Samsung | SGH-Z107V | Samsung SGH-Z107V Bruksanvisning

Z107V_Swedish.book Page 0 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran
som installerats eller din operatör.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-05716A
Swedish. 11/2004. Rev. 1.1
Z107V_Swedish.book Page 1 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samsung SGH-Z107V
Användarhandbok
Z107V_Swedish.book Page 2 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Välkommen
Gratulerar till din nya Samsung SGH-Z107V
Din nya Samsung SGH-Z107V är en 3G-telefon
(3:e generationens). Tekniken kallas ibland också
UMTS. Med denna teknik får du tillgång till
dataanslutningar som motsvarar bredband.
Du ta videobilder med den inbyggda
videokameran, sända och ta emot videor och tom
koppla upp videosamtal.
Tekniken i SGH-Z107V är den mest avancerade
som finns till dags dato och omfattar bland annat
en inbyggd digital kamera som kan roteras, en
TFT-skärm som kan återskapa 260.000 olika
färgnyanser (fyra gånger mer än andra
färgskärmar). Telefonen har också 64 polyfoniska
ringsignaler.
Copyright © 2004 Samsung. Med ensamrätt.
Den här bruksanvisningen är publicerad av Samsung.
Det är inte säkert att innehållet i denna bruksanvisning
överensstämmer helt och hållet med din telefon.
Det beror på vilken operatör du använder och vilken
programvara som finns installerad.
Förbättringar och förändringar av bruksanvisningen på
grund av typografiska fel eller felaktigheter i aktuell
information samt förbättring av program- eller
maskinvara kan göras av Samsung utan föregående
meddelande.
2
Z107V_Swedish.book Page 3 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Innehåll
Välkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Använda menyfunktionerna. . . . . . . . . . 39
Packa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bläddra fram en menyfunktion . . . . . . . . . . . . . .
Genvägar till menyfunktioner . . . . . . . . . . . . . . .
Lista över menyfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Samtalslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Viktiga säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . 5
Telefonens utseende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Externt ljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Komma igång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Sätta i/ta bort SIM-kortet . . .
Sätta i/ta bort/ladda batteriet.
Slå på/av telefonen . . . . . . . .
Välja funktioner och alternativ
Byta program . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13
14
17
17
20
Samtalsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ringa ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . .
Avsluta ett samtal . . . . . . . . . . . . . . .
Besvara ett samtal . . . . . . . . . . . . . .
Avvisa ett samtal . . . . . . . . . . . . . . .
Justera volymen . . . . . . . . . . . . . . . .
Komma åt alternativ under ett samtal .
Använda videosamtalsfunktioner. . . . .
Använda handsfree . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
23
23
24
24
24
30
32
Skriva in text. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ändra textinmatningsläge
Använda T9-läget . . . . . .
Använda ABC-läget . . . . .
Använda sifferläget . . . . .
Använda symbolläget . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
33
34
36
37
38
Missade, ringda, mottagna eller alla samtal
(Meny 1-1~4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datasamtal (Meny 1-5) . . . . . . . . . . . . . . .
Samtalskostnad (Meny 1-6) . . . . . . . . . . . .
Samtalstid (Meny 1-7) . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39
41
42
44
45
45
46
Vodafone live! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Starta Vodafone live!-läsaren .
Avsluta Vodafone live!-läsaren
Navigera i WAP-läsaren . . . . .
Skriva in text i WAP-läsaren . .
Använda Browser-menyer. . . .
Använda bokmärken . . . . . . .
Inställningar för WAP-läsaren .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
47
47
48
48
48
49
51
Nytta & nöje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
SIM . . . . . . . . . . . . . . .
Kamera/Videoinspelning .
Mediaspelare. . . . . . . . .
Röstmemo . . . . . . . . . .
Världstid. . . . . . . . . . . .
Kalkylator . . . . . . . . . . .
Omvandlare . . . . . . . . .
Alarm . . . . . . . . . . . . . .
Spel & Mera . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
52
52
57
59
60
61
61
62
63
3
Z107V_Swedish.book Page 4 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Innehåll
Profiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Byta profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Anpassa profiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Meddelanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Skapa (Meny 5-1) . . . . .
Inkorg (Meny 5-2) . . . . .
E-post (Meny 5-3) . . . . .
Messenger (Meny 5-4) . .
Album (Meny 5-5) . . . . . .
Utkorg (Meny 5-6) . . . . .
Utkast (Meny 5-7) . . . . .
Mallar (Meny 5-8) . . . . .
Radera alla (Meny 5-9) . .
Inställningar (Meny 5-0) .
Minnesstatus (Meny 5-*)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
66
74
75
76
76
77
77
78
79
79
84
Min telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Utforska multimediafiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Planering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Kalender (Meny 7-1) . . . . . . .
Dagens agenda (Meny 7-2) . . .
Möte (Meny 7-3) . . . . . . . . . .
Årsdag (Meny 7-4) . . . . . . . . .
Att göra (Meny 7-5) . . . . . . . .
Memo (Meny 7-6) . . . . . . . . .
Missat agendalarm (Meny 7-7)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
90
91
91
92
93
94
94
Telefonbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Sök Kontakt (Meny 8-1) . . . . .
Lägg till kontakt (Meny 8-2) . .
Visa information om kontakter
Grupper (Meny 8-3) . . . . . . . .
Kortnummer (Meny 8-4) . . . . .
Mitt visitkort (Meny 8-5) . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
95
96
98
99
100
101
Kopiera alla till telefon (Meny 8-6) . . . . . . . . . . .
Minnesstatus (Meny 8-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
101
Inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Telefon (Meny 9-1) . . . . . .
Display (Meny 9-2) . . . . . .
Samtal (Meny 9-3) . . . . . .
Videosamtal (Meny 9-4) . . .
Datum & tid (Meny 9-5) . . .
Nätverk (Meny 9-6) . . . . . .
Anslutningar (Meny 9-7) . .
Säkerhet (Meny 9-8) . . . . .
Eget nummer (Meny 9-9) . .
Minnesstatus (Meny 9-0) . .
Återställ grundinställningar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Meny 9-*) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
102
105
106
111
111
112
113
114
117
117
118
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Åtkomstkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Telefonlösenord . . . . . . . . .
PIN. . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUK . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUK2 . . . . . . . . . . . . . . . .
Lösenord för samtalsspärrar
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
121
121
122
122
122
122
Hälso- och säkerhetsinformation . . . . . 123
SAR-information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier
Säkerhet på vägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användningsförhållanden . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektronisk utrustning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miljöer med explosionsrisk . . . . . . . . . . . . . . . .
Nödsamtal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Annan viktig säkerhetsinformation . . . . . . . . . . .
Skötsel och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
124
125
125
125
126
127
127
128
Ordlista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Z107V_Swedish.book Page 5 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs igenom följande föreskrifter innan du
använder din mobiltelefon. Att bortse från
föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.
Säkerhet på vägen i första hand
Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera
fordonet först.
Stäng av telefonen när du tankar
Använd inte telefonen på bensinstationer eller i
närheten av bränsle eller kemikalier.
Störningar
Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska
störningar vilket kan inverka på deras prestanda.
Särskilda bestämmelser
Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni.
Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att
använda den och på alla platser där den kan
orsaka elektriska störningar eller innebära risk
(t.ex. på sjukhus).
Använd den med förnuft
Stäng av telefonen på flygplan
Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar.
Det är både olagligt och riskfyllt att använda dem
på flygplan.
Använd bara telefonen för normal användning
(mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen
när telefonen är påslagen.
Stäng av telefonen på sjukhus
Stäng av telefonen när du befinner dig nära
medicinsk utrustning. Följ lokala bestämmelser.
5
Z107V_Swedish.book Page 6 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Nödsamtal
Kontrollera att telefonen är påslagen och har
kontakt med nätet. Avbryt alla pågående
program innan du ringer nödsamtalet. Skriv in
det lokala larmnumret och tryck sedan på
knappen
. Uppge all nödvändig information så
exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan
du uppmanas att göra det.
Vattentålighet
Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den
torr.
Tillbehör och batterier
Använd endast tillbehör och batterier som är
godkända av Samsung.
Kvalificerad service
Endast speciellt utbildad servicepersonal får
installera eller reparera mobiltelefoner.
Mer information om säkerhet finns i “Hälso- och
säkerhetsinformation” på sid 123.
6
OBSERVERA
DET FINNS RISK FÖR ATT BATTERIET
EXPLODERAR OM FEL SORTS BATTERI
ANVÄNDS
SE TILL ATT ANVÄNDA BATTERIER HANTERAS
ENLIGT ANVISNINGARNA
Z107V_Swedish.book Page 7 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Packa upp
Förpackningen innehåller följande delar:
Dessutom kan du inhandla följande tillbehör till
telefonen hos din SAMSUNG-återförsäljare.
Tillbehören finns också att köpa i Vodafones alla
affärer.
• Standardbatteri/Högkapacitetsbatteri
• Bordsladdare
Telefon
Reseadapter
• Reseadapter
• Billaddare
• Hållare för bilmontering
• Elegant handsfreesats för bilmontering
• Datakabel
Batterier
Snabbguide
Datakabel
Användarhandbok
CD med programvara
• Handledsrem
Anmärkningar:
• Använd endast medföljande, eller annan godkänd,
portabel handfree-enhet till Z107V-modellen.
Enheten levereras med två batterier.
Det större batteriet har högre kapacitet.
• Förpackningens innehåll och tillgängliga tillbehör
kan variera mellan olika länder eller olika
telefonoperatörer.
Datakabel
7
Z107V_Swedish.book Page 8 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Telefonen
Telefonens utseende
Öppen
Illustrationerna nedan visar telefonens viktigaste
delar.
Hörlur
Stängd
Huvudteckenfönster
Antenn
Externt ljus
Yttre
display
Knapp för att
avvisa samtal
Infraröd port
Lucka
Navigerings-/
bläddringsknappar
Handsfreeuttag
Programstyrd
knapp (vänster)
Sändknapp
Volym-/
Bläddringsknappar
Programbytes
knapp
Specialfunktionsknappar
8
Kameramodul
Meny-/
Bekräftelseknapp
Programstyrd
knapp (höger)
På-/Av-/
Avslutaknapp
Korrigerings-/
Tillbakaknapp
Alfanumeriska
knappar
Mikrofon
Z107V_Swedish.book Page 9 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Telefonen
Knapp
(programstyrda
knappar)
Beskrivning
Knapp
Beskrivning (forts)
Utföra de funktioner som anges av
texten ovanför (på teckenfönstrets
nedersta rad).
Radera nummer eller text som
skrivits in.
I menyläge: Återgå till föregående
meny.
I menyläge: Bläddra mellan
menyalternativ.
I viloläge: Starta kameran med
uppknappen och öppna menyn Sök
Kontakt med nedknappen. Vänsteroch högerknapparna är
snabbknappar till särskilda
menyalternativ.
Avsluta ett samtal.
När knappen hålls nedtryckt slås
telefonen på eller stängs av.
I menyläge: Återgå till viloläget.
Den aktuella skärmen stängs.
I menyläge: Välja markerad meny
eller markerat alternativ.
I viloläge: Öppna huvudmenyn.
Ringa upp eller besvara ett samtal.
I viloläge: Öppna samtalslistorna.
Öppna programmen Samtal,
Meddelanden eller Vodafone live!
utan att behöva avsluta det
program som du håller på med.
Skriva in siffror, bokstäver och
vissa specialtecken.
Används i olika syften i olika
funktioner.
Håll knappen
nedtryckt medan
du skriver in en siffra för att infoga
en paus.
I viloläge: Knappen
aktiverar
eller deaktiverar tyst läge när den
hålls nedtryckt.
9
Z107V_Swedish.book Page 10 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Telefonen
Knapp
Beskrivning (forts)
(på vänster sida av telefonen)
Under ett samtal: Justera volymen
i hörluren.
I viloläge med telefonen öppen:
Justera volymen på knappljudet.
I viloläge med telefonen stängd:
Håll nedtryckt för att aktivera det
yttre teckenfönstrets
bakgrundsbelysning.
Volymknapparna på telefonens
vänstra sida används också för att
rotera bilden upp-och-ned/
spegelvända bilden när du
använder kameran eller under ett
videosamtal.
(på höger sida av telefonen)
Avvisa inkommande samtal när
telefonen är stängd.
10
display
Teckenfönstrets utseende
Teckenfönstret har tre områden.
Ikoner
Text- och
grafikområde
Informationsområde
för de programstyrda
knapparna
Område
Beskrivning
Översta raden
Visar olika ikoner (se sid 11).
Mitten
Visa meddelanden,
instruktioner och information
som du skriver in, t ex
numret som du ska ringa upp.
Nedersta raden
Visar vilka funktioner som för
närvarande hör ihop med de
två programstyrda
knapparna.
Z107V_Swedish.book Page 11 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Telefonen
Ikoner
Ikon
Ikon
Beskrivning
Visar styrkan på den mottagna
signalen. Ju fler streck, desto starkare
signal.
Informerar om aktuellt samtalsläge.
•
: Ett samtal pågår.
•
: Samtal omöjligt.
•
: Ett videosamtal pågår.
•
: Ett videosamtal har avslutats.
Visar om du använder ett 2,5G- eller
ett 3G-nätverk (UMTS).
•
: Du är ansluten till ett 3Gnätverk (UMTS).
•
: Du överför data via ett 3Gnätverk (UMTS).
•
: Du ringer upp via ett 3Gnätverk (UMTS).
•
: Du är ansluten till ett 2,5Gnätverk.
•
: Du överför data via ett 2,5Gnätverk.
•
: Du ringer upp via ett 2,5Gnätverk.
Beskrivning (forts)
Visas när telefonen är ansluten till en
dator som använder Internetguiden
eller när telefonen är synkroniserad
med en dator.
•
: Du är ansluten till en dator.
•
: Den här ikonen är animerad
medan du bläddrar i datorn.
•
: Den här ikonen är animerad
medan du synkroniserar med
datorn.
Visas när du har ställt in ett larm.
Visas när du befinner dig utanför ditt
hemområde och har anslutit dig till ett
annat nät (t ex när du är i utlandet).
Visar typen av mottaget meddelande.
•
: E-postmeddelande
•
: Multimediameddelande
•
: Konfigurationsmeddelande
•
: Textmeddelande
•
: Röstbrevlåda
Visas när IrDa-porten är aktiverad. Mer
information finns på sid 104.
11
Z107V_Swedish.book Page 12 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Telefonen
Ikon
Beskrivning (forts)
Visas när du ansluter telefonen till en
dator via den infraröda porten.
Visar vilken ljudprofil som är aktiverad.
•
: Bil
•
: Tyst
•
: Möte
•
: Utomhus
När telefonens ljudprofil är inställd på
Normal visas ingen profilikon.
Visar att du är ansluten till en säker
webbsida eller till ett nätverk som
använder ett säkerhetsprotokoll medan
Java MIDlets hämtas.
Visar batteriets laddningsnivå. Ju fler
streck, desto mer laddning finns kvar.
Yttre teckenfönster
Din telefon har ett yttre teckenfönster på luckan.
Det indikerar när det kommer in ett samtal eller
ett meddelande. Om du har ställt in ett larm,
indikeras det via det yttre teckenfönstret vid den
inställda tiden.
När du håller en av volymknapparna nedtryckt,
tänds det yttre teckenfönstrets
bakgrundsbelysning.
Externt ljus
Den yttre lampan sitter på telefonens framsida.
Lampan blinkar när du är inom täckningsområdet
och slår på telefonen. Den fungerar också som
blixt när du fotograferar.
Externt ljus
12
Z107V_Swedish.book Page 13 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Komma igång
Sätta i/ta bort SIM-kortet
Ditt Vodafone SIM-kort innehåller redan
information om ditt abonnemang, t ex din
PIN-kod.
• Förvara SIM-kortet utom räckhåll för små
barn.
• Det är lätt att skada SIM-kortet och dess
kontakter så att de repas eller viks. Var
försiktig när du sätter i och tar ur kortet eller
hanterar det på annat sätt.
Sätta i SIM-kortet
1. Vid behov, ta bort batteriet enligt
anvisningarna på sid 15.
2. Skjut in SIM-kortet under de två flikarna.
Kontrollera att det avklippta hörnet är
placerat uppåt till vänster och att kortets
metallkontakter är vända mot telefonen.
• När du sätter i SIM-kortet ska du kontrollera
att telefonen är avstängd innan du tar bort
batteriet.
13
Z107V_Swedish.book Page 14 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Komma igång
Ta bort SIM-kortet
Sätta i batteriet
För att ta bort SIM-kortet drar du ur kortet ur
hållaren enligt bilden.
1. Sätt i piggarna på batteriets undersida i
motsvarande skåror i telefonen.
2. Tryck batteriet mot telefonens baksida tills
det kommer på plats och ett klickljud hörs.
Sätta i/ta bort/ladda batteriet
Telefonen drivs av ett uppladdningsbart
litiumjonbatteri. Använd endast godkända
batterier och laddare. Mer information finns hos
närmaste SAMSUNG-återförsäljare eller
Vodafone.
Anmärkning: Du måste ladda upp batteriet helt
innan du använder telefonen första gången.
Ett helt urladdat standardbatteri laddas upp på ca
120 minuter.
14
Kontrollera att batteriet sitter rätt innan du
slår på telefonen.
Z107V_Swedish.book Page 15 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Komma igång
Ta bort batteriet
1. Om telefonen är påslagen, stänger du först av
den genom att hålla knappen
nedtryckt
tills avstängningsanimeringen visas.
2. För att ta bort batteriet, håll spärren ovanför
batteriet nedtryckt. Ta bort batteriet från
telefonen.
Ladda batteriet med hjälp av
reseadaptern
Anmärkning: Telefonen kan användas medan
batteriet laddas, men det innebär att batteriet
laddas långsammare.
1. Anslut reseadapterns kontakt till telefonens
undersida. Kontrollera att både pilen på
kontakten och telefonen är vända uppåt.
2. Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.
15
Z107V_Swedish.book Page 16 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Komma igång
3. När laddningen är klar tar du bort laddaren
från vägguttaget och telefonen genom att
trycka in de grå knapparna på kontaktens
båda sidor och dra ur den.
4. Kontrollera att adaptern har tagits bort från
antingen laddaren eller vägguttaget innan du
tar bort batteriet. För att ta bort batteriet,
håll spärren på laddaren nedtryckt och ta bort
batteriet.
Indikator för svagt batteri
När batteriet är svagt och endast ett fåtal
minuters taltid återstår indikerar batterisensorn
detta på följande sätt:
Ladda batteriet med hjälp av
batteriladdaren
1. Anslut reseadapterns kontakt till
batteriladdarens nedre del.
2. Sätt i piggarna på batteriets undersida i
skåran i batteriladdaren och tryck på batteriet
tills det hamnar på rätt plats och ett klickljud
hörs.
3. Anslut reseadaptern till ett vanligt vägguttag.
16
• En ikon med ett tomt batteri blinkar (
).
• Du hör en varningston.
• Ett meddelande visas en kort stund på
displayen. Efter 5 minuter visas meddelandet
igen en kort stund. Meddelandet visas sista
gången precis innan telefonen stängs av
automatiskt.
När batteriet blir för svagt för att du ska kunna
använda telefonen stängs den av automatiskt.
Z107V_Swedish.book Page 17 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Komma igång
Slå på/av telefonen
1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen
på.
nedtryckt tills telefonen slås
3. Om du ombeds ange din PIN-kod, skriver du
in den och trycker på den programstyrda
knappen OK. Mer information finns på
sid 132.
Telefonen börjar att söka efter nätet. När
telefonen får kontakt med nätet visas
nätverksoperatörens namn. Du kan inte ringa
och ta emot samtal förrän telefonen är
ansluten till ett nät.
4. När du vill stänga av telefonen håller du
knappen
nedtryckt tills
avstängningsanimeringen visas.
Välja funktioner och alternativ
Du kan välja olika funktioner och menyer med de
två programstyrda knapparna ( och
)
Funktionen för de programstyrda knapparna
varierar beroende på vilken telefonfunktion som
du använder. Du kan se knapparnas aktuella
funktion, eller vilken meny som kommer att
öppnas, på teckenfönstrets nedersta rad (precis
ovanför respektive programstyrd knapp).
Anmärkning: Om du vill ändra språk gör du
det med menyalternativet Språk (Meny 9-1-4).
Mer information finns på sid 103.
17
Z107V_Swedish.book Page 18 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Komma igång
Exempel:
Så här väljer du funktion/alternativ:
1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2.
För att...
Tryck på...
välja:
• funktionen som
visas
• det markerade
alternativet
den programstyrda
knappen Välj/Spara
eller mittknappen.
Om det är numrerat kan
du trycka på
motsvarande sifferknapp.
bläddra upp och
upp- eller nedknappen.
ned i menyer eller
mellan alternativ
bläddra åt
vänster- eller
vänster och höger högerknappen.
i menyer eller
mellan alternativ
Tryck på den vänstra
programstyrda
knappen för att
öppna huvudmenyn
Meddelanden.
Tryck på den högra
programstyrda
knappen om du vill
öppna Vodafone
live!.
gå en nivå uppåt i den programstyrda
strukturen
knappen Tillb. eller
knappen C.
återgå till
viloläget
den programstyrda
knappen Tillb. eller
knappen
.
I vissa funktioner måste ett lösenord eller en
PIN-kod anges. Skriv in koden och tryck på den
programstyrda knappen OK eller mittknappen.
18
Z107V_Swedish.book Page 19 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Komma igång
Använda en alternativlista
När du trycker på den
programstyrda knappen Val
visas en lista med
tillgängliga alternativ.
Om det finns fler alternativ
än vad som ryms i fönstret
finns det upp- och/eller
nedpilar överst och/eller
underst i listan.
För att...
När ett alternativ har
underalternativ visas en pil till
höger.
Tryck på den programstyrda
knappen Välj eller högerknappen för att visa
listan med underalternativ. Du kan använda den
på samma sätt som en vanlig alternativlista.
Tryck på den vänstra navigeringsknappen eller
den programstyrda knappen Tillb. om du vill
stänga listan med underalternativ.
Tryck på...
bläddra igenom listan upp- eller nedknappen.
välja markerat
alternativ
mittknappen, den
programstyrda knappen
Välj eller motsvarande
sifferknapp.
avsluta menyn och
den programstyrda
återgå till föregående knappen Tillb..
skärm
19
Z107V_Swedish.book Page 20 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Komma igång
Byta program
Genom att trycka på
knappen som växlar
program ( ), kan du
snabbt växla mellan ditt
samtal, meddelanden eller
Vodafone live! – utan att
tappa bort det som du höll
på med i det andra
programmet eller menyn.
En färgad ikon betyder att programmet körs och
en grå att det inte körs. Bläddra igenom Samtal,
Meddelanden och Vodafone live! med vänster
eller höger navigeringsknapp och tryck sedan på
den programstyrda knappen Välj när du vill
starta programmet. Välj Avsluta alla? när du vill
avsluta alla program.
Du kan t ex medan du håller på med en
anteckning i Planering använda växlingsknappen
för att växla till Samtal och ringa ett samtal. När
du är klar trycker du på den programstyrda
knappen Tillb. för att återgå till
planeringsposten.
20
Z107V_Swedish.book Page 21 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samtalsfunktioner
Ringa ett samtal
Använda samtalslistor
Använda knappsatsen
I telefonen sparas listor över uppringda nummer,
mottagna samtal och missade samtal (i
kronologisk ordning). Det senaste samtalet
sparas på den första positionen.
När viloskärmen visas slår du önskat riktnummer
och telefonnummer och trycker på knappen
.
1. I viloläge: Tryck på knappen
Korrigera numret
För att ta bort
.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
bläddra till önskad typ av samtal: alla samtal,
ringda samtal, missade samtal eller mottagna
samtal.
Tryck på
den sista siffran som knappen C.
visas
alla tecken i
teckenfönstret
Visa ett sparat nummer:
knappen C och håll den
nedtryckt minst en
sekund.
3. Använd upp- eller nedknappen för att bläddra
i listan tills önskat nummer markeras.
4. Tryck på
för att ringa upp numret.
Du kan även använda menyn Samtalslista
(Meny 1). Se sid 44.
Ringa ett utlandssamtal
1. Tryck och håll knappen 0 nedtryckt för att
ange landsnumret. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och
telefonnumret och tryck på knappen
.
21
Z107V_Swedish.book Page 22 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samtalsfunktioner
Ringa ett samtal med hjälp av
Kontakter
Du kan spara kontaktinformation, t ex namn och
telefonnummer som du använder ofta, på SIMkortet och i telefonens minne. Denna information
sparas i en enda lista som kallas för Kontakter.
För mer information om hur du lägger till
kontakter, se sid 96.
1. Leta upp numret som du vill ringa upp.
Mer information om att söka efter nummer
finns på sid 95.
2. Tryck på
för att ringa upp numret.
Visa missade samtal
Antalet missade samtal visas i viloläget
omedelbart efter att du har missat ett samtal.
Om en nummerpresentationsfunktion ingår i ditt
abonnemang, och du av någon anledning inte
kan besvara ett samtal, kan du ta reda på vem
som ringde och sedan ringa upp den personen.
22
Visa det missade samtalet omedelbart:
1. Öppna luckan. Popup-fönstret visar att du har
missade samtal.
2. Om det finns fler än ett nummer markerar du
numret du vill ringa upp och trycker sedan på
knappen
.
Hur du använder alternativ för missade samtal,
se sid 44.
Ringa ett samtal med paus
När du ringer upp automatiserade system, t ex
banktjänster, måste du ofta ange ett lösenord
eller ett kontonummer. Istället för att mata in
siffrorna manuellt varje gång, kan du mata in
dem i förväg och separera dem med en paus.
1. I viloläge: Mata in det första numret till en
tjänst, t ex numret till din telefonbank.
2. Tryck och håll knappen
infoga en paus.
nedtryckt för att
Ett “P” visas, som indikerar att en paus
kommer att infogas i uppringningssekvensen.
Z107V_Swedish.book Page 23 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samtalsfunktioner
3. Mata in numret som ska följa efter pausen, t
ex ditt kontonummer.
Besvara ett samtal
4. Upprepa vid behov steg 2 och 3 för att lägga
till fler pauser och nummer.
Vid ett inkommande samtal ringer telefonen och
en ruta för inkommande samtal visas.
5. Tryck på knappen
för att ringa upp.
6. Tryck på knappen
för att skicka DTMFtonerna (Dual Tone Multi-frequency) för
numret som kommer efter pausen, när du
uppmanas att göra det.
Numret skickas till systemet.
7. Upprepa steg 6 enligt uppmaningen.
Avsluta ett samtal
Avsluta ett samtal med en lätt tryckning på
knappen
, stäng telefonen eller välj
alternativet Avsluta samtal bland
samtalsalternativen.
Om den som ringer upp kan identifieras, visas
hans/hennes telefonnummer och namn (om
namnet finns sparat bland dina kontakter). Om
det inkommande samtalet kommer från någon
som har valt att dölja sitt nummer, visas
meddelandet Dolt nummer i teckenfönstret. Om
telefonnumret är okänt visas meddelandet
Anonymt.
1. Öppna telefonen för att besvara ett samtal.
Om den redan är öppen, trycker du på
knappen
, mittknappen eller den
programstyrda knappen Svara.
2. Avsluta samtalet genom att stänga telefonen
eller trycka på knappen
.
Anmärkning: Du kan besvara ett samtal samtidigt
som du använder menyfunktionerna. Aktuell
operation avbryts då.
23
Z107V_Swedish.book Page 24 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samtalsfunktioner
Avvisa ett samtal
För att avvisa ett inkommande samtal trycker du
på knappen
på telefonens högra sida och
håller den intryckt.
När telefonen är öppen kan du även trycka på
den programstyrda knappen Avvisa eller på
knappen
.
Justera volymen
Om du vill ändra volymen i hörluren under
pågående samtal, kan du göra det med hjälp av
volymknapparna på telefonens vänstra sida.
Tryck på för att höja volymen och på
sänka den.
för att
Du kan även justera knapptonsvolymen med
hjälp av dessa knappar (i viloläge när telefonen
är öppen).
Anmärkning: När du får ett samtal kan du välja
sekretessläge genom att hålla knappen eller
nedtryckt.
Komma åt alternativ under ett
samtal
Telefonen har ett antal kontrollfunktioner som du
kan använda under ett pågående samtal.
Parkera ett samtal
Du kan parkera det aktuella samtalet när du vill.
Du kan ringa ett samtal medan du håller på med
ett annat samtal om tjänsten stöds av
nätverksoperatören. Det ena samtalet är aktivt
och det andra är parkerat. Du kan växla mellan
de båda samtalen.
För att placera ett samtal i parkerat läge trycker
du bara på den programstyrda knappen
Parkera. Du kan återaktivera samtalet när du
vill genom att trycka på den programstyrda
knappen Återta.
24
Z107V_Swedish.book Page 25 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samtalsfunktioner
Ringa ett andra samtal
Ringa ett samtal när ett annat samtal pågår:
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Välj Nytt samtal och tryck på mittknappen.
3. Mata in telefonnumret som du vill ringa upp
och tryck på knappen
, den programstyrda
knappen Samtal eller mittknappen för att
ringa det andra samtalet.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
Anmärkning: Du kan mata in telefonnumret först
och sedan trycka på den programstyrda knappen
Val. Välj sedan alternativet Nytt samtal.
Alternativt:
1. Parkera det pågående samtalet genom att
trycka på den programstyrda knappen
Parkera.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
För att växla mellan samtalen trycker du bara på
den programstyrda knappen Växla. Det
pågående samtalet placeras i parkerat läge och
det parkerade samtalet återaktiveras, så att du
kan fortsätta samtala med den andra personen.
För att avsluta det pågående samtalet trycker du
på knappen
. Det parkerade samtalet förblir
parkerat. För att återaktivera det här samtalet
trycker du på den programstyrda knappen
Återta.
För att avsluta båda samtalen på en gång stänger
du luckan eller trycker på den programstyrda
knappen Val och väljer Avsluta samtal.
Besvara ett väntande samtal
Du kan besvara ett inkommande samtal under ett
pågående samtal, om denna tjänst stöds av nätet
och du har aktiverat menyalternativet Väntar.
Se sid 109. En ton upplyser dig om inkommande
samtal.
Besvara ett samtal under ett pågående samtal:
1. Tryck på den programstyrda knappen Svara.
2. Välj Svara i alternativrutan för att besvara
det inkommande samtalet. Det första
samtalet parkeras automatiskt.
Om du vill avsluta det första samtalet väljer
du Avsluta aktivt samtal eller Avsluta
park. samt.. Sedan kan du besvara det
inkommande samtalet.
25
Z107V_Swedish.book Page 26 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samtalsfunktioner
3. För att växla mellan samtalen trycker du på
den programstyrda knappen Växla.
För att avsluta det pågående samtalet trycker du
på knappen
. Det parkerade samtalet
aktiveras automatiskt på nytt.
3. För att ansluta den första deltagaren till
konferenssamtalet trycker du på den
programstyrda knappen Val och väljer
Koppla samman med hjälp av upp- och
nedknapparna.
För att avsluta båda samtalen på en gång
stänger du luckan eller trycker på den
programstyrda knappen Val och väljer
Avsluta samtal.
4. Tryck på mittknappen.
Ringa ett konferenssamtal
Tala privat med en deltagare
Funktionen för konferenssamtal är en tjänst från
Vodafone, som gör det möjligt för upp till fem
personer att samtidigt delta i samma samtal.
Du kan skapa ett konferenssamtal genom att
ringa upp eller besvara andra samtal under ett
pågående samtal.
För att tala privat med en person under ett
konferenssamtal:
Skapa ett konferenssamtal
1. Ring upp den första deltagaren på vanligt
sätt.
2. Ring upp ett andra samtal, se sid 25.
ELLER
Besvara ett väntande samtal, se sid 25.
26
5. Upprepa vid behov steg 2 till 4 för att lägga
till en ny person till konferenssamtalet.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj Dela. Tryck på mittknappen.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra till den deltagare du vill tala privat
med och tryck på mittknappen.
Du kan nu tala enskilt med den valda
personen. De övriga deltagarna kan fortsätta
att tala med varandra.
Du kan växla mellan konferensen och den
privata konversationen genom att trycka på
den programstyrda knappen Växla.
Z107V_Swedish.book Page 27 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samtalsfunktioner
3. När du vill återgå till konferenssamtalet
trycker du på den programstyrda knappen
Val och väljer Koppla samman. Tryck på
mittknappen.
Nu kan samtliga deltagare i
konferenssamtalet höra varandra.
Koppla bort en deltagare
1. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj Släpp. Tryck på mittknappen.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra till den deltagare du vill koppla bort
och tryck på mittknappen.
Samtalet med den valda deltagaren avslutas,
men du kan fortsätta att tala med de övriga
deltagarna.
Söka kontakter
Du kan söka efter ett nummer i Kontakter under
ett pågående samtal.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Telefonbok och tryck sedan på mittknappen.
3. Skriv in de första bokstäverna i det namn du
söker.
Mer information om hur du skriver in text
finns på sid 33.
Mer information om funktionen Kontakter finns
på sid 95.
Du kan avsluta konferenssamtalet genom att
stänga telefonen eller genom att trycka på
knappen
.
27
Z107V_Swedish.book Page 28 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samtalsfunktioner
Skicka ett textmeddelande
Du kan skicka ett textmeddelande under ett
vanligt samtal eller ett konferenssamtal. Du kan
sända meddelandet till den/de som du samtalar
med eller till någon annan.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Sänd SMS och tryck sedan på mittknappen.
En lista över alla deltagare visas.
3. Bläddra till den person som du vill skicka
meddelandet till och tryck på mittknappen.
En markering visas framför den valda
personen. Upprepa detta förfarande vid
behov.
4. När du har valt mottagare trycker du på den
programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Skriv. Tryck sedan på
mittknappen.
5. Skriv meddelandet och tryck sedan på den
programstyrda knappen Val och välj
alternativet Sänd. Tryck sedan på
mittknappen.
28
Mer information om hur du skriver in text
finns på sid 33.
6. Mata in ev. andra nummer som du vill skicka
meddelandet till.
Om du vill lägga till fler nummer, trycker du
på nedknappen och matar in ett nummer.
Upprepa vid behov.
7. När du har angett telefonnumret trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd. Tryck sedan på
mittknappen.
För mer information om SMS-funktionen, se
sid 66.
Skriva ett memo
Du kan skriva ett memo under ett vanligt samtal
eller ett konferenssamtal.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Memo och tryck sedan på mittknappen.
3. Skriv in memot. Använd nedknappen för att
flytta till datumfältet och skriv sedan in
datumet.
4. När du är klar med memot trycker du på den
programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Spara eller trycker på
mittknappen.
Z107V_Swedish.book Page 29 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samtalsfunktioner
Eller
Slå på mikrofonen igen:
1. Skriv in siffror.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Mikrofon på och tryck sedan på
mittknappen.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Spara till memo och tryck sedan på
mittknappen.
Mer information om hur du skriver in text finns
på sid 33.
Stänga av mikrofonen
Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt,
så att personen du talar med inte kan höra dig.
Exempel: Du vill säga något till någon annan i
rummet, men vill inte att den du talar
med i telefon ska höra dig.
Stänga av mikrofonen tillfälligt:
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Mikrofon av och tryck sedan på
mittknappen.
Ikonen för mikrofon av ( ) visas i displayen och
din samtalspartner kan inte längre höra dig.
Ikonen för mikrofon av försvinner.
Stänga av/på knapptoner
Det går att stänga av knapptonerna. Om
alternativet Knapptoner av har valts hörs inga
knapptoner. Du slipper därför irriterande toner
om du trycker på knapparna under ett samtal.
Sända DTMF-toner
Du kan skicka ett nummer till din samtalspartner
under ett samtal. Numret som skickas visas i
teckenfönstret på den andra personens telefon.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Sänd DTMF och tryck sedan på mittknappen.
3. Mata in numret du vill skicka och tryck på den
programstyrda knappen Sänd.
29
Z107V_Swedish.book Page 30 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samtalsfunktioner
Använda videosamtalsfunktioner
Om du befinner dig i ett 3G-nät (UMTS), kan du
ringa eller besvara videosamtal med telefonen.
Du har då möjlighet att se den andra personen
på skärmen under samtalet. Den andra
personens telefon måste ha stöd för videosamtal.
Anmärkning: Om den andra personen inte startar
kameran kan du inte se honom eller henne. Endast
röstkommunikation är möjlig.
Ringa ett videosamtal
1. I viloläge: Mata in det telefonnummer som du
vill ringa upp. Du kan även använda
telefonnumren i samtalslistorna.
Eller
Aktivera kameran på telefonen genom att
trycka på Upp.
2. Tryck på den programstyrda knappen
V-samtal.
När samtalet har kopplats upp visas den
andra personen på skärmen.
30
3. Använd den programstyrda knappen Visa mig
om du vill se bilden av dig själv så som den
andra personen ser dig.
4. Använd den programstyrda knappen Val om
du vill stänga av röst, kamera (Video), röst &
video eller knapptoner.
Anmärkning: Videosamtal är en särskild funktion i
3G-nätverk (UMTS). Du kan koppla upp och ta emot
videosamtal när 3G-ikonen (
) visas.
Ta emot ett videosamtal
Du kan ta emot ett videosamtal på samma sätt
som när du besvarar ett vanligt samtal. Den enda
skillnaden är att du kan se din samtalspartner på
skärmen.
Se sid 23 för information om hur du besvarar ett
samtal.
Z107V_Swedish.book Page 31 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samtalsfunktioner
Ändra visningsalternativ
Du kan ändra skärmläge för videosamtal till PIP
((Picture-in-Picture). I PIP-läge delas
teckenfönstret upp i en huvudram och en
underram, där du kan se dig själv och din
samtalspartner.
För att ändra skärmläge trycker du på den
programstyrda knappen Se tills du ser önskad
status. Välj mellan följande lägen:
• Visa endast din samtalspartner i huvudramen.
• Visa endast dig själv i huvudramen.
• Visa din samtalspartner i huvudramen och dig
själv i underramen.
• Visa dig själv i huvudramen och din
samtalspartner i underramen.
Slå på/stänga av ljud eller video
Kamera av: Stänga av kameran. Din
samtalspartner kan höra dig, men inte se dig.
Stäng av alla: Stänga av ljudet och kameran.
Din samtalspartner kan varken höra eller se dig.
Knapptoner av: Stänga av knapptoner.
Vänd bild: Vända bilden i teckenfönstret uppoch-ned.
Kvalitetskontroll: Ändra bildkvalitet: Normal,
Bra kvalitet eller God rörlighet. Bra kvalitet
ger ökad bildkvalitet och God rörlighet ökat
antal bilder per sekund.
Visa (Dölj) ljusstyrka: Visa eller dölja
kontrollfältet för ljusstyrkan.
Effekter: Ändra bildens färgton. Välj mellan
alternativen Sepia, Mono, Natt och Normal.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
visa listan med alternativ.
Visa (Dölj) information: Visa eller dölja
informationsfältet på skärmen som innehåller
information om samtals-ID, samtalstid och
avstängd mikrofon. Det här alternativet är
förinställt som dolt varför Visa information
visas om du inte ändrar inställningen.
Välj mellan följande alternativ:
Avsluta samtal: Avsluta ett videosamtal.
Du kan stänga av ljud eller video under ett
videosamtal.
Röst av: Stänga av ljudet. Din samtalspartner
kan se dig, men inte höra dig.
31
Z107V_Swedish.book Page 32 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samtalsfunktioner
Använda handsfree
Med handsfree kan du besvara samtal utan att
hålla i telefonen.
När du ansluter handsfree-enheten till uttaget på
telefonens vänstra sida fungerar knappen på
handsfree på följande sätt:
För att...
32
Tryck på
ringa upp det senaste
samtalet igen
knappen två gånger i
viloläget.
besvara ett samtal
och håll knappen
nedtryckt när du tar
emot samtalet.
avsluta ett samtal
och håll knappen
nedtryckt när du har
avslutat samtalet.
Z107V_Swedish.book Page 33 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Skriva in text
Du kan behöva skriva in text, t ex när du sparar
ett namn i Kontakter, skapar en personlig
välkomsttext eller schemalägger händelser i
kalendern.
Telefonen har följande textinmatningslägen:
• Sifferläge
I detta läge skriver du in siffror.
• Symbolläge
I detta läge skriver du in specialtecken, t ex
skiljetecken.
• T9-läge*
I det här läget skriver du ord med endast en
knapptryckning per bokstav. Varje knapp på
knappsatsen har fler än en bokstav. När du t
ex trycker på 5 en gång kan J, K eller L visas. I
T9-läge jämförs knapptryckningarna
automatiskt mot en intern ordbok för att
bestämma rätt ord. Det behövs därför
betydligt färre knapptryckningar än i vanligt
ABC-läge.
Ändra textinmatningsläge
När du är i ett fält där det går att skriva in tecken
visas textinmatningslägets indikator i
teckenfönstrets nedre del.
Exempel: När du skriver ett memo visas följande
skärm:
• ABC-läge
I detta läge skriver du in bokstäver genom att
trycka en, två, tre eller fyra gånger på en
knapp tills rätt bokstav visas.
* T9 är ett registrerat varumärke som tillhör Tegic
Communications, Inc. och är licensierat i USA under
patentnummer 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.
Indikator för
textinmatningsläget
33
Z107V_Swedish.book Page 34 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Skriva in text
För att välja
Tryck på den högra
programstyrda knappen tills
T9-läge
visas. Se sid 34.
Bokstaven efter T9 indikerar
vilket språk du använder.
ABC-läge
visas. Se sid 36.
Sifferläge
visas. Se sid 37.
Symbolläge
visas. Se sid 38.
Använda T9-läget
Skriva in ord i T9-läget:
1. Börja skriva in ordet genom att trycka på
knapparna 2 till 9. Tryck bara en gång på
varje knapp per bokstav.
Exempel: Om du vill skriva in “Hej” i T9-läge
trycker du på knapparna
4, 3 och 5.
Ordet du skriver in visas i teckenfönstret.
Det kan ändras för varje knapp du trycker på.
Genvägar till textinmatningslägena
För att växla mellan
Tryck och håll ned
sifferläge och
föregående läge
knappen
.
symbolläge och
föregående läge
knappen
.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort
något.
3. Om ordet är rätt börjar du skriva nästa ord. I
annat fall trycker du på 0 för att visa
alternativa ordval för de knappar du har
tryckt på.
Exempel: Orden “ge” och “id” skrivs båda
genom att man trycker på
knapparna 4 och 3. Telefonen visar
det vanligaste ordet först.
4. Tryck på knappen
för att skriva blanksteg.
5. Fortsätta att skriva in ord i T9-läge.
34
Z107V_Swedish.book Page 35 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Skriva in text
Om Stava visas ovanför den vänstra
programstyrda knappen medan du skriver text
finns ordet inte i T9-ordlistan. Om du vill skriva
ord som inte finns i T9-ordboken, ändrar du
textinmatningsläge till ABC-läge eller gör på
följande sätt:
Växla mellan versaler/gemener
1. Tryck på den programstyrda knappen Stava.
• Skiftlås (
2. Skriv in det ord du vill använda i ABC-läge
(se sid 36) och tryck på den programstyrda
knappen Lägg t..
Ordet sparas i T9-ordlistan och infogas i
inmatningsfältet.
För att skriva nästa bokstav med versal/gemen
trycker du på knappen . Du kan välja mellan
följande alternativ:
• Iniversal (
• Gemener (
)
)
)
Bläddra
För att flytta markören till vänster eller höger i
texten trycker du på vänster- eller
högerknappen.
3. Fortsätt att skriva in övriga ord i T9-läge.
Ta bort bokstäver eller ord
Smarta skiljetecken
Tryck på knappen C när markören står
omedelbart till höger om den bokstav som du vill
ta bort. Tryck på knappen C och håll den
nedtryckt för att tömma teckenfönstret.
Om du vill skriva punkt, bindestreck eller
apostrof trycker du på knappen 1. I T9-läge
används grammatiska regler för att
interpunktionen ska bli rätt.
Anmärkning: Om det inte finns några bokstäver
när du trycker på knappen C återgår du till
föregående fönster.
35
Z107V_Swedish.book Page 36 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Skriva in text
Använda ABC-läget
När du skriver bokstäver i ABC-läge trycker du på
knappen med den önskade bokstaven:
I nedanstående tabell visas alla tillgängliga
tecken.
Knapp
Versaler
Gemener
- En gång för den första bokstaven
- Två gånger för den andra bokstaven
- osv.
Exempel: För att skriva bokstaven “c” trycker du
snabbt tre gånger på knappen 2. För
att skriva bokstaven “k” trycker du på
knappen 5 två gånger. Därför kallas
den här metoden för “multi-tap
typing”.
Markören flyttas åt höger när du trycker på en
annan knapp. Om du ska skriva in samma
bokstav två gånger (eller en annan bokstav på
samma knapp) väntar du några sekunder tills
markören automatiskt flyttas åt höger.
Du kan också trycka på högerknappen.
Skriv sedan nästa bokstav.
36
Anmärkning: När du skriver ett textmeddelande
och väljer alternativet GSM-alfabet i
Teckenstöd (se sid 81) blir nedanstående tecken
tillgängliga:
Knapp
Versaler
Gemener
Z107V_Swedish.book Page 37 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Skriva in text
Växla mellan versaler/gemener
Ta bort bokstäver eller ord
För att skriva nästa bokstav med versal/gemen
trycker du på knappen . Du kan välja mellan
följande alternativ:
Tryck på knappen C när markören står
omedelbart till höger om den bokstav som du vill
ta bort. Tryck på knappen C och håll den
nedtryckt för att tömma teckenfönstret.
• Iniversal (
• Skiftlås (
)
)
• Gemener (
)
Infoga blanksteg
Tryck på knappen
mellan orden.
för att infoga ett blanksteg
Bläddra
Anmärkning: Om det inte finns några bokstäver
när du trycker på knappen C återgår du till
föregående fönster.
Använda sifferläget
I sifferläge kan du mata in nummer. Tryck på
knapparna som motsvarar önskade siffror.
För att flytta markören till vänster eller höger i
texten trycker du på vänster- eller
högerknappen.
37
Z107V_Swedish.book Page 38 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Skriva in text
Använda symbolläget
Du kan infoga symboler i ett textmeddelande.
Det textmeddelande som du har skrivit visas i
inmatningsfältet för symboler. Flytta markören
till den position där du vill infoga en symbol.
Använd vänster- eller högerknappen.
För att...
Tryck på...
visa fler symboler
upp- eller nedknappen.
välja en symbol
motsvarande
sifferknapp. Den valda
symbolen visas i
inmatningsfältet.
radera en symbol från
inmatningsfältet
knappen C.
infoga det redigerade mittknappen eller den
meddelandet i
högra programstyrda
symbolinmatningsfälte knappen.
t i texten
38
Z107V_Swedish.book Page 39 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Använda menyfunktionerna
Telefonen har ett antal olika funktioner som gör
att du kan anpassa den efter dina önskemål.
Funktionerna är indelade i menyer och
undermenyer.
