Samsung | SGH-A400BA | Samsung SGH-A400BA Bruksanvisning

* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimestasi
riippuen siihen asennetusta ohjelmasta tai operaattoristasi.
SGH-A400
WAP-selain
Käyttöopas
ELECTRONICS
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-02441A
Suomi. 11/2001. Rev. 1.0
Sisällys
Tietoa WAP-selaimesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
WAP-selaimen asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
WAP-selaimeen pääseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAP-selaimen valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
7
Käytön aloitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
WAP-selaimen käynnistäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAP-selaimesta poistuminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
Mikä WAP on?
WAP (Wireless Application Protocol) on portti
matkaviestindatan uuteen maailmaan. Se tarjoaa
universaalin standardin, jonka avulla pääset
webiin perustuviin interaktiivisiin tietopalveluihin
ja sovelluksiin suoraan matkapuhelimestasi.
WAP-selaimen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Valintanäppäinten käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
WAP-selaimen selailu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tekstin, numeroiden ja symbolien syöttäminen . . . . . . . . 11
WAP-selaimen valikoiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Valikkovaihtoehtojen käyttö ja valinta . . . . . . . . . . . . . .
Lataa uud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alkuun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirjanmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merk. sivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tietoja Phone.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisäaset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Näytä URL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aloitussivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lähtevät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UP.Browser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
3
Tietoa WAPselaimesta
Puhelimessasi on WAP (Wireless Application Protocol) selain, jonka avulla pääset Wireless Webiin.
WAP-selaimen avulla voit:
• saada puhelimesi kautta tuoreinta tietoa
• tarkastella suosittujen Internet-sivujen, kuten
Yahoo!®, CNN MobileSM ja the Weather Channel®,
erityissuunniteltuja tekstiversioita
Wireless Webin selailu puhelimellasi on erilaista kuin
selailu tietokonetta käyttäen, sillä verkko-operaattorit
ovat:
• valinneet ainoastaan sivustonsa tärkeimmät kohdat
langattomien puhelinten käyttäjille
• poistaneet suurimman osan grafiikasta
Aina kun käynnistät WAP-selaimen, puhelin kytkeytyy
Wireless Webiin ja palveluosoittimen kuvake ( )
ilmestyy näyttöön ilmoittaen että:
• olet kytkettynä Wireless Webiin
• sinua laskutetaan vastaavasti (hinnat vaihtelevat
valitsemasi palveluvaihtoehdon mukaan)
WAP-selain lopettaa yhteyden verkkoon oltuaan tietyn
aikaa toimimattomana ja kytkeytyy tarvittaessa
automaattisesti uudelleen. Tästä syystä saatat huomata,
että sinua laskutetaan useista verkkoyhteyksistä yhden
ainoan yhteysjakson aikana. Tämä on normaalia ja sen
tarkoituksena on pitää laskusi mahdollisimman pienenä.
WAP-selaimen
asetukset
Ennen kuin käytät WAP-selainta, sinun on säädettävä
verkko-operaattorisi käyttämän välimuistipalvelimen
parametrit.
WAP-selaimeen pääseminen
Toimi seuraavasti päästäksesi WAP-selainvalikkoon.
1. Kun näyttö on perustilassa, siirry valikkotoimintoihin
painamalla Valikko-valintanäppäintä.
<OPERAATTORI>
12:57
La 14 Maa
Valikko
Nimi
2. Paina
tai
kerran tai useampia kertoja, kunnes
WAP-Selain-valikko näkyy näytollä, ja paina sen
jälkeen Valitse. Voit painaa myös
-näppäintä
suoraan.
Verkkopalv
elut
WAP Selain
Valitse
4
8
5
WAP-selaimen asetukset
3. Paina
tai
-näppäintä kerran tai useasti, kunnes
haluamasi vaihtoehto näkyy tummenneltuna. Paina
Valitse-valintänäppäintä.
