Samsung | SAMSUNG PL55 | Samsung PL55 Bruksanvisning

Kameraan tutustuminen
Ohjeet
Tee toimet seuraavassa järjestyksessä.
Sovellusohjelman
asetusten määrittäminen
Asenna ohjelma tietokoneeseen
ennen sen yhdistämistä kameraan.
Kun ohjain on asennettu, otetut
kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen
muokattaviksi kuvankäsittelyohjelmassa. Lisätietoja on sivulla 89.
Ota kuva
Ota kuva. Lisätietoja on sivulla 19.
Aseta USB-kaapeli
paikoilleen
Yhdistä tietokone kameraan
toimituksen sisältämän
USB-kaapelin avulla. Lisätietoja
on sivulla 91.
Tarkista, onko kameraan kytketty virta
Tarkista
[Siirrettävä levy]
Tarkista, onko kameraan kytketty
virta. Jos virta on sammutettu, voit
käynnistää kameran painamalla
virtapainiketta.
Avaa Windowsin Resurssienhallinta
ja paikanna [Siirrettävä levy].
Lisätietoja on sivulla 92.
Kiitos, että hankit digitaalisen Samsung-kameran.
Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen kameran käyttämistä.
Jos kamera tarvitsee huoltoa, toimita kamera ja puutteellisesti
toimiva osa, kuten akku tai muistikortti, huoltopisteeseen.
Tarkista pettymysten välttämiseksi, että kamera toimii oikein,
ennen kuin käytät sitä esimerkiksi matkalla tai tärkeässä
tilaisuudessa. Samsung ei vastaa kameran virheellisen
toiminnan aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.
Pidä tämä käyttöopas tallessa.
Jos käytät muistikortinlukijaa kuvien siirtämiseksi
muistikortilta tietokoneeseen, kuvat voivat vaurioitua.
Kun siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen, yhdistä kamera
tietokoneeseen kameran mukana toimitetun USB-kaapelin
avulla. Huomaa, että valmistaja ei vastaa kuvien katoamisesta
tai vahingoittumisesta, jos tämä aiheutuu muistikortinlukijan
käyttämisestä.
Tämän käyttöohjeen sisältöä ja kuvitusta voidaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta, kun kameran toimintoihin tehdään
muutoksia.
Ä Microsoft Windows ja Windows ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa maissa.
Ä Adobe ja Reader ovat tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Ä Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja -nimet ovat
omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
1
Vaara
Varoitus
VAARA ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakava vaara.
VAROITUS ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
Älä yritä muunnella tätä kameraa mitenkään. Muutoin on olemassa
tulipalon, vahingoittumisen, sähköiskun tai kameran vaurioitumisen
vaara. Kameran saa avata huoltoa tai tarkistusta varten vain sen
jälleenmyyjä tai Samsung-huoltoliike.
Älä käytä tätä tuotetta syttyvien tai räjähtävien kaasujen lähellä.
Muutoin on olemassa räjähdyksen vaara.
Jos kameraan pääsee nestettä tai vieras esine, älä käytä kameraa.
Sammuta kamerasta virta ja irrota virtalähde. Ota yhteys kameran
jälleenmyyjään tai Samsung-huoltopisteeseen. Älä käytä kameraa,
sillä muutoin voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
Varo, että kameraan ei pääse metallisia tai syttyviä vieraita esineitä
sen rungossa olevien aukkojen, kuten muistikorttipaikan tai
paristokotelon kautta. Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun
vaara uhkaa.
Älä käytä tätä kameraa märin käsin. Muutoin sähköiskun vaara on
olemassa.
2
Älä käytä salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Jos salama laukaistaan
liian lähellä kuvattavan kohteen silmiä, seurauksena voi olla
näkövamma.
Älä anna tämän tuotteen tai sen lisävarusteiden joutua lasten tai
eläinten ulottuville.
- Muutoin on olemassa akkujen, paristojen tai kameran
lisävarusteiden nielemisen vaara. Ota onnettomuuden sattuessa
heti yhteys lääkäriin.
- Kameran liikkuvat osat voivat aiheuttaa vahingoittumisen.
Akku ja kamera voivat kuumentua pitkäaikaisen käytön aikana, jolloin
on olemassa kameran virheellisen toiminnan mahdollisuus. Jos näin
käy, anna kameran olla hetken aikaa käyttämättä, jotta se jäähtyy,
Älä saata tätä kameraa alttiiksi kuumuudelle. Älä jätä sitä lukittuun
ajoneuvoon, suoraan auringonpaisteeseen tai paikkoihin, joissa ilmenee
suuria lämpötilanvaihteluja. Kuumuus tai kylmyys voi vahingoittaa
kameran komponentteja tai aiheuttaa tulipalon.
Älä peitä kameraa tai latauslaitetta, kun niitä käytetään. Muutoin
muodostuva kuumuus voi vahingoittaa kameraa tai aiheuttaa tulipalon.
Käytä kameraa ja sen lisävarusteita aina tuuletetuissa paikoissa.
Varoitus
HUOMAUTUS ilmoittaa, että on olemassa vaaran mahdollisuus.
Akun vuotaminen, ylikuumeneminen tai nesteen purskahtaminen
akusta voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittumisen.
- Käytä kamerassa vain suositeltuja paristoja.
- Älä saata akkua alttiiksi oikosululle tai kuumuudelle.
- Älä aseta akkua paikoilleen väärin päin.
Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, poista akku siitä. Akusta voi muutoin
vuotaa syövyttävää nestettä, joka vahingoittaa kameran osia pysyvästi.
Älä käytä salamaa, jos se on kosketuksessa käsiin tai esineisiin. Älä
koske salamaan käytettyäsi sitä jatkuvasti. Muutoin on olemassa
palovamman mahdollisuus.
Älä liikuta kameraa, jos siihen on kytketty virta ja käytössä on
latauslaite. Käytön jälkeen sammuta kamerasta virta ennen muuntajan
irrottamista pistorasiasta. Varmista, että kaikki johdot ja kaapelit on
irrotettu kamerasta ennen sen siirtämistä. Muutoin johdot tai kaapelit
voivat vaurioitua ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
Älä koske objektiiviin tai sen suojukseen. Muutoin kuvien laatu voi
heiketä tai kamera voi toimia väärin.
Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä
kuvattaessa.
Jos tätä kameraa käytetään alhaisissa lämpötiloissa, voi tapahtua
seuraavaa. Ne eivät ole vikoja, ja toiminta palautuu tavallisesti ennalleen huoneenlämpötilassa.
- LCD-näyttö käynnistyy hitaammin, ja värit eivät ehkä vastaa kohteen värejä.
- LCD-näytössä voi esiintyä häntimistä, kun kuvaa sommitellaan.
Luottokorttien magneettiraidan magnetointi voi poistua, jos ne jätetään
lähelle koteloa. Vältä magneettiraidalla varustettujen korttien jättämistä
kotelon lähelle.
Se ei todennäköisesti toimi, jos 20-nastainen liitin yhdistetään tietokoneen
USBväylään. Älä yhdistä 20-nastaista liitintä tietokoneen USB-väylään.
Sisältö
VALMIS 007 Järjestelmäkaavio
007
007
008
008
009
010
010
011
011
011
012
014
015
Pakkauksen sisältö
Myydään erikseen
Toiminnot
Edestä ja ylhäältä
Takaa
Pohja
5-toiminen painike
Itselaukaisimen merkkivalo
Kameran tilamerkkivalo
Tilakuvake
Yhdistäminen virtalähteeseen
Muistikortin asettaminen paikoilleen
Muistikortin käyttöohjeet
TALLENNUS 017 LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet
018
019
019
019
020
021
021
022
023
023
Valikon käyttäminen
Tallennustilan aloittaminen
Tilojen valitseminen
Smart Auto-tilan käyttäminen
Auto-tilan käyttäminen
Ohjelma-tilan käyttäminen
DIS-tilan käyttäminen
Kuvaustilan käyttäminen
Kauneuskuva-tilan käyttäminen
Aihe-tilojen käyttäminen
3
Sisältö
025
025
025
026
027
027
027
027
029
029
031
031
033
035
035
035
036
4
036
037
038
038
040
040
Elokuvaleike-tilan käyttäminen
Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä
Tauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä
(jatkuva nauhoittaminen)
Huomioonotettavaa kuvattaessa
Kameran painikkeiden käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä
Virtapainike
Suljin
ZOOM-painike
Tiedot (DISP) /Ylös-painike
Makro / Alas-painike
Tarkennuslukko
Salamavalo / Vasemmalle-painike
Itselaukaisin / Oikealle-painike
MENU-painike
OK-painike
Toiminnot
Toimintojen käyttöönotto VALIKKOpainiketta käyttämällä
Valotuksen säätö
Valkotasapaino
ISO
Kasvojentunnistus
Kasvojen sävy
Retusointi
041
041
042
042
043
043
044
045
046
046
047
Kuvakoko
Laatu/Ruutunopeus
ACB
Mittaaminen
Kuvaustila
Automaattitarkennustyyppi
Tyylin valinta
Kuvansäätö
Ääniviesti
Äänen tallentaminen
Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä
ASETUS 048 Ääni-valikko
048
048
048
048
048
049
049
049
049
049
050
050
050
Ääni
Äänenvoimakkuus
Käynnistysääni
Suljinääni
Äänimerkki
AF-ääni
Asetus-valikko
Näyttö
Language
Toiminnon kuvaus
Aloituskuva
Näytön kirkkaus
Pikakatselu
Sisältö
050
051
051
051
052
052
052
053
053
054
054
055
Näytönsäästö
Asetukset
Muistin alustaminen
Alustaminen
Päivämäärän, kellonajan ja
päivämäärätyypin asettaminen
Aikavyöhyke
Tiedostonimi
Tallennuspäivän lisääminen kuvaan
Automaattinen sammuttaminen
Automaattitarkennuksen valo
Videosignaalin ulostulotyypin valinta
USB:n määrittäminen
TOISTO 056 Toistotilan aloittaminen
056
056
057
057
058
058
059
059
059
059
Valokuvan toistaminen
Elokuvaleikkeen toistaminen
Elokuvaleikkeestä sieppaaminen
Tallennetun äänen toistaminen
Äänimuistion toistaminen
LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet
Kameran painikkeiden käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä
Toistotilapainike
Pikkukuva /suurennuspainike-painike
Smart Albumi
062
062
063
063
064
066
066
067
067
068
070
070
070
071
071
072
072
072
072
073
073
074
076
Tiedot (DISP) /Ylös-painike
Toisto ja tauko /OK-painike
Vasemmalle-/Oikealle-/Alas-/VALIKKOpainike
Poistopainike
Toistoasetusten määrittäminen
LCD-näytön avulla
Muokkaa
Muuta kokoa
Kuvan kääntäminen
Tyylin valinta
Kuvansäätö
Katso
Kuvaesityksen käynnistäminen
Kuvaesityksen käynnistäminen
Kuvien valitseminen
Taustamusiikin asettaminen
Toistoajan asettaminen
Kuvaesityksen tehosteiden
määrittäminen
Tiedosto vaihtoehdot
Kuvien poistaminen
Kuvien suojaaminen
Äänisanoma
DPOF
Kopioiminen korttiin
5
Sisältö
077
078
078
079
079
081
082
084
PictBridge
PictBridge: Kuvan valitseminen
PictBridge: Tulostusasetukset
PictBridge: Nollaa
Tärkeitä tietoja
Varoitusilmaisin
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Tekniset tiedot
OHJELMA 087 Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia
087
088
089
091
094
095
098
098
099
6
Järjestelmävaatimukset
Tietoja ohjelmasta
Sovellusohjelman asetusten
määrittäminen
PC-tilan käynnistäminen
Siirrettävän levyn poistaminen
Samsung Master
USB-ohjaimen asentaminen
MAC-ympäristöön
MAC-USB-ohjaimen käyttäminen
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Järjestelmäkaavio
Ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta, tarkista, että toimitussisältö vastaa seuraavaa luetteloa. Sisältö voi vaihdella markkina-alueen
mukaan. Voit hankkia lisävarusteita ottamalla yhteyden lähimpään Samsung-jälleenmyyjään tai -huoltopisteeseen. Osat ja tarvikkeet voivat
poiketa allaolevista ulkonäöllisesti.
Pakkauksen sisältö
Kamera
Ladattava akku
Muuntaja /
USB-kaapeli
Kameralaukku
AV-kaapeli
Kameran hihna
Ohjelmisto-CD
(s. 88)
Käyttöohje
Tuotteen takuu
Myydään erikseen
SD/SDHC/
MMC-muistikortti(s. 16)
7
Toiminnot
Edestä ja ylhäältä
Kaiutin
Suljinpainike
Power-kytkin
(virtakytkin)
Af-valo/
automaattitarkennusmerkkivalo
Salamavalo
Objektiivi/
objektiivinsuojus
Mikrofoni
8
Toiminnot
Takaa
Zoom-Tele(T)-painike (digitaalinen zoom)
Kameran tilamerkkivalo
Zoom-Wide(W)-painike (pikkukuva)
Tilanvalitsin
USB-, AV- tai virtaliitäntä
LCD-näyttö
Rannelenkin paikka
MENU -painike
Fn- /poistopainike
Toistotilapainike
5-toiminen painike
9
Toiminnot
Pohja
5-toiminen painike
Pariston paikka
Paikka muistikortille
Tiedot/Ylös-painike
OK-painike
Toisto/tauko-painike
Itselaukaisin /
Oikealle-painike
Salamavalo /
Vasemmalle-painike
Akkukotelo
Akkukotelon kansi
Makrokuvaus/Alas-painike
Jalustakierre
Ä Voit avata akkukotelon kannen työntämällä sitä yllä näkyvään suuntaan.
10
Toiminnot
Itselaukaisimen merkkivalo
Kuvake
Tila
Vilkkuu
Vilkkuu
Vilkkuu
Vilkkuu
Kuvaus
- Ensimmäisten 8 sekunnin ajan merkkivalo vilkkuu
nopeasti 1 sekunnin välein.
- Viimeisten 2 sekunnin ajan LED-merkkivalo vilkkuu
nopeasti 0,25 sekunnin välein.
Merkkivalo vilkkuu nopeasti 0.25 sekunnin välein 2
sekunnin ajan.
Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua ja
toinen 2 sekuntia myöhemmin.
Kun painat laukaisinta, kohteen liikettä tarkkaillaan
kuvaa otettaessa.
Kameran tilamerkkivalo
Tila
Virta päällä
Kuvan ottamisen
jälkeen
Kun salamavalon
akkua ladataan
USB-kaapelin ollessa
yhdistettynä tietokoneeseen
Tietojen lähettäminen
tietokoneeseen
USB-kaapelin ollessa
yhdistettynä tulostimeen
Kuvaus
Merkkivalo syttyy ja sammuu, kun kamera on
kuvausvalmis.
Merkkivalo vilkkuu tallennettaessa kuvan tietoja
ja sammuu, kun kamera on kuvausvalmis.
Tilakuvake
Lisätietoja kameran tila-asetuksista on sivulla 19.
TILA
Smart Auto
Auto
Ohjelma
DIS
Aihe
Elokuva
KUVAKE
TILA
Valokuvausopas Kauneuskuva
KUVAKE
TILA
AIHE
Ruutuopas
Yö
Muotokuva
Lapsi
Maisema
Lähikuva
Teksti
Aur.Lask
Aamuhäm
Vastavalo
Ilotulitus
Hiekka/lumi
KUVAKE
TILA
Merkkivalo vilkkuu
Merkkivalo syttyy
(LCD-näyttö sammuu, kun laite on alustettu.)
Merkkivalo vilkkuu (LCD-näyttö sammuu)
Merkkivalo vilkkuu
KUVAKE
TILA
KUVAKE
Tulostimen tulostaessa Merkkivalo vilkkuu
Kun AF aktivoituu
Merkkivalo syttyy (Kamera tarkentaa kohteeseen)
Merkkivalo vilkkuu (Kamera ei tarkenna kohteeseen)
11
Yhdistäminen virtalähteeseen
Käytä kameran mukana toimitettua ladattavaa akkua (SLB-10A).
Muista ladata akku ennen kameran käyttämistä.
Ladattavan SLB-10A-akun tekniset tiedot
Malli
SLB-10A
Tyyppi
Litiumioni
Kapasiteetti
1050mAh
Jännite
3.7V
Latausaika
Noin 180 minuuttia
Kuvien määrä ja akun kesto: SLB-10A:n käyttäminen
Akun kesto /
kuvien määrä
Ehdot
Akun ollessa täyteen ladattu,
automaattinen-tila, kuvakoko 12 M, korkea
kuvanlaatu, kuvien ottamisen väli: 30 sek.
Noin
Zoom-asennon vaihtaminen laajakulmaja
Tavallinen 160 minuuttia /
telekuvauksen välillä päättyy aina kuvan
kuvaus
Noin
ottamisen jälkeen. Salaman käyttäminen
320 laukausta
otettaessa joka toista kuvaa. Kameran
käyttäminen 5 minuutin ajan ja virran
sammuttaminen 1 minuutiksi.
Elokuva
Noin
125 minuuttia
Täyteen varatun akun käyttäminen.
Kuvakoko 640 x 480, kuvanopeus 30
kuvaa sekunnissa
Ä Luvut on mitattu Samsungin standardioloissa. Ne saattavat
muuttua kuvausolosuhteiden ja kameran käyttämisen mukaan.
12
Tärkeitä tietoja akun käyttämisestä
Sammuta kameran virta silloin kun sitä ei käytetä.
Jos kamera on pitkän aikaa käyttämättä, poista akku siitä.
Akku voi tyhjentyä itsestään ja vuotaa.
Alle 0 °C asteen lämpötilassa akku tyhjenee tavallista
nopeammin.
Teho palautuu tavallisesti ennalleen huoneenlämpötilassa.
Pitkäaikaisessa käytössä kameran runko voi lämmetä. Se
on täysin normaalia.
Jos liität muuntajan USB-kaapeliin, voit käyttää sitä virtakaapelina
ja ladata sillä vara-akun.
- Virtakaapelin käyttäminen:
Yhdistä muuntaja USB-kaapeliin.
Se toimii virtajohtona.
- USB-kaapelin käyttäminen:
Irrota muuntaja. Voit ladata
tallennetut kuvat tietokoneeseen
(s.91) tai syöttää kameraan virtaa
USB-kaapelin avulla.
Yhdistäminen virtalähteeseen
Tärkeitä tietoja USB-kaapelin käyttämisestä
Käytä vain yhteensopivaa USB-kaapelia.
Jos kamera yhdistetään tietokoneeseen USB-keskittimen
avulla: Yhdistä kamera suoraan tietokoneeseen.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty kameran lisäksi muita laitteita, irrota muut laitteet.
Kameraa ei tunnisteta, jos käytät tietokoneen etuosan USBporttia. Käytä tässä tapauksessa tietokoneen takaosan USBporttia.
Kameraa ei ehkä ladata, jos tietokoneen USB-liitäntä ei täytä
virransyöttövaatimuksia (5 volttia, 500mA).
Kun kiinnität kaapeleita tai virtajohtoa, tarkista, että liittimet ovat
oikein päin. Älä käytä voimaa. Muutoin kamera tai kaapeli
saattaa vaurioitua.
Jos muuntajan latausmerkkivalo ei syty tai vilkkuu, kun olet
asettanut ladattavan akun paikoilleen, tarkista, onko akku oikein
paikoillaan.
Jos lataat akkua virran ollessa kytkettynä kameraan, akku ei
lataudu täyteen. Sammuta kamerasta virta akun lataamisen
ajaksi.
Muuntajan latausmerkkivalo
Latausmerkkivalo
Akun lataaminen
Lataus meneillään
Punainen merkkivalo palaa
Lataaminen on valmis
Vihreä merkkivalo palaa
Latausvirhe
Oranssi merkkivalo on poissa päältä tai vilkkuu
Jos lataat täysin tyhjää akkua, älä kytke kameraan virtaa
lataamisen ajaksi. Akku on nimittäin lähes tyhjentynyt. Lataa akkua
yli 10 minuuttia ennen kameran käyttämistä.
Älä käytä salamavaloa tiheään tai kuvaa elokuvaleikettä, jos
kokonaan tyhjentynyttä akkua on ladattu vain lyhyt aika. Vaikka
kamera yhdistetään latauslaitteeseen, siitä voi sammua virta, kun
akun varaus tyhjenee taas.
13
Yhdistäminen virtalähteeseen
Muistikortin asettaminen paikoilleen
Aseta akku kuvassa näkyvällä tavalla.
Aseta muistikortti kameraan kuvan osoittamalla tavalla.
- Jos kamera ei käynnisty
asetettuasi siihen akun,
tarkista että napaisuus on
oikea (+ ja -).
- Katkaise kamerasta virta
ennen muistikortin asettamista
paikoilleen.
- Aseta muistikortin etuosa kohti
kameran takaosaa (LCD-näyttöä)
ja kortin nastat kohden kameran
etuosaa (objektiivia).
- Älä paina akkutilan kantta
voimalla avatessasi sitä.
Muutoin kansi voi vaurioitua.
- Älä aseta korttia väärin paikoilleen.
Muutoin korttipaikka voi vaurioitua.
LCD-näytössä näkyvät 4 merkkiä kertovat akun tilasta.
Pariston
ilmaisin
Akku on täynnä
Akun tila
virtaa.
Akku on
tyhjenemässä.
Valmistaudu
lataamaan tai
vaihtamaan se.
Akku on
tyhjenemässä. Akku on tyhjentynyt.
(Lataa akku tai käytä
Valmistaudu
vara-akkua.)
lataamaan tai
vaihtamaan se.
Ä Jos käytät kameraa ja akkua erittäin kylmässä tai kuumassa
paikassa, näytössä näkyvä akun tila ei välttämättä vastaa todellisuutta.
14
Muistikortin käyttöohjeet
Muista alustaa muistikortti. Lisätietoja on sivulla 51. Jos käytät
vastahankittua tai toisessa kamerassa käytettyä muistikorttia
ensimmäistä kertaa, kamera ei pysty tunnistamaan sen tietoja.
Katkaise kamerasta virta ennen kuin asetat tai poistat muistikortin.
Jos kortti joutuu alttiiksi seuraaville olosuhteille, tallennetut tiedot
voivat vaurioitua.
- Kortin virheellinen käyttäminen
- Jos kamerasta sammutetaan virta tai kortti poistetaan
nauhoituksen, poistamisen, alustamisen tai lukemisen aikana.
Kortin suorituskyky heikkenee ajan myötä. Jos näin käy, on hankittava
uusi muistikortti. Samsung-takuu ei koske kortin normaalia kulumista.
Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
Muistikortti sisältää herkkää elektroniikkaa.
Älä taivuttele äläkä vääntele sitä äläkä saata sitä iskun kohteeksi.
On suositeltavaa kopioida tärkeät tiedot esimerkiksi levykkeisiin
tai kiintolevyyn.