4. För att...
Tryck på...
bläddra igenom
menyerna
upp- eller nedknappen.
Du bläddrar bland menyerna och undermenyerna
med hjälp av bläddringsknapparna eller
genvägarna.
bekräfta den
valda
inställningen
den programstyrda
knappen Välj eller
Spara eller mittknappen.
Bläddra fram en menyfunktion
återgå till
föregående
menynivå
den programstyrda
knappen Tillb..
lämna menyn,
utan att ändra på
inställningarna
knappen
eller den
programstyrda knappen
Tillb. (om tillgänglig).
1. I viloläge: Tryck på mittknappen för att öppna
en meny.
2. Bläddra med bläddringsknapparna för att
komma till önskad programmeny. Tryck på
mittknappen för att öppna menyn.
3. Om menyn innehåller undermenyer, kan du
komma åt dem genom att bläddra med uppoch nedknappen och sedan trycka på den
programstyrda knappen Välj.
Upprepa, om menyn som du har valt
innehåller ytterligare alternativ.
39
Z107V_Swedish.book Page 40 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Använda menyfunktionerna
Exempel: Ändra språk för
teckenfönstret
1. När viloskärmen visas: Tryck på mittknappen
för att öppna menyläget.
3. För att öppna menyn Telefon trycker du på
den programstyrda knappen Välj eller
mittknappen.
Startskärmen för menyn Meddelanden
öppnas.
4. Bläddra mellan undermenyerna genom att
trycka på upp- eller nedknappen och tryck
sedan på den programstyrda knappen Välj
eller mittknappen för att välja rätt språk.
2. Bläddra mellan menyerna genom att trycka
på bläddringsknapparna tills du kommer till
menyn Inställningar. För att öppna menyn
Inställningar trycker du på mittknappen.
40
Z107V_Swedish.book Page 41 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Använda menyfunktionerna
5. Tryck på mittknappen när Skärmtext är
markerat.
Genvägar till menyfunktioner
Du kan komma åt vissa menyer, undermenyer
och alternativ snabbt genom att använda
genvägar.
Tryck på mittknappen och skriv in numret.
6. Bläddra i listan med språk genom att trycka
på upp- eller nedknappen tills det önskade
språket markeras. Tryck på den
programstyrda knappen Välj eller
mittknappen.
Anmärkning: Vilket nummer som hör till
respektive menyalternativ visas i listan på följande
sidor. Du kan ha andra nummer på din egen telefon
beroende på vilka tjänster som stöds av SIM-kortet.
Exempel: Visa menyalternativet Språk.
1. Tryck på mittknappen.
2. Tryck på
för Inställningar.
3. Tryck på
för Telefon.
4. Tryck på
för Språk.
7. Tryck på den programstyrda knappen Spara
om du vill spara inställningen i skärmen
Språk. I annat fall trycker du på den
programstyrda knappen Tillb..
8. Tryck på
för att avsluta menyn.
41
Z107V_Swedish.book Page 42 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Använda menyfunktionerna
Lista över menyfunktioner
Följande lista visar den tillgängliga
menystrukturen och indikerar:
• numret som tillhör alternativet.
• sidan där du kan hitta en beskrivning av
funktionen.
1. Samtalslista
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
(se sid 44)
Missade samtal
Ringda samtal
Mottagna samtal
Alla samtal
Datasamtal
Samtalskostnad
Samtalstid
2. Vodafone live!
3. Nytta & nöje
4. Profiler
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
42
(se sid 47)
(se sid 52)
(se sid 64)
Normal
Möte
Bil
Tyst
Utomhus
5. Meddelanden
(se sid 66)
5.1 Skapa
5.1.1 MMS
5.1.2 SMS
5.1.3 Vykort*
5.1.4 E-post
5.1.5 MMS filsändare
5.2 Inkorg
5.3 E-post
5.4 Messenger*
5.5 Album*
5.6 Utkorg
5.7 Utkast
5.8 Mallar
5.9 Radera alla
5.0 Inställningar
5.0.1 MMS
5.0.2 SMS
5.0.3 E-post
5.0.4 Röstbrevlåda
5. Minnesstatus
6. Min telefon
(se sid 85)
* Denna meny finns inte i alla länder.
Z107V_Swedish.book Page 43 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Använda menyfunktionerna
7. Planering
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
(se sid 90)
Kalender
Dagens agenda
Möte
Årsdag
Att göra
Memo
Missat agendalarm
8. Telefonbok
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
(se sid 95)
Sök Kontakt
Lägg till kontakt
Grupper
Kortnummer
Mitt visitkort
Kopiera alla till telefon
Minnesstatus
9. Inställningar
9.1 Telefon
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
(se sid 102)
Kontrast
Bakgrundsljus
Ext. Ljus
Språk
Genvägar
Aktiv mapp
Svar valfri knapp
Infraröd
9.2 Display
9.2.1 Välkomsttext
9.2.2 Bakgrundsbild
9.2.3 Färgtema
9.2.4 Yttreskärm
9.2.5 Huvudmenystil
9.3 Samtal
9.3.1 Samtals-ID
9.3.2 Vidarekoppling
9.3.3 Spärrar
9.3.4 Samtal väntar
9.3.5 Återuppringning
9.3.6 Sluten användargrupp
9.4 Videosamtal
9.5 Datum & tid
9.6 Nätverk
9.6.1 Nätverksval
9.6.2 Nätverksläge
9.7 Anslutningar
9.8 Säkerhet
9.8.1 Telefonlås
9.8.2 SIM-lås
9.8.3 PIN lås
9.8.4 FDN-läge
9.8.5 Ändra telefonlösenord
9.8.6 Privatlås
9.8.7 Ändra PIN-kod
9.8.8 Ändra PIN2-kod
9.9 Eget nummer
9.0 Minnesstatus
9. Återställ grundinställningar
43
Z107V_Swedish.book Page 44 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samtalslista
På denna meny kan du kontrollera:
• missade, ringda, mottagna samtal eller alla
samtal
• samtalskostnaderna
• längden på de samtal som du har ringt eller
tagit emot
Anmärkning:
• Du kan visa listan med alla samtal genom att
trycka på knappen
i viloläget.
• Om du inte håller på med ett samtal, men
använder handsfree och har telefonen stängd,
ser du samtalslistan på yttreskärmen när du
trycker på knappen på handsfree. Du kan
också bläddra igenom listan genom att trycka
på volymknapparna på telefonens vänstra
sida.
44
Missade, ringda, mottagna eller
alla samtal (Meny 1-1~4)
1. Tryck på vänster- eller högerknappen på
skärmen Samtalslista och bläddra till den typ
av samtal som du vill se.
Varje gång du trycker på knappen visas en
samtalslista. På varje lista visas de 20
senaste samtalen.
Om ett nummer har sparats i Kontakter visas
även tillhörande namn.
2. Bläddra till det samtal du vill se med uppeller nedknappen.
3. För att...
Tryck på...
ringa upp numret
knappen
.
återgå till viloläget
knappen
.
Z107V_Swedish.book Page 45 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samtalslista
Om du trycker på den programstyrda knappen
Val medan samtalslistan visas kan du välja
mellan följande alternativ:
• läsa WAP-sidor
Detaljer: Visa detaljerad information om
samtalet.
• använda telefonen som modem.
Spara kontakt i : Spara telefonnumret i
Kontakter.
V-samtal: Ringa ett videosamtal till numret.
Sänd meddelande: Skicka ett textmeddelande,
multimediameddelande eller ett meddelande
med en mediabilaga till numret.
Radera: Ta bort samtalet.
Radera alla: Ta bort alla samtal i den aktuella
samtalslistan.
Datasamtal
(Meny 1-5)
Du kan se totala storleken på alla skickade och
mottagna datasamtal. På menyn Datasamtal kan
du:
• skicka och ta emot multimediameddelanden
• skicka och ta emot e-post
• hämta MIDlets (Java-program som kan köras i
mobiltelefoner)
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Nollställ: Nollställa den markerade
datasamtalslistan.
Nollställ alla: Nollställa alla datasamtalslistor.
Samtalskostnad
(Meny 1-6)
Med denna funktion kan du hålla kontroll över
samtalskostnaderna.
Anmärkningar:
• Funktionen visas endast om det stöds av ditt
SIM-kort.
• Funktionen är inte avsedd att användas för
faktureringsändamål.
• AOC-information (Advice Of Charge) kan visas på
begäran om det stöds av ditt SIM-kort och
nätverksoperatören.
45
Z107V_Swedish.book Page 46 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Samtalslista
1. På skärmen för samtalskostnader kan du
kontrollera total kostnad, kostnad för senaste
samtalet och kostnadsbegränsning.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill välja något av följande alternativ
medan du kontrollerar samtalskostnaderna:
Samtalstid
(Meny 1-7)
1. Tryck på upp- eller nedknappen när du vill
bläddra igenom samtalstiderna för en
samtalstyp.
•
• Nollställ samtalskostnad: Nollställa
kostnadsräkneverket. Ange först PIN2
(se sid 122) och tryck sedan på den
programstyrda knappen OK.
Totalt uppringda: Total tid för de
samtal som du har ringt.
•
Totalt ingående: Total tid för de samtal
som du har tagit emot.
• Ange maxkostnad: Ange den maxkostnad
som du godkänner för dina samtal. Ange
först PIN2 (se sid 122) och tryck sedan på
den programstyrda knappen OK.
•
Totalt uppringda: Total tid för de
videosamtal som du har ringt.
•
Totalt ingående: Total tid för de
videosamtal som du har tagit emot.
• Debiteringstariff: Ange valutan för
samtalskostnaden. Ange först PIN2
(se sid 122) och tryck sedan på den
programstyrda knappen OK.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill välja något av följande alternativ
medan du kontrollerar samtalstiderna:
• Nollställ: Nollställa samtalstiden.
• Nollställ alla: Nollställa alla samtalstider.
Anmärkning: Den faktiska tid som din operatör
fakturerar för samtalen kan variera beroende på
nätverksfunktioner, avrundningar och andra
faktorer.
46
Z107V_Swedish.book Page 47 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Vodafone live!
Vodafone live! är Vodafones särskilda portal för
mobilt Internet med en ständigt växande värld
med nyheter, information, spel, filer som kan
hämtas och t o m video. Din Samsung Z107V är
förberedd för Vodafone live!. Med den inbyggda
WAP-läsaren (Wireless Application Protocol) kan
du besöka Vodafone live! och trådlöst Internet
med snabbare anslutningshastigheter än med en
telefon som inte är förberedd för 3G.
Starta Vodafone live!-läsaren
1. Öppna menyn Vodafone live!.
2. Du kopplas upp mot operatörens nät och
Vodafone live!-hemsidan öppnas.
3. Visa hela sidan genom att trycka på
navigeringsknapparna.
Använda Vodafone live!
Du kan hämta och spela den senaste musiken,
direktuppspelad video, polyfoniska ringsignaler
och spel för mobilen. Du kan skicka och ta emot
direktmeddelanden till och från vänner, få de
senaste nyheterna (med videoklipp) och
sportresultat. Besök din lokala Vodafonehemsida om du vill ha den allra senaste
informationen om Vodafone live!
Avsluta Vodafone live!-läsaren
Du kan stänga webbläsaren när som helst genom
att trycka på knappen
.
Varje gång du startar Vodafone live! visas ikonen
eller
så att du vet att du är ansluten till
trådlöst Internet. Du faktureras endast för den
datatrafik du använder, inte för hur länge du är
ansluten. Taxan varierar beroende på de tjänster
som ingår i ditt abonnemang.
47
Z107V_Swedish.book Page 48 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Vodafone live!
Navigera i WAP-läsaren
För att...
Tryck på...
bläddra mellan
objekten i läsaren
bläddringsknapparna.
bläddra en sida
uppåt eller nedåt
volymknapparna.
välja det markerade
objektet
mittknappen.
välja ett numrerat
objekt
motsvarande
sifferknapp.
Skriva in text i WAP-läsaren
När det behövs kan du skriva in bokstäver, siffror
och symboler på samma sätt som i telefonläget.
Mer information om hur du skriver in tecken finns
på sid 33.
Använda Browser-menyer
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill välja något av följande alternativ medan
WAP-läsaren är aktiverad:
Gå till: Öppna hemsidan Vodafone live! när som
helst.
återgå till föregående den programstyrda
sida
knappen Tillb. eller den
programstyrda knappen
Val och välj Historik.
Ladda om sidan: Uppdatera informationen på
den aktuella sidan.
återgå till startsidan
Gå till hemsida: Visa startsidan igen.
den programstyrda
knappen Val och välj Gå
till hemsida.
Gå till URL: Används när du vill skriva in en
URL-adress manuellt för att öppna en sida på
Internet.
Spara bokm: Lägga till den aktuella sidan i din
lista med bokmärken.
48
Z107V_Swedish.book Page 49 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Vodafone live!
Visa bokmärken: Visa listan med bokmärken.
Sänd URL: Skicka URL-adressen som SMS, MMS
filsändare eller e-post.
Spara bild: Spara en bild av den aktuella sidan.
Inställningar: Ändra inställningarna för
anslutning till trådlöst Internet. Mer information
finns på sid 51.
Töm cache: Ta bort all information som har
sparats i cache-minnet, dvs telefonens
temporära minne som används till att spara de
senast hämtade sidorna från Internet. När du har
hämtat konfidentiell information som kräver
lösenord, t ex från bankkontot, är det lämpligt
att tömma cache-minnet. När ett
varningsmeddelande visas trycker du på den
programstyrda knappen Ja för att radera
informationen.
Använda bokmärken
Bokmärken besparar dig tid genom att minska
antalet steg som behövs för att öppna en sida på
Internet. Du kan ange bokmärken för många
olika sidor för att de senare ska gå fortare att
öppna.
Ange bokmärke för en hemsida
1. Öppna sidan som du vill ange ett bokmärke
för och tryck på den programstyrda knappen
Val.
2. Bläddra till Spara bokm och tryck sedan på
mittknappen.
3. Ange en rubrik för bokmärket och tryck på
den programstyrda knappen Spara.
Koppla från: Koppla ned anslutningen till nätet.
Historik: Visa tidigare besökta URL-adresser.
49
Z107V_Swedish.book Page 50 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Vodafone live!
Öppna en Internet-sida med bokmärke
Spara bokm: Lägga till ett nytt bokmärke.
1. Tryck på den programstyrda knappen Länkar
på Vodafone live!-menyns startskärm.
Sänd URL: Skicka URL-adressen med SMS,
MMS filsändare eller e-post.
Eller
Radera: Ta bort det markerade bokmärket.
Tryck på den programstyrda knappen Val på
en sida på Internet. Bläddra till Visa
bokmärken och tryck sedan på mittknappen.
Radera alla: Ta bort alla bokmärken.
2. Bläddra till rätt bokmärke och tryck sedan på
mittknappen.
Använda alternativ för bokmärken
När listan med bokmärken visas trycker du på
den programstyrda knappen Val om du vill
använda följande alternativ:
Gå till: Öppna motsvarande sida på Internet.
Gå till hemsida: Visa startsidan igen.
Gå till URL: Används när du vill skriva in en
URL-adress manuellt för att öppna en sida på
Internet.
Redig. bokmärke: Ändra rubrik och/eller URLadress för det markerade bokmärket.
50
Inställningar: Ändra inställningarna för
anslutning till trådlöst Internet. Mer information
finns nedan.
Töm cache: Ta bort all information som har
sparats i cache-minnet, dvs telefonens
temporära minne som används till att spara de
senast hämtade sidorna från Internet. När du har
hämtat konfidentiell information som kräver
lösenord, t ex från bankkontot, är det lämpligt
att tömma cache-minnet. När ett
varningsmeddelande visas trycker du på den
programstyrda knappen Ja för att radera
informationen.
Z107V_Swedish.book Page 51 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Vodafone live!
Inställningar för WAP-läsaren
Anmärkning: Inställningarna behöver inte ändras
annat än på operatörens uppmaning. Om du ändrar
dem utan operatörens anvisningar kan det bli
omöjligt att använda WAP-läsaren.
Om du vill redigera eller skapa en kopplingspunkt
väljer du inställning i steg 4 och trycker sedan på
den programstyrda knappen Val för att välja
följande alternativ.
Välj: Spara ändringarna.
Kontakta din operatör för mer information och
parametrar för respektive inställning.
Redigera/Ny: Redigera markerat Ställ eller
skapa ett nytt Ställ. Mer information finns på
“Anslutningar (Meny 9-7)” på sid 113.
Ändra inställningarna för WAP:
Radera: Ta bort markera Ställ som inte används.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val på
en sida på Internet.
Byt namn: Ändra namnet på Ställ.
2. Bläddra till Inställningar och tryck sedan på
mittknappen.
Kopplingspunkterna visas.
Anmärkning: Vissa kopplingspunkter kan inte
ändras av nätverksoperatören.
3. Bläddra till den kopplingspunkt du vill
använda och tryck på mittknappen för att
byta ut den nuvarande.
51
Z107V_Swedish.book Page 52 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Nytta & nöje
På menyn Nytta & nöje kan du välja populära
program, larm och Java-applikationer som t ex
spel.
Använda program
1. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
välja programmapp, Standard, Alarm eller
Spel & Mera.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
ett program.
3. Tryck på mittknappen när du vill starta
programmet.
Anmärkning: Mer information om programmen
Världstid, Kalkylator och Omvandlare i
mappen Standard samt Alarm finns på sidorna
där respektive program beskrivs. Se sid 60 och
sid 61.
52
SIM
På den här menyn kan du använda program som
finns på SIM-kortet som standard.
Kamera/Videoinspelning
Med telefonens inbyggda kameramodul kan du ta
bilder eller spela in videosekvenser i din
omgivning. Du kan också skicka bilderna i
multimediameddelanden.
När kameran är på kan du koppla upp för ett
videosamtal. Mer information om videosamtal
finns på sid 30.
Z107V_Swedish.book Page 53 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Nytta & nöje
Ta bilder
1. Starta kameran genom att trycka på uppknappen i viloläget.
Den bild du kommer att ta visas i
teckenfönstret.
2. Rikta kameran mot objektet, vinkla kameran
om det behövs.
Tryck på volymknapparna på telefonens
vänstra sida om du vill vända på bilden.
Uppknappen vänder bilden upp-och-ned
medan nedknappen spegelvänder bilden.
3. Tryck på mittknappen. Eller, tryck på den
programstyrda knappen Val och sedan på
mittknappen när Ta bild markerats och du vill
ta bilden.
4. Bilden sparas automatiskt och sedan.
För att...
Tryck på...
använda alternativen den programstyrda
knappen Val.
Se nedan för mer
information om
alternativen.
ta bort bildfilen
den programstyrda
knappen Radera.
återgå till läget Ta
bild
mittknappen.
stänga av kameran
och återgå till
viloläget
knappen
.
Bilden sparas
automatiskt.
När du trycker på den programstyrda knappen
Val i steg 4 visas följande alternativ:
Kamerasökare: Växla skärm till läget Ta bild så
att du kan ta fler bilder.
Sänd:
• Som MMS: Skicka bilden som ett
multimediameddelande. Mer information om
hur du skickar MMS finns på sid 66.
• Som vykort: Skicka bilden som ett vykort.
Detta alternativ finns inte i alla länder.
53
Z107V_Swedish.book Page 54 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Nytta & nöje
• Som e-post: Bifoga bilden till ett
e-postmeddelande.
• Som MMS filsändare: Skicka ett meddelande
med bilden som bilaga.
Alternativ i kameraläget
Tryck på den programstyrda knappen Val i
kameraläget:
Ta bild: Ta en bild.
Flytta till Album: Flytta bilden till sidan med
Media Album. Detta alternativ finns inte i alla
länder. Mer information finns på sid 76.
Spela in video: Ställa in läget för inspelning av
video.
Använd som bakgrundsbild: Använda bilden
som bakgrundsbild.
Mina foto: Flytta till mappen Foto i Min
telefon.
Använd i telefonbok: Använda bilden som
samtals-ID vid samtal från en viss kontakt.
Serie: Ta en bildserie (3 - 10 bilder).
Mina foto: Flytta till mappen Foto i Min
telefon. Du kan granska bilden i mappen Foto.
Mer information finns i sid 86.
Byt namn: Byta namn på bildfilen. Mer
information om hur du skriver in tecken finns på
sid 33.
Vänd bild: Välj Upp-ner om du vill vända den
vertikalt och Vänster-höger om du vill vända
bilden horisontellt. Bläddra till rätt objekt och
placera en bock framför det genom att trycka på
mittknappen.
Självutlösare: Ange att telefonen ska ta en bild
vid en förinställd tid. När du har angett tiden
visas timer-ikonen nederst i teckenfönstret. Efter
att du har tryckt på mittknappen tas bilden vid
den förinställda tidpunkten.
Effekter: Ändra bildens färgton. Välj mellan
alternativen Sepia, Mono, Natt och Normal.
Ljusstyrka: Ställa in bildens ljusstyrka.
54
Z107V_Swedish.book Page 55 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Nytta & nöje
Kamerainställningar:
Med Standardnamn definierar du ett eget
standardnamn.
2. I kameraläget trycker du på den
programstyrda knappen Val och väljer sedan
Spela in video.
Du kan se det som kommer att spelas in i
teckenfönstret.
Med Bildkvalitet ställer du in kvaliteten på Låg,
Normal, Fin eller Superfin. Du kan också välja
Spara minne. Spara minne ger en lägre
bildkvalitet men använder mindre
minnesutrymme.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val.
Markera Spela in med upp- eller nedknappen
och tryck sedan på mittknappen.
Med Blixtläge ställer du in om kamerablixten ska
användas automatiskt eller manuellt.
4. Telefonen börjar spela in. Du kan ställa in
inspelningstiden på högst 30 sekunder.
• Automatiskt: Blixten används automatiskt
när du tar en bild.
5. Medan videon spelas in:
• Manuellt: Du måste slå på/stänga av blixten
med uppknappen i läget Ta bild. Blixten slås på
och stannar kvar i det läget. När du har tagit
bilden släcks blixten.
Spela in video
Du kan använda telefonen som videokamera och
spela in det som visas på kameraskärmen för att
sedan spara det som en videofil.
1. Starta kameran genom att trycka på uppknappen.
För att...
Tryck på...
pausa inspelningen
den programstyrda
knappen Paus.
återuppta en
inspelning som
pausats
den programstyrda
knappen Spela in.
stoppa inspelningen
den programstyrda
knappen Stopp.
Videosekvensen
sparas automatiskt i
mappen Videor.
55
Z107V_Swedish.book Page 56 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Nytta & nöje
För att...
Sänd
Tryck på...
använda alternativen den programstyrda
knappen Val.
Se nedan för mer
information om
alternativen.
• Som e-post: Bifoga videon till ett
e-postmeddelande.
ta bort videofilen
den programstyrda
knappen Radera.
• Som MMS filsändare: Skicka ett meddelande
med den inspelade videon som bilaga.
återgå till
inspelningsläget.
mittknappen.
stänga av kameran
och återgå till
viloläget
knappen
Flytta till Album: Flytta videon till sidan med
Media Album. Detta alternativ finns inte i alla
länder. Mer information finns på sid 76 .
.
6. När inspelningstiden tar slut sparar telefonen
videon automatiskt i mappen Videor under
Min telefon. Mer information finns på sid 87.
När du trycker på den programstyrda knappen
Val i steg 4 och 5 visas följande alternativ:
Kamerasökare: Växla skärm till sökarläget så
att du kan spela in fler videosekvenser.
Spela fil: Öppna en fil i mappen Videor i
Min telefon.
56
• Som MMS: Skicka videon som en del av ett
MMS. Mer information om hur du skickar MMS
finns på sid 66.
