Samsung | SGH-V200 | Samsung SGH-V200 Bruksanvisning

* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi
ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelman tai käyttämäsi
operaattorin mukaan.
ELECTRONICS
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-03620A
Finish. 04/2003. Rev. 1.0
KOLMITAAJUUSGPRS-PUHELIN
SGH-V200
Sisällys
Tärkeitä turvallisuusohjeita ......................... 7
Pakkauksen avaaminen................................ 9
Puhelin....................................................... 10
Puhelimen osat ................................................. 10
Näyttö ............................................................. 13
Merkkivalo........................................................ 16
Käytön aloitus ............................................ 17
SIM-kortin asentaminen ..................................... 17
Akun lataaminen ............................................... 19
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen...... 21
Puhelutoiminnot ........................................ 22
Puhelun soittaminen ..........................................
Äänenvoimakkuuden säätäminen .........................
Puheluun vastaaminen .......................................
Vastaamatta jääneet puhelut ..............................
Äänettömän toimintatilan ottaminen
käyttöön nopeasti ..............................................
22
24
25
26
28
Toimintojen ja vaihtoehtojen valitseminen 29
Esimerkki: Näyttökielen valinta ........................... 31
Puhelinmuistio ........................................... 33
Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen ...............
Puhelinmuistion toiminnot...................................
Numeron hakeminen puhelinmuistiosta ................
Käyttäjäryhmän muokkaaminen ..........................
Pikavalinta........................................................
Muistin tilan tarkistaminen ..................................
33
36
37
39
40
42
Tekstin syöttäminen................................... 43
Tekstin syöttötilan vaihtaminen ...........................
T9-tilan käyttäminen..........................................
Isojen/pienien kirjaintilojen
käyttäminen .....................................................
Erikoismerkkitilan käyttäminen............................
Numerotilan käyttäminen ...................................
44
45
47
48
48
3
Sisällys
Sisällys
Toiminnot puhelun aikana.......................... 49
Puhelun asettaminen pitoon ................................
Mikrofonin mykistys ...........................................
Näppäinäänten vaimentaminen/lähettäminen ........
Numeron hakeminen puhelinmuistiosta ................
Tekstiviestipalvelun käyttäminen .........................
Toiseen puheluun vastaaminen............................
Neuvottelupuhelun soittaminen ...........................
49
50
51
51
52
52
53
Ota ja lähetä (Valikko 4.1) .................................... 83
Uusi kuva (Valikko 4.2) ......................................... 84
Omat kuvat (Valikko 4.3) ...................................... 85
Ääniase tukset ........................................... 86
Valikkotoimintojen valitseminen vierittämällä ........ 55
Valikkotoimintojen valitseminen pikavalinnoilla ...... 56
Valikkotoiminnot ............................................... 56
Soittoääni (Valikko 5.1) ........................................
Soitt. voimakkuus (Valikko 5.2).............................
Hälytysääni (Valikko 5.3) ......................................
Näppäinääni (Valikko 5.4) .....................................
Sanomaääni (Valikko 5.5) .....................................
Kansiääni (Valikko 5.6) .........................................
Virran kytkentä/katkaisu (Valikko 5.7) ...................
Lisä-ääni (Valikko 5.8) ..........................................
Tekstiviestit ............................................... 62
Puhelinase tukset ...................................... 91
Saapuneet (Valikko 1.1)........................................
Lähtevät (Valikko 1.2) ..........................................
Kirjoita uusi (Valikko 1.3)......................................
Mallit (Valikko 1.4) ...............................................
Profiilit (Valikko 1.5) .............................................
Suosikit (Valikko 1.6)............................................
Muistin tila (Valikko 1.7) .......................................
Vastaaja (Valikko 1.8)...........................................
Lähetys (Valikko 1.9) ............................................
Infrapuna aktivointi (Valikko 6.1) .......................... 91
Omat asetukset (Valikko 6.2) ................................ 92
Tervehdysviesti (Valikko 6.3) ................................ 93
Oma numero (Valikko 6.4) .................................... 93
Kieli (Valikko 6.5) ................................................. 94
Turva-asetukset (Valikko 6.6) ............................... 94
Näyttöasetukset (Valikko 6.7) ............................... 97
Lisäasetukset (Valikko 6.8) ................................... 99
Pika (Valikko 6.9) ................................................ 100
Asetusten nollaus (Valikko 6.10)........................... 100
Valikkojen käyttäminen ............................. 55
62
63
65
67
68
69
70
70
71
Kuvaviestit ................................................. 73
Saapuneet (Valikko 2.1)........................................
Lähetetyt (Valikko 2.2) .........................................
Kirjoita uusi (Valikko 2.3)......................................
Poista kaikki (Valikko 2.4) .....................................
Asetukset (Valikko 2.5) .........................................
MMS-profiili (Valikko 2.6) ......................................
73
75
76
78
78
79
Viime puhelut............................................. 80
Ei vast. puhelut (Valikko 3.1) ................................
Vastatut puhelut (Valikko 3.2) ...............................
Soitetut puhelut (Valikko 3.3)................................
Poista kaikki (Valikko 3.4) .....................................
Puhelujen kestot (Valikko 3.5)...............................
Puhelujen hinnat (Valikko 3.6)...............................
80
80
81
81
81
82
Kamera ...................................................... 83
4
86
86
87
87
88
89
89
90
Kelloase tukset ........................................ 101
Kalenteri aset (Valikko 7.1) ..................................
Muistilista (Valikko 7.2)........................................
Aika & pvm (Valikko 7.3) .....................................
Herätys (Valikko 7.4) ...........................................
Laskin (Valikko 7.5) .............................................
Valuutanvaihto (Valikko 7.6) ................................
101
103
106
107
108
109
Verkko palvelut ........................................ 110
Soitonsiirto (Valikko 8.1)......................................
Puhelunesto (Valikko 8.2) ....................................
Koputus (Valikko 8.3) ..........................................
Verkon valinta (Valikko 8.4) .................................
Numeron näyttö (Valikko 8.5) ..............................
Suljettu käyttäjäryhmä (Valikko 8.6) ....................
Taajuusvalinta (Valikko 8.7) .................................
110
112
114
115
116
116
118
5
Sisällys
Huvit ........................................................ 119
Pelit (Valikko 9.1) ................................................ 119
WAP-selain (Valikko 9.2) ...................................... 119
Lataukset (Valikko 9.3) ........................................ 119
Ongelmien ratkaiseminen ........................ 121
Käyttökoodit ............................................ 124
Puhelimen salasana ..........................................
PIN-koodi ........................................................
PUK-koodi .......................................................
PIN2-koodi ......................................................
PUK2-koodi......................................................
124
125
125
126
126
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi.......... 127
Radiotaajuusenergialle
altistuminen (SAR-tiedot) ..................................
Akkujen käyttöohjeita .......................................
Liikenneturvallisuus ..........................................
Käyttöympäristö ...............................................
Mahdollisesti räjähdysalttiit alueet ......................
Hätäpuhelut.....................................................
Muita tärkeitä turvallisuusohjeita ........................
Hoito ja huolto .................................................
127
129
131
133
135
136
137
138
Sanasto .................................................... 140
Sisällys..................................................... 144
Pikaohje................................................... 149
6
Tärkeitä
turvallisuusohjeita
Lue nämä ohjeet, ennen kuin käytät
matkapuhelintasi. Ohjeiden laiminlyöminen saattaa
johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.
Lisätietoja turvallisuudesta on jaksossa "Terveytesi
ja turvallisuutesi vuoksi" sivulle 127.
Liikenneturvallisuus ennen kaikkea
Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo
ensin.
Katkaise virta puhelimesta tankkauksen
ajaksi
Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa
(huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien
läheisyydessä.
Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa
Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä.
Niiden käyttö lentokoneissa on luvatonta ja
vaarallista.
Katkaise virta puhelimesta sairaalassa
Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden
läheisyydessä. Noudata ohjeita ja sääntöjä.
Häiriöt
Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka
voivat vaikuttaa niiden toimintaan.
Erityismääräykset
Noudata aina eri paikoissa voimassa olevia
määräyksiä ja kytke aina puhelimesi pois päältä
silloin, kun sen käyttö on kielletty tai se saattaa
aiheuttaa häiriöitä ja vaaratilanteita (esim.
sairaalassa).
7
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Pakkauksen
avaaminen
Radiotaajuiset häiriöt
Pakkauksen sisältö:
Puhelin on suunniteltu Euroopan unionin (EU)
säätämien radiotaajuisia häiriöitä koskevien
vaatimusten mukaan. Käytä vain Samsungin
toimittamia tai hyväksymiä lisälaitteita, jotta
laitteen toimita olisi asetettujen vaatimusten
mukaista. Muiden lisälaitteiden käyttämien saattaa
rikkoa voimassa olevia määräyksiä.
Puhelin
Pikalaturi
Akut
Kuulokemikrofoni
Käytä järkevästi
Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa
(korvaa vasten). Vältä antennin tarpeetonta
koskettamista, kun puhelimessa on virta päällä.
Lisälaitteet ja akut
Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä
tarvikkeita ja akkuja.
Valtuutettu huolto
Vain valtuutetut huoltohenkilöt saavat asentaa tai
korjata puhelimen.
Kuulokemikrofoni
CD-ROM-levy
Datakaapeli
Lisäksi puhelimeen saa seuraavia lisävarusteita
Samsung-jälleenmyyjältä:
8
•
•
•
•
•
Kuulokemikrofoni
Yksinkertainen hands-free-sarja
Vakioakut ja ohuet akut
Tupakansytytinsovitin
Kotelo
9
Puhelin
Puhelin
Näppäin
Puhelimen osat
Kuvaus
Valikkoja selattaessa, siirtyminen
valikkovaihtoehtojen ja puhelinmuistion
nimien välillä.
Oheisessa kuvassa on esitetty puhelimen
tärkeimmät osat.
Peruskäyttötilassa, avaa pääsyn suoraan
suosikkivalikoihin; jos haluat litätietoja
pikanäppäimistä, ks. sivulle 100.
Korvakuuloke
Valikkoja selattaessa, paluu edelliselle
valikkotasolle ja kyseisen valikon valinta.
Näyttö
Tekstiä kirjoitettaessa, kohdistimen
siirtäminen vasemmalle tai oikealle.
Peruskäyttötilassa, avaa pääsyn suoraan
suosikkivalikoihin; jos haluat litätietoja
pikanäppäimistä, ks. sivulle 100.
Selausnäppäimet
Kameranäppäin
Oikea
valintanäppäin
Vasen
valintanäppäin
Kuulokemikrofonin
pistoke
Puhelun aloitus-/
valikon valintanäppäin
Äänenvoimakkuus-/
valikonselausnäppäimet
Peruutus-/
korjausnäppäin
IrDA-portti
WAP-selain
näppäin
Virta päälle/pois
päältä/valikon
peruutusnäppäin
Aakkosnumeeri
set näppäimet
Mikrofoni
Erikoistoimint
o-näppäimet
(valintanäppäimet)
Yläpuolella (näytön alarivillä) näkyvän
tekstin toimintojen suorittaminen.
Peruskäyttötilassa, avaa Kameravalikon, joka mahdollistaa puhelimen
kameran käyttämisen.
Peruskäyttötilassa, käynnistää WAP
(Wireless Application Protocol) -selaimen.
Poistaa merkkejä näytöstä.
Valikkoja selattaessa, paluu edelliselle
valikkotasolle.
Antenni
Kameramoduuli
Ulkopuolinen näyttö
Merkkivalo
10
11
Puhelin
Näppäin
Puhelin
Kuvaus (jatkuu)
Näyttö
Puhelun soittaminen tai puheluun
vastaaminen.
Näytön osat
Pidettäessä painettuna
peruskäyttötilassa, puhelin valitsee
viimeksi soitetun tai vastatun numeron ja
soittaa siihen.
Näytössä on kolme osaa.
Kuvakealue
Valikkoja selattaessa, valikkotoiminnon
valinta tai syötettyjen tietojen
(kuten nimen) tallennus puhelimen tai
SIM-kortin muistiin.
Teksti- ja
grafiikkakenttä
Puhelun lopetus.
Pidettäessa painettuna, myös puhelimen
virran katkaisu tai fytkeminen.
Valikko
Nimi
Valintanäppäinalue
Valikkoja selattaessa, paluu
peruskäyttötilaan ja syötteen peruutus.
Pidettäessä painettuna
peruskäyttötilassa, muodostaa yhteyden
vastaajaan.
Osa
Kuvaus
Ylärivi
Eri kuvakkeiden näyttö
(ks. sivulle 14).
Numeroiden, kirjainten ja erikoismerkkien
syöttö.
Keskirivit
Viestien, ohjeiden ja muiden
syöttämiesi tietojen
(esim. puhelinnumeron) näyttö.
Alarivi
Näyttää kahdelle
valintanäppäimelle määritettynä
olevat toiminnot.
Erikoismerkkien syöttö.
Erilaisten toimintojen suorittaminen.
(Puhelimen sivulla)
Puhelun aikana, korvakuulokkeen
äänenvoimakkuuden säätö.
Peruskäyttötilassa, näppäinäänen
voimakkuuden säätö.
Valikkoja selattaessa, siirtyminen
valikkovaihtoehtojen ja puhelinmuistion
nimien välillä.
12
13
Puhelin
Puhelin
Kuvakkeet
Kuvake Kuvaus
Signaalin voimakkuuden näyttö. Mitä
voimakkaampi signaali, sitä enemmän
palkkeja.
Näkyy puhelun aikana.
Kuvake Kuvaus (jatkuu)
Ilmaisee, että puhelin on mykistetty.
Näkyy puhelimen ollessa rekisteröityneenä
muuhun kuin kotiverkkoon (esim.
ulkomailla).
Ilmaisee, että puhelin on yhteydessä
GPRS-verkkoon.
Taustavalot
Ilmaisee, että Äänetön-tila on käytössä tai
Hälytysääni-valinnan (Valikko 5.3) on
asetettu siten, että puhelin värisee, kun
puhelu saapuu; ks. sivulle 87.
Ilmaisee, että uusi tekstiviesti on
vastaanotettu.
Näyttö ja näppäimistö on valaistu taustavaloilla.
Taustavalo valaisee näytön ja näppäimistön. Kun
painat jotain näppäintä tai avaat kannen, taustavalo
syttyy ja valaisee Taustavalot-valikkovalinnalla
(Valikko 6.7.2) määritetyn ajan. Sen jälkeen se
himmenee ja kytkeytyy pois minuutin kuluttua.
Ilmaisee, että uusi tekstiviesti on
vastaanotettu.
Taustavalojen aikakatkaisu määritetään
Taustavalot-asetuksissa (Valikko 6.7.2);
ks. sivulle 97.
Tulee näkyviin, kun kirjoitat tekstiä
(ilmaisee, että tekstinsyöttötila on
käytössä).
Voit myös määrittää taustavalon olemaan päällä
vain tietyn ajan Automaattivalot-asetuksella
(Valikko 6.7.3); ks. sivulle 98.
Ilmaisee, että herätys on asetettu.
Ulkopuolinen näyttö
Näyttää akun varaustason. Mitä enemmän
palkkeja, sitä enemmän akussa on varausta
jäljellä.
Puhelimessasi on ulkopuolinen näyttö kannessa. Se
näyttää, että sinulle on tulossa puhelu tai viesti ja
ilmoittaa määrättynä aikana, kun olet asettanut
hälytyksen.
Ilmaisee, että IrDA-portti on aktiivisena. Jos
haluat lisätietoja, ks. sivulle 91.
14
15
Puhelin
Käytön aloitus
Merkkivalo
SIM-kortin asentaminen
Merkkivalo on puhelimen kannessa ulkoisen näytön
alapuolella. Se vilkkuu, kun puhelimen
käytettävissä on palveluita.
Kun teet liittymäsopimuksen saat vaihdettavan
SIM-kortin, joka sisältää liittymäsi tiedot, kuten
PIN-koodin, lisäpalvelut jne.
Merkkivalo otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä
Merkkkivalo-valikosta (Valikko 6.7.4); ks.
sivulle 98.
Tärkeää! Vaihdettava SIM-kortti ja sen
koskettimet voivat vaurioitua, jos kortti
taipuu tai naarmuuntuu. Käsittele korttia
varovasti asennuksen ja irrotuksen
yhteydessä.
Älä säilytä SIM-kortteja pienten lasten
ulottuvilla.
1. Sulje puhelin tarvittaessa pitämällä alhaalla
-näppäintä, kunnes virrankatkaisukuva
näkyy näytössä.
2. Irrota akku:
Merkkivalo
➀ Paina akun yläpuolella olevaa kiinnikettä ja
pidä se painettuna.
➁ Vedä akkua ja nosta se pois kuvan
osoittamalla tavalla.
16
17
Käytön aloitus
3. Työnnä SIM-korttia, kunnes pidike lukitsee
kortin paikoilleen.
Varmista, että viisto kulma on oikealle ylös ja
kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
Käytön aloitus
5. Työnnä akkua kohti puhelimen yläosaa, kunnes
akku napsahtaa paikoilleen. Varmista, että akku
on kunnolla asennettu ennen virran kytkemistä.
Akun lataaminen
Huomautus: Kun joudut poistamaan SIM-kortin,
työnnä sitä kuvan osoittamalla
tavalla ja poista se pidikkeestä.
Puhelin käyttää virtalähteenään litium-ioniakkua.
Puhelimen mukana toimitetaan pikalaturi. Käytä
ainoastaan hyväksyttyjä akkuja ja latureita. Kysy
lisätietoja Samsung-jälleenmyyjältä.
Puhelinta voidaan käyttää latauksen aikana, mutta
tällöin lataaminen kestää kauemmin.
Huomautus: Akku on ladattava täyteen, ennen kuin
puhelinta käytetään ensimmäisen
kerran. Purkautunut akku latautuu
täyteen noin 200 minuutissa.
1. Kun akku on paikallaan puhelimessa, kytke
pikalaturin johto puhelimen pohjaan.
4. Aseta akku takaisin paikoilleen ja varmista, että
akun liuskat asettuvat puhelimen uriin.
18
19
Käytön aloitus
Käytön aloitus
2. Kytke laturi tavalliseen pistorasiaan.
3. Kun akku on ladattu, irrota laturi pistorasiasta ja
puhelimesta painamalla liittimen molemmilla
puolilla olevia harmaita liuskoja ja vedä liitin irti.
Puhelimen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
1. Avaa suojakansi.
2. Pidä
-näppäintä painettuna, kunnes virta
kytkeytyy.
3. Jos puhelin kysyy salasanaa, näppäile se ja
paina OK-valintanäppäintä. Valmistajan
asettama salasana on 00000000. Jos haluat
lisätietoja, ks. sivulle 124.
Huomautus: Älä poista akkua puhelimesta
latauksen aikana. Tämä saattaa
vahingoittaa puhelinta.
Akun tyhjenemisilmoitus
Kun akun varaus on heikko ja puheaikaa jäljellä
enää muutama minuutti, kuulet varoitusäänen ja
näytössä esitetään säännöllisin väliajoin viesti:
4. Jos puhelin kysyy PIN-koodia, näppäile se ja
paina OK-valintanäppäintä. Jos haluat
lisätietoja, ks. sivulle 125.
Puhelin etsii operaattorisi verkon ja, kun verkko
on löytynyt, näyttöön tulee alla esitetty
perusnäyttö. Voit nyt soittaa ja vastaanottaa
puheluita.
Operaattori
05:17
La 02 Lok
05:17
**Varoitus**
Akku tyhjenee
La/02
Valikko
Valikko
Nimi
Kun akussa on liian vähän virtaa puhelimen
toimintaa varten, puhelimesta katkeaa virta
automaattisesti.
20
Nimi
Huomautus: Näytön oletuskieli on englanti. Vaihda
kieli Kieli-valikosta (Valikko 6.5);
ks. sivulle 94.
5. Kun haluat kytkeä virran pois puhelimesta,
pidä
-näppäintä painettuna, kunnes
virrankatkaisukuva näkyy näytössä.
21
Puhelutoiminnot
Puhelutoiminnot
Puhelun soittaminen
Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero (katso,
että perusnäyttö on näkyvissä) ja paina
näppäintä.
Huomautus: Jos olet valinnut Soiton toisto toiminnon Lisäasetukset-valikosta
(Valikko 6.8), puhelin yrittää soittaa
numeroon 10 kertaa, jos puheluun ei
vastata tai jos numero on varattu;
ks. sivulle 99.
Puhelun lopettaminen
Kun lopetat puhelun, paina
-näppäintä.
Edellisen numeron valitseminen
uudelleen
Puhelin tallentaa soittamasi numerot ja myös
vastaanottamasi ja vastaamatta jätetyt puhelut, jos
soittaja tunnistetaan; lisätietoja on jaksossa "Viime
puhelut" sivulla 80.
Jos haluat soittaa uudelleen johonkin seuraavista
numeroista:
Ulkomaanpuhelun soittaminen
1. Paina ja pidä alhaalla
-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy +-merkki.
2. Näppäile maa-, suunta- ja puhelinnumero sekä
paina
-näppäintä.
Virheellisen numeron korjaaminen
Kun haluat
poistaa...
Näytön viimeisen
numeron
22
2. Saat luettelon viimeksi soitetuista numeroista
näkyviin (soittamisjärjestyksessä) painamalla
-näppäintä.
3. Selaa numeroita
ja
-näppäimillä, kunnes
löydät haluamasi numeron.
Paina...
-näppäintä.
Jonkin numeron
tai -näppäintä, kunnes
puhelinnumerosta kohdistin on poistettavan
numeron oikealla puolella.
Paina
-näppäintä. Voit myös
lisätä puuttuvan numeron
painamalla vastaavaa
numeronäppäintä.
Kaikki numerot
näytöstä
1. Jos olet näppäilyt jotakin näyttöön, voit
tyhjentää näytön pitämällä
-näppäintä
painettuna yli sekunnin ajan.
Pidä painettuna
-näppäintä
vähintään sekunnin ajan.
4. Jos haluat...
Soittaa valittuna
olevaan numeroon
Muokata valittuna
olevaa numeroa
Paina...
-näppäintä.
Muokkaavalintanäppäintä ja muuta
numeroa haluamallasi
tavalla, ks. lisätietoja
kohdasta "Virheellisen
numeron korjaaminen"
sivulla 22.
23
Puhelutoiminnot
Puhelutoiminnot
Puhelinmuistioon tallennettuun
numeroon soittaminen
Voit tallentaa usein käyttämäsi puhelinnumerot
SIM-kortille tai puhelimen muistiin, joita kutsutaan
puhelinmuistioksi. Voit sitten tarvittaessa valita
haluamasi numeron luettelosta. Jos tarvitset
lisätietoja puhelinmuistiotoiminnosta, ks. sivulle 33.