Älä varastoi muistikorttia paikassa, jossa esiintyy voimakas sähkö- tai
magneettikenttä, esimerkiksi kaiuttimien tai televisiovastaanottimen
lähellä.
Jos muistia on liian vähän, näkyviin tulee [Muisti täynnä] -viesti
eikä kamera toimi. Voit vapauttaa muistitilaa vaihtamalla
kameraan toisen muistikortin tai poistamalla kortista tarpeettomia
kuvia.
Älä käytä äläkä säilytä sitä hyvin kylmässä tai kuumassa.
Varo, että muistikortti ei likaannu, ja että se ei joudu kosketuksiin
minkään nesteen kanssa. Jos näin kuitenkin käy, puhdista
muistikortti pehmeällä kankaalla.
Älä poista muistikorttia, kun kameran tilamerkkivalo vilkkuu.
Muutoin kortissa olevat tiedot voivat vaurioitua.
Säilytä muistikortti kotelossaan, kun sitä ei käytetä.
Pitkäaikaisessa käytössä muistikortti voi lämmetä. Se on täysin
normaalia.
Älä käytä toisessa digitaalikamerassa käytettyä muistikorttia. Voit
käyttää muistikorttia tässä kamerassa alustamalla muistinkortin
ensin tässä kamerassa.
Älä käytä toisessa digitaalikamerassa tai kortinlukijassa alustettua
muistikorttia.
15
Muistikortin käyttöohjeet
Voit käyttää sekä SD/SDHC-muistikorttia että MMC-multimediakorttia.
Kortin nastat
Käytettäessä 1 Gt:n SD-muistia kameraan mahtuu jäljempänä
esitetty määrä kuvia. Nämä luvut ovat arvioita, sillä esimerkiksi kuvan
aihe ja muistikortin tyyppi vaikuttavat kuvien vaatimaan tilaan.
Tallennetun
kuvan koko
Supertarkka
Kirjoitussuojakytkin
Etiketti
Kuvaustila
[SD-muistikortti (lyhenne sanoista Secure Digital)]
SD/SDHC-muistikortin kirjoitussuojakytkin estää kuvien
poistamisen tai kortin alustamisen. Tiedot suojataan vetämällä
kytkin SD/SDHC-kortin pohjaan. Suojaus poistetaan vetämällä
kytkin SD/SDHC-kortin yläosaan.
Vedä kytkin SD/SDHC-kortin yläosaan ennen kuvien ottamista.
Hyvä
Normaali
30 r/sek
15 r/sek
noin 169
noin 240
noin 365
-
-
noin 196
noin 270
noin 411
-
-
noin 231
noin 308
noin 481
-
-
noin 246
noin 328
noin 519
-
-
noin 365
noin 493
noin 705
-
-
noin 548
noin 680
noin 759
-
-
noin 986 noin 1095 noin 1232
-
-
Elokuvaleike
-
-
-
noin 13'42" noin 27'04"
-
-
-
noin 45'42" noin 01:19'07"
Zoomauspainike ei toimi tallennettaessa elokuvaleikkeitä.
Zoompainikkeiden käyttäminen voi vaikuttaa tallennusajan
pituuteen.
Voit nauhoittaa jopa 4 gigatavun kokoisia tai 2 tunnin pituisia
videoleikkeitä.
16
LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet
LCD-näytössä on tietoja kuvaustoiminnoista ja valinnoista.
Nro
Kuvaus
5
Muistikortin kuvake /
sisäisen muistin kuvake
-
6
Akku
S.14
7
Salamavalo
S.31
8
Itselaukaisin
S.33
9
Makro
S.29
10
Tyylin valinta
S.44
11
Kasvojentunnistus
S.38
Nro
Kuvaus
1
Tallennustila
Kuvake
Sivu
S.19
Sivu
12
Kasvojen sävy
S.40
13
Kuvansäätö / ilman
ääntä. / Retusointi
S.45/
47/40
14
Päivämäärä / Aika
15 Varoitus tärähtämisvaarasta
[Kuva ja täysi tila]
Kuvake
2009/08/01 01:00 PM
S.52
S.26
16
Automaattisen
tarkennuksen kehys
S.43
17
Jatkuva kuvaaminen
S.43
18
Valotusmittaus
S.42
19 Kuvan laatu / Ruutunopeus
S.41
2
Optinen/digitaalinen zoomauspalkki / digitaalisen zoomin arvo
S.27
20
Kuvakoko
S.41
3
Ääniviesti
S.46
21
ISO
S.38
4
Muistiin vielä mahtuvien
kuvien lukumäärä
00001
22
Valkotasapaino
S.37
Jäljellä oleva aika
00:00:00
23
Valotuksen säätö
S.36
S.16
17
Valikon käyttäminen
1. Käynnistää kamera ja paina MENU-painiketta. Kunkin kameratilan valikko tulee näkyviin.
EV
Toiminnot
Valkotasapaino
Ääni
ISO
Näyttö
Kasvojentunn.
Asetukset
Kuvantarkkuus
Laatu
ACB
Lopeta
Muuta
2. Voit liikkua valikoissa käyttämällä Ylös/Alas-painiketta.
EV
Toiminnot
Valkotasapaino
Ääni
ISO
Näyttö
Kasvojentunn.
Asetukset
Paina
Ylös/Alasainiketta.
Kuvantarkkuus
Toiminnot
Äänenvoim
Käyn.ääni
Ääni
Sul.ääni
Näyttö
Ääni
Asetukset
Af-ääni
Lopeta
Muuta
Laatu
ACB
Lopeta
Muuta
3. Valitse alivalikko Vasemmalle/Oikealle-painikkeella.
Toiminnot
Käyn.ääni
Sul.ääni
Näyttö
Ääni
Asetukset
Lopeta
Äänenvoim
Äänenvoim
Ääni
Af-ääni
Muuta
Paina Vasemmalle/
Oikealle-painiketta.
:Normaali
Käyn.ääni
:Pois
Sul.ääni
:1
Ääni
:1
Af-ääni
:Päällä
Lopeta
Edell.
Paina Vasemmalle/
Oikealle-painiketta.
Äänenvoim
Pois
Käyn.ääni
:Pois
Hiljainen
Sul.ääni
Normaali
:1
Voimakas
:1
Ääni
Af-ääni
Edell.
4. Tallenna asetukset ja palaa edelliseen ikkunaan valitsemalla alivalikko ja napsauttamalla OK-painiketta.
18
:Päällä
Määritä
Tallennustilan aloittaminen
Tilojen valitseminen
Smart Auto-tilan käyttäminen (
Voit käyttää tilanvalitsin-painiketta kameran takapuolella valitaksesi
oikean tilan.
Kamera valitsee automaattisesti oikeat kameran asetukset riippuen
tunnistetusta aihetyypistä. Se on käytännöllinen jos et osaa käyttää
kameran asetuksia erilaisille aiheille.
1. Valitse Smart Auto-tila kääntämällä
tilanvalitsinta.
2. Kamera valitsee aiheen automaattisesti. Sopiva tilakuvake ilmaantuu
näytön vasempaan yläkulmaan.
3. Ota kuva painamalla laukaisinta.
Tilanvalitsimen käyttäminen
Valitse kuvaustila kääntämällä tilanvalitsinta.
Elokuvaleiketila
AIHE-tila
Smart Auto-tila
)
Jos kamera ei tunnista aihetilaa, se käyttää oletusasetusta.
Vaikka kamera tunnistaisi kasvot, se ei välttämättä valitse
muotokuvatilaa riippuen kohteen asemasta tai valotuksesta.
Kamera ei välttämättä valitse oikeaa aihetta riippuen ku-
Valintapiste
Kauneuskuva-tila
Automaattinen tila
Ohjelmatila
vausympäristöstä, kuten kameran tärinästä, valotuksesta, ja
välimatkasta kohteeseen.
[Yö]-tila tunnistaa aiheita vain kun salama on pois päältä.
Kamera toimii [Jalusta]-tilassa sen jälkeen kun se on tarkistanut
kuvaolosuhteet jalustalla tietyn ajan.
Vaikka käyttäisit jalustaa, kamera ei välttämättä valitse jalustatilaa riippuen kohteen liikkeestä.
Valokuvausohje-tila
DIS-tila
19
Tallennustilan aloittaminen
Kamera tunnistaa aiheet seuraavasti:
[Maisema]
(
) : Kun kuvataan ulkona
[Valkoinen]
(
) : Kun kuvataan hyvin kirkkaassa
ympäristössä
[Yö]
(
) : Kun kuvataan yöllä
[Yömuotokuva]
(
) : Kun kuvataan ihmisiä ulkona pimeässä
[Vastavalo]
(
) : Kun kuvataan vastavalaistu maisema
ilman muotokuvausta
[Muotokuva vastavalolla] (
) : Kun kuvataan muotokuva vastavalolla
[Muotokuva]
(
) : Kun kuvataan muotokuva
[Makro]
(
) : Kun kuvataan lähikuvia
[Makroteksti]
(
) : Kun kuvataan tekstiä tarkasti ja läheltä
[Jalusta]
(
) : Kun kuvataan jalustan kanssa kohdetta,
joka ei liiku
[Liike]
(
) : Kun kuvataan kohdetta joka liikkuu
Auto-tilan (
) käyttäminen
Kun valitset tämän tilan, valokuvien ottaminen on nopeaa ja
helppoa. Lisäksi käyttäjän toimia tarvitaan mahdollisimman vähän.
1. Aseta akku paikoilleen (s.14).
Aseta akku paikoilleen varmistaen,
että se tulee napaisuuden suhteen
oikein päin.
2. Aseta muistikortti paikoilleen.(s.14)
Koska tässä kamerassa on 31 Mt:n
oma muisti, siihen ei tarvitse asettaa
muistikorttia. Jos kamerassa ei ole muistikorttia, kuvat tallennetaan kameran omaan muistiin. Jos kamerassa on muistikortti,
kuvat tallennetaan siihen.
3. Sulje akkutilan kansi.
4. Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta.
5. Valitse AUTO -tila kääntämällä tilanvalitsinta.
6. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä
LCD-näyttöä.
7. Ota kuva painamalla laukaisinta.
Jos automaattisen tarkentamisen kehys muuttuu punaiseksi,
kun laukaisin painetaan puoliväliin, kamera ei voi tarkentaa
kohteeseen. Jos näin käy, kuvasta voi tulla epätarkka.
Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään
esteitä kuvattaessa.
20
Tallennustilan aloittaminen
Ohjelma-tilan (
) käyttäminen
Automaattisessa tilassa kamera valitsee parhaat mahdolliset
asetukset. Voit aukkoa ja suljinnopeutta lukuun ottamatta säätää
manuaalisesti kaikkia toimintoja.
1. Valitse Ohjelma-tila tilanvalitsimen
avulla (s. 19).
2. Paina Valikko-painiketta määrittääksesi
lisäasetukset.
DIS-tilan käyttäminen (
)
Kuvanvakautustila (DIS, Digital Image Stabilisation)
Tämä tila vähentää kameran tärähtämistä hyvän kuvan saamiseksi
hämärässä.
1. Valitse DIS-tila tilanvalitsimen avulla
(s. 19).
2. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele
kuva käyttämällä LCD-näyttöä.
3. Ota kuva painamalla laukaisinta.
Lisätietoja on sivulla 35.
Huomioonotettavaa käytettäessä DIS-tilaa
1. Digitaalinen zoom ei toimi DIS-tilassa.
2. Jos valaistus on kirkkaampaa kuin loistelamppuvalo, DIStoiminto ei tule käyttöön.
3. Jos valaistus on heikompaa kuin loistelamppuvalo, kameran
tärähdyksestä varoittava ( Ã ) tulee näkyviin. Saat parhaat
tulokset ottaessasi kuvia vain silloin, kun kameran tärähdyksestä
varoittava merkki ( Ã ) ei tule näkyviin.
4. Kuvasta saattaa tulla epäterävä, jos kohde liikkuu.
5. Koska kameran DIS käyttää kameran digitaalista signaaliprosessoria, kuvien käsittelemiseen ja tallentamiseen kuluu hieman
kauemmin aikaa.
21
Tallennustilan aloittaminen
Kuvaustilan käyttäminen (
Kuvausoppaan toiminnot
)
Toiminto, jota voidaan käyttää, jos tarkentaminen on vaikeaa
Toiminto, jota voidaan käyttää, jos kuva on epäselvä
Toiminto, jota voidaan käyttää kuvattaessa pimeässä
Toiminto, jota voidaan käyttää säädettäessä kuvan kirkkautta
Toiminto, jota voidaan käyttää säädettäessä kuvan väriä
Auttaa käyttäjää oppimaan oikean kuvaustavan, ratkaisemaan mahdolliset kuvausongelmat ja harjoittelemaan kuvaamista.
Valokuvausopas
Valokuvausopas
Valokuvausopas
Ominaisuudet kuvan ollessa epätarkka
Kuvanvakautusominaisuudet
Hämärässä käytettävät ominaisuudet
Ominaisuudet kirkkauden säätämiseksi
Ominaisuudet värien säätämiseksi
Valokuvausopas
Ominaisuudet kuvan ollessa epätarkka
Vasemmalle/Oikeallepainikkeen painaminen
OK-painikkeen painaminen
Muuta
Tarkennus painamalla suljin puoleenväliin
Tarkennus vähintään 80 cm:n päähän
Tarkennus enintään 80 cm:n päähän
Tarkennus kasvoihin
Edell.
Vasemmalle/Oikeallepainikkeen painaminen
OK-painikkeen painaminen
Edell.
Muuta
1/2
Tarkennustilan tarkistus
painamalla suljin puoliväliin.
Vihreä: tarkennus onnistui.
Punainen: tarkennus epäonnistui.
Harjoittelu
Ylös-painikkeen
painaminen
Ylös- tai alas-painikkeen
painaminen
Valokuvausopas
Suljinpainikkeen
painaminen
Opastus
Harjoittelu alkaa,
kun painat
laukaisinta.
OK-painikkeen painaminen
Opastus
[Toiminto, jota voidaan käyttää, jos tarkentaminen on vaikeaa]
22
2/2
Kun kuva on tarkennettu, paina
laukaisinta ja ota kuva. Jos
tarkennus epäonnistuu, paina
painike puoliväliin uudestaan.
Edell.
Harjoittelu
Tallennustilan aloittaminen
Kauneuskuva-tilan käyttäminen (
Seuraavassa on luettelo aihetiloista.
)
Muotokuvaa otettaessa kasvojen pienet kauneusvirheet peitetään.
1. Valitse Kauneuskuva-tila kääntämällä
tilanvalitsinta. (s 19)
2. Valitse [Kasvojen sävy] tai [Retusointi]
painamalla ylös- tai alas-painiketta
[Toiminnot]-valikosta.
3. Paina vasemmalle- tai oikeallepainiketta valitaksesi haluamasi tason
[Kasvojen sävy] tai [Retusointi] -toiminnoissa. Paina sitten OK-painiketta.
4. Ota kuvat painamalla laukaisinta.
Aihe-tilojen käyttäminen (
)
Tämän valikon avulla voit määrittää helposti ihanteelliset asetukset
eri kuvaustilanteisiin.
1. Valitse Aihe-tila kääntämällä Tilanvalitsinta. (s 19)
2. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä LCD-näyttöä.
3. Ota kuva painamalla laukaisinta.
Ruutuopas: Suljin
[Ruutuopas]
(
) : Käytä tätä tilaa, kun haluat toisen
henkilön ottavan kuvan sinun puolestasi
haluamastasi kuvakulmasta.
[Yö]
(
) : Voit ottaa kuvia yöllä tai pimeällä tätä
tilaa käyttämällä.
[Muotokuva]
(
) : Valokuvan ottaminen henkilöstä.
[Lapsi]
(
) : Nopeasti liikkuvien kohteiden, kuten
lasten, kuvaaminen.
[Maisema]
(
) : Maisemakuvien ottaminen.
[Lähikuva]
(
) : Pienten kohteiden, kuten kasvien tai
hyönteisten, kuvaaminen.
[Teksti]
(
) : Valitse tämä tila kuvattaessa
asiakirjaa.
[Aur.Lask]
(
) : Auringonlaskujen kuvaaminen.
[Aamuhäm]
(
) : Auringonnousun kuvaaminen.
[Vastavalo]
(
) : Vastavalon aiheuttamien varjojen poistaminen muotokuvista.
[Ilotulitus]
(
) : Ilotulituksen kuvaaminen.
[Hiekka/lumi]
(
) : Merien, järvien, hiekkarantojen ja
lumisten maisemien kuvaaminen.
23
Tallennustilan aloittaminen
Ŷ [Ruutuopas]-tilan käyttäminen
Aseta [Ruutuopas]-tila, kun haluat toisen henkilön ottavan kuvan
puolestasi haluamastasi kuvakulmasta.
1. Ota kuva haluamastasi
kuvakulmasta.
- Kehys ilmestyy kuvan ympärille.
Aukon ja suljinnopeuden muuttaminen
Peruuta ruutu: OK
Kehysopas
2. Toinen henkilö voi ottaa kuvan
rajaamalla ruudulla näkyvän
kuvan sitä ympäröivän kehyksen
avulla.
Peruuta ruutu: OK
Peruuta ruutu: OK
24
Ŷ [Hidas suljin]-tilan käyttäminen
Kamera säätää automaattisesti suljinnopeuden ja aukkoarvon
kuvausolosuhteiden mukaan. Yökuvaustilassa voit kuitenkin valita
suljinnopeuden ja aukkoarvon itse.
1. [Yö]-aihetilan valitseminen (s. 23)
2. Kun painat Fn-painiketta, näkyviin
tulee hitaan sulkimen valikko.
3. Voit valita hitaan suljinajan viisitoimisella painikkeella.
4. Paina Fn-painiketta uudelleen.
Valitsemasi arvo tallennetaan.
Yökuvaustila tulee käyttöön.
3.5
1S
Hidas suljin
Lopeta
Siirrä
Tallennustilan aloittaminen
Elokuvaleike-tilan käyttäminen (
)
Voit kuvata elokuvaleikettä jäljellä olevan muistikapasiteetin verran.
1. Käännä tilanvalitsin Elokuvaleike-tilaan.
(Elokuvaleiketilan kuvake ja jäljellä oleva
tallennusaika tulevat näkyviin LCDnäytössä.)
2. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele
kuva käyttämällä LCD-näyttöä.
3. Kun painat laukaisinta kerran,
elokuvaleikkeen nauhoittaminen alkaa.
Voit kuvata videokuvaa niin kauan kuin muistikortissa riittää
vapaata tilaa. Videokuvan nauhoittaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla
laukaisinta uudelleen.
Ä Kuvan koko ja tyyppi luetellaan jäljempänä.
- Kuvakoko : 640 x 480, 320 x 240 (valittavissa)
- Elokuvaleikkeen tiedostotyyppi : AVI (MJPEG)
- Ruutunopeus : 30, 15 ruutua sekunnissa (valittavissa)
Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä
Voit tallentaa elokuvaleikkeitä ilman ääntä.
Vaiheet 1-3 ovat samat kuin käytettäessä ELOKUVALEIKE-tilaa.
4. Paina Valikko-painiketta.
5. Paina Ylös/Alas-painiketta valitaksesi
[Toiminnot]-valikon ja paina Oikeallepainiketta.
6. Valitse [Ääni]-valikko painamalla Ylös/Alas-painiketta ja paina
OK-painiketta.
7. Valitse [Pois]-valikko painamalla Vasemmalle/Oikealle-painiketta.
8. Paina OK-painiketta. Voit tallentaa elokuvaleikkeen ilman ääntä.
Ä Lisätietoja on sivulla 47.
Tauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä (jatkuva nauhoittaminen)
Tämä kamera mahdollistaa nauhoittamisen keskeyttämisen
kuvattaessa elokuvaleikettä. Tämän toiminnon ansiosta
kuvaamisen voi keskeyttää ilman, että leike päättyy.
Jatkuvan tallentamisen käyttäminen
Vaiheet 1-2 ovat samat kuin
käytettäessä ELOKUVALEIKE-tilaa.
3. Kun painat laukaisinta, videokuvan
nauhoittaminen alkaa. Voit kuvata
videokuvaa niin kauan kuin muistissa
Seis
Tallenna
tai kortissa riittää vapaata tilaa.
Videokuvan nauhoittaminen jatkuu,
vaikka vapautatkin laukaisimen.
4. Voit keskeyttää nauhoittamisen painamalla OK-painiketta.
5. Voit jatkaa nauhoittamista painamalla uudelleen OK-painiketta.
6. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
25
Huomioonotettavaa kuvattaessa
Pidä suljinpainiketta painettuna puoliväliin saakka.
Voit tarkistaa tarkennuksen ja salamavalon latauksen painamalla
suljinta kevyesti. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.
[Paina suljinpainiketta kevyesti]
[Paina suljin kokonaan pohjaan]
Käytettävissä oleva muistikapasiteetti voi vaihdella kuvausolosuhteiden ja kameran asetusten mukaan.
Jos salamavalo ei ole käytössä tai kuvattaessa hämärässä
käytetään DIS-tilaa tai hidasta välähtämistä, LCD-näyttöön voi
tulla varoitus kameran tärähtämisestä ( Ã ). Jos näin käy, käytä
kolmijalkaa, aseta kamera tukevalle alustalle tai ota salamavalo
käyttöön.
Kuvaaminen vastavaloon: Älä kuvaa aurinkoa vasten. Muutoin
kuvasta voi tulla tumma. Kun kuvaat
kohti vastavaloa, käytä [Vastavalo]- asetusta maisemakuvauksessa (katso sivu
23), sisäänrakennettua salamaa (katso
sivut 32), pistemittausta (katso sivu 42),
valotuksen korjausta (katso sivu 36) tai
ACB-toimintoa (katso sivu 42).
Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä
kuvattaessa.
Sommittele kuva LCD-näytön avulla.
26
Joissakin tilanteissa automaattitarkennus ei toimi oikein.
- Jos kuvattava kohde sulautuu taustaansa.
- Kohde on erittäin kirkas tai heijastaa voimakkaasti.
- Kohde liikkuu hyvin nopeasti.
- Jos esiintyy voimakkaita heijastumia tai kohteen tausta on hyvin
kirkas.
- Jos kohteessa on vain vaakasuoria viivoja tai kohde on hyvin
ohut, kuten lipputanko.
- Taustan ollessa tumma.
Kameran painikkeiden käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä
Voit määrittää tallennustilan asetukset käyttämällä kameran painikkeita.
Virtapainike
Käynnistää tai sammuttaa virran.
Kameran virransäästötilatoiminto
katkaisee kamerasta virran automaattisesti, kun kamera on ollut käyttämättömänä
määritetyn ajan. Sivulla 53 on lisätietoja
virran automaattisesta katkaisemisesta.
Suljin
Käytetään kuvattaessa tai nauhoitettaessa ääntä TALLENNUS-tilassa.
ELOKUVALEIKE-tilassa
Voit kuvata elokuvaleikkeen painamalla
laukaisimen kokonaan pohjaan.