W AUPs-isnegl aYiomuern WaAsPe tBurkosweste r
Vaihtoehto
Profiilit
Kuvaus (jatkuu)
Voit asettaa viisi välimuistipalvelinta
WAP-selaimelle.
Tyhjennä
muisti
Poistaa välimuistiin tallennetun tiedon
(puhelimen väliaikaista muistia käytetään
tallentamaan WWW-sivut, joilla on
viimeksi käyty).
WAP Selain
1 Koti
2 Suosikit
3 http://
Valitse
8.1
WAP-selaimen valitseminen
Vaihtoehto
Koti
Kuvaus
Yhdistää puhelimen verkkoon ja siirtää
Wireless Webin verkko-operaattorin
kotisivun puhelimeesi.
WAP-selaimen konfigurointi:
1. WAP-selaimen valikon sisällä valitse Profiilit
käyttämällä
ja
-näppäimiä ja paina sitten
Valitse-valintanäppäintä.
Suosikit
Voit tallentaa suosikki www-sivujesi
URL-osoitteita. Pääset tähän valikkoon
suoraan painamalla ja pitämällä alhaalla
-näppäintä käyttäessäsi WAP-selainta.
Tallentaaksesi URL-osoitteen valitse tyhjä
paikka ja syötä osoite.
Valittavina on kolme alavalikkoa. Valitse
Siirry URL päästäksesi sivulle nopeasti,
Muokkaa syöttääksesi tai muokataksesi
valittua osoitetta ja Pyyhi poistaaksesi
valitun osoitteen.
http://
6
Voit syöttää käsin www-sivun
URL-osoitteen, jonne haluat päästä.
Pääset tähän valikkoon suoraan
painamalla ja pitämällä alhaalla
-näppäintä käyttäessäsi WAP-selainta.
2. Valitse välimuistipalvelin ja syötä tarvittavat
parametrit. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.
Parametri
Kuvaus
Palvelun
nimi
HTTP-välimuistipalvelimen nimi.
Kotisivu URL Aloituskotisivun osoite. Kun
oletuskotisivu ilmestyy näyttöön, voit
poistaa sen käyttämällä C-näppäintä
ja syöttää oman valintasi.
Turva
Tiedonsiirtotila: Secure suojataksesi
tietosi asiattomilta; muutoin NonSecure.
7
WAP-selaimen asetukset
Käytön aloitus
WAP-selaimen käynnistäminen
Parametri
Kuvaus (jatkuu)
IP osoite
IP-osoite vaaditaan yhdistettäessä
Internetiin.
Käyttäjän nimi
PPP-palvelimen
yhteydenottotunniste.
Salasana
PPP-palvelimen salasana.
Yhteys
PPP-palvelimen puhelinnumero.
Yhteystyyppi
Faksipuhelutyyppi: Analogue tai
ISDN.
Huomautus: WAP-selaimen asetukset saattavat
vaihdella riippuen operaattorista. Kysy
lisätietoja operaattoriltasi.
3. Kun olet tyytyväinen kuhunkin parametriin, paina
Valitse tai OK-valintanäppäintä.
4. Kun olet päättänyt WAP-selaimen konfiguroinnin,
paina
-näppäintä.
Huomautus: Kun käytät WAP-selainta ensimmäisen
kerran, sinulle neuvotaan turvallisuutta
koskeva toimintosarja. Opastus kestää
3 - 5 minuuttia. Noudata näytössä näkyviä
kehoittimia toimintosarjan loppuun
suorittamiseksi. (Tämä on välttämätöntä
ainoastaan ensimmäisellä palvelun
käyttökerralla).
WAP-selaimen käynnistämiseksi perusnäytön näkyessä
paina
-näppäintä tai paina Valikkovalintanäppäintä, jota seuraa
ja
-näppäimet.
Yhteys verkko-operaattoriin on toiminnassa ja vastaava
kotisivu näkyy näytöllä.