Puheluun vastaaminen
Kun joku soittaa, puhelin soi ja näkyviin tulevat
seuraavat näytöt.
nnnnnnn
nnnnnnn
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta
puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla
olevilla äänenvoimakkuusnäppäimillä.
Voit lisätä äänenvoimakkuutta
vähentää sitä -näppäimellä.
-näppäimellä ja
Vastaa
Hylkää
Jos soittaja voidaan tunnistaa, hänen
puhelinnumeronsa tai puhelinmuistioon tallennettu
nimi näkyy näytössä.
1. Avaa puhelimen suojakansi, ellei se ole auki.
Vastaa puheluun painamalla
-näppäintä tai
Vastaa-valintanäppäintä.
Jos Lisäasetukset-valikon (Valikko 6.8)
Vastaus kaikilla näppäimillä -toiminto on
valittu, voit vastata puheluun painamalla mitä
tahansa näppäintä lukuun ottamatta
- tai
Hylkää-valintanäppäintä (ks. sivulle 99).
Jos Lisäasetukset-valikon (Valikko 6.8)
Aktiivikansi-asetus on valittuna, voit vastata
puheluun avaamalla kannen (ks. sivulle 99).
Kun puhelin on peruskäyttötilassa suojakansi auki,
voit säätää näppäinäänten voimakkuutta näillä
näppäimillä.
Huomautus: Jos et halua vastata puheluun, paina
puhelimen vasemmalla sivulla olevia
äänenvoimakkuusnäppäimiä
avaamatta kantta.
2. Lopeta puhelu sulkemalla suojakansi tai
painamalla
-näppäintä.
24
Huomautus: Voit vastata puheluun, vaikka olisit
tutkimassa puhelinmuistiota tai
valikkotoimintoja.
25
Puhelutoiminnot
Puhelutoiminnot
Vastaamatta jääneet puhelut
Jos et jostain syystä ole voinut vastata puhelimeen,
voit tarkistaa kuka sinulle on soittanut, jos puhelun
tunnistuspalvelu on käytössä, ja tarvittaessa soittaa
henkilölle takaisin.
Vastaamatta jääneen puhelun numeron
muokkaaminen
Huomautus: Jos puhelinnumero ei ole tiedossa,
Numeron muokk -toiminto ei tule
näkyviin.
Vastaamatta jääneiden puhelujen määrä näkyy
perusnäytössä heti, kun puheluun on jätetty
vastaamatta.
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
Vastaamatta jääneiden puhelujen tarkasteleminen:
3. Paina Valitse-valintanäppäintä.
1. Avaa kansi, jos se on suljettu.
2. Siirry tarvittaessa
tai
-näppäimillä
Numeron muokk -toiminnon kohdalle.
4. Muuta numeroa haluamallasi tavalla.
2. Paina Näytä-valintanäppäintä.
Viimeisen vastaamatta jääneen puhelun soittajan
puhelinnumero, jos palvelu on käytössä, näkyy
näytössä.
5. Kun haluat...
Soittaa numeroon
Tallentaa numeron
3. Kun haluat...
Paina...
Selata vastaamatta
jääneitä puheluja
- tai
Soittaa näytössä
olevaan numeroon
-näppäintä.
Paina...
-näppäintä.
Tall.-näppäintä. Näppäile
sitten nimi ja muistipaikka
(ks. sivulle 33).
-näppäintä.
Muokata numeroa tai Valitsepoistaa sen
valintanäppäintä (ks.
seuraava sivu).
Vastaamatta jääneen puhelun numeron
poistaminen
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
2. Siirry tarvittaessa
tai
-näppäimillä
Poista-toiminnon kohdalle.
3. Paina Valitse-valintanäppäintä.
Voit poistua Vastaamatta jääneet puhelut toiminnosta milloin tahansa painamalla
näppäintä.
-
Huomautus: Voit käyttää Vastaamatta jääneet
puhelut-toimintoa milloin tahansa
valitsemalla Ei vast. puhelut valikkovaihtoehdon (Valikko 3.1);
ks. sivulle 80.
26
27
Puhelutoiminnot
Toimintojen ja
vaihtoehtojen
valitseminen
Äänettömän toimintatilan ottaminen
käyttöön nopeasti
Äänetön toimintatila on käyttökelpoinen esimerkiksi
teatterissa, kun et halua puhelimen äänen
häiritsevän ympäristöä.
Jos haluat muuttaa puhelimen nopeasti
peruskäyttötilasta äänettömään toimintatilaan,
paina
-näppäintä ja pidä sitä painettuna,
kunnes "Äänetön toiminta"-sanoma ja värinäkuvake
( ) tulevat näkyviin.
Puhelimen asetuksia voidaan muokata monella eri
tavalla. Toiminnot on järjestetty valikoiksi ja
alivalikoiksi, joita voi käyttää kahdella
valintanäppäimellä:
- ja
. Kussakin
valikossa ja alivalikossa voi tarkastella ja muuttaa
tietyn toiminnon asetuksia.
Valintanäppäinten toiminta vaihtelee
asiayhteydestä riippuen. Näppäinten yläpuolella
oleva teksti näytön alarivillä kertoo näppäinten
senhetkisen toiminnan.
Esimerkki:
Äänetöntä tilaa käytettäessä puhelimen
ääniasetukset ovat seuraavat.
Asetus
Uusi arvo
Hälytysääni (Valikko 5.3)
Värinä
Näppäinääni (Valikko 5.4) POIS
SMS-ääni (Valikko 5.5.1)
Operaattori
05:17
La 02 Lok
Äänetön
Voit poistaa äänettömän toimintatilan ja palauttaa
edelliset ääniasetukset painamalla
-näppäintä
uudelleen ja pitämällä sitä painettuna, kunnes
näyttöön tulee teksti "Lopetus äänetön toiminta".
Värinäkuvake ( ) poistuu näytöstä.
Valikko
Avaa valikko
painamalla vasenta
valintanäppäintä.
28
Nimi
Avaa puhelinmuistio
painamalla oikeaa
valintanäppäintä.
29
Toimintojen ja vaihtoehtojen valitseminen
Toimintojen ja vaihtoehtojen valitseminen
Esimerkki: Näyttökielen valinta
Eri toimintojen ja vaihtoehtojen tarkasteleminen ja
valitseminen:
1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
2. Kun haluat...
Operaattori
05:17
La 02 Lok
Paina...
Valita:
• näytössä näkyvän
toiminnon
tai
• tummennetun
vaihtoehdon
Valitsevalintanäppäintä
tai -näppäintä.
Siirtyä luettelon
seuraavaan toimintoon
tai valita sen
- tai -näppäintä
puhelimen
vasemmalla sivulla.
Palata luettelon
edelliseen toimintoon
- tai -näppäintä
puhelimen
vasemmalla sivulla.
Palata edelliselle tasolle
-näppäintä,
valintanäppäintä tai
-näppäintä.
Poistua valikosta
muuttamatta asetuksia
1. Kun näyttö on peruskäyttötilassa, siirry
valikkotoimintoihin painamalla Valikkovalintanäppäintä.
Valikko
2. Selaa valikkoja
tai -näppäimillä, kunnes
näyttöön tulee Puhelinasetukset-valikko.
Ääniasetukset
-näppäintä.
Joidenkin toimintojen yhteydessä puhelin pyytää
ilmoittamaan salasanan tai PIN-koodin. Näppäile
koodi ja paina OK-valintanäppäintä.
Nimi
Kelloasetuk set
Valitse
6
3. Valitse Puhelinasetukset-valikko painamalla
Valitse-valintanäppäintä tai -näppäintä.
Puhelinasetukset
Infrapunan a…
Omat asetuk…
Tervehdysvie…
Oma numero
Jos valikkonimi on liian pitkä
näyttöön, se vieritetään
valittaessa.
Kieli
Turva- asetu...
Valitse
30
6.1
31
Toimintojen ja vaihtoehtojen valitseminen
Puhelinmuistio
4. Selaa valikkoja
- tai
-näppäimillä, kunnes
näyttöön ilmestyy Kieli-alivalikko.
Puhelinasetukset
Infrapunan a…
Voit tallentaa SIM-kortin muistiin puhelinnumeroita
ja nimiä. Voit lisäksi tallentaa puhelimen muistiin
500 numeroa. SIM-kortin ja puhelimen fyysisesti
erillisiä muisteja käytetään yhdessä yhtenä
puhelinmuistiona.
Omat asetuk…
Tervehdysvie…
Oma n Suomi
Kieli
Näyttää käytössä
olevan asetuksen
Puhelinnumeron ja nimen
tallentaminen
Turva- asetu...t
Valitse
Numero voidaan tallentaa kahdella tavalla:
6.5
5. Tarkastele valittavia kieliä painamalla Valitsevalintanäppäintä tai -näppäintä.
Käytössä oleva asetus näkyy tummennettuna.
Numeron tallentaminen
peruskäyttötilassa
Kieli
Português
Suomi
Käytössä oleva kieli
Norsk
Türkçe
Magyar
Polski
Valitse
• Valitsemalla Tall.-valintanäppäintä
peruskäyttötilassa
• Valitsemalla Uusi tieto -vaihtoehto
puhelinmuistion valikosta
1. Näppäile tallennettava numero.
6.5.10
6. Selaa kieliluetteloa - ja
-näppäimillä,
kunnes haluamasi kieli näkyy tummennettuna.
7. Vahvista valinta painamalla Valitsevalintanäppäintä tai -näppäintä.
8. Poistu valikosta painamalla
kahdesti.
Kun näppäilet numeroa, vasemman
valintanäppäimen yläpuolelle ilmestyy
vaihtoehdoksi Tall., jolloin voit lisätä numeron
puhelinmuistioon.
- tai
Huomautus: Jos näppäilet virheellisen numeron,
voit korjata sen
-näppäimellä.
Jos tarvitset lisätietoja, ks.
sivulle 22.
2. Varmista, että numero on oikein ja paina sitten
Tall.-valintanäppäintä.
-näppäintä
3. Valitse sen ryhmän kuvake, johon tallennettava
numero kuuluu. Käytettävissä on kolme
ryhmää:
Matkapuhelinnumero
Toimiston numero
Kotinumero
32
Valitse haluamasi ryhmä painamalla - tai näppäintä ja sitten Valitse-valintanäppäintä.
33
Puhelinmuistio
Puhelinmuistio
4. Kirjoita nimi ja painamalla OK-valintanäppäintä.
Nimen suurin sallittu pituus vaihtelee SIM-kortin
mukaan. Lisätietoja kirjainten näppäilemisestä
on sivulla 37.
5. Valitse muisti johon numero tallennetaan
painamalla Kortti- tai Puhelinvalintanäppäintä.
Huomautus: Jos vaihdat puhelinta, SIMkortille tallennetut numerot ovat
automaattisesti käytettävissä
myös uudessa puhelimessa. Sen
sijaan puhelimen muistiin
tallennetut numerot on
tallennettava uudelleen.
6. Jos et halua tallentaa numeroa ja nimeä
ehdotettuun muistipaikkaan, poista muistipaikan
numero painamalla
-näppäintä ja näppäile
haluamasi paikka numeronäppäimillä.
7. Tallenna nimi ja numero painamalla OKvalintanäppäintä.
Tallentamisen jälkeen näytössä näkyy juuri
tallennettu puhelinmuistion kohta tai nimi.
8. Kun haluat...
Käyttää toimintoja
Palata peruskäyttötilaan
Paina...
Aset.valintanäppäintä.
-näppäintä.
Numeron tallentaminen käyttämällä
puhelinmuistion valikkoa
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
peruskäyttötilassa.
2. Siirry kohtaan Uusi tieto painamalla
tai
-näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
3. Valitse sen ryhmän kuvake, johon tallennettava
numero kuuluu.
Huomautus: Sähköpostikuvake ( ) on
valittavissa tässä vaiheessa.
Valitsemalla tämän kuvakkeen, voit
tallentaa sähköpostiosoitteen
puhelinnumeron sijasta.
4. Kirjoita nimi painamalla OK-valintanäppäintä.
Nimen suurin sallittu pituus vaihtelee SIM-kortin
mukaan. Lisätietoja kirjainten näppäilemisestä
on sivulla 37.
5. Kirjoita numero tai sähköpostiosoitteen ja paina
sitten Tall.-valintanäppäintä.
6. Valitse muisti johon numero tallennetaan
painamalla Kortti- tai Puhelinvalintanäppäintä.
7. Jos et halua tallentaa numeroa ja nimeä
ehdotettuun muistipaikkaan, poista muistipaikan
numero painamalla
-näppäintä ja näppäile
haluamasi paikka numeronäppäimillä.
8. Tallenna nimi ja numero painamalla
OK-valintanäppäintä.
Tallentamisen jälkeen näytössä näkyy juuri
tallennettu puhelinmuistion kohta tai nimi.
34
35
Puhelinmuistio
9. Kun haluat…
Käyttää toimintoja
Puhelinmuistio
Paina...
Aset.-valintanäppäintä.
Palata
peruskäyttötilaan
-näppäintä.
Puhelinmuistion toiminnot
Kun olet valinnut numeron puhelinmuistiosta, paina
Aset.-valintanäppäintä, jos haluat valita jonkin
toiminnon.
Kun haluat...
Paina...
Käyttää valittuna
olevaa toimintoa
Valitse-valintanäppäintä
tai -näppäintä.
Valita toisen
toiminnon
- tai
-näppäintä,
kunnes haluamasi toiminto
on tummennettu.
Pyyhi: voit poistaa valitun nimen ja numeron/
numerot puhelinmuistiosta. Sinua pyydetään
vahvistamaan puhelinmuistion nimen ja numeron/
numerot poistaminen painamalla Kyllävalintanäppäintä.
Kopioi: voit kopioida valitsemasi numeron toiseen
paikkaan. Käytä tätä toimintoa, kun tallennat muistiin
jo tallennettua numeroa muistuttavan numeron.
Muokkaa numeroa kopioinnin jälkeen ja tallenna se
puhelinmuistioon; etsi paikka uutta numeroa varten.
Kun tiedot on kopioitu, muokkaa nimeä ja numeroa.
Käyttäjäryhmä: voit sijoittaa numeron
käyttäjäryhmään, jolloin puhelin antaa tietynlaisen
hälytyksen, kun numeron omistaja soittaa sinulle.
Valitse jokin käytettävissä olevista kymmenestä
ryhmästä.
Kun haluat poistaa puhelinnumeron ryhmästä, valitse
Ei ryhmää -vaihtoehto.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Jos haluat lisätietoja käyttäjäryhmän ominaisuuksien
muuttamisesta, ks. sivulle 39.
Sijoita: voit sijoittaa valitun numeron näyttöön
soittamista varten. Käytä tätä toimintoa, kun haluat
käyttää numeroa, joka muistuttaa tarvitsemaasi
puhelinnumeroa esimerkiksi, kun soitat saman
toimiston eri alanumeroon.
Lisää tieto: voit lisätä valittuna olevaan nimeen
uuden numeron ja valita sille eri ryhmän
(matkapuhelin, toimisto, koti tai sähköposti).
Puhelinmuistion tieto voi sisältää nimen ja enintään
neljä eri typpistä numeroa.
Muuta numeroa tarvittaessa
-näppäimellä; ks.
sivulle 22. Kun olet valmis soittamaan numeroon,
paina
-näppäintä.
Muokkaa: voit muokata puhelinmuistion tietoja.
Valitse Yksi tieto, jos haluat muuttaa valitun
nimen yhtä numeroa. Jos muutat nimeä, numero
tallennetaan erikseen. Valitse Kaikki tiedot, jos
haluat muuttaa nimeä.
Numeron hakeminen
puhelinmuistiosta
Kun numerot on tallennettu puhelinmuistioon, voit
etsiä niitä kahdella tavalla:
• Nimen
• Käyttäjäryhmän mukaan
Numeron etsiminen nimen mukaan
36
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
peruskäyttötilassa.
37
Puhelinmuistio
Puhelinmuistio
2. Paina Valitse-valintanäppäintä, kun Etsivaihtoehto on tummennettuna. Puhelin pyytää
sinua näppäilemään nimen.
3. Näppäile etsittävän nimen alkuosa.
Puhelin hakee näyttöön ne puhelinmuistion
nimet ja numerot, jotka vastaavat näppäilemiäsi
merkkejä. Ensimmäinen nimi näkyy
tummennettuna.
4. Kun haluat...
Paina...
NäytäTarkastella
tummennettua kohtaa valintanäppäintä.
Valita toisen nimen
- tai
-näppäintä,
kunnes haluamasi
toiminto on
tummennettu.
Hakea jollakin toisella Poista jo näppäilemäsi
kirjaimella alkavaa
merkit
-näppäimellä
nimeä
ja näppäile sitten oikeat
merkit.
5. Kun olet löytänyt haluamasi nimen, soita
numeroon painamalla
-näppäintä, tai paina
Aset.-valintanäppäintä, jos haluat valita jonkin
puhelinmuistion toiminnoista; ks. sivulle 36.
Numeron etsiminen käyttäjäryhmän
mukaan
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
peruskäyttötilassa.
2. Siirry kohtaan Etsi ryhmä painamalla
tai
-näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
38
3. Siirry haluamasi ryhmän kohdalle painamalla
- tai
-näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
Puhelin etsii valittuun käyttäjäryhmään kuuluvat
nimet puhelinmuistiosta ja näyttää nimet.
4. Kun haluat...
Paina...
Tarkastella
valittuna
olevaa nimeä
Näytä-valintanäppäintä.
Valita toisen
nimen
- tai
-näppäintä,
kunnes haluamasi nimi on
tummennettu.
5. Kun olet löytänyt haluamasi nimen, soita
numeroon painamalla
-näppäintä, tai paina
Aset.-valintanäppäintä, jos haluat valita jonkin
puhelinmuistion toiminnoista; ks. sivulle 36.
Käyttäjäryhmän muokkaaminen
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
peruskäyttötilassa.
2. Siirry kohtaan Muokkaa ryhmää painamalla
- tai -näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
3. Näppäile haluamasi ryhmän nimen ensimmäiset
kirjaimet tai selaa luetteloa painamalla
- tai
-näppäintä.
4. Paina Aset.-valintanäppäintä, kun ryhmä, jota
haluat muokata, näkyy tummennettuna.
39
Puhelinmuistio
Puhelinmuistio
5. Valitse yksi vaihtoehto kerrallaan ja muuta
asetukset haluamallasi tavalla. Valittavana ovat
seuraavat vaihtoehdot:
Soittoääni: voit valita ryhmälle yksilöllisen
soittoäänen, jota puhelin käyttää kun saat
puhelun ryhmän joltakin jäseneltä.
SMS-ääni: voit valita ryhmälle oman
hälytysäänen, jota puhelin käyttää, kun saat
tekstiviestin ryhmän jäseneltä.
Grafiikka: voit valita ryhmälle oman
kuvakkeen, joka tulee näyttöön kun saat
puhelun ryhmän joltakin jäseneltä.
Ryhmän nimi: voit antaa ryhmälle nimen (jos
haluat lisätietoja merkkien näppäilystä, ks.
sivulle 43).
6. Kun lopetat, paina lyhyesti
näppäintä.
- tai
-
Pikavalinta
Kun olet tallentanut puhelinnumeroita SIM-kortille,
voit määrittää kahdeksan pikavalintaa, mikä
tarkoittaa sitä, että voit soittaa kahdeksaan
numeroon kätevästi vain yhtä numeronäppäintä
painamalla.
3. Valitse näppäin, jota haluat käyttää
pikavalintanäppäimenä (näppäimet
ja paina sitten OK-valintanäppäintä.
–
)
Huomautus: Jos olet jo liittänyt numeron
näppäimeen, Aset.-valintanäppäin
näkyy OK-valintanäppäimen
sijasta. Siirry vaiheeseen 6.
4. Valitse haluamasi nimi puhelinmuistiosta ja
paina Näytä-valintanäppäintä.
5. Jos nimeen liittyy useita numeroita, valitse
haluamasi numero painamalla
- tai
näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
6. Kun olet liittänyt numeron valitsemaasi
näppäimeen, käytettävissäsi on neljä
vaihtoehtoa kun paina Aset.-valintanäppäin.
Muuta: voit liittää näppäimen eri numeron.
Tyhjennä: voit poistaa näppäimeen liitetyn
numeron.
Tyhjennä kaikki: voit poistaa kaikki
näppäimiin liitetyt numerot, jolloin kaikki
pikavalinta-asetukset poistuvat.
Numero: saat näkyviin näppäimen liitetyn
numeron.
7. Kun lopetat, paina lyhyesti
näppäintä.
- tai
-
Pikavalinnan määrittäminen
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
peruskäyttötilassa.
2. Siirry kohtaan Pikavalinta painamalla
tai
-näppäintä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
40
Soittaminen pikavalinnalla
Kun haluat soittaa johonkin pikavalintanäppäimeen
–
määritettyyn numeroon, paina näppäintä
ja pidä se painettuna.
Huomautus: Muistipaikka 1 on varattu
vastaajapalvelunumeroa varten.
41
Puhelinmuistio
Tekstin syöttäminen
Muistin tilan tarkistaminen
Voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja numeroa
puhelinmuistioon on tallennettu (kortin ja
puhelimen muisteihin) tai kuinka monta
muistipaikkaa on vielä vapaana.
1. Paina Nimi-valintanäppäintä, kun näyttö on
peruskäyttötilassa.
2. Valitse Muistin tila -vaihtoehto.
3.
- ja
näppäimillä näet kortilla olevien
tietojen määrän ja puhelimen muistien
kokonaiskapasiteetin.
Joudut puhelinta käyttäessäsi usein kirjoittamaan
tekstiä. Kun esimerkiksi tallennat nimen
puhelinmuistioon, kirjoitat tervehdyksen tai lisäät
tapahtumia kalenteriin. Voit kirjoittaa
aakkosnumeerisia merkkejä käyttämällä puhelimesi
näppäimistöä.
Puhelimessa on seuraavat tekstinsyöttötilat:
• T9-tilan
Tämä tila mahdollistaa sanojen syöttämisen vain
yhdellä näppäimen painalluksella kirjainta kohti.
Kuhunkin näppäimistön näppäimeen liittyy useita
kirjaimia, kun painat
-näppäintä kerran,
näyttöön voi tulla J, K tai L-kirjain. T9-järjestelmä
vertaa tekemiäsi näppäilyjä puhelimen sisäiseen
sanakirjaan ja valitsee näppäilyihin parhaiten
sopivan sanan. Näin kirjoittaminen vaatii
vähemmän näppäilyjä kuin perinteinen
kirjoitustapa.
• Isojen/pienten kirjainten merkkitilat
Näitä tiloja käyttämällä voit syöttää kirjaimia
painamalla näppäintä kerran, kaksi, kolme tai
neljä kertaa, kunnes haluamasi kirjain tulee
näyttöön.
