Samsung | SGH-V200 | Samsung SGH-V200 WAP-guide

* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi
ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelman tai käyttämäsi
operaattorin mukaan.
ELECTRONICS
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-03620A
Finish. 04/2003. Rev. 1.0
KOLMITAAJUUSGPRS-PUHELIN
SGH-V200
Sisällys
Mikä WAP on?
WAP (Wireless Application Protocol) on portti
matkaviestindatan uuteen maailmaan. Se
tarjoaa yhteisen standardin, jonka avulla
pääset käyttämään Webiin perustuvia
interaktiivisia tietopalveluja ja sovelluksia
suoraan matkapuhelimestasi.
Tietoa WAP-selaimesta .............................
4
WAP-selaimen asetukset ..........................
5
WAP-selaimen käynnistäminen ..................
5
WAP-selaimen asetusten määrittäminen .....
8
Käytön aloittaminen.................................. 10
WAP-selaimen käynnistäminen .................. 10
WAP-selaimesta poistuminen..................... 10
WAP-selaimen käyttäminen ..................... 11
Valintanäppäinten käyttäminen.................. 11
WAP-selaimen toimintojen valitseminen...... 11
Tekstin, numeroiden ja symbolien
syöttäminen ............................................ 12
WAP-selaimen valikoiden käyttäminen ..... 13
Valikkovaihtoehtojen käyttäminen ja
valitseminen ........................................... 13
Lataa uudelleen....................................... 13
Koti ....................................................... 13
Siirry URL ............................................... 14
Näytä URL .............................................. 14
Muokkaa koti .......................................... 15
Lahtevat...................................................15
2
3
Tietoa WAP-selaimesta
Puhelimessasi on WAP (Wireless Application
Protocol) -selain, jonka avulla pääset Wireless
Webiin.
WAP-selaimen
asetukset
WAP-selaimen käynnistäminen
Avaa WAP-selainvalikko seuraavasti:
WAP-selaimen avulla voit:
• Hankkia ajan tasalla olevia tietoja puhelimeesi
• Tarkastella suosittujen Internet-sivujen
erityissuunniteltuja tekstiversioita (esimerkiksi
Yahoo!®, CNN Mobile SM ja Weather Channel®)
Wireless Webin selailu puhelimellasi on erilaista
kuin selailu tietokonetta käyttäen, sillä verkkooperaattorit ovat:
• Valinneet ainoastaan sivustonsa tärkeimmät osat
langattomien puhelinten käyttäjille
• Poistaneet suurimman osan grafiikasta
Aina kun käynnistät WAP-selaimen, puhelin
kytkeytyy Wireless Webiin ja palveluosoittimen
kuvake (
tai
) ilmestyy näyttöön ilmoittaen
että:
• Olet kytkettynä Wireless Webiin
• Sinua laskutetaan vastaavasti (hinnat vaihtelevat
valitsemasi palveluvaihtoehdon mukaan)
WAP-selain lopettaa yhteyden verkkoon oltuaan
tietyn aikaa toimimattomana ja kytkeytyy
tarvittaessa automaattisesti uudelleen. Tästä
syystä saatat huomata, että sinua laskutetaan
useista verkkoyhteyksistä yhden ainoan
yhteysjakson aikana. Tämä on normaalia ja sen
tarkoituksena on pitää yhteyskulut ja siten myös
lasku mahdollisimman pieninä.
1. Kun näyttö on peruskäyttötilassa, siirry
valikkotoimintoihin painamalla Valikkovalintanäppäintä.
2. Paina
- tai
-näppäintä riittävän monta
kertaa, kunnes Huvit-valikko näkyy näytössä,
ja paina sen jälkeen Valitse-valintanäppäintä.
Voit myös painaa suoraan
-näppäintä.
Verkko palvelut
Tekstiviestit
Valitse
3. Valitse WAP-selain painamalla
tai
-näppäintä riittävän monta kertaa ja
paina sitten Valitse-valintanäppäintä. Voit
myös painaa suoraan
-näppäintä.
Huvit
Pelit
WAP-selain
Lataukset
Valitse
4
9
9.2
5
WAP-selaimen asetukset
4. Paina
- tai
-näppäintä, kunnes haluamasi
vaihtoehto näkyy tummenneltuna. Paina sitten
Valitse-valintänäppäintä.
WAP-selaimen asetukset
Asetus
Kuvaus
Profiilit
Voit määrittää WAP-selaimelle
viisi välimuistipalvelinta
(lisätietoja on jaksossa
"WAP-selaimen asetusten
määrittäminen" sivulla 8).
Tyhjennä
muisti
Poistaa välimuistiin (väliaikainen
muisti, johon tallennetaan
viimeksi avatut Web-sivut)
tallennetut tiedot.
Tilattu viesti
Voit valita, haluatko vastaanottaa
viestejä palvelimilta ja lukea sekä
poistaa vastaanotettuja viestejä.
