Samsung | SGH-P400 | Samsung SGH-P400 Bruksanvisning

* Osa taman kayttooppaan sisallosta saattaa poiketa puhelimesi omi
naisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai kayttamasi
operaattorin mukaan.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-04180A
Finnish. 09/2003. Rev. 1.0
KOLMITAAJUUSGPRS-PUHELIN
SGH-P400
Sisältö
Tärkeitä turvallisuusohjeita .................................. 7
Pakkauksen avaaminen ........................................ 9
Puhelin ............................................................... 10
Puhelimen osat .......................................................
Näyttö ...................................................................
Merkkkivalo ...........................................................
Kamera .................................................................
10
13
15
16
Käytön aloitus ..................................................... 17
SIM-kortin asentaminen .......................................... 17
Akun lataaminen ..................................................... 19
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen ........... 21
Puhelutoiminnot ................................................. 22
Puhelun soittaminen ................................................
Äänenvoimakkuuden säätäminen ..............................
Puheluun vastaaminen ............................................
Vastaamatta jääneet puhelut ....................................
Siirtyminen nopeasti äänettömään tilaan ....................
22
24
25
26
28
Toimintojen ja asetusten valitseminen ............... 29
Puhelinmuistio .................................................... 31
Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen ....................
Puhelinmuistion toiminnot ........................................
Numeron etsiminen puhelinmuistiosta .......................
Käyttäjäryhmän muokkaaminen ...............................
Pikavalinta .............................................................
Kaikkien puhelinmuistion tietojen poistaminen ............
Muistin tilan tarkistaminen .......................................
SDN ......................................................................
31
34
35
37
38
40
41
41
Tekstin syöttäminen ........................................... 42
Tekstin syöttötilan vaihtaminen ................................
T9-tilan käyttäminen ...............................................
Aakkostilan käyttäminen ..........................................
Numerotilan käyttäminen .........................................
Erikoismerkkitilan käyttäminen .................................
2
43
44
46
47
48
3
Sisältö
Sisältö
Toiminnot puhelun aikana .................................. 49
Kamera ............................................................... 92
Puhelun asettaminen pitoon .....................................
Valikkotoimintojen käyttäminen ................................
Mikrofonin mykistäminen .........................................
Näppäinäänten vaimentaminen/ lähettäminen ............
DTMF-äänien lähettäminen .......................................
Numeron etsiminen puhelinmuistiosta .......................
Toiseen puheluun vastaaminen .................................
Neuvottelupuhelun soittaminen .................................
Kuvan ottaminen ....................................................
Ota ja lähetä (Valikko 4.1) ..............................................
Uusi kuva (Valikko 4.2) ...................................................
Omat kuvat (Valikko 4.3) ................................................
49
50
51
52
52
53
53
54
Valikkojen käyttäminen ...................................... 57
Valikkotoiminnon valitseminen selaamalla .................. 57
Valikkotoiminnon valitseminen pikavalintanumeron avulla
58
Valikkotoiminnot ..................................................... 58
Tekstiviestit ........................................................ 64
Saapuneet (Valikko 1.1) .................................................
Lähtevät (Valikko 1.2) .....................................................
Kir joita uusi (Valikko 1.3) ..............................................
Mallit (Valikko 1.4) ..........................................................
Profiilit (Valikko 1.5) ........................................................
Poista kaikki (Valikko 1.6) ...............................................
Muistin tila (Valikko 1.7) .................................................
Vastaaja (Valikko 1.8) .....................................................
Lähetys (Valikko 1.9) ......................................................
64
66
67
70
70
72
72
73
74
Kuvaviestit ......................................................... 76
Saapuneet (Valikko 2.1) .................................................
Lähtevät (Valikko 2.2) .....................................................
Luonnos (Valikko 2.3) .....................................................
Kir joita uusi (Valikko 2.4) ..............................................
Mallit (Valikko 2.5) ..........................................................
Poista kaikki (Valikko 2.6) ...............................................
Muistin tila (Valikko 2.7) .................................................
Asetukset (Valikko 2.8) ...................................................
MMS-profiili (Valikko 2.9) ................................................
76
79
80
80
84
85
85
86
87
Viime puhelut ..................................................... 88
Ei vast. puhelut (Valikko 3.1) ...........................................
Vastatut puhelut (Valikko 3.2) .........................................
Soitetut puhelut (Valikko 3.3) .........................................
Poista kaikki (Valikko 3.4) ...............................................
Puhelujen kestot (Valikko 3.5) ........................................
Puhelujen hinnat (Valikko 3.6) ........................................
4
88
89
89
90
90
91
92
94
95
95
Ääni asetukset .................................................... 96
Soittoääni (Valikko 5.1) ..................................................
Soitt. voimakkuus (Valikko 5.2) ......................................
Hälytysääni (Valikko 5.3) ................................................
Näppäinääni (Valikko 5.4) ...............................................
Viestiääni (Valikko 5.5) ...................................................
Kansiääni (Valikko 5.6) ...................................................
Virran kytkentä/katkaisu (Valikko 5.7) ...........................
Lisä-äänet (Valikko 5.8) ..................................................
96
96
97
97
98
99
99
99
Puhelin asetukset ............................................. 101
Infrapuna-aktivointi (Valikko 6.1) ..................................
Näyttöasetukset (Valikko 6.2) ........................................
Tervehdysviesti (Valikko 6.3) .........................................
Oma numero (Valikko 6.4) .............................................
Kieli (Valikko 6.5) ...........................................................
Turva-asetukset (Valikko 6.6) ........................................
Lisäasetukset (Valikko 6.7) ............................................
Pika (Valikko 6.8) ...........................................................
Asetusten nollaus (Valikko 6.9) ......................................
101
102
105
105
106
106
109
110
110
Kello asetukset ................................................. 111
Hälytys (Valikko 7.1) ......................................................
Kalenteri (Valikko 7.2) ...................................................
Aika & pvm (Valikko 7.3) ...............................................
Laskin (Valikko 7.4) .......................................................
Muistilista (Valikko 7.5) ..................................................
Puhemuistio (Valikko 7.6) ..............................................
Valuutanvaihto (Valikko 7.7) ..........................................
111
112
115
116
116
119
121
Verkko palvelut ................................................. 122
Soitonsiirto (Valikko 8.1) ................................................
Puhelunesto (Valikko 8.2) ..............................................
Koputus (Valikko 8.3) ....................................................
Verkon valinta (Valikko 8.4) ...........................................
Numeron näyttö (Valikko 8.5) ........................................
Suljettu käyttäjäryhmä (Valikko 8.6) .............................
Taajuusvalinta (Valikko 8.7) ..........................................
122
124
126
127
128
128
130
5
Sisältö
Huvit ................................................................. 131
WAP-selain (Valikko 9.1) ................................................
Pelit (Valikko 9.2) ..........................................................
Äänet (Valikko 9.3) ........................................................
Kuvat (Valikko 9.4) ........................................................
Poista kaikki (Valikko 9.5) ..............................................
Muistin tila (Valikko 9.6) ................................................
131
138
140
140
141
141
Vianmääritys .................................................... 142
Käyttökoodit ..................................................... 145
Puhelimen salasana ...............................................
PIN-KOODI ..........................................................
PUK-koodi ............................................................
PIN2-KOODI ........................................................
PUK2-koodi ..........................................................
Puheluneston salasana ..........................................
145
146
146
147
147
148
Terveys ja turvallisuus ...................................... 149
Altistuminen radiotaajuiselle energialle (SAR-tiedot) ..
Akkujen käyttöohjeita ...........................................
Liikenneturvallisuus ...............................................
Käyttöympäristö ...................................................
Elektroniset laitteet ...............................................
Räjähdysalttiit alueet .............................................
Hätäpuhelut .........................................................
Muita tärkeitä turvallisuusohjeita ............................
Hoito ja huolto .....................................................
149
150
152
154
154
156
157
158
159
Sanasto ............................................................. 161
Hakemisto ........................................................ 166
Pikaohje ........................................................... 171
6
Tärkeitä
turvallisuusohjeita
Lue nämä ohjeet, ennen kuin käytät
matkapuhelintasi. Ohjeiden laiminlyöminen saattaa
johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.
Liikenneturvallisuus ennen kaikkea
Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin
ajoneuvo.
Sulje puhelin tankkauksen ajaksi
Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa
(huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien
läheisyydessä.
Sulje puhelin lentokoneessa
Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä.
Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska
ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.
Sulje puhelin sairaalassa
Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähistössä.
Noudata ohjeita ja sääntöjä.
Häiriöt
Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka
voivat vaikuttaa niiden toimintaan.
Erityismääräykset
Noudata aina eri paikoissa voimassa olevia
määräyksiä ja sulje aina puhelimesi, kun sen käyttö
on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä ja
vaaratilanteita (esim. sairaalassa).
7
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Järkevä käyttö
Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa
(korvaa vasten). Vältä antennin tarpeetonta
koskettamista, kun puhelin on päällä.
Pakkauksen
avaaminen
Pakkauksen sisältö:
Hätäpuhelut
Varmista, että puhelin on päällä ja että puhelin on
yhteydessä verkkoon. Näppäile sen alueen
hätänumero, jossa olet, ja paina sitten
näppäintä. Tietyt lisäominaisuudet täytyy poistaa
käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun.
Anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman
tarkasti. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat
siihen luvan.
Puhelin
Pikalaturi
Vedenpitävyys
Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.
Akut
Kuulokemikrofoni
Lisälaitteet ja akut
Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä
lisävarusteita ja akkuja. Muiden laitteiden käyttö
voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa
vaaratilanteen.
Käyttöohjeet
Ohjelmisto (CD-ROM)
Datakaapeli
Sormihihna
Valtuutettu huolto
Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata
puhelimen.
Lisätietoja on “Terveys ja turvallisuus” sivulla 149.
8
Voit lisäksi hankkia seuraavat lisävarusteet
paikalliselta Samsungin jälleenmyyjältä:
• vakioakut ja ohuet akut
• kuulokemikrofoni
• hands-free-sarja
• autopidike
• tupakansytytinsovitin
• nahkakotelo
• pikalaturi/sovitin
• akkulaturi
9
Puhelin
Puhelin
Näppäin Kuvaus
Puhelimen osat
Valikkotilassa tällä näppäimellä voi selata
valikoita ja puhelinmuistiota.
Seuraavissa kuvissa on esitetty puhelimen
tärkeimmät osat:
Perustilassa tällä näppäimellä voi käyttää
suoraan usein tarvittavia
valikkotoimintoja. Lisätietoja
pikanäppäimistä on sivulla 110.
Korvakuuloke
Näyttö
Käännettävä
kansi
Tekstiä kirjoitettaessa tällä näppäimellä
voi siirtää kohdistinta vasemmalle tai
oikealle.
Selausnäppäimet
WAP-selainnäppäin
Kameranäppäin
Oikea
valintanäppäin
Virran kytkentä/
katkaisu ja
valikosta
poistuminen
Aakkosnumeeri
set näppäimet
Peruutus-/
korjausnäppäin
Vasen
valintanäppäin
Korvakuuloke/
mikrofonin liitäntä
Äänenvoimakkuude
n säätö ja valikon
selaus
Puhelun aloitus
ja valikon valinta
IrDA-portti
Mikrofoni
Erikoistoimint
onäppäimet
Perustilassa tällä näppäimellä voi käyttää
suoraan usein tarvittavia
valikkotoimintoja. Lisätietoja
pikanäppäimistä on sivulla 110.
Näillä näppäimillä voi tehdä niiden
yläpuolella (näytön alarivillä) mainitut
(valintanäp
toiminnot.
päimet)
Perustilassa tällä näppäimellä voi
nopeasti käyttää kamerasovelluksen
Kamera-valikkoa. Kun tätä näppäintä
pidetään painettuna, kamera tulee
käyttöön.
Kuvaustilassa tämä näppäin toimii
kameran sulkimena.
Antenni
Kameramoduuli
Perustilassa tällä näppäimellä voi
suodaan käynnistää WAP (Wireless
Application Protocol) -selaimen.
Tällä näppäimellä voi poistaa merkkejä
näytöstä.
Merkkivalo
Kameranäppäin
10
Valikkotilassa tällä näppäimellä voi
palata edelliselle valikkotasolle ja valita
kyseisen valikon.
Valikkotilassa tällä näppäimellä voi
palata edelliselle valikkotasolle.
11
Puhelin
Puhelin
Näppäin Kuvaus (jatkuu)
Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai
vastata siihen.
Perustilassa tällä näppäimellä voi hakea
viimeksi valitun numeron tai viimeksi
tulleen puhelun numeron, kun näppäintä
pidetään painettuna.
Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita
valikkotoiminnon tai tallentaa syötettyjä
tietoja (kuten nimen) puhelimen tai SIMkortin muistiin.
Näyttö
Näytön osat
Näytössä on kolme osaa:
Kuvakkeet
Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun.
Kun näppäintä pidetään hetken
painettuna, sillä voi myös avata tai
sulkea puhelimen.
Valikkotilassa tällä näppäimellä voi
peruuttaa syötetyt tiedot ja palata
perustilaan.
Valikko
Nimi
Valintanäppäinten
näyttö
Kun näppäintä pidetään hetken
painettuna perustilassa, sillä voi nopeasti
muodostaa yhteyden puhelinvastaajaan.
Osa
Kuvaus
Tällä näppäimellä voi syöttää numeroita,
kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä.
Ylärivi
Tällä näppäimellä voi syöttää
erikoismerkkejä.
Tällä näppäimellä voi suorittaa erilaisia
toimintoja.
Tällä rivillä näkyy erilaisia
kuvakkeita. Lisätietoja on
sivulla 14.
Keskirivit
Näillä riveillä näkyvät viestit,
ohjeet ja käyttäjän syöttämät
tiedot, kuten valittava
puhelinnumero.
Alarivi
Tällä rivillä näkyy kahdelle
valintanäppäimelle määritettynä
olevat toiminnot.
(puhelimen vasemmalla puolella)
Puhelun aikana tällä näppäimellä voi
säätää korvakuulokkeen
äänenvoimakkuuden.
Perustilassa tällä näppäimellä voi säätää
näppäinäänten voimakkuuden.
Valikkotilassa tällä näppäimellä voi selata
valikkotoimintoja ja puhelinmuistiota.
12
Teksti- ja
grafiikka-alue
(puhelimen oikealla puolella)
Kun kansi on käännetty, tämä näppäin
kytkee kameraan virran. Kuvaustilassa
tämä näppäin toimii kameran sulkimena.
13
Puhelin
Puhelin
Kuvakkeet
Kuvake Kuvaus
Tämä kuvake näyttää signaalin
voimakkuuden. Mitä voimakkaampi
signaali, sitä enemmän palkkeja.
Tämä kuvake näyttää, että puhelu on
kesken.
Tämä kuvake näkyy, kun olet
kytkeytynyt GPRS-verkkoon.
Tämä kuvake näkyy, kun olet poissa
omalta alueeltasi ja käytät toista
verkkoa (esimerkiksi matkustaessasi
ulkomailla).
Tämä kuvake näkyy, kun uusi tekstiviesti
on vastaanotettu.
Tämä kuvake näkyy, kun
puhelinvastaajaan on tullut uusi viesti.
Tämä kuvake näkyy, kun hälytys on
asetettu.
Tämä kuvake näkyy, kun puhelin on
äänettömässä tilassa tai kun
Hälytysääni-valikosta (Valikko 5.3) on
valittu, että puhelin värisee, kun puhelu
saapuu. Lisätietoja on sivulla 28 ja
sivulla 97.
Tämä kuvake näyttää, että IrDA-portti
on aktiivinen. Lisätietoja on sivulla 101.
Taustavalo
Taustavalo valaisee näytön ja näppäimistön. Kun
painat mitä tahansa näppäintä tai avaat kannen,
taustavalo syttyy ja pysyy päällä tietyn aikaa sen
mukaan, mikä vaihtoehto Taustavalo-valikosta on
valittu. Näyttö sammuu minuutin kuluttua akun
säästämiseksi.
Taustavalon aikakatkaisu määritetään Taustavalovalikossa (Valikko 6.2.4). Lisätietoja on
sivulla 103.
Voit myös määrittää, että taustavalo on käytössä
vain tiettynä aikana, käyttämällä Automaattivalotoimintoa (Valikko 6.2.5). Lisätietoja on
sivulla 104.
Merkkkivalo
Merkkivalo sijaitsee kannessa. Se vilkkuu, kun
puhelimessa on käytettävissä palveluita.
Voit ottaa merkkivalon käyttöön tai poistaa sen
käytöstä käyttämällä Merkkkivalo-valikkoa
(Valikko 6.2.6). Lisätietoja on sivulla 104.
Merkkkivalo
Tämä kuvake näyttää, että puhelin on
mykistetty.
14
Tämä kuvake näyttää akun varaustason.
Mitä enemmän palkkeja, sitä suurempi
akun varaustaso on.
15
Puhelin
Käytön aloitus
Kamera
Puhelimen vasemmassa yläkulmassa olevan
kameramoduulin ansiosta voit ottaa kamerallasi
kuvia.
Lisätietoja kameratoiminnosta on sivulla 92.
SIM-kortin asentaminen
Kun teet liittymäsopimuksen saat SIM-kortin, joka
sisältää liittymäsi tiedot, kuten PIN-koodin,
lisäpalvelut jne.
Tärkeää! SIM-kortti ja sen liittimet voivat
vaurioitua, jos kortti taipuu tai
naarmuuntuu, joten käsittele korttia
varovasti.
Älä säilytä SIM-kortteja pienten lasten
ulottuvilla.
1. Sulje puhelin tarvittaessa pitämällä
näppäintä painettuna, kunnes näyttöön tulee
virrankatkaisukuva.
2. Irrota akku. Toimi näin:
➀ Paina akun yläpuolella olevaa salpaa ja pidä se
painettuna.
➁ Liu'uta akkua ja nosta se pois kuvassa
osoitetulla tavalla.
16
17
Käytön aloitus
3. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan kuvassa
näytetyllä tavalla siten, että kortti lukkiutuu
paikoilleen.
Käytön aloitus
5. Työnnä akkua kohti puhelimen yläosaa, kunnes
akku napsahtaa paikalleen. Varmista, että akku
on kunnolla asennettu ennen virran kytkemistä.
Varmista, että kortin kullanvärinen liitäntä on
kohti puhelinta.
Akun lataaminen
Huomautus: Kun joudut poistamaan SIM-kortin,
työnnä sitä kuvan osoittamalla tavalla ja nosta se
pois.
Puhelin käyttää virtalähteenään litium-ioniakkua.
Puhelimen mukana tulee akun pikalaturi. Käytä
ainoastaan hyväksyttyjä akkuja ja latureita.
Lisätietoja saa Samsung-jälleenmyyjältä.
Pikalaturin avulla voit käyttää puhelinta, kun akku
latautuu, mutta tällöin puhelin latautuu normaalia
hitaammin.
Huomautus: Akku on ladattava täyteen, ennen kuin
puhelinta käytetään ensimmäisen kerran. Tyhjän akun
täydellinen latautuminen kestää noin 200 minuuttia.
1. Kun akku on paikallaan puhelimessa, kytke
pikalaturin johto puhelimen pohjaan.
4. Aseta akku takaisin paikalleen siten, että akun
kiinnikkeet osuvat puhelimessa oleviin koloihin.
2. Kytke laturi tavalliseen sähköpistorasiaan.
18
19
Käytön aloitus
3. Kun akku on ladattu, irrota laturi pistorasiasta ja
sitten puhelimesta painamalla liittimen
molemmilla puolella olevia harmaita painikkeita
ja vetämällä liitin irti.
Käytön aloitus
Puhelimen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
1. Avaa kansi.
2. Pidä
-näppäin painettuna, kunnes puhelin
käynnistyy.
3. Jos puhelin kysyy salasanaa, anna se ja paina
OK-valintanäppäintä. Valmistajan asettama
salasana on 00000000. Lisätietoja on
sivulla 145.
Huomautus: Jos haluat poistaa akun puhelimen
latauksen aikana, irrota ensin laturi puhelimesta.
Muussa tapauksessa puhelin voi vahingoittua.
Akun tyhjenemisilmoitus
Kun akku on ehtymässä ja puheaikaa on jäljellä
vain muutama minuutti, kuulet varoitusäänen ja
näytössä näkyy viesti säännöllisin väliajoin.
4. Jos puhelin pyytää PIN-koodia, anna se ja paina
OK-valintanäppäintä. Lisätietoja on sivulla 146.
Kun puhelin on löytänyt verkon, puhelimen
näyttö siirtyy perustilaan (ks. kuva). Nyt voit
soittaa ja vastaanottaa puheluita.
Operaattori
07:30
Ke 06 Maa
Kun akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta
katkeaa virta automaattisesti.
Valikko
Nimi
Huomautus: Näytön oletuskieli on suomi. Kielen
voi vaihtaa Kieli-valikossa (Valikko 6.5).
Lisätietoja on sivulla 106.
5. Kun haluat sulkea puhelimen, pidä
näppäintä painettuna, kunnes
virrankatkaisukuva tulee näkyviin.
20
-
21
Puhelutoiminnot
Puhelutoiminnot
Puhelun lopettaminen
Kun haluat lopettaa puhelun, paina
näppäintä.
Puhelun soittaminen
Kun perusnäyttö on näkyvissä, näppäile
suuntanumero ja puhelinnumero sekä paina
näppäintä.
-
Edellisen numeron valitseminen
uudelleen
-
Huomautus: Kun valitset Soitontoisto-vaihtoehdon
Lisäasetukset-valikosta (Valikko 6.7), puhelin
valitsee numeron automaattisesti kymmenen kertaa,
jos toinen osapuoli ei vastaa puhelimeen tai jos
numero on varattu. Lisätietoja on sivulla 109.
Puhelin säilyttää muistissa valitsemasi numerot,
vastaanottamiesi puhelujen numerot ja
vastaamatta jääneiden puhelujen numerot, jos
soittaja tunnistetaan. Lisätietoja on “Viime puhelut”
sivulla 88.
Jos haluat soittaa uudelleen johonkin näistä
numeroista, toimi näin:
Ulkomaanpuhelun soittaminen
1. Jos olet kirjoittanut merkkejä näyttöön, palaa
perustilaan painamalla
-näppäintä.
1. Pidä 0-näppäintä painettuna.
Näyttöön tulee +-merkki.
2. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista
numeroista (soittojärjestyksessä) painamalla
-näppäintä.
2. Näppäile maakoodi, suuntanumero ja
puhelinnumero sekä paina
-näppäintä.
Numeron korjaaminen
3. Selaa numeroita
- ja
-näppäimillä, kunnes
löydät haluamasi numeron.
4. Jos haluat
paina
Jos haluat poistaa
paina
soittaa numeroon
viimeisen näkyvän
numeron
C-näppäintä.
muokata numeroa
jonkin muun
numeron
- tai -näppäintä, kunnes
kohdistin on poistettavan
numeron oikealla puolella.
Paina C-näppäintä. Voit
myös lisätä puuttuvan
numeron painamalla
kyseistä näppäintä.
Aset.-valintanäppäintä ja
valitse Muokkaa. Numeron
muokkauksesta on lisätietoja
kohdassa “Numeron
korjaaminen” sivulla 22.
poistaa numeron
Aset.-valintanäppäintä ja
valitse Poista.
koko näytön
22
C-näppäintä ja pidä sitä
painettuna yli sekunnin ajan.
-näppäintä.
poistaa kaikki
Aset.-valintanäppäintä ja
uudelleenvalintalue valitse Poista kaikki. Kun
ttelon numerot
vahvistusviesti tulee
näyttöön, paina Kyllävalintanäppäintä.
23
Puhelutoiminnot
Puhelutoiminnot
Puheluun vastaaminen
Puhelinmuistioon tallennettuun
numeroon soittaminen
Voit tallentaa usein käyttämäsi puhelinnumerot
SIM-kortille tai puhelimen muistiin. Näitä kutsutaan
yhdessä puhelinmuistioksi. Voit sitten tarvittaessa
valita haluamasi numeron luettelosta. Lisätietoja
puhelinmuistiotoiminnoista on sivulla 31.
Jos soittaja voidaan tunnistaa, hänen
puhelinnumeronsa tai puhelinmuistioon tallennettu
nimensä näkyy näytössä.
1. Avaa puhelimen kansi, ellei se ole jo auki. Vastaa
puheluun painamalla
-näppäintä tai Hyväksyvalintanäppäintä.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Puhelun aikana voi korvakuulokkeen
äänenvoimakkuutta säätää puhelimen vasemmalla
puolella olevilla äänenvoimakkuuden
säätönäppäimillä.
-näppäimellä voi lisätä äänenvoimakkuutta ja
näppäimellä vähentää sitä.
Kun joku soittaa sinulle, puhelin soi ja näyttöön tulee
saapuvan puhelun animaatio.
-
Jos Lisäasetukset-valikon (Valikko 6.7)
Vastaus kaikilla näppäimillä -toiminto on
valittu, voit vastata puheluun painamalla mitä
tahansa näppäintä lukuun ottamatta
näppäintä ja Hylkää-valintanäppäintä.
Lisätietoja on sivulla 109.
Jos Lisäasetukset-valikon (Valikko 6.7)
Aktiivikansi-toiminto on valittu, voit vastata
puheluun avaamalla kannen. Lisätietoja on
sivulla 109.
Huomautus: Jos et halua vasta puheluun, paina
jompikumpi äänenvoimakkuuden säätönäppäimistä
alas ennen kuin avaat kannen tai paina Hylkää-näppäintä.
valintanäppäintä tai
2. Lopeta puhelu sulkemalla suojakansi tai
painamalla
-näppäintä.