• Erikoismerkit
Tässä tilassa voit näppäillä erikoismerkkejä,
kuten välimerkkejä.
• Vain numerot
Tämä tila mahdollistaa numeroiden
näppäilemisen.
42
43
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttötilan vaihtaminen
T9-tilan käyttäminen
Kun olet kentässä, joka sallii merkkien syöttämisen,
näet tekstin syöttötilaa ilmaisevan merkin näytön
oikeassa alakulmassa.
Ennakoivan tekstinsyöttötilan (T9-tila) avulla voit
näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen
painalluksella. Tämä tekstinsyöttötila perustuu
sisäänrakennettuun sanakirjaan.
Esimerkki: Kun kirjoitat tekstiviestejä.
Tekstin
syöttötilan
merkki
1. Kun käytät ennakoivaa T9-tekstinsyöttöä, aloita
sanan kirjoittaminen painamalla näppäimiä
–
. Paina näppäintä vain kerran, kun
kirjoitat merkin.
Esimerkki: Kun syötät sanan OLET T9-tilassa,
paina näppäimiä
ja
Aset.
918
,
,
.
Sana, jota näppäilet ilmestyy näyttöön. Se
saattaa muuttua jokaisen näppäimen kohdalla,
jota painat.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat
tai poistat yhtään lyöntiä.
44
Kun haluat…
Paina
-näppäintä,
kunnes...
T9-tilan
yläriville tulee
.
Katso sivulle 45.
Isot kirjaimet
yläriville tulee A .
Katso sivulle 47.
Pienet kirjaimet
yläriville tulee a .
Katso sivulle 47.
Vain numerot
yläriville tulee 1 .
Katso sivulle 48.
Erikoismerkit
yläriville tulee
.
Katso sivulle 48.
3. Jos sana on oikea, aloita seuraavan sanan
kirjoittaminen.
Paina muussa tapauksessa
-,
- tai näppäintä toistuvasti, jolloin näyttöön tulevat
vuorotellen ne sanat, jotka edustavat painamiasi
näppäimiä.
Esimerkki: OF ja ME jakavat sekvenssin
,
. Puhelin näyttää ensin
yleisimmin käytetyn vaihtoehdon.
4. Päätä kukin sana välilyönnillä painamalla
-näppäintä.
45
Tekstin syöttäminen
Tekstin syöttäminen
Isojen/pienien kirjaintilojen
käyttäminen
• Voit kirjoittaa pisteitä, tavuviivoja ja
heittomerkkejä painamalla
-näppäintä. T9-tila
soveltaa kielioppisääntöjä varmistaakseen, että
näyttöön tulee oikea välimerkki.
Esimerkki:
-näppäimellä kirjoitetaan kaksi eri
välimerkkiä.
• Voit vaihtaa kirjainkoon T9-tilassa
näppäimellä. Vaihtoehtoja on kolme:
Pienet kirjaimet
Isot kirjaimet
• Voit siirtää kohdistinta - ja -näppäimillä.
Poista merkkejä painamalla
-näppäintä.
näppäimen painaminen ja painettuna pitäminen
tyhjentää näytön.
Käytä
–
-näppäimiä, kun kirjoitat.
1. Paina haluamasi kirjaimen näppäintä:
- Kerran, kun haluat ensimmäisen kirjaimen
- Kahdesti, kun haluat toisen kirjaimen
- Ja niin edelleen
2. Valitse muut kirjaimet samalla tavalla.
Huomautus: Kohdistin siirtyy oikealle, kun painat
jotain toista näppäintä. Kun haluat
näppäillä saman kirjaimen kahdesti tai
saman näppäimen eri kirjaimen, odota
muutama sekunti, niin kohdistin siirtyy
automaattisesti eteenpäin. Valitse
sitten seuraava merkki.
Katso alla olevasta taulukosta lisätietoja
käytettävissä olevista merkeistä.
Näppäin
Merkit näyttöjärjestyksessä
Isot kirjaimet
Pienet kirjaimet
Väli
46
47
Tekstin syöttäminen
• Kirjoita välilyönti painamalla
-näppäintä.
• Voit siirtää kohdistinta ja -näppäimillä. Voit
poistaa merkkejä painamalla
-näppäintä.
-näppäimen painaminen ja painettuna
pitäminen tyhjentää näytön.
Erikoismerkkitilan käyttäminen
Voit lisätä erikoismerkkejä viestiin
erikoismerkkitilassa.
OK
918
Valitse haluamasi erikoismerkki selausnäppäimillä
ja lisää merkki tekstiin painamalla OKvalintanäppäintä.
Numerotilan käyttäminen
Numerotila mahdollistaa numeroiden (esimerkiksi
puhelinnumeroiden) syöttämisen tekstiviestiin.
Paina haluttuja numeroita vastaavia näppäimiä ja
vaihda takaisin tekstinsyöttötilaan.
48
Toiminnot puhelun
aikana
Puhelimessa on monia ohjaustoimintoja ja
asetuksia, joita voit käyttää puhelun aikana.
Puhelun asettaminen pitoon
Voit asettaa nykyisen puhelun pitoon milloin
tahansa. Voit soittaa puhelun edellisen ollessa
pidossa, jos verkko tukee tätä ominaisuutta. Näistä
kahdesta puheluista toinen on aktiivinen ja toinen
pidossa. Voit halutessasi vaihtaa puhelusta toiseen.
Voit asettaa puhelun pitoon painamalla Pitoonvalintanäppäintä. Voit aktivoida puhelun uudelleen
painamalla Palauta-valintanäppäintä.
Voit soittaa toiseen numeroon kesken puhelun
seuraavasti:
1. Näppäile haluamasi puhelinnumero tai hae se
puhelinmuistiosta.
2. Soita toinen puhelu painamalla
-näppäintä.
Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti
pitoon.
Tai:
1. Aseta kesken oleva puhelu pitoon painamalla
Pitoon-valintanäppäintä.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
Voit vuorotella kahden puhelun välillä painamalla
Vaihda-valintanäppäintä.
Nykyinen puhelu asetetaan pitoon ja pidossa ollut
puhelu aktivoidaan, ja voit jälleen puhua toisen
puhelun vastaanottajan kanssa.
Kun lopetat, päätä kumpikin puhelu normaalisti
painamalla
-näppäintä.
49
Toiminnot puhelun aikana
Mikrofonin mykistys
Voit tilapäisesti kytkeä mikrofonin pois päältä niin,
ettei puhelun toinen osapuoli kuule ääntäsi.
Esimerkki: Haluat puhua toisen huoneessa olevan
henkilön kanssa ilman, että puhelun
toinen osapuoli kuulee puhettasi.
Mikrofonin kytkeminen pois päältä väliaikaisesti:
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
2. Siirry tarvittaessa
-näppäimellä Mykistätoiminnon kohdalle.
3. Paina OK-valintanäppäintä.
Toiminnot puhelun aikana
Näppäinäänten vaimentaminen/
lähettäminen
Näillä toiminnoilla voit kytkeä näppäinäänet
käyttöön ja pois käytöstä. Jos Vaim. näpp.vaihtoehto on valittu, puhelin ei lähetä
näppäinääniä. Näin voit painella näppäimiä puhelun
aikana ilman, että toinen osapuoli kuulee
näppäinääniä.
Huomautus: Kommunikoiminen vastaajapalvelujen
tai tietokoneistettujen
puhelinjärjestelmien kanssa
edellyttää, että Lähetä DTMF vaihtoehto on valittuna.
Puhelun toinen osapuoli ei enää kuule ääntäsi.
Mikrofonin ottaminen takaisin käyttöön:
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
2. Siirry tarvittaessa
-näppäimellä Myk. pois toiminnon kohdalle.
3. Paina OK-valintanäppäintä.
Puhelun toinen osapuoli kuulee jälleen äänesi.
Numeron hakeminen
puhelinmuistiosta
Voit hakea puhelinnumeroita puhelinmuistiosta
puhelun aikana.
1. Paina Aset.-valintanäppäintä.
2. Valitse Puhelinmuistio-vaihtoehto painamalla
-näppäintä.
3. Paina OK-valintanäppäintä.
Puhelinmuistion nimet ja numerot tulevat
näyttöön.
4. Näppäile haluamasi nimi.
Jos näppäilet vain nimen alkuosan, esiin tulee
tähän näppäinyhdistelmään sopivien nimien
luettelo aakkosjärjestyksessä. Ensimmäinen
nimi näkyy tummennettuna.
5. Jos haluat tarkastella tummennetun nimen
tietoja, paina Näytä-valintanäppäintä.
Katso lisätietoja puhelinmuistiotoiminnosta
sivulle 33.
50
51
Toiminnot puhelun aikana
Toiminnot puhelun aikana
Tekstiviestipalvelun käyttäminen
Neuvottelupuhelun soittaminen
Jos saat tekstiviestin puhelun aikana, näytössä
vilkkuu viestikuvake (
). Tämän toiminnon
käyttäminen on mahdollista Sanomat-valinnan
avulla.
Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu, jota käyttäen
jopa kuusi ihmistä voi osallistua puheluun
samanaikaisesti. Kysy lisätietoja verkkooperaattoriltasi.
Jos tarvitset lisätietoja tekstiviestipalvelusta,
ks. sivulle 62.
Neuvottelupuhelun muodostaminen
Toiseen puheluun vastaaminen
Voit vastata toiseen puheluun meneillään olevan
puhelun aikana, jos verkko tukee tätä ominaisuutta
ja olet valinnut Koputus-valinnan (Valikko 8.3)
asetukseksi Aktivoi (ks. sivulle 112). Sinulle
ilmoitetaan toisesta puhelusta
koputusmerkkiäänellä.
Voit vastata puhelun aikana saapuvaan toiseen
puheluun seuraavasti:
1. Vastaa saapuvaan puheluun painamalla
-näppäintä. Ensimmäinen puhelu asetetaan
automaattisesti pitoon.
2. Voit vuorotella kahden puhelun välillä
painamalla Vaihda-valintanäppäintä.
Jos haluat lopettaa pidossa olevan puhelun,
paina Aset.-valintanäppäintä ja valitse sitten
Lopeta pito.
3. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla
-näppäintä.
1. Soita ensimmäiselle neuvotteluun osallistujalle
normaalisti.
2. Soita toiselle osallistujalle normaalisti.
Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti
pitoon.
3. Liitä ensimmäinen osallistuja neuvotteluun
painamalla Aset.-valintanäppäintä ja
valitsemalla sitten Liitä.
4. Lisää uusi henkilö neuvottelupuheluun
soittamalla hänelle normaalisti. Paina sen
jälkeen Aset.-valintanäppäintä ja valitse
Neuvottelu.
Voit lisätä sinulle soittavia henkilöitä neuvotteluun
vastaamalla puheluun, painamalla Aset.valintanäppäintä ja valitsemalla sitten
Neuvottelu. Toista menettely tarvittaessa.
Keskustelu erikseen yhden osallistujan
kanssa
1. Paina Aset.-valintanäppäintä ja valitse sitten
Valitse yksi.
Puhelun osallistujaluettelo tulee näyttöön.
2. Valitse haluamasi henkilö
- tai
näppäimellä, ja paina sen jälkeen Valitsevalintanäppäintä tai
-näppäintä.
52
53
Toiminnot puhelun aikana
Valikkojen
käyttäminen
3. Valitse Yksityinen-vaihtoehto.
Nyt voit puhua yksityisesti tämän henkilön
kanssa. Muut osallistujat voivat jatkaa
keskustelua keskenään.
4. Palaa neuvottelupuheluun painamalla Aset.valintanäppäintä ja valitsemalla sitten
Neuvottelu.
Neuvottelupuhelun kaikki osallistujat kuulevat
jälleen toisensa.
Yhden osallistujan poistaminen
1. Paina Aset.-valintanäppäintä ja valitse sitten
Valitse yksi.
Puhelun osallistujaluettelo tulee näyttöön.
2. Valitse haluamasi henkilö
- tai
näppäimellä, ja paina sen jälkeen Valitsevalintanäppäintä tai
-näppäintä.
3. Valitse Poista.
Puhelu tämän osallistujan kanssa katkeaa,
mutta voit jatkaa neuvottelua muiden
osallistujien kanssa.
4. Lopeta puhelu sulkemalla suojakansi tai
painamalla
-näppäintä.
54
Puhelin tarjoaa valikoiman toimintoja, jotka
mahdollistavat puhelimen muokkaamisen tarpeitasi
vastaaviksi. Nämä toiminnot on järjestetty
valikkoihin ja alivalikkoihin.
Valikkoihin ja alivalikkoihin päästään joko
vierittämällä näyttöä selausnäppäimillä tai
pikavalintoja käyttämällä.
Valikkotoimintojen valitseminen
vierittämällä
1. Kun näyttö on perustilassa, pääset valikkoon
painamalla Valikko-valintanäppäintä.
2. Valitse haluamasi päävalikko, esimerkiksi
Puhelinase tukset,
- tai
-näppäimellä.
Avaa sitten valikko painamalla Valitsevalintanäppäintä tai -näppäintä.
3. Jos valikko sisältää alivalikkoja (esimerkiksi
Kieli) voit avata ne vierittämällä näyttöä
ja
-näppäimillä ja painamalla Valitsevalintanäppäintä.
Jos valitsemasi valikko sisältää alivalikkoja,
toista tämä vaihe.
4. Kun haluat...
Paina...
Selata
valikkoja
- tai
-näppäintä tai
puhelimen vasemmalla
sivulla olevia - ja näppäimiä.
Ottaa käyttöön
valitun asetuksen
Valitse-valintanäppäintä
tai -näppäintä.
Palata edelliselle
valikkotasolle
-valintanäppäintä tai
näppäintä.
Poistua valikosta
vaihtamatta
asetuksia
-näppäintä.
-
55
Valikkojen käyttäminen
Valikkojen käyttäminen
Valikkotoimintojen valitseminen
pikavalinnoilla
1. Tekstiviestit
Valikkokohdat (valikko, alivalikot ja
asetusvaihtoehdot) on numeroitu ja pääset niihin
nopeasti pikavalintanumeroa käyttämällä.
Pikavalintanumero näkyy näytön alaosassa,
-näppäimen vieressä. Paina vain Valikkovalintanäppäintä ja näppäile tarvittava numero.
Huomautus: Eri valikkotoimintojen numerot on
esitetty luettelossa (ks. sivulle 57). Ne
eivät ehkä vastaa puhelimessa olevia
numeroita. Numerot vaihtuvat sen
mukaan, mitä palveluita SIM-kortti
tukee.
Esimerkki: Kieli-toiminnon valitseminen.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1. Paina Valikko-valintanäppäintä.
2. Valitse Puhelinase tukset painamalla
näppäintä.
3. Valitse Kieli painamalla
-
-näppäintä.
Käytettävissä olevien kielten luettelo tulee
näyttöön.
1.8
1.9
Valikkotoiminnot
Valikkojen rakenne näkyy seuraavasta luettelosta,
josta näkyy myös
• Kunkin valinnan numero
• Sivu, joka sisältää kunkin ominaisuuden
kuvauksen
Huomautus: Jos käytössäsi on SIM AT -kortti, joka
tarjoaa lisäpalveluita, näyttöön tulee
ensimmäiseksi SIM AT -valikko (0),
kun painat Valikko-valintanäppäintä.
Lisätietoja tästä on SIM-kortin
ohjeissa.
56
2. Kuvaviestit
2.1
2.2
2.3
2.4
(ks. sivulle 62)
Saapuneet
Lähtevät
Kirjoita uusi
Mallit
Profiilit
1.5.1 Asetus 1*
1.5.2 Asetus 2*
1.5.3 Asetus 3*
1.5.4 Asetus 4*
1.5.5 Asetus 5*
1.5.6 Yhteisasetus
Suosikit
1.6.1 EMS-melodia
1.6.2 EMS-kuva
1.6.3 EMS-animaatio
1.6.4 Poista kaikki
Muistin tila
1.7.1 SIM-muisti
1.7.2 PUHELIN-muisti
1.7.3 CB-muisti
1.7.4 Poista kaikki
Vastaaja
1.8.1 Kytkeydy vastaajapalveluun
1.8.2 Vastaajapalvelin numero
Lähetys
1.9.1 Lue
1.9.2 Vastaanota
1.9.3 Kanavaluettelo
1.9.4 Kieli
(ks. sivulle 73)
Saapuneet
Lähetetyt
Kirjoita uusi
Poista kaikki
2.4.1 Saapuneet
2.4.2 Lähetetyt
* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.
57
Valikkojen käyttäminen
Valikkojen käyttäminen
2. Kuvaviestit (jatkuu)
2.5 Asetukset
2.5.1 Piilota ID
2.5.2 Toimitusraportti
2.5.3 Lue Vastaa
2.5.4 Automaatti lataus
2.6 MMS-profiili
3. Viime puhelut
(ks. sivulle 80)
3.1
3.2
3.3
3.4
Ei vast. puhelut
Vastatut puhelut
Soitetut puhelut
Poista kaikki
3.4.1 Ei vast. puhelut
3.4.2 Vastatut puhelut
3.4.3 Soitetut puhelut
3.5 Puhelujen kestot
3.5.1 Viim. puh. kesto
3.5.2 Läh. yhteensä
3.5.3 Vast. yhteensä
3.5.4 Nollaa laskurit
3.6 Puhelujen hinnat*
3.6.1 Ed. puh. hinta
3.6.2 Hinta yhteensä
3.6.3 Enimmäishinta
3.6.4 Nollaa laskurit
3.6.5 Aseta enimmäishinta
3.6.6 Hinta/sykäys
4. Kamera
(ks. sivulle 83)
4.1 Ota ja lähetä
4.2 Uusi kuva
4.3 Omat kuvat
5. Ääniase tukset
(ks. sivulle 86)
5.1 Soittoääni
5.2 Soitt. voimakkuus
5.3 Hälytysääni
5.3.1 Äänetön
5.3.2 Tavallinen
5.3.3 Värinä
5.3.4 Vär.+tav.
58
5. Ääniase tukset (jatkuu)
5.4 Näppäinääni
5.4.1 POIS
5.4.2 Cool
5.4.3 Piano
5.4.4 Näppäinääni
5.4.5 Piippaus
5.5 Sanomaääni
5.5.1 SMS-ääni
5.5.2 SMS CB-ääni
5.6 Kansiääni
5.6.1 POIS
5.6.2 Tulevaisuus
5.6.3 Kristalli
5.7 Virran kytkentä/katkaisu
5.7.1 POIS
5.7.2 Klassinen
5.7.3 Iloinen
5.8 Lisä-ääni
5.8.1 Virheääni
5.8.2 Minuuttilaskuri
5.8.3 Kytkentä-ääni
6. Puhelinase tukset
(ks. sivulle 91)
6.1 Infrapuna aktivointi
6.2 Omat asetukset
6.2.1 Taustakuva
6.2.2 Valikkoasetus
6.3 Tervehdysviesti
6.4 Oma numero
6.4.1 Numero 1
6.4.2 Numero 2
6.4.3 Numero 3
6.5 Kieli
6.6 Turva-asetukset
6.6.1 PIN-kysely
6.6.2 Muuta PIN-koodi
6.6.3 Lukitse puhelin
6.6.4 Salasanan vaihto
6.6.5 Kortin lukitus
6.6.6 FDN-tila*
6.6.7 PIN2-koodin vaihto*
* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.
59
Valikkojen käyttäminen
Valikkojen käyttäminen
6. Puhelinase tukset (jatkuu)
6.7 Näyttöasetukset
6.7.1 Kirkkaus
6.7.2 Taustavalot
6.7.3 Automaattivalot
6.7.4 Merkkkivalo
6.7.5 Graaf.logo
6.8 Lisäasetukset
6.8.1 Soiton toisto
6.8.2 Aktiivikansi
6.8.3 Vastaus kaikilla näppäimillä
6.9 Pika
6.9.1 Näppäin ylös
6.9.2 Näppäin alas
6.9.3 Näppäin oik.
6.9.4 Näppäin vas.
6.10 Asetusten nollaus
7. Kelloase tukset
(ks. sivulle 101)
7.1 Kalenteri aset
7.2 Muistilista
7.3 Aika & pvm
7.3.1 Aseta aika
7.3.2 Aseta päivämäärä
7.3.3 Maailmanaika
7.3.4 Ajan es. Muoto
7.4 Herätys
7.4.1 Kertaherätys
7.4.2 Päiväherätys
7.4.3 Aamusoitto
7.4.4 Poista her.
7.4.5 Autom. virta
7.5 Laskin
7.6 Valuutanvaihto
8. Verkko palvelut
(ks. sivulle 110)
8.1 Soitonsiirto
8.1.1 Siirrä kaikki
8.1.2 Jos numerosi varattu
8.1.3 Jos numerosi ei vastaa
8.1.4 Jos ei yhteyttä verkkoon
8.1.5 Peruuta kaikki
60
8. Verkko palvelut (jatkuu)
8.2 Puhelunesto
8.2.1 Kaikki lähtevät puhelut
8.2.2 Ulkomaanpuhelut
8.2.3 Ulkomaanpuhelut paitsi kotiin
8.2.4 Kaikki tulevat puhelut
8.2.5 Tulevat puhelut ulkomailla
8.2.6 Peruuta kaikki
8.2.7 Vaihda puhelun-eston salasana
8.3 Koputus
8.3.1 Tav. puhelut
8.3.2 Datapuhelut
8.3.3 Peru kaikki
8.4 Verkon valinta
8.4.1 Automaattinen
8.4.2 Valinta käsin
8.5 Numeron näyttö
8.5.1 Oletus
8.5.2 Kätke numero
8.5.3 Lähetä numero
8.6 Suljettu käyttäjäryhmä
8.6.1 Käyttäjäryhmä-luettelo
8.6.2 Ulkop. käyttö
8.6.3 Oletusryhmä
8.6.4 Poista käytöstä*
8.7 Taajuusvalinta
8.7.1 GSM 900/1800
8.7.2 GSM 1900
9. Huvit
(ks. sivulle 119)
9.1 Pelit
9.1.1 X-Flighter
9.1.2 Avaruussota
9.1.3 Lemmikkini
9.2 WAP-selain
9.3 Lataukset
9.3.1 Äänet
9.3.2 Kuvat
* Näkyy vain, jos Suljettu käyttäjärythmä -ominaisuus on
aktivoitu.
61
Tekstiviestit
Tekstiviestit
Tekstiviestipalvelu (SMS) on verkkopalvelu.
Käyttämäsi verkon on siis tuettava sitä, jotta
tekstiviestitoimintojen käyttö olisi mahdollista. Voit
lähettää viestejä teksti-, faksi-, sähköposti- ja
hakupalvelujen kautta edellyttäen, että verkkosi
tukee näitä toimintoja. Jotta voisit lähettää
puhelimellasi viestejä, sinun on saatava verkkooperaattoriltasi tekstiviestipalvelun puhelinnumero.
