
laitteiden käyttö on kielletty liikenteessä.
• Älä oikosulje akkua. Oikosulku voi tapahtua
vahingossa metalliesineen (kolikko, paperiliitin, kynä
tms.) yhdistäessä akun + ja – navan (akun takana
olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään
irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa.
Koskettimien oikosulkeminen voi vahingoittaa akkua
tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
• Muista: ajoturvallisuus ennen kaikkea!
• Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi aina
ajoneuvo ennen puhelinkeskustelua.
• Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa asentaa
autopuhelimen tai huoltaa sitä. Viallinen asennus tai
väärin suoritettu huolto mitätöi takuun ja voi
aiheuttaa vaaratilanteita.
• Elektronisessa polttoaineen suihkutuksessa,
lukkiutumattomissa jarruissa ja muissa elektronisissa
järjestelmissä voi esiintyä vikoja puutteellisen
radiohäiriösuojauksen vuoksi. Tarkista ajoneuvoon
asennetun matkapuhelinlaitteiston oikea toiminta
säännöllisesti.
• Kun hävität käytettyjä akkuja, noudata paikallisia
jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä
akkuja polttamalla.
126
127
Viitetiedot
Viitetiedot
Käyttöympäristö
• Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia
määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta
paikoissa, joissa matkapuhelinten käyttö on kielletty
tai missä se voi aiheuttaa häiriöitä ja vaaratilanteita
(esim. sairaalassa).
• Radiolähetinten, matkapuhelimet mukaan luettuina,
käyttö voi häiritä puutteellisesti suojattujen
lääketieteellisten laitteiden toimintaa. Kysy
tarvittaessa lisätietoja lääkäriltä tai lääkinnällisen
laitteen valmistajalta. Häiriöt voivat vaikuttaa myös
muiden elektronisten laitteiden toimintaan.
• Muiden radiolähetinten tavoin laitetta suositellaan
käytettäväksi normaalissa käyttöasennossa
tyydyttävän toiminnan ja henkilökohtaisen
turvallisuuden vuoksi.
• GSM:n lähetysten/käytön vaikutuksia kuulokojeisiin ja
sydämen tahdistimiin tutkitaan. Mahdollinen riski
liittyy puhelimen käyttöön tälläisten henkilökohtaisten
sähköisten lääketieteellisten laitteiden lähellä.
• Katkaise puhelimesta aina virta ajoneuvon
tankkauksen ajaksi (huoltoasemalla). Muista
tarkistaa mahdolliset radiolähetinten käyttöä
koskevat rajoitukset polttonestevarastojen (säilytysja jakelualueet), kemianteollisuuden ja
räjäytystyömaiden lähistöllä.
• Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä ja kaasuja
tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai varusteiden
lähistöllä.
128
• Katkaise matkapuhelimesta virta lentokoneessa.
Matkapuhelinten käyttö ilma-aluksessa on
luvatonta, saattaa vaarantaa ilma-aluksen
toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkon toimintaa.
Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa
matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai
kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.
Hoito ja huolto
Puhelimesi on hienomekaaninen laite ja sitä on
käsiteltävä varovaisesti. Alla olevia suosituksia
noudattamalla täytät takuun voimassaolon edellytykset
ja nautit tuotteesta vuosien ajan.
• Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten
ulottumattomissa.
• Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja
sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
• Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa
ympäristössä, etteivät sen osat vahingoittuisi.
• Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa.
Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten
laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja
sulattaa tiettyjä muoviosia.
• Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen
lämmetessä (normaaliin lämpötilaansa) sen
sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi
vahingoittaa elektronisia piirejä.
129
Viitetiedot
• Älä yritä avata puhelinta. Puhelimen
ammattitaidoton käsittelyä voi rikkoa sen.
• Älä pudota tai kolhi puhelinta. Kovakourainen
käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
• Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla,
liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi se
miedosti saippuoituun veteen kastetulla liinalla.
• Jos puhelimessa tai sen lisävarusteissa ilmenee
vika, toimita ne lähimpään huoltoliikkeeseen.
Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa
korjaa puhelimen.