Huomautus: Voit vastata puheluun, vaikka olisit
käyttämässä puhelinmuistiota tai valikkotoimintoja.
Puhelun jälkeen näyttöön palaa käyttämäsi toiminto.
Kun puhelin on perustilassa, näillä näppäimillä voi
myös säätää näppäinäänten voimakkuutta.
24
25
Puhelutoiminnot
Puhelutoiminnot
Vastaamatta jääneet puhelut
Jos et jostain syystä ole voinut vastata puhelimeen,
voit tarkistaa kuka sinulle on soittanut (jos
puheluntunnistuspalvelu on käytössä) ja
tarvittaessa soittaa henkilölle takaisin.
Vastaamatta jääneiden puhelujen määrä näkyy
perusnäytössä heti, kun puheluun on jätetty
vastaamatta.
Jos haluat tarkastella vastaamatta jääneitä
puheluja heti, toimi näin:
1. Avaa kansi, jos se on suljettu.
Vastaamatta jääneen numeron
muokkaaminen
Huomautus: Jos vastaamatta jääneen puhelun
numero ei ole käytettävissä, Muokkaa-vaihtoehto ei
näy näytössä.
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
2. Korosta Muokkaa-vaihtoehto painamalla
-näppäintä.
- tai
3. Paina Valitse-valintanäppäintä.
4. Muokkaa numeroa tarvittaessa.
2. Paina Näytä-valintanäppäintä.
Viimeisen vastaamatta jääneen puhelun
soittajan puhelinnumero näkyy näytössä, jos se
on käytettävissä.
3. Jos haluat
5.
Jos haluat
soittaa numeroon
tallentaa
numeron
paina
selata vastaamatta
jääneitä puheluja
- tai
soittaa näytössä
näkyvään numeroon
-näppäintä.
muokata numeroa tai
poistaa sen
Valitsevalintanäppäintä.
Lisätietoja on
jäljempänä.
paina
-näppäintä.
Tall.-valintanäppäintä ja
näppäile nimi ja paikka.
Lisätietoja on sivulla 31.
-näppäintä.
Vastaamatta jääneen puhelun
poistaminen
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
2. Siirry tarvittaessa Poista-toiminnon kohdalle
painamalla
- tai
-näppäintä.
3. Paina Valitse-valintanäppäintä.
Voit milloin tahansa poistua Vastaamatta jääneet
puhelut -toiminnosta painamalla
-näppäintä.
26
Huomautus: Voit milloin tahansa käyttää
Vastaamatta jääneet puhelut -toimintoa valitsemalla
Ei vast. puhelut -valikkotoiminnon (Valikko 3.1).
Lisätietoja on sivulla 88.
27
Puhelutoiminnot
Siirtyminen nopeasti äänettömään
tilaan
Äänettömästä toimintatilasta on hyötyä, kun
puhelin halutaan pitää hiljaisena esimerkiksi
teatterissa.
-näppäintä painettuna, kunnes
Pidä perustilassa
näytössä näkyy "Äänetön toiminta" ja värinäkuvake
( ).
Äänettömässä tilassa puhelimen äänitoimintojen
asetukset ovat seuraavat:
Toiminto
Uusi asetus
Hälytysääni (Valikko 5.3)
Värinä
Näppäinääni (Valikko 5.4)
Pois
Viestiääni (Valikko 5.5)
Äänetön
Kansiääni (Valikko 5.6)
Pois
Virrankatkaisuääni
Pois
Lisä-äänet (Valikko 5.8)
Pois
Toimintojen ja
asetusten
valitseminen
Puhelimessa on monia toimintoja, joita voi
mukauttaa. Nämä toiminnot on järjestetty valikoiksi
ja alivalikoiksi, joita voi käyttää kahdella
valintanäppäimellä:
ja
. Kussakin valikossa
ja alivalikossa voi tarkastella ja muuttaa tietyn
toiminnon asetuksia.
Valintanäppäinten toiminnot vaihtelevat tilanteen
mukaan. Näppäinten yläpuolella (näytön alarivillä)
oleva teksti ilmaisee näppäinten kulloisetkin
toiminnot.
Esimerkki:
Operaattori
07:30
Ke 06 Maa
Valikko
Nimi
Voit poistua toiminnosta ja palauttaa edelliset
-näppäintä,
ääniasetukset voimaan painamalla
kunnes näytössä näkyy "Lopeta äänetön toiminta".
Värinäkuvake ( ) poistuu näytöstä.
Huomautus: Kun katkaiset puhelimesta virran,
äänetön toimintatila poistuu automaattisesti käytöstä.
Avaa valikko
painamalla vasenta
valintanäppäintä.
28
Avaa puhelinmuistio
painamalla oikeaa
valintanäppäintä.
29
Toimintojen ja asetusten valitseminen
Puhelinmuistio
Käytettävissä olevien toimintojen ja asetusten
tarkastelu ja valitseminen:
1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
2. Jos haluat
paina
valita
• näytössä näkyvän
toiminnon
• korostetun asetuksen
Valitsevalintanäppäintä tai
-näppäintä.
tarkastella seuraavaa
toimintoa tai korostaa
seuraavan vaihtoehdon
luettelosta
-näppäintä tai näppäintä puhelimen
vasemmalla puolella.
palata edelliseen
toimintoon tai luettelon
vaihtoehtoon
-näppäintä tai näppäintä puhelimen
vasemmalla puolella.
palata edelliselle
valikkotasolle
-näppäintä,
valintanäppäintä tai
C-näppäintä.
poistua valikosta
muuttamatta
asetuksia
Puhelinnumeron ja nimen
tallentaminen
Numero voidaan tallentaa kahdella tavalla:
-näppäintä.
Joidenkin toimintojen yhteydessä puhelin pyytää
salasanaa tai PIN-koodia. Näppäile tällöin pyydetty
koodi ja paina OK-valintanäppäintä.
Huomautus: Kun käytät vaihtoehtoluetteloa, puhelin
korostaa käytössä olevan vaihtoehdon. Jos valittavana
on kuitenkin vain kaksi vaihtoehtoa, kuten Pois/
Päällä tai Käyttöön/Pois käytöstä, puhelin
korostaa sen vaihtoehdon, joka ei ole parhaillaan
käytössä, jolloin voit valita sen suoraan.
30
Voit tallentaa puhelinnumerot ja niihin liittyvät
nimet SIM-kortin ja puhelimen muisteihin. Nämä
ovat fyysisesti erillisiä muisteja, mutta niihin
viitataan yhteisellä Puhelinmuistio-nimityksellä.
• käyttämällä Tall.-valintanäppäintä perustilassa
• käyttämällä Puhelinmuistio-valikon Uusi tieto asetusta.
Numeron tallentaminen perustilassa
Kun aloitat numeron näppäilyn, vasemman
valintanäppäimen yläpuolelle ilmestyy teksti Tall.,
jolloin voit lisätä numeron puhelinmuistioon.
1. Näppäile tallennettava numero.
Huomautus: Jos näppäilet virheellisen numeron,
voit korjata sen C-näppäimellä. Lisätietoja on
sivulla 22.
2. Kun olet varma, että numero on oikein, paina
Tall.-valintanäppäintä.
3. Valitse sen ryhmän kuvake, johon tallennettava
numero kuuluu. Käytettävissä on kolme
ryhmää:
•
: matkapuhelimen numero
•
: työnumero
•
: kotinumero
Valitse ryhmä painamalla - tai -näppäintä ja
sitten Valitse-valintanäppäintä.
31
Puhelinmuistio
Puhelinmuistio
4. Valitse muistipaikka (SIM tai Puhelin)
painamalla
- tai
-näppäintä ja paina sitten
Valitse-valintanäppäintä.
Huomautus: Jos vaihdat puhelinta, SIM-kortille
tallennetut numerot ovat automaattisesti
käytettävissä myös uudessa puhelimessa. Sen
sijaan puhelimen muistiin tallennetut numerot on
tallennettava uudelleen.
5. Kirjoita nimi ja paina OK-valintanäppäintä.
Nimen suurin sallittu pituus vaihtelee SIM-kortin
mukaan. Lisätietoja merkkien kirjoittamisesta
on sivulla 42.
6. Jos et halua tallentaa numeroa ja nimeä
ehdotettuun muistipaikkaan, poista muistipaikan
numero painamalla C-näppäintä ja näppäile
haluamasi paikka numeronäppäimillä.
7. Tallenna nimi ja numero painamalla OKvalintanäppäintä.
Tallentamisen jälkeen näytössä näkyy juuri luotu
puhelinmuistion tieto tai nimi.
8. Jos haluat
käyttää
syöttötoimintoja
palata perustilaan
32
paina
Aset.valintanäppäintä.
Lisätietoja on
sivulla 34.
Numeron tallentaminen käyttämällä
Puhelinmuistio-valikkoa
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
perustilassa.
2. Siirry kohtaan Uusi tieto painamalla
näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
- tai
-
3. Valitse tallennettavan numeron ryhmä
painamalla - tai -näppäintä ja paina sitten
Valitse-valintanäppäintä.
Huomautus: Sähköpostikuvake ( ) on
käytettävissä tässä vaiheessa. Sen avulla voit
tallentaa sähköpostiosoitteen puhelinnumeron
asemesta.
4. Valitse muistipaikka (SIM tai Puhelin)
painamalla
- tai
-näppäintä ja paina sitten
Valitse-valintanäppäintä.
5. Kirjoita nimi ja paina OK-valintanäppäintä.
Nimen suurin sallittu pituus vaihtelee SIM-kortin
mukaan. Lisätietoja merkkien kirjoittamisesta
on sivulla 42.
6. Näppäile tallennettava numero tai osoite ja
paina Tall.-valintanäppäintä.
7. Tallenna numero jatkamalla vaiheesta 6
sivulla 32.
-näppäintä.
33
Puhelinmuistio
Puhelinmuistio
Puhelinmuistion toiminnot
Voit käsitellä puhelinmuistion tietoja painamalla
Aset.-valintanäppäintä, kun kyseinen tieto on
näytössä.
Jos haluat
paina
valita korostetun
vaihtoehdon
Valitse-valintanäppäintä tai
-näppäintä.
korostaa toisen
vaihtoehdon
- tai
-näppäintä,
kunnes haluamasi
vaihtoehto näkyy
korostettuna.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Sijoita: Tällä toiminnolla voit sijoittaa numeron
näyttöön soittamista varten. Käytä tätä toimintoa,
kun haluat käyttää numeroa, joka muistuttaa
puhelinmuistiossa olevaa numeroa, kuten
esimerkiksi soitettaessa saman toimiston eri
alanumeroon.
Muokkaa numeroa haluamallasi tavalla käyttämällä
C-näppäintä. Lisätietoja on sivulla 22. Kun olet
valmis soittamaan puhelun paina
-näppäintä.
Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata nimeä
ja numeroa.
Valitse Yksi tieto, jos haluat muuttaa valitun
nimen numeron. Jos muutat nimen, numero
tallennetaan erikseen. Valitse Kaikki tiedot, jos
haluat muuttaa nimen.
Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa nimen ja
numeron puhelinmuistiosta. Sinua pyydetään
vahvistamaan nimen ja numeron poistaminen
painamalla Kyllä-valintanäppäintä.
34
Kopioi: Tällä toiminnolla voit kopioida numeron
toiseen paikkaan. Tällä toiminnolla voit tallentaa
muistissa jo olevaa numeroa muistuttavan
numeron. Kun numero on kopioitu, muokkaa sitä ja
tallenna se sitten puhelinmuistioon.
Käyttäjäryhmä: Tällä toiminnolla voit järjestää
puhelinmuistion tiedot käyttäjäryhmiin. Puhelin
ilmoittaa tietyllä tavalla, kun johonkin ryhmään
kuuluva henkilö soittaa. Valitse jokin käytettävissä
olevista kymmenestä ryhmästä.
Numeron voi poistaa ryhmästä valitsemalla Ei
ryhmää -vaihtoehto.
Lisätietoja käyttäjäryhmän ominaisuuksien
muuttamisesta on sivulla 37.
Lisää tieto: Tällä toiminnolla voit lisätä uuden
numeron nimeen.
Numeron etsiminen
puhelinmuistiosta
Kun olet tallentanut numerot puhelinmuistioon, voit
etsiä niitä kahdella tavalla: nimen tai
käyttäjäryhmän mukaan.
Numeron etsiminen nimen mukaan
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
perustilassa.
2. Paina Valitse-valintanäppäintä, kun Etsitoiminto on korostettuna. Puhelin pyytää sinua
näppäilemään nimen.
3. Näppäile etsittävän nimen alkukirjaimet.
Puhelin hakee näyttöön ne puhelinmuistion
tiedot, jotka vastaavat näppäilemiäsi kirjaimia.
35
Puhelinmuistio
4. Jos haluat
Puhelinmuistio
paina
5. Jos haluat
tarkastella
korostettua tietoa
tarkastella
korostettua tietoa
Näytävalintanäppäintä.
valita toisen tiedon
- tai
-näppäintä,
kunnes tieto on
korostettu.
valita toisen
tieto
- tai
-näppäintä,
kunnes haluamasi tieto
näkyy korostettuna.
etsiä toisella
kirjaimella alkavaa
nimeä
syötettävän kirjaimen
näppäintä.
5. Kun olet löytänyt haluamasi kohteen, soita
siihen painamalla
-näppäintä tai paina Aset. valintanäppäintä, jos haluat käyttää
puhelinmuistion syöttötoimintoja. Lisätietoja on
sivulla 34.
Numeron etsiminen käyttäjäryhmän
mukaan
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
perustilassa.
2. Siirry kohtaan Etsi ryhmä painamalla
-näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä. Puhelin pyytää sinua
näppäilemään ryhmän nimen.
- tai
3. Näppäile etsittävän ryhmän nimen
alkukirjaimet.
Näyttöön tulee käyttäjäryhmien luettelo alkaen
ensimmäisestä näppäiltyjä merkkejä
vastaavasta ryhmästä.
4. Siirry ryhmän kohdalle tarvittaessa painamalla
- tai
-näppäintä ja paina sitten Näytävalintanäppäintä.
36
paina
Näytävalintanäppäintä.
Puhelinmuistiossa olevat käyttäjäryhmän tiedot
tulevat näkyviin.
6. Kun olet löytänyt haluamasi tiedon, soita siihen
painamalla
-näppäintä tai paina Aset. valintanäppäintä, jos haluat käyttää
puhelinmuistion syöttötoimintoja. Lisätietoja on
sivulla 34.
Käyttäjäryhmän muokkaaminen
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
perustilassa.
2. Siirry kohtaan Muokkaa ryhmää painamalla
- tai
-näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
3. Selaa ryhmäluetteloa painamalla
näppäintä.
- tai
-
4. Kun haluamasi ryhmä on korostettu, paina
Aset.-valintanäppäintä.
5. Valitse kukin vaihtoehto ja muuta asetuksia
tarvittaessa. Valittavana ovat seuraavat
vaihtoehdot:
• Soittoääni: Tällä toiminnolla voit valita
soittoäänen, joka kuuluu, kun saat puhelun
ryhmän jäseneltä.
• SMS-ääni: Tällä toiminnolla voit valita
soittoäänen, joka kuuluu, kun saat
tekstiviestin ryhmän jäseneltä.
37
Puhelinmuistio
Puhelinmuistio
• Grafiikka: Tällä toiminnolla voit valita
kuvakkeen, joka näkyy, kun saat puhelun
ryhmän jäseneltä.
5. Jos tietoon liittyy useita numeroita, valitse
numero painamalla
- tai
-näppäintä ja
paina sitten Valitse-valintanäppäintä.
• Ryhmän nimi: Tällä toiminnolla voit antaa
ryhmälle nimen. Lisätietoja merkkien
kirjoittamisesta on sivulla 42.
6. Kun olet liittänyt numeron valitsemaasi
näppäimeen, voit käyttää seuraavia toimintoja,
kun painat Aset.-valintanäppäintä:
6. Kun lopetat asetusten muuttamisen, paina C- tai
-näppäintä.
• Muuta: Tällä toiminnolla voit liittää
näppäimeen eri numeron.
• Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa
näppäimeen liitetyn numeron.
Pikavalinta
Kun olet tallentanut puhelinnumerot
puhelinmuistioon, voit määrittää enintään
kahdeksan pikavalintanumeroa. Näiden avulla voit
valita numeron helposti painamalla kyseistä
numeronäppäintä.
Pikavalintanumeroiden määrittäminen
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
perustilassa.
2. Siirry kohtaan Pikavalinta painamalla
-näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
- tai
3. Valitse pikavalintanumeron näppäin (2 - 9) ja
paina sitten OK-valintanäppäintä.
• Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa
kaikkien näppäimien asetukset, jolloin
mihinkään näppäimeen ei jää määritettyjä
pikavalintanumeroita.
• Numero: Tällä toiminnolla saat näkyviin
näppäimeen liitetyn numeron.
7. Kun lopetat asetusten muuttamisen, paina C- tai
-näppäintä.
Soittaminen pikavalintanumeron avulla
Voit valita näppäimiin 2 - 9 liitetyn numeron
painamalla kyseistä näppäintä riittävän pitkään.
Huomautus: Muistipaikka 1 on varattu
vastaajapalvelun numeroa varten.
Huomautus: Jos olet jo liittänyt numeron tähän
näppäimeen, Aset.-valintanäppäin näkyy OKvalintanäppäimen asemesta. Siirry vaiheeseen 6.
4. Valitse tieto puhelinmuistion luettelosta ja paina
Näytä-valintanäppäintä.
38
39
Puhelinmuistio
Puhelinmuistio
Muistin tilan tarkistaminen
Kaikkien puhelinmuistion tietojen
poistaminen
Voit poistaa kaikki tiedot valitusta muistista tai
kummastakin muistista.
Voit tarkistaa puhelinmuistioon (SIM-kortin ja
puhelimen muistiin) tallennettujen nimien ja
numeroiden määrän. Voit myös tarkistaa, kuinka
paljon tilaa kummassakin muistissa on jäljellä.
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
perustilassa.
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
perustilassa.
2. Siirry kohtaan Poista kaikki painamalla
- näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
2. Valitse Muistin tila -vaihtoehto painamalla
tai
-näppäintä ja painamalla sitten Valitsevalintanäppäintä.
- tai
3. Voit asettaa valintamerkin tyhjennettävän
muistin (Kaikki, SIM tai Puhelin) kohdalle
painamalla Merk.-valintanäppäintä.
Voit poistaa valintamerkin painamalla M. pois valintanäppäintä.
4. Kun olet merkinnyt muistin, tyhjennä se
painamalla Poista-valintanäppäintä.
5. Näppäile puhelimen salasana ja paina OKvalintanäppäintä.
Huomautus: Valmistajan asettama salasana on
00000000. Lisätietoja sen muuttamisesta on
sivulla 107.
6. Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, paina Kyllävalintanäppäintä.
Voit peruuttaa poiston painamalla Eivalintanäppäintä.
7. Kun olet valmis, paina C- tai
-näppäintä.
3. Painamalla
- tai
-näppäintä näet SIM-kortin
ja puhelimen muistissa olevien tietojen ja
vapaana olevien paikkojen määrän.
4. Kun olet valmis, paina C- tai
-näppäintä.
SDN
Voit tarkastella verkko-operaattorisi tarjoamia
palvelunumeroita (SDN). Tällaisia puhelinnmeroita
ovat mm. hätäpuhelun, numerotiedustelun ja
vastaajapalvelun numerot.
1. Kun näyttö on perustilassa, paina Nimivalintanäppäintä.
2. Valitse SDN-vaihtoehto.
3. Selaa numeroita
- ja
-näppäimillä.
4. Kun haluat soittaa näytön numeroon, paina
Soita.
Huomautus: Tämä toiminto on saatavilla vain,
jos SIM-korttisi tukee palvelujen
pikavalintoja(SDN)
40
41
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttötilan vaihtaminen
Puhelinta käytettäessä on usein syötettävä tekstiä.
Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi nimien
tallentaminen puhelinmuistioon, henkilökohtaisen
tervehdyksen luominen ja kalenterin tapahtumien
ajoittaminen. Puhelimen näppäimistöllä voi syöttää
aakkosnumeerisia merkkejä.
Kun olet kentässä, joka sallii merkkien syöttämisen,
näytössä näkyy tekstin syöttötilaa ilmaiseva
merkki.
Esimerkki: Tekstiviestin kirjoittaminen
Puhelimessa on seuraavat tekstinsyöttötilat:
Kirjoita uusi
• T9-tila
Tämä tila mahdollistaa sanojen syöttämisen vain
yhdellä näppäimen painalluksella kirjainta kohti.
Kuhunkin näppäimeen liittyy useita kirjaimia. Kun
painat 5-näppäintä, näyttöön tulee J, K tai L. T9tilassa syöttämiäsi merkkejä verrataan
automaattisesti sisäiseen sanastoon oikean sanan
määrittämiseksi. Näin kirjoittaminen vaatii
vähemmän näppäilyjä kuin perinteisessä
aakkostilassa.
Aset.
Jos haluat valita
• Aakkostila
Tässä tilassa voit kirjoittaa kirjaimia painamalla
kirjaimen näppäintä kerran, kahdesti, kolmesti tai
neljästi, kunnes haluamasi kirjain tulee näkyviin.
• Erikoismerkit
Tässä tilassa voit näppäillä erilaisia
erikoismerkkejä.
42
paina oikeaa
valintanäppäintä, kunnes
T9-tilan
näkyy.
Lisätietoja on sivulla 44.
aakkostilan
näkyy.
Lisätietoja on sivulla 46.
vain numerot
näkyy.
Lisätietoja on sivulla 47.
erikoismerkit
erikoismerkkien luettelo
tulee näyttöön.
Lisätietoja on sivulla 48.
• Vain numerot
Tämä tila mahdollistaa numeroiden
näppäilemisen.
Tekstin syöttötilan
merkki
43
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttäminen
T9-tilan käyttäminen
Uuden sanan lisääminen T9-sanastoon:
Ennakoivan T9-tekstinsyöttötilan avulla voit
näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen
painalluksella. Tämä tekstinsyöttötila perustuu
puhelimessa olevaan sanastoon.
Sanan kirjoittaminen T9-tilassa:
1. Aloita sanan kirjoittaminen T9-tilassa painamalla
näppäimiä 2 - 9. Paina näppäintä vain kerran,
kun kirjoitat merkin.
Esimerkki: Jos kirjoitat sanan "HELLM" T9tilassa,
näppäile 4, 3, 5, 5 ja 6.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat
tai poistat yhtään kirjainta.
3. Jos sana on oikein, aloita seuraavan sanan
kirjoittaminen.
Muussa tapauksessa paina 0-,
- tai
näppäintä toistuvasti, jolloin näyttöön tulevat
vuorotellen sanat, jotka edustavat painamiasi
näppäimiä.
Esimerkki: Sekä "OF" että "NE" liittyvät
näppäimiin 6 ja 3. Puhelin näyttää
ensin yleisimmin käytetyn
vaihtoehdon.
44
2. Kun painat 0- tai
-näppäintä viimeisen
vaihtoehtoisen sanan kohdalla, näytön alarivillä
näkyy Lisää. Paina Lisää-valintanäppäintä.
3. Poista sana tarvittaessa C-näppäimellä ja syötä
lisättävä sana aakkostilassa. Lisätietoja on
sivulla 46.
4. Paina OK-valintanäppäintä.
Sana, jota kirjoitat, ilmestyy näyttöön. Se
saattaa muuttua jokaisen näppäimen kohdalla,
jota painat.
4. Lisää välilyönti sanojen väliin painamalla
näppäintä.
1. Kun olet painanut lisättävän sanan näppäimiä,
saat esiin vaihtoehtoiset sanat painamalla
näppäintä 0 tai
.
Sana lisätään T9-sanastoon ja siitä tulee
kyseiseen näppäimeen liittyvä ensimäinen sana.
Huomautus: Tämä ominaisuus ei ehkä ole
käytettävissä kaikilla kielillä.
• Voit kirjoittaa pisteitä, tavuviivoja ja
heittomerkkejä painamalla 1-näppäintä. T9-tila
soveltaa kielioppisääntöjä varmistaakseen, että
näyttöön tulee oikea välimerkki.
• Voit vaihtaa kirjainkoon T9-tilassa näppäimellä. Kirjainkokoja on kolme: pienet
kirjaimet ( ), iso alkukirjain ( Ab ) ja isojen
kirjainten lukitus ( ).
• Voit siirtää kohdistinta - ja -näppäimillä.
Kirjaimia voi poistaa C-näppäimellä. Näytön voi
tyhjentää painamalla C-näppäintä jonkin aikaa.
-
45
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttäminen
Aakkostilan käyttäminen
Kirjoita teksti näppäimillä 1 - 0.
1. Paina haluamasi kirjaimen näppäintä:
- kerran, jos haluat syöttää ensimmäisen
kirjaimen
- kahdesti, jos haluat syöttää toisen kirjaimen
• Välin voi kirjoittaa painamalla
-näppäintä.
• Kirjainkoon voi vaihtaa aakkostilassa näppäimellä. Kirjainkokoja on kolme: pienet
kirjaimet ( ), iso alkukirjain ( Ab ) ja isojen
kirjainten lukitus ( ).
• Voit siirtää kohdistinta - ja -näppäimillä.
Kirjaimia voi poistaa C-näppäimellä. Näytön voi
tyhjentää painamalla C-näppäintä jonkin aikaa.
- jne.
2. Valitse muut kirjaimet samalla tavalla.
Huomautus: Kohdistin siirtyy oikealle, kun painat
jotain toista näppäintä. Kun haluat näppäillä saman
kirjaimen kahdesti tai saman näppäimen eri kirjaimen,
odota muutama sekunti, niin kohdistin siirtyy
automaattisesti eteenpäin. Valitse sitten seuraava
kirjain.