Mina videor: Öppna sparade videor.
Byt namn: Byta namn på bildfilen.
Z107V_Swedish.book Page 57 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Nytta & nöje
Alternativ i videoläget
Tryck på den programstyrda knappen Val i
videoläget:
Spela in: Spela in en video.
Ta bild: Växla till kameraläget.
Mina videor: Öppna sparade videor.
Vänd bild: Välj Upp-ner om du vill vända den
vertikalt och Vänster-höger om du vill vända
bilden horisontellt. Bläddra till rätt objekt och
placera en bock intill det genom att trycka på
mittknappen.
Mediaspelare
Med Mediaspelare spelar du upp ljud- och
videofiler som du har hämtat till din telefon eller
direkt när du hämtar dem. Du kan lyssna på
musik och se på film med mediaspelaren.
Använd den när:
• du vill se en mediafil på menyn Min telefon.
• du vill spela upp en ljud- eller videofil i WAPläsaren.
Ljusstyrka: Ställa in videons ljusstyrka.
Videoinställningar: Ge dina inställningar ett
valfritt standardnamn eller ändra kvalitet mellan
Mycket låg, Normal, Hög och Mycket hög. Du
kan också ange inspelningstid. Om du har valt
alternativet För meddelande i rutan
Inspelningstid kan du skicka stora videofiler
med den förinställda kvaliteten Normal.
57
Z107V_Swedish.book Page 58 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Nytta & nöje
Spela upp en fil med mediaspelaren
1. Tryck på den programstyrda knappen Val på
mediaspelarens skärm.
2. Bläddra till Mina videor och tryck sedan på
mittknappen.
De filer som finns tillgängliga i mediaspelaren
visas i teckenfönstret.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att
markera den fil som ska spelas upp och tryck
sedan på mittknappen eller den
programstyrda knappen Välj.
Den markerade ljud- eller videofilen spelas
upp med mediaspelaren.
4.
58
Om du vill använda någon annan kontroll trycker
du först på vänster- eller högerknappen för att
markera den och sedan på mittknappen.
: Spela upp eller återuppta uppspelningen
(om du gjort paus).
: Stoppa uppspelningen.
: Pausa uppspelningen.
: Snabbspola bakåt medan mittknappen
hålls nedtryckt. Spela upp när mittknappen
släpps.
: Snabbspola framåt medan mittknappen
hålls nedtryckt. Spela upp när mittknappen
släpps.
Om du trycker på den programstyrda knappen
Val medan en fil spelas upp visas följande
alternativ:
För att...
Tryck på...
pausa
mittknappen.
återuppta
uppspelningen
mittknappen en gång
till.
stoppa
uppspelningen
den programstyrda
knappen Stopp.
Paus: Pausa uppspelningen.
ställa in volymen
volymknapparna.
avsluta
mediaspelaren
den programstyrda
knappen Tillb..
Öppna spellista: Öppna en annan fil eller skapa
en fillista som ska spelas upp.
Spela: Återuppta uppspelningen.
Stopp: Stoppa uppspelningen.
Mina videor: Öppna sparade videor.
Z107V_Swedish.book Page 59 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Nytta & nöje
Dölj/Visa kontroll: Dölja eller visa
kontrollfältet i mediaspelaren.
Spelarinställningar: Ändra inställningar för
mediaspelaren. Mer information finns nedan i
“Inställningar för mediaspelaren”.
Inställningar: Ange nätverksadressen till
VOD-tjänsten (Video On Demand).
Inställningar för mediaspelaren
• Spelordning: Ange ordningen för
uppspelningen till Slumpmässig eller
Normal.
• Volym: Ställa in volymen. Alternativet kan
endast väljas när det finns en öppen fil.
• Dölj kontroll: Dölja mediaspelarens
kontrollfält. Markera alternativet med en
bock och tryck på mittknappen. Avmarkera
alternativet när du vill visa kontrollfältet
igen genom att trycka på mittknappen.
Du kan ange ett flertal inställningar för
uppspelning av ljud- och videofiler med
mediaspelaren.
Röstmemo
1. Tryck på den programstyrda knappen Val på
mediaspelarens skärm.
Du kan spela in ljudfiler eller lyssna på redan
inspelade ljudfiler.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra till Spelarinställningar och tryck
sedan på mittknappen.
3. Tryck på upp- eller nedknappen när du vill
bläddra igenom alternativen. Välja lämplig
inställning med vänster- och högerknapparna.
• Upprepa: Ange om mediaspelaren ska
spela upp alla filerna eller endast en fil. Välj
Ingen om filen ska spelas upp endast en
gång.
59
Z107V_Swedish.book Page 60 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Nytta & nöje
Ställ in volymen med upp- och nedknapparna.
Världstid
Tryck på vänster- eller högerknappen för att
markera en kontroll. Använd den markerade
kontrollen genom att trycka på mittknappen.
Du kan kontrollera tidsskillnaden mellan den
egna staden och en annan stad.
: Starta eller återuppta inspelningen.
: Göra en paus i inspelningen.
: Stoppa inspelningen och spara filen.
: Spela upp filen.
: Spola bakåt i filen.
: Spola framåt i filen.
1. Välj en stad som har samma tidzon som du
genom att trycka på vänster- eller
högerknappen.
Skärmen visar aktuell tid och datum för olika
städer i samma tidzon.
2. Tryck på nedknappen och välj en annan stad
med dess tillhörande tidzon genom att trycka
på vänster- eller högerknappen.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Spela in: Starta inspelningen.
Spara: Spara inställningen.
Mina inspelningar: Öppna en ljudfil.
Sommartid: Ställa in sommartid.
Sänd: Skicka en ljudfil som ett MMS- eller
e-postmeddelande. Mer information om hur du
skickar meddelanden finns på sid 66.
Inspelningningsinst.: Ange namnet på
inspelningsfilen och maximal inspelningslängd.
60
Z107V_Swedish.book Page 61 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Nytta & nöje
Kalkylator
Spara i minne: Spara aktuellt tal eller resultat i
minnet.
Du kan använda telefonen som en räknare med
14 siffror. Kalkylatorn kan användas till de
grundläggande räknesätten: addition,
subtraktion, multiplikation och division.
Hämta minne: Hämta ett sparat tal.
1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.
Tryck på knappen
för att skriva
decimaltecken. Du kan ange att talet ska vara
negativt genom att trycka på vänsterknappen
när du har angett talet.
2. Tryck på lämplig bläddringsknapp för
beräkningen.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på mittknappen för att se resultatet.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Senaste beräkningen: Visa det senaste
beräkningsresultatet.
Senaste beräkning visas så snart en beräkning
har gjorts.
Radera minne: Radera minnet.
Hämta minne och Radera minne visas när det
redan finns sparade tal i minnet.
Omvandlare
Du kan omvandla en typ av enhet till en annan.
Bläddra till lämplig typ av omvandlare, Valuta,
Längd, Vikt, Volym, Area och Temperatur
och tryck sedan på mittknappen.
1. Tryck på vänster- eller högerknappen och
markera den enhet som ska omvandlas.
2. När du har angett värdet som ska omvandlas
kan du se motsvarande värde för respektive
enhet.
Anmärkning: Du skriver in decimaltecken (.)
genom att trycka på . Du kan också ange
(-) genom att trycka på knappen
för
Temperatur.
61
Z107V_Swedish.book Page 62 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Nytta & nöje
Tryck sedan på den programstyrda knappen Val
på skärmen för omvandlingar för att välja
följande alternativ:
Alarm
Rensa: Ta bort aktuella värden.
Du kan ange larm som ringer vid särskilda
tillfällen.
Omvandla: Återställa omvandlingen.
Ställa in larmet:
Valutakurser: Ange valutakurser.
1. Välj larmtyp Endast en gång, En gång om
dagen eller Väckning.
Ändra valutakurser så här:
1. Tryck på vänster- eller högerknappen och
markera basvalutan.
2. Bläddra till den andra valutan med upp- eller
nedknappen och ändra kurserna.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj alternativet Spara när du vill spara
kurserna.
Välj alternativet Rensa alla om du vill ta bort
alla kurserna.
Om du vill återgå till föregående skärm utan
att ändra kurser trycker du på den
programstyrda knappen Tillb..
2. Tryck på vänster- eller högerknappen och
ange På.
3. Flytta till tidsfältet genom att trycka på
nedknappen och ange tidpunkten för larmet.
4. (endast för Väckning) Flytta till fältet Upprepa
genom att trycka på nedknappen och välj typ
av upprepning, Ingen, Varje dag, Utom
helger eller Utom söndagar.
5. Flytta till larmsignalfältet genom att trycka på
nedknappen. Tryck på mittknappen och välj
larmsignal
6. Tryck på den programstyrda knappen Spara
om du vill spara inställningen.
Anmärkning: Om du inte väljer Larmtyp för
Melodi eller Vibrator därefter melodi ljuder inte
larmet annat än för Väckning.
62
Z107V_Swedish.book Page 63 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Nytta & nöje
Deaktivera larmet:
1. Välj larmtyp Endast en gång, En gång om
dagen eller Väckning.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen och
ange Av.
Spel & Mera
På denna meny kan du spela spel som är
förinstallerade på din telefon. Du kan också
hämta nya spel som är kompatibla med
telefonen.
Tryck på den programstyrda knappen Spara för
att spara ändringen.
Stänga av Väckning:
• Tryck på den programstyrda knappen OK eller
mittknappen.
• Du kan skjuta upp väckningslarmet fem
minuter genom att trycka på den
programstyrda knappen Viloläge när larmet
går. Sedan ringer larmet igen. Det går att göra
högst fem gånger.
63
Z107V_Swedish.book Page 64 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Profiler
I Profiler kan du ändra och anpassa
telefonsignalerna till olika händelser och
situationer. Det finns fem förinställda profiler:
Normal, Möte, Bil, Tyst och Utomhus. De går
att anpassa efter dina egna önskemål.
Byta profil
Välj profil genom att trycka på upp- eller
nedknappen på skärmen Profiler och sedan
trycka på knappen Aktivera.
Du kan även trycka på den programstyrda
knappen Aktivera på startskärmen på menyn
Profiler. Välj en profil och tryck sedan på
mittknappen.
Anmärkning: Du kan snabbt växla till Tyst genom
att hålla knappen
nedtryckt (i viloläget). För att
växla tillbaka till föregående profil håller du
knappen
nedtryckt igen.
64
Anpassa profiler
1. När du vill ändra en profil bläddrar du till
profilen i profillistan med upp- eller
nedknappen och trycker sedan på
mittknappen. En lista med profilinställningar
visas. Tillgängliga inställningsalternativ
varierar beroende på vilken profil som valts.
2. Bläddra till den inställning du vill ändra med
upp- eller nedknappen. Ändra sedan
inställningen med höger- eller
vänsterknappen eller mittknappen.
Välj mellan följande alternativ:
• Larmtyp: Välja larmtyp för uppringaren.
Du kan välja antingen Melodi, Vibrator,
Tyst (End belysn) eller Vibrator därefter
melodi.
• Ringsignal för röstsamtal/videosamtal:
Välja en melodi eller ton som ska användas
när du väljer Melodi eller Vibrator
därefter melodi i alternativet Larmtyp.
Tryck på mittknappen och välj ett ljud från
listan med varningssignaler.
Z107V_Swedish.book Page 65 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Profiler
• Ringvolym: Ställa in volymen på
röstsamtal, videosamtal, rington och
varningston för meddelanden.
Anslutningston samtal: Ställa in telefonen
på att pipa när personen som du ringer till
svarar.
• Larmtyp meddelanden: Ställa in larmtyp
för meddelanden.
Avslutningston samtal: Ställa in telefonen
på att pipa vid avslutat samtal.
• Meddelandesignal: Välja en melodi eller
ton som ska användas när du väljer Melodi
eller Vibrator därefter melodi i
alternativet Larmtyp meddelanden.
Påslagningston: Ställa in telefonen på att
pipa när den är påslagen.
Det sista alternativet i listan med signaler är
Specialsignal. Om du väljer Specialsignal
visas en lista med de signaler som du har
hämtat. Du kan välja en av dessa som
signal för Meddelandesignal.
Mapp öppna/stäng: Ställa in telefonen på
att pipa när du öppnar eller stänger
telefonen.
• Repetition: Ange hur ofta du vill bli
informerad om nya meddelanden. Du kan
välja mellan En gång och Periodisk.
• Extratoner: Slå på/av ljudet för följande
varningssignaler.
Alla på: Aktivera alla toner.
Popup-varningar: Ange att telefonen ska
upplysa om status.
Minutton: Ange om telefonen ska pipa en
gång per minut under utgående samtal för
att indikera hur länge samtalet pågått.
Effektljud: Ställa in telefonen på att pipa
när du öppnar en meny.
Varningar vid uppringn: Ställa in telefonen
på alla larm under samtal.
Alla av: Stänga av alla toner.
Om du vill använda en extraton markerar
du den med en bock genom att trycka på
mittknappen. Tryck på mittknappen igen om
du vill ta bort bocken. Tryck på den
programstyrda knappen Klar för att spara
inställningen.
• Knapptoner: Välja det ljud som ska höras
när du trycker på en knapp.
• Knapptonsvolym: Ändra volymen för
knapptonerna.
3. När du har ställt in alla alternativ trycker du
65
på den programstyrda knappen Spara.
Z107V_Swedish.book Page 66 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
På den här menyn kan du skapa, skicka, läsa och
spara meddelanden för SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message Service) och
e-post.
SMS är en tjänst som du använder när du skickar
och tar emot textmeddelanden.
MMS är en meddelandetjänst som är mycket lik
SMS. Med MMS är det dock möjligt att skicka
mycket längre textmeddelanden än med SMS
och att bifoga bilder, grafik, röst- och
ljudmeddelanden samt videoklipp, i valfri
kombination som ett enda
multimediameddelande. Det går att skicka MMSmeddelanden till telefoner som är förberedda för
MMS samt till valfri e-postadress.
Du kan skicka ett foto, som du har tagit, som ett
vanligt vykort. Det är dock inte säkert att denna
tjänst stöds i alla Vodafone-nätverk.
Skapa
(Meny 5-1)
På den här menyn kan du skriva och skicka
textmeddelanden, multimediameddelanden och
e-post.
Anmärkning: Du kan också
trycka på den programstyrda
knappen Skapa på
Meddelande-menyns
startskärm när du vill skriva
ett nytt meddelande.
Skriva och sända
multimediameddelanden
När du skickar ett MMS-meddelande med en bild,
en video, en ljudfil eller textinnehåll visas hela
MMS-meddelandet på mottagarens skärm.
1. Välj MMS på skärmen Skapa.
66
Z107V_Swedish.book Page 67 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
2. Ange ämne i textfältet Ämne.
Om du vill använda ett förinställt meddelande
som sparats på menyn Textmallar trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Använd textmall.
3. Om du vill bifoga en bild, video eller ljudfil
trycker du på navigeringsknappen för att
flytta till fältet Bild eller Video eller Ljud och
trycker sedan på mittknappen. Markera filen i
listan och tryck på den programstyrda
knappen Välj eller på mittknappen. Du kan
också bifoga en bild som du har tagit med din
telefonkamera.
Om du vill byta ut en bifogad bild, video eller
ljudfil mot en annan måste du först radera
den fil som är bifogad för närvarande. Tryck
på Val och välj Ta bort bild/video/ljud.
Tryck på mittknappen. Bifoga sedan den nya
filen enligt anvisningarna ovan.
Om du vill skicka den bifogade bilden eller
filen utan något vidhängande textmeddelande
trycker du på mittknappen. Fortsätt direkt till
steg 7 nedan.
Anmärkningar:
• När du lägger till en videofil i ett meddelande
kan du inte lägga till en ljudfil eller skriva ett
textmeddelande. Om du ändå vill lägga till
ljudfiler eller textmeddelanden kan du göra det
genom att lägga till fler sidor i meddelandet.
Om du vill sända en större videofil måste
Inspelningstid anges för alternativet
För meddelande. Se sid 57.
• Maximala storleken för
multimediameddelanden kan variera mellan
olika länder.
4. Skriv in meddelandet i fältet Text.
5. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda olika meddelandealternativ
när du skriver meddelandet. Följande
alternativ finns tillgängliga:
• Förhandsgranska: Visa meddelandet så
som det kommer att se ut på mottagarens
telefon. Bläddra igenom meddelandet med
hjälp av upp- eller nedknappen.
Tryck på den programstyrda knappen
Stopp och på den programstyrda knappen
Val för att använda följande alternativ.
67
Z107V_Swedish.book Page 68 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
Spela: Spela upp förhandsgranskning.
Sänd: Skicka meddelandet.
Sidvaraktighet: Ange hur lång tid varje sida
i ett mottaget meddelande ska visas. Efter
den angivna tidsperioden visas nästa sida
automatiskt i teckenfönstret.
Redigera färg & teckensnitt: Ange Färg på
teckensnitt, Stil på teckensnitt och
Bakgrundsfärg genom att trycka på uppeller nedknappen.
• Inmatningsspråk: Ange det språk du vill
använda.
• Använd textmall: Använda ett av de
förinställda meddelanden som finns sparade
på menyn Textmallar. Mer information
finns på sid 78.
• Ta bort bild/video/ljud/text: Ta bort
markerad bild, video, ljud eller text.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare på
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 77.
• Lägg till sida: Lägga till en ny sida.
68
• Radera sida: Ta bort den markerade sidan.
Alternativet är endast tillgängligt när det
finns flera sidor.
• Redigera sida: Du kan välja mellan
följande alternativ.
Sidvaraktighet: Ange hur lång tid varje sida
i ett mottaget meddelande ska visas. Efter
den angivna tidsperioden visas nästa sida
automatiskt i teckenfönstret.
Flytta sida bakåt: Flytta den aktuella sidan
till nästa sida.
Flytta sida framåt: Flytta den aktuella sidan
till föregående sida.
• Spara som mall: Spara meddelandet som
en mall. Du kan öppna det senare på menyn
MMS-mallar. Se sid 78.
6. När du har skapat ett meddelande trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd.
7. Ange mottagarens nummer i rutan Till.
Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda följande alternativ.
Z107V_Swedish.book Page 69 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
• Sänd: Skicka meddelandet. Se sid 66.
• Kontakter: Söka bland dina kontakter efter
ett nummer. Se sid 95.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare på
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 77.
• Inställningar: Ändra inställningar för hur
meddelandet sänds.
8. Om du vill sända meddelandet till flera
personer trycker du på nedknappen för att
flytta till nästa ruta Till.
Om du vill återgå till redigeringen trycker du
på knappen C i en tom Till-ruta.
9. När du har angett mottagare trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd för att skicka meddelandet.
Skriva och sända snabbmeddelanden
1. Tryck på den programstyrda knappen Välj på
skärmen Skapa när SMS är markerat.
2. Skriv meddelandet.
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda olika meddelandealternativ
när du skriver meddelandet. Följande
alternativ finns tillgängliga:
• Använd textmall: Använda en av de
förinställda textmallar som finns sparade på
menyn Textmallar. Mer information finns
på sid 78.
• Inmatningsspråk: Ange det språk du vill
använda.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare på
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 77.
• Lägg till kontakt: Lägga till en kontakt i
ditt meddelande.
4. När du har skrivit meddelandet trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd.
5. Ange mottagarens nummer i rutan Till.
Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda följande alternativ.
• Sänd: Skicka meddelandet. Se sid 66.
• Kontakter: Söka bland dina kontakter efter
ett nummer. Se sid 95.
69
Z107V_Swedish.book Page 70 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare på
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 77.
• Sändinställningar: Ändra inställningar för
hur meddelandet sänds.
6. Om du vill sända meddelandet till flera
personer trycker du på nedknappen för att
flytta till nästa ruta Till.
Om du vill återgå till redigeringsläget trycker
du på knappen C i en tom Till-ruta.
7. När du har angett mottagare trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd för att skicka meddelandet.
Skriva och sända vykort
Nu kan du skicka ett foto från din telefon i form
av ett riktigt vykort. Fotot skrivs ut på ett vykort
och skickas med post till valfri postadress.
Anmärkning: Denna meny finns inte i alla länder.
1. Tryck på den programstyrda knappen Välj på
skärmen Skapa när Vykort är markerat.
70
2. Tryck på mittknappen när fältet Meddelande
är markerat. Skriv ditt meddelande.
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda olika meddelandealternativ
när du skriver meddelandet. Följande
alternativ finns tillgängliga:
• OK: Spara hälsningen.
• Använd textmall: Användaen av de
förinställda textmallar som finns sparade på
menyn Textmallar. Mer information finns
på sid 78.
• Inmatningsspråk: Ange det språk du vill
använda.
3. Om du vill bifoga en bildfil trycker du på
navigeringsknapparna för att flytta till fältet
Bild och trycker sedan på mittknappen.
Markera filen i listan och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
4. När du är klar med meddelandet trycker du
på den programstyrda knappen Val för att
använda följande alternativ.
Z107V_Swedish.book Page 71 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
• Sänd: Skicka meddelandet.
Ange information om mottagaren, t ex
namn, extra information, gatuadress,
postadress, postnummer och land.
Om du vill återgå till redigeringen trycker du
på knappen C i en tom ruta.
När du har angett mottagare trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd för att skicka
meddelandet.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare på
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 77.
Anmärkning: Den här tjänsten är inte tillgänglig i
alla Vodafone-nätverk.
Skriva och sända e-post
1. Tryck på den programstyrda knappen Välj på
skärmen Skapa när E-post är markerat.
2. Ange ett ämne för meddelandet.
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
3. Tryck på nedknappen och skriv meddelandets
innehåll.
4. Tryck först på nedknappen om du vill bifoga
en mediafil och sedan på mittknappen.
Skärmen Min telefon öppnas.
5. Markera mediafilen med hjälp av
navigeringsknapparna och tryck sedan på
mittknappen för att välja den. En markering
vid filnamnet visar att du har valt filen.
6. Upprepa steg 5 om du vill lägga till fler filer.
Anmärkning: Maximala filstorleken kan
variera mellan olika länder.
7. När du är klar trycker du först på den
programstyrda knappen Val och sedan på
mittknappen när Bifoga är markerat. Valet
kan avbrytas genom att välja Avmarkera
alla.
8. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda olika meddelandealternativ
när du skriver meddelandet. Följande
alternativ finns tillgängliga:
• Använd textmall: Använda en av de
förinställda textmallar som finns sparade på
menyn Textmallar. Mer information finns
på sid 78.
• Ta bort alla bifogad(e) fil(er): Ta bort
alla bifogade filer.
71
Z107V_Swedish.book Page 72 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
• Bifoga fillista: Visa en lista över alla
bifogade filer.
• Inmatningsspråk: Ange det språk du vill
använda.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan senare öppna det på
menyn Utkast.
9. När du är klar med ditt meddelande trycker
du på den programstyrda knappen Val och
väljer alternativet Sänd för att skicka det.
10.Ange mottagarens e-postadress i rutan Till.
Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda följande alternativ.
• Sänd: Skicka meddelandet. Se sid 66.
• Kontakter: Söka en e-postadress i
Kontakter. Se sid 95.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare på
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 77.
• Sändinställningar: Ändra inställningar för
hur meddelandet sänds.
72
11.Om du vill sända meddelandet till flera
personer trycker du på nedknappen för att
flytta till nästa ruta Till.
Om du vill återgå till redigeringsläget trycker
du på knappen C i en tom Till-ruta.
12.När du har angett mottagare trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd för att skicka meddelandet.
Skriva och skicka meddelanden med
andra mediabilagor
När du skickar ett meddelande med
mediabilaga(-or) bifogade tar mottagaren emot
meddelandet med en lista över de bifogade
filerna.
