Samsung | SAMSUNG S850 | Samsung S850 Bruksanvisning

Käyttöopas
Kiitos, että hankit Samsung-kameran.
Tässä käyttöoppaassa on tietoja kameran käyttämisestä, valokuvaamisesta, kuvien siirtämisestä
tietokoneeseen ja kameran mukana toimitettavan ohjelmiston käyttämisestä.
Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen uuden kamerasi käyttämistä.
SUOMI
Ohjeet
Kameraan tutustuminen
■ Tee toimet seuraavassa järjestyksessä:
Asenna kameran ajuri
Ota kuva
Määritä kameran ajurin asetukset ennen
kameran yhdistämistä tietokoneeseen
USB-kaapelin avulla.
Asenna ohjelmisto-CD-ROM-levyn
sisältämä kameran ajuri. (S. 74)
Ota kuva. (S.14)
Kiitos, että hankit digitaalisen Samsung-kameran.
● Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen kameran käyttämistä.
● Jos kamera tarvitsee huoltoa, toimita kamera ja puutteellisesti toimiva osa, kuten
akku tai muistikortti, huoltopisteeseen.
● Tarkista pettymysten välttämiseksi, että kamera toimii oikein, ennen kuin käytät
sitä esimerkiksi matkalla tai tärkeässä tilaisuudessa. Samsung ei vastaa
kameran virheellisen toiminnan aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.
● Pidä tämä käyttöopas tallessa.
● Tämän käyttöohjeen sisältöä ja kuvitusta voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta, kun kameran toimintoihin tehdään muutoksia.
Microsoft Windows ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa maissa.
Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Aseta USB-kaapeli
paikoilleen
IYhdistä tietokone kameraan toimituksen
sisältämän USB-kaapelin avulla. (S. 77)
Tarkista, onko kameraan
kytketty virta
Tarkista, onko kameraan kytketty virta.
Jos virta on sammutettu, voit käynnistää
kameran painamalla virtapainiketta.
Tarkista siirrettävä levy
Avaa Windowsin Resurssienhallinta ja
paikanna siirrettävä levy. (S. 79)
1
VAARA
VAARA ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakava vaara.
■ Älä yritä muunnella tätä kameraa mitenkään. Muutoin on olemassa tulipalon,
vahingoittumisen, sähköiskun tai kameran vaurioitumisen vaara. Kameran saa
avata huoltoa tai tarkistusta varten vain sen jälleenmyyjä tai Samsunghuoltoliike.
■ Älä käytä tätä tuotetta syttyvien tai räjähtävien kaasujen lähellä.
Muutoin on olemassa räjähdyksen vaara.
■ Jos kameraan pääsee nestettä tai vieras esine, älä käytä kameraa. Sammuta
kamerasta virta ja irrota se muuntajasta tai poista paristot. Ota yhteys kameran
jälleenmyyjään tai Samsung-huoltopisteeseen. Älä käytä kameraa, sillä muutoin
voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
■ Varo, että kameraan ei pääse metallisia tai syttyviä vieraita esineitä sen
rungossa olevien aukkojen, kuten muistikorttipaikan tai paristokotelon kautta.
Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa.
■ Älä käytä tätä kameraa märin käsin. Muutoin sähköiskun vaara on olemassa.
2
VAROITUS
VAROITUS ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.
■ Älä käytä salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Jos salama laukaistaan liian lähellä
kuvattavan kohteen silmiä, seurauksena voi olla näkövamma.
■ Älä anna tämän tuotteen tai sen lisävarusteiden joutua lasten tai eläinten
ulottuville.
•Muutoin on olemassa akkujen, paristojen tai kameran lisävarusteiden
nielemisen vaara.
Ota onnettomuuden sattuessa heti yhteys lääkäriin.
•Kameran liikkuvat osat voivat aiheuttaa vahingoittumisen.
■ Paristot ja kamera voivat kuumentua pitkäaikaisen käytön aikana, jolloin on
olemassa kameran virheellisen toiminnan mahdollisuus. Jos näin käy, anna
kameran olla hetken aikaa käyttämättä, jotta se jäähtyy,
■ Älä saata tätä kameraa alttiiksi kuumuudelle. Älä jätä sitä lukittuun ajoneuvoon,
suoraan auringonpaisteeseen tai paikkoihin, joissa ilmenee suuria
lämpötilanvaihteluja.
Kuumuus tai kylmyys voi vahingoittaa kameran komponentteja tai aiheuttaa
tulipalon.
■ Älä peitä kameraa tai latauslaitetta, kun niitä käytetään. Muutoin muodostuva
kuumuus voi vahingoittaa kameraa tai aiheuttaa tulipalon. Käytä kameraa ja sen
lisävarusteita aina tuuletetuissa paikoissa.
HUOMAUTUS
HUOMAUTUS ilmoittaa, että on olemassa vaaran mahdollisuus.
■ Paristojen vuotaminen, ylikuumeneminen tai nesteen purskahtaminen niistä voi
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittumisen.
•Käytä kamerassa vain suositeltuja paristoja.
•Älä saata akkua alttiiksi oikosululle tai kuumuudelle. Älä hävitä sitä polttamalla.
•Älä aseta paristoja paikoilleen väärin päin.
■ Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, poista paristot siitä. Paristoista voi
vuotaa syövyttävää nestettä, joka vahingoittaa kameran osia pysyvästi.
■ Älä käytä salamaa, jos se on kosketuksessa käsiin tai esineisiin. Älä koske
salamaan käytettyäsi sitä jatkuvasti. Muutoin on olemassa palovamman
mahdollisuus.
■ Älä liikuta kameraa, kun siihen kytketään virta, jos käytössä on latauslaite.
Käytön jälkeen sammuta kamerasta virta ennen muuntajan irrottamista
pistorasiasta. Varmista, että kaikki johdot ja kaapelit on irrotettu kamerasta
ennen sen siirtämistä.
■ Älä koske objektiiviin tai sen suojukseen. Muutoin kuvien laatu voi heiketä tai
kamera voi toimia väärin.
■ Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
■ Ennen kaapelien tai AC-muuntimen kytkemistä, tarkista ohjeet ja vältä
käyttämästä kytkennässä voimaa. Kaapeli tai kamera voi tällöin vaurioitua.
■ Luottokorttien magneettiraidan magnetointi voi poistua, jos ne jätetään lähelle
koteloa. Vältä magneettiraidalla varustettujen korttien jättämistä kotelon lähelle.
Sisällys
VALMIS
●Järjestelmäkaavio …………………5
●Toiminnot ……………………………6
■Edestä ja ylhäältä …………………6
■Takaa ja pohjasta …………………7
■Pohja/5-toiminen painike …………8
■Itselaukaisimen merkkivalo ………8
■Kameran tilamerkkivalo ……………8
■Tilakuvake …………………………9
●Yhdistäminen virtalähteeseen ……9
●Muistikortin asettaminen
paikoilleen …………………………10
●Muistikortin käyttöohjeet …………11
TALLENNUS
●Nestekidenäytössä näkyvät
kuvakkeet …………………………13
●Tallennustilan aloittaminen ………14
■AUTO-tilan käyttäminen …………14
■OHJELMA-tilan käyttäminen ……14
■AUKKOPAINOTTEINEN -tilan
käyttäminen ………………………14
■SULJINPAINOTTEINEN -tilan
käyttäminen ………………………15
■MANUAALINEN-tilan
käyttäminen ………………………15
■ASR-tilan käyttäminen (lyhenne
sanoista Advanced Shake
Reduction, kehittynyt tärähtämisen
vähentäminen) ……………………15
■Kuvausapu ………………………16
■AIHE-tilan käyttäminen …………16
■MOVIE CLIP -tilan käyttäminen …17
■Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman
ääntä ………………………………17
■Tauko nauhoitettaessa
elokuvaleikettä (jatkuva
nauhoittaminen) …………………17
■Jatkuvan nauhoittamisen
käyttäminen ………………………17
■ÄÄNENTALLENNUS-tilan
käyttäminen ………………………18
●Huomioonotettavaa kuvattaessa …18
●Kameran painikkeen käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä …19
■Virtapainike ………………………19
■Suljin ………………………………19
■Zoom W/ T -painike ………………20
■Äänentallennus / ääniviesti /
YLÖS -painike ……………………21
■Makrokuvaus / Alas-painike ……22
■Tarkennuslukko …………………23
■FLASH / LEFT-painike
(salama/ vasen) …………………24
3
Sisällys
■Itselaukaisin / Oikealle-painike …26
■VALIKKO/ OK-painike ……………26
■E (Tehoste) -painike………………27
■Erikoistehoste : Väri ………………27
■Erikoistehoste : Valmiiksi määritetyt
tarkennuskehykset ………………28
■Erikoistehoste :
Yhdistelmäkuvaaminen …………29
■Erikoistehoste : Valokuvakehys …30
■Liikkuvan kuvan vakauttaja ………31
■+/- painike …………………………31
●Nestekidenäytön käyttäminen kameran
asetusten määrittämisessä …………34
■Valikon käyttäminen………………35
■Koko ………………………………36
■Laatu/ kehysnopeus………………36
■Mittaaminen ………………………37
■Automaattinen tarkennus ………37
■Jatkuva kuvaaminen ……………38
■Terävyys …………………………39
■Näytössä näkyvän valikon tiedot…39
TOISTO
●Toistotilan aloittaminen ……………40
■Valokuvan toistaminen …………40
■Elokuvaleikkeen toistaminen ……40
■Elokuvaleikkeen sieppaaminen …41
4
■Videokuvan leikkaaminen
kamerassa ………………………41
■Tallennetun äänen toistaminen …42
●LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet 42
●Kameran painikkeen käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä …43
■Pikkukuva / suurennuspainike …43
■Ääniviesti / YLÖS-painike ………44
■Toisto-ja tauko-/ alas-painike ……45
■E (Tehoste) -painike………………45
■Poistopainike ……………………46
■Tulostinpainike ……………………47
■VASEMMALLE/ OIKEALLE/
MENU/ OK-painike ………………47
●Toistoasetusten määrittäminen
nestekidenäytön avulla ……………48
■Kuvaesityksen käynnistäminen …50
■Näyttöön tulevat tiedot ……………51
■Kuvan pyörittäminen ……………51
■Koon muuttaminen ………………52
■Kuvien suojaaminen ……………53
■Kuvien poistaminen ………………53
■Kopioiminen korttiin ………………54
■DPOF ……………………………55
■DPOF : VAKIO ……………………55
■DPOF : LUETTELO………………56
■DPOF : TULOSTUSKOKO………56
■PictBridge …………………………57
■PictBridge : Kuvan valitseminen …57
■PictBridge : Tulostusasetukset …58
■PictBridge : Tulosta ………………59
■PictBridge : DPOF-tulostus ………60
■PictBridge : NOLLAUS …………60
ASETUS
●Asetusvalikko………………………61
■Tiedostonimi ………………………62
■Automaattinen virran
sammuttaminen …………………62
■Kieli ………………………………62
■Muistin alustaminen ………………63
■Päivämäärän, kellonajan ja
päivämäärätyypin asettaminen …63
■Maailmanaika ……………………64
■Tallennuspäivän lisääminen
kuvaan ……………………………64
■Automaattitarkennuksen
merkkivalo…………………………64
■Ääni ………………………………64
■Yhteyden muodostaminen
ulkoiseen laitteeseen (USB) ……65
■LCD-näytön kirkkaus ……………65
■Videosignaalin ulostulotyypin
valinta ……………………………65
■Pikakatselu ………………………66
■Alustaminen ………………………66
●MYCAM -valikon asetusten
määrittäminen ……………………67
■Aloituskuva ………………………67
■Aloitusääni…………………………67
■Suljinääni …………………………67
●Tärkeitä tietoja ……………………68
●Varoitusilmaisin ……………………69
●Ennen yhteyden ottamista
huoltoon ……………………………70
●Tekniset tiedot ……………………72
OHJELMA
●Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia…74
●Järjestelmävaatimukset …………74
●Tietoja ohjelmasta …………………74
●Sovellusohjelman asetusten
määrittäminen ……………………75
●PC-tilan käynnistäminen …………77
●Siirrettävän levyn poistaminen ……79
●USB-ajurin asentaminen MACympäristöön ………………………80
●MAC-USB-ajurin käyttäminen ……80
●Windows 98SE USB -ohjaimen
poistaminen ………………………80
●Digimax Master ……………………81
●Usein kysyttyjä kysymyksiä ………83
Järjestelmäkaavio
Ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta, tarkista, että toimitussisältö vastaa seuraavaa luetteloa. Sisältö voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Voit hankkia lisävarusteita
ottamalla yhteyden lähimpään Samsung-jälleenmyyjään tai -huoltopisteeseen.
< Toimitussisältö >
Käyttöopas,
Tuotetuki
Suojus
DPOF-yhteensopiva
tulostin (lisätietoja on
sivulla 55)
Kameran
rannelenkki
Ohjelmisto-CD-levy
(lisätietoja on sivulla 74)
Tietokone
(lisätietoja on sivulla 77)
PictBridge-yhteensopiva
tulostin (lisätietoja on sivulla 57)
SD-muistikortti/ MMC
(lisätietoja on sivulla 10)
USB-kaapeli
Ladattava akku
(SNB-2512)
AV-kaapeli
AAalkaliparistot
Ulkoinen näyttö
(lisätietoja on sivulla 65)
Virtajohto
Charger(SBC-N1)
Charger(SBC-N2)
5
Toiminnot
Edestä ja ylhäältä
Tilanvalitsin
Virtapainike
Suljinpainike
Kaiutin
Salamavalo
Automaattitarkennusvalo ja
itselaukaisun merkkivalo
USB- tai AV-liitäntäkaapelin paikka
Objektiivi / Objektiivinsuojus
Virtakaapelin paikka
Mikrofoni
6
Toiminnot
Takaa ja pohjasta
Kameran tilamerkkivalo
Zoom-lähennys-painike
(digitaalinen zoom)
Zoom-loitonnus-painike (pikkukuva)
LCD-näyttö
E (Tehoste) -painike
Rannelenkin paikka
+/-, Poistopainike
5-toiminen painike
Jalusta
Toistotila- /
tulostuspainike
7
Toiminnot
■ Itselaukaisimen merkkivalo
Pohja/5-toiminen painike
Kuvake
Paristokotelon kansi
Tila
Vilkkuu
Paikka muistikortille
Paristokotelo
Vilkkuu
Vilkkuu
Kuvaus
Ensimmäisen 7 sekunnin ajan LED-merkkivalo vilkkuu 1
sekunnin välein.
Viimeisten 3 sekunnin ajan LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti
0,25 sekunnin välein.
Merkkivalo vilkkuu nopeasti 0.25 sekunnin välein 2
sekunnin ajan.
Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua ja toinen 2
sekuntia myöhemmin.
■Kameran tilamerkkivalo
Tila
Kuvaus
Merkkivalo syttyy ja sammuu, kun kamera on
kuvausvalmis.
Merkkivalo vilkkuu tallennettaessa kuvan tietoja ja
Kuvan ottamisen jälke
sammuu, kun kamera on kuvausvalmis.
Ääniviestin tallennettaessa Merkkivalo vilkkuu
Äänen tallennuksen aikana Merkkivalo vilkkuu
Käynnistys
Äänentallennus/ääniviesti/Ylös-painike
Valikko/OK-painike
Salama/vasemmallepainike
Itselaukaisin /
Oikealle-painike
Tietojen lähettäminen
tietokoneeseen
Merkkivalo syttyy (LCD-näyttö sammuu)
USB-kaapelin ollessa
yhdistettynä tulostimeen
Valo ei pala.
Tulostimen tulostaessa
Makro/Alas-painike
Toisto/tauko-painike
8
Kun automaattitarkennus
aktivoituu
Merkkivalo vilkkuu
Merkkivalo syttyy (kamera tarkentuu kohteeseen)
Merkkivalo vilkkuu (kamera ei tarkennu kohteeseen)
Toiminnot
Yhdistäminen virtalähteeseen
■ Tilakuvake : Lisätietoja kameran tilan asettamisesta on sivuila 15 ~ 18.
TILA
AUTO
OHJELMA
A
Paristojen käyttäminen
S
M
TOISTO
-
Kuvake
TILA
ASR
ELOKUVA AANEN TALLENTAMINEN
Kuvake
TILA
AIHE
YÖ
MUOTOKUVA
LAPSI
MAISEMA
TEKSTI LÄHIKUVA
Kuvake
TILA
Kuvake
● Suosittelemme erityisesti digitaalikameroihin valmistettujen paristojen käyttämistä,
jotka ovat alle vuoden ikäisiä valmistamispäivästä lukien. Ne on lueteltu jäljempänä.
- Kertakäyttöiset paristot
: 2 AA-kokoista suurikapasiteettista alkaliparistoa
- Ladattavat akut (Lisävaruste) : SNB-2512 (Ni-MH)
AURINGONLASKU AAMUHÄMÄRÄ VASTAVALO ILOTULITUS RANTA JA LUMI
Malli
SNB-2512
Tyyppi
Ni-MH
Kapasiteetti
2500mAh
Jännite
1.2V x 2
-
Latausaika
Noin 300 minuuttia (kun käytetään SBC-N2:tä)
Noin 240 minuuttia (kun käytetään SBC-N1:tä)
※ Mukana tulevat paristot vaihtelevat myyntialueen mukaan.
9
Yhdistäminen virtalähteeseen
TIETOJA
Tärkeitä tietoja paristojen käyttämisestä
● Kun kameraa ei käytetä, sammuta siitä virta.
● Jos kamera on pitkän aikaa käyttämättä, poista paristot siitä.
Paristot voivat tyhjentyä itsestään ja vuotaa.
● Alle 0℃ asteen lämpötilassa paristot tyhjenevät tavallista nopeammin.
● Paristojen teho palautuu tavallisesti ennalleen huoneenlämpötilassa.
● Pitkäaikaisessa käytössä kameran runko voi lämmetä.
Se on täysin normaalia.
■ Aseta paristo kuvassa näkyvällä tavalla.
- Jos kamera ei käynnisty asetettuasi
siihen akun, tarkista että napaisuus on
oikea (+ ja -).
- Älä paina akkutilan kantta voimalla
avatessasi sitä. Muutoin akkutilan
kannen muoto voi muuttua tai se voi
rikkoutua.
10
■ Nestekidenäytössä olevat 4 merkkiä kertovat pariston tilasta.
Pariston
ilmaisin
Akun tila
Akku on
Akku on
Akku on
Akku on täynnä tyhjenemässä. tyhjenemässä. tyhjenemässä.
virtaa.
Valmistaudu
Valmistaudu
Valmistaudu
vaihtamaan se. vaihtamaan se. vaihtamaan se.
Muistikortin asettaminen paikoilleen
■ Aseta muistikortti kameraan kuvan osoittamalla tavalla.
- Katkaise kamerasta virta ennen
muistikortin asettamista paikoilleen.
- Aseta muistikortin etuosa kohti kameran
etuosaa (objektiivia) ja kortin nastat
kohden kameran takaosaa
(nestekidenäyttöä).
- Älä aseta korttia väärin paikoilleen.
Muutoin korttipaikka voi vaurioitua.
Muistikortin käyttöohjeet
● Muista alustaa muistikortti.Lisätietoja on sivulla 63, Jos käytät vastahankittua tai
toisessa kamerassa käytettyä muistikorttia ensimmäistä kertaa, kamera ei pysty
tunnistamaan sen tietoja.
● Katkaise kamerasta virta ennen kuin asetat tai poistat muistikortin.
● Kortin suorituskyky heikkenee ajan myötä. Jos näin käy, on hankittava uusi
muistikortti. Samsung-takuu ei koske kortin normaalia kulumista.
● Muistikortti sisältää herkkää elektroniikkaa.
Älä taivuttele äläkä vääntele sitä äläkä saata sitä iskun kohteeksi.
● Älä varastoi muistikorttia paikassa, jossa esiintyy voimakas sähkö- tai
magneettikenttä, esimerkiksi kaiuttimien tai televisiovastaanottimen lähellä.
● Älä käytä äläkä säilytä sitä hyvin kylmässä tai kuumassa.
● Varo, että muistikortti ei likaannu, ja että se ei joudu kosketuksiin minkään
nesteen kanssa. Jos näin kuitenkin käy, puhdista muistikortti pehmeällä
kankaalla.
● Säilytä muistikortti kotelossaan, kun sitä ei käytetä.
● Pitkäaikaisessa käytössä muistikortti voi lämmetä. Se on täysin normaalia.
● Älä käytä toisessa digitaalikamerassa käytettyä muistikorttia.
Voit käyttää muistikorttia tässä kamerassa alustamalla muistinkortin ensin tässä
kamerassa.
● Älä käytä toisessa digitaalikamerassa tai kortinlukijassa alustettua muistikorttia.
● Jos kortti joutuu alttiiksi seuraaville olosuhteille, tallennetut tiedot voivat
vaurioitua.
- Kortin virheellinen käyttäminen.
- Jos kamerasta sammutetaan virta tai kortti poistetaan nauhoituksen,
poistamisen, alustamisen tai lukemisen aikana.
● Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
● On suositeltavaa kopioida tärkeät tiedot esimerkiksi levykkeisiin tai kiintolevylle.
● Jos muistia ei ole riittävästi, näkyviin tulee [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti eikä
kamera toimi. Voit vapauttaa muistitilaa vaihtamalla kameraan toisen muistikortin
tai poistamalla kortista tarpeettomia kuvia.
11
Muistikortin käyttöohjeet
TIETOJA
● Älä poista muistikorttia, kun kameran tilamerkkivalo vilkkuu.
Muutoin kortissa olevat tiedot voivat vaurioitua.
■ Käytettäessä 256 Mt:n MMC-korttia (Multi Media Card) kameraan mahtuu
jäljempänä esitetty määrä kuvia. Nämä luvut ovat arvioita, sillä esimerkiksi kuvan
aihe ja muistikortin tyyppi vaikuttavat kuvien vaatimaan tilaan.
Tallennetun kuvan koko
■ Voit käyttää sekä SD/SDHC-muistikorttia että MMC-multimediakorttia.
MMC-korttien käyttämisestä on lisätietoja niiden mukana tulleessa
käyttöoppaassa.
Kuvaustila
Kortin nastat
Kirjoitus-suoja
kytkin
Nimike
NORMAALI
103
180
5M
93
158
271
3M
172
265
425
1M
558
663
742
7M(P)
68
115
206
Leveä
6M(W)
84
134
233
30R/SEK
20R/SEK
15R/SEK
800
-
noin 10' 56"
noin 11' 53"
720
-
noin 11' 44"
noin 15' 12"
640
noin 11' 10"
noin 15' 48"
noin 18' 20"
320
noin 39' 03"
noin 48' 08"
noin 67' 52"
Tallennetun kuvan koko
* Elokuvaleike
12
HYVÄ
57
Printti
[SD-muistikortti (lyhenne sanoista Secure Digital)]
SD/SDHC-muistikortin kirjoitussuojakytkin estää kuvien poistamisen tai kortin
alustamisen. Tiedot suojataan vetämällä kytkin SD/SDHC-kortin pohjaan. Suojaus
poistetaan vetämällä kytkin SD/SDHC-kortin yläosaan. Vedä kytkin SD/SDHCkortin yläosaan ennen kuvien ottamista.
SUPERTARKKA
8M
※ Älä paina zoomauspainikkeita kuvattaessa elokuvaleikettä. Zoompainikkeiden
käyttäminen voi vaikuttaa tallennusajan pituuteen.
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
■ LCD-näytössä on tietoja kuvaustoiminnoista ja valinnoista.
①
⑳
②
Ei.
Kuvaus
4
Jatkuva kuvaaminen
Kuvakkeet
S.38
Sivu
5
Salamvalo / ilman ääntä.
S.24~25
/S.17
6
Itselaukaisin
S.26
7
Makro
S.22~23
8
Mittaaminen
S.37
9
Asetetun kortin merkkivalo
S.37
③
⑲
④
⑱
⑤
⑰
10
Automaattisen tarkennuksen kehys
⑥
⑯
11
Varoitus tärähtämisvaarasta
⑦
⑮
12
Päiväys ja aika
⑧
⑭
13
Valotuksen säätö
S.34
⑨
⑬
14
Valkotasapaino
S.33
15
ISO
16
RGB
⑩
⑪
⑫
[Kuva ja täysi tila]
Ei.
Kuvaus
Kuvakkeet
2
Paristo
3
Aukon arvon tai suljinnopeuden valinta
Terävyys
S.39
S.36
19
Kuvakoko
S.36
Sivu
S.14~15
S.32
Kuvan laatu / kehysnopeus
Muistiin vielä mahtuvien kuvien lukumäärä
7
Jäljel äoleva tallennusaika (elokuva- tai äänileike)
00:01:30/ 01:00:00
S.12
S.12
21
Äänisanoma
S.21
22
Optinen / digitaalinen zoomauspalkki /
digitaalisen zoomin arvo
S.20
S.10
F2.8, 1/30
S.32
RGB
18
S.14~18
Tallennustila
S.63
17
20
1
S.18
2007/01/01 01:00 PM
13
Tallennustilan aloittaminen
■ AUTO-tilan (
) käyttäminen
Kun valitset tämän tilan, valokuvien ottaminen on nopeaa ja helppoa.
Lisäksi käyttäjän toimia tarvitaan mahdollisimman vähän.
1. Aseta paristot paikoilleen (s.10).
Aseta paristot paikoilleen varmistaen, että ne
tulevat napaisuuden suhteen oikein päin.
2. Aseta muistikortti paikoilleen. (Lisätietoja on sivulla
10.) Koska tässä kamerassa on 20 Mt:n oma
muisti, siihen ei tarvitse asettaa muistikorttia.
Jos muistikorttia ei käytetä, kuvat tallennetaan
kameran omaan muistiin. Jos kamerassa on
muistikortti, kuvat tallennetaan siihen.
3. Sulje akkutilan kansi.
4. Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta.
[ AUTO-tila ]
(Jos nestekidenäytössä näkyvä päivämäärä tai
aika on virheellinen, aseta kameraan oikea päivämäärä tai aika ennen
kuvaamista.)
5. Käännä tilanvalitsin AUTO-tilaan.
6. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
7. Ota kuva painamalla laukaisinta.
■ OHJELMA-tilan käyttäminen (
)
Automaattisessa tilassa kamera valitsee parhaat
mahdolliset asetukset. Voit aukkoa ja suljinnopeutta
lukuun ottamatta säätää manuaalisesti kaikkia
toimintoja.
1. Valitse OHJELMA-tila kääntämällä tilanvalitsinta.
2. Painamalla valikkopainiketta voit määrittää
lisäasetukset, kuten kuvakoon (s. 36), laadun
(s. 36), mittaamisen (s. 37),automaattitarkennuksen
(s. 37), sarjakuvauksen (s. 38), terävyyden (s. 39)
ja näytössä näkyvät tiedot (s. 39).
[OHJELMA-tila]
■ AUKKOPAINOTTEINEN -tilan (
) käyttäminen
1. Valitse AUKKOPAINOTTEINSN-tila kääntämällä
tilanvalitsinta.
2. Valitse aukkoarvo +/- tai ylös/alas-painikkeen
avulla.
3. Paina +/- -painiketta kahdesti ja ota kuva.
TIETOJA
● Jos automaattisen tarkentamisen kehys muuttuu punaiseksi, kun laukaisin
painetaan puoliväliin, kamera ei voi tarkentaa kohteeseen. Jos näin käy,
kuvasta voi tulla epätarkka.
14
[AUKKOPAINOTTEINEN-tila]
* Pienempi aukko lisää kohteen tarkkuutta ja pienentää taustan tarkkuutta.
Suuremmalla aukolla sekä kohde että tausta ovat tarkkoja.
Tallennustilan aloittaminen
■ SULJINPAINOTTEINEN -tilan (
) käyttäminen
1. Valitse SULJINPAINOTTEINEN-tila kääntämällä
tilanvalitsinta.
2. Valitse suljinnopeus +/- tai vasemmalle/oikeallepainikkeen avulla.
3. Paina +/- -painiketta kahdesti ja ota kuva.
* Nopeammalla suljinajalla voit vangita liikkuvan
kohteen pysäytetyssä tilanteessa. Alhaisemmalla
suljinnopeudella liikkuvasta kohteesta otettuun
kuvaan tulee liike-vaikutus.
■ ASR-tilan (
) käyttäminen (lyhenne sanoista
Advanced Shake Reduction, kehittynyt tärähtämisen
vähentäminen)
ASR-tila (lyhenne sanoista Advanced Shake
Reduction, kehittynyt tärähtämisen vähentäminen)
Tämä tila vähentää kameran tärähtämistä hyvän kuvan
saamiseksi hämärässä.
Paina ASR-painiketta.
[SULJINPAINOTTEINEN-tila]
■ MANUAALINEN-tilan (
) käyttäminen
Voit säätää manuaalisesti aukkoa ja suljinnopeutta.
1. Käännä tilanvalitsin MANUAALINEN-tilaan.
2. Kun painat +/- -painiketta, suljinnopeus ja
aukkoarvo tulevat näkyviin.
Ylös/alas-painike:
muuttaa aukkoarvoa
Vasemmalle/oikealle-painike :
muuttaa suljinnopeutta
3. Paina +/- -painiketta kahdesti ja ota kuva.
● Huomioonotettavaa käytettäessä ASR-tilaa
1. Digitaalinen zoom ei toimi ASR-tilassa.
2. Jos valaistus on kirkkaampaa kuin
loistelamppuvalo, ASR-toiminto ei tule
käyttöön.
3. Jos valaistus on heikompaa kuin
loistelamppuvalo, kameran tärähdyksestä
varoittava (
) tulee näkyviin. Saat parhaat
[ASR-tila]
tulokset ottaessasi kuvia vain silloin, kun
kameran tärähdyksestä varoittava (
) merkki ei tule näkyviin.
4. Kuvasta saattaa tulla epäterävä jos kohde liikkuu.
5. Saat paremmat tulokset välttämällä kameran siirtämistä, kun [TALLENTAA.]viesti on näkyvissä.
6. Koska kameran prosessori ohjaa ASR-toimintoa, sen avulla otetut kuvat
latautuvat tavallista hitaammin.
[Manuaalinen-tila]
15
Tallennustilan aloittaminen
■ Kuvausapu
2 kuvaa otetaan samalla kerralla. Toinen otetaan käyttämällä täytesalamaa,
toinen ASR-tilassa. Voit valita ja tallentaa vain yhden kuvan.
● Kuvausavun käyttäminen
1. Valitse ASR-tila kääntämällä tilanvalitsinta.
2. Kun painat Valikko-painiketta, kuvausapu tulee
käyttöön.
3. Ota kuvat painamalla laukaisinta.
4. Otetut kuvat näytetään.
- Voit valita kuvan painamalla vasen / oikeapainiketta.
Kuvan ottaminen
ASR-tilassa
[AIHE-tila]
Kuvan ottaminen
käyttämällä salamavaloa
Suurennettu kuva
Suurennettu kuva
TALLENNA: OK
SIIRRY:
5. Kun painat OK- / suljinpainiketta, valittu kuva tallennetaan.
TIETOJA
● LCD-näytössä näkyvä suljinaika ei ehkä vastaa todellisuutta käytettäessä
kuvausapua.
● Kuvausapua voidaan käyttää koon ollessa tai
,
,
,
.
16
■ AIHE-tilan (
) käyttäminen
Tämän valikon avulla voit määrittää helposti
ihanteelliset asetukset eri kuvaustilanteisiin.
1. Käännä tilanvalitsin AIHE-tilaan.
2. Voit valita haluamasi aihevalikon painamalla
valikkopainikketta.
※ Seuraavassa on luettelo aihetiloista.
[YÖ]
(
) : Voit ottaa kuvia yöllä tai pimeällä tätä tilaa
käyttämällä.
[MUOTOKUVA] (
) : Valokuvan ottaminen henkilöstä
[LAPSI]
(
) : Voit kuvata nopeasti liikkuvia kohteita, esimerkiksi
lapsia.
[MAISEMA]
(
) : Voit kuvata esimerkiksi vihreitä metsämaisemia ja
sinistä taivasta.
[TEKSTI]
(
) : Valitse tämä tila kuvattaessa asiakirjaa.
[LÄHIKUVA]
(
) : Pienten kohteiden, kuten kasvien tai hyönteisten,
kuvaaminen.
[AUR.LASK]
(
) : Auringonlaskun kuvaaminen.
[AAMUHÄM] (
) : Auringonnousun kuvaaminen.
[VASTAVALO] (
) : Vastavalon aiheuttamien varjojen poistaminen
muotokuvista.
[ILOTULITUS] (
) : Ilotulituksen kuvaaminen.
[HIEK/LUM]
(
) : Merien, järvien, hiekkarantojen ja lumisten
maisemien kuvaaminen.
Tallennustilan aloittaminen
■ MOVIE CLIP -tilan (
) käyttäminen
Voit kuvata elokuvaleikettä jäljellä olevan
muistikapasiteetin verran.
1. Käännä tilanvalitsin MOVIE CLIP-tilaan
(elokuvaleike).
2. MOVIE CLIP -elokuvaleiketilan kuvake ja jäljellä
oleva tallennusaika tulevat näkyviin
nestekidenäytössä.
3. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
käyttämällä LCD-kidenäyttöä. Voit kuvata
videokuvaa niin kauan kuin muistissa tai kortissa
[ MOVIE CLIP -tila ]
riittää vapaata tilaa. Elokuvaleikkeen
nauhoittaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
* Kuvan koko ja tyyppi luetellaan jäljempänä.
- Kuvan koko : 800x592, 720x480, 640x480, 320x240 (käyttäjä valitsee)
- Tiedostotyyppi : *.avi(MPEG-4)
■ Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä
Voit tallentaa elokuvaleikkeitä ilman ääntä.
1. (
)-kuvake tulee nestekidenäyttöön, kun
painat Ylös-painiketta.
2. Kun painat laukaisinta, elokuvaleikkeen
tallentaminen alkaa. Voit tallentaa sitä
käytettävissä olevan tallennuskapasiteetin verran
ilman ääntä.
3. Voit lopettaa tallentamisen painamalla laukaisinta
uudelleen.
■ Tauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä (jatkuva nauhoittaminen)
Tämä kamera mahdollistaa nauhoittamisen keskeyttämisen kuvattaessa
elokuvaleikettä. Tämän toiminnon ansiosta kuvaamisen voi keskeyttää ilman,
että leike päättyy.
● Jatkuvan nauhoittamisen käyttäminen
1. Kun painat laukaisinta, videokuvan
nauhoittaminen alkaa. Voit kuvata videokuvaa
niin kauan kuin muistissa tai kortissa riittää
vapaata tilaa. Videokuvan nauhoittaminen jatkuu,
Stop:Shutter
REC: /
vaikka vapautatkin laukaisimen.
2. Voit keskeyttää nauhoittamisen painamalla
[Elokuvaleikkeen jatkuva tallentaminen]
taukopainiketta (
).
Voit jatkaa nauhoittamista painamalla uudelleen taukopainiketta (
).
3. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
TIETOJA
● 800 x 592- tai 720 x 480 -koossa ei voi kuvata 30 ruutua sekunnissa
[ MOVIE CLIP -tila ]
17
Tallennustilan aloittaminen
■ ÄÄNENTALLENNUS-tilan (
) käyttäminen
Voit äänittää ääntä jäljellä olevan muistikapasiteetin
verran
1. Voit valita ÄÄNENTALLENNUS-tilan painamalla
äänentallennuspainiketta kahdesti kaikissa
tiloissa paitsi Elokuvaleike-tilassa.
2. Voit nauhoittaa ääntä painamalla laukaisinta.
- Kun painat laukaisinta kerran, äänen
nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa ääntä
niin kauan kuin muistikortissa riittää vapaata
tilaa. (Enintään 1 tunti) Nauhoitusaika näkyy
nestekidenäytössä.
Äänen nauhoittaminen jatkuu, vaikka
vapautatkin laukaisimen.
- Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla
laukaisinta uudelleen.
- Tiedostotyyppi : *.wav
* Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.
18
Huomioonotettavaa kuvattaessa
■ Pidä sulkijan painiketta painettuna puoliväliin saakka.
Voit tarkistaa tarkennuksen ja salamavalon latauksen painamalla suljinta
kevyesti. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.
[ Paina suljinpainiketta kevyesti. ]
REC:Shutter
[ Paina suljinpainiketta. ]
EXIT:
[ÄÄNENTALLENNUS-tilassa]
■ Käytettävissä oleva tallennusaika voi vaihdella kuvausolosuhteiden ja kameran
asetusten mukaan.
■ Jos salamavalo ei ole käytössä tai kuvattaessa hämärässä käytetään hidasta
välähtämistä, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä (
).
Jos näin käy, käytä kolmijalkaa, aseta kamera tukevalle alustalle tai ota
salamavalo käyttöön.
■ Kuvaaminen vastavaloon :
Kuvatessasi ulkona vältä vastavaloa, sillä muutoin kohde voi jäädä tummaksi.
Kun kuvaat kohti vastavaloa, käytä [VASTAVALO]-asetusta
maisemakuvauksessa (katso sivu 16), sisäänrakennettua salamaa (katso sivu
25), pistemittausta (katso sivu 37) tai valotuksen korjausta (katso sivu 34).
■ Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
■ Sommittele kuva LCD-näytön avulla.
Huomioonotettavaa kuvattaessa
■ Joissakin tilanteissa automaattitarkennus ei toimi oikein.
- Jos kuvattava kohde sulautuu taustaansa.
- Kohde on erittäin kirkas tai heijastaa voimakkaasti.
- Kohde liikkuu hyvin nopeasti.
- Esiintyy voimakkaita heijastumia tai kohteen tausta on hyvin kirkas.
- Kohteessa on vain vaakasuoria viivoja tai kohde on hyvin ohut, kuten
lipputanko.
- Taustan ollessa tumma.
Kameran painikkeen käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
■ Voit määrittää tallennustilan asetukset käyttämällä kameran painikkeita.
Virtapainike
● Käynnistää tai sammuttaa virran.
● Kameran virransäästötilatoiminto katkaisee
kamerasta virran automaattisesti, kun kamera on
ollut käyttämättömänä määritetyn ajan. Sivulla 62
on lisätietoja virran automaattisesta
katkaisemisesta.
Suljin
● Käytetään kuvattaessa tai nauhoitettaessa ääntä
TALLENNUS-tilassa.
● ELOKUVALEIKE -tilassa
Voit kuvata elokuvaleikkeen painamalla
laukaisimen kokonaan pohjaan. Kun painat
laukaisinta kerran, elokuvaleikkeen
nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa niin kauan
kuin muistissa riittää vapaata tilaa.
Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
● TAVALLINEN KUVAUS -tilassa
Kun painat laukaisimen puoliväliin, automaattinen tarkennus aktivoituu, ja
kamera tarkistaa, tarvitaanko salamavaloa. Kun painat laukaisimen kokonaan
pohjaan, kuva otetaan ja sen tiedot tallennetaan muistiin. Jos valitset äänen
tallentamisen, tallentaminen alkaa, kun kuva on tallennettu.
19
Zoom W/ T -painike
● Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä,
tämä painike toimii optisen tai digitaalisen
zoomin painikkeena.
● WIDE-zoom
Optinen zoom WIDE-asennossa : W-zoomauspainikkeen painaminen. Kohde
siirtyy kauemmas kamerasta. Kun painat
ZOOM W -zoomauspainiketta pitkään, kohde
siirtyy niin kauas kamerasta kuin mahdollista.
● Kamerassa on 5x-optinen ja 5x-digitaalinen zoomaus. Jos käytät niitä yhdessä,
zoomaus on 25x-kertainen.
● TELE-zoom
Optinen zoom TELE-asennossa
: T-zoomauspainikkeen painaminen.
Kohde tulee lähemmäs kameraa.
Digitaalinen zoom TELE-asennossa : Kun optinen zoom on viety äärimmilleen
(5x-tilaan), voit käyttää digitaalista zoomia
painamalla T-painiketta. Kun vapautat
T-zoomauspainikkeen, digitaalinen
zoomaus pysähtyy. Kun digitaalinen zoom
on viety äärimmilleen (5x-tilaan),
T-painikkeen painamisella ei ole
vaikutusta.
T-painikkeen
painamisella
[ WIDE-zoom ]
T-painikkeen
painamisella
[ TELE-zoom ]
[ Digitaalinen zoomi 5X ]
ZOOM W painikkeen
painaminen
ZOOM W painikkeen
painaminen
[ Optinen zoom 2x ]
[ TELE-zoom ]
Digitaalinen zoom WIDE-asennossa : Kun digitaalinen zoom on käytössä,
W-painikkeen painaminen loitontaa
kohdetta. Kun vapautat ZOOM W Optinen zoom
painikkeen, digitaalinen zoomaus pysähtyy.
Kun painat ZOOM W -painiketta, digitaalinen
loitonnus vähenee. Jos jatkat painamista,
Digitaalinen zoom
kamera siirtyy optiseen zoomaukseen,
kunnes kohde on lähennetty
mahdollisimman lähelle.
ZOOM W painikkeen
painaminen
ZOOM W painikkeen
painaminen
[ Digitaalinen zoomi 5X ]
20
[ WIDE-zoom ]
[ TELE-zoom ]
[ WIDE-Zoom ]
Zoom W/ T -painike
TIETOJA
● Digitaalista zoomia käyttämällä otetut kuvat latautuvat tavallista hitaammin.
Tämä kestää hetken.
● Digitaalista zoomia ei voi käyttää elokuvaleikkeen kuvaamisen aikana.
● Digitaalisen zoomin käyttäminen saattaa heikentää kuvanlaatua.
● Näet digitaalisen zoomin kuvan selkeämmin painamalla sulkimen puoliväliin
optisen zoomin 5X-asennossa ja paina zoomin T-painiketta uudelleen.
● Digitaalista zoomia ei voi käyttää Yö-, Lapsi-, Lähikuva-, Teksti-, Ilotulitusja ASR-tiloissa.
● Älä koske objektiiviin. Muutoin kuvien laatu voi heiketä tai kamera voi toimia
väärin. Jos kuva on epätarkka, sammuta kamerasta virta ja käynnistä se
uudelleen. Tällöin optiikka kohdistuu uudelleen.
● Älä paina objektiivia. Muutoin kamera voi toimia väärin.
● Kun kameraan on kytketty virta, älä koske sen liikkuviin osiin tai objektiiviin.
Muutoin kuvien laatu voi heiketä.
Äänentallennus (
)/ ääniviesti (
)/ YLÖS-painike
■ Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, YLÖS-painikkeen painaminen saa
osoittimen siirtymään ylöspäin alivalikossa. Kun tämä valikko ei näy LCDnäytössä, YLÖS-painike toimii äänentallennus- tai ääniviestipainikkeena (
).
Voit lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin. Lisätietoja äänen tallentamisesta on
sivulla 18.
● Ääniviestin tallentaminen
1. Voit tilanvalitsimen avulla valita muun TALLENNUS-tilan kuin
ELOKUVALEIKE-tallennuksen.
2. Paina ÄÄNIVIESTI-painiketta(
).
Kun ääniviestin merkki näkyy nestekidenäytössä, asetus on määritetty valmiiksi.
Stop:Shutter
[Ääniviestin nauhoittamisen valmistelut]
[Ääniviestin tallentaminen]
3. Paina laukaisupainiketta ja ota kuva. Kuva tallennetaan muistikorttiin.
4. Ääntä nauhoitetaan kymmenen sekunnin ajan alkaen siitä hetkestä, kun kuva
on tallennettu. Kun painat laukaisinta nauhoittamisen ollessa meneillään,
nauhoittaminen päättyy.
TIETOJA
● Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.
● Äänimuistio ei ole käytettävissä liikettä kuvattaessa eikä
aikavälikuvattaessa.
21
Makrokuvaus (
)/ Alas-painike
■ Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, ALAS-painikkeen painaminen saa
osoittimen siirtymään päävalikosta alivalikkoon tai siirtymään alaspäin
alivalikossa. Kun tämä valikko ei ole näkyvissä, voit ottaa makrokuvia
käyttämällä MAKRO/ALAS-painiketta. Käytettävissä olevat etäisyysalueet on
esitetty alla. Paina Makro-painiketta, kunnes nestekidenäytössä näkyy
haluamasi makro-tilan merkki.
TIETOJA
●Kun makrotila on valittuna, kamera voi tärähtää. Ole varovainen, että
kamera ei tärähdä.
●Kun kuvattava kohde on lähempänä kuin 20 cm (MAKRO-tila), valitse EI
SALAMAA -tila.
■ A/S/M-ja Ohjelma-tilassa voit muuttaa suljinnopeutta ja aukon arvoa painamalla
tätä painiketta.
[Automaattinen makro (
)]
[Makro (
)]
[Supermakro (
(Yksikkö : cm)
■Tarkennustilat ja -alueet (W : Laajakulma, T : Tele)
Tila
Tarkennustyyppi
Tarkennusetäisyys
Auto
Automa maattinen
W:80-Ääretön
attinen Automaatti
nen makro
W:10-Ääretön
Ohjelma Normaali
22
Tila
W:80-Ääretön
T:80-Ääretön
Tarkennustyyppi
Tarkennusetäisyys
W:10-80
Makro
T:80-Ääretön
T:50-Ääretön
)]
T:50-80
Ohjelma
Super
makro
W:1-10
(vain laajakulma)
Käsintarke
nnus
T:50-Ääretön
W:1-Ääretön
●Manuaalinen tarkennus :
Jos automaattitarkennus ei ole käytettävissä
esimerkiksi kuvattaessa pimeässä, käytä
manuaalista tarkennusta. Kuvista saattaa tulla
epätarkkoja. Ole huolellinen käyttäessäsi
manuaalitarkennusta.
●Manuaalisen tarkennuksen käyttäminen
1. Paina makropainiketta kolme kertaa.
Käsintarkennuspalkki tulee näkyviin.
2. Määritä polttoväli käyttämällä Ylös/Alas-painiketta.
Ota kuva painamalla laukaisinta.
Ylös –painike : siirtää tarkennuksen kauemmas
Alas –painike : lähentää tarkennusta
Makrokuvaus (
)/ Alas-painike
Tarkennuslukko
■ Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva tarkennusmenetelmä
(O: valittavissa, X: ei valittavissa, ∞: tarkennusetäisyys äärettömään)
■ Voit tarkentaa muualla kuin kuvan keskellä olevaan kohteeseen käyttämällä
tarkennuslukitustoimintoa.
Tila
Normaali
O
O
O
O
O
X
O
Makro
X
O
O
O
O
X
O
Automaattinen
makro
O
X
X
X
X
O
X
Supermakro
X
O
O
O
O
X
O
Käsintarkennus
X
O
O
O
O
X
X
● Tarkennuslukon käyttäminen
1. Varmista, että kohde on automaattitarkennuskehyksen keskellä.
2. Paina laukaisin puoliväliin. Kun vihreä automaattitarkennuksen kehys syttyy,
kamera on tarkentunut kohteeseen. Älä paina laukaisinta pohjaan saakka,
jotta kuvaa ei oteta vahingossa.
3. Kun laukaisinpainike on painettuna puoliväliin, sommittele kuva ja ota kuva
painamalla laukaisin kokonaan pohjaan. Jos poistat sormen laukaisimelta,
tarkennuslukko poistuu käytöstä.
AIHE
Tila
Normaali
O
O
O
∞
X
X
Makro
X
X
X
X
X
O
Automaattinen
makro
X
X
X
X
O
X
Supermakro
X
X
X
X
X
X
Manual focus
X
X
X
X
X
X-
Normaali
∞
∞
O
∞
O
-
Makro
X
X
X
X
X
-
Automaattinen
makro
X
X
X
X
X
-
Supermakro
X
X
X
X
X
-
Käsintarkennus
X
X
X
X
X
-
1. Otettava kuva.
2. Paina laukaisinta
puoliväliin ja tarkenna
kohteeseen.
3. Sommittele kuva ja paina
laukaisin kokonaan
pohjaan.
-
Tila
23
FLASH (
)/ LEFT-painike (salama/ vasen)
■ Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, Vasemmalle painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään
alivalikkoon.
TIETOJA
■ Kun nestekidenäytössä ei ole valikkoa, VASENpainike toimii salamapainikkeena ( ).
[ Automaattisen salamavalon
● Salamatilan valitseminen
valitseminen ]
1. Voit tilanvalitsimen avulla valita muun
TALLENNUS-tilan kuin ELOKUVALEIKE-tallennuksen.
2. Paina salamapainiketta, kunnes nestekidenäytössä näkyy salamatilan
ilmaisin.
3. Salamatilanilmaisin tulee nestekidenäyttöön. Valitse kuvausolosuhteisiin
sopiva salamatila.
● Salamavalon kantomatka
ISO
AUTO
24
Normaali
WIDE
TELE
0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 2.5
(Yksikkö : m)
Makro
Automaattinen makro
WIDE
TELE
WIDE
TELE
0.2 ~ 0.8
0.5 ~ 0.8
0.2 ~ 3.0
0.5 ~ 2.5
●Salamavalon toistuva käyttäminen vähentää akun kestoaikaa.
●Tavallisesti salamavalo latautuu alle 5 sekunnissa. Jos akussa on enää
vähän virtaa, latautumisaika on pidempi.
●Kuvattaessa jatkuvasti, haarukoitaessa sekä liikettä kuvattaessa tai
aikavälikuvattaessa salama ei toimi.
●Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
●Kuvan laatu saattaa huonontua, jos kohde on liian lähellä ja heijastaa
voimakkaasti.
●Kun otat kuvaa salamavalon avulla huonossa valaistuksessa, kuvaan voi
tulla valkoisia pilkkuja. Ne johtuvat salamavalon heijastumisesta ilmassa
leijuvista hiukkasista. Ne eivät johdu kameran toimintahäiriöstä.
FLASH (
)/ LEFT-painike (salama/ vasen)
●Salamatilan ilmaisin
Kuvake
Salamatila
Kuvaus
● Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva salamatila
(O : Valittavissa X : Ei valittavissa)
Automaattinen Jos valo ei riitä, kameran salamavalo toimii
salamavalo automaattisesti.
Automaattinen
salama
Jos valo ei riitä, kameran salamavalo yrittää
punasilmäisyyden automaattisesti vähentää punasilmäisyyttä.
vähennyksellä
Täytesalama
Hidas
synkonointi
Salamavalo välähtää ympäristön valon määrästä
huolimatta. Salamavalon määrä säädetään
vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan.
Mitä kirkkaampi kohde tai tausta on, sitä lyhyemmän
aikaa valo välähtää.
Salamavaloa käytettäessä suljin toimii hitaammin
oikean valotuksen varmistamiseksi. Kun otat kuvaa
huonossa valaistuksessa, nestekidenäyttöön voi
tulla varoitus kameran tärähtämisestä (
).
Jalustan käyttö on suositeltavaa.
X
X
O
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
Aihe-tilat
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
Salamavalo ei välähdä. Käytä tätä tilaa paikoissa tai
tilanteissa, joissa salamakuvaus on kiellettyä.
Salamavalo ei Kun otat kuvaa huonossa valaistuksessa,
nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran
käytössä
tärähtämisestä (
).
Jalustan käyttö on suositeltavaa.
25
Itselaukaisin (
) / Oikealle-painike
■ Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, Oikealle-painikkeen painaminen
saa osoittimen siirtymään oikeanpuoleiseen välilehteen.
■ Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, OIKEALLE-painike toimii
itselaukaisinpainikkeena (
). Itselaukaisinta käytettäessä valokuvaaja pääsee
itsekin mukaan kuvaan.
● Itselaukaisimen tilan valitseminen
1. Voit tilanvalitsimen avulla valita muun
TALLENNUS-tilan kuin ÄÄNI-tallennuksen.
2. Paina ITSELAUKAISIN-painiketta, kunnes
nestekidenäytössä näkyy haluamasi tilailmaisin.
Nestekidenäyttöön tulee 10 tai 2 sekunnin tai
kaksinkertaisen ajan itselaukaisinkuvake.
Elokuvaleiketilassa vain 10 sekunnin
itselaukaisin toimii.
·10 sekunnin itselaukaisinkuvake (
)
: Kun painat itselaukaisinpainiketta, kamera
laukeaa 10 sekunnin kuluttua.
·2 sekunnin itselaukaisinkuvake (
)
[10 sekunnin Itselaukaisijan
: Kun painat itselaukaisinpainiketta, kamera
valitseminen]
laukeaa 2 sekunnin kuluttua.
·Kaksoisitselaukaisin (
)
: Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua ja toinen 2 sekuntia
myöhemmin. Jos käytetään salamavaloa, kahden kuvan välinen aika voi
olla pidempi kuin 2 sekuntia, jos salamavalon latautuminen edellyttää tätä.
3. Kun painat SHUTTER-suljinpainiketta, kuva otetaan, kun määritetty aika on
kulunut.
26
TIETOJA
● Itselaukaisu keskeytyy, jos painat itselaukaisinta tai toistopainiketta.
● Voit estää kameraa tärähtämästä käyttämällä kolmijalkaa.
● Elokuvaleiketilassa vain 10 sekunnin itselaukaisin ja etäohjaus toimivat.
VALIKKO/ OK-painike
■ Valikkopainike
- Kun painat valikkopainiketta, nestekidenäyttöön tulee kunkin kuvaustilan
valikko.
Kun painat painiketta uudelleen, näyttöön palaa alkukuva.
- Voit valita valikon vaihtoehdon, kun seuraavat on valittu:
elokuvaleike. ja kuvaustila. Valikkoa ei ole käytettävissä, kun äänentallennustila
on valittuna.
KOKO
Kun painat valikkopainiketta
[Valikko ei käytössä]
3264X2448
3264X2176
3264X1824
2592X1944
2048X1536
1024X768
[Valikko käytössä]
■ OK-painike
- Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, tämän painikkeen painaminen saa
osoittimen siirtymään alivalikkoon tai vahvistaa valinnan.
E (Tehoste) -painike
Erikoistehoste : Väri
■ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä tätä painiketta.
■ Tavallinen kuvaustila : Voit valita Väri-, Tarkennus, Yhdistelmäkuva- ja
Kehys-valikot.
■ Elokuvaleiketila : Voit valita Väri- ja Vakaaja-valikot.
■ Tallennustilan mukaan käytettävissä olevat tehosteet;
(O : Valittavissa X : Ei valittavissa)
■Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä kameran signaaliprosessoria.
1. Paina E-painiketta missä tallennustilassa tahansa.
2. Voit valita
-valikon välilehden painamalla vasemmalle/oikealle-painiketta.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TIETOJA
● Tämä painike ei toimi ASR- ja äänentallennustilassa eikä joissakin
kuvaustiloissa (yökuvaus, teksti, auringonlasku, auringonnousu, taustavalo,
ilotulitus sekä hiekka ja lumi).
● Jos
tai
valitaan, Tehoste-valikosta voidaan valita vain
valikko.
● Jos erikoistehoste on valittuna (valmiiksi määritetyt tarkennuskehykset,
yhdistelmäkuvaus, valokuvakehys), aiemmin määritetyt muut erikoistehosteet
peruutetaan automaattisesti.
● Vaikka kamerasta sammutetaan virta, erikoistehosteasetus säilyy.
Voit peruuttaa erikoistehosteen valitsemalla Väri-valikosta
-vaihtoehdon
ja valitsemalla
-vaihtoehdon.
NORMAALI
[Tavallinen kuvaus -tila]
NORMAALI
[Elokuvaleike-tila]
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Ylös- tai Alas-painikkeita ja
painamalla OK-painiketta.
: Kuvaan ei lisätä erikoistehosteita.
: Kuvat tallennetaan mustavalkoisina.
: Kuvissa käytetään keltaruskeita seepiavärejä.
: Kuvat tallennetaan sinisävyisinä.
: Kuvat tallennetaan punasävyisinä.
: Kuvat tallennetaan vihreäsävyisinä.
: kuva tallennetaan negatiivina.
4. Ota kuva painamalla laukaisinta.
27
Erikoistehoste : Valmiiksi määritetyt tarkennuskehykset
■Saat kohteen erottumaan ympäristöstään.
Kohde näkyy tarkkana, mutta muu osa kuvasta on
epätarkka.
1. Paina käytössä olevassa kameran tilassa Epainiketta Elokuvaleike-, Auto-, laajakulma- ja
KOROSTA
Liikkeen kaappaus –tilaa sekä joitakin aihe-tiloja
lukuun ottamatta ja valitse valikko.
2. Voit valita
-valikon välilehden painamalla vasemmalle/ oikealle-painiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös- tai alas-painiketta ja
painamalla OK-painiketta
● Tarkennuskehyksen siirtäminen ja muuttaminen
Voit muuttaa tarkennusruudun asetusta käytettäessä [ALUE]-valikkoa.
1. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
2. Paina +/- -painiketta
3. Tarkennuskehyksen väri muuttuu valkoiseksi. Voit säätää tarkennuskehyksen
sijaintia käyttämällä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle osoittavia
suuntapainikkeita.
4. Voit valita tarkennuskehyksen sijainnin ja alueen painamalla +/- -painiketta
uudelleen. Voit ottaa kuvan.
+/- -painikkeen painaminen
KOROSTA
[ALUE 1]
KOROSTA
[ALUE 2]
KOROSTA
KOROSTA
[ALUE 3]
KUVAA:SH
MUOKKAA: +/-
KUVAA:SH
[ALUE 4]
SIIRRY:
[Kehys aktivoituu]
4. Valmiiksi määritetty tarkennuskehys tulee
näkyviin. Ota kuva painamalla laukaisinta.
Ylös-, alas-, vasemmalle- tai
oikealle-painikkeen
painaminen
KUVAA:SH
MUOKKAA: +/-
+/- -painikkeen painaminen
KUVAA:SH
MUOKKAA: +/-
KUVAA:SH
SIIRRY:
[Kun kehyksen on muutettu]
28
Erikoistehoste : Yhdistelmäkuvaaminen
■Kuva voi koostua 2-4 otoksesta.
1. Paina käytössä olevassa kameran tilassa Epainiketta Elokuvaleike-, Auto-, laajakulma- ja
Liikkeen kaappaus-tilaa sekä joitakin aihe-tiloja
lukuun ottamatta ja valitse valikko.
YHDISTELMÄ
2. Voit valita
-valikon välilehden painamalla
vasemmalle/ oikealle-painiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös- tai alas-painiketta ja
painamalla OK-painiketta.
-
: Peruuttaa osakuvan
: Kuva koostuu 2 osasta.
: Kuva koostuu 3 osasta.
: Kuva koostuu 4 osasta.
: Panoraamakuva koostuu kahdesta osasta.
TIETOJA
● Yhdistelmäkuvaamisen aikana voit käyttää salamavalopainiketta,
itselaukaisimen painiketta, makropainiketta, ääniviestipainiketta ja zoomin
W- ja T-painikkeita.
● Jos painat Toisto-tilan painiketta tai Äänentallennus-painiketta kahdesti
ottaessasi yhdistelmäkuvia, kamera siirtyy painikkeiden avulla valittuihin
tiloihin. Aiemmin otetut kuvat poistetaan.
● Paina viimeisen otoksen jälkeen OK-painiketta. Äänimuistio käynnistyy.
● Yhdistelmäkuvan osan muuttaminen ennen viimeisen kuvan ottamista
Voit muuttaa yhdistelmäkuvan osaa ennen viimeisen yhdistelmäkuvan ottamista.
1. Paina +/- -painikketta ottaessasi yhdistelmäkuvia.
2. Edellinen kuva poistetaan ja näkyviin tulee uusi kehys. Jos aiemmin on otettu
kuva, paina +/- -painiketta uudelleen, jolloin aiempi kuva poistetaan.
4. Vaiheessa 3 valittujen osien määrä näkyy nestekidenäytössä.
Voit aloittaa osakuvaamisen painamalla laukaisinta.
※ 2 osasta koostuvan kuvan valitseminen
KUVAA:SH
[Käyttövalmis]
Paina
OK painiketta
Suljinpainikkeen
painaminen
Suljinpainikkeen
painaminen
POISTA : +/-
[Ensimmäinen laukaus]
TALLENNA: OK
POISTA : +/-
[Toinen laukaus]
5. Tallenna otokset painamalla OK viimeisen otoksen jälkeen.
[Lopullinen kuva]
+/- -painikkeen painaminen.
KUVAA:SH
POISTA : +/-
[Ennen kolmannen kuvan
ottamista]
KUVAA:SH
POISTA : +/-
[Siirtyminen taaksepäin
toiseen kuvaan]
3. Ota uusi kuva painamalla laukaisinta.
29
Erikoistehoste : Yhdistelmäkuvaaminen
● Yhdistelmäkuvan osan muuttaminen viimeisen kuvan ottamisen jälkeen
1. Kun olet ottanut viimeisen kuvan, näkyviin tulee kehyksenvalintaosoitin.
Valitse kehys painamalla ylös/ alas/ vasemmalle/ oikealle-painiketta.
2. Kun painat +/- -painiketta, kuva poistetaan. Yhdistelmäkehys otetaan
käyttöön.
3. Paina suljinpainiketta. Voit ottaa lisää kuvia painamalla ylös-, alas-,
vasemmalle- tai oikealle-painiketta ja +/- -painiketta.
4. Tallenna kuva painamalla OK-painiketta uudelleen.
Ylös-painikkeen
painaminen
TALLENNA: OK POISTA : +/-
TALLENNA: OK POISTA : +/-
[Siirtyminen taaksepäin
toiseen kuvaan]
[Neljännen kuvan ottamisen
jälkeen]
+/- -painikkeen
painaminen.
Suljinpainikkeen
painaminen
[Toisena otetun kuvan
poistaminen]
OK-painikkeen
painaminen
TALLENNA: OK POISTA : +/-
[Toisen kuvan uudelleenottamisen jälkeen]
30
[Näin syntyvä kuva]
Erikoistehoste : Valokuvakehys
■ Voit lisätä kuvaan kehykset. Vaihtoehtoja on 9.
■ Päivämäärä ja aika eivät tule näkyviin tallennettuun kuvaan, joka on otettu
käyttämällä Valokuva kehys-valikkoa.
1. Paina käytössä olevassa kameran tilassa Epainiketta. Se ei ole käytettävissä Automaattinentilassa, elokuvaleikettä kuvattessa, ASR-tilassa
eikä Aihe-tilassa.
2. Voit valita
-valikon välilehden painamalla
vasemmalle/ oikealle-painiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylöstai alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
: Valokuvakehystä ei lisätä.
KEHYS
Erikoistehoste : Valokuvakehys
4. Valokuvakehys tulee näyttöön.
Ota kuva painamalla laukaisinta.
+/- painike
■ Voit käyttää +/ - painiketta muuttaaksesi RGB, ISO, valkotasapaino ja valotuksen
korjaus -asetuksia.
Päävalikko
Alivalikko
RGB
R (Punainen), G (Vihreä), B (Sininen)
ISO
AUTO, 50, 100, 200, 400, 800, 1600
VALKOTA
SAPAINO
AUTOM., PÄIVÄNVALO, PILVINEN,
LOISTEPUTKI H,
LOISTEPUTKI L, HEHKUVALO,
MUKAUTETTU
Valotuksen
korjaus
-2.0-0.0-+2.0 (0.5EV vaiheet)
Liikkuvan kuvan vakauttaja
■ Tämä toiminto auttaa vakauttamaan kuvaa liikkuvaa kuvaa kuvattaessa.
Voit käyttää tätä valikkoa vain elokuvaleiketilassa.
1. Paina E-painiketta elokuvaleikekuvaustilassa.
2. Voit valita vakautusvälilehden painamalla
Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖSVAKAAJA
tai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
: Elokuvaleikkeiden vakauttamistoiminto
poistuu käytöstä.
: Estää kameraa tärähtämästä elokuvaleikkeen kuvaamisen aikana.
Tallennuskehyksen alue kapenee verrattuna
valikon
valitsemiseen. Kehysten esikatselu ei ehkä näy kunnolla LCDnäytössä.
Käytettävissä oleva kameran tila
※ Jos korttipaikassa ei ole korttia, toiminto ei ole käytössä.
31
+/- painike
■ RGB : Tämän avulla voit säätää punaisen (R), vihreän (G) ja sinisen (B) määrää
tallennettavassa kuvassa.
■ ISO : Voit valita kuvia otettaessa käytettävän ISO-herkkyyden.
ISO-arvo kuvaa valotusherkkyyttä.
● RGB-arvojen määrittäminen
1. Valitse RGB-kuvake (
) painamalla +/- painiketta ja käyttämällä YLÖS- tai ALASpainikkeita. RGB-valikko tulee näyttöön kuvassa
esitetyllä tavalla.
2. Voit valita haluamasi RGB-arvon käyttämällä
YLÖS/ ALAS/ VASEMMALLE/ OIKEALLEpainikkeita.
- Ylös/ alas-painike: Siirtyy R-, G- tai B-kuvakkeiden välillä.
- Oikealle/ Vasemmalle-painike: muuttaa kuvakkeiden arvoja.
3. Kun painat +/- -painiketta uudelleen, määrittämäsi arvo tallennetaan ja
kamera poistuu RGB-asetustilasta.
● ISO-herkkyyden valitseminen
1. Valitse ISO-kuvake (
) painamalla +/- painiketta ja käyttämällä YLÖS- tai ALASpainikkeita. ISO-valikko tulee näyttöön kuvassa
esitetyllä tavalla.
2. Voit valita haluamasi ISO-herkkyysarvon
käyttämällä VASEMMALLE- ja OIKEALLEpainikkeita.
- AUTO
: Kameran herkkyys säätyy automaattisesti valon määrän ja kuvattavan
kohteen kirkkauden tyyppisten tekijöiden mukaan.
- 50, 100, 200, 400, 800, 1600
: Voit lisätä suljinnopeutta valotuksen muuttumatta kasvattamalla ISO
herkkyyttä. Kuvat voivat kuitenkin ylivalottua kirkkaassa valaistuksessa.
Kun ISO-arvoa nostetaan, kamera muuttuu herkemmäksi valolle, joten sillä
voi ottaa kuvia vähemmässä valossa. ISO-arvon kasvattaminen voi kuitenkin
lisätä kohinaa, jolloin kuvasta tulee rakeinen.
3. Kun painat +/- -painiketta uudelleen, määrittämäsi arvo tallennetaan ja
kamera poistuu ISO-asetustilasta.
※ Jos valitset Väri-erikoistehostevalikossa muun kuvakkeen kuin
erikoistehostetta ei voi valita.
32
, RGB-
+/- painike
■ White Balance (valkotasapaino) : Voit palauttaa värit luonnollisiksi säätämällä
kameran valkotasapainoa.
● Valkotasapainon valitseminen
1. Voit käyttää valkotasapainokuvaketta (
)
painamalla +/- -painiketta ja käyttämällä YLÖSja ALAS-painikkeita. Valkotasapainovalikko tulee
näyttöön kuvassa esitetyllä tavalla.
2. Voit määrittää valkotasapainoasetukset
käyttämällä VASEMMALLE- ja OIKEALLEpainikkeita. Valitsemasi arvo näkyy nestekidenäytössä.
AUTO
: Kamera valitsee automaattisesti oikeat
valkotasapainoasetukset valaistusolosuhteiden
mukaan.
PÄIVÄNVAL
: Ulkokuvaaminen
PILVINEN
: Ulkokuvaaminen pilvisellä säällä.
Loisteputki H
: Soveltuu kuvaamiseen päivänvaloloisteputken tai
kolmiaaltopituisen loisteputken valaisemassa tilassa.
Loisteputki L
: Soveltuu kuvaamiseen valkoisessa
loistelamppuvalaistuksessa.
HEHKUVALO
: Kuvaaminen hehkulamppuvalaistuksessa.
MUKAUTETTU
: Käyttäjä voi määrittää valkotasapainon
kuvausolosuhteiden mukaan.
Valaistusolosuhteet saattavat vaikuttaa kuvien värisävyihin.
3. Paina +/- -painiketta uudelleen. Määrittämäsi arvo tallennetaan.
Valkotasapainon asetustila poistuu käytöstä.
● Mukautetun valkotasapainoasetuksen käyttäminen
Valkotasapainoasetukset vaihtelevat kuvausolosuhteiden mukaan.
Voit valita oikean valkotasapainoasetuksen kullekin kuvausympäristölle
käyttämällä mukautettua valkotasapainoa.
1. Valitse valkotasapainoasetuksen MUKAUTETTU
(
)-valikko.
2. Aseta arkki valkoista paperia kameran eteen,
jolloin nestekidenäytössä näkyy pelkkää valkoista,
ja paina laukaisinpainiketta.
3. Mukautettu valkotasapainoarvo on nyt tallennettu.
- Mukautettua valkotasapainoarvoa käytetään
seuraavasta ottamastasi kuvasta alkaen.
- Käyttäjän määrittämä valkotasapaino jää
voimaan, kunnes asetusta muutetaan.
Measure:Shutter
[ Valkoinen paperiarkki ]
33
+/- painike
■ Valotuksen kompensointi : Kamera säätää valotuksen automaattisesti valokuvan
ottamisen aikana vallitsevien valaistusolojen mukaan.
Voit lisäksi määrittää valotusasetukset käyttämällä +/-painiketta.
● Valotuksen kompensointi
1. Valitse valotuksen korjauskuvake (
)
painamalla +/- -painiketta ja käyttämällä YLÖS- tai
ALAS-painikkeita. Valotuksen korjauspalkki tulee
näyttöön kuvassa esitetyllä tavalla.
2. Voit määrittää valotuksen kompensointiasetukset
käyttämällä VASEMMALLE- ja OIKEALLEpainikkeita.
3. Paina +/- -painiketta uudelleen.
Määrittämäsi arvo tallennetaan. Valotuksen kompensointitila poistuu käytöstä.
Jos muutat valotusarvoa, valotusilmaisin (
) näkyy nestekidenäytön
alaosassa.
* Negatiivinen valotuksen korjausarvo lyhentää suljinaikaa.
Huomaa, että positiivinen valotuksen korjausarvo pidentää suljinaikaa.
Nestekidenäyttö voi tällöin olla valkoinen ja kuvat voivat epäonnistua.
Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
■ Voit määrittää tallennusasetukset käyttämällä nestekidenäytössä näkyvää
valikkoa. Kun painat MENU-valikkopainiketta muussa kuin ÄÄNItallennustilassa, valikko näkyy nestekidenäytössä.
※ Valikko ei näy nestekidenäytössä seuraavissa tapauksissa:
- Jotain toista painiketta painetaan
- Kun kuvan tietoja käsitellään, etsimen vieressä oleva vihreä LED-merkkivalo vilkkuu
- Paristot ovat tyhjentyneet.
■ Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä valitsemasi tilan mukaan.
Oletusasetukset on merkitty
-tunnuksella.
Valikon välilehti
Päävalikko
Alivalikko
KOKO
(tavallinen
kuvaus)
3264X2448 3264X2176
KOKO
(elokuva)
LAATU
RUUTUNOPEUS
AIKA
MITTAUS
Kameran toimintatila
3264X1824 2592X1944
S.36
2048X1536 1024X768
800X592
720X480
640X480
320X240
SUPERTARKKA
HYVÄ
NORMAALI
-
* 30 R/SEK
20 R/SEK
15 R/SEK
-
1SEK
MONILOHKO
S.36
S.36
S.36
S.38
PISTE
AUTOM. TARK. MONIPISTEM. KESKIPAINOT.
34
Sivu
S.37
S.37
Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
Valikon välilehti
Päävalikko
Alivalikko
Kameran toimintatila
Sivu
YKSITTÄIS JATKUVA
KUVAUS
TERÄVYYS
ER NOPEA
AEB
VÄLI
-
PEHMEÄ NORMAALI
TERÄVÄ
-
TÄYSI PERUSTASO
NÄYTTÖTIE
DOT
TALL. LCD
※ *800 x 592- tai 720 x 480 -koossa ei voi kuvata 30 ruutua sekunnissa
※ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Valikon käyttäminen
1. Käynnistä kamera ja paina MENU-painiketta. Kunkin kameratilan valikko tulee
näkyviin. Äänentallennustilaan (
) ei kuitenkaan liity valikkoa.
2. Voit siirtyä valikoissa käyttämällä VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painikkeita.
S.38
S.39
S.39
KOKO
3264X2448
3264X2176
3264X1824
2592X1944
2048X1536
1024X768
Paina
VASEMMALLE- tai
OIKEALLEpainiketta.
LAATU
SUPERTARKKA
HYVÄ
NORMAALI
Paina
VASEMMALLE- tai
OIKEALLEpainiketta.
MITTAUS
MONILOHKO
PISTE
3. Voit valita alivalikon käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
KOKO
3264X2448
3264X2176
3264X1824
2592X1944
2048X1536
1024X768
Paina
YLÖS- tai
ALASpainiketta.
KOKO
3264X2448
3264X2176
3264X1824
2592X1944
2048X1536
1024X768
Paina
YLÖS- tai
ALASpainiketta.
KOKO
3264X2448
3264X2176
3264X1824
2592X1944
2048X1536
1024X768
4. Asettamasi arvo tallennetaan, kun valitset alivalikon.
Kun painat valikkopainiketta, valikko poistuu näytöstä.
35
Koko
Laatu/ kehysnopeus
■ Voit valita haluamasi kuvan koon.
Tila
Tulostuskulma Laajakulma
Tavallinen kuvaustila
Kuvake
Tavallinen
kuvaustila
Koko
(Normaali kulma)
TAVALLINEN KUVAUS -tila
Tila
3264X
2448
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
3264X
2176
3264X
1824
800X592
720X480
640X480
Alivalikko SUPERTARKKA
jpeg
HYVÄ
jpeg
SUPERTARKKA
HYVÄ
NORMAALI
3264X2448
3264X2176
3264X1824
2592X1944
2048X1536
1024X768
[ TAVALLINEN KUVAUS -tila ]
NORMAALI 30R/SEK 20R/SEK 15R/SEK
jpeg
avi
avi
avi
320X240
LAATU
KOKO
ELOKUVALEIKE-tila
Kuvake
Tiedostomuoto
Kuvake
Movie clip tila
Koko
(elokuvaleike) (Normaali kulma)
■ Voit valita pakkaussuhteen valokuvien käyttötarkoituksen mukaan.
Mitä suurempaa pakkaussuhdetta käytetään, sitä huonompi kuvanlaatu on.
RUUTUNOPEUS
30 R/SEK
20 R/SEK
15 R/SEK
KOKO
800X592
720X480
640X480
320X240
[ TAVALLINEN KUVAUS -tila ]
[ TAVALLINEN KUVAUS -tila ]
[ ELOKUVALEIKE-tila ]
TIETOJA
TIETOJA
● Mitä korkeampi tarkkuus on, sitä vähemmän muistiin mahtuu kuvia, sillä
korkeatarkkuuksiset kuvat tarvitsevat enemmän muistia kuin
matalatarkkuuksiset kuvat.
36
● Tämä muoto on DCF-yhteensopiva (lyhenne sanoista Design rule of
Camera File).
● JPEG (lyhenne sanoista Joint Photographic Experts Group) :
JPEG on Joint Photographic Experts Groupin kehittämä
kuvanpakkausstandardi. Tätä pakkausmenetelmää käytetään tavallisimmin
pakattaessa valokuvia ja grafiikkaa, koska se pakkaa tiedostot tehokkaasti
vahingoittamatta tietoja.
Mittaaminen
■ Jos valotus ei toimi oikein, voit muuttaa mittaamistapaa, jolloin kuvista tulee
kirkkaampia.
[MONILOHKO] : Valotus mitataan kuvattavan
MITTAUS
alueen keskimääräisen
MONILOHKO
valaistuksen perusteella.
PISTE
Mittaamisessa kuitenkin
painotetaan kuvan keskiosaa.
Tämä sopii yleiskäyttöön.
[PISTE]
: Valotus mitataan vain LCD-näytön
[OHJELMA-tila]
keskellä näkyvältä suorakaiteen
muotoiselta alueelta. Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin,
kun kuvan halutaan valottuvan oikein keskeltä
taustavalaistuksesta huolimatta.
※ Jos kohde ei ole kuvan keskellä, älä käytä pistemäistä mittaamista. Muuten
kuvan valotus voi olla virheellinen. Käytä tässä tapauksessa valotuksen
kompensointia.
Automaattinen tarkennus
■ Voit valita automaattisen tarkennuksen kuvausolosuhteista riippuen.
- [MONIPISTEM.] : Kamera valitsee AF-pisteen 5
AF-pisteestä.
- [KESKIPAINOT.] : LCD-näytön keskellä oleva
suorakulmainen alue tarkentuu
AUTOM. TARK.
MONIPISTEM.
KESKIPAINOT.
[OHJELMA -tila]
[MONIPISTEM.]
[KESKIPAINOT.]
※ Kameran tarkentaessa kohdetta automaattinen tarkennuskehä muuttuu
vihreäksi. Kun kamera ei tarkenna kohdetta automaattinen tarkennuskehä
muuttuu punaiseksi.
37
Jatkuva kuvaaminen
■ Voit valita jatkuvan kuvaamisen sekä valotuksen haarukoinnin.
- [YKSITTÄIS] : Vain yksi kuva otetaan
KUVAUS
- [JATKUVA] : Kuvia otetaan jatkuvasti, kunnes
YKSITTAIS
JATKUVA
vapautat laukaisimen. Kuvien määrä
ER NOPEA
määräytyy muistin mukaan.
AEB
01 MIN
VÄLI
- [ER NOPEA] : Kun pidät suljinpainiketta ainettuna,
02 KUVA
kamera ottaa 30 kuvaa sekunnissa.
[OHJELMA -tila]
Jatkuvan kuvauksen jälkeen kuvat
tallennetaan ja näytetään kameran
takaosan LCD-näytössä. Kuvia voidaan ottaa enintään 30,
ja kuvakoko on kiinteästi 640 x 480.
- [AEB]
: Kamera ottaa kolmen kuvan sarjan käyttämällä eri valotuksia:
ylivalotus (+0,5 EV), tavallinen valotus (0,0 EV) ja alivalotus
(-0,5 EV). Käytä tätä toimintoa, kun kohteen valotus on vaikea
määrittää.
- [VÄLI]
: Voit ottaa haluamasi määrän kuvia määritetyin väliajoin.
Oikealle/vasemmalle-painike : tai Kuvien määrä -valikko.
Ylös-/alas-painike Valitse Aikaväli : Voit vaihtaa arvoja (1-60
minuuttia / 2-99 kuvaa).
* Kun ensimmäinen kuva on otettu, LCD-näyttö pimennetään.
Kun aikavälikuvaus on valmis, se poistuu käytöstä.
* Lataa akku täyteen ennen aikavälikuvaamista.
Jos akku tyhjenee kuvaamisen aikana, ennen virran
katkeamista otetut kuvat tallennetaan.
38
TIETOJA
● Korkea tarkkuus ja kuvan laatu hidastavat tiedoston tallennusaikaa, jolloin
odotusaika pitenee.
● Jos valittuna on [JATKUVA], [ER NOPEA]- tai [AEB]-alivalikko, salama
poistuu käytöstä automaattisesti.
● Jos muistiin mahtuu vähemmän kuin 3 kuvaa, sarja- ja AEB-kuvaus eivät
ole käytettävissä.
● AEB-kuvauksen aikana kannattaa käyttää jalustaa, jotta kuva ei tärähdä
pitkän valotusajan kuluessa.
Terävyys
Näytössä näkyvän valikon tiedot
■ Voit säätää otettavan kuvan tarkkuutta.
Tarkkuutta ei voi säästää nestekidenäytöllä ennen
kuvan ottamista, sillä tämä toiminto on
käytettävissä vasta, kun kuva on tallennettu
muistiin.
TERÄVYYS
PEHMEÄ
NORMAALI
TERÄVÄ
■ Näet tallennuksen tilan LCD-näytöstä kaikissa
tiloissa paitsi ÄÄNI-tallennustilassa.
NÄYTTÖTIEDOT
TÄYSI
PERUSTASO
TALL. LCD
[OHJELMA -tila]
Alivalikko
PEHMEÄ
NORMAALI
TERÄVÄ
Kuvake
Kuvaus
Kuvan reunoja pehmennetään. Tämä tehoste
soveltuu kuvien muokkaamiseen tietokoneessa.
Kuvan reunat ovat terävät.
Tämä sopii kuvien tulostukseen.
Kuvan reunoja korostetaan.
Reunat ovat teräviä, mutta tallennetussa kuvassa voi
esiintyä kohinaa.
[Kaikki tiedot]
[Perustiedot]
39
Toistotilan aloittaminen
■ Jos kamerassa on muistikortti, kaikki kameran toiminnot koskevat sitä.
■ Jos kamerassa ei ole muistikorttia, kaikki kameran toiminnot koskevat kortin
sijasta kameran muistia.
■ Jos olet kytkenyt kameraan virran painamalla virtapainiketta, voit vaihtaa
toistotilaa painamalla TOISTO-painiketta kerran. Voit vaihtaa tallennustilaan
painamalla sitä uudelleen.
TIETOJA
● Tila : Jos painat toistopainiketta pidempään kuin 3 sekuntia, äänimerkki ja
käynnistysääni poistetaan käytöstä, vaikka olisitkin ottanut ne
käyttöön.
● Voit vaihtaa kuvaustilaan painamalla suljinpainiketta kevyesti toistotilassa.
■ Voit kytkeä virran toistotilapainikkeen avulla. Kamera on PC-tilassa. Katkaise
kamerasta virta painamalla toistopainiketta uudelleen.
■ Voit määrittää toistotilan asetukset käyttamällä kameran painikkeita ja
nestekidenäyttoä.
● Valokuvan toistaminen
1. Valitse TOISTO-tila painamalla toistotilan
painiketta(
).
2. Näyttöön tulee muistiin viimeksi
tallennettu kuva.
3. Valitse toistettava kuva painamalla
VASEN- tai OIKEA-painiketta.
※ Voit selata kuvia nopeasti pitämällä
VASEMMALLE/ OIKEALLE-painiketta
alas painettuna.
40
● Elokuvaleikkeen toistaminen
Vaiheet 1 - 2 ovat samat kuin toistettaessa
tavallista kuvaa.
3. Voit aloittaa elokuvaleikkeen toiston valitsemalla
kuvan ja painamalla toisto- ja taukopainiketta.
- Voit keskeyttää elokuvaleikkeen toiston
painamalla tauko- ja toistopainiketta
uudelleen.
- Jos painat tauko- ja toistopainiketta uudelleen,
elokuvaleikkeen toisto käynnistyy uudelleen.
- Voit kelata elokuvaleikettä taaksepäin
painamalla VASEMMALLE-painiketta.
Voit kelata elokuvaleikettä eteenpäin
painamalla OIKEALLE-painiketta.
- Voit lopettaa elokuvaleikkeen toiston
painamalla toisto-ja taukopainiketta ja
VASEMMALLE-tai OIKEALLE-painiketta.
Play: /
Toistotilan aloittaminen
■ Elokuvaleikkeen kaappaus -toiminto : poimii yksittäisiä kuvia elokuvaleikkeestä.
■ Videokuvan leikkaaminen kamerassa :
Voit poistaa haluamiasi kehyksiä videokuvasta toiston aikana.
● Elokuvaleikkeen sieppaaminen
Vaiheet 1-3 ovat samat kuin toistettaessa
videoleikettä.
4. Paina PLAY/PAUSE-painiketta elokuvaleikkeen
toiston aikana.
Paina sitten E-painiketta.
5. Pysäytetty elokuvaleike tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
● Alle 10 sekunnin mittaisia elokuvaleikkeitä ei voi rajata.
1. Paina Pause-painiketta elokuvaleikkeen toiston
aikana poiston aloituskohdassa.
2. Paina OK-painiketta. (Alkupiste ei näy
tilapalkissa, mutta alkupiste merkitään.)
3. Kun painat toistopainiketta, laajennettu alue
näkyy tilapalkissa.
4. Paina toisto- ja taukopainiketta vielä kerran
laajennetun tiedoston pysäytyskohdassa.
5. Paina OK painiketta, ja vahvistusikkuna tulee
näkyviin.
6. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta ja
painamalla OK-painiketta.
[KYLLÄ] : Kehykset tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
[EI]
: Elokuvan rajaaminen peruutetaan.
MARK IN:OK
Capture:E
00:00:05
[Keskeytetty]
※ Siepatun elokuvaleikkeen tarkkuus on sama
kuin alkuperäisen leikkeen
(800 x 592, 720 x 480, 640 x 480, 320 x 240).
[E-painikkeen painaminen]
MARK IN:OK
Capture:E
00:00:05
Play: /
OK:Trim
00:00:10
RAJAUS?
KYLLÄ
EI
VAHV:OK
TIETOJA
●Jos aikajana ohittaa aloituspisteen painettaessa vasemmalle osoittavaa
taaksepäin-painiketta, elokuvaleikkeen ensimmäinen kehys tulee näkyviin.
●Jos et määritä elokuvaleikkeen loppupistettä, rajaamisen vahvistusikkuna
näkyy viimeisen kehyksen kohdalla.
41
Toistotilan aloittaminen
● Tallennetun äänen toistaminen
Vaiheet 1 - 2 ovat samat kuin toistettaessa
tavallista kuvaa.
3. Voit aloittaa tallennetun äänitiedoston toiston
valitsemalla ja painamalla toisto- ja
taukopainiketta.
PLAY:
- Voit keskeyttää äänitiedoston toiston
painamalla tauko- ja toistopainiketta uudelleen.
- Voit jatkaa äänitiedoston toistoa painamalla toisto- ja taukopainiketta.
- Voit kelata äänitiedostoa taaksepäin painamalla VASEMMALLE-painiketta.
Voit kelata äänitiedostoa eteenpäin painamalla OIKEALLE-painiketta.
- Voit lopettaa äänitiedoston toiston painamalla toisto- ja taukopainiketta ja
VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta.
42
LCD-näytössä näkyvät kuvakkeet
■ LCD-näytössä on tietoja siinä näkyvästä kuvasta.
①
100-0007
⑫
Av:F2.8
Tv:1/30s
ISO:50
Flash:ON
3264X2448
2007/01/01
⑪
⑩
⑨
⑧
⑦
⑥
②
③
④
⑤
Nro
Kuvaus
1
Toistotilakuvake
Kuvake
Sivu
-
2
Akku
S.10
3
Ääniviesti
S.21
4
Suojaa
S.53
5
DPOF
6
Tallennuspäivä
2007/01/01
S.63
S.55
7
Kuvakoko
3264X2448 - 256X192
S.36
8
Salamavalo
ON/ OFF
S.24
9
ISO
50 - 1600
S.32
10
Valotusaika
15 - 1/2000
S.15
11
Aukkokulman arvo
F2.8 - F4.4
S.14
12
Kansion ja tiedoston nimi
100-0007
S.62
Kameran painikkeen käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
■ Toistotilassa voit määrittää toistotilan toiminnot käyttämällä kameran painikkeita.
Pikkukuva (
)/ suurennuspainike (
)
● Voit katsella useita kuvia, laajentaa valitun kuvan sekä rajata ja tallentaa valitun
alueen kuvasta.
● Näytössä pikkukuvia
1. Kun kuva näkyy koko näytön kokoisena, paina
pikkukuvapainiketta.
2. Kuva, joka oli näytössä painaessasi
pikkukuvapainiketta, korostetaan.
3. Voit siirtyä haluamaasi kuvaan painamalla 5toimintoista painiketta.
4. Voit tarkastella kuvaa erikseen painamalla
suurennuspainiketta.
Pikkukuva (
)/ suurennuspainike (
)
● Kuvan suurentaminen
1. Valitse suurennettava kuva ja paina
suurennuspainiketta.
2. Voit katsella kuvan eri osia painamalla 5toimintoista painiketta.
3. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoonsa
painamalla pikkukuvapainiketta.
- Nestekidenäytön vasemmassa alakulmassa
oleva suurennuksen ilmaisin näyttää, näkyykö
kuva suurennettuna. Jos kuva ei näy
suurennettuna, ilmaisinta ei näy.
Voit myös tarkistaa suurennusalueen.
- Elokuvaleikkeitä sekä WAV-tiedostoja ei voi suurentaa.
- Suurentaminen saattaa johtaa laadun huononemiseen.
Pikkukuvapainikkeen
painaminen (
)
Paina suurennuspainiketta
(
)
Korostettu kuva.
[ Normaali näyttötila ]
[ Näytössä pikkukuvia ]
43
Pikkukuva (
)/ suurennuspainike (
)
● Suurin laajennussuhde määräytyy kuvan koon mukaan.
Kuvakok
8M
7MP
6MW
5M
3M
1M
Suurin
laajennussuhde
X12.0
X11.3
X9.5
X9.0
X8.0
X4.0
● Rajaaminen : Voit tallentaa tietyn osan kuvasta
erikseen.
RAJAUS?
1. Valitse suurennettava kuva ja paina
KYLLÄ
EI
suurennuspainiketta.
Kun painat MENU-painiketta, näyttöön tulee
VAHV:OK
vieressä näkyvä viesti.
2. Valitse alivalikkoarvot painamalla VASEMMALLEtai OIKEALLE-painiketta ja paina OK-painiketta.
- [KYLLÄ ] : Rajattu kuva tulee näyttöön, ja se tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
- [EI]
: Rajausvalikko poistuu näytöstä.
※ Jos muisti ei riitä rajatun osan tallentamiseen, kuvaa ei voi rajata.
※ Voit poistaa laajennetun kuvan rajaustoiminnossa painamalla
poistopainiketta.
44
Ääniviesti (
)/ YLÖS-painike
■ Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, YLÖS-painikkeen painaminen saa
osoittimen siirtymään ylöspäin.
■ Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, YLÖS-painike toimii
ääniviestipainikkeena. Voit lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin.
● Ääniviestin lisääminen tavalliseen kuvaan
1. Voit valita kuvan, johon lisätään ääni, painamalla
VASEN- tai OIKEA-painiketta.
2. Kun painat ääniviestin painiketta ( ),
ääniviestin merkki näkyy nestekidenäytössä.
Kamera on nyt valmis tallentamaan ääntä.
Record:Shutter
00:00:00
3. Kun painat laukaisinta kerran, äänen
nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa valokuvan
yhteyteen 10 sekuntia kestävän äänen. Kun
ääntä tallennetaan, nauhoituksen asennusikkuna
tulee näyttöön vieressä kuvatulla tavalla.
Stop:Shutter
00:00:05
4. Voit lopettaa äänen tallentamisen painamalla
laukaisinta uudelleen.
5. (
)-kuvake tulee nestekidenäyttöön, kun
ääniviesti on tallennettu.
- Ääntä ei voi tallentaa elokuvaleikkeen tai
äänitiedostojen yhteyteen.
- Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.
- Ääniviesti tallennetaan *.wav-muotoisena
äänitiedostona. Äänitiedostolla on sama nimi
kuin kuvatiedostolla.
- Jos lisäät uuden ääniviestin kuvaan, johon jo liittyy ääniviesti, aiempi
ääniviesti poistetaan ja uusi korvaa sen.
Toisto-ja tauko-(
)/ alas-painike
■ Toisto- ja tauko- tai ALAS-painike toimivat toistotilassa seuraavasti.
- Jos valikko tulee näyttöön
ALAS-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään päävalikosta
alivalikkoon tai siirtymään alaspäin alivalikossa.
- Jos ääniviestin sisältävän tavallisen kuvan, äänitiedoston tai elokuvaleikkeen
toistaminen on meneillään
Pysäytetyssä tilassa : Toistaa ääniviestin sisältävän tavallisen kuvan,
äänitiedoston tai elokuvaleikkeen.
Toiston aikana
: Keskeyttää toiston.
Taukotilassa
: jatkaa toistoa
E (Tehoste) -painike
■ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä tätä painiketta.
1. Valitse kuva tai elokuvaleika ja paina E-painiketta.
2. Valitse haluamasi alivalikko ja paina OKpainiketta.
: Kuvat tallennetaan mustavalkoisina.
: Kuvissa käytetään keltaruskeita
seepiavärejä.
: Kuvat tallennetaan sinisävyisinä.
: Kuvat tallennetaan punasävyisinä.
: Kuvat tallennetaan vihreäsävyisinä.
: Tallenna kuva negatiivina.
Exit:E
※ Muokattu kuva tallennetaan uudella tiedostonimellä.
PLAY:
STOP:Shutter
REW
[ Äänen tallennus on pysäytetty ]
PAUSE:
PLAY:
EXIT:OK
FF
[ Tallennettu ääni toistetaan ]
[ Äänentallennus on taukotilassa ]
45
Poistopainike (
)
■ Tämä poistaa muistikorttiin tallennetut kuvat.
● Kuvien poistaminen pikkukuvatilassa
1. Valitse poistettava kuva käyttämällä YLÖS-, ALAS-, VASEMMALLE-tai
OIKEALLE-painiketta. Paina POISTO-painiketta ( ).
2. Seuraava viesti tulee nestekidenäyttöön.
3. Valitse alivalikkoarvot painamalla VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
paina OK-painiketta.
Jos [KYLLÄ] on valittuna, valitut kuvat poistetaan.
Jos [EI] on valittuna, kuvan poistaminen peruutetaan.
● Kuvien poistaminen toistotilassa
1. Valitse poistettava kuva painamalla
VASEMMALLE-tai OIKEALLE-painiketta ja
paina POISTA (
)-painiketta.
2. Näyttöön tulee viereisessä kuvassa näkyvä viesti.
3. Valitse alivalikkoarvot painamalla VASEMMALLEtai OIKEALLE-painiketta ja paina OK-painiketta.
Jos [KYLLÄ] on valittuna, valitut kuvat poistetaan.
Jos [EI] on valittuna, kuvan poistaminen
peruutetaan.
Paina POISTOpainiketta
POISTA?
KYLLÄ
POISTA?
KYLLÄ
EI
EI
VAHV:OK
VAHV:OK
TIETOJA
● Lataa säilytettävät kuvat tietokoneeseen tai suojaa ne ennen kuvien
poistamista kamerasta.
46
Tulostinpainike
VASEMMALLE/ OIKEALLE/ MENU/ OK-painike
■ Jos valitsit [USB]-asetusvalikossa [TIETOKON]alivalikon ja yhdistät kameran tulostimeen, näkyviin
tulee [YHD. TIETOKONEESEEN] -viesti eikä
yhteyttä muodosteta. Paina tällöin Tulostinpainiketta. Näkyviin tulee [YHD. TULOSTIMEEN] viesti ja kamera siirtyy helppotulostustilaan.
* Kameraa ei voi ehkä yhdistää tulostimeen ja katkaista virtaa tulostimen
valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kun yhteys on muodostettu, LCD-näyttöön tulee
tulostusvalikko. Saat PictBridge-valikon näkyviin
painamalla valikkopainiketta. PictBridge-valikosta
on lisätietoja sivulla 57.
KUVAT
1 KUVA
KAIKKI KUV
■ VASEMMALLE/ OIKEALLE/MENU/ OK-painikkeet aktivoivat seuraavat
toiminnot.
- VASEMMALLE-painike : Kun valikko näkyy nestekidenäytössä,
VASEMMALLE-painikkeen painaminen valitsee
osoittimen vasemmalla puolella olevan välilehden.
- OIKEALLE-painike
: Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, OIKEALLEpainikkeen painaminen valitsee osoittimen oikealla
puolella olevan välilehden tai avaa lisävalikon.
- MENU-painike
: Kun painat MENU-valikkopainiketta,
nestekidenäyttöön tulee toistotilan valikko. Kun painat
painiketta uudelleen, näyttöön palaa alkukuva.
- OK-painike
: Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, voit vahvistaa
OK-painikkeen avulla 5-toimintoisen painikkeen
avulla tekemäsi muutokset.
SIIRRY:
47
Toistoasetusten määrittäminen nestekidenäytön avulla
■ Voit vaihtaa TOISTO-tilan toimintaa nestekidenäytön avulla. Kun painat
kuvaustilassa valikkopainiketta, valikko näkyy nestekidenäytössä. Voit valita
toistotilassa seuraavat valikot. Voit ottaa kuvan toistovalikon asetusten
määrittämisen jälkeen painamalla toistopainiketta tai laukaisinta.
Valikon välilehti
Päävalikko
Alivalikko
ESITYS
TOISTA/ TOISTA UUD
VÄLI
1, 3, 5, 10 SEK
ESITYS
TEHOSTE
NÄYTTÖTIEDOT
KÄÄNNÄ
Off
ÄÄNI
POIS / ÄÄNI 1,2,3
TÄYSI
-
PERUSTASO
-
OSD POIS
-
OIKEAAN 90˚
-
VASEMPAAN 90˚
-
180˚
-
VAAKA
-
PYSTY
48
Toissijainen valikko
-
Valikon välilehti
Päävalikko
Alivalikko
Toissijainen valikko
2592 X 1944
-
2048 X 1536
-
1024 X 768
-
MUUTA
3M P (2016 X 1344)
-
KOKO
1M P (1032 X 688)
-
2M W (1920 X 1080)
-
1M W (1280 X 720)
-
OMA KUVA 1, 2
-
VALITSE
KAIKKI KUVAT
VAPAUTA
/ LUKITSE
VALITSE
-
KAIKKI KUVAT
-
Sivu
S.50
SUOJAA
S.51
POISTA
KOPIOI
EI
-
KORTILLE
KYLLÄ
-
VAKIO
VALITSE/ KAIKKI/ PERUUTA
DPOF
LUETTELO
EI/ KYLLÄ
KOKO
VALITSE/ KAIKKI/ PERUUTA
S.51
Sivu
S.52
S.53
S.53
S.54
S.55
S.56
Toistoasetusten määrittäminen nestekidenäytön avulla
■ Tämä valikko on käytettävissä kun kamera on kytketty PictBridge-toimintoa
tukevaan tulostimeen (lisävaruste) USB-kaapelilla.
Valikon välilehti
Päävalikko
Alivalikko
Toissijainen valikko
1 KUVA
-
KAIKKI KUV
-
AUTOMAATT
EI
-
IASETUS
KYLLÄ
-
KUVAT
Valikon välilehti
Päävalikko
Alivalikko
TYYPPI
S.57
AUTO
MUKAUTETTU
ASETUS
LAATU
PVM
L
2L
A3
TÄYSI
1
2
ASETTELU
4
8
9
POIS
AUTO
TIEDNIMI
A4
AUTO
S.58
PÄÄLLÄ
Letter
ASETUS
NORMAALI
AUTO
4X6
MUKAUTETTU
VEDOS
TARKKA
KORTTI
KOKO
TAVALLIN
VALOKUVA
PIKAKUV
S.58
POSTIKOR
Sivu
AUTO
Sivu
AUTO
Toissijainen valikko
POIS
PÄÄLLÄ
S.58
TULOSTA
DPOFTULOSTUS
NOLLAUS
VAKIO
-
LUETTELO
-
EI
-
KYLLÄ
-
EI
-
KYLLÄ
-
S.59
S.60
S.60
※ Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
16
LUETTELO
49
Kuvaesityksen käynnistäminen
■ Kuvat vaihtuvat automaattisesti näytössä ennalta määritetyin aikavälein.
Voit tarkastella kuvaesitystä yhdistämällä kameran ulkoiseen näyttöön.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [ESITYS]-välilehti.
● Kuvaesityksen käynnistäminen:
Kuvaesityksen voi käynnistää vain [ESITYS]-valikosta.
1. Valitse [ESITYS]-valikko painamalla Ylös- tai
Alas-painiketta ja paina Oikealle-painiketta.
ESITYS
VÄLI
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylösTEHOSTE
tai alas-painiketta.
ÄÄNI
[TOISTA]
: Kuvaesitys pysäytetään, kun se
EDELL.:
on esitetty yhden kerran.
[TOISTA UUD] : Kuvaesitystä toistetaan, kunnes
se keskeytetään.
3. Tallenna asetukset painamalla OK. Kuvanäytös käynnistyy.
ESITYS
TOISTA
TOISTA UUD
AS.:OK
● Toistoajan asettaminen: Voit asettaa kuvaesityksen vaihtumisvälin.
1. Valitse [VÄLI]-alivalikko painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
ESITYS
ESITYS
1 SEK
2. Voit valita haluamasi vaihtumisvälin painamalla
VÄLI
3 SEK
TEHOSTