Samsung | SGH-Z105U | Samsung SGH-Z105U Bruksanvisning

Z105U_SV-Book.book Page 0 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som
installerats eller din operatör.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-05678A
Swedish. 08/2004. Rev. 1.0
Z105U_SV-Book.book Page 2 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samsung SGH-Z105U
Användarhandbok
Z105U_SV-Book.book Page 2 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Välkommen
Gratulerar till din nya Samsung SGH-Z105U.
Din nya Samsung SGH-Z105U är en 3G-telefon
(3:e generationens). Tekniken kallas ibland också
UMTS. Med denna teknik får du tillgång till
dataanslutningar som motsvarar bredband. Du ta
videobilder med den inbyggda videokameran,
sända och ta emot videor och tom koppla upp
videosamtal.
Tekniken i SGH-Z105U är den mest avancerade
som finns till dags dato och omfattar bland annat
en inbyggd digital kamera som kan roteras, en
TFT-skärm som kan återskapa 260.000 olika
färgnyanser (fyra gånger mer än andra
färgskärmar). Telefonen har också 40 polyfoniska
ringsignaler.
Copyright © 2004 Samsung. Med ensamrätt.
Den här bruksanvisningen är publicerad av Samsung.
Det är inte säkert att innehållet i denna bruksanvisning
överensstämmer helt och hållet med din telefon. Det
beror på vilken operatör du använder och vilken
programvara som finns installerad.
Förbättringar och förändringar av bruksanvisningen på
grund av typografiska fel eller felaktigheter i aktuell
information samt förbättring av program- eller
maskinvara kan göras av Samsung utan föregående
meddelande.
2
Z105U_SV-Book.book Page 3 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Innehåll
Välkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Använda menyfunktionerna. . . . . . . . . . 39
Packa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bläddra fram en menyfunktion . . . . . . . . . . . . . .
Genvägar till menyfunktioner . . . . . . . . . . . . . . .
Lista över menyfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nytta & nöje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Viktiga säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . 5
Telefonens utseende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nätindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Komma igång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Sätta i/ta bort SIM-kortet . . .
Sätta i/ta bort/ladda batteriet.
Slå på/av telefonen . . . . . . . .
Välja funktioner och alternativ
Byta program . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13
14
17
17
20
Samtalsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ringa ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . .
Avsluta ett samtal . . . . . . . . . . . . . . .
Besvara ett samtal . . . . . . . . . . . . . .
Avvisa ett samtal . . . . . . . . . . . . . . .
Justera volymen . . . . . . . . . . . . . . . .
Komma åt alternativ under ett samtal .
Använda videosamtalsfunktioner. . . . .
Använda portabel handsfree . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
23
23
24
24
25
30
32
Skriva in text. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ändra textinmatningsläge
Använda T9-läget . . . . . .
Använda ABC-läget . . . . .
Använda sifferläget . . . . .
Använda symbolläget . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
33
34
36
37
38
SIM . . . . . . . . . . . . . . .
Kamera/Videoinspelning .
Mediaspelare. . . . . . . . .
Röstmemo . . . . . . . . . .
Världstid. . . . . . . . . . . .
Kalkylator . . . . . . . . . . .
Omvandlare . . . . . . . . .
Alarm . . . . . . . . . . . . . .
Spel & Mera . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39
41
42
44
44
49
51
52
52
53
53
54
Samtalslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Missade, Ringda, Mottagna eller Alla samtal
(Meny 2-1~4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datasamtal (Meny 2-5) . . . . . . . . . . . . . . .
Samtalskostnad (Meny 2-6) . . . . . . . . . . . .
Samtalstider (Meny 2-7) . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
55
56
56
57
Telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Sök Kontakt (Meny 3-1) . . . . . . .
Ny (Meny 3-2) . . . . . . . . . . . . . .
Visa information om kontakter . .
Grupper (Meny 3-3) . . . . . . . . . .
Kortnummer (Meny 3-4) . . . . . . .
Mitt visitkort (Meny 3-5) . . . . . . .
Kopiera alla till telefon (Meny 3-6)
Servicenummer (Meny 3-7) . . . . .
Minnesstatus (Meny 3-8) . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
58
59
61
62
63
64
64
64
65
3
Z105U_SV-Book.book Page 4 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Innehåll
Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Starta läsaren. . . . . . . . . . . .
Stänga läsaren . . . . . . . . . . .
Navigera i WAP-läsaren . . . . .
Skriva in text i WAP-läsaren . .
Använda Browser-menyer . . .
Använda bokmärken . . . . . . .
Inställningar för WAP-läsaren .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
66
66
66
67
67
68
69
Meddelanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Skapa (Meny 5-1) . . . . .
Inkomna (Meny 5-2) . . .
E-post (Meny 5-3) . . . . .
Utgående (Meny 5-4) . . .
Utkast (Meny 5-5) . . . . .
Mallar (Meny 5-6) . . . . .
Radera alla (Meny 5-7) . .
Inställningar (Meny 5-8) .
Minnesstatus (Meny 5-9)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
70
77
78
79
80
80
81
82
86
Inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Telefon (Meny 9-1) . . . . . .
Display (Meny 9-2) . . . . . .
Samtal (Meny 9-3) . . . . . .
Videosamtal (Meny 9-4) . . .
Nätverk (Meny 9-5) . . . . . .
Anslutningar (Meny 9-6) . .
Säkerhet (Meny 9-7) . . . . .
Datum & tid (Meny 9-8) . . .
Eget nummer (Meny 9-9) . .
Minnesstatus (Meny 9-0) . .
Återställ grundinställningar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Meny 9-*) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . 99
. 101
. 102
. 107
. 107
. 108
. 110
. 113
. 113
. 114
. 114
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Åtkomstkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Utforska multimediafiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Telefonlösenord . . . . . . . . .
PIN. . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUK . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUK2 . . . . . . . . . . . . . . . .
Lösenord för samtalsspärrar
Planering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Hälso- och säkerhetsinformation . . . . . 119
Min telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Kalender (Meny 7-1) . . . . . . .
Dagens agenda (Meny 7-2) . . .
Möte (Meny 7-3) . . . . . . . . . .
Årsdag (Meny 7-4) . . . . . . . . .
Att göra (Meny 7-5) . . . . . . . .
Memo (Meny 7-6) . . . . . . . . .
Missat agendalarm (Meny 7-7)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
92
93
94
95
95
96
96
Profiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Byta profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Anpassa profiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SAR-information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier
Säkerhet på vägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användningsförhållanden . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektronisk utrustning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miljöer med explosionsrisk . . . . . . . . . . . . . . . .
Nödsamtal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annan viktig säkerhetsinformation . . . . . . . . . . .
Skötsel och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
117
118
118
118
118
119
120
121
121
121
123
123
124
125
Ordlista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4
Z105U_SV-Book.book Page 5 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs igenom följande föreskrifter innan du
använder din mobiltelefon. Att bortse från
föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.
Säkerhet på vägen i första hand
Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera
fordonet först.
Stäng av telefonen när du tankar
Använd inte telefonen på bensinstationer eller i
närheten av bränsle eller kemikalier.
Störningar
Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska
störningar vilket kan inverka på deras prestanda.
Särskilda bestämmelser
Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni.
Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att
använda den och på alla platser där den kan
orsaka elektriska störningar eller innebära risk
(t.ex. på sjukhus).
Förnuftig användning
Stäng av telefonen på flygplan
Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar.
Det är både olagligt och riskfyllt att använda dem
på flygplan.
Använd bara telefonen i den normala positionen
(mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen
när telefonen är påslagen.
Stäng av telefonen på sjukhus
Stäng av telefonen när du befinner dig nära
medicinsk utrustning. Följ lokala bestämmelser.
5
Z105U_SV-Book.book Page 6 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Nödsamtal
Kontrollera att telefonen är påslagen och har
kontakt med nätet. Avbryt alla pågående
program innan du ringer nödsamtalet. Skriv in
det lokala larmnumret och tryck sedan på
knappen
. Uppge all nödvändig information så
exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan
du uppmanas att göra det.
Vattentålighet
Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den
torr.
Tillbehör och batterier
Använd endast tillbehör och batterier som är
godkända av Samsung.
Kvalificerad service
Endast speciellt utbildad servicepersonal får
installera eller reparera mobiltelefoner.
Mer information om säkerhet finns i "Hälso- och
säkerhetsinformation" på sid 119.
6
OBSERVERA
DET FINNS RISK FÖR ATT BATTERIET
EXPLODERAR OM FEL SORTS BATTERI
ANVÄNDS.
SE TILL ATT ANVÄNDA BATTERIER HANTERAS
ENLIGT ANVISNINGARNA.
Z105U_SV-Book.book Page 7 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Packa upp
Förpackningen innehåller följande delar:
Batteriladdare
Telefon
Reseadapter
Dessutom kan du inhandla följande tillbehör till
telefonen hos din SAMSUNG-återförsäljare.
• Billaddare
• Hölsterladdare
• Elegant handsfreesats för bilmontering
Batterier
Användarhandbok
CD med programvara
Datakabel
• Datasats
Anmärkning: Använd endast medföljande, eller annan godkänd, portabel handfree-enhet till Z105Umodellen. Enheten levereras med två batterier. Det större batteriet har högre kapacitet.
7
Z105U_SV-Book.book Page 8 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Telefonen
Telefonens utseende
Telefonen är öppen
Illustrationerna nedan visar telefonens viktigaste
delar.
Hörlur
Telefonen är stängd
Display
Antenn
Lucka
Nätindikator
Yttre display
Knapp för att
avvisa samtal
Navigeringsknappar
Kameramodul
Programstyrd
knapp (vänster)
Volym-/
Bläddringsknappar
Sändknapp
Uttag för portabel
handsfree
Programbytesknapp
Mikrofon
8
Meny-/
Bekräftelseknapp
Programstyrd
knapp (höger)
Knapp för att
avvisa samtal
På-/Av-/
Avslutaknapp
Korrigerings-/
Tillbakaknapp
Alfanumeriska
knappar
Specialfunktionsknappar
Z105U_SV-Book.book Page 9 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Telefonen
Knapp
(programstyrda
knappar)
Beskrivning
Knapp
Beskrivning (forts)
Utföra de funktioner som anges av
texten ovanför (på
teckenfönstrets nedersta rad).
Ta bort tecken från
teckenfönstret.
I menyläge: Bläddra mellan
menyalternativ.
Avsluta ett samtal.
När knappen hålls nedtryckt slås
telefonen på eller stängs av.
I viloläge: Öppna
favoritalternativet i menyn direkt.
I menyläge: Välja markerad meny
eller markerat alternativ.
I viloläge: Öppna menyläget.
Ringa upp eller besvara ett
samtal.
I viloläge: Öppna samtalslistorna.
Öppna programmen Samtal,
Meddelanden eller Internet utan
att behöva avsluta det program
som du håller på med.
I menyläge: Återgå till den
föregående menyn.
I menyläge: Återgå till viloläget.
Den aktuella skärmen stängs.
Skriva in siffror, bokstäver och
vissa specialtecken.
Skriva in specialtecken.
Utföra olika funktioner.
Håll knappen
nedtryckt medan
du skriver in en siffra för att
infoga en paus.
I viloläge: Knappen
aktiverar
eller deaktiverar Diskret-läget när
den hålls nedtryckt.
9
Z105U_SV-Book.book Page 10 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Telefonen
Knapp
Beskrivning (forts)
Display
(på vänster sida av telefonen)
Under ett samtal: Justera
volymen i hörluren.
Teckenfönstrets utseende
I viloläget med telefonen öppen:
Justera knapptonsvolymen.
I viloläget med telefonen stängd:
Tända det yttre teckenfönstrets
bakgrundsbelysning när den hålls
nedtryckt.
Teckenfönstret har tre områden.
Ikoner
Text- och
grafikområde
Dessa knappar vänder också
bilden uppochned/spegelvänder
bilden i kameraläget eller under
videosamtal.
(på höger sida av telefonen)
Avvisa inkommande samtal när
telefonen är stängd.
10
Informationsområde
för de programstyrda
knapparna
Område
Beskrivning
Översta raden
Visar olika ikoner (se sid 11).
Mittraderna
Visar meddelanden,
instruktioner och information
som du skriver in, t ex numret
som du ska ringa upp.
Nedersta
raden
Visar vilka funktioner som för
närvarande hör ihop med de
två programstyrda knapparna.
Z105U_SV-Book.book Page 11 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Telefonen
Ikoner
Ikon
Ikon
Beskrivning
Visar styrkan på den mottagna
signalen. Ju fler streck, desto starkare
signal.
Beskrivning (forts)
Visas när telefonen är ansluten till en
dator som använder Internetguiden
eller när telefonen är synkroniserad
med en dator.
•
: Du är ansluten till en dator.
Visar samtalsläget.
•
: Ett samtal pågår.
•
: Den här ikonen är animerad
medan du bläddrar i datorn.
•
: Samtal omöjligt.
•
•
: Ett videosamtal pågår.
•
: Ett videosamtal har avslutats.
: Den här ikonen är animerad
medan du synkroniserar med
datorn.
Visar vilket nätverk som används,
2,5G eller 3G (UMTS).
•
: Du är ansluten till ett 3Gnätverk (UMTS).
•
: Du överför data via ett 3Gnätverk (UMTS).
•
: Du ringer upp via ett 3Gnätverk (UMTS).
•
: Du är ansluten till ett 2,5Gnätverk.
•
: Du överför data via ett 2,5Gnätverk.
•
: Du ringer upp via ett 2,5Gnätverk.
Visas när du har ställt in ett larm.
Visas när du befinner dig utanför ditt
hemområde och har anslutit dig till ett
annat nät (t ex när du är i utlandet).
Visar typen av mottaget meddelande.
•
: E-postmeddelande
•
: Bildmeddelande
•
: Konfigurationsmeddelande
•
: Textmeddelande
•
: Mobilsvar
11
Z105U_SV-Book.book Page 12 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Telefonen
Ikon
Beskrivning (forts)
Visar vilken ljudprofil som är
aktiverad.
•
: Bil
•
: Tyst
•
: Möte
•
: Utomhus
När telefonens ljudprofil är inställd på
Normal visas ingen profilikon.
Visar att du är ansluten till en säker
webbsida eller till ett nätverk som
använder ett säkerhetsprotokoll
medan Java MIDlets hämtas.
Visar batteriets laddningsnivå. Ju fler
streck, desto mer laddning finns kvar.
Yttre display
Din telefon har en yttre display på luckan. Den
indikerar när det kommer in ett samtal eller ett
meddelande. Om du har ställt in ett larm,
indikeras det via den yttre displayen vid den
inställda tiden.
När du håller en av volymknapparna nedtryckt,
och telefonen är stängd, tänds den yttre
displayens bakgrundsbelysning.
Nätindikator
Nätindikatorn sitter i telefonens övre högra hörn.
Lampan blinkar när du befinner dig inom ett
nätområde. Den blinkar också när du slår på eller
stänger av telefonen.
Nätindikator
12
Z105U_SV-Book.book Page 13 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Komma igång
Sätta i/ta bort SIM-kortet
Ditt SIM-kort innehåller redan information om
ditt abonnemang, t ex din PIN-kod.
• Förvara SIM-kortet utom räckhåll för små
barn.
• Det är lätt att skada SIM-kortet och dess
kontakter så att de repas eller viks. Var
försiktig när du sätter i och tar ur kortet eller
hanterar det på annat sätt.
Sätta i SIM-kortet
1. Vid behov, ta bort batteriet enligt
anvisningarna på sid 15.
2. Skjut in SIM-kortet under de två flikarna.
Kontrollera att det avklippta hörnet är
placerat uppåt till vänster och att kortets
metallkontakter är vända mot telefonen.
• När du sätter i SIM-kortet ska du kontrollera
att telefonen är avstängd innan du tar bort
batteriet.
13
Z105U_SV-Book.book Page 14 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Komma igång
Ta bort SIM-kortet
Sätta i batteriet
För att ta bort SIM-kortet drar du ur kortet ur
hållaren enligt bilden.
1. Sätt i piggarna på batteriets undersida i
motsvarande skåror i telefonen.
Sätta i/ta bort/ladda batteriet
Telefonen drivs av ett uppladdningsbart
litiumjonbatteri. Använd endast godkända
batterier och laddare. Mer information kan
lämnas av närmaste SAMSUNG-återförsäljare.
Anmärkning: Du måste ladda upp batteriet helt
innan du använder telefonen första gången. Ett helt
urladdat standardbatteri laddas upp på ca 120
minuter.
14
2. Tryck batteriet mot telefonens baksida tills
det kommer på plats och ett klickljud hörs.
Kontrollera att batteriet sitter rätt innan du
slår på telefonen.
Z105U_SV-Book.book Page 15 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Komma igång
Ta bort batteriet
1. Om telefonen är påslagen, stänger du först av
den genom att hålla knappen
nedtryckt
tills avstängningsanimeringen visas.
2. För att ta bort batteriet, håll spärren ovanför
batteriet nedtryckt. Ta bort batteriet från
telefonen.
Ladda batteriet med hjälp av
reseadaptern
Anmärkning: Telefonen kan användas medan
batteriet laddas, men det innebär att batteriet
laddas långsammare.
1. Anslut reseadapterns kontakt till telefonens
nedre del. Kontrollera att pilen på kontakten
är vänd mot telefonens framsida.
2. Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.
15
Z105U_SV-Book.book Page 16 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Komma igång
3. När laddningen är klar tar du bort laddaren
från vägguttaget och telefonen genom att
trycka in de grå knapparna på kontaktens
båda sidor och dra ur den.
4. Kontrollera att adaptern har tagits bort från
antingen laddaren eller vägguttaget innan du
tar bort batteriet. För att ta bort batteriet, håll
spärren på laddaren nedtryckt och ta bort
batteriet.
Indikator för svagt batteri
När batteriet är svagt och endast ett fåtal
minuters taltid återstår indikerar batterisensorn
detta på följande sätt:
• En ikon med ett tomt batteri blinkar (
Ladda batteriet med hjälp av
batteriladdaren
1. Anslut reseadapterns kontakt till
batteriladdarens nedre del.
2. Sätt i piggarna på batteriets undersida i
skåran i batteriladdaren och tryck på batteriet
tills det hamnar på rätt plats och ett klickljud
hörs.
3. Anslut reseadaptern till ett vanligt vägguttag.
16
).
• Du hör en varningston.
• Ett meddelande visas en kort stund på
displayen. Efter 5 minuter visas meddelande
igen en kort stund. Meddelandet visas sista
gången precis innan telefonen stängs av
automatiskt.
När batteriet blir för svagt för att du ska kunna
använda telefonen stängs den av automatiskt.
Z105U_SV-Book.book Page 17 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Komma igång
Slå på/av telefonen
1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen
slås på.
nedtryckt tills telefonen
3. Om du ombeds ange din PIN-kod, skriver du
in den och trycker på den programstyrda
knappen OK. Mer information finns på
sid 128.
Telefonen börjar att söka efter nätet. När
telefonen får kontakt med nätet, visas
nätoperatörens namn. Du kan inte ringa och
ta emot samtal förrän telefonen har fått
kontakt med nätet.
4. När du vill stänga av telefonen håller du
knappen
nedtryckt tills
avstängningsanimeringen visas.
Välja funktioner och alternativ
Du kan välja olika funktioner och menyalternativ
med de två programstyrda knapparna (
och
).
Funktionen för de programstyrda knapparna
varierar beroende på vilken funktion du
använder. Texten på teckenfönstrets nedersta
rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella
funktionen.
Anmärkning: Om du vill ändra språk gör du
det med menyalternativet Språk (Meny 9-1-4).
Mer information finns på sid 99.
17
Z105U_SV-Book.book Page 18 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Komma igång
Exempel:
Så här väljer du funktion/alternativ:
1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2.
För att...
Tryck på...
välja:
• funktionen som
visas
• det markerade
alternativet
den programstyrda
knappen Välj/Spara
eller knappen OK.
Om det är numrerat
kan du trycka på
motsvarande
sifferknapp.
bläddra upp och ned i
menyer eller mellan
alternativ
upp- eller
nedknappen.
bläddra åt vänster
vänster- eller
och höger i menyer
högerknappen.
eller mellan alternativ
Tryck på den vänstra
programstyrda
knappen för att
öppna kameraläget.
Tryck på den högra
programstyrda
knappen för att få
åtkomst till Internet.
gå en nivå uppåt i
strukturen
den programstyrda
knappen Åter eller
knappen C.
återgå till viloläget
den programstyrda
knappen Åter eller
knappen
.
I vissa funktioner måste ett lösenord eller en
PIN-kod anges. Skriv in koden och tryck på den
programstyrda knappen OK eller knappen OK.
18
Z105U_SV-Book.book Page 19 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Komma igång
Använda en alternativlista
När du trycker på den
programstyrda knappen Val
visas en lista med de
tillgängliga alternativen.
Om det finns fler alternativ
än vad som ryms i fönstret
finns det upp- och/eller
nedpilar överst och/eller
underst i listan.
För att...
När ett alternativ har
underalternativ visas en
pil till höger.
Tryck på den
programstyrda knappen
Välj eller högerknappen för att visa listan med
underalternativ. Du kan använda den på samma
sätt som en vanlig alternativlista.
Tryck på vänsterknappen eller den
programstyrda knappen Åter om du vill stänga
listan med underalternativ.
Tryck på...
bläddra igenom listan upp- eller nedknappen.
välja markerat
alternativ
knappen OK, den
programstyrda knappen
Välj eller motsvarande
sifferknapp.
avsluta menyn och
den programstyrda
återgå till föregående knappen Åter.
skärm
19
Z105U_SV-Book.book Page 20 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Komma igång
Byta program
Genom att trycka på
knappen som växlar
program ( ), kan du
snabbt växla mellan ditt
samtal, meddelanden eller
Internet – utan att tappa
bort det som du höll på
med i det andra
programmet eller menyn.
En färgad ikon innebär att programmet körs och
en grå innebär att det inte körs. Bläddra mellan
Samtal, Meddelanden och Internet med
vänster- eller högerknappen och tryck sedan på
den programstyrda knappen Välj när du vill
starta programmet. Välj Avsluta alla? när du vill
avsluta alla program.
Du kan t ex medan du håller på med en
anteckning i Planering använda växlingsknappen
för att växla till Samtal och ringa ett samtal. När
du är klar väljer du Avsluta för att återgå till
planeringsposten.
20
Z105U_SV-Book.book Page 21 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samtalsfunktioner
Ringa ett samtal
Använda samtalslistor
Använda knappsatsen
I telefonen sparas listor över uppringda nummer,
mottagna samtal och missade samtal (i
kronologisk ordning). Det senaste samtalet
sparas på den första positionen.
När viloskärmen visas slår du önskat riktnummer
och telefonnummer och trycker på knappen
.
1. I viloläge: Tryck på knappen
Korrigera numret
För att ta bort
.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
bläddra till önskad typ av samtal: alla samtal,
ringda samtal, missade samtal eller mottagna
samtal.
Tryck på...
den sista siffran som knappen C.
visas
alla tecken i
teckenfönstret
Visa ett sparat nummer:
knappen C och håll den
nedtryckt minst en
sekund.
3. Använd upp- eller nedknappen för att bläddra
i listan tills önskat nummer markeras.
4. Tryck på
för att ringa upp numret.
Du kan även använda menyn Samtalslista
(Meny 2). Se sid 55.
Ringa ett utlandssamtal
1. Tryck och håll knappen 0 nedtryckt för att
ange landsnumret. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och
telefonnumret och tryck på knappen
.
21
Z105U_SV-Book.book Page 22 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samtalsfunktioner
Ringa upp ett nummer i telefonboken
Visa det missade samtalet omedelbart:
Du kan spara namn och telefonnummer till
personer du ofta ringer i SIM-kortets och
telefonens minnen. För mer information om hur
du lägger till kontakter, se sid 59.
1. Öppna telefonen. Popup-fönstret visar att du
har missade samtal.
1. Leta upp numret som du vill ringa upp.
Mer information om att söka efter nummer
finns på sid 58.
2. Tryck på
för att ringa upp numret.
Visa missade samtal
Antalet missade samtal visas i viloläget
omedelbart efter att du har missat ett samtal.
Om en nummerpresentationsfunktion ingår i ditt
abonnemang och du av någon anledning inte kan
besvara ett samtal, kan du ta reda på vem som
ringde och sedan ringa upp den personen.
2. Om det finns fler än ett nummer markerar du
numret du vill ringa upp och trycker sedan på
knappen
.
Hur du använder alternativ för missade samtal,
se sid 55.
Ringa ett samtal med paus
När du ringer upp automatiserade system, t ex
banktjänster, måste du ofta ange ett lösenord
eller ett kontonummer. Istället för att mata in
siffrorna manuellt varje gång, kan du mata in
dem i förväg och separera dem med en paus.
1. I viloläge: Mata in det första numret till en
tjänst, t ex numret till din telefonbank.
2. Tryck och håll knappen
infoga en paus.
nedtryckt för att
Ett "P" visas, som indikerar att en paus
kommer att infogas i uppringningssekvensen.
22
Z105U_SV-Book.book Page 23 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samtalsfunktioner
3. Mata in numret som ska följa efter pausen, t
ex ditt kontonummer.
Besvara ett samtal
4. Upprepa vid behov steg 2 och 3 för att lägga
till fler pauser och nummer.
Vid ett inkommande samtal ringer telefonen och
en ruta för inkommande samtal visas.
5. Tryck på knappen
för att ringa upp.
6. Tryck på knappen
för att skicka DTMFtonerna (Dual Tone Multi-frequency) för
numret som kommer efter pausen, när du
uppmanas att göra det.
Numret skickas till systemet.
7. Upprepa steg 6 enligt uppmaningen.
Avsluta ett samtal
Avsluta ett samtal med en lätt tryckning på
knappen
, stäng telefonen eller välj
alternativet Avsluta samtal bland
samtalsalternativen.
Om den som ringer upp kan identifieras, visas
hans/hennes telefonnummer och namn (om
namnet finns sparat bland dina kontakter). Om
det inkommande samtalet kommer från någon
som har valt att dölja sitt nummer, visas
meddelandet Dolt nummer i teckenfönstret. Om
telefonnumret är okänt visas meddelandet
Anonymt.
1. Öppna telefonen för att besvara ett samtal.
Om den redan är öppen, trycker du på
knappen
, OK eller den programstyrda
knappen Svara.
2. Avsluta samtalet genom att stänga telefonen
eller trycka på knappen
.
Anmärkning: Du kan besvara ett samtal samtidigt
som du använder menyfunktionerna. Aktuell
operation avbryts då.
23
Z105U_SV-Book.book Page 24 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samtalsfunktioner
Avvisa ett samtal
Justera volymen
För att avvisa ett inkommande samtal trycker du
på knappen
på telefonens högra sida och
håller den intryckt.
Om du vill ändra volymen i hörluren under
pågående samtal, kan du göra det med hjälp av
volymknapparna på telefonens vänstra sida.
När telefonen är öppen kan du även trycka på
den programstyrda knappen Avvisa eller på
knappen
.
Tryck på för att höja volymen och på
sänka den.
för att
Du kan även justera knapptonsvolymen med
hjälp av dessa knappar (i viloläge när telefonen
är öppen).
Anmärkning: När du får ett samtal kan du välja
sekretessläge genom att hålla knappen
nedtryckt.
24
Z105U_SV-Book.book Page 25 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samtalsfunktioner
Komma åt alternativ under ett
samtal
Telefonen har ett antal kontrollfunktioner som du
kan använda under ett pågående samtal.
Parkera ett samtal
Du kan parkera det aktuella samtalet när du vill.
Du kan ringa ett samtal medan du håller på med
ett annat samtal om tjänsten stöds av
nätverksoperatören. Det ena samtalet är aktivt
och det andra är parkerat. Du kan växla mellan
de båda samtalen.
För att placera ett samtal i parkerat läge trycker
du bara på den programstyrda knappen Park..
Du kan återaktivera samtalet när du vill genom
att trycka på den programstyrda knappen
Återta.
Ringa ett andra samtal
Ringa ett samtal när ett annat samtal pågår:
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
3. Mata in telefonnumret som du vill ringa upp
och tryck på knappen
, den programstyrda
knappen Samtal eller knappen OK för att
ringa det andra samtalet.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
Anmärkning: Du kan mata in telefonnumret först
och sedan trycka på den programstyrda knappen
Val och välja Nytt samtal.
Alternativt:
1. Parkera det pågående samtalet genom att
trycka på den programstyrda knappen Park..
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
För att växla mellan samtalen trycker du bara på
den programstyrda knappen Växla. Det
pågående samtalet placeras i parkerat läge och
det parkerade samtalet återaktiveras, så att du
kan fortsätta samtala med den andra personen.
För att avsluta det pågående samtalet trycker du
på knappen
. Det parkerade samtalet förblir
parkerat. För att återaktivera det här samtalet
trycker du på den programstyrda knappen
Återta.
2. Välj Nytt samtal och tryck på OK.
25
Z105U_SV-Book.book Page 26 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samtalsfunktioner
För att avsluta båda samtalen på en gång
stänger du luckan eller trycker på den
programstyrda knappen Val och väljer Avsluta
samtal.
Besvara ett väntande samtal
Du kan besvara ett inkommande samtal under
ett pågående samtal, om denna tjänst stöds i
nätverket och du har aktiverat menyn Samtal
väntar. Se sid 105. En ton upplyser dig om
inkommande samtal.
Besvara ett samtal under ett pågående samtal:
1. Tryck på den programstyrda knappen Svara.
2. Välj Svara i alternativrutan för att besvara
det inkommande samtalet. Det första
samtalet parkeras automatiskt.
Om du vill avsluta det första samtalet väljer
du Avsluta aktivt samtal eller Avsluta
parkerat samtal. Sedan kan du besvara det
inkommande samtalet.
3. För att växla mellan samtalen trycker du på
den programstyrda knappen Växla.
26
För att avsluta det pågående samtalet trycker du
på knappen
. Det parkerade samtalet
aktiveras automatiskt.
För att avsluta båda samtalen på en gång
stänger du luckan eller trycker på den
programstyrda knappen Val och väljer Avsluta
samtal.
Ringa ett konferenssamtal
Funktionen för konferenssamtal är en
nätverkstjänst som gör det möjligt för upp till
fem personer att samtidigt delta i samma samtal.
Du kan skapa ett konferenssamtal genom att
ringa upp eller besvara ett andra samtal under
ett pågående samtal.
Skapa ett konferenssamtal
1. Ring upp den första deltagaren på vanligt
sätt.
2. Ring upp ett andra samtal, se sid 25.
ELLER
Besvara ett väntande samtal, se sid 26.
Z105U_SV-Book.book Page 27 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samtalsfunktioner
3. För att ansluta den första deltagaren till
konferenssamtalet trycker du på den
programstyrda knappen Val.
4. När du vill återgå till konferenssamtalet
trycker du på den programstyrda knappen
Val.
4. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Koppla samman och tryck sedan på OK.
5. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Koppla samman och tryck sedan på OK.
5. Upprepa vid behov steg 2 till 4 för att lägga
till en ny person till konferenssamtalet.
Tala privat med en deltagare
För att tala privat med en person under ett
konferenssamtal:
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Dela och tryck sedan på OK.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra till den deltagare du vill tala privat
med och tryck på OK.
Du kan nu tala enskilt med den valda
personen. De övriga deltagarna kan fortsätta
att tala med varandra.
Nu kan samtliga deltagare i
konferenssamtalet höra varandra.
Koppla bort en deltagare
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Avsluta samtal och tryck sedan på OK.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra till den deltagare du vill koppla bort
och tryck på OK. Tryck därefter på Släpp.
Samtalet med den valda deltagaren avslutas,
men du kan fortsätta att tala med de övriga
deltagarna.
Du kan avsluta konferenssamtalet genom att
stänga telefonen eller genom att trycka på
knappen
.
Du kan växla mellan konferensen och den
privata konversationen genom att trycka på
den programstyrda knappen Växla.
27
Z105U_SV-Book.book Page 28 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samtalsfunktioner
Söka i telefonboken
Du kan söka efter ett nummer i telefonboken
under ett pågående samtal.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
3. Bläddra till den person som du vill skicka
meddelandet till och tryck på OK.
En markering visas framför den valda
personen. Upprepa detta förfarande vid
behov.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Telefonbok och tryck sedan på OK.
4. När du har valt alla mottagare, trycker du på
den programstyrda knappen Skriv.
3. Skriv in de första bokstäverna i det namn du
söker.
5. Skriv ditt meddelande och tryck på den
programstyrda knappen Val.
Mer information om hur du skriver in text
finns på sid 33.
Mer information om funktionen Telefonbok finns
på sid 58.
Skicka ett textmeddelande
Du kan skicka ett textmeddelande under ett
vanligt samtal eller ett konferenssamtal. Du kan
sända meddelandet till den/de som du samtalar
med eller till någon annan.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Sänd SMS och tryck sedan på OK.
En lista över alla deltagare visas.
28
6. Välj Sänd och tryck på OK.
Mer information om hur du skriver in text
finns på sid 33.
7. Mata in ev. andra nummer som du vill skicka
meddelandet till.
Om du vill lägga till fler nummer, trycker du
på nedknappen och matar in ett nummer.
Upprepa vid behov.
8. När du har skrivit numret trycker du på den
programstyrda knappen Val.
9. Välj Sänd och tryck på OK.
För mer information om SMS-funktionen, se
sid 70.
Z105U_SV-Book.book Page 29 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samtalsfunktioner
Skriva ett memo
Stänga av mikrofonen
Du kan skriva ett memo under ett vanligt samtal
eller ett konferenssamtal.
Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt,
så att personen du talar med inte kan höra dig.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
Exempel: Du vill säga något till någon annan i
rummet, men vill inte att den du talar
med i telefon ska höra dig.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Memo och tryck sedan på OK.
Stänga av mikrofonen tillfälligt:
3. Skriv in memot. Använd nedknappen för att
flytta till datumfältet och skriv sedan in
datumet.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
4. När du är klar med memot trycker du på den
programstyrda knappen Val.
Ikonen för mikrofon av ( ) visas i displayen och
din samtalspartner kan inte längre höra dig.
5. Välj Spara och tryck på OK.
Slå på mikrofonen igen:
Eller
1. Skriv in siffror.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Spara till memo och tryck sedan på OK.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Mikrofon av och tryck sedan på OK.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Mikrofon på och tryck sedan på OK.
Ikonen för mikrofon av försvinner.
Mer information om hur du skriver in text finns
på sid 33.
29
Z105U_SV-Book.book Page 30 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samtalsfunktioner
Stänga av/på knapptoner
Det går att stänga av knapptonerna. Om
alternativet Knapptoner av har valts hörs inga
knapptoner. Du slipper därför irriterande toner
om du trycker på knapparna under ett samtal.
Sända DTMF-toner
Du kan skicka ett nummer till din samtalspartner
under ett samtal. Numret som skickas visas i
teckenfönstret på den andra personens telefon.
Använda videosamtalsfunktioner
Om du befinner dig i ett 3G-nät (UMTS), kan du
ringa eller besvara videosamtal med telefonen.
Du har då möjlighet att se den andra personen
på skärmen under samtalet. Den andra
personens telefon måste ha stöd för videosamtal.
Obs! Om den andra personen inte startar kameran,
kan du inte se honom eller henne. Endast
röstkommunikation är möjlig.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
Ringa ett videosamtal
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Sänd DTMF och tryck sedan på OK.
1. I viloläge: Mata in det telefonnummer som du
vill ringa upp. Du kan även använda
telefonnumren i samtalslistorna.
3. Mata in numret du vill skicka och tryck på den
programstyrda knappen Sänd.
Eller
Aktivera kameran på telefonen genom att
trycka på den vänstra programstyrda
knappen.
2. Tryck på den programstyrda knappen Vsamtal.
När samtalet har kopplats upp visas den
andra personen på skärmen.
30
Z105U_SV-Book.book Page 31 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samtalsfunktioner
3. Använd den programstyrda knappen Visa mig
om du vill att den andra personen ska se bilden
av dig.
För att ändra skärmläge trycker du på den
programstyrda knappen Se tills du ser önskad
status. Välj mellan följande lägen:
4. Använd den programstyrda knappen Val om
du vill stänga av röst, kamera (video), röst &
video och knapptoner.
• Visa endast din samtalspartner i huvudramen.
Anmärkning: Videosamtal är en särskild funktion i
3G-nätet (UMTS). Du kan koppla upp och ta emot
videosamtal när 3G-ikonen (
) visas.
• Visa endast dig själv i huvudramen.
• Visa din samtalspartner i huvudramen och dig
själv i underramen.
• Visa dig själv i huvudramen och din
samtalspartner i underramen.
Ta emot ett videosamtal
Slå på/stänga av ljud eller video
Du kan ta emot ett videosamtal på samma sätt
som när du besvarar ett vanligt samtal. Den enda
skillnaden är att du kan se din samtalspartner på
skärmen.
Du kan stänga av mikrofonen eller kameran
under ett videosamtal.
Se sid 23 för information om hur du besvarar ett
samtal.
Ändra visningsalternativ
Du kan ändra skärmläge för videosamtal till PIP
((Picture-in-Picture). I PIP-läget delas
teckenfönstret upp i en huvudram och en
underram, där du kan se dig själv och din
samtalspartner.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
visa listan med alternativ.
Välj mellan följande alternativ:
Röst av: Stänga av ljudet. Din samtalspartner
kan se dig, men inte höra dig.
Kamera av: Stänga av kameran. Din
samtalspartner kan höra dig, men inte se dig.
Stäng av alla: Stänga av ljudet och kameran.
Din samtalspartner kan varken höra eller se dig.
31
Z105U_SV-Book.book Page 32 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samtalsfunktioner
Knapptoner av: Stänga av knapptoner.
Vänd bild: Vända bilden i teckenfönstret
uppochned.
Kvalitetskontroll: Ställa in kvaliteten mellan
Normal, Bra kvalitet och God rörlighet. Bra
kvalitet ger ökad bildkvalitet och God rörlighet
ökat antal bilder per sekund.
Visa (Dölj) ljusstyrka: Dölja eller visa
kontrollfältet för ljusstyrka.
Använda portabel handsfree
Med portabel handsfree kan du besvara samtal
utan att hålla i telefonen.
När du ansluter den portabla handsfree-enheten
till uttaget på telefonens vänstra sida fungerar
knapparna på följande sätt:
För att...
Tryck på...
Effekter: Ändra bildens färgton. Välj mellan
alternativen Sepia, Mono, Natt och Normal.
ringa upp det senaste
samtalet igen
knappen två gånger i
viloläget.
Visa (Dölj) information: Visa eller dölja
informationsfältet på skärmen som innehåller
information om Samtals-ID, samtalstid och om
mikrofonen är avstängd. Det här alternativet är
förinställt som gömt varför Visa information
visas om du inte ändrar inställningen.
besvara ett samtal
och håll knappen
nedtryckt när du tar
emot samtalet.
avsluta ett samtal
och håll knappen
nedtryckt.
Avsluta samtal: Avsluta ett videosamtal.
32
Z105U_SV-Book.book Page 33 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Skriva in text
Du kan behöva skriva in text, t ex när du sparar
ett namn i telefonboken, skapar en personlig
välkomsttext eller schemalägger händelser i
kalendern.
Telefonen har följande textinmatningslägen:
• Sifferläge
I detta läge skriver du in siffror.
• Symbolläge
I detta läge skriver du in specialtecken, t ex
skiljetecken.
• T9-läge*
I det här läget skriver du ord med endast en
knapptryckning per bokstav. Varje knapp på
knappsatsen har fler än en bokstav. När du t
ex trycker på 5 en gång kan J, K eller L visas. I
T9-läge jämförs knapptryckningarna
automatiskt mot en intern ordbok för att
bestämma rätt ord. Det behövs därför
betydligt färre knapptryckningar än i vanligt
ABC-läge.
Ändra textinmatningsläge
När du är i ett fält där det går att skriva in tecken
visas textinmatningslägets indikator i
teckenfönstrets nedre del.
Exempel: När du skriver ett textmeddelande
visas följande skärm.
• ABC-läge
I detta läge skriver du in bokstäver genom att
trycka en, två, tre eller fyra gånger på en
knapp tills rätt bokstav visas.
* T9 är ett registrerat varumärke som tillhör Tegic
Communications, Inc. och är licensierat i USA under
patentnummer 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.
Indikator för
textinmatningsläget
33
Z105U_SV-Book.book Page 34 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Skriva in text
För att välja
Tryck på den högra
programstyrda knappen tills
T9-läge
visas. Se sid 34.
Bokstaven efter T9 indikerar
vilket språk du använder.
ABC-läge
visas. Se sid 36.
Sifferläge
visas. Se sid 37.
Symbolläge
visas. Se sid 38.
Använda T9-läget
Skriva ett ord i T9-läge:
1. Börja skriva in ordet genom att trycka på
knapparna 2 till 9. Tryck bara en gång på
varje knapp per bokstav.
Exempel: Om du vill skriva in "Hej" i T9-läget
trycker du på knapparna
4, 3 och 5.
Ordet du skriver visas i teckenfönstret. Det
kan ändras för varje knapp du trycker på.
Genvägar till textinmatningslägena
För att växla mellan
Tryck och håll ned
sifferläge och
föregående läge
knappen
.
symbolläge och
föregående läge
knappen
.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort
något.
3. Om ordet är rätt börjar du skriva nästa ord. I
annat fall trycker du på 0 för att visa
alternativa ordval för de knappar du har
tryckt på.
Exempel: Orden "Ge" och "Id" skrivs båda
genom att man trycker på
knapparna 4 och 3. Telefonen visar
det vanligaste ordet först.
4. Tryck på knappen
34
för att skriva blanksteg.
Z105U_SV-Book.book Page 35 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Skriva in text
5. Fortsätta att skriva in ord i T9-läge.
Växla mellan versaler/gemener
Om Stava visas ovanför den vänstra
programstyrda knappen medan du skriver text
finns ordet inte i T9-ordlistan. Om du vill skriva
ord som inte finns i T9-ordboken, ändrar du
textinmatningsläge till ABC-läge eller gör på
följande sätt:
För att skriva nästa bokstav med versal/gemen
trycker du på knappen . Du kan välja mellan
följande alternativ:
1. Tryck på den programstyrda knappen Stava.
2. Skriv in det ord du vill använda i ABC-läge (se
sid 36) och tryck på den programstyrda
knappen Lägg till.
Ordet sparas i T9-ordlistan och infogas i
inmatningsfältet.
3. Fortsätt att skriva in övriga ord i T9-läge.
Smarta skiljetecken
Om du vill skriva punkt, bindestreck eller
apostrof trycker du på knappen 1. I T9-läge
används grammatiska regler för att
interpunktionen ska bli rätt.
• Iniversal (
• Skiftlås (
• Gemener (
)
)
)
Bläddra
För att flytta markören till vänster eller höger i
texten trycker du på vänster- eller
högerknappen.
Ta bort bokstäver eller ord
Tryck på knappen C för att ta bort bokstäver.
Tryck på knappen C och håll den nedtryckt för att
tömma teckenfönstret.
Anmärkning: Om det inte finns några bokstäver
när du trycker på knappen C återgår du till
föregående fönster.
35
Z105U_SV-Book.book Page 36 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Skriva in text
Använda ABC-läget
I nedanstående tabell visas alla tecken som finns
tillgängliga.
När du skriver text i ABC-läge trycker du på
knappen med den önskade bokstaven:
- En gång för den första bokstaven
- Två gånger för den andra bokstaven
- osv.
Exempel: För att skriva bokstaven "c" trycker du
snabbt tre gånger på knappen 2. För
att skriva bokstaven "k" trycker du på
knappen 5 två gånger. Därför kallas
den här metoden för "multi-tap
typing".
Markören flyttas åt höger när du trycker på en
annan knapp. Om du ska skriva in samma
bokstav två gånger (eller en annan bokstav på
samma knapp), väntar du några sekunder tills
markören automatiskt flyttas åt höger. Du kan
också trycka på högerknappen. Skriv sedan
nästa bokstav.
36
Anmärkning: När du skriver ett textmeddelande
och väljer alternativet GSM-alfabet i
Teckenstöd (se sid 82) blir nedanstående tecken
tillgängliga:
Z105U_SV-Book.book Page 37 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Skriva in text
Växla mellan versaler/gemener
Ta bort bokstäver eller ord
För att skriva nästa bokstav med versal/gemen
trycker du på knappen . Du kan välja mellan
följande alternativ:
Tryck på knappen C för att ta bort bokstäver.
Tryck på knappen C och håll den nedtryckt för att
tömma teckenfönstret.
• Iniversal (
• Skiftlås (
)
Anmärkning: Om det inte finns några bokstäver
när du trycker på knappen C återgår du till
föregående fönster.
)
• Gemener (
)
Infoga blanksteg
Tryck på knappen
mellan orden.
för att infoga ett blanksteg
Bläddra
Använda sifferläget
I sifferläge matar du in siffror. Tryck på
knapparna som motsvarar önskade siffror.
För att flytta markören till vänster eller höger i
texten trycker du på vänster- eller
högerknappen.
37
Z105U_SV-Book.book Page 38 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Skriva in text
Använda symbolläget
Du kan infoga symboler i ett textmeddelande.
Det textmeddelande som du har skrivit visas i
inmatningsfältet för symboler. Flytta markören
till den position där du vill infoga en symbol med
hjälp av vänster- eller högerknappen.
För att...
Tryck på...
visa fler symboler
upp- eller nedknappen.
välja en symbol
motsvarande sifferknapp.
Den valda symbolen visas
i inmatningsfältet.
38
För att...
Tryck på...
radera en symbol
från
inmatningsfältet
knappen C.
infoga det
knappen OK eller den
högra programstyrda
redigerade
knappen.
meddelandet i
symbolinmatningsfä
ltet i texten
Z105U_SV-Book.book Page 39 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Använda menyfunktionerna
Telefonen har ett antal olika funktioner som gör
att du kan anpassa den efter dina önskemål.
Funktionerna är indelade i menyer och
undermenyer.
4. För att...
Tryck på...
bläddra bland
menyerna
upp- eller
nedknappen.
Du bläddrar bland menyerna och undermenyerna
med hjälp av navigeringsknapparna eller
genvägarna.
bekräfta den önskade
inställningen
den programstyrda
knappen Välj eller
Spara eller knappen
OK.
Bläddra fram en menyfunktion
återgå till föregående
menynivå
den programstyrda
knappen Åter.
1. I viloläge: Tryck på knappen OK för att öppna
menyläget.
lämna menyn, utan
att ändra
inställningarna
eller den
programstyrda
knappen Åter. (om
tillgänglig).
2. Bläddra med navigeringsknapparna för att
komma till önskad programmeny. Tryck på
OK för att öppna menyn.
3. Om menyn innehåller undermenyer, kan du
komma åt dem genom att bläddra med uppoch nedknappen och sedan trycka på den
programstyrda knappen Välj.
Upprepa, om menyn som du har valt
innehåller ytterligare alternativ.
39
Z105U_SV-Book.book Page 40 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Använda menyfunktionerna
Exempel: Ändra språk för teckenfönstret
1. När viloskärmen visas: Tryck på den
programstyrda knappen OK för att öppna
menyläget.
3. För att öppna menyn Telefon trycker du på
den programstyrda knappen Välj eller OK.
Startskärmen för menyn Meddelanden
öppnas.
4. Bläddra mellan undermenyerna genom att
trycka på upp- eller nedknappen och tryck
sedan på den programstyrda knappen Välj
eller knappen OK för att välja rätt språk.
2. Bläddra mellan menyerna genom att trycka på
navigeringsknapparna tills du kommer till
menyn Inställningar. För att öppna menyn
Inställningar trycker du på OK.
40
Z105U_SV-00.fm Page 41 Friday, August 13, 2004 4:48 PM
Använda menyfunktionerna
5. Tryck på OK när Skärmtext är markerat.
Genvägar till menyfunktioner
Du kan komma åt vissa menyer, undermenyer
och alternativ snabbt genom att använda
genvägar. Tryck på den programstyrda knappen
OK och skriv in numret.
6. Bläddra i listan med språk genom att trycka
på upp- eller nedknappen tills det önskade
språket markeras. Tryck på den
programstyrda knappen Välj eller OK.
Anmärkning: Vilket nummer som hör till
respektive menyalternativ visas i listan på nästa
sida. De kanske inte motsvarar menynumret på
telefonen. Det beror på de tjänster som stöds av
SIM-kortet.
Exempel: Visa menyalternativet Språk.
1. Tryck på OK.
2. Tryck
för Inställningar.
3. Tryck
för Telefon.
4. Tryck
för Språk.
7. Tryck på den programstyrda knappen Spara
om du vill spara inställningen i skärmen
Språk. I annat fall trycker du på den
programstyrda knappen Åter.
8. Tryck på
för att avsluta menyn.
41
Z105U_SV-Book.book Page 42 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Använda menyfunktionerna
Lista över menyfunktioner
4. Internet
Följande instruktioner visar den tillgängliga
menystrukturen och indikerar
5. Meddelanden
• numret som tillhör alternativet.
• sidan där du kan hitta en beskrivning av
funktionen.
1. Nytta & nöje
(SE SID 44)
2. Samtalslista
(se sid 55)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Missade samtal
Ringda samtal
Mottagna samtal
Alla samtal
Datasamtal
Samtalskostnad
Samtalstider
3. Telefonbok
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
42
(se sid 58)
Sök Kontakt
Ny
Grupper
Kortnummer
Mitt visitkort
Kopiera alla till telefon
Servicenummer**
Minnesstatus
(se sid 66)
(se sid 70)
5.1 Skapa
5.1.1 Textmeddelande
5.1.2 Bildmeddelande
5.1.3 Fil
5.1.4 E-post
5.2 Inkomna
5.3 E-post
5.4 Utgående
5.5 Utkast
5.6 Mallar
5.7 Radera alla
5.8 Inställningar
5.8.1 Textmeddelande
5.8.2 Bildmeddelande
5.8.3 E-post
5.8.4 Mobilsvar
5.9 Minnesstatus
6. Min telefon
(se sid 87)
** Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
Z105U_SV-Book.book Page 43 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Använda menyfunktionerna
7. Planering
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8. Profiler
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
(se sid 92)
Kalender
Dagens agenda
Möte
Årsdag
Att göra
Memo
Missat agendalarm
(se sid 97)
Normal
Möte
Bil
Tyst
Utomhus
9. Inställningar
9.1 Telefon
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.2 Display
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
(se sid 99)
Kontrast
Bakgrundsljus
Nätindikator
Språk
Genvägar
Aktiv Lucka
Svar valfri knapp
Välkomsttext
Bakgrundsbild
Yttre display
Menystil
9.3 Samtal
9.3.1 Dölj ID
9.3.2 Vidarekoppling
9.3.3 Samtalspärrar
9.3.4 Samtal väntar
9.3.5 Återuppringning
9.3.6 Sluten användargrupp
9.4 Videosamtal
9.5 Nätverk
9.5.1 Nätverksval
9.5.2 Nätverksläge
9.6 Anslutningar
9.7 Säkerhet
9.7.1 Telefonlås
9.7.2 SIM-lås
9.7.3 PIN-kontroll
9.7.4 FDN-läge
9.7.5 Ändra telefonlösenord
9.7.6 Privatlås
9.7.7 Ändra PIN-kod
9.7.8 Ändra PIN2-kod
9.8 Datum & tid
9.9 Eget nummer
9.0 Minnesstatus
9.* Återställ grundinställningar
43
Z105U_SV-Book.book Page 44 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Nytta & nöje
I menyn Nytta & nöje kan du välja populära
program, larm och Java-applikationer som t ex
spel.
Använda program
1. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
välja programmappen Grundläggande,
Alarm eller Spel & Mera.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
program.
3. Tryck på knappen OK när du vill starta
programmet.
Anmärkning: Mer information om programmen
Världstid, Kalkylator och Omvandlare i
mappen Grundläggande samt Alarm finns på
sidorna där respektive program beskrivs. Se
sid 52 och sid 53.
44
SIM
I den här menyn kan du använda flera program
som finns på SIM-kortet som standard.
Kamera/Videoinspelning
Med telefonens inbyggda kameramodul kan du ta
bilder eller spela in videosekvenser i din
omgivning. Du kan också skicka bilderna i
Bildmeddelanden.
När kameran är på kan du koppla upp för ett
videosamtal. Mer information om videosamtal
finns på sid 30.
Z105U_SV-Book.book Page 45 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Nytta & nöje
Kamera
1. När du öppnar menyn startar kameran. Du
kan också starta kameran genom att trycka
på den vänstra programstyrda knappen i
viloläget.
4. Bilden sparas automatiskt och sedan
För att...
Tryck på...
använda alternativen
den programstyrda
knappen Val.
Se nedan för mer
information om
alternativen.
ta bort bildfilen
den programstyrda
knappen Radera.
Den bild du kommer att ta visas i
teckenfönstret.
2. Rikta kameran mot objektet – vinkla kameran
om det behövs.
återgå till läget Ta bild knappen OK.
stänga av kameran och knappen
.
återgå till viloläget
Bilden sparas
automatiskt.
När du trycker på den programstyrda knappen
Val i steg 4 visas följande alternativ:
Tryck på volymknapparna på vänster sida om
du vill rotera bilden. Uppknappen vänder
bilden uppochned medan nedknappen
spegelvänder bilden.
3. Tryck på OK. Eller, tryck på den
programstyrda knappen Val och sedan på
knappen OK när Ta bild markerats och du vill
ta bilden.
Kamerasökare: Växla skärm till läget Ta bild så
att du kan ta fler bilder.
Sänd:
• Som Bildmeddelande: Skicka ett
bildmeddelande med den tagna bilden. Mer
information om hur du skickar
bildmeddelanden finns på sid 71.
• Som E-post: Skicka ett e-postmeddelande
med den tagna bilden.
45
Z105U_SV-Book.book Page 46 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Nytta & nöje
• Som Fil: Skicka ett meddelande med den
tagna bilden som bilaga.
Använd som bakgrundsbild: Använda den
tagna bilden som bakgrundsbild.
Alternativ i kameraläget
Tryck på den programstyrda knappen Val i
kameraläget:
Ta bild: Ta en bild.
Använd som Foto-ID: Lägga till en bild som
visas som inkommande-ID vid samtal från en
viss kontakt.
Spela in video: Byta till videoläge.
Mina foton: Flytta till undermappen Foton i Min
telefon. Du kan granska den tagna bilden i
undermappen Foton. Mer information finns i
sid 88.
Multi-tagning: Ta en bildserie (3 - 10 bilder).
Byt namn: Byta namn på bildfilen. Mer
information om hur du skriver in tecken finns på
sid 33.
Mina foton: Flytta till undermappen Foton i Min
telefon.
Vänd bild: Välj Upp-ner om du vill vända bilden
horisontellt och Vänster-höger om du vill vända
den vertikalt.
Självutlösare: Ange att telefonen ska ta en bild
vid en förinställd tid. När du har angett tiden
visas timer-ikonen nederst i teckenfönstret. Efter
att du har tryckt på knappen OK tas bilden vid
den förinställda tidpunkten.
Effekter: Ändra bildens färgton. Välj mellan
alternativen Sepia, Mono, Natt och Normal.
Ljusstyrka: Ställa in bildens ljusstyrka.
46
Z105U_SV-Book.book Page 47 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Nytta & nöje
Kamerainställningar: Ange ett standardnamn
för dina inställningar och ändra kvalitet mellan
Låg, Normal, Fin och Superfin. Du kan också
välja Spara minne. Spara minne ger en lägre
bildkvalitet men använder mindre
minnesutrymme.
5. Medan videon spelas in
För att...
Tryck på...
pausa
inspelningen
den programstyrda
knappen Paus.
återuppta en
inspelning som
pausats
den programstyrda
knappen Spela in.
stoppa
inspelningen
den programstyrda
knappen Stopp.
Videosekvensen sparas
automatiskt i
undermappen Videor.
använda
alternativen
den programstyrda
knappen Val. Se nedan
för mer information om
alternativen.
ta bort videofilen
den programstyrda
knappen Radera.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Spela in och tryck sedan på OK.
återgå till läget
Spela in.
knappen OK.
4. Telefonen börjar spela in. Du kan ställa in
inspelningstiden på högst 30 sekunder.
stänga av
knappen
kameran och
återgå till viloläget
Spela in video
Du kan använda telefonen som videokamera och
spela in det som visas på kameraskärmen för att
sedan spara det som en videofil.
1. I kameraläget trycker du på den
programstyrda knappen Val och väljer sedan
Spela in video.
Den bild du kommer att spela in visas i
teckenfönstret.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val.
.
47
Z105U_SV-Book.book Page 48 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Nytta & nöje
6. När inspelningstiden tar slut sparar telefonen
videon automatiskt i undermappen Videor
under Min telefon. Mer information finns på
sid 89.
När du trycker på den programstyrda knappen
Val i steg 4 och 5 visas följande alternativ:
Alternativ i videoläget
Tryck på den programstyrda knappen Val i
videoläget:
Spela in: Spela in en video.
Ta foto: Växlar till kameraläget.
Kamerasökare: Växla skärm till läget Spela in
så att du kan spela in mer.
Mina videor: Flytta till undermappen Videor i
Min telefon.
Spela fil: Spela upp videon.
Vänd bild: Välj Upp-ner om du vill vända bilden
horisontellt och Vänster-höger om du vill vända
den vertikalt.
Sänd
• Som Bildmeddelande: Skicka videon som en
del av ett Bildmeddelande. Mer information om
hur du skickar bildmeddelande finns på sid 71.
• Som E-post: Skicka videon som en del av ett
e-postmeddelande.
• Som Fil: Skicka ett meddelande med den
inspelade videon som bilaga.
Mina videor: Flytta till undermappen Videor i
Min telefon.
Byt namn: Byta namn på videofilen.
48
Ljusstyrka: Ställa in videons ljusstyrka.
Videoinställningar: Ge dina inställningar ett
standardnamn och ändra kvalitet mellan Mycket
låg, Normal, Hög och Mycket hög. Du kan
också ange inspelningstid. Om du har valt
alternativet För meddelande i rutan
Inspelningstid kan du skicka stora videofiler
med den förinställda kvaliteten Normal.
Z105U_SV-Book.book Page 49 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Nytta & nöje
Mediaspelare
Med Mediaspelare spelar du upp ljud- och
videofiler som du har hämtat till din telefon eller
direkt när du hämtar dem. Du kan lyssna på
musik och se på film med mediaspelaren.
Spela upp en fil med mediaspelaren
1. Tryck på den programstyrda knappen Val på
mediaspelarens skärm.
2. Bläddra till Öppna fil och tryck sedan på
knappen OK.
Använd den när:
De filer som finns tillgängliga i mediaspelaren
visas i teckenfönstret.
• du vill se en mediafil i menyn Min telefon.
• du vill spela upp ett ljud eller en video i WAPläsaren.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att
markera den fil som du vill spela upp och
tryck sedan på knappen OK.
Den markerade ljud- eller videofilen spelas
upp med mediaspelaren.
4.
För att...
Tryck på...
pausa
knappen OK.
återuppta
uppspelningen
knappen OK en
gång till.
stoppa uppspelningen den programstyrda
knappen Stopp.
ställa in volymen
volymknapparna.
avsluta
mediaspelaren
den programstyrda
knappen Åter.
49
Z105U_SV-Book.book Page 50 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Nytta & nöje
När kontrollfältet visas trycker du på vänstereller högerknappen för att markera en kontroll.
Använd den markerade kontrollen genom att
trycka på knappen OK.
: Spela upp eller återuppta uppspelningen
(om du gjort paus).
: Stoppa uppspelningen.
: Pausa uppspelningen.
Spelarinställningar: Ändra inställningar för
mediaspelaren. Mer information finns nedan i
"Inställningar för mediaspelaren".
Streaminginställningar: Ange
nätverksadressen till VOD-tjänsten (Video On
Demand).
Inställningar för mediaspelaren
: Snabbspola bakåt medan OK hålls
nedtryckt.
Du kan ange ett flertal inställningar för
uppspelning av ljud- och videofiler med
mediaspelaren.
: Snabbspola framåt medan OK hålls
nedtryckt.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val på
mediaspelarens skärm.
Om du trycker på den programstyrda knappen
Val medan en fil spelas upp visas följande
alternativ:
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra till Spelarinställningar och tryck
sedan på knappen OK.
Stopp: Stoppa uppspelningen.
3. Använd upp- och nedknapparna för att
bläddra igenom alternativen. Välja lämplig
inställning med vänster- och högerknapparna.
Paus: Pausa uppspelningen.
Öppna spellista: Öppna en annan fil eller skapa
en lista med de filer som ska spelas upp.
Öppna fil: Öppna sparade videofiler.
Dölj/Visa kontroll: Dölj eller visa kontrollfältet
i mediaspelaren.
50
• Upprepa: Ange om mediaspelaren ska
spela upp alla filerna eller endast en fil. Välj
Ingen om filen ska spelas upp endast en
gång.
Z105U_SV-Book.book Page 51 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Nytta & nöje
• Spelordning: Ange ordningen för
uppspelningen till Slumpmässig eller
Normal.
• Volym: Ställa in volymen. Alternativet kan
endast väljas när det finns en öppen fil.
• Dölj kontroll: Dölja kontrollfältet i
mediaspelaren. Markera alternativet med en
bock och tryck OK. Avmarkera alternativet
när du vill visa kontrollfältet igen genom att
trycka på OK.
Ställ in volymen med upp- och nedknapparna.
Tryck på vänster- eller högerknappen för att
markera en kontroll. Använd den markerade
kontrollen genom att trycka på knappen OK.
: Starta eller återuppta inspelningen.
: Göra en paus i inspelningen.
: Stoppa inspelningen och spara den.
: Spela upp filen.
: Spola bakåt i filen.
Röstmemo
Du kan spela in ljudfiler eller lyssna på redan
inspelade ljudfiler.
: Spola framåt i filen.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
använda följande alternativ:
Spela in: Starta inspelningen.
Öppna filer: Öppna en ljudfil.
Sänd: Skicka en ljudfil som ett bildmeddelandeeller e-postmeddelande. Mer information om hur
du skickar meddelanden finns på sid 71.
Inspelningningsinst.: Ange namnet på
inspelningsfilen och maximal inspelningslängd.
51
Z105U_SV-Book.book Page 52 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Nytta & nöje
Världstid
Du kan kontrollera tidsskillnaden mellan den
egna staden och en annan stad.
1. Välj en stad som har samma tidzon som din
egen ort genom att trycka på vänster- eller
högerknappen.
Skärmen visar aktuell tid och datum för olika
städer i samma tidzon.
2. Tryck på nedknappen om du vill välja en
annan stad och vänster- eller högerknappen
för att välja den tillhörande tidzonen.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
använda följande alternativ:
1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.
Tryck på knappen
för att skriva
decimaltecken. Du kan ange ett negativt tal
genom att trycka på vänsterknappen.
2. Tryck på lämplig navigeringsknapp för
beräkningen.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på knappen OK för att se resultatet.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Senaste beräkningen: Visa de senaste
beräkningsresultaten.
Spara: Spara inställningen.
Spara i minne: Spara aktuellt tal eller resultat i
minnet.
Sommartid: Använda sommartid.
Hämta minne: Hämta ett sparat tal.
Kalkylator
Du kan använda telefonen som en räknare med
14 siffror. Kalkylatorn kan användas till de
grundläggande räknesätten: addition,
subtraktion, multiplikation och division.
52
Radera minne: Radera minnet.
Z105U_SV-Book.book Page 53 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Nytta & nöje
Omvandlare
Ändra valutakurser så här:
Du kan omvandla en typ av enhet till en annan.
1. Tryck på vänster- eller högerknappen och
markera basvalutan.
Bläddra till lämplig typ av omvandlare, Valuta,
Längd, Vikt, Volym, Area och Temperatur
och tryck sedan på knappen OK.
2. Bläddra igenom de övriga valutorna med uppoch nedknapparna och redigera kurserna.
1. Tryck på vänster- eller högerknappen och
markera den enhet som ska omvandlas.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj alternativet Spara när du vill spara
kurserna.
2. När du har angett värdet som ska omvandlas
kan du se motsvarande värde för respektive
enhet.
Anmärkning: Du skriver in decimaltecken (.)
genom att trycka på . Du kan också ange
(-) genom att endast trycka på knappen
för
Temperatur.
Välj alternativet Rensa alla om du vill ta bort
alla kurser.
Öppna föregående skärm genom att trycka på
den programstyrda knappen Åter.
Alarm
På omvandlarens skärm: Tryck på den
programstyrda knappen Val för att välja följande
alternativ:
Du kan ange larm som ringer vid särskilda
tillfällen.
Rensa: Ta bort aktuella värden.
Ställ in larmet så här:
Skifta: Inverterar lägena för omvandlingen.
1. Ange typ av larm till Endast en gång,
Dagligen eller Väckning.
Valutakurser: (endast för Valuta) Ange
valutakurser.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen och
ange På.
53
Z105U_SV-Book.book Page 54 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Nytta & nöje
3. Flytta till tidsfältet genom att trycka på
nedknappen och ange tidpunkten för larmet.
Spel & Mera
4. (endast för väckning) Flytta till
upprepningsfältet genom att trycka på
nedknappen och välj typ av upprepning,
Ingen, Varje dag, Utom helger eller Utom
söndagar.
I denna meny kan du spela spel som är
förinstallerade på din telefon. Du kan också
hämta nya spel som är kompatibla med
telefonen.
5. Flytta till fältet för larmsignal genom att
trycka på nedknappen. Tryck på OK och välj
larmsignal
6. Tryck på den programstyrda knappen Spara
om du vill spara inställningen.
Anmärkning: När läget Diskret är aktiverat ljuder
inte signalen för annat än Väckning.
Deaktivera larmet:
1. Välj larmtyp Endast en gång, Dagligen eller
Väckning.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen och
ange Av.
3. Tryck på den programstyrda knappen Spara
om du vill spara inställningen.
54
Z105U_SV-Book.book Page 55 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samtalslista
I denna meny kan du kontrollera:
• missade, uppringda, mottagna samtal eller alla
samtal
• samtalskostnaderna
• längden på de samtal som du har ringt eller
tagit emot
Missade, Ringda, Mottagna eller
Alla samtal (Meny 2-1~4)
1. Välj den typ av samtal som du vill granska på
skärmen Samtalslista.
Anmärkning:
En lista med samtalsposter visas. På varje
lista visas de 20 senaste samtalen.
• Du kan visa samtalslistorna genom att trycka
på knappen
i viloläget.
Om ett nummer har sparats i telefonboken
visas även tillhörande namn.
• Om du inte håller på med ett samtal, men
använder portabel handsfree med telefonen
stängd, ser du samtalslistorna i yttre skärmen
när du trycker på knappen på handsfree. Du
kan också bläddra igenom listan genom att
trycka på volymknapparna på telefonens
vänstra sida.
2. Bläddra till det samtal du vill se med uppeller nedknappen.
3. För att...
Tryck på...
ringa upp numret
knappen
återgå till viloläget
knappen
.
.
Om du trycker på den programstyrda knappen
Val medan samtalslistan visas kan du välja
mellan följande alternativ:
Detaljer: Visa detaljerad information om
samtalet.
55
Z105U_SV-Book.book Page 56 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samtalslista
Spara kontakt i: Spara telefonnumret i
telefonboken.
Nollställ: Nollställa det markerade
storleksräkneverket.
Sänd meddelande: Skicka ett textmeddelande,
bildmeddelande eller en fil.
Nollställ alla: Nollställa alla storleksräkneverk.
Radera: Ta bort samtalsposten från listan.
Radera alla: Ta bort alla samtal i den aktuella
samtalslistan.
Datasamtal
(Meny 2-5)
Samtalskostnad
(Meny 2-6)
I den här menyn kan du granska totala
kostnaden, senaste kostnaden och
kostnadsbegränsning.
Anmärkningar:
I den här menyn kan du se den sammanlagda
datamängden för de datasamtal som du har
skickat och tagit emot.
Datasamtal är:
• skicka och ta emot bildmeddelanden,
• skicka och ta emot e-post,
• läsa WAP-sidor,
• hämta MIDlets (Java-program som kan köras i
mobiltelefoner) och
• använda telefonen som modem.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
56
• Funktionen visas endast om det stöds av ditt SIMkort.
• Funktionen är inte avsedd att användas för
faktureringsändamål.
• AOC-information (Advice Of Charge) kan visas på
begäran om det stöds av ditt SIM-kort och
nätverksoperatören.
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill välja något av följande alternativ medan du
kontrollerar samtalskostnaderna:
Nollställ samtalskostnad: Nollställa
kostnadsräkneverket. Ange först PIN2 (se
sid 118) och tryck sedan på den programstyrda
knappen OK.
Z105U_SV-Book.book Page 57 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Samtalslista
Ange maxkostnad: Ange maxkostnaden för
dina samtal. Ange först PIN2 (se sid 118) och
tryck sedan på den programstyrda knappen OK.
Debiteringstariff: Ange valutan för
samtalskostnaden. Ange först PIN2 (se sid 118)
och tryck sedan på den programstyrda knappen
OK.
Samtalstider
(Meny 2-7)
2. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill välja något av följande alternativ
medan du kontrollerar samtalstiderna:
• Nollställ: Nollställa samtalstiden.
• Nollställ alla: Nollställa alla samtalstider.
Anmärkning: Den faktiska tid som din operatör
fakturerar för samtalen kan variera beroende på
nätverksfunktioner, avrundningar och andra
faktorer.
I denna meny visas timern för alla inkommande
och utgående samtal.
1. Tryck på upp- eller nedknappen när du vill
bläddra igenom samtalstiderna för en
samtalstyp.
•
Totalt uppringda: Total tid för samtal
som du har ringt.
•
Totalt mottagna: Total tid för samtalen
som du har tagit emot.
•
Totalt uppringda: Total tid för
videosamtal som du har ringt.
•
Totalt mottagna: Total tid för
videosamtal som du har tagit emot.
57
Z105U_SV-Book.book Page 58 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Telefonbok
Du kan skapa en telefonbok genom att spara
telefonnummer och namn. Du kan sedan ringa
upp genom att använda nummer och namn i
telefonboken.
Sök Kontakt
(Meny 3-1)
Skriv in de första bokstäverna i det namn du
söker. En lista visas med namnen i telefonboken i
bokstavsordning. Listan börjar med det namn
som bäst stämmer överens med de bokstäver du
har angett.
1. Om det behövs använder du upp- eller
nedknappen för att hitta rätt namn.
58
Detaljer: Visa detaljinformation. Mer
information om alternativen finns på sid 61.
Ny: Lägga till en ny kontakt i telefonen eller på
SIM-kortet. Mer information om hur du lägger till
kontakter finns på sid 59.
När du öppnar denna meny visas skärmen Sök
Kontakt.
2.
När du trycker på den programstyrda knappen
Val i telefonboken visas följande alternativ:
För att...
Tryck på...
ringa upp numret
knappen
visa information om
kontakten
knappen OK.
.
Redigera: Redigera kontaktens namn eller
nummer.
Radera: Ta bort den markerade kontakten.
Videosamtal: Ringa ett videosamtal till
personen. Mer information finns på sid 30.
Sök grupper: Söka grupper, se sid 62.
Servicenummer: Markera numret i listan med
servicenummer och ring upp genom att trycka på
den programstyrda knappen Samtal.
Alternativet visas endast om det stöds av ditt
SIM-kort.
Radera alla: Visa minnesplats, Telefon & SIM,
Telefon eller SIM, där alla kontakter ska raderas.
Välj den programstyrda knappen Ja om du vill
radera det valda minnet, i annat fall väljer du
den programstyrda knappen Nej.
Z105U_SV-Book.book Page 59 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Telefonbok
Ny
(Meny 3-2)
Du kan lägga till en ny post i telefonboken genom
att spara numret med tillhörande namn på SIMkortets eller i telefonens minne. Det går att spara
upp till 1000 namn i telefonens minne. Varje
namn kan ha upp till fem telefonnummer och
annan personinformation.
När du lägger till en ny kontakt ska du välja
minnesplats genom att trycka på upp- eller
nedknappen.
Anmärkning: Du kan också visa skärmen
genom att trycka på den programstyrda knappen
Lägg till på startskärmen i menyn Telefonbok.
Lägga till en kontakt i telefonens
minne
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra mellan inmatningsfälten och ange den
information som ska sparas:
• Namn/Efternamn: Ange kontaktens föroch efternamn. Mer information om hur du
skriver in tecken finns på sid 33.
• Mobil( )/Hem( )/Arbete( )/
Fax( )/Osv.( ): Ange numret som ska
läggas till. Ikonen till vänster om respektive
ruta talar om vilken typ av nummer det är.
• E-post: Ange en e-postadress.
• Grupp: Tryck på knappen OK om du vill
ange en eller flera grupper.
• Startsida URL: Ange startsidans URLadress.
• Memo: Skriva minnesanteckningar för
personen.
2. När du har angett all information trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
Spara.
Lägga till en kontakt i USIM-kortets
minne
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra mellan inmatningsfälten och ange den
information som ska sparas:
• Namn: Ange kontaktens namn. Mer
information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
59
Z105U_SV-Book.book Page 60 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Telefonbok
• Telefonnummer/Extranummer: Ange
telefonnummer.
• E-post: Ange en e-postadress.
• Grupp: Ange en eller flera grupper.
2. Tryck på nedknappen om du vill flytta till
inmatningsfältet för minne och ändra siffran
om det behövs.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj Spara.
Lägga till en kontakt i SIM-kortets
minne
1. Ange kontaktens namn.
Lägga till en kontakt i viloläget
1. I viloläge: Ange numret som ska sparas.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val och
tryck sedan på knappen OK när Spara
kontakt i markeras.
3. Välj minnesplats och tryck på knappen OK.
4. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra mellan inmatningsfälten och ange den
information som ska sparas. Vilka
inmatningsfält som visas beror på vilket
minne du har valt i minnesinställningen. Se
föregående sidor för information om
kommande steg.
2. Tryck på nedknappen för att flytta till
inmatningsfältet Telefonnummer och skriv
numret.
Andra alternativ för typ av
telefonminne när poster läggs till i
telefonbokslistan
3. Tryck på nedknappen om du vill flytta till
inmatningsfältet för minne och ändra ett
telefonnummer.
När du trycker på den programstyrda knappen
Val i telefonboken visas följande alternativ:
4. Tryck på den programstyrda knappen Spara.
60
Spara: Spara en kontakt.
Extra inställningar: Du kan ange ett eget val
av bild och ljud för en kontakt. Flytta mellan
fälten med upp- och nedknapparna.
Z105U_SV-Book.book Page 61 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Telefonbok
• Bild: Välja vilken bild som ska visas när du får
ett samtal eller meddelande från en kontakt.
Tryck på OK. Du kan välja kategori, ikon,
animation eller foto, och sedan välja fil i Min
telefon.
• Rington: Ange den signal som ska höras när du
får ett samtal från en kontakt. Tryck på
knappen OK och välj en ljudfil i Min telefon.
Visa information om kontakter
Du kan visa
detaljinformation om en
kontakt i telefonminnet eller
på SIM-kortet genom att
trycka på knappen OK när
kontaktlistan visas.
• Meddelandeton: Ange den signal som ska
höras när du får ett meddelande från en
kontakt. Tryck på knappen OK och välj en
ljudfil i Min telefon.
När du har ändrat ett alternativ trycker du på den
programstyrda knappen Val och väljer Spara. Om
du vill ångra inställningarna väljer du Nollställ.
Lägg till objekt: Lägga till ytterligare
kontaktnummer. Välj typ och lägg sedan till
numret.
Radera objekt: Ta bort det markerade objekt
som du har lagt till med alternativet Lägg till
objekt.
Ändra typ: Ändra kontakttyp för det markerade
kontaktobjektet. Välj en av typerna.
Markera/Avmarkera videosamtal: Aktivera
eller deaktivera ett videosamtal till det
markerade kontaktnumret.
För att...
Tryck på...
skriva in
knappen OK.
bläddra mellan
objekten
upp- eller nedknappen.
ringa upp det
markerade numret
knappen
spara den ändrade
informationen
knappen OK efter att
informationen ändrats.
återgå till
telefonbokslistan
den programstyrda
knappen Åter eller
knappen C.
.
61
Z105U_SV-Book.book Page 62 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Telefonbok
När du trycker på den programstyrda knappen
Val visas följande alternativ:
Grupper
Redigera: Redigera det markerade namnet och
numret.
Du kan hantera grupper. Kontakterna som finns
sparade i telefonminnet eller på USIM-kortet kan
delas in i samtalsgrupper.
Sänd meddelande: Skicka ett meddelande till
kontakten. Du kan skriva ett textmeddelande,
skapa ett Bildmeddelande eller skriva ett
meddelande som du bifogar till en mediafil med
hjälp av fil-sändaren. Mer information om hur du
skickar meddelanden finns på sid 70.
Extra inställningar: Du kan ange ett eget val
av bild och ljud för kontakten. Flytta mellan
fälten med upp- och nedknapparna.
Videosamtal: Ringa ett videosamtal till
personen. Mer information finns på sid 30.
Kopiera till SIM/telefon: Kopiera kontakten till
SIM-kortet eller telefonen.
Sänd visitkort: Skicka ett visitkort via
textmeddelande, via filsändaren eller via e-post.
Infoga: Klistra in det markerade numret i det
vanliga uppringningsläget.
Radera: Ta bort den markerade kontakten.
62
(Meny 3-3)
Redigera gruppen från grupplistan
1. När grupplistan visas trycker du på upp- eller
nedknappen om du behöver bläddra i den.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val i
grupplistan för att välja följande alternativ:
• Visa medlemmar: Visa telefonbokslistan
som sparats i denna grupp.
• Lägg till grupp: Ange ett nytt gruppnamn
när en ny grupp läggs till. Gruppnamnet
visas i grupplistan.
• Ändra gruppnamn: Ändra gruppnamnet.
• Radera grupp: Ta bort den markerade
gruppen.
• Radera alla grupper: Ta bort alla grupper.
Z105U_SV-Book.book Page 63 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Telefonbok
Redigera gruppobjekt
1. När du har markerat en grupp kan du se
gruppens namnlista.
2. Om det behövs använder du upp- eller
nedknappen för att hitta rätt namn.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val för
att välja följande alternativ:
• Detaljer: Visa detaljerad information om
den markerade medlemmen.
• Redigera grupp: Byta gruppmedlemmar.
Markera/avmarkera de namn som ska ingå/
tas bort med knappen OK och tryck sedan
på den programstyrda knappen Spara.
Kortnummer
(Meny 3-4)
Du kan ange upp till åtta kortnummer och sedan
ringa upp dem genom att helt enkelt trycka på
tillhörande siffertangent.
Redigera kortnummer i
kortnummerlistan
1. Tryck på knappen för att markera det
kortnummer i kortnummerlistan som du ska
redigera.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val för
att välja följande alternativ:
• Lägg till: Tilldela ett kortnummer till en
tom plats.
• Detaljer: Visa detaljinformation om det
markerade kortnumret, t ex bild och
telefonnummer som angetts för kontakten.
• Välj: Byt till en annan kontakt.
• Ta bort: Ta bort det markerade kortnumret.
63
Z105U_SV-Book.book Page 64 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Telefonbok
Mitt visitkort
(Meny 3-5)
Du kan spara information om dig själv, t ex föroch efternamn, mobilnummer, hemnummer,
kontorsnummer, faxnummer, e-postadress,
hemsidesadress, memo osv.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Spara: Spara informationen.
Lägg till objekt: Lägga till ytterligare
kontaktnummer. Välj typ och lägg sedan till
numret.
Radera objekt: Ta bort det markerade
kontaktobjekt som du har lagt till med
alternativet Lägg till objekt.
Ändra typ: Ändra kontakttyp för det markerade
kontaktobjektet. Välj en av typerna.
Kopiera alla till telefon
(Meny 3-6)
Du kan kopiera över alla kontakter som sparats
på SIM-kortet till telefonens minne. När ett
bekräftelsemeddelande visas trycker du på den
programstyrda knappen Ja om du vill kopiera. I
annat fall trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
Servicenummer
(Meny 3-7)
Anmärkning: Funktionen visas endast om det
stöds av ditt SIM-kort.
Skärmen visar en lista med de servicenummer
som är bestämda av nätverksoperatören. Bland
dessa nummer ingår nödsamtal,
nummerupplysning och telefonnummer till
mobilsvar.
Bläddra fram rätt nummer genom att trycka på
upp- eller nedknappen och tryck sedan på den
programstyrda knappen Samtal när du vill ringa
upp numret.
64
Z105U_SV-Book.book Page 65 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Telefonbok
Minnesstatus
(Meny 3-8)
Du kan kontrollera hur många kontaktposter som
finns sparade i SIM-kortets och telefonens
minnen.
Du kan se hur många poster du har använt och
hur många som finns kvar i SIM-kortets och
telefonens minnen.
65
Z105U_SV-Book.book Page 66 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Internet
Med den inbyggda WAP-läsaren (Wireless
Application Protocol) kan du besöka trådlöst
Internet med snabbare anslutningshastigheter
än med telefoner som inte är förberedda för 3G.
Du kan hämta och spela den senaste musiken,
direktuppspelad video, polyfoniska ringsignaler
och spel för mobilen. Du kan skicka och ta emot
direktmeddelanden till och från vänner, få de
senaste nyheterna och sportresultaten.
Varje gång du startar Internet visas ikonen
eller
så att du vet att du är ansluten till
trådlöst Internet. Du faktureras endast för den
tid du är ansluten. Taxan varierar beroende på de
tjänster som ingår i ditt abonnemang.
Starta läsaren
1. Öppna menyn Internet.
2. En anslutning etableras till operatören och
hemsidan på Internet öppnas.
66
3. Visa hela sidan genom att trycka på
navigeringsknapparna.
Stänga läsaren
Du kan stänga webbläsaren när som helst genom
att trycka på knappen
.
Navigera i WAP-läsaren
För att...
Tryck på...
bläddra mellan
objekten i läsaren
navigeringsknapparna.
bläddra en sida
uppåt eller nedåt
volymknapparna.
välja det
knappen OK.
markerade objektet
välja ett numrerat
objekt
motsvarande sifferknapp.
Z105U_SV-Book.book Page 67 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Internet
För att...
Tryck på...
återgå till
föregående sida
den programstyrda
knappen Åter eller den
programstyrda knappen
Val och välj Historik.
återgå till
startsidan
den programstyrda
knappen Val och välj Gå
till hemsida.
Skriva in text i WAP-läsaren
När det behövs kan du skriva in bokstäver, siffror
och symboler på samma sätt som i telefonläget.
Mer information om hur du skriver in tecken finns
på sid 33.
Använda Browser-menyer
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill välja något av följande alternativ medan
WAP-läsaren är aktiverad:
Gå till: Gå till startsidan på Internet när som
helst.
Ladda om sidan: Uppdatera informationen på
den aktuella sidan.
Gå till hemsida: Visa startsidan igen.
Gå till URL: Används när du vill skriva in en URLadress manuellt för att öppna en sida på Internet.
Spara bokmärke: Lägga till den aktuella sidan i
din lista med bokmärken.
Visa bokmärken: Visa listan med bokmärken.
Sänd URL: Skicka URL-adressen som
Textmeddelande, som fil eller som e-post.
Spara bild: Spara en bild av den aktuella sidan.
Inställningar: Ändra inställningarna för
anslutning till trådlöst Internet. Mer information
finns på sid 69.
Töm cache: Ta bort all information som har
sparats i cache-minnet, dvs telefonens
temporära minne som används till att spara de
senast hämtade sidorna från Internet. När du har
hämtat konfidentiell information som kräver
lösenord, t ex från bankkontot, är det lämpligt
att tömma cache-minnet. När ett
varningsmeddelande visas trycker du på den
programstyrda knappen Ja för att radera
informationen.
Koppla från: Koppla ned anslutningen till nätet.
Historik: Visa tidigare besökta URL-adresser.
67
Z105U_SV-Book.book Page 68 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Internet
Använda bokmärken
Bokmärken besparar dig tid genom att minska
antalet steg som behövs för att öppna en sida på
Internet. Du kan ange bokmärken för många
olika sidor för att de senare ska gå fortare att
öppna.
2. Bläddra till rätt bokmärke och tryck sedan på
knappen OK.
Använda alternativ för bokmärken
När listan med bokmärken visas trycker du på
den programstyrda knappen Val om du vill
använda följande alternativ:
Ange bokmärke för en hemsida
Gå till: Öppna motsvarande sida på Internet.
1. Öppna sidan som du vill ange ett bokmärke för
och tryck på den programstyrda knappen Val.
Gå till hemsida: Visa startsidan igen.
2. Bläddra till Spara bokmärke och tryck sedan
på knappen OK.
3. Ange en rubrik för bokmärket och tryck på
den programstyrda knappen Spara.
Öppna en Internet-sida med bokmärke
1. Tryck på den programstyrda knappen Länkar
på Internet-menyns startskärm.
68
Gå till URL: Används när du vill skriva in en
URL-adress manuellt för att öppna en sida på
Internet.
Redigera bokmärke: Ändra rubrik och/eller
URL-adress för det markerade bokmärket.
Spara bokmärke: Lägga till ett nytt bokmärke.
Sänd URL: Skicka URL-adressen som
Textmeddelande, som fil eller som e-post.
Radera: Ta bort det markerade bokmärket.
Eller
Radera alla: Ta bort alla bokmärken.
Tryck på den programstyrda knappen Val på
en sida på Internet. Bläddra till Visa
bokmärken och tryck sedan på knappen OK.
Inställningar: Ändra inställningarna för
anslutning till trådlöst Internet. Mer information
finns nedan.
Z105U_SV-Book.book Page 69 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Internet
Töm cache: Ta bort all information som har
sparats i cache-minnet, dvs telefonens
temporära minne som används till att spara de
senast hämtade sidorna från Internet. När du har
hämtat konfidentiell information som kräver
lösenord, t ex från bankkontot, är det lämpligt
att tömma cache-minnet. När ett
varningsmeddelande visas trycker du på den
programstyrda knappen Ja för att radera
informationen.
Inställningar för WAP-läsaren
Anmärkning: Inställningarna behöver inte
ändras annat än på operatörens uppmaning. Om
du ändrar dem utan operatörens anvisningar kan
det bli omöjligt att använda WAP-läsaren.
Kontakta din operatör för mer information och
parametrar för respektive inställning.
3. Kopplingspunkterna visas.
Anmärkning: Vissa kopplingspunkter kan
inte ändras av nätverksoperatören.
4. Bläddra till den kopplingspunkt du vill
använda och tryck på OK för att byta ut den
nuvarande.
Om du vill redigera eller skapa en kopplingspunkt
väljer du inställning i steg 4 och trycker sedan på
den programstyrda knappen Val för att välja
följande alternativ.
Välj: Spara ändringarna.
Redigera/Ny: Redigera markerad ange eller
skapa en ny ange. Mer information finns på
"Anslutningar (Meny 9-6)"på sid 108.
Radera: Ta bort markerad ange som inte
används.
Byt namn: Ändra namnet på ange.
Ändra inställningarna för WAP:
1. Tryck på den programstyrda knappen Val på
en sida på Internet.
2. Bläddra till Inställningar och tryck sedan på
knappen OK.
69
Z105U_SV-Book.book Page 70 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
I den här menyn kan du skapa, skicka, läsa och
spara meddelanden för SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message Service) och
e-post.
SMS är en tjänst som du använder när du skickar
och tar emot textmeddelanden.
MMS är en meddelandetjänst som är mycket lik
SMS. Med MMS är det dock möjligt att skicka
mycket längre textmeddelanden än med SMS
och att bifoga bilder, grafik, röst- och
ljudmeddelanden samt videoklipp, i valfri
kombination som ett enda
multimediameddelande. Det går att skicka
bildmeddelande till telefoner som är förberedda
för MMS samt till alla e-postadresser.
Skapa
(Meny 5-1)
I den här menyn kan du skriva och skicka
textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post.
Obs! Du kan också trycka
på den programstyrda
knappen Skriv på
Meddelande-menyns
startskärm när du vill skriva
ett nytt meddelande.
Skriva och sända snabbmeddelanden
1. Tryck på den programstyrda knappen Välj på
skärmen Skapa när Textmeddelande är
markerat.
2. Skriv meddelandet.
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
70
Z105U_SV-Book.book Page 71 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
3. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda olika meddelandealternativ
när du skriver meddelandet. Följande
alternativ finns tillgängliga:
• Använd textmeddelandemallar:
Använda en av de förinställda textmallar
som finns sparade i menyn Textmallar. Mer
information finns på sid 80.
• Inmatningsspråk: Ange det språk du vill
använda.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare i
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 80.
• Lägg till kontakt: Lägga till en kontakt i
ditt meddelande.
4. När du är klar med meddelandet trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd.
• Kontakter: Söka bland dina kontakter efter
ett nummer. Se sid 58.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare i
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 80.
• Sändinställningar: Ändra inställningar för
hur meddelandet sänds.
6. Om du vill sända meddelandet till flera
personer trycker du på nedknappen för att
flytta till nästa ruta Till.
Om du vill återgå till redigeringsläget trycker
du på knappen C i en tom Till-ruta.
7. När du har angett informationen trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
Sänd för att skicka meddelandet.
Skriva och sända bildmeddelanden
Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda följande alternativ.
När du skickar ett MMS-meddelande med en bild,
en video, ett ljud eller en text är MMSmeddelandet en multimediapresentation i en
enda fil.
• Sänd: Skicka meddelandet.
1. Välj Bildmeddelande på skärmen Skapa.
5. Ange telefonnumret i rutan Till.
71
Z105U_SV-Book.book Page 72 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
2. Ange ämne i textfältet Rubrik.
Om du vill använda ett förinställt meddelande
som sparats i menyn Textmallar trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
Använd textmeddelandemallar.
3. Om du vill lägga till en bild, video eller ljudfil
trycker du på navigeringsknappen för att flytta
till fältet Bild eller Video eller Ljud och
trycker sedan på knappen OK. Markera filen i
listan och tryck på den programstyrda knappen
Välj eller på OK. Du kan också lägga till en bild
som du har tagit med din telefonkamera.
Om du vill byta ut en bifogad bild, video eller
ljudfil mot en annan måste du först radera
den fil som redan finns tillagd. Tryck på den
programstyrda knappen Val och välj Ta bort
bild/video/ljud. Tryck sedan på knappen
OK. Lägg därefter till den nya filen enligt
anvisningarna ovan.