1. Välj MMS filsändare på skärmen Skapa och
tryck sedan på mittknappen.
2. Ange ett ämne för meddelandet.
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
3. Tryck på nedknappen och skriv meddelandets
innehåll.
Z107V_Swedish.book Page 73 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
4. Tryck först på nedknappen om du vill bifoga
en mediafil och sedan på mittknappen.
Skärmen Min telefon öppnas.
5. Markera mediafilen med hjälp av
navigeringsknapparna och tryck sedan på
mittknappen för att välja den. En markering
vid filnamnet visar att du har valt filen.
6. Upprepa steg 5 om du vill lägga till fler filer.
Anmärkning: Maxstorleken för bifogade filer
kan variera mellan olika länder.
7. När du är klar trycker du först på den
programstyrda knappen Val och sedan på
mittknappen när Bifoga är markerat. Valet
kan avbrytas genom att välja Avmarkera
alla.
8. Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda olika meddelandealternativ
när du skriver meddelandet. Följande
alternativ finns tillgängliga:
• Använd textmall: Använda ett av de
förinställda meddelanden som sparats på
menyn Textmallar.
• Bifoga fillista: Visa en lista över alla
bifogade filer.
• Inmatningsspråk: Ange det språk du vill
använda.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan senare öppna det på
menyn Utkast.
9. När du har skrivit meddelandet trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd.
10.Ange mottagarens nummer i rutan Till.
Tryck på den programstyrda knappen Val om
du vill använda följande alternativ.
• Sänd: Skicka meddelandet. Se sid 66.
• Kontakter: Söka bland dina kontakter efter
ett nummer. Se sid 95.
• Spara i Utkast: Spara meddelandet som
ett utkast. Du kan öppna det senare på
menyn Utkast. Mer information finns på
sid 77.
• Inställningar: Ändra inställningar för hur
meddelandet sänds.
• Ta bort alla bifogad(e) fil(er): Ta bort
alla bifogade filer.
73
Z107V_Swedish.book Page 74 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
11.Om du vill sända meddelandet till flera
personer trycker du på nedknappen för att
flytta till nästa ruta Till.
Om du vill återgå till redigeringsläget trycker
du på knappen C i en tom Till-ruta.
12.När du har angett mottagare trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Sänd för att skicka meddelandet.
Inkorg
(Meny 5-2)
När du tar emot ett nytt meddelande visas
ikonen Nytt meddelande för aktuell typ av
meddelande.
•
: Textmeddelande
•
: SIM-textmeddelande
•
: MMS-meddelande
•
: Meddelande om mottaget MMS
•
: Röstmeddelande
•
: Informationsmeddelande om
nätverkskonfiguration Mer information
om konfigurationsmeddelanden finns på
sid 75.
När du har öppnat menyn Inkorg visas en lista
med mottagna meddelanden tillsammans med
information om meddelandets storlek,
avsändarens adress och ämnet för meddelandet.
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill använda något av följande alternativ. Olika
alternativ kan visas beroende på vald
meddelandetyp:
Se: Visa meddelandet eller hämta MMSinformation om det är ett meddelande om MMS.
74
Z107V_Swedish.book Page 75 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
Svara: Skicka ett svar till avsändaren (SMS eller
MMS).
Konfigurationsmeddelanden
Avbryt hämtning: Avbryta hämtningen av ett
meddelande.
Ibland får du konfigurationsmeddelanden med
information om nätverksinställningar för MMS
eller webbläsaren från din server. När du öppnar
konfigurationsmeddelandet visas detaljerad
information. När du trycker på mittknappen eller
den programstyrda knappen Se visas en
snabbmeny där du tillfrågas om du vill använda
inställningen i din telefon. Tryck på den
programstyrda knappen Ja om du vill uppdatera
telefonens nätverkskonfiguration. Du kan
kontrollera den nya inställningen på
inställningsmenyerna för MMS och WAP-läsaren.
Radera: Ta bort meddelandet.
Anmärkning: GSM-inställningar stöds ej.
Svara alla: Skicka ett svar till avsändaren och
eventuellt fler mottagare (SMS eller MMS).
Vidarebefodra: Skicka meddelandet vidare till
andra personer.
Installera: Installera konfigurationsinställningar
för nätverket. Alternativet visas endast för
konfigurationsmeddelanden.
Radera alla: Ta bort alla meddelanden på
menyn Inkorg.
Detaljer: Visa detaljerad information om
meddelandet. Alternativet visas endast för MMSmeddelanden.
E-post
(Meny 5-3)
När du får ett nytt e-postmeddelande visas
ikonen Nytt meddelande.
•
: E-post
•
: E-post med bilaga
När du har öppnat menyn E-post visas en lista
med mottagna meddelanden tillsammans med
information om meddelandets storlek,
avsändarens adress och ämnet för meddelandet.
75
Z107V_Swedish.book Page 76 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
Bläddra till det meddelande du vill se och tryck
på mittknappen. Meddelandet visas.
Messenger
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill använda något av följande alternativ. Olika
alternativ kan visas beroende på vald
meddelandetyp:
Din telefon är redan förberedd för Messenger Vodafones tjänst för direktmeddelanden. Du kan
använda din telefon för att chatta med familj och
vänner via direktmeddelandetjänsten. Välj
menyn Messenger när du vill använda den här
tjänsten. Mer information om Messenger finns på
Vodafones hemsida. Du kan också kontakta
kundservice.
Se: Visa e-postmeddelandet.
Svara: Skicka ett svar till avsändaren.
(Meny 5-4)
Svara alla: Skicka ett svar till avsändaren och
eventuellt fler mottagare.
Anmärkning: Denna meny finns inte i alla länder.
Vidarebefodra: Skicka e-postmeddelandet
vidare till andra personer.
Album
Hämta: Hämta nya e-postmeddelanden till din
telefon.
Radera permanent: Ta bort e-postmeddelandet
från servern.
På den här menyn har du öppna sidan Media
Album och överföra mediafiler dit (t ex ljud och
bilder). Du kan också överföra
multimediameddelanden som du vill ha i säkert
förvar på Internet. Registrera dig på Vodafones
hemsida för att få ett gratis Media Album-konto.
Mer information om Media Album finns på
Vodafones hemsida. Du kan också kontakta
kundservice.
Detaljer: Visa detaljerad information om
e-postmeddelandet.
Anmärkning: Denna meny finns inte i alla
länder.
Radera: Ta bort e-postmeddelandet.
Radera alla: Ta bort alla e-postmeddelanden i
E-post.
76
(Meny 5-5)
Z107V_Swedish.book Page 77 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
Utkorg
(Meny 5-6)
Meddelanden som du har skickat finns sparade
på den här menyn.
När du har öppnat menyn Utkorg visas en lista
med de meddelanden som du har skickat,
tillsammans med information om ämne,
mottagarens adress och meddelandets storlek.
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill använda något av följande alternativ. Olika
alternativ kan visas beroende på vald
meddelandetyp:
Se: Se meddelandet.
Skicka igen: Skicka meddelandet igen om det
inte har kunnat levereras.
Vidarebefodra: Skicka meddelandet vidare till
andra personer.
Utkast
(Meny 5-7)
På den här menyn kan du läsa, redigera och
sända meddelanden som du har sparat som
utkast.
När du har öppnat menyn Utkast visas en lista
med sparade meddelanden tillsammans med
information om mottagarens adress,
meddelandets ämne, när du öppnade det och
meddelandets storlek.
Bläddra till det meddelande du vill se och tryck
på mittknappen. Meddelandets innehåll visas.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ. Alternativen kan vara
olika beroende på typ av meddelande:
Se: Meddelandet visas.
Redigera: Redigera meddelandet.
Avbryt sändning: Avbryta sändningen av
meddelandet.
Radera: Ta bort meddelandet.
Radera: Ta bort meddelandet.
Radera alla: Ta bort alla meddelanden på
menyn Utkast.
Radera alla: Ta bort alla meddelanden på
menyn Utkorg.
Detaljer: Visa detaljerad information om
meddelandet. Alternativet visas endast för MMSoch e-postmeddelanden.
77
Z107V_Swedish.book Page 78 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
Mallar
(Meny 5-8)
• Radera: Radera den markerade MMSmallen.
På den här menyn kan du läsa, redigera och
skicka MMS- och textmallar.
Radera visas så snart MMS-mallen har redigerats
av användaren.
När du öppnar menyn MMS-mallar eller
Textmallar på menyn Mallar visas en lista med
MMS-eller textmallar.
Textmallar
MMS-mallar
När du har skapat nya textmallmeddelanden kan
du lägga till dem i ditt meddelande.
1. Bläddra till menyn Mallar på skärmen
Meddelanden och tryck på den
programsstyrda knappen Välj. Tryck på den
programstyrda knappen Välj när
MMS-mallar är markerat.
Bläddra till det meddelande du vill använda med
upp- eller nedknappen och tryck sedan på
mittknappen. Du kan sedan ändra meddelandet.
Mer information om hur du skriver in tecken finns
på sid 33.
2. Välj en MMS-mall.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
3. Tryck på den programstyrda knappen Val för
att välja följande alternativ:
Redigera: Ändra meddelandet.
• Se: Visa den markerade MMS-mallen.
• Sänd: Skicka den markerade MMS-mallen
som ett multimediameddelande.
• Redigera: Redigera den markerade MMSmallen på samma sätt som du redigerar
MMS-meddelanden. När du har redigerat
mallen kan du skicka den på samma sätt
som ett MMS-meddelande.
78
Sänd: Skicka meddelandet. Mer information om
hur du skickar meddelanden finns på sid 66.
Ny: Lägga till ett nytt textmallmeddelande. När
30 meddelanden har sparats kan du inte längre
välja detta alternativ.
Radera: Ta bort meddelandet.
Radera alla: Ta bort alla textmallmeddelanden.
Z107V_Swedish.book Page 79 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
Radera alla
(Meny 5-9)
Med denna meny kan du ta bort alla
meddelanden i respektive meddelandekorg. Du
kan också ta bort samtliga meddelanden på en
gång.
1. Bläddra till rätt meddelandetyp och placera en
bock intill den genom att trycka på
mittknappen.
Om du väljer Alla meddelanden markeras
alla meddelandekorgarna.
2. Upprepa steg 1 om du behöver markera andra
typer.
3. När du är klar trycker du på den
programstyrda knappen Radera.
4. Tryck på den programstyrda knappen Ja när
ett bekräftelsemeddelande visas om du vill ta
bort alla meddelanden av de markerade
typerna.
I annat fall trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
Inställningar
(Meny 5-0)
På denna meny anger du standardinställningar
för meddelandefunktioner.
Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra
fram meddelandetypen och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
Inställningar för
multimediameddelanden
Du kan ändra standardinställningarna för att
skicka och ta emot MMS-meddelanden.
Sändinställningar
Prioritet: Ange prioritetsnivå för meddelandena.
Giltighetstid: Ange hur länge MMS-centralen
ska spara meddelanden efter att du har skickat
dem.
Leverans: Ange när meddelandet ska skickas.
Dölj adress: Förhindra att din adress visas på
mottagarens telefon.
79
Z107V_Swedish.book Page 80 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
Leveransrapport: Begära en rapport från
mottagaren om att ditt meddelande har
levererats respektive inte levererats.
Läs rapport: Begära en rapport från mottagaren
om när meddelandet lästes.
Behåll en kopia: Lämna en kopia av
meddelandet i Utkorg efter att det har skickats.
Lägg till mitt visitkort (kan endast väljas på
menyn MMS filsändare): Lägga till din
kontaktinformation till meddelandet.
Lägg till signatur (kan endast väljas på menyn
MMS filsändare): Lägga till din signaturtext i
slutet av meddelandet. Du kan ange upp till 128
tecken.
Mottagningsinställningar
Hemnät/Roaming-nätverk: Ange hur
meddelanden ska tas emot i respektive nätverk.
• Auto: Multimediameddelanden tas emot
automatiskt.
• Manuellt: Du får ett förhandsbesked om att
du har ett nytt multimediameddelande. Sedan
kan du, om du så önskar, hämta
multimediameddelandet.
80
• Begränsat(endast för Roaming-nätverk):
Väljer du ett förhandsbesked kan det medföra
extra kostnader beroende på om du hämtar
det aviserade meddelandet eller inte.
Leveransrapport: Tillåta att avsändaren
informeras via nätverket om att meddelandet har
levererats/ej levererats.
Läs rapport: Tillåta att telefonen skickar ett
meddelande till avsändaren med information om
att meddelandet har lästs.
Anonym avvisning: Tillåta att telefonen avvisar
meddelanden utan samtals-ID.
Nätverksinställningar
Du kan ange information om ditt MMS-nätverk
och välja en anslutningsprofil för nätverket. I de
flesta fall finns det ingen anledning att ändra
dessa inställningar. Om det uppstår problem
kontaktar du Vodafones kundservice.
Anmärkning: Om du ändrar dessa inställningar
utan operatörens anvisningar kan det bli omöjligt
att skicka eller ta emot multimediameddelanden.
Z107V_Swedish.book Page 81 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
Det går att ha flera olika nätverksinställningar.
Det går att ändra eller byta namn på respektive
inställning genom att trycka på den
programstyrda knappen Val men endast en
inställning kan vara aktiv nätverksinställning.
Mer information finns på
“Anslutningar (Meny 9-7)” på sid 113.
Svarsväg: Ange numret till din SMS-central som
svarsväg så att mottagaren kan skicka ett svar
via ditt centralnummer. Kostnaden faktureras
dig.
Inställningar för textmeddelanden
Nätverksval: Ange prioriterad
dataöverföringsmetod.
Det går att ha flera olika inställningar. För varje
inställning finns följande alternativ:
Tjänstecenter: Visa numret till din SMS-central.
Numret behövs för att sända meddelanden.
Giltighetstid: Ange hur länge meddelandet
sparas på meddelandeservern medan försök görs
att skicka det.
Grundinställning: Ange en
standardmeddelandetyp.
Namn: Ange namnet på inställningen.
Följande alternativ finns på menyn Övriga
inställningar.
Leveransrapport: Du får information från
operatören om att ditt meddelande har levererats
respektive inte levererats.
Behåll en kopia: När du har skickat ett
meddelande finns en kopia på menyn Utkorg.
Teckenstöd: Välja teckenuppsättning när du
redigerar och skickar meddelanden.
GSM-alfabet: Du kan skriva ett meddelande med
GSM-tecken.
Unicode: Du kan skriva ett meddelande med
Unicode-tecken. Alla GSM-tecken ingår i
Unicodes teckenuppsättning. Men när Unicode
används minskas antalet tecken som kan
användas i meddelandet till hälften.
Mer information om GSM- och Unicode-tecken
finns i tabellerna på sid 36.
81
Z107V_Swedish.book Page 82 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
Automatisk: Om du väljer Automatisk väljer
telefonen teckenuppsättning beroende på om du
använder Unicode-tecken eller inte.
Mottagningsinställningar
Välj mellan följande alternativ:
Inställningar för e-post
Mottagningsalternativ: Ange hur meddelanden
ska tas emot.
Du kan ändra standardinställningarna för att
skicka och ta emot e-postmeddelanden.
• Endast ämne: Ta endast emot ämnet i
e-postmeddelanden. Du kan läsa innehållet
efter att det har hämtats.
Sändinställningar
• Normal: Ta emot hela e-postmeddelandet.
Från: Följande inställningar kan anges.
Avvisa större än: Ange en maximal storlek på
inkommande e-postmeddelanden och avvisa
e-postmeddelanden som är större.
Skicka konto: Ange standardkontot som behövs
när du skickar e-postmeddelanden.
Blockera adress: Blockera e-postmeddelanden
från en viss adress.
Prioritet: Ange prioritetsnivå för meddelandena.
Blockera rubrik: Blockera e-postmeddelanden
som innehåller angivna ämnen.
Välj mellan följande alternativ:
Behåll en kopia: Spara en kopia av ett avsänt
meddelande i Utkorg.
Lägg till mitt visitkort: Lägga till din
kontaktinformation till meddelandet.
Lägg till signatur: Lägga till din signaturtext i
slutet av meddelandet. Du kan ange upp till 128
tecken.
82
Z107V_Swedish.book Page 83 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
Nätverksinställningar
Kontonamn: Redigera åtkomstnamnet.
Du kan ange information om ditt nätverk och
välja en anslutningsprofil för nätverket. I de
flesta fall finns det ingen anledning att ändra
dessa inställningar. Om det uppstår problem
kontaktar du Vodafones kundservice.
SMTP-server: Ange adressen till SMTP-servern
(Simple Mail Transfer Protocol).
Anmärkning: Om du ändrar dessa inställningar
utan operatörens anvisningar kan det bli omöjligt
att skicka eller ta emot multimediameddelanden.
Det går att ha flera olika nätverksinställningar.
Det går att ändra eller byta namn på respektive
inställning genom att trycka på den
programstyrda knappen Val men endast en
inställning kan vara aktiv nätverksinställning.
Mer information finns på
“Anslutningar (Meny 9-7)” på sid 113.
POP3-server: Ange adressen till POP3-servern.
Min adress: Ange vilken e-postadress som
svaren ska skickas till.
Användarnamn: Ange inloggningsnamnet till
servern.
Lösenord: Ange lösenordet till servern.
Använd SMTP-verifiering: Använda SMTPverifiering. Det här alternativet används i det fall
det krävs av SMTP-servern.
Kontoinställningar
Du kan ha 3 e-postkonton. Du kan välja och
redigera kontona.
Bläddra till ett konto genom att trycka på uppeller nedknappen och tryck sedan på de
programstyrda knappen Val. Välj alternativet
Redigera när du vill ändra följande inställningar:
83
Z107V_Swedish.book Page 84 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Meddelanden
Inställningar Röstbrevlåda
Du kan ändra telefonnumret till ditt mobilsvar.
När du trycker på knappen 1 för att koppla upp
till mobilsvar ringer telefonen upp det här
numret.
Minnesstatus
(Meny 5-*)
Du kan kontrollera statusen i respektive
meddelandeminne i telefonen eller på
SIM-kortet.
84
Z107V_Swedish.book Page 85 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Min telefon
Du kan roa dig med olika multimediafiler, t ex
ljud, video och bilder, med Min telefon.
Utforska multimediafiler
Du kan ange upp till 5 kategorier för
multimediafiler: Bilder, Videor, Musik, Ljud
och Andra filer.
När du trycker på mittknappen och den
programstyrda knappen Välj visas en lista med
filer i den valda kategorin.
Använda multimediaalternativ
I fillistan i de olika kategorierna kan du välja
mellan följande alternativ genom att trycka på
den programstyrda knappen Val:
Se/Spela/Ta foto/Spela in video/Spela in
ljud: Visa eller spela upp den markerade filen.
Alternativt skapa en ny fil.
Radera: Välja mellan Fil, Mapp eller Alla filer
när filer ska raderas.
Radera alla: Ta bort alla filer.
Byt namn: Byta fil- eller mappnamn. Mer
information om hur du skriver in tecken finns på
sid 33.
Flytta: Flytta den markerade filen till en annan
mapp.
Skapa mapp: Skapa en ny mapp för att spara
multimediafiler.
Hämta: Hämta nya filer från webbservern.
Sänd:
• Som MMS: Skicka ett multimediameddelande
med multimediafilen. Mer information om hur
du skickar MMS finns på sid 66.
• Som vykort: Skicka ett vykort med en egen
bild. Detta alternativ finns inte i alla länder.
• Som e-post: Skicka ett e-postmeddelande
med multimediafilen.
• Som MMS filsändare: Skicka ett meddelande
med multimediafilen som bilaga.
Flytta till Album: Flytta den markerade filen till
Media Album. Detta alternativ finns inte i alla
länder. Mer information finns på sid 76.
85
Z107V_Swedish.book Page 86 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Min telefon
Använd för yttreskärm (tillgängligt endast i
kategorin Bilder): Använda bilden som bakgrund
för den yttre skärmen.
Använd som rington (tillgängligt endast i
kategorin Ljud): Använda ljudet som ringsignal
vid röst- eller videosamtal.
Använd i telefonbok: Använda bilden eller
ljudet som samtals-ID vid samtal från en viss
kontakt.
Skydda/Lås upp: Skydda/skydda ej bilderna
från radering.
Detaljer: Visa detaljerad information om den
markerade filen.
Minnesstatus: Visa mängden minne som
används i den aktuella kategorin samt ledigt
minne.
Använda bildfiler
Det går att använda bildfiler i formaten bmp,
wbmp, gif, gif-animationer, png eller jpg.
Visa en bild
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
kategorin Bilder. Listan med bilder visas.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
en bild och tryck sedan på mittknappen.
3. Den valda bilden visas i bildvisaren.
Tryck på vänster- eller högerknappen om du
vill granska föregående eller nästa bildfil.
Medan bilden visas kan du välja mellan följande
alternativ genom att trycka på den
programstyrda knappen Val.
Sänd: Skicka den markerade filen. Mer
information finns vid Sänd på sid 85.
Använd som bakgrundsbild: Använda bilden t
ex som bakgrund på viloskärmen.
Använd för yttreskärm: Använda bilden som
bakgrund för den yttre skärmen.
86
Z107V_Swedish.book Page 87 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Min telefon
Använd i telefonbok: Använda bilden som
samtals-ID vid samtal från en viss kontakt.
Verkl storlek: Visa den valda bilden i verklig
storlek. Du kan visa olika delar av bilden med
hjälp av bläddringsknapparna.
Diabildsvisning: Visa alla bilder i den
markerade mappen som ett bildspel med
funktionen Diabildsvisning. Bilderna visas i tur
och ordning i 3 sekunders intervall.
Radera: Ta bort den markerade filen.
Byt namn: Byta namn på filen.
Detaljer: Visa detaljerad information om filen, t
ex filnamn, storlek, typ och mycket mer.
Skapa en ny bild
Markera Ta foto i fillistan i mappen och tryck på
mittknappen eller använd programmet Kamera.
Mer information om kamerafunktioner finns på
sid 52.
Använda videofiler
Det går att spela videofiler i formatet mp4 eller
3gp i telefonen.
Spela en videofil
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
kategorin Videor. Listan med videor visas.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
en video och tryck sedan på mittknappen.
3. Den valda filen spelas upp med
mediaspelaren.
Mer information om mediaspelaren finns på
sid 58.
Skapa en video
Markera Spela in video i fillistan i kategorin
Videor och tryck på mittknappen, eller använd
programmet Videoinspelning.
Mer information om hur du spelar in en video
finns på sid 55.
87
Z107V_Swedish.book Page 88 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Min telefon
Spela musikfiler
Använda ljud och toner
Det går att spela musikfiler i formatet mp4 eller
3gp i telefonen.
Det går att använda melodier med ackord eller
toner.
Spela en musikfil
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
kategorin Ljud.
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
kategorin Musik. Listan med musik visas.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att
markera en musikfil och tryck sedan på
mittknappen.
3. Musiken spelas upp.
Mer information om mediaspelaren finns på
sid 58.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
visa övriga undermappar: Ringsignaler,
Inspelningar och Hämtade.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att
markera en fil och tryck sedan på
mittknappen.
4. Musiken spelas upp.
Ställ in volymen med upp- och nedknapparna
eller volymknappen.
Tryck på vänster- eller högerknappen om du
vill lyssna på föregående eller nästa fil.
När ljudet spelas kan du välja mellan följande
alternativ genom att trycka på den
programstyrda knappen Val.
Sänd: Skicka den markerade filen. Mer
information finns vid Sänd på sid 85.
88
Z107V_Swedish.book Page 89 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Min telefon
Använd som rington: Använda ljudet eller
melodin som ringsignal vid röst- eller
videosamtal.
Använd i telefonbok: Lägga till en bild som
visas som samtals-ID vid samtal från en viss
kontakt.