Numerotilan käyttäminen
Numerotila mahdollistaa numeroiden syöttämisen
tekstiviestiin. Paina syötettäviä numeroita vastaavia
näppäimiä.
Alla olevassa taulukossa on lisätietoja käytettävissä
olevista merkeistä:
Merkit näyttöjärjestyksessä
Näppäin
Iso kirjain
Pieni kirjain
Väli
46
47
Tekstin syöttäminen
Erikoismerkkitilan käyttäminen
Erikoismerkkitilassa tekstiviestiin voi lisätä
erikoismerkkejä.
SYMBOL
OK
Paluu
Jos haluat
paina
valita erikoismerkin
vastaavaa
numeronäppäintä.
saada esiin lisää
erikoismerkkejä
lisätä erikoismerkin
viestiin
- tai
-näppäintä.
OK-valintanäppäintä.
peruuttaa syötön ja
Paluu-valintanäppäintä.
palata edelliseen tilaan
48
Toiminnot puhelun
aikana
Puhelimessa on monia ohjaustoimintoja ja
asetuksia, joita voi käyttää puhelun aikana.
Puhelun asettaminen pitoon
Voit asettaa aktiivisen puhelun pitoon milloin
tahansa. Voit soittaa puhelun edellisen ollessa
pidossa, jos verkko tukee tätä ominaisuutta. Voit
siirtyä aktiivisen puhelun ja pidossa olevan puhelun
välillä, jolloin toinen näistä puheluista on aina
aktiivinen ja toinen pidossa.
Voit asettaa puhelun pitoon painamalla Pitoonvalintanäppäintä. Voit aktivoida puhelun uudelleen
painamalla Palauta-valintanäppäintä.
Jos haluat soittaa toiseen numeroon edellisen
puhelun ollessa kesken, toimi näin:
1. Näppäile haluamasi puhelinnumero tai etsi se
puhelinmuistiosta.
Numeron etsimisestä puhelinmuistiosta on
lisätietoja sivulla 35.
2. Soita toinen puhelu painamalla
-näppäintä.
Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti
pitoon.
ensimmäinen
1. Aseta aktiivinen puhelu pitoon painamalla
Pitoon-valintanäppäintä.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
49
Toiminnot puhelun aikana
Toiminnot puhelun aikana
Voit vuorotella kahden puhelun välillä painamalla
Vaihda-valintanäppäintä.
Mikrofonin mykistäminen
Aktiivinen puhelu asetetaan pitoon ja pidossa ollut
puhelu aktivoidaan, jolloin voit jälleen puhua toisen
osapuolen kanssa.
Voit tilapäisesti poistaa puhelimen mikrofonin
käytöstä, jolloin toinen osapuoli ei kuule ääntäsi.
Lopeta kumpikin puhelu normaalisti painamalla
-näppäintä.
Esimerkki: Haluat puhua toisen huoneessa olevan
henkilön kanssa siten, että puhelun
toinen osapuoli ei kuule puhettasi.
Mikrofonin poistaminen käytöstä väliaikaisesti:
Valikkotoimintojen käyttäminen
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
Puhelun aikana voit käyttää päävalikon toimintoja.
2. Korosta Mykistä-vaihtoehto painamalla
näppäintä.
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
3. Paina OK-valintanäppäintä.
2. Paina OK-valintanäppäintä, kun Valikkovaihtoehto on korostettuna.
-
Puhelun toinen osapuoli ei enää kuule ääntäsi.
Mikrofonin ottaminen takaisin käyttöön:
3. Voit selata valikkoluetteloa
näppäimillä.
- ja
-
Huomautus: Joitakin valikkoja ei voi käyttää
puhelun aikana. Ne on poistettu käytöstä
luettelossa.
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
2. Siirry tarvittaessa M. pois -toiminnon kohdalle
painamalla
-näppäintä.
3. Paina OK-valintanäppäintä.
4. Kun haluamasi valikko on korostettu, paina
Valitse-valintanäppäintä.
Puhelun toinen osapuoli kuulee jälleen äänesi.
5. Jos valittu valikko sisältää alakohtia, toista
vaiheet 4 ja 5.
Lisätietoja käytettävissä olevista
valikkotoiminnoista on luettelossa sivulla 59.
50
51
Toiminnot puhelun aikana
Toiminnot puhelun aikana
Näppäinäänten vaimentaminen/
lähettäminen
Numeron etsiminen
puhelinmuistiosta
Näillä toiminnoilla voi ottaa näppäinäänet käyttöön
tai poistaa ne käytöstä. Jos Vaim. näpp. -toiminto
on valittu, puhelin ei lähetä näppäinääniä, jolloin
puhelun aikana ei kuulu häiritseviä ääniä, kun
näppäilet tietoja.
Puhelinnumeroita voi etsiä puhelinmuistiosta
puhelun aikana.
Huomautus: Kommunikoiminen puhelinvastaajan tai
automaattisten puhelinjärjestelmän kanssa edellyttää,
että Lähetä näpp. -vaihtoehto on valittuna.
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
2. Valitse Puhelinmuistio-vaihtoehto painamalla
-näppäintä.
3. Paina OK-valintanäppäintä.
Puhelinmuistion merkinnät tulevat näyttöön.
DTMF-äänien lähettäminen
Voit lähettää näytössä näkyvän numeron DTMF
(Dual Tone Multi-Frequency) -äänet puhelun
aikana.
Tästä toiminnosta on hyötyä syötettäessä
salasanaa tai tilinumeroa esimerkiksi
automaattiseen pankkipalveluun.
4. Näppäile etsittävä nimi.
Jos näppäilet vain nimen alkukirjaimet, esiin
tulee tätä näppäinyhdistelmää vastaavien
nimien luettelo aakkosjärjestyksessä.
5. Jos haluat tarkastella korostettua tietoa, paina
Näytä-valintanäppäintä.
Lisätietoja puhelinmuistiotoiminnosta on sivulla 31.
DTMF-äänien lähettäminen:
1. Kun olet yhteydessä
puhelinpalvelujärjestelmään, paina Aset.valintanäppäintä.
2. Valitse
Lähetä Lähetä DTMF-näppäintä.
3. Paina OK-valintanäppäintä.
4. Näppäile lähetettävä numero ja paina OKvalintanäppäintä.
Näytössä näkyvän numeron äänet lähetetään.
52
Toiseen puheluun vastaaminen
Voit vastata toiseen puheluun meneillään olevan
puhelun aikana, jos verkko tukee tätä ominaisuutta
ja olet valinnut Koputus-valikosta (Valikko 8.3)
Aktivoi (lisätietoja on sivulla 126). Saapuvasta
puhelusta ilmoitetaan koputusmerkkiäänellä.
Jos haluat vastata toiseen puhelun edellisen
puhelun ollessa kesken, toimi näin:
1. Vastaa saapuvaan puheluun painamalla
näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy
automaattisesti pitoon.
-
53
Toiminnot puhelun aikana
2. Voit vuorotella kahden puhelun välillä
painamalla Vaihda-valintanäppäintä.
3. Jos haluat lopettaa pidossa olevan puhelun,
paina Aset.-valintanäppäintä ja valitse Lopeta
pito.
Jos haluat lopettaa aktiivisen puhelun, paina
-näppäintä.
Neuvottelupuhelun soittaminen
Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu, jonka avulla
jopa kuusi ihmistä voi osallistua puheluun
samanaikaisesti. Lisätietoja saa operaattorilta.
Neuvottelupuhelun muodostaminen
1. Soita ensimmäiselle neuvotteluun osallistujalle
normaalisti.
2. Soita toiselle osallistujalle normaalisti.
Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti
pitoon.
3. Liitä ensimmäinen osallistuja neuvotteluun
painamalla Aset.-valintanäppäintä ja
valitsemalla sitten Liitä. Paina OKvalintanäppäintä.
4. Lisää uusi henkilö neuvottelupuheluun
soittamalla hänelle normaalisti ja painamalla
Aset.-valintanäppäintä. Valitse Liitä-vaihtoehto
ja paina OK-valintanäppäintä.
Toiminnot puhelun aikana
Keskustelu yhden osallistujan kanssa
1. Paina Aset.-valintanäppäintä ja valitse sitten
Valitse yksi. Paina OK-valintanäppäintä.
Puhelun osallistujaluettelo tulee näyttöön.
2. Korosta luettelossa oleva henkilö painamalla
- tai
-näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä tai
-näppäintä.
3. Kun Yksityinen-vaihtoehto on korostettu, paina
OK-valintanäppäintä.
Nyt voit puhua yksityisesti tämän henkilön
kanssa. Muut osapuolet voivat jatkaa
keskustelua keskenään.
4. Voit palata neuvotteluun painamalla Aset.valintanäppäintä ja valitsemalla Liitävaihtoehdon. Paina OK-valintanäppäintä.
Neuvottelupuhelun kaikki osapuolet kuulevat
jälleen toisensa.
Yhden osallistujan poistaminen
1. Paina Aset.-valintanäppäintä ja valitse sitten
Valitse yksi. Paina OK-valintanäppäintä.
Puhelun osallistujaluettelo tulee näyttöön.
2. Korosta luettelossa oleva henkilö painamalla
- tai
-näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä tai
-näppäintä.
Voit lisätä saapuvien puhelujen soittajia
vastaamalla puheluun, painamalla Aset.valintanäppäintä ja valitsemalla Liitä-vaihtoehdon.
Toista menettely tarvittaessa.
54
55
Toiminnot puhelun aikana
3. Valitse Poista-vaihtoehto painamalla
näppäintä ja paina sitten OK-valintanäppäintä.
Puhelu tämän osallistujan kanssa katkeaa,
mutta voit jatkaa neuvottelua muiden
osallistujien kanssa.
4. Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, sulje
kansi tai paina
-näppäintä.
Valikkojen
käyttäminen
Puhelimessa on useita toimintoja, joita voi
mukauttaa tarpeiden mukaan. Nämä toiminnot on
järjestetty valikoiksi ja alivalikoiksi.
Valikoihin ja alivalikoihin päästään joko vierittämällä
näyttöä selausnäppäimillä tai käyttämällä
pikavalintanumeroita.
Valikkotoiminnon valitseminen
selaamalla
1. Kun näyttö on perustilassa, pääset valikkotilaan
painamalla Valikko-valintanäppäintä.
2. Siirry päävalikkoon (esim. Puhelin asetukset)
käyttämällä
- tai
-näppäintä. Avaa valikko
painamalla Valitse-valintanäppäintä tai näppäintä.
3. Jos valikossa on alivalikoita, kuten Kieli, voit
avata ne selaamalla näyttöä
- tai
näppäimellä ja painamalla Valitsevalintanäppäintä tai -näppäintä.
Jos valitsemasi valikko sisältää muita kohtia,
toista tämä vaihe.
4. Jos haluat
selata valikoita
- tai
-näppäintä tai
käytä puhelimen
vasemmalla puolella
olevia - ja näppäimiä.
vahvistaa valitun
asetuksen
Valitse-valintanäppäintä
tai -näppäintä.
palata edelliselle
tasolle
-valintanäppäintä tai
-näppäintä.
poistua valikosta
muuttamatta asetuksia
56
paina
-näppäintä.
57
Valikkojen käyttäminen
Valikkotoiminnon valitseminen
pikavalintanumeron avulla
Valikkotoiminnot, kuten valikot, alivalikot ja
vaihtoehdot, on numeroitu, joten niitä voi käyttää
nopeasti pikavalintanumeroilla. Pikavalintanumero
näkyy näytön oikeassa alakulmassa
valintanäppäimen vieressä. Riittää, kun painat
Valikko-valintanäppäintä ja näppäilet haluamasi
valikkotoiminnon numeron.
Huomautus: Kunkin valikkotoiminnon numero on
mainittu luettelossa sivulla 59. Ne eivät ehkä vastaa
puhelimen toimintonumeroita, jotka määräytyvät SIMkortin tukemien palvelujen mukaan.
Valikkojen käyttäminen
1. Tekstiviestit
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Esimerkki: Kieli-toiminnon valitseminen.
1.9
1. Paina Valikko-valintanäppäintä.
2. Näppäile 6 (Puhelin asetukset).
(lisätietoja sivulla 64)
Saapuneet
Lähtevät
Kir joita uusi
Mallit
Profiilit
1.5.1 Asetus 1*
1.5.2 Asetus 2*
1.5.3 Yhteisasetus
Poista kaikki
Muistin tila
1.7.1 SIM-muisti
1.7.2 PUHELIN-muisti
1.7.3 CB-muisti
Vastaaja
1.8.1 Kytkeydy vastaajapalveluun
1.8.2 Vastaajapalvelun numero
Lähetys
1.9.1 Lue
1.9.2 Vastaanota
1.9.3 Kanavaluettelo
1.9.4 Kieli
3. Näppäile 5 (Kieli).
Käytettävissä olevien kielten luettelo tulee
näyttöön.
Valikkotoiminnot
Valikkojen rakenne näkyy seuraavasta luettelosta.
Luettelossa on mainittu kunkin vaihtoehdon numero
ja sivu, jolta löytyy toiminnon kuvaus.
2. Kuvaviestit
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
(lisätietoja sivulla 76)
Saapuneet
Lähtevät
Luonnos
Kir joita uusi
Mallit
Poista kaikki
Muistin tila
Huomautus: Jos käytössäsi on lisäpalveluita tarjoava
SIM AT -kortti, näyttöön tulee ensin SIM AT -valikko,
kun siirryt valikkotilaan painamalla Valikkovalintanäppäintä. Lisätietoja on SIM-kortin ohjeissa.
* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.
58
59
Valikkojen käyttäminen
2. Kuvaviestit
Valikkojen käyttäminen
(jatkuu)
2.8 Asetukset
2.8.1 Toimitusraportti
2.8.2 Lue ja vastaa
2.8.3 Automaattilataus
2.8.4 Viestin hyväksyminen
2.8.5 Piilota tunnus
2.8.6 Vanhentumispäivä
2.8.7 Toimitusaika
2.8.8 Tärkeys
2.8.9 Raportti sallittu
2.8.10 Sivukesto
2.9 MMS-profiili
3. Viime puhelut
(lisätietoja sivulla 88)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Ei vast. puhelut
Vastatut puhelut
Soitetut puhelut
Poista kaikki
Puhelujen kestot
3.5.1 Viim. puh. kesto
3.5.2 Läh. yhteensä
3.5.3 Vast. yhteensä
3.5.4 Nollaa laskurit
3.6 Puhelujen hinnat*
3.6.1 Ed. puh. hinta
3.6.2 Hinta yhteensä
3.6.3 Enimmäishinta
3.6.4 Nollaa laskurit
3.6.5 Aseta enimmäishinta
3.6.6 Hinta/sykäys
4. Kamera
(lisätietoja sivulla 92)
5. Ääni asetukset
(lisätietoja sivulla 96)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Soittoääni
Soitt. voimakkuus
Hälytysääni
Näppäinääni
Viestiääni
5.5.1 SMS-ääni
5.5.2 SMS-CB-ääni
5.6 Kansiääni
5.7 Virran kytkentä/katkaisu
5.8 Lisä-äänet
6. Puhelin asetukset
(lisätietoja sivulla 101)
6.1 Infrapuna-aktivointi
6.2 Näyttöasetukset
6.2.1 Taustakuva
6.2.2 Valikkoasetus
6.2.3 Kirkkaus
6.2.4 Taustavalo
6.2.5 Automaattivalo
6.2.6 Merkkkivalo
6.2.7 Graaf. Logo
6.3 Tervehdysviesti
6.4 Oma numero
6.5 Kieli
6.6 Turva-asetukset
6.6.1 PIN-kysely
6.6.2 Muuta PIN-koodi
6.6.3 Lukitse puhelin
6.6.4 Salasanan vaihto
6.6.5 Kortin lukitus
6.6.6 FDN-tila*
6.6.7 PIN2-koodin vaihto*
6.7 Lisäasetukset
4.1 Ota ja lähetä
4.2 Uusi kuva
4.3 Omat kuvat
* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.
60
*Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.
61
Valikkojen käyttäminen
Valikkojen käyttäminen
6. Puhelin asetukset
(jatkuu)
6.8 Pika
6.8.1 Näppäin
6.8.2 Näppäin
6.8.3 Näppäin
6.8.4 Näppäin
6.9 Asetusten nollaus
7. Kello asetukset
ylös
alas
oik.
vas.
(lisätietoja sivulla 111)
7.1 Hälytys
7.1.1 Kertahälytys
7.1.2 Päivittäinen hälytys
7.1.3 Aamusoitto
7.1.4 Poista hälytys
7.1.5 Autom. virta
7.2 Kalenteri
7.3 Aika & pvm
7.3.1 Aseta aika
7.3.2 Aseta päivämäärä
7.3.3 Maailmanaika
7.3.4 Ajan es.muoto
7.4 Laskin
7.5 Muistilista
7.6 Puhemuistio
7.6.1 Nauhoita
7.6.2 Muistioluettelo
7.6.3 Poista kaikki
7.7 Valuutanvaihto
8. Verkko palvelut
(lisätietoja sivulla 122)
8.1 Soitonsiirto
8.1.1 Siirrä kaikki
8.1.2 Jos numerosi varattu
8.1.3 Jos numerosi ei vastaa
8.1.4 Jos ei yhteyttä verkkoon
8.1.5 Peruuta kaikki
8. Verkko palvelut
(jatkuu)
8.2 Puhelunesto
8.2.1 Kaikki lähtevät puhelut
8.2.2 Ulkomaanpuhelut
8.2.3 Ulkomaanpuhelut paitsi kotiin
8.2.4 Kaikki tulevat puhelut
8.2.5 Tulevat puhelut ulkomailla
8.2.6 Peruuta kaikki
8.2.7 Vaihda puhelun-eston salasana
8.3 Koputus
8.4 Verkon valinta
8.5 Numeron näyttö
8.6 Suljettu käyttäjäryhmä
8.6.1 Käyttäjäryhmäluettelo
8.6.2 Ulkop. käyttö
8.6.3 Oletusryhmä
8.6.4 Poista käytöstä*
8.7 Taajuusvalinta
9. Huvit
(lisätietoja sivulla 131)
9.1 WAP-selain
9.1.1 Koti
9.1.2 Suosikit
9.1.3 http://
9.1.4 Profiilit
9.1.5 Tyhjennä välimuisti
9.1.6 Tilattu viesti
9.2 Pelit
9.3 Äänet
9.4 Kuvat
9.5 Poista kaikki
9.6 Muistin tila
9.6.1 Pelit
9.6.2 Äänet ja kuvat
*Näkyy vain, jos Suljettu käyttäjäryhmä -toiminto on käytössä.
62
63
Tekstiviestit
Tekstiviestit
Tekstiviestipalvelun (SMS) avulla GSM-puhelimilla
voi lähettää ja vastaanottaa lyhyitä tekstiviestejä.
Tämä puhelin tukee myös EMS-palvelua (Enhanced
Messaging Service), jolla voi laatia lyhyitä viestejä,
joissa on kuvia, melodioita ja animaatioita. Jos
haluat käyttää tätä ominaisuutta, sinun on tilattava
operaattorisi viestipalvelu.
Näyttöön ilmestyvä viestikuvake ( ) ilmaisee, että
puhelimeen on tullut uusia tekstiviestejä. Jos muisti
on täynnä, näyttöön tulee virhesanoma eikä uusia
viestejä voi vastaanottaa. Poista tällöin vanhoja
viestejä käyttämällä viestilaatikoiden Poistatoimintoa.
Saapuneet
Tähän viestilaatikkoon tallennetaan puhelimeesi
saapuneet tekstiviestit.
1. Voit lukea haluamasi viestin valitsemalla sen ja
painamalla Näytä-valintanäppäintä.
-näppäimillä.
3. Saat edellisen tai seuraavan viestin näkyviin
ja -näppäimillä.
64
Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin
uudelleen. Lisätietoja viestin lähettämisestä on
sivulla 67.
Tekstivastaus: Tällä toiminnolla voit vastata
lähettäjälle lähettämällä tekstiviestin.
Soita läh.: Tällä toiminnolla voit soittaa viestin
lähettäjälle.
Poimi osoite: Tällä toiminnolla voit leikata
lähettäjän numeron ja URL-/sähköpostiosoitteet tai
puhelinnumerot ja tallentaa ne puhelimen muistiin.
Siirrä SIM-kortille: Tällä toiminnolla voit siirtää
viestin puhelimen muistista SIM-kortille. Tämä
toiminto on käytettävissä vain, jos valitset
puhelimen muistiin tallennetun viestin.
Kun avaat tämän valikon, viestit ja niiden
lähettäjien puhelinnumerot tai nimet (jos ne
löytyvät puhelinmuistiosta) tulevat näkyviin.
- ja
Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa viestin.
Siirrä puhelimeen: Tällä toiminnolla voit siirtää
viestin SIM-kortilta puhelimen muistiin. Tämä
toiminto on käytettävissä vain, jos valitset SIMkortille tallennetun viestin.
(Valikko 1.1)
2. Voit selata sisältöä
Lukemisen aikana voi valita seuraavat toiminnot
painamalla Aset.-valintanäppäintä:
Valitse kohteet: Tällä toiminnolla voit tallentaa
viestin osia, kuten ääniä ja kuvia, puhelimen
muistiin. Voit myöhemmin käyttää näitä osia, kun
kirjoitat viestejä. Lisätietoja on sivulla 69.
-
65
Tekstiviestit
Lähtevät
Tekstiviestit
Tähän viestilaatikkoon tallennetaan viestit, jotka
olet jo lähettänyt tai aiot lähettää.
Valitse kohteet: Tällä toiminnolla voit tallentaa
viestin osia, kuten ääniä ja kuvia, puhelimen
muistiin. Voit myöhemmin käyttää näitä osia, kun
kirjoitat viestejä. Lisätietoja on sivulla 69.
Kun avaat tämän valikon, viestit ja niiden
vastaanottajien puhelinnumerot tai nimet (jos ne
löytyvät puhelinmuistiosta) tulevat näkyviin.
Kir joita uusi
1. Voit lukea haluamasi viestin valitsemalla sen ja
painamalla Näytä-valintanäppäintä.
Tämän valikkotoiminnon avulla voi kirjoittaa ja
lähettää tekstiviestejä.
2. Voit selata sisältöä
Huomautus: Jos lisäät viestiin muita osia, voit
kirjoittaa vähemmän merkkejä.
(Valikko 1.2)
- ja
-näppäimillä.
3. Saat edellisen tai seuraavan viestin näkyviin
ja -näppäimillä.
-
Lukemisen aikana voi valita seuraavat toiminnot
painamalla Aset.-valintanäppäintä:
Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa viestin.
Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin
uudelleen. Lisätietoja viestin lähettämisestä on
sivulla 67.
Poimi osoite: Tällä toiminnolla voit leikata
vastaanottajan numeron ja URL-/
sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot ja tallentaa
ne puhelimen muistiin.
Siirrä puhelimeen: Tällä toiminnolla voit siirtää
viestin SIM-kortilta puhelimen muistiin. Tämä
toiminto on käytettävissä vain, jos valitset SIMkortille tallennetun viestin.
Siirrä SIM-kortille: Tällä toiminnolla voit siirtää
viestin puhelimen muistista SIM-kortille. Tämä
toiminto on käytettävissä vain, jos valitset
puhelimen muistiin tallennetun viestin.
66
(Valikko 1.3)
Yksinkertaisen tekstiviestin luominen
1. Kirjoita viesti.
Huomautus: Lisätietoja merkkien
kirjoittamisesta on sivulla 42.
2. Kun olet kirjoittanut viestin, paina Aset.valintanäppäintä. Valittavana ovat seuraavat
vaihtoehdot:
• Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin.
Viesti poistetaan lähettämisen jälkeen.
• Tall. ja läh.: Tällä toiminnolla viestistä
tallennetaan kopio ennen viestin lähettämistä.
Voit lukea viestin Lähtevät-kansiossa.
• Tallenna: Tällä toiminnolla voit tallentaa
viestin myöhempää lähettämistä varten. Voit
lukea viestin Lähtevät-kansiossa.
• Lisätietoja Tekstin muotoilu-, Lisää
kohteet-, Lisää mallit-, Lisää
puhelinmuistiosta-, Lisää kir janmerkkija Kieli-toiminnoista on sivulla 68.
67
Tekstiviestit
3. Valitse Lähetä tai Tall. ja läh. ja paina sitten
Valitse-valintanäppäintä.
Jos haluat vain tallentaa viestin, valitse
Tallenna. Kun viesti on tallennettu, näyttöön
tulee Tekstiviestit-valikko.
4. Jos valitset tallennusvaihtoehdon, valitse muisti,
johon viesti tallennetaan, ja paina sitten OKvalintanäppäintä.
5. Näppäile vastaanottajan numero ja paina OKvalintanäppäintä.
Viesti lähetetään.
Huomautus: Jos puhelin ei pysty lähettämään
viestiä, se kysyy, haluatko yrittää lähetystä uudelleen.
Vahvista painamalla OK-valintanäppäintä. Muussa
tapauksessa palaa Viestit Uusi -näyttöön painamalla
Poistu-valintanäppäintä.
Viestin luominen asetuksia käyttämällä
1. Kirjoita viesti.
2. Paina Aset.-valintanäppäintä.
Tekstiviestit
• Lisää kohteet: Tällä toiminnolla voit lisätä
viestiin äänen, melodian, kuvan tai
animaation. Valitse lisättävän kohteen luokka.
Kussakin luokassa voi valita jonkin
puhelimessa valmiina olevista kohteista tai
muusta lähteestä, kuten Internetistä tai
toisesta puhelimesta, ladatun kohteen.
• Lisää mallit: Tällä toiminnolla voit lisätä
tekstiin jonkin valmiiksi määritetyistä
malleista. Valitse jokin viidestä Mallit-valikon
(Valikko 1.4) viestistä. Lisätietoja on sivulla
70.
• Lisää puhelinmuistiosta: Tällä toiminnolla
voit lisätä viestiin puhelinmuistiossa olevia
tietoja. Valitse jokin kohta luettelosta.
• Lisää kir janmerkki: Tällä toiminnolla voit
lisätä Suosikit-luettelossa olevan Web-sivun
osoitteen (Valikko 9.1.2). Valitse jokin kohta
luettelosta.
• Kieli: Tällä toiminnolla voit muuttaa T9-tilassa
käytettävän kielen. Valitse käytettävä kieli.
4. Kirjoita viesti valmiiksi ja lähetä tai tallenna se.
Noudata ohjeita vaiheesta 2 lähtien sivulla 67.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista
käyttämällä
- ja
-näppäimiä ja painamalla
Valitse-valintanäppäintä:
• Tekstin muotoilu: Tällä toiminnolla voit
muotoilla tekstin ulkoasun. Koko-määritteelle
voi antaa arvon Normaali, Iso tai Pieni.
Alleviivattu- ja Ylipyyhitty-määritteille voi
antaa arvon Päällä tai Pois. Määritteitä voi
yhdistää.
68
69
Tekstiviestit
Mallit
(Valikko 1.4)
Tällä valikkotoiminnolla voi määrittää valmiiksi viisi
usein käytettävää viestiä.
Valitse tyhjä paikka tai viestimalli ja paina Aset.valintanäppäintä.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Muokkaa: Tällä toiminnolla voit kirjoittaa uuden
viestin tai muokata valmista viestiä.
Huomautus: Lisätietoja merkkien kirjoittamisesta on
sivulla 42.
Lähetä viesti: Tällä toiminnolla voit hakea viestin.
Kun olet saanut viestin valmiiksi, voit lähettää sen,
lähettää ja tallentaa sen tai pelkästään tallentaa
sen. Lisätietoja viestin lähettämisestä on sivulla
67.
Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa viestin. Sinua
pyydetään vahvistamaan poisto painamalla Kyllävalintanäppäintä.
Profiilit
(Valikko 1.5)
Tässä valikossa voit määrittää tekstiviestien
oletustiedot. Viestin lähettämistä varten on
määritettävä tietyt asetukset. Näiden asetusten
määrä riippuu SIM-kortin ominaisuuksista.
Huomautus: Viimeksi käyttämäsi asetus aktivoituu
automaattisesti viestejä lähetettäessä.
Asetus x (jossa x on asetusryhmän numero):
Kullakin ryhmällä on oma alivalikkonsa.
Tekstiviestit
Palvelukeskus: Tällä toiminnolla voit tallentaa
tekstiviestien lähettämisessä tarvittavan
tekstiviestikeskuksen numeron tai muuttaa
numeroa. Saat tämän numeron operaattorilta.
Kohteen oletusasetus: Tällä toiminnolla voit
tallentaa oletusarvona käytettävän kohteen
numeron. Numero tulee automaattisesti näkyviin
Vastaanottaja-näyttöön, kun luot viestin.
Tyypin oletusasetus: Tällä toiminnolla voit asettaa
viestin oletustyypiksi Teksti, Faksi, Sähköposti
tai ERMES. Verkko osaa muuntaa viestin valittuun
muotoon.
Voimassaolon oletusasetus: Tällä toiminnolla voit
määrittää viestin voimassaoloajan eli kuinka kauan
viestiä säilytetään viestikeskuksessa, jos viestin
lähetys ei heti onnistu.
Val. nimi: Tällä toiminnolla voit antaa nimen juuri
määrittämällesi asetusryhmälle.
Yhteisasetus: Valittavana ovat seuraavat
vaihtoehdot:
Vastauspolku: Tällä toiminnolla tekstiviestisi
vastaanottaja voi vastata sinulle oman
tekstiviestikeskuksesi kautta, jos verkko tukee tätä
palvelua. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä painamalla Päällä- tai Poisvalintanäppäintä.
Toim.raportit: Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä raporttien lähetystoiminnon.
Kun tämä toiminto on valittuna, verkko lähettää
puhelimeesi ilmoituksen siitä, onko viestisi
toimitettu perille. Voit ottaa tämän toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla
Päällä- tai Pois-valintanäppäintä.
Verkon valinta: Voit valita joko GSM- tai GPRSasetuksen verkon mukaan.
70
71
Tekstiviestit
Tekstiviestit
Poista kaikki
(Valikko 1.6)
Tämän valikon avulla voit poistaa kunkin
viestilaatikon kaikki tekstiviestit. Voit myös poistaa
kaikki viestit kerralla.
Jos haluat
paina
valita tyhjennettävän
viestilaatikon
- tai
-näppäintä. Jos
haluat poistaa kaikki
viestit, valitse Kaikki
viestit.
asettaa
valintamerkin
Merk.-valintanäppäintä.
poistaa
valintamerkin
M. pois -valintanäppäintä.
poistaa merkityt
viestit
Poista-valintanäppäintä.
Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, paina Kyllävalintanäppäintä.
Muistin tila
(Valikko 1.7)
Tämä valikkotoiminto näyttää, montako viestiä
SIM-, puhelin- ja CB (Cell Broadcast) -muistiin on
tallennettu.
Vastaaja
(Valikko 1.8)
Tällä valikkotoiminnolla voit ottaa yhteyden
vastaajapalveluun, jos verkko tukee sitä.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Kytkeydy vastaajapalveluun: Ennen tämän
toiminnon käyttöä puhelimeen on määritettävä
operaattorilta saatava vastaajapalvelun numero
(ks. valikkotoiminto 1.8.2). Sitten voit valita
palvelun numeron luettelosta ja kuunnella viestit
painamalla OK-valintanäppäintä.
Voit nopeasti muodostaa yhteyden
vastaajapalveluun pitämällä 1-näppäintä
painettuna perustilassa.
Vastaajapalvelun numero: Tällä toiminnolla voit
tarvittaessa muuttaa vastaajapalvelun numeron.
Jos haluat
paina
syöttää palvelun
numeron
kyseisiä
numeronäppäimiä.
korjata numeromerkin
C-näppäintä.
siirtää kohdistinta
vasemmalle tai oikealle
poistamatta numeroa
- tai -näppäintä.
Huomautus: Puhelinvastaaja on operaattorin
ylläpitämä palvelu. Ota yhteys operaattoriin, jos haluat
lisätietoja.
72
73
Tekstiviestit
Lähetys
Tekstiviestit
(Valikko 1.9)
Tämän verkkopalvelun avulla voit ottaa vastaan
yleisiä viestejä, kuten sää- ja liikennetiedotuksia.
Yleiset viestit (CB) näytetään välittömästi
vastaanoton jälkeen, jos
Kieli: Tällä toiminnolla voit valita yleisten viestien
ensisijaisen kielen.
Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.
• puhelin on perustilassa
• Vastaanota-toiminnon asetus on Käyttöön.
• viestikanava on aktiivinen kanavaluettelossa.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Lue: Tällä toiminnolla voit lukea vastaanotetun
viestin. Katoava-laatikko näyttää viestit verkosta
mutta kadottaa sisältönsä heti, kun puhelimesta
katkaistaan virta. Viestejä voi selata
- ja
näppäimillä. Kun luet viestiä, voit tallentaa sen
Arkisto-laatikkoon painamalla Tall.valintanäppäintä.
Vastaanota: Tällä toiminnolla voit sallia tai estää
yleisten viestien vastaanottamisen.
Kanavaluettelo: Tällä toiminnolla voit valita
kanavat, joiden viestejä haluat puhelimeesi.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Valitse: Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä luettelossa olevia kanavia
merkitsemällä niitä tai poistamalla niiden
merkinnän. Kunkin valitun kanavan edessä näkyy
valintamerkki.
Lisää kanava: Tällä toiminnolla voit antaa uudelle
kanavalle tunnistenumeron ja nimen.
Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa kanavan
luettelosta.
Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muuttaa kanavan
tunnistenumeroa tai nimeä.
74
75
Kuvaviestit
Kuvaviestit
2. Voit selata viestin tietoja
MMS (Multimedia Message Service) -palvelu
muistuttaa SMS-tekstiviestipalvelua. Se
mahdollistaa henkilökohtaisten multimediaviestien
automaattisen ja välittömän siirtämisen
puhelimesta toiseen tai puhelimesta
sähköpostiosoitteeseen.
Tutun tekstisisällön lisäksi multimediaviesti voi
sisältää kuvia, grafiikkaa, puhetta ja äänileikkeitä.
MMS-viesti on yhtenäinen multimediaesitys. Se ei
ole liitteillä varustettu tekstitiedosto.
MMS-ominaisuuden avulla puhelimesi voi
vastaanottaa multimediaviestejä. Voit myös
lähettää kuvaviestejä, joissa on esimerkiksi
Internetistä ladattuja valokuvia tai muita kuvia.
Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, jos
operaattorisi tukee sitä. Vain
kuvaviestiominaisuuksilla varustetut puhelimet
voivat vastaanottaa ja näyttää kuvaviestejä.
Saapuneet
(Valikko 2.1)
Saapuneen viestin tarkasteleminen
Kun uusi multimediaviesti saapuu, näyttöön tulee
sitä koskeva ilmoitus ja lähettäjän numero.
1. Voit tarkastella viestiä painamalla Näytävalintanäppäintä.
Näyttöön tulee viestiä koskevat tiedot, kuten
lähettäjän numero, viestin koko ja aihe.
Jos haluat tarkastella viestiä myöhemmin
Saapuneet-kansiossa, paina Poistuvalintanäppäintä.
76
- ja
-näppäimillä.
Kun tarkastelet viestiä, saat Aset.valintanäppäimellä käyttöösi seuraavat toiminnot:
Nouda: Tällä toiminnolla voi noutaa viestin MMSpalvelimesta.
Poista: Tämä toiminto poistaa viestin.
Lisää tietoja: Tämä toiminto näyttää viestiä
koskevat yksityiskohtaiset tiedot.
Saapuneet-kansiossa olevan viestin
tarkasteleminen
Kun valitset Saapuneet-valikkotoiminnon (Valikko
2.1), näyttöön tulee luettelo vastaanottamistasi
multimediaviesteistä ja lähettäjien puhelinnumerot
(jos ne löytyvät puhelinmuistiosta) tai aiheet.
Vasemmassa reunassa olevat kuvakkeet ilmaisevat
viestien tilan.
•
: Luetut viestit.
•
: Viestit, joita ei ole vielä luettu.
1. Valitse viesti luettelosta ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
Viesti näkyy näytössä ja määritetyn ajan jälkeen
esiin tulee seuraava sivu, jos viestissä on muita
sivuja. Siirtymisajan määrityksestä on lisätietoja
sivulla 86.
2. Siirry viestien katselunäyttöön painamalla OKvalintanäppäintä.
Voit myös odottaa, että katselunäyttö tulee esiin
automaattisesti.
77
Kuvaviestit
3. Voit selata viestiä
Kuvaviestit
- ja
-näppäimillä.
Jos viestissä on useampi kuin yksi sivu, voit
selata sivuja - ja -näppäimillä.
Kun tarkastelet viestiä, voit valita viestitoiminnot
painamalla Aset.-valintanäppäintä.
Lähtevät
Kun valitset tämän valikkotoiminnon, esiin tulee
tallentamiesi tai lähettämiesi kuvaviestien luettelo.
Vasemmassa reunassa olevat kuvakkeet ilmaisevat
viestien tilan.
Jos tarkastelet uutta viestiä, toiminnot ovat samat
kuin tarkasteltaessa juuri tullutta viestiä. Katso
edellistä kohtaa.
•
Kun tarkastelet viestiä uudelleen, käytettävissä
ovat seuraavat toiminnot:
Poista: Tämä toiminto poistaa viestin.
Toista: Tällä toiminnolla voit vastata lähettäjälle
lähettämällä teksti- tai kuvaviestin.
Takaisin soitto: Tällä toiminnolla voit soittaa
viestin lähettäjälle.
Poimi osoite: Tällä toiminnolla voit poimia
lähettäjän numeron ja valita numeron tai tallentaa
sen puhelinmuistioon.
Lähetä eteenpäin: Tällä toiminnolla voit lähettää
viestin toiselle henkilölle.
Tallenna kuva: Tällä toiminnolla voit tallentaa
kuvan viestistä puhelimeen. Kuvat tallennetaan
Kuvat-kansioon (Valikko 9.4).
Tallenna ääni: Tällä toiminnolla voit tallentaa
äänen viestistä Äänet-kansioon (Valikko 9.3).
Tiedot: Tällä toiminnolla saat esille viestiin liittyviä
tietoja, kuten aiheen, lähettäjän osoitteen, viestin
koon, tilan ja tärkeyden.
78
(Valikko 2.2)
: viestit, joita lähetetään parhaillaan
•
: lähetetyt viestit
•
: viestit, joita puhelin ei voinut lähettää
•
: lähetettävät viestit
•
: lykätyt viestit
1. Valitse viesti luettelosta ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
Viesti näkyy näytössä ja määritetyn ajan jälkeen
esiin tulee seuraava sivu, jos viestissä on muita
sivuja. Siirtymisajan määrityksestä on lisätietoja
sivulla 86.
2. Siirry viestien katselunäyttöön painamalla OKvalintanäppäintä.
Voit myös odottaa, että katselunäyttö tulee esiin
automaattisesti.
3. Voit selata viestiä
- ja
-näppäimillä.
Jos viestissä on useampi kuin yksi sivu, voit
selata sivuja - ja -näppäimillä.
Viestin lukemisen aikana voit valita seuraavat
toiminnot painamalla Aset.-valintanäppäintä:
Poista: Tämä toiminto poistaa viestin.
Poimi osoite: Tällä toiminnolla voit leikata
vastaanottajien numerot tai osoitteet viestistä,
jolloin voit soittaa numeroihin tai tallentaa tiedot
puhelinmuistioon.
79
Kuvaviestit
Kuvaviestit
Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin
uudelleen.
Muokkaa viestiä: Tällä toiminnolla voit muuttaa
viestin sisältöä, ääntä, kuvaa tai tekstiä.
Tiedot: Tällä toiminnolla saat esille viestiin liittyviä
tietoja, kuten aiheen, lähettäjän osoitteen, viestin
koon, tilan ja tärkeyden.
Luonnos
(Valikko 2.3)
Kuvaviestin luomisen jälkeen voit tallentaa sen
tähän viestilaatikkoon myöhemmin lähetettäväksi.
Lisätietoja viestin lukemisesta on kohdassa
"Lähtevät" sivulla 79.
Kir joita uusi
(Valikko 2.4)
Tällä valikkotoiminnolla voi luoda uuden kuvaviestin
ja lähettää sen useille vastaanottajille.
Kuvaviestin luominen ja lähettäminen
1. Näppäile viestin aihe ja paina OKvalintanäppäintä.
Lisätietoja merkkien kirjoittamisesta on sivulla
42.
2. Kun Lisää tähän on korostettuna, paina Aset.valintanäppäintä ja lisää viestin sisältö
käyttämällä jotain seuraavista toiminnoista:
• Lisää teksti: Näppäile viestin teksti ja paina
OK-valintanäppäintä.
80
• Lisää oma kuva: Tällä toiminnolla voit lisätä
puhelimesi kameralla otetun kuvan. Valitse Uusi
kuva, jos haluat ottaa uuden kuvan, tai Omat
kuvat, jos haluat lisätä jonkin puhelimeen
tallennetuista kuvista. Lisätietoja kameran
käytöstä on sivulla 92.
• Lisää kuva: Tällä toiminnolla voit lisätä Kuvatkansioon (Valikko 9.4) tallennetun kuvan.
Valitse kuva ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
• Lisää ääni: Tällä toiminnolla voit lisätä
äänitiedoston. Valitse Nauhoita, jos haluat
nauhoittaa uuden puhemuistion, tai
Ääniluettelo, jos haluat lisätä jonkin Äänetkansion (Valikko 9.3) tai puhemuistioluettelon
(Valikko 7.6.2) äänistä. Joitakin ladattuja
ääniä ei ehkä voi lisätä, jos niiden
tiedostomuoto on väärä.
• Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin.
Valitse tämä toiminto, kun viesti on valmis.
Tämä toiminto tulee käyttöön, kun lisäät
sisältöä viestiin.
• Tallenna: Tämä toiminto tallentaa viestin
Luonnos (Valikko 2.3)- tai Mallit (Valikko
2.5) -laatikkoon myöhempää käyttöä varten.
Tämä toiminto tulee käyttöön, kun lisäät
sisältöä viestiin.
• Profiilit: Tällä toiminnolla voit muuttaa viestien
asetuksia. Lisätietoja kustakin asetuksesta on
sivulla 86. Asetusten muuttamisen jälkeen voit
palata toimintonäyttöön painamalla
valintanäppäintä tai C-näppäintä.
• Lisää kohde: Tällä toiminnolla voit syöttää
vastaanottajien numerot tai osoitteet. Katso
vaiheita 7 - 12, jotka alkavat sivulla 83.
Lisäyksen jälkeen voit palata toimintonäyttöön
painamalla
-valintanäppäintä tai C-näppäintä.
81
Kuvaviestit
• Esikatselu: Tämä toiminto näyttää viestin
siten kuin se näkyy vastaanottajan
puhelimessa.
Huomautus: Voit lisätä tekstiä, kuvan ja äänen
kullekin sivulle.
3. Kun lisätty sisältö tulee näkyviin, valitse Lisää
tähän painamalla
-näppäintä.
Kuvaviestit
• Lisää kohde: Tällä toiminnolla voit syöttää
vastaanottajien osoitteet. Katso vaiheita 7 - 12.
• Esikatselu: Tämä toiminto näyttää viestin
siten kuin se näkyy vastaanottajan
puhelimessa.
Huomautus: Käytettävissä olevat vaihtoehdot
vaihtelevat viestinäytöstä valitun kohteen mukaan.
4. Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes viestisi on valmis.
6. Kun viesti on valmis, valitse Lähetä ja paina
Valitse-valintanäppäintä.
5. Jos haluat muuttaa lisättyjä kohteita, valitse
kohde
- tai
-näppäimellä ja paina sitten
Aset.-valintanäppäintä. Valittavana ovat
seuraavat vaihtoehdot:
7. Valitse Vastaanottaja, Kopio tai Piilokopio ja
syötä vastaanottajan numero tai osoite ja paina
sitten Valitse-valintanäppäintä.
• Muokkaa tekstiä/kuvaa/ääntä: Tällä
toiminnolla voit muuttaa tekstiä tai korvata
kuvan tai äänen toisella.
• Lisää sivu: Tällä toiminnolla voit lisätä sivuja.
Voit siirtyä kullekin sivulle - tai näppäimellä, kun Sivu on korostettuna
viestinäytössä.
• Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa kohteen
viestistä.
• Kesto: Tällä toiminnolla voit määrittää, miten
pitkään teksti, kuva tai ääni kuuluu tai näkyy
viestinäytössä. Määritetyn ajan jälkeen
näyttöön tulee seuraava kohde ja seuraava
sivu.
• Puhelinnumero: Tällä toiminnolla voit syöttää
haluamasi puhelinnumeron.
• Sähköposti: Tällä toiminnolla voit kirjoittaa
vastaanottajan sähköpostiosoitteen, jolloin
viestin voi lähettää
sähköpostitse.
• Puhelinluettelo: Tällä toiminnolla voit noutaa
numeron puhelinmuistiosta.
9. Kirjoita numero tai sähköpostiosoite tai valitse
numero puhelinmuistiosta.
• Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin.
10. Kun oikea numero tai osoite on näkyvissä, paina
OK-valintanäppäintä.
• Tallenna: Tämä toiminto tallentaa viestin
Luonnos (Valikko 2.3)- tai Mallit (Valikko
2.5) -laatikkoon myöhempää käyttöä varten.
11. Voit lisätä vastaanottajan painamalla Valitsevalintanäppäintä, kun Lisää vastaanottaja on
korostettuna. Toista vaiheet alkaen vaiheesta 8.
• Profiilit: Tällä toiminnolla voit muuttaa
viestien asetuksia. Lisätietoja kustakin
asetuksesta on sivulla 86.
82
8. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina
Valitse-valintanäppäintä:
Jos haluat muokata vastaanottajan tietoja,
valitse vastaanottaja ja paina Valitsevalintanäppäintä. Voit muuttaa vastaanottajan
tietoja tai poistaa ne.
83
Kuvaviestit
Kuvaviestit
12. Kun olet lisännyt kaikki vastaanottajat, paina Cnäppäintä tai
-valintanäppäintä.
13. Voit syöttää numeroita tai osoitteita toistamalla
vaiheet 7 - 12.
Vastaanottaja-, Kopio- ja Piilokopio-kenttiin
voi lisätä enintään 10 vastaanottajaa.
14. Kun olet syöttänyt kaikki vastaanottajat, valitse
Lähetä viesti ja paina Valitsevalintanäppäintä Kuvaviesti lähetetty näytössä.
Puhelin lähettää viestin.
Mallit
(Valikko 2.5)
Tässä valikossa ovat malleina tallennetut viestit,
joita voit käyttää luodessasi uusia viestejä.
1. Malliluetteloa voi selata
- ja
-näppäimillä.
2. Paina Valitse-valintanäppäintä, kun haluttu
viestimalli näkyy korostettuna.
3. Painamalla OK-valintanäppäintä voit ottaa
käyttöön alla mainitut toiminnot (ne tulevat
käyttöön automaattisesti määritetyn ajan
kuluttua):
• Muokkaa viestiä: Tällä toiminnolla voit
lähettää viestin mallia käyttäen. Lisätietoja
viestin lähettämisestä on sivulla 80.
Poista kaikki
(Valikko 2.6)
Tämän valikon avulla voit poistaa kunkin
viestilaatikon kaikki tekstiviestit. Voit myös poistaa
kaikki viestit kerralla.
Jos haluat
paina
valita tyhjennettävän
viestilaatikon
- tai
-näppäintä. Jos
haluat poistaa kaikki
viestit, valitse Kaikki
viestit.
asettaa
valintamerkin
Merk.-valintanäppäintä.
poistaa
valintamerkin
M. pois -valintanäppäintä.
poistaa merkityt
viestit
Poista-valintanäppäintä.
Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, paina Kyllävalintanäppäintä.
Muistin tila
(Valikko 2.7)
Voit tarkistaa muistin tilan kuvaviestejä varten.
Näytössä näkyy kokonaistila (vapaa ja käytetty
tila). Näytössä näkyy myös kunkin viestilaatikon
viemä tila.
• Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa viestin.
Sinua pyydetään vahvistamaan poisto
painamalla Kyllä-valintanäppäintä.
4. Palaa perustilaan painamalla
84
-näppäintä.
85
Kuvaviestit
Asetukset
Kuvaviestit
(Valikko 2.8)
Voit muuttaa kuvaviestien lähetyksen tai
vastaanoton oletusasetuksia.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Toimitusraportti: Kun tämä asetus on valittuna,
verkko lähettää puhelimeesi ilmoituksen viestisi
toimituksesta.
Lue ja vastaa: Kun tämä asetus on valittuna,
puhelin lähettää viestin mukana pyynnön, jossa
vastaanottajaa pyydetään vastaamaan viestiin.
Automaattilataus: Voit määrittää, noutaako
puhelin uudet saapuneet viestit MMS-palvelimesta
niistä ilmoittamatta.
Viestin hyväksyminen: Voit määrittää
vastaanotettavien viestien luokan.
Piilota tunnus: Kun tämä asetus on valittuna,
puhelinnumerosi ei näy vastaanottajan
puhelimessa.
Vanhentumispäivä: Voit valita, kuinka pitkään
viestisi säilytetään viestikeskuksessa lähetyksen
jälkeen.
MMS-profiili
(Valikko 2.9)
Tässä valikossa voi määrittää erilaisia
verkkoasetuksia, joita tarvitaan multimediaviestien
lähetyksessä tai vastaanotossa.
Huomautuksia:
• Viimeksi käyttämäsi profiili tulee automaattisesti
käyttöön viestejä lähetettäessä.
• Jos MMS-asetuksia muutetaan ilman operaattorin
ohjeita, MMS-ominaisuus ei ehkä toimi oikein.
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä kussakin
profiilissa:
Profiilin nimi: Syötä MMS-palvelimelle annettava
nimi.
Yhteyden URL: Syötä MMS-palvelimen osoite.
Suojaus: Valitse tiedonsiirtotila. Valitse Suojattu,
jos haluat turvata tietosi luvattomalta käytöltä.
Muussa tapauksessa valitse Suojaamaton.
IP-osoite: Syötä MMS-palvelimen yhdyskäytävän
osoite.
Käyttäjätunnus: Syötä käyttäjätunnus, joka
tarvitaan yhteydessä MMS-palvelimeen.
Toimitusaika: Voit määrittää, miten kauan puhelin
odottaa, ennen kuin se lähettää viestit.
Salasana: Syötä salasana, joka tarvitaan
yhteydessä MMS-palvelimeen.
Tärkeys: Voit valita viestiesi tärkeystason.
APN: Syötä yhteysosoite, jota käytetään MMSpalvelimen osoitteena.
Raportti sallittu: Kun tämä toiminto on käytössä,
saapuvan viestin lähettäjä ei saa verkosta
toimitusraporttia.
Kysy lisätietoja operaattoriltasi.
Sivukesto: Voit määrittää, miten kauan yksi
vastaanotetun viestin sivu näkyy viestinäytössä.
Määritetyn ajan jälkeen näyttöön tulee
automaattisesti seuraava sivu.
86
87
Viime puhelut
Viime puhelut
Vastatut puhelut
(Valikko 3.2)
Tämän valikon avulla voit tarkastella
• vastaamatta jääneitä, vastattuja ja soitettuja
puheluja
Tällä valikkotoiminnolla voit tarkastella viimeisten
20 vastatun puhelun numeroita.
• puhelujen pituuksia
Näytössä näkyy numero ja nimi, jos se on
käytettävissä, sekä puhelun päivämäärä ja aika.
• puhelujen kustannuksia.
Huomautuksia:
• Voit tarkastella näihin kolmeen luokkaan kuuluvia
numeroita painamalla
-näppäintä perustilassa.
• Puhelimeen mahtuvien puhelutietueiden määrä voi
vaihdella SIM-kortin mukaan.
Ei vast. puhelut
• muokata numeroa, jos se on käytettävissä, sekä
soittaa numeroon tai tallentaa sen
puhelinmuistioon.
• poistaa puhelun luettelosta
Voit myös valita numeron painamalla
näppäintä.
-
(Valikko 3.1)
Tällä valikkotoiminnolla voit tarkastella viimeisten
20 vastaamatta jääneen saapuneen puhelun
numeroita.
Näytössä näkyy numero ja nimi, jos se on
käytettävissä, sekä puhelun päivämäärä ja aika.
Aset.-valintanäppäintä painamalla voit
• muokata numeroa, jos se on käytettävissä, sekä
soittaa numeroon tai tallentaa sen
puhelinmuistioon.
• poistaa puhelun luettelosta
Voit myös valita numeron painamalla
näppäintä.
88
Aset.-valintanäppäintä painamalla voit
Soitetut puhelut
(Valikko 3.3)
Tällä valikkotoiminnolla voit tarkastella viimeisten
20 soittamasi puhelun numeroita.
Näytössä näkyy numero ja nimi, jos se on
käytettävissä, sekä puhelun päivämäärä ja aika.
Aset.-valintanäppäintä painamalla voit
• muokata numeroa sekä soittaa numeroon tai
tallentaa sen puhelinmuistioon.
• poistaa puhelun luettelosta
-
Voit myös valita numeron painamalla
näppäintä.
-
89
Viime puhelut
Poista kaikki
Viime puhelut
(Valikko 3.4)
Tämän valikkotoiminnon avulla voit poistaa kaikki
tietyn puhelutyypin tietueet. Voit myös poistaa
kaikki puhelutietueet kerralla.
Jos haluat
Vast. yhteensä: Laskurin edellisen nollauksen
jälkeen vastattujen puhelujen kokonaiskesto.
Nollaa laskurit: Tällä toiminnolla voi nollata
puhelulaskurit. Ensin on syötettävä puhelimen
salasana (lisätietoja sivulla 145) ja sitten painettava
OK-valintanäppäintä.
paina
valita tyhjennettävän
- tai
-näppäintä. Jos
puhelutyypin
haluat poistaa kaikki
puhelutietueet, valitse
All Calls.
Puhelujen hinnat
(Valikko 3.6)
asettaa valintamerkin Merk.-valintanäppäintä.
Tällä verkko-ominaisuudella voi tarkastella puhelujen
kustannuksia. Tämän valikon näkyminen riippuu
käytössä olevasta SIM-kortista.
poistaa valintamerkin M. pois -valintanäppäintä.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
poistaa merkityt
viestit
Ed. puh. hinta: Viimeisen soitetun puhelun hinta.
Poista-valintanäppäintä.
Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, paina Kyllävalintanäppäintä.
Puhelujen kestot
(Valikko 3.5)
Tällä valikkotoiminnolla voi tarkastella soitettujen ja
vastattujen puheluiden laskureita.
Huomautus: Operaattorin puheluista laskuttama
aika voi poiketa laskurin ajasta esimerkiksi verkon
ominaisuuksien tai laskun pyöristyksen vuoksi.
Valittavana ovat seuraavat laskurit:
Viim. puh. kesto: Viimeisen puhelun kesto.
Läh. yhteensä: Laskurin edellisen nollauksen
jälkeen soitettujen puhelujen kokonaiskesto.
90
Hinta yhteensä: Laskurin edellisen nollauksen
jälkeen soitettujen puhelujen hinta yhteensä. Jos
kokonaishinta ylittää Aseta enimmäishinta asetuksen arvon, puheluja ei voi soittaa ennen kuin
laskuri nollataan.
Enimmäishinta: Aseta enimmäishinta asetuksella määritetty enimmäishinta. Lisätietoja on
jäljempänä.
Nollaa laskurit: Tällä toiminnolla nollataan
hintalaskuri. Ensin on syötettävä PIN2-tunnus
(lisätietoja sivulla 147) ja sitten painettava OKvalintanäppäintä.
Aseta enimmäishinta: Tällä asetuksella voi
määrittää puhelujen enimmäishinnan. Ensin on
syötettävä PIN2-tunnus (lisätietoja sivulla 147) ja
sitten painettava OK-valintanäppäintä.
Hinta/sykäys: Tällä toiminnolla voi määrittää yhden
sykäyksen hinnan. Tätä käytetään laskettaessa
puhelujen hinta. Ensin on syötettävä PIN2-tunnus
(lisätietoja sivulla 147) ja sitten painettava OKvalintanäppäintä.
91
Kamera
Kamera
Puhelimen kameramoduulin avulla voit ottaa kuvia
ihmisistä ja tapahtumista milloin vain. Voit myös
lähettää kuvasi muille multimediaviestinä. Kamera
tuottaa JPEG-kuvia.
Kuvan ottaminen
Huomautus: Kun otat kuvan suorassa
auringonvalossa tai liian kirkkaassa valossa, kuva
saattaa olla tumma.
Kuvan ottaminen kansi avoinna
1. Voit ottaa puhelimen vasemmassa yläkulmassa
olevan kameran käyttöön pitämällä perustilassa
-näppäintä painettuna.
Puhelimen vasemmalla puolella olevien
näppäimien avulla voit kääntää kuvaa
pystysuunnassa.
- ja
-
3. Ota kuva painamalla Ota-valintanäppäintä tai
-näppäintä.
Jos haluat, että kamera odottaa 10 sekuntia
ennen kuvan ottamista, paina 10s jälkeen valintanäppäintä.
4. Paina Tall.-valintanäppäintä.
5. Kirjoita kuvan nimi.
Lisätietoja merkkien kirjoittamisesta on sivulla
42.
6. Tallenna kuva painamalla OK-valintanäppäintä.
Kuvan ottaminen kansi käännettynä
Otettava kuva näkyy näytössä.
2. Voit rajata kuvan kääntämällä kameramoduulia
ja osoittamalla sillä kohdetta.
Puhelimen kannen voi kääntää. Kun kansi on
käännettynä, voit ottaa kuvan käyttämällä
puhelimen oikealla puolella olevaa
kameranäppäintä
.
Kuvan ottaminen kansi käännettynä:
1. Käännä kansi kiertämällä sitä ja sulkemalla se
kuvassa osoitetulla tavalla.
- ja
-näppäimillä voit säätää kuvan
kirkkautta.
- ja
92
-näppäimillä voit säätää kuvan kokoa.
93
Kamera
Kamera
2. Ota kamera käyttöön pitämällä puhelimen
oikealla puolella olevaa kameranäppäintä
painettuna.
Otettava kuva näkyy näytössä.
3. Voit rajata kuvan kääntämällä kameramoduulia
ja osoittamalla sillä kohdetta.
Voit käyttää asetuksia painamalla -näppäintä.
Voit muuttaa asetuksia painamalla -näppäintä.
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
•
•
•
: Tällä asetuksella voit kääntää kuvan
pystysuunnassa.
: Tällä asetuksella voit suurentaa kuvaa.
: Tällä asetuksella voit säätää kuvan
kirkkautta.
4. Ota kuva painamalla kameranäppäintä.
Puhelin tallentaa kuvan automaattisesti Omat
kuvat -valikkoon (Valikko 4.3).
Ota ja lähetä
(Valikko 4.1)
Uusi kuva
(Valikko 4.2)
Tämän valikkotoiminnon avulla voit ottaa kuvan ja
tallentaa sen.
Kun tulet tähän valikkoon, kamera aktivoituu ja
näyttö siirtyy kuvaustilaan. Kuvien ottamisesta on
lisätietoja sivulla 92.
Omat kuvat
(Valikko 4.3)
Tämän valikon avulla voit katsella valokuvia.
Kun tulet tähän valikkoon, koko näytön täyttää
ensimmäinen valokuva. Voit selata valokuvia - ja
-näppäimillä.
Voit tarkastella valokuvia pienoiskuvina painamalla
Moni-valintanäppäintä. Voit palata normaaliin
katselutilaan painamalla Näytä-valintanäppäintä.
Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla Aset.valintanäppäintä:
Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää valokuvan
kuvaviestinä. Lisätietoja on sivulla 80.
Tämän valikkotoiminnon avulla voit ottaa kuvan ja
lähettää sen kuvaviestinä muille vastaanottajille.
Taustakuva: Tällä toiminnolla voit määrittää, mikä
valokuva näkyy perustilan taustakuvana.
Tämä valikkotoiminto ottaa kameran käyttöön ja
näyttö siirtyy kuvaustilaan. Lisätietoja kuvan
ottamisesta on sivulla 92.
Poista: Tällä toiminnolla voi poistaa valokuvan.
Kuvan lähetys kuvaviestinä on kuvattu kohdassa
sivulla 80.
94
Poista kaikki: Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki
puhelimeen tallennetut valokuvat.
Nimeä uudelleen: Tällä toiminnolla voit vaihtaa
valokuvan nimen.
95
Ääni asetukset
Ääni asetukset
Hälytysääni
Ääniasetukset-toiminnolla voi mukauttaa seuraavat
asetukset:
• soittoäänen melodia, äänenvoimakkuus ja tyyppi
(Valikko 5.3)
Tämän valikon avulla voit määrittää, miten saat
ilmoituksen saapuvista puheluista.
• näppäimiä painettaessa, viestiä
vastaanotettaessa, kantta avattaessa ja
suljettaessa tai puhelimen virtaa kytkettäessä tai
katkaistaessa kuuluvat äänet
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
• varoitusääni, joka kuuluu joka minuutti puhelun
aikana, virhetilanteessa ja silloin, kun puhelu
yhdistetään järjestelmään.
Tavallinen: Puhelin soi sillä äänellä, joka on valittu
Soittoääni-valikosta (Valikko 5.1). Lisätietoja on
sivulla 96.
Huomautus: Kun puhelin on äänettömässä tilassa
(ks. sivulla 28), et voi muuttaa ääniasetuksia.
Värinä: Puhelin värisee mutta ei soi.
Soittoääni
Äänetön: Merkkivalo vilkkuu. Puhelin ei soi eikä
värise.
Vär.+tav.: Ensin puhelin värisee kolme kertaa ja
soi sen jälkeen normaalisti.
(Valikko 5.1)
Tämän valikon avulla voit valita soittoäänen.
Valittavana on useita eri melodioita. Aina kun
valitset melodian, se kuuluu muutaman sekunnin
ajan. Jos olet ladannut ääniä Internetistä tai
EasyGPRS-ohjelmasta, voit käyttää niitä tässä
valikossa.
Soitt. voimakkuus
Näppäinääni
(Valikko 5.4)
Tämän valikon avulla voit valita äänimerkin, joka
kuuluu, kun näppäintä painetaan.
Äänen voi poistaa käytöstä valitsemalla Pois.
(Valikko 5.2)
Tämän valikon avulla voit säätää soittoäänen
voimakkuuden jollekin viidestä eri tasosta.
Äänenvoimakkuutta voi säätää
- ja
näppäimillä tai puhelimen vasemmalla puolella
olevilla äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.
96
97
Ääni asetukset
Viestiääni
Ääni asetukset
(Valikko 5.5)
Tämän valikon avulla voit määrittää, miten puhelin
ilmoittaa uuden viestin saapumisesta.
Kansiääni
(Valikko 5.6)
Tämän valikon avulla voit valita äänimerkin, joka
kuuluu puhelimesta, kun avaat tai suljet kannen.
Äänen voi poistaa käytöstä valitsemalla Pois.
SMS-ääni (Valikko 5.5.1)
Tämän valikon avulla voit määrittää, miten puhelin
ilmoittaa tekstiviestin saapumisesta.
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
Pois: Puhelin ei käytä SMS-ääntä.
Äänetön: Merkkivalo vilkkuu.
Virran kytkentä/katkaisu
(Valikko 5.7)
Tämän valikon avulla voit valita melodian, joka
kuuluu puhelimesta, kun puhelimen virta kytketään
tai katkaistaan.
Äänen voi poistaa käytöstä valitsemalla Pois.
Värinä: Puhelin värisee.
Yksitt. piip.: Puhelin piippaa kerran.
SMS-ääni X: Valittavana on useita erilaisia
tekstiviestiääniä.
SMS-CB-ääni (Valikko 5.5.2)
Tämän valikon avulla voit määrittää, miten puhelin
ilmoittaa uuden yleisviestin (CB) saapumisesta.
Lisä-äänet
(Valikko 5.8)
Voit mukauttaa puhelimessa käytettävät lisä-äänet.
Jos haluat, että
ääni
paina
otetaan käyttöön
Päällä-valintanäppäintä.
Vaihtoehdon edessä näkyy
valintamerkki.
poistetaan käytöstä
Pois-valintanäppäintä
uudelleen.
Valintamerkki poistuu
näytöstä.
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
Pois: Puhelin ei käytä CB-ääntä.
Äänetön: Merkkivalo vilkkuu.
Värinä: Puhelin värisee.
Yksitt. piip.: Puhelin piippaa kerran.
SMS-CB-ääni X: Puhelin käyttää jotakin useista
CB-äänistä.
98
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
99
Ääni asetukset
Puhelin asetukset
Virheääni: Tämä asetus määrittää, ilmoittaako
puhelin tehdyistä virheistä.
Minuuttilaskuri: Tämä asetus määrittää, antaako
puhelin äänimerkin minuutin välein soitetun
puhelun aikana muistuttaen puhelun kestosta.
Kytkentä-ääni: Tämä asetus määrittää, antaako
puhelin äänimerkin, kun puhelusi yhdistetään
järjestelmään.
Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa
omien tarpeitten mukaisiksi. Näitä ominaisuuksia
muutetaan Puhelinasetukset-valikosta.
Infrapuna-aktivointi
(Valikko 6.1)
Tällä toiminnolla voi lähettää ja vastaanottaa dataa
infrapunaportin kautta. Toimi seuraavasti, jos
haluat käyttää infrapunaliitäntää:
• määritä ja aktivoi PC:n IrDA-yhteensopiva
infrapunaportti
• aktivoi puhelimen infrapunatoiminto; näytön
yläriville ilmestyy IrDA-kuvake ( )
• aseta puhelimen ja tietokoneen IrDA-portit
vastakkain
IrDAportti
IrDA-portti
Yhteys on valmis tietojen siirtoa varten.
Jos tiedonsiirto puhelimen ja IrDA-yhteensopivan
laitteen välillä ei käynnisty 30 sekunnin kuluessa
toiminnon aktivoimisen jälkeen, toiminto poistetaan
automaattisesti käytöstä.
Huomautus: Paras tulos saavutetaan käytettäessä
SGH-P400-paketissa tullutta datakaapelia.
100
101
Puhelin asetukset
Puhelin asetukset
Näyttöasetukset
(Valikko 6.2)
Tässä valikossa voit muuttaa erilaisia näyttö- ja
taustavaloasetuksia.
Taustakuva (Valikko 6.2.1)
Tämän valikon avulla voit muuttaa perustilassa
näkyvän taustakuvan tai tekstin värin.
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
Taustakuvaluettelo: Tällä asetuksella voit
määrittää perustilassa näkyvän taustakuvan.
Valikkoasetus(Valikko 6.2.2)
Tämän valikon avulla voit valita valikon
näyttötyylin. Voit valita joko Palkkityyli tai Sivun
tyyli.
Kirkkaus (Valikko 6.2.3)
Tämän valikon avulla voit säätää näytön kirkkautta
eri valaistusolosuhteita varten.
Voit säätää kirkkautta
- ja
-näppäimillä tai
puhelimen vasemmalla reunalla olevilla - ja näppäimillä.
Jos haluat vaihtaa taustakuvan, toimi näin:
1. Selaa luetteloa
- ja
-näppäimillä.
Käytettävissä on useita valmiita kuvia. Voit
myös valita tyhjän taustan sekä Internetistä ja
EasyGPRS-ohjelmalla ladattuja kuvia tai
vastaanotetuissa viesteissä tulleita kuvia. Kun
olet asettanut valokuvan taustakuvaksi, se
näkyy nimellä My Photo.icn tässä luettelossa.
2. Paina Valitse-valintanäppäintä, kun haluamasi
kuva on korostettuna.
3. Kun kuva on esillä, aseta se perustilan
taustakuvaksi painamalla Valitsevalintanäppäintä.
Taustavalo (Valikko 6.2.4)
Voit valita, onko taustavalo käytössä. Puhelimen
valmius- ja puheaika pitenee jonkin verran, kun
taustavalo poistetaan käytöstä.
Valitse taustavalon palamisajan pituus. Taustavalo
syttyy, kun painat näppäintä tai vastaanotat
puhelun tai viestin, ja se pysyy päällä määritetyn
ajan.
Jos et halua käyttää taustavaloa, valitse vaihtoehto
Pois.
Tekstinäyttö: Voit määrittää, näkyykö
puhelimessa tekstiä, kuten päivämäärä ja
kellonaika sekä operaattorin nimi.
Tekstiväri: Voit valita perustilassa näkyvän tekstin
värin.
102
103
Puhelin asetukset
Puhelin asetukset
Automaattivalo (Valikko 6.2.5)
Tervehdysviesti
Tällä toiminnolla voit säästää akkua, sillä
taustavalon voi määrittää toimimaan vain tiettyinä
aikoina.
Tämän valikon avulla voit määrittää tervehdyksen,
joka näkyy hetken, kun puhelimeen kytketään
virta.
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
(Valikko 6.3)
Jos haluat
paina
Pois käytöstä: Taustavalon käyttö määräytyy
Taustavalo-valikon (Valikko 6.2.4) asetuksen
mukaan. Lisätietoja on sivulla 103.
poistaa olemassa
olevan viestin
C-näppäintä ja pidä se
alhaalla, kunnes viesti
häviää.
Käyttöön: Taustavaloa käytetään vain tiettynä
aikana. Määritä numeronäppäimillä aika, jolloin
puhelin sytyttää ja sammuttaa valon.
syöttää uuden
viestin
tarvittavia
aakkosnumeerisia
näppäimiä.
vaihtaa tekstin
syöttötilan
oikeaa valintanäppäintä.
Merkkkivalo (Valikko 6.2.6)
Tämän valikon avulla voit määrittää, onko
merkkivalo käytössä ja minkä värisenä se vilkkuu.
Lisätietoja merkkien kirjoittamisesta on sivulla 42.
Valise jokin seitsemästä väristä. Kun puhelin on
käyttövalmis, merkkivalo vilkkuu valitsemasi
värisenä.
Oma numero
(Valikko 6.4)
Jos et halua merkkivalon näkyvän, valitse
vaihtoehto Pois.
Tämän toiminnon avulla voit
Graaf. Logo (Valikko 6.2.7)
• muokata nimiä ja numeroita.
Tämän valikon avulla saat näkyviin operaattorin
logon nimen asemesta.
Tämä toiminto on tarkoitettu muistin tueksi. Sen
avulla voit tarkistaa omat puhelinnumerosi
tarvittaessa.
Pois: Operaattorin nimi näkyy perustilassa.
Päällä: Puhelimeen tallennettu operaattorin logo
näkyy perustilassa. Jos logoa ei ole tallennettu, sen
asemesta näkyy operaattorin nimi.
104
• liittää nimen jokaiseen SIM-kortillesi
tallennettuun omaan puhelinnumeroon
Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin
varsinaisiin tilaajanumeroihin millään tavoin.
105
Puhelin asetukset
Kieli
Puhelin asetukset
Muuta PIN-koodi (Valikko 6.6.2)
(Valikko 6.5)
Näyttökielen voi valita. Jos kieliasetukseksi on
määritetty Automaattinen, kieli valitaan
automaattisesti puhelimeen asetetun SIM-kortin
kielen mukaan.
Turva-asetukset
(Valikko 6.6)
Tällä toiminnolla voi määrittää puhelimen käyttäjät
ja puhelujen tyypin.
Puhelimen toimintoja suojaavat erilaiset koodit ja
salasanat. Lisätietoja niistä on seuraavissa
jaksoissa. Katso myös sivuja 145 - 148.
PIN-kysely (Valikko 6.6.1)
Kun PIN-kysely on käytössä, PIN-koodi on
näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta.
Tämän vuoksi kukaan ei voi käyttää puhelinta ilman
lupaasi.
Tällä toiminnolla voi vaihtaa PIN-koodin, jos PINkysely on käytössä. Käytössä oleva PIN-koodi on
syötettävä, ennen kuin uusi koodi voidaan
määrittää.
Kun olet näppäillyt uuden PIN-koodin, sinua
pyydetään vahvistukseksi näppäilemään koodi
uudelleen.
Lukitse puhelin (Valikko 6.6.3)
Kun lukitustoiminto on käytössä, puhelinta ei voi
käyttää ennen kuin siihen on näppäilty 8numeroinen salasana virran kytkemisen jälkeen.
Valmistajan asettama salasana on 00000000. Jos
haluat muuttaa puhelimen salasanan, katso
jäljempänä kohdassa Salasanan vaihto (Valikko
6.6.4) olevia ohjeita.
Kun oikea salasana on syötetty, puhelinta voidaan
käyttää normaalisti, kunnes siitä katkaistaan virta.
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
Huomautus: PIN-koodi on näppäiltävä, ennen kuin
PIN-kysely voidaan kytkeä pois käytöstä.
Pois käytöstä: Puhelimen salasanaa ei tarvitse
antaa, kun puhelimeen kytketään virta.
Voit muuttaa PIN-koodin noudattamalla seuraavalla
sivulla kohdassa Muuta PIN-koodi (Valikko
6.6.2) olevia ohjeita.
Käyttöön: Puhelimen salasana on annettava, kun
puhelimeen kytketään virta.
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
Pois käytöstä: Puhelin kytkeytyy suoraan
verkkoon, kun siihen kytketään virta.
Käyttöön: PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun
puhelimeen kytketään virta.
106
Salasanan vaihto (Valikko 6.6.4)
Salasanan vaihto -toiminnolla vaihdetaan
puhelimeen uusi salasana. Käytössä oleva salasana
on annettava, ennen kuin uuden salasanan voi
määrittää.
Valmistajan asettama salasana on 00000000. Kun
olet näppäillyt uuden salasanan, sinun on
vahvistettava se näppäilemällä salasana uudelleen.
107
Puhelin asetukset
Kortin lukitus (Valikko 6.6.5)
Kun Kortin lukitus -toiminto on käytössä, puhelinta
ei voi käyttää muilla kuin lukituksessa käytetyllä
SIM-kortilla. Sinun on syötettävä kortin
lukituskoodi.
Kun olet näppäillyt lukituskoodin, sinua pyydetään
vahvistukseksi näppäilemään se uudestaan.
SIM-kortin lukituskoodi on annettava, ennen kuin
kortin lukitus voidaan avata.
FDN-tila (Valikko 6.6.6)
FDN-tilassa (Sallitut numerot -tilassa) voi soittaa
ainoastaan tiettyihin puhelinnumeroihin. Toiminnon
edellytyksenä on, että SIM-kortti tukee sitä.
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
Puhelin asetukset
Huomautus: Kaikissa SIM-korteissa ei ole PIN2koodia. Jos omassa SIM-kortissasi ei tätä koodia ole,
tämä valikko ei tule näkyviin.
Lisäasetukset
(Valikko 6.7)
Voit ottaa automaattisen soitontoiston tai
vastaustoiminnon käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
Jos haluat, että
toiminto
paina
otetaan käyttöön Päällä-valintanäppäintä.
Vaihtoehdon edessä näkyy
valintamerkki.
poistetaan
käytöstä
Pois-valintanäppäintä.
Valintamerkki poistuu näytöstä.
Pois käytöstä: Puhelimella voi soittaa mihin
tahansa numeroon.
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
Käyttöön: Voit soittaa vain puhelinmuistoon
tallennettuihin puhelinnumeroihin. PIN2-koodi on
annettava.
Soitontoisto: Kun tämä vaihtoehto on valittuna,
puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen 10
kertaa, jos vastaanottaja ei vastaa.
Huomautus: Kaikissa SIM-korteissa ei ole PIN2koodia. Jos omassa SIM-kortissasi ei tätä koodia ole,
tämä valikko ei tule näkyviin.
Huomautus: Soittoyritysten välinen aika vaihtelee.
Jos haluat vaihtaa PIN2-koodin, katso jäljempänä
kohdassa PIN2-koodin vaihto (Valikko 6.6.7)
olevia ohjeita.
PIN2-koodin vaihto (Valikko 6.6.7)
PIN2-koodin vaihto -toiminnolla voidaan vaihtaa
puhelimen käytössä oleva PIN2-koodi. Käytössä
oleva PIN2-koodi on syötettävä, ennen kuin uusi
koodi voidaan määrittää.
Kun olet näppäillyt uuden PIN2-koodin, sinua
pyydetään vahvistukseksi näppäilemään koodi
uudelleen.
108
Aktiivikansi: Kun tämä vaihtoehto on valittuna, voit
vastata puheluun avaamalla kannen.
Kun vaihtoehto ei ole valittuna, sinun on avattava
kansi ja toimittava sen mukaan, mikä Vastaus
kaikilla näppäimillä -asetus on valittuna.
Lisätietoja on jäljempänä.
Vastaus kaikilla näppäimillä: Kun tämä vaihtoehto
on valittuna, voit vastata saapuvaan puheluun
painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta
-näppäintä ja Hylkää-valintanäppäintä. Voit
jättää vastaamatta puheluun painamalla
näppäintä tai Hylkää-valintanäppäintä.
Kun tämä vaihtoehto ei ole valittuna, voit vastata
puheluun vain painamalla
-näppäintä tai
Hyväksy-valintanäppäintä.
109
Puhelin asetukset
Kello asetukset
Pika
(Valikko 6.8)
Tällä toiminnolla voit
Selausnäppäimiä voi käyttää
pikavalintanäppäiminä. Perustilassa näillä
näppäimillä pääsee suoraan tiettyihin valikoihin.
• asettaa hälytyksen, jolloin puhelin soi tietyllä
hetkellä esimerkiksi tapaamisesta muistuttamaan
Pikavalintanäppäimen määrittäminen:
• asettaa kuluvan päivämäärän ja kellonajan
1. Valitse pikavalintanäppäimenä käytettävä
näppäin painamalla
- tai
-näppäintä ja
paina sitten Valitse-valintanäppäintä.
• määrittää muistilistan
• Näppäin ylös (
)
• Näppäin alas (
)
• tarkastella kalenteria ja suunnitella aikataulusi
• käyttää puhelinta laskimena ja laskea
peruslaskutoimituksia tai valuuttamuunnoksia.
• tallentaa puhemuistioita.
• Näppäin oik. ( )
Hälytys
• Näppäin vas. ( )
2. Valitse näppäimeen liitettävä valikko painamalla
- tai
-näppäintä.
Huomautus: Voit poistaa pikavalintanäppäimen
käytöstä valitsemalla vaihtoehdon Ei mitään .
3. Tallenna valinta painamalla Valitsevalintanäppäintä.
(Valikko 7.1)
Tämän toiminnon avulla voit
• asettaa hälytyksen soimaan tiettynä aikana.
• asettaa puhelimen kytkeytymään päälle
automaattisesti ja soittamaan hälytyksen, vaikka
puhelimesta olisi katkaistu virta.
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
Kertahälytys: Hälytys annetaan vain kerran,
minkä jälkeen se kytkeytyy pois käytöstä.
Asetusten nollaus
(Valikko 6.9)
Päivittäinen hälytys: Hälytys annetaan joka päivä
samaan aikaan.
Puhelimen oletusasetukset on helppo palauttaa.
Puhelimen oletusasetusten palauttaminen:
Aamusoitto: Puhelin herättää sinut aamulla.
1. Valitse Asetusten nollaus -valikko.
Hälytyksen asettaminen:
2. Näppäile 8-numeroinen salasana ja paina OKvalintanäppäintä.
1. Valitse määritettävän hälytyksen tyyppi ja paina
Valitse-valintanäppäintä.
Huomautus: Salasanan tehtaalla asetettu arvo on
00000000. Lisätietoja salasanan vaihtamisesta on
sivulla 107.
110
111
Kello asetukset
Kello asetukset
2. Anna hälytysaika.
Kalenterin käyttö
Huomautus: Puhelin on määritetty käyttämään
24 tunnin aikamuotoa. Voit muuttaa aikamuodon
noudattamalla sivulla 115 olevia ohjeita.
Kun valitset Kalenteri-toiminnon (Valikko 7.2),
näyttöön tulee kalenteri. Valittavana ovat seuraavat
vaihtoehdot, kun painat Aset.-valintanäppäintä:
Jos haluat käyttää hälytysasetuksia paina Aset.valintanäppäintä. Käytettävissä ovat seuraavat
asetukset:
Näytä kaikki: Näyttöön tulevat kaikki muistiot
alkaen vanhimmasta. Voit selata muistioita
- ja
-näppäimillä.
• Poista hälytys: Tämä toiminnolla voit poistaa
hälytyksen käytöstä.
• Hälytyksen asetus: Tällä toiminnolla voit
valita hälytyksen soittoäänen.
3. Paina OK-valintanäppäintä.
4. Jos valitset Aamusoitto vaiheessa 1, valitse
toistovaihtoehto (Maanantaista perjantaihin
tai Maanantaista lauantaihin) ja paina
Valitse-valintanäppäintä.
Hälytys lopetetaan avaamalla kansi ja painamalla
Poistu-valintanäppäintä.
Poista hälytys: Tämä toiminto poistaa kaikki
hälytysasetukset käytöstä.
Autom. virta: Kun tämän toiminnon asetus on
Käyttöön, hälytys soi määritettynä aikana, vaikka
puhelimesta olisi katkaistu virta.
Jos asetus on Pois käytöstä ja puhelin on suljettu
määritettynä aikana, hälytys ei soi.
Poista kaikki: Tällä toiminnolla voi poistaa kaikki
muistiot. Sinua pyydetään vahvistamaan
poistaminen.
Etsi päivä: Tällä toiminnolla voit siirtyä tietyn
päivän kohdalle.
Poistu: Tämä toiminto sulkee Kalenteri-toiminnon,
ja puhelin palaa perustilaan.
Muistion kirjoittaminen
Voit laatia enintään 30 muistiota päivässä.
Tietyn päivän muistion kirjoittaminen tai
muokkaaminen:
1. Valitse haluamasi päivämäärä kalenterista
selausnäppäimillä.
Huomautus: Voit siirtyä edelliseen tai
seuraavaan kuukauteen painamalla puhelimen
- tai -näppäintä.
vasemmalla puolella olevaa
2. Paina Valitse-valintanäppäintä.
Kalenteri
(Valikko 7.2)
Kalenteri-toiminnon avulla voit
• tarkistaa muistiosi kalenterista
• kirjoittaa aikatauluasi koskevia muistioita
• suorittaa hälytyksen tarvittaessa.
112
Esiin tulee tyhjä muistionäyttö, johon voit
kirjoittaa muistiosi.
3. Kirjoita tiedot muistioon ja paina OKvalintanäppäintä.
Huomautus: Lisätietoja merkkien
kirjoittamisesta on sivulla 42.
Puhelin kysyy, asetetaanko hälytys.
113
Kello asetukset
4. Jos haluat hälytyksen tiettynä päivänä, paina
Kyllä-valintanäppäintä.
Paina muussa tapauksessa Ei-valintanäppäintä.
Muistio tallentuu.
5. Jos painoit Kyllä-valintanäppäintä, anna
hälytysaika ja paina OK-valintanäppäintä.
Voit myös valita hälytyksen melodian painamalla
Melodia-valintanäppäintä.
Kalenterin päivämäärän väri muuttuu vihreäksi
osoittamaan, että muistio on olemassa.
Muistion tarkasteleminen
Kun valitset päivän, jolle on jo kalenterissa muistio,
esiin tulee kyseisen päivän viimeisin muistio.
Jos puhelimeen on tallennettu useampi kuin yksi
muistio, siirry edelliseen tai seuraavaan muistioon
painamalla
- tai
-näppäintä.
Lisää uusi muistio päivälle painamalla Uusivalintanäppäintä.
Kello asetukset
Aika & pvm
(Valikko 7.3)
Tämän valikon avulla voit muuttaa näytössä
näkyvän kellonajan ja päivämäärän. Tällä
toiminnolla voi myös selvittää, mitä kello on
jossakin tietyssä maailman osassa.
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
Aseta aika: Tällä toiminnolla voit asettaa
puhelimen kellonajan. Voit valita ajan esitysmuodon
Ajan es.muoto -valikosta (Valikko 7.3.4).
Lisätietoja on jäljempänä.
Huomautus: Ennen kuin asetat kellonajan, sinun
täytyy määrittää aikavyöhyke Maailmanaikavalikosta (Valikko 7.3.3).
Aseta päivämäärä: Tällä toiminnolla voit asettaa
päivämäärän, kuukauden ja vuoden.
Maailmanaika: Voit selvittää, mitä kello on
jossakin tietyssä maailman osassa, käyttämällä ja -näppäimiä.
Näytössä näkyy
Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla Aset.valintanäppäintä:
• kaupungin nimi
Muokkaa: Tällä toiminolla voit muuttaa muistion
tekstiä.
• aikaero valitun kaupungin ja oman kaupunkisi
välillä, jos olet asettanut paikallisen ajan
(lisätietoja alla) tai GMT-ajan (oletus).
Hälytys: Tällä toiminnolla voi asettaa hälytyksen
soimaan tiettynä aikana ilmoittamaan muistiosta.
Jos muutat hälytyksen aiemmaksi, voit muuttaa tai
poistaa sen.
Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa muistion.
Kopioi: Tällä toiminnolla voi kopioida muistion
toiselle päivämäärälle.
Siirrä: Tällä toiminnolla voit muuttaa muistion
päivämäärän.
114
• kuluva päivämäärä ja kellonaika
Aikavyöhykkeen valitseminen:
1. Valitse omaa aikavyöhykettäsi vastaava
kaupunki painamalla - tai -näppäintä yhden
kerran tai useammin.
Näyttöön tulee paikallinen päivämäärä ja aika.
2. Paina Aseta-valintanäppäintä.
Ajan es.muoto: Tällä toiminnolla voi valita ajan
esitysmuodoksi 24 tuntia tai 12 tuntia.
115
Kello asetukset
Laskin
Kello asetukset
(Valikko 7.4)
2. Näppäile ensimmäinen tehtävä.
Tällä toiminnolla puhelinta voi käyttää laskimena.
Laskimessa on peruslaskutoiminnot: yhteenlasku,
vähennyslasku, kertolasku ja jakolasku.
1. Näppäile ensimmäinen numero
numeronäppäimillä.
Huomautus: Lisätietoja merkkien kirjoittamisesta
on sivulla 42.
3. Paina OK-valintanäppäintä.
Huomautuksia:
4. Valitse Kiireellinen-, Normaali- tai Ei kiireell. vaihtoehto
- ja
-näppäimillä ja paina
Valitse-valintanäppäintä.
• Voit poistaa virheet tai tyhjentää näytön
painamalla C-näppäintä.
5. Määritä määräaika ja paina OK-valintanäppäintä.
• Voit lisätä desimaalierottimen tai sulkeen
painamalla toistuvasti vasenta valintanäppäintä,
kunnes haluamasi erikoismerkki on näkyvissä.
2. Paina oikeanpuoleista valintanäppäintä, kunnes
näyttöön ilmestyy haluamasi matemaattinen
symboli: + (yhteenlasku),
- (vähennyslasku),
(kertolasku), /
(jakolasku).
Jos et halua asettaa määräaikaa, paina Ohitavalintanäppäintä.
Muistilistan muokkaaminen
Kun valitset Muistilista-valikon (Valikko 7.5),
nykyinen sisältö näkyy näytössä yhdessä
tilamerkinnän ja tärkeyden kanssa:
=
kiireellinen,
= Normaali
= Ei kiireell.
3. Näppäile toinen numero.
4. Lopputuloksen saat näkyviin painamalla
näppäintä.
-
5. Toista vaiheita 1 - 4 niin monta kertaa kuin on
tarpeen.
Muistilista
(Valikko 7.5)
Tämän toiminnon avulla voit
• syöttää tehtäväluettelon
• määrittää kunkin tehtävän tärkeyden ja
määräpäivän
• järjestää tehtävät tärkeyden ja tilan mukaan.
Muistilistan luominen
Tietyn tehtävän
tietojen
tarkasteleminen
➀ Korosta tehtävä.
➁ Paina Näytävalintanäppäintä.
➂ Selaa tehtäviä
- ja
näppäimillä tarvittaessa.
Tietyn tehtävän
tilan
muuttaminen
➀ Korosta tehtävä.
➁ Merkitse tehtävä
valmistuneeksi kuluvana
päivämääränä ja
kellonaikana painamalla näppäintä.
TAI
➀ Korosta tehtävä.
➁ Paina Aset.-valintanäppäintä.
➂ Valitse Merkitse.
➃ Valitse tila (Valmis tai
Peruuta).
1. Paina Uusi-valintanäppäintä.
116
117
Kello asetukset
Kello asetukset
Uuden tehtävän
luominen
➀ Paina Aset.-valintanäppäintä.
➁ Valitse Uusi.
➂ Syötä tehtävän teksti,
tärkeys ja/tai määräpäivä.
Kaikkien
tehtävien
poistaminen
➀ Paina Aset.-valintanäppäintä.
➁ Valitse Poista kaikki.
➂ Vahvista poisto painamalla
OK-valintanäppäintä.
Olemassa olevan
tehtävän
muokkaaminen
➀ Korosta tehtävä.
➁ Paina Aset.-valintanäppäintä.
➂ Valitse Muokkaa.
➃ Muuta tehtävän tekstiä,
tärkeyttä ja/tai määräpäivää.
Muistilistasta
poistuminen
➀ Paina Aset.-valintanäppäintä.
➁ Valitse Poistu.
Puhemuistio
(Valikko 7.6)
Olemassa olevien
tehtävien
lajittelu
tärkeyden tai
tilan mukaan
➀ Paina Aset.-valintanäppäintä.
➁ Valitse Järjestä.
➂ Valitse järjestämistapa
(Kiireellinen, Ei kiireell.,
Valmis tai Peruuta).
Tehtävän
kopioiminen
➀ Korosta tehtävä.
➁ Paina Aset.-valintanäppäintä.
➂ Valitse Kopioi.
➃ Muuta tehtävän tekstiä,
tärkeyttä ja/tai määräpäivää.
Nauhoita (Valikko 7.6.1)
➀ Korosta tehtävä.
➁ Paina Aset.-valintanäppäintä.
➂ Valitse Kopioi kalenteriin.
➃ Muuta tehtävän teksti ja
määräpäivä ja aseta hälytys
tarvittaessa.
1. Aloita nauhoitus painamalla Nauhoitavalintanäppäintä.
Tehtävän
kopioiminen
kalenteriin
Tehtävän
poistaminen
➀ Korosta tehtävä.
➁ Paina Aset.-valintanäppäintä.
➂ Valitse Poista.
Voit nauhoittaa enintään viisi 30 sekunnin pituista
puhemuistiota. Nauhoituksen jälkeen voit lähettää
muistion muille henkilöille multimediaviestissä.
Tämän valikon avulla voit tallentaa uuden muistion.
Kun valitset tämän vaihtoehdon, näyttöön tulee 30
sekunnin ajastin.
2. Nauhoita muistio puhumalla mikrofoniin.
3. Kun painat Lopetus-valintanäppäintä tai
nauhoitusaika päättyy, näyttöön tulevat
seuraavat vaihtoehdot:
• Toista kaikki: Tällä toiminnolla voit toistaa
muistion.
• Nauhoita uudelleen: Tällä toiminnolla voit
poistaa muistion ja nauhoittaa toisen.
• Tallenna: Tällä toiminnolla voit tallentaa
muistion.
• Lopeta: Tällä toiminnolla voit peruuttaa
nauhoituksen ja poistuaNauhoita-valikosta.
118
119
Kello asetukset
Kello asetukset
4. Voit tallentaa muistion valitsemalla Tallennavaihtoehdon ja painamalla Valitsevalintanäppäintä.
5. Poista oletusnimi tarvittaessa painamalla Cnäppäintä ja kirjoita sitten muistion nimi.
Lisätietoja merkkien kirjoittamisesta on sivulla
42.
Muistio tallentuu ja muistion tiedot tulevat
näyttöön.
7. Painamalla Aset.-valintanäppäintä voit käyttää
seuraavia valikkotoimintoja:
• Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää
muistion toisille henkilöille käyttämällä MMSominaisuutta. Noudata ohjeita sivulla 80.
• Nimeä uudelleen: Tällä toiminnolla voit
muuttaa muistion nimen.
• Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa muistion.
-näppäintä.
Muistioluettelo (Valikko 7.6.2)
Tässä valikossa on puhemuistioluettelo. Siirry
haluamasi muistion kohdalle ja paina Aset.valintanäppäintä. Käytettävissä ovat seuraavat
asetukset:
Soita: Tällä toiminnolla voit toistaa muistion.
Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää muistion
toisille henkilöille käyttämällä MMS-ominaisuutta.
Viestin lähetyksestä on lisätietoja sivulla 80.
120
Tiedot: Tällä toiminnolla saat esiin muistiota
koskevia tietoja, kuten nimen nauhoituksen keston
sekä muistion luontipäivän ja -ajan.
Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa muistion.
Poista kaikki (Valikko 7.6.3)
6. Paina OK-valintanäppäintä.
8. Voit poistua painamalla C- tai
Nimeä uudelleen: Tällä toiminnolla voit muuttaa
muistion nimen.
Tämän valikon avulla voit poistaa kaikki
puhemuistiosi.
Kun vahvistussanoma tulee esiin, paina Kyllävalintanäppäintä. Voit peruuttaa poiston painamalla
Ei-valintanäppäintä.
Valuutanvaihto
(Valikko 7.7)
Tämän valikon avulla voit tehdä
valuuttamuunnoksia.
1. Näppäile muunnettavan valuutan kurssi ja paina
OK-valintanäppäintä.
Voit lisätä desimaalierottimen painamalla
näppäintä.
-
2. Näppäile muunnettava summa ja paina OKvalintanäppäintä.
Antamasi summa ja sen vastine tulevat
näyttöön.
3. Paina Poistu-valintanäppäintä, kun haluat
lopettaa valuuttamuuntimen käytön.
121
Verkko palvelut
Verkko palvelut
Soitonsiirron asettaminen:
Nämä valikkotoiminnot koskevat verkkopalveluita.
Kysy niiden saatavuutta operaattorilta ja tilaa
haluamasi palvelut.
Soitonsiirto
(Valikko 8.1)
1. Valitse soitonsiirron tyyppi painamalla
-näppäintä ja sitten Valitsevalintanäppäintä.
2. Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi painamalla
- tai
-näppäintä ja sitten Valitsevalintanäppäintä.
Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut
määrittämääsi numeroon.
Näytössä näkyy voimassa oleva tila. Jos
vaihtoehto on jo asetettu, numero johon soitot
siirretään, näkyy näytössä.
Esimerkki: Haluat ohjata työpuhelut työtoverillesi
lomalla ollessasi.
Soitonsiirto voidaan määrittää seuraavilla
asetuksilla:
Siirrä kaikki: Kaikki puhelut siirretään.
Jos numerosi varattu: Puhelut siirretään, jos
puhut toista puhelua.
Jos numerosi ei vastaa: Puhelut siirretään, jos et
vastaa puhelimeen.
Jos ei yhteyttä verkkoon: Puhelut siirretään, jos
puhelimesi on verkon peittoalueen ulkopuolella.
Peruuta kaikki: Soitonsiirrot eivät ole käytössä.
Voit määrittää erilaisia soitonsiirtovaihtoehtoja
puhelutyyppien mukaan:
• vain tavalliset puhelut
• vain datapuhelut.
- tai
3.
Jos haluat
paina
ottaa soitonsiirron
käyttöön
Aktivoivalintanäppäintä.
Siirry vaiheeseen 4.
vaihtaa numeron,
johon soitetaan
Muutavalintanäppäintä.
Siirry vaiheeseen 4.
poistaa soitonsiirron
käytöstä
Poistavalintanäppäintä.
4. Näppäile numero, johon puhelut siirretään ja
paina OK-valintanäppäintä.
Aloita ulkomaan numeron näppäileminen
painamalla 0näppäintä, kunnes +-merkki tulee
näyttöön.
Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön
tulee verkon kuittaus.
Voit poistaa kaikki soitonsiirrot käytöstä
valitsemalla Peruuta kaikki -vaihtoehdon.
122
123
Verkko palvelut
Puhelunesto
Verkko palvelut
3. Vahvista asetukset painamalla Aktivoivalintanäppäintä.
(Valikko 8.2)
Verkon puhelunestopalvelulla voi rajoittaa puheluja.
Puheluneston asetukset ovat seuraavat:
Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön
tulee verkon kuittaus.
Kaikki lähtevät puhelut: Puhelimella ei voi
soittaa.
Ulkomaanpuhelut: Puhelimella ei voi soittaa
ulkomaille.
Ulkomaanpuhelut paitsi kotiin: Puhelimella
voidaan ulkomailla oltaessa soittaa ainoastaan
oleskelumaahan ja kotimaahan, jossa oma
operaattori sijaitsee.
Kaikki tulevat puhelut: Puheluja ei voi ottaa
vastaan.
Tulevat puhelut ulkomailla: Puheluja ei voi ottaa
vastaan, kun puhelin on kotiverkon ulkopuolella.
Peruuta kaikki: Kaikki puhelunestoasetukset
poistetaan käytöstä. Puhelujen soittaminen ja
vastaanotto tapahtuu normaalisti.
Puhelunestoasetuksen poistaminen käytöstä:
1. Valitse käytöstä poistettava puhelunestoasetus.
2. Valitse puhelutyyppi, jota asetus koskee.
3. Paina Pura-valintanäppäintä.
4. Näppäile operaattorilta saamasi puheluneston
salasana.
Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön
tulee verkon kuittaus.
Voit poistaa kaikki puhelunestot käytöstä
valitsemalla Peruuta kaikki -vaihtoehdon.
Vaihda puhelun-eston salasana: Tällä
toiminnolla voit asettaa operaattorilta saamasi
puheluneston salasanan ja muuttaa sitä. Käytössä
oleva salasana on annettava, ennen kuin uusi
salasana voidaan määrittää.
Alla mainituille puhelutyypeille voi määrittää
erilaiset soitonestoasetukset:
• vain tavalliset puhelut
• vain datapuhelut.
Kun olet näppäillyt uuden salasanan, sinun on
vahvistettava se näppäilemällä salasana uudelleen.
Puhelunestoasetusten määrittäminen:
1. Valitse puheluneston tyyppi painamalla
-näppäintä ja sitten Valitsevalintanäppäintä.
4. Näppäile operaattorilta saamasi puheluneston
salasana.
- tai
2. Valitse estettävien puhelujen tyyppi painamalla
- tai
-näppäintä ja sitten Valitsevalintanäppäintä.
124
125
Verkko palvelut
Koputus
(Valikko 8.3)
Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen
saapuvista puheluista puhuessasi toista puhelua.
Voit määrittää erilaisia koputusvaihtoehtoja
puhelutyyppien mukaan:
• vain tavalliset puhelut
• vain datapuhelut.
Koputusasetusten määrittäminen:
1. Valitse koputusasetusta käyttävien puhelujen
tyyppi painamalla
- tai
-näppäintä ja sitten
Valitse-valintanäppäintä.
Näet näytöstä, onko koputus aktivoitu vai
poistettu käytöstä.
2. Voit ottaa koputuksen käyttöön Aktivoivalintanäppäimellä tai poistaa sen käytöstä
Koti-valintanäppäimellä.
Jos haluat palata edelliseen näyttöön, paina
Poistu-valintanäppäintä.
Voit poistaa kaikki puhelunestot käytöstä
valitsemalla Peruuta kaikki -vaihtoehdon.
Verkko palvelut
Verkon valinta
(Valikko 8.4)
Verkon valinta -toiminnolla voi valita kotialueen
ulkopuolella käytettävän verkon automaattisesti tai
manuaalisesti.
Huomautus: Voit valita muun kuin oman
kotiverkkosi vain siinä tapauksessa, että
operaattorillasi on verkkovierailusopimus (roamingsopimus) toisen verkon operaattorin kanssa.
Verkon valintatavan määrittäminen kotiverkon
ulkopuolella oltaessa:
1. Kun näytössä näkyy Verkon valinta, paina
Valitse-valintanäppäintä.
2. Paina
- tai
-näppäintä, kunnes haluamasi
toiminto näkyy korostettuna. Paina sitten OKvalintanäppäintä.
Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon,
puhelin kytkeytyy kotiverkon ulkopuolella
ensimmäiseen löytämäänsä verkkoon.
Jos valitset Manuaalinen-vaihtoehdon, puhelin
etsii käytettävissä olevat verkot. Siirry
vaiheeseen 3.
3. Paina
- tai
-näppäintä, kunnes haluamasi
verkko näkyy korostettuna. Paina sitten OKvalintanäppäintä.
Puhelin kytkeytyy valitsemaasi verkkoon.
126
127
Verkko palvelut
Numeron näyttö
Verkko palvelut
(Valikko 8.5)
Voit estää puhelinnumerosi näkymisen
vastaanottajan puhelimessa.
Huomautus: Kaikki verkot eivät tue tämän
asetuksen muuttamista.
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
Oletus: Käytössä on verkon oletusasetus.
Kätke numero: Numerosi ei näy toisen osapuolen
puhelimessa.
Lähetä numero: Numero lähetetään jokaisen
puhelun yhteydessä.
Suljettu käyttäjäryhmä
(Valikko 8.6)
Tällä verkkopalvelulla saapuvat ja lähtevät puhelut
voi rajoittaa koskemaan tiettyä käyttäjäryhmää.
Voit olla jäsenenä enintään kymmenessä
käyttäjäryhmässä.
Lisätietoja suljetun käyttäjäryhmän luomisesta,
käyttöönotosta ja käytöstä saat operaattoriltasi.
Esimerkki: Yritys antaa työntekijöidensä käyttöön
SIM-kortteja ja sallii puhelut ainoastaan
saman työryhmän jäsenten välillä.
Suljetun käyttäjäryhmän käyttöönotto
Käyttäjäryhmä-toimintoon pääsee Suljettu
käyttäjäryhmä -valikosta. Kun painat Valitsevalintanäppäintä, käytettävissäsi ovat seuraavat
toiminnot:
128
Käyttäjäryhmäluettelo: Voit tarkastella, lisätä tai
poistaa käyttäjäryhmäluettelon numeroita. Esiin
tulee käytössä oleva käyttäjäryhmäluettelo. Voit
lisätä uuden käyttäjäryhmän operaattorin ohjeiden
mukaan tai poistaa ryhmän.
Jos haluat
selata
käyttäjäryhmälue
tteloita
paina
- tai
-näppäintä.
lisätä uuden
käyttäjäryhmälue
ttelon
Aset.-valintanäppäintä,
valitse Lisää-vaihtoehto ja
näppäile käyttäjäryhmän
numero.
poistaa
käyttäjäryhmälue
ttelon
Aset.-valintanäppäintä ja
valitse Poista.
aktivoida
käyttäjäryhmälue
ttelon
Aset.-valintanäppäintä ja
valitse Aktivoi.
Ulkop. käyttö: Tällä toiminnolla voi estää tai sallia
puhelut muihin kuin suljetun käyttäjäryhmän
numeroihin. Tämän ominaisuuden
käyttömahdollisuus on määritetty
käyttäjäryhmäsopimuksessa. Kysy lisätietoja
operaattorilta.
Oletusryhmä: Voit ilmoittaa operaattorillesi
oletuskäyttäjäryhmän. Kun olet tehnyt sen, voit
ottaa käyttöön puhelimen Oletusryhmätoiminnon. Kun soitat puhelun, oletusryhmä
valitaan suoraan, joten sitä ei tarvitse valita
erikseen luettelosta.
129
Verkko palvelut
Huvit
Poista käytöstä: Tämä vaihtoehto poistaa Suljettu
käyttäjäryhmä -toiminnon käytöstä. Tämä valikko
näkyy vain silloin, kun oletusryhmä on otettu
käyttöön tai käyttäjäryhmäluettelo on valittuna.
Huvit-valikko sisältää useita vaihtoehtoja.
WAP-selain
Taajuusvalinta
(Valikko 8.7)
Jotta puhelimella voisi soittaa ja vastaanottaa
puheluita, käytettävissä on oltava sopiva verkko.
Puhelimesi pystyy toimimaan seuraavissa
verkoissa:
• GSM 900
• GSM 1800
• GSM 900/1800
• GSM 1900
Puhelimen käyttämä oletusverkko määräytyy sen
mukaan, mistä maasta puhelin on ostettu. Kun
matkustat ulkomaille, sinun on valittava jokin siellä
toimivista verkoista.
1. Kun näytössä näkyy Taajuusvalinta, paina
Valitse-valintanäppäintä.
2. Paina
- tai
-näppäintä, kunnes haluamasi
vaihtoehto (GSM 900/1800 tai GSM 1900)
näkyy korostettuna. Paina sitten OKvalintanäppäintä.
(Valikko 9.1)
Puhelimessasi on WAP (Wireless Application
Protocol) -selain, jonka avulla voit käyttää Websivustoja puhelimellasi.
Koti (Valikko 9.1.1)
Tämän valikkotoiminnon valitseminen muodostaa
yhteyden verkkoon ja lataa langattoman Webpalvelun tarjoavan operaattorin kotisivun. Voit
myös painaa -näppäintä perustilassa.
WAP-selaimen aloitusikkunan sisällön määrittää
langattoman Web-palvelun tarjoava operaattori.
Voit selata näyttöä
- ja
-näppäimillä.
Huomautus: Voit avata kotisivun mistä tahansa
muusta WAP-selaimen näytöstä Koti-toiminnolla.
Lisätietoja WAP-selaimen valikoista on sivulla 133.
WAP-selaimesta poistuminen
Voit milloin tahansa poistua selaimesta painamalla
-näppäintä.
Kun valitset uuden taajuuden, puhelin näyttää
vahvistusviestin ja etsii sitten automaattisesti
käytettävissä olevat verkot. Sen jälkeen puhelin
rekisteröityy ensisijaiseen valitsemallasi taajuudella
toimivaan verkkoon.
130
131
Huvit
Huvit
WAP-selaimen toimintojen valitseminen
Jos haluat
paina
selata sivuja ja
valita kohteita
- tai
-näppäintä, kunnes
-symboli osoittaa haluttua
kohdetta. Vahvista sitten
valinta painamalla Valitsevalintanäppäintä.
valita numeroidun
kohteen
vastaavaa numeronäppäintä.
palata edelliselle
sivulle
Paluu-valintanäppäintä tai
C-näppäintä.
palata kotisivulle
-näppäintä ja valitse Kotivaihtoehto. Lisätietoja tästä
asetuksesta on sivulla 133.
Tilan
vaihtaminen
Paina -näppäintä kerran tai
useita kertoja.
Välin
lisääminen
Paina
-näppäintä.
Tekstin
➀ Aseta kohdistin korjattavan
kohdan oikealle puolelle.
muokkaaminen
➁ Paina C-näppäintä tarpeen
mukaan.
➂ Näppäile oikeat merkit.
Selainvalikon vaihtoehtojen valitseminen ja
käyttäminen
Kun käytät WAP-selainta langattoman Webin
selailuun, käytössäsi on useita valikkovaihtoehtoja.
Tekstin syöttäminen WAP-selaimessa
Valikkotoiminnon valitseminen:
Kun sinua kehotetaan näppäilemään teksti,
käytössä oleva tekstin syöttötila näkyy näytössä.
1. Paina
-näppäintä.
Näyttöön tulee valikkoluettelo.
Käytettävissä ovat seuraavat toimintatilat:
Isot kirjaimet (A): Tässä tilassa voi näppäillä isoja
kirjaimia.
Pienet kirjaimet (a): Tässä tilassa voi näppäillä
pieniä kirjaimia.
T9 ( ): Tässä tilassa voit kirjoittaa merkkejä
painamalla yhtä näppäintä kirjainta kohti. Tässä
tilassa voit käyttää vain 0-näppäintä vaihtoehtoisten
sanojen tarkastelemiseksi. Voit vaihtaa kirjainkoon
painamalla
-näppäintä.
2. Korosta valikko painamalla
näppäintä.
- tai
-
3. Valitse vaihtoehto painamalla Valitsevalintanäppäintä.
4. Valitse tarvittaessa toinen vaihtoehto
- ja
näppäimillä ja vahvista valinta painamalla
Valitse-valintanäppäintä.
-
Huomautus: Valikkojen sisältö saattaa vaihdella
WAP-selaimesi version mukaan.
Numero (1): Tässä tilassa voi näppäillä numeroita.
132
133
Huvit
Huvit
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
Lataa uudelleen: Tämä toiminto päivittää sivun.
Koti: Tällä toiminnolla voi milloin tahansa palata
langattoman Web-palvelun tarjoajan kotisivulle.
Siirry URL-osoitteeseen: Tällä toiminnolla voi
kirjoittaa halutun Web-sivun osoitteen. Kun olet
kirjoittanut osoitteen, voit siirtyä kyseiselle sivulle
suoraan painamalla OK-valintanäppäintä.
Näytä URL: Tällä toiminnolla saat näkyviin sen
Web-sivun URL-osoitteen, johon puhelimesi on sillä
hetkellä yhdistetty. Toiminnon avulla voi myös
määrittää senhetkisen sivuston kotisivuksi.
Tyhjennä välimuisti: Tällä toiminnolla voi
tyhjentää välimuistin, jossa ovat viimeksi käytetyt
Web-sivut.
Saapuneet: Tämän toiminnon avulla voit lukea
Web-palvelimen lähettämiä viestejä.
Suosikit (Valikko 9.1.2)
Tämän valikkotoiminnon avulla voit tallentaa viiden
eniten käytetyn Web-sivuston URL-osoitteet. Tähän
-näppäintä
valikkoon pääsee suoraan painamalla
jonkin aikaa WAP-selainta käytettäessä.
URL-osoitteen tallentaminen:
Jos haluat
paina
1. Valitse tyhjä paikka ja paina Aset.valintanäppäintä.
asettaa nykyisen
sivun kotisivuksi
Aset.-valintanäppäintä,
valitse Tallenna koti vaihtoehto ja paina
Valitse-valintanäppäintä.
2. Näppäile osoite ja paina Syötävalintanäppäintä.
asettaa nykyiseen
sivuun osoittavan
kirjanmerkin
Aset.-valintanäppäintä,
valitse Tallenna
kirjanmerkki -vaihtoehto
ja paina Valitsevalintanäppäintä.
3. Näppäile usein käytetyn sivun nimi ja paina
Syötä-valintanäppäintä.
peruuttaa
asetuksen
Paluu-valintanäppäintä.
Muokkaa koti: Tällä toiminnolla voi vaihtaa
kotisivun manuaalisesti. Kirjoita URL-osoite ja paina
OK-valintanäppäintä. Lisätietoja tekstin
syöttämisestä on sivulla 132.
134
Lisätietoja merkkien kirjoittamisesta on sivulla
42.
Kun olet tallentanut suosikit, voit käyttää seuraavia
toimintoja painamalla Aset.-valintanäppäintä:
Siirry URL-osoitteeseen: Tämä toiminto avaa
määrittämäsi sivuston.
Muokkaa: Tällä toiminnolla voi muokata osoitetta.
Poista: Tällä toiminnolla voi poistaa osoitteen.
135
Huvit
http:// (Valikko 9.1.3)
Tällä valikkotoiminnolla voi kirjoittaa halutun Websivuston URL-osoitteen. Tähän valikkoon pääsee
suoraan painamalla
-näppäintä jonkin aikaa
WAP-selaimessa.
Lisätietoja merkkien kirjoittamisesta on sivulla 42.
Profiilit (Valikko 9.1.4)
Tämän valikon avulla voit määrittää enintään viisi
välityspalvelinta WAP-selainta varten. Saat
lisätietoja Profiilit-asetuksista operaattoriltasi.
Kuhunkin palvelimeen liittyy seuraavat toiminnot:
Profiilin nimi: Tällä toiminnolla voi syöttää HTTPvälimuistipalvelimelle annettavan nimen.
Kotisivun URL: Tällä toiminnolla voi syöttää
kotisivun osoitteen. Kun oletuskotisivu tulee
näyttöön, voit poistaa sen painamalla C-näppäintä
ja näppäillä oman valintasi.
Suojaus: Valitse tiedonsiirtotila. Valitse Varmista,
jos haluat turvata tietosi luvattomalta käytöltä.
Muussa tapauksessa valitse Ei varmistusta.
Verkko: Tällä toiminnolla voi valita verkon, jonka
kautta tietyn tyyppiseen verkko-osoitteeseen
päästään; GPRS tai Data.
Huvit
Salasana: Syötä salasana, joka tarvitaan
yhteydessä GPRS-verkkoon.
APN: Syötä yhteysosoite, jota käytetään GPRSverkon yhdyskäytävän osoitteena.
Kun verkkoasetus on Data:
IP-osoite: Tällä toiminnolla voi syöttää Internetyhteyden edellyttämän WAP-yhdyskäytävän
osoitteen.
Käyttäjätunnus: Syötä PPP-palvelimen
sisäänkirjautumistunnus.
Salasana: Syötä PPP-palvelimen salasana.
Yhteys: Syötä PPP-palvelimen puhelinnumero.
Yhteystyyppi: Valitse datapuhelun tyyppi
(Analoginen tai ISDN.
Huomautus: WAP-selaimen asetuksissa voi olla
operaattorikohtaisia eroja. Ota yhteys operaattoriin,
jos haluat lisätietoja.
Tyhjennä välimuisti (Valikko 9.1.5)
Voit tyhjentää välimuistin, jossa ovat viimeksi
käytetyt Web-sivut.
Vahvista poisto painamalla Kyllä-valintanäppäintä.
Paina muussa tapauksessa Ei-valintanäppäintä.
Kun verkkoasetus on GPRS:
IP-osoite: Tällä toiminnolla voi syöttää Internetyhteyden edellyttämän WAP-yhdyskäytävän
osoitteen.
Käyttäjätunnus: Syötä käyttäjätunnus, joka
tarvitaan yhteydessä GPRS-verkkoon.
Tilattu viesti (Valikko 9.1.6)
Tämän valikon avulla voit vastaanottaa ja käyttää
palvelimen Web-viestejä.
Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:
Saapuneet: Tällä toiminnolla voi lukea Webpalvelimesta vastaanotetut viestit.
136
137
Huvit
Huvit
Vastaanota: Tällä toiminnolla voi määrittää,
vastaanottaako puhelin Web-viestejä.
Poista kaikki: Tällä toiminnolla voi poistaa kaikki
Web-viestit.
Pelit
(Valikko 9.2)
Voit ladata MIDletejä (matkapuhelimissa
käytettäviä Java-sovelluksia) eri lähteistä WAPselaimen avulla ja tallentaa ne puhelimeesi.
Kun avaat Pelit-valikon, siinä näkyy oletuspelien
luettelo. Kun olet ladannut pelit, ne lisätään
luetteloon.
3. Jos haluat poistaa MIDletin, paina Poistavalintanäppäintä ja vahvista sitten poisto
painamalla Kyllä-valintanäppäintä.
Huomautus: Kun valitset oletuspelit luettelosta,
Poista-vaihtoehto ei ole käytettävissä, joten et
voi poista pelejä.
4. Voit poistua ja palata sovellusnäyttöön
painamalla Paluu-valintanäppäintä tai Cnäppäintä.
DNS-asetusten muuttaminen
Huomautus: Java-palvelujen käytettävyys riippuu
operaattorista.
DNS (Domain Name Server) -palvelin muuntaa
Java-palvelimen toimialuenimen IP-osoitteeksi.
DNS-asetus asetetaan valmiiksi tehtaalla, mutta
toisinaan sitä täytyy muuttaa operaattorin ohjeiden
mukaisesti.
MIDletin käynnistäminen
1. Siirry Sovellukset-luettelon Asetus-kohtaan ja
paina Valitse-valintanäppäintä.
1. Hae sovellusluettelosta esiin haluamasi MIDlet
ja paina Käynnistä-valintanäppäintä.
2. Käynnistä MIDlet valintanäppäimillä.
2. Kirjoita ensisijainen osoite
numeronäppäimistöllä ja paina OKvalintanäppäintä.
MIDletin tietojen tarkastelu
3. Kirjoita toissijainen osoite ja paina OKvalintanäppäintä.
1. Siirry haluamasi MIDletin kohdalle ja paina
Tiedot-valintanäppäintä.
Tekstin syöttäminen
Näytössä näkyy MIDletin tiedot, kuten
tiedostokoko, sovellusversio ja toimittaja.
2. Voit katsella muita MIDletin tietoja painamalla
- tai
-näppäintä.
138
MIDletiä käytettäessä voi syöttää tekstiä
seuraavissa tiloissa:
Isot kirjaimet (A): Tässä tilassa voi näppäillä isoja
kirjaimia.
Pienet kirjaimet (a): Tässä tilassa voi näppäillä
pieniä kirjaimia.
139
Huvit
Huvit
Numerot (1): Tässä tilassa voi näppäillä
numeroita.
Jos asetat valokuvan taustakuvaksi, se näkyy
luettelossa nimellä My Photo.icn.
Symbol: Tässä tilassa voi näppäillä
erikoismerkkejä. Kun olet korostanut erikoismerkin
painamalla siirtymisnäppäimiä, lisää merkki
painamalla -näppäintä.
Painamalla Aset.-valintanäppäintä voit käyttää
seuraavia toimintoja:
T9 ( ): Tässä tilassa voit kirjoittaa merkkejä
painamalla yhtä näppäintä kirjainta kohti. Tässä
tilassa voi muuttaa kirjainkoon painamalla 0näppäintä.
Voit vaihtaa tekstinsyöttötilan painamalla
näppäintä, kunnes haluttu ilmaisin tulee näytön
valintanäppäinalueeseen.
Äänet
(Valikko 9.3)
Tässä valikossa voi tarkastella Web-palvelimesta
ladattujen tai multimediaviesteissä saatujen äänien
luetteloa. Voit käyttää ladattuja ääniä soittoääninä
tai lähettää niitä toisiin puhelimiin.
Painamalla Aset.-valintanäppäintä voit käyttää
seuraavia toimintoja:
Nimeä uudelleen: Tällä toiminnolla voit muuttaa
äänen nimen.
Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa äänen.
Aseta soittoääni: Tällä toiminnolla voit asettaa
äänen soittoääneksi.
Kuvat
Poista: Tällä toiminnolla voit poistaa kuvan.
Aseta taustaksi: Tällä toiminnolla voit asettaa
kuvan taustakuvaksi.
Poista kaikki
(Valikko 9.5)
Tällä valikkotoiminnolla voit poistaa kaikki Pelit-,
Äänet- ja Kuvat-kansioihin lataamasi kohteet. Voit
poistaa kaikki kohteet kerralla.
Jos haluat
paina
valita tyhjennettävän
- tai
-näppäintä. Voit
kansion
poistaa kaikki kohteet
valitsemalla Kaikki.
asettaa valintamerkin Merk.-valintanäppäintä.
poistaa valintamerkin M. pois -valintanäppäintä.
poistaa merkityt
kohteet
Poista-valintanäppäintä.
Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, paina Kyllävalintanäppäintä.
(Valikko 9.4)
Tässä valikossa voi tarkastella Web-palvelimesta
ladattujen tai multimediaviesteissä saatujen äänien
luetteloa. Voit käyttää ladattuja kuvia taustakuvina
tai lähettää niitä toisiin puhelimiin.
140
Nimeä uudelleen: Tällä toiminnolla voit vaihtaa
kuvan nimen.
Muistin tila
(Valikko 9.6)
Voit tarkistaa pelien tai äänien ja kuvien muistin
tilan. Näytössä näkyy kokonaistila (vapaa ja
käytetty tila) sekä ladattujen kohteiden määrä.
141
Vianmääritys
Vianmääritys
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tee seuraavat
tarkistukset. Näin säästät aikaa ja tarpeettomista
puhelinsoitoista aiheutuneita kuluja.
Kun kytket puhelimeen virran, näytössä
voi näkyä jokin seuraavista sanomista:
Aseta SIM-kortti
Näytössä näkyy "Ei palvelua",
"Verkkovika" tai "Ei suoritettu"
• Yhteys verkkoon on katkennut. Voit olla alueella,
jossa signaali on heikko (tunnelissa tai
rakennusten keskellä). Vaihda paikkaa ja kokeile
uudelleen.
• Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää
sopimuksen tekemistä operaattorin kanssa. Kysy
lisätietoja operaattorilta.
• Tarkista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Lukitse puhelin Anna salasana
• Automaattinen lukitustoiminto on käytössä.
Puhelimen salasana on annettava, ennen kuin
puhelinta voi käyttää.
Olet näppäillyt numeron, mutta sitä ei
valita
• Tarkista, että olet painanut
-näppäintä.
• Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
• Lähtevien puheluiden esto on ehkä päällä.
Anna PIN-koodi
• Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on
näppäiltävä SIM-kortin mukana toimitettu PINkoodi.
• PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä
aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän
toiminnon voi poistaa käytöstä PIN-kyselyvalikkotoiminnolla (Valikko 6.6.1).
Anna PUK-koodi
• PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa
peräkkäin ja puhelin on lukkiutunut. Näppäile
operaattorilta saamasi PUK-koodi.
142
Puhelimeesi ei voi soittaa
• Tarkista, että puhelin on kytketty päälle (
näppäintä on painettu yli sekunnin ajan).
-
• Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
• Saapuvien puheluiden esto on ehkä päällä.
Toinen osapuoli ei kuule puhettasi
• Mikrofoni voi olla mykistettynä.
• Puhelin ei ehkä ole tarpeeksi lähellä suutasi.
Mikrofoni on puhelimen keskellä alareunassa.
143
Vianmääritys
Käyttökoodit
Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä
vilkkuu teksti "**Varoitus** Akku
tyhjenee"
Puhelimesi ja SIM-kortti käyttävät useita
käyttökoodeja. Niiden avulla puhelin voidaan
suojata luvattomalta käytöltä.
• Akussa ei ole riittävästi virtaa. Lataa akku.
Äänenlaatu on huono
• Katso signaalin voimakkuuden osoitinta (
Palkkien määrä ilmaisee signaalin tason
voimakkaasta (
) heikkoon ( ).
).
Kun sinua pyydetään antamaan jokin alla
kuvatuista koodeista, näppäile se (numerot
näytetään tähtinä) ja paina OK-valintanäppäintä.
Jos teet virheen, paina C-näppäintä riittävän monta
kertaa, kunnes virheellinen numero on poistettu.
Näppäile sitten oikea koodi.
• Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi
ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.
Käyttökoodeja (PUK- ja PUK2-koodeja lukuun
ottamatta) voidaan muuttaa Turva-asetuksetvalikosta (Valikko 6.6). Lisätietoja on sivulla 106.
Puhelin ei soita puhelinmuistiosta
valittuun numeroon
Tärkeää! Vältä hätänumeroita muistuttavia
koodeja, kuten 112, jotta et vahingossa
soita hätänumeroihin.
• Tarkista puhelinmuistion Etsi-toiminnon avulla,
että numero on tallennettu oikein.
• Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.
Jos ongelmasi ei ratkea edellä esitettyjen
ohjeiden avulla, merkitse muistiin:
• puhelimen malli- ja sarjanumerot
• takuutiedot
• selkeä kuvaus ongelmasta.
Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai
Samsungin huoltoon.
144
Puhelimen salasana
Puhelin voidaan lukita luvattomalta käytöltä
salasanalla. Valmistajan asettama salasana on
00000000.
Jos haluat
katso
ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä puhelimen
lukituksen
sivua 107
(Valikko 6.6.3).
muuttaa puhelimen
salasanan
sivua 107
(Valikko 6.6.4).
145
Käyttökoodit
Käyttökoodit
PIN-KOODI
PIN2-KOODI
PIN-koodi (Personal Identification Number), jonka
pituus voi olla 4 - 8 numeroa, suojaa SIM-korttia
luvattomalta käytöltä. Yleensä se toimitetaan SIMkortin mukana.
Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PIN2koodi, jossa on 5 - 8 numeroa ja jota tarvitaan
erityistoimintojen, kuten puhelujen
enimmäishinnan, asettamiseen. Nämä toiminnot
ovat käytössä, jos SIM-kortti tukee niitä.
Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa
peräkkäin, koodi kytketään pois käytöstä eikä sitä
voi käyttää, ennen kuin olet näppäillyt PUK-koodin
(ks. alla).
Jos haluat
katso
ottaa käyttöön tai poistaa sivua 106
käytöstä PIN-kyselyn
(Valikko 6.6.1).
vaihtaa PIN-koodin
sivua 107
(Valikko 6.6.2).
PUK-koodi
8-numeroinen PUK-koodi (PIN Unblocking Key) on
näppäiltävä, jos puhelin on lukkiutunut virheellisen
PIN-koodin näppäilemisen vuoksi. Joidenkin SIMkorttien mukana toimitetaan PUK-koodi. Jos PUKkoodia ei löydy, ota yhteys operaattoriin.
PIN-koodin ottaminen käyttöön uudelleen:
1. Näppäile PUK-koodi ja paina OKvalintanäppäintä.
Jos näppäilet PIN2-koodin väärin kolme kertaa
peräkkäin, koodi kytketään pois käytöstä eikä sitä
voida käyttää ennen PUK2-koodin syöttämistä.
PIN2-koodin vaihtamisesta on lisätietoja kohdassa
sivulla 108 (Valikko 6.6.7).
PUK2-koodi
Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan 8numeroinen PUK2-koodi (PIN Unblocking Key 2),
jolla voi vaihtaa käytöstä poistetun PIN2-koodin.
Jos kadotat koodin, ota yhteys operaattoriin.
PIN2-koodin ottaminen käyttöön uudelleen:
1. Näppäile PUK2-koodi ja paina OKvalintanäppäintä.
2. Näppäile uusi PIN2-koodi ja paina OKvalintanäppäintä.
2. Näppäile uusi PIN-koodi ja paina OKvalintanäppäintä.
3. Kun näyttöön tulee sanoma Vahvista PIN2,
näppäile sama koodi uudelleen ja paina OKvalintanäppäintä.
3. Kun näyttöön tulee sanoma Vahv. uusi PIN,
näppäile sama koodi uudelleen ja paina OKvalintanäppäintä.
Jos näppäilet PUK2-koodin väärin 10 kertaa
peräkkäin, et voi käyttää PIN2-koodia edellyttäviä
toimintoja. Hanki uusi kortti operaattorilta.
Jos näppäilet PUK-koodin väärin 10 kertaa
peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu lopullisesti. Hanki
uusi kortti operaattorilta.
146
147
Käyttökoodit
Puheluneston salasana
Puhelunesto-toiminto edellyttää nelinumeroista
salasanaa. Salasanan saa operaattorilta tätä
toimintoa tilattaessa.
Tämän salasanan voi muuttaa Puhelunestovalikossa (Valikko 8.2). Lisätietoja on sivulla 125.
Terveys ja
turvallisuus
Altistuminen radiotaajuiselle
energialle (SAR-tiedot)
Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista
koskevat EU-vaatimukset.
Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se
on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EUneuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF)
energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa
kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti
sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston
kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia
tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet
tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin
välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali,
jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien
henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta
riippumatta.
Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian
määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on
2,0 W/kg.*
* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg
laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän
raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän
suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SARarvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja
verkkotaajuuksien mukaan.
148
149
Terveys ja turvallisuus
SAR-testit suoritetaan normaaleissa
käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä
suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla
taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään
suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen
SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa
alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on
suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista
puhelin valitsee sen, joka riittää verkon
tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä
tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen
lähtöteho.
Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille,
sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin
mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä
perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.
Akkujen käyttöohjeita
• Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
• Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen,
johon se on suunniteltu.
• Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä,
puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa.
Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti
matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja
operaattorin asettamien parametrien mukaan.
Terveys ja turvallisuus
• Käytä vain Samsungin suosittelemia akkuja ja
lataa ne Samsungin suosittelemilla latureilla.
Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä.
Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä
ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
• Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun
latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun
lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
• Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten
autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun
tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua
huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai
kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä
käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu
täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0 °C)
vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
• Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi
tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko,
paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat
(akussa olevat metalliliuskat), kun akkua
säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai
laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa
akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
• Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä
paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista
kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.
• Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta
varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku
voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se
kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puheja valmiusaika) on huomattavasti normaalia
lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
• Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen
150 itsestään, jos sitä ei käytetä.
151
Terveys ja turvallisuus
Liikenneturvallisuus
Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein
missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön
on kuitenkin oltava vastuullista.
Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi.
Kun käytät matkapuhelinta auton ohjauspyörän
takana, käytä tervettä järkeä ja muista seuraavat
neuvot:
1. Opettele tuntemaan matkapuhelimesi ja sen
ominaisuudet, kuten pikavalinnat ja
automaattinen soitontoisto. Jos nämä
ominaisuudet ovat käytettävissä, voit soittaa
puhelun irrottamatta huomiotasi tiestä.
2. Käytä hands-free-laitetta, mikäli se on
käytettävissä. Kannattaa myös käyttää
mukavuutta ja turvallisuutta lisääviä handsfree-lisävarusteita.
3. Aseta matkapuhelin helposti saataville. Näin voit
käyttää matkapuhelinta irrottamatta katsettasi
tiestä. Jos saat puhelun sopimattomaan aikaan,
anna vastaajapalvelun vastata puolestasi, jos
mahdollista.
4. Kerro henkilölle, jonka kanssa puhut, että ajat
parhaillaan. Keskeytä puhelu tarvittaessa, jos
liikenne on vilkas tai sääolosuhteet
ongelmalliset. Sade, räntä, lumi, jää ja vilkas
liikenne voivat olla todellisia vaaratekijöitä.
5. Älä tee muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita
ajaessasi. Muistilistan läpikäyminen tai
puhelinmuistion selaaminen irrottaa huomiosi
ensisijaisesta tehtävästäsi eli turvallisesta
ajamisesta.
152
Terveys ja turvallisuus
6. Soita puhelut varovasti ja tarkkaile liikennettä.
Pyri soittamaan puhelut, kun auto ei ole
liikkeessä tai ennen kuin lähdet liikkeelle. Yritä
sovittaa puhelut ajankohtiin, jolloin autosi ei
liiku. Jos sinun on pakko soittaa puhelu
liikkeellä ollessasi, näppäile vain muutama
numero, tarkkaile tietä ja peilejä ja jatka sitten.
7. Älä osallistu stressaaviin tai tunnepitoisiin
keskusteluihin, jotka voivat kääntää huomiosi
muualle. Kerro keskustelukumppaneillesi, että
ajat autoa, ja keskeytä puhelut, jotka voivat
viedä huomiosi pois tiestä.
8. Käytä matkapuhelintasi hätätilanteissa. Valitse
hätänumero tulipalon tai
liikenneonnettomuuden sattuessa tai lääkärin
apua tarvittaessa. Muista, että puhelu on
ilmainen matkapuhelimestasi!
9. Käytä matkapuhelintasi auttaaksesi muita
hätätilanteissa. Jos näet
liikenneonnettomuuden, meneillään olevan
rikoksen tai muun vakavan hätätilanteen, soita
hätänumeroon aivan niin kuin haluaisit muiden
tekevän, jos itse olisit avun tarpeessa.
10. Jos näet epäkunnossa olevan ajoneuvon, joka
ei aiheuta vakavaa vaaraa, rikkoutuneen
liikennevalon, vähäisemmän
liikenneonnettomuuden, jossa kukaan ei näytä
loukkaantuneen, tai ajoneuvon, jonka tiedät
varastetuksi, soita tiepalveluun tai muuhun
neuvontanumeroon.
153
Terveys ja turvallisuus
Käyttöympäristö
Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia
määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta
paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on
kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai
vaaratilanteita.
Kun liität puhelimen tai minkä tahansa
lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen
käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä
liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.
Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita,
tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan
normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa
vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta
laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen
käyttää.
Terveys ja turvallisuus
Jos sinulla on sydämentahdistin,
• pidä aina puhelinta yli 15 cm:n etäisyydellä
sydämentahdistimesta, kun puhelimeen on
kytketty virta
• älä pidä puhelinta rintataskussa
• pidä puhelinta sydämentahdistimeen nähden
vastakkaisella korvalla, jotta mahdolliset häiriöt
olisivat mahdollisimman pienet.
Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että
puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise
välittömästi virta puhelimesta.
Kuulolaitteet
Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä
joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy
mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen
valmistajalta.
Muut lääketieteelliset apulaitteet
Elektroniset laitteet
Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on
suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin
elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua
suojaus matkapuhelimesi lähettämiä
radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista
valmistajalta.
Sydämentahdistimet
Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että
puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä
sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen
sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat
häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless
Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia
ja suosituksia.
154
Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä
apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite
suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta. Lääkärisi voi
ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa. Katkaise
virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun
kieltomerkit vaativat niin tekemään. Sairaaloissa tai
muissa terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää
laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille
radiosignaaleille.
Ajoneuvot
Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin
asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin
moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin.
Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta
ajoneuvoasi koskevat tiedot.
Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius
pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.
155
Terveys ja turvallisuus
Kiellot
Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa,
joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.
Räjähdysalttiit alueet
Katkaise puhelimestasi virta, kun olet
räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia
kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat
tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa
kuolemaan.
Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta
virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä
kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä
koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja
polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa
ja räjäytystyömailla.
Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina,
selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden
sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai
varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai
butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden
ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa,
pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla
ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan
sammuttamaan.
Terveys ja turvallisuus
Hätäpuhelut
Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten
tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja
lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia
toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei
välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis
koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen
viestintälaitteena hätätilanteissa (esim.
sairaankuljetuksissa).
Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa
vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja
puhelin on verkon kuuluvuusalueella.
Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista
kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen
verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa
käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.
Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:
1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet
(esim. 112 tai muu virallinen hätänumero).
Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina
-näppäintä.
Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim.
puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin
poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa
tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta
operaattorilta.
Kun soitat hätäpuhelua, muista antaa kaikki
tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista,
että matkapuhelimesi voi olla ainoa
yhteydenpitokeino onnettomuuspaikalla. Älä
katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.
156
157
Terveys ja turvallisuus
Terveys ja turvallisuus
Muita tärkeitä turvallisuusohjeita
Hoito ja huolto
• Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa
huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon.
Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja
voi aiheuttaa vaaratilanteen.
Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa
käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat
toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja
varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta
useita vuosia.
• Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon
asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja
toimii oikein.
• Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä,
kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai
lisävarusteiden lähistöllä.
• Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se
täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten
kiinteästi asennettuja tai irrallisia
matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai
sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat
matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja
turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia
vammoja.
• Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset
lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö
lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö
saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen
toimintaan.
• Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa
matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai
kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.
• Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten
ulottumattomissa.
• Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja
sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
• Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit
saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
• Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa
ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat
vahingoittuisi.
• Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa.
Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten
laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja
sulattaa tiettyjä muoviosia.
• Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen
lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen
sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi
vahingoittaa elektronisia piirejä.
• Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta.
Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa
puhelimen virtapiirejä.
• Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla,
liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi
puhelinta liinalla, joka on kastettu mietoa
puhdistusainetta sisältävään pesuveteen.
158
159
Terveys ja turvallisuus
Sanasto
• Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen
liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
• Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten
mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, sisään.
Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
Olemme koonneet tähän sanastoon käyttöoppaan
teknisten termien ja lyhenteiden määritelmiä, jotta
voisit hyödyntää matkapuhelimesi kaikki
ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla:
• Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai
hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja
lisävarusteiden muutokset, joita ei ole
hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja
saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia
määräyksiä.
Aktiivikansi
• Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin
lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se
lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta
auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.
Tällä toiminnolla voi rajoittaa puhelujen
vastaanottoa ja soittamista.
Aktiivikannen avulla puheluun voi vastata
yksinkertaisesti avaamalla puhelimen.
Puhelunesto
Soitonsiirto
Tällä toiminnolla voi ohjata saapuvan puhelun
toiseen numeroon.
Puhelun pito
Tällä toiminnolla voi asettaa puhelun odotustilaan,
jotta voidaan vastata toiseen puheluun tai soittaa
toinen puhelu. Kahta samanaikaista puhelua
voidaan vuorotella tarvittaessa.
Koputus
Kun puhut parhaillaan puhelua, saat tällä tavalla
ilmoituksen saapuvasta puhelusta.
Linjantunnistuspalvelut
Verkkopalvelut, joiden avulla niiden tilaajat voivat
nähdä soittajan puhelinnumeron tai estää numeron
näytön.
160
161
Sanasto
Sanasto
EMS (Enhanced Message Service)
Java
SMS-tekstiviestipalvelun muunnelma, jonka avulla
käyttäjät voivat lähettää ja vastaanottaa
soittoääniä ja operaattorien logoja sekä
yksinkertaisia mediaosia yhteydessä EMSyhteensopiviin puhelimiin. Koska EMS perustuu
SMS-tekstiviestipalveluun, sillä voi käyttää SMSkeskuksia samalla tavalla kuin SMS-palvelussa.
EMS toimii kaikissa GSM-verkoissa. EMS-viesteissä
voi käyttää tekstiä, ääniä, kuvia ja animaatioita,
joita rajoittaa vain matkapuhelimien näyttöjen
rajoitukset.
Ohjelmointikieli, jolla luodut sovellukset toimivat
kaikissa laitteistoympäristöissä (pienissä,
keskisuurissa tai suurissa) sellaisinaan. Se on
suunniteltu nimenomaan Web-ratkaisuihin, sekä
julkisiin Web-sivustoihin että intranetiin. Kun Javaohjelmaa suoritetaan Web-sivulta, ohjelmaa
kutsutaan Java-appletiksi. Kun sitä suoritetaan
matkapuhelimesta tai hakulaitteesta, sitä kutsutaan
MIDletiksi.
GPRS (General Packet Radio Service)
Uusi datan siirtoon tarkoitettu lisäpalvelu, joka
mahdollistaa tietojen lähettämisen ja
vastaanottamisen matkapuhelinverkossa. GPRS
tarjoaa matkapuhelimen ja tietokoneen käyttäjille
jatkuvan yhteyden Internetiin. Se perustuu
piirikytkentäisiin GSM-yhteyksiin (Global System for
Mobile Communication) ja SMS-tekstiviesteihin.
GSM (Global System for Mobile
Communication)
Kansainvälinen matkaviestinstandardi, joka takaa
yhteensopivuuden eri operaattorien välillä. GSM
kattaa useimmat Euroopan maat sekä monia muita
alueita eri puolilla maailmaa.
MMS (Multimedia Message Service)
WAP Forumin ja 3GPP:n (3rd Generation
Partnership Program) standardoima
matkapuhelimien viestipalvelu. Puhelimen
käyttäjille MMS merkitsee samaa kuin
tekstiviestipalvelu (SMS). Se mahdollistaa
käyttäjän luoman sisällön automaattisen ja
välittömän siirtämisen puhelimien välillä. Viestien
osoitteena käytetään ensisijaisesti
puhelinnumeroita, joten tietojen siirto tapahtuu
puhelinten välillä. MMS tukee myös
sähköpostiosoitteita, joten viestejä voidaan
lähettää myös sähköpostitse. Tekstin lisäksi MMSviestit voivat sisältää kuvia, puhetta tai
äänileikkeitä sekä myös videoleikkeitä ja
esitystietoja.
Neuvottelupuhelu
Puhelu, johon voi osallistua enintään viisi henkilöä
samanaikaisesti.
Puhelimen salasana
Puhelimen lukituksen avaamiseen käytettävä
turvakoodi, jota tarvitaan silloin, kun puhelimen
162
163
Sanasto
lukitustoiminto on asetettu kytkeytymään
automaattisesti aina, kun puhelimeen kytketään
virta.
PIN-koodi (Personal Identification Number)
Turvakoodi, joka suojaa puhelinta luvattomalta
käytöltä. Operaattori toimittaa PIN-koodin SIMkortin mukana. PIN-koodi, jossa on 4 - 8 numeroa,
voidaan tarvittaessa muuttaa.
Sanasto
Tekstiviestipalvelu
Verkkopalvelu tekstiviestien lähettämiseen ja
vastaanottamiseen matkapuhelimesta toiseen.
Kirjoitettua tai vastaanotettua viestiä voi lukea
näytössä, se voidaan ottaa vastaan, sitä voidaan
muokata tai se voidaan lähettää.
Valintanäppäimet
- ja
Puhelimen
käyttötarkoitus
-näppäimet, joiden
PUK-koodi (PIN Unblocking Key)
• vaihtelee kulloisenkin toiminnon mukaan.
Turvakoodi, jolla puhelimen lukitus voidaan avata
sen jälkeen, kun PIN-koodi on syötetty väärin
kolme kertaa peräkkäin. Operaattori toimittaa
tämän 8-numeroisen koodin SIM-kortin mukana.
• ilmoitetaan näytön alarivillä kyseisen näppäimen
yläpuolella.
Kolmitaajuus
Verkkovierailu
Puhelimen käyttäminen kotialueen ulkopuolella
(esimerkiksi matkalla).
SDN (Service Dialling Numbers)
Operaattorin tarjoamat puhelinnumerot, joilla
pääsee tiettyihin palveluihin, kuten
vastaajapalveluun, numerotiedusteluun,
asiakaspalveluun ja hätänumeroihin.
Kyky toimia seuraavissa verkoissa: GSM 900, GSM
1800, GSM 900/1800 ja GSM 1900 MHz.
Kolmitaajuuspuhelinta voi käyttää normaalia
laajemmalla alueella.
Puhelin etsii automaattisesti viimeksi käytetyn
verkon. Jos tämä verkko ei jostain syystä ole
käytettävissä, puhelin yrittää rekisteröityä toiseen
verkkoon.
Vastaaja
SIM-kortti (Subscriber Identification Module)
Mikropiirin sisältävä kortti, jossa on kaikki
puhelimen käytössä tarvittavat tiedot (verkko- ja
muistitiedot sekä palvelun tilaajan henkilökohtaiset
tiedot). SIM-kortti asetetaan puhelimen takana
olevaan pidikkeeseen akun alle.
164
Automaattinen puhelinvastaajapalvelu, joka vastaa
puheluihin ollessasi tavoittamattomissa, toistaa
tervehdyksen (mahdollisesti itse äänittämäsi) ja
tallentaa soittajan viestin.
165
Hakemisto
Hakemisto
A
Aakkostila, tekstin syöttö •
46
Aamusoitto • 111
Äänenvoimakkuus, säätö
korvakuuloke • 24
näppäinääni • 24
soitto • 96
Äänet, asetukset • 96
Äänetön toimintatila • 28
Ääni
kansi • 99
kytkentä • 100
näppäimet • 97
soitto • 96
viesti • 98
virhe • 100
Aika, asettaminen • 115
Ajan esitysmuoto • 115
Akku
asentaminen • 18
lataaminen • 19
poistaminen • 17
Aktiivikansi • 109
Akun käyttöohjeet • 150
Akun tyhjenemisilmoitus •
20
35
F
FDN (Fixed Dial Number) -tila
• 108
CB (Cell Broadcast) -viestit •
74
D
DTMF-äänet, lähettäminen •
52
Hälytys • 111
Hälytysääni • 97
Hätäpuhelut • 157
Hinta, puhelu • 91
I
Infrapuna, yhdistäminen •
101
Internet • 131
J
Java-palvelu • 138
Edellinen numero, uudelleen
valitseminen • 23
EMS (Enhanced Message
Service) • 64
Erikoismerkit, tekstin syöttö •
48
80
muokkaaminen • 80
poistaminen • 78 79
Kytkentä-ääni • 100
L
Lähetetyt viestit
kuva • 79
teksti • 66
Lähtevät, viestit
kuva • 79
teksti • 66
Laskin • 116
Lukitseminen
puhelin• 107
SIM-kortti • 108
Kalenteri • 112
Kalenterimuistiot
kirjoittaminen • 113
kopioiminen • 114
poistaminen• 114
tarkasteleminen • 114
Kamera
kuvan katselu • 95
kuvan lähettäminen •
kuvan ottaminen • 92
Kansiääni • 99
Käyttäjäryhmä • 128
Käyttäjäryhmät
etsiminen • 36
muokkaaminen • 37
Käyttökoodit • 145
Mykistäminen
kaikki äänet • 28
mikrofoni • 51
näppäinäänet • 52
N
Näppäimet
kuvaus • 11
pika • 110
sijainti • 10
Näppäinäänen voimakkuus •
24
Näppäinäänet
lähettäminen • 52
valitseminen • 97
Näytön kuvakkeet • 14
Neuvottelupuhelu • 54
Neuvottelupuhelut • 54
Nimet
haku/valitseminen • 35
syöttäminen • 42
Nollaus • 110
Numeron näyttö • 128
Numerot, puhelinhaku/valitseminen • 35
tallentaminen • 31
O
M
94
E
,
,
H
K
C
166
Esto, puhelut • 124
Eteenpäin lähettäminen,
kuvaviesti • 78
Etsiminen, puhelinmuistio •
Kelloasetukset • 111
Kieli, valitseminen • 106
Kirkkaus, näyttö • 103
Koputus • 126
Korvakuulokkeen
äänenvoimakkuus • 24
Kuvakkeet, kuvaus • 14
Kuvaviestit
asetukset • 81
lukeminen • 76 79
luominen/lähettäminen •
Oma numero • 105
Maailmanaika • 115
Mallit
kuva • 84
teksti • 70
Merkit, syöttäminen • 42
Merkkivalo • 15 104
MIDletit, käynnistäminen •
,
138
Minuuttilaskuri • 100
Muistilista • 116
Muistin tila
kuvaviestit • 85
ladatut kohteet • 141
puhelinmuistio • 41
tekstiviestit • 72
Multimediaviestit (MMS) • 76
P
Päivämäärä, asettaminen •
115
Pelit • 138
Pika, valikko • 110
Pikalaturi • 19
Pikavalinta • 38
PIN2-KOODI
kuvaus • 147
PIN2-koodi
muuttaminen • 108
PIN-KOODI
kuvaus • 146
PIN-koodi
167
Hakemisto
Hakemisto
muuttaminen • 107
Pito, puhelu • 49
Puhelin
lukitseminen • 107
salasana • 145
Puhelinmuistio
haku/valitseminen • 35
kopioiminen • 35
muokkaaminen • 34
pikavalinta • 38
poistaminen • 34 40
tallentaminen • 31
toiminnot • 34
Puhelinnumerot
vastaamatta jääneet •
,
26
148
Selain, WAP • 131
Siirto, puhelut • 122
SIM-kortti
asentaminen • 17
lukitseminen • 108
Soita lähettäjälle, viesti • 65
Soitetut puhelut • 89
Soitontoisto • 109
Soittoäänen voimakkuus •
96
,
Soittoääni • 96 97
Suljettu käyttäjäryhmä •
128
Suojaus, puhelut • 106
Puhelujen hinnat • 91
Puhelujen kestot • 90
Puhelujen numerot
soitetut • 89
vastaamatta jääneet •
88
vastatut • 89
Puhelut
esto • 124
koputus • 53 126
lopettaminen • 23
pito • 49
siirto • 122
soittaminen • 22
uudelleen valitseminen •
,
23
vastaaminen • 25
Puhemuistio
nauhoittaminen • 119
poistaminen • 121
toistaminen • 120
PUK2-koodi • 147
PUK-koodi • 146
T
T9-tila, tekstin syöttö • 44
Taustakuva • 102
Taustavalo • 15
Taustavalo, automaattinen •
104
Taustavalon aika,
määrittäminen • 103
Tehtävät, muistilista
luominen • 116
muokkaaminen • 117
Teksti, syöttäminen • 42
Tekstin syöttötila • 43
Tekstiviestipalvelut
Lähtevät • 66
Saapuneet • 64
Tekstiviestit
asetukset • 70
lähettäminen • 67
lukeminen • 64 66
poistaminen • 65 66
,
72
S
Saapuneet, viestit
kuva • 76
teksti • 64
Salasana
puhelin • 107 145
,
168
,
puhelunesto • 125
,
,
Tervehdysviesti • 105
Toimitusraportit, viesti • 71
Turvallisuus
ohjeet • 7
tietoja • 149
U
W
Ulkomaanpuhelut • 22
Uudelleen valitseminen
automaattisesti • 109
manuaalisesti • 23
WAP-selain
käyttäminen • 131
suosikit • 135
välimuisti,
tyhjentäminen •
137
V
Valikot
käyttäminen • 57
luettelo • 58
Valintanäppäimet • 29
Valokuvat
katselu • 95
lähettäminen • 94
ottaminen • 92
Valuutanvaihto • 121
Värinä • 97
Vastaajapalvelu • 73
Vastaamatta jääneet puhelut
• 26 88
Vastaanotetut viestit
kuva • 76
teksti • 64
Vastatut puhelut • 89
Vastaus kaikilla näppäimillä •
Y
Yleiset viestit • 74
,
109
Verkkopalvelut • 122
Verkkovierailu • 127
Verkon taajuus, valitseminen
• 130
Viestiääni • 98
Viestit
kuva • 76
multimedia • 76
puhe • 73
teksti • 64
tervehdys • 105
yleinen lähetys • 74
Viime puhelut • 88
Virheääni • 100
Virran kytkeminen ja
katkaiseminen
mikrofoni • 51
puhelin • 21
Virran kytkentä/katkaisu ääni • 99
169
171
➄ Paina Valitsevalintanäppäintä.
➃ Selaa
vaihtoehtoluetteloa
- ja
-näppäimillä,
kunnes haluamasi
vaihtoehto näkyy
valittuna.
➂ Paina Valitsevalintanäppäintä.
➁ Selaa valikkoluetteloa
- ja
-näppäimillä,
kunnes tulet haluamasi
valikon kohdalle.
➀ Paina Valikkovalintanäppäintä.
Valintanäppäimet (
ja
) suorittavat sen
toiminnon, joka niiden yläpuolelle (näytön
alariville) on kulloinkin merkitty.
Valikkotoimintojen
käyttäminen
Paina lyhyesti
näppäintä.
Vastaanottamatta
➀ Avaa puhelin ja paina
Näytäjääneiden puheluiden
valintanäppäintä.
välitön
tarkasteleminen
➁ Selaa vastaamatta
jääneiden puhelujen
luetteloa
- ja
näppäimillä.
➂ Voit soittaa takaisin
sinulle soittaneelle
henkilölle painamalla
-näppäintä.
Puhelun
lopettaminen
Puhelun soittaminen ➀ Näppäile numero.
-näppäintä.
➁ Paina
Virran kytkeminen ja Pidä
-näppäintä
katkaiseminen
painettuna.
Pikaohje
Kolmitaajuus-GPRS-puhelin SGH-P400
Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)
Puheluun
vastaaminen
GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital
Portable Cellular Telepnone
(Tuotteen nimi)
SGH-P400
(Mallinumero)
Avaa suojakansi
TAI
Paina
-näppäintä.
Hälytyksen tyypin
valitseminen
➀ Valitse Hälytysäänivalikko (Valikko 5.3).
➁ Valitse jokin seuraavista:
Äänetön
Tavallinen
Värinä
Vär.+tav.
➂ Paina Valitsevalintanäppäintä.
Äänenvoimakkuuden Paina puhelimen
säätäminen
vasemmalla puolella olevaa
- tai -näppäintä.
Numeroiden
tallentaminen
puhelinmuistioon
➀ Syötä numero ja paina
Tall.-valintanäppäintä.
➁ Valitse kuvake.
➂ Paina Valitsevalintanäppäintä.
➃ Valitse muisti.
➄ Paina Valitsevalintanäppäintä.
Tuote:
Valmistaja:
- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10
08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana
(Tehtaan nimi, osoite*)
Edellä mainittu tuote on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.
Numeroiden
tallentaminen
puhelinmuistioon
(jatkuu)
➅ Kirjoita nimi.
➆ Paina OK-valintanäppäintä.
➇ Muuta tarvittaessa paikan
numero.
➈ Paina OK-valintanäppäintä.
➉ Palaa perustilaan painamalla
-näppäintä.
Numeron
➀ Paina Nimivalintanäppäintä.
etsiminen
puhelinmuistiosta ➁ Valitse Etsi-toiminto.
➂ Kirjoita nimen alkukirjaimet.
➃ Voit selata nimiä
- ja
-näppäimillä.
➄ Paina Näytävalintanäppäintä.
➅ Voit selata numeroita
ja
-näppäimillä.
➆ Aloita puhelu
näppäimellä.
Turvallisuus
: EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
EMC
: EN 301 489-1 (08-2000)
SAR
: EN 50360:2001
Verkko
: EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)
EN 301 489-7 (09-2000)
Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on
suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/
EC vaatimusten mukainen.
Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun
todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Tunnistusmerkki: 168
Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 07. 03
(julkaisupaikka ja -päivä)
In-Seop Lee / S. Manager
(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)
* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen
osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen
myyneeltä jälleenmyyjältä.
172
Download PDF

advertising