Kun painat laukaisinta kerran,
elokuvaleikkeen nauhoittaminen alkaa.
Voit nauhoittaa niin kauan kuin
muistissa riittää vapaata tilaa.
Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
TAVALLINEN KUVAUS -tilassa
Kun painat laukaisimen puoliväliin, automaattinen tarkennus
aktivoituu, ja kamera tarkistaa, tarvitaanko salamavaloa. Kun
painat laukaisimen kokonaan pohjaan, kuva otetaan ja
tallennetaan muistiin. Jos valitset äänen nauhoittamisen, nauhoittaminen alkaa, kun kuva on tallennettu.
ZOOM-painike
Kun tämä valikko ei näy LCD-näytössä,
tämä painike toimii optisen tai digitaalisen
zoomin painikkeena.
Kamerassa on 5x-optinen ja 5x-digitaalinen zoomaus. Jos käytät niitä yhdessä,
zoomaus on 25-kertainen.
TELE-zoom
Optinen zoom TELE-asennossa
: Paina ZOOM T -painiketta.
Kohde siirtyy lähemmäs
kameraa.
Digitaalinen zoom TELE-asennossa : Kun optinen zoom on viety
äärimmilleen (5x-tilaan), voit
käyttää digitaalista zoomia
painamalla T-painiketta. Kun
vapautat T-zoomauspainikkeen,
digitaalinen zoomaus pysähtyy.
Kun digitaalinen zoom on
viety äärimmilleen (5x-tilaan),
T-painikkeen painamisella ei
ole vaikutusta.
ZOOM T
-painikkeen
painaminen
ZOOM T
-painikkeen
painaminen
[Laajakulma-zoom ]
[ TELE-zoom ]
[ Digitaalinen zoom 5,0X ]
27
ZOOM-painike
LAAJAKULMA-zoom
Optinen zoom WIDE-asennossa : Paina ZOOM W -painiketta.
Kohde siirtyy kauemmas
kamerasta. Kun painat ZOOM
W -zoomauspainiketta pitkään,
kohde siirtyy niin kauas
kamerasta kuin mahdollista.
ZOOM
W -painikkeen
painaminen
[ TELE-zoom ]
ZOOM
W -painikkeen
painaminen
[ Optinen zoom 2x ]
[ Laajakulma-zoom ]
Digitaalinen LAAJAKULMA-zoom : Kun digitaalinen zoom on käytössä,
W-painikkeen painaminen loitontaa
kohdetta. Kun vapautat ZOOM W
Optinen zoom
-painikkeen, digitaalinen zoomaus
pysähtyy. Kun painat ZOOM W
-painiketta, digitaalinen loitonnus
Digitaalinen zoom
vähenee. Jos jatkat painamista,
kamera siirtyy optiseen
zoomaukseen, kunnes kohde on
lähennetty mahdollisimman lähelle.
ZOOM
W -painikkeen
painaminen
[ Digitaalinen zoom 5,0X ]
28
ZOOM
W -painikkeen
painaminen
[ TELE-zoom ]
[ Laajakulma-zoom ]
Digitaalista zoomia käyttämällä otetut kuvat latautuvat tavallista
hitaammin. Tämä kestää hetken.
Jos painat zoompainikkeita elokuvaleikkeen kuvaamisen aikana,
ääntä ei tallenneta.
Digitaalisen zoomin käyttäminen saattaa heikentää kuvanlaatua.
Näet digitaalisen zoomin kuvan selkeämmin painamalla
sulkimen puoliväliin optisen zoomin suurimmassa asennossa ja
painamalla zoomin T-painiketta uudelleen.
Digitaalista zoomia ei voi käyttää tietyissä aihetiloissa, kuten
lapsi-, teksti, lähikuva, ilotulitus, yökuvauksessa, liikettä kuvattaessa, DIS-tilassa, kuvattaessa videoleikettä eikä kasvojentunnistuksessa.
Älä koske objektiiviin tai sen suojukseen. Muutoin kuvien laatu
voi heiketä tai kamera voi toimia väärin. Jos kuva on epätarkka,
sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen. Tällöin
optiikka kohdistuu uudelleen.
Älä paina objektiivia. Muutoin kamera voi toimia väärin.
Kun kameraan on kytketty virta, älä koske sen liikkuviin osiin tai
objektiiviin. Muutoin kuvien laatu voi heiketä.
Kun Zoom-painiketta käytetään, älä koske kameran objektiiviin.
Tiedot (DISP) /Ylös-painike
Makro (
Kun tämä valikko näkyy, Ylös-painike toimii suuntapainikkeena.
Tämän painikkeen painaminen kuvaus- ja toistotiloissa tuo näkyviin
kuvan tiedot.
Kun tämä valikko näkyy, Alas-painike toimii suuntapainikkeena.
Kun tämä valikko ei ole näkyvissä, voit ottaa makrokuvia käyttämällä Makro ( ) /Alas-painiketta. Käytettävissä olevat etäisyysalueet on esitetty alla. Paina Makro-painiketta, kunnes LCDnäytössä näkyy haluamasi makrotilan merkki.
[ Kuvausnäyttö ]
) / Alas-painike
[ Tietonäyttö ]
[Automaattitarkennus]
[Automaattinen makro (
[Makro (
)]
)]
29
Makro (
) / Alas-painike
Tarkennustilat ja -alueet (W: Laajakulma, T: Tele)
Tila
Tarkennustyyppi
Tarkennusetäisyys
Auto (
Automaattinen makro (
Tarkennusetäisyys
Makro (
Tarkennusetäisyys
W: 80 ~ Ääretön
T: 80 ~ Ääretön
)
W: 10 ~ 80
T: 50 ~ 80
W: 80 ~ Ääretön
T: 80 ~ Ääretön
W: 10 ~ Ääretön
T: 50 ~ Ääretön
Makro
Normaali
o
o
o
o
o
o
o
o
Normaali
DIS (
Automaattinen makro
o
Normaali
)
Automaattinen makro (
Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva tarkennusmenetelmä
( o : Valittavissa, : tarkennusetäisyys äärettömään)
Tila
)
Ohjelma (
Tila
Tarkennustyyppi
)
W: 10 ~ Ääretön
T: 50 ~ Ääretön
Tila
Tarkennustyyppi
(Yksikkö : cm)
o
o
Tila
AIHE
Automaattinen makro
Makro
Normaali
o
)
o
)
Normaali
o
W: 80 ~ Ääretön
T: 80 ~ Ääretön
o
Kun makrotila on valittuna, varo kameran tärähtämistä.
Kun kuvattava kohde on lähempänä kuin 40 cm (laajakulma-zoom)
tai 50cm (tele-zoom), valitse EI SALAMAA -tila.
o
o
o
o
o
o
o
30
Tarkennuslukko
Salamavalo (
Voit tarkentaa muualla kuin kuvan keskellä olevaan kohteeseen
käyttämällä tarkennuslukitustoimintoa.
Kun tämä valikko näkyy LCD-näytössä,
Vasemmalle-painikkeen painaminen saa
osoittimen siirtymään alivalikkoon.
Kun tämä valikko ei ole näkyvissä,
Vasemmalle-painike toimii salamavalopainikkeena ( ).
Tarkennuslukon käyttäminen
1. Varmista, että kohde on automaattitarkennuskehyksen keskellä.
2. Paina suljinpainike puoliväliin. Kun vihreä automaattitarkennuksen
kehys syttyy, kamera on tarkentunut kohteeseen. Älä paina
laukaisinta pohjaan saakka, jotta kuvaa ei oteta vahingossa.
3. Kun laukaisinpainike on painettuna puoliväliin, sommittele kuva
ja ota kuva painamalla laukaisin kokonaan pohjaan. Jos poistat
sormen laukaisimelta, tarkennuslukko poistuu käytöstä.
1. Otettava kuva.
2. Paina laukaisinta
puoliväliin ja tarkenna
kohteeseen.
3. Sommittele kuva
ja paina laukaisin
kokonaan pohjaan.
) / Vasemmalle-painike
[ Automaattisen
salamavalon valitseminen ]
Salamatilan valitseminen
1. Valitse haluamasi tallennustila [Elokuva]- ja [DIS] -tilaa lukuun
ottamatta. (s. 19)
2. Paina salamapainiketta, kunnes LCD-näytössä näkyy salamatilan
ilmaisin. Salamatilanilmaisin tulee LCD-näyttöön.
3. Salamatilan ilmaisin tulee LCD-näyttöön.
Valitse kuvausolosuhteita vastaava salamavalotila.
Salamavalon kantomatka
ISO
Normaali
Laajakulma
Automaattinen 0,8~3,4
(Yksikkö : m)
Makro
Automaattinen
makro
TELE
Laajakulma
TELE
Laajakulma
TELE
0,8~2,1
0,4~0,8
0,5~0,8
0,4~3,4
0,5~2,1
31
Salamavalo (
) / Vasemmalle-painike
Kun painat suljinpainiketta valittuasi salamavalon, salamavalo
välähtää ensimmäisen kerran kuvausolosuhteiden tarkistamiseksi
(salamavalon kantomatka ja teho). Älä liikuta kameraa ennen
salamavalon välähtämistä uudelleen.
Salamavalon toistuva käyttäminen vähentää akun kestoaikaa.
Tavallisesti salamavalo latautuu alle 4 sekunnissa. Jos akussa
on enää vähän virtaa, latautumisaika on pidempi.
Salamavalo ei toimi DIS-tilassa eikä [Maisema]-, [Lähikuva]-,
[Teksti]-, [Aur.Lask]-, [Aamuhäm]- eikä [Ilotulitus]-aihetiloissa eikä
kuvattaessa elokuvaleikettä.
Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
Kuvan laatu saattaa huonontua, jos kohde on liian lähellä tai
heijastaa voimakkaasti
Kun otat kuvaa salamavalon avulla huonossa valaistuksessa,
kuvaan voi tulla valkoisia pilkkuja. Ne johtuvat salamavalon
heijastumisesta ilmassa leijuvista hiukkasista.
Salamavalotilan ilmaisin
Kuvake
Salamatila
Kuvaus
Automaattinen
salamavalo
Jos valo ei riitä, kameran salamavalo toimii
automaattisesti.
Automaattinen
Jos valo ei riitä, kameran salamavalo yrittää
salama
punasilmäisyyden automaattisesti vähentää punasilmäisyyttä.
vähennyksellä
Täytesalama
Salamavalo välähtää ympäristön valon
määrästä huolimatta. Salamavalon määrä
säädetään vallitsevien valaistusolosuhteiden
mukaan. Mitä kirkkaampi kohde tai tausta
on, sitä lyhyemmän aikaa valo välähtää.
Hidas
synkonointi
Salamavaloa käytettäessä suljin toimii
hitaammin oikean valotuksen varmistamiseksi.
Kun otat kuvaa huonossa valaistuksessa,
LCD-näyttöön voi tulla varoitus kameran
tärähtämisestä ( Ã ).
Punasilmäisyyden Tässä tilassa kuvaa korjataan automaattisesti,
vähennys
kun kuvassa on punasilmäisyyttä.
Salamavalo ei
käytössä
32
Salamavalo ei välähdä. Käytä tätä tilaa
paikoissa tai tilanteissa, joissa salamakuvaus
on kiellettyä. Kun otat kuvaa huonossa
valaistuksessa, LCD-näyttöön voi tulla
varoitus kameran tärähtämisestä ( Ã ).
Salamavalo (
) / Vasemmalle-painike
Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva salamatila
( o : Valittavissa)
Tila
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Itselaukaisin (
) / Oikealle-painike
Kun tämä valikko näkyy LCD-näytössä, Oikealle-painikkeen
painaminen saa osoittimen siirtymään oikeanpuoleiseen välilehteen.
Kun tämä valikko ei näy LCD-näytössä, Oikealle-painike toimii itselaukaisinpainikkeena ( ). Itselaukaisinta käytettäessä
valokuvaaja pääsee itsekin mukaan kuvaan.
Itselaukaisu keskeytyy, jos painat itselaukaisimen painiketta.
Voit estää kameraa tärähtämästä käyttämällä kolmijalkaa.
Elokuvaleiketilassa vain 10 sekunnin itselaukaisin toimii.
AIHE
Tila
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Smart Auto-salama (
) -kuvake näkyy [Smart Auto]-tilassa.
33
Itselaukaisin (
) / Oikealle-painike
Itselaukaisijan valitseminen
Liikeajastin
1. Valitse tallennustila muussa kuin äänentallennustilassa. (s. 19)
2. Paina Itselaukaisin/Oikealle
( ) -painiketta, kunnes LCD-näytössä
näkyy haluamasi tilailmaisin.
LCD-näyttöön tulee 2 tai 10 sekunnin,
kaksinkertaisen ajan tai liikeajastuksen
itselaukaisinkuvake.
3. Kun painat suljinpainiketta, kuva otetaan,
kun määritetty aika on kulunut.
[10 sekunnin itselaukaisimen
valitseminen]
Itselaukaisintilan ilmaisin
Kuvake
Tila
Kuvaus
10 sekunnin Kun painat laukaisinpainiketta, kamera laukeaa
itselaukaisin 10 sekunnin kuluttua.
2 sekunnin Kun painat laukaisinpainiketta, kamera laukeaa
itselaukaisin 2 sekunnin kuluttua.
Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua
ja toinen 2 sekuntia myöhemmin. Jos käytetään
Kaksoisitsalamavaloa, kahden kuvan välinen aika voi
selaukaisin
olla pidempi kuin 2 sekuntia, jos salamavalon
latautuminen edellyttää tätä.
Kamera tunnistaa kohteen liikkeen 6 sekunnin
Liikeajastin ajan suljinpainikkeen painamisesta. Kuva otetaan,
kun liike pysähtyy.
34
Liike
Kuvake ja itselaukaisimen merkkivalo
Suljinpainikkeen painaminen
Vilkkuu (1 sekunnin välein)
liikeajastuksen käyttöönoton jälkeen
Kohteen liikkeen tunnistus
Vilkkuu (0,25 sekunnin välein)
Liikettä ei tunnisteta
Kun käynnistät, kuvat otetaan 2
sekunnin kuluttua.
Liiketunnistusajat ovat seuraavat. (Ei elokuvaleiketilaa)
Liikeajastuksen valinta Suljinpainikkeen painaminen Sommittelun
vahvistaminen (6 sekunnin kuluessa)*1 Tunnistuksen aloittaminen
(heilauta käsiäsi laajassa kaaressa)*2 Tunnistuksen lopettaminen
(älä liiku) Kuvan ottaminen (2 sekunnin kuluttua)
*1: Kamera tunnistaa kohteen liikkeen 6 sekunnin ajan suljinpainikkeen
painamisesta, joten sommittele kuva 6 sekunnin kuluessa.
*2: Liikuta vartaloasi tai käsiäsi laajassa kaaressa.
Seuraavissa tapauksissa liikeajastus ei ehkä toimi.
Tarkennusetäisyys on yli 3 metriä.
Valoa on liikaa tai liian vähän.
Vastavalossa.
Liike on liian vähäinen
Liike tunnistetaan keskiosasta (50 %).
Jos kamera ei tunnista liikettä 30
sekunnin kuluessa tai jos kamera
ei tunnista liikkeen päättymistä
liikkeen tunnistamisen jälkeen.
Liikeajastuksen
tunnistusalue
MENU-painike
Toiminnot (
- Kun painat valikkopainiketta, LCD-näyttöön tulee kunkin
kuvaustilan valikko. Kun painat painiketta uudelleen, näyttöön
palaa alkukuva.
- Voit valita valikon vaihtoehdon, kun seuraavat on valittu:
Valikkoa ei ole käytettävissä, kun äänentallennustila on valittuna.
Käytä valikkoa, jossa toiminnot otetaan käyttöön, tai Fn-painiketta
tuodaksesi esiin seuraavat valikot:
Tila
EV
Toiminnot
[Valikkopainikkeen
painaminen]
Valkotasapaino
Ääni
ISO
Näyttö
Kasvojentunn.
Asetukset
Kuvantarkkuus
Laatu
ACB
Lopeta
[ Valikko ei käytössä ]
Muuta
[ Valikko käytössä ]
OK-painike
EV
Valkotasapaino
EV
[OK-painikkeen
painaminen]
ISO
Näyttö
Kasvojentunn.
Kasvojentunn.
Kuvantarkkuus
Kuvantarkkuus
Laatu
Laatu
ACB
ACB
Lopeta
Käytettävissä oleva tila
Sivu
EV
S.36
Valkotasapaino
S.37
ISO
S.38
Kasvojentunnistus
S.38
Kasvojen sävy
S.40
Retusointi
S.40
Kuvantarkkuus /
Videon tarkkuus
S.41
Laatu / Ruutunopeus
S.41
Muuta
ACB
S.42
Mittaus
S.42
Ohjaus
S.43
Tark.alue
S.43
Valkotasapaino
Ääni
Asetukset
Valikko
(Toiminnot)
- Kun tämä valikko näkyy LCD-näytössä, tämän painikkeen
painaminen saa osoittimen siirtymään alivalikkoon tai vahvistaa
valinnan.
Toiminnot
)
ISO
Lopeta
Edell.
Tyylin Val.
S.44
Kuvansäätö
S.45
Ääni
S.46
35
Toiminnot (
)
Toimintojen käyttöönotto VALIKKO-painiketta käyttämällä
1. Paina MENU-painiketta missä tilassa tahansa.
2. Paina Ylös/Alas-painiketta valitaksesi [Toiminnot]-valikon ja
paina Oikealle/OK-painiketta.
Toiminnot
EV
EV
Valkotasapaino
Valkotasapaino
Ääni
ISO
Näyttö
Kasvojentunn.
Asetukset
Kuvantarkkuus
Laatu
Kamera säätää valotuksen automaattisesti valokuvan ottamisen
aikana vallitsevien valaistusolojen mukaan.
Voit lisäksi määrittää valotusasetukset käyttämällä [EV]-valikkoa.
ISO
Kuvantarkkuus
Laatu
ACB
ACB
Lopeta
Valotuksen säätö
Kasvojentunn.
Oikealle/
OK-painike
Muuta
Lopeta
Edell.
3. Voit valita valikon painamalla Ylös/Alas-painiketta ja painamalla
OK-painiketta.
EV
EV
Valkotasapaino
Valkotasapaino
ISO
ISO
Ylös-/alaspainike
Kasvojentunn.
Kuvantarkkuus
Laatu
Kasvojentunn.
Kuvantarkkuus
Laatu
ACB
Lopeta
ACB
Edell.
Lopeta
Edell.
4. Voit valita valikon painamalla Vasemmalle/Oikealle-painiketta ja
painamalla OK-painiketta.
Valkotasapaino
Päivänval
Oikealle-/
vasemmallepainike
Edell.
36
Siirrä
Edell.
Tuo kameran takaosan Fn-painikkeella esiin valikot, joiden avulla
voit ottaa usein käytetyt toiminnot nopeasti käyttöön.
Siirrä
Valotuksen korjaaminen
1. Valitse [EV] (
) napsauttamalla
EV
Ylös/Alas-painiketta Toiminnot-valikosta.
2. Voit määrittää valotuksen
korjausasetukset käyttämällä
Vasemmalle/Oikealle-painiketta.
3. Paina OK-painiketta. Määrittämäsi arvo
Edell.
Siirrä
tallennetaan. Valotuksen kompensointitila
)
poistuu käytöstä. Jos muutat valotusarvoa, valotusilmaisin (
näkyy LCD-näytön vasemmalla laidalla.
Ä Negatiivinen valotuksen korjausarvo lyhentää suljinaikaa.
Huomaa, että positiivinen valotuksen korjausarvo pidentää
suljinaikaa. LCD-näyttö voi tällöin olla valkoinen ja kuvat voivat
epäonnistua.
Toiminnot (
)
Valkotasapainoasetukset vaihtelevat
kuvausolosuhteiden mukaan. Voit valita oikean
valkotasapainoasetuksen kullekin kuvausympäristölle
käyttämällä mukautettua valkotasapainoa.
Valkotasapaino
Voit palauttaa värit luonnollisiksi
säätämällä kameran valkotasapainoa.
Valkotasapaino
Edell.
Valikko
Aut valkotasap
Päivänval
Pilvinen
Loistep kirk
Kuvake
Siirrä
Kuvaus
Kamera valitsee automaattisesti oikeat
valkotasapainoasetukset valaistusolosuhteiden
mukaan.
Ulkokuvaaminen
Ulkokuvaaminen pilvisellä säällä.
Soveltuu kuvaamiseen päivänvaloloisteputken
tai kolmiaaltopituisen loisteputken
valaisemassa tilassa.
Loistep himm
Soveltuu kuvaamiseen valkoisessa
loistelamppuvalaistuksessa.
Hehkuvalo
Kuvaaminen hehkulamppuvalaistuksessa.
Mukaut. as.
Käyttäjä voi määrittää valkotasapainon
kuvausolosuhteiden mukaan.
1. Valitse valkotasapainon
Mukautettu (
) -valikko ja aseta
arkki valkoista paperia
kameran eteen, jolloin
LCD-näytössä näkyy pelkkää
valkoista.
Valkoinen paperiarkki
2. OK-painike : Voit valita valmiiksi valitun valkotasapainoasetuksen.
Suljinpainike : Tallentaa uuden mukautetun
valkotasapainoasetuksen.
- Mukautettua valkotasapainoarvoa käytetään seuraavasta
ottamastasi kuvasta alkaen.
- Käyttäjän määrittämä valkotasapaino jää voimaan, kunnes
asetusta muutetaan.
Ä Valaistusolosuhteet saattavat vaikuttaa kuvien värisävyihin.
37
Toiminnot (
)
ISO
Kasvojentunnistus
Voit valita kuvia otettaessa käytettävän ISO-herkkyyden.
ISO-arvo kuvaa valotusherkkyyttä.
Jos käytät kasvojentunnistusta, kamera
tunnistaa ihmiskasvot. Kun kamera
tarkentaa ihmiskasvoihin, myös kasvojen
kirkkautta säädetään. Voit myös kuvata
luonnollisia kasvojen ilmeitä käyttämällä
omakuvatoimintoa.
[Autom.] : Kameran herkkyys säätyy
automaattisesti valon määrän ja
kuvattavan kohteen kirkkauden
tyyppisten tekijöiden mukaan.
ISO
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] :
Edell.
Siirrä
Voit lisätä suljinnopeutta valotuksen
muuttumatta kasvattamalla ISO-herkkyyttä. Kuvat voivat kuitenkin
ylivalottua kirkkaassa valaistuksessa. Kun ISO-arvoa nostetaan,
kamera muuttuu herkemmäksi valolle, joten sillä voi ottaa kuvia
vähemmässä valossa. ISO-arvon kasvattaminen kuitenkin lisää
kohinaa, jolloin kuvasta tulee rakeinen.
Ä Kun käytössä on [Er nopea], ISO-nopeus valitaan automaattisesti.
Ä [ISO] on käytettävissä vain [Ohjelma]- tai [Valokuvausopas]tilassa.
Ä Jos valitaan ISO 3200 -vaihtoehto, kuvakoko on kiinteästi alle 3M.