WAP-selain
Koti
Suosikit
http://
Profiilit
Tyhjennä m...
Tilattu viesti
Valitse
9.2.1
Asetus
Kuvaus
Koti
Yhdistää puhelimen verkkoon ja
lataa Wireless Webin verkkooperaattorin kotisivun
puhelimeesi.
Suosikit
http://
6
Voit tallentaa eniten käyttämiesi
Web-sivujen URL-osoitteita.
Pääset tähän valikkoon suoraan
painamalla ja pitämällä alhaalla
-näppäintä WAP-selainta
käyttäessäsi.
Jos haluat tallentaa URLosoitteen, valitse tyhjä paikka,
paina Aset.-valintanäpäintä ja
kirjoita osoite.
Valittavanasi on kolme
alivalikkoa:
Siirry URL: avaa määrittämäsi
sivuston.
Muokkaa: voit muokata valittua
osoitetta.
Pyyhi: voit poistaa valitun
osoitteen.
Kun kirjoitat URL-osoitteita, käytä seuraavaa
merkkitaulukkoa.
Näppäin
Merkit näyttöjärjestyksessä
Isot kirjaimet
Pienet kirjaimet
Väli
Voit kirjoittaa haluamasi
Web-sivuston osoitteen käsin.
7
WAP-selaimen asetukset
WAP-selaimen asetukset
WAP-selaimen asetusten
määrittäminen
Muut vaihtoehdot valitaan Verkko-asetuksen
mukaan alla esitetyllä tavalla.
Kun verkoksi on valittu Data
Määritä WAP-selaimen asetukset seuraavasti:
1. Valitse WAP-selaimen valikosta Profiilit
tai
-näppäimillä ja paina sitten Valitsevalintanäppäintä. Voit myös painaa suoraan
-näppäintä.
2. Valitse välimuistipalvelin ja syötä tarvittavat
parametrit. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.
-
Parametri
Kuvaus
Käyttäjän
nimi
PPP-palvelimen
yhteydenottotunniste.
Salasana
PPP-palvelimen salasana.
Yhteys
PPP-palvelimen puhelinnumero.
Yhteystyyppi
Yhteystyyppi: Analoginen tai
ISDN.
Kun verkoksi on valittu GPRS
Parametri
Kuvaus
Profiilinimi
Nimi, jonka haluat antaa
HTTP-välityspalvelimelle.
Parametri
Kuvaus
Kotisivu
URL
Aloituskotisivun osoite. Kun
aloituskotisivu tulee näyttöön,
voit poistaa sen painamalla
näppäintä ja näppäillä oman
valintasi.
Käyttäjän
nimi
Käyttäjätunnus vaaditaan
yhdistettäessä GPRS-verkkoon.
Salasana
Salasana vaaditaan
yhdistettäessä GPRS-verkkoon.
APN
Turvaasetukset
Tiedonsiirtotila: valitse
Varmista, jos haluat suojata
tietosi asiattomilta; valitse
muussa tapauksessa
Ei varmistusta.
APN (palveluntuottajan numero)
yksilöi GPRS-verkon
yhdyskäytävän.
IPosoite
Verkko
WAP-yhdyskäytävän osoite, joka
tarvitaan, jos halutaan
muodostaa yhteys Internetiin.
Verkko, jonka kautta tietyn
tyyppiseen verkko-osoitteeseen
päästään: GPRS tai Data.
Huomautus: WAP-selaimen asetukset saattavat
vaihdella operaattorin mukaan.
Kysy lisätietoja operaattoriltasi.
3. Kun olet valinnut tarvittavat asetukset, näyttöön
tulee valintaikkuna ja voit joko kirjoittaa
tarvittavat tiedot tai valita jonkin annetuista
vaihtoehdoista. Kun olet antanut tai valinnut
tarvittavat tiedot, paina OK-valintanäppäintä.
4. Kun lopetat WAP-selaimen asetusten
määrittämisen, paina
-näppäintä tai
oikeanpuoleista valintanäppäintä.
8
9
Käytön aloittaminen
WAP-selaimen
käyttäminen
WAP-selaimen käynnistäminen
Valintanäppäinten käyttäminen
Voit käynnistää WAP-selaimen perusnäytöstä
painamalla -näppäintä tai Valikkovalintanäppäintä ja sitten
-,
- ja
- näppäimiä.
WAP-selaimen näytön alaosassa on selaimen
komennot sisältävä palkki. Palkin alla olevia
valintanäppäimiä käytetään komentojen
suorittamiseen. Näitä kahta näppäintä kutsutaan
valintanäppäimiksi, koska niiden toiminnot
muuttuvat sen mukaan, mitä toimintoja WAPselaimella kulloinkin tehdään.
Yhteys verkko-operaattoriin muodostetaan ja
vastaava kotisivu tulee näyttöön.