Radera: Ta bort den markerade filen.
Byt namn: Byta namn på filen.
Detaljer: Visa detaljerad information om filen, t
ex filnamn, storlek, typ och mycket mer.
Inspelningningsinst.: Ange standardnamn och
inspelningstid.
Skapa ett ljud
Välj undermappen Inspelningar i kategorin
Ljud och välj sedan Spela in ljud. Tryck på
mittknappen eller använd applikationen
Röstmemo. Skärmen Röstmemo visas.
Mer information om skärmen Röstmemo finns på
sid 59.
89
Z107V_Swedish.book Page 90 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Planering
Med planeringsfunktionen kan du granska aktuell
månad samt föregående eller kommande
månader i kalenderformat. Det går att planera
upp till 100 händelser sammanlagt. Du kan också
ange 50 årsdagar, 20 aktiviteter och 20 memon.
Kalender
• Tryck på mittknappen när du vill se det
markerade datumet.
(Meny 7-1)
Kalendern visar aktuell
månad med aktuellt datum
markerat.
Dagar med händelser
inplanerade är markerade
med en färgsymbol: grönt
för agendaanteckningar, rött
för årsdagar, blått för
aktiviteter och orange för memon.
När du vill bläddra igenom kalendern:
• Tryck på upp- eller nedknappen om du vill byta
till föregående eller nästa vecka.
• Tryck på vänster- eller högerknappen om du
vill byta till föregående eller nästa dag.
90
• Tryck på volymknapparna om du vill byta till
föregående eller nästa månad. Du kan också
trycka på vänster-, höger- eller uppknappen
när namnlisten som visar månad och år är
markerad.
När du trycker på den programstyrda knappen
Val kan du välja mellan följande alternativ:
Se: Visa planeringen för markerad dag.
Lägg till ny: Skapa en ny anteckning under
Möte, Årsdag, Att göra eller Memo.
Gå till idag: Visa dagens kalender.
Gå till datum: Ange datumet som du vill
granska och tryck på den programstyrda
knappen Gå.
Radera: Ta bort händelserna i den period som
du anger.
Radera alla: Ta bort alla händelser i kalendern.
Z107V_Swedish.book Page 91 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Planering
Dagens agenda
(Meny 7-2)
Tryck på den programstyrda knappen Val om du
vill använda något av följande alternativ. Olika
alternativ kan visas beroende på vald
händelsetyp:
Se: Visa detaljer om händelsen.
Lägg till ny: Skapa en ny anteckning under
Möte, Årsdag, Att göra eller Memo.
Slutfört: Välj Slutfört när du vill markera med
en bock att en uppgift är klar.
Anmärkning: Om du vill ta bort markeringen igen
markerar du den aktuella posten och trycker på den
programstyrda knappen Val. Välj sedan Att göra.
Visa efter månad: Återgå till kalenderskärmen.
Ändra datum: Ändra datum för en
bemärkelsedag.
Ändra möte: Ändra datumet för en händelse på
ett enkelt sätt. När kalendern visas flyttar du till
startdatumet med bläddringsknapparna och
trycker sedan på mittknappen.
Ändra förf.datum: Ändra uppgiftens
förfallodatum.
Radera: Ta bort händelsen.
Radera alla: Ta bort alla händelser den aktuella
dagen.
Sänd möte: Skicka din dagbok som SMS, e-post
eller MMS filsändare.
Sänd uppgift: Skicka uppgiften som SMS, epost eller MMS filsändare.
Sänd memo: Skicka memot som
textmeddelande.
Möte
(Meny 7-3)
Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj sedan alternativet Lägg till ny när du vill
skapa en ny händelse. Information om ytterligare
alternativ finns på sid 91.
1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp
av upp- eller nedknappen. Ange information
eller välj lämpliga inställningar.
• Titel: Ange en titel för händelsen. Mer
information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
• Detaljer: Ange händelseinformationen.
91
Z107V_Swedish.book Page 92 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Planering
• Start: Ange en starttid för händelsen.
Du kan flytta markören med vänster- och
högerknapparna.
• Avsl.: Ange sluttiden för händelsen på
samma sätt som du angav starttiden.
• Startdatum: Ange startdatum. Du kan
flytta markören med vänster- och
högerknapparna.
• Avsl.datum: Ange slutdatum på samma
sätt som du angav startdatum.
• Plats: Ange information om platsen för
händelsen.
• Larm: Tryck på mittknappen om du vill
ange ett larm som påminnelse inför
händelsen. Ange när du vill bli förvarnad:
Ange ett nummer och välj sedan tidsenhet,
min., timme eller dag, med vänster- och
högerknapparna. Du kan flytta från
nummerrutan till tidsrutan med
nedknappen.
• Upprepa: Om du vill skriva in en
återkommande händelse trycker du på
mittknappen och väljer sedan alternativ för
upprepningen med vänster- och
högerknapparna. Ange sedan det datum när
den återkommande händelsen ska upphöra.
92
• Förfallotid: Ange hur länge händelsen ska
sparas i din kalender.
2. När du har angett informationen om
händelsen trycker du på den programstyrda
knappen Spara.
Årsdag
(Meny 7-4)
Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj sedan alternativet Lägg till ny när du vill
skapa en ny årsdag. Information om ytterligare
alternativ finns på sid 91.
1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp
av upp- eller nedknappen. Ange information
eller välj lämpliga inställningar.
• Tillfälle: Ange detaljer om händelsen. Mer
information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
• Datum: Ange datum. Du kan flytta
markören med vänster- och
högerknapparna.
Z107V_Swedish.book Page 93 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Planering
• Larm: Tryck på mittknappen om du vill
ange ett larm som påminnelse inför
händelsen. Om du vill bli förvarnad en
annan dag än dagen för händelsen anger du
hur många dagar i förväg du vill bli påmind
samt vid vilket klockslag. Flytta markören
med vänster- och högerknapparna.
• Upprepa varje dag: Tryck på mittknappen
för att markera eller avmarkera det här
alternativet.
• Startdatum: Ange startdatum. Flytta
markören med vänster- och
högerknapparna.
• Förfallodatum: Ange förfallodatum.
• Prioritet: Ange prioritet 1, 2 eller 3. 1
anger högsta prioritet.
2. När du har angett information om uppgiften
trycker du på den programstyrda knappen
Spara.
2. När du har angett informationen om
bemärkelsedagen trycker du på den
programstyrda knappen Spara.
När du är klar med en uppgift markerar du den
och trycker på den programstyrda knappen Val.
Välj sedan Slutfört för att markera att uppgiften
är utförd.
Att göra
Anmärkning: Om du vill ta bort markeringen igen
markerar du den aktuella posten och trycker på den
programstyrda knappen Val. Välj sedan Att göra.
(Meny 7-5)
Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj sedan Lägg till ny när du vill skapa en ny
“Att göra”-lista.
1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp
av upp- eller nedknappen. Ange information
eller välj lämpliga inställningar.
• Aktivitet: Ange detaljer om händelsen. Mer
information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
93
Z107V_Swedish.book Page 94 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Planering
Memo
(Meny 7-6)
Missat agendalarm
(Meny 7-7)
Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj sedan alternativet Lägg till ny när du vill
skapa ett nytt memo. Information om ytterligare
alternativ finns på sid 91.
Vid ett larm måste du trycka på den
programstyrda knappen OK i påminnelserutan
inom en minut. I annat fall visas rutan Missat
agendalarm.
1. Bläddra igenom inmatningsfälten med hjälp
av upp- eller nedknappen. Ange information
eller välj lämpliga inställningar.
Du kan se listan med missade agendalarm på
menyn Missat agendalarm.
• Memo: Ange memoinformationen.
• Datum: Ange datum.
2. När du är klar med memot trycker du på den
programstyrda knappen Spara.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Se: Visa information om det markerade
agendalarmet.
Radera: Ta bort det markerade agendalarmet i
listan.
Radera alla: Ta bort alla agendalarm i listan.
94
Z107V_Swedish.book Page 95 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Telefonbok
Du kan skapa en telefonbok genom att spara
telefonnummer och namn. Du kan sedan ringa
upp genom att använda nummer och namn i
telefonboken.
När du trycker på den programstyrda knappen
Val i kontaktlistan visas följande alternativ:
Sök Kontakt
Lägg till kontakt : Lägga till en ny kontakt i
telefonen eller på SIM-kortet. Mer information
om hur du lägger till kontakter finns på sid 96.
(Meny 8-1)
När du öppnar denna meny visas skärmen
Sök Kontakt.
Skriv in de första bokstäverna i det namn du
söker. En lista visas med namnen i telefonboken i
bokstavsordning. Listan börjar med det namn
som bäst stämmer överens med de bokstäver du
har angett.
1. Om det behövs använder du upp- eller
nedknappen för att hitta rätt namn.
2.
För att...
Tryck på...
ringa upp numret
knappen
visa information om
kontakten
mittknappen.
.
Detaljer: Visa detaljerad information om
kontakten. Mer information om alternativen finns
på sid 98.
Redigera: Redigera kontaktens namn eller
nummer.
Radera: Ta bort den markerade kontakten.
V-samtal: Ringa ett videosamtal till personen.
Mer information finns på sid 30.
Sök grupper: Söka grupper, se sid 99.
Servicenummer: Markera numret i listan med
servicenummer och ring upp genom att trycka på
den programstyrda knappen Samtal.
Alternativet visas endast om det stöds av ditt
SIM-kort.
Radera alla: Visa minnesplats, Telefon & SIM,
Telefon eller SIM, där alla kontakter ska raderas.
Välj den programstyrda knappen Ja om du vill
radera det valda minnet, i annat fall väljer du
den programstyrda knappen Nej.
95
Z107V_Swedish.book Page 96 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Telefonbok
Lägg till kontakt
(Meny 8-2)
Du kan lägga till poster i din telefonbok genom
att spara telefonnummer med tillhörande namn i
minnet på ditt SIM-kort eller i telefonen. Det går
att spara upp till 1000 namn i telefonens minne.
Varje namn kan ha upp till fem telefonnummer
och annan personinformation.
När du lägger till en ny kontakt väljer du det
minne där informationen ska sparas med uppoch nedknappen i inmatningsfältet.
• Mobil( )/Hem( )/Arbete( )/
Fax( )/Osv.( ): Ange numret som ska
läggas till. Ikonen till vänster om respektive
ruta talar om vilken typ av nummer det är.
• E-post: Ange personens e-postadress.
• Grupp: Tryck på mittknappen för att lägga
till personen i gruppen.
• Startsida: Ange adressen till personens
hemsida.
• Memo: Skriv minnesanteckningar för
personen.
Lägga till en kontakt i telefonens
minne
2. När du har angett all information trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Spara.
När du öppnar denna meny visas startskärmen
till menyn Lägg till kontakt. Du kan också visa
skärmen genom att trycka på den programstyrda
knappen Lägg t. på huvudmenyn.
Lägga till en kontakt i USIM-kortets
minne
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra igenom inmatningsfälten och ange
den information som ska sparas:
• Namn/Efternamn: Ange kontaktens föroch efternamn. Mer information om hur du
skriver in tecken finns på sid 33.
96
1. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra igenom inmatningsfälten och ange
den information som ska sparas:
• Namn: Ange kontaktens namn. Mer
information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
Z107V_Swedish.book Page 97 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Telefonbok
• Telefonnummer/Extranummer: Ange
telefonnummer.
• E-post: Ange personens e-postadress.
• Grupp: Tryck på mittknappen för att lägga
till personen i gruppen.
2. Tryck på nedknappen om du vill flytta till
inmatningsfältet för minne och ändra siffran.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj alternativet Spara.
Lägga till en kontakt i SIM-kortets
minne
1. Ange kontaktens namn.
2. Tryck på nedknappen när du vill flytta till
inmatningsfältet Telefonnr. och skriv
numret.
3. Tryck på nedknappen om du vill flytta till
inmatningsfältet för minne och ändra siffran.
4. Tryck på den programstyrda knappen Spara.
Lägga till en kontakt i viloläget
1. Ange numret som ska sparas i viloläget.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val och
tryck sedan på mittknappen när
Spara kontakt i är markerat.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra igenom inmatningsfälten och ange
den information som ska sparas. Olika
inmatningsfält visas beroende på vilket minne
du har valt i minnesinställningen. Se
föregående sidor för information om
kommande steg.
Andra alternativ när kontakter läggs
till i listan
När du trycker på den programstyrda knappen
Val i kontaktlistan visas följande alternativ:
Spara: Spara en kontakt.
Alternativ: Du kan ange ett eget val av bild och
ljud för en kontakt. Flytta mellan fälten med uppoch nedknapparna.
97
Z107V_Swedish.book Page 98 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Telefonbok
• Bild: Välja vilken bild som ska visas när du får
ett samtal eller meddelande från en kontakt.
Tryck på mittknappen. Du kan välja mellan
ikon, animation eller foto, och sedan välja fil i
Min telefon.
• Rington: Ange den signal som ska höras när
du får ett samtal från en kontakt. Tryck på
mittknappen och välj en ljudfil i Min telefon.
• Medd. varningston: Ange den signal som ska
höras när du får ett meddelande från en
kontakt. Tryck på mittknappen och välj en
ljudfil i Min telefon.
När du har ändrat ett alternativ trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
Spara. Om du vill ångra ändringarna och
återgå till standardinställningen väljer du
Nollställ.
Lägg till objekt: Lägga till ytterligare
kontaktnummer. Välj typ och lägg sedan till
numret.
Radera objekt: Ta bort det markerade
kontaktobjekt som du har lagt till med
alternativet Lägg till objekt.
Ändra typ: Ändra kontakttyp för det markerade
kontaktobjektet. Välj en av typerna.
Markera/Avmarkera videosamtal: Aktivera
eller deaktivera ett videosamtal till det
markerade kontaktnumret.
98
Visa information om kontakter
Du kan visa
detaljinformation om en
kontakt i telefonminnet och
SIM genom att trycka på
mittknappen när
kontaktlistan visas.
För att...
Tryck på...
skriva in
mittknappen.
bläddra mellan
objekten
upp- eller nedknappen.
ringa upp det
markerade numret
knappen
spara den ändrade
informationen
mittknappen efter att
informationen ändrats.
återgå till
kontaktlistan
den programstyrda
knappen Tillb. eller
knappen C.
.
Z107V_Swedish.book Page 99 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Telefonbok
När du trycker på den programstyrda knappen
Val visas följande alternativ:
Grupper
Redigera: Redigera det markerade namnet och
numret.
Du kan hantera grupper. Kontakterna som finns
sparade i telefonminnet eller på USIM-kortet kan
delas in i samtalsgrupper.
Sänd meddelande: Skicka ett meddelande till
kontakten. Du kan skriva ett textmeddelande,
skapa ett multimediameddelande eller skriva ett
meddelande som du bifogar till en mediafil med
MMS filsändare. Mer information om hur du
skickar meddelanden finns på sid 66.
Alternativ: Du kan ange ett eget val av bild och
ljud för kontakten. Flytta mellan fälten med uppoch nedknapparna.
V-samtal: Ringa ett videosamtal till personen.
Mer information finns på sid 30.
Kopiera till SIM/telefon: Kopiera kontakten till
SIM-kortet eller telefonen.
Sänd visitkort: Skicka ett visitkort som
textmeddelande, e-post eller MMS filsändare
eller via infraröd anslutning.
Infoga: Klistra in det markerade numret i det
vanliga uppringningsläget.
(Meny 8-3)
Redigera grupper i grupplistan
1. När grupplistan visas trycker du på upp- eller
nedknappen för att bläddra till rätt grupp.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val i
grupplistan för att välja följande alternativ:
• Visa medlemmar: Visa kontaktlistan som
sparats i denna grupp.
• Lägg till grupp: Ange ett gruppnamn för
en ny grupp. Gruppnamnet visas i
grupplistan.
• Ändra gruppnamn: Ändra gruppnamnet.
• Radera grupp: Ta bort den markerade
gruppen.
• Radera alla grupper: Ta bort alla grupper.
Radera: Ta bort den markerade kontakten.
99
Z107V_Swedish.book Page 100 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Telefonbok
Redigera gruppobjekt
1. När du har markerat en grupp kan du se
gruppens namnlista.
2. Om det behövs använder du upp- eller
nedknappen för att hitta rätt namn.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val för
att välja följande alternativ:
• Detaljer: Visa detaljerad information om
den markerade medlemmen.
• Redigera grupp: Byta gruppmedlemmar.
Markera/avmarkera de namn som ska ingå/
tas bort med mittknappen och tryck sedan
på den programstyrda knappen Spara.
Kortnummer
(Meny 8-4)
Du kan ange upp till åtta kortnummer och sedan
ringa upp dem genom att helt enkelt trycka på
tillhörande siffertangent.
Redigera kortnummer i
kortnummerlistan
1. Använd bläddringsknapparna för att markera
det kortnummer i kortnummerlistan som du
vill redigera.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val för
att välja följande alternativ:
• Tilldela: Tilldela ett kortnummer till en tom
plats.
• Detaljer: Visa detaljinformation om det
markerade kortnumret, t ex bild och
telefonnummer som angetts för kontakten.
• Välj: Byta kortnummer.
• Ta bort: Ta bort det markerade kortnumret.
100
Z107V_Swedish.book Page 101 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Telefonbok
Mitt visitkort
(Meny 8-5)
Du kan spara information om dig själv, t ex föroch efternamn, mobilnummer, hemnummer,
kontorsnummer, faxnummer, e-postadress,
hemsidesadress, memo osv.
Tryck på den programstyrda knappen Val för att
välja följande alternativ:
Spara: Spara informationen.
Lägg till objekt: Lägga till ytterligare
kontaktnummer. Välj typ och lägg sedan till
numret.
Radera objekt: Ta bort det markerade
kontaktobjektet som du har lagt till med
alternativet Lägg till objekt.
Ändra typ: Ändra typ för det markerade
kontaktobjektet. Välj en av typerna.
Kopiera alla till telefon
(Meny 8-6)
Du kan kopiera över alla kontakter som sparats
på SIM-kortet till telefonens minne. När ett
bekräftelsemeddelande visas trycker du på den
programstyrda knappen Ja om du vill kopiera. I
annat fall trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
Minnesstatus
(Meny 8-7)
Du kan kontrollera hur många kontaktobjekt som
finns sparade i telefonens och SIM-kortets
minnen.
Du kan se hur många poster du har använt och
hur många som finns kvar i SIM-kortets och
telefonens minnen.
101
Z107V_Swedish.book Page 102 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Många olika funktioner på telefonen kan
anpassas efter dina önskemål på menyn
Inställningar.
Telefon
(Meny 9-1)
På denna meny kan du ange alternativ för
telefonen.
Kontrast
Du kan justera skärmens ljusstyrka. Tryck på
vänster- eller högerknappen för att ändra
kontrasten (mörkare eller ljusare). Tryck sedan
på den programstyrda knappen Spara.
Bakgrundsljus
Du kan ställa in timern så att telefonen övergår i
släckningsläge när inga inmatningar sker. På så
sätt räcker batteriet längre. Du kan ange hur
lång tidsperioden ska vara innan skärmen går in i
släckningsläge efter att du har tryckt på den
sista knappen. Skärmen stängs av 30 sekunder
efter att släckningsläget startat.
102
När telefonen är i släckningsläge eller när
skärmen är avstängd kan du aktivera skärmen
igen genom att trycka på valfri knapp.
Ext. Ljus
På denna meny väljer du om nätindikatorn ska
användas eller inte och vilken färg den ska ha.
Det externa ljuset är en nätindikator. När du
anger Nätindikator till På blinkar ljuset när du
är inom täckningsområdet.
Om du inte är inom täckningsområdet blinkar
inte ljuset.
Om du inte vill använda nätindikatorn väljer du
Av.
Z107V_Swedish.book Page 103 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Språk
Genvägar
Du kan välja olika språk för texten i
teckenfönstret och för textinmatningsläget.
Du kan ställa in vänster-, höger- och
nedknapparna så att de används som
genvägsknappar till de menyfunktioner du oftast
använder. Använd knapparna i viloläget för att
öppna ett menyalternativ direkt.
1. Tryck på mittknappen i textfältet Skärmtext.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
språk för texten i teckenfönstret, t ex namn
på menyer eller varnings- och
bekräftelsemeddelanden. Tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
Anmärkning: Vilket språk som visas när
språkalternativet har angetts till Automatisk i
alternativet Skärmtext bestäms av SIM-kortet.
3. Tryck på nedknappen för att gå till
Inmatning T9 och tryck på mittknappen.
4. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
ett språk för textinmatningen och tryck på
den programstyrda knappen Välj.
5. Tryck på den programstyrda knappen Spara.
1. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
kontrollera den aktuella funktionen och välj
sedan den bläddringsknapp vars funktion du
vill ändra.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val för
att välja följande alternativ:
• Tilldela/Välj: Tilldela eller ändra funktion
för den valda bläddringsknappen.
Välj en funktion från funktionslistan och tryck
på den programstyrda knappen Välj för att
välja den.
• Ta bort: Ta bort menyfunktionen för den
valda bläddringsknappen.
• Ta bort alla: Ta bort alla funktioner som är
tilldelade bläddringsknapparna.
103
Z107V_Swedish.book Page 104 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Aktiv mapp
Infraröd
När det här alternativet är inställt på På kan du
besvara samtal genom att bara öppna telefonen.
På den här menyn kan du aktivera eller
deaktivera den infraröda porten.
När det är inställt på Av måste du först öppna
telefonen och sedan trycka på en knapp enligt
inställningen i alternativet Svar valfri knapp.
Välj mellan följande alternativ:
Av: Deaktivera den infraröda funktionen på
telefonen.
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja På
eller Av. Tryck sedan på den programstyrda
knappen Spara.
På: Aktivera den infraröda funktionen på
telefonen.
Svar valfri knapp
Om kommunikation mellan telefonen och
infraröda utrustningen inte startar inom 1 minut
efter att funktionen aktiverats, deaktiveras den
automatiskt.
När detta alternativ är inställt på På kan du
besvara ett inkommande samtal genom att
trycka på vilken knapp som helst, utom knappen
och den programstyrda knappen Avvisa.
När detta alternativ är inställt på Av kan du
endast besvara samtal genom att trycka på
knappen
eller den programstyrda knappen
Svara.
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja På
eller Av. Tryck sedan på den programstyrda
knappen Spara.
104
Z107V_Swedish.book Page 105 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Display
(Meny 9-2)
På den här menyn kan du skapa en egen
huvudskärm med en välkomsttext,
bakgrundsbild eller nytt färgtema.
Välkomsttext
Du kan ange en välkomsttext som ska visas en
kort stund när du slår på telefonen.
1. När Välkomsttext visas på menyn Display
trycker du på den programstyrda knappen
Välj.
Aktuell text visas.
2. Tryck på knappen C för att tömma
teckenfönstret.
3. Skriv in ett nytt meddelande
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sid 33.
Bakgrundsbild
Du kan välja en bakgrundsbild som ska visas på
viloskärmen.
1. Välj Bakgrundsbild på menyn Display med
hjälp av upp- eller nedknappen. Tryck sedan
på den programstyrda knappen Välj. Du kan
även trycka på den programstyrda knappen
Bakgrundsbild på startskärmen
Inställningar.
Mappen Bilder från Min telefon öppnas.
2. Tryck på upp- eller nedknappen för att
bläddra till den bild som du vill använda.
3. Tryck på den programstyrda knappen Välj.
Färgtema
Du kan välja färg på menyrader och andra objekt
som visas på skärmen.
4. När du har angett informationen om
meddelandet trycker du på den
programstyrda knappen Spara.