Edell.
Siirrä
Normaali
Tässä tilassa kohteen kasvot tunnistetaan automaattisesti. Tarkennus ja valotus säädetään niiden mukaan. Kun valitset tämän tilan,
valokuvien ottaminen kasvoista on nopeaa ja helppoa.
Ä Valittavissa olevat tilat: Auto, Ohjelma, DIS, Valokuvausopas,
Kauneuskuva, Muotokuva, Lapsi,
Hiekka/lumi
1. Automaattitarkennuskehyksen
paikka ja koko mukautetaan
automaattisesti kuvattavan
kohteen kasvoihin.
2. Paina suljinpainike puoliväliin. Kun
tarkennuskehys muuttuu vihreäksi,
tarkennus on aktivoitunut.
3. Voit ottaa kuvan painamalla
laukaisupainiketta.
38
Kasvojentunn.
Toiminnot (
)
Tämän toiminnon avulla tunnistetaan enintään 10 henkilöä.
Kun kamera tunnistaa monta henkilöä samanaikaisesti, se
tarkentaa lähimpään henkilöön.
Digitaalinen zoom ei toimi tässä tilassa.
Kun kamera tunnistaa kuvattavan kohteen kasvot, valkoinen
tarkennuskehys näkyy tarkennettavien kasvojen päällä, ja
muiden kasvojen päällä näkyy harmaa tarkennuskehys. Kun
painat laukaisimen puoliväliin, kasvoihin tarkennetaan ja
valkoinen tarkennuskehys muuttuu vihreäksi.
Jos kasvojentunnistus epäonnistuu, palaa edelliseen
automaattitarkennustilaan.
Tämä toiminto ei toimi oikein seuraavissa tapauksissa:
- Jos henkilöllä on aurinkolasit tai osa kasvoja on peitetty.
- Jos kuvattava henkilö ei katso kohti kameraa
- Kamera ei tunnista kasvoja, jos valoa on liikaa tai liian
vähän.
- Kameran ja kuvattavan kohteen välinen etäisyys on liian
pitkä.
Suurin kasvojentunnistusalue on 2.5 m (laajakulma).
Mitä lähempänä kohde on, sitä nopeammin kamera tunnistaa
kohteen.
[Kauneuskuva]-, [Muotokuva]- ja [Lapsi]-tiloissa
[Kasvojentunn.]-toiminnon määritys asetetaan oletusarvoonsa.
Omakuva
Kun kuvaat itseäsi, kasvosi tunnistetaan automaattisesti, jotta voit
ottaa omakuvia helpommin ja nopeammin.
Ä Valittavissa olevat tilat: Auto, Ohjelma, DIS, Valokuvausopas,
Kauneuskuva, Muotokuva, Hiekka/lumi
1. Käytettäessä itselaukaisua suuntaa
kameran objektiivi kohti kuvattavan
henkilön kasvoja. Kamera tunnistaa
kohteen kasvot automaattisesti, ja
kamerasta kuuluu opastusääni.
2. Aloita kuvaaminen painamalla
suljinpainiketta.
Paikannettaessa keskellä olevan kohteen kasvoja
kamerasta kuuluva äänimerkki toistuu nopeammin kuin
silloin, kun kasvot eivät ole keskellä.
Hymykuva
Ä Valittavissa olevat tilat: Auto, Ohjelma, DIS, Valokuvausopas,
Kauneuskuva, Muotokuva, Hiekka/lumi
Kamera ottaa kuvan automaattisesti
tunnistamalla kasvojen hymyn, vaikka
laukaisinta ei paineta. Jos painat
laukaisinta, kuva otetaan normaalisti.
Jos haluat ottaa hymyilevän kuvan,
hampaiden näkyminen tai hymyilevä
ilme auttavat tunnistamaan hymyn
kuvattavan henkilön kasvoilla.
39
Toiminnot (
)
Silmätunnistus
Ä Valittavissa olevat tilat: Auto, Ohjelma, DIS, Valokuvausopas,
Kauneuskuva, Muotokuva, Hiekka/lumi
Jos kuvattavan henkilön silmät ovat
kiinni laukaisinpainiketta painettaessa, kamera ottaa 2 kuvaa peräkkäin
ja tallentaa ne. Kamera ottaa vain
yhden kuvan laukaisinpainiketta
painettaessa, jos kuvattavan henkilön
silmät ovat auki.
Hymyä tai silmien kiinnioloa ei ehkä tunnisteta seuraavissa
tilanteissa:
- Jos kuvattavalla henkilöllä on aurinkolasit.
- Jos kuvattava henkilö ei katso suoraan kameraan.
- Jos valoa on liikaa tai liian vähän henkilön kasvojen tunnistamiseksi.
- Jos kuvattava kohde on liian kaukana kamerasta. (Oranssi
tarkennusmerkki)
- Jos esiintyy heijastumia tai kohteen tausta on hyvin kirkas.
40
Kasvojen sävy
Tässä valikossa voit säätää ihon sävyä kuvissa Kauneuskuva-tilassa.
Mitä korkeamman tason valitset, sitä kirkkaampi on ihon sävy.
1. Valitse [Kasvojen sävy] painamalla
Ylös/Alas-painiketta.
2. Voit valita kasvojen sävyn painamalla
Vasemmalle/Oikealle-painiketta ja
painamalla OK-painiketta.
3. Ota kuva painamalla laukaisinta.
Kasvojen sävy
Edell.
Siirrä
Retusointi
Tässä valikossa saat ihon näyttämään kirkkaalta ja kauniilta ennen
Kauneuskuva-tilassa kuvaamista. Mitä korkeamman tason valitset,
sitä tehokkaampi on säätö.
1. Valitse [Retusointi] painamalla
Ylös/Alas-painiketta.
2.Voit valita retusoinnin painamalla ensin
Vasemmalle/Oikealle-painiketta ja sen
jälkeen OK-painiketta.
3. Ota kuva painamalla laukaisinta.
Retusointi
Edell.
Siirrä
Toiminnot (
)
Laatu/Ruutunopeus
Kuvakoko
Voit valita kuvan koon käyttötarkoituksen mukaan.
(Yksikkö: pixel)
Tavallinen
kuvaustila
Elokuvaleiketila
Voit valita pakkaussuhteen valokuvien käyttötarkoituksen mukaan. Mitä
suurempaa pakkaussuhdetta käytetään, sitä huonompi kuvanlaatu on.
Tila
Kuvake
4000X 3984X 3968X 3264X 2592X 2048X 1024X
Koko
3000 2656 2232 2448 1944 1536
768
Kuvake
640X480
Koko
320X240
Alivalikko Supertarkka
Hyvä
Normaali
30 r/sek
15 r/sek
Tiedostomuoto
jpeg
jpeg
avi
avi
Edell.
Edell.
Siirrä
[TAVALLINEN KUVAUS -tila]
Edell.
Siirrä
ELOKUVALEIKE-tila
Kuvake
jpeg
Laatu
Videon tarkkuus
Kuvantarkkuus
TAVALLINEN KUVAUS -tila
Ruutunopeus
Siirrä
[TAVALLINEN KUVAUS -tila]
Edell.
Siirrä
[ELOKUVALEIKE-tila]
[ELOKUVALEIKE-tila]
Mitä korkeampi erottelukyky on, sitä vähemmän muistiin
mahtuu kuvia, sillä korkean erottelukyvyn kuvat tarvitsevat
enemmän muistia kuin alhaisen erottelukyvyn kuvat.
Tämä muoto on DCF-yhteensopiva (lyhenne sanoista Design
rule of Camera File).
JPEG (lyhenne sanoista Joint Photographic Experts Group):
JPEG on Joint Photographic Experts Groupin kehittämä
kuvanpakkausstandardi. Tätä pakkausmenetelmää käytetään
tavallisimmin pakattaessa valokuvia ja grafiikkaa, koska se
pakkaa tiedostot tehokkaasti.
41
Toiminnot (
)
ACB
Mittaaminen
Tämä toiminto säätää kontrastin automaattisesti, jos valotuserot ovat
suuret esimerkiksi taustavalon tai kontrastin vuoksi. Tämä toiminto
säätää kirkkauden automaattisesti, joten kohteesta saadaan selkeä
kuva.
Jos valotus ei toimi oikein, voit muuttaa mittaamistapaa, jolloin
kuvista tulee kirkkaampia.
[Monilohko] (
- [ACB] Alivalikot: [Pois], [Päällä].
ACB
Edell.
Siirrä
[Piste] (
)
Ä Jos käytössä on [Ohjelma]-tila, ACB-toiminto ei ole käytettävissä.
[Keskipain.] (
) : Valotus mitataan
Mittaus
kuvattavan alueen
keskimääräisen
valaistuksen perusteella.
Mittaamisessa kuitenkin
painotetaan kuvan
Edell.
Siirrä
keskiosaa. Tämä sopii
yleiskäyttöön.
: Valotus mitataan vain LCD-näytön keskellä
näkyvältä suorakaiteen muotoiselta alueelta.
Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin, kun
kuvan halutaan valottuvan oikein keskeltä
taustavalaistuksesta huolimatta.
) : Valotus mitataan kuvattavan alueen
keskimääräisen valaistuksen perusteella.
Mittaamisessa kuitenkin painotetaan kuvan
keskiosaa. Tätä asetusta kannattaa
kuvattaessa pieniä kohteita, kuten kukkaa tai
hyönteistä.
Ä Jos kohde ei ole kuvan keskellä, älä käytä pistemäistä
mittaamista. Muuten kuvan valotus voi olla virheellinen. Käytä
tässä tapauksessa valotuksen kompensointia.
42
Toiminnot (
)
Kuvaustila
Automaattitarkennustyyppi
Voit valita jatkuvan kuvaamisen, yksittäis, er nopea, sekä valotuksen
haarukoinnin.
Voit valita haluamasi tarkennusalueen
kuvausolosuhteiden mukaan.
[Yksittäis] (
[Jatkuva] (
) : Vain yksi kuva otetaan.
) : Kuvia otetaan
Ohjaus
jatkuvasti, kunnes vapautat laukaisimen.
[Er nopea] (
) : Kun pidät suljinpainiketta
Edell.
Siirrä
painettuna, kamera ottaa
5 kuvaa sekunnissa.
Jatkuvan kuvauksen jälkeen kuvat tallennetaan ja
näytetään kameran takaosan LCD-näytössä. Kuvia
voidaan ottaa enintään 30, ja kuvakoko on kiinteästi
VGA.
[AEB] ( )
: Kamera ottaa kolmen kuvan sarjan käyttämällä eri
valotuksia: tavallinen valotus (0,0 EV), ylivalotus
(-1/2 EV) ja alivalotus (+1/2 EV).
Korkea tarkkuus ja kuvan laatu hidastavat tiedoston tallennusaikaa,
jolloin odotusaika pitenee.
Tark.alue
Edell.
[Keskipainot.] (
[Monipistem.] (
Siirrä
) : Tarkennus tehdään vain LCD-näytön
keskellä näkyvän suorakaiteen muotoisen
alueen perusteella.
) : Kamera tarkentaa yhdeksän tarkennuspisteen
perusteella.
[Keskipainot.]
[Monipistem.]
Jos valittuna on [Jatkuva]-, [Er nopea]- tai [AEB] -alivalikko, salama
poistuu käytöstä automaattisesti.
Jos muistiin mahtuu vähemmän kuin 3 kuvaa, sarja- ja AEB-kuvaus
eivät ole käytettävissä.
AEB-kuvauksen aikana kannattaa käyttää jalustaa, jotta kuva ei
Ä Kun kamera tarkentaa kohteeseen, automaattitarkennuksen
kehys muuttuu vihreäksi. Jos kamera ei tarkenna kohteeseen,
automaattitarkennuksen kehys muuttuu punaiseksi.
tärähdä pitkän valotusajan kuluessa.
43
Toiminnot (
)
Mukautettu väri: Voit säätää kuvan
punaisen (R), vihreän
(G) ja sinisen (B) värin
määrää.
Tyylin valinta
Voit lisätä kuvaan erilaisia tehosteita käyttämällä kuvanmuokkausohjelmaa.
Tyylin Val.
Edell.
Siirrä
Edell.
Siirrä
Edell.
Siirrä
- Ylös/Alas-painike: Valitsee R, G, B
- Oikealle/Vasemmalle-painike: Muuttaa
arvoja
1. Valitse haluamasi KUVATYYLIVALINTA painamalla Vasemmalle/
Oikealle-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
2. Ota kuva painamalla laukaisinta.
Tyyli
Kuvaus
Tyylitehostetta ei ole käytetty.
Pehmeä
Pehmeä tyyli on käytössä.
Elävä
Korostettu tyyli on käytössä.
Metsä
Luonnollinen, puhdas tyyli on käytössä.
Retro
Ruskeasävyinen tyyli on käytössä.
Viileä
Viileä tyyli on käytössä.
Rauhallinen
Rauhallinen tyyli on käytössä.
Klassinen
Klassinen tyyli on käytössä.
Negatiivi
Negatiiviset värit on käytössä.
Mukaut. RGB
44
Kuvake
Normaali
Säädä RGB-sävy luodaksesi oman kuvatyylisi.
Kun kuvatyyli on asetettu, kasvojentunnistus ei ole käytettävissä.
Kun pehmeä tai eloisa kuvatyyli on asetettu, kylläisyys ei ole
käytettävissä.
Kun negatiivikuvatyyli on asetettu, kontrasti ei ole käytettävissä.
Toiminnot (
)
Kuvansäätö
Kylläisyys
Voit säätää kuvan kylläisyyttä.
Kontrasti
Voit säätää kuvan kontrastia.
1. Valitse [Kylläisyys] painamalla Ylös- tai
Alas-painiketta.
2. Voit muuttaa kylläisyyttä painamalla
Vasemmalle/Oikealle-painiketta.
3. Ota kuva painamalla laukaisinta.
1. Valitse [Kontrasti] painamalla
Ylös/Alas-painiketta.
2. Voit muuttaa kontrastia painamalla
Vasemmalle/Oikealle-painiketta.
3. Ota kuva painamalla laukaisinta.
Kuvansäätö
Kontrasti
Terävyys
Kylläisyys
Kontrasti
Edell.
Terävyys
Siirrä
Kylläisyys
Edell.
Siirrä
Kun negatiivikuvatyyli on asetettu, kontrasti ei ole käytettävissä.
Terävyys
Voit säätää otettavan kuvan tarkkuutta.
Tarkkuutta ei voi säätää LCD-näytössä
ennen kuvan ottamista, sillä tämä toiminto
on käytettävissä vasta, kun kuva on
tallennettu muistiin.
Kuvansäätö
Kun pehmeä tai eloisa kuvatyyli on asetettu, kylläisyys ei ole
käytettävissä.
Kuvansäätö
Kontrasti
Terävyys
Kylläisyys
Edell.
Siirrä
1. Valitse [Terävyys] painamalla Ylös/Alas-painiketta.
2. Voit muuttaa terävyyttä painamalla Vasemmalle/Oikealle-painiketta.
3. Ota kuva painamalla laukaisinta.
45
Toiminnot (
)
Ääniviesti
Äänen tallentaminen
Voit lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin.
(Enintään 10 sekuntia)
Voit äänittää ääntä jäljellä olevan
muistikapasiteetin verran
(enintään 10 tuntia).
Muistio
Nauhoita
Edell.
Siirrä
- Kun ääniviestin merkki näkyy
LCD-näytössä, asetus on määritetty
valmiiksi.
Voit nauhoittaa ääntä painamalla
laukaisinta.
- Kun painat laukaisinta kerran, äänen
nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa
ääntä niin kauan kuin muistikortissa
riittää vapaata tilaa, kuitenkin enintään
10 tuntia. Nauhoitusaika näkyy LCDnäytössä. Äänen tallentaminen jatkuu,
vaikka vapautatkin laukaisimen.
- Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
- Tiedostotyyppi: *.wav
- Paina laukaisupainiketta ja ota kuva.
Kuva tallennetaan muistikorttiin.
- Ääntä nauhoitetaan kymmenen
sekunnin ajan alkaen siitä hetkestä,
kun kuva on tallennettu. Kun painat
laukaisinta nauhoittamisen ollessa
meneillään, nauhoittaminen päättyy.
Seis
46
Edell.
Siirrä
Tallenna
Lopeta
[Äänentallennustila]
Toiminnot (
)
Tauko äänen tallennuksen aikana
Tämän toiminnon avulla voit tallentaa
suosikkiääniäsi äänitiedostoksi
tarvitsematta laatia useita
äänentallennustiedostoja.
Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä
Voit tallentaa elokuvaleikkeitä ilman ääntä.
Seis
Tallenna
[Äänentallennustila]
1. Voit keskeyttää nauhoittamisen painamalla OK-painiketta.
2. Voit jatkaa nauhoittamista painamalla uudelleen OK-painiketta.
3. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
Valitse Elokuvaleike-tilassa
mykistyksen asetukseksi [Ääni].
LCD-näyttöön tulee (
) -kuvake.
Kun painat laukaisinta, elokuvaleikkeen
tallentaminen alkaa. Voit tallentaa
sitä käytettävissä olevan
tallennuskapasiteetin verran ilman
ääntä.
Pois
Edell.
Siirrä
Paras äänen nauhoitusetäisyys on 25 cm.
Jos kamerasta sammutetaan virta äänen tallennuksen ollessa
taukotilassa, äänen tallennus peruutetaan.
47
Ääni-valikko
Tässä tilassa määritetään ääniasetukset. Voit käyttää
asetusvalikkoa kaikissa kameratiloissa paitsi äänentallennustilassa.
Oletusasetukset on merkitty *-tunnuksella.
Ä Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Suljinääni
Voit valita suljinäänen.
- Suljinääni: [Pois], [1]*, [2], [3]
Ääni (  )
Äänenvoim
:Normaali
Käyn.ääni
:Pois
Sul.ääni
Pois:1
Ääni
1
:1
Af-ääni
2
:Päällä
3
Edell.
Äänenvoimakkuus
Määritä
Voit määrittää käynnistysäänen, suljinäänen, äänimerkin ja
automaattitarkennusäänen voimakkuuden.
- [Äänenvoim]-alivalikko: [Pois],
[Hiljainen],
[Normaali]*,
[Voimakas]
Äänenvoim
Pois:Normaali
Käyn.ääni
:Pois
Hiljainen
Sul.ääni
Normaali
:1
Voimakas
:1
Ääni
Af-ääni
Edell.
:Päällä
Määritä
Käynnistysääni
Äänimerkki
Jos otat äänen käyttöön, painikkeita painettaessa kuuluu äänimerkki,
joka kertoo kameran toiminnasta.
- [Ääni]-alivalikko: [Pois], [1]*, [2], [3]
Äänenvoim
Äänenvoim
Pois:1
Af-ääni
1
:Normaali
Pois:Pois
1
Ääni
2
Edell.
:Päällä
3
Käyn.ääni
3
:1
Ääni
2
Sul.ääni
Af-ääni
48
:Pois
Sul.ääni
Voit valita äänen, joka kuuluu, kun kameraan kytketään virta.
- Käynnistysääni: [Pois]*, [1], [2], [3]
:Normaali
Käyn.ääni
:1
:1
:Päällä
Määritä
Edell.
Määritä
Ääni (  )
Asetus-valikko
AF-ääni
Tässä tilassa määritetään perusasetukset. Voit käyttää asetusvalikkoa
kaikissa kameratiloissa paitsi äänentallennustilassa.
Oletusasetukset on merkitty *-tunnuksella.
Ä Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Jos otat automaattitarkennusäänen käyttöön, se kuuluu, kun
suljinpainike on painettu puoliväliin, joten tiedät kameran
toimintatilan.
- [Af-ääni]-alivalikko: [Pois], [Päällä]*
Äänenvoim
:Normaali
Käyn.ääni
:Pois
Sul.ääni
:1
Ääni
:1
Af-ääni
Pois:Päällä
Päällä
Edell.
Määritä
Näyttö (
)
Language
Voit valita LCD-näytössä näkyvän kielen.
Vaikka akku poistettaisiin ja asetettaisiin
uudelleen paikoilleen, kieliasetus säilyy.
Language
Alkukuva
:Suomi
Dansk
:On
Svenska
:Pois
Suomi
Kirkkaus
ęðû :Auto
Pikakats
Bahasa
:0.5 sek.
Toiminnon kuvaus
Virransäästö
Edell.
:Pois
Määritä
Toiminnon kuvaus
Voit valita, näytetäänkö toiminnon kuvaus ikkunassa tallennustilassa.
- Toiminnon kuvaus -alivalikko
[Pois] : Toiminnon kuvaus-toiminto ei
ole käytettävissä.
[Päällä]* : Vaihtoehdon nimi ja kuvaus
tulevat näkyviin.
Language
Toiminnon kuvaus
Alkukuva
Kirkkaus
:Suomi
:Päällä
Pois
:Pois
Päällä
:Auto
Pikakats
:0.5 sek.
Virransäästö
:Pois
Edell.
Määritä
49
Näyttö (
)
Aloituskuva
Pikakatselu
Voit valita kuvan, joka näkyy LCD-näytössä, kun kameraan
kytketään virta.
Jos otat käyttöön pikakatselun ennen kuvan tallentamista, juuri
otettu kuva näkyy LCD-näytössä [Pikakats] -asetuksen määrittämän
ajan. Vain tavallisia kuvia voi pikakatsella.
Language
:Suomi
- Alivalikot: [Pois]*, [Logo], [Oma kuva]
Toiminnon kuvaus
:Päällä
- Voit käyttää tallennettua kuvaa
Alkukuva
:Pois
Off
Kirkkaus
:Auto
käynnistyskuvana valitsemalla kuvan
Pikakats
:0.5 sek.
[Alkukuva]-asetuksen avulla
Virransäästö
:Pois
[Muuta koko] -valikossa toistotilassa.
Lopeta
Edell.
- Käynnistyskuvaa ei poisteta, vaikka
kaikki kuvat poistetaan [Poista]-valikossa tai kortti alustetaan
[Alusta]-valikon avulla.
- Käyttäjän kuvat poistetaan [Nollaa]-valikossa.
- Alivalikot
[Pois]
: Pikakatselutoiminto ei ole
käytössä.
[0.5 sek]*, [1 sek], [3 sek]
: Tallennettu kuva näkyy
näytössä valitun ajan.
Language
:Suomi
Toiminnon kuvaus
:Päällä
Alkukuva
:Pois
Kirkkaus
Pois:Auto
Pikakats
0.5 sek.
:0.5 sek.
Virransäästö
1 sek.
:Pois
3 sek.
Edell.
Määritä
Näytönsäästö
Jos otat [Virransäästö] -toiminnon käyttöön ja kamera on
käyttämättä tietyn ajan, LCD-näyttö pimenee automaattisesti.
Näytön kirkkaus
Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.
- Alivalikot: [Auto]*, [Tumma],
[Normaali], [Kirkas]
Language
:Suomi
Toiminnon kuvaus
:Päällä
Alkukuva
:Pois
Kirkkaus
Auto:Auto
Pikakats
Tumma
:0.5 sek.