WAP-selaimen aloitusikkunan sisällön määrittää
Wireless Webin verkko-operaattori. Voit selata
näyttöä
- ja
-näppäimillä.
Huomautus: Voit milloin tahansa palata
aloituskotisivulle valitsemalla Kotivaihtoehdon. Jos tarvitset lisätietoja
WAP-selaimen valikoista, ks.
sivulle 13.
WAP-selaimen toimintojen
valitseminen
Kun haluat...
Toimi näin...
Selata ja valita
selaimen
toimintoja
Paina
- tai
-näppäintä,
kunnes
-symboli osoittaa
haluamaasi kohtaa tai kohta
on korostettu, ja vahvista
valinta painamalla OKvalintanäppäintä.
Valita numeroidun
kohdan
Paina vastaavaa
numeronäppäintä.
Palata edelliselle
sivulle
Paina Paluu-valintanäppäintä
tai
-näppäintä.
Palata
aloitussivulle
Valitse valikosta Koti; ks.
sivulle 13.
WAP-selaimesta poistuminen
Paina
-näppäintä tai paina ja pidä painettuna
-näppäintä, kun haluat poistua selaimesta.
10
11
WAP-selaimen käyttäminen
WAP-selaimen
valikoiden käyttäminen
Tekstin, numeroiden ja symbolien
syöttäminen
Valikkovaihtoehtojen käyttäminen ja
valitseminen
Kun sinua kehotetaan näppäilemään teksti,
käytössä oleva tekstin syöttötila näkyy näytössä.
Käytettävissä ovat seuraavat tilat:
Kun käytät WAP-selainta Wireless Webin selailuun,
käytössäsi on useita valikkovaihtoehtoja.
Tila
Kuvaus
Voit kirjoittaa aakkosmerkkejä. Paina
tarvittavaa näppäintä niin monta
kertaa, että haluamasi kirjain tulee
näyttöön.
Voit näppäillä numeroita.
Huomautus: Jos haluat lisätä tekstiin
erikoismerkkejä, paina
-näppäintä
toistuvasti, kunnes haluamasi
erikoismerkki tulee näyttöön.
Kun haluat... Toimi näin...
Vaihtaa
tiloja
Paina -näppäintä kerran tai
useasti.
Kirjoittaa
välilyönnin
Paina
Muokata
tekstiä
Aseta kohdistin korjattavan kohdan
oikealle puolelle.
Paina
-näppäintä niin monta
kertaa kuin on tarpeen.
Näppäile oikeat merkit.
-näppäintä.
Toiminnon valitseminen valikosta:
1. Paina ja pidä alhaalla
Näyttöön tulee valikko.
-näppäintä.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto
näppäimillä.
- ja
-
3. Valitse toiminto Valitse-valintanäppäimellä.
4. Valitse tarvittaessa toinen vaihtoehto
- ja
-näppäimillä ja vahvista valinta painamalla
Valitse-valintanäppäintä.
Huomautus: Valikkojen sisältö saattaa vaihdella
WAP-selaimesi version mukaan.
Lataa uudelleen
Tämä vaihtoehto päivittää nykyisen sivun.
Koti
Tämän vaihtoehdon avulla voit milloin tahansa
palata Wireless Webin verkko-operaattorin
aloituskotisivulle.
12
13
WAP-selaimen valikoiden käyttäminen
WAP-selaimen valikoiden käyttäminen
Siirry URL
Muokkaa koti
Tällä valinnalla voit kirjoittaa haluamasi Web-sivun
osoitteen.
Tämän ominaisuuden avulla voit muuttaa
aloituskotisivun manuaalisesti.
Kun olet kirjoittanut osoitteen, paina OKvalintanäppäintä.
Jos haluat vaihtaa kotisivun, kirjoita sivun
URL-osoite ja paina OK-valintanäppäintä.
Jos tarvitset lisätietoja tekstin, numeroiden ja
symbolien syöttämisestä, ks. sivulle 12.
Näytä URL
Tällä valinnalla saat näkyviin sen sivuston URLosoitteen, johon puhelimesi on sillä hetkellä
yhdistetty. Sen avulla voit myös valita sen hetkisen
sivuston aloituskotisivuksi.
Kun haluat...
Paina...
Asettaa käytössä
olevan sivun
aloituskotisivuksi
Aset.-valintanäppäintä,
valitse Tallenna koti -
Asettaa kirjanmerkin
avoinna olevalle
sivulle
Peruuttaa asetuksesi
14
Lahtevat
Tämän valikon avulla voit lukea Web-palvelimen
lähettämiä viestejä.
vaihtoehto ja paina
Valitse-valintanäppäintä.
Aset.-valintanäppäintä,
valitse Talleta suosikki vaihtoehto ja paina
Valitse-valintanäppäintä.
Paluu-valintanäppäintä.
15
Download PDF

advertising