Samsung | SGH-Z105U | Samsung SGH-Z105U Bruksanvisning

Z105-cover.fm Page 1 Thursday, April 8, 2004 8:12 AM
Z105-Swedish.book Page 2 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Välkommen
Gratulerar till din nya Samsung SGH-Z105.
Din nya Samsung SGH-Z105 är en 3G-telefon
(3:e generationens). Tekniken kallas ibland också
UMTS. Med denna teknik får du tillgång till
dataanslutningar som motsvarar bredband. Du ta
videobilder med den inbyggda videokameran,
sända och ta emot videor och t o m koppla upp
videosamtal.
Tekniken i SGH-Z105 är den mest avancerade
som finns till dags dato och omfattar bland annat
en inbyggd digital kamera som kan roteras, en
TFT-skärm som kan återskapa 260 000 olika
färgnyanser (fyra gånger mer än andra
färgskärmar). Telefonen har också 40 polyfoniska
ringsignaler.
De flesta av dess funktioner finns redan
aktiverade via Vodafones nätverk.
Copyright © 2004 Samsung. Med ensamrätt.
Den här bruksanvisningen är publicerad av Samsung.
Det är inte säkert att innehållet i denna bruksanvisning
överensstämmer helt och hållet med din telefon. Det
beror på vilken operatör du använder och vilken
programvara som finns installerad.
Förbättringar och förändringar av bruksanvisningen på
grund av typografiska fel eller felaktigheter i aktuell
information samt förbättring av program- eller
maskinvara kan göras av Samsung utan föregående
meddelande.
2
Z105-Swedish.book Page 3 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Innehåll
Välkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Använda menyfunktionerna . . . . . . . . . . 39
Packa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bläddra fram en menyfunktion. . . . . . . . . . . . . . .
Genvägar till menyfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . .
Lista över menyfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Samtalslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Viktiga säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . 5
Telefonens utseende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Teckenfönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nätindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Komma igång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Sätta i/ta bort SIM-kortet . . .
Sätta i/ta bort/ladda batteriet.
Slå på/av telefonen . . . . . . . .
Välja funktioner och alternativ
Byta program . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13
14
17
17
20
Samtalsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ringa ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . .
Avsluta ett samtal . . . . . . . . . . . . . . .
Besvara ett samtal . . . . . . . . . . . . . .
Avvisa ett samtal . . . . . . . . . . . . . . .
Justera volymen . . . . . . . . . . . . . . . .
Komma åt alternativ under ett samtal .
Använda videosamtalsfunktioner. . . . .
Använda portabel handsfree . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
23
23
24
24
25
30
32
Skriva in text. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ändra textinmatningsläge
Använda T9-läge. . . . . . .
Använda ABC-läge. . . . . .
Använda sifferläget . . . . .
Använda symbolläget . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
33
34
36
37
37
Missade, Ringda, Mottagna eller
Alla samtal (Meny 1-1~4) . . . . . .
Datasamtal (Meny 1-5) . . . . . . . .
Samtalskostnad (Meny 1-6) . . . .
Samtalstid (Meny 1-7) . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39
41
42
44
45
45
46
Vodafone live! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Starta Vodafone live!-läsaren .
Avsluta Vodafone live!-läsaren.
Navigera i WAP-läsaren. . . . . .
Skriva in text i WAP-läsaren . .
Använda Browser-menyer . . . .
Använda bokmärken. . . . . . . .
Inställningar för läsaren . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
47
47
48
48
48
49
51
Nytta & nöje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
SIM-program . . . . . . . .
Kamera/Videoinspelning
Mediaspelare . . . . . . . .
Röstmemo. . . . . . . . . .
Världstid . . . . . . . . . . .
Kalkylator . . . . . . . . . .
Omvandlare. . . . . . . . .
Alarm . . . . . . . . . . . . .
Spel & Mera. . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
52
52
57
59
60
60
61
62
62
3
Z105-Swedish.book Page 4 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Innehåll
Profiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Byta profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Anpassa profiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Meddelanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Skapa (Meny 5-1) . . . . . .
Inkorg (Meny 5-2). . . . . .
E-post (Meny 5-3) . . . . . .
Messenger (Meny 5-4) . . .
Album (Meny 5-5) . . . . . .
Utkorg (Meny 5-6) . . . . .
Utkast (Meny 5-7) . . . . . .
Mallar (Meny 5-8) . . . . . .
Radera alla (Meny 5-9) . .
Inställningar (Meny 5-0) .
Minnesstatus (Meny 5-*) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
65
73
75
75
76
76
76
77
78
79
83
Min telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Utforska multimediafiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Planering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Kalender (Meny 7-1) . . . . . . . .
Dagens agenda (Meny 7-2) . . .
Möte (Meny 7-3) . . . . . . . . . . .
Årsdag (Meny 7-4) . . . . . . . . .
Att göra (Meny 7-5) . . . . . . . .
Memo (Meny 7-6) . . . . . . . . . .
Missat agendalarm (Meny 7-7) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
88
89
89
90
91
91
92
Telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Sök Kontakt (Meny 8-1). . . . . . . .
Lägg till kontakt (Meny 8-2) . . . .
Visa information om kontakter . .
Grupper (Meny 8-3) . . . . . . . . . .
Kortnummer (Meny 8-4) . . . . . . .
Mitt visitkort (Meny 8-5) . . . . . . .
Kopiera alla till telefon (Meny 8-6)
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
93
94
96
97
98
99
99
Servicenummer (Meny 8-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minnesstatus (Meny 8-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
99
Inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Telefon (Meny 9-1). . . . . . . . . . . . . . .
Display (Meny 9-2) . . . . . . . . . . . . . . .
Samtal (Meny 9-3) . . . . . . . . . . . . . . .
Videosamtal (Meny 9-4) . . . . . . . . . . .
Nätverk (Meny 9-5) . . . . . . . . . . . . . .
Anslutningar (Meny 9-6) . . . . . . . . . . .
Säkerhet (Meny 9-7) . . . . . . . . . . . . .
Datum & tid (Meny 9-8) . . . . . . . . . . .
Eget nummer (Meny 9-9) . . . . . . . . . .
Minnesstatus (Meny 9-0). . . . . . . . . . .
Återställ grundinställningar (Meny 9-*) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
100
102
103
108
108
109
111
114
115
115
115
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Åtkomstkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Telefonlösenord . . . . . . . . .
PIN. . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUK . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUK2 . . . . . . . . . . . . . . . .
Lösenord för samtalsspärrar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
118
118
119
119
119
119
Hälso- och säkerhetsinformation . . . . . 120
SAR-information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier
Säkerhet på vägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användningsförhållanden . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektronisk utrustning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miljöer med explosionsrisk . . . . . . . . . . . . . . . .
Nödsamtal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annan viktig säkerhetsinformation . . . . . . . . . . .
Skötsel och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
121
122
122
122
124
124
125
126
Ordlista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Z105-Swedish.book Page 5 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs igenom följande föreskrifter innan du
använder din mobiltelefon. Att bortse från
föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.
Säkerhet på vägen i första hand
Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera
fordonet först.
Stäng av telefonen när du tankar
Använd inte telefonen på bensinstationer eller i
närheten av bränsle eller kemikalier.
Störningar
Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska
störningar vilket kan inverka på deras prestanda.
Särskilda bestämmelser
Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni.
Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att
använda den och på alla platser där den kan
orsaka elektriska störningar eller innebära risk
(t.ex. på sjukhus).
Använd den med förnuft
Stäng av telefonen på flygplan
Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar.
Det är både olagligt och riskfyllt att använda dem
på flygplan.
Använd bara telefonen för normal användning
(mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen
när telefonen är påslagen.
Stäng av telefonen på sjukhus
Stäng av telefonen när du befinner dig nära
medicinsk utrustning. Följ lokala bestämmelser.
5
Z105-Swedish.book Page 6 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Nödsamtal
Kontrollera att telefonen är påslagen och har
kontakt med nätet. Avbryt alla pågående
program innan du ringer nödsamtalet. Skriv in
det lokala larmnumret och tryck sedan på
knappen
. Uppge all nödvändig information så
exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan
du uppmanas att göra det.
Vattentålighet
Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den
torr.
Tillbehör och batterier
Använd endast tillbehör och batterier som är
godkända av Samsung.
Kvalificerad service
Endast speciellt utbildad servicepersonal får
installera eller reparera mobiltelefoner.
Mer information om säkerhet finns i “Hälso- och
säkerhetsinformation” på sid 120.
6
OBSERVERA
DET FINNS RISK FÖR ATT BATTERIET
EXPLODERAR OM FEL SORTS BATTERI
ANVÄNDS
SE TILL ATT ANVÄNDA BATTERIER HANTERAS
ENLIGT ANVISNINGARNA
Packa upp
Förpackningen innehåller följande delar:
CD med
programvara
Telefon
Reseadapter
Snabbguide
Batterier
Datakabel
Användarhandbok
Batteriladdare
Dessutom kan du inhandla följande tillbehör till
telefonen hos din SAMSUNG-återförsäljare.
Tillbehören finns också att köpa i Vodafones alla
affärer.
• Batteriladdare
• Enkel handsfreesats
• Datasats
Handledsrem
Portabel handsfree
Anmärkning: Använd endast medföljande, eller annan godkänd, portabel handfree-enhet till Z105-modellen.
Enheten levereras med två batterier. Det större batteriet har högre kapacitet. (Förvara det andra batteriet i fodral
eller ask för att skydda det från kortslutning.)
7
Z105-Swedish.book Page 8 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Telefonen
Telefonens utseende
Telefonen är öppen
Illustrationerna nedan visar telefonens viktigaste
delar.
Hörlur
Telefonen är stängd
Antenn
Lucka
Bläddringsknappar
Nätindikator
Yttre
teckenfönster
Meny-/
Bekräftelseknapp
Knapp för att
avvisa samtal
Kameramodul
Programstyrd
knapp (vänster)
Volym-/
Bläddringsknappar
Sändknapp
Uttag för portabel
handsfree
Programbytesknapp
Specialfunktionsknappar
8
Huvudteckenfö
nster
Knapp för att
avvisa samtal
Programstyrd
knapp (höger)
På-/Av-/
Avslutaknapp
Korrigerings-/
Tillbakaknapp
Alfanumeriska
knappar
Z105-Swedish.book Page 9 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Telefonen
Knapp
(programstyrda
knappar)
Beskrivning
Knapp
Beskrivning (forts)
Utföra de funktioner som anges
av texten ovanför (på
teckenfönstrets nedersta rad).
Raderingsknapp för siffror eller
text.
I menyläget: Återgå till
föregående meny.
I menyläget: Bläddra mellan
menyalternativ.
I viloläget: Starta kameran med
uppknappen och öppna menyn
Sök Kontakt med nedknappen.
Vänster- och högerknapparna är
snabbknappar till särskilda
menyalternativ.
Avsluta ett samtal.
När knappen hålls nedtryckt
slås telefonen på eller stängs av.
I menyläget: Återgå till
viloläget. Den aktuella skärmen
stängs.
I menyläget: Välja markerad
meny eller markerat alternativ.
I viloläget: Öppna huvudmenyn.
Ringa upp eller besvara ett
samtal.
I viloläget: Öppna
samtalslistorna.
Öppna programmen Samtal,
Meddelanden eller Vodafone
live! utan att behöva avsluta det
program som du håller på med.
Skriva in siffror, bokstäver och
vissa specialtecken.
Används i olika syften i olika
funktioner.
Håll knappen
nedtryckt
medan du skriver in en siffra för
att infoga en paus.
I viloläget: Knappen
aktiverar eller deaktiverar
Diskret-läget när den hålls
nedtryckt.
9
Z105-Swedish.book Page 10 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Telefonen
Knapp
Beskrivning (forts)
(på vänster sida av telefonen)
Under ett samtal: Justera
volymen i hörluren.
I viloläget med luckan öppen:
Justera volymen på
knappljudet.
I viloläget med luckan stängd:
Håll nedtryckt för att aktivera
det yttre teckenfönstrets
bakgrundsbelysning.
Volymknapparna på telefonens
vänstra sida används också för
att rotera bilden upp-ned /
vänster-höger när du använder
kameran eller under ett
videosamtal.
(på höger sida av telefonen)
Avvisa inkommande samtal när
telefonen är stängd.
10
Teckenfönster
Teckenfönstrets utseende
Teckenfönstret har tre områden.
Ikoner
Text- och
grafikområde
Informationsområ
de för de
programstyrda
knapparna
Område
Beskrivning
Översta raden
Visa olika ikoner (se sid 11).
Mittraderna
Visa meddelanden,
instruktioner och information
som du skriver in. t ex
numret som du vill ringa upp.
Nedersta raden
Visa funktioner som för
närvarande hör ihop med de
två programstyrda
knapparna.
Z105-Swedish.book Page 11 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Telefonen
Ikoner
Ikon
Ikon
Beskrivning
Visa styrkan på den mottagna
signalen. Ju fler streck, desto starkare
signal.
Visa samtalsläge.
•
: Ett samtal pågår.
•
: Samtal omöjligt.
•
: Ett videosamtal pågår.
•
: Ett videosamtal har avslutats.
Visa vilket närverk som används, 2,5G
eller 3G (UMTS).
•
: Du är ansluten till ett 3G
(UMTS)-nätverk .
•
•
•
: Du överför data via ett 3G
(UMTS)-nätverk. Detta är en
animerad ikon.
: Du ringer upp via ett 3G
(UMTS)-nätverk.
: Du är ansluten till ett 2,5Gnätverk.
•
: Du överför data via ett 2,5Gnätverk. Detta är en animerad
ikon.
•
: Du ringer upp via ett 2,5Gnätverk.
Beskrivning (forts)
Visas när telefonen är ansluten till en
dator som använder Internetguiden
eller när telefonen är synkroniserad
med en dator.
•
: Du är ansluten till en dator.
•
: Den här ikonen är animerad
medan du bläddrar i datorn.
•
: Den här ikonen är animerad
medan du är synkroniserad
med datorn.
Visas när du har ställt in ett larm.
Visas när du befinner dig utanför ditt
hemområde och har anslutit dig till ett
annat nät (t ex när du är i utlandet).
Visa typ av mottaget meddelande.
•
: E-postmeddelande
•
: Multimediameddelande
•
: Konfigurationsmeddelande
•
: Textmeddelande
•
: Mobilsvar
11
Z105-Swedish.book Page 12 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Telefonen
Ikon
Beskrivning (forts)
Visa vilken ljudprofil som är aktiverad.
•
: Bil
•
: Diskret
•
: Möte
•
: Utomhus
När telefonens ljudprofil är inställd på
Normal visas ingen profilikon.
Visa att du är ansluten till en säker
webbsida eller till ett nätverk som
använder ett säkerhetsprotokoll
medan Java MIDlets hämtas.
Visa batteriets laddningsnivå. Ju fler
streck, desto mer laddning finns kvar.
Yttre teckenfönster
Din telefon har ett yttre teckenfönster på luckan.
Det indikerar när det kommer in ett samtal eller
ett meddelande. Om du har ställt in ett larm,
indikeras det via det yttre teckenfönstret vid den
inställda tiden.
När du håller en av volymknapparna nedtryckt,
tänds det yttre teckenfönstrets
bakgrundsbelysning.
12
Nätindikator
Nätindikatorn sitter i telefonens övre högra hörn.
Lampan blinkar när du befinner dig inom ett
nätområde. Den blinkar också när du slår på eller
stänger av telefonen.
Nätindikator
Z105-Swedish.book Page 13 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Komma igång
Sätta i/ta bort SIM-kortet
Ditt Vodafone SIM-kort innehåller redan
information om ditt abonnemang, t.ex. din PINkod.
• Förvara SIM-kortet utom räckhåll för små
barn.
• Det är lätt att skada SIM-kortet och dess
kontakter så att de repas eller viks. Var
försiktig när du sätter i och tar ur kortet eller
hanterar det på annat sätt.
Sätta i SIM-kortet
1. Vid behov, ta bort batteriet enligt
anvisningarna på sid 15.
2. Sätt SIM-kortet genom att föra in det under
de två flikarna. Kontrollera att det avklippta
hörnet är placerat uppåt till vänster och att
kortets metallkontakter är vända mot
telefonen.
• När du sätter i SIM-kortet ska du kontrollera
att telefonen är avstängd innan du tar bort
batteriet.
13
Z105-Swedish.book Page 14 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Komma igång
Ta bort SIM-kortet
Sätta i batteriet
För att ta bort SIM-kortet drar du ur kortet ur
hållaren enligt bilden.
1. Sätt i piggarna på batteriets undersida i
motsvarande skåror i telefonen.
Sätta i/ta bort/ladda batteriet
2. Tryck batteriet telefonens bakre kant tills det
kommer på plats och ett klickljud hörs.
Telefonen drivs av ett uppladdningsbart
litiumjonbatteri. Använd endast godkända
batterier och laddare. Mer information finns hos
närmaste SAMSUNG-återförsäljare eller
Vodafone.
Anmärkning: Du måste ladda upp batteriet helt
innan du använder telefonen första gången. Ett helt
urladdat standardbatteri laddas upp på ca 120 minuter.
14
Kontrollera att batteriet sitter rätt innan du
slår på telefonen.
Z105-Swedish.book Page 15 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Komma igång
Ta bort batteriet
1. Om telefonen är påslagen, stänger du först av
den genom att hålla knappen
nedtryckt
tills avstängningsanimeringen visas.
2. För att ta bort batteriet, håll spärren ovanför
batteriet nedtryckt. Ta bort batteriet från
telefonen.
Ladda batteriet med hjälp av
reseadaptern
Anmärkning: Telefonen kan användas medan
batteriet laddas, men det innebär att batteriet laddas
långsammare.
1. Anslut reseadapterns kontakt till telefonens
nedre del. Kontrollera att pilen på kontakten
är vänd mot telefonens framsida.
2. Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.
15
Z105-Swedish.book Page 16 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Komma igång
3. När laddningen är klar tar du bort laddaren
från vägguttaget och telefonen genom att
trycka in de grå knapparna på kontaktens
båda sidor och dra ur den.
4. Kontrollera att adaptern har tagits bort från
antingen laddaren eller vägguttaget innan du
tar bort batteriet. För att ta bort batteriet, håll
spärren på laddaren nedtryckt och ta bort
batteriet.
Indikator för svagt batteri
När batteriet är svagt och endast ett fåtal
minuters taltid återstår indikerar batterisensorn
detta på följande sätt:
• En ikon med ett tomt batteri blinkar (
Ladda batteriet med hjälp av
batteriladdaren
1. Anslut reseadapterns kontakt till
batteriladdarens nedre del.
2. Sätt i piggarna på batteriets undersida i
skåran i batteriladdaren och tryck på batteriet
tills det hamnar på rätt plats och ett klickljud
hörs.
3. Anslut reseadaptern till ett vanligt vägguttag.
16
).
• Du hör en varningston.
• Ett meddelande visas en kort stund på
displayen. Efter 5 minuter visas meddelande
igen en kort stund. Meddelandet visas sista
gången precis innan telefonen stängs av
automatiskt.
När batteriet blir för svagt för att du ska kunna
använda telefonen stängs den av automatiskt.
Z105-Swedish.book Page 17 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Komma igång
Slå på/av telefonen
1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen
slås på.
nedtryckt tills telefonen
3. Om du ombeds ange din PIN-kod, skriver du
in den och trycker på den programstyrda
knappen OK. Mer information finns på
sid 129.
Telefonen börjar att söka efter nätet. När
telefonen får kontakt med nätet, visas
nätoperatörens namn. Du kan inte ringa och
ta emot samtal förrän telefonen har fått
kontakt med nätet.
Anmärkning: Om du vill ändra språk gör du
det med menyalternativet Språk (Meny 9-1-4).
Mer information finns på sid 100.
4. När du vill stänga av telefonen håller du
knappen
nedtryckt tills
avstängningsanimeringen visas.
Välja funktioner och alternativ
Du kan välja olika funktioner och menyalternativ
med de två programstyrda knapparna (
och
).
Funktionen för de programstyrda knapparna
varierar beroende på vilken telefonfunktion som
du använder. Du kan se knapparnas aktuella
funktion, eller vilken meny som kommer öppnas,
på teckenfönstrets nedersta rad (precis ovanför
respektive programstyrd knapp).
17
Z105-Swedish.book Page 18 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Komma igång
Exempel:
Så här väljer du funktion/alternativ:
1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2.
Tryck på den vänstra
programstyrda
knappen för att
öppna menyn
meddelanden.
18
Tryck på den högra
programstyrda
knappen om du vill
öppna Vodafone live!.
För att...
Tryck på...
välja:
• funktionen som
visas
• det markerade
alternativet
den programstyrda
knappen Välj/Spara
eller knappen OK.
Om det är numrerat
kan du trycka på
motsvarande
sifferknapp.
bläddra upp och
ned i menyer eller
mellan alternativ
upp- eller nedknappen.
bläddra åt vänster
och höger i menyer
eller mellan
alternativ
vänster- eller
högerknappen.
gå en nivå uppåt i
strukturen
den programstyrda
knappen Tillb. eller
knappen C.
återgå till viloläget
den programstyrda
knappen Tillb. eller
knappen
.
Z105-Swedish.book Page 19 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Komma igång
I vissa funktioner måste ett lösenord eller en
PIN-kod anges. Skriv in koden och tryck på den
programstyrda knappen OK eller knappen OK.
Använda en alternativlista
När du trycker på den
programstyrda knappen Val
visas en lista med de
tillgängliga alternativen.
Om det finns fler alternativ
än vad som ryms i fönstret
finns det upp- och/eller
nedpilar överst och/eller
underst i listan.
För att...
När ett alternativ har
underalternativ visas en pil till
höger.
Tryck på den programstyrda
knappen Välj eller högerknappen för att visa
listan med underalternativ. Du kan använda den
på samma sätt som en vanlig alternativlista.
Tryck på den vänstra navigeringsknappen eller
den programstyrda knappen Tillb. om du vill
stänga listan med underalternativ.
Tryck på...
bläddra igenom listan upp- eller nedknappen.
välja markerat
alternativ
knappen OK, den
programstyrda knappen
Välj eller motsvarande
sifferknapp.
avsluta menyn och
den programstyrda
återgå till föregående knappen Tillb..
skärm
19
Z105-Swedish.book Page 20 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Komma igång
Byta program
Genom att trycka på
knappen som växlar
program ( ), kan du
snabbt växla mellan ditt
samtal, meddelanden eller
Vodafone live! – utan att
tappa bort det som du höll
på med i det andra
programmet eller menyn.
En färgad ikon innebär att programmet körs och
en grå innebär att det inte körs. Bläddra igenom
Samtal, Meddelanden och Vodafone live!
med vänster eller höger navigeringsknapp och
tryck sedan på den programstyrda knappen Välj
när du vill starta programmet. Välj Avsluta alla?
när du vill avsluta alla program.
Du kan t ex medan du håller på med en
anteckning i Planering använda växlingsknappen
för att växla till Samtal och ringa ett samtal. När
du är klar väljer du Avsluta alla? för att återgå
till planeringsposten.
20
Z105-Swedish.book Page 21 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Samtalsfunktioner
Ringa ett samtal
Använda samtalslistor
Använda knappsatsen
I telefonen sparas listor över uppringda nummer,
mottagna samtal och missade samtal
(i kronologisk ordning). Det senaste samtalet
sparas på den första positionen.