Normaali
:Pois
Virransäästö
Kirkas
Edell.
- Alivalikot
[Pois]* : LCD-näyttö ei pimene.
[Päällä] : Jos kamera on ollut
käyttämättömänä määritetyn
ajan (noin 30 sekuntia), se
siirtyy valmiustilaan.
Kameran tilamerkkivalo
vilkkuu tällöin.
Language
:Päällä
:Pois
Kirkkaus
:Auto
Pikakats
:0.5 sek.
Pois
:Pois
Päällä
Virransäästö
Edell.
Määritä
Ä [Virransäästö]-valikkoa ei voi käyttää toistotilassa.
50
:Suomi
Toiminnon kuvaus
Alkukuva
Määritä
Asetukset ( ” )
Muistin alustaminen
Alustaminen
Muisti alustetaan tämän avulla. [Alusta]-toiminto poistaa
muistista kaikki kuvat (myös suojatut kuvat). Muista ladata tärkeät
kuvat tietokoneeseesi ennen muistin alustamista.
Kaikki kameravalikon ja toimintojen asetukset palautetaan
oletusarvoiksi. PÄIVÄYS/AIKA-, KIELI- ja VIDEOLÄHTÖ-arvoja ei
kuitenkaan muuteta.
- Alivalikot
[Kyllä] : Näkyviin tulee valinnan
vahvistamisikkuna. Valitse
[Kyllä]-valikko. Näyttöön
tulee [Alustaa] -ilmoitus
ja muistikortti alustetaan.
Jos alustat muistikortin
toistotilassa, näyttöön tulee
[Alustus valmis] -viesti.
[Ei]*
: Muistia ei alusteta.
- Alivalikot
[Kyllä] : Näkyviin tulee valinnan
vahvistamisikkuna. Kun
valitset [Kyllä], kaikki
asetukset palautetaan
oletusarvoiksi.
[Ei]*
: Asetuksia ei palauteta
oletusasetuksiin.
Alusta
Peruuta
Pvm&aika
Kyllä
Ei
:Pois
Aikavyöhyke
:London
Tiedostonro
:Sarja
Merkintä
:Pois
Autom. virrankatkaisu
:3 min
Edell.
Määritä
Alusta
Peruuta
Pvm&aika
Kyllä
Ei
:Pois
Aikavyöhyke
:London
Tiedostonro
:Sarja
Merkintä
Autom. virrankatkaisu
Edell.
:Pois
:3 min
Määritä
Muista suorittaa [Alusta]-toiminto seuraavantyyppisille
muistikorteille.
- Uusi muistikortti tai alustamaton muistikortti.
- Muistikortissa on tiedosto, jota kamera ei tunnista, tai joka on
otettu toisella kameralla.
- Alusta muistikortti aina tässä kamerassa. Jos asetat kameraan
muistikortin, joka on alustettu toisessa kamerassa,
muistikortinlukijassa tai tietokoneessa, näkyviin tulee
[Korttivirhe]-viesti.
51
Asetukset ( ” )
Päivämäärän, kellonajan ja päivämäärätyypin asettaminen
Voit vaihtaa päivämäärää ja aikaa, joka tulee näkyviin valokuvan
yhteydessä, ja määrittää päivämäärätyypin. [Aikavyöhyke]
mahdollistaa paikallisen päiväyksen ja ajan näyttämisen
LCD-näytössä ollessasi matkoilla.
- Päivämäärätyyppi : [Vvvv/kk/pp],
[Kk/pp/vvvv],
[Pp/kk/vvvv],
[Pois]*
Alusta
Peruuta
:Pois
Pvm&aika
yyyy mm dd
Aikavyöhyke
2009 / 08 / 01
Tiedostonro
:London
13:00
Merkintä
Autom. virrankatkaisu
Edell.
Pois
:Sarja
:Pois
:3 min
Määritä
Aikavyöhyke
Käytettävissä olevat kaupungit:
Aikavyöhyke
Lontoo, Cape Verde, Atlantin
keskiosa, Buenos Aires, Newfoundland,
Caracas, La Paz, New York, Miami,
Chicago, Dallas, Denver, Phoenix,
London
[GMT +00:00] 2009/08/01 01:00 PM
LA, San Francisco, Alaska, Honolulu,
Edell.
Kesäaika
Havaiji, Samoa, Midway, Wellington,
Auckland, Ohotska, Guam, Sydney,
Darwin, Adelaide, Söul, Tokio, Pekin, Hongkong, Bangkok,
Jakarta, Yangon, Alma ata, Katmandu, Mumbay, New Delhi,
Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskoda, Ateena.
Ä DST: Kesäaika
52
Tiedostonimi
Voit valita tiedostonimen muodon.
[Nollaus] : Nollauksen jälkeen
Alusta
seuraavaksi tiedosPeruuta
Pvm&aika
:Pois
tonimeksi tulee 0001,
Aikavyöhyke
:London
vaikka alustaisit kortin,
Tiedostonro
:Sarja
Nollaus
poistaisit kaikki kuvat
Merkintä
:Pois
Sarja
Autom. virrankatkaisu
:3 min
siitä tai asettaisit kamerEdell.
Määritä
aan uuden muistikortin.
[Sarja]* : Uudet tiedostot nimetään edellisen sarjan jälkeisillä
numeroilla, vaikka käytettäisiin uutta muistikorttia
tai muistikortti on tyhjennetty tai kaikki kuvat on
poistettu.
- Ensimmäisen tallennetun kansion nimi on 100PHOTO, ja
ensimmäisen tiedoston nimi on SAM_0001.
- Tiedostonimet tulevat järjestyksessä SAM_0001 SAM_0002 ~ SAM_9999.
- Kansion numero muuttuu nousevasti 100–999 seuraavasti:
100PHOTO 101PHOTO ~ 999PHOTO.
- Kansiossa voi olla enintään 9999 tiedostoa.
- Muistikorttiin tallennettavat tiedostot ovat DCF-yhteensopivia
(lyhenne sanoista Design rule for Camera File systems). Jos
muutat kuvatiedoston nimeä, kuvaa ei ehkä toisteta.
Asetukset ( ” )
Tallennuspäivän lisääminen kuvaan
Automaattinen sammuttaminen
Jos käytät tätä vaihtoehtoa, päivämäärä ja aika näkyvät otetuissa
valokuvissa.
Tämä toiminto sammuttaa kamerasta virran tietyn ajan kuluttua
akun virran säästämiseksi.
- Alivalikot
[Pois]*
: Kuviin ei tule
päivämäärää ja
kellonaikaa.
[Pvm]
: Kuviin tulee vain
päivämäärä.
[Pvm&aika] : Kuviin tulee päivämäärä
ja kellonaika.
Alusta
Peruuta
Pvm&aika
:Pois
Aikavyöhyke
:London
Pois
:Sarja
Pvm
Merkintä
:Pois
Pvm&aika
Autom. virrankatkaisu
:3 min
Tiedostonro
Edell.
Määritä
Ä Päivämäärä ja aika näkyvät kuvan oikeassa alalaidassa.
Ä Päivämäärä voidaan lisätä vain tavallisiin kuviin.
Ä Kuvaan lisätty päiväys ei tulostu kunnolla kaikkien valmistajien
tulostimissa eikä kaikissa tulostustiloissa.
- Alivalikot
[Pois] : Virransäästötoiminto
ei ole käytössä.
[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min]
: Kamerasta katkaistaan virta
automaattisesti, jos sitä ei
käytetä määritettynä aikana.
Alusta
Peruuta
Pvm&aika
:Pois
Pois
Aikavyöhyke
1 min:London
Tiedostonro
3 min:Sarja
5 min:Off
Autom. virrankatkaisu 10 min
:3 min
Merkintä
Edell.
Määritä
- Vaikka akku poistettaisiin ja asetettaisiin uudelleen paikoilleen,
virransäästöasetus säilyy.
- Huomaa, että kamerasta ei sammuteta virtaa automaattisesti,
jos kamera on tietokone- tai tulostintilassa, jos sen näytössä on
meneillään kuvaesitys tai jos se toistaa ääntä tai elokuvaleikettä.
53
Asetukset ( ” )
Automaattitarkennuksen valo
Videosignaalin ulostulotyypin valinta
Voit sytyttää tai sammuttaa automaattitarkennusvalon.
Videosignaali voi tulla kamerasta NTSC- tai PAL-muodossa.
Valitse lähtevän kuvasignaalin laitteen, kuten ulkoisen näytön tai
television mukaan, johon kamera on yhdistetty. PAL-tilassa on vain
BDGHI-tuki.
- Alivalikot
[Pois]
: Automaattitarkennusvalo
ei syty hämärässä
valaistuksessa.
[Päällä]* : Automaattitarkennusvalo
syttyy hämärässä
valaistuksessa.
Af-valo
Videolähtö
USB
Edell.
Pois
:NTSC
Päällä
:Auto
Määritä
Yhdistäminen ulkoiseen näyttöön
Kun kamera on yhdistetty ulkoiseen
näyttöön, kuva ja valikot näkyvät
ulkoisessa näytössä ja kameran
LCD-näytössä.
Af-valo
Videolähtö
USB
Edell.
Keltainen väri: videokuva
Valkoinen: ääni
54
:Päällä
:NTSC
NTSC
:Auto
PAL
Määritä
Asetukset ( ” )
- NTSC : Yhdysvallat, Kanada, Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Meksiko.
- PAL : Australia, Itävalta, Belgia, Kiina, Tanska, Suomi, Saksa,
Iso-Britannia, Alankomaat, Italia, Kuwait, Malesia,
Uusi-Seelanti, Singapore, Espanja, Ruotsi, Sveitsi,
Thaimaa, Norja.
- Jos käytät ulkoisena näyttönä televisiota, valitse AV- tai
nollakanava TV:stä.
- Ulkoisessa näytössä näkyy kohinaa, mutta kyse ei ole virheestä.
- Jos kuva ei ole näytön keskellä, säädä television asetuksia.
- Kun kamera on yhdistetty ulkoiseen näyttöön, LCD-näyttö
sammutetaan automaattisesti.
- Kun kamera on yhdistetty ulkoiseen näyttöön, siihen tulee valikko.
Sen toiminta vastaa LCD-näytön toimintaa.
USB:n määrittäminen
Jos kamera on määritetty yhdistymään tietokoneeseen tai tulostimeen
automaattisesti USB-kaapelin kautta, voit määrittää manuaalisesti
[Tietokon]- tai [Tulostin]-asetukset.
-[USB]-alivalikot:
[Auto]*
: Ottaa automaattisesti käyttöön
Af-valo
:Päällä
Videolähtö
:NTSC
ulkoisen laitteen, joka on liitetty
USB
:Auto
Auto
USB-kaapelilla.
Tietokon
Tulostin
[Tietokon] : Määrittää tietokoneen liitäntätilan, jos liitettyä ulkoista laitetta
Edell.
Määritä
ei voida tunnistaa automaattisesti.
[Tulostin] : Määrittää tulostimen liitäntätilan, jos liitettyä ulkoista
laitetta ei voida tunnistaa automaattisesti.
55
Toistotilan aloittaminen
Käynnistä kamera ja valitse toistotila painamalla sen painiketta ( Î ).
Kamera toistaa nyt muistiin tallennetut kuvat.
Jos kamerassa on muistikortti, kaikki kameran toiminnot koskevat sitä.
Jos kamerassa ei ole muistikorttia, kaikki kameran toiminnot koskevat
kortin sijasta kameran muistia.
Valokuvan toistaminen
1. Valitse tämä TOISTO-tila
painamalla toistotilan painiketta
( Î ).
2. Näyttöön tulee muistiin viimeksi
tallennettu kuva.
3. Valitse toistettava kuva painamalla
Vasen/Oikea-painiketta.
Ä Voit katsoa kuvia nopeasti
pitämällä Vasen/Oikea-painiketta
painettuna.
56
Elokuvaleikkeen toistaminen
1. Valitse toistettava tallennettu
elokuvaleike painamalla Vasen/
Oikea-painiketta.
2. Voit aloittaa elokuvaleikkeen toiston
painamalla OK-painiketta.
Toista
Kuvaa
- Voit keskeyttää elokuvaleikkeen toiston
painamalla OK-painiketta uudelleen.
- Jos painat OK-painiketta uudelleen,
elokuvaleikkeen toisto käynnistyy
uudelleen.
- Voit kelata elokuvaleikettä taaksepäin
painamalla Vasemmalle-painiketta.
Voit kelata elokuvaleikettä eteenpäin
painamalla Oikealle-painiketta.
- Voit lopettaa elokuvaleikkeen toiston
painamalla OK-painiketta ja Vasemmalle/Oikealle-painiketta.
Toistotilan aloittaminen
Elokuvaleikkeestä sieppaaminen
Tallennetun äänen toistaminen
Voit siepata yksittäisiä kuvia elokuvaleikkeestä.
1. Valitse toistettava äänileike painamalla
Vasen/Oikea-painiketta.
2. Aloita äänitiedoston toisto painamalla
OK-painiketta.
- Keskeytä äänitiedoston toisto
Toista
painamalla OK-painiketta uudelleen.
- Jatka äänitiedoston toistoa painamalla OK-painiketta.
- Voit kelata äänitiedostoa taaksepäin painamalla Vasen-painiketta.
Voit kelata äänitiedostoa eteenpäin painamalla Oikea-painiketta.
- Lopettaaksesi äänimuistion toiston, paina Alas-painiketta.
Elokuvaleikkeen kaappaus -tilan
käyttäminen
1. Paina OK-painiketta elokuvaleikkeen toiston aikana. Paina sitten Alas-painiketta.
2. Pysäytetty elokuvaleike tallennetaan
uudella tiedostonimellä.
Toista
Kuvaa
[Keskeytetty]
Ä Siepatun elokuvaleikkeen koko
on sama kuin alkuperäisen leikkeen
(640x480 tai 320x240).
Ä Kun painat Alas-painiketta elokuvaleikkeen alussa, elokuvaleikkeen ensimmäinen ruutu tallennetaan tavallisena
valokuvana.
[Paina Alas-painiketta]
57
Toistotilan aloittaminen
LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet
Äänimuistion toistaminen
LCD-näytössä on tietoja siinä näkyvästä kuvasta.
1. Valitse valokuva, johon liittyy
ääniviesti.
2. Paina OK-painiketta toistaaksesi
äänimuistion.
- Keskeytä äänimuistion toisto
painamalla OK-painiketta uudelleen.
- Jatka äänimuistion toistoa
painamalla OK-painiketta.
Toista
Tauko
58
Nro
1
Kuvaus
Toistotilakuvake
Kuvake
2
Ääniviesti
3
DPOF
S.74
4
5
suojaus
Kansion ja tiedoston nimi
100-0010
S.73
S.52
6
Asetetun kortin merkkivalo
-
7
8
9
10
11
12
13
Akku
ISO
Aukkoasetus
Suljinnopeus
Salamavalo
Kuvan koko
Tallennuspäivä
80~3200
F3.5 ~ F5.5
8 ~ 1/2,000
On/Off
4000X3000 ~ 1024X768
2009/08/01
S.14
S.38
S.31
S.41
S.52
Î
Sivu
S.56
S.73
Kameran painikkeiden käyttäminen kameran
asetusten määrittämisessä
Toistotilassa voit määrittää toistotilan toiminnot käyttämällä
kameran painikkeita.
Toistotilapainike
Jos olet kytkenyt kameraan virran painamalla POWER-painiketta, voit vaihtaa
toistotilaa painamalla Toistotilapainiketta
kerran. Voit vaihtaa tallennustilaan
painamalla sitä uudelleen.
Pikkukuva ( º ) / suurennuspainike ( í )-painike
Smart Albumi
Voit katsella useita kuvia, laajentaa valitun kuvan sekä rajata ja tallentaa valitun alueen kuvasta.
1. Kun kuva on toistettu, paina Pikkukuva-painiketta käynnistääksesi Smart
Albumi-tilan.
2. Paina vasemmalle- tai oikealle-painiketta valitaksesi haluamasi kuvan.
3. Paina Digitaalinen zoom-painiketta
palataksesi normaaliin näyttötilaan.
Pikkukuvapainikkeen
painaminen ( º )
Voit kytkeä virran Toistotilapainikkeen
avulla. Kamera käynnistyy toistotilaan.
Voit katkaista kamerasta virran painamalla Toistotilapainiketta
uudelleen.
Tila: Voit valita hiljaisen tilan pitämällä Toistotilapainiketta painettuna yli 3 sekunnin ajan. Tässä tilassa suljin-, toiminta-,
käynnistysja tehosteääniä ei kuulu. Voit poistaa hiljaisen
tilan käytöstä käynnistämällä kameran painamalla POWERpainiketta.
Paina suurennuspainiketta
(í)
11
12
Suodatus
[Korostettu kuva]
1
3
5
2009/08/01
[Smart Albumi
3 pikkukuvan ikkuna]
59
Pikkukuva ( º ) / suurennuspainike ( í )-painike
Tiedostojen haku tai poisto
Ŷ Smart Albumin suodatin
1. Paina Pikkukuva-painiketta Smart Albumissa.
2. Joka kerta kun painat Pikkukuva-painiketta, tiedostot kyseisessä kategoriassa
näytetään Smart Albumi-ruudulla.
3. Valitse tiedosto painamalla Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle-painikkeita.
4. Poista valittun tiedosto painamalla Poista( Õ )-painiketta.
1. Paina VALIKKO-painiketta Smart
Albumi-tilassa.
2. Valitsemalla haluamasi kategorian voit
luokitella ja etsiä tiedostoja käyttämällä
ylös- tai alas-painikkeita.
Tyyppi
Pvm
Väri
Viikko
11
12
Edell.
1
3
5
Määritä
Ŷ Kunkin luokan tiedot
11
12
1
Suodatus
3
5
2009/08/01
[3 pikkukuvan ikkuna]
11
12
Suodatus
1
3
5
2009/08/01
[9 pikkukuvan ikkuna]
11
12
Suodatus
1
3
5
2009/08/01
[20 pikkukuvan ikkuna]
Luokka
Tyyppi
Pvm
Ɣ Kun Smart Albumi-toiminto on käynnissä tai kategoria on valittu,
voi kestää muutaman sekunnin riippuen tallennetun tiedon
määrästä. Mutta tämä ei ole toimintahäiriö; odota kunnes Smart
Albumi–ruutu tulee näytölle.
60
Väri
Viikko
Kuvaus
Luokiteltu tiedostotyypin perusteella
(esim. kuva, video tai ääni)
Luokiteltu tallennuspäivämäärien järjestyksen perusteella
Luokiteltu päävärin perusteella
Luokiteltu tallennusviikkojen järjestyksen
perusteella
Tiedostomuoto
Kuvat, videot,
ääni
Pikkukuva ( º ) / suurennuspainike ( í )-painike
Kuvan suurentaminen
1. Valitse suurennettava kuva ja paina
suurennuspainiketta.
2. Voit katsella kuvan eri osia
painamalla 5-toimintoista painiketta.
3. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen
kokoonsa painamalla
pikkukuvapainiketta.
- LCD-näytön vasemmassa
yläkulmassa oleva suurennuksen
ilmaisin näyttää, näkyykö kuva
Rajaa
suurennettuna. Jos kuva ei näy
suurennettuna, ilmaisinta ei näy.
Voit myös tarkistaa suurennusalueen.
- Elokuvaleikkeitä sekä WAV-tiedostoja ei voi suurentaa.
- Suurentaminen saattaa johtaa laadun huononemiseen.
Suurin laajennussuhde määräytyy kuvan koon mukaan.
Kuvan koko
Suurin
X10,2 X10,2
laajennussuhde
X9,3
X10,2
X8,1
X6,4
X3,2
Rajaaminen: Voit tallentaa tietyn osan kuvasta erikseen.
1. Valitse suurennettava kuva ja paina
suurennuspainiketta. Kun painat
OK-painiketta, näyttöön tulee viesti.
2. Voit valita haluamasi alivalikon
painamalla Ylös/Alas-painiketta ja
painamalla OK-painiketta.
Rajaa?
Kyllä
Ei
Vahvista
- [Kyllä] : Rajattu kuva tulee LCD-näyttöön, ja se tallennetaan
uudella tiedostonimellä.
- [Ei] : Rajausvalikko poistuu näytöstä.
Ä Jos muisti ei riitä rajatun kuvan tallentamiseen, kuvaa ei voi
rajata.
61
Tiedot (DISP) /Ylös-painike
Toisto ja tauko /OK-painike
Kun tämä valikko ei näy LCD-näytössä, Ylös-painike toimii
suuntapainikkeena.
Jos valikko ei näy LCD-näytössä, Tiedot-painikeen painaminen tuo
kuvan tiedot LCD-näyttöön.
Toistotilassa Toisto ja tauko/OK-painike toimii seuraavasti:
Tiedot-painike (DISP)
Tiedot-painike (DISP)
- Kun valikko näkyy LCD-näytössä, voit vahvistaa OK-painikkeen
avulla 5-toimintoisen painikkeen avulla tekemäsi muutokset.
- Jos ääniviestin sisältävän tavallisen kuvan, äänitiedoston tai
elokuvaleikkeen toistaminen on meneillään
Pysäytetyssä tilassa : Toistaa ääniviestin sisältävän tavallisen
kuvan, äänitiedoston tai elokuvaleikkeen.
Toiston aikana
: Keskeyttää toiston.
Taukotilassa
: Jatkaa toistoa
Tiedot-painike (DISP)
Toista
[ Äänen tallennus on
pysäytetty ]
62
Tauko
Seis
[ Tallennettu ääni toistetaan ]
Toista
Seis
[ Äänentallennus on
taukotilassa ]
Vasemmalle /Oikealle /Alas /VALIKKO-painike
Poistopainike ( Õ )
Vasemmalle/Oikealle/Alas/Valikko-painikkeet aktivoivat seuraavat
toiminnot.
Tämä poistaa muistikorttiin tallennetut kuvat.
1. Valitse poistettava kuva painamalla Vasemmalle/Oikeallepainiketta ja paina POISTA ( Õ ) -painiketta.
- VASEMMALLE-painike : Kun tämä valikko näkyy, VASEMMALLEpainike toimii suuntapainikkeena. Kun
tämä valikko ei ole näkyvissä, voit valita
edellisen kuvan painamalla
vasemmalle-painiketta.
- OIKEALLE-painike
: Kun tämä valikko näkyy, OIKEALLEpainike toimii suuntapainikkeena. Kun
tämä valikko ei ole näkyvissä, voit valita
seuraavan kuvan painamalla
oikealle-painiketta.
- ALAS-painike
: Kun tämä valikko näkyy, ALAS-painike
toimii suuntapainikkeena.
- VALIKKO-painike
: Kun painat VALIKKO-painiketta,
LCD-näyttöön tulee toistotilan valikko.
Kun painat painiketta uudelleen,
näyttöön palaa alkukuva.
Poistetaanko tiedosto?
Poistetaanko tiedosto?