Hätäpuhelut
Tärkeää! Tämä puhelin käyttää muiden
matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja,
matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä
käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten
yhteyden muodostuminen ei välttämättä
onnistu kaikissa oloissa. Tämän vuoksi sinun
ei koskaan tule luottaa pelkästään
matkapuhelimiin välttämättöminä
viestintälaitteina (esim. sairaankuljetuksissa).
Muista, että puheluja voi soittaa ja ottaa vastaan vain
silloin, kun puhelimessa on virta on päällä ja se on
verkon kuuluvuusalueella.
Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa
matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden
ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista
asia paikalliselta operaattorilta.
130
Sanasto
Olemme koonneet tähän sanastoon käyttöoppaan
teknisten termien ja lyhenteiden määritelmiä, jotta voisit
hyödyntää matkapuhelimesi kaikki ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
ALS (Alternate Line Service = vuorottainen linjapalvelu)
Mahdollisuus liittää kaksi vuorottaista linjaa yhteen SIMkorttiin. Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita
kummaltakin haluamaltasi linjalta.
GSM (Global System for Mobile Communication)
Kansainvälinen matkaviestinstandardi, joka takaa
yhteensopivuuden eri verkko-operaattorien välillä.
GSM kattaa useimmat Euroopan maat sekä monia muita
alueita eri puolilla maailmaa.
Koputus
Ilmoitus uudesta puhelusta toisen puhelun aikana.
Linjantunnistuspalvelut
Verkkopalveluita, joiden avulla niiden tilaajat voivat
nähdä soittajan puhelinnumeron tai estää numeron
näytön.
Neuvottelupuhelu
Puhelu, johon voi osallistua enintään viisi henkilöä
samanaikaisesti.
131
Sanasto
Sanasto
PIN-koodi (Personal Identification Number)
Sijainninseuranta
Turvakoodi, joka suojaa puhelintasi/SIM-korttiasi
asiattomalta käytöltä. Verkko-operaattori on
toimittanut PIN-koodin SIM-kortin mukana. PIN-koodi
on 4-8-numeroiden luku, joka voidaan tarvittaessa
muuttaa.
Puhelimen käyttö kotiverkon ulkopuolella (esim.
ulkomailla).
Puhelimen salasana
Puhelimen lukituksen avaamiseen käytettävä
turvakoodi silloin, kun puhelimen lukitustoiminto on
asetettu kytkeytymään automaattisesti aina, kun
puhelimesta katkaistaan virta.
SIM-kortti (Subscriber Identification Module)
Mikropiirin sisältävä kortti, jossa on kaikki puhelimen
käyttöä varten tarvittavat tiedot (verkko- ja
muistitiedot sekä palvelun tilaajan henkilökohtaiset
tiedot). SIM-kortti asetetaan puhelimen takana
olevaan pidikkeeseen akun alle.
Soitonsiirto
Puhelunesto
Puhelut voidaan ohjata toiseen numeroon.
Toiminto, jolla voidaan rajoittaa puhelujen
vastaanottoa ja soittamista.
Tekstiviestipalvelut
Puhelun pito
Soiton asettaminen odotustilaan, jotta voidaan
vastata toiseen puheluun tai soittaa toinen puhelu.
Kahta samanaikaista puhelua voidaan vuorotella
tarvittaessa.
PUK-koodi (PIN Unblocking Key)
Turvakoodi, jolla puhelimen lukitus voidaan avata sen
jälkeen, kun PIN-koodi on syötetty väärin kolme
kertaa peräkkäin. Verkko-operaattori on toimittanut
tämän 8-numeroisen koodin SIM-kortin mukana.
132
Verkkopalvelu tekstiviestien lähettämiseen ja
vastaanottamiseen matkapuhelimesta toiseen.
Kirjoitettua tai vastaanotettua viestiä (enintään
160 merkkiä) voidaan lukea näytöllä, ottaa vastaan,
muokata tai lähettää eteenpäin.
Valintanäppäimet
Puhelimen
ja
-merkeillä merkityt näppäimet,
joiden käyttötarkoitus:
• Vaihtelee parhaillaan käytettävän toi minnon
mukaan
• Ilmoitetaan näytön alarivillä ko. näppäimen
yläpuolella
133
Sanasto
Hakemisto
Vastaajapalvelu
Tietokoneistettu puhelinvastaajapalvelu, joka vastaa
automaattisesti puheluihin ollessasi tavoittamattomissa,
toistaa tervehdyksen (mahdollisesti itse nauhoittamasi)
ja nauhoittaa soittajan viestin.
A
K
ABC tekstitila • 38
Aika
asetus (6-5-1) • 106
maailma (6-4) • 105
muoto • 106
puhelu (1-4) • 56
Aikataulut (6-1) • 99
Akkujen lataaminen • 18
Aktiivinen rivi (5-1-#) • 84
Akut
asennus • 15
lataaminen • 18
turvaohjeet • 125
tyhjenemisilmoitus • 19
ALS • 117
Asetukset (2-5) • 62
aika • 106
herätys (6-2) • 101
indikaattorin väri • 97
kieli • 80
LCD/LED asetukset
(5-4) • 96
maailmanaika (6-4) • 105
Kello (6-5) • 106
tyyppi • 97
Kieli (5-1-3) • 80
Kirjaimet
syöttäminen • 35
tilojen vaihtaminen • 36
Kontrasti (5-4-3) • 97
Koputus
puhelut • 30; 89
Kortti
SIM-kortin asennus • 15
Korvakuulokkeen
äänenvoimakkuus • 24
Kuva
näyttö • 97
Kuvakkeet • 13
Kuvaviestit (2-7) • 64
Kytkentä/katkaisu
mikrofoni • 28
puhelin • 20
Käyttäjäryhmät • 92
Käyttökoodit • 122
puhelin (5-1) • 79
päivämäärä • 106
turvallisuus (5-3) • 93
valinta • 48
verkko (5-2) • 84
WAP-selain (5-5) • 98
Asetusten nollaus (5-1-*) • 84
Automaattinen
vastaus (5-1-8) • 82
C
CUG (5-2-6) • 92
E
Ei vastaamatta
puhelut (1-1) • 26; 55
H
Herätys (6-2) • 101
Hoito • 129
Huolto • 129
Hälytysääni (4-4) • 45; 75
Hätäpuhelut • 8; 130
134
L
Laskin (6-3) • 103
LCD/LED asetukset
(5-4) • 96
kontrasti (5-4-3) • 97
näytön osat • 12
LED-osoitin • 14
Linja
aktiivinen • 84
tunnistus (5-2-5) • 91
Lisälaitteet • 9
Lukitus
näppäimet • 21; 83
puhelin (5-3-3) • 94
SIM-kortti (5-3-5) • 95
Lähettäminen
näppäinäänet • 34
sanomat • 61
Lähetys (2-6) • 63
M
Maailmanaika (6-4) • 105
Merkit
syöttäminen • 35
tilojen vaihtaminen • 36
Merkkivalo (5-1-6) • 82
135
Hakemisto
M (jatkuu)
Mikrofonin mykistys • 28
Minuuttilaskuri (4-8) • 77
Muistikirja (6) • 99
Muistin tila • 44
Muokkaus
aikataulut • 101
puhelinmuistion
numerot • 44
sanomat • 60
vastaamatta jääneet
puhelut • 27
Mykistys
mikrofoni • 28
näppäinäänet • 34
N
Neuvottelupuhelut • 32
Nimet
haku/soitto • 46
puhelinmuistioon
tallentaminen • 41
syöttäminen • 35
Nimien/numeroiden
hakeminen • 46
Numeroiden kopiointi
puhelinmuistiosta • 44
Numerot
haku/soitto • 46
korjaus • 22
muokkaus
puhelinmuistio • 44
vastaamatta jääneen
numeron • 27
oma • 80
puhelinmuistion
kopiointi • 44
tyhjentäminen • 44
sallitut numerot • 95
soitontoisto • 23
automaattisesti • 82
syöttäminen • 40
tallennus • 41
tila • 40
Näppäinlukko (5-1-0) • 83
Näppäimet • 10; 11
Näppäinäänet
lähetys • 34
mykistys • 34
valinta • 76
äänenvoimalluuden • 24
Näppäinten lukitseminen • 83
136
Hakemisto
N (jatkuu)
Näyttö • 12
kieli • 80
kontrasti • 97
kuvakkeet • 13
Näyttökuva • 97
O
Oma numero (5-1-2) • 80
Oma soittoääni (4-2) • 73
Ongelman
ratkaiseminen • 119
Operaattorin logo • 58
P
Palvelu