105
Z107V_Swedish.book Page 106 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Yttreskärm
Samtal
(Meny 9-3)
Välj ett av följande alternativ:
Klocka: En klocka med aktuell tid och aktuellt
datum visas på skärmen.
Undertext: Du kan skriva in en välkomsttext.
Mer information om hur du skriver in tecken finns
på sid 33.
Bakgrundsbild: Du kan välja en bild. Du kan
även justera format och läge på bilden.
Huvudmenystil
Du kan ändra visningen av huvudmenyn.
Samtals-ID
Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på
den telefon du ringer till.
Anmärkning: Vissa operatörer tillåter inte att
denna inställning ändras av användaren.
Välj mellan följande alternativ:
Via nätverk: Operatörens standardinställning
används.
Sänd nummer: Ditt nummer skickas med varje
gång du ringer upp.
Dölj nummer: Ditt nummer visas inte på den
uppringda telefonen.
Vidarekoppling
Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande
samtal vidare till ett angivet nummer, t ex ditt
mobilsvar.
106
Z107V_Swedish.book Page 107 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Vidarekopplingsalternativen ställs in på följande
sätt:
1. Välj vilken typ av samtal som ska
vidarekopplas (Röstsamtal, Datasamtal
eller Videosamtal) genom att trycka på uppeller nedknappen. Tryck sedan på
mittknappen.
2. Välj när samtalen ska vidarekopplas genom
att trycka på upp- eller nedknappen. Tryck
sedan på mittknappen.
• Alltid: Alla samtal kopplas vidare.
• Upptaget: Samtalet kopplas vidare om du
redan pratar i telefon.
• Inget svar: Samtalet kopplas vidare om du
inte svarar.
• Kan inte nås: Samtalet kopplas vidare om
du befinner dig i ett område utan täckning.
3. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
välja ett av följande alternativ:
• Aktivera: Numret aktiveras via det här
alternativet.
• Deaktivera: Inställningen deaktiveras via
det här alternativet.
4. Tryck på nedknappen och skriv in/ändra det
nummer som du vill använda för
vidarekoppling av samtal. Eller, tryck på den
programstyrda knappen Telefonbo.. för att
välja ett sparat nummer.
5. Tryck på uppknappen och sedan på den
programstyrda knappen Beg..
Telefonen skickar dina inställningar till
operatörens nät och operatörens bekräftelse
visas.
• Avbryt alla: Alla vidarekopplingsalternativ
tas bort.
Telefonen ringer upp nätet för att kontrollera
om vidarekoppling av samtal är möjlig eller
inte.
Efter ett par minuter visas aktuell status. Om
alternativet redan är aktiverat, visas numret
som samtalen vidarekopplas till.
107
Z107V_Swedish.book Page 108 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Spärrar
Nätverkstjänsten Samtalsspärr ger dig möjlighet
att spärra samtal.
• Inkommande utomlands: Samtal kan
inte tas emot när du använder telefonen
utanför din egen operatörs
täckningsområde.
Ställa in spärrar:
• Avbryt alla: Alla spärrar tas bort.
1. Välj vilken typ av samtal som ska spärras
(Röstsamtal, Datasamtal eller
Videosamtal) genom att trycka på upp- eller
nedknappen. Tryck sedan på mittknappen.
Telefonen ringer upp nätet för att kontrollera
om spärr av samtal är möjlig eller inte.
2. Välj vilka samtal som ska spärras genom att
trycka på upp- eller nedknappen. Tryck sedan
på mittknappen.
• Alla utgående: Det går inte att ringa från
telefonen.
• Utlandssamtal: Det går inte att ringa
utlandssamtal från telefonen.
• Utlandssamtal ej hemland: När du är
utomlands kan du bara ringa till nummer i
det land du befinner dig och till ditt hemland
(det land där din egen nätverksoperatör
finns).
• Alla inkommande: Samtal kan inte tas
emot.
108
Efter ett par minuter visas aktuell status.
3. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
välja ett av följande alternativ:
• Aktivera: När du väljer det här alternativet
aktiveras inställningen.
• Deaktivera: När du väljer det här
alternativet deaktiveras inställningen.
4. Tryck på nedknappen och ange ditt lösenord
för samtalsspärrar (tillhandahålls av
nätverksoperatören).
5. Tryck på den programstyrda knappen Beg..
Telefonen skickar dina inställningar till
operatörens nät och operatörens bekräftelse
visas.
Z107V_Swedish.book Page 109 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Ändra lösenord för samtalsspärrar
Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar
(tillhandahålls av nätverksoperatören).
1. På menyn Spärrar: Tryck på den
programstyrda knappen Val och välj
alternativet Ändra lösenord.
2. Skriv nuvarande lösenord i inmatningsfältet
Gammalt.
3. Tryck på nedknappen och skriv det nya
lösenordet.
4. Tryck på nedknappen och skriv det nya
lösenordet en gång till för att bekräfta det.
5. Tryck på den programstyrda knappen Bekräf..
Samtal väntar
Denna nättjänst informerar dig om att någon
försöker nå dig medan du talar i telefon.
Telefonen ringer upp nätet för att kontrollera
om funktionen för väntande samtal är möjlig
eller inte.
Efter ett par minuter visas aktuell status.
2. Tryck på vänster- eller högerknappen för att
välja ett av följande alternativ:
• Aktivera: När du väljer det här alternativet
aktiveras inställningen.
• Deaktivera: När du väljer det här
alternativet deaktiveras inställningen.
3. Tryck på den programstyrda knappen Beg..
Telefonen skickar dina inställningar till
operatörens nät och operatörens bekräftelse
visas.
Återuppringning
När du väljer detta alternativ görs upp till tio nya
försök att ringa upp ett telefonnummer efter en
misslyckad uppringning.
Ange alternativ för Samtal väntar:
1. Välj typ av samtal, Röstsamtal eller
Datasamtal, genom att trycka på upp- och
nedknappen. Tryck sedan på mittknappen.
109
Z107V_Swedish.book Page 110 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Sluten användargrupp (SAG)
Med denna nätverkstjänst kan du begränsa
inkommande respektive utgående samtal till en
vald användargrupp. Du kan ingå i upp till 10
grupper.
Exempel: Ett företag förser sina anställda med
SIM-kort och vill spärra utgående samtal så att
endast medlemmar som ingår i samma arbetsgrupp
kan ringas upp.
Aktivera en sluten grupp
1. Tryck på mittknappen för att markera fältet
Använd användergrupp med en bock.
2. Tryck på nedknappen för att flytta till fältet
Åtkomst utanför. Använd mittknappen för
att aktivera eller deaktivera samtal till andra
nummer än de som finns i den slutna
användargruppen.
Denna funktion styrs av omfattningen av ditt
SAG-abonnemang. Kontrollera med
nätverksoperatören.
3. Tryck på nedknappen för att flytta till fältet
Gruppindexoch välj det SAG-index som du
vill använda.
110
4. Tryck på den programstyrda knappen Spara.
Nu kan du välja numret från indexfältet.
Hantera indexlistan
Du kan lägga till ett nytt index samt ändra eller
radera ett befintligt index.
1. På skärmen Sluten användargrupp: Tryck på
nedknappen för att flytta till fältet
Gruppindex.
2. Tryck på mittknappen för att visa
gruppindexlistan.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
ett index och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
Välj mellan följande alternativ:
• Välj: Spara den aktuella indexlistan.
• Nytt index: Mata in ett nytt indexnamn och
tryck på den programstyrda knappen
Spara.
• Redigera index: Ändra det markerade
indexet.
• Radera index: Radera det markerade
indexet.
Z107V_Swedish.book Page 111 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Videosamtal
(Meny 9-4)
På den här menyn anger du om du vill att
videokameran ska användas eller inte när du tar
emot ett videosamtal, eller när du gör ett nytt
försök med ett misslyckat eller avbrutet
videosamtal, t ex när du återigen kommer in i
täckningsområdet för 3G (UMTS).
Datum & tid
(Meny 9-5)
På denna meny ställer du in tid och datum som
visas i viloläge.
Bläddra mellan klockalternativen genom att
trycka på upp- eller nedknappen. Ställ in följande
alternativ:
• Alltid: Videokameran används alltid.
Datum: Skriv in dagens datum. Du kan flytta
markören fram och tillbaka mellan
inmatningsfälten med vänster- och
högerknappen.
• Alternativt: Du får välja om videokameran
ska användas.
Du kan ändra datumformatet i alternativet
Datumformat nedan.
Försök igen med: Du får välja hur nästa
uppkopplingsförsök ska göras.
Klocka: Ange aktuell tid. Du kan flytta markören
med vänster- och högerknapparna. Markera FM
eller EM (12-timmarsformat) och ställ in klockan
med sifferknapparna.
Visa mig: Ange hur videokameran ska användas
när du tar emot ett inkommande videosamtal.
• Röstsamtal: Återuppkoppla med röstsamtal.
• Kamera: Skicka ett multimediameddelande
med videobilder.
• Ingen: Inget nytt försök.
Du kan ändra tidsformatet i alternativet
Tidsformat nedan.
Tidsformat: Välj tidsformat genom att trycka på
vänster- och högerknapparna. Du kan välja
mellan 12tim och 24tim.
111
Z107V_Swedish.book Page 112 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Datumformat: Välj datumformat genom att
trycka på vänster- och högerknapparna. Du kan
välja mellan:
Tryck på upp- eller nedknappen tills rätt
alternativ är markerat och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
- DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/månad/år)
Om du väljer Automatisk ansluts du till första
tillgängliga operatör när du söker.
- MM/DD/ÅÅÅÅ (månad/dag/år)
- ÅÅÅÅ/DD/MM (år/dag/månad)
- ÅÅÅÅ/MM/DD (år/månad/dag)
Sommartid: Ställa in sommartid.
Nätverk
(Meny 9-6)
Om du väljer Manuellt söker telefonen upp
tillgängliga nätverk. Tryck på upp- eller
nedknappen tills önskat nät är markerat och
tryck sedan på den programstyrda knappen Välj.
Du ansluts till det valda nätverket.
Nätverksläge
Nätverksval
Med funktionen Nätverksläge kan du välja vilket
nätverk som ska användas.
Med funktionen Nätverksval anger du om valet
vid sökning av nät (när du befinner dig utanför
den egna operatörens täckningsområde)
ska göras automatiskt eller manuellt.
Tryck på upp- eller nedknappen tills rätt
alternativ är markerat och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj. Automatisk, GSM
och 3G kan väljas.
Anmärkning: Det går endast att välja ett annat
nät när operatören för nätet har ett giltigt
roamingavtal med din egen operatör.
Om du väljer Automatisk söker telefonen upp
tillgängliga nätverk.
112
Om du väljer GSM kan du använda GSMnätverket.
Z107V_Swedish.book Page 113 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Om du väljer ett 3G-nätverk (UMTS) kan du få
högre samtalskvalitet än i tidigare generationers
nätverk och du kan använda avancerade dataoch informationstjänster som t ex videosamtal. I
annat fall går det inte använda
nätverkstjänsterna för 3G-nätverk (UMTS).
Anslutningar
(Meny 9-7)
Verifieringstyp: Ange hur användarens
behörighet ska kontrolleras.
Användar-ID: Ändra användarnamnet till
servern.
Lösenord: Ändra lösenordet till servern.
Protokoll: Välja mellan protokollen WAP, HTTP
och Övriga.
URL hemsida: Ändra adressen till MMS-servern.
Du kan ange information om din
nätverksanslutning. I de flesta fall finns det ingen
anledning att ändra dessa inställningar. Om det
uppstår problem kontaktar du Vodafones
kundservice.
Det går att ha flera olika nätverksinställningar.
Det går att ändra eller byta namn på respektive
inställning genom att trycka på den
programstyrda knappen Val.
Tryck på mittknappen när alternativet Redigera
är markerat om du vill ändra följande alternativ:
Ange namn: Ändra namnet på
nätverksinställningen.
Åtkomstnamn:: Ändra uppkopplingsadressen
till GPRS-nätet.
Gateway-adress (endast tillgängligt för WAPprotokoll): Ange Gateway-adress.
Proxy adress/Port (endast tillgängligt för
HTTP-protokoll): Ange Proxy-adress och port.
Säkra anslutning (endast tillgängligt för WAPprotokoll): Ange Av eller På.
Kvardröjningstid (sek.): Ange den tidsperiod
efter vilken nätverket kopplas bort om ingen
datatrafik förekommer.
Avancerade inställningar
Statisk IP: Ange om du vill ange IP-adress
manuellt. Se alternativet Lokal telefon IP. Om du
vill att servern ska tilldela IP-adress automatiskt
tar du bort markeringen.
113
Z107V_Swedish.book Page 114 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Lokal telefon IP: Ange den IP-adress som du har
fått från nätverksoperatören om du har markerat
alternativet Statisk IP.
Byt namn: Byta namn på den markerade
anslutningen.
Statisk DNS: Ange om du vill ange DNS-adress
(Domain Name Server) manuellt. Se alternativet
Server 1/2. Om du vill att servern ska tilldela
adress automatiskt tar du bort markeringen.
Säkerhet
Server 1/2: Ange DNS-adresser.
Trafikklass: Välj trafikklass om du har angett
PS-nätverk.
(Meny 9-8)
Med funktionen Säkerhet kan du begränsa
användningen av telefonen:
• till vissa personer
• till vissa typer av samtal
Hantera anslutningar
Olika koder och lösenord används för att skydda
telefonens funktioner. De beskrivs i
nedanstående avsnitt. (Se även sid 121 till 122.)
Du kan lägga till en ny anslutning och ändra eller
radera en befintlig.
Telefonlås
Tryck på upp- eller nedknappen för att markera
rätt anslutning i listan och tryck sedan på den
programstyrda knappen Val.
När funktionen Telefonlås är aktiverad är
telefonen låst och du måste ange ett lösenord
(4 – 8 siffror) varje gång du slår på telefonen.
Välj mellan följande alternativ.
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Aktiverad eller Deaktiverad. Tryck sedan på
den programstyrda knappen Spara.
Redigera: Redigera den markerade
anslutningen.
Ny: Lägga till en ny anslutning.
Radera: Ta bort den markerade anslutningen.
114
När du väljer Aktiverad ombeds du via
teckenfönstret att ange telefonens lösenord.
Skriv in lösenordet och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Z107V_Swedish.book Page 115 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Om du vill ändra lösenordet använder du
menyalternativet Ändra telefonlösenord på
sid 116.
SIM-lås
När funktionen SIM-lås är aktiverad fungerar
telefonen bara med det aktuella SIM-kortet. För
att använda telefonen med ett annat SIM-kort
måste du ange lösenordet för SIM-låset
(ställs in vid låsning av kortet).
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Aktiverad eller Deaktiverad. Tryck sedan på
den programstyrda knappen Spara.
När du väljer Aktiverad ombeds du via
teckenfönstret att ställa in ett nytt lösenord.
Skriv in ett lösenord (4 – 8 siffror) och tryck på
den programstyrda knappen OK.
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Aktiverad eller Deaktiverad. Tryck sedan på
den programstyrda knappen Spara.
När du väljer Aktiverad ombeds du via
teckenfönstret att ange PIN-koden. Skriv in PINkoden och tryck på den programstyrda knappen
OK.
PIN-koden följer med SIM-kortet. Om du vill
ändra PIN-kod finns mer information på menyn
Ändra PIN-kod på sid 116.
FDN-läge
Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge kan du
begränsa dina utgående samtal till de fasta
uppringningsnummer som finns sparade på
SIM-kortet.
PIN lås
Tryck på upp- eller nedknappen för att välja
Aktiverad eller Deaktiverad. Tryck sedan på
den programstyrda knappen Spara.
När funktionen PIN-lås är aktiverad måste PINkoden anges varje gång telefonen slås på. Därför
kan ingen som inte känner till PIN-koden
använda telefonen utan ditt tillstånd.
När du väljer Aktiverad ombeds du via
teckenfönstret att ange PIN2-koden. Skriv in
PIN2-koden och tryck på den programstyrda
knappen OK.
115
Z107V_Swedish.book Page 116 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
PIN2-koden följer med SIM-kortet. Om du vill
ändra PIN2-kod finns mer information på menyn
Ändra PIN2-kod på sid 117.
När du väljer Lås alla markeras alla objekt
utom Lås upp alla. När du väljer Lås upp
alla tas alla markeringar bort utom Lås alla.
Anmärkning: Inte alla SIM-kort har PIN2-kod.
Om ditt SIM-kort inte har det visas inte detta
menyalternativ.
2. Upprepa steg 1 om du vill markera fler objekt.
Ändra telefonlösenord
4. När bekräftelsemeddelandet visas anger du
telefonens lösenord och trycker på den
programstyrda knappen OK för att låsa de
markerade objekten.
Med hjälp av det här menyalternativet kan du
byta ut telefonlösenordet.
1. Skriv in det nuvarande lösenordet och tryck
på den programstyrda knappen OK.
3. När du är klar trycker du på den
programstyrda knappen Spara.
I annat fall trycker du på den programstyrda
knappen Tillb..
2. Skriv in ett nytt lösenord och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Ändra PIN-kod
3. Skriv in lösenordet igen för att bekräfta det
och tryck på den programstyrda knappen OK.
Använd denna funktion om du vill byta PIN-kod.
Funktionen PIN-lås måste vara aktiverad.
Privatlås
1. Skriv in nuvarande PIN-kod och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Med den här funktionen låser eller låser du upp
innehåll, t ex meddelanden, bilder och ljud.
2. Skriv in en ny PIN-kod och tryck på den
programstyrda knappen OK.
1. Bläddra till rätt objekt och placera en bock
intill det genom att trycka på mittknappen.
3. Skriv in koden igen för att bekräfta den och
tryck på den programstyrda knappen OK.
116
Z107V_Swedish.book Page 117 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Ändra PIN2-kod
Använd funktionen Ändra PIN2-kod om du vill
byta PIN2-kod.
1. Skriv in din nuvarande PIN2-kod och tryck på
den programstyrda knappen OK.
2. Skriv in en ny PIN2-kod och tryck på den
programstyrda knappen OK.
3. Skriv in koden igen för att bekräfta den och
tryck på den programstyrda knappen OK.
Anmärkning: Inte alla SIM-kort har PIN2-kod.
Om ditt SIM-kort inte har det visas inte denna
meny.
Eget nummer
(Meny 9-9)
Spara ditt eget telefonnummer/dina egna
telefonnummer tillsammans med ett namn på
SIM-kortet.
1. Bläddra till ett nummer och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
2. Redigera ditt namn och nummer.
3. Tryck på den programstyrda knappen Spara
om du vill spara inställningen.
Om du vill avbryta inställningen bläddrar du
till nummerfältet och trycker på den
programstyrda knappen Tillb..
Minnesstatus
(Meny 9-0)
Du kan kontrollera statusen för minnet i
telefonen och på SIM-kortet.
Du kan se ledigt minnesutrymme. Du kan också
kontrollera hur minnet används av olika program.
117
Z107V_Swedish.book Page 118 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Inställningar
Återställ grundinställningar
(Meny 9-*)
Det här menyalternativet gör det möjligt för dig
att återställa telefonen till
standardinställningarna.
1. Skriv in telefonlösenordet, när du ombeds att
göra det via teckenfönstret, och tryck sedan
på den programstyrda knappen OK.
2. När du ombeds att bekräfta ditt val trycker du
på den programstyrda knappen Ja.
För att avsluta funktionen utan att återställa
inställningarna trycker du på den
programstyrda knappen Nej.
Telefonen stängs av automatiskt och slås
sedan på igen.
118
Z107V_Swedish.book Page 119 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Felsökning
Gör följande enkla kontroller innan du kontaktar
service. Det kan bespara dig både tid och
kostnader.
När du slår på telefonen kan följande
meddelanden visas
Sätt i SIM-kortet
• Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.
Telefonlås
• Telefonlås funktionen är aktiverad. Du måste
ange telefonlösenordet varje gång telefonen
slås på. Om du vill stänga av den här
funktionen, gör du det på menyn Telefonlås
(Meny 9-8-1).
PIN-lås
• Du använder telefonen för första gången. Du
måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt
ID-nummer).
• PIN-lås funktion är aktiverad. Du måste ange
PIN-koden varje gång telefonen slås på. Om
du vill stänga av den här funktionen, gör du
det på menyn PIN lås (Meny 9-8-3).
PUK-lås
• Du har skrivit in fel PIN-kod tre gånger i rad
och telefonen är nu spärrad. Ange den PUKkod som du har fått via nätverksoperatören
(du kan behöva begära koden).
Ej service
• Ingen anslutning till nätet. Mottagningen kan
vara dålig (du kanske befinner dig i en tunnel
eller är omgiven av byggnader). Flytta dig till
en annan plats och försök på nytt.
• Du försöker använda en funktion som inte
ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören
för ytterligare information.
Du skrev in ett nummer men det slogs
inte
• Har du tryckt på knappen
?
• Använder du rätt mobiltelefonnät?
• Du kan ha aktiverat en spärr mot utgående
samtal.
119
Z107V_Swedish.book Page 120 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Felsökning
Den som ringer upp kan inte nå dig
Ljudkvaliteten på samtalet är dålig
• Är telefonen påslagen (knappen
mer än en sekund)?
• Kontrollera signalens styrka på indikatorn
(
) i teckenfönstret. Antalet streck
indikerar signalens styrka från stark (
) till
svag ( ).
nedtryckt i
• Använder du rätt mobiltelefonnät?
• Du kan ha aktiverat en spärr mot inkommande
samtal.
Den som ringer upp kan inte höra dig
• Har du stängt av mikrofonen (ikonen för
mikrofon av
visas)?
• Håller du telefonen tillräckligt nära munnen?
Mikrofonen sitter i mitten längst ned på
telefonen.
Telefonen börjar pipa och “Batteri
lågt” blinkar i teckenfönstret
• Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.
Se sid 14.
• Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster
om du befinner dig inomhus.
Inget nummer rings upp när du tar
fram en post i Kontakter
• Kontrollera att numren har sparats på rätt sätt
med funktionen Sök Kontakt.
• Redigera och spara numren på nytt om det
behövs.
Om de ovanstående kontrollerna inte löser
problemet ska du anteckna:
• telefonens modell och serienummer
• garantiuppgifter
• en noggrann beskrivning av problemet.
Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller
Samsungs service.
120
Z107V_Swedish.book Page 121 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Åtkomstkoder
Din telefon och dess SIM-kort använder sig av
flera olika åtkomstkoder. Dessa koder hjälper dig
att skydda telefonen mot obehörig användning.
Du kan ändra åtkomstkoderna (utom PUK- och
PUK2-koderna) på menyn Säkerhet (Meny 9-8).
Mer information finns på sid 114.
Telefonlösenord
Telefonlösenordet kan användas för att förhindra
obehörig användning av telefonen.
Standardlösenordet “00000000” (8 nollor)
medföljer vanligtvis telefonen. Ändra lösenordet
innan du börjar använda telefonen. Hemlighåll
det nya lösenordet och förvara det på en säker
plats. (Inte på samma ställe som telefonen.)
PIN
PIN-koden (Personal Identification Number)
skyddar SIM-kortet mot obehörig användning.
Den medföljer i allmänhet SIM-kortet. När
funktionen för PIN-lås är aktiverad (se sid 115)
måste PIN-koden anges varje gång telefonen
slås på.
Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad,
skriver du in den PUK-kod som du har fått från
nätverksoperatören. Tryck sedan på den
programstyrda knappen OK för att låsa upp
telefonen. Skriv in en ny PIN-kod och tryck på
den programstyrda knappen OK. Skriv in den
nya PIN-koden igen och tryck på den
programstyrda knappen OK.