Kyllä
Ei
Poista useita
Kyllä
Ei
Poista useita
11
Määritä
[Yksittäinen kuva]
12
1
3
5
Määritä
[Pikkukuva]
2. Lisää poistettavia kuvia valitsemalla [Poista useita]-valikko.
- Oikealle/Vasemmalle-painike :
Kuvien valitseminen
- OK-painike : merkitsee poistettavaksi
- Fn-painike : valitut kuvat poistetaan.
Edellinen
Valitse
Seuraava
Poista
3. Voit valita alivalikon arvot painamalla Ylös/Alas-painikettaja
painamalla OK-painiketta.
- Jos [Kyllä]-vaihtoehto on valittuna : valitut kuvat poistetaan.
- Jos [Ei]-vaihtoehto on valittuna : kuvan poistaminen
peruutetaan.
63
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
Voit vaihtaa TOISTO-tilan toimintaa LCD-näytön avulla. Kun painat
TOISTO-tilassa valikkopainiketta, valikko näkyy LCD-näytössä. Voit
valita toistotilassa seuraavat valikot. Voit ottaa kuvan toistovalikossa
painamalla TOISTO- tai suljinpainiketta.
Valikon
välilehti
Päävalikko
Muuta koko
Käännä
Muokkaa
)
(
Tyylin Val.
Kuvansäätö
Katso
(
)
Kuvaesitys
)
(
64
Alivalikko
2592X1944
1024X768
1800X1200
1920X1080
Oikeaan 90˚
180˚
Pysty
Normaali
Elävä
Retro
Rauhallinen
Negatiivi
ACB
Retusointi
Kontrasti
Lisää kohinaa
Sivu
2048X1536
2592X1728
2592X1458
Start Image
Vasempaan 90˚
Vaaka
Pehmeä
Metsä
Viileä
Klassinen
Mukaut. RGB
Punasilm korj
Kirkkaus
Kylläisyys
-
Yksittäis, 3, 9, 20
Käynn.
Kuvat
Toista /
Toista uudelleen
Kaikki
Valitse
Valikon
välilehti
S.66
Päävalikko
Tehoste
Kuvaesitys
)
(
Väli
Musiikki
S.67
Poista
S.67
Suojaa
S.68
S.70
-
S.70
Pvm
-
S.71
Tied.
vaihtoe.
(
)
Äänimuistio
DPOF
Kopioi kortille
Alivalikko
Toissijainen
valikko
Pois
Rauhallinen
Hempeä
Maaseutu
-
Elävä
Eloisa
-
Hohde
Rento
-
-
1, 3, 5, 10 sek
-
Pois
-
Usva
Sivu
Uneksiva Syksyinen
-
Sarastus
Juhla
-
Pisarat
Matka
-
Valitse
-
Kaikki
Kyllä / Ei
Valitse
-
Kaikki
Vapauta / Lukitse
Pois
-
Päällä
-
Vakio
Valitse / Kaikki
/ Peruuta
Luettelo
Kyllä / Ei
Koko
Valitse / Kaikki
/ Peruuta
Kyllä
-
Ei
-
S.71
S.72
S.72
S.72
S.73
S.73
S.74
~
S.75
S.76
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
Tämä valikko on käytettävissä kun kamera on kytketty
PictBridge-toimintoa tukevaan tulostimeen USB-kaapelilla (lisävaruste).
Valikon
välilehti
Päävalikko
Kuvat
Koko
❹
Asettelu
Alivalikko
Toissijainen valikko
1 kuva
-
Kaikki kuv
-
Valikon
välilehti
Päävalikko
Sivu
Tyyppi
S.78
Alivalikko
Toissijainen valikko
Auto
-
Tavallin
-
Valokuva
-
Pikakuva
-
Auto
-
Auto
-
Postikor
-
Vedos
-
Kortti
-
Normaali
-
4X6
-
Tarkka
-
L
-
2L
-
Laatu
❹
Pvm
Auto
-
Pois
-
Letter
-
Päällä
A4
-
Auto
-
A3
-
Pois
-
Auto
-
Päällä
-
Täysi
-
Kyllä
-
1
-
Ei
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Luettelo
-
S.78
Tiednimi
Nollaus
Sivu
S.78
S.79
Ä Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
65
Muokkaa (
)
Muuta kokoa
Voit muuttaa otettujen kuvien erottelukykyä eli kokoa. Voit tallentaa
aloituskuvana käytettävän kuvan valitsemalla [Alkukuva]-vaihtoehdon.
1. Paina toistotilan painiketta ja paina
Muuta koko
MENU-painiketta.
2. Napsauta Ylös/Alas-painiketta muokkausvalikosta, valitse [Muuta koko]
(
) -valikon välilehti ja paina OKpainiketta.
Edell.
Siirrä
3. Valitse haluamasi alivalikko
painamalla Vasemmalle/Oikealle-painiketta ja OK-painiketta.
Kuvan koonmuutostyypit
( o : Valittavissa)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
66
o
o
o
o
o
o
- Suurikokoisia kuvia voi pienentää, mutta pientä kuvaa ei voi
suurentaa.
- Vain JPG-kuvien kokoa voi muuttaa. AVI-muotoisten elokuvaleikkeiden
ja tallennettujen WAV-äänitiedostojen kokoa ei voi muuttaa.
- Voit vaihtaa vain JPEG 4:2:2 -muotoon pakattujen kuvien tarkkuutta.
- Jos kuvan kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi. [Alkukuva]-kuvaa
ei tallenneta muistikorttiin vaan kameran omaan muistiin.
- Jos tallennat uuden käyttäjäkuvan, yksi kahdesta käyttäjäkuvasta
poistetaan järjestyksessä.
- Jos kuvalle, jonka kokoa on muutettu, ei ole riittävästi muistitilaa,
LCD-näyttöön tulee [Muisti täynnä] -viesti eikä kuvaa tallenneta
muistiin.
Muokkaa (
)
Kuvan kääntäminen
Tyylin valinta
Tallennettuja kuvia voi kiertää eri astearvoja.
1. Paina toistotilan painiketta ja paina MENUpainiketta.
2. Napsauta Ylös/Alas-painiketta muokkausvalikosta, valitse [Käännä] ( ) -valikon
välilehti ja paina OK-painiketta.
3. Valitse haluamasi alivalikko painamalla
Vasemmalle/Oikealle-painiketta ja
OK-painiketta.
Voit lisätä kuviin tehosteita käyttämällä tätä toimintoa.
Oikeaan 90˚
Vasempaan 90˚
Käännä
Edell.
Siirrä
1. Paina toistotilan painiketta ja paina
MENU-painiketta.
2. Napsauta Ylös/Alas-painiketta
muokkausvalikosta, valitse [Tyylin Val.]
(
) -valikon välilehti ja paina
OK-painiketta.
3. Valitse haluamasi alivalikko painamalla
Vasemmalle/Oikealle-painiketta ja
OK-painiketta.
Edell.
Siirrä
Edell.
Siirrä
[ ó: Vasempaan 90˚]
: Kuvan kiertäminen
vastapäivään
Vaaka
Edell.
[ : Vaaka]
: Kuvan kiertäminen
vaakasuunnassa
Siirrä
Edell.
Kuvaus
Tyylitehostetta ei ole käytetty.
Pehmeä
Pehmeä tyyli on käytössä.
Siirrä
[ õ : 180˚]
: Kuvan kiertäminen
180 astetta
Pysty
Siirrä
Kuvake
Normaali
Elävä
Korostettu tyyli on käytössä.
Metsä
Luonnollinen, puhdas tyyli on käytössä.
Retro
Ruskeasävyinen tyyli on käytössä.
Viileä
Viileä tyyli on käytössä.
Rauhallinen
Edell.
Edell.
180˚
Tyyli
[ ô: Oikeaan 90˚]
: Kuvan kiertäminen
myötäpäivään
Tyylin Val.
Siirrä
[ ®: Pysty]
: Kuvan kiertäminen
pystysuunnassa
Ä Jos katselet käännettyä kuvaa LCD-näytössä, kuvan vasemmalla
ja oikealla puolella voi olla tyhjää tilaa.
Rauhallinen tyyli on käytössä.
Klassinen
Klassinen tyyli on käytössä.
Negatiivi
Negatiiviset värit on käytössä.
Mukaut. RGB
Säädä RGB-sävy luodaksesi oman kuvatyylisi.
4. Muokattu kuva tallennetaan uudella tiedostonimellä.
67
Muokkaa (
)
Mukautettu väri
Punasilmäisyyden poisto
Voit säätää kuvan punaisen (R),
vihreän (G) ja sinisen (B) värin määrää.
Otetusta kuvasta voidaan poistaa punasilmäisyys.
Edell.
Siirrä
- OK-painike : Mukautetun värin valinta tai
asetus
- Ylös/Alas-painike : Valitsee R, G, B
- Oikealle/Vasemmalle-painike
: Arvojen muuttaminen
1. Valitse ( ) painamalla Vasemmalle-/
Oikealle-painiketta ja OK-painiketta.
2. Näkyviin tulee [Tehdään uutta kuvaa]viesti. Kuva tallennetaan uudella tiedostonimellä.
Punasilm korj
Edell.
Edell.
Siirrä
Siirrä
Kuvansäätö
1. Paina Toisto-painiketta ja paina MENU-painiketta.
2. Napsauta Ylös/Alas-painiketta muokkausvalikosta, valitse
[Kuvansäätö] (
) -valikon välilehti ja paina OK-painiketta.
ACB
Voit säätää automaattisesti alueen tumman kirkkautta, jos kuva
on alivalottunut.
1. Valitse (
) painamalla Vasemmalle/
Oikealle-painiketta ja OK-painiketta.
2. Näkyviin tulee [Tehdään uutta kuvaa]viesti. Kuva tallennetaan uudella tiedostonimellä.
ACB
Edell.
68
Siirrä
Retusointi
Voit tehdä kuvissa esiintyvien henkilöiden ihosta kirkkaan ja kauniin
näköisen.
1. Valitse (
) painamalla
Vasemmalle/Oikealle-painiketta ja
OK-painiketta. Näkyviin tulee
retusoinnin valintapalkki.
2. Voit muuttaa retusointiasetuksia painamalla Vasemmalle/Oikealle-painiketta.
3. Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä painamalla OK-painiketta.
Retusointi
Edell.
Siirrä
Muokkaa (
)
Kirkkauden säätäminen
Kylläisyyden säätö
Voit säätää kuvan kirkkautta.
1. Valitse (
) painamalla
Vasemmalle/Oikealle-painiketta ja
OK-painiketta. Näkyviin tulee
kirkkauden valintapalkki.
2. Voit muuttaa kirkkautta painamalla
Vasemmalle/Oikealle-painiketta.
3. Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä painamalla OK-painiketta.
Voit säätää kuvan kylläisyyttä.
Kirkkaus
Edell.
Siirrä
Kontrastin ohjaaminen
Kylläisyys
Edell.
Siirrä
Kohinatehoste
Voit säätää kuvan kontrastia.
1. Valitse ( ) painamalla Vasemmalle/
Oikealle-painiketta ja OK-painiketta.
Näkyviin tulee kontrastin valintapalkki.
2. Voit muuttaa kontrastia painamalla
Vasemmalle/Oikealle-painiketta.
3. Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä painamalla OK-painiketta.
1. Valitse (
) painamalla Vasemmalle/
Oikealle-painiketta ja OK-painiketta.
Näkyviin tulee kylläisyyden valintapalkki.
2. Voit muuttaa kylläisyyttä painamalla
Vasemmalle/Oikealle-painiketta.
3. Voit tallentaa kuvan uudella tiedostonimellä painamalla OK-painiketta.
Voit lisätä kuvaan kohinaa, jotta se näyttää vanhalta.
1. Valitse (
) painamallaVasemmalle/
Oikealle-painiketta ja OK-painiketta.
2. Näkyviin tulee [Tehdään uutta kuvaa]viesti. Kuva tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
Kontrasti
Edell.
Siirrä
Lisää kohinaa
Edell.
Siirrä
69
Katso (
Kuvaesityksen käynnistäminen ( )
)
Voit katsella pikkukuvia ja luokitella tai etsiä suuria määriä aineistoa,
kuten kuvia ja videoita helposti.
1. Paina VALIKKO-painiketta toistotilassa.
2. Paina ylös- tai alas-painikkeita valitaksesi haluaman valikon.
3. Painamalla OK-painiketta saat näkyviin
valitsemasi pikkukuvaruudun.
Kuvat vaihtuvat automaattisesti näytössä ennalta määritetyin aikavälein.
Voit tarkastella kuvaesitystä yhdistämällä kameran ulkoiseen näyttöön.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina Ylös/Alas-painiketta ja valitse [Kuvaesitys]-valikon välilehti.
Yksittäis
3
9
20
Kuvaesityksen käynnistäminen
Lopeta
Edell.
Kuvaesityksen voi käynnistää vain [Käynn.]-valikosta.
1. Valitse [Käynn.]-valikko painamalla
Käynn.
Toista
Ylös/Alas-painiketta ja paina OikealleKuvat
:All
Toista uudelleen
Tehoste
:Pois
painiketta.
Väli
:1 sek.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
Musiikki
:Pois
Ylös/Alas-painiketta.
[Toista]
: Kuvaesitys
Edell.
Määritä
pysäytetään, kun se
on esitetty yhden kerran.
[Toista uudelleen] : Kuvaesitystä toistetaan, kunnes se
keskeytetään.
3. Kun painat OK-painiketta, kuvaesitys alkaa.
- Voit keskeyttää kuvaesityksen painamalla OK-painiketta
uudelleen.
- Voit käynnistää kuvaesityksen uudelleen painamalla OKpainiketta uudelleen.
- Voit lopettaa kuvaesityksen toiston painamalla OK-painiketta
ja Vasemmalle/Oikealle-painiketta.
70
Kuvaesityksen käynnistäminen ( )
Kuvien valitseminen
Taustamusiikin asettaminen
Voit valita tarkasteltavan kuvan
Valitse kuvaesityksen musiikki.
1. Valitse [Kuvat]-valikko painamalla
Ylös/Alas-painiketta ja paina
Oikealle-painiketta.
Käynn.
Kuvat
Tehoste
Väli
:All
Kaikki
:Pois
Pvm
:1 sek.
Valitse
Musiikki
:Pois
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Ylös/Alas-painiketta.
[Kaikki] : Kaikki muistiin tallennetut
Edell.
Määritä
kuvat toistetaan.
Tallenna asetus painamalla OK-painiketta.
[Pvm] : Tiettynä päivänä otetut kuvat toistetaan. Tallenna
asetus painamalla OK-painiketta.
[Valitse] : Vain valitut kuvat toistetaan. Voit tallentaa valitun kuvan
nimellä [Valinta 1], [Valinta 2] tai [Valinta 3]. Jos tallennat
valitun kuvan [Uusi Valinta] -toiminnon avulla, se
tallennetaan nimellä [Valinta 1]. Jos uusi kuva tallennetaan [Uusi Valinta] -toiminnon avulla, edellinen nimellä
[Valinta 1] tallennettu kuva tallennetaan automaattisesti
nimellä [Valinta 2]. Voit vaihtaa nimellä [Valinta 1], [Valinta 2]
tai [Valinta 3] tallennettuja kuvia ja peruuttaa tallentamisen.
Tallenna asetus painamalla Fn-painiketta.
1. Valitse [Tehoste]-alivalikko painamalla
Ylös/Alas-painiketta ja Oikealle-painiketta.
2. Voit valita haluamasi musiikin
painamalla Ylös/Alas-painiketta.
3. Tallenna asetus painamalla
OK-painiketta.
Käynn.
Tehoste
Pois
:Kaikki
Rauhallinen
:Off
Hempeä
Väli
:1 sek.
Maaseutu
Musiikki
Elävä
:Off
Eloisa
Kuvat
Edell.
Määritä
3. Voit aloittaa kuvaesityksen painamalla [Käynn]-valikon [Toista]tai [Toista uudelleen] -painiketta.
71
Kuvaesityksen käynnistäminen ( )
Tiedosto vaihtoehdot (
Toistoajan asettaminen
)
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina Ylös/Alas-painiketta ja valitse [Tied.vaihtoe.]-valikon välilehti.
Voit asettaa kuvaesityksen kuvien vaihtumisvälin.
1. Valitse [Väli]-alivalikko painamalla Ylös/
Alas-painiketta ja
Oikealle-painiketta.
2. Voit valita haluamasi vaihtumisväin
painamalla Ylös/Alas-painiketta.
3. Tallenna asetus painamalla OK-painiketta.
Kuvien poistaminen
Käynn.
Kuvat
:Kaikki
Tehoste
:Pois
1 sek.
Väli
:1 sek.
3 sek.
Musiikki
5 sek.
:Off
10 sek.
Edell.
Määritä
Latausaika määräytyy kuvakoon ja -laadun mukaan.
Kun kuvaesitys on meneillään, elokuvatiedostosta näytetään
vain ensimmäinen ruutu.
Kun kuvaesitys on meneillään, äänentallennustiedostoa ei näytetä.
Toistovälivalikko toimii vain [Pois]-valikoissa.
Tämä poistaa muistikorttiin tallennetut kuvat.
1. Paina Ylös/Alas-painiketta ja valitse
Poista
Valitse
Suojaa
[Poista]-välilehti. Paina lopuksi
Kaikki
Äänimuistio
:Pois
Oikealle-painiketta.
DPOF
2. Voit valita haluamasi alivalikon
Kopioi kortille
painamalla Ylös/Alas-painiketta
ja painamalla OK-painiketta.
Edell.
Määritä
[Valitse]: Näyttöön tulee kuvan valintaikkuna, jossa kuvan voi poistaa.
- Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle
: Valitse kuva
- OK-painike -painike: Valitse poistettava
kuva. (Ë-merkki)
Valitse
Poista
- Fn-painike: Näyttöön tulee vahvistusviesti, kun painat Fn-painiketta.
Voit poistaa kaikki merkityt
Poistetaanko kaikki tiedostot?
kuvat valitsemalla [Kyllä] ja
Kyllä
painamalla OK-painiketta.
Ei
[Kaikki]: Vahvistusikkuna tulee näkyviin.
Voit poistaa kaikki suojaamattomat
Määritä
kuvat valitsemalla [Kyllä] ja painamalla OK-painiketta. Jos suojattuja kuvia ei ole, kaikki kuvat
poistetaan ja LCD-näyttöön tulee [Ei kuvatied.] -viesti.
3. Poistamisen jälkeen näkyviin toistotilaikkuna.
11
Kuvaesityksen tehosteiden määrittäminen
Kuvaesityksessä voi käyttää ainutlaatuisia tehosteita.
1. Valitse [Musiikki]-alivalikko painamalla
Ylös/Alas-painiketta ja
Oikealle-painiketta.
Käynn.
2. Voit valita tehosteen käyttämällä Ylös/
Alas-painiketta.
Musiikki
3. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
72
Kuvat
Tehoste
Väli
Edell.
Pois
Usva:All
:Off
Uneksiva
Syksyinen
:1 sek.
Sarastus
:Off
Juhla
Määritä
12
1
3
5
Tiedosto vaihtoehdot (
)
DCIM-alikansion suojaamattomat kuvat poistetaan muistikortilta. Huomaa, että tämä toiminto poistaa pysyvästi kaikki
suojaamattomat kuvat. Tallenna säilytettävät kuvat tietokoneeseen ennen niiden poistamista. Aloituskuva tallennetaan
kameran sisäiseen muistiin eikä muistikortille. Sitä ei poisteta,
vaikka kaikki muistikortin kuvat poistetaan.
Kuvien suojaaminen
Voit suojata tämän toiminnon avulla haluamasi kuvat vahingossa
tapahtuvalta poistamiselta (lukitus). Voit myös poistaa aiemmin
määritetyt suojaukset (lukituksen poisto).
1. Paina Ylös/Alas-painiketta ja valitse
[Suojaa]-välilehti. Paina lopuksi
Oikealle-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon
painamalla Ylös/Alas-painiketta ja
painamalla OK-painiketta.
[Valitse]: Näyttöön tulee valintaikkuna,
jossa kuvan voi suojata tai
suojauksen vapauttaa.
- Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle: Valitse
kuva
- OK-painike: Kuvan suojaaminen tai suojauksen vapauttaminen
- Fn-painike: Tekemäsi muutokset
tallennetaan ja valikko
poistuu LCD-näytöstä.
Poista
Suojaa
Valitse
:Pois
Äänimuistio
[Kaikki]: Kaikkien tallennettujen kuvien
suojaaminen tai suojauksen
vapauttaminen
- Kun suojaat kuvan, näyttöön tulee
suojausilmaisin. Suojaamattomalla
kuvalla ei ole mitään ilmaisinta.
- LUKITSE-tilassa olevaa kuvaa ei voi
poistaa [Poista]-toimintojen avulla. Sitä
ei kuitenkaan ole suojattu [Alusta]toiminnolta.
Äänisanoma
Voit lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin.
Suojaa
Äänimuistio
DPOF
Edell.
Määritä
Pois
:Pois
Päällä
Kopioi kortille
Edell.
Määritä
[Ääniviesti-valikko]
12
Määritä
Poista
Kopioi kortille
Valitse
Lukitse
Vapauta
Kaikki
DPOF
11
Suojaa kaikki?
1
3
Määritä
5
Käynn.
[Valmis nauhoittamaan]
Seis
[Ääntä tallennetaan]
- Paina laukaisinta nauhoittaaksesi ääntä tallennettuun kuvaan 10
sekuntia tai vähemmän.
- Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
73
Tiedosto vaihtoehdot (
)
DPOF
Voit DPOF-toiminnon avulla (lyhenne sanoista Digital Print Order
Format) upottaa tulostusmäärätiedon muistikortin MISC-kansioon.
Valitse tulostettavat kuvat ja tulostettavien kopioiden määrä.
Näytössä näkyy DPOF-ilmaisin toistettaessa kuvaa, johon liittyy
DPOF-tietoja. Voit tulostaa kuvat käyttämällä DPOF-tulostinta tai
tulostuspalvelua tarjoavassa yrityksessä.
Tämä toiminto ei koske elokuvaleikkeitä eikä tallennettua ääntä.
Tulostettaessa laajakulmakuvaa laajakulmatulosteena kuvan
vasemmasta ja oikeasta laidasta rajataan pois 8 %. Tarkista,
onko tulostin yhteensopiva laajakulmatulostuksen kanssa. Jos
lähetät kuvan valokuvatulostamoon, pyydä, että se tulostetaan
laajakulmatulosteena. (Kaikki valokuvatulostamot eivät tarjoa
laajakulmatulostusta.)
74
Vakio
Voit tämän toiminnon avulla upottaa tulostusmäärätiedon
tallennettuun kuvaan.
1. Paina Ylös/Alas-painiketta ja valitse
Poista
Suojaa
[DPOF]-välilehti. Paina lopuksi
Valitse kuva
Äänimuistio
:Pois
Oikealle-painiketta.