Kun näytölle ilmestyy viestikuvake (
), olet
saanut uusia tekstiviestejä. Jos viestimuisti on
täynnä, näytölle tulee virheilmoitus, etkä voi
vastaanottaa uusia tekstiviestejä. Voit poistaa
vanhoja viestejä kustakin viestilaatikosta Poistavalinnalla.
Saapuneet
Tähän viestilaatikkoon tallennetaan puhelimeesi
saapuneet tekstiviestit.
Kun avaat tämän valikon, viestit ja niiden
lähettäjien puhelinnumerot tai nimet (jos ne
löytyvät puhelinmuistiosta) tulevat näkyviin.
1. Voit lukea haluamasi viestin valitsemalla sen ja
painamalla Näytä-valintanäppäintä.
- ja
Lähetä: voit lähettää viestin uudelleen. Jos haluat
lisätietoja viestin lähettämisestä ks. sivulle 65.
Tekstivastaus: voit vastata lähettäjälle
lähettämällä tekstiviestin.
Soita läh.: voit soittaa viestin lähettäjälle.
Poimi numero: voit poimia URL- tai
sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita viestistä ja
tallentaa ne puhelimen muistiin.
Siirrä: voit siirtää viestin SIM-kortilta puhelimen
muistiin tai päinvastoin.
Valitse kohteet: voit tallentaa viestin osia, kuten
ääniä ja kuvia, viestistä puhelimen muistiin. Voit
myöhemmin käyttää näitä osia, kun kirjoitat
viestejä; ks. sivulle 64.
(Valikko 1.1)
2. Voit selata sisältöä
Poista: voit poistaa viestin.
-näppäimillä.
3. Saat edellisen tai seuraavan viestin näkyviin
- ja
-näppäimillä.
Lähtevät
(Valikko 1.2)
Tähän viestilaatikkoon tallennetaan viestit, jotka
olet jo lähettänyt tai aiot lähettää.
Kun avaat tämän valikon, viestit ja niiden
vastaanottajien puhelinnumerot tai nimet (jos ne
löytyvät puhelinmuistiosta) tulevat näkyviin.
1. Voit lukea haluamasi viestin valitsemalla sen ja
painamalla Näytä-valintanäppäintä.
Voit lukemisen aikana valita seuraavat toiminnot
painamalla Aset.-valintanäppäintä.
62
63
Tekstiviestit
Tekstiviestit
Kirjoita uusi
2. Voit selata sisältöä
- ja
-näppäimillä.
3. Saat edellisen tai seuraavan viestin näkyviin
- ja
-näppäimillä.
Voit lukemisen aikana valita seuraavat toiminnot
painamalla Aset.-valintanäppäintä.
Poista: voit poistaa viestin.
Poimi numero: voit lähettää viestin uudelleen.
Jos haluat lisätietoja viestin lähettämisestä,
ks. sivulle 65.
Leikkaa osoite: voit kopioida URL- tai
sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita viestistä
ja tallentaa ne puhelimen muistiin.
Siirrä: voit siirtää viestin SIM-kortilta puhelimen
muistiin tai päinvastoin.
Valitse kohteet: voit tallentaa viestin osia, kuten
ääniä ja kuvia, viestistä puhelimen muistiin. Voit
myöhemmin käyttää näitä osia, kun kirjoitat
viestejä; ks. sivulle 66
(Valikko 1.3)
Tämä valikko sisältää tekstiviestien kirjoitus- ja
lähetystoiminnot.
Huomautus: Voit kirjoittaa viestiin enintään
918 aakkosmerkkiä. Jos lisäät viestiin
muita osia, voit kirjoittaa vähemmän
merkkejä.
Yksinkertaisen tekstiviestin luominen
1. Kirjoita viesti.
Huomautus: Jos tarvitset lisätietoja merkkien
kirjoittamisesta, ks. sivulle 43.
2. Kun olet kirjoittanut viestin tekstin, paina Aset.valintanäppäintä. Valittavana ovat seuraavat
vaihtoehdot:
Poimi numero: viesti lähetetään. Viesti
poistetaan lähettämisen jälkeen.
Tall. ja läh.: viestistä tallennetaan kopio
määrittämääsi muistiin ennen viestin
lähettämistä vastaanottajalle. Voit lukea viestin
Lähtevät-kansiossa.
Tallenna: viesti tallennetaan myöhempää
lähettämistä varten. Voit lukea viestin Lähtevätkansiossa.
Lisätietoja Tekstin muotoilu-, Lisää
kohteet-, Lisää mallit-, Lisää
Puhelinmuistioon, Lisää Kirjanmerkki- ja
Kieli-toiminnoista on jaksossa "Viestin
luominen asetuksia käyttämällä" sivulla 66.
64
65
Tekstiviestit
Tekstiviestit
3. Valitse Poimi numero tai Tall. ja läh. ja
paina Valitse-valintanäppäintä.
Jos haluat vain tallentaa viestin, valitse
Tallenna. Kun viesti on lähetetty, näyttöön
tulee Tekstiviestit-valikko.
4. Valitse muisti, johon viesti on tallennettu ja
paina OK-valintanäppäintä.
5. Näppäile kohteen numero ja paina OKvalintanäppäintä. Viesti lähetetään.
Viestin luominen asetuksia käyttämällä
Lisää puhelinmuistioon: voit lisätä viestiin
puhelinmuistiossa olevia tietoja. Valitse
lähetettävät tiedot luettelosta.
Lisää kirjanmerkki: voit lisätä Suosikitluettelossa olevan Web-sivun osoitteen
(Valikko 9.2.2). Valitse haluamasi tiedot
luettelosta.
Kieli: voit muuttaa T9-tilassa käytettävän
kielen. Valitse käytettävä kieli.
4. Kirjoita viesti valmiiksi ja lähetä tai tallenna se;
ks. sivulle 65, toimintaohjeet kohdasta 2
eteenpäin.
1. Kirjoita viesti.
Mallit
2. Paina Aset.-valintanäppäintä.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista
-näppäimillä ja paina Valitsevalintanäppäintä.
- ja
Tekstin muotoilu: voit muotoilla tekstin
ulkoasua. Voit valita Koko-attribuutille arvon
Normaali, Iso tai Pieni. Alleviivattu- ja
Ylipyyhitty-attribuuteille voit valita arvon
Päällä tai Pois. Attribuutteja voidaan yhdistää.
Lisää kohteet: voit lisätä viestiin äänen,
soittoäänen, kuvan tai animaation. Valitse
lisättävän kohteen tyyppi. Voit valita jonkin
puhelimessa valmiina olevista kohteista tai
muusta lähteestä, kuten Internetistä tai toisesta
puhelimesta, ladatun kohteen.
Lisää mallit: voit lisätä tekstiin jonkin
valmiiksi määritetyistä malleista. Valitse yksi
viidestä valmiista viestistä Mallit-valikosta
(Valikko 1.4); ks. sivulle 67.
66
(Valikko 1.4)
Tähän valikkoon voit tallentaa viisi useimmin
käyttämääsi tekstiviestiä. Selaa malliluetteloa
ja
-näppäimillä. Paina Aset.-valintanäppäintä,
kun viestimalli, jota haluat muokata, näkyy
tummennettuna.
Muokkaa: voit kirjoittaa uuden viestin tai muokata
valmista tekstiviestiä.
Huomautus: Jos tarvitset lisätietoja merkkien
näppäilystä, ks. sivulle 43.
Lähetä sanoma: voit hakea valitsemasi
tekstiviestin näyttöön. Kun olet saanut viestin
valmiiksi, voit lähettää sen, lähettää sekä tallentaa
sen tai pelkästään tallentaa sen. Jos tarvitset
lisätietoja viestin lähettämisestä, ks. sivulle 65.
Poista: voit poistaa tekstiviestin. Sinua pyydetään
vahvistamaan poistaminen painamalla Kyllävalintanäppäintä.
67
Tekstiviestit
Profiilit
Tekstiviestit
(Valikko 1.5)
Tämän valikon avulla voit asettaa tekstiviestin
oletustiedot. Viestin lähettämistä varten on
määritettävä tietyt asetukset. Näiden asetusten
määrä riippuu SIM-kortin ominaisuuksista.
Asetus x (jossa x on asetuksen numero): kullakin
ryhmällä on oma alivalikkonsa.
Palvelukeskus: voit tallentaa tekstiviestien
lähettämiseen tarvittavan tekstiviestikeskuksen
numeron tai muuttaa numeroa. Saat tämän
numeron verkko-operaattorilta.
Oletusvastaonottaja: voit tallentaa oletusarvona
käytettävän kohteen numeron. Numero tulee
automaattisesti näkyviin Kohde-ruutuun, kun luot
viestin.
Tyypin oletusasetus: voit määrittää
tekstiviestityypin oletusasetuksen (Teksti, Faksi,
Sähköposti ja Hakulaite). Verkko osaa muuntaa
viestin valittuun muotoon.
Voimassaolon oletusasetus: voit tällä toiminnolla
asettaa viestin voimassaoloajan, eli kuinka kauan
viestiä säilytetään viestikeskuksessa, jos viestin
lähetys ei onnistu heti.
Toim.raportit: voit kytkeä päälle tai poistaa käytöstä
raporttien lähetystoiminnon. Kun toiminto on
valittuna, verkko lähettää puhelimeesi ilmoituksen,
kun tekstiviestisi on toimitettu perille.
Verkon valinta: voit valita arvon GSM tai GPRS.
Suosikit
(Valikko 1.6)
Kun olet tallentanut viestissä vastaanottamasi
kohteet puhelimen muistiin, voit Valitse kohteet valinnalla (ks. sivulle 63) tarkastella kohteita
valikossa.
Kohteita on kolmenlaisia:
• EMS-melodia
• EMS-kuva
• EMS-animaatio
Voit poistaa kaikki kohteet Poista kaikki valinnalla (Valikko 1.6.4).
Kun haluat...
Paina...
Valita poistettavien
kohteiden luokan
Merk.valintanäppäintä.
Val. nimi: voit tällä toiminnolla antaa juuri
määrittämillesi asetuksille nimen.
Perua valinnan
M. pois valintanäppäintä.
Yhteisasetus: valittavana ovat seuraavat
vaihtoehdot:
Poistaa kohteet
valitu(i)sta luokasta/
luokista
Poistavalintanäppäintä.
Vastauspolku: tekstiviestisi vastaanottaja voi
lähettää viestit ja vastata niihin oman
tekstiviestikeskuksesi kautta, jos verkko tarjoaa
tämän palvelun.
68
Jos haluat poistaa kaikki kohteet, valitse Kaikki
kohteet.
69
Tekstiviestit
Tekstiviestit
Muistin tila
(Valikko 1.7)
Tästä valikosta näet, montako viestiä SIM-,
puhelin- ja CB-muistiin on tallennettu.
Voit poistaa kaikki viestit viestilaatikoista Poista
kaikki -valinnalla (Valikko 1.7.4).
Kun haluat...
Paina...
Valita poistettavien
kohteiden luokan
Merk.valintanäppäintä.
Perua valinnan
M. pois valintanäppäintä.
Poistaa kohteet
valitu(i)sta luokasta/
luokista
Poistavalintanäppäintä.
Vastaajapalvelin numero: voit tarvittaessa
muuttaa vastaajapalvelun puhelinnumeron.
Kun haluat...
Paina...
Näppäillä palvelimen
numeron
Vastaavia
numeronäppäimiä.
Korjata numeroa
Siirtää osoitinta
oikealle tai vasemmalle
poistamatta numeroa
-näppäintä.
- tai
-näppäintä.
Huomautus: Puhelinvastaaja on operaattorin
ylläpitämä palvelu. Ota yhteys verkkooperaattoriin, jos haluat lisätietoja.
Jos haluat poistaa kaikki viestit, valitse Kaikki
viestit.
Lähetys
Vastaaja
Tämän verkkopalvelun avulla voit ottaa vastaan
yleisiä viestejä, kuten sää- ja liikennetiedotuksia.
Viestit näytetään välittömästi vastaanoton jälkeen
edellyttäen, että:
(Valikko 1.8)
Tästä valikosta voit ottaa yhteyden
vastaajapalveluusi (jos operaattori tarjoaa tämän
palvelun).
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Kytkeydy vastaajapalveluun: ennen
tämän toiminnon käyttöä puhelimen muistiin
on syötettävä verkko-operaattorilta saamasi
vastaajapalvelun puhelinnumero
(ks. valikko 1.8.2). Sen jälkeen voit valita tämän
vaihtoehdon ja kuunnella vastaajan viestit
painamalla OK-valintanäppäintä.
Saat kätevästi yhteyden vastaajapalveluun, kun
painat
-näppäintä ja pidät sitä painettuna.
70
(Valikko 1.9)
• Puhelin on peruskäyttötilassa
• Vastaanota-kohdan asetus on Käyttöön
• Viestikanava on valittu aktiiviseksi
kanavaluettelossa
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Lue: voit tarkastella viestiä. Katoava näyttää
viestit verkosta, mutta kadottaa sisältönsä heti kun
puhelimesta kytketään virta pois. Selaa luetteloa
- ja
-näppäimillä. Kun olet lukenut viestin, voit
Tall.-valintanäppäintä painamalla tallentaa sen
Arkisto-muistiin myöhempää käyttöä varten.
71
Tekstiviestit
Kuvaviestit
Vastaanota: voit sallia tai estää yleisten viestien
vastaanottamisen.
Kanavaluettelo: voit valita kanavat, joiden
viestejä haluat puhelimeesi. Valittavana ovat
seuraavat vaihtoehdot:
Valitse: voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
kanavia luettelosta merkitsemällä niitä tai
poistamalla niiden merkinnän.
Lisää kanava: voit antaa uudelle kanavalle
tunnistenumeron tai nimen.
Poista: voit poistaa kanavan luettelosta.
Muokkaa: voit muuttaa kanavan tunnistenumeroa
tai nimeä.
Kieli: voit valita yleisten viestien ensisijaisen
kielen.
MMS (Multimedia Message Service) -palvelu vastaa
SMS (tekstiviesti) -palvelua. Se mahdollistaa
henkilökohtaisten multimediaviestien
automaattisen ja välittömän toimittamisen
puhelimesta toiseen puhelimeen tai
sähköpostiosoitteeseen.
Tutun tekstisisällön lisäksi multimediaviesti voi
sisältää kuvia, grafiikkaa, puhetta ja äänileikkeitä.
MMS-viesti on yhtenäinen multimediaesitys. Se ei
ole liitteillä varustettu tekstitiedosto.
MMS-ominaisuutta käyttämällä puhelimesi voi
vastaanottaa multimediaviestejä. Voit myös
lähettää kuvaviestejä, jotka ovat omia kuviasi tai
Internetistä lataamaasi grafiikkaa sisältäviä lyhyitä
viestejä. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, jos
operaattorisi tukee sitä. Vain
kuvaviestiominaisuuksilla varustetut puhelimet
voiva vastaanottaa ja näyttää kuvaviestejä.
Ota yhteys verkko-operaattoriin, jos haluat
lisätietoja.
Saapuneet
(Valikko 2.1)
Saapuneen viestin tarkasteleminen
Kun uusi multimediaviesti saapuu, näyttöön tulee
sitä koskeva muistutus ja lähettäjän numero.
1. Voit tarkastella viestiä painamalla Näytävalintanäppäintä.
Näyttöön tulee viestiä koskevat tiedot, kuten
lähettäjän numero, viestin koko ja aihe.
Jos haluat tarkastella viestitä myöhemmin
Saapuneet-kansiossa, paina Poistuvalintanäppäintä.
72
73
Kuvaviestit
2. Voit selata viestiä
Kuvaviestit
- ja
-näppäimillä.
Kun tarkastelet viestiä, saat Aset.valintanäppäimellä käyttöösi seuraavat toiminnot:
Nouda: näyttää viestin sisällön.
Poista: poistaa viestin.
Lisää infoa: näyttää viestiä koskevat
yksityiskohtaiset tiedot.
Saapuneet-kansiossa olevan viesti
tarkasteleminen
Kun valitset Saapuneet-valikkovaihtoehdon
(Valikko 2.1), näyttöön tulee luettelo
vastaanottamistasi multimediaviesteistä ja
lähettäjien puhelinnumerot (jos ne löytyvät
puhelinmuistiosta) tai aiheet.
1. Voit tarkastella viestiä valitsemalla sen ja
painamalla Valitse-valintanäppäintä.
2. Voit selata viestiä
- ja
-näppäimillä.
Kun tarkastelet viestiä ensimmäistä kertaa, saat
yllä kuvatut Nouda-, Poista- ja Lisää infoavaihtoehdot näkyviin painamalla Aset.
vallintanäppäintä.
Poimi numero: voit poimia lähettäjän
puhelinnumeron viestistä soittamista tai
puhelinmuistioon tallennusta varten.
Lähetä eteenpäin: voit lähettää viestin toiselle
henkilölle.
Tallenna kuva: voit tallentaa kuvan viestistä
puhelimeen. Valokuvat tallennetaan Omat kuvat kansioon (Valikko 4.3) ja muut kuvat ovat
Lataukset-valikon (Valikko 9.3) Kuvatkansiossa.
Tallenna ääni: voit tallentaa viestissä olevat
äänet Lataukset-valikon (Valikko 9.3) Äänetkansioon.
Lähetetyt
(Valikko 2.2)
Kun valitset tämän valikkotoiminnon, lähettämiesi
kuvaviestien luettelo tulee näyttöön.
1. Jos haluat tarkastella jotain viestiä, valitse viesti
ja paina Valitse-valintanäppäintä.
2. Voit selata viestiä
- ja
-näppäimillä.
Voit lukemisen aikana valita seuraavat toiminnot
painamalla Aset.-valintanäppäintä.
Kun tarkastelet viestiä uudelleen, käytettävissä
ovat seuraavat toiminnot:
Poista: voit poistaa viestin.
Poista: voit poistaa viestin.
Leikkaa numero: voit poimia lähettäjän
puhelinnumeron viestistä soittamista tai
puhelinmuistioon tallennusta varten.
Vastaa: voit vastata lähettäjälle lähettämällä
teksti- tai kuvaviestin.
Soita läh.: voit soittaa viestin lähettäjälle.
74
Lähetä: voit lähettää viestin uudelleen.
Muokkaa viestiä: voit muuttaa viestin sisältöä,
kuvaa tai tekstiä. Lisätietoja siitä, kuinka kirjoitat
kuvaviestejä on kohdassa Kirjoita uusi valikkovaihtoehto (Valikko 2.3) sivulle 76.
75
Kuvaviestit
Kirjoita uusi
Kuvaviestit
(Valikko 2.3)
Tätä valikkoa käyttämällä voit luoda uuden
kuvaviestin ja lähettää sen.
Kuvaviestin luominen ja lähettäminen
1. Näppäile viestin aihe ja paina OKvalintanäppäintä.
Jos haluat lisätietoja tekstin kirjoittamisesta,
ks. sivulle 43.
2. Paina Aset.-valintanäppäintä ja lisää viestin
sisältö käyttämällä jotain seuraavista
toiminnoista:
Lisää teksti: näppäile viestin teksti ja paina
OK-valintanäppäintä.
Lisää oma kuva: voit lisätä puhelimen
kameralla ottamasi kuvan. Valitse valokuva ja
paina Näytä-valintanäppäintä. Lisää kuva
painamalla Valitse-valintanäppäintä. Jos
tarvitset lisätietoja kameran käyttämisesta, ks.
sivulle 83.
Lisää kuva: voit lisätä Lataukset-valikon
(Valikko 9.3) Kuvat-kansiossa olevan kuvan.
Valitse kuva ja paina Valitse-valintanäppäintä.
Lähetä: voit lähettää viestin. Valitse tämä
toiminto, kun viesti on valmis.
Tallenna: voit tallentaa viestin Lähtevätkansioon (Valikko 2.2). Valitse tämä toiminto,
kun viesti on valmis.
3. Kun lisätty sisältö tulee näkyviin, valitse Syötä
tähän painamalla
-näppäintä.
76
4. Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes viestisi on valmis.
5. Jos haluat muuttaa lisättyjä kohteita, valitse
kohde
- tai
-näppäimellä ja paina sitten
Aset.-valintanäppäintä. Valittavana ovat
seuraavat vaihtoehdot:
Muokkaa: voit muuttaa tekstiä tai vaihtaa
kuvan.
Poista: voit poistaa kohteen viestistä.
Lähetä: voit lähettää viestin.
Tallenna: voit tallentaa viestin Lähtevätkansioon (Valikko 2.2).
6. Kun viesti on valmis, valitse Lähetä.
7. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina
Valitse-valintanäppäintä.
Puhelinnumero: voit kirjoittaa haluamasi
puhelinnumeron.
E-mail: voit kirjoittaa vastaanottajan
sähköpostiosoitteen ja lähettää viestin
sähköpostilla.
Puhelinluettelo: voit etsiä numeron
puhelinmuistiosta.
8. Kirjoita numero tai osoite tai valitse numero
puhelinmuistiosta. Kun oikea numero tai osoite
on näkyvissä, paina OK-valintanäppäintä.
9. Jos haluat lähettää viestin useaan kohteeseen,
valitse Syötä vastaanottaja ja paina Valitsevalintanäppäintä.
77
Kuvaviestit
Kuvaviestit
10. Toista vaiheita 7 - 9. Voit lisätä enintään
10 vastaanottajaa.
Jos haluat muokata vastaanottajan tietoja,
valitse vastaanottaja ja paina Valitsevalintanäppäintä. Voit muuttaa vastaanottajan
tietoja tai poistaa ne.
11. Kun olet lisännyt vastaanottajat, valitse
Lähetä viesti ja paina Valitsevalintanäppäintä.
Puhelin lähettää viestin.
Poista kaikki
(Valikko 2.4)
Lue Vastaa: kun tämä asetus on valittuna,
puhelin lähettää viestin mukana pyynnön, jossa
vastaanottajaa pyydetään vastaamaan viestiin.
Automaatti lataus: kun tämä asetus on
valittuna, puhelimesi lataa automaattisesti
vastaanotetut kuvat tai äänet.
MMS-profiili
(Valikko 2.6)
Voit tämän valikon avulla määrittää erilaisia
multimediaviestien lähettämisessä ja
vastaanottamisessa tarvittavia asetuksia.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Voit poistaa kaikki viestit Saapuneet- tai Lähtevätkansiosta.
Profiilin nimi: nimi, jonka haluat antaa
MMS-palvelimelle.
Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, paina Kyllävalintanäppäintä.
Yhteyden URL: MMS-palvelimen osoite.