numeroihin soittaminen
(SDN) • 46
valo (5-1-6) • 14; 82
värit • 97
Pelit (7) • 107
Pikalaturi • 18
Pikavalinta • 45
Pikavastaus (5-1-4) • 81
PIN • 123
tarkistus (5-3-1) • 94
vaihtaminen (5-3-2) • 94
PIN2 • 123
vaihtaminen (5-3-7) • 96
Poisto
aikataulut • 101
puhelinmuistion
numerot • 44
vastaamatta jääneet
puhelut • 27
Puhekomento (3-2) • 69
Puhelin
asetukset (5-1) • 79
lukitus (5-3-3) • 94
salasana • 95; 122
Puhelinluettelon
kopioiminen • 44
numeroiden korjaus • 22
Puhelinmuistio • 41
haku/soitto • 46
hälytysääni • 44
muistin tila • 44
numeroiden
kopiointi • 44
liittäminen • 44
muokkaus • 44
tyhjennys • 44
P
(jatkuu)
Puhelinmuistio (jatkuu)
numeroiden/nimien
tallentaminen • 41
puheluiden
soittaminen • 23; 46
soittaminen • 46
soittoäänet • 45
toimintojen • 42
värit • 45
Puheluiden pito • 30; 89
Puhelujen
hinnat (1-5) • 57
hylkääminen • 25
kestot (1-4) • 56
Puhelun
esto (5-2-2) • 87
salasana • 89; 124
Puhelut
esto (5-2-2) • 87
hinta • 57
hylkääminen • 25
hätäpuhelut • 8; 130
kesto (1-4) • 56
koputus (5-2-3) • 89
lopetus • 23
neuvottelu • 32
numeron haku
puhelinmuistiosta • 46
pito • 30; 89
puhelinmuistion
kautta • 41
siirto (5-2-1) • 85
soitetut (1-3) • 56
soitontoisto • 23
automaattisesti • 82
soittaminen • 22
ulkomaille • 22
vastaamatta jääneet
(1-1) • 26; 55
vastaaminen • 25
toinen puhelu • 31
vastatut (1-2) • 55
viime (1) • 55
Puhememo (3-3) • 69
nauhoitus • 70
poisto • 70
toisto • 70
Puhetoiminnot (3) • 66
P
(jatkuu)
Puhevalinta (3-1) • 24; 66
käyttäminen • 67
nauhoitus • 67
nauhoitettujen
nimien/numeroiden
toisto • 68
numeroiden
poistaminen • 68
PUK • 124
PUK2 • 124
Päivämäärä
asetus (6-5-2) • 106
muoto (6-5-3) • 106
R
Ratkaiseminen
ongelmat • 119
Ryhmät
käyttäjä • 92
S
Salasana
esto • 124
vaihtaminen • 89
puhelin • 122
vaihtaminen
(5-3-4) • 95
Sallitut numerot (FDN)
tila (5-3-6) • 95
Sanomaluettelo (2-4) • 62
Sanomat
asetus (2-5) • 62
kirjoitus (2-3) • 61
luettelo (2-4) • 62
lukeminen (2-2) • 59
lähetys (2-6) • 63
operaattorin logo • 58
soittoääni • 73
sanomaääni (4-6) • 76
tervehdys (5-1-1) • 79
vastaaja (2-1) • 58
Sanomien
kirjoitus (2-3) • 61
lukeminen (2-2) • 59
SDN • 46
Selain
asetukset (5-5) • 98
käyttö (8) • 111
SIM-kortti
asennus • 15
lukitus (5-3-5) • 95
turvaohjeet • 15
137
Hakemisto
U
Ulkopuolinen verkko • 90
138
Äänenvoimakkuuden
korvakuuloke • 24
näppäin • 24
pelit • 107
soitto (4-3) • 75
Äänetön tila • 11
Äänetön toiminta • 20
Ääni
kytkentä (4-9) • 78
näppäin (4-5) • 76
oma soittoääni (4-2) • 73
sanoma (4-6) • 76
soitto (4-1) • 72
virhe (4-7) • 77
Ääniaktivointi (3-4) • 71
Paina Vastaa-näppäintä.