Valitse
DPOF
Vakio
Kaikki
2. Kun painat Oikealle-painiketta uudelKopioi kortille
Peruuta
Index
leen, näyttöön tulee [Vakio]-alivalikko.
Koko
3. Voit valita haluamasi alivalikon
Edell.
Määritä
painamalla Ylös/Alas-painiketta ja
painamalla OK-painiketta.
[Valitse]: Näyttöön tulee kuvan
valintaikkuna, jossa kuvan
voi tulostaa.
-Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle
Määrä
Määritä
: Valitse tulostettava kuva.
- Zoom-painike: Valitse tulostusmäärä.
[Kaikki]: Valitse tulostusmäärä kaikille
kuville paitsi elokuvaleikkeille
01
ja äänitiedostoille
- Ylös/Alas-painike: Valitse
tulostusmäärä
Määrä
Määritä
[Peruuta]: Tulostusasetusten peruuttaminen.
4. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.Jos kuva sisältää
DPOF-tiedot, näyttöön tulee DPOF-merkki (
).
11
12
1
3
5
Tiedosto vaihtoehdot (
)
Hakemisto
Kuvista elokuva- ja äänitiedostoja lukuun ottamatta tehdään
hakemisto.
1. Paina Ylös/Alas-painiketta ja valitse
Poista
[DPOF]-välilehti. Paina lopuksi
Suojaa
Äänimuistio
:Pois
Oikealle-painiketta.
Aseta luettelo?
DPOF
Kyllä
Vakio
2. Valitse [Index]-valikko ja paina
Kopioi kortille Ei
Index
Oikealle-painiketta uudelleen.
Koko
Näyttöön tulee alivalikko.
Edell.
Määritä
3. Voit valita haluamasi alivalikon
painamalla Ylös/Alas-painiketta.
Jos [Kyllä]-vaihtoehto on valittuna : Kuva tulostetaan
hakemistomuodossa.
Jos [Ei]-vaihtoehto on valittuna
: Hakemistotulostusasetus
peruutetaan.
4. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulostuskoko
Voit määrittää tulostuskoon, kun kuvia tulostetaan suoraan muistikortilta. [Koko]-valikko on käytettävissä vain DPOF 1.1 -yhteensopivien tulostinten yhteydessä.
1. Paina Ylös/Alas-painiketta ja valitse
[DPOF]-välilehti. Paina lopuksi
Oikealle-painiketta.
Poista
Suojaa
Valitse kuva
Äänimuistio
Valitse
DPOF
Kaikki
Kopioi kortille
Peruuta
2. Valitse [Koko]-valikko ja paina
Oikealle-painiketta uudelleen. Näyttöön
tulee alivalikko.
:Pois
Vakio
Index
Koko
Edell.
Määritä
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös-/
alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
[Valitse]: Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa
voit valita kuvan tulostuskoon.
- Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle: Valitse kuva.
- Zoom-painike: Tulostuskoon
Koko
muuttaminen.
- Fn-painike: Tekemäsi muutokset
tallennetaan ja valikko
poistuu LCD-näytöstä.
3X5
[Kaikki]: Kaikkien tallennettujen kuvien
tulostuskoon muuttaminen
- Ylös/Alas-painike: Valitse tulostuskoko.
Koko
- OK-painike: Vahvista valittu asetus.
[Peruuta]: Kaikki tulostuskokoasetukset peruutetaan.
11
12
1
3
5
Määritä
Määritä
Ä DPOF [Koko] -kakkosvalikko: Peruuta, 3x5, 4x6, 5x7, 8x10
Tulostimen valmistajasta ja mallista riippuen tulostamisen
peruuttaminen voi kestää kauemmin.
75
Tiedosto vaihtoehdot (
)
Kopioiminen korttiin
Jos muistikortissa ei riitä tila kuvien tallentamiseen sisäisestä
Voit kopioida kuvatiedostot, elokuvaleikkeet ja äänentallennustiedostot
muistikorttiin.
1. Valitse [Kopioi kortille] -välilehti
painamalla Ylös/Alas-painiketta.
Paina lopuksi Oikealle-painiketta.
Poista
Suojaa
Äänimuistio
:Pois
DPOF
Kopioi kortille
2. Voit valita haluamasi alivalikon
Kyllä
Ei
painamalla Ylös/Alas-painiketta ja
Edell.
Määritä
painamalla OK-painiketta.
- [Kyllä] : Kaikki kameran omaan muistiin tallennetut kuvat,
elokuvaleikkeet ja äänet kopioidaan muistikorttiin,
kun [Kopioi] -viesti tulee näkyviin. Kun kopioiminen
on valmis, näyttö palaa toistotilaan.
- [Ei] : Peruuttaa Kopioi korttiin -toiminnon
76
31 Mt:n muistista, [Kopioi kortille] -komento kopioi vain muutaman kuvan, ja näyttöön tulee kuvien kopioimisen päätyttyä
[Muisti täynnä] -viesti. Kamera palaa tämän jälkeen toistotilaan. Vapauta tilaa poistamalla tarpeettomat tiedostot ennen
muistikortin asettamista kameraan.
Kun siirrät kameran omaan muistiin tallennetut kuvat korttiin
käyttämällä [Kopioi kortille] -toimintoa, korttiin luodaan uusia
tiedostonimiä nimien toistumisen välttämiseksi.
- Jos asetusvalikossa on valittu [Tiedostonro] - [Nollaus]:
Kopioitavien tiedostojen nimeäminen alkaa viimeisestä
tallennetusta tiedoston nimestä.
- Jos asetusvalikossa on valittu [Tiedostonro] - [Sarja]:
Kopioitavien tiedostojen nimeäminen alkaa viimeisestä
otetun kuvan tiedostonimestä. [Kopioi kortille] - toiminnon
suorittamisen jälkeen viimeisen kopioidun kansion viimeinen
tallennettu kuva jää näyttöön.
PictBridge
Voit yhdistää tämän kameran USB-kaapelin avulla tulostimeen, joka
tukee erikseen hankittavaa PictBridge-laitetta. Tällöin voit tulostaa
kuvat suoraan. Elokuvaleikkeitä ja äänitiedostoja ei voi tulostaa.
Kameran tulostinyhteyden asetusten määrittäminen
1. Liitä kamera tulostimeen USB-kaapelin avulla.
2. Kun kamera on kytketty päälle, se tunnistaa tulostimen
automaattisesti ja muodostaa siihen yhteyden.
Helppo tulostus
Voit tulostaa kuvan helposti yhdistämällä
kameran tulostimeen toistotilassa.
- Oikealle/Vasemmalle-painikkeen
painaminen: Voit valita edellisen tai
seuraavan kuvan.
- OK-painikkeen painaminen:
Nykyinen kuva tulostetaan käyttämällä
tulostimen oletusasetuksia.
Tulosta
Valikko
Ä Jos automaattinen liitäntä epäonnistuu, valitse [USB]-valikon
asetukseksi [Tulostin]. (s. 55)
Ä Määritä [USB]-valikon asetukseksi [Tulostin] sellaiselle
tulostimelle, joka voi käyttää siirrettäviä levyjä.
Kameran liittäminen tulostimeen
77
PictBridge: Kuvan valitseminen
PictBridge: Tulostusasetukset
Voit valita tulostettavat kuvat.
Voit valita tulostettavien kuvien paperikoon, tulostusmuodon,
paperityypin, tulostuslaadun, tulostuspäivämäärä ja tiedostonimiasetukset.
Tulostettavien kopioiden määrän valitseminen
1. Kun painat Valikko-painiketta,
Kuvat
:1 kuva
PictBridge-valikko tulee näkyviin.
1 kuva
Koko
:Autokuv
Kaikki
2. Valitse [Kuvat]-valikko painamalla
Asettelu
:Auto
Ylös/Alas-painiketta ja paina OikealleTyyppi
:Auto
painiketta.
Laatu
:Auto
3. Voit valita haluamasi alivalikon
Edell.
Määritä
painamalla Ylös/Alas-painiketta
ja painamalla OK-painiketta.
- Valitse [1 kuva] tai [Kaikki kuv]. Näyttöön tulee alla kuvattu
kopiomääräikkuna.
1. Kun painat Valikko-painiketta,
PictBridge-valikko tulee näkyviin.
2. Valitse haluamasi valikko painamalla
Ylös/Alas-painiketta ja paina
Oikealle-painiketta.
3. Voit valita haluamasi arvon alivalikosta
painamalla Ylös/Alas-painiketta ja
painamalla OK-painiketta.
Valikko
Koko
Asettelu
0
1
Tyyppi
Määrä
Määritä
[Kun [1 kuva] on valittuna]
Määrä
Määritä
- Voit vaihtaa kopioiden määrää painamalla Ylös/Alas-painiketta.
- Kun [1 kuva] on valittuna: Valitse toinen kuva käyttämällä
Vasemmalle/Oikealle-painiketta. Kun
toinen kuva on valittu, valitse toisen
kuvan kopioiden määrä.
- Tallenna kopiomäärä painamalla OK-painiketta.
- Voit palata valikkoon kopiomääriä muuttamatta painamalla
laukaisinta.
4. Kun painat toistotilan painiketta ( Î ), kuvat tulostetaan.
78
Laatu
[Kun [Kaikki kuv] on valittuna]
Pvm
Tiednimi
Toiminto
Tulostuspaperiarkin koon
määrittäminen
Arkille tulostettavien kuvien
lukumäärä
Tulostuspaperin laadun
valitseminen
Kuvan tulostuslaadun
määrittäminen
Päiväyksen tulostamisen
valitseminen
Tiedostonimen tulostamisen
valitseminen
Kuvat
:1 kuva
Auto
:Auto
Postikor
Koko
Kortti
:Auto
4x6
L :Auto
Asettelu
Tyyppi
2L
:Auto
Laatu
Edell.
Määritä
Alivalikko
Auto, Postikor, Kortti, 4 x 6, L,
2L, Letter, A 4, A 3
Auto, Täysi, 1, 2, 4, 8, 9,
16, Luettelo
Auto, Tavallin, Valokuva,
Pikakuva
Auto, Vedos, Normaali,
Tarkka
Auto, Pois, Päällä
Auto, Pois, Päällä
Ä Kaikki tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia valikon joidenkin
asetusten kanssa. Jos tulostin ei tue valikon vaihtoehtoa, ne
näkyvät silti LCD-näytössä, mutta niitä ei voi valita.
PictBridge: Nollaa
Tärkeitä tietoja
Alustaa käyttäjän asettamat määritykset.
Ota seuraavat varotoimet huomioon!
Pvm
:Auto
1. Voit valita [Peruuta]-välilehden
Tiednimi
:Auto
käyttämällä Ylös/Alas-painiketta.
Peruuta
Ei
Paina lopuksi Oikealle-painiketta.
Kyllä
Ei
2. Voit valita haluamasi arvon alivalikota
painamalla Ylös/Alas-painiketta ja painaEdell.
Määritä
malla OK-painiketta.
Jos [Kyllä]-vaihtoehto on valittuna : Kaikki tulostus- ja
kuva-asetukset nollataan.
Jos [Ei]-vaihtoehto on valittuna : asetuksia ei nollata.
Laite sisältää herkkiä elektronisia osia. Älä käytä äläkä säilytä
tätä laitetta seuraavissa olosuhteissa.
- Paikoissa, joissa on voimakkaita lämpötilan tai kosteuden
vaihteluita.
- Paikoissa, joissa on pölyä ja likaa
- Suorassa auringonpaisteessa tai kuumassa autossa.
- Voimakkaat magneettikentät tai tärinä.
- Räjähteet tai syttyvät kaasut.
Ä Tulostuksen oletusasetukset vaihtelevat tulostimen valmistajan
mukaan. Lisätietoja tulostimen oletusasetuksista on tulostimen
mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Älä altista kameraa pölylle tai kemikaaleille, kuten naftaliinille ja
koipalloille, kuumuudelle ja kosteudelle. Jos kamera on pitkään
poissa käytöstä, säilytä kamera tiiviissä rasiassa, jossa on
silikageeliä.
Hiekka on erityisen vahingollista.
- Varo, että kameran sisään ei pääse hiekkaa käyttäessäsi sitä
hiekkarannoilla tai muissa hiekkaisissa paikoissa.
- Muutoin laite voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
Kameran käsitteleminen
- Älä pudota kameraa tai altista sitä voimakkaille iskuille tai
tärinälle.
- Suojele suurta LCD-näyttöä iskuilta. Säilytä kameraa
suojakotelossa silloin, kun sitä ei käytetä.
- Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään
esteitä kuvattaessa.
- Tämä kamera ei ole vesitiivis.
Älä käytä tätä kameraa märin käsin sähköiskujen välttämiseksi.
79
Tärkeitä tietoja
- Älä käytä tätä kameraa kosteissa paikoissa, esimerkiksi
uimarannalla tai lähellä uima-allasta. Muutoin kamera voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
Kuumuus tai kylmyys voivat aiheuttaa ongelmia.
- Jos kamera viedään kylmästä lämpimään paikkaan, sen herkkiin
elektronisiin osiin saattaa tiivistyä vettä. Jos näin käy, sammuta
kamerasta virta ja odota vähintään 1 tunti, kunnes kaikki kosteus
on haihtunut. Kosteutta voi tiivistyä myös muistikorttiin. Jos näin
käy, sammuta kamerasta virta ja poista kortti. Odota, kunnes
kosteus on haihtunut.
Kameran kunnossapito
- Voit puhdistaa optiikan ja LCD-näytön pehmeällä kankaalla tai
siveltimellä, joita myydään valokuvausliikkeissä. Jos tämä ei auta,
voit käyttää linssinpuhdistustyynyä ja -ainetta.
Puhdista kameran runko pehmeällä kankaalla. Älä päästä kameraa
kosketuksiin bentseenin, tinnerin tai muiden liuottimien kanssa.
Muutoin kameran runko ja toiminta voivat vahingoittua.
Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa LCD-näyttöä. Käsittele
kameraa huolellisesti ja säilytä se sen omassa suojaavassa
kantolaukussa, kun se ei ole käytössä.
Varotoimet käytettäessä objektiivia
- Jos objektiivi joutuu suoraa auringonpaisteeseen, tuloksena voi
olla värivääristymä ja kuvatunnistimen toimintahäiriö.
- Varo, ettei objektiivin pinnalle tule sormenjälkiä tai likaa.
Älä yritä purkaa laitetta tai muuntaa sitä millään tavoin.
Jos digitaalikamera on kauan käyttämättömänä, sen akku voi
tyhjentyä. Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, akku ja muistikortti kannattaa poistaa.
Staattinen sähkö voi vaikuttaa tietojen siirtämiseen, kun kuvia
ladataan. Irrota USB-liitin ja kiinnitä se uudelleen ennen uutta
siirtoyritystä.
Jos kamera joutuu alttiiksi sähköisille häiriöille, siitä sammutetaan
virta muistikortin suojelemiseksi.
Tarkista kameran kunto ennen tärkeää tapahtumaa tai
matkallelähtöä.
- Ota kuva kameran kunnon testaamiseksi ja varaa mukaan
lisäakkuja.
- Samsung ei vastaa kameran toimintahäiriöiden seurauksista.
Salamavalo saattaa laueta, jos kameraan kerääntyy staattista
sähköä. Tämä ei vahingoita kameraa, eikä kyse ole viasta.
Jos kameraa ei käytetä pitkään aikaan, saattaa päivä- ja
kellonaika-asetukset palautua oletusasetuksiin automaattisen
akun purkautumisen seurauksena. Aseta tällöin oikea päivämäärä
ja aika uudelleen ennen tallentamista.
80
Varoitusilmaisin
LCD-näytöllä voi näkyä useita erilaisia varoitusilmoituksia.
[Korttivirhe]
Muistikorttivirhe
Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen.
Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen.
Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen ja alusta se (s. 51).
[Kortti lukittu]
Muistikortti on lukittu.
SD/SDHC-muistikortti: Vedä kirjoitussuojakytkin muistikortin
yläosaan
[Tiedostovirhe]
Tiedostovirhe
Poista tiedosto.
Muistikorttivirhe
Ota yhteys huoltopisteeseen.
[Virta vähissä]
Akku on lähes tyhjä.
Aseta kameraan uudet paristot.
[Muisti täynnä]
Muistikortti tai kameran oma muisti on täynnä.
Aseta kameraan uusi muistikortti.
Poista tarpeettomat kuvatiedostot.
[Ei kuvatied.]
Kuvia ei ole.
Ota kuvia
Aseta kameraan muistikortti, jossa on kuvia.
81
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Tee seuraavat tarkistukset
Kamera ei käynnisty.
Akku on lähes tyhjä.
Aseta kameraan uudet paristot. (s. 14)
Akku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulee napaisuuden
suhteen oikein päin.
Kamerasta sammuu virta kesken käytön.
Akku on tyhjentynyt.
Lataa kameran akku.
Kamerasta sammuu virta automaattisesti.
Käynnistä kamera uudelleen.
Toiminto on keskeytetty, sillä kameraa käytetään liian kylmässä
paikassa.
Lämmitä kamera ja akku asettamalla ne esimerkiksi taskuusi.
Kiinnitä akku kameraan juuri ennen kuvaamista.
Kamera ei ota kuvia, vaikka laukaisinta painetaankin.
Muistia ei ole riittävästi.
Poista tarpeettomat kuvatiedostot.
Muistikorttia ei ole alustettu.
Alusta muistikortti (s. 51).
Muistikortti on kulunut loppuun.
Aseta kameraan uusi muistikortti.
Muistikortti on lukittu.
Lisätietoja on [Kortti lukittu] -virheilmoituksen yhteydessä.
Kamerasta on katkaistu virta.
Kytke kameraan virta.
Akku on tyhjentynyt.
Aseta kameraan uudet paristot (s. 14).
Akku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulee napaisuuden
suhteen oikein päin.
Kameran toiminta lakkaa äkkiarvaamatta.
Kamerassa on toimintahäiriö.
Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen.
Käynnistä kamera.
Käynnistä kamera.
Kuva on otettu käyttämättä oikeaa makrotilaa.
Saat onnistuneen kuvan valitsemalla oikean makrotilan.
Kuvattava kohde on liian kaukana salamavalosta.
Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
Objektiivi on likainen tai naarmuuntunut.
Puhdista objektiivi.
82
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Salamavalo ei välähdä.
On valittu tila, jossa salamavalo ei ole käytössä.
Ota salama käyttöön.
Kameran tätä tilaa ei voi käyttää salamavalon kanssa.
Lisätietoja on salamavalon ohjeissa (s. 31).
Ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa
Tarkista ulkoisen näytön liitäntä kameraan.
Tarkista liitäntäkaapelit.
Kortissa on vääriä tiedostoja.
Aseta kameraan oikeita tiedostoja sisältävä muistikortti.
Näytössä näkyy väärä päivämäärä tai aika.
Päivämäärä ja aika on asetettu väärin, tai kamera on palannut
oletusasetuksiin.
Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein.
Tietokoneen resurssienhallinnassa ei näy siirrettävän levyn
[Removable Disk] –kuvaketta
Kameran yhteydessä tietokoneeseen on vikaa.
Tarkista liitokset.
Kamerassa ei ole virtaa.
Kytke kameraan virta.
Tietokoneessa on jokin muu käyttöjärjestelmä kuin Windows
2000, XP, Vista tai Mac OS 10.3.
Asenna Windows 2000, XP, Vista tai Mac OS 10.3 tietokoneeseen, joka tukee USB-väylää.
Asenna [USB Storage Driver].
Kameran painikkeet eivät toimi.
Kameran toimintavirhe.
Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen.
Käynnistä kamera.
Muistikorttivirhe kortin ollessa kamerassa
Muistikortti on alustettu virheellisesti.
Alusta muistikortti uudelleen.
Kuvia ei toisteta
Virheellinen tiedostonimi (ei DCF-yhteensopiva).
Älä vaihda kuvatiedoston nimeä.
Kuvien väri ei vastaa kuvattavan kohteen värejä.
Valkotasapaino- tai tehosteasetus on virheellinen.
Valitse oikea valkotasapaino ja tehoste.
Kuvat ovat liian kirkkaita
On tapahtunut ylivalotus.
Muuta valotuksen kompensointiarvoa.
Osa LCD-näytöstä jää ajoittain pimeäksi tai näytölle ilmestyy läikkä.
Siitä huolimatta, että LCD-näyttö on valmistettu korkeatarkkuuksisella
teknologialla, tarkkuuden kuvapisteet eivät toisinaan syty tai näytölle
voi tulla punaisia, valkoisia tai sinisiä läikkiä.
Tämä ilmiö ei vaikuta tallennetun kuvan laatuun eikä kyse ole
viasta.
Pystysuora viiva ilmestyy LCD-näytölle, kun otetaan kuvaa
kirkkaasta kohteesta.
Jos kohteessa on kirkkaita valoja, näytölle voi ilmestyä harmaa,
musta, punainen tai violetti pystysuora viiva.
Tätä ilmiötä kutsutaan läikäksi eikä se vaikuta tallennetun
kuvan laatuun. Kyse ei ole viasta.
83
Tekniset tiedot
Kuvailmaisin
- Tyyppi: 1/2,3 tuuman CCD
- Teholliset pikselit: Noin 12,2 megapikseliä
- Pikseleitä yhteensä: Noin 12,4 megapikseliä
Objektiivi
- Polttoväli: SAMSUNG-objektiivi, f = 6,3–31,5 mm
(vastaa 35 mm:n filmikamerassa:
35 - 175mm)
- Aukot: F3,5(W) - F5,5(T)
- Digitaalinen zoom:
·Tavallinen kuvaus: 1,0 - 5,0X
·Toistotila: 1,0 - 10,2x (kuvan koon mukaan)
Terävyys
- Pehmeä+, pehmeä, tavallinen, terävä, terävä+
Valkotasapaino
- Automaattinen, päivänvalo, pilvinen, kova
tai pehmeä loistelamppuvalaistus,
hehkulamppuvalaistus, mukautettu
LCD-näyttö
- 2,7 tuuman TFT-LCD-värinäyttö
(230.000 pistettä)
Äänen tallentaminen - Äänen tallentaminen (enintään 10 tuntia)
- Kuvaan liittyvä ääniviesti (enintään 10 sekuntia)
Tarkennus
- Tyyppi: Automaattinen TTL-tarkennus
(Monipistem., Keskipainot.)
- Alue
Päiväysleima
- Pois, päiväys, päiväys ja aika (käyttäjä voi valita)
Kuvaaminen
Tavallinen kuvaus
·Tila: Smart Auto, Auto, Ohjelma, DIS,
Valokuvausopas, Aihe, Kauneuskuva
·Aihe: Ruutuopas, Yö, Muotokuva, Lapsi,
Maisema, Lähikuva, Teksti, Aur.Lask,
Aamuhäm, Vastavalo, Ilotulitus, Hiekka/lumi
·Kuvaaminen: Yksittäiskuvat, sarjakuvaus,
kuvausapu, AEB
·Itselaukaisin: 10 sek., 2 sek., kaksoiskuvaus,
liikeajastin
Ä Smart Auto
: Makro, Makroteksti, Valkoinen, Maisema,
Liike, Jalusta, Yö, Yömuotokuva, Vastavalo,
Muotokuva vastavalolla, Muotokuva
Normaali
Laajakulma
Tele
80cm - ääretön
Makro
Automaattinen makro
10cm - 80cm
10cm - ääretön
50cm - 80cm
50cm - ääretön
Suljin
- Auto : 1 - 1/2.000 sek.