Asetukset
Turvallisuus: tiedonsiirtotila. Valitse Suojattu,
jos haluat suojata tietosi asiattomilta; valitse
muussa tapauksessa Suojaamaton.
(Valikko 2.5)
Voit muuttaa viestin oletusasetuksia.
IP osoite: sen yhdyskäytävän osoite, joka kautta
yhteys MMS-palvelimeen muodostetaan.
Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä
lisäämällä asetuksen eteen valintamerkin tai
poistamalla sen Valitse-valintanäppäimellä.
Käyttäjä nimi: MMS-palvelimen vaatima
käyttäjätunnus.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
APN: yhteysosoite, jota käytetään MMS-palvelimen
osoitteena.
Piilota ID: kun tämä asetus on valittuna,
puhelinnumerosi ei näy vastaanottajan
puhelimessa.
Salasana: MMS-palvelimen vaatima salasana.
Kysy lisätietoja verkko-operaattoriltasi.
Toimitusraportti: kun tämä asetus on valittuna,
verkko lähettää puhelimeesi ilmoituksen, kun
tekstiviestisi on toimitettu perille.
78
79
Viime puhelut
Viime puhelut
Tämän valikon avulla voit tarkastella:
Soitetut puhelut
• Ei vastattuja, saapuneita tai lähteviä puheluita
• Soittamiesi tai vastaanottamiesi puheluiden
kestoja
• Puhelujen hintoja
Tällä toiminnolla voit tarkastella 20:tä viimeistä
soitettua puhelua.
Huomautus: Voit käyttää kaikissa näissä
luetteloissa olevia numeroita
-näppäintä, kun
painamalla
puhelin on perustoimintatilassa.
• Poistaa numeron
Ei vast. puhelut
(Valikko 3.1)
(Valikko 3.3)
Näytössä näkyy numero ja nimi, jos se on
käytettävissä, sekä puhelun päivämäärä ja aika.
Aset.-valintanäppäintä painamalla voit:
• Muokata numeroa ja tallentaa sen
puhelinmuistioon
• Soittaa numeroon
Tällä toiminnolla voit tarkastella 20:tä viimeistä
vastaamatta jäänyttä puhelua.
Poista kaikki
Näytössä näkyy numero ja nimi, jos se on
käytettävissä, sekä puhelun päivämäärä ja aika.
Aset.-valintanäppäintä painamalla voit:
Voit poistaa kaikki luetteloihin tallennetut numerot.
Korosta tarvittava luokka ja paina Valitsevalintanäppäintä.
• Poistaa numeron luettelosta
• Muokata numeroa ja tallentaa sen
puhelinmuistioon
• Soittaa numeroon
Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, paina Kyllävalintanäppäintä.
Vastatut puhelut
(Valikko 3.2)
Tällä toiminnolla voit tarkastella 20:tä viimeistä
vastattua puhelua.
Näytössä näkyy numero ja nimi, jos se on
käytettävissä, sekä puhelun päivämäärä ja aika.
Aset.-valintanäppäintä painamalla voit:
• Poistaa numeron luettelosta
• Muokata numeroa ja tallentaa sen
puhelinmuistioon
• Soittaa numeroon
80
(Valikko 3.4)
Puhelujen kestot
(Valikko 3.5)
Tällä toiminnolla voit tarkastella soitettujen ja
vastattujen puheluiden laskureita.
Huomautus: Verkko-operaattorisi ilmoittama,
puheluista laskutettu todellinen aika
saattaa poiketa laskurin esittämästä
ajasta muun muassa verkon
ominaisuuksista ja sentinpyöristyksistä
johtuvista syistä.
Valittavana ovat seuraavat laskurit:
Viim. puh. kesto: edellisen puhelun kesto.
Läh. yhteensä: laskurin edellisen nollauksen
jälkeen soitettujen puhelujen kokonaiskesto.
81
Viime puhelut
Kamera
Vast. yhteensä: laskurin edellisen nollauksen
jälkeen vastattujen puhelujen kokonaiskesto.
Nollaa laskurit: tällä toiminnolla nollataan
hintalaskuri. Sinun on kuitenkin ensin syötettävä
puhelimen salasana (ks. sivulle 124) ja painettava
OK-valintanäppäintä.
Puhelujen hinnat
(Valikko 3.6)
Tätä verkko-ominaisuutta käyttäen voit tarkastella
puhelujen hintoja. Tämä valikkovalinta ei ehkä ole
näkyvissä SIM-kortin mukaan.
Valittavana ovat seuraavat laskurit:
Ed. puh. hinta: edellisen soitetun puhelun hinta.
Hinta yhteensä: laskurin edellisen nollauksen
jälkeen soitettujen puhelujen hinta yhteensä. Jos
kokonaishinta ylittää Aseta enimmäishintaasetuksen arvon, puheluja ei voida soittaa ennen
kuin laskuri nollataan.
Enimmäishinta: Aseta enimmäishintaasetuksella määritetty enimmäishinta (ks. alla).
Nollaa laskurit: tällä toiminnolla nollataan
hintalaskuri. Sinun on kuitenkin ensin syötettävä
PIN2-koodi (ks. sivulle 126) ja painettava sitten
OK-valintanäppäintä.
Aseta enimmäishinta: tällä toiminnolla
puheluille määritetään enimmäishinta. Sinun
on kuitenkin ensin syötettävä PIN2-koodi
(ks. sivulle 126) ja painettava sitten OKvalintanäppäintä.
Hinta/sykäys: tämän vaihtoehdon avulla voidaan
asettaa yksikköhinta, jota käytetään puhelujen
hinnan laskemiseen. Sinun on kuitenkin ensin
syötettävä PIN2-koodi (ks. sivulle 126) ja
painettava sitten OK-valintanäppäintä.
82
Puhelimen kameralla voit ottaa kuvia ihmisistä tai
tapahtumista liikkeellä ollessasi. Voit lisäksi
lähettää kuvia muille kuva- tai sähköpostiviestinä.
Kamera tuottaa JPEG-kuvia.
Ota ja lähetä
(Valikko 4.1)
Tämän valikon avulla voit ottaa kuvan ja lähettää
sen kuvaviestinä haluamiisi osoitteisiin.
Huomautus: Kun otat kuvan suorassa
auringonvalossa tai liian kirkkaassa
valaistuksessa, kuvaan saattaa tulla
syviä varjoja.
Kuvan ottaminen ja viestin lähettäminen
1. Valitse Ota ja lähetä -valikkovaihtoehto
(Valikko 4.1).
Puhelimen vasemmassa yläkulmassa oleva
kamera käynnistyy ja näet kuvan näytössä.
2. Voit säätää kuvaa kiertämällä kameramoduulia.
83
Kamera
Kamera
Kun haluat...
Paina...
Säätää kuvan
kirkkautta
- ja
Säätää kuvan
kokoa
Napsauttaa kuvan
ylös ja alas
3.
- ja
Omat kuvat
- näppäimiä.
- näppäimiä.
- ja - näppäimiä
puhelimen vasemmalla
sivulla.
Kun otat kuvan... Paina...
Välittömästi
Ota -valintanäppäintä.
10 sekunnin
odotuksen jälkeen
10s jälkeen valintanäppäintä
4. Tallenna valokuva painamalla Tall.valintanäppäintä.
5. Näppäile kuvan nimi ja paina OKvalintanäppäintä.
Jos haluat lisätietoja tekstin kirjoittamisesta,
ks. sivulle 43.
6. Jos tarvitset ohjeita kuvan lähettämisestä
kuvaviestinä, ks. sivulle 76.
(Valikko 4.3)
Tämän valikon avulla voit tarkastella omia
valokuviasi.
1. Valitse Omat kuvat -valikkovaihtoehto
(Valikko 4.3).
Ensimmäinen valokuva näkyy näytössä.
2. Selaa valokuvia painamalla
3. Kun haluat...
- ja
- näppäimiä.
Paina...
Näyttää kuvat
pienoiskuvina
Monivalintanäppäintä.
Selata pienoiskuvia
-, -,
- ja
näppäimiä.
Palata normaaliin
näyttötilaan (täysi
koko)
Näytävalintanäppäintä.
Valittuna oleva
valokuva näkyy
näytössä.
-
Kun tarkastelet viestiä, saat Aset.valintanäppäimellä käyttöösi seuraavat toiminnot:
Lähetä: voit lähettää valokuvan kuvaviestinä
(ks. sivulle 76).
Uusi kuva
(Valikko 4.2)
Taustakuva: voit asettaa kuvan näkymään
näytön taustalla peruskäyttötilassa (ks. sivulle 92).
Tämän valikon avulla voit ottaa kuvan ja tallentaa
sen.
Poista: voit poistaa valokuvan.
Kun valitset tämän valikkovaihtoehdon, puhelimen
vasemmassa yläkulmassa oleva kamera käynnistyy.
Poista kaikki: voit poistaa kaikki puhelimeen
tallennetut valokuvat.
Noudata jaksossa "Kuvan ottaminen ja viestin
lähettäminen" sivulla 83 esitettyjen ohjeiden
vaiheita 2 - 5.
Nimeä uudelleen: voit muuttaa valokuvan nimen.
84
85
Ääniase tukset
Ääniase tukset
Ääniasetukset-valikosta voit muokata seuraavia
asetuksia:
Hälytysääni
• Soittoääni, äänenvoimakkuus ja tyyppi
Tällä toiminnolla voit valita tavan, jolla puhelin
ilmoittaa saapuvista puheluista.
• Näppäin-, virhe- ja tekstiviestin vastaanottoääniä
(Valikko 5.3)
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Soittoääni
Äänetön: ainoastaan taustavalot syttyvät; puhelin
ei soi eikä värise.
(Valikko 5.1)
Tällä toiminnolla voit valita haluamasi soittoäänen.
Valittavana on useita erilaista soittoääntä. Aina kun
valitset yhden soittoäänen, sitä soitetaan
muutaman sekunnin ajan. Jos olet ladannut ääniä
Internetistä, EasyGPRS-ohjelmasta tai
vastaanottanut soittoääniä sisältäviä viestejä, voit
tarkastella äänien luetteloa tässä valikossa.
Soitt. voimakkuus
Tällä toiminnolla voit määrittää soittoäänen
voimakkuuden (viisi eri tasoa).
- ja
Värinä: puhelin värisee, mutta ei soi.
Vär.+tav.: ensin puhelin värisee kolme kertaa ja
soi sen jälkeen normaalisti.
Näppäinääni
(Valikko 5.2)
Käytä
- ja
-näppäimiä tai
puhelimen vasemmalla sivulla.
Tavallinen: puhelin soi valikkovaihtoehdossa
Soittoääni (Valikko 5.1) asetetulla
soittoäänellä; ks. sivulle 86.
-näppäimiä
(Valikko 5.4)
Tällä toiminnolla voit asettaa näppäinäänet.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
POIS: näppäinten käyttö on äänetöntä.
Cool: kukin painikkeista antaa painettaessa
puhtaan äänen.
Piano: kukin painikkeista antaa painettaessa
erilaisen nuottiasteikon äänen.
Näppäinääni: jokaisella näppäimellä on erilainen
ääni.
Piippaus: jokaisella näppäimellä on sama ääni.
86
87
Ääniase tukset
Sanomaääni
Ääniase tukset
(Valikko 5.5)
Kansiääni
(Valikko 5.6)
Tällä toiminnolla voit valita, miten puhelin ilmoittaa
uuden tekstiviestin saapumisesta.
Tällä toiminnolla voit määrittää, antaako puhelin
äänen, kun sen kansi avataan.
SMS-ääni
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Tämän vaihtoehdon avulla voit valita miten puhelin
ilmoittaa uuden tekstiviestin saapumisesta.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
POIS: puhelin ei ilmoita tekstiviestin saapumisesta
äänellä.
POIS: ei ääntä.
Tulevaisuus: puhelin antaa futuristisen äänen.
Kristalli: puhelin antaa kristallinkirkkaan äänen.
Virran kytkentä/katkaisu
(Valikko 5.7)
Äänetön: kannessa oleva merkkivalo vilkkuu.
Värinä: puhelin värisee.
Yksitt. piip.: puhelin piippaa kerran.
SMS-ääniX: puhelin antaa
tekstiviestimerkkiäänen. Valittavana on useita
erilaisia tekstiviestiääniä.
SMS CB-ääni
Tämän vaihtoehdon avulla voit valita, kuinka
puhelin ilmoittaa CB (cell broadcast) -soluviestin
saapumisesta.
Tällä toiminnolla voit määrittää, antaako puhelin
äänen, kun virta kytketään tai katkaistaan.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
POIS: virtaa kytkettäessä ja katkaistaessa ei kuulu
mitään ääntä.
Klassinen: virtaa kytkettäessä ja katkaistaessa
kuuluu oletusarvon mukainen ääni.
Iloinen: virtaa kytkettäessä ja katkaistaessa
kuuluu iloinen soittokellon ääni.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
POIS: puhelin ei käytä CB-ääntä.
Äänetön: kannessa oleva merkkivalo vilkkuu.
Värinä: puhelin värisee.
Yksitt. piip.: puhelin piippaa kerran.
SMS-CB ääniX: puhelin käyttää
CB-tekstiviestiääntä. Valittavana on useita erilaisia
CB-ääniä.
88
89
Ääniase tukset
Puhelinase tukset
Lisä-ääni
(Valikko 5.8)
Voit mukauttaa puhelimen käyttämiä ääniä.
Kun haluat kytkeä Paina...
äänen...
Päälle
Pois
PÄÄLLÄ-valintanäppäintä.
Valinnan edessä näkyy
valintamerkki.
POIS-valintanäppäintä.
Valintamerkki poistuu
näytöstä.
Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa
omien tarpeittesi mukaisiksi. Näitä ominaisuuksia
muutetaan Puhelinas etukset -valikosta.
Infrapuna aktivointi
(Valikko 6.1)
Tämän ominaisuuden avulla voit lähettää ja
vastaanottaa dataa infrapunaportin kautta. Toimi
seuraavasti, jos haluat käyttää infrapunaliitäntää:
• Määritä tietokoneesi IrDA-yhteensopivan portin
asetukset ja aktivoi portti.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
• Aktivoi puhelimen infrapunatoiminto. Näytön
ylimmälle riville tulee näkyviin IrDA-kuvake (
Virheääni: voit valita, huomauttaako puhelin
sinulle tekemästäsi virheestä vai ei.
• Aseta puhelimen ja tietokoneen IrDA-portit
vastakkain.
Minuuttilaskuri: voit valita, antaako puhelin
äänimerkin minuutin välein soitetun puhelun aikana
muistuttaen puhelun kestosta.
).
IrDAportti
Kytkentä-ääni: voit määrittää, antaako puhelin
äänimerkin, kun soittamaasi puheluun vastataan.
IrDA-portti
Yhteys on valmis tietojen siirtoa varten.
Jos tiedonsiirto puhelimen ja tietokoneen välillä ei
käynnisty 30 sekunnin aikana IrDA-portin
aktivoimisen jälkeen, portti kytketään
automaattisesti pois päältä.
Huomautus: Parhaaseen tulokseen pääset
käyttämällä saatavaa datakaapelia. Voit
ostaa sen Samsung-jälleenmyyjältä.
90
91
Puhelinase tukset
Puhelinase tukset
Omat asetukset
(Valikko 6.2)
Voit muuttaa näytön taustakuvan ja valikkotilan
näyttötyylin sellaisiksi kuin haluat.
Taustakuva
Voit tällä toiminnolla muuttaa taustakuvan, joka
näkyy peruskäyttötilassa.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
1. Selaa luetteloa
- ja
-näppäimillä.
Käytettävissä on useita valmiita kuvia. Jos asetat
valokuvan taustakuvaksi Omat kuvat valikkovalinnalla (Valikko 4.3), kuva näkyy
nimellä My Photo.icn.
2. Paina Valitse-valintanäppäintä, kun haluamasi
vaihtoehto on tummennettuna.
Valitsemasi kuva tulee näkyviin.
3. Jos olet tyytyväinen valintaasi, voit siirtää kuvan
peruskäyttötilan taustakuvaksi painamalla
Valitse-näppäintä uudelleen.
4. Kun haluat
näytölle...
Tervehdysviesti
(Valikko 6.3)
Tällä toiminnolla voit asettaa tervehdysviestin, joka
tulee hetkeksi näkyviin, kun puhelimeen kytketään
virta. Kun avaat valikon käytössä oleva viesti tulee
näkyviin.
Kun haluat...
Paina...
Poistaa nykyisen
tervehdysviestin
-näppäintä ja pidä se
painettuna, kunnes viestiä ei
enää näy.
Kirjoittaa uuden
viestin
Tarvittavia aakkosnumeerisia
näppäimiä.
Vaihtaa
tekstinsyöttötilan
-valintanäppäintä.
Jos tarvitset lisätietoja merkkien näppäilystä, ks.
sivulle 43.
Oma numero
(Valikko 6.4)
Tämän ominaisuuden avulla voit:
• Antaa kaikille SIM-korttiin tallennetuille omille
puhelinnumeroillesi nimen
Paina...
• Muokata nimiä ja numeroita
Päivämäärän ja ajan
taustakuvan yläosaan
Kyllä-näppäintä.
Tämä toiminto on muistiapu, jota käyttäen voit
tarvittaessa tarkistaa omia puhelinnumeroitasi.
Vain taustakuvan
Ei-näppäintä.
Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin
varsinaisiin numeroihin millään tavoin.
Valikkoasetus
Tällä toiminnolla voit valita, miten valikot näytetään.
Valittavana ovat vaihtoehdot Filmm tyyli ja Sivun
tyyli.
92
93
Puhelinase tukset
Kieli
Puhelinase tukset
Muuta PIN-koodi
(Valikko 6.5)
Tästä valitaan näyttöviestien kieli. Jos
kieliasetukseksi on valittu Automaattinen, kieli
valitaan automaattisesti puhelimeen asetetun
SIM-kortin kielen mukaan.
Turva-asetukset
(Valikko 6.6)
Tällä toiminnolla voi vaihtaa PIN-koodin, edellyttäen
että PIN-kysely on käytössä. Käytössä oleva
PIN-koodi on syötettävä ennen kuin uusi koodi
voidaan määrittää.
Kun olet näppäillyt uuden PIN-koodin, sinua
pyydetään vahvistukseksi näppäilemään koodi
uudelleen.
Voit turva-asetuksilla rajoittaa puhelimen käyttöä
siten, että:
Lukitse puhelin
• Sillä voidaan soittaa vain tietyille henkilöille
Kun lukitustoiminto on käytössä, puhelinta ei
voi käyttää ennen kuin siihen on näppäilty
8-numeroinen salasana virran kytkemisen jälkeen.
• Sillä voidaan soittaa vain tietynlaisia puheluita
Puhelimen asetukset ja toiminnot on suojattu
koodeilla ja salasanoilla. Lisätietoja näistä on
seuraavissa jaksoissa (ks. myös sivuille 124-126).
PIN-kysely
Kun PIN-kyselyasetus on valittuna, PIN-koodi on
näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta.
Tämän vuoksi kukaan ei voi käyttää puhelinta ilman
lupaasi.
Valmistajan asettama salasana on 00000000.
Lisätietoja salasanan muuttamisesta on jaksossa
Salasanan vaihto (Valikko 6.6.4).
Kun oikea salasana on syötetty, puhelinta voidaan
käyttää normaalisti, kunnes siitä katkaistaan virta.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Pois käytöstä: puhelimen salasanaa ei tarvitse
antaa, kun puhelimeen kytketään virta.
Huomautus: PIN-koodi on näppäiltävä ennen kuin
PIN-kysely voidaan kytkeä pois
käytöstä.
Käyttöön: puhelimen salasana on annettava, kun
puhelimeen kytketään virta.
Lisätietoja PIN-koodin muuttamisesta on jaksossa
Muuta PIN-koodi (Valikko 6.6.2).
Salasanan vaihto
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Pois käytöstä: puhelin kytkeytyy suoraan
verkkoon, kun siihen kytketään virta.
Käyttöön: PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun
puhelimeen kytketään virta.
94
Salasanan vaihto -toiminnolla vaihdetaan
puhelimeen uusi salasana. Sinun on näppäiltävä
käytössä oleva salasana on ennen kuin voit
määrittää uuden salasanan.
Valmistajan asettama salasana on 00000000. Kun
olet näppäillyt uuden salasanan, sinun on
vahvistettava se näppäilemällä salasana uudelleen.
95
Puhelinase tukset
Puhelinase tukset
Kortin lukitus
Näyttöasetukset
Kun Kortin lukitus -toiminto on käytössä, puhelinta
voidaan käyttää vain nykyisellä SIM-kortilla. Sinun
on näppäiltävä SIM-kortin lukituskoodi.
Kirkkaus
Kun olet näppäillyt lukituskoodin, sinua pyydetään
vahvistukseksi näppäilemään se uudestaan.
Tämän vaihtoehdon avulla voit säätää kontrastia
muuttamalla näytön tummemmaksi tai
kirkkaammaksi.
SIM-kortin lukituskoodi on ilmoitettava, ennen kuin
kortin lukitus voidaan avata.
(Valikko 6.7)
Näytön kontrastin säätäminen:
FDN-tila
1. Valitse haluamaasi näyttö (Päänäyttö tai
Etunäyttö) ja paina Valitse-valintanäppäintä.
FDN-tilassa (Sallitut numerot -tila) (edellyttäen,
että SIM-kortti tukee sitä) puhelujen soittaminen
sallitaan ainoastaan tiettyihin puhelinnumeroihin.
2. Säädä kontrastia
- ja
-näppäimillä tai
puhelimen vasemmalla puolella olevilla - ja
näppäimillä.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
3. Kun kontrasti on sellainen kuin haluat, tallenna
valinta painamalla OK-näppäintä.
Pois käytöstä: puhelimella voidaan soittaa mihin
tahansa numeroon.
Käyttöön: puhelimella voidaan soittaa ainoastaan
puhelinmuistioon tallennettuihin numeroihin.
Toimintoa varten on syötettävä PIN2-koodi.
Huomautus: Kaikki SIM-kortit eivät tue PIN2-koodin
käyttöä. Jos SIM-korttisi ei tue tätä
koodia, tämä valikkovaihtoehto ei näy.
Lisätietoja PIN2-koodin muuttamisesta on jaksossa
PIN2-koodin vaihto (Valikko 6.6.7).
-
Taustavalot
Voit valita, ovatko taustavalot käytössä. Puhelimen
valmius- ja puheaika pitenee jonkin verran, kun
taustavalot kytketään pois.
Valitse taustavalon palamisajan pituus. Taustavalot
syttyvät painettaessa jotain näppäintä tai puhelun
tai viestin saapuessa ja sammuvat määrittämäsi
ajan kuluttua. Sen jälkeen valo himmenee ja
kytkeytyy pois minuutin kuluttua.