.
Puhelun lopetus Paina lyhyesti
Paina
tai
Säädä
korvakuulokkeen puhelun aikana.
äänenvoimakkuus
.
➁ Paina
➀ Näppäile numero.
Puhelun
soittaminen
Puhelimeen
vastaaminen
• Kummankin valintanäppäimen (
)
yläpuolella oleva teksti (näytön alarivillä)
ilmoittaa niiden toiminnan.
Ä
➄ Vahvista painamalla OK.
Yhdistä
soittoääni (4-9) • 78
vastaajaan (2-1-1) • 59
➃ Selaa valikkovaihtoehtoja
tai
, kunnes
haluamasi vaihtoehto on
valittuna.
Y
➂ Paina Valitse.
Paina ja pidä
painettuna .
WAP-selain (8) • 111
asekutset (5-5) • 98
Kytkentä
päälle/pois
Pikaohje
W
➁ Selaa valikkovaihtoehtoja
tai
, kunnes
löydät haluamasi valikon.
Taustavalot (5-1-5) • 14; 81
Teksti
tilojen vaihtaminen • 36
syöttäminen • 35
Tervehdysviesti (5-1-1) • 79
Toimintojen/asetusten
valinta • 48
Toisto
automaattisesti • 82
viimeinen numero • 23
Turva-asetukset (5-3) • 93
Turvallisuus
akut • 125
tiedot • 127
turvaohjeet • 7
Tyhjenemisilmoitus • 19
Tyhjennys
aikataulut • 101
puhelinmuistion
numerot • 44
vastaamatta jääneet
puhelut • 27
T9 tila • 36
Vaihtaminen
PIN (5-3-2) • 94
PIN2 (5-3-7) • 96
puhelunesto
salasana • 89
salasana (5-3-4) • 95
tekstitilat • 36
Valikot • 50-54
Valintanäppäimet • 48
Vastaajan palvelinnumero
(2-1-2) • 59
Vastaaminen
puhelu • 25
toinen puhelu • 31
Vastatut puhelut (1-2) • 55
Verkkopalvelut (5-2) • 84
Verkon valinta (5-2-4) • 90
Viime puhelut (1) • 55
Virheääni (4-7) • 77
Väri
merkkivalo • 14; 97
Värinä • 76
SGH-N620 GSM-puhelin
T
V
➀ Paina Menu.
(jatkuu)
SMS
katso Sanomat
Soitetut puhelut (1-3) • 56
Soitonsiirto (5-2-1) • 85
Soitontoisto (5-1-7) • 82
Soitontoisto viimeiseen
automaattinen • 82
numeroon • 23
Soittajan tunnistaminen • 83
Soittaminen • 22
Soittoääni (4-1) • 72
oma (4-2) • 73
tyyppi • 75
äänenvoimakkuus
(4-3) • 75
Soittoääniviestit • 72
Suljettu käyttäjäryhmä
(5-2-6) • 92
Symbolitila • 40
Mene
valikko
toimintoon
S
139
•2-9
Paina ja pidä painettuna
sopiva numeronäppäin.
Pikavalinta
SIMmuistipaikoilla
• 10 ja yli
-näppäintä.
Paina ja pidä
painettuna
.
Paina ja pidä
painettuna
.
➂ Paina Soitavalintanäppäintä.
➁ Paina
➀ Paina sopivia näppäimiä.
Yhdistä
vastaajapalvelimeen
Kytke
äänetön
toiminta
päälle/pois
Numeroiden
tallennus
puhelinmuistioon
Numeron
haku
puhelinmuistiosta
➀ Näppäile numero.
➁ Paina Tall..
➂ Näppäile nimi.
➃ Paina Tall.valintanäppäintä.
➄ Muuta tarvittaessa
tallennuspaikkaa.
➅ Paina OK.
➀ Paina Muisti.
➁ Syötä nimen alku.
➂ Paina Hae.
➃ Selaa muistia
➄ Soita numeroon
painamalla
.
tai
.
Download PDF

advertising