(AEB, Jatkuva 1/4 - 1/2.000 sek.)
Yö : 8 - 1/2.000 sek.
Valotus
- Hallinta: Ohjelmoitu automatiikka
- Mittaaminen: Monilohko, piste, keskustapainotettu
- Korjaus: ±2 EV (1/3 EV:n askelin)
- ISO: Automaattinen, 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200
(Valittavissa 3 M tai vähemmän)
84
Salamavalo
- Tilat: Automaattinen, automaattinen punasilmäisyyden vähentämisellä,
täytesalama, hidas salama, salama pois
käytöstä, punasilmäisyyden korjaaminen
- Alue: Laajakulma: 0,4 - 3,4 m, Tele: 0,5 - 2,1 m
- Latausaika: Noin 4 sek. (N. 5 sek. alhainen akku –tila)
Tekniset tiedot
- Elokuvaleike
·Ääni tai ilman ääntä (käyttäjän valittavissa,
tallennusaika: enintään 2 tuntia)
·Koko: 640 x 480, 320 x 240
·Ruutunopeus: 30 tai 15 ruutua sekunnissa
·Optinen 5x zoom, mykistys käytettäessä zoomia
·Elokuvan muokkaaminen kamerassa:
Tauko tallennuksen aikana, tavallinen
valokuvaus, ajan rajaaminen
Varastointi
4000X
3000
- Tietoväline
·Oma muisti: 31 Mt flash-muistia
·Ulkoinen muisti (lisävaruste) :
MMC-kortti (taattu 2 Gt:n asti)
SD (taattu 4 Gt:n asti)
SDHC (taattu 8 Gt:n asti)
- Tiedostomuoto
·Tavallinen kuva: JPEG (DCF), EXIF 2.21,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Elokuvaleike: AVI (MJPEG)
·Ääni: WAV
- Kuvakoko
3984X
2656
3968X
2232
3264X
2448
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
- Kapasiteetti (koko 1 Gt)
Supertarkka noin 169 noin 196 noin 231 noin 246 noin 365 noin 548 noin 986
Hyvä
noin 240 noin 270 noin 308 noin 328 noin 493 noin 680 noin 1095
Normaali noin 365 noin 411 noin 481 noin 519 noin 705 noin 759 noin 1232
Ä Nämä luvut on mitattu käyttämällä Samsungin menetelmiä.
Lopulliset tulokset voivat vaihdella kameran asetusten ja
kuvausolosuhteiden mukaan.
Tehoste
- Tehoste: Tyylin valinta, Kuvansäätö (Terävyys,
Kontrasti, Kylläisyys)
- Muokkaaminen: Muuta koko, Käännä, Tyylin
valinta, Kuvansäätö (ACB,
Punasilm korj, Retusointi,
Brightness, Kontrasti, Kylläisyys,
Lisää kohinaa)
Kuvien katselu
- Tyyppi: Yksittäinen kuva, pikkukuvat,
kuvaesitys, elokuva, Smart-albumi
Liitännät
- Digitaalinen lähtöliitäntä: USB 2,0
- Ääni: Mono
- Videolähtö: NTSC tai PAL (käyttäjä valitsee)
- Tasavirtaliitäntä: 4,2 volttia
85
Tekniset tiedot
Virtalähde
- Ladattava akku: SLB-10A, 3,7V (1050mAh)
Ä Akun sisältyminen toimitukseen määräytyy
markkina-alueen mukaan.
Mitat (L x K x S)
- 97 x 59 x 24,5 mm (ulkonemat pois lukien)
Paino
- Noin 139 g (ilman paristoja ja muistikorttia)
Käyttölämpötila
- 0 ~ 40°C
Käyttökosteus
- 5 ~ 85%
Ohjelmisto
- Samsung Master, Adobe Reader
Ä Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Ä Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
86
Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia
Tutustu ennen kameran käyttämistä tähän oppaaseen.
- Ohjelman ja käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen on kielletty.
- Ohjelmiston lisenssi kattaa vain sen käytön yhdessä kameran
kanssa.
- Valmistusvirheen mahdollisuus on vähäinen. Sellaisen sattuessa
kamera korjataan tai vaihdetaan uuteen.
Valmistaja ei kuitenkaan vastaa virheellisen käyttämisen
seurauksista.
- Jos käytät itse koottua tietokonetta tai käyttöjärjestelmää, jolle
valmistaja ei anna takuuta, Samsung-takuu ei ole voimassa.
- Tätä käyttöohjetta laadittaessa on oletettu, että ohjeen lukijat
omaavat ainakin perustiedot tietokoneista ja niiden käyttöjärjestelmistä.
Järjestelmävaatimukset
USByhteyden
tekniset
tiedot
Ohjelmistotuen
tekniset
tiedot
Windows
Macintosh
500 MHz tai nopeampi
Pentium III -suoritin
(suositus: Pentium III 800 MHz)
Windows 2000 / XP / Vista
Vähintään 256 Mt RAMmuistia (Suositus: yli 512 Mt)
250 Mt vapaata kiintolevytilaa
(suositus: yli 1 Gt)
1024 x 768 kuvapistettä,
16-bittinen värinäyttö (24-bittistä värinäyttöä suositellaan)
DirectX 9.0c tai uudempi
Power Mac G3 tai uudempi
Mac OS 10.3 tai uudempi
Vähintään 256 Mt RAMmuistia (Suositus: yli 512 Mt)
110 Mt vapaata kiintolevytilaa
-
Ä Se ei ole yhteensopiva 64-bittisen Windows XP:n tai Vistan kanssa.
Ä Samsung ei vastaa esimerkiksi itse kootun tietokoneen aiheuttamista
vaurioista.
87
Tietoja ohjelmasta
Kun asetat kameran mukana toimitetun CD-ROM-levyn
CD-ROM-asemaan, näyttöön tulee automaattisesti seuraava ikkuna.
Ä Tässä käyttöohjeessa esitetyt
näyttökuvat perustuvat
englanninkieliseen
Windows-versioon.
Samsung Master: on monitoiminen multimediaohjelmistoratkaisu.
Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja
elokuvaleikkeitä tämän ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii
vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
88
Automaattisen asennusohjelman käynnistyminen kestää
5–10 sekuntia tietokoneen tehon mukaan. Jos ikkuna ei tule
näyttöön, käynnistä [Windowsin Resurssienhallinta] ja valitse
[Installer.exe], joka on CD-ROM-levyn päätasolla.
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
Asenna ohjelma tietokoneeseen ennen sen yhdistämistä kameraan.
Kun ohjain on asennettu, otetut kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen
muokattaviksi kuvankäsittelyohjelmassa.
2. Asenna DirectX, Samsung Master valitsemalla näytössä näkyvä
painike. Jos tietokoneeseen on asennettu uusin DirectX-versio,
DirectX-ohjelmaa ei ehkä voida asentaa.
Voit käyttää Samsungin Internet-sivustoa.
http://www.samsungcamera.com: englanti
http://www.samsungcamera.co.kr: korea
1. Aloitusikkuna tulee näkyviin.
Napsauta Autorun-ikkunassa
olevaa [Samsung Digital
Camera Installer]-valikkoa.
89
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
3. Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, yhdistä tietokone
kameraan USB-kaapelin avulla.
4. Kytke kameraan virta.
Näyttöön tulee [Found New
Hardware Wizard] -ikkuna.
Tietokone muodostaa yhteyden
kameraan.
Ä Jos käyttöjärjestelmänä on Windows
XP tai Vista, kuvankatseluohjelma
käynnistyy.
90
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
Käyttöohje on tämän kameran mukana toimitetulla
CD-ROM-levyllä PDF-muodossa. Paikanna PDF-tiedostot
Windowsin Resurssienhallinnassa. Ennen PDF-tiedostojen
avaamista on asennettava Adobe Reader -ohjelma tältä
CD-ROM-levyltä. Asenna Adobe Reader mukana toimitetulta
CD:ltä. Jos Internet ei ole käytössä, asenna Adobe Reader
käyttäen CD:llä olevaa asennustiedostoa.
Adobe Reader 6.0.1 -ohjelman asentaminen oikein edellyttää
Internet Explorer 5.01 -selaimen tai uudemman asentamista.
Voit ladata päivitetyn Internet Explorer -selaimen osoitteesta .
PC-tilan käynnistäminen
Kameran toimintatila muuttuu PC-tilaksi, kun yhdistät sen
USB-kaapelin avulla tietokoneeseen ja kytket kameraan virran.
Tässä tilassa kuvat voidaan siirtää PC-tietokoneeseen
USB-kaapelin avulla.
Kameran ja tietokoneen välinen yhteys
1. Kytke kameraan virta.
2. Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3. Kun kamera on kytketty päälle, se tunnistaa tietokoneen
automaattisesti ja muodostaa siihen yhteyden.
Ä Jos automaattinen liitäntä epäonnistuu, valitse [USB]-valikon
asetukseksi [Tietokon]. (s. 55)
91
PC-tilan käynnistäminen
Kameran yhdistäminen tietokoneeseen
Tallennettujen kuvien lataaminen
Voit ladata kameraan tallennetut kuvat tietokoneen kiintolevylle
ja tulostaa ne tai muokata niitä käyttämällä valokuvien
muokkausohjelmaa.
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
2. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
[Oma tietokone] -kuvaketta ja
kaksoisnapsauta [Siirrettävä levy DCIM 100PHOTO].
Kuvatiedostojen kuvakkeet tulevat
näyttöön.
Kameran irrottaminen tietokoneesta
Lisätietoja on sivulla 94 kohdassa Siirrettävän levyn
poistaminen.
92
3. Valitse tiedosto ja napsauta hiiren
kakkospainiketta.
PC-tilan käynnistäminen
4. Ponnahdusvalikko avautuu.
Napsauta [Leikkaa]- tai
[Kopioi]-valikkoa.
- [Leikkaa] :valitun tiedoston
leikkaaminen.
- [Kopioi] : tiedostojen kopioiminen.
5. Valitse kansio, johon tiedosto liitetään.
- Käyttämällä [Samsung Master] -ohjelmaa näet muistiin tallennetut
kuvat suoraan tietokoneen näytössä. Voit kopioida tai siirtää niitä.
On suositeltavaa kopioida kuvat tietokoneeseen ennen niiden
katselemista. Jos avaat kuvat niiden ollessa vielä kamerassa,
yhteyden odottamaton katkeaminen voi aiheuttaa häiriöitä.
Jos lataat muun tiedoston kuin tällä digitaalikameralla otetun
kuvan siirrettävänä levynä näkyvään kameraan, toistotilassa
LCD-näyttöön tulee [Tiedostovirhe]-ilmoitus eikä pikkukuvia
näy.
6. Napsauta hiiren kakkospainiketta.
Ponnahdusvalikko avautuu. Valitse
[Paste]-vaihtoehto.
7. Kuva siirretään kamerasta
tietokoneeseen.
93
Siirrettävän levyn poistaminen
Windows 2000/XP/Vista
(Kuvat voivat näyttää erilaisilta kuin todellinen näkymä Windowsissa.)
1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään.
Jos kameran tilamerkkivalo vilkkuu, odota vilkkumisen päättymistä,
kunnes valo palaa tasaisesti.
5. [Laitteen irrottaminen turvallisesti] -ikkuna
avautuu. Napsauta [OK]-painiketta.
6. [Poista laite] -ikkuna avautuu.
Napsauta [Sulje]-painiketta. Voit
poistaa siirrettävän levyn turvallisesti.
2. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa
olevaa [Poista laite] -kuvaketta.
[Kaksoisnapsauta!]
3. [Poista laite] -ikkuna avautuu. Valitse
[USB-massamuistilaite] ja napsauta
[Pysäytä]-painiketta.
4. [Laitteen pysäyttäminen] -ikkuna avautuu.
Valitse [USB Mass Storage Device] ja
napsauta [OK]-painiketta.
94
7. Irrota USB-kaapeli.
Samsung Master
Voit ladata, tarkastella, muokata ja tallentaa kuvia ja
elokuvaleikkeitä tämän ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii
vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
Voit käynnistää ohjelman valitsemalla [Käynnistä Ohjelmat Samsung Samsung Master].
Kuvien lataaminen
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen.
2. Kuvien latausikkuna tulee
näkyviin, kun kamera
yhdistetään tietokoneeseen.
- Voit ladata otetut kuvat valitsemalla
[Select All]- painikkeen (Valitse
kaikki).
- Valitse ikkunassa haluamasi kansio
ja napsauta [Select All]-painiketta
(Valitse kaikki). Voit tallentaa otetut kuvat valittuun kansioon.
- Jos napsautat [Cancel]-painiketta (Peruuta), lataaminen peruutetaan.
4. Valitse kohde sekä laadi kansio
ladattujen kuvien tallentamista
varten.
- Kansiot laaditaan
aikajärjestyksessä ja kuvat
ladataan.
- Kansiolle annetaan haluamasi
nimi ja kuvat ladataan.
- Kun on valittu aiemmin laadittu
kansio, kuvat ladataan.
5. Napsauta [Next>]-painiketta.
6. Vieressä kuvattu ikkuna tulee
näkyviin. Valitun kansion sijainti
tulee näkyviin ikkunan yläosaan.
Voit ladata kuvat napsauttamalla
[Start]-painiketta (Aloita).
3. Napsauta [Next>]-painiketta.
7. Ladatut kuvat tulevat näkyviin.
95
Samsung Master
Kuvien katselu: Voit katsella tallennettuja kuvia.
Kuvien muokkaaminen: Voit muokata kuvaa.
- Kuvankatseluohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
Ì Valikkorivi: Voit valita valikoita, kuten
File (Tiedosto), Edit (Muokkaa), View (Näytä), Tools (Työkalut),
Change (Muuta), Auto download (Automaattinen lataaminen) ja
Help (Ohje).
Í Kuvanvalintaikkuna: Voit valita kuvat tässä ikkunassa.
Tietovälineen tyypin valikko: Tässä valikossa voit valita kuvankatselun tai
-muokkaamisen tai elokuvaleikkeen
muokkaamisen.
Esikatseluikkuna: Voit esikatsella kuvaa tai elokuvaleikettä ja
tarkistaa multimediatiedot.
Zoomausrivi: Voit muuttaa esikatselukokoa.
Kansionäyttöikkuna: Näet valitun kuvan sijaintikansion.
Kuvannäyttöikkuna: Valittujen kansioiden sisältämät kuvat tulevat
näkyviin.
Ä Samsung Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
96
- Kuvanmuokkausohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
Ì Muokkausvalikko
: Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
: Voit muuttaa valitun kuvan kokoa tai
rajata sitä. Lisätietoja on
[Help]-valikossa (Ohje).
[Adjust] (Säädä)
: Voit muokata kuvan laatua. Lisätietoja
on [Help]-valikossa (Ohje).
[Retouch] (Kuvien korjailu) : Voit tehdä kuvaan muutoksia tai lisätä
siihen tehosteita.
Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
: Sisältää kuvanmuokkaustyökalut.
Í Piirtotyökalut
: Valittu kuva näkyy tässä ikkunassa.
Kuvannäyttöikkuna
: Voit esikatsella muuttunutta kuvaa.
Esikatseluikkuna
[Tools] (Työkalut)
Ä Samsung Master -ohjelmassa muokattua kuvaa ei voi toistaa kamerassa.
Ä Samsung Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
Samsung Master
Elokuvan muokkaaminen: Voit yhdistää tavallisia kuvia,
elokuvaleikkeitä, selostusta ja
musiikkia elokuvaksi.
Ä Joitakin Samsung Master -yhteensopimattomalla koodaustoiminnolla pakattuja elokuvaleikkeitä ei voida toistaa Samsung Master
-ohjelmassa.
Ä Samsung Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
- Elokuvaleikkeiden muokkaustoiminnot on lueteltu jäljempänä.
: Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
Ì Muokkausvalikko
[Add Media] (Lisää mediaa) : Voit lisätä elokuvaan mediasisältöä.
[Edit Clip] (Muokkaa leikettä) : Voit muuttaa kirkkautta, kontrastia,
värejä ja kylläisyyttä.
[Effects] (Tehosteet)
: Voit lisätä tehosteen.
[Set Text] (Lisää tekstiä)
: Voit lisätä tekstiä.
[Narrate] (Selostus)
: Voit lisätä selostuksen.
[Produce] (Laadi)
: Voit tallentaa muokatun multimediasisällön
uutena tiedostona.
Tiedostotyypiksi voidaan valita AVI,
Windows Media (wmv) tai Windows
Media (asf).
Í Kehysnäyttöikkuna: Voit lisätä multimediaa tässä ikkunassa.
97
USB-ohjaimen asentaminen MAC-ympäristöön
MAC-USB-ohjaimen käyttäminen
1. Ohjelmisto-CD-levyllä ei ole erillistä USB-ohjainta
MAC-ympäristöön, sillä MAC OS toimii kameran ohjaimena.
2. Näet MAC OS -version MAC-tietokonetta käynnistettäessä.
MAC OS 10.3 tukee tätä kameraa.
3. Yhdistä kamera Macintosh-tietokoneeseen ja käynnistä kamera.
4. Työpöydälle tulee uusi nimetön kuvake, kun kamera on yhdistetty
MAC-tietokoneeseen.
1. Kaksoisnapsauta työpöydälle tullutta uutta kuvaketta. Muistin
kansio tulee näkyviin.
2. Valitse kuvatiedosto ja kopioi tai siirrä se MAC-tietokoneeseen.
98
Saata ensin valmiiksi lataaminen tietokoneesta kameraan. Poista
tämän jälkeen siirrettävä levy Extract-komennolla.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Tee seuraavat tarkistukset, jos USB-yhteydessä on häiriöitä.
Case-esimerkki 1
USB-kaapelia ei ole yhdistetty tai käytetään
muuta kuin kameran mukana toimitettua
USB-kaapelia.
Yhdistä kameran mukana toimitettu
USB-kaapeli.
Case-esimerkki 2
Tietokone ei tunnista kameraa.
Joskus kamera voi näkyä tuntemattomana
laitteena Laitehallinnan luettelossa.
Sammuta kamerasta virta ja irrota USBkaapeli. Yhdistä USB-kaapeli uudelleen
ja käynnistä kamera.
Case-esimerkki 3
Odottamaton tiedostonsiirtovirhe.
Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se
uudelleen. Siirrä tiedosto uudelleen.
Case-esimerkki 4
Käytettäessä USB-keskitintä.
Jos yhdistät kameran tietokoneeseen
käyttämällä USB-keskitintä, sen on oltava
yhteensopiva. Yhdistä kamera suoraan
PC-tietokoneeseen aina kun mahdollista.
Case-esimerkki 5
Onko muita USB-kaapeleita kytketty
PC-tietokoneeseen?
Kameraan voi tulla toimintahäiriö, jos
tietokoneeseen on yhtäaikaa sen kanssa
yhdistetty toinen laite USB-kaapelin avulla.
Irrota tässä tapauksessa toinen USB-liitin ja
yhdistä tietokoneeseen vain kamera.
Case-esimerkki 6
Kun avaan laitehallinnan valitsemalla Käynnistä
Asetukset Ohjauspaneeli Suorituskyky
ja ylläpito Järjestelmä Laitteisto Laitehallinta, ikkunassa näkyy tuntemattomia
laitteita tai kysymys- tai huutomerkillä varustettuja
laitteita.
Napsauta kysymys- tai huutomerkillä
merkittyä kohtaa hiiren kakkospainikkeella
ja valitse Poista-vaihtoehto.. Käynnistä
tietokone ja yhdistä kamera tietokoneeseen
uudelleen.
Case-esimerkki 7
Käytettäessä joitakin tietoturvaohjelmia,
kuten Norton Anti Virus tai V3, tietokone ei
ehkä tunnista kameraa siirrettävänä levynä.
Pysäytä tietoturvaohjelmat ja yhdistä
kamera tietokoneeseen. Tietoturvaohjelman
ohjeissa on lisätietoja sen pysäyttämisestä.
Case-esimerkki 8
Kamera on yhdistetty tietokoneen edessä
sijaitsevaan USB-porttiin.
Kun kamera on yhdistetty tietokoneen
edessä sijaitsevaan USB-porttiin,
tietokone ei ehkä tunnista kameraa.
Yhdistä kamera tietokoneen takana
sijaitsevaan USB-porttiin.
99
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Jos DirectX 9.0c tai uudempi ei ole asennettuna
Asenna DirectX 9.0c tai uudempi.
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse
CD-ROM-asema. Valitse DirectX -kansio ja kaksoisnapsauta
DXSETUP.exe-tiedostoa. DirectX asennetaan. Voit ladata
DirectX-ohjelman seuraavasta sivustosta: http://www.microsoft.com/directx
Jos tietokone, johon on yhdistetty kamera, lakkaa vastaamasta
kun Windows käynnistetään
Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta. Windows
käynnistyy. Windows käynnistyy nyt oikein. Jos tämä ongelma
ilmenee jatkuvasti, poista Legacy USB Support -tuki käytöstä
ja käynnistä tietokone uudelleen. Legacy USB Support
-vaihtoehto on BIOS-asetusvalikossa. (BIOS-asetusvalikko
vaihtelee tietokonevalmistajien mukaan. Joissakin
BIOS-valikoissa ei ole Legacy USB Support -vaihtoehtoa.) Jos
et voi tehdä valikkoon muutoksia, ota yhteys tietokoneen tai
BIOSin valmistajaan.
Jos elokuvaleikettä ei voi poistaa, siirrettävää levyä ei voi irrottaa
tai tiedoston siirtämisen aikana näkyviin tulee virheilmoitus.
Jos asennat vain Samsung Master -ohjelman, edellä mainittuja
ongelmia voi joskus esiintyä.
- Sulje Samsung Master -ohjelma napsauttamalla
tehtäväpalkissa näkyvää Samsung Master -kuvaketta.
- Asenna kaikki ohjelmisto-CD-levyn ohjelmat.
100
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita,
joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa,
että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun
kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt.
Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää
elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66
viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat
vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele
paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen
maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää ladattavaa akkua. Kysy
lisätietoja vaihtamisesta palveluntarjoajalta.
Tuotteen hävittäminen
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana
sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä
ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen
välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte
on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen
takia. Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka
antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun
kaupallisen jätteen seassa.
Samsung Eco-merkki
Samsungin oma symboli, jonka tarkoitus on kommunikoida tehokkaasti Samsungin ympäristöystävälliset tuotteisiin liittyvät toiminnot asiakkaille. Merkki
kuvastaa Samsungin jatkuvaa pyrkimystä kehittää
ympäristötietoisia tuotteita.
101
Download PDF

advertising