121
Z107V_Swedish.book Page 122 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Åtkomstkoder
PIN2
PIN2-koden som följer med vissa SIM-kort krävs
för att användaren ska komma åt vissa
funktioner, t ex markeringsräknare för
fakturering. Dessa funktioner finns endast
tillgängliga om de stöds av SIM-kortet.
Om du skriver in fel PIN2-kod tre gånger i rad,
skriver du in PUK2-koden. Tryck sedan på den
programstyrda knappen OK för att låsa upp
telefonen. Skriv in en ny PIN2-kod och tryck på
den programstyrda knappen OK. Skriv in den
nya PIN2-koden igen och tryck på den
programstyrda knappen OK.
PUK
PUK-koden (PIN Unblocking Key) krävs för att
ändra en blockerad PIN-kod. PUK-koden
medföljer oftast SIM-kortet. Om inte, kontaktar
du din nätverksoperatör.
Om du skriver in fel PUK-kod tio gånger i följd,
kan inte SIM-kortet användas längre.
Kontakta din operatör för att få ett nytt kort.
122
Du kan inte ändra PUK-koden. Kontakta din
operatör om du har tappat bort koden.
PUK2
PUK2-koden som medföljer vissa SIM-kort
behövs för att ändra en blockerad PIN2-kod.
Om du skriver in fel PUK2-kod tio gånger i följd,
kan du inte använda de funktioner som kräver
PIN2. Kontakta din operatör för att få ett nytt
kort.
Du kan inte ändra PUK2-koden. Kontakta din
operatör om du har tappat bort koden.
Lösenord för samtalsspärrar
Ett 4-siffrigt lösenord behövs för att använda
funktionen för samtalsspärrar. Lösenordet får du
från operatören i samband med att du tecknar
ditt abonnemang.
Z107V_Swedish.book Page 123 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
SAR-information
Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som
gäller exponering mot radiovågor.
Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare.
Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med
Europarådets rekommendationer om
gränsvärden för radiovågor (RF).
Dessa gränsvärden ingår som en del i mer
omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer
vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda
av oberoende vetenskapliga institutioner genom
återkommande och djupgående utvärderingar av
forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en
betydande säkerhetsmarginal för att garantera
säkerheten för olika individer, oavsett ålder och
hälsotillstånd.
För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR
(Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde
som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg. *
Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell
är 0,741 W/kg.
SAR-tester utförs under normala
användningsförhållanden när telefonen sänder
med maximal angiven effekt på samtliga testade
frekvensband. Även om SAR fastställs på den
högsta angivna effektnivån kan telefonens
faktiska SAR-nivå vid normal användning
väsentligt understiga det maximala värdet.
Anledningen till detta är att telefonen är
konstruerad för användning på olika effektnivåer.
Telefonen använder den lägsta effekt som krävs
för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet
gäller följande: ju närmare basstationen du
befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.
Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden
måste överensstämmelse med EU:s direktiv om
radioutrustning och teleterminalutrustning
garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta
direktiv behandlar användarens och andra
människors hälsa och säkerhet.
* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av
allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams
kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande
säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och
för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera
beroende på lokala rapporteringsförhållanden och
frekvensband.
123
Z107V_Swedish.book Page 124 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter för
användning av batterier
Telefonen drivs av ett uppladdningsbart
litiumbatteri av standardtyp.
• Använd eller ladda aldrig ett batteri som på
något sätt är skadat.
• Använd endast batteriet för avsett ändamål.
• Om du använder telefonen nära en basstation i
nätet drar den mindre ström. Standby- och
samtalstiden påverkas i hög grad av
signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de
parametrar som operatören angett.
• Batteriets laddningstid beror på hur urladdat
det är när det laddas samt på typ av batteri
och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur
hundratals gånger, men så småningom
förbrukas det. Det är det dags att byta batteri
när driftstiden (samtals- och standbytiden) har
blivit märkbart kortare.
• Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir
urladdat med tiden.
• Använd bara batterier och laddare som är
godkända av Samsung. När laddaren inte
används ska nätsladden vara urdragen från
väggkontakten.
124
Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren
längre tid än en vecka, eftersom överladdning
kan förkorta batteriets livslängd.
• Extrema temperaturer påverkar batteriets
laddningskapacitet. Det kan behöva svalna
eller värmas upp innan det laddas.
• Förvara inte batteriet på kalla eller varma
platser, exempelvis i bilen på sommaren eller
vintern, eftersom det minskar batteriets
kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så
långt det är möjligt, förvara batteriet vid
rumstemperatur. Om batteriet är för varmt
eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att
fungera även om batteriet är fullt uppladdat.
Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för
temperaturer under 0 °C (32 °F).
• Kortslut inte batteriet. Batterier, t.ex. ett
reservbatteri som du har i handväskan eller
fickan, kan kortslutas av misstag om ett
metallföremål (mynt, gem, penna)
åstadkommer en direkt förbindelse mellan
batteriets pluspol (+) och minuspol
(metallflikarna på batteriets baksida).
Kortslutning av polerna kan skada batteriet
eller det föremål som orsakar kortslutningen.
• Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet
med lokala bestämmelser. Återvinn alltid.
Kasta inte batterier på öppen eld.
Z107V_Swedish.book Page 125 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
Säkerhet på vägen
Elektronisk utrustning
Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till
kommunikation via det talade ordet, så gott som
var som helst och när som helst. Men denna
frihet är även förknippad med ett stort ansvar.
De flesta elektroniska utrustningar har skydd för
radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas
elektronisk utrustning som inte har detta skydd.
Tillverkaren kan lämna ytterligare information.
När du kör bil är bilkörningen din viktigaste
uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa
samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de
föreskrifter som gäller inom det land eller
område du befinner dig.
Användningsförhållanden
Tänk på att följa eventuella lokala regler för
mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det
är förbjudet att använda den, där den kan orsaka
elektriska störningar eller medföra andra risker.
Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas
till annan utrustning, läs noga igenom
anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte
produkter som är inkompatibla.
Som vid all annan användning av radioutrustning
rekommenderas användning endast i normalt
funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med
antennen riktad mot axeln) för en korrekt och
säker funktion.
Pacemaker
Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd
på minst 15 cm mellan mobiltelefon och
pacemaker för att undvika en eventuell störning
på pacemakerns funktion. Dessa
rekommendationer överensstämmer med
oberoende forskning och rekommendationer för
trådlös teknik.
Om du har pacemaker:
• Håll alltid telefonen mer än 15 cm från
pacemakern när telefonen är påslagen
• Bär inte telefonen i bröstfickan
• Använd örat på motsatta sidan av pacemakern
när du talar i telefonen
Om du misstänker att pacemakerfunktionen
påverkas, stäng av telefonen omedelbart.
125
Z107V_Swedish.book Page 126 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
Hörapparat
Ta hänsyn till anslagna instruktioner.
Vissa digitala mobiltelefoner kan störa
hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan
tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare
information.
Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal
med ett anslag som uppmanar till detta.
Annan medicinsk utrustning
Om du använder annan medicinsk utrustning kan
tillverkaren lämna information om utrustningen
är skyddad mot externa radiovågor. Fråga din
läkare. Stäng av din telefon på vårdinrättningar
där det finns anslag om detta. Sjukhus och andra
vårdinrättningar kan använda utrustning som är
känslig för externa radiovågor.
Fordon
Radiovågor kan påverka felaktigt installerade
eller dåligt avskärmade elektroniska system i
motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller
återförsäljaren angående ditt eget fordon.
Om du har eftermonterad utrustning i fordonet,
kan du även behöva kontrollera med andra
tillverkare.
126
Miljöer med explosionsrisk
Stäng av din telefon i miljöer där det finns en
potentiell risk för explosioner och följ
informationen på varningsskyltar.
Det kan räcka med en gnista för att orsaka en
explosion eller brand som medför livsfara eller
risk för personskador.
Det är lämpligt att stänga av telefonen på
bensinstationer under tankning. Restriktiv
användning av all radioutrustning är även
påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och
distributionsområden), kemiska anläggningar
och i områden med sprängningsarbeten.
Områden med explosionsrisk är ofta, men inte
alltid, tydligt markerade. Exempel på sådana
områden är nedre båtdäck, kemiska transporter
eller lager, fordon som använder kondenserad
petroleumgas (t.ex. propan eller butan),
atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar
som korn, damm eller metallpulver och platser
där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av
motorn på din bil.
Z107V_Swedish.book Page 127 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
Nödsamtal
Precis som alla trådlösa telefoner använder
denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät,
ledningsnät och olika användarprogrammerade
funktioner, och kontakt med nätet kan inte
garanteras under alla förhållanden. Förlita dig
därför aldrig enbart på mobiltelefonen för
livsviktig kommunikation (t ex i medicinska
nödsituationer).
Kom ihåg: För att du ska kunna ringa eller ta
emot samtal måste telefonen vara påslagen och
du måste befinna dig i ett område med tillräcklig
signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid
tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla
nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner.
Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.
Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.
1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Skriv in larmnumret som gäller för det
område/land där du befinner dig (t.ex. 112
eller något annat officiellt larmnummer).
Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på knappen
.
Om vissa funktioner används (t.ex.
samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras
innan du kan ringa larmnumret. Mer information
lämnas i handboken och hos din lokala
nätoperatör.
När du ringer till ett larmnummer är det alltid
viktigt att lämna så korrekta uppgifter som
möjligt. Avbryt inte samtalet innan du uppmanas
till detta. Tänk på att du kan vara den enda
kontakten mellan olycksplatsen och omvärlden!
Annan viktig säkerhetsinformation
• Service eller fordonsmontering av telefonen får
endast utföras av specialutbildad personal.
Felaktig installation eller service medför risker
och kan leda till att garantivillkoren upphör att
gälla.
• Kontrollera regelbundet att all
mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt
monterad och fungerar.
• Tänk på att inte förvara eller transportera
lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva
material i samma utrymme som telefonen,
dess delar eller tillbehör.
127
Z107V_Swedish.book Page 128 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
• Det är viktigt att känna till att krockkuddar i
bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte
föremål, vilket inkluderar installerad och
bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för
en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös
utrustning i ett fordon medför i kombination
med en utlöst krockkudde betydande
olycksrisker.
• Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan.
Det är olagligt att använda mobiltelefon
ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära
risker för flygplanets funktion.
• Om anvisningarna för användning av
mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget
stängas av. Även rättslig påföljd kan bli
aktuellt.
Skötsel och underhåll
Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och
bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig
att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din
telefon i många år.
• Förvara telefonen med alla delar och tillbehör
utom räckhåll för små barn.
• Håll telefonen torr. Nederbörd, fukt och
mineralhaltiga vätskor får de elektriska
kretsarna att korrodera.
• Vidrör inte telefonen med våta händer medan
den laddas. Du kan få en elektrisk stöt och
telefonen kan skadas.
• Använd eller förvara inte telefonen på
dammiga och smutsiga platser eftersom dess
rörliga delar kan skadas.
• Förvara inte telefonen för varmt. Höga
temperaturer kan förkorta livslängden, skada
batterierna och deformera eller smälta vissa
plaster.
• Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen
värms upp till normal temperatur
(rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti
telefonen, vilket kan orsaka skador på
elektroniska kretsar.
128
Z107V_Swedish.book Page 129 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Hälso- och säkerhetsinformation
• Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta
den för stötar.
Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel
eller starka rengöringsmedel för att rengöra
telefonen. Torka av den med en mjuk trasa
fuktad i milt tvålvatten.
• Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till
apparatens rörliga delar och leda till att den
inte fungerar korrekt.
• Placera inte telefonen i eller på någon
utrustning som används till uppvärmning,
t ex mikrovågsugn, spis eller element.
Telefonen kan explodera om den överhettas.
• Använd endast den medföljande eller annan
godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel
tillbehör kan skada telefonen och även
innebära brott mot gällande regler för
radioutrustning.
• Om telefonen, batteriet eller något tillbehör
inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste
servicecenter. Där finns specialutbildad
personal som kan hjälpa dig med ditt problem.
129
Z107V_Swedish.book Page 130 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Ordlista
Följande definitioner kan vara till nytta för att
förstå de viktigaste tekniska begreppen och
förkortningarna i den här bruksanvisningen och
dra nytta av telefonens alla funktioner:
Parkera samtal
3G (3:e generationen)
Samtal väntar
Ett kollektivt namn som används för att beskriva
mobilsystem som stöder ett stort urval av mobila
Internet-tjänster. Arbetar med större bandbredd.
Bärare
Olika mekanismer som används av nätet för
överföring av röstinformation och andra data.
Samtalsspärrar
Möjlighet att spärra utgående och inkommande
samtal.
Vidarekoppling
Möjlighet att dirigera om samtal till ett annat
nummer.
130
Möjlighet att placera ett samtal i vänteläge
medan du besvarar eller ringer ett annat samtal.
Möjlighet att göra dig uppmärksam på ett
inkommande samtal medan ett annat samtal
pågår.
Kretskopplat nät
En typ av nät i vilket en fysisk linje erhålls och är
avsedd för en enda anslutning mellan två
slutpunkter i nätet så länge anslutningen varar.
Telefonnätet är ett exempel på ett kretskopplat
nät. Tjänster för vanlig rösttelefoni är
kretskopplade. Telefonföretaget reserverar en
specifik fysisk linje till det nummer du ringer, så
länge samtalet varar. Under den tiden kan ingen
annan använda de aktuella linjerna.
Nummerpresentationstjänster
Tjänster som gör att abonnenten kan se eller
blockera uppringande telefonnummer.
Z107V_Swedish.book Page 131 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Ordlista
GPRS (General Packet Radio Service)
MMS (Multimedia Message Service)
En ny tilläggstjänst som inte är röstbunden och
med vilken information skickas och tas emot via
mobiltelefonnätet. GPRS garanterar kontinuerlig
uppkoppling mot Internet för mobiltelefoner och
datorer. Tjänsten baseras på GSM-systemet
(Global System for Mobile Communication) och
SMS (Short Message Service).
En meddelandetjänst för mobiltelefoni,
standardiserad av WAP Forum och 3rd
Generation Partnership Program (3GPP).
MMS används på samma sätt som SMS
(Short Message Service). Tjänsten levererar
automatiskt och omedelbart användarskapade
meddelanden från telefon till telefon.
MMS skickas huvudsakligen till och från
telefonnummer. Det är också möjligt att ange
e-postadresser, vilket gör att meddelanden även
kan sändas via e-post. Utöver text (som i SMS)
kan MMS-meddelanden innehålla stillbilder,
röst- eller ljudfilmer och längre fram även
videofilmer och presentationer.
GSM (Global System for Mobile
Communication)
Internationell standard för mobiltelefoni som
garanterar kompatibilitet mellan olika
nätoperatörer. GSM omfattar de flesta länderna i
Europa och många andra delar av världen.
Flerpartssamtal
Java
Programmeringsspråk som används för program
som ska kunna köras på alla typer av
maskinvaruplattformar, oavsett om de är stora,
medelstora eller små, utan att behöva anpassas.
Det är främst ett specialspråk för Internetanvändning, både för allmänna Internet-sidor
och intranät. När ett Java-program körs från en
hemsida kallas det för en “Java applet”. När det
körs på en mobiltelefon eller en personsökare
kallas det för en “MIDlet”.
Möjlighet att upprätta ett konferenssamtal med
upp till fem ytterligare deltagare.
131
Z107V_Swedish.book Page 132 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Ordlista
Paketförmedlat nät
Roaming
En typ av nät där relativt små dataenheter
(paket) styrs i ett nät baserat på den
destinationsadress som finns i varje paket.
Dagens Internet är i huvudsak paketförmedlat.
Röstinformation kräver ett jämnt trafikflöde för
att undvika eko och nedkoppling. Data, däremot,
kan delas upp i små paket som skickas vart och
ett för sig via nätet, och sedan återställs vid
slutdestinationen. Paket möjliggör ett större
antal användare, eftersom de inte kräver en
dedicerad öppen linje. PDC-P i Japan, GPRS i
Europa och alla framtida 3G-nät är/kommer att
vara paketförmedlade.
Användning av telefonen när du är utanför din
egen operatörs täckningsområde (t.ex. under
resa).
PIN (Personal Identification Number)
Nätverkstjänst för att skicka och ta emot
skriftliga meddelanden till och från andra
abonnenter. Ett skapat eller mottaget
meddelande kan visas, redigeras och skickas.
Säkerhetskod som skyddar telefonen/SIM-kortet
mot obehörig användning. Du får PIN-koden av
din operatör tillsammans med SIM-kortet. Den
består av fyra till åtta siffror och du kan ändra
den om du vill.
PUK (PIN Unblocking Key)
Säkerhetskod som används för att låsa upp
telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre
gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av
operatören tillsammans med SIM-kortet.
132
SIM (Subscriber Identification Module)
Ett kort som innehåller en krets med all
information som krävs för att använda telefonen
(nät- och minnesinformation, samt abonnentens
personliga data). SIM-kortet placeras i ett litet
fack på telefonens baksida och skyddas av
batteriet.
SMS (Short Message Service)
UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System)
En 3:e generationens (3G) teknik för
mobilkommunikation som utlovar
överföringshastigheter på upp till 2 Mbps
(megabyte per sekund).
Z107V_Swedish.book Page 133 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Ordlista
133
Z107V_Swedish.book Page 134 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Index
A
ABC-läge, textinmatning 33, 36
Aktiv mapp 104
Alarm 62
Årsdag 92
Återställ grundinställningar 118
Återställa telefonen 118
Återuppringning 109
Åtkomstkoder 121
Att göra 93
Avsluta ett samtal 23
B
Bakgrundsbild 105
Bakgrundsljus 102
Batteri
indikator för svagt batteri
16
ladda 15
säkerhetsföreskrifter 124
sätta i 14
ta bort 15
Batteriladdare 16
Besvara ett samtal 23
Bilder, ta 53
Bildfiler 86
Bokmärke 49
Browser
menyer 48
navigera 48
stänga 47
starta 47
G
D
Hälsa och säkerhet 123
Dagens agenda 91
Datum, ställa in 111
Display
ikoner 11
inställningar 105
ljusstyrka 102
utseende 10
yttre 12
DTMF-toner 29
I
E
Eget nummer 117
E-post 71, 75
Externt ljus 12, 102
Extratoner 65
F
Färgtema 105
FDN-läge 115
Felsökning 118
Genvägar 103
Grupper, kontakter 99
H
Ikoner, beskrivning 11
Infraröd 104
Inkorg 74
Inställningar 102
browser 51
datum och tid 111
display 105
inspelningsläge 57
ljud 64
meddelande 79
mediaspelare 59
nätverk 112
säkerhet 114
samtal 106
ta bild-läget 55
telefon 102
Internationellt samtal 21
134
Z107V_Swedish.book Page 135 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Index
K
Kalender 90
Kalkylator 61
Kamera 52
kameraläge, ställa in 54
spela in videor 55
ta bilder 53
videoläge, ställa in 57
Klocka
digitalur 106
världstid 60
Knappar
beskrivning 9
placering 8
Knappton 24
Konferenssamtal 26
Kontakter
grupper 99
lägga till 96
minnesstatus 117
söka 95
visa 98
Kortnummer 100
L
Ladda batteri 15
Larmtyp
meddelande 65
samtal 64
Låsa
PIN 115
privat 116
SIM 115
Telefon 114
Ljudläge 64
Ljusstyrka
bild 54
skärm 102
video 57
Lösenord
samtalsspärrar 109, 122
telefon 116, 121
Menystil 106
Messenger 76
Mikrofon, stänga av 29
Min telefon 85
Missade samtal 44
Mitt visitkort 101
MMS (Multimedia Message
Service) 66
Möte 91
Mottagna samtal 44
Multimediafiler 85
Multimediameddelande 66
Musikfiler 88
M
N
Meddelandemall 78
Meddelanden 66
inkorg 74
inställningar 79
mallar 78
minnesstatus 84
skapa 66
utkast 77
utkorg 77
Mediaspelare 57
Memo 94
Menyer
lista 42
öppna 39
Namn
söka/ringa upp 95
spara 96
Nätverksval 112
Nödsamtal 6, 127
Nummer, telefon
söka/ringa upp 95
spara 96
O
Omvandlare 61
135
Z107V_Swedish.book Page 136 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Index
P
S
Packa upp 7
Parkera samtal 24
PIN 116, 121
PIN2 117, 122
PIN-lås 115
Planering 90
Profiler 64
Program
byta 20
hämta 44
minnesstatus 117
utforskaren 52
PUK 122
PUK2 122
SAG 110
Säkerhet 114
i trafik 125
information 123
säkerhetsföreskrifter 5
Säkerhet på vägen 125
Samtal
avvisa 24
besvara 23
parkera 24
ringa 21
samtalsspärrar 108
stänga 23
väntar 109
vidarekoppla 106
Samtals-ID 106
Samtalskostnader 45
Samtalslista
alla 44
missade 44
mottagna 44
uppringda 44
Samtalstid 46
Sifferläge, textinmatning 33, 37
SIM-kort
låsa 115
sätta i 13
ta bort 14
R
Reseadapter 15
Ringda samtal 44
Rington 64
Ringvolym 65
Röstbrevlåda 84
136
Slå på/av
mikrofon 29
telefon 17
Sluten användargrupp (SAG) 110
SMS (Short Message Service) 66
Spärrar, samtal 108
Språk 103
Strömbrytare 17
Svagt batteri, indikator 16
Svar valfri knapp 104
Symbolläge, textinmatning 33,
38
T
T9-läge, textinmatning 33, 34
Ta bort
bild 53
bildfil 87
dagens agenda 91
E-post 76
Kalenderhändelser 90
kontakt 95
meddelande 75
melodi/ton 89
multimediafiler 85
samtalslista 45
video 56
Tecken, skriva in 33
Z107V_Swedish.book Page 137 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Index
Telefon
återställa 118
display 10
ikoner 11
knappar 9
låsa 114
lösenord 116, 121
packa upp 7
säkerhetsinformation 123
skötsel och underhåll 128
slå på/stänga av 17
utseende 8
Text, skriva in 33
Textinmatningslägen 33
Textmeddelande 69
Tid, ställa in 111
Toner
anslutningston samtal 65
avslutningston 65
effektljud 65
knapptoner 65
minutton 65
öppna/stänga luckan 65
påslagningston 65
popup-varningar 65
rington 64
U
Underhåll 128
Utkast 77
Utkorg 77
V
Väckning 62
Välkomsttext 105
Väntande samtal 25
Varningssignal
återkoppling 65
extra 65
meddelande 65
samtal 64
Vidarebefodra
e-post 76
meddelanden 75
Vidarekoppla, samtal 106
Video, spela in 55
Videofiler 87
Videosamtal 30
alternativ 31
PIP 31
ringa 30
ta emot 30
Vodafone live! 47
Volym, justera
hörlur 24
knappton 24, 65
varningstoner 65
Vykort 70
W
WAP-läsare
inställning 51
Y
Yttre display 12
137
EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
EN 301 908-2 v1.1.1 (2002-01)
: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)
EN 50361:2001
: EN 50360:2001
0168
Yong-Sang Park / S. Manager
(name and signature of authorized person)
¡ It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung
Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.
(Representative in the EU)
(place and date of issue)
2004.08.18
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
which will be made available upon request.
The technical documentation kept at :
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Identification mark:
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):
The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[¥‡] of Directive
product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.
We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named
Network
SAR
EMC
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
: EN 60950-1:2001
: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
Safety
documents.
to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative
(factory name, address)
730-350
- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
Manufactured at :
(Model name)
SGH-Z107V
(Product description)
Portable Cellular Telephone
GSM900/GSM1800/WCDMA
Digital
Declaration of Conformity (R&TTE)
For the following product :
Z107V_Swedish.book Page 138 Thursday, October 21, 2004 9:22 AM
Download PDF

advertising