PIN2-koodin vaihto
PIN2-koodin vaihto -toiminnolla voidaan vaihtaa
puhelimen käytössä oleva PIN2-koodi. Käytössä
oleva PIN2-koodi on ilmoitettava ennen kuin uusi
koodi voidaan määrittää.
Kun olet näppäillyt uuden PIN2-koodin, sinua
pyydetään vahvistukseksi näppäilemään se
uudestaan.
Huomautus: Kaikki SIM-kortit eivät tue PIN2-koodin
käyttöä. Jos SIM-korttisi ei tue tätä
koodia, tämä valikkovaihtoehto ei näy.
96
97
Puhelinase tukset
Puhelinase tukset
Automaattivalot
Lisäasetukset
Voit tätä toimintoa käyttämällä määrittää, milloin
taustavalot ovat käytössä. Voit näin säästää
akkuvirtaa.
Voit kytkeä soiton toisto- tai vastaustoiminnot
päälle tai pois päältä.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Pois käytöstä: taustavalot ovat päällä
Taustavalot-valinnassa (Valikko 6.7.2)
määritetyn ajan; ks. sivulle 97.
Käyttöön: taustavaloa käytetään vain tiettynä
aikana. Voit asettaa tämän ajan alkamis- ja
päättymishetken numeronäppäimillä.
Jos haluat kytkeä
ominaisuuden...
(Valikko 6.8)
Paina...
Päälle
PÄÄLLÄ-valintanäppäintä.
Valinnan edessä näkyy
valintamerkki.
Pois
POIS-valintanäppäintä.
Valintamerkki poistuu
näytöstä.
Merkkkivalo
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Tällä asetuksella voit valita, käytetäänkö kannessa
olevaa merkkivaloa tai minkä värinen valo on.
Soiton toisto: kun tämä vaihtoehto on valittuna,
puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen
10 kertaa, jos vastaanottaja ei vastaa.
Valitse yksi seitsemästä saatavilla olevasta
väriyhdistelmästä. Kun puhelin on käyttövalmis,
merkkivalo vilkkuu valitsemasi värisenä.
Huomautus: Soittoyritysten välinen aika vaihtelee.
Jos et halua merkkivalon näkyvän, valitse
vaihtoehto POIS.
Kun vaihtoehto ei ole valittuna, sinun on avattava
kansi ja painettava näppäintä sen mukaan, mikä
Vastaus kaikilla näppäimillä -asetuksista on
valittuna (ks. alla).
Graaf.logo
Tämän valinnan avulla voit näyttää operaattorin
logon nimen sijasta.
PÄÄLLÄ: puhelimeen tallennettu operaattorin logo
näkyy pääkäyttötilassa; jos logoa ei ole tallennettu,
näkyvissä on operaattorin nimi.
Pois: puhelimen ollessa pääkäyttötilassa näkyvissä
on operaattorin nimi.
98
Aktiivikansi: kun tämä vaihtoehto on valittuna,
voit vastata puheluun avaamalla kannen.
Vastaus kaikilla näppäimillä: kun tämä
vaihtoehto on valittuna, voit vastata saapuvaan
puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä
lukuun ottamatta
-,
-näppäintä ja Hylkäävalintanäppäintä. Voit jättää vastaamatta puheluun
painamalla
-näppäintä tai Hylkäävalintanäppäintä.
Kun tämä vaihtoehto ei ole valittuna, voit vastata
puheluun vain painamalla
-näppäintä tai
Vastaa-valintanäppäintä.
99
Puhelinase tukset
Pika
(Valikko 6.9)
Selausnäppäimiä voidaan käyttää
pikavalintanäppäiminä. Kun niitä pidetään alhaalla
puhelimen ollessa perustilassa, niillä päästään
tiettyihin valikkotoimintoihin suoraan.
Pikavalintanäppäimen määrittäminen:
1. Valitse pikavalintanäppäimenä käytettävä
näppäin painamalla
- tai
-näppäintä ja
paina sitten Valitse-valintanäppäintä.
Näppäin ylös (
)
Näppäin alas (
)
Näppäin oik. ( )
Näppäin vas. ( )
2. Valitse näppäimelle määritettävä valikkotoiminto
painamalla
- tai
-näppäintä.
Huomautus: Voit ottaa pikanäppäimen pois
käytöstä valitsemalla toiminnon Ei
mitään.
3. Tallenna valinta painamalla Valitsevalintanäppäintä.
Asetusten nollaus
(Valikko 6.10)
Puhelimen oletusasetukset on helppo palauttaa.
Puhelimen oletusasetusten palauttaminen:
1. Valitse Asetusten nollaus -valikkovaihtoehto.
2. Näppäile 8-numeroinen salasana ja paina OKvalintanäppäintä.
Huomautus: Valmistajan asettama salasana on
00000000. Jos tarvitset lisätietoja
salasanan vaihtamisesta, ks.
sivulle 95.
100
Kelloase tukset
Päivyritoiminnolla voit tehdä seuraavia toimintoja:
• Tarkastella kalenteriasi ja suunnitella aikataulusi
• Määrittää muistilistan
• Asettaa päivämäärän ja ajan
• Asettaa hälytyksen niin, että puhelin soi
haluttuun aikaan (esimerkiksi muistuttamaan
tapaamisesta)
• Käyttää puhelinta laskimena, jolla voi suorittaa
peruslaskutoimituksia tai valuuttamuunnoksia
Kalenteri aset
(Valikko 7.1)
Kalenteritoiminnolla voit:
• Tarkastella kalenteritapahtumia
• Tallentaa aikatauluasi koskevia toimintoja ja
asettaa tarvittaessa niitä koskevia hälytyksiä
Kalenterin käyttö
Kun valitset Kalenteri aset -toiminnon
(Valikko 7.1), näyttöön tulee kalenteri.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot, kun
painat Aset.-valintanäppäintä.
Näytä kaikki: tuo näyttöön kaikki muistiot
vanhimmasta uusimpaan päivämäärästä
riippumatta. Voit selata muistioita
- ja
näppäimillä.
Poista kaikki: voit poistaa kaikki muistiot. Sinua
pyydetään vahvistamaan poistaminen.
Etsi päivä: voit siirtyä tietyn päivän kohdalle.
Poistu: sulkee Kalenteri-toiminnon, ja puhelin
palaa peruskäyttötilaan.
101
Kelloase tukset
Muistion kirjoittaminen
Kelloase tukset
Voit muokata tietyn päivän muistiota tai kirjoittaa
uuden seuraavasti:
Kun lopetat muistion muokkaaminen, paina OKvalintanäppäintä. Seuraavat lisävaihtoehdot ovat
silloin saatavilla, kun painat Aset.valintanäppäintä.
1. Valitse haluamasi päivämäärä kalenterista
selausnäppäimillä.
Harätys: voit asettaa hälytyksen tapahtumaan
valitsemanasi päivänä.
Huomautus: Kun haluat siirtyä edelliseen tai
seuraavaan kuukauteen, puhelimen
vasemman sivun - tai näppäintä.
2. Paina Valitse-valintanäppäintä.
Näyttöön ilmestyy tyhjä muistio, johon voit
tallentaa tietoja.
Pyyhi: voit poistaa tarpeettoman muistion.
Kopioi: voit kopioida muistion toiseen päivän ja/tai
ajan kohdalle.
Siirrä: voit vaihtaa muistion päivämäärän ja/tai
ajan.
Muistilista
(Valikko 7.2)
3. Kirjoita tiedot muistioon ja paina OK-näppäintä.
Huomautus: Jos tarvitset lisätietoja merkkien
näppäilystä, ks. sivulle 43.
Puhelin kysyy asetetaanko hälytys.
4. Jos haluat hälytyksen tiettynä päivänä, paina
Kyllä-valintanäppäintä.
Paina muussa tapauksessa Ei-valintanäppäintä.
5. Jos valitsit Kyllä, aseta hälytyksen aika ja paina
OK-näppäintä.
Päivän väri muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa,
että muistio on lisätty.
Muistion muokkaaminen
Jos valitset päivämäärän, jolla on jo muistio, voit
muokata muistiota painamalla Muokkaavalintanäppäintä.
Huomautus: Jos tarvitset lisätietoja merkkien
näppäilystä, ks. sivulle 43.
Tämän ominaisuuden avulla voit:
• Laatia tehtäväluettelon
• Asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen ja
määrittää niille määräajan
• Lajitella tehtävät niiden tärkeyden ja tilan
mukaan
Muistilistan luominen
1. Paina Uusi-valintanäppäintä.
2. Näppäile ensimmäinen tehtävä.
Huomautus: Voit näppäillä enintään 40 merkkiä.
Jos tarvitset lisätietoja kirjainten
näppäilemisestä, ks. sivulle 43.
3. Paina OK-valintanäppäintä.
4. Valitse tehtävän kiireellisyys
- ja
näppäimillä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
-
5. Anna määräaika.
Jos et halua asettaa määräaikaa, paina Ohitavalintanäppäintä.
102
6. Paina OK-valintanäppäintä.
103
Kelloase tukset
Kelloase tukset
Muistilistan muokkaaminen
Jos muistilistaan on jo määritetty tehtäviä, kun
valitset Muistilista-toiminnon (Valikko 7.2),
näyttöön ilmestyvät nykyiset tehtävät kiireellisyysja tilamerkkeineen (
merkitsee suurinta,
normaalia ja
pienintä kiireellisyyttä).
Kun haluat...
Toimi näin...
Lajitella olemassa
olevat tehtävät
kiireellisyyden tai
tilan mukaan
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Järjestä.
• Valitse lajitteluehto
(Kiireellinen, Ei kiireell.,
Valmis tai Peru).
Kopioida tehtävän
• Valitse tehtävä.
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Kopioi.
• Muokkaa tekstiä, tehtävän
kiireellisyyttä ja
määräaikaa.
Kopioida tehtävän
kalenteriin
• Valitse tehtävä.
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Kopioi kalenteriin.
• Muokkaa tekstiä, tehtävän
kiireellisyyttä ja
määräaikaa.
Poistaa tehtävän
• Valitse tehtävä.
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Poista.
Poistaa kaikki
tehtävät
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Poista kaikki.
• Vahvista tehtävien
poistaminen painamalla
OK-valintanäppäintä.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Kun haluat...
Toimi näin...
Tarkastella
tiettyä tehtävää
• Valitse tehtävä.
• Paina Näytävalintanäppäintä.
Muuttaa
tehtävän tilan
• Valitse tehtävä.
• Paina
-näppäintä, jolloin
tehtävä merkitään
suoritetuksi kuluvana
päivänä ja kellonaikana.
Tai
• Valitse tehtävä.
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Merkitse.
• Valitse haluamasi tila
(Valmis tai Peru).
Luoda uuden
tehtävän
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Uusi.
• Näppäile teksti, tehtävän
kiireellisyys ja määräaika.
Muokata olemassa • Valitse tehtävä.
olevaa tehtävää
• Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Muokkaa.
• Muokkaa tekstiä, tehtävän
kiireellisyyttä ja
määräaikaa.
104
Sulkea Muistilistan • Paina Aset.valintanäppäintä.
• Valitse Poistu.
105
Kelloase tukset
Aika & pvm
Kelloase tukset
(Valikko 7.3)
Tällä toiminnolla voit muuttaa puhelimen
kellonaikaa ja päivämäärää. Voit myös tarkistaa
Greenwichin keskiajan (GMT) ja kellonajan
21 kaupungissa eri puolilla maailmaa.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Aseta aika: voit asettaa puhelimen kellon ajan.
Voit valita ajan esitysmuodon Ajan es. Muototoiminnolla (Valikko 7.3.4).
Huomautus: Ennen kellonajan asettamista sinun on
määritettävä aikavyöhyke
Maailmanaika-toiminnolla
(Valikko 7.3.3).
Aseta päivämäärä: voit asettaa päivämäärän,
kuukauden ja vuoden.
Maailmanaika: voit tarkistaa Greenwichin
keskiajan (GMT) ja kellonajan 21 kaupungissa eri
puolilla maailmaa - ja -näppäimiä käyttämällä.
Näytössä näkyy:
• Kaupungin nimi
• Päivämäärä ja aika
• Aikaero valitun kaupungin ja oman kaupunkisi
välillä, jos olet asettanut paikallisen ajan
(lisätietoja alla) tai GMT-ajan (detus)
Aikavyöhykkeen valitseminen:
1. Valitse omaa aikavyöhykettäsi vastaava
kaupunki painamalla - tai -näppäintä.
Näyttöön tulee paikallinen päivämäärä ja aika.
Herätys
(Valikko 7.4)
Tämän ominaisuuden avulla voit:
• Asettaa hälytyksen tapahtumaan tiettynä aikana
• Asettaa puhelimen hälyttämään määrättyyn
aikaan, vaikka puhelin on kytketty pois päältä
(Autom. virta -valikon asetus on Käyttöön)
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Kertaherätys: hälytys annetaan vain kerran,
minkä jälkeen se kytkeytyy pois käytöstä.
Päiväherätys: hälytys annetaan joka päivä
samaan aikaan.
Aamusoitto: puhelin herättää sinut aamulla.
Hälytyksen asettaminen:
1. Valitse hälytyksen tyyppi.
2. Näppäile tarvittaessa aika ja päivämäärä.
3. Paina OK-valintanäppäintä.
4. Jos valitset vaiheessa 1 Aamusoittovaihtoehdon, valitse toistotapa: Maanantaista
perjantaihin tai Maanantaista
lauantaihin.
Poista her.: poistaa hälytysasetukset käytöstä.
Autom. virta: jos Käyttöön-asetus on valittuna,
hälytys tapahtuu määrättyyn aikaan, vaikka puhelin
on kytketty pois päältä.
Jos Pois käytöstä -asetus on valittuna ja
puhelimesta katkaistaan virta, hälytys ei toimi.
2. Paina Aseta-valintanäppäintä.
Ajan es. Muoto: voit valita ajan esitystavaksi
24 tuntia tai 12 tuntia.
106
107
Kelloase tukset
Kelloase tukset
Hälytys lopetetaan avaamalla puhelin ja painamalla
Poistu-valintanäppäintä.
Valuutanvaihto
Hälytystä asettaessasi tai tarkistaessasi
valittavanasi ovat seuraavat vaihtoehdot, kun
painat Aset.-valintanäppäintä.
Voit tätä valintaa käyttämällä tehdä
valuttumuunnoksia.
Poista hälytys: voit kytkeä hälytyksen pois.
Hälytyksen asetus: voit valita hälytyksen
soittoäänen.
(Valikko 7.6)
1. Näppäile muunnettavan valuutan kurssi ja paina
OK-valintanäppäintä.
Voit lisätä desimaalipilkun painamalla
näppäintä.
-
2. Näppäile muunnettavan valuutan määrä ja paina
OK-valintanäppäintä.
Laskin
(Valikko 7.5)
Tällä toiminnolla voit käyttää puhelinta laskimena.
Laskin osaa peruslaskutoimitukset: yhteenlaskun,
vähennyslaskun, kertolaskun ja jakolaskun.
Näppäilemäsi vaihtokurssi ja paikallisen
valuutan määrä sekä vastaava vieras valuutta
näkyvät näytössä.
3. Paina Poistu-valintanäppäintä, kun lopetat
valuuttamuuntimen käyttämisen.
Laskimen käyttäminen
1. Näppäile ensimmäinen numero
numeronäppäimillä.
2. Paina oikeanpuoleista valintanäppäintä, kunnes
näyttöön ilmestyy haluamasi matemaattinen
symboli: + (yhteenlasku), - (vähennyslasku),
x (kertolasku), / (jakolasku).
3. Näppäile toinen numero.
4. Toista vaiheita 1–3 niin monta kertaa kuin on
tarpeen.
Huomautuksia:
• Voit poistaa näppäilyvirheet ja tyhjentää näytön
painamalla
-näppäintä.
• Voit lisätä desimaalipisteen tai sulun painamalla
vasenta valintanäppäintä, kunnes oikea symboli
tulee näkyviin.
5. Lopputuloksen saat painamalla
108
-näppäintä.
109
Verkko palvelut
Verkko palvelut
Nämä valikkotoiminnot koskevat verkkopalveluita.
Kysy niiden saatavuutta verkko-operaattorilta ja
tilaa haluamasi palvelut.
Soitonsiirto
(Valikko 8.1)
Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut
määrittämääsi numeroon.
Esimerkki: Haluat ehkä ohjata työpuhelut
työtoverillesi lomalla ollessasi.
Soitonsiirto voidaan määrittää seuraavilla
asetuksilla:
Siirrä kaikki: kaikki puhelut siirretään.
Jos numerosi varattu: puhelut siirretään, jos
puhut toista puhelua.
Jos numerosi ei vastaa: puhelut siirretään, jos
et vastaa puhelimeen.
Jos ei yhteyttä verkkoon: puhelut siirretään,
jos puhelimesi ei ole yhteydessä verkkoon.
Peruuta kaikki: soitonsiirrot eivät ole käytössä.
Voit määrittää erilaisia soitonsiirtovaihtoehtoja
puhelutyyppien mukaan:
• Vain tavalliset puhelut
• Vain datapuhelut
Esimerkki: Voit siirtää tavalliset puhelut
työtoverillesi, jos puhut toista puhelua.
Soitonsiirron asettaminen:
1. Valitse soitonsiirron tyyppi painamalla
- tai
-näppäintä, kunnes oikea vaihtoehto näkyy
tummennettuna. Paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
2. Valitse, mitkä puhelut siirretään painamalla
tai
-näppäintä, kunnes oikea vaihtoehto
näkyy tummennettuna. Paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
Valitut asetukset tulevan näyttöön. Jos
vaihtoehto on jo asetettu, numero johon soitot
siirretään, näkyy näytössä.
3. Kun haluat...
Paina...
Aktivoida
soitonsiirron
Aktivoi-valintanäppäintä.
Siirry vaiheeseen 4.
Muuttaa
puhelinnumeron
Muuta-valintanäppäintä.
Siirry vaiheeseen 4.
Poistaa soitonsiirron Poista-valintanäppäintä.
käytöstä
4. Näppäile numero, johon puhelut siirretään ja
paina OK-valintanäppäintä.
Aloita ulkomaan numeron näppäileminen
painamalla
-näppäintä, kunnes +-merkki
tulee näyttöön.
5. Jos valitsit Jos numerosi ei vastaa vaihtoehdon, aseta aika, jonka jälkeen puhelu
siirretään, ja paina Valitse-valintanäppäintä.
Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön
tulee verkon kuittaus.
Voit kytkeä kaikki soitonsiirrot pois käytöstä
valitsemalla Peruuta kaikki -vaihtoehdon.
110
111
Verkko palvelut
Puhelunesto
Verkko palvelut
(Valikko 8.2)
Verkon puhelunestopalvelulla puheluita voi rajoittaa
eri tavoin.
3. Vahvista muutetut asetukset painamalla
Aktivoi-valintanäppäintä.
Puheluneston asetusvalinnat ovat seuraavat:
4. Näppäile verkko-operaattorilta saamasi
puheluneston salasana.
Kaikki lähtevät puhelut: puhelimella ei voi
soittaa.
Ulkomaanpuhelut: puhelimella ei voi soittaa
ulkomaille.
Ulkomaanpuhelut paitsi kotiin: puhelimella
voidaan ulkomailla oltaessa soittaa ainoastaan
oleskelumaahan ja kotimaahan, jossa oma
operaattori sijaitsee.
Kaikki tulevat puhelut: puheluja ei voi ottaa
vastaan.
Tulevat puhelut ulkomailla: puheluja ei voi
ottaa vastaan, kun puhelin on kotiverkon
ulkopuolella.
Peruuta kaikki: kaikki puhelunestoasetukset
kytketään pois käytöstä; puhelujen soittaminen ja
vastaanotto tapahtuu normaalisti.
Voit määrittää erilaisia soitonestovaihtoehtoja
puhelutyyppien mukaan:
• Vain tavalliset puhelut
• Vain datapuhelut
Puheluneston asettaminen:
1. Valitse puheluneston tyyppi painamalla
- tai
-näppäintä, kunnes oikea vaihtoehto näkyy
tummennettuna. Paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön
tulee verkon kuittaus.
Puhelunestoasetuksen poistaminen käytöstä:
1. Valitse käytöstä poistettava
puhelunestovaihtoehto.
2. Valitse puhelutyyppi, jota vaihtoehto koskee.
3. Paina Poista käytöstä -valintanäppäintä.
4. Näppäile verkko-operaattorilta saamasi
puheluneston salasana.
Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön
tulee verkon kuittaus.
Voit kytkeä kaikki puhelunestot pois käytöstä
valitsemalla Peruuta kaikki -vaihtoehdon.
Vaihda puhelun-eston salasana: tällä
toiminnolla voit asettaa operaattorilta saamasi
puheluneston salasanan ja muuttaa sitä. Sinun on
näppäiltävä käytössä oleva salasana on ennen kuin
voit määrittää uuden salasanan.
Kun olet näppäillyt uuden salasanan, sinun on
vahvistettava se näppäilemällä salasana uudelleen.
2. Valitse, mitkä puhelut estetään painamalla
tai
-näppäintä, kunnes oikea vaihtoehto
näkyy tummennettuna. Paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
112
113
Verkko palvelut
Koputus
(Valikko 8.3)
Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen
saapuvista puheluista puhuessasi toista puhelua.
Voit määrittää erilaisia koputusvaihtoehtoja
puhelutyyppien mukaan:
• Vain tavalliset puhelut
• Vain datapuhelut
Koputusasetusten määrittäminen:
1. Valitse puhelutyyppi, jolle haluat
koputustoiminnon painamalla
- tai
näppäintä, kunnes oikea vaihtoehto näkyy
tummennettuna. Paina sitten Valitsevalintanäppäintä.
Näet näytöstä, onko koputus aktivoitu vai
aktivointi poistettu.
2. Voit aktivoida koputuksen tai poistaa sen
aktivoinnin tarvittaessa käyttämällä Aktivoi tai
Poista käytöstä -valintanäppäimiä.
Jos haluat palata edelliseen näyttöön, paina
Poistu-valintanäppäintä.
Voit kytkeä kaikki koputusasetukset pois käytöstä
valitsemalla Peru kaikki-vaihtoehdon.
Verkko palvelut
Verkon valinta
(Valikko 8.4)
Verkon valinta -valikosta voidaan määrittää
halutaanko kotiverkon ulkopuolinen verkko valita
käsin vai automaattisesti.
Huomautus: Voit valita muun kuin oman
kotiverkkosi vain siinä tapauksessa,
että operaattorillasi on
yhteiskäyttösopimus (roaming) toisen
verkon operaattorin kanssa.
Verkon valintatavan määrittäminen kotiverkon
ulkopuolella oltaessa:
1. Kun näytössä näkyy Verkon valinta, paina
Valitse-valintanäppäintä.