Om du vill skicka den tillagda bilden eller filen
utan något vidhängande textmeddelande
trycker du på OK. Fortsätt direkt till steg 7
nedan.
Anmärkningar:
• När du lägger till en videofil i ett meddelande
kan du inte lägga till en ljudfil eller skriva ett
textmeddelande. Om du ändå vill lägga till
ljudfiler eller ett textmeddelanden kan du göra
det genom att lägga till ytterligare sidor i
meddelandet. Om du vill sända en större
videofil måste Inspelningstid anges för
alternativet För meddelande. Se sid 48.
• Maximala storleken för bildmeddelanden
kan variera mellan olika länder.
4. Skriv in meddelandet i fältet Text.
5. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda olika meddelandealternativ
när du skriver meddelandet. Följande
alternativ finns tillgängliga:
• Förhandsgranska: Visa meddelandet så
som det kommer att se ut på mottagarens
telefon. Bläddra igenom meddelandet med
hjälp av upp- eller nedknappen.
Tryck på den programstyrda knappen Stopp
och på den programstyrda knappen Val för
att använda följande alternativ.
Spela: Spela upp förhandsgranskning.
Sänd: Skicka meddelandet.
72
Z105U_SV-Book.book Page 73 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
Sidvaraktighet: Ange hur lång tid varje sida
i ett mottaget meddelande ska visas. Efter
den angivna tidsperioden visas nästa sida
automatiskt i teckenfönstret.
Redigera färg & teckensnitt: Ange Färg på
teckensnitt, Stil på teckensnitt och
Bakgrundsfärg genom att trycka på uppeller nedknappen.
• Inmatningsspråk: Ange det språk du vill
använda.
• Använd textmeddelandemallar:
Använda ett av de förinställda meddelanden
som finns sparade i menyn Textmallar. Mer
information finns på sid 80.
• Ta bort bild/video/ljud/text: Ta bort
markerad bild, video, ljud eller text.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare i
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 80.
• Lägg till sida: Lägga till en ny sida.
• Radera sida: Ta bort den markerade sidan.
Alternativet är endast tillgängligt när det
finns flera sidor.
• Redigera sida: Du kan välja mellan
följande alternativ.
Sidvaraktighet: Ange hur lång tid varje sida
i ett mottaget meddelande ska visas. Efter
den angivna tidsperioden visas nästa sida
automatiskt i teckenfönstret.
Flytta sida framåt: Flytta den aktuella sidan
till nästa sida.
Flytta sida bakåt: Flytta den aktuella sidan
till föregående sida.
• Spara som mall: Spara meddelandet som
en mall. Du kan öppna det senare i menyn
Bildmeddelandemallar. Se sid 81.
6. När du är klar med meddelandet trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd.
7. Skriv telefonnumret som du vill skicka
meddelandet till i inmatningsrutan Till.
Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda följande alternativ.
• Sänd: Skicka meddelandet.
• Kontakter: Söka bland dina kontakter efter
ett nummer. Se sid 58.
73
Z105U_SV-Book.book Page 74 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare i
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 80.
2. Ange en rubrik för meddelandet.
• Inställningar: Ändra inställningar för hur
meddelandet sänds.
3. Tryck på nedknappen och skriv meddelandets
innehåll.
8. Om du vill sända meddelandet till flera
personer trycker du på nedknappen för att
flytta till nästa ruta Till.
Om du vill återgå till redigeringsläget trycker
du på knappen C i en tom Till-ruta.
9. När du har angett informationen trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
Sänd för att skicka meddelandet.
Skriva och skicka meddelanden med
andra mediabilagor
När du skickar ett meddelande med
mediabilaga(-or) bifogade tar mottagaren emot
meddelandet med en lista över de bifogade
filerna.
1. Tryck på den programstyrda knappen Välj på
skärmen Skapa när Fil är markerat.
74
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
4. Tryck på nedknappen om du vill bifoga en
mediafil och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Min telefon öppnas.
5. Markera mediafilen med hjälp av
navigeringsknapparna och tryck sedan på
knappen OK för att välja den. En markering
vid filnamnet visar att du har valt filen.
6. Upprepa steg 5 om du vill lägga till fler filer.
Anmärkning: Maximala filstorleken kan
variera mellan olika nätverk.
7. När du är klar trycker du först på den
programstyrda knappen Val och sedan på OK
när Bifoga är markerat. Valet kan avbrytas
genom att välja Avmarkera alla.
8. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda olika meddelandealternativ
när du skriver meddelandet. Följande
alternativ finns tillgängliga:
Z105U_SV-Book.book Page 75 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
• Använd textmeddelandemallar:
Använda ett av de förinställda meddelanden
som sparats i menyn Textmallar.
• Inmatningsspråk: Ange det språk du vill
använda.
• Ta bort alla bifogad(e) fil(er): Ta bort
alla markerade bilagor.
• Bifogade filer lista: Visa listan med
bilagor.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan senare öppna det i
menyn Utkast.
9. När du är klar med meddelandet trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd.
10.Skriv telefonnumret som du vill skicka
meddelandet till i inmatningsrutan Till.
• Kontakter: Söka bland dina kontakter efter
ett nummer. Se sid 58.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare i
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 80.
• Inställningar: Ändra inställningar för hur
meddelandet sänds.
11.Om du vill sända meddelandet till flera
personer trycker du på nedknappen för att
flytta till nästa ruta Till.
Om du vill återgå till redigeringsläget trycker
du på knappen C i en tom Till-ruta.
12.När du har angett informationen trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
Sänd för att skicka meddelandet.
Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda följande alternativ.
• Sänd: Skicka meddelandet.
75
Z105U_SV-Book.book Page 76 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
Skriva och sända e-post
1. Tryck på den programstyrda knappen Välj på
skärmen Skapa när E-post är markerat.
2. Ange ett ämne för meddelandet.
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
3. Tryck på nedknappen och skriv meddelandets
innehåll.
4. Tryck på nedknappen om du vill bifoga en
mediafil och tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Min telefon öppnas.
5. Markera mediafilen med hjälp av
navigeringsknapparna och tryck sedan på
knappen OK för att välja den. En markering
vid filnamnet visar att du har valt filen.
6. Upprepa steg 5 om du vill lägga till fler filer.
Anmärkning: Maximala filstorleken kan
variera mellan olika länder.
7. När du är klar trycker du först på den
programstyrda knappen Val och sedan på OK
när Bifoga är markerat. Valet kan avbrytas
genom att välja Avmarkera alla.
76
8. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda olika meddelandealternativ
när du skriver meddelandet. Följande
alternativ finns tillgängliga:
• Använd textmeddelandemallar:
Använda en av de förinställda textmallar
som finns sparade i menyn Textmallar. Mer
information finns på sid 80.
• Ta bort alla bifogad(e) fil(er): Ta bort
alla markerade bilagor.
• Bifogade filer lista: Visa listan med
bilagor.
• Inmatningsspråk: Ange det språk du vill
använda.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan senare öppna det i
menyn Utkast.
9. När du är klar med meddelandet trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd för att skicka meddelandet.
10.Ange e-postadressen som du vill skicka
meddelandet till i inmatningsrutan Till.
Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda följande alternativ.
Z105U_SV-Book.book Page 77 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
• Sänd: Skicka meddelandet.
• Kontakter: Söka en e-postadress bland
dina kontakter. Se sid 58.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare i
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 80.
• Sändinställningar: Ändra inställningar för
hur meddelandet sänds.
11.Om du vill sända meddelandet till flera
personer trycker du på nedknappen för att
flytta till nästa ruta Till.
Om du vill återgå till redigeringsläget trycker
du på knappen C i en tom Till-ruta.
12.När du har angett informationen trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
Sänd för att skicka meddelandet.
Inkomna
(Meny 5-2)
När du tar emot ett nytt meddelande visas
ikonen Nytt meddelande för aktuell typ av
meddelande.
•
: Textmeddelande
•
: SIM-textmeddelande
•
: MMS-meddelande
•
: Meddelande om mottaget MMS
•
: Röstmeddelande
•
: Informationsmeddelande om
nätverkskonfiguration Mer information
om konfigurationsmeddelanden finns på
sid 78.
När du har öppnat menyn Inkomna visas en
lista med mottagna meddelanden tillsammans
med information om meddelandets storlek,
avsändarens adress och ämnet för meddelandet.
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill använda något av följande alternativ. Olika
alternativ kan visas beroende på vald
meddelandetyp:
Se: Visa meddelandet eller hämta MMSinformation om det är ett bildmeddelande.
77
Z105U_SV-Book.book Page 78 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
Svara: Skicka ett svar till avsändaren
(textmeddelande eller bildmeddelande).
Svara alla: Skicka ett svar till avsändaren och
andra mottagare (textmeddelande eller
bildmeddelande).
Vidarebefordra: Skicka meddelandet vidare till
andra personer.
Installera: Installera konfigurationsinställningar
för nätverket. Alternativet visas endast för
konfigurationsmeddelanden.
Avbryt nedladdning: Avbryta nedladdningen av
ett meddelande.
Radera: Ta bort meddelandet.
Radera alla: Ta bort alla meddelanden i menyn
Inkomna.
Detaljer: Visa detaljerad information om
meddelandet. Alternativet visas endast för MMSmeddelanden.
Konfigurationsmeddelanden
Ibland får du konfigurationsmeddelanden med
information om nätverksinställningar för MMS
eller WAP-läsaren från din server. När du öppnar
konfigurationsmeddelandet visas detaljerad
78
information.
När du sedan trycker på knappen OK, eller på
den programstyrda knappen Val och väljer
Installera, visas ett popup-meddelande där du
ska ange om du vill installera den nya
inställningen i telefonen. Tryck på den
programstyrda knappen Ja om du vill uppdatera
telefonens nätverkskonfiguration. Du kan
kontrollera den nya inställningen på
inställningsmenyerna för MMS och WAP-läsaren.
Anmärkning: GSM-inställningar stöds ej.
E-post
(Meny 5-3)
När du får ett nytt e-postmeddelande visas
ikonen Nytt meddelande.
•
: E-postmeddelande
•
: E-postmeddelande med bilaga
När du har öppnat menyn E-post visas en lista
med mottagna meddelanden tillsammans med
information om meddelandets storlek,
avsändarens adress och ämnet för meddelandet.
Bläddra till det meddelande du vill se och tryck
på knappen OK. Meddelandet visas.
Z105U_SV-Book.book Page 79 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill använda något av följande alternativ. Olika
alternativ kan visas beroende på vald
meddelandetyp:
Se: Visa e-postmeddelandet.
Svara: Skicka ett svar till avsändaren.
Svara alla: Skicka ett svar till avsändaren och
andra mottagare.
Utgående
(Meny 5-4)
I den här menyn sparas meddelanden som du
har skickat.
När du har öppnat menyn Utgående visas en
lista med mottagna meddelanden tillsammans
med information om meddelandets ämne,
mottagarens adress och meddelandets storlek.
Hämta: Ta emot nya e-postmeddelanden.
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill använda något av följande alternativ. Olika
alternativ kan visas beroende på vald
meddelandetyp:
Radera: Ta bort e-postmeddelandet.
Se: Se meddelandet.
Radera alla: Ta bort alla e-postmeddelanden i
E-post.
Skicka igen: Skicka meddelandet igen om det
inte har kunnat levereras.
Radera permanent: Ta bort e-postmeddelandet
från servern.
Vidarebefordra: Skicka meddelandet vidare till
andra personer.
Detaljer: Visa detaljerad information om epostmeddelandet.
Avbryt sändning: Avbryta sändningen av
meddelandet.
Vidarebefordra: Skicka e-postmeddelandet
vidare till andra personer.
Radera: Ta bort meddelandet.
Radera alla: Ta bort alla meddelanden i menyn
Utgående.
79
Z105U_SV-Book.book Page 80 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
Detaljer: Visa detaljerad information om
meddelandet. Alternativet visas endast för MMSoch e-postmeddelanden.
Mallar
Utkast
När du öppnar menyn Textmallar eller
Bildmeddelandemallar i menyn Mallar visas
en lista med text- eller MMS-mallar.
(Meny 5-5)
I den här menyn kan du läsa, redigera och sända
meddelanden som du har sparat som utkast.
När du har öppnat menyn Utkast visas en lista
med sparade meddelanden tillsammans med
information om mottagarens adress,
meddelandets ämne, när du öppnade det och
meddelandets storlek.
Bläddra till det meddelande du vill se och tryck på
knappen OK. Meddelandets innehåll visas.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ. Alternativen kan vara
olika beroende på typ av meddelande:
Se: Meddelandet visas.
Redigera: Redigera meddelandet.
Radera: Ta bort meddelandet.
Radera alla: Ta bort alla meddelanden i menyn
Utkast.
80
(Meny 5-6)
I den här menyn kan du läsa, redigera och skicka
text- och MMS-mallar.
Textmallar
När du har skapat nya textmallmeddelanden kan
du lägga till dem i ditt meddelande.
Bläddra till det meddelande du vill använda med
upp- eller nedknappen och tryck sedan på
knappen OK. Du kan sedan ändra meddelandet.
Mer information om hur du skriver in tecken finns
på sid 33.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Redigera: Ändra meddelandet i textmallen.
Sänd: Skicka ett meddelande med hjälp av ett
textmallmeddelande.
Ny: Lägga till ett nytt textmallmeddelande. När
30 meddelanden har sparats kan du inte längre
välja detta alternativ.
Z105U_SV-Book.book Page 81 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
Radera: Radera meddelandet i textmallen.
Radera alla: Ta bort alla textmallmeddelanden.
Bildmeddelandemallar
Du kan använda den här funktionen när du har
sparat ett MMS-meddelande som en MMS-mall.
Se sid 73.
Radera alla
(Meny 5-7)
Med denna meny kan du ta bort alla
meddelanden i respektive meddelandekorg. Du
kan också ta bort samtliga meddelanden på en
gång.
1. Bläddra till rätt meddelandetyp och placera en
bock framför den genom att trycka på OK.
Bläddra till det meddelande du vill använda med
upp- eller nedknappen och tryck sedan på
knappen OK. Du kan sedan ändra meddelandet.
Mer information om hur du skriver in tecken finns
på sid 33.
2. Upprepa steg 1 om du behöver markera andra
typer.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
3. När du är klar trycker du på den
programstyrda knappen Radera.
Se: Visa den markerade MMS-mallen.
Sänd: Skicka den markerade MMS-mallen som
ett bildmeddelande. Se sid 73.
Redigera: Redigera den markerade MMS-mallen
på samma sätt som du redigerar MMSmeddelanden. När du har redigerat mallen kan
du skicka den på samma sätt som ett MMSmeddelande. Se sid 71.
Om du väljer Alla meddelanden markeras
alla meddelanderutor.
4. Tryck på den programstyrds knappen Ja när
ett bekräftelsemeddelande visas om du vill ta
bort alla meddelanden av de markerade
typerna.
I annat fall trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
Radera: Ta bort den markerade MMS-mallen.
81
Z105U_SV-Book.book Page 82 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
Inställningar
(Meny 5-8)
I denna meny anger du standardinställningar för
meddelandefunktioner.
Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra
fram meddelandetypen och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
Inställningar för textmeddelanden
Det går att ha flera olika inställningar. För varje
inställning finns följande alternativ:
Tjänstecenter: Visa numret till den SMS-central
som behövs för att kunna sända meddelanden.
Giltighetstid: Ange hur länge meddelanden ska
sparas i meddelandeservern medan försök görs
att skicka dem.
Grundinställning: Ange en
standardmeddelandetyp.
Namn: Ange namnet på inställningen.
Följande alternativ finns i menyn Övriga
inställningar.
Svarsväg: Ange numret till din SMS-central som
svarsväg så att mottagaren kan skicka ett svar
via ditt centralnummer. Kostnaden faktureras
dig.
Leveransrapport: Du får information från
operatören om att ditt meddelande har levererats
respektive inte levererats.
Nätverksval: Ange prioriterad
dataöverföringsmetod.
Behåll en kopia: När du har skickat ett
meddelande finns en kopia i menyn Utgående.
Teckenstöd: Välja teckenuppsättning när du
redigerar och skickar meddelanden.
GSM-alfabet: Du kan skriva ett meddelande med
GSM-tecken.
Unicode: Du kan skriva ett meddelande med
Unicode-tecken. Alla GSM-tecken ingår i
Unicodes teckenuppsättning. Men när Unicode
används minskas antalet tecken som kan
användas i meddelandet till hälften.
Mer information om GSM- och Unicode-tecken
finns i tabellerna på sid 36
82
Z105U_SV-Book.book Page 83 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
Automatisk: Om du väljer Automatisk väljer
telefonen teckenuppsättning beroende på om du
använder Unicode-tecken eller inte.
Behåll en kopia: Lämna en kopia av
meddelandet i Utgående efter att det har
skickats.
Inställningar för bildmeddelanden
Lägg till mitt visitkort (kan endast väljas i
menyn Fil): Lägga till din kontaktinformation till
meddelandet.
Du kan ändra standardinställningarna för att
skicka och ta emot bildmeddelanden.
Sändinställningar
Prioritet: Ange prioritetsnivå för meddelandena.
Giltighetstid: Ange hur länge MMS-centralen
ska spara meddelanden efter att du har skickat
dem.
Leverans: Ange när meddelandet ska skickas.
Dölj adress: Förhindra att din adress visas på
mottagarens telefon.
Leveransrapport: Begära en rapport från
mottagaren om att ditt meddelande har
levererats respektive inte levererats.
Läs rapport: Begära en rapport från mottagaren
om när meddelandet lästes.
Lägg till signatur (kan endast väljas i menyn
Fil): Lägga till din signaturtext i slutet av
meddelandet. Du kan ange upp till 128 tecken.
Mottagningsinställningar
Hemnät/Roaming-nätverk: Ange hur
meddelanden ska tas emot i respektive nätverk.
• Auto: Bildmeddelanden tas emot automatiskt.
• Manuellt: Du får ett förhandsbesked om att
du har ett nytt bildmeddelande. Sedan kan du,
om du så önskar, hämta bildmeddelandet.
• Begränsat (endast för Roaming-nätverk):
Väljer du ett förhandsmeddelande kan det
medföra extra kostnader beroende på om du
hämtar meddelandet eller inte.
Leveransrapport: Tillåta att avsändaren
informeras via nätverket om meddelandet har
levererats eller inte.
83
Z105U_SV-Book.book Page 84 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
Läs rapport: Tillåta att telefonen skickar ett
meddelande till avsändaren med information om
att meddelandet har lästs.
Anonym avvisning: Tillåta att telefonen avvisar
meddelanden utan samtals-ID.
Inställningar för e-post
Du kan ändra inställningarna för att skicka och ta
emot e-postmeddelanden.
Sändinställningar
Nätverksinställningar
Välj mellan följande alternativ:
Du kan ange information om ditt MMS-nätverk
och välja en anslutningsprofil för nätverket. I de
flesta fall finns det ingen anledning att ändra
dessa inställningar. Om det uppstår problem
kontaktar du kundservice.
Från: Följande inställningar kan anges.
Anmärkning: Om du ändrar dessa inställningar
utan operatörens anvisningar kan det bli omöjligt
att skicka eller ta emot bildmeddelanden.
Det går att ha flera olika nätverksinställningar.
Det går att ändra eller byta namn på respektive
inställning genom att trycka på den
programstyrda knappen Val men endast en
inställning kan vara aktiv nätverksinställning.
Mer information finns på "Anslutningar (Meny 96)"på sid 108.
84
Skicka konto: Ange standardkontot som behövs
när du skickar e-postmeddelanden.
Prioritet: Ange prioritetsnivå för meddelandena.
Behåll en kopia: Spara en kopia av ett avsänt
meddelande i Utgående.
Lägg till mitt visitkort: Lägga till din
kontaktinformation till meddelandet.
Lägg till signatur: Lägga till din signaturtext i
slutet av meddelandet. Du kan ange upp till 128
tecken.
Z105U_SV-Book.book Page 85 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
Mottagningsinställningar
Välj mellan följande alternativ:
Mottagningsalternativ: Ange hur meddelanden
ska tas emot.
• Endast rubrik: Ta endast emot ämnet i epostmeddelanden. Du kan läsa innehållet efter
att det har hämtats.
• Normal: Ta emot hela e-postmeddelandet.
Avvisa större än: Ange en maximal storlek på
inkommande e-postmeddelanden och avvisa epostmeddelanden som är större.
Blockera adress: Blockera e-postmeddelanden.
Blockera rubrik: Blockera e-postmeddelanden
som innehåller angivna ämnen.
Nätverksinställningar
Du kan ange information om ditt nätverk och
välja en anslutningsprofil för nätverket. I de
flesta fall finns det ingen anledning att ändra
dessa inställningar. Om det uppstår problem
kontaktar du operatörens kundservice.
Anmärkning: Om du ändrar dessa inställningar
utan operatörens anvisningar kan det bli omöjligt
att skicka eller ta emot bildmeddelanden.
Det går att ha flera olika nätverksinställningar.
Det går att ändra eller byta namn på respektive
inställning genom att trycka på den
programstyrda knappen Val men endast en
inställning kan vara aktiv nätverksinställning.
Mer information finns på "Anslutningar (Meny 96)"på sid 108.
Kontoinställningar
Du kan ha 3 e-postkonton. Du kan välja och
redigera kontona.
Bläddra till ett konto genom att trycka på uppeller nedknappen och tryck sedan på den
programstyrda knappen Val. Välj alternativet
Redigera när du vill ändra följande inställningar:
Kontonamn: Redigera åtkomstnamnet.
SMTP-server: Ange adressen till SMTP-servern
(Simple Mail Transfer Protocol).
POP3-server: Redigera adressen till POP3servern.
85
Z105U_SV-Book.book Page 86 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Meddelanden
Min adress: Ange vilken e-postadress som
svaren ska skickas till.
Användarnamn: Ändra inloggningsnamnet till
servern.
Lösenord: Ändra lösenordet till servern.
Använd SMTP-verifiering: Ange att SMTPverifiering ska användas. För SMTP-servrar som
kräver detta.
Inställningar Mobilsvar
Du kan ändra telefonnumret till ditt mobilsvar.
När du trycker på knappen 1 för att koppla upp
till mobilsvar ringer telefonen upp det här
numret.
Minnesstatus
(Meny 5-9)
Du kan kontrollera minnesstatusen för respektive
meddelandekorg i SIM-kortets eller telefonens
minne.
86
Z105U_SV-Book.book Page 87 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Min telefon
Du kan roa dig med olika multimediafiler, t ex
ljud, video och bilder, med Min telefon.
Utforska multimediafiler
Du kan ange upp till 5 kategorier för
multimediafiler: Bilder, Videor, Musik, Ljud,
Andra filer.
När du väljer kategori genom att trycka på den
programstyrda knappen Välj eller knappen OK
visas en lista med filer i den valda kategorin.
Använda multimediaalternativ
Radera alla: Ta bort alla filer.
Byt namn: Byta fil- eller mappnamn. Mer
information om hur du skriver in tecken finns på
sid 33.
Flytta: Flytta den markerade filen till en annan
mapp.
Ny mapp: Skapa en ny mapp för att spara
multimediafiler.
Hämta: Hämta nya filer från webbservern.
Sänd:
• Som Bildmeddelande: Skicka ett
bildmeddelande med multimediafilen. Mer
information om hur du skickar MMS finns på
sid 71.
I fillistan i de olika kategorierna kan du välja
mellan följande alternativ genom att trycka på
den programstyrda knappen Val:
• Som E-post: Skicka ett e-postmeddelande
med multimediafilen.
Se/Spela/Skapa ny: Visa eller spela upp den
markerade filen. Alternativt skapa en fil.
• Som Fil: Skicka ett meddelande med
multimediafilen som bilaga.
Radera: Välja Fil, Mapp eller Alla filer för
radering.
Använd som bakgrundsbild (finns i kategorin
Bilder): Använda bilden som bakgrund på
viloskärmen.
87
Z105U_SV-Book.book Page 88 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Min telefon
Använd för yttre display (finns i kategorin
Bilder): Använda bilden som bakgrund på den
yttre displayen.
Använd som rington (tillgängligt endast i
kategorin Ljud): Använda ljudet som ringsignal
vid röst- eller videosamtal.
Använd som Foto-ID: Använda bilden eller
ljudet som inkommande-ID vid samtal från en
viss kontakt.
Skydda/Lås upp: Skydda/ej skydda bilderna
från radering.
Använda bildfiler
Det går att använda bildfiler i formaten bmp,
wbmp, gif, gif-animationer, png eller jpg.
Visa en bild
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
kategorin Bilder.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
visa övriga undermappar. Listan med bilder
visas.
Detaljer: Visa detaljerad information om den
markerade filen.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
en bild och tryck sedan på knappen OK.
Minnesstatus: Visa mängden minne som
används i den aktuella kategorin samt ledigt
minne.
4. Den markerade bilden visas i bildvisaren.
Tryck på vänster- eller högerknappen om du
vill se föregående eller nästa bildfil.
Medan bilden visas kan du välja mellan följande
alternativ genom att trycka på den
programstyrda knappen Val.
Sänd: Skicka den markerade filen. Mer
information finns på "Sänd:"på sid 87.
88
Z105U_SV-Book.book Page 89 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Min telefon
Använd som bakgrundsbild: Använda bilden
som bakgrund på viloskärmen.
Använd för yttre display: Använda bilden som
bakgrund på yttre skärmen.
Skapa en ny bild
Markera Skapa ny i fillistan i mappen och tryck
på knappen OK eller använd programmet
Kamera.
Använd som Foto-ID: Lägga till en bild som
visas som inkommande-ID vid samtal från en
viss kontakt.
Mer information om kamerafunktioner finns på
sid 44.
Verklig storlek: Visa den markerade bilden i
verklig storlek. Du kan visa olika delar av bilden
med hjälp av navigeringsknapparna.
Använda videofiler
Diabildsvisning: Visa alla bilder i den
markerade mappen som ett bildspel med
funktionen Diabildsvisning. Bilderna visas i
fullskärmsstorlek i tur och ordning med 3
sekunders intervall.
Radera: Ta bort den markerade filen.
Byt namn: Byta namn på filen.
Detaljer: Visa detaljerad information om filen, t
ex filnamn, storlek, typ och mycket mer.
Det går att spela videofiler i formatet mp4 eller
3gp i telefonen.
Spela en videofil
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
kategorin Videor.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
visa övriga undermappar. Listan med videor
visas.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
en video och tryck sedan på knappen OK.
4. Den markerade filen spelas upp med
mediaspelaren.
Mer information om mediaspelaren finns på
sid 49.
89
Z105U_SV-Book.book Page 90 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Min telefon
Skapa en video
Använda ljud och toner
Markera Skapa ny i fillistan i kategorin Videor
och tryck på knappen OK eller använd
programmet Videoinspelning.
Det går att använda melodier med ackord eller
toner.
Mer information om hur du spelar in en video
finns på sid 47.
Spela musikfiler
Det går att spela musikfiler i formatet mp4 eller
3gp i telefonen.
Spela en musikfil
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
kategorin Musik. Listan med musik visas.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
en musikfil och tryck sedan på knappen OK.
3. Musiken spelas upp.
Mer information om mediaspelaren finns på
sid 49.
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
kategorin Ljud.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
bläddra mellan undermapparna
Ringsignaler, Inspelningar och
Nedladdningar.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
en fil och tryck sedan på knappen OK.
4. Musiken spelas upp.
Ställ in volymen med upp- och nedknapparna
eller volymknappen.
Tryck på vänster- eller högerknappen om du
vill ladda föregående eller nästa fil.
När ljudet spelas kan du välja mellan följande
alternativ genom att trycka på den
programstyrda knappen Val.
Sänd: Skicka den markerade filen. Mer
information finns på "Sänd:"på sid 87.
90
Z105U_SV-Book.book Page 91 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Min telefon
Använd som rington: Använda ljudet som
ringsignal vid röst- eller videosamtal.
Använd som Foto-ID: Lägga till en bild som
visas som inkommande-ID vid samtal från en
viss kontakt.
Radera: Ta bort den markerade filen.
Byt namn: Byta namn på filen.
Detaljer: Visa detaljerad information om filen, t
ex filnamn, storlek, typ och mycket mer.
Inspelningsinst.: Ange standardnamn och
inspelningstid.
Skapa ett ljud
Välj undermappen Inspelningar i kategorin
Ljud. Välj sedan Skapa ny och tryck på knappen
OK eller använd programmet Röstmemo.
Skärmen Röstmemo visas.
Mer information om skärmen Röstmemo finns på
sid 51.
91
Z105U_SV-Book.book Page 92 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Planering
Med planeringsfunktionen kan du granska aktuell
månad samt föregående och nästa månad i
kalenderformat. Det går att planera upp till 100
händelser sammanlagt. Du kan också ange 50
födelsedagar, 20 uppgifter och 20 memo.
Kalender
• Tryck på knappen OK när du vill se det
markerade datumet.
(Meny 7-1)
Kalendern visar aktuell
månad med aktuellt datum
markerat.
Dagar med inbokade
händelser markeras med en
färgsymbol. Grönt för
dagboksanteckningar, rött
för födelsedagar, blått för
uppgifter och orange för memon.
När du vill bläddra igenom kalendern:
• Tryck på upp- eller nedknappen om du vill byta
till föregående eller nästa vecka.
• Tryck på vänster- eller högerknappen om du
vill byta till föregående eller nästa dag.
92
• Byt till föregående eller nästa månad med
volymknapparna. Du kan också trycka på
vänster-, höger- eller uppknappen när
namnlisten som visar månad och år är
markerad.
När du trycker på den programstyrda knappen
Val kan du välja mellan följande alternativ:
Se: Visa planeringen för markerad dag.
Ny: Skapa en ny anteckning under Möte,
Årsdag, Att göra eller Memo.
Gå till idag: Visa dagens kalender.
Gå till datum: Ange datumet som du vill
granska och tryck på den programstyrda
knappen Gå.
Radera: Ta bort händelserna i den period som
du anger.
Radera alla: Ta bort alla händelser i kalendern.
Z105U_SV-Book.book Page 93 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Planering
Dagens agenda
(Meny 7-2)
Ändra slutdatum: Ändra uppgiftens
förfallodatum.
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill använda något av följande alternativ. Olika
alternativ kan visas beroende på vald
händelsetyp:
Radera: Ta bort händelsen.
Se: Visa detaljer om händelsen.
Sänd möte: Skicka din planering via
textmeddelande, e-post eller fil.
Ny: Skapa en ny anteckning under Möte,
Årsdag, Att göra eller Memo.
Klar: Välj Klar när du vill markera med en bock
att en uppgift är klar.
Anmärkning: Om du vill ta bort markeringen
igen markerar du den aktuella posten och trycker
på den programstyrda knappen Val. Välj sedan
Att göra.
Radera alla: Ta bort alla händelser den aktuella
dagen.
Sänd uppgift: Skicka uppgiften via
textmeddelande, e-post eller fil.
Sänd memo: Skicka memot som
textmeddelande.
Månadsvy: Återgå till kalenderskärmen.
Ändra datum: Ändra datum för en
bemärkelsedag.
Ändra möte: Ändra datumet för en händelse på
ett enkelt sätt. När kalendern visas flyttar du till
startdatumet med navigeringsknapparna och
trycker sedan på knappen OK.
93
Z105U_SV-Book.book Page 94 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Planering
Möte
(Meny 7-3)
Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj sedan alternativet Ny när du vill skapa en ny
dagbok. Information om ytterligare alternativ
finns på sid 93.
1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp
av upp- eller nedknappen. Ange information
eller välj lämpliga inställningar.
• Titel: Ange en titel för händelsen. Mer
information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
• Detaljer: Ange detaljer om händelsen.
• Start: Ange starttiden för händelsen. Du
kan flytta markören med vänster- och
högerknapparna.
• Slut: Ange sluttiden för händelsen på
samma sätt som du angav starttiden.
• Startdatum: Ange startdatum. Du kan
flytta markören med hjälp av höger- och
vänsterknapparna.
• Slutdatum: Ange slutdatum på samma sätt
som du angav startdatum.
• Plats: Ange information om platsen för
händelsen.
94
• Larm: Tryck på knappen OK om du vill
ange ett larm som påminnelse inför
händelsen. Ange sedan när larmet ska
påminna dig. Ange en siffra och välj en
tidsenhet, min., timme eller dag, med
vänster- och högerknapparna. Du kan flytta
från nummerrutan till tidsrutan med
nedknappen.
• Upprepa: Om du vill skriva in en
återkommande händelse trycker du på
knappen OK och väljer sedan alternativ för
upprepningen med vänster- och
högerknapparna. Ange sedan det datum när
den återkommande händelsen ska upphöra.
• Förfallotid: Ange hur länge händelsen ska
sparas i din kalender.
2. När du har angett informationen om
händelsen trycker du på den programstyrda
knappen Spara.
Z105U_SV-Book.book Page 95 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Planering
Årsdag
(Meny 7-4)
Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj sedan alternativet Ny när du vill skriva in en
ny bemärkelsedag. Information om ytterligare
alternativ finns på sid 93.
1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp
av upp- eller nedknappen. Ange information
eller välj lämpliga inställningar.
• Tillfälle: Ange detaljer om händelsen. Mer
information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
• Datum: Ange datum. Du kan flytta
markören med hjälp av höger- och
vänsterknapparna.
• Larm: Tryck på knappen OK om du vill
ange ett larm som påminnelse inför
händelsen. Om du vill ställa in larmet på en
tidigare dag anger du datum och tidpunkt.
Du kan flytta markören med hjälp av högeroch vänsterknapparna.
• Upprepa varje år: Tryck på knappen OK
för att markera eller avmarkera det här
alternativet.
2. När du har angett informationen om
bemärkelsedagen trycker du på den
programstyrda knappen Spara.
Att göra
(Meny 7-5)
Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj sedan alternativet Ny när du vill skapa en ny
uppgiftslista.
1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp
av upp- eller nedknappen. Ange information
eller välj lämpliga inställningar.
• Aktivitet: Ange detaljer om händelsen. Mer
information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
• Startdatum: Ange startdatum. Du kan
flytta markören med hjälp av höger- och
vänsterknapparna.
• Förfallodatum: Ange förfallodatum.
• Prioritet: Ange prioritet 1, 2 eller 3.
2. När du har angett informationen om uppgiften
trycker du på den programstyrda knappen
Spara.
95
Z105U_SV-Book.book Page 96 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Planering
När du är klar med en uppgift markerar du den
och trycker på den programstyrda knappen Val.
Välj sedan Klar för att markera att uppgiften är
utförd.
Anmärkning: Om du vill ta bort markeringen
igen markerar du den aktuella posten och trycker
på den programstyrda knappen Val. Välj sedan
Att göra.
Memo
(Meny 7-6)
Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj sedan alternativet Ny när du vill skapa ett
nytt memo. Information om ytterligare alternativ
finns på sid 93.
1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp
av upp- eller nedknappen. Ange information
eller välj lämpliga inställningar.
• Memo: Ange memoinformationen.
• Datum: Ange datum.
2. När du har angett informationen om memot
trycker du på den programstyrda knappen
Spara.
96
Missat agendalarm
(Meny 7-7)
Vid ett larm måste du trycka på den
programstyrda knappen OK i påminnelserutan
inom en minut. I annat fall visas rutan Missat
agendalarm.
Du kan se listan med missade agendalarm i
menyn Missat agendalarm.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Se: Visa information om det markerade larmet.
Radera: Ta bort det markerade larmet i listan.
Radera alla: Ta bort alla larm i listan.
Z105U_SV-Book.book Page 97 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Profiler
I Profiler kan du ändra och anpassa
telefonsignalerna till olika händelser och
situationer. Det finns fem förinställda profiler:
Normal, Möte, Bil, Tyst och Utomhus. De går
att anpassa efter dina egna önskemål.
Byta profil
Välj profil genom att trycka på upp- eller
nedknappen på skärmen Profiler och sedan
trycka på knappen Välj.
Du kan även trycka på den programstyrda
knappen Aktivera på startskärmen i menyn
Profiler. Välj en profil och tryck sedan på OK.
Anmärkning: Du kan snabbt växla till Tyst genom
att hålla
nedtryckt (i viloläget). För att växla
tillbaka till föregående profil håller du knappen
nedtryckt igen.
Anpassa profiler
1. När du vill ändra en profil bläddrar du till
profilen i profillistan med upp- eller
nedknappen och trycker sedan på knappen
OK. En lista med profilinställningar visas.
Tillgängliga inställningsalternativ varierar
beroende på vilken profil som valts.
2. Bläddra till den inställning du vill ändra med
upp- eller nedknappen. Ändra sedan
inställningen med höger- eller
vänsterknappen eller knappen OK.
Välj mellan följande alternativ:
• Larmtyp: Välja larmtyp för uppringaren.
Du kan välja antingen Melodi, Vibrator,
Tyst (End belysn) eller Vibrator därefter
melodi.
• Ringsignal för röstsamtal/videosamtal:
Välja en melodi eller ton som ska användas
när du väljer Melodi eller Vibrator
därefter melodi i alternativet Larmtyp.
Tryck på OK och välj ett ljud från listan med
varningssignaler.
97
Z105U_SV-Book.book Page 98 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Profiler
• Ringvolym: Ställa in volymen på
röstsamtal, videosamtal, rington och
varningston för meddelanden.
Anslutningston samtal: Ställa in telefonen
på att pipa när personen som du ringer till
svarar.
• Larmtyp meddelanden: Ställa in larmtyp
för meddelanden.
Avslutston samtal: Ställa in telefonen på att
pipa vid avslutat samtal.
• Meddelandesignal: Välja en melodi eller
ton som ska användas när du väljer Melodi
eller Vibrator därefter melodi i
alternativet Larmtyp meddelanden.
Det sista alternativet i listan med signaler är
Specialsignal. Om du väljer Specialsignal
visas en lista med de signaler som du har
hämtat. Du kan välja en av dessa som
signal för Meddelandesignal.
• Repetition: Ange hur ofta du vill bli
informerad om nya meddelanden. Du kan
välja mellan En gång och Periodisk.
• Extratoner: Slå på/av ljudet för följande
varningssignaler:
Alla på: Aktivera alla toner.
Popup-varningar: Ange att telefonen ska
upplysa om status.
Minutton: Ange om telefonen ska pipa en
gång per minut under utgående samtal för
att indikera hur länge samtalet pågått.
98
Påslagningston: Ställa in telefonen på att
pipa när den är påslagen.
Effektljud: Ställa in telefonen på att pipa
när du öppnar en meny.
Lucka öppna/stäng: Ställa in telefonen på
att pipa när du öppnar eller stänger
telefonen.
Varningar vid uppringn: Ställa in telefonen
på alla larm under samtal.
Alla av: Stänga av alla toner.
Om du vill använda en varningssignal
markerar du den med en bock genom att
trycka på OK. Tryck på OK igen om du vill
ta bort bocken. Tryck på den programstyrda
knappen Klar för att spara inställningen.
• Knapptoner: Välja det ljud som ska höras
när du trycker på en knapp.
• Knapptonsvolym: Ändra volymen för
knapptonerna.
3. När du har ställt in alla alternativ trycker du
på den programstyrda knappen Spara.
Z105U_SV-Book.book Page 99 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
Många olika funktioner på telefonen kan
anpassas efter dina önskemål i menyn
Inställningar.
Telefon
När telefonen befinner sig i släckningsläge eller
när skärmen är avstängd kan du aktivera den
igen genom att trycka på valfri knapp.
Nätindikator
(Meny 9-1)
I denna meny kan du ange alternativ för
telefonen.
Kontrast
Du kan justera skärmens ljusstyrka. Ändra
kontrasten genom att trycka på vänster- eller
högerknappen (mörkare eller ljusare). Tryck
sedan på den programstyrda knappen Spara.
Bakgrundsljus
Du kan ställa in timern så att telefonen övergår i
släckningsläge när inga inmatningar sker. På så
sätt räcker batteriet längre. Med
bakgrundsbelysningen väljer du efter hur lång tid
skärmen ska släckas ned när du har tryckt på
den sista knappen. När telefonen går över till
släckningsläge stängs skärmen av efter 30
sekunder.
I denna meny väljer du om nätindikatorn ska
användas eller inte.
När telefonen är klar att användas blinkar
nätindikatorn.
Om du inte vill använda nätindikatorn väljer
du Av.
Språk
Du kan välja olika språk för texten i
teckenfönstret och för textinmatningsläget.
1. Tryck på OK i textfältet Skärmtext.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
språk för text i teckenfönstret, t ex namn på
menyer eller varnings- och
bekräftelsemeddelanden. Tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
99
Z105U_SV-Book.book Page 100 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
Anmärkning: Vilket språk som visas när
språkalternativet har angetts till Automatisk i
alternativet Skärmtext bestäms av SIM-kortet.
3. Tryck på nedknappen för att gå till
Inmatning T9 och tryck på OK.
4. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
ett språk för textinmatningen och tryck på
den programstyrda knappen Välj.
5. Tryck på den programstyrda knappen Spara.
Genvägar
Navigeringsknapparna kan användas som
genvägsknappar. Du kan använda knapparna i
viloläget för att öppna ett menyalternativ direkt.
1. Tryck på navigeringsknapparna för att
kontrollera den tilldelade funktionen. Välj
sedan en navigeringsknapp.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val för
att använda följande alternativ:
• Tilldela/Välj: Tilldela eller byta funktion
för den valda navigeringsknappen.
100
Välj en funktion från funktionslistan och
tryck på den programstyrda knappen Välj
för att välja den.
• Ta bort: Ta bort menyfunktionen för den
valda bläddringsknappen.
• Ta bort alla: Ta bort alla funktioner som är
tilldelade för navigeringsknapparna.
Aktiv lucka
När det här alternativet är inställt på På kan du
besvara samtal genom att bara öppna luckan på
telefonen.
När detta alternativ har angetts till Av måste du
först öppna telefonen och trycka på en knapp
enligt inställningen i alternativet Svar valfri
knapp för att besvara ett samtal.
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja På
eller Av. Tryck sedan på den programstyrda
knappen Spara.
Z105U_SV-Book.book Page 101 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
Svar valfri knapp
När detta alternativ är inställt på På kan du
besvara ett inkommande samtal genom att
trycka på vilken knapp som helst, utom knappen
och den programstyrda knappen Avvisa.
När detta alternativ är inställt på Av kan du
endast besvara samtal genom att trycka på
knappen
eller den programstyrda knappen
Svara.
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja På
eller Av. Tryck sedan på den programstyrda
knappen Spara.
Display
(Meny 9-2)
I den här menyn kan du anpassa huvudskärmen
genom att ange en välkomsttext eller
bakgrundsbild eller genom att ändra färgtemat.
Välkomsttext
Du kan ange en välkomsttext som ska visas en
kort stund när du slår på telefonen.
1. När Välkomsttext visas i menyn Display
trycker du på den programstyrda knappen
Välj.
Aktuell text visas.
2. Tryck på knappen C för att tömma
teckenfönstret.
3. Skriv in ett nytt meddelande
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
4. När du har angett informationen om
meddelandet trycker du på den
programstyrda knappen Spara.
Bakgrundsbild
Du kan välja en bakgrundsbild som ska visas på
viloskärmen.
1. Välj Bakgrundsbild i menyn Display med
hjälp av upp- eller nedknappen. Tryck sedan
på den programstyrda knappen Välj. Du kan
även trycka på den programstyrda knappen
Bakgr.på startskärmen Inställningar.
Mappen Bilder från Min telefon öppnas.
101
Z105U_SV-Book.book Page 102 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
2. Tryck på navigeringsknapparna och bläddra
till den bild du vill använda.
Samtal
3. Tryck på den programstyrda knappen Välj.
Dölj ID
Yttre display
Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på
den telefon du ringer till.
Välj ett av följande alternativ:
Klocka: En klocka med aktuell tid och aktuellt
datum visas på skärmen.
(Meny 9-3)
Anmärkning: Vissa operatörer tillåter inte att
denna inställning ändras av användaren.
Välj mellan följande alternativ:
Text: Du kan skriva in en välkomsttext. Mer
information om hur du skriver in tecken finns på
sid 33.
Enligt nätverket: Operatörens
standardinställning används.
Bakgrundsbild: Du kan välja en bild. Du kan
även justera storlek och läge.
Sänd nummer: Ditt nummer skickas med varje
gång du ringer upp.
Menystil
Dölj nummer: Ditt nummer visas inte på den
uppringda telefonen.
Du kan ändra visningen av huvudmenyn.
102
Z105U_SV-Book.book Page 103 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
Vidarekoppling
Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande
samtal vidare till ett angivet nummer, t ex ditt
mobilsvar.
Vidarekopplingsalternativen ställs in på följande
sätt:
1. Välj vilken typ av samtal som ska
vidarekopplas (Röstsamtal, Datasamtal
eller Videosamtal) genom att trycka på uppeller nedknappen. Tryck sedan på OK.
2. Välj när samtalen ska vidarekopplas genom
att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck
sedan på OK.
• Alltid: Alla samtal kopplas vidare.
Telefonen ringer upp nätet för att kontrollera
om vidarekoppling av samtal är möjlig eller
inte.
Efter ett par sekunder visas aktuell status.
Om alternativet redan är aktiverat, visas de
nummer som samtalen vidarekopplas till.
3. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
välja ett av följande alternativ:
• Aktivera: Numret är registrerat i nätet,
men det är inte aktiverat. Numret aktiveras
via det här alternativet.
• Deaktivera: Det valda
vidarekopplingsalternativet är aktivt.
Numret deaktiveras med det här
alternativet.
• Inget svar: Samtalet kopplas vidare om du
inte svarar.
4. Tryck på nedknappen och skriv in/ändra det
nummer som du vill vidarekoppla samtalen
till. Eller, tryck på den programstyrda
knappen Telefonbo. när du vill välja ett
sparat nummer.
• Kan inte nås: Samtalet kopplas vidare om
du befinner dig i ett område utan täckning.
5. Tryck på uppknappen och sedan på den
programstyrda knappen Begäran.
• Upptaget: Samtalet kopplas vidare om du
redan pratar i telefon.
• Avbryt alla: Alla vidarekopplingsalternativ
tas bort.
Telefonen skickar dina inställningar till
operatörens nät och operatörens bekräftelse
visas.
103
Z105U_SV-Book.book Page 104 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
Samtalspärrar
Nätverkstjänsten Samtalsspärr ger dig möjlighet
att spärra samtal.
Ställa in spärrar:
1. Välj vilken typ av samtal som ska spärras
(Röstsamtal, Datasamtal eller
Videosamtal) genom att trycka på upp- eller
nedknappen. Tryck sedan på OK.
2. Välj vilka samtal som ska spärras genom att
trycka på upp- eller nedknappen. Tryck sedan
på OK.
• Alla utgående: Det går inte att ringa från
telefonen.
• Utlandssamtal: Det går inte att ringa
utlandssamtal från telefonen.
• Utlandssamtal ej hemland: När du är
utomlands kan du bara ringa till nummer i
det land du befinner dig och till ditt hemland
(det land där din egen nätverksoperatör
finns).
• Alla inkommande: Samtal kan inte tas
emot.
104
• Inkommande utomlands: Samtal kan
inte tas emot när du använder telefonen
utanför din egen operatörs
täckningsområde.
• Avbryt alla: Alla samtalsspärrar
deaktiveras.
Telefonen ringer upp nätet för att kontrollera
om spärr av samtal är möjlig eller inte.
Efter ett par sekunder visas aktuell status.
3. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
välja ett av följande alternativ.
• Aktivera: Det valda alternativet för spärrar
är inte aktiverat. När du väljer det här
alternativet aktiveras dina inställningar.
• Deaktivera: Det valda alternativet för
spärrar är aktivt. När du väljer det här
alternativet deaktiveras dina inställningar.
4. Tryck på nedknappen och ange ditt lösenord
för samtalsspärrar (tillhandahålls av
nätverksoperatören).
5. Tryck på den programstyrda knappen
Begäran.
Telefonen skckar dina inställningar till
operatörens nät och operatörens bekräftelse
visas.
Z105U_SV-Book.book Page 105 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
Ändra lösenord för samtalsspärrar
Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar
(tillhandahålls av nätverksoperatören).
1. I menyn Spärrar: Tryck på den programstyrda
knappen Val och välj alternativet Ändra
lösenord.
2. Skriv nuvarande lösenord i inmatningsfältet
Gammalt.
3. Tryck på nedknappen och skriv det nya
lösenordet.
4. Tryck på nedknappen och skriv det nya
lösenordet en gång till för att bekräfta det.
5. Tryck på den programstyrda knappen
Bekräf..
Samtal väntar
Denna nättjänst informerar dig om att någon
försöker nå dig medan du talar i telefon.
Ange alternativ för Samtal väntar:
1. Välj typ av samtal, Röstsamtal eller
Datasamtal, genom att trycka på upp- och
nedknappen. Tryck sedan på OK.
Telefonen ringer upp nätet för att kontrollera
om funktionen för väntande samtal är möjlig
eller inte.
Efter ett par sekunder visas aktuell status.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
välja ett av följande alternativ.
• Aktivera: Det valda alternativet för
väntande samtal är inte aktiverat. När du
väljer det här alternativet aktiveras dina
inställningar.
• Deaktivera: Det valda alternativet för
väntande samtal är aktivt. När du väljer det
här alternativet deaktiveras dina
inställningar.
3. Tryck på den programstyrda knappen
Begäran.
Telefonen skickar dina inställningar till
operatörens nät och operatörens bekräftelse
visas.
Återuppringning
När detta alternativ är aktiverat görs upp till tio
nya försök att ringa upp ett telefonnummer efter
en misslyckad uppringning.
105
Z105U_SV-Book.book Page 106 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
Sluten användargrupp (SAG)
Med denna nätverkstjänst kan du begränsa
inkommande respektive utgående samtal till en
vald användargrupp. Du kan ingå i upp till 10
grupper.
Exempel: Ett företag förser sina anställda med
SIM-kort och vill spärra utgående
samtal så att endast medlemmar som
ingår i samma arbetsgrupp kan ringas
upp.
Aktivera en sluten grupp
1. Tryck på OK för att markera fältet Använd
användergrupp med en bock.
2. Tryck på nedknappen för att flytta till fältet
Åtkomst utanför. Använd knappen OK för
att aktivera eller deaktivera samtal till andra
nummer än de som tillhör den slutna
användargruppen.
Denna funktion styrs av omfattningen av ditt
SAG-abonnemang. Kontrollera med
nätverksoperatören.
3. Tryck på nedknappen för att flytta till fältet
Gruppindex och välj det SAG-index som du
vill använda.
106
4. Tryck på den programstyrda knappen Spara.
Nu kan du välja numret från indexfältet.
Hantera indexlistan
Du kan lägga till ett nytt index samt ändra eller
radera ett befintligt index.
1. På skärmen Sluten användargrupp: Tryck på
nedknappen för att flytta till fältet
Gruppindex.
2. Tryck på OK för att visa gruppindexlistan.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
ett index och tryck sedan på den
programstyrda knappen Val.
Välj mellan följande alternativ:
• Välj: Spara den aktuella indexlistan.
• Nytt index: Mata in ett nytt indexnamn och
tryck på den programstyrda knappen
Spara.
• Redigera index: Ändra det markerade
indexet.
• Radera index: Radera det markerade
indexet.
Z105U_SV-Book.book Page 107 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
Videosamtal
(Meny 9-4)
I den här menyn anger du om du vill att
videokameran ska användas eller inte när du tar
emot ett videosamtal, eller när du gör ett nytt
försök att skicka ett, t ex när du återigen
kommer in i täckningsområdet för 3G (UMTS).
Visa mig: Ange hur videokameran ska användas
när du tar emot ett inkommande videosamtal.
• Alltid: Videokameran används alltid.
• Alternativt: Du får välja om videokameran
ska användas.
Försök igen vid: Du får välja hur nästa
uppkopplingsförsök ska göras.
• Röstsamtal: Återuppkoppla med röstsamtal.
• Bildmeddelande: Skicka ett bildmeddelande
med den inspelade videon.
• Ingen: Inget nytt försök.
Nätverk
(Meny 9-5)
Nätverksval
Med funktionen Nätverksval anger du om valet
vid sökning av nät (när du befinner dig utanför
den egna operatörens täckningsområde) ska
göras automatiskt eller manuellt.
Anmärkning: Det går endast att välja ett annat
nät när operatören för nätet har ett giltigt
roamingavtal med din egen operatör.
Tryck på upp- eller nedknappen tills rätt
alternativ är markerat och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
Om du väljer Automatiskt ansluts du till första
tillgängliga operatör när du söker.
Om du väljer Manuellt söker telefonen upp
tillgängliga nätverk. Tryck på upp- eller
nedknappen tills önskad operatör är markerad
och tryck sedan på den programstyrda knappen
Välj. Du ansluts till det valda nätverket.
107
Z105U_SV-Book.book Page 108 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
Nätverksläge
Med funktionen Nätverksläge kan du välja vilket
nätverk som ska användas.
Tryck på upp- eller nedknappen tills rätt
alternativ är markerat och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj. Automatiskt,
GSM och 3G kan väljas.
Om du väljer Automatiskt söker telefonen upp
tillgängliga nät.
Om du väljer GSM kan du använda GSMnätverket.
Om du väljer ett 3G-nätverk (3G) kan du få
högre samtalskvalitet än i tidigare generationers
nätverk och du kan använda avancerade dataoch informationstjänster som t ex videosamtal. I
annat fall kan du inte använda
nätverkstjänsterna i 3G-nätverk (3G).
Anslutningar
(Meny 9-6)
Du kan ange information om din
nätverksanslutning. I de flesta fall finns det ingen
anledning att ändra dessa inställningar. Om det
uppstår problem kontaktar du kundservice hos
din operatör.
Det går att ha flera olika nätverksinställningar.
Det går att ändra eller byta namn på respektive
inställning genom att trycka på den
programstyrda knappen Val.
Tryck på OK när alternativet Redigera
markerats om du vill ändra följande alternativ:
Ange namn: Ändra namnet på
nätverksinställningen.
APN: Ändra uppkopplingsadressen till GPRSnätet.
Verifieringstyp: Ange hur användarens
identitet ska kontrolleras.
Användarnamn: Ändra användarnamnet till
servern.
Lösenord: Ändra lösenordet till servern.
Protokoll: Välja mellan protokollen WAP, HTTP
och Annat.
108
Z105U_SV-Book.book Page 109 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
Hemsida URL: Ändra adressen till MMS-servern.
Gateway-adress (tillgängligt endast för WAPprotokoll): Ange Gateway-adress.
Proxy-adress/Port (tillgängligt endast för
HTTP-protokoll): Ange Proxy-adress och port.
Säker anslutning (tillgängligt endast för WAPprotokoll): Ange Av eller På.
Nedkopplingstid (sek.): Ange den tidsperiod
efter vilken nätverket kopplas bort om ingen
datatrafik förekommer.
Avancerade inställningar
Server 1/2: Ange adresser för Domain Name
Service.
Trafikklass: Välj trafikklass om du har angett PSnätverk.
Hantera anslutningar
Du kan lägga till en ny anslutning och ändra eller
radera en befintlig.
Tryck på upp- och nedknappen i listan för att
välja anslutning i listan och tryck på den
programstyrda knappen Val.
Välj mellan följande alternativ.
Statisk IP: Ange om du vill ange IP-adress
manuellt. Se alternativet Lokal telefon IP. Om du
vill att servern ska tilldela IP-adress automatiskt
tar du bort markeringen.
Redigera: Redigera den markerade
anslutningen.
Lokal telefon IP: Ange den IP-adress som du har
fått från nätverksoperatören och du har markerat
alternativet Statisk IP.
Radera: Ta bort den markerade anslutningen.
Statisk DNS: Ange om du vill ange DNS-adress
(Domain Name Service) manuellt. Se alternativet
Server 1/2. Om du vill att servern ska tilldela
adress automatiskt tar du bort markeringen.
Ny: Lägga till en ny anslutning.
Byt namn: Byta namn på den markerade
anslutningen.
109
Z105U_SV-Book.book Page 110 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
Säkerhet
(Meny 9-7)
Med funktionen Säkerhet kan du begränsa
användningen av telefonen:
• till vissa personer
• till vissa typer av samtal
Olika koder och lösenord används för att skydda
telefonens funktioner. De beskrivs i
nedanstående avsnitt. (Se även sid 117 till 118.)
Telefonlås
När funktionen Telefonlås är aktiverad är
telefonen låst och du måste ange ett lösenord (4
– 8 siffror) varje gång du slår på telefonen.
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Aktiverad eller Deaktiverad. Tryck sedan på
den programstyrda knappen Spara.
När du väljer Aktiverad ombeds du via
teckenfönstret att ange telefonens lösenord.
Skriv in lösenordet och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Om du vill ändra lösenordet använder du
menyalternativet Ändra telefonlösenord
(sid 111).
110
SIM-lås
När funktionen SIM-lås är aktiverad fungerar
telefonen bara med det aktuella SIM-kortet. För
att använda telefonen med ett annat SIM-kort
måste du ange lösenordet för SIM-låset (ställs in
vid låsning av kortet).
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Aktiverad eller Deaktiverad. Tryck sedan på
den programstyrda knappen Spara.
När du väljer Aktiverad ombeds du via
teckenfönstret att ställa in ett nytt lösenord.
Skriv in ett lösenord (4 – 8 siffror) och tryck på
den programstyrda knappen OK.
PIN-kontroll
När funktionen PIN-kontroll är aktiverad måste
PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.
Därför kan ingen som inte känner till PIN-koden
använda telefonen utan ditt tillstånd.
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Aktiverad eller Deaktiverad. Tryck sedan på
den programstyrda knappen Spara.
När du väljer Aktiverad ombeds du via
teckenfönstret att ange PIN-koden. Skriv in PINkoden och tryck på den programstyrda knappen
OK.
Z105U_SV-Book.book Page 111 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
PIN-koden följer med SIM-kortet. Om du vill
ändra PIN-kod finns mer information i menyn
Ändra PIN-kod på sid 112.
Ändra telefonlösenord
FDN-läge
1. Skriv in det nuvarande lösenordet och tryck
på den programstyrda knappen OK.
Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge kan du
begränsa dina utgående samtal till de fasta
uppringningsnummer som finns sparade på SIMkortet.
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Aktiverad eller Deaktiverad. Tryck sedan på
den programstyrda knappen OK.
När du väljer Aktiverad ombeds du via
teckenfönstret att ange PIN2-koden. Skriv in
PIN2-koden och tryck på den programstyrda
knappen OK.
PIN2-koden följer med SIM-kortet. Om du vill
ändra PIN2-kod finns mer information i menyn
Ändra PIN2-kod på sid 112.
Anmärkning: Inte alla SIM-kort har PIN2-kod.
Om ditt SIM-kort inte har det visas inte detta
menyalternativ.
Med hjälp av det här menyalternativet kan du
byta ut telefonlösenordet.
2. Skriv in ett nytt lösenord och tryck på den
programstyrda knappen OK.
3. Skriv in lösenordet igen för att bekräfta det
och tryck på den programstyrda knappen OK.
Privatlås
Med den här funktionen låser eller låser du upp
innehåll, t ex meddelanden, bilder och ljud.
1. Bläddra till rätt objekt och placera en bock
framför det genom att trycka på OK.
När du väljer Lås alla markeras alla objekt
utom Lås upp alla. När du väljer Lås upp
alla tas alla markeringar bort utom Lås upp
alla.
2. Upprepa steg 1 om du vill markera fler objekt.
111
Z105U_SV-Book.book Page 112 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
3. När du är klar trycker du på den
programstyrda knappen Spara.
4. När bekräftelsemeddelandet visas anger du
telefonens lösenord och trycker på den
programstyrda knappen OK för att låsa de
markerade objekten.
I annat fall trycker du på den programstyrda
knappen Åter.
Ändra PIN-kod
Använd denna funktion om du vill byta PIN-kod.
Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad.
1. Skriv in nuvarande PIN-kod och tryck på den
programstyrda knappen OK.
2. Skriv in en ny PIN-kod och tryck på den
programstyrda knappen OK.
3. Skriv in koden igen för att bekräfta den och
tryck på den programstyrda knappen OK.
112
Ändra PIN2-kod
Använd funktionen Ändra PIN2-kod om du vill
byta PIN2-kod.
1. Skriv in din nuvarande PIN2-kod och tryck på
den programstyrda knappen OK.
2. Skriv in en ny PIN2-kod och tryck på den
programstyrda knappen OK.
3. Skriv in koden igen för att bekräfta den och
tryck på den programstyrda knappen OK.
Anmärkning: Inte alla SIM-kort har PIN2-kod.
Om ditt SIM-kort inte har det visas inte denna
meny.
Z105U_SV-Book.book Page 113 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
Datum & tid
(Meny 9-8)
I denna meny ställer du in tid och datum som
visas i viloläge.
Datumformat: Välj datumformat genom att
trycka på vänster- eller högerknappen. Du kan
välja mellan:
DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/månad/år)
Bläddra mellan klockalternativen genom att
trycka på upp- eller nedknappen. Ställ in följande
alternativ:
MM/DD/ÅÅÅÅ (månad/dag/år)
Datum: Skriv in dagens datum. Du kan flytta
markören fram och tillbaka mellan
inmatningsfälten med vänster- eller
högerknappen.
ÅÅÅÅ/MM/DD (år/månad/dag)
ÅÅÅÅ/DD/MM (år/dag/månad)
Sommartid: Använda sommartid.
Du kan ändra datumformatet i alternativet
Datumformat nedan.
Eget nummer
Tid: Ange aktuell tid. Du kan flytta markören
med hjälp av höger- och vänsterknapparna.
Markera FM eller EM (12-timmarsformat) och
ställ in klockan med sifferknapparna.
Spara ditt eget telefonnummer/dina egna
telefonnummer tillsammans med ett namn på
SIM-kortet.
Du kan ändra tidsformatet i alternativet
Tidsformat nedan.
Tidsformat: Välj tidsformat genom att trycka på
vänster- eller högerknappen. Du kan välja mellan
12tim och 24tim.
(Meny 9-9)
1. Bläddra till ett nummer och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
2. Redigera ditt namn och nummer.
3. Tryck på den programstyrda knappen Spara
om du vill spara inställningen.
Om du vill avbryta inställningen bläddrar du
till nummerfältet och trycker på den
programstyrda knappen Åter.
113
Z105U_SV-Book.book Page 114 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Inställningar
Minnesstatus
(Meny 9-0)
Du kan kontrollera statusen för minnet i
telefonen och på SIM-kortet.
Du kan se ledigt minnesutrymme. Du kan också
kontrollera hur minnet används av olika program.
Återställ grundinställningar
(Meny 9-*)
Det här menyalternativet gör det möjligt för dig
att återställa telefonen till
standardinställningarna.
1. Skriv in telefonlösenordet, när du ombeds att
göra det via teckenfönstret, och tryck sedan
på den programstyrda knappen OK.
2. När du ombeds att bekräfta ditt val trycker du
på den programstyrda knappen Ja.
För att avsluta funktionen utan att återställa
inställningarna trycker du på den
programstyrda knappen Nej.
Telefonen stängs av automatiskt och slås
sedan på igen.
114
Z105U_SV-Book.book Page 115 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Felsökning
Gör följande enkla kontroller innan du kontaktar
service. Det kan bespara dig både tid och
kostnader.
När du slår på telefonen kan följande
meddelanden visas
Sätt i SIM-kort
• Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.
Telefonlås
• Telefonlåsfunktionen är aktiverad. Du måste
ange telefonlösenordet varje gång telefonen
slås på. Om du vill stänga av den här
funktionen, gör du det i menyn Telefonlås
(Meny 9-7-1).
PIN-kontroll
• Du använder telefonen för första gången. Du
måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt
ID-nummer).
• PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du
måste ange PIN-koden varje gång telefonen
slås på. Om du vill stänga av den här
funktionen, gör du det i menyn PIN-kontroll
(Meny 9-7-3).
PUK-lås
• Du har skrivit in fel PIN-kod tre gånger i rad
och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod
som du har fått via nätverksoperatören (du
kan behöva begära koden).
Ej service
• Ingen anslutning till nätet. Mottagningen kan
vara dålig (du kanske befinner dig i en tunnel
eller är omgiven av byggnader). Flytta dig till
en annan plats och försök på nytt.
• Du försöker använda en funktion som inte
ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören
för ytterligare information.
Du skrev in ett nummer men det slogs
inte
• Har du tryckt på knappen
?
• Använder du rätt mobiltelefonnät?
• Du kan ha aktiverat en spärr mot utgående
samtal.
115
Z105U_SV-Book.book Page 116 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Felsökning
Den som ringer upp kan inte nå dig
• Är telefonen påslagen (knappen
i mer än en sekund)?
nedtryckt
Inget nummer rings upp när du tar
fram en telefonbokspost
• Använder du rätt mobiltelefonnät?
• Kontrollera att numren har sparats på rätt sätt
med funktionen för sökning i telefonboken.
• Du kan ha aktiverat en spärr mot inkommande
samtal.
• Redigera och spara numren på nytt om det
behövs.
Den som ringer upp kan inte höra dig
• Har du stängt av mikrofonen (ikonen för
mikrofon av
visas)?
• Håller du telefonen tillräckligt nära munnen?
Mikrofonen sitter i mitten längst ned på
telefonen.
Telefonen börjar pipa och "Batteri
lågt" blinkar i teckenfönstret
• Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet. Se
sid 14.
Ljudkvaliteten på samtalet är dålig
• Kontrollera signalens styrka på indikatorn
(
). Antal streck indikerar signalens
styrka, från stark (
) till svag ( ).
• Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster
om du befinner dig inomhus.
116
Om ovanstående åtgärder inte löser problemet
ska du anteckna
• telefonens modell och serienummer
• garantiuppgifter
• en noggrann beskrivning av problemet.
Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller
Samsungs service.
Z105U_SV-Book.book Page 117 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Åtkomstkoder
Din telefon och dess SIM-kort använder sig av
flera olika åtkomstkoder. Dessa koder hjälper dig
att skydda telefonen mot obehörig användning.
Du kan ändra åtkomstkoderna (utom PUK- och
PUK2-koderna) i menyn Säkerhet (Meny 9-7).
Mer information finns på sid 110.
Telefonlösenord
Telefonlösenordet kan användas för att förhindra
obehörig användning av telefonen. Lösenordet
"00000000" (8 nollor) medföljer vanligtvis
telefonen. Ändra lösenordet innan du börjar
använda telefonen. Hemlighåll det nya
lösenordet och förvara det på en säker plats.
(Inte på samma ställe som telefonen.)
PIN
PIN-koden (Personal Identification Number)
skyddar SIM-kortet mot obehörig användning.
Den medföljer i allmänhet SIM-kortet. När
funktionen för PIN-kontroll är aktiverad (se
sid 110) måste PIN-koden anges varje gång
telefonen slås på.
Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad,
skriver du in den PUK-kod som du har fått från
nätverksoperatören. Tryck sedan på den
programstyrda knappen OK för att låsa upp
telefonen. Skriv in en ny PIN-kod och tryck på
den programstyrda knappen OK. Skriv in den
nya PIN-koden igen och tryck på den
programstyrda knappen OK.
117
Z105U_SV-Book.book Page 118 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Åtkomstkoder
PIN2
PIN2-koden som följer med vissa SIM-kort krävs
för att användaren ska komma åt vissa
funktioner, t.ex. markeringsräknare för
fakturering. Dessa funktioner finns endast
tillgängliga om de stöds av SIM-kortet.
Om du skriver in fel PIN2-kod tre gånger i rad,
skriver du in PUK2-koden. Tryck sedan på den
programstyrda knappen OK för att låsa upp
telefonen. Skriv in en ny PIN2-kod och tryck på
den programstyrda knappen OK. Skriv in den
nya PIN2-koden igen och tryck på den
programstyrda knappen OK.
PUK
PUK-koden (PIN Unblocking Key) krävs för att
ändra en blockerad PIN-kod. PUK-koden
medföljer oftast SIM-kortet. Om inte, kontaktar
du din nätverksoperatör.
Om du skriver in fel PUK-kod tio gånger i följd,
kan inte SIM-kortet användas längre.
Kontakta din operatör för att få ett nytt kort.
118
Du kan inte ändra PUK-koden. Kontakta din
operatör om du har tappat bort koden.
PUK2
PUK2-koden som medföljer vissa SIM-kort
behövs för att ändra en blockerad PIN2-kod.
Om du skriver in fel PUK2-kod tio gånger i följd,
kan du inte använda de funktioner som kräver
PIN2. Kontakta din operatör för att få ett nytt
kort.
Du kan inte ändra PUK2-koden. Kontakta din
operatör om du har tappat bort koden.
Lösenord för samtalsspärrar
Ett 4-siffrigt lösenord behövs för att använda
funktionen för samtalsspärrar. Lösenordet får du
från operatören i samband med att du tecknar
ditt abonnemang.
Z105U_SV-Book.book Page 119 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Hälso- och säkerhetsinformation
SAR-information
Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som
gäller exponering mot radiovågor.
Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare.
Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med
Europarådets rekommendationer om
gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa
gränsvärden ingår som en del i mer omfattande
riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän
exponering. Riktlinjerna är fastställda av
oberoende vetenskapliga institutioner genom
återkommande och djupgående utvärderingar av
forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en
betydande säkerhetsmarginal för att garantera
säkerheten för olika individer, oavsett ålder och
hälsotillstånd.
För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR
(Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde
som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg. *
Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell
är 0,750 W/kg.
SAR-tester utförs under normala
användningsförhållanden när telefonen sänder
med maximal angiven effekt på samtliga testade
frekvensband. Även om SAR fastställs på den
högsta angivna effektnivån kan telefonens
faktiska SAR-nivå vid normal användning
väsentligt understiga det maximala värdet.
Anledningen till detta är att telefonen är
konstruerad för användning på olika effektnivåer.
Telefonen använder den lägsta effekt som krävs
för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet
gäller följande: ju närmare basstationen du
befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.
Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden
måste överensstämmelse med EU:s direktiv om
radioutrustning och teleterminalutrustning
garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta
direktiv behandlar användarens och andra
människors hälsa och säkerhet.
* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av
allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams
kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande
säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och
för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera
beroende på lokala rapporteringsförhållanden och
frekvensband.
119
Z105U_SV-Book.book Page 120 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Hälso- och säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter för
användning av batterier
Telefonen drivs av ett uppladdningsbart
litiumbatteri av standardtyp.
• Använd eller ladda aldrig ett batteri som på
något sätt är skadat.
• Använd endast batteriet för avsett ändamål.
• Om du använder telefonen nära en basstation i
nätet drar den mindre ström. Standby- och
samtalstiden påverkas i hög grad av
signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de
parametrar som operatören angett.
• Batteriets laddningstid beror på hur urladdat
det är när det laddas samt på typ av batteri
och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur
hundratals gånger, men så småningom
förbrukas det. Det är det dags att byta batteri
när driftstiden (samtals- och standbytiden) har
blivit märkbart kortare.
• Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir
urladdat med tiden.
120
• Använd bara batterier och laddare som är
godkända av Samsung. När laddaren inte
används ska nätsladden vara urdragen från
väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet
till laddaren längre tid än en vecka, eftersom
överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
• Extrema temperaturer påverkar batteriets
laddningskapacitet. Det kan behöva svalna
eller värmas upp innan det laddas.
• Förvara inte batteriet på kalla eller varma
platser, exempelvis i bilen på sommaren eller
vintern, eftersom det minskar batteriets
kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så
långt det är möjligt, förvara batteriet vid
rumstemperatur. Om batteriet är för varmt
eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att
fungera även om batteriet är fullt uppladdat.
Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för
temperaturer under 0 °C (32 °F).
• Kortslut inte batteriet. Batterier, t.ex. ett
reservbatteri som du har i handväskan eller
fickan, kan kortslutas av misstag om ett
metallföremål (mynt, gem, penna)
åstadkommer en direkt förbindelse mellan
batteriets pluspol (+) och minuspol
(metallflikarna på batteriets baksida).
Kortslutning av polerna kan skada batteriet
eller det föremål som orsakar kortslutningen.
Z105U_SV-Book.book Page 121 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Hälso- och säkerhetsinformation
• Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet
med lokala bestämmelser. Återvinn alltid.
Kasta inte batterier på öppen eld.
Säkerhet på vägen
Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till
kommunikation via det talade ordet, så gott som
var som helst och när som helst. Men denna
frihet är även förknippad med ett stort ansvar.
När du kör bil är bilkörningen din viktigaste
uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa
samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de
föreskrifter som gäller inom det land eller
område du befinner dig.
Användningsförhållanden
Tänk på att följa eventuella lokala regler för
mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det
är förbjudet att använda den, där den kan orsaka
elektriska störningar eller medföra andra risker.
Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas
till annan utrustning, läs noga igenom
anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte
produkter som är inkompatibla.
Som vid all annan användning av radioutrustning
rekommenderas användning endast i normalt
funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med
antennen riktad mot axeln) för en korrekt och
säker funktion.
Elektronisk utrustning
De flesta elektroniska utrustningar har skydd för
radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas
elektronisk utrustning som inte har detta skydd.
Tillverkaren kan lämna ytterligare information.
Pacemaker
Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd
på minst 15 cm mellan mobiltelefon och
pacemaker för att undvika en eventuell störning
på pacemakerns funktion. Dessa
rekommendationer överensstämmer med
oberoende forskning och rekommendationer för
trådlös teknik.
121
Z105U_SV-Book.book Page 122 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Hälso- och säkerhetsinformation
Om du har pacemaker:
• Håll alltid telefonen mer än 15 cm från
pacemakern när telefonen är påslagen
• Bär inte telefonen i bröstfickan
• Använd örat på motsatta sidan av pacemakern
när du talar i telefonen
Om du misstänker att pacemakerfunktionen
påverkas, stäng av telefonen omedelbart.
Hörapparat
Vissa digitala mobiltelefoner kan störa
hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan
tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare
information.
Annan medicinsk utrustning
Om du använder annan medicinsk utrustning kan
tillverkaren lämna information om utrustningen
är skyddad mot externa radiovågor. Fråga din
läkare. Stäng av din telefon på vårdinrättningar
där det finns anslag om detta. Sjukhus och andra
vårdinrättningar kan använda utrustning som är
känslig för externa radiovågor.
Fordon
Radiovågor kan påverka felaktigt installerade
eller dåligt avskärmade elektroniska system i
motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller
återförsäljaren angående ditt eget fordon.
Om du har eftermonterad utrustning i fordonet,
kan du även behöva kontrollera med andra
tillverkare.
Ta hänsyn till anslagna instruktioner.
Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal
med ett anslag som uppmanar till detta.
122
Z105U_SV-Book.book Page 123 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Hälso- och säkerhetsinformation
Miljöer med explosionsrisk
Nödsamtal
Stäng av din telefon i miljöer där det finns en
potentiell risk för explosioner och följ
informationen på varningsskyltar. Det kan räcka
med en gnista för att orsaka en explosion eller
brand som medför livsfara eller risk för
personskador.
Precis som alla trådlösa telefoner använder
denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät,
ledningsnät och olika användarprogrammerade
funktioner, och kontakt med nätet kan inte
garanteras under alla förhållanden. Förlita dig
därför aldrig enbart på mobiltelefonen för
livsviktig kommunikation (t ex i medicinska
nödsituationer).
Det är lämpligt att stänga av telefonen på
bensinstationer under tankning. Restriktiv
användning av all radioutrustning är även
påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och
distributionsområden), kemiska anläggningar
och i områden med sprängningsarbeten.
Områden med explosionsrisk är ofta, men inte
alltid, tydligt markerade. Exempel på sådana
områden är nedre båtdäck, kemiska transporter
eller lager, fordon som använder kondenserad
petroleumgas (t.ex. propan eller butan),
atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar
som korn, damm eller metallpulver och platser
där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av
motorn på din bil.
Kom ihåg: För att du ska kunna ringa eller ta
emot samtal måste telefonen vara påslagen och
du måste befinna dig i ett område med tillräcklig
signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid
tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla
nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner.
Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.
Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.
1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Skriv in larmnumret som gäller för det
område/land där du befinner dig (t.ex. 112
eller något annat officiellt larmnummer).
Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på knappen
.
123
Z105U_SV-Book.book Page 124 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Hälso- och säkerhetsinformation
Om vissa funktioner används (t.ex.
samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras
innan du kan ringa larmnumret. Mer information
lämnas i handboken och hos din lokala
nätoperatör.
När du ringer till ett larmnummer är det alltid
viktigt att lämna så korrekta uppgifter som
möjligt. Avbryt inte samtalet innan du uppmanas
till detta. Tänk på att du kan vara den enda
kontakten mellan olycksplatsen och omvärlden!
Annan viktig säkerhetsinformation
• Service eller fordonsmontering av telefonen får
endast utföras av specialutbildad personal.
Felaktig installation eller service medför risker
och kan leda till att garantivillkoren upphör att
gälla.
• Kontrollera regelbundet att all
mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt
monterad och fungerar.
124
• Tänk på att inte förvara eller transportera
lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva
material i samma utrymme som telefonen,
dess delar eller tillbehör.
• Det är viktigt att känna till att krockkuddar i
bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte
föremål, vilket inkluderar installerad och
bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för
en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös
utrustning i ett fordon medför i kombination
med en utlöst krockkudde betydande
olycksrisker.
• Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan.
Det är olagligt att använda mobiltelefon
ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära
risker för flygplanets funktion.
• Om anvisningarna för användning av
mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget
stängas av. Även rättslig påföljd kan bli
aktuellt.
Z105U_SV-Book.book Page 125 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Hälso- och säkerhetsinformation
Skötsel och underhåll
Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och
bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig
att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din
telefon i många år.
• Förvara telefonen med alla delar och tillbehör
utom räckhåll för små barn.
• Håll telefonen torr. Nederbörd, fukt och
mineralhaltiga vätskor får de elektriska
kretsarna att korrodera.
• Vidrör inte telefonen med våta händer medan
den laddas. Du kan få en elektrisk stöt och
telefonen kan skadas.
• Använd eller förvara inte telefonen på
dammiga och smutsiga platser eftersom dess
rörliga delar kan skadas.
• Förvara inte telefonen för varmt. Höga
temperaturer kan förkorta livslängden, skada
batterierna och deformera eller smälta vissa
plaster.
• Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen
värms upp till normal temperatur
(rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti
telefonen, vilket kan orsaka skador på
elektroniska kretsar.
• Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta
den för stötar. Ovarsam hantering kan skada
kretsarna.
• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel
eller starka rengöringsmedel för att rengöra
telefonen. Torka av den med en mjuk trasa
fuktad i milt tvålvatten.
• Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till
apparatens rörliga delar och leda till att den
inte fungerar korrekt.
• Placera inte telefonen i eller på någon
utrustning som används till uppvärmning, t ex
mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen
kan explodera om den överhettas.
• Använd endast den medföljande eller annan
godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel
tillbehör kan skada telefonen och även
innebära brott mot gällande regler för
radioutrustning.
• Om telefonen, batteriet eller något tillbehör
inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste
servicecenter. Där finns specialutbildad
personal som kan hjälpa dig med ditt problem.
125
Z105U_SV-Book.book Page 126 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Ordlista
Följande definitioner kan vara till nytta för att
förstå de viktigaste tekniska begreppen och
förkortningarna i den här bruksanvisningen och
dra nytta av telefonens alla funktioner:
3G (3:e generationen)
Ett kollektivt namn som används för att beskriva
mobilsystem som stöder ett stort urval av mobila
Internet-tjänster. Arbetar med större bandbredd.
Bärare
Olika mekanismer som används av nätet för
överföring av röstinformation och andra data.
Flerpartssamtal
Möjlighet att upprätta ett konferenssamtal med
upp till fem ytterligare deltagare.
126
GPRS (General Packet Radio Service)
En ny tilläggstjänst som inte är röstbunden och
med vilken information skickas och tas emot via
mobiltelefonnätet. GPRS garanterar kontinuerlig
uppkoppling mot Internet för mobiltelefoner och
datorer. Tjänsten baseras på GSM-systemet
(Global System for Mobile Communication) och
SMS (Short Message Service).
GSM
(Global System for Mobile Communication)
Internationell standard för mobiltelefoni som
garanterar kompatibilitet mellan olika
nätoperatörer. GSM omfattar de flesta länderna i
Europa och många andra delar av världen.
Z105U_SV-Book.book Page 127 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Ordlista
Java
MMS (Multimedia Message Service)
Programmeringsspråk som används för program
som ska kunna köras på alla typer av
maskinvaruplattformar, oavsett om de är stora,
medelstora eller små, utan att behöva anpassas.
Det är främst ett specialspråk för Internetanvändning, både för allmänna Internet-sidor
och intranät. När ett Java-program körs från en
hemsida kallas det för en "Java applet". När det
körs på en mobiltelefon eller en personsökare
kallas det för en "MIDlet".
En meddelandetjänst för mobiltelefoni,
standardiserad av WAP Forum och 3rd
Generation Partnership Program (3GPP). MMS
används på samma sätt som SMS (Short
Message Service). Tjänsten levererar
automatiskt och omedelbart användarskapade
meddelanden från telefon till telefon. MMS
skickas huvudsakligen till och från
telefonnummer. Det är också möjligt att ange epostadresser, vilket gör att meddelanden även
kan sändas via e-post. Utöver text (som i SMS)
kan MMS-meddelanden innehålla stillbilder, rösteller ljudfilmer och längre fram även videofilmer
och presentationer.
Kretskopplat nät
En typ av nät i vilket en fysisk linje erhålls och är
avsedd för en enda anslutning mellan två
slutpunkter i nätet så länge anslutningen varar.
Telefonnätet är ett exempel på ett kretskopplat
nät. Tjänster för vanlig rösttelefoni är
kretskopplade. Telefonföretaget reserverar en
specifik fysisk linje till det nummer du ringer, så
länge samtalet varar. Under den tiden kan ingen
annan använda de aktuella linjerna.
Nummerpresentationstjänster
Tjänster som gör att abonnenten kan se eller
blockera uppringande telefonnummer.
Parkera samtal
Möjlighet att placera ett samtal i vänteläge
medan du besvarar eller ringer ett annat samtal.
127
Z105U_SV-Book.book Page 128 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Ordlista
Paketförmedlat nät
Roaming
En typ av nät där relativt små dataenheter
(paket) styrs i ett nät baserat på den
destinationsadress som finns i varje paket.
Dagens Internet är i huvudsak paketförmedlat.
Röstinformation kräver ett jämnt trafikflöde för
att undvika eko och nedkoppling. Data, däremot,
kan delas upp i små paket som skickas vart och
ett för sig via nätet, och sedan återställs vid
slutdestinationen. Paket möjliggör ett större
antal användare, eftersom de inte kräver en
dedicerad öppen linje. PDC-P i Japan, GPRS i
Europa och alla framtida 3G-nät är/kommer att
vara paketförmedlade.
Användning av telefonen när du är utanför din
egen operatörs täckningsområde (t.ex. under
resa).
PIN (Personal Identification Number)
Säkerhetskod som skyddar telefonen/SIM-kortet
mot obehörig användning. Du får PIN-koden av
din operatör tillsammans med SIM-kortet. Den
består av fyra till åtta siffror och du kan ändra
den om du vill.
PUK (PIN Unblocking Key)
Säkerhetskod som används för att låsa upp
telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre
gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av
operatören tillsammans med SIM-kortet.
128
Samtalsspärrar
Möjlighet att spärra utgående och inkommande
samtal.
Samtal väntar
Möjlighet att göra dig uppmärksam på ett
inkommande samtal medan ett annat samtal
pågår.
SIM (Subscriber Identification Module)
Ett kort som innehåller en krets med all
information som krävs för att använda telefonen
(nät- och minnesinformation, samt abonnentens
personliga data). SIM-kortet placeras i ett litet
fack på telefonens baksida och skyddas av
batteriet.
Z105U_SV-Book.book Page 129 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Ordlista
SMS (Short Message Service)
Nätverkstjänst för att skicka och ta emot
skriftliga meddelanden till och från andra
abonnenter. Ett skapat eller mottaget
meddelande kan visas, redigeras och skickas.
Vidarekoppling
Möjlighet att dirigera om samtal till ett annat
nummer.
UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System)
En 3:e generationens (3G) teknik för
mobilkommunikation som utlovar
överföringshastigheter på upp till 2 Mbps
(megabyte per sekund).
129
Z105U_SV-Book.book Page 130 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Index
A
ABC-läge, textinmatning 33, 36
Aktiv lucka 100
Alarm 53
Årsdag 95
Återställ grundinställningar 114
Återställa telefonen 114
Återuppringning 105
Åtkomstkoder 117
Att göra 95
Avsluta ett samtal 23
Avvisa ett samtal 24
B
Bakgrundsbild 101
Bakgrundsljus 99
Batteri
indikator för svagt batteri 16
ladda 15
säkerhetsföreskrifter 120
sätta i 14
ta bort 15
Batteriladdare 16
Besvara ett samtal 23
Bilder, ta 45
Bildfiler 88
130
Bildmeddelande 71
Bokmärke 68
Browser
inställning 69
menyer 67
G
D
Hälsa och säkerhet 119
Dagens agenda 93
Datum, ställa in 113
Display
ikoner 11
inställningar 101
ljusstyrka 99
utseende 10
yttre 12
Dölj ID 102
DTMF-toner 30
I
E
Eget nummer 113
E-post 78
Extratoner 98
F
FDN-läge 111
Fel, lösning 114
Felsökning 114
Genvägar 100
Grupper, kontakter 62
H
Ikoner, beskrivning 11
Inkomna 77
Inställningar 99
browser 69
datum och tid 113
display 101
inspelningsläge 48
kamera läget 47
ljud 97
meddelande 82
mediaspelare 50
nätverk 107
säkerhet 110
samtal 102
telefon 99
Internationellt samtal 21
Internet 66
Z105U_SV-Book.book Page 131 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Index
K
Kalender 92
Kalkylator 52
Kamera 44
kameraläge, ställa in 46
spela in videor 47
ta bilder 45
videoläge, ställa in 48
Klocka
digitalur 102
världstid 52
Knappar
beskrivning 9
placering 8
Knappton 24
Konferenssamtal 26
Kortnummer 63
L
Ladda batteri 15
Larmtyp
meddelande 98
samtal 97
Låsa
PIN 110
privat 111
SIM 110
Telefon 110
Ljudläge 97
Ljusstyrka
bild 46
skärm 99
video 48
Lösenord
samtalsspärrar 105, 118
telefon 111, 117
Lösenord för samtalsspärrar 118
M
Meddelandemall 80
Meddelanden 70
e-post 76
inkomna 77
inställningar 82
mallar 80
minnesstatus 86
multimedia 71
skapa 70
text 71
utgående 79
utkast 80
Mediaspelare 49
Memo 96
Menyer
lista 42
öppna 39
Menystil 102
Mikrofon, stänga av 29
Min telefon 87
Missade samtal 55
Mitt visitkort 64
MMS (Multimedia Message
Service) 70
Möte 94
Mottagna samtal 55
Multimediafiler 87
Musikfiler 90
N
Namn
söka/ringa upp 58
spara 59
Nätindikator 12
Nätverksval 107
Nödsamtal 6, 123
Nummer, telefon
söka/ringa upp 58
spara 59
Nytta & nöje 44
O
Omslagstitel 102
Omvandlare 53
131
Z105U_SV-Book.book Page 132 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Index
P
Packa upp 7
Parkera samtal 25
PIN 112, 117
PIN2 112, 118
PIN-kontroll 110
Planering 92
Profiler 97
Program
byta 20
hämta 55
minnesstatus 114
utforskaren 44
PUK 118
PUK2 118
R
Reseadapter 15
Ringda samtal 55
Ringvolym 98
Röstbrevlåda 86
S
SAG 106
Säkerhet 110
i trafik 121
information 119
Säkerhet på vägen 121
132
Samtal
avvisa 24
besvara 23
parkera 25
ringa 21
spärrar 104
stänga 23
väntar 105
vidarekoppla 103
Samtalskostnader 56
Samtalslista
alla 55
missade 55
mottagna 55
uppringda 55
Samtalstider 57
Sifferläge, textinmatning 33, 37
SIM-kort
låsa 110
sätta i 13
ta bort 14
Slå på/av
mikrofon 29
telefon 17
Sluten användargrupp (SAG) 106
SMS (Short Message Service) 70
Spärrar, samtal 104
Språk 99
Strömbrytare 17
Svagt batteri, indikator 16
Svar valfri knapp 101
Symbolläge, textinmatning 33,
38
T
T9-läge, textinmatning 33, 34
Ta bort
bild 45
bildfil 89
dagens agenda 93
E-post 79
Kalenderhändelser 92
kontakt 58
meddelande 78
melodi/ton 91
multimediafiler 87
samtalslista 56
video 47
Tecken, skriva in 33
Telefon
återställa 114
display 10
ikoner 11
knappar 9
låsa 110
lösenord 111, 117
packa upp 7
säkerhetsinformation 119
skötsel och underhåll 125
slå på/stänga av 17
utseende 8
Z105U_SV-Book.book Page 133 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Index
Telefonbok
grupper 62
lägga till 59
minnesstatus 114
söka 58
visa 61
Text, skriva in 33
Textinmatningslägen 33
Textmeddelande 70
Tid, ställa in 113
Tillbehör 7
Toner
anslutningston samtal 98
avslutningston 98
effektljud 98
knapptoner 98
minutton 98
öppna/stänga luckan 98
påslagningston 98
popup-varningar 98
rington 97
U
Välkomsttext 101
Väntande samtal 26
Varningssignal
återkoppling 98
extra 98
meddelande 98
samtal 97
Vidarebefordra
e-post 79
meddelanden 78
Vidarekoppla, samtal 103
Video, spela in 47
Videofiler 89
Videosamtal 30
alternativ 31
PIP 31
ringa 30
ta emot 31
Volym, justera
hörlur 24
knappton 24, 98
varningstoner 98
W
WAP-läsare
navigera 66
stänga 66
starta 66
Y
Yttre display
inställning 102
Yttre teckenfönster 12
Underhåll 125
Utgående 79
Utkast 80
V
Väckning 53
133
Z105U_SV-Book.book Page 134 Thursday, August 12, 2004 12:02 PM
Download PDF

advertising