WAP-selaimen aloitusikkunan sisältö riippuu Wireless
Webin verkko-operaattoristasi. Kun haluat selata
näyttöä, käytä
ja
-näppäimiä.
Huomautus: Kun haluat päästä aloituskotisivulle muilta
WAP-selaimen näytöiltä, käytä Homevaihtoehtoa. Lisätietoa WAP-selaimen
valikoista löydät sivulta 12.
WAP-selaimesta poistuminen
Paina
8
-näppäinta, kun haluat poistua selaimesta.
9
WAP-selaimen käyttö
WAP-selaimen käyttö
Valintanäppäinten käyttö
WAP-selaimen näytön alaosassa on selaimen komennot
sisältävä palkki. Palkin alla olevia -valintanäppäimiä
käytetään komentojen suorittamiseen. Näitä kahta
näppäintä kutsutaan valintanäppäimiksi, koska niiden
toiminnot muuttuvat käytössä olevasta WAP-selaimen
sovelluksesta riippuen.
Tekstin, numeroiden ja symbolien
syöttäminen
Kun sinua kehotetaan syöttämään teksti, nykyinen
tekstin syöttötila näkyy näytöllä.
Valittavana ovat seuraavat tilat:
Tila
alpha/
ALPHA
SYM 1 ~ 3
WAP-selaimen selailu
Kun haluat...
Näin...
Selata ja
valita selaimen kohtia
Paina
ja
kunnes
symboli osoittaa haluamaasi
kohtaa, ja paina sen jälkeen
OK, jolla vahvistat valinnan.
Valita numeroidun
kohdan
Paina vastaavaa
numeronäppäintä.
Palaa
edelliselle sivulle
Paina Back tai C.
Palaa
aloituskotisivulle
Valitse Home-valikkovaihtoehto; lisätietoa tästä
vaihtoehdosta löydät
sivulta 12.
10
NUM
word/
WORD
Kuvaus
Voit syöttää kirjaimia aakkosiin. Paina
vastaavaa näppäintä, kunnes haluamasi
kirjain näkyy näytöllä.
Voit syöttää erilaisia symboleja ja
välimerkkejä. Lisää symboleja saat
painamalla Lisyää-valintanäppäintä.
Voit syöttää numeroja.
Voit syöttää sanoja painamalla ainoastaan
yhtä näppäintä kirjainta kohti. Tämän tilan
saatavuus riippuu verkko-operaattoristasi.
Päästäksesi WAP-selaimen valikkoon tai
aloituskotisivulle tässä tilassa pidä
-näppäintä painettuna.
Kun haluat...
Vaihtaa tilaa
Näppäillä välilyönnin
Vuorotella isojen ja
pienten kirjainten
välillä
Muokata tekstiä
Näin...
Paina oikeaa valintanäppäintä
kerran tai useampia kertoja.
Paina
-näppäintä.
Paina -näppäintä.
• Aseta kohdistin korjattavien
merkkien oikealle puolelle.
• Paina C yhden tai
useamman kerran.
• Syötä oikeat merkit.
11
WAP-selaimen valikoiden käyttö
WAP-selaimen
valikoiden käyttö
Kirjanmer.
Valikkovaihtoehtojen käyttö ja valinta
Tämän vaihtoehdon avulla voit ladata kirjanmerkeissä
olevan WWW-sivun suoraan.
Kun käytät WAP-selainta Wireless Webin selailuun,
käytössäsi on useita valikkovaihtoehtoja.
Valitse haluamasi sivu kirjanmerkkiluettelosta
käyttämällä
ja
-näppäimiä, ja paina sen jälkeen
OK-valintanäppäintä päästäksesi valitsemallesi sivulle.
Saat valikkovaihtoehdon esiin seuraavasti.
1. Paina -näppäintä.
Valikko näkyy näytössä.
2. Tummenna haluamasi vaihtoehto painamalla
ja
.