2. Paina
- tai
-näppäintä, kunnes haluamasi
toiminto näkyy tummennettuna. Paina sen
jälkeen OK-valintanäppäintä.
Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon,
puhelin kytkeytyy kotiverkon ulkopuolella
ensimmäiseen löytämäänsä verkkoon.
Jos valitset Valinta käsin -vaihtoehdon,
puhelin etsii käytettävissä olevat verkot. Siirry
vaiheeseen 3.
3. Paina
- tai
-näppäintä, kunnes haluamasi
verkko näkyy tummennettuna. Paina sen
jälkeen OK-valintanäppäintä.
Puhelin kytkeytyy valitsemaasi verkkoon.
114
115
Verkko palvelut
Numeron näyttö
Verkko palvelut
(Valikko 8.5)
Voit estää puhelinnumerosi näkymisen
vastaanottajan puhelimessa.
Huomautus: Kaikki verkot eivät tue tämän
asetuksen muuttamista.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
Oletus: käytössä on verkon oletusasetus.
Lisää uusi käyttäjäryhmä operaattorin ohjeiden
mukaan tai poista valitsemasi ryhmä.
Kun haluat...
Selata nykyisiä
käyttäjäryhmäluetteloita
Paina...
- tai
-näppäintä.
Lisätä uuden
käyttäjäryhmäluettelon
Aset.-valintanäppäintä, valitse
Lisää ja näppäile
käyttäjäryhmän numero.
Lähetä numero: numero lähetetään jokaisen
puhelun yhteydessä.
Poistaa
käyttäjäryhmäluettelon
Aset.-valintanäppäintä ja
valitse Poista.
Suljettu käyttäjäryhmä
Aktivoida
käyttäjäryhmäluettelon
Aset.-valintanäppäintä ja
valitse Aktivoi.
Kätke numero: numeroasi ei näytetä
vastaanottajan puhelimessa.
(Valikko 8.6)
Tällä verkkopalvelulla saapuvia ja lähteviä puheluita
voidaan rajoittaa koskemaan tiettyä
käyttäjäryhmää. Voit olla jäsenenä enintään
kymmenessä käyttäjäryhmässä.
Kysy verkko-operaattorilta lisätietoja
käyttäjäryhmän luomisesta, käyttöönotosta ja
käytöstä.
Esimerkki: Yritys antaa työntekijöidensä käyttöön
SIM-kortteja ja sallii puhelut ainoastaan
saman työryhmän jäsenten välillä.
Kun valitset Suljettu käyttäjäryhmä-valikon,
voit siirtyä Suljettu käyttäjäryhmä -toimintoon. Voit
nyt valita seuraavat toiminnot painamalla Valitsenäppäintä.
Käyttäjäryhmä-luettelo: voit tarkastella, lisätä
tai poistaa käyttäjäryhmäluettelon numeroita. Esiin
tulee käytössä oleva käyttäjäryhmäluettelo.
116
Ulkop. käyttö: voit estää tai sallia puhelut muihin
kuin suljetun käyttäjäryhmän numeroihin. Tämän
ominaisuuden käyttömahdollisuus on määritetty
käyttäjäryhmäsopimuksessa. Kysy lisätietoja
operaattorilta.
Oletusryhmä: voit ilmoittaa operaattorillesi
oletuskäyttäjäryhmän. Kun olet tehnyt sen, voit
ottaa käyttöön puhelimen Oletusryhmätoiminnon. Kun soitat puhelun, oletusryhmä
valitaan suoraan, joten sitä ei tarvitse valita
erikseen luettelosta.
Pois käytöstä: poistaa Suljettu käyttäjäryhmä toiminnon käytöstä. Tämä valikko näkyy vain
silloin, kun oletusryhmä on otettu käyttöön tai
suljetun käyttäjäryhmän (CUG) hakemisto on
valittuna.
117
Verkko palvelut
Huvit
Taajuusvalinta
(Valikko 8.7)
Jotta puhelimella voisi soittaa ja vastaanottaa
puheluita, käytettävissä on oltava sopiva verkko.
Puhelimesi pystyy toimimaan seuraavissa
verkoissa:
• GSM 900
• GSM 1800
Huvit-valikko sisältää useita valintoja.
Pelit
(Valikko 9.1)
Puhelimessasi on kolme peliä.
Valitse haluamasi peli
- ja
-näppäimillä ja
paina sitten Valitse-valintanäppäintä. Saat
peliohjeet tarvittaessa näkyviin näyttöön.
• Yhdistetty GSM 900/1800
• GSM 1900
WAP-selain
Puhelimen käyttämä oletusverkko määräytyy sen
mukaan, mistä maasta puhelin on ostettu. Kun
matkustat ulkomaille, sinun on valittava jokin siellä
toimivista verkoista.
Puhelimessasi on WAP-selain, jolla saat yhteyden
Internetiin ja voit käyttää sen palveluita.
1. Kun näytössä näkyy Taajuusvalinta, paina
Valitse-valintanäppäintä.
2. Paina
- tai
-näppäintä, kunnes haluamasi
vaihtoehto (GSM 900/1800 tai GSM 1900)
näkyy tummennettuna. Paina sitten
OK-valintanäppäintä.
Kun valitset uuden taajuuden, puhelin näyttää
vahvistusviestin ja etsii sitten automaattisesti
käytettävissä olevat verkot. Sen jälkeen puhelin
rekisteröityy sopivimpaan, valitsemallasi
taajuudella toimivaan verkkoon.
118
(Valikko 9.2)
Lisätietoja WAP-selain -valikon käyttämisestä on
puhelimen mukana toimitettavassa WAP-selaimen
käyttöohjeessa.
Lataukset
(Valikko 9.3)
Äänet
Tässä valikossa näkyvät palvelimelta ladatut äänet.
Voit käyttää ladattuja ääniä soittoääninä, mutta et
voi lähettää niitä toisiin puhelimiin.
Kun muisti on täynnä, näyttöön tulee varoitusviesti
ja puhelin kieltäytyy vastaanottamasta uusia ääniä,
kunnes poistat vanhoja.
119
Huvit
Ongelmien
ratkaiseminen
Kuvat
Tässä valikossa näkyvät palvelimelta ladatut kuvat.
Voit käyttää ladattuja kuvia taustakuvina, mutta et
voi lähettää niitä toisiin puhelimiin.
Kun muisti on täynnä, näyttöön tulee varoitusviesti
ja puhelin kieltäytyy vastaanottamasta uusia kuvia,
kunnes poistat vanhoja.
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tee seuraavat
tarkistukset. Näin säästät aikaa ja tarpeettomasta
puhelinsoitosta aiheutuneita kuluja.
Kun kytket puhelimeen virran, näytöllä
näkyy jokin seuraavista viesteistä
Aseta SIM-kortti
• Tarkista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Puhelin on lukittu, näppäile salasana
• Automaattinen lukitustoiminto on kytkeytynyt
päälle. Sinun on näppäiltävä puhelimen salasana,
ennen kuin voit käyttää puhelinta.
Näppäile PIN-koodi
• Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun
on näppäiltävä SIM-kortin mukana toimitettu
PIN-koodi.
• PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä
joka kerran, kun puhelimeen kytketään virta. Voit
poistaa tämän ominaisuuden käytöstä PINkysely -valikkovalinnalla (Valikko 6.6.1).
Näppäile PUK-koodi
• PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa
peräkkäin ja puhelin on lukkiutunut. Näppäile
operaattorilta saamasi PUK-koodi.
120
121
Ongelmien ratkaiseminen
Ongelmien ratkaiseminen
Näytössä näkyy "Ei palvelua",
"Verkkovirhe" tai "Ei suoritettu"
• Yhteys verkkoon on katkennut. Voit olla alueella,
jossa signaali on heikko (tunnelissa tai
rakennusten keskellä). Vaihda paikkaa ja kokeile
uudelleen.
• Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää
sopimuksen tekemistä operaattorin kanssa. Kysy
lisätietoja operaattorilta.
Olet näppäillyt numeron, mutta sitä
ei valita
• Tarkista, että olet painanut
Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä
vilkkuu teksti “** Varoitus ** Akku
tyhjenee”
• Akussa ei ole riittävästi virtaa. Vaihda akku ja/tai
lataa se.
Äänenlaatu on huono
• Katso signaalin voimakkuuden osoitinta (
).
Palkkien määrä ilmaisee signaalin voimakkuuden
voimakkaasta (
) heikkoon ( ).
• Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi
ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.
-näppäintä.
• Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
• Lähtevien puheluiden esto on ehkä päällä.
Puhelimeesi ei voi soittaa
• Tarkista, että puhelin kytketty päälle (
näppäintä on painettu yli sekunnin ajan).
Puhelin ei soita puhelinmuistiosta
valittuun numeroon
• Tarkista puhelinmuistion Hae-toiminnon avulla,
että numero on tallennettu oikein.
• Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.
• Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
• Saapuvien puheluiden esto on ehkä päällä.
Toinen osapuoli ei kuule puhettasi
• Mikrofoni voi olla mykistettynä.
• Puhelin ei ehkä ole tarpeeksi lähellä suutasi.
Mikrofoni on puhelimen keskellä alareunassa.
122
Jos ongelmasi ei ratkea edellä esitettyjen
ohjeiden avulla, merkitse muistiin:
• Puhelimen malli ja valmistusnumero
• Takuutiedot
• Selkeä kuvaus ongelmasta
Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai
Samsungin huoltoon.
123
Käyttökoodit
Käyttökoodit
PIN-koodi
Puhelimesi ja SIM-kortti käyttävät useita
käyttökoodeja. Niiden avulla puhelin voidaan
suojata luvattomalta käytöltä.
Kun sinua pyydetään antamaan joku alla kuvatuista
koodeista, näppäile se (numerot näytetään tähtinä)
ja paina OK-valintanäppäintä. Jos teet virheen,
paina
-näppäintä riittävän monta kertaa, kunnes
virheellinen numero on poistettu. Näppäile sitten
oikea koodi.
Käyttökoodeja (PUK- ja PUK2-koodeja lukuun
ottamatta) voidaan muuttaa Turva-asetukset valikosta (Valikko 6.6). Jos tarvitset lisätietoja,
ks. sivulle 94.
Tärkeää! Vältä hätänumeroita muistuttavia
koodeja, kuten 112, jotta et vahingossa
soita hätänumeroihin.
PIN-koodi (Personal Identification Number), jonka
pituus voi olla 4–8 numeroa, estää SIM-korttisi
luvattoman käyttämisen. Yleensä se toimitetaan
SIM-kortin mukana.
Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa
peräkkäin, koodi kytketään pois käytöstä eikä sitä
voi käyttää, ennen kuin olet näppäillyt PUK-koodin
(ks. alla).
Kun haluat...
Katso...
Ottaa käyttöön tai poistaa Sivulle 94
käytöstä PIN-kyselyn
(Valikko 6.6.1).
salasanan
Vaihtaa PIN-koodin
Sivulle 95
(Valikko 6.6.2).
PUK-koodi
Puhelimen salasana
Puhelin voidaan lukita luvattomalta käytöltä
salasanalla. Puhelimen salasanaksi on tehtaalla
asetettu 00000000.
Kun haluat...
Katso...
Ottaa käyttöön tai poistaa Sivulle 95
käytöstä puhelimen
(Valikko 6.6.3).
lukituksen
Vaihtaa puhelimen
salasanan
Sivulle 95
(Valikko 6.6.4).
8-numeroinen PUK-koodi (Personal Unblocking
Key) on näppäiltävä, jos puhelin on lukkiutunut
virheellisen PIN-koodin näppäilemisen vuoksi.
Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan
PUK-koodi. Jos PUK-koodia ei löydy, ota yhteys
operaattoriin.
PIN-koodin ottaminen käyttöön uudelleen:
1. Näppäile PUK-koodi ja paina OKvalintanäppäintä.
2. Näppäile uusi PIN-koodi ja paina OKvalintanäppäintä.
3. Kun näytölle ilmestyy viesti Vahv. uusi PIN,
näppäile sama koodi uudelleen ja paina OKvalintanäppäintä.
124
Jos näppäilet PUK-koodin väärin 10 kertaa
peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu lopullisesti. Hanki
uusi kortti operaattorilta.
125
Käyttökoodit
PIN2-koodi
Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan
PIN2-koodi (4-8-numeroinen), jota tarvitaan
erityistoimintojen, kuten puhelujen
enimmäishinnan, asettamiseen. Nämä toiminnot
ovat käytössä, jos SIM-kortti tukee niitä.
Jos näppäilet PIN2-koodin väärin kolme kertaa
peräkkäin, koodi kytketään pois käytöstä eikä sitä
voida käyttää ennen PUK2-koodin syöttämistä.
Vaihda PIN2-koodi sivulle 96 ohjeiden mukaan
(Valikko 6.6.7).
PUK2-koodi
Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan
8-numeroinen PUK2-koodi (PIN Unblocking Key 2),
jota tarvitaan käytöstä poistetun PIN2-koodin
vaihtamiseen. Jos kadotat koodin, ota yhteys
operaattoriin.
PIN2-koodin ottaminen käyttöön uudelleen:
1. Näppäile PUK2-koodi ja paina OKvalintanäppäintä.
Terveytesi ja
turvallisuutesi vuoksi
Radiotaajuusenergialle
altistuminen (SAR-tiedot)
Tämä puhelinmalli täyttää radioaalloille altistumista
koskevat EU-vaatimukset.
Matkapuhelimesi on radiolähetin ja-vastaanotin.
Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä
EU-neuvoston suosittelemia rajoja
radiotaajuussignaaleille (RF) altistumiselle. Nämä
rajat ovat osa kattavaa ohjeistoa ja asettavat
sallitut radiotaajuussignaalitasot tavallisille
ihmisille. Ohjeiston kehitti riippumaton tieteellinen
organisaatio jaksottaisten ja perusteellisten
tieteellisten tutkimusten arviointien kautta. Rajat
käsittävät konkreettisen turvallisuusmarginaalin,
jotka on suunniteltu varmistamaan kaikkien
henkilöiden turvallisuus, iästä ja terveydentilasta
riippumatta.
Puhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä
mitataan SAR (Specific Absorption Rate) yksikköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on
2,0 W/kg.*
2. Näppäile uusi PIN2-koodi ja paina OKvalintanäppäintä.
3. Kun näyttöön ilmestyy viesti Vahvista PIN2,
näppäile sama koodi uudestaan ja paina
OK-valintanäppäintä.
Jos näppäilet PUK2-koodin väärin 10 kertaa
peräkkäin, et voi käyttää PIN2-koodia vaativia
toimintoja. Hanki uusi kortti operaattorilta.
126
* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on
2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna yli kymmenelle
grammalle kehon kudosta. Rajaan sisältyy konkreettinen
turvallisuusmarginaali, joka antaa lisäsuojaa yleiseen
käyttöön ja kaikkien mittausvaihtelujen osuuden.
SAR- arvot saattavat vaihdella riippuen kansallisesta
ilmoitusvelvollisuudesta ja verkkotaajuusalueesta.
127
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Akkujen käyttöohjeita
Testit SARia varten suoritetaan käyttämällä
vakiotoiminta-asentoja puhelimen lähettäessä
suurimmalla mahdollisella varmennetulla
tehotasolla kaikilla testatuilla taajuusalueilla. Vaikka
SAR on määritetty suurimmalle varmennetulle
tehotasolle, todellinen puhelimen SAR-taso
käytössä voi olla reilusti alle maksimiarvon. Näin
sen vuoksi, että puhelin on suunniteltu toimimaan
monilla tehotasoilla niin, että vain verkon
tavoittamiseen tarvittava teho käytetään. Yleensä
mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on
puhelimen lähtöteho.
Ennen kuin uusi puhelinmalli on yleisesti myytävänä
Euroopan R&TTE Direktiivin mukaisuus on
osoitettava. Tämä direktiivi sisältää yhtenä
perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.
Puhelimesi virtalähteenä käytetään ladattavaa
litium-ioni-vakioakkua.
• Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
• Käytä akkuja vain mihin ne on tarkoitettu.
• Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, se
kuluttaa vähemmän virtaa. Puhe-ja valmiusajat
riippuvat suuresti matkapuhelinverkon signaalin
voimakkuudesta ja verkko-operaattorin
parametreista.
• Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta
varauksesta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku
voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se
kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puheja valmiusaika) on huomattavasti normaalia
lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
• Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen
itsestään, jos sitä ei käytetä.
• Käytä vain Samsungin suosittelemia akkuja ja
lataa ne Samsungin suosittelemilla latureilla.
Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä.
Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä
ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
• Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun
latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun
lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
128
129
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Liikenneturvallisuus
• Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten
autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun
tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua
huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai
kylmä, puhelimessa saattaa olla tilapäisiä
käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu
täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0 °C)
vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
Matkapuhelin on tehokas keino lähettää ääniviestejä
– melkein missä tahansa, milloin tahansa. Mutta
matkapuhelimien eduista seuraa myös vastuuta,
jota jokaisen käyttäjän on kannettava.
• Älä oikosulje akkua. Oikosulku voi tapahtua
vahingossa metalliesineen (kolikko, paperiliitin,
kynä tms.) yhdistäessä akun + ja – navan (akun
takana olevat metalliliuskat), kun akkua
säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai
laukussa. Koskettimien oikosulkeminen voi
vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta
esinettä.
1. Opettele tuntemaan matkapuhelimesi ja sen
ominaisuudet, kuten pikavalinta ja automaattinen
soitontoisto. Mikäli nämä ominaisuudet ovat
käytettävissä, ne auttavat soittamaan puhelun
irrottamatta huomiotasi tiestä.
• Kun hävität käytettyjä akkuja, noudata paikallisia
jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä
hävitä akkuja polttamalla.
Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi.
Kun käytät matkapuhelintasi ohjauspyörän takana,
käytä myös tervettä järkeäsi ja muista seuraavat
neuvot.
2. Käytä hands-free-laitetta, mikäli se on
käytettävissä. Jos mahdollista, lisää mukavuutta
ja turvallisuutta matkapuhelimeesi yhdellä
monista nykyisin saatavilla olevista hands-freelisävarusteista.
3. Aseta matkapuhelimesi helposti saataville niin,
ettei katsetta tarvitse irrottaa tiestä. Jos saat
puhelun sopimattomaan aikaan, anna
vastaajapalvelusi vastata puolestasi, jos
mahdollista.
4. Tiedota henkilölle, jonka kanssa puhut, että ajat
parhaillaan; mikäli tarpeen, keskeytä puhelu
vilkkaassa liikenteessä tai vaarallisissa
sääolosuhteissa. Sade, räntä, lumi, jää ja vilkas
liikenne voi olla vaarallista.
5. Älä tee muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroitasi
ajaessasi. “Muistilistaan” merkitseminen tai
osoitekirjan selaaminen irrottaa huomiosi
ensisijaisesta tehtävästäsi, joka on ajaminen
turvallisesti.
130
131
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Käyttöympäristö
6. Valitse varovasti ja arvioi liikennettä; jos
mahdollista, ota puhelut, kun et ole liikkeessä tai
ennen kuin menet liikenteen sekaan. Yritä sovittaa
puhelut, kun autosi on paikoillaan. Jos sinun on
pakko soittaa puhelu liikkeellä ollessasi, valitse
vain muutama numero, tarkkaile tietä ja peilejä,
jatka sitten.
7. Älä osallistu stressaaviin tai tunnepitoisiin
keskusteluihin, jotka voivat kääntää huomion
muualle. Tiedota keskustelukumppaneillesi, että
ajat ja keskeytä puhelut, jotka voivat viedä
huomiosi pois tiestä.
8. Käytä matkapuhelintasi hätäpuheluihin. Valitse
hätänumero tulipalon, liikenneonnettomuuden
sattuessa tai lääkärin apua tarvittaessa. Muista,
että puhelu on ilmainen matkapuhelimestasi!
9. Käytä matkapuhelintasi auttaaksesi muita
hätätilanteissa. Jos näet liikenneonnettomuuden,
meneillään olevan rikoksen tai muun vakavan
hätätilanteen, jossa henkiä on vaarassa, soita
hätänumeroon, aivan kuin haluaisit muidenkin
tekevän sinun puolestasi.
10.Soita tienvarsiapuun tai erityiseen eihätätilanteille varattuun matkapuhelinapuun
tarvittaessa. Jos näet epäkunnossa olevan
ajoneuvon, jossa ei ole vakavaa vaaraa,
rikkoutuneen liikennevalon, vähäisemmän
liikenneonnettomuuden, jossa kukaan ei näytä
loukkaantuneen, tai ajoneuvon, jonka tiedät
varastetuksi, soita tienvarsiapuun tai muuhun
erityiseen ei-hätätilanteille varattuun
matkapuhelinnumeroon.
132
Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia
määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta
paikoissa, joissa matkapuhelinten käyttö on
kielletty tai missä se voi aiheuttaa häiriöitä ja
vaaratilanteita.
Kun yhdistät puhelimen tai minkä tahansa
lisävarusteen muuhun laitteeseen, lue sen
käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä
yhdistä yhteen sopimattomia tuotteita.
Kuten muidenkin kannettavien
radiolähetinlaitteiden käyttäjille suositellaan
laitteen käyttämistä ainoastaan normaalissa
käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin
osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi
tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.
Elektroniset laitteet
Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on
suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin
elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua
suojaus matkapuhelimesi lähettämiä
radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista
valmistajalta.
Sydämentahdistimet
Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että
puhelin pidetään vähintään 6 tuuman (15 cm)
etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään
puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti
aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat
yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin
puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.
133
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Ajoneuvot
Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin:
• Pitäisi aina pitää puhelin kauempana kuin
6 tuumaa (15 cm) sydämentahdistimesta, kun
puhelin on kytketty päälle
• Ei pitäisi kantaa puhelinta rintataskussa
• Pitäisi käyttää puhelinta sydämentahdistimeen
nähden vastakkaisella korvalla, jotta mahdolliset
häiriöt olisivat mahdollisimman pienet
Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että
puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise
välittömästi virta puhelimesta.
Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin
asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin
elektronisiin järjestelmiin moottoriajoneuvoissa.
Tarkista valmistajalta tai sen edustajalta
ajoneuvoasi koskevat tiedot. Myös ajoneuvoosi
lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa
valmistajalta.
Kiellot
Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa,
joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.
Mahdollisesti räjähdysalttiit alueet
Kuulolaitteet
Jotkut digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä
joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy
neuvoa mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen
valmistajalta.
Muut lääketieteelliset laitteet
Jos käytät mitä tahansa muuta henkilökohtaista
lääketieteellistä laitetta, kysy neuvoa laitteesi
valmistajalta varmistaaksesi ovatko ne riittävän
hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan.
Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon
hankkimisessa. Katkaise virta puhelimestasi
terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan
säännöt määräävät niin tekemään. Sairaaloissa tai
terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää
laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille
radiosignaaleille.
134
Katkaise puhelimestasi virta, kun olet mahdollisesti
räjähdysalttiilla alueella ja noudata kaikkia
merkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla
alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, jotka
voivat johtaa ruumiinvammoihin tai jopa
kuolemaan.
Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta
virta tankkauspisteessä (huoltoasemat). Käyttäjiä
muistutetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä
koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa
(polttoainevarastot ja jakelupaikat), kemiallisissa
tehtaissa tai räjäytystyömailla.
Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina,
selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat kannenalustilat
veneissä, kemiallisten aineiden siirto- tai
varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään
nestekaasua (kuten propaania tai butaania), alueet
joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esim.
viljaa, pölyä tai metallijauhoa, sekä kaikilla alueilla
joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan
sammuttamaan.
135
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Hätäpuhelut
Muita tärkeitä turvallisuusohjeita
Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten
tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja
lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia
toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei
välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Tämän vuoksi
sinun ei koskaan tule luottaa pelkästään
matkapuhelimiin välttämättöminä viestintälaitteina
(esim. sairaankuljetuksissa).
• Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa
asentaa autopuhelimen tai huoltaa sitä. Viallinen
asennus tai väärin suoritettu huolto mitätöi
takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteita.
Muista, että puheluja voi soittaa ja ottaa vastaan
vain silloin, kun puhelimessa on virta on päällä ja se
on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen
soittaminen ei ole mahdollista kaikissa
matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen
verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa
käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.
Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:
1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet
(esim. 112 tai muu virallinen hätänumero).
Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina
-näppäintä.
Jos tietyt ominaisuudet ovat käytössä
(näppäinlukko, puhelun rajoitukset jne.), saatat
joutua poistamaan ne käytöstä ennen kuin voit
soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä ohjekirjasta
ja paikalliselta operaattorilta.
• Tarkista ajoneuvoon asennetun
matkapuhelinlaitteiston oikea toiminta
säännöllisesti.
• Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä ja
kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai
varusteiden lähistöllä.
• Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se
täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä,
mukaan lukien sekä asennetut että irralliset
matkapuhelinlaitteet, alueelle turvatyynyn
yläpuolella tai sen laajenemisalueelle. Jos
ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on
väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy,
seurauksena voi olla vakavia vammoja.
• Katkaise matkapuhelimesta virta lentokoneessa.
Matkapuhelinten käyttö ilma-aluksessa on
luvatonta, saattaa vaarantaa ilma-aluksen
toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkon
toimintaa.
• Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa
matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai
kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.
Kun soitat hätäpuhelua, muista antaa kaikki
tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista,
että sinun matkapuhelimesi voi olla ainoa
yhteydenpitokeino onnettomuuspaikalla – älä
katkaise puhelua ennen kuin saat siihen luvan.
136
137
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi
Hoito ja huolto
Puhelimesi on hienomekaaninen laite ja sitä on
käsiteltävä varovaisesti. Alla olevia suosituksia
noudattamalla täytät takuun voimassaolon
edellytykset ja nautit tuotteesta vuosien ajan.
• Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten
ulottumattomissa.
• Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja
sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
• Älä koske puhelinta latauksen aikana, jos kätesi
ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi
vaurioitua.
• Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa
ympäristössä, etteivät sen osat vahingoittuisi.
• Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa.
Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten
laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja
sulattaa tiettyjä muoviosia.
• Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla,
liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi se
miedosti saippuoituun veteen kastetulla liinalla.
• Älä maalaa sitä. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat
osat ja estää kunnollisen toiminnan.
• Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai
hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja
lisävarusteiden muutokset, joita ei ole
hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja
saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia
määräyksiä.
• Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai sen
lisävarusteissa ilmenee vika, toimita na
lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta
auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.
• Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen
lämmetessä (normaaliin lämpötilaansa) sen
sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi
vahingoittaa elektronisia piirejä.
• Älä pudota tai kolhi puhelinta. Kovakourainen
käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
138
139
Sanasto
Sanasto
Koputus
Olemme koonneet tähän sanastoon käyttöoppaan
teknisten termien ja lyhenteiden määritelmiä, jotta
voisit hyödyntää matkapuhelimesi kaikki
ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Aktiviikansi
Puhevalintatoiminto tai puhekomento välittömästi
puhelimeen.
GPRS (General Packet Radio Service)
Uusi datan siirtoon tarkoitettu lisäpalvelu, joka
mahdollistaa tietojen lähettämisen ja
vastaanottamisen matkapuhelinverkossa. GPRS
takaa matkapuhelimen ja tietokoneen käyttäjille
jatkuvan yhteyden Internetiin. Se perustuu
piirikytkentäisiin GSM-yhteyksiin (Global System for
Mobile Communication) ja tekstiviesteihin (SMS).
GSM (Global System for Mobile
Communication)
Kansainvälinen matkaviestinstandardi, joka takaa
yhteensopivuuden eri verkko-operaattorien välillä.
GSM kattaa useimmat Euroopan maat sekä monia
muita alueita eri puolilla maailmaa.
Kolmitaajuus
Puhelimesi pystyy toimimaan seuraavissa
verkoissa: GSM 900, GSM 1800, yhdistetty
GSM 900/1800 ja GSM 1900 MHz verkot.
Puhelimesi etsii automaattisesti viimeksi käyttämäsi
verkon. Jos tämä verkko jostain syystä ei ole
käytettävissä, puhelin yrittää rekisteröityä toiseen
verkkoon.
140
Ilmoitus uudesta puhelusta toisen puhelun aikana.
Linjantunnistuspalvelut
Verkkopalveluita, joiden avulla niiden tilaajat voivat
nähdä soittajan puhelinnumeron tai estää numeron
näytön.
MMS (Multimedia Message Service) -palvelu
WAP-forumin ja 3GPP:n (3rd Generation
Partnership Program) standardoima
matkapuhelinten viestipalvelu. Puhelimen
käyttäjille MMS merkitsee samaa kuin
tekstiviestipalvelu (SMS). Se mahdollistaa
käyttäjän luoman sisällön automaattisen ja
välittömän siirtämisen puhelimien välillä. Viestien
osoitteena käytetään ensisijaisesti
puhelinnumeroita, joten tietojen siirto tapahtuu
puhelinten välillä. MMS tukee myös
sähköpostiosoitteita, joten viestejä voidaan
lähettää myös sähköpostilla. Tekstin lisäksi
MMS-viestit voivat sisältää kuvia, puhetta tai
äänileikkeitä. Myöhemmin myös videoleikkeitä ja
esityksiä.
Neuvottelupuhelu
Puhelu, johon voi osallistua enintään viisi henkilöä
samanaikaisesti.
PIN-koodi (Personal Identification Number)
Turvakoodi, joka suojaa puhelintasi/SIM-korttiasi
asiattomalta käytöltä. Verkko-operaattori on
toimittanut PIN-koodin SIM-kortin mukana.
PIN-koodi on 4-8-numeroiden luku, joka voidaan
tarvittaessa muuttaa.
141
Sanasto
Sanasto
Puhelimen salasana
SIM-kortti (Subscriber Identification Module)
Puhelimen lukituksen avaamiseen käytettävä
turvakoodi silloin, kun puhelimen lukitustoiminto on
asetettu kytkeytymään automaattisesti aina, kun
puhelimesta katkaistaan virta.
Mikropiirin sisältävä kortti, jossa on kaikki
puhelimen käyttöä varten tarvittavat tiedot
(verkko- ja muistitiedot sekä palvelun tilaajan
henkilökohtaiset tiedot). SIM-kortti asetetaan
puhelimen takana olevaan pidikkeeseen akun alle.
Puhelunesto
Toiminto, jolla voidaan rajoittaa puhelujen
vastaanottoa ja soittamista.
Soitonsiirto
Saapuvan puhelun ohjaaminen toiseen numeroon.
Puhelun pito
Tekstiviestipalvelut
Soiton asettaminen odotustilaan, jotta voidaan
vastata toiseen puheluun tai soittaa toinen puhelu.
Kahta samanaikaista puhelua voidaan vuorotella
tarvittaessa.
Verkkopalvelu tekstiviestien lähettämiseen ja
vastaanottamiseen matkapuhelimesta toiseen.
Kirjoitettua tai vastaanotettua viestiä voidaan lukea
näytöllä, ottaa vastaan, muokata tai lähettää
eteenpäin.
PUK-koodi (PIN Unblocking Key)
Turvakoodi, jolla puhelimen lukitus voidaan avata
sen jälkeen, kun PIN-koodi on syötetty väärin
kolme kertaa peräkkäin. Verkko-operaattori on
toimittanut tämän 8-numeroisen koodin SIM-kortin
mukana.
Valintanäppäimet
Puhelimen
ja
-merkeillä merkityt
näppäimet, joiden käyttötarkoitus:
• Vaihtelee parhaillaan käytettävän toi minnon
mukaan
SDN (Service Dialling Numbers)
Verkko-operattorin tarjoamia puhelinnumeroita,
joilla pääsee tiettyihin palveluihin, kuten
vastaajapalveluun, numerotiedusteluun,
asiakaspalveluun ja hätänumeroihin.
Sijainninseuranta
Puhelimen käyttö kotiverkon ulkopuolella (esim.
ulkomailla).
142
• Ilmoitetaan näytön alarivillä ko. näppäimen
yläpuolella
Vastaajapalvelu
Tietokoneistettu puhelinvastaajapalvelu, joka
vastaa automaattisesti puheluihin ollessasi
tavoittamattomissa, toistaa tervehdyksen
(mahdollisesti itse nauhoittamasi) ja nauhoittaa
soittajan viestin.
143
Sisällys
Sisällys
A
G
Aamusoitto 107
Äänenvoimakkuus
säätäminen 24
soittoäänen
valitseminen 86
Ääni
näppäimistö 87
soitto 86
viesti 88
virhe 90
yhteys 90
Ääniasetukset (5) 86
Aika
asettaminen (7.3.1) 106
esitystapa (7.3.4) 106
maailma (7.3.3) 106
puhelu 81
Aikataulu 101
Akku
akun tyhjenemisilmoitus
20
lataaminen 19
Aktiivikansi 99
Akun lataaminen 19
Akun tyhjenemisilmoitus 20
Asetukset
valitseminen 29
Asetukset (2.5) 78
Asetus
aika (7.3.1) 106
herätys (7.4) 107
kieli (6.5) 94
päivämäärä (7.3.2) 106
Asetusten nollaus (6.10) 100
Autom. virta, hälytys 107
Automaattivalot 98
Graaf.logo (6.7.5) 98
E
Ei vastatut puhelut (3.1) 26,
80
F
FDN-tila (6.6.6) 96
144
H
Hakeminen
puhelinmuistiosta 37
Hälytysääni (5.3) 87
Herätys, asetus (7.4) 107
Huvit (9) 119
I
Infrapuna aktivointi (6.1) 91
Internet 119
IrDA-portti 91
Isot kirjaimet
kirjoittaminen 47
K
Kalenteri (7.1) 101
Kamera (4) 83
Kansiääni (5.6) 89
Käyttäjäryhmä 116
Käyttökoodit 124
Kelloase tukset (7) 101
Kieli (6.5) 31, 94
Kirjaimet
kirjoittaminen 43
tilan muuttaminen 44
Kirkkaus (6.7.1) 97
Kopiointi
muistiot 103
puhelinmuistion numero
37
tehtävä 105
Koputuspuhelu (8.3) 52,
114
Kortti
SIM-kortin asentaminen
17
Korvakuulokkeen
äänenvoimakkuus 24
Kuvakkeet, kuvaus 14
Kuvaviesti
asetukset (2.5) 78
kirjoita uusi (2.3) 76
lähtevät (2.2) 75
Kuvaviestit
saapuneet (2.1) 73
Kytkeminen päälle ja pois
mikrofoni 50
puhelin 21
L
Lähettäminen
näppäinäänet 51
viestit 65
Lähetys (1.9) 71
Lähtevät viestit
teksti (1.2) 63
Laskin (7.5) 108
Lataukset (9.3) 119
Lisä-ääni (5.8) 90
Lisäasetukset (6.8) 99
Lisävarusteet 9
Logo graaf. (6.7.5) 98
M
Maailmanaika (7.3.3) 106
Mallit (1.4) 67
Merkit
kirjoittaminen 43
tilan muuttaminen 44
Merkkivalo 16, 98
Mikrofonin mykistys 50
Minuuttilaskuri 90
MMS-profiili (2.6) 79
Muistilista (7.2) 103
Muistin tila
puhelinmuistio 42
viesti (1.7) 70
Muistioiden kirjoittaminen
102
Muistiot
kirjoittaminen 102
kopiointi 103
muokkaaminen 102
poistaminen 103
Multimediaviesti,
tarkasteleminen 73
Muokkaaminen
ei vastatut puhelut 80
muistilista 104
muistiot 102
puhelinmuistion numero
36
tehtävät 104
vastaamatta jääneet
puhelut 27
Muuttaminen
PIN2-koodi (6.6.7) 96
PIN-koodi (6.6.2) 95
puheluneston salasana
113
salasana (6.6.4) 95
Mykistys
mikrofoni 50
näppäinäänet 51
N
Näppäilyjen korjaaminen 22
Näppäimet
kuvaus 11
pikavalinta 100
sijainti 10
Näppäinäänet
äänenvoimakkuuden
säätäminen 24
lähettäminen 51
mykistys 51
valitseminen (5.4) 87
Näppäinääni (5.4) 87
Näyttö
kielen valinta 94
kontrasti 97
kuvakkeet 14
osat 13
Neuvottelupuhelu 53
Neuvottelupuhelut
osallistujan poistaminen
54
soittaminen 53
yksityinen keskustelu 53
Nimet
hakeminen ja
soittaminen 37
kirjoittaminen 43
tallentaminen 33
Numeron näyttö (8.5) 116
Numerot
145
Sisällys
hakeminen ja
soittaminen 37
kopiointi
puhelinmuistiosta
37
korjaaminen 22
oma 93
pyyhkiminen 37
sallitut 96
sijoittaminen 36
tallentaminen 33
O
Oma numero (6.4) 93
Omat
asetukset (6.2) 92
kuvat (4.3) 84
Ongelmien ratkaiseminen
121
Otta ja lähetä (4.1) 83
P
Päivämääräasetukset (7.3.2)
106
Pakkauksen avaaminen 9
Pelit (9.1) 119
Pidossa (puhelut) 49
Pienet kirjaimet
kirjoittaminen 47
Pika (6.9) 100
Pikalaturi 19
Pikavalinta 40
PIN
koodi 125
muuttaminen 95
tarkistaminen 94
PIN2
koodi 126
muuttaminen 96
Poistaminen
muistiot 103
puhelinmuistion numero
37
tehtävät 105
vastaamatta jääneet
puhelut 27, 80
viestit 63, 64
146
Sisällys
Puhelimen lukitseminen
(6.6.3) 95
Puhelin
asetukset (6) 91
salasana 124
Puhelinmuistio
hakeminen ja
soittaminen 37
kopiointi 37
muokkaaminen 36
numeroiden ja nimien
tallentaminen 33
pikavalinta 40
pyyhkiminen 37
sijoittaminen 36
toiminnot 36
Puhelujen
hinnat (3.6) 82
kesto (3.5) 81, 90
siirtäminen (6.1) 110
Puhelunesto
salasana 113
Puhelunesto (8.2) 112
Puhelut
automaattinen toisto 99
ei vastatut (3.1) 26, 80
hinnat (3.6) 82
kesto (3.5) 81
koputus (8.3) 52, 114
lopettaminen 23
neuvottelu 53
pidossa 49
puhelinmuistion avulla
37
siirrot (8.1) 110
soitetut (3.3) 81
soittaminen 22
ulkomaanpuhelu 22
vastaamatta jääneet 26
vastaaminen
puheluun 25
toiseen puheluun
52
vastatut (3.2) 80
viime (3) 80
PUK2-koodi 126
PUK-koodi 125
R
Ratkaiseminen, ongelmat
121
Ryhmät
käyttäjä 116
S
Saapuvat viestit
kuva (2.1) 73
teksti (1.1) 62
Salasana
puhelin
koodi 124
muuttaminen 95
puhelunesto
muuttaminen 113
Sallitut numerot -tila 96
Sanomaääni (5.5) 88
SIM-kortin lukitseminen
(6.6.5) 96
SIM-kortti
asentaminen 17
lukitseminen 96
Soitetut puhelut (3.3) 81
Soiton toisto 99
Soitonsiirto (8.1) 110
Soittajan tunnistaminen 25
Soittoääni
ääni (5.1) 86
tyyppi (5.3) 87
voimakkuus (5.2) 86
Suljettu käyttäjäryhmä (8.6)
116
Suosikit (1.6) 69
T
T9-tila 45
Taajuusvalinta (8.7) 118
Taustakuva 92
Taustavalot 15, 97
Tehtävät
määrittäminen 103
muokkaaminen 104
Teksti
kirjoittaminen 43
tilan muuttaminen 44
Tekstiviesti
käyttäminen 52, 62
viestikuvake 62
Tekstiviestit
kirjoita uusi (1.3) 65
lähtevät (1.2) 63
mallit (1.4) 67
saapuneet (1.1) 62
yleiset (1.9) 71
Tervehdysviesti (6.3) 93
Toiminnot, valitseminen 29
Toimintojen ja asetusten
valitseminen 29
Turva-asetukset (6.6) 94
Turvallisuus
ohjeita 7
tiedot 127
U
Uudelleenvalinta
automaattisesti 99
viimeinen numero 23
Uusi kuva (4.2) 84
V
Valikot
luettelo 56
valitseminen
pikavalinnoilla 56
vierittämällä 55
Valintanäppäimet 29
Valo
palvelut 16, 98
tausta 15, 97
Valokuvat, ottaminen 83
Valuutanvaihto (7.6) 109
Värinä 87
Vastaaja (1.8) 70
Vastaajapalvelu 71
Vastaamatta jääneet puhelut
26
Vastaaminen
puheluun 25
toiseen puheluun 52
Vastaus kaikilla näppäimillä
99
Verkko palvelut (8) 110
Verkon valinta (8.4) 115
Viestiääni (5.5) 88
147
Sisällys
Viestien kirjoittaminen
kuva (2.3) 76
teksti (1.3) 65
Viestien lukeminen
multimedia (2.1) 73
teksti (1.1) 62
Viimeinen numero,
valitseminen uudelleen
23
Virheääni 90
Virran kytkentä/katkaisu
(5.7) 89
W
WAP-selain (9.2) 119
Y
Yhteiskäyttösopimus 115
Yhteysääni 90
148
149
➄ Paina Valitsevalintanäppäintä.
➃ Vieritä valikkoa
- ja
-näppäimillä, kunnes
haluamasi asetus näkyy
tummennettuna.
➂ Paina Valitsevalintanäppäintä.
➁ Vieritä valikkoluetteloa
- ja
-näppäimillä,
kunnes tulet haluamasi
valikon kohdalle.
➀ Paina Valikkovalintanäppäintä.
• Valintanäppäimet (
ja
)
suorittavat sen toiminnon, joka niiden
yläpuolelle (näytön alarivillä) on
kulloinkin merkitty.
Valikkotoimintojen
käyttäminen
➀ Näppäile numero.
➁ Paina
-näppäintä.
Puhelun
soittaminen
Paina lyhyesti
näppäintä.
➀ Avaa puhelin ja paina
Näytävalintanäppäintä.
➁ Selaa vastaamatta
jääneiden puheluiden
luetteloa
- ja
näppäimillä.
➂ Voit soittaa takaisin
sinulle soittaneelle
henkilölle painamalla
-näppäintä.
Puhelun
lopettaminen
Vastaamatta
jääneiden
puheluiden
välitön
tarkasteleminen
-
Paina ja pidä alhaalla
-näppäintä.
Virran
kytkeminen
päälle ja pois
Pikaohje
Kolmitaajuus- ja GPRS-puhelin SGH-V200
Puheluun
vastaaminen
Äänenvoimakkuu
den säätäminen
Numeroiden
tallentaminen
puhelinmuistioon
Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)
Seuraava tuote:
KOLMITAAJUUS-GSM-PUHELIN SGH-V200
Avaa suojakansi
tai
Paina
-näppäintä.
Näppäile numero.
Paina Tall.-valintanäppäintä.
Valitse ryhmän kuvake.
Paina Valitsevalintanäppäintä.
Kirjoita nimi.
Paina OK-valintanäppäintä.
Valitse tarvittaessa muisti.
Muuta tarvittaessa
tallennuspaikkaa.
Paina OK-valintanäppäintä.
Palaa peruskäyttötilaan
painamalla
.
Paina puhelimen vasemmalla
sivulla olevia - tai näppäintä.
➀
➁
➂
➃
➄
➅
➆
➇
➆
➉
(Tuotteen nimi)
SGH-V200
(Mallinumero)
Valmistaja:
-
Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk,
Korea, 730-350
Samsung Electronics Iberia, S.A., Pol. Ind. Riera de Caldes, Via
Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espanja
(Tehtaan nimi, osoite)
Numeron
hakeminen
puhelinmuistiosta
➀ Valitse Hälytysäänivalikkovalinta (5.3).
➀ Paina Nimi-valintanäppäintä.
➁ Valitse Etsi-toiminto.
➂ Näppäile muutama kirjain
nimen alusta.
➃ Voit selata nimiä
- ja
-näppäimillä.
➄ Paina Näytävalintanäppäintä.
➅ Voit selata numeroita
ja
-näppäimillä.
➆ Aloita puhelu
näppäimellä.
➁ Valitse jokin seuraavista:
• Äänetön
• Melodia
• Värinä
• Vär.+tav.
➂ Paina Valitsevalintanäppäintä.
Hälytyksen tyypin
valitseminen
Safety : EN 60950:1992+A1+A3+A4+A11
EMC
: EN 301-489-7:2000
SAR
: EN 50361:2001
Network : EN 301 511V7.0.1
Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit
on suoritettu ja että] yllä nimetty tuote vastaa oleellisilta osin
direktiivin 1999/5/EC vaatimuksia.
Direktiivin 1999/5/EC 10:ssä artiklassa (ja yksityiskohtaisesti
liitteessä [IV]) esitetyn todentamisprosessin todistajina ovat
olleet seuraavat valtuutetut tarkastajat:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames,
KT12 4RQ, UK - Identification mark: 168
Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Asiakirjat ovat luettavissa pyynnön mukaan.
(Edustaja Euroopan unionissa)
Samsung Electronics Euro QA Lab.,
Blackbush Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
IN-SEOP LEE / Manager
4/2/2003
(julkaisupaikka ja -päivä)
150
(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)
Download PDF

advertising