När viloskärmen visas slår du önskat riktnummer
och telefonnummer och trycker på knappen
.
1. I viloläge: Tryck på knappen
Korrigera numret
För att ta bort
.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
bläddra till önskad typ av samtal. alla samtal,
ringda samtal, missade samtal eller mottagna
samtal.
Tryck på...
den sista siffran som knappen C.
visas
alla tecken i
teckenfönstret
Visa ett sparat nummer:
knappen C och håll den
nedtryckt minst en
sekund.
3. Använd upp- eller nedknappen för att bläddra
i listan tills önskat nummer markeras.
4. Tryck på
för att ringa upp numret.
Du kan även använda menyn Samtalslista
(Meny 1). Se sid 44.
Ringa ett utlandssamtal
1. Tryck och håll knappen 0 nedtryckt för att
ange landsnumret. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och
telefonnumret och tryck på knappen
.
21
Z105-Swedish.book Page 22 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Samtalsfunktioner
Ringa ett samtal med hjälp av
Kontakter
Du kan spara kontaktinformation, t ex namn och
telefonnummer som du använder ofta, på SIMkortet och i telefonens minne. För mer
information om hur du lägger till kontakter, se
sid 94.
1. Leta upp numret som du vill ringa upp.
Mer information om att söka efter nummer
finns på sid 93.
2. Tryck på
för att ringa upp numret.
Visa missade samtal
Antalet missade samtal visas i viloläget
omedelbart efter att du har missat ett samtal.
Om en nummerpresentationsfunktion ingår i ditt
abonnemang och du av någon anledning inte kan
besvara ett samtal, kan du ta reda på vem som
ringde och sedan ringa upp den personen.
Visa det missade samtalet omedelbart:
1. Öppna luckan. Popup-fönstret visar att du har
missade samtal.
2. Om det finns fler än ett nummer markerar du
numret du vill ringa upp och trycker sedan på
knappen
.
Hur du använder alternativ för missade samtal,
se sid 44.
Ringa ett samtal med paus
När du ringer upp automatiserade system, t.ex.
banktjänster, måste du ofta ange ett lösenord
eller ett kontonummer. Istället för att mata in
siffrorna manuellt varje gång, kan du mata in
dem i förväg och separera dem med en paus.
1. I viloläget: Mata in det första numret till en
tjänst, t ex numret till din telefonbank.
2. Tryck och håll knappen
infoga en paus.
nedtryckt för att
Ett "P" visas, som indikerar att en paus
kommer att infogas i uppringningssekvensen.
22
Z105-Swedish.book Page 23 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Samtalsfunktioner
3. Mata in numret som ska följa efter pausen,
t.ex. ditt kontonummer.
Besvara ett samtal
4. Upprepa vid behov steg 2 och 3 för att lägga
till fler pauser och nummer.
Vid ett inkommande samtal ringer telefonen och
en ruta för inkommande samtal visas.
5. Tryck på knappen
för att ringa upp.
6. Tryck på knappen
för att skicka DTMFtonerna (Dual Tone Multi-frequency) för
numret som kommer efter pausen, när du
uppmanas att göra det.
Numret skickas till systemet.
7. Upprepa steg 6 enligt uppmaningen.
Avsluta ett samtal
Avsluta ett samtal med en lätt tryckning på
knappen
, stäng luckan eller välj alternativet
Avsluta samtal bland samtalsalternativen.
Om den som ringer upp kan identifieras, visas
hans/hennes telefonnummer och namn (om
namnet finns sparat i telefonboken). Om det
inkommande samtalet kommer från någon som
har valt att dölja sitt nummer, visas meddelandet
Dolt nummer i teckenfönstret. Om
telefonnumret är okänt visas meddelandet
Anonymt.
1. Öppna telefonen för att besvara ett samtal.
Om luckan redan är öppen, trycker du på
,
knappen OK eller den programstyrda
knappen Svara.
2. Avsluta samtalet genom att stänga telefonen
eller trycka på knappen
.
Anmärkning: Du kan besvara ett samtal samtidigt
som du använder menyfunktionerna. Aktuell operation
avbryts då.
23
Z105-Swedish.book Page 24 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Samtalsfunktioner
Avvisa ett samtal
Justera volymen
För att avvisa ett inkommande samtal trycker du
på knappen
på telefonens högra sida och
håller den intryckt.
Om du vill ändra volymen i hörluren under
pågående samtal, kan du göra det med hjälp av
volymknapparna på telefonens vänstra sida.
När telefonen är öppen kan du även trycka på
den programstyrda knappen Avvisa eller på
knappen
.
Tryck på för att höja volymen och på
sänka den.
för att
Du kan även justera volymen på knappljudet
med hjälp av dessa knappar (i viloläge när
telefonen är öppen).
Anmärkning: När du får ett samtal kan du välja
sekretessläge genom att hålla knappen nedtryckt.
24
Z105-Swedish.book Page 25 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Samtalsfunktioner
Komma åt alternativ under ett
samtal
Telefonen har ett antal kontrollfunktioner som du
kan använda under ett pågående samtal.
Parkera ett samtal
Du kan parkera det aktuella samtalet när du vill.
Du kan ringa ett samtal medan du håller på med
ett annat samtal om tjänsten stöds av
nätverksoperatören. Det ena samtalet är aktivt
och det andra är parkerat. Du kan växla mellan
de båda samtalen.
För att placera ett samtal i parkerat läge trycker
du bara på den programstyrda knappen
Parkera. Du kan återaktivera samtalet när du
vill genom att trycka på den programstyrda
knappen Återta.
Ringa ett andra samtal
Ringa ett samtal när ett annat samtal pågår:
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
3. Mata in telefonnumret som du vill ringa upp
och tryck på knappen
, den programstyrda
knappen Samtal eller knappen OK för att
ringa det andra samtalet.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
Anmärkning: Du kan mata in telefonnumret först
och sedan trycka på den programstyrda knappen Val.
Välj sedan alternativet Nytt samtal.
Alternativt:
1. Parkera det pågående samtalet genom att
trycka på den programstyrda knappen
Parkera.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
För att växla mellan samtalen trycker du bara på
den programstyrda knappen Växla. Det
pågående samtalet placeras i parkerat läge och
det parkerade samtalet återaktiveras, så att du
kan fortsätta samtala med den andra personen.
För att avsluta det pågående samtalet trycker du
på knappen
. Det parkerade samtalet förblir
parkerat. För att återaktivera det här samtalet
trycker du på den programstyrda knappen
Återta.
2. Välj Nytt samtal och tryck på OK.
25
Z105-Swedish.book Page 26 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Samtalsfunktioner
För att avsluta båda samtalen på en gång
stänger du luckan eller trycker på den
programstyrda knappen Val och väljer Avsluta
samtal.
Besvara ett väntande samtal
Du kan besvara ett inkommande samtal under
ett pågående samtal, om denna tjänst stöds av
nätet och du har aktiverat menyalternativet
Samtal väntar. Se sid 106. En ton upplyser dig
om inkommande samtal.
Besvara ett samtal under ett pågående samtal:
1. Tryck på den programstyrda knappen Svara.
2. Välj Svara i alternativrutan för att besvara
det inkommande samtalet. Det första
samtalet parkeras automatiskt.
Om du vill avsluta det första samtalet väljer
du Avsluta aktivt samtal eller Avsluta
park. samt.. Sedan kan du besvara det
inkommande samtalet.
3. För att växla mellan samtalen trycker du på
den programstyrda knappen Växla.
26
För att avsluta det pågående samtalet trycker du
på knappen
. Det parkerade samtalet
aktiveras automatiskt.
För att avsluta båda samtalen på en gång
stänger du luckan eller trycker på den
programstyrda knappen Val och väljer Avsluta
samtal.
Ringa ett konferenssamtal
Funktionen för konferenssamtal är en tjänst från
Vodafone, som gör det möjligt för upp till fem
personer att samtidigt delta i samma samtal. Du
kan skapa ett konferenssamtal genom att ringa
upp eller besvara ett andra samtal under ett
pågående samtal.
Skapa ett konferenssamtal
1. Ring upp den första deltagaren på vanligt
sätt.
2. Ring upp ett andra samtal, se sid 25.
ELLER
Besvara ett väntande samtal, se sid 26.
Z105-Swedish.book Page 27 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Samtalsfunktioner
3. För att ansluta den första deltagaren till
konferenssamtalet trycker du på den
programstyrda knappen Val och väljer
Koppla samman med hjälp av upp- och
nedknapparna.
4. Tryck på knappen OK.
5. Upprepa vid behov steg 2 till 4 för att lägga
till en ny person till konferenssamtalet.
Tala privat med en deltagare
För att tala privat med en person under ett
konferenssamtal:
1. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj Dela. Tryck på knappen OK.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra till den deltagare du vill tala privat
med och tryck på OK.
Du kan nu tala enskilt med den valda
personen. De övriga deltagarna kan fortsätta
att tala med varandra.
3. När du vill återgå till konferenssamtalet
trycker du på den programstyrda knappen
Val och väljer Koppla samman. Tryck på
OK.
Nu kan samtliga deltagare i
konferenssamtalet höra varandra.
Koppla bort en deltagare
1. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj Släpp. Tryck på OK.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra till den deltagare du vill koppla bort
och tryck på OK.
Samtalet med den valda deltagaren avslutas,
men du kan fortsätta att tala med de övriga
deltagarna.
Du kan avsluta konferenssamtalet genom att
stänga telefonen eller genom att trycka på
knappen
.
Du kan växla mellan konferensen och den
privata konversationen genom att trycka på
den programstyrda knappen Växla.
27
Z105-Swedish.book Page 28 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Samtalsfunktioner
Söka kontakter
Du kan söka efter ett nummer bland dina
Telefonbok under ett pågående samtal.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Telefonbok och tryck sedan på OK.
3. Skriv in de första bokstäverna i det namn du
söker.
Mer information om hur du skriver in text
finns på sid 33.
Mer information om funktionen Telefonbok finns
på sid 96.
Skicka ett textmeddelande
Du kan skicka ett textmeddelande under ett
vanligt samtal eller ett konferenssamtal. Du kan
sända meddelandet till den/de som du samtalar
med eller till någon annan.
3. Bläddra till den person som du vill skicka
meddelandet till och tryck på OK.
En markering visas framför den valda
personen. Upprepa detta förfarande vid
behov.
4. När du har valt mottagare trycker du på den
programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Skriv. Tryck sedan på OK.
5. Skriv meddelandet och tryck sedan på den
programstyrda knappen Val och välj
alternativet Sänd. Tryck sedan på OK.
Mer information om hur du skriver in text
finns på sid 33.
6. Mata in ev. andra nummer som du vill skicka
meddelandet till.
Om du vill lägga till fler nummer, trycker du
på nedknappen och matar in ett nummer.
Upprepa vid behov.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
7. När du har angett telefonnumret trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd. Tryck sedan på OK.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Sänd SMS och tryck sedan på OK.
För mer information om SMS-funktionen, se
sid 65.
En lista över alla deltagare visas.
28
Z105-Swedish.book Page 29 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Samtalsfunktioner
Skriva ett memo
Stänga av mikrofonen
Du kan skriva ett memo under ett vanligt samtal
eller ett konferenssamtal.
Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt,
så att personen du talar med inte kan höra dig.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Memo och tryck sedan på OK.
Exempel: Du vill säga något till någon annan i
rummet, men vill inte att den du talar
med i telefon ska höra dig.
Stänga av mikrofonen tillfälligt:
3. Skriv in memot. Använd nedknappen för att
flytta till datumfältet och skriv sedan in
datumet.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
4. När du är klar med memot trycker du på den
programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Spara eller trycker på OK.
Ikonen för mikrofon av ( ) visas i displayen och
din samtalspartner kan inte längre höra dig.
Eller
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Mikrofon av och tryck sedan på OK.
Slå på mikrofonen igen:
1. Skriv in siffror.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Mikrofon på och tryck sedan på OK.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Spara till memo och tryck sedan på OK.
Ikonen för mikrofon av försvinner.
Mer information om hur du skriver in text finns
på sid 33.
29
Z105-Swedish.book Page 30 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Samtalsfunktioner
Stänga av/på knapptoner
Det går att stänga av knapptonerna. Om
alternativet Knapptoner av har valts hörs inga
knappljud och du slipper därför irriterande toner
om du trycker på knapparna under samtal.
Sända DTMF-toner
Du kan skicka ett nummer till din samtalspartner
under ett samtal. Numret som skickas visas i
teckenfönstret på den andra personens telefon.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Sänd DTMF och tryck sedan på OK.
3. Mata in numret du vill skicka och tryck på den
programstyrda knappen Sänd.
Använda videosamtalsfunktioner
Om du befinner dig i ett 3G (UMTS)-nät, kan du
ringa eller besvara videosamtal med telefonen.
På så sätt kan du se den andra personen på
skärmen under samtalet. Den andra personens
telefon måste ha stöd för videosamtal.
Anmärkning: Om den andra personen inte startar
kameran, kan du inte se honom eller henne. Endast
röstkommunikation är möjlig.
Ringa ett videosamtal
1. I viloläge: Mata in det telefonnummer som du
vill ringa upp. Du kan även använda
telefonnumren i samtalslistorna.
Eller
Aktivera kameran på telefonen genom att
trycka på upp knappen.
2. Tryck på den programstyrda knappen
V-samtal.
När samtalet har kopplats upp visas den
andra personen på skärmen.
30
Z105-Swedish.book Page 31 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Samtalsfunktioner
3. Använd den programstyrda knappen Visa mig
om du vill se bilden av dig själv så som den
andra personen ser dig.
4. Använd den programstyrda knappen Val om
du vill stänga av Röst, Kamera (Video),
Röst&Video och Knapptoner.
Anmärkning: Videosamtal är en särskild funktion i
3G-nätet (UMTS). Du kan koppla upp och ta emot
) visas.
videosamtal när 3G-ikonen (
Ta emot ett videosamtal
Du kan ta emot ett videosamtal på samma sätt
som när du besvarar ett vanligt samtal. Den enda
skillnaden är att du kan se din samtalspartner på
skärmen.
Se sid 23 för information om hur du besvarar ett
samtal.
Ändra visningsalternativ
Du kan ändra skärmläge för videosamtal till PIP
((Picture-in-Picture). I PIP-läge delas
teckenfönstret upp i en huvudram och en
underram, där du kan se dig själv och din
samtalspartner.
För att ändra skärmläge trycker du på den
programstyrda knappen Se tills du ser önskad
status. Välj mellan följande lägen:
• Visa endast din samtalspartner i huvudramen.
• Visa endast dig själv i huvudramen.
• Visa din samtalspartner i huvudramen och dig
själv i underramen.
• Visa dig själv i huvudramen och din
samtalspartner i underramen.
Använda alternativ för videosamtal
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
visa listan med alternativ.
Välj mellan följande alternativ:
Röst av: Stänga av ljudet. Din samtalspartner
kan se dig, men inte höra dig.
31
Z105-Swedish.book Page 32 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Samtalsfunktioner
Kamera av: Stänga av kameran. Din
samtalspartner kan höra dig, men inte se dig.
Använda portabel handsfree
Stäng av alla: Stänga av ljudet och kameran.
Din samtalspartner kan varken höra eller se dig.
Med portabel handsfree kan du besvara samtal
utan att hålla i telefonen.
Knapptoner av: Stänga av knapptoner.
När du ansluter den portabla handsfree-enheten
till uttaget på telefonens vänstra sida fungerar
knapparna på följande sätt:
Vänd bild: Vända bilden i teckenfönstret
uppochned.
Kvalitetskontroll: Ställa in kvaliteten mellan
Normal, Bra kvalitet och God rörlighet. Bra
kvalitet ger ökad bildkvalitet och God rörlighet
ökat antal bilder per sekund.
Visa (Dölj) ljusstyrka: Visa eller göm
kontrolfältet för ljusstyrkan.
Effekter: Ändra bildens färgton. Sepia, Mono,
Natt och Normal kan väljas.
Visa (Göm) information: Visa eller dölja
informationsfältet på skärmen som innehåller
information om Samtals-ID, samtalstid och om
mikrofonen är avstängd. Det här alternativet är
förinställt som gömt varför Visa information
visas om du inte ändrar inställningen.
Avsluta samtal: Avsluta ett videosamtal.
32
För att...
Tryck på...
ringa upp det
senaste samtalet
igen
knappen två gånger i
viloläget.
besvara ett samtal
och håll knappen
nedtryckt när du tar
emot samtalet.
avsluta ett samtal
och håll knappen
nedtryckt när du har
avslutat samtalet.
Z105-Swedish.book Page 33 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Skriva in text
Du kan behöva skriva in text, t.ex. när du sparar
ett namn i telefonboken, skapar en personlig
hälsning eller schemalägger händelser i
kalendern.
Telefonen har följande textinmatningslägen:
• Sifferläge
I detta läge skriver du in siffror.
• Symbolläge
I detta läge skriver du in specialtecken, t.ex.
skiljetecken.
• T9-läge*
I det här läget skriver du ord med endast en
knapptryckning per bokstav. Varje knapp på
knappsatsen har fler än en bokstav. När du
t.ex. trycker på 5 en gång kan J, K eller L
visas. I T9-läge jämförs knapptryckningarna
automatiskt mot en intern ordbok för att
bestämma rätt ord. Det behövs därför
betydligt färre knapptryckningar än i vanligt
ABC-läge.
Ändra textinmatningsläge
När du är i ett fält där det går att skriva in tecken
visas textinmatningslägets indikator i
teckenfönstrets nedre del.
Exempel: När du skriver ett memo visas följande
skärm:
• ABC-läge
I detta läge skriver du in bokstäver genom att
trycka en, två, tre eller fyra gånger på en
knapp tills rätt bokstav visas.
* T9 är ett registrerat varumärke som tillhör Tegic
Communications, Inc. och är licensierat i USA under
patentnummer 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.
Indikator för
textinmatningsläget
33
Z105-Swedish.book Page 34 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Skriva in text
För att välja...
T9-läge
Tryck på den högra
programstyrda knappen
tills
visas. Se sid 34.
Bokstaven efter T9 indikerar
vilket språk du använder.
ABC-läge
visas. Se sid 36.
sifferläge
visas. Se sid 37.
symbolläge
visas. Se sid 37.
Genvägar till textinmatningslägena
För att växla mellan
Tryck och håll ned
sifferläge och
föregående läge
knappen
.
symbolläge och
föregående läge
knappen
.
Använda T9-läge
Skriva ett ord i T9-läge:
1. Börja skriva in ordet genom att trycka på
knapparna 2 till 9. Tryck bara en gång på
varje knapp per bokstav.
Exempel: Om du vill skriva in "hej" i T9-läge
trycker du på knapparna 4, 3 och
5.
Ordet du skriver visas i teckenfönstret. Det
kan ändras för varje knapp du trycker på.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort
något.
3. Om ordet är rätt börjar du skriva nästa ord. I
annat fall trycker du på 0 för att visa
alternativa ordval för de knappar du har
tryckt på.
Exempel: Orden "ge" och "id" skrivs båda
genom att man trycker på
knapparna 4 och 3. Telefonen visar
det vanligaste ordet först.
4. Tryck på knappen
34
för att skriva blanksteg.
Z105-Swedish.book Page 35 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Skriva in text
5. Fortsätta att skriva in ord i T9-läge:
Växla mellan versaler/gemener
Om Stava visas ovanför den vänstra
programstyrda knappen medan du skriver text,
finns ordet inte i T9-ordlistan. Om du vill skriva
ord som inte finns i T9-ordboken, ändrar du
textinmatningsläge till ABC-läge eller gör på
följande sätt:
För att skriva nästa bokstav med versal/gemen
trycker du på knappen . Du kan välja mellan
följande alternativ:
1. Tryck på den programstyrda knappen Stava.
2. Skriv in det ord du vill använda i ABC-läge (se
sid 36) och tryck på den programstyrda
knappen Lägg t.
Ordet sparas i T9-ordlistan och infogas i
inmatningsfältet.
3. Fortsätt att skriva in ord i T9-läge.
Smarta skiljetecken
Om du vill skriva punkt, bindestreck eller
apostrof trycker du på knappen 1. I T9-läget
används grammatiska regler för att
interpunktionen ska bli rätt.
• Iniversal (
• Skiftlås (
• Gemener (
)
)
)
Bläddra
För att flytta markören till vänster eller höger i
texten trycker du på vänster- eller
högerknappen.
Ta bort bokstäver eller ord
Tryck på knappen C för att ta bort bokstäver.
Tryck på knappen C och håll den nedtryckt för att
tömma teckenfönstret.
Anmärkning: Om det inte finns några bokstäver när
du trycker på knappen C återgår du till föregående
fönster.
35
Z105-Swedish.book Page 36 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Skriva in text
Använda ABC-läge
I nedanstående tabell visas alla tecken som finns
tillgängliga.
När du skriver text i ABC-läge trycker du på
knappen med den önskade bokstaven:
- En gång för den första bokstaven
- Två gånger för den andra bokstaven
- osv.
Exempel: För att skriva bokstaven "c" trycker du
snabbt tre gånger på knappen 2. För
att skriva bokstaven "k" trycker du på
knappen 5 två gånger. Därför kallas
den här metoden för "multi-tap
typing".
Markören flyttas åt höger när du trycker på en
annan knapp. Om du ska skriva in samma
bokstav två gånger (eller en annan bokstav på
samma knapp), väntar du några sekunder tills
markören automatiskt flyttas åt höger. Du kan
också trycka på högerknappen. Skriv sedan
nästa bokstav.
36
Anmärkning: När du skriver ett textmeddelande
och väljer alternativet GSM-alfabet i
Teckenstöd (se sid 81) blir nedanstående tecken
tillgängliga:
Z105-Swedish.book Page 37 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Skriva in text
Växla mellan versaler/gemener
Använda sifferläget
För att skriva nästa bokstav med versal/gemen
trycker du på knappen . Du kan välja mellan
följande alternativ:
I sifferläge matar du in siffror. Tryck på
knapparna som motsvarar önskade siffror.
• Iniversal (
• Skiftlås (
)
Använda symbolläget
)
• Gemener (
)
Infoga blanksteg
Tryck på knappen
mellan orden.
för att infoga ett blanksteg
Du kan infoga symboler i ett textmeddelande.
Det textmeddelande som du har skrivit visas i
inmatningsfältet för symboler. Flytta markören
till den position där du vill infoga en symbol med
hjälp av vänster- eller högerknappen.
Bläddra
För att flytta markören till vänster eller höger i
texten trycker du på vänster- eller
högerknappen.
Ta bort bokstäver eller ord
Tryck på knappen C för att ta bort bokstäver.
Tryck på knappen C och håll den nedtryckt för att
tömma teckenfönstret.
Anmärkning: Om det inte finns några bokstäver när
du trycker på knappen C återgår du till föregående
fönster.
37
Z105-Swedish.book Page 38 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Skriva in text
För att...
Tryck på...
visa fler symboler
upp- eller nedknappen.
välja en symbol
motsvarande sifferknapp.
Den valda symbolen visas
i inmatningsfältet.
radera en symbol
från
inmatningsfältet
knappen C.
infoga det
knappen OK eller den
högra programstyrda
redigerade
knappen.
meddelandet i
symbolinmatningsfä
ltet i texten
38
Z105-Swedish.book Page 39 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Använda menyfunktionerna
Telefonen har ett antal olika funktioner som gör
att du kan anpassa den efter dina önskemål.
Funktionerna är indelade i menyer och
undermenyer.
4. För att...
Tryck på...
bläddra bland
menyerna
upp- eller
nedknappen.
Du bläddrar bland menyerna och undermenyerna
med hjälp av bläddringsknapparna eller
genvägarna.
bekräfta den
önskade inställningen
den programstyrda
knappen Välj eller
Spara eller
knappen OK.
Bläddra fram en menyfunktion
återgå till
föregående menynivå
den programstyrda
knappen Tillb..
1. I viloläge: Tryck på den programstyrda
knappen OK för att öppna menyläget.
lämna menyn, utan att
ändra
inställningarna
eller den
programstyrda
knappen Tillb. (om
tillgänglig).
2. Bläddra med bläddringsknapparna för att
komma till önskad programmeny. Tryck på
OK för att öppna menyn.
3. Om menyn innehåller undermenyer, kan du
komma åt dem genom att bläddra med uppoch nedknappen och sedan trycka på den
programstyrda knappen Välj.
Upprepa, om menyn som du har valt
innehåller ytterligare alternativ.
39
Z105-Swedish.book Page 40 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Använda menyfunktionerna
Exempel: Ändra språk för teckenfönstret
1. När viloskärmen visas: Tryck på den
programstyrda knappen OK för att öppna
menyläget.
3. För att öppna menyn Telefon trycker du på
den programstyrda knappen Välj eller OK.
Startskärmen för menyn Meddelanden öppnas.
4. Bläddra mellan undermenyerna genom att
trycka på upp- eller nedknappen och tryck
sedan på den programstyrda knappen
Välj eller knappen OK för att välja rätt språk.
2. Bläddra mellan menyerna genom att trycka på
bläddringsknapparna tills du kommer till menyn
Inställningar. För att öppna menyn
Inställningar trycker du på OK.
40
Z105-Swedish.book Page 41 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Använda menyfunktionerna
5. Tryck på OK när Skärmtext är markerat.
Genvägar till menyfunktioner
Du kan komma åt vissa menyer, undermenyer
och alternativ snabbt genom att använda
genvägar. Tryck på den programstyrda knappen
Meny och skriv in numret.
Anmärkning: Vilket nummer som hör till respektive
6. Bläddra i listan med språk genom att trycka
på upp- eller nedknappen tills det önskade
språket markeras. Tryck på den
programstyrda knappen Välj eller OK.
menyalternativ visas i listan på nästa sida. Numren
kanske inte motsvarar menynumren på telefonen. Det
beror på vilka tjänster som stöds av SIM-kortet.
Exempel: Visa menyalternativet Språk.
1. Tryck på OK.
2. Tryck
för Inställningar.
3. Tryck
för Telefon.
4. Tryck
för Språk.
7. Tryck på den programstyrda knappen Spara
om du vill spara inställningen i skärmen
Språk. I annat fall trycker du på den
programstyrda knappen Tillb..
8. Tryck på
för att avsluta menyn.
41
Z105-Swedish.book Page 42 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Använda menyfunktionerna
Lista över menyfunktioner
Följande instruktioner visar den tillgängliga
menystrukturen och indikerar
• numret som tillhör alternativet.
• sidan där du kan hitta en beskrivning av
funktionen.
1. Samtalslista
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
(se sid 44)
Missade samtal
Ringda samtal
Mottagna samtal
Alla samtal
Datasamtal
Samtalskostnad
Samtalstid
2. Vodafone live!
3. Natta & nöje
4. Profiler
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
42
(se sid 47)
(se sid 52)
(se sid 63)
5. Meddelanden
(se sid 65)
5.1 Skapa
5.1.1 MMS
5.1.2 SMS
5.1.3 MMS filsändare
5.1.4 Vykort**
5.1.5 E-post
5.2 Inkorg
5.3 E-post
5.4 Messenger**
5.5 Album**
5.6 Utkorg
5.7 Utkast
5.8 Mallar
5.9 Radera alla
5.0 Inställningar
5.0.1 MMS
5.0.2 SMS
5.0.3 E-post
5.0.4 Röstbrevlåda
5.* Minnesstatus
6. Min telefon
(se sid 84)
Normal
Möte
Bil
Tyst
Utomhus
** Denna meny finns inte i alla länder.
Z105-Swedish.book Page 43 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Använda menyfunktionerna
7. Planering
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
(se sid 88)
Kalender
Dagens agenda
Möte
Årsdag
Att göra
Memo
Missat agendalarm
8. Telefonbok
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
(se sid 93)
Sök Kontakt
Lägg till kontakt
Grupper
Kortnummer
Mitt visitkort
Kopiera alla till telefon
Servicenummer***
Minnesstatus
9. Inställningar
9.1 Telefon
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
(se sid 100)
Kontrast
Bakgrundsljus
Nätindikator
Språk
Genvägar
Aktiv mapp
Svar valfri knappar
*** Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
9.2 Display
9.2.1 Välkomsttext
9.2.2 Bakgrundsbild
9.2.3 Färgtema
9.2.4 Yttreskärm
9.2.5 Huvudmenystil
9.3 Samtal
9.3.1 Samtals-ID
9.3.2 Vdarekoppling
9.3.3 Spärrar
9.3.4 Samtal väntar
9.3.5 Återuppringning
9.3.6 Sluten användargrupp
9.4 Videosamtal
9.5 Nätverk
9.5.1 Nätverksval
9.5.2 Nätverksläge
9.6 Anslutningar
9.7 Säkerhet
9.7.1 Telefonlås
9.7.2 SIM-lås
9.7.3 PIN lås
9.7.4 FDN-läge
9.7.5 Ändra telefonlösenord
9.7.6 Privatlås
9.7.7 Ändra PIN-kod
9.7.8 Ändra PIN2-kod
9.8 Datum & tid
9.9 Eget nummer
9.0 Minnesstatus
9.* Återställ grundinställningar
43
Z105-Swedish.book Page 44 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Samtalslista
På denna meny kan du kontrollera:
• missade, ringda, mottagna samtal eller alla
samtal
• samtalskostnaderna
• längden på de samtal som du har ringt eller
tagit emot
Anmärkning:
• Du kan visa listan med alla samtal genom att
trycka på knappen
i viloläget.
• Om du inte håller på med ett samtal, har
telefonens lucka stängd men använder
portabel handsfree, ser du samtalslistorna i
underliggande LCD när du trycker på knappen
på handsfree. Du kan också bläddra igenom
listan genom att trycka på volymknapparna på
telefonens vänstra sida.
44
Missade, Ringda, Mottagna eller
Alla samtal (Meny 1-1~4)
1. Tryck på vänster- eller högerknappen på
skärmen Samtalslista och bläddra till den typ
av samtal som du vill se.
Varje gång du trycker på knappen visas en
samtalslista. På varje lista visas de 20
senaste samtalen.
Om ett nummer har sparats bland dina
kontakter visas även tillhörande namn.
2. Bläddra till det samtal du vill se med uppeller nedknappen.
3. För att...
Tryck på...
ringa upp numret
knappen
återgå till viloläget
knappen
.
.
Z105-Swedish.book Page 45 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Samtalslista
Om du trycker på den programstyrda knappen
Val medan samtalslistan visas kan du välja
mellan följande alternativ:
• hämta MIDlets (Java-program som kan köras i
mobiltelefoner) och
Detaljer: Visa detaljerad information om
samtalet.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Spara kontakt i: Spara telefonnumret bland
dina kontakter.
Nollställ: Återställa det markerade
storleksräkneverket.
V-samtal: Ringa ett videosamtal.
Skicka meddelande: Skicka ett
textmeddelande, multimediameddelande eller ett
meddelande med en mediabilaga.
• använda telefonen som modem.
Nollställ alla: Återställa alla stoleksräkneverk.
Samtalskostnad
(Meny 1-6)
Radera: Ta bort samtalet.
Radera alla: Ta bort alla samtal i den aktuella
samtalslistan.
Datasamtal (Meny 1-5)
Du kan se storleken på alla skickade och
mottagna datasamtal. På menyn Datasamtal kan
du:
• skicka och ta emot mutlimediameddelanden,
• skicka och ta emot e-post,
• läsa WAP-sidor,
Med denna funktion kan du hålla kontroll över
samtalskostnaderna.
Anmärkningar:
• Funktionen visas endast om det stöds av ditt SIMkort.
• Funktionen är inte avsedd att användas för
faktureringsändamål.
• AOC-information (Advice Of Charge) kan visas kan
visas på begäran om det stöds av ditt SIM-kort
och nätverksoperatören.
1. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
bläddra till skärmen med samtalskostnader.
Totalkostnad, kostnadsbegränsningar och
valuta visas.
45
Z105-Swedish.book Page 46 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Samtalslista
2. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill välja något av följande alternativ
medan du kontrollerar samtalstiderna:
• Nollställ samtalskostnad: Återställa
kostnadsräkneverket. Ange först PIN2 (se
sid 119) och tryck sedan på den
programstyrda knappen OK.
• Ange maxkostnad: Ange den totala
kostnadsgränsen för dina samtal. Ange först
PIN2 (se sid 119) och tryck sedan på den
programstyrda knappen OK.
• Debiteringstariff: Ange valutan för
samtalskostnaden. Ange först PIN2 (se
sid 119) och tryck sedan på den
programstyrda knappen OK.
Samtalstid
(Meny 1-7)
1. Tryck på upp- eller nedknappen när du vill
bläddra igenom samtalstiderna för en
samtalstyp.
•
Totalt uppringda: Total tid för samtal
som du har ringt.
•
Totalt ingående: Total tid för samtalen
som du har tagit emot.
•
Totalt uppringda: Total tid för
videosamtal som du har ringt.
•
Totalt ingående: Total tid för
videosamtal som du har tagit emot.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill välja något av följande alternativ
medan du kontrollerar samtalstiderna:
• Nollställ: Nollställa samtalstiden.
• Nollställ alla: Nollställa alla samtalstider.
Anmärkning: Den faktiska tid som din operatör
fakturerar för samtalen kan variera beroende på
nätverksfunktioner, avrundningar och andra
faktorer.
46
Z105-Swedish.book Page 47 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Vodafone live!
Vodafone live! är Vodafones särskilda portal för
mobilt Internet med en ständigt växande värld
med nyheter, information, spel, filer som kan
hämtas och t o m video. Din Samsung Z105 är
redan förberedd för Vodafone live!. Med den
inbyggda WAP-läsaren (Wireless Application
Protocol) kan du besöka Vodafone live! och
trådlöst Internet med en snabb anslutning.
Använda Vodafone live!
Du kan hämta och spela den senaste musiken,
direktuppspelad video, polyfoniska ringsignaler
och spel för mobilen. Du kan skicka och ta emot
direktmeddelanden till och från vänner, få de
senaste nyheterna (med videoklipp) och
sportresultat. Besök din lokala Vodafonehemsida om du vill ha den allra senaste
informationen om Vodafone live!.
Starta Vodafone live!-läsaren
1. Öppna menyn Vodafone live!.
2. Du kopplas upp mot operatörens nät och
Vodafone live!-hemsidan öppnas.
3. Visa hela sidan genom att trycka på
navigeringsknapparna.
Avsluta Vodafone live!-läsaren
Du kan när som helst avsluta webbläsaren
genom att trycka på knappen
.
Varje gång du startar Vodafone live! visas ikonen
eller
så att du vet att du är ansluten till
trådlöst Internet. Du faktureras endast för den
datatrafik du använder, inte för hur länge du är
ansluten. Taxan varierar beroende på vilka
tjänster som ingår i ditt abonnemang.
47
Z105_Vodafone-01.FM Page 48 Thursday, April 22, 2004 10:35 AM
Vodafone live!
Navigera i WAP-läsaren
För att...
Tryck på...
bläddra igenom
objekten i läsaren
bläddringsknapparna.
bläddra en sida
uppåt eller nedåt
volymknapparna.
välja det markerade
objektet
knappen OK.
välja ett numrerat
objekt
motsvarande
sifferknapp.
När det behövs kan du skriva in bokstäver, siffror
och symboler på samma sätt som i telefonläget.
Mer information om hur du skriver in tecken finns
på sid 33.
Använda Browser-menyer
återgå till föregående den programstyrda
sida
knappen Tillb. eller på
den programstyrda
knappen Val och välj
Historik.
återgå till startsidan
Skriva in text i WAP-läsaren
den programstyrda
knappen Val och välj Gå
till hemsida.
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill välja något av följande alternativ medan
WAP-läsaren är aktiverad:
Gå till: Öppna hemsidan Vodafone live! när som
helst.
Ladda om sidan: Uppdatera informationen på
den aktuella sidan.
Gå till hemsida: Visa hemsidan igen.
Gå till URL: Används när du vill skriva in en
URL-adress manuellt för att öppna en sida på
Internet.
Spara bokm: Lägga till den aktuella sidan i din
lista med bokmärken.
Visa bokmärken: Visa listan med bokmärken.
48
Z105-Swedish.book Page 49 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Vodafone live!
Sänd URL: Skicka URL-adressen med
snabbmeddelande, multimediameddelande eller
e-post.
Spara bild: Spara en bild av den aktuella sidan.
Inställningar: Ändra inställningarna för
anslutning till trådlöst Internet. Mer information
finns på sid 51.
Tom cache: Ta bort all information som har
sparats i cache-minnet, dvs telefonens
temporära minne som används till att spara de
senast hämtade sidorna från Internet. När du har
hämtat konfidentiell information som kräver
lösenord, t ex från bankkontot, är det lämpligt
att tömma cache-minnet. När ett
varningsmeddelande visas trycker du på den
programstyrda knappen Ja för att radera
informationen.
Använda bokmärken
Bokmärken besparar dig tid genom att minska
antalet steg som behövs för att öppna en sida på
Internet. Du kan ange bokmärken för många
olika sidor för att de senare ska gå fortare att
öppna.
Ange bokmärke för en hemsida
1. Öppna sidan som du vill ange ett bokmärke
för och tryck på den programstyrda knappen
Val.
2. Bläddra till Spara bokm och tryck sedan på
knappen OK.
3. Ange en rubrik för bokmärket och tryck på
den programstyrda knappen Spara.
Koppla ned: Koppla ned anslutningen till nätet.
Historik: Visa tidigare besökta URL-adresser.
49
Z105-Swedish.book Page 50 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Vodafone live!
Öppna en Internet-sida med bokmärke
1. Tryck på den programstyrda knappen Länkar
på Vodafone live!-menyns startskärm.
ELLER
Tryck på den programstyrda knappen Val på
en sida på Internet. Bläddra till Visa
bokmärken och tryck sedan på knappen OK.
2. Bläddra till rätt bokmärke och tryck sedan på
knappen OK.
Använda alternativ för bokmärken
När listan med bokmärken visas trycker du på
den programstyrda knappen Val om du vill
använda följande alternativ:
Gå till hemsida: Visa hemsidan igen.
Gå till: Öppna motsvarande sida på Internet.
Redig. bokmärke: Ändra rubrik och/eller URLadress för det markerade bokmärket.
Spara bokm: Lägga till ett bokmärke.
50
Sänd URL: Skicka URL-adressen med
snabbmeddelande, multimediameddelande eller
e-post.
Radera: Ta bort det markerade bokmärket.
Radera alla: Ta bort alla bokmärken.
Inställningar: Ändra inställningarna för
anslutning till trådlöst Internet. Mer information
finns nedan.
Tom cache: Ta bort all information som har
sparats i cache-minnet, dvs telefonens
temporära minne som används till att spara de
senast hämtade sidorna från Internet. När du har
hämtat konfidentiell information som kräver
lösenord, t ex från bankkontot, är det lämpligt
att tömma cache-minnet. När ett
varningsmeddelande visas trycker du på den
programstyrda knappen Ja för att radera
informationen.
Z105-Swedish.book Page 51 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Vodafone live!
Inställningar för läsaren
Anmärkning: Inställningarna behöver inte
ändras annat än på operatörens uppmaning. Om
du ändrar dem utan operatörens anvisningar kan
det bli omöjligt att använda WAP-läsaren.
Om du vill redigera eller skapa en kopplingspunkt
väljer du inställning i steg 4 och trycker sedan på
den programstyrda knappen Val för att välja
följande alternativ.
Välj: Spara ändringarna.
Kontakta din operatör för mer information och
parametrar för respektive inställning.
Redigera/Ny: Redigera markerad Set eller
skapa en ny Set. Mer information finns på
“Anslutningar (Meny 9-6)” på sid 109.
Ändra inställningarna för WAP:
Radera: Ta bort markerad Set som inte används.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val på
en sida på Internet.
Byt namn: Ändra namnet på Set.
2. Bläddra till Inställningar och tryck sedan på
knappen OK.
3. Kpplingspunkterna visas.
Anmärkning: Vissa kopplingspunkter kan
inte ändras av nätverksoperatören.
4. Bläddra till den kopplingspunkt du vill
använda och tryck på OK för att byta ut den
nuvarande.
51
Z105-Swedish.book Page 52 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Nytta & nöje
Med menyn Nytta & nöje kan du använda
populära program och Java-applikationer som t
ex spel.
Använda Nytta & nöje
1. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
välja programmapp, Standard, Alarm eller
Spel & Mera.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
ett program.
3. Tryck på knappen OK när du vill starta
programmet.
Anmärkning: Världsur, Kalkylator och
Omvandlare i mappen Standard samt
programmet Alarm beskrivs på sidorna med
motsvarande program. Se sid 60 respektive
sid 61.
52
SIM-program
På den här menyn kan du använda flera program
som finns på SIM-kortet som standard.
Kamera/Videoinspelning
Med telefonens inbyggda kameramodul kan du ta
bilder eller spela in videosekvenser i din
omgivning. Du kan också skicka bilderna i
multimediameddelanden.
När kameran är på kan du koppla upp för ett
videosamtal. Mer information om videosamtal
finns på sid 30.
Z105-Swedish.book Page 53 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Nytta & nöje
Ta bilder
4. Bilden sparas automatiskt och sedan
1. Starta kameran genom att trycka på uppknappen i viloläget.
Den bild du kommer att ta visas i
teckenfönstret.
2. Rikta kameran mot objektet
om det behövs.
vinkla kameran
Tryck på volymknapparna på vänster sida om
du vill rotera bilden. Uppknappen vänder
bilden uppochned medan nedknappen
spegelvänder bilden.
3. Tryck på OK. Eller, tryck på den
programstyrda knappen Val och sedan på
knappen OK när Ta bild markerats och du vill
ta bilden.
För att...
Tryck på...
använda alternativen den programstyrda
knappen Val.
Se nedan för mer
information om
alternativen.
ta bort bildfilen
den programstyrda
knappen Radera.
återgå till läget Ta
bild
knappen OK.
stänga av kameran
och återgå till
viloläget
knappen
.
Bilden sparas
automatiskt.
När du trycker på den programstyrda knappen
Val i steg 4 visas följande alternativ:
Kamerasökare: Växla skärm till läget Ta bild så
att du kan ta ytterligare bilder.
Sänd:
• Som MMS: Skicka ett multimediameddelande
med den tagna bilden. Mer information om hur
du skickar multimediameddelanden finns på
sid 65.
53
Z105-Swedish.book Page 54 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Nytta & nöje
• Som vykort: Skicka ett MMS-vykort med den
tagna bilden. Detta alternativ finns inte i alla
länder.
• Som e-post: Skicka ett e-postmeddelande
med den tagna bilden.
• Som MMS filsändare: Skicka ett meddelande
med den tagna bilden som bilaga.
Flytta till Album: Flytta den tagna bilden till
albumet. Detta alternativ finns inte i alla länder.
Mer information finns på sid 76.
Använd som bakgrundsbild: Använda den
tagna bilden som bakgrundsbild.
Använd i telefonbok: Lägga till en bild som
visas som inkommande-ID vid samtal från den
kontakten.
Mina foto: Flytta till mappen Foto i Min telefon
Du kan granska den tagna bilden i mappen Foto.
Mer information finns i sid 85.
Byt namn: Byta namn på bildfilen. Mer
information om hur du skriver in tecken finns på
sid 33.
Alternativ i kameraläget
Tryck på den programstyrda knappen Val i
kameraläget:
Ta bild: Ta en bild.
Spela in video: Ställa in läget för inspelning av
video.
Mina foto: Flytta till mappen Foto i Min
telefon.
Serie: Ta en bildserie (3 - 10 bilder).
Vänd bild: Välj Upp-ner om du vill vända bilden
horisontellt och Vänster-höger om du vill vända
den vertikalt.
Självutlösare: Ange att telefonen ska ta en bild
vid en förinställd tid. När du har angett tiden
visas timer-ikonen nederst i teckenfönstret. Efter
att du har tryckt på knappen OK tas bilden vid
den förinställda tidpunkten.
Effekter: Ändra bildens färgton. Välj mellan
alternativen Sepia, Mono, Natt och Normal.
Ljusstyrka: Ställa in bildens ljusstyrka.
54
Z105-Swedish.book Page 55 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Nytta & nöje
Kamerainställningar: Ange ett standardnamn
för dina inställningar och ändra kvalitet mellan
Låg, Normal, Fin och Superfin. Du kan också
välja Spara minne. Spara minne ger en lägre
bildkvalitet men använder mindre
minnesutrymme.
Spela in video
Du kan använda telefonen som videokamera och
spela in det som visas på kameraskärmen för att
sedan spara det som en videofil.
1. Starta kameran genom att trycka på uppknappen.
2. I kameraläget trycker du på den
programstyrda knappen Val och väljer sedan
Spela in video.
5. Medan videon spelas in
För att...
Tryck på...
pausa inspelningen
den programstyrda
knappen Paus.
återuppta en
inspelning som
pausats
den programstyrda
knappen Spela in.
stoppa inspelningen
den programstyrda
knappen Stopp.
Videosekvensen
sparas automatiskt i
mappen Videor.
använda alternativen den programstyrda
knappen Val. Se
nedan för mer
information om
alternativen.
Du kan se det som kommer att spelas in i
teckenfönstret.
ta bort videofilen
den programstyrda
knappen Radera.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val.
Markera Spela in med upp- eller nedknappen
och tryck sedan på knappen OK.
återgå till
inspelningsläget
knappen OK.
stänga av kameran
och återgå till
viloläget
knappen
4. Telefonen börjar spela in. Du kan ställa in
inspelningstiden på högst 30 sekunder.
.
55
Z105-Swedish.book Page 56 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Nytta & nöje
6. När inspelningstiden tar slut sparar telefonen
videon automatiskt i mappen Videor under
Min telefon. Mer information finns på sid 86.
När du trycker på den programstyrda knappen
Val i steg 4 och 5 visas följande alternativ:
Kamerasökare: Växla skärm till sökarläget så
att du kan spela in fler videosekvenser.
Spela fil: Öppna en fil i mappen Videor under
Min telefon.
Sänd
• Som MMS: Bifoga videon till ett
multimediameddelande. Mer information om
hur du skickar multimediameddelanden finns
på sid 65.
• Som e-post: Bifoga videon till ett epostmeddelande.
• Som MMS filsändare: Skicka ett meddelande
med den inspelade videon som bilaga.
Flytta till Album: Flytta den inspelade videon
till albumet. Detta alternativ finns inte i alla
länder. Mer information finns på sid 76.
Mina videor: Öppna sparade videofiler.
Byt namn: Byta namn på bildfilen.
56
Alternativ i videoläget
Tryck på den programstyrda knappen Val i
videoläget:
Spela in: Spela in en video.
Ta bild: Återgå till kameraläget.
Mina videor: Öppna sparade videofiler.
Vänd bild: Välj Upp-ner om du vill vända bilden
horisontellt och Vänster-höger om du vill vända
den vertikalt.
Ljusstyrka: Ställa in videons ljusstyrka.
Videoinställningar: Ge dina inställningar ett
valfritt standardnamn eller ändra kvalitet mellan
Mycket låg, Normal, Hög och Mycket hög. Du
kan också ange inspelningstid. Om du har valt
alternativet För meddelande i rutan
Inspelningstid kan du skicka stora videofiler
med den förinställda kvaliteten Normal.
Z105-Swedish.book Page 57 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Nytta & nöje
Mediaspelare
Med Mediaspelare spelar du upp ljud- och
videofiler som du har hämtat till din telefon eller
direkt när du hämtar dem. Du kan lyssna på
musik och se på film med mediaspelaren.
Spela upp en fil med mediaspelaren
1. Tryck på den programstyrda knappen Val på
mediaspelarens skärm.
2. Bläddra till Mina videor och tryck sedan på
knappen OK.
Använd den när:
De filer som finns tillgängliga i mediaspelaren
visas i teckenfönstret.
• du vill se en mediafil på menyn Min telefon.
• du vill spela upp ett ljud eller en video i WAPläsaren.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att
markera den fil som ska spelas upp och tryck
sedan på knappen OK eller den
programstyrda knappen Välj.
Den markerade ljud- eller videofilen spelas
upp med mediaspelaren.
4.
För att...
Tryck på...
pausa
knappen OK.
återuppta
uppspelningen
knappen OK en gång
till.
stoppa uppspelningen den programstyrda
knappen Stopp.
ställa in volymen
volymknapparna.
avsluta
mediaspelaren
den programstyrda
knappen Tillb..
57
Z105-Swedish.book Page 58 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Nytta & nöje
När kontrollfältet visas trycker du på vänstereller högerknappen för att markera en kontroll.
Använd den markerade kontrollen genom att
trycka på knappen OK.
: Spela upp eller återuppta uppspelningen
(om du gjort paus).
: Stoppa uppspelningen.
: Göra en paus i uppspelningen.
: Snabbspola bakåt medan OK hålls
nedtryckt. Spela upp när OK släpps.
: Snabbspola framåt medan OK hålls
nedtryckt. Spela upp när OK släpps.
Om du trycker på den programstyrda knappen
Val medan en fil spelas upp visas följande
alternativ:
Spela: Återuppta uppspelningen.
Stopp: Stoppa uppspelningen.
Paus: Pausa uppspelningen.
Öppna spellista: Öppna en annan fil eller skapa
en lista med de filer som ska spelas upp.
Mina videor: Öppna sparade videor.
58
Dölj/Visa kontroll: Dölj eller visa kontrollfältet
i mediaspelaren.
Spelarinställningar: Ändra inställningar för
mediaspelaren. Mer information finns nedan i
“Inställningar för mediaspelaren”.
Inställningar: Ange nätverksadressen till VODtjänsten (Video On Demand).
Inställningar för mediaspelaren
Du kan ange ett flertal inställningar för
uppspelning av ljud- och videofiler med
mediaspelaren.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val på
mediaspelarens skärm.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra till Spelarinställningar och tryck
sedan på knappen OK.
3. Tryck på upp- eller nedknappen när du vill
bläddra igenom alternativen. Välja lämplig
inställning med vänster- och högerknapparna.
• Upprepa: Ange om mediaspelaren ska
spela upp alla filerna eller endast en fil. Välj
Ingen om filen ska spelas upp endast en
gång.
Z105_Vodafone-01.FM Page 59 Friday, April 2, 2004 2:59 PM
Nytta & nöje
• Spelordning: Ange ordningen för
uppspelningen till Slumpmässig eller
Normal.
• Volym: Ställa in volymen. Alternativet kan
endast väljas när det finns en öppen fil.
• Dölj kontroll: Dölja kontrollfältet i
mediaspelaren. Markera alternativet med en
bock och tryck OK. Avmarkera alternativet
när du vill visa kontrollfältet igen genom att
trycka på OK.
Ställ in volymen med upp- och nedknapparna.
Tryck på vänster- eller högerknappen för att
markera en kontroll. Använd den markerade
kontrollen genom att trycka på knappen OK.
: Starta eller pausa inspelningen.
: Göra en paus i inspelningen.
: Stoppa inspelningen och spara den.
: Spela upp filen.
: Spola bakåt i filen.
Röstmemo
Du kan spela in ljudfiler eller lyssna på redan
inspelade ljudfiler.
: Spola framåt i filen.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Spela in: Starta inspelningen.
Mina inspelningar: Öppna en ljudfil.
Sänd: Skicka en ljudfil som ett multimedia- eller
e-postmeddelande. Mer information om hur du
skickar meddelanden finns på sid 65.
Inspelningningsinst.: Ange namnet på
inspelningsfilen och maximal inspelningslängd.
59
Z105-Swedish.book Page 60 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Nytta & nöje
Världstid
Kalkylator
Du kan kontrollera tidsskillnaden mellan den
egna staden och en annan stad.
Du kan använda telefonen som en räknare med
14 siffror. Kalkylatorn kan användas till de
matematiska basfunktionerna: addition,
subtraktion, multiplikation och division.
1. Välj en stad som har samma tidzon som du
genom att trycka på vänster- eller
högerknappen.
Skärmen visar aktuell tid och datum för olika
städer i samma tidszon.
2. Tryck på nedknappen om du vill välja en
annan stad och vänster- eller högerknappen
för att välja den tillhörande tidszonen.
1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.
Tryck på knappen
för att skriva
decimaltecken. Du kan ange ett negativt tal
genom att trycka på den vänstra
bläddringsknappen.
2. Tryck på lämplig bläddringsknapp för
beräkningen.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
använda följande alternativ:
3. Skriv in det andra talet.
Spara: Spara inställningen.
4. Tryck på knappen OK när du vill se resultatet.
Sommartid: Ställa in sommartid.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Senaste beräkningen: Visa det senaste
beräkningsresultatet.
Spara i minne: Spara aktuellt tal eller resultat i
minnet.
Hämta minne: Återkalla ett sparat tal.
Radera minne: Radera minnet.
60
Z105-Swedish.book Page 61 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Nytta & nöje
Omvandlare
Ändra valutakurser:
Du kan omvandla en typ av enhet till en annan.
1. Tryck på vänster- eller högerknappen och
markera basvalutan.
Bläddra till den typ av omvandling du vill göra:
Valuta, Längd, Vikt, Volym, Area eller
Temperatur. Tryck på OK.
2. Bläddra till den andra valutan med upp- och
nedknapparna och redigera kursen.
1. Tryck på vänster- eller högerknappen och
markera den enhet som ska omvandlas.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj alternativet Spara när du vill spara
kurserna.
2. När du har angett värdet som ska omvandlas
kan du se motsvarande värde för respektive
enhet.
Anmärkning: Du skriver in decimaltecken (.)
genom att trycka på . Du kan också ange
(-) genom att trycka på knappen
för
Temperatur.
Välj alternativet Rensa alla om du vill rensa
alla kurser.
Öppna föregående skärm genom att trycka på
den programstyrda knappen Tillb..
Tryck på den programstyrda knappen Val på
omvandlingsskärmen för att välja följande
alternativ:
Rensa: Rensa aktuella värden.
Omvandla: Byt riktning för omvandlingen.
Valutakurser: Ange valutakurser.
61
Z105-Swedish.book Page 62 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Nytta & nöje
Alarm
Anmärkning: När läget Diskret är aktiverat hörs
endast signalen när larmet är inställt på Väckning.
Du kan ange larm som ringer vid särskilda
tillfällen.
Deaktivera larmet:
Ställa in larmet:
1. Ange typ av larm: Endast en gång, En gång
om dagen eller Väckning.
1. Ange typ av larm: Endast en gång, En gång
om dagen eller Väckning.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen och
ange Av.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen och
ange På.
Tryck på den programstyrda knappen Spara för
att spara inställningen.
3. Flytta till tidsfältet genom att trycka på
nedknappen och ange tidpunkten för larmet.
4. (Endast för Väckning) Flytta till
upprepningsfältet genom att trycka på
nedknappen och välj typ av upprepning:
Ingen, Varje dag, Utom helger eller Utom
söndagar.
5. Flytta till larmsignalfältet genom att trycka på
nedknappen. Tryck på OK och välj larmsignal.
6. Tryck på den programstyrda knappen Spara
för att spara inställningen.
62
Spel & Mera
På denna meny kan du spela spel som är
förinstallerade på din telefon. Du kan också
hämta nya spel som är kompatibla med din
telefon.
Z105-Swedish.book Page 63 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Profiler
I Profiler kan du ändra och anpassa
telefonsignalerna till olika händelser och
situationer. Det finns fem förinställda profiler:
Normal, Möte, Bil, Tyst och Utomhus. De går
att anpassa efter dina egna önskemål.
Byta profil
Välj profil genom att trycka på upp- eller
nedknappen på skärmen Profiler och sedan
trycka på knappen Aktivera.
Du kan även trycka på den programstyrda
knappen Aktivera på startskärmen på menyn
Profiler. Välj en profil och tryck sedan på OK.
Anmärkning: Du kan snabbt växla till Diskret läge
genom att hålla
nedtryckt (i viloläget). För att
växla tillbaka till föregående profil håller du
knappen
nedtryckt igen.
Anpassa profiler
1. När du vill ändra en profil bläddrar du till
profilen i profillistan med upp- eller
nedknappen och trycker sedan på knappen
OK. En lista med profilinställningar visas.
Tillgängliga inställningsalternativ varierar
beroende på vilken profil som valts.
2. Bläddra till den inställning du vill ändra med
upp- eller nedknappen. Ändra sedan
inställningen med höger- eller
vänsterknappen eller knappen OK.
Välj mellan följande alternativ:
• Larmtyp: Välja larmtyp för uppringaren.
Du kan välja antingen Melodi, Vibrat,
Tyst (End belysn) eller Vibrator därefter
melodi.
• Ringsignal för röstsamtal/videosamtal:
Välja en melodi eller ton som ska användas
när du väljer Melodi eller Vibrator
därefter melodi i alternativet Larmtyp.
Tryck på OK och välj ett ljud från listan med
varningssignaler.
63
Z105-Swedish.book Page 64 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Profiler
• Ringvolym: Ställa in volymen på
röstsamtal, videosamtal, rington och
varningston för meddelanden.
Anslutningston samtal: Ställa in telefonen
på att pipa när personen som du ringer till
svarar.
• Larmtyp meddelanden: Ställa in larmtyp
för meddelanden.
Avslutningston samtal: Ställa in telefonen
på att pipa vid avslutat samtal.
• Meddelandesignal: Välja den melodi eller
signal som ska användas när du väljer
Melodi eller Vibrator därefter melodi i
alternativet Larmtyp meddelanden.
Det sista alternativet i listan med signaler är
Specialsignal. Om du väljer Specialsignal
visas en lista med de signaler som du har
hämtat. Du kan välja en av dessa som
signal för Meddelandesignal.
• Repetition: Ange hur ofta du vill bli
informerad om nya meddelanden. Du kan
välja mellan En gång och Periodisk.
• Extratoner: Slå på/av ljudet för följande
varningssignaler.
Alla på: Aktivera alla toner.
64
Påslagningston: Ställa in telefonen på att
pipa när den är påslagen.
Effektljud: Ställa in telefonen på att pipa
när du öppnar en meny.
Mapp öppna/stäng: Ställa in telefonen på
att pipa när du öppnar eller stänger
telefonen.
Varningar vid uppringn: Ange att telefonen
ska uppmärksamma dig på samtal,
meddelanden eller larma under samtal.
Alla av: Stänga av alla toner.
Om du vill använda en varningssignal
markerar du den med en bock genom att
trycka på OK. Tryck på OK igen om du vill
ta bort bocken. Tryck på den programstyrda
knappen Klar för att spara inställningen.
Popup-varningar: Ange att telefonen ska
upplysa om status.
• Knapptoner: Välja det ljud som ska höras
när du trycker på en knapp.
Minutton: Ange om telefonen ska pipa en
gång per minut under utgående samtal för
att indikera hur länge samtalet pågått.
• Knapptonsvolym: Ändra volymen för
knapptonerna.
3. När du har ställt in alla alternativ trycker du
på den programstyrda knappen Spara.
Z105-Swedish.book Page 65 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
På den här menyn kan du skapa, skicka, läsa och
spara meddelanden för SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message Service) och
e-post.
SMS är en tjänst som du använder när du skickar
och tar emot textmeddelanden.
MMS är en meddelandetjänst som är mycket lik
SMS. Med MMS är det dock möjligt att skicka
mycket längre textmeddelanden än med SMS
och att bifoga bilder, grafik, röst- och
ljudmeddelanden samt videoklipp, i valfri
kombination som ett enda
multimediameddelande. Det går att skicka MMSmeddelanden till telefoner som är förberedda för
MMS samt till valfri e-postadress.
Du kan skicka ett foto, som du just har tagit,
som en vanligt vykort. Det är dock inte säkert att
denna tjänst stöds i alla Vodafone-nätverk.
Skapa
(Meny 5-1)
På den här menyn kan du skriva och skicka
textmeddelanden, multimediameddelanden och
e-post.
Anmärkning: Du kan också
trycka på den
programstyrda knappen
Skapa på Meddelandemenyns startskärm när du
vill skriva ett nytt
meddelande.
Skriva och sända
multimediameddelande
När du skickar ett MMS-meddelande med en bild,
en video, ljud eller text visas hela MMSmeddelandet på mottagarens skärm.
1. Välj MMS på skärmen Skapa.
2. Ange ämne i textfältet Ämne.
Om du vill använda ett förinställt meddelande
som sparats på menyn Textmallar trycker
du på den programstyrda knappen Val och
väljer alternativet Använd textmall.
65
Z105-Swedish.book Page 66 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
3. Om du vill bifoga en bild, video eller ljudfil
trycker du på navigeringsknappen för att
flytta till fältet Bild eller Video eller Ljud och
trycker sedan på OK. Markera filen i listan och
tryck på den programstyrda knappen Välj
eller på OK. Du kan också bifoga en bild som
du har tagit med din telefonkamera.
Om du vill byta ut en bifogad bild, video eller
ljudfil mot en annan måste du först radera
den fil som är bifogad för närvarande. Tryck
på Val och välj Ta bort bild/video/ljud.
Tryck på OK. Bifoga sedan den nya filen enligt
anvisningarna ovan.
Om du vill skicka den bifogade bilden eller
filen utan något vidhängande textmeddelande
trycker du sedan på OK. Fortsätt direkt till
steg 7 nedan.
66
Anmärkningar:
• När du lägger till en videofil i ett meddelande
kan du inte lägga till en ljudfil eller skriva ett
textmeddelande. Om du ändå vill lägga till
ljudfiler eller ett textmeddelanden kan du göra
det genom att lägga till ytterligare sidor i
meddelandet. Om du vill sända en större
videofil måste Inspelningstid anges för
alternativet För meddelande. Se sid 56.
• Maximala storleken för
multimediameddelanden kan variera mellan
olika länder.
4. Skriv in meddelandet i fältet Text.
5. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda olika meddelandealternativ
när du skriver meddelandet. Följande
alternativ finns tillgängliga:
• Förhandsgranska: Visa meddelandet så
som det kommer att se ut på mottagarens
telefon. Läs igenom hela meddelandet med
hjälp av upp- och nedknapparna.
Tryck på den programstyrda knappen
Stopp och på den programstyrda knappen
Val för att använda följande alternativ.
Spela: Spela upp förhandsgranskning.
Sänd: Skicka meddelandet.
Sidvaraktighet: Ange hur lång tid varje sida
i det mottagna meddelandet ska visas. Efter
den angivna tidsperioden visas nästa sida
automatiskt i teckenfönstret.
Redigera färg & teckensnitt: Ange Färg på
teckensnitt, Stil på teckensnitt och
Bakgrundsfärg genom att trycka på uppeller nedknappen.
• Inmatningsspråk: Välja det språk du vill
använda.
Z105-Swedish.book Page 67 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
• Använd textmall: Använda ett av de
förinställda meddelanden som finns sparade
på menyn Textmallar. Mer information
finns på sid 77.
• Ta bort bild/video/ljud/text: Ta bort
markerad bild, video, ljud eller text.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare på
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 76.
• Lägg till sida: Lägga till en ny sida.
• Radera sida: Ta bort den markerade sidan.
Alternativet är endast tillgängligt när det
finns flera sidor.
• Redigera sida: Du kan välja mellan
följande alternativ.
Sidvaraktighet: Ange hur lång tid varje sida
i det mottagna meddelandet ska visas. Efter
den angivna tidsperioden visas nästa sida
automatiskt i teckenfönstret.
Flytta sida framåt: Flytta den aktuella sidan
till nästa sida.
Flytta sida bakåt: Flytta den aktuella sidan
till föregående sida.
• Spara som mall: Spara meddelandet som
en mall. Du kan öppna det senare under
alternativet MMS-mallar. Se sid 77.
6. När du är klar med meddelandet trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd.
7. Ange mottagarens nummer i rutan Till..
Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda följande alternativ.
• Sänd: Skicka meddelandet. Se sid 65.
• Kontakter: Söka bland dina kontakter efter
ett nummer. Se sid 93.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare på
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 76.
• Inställningar: Ändra inställningar för hur
meddelandet sänds.
8. Om du vill sända meddelandet till flera
personer trycker du på nedknappen för att
flytta till nästa ruta Till..
Om du vill återgå till redigeringen trycker du
på knappen C i en tom Till-ruta.
9. När du har angett mottagare trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd för att skicka meddelandet.
67
Z105-Swedish.book Page 68 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
Skriva och sända snabbmeddelanden
1. Tryck på den programstyrda knappen Välj på
skärmen Skapa när SMS är markerat.
2. Skriv meddelandet.
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda olika meddelandealternativ
när du skriver meddelandet. Följande
alternativ finns tillgängliga:
• Använd textmall: Använda en av de
förinställda textmallar som finns sparade på
menyn Textmallar. Mer information finns
på sid 77.
• Inmatningsspråk: Ange det språk du vill
använda.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare på
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 76.
• Lägg till kontakt: Lägga till en post från
Kontakter i ditt meddelande.
68
4. När du har skrivit meddelandet trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd.
5. Ange mottagarens nummer i rutan Till..
Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda följande alternativ.
• Sänd: Skicka meddelandet. Se sid 65.
• Kontakter: Söka bland dina kontakter efter
ett nummer. Se sid 93.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare på
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 76.
• Sändinställningar: Ändra inställningar för
hur meddelandet sänds.
6. Om du vill sända meddelandet till flera
personer trycker du på nedknappen för att
flytta till nästa ruta Till..
Om du vill återgå till redigeringen trycker du
på knappen C i en tom Till-ruta.
7. När du har angett mottagare trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd för att skicka meddelandet.
Z105-Swedish.book Page 69 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
Skriva och skicka meddelanden med
andra mediabilagor
När du skickar ett meddelande med
mediabilaga(-or) bifogade tar mottagaren emot
meddelandet med en lista över de bifogade
filerna.
1. Välj MMS filsändare på skärmen Skapa och
tryck sedan på knappen OK.
2. Ange ett ämne för meddelandet.
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
7. När du är klar trycker du först på den
programstyrda knappen Val och sedan på OK
när Bifoga är markerat. Valet kan avbrytas
genom att välja Avmarkera alla.
8. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda olika meddelandealternativ
när du skriver meddelandet. Följande
alternativ finns tillgängliga:
• Använd textmall: Använda ett av de
förinställda meddelanden som sparats på
menyn Textmallar.
• Inmatningsspråk: Ange det språk du vill
använda.
3. Tryck på nedknappen och skriv meddelandets
innehåll.
• Ta bort alla bifogad(e) fil(er): Ta bort
alla markerade filer.
4. Tryck först på nedknappen om du vill bifoga
en mediafil och sedan på knappen OK.
Skärmen Min telefon öppnas.
• Bifoga fillista: Granska bifogade filer.
5. Markera mediafilen med hjälp av
bläddringsknapparna och tryck sedan på
knappen OK för att välja den. En markering
vid filnamnet visar att du har valt filen.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan senare öppna det på
menyn Utkast.
9. När du har skrivit meddelandet trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd.
6. Upprepa steg 5 om du vill lägga till fler filer.
Anmärkning: Maximala filstorleken kan
variera mellan olika länder.
69
Z105-Swedish.book Page 70 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
10.Ange mottagarens nummer i rutan Till..
Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda följande alternativ.
Skriva och sända vykort
• Sänd: Skicka meddelandet. Se sid 65.
Nu kan du skicka ett foto från din telefon i form
av ett riktigt vykort. Fotot skrivs ut på ett vykort
och skickas med post till valfri postadress.
• Kontakter: Söka bland dina kontakter efter
ett nummer. Se sid 93.
Anmärkning: Denna meny finns inte i alla
länder.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare på
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 76.
• Inställningar: Ändra inställningar för hur
meddelandet sänds.
11.Om du vill sända meddelandet till flera
personer trycker du på nedknappen för att
flytta till nästa ruta Till..
Om du vill återgå till redigeringen trycker du
på knappen C i en tom Till-ruta.
12.När du har angett mottagare trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd för att skicka meddelandet.
1. Tryck på den programstyrda knappen Välj på
skärmen Skapa när Vykort är markerat.
2. Tryck på knappen OK när fältet Meddelande
är markerat. Skriv ditt meddelande.
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda olika meddelandealternativ
när du skriver meddelandet. Följande
alternativ finns tillgängliga:
• OK: Spara hälsningen.
• Använd textmall: Användaen av de
förinställda textmallar som finns sparade på
menyn Textmallar. Mer information finns
på sid 77.
• Inmatningsspråk: Ange det språk du vill
använda.
70
Z105-Swedish.book Page 71 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
3. Om du vill bifoga en bildfil trycker du på
navigeringsknapparna för att flytta till fältet
Bild och trycker sedan på knappen OK.
Markera filen i listan och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
4. När du är klar med meddelandet trycker du
på den programstyrda knappen Val för att
använda följande alternativ.
• Sänd: Skicka meddelandet.
Ange information om mottagaren som t ex
namn, extra information, gatuadress,
postadress, postnummer och land.
Skriva och sända MMS-mallar
Anmärkning: Denna meny finns inte i alla
länder.
1. Tryck på den programstyrda knappen Välj på
skärmen Skapa när MMS-mallar är
markerat.
2. Välj en MMS-mall.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val för
att välja följande alternativ:
• Se: Visa den markerade MMS-mallen.
Om du vill återgå till redigeringen trycker du
på knappen C i en tom ruta.
• Sänd: Skicka den markerade MMS-mallen
som ett multimediameddelande. Se sid 71.
När du har angett mottagare trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd för att skicka
meddelandet.
• Redigera: Redigera den markerade MMSmallen på samma sätt som du redigerar
MMS-meddelanden.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare på
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 76.
• Radera: Ta bort den markerade MMSmallen.
Anmärkning: Den här tjänsten är inte tillgänglig
i alla Vodafone-nätverk.
71
Z105-Swedish.book Page 72 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
Skriva och sända e-post
1. Tryck på den programstyrda knappen Välj på
skärmen Skapa när E-post är markerat.
2. Ange ett ämne för meddelandet.
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
8. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda olika meddelandealternativ
när du skriver meddelandet. Följande
alternativ finns tillgängliga:
• Använd textmall: Använda en av de
förinställda textmallar som finns sparade på
menyn Textmallar. Mer information finns
på sid 77.
3. Tryck på nedknappen och skriv meddelandets
innehåll.
• Ta bort alla bifogad(e) fil(er): Ta bort
alla markerade bilagor.
4. Tryck först på nedknappen om du vill bifoga
en mediafil och sedan på knappen OK.
Skärmen Min telefon öppnas.
• Inmatningsspråk: Ange det språk du vill
använda.
5. Markera mediafilen med hjälp av
navigeringsknapparna och tryck sedan på
knappen OK för att välja den. En markering
vid filnamnet visar att du har valt filen.
6. Upprepa steg 5 om du vill lägga till fler filer.
Anmärkning: Maximala filstorleken kan
variera mellan olika länder.
7. När du är klar trycker du först på den
programstyrda knappen Val och sedan på OK
när Bifoga är markerat. Valet kan avbrytas
genom att välja Avmarkera alla.
72
• Bifoga fillista: Visa listan med bilagor.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan senare öppna det på
menyn Utkast.
9. När du är klar med ditt meddelande trycker
du på den programstyrda knappen Val och
väljer alternativet Sänd för att skicka det.
10.Ange mottagarens e-postadress i rutan Till..
Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda följande alternativ.
• Sänd: Skicka meddelandet. Se sid 65.
• Kontakter: Söka en e-postadress bland
dina kontakter. Se sid 93.
Z105-Swedish.book Page 73 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare på
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 76.
• Sändinställningar: Ändra inställningar för
hur meddelandet sänds.
11.Om du vill sända meddelandet till flera
personer trycker du på nedknappen för att
flytta till nästa ruta Till..
Om du vill återgå till redigeringen trycker du
på knappen C i en tom Till-ruta.
12.När du har angett mottagare trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd för att skicka meddelandet.
Inkorg
(Meny 5-2)
När du tar emot ett nytt meddelande visas
ikonen Nytt meddelande för aktuell typ av
meddelande.
•
: Textmeddelande
•
: SIM-textmeddelande
•
: MMS-meddelande
•
: Meddelande om mottaget MMS
•
: Röstmeddelande
•
: Informationsmeddelande om
nätverkskonfiguration. Mer information
om konfigurationsmeddelande finns på
sid 74.
När du har öppnat menyn Inkorg visas en lista
med mottagna meddelanden tillsammans med
information om meddelandets storlek,
avsändarens adress och ämnet för meddelandet.
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill använda något av följande alternativ. Olika
alternativ kan visas beroende på meddelandetyp:
Se: Visa meddelandet eller hämta MMSinformation om det är ett meddelande om MMS.
73
Z105-Swedish.book Page 74 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
Svara: Skicka ett svar till avsändaren (SMS eller
MMS).
Svara alla: Skicka ett svar till avsändaren och
andra mottagare (SMS eller MMS).
Vidarebefodra: Skicka meddelandet vidare till
andra personer.
Installera: Installera konfigurationsinställningar
för nätverket. Alternativet visas endast för
konfigurationsmeddelanden.
Avbryt hämtning: Avbryta hämtningen av ett
meddelande.
Radera: Ta bort meddelandet.
Radera alla: Ta bort alla meddelanden på
menyn Inkorg.
Detaljer: Visa detaljerad information om
meddelandet. Alternativet visas endast för MMSmeddelanden.
74
Konfigurationsmeddelanden
Ibland får du konfigurationsmeddelanden med
information om nätverksinställningar för MMS
eller WAP-läsaren från din server. När du öppnar
konfigurationsmeddelandet visas detaljerad
information.
När du trycker på OK eller den programstyrda
knappen Se visas en snabbmeny där du tillfrågas
om du vill använda inställningen i din telefon.
Tryck på den programstyrda knappen Ja om du
vill uppdatera telefonens nätverkskonfiguration.
Du kan kontrollera den nya inställningen på
inställningsmenyerna för MMS och WAP-läsaren.
Anmärkning: GSM-inställningar stöds ej.
Z105-Swedish.book Page 75 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
E-post (Meny 5-3)
När du får ett nytt e-postmeddelande visas
ikonen Nytt meddelande.
•
: E-postmeddelande
•
: E-postmeddelande
När du har öppnat menyn E-post visas en lista
med mottagna meddelanden tillsammans med
information om meddelandets storlek,
avsändarens adress och ämnet för meddelandet.
Bläddra till det meddelande du vill se och tryck
på knappen OK. Meddelandet visas.
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill använda något av följande alternativ. Olika
alternativ kan visas beroende på meddelandetyp:
Se: Visa e-postmeddelandet.
Svara: Skicka ett svar till avsändaren.
Svara alla: Skicka ett svar till avsändaren och
andra mottagare.
Radera: Ta bort e-postmeddelandet.
Radera alla: Ta bort alla e-postmeddelanden i
E-post.
Radera permanent: Ta bort e-postmeddelandet
från servern.
Detaljer: Visa detaljerad information om epostmeddelandet.
Messenger
(Meny 5-4)
Din telefon är redan förberedd för Messenger Vodafones tjänst för direktmeddelanden. Du kan
använda din telefon för att chatta med familj och
vänner. Välj menykommandot för Messenger när
du vill använda denna tjänst. Mer information om
Messenger finns på Vodafones hemsida. Du kan
också kontakta kundservice.
Anmärkning: Denna meny finns inte i alla
länder.
Vidarekoppla: Skicka e-postmeddelandet
vidare till andra personer.
Hämta: Ta emot nya e-postmeddelanden.
75
Z105-Swedish.book Page 76 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
Album (Meny 5-5)
Skicka igen: Skicka meddelandet igen om det
inte har kunnat levereras.
På den här menyn har du tillgång till albumsidan
och överförda mediafiler (t ex ljud och bilder)
samt multimediameddelanden som finns i säkert
förvar på nätet. Registrera dig på Vodafones
hemsida så får du ett gratis Album-konto. Mer
information om mediaalbum finns på Vodafones
hemsida. Du kan också kontakta kundservice.
Vidarebefodra: Skicka meddelandet vidare till
andra personer.
Anmärkning: Denna meny finns inte i alla
länder.
Utkorg
(Meny 5-6)
Avbryt sändning: Avbryta sändningen av
meddelandet.
Radera: Ta bort meddelandet.
Radera alla: Ta bort alla meddelanden på
menyn Utkorg.
Detaljer: Visa detaljerad information om
meddelandet. Alternativet visas endast för MMSoch e-postmeddelanden.
På den här menyn sparas meddelanden som du
har skickat.
Utkast
När du har öppnat menyn Utkorg visas en lista
med mottagna meddelanden tillsammans med
information om meddelandets ämne,
mottagarens adress och meddelandets storlek.
På den här menyn kan du läsa, redigera och
sända meddelanden som du har sparat som
utkast.
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill använda något av följande alternativ. Olika
alternativ kan visas beroende på meddelandetyp:
Se: Se meddelandet.
76
(Meny 5-7)
När du har öppnat menyn Utkast visas en lista
med sparade meddelanden tillsammans med
information om mottagarens adress,
meddelandets ämne, när du öppnade det och
meddelandets storlek.
Z105-Swedish.book Page 77 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
Bläddra till det meddelande du vill se och tryck
på knappen OK. Meddelandets innehåll visas.
MMS-mallar
Se: Lyssna på meddelandet.
1. Bläddra till menyn Mallar på skärmen
Meddelanden och tryck på den
programsstyrda knappen Välj. Tryck på den
programstyrda knappen Välj när MMSmallar markeras.
Redigera: Redigera meddelandet.
2. Välj en MMS-mall.
Radera: Ta bort meddelandet.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val för
att välja följande alternativ:
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ. Alternativen kan vara
olika beroende på typ av meddelande:
Radera alla: Ta bort alla meddelanden på
menyn Utkast.
Mallar
(Meny 5-8)
På den här menyn kan du läsa, redigera och
sända MMS- och textmallar.
När du öppnar menyn MMS-mallar eller
Textmallar på menyn Mallar visas en lista med
MMS- eller textmallar.
• Se: Visa den markerade MMS-mallen.
• Sänd: Skicka den markerade MMS-mallen
som ett multimediameddelande.
• Redigera: Redigera den markerade MMSmallen på samma sätt som du redigerar
MMS-meddelanden. När du har redigerat
mallen kan du skicka den på samma sätt
som ett MMS-meddelande. Se sid 71.
• Radera: Ta bort den markerade MMSmallen.
77
Z105-Swedish.book Page 78 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
Textmallar
När du har skapat nya textmallmeddelanden kan
du lägga till dem i ditt meddelande.
Bläddra till det meddelande du vill använda med
upp- eller nedknappen och tryck sedan på
knappen OK. Du kan sedan ändra meddelandet.
Mer information om hur du skriver in tecken finns
på sid 33.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Redigera: Ändra meddelandet.
Sänd: Skicka meddelandet. Mer information om
hur du skickar meddelanden finns på sid 65.
Ny: Lägga till ett nytt textmallmeddelande. När
tio meddelanden har sparats kan du inte längre
välja detta alternativ.
Radera: Ta bort meddelandet.
Radera alla: Ta bort alla textmallmeddelanden.
78
Radera alla
(Meny 5-9)
Med denna meny kan du ta bort alla
meddelanden i respektive meddelandekorg. Du
kan också ta bort samtliga meddelanden på en
gång.
1. Bläddra till rätt meddelandetyp och placera en
bock framför den genom att trycka på OK.
Om du väljer Alla meddelanden markeras
alla meddelandekorgarna.
2. Upprepa steg 1 om du behöver markera andra
typer.
3. När du är klar trycker du på den
programstyrda knappen Radera.
4. Tryck på den programstyrds knappen Ja när
ett bekräftelsemeddelande visas om du vill ta
bort alla meddelanden av de markerade
typerna.
I annat fall trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
Z105-Swedish.book Page 79 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
Inställningar (Meny 5-0)
Läs rapport: Begära en rapport från mottagaren
om när meddelandet lästes.
På denna meny anger du standardinställningar
för meddelandefunktioner.
Behåll en kopia: Lämna en kopia av
meddelandet i Utkorg efter att det har skickats.
Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra
fram meddelandetypen och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
Lägg till mitt visitkort (kan endast väljas på
menyn MMS filsändare): Lägga till din
kontaktinformation till meddelandet.
Inställningar för
multimediameddelande
Lägg till signatur (kan endast väljas på menyn
MMS filsändare): Lägga till din signaturtext i
slutet av meddelandet. Du kan ange upp till 128
tecken.
Du kan ändra standardinställningarna för att
skicka och ta emot MMS-meddelanden.
Sändinställningar
Prioritet: Ange prioritetsnivå för meddelandena.
Giltighetstid: Ange hur länge MMS-centralen
ska spara meddelanden efter att du har skickat
dem.
Leverans: Ange när meddelandet ska skickas.
Dölj adress: Förhindra att din adress visas på
mottagarens telefon.
Leveransrapport: Begära en rapport från
mottagaren om att ditt meddelande har
levererats respektive inte levererats.
Mottagningsinställningar
Hemnät/Roaming-nätverk: Ange hur
meddelanden ska tas emot i respektive nätverk.
• Auto: Multimediameddelanden tas emot
automatiskt.
• Manuellt: Du får först ett meddelande om att
du har ett nytt multimediameddelande. Sedan
kan du, om du så önskar, hämta
multimediameddelandet.
• Begränsat (endast för Roaming-nätverk):
Väljer du ett förhandsmeddelande kan det
medföra extra kostnader beroende på om du
hämtar meddelandet eller inte.
79
Z105-Swedish.book Page 80 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
Leveransrapport: Tillåta att nätverket
informerar avsändaren om meddelandet har
levererats eller inte.
Inställningar för textmeddelanden
Det går att ha flera olika inställningar. För varje
inställning finns följande alternativ:
Läs rapport: Tillåta att telefonen skickar ett
meddelande till avsändaren med information om
att meddelandet har lästs.
Tjänstecenter: Visa numret till den SMS-central
som behövs för att kunna sända meddelanden.
Anonym avvisning: Tillåta att telefonen avvisar
meddelanden utan Samtals-ID.
Giltighetstid: Ange hur länge meddelanden ska
sparas i meddelandeservern medan försök görs
att skicka dem.
Nätverksinställningar
Du kan ange information om ditt MMS-nätverk
och välja en anslutningsprofil för nätverket. I de
flesta fall finns det ingen anledning att ändra
dessa inställningar. Om det uppstår problem
kontaktar du Vodafones kundservice.
Anmärkning: Om du ändrar dessa inställningar
utan operatörens anvisningar kan det bli omöjligt
att skicka eller ta emot multimediameddelanden.
Det går att ha flera olika inställningar. Det går att
ändra eller byta namn på respektive inställning
genom att trycka på den programstyrda knappen
Val men endast en inställning kan vara aktiv
nätverksinställning. Mer information finns på
“Anslutningar (Meny 9-6)” på sid 109.
80
Grundinställning: Ange en
standardmeddelandetyp.
Namn: Ändra namnet på inställningen.
Följande alternativ finns på menyn Övriga
inställningar.
Svarsväg: Ange numret till din SMS-central som
svarsväg så att mottagaren kan skicka ett svar
via ditt centralnummer. Kostnaden faktureras
dig.
Leveransrapport: Du får information från
operatören om att ditt meddelande har levererats
respektive inte levererats.
Nätverksval: Ange prioriterad
dataöverföringsmetod.
Z105-Swedish.book Page 81 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
Behåll en kopia: När du har skickat ett
meddelande finns en kopia på menyn Utkorg.
Teckenstöd: Välja teckenuppsättning när du
redigerar och skickar meddelanden.
GSM-alfabet: Du kan endast sända meddelanden
med GSM-tecken.
Unicode: Du kan sända meddelanden med
Unicode-tecken, inklusive GSM-tecken. Maximalt
antal tecken som kan användas i ett meddelande
reduceras till hälften.
Automatisk: Om du väljer Automatisk väljer
telefonen teckenuppsättning beroende på om du
använder Unicode-tecken eller inte.
Inställningar för e-post
Du kan ändra standardinställningarna för att
skicka och ta emot e-postmeddelanden.
Sändinställningar
Välj mellan följande alternativ:
Från: Följande inställningar kan anges.
Skicka konto: Ange standardkontot som behövs
när du skickar e-postmeddelanden.
Prioritet: Ange prioritetsnivå för meddelandena.
Behåll en kopia: Spara en kopia av ett avsänt
meddelande i Utkorg.
Lägg till mitt visitkort: Lägga till din
kontaktinformation till meddelandet.
Lägg till signatur: Lägga till din signaturtext i
slutet av meddelandet. Du kan ange upp till 128
tecken.
81
Z105-Swedish.book Page 82 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
Mottagningsinställningar
Nätverksinställningar
Välj mellan följande alternativ:
Du kan ange information om ditt nätverk och
välja en anslutningsprofil för nätverket. I de
flesta fall finns det ingen anledning att ändra
dessa inställningar. Om det uppstår problem
kontaktar du Vodafones kundservice.
Mottagningsalternativ: Ange hur meddelanden
ska tas emot.
• Endast ämne: Ta endast emot ämnet i epostmeddelanden. Du kan läsa innehållet efter
att det har hämtats.
• Normal: Ta emot hela e-postmeddelandet.
Avvisa större än: Ange en maximal storlek på
inkommande e-postmeddelanden och avvisa epostmeddelanden som är större.
Blockera adress: Blockera e-postmeddelanden.
Blockera rubrik: Blockera e-postmeddelanden
som innehåller angivna ämnen.
Anmärkning: Om du ändrar dessa inställningar
utan operatörens anvisningar kan det bli omöjligt
att skicka eller ta emot multimediameddelanden.
Det går att ha flera olika inställningar. Det går att
ändra eller byta namn på respektive inställning
genom att trycka på den programstyrda knappen
Val men endast en inställning kan vara aktiv
nätverksinställning. Mer information finns på
“Anslutningar (Meny 9-6)” på sid 109.
Kontoinställningar
Du kan ha 3 e-postkonton. Du kan välja och
redigera kontona.
Bläddra till ett konto genom att trycka på uppoch nedknapparna och tryck sedan på de
programstyrda knappen Val. Välj alternativet
Redigera när du vill ändra följande inställningar:
Kontonamn: Redigera Åtkomstnamn.
82
Z105-Swedish.book Page 83 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Meddelanden
SMTP-server: Ange adressen till SMTP-servern
(Simple Mail Transfer Protocol).
Minnesstatus
POP3-server: Redigera adressen till POP3servern.
Du kan kontrollera statusen i respektive
meddelandeminne i telefonen eller i SIM-kortet.
(Meny 5-*)
Min adress: Ange vilken e-postadress som
svaren ska skickas till.
Användarnamn: Ändra inloggningsnamnet till
servern.
Lösenord: Ändra lösenordet till servern.
Använd SMTP-verifiering: Ange att SMTPverifiering ska användas. För SMTP-servrar som
kräver detta.
Inställningar mobilsvar
Du kan ändra telefonnumret till ditt mobilsvar.
När du trycker på knappen 1 för att koppla upp
till mobilsvar ringer telefonen upp det här
numret.
83
Z105-Swedish.book Page 84 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Min telefon
Du kan roa dig med olika multimediafiler, t ex
ljud, video och bilder, med Min telefon.
Utforska multimediafiler
Du kan ange upp till 5 kategorier för
multimediafiler: Bilder, Videor, Musik, Ljud,
Andra filer.
När du trycker på knappen OK och den
programstyrda knappen Välj visas en lista med
filer i den valda kategorin.
Radera alla: Ta bort alla filer.
Byt namn: Byta fil- eller mappnamn. Mer
information om hur du skriver in tecken finns på
sid 33.
Flytta: Flytta den markerade filen till en annan
mapp.
Skapa mapp: Skapa en ny mapp för att spara
multimediafiler.
Hämta: Hämta nya filer från webbservern.
Sänd:
Använda multimediaalternativ
I fillistan i de olika kategorierna kan du välja
mellan följande alternativ genom att trycka på
den programstyrda knappen Val:
Se/Spela/Ta foto/Spela in video/Spela in
ljud: Visa eller spela upp den markerade filen.
Alternativt skapa en fil.
Radera: Välja Fil, Mapp eller Alla filer för
radering.
84
• Som MMS: Skicka ett multimediameddelande
med multimediafilen. Mer information om hur
du skickar multimediameddelanden finns på
sid 65.
• Som vykort: Skicka ett MMS-vykort med en
egen bild. Detta alternativ finns inte i alla
länder.
• Som e-post: Skicka ett e-postmeddelande
med multimediafilen.
• Som MMS filsändare: Skicka ett meddelande
med multimediafilen som bilaga.
Z105-Swedish.book Page 85 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Min telefon
Flytta till Album: Flytta den markerade filen till
albumet. Detta alternativ finns inte i alla länder.
Mer information finns på sid 76.
Använd för yttreskärm (tillgängligt endast i
kategorin Bilder): Använda bilden som bakgrund
på underliggande LCD.
Använd som rington (tillgängligt endast i
kategorin Ljud): Använda ljudet som ringsignal
vid röst- eller videosamtal.
Använd i telefonbok: Använda bilden eller
ljudet som inkommande-ID vid samtal från en
viss kontakt.
Skydda/Lås upp: Skydda/ej skydda bilderna
från radering.
Detaljer: Visa detaljerad information om den
markerade filen.
Granska en bild
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
kategorin Bilder. Listan med bilder visas.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
en bild och tryck sedan på knappen OK.
3. Den markerade bilden visas i bildvisaren.
Tryck på vänster- eller högerknappen om du
vill granska föregående eller nästa bildfil.
Medan bilden visas kan du välja mellan följande
alternativ genom att trycka på den
programstyrda knappen Val.
Sänd: Skicka den markerade filen. Mer
information finns på “Sänd:” på sid 84.
Använd som bakgrundsbild: Använda bilden
som bakgrund på viloskärmen.
Minnesstatus: Visa mängden minne som
används i den aktuella kategorin samt ledigt
minne.
Använd för yttreskärm: Använda bilden som
bakgrund på underliggande LCD.
Använda bildfiler
Använd i telefonbok: Lägga till en bild som
visas som inkommande-ID vid samtal från en
viss kontakt.
Det går att använda bildfiler i formaten bmp,
wbmp, gif, gif-animationer, png eller jpg.
Verkl storlek: Visa den markerade bilden i
verklig storlek. Du kan granska olika delar av
bilden med hjälp av bläddringsknapparna.
85
Z105-Swedish.book Page 86 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Min telefon
Diabildsvisning: Visa alla bilder i den
markerade mappen som ett bildspel med
funktionen Diabildsvisning. Bilderna visas i
fullskärmsstorlek i tur och ordning med 3
sekunders intervall.
3. Den markerade filen spelas upp med
mediaspelaren.
Radera: Ta bort den markerade filen.
Skapa en video
Byt namn: Byta namn på filen.
Detaljer: Visa detaljerad information om filen, t
ex filnamn, storlek, typ och mycket mer.
Markera Spela in video i fillistan i kategorin
Videor och tryck på knappen OK eller använd
programmet Kamera.
Skapa en ny bild
Mer information om hur du spelar in en video
finns på sid 55.
Markera Ta foto i fillistan i mappen och tryck på
knappen OK eller använd programmet Kamera.
Spela musikfiler
Mer information om kamerafunktioner finns på
sid 52.
Det går att spela musikfiler i formatet mp4 eller
3gp i telefonen.
Använda videofiler
Spela en musikfil
Det går att spela videofiler i formatet mp4 eller
3gp i telefonen.
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
kategorin Musik. Listan med musik visas.
Spela en videofil
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att
markera en musikfil och tryck sedan på
knappen OK.
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
kategorin Videor. Listan med videor visas.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
en video och tryck sedan på knappen OK.
86
Mer information om mediaspelaren finns på
sid 57.
3. Musiken spelas upp.
Mer information om mediaspelaren finns på
sid 57.
Z105-Swedish.book Page 87 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Min telefon
Använda ljud och toner
Det går att använda melodier med ackord eller
toner.
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
kategorin Ljud.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
bläddra igenom undermapparna;
Ringsignaler, Inspelningar och Hämtade.
Använd som rington: Använda ljudet som
ringsignal vid röst- eller videosamtal.
Använd i telefonbok: Lägga till en bild som
visas som inkommande-ID vid samtal från en
viss kontakt.
Radera: Ta bort den markerade filen.
Byt namn: Byta namn på filen.
Detaljer: Visa detaljerad information om filen, t
ex filnamn, storlek, typ och mycket mer.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att
markera en fil och tryck sedan på knappen
OK.
Inspelningningsinst.: Ange standardnamn och
inspelningstid.
4. Musiken spelas upp.
Skapa ett ljud
Ställ in volymen med upp- och nedknapparna
eller volymknappen.
Tryck på vänster- eller högerknappen om du
vill lyssna på föregående eller nästa fil.
När ljudet spelas kan du välja mellan följande
alternativ genom att trycka på den
programstyrda knappen Val.
Välj undermappen Inspelningar i kategorin
Ljud, välj sedan Spela in ljud och tryck på OK
eller använd programmet Röstmemo. Skärmen
Världstid visas.
Mer information om skärmen Röstmemo finns på
sid 59.
Sänd: Skicka den markerade filen. Mer
information finns på “Sänd:” på sid 84.
87
Z105-Swedish.book Page 88 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Planering
Med planeringsfunktionen kan du granska aktuell
månad samt föregående och nästa månad i
kalenderformat. Det går att planera upp till 100
händelser sammanlagt. Du kan också ange 50
födelsedagar, 20 uppgifter och 20 memo.
Kalender
• Tryck på knappen OK när du vill se det
markerade datumet.
(Meny 7-1)
Kalendern visar aktuell
månad med aktuellt datum
markerat.
Dagar med inbokade
händelser markeras med en
färgsymbol. Grönt för
dagboksanteckningar, rött
för födelsedagar, blått för
uppgifter och orange för memon.
När du vill bläddra igenom kalendern:
• Tryck på upp- eller nedknappen om du vill byta
till föregående eller nästa vecka.
• Tryck på vänster- eller högerknappen om du
vill byta till föregående eller nästa dag.
88
• Byt till föregående eller nästa månad med
volymknapparna. Du kan också trycka på
vänster-, höger- eller uppknappen när
namnlisten som visar månad och år är
markerad.
När du trycker på den programstyrda knappen
Val kan du välja mellan följande alternativ:
Se: Visa planeringen för markerad dag.
Lägg till ny: Skapa en ny anteckning under
Möte, Årsdag, Att göra eller Memo.
Gå till idag: Visa dagens kalender.
Gå till datum: Ange datumet som du vill
granska och tryck på den programstyrda
knappen Gå.
Radera: Ta bort händelserna i den period som
du anger.
Radera alla: Ta bort alla händelser i kalendern.
Z105-Swedish.book Page 89 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Planering
Dagens agenda (Meny 7-2)
Radera alla: Ta bort alla händelser den aktuella
dagen.
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill använda något av följande alternativ. Olika
alternativ kan visas beroende på händelsetyp:
Sänd dagbok: Skicka din dagbok som
textmeddelande, filavsändare eller e-post.
Se: Visa detaljer om händelsen.
Sänd uppgift: Skicka uppgiften som
textmeddelande, filavsändare eller e-post.
Lägg till ny: Skapa en ny anteckning under
Möte, Årsdag, Att göra eller Memo.
Sänd memo: Skicka memot som
textmeddelande.
Slutfört: Välj Slutfört när du vill markera med
en bock att en uppgift är klar.
Anmärkning: Om du vill ta bort bocken igen
markerar du uppgiften och trycker på den
programstyrda knappen Val. Välj sedan
Att göra.
Visa efter månad: Återgå till kalenderskärmen.
Ändra datum: Ändra ett födelsedagsdatum.
Ändra möte: Ändra datumet för en händelse på
ett enkelt sätt. När kalendern visas flyttar du till
det nya startdatumet med bläddringsknapparna
och trycker sedan på knappen OK.
Ändra förf.datum: Ändra uppgiftens
förfallodatum.
Radera: Ta bort händelsen.
Möte
(Meny 7-3)
Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj sedan alternativet Lägg till ny när du vill
skapa en ny dagbok. Information om ytterligare
alternativ finns på sid 89.
1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp
av upp- eller nedknappen. Ange information
eller välj lämpliga inställningar.
• Titel: Ange en titel för händelsen. Mer
information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
• Detaljer: Ange detaljer om händelsen.
• Start: Ange starttiden för händelsen. Du
kan flytta markören med vänster- och
högerknapparna.
89
Z105-Swedish.book Page 90 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Planering
• Avsl.: Ange sluttiden för händelsen på
samma sätt som du angav starttiden.
Årsdag
• Startdatum: Ange startdatum. Du kan
flytta markören med vänster- och
högerknapparna.
Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj sedan alternativet Lägg till ny när du vill
skriva in en ny födelsedag. Information om
ytterligare alternativ finns på sid 89.
• Avsl.datum: Ange slutdatum på samma
sätt som du angav startdatum.
• Plats: Ange information om platsen för
händelsen.
• Larm: Tryck på knappen OK om du vill
ange ett larm som påminnelse inför
händelsen. Ange sedan när larmet ska
påminna dig. Ange en siffra och välj en
tidsenhet, min, timme eller dag, med
vänster- och högerknapparna. Du kan flytta
från nummerrutan till tidsrutan med
nedknappen.
• Upprepa: Om du vill skriva in en
återkommande händelse trycker du på
knappen OK och väljer sedan alternativ för
upprepningen med vänster- och
högerknapparna. Ange sedan det datum när
den återkommande händelsen ska upphöra.
• Förfallotid: Ange hur länge händelsen ska
sparas i din kalender.
2. När du har angett informationen om
händelsen trycker du på den programstyrda
90 knappen Spara.
(Meny 7-4)
1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp
av upp- eller nedknappen. Ange information
eller välj lämpliga inställningar.
• Tillfälle: Ange detaljer om händelsen. Mer
information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
• Datum: Ange datum. Du kan flytta
markören med vänster- och
högerknapparna.
• Larm: Tryck på knappen OK om du vill
ange ett larm som påminnelse inför
händelsen. Om du vill ställa in larmet på en
tidigare dag anger du datum och tidpunkt.
Du kan flytta markören med vänster- och
högerknapparna.
• Upprepa varje dag: Tryck på knappen OK
för att markera eller avmarkera det här
alternativet.
2. När du har angett informationen om
födelsedagen trycker du på den
programstyrda knappen Spara.
Z105-Swedish.book Page 91 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Planering
Att göra
(Meny 7-5)
Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj sedan alternativet Lägg till ny när du vill
skapa en ny uppgiftslista.
1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp
av upp- eller nedknappen. Ange information
eller välj lämpliga inställningar.
Anmärkning: Om du vill ta bort markeringen
igen markerar du den aktuella posten och trycker
på den programstyrda knappen Val. Välj sedan
Att göra.
Memo
(Meny 7-6)
• Aktivitet: Ange detaljer om händelsen. Mer
information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj sedan alternativet Lägg till ny när du vill
skapa ett nytt memo. Information om ytterligare
alternativ finns på sid 89.
• Startdatum: Ange startdatum. Du kan
flytta markören med vänster- och
högerknapparna.
1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp
av upp- eller nedknappen. Ange information
eller välj lämpliga inställningar.
• Förfallodatum: Ange förfallodatum.
• Memo: Ange memoinformationen.
• Prioritet: Ange prioritet 1, 2 eller 3.
• Datum: Ange datum.
2. När du har angett informationen om uppgiften
trycker du på den programstyrda knappen
Spara.
2. När du är klar med memot trycker du på den
programstyrda knappen Spara.
När du är klar med en uppgift markerar du den
och trycker på den programstyrda knappen Val.
Välj sedan Slutfört för att markera att uppgiften
är utförd.
91
Z105-Swedish.book Page 92 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Planering
Missat agendalarm (Meny 7-7)
Vid ett larm måste du trycka på den
programstyrda knappen OK i påminnelserutan
inom en minut. I annat fall visas rutan Missat
händelselarm.
Du kan se listan med missade händelselarm på
menyn Missat agendalarm.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Se: Visa information om det markerade larmet.
Radera: Ta bort det markerade larmet i listan.
Radera alla: Ta bort alla larm i listan.
92
Z105-Swedish.book Page 93 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Telefonbok
Du kan skapa en telefonbok genom att spara
telefonnummer och namn. Du kan sedan ringa
upp genom att använda nummer och namn i
telefonboken.
Sök Kontakt
Detaljer: Visa detaljinformation. Mer
information om alternativen finns på sid 96.
Lägg till kontakt: Lägga till en ny kontakt i
telefonen eller på SIM-kortet. Mer information
om hur du lägger till kontakter finns på sid 94.
(Meny 8-1)
När du öppnar denna meny visas skärmen Sök
Kontakt.
Skriv in de första bokstäverna i det namn du
söker. En lista visas med namnen i telefonboken i
bokstavsordning. Listan börjar med det namn
som bäst stämmer överens med de bokstäver du
har angett.
1. Om det behövs använder du upp- eller
nedknappen för att hitta rätt namn.
2.
När du trycker på den programstyrda knappen
Val i kontaktlistan visas följande alternativ:
För att...
Tryck på...
ringa upp numret
knappen
visa information om
kontakten
knappen OK.
.
Redigera: Redigera kontaktens namn eller
nummer.
Radera: Ta bort den markerade kontakten.
V-samtal: Skicka ett videosamtal till personen.
Mer information finns på sid 30.
Sök grupper: Söka grupper, se sid 97.
Servicenummer: Markera numret i listan med
tjänstenummer och ring upp genom att trycka på
den programstyrda knappen Samtal.
Alternativet visas endast om det stöds av ditt
SIM-kort.
Radera alla: Visa minnesplats, Telefon & SIM,
Telefon eller SIM, där alla kontakter ska raderas.
Välj den programstyrda knappen Ja om du vill
radera det valda minnet, i annat fall väljer du
den programstyrda knappen Nej.
93
Z105-Swedish.book Page 94 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Telefonbok
Lägg till kontakt
(Meny 8-2)
Du kan lägga till poster i din telefonbok genom
att spara telefonnummer med tillhörande namn i
minnet på ditt SIM-kort eller i telefonen. Det går
att spara upp till 1000 namn i telefonens minne.
Varje namn kan ha upp till fem telefonnummer
och annan personinformation.
När du lägger till en ny kontakt väljer du det
minne där den ska sparas med upp- och
nedknappen i inmatningsfältet.
• Mobil( )/Hem( )/Arbete( )/
Fax( )/Osv.( ): Ange numret som ska
läggas till. Ikonen till vänster om respektive
ruta talar om vilken typ av nummer det är.
• E-post: Ange personens e-postadress.
• Grupp: Tryck på knappen OK om du vill
ange en eller flera grupper.
• Startsida: Ange adressen till personens
hemsida.
• Memo: Skriv minnesanteckningar för
personen.
Lägga till en kontakt i telefonens
minne
2. När du har angett all information trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Spara.
När du öppnar denna meny visas startskärmen
på menyn Lägg till kontakt. Du kan också visa
skärmen genom att trycka på den programstyrda
knappen Lägg t. på huvudmenyn.
Lägga till en kontakt i USIM-kortets
minne
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra igenom inmatningsfälten och ange
den information som ska sparas:
• Namn/Efternamn: Ange kontaktens föroch efternamn. Mer information om hur du
skriver in tecken finns på sid 33.
94
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra igenom inmatningsfälten och ange
den information som ska sparas:
• Namn: Ange kontaktens namn. Mer
information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
Z105-Swedish.book Page 95 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Telefonbok
• Telefonnr./Extranummer: Ange
telefonnummer.
• E-post: Ange personens e-postadress.
• Grupp: Tryck på knappen OK om du vill
ange en eller flera grupper.
2. Tryck på nedknappen om du vill flytta till
inmatningsfältet för minne och ändra siffran
om det behövs.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj alternativet Spara.
Lägga till en kontakt i SIM-kortets
minne
Lägga till en kontakt i viloläget
1. Ange numret som ska sparas i viloläget.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val och
tryck sedan på knappen OK när Spara
kontakt i markeras.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra igenom inmatningsfälten och ange
den information som ska sparas. Vilka
inmatningsfält som visas beror på vilket
minne du har valt i minnesinställningen. Se
ovanstående sidor för information om
kommande steg.
1. Ange kontaktens namn.
2. Tryck på nedknappen när du vill flytta till
inmatningsfältet Telefonnr. och skriv
numret.
3. Tryck på nedknappen om du vill flytta till
inmatningsfältet för telefonnumret och skriv
numret.
4. Tryck på den programstyrda knappen Spara.
95
Z105-Swedish.book Page 96 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Telefonbok
Andra alternativ när kontakter läggs
till i listan
När du trycker på den programstyrda knappen
Val i kontaktlistan visas följande alternativ:
Spara: Spara en kontakt.
Alternativ: Du kan ange ett eget val av bild och
ljud för kontakten. Flytta mellan fälten med uppoch nedknapparna.
• Bild: Välja vilken bild som ska visas när du får
ett samtal eller meddelande från kontakten.
Tryck på OK. Du kan välja kategori, ikon,
animation eller foto och sedan välja fil i Min
telefon.
• Rington: Ange den signal som ska höras när du
får ett samtal från kontakten. Tryck på
knappen OK och välj en ljudfil i Min telefon.
• Medd. varningston: Ange den signal som ska
höras när du får ett meddelande från
kontakten. Tryck på knappen OK och välj ett
ljud i Min telefon.
96
När du har ändrat ett alternativ trycker du på den
programstyrda knappen Val och väljer Spara.
Om du vill ångra inställningarna väljer du
Nollställ.
Lägg till objekt: Lägga till ytterligare
kontaktnummer. Välj typ och lägg sedan till
numret.
Radera objekt: Ta bort det markerade objekt
som du har lagt till med alternativet Lägg till
objekt.
Ändra typ: Ändra kontakttyp för det markerade
kontaktobjektet. Välj en av typerna.
Markera/Avmarkera videosamtal: Aktivera
eller deaktivera ett videosamtal till det valda
kontaktnumret.
Visa information om kontakter
Du kan visa
detaljinformation om en
kontakt i telefonminnet och
SIM genom att trycka på
knappen OK när
kontaktlistan visas.
Z105-Swedish.book Page 97 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Telefonbok
V-samtal: Ringa ett videosamtal till personen.
Mer information finns på sid 30.
För att...
Tryck på...
skriva in
knappen OK.
bläddra igenom
posterna
upp- eller nedknappen.
ringa upp det
markerade numret
knappen
spara den ändrade
informationen
knappen OK efter att
informationen ändrats.
återgå till
kontaktlistan
den programstyrda
knappen Tillb.. eller
knappen C.
.
När du trycker på den programstyrda knappen
Val visas följande alternativ:
Redigera: Redigera det markerade namnet och
numret.
Sänd meddelande: Skicka ett meddelande till
kontakten. Du kan skriva ett textmeddelande,
skapa ett multimediameddelande eller skriva ett
meddelande som du bifogar till en mediafil med
hjälp av filavsändare. Mer information om hur du
skickar meddelanden finns på sid 65.
Alternativ: Du kan ange ett eget val av bild och
ljud för kontakten. Flytta mellan fälten med uppoch nedknapparna.
Kopiera till SIM/telefon: Skapa en kopia av
kontakten till SIM-kortet eller telefonen.
Sänd visitkort: Skicka ett namnkort som
textmeddelande, via filavsändare eller som epost.
Infoga: Klistra in det markerade numret i det
vanliga uppringningsläget.
Radera: Ta bort den markerade kontakten.
Grupper
(Meny 8-3)
Du kan hantera grupper. Kontakterna som finns
sparade i telefonminnet eller på USIM-kortet kan
delas in i samtalsgrupper.
Redigera gruppen från grupplistan
1. När grupplistan visas trycker du på upp- eller
nedknappen om du behöver bläddra i den.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val i
grupplistan för att välja följande alternativ:
• Visa medlemmar: Visa kontaktlistan som
sparats i denna grupp.
97
Z105-Swedish.book Page 98 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Telefonbok
• Lägg till grupp: Ange ett nytt gruppnamn
när en ny grupp läggs till. Gruppnamnet
visas i grupplistan.
• Ändra gruppnamn: Ändra gruppnamnet.
• Radera grupp: Ta bort den markerade
gruppen.
• Radera alla grupper: Ta bort alla grupper.
Redigera gruppobjekt
1. När du har markerat en grupp kan du se
gruppens namnlista.
2. Om det behövs använder du upp- eller
nedknappen för att hitta rätt namn.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val för
att välja följande alternativ:
• Detaljer: Visa detaljerad information om
den markerade medlemmen.
• Redigera grupp: Byta gruppmedlemmar.
Markera/avmarkera de namn som ska ingå/
tas bort med knappen OK och tryck sedan
på den programstyrda knappen Spara.
98
Kortnummer
(Meny 8-4)
Du kan ange upp till åtta kortnummer och sedan
ringa upp dem genom att helt enkelt trycka på
tillhörande siffertangent.
Redigera kortnummer från
kortnummerlistan
1. Använd bläddringsknapparna för att markera
det kortnummer i kortnummerlistan som du
vill redigera.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val för
att välja följande alternativ:
• Tilldela: Tilldela ett kortnummer till en tom
plats.
• Detaljer: Visa detaljinformation om det
markerade kortnumret, t ex bild och
telefonnummer som angetts för kontakten.
• Välj: Ändra till en annan kontakt.
• Ta bort: Ta bort det markerade kortnumret.
Z105-Swedish.book Page 99 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Telefonbok
Mitt visitkort (Meny 8-5)
Servicenummer
Du kan spara information om dig själv, t ex föroch efternamn, mobilnummer, hemnummer,
kontorsnummer, faxnummer, e-postadress,
hemsidesadress, memo osv.
Anmärkning: Funktionen visas endast om det
stöds av ditt SIM-kort.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Spara: Spara informationen.
Lägg till objekt: Lägga till ytterligare
kontaktnummer. Välj typ och lägg sedan till
numret.
Radera objekt: Ta bort det markerade objekt
som du har lagt till med alternativet Lägg till
objekt.
Ändra typ: Ändra kontakttyp för det markerade
kontaktobjektet. Välj en av typerna.
Kopiera alla till telefon (Meny 8-6)
Du kan kopiera över alla kontakter som sparats
på SIM-kortet till telefonens minne. När ett
bekräftelsemeddelande visas trycker du på den
programstyrda knappen Ja om du vill kopiera. I
annat fall trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
(Meny 8-7)
Skärmen visar en lista med nummer till tjänster
som tillhandahålls av nätverksoperatören. Bland
dessa nummer ingår nödsamtal,
nummerupplysning och telefonnummer till
mobilsvar.
Bläddra fram rätt nummer genom att trycka på
upp- eller nedknappen och sedan på den
programstyrda knappen Samtal när du vill ringa
upp numret.
Minnesstatus
(Meny 8-8)
Du kan kontrollera hur många kontaktposter som
finns sparade i telefonens eller SIM-kortets
minne.
Du kan kontrollera antalet upptagna poster och
totala antalet poster i SIM-kortets eller
telefonens minne.
99
Z105-Swedish.book Page 100 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
Många olika funktioner på telefonen kan
anpassas efter dina önskemål på menyn
Inställningar.
När telefonen befinner sig i släckningsläge eller
när skärmen är avstängd kan du aktivera den
igen genom att trycka på valfri knapp.
Telefon
Nätindikator
(Meny 9-1)
På denna meny kan du ange alternativ för
telefonen.
Kontrast
Du kan justera skärmens kontrast. Tryck på
vänster- eller högerknappen för att ändra
kontrasten (mörkare eller ljusare). Tryck sedan
på den programstyrda knappen Spara.
Bakgrundsljus
Du kan ställa in timern så att telefonen övergår i
släckningsläge när inga inmatningar sker. På så
sätt räcker batteriet längre. Med
bakgrundsbelysningen väljer du efter hur lång tid
skärmen ska släckas ned när du har tryckt på
den sista knappen. När telefonen går över till
släckningsläge stängs skärmen av efter 30
sekunder.
100
På denna meny väljer du om servicelampan ska
användas eller inte.
När telefonen är klar att användas blinkar
servicelampan.
Om du inte vill använda servicelampan väljer du
Av.
Språk
Du kan välja olika språk för texten i
teckenfönstret och för textinmatningsläget.
1. Tryck på OK i textfältet Skärmtext.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
språk för text i teckenfönstret, t.ex. namn på
menyer eller varnings- och
bekräftelsemeddelanden. Tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
Z105-Swedish.book Page 101 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
Anmärkning: Vilket språk som visas när
språkalternativet har angetts till Automatisk i
alternativet Skärmtext bestäms av SIM-kortet.
Välj en funktion från funktionslistan och tryck
på den programstyrda knappen Välj för att
välja den.
3. Tryck på nedknappen för att gå till
Inmatning T9 och tryck på OK.
• Ta bort: Ta bort menyfunktionen för den
valda bläddringsknappen.
4. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
ett språk för textinmatningen och tryck på
den programstyrda knappen Välj.
5. Tryck på den programstyrda knappen Spara.
Genvägar
Du kan ställa in vänster-, höger och nedknappen
så att de används som genvägsknappar till de
menyfunktioner som används oftast. I viloläge
kan du använda dem för att öppna ett
menyalternativ direkt.
1. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
kontrollera den aktuella funktionen och välj
en bläddringsknapp.
• Ta bort alla: Ta bort alla funktioner som är
tilldelade bläddringsknapparna.
Aktiv mapp
När det här alternativet är inställt på På kan du
besvara samtal genom att bara öppna luckan på
telefonen.
När det är inställt på Av måste du först öppna
luckan och sedan trycka på en knapp enligt
inställningen i alternativet Svar valfri knapp.
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja På
eller Av. Tryck sedan på den programstyrda
knappen Spara.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val för
att använda följande alternativ:
• Tilldela/Välj: Tilldela eller ändra funktion
för den valda bläddringsknappen.
101
Z105-Swedish.book Page 102 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
Svar valfri knapp
När detta alternativ är inställt på På kan du
besvara ett inkommande samtal genom att
trycka på vilken knapp som helst, utom knappen
och den programstyrda knappen Avvisa.
När detta alternativ är inställt på Av kan du
endast besvara samtal genom att trycka på
knappen
eller den programstyrda knappen
Svara.
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja På
eller Av. Tryck sedan på den programstyrda
knappen Spara.
Display (Meny 9-2)
På den här menyn kan du anpassa
huvudskärmen genom att ange en välkomsttext
eller bakgrundsbild eller genom att ändra
färgtemat.
Välkomsttext
Du kan ange en välkomsttext som ska visas en
kort stund när du slår på telefonen.
102
1. När Välkomsttext visas på menyn Display
trycker du på den programstyrda knappen
Välj.
Aktuell text visas.
2. Tryck på knappen C för att tömma
teckenfönstret.
3. Skriv in ett nytt meddelande
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
4. När du har skrivit in meddelandet trycker du
på den programstyrda knappen Spara.
Bakgrundsbild
Du kan välja en bakgrundsbild som ska visas på
viloskärmen.
1. Välj Bakgrundsbild på menyn Display med
hjälp av upp- eller nedknappen. Tryck sedan
på den programstyrda knappen Välj. Du kan
även trycka på den programstyrda knappen
Bakgrundsbild på startskärmen
Inställningar.
Mappen Bilder från Min telefon öppnas.
Z105-Swedish.book Page 103 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra till den bild som du vill använda.
Samtal
3. Tryck på den programstyrda knappen Välj.
Samtals-ID
Färgtema
Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på
den telefon du ringer till.
Du kan välja färg på menyrader och andra objekt
som visas på skärmen.
Anmärkning: Vissa operatörer tillåter inte att
denna inställning ändras av användaren.
Yttreskärm
(Meny 9-3)
Välj mellan följande alternativ:
Välj ett av följande alternativ:
Via nätverk: Operatörens standardinställning
används.
Klocka: En klocka med aktuell tid och aktuellt
datum visas på skärmen.
Sänd nummer: Ditt nummer skickas med varje
gång du ringer upp.
Undertext: Du kan skriva in en välkomsttext.
Mer information om hur du skriver in tecken finns
på sid 33.
Dölj nummer: Ditt nummer visas inte på den
uppringda telefonen.
Bakgrundsbild: Du kan välja en bild. Du kan
även justera storlek och läge.
Huvudmenystil
Du kan ändra visningen av huvudmenyn.
103
Z105-Swedish.book Page 104 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
Vidarekoppling
Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande
samtal vidare till ett angivet nummer, t ex ditt
mobilsvar.
Vidarekopplingsalternativen ställs in på följande
sätt:
1. Välj vilken typ av samtal som ska
vidarekopplas (Röstsamtal, Datasamtal
eller Videosamtal) genom att trycka på uppeller nedknappen. Tryck sedan på OK.
2. Välj när samtalen ska vidarekopplas genom
att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck
sedan på OK.
• Alltid: Alla samtal kopplas vidare.
• Upptaget: Samtalet kopplas vidare om du
redan pratar i telefon.
• Inget svar: Samtalet kopplas vidare om du
inte svarar.
• Kan inte nås: Samtalet kopplas vidare om
du befinner dig i ett område utan täckning.
• Avbryt alla: Alla vidarekopplingsalternativ
tas bort.
Telefonen ringer upp nätet för att kontrollera
om vidarekoppling av samtal är möjlig eller
104 inte.
Efter ett par minuter visas aktuell status. Om
alternativet redan är aktiverat, visas de
nummer som samtalen vidarekopplas till.
3. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
välja ett av följande alternativ:
• Aktivera: Numret är registrerat i nätet,
men det är inte aktiverat. Numret aktiveras
via det här alternativet.
• Deaktivera: Det valda
vidarekopplingsalternativet är aktivt.
Numret deaktiveras med det här
alternativet.
4. Tryck på nedknappen och skriv in/ändra det
nummer som du vill använda för
vidarekoppling av samtal. Eller, tryck på den
programstyrda knappen Telefonbo. när du
vill välja ett sparat nummer.
5. Tryck på uppknappen och sedan på den
programstyrda knappen Beg..
Telefonen skickar dina inställningar till
operatörens nätverk och operatörens
bekräftelse visas.
Z105-Swedish.book Page 105 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
Spärrar
Nätverkstjänsten samtalsspärrar ger dig
möjlighet att spärra samtal.
Ställa in spärrar:
1. Välj vilken typ av samtal som ska spärras
(Röstsamtal, Datasamtal eller
Videosamtal) genom att trycka på upp- eller
nedknappen. Tryck sedan på OK.
2. Välj vilka samtal som ska spärras genom att
trycka på upp- eller nedknappen. Tryck sedan
på OK.
• Alla utgående: Det går inte att ringa från
telefonen.
• Utlandssamtal: Det går inte att ringa
utlandssamtal från telefonen.
• Utlandssamtal ej hemland: När du är
utomlands kan du bara ringa till nummer i
det land du befinner dig och till ditt hemland
(det land där din egen nätverksoperatör
finns).
• Alla inkommande: Samtal kan inte tas
emot.
• Inkommande utomlands: Samtal kan
inte tas emot när du använder telefonen
utanför din egen operatörs
täckningsområde.
• Avbryt alla: Alla samtalsspärrar
deaktiveras.
Telefonen ringer upp nätet för att kontrollera
om spärr av samtal är möjlig eller inte.
Efter ett par minuter visas aktuell status.
3. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
välja ett av följande alternativ:
• Aktivera: Det valda alternativet för spärrar
är inte aktiverat. När du väljer det här
alternativet aktiveras dina inställningar.
• Deaktivera: Det valda alternativet för
spärrar är aktivt. När du väljer det här
alternativet deaktiveras dina inställningar.
4. Tryck på nedknappen och ange ditt lösenord
för samtalsspärrar (tillhandahålls av
nätverksoperatören).
5. Tryck på den programstyrda knappen Beg..
Telefonen skickar dina inställningar till
operatörens nätverk och operatörens
bekräftelse visas.
105
Z105-Swedish.book Page 106 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
Ändra lösenord för samtalsspärrar
Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar
(tillhandahålls av nätverksoperatören).
1. På menyn Spärrar: Tryck på den
programstyrda knappen Val och välj
alternativet Ändra lösenord.
2. Skriv nuvarande lösenord i inmatningsfältet
Gammalt.
3. Tryck på nedknappen och skriv det nya
lösenordet.
4. Tryck på nedknappen och skriv det nya
lösenordet en gång till för att bekräfta det.
5. Tryck på den programstyrda knappen
Bekräf..
Samtal väntar
Denna nättjänst informerar dig om att någon
försöker nå dig medan du talar i telefon.
Ange alternativ för Samtal väntar:
1. Välj typ av samtal, Röstsamtal eller
Datasamtal, genom att trycka på upp- och
nedknappen. Tryck sedan på OK.
106
Telefonen ringer upp nätet för att kontrollera
om funktionen för väntande samtal är möjlig
eller inte.
Efter ett par minuter visas aktuell status.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
välja ett av följande alternativ:
• Aktivera: Det valda alternativet för
väntande samtal är inte aktiverat. När du
väljer det här alternativet aktiveras dina
inställningar.
• Deaktivera: Det valda alternativet för
väntande samtal är aktivt. När du väljer det
här alternativet deaktiveras dina
inställningar.
3. Tryck på den programstyrda knappen Beg..
Telefonen skickar dina inställningar till
operatörens nätverk och operatörens
bekräftelse visas.
Återuppringning
När detta alternativ är aktiverat görs upp till tio
nya försök att ringa upp ett telefonnummer efter
en misslyckad uppringning.
Z105-Swedish.book Page 107 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
Sluten användargrupp (SAG)
Med denna nätverkstjänst kan du begränsa
inkommande respektive utgående samtal till en
vald användargrupp. Du kan ingå i upp till 10
grupper.
Exempel: Ett företag förser sina anställda med
SIM-kort och vill spärra utgående samtal
så att endast medlemmar som ingår i
samma arbetsgrupp kan ringas upp.
4. Tryck på den programstyrda knappen Spara.
Nu kan du välja numret från indexfältet.
Hantera indexlistan
Du kan lägga till ett nytt index samt ändra eller
radera ett befintligt index.
1. På skärmen Sluten användargrupp: Tryck på
nedknappen för att flytta till fältet
Gruppindex.
Aktivera en sluten grupp
2. Tryck på OK för att visa gruppindexlistan.
1. Tryck på OK för att markera fältet Använd
användergrupp med en bock.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
ett index och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
2. Tryck på nedknappen för att flytta till fältet
Åtkomst utanför. Använd knappen OK för
att aktivera eller deaktivera samtal till andra
nummer än de som tillhör den slutna
användargruppen.
Denna funktion styrs av omfattningen av ditt
SAG-abonnemang. Kontrollera med
nätverksoperatören.
3. Tryck på nedknappen för att flytta till fältet
Gruppindex och välj det SAG-index som du
vill använda.
Välj mellan följande alternativ:
• Välj: Spara den aktuella indexlistan.
• Nytt index: Mata in ett nytt indexnamn och
tryck på den programstyrda knappen
Spara.
• Redigera index: Ändra det markerade
indexet.
• Radera index: Radera det markerade
indexet.
107
Z105-Swedish.book Page 108 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
Videosamtal (Meny 9-4)
På den här menyn anger du om du vill att
videokameran ska användas eller inte när du tar
emot ett videosamtal, eller när du gör ett nytt
försök att skicka ett (t ex när du återigen
kommer in i täckningsområdet för 3G (UMTS)).
Visa mig: Ange hur videokameran ska användas
när du tar emot ett inkommande videosamtal.
• Alltid: Videokameran används alltid.
• Alternativt: Du får välja om videokameran
ska användas.
Försök igen med: Du får välja hur nästa
uppkopplingsförsök ska göras.
• Röstsamtal: Återuppkoppla med röstsamtal.
• Kamera: Skicka ett multimediameddelande
med den inspelade videon.
• Ingen: Inget nytt försök.
108
Nätverk
(Meny 9-5)
Nätverksval
Med funktionen Nätverksval anger du om valet
vid sökning av nät (när du befinner dig utanför
den egna operatörens täckningsområde) ska
göras automatiskt eller manuellt.
Anmärkning: Det går endast att välja ett annat
nät när operatören för nätet har ett giltigt
roamingavtal med din egen operatör.
Tryck på upp- eller nedknappen tills rätt
alternativ är markerat och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
Om du väljer Automatisk ansluts du till första
tillgängliga operatör när du söker.
Om du väljer Manuellt söker telefonen upp
tillgängliga nätverk. Tryck på upp- eller
nedknappen tills önskat nät är markerat och
tryck sedan på den programstyrda knappen Välj.
Du ansluts till det valda nätverket.
Z105-Swedish.book Page 109 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
Nätverksläge
Med funktionen Nätverksläge kan du välja vilket
nätverk som ska användas.
Tryck på upp- eller nedknappen tills rätt
alternativ är markerat och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj. Automatisk, GSM
och 3G kan väljas.
Om du väljer Automatisk söker telefonen upp
tillgängliga nät.
Om du väljer GSM kan du använda GSMnätverket.
Om du väljer ett 3G kan du få högre
samtalskvalitet än i tidigare generationers
nätverk och du kan använda avancerade dataoch informationstjänster som t ex videosamtal. I
annat fall kan du inte använda
nätverkstjänsterna i 3G.
Anslutningar
(Meny 9-6)
Du kan ange information om din
nätverksanslutning. I de flesta fall finns det ingen
anledning att ändra dessa inställningar. Om det
uppstår problem kontaktar du Vodafones
kundservice.
Det går att ha flera olika nätverksinställningar.
Det går att ändra eller byta namn på respeltive
inställning genom att trycka på den
programstyrda knappen Val.
Tryck på OK när alternativet Redigera
markerats om du vill ändra följande alternativ:
Ange namn: Ändra namnet på
nätverksinställningen.
Åtkomstnamn:: Ändra uppkopplingsadressen
till GPRS-nätet.
Verifieringstyp: Ange hur användarens
identitet ska kontrolleras.
Användar-ID: Ändra användarnamnet till
servern.
Lösenord: Ändra lösenordet till servern.
Protokoll: Välja mellan protokollen WAP, HTTP
och Övriga.
109
Z105-Swedish.book Page 110 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
URL hemsida: Ändra adressen till MMS-servern.
Gateway-adress (tillgängligt endast för WAPprotokoll): Ange Gateway-adress.
Proxy adress/Port (tillgängligt endast för
HTTP-protokoll): Ange Proxy-adress och port.
Säkra anslutning (tillgängligt endast för WAPprotokoll): Ange Av eller På.
Kvardröjningstid (sek.): Ange den tidsperiod
efter vilken nätverket kopplas bort om ingen
datatrafik förekommer.
Avancerade inställningar
Server 1/2: Ange adresser för Domain Name
Service.
Trafikklass: Välj trafikklass om du har angett PSnätverk.
Hantera anslutningar
Du kan lägga till en ny anslutning och ändra eller
radera en befintlig.
Tryck på upp- och nedknappen i listan för att
välja anslutning i listan och tryck på den
programstyrda knappen Val.
Välj mellan följande alternativ.
Statisk IP: Ange om du vill ange IP-adress
manuellt. Se alternativet Lokal telefon IP. Om du
vill att servern ska tilldela IP-adress automatiskt
tar du bort markeringen.
Redigera: Redigera den markerade
anslutningen.
Lokal telefon IP: Ange den IP-adress som du har
fått från nätverksoperatören och du har markerat
alternativet Statisk IP.
Radera: Ta bort den markerade anslutningen.
Statisk DNS: Ange om du vill ange DNS-adress
(Domain Name Service) manuellt. Se alternativet
Server 1/2. Om du vill att servern ska tilldela
adress automatiskt tar du bort markeringen.
110
Ny: Lägga till en ny anslutning.
Byt namn: Byta namn på den markerade
anslutningen.
Z105-Swedish.book Page 111 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
Säkerhet (Meny 9-7)
Med funktionen Säkerhet kan du begränsa
användningen av telefonen:
• till vissa personer
• till vissa typer av samtal
Olika koder och lösenord används för att skydda
telefonens funktioner. De beskrivs i
nedanstående avsnitt. (Se även sid 118 till 119.)
Telefonlås
När funktionen Telefonlås är aktiverad är
telefonen låst och du måste ange ett lösenord (4
– 8 siffror) varje gång du slår på telefonen.
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Aktiverad eller Deaktiverad. Tryck sedan på
den programstyrda knappen Spara.
När du väljer Aktiverad ombeds du via
teckenfönstret att ange telefonens lösenord.
Skriv in lösenordet och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Om du vill ändra lösenordet använder du
menyalternativet Ändra telefonlösenord
(sid 112).
SIM-lås
När funktionen SIM-lås är aktiverad fungerar
telefonen bara med det aktuella SIM-kortet. För
att använda telefonen med ett annat SIM-kort
måste du ange lösenordet för SIM-låset (ställs in
vid låsning av kortet).
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Aktiverad eller Deaktiverad. Tryck sedan på
den programstyrda knappen Spara.
När du väljer Aktiverad ombeds du via
teckenfönstret att ställa in ett nytt lösenord.
Skriv in ett lösenord (4 – 8 siffror) och tryck på
den programstyrda knappen OK.
PIN lås
När funktionen PIN-lås är aktiverad måste PINkoden anges varje gång telefonen slås på. Därför
kan ingen som inte känner till PIN-koden
använda telefonen utan ditt tillstånd.
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Aktiverad eller Deaktiverad. Tryck sedan på
den programstyrda knappen Spara.
111
Z105-Swedish.book Page 112 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
När du väljer Aktiverad ombeds du via
teckenfönstret att ange PIN-koden. Skriv in PINkoden och tryck på den programstyrda knappen
OK.
Anmärkning: Inte alla SIM-kort har PIN2-kod.
Om ditt SIM-kort inte har det visas inte detta
menyalternativ.
PIN-koden följer med SIM-kortet. Om du vill
ändra PIN-kod finns mer information på menyn
Ändra PIN-kod på sid 113.
Ändra telefonlösenord
FDN-läge
1. Skriv in det nuvarande lösenordet och tryck
på den programstyrda knappen OK.
Om ditt SIM-kort stöder BUN-läge kan du
begränsa dina utgående samtal till de fasta
uppringningsnummer som finns sparade på SIMkortet.
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Aktiverad eller Deaktiverad. Tryck sedan på
den programstyrda knappen OK.
När du väljer Aktiverad ombeds du via
teckenfönstret att ange PIN2-koden. Skriv in
PIN2-koden och tryck på den programstyrda
knappen OK.
PIN2-koden följer med SIM-kortet. Om du vill
ändra PIN2-kod finns mer information på menyn
Ändra PIN2-kod på sid 113.
112
Med hjälp av det här menyalternativet kan du
byta ut telefonlösenordet.
2. Skriv in ett nytt lösenord och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Skriv in lösenordet igen för att bekräfta det och
tryck på den programstyrda knappen OK.
Z105-Swedish.book Page 113 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
Privatlås
Ändra PIN-kod
Med den här funktionen låser eller låser du upp
innehåll, t ex meddelanden, bilder och ljud, så att
det kan användas
Använd denna funktion om du vill byta PIN-kod.
Funktionen PIN-lås måste vara aktiverad.
1. Bläddra till rätt objekt och placera en bock
framför det genom att trycka på OK.
När du väljer Lås alla markeras alla objekt
utom Lås upp alla. När du väljer Lås upp
alla tas alla markeringar bort utom Lås upp
alla.
2. Upprepa steg 1 om du vill markera fler objekt.
3. När du är klar trycker du på den
programstyrda knappen Spara.
4. När bekräftelsemeddelandet visas anger du
telefonens lösenord och trycker på den
programstyrda knappen OK för att låsa de
markerade objekten.
I annat fall trycker du på den programstyrda
knappen Tillb..
1. Skriv in nuvarande PIN-kod och tryck på den
programstyrda knappen OK.
2. Skriv in en ny PIN-kod och tryck på den
programstyrda knappen OK.
3. Skriv in koden igen för att bekräfta den och
tryck på den programstyrda knappen OK.
Ändra PIN2-kod
Använd funktionen Ändra PIN2-kod om du vill
byta PIN2-kod.
1. Skriv in din nuvarande PIN2-kod och tryck på
den programstyrda knappen OK.
2. Skriv in en ny PIN2-kod och tryck på den
programstyrda knappen OK.
3. Skriv in koden igen för att bekräfta den och
tryck på den programstyrda knappen OK.
Anmärkning: Inte alla SIM-kort har PIN2-kod. Om
ditt SIM-kort inte har det visas inte denna meny.
113
Z105-Swedish.book Page 114 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
Datum & tid (Meny 9-8)
På denna meny ställer du in tid och datum som
visas i viloläge.
Bläddra mellan klockalternativen genom att
trycka på upp- eller nedknappen. Ställ in följande
alternativ:
Datum: Skriv in dagens datum. Du kan flytta
markören fram och tillbaka mellan
inmatningsfälten med vänster- och
högerknappen.
Du kan ändra datumformatet i alternativet
Datumformat nedan.
Klocka: Ange aktuell tid. Du kan flytta markören
med vänster- och högerknapparna. Markera FM
eller EM (12-timmarsformat) och ställ in klockan
med sifferknapparna.
Du kan ändra tidsformatet i alternativet
Tidsformat nedan.
Tidsformat: Välj tidsformat genom att trycka på
vänster- och högerknappen. Du kan välja mellan
12tim och 24tim.
114
Datumformat: Välj datumformat genom att
trycka på vänster- och högerknappen. Du kan
välja mellan:
- DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/månad/år)
- MM/DD/ÅÅÅÅ (månad/dag/år)
- ÅÅÅÅ/DD/MM (år/dag/månad)
- ÅÅÅÅ/MM/DD (år/månad/dag)
Sommartid: Använda sommartid.
Z105-Swedish.book Page 115 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Inställningar
Eget nummer (Meny 9-9)
Återställ grundinställningar
(Meny 9-*)
Spara ditt eget telefonnummer/dina egna
telefonnummer tillsammans med ett namn på
SIM-kortet.
1. Bläddra till ett nummer och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Det här menyalternativet gör det möjligt för dig
att återställa telefonen till
standardinställningarna.
2. Redigera ditt namn och nummer.
1. Skriv in telefonlösenordet, när du ombeds att
göra det via teckenfönstret, och tryck sedan
på den programstyrda knappen OK.
3. Tryck på den programstyrda knappen Spara
om du vill spara inställningen.
2. När du ombeds att bekräfta ditt val trycker du
på den programstyrda knappen Ja.
Om du vill avbryta inställningen bläddrar du
till nummerfältet och trycker på den
programstyrda knappen Tillb..
Minnesstatus (Meny 9-0)
För att avsluta funktionen utan att återställa
inställningarna trycker du på den
programstyrda knappen Nej.
Telefonen stängs av automatiskt och slås
sedan på igen.
Du kan kontrollera statusen för minnet i
telefonen och på SIM-kortet.
Du kan se ledigt minnesutrymme. Du kan också
kontrollera hur minnet används av olika program.
115
Z105-Swedish.book Page 116 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Felsökning
Gör följande enkla kontroller innan du kontaktar
service. Det kan bespara dig både tid och
kostnader.
När du slår på telefonen kan följande
meddelanden visas
Sätt i SIM-kortet
• Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.
Telefonlås
• Telefonlåsfunktionen är aktiverad. Du måste
ange telefonlösenordet varje gång telefonen
slås på. Om du vill stänga av den här
funktionen, gör du det på menyn Telefonlås
(Meny 9-7-1).
PIN-lås
• Du använder telefonen för första gången. Du
måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt
ID-nummer).
• PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du
måste ange PIN-koden varje gång telefonen
slås på. Om du vill stänga av den här
funktionen, gör du det på menyn PIN lås
116 (Meny 9-7-3).
PUK-lås
• Du har skrivit in fel PIN-kod tre gånger i rad
och telefonen är nu spärrad. Ange den PUKkod som du har fått via nätverksoperatören
(du kan behöva begära koden).
Ej service
• Ingen anslutning till nätet. Mottagningen kan
vara dålig (du kanske befinner dig i en tunnel
eller är omgiven av byggnader). Flytta dig till
en annan plats och försök på nytt.
• Du försöker använda en funktion som inte
ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören
för ytterligare information.
Du skrev in ett nummer men det slogs
inte
• Har du tryckt på knappen
?
• Använder du rätt mobiltelefonnät?
• Du kan ha aktiverat en spärr mot utgående
samtal.
Z105-Swedish.book Page 117 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Felsökning
Den som ringer upp kan inte nå dig
• Är telefonen påslagen (knappen
i mer än en sekund)?
nedtryckt
Inget nummer rings upp när du tar
fram en telefonbokspost
• Använder du rätt mobiltelefonnät?
• Kontrollera att numren har sparats på rätt sätt
med funktionen för sökning i telefonboken.
• Du kan ha aktiverat en spärr mot inkommande
samtal.
• Redigera och spara numren på nytt om det
behövs.
Den som ringer upp kan inte höra dig
• Har du stängt av mikrofonen (ikonen för
mikrofon av
visas)?
• Håller du telefonen tillräckligt nära munnen?
Mikrofonen sitter i mitten längst ned på
telefonen.
Telefonen börjar pipa och "Batteri
lågt" blinkar i teckenfönstret
Om ovanstående åtgärder inte löser problemet
ska du anteckna
• telefonens modell och serienummer
• garantiuppgifter
• en noggrann beskrivning av problemet.
Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller
Samsungs service.
• Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet. Se
sid 14.
Ljudkvaliteten på samtalet är dålig
• Kontrollera signalens styrka på indikatorn
(
). Antal streck indikerar signalens
styrka, från stark (
) till svag ( ).
• Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster
om du befinner dig inomhus.
117
Z105-Swedish.book Page 118 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Åtkomstkoder
Din telefon och dess SIM-kort använder sig av
flera olika åtkomstkoder. Dessa koder hjälper dig
att skydda telefonen mot obehörig användning.
Du kan ändra åtkomstkoderna (utom PUK- och
PUK2-koderna) på menyn Säkerhet (Meny 9-7).
Mer information finns på sid 111.
Telefonlösenord
Telefonlösenordet kan användas för att förhindra
obehörig användning av telefonen. Lösenordet
"00000000" (8 nollor) medföljer vanligtvis
telefonen. Ändra lösenordet innan du börjar
använda telefonen. Hemlighåll det nya
lösenordet och förvara det på en säker plats.
(Inte på samma ställe som telefonen.)
118
PIN
PIN-koden (Personal Identification Number)
skyddar SIM-kortet mot obehörig användning.
Den medföljer i allmänhet SIM-kortet. När
funktionen för PIN-lås är aktiverad (se sid 111)
måste PIN-koden anges varje gång telefonen
slås på.
Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad,
skriver du in den PUK-kod som du har fått från
nätverksoperatören. Tryck sedan på den
programstyrda knappen OK för att låsa upp
telefonen. Skriv in en ny PIN-kod och tryck på
den programstyrda knappen OK. Skriv in den
nya PIN-koden igen och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Z105-Swedish.book Page 119 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Åtkomstkoder
PIN2
PUK2
PIN2-koden som följer med vissa SIM-kort krävs
för att användaren ska komma åt vissa
funktioner, t.ex. markeringsräknare för
fakturering. Dessa funktioner finns endast
tillgängliga om de stöds av SIM-kortet.
PUK2-koden som medföljer vissa SIM-kort
behövs för att ändra en blockerad PIN2-kod.
Om du skriver in fel PIN2-kod tre gånger i rad,
skriver du in PUK2-koden. Tryck sedan på den
programstyrda knappen OK för att låsa upp
telefonen. Skriv in en ny PIN2-kod och tryck på
den programstyrda knappen OK. Skriv in den
nya PIN2-koden igen och tryck på den
programstyrda knappen OK.
PUK
PUK-koden (PIN Unblocking Key) krävs för att
ändra en blockerad PIN-kod. PUK-koden
medföljer oftast SIM-kortet. Om inte, kontaktar
du din nätverksoperatör.
Om du skriver in fel PUK2-kod tio gånger i följd,
kan du inte använda de funktioner som kräver
PIN2. Kontakta din operatör för att få ett nytt
kort.
Du kan inte ändra PUK2-koden. Kontakta din
operatör om du har tappat bort koden.
Lösenord för samtalsspärrar
Ett 4-siffrigt lösenord behövs för att använda
funktionen för samtalsspärrar. Lösenordet får du
från operatören i samband med att du tecknar
ditt abonnemang.
Om du skriver in fel PUK-kod tio gånger i följd,
kan inte SIM-kortet användas längre.
Kontakta din operatör för att få ett nytt kort.
Du kan inte ändra PUK-koden. Kontakta din
operatör om du har tappat bort koden.
119
Z105-Swedish.book Page 120 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
SAR-information
Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som
gäller exponering mot radiovågor.
Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare.
Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med
Europarådets rekommendationer om
gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa
gränsvärden ingår som en del i mer omfattande
riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän
exponering. Riktlinjerna är fastställda av
oberoende vetenskapliga institutioner genom
återkommande och djupgående utvärderingar av
forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en
betydande säkerhetsmarginal för att garantera
säkerheten för olika individer, oavsett ålder och
hälsotillstånd.
För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR
(Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde
som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg. *
Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell
är 0,741 W/kg.
120
SAR-tester utförs under normala
användningsförhållanden när telefonen sänder
med maximal angiven effekt på samtliga testade
frekvensband. Även om SAR fastställs på den
högsta angivna effektnivån kan telefonens
faktiska SAR-nivå vid normal användning
väsentligt understiga det maximala värdet.
Anledningen till detta är att telefonen är
konstruerad för användning på olika effektnivåer.
Telefonen använder den lägsta effekt som krävs
för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet
gäller följande: ju närmare basstationen du
befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.
Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden
måste överensstämmelse med EU:s direktiv om
radioutrustning och teleterminalutrustning
garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta
direktiv behandlar användarens och andra
människors hälsa och säkerhet.
* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av
allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams
kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande
säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och
för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera
beroende på lokala rapporteringsförhållanden och
frekvensband.
Z105-Swedish.book Page 121 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter för
användning av batterier
Telefonen drivs av ett uppladdningsbart
litiumbatteri av standardtyp.
• Använd eller ladda aldrig ett batteri som på
något sätt är skadat.
• Använd endast batteriet för avsett ändamål.
• Om du använder telefonen nära en basstation i
nätet drar den mindre ström. Standby- och
samtalstiden påverkas i hög grad av
signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de
parametrar som operatören angett.
• Batteriets laddningstid beror på hur urladdat
det är när det laddas samt på typ av batteri
och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur
hundratals gånger, men så småningom
förbrukas det. Det är det dags att byta batteri
när driftstiden (samtals- och standbytiden) har
blivit märkbart kortare.
• Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir
urladdat med tiden.
• Använd bara batterier och laddare som är
godkända av Samsung. När laddaren inte
används ska nätsladden vara urdragen från
väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet
till laddaren längre tid än en vecka, eftersom
överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
• Extrema temperaturer påverkar batteriets
laddningskapacitet. Det kan behöva svalna
eller värmas upp innan det laddas.
• Förvara inte batteriet på kalla eller varma
platser, exempelvis i bilen på sommaren eller
vintern, eftersom det minskar batteriets
kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så
långt det är möjligt, förvara batteriet vid
rumstemperatur. Om batteriet är för varmt
eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att
fungera även om batteriet är fullt uppladdat.
Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för
temperaturer under 0 °C (32 °F).
• Kortslut inte batteriet. Batterier, t.ex. ett
reservbatteri som du har i handväskan eller
fickan, kan kortslutas av misstag om ett
metallföremål (mynt, gem, penna)
åstadkommer en direkt förbindelse mellan
batteriets pluspol (+) och minuspol
(metallflikarna på batteriets baksida).
Kortslutning av polerna kan skada batteriet
eller det föremål som orsakar kortslutningen.
121
Z105-Swedish.book Page 122 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
• Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet
med lokala bestämmelser. Återvinn alltid.
Kasta inte batterier på öppen eld.
Säkerhet på vägen
Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till
kommunikation via det talade ordet, så gott som
var som helst och när som helst. Men denna
frihet är även förknippad med ett stort ansvar.
När du kör bil är bilkörningen din viktigaste
uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa
samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de
föreskrifter som gäller inom det land eller
område du befinner dig.
Användningsförhållanden
Tänk på att följa eventuella lokala regler för
mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det
är förbjudet att använda den, där den kan orsaka
elektriska störningar eller medföra andra risker.
Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas
till annan utrustning, läs noga igenom
anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte
produkter som är inkompatibla.
Som vid all annan användning av radioutrustning
rekommenderas användning endast i normalt
funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med
antennen riktad mot axeln) för en korrekt och
säker funktion.
Elektronisk utrustning
De flesta elektroniska utrustningar har skydd för
radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas
elektronisk utrustning som inte har detta skydd.
Tillverkaren kan lämna ytterligare information.
122
Z105-Swedish.book Page 123 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
Pacemaker
Annan medicinsk utrustning
Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd
på minst 15 cm mellan mobiltelefon och
pacemaker för att undvika en eventuell störning
på pacemakerns funktion. Dessa
rekommendationer överensstämmer med
oberoende forskning och rekommendationer för
trådlös teknik.
Om du använder annan medicinsk utrustning kan
tillverkaren lämna information om utrustningen
är skyddad mot externa radiovågor. Fråga din
läkare. Stäng av din telefon på vårdinrättningar
där det finns anslag om detta. Sjukhus och andra
vårdinrättningar kan använda utrustning som är
känslig för externa radiovågor.
Om du har pacemaker:
• Håll alltid telefonen mer än 15 cm från
pacemakern när telefonen är påslagen
• Bär inte telefonen i bröstfickan
• Använd örat på motsatta sidan av pacemakern
när du talar i telefonen
Fordon
Radiovågor kan påverka felaktigt installerade
eller dåligt avskärmade elektroniska system i
motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller
återförsäljaren angående ditt eget fordon.
Om du misstänker att pacemakerfunktionen
påverkas, stäng av telefonen omedelbart.
Om du har eftermonterad utrustning i fordonet,
kan du även behöva kontrollera med andra
tillverkare.
Hörapparat
Ta hänsyn till anslagna instruktioner.
Vissa digitala mobiltelefoner kan störa
hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan
tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare
information.
Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal
med ett anslag som uppmanar till detta.
123
Z105-Swedish.book Page 124 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
Miljöer med explosionsrisk
Nödsamtal
Stäng av din telefon i miljöer där det finns en
potentiell risk för explosioner och följ
informationen på varningsskyltar. Det kan räcka
med en gnista för att orsaka en explosion eller
brand som medför livsfara eller risk för
personskador.
Precis som alla trådlösa telefoner använder
denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät,
ledningsnät och olika användarprogrammerade
funktioner, och kontakt med nätet kan inte
garanteras under alla förhållanden. Förlita dig
därför aldrig enbart på mobiltelefonen för
livsviktig kommunikation (t ex i medicinska
nödsituationer).
Det är lämpligt att stänga av telefonen på
bensinstationer under tankning. Restriktiv
användning av all radioutrustning är även
påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och
distributionsområden), kemiska anläggningar
och i områden med sprängningsarbeten.
Områden med explosionsrisk är ofta, men inte
alltid, tydligt markerade. Exempel på sådana
områden är nedre båtdäck, kemiska transporter
eller lager, fordon som använder kondenserad
petroleumgas (t.ex. propan eller butan),
atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar
som korn, damm eller metallpulver och platser
där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av
motorn på din bil.
Kom ihåg: För att du ska kunna ringa eller ta
emot samtal måste telefonen vara påslagen och
du måste befinna dig i ett område med tillräcklig
signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid
tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla
nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner.
Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.
Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.
1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Skriv in larmnumret som gäller för det
område/land där du befinner dig (t.ex. 112
eller något annat officiellt larmnummer).
Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på knappen
124
.
Z105-Swedish.book Page 125 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
Om vissa funktioner används (t.ex.
samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras
innan du kan ringa larmnumret. Mer information
lämnas i handboken och hos din lokala
nätoperatör.
När du ringer till ett larmnummer är det alltid
viktigt att lämna så korrekta uppgifter som
möjligt. Avbryt inte samtalet innan du uppmanas
till detta. Tänk på att du kan vara den enda
kontakten mellan olycksplatsen och omvärlden!
Annan viktig säkerhetsinformation
• Service eller fordonsmontering av telefonen får
endast utföras av specialutbildad personal.
Felaktig installation eller service medför risker
och kan leda till att garantivillkoren upphör att
gälla.
• Kontrollera regelbundet att all
mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt
monterad och fungerar.
• Tänk på att inte förvara eller transportera
lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva
material i samma utrymme som telefonen,
dess delar eller tillbehör.
• Det är viktigt att känna till att krockkuddar i
bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte
föremål, vilket inkluderar installerad och
bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för
en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös
utrustning i ett fordon medför i kombination
med en utlöst krockkudde betydande
olycksrisker.
• Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan.
Det är olagligt att använda mobiltelefon
ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära
risker för flygplanets funktion.
• Om anvisningarna för användning av
mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget
stängas av. Även rättslig påföljd kan bli
aktuellt.
125
Z105-Swedish.book Page 126 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
Skötsel och underhåll
Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och
bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig
att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din
telefon i många år.
• Förvara telefonen med alla delar och tillbehör
utom räckhåll för små barn.
• Håll telefonen torr. Nederbörd, fukt och
mineralhaltiga vätskor får de elektriska
kretsarna att korrodera.
• Vidrör inte telefonen med våta händer medan
den laddas. Du kan få en elektrisk stöt och
telefonen kan skadas.
• Använd eller förvara inte telefonen på
dammiga och smutsiga platser eftersom dess
rörliga delar kan skadas.
• Förvara inte telefonen för varmt. Höga
temperaturer kan förkorta livslängden, skada
batterierna och deformera eller smälta vissa
plaster.
• Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen
värms upp till normal temperatur
(rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti
telefonen, vilket kan orsaka skador på
elektroniska kretsar.
126
• Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta
den för stötar. Ovarsam hantering kan skada
kretsarna.
• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel
eller starka rengöringsmedel för att rengöra
telefonen. Torka av den med en mjuk trasa
fuktad i milt tvålvatten.
• Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till
apparatens rörliga delar och leda till att den
inte fungerar korrekt.
• Placera inte telefonen i eller på någon
utrustning som används till uppvärmning, t ex
mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen
kan explodera om den överhettas.
• Använd endast den medföljande eller annan
godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel
tillbehör kan skada telefonen och även
innebära brott mot gällande regler för
radioutrustning.
• Om telefonen, batteriet eller något tillbehör
inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste
servicecenter. Där finns specialutbildad
personal som kan hjälpa dig med ditt problem.
Z105-Swedish.book Page 127 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Ordlista
Följande definitioner kan vara till nytta för att
förstå de viktigaste tekniska begreppen och
förkortningarna i den här bruksanvisningen och
dra nytta av telefonens alla funktioner:
Parkera samtal
3G (3:e generationen)
Samtal väntar
Ett kollektivt namn som används för att beskriva
mobilsystem som stöder ett stort urval av mobila
Internet-tjänster. Arbetar med större bandbredd.
Bärare
Olika mekanismer som används av nätet för
överföring av röstinformation och andra data.
Samtalsspärrar
Möjlighet att spärra utgående och inkommande
samtal.
Vidarekoppling
Möjlighet att dirigera om samtal till ett annat
nummer.
Möjlighet att placera ett samtal i vänteläge
medan du besvarar eller ringer ett annat samtal.
Möjlighet att göra dig uppmärksam på ett
inkommande samtal medan ett annat samtal
pågår.
Kretskopplat nät
En typ av nät i vilket en fysisk linje erhålls och är
avsedd för en enda anslutning mellan två
slutpunkter i nätet så länge anslutningen varar.
Telefonnätet är ett exempel på ett kretskopplat
nät. Tjänster för vanlig rösttelefoni är
kretskopplade. Telefonföretaget reserverar en
specifik fysisk linje till det nummer du ringer, så
länge samtalet varar. Under den tiden kan ingen
annan använda de aktuella linjerna.
Nummerpresentationstjänster
Tjänster som gör att abonnenten kan se eller
blockera uppringande telefonnummer.
127
Z105-Swedish.book Page 128 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Ordlista
GPRS (General Packet Radio Service)
MMS (Multimedia Message Service)
En ny tilläggstjänst som inte är röstbunden och
med vilken information skickas och tas emot via
mobiltelefonnätet. GPRS garanterar kontinuerlig
uppkoppling mot Internet för mobiltelefoner och
datorer. Tjänsten baseras på GSM-systemet
(Global System for Mobile Communication) och
SMS (Short Message Service).
En meddelandetjänst för mobiltelefoni,
standardiserad av WAP Forum och 3rd
Generation Partnership Program (3GPP). MMS
används på samma sätt som SMS (Short
Message Service). Tjänsten levererar
automatiskt och omedelbart användarskapade
meddelanden från telefon till telefon. MMS
skickas huvudsakligen till och från
telefonnummer. Det är också möjligt att ange epostadresser, vilket gör att meddelanden även
kan sändas via e-post. Utöver text (som i SMS)
kan MMS-meddelanden innehålla stillbilder, rösteller ljudfilmer och längre fram även videofilmer
och presentationer.
GSM
(Global System for Mobile Communication)
Internationell standard för mobiltelefoni som
garanterar kompatibilitet mellan olika
nätoperatörer. GSM omfattar de flesta länderna i
Europa och många andra delar av världen.
Flerpartssamtal
Java
Programmeringsspråk som används för program
som ska kunna köras på alla typer av
maskinvaruplattformar, oavsett om de är stora,
medelstora eller små, utan att behöva anpassas.
Det är främst ett specialspråk för Internetanvändning, både för allmänna Internet-sidor
och intranät. När ett Java-program körs från en
hemsida kallas det för en "Java applet". När det
körs på en mobiltelefon eller en personsökare
kallas det för en "MIDlet".
128
Möjlighet att upprätta ett konferenssamtal med
upp till fem ytterligare deltagare.
Z105-Swedish.book Page 129 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Ordlista
Paketförmedlat nät
Roaming
En typ av nät där relativt små dataenheter
(paket) styrs i ett nät baserat på den
destinationsadress som finns i varje paket.
Dagens Internet är i huvudsak paketförmedlat.
Röstinformation kräver ett jämnt trafikflöde för
att undvika eko och nedkoppling. Data, däremot,
kan delas upp i små paket som skickas vart och
ett för sig via nätet, och sedan återställs vid
slutdestinationen. Paket möjliggör ett större
antal användare, eftersom de inte kräver en
dedicerad öppen linje. PDC-P i Japan, GPRS i
Europa och alla framtida 3G-nät är/kommer att
vara paketförmedlade.
Användning av telefonen när du är utanför din
egen operatörs täckningsområde (t.ex. under
resa).
PIN (Personal Identification Number)
Nätverkstjänst för att skicka och ta emot
skriftliga meddelanden till och från andra
abonnenter. Ett skapat eller mottaget
meddelande kan visas, redigeras och skickas.
Säkerhetskod som skyddar telefonen/SIM-kortet
mot obehörig användning. Du får PIN-koden av
din operatör tillsammans med SIM-kortet. Den
består av fyra till åtta siffror och du kan ändra
den om du vill.
PUK (PIN Unblocking Key)
Säkerhetskod som används för att låsa upp
telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre
gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av
operatören tillsammans med SIM-kortet.
SIM (Subscriber Identification Module)
Ett kort som innehåller en krets med all
information som krävs för att använda telefonen
(nät- och minnesinformation, samt abonnentens
personliga data). SIM-kortet placeras i ett litet
fack på telefonens baksida och skyddas av
batteriet.
SMS (Short Message Service)
UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System)
En 3:e generationens (3G) teknik för
mobilkommunikation som utlovar
överföringshastigheter på upp till 2 Mbps
(megabyte per sekund).
129
Z105-Swedish.book Page 130 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Index
A
ABC-läge, textinmatning 33, 36
Aktiv mapp 101
Alarm 62
Att göra 91
Avsluta ett samtal 23
Avvisa ett samtal 24
B
Bakgrundsbild 102
Bakgrundsljus 100
Batteri
indikator för svagt batteri 16
ladda 15
säkerhetsföreskrifter 121
sätta i 14
ta bort 15
Batteriladdare 16
Besvara ett samtal 23
Bilder, ta 53
Bildfiler 85
Bokmärke 49
Browser
menyer 48
navigera 48
stänga 47
starta 47
130
BUN-läge 112
D
Dagens händelse 89
Datum, ställa in 114
Display
inställningar 102
yttre 103
DTMF-toner 30
E
Eget nummer 115
E-post 75
Extratoner 64
F
Färgtema 103
Fel, lösning 115
Felsökning 115
G
Genvägar 101
Grupper, kontakter 97
H
Hälsa och säkerhet 120
I
Ikoner, beskrivning 11
Inkorg 73
Inställningar 100
browser 51
datum och tid 114
display 102
inspelningsläge 56
ljud 63
meddelande 79
mediaspelare 58
nätverk 108
säkerhet 111
samtal 103
ta bild-läget 55
telefon 100
Internationellt samtal 21
K
Kalender 88
Kalkylator 60
Kamera 52
kameraläge, ställa in 54
spela in videor 55
ta bilder 53
videoläge, ställa in 56
Z105-Swedish.book Page 131 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Index
Klocka
digital klocka 103
världstid 60
Knappar
beskrivning 9
placering 8
Knappljud 24
Konferenssamtal 26
Kontakter
grupper 97
lägga till 94
minnesstatus 115
söka 93
visa 96
Kortnummer 98
L
Ladda batteri 15
Larmtyp
meddelanden 64
samtal 63
Låsa
PIN-kod 111
privat 113
SIM 111
telefon 111
Ljudläge 63
Ljusstyrka
bild 54
skärm 100
video 56
Lösenord
samtalsspärrar 106, 119
telefon 112, 118
Lösenord för samtalsspärrar 119
M
Meddelandemall 77
Meddelanden 65
e-post 72
inkorg 73
inställningar 79
mallar 77
minnesstatus 83
MMS-mallar 71
multimedia 65
skapa 65
text 68
utkast 76
utkorg 76
vykort 70
Meddelandesignal 64
Mediaspelare 57
Memo 91
Menyer
lista 42
öppna 39
Menystil 103
Messenger 75
Mikrofon, stänga av 29
Min namnkort 99
Min telefon 84
Missade samtal 44
MMS (Multimedia Message
Service) 65
Mobilsvar 83
Möte 89
Mottagna samtal 44
Multimediafiler 84
Multimediameddelande 65
Musikfiler 86
N
Namn
söka/ringa upp 93
spara 94
Nätindikator 12
Nätverksval 108
Nödsamtal 6, 124
Nummer, telefon
söka/ringa upp 93
spara 94
O
Omslagstitel 103
Omvandlare 61
P
Packa upp 7
Parkera samtal 25
PIN 113, 118
PIN lås 111
PIN2 113, 119
131
Z105-Swedish.book Page 132 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Index
Planering 88
Profiler 63
Program 52
byta 20
hämta 44
minnesstatus 115
utforskaren 52
PUK 119
PUK2 119
R
Reseadapter 15
Ringda samtal 44
Ringsignal 63
Ringvolym 64
S
SAG 107
Säkerhet 111
i trafik 122
information 120
säkerhetsföreskrifter 5
Säkerhet på vägen 122
Samtal
avvisa 24
besvara 23
parkera 25
ringa 21
samtalsspärrar 105
stänga 23
väntar 106
132
vidarekoppla 104
Samtalsavgifter 45
Samtals-ID 103
Samtalslista
alla 44
missade 44
mottagna 44
ringda 44
Samtalstid 46
Sifferläge, textinmatning 33, 37
SIM-kort
låsa 111
sätta i 13
ta bort 14
Skicka vidare
e-post 75
meddelanden 74
Slå på/av
mikrofon 29
telefon 17
Sluten användargrupp (SAG) 107
SMS (Short Message Service) 65
Spärrar, samtal 105
Språk 100
Strömbrytare 17
Svagt batteri, indikator 16
Svar alla knappar 102
Symbolläge, textinmatning 33,
37
T
T9-läge, textinmatning 33, 34
Ta bort
bild 53
bildfil 86
dagens händelse 89
E-post 75
Kalenderhändelser 88
kontakt 93
meddelande 74
melodi/ton 87
multimediafiler 84
samtalslista 45
video 55
Tecken, skriva in 33
Teckenfönster
ikoner 11
kontrast 100
utseende 10
yttre 12
Telefon
återställa 115
ikoner 11
knappar 9
låsa 111
lösenord 112, 118
packa upp 7
säkerhetsinformation 120
skötsel och underhåll 126
slå på/stänga av 17
teckenfönster 10
utseende 8
Z105-Swedish.book Page 133 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Index
Text, skriva in 33
Textinmatningslägen 33
Textmeddelande 68
Tid, ställa in 114
Tillbehör 7
Toner
anslutningston 64
avslutningston 64
effektljud 64
knapptoner 64
minutton 64
öppna/stänga luckan 64
påslagen 64
popup-varning 64
rington 63
U
Videofiler 86
Videosamtal 30
alternativ 31
PIP 31
ringa 30
ta emot 31
Vodafone live! 47
Volym, justera
hörlur 24
knappljud 24, 64
varningstoner 64
Vykort 70
W
WAP-läsare
inställning 51
Underhåll 126
Utkast 76
Utkorg 76
Y
V
Å
Väckning 62
Välkomsttext 102
Väntande samtal 26
Varningssignal
återkoppling 64
effekt 64
samtal 63
Vidarekoppla, samtal 104
Video, spela in 55
Yttre teckenfönster 12
inställning 103
Årsdag 90
Återskapa inställning 115
Återställa telefonen 115
Återuppringning 106
Åtkomstkoder 118
133
Z105-Swedish.book Page 134 Friday, April 2, 2004 11:45 AM
Z105-cover.fm Page 0 Thursday, April 8, 2004 8:12 AM
* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran
som installerats eller din operatör.
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
http://www.samsung.se.
Klicka in på
“Support”=>“Mobiltelefoner”=>“FAQ”
Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 08-585 36 787
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-05043A
Swedish. 06/2004. Rev 1.2
Download PDF

advertising