3. Valitse vaihtoehto painamalla OK-valintanäppäintä.
4. Valitse tarvittaessa myöhempi vaihtoehto käyttämällä
ja
-näppäimiä ja vahvista painamalla OK.
Huomautus: Valikot saattavat vaihdella WAP-selaimesi
versiosta riippuen.
Lataa uud.
Tämä vaihtoehto päivittää nykyisen sivun.
Alkuun
Tämän vaihtoehdon avulla voit aina palata takaisin
Wireless Webin verkko-operaattorin aloituskotisivulle.
12
Huomautus: Jotta voit käyttää Kirjanmer.-toimintoa,
sinun on ensin asetettava haluamasi
sivusto kirjanmerkiksi käyttämällä alla
olevaa Mark Site-vaihtoehtoa.
Merk. sivu
Useimmat sivut voidaan asettaa kirjanmerkiksi, minkä
jälkeen niihin voi päästä suoraan kaikilta WWW-sivuilta.
Kirjanmerkit vähentävät niiden vaiheiden määrää, joita
tarvitaan annetulle sivulle pääsemiseen, ja säästävät
siten aikaasi.
Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käydä sivulla
säännöllisesti.
Tietoja Phone.com
Tämän vaihtoehdon avulla saat tietoa:
• Phone.Com, Inc:stä
• WAP-selaimen versiostasi
13
WAP-selaimen valikoiden käyttö
WAP-selaimen valikoiden käyttö
Lisäaset.
Offline
Tämän vaihtoehdon avulla pääset seuraaviin
edistyksellisiin ominaisuuksiin.
Useimmat sovellukset on tallennettu palvelimeen, johon ei
ole mahdollista päästä Wireless Webin peittoalueen
ulkopuolella. Jotkut sovellukset voidaan kuitenkin tallentaa
puhelimesi välimuistiin, jolloin voit käyttää niitä puhelimen
ollessa offline (poiskytkettynä). Voit poistaa liitetyn
sivuston välimuistista kaikkina aikoina.
Näytä URL
Tämä edistyksellinen ominaisuus näyttää sen sivuston
URL-osoitteen, johon puhelimesi on sillä hetkellä
yhdistetty. Sen avulla voit myös valita sen hetkisen
sivuston aloituskotisivuksi.
Huomautus: Jos yrität tallentaa enemmän kuin 15
sivustoa, viesti ilmoittaa luettelossa
ensimmäisenä olevan sivuston
poistamisesta, jotta uutta sivustoa varten
voidaan luoda tilaa.
Kun haluat...
Näin...
Sivuston poistaminen offline services -luettelosta:
Valita sen hetkisen
sivun aloituskotisivuksi
Paina Valitse-valintanäppäintä ja
vahvista asetuksesi painamalla
OK-valintanäppäintä.
1. Valitse sivusto käyttämällä
ja
-näppäimiä.
2. Paina Erase.
Peruuttaa asetuksesi Paina Peru-valintanäppäintä.
Lähtevät
Aloitussivu
Tämä edistynyt toiminto varastoi selaimelta lähtevät
kehotukset, niin että ne voidaan käsitellä myöhemmällä
päivämäärällä.
Tämän edistyksellisen ominaisuuden avulla voit muuttaa
aloituskotisivun manuaalisesti.
Kun haluat...
Valita sen hetkisen
Paina OK-valintanäppäintä.
sivun aloituskotisivuksi
Muuttaa kotisivua
Syötä vaadittu URL.
manuaalisesti
Lisätietoa tekstin, numeroiden ja symbolien
syöttämisestä löydät sivulta 11.
14
UP.Browser
Näin...
Jos selain ei toimi kunnolla, valitse tämä vaihtoehto, jolla
voit käynnistää selaimen uudelleen siitä poistumatta.
Salaus
Verkko-operaattori asettaa tämän edistyksellisen
ominaisuuden automaattisesti. Sinun ei tarvitse muuttaa
sitä.
15
Download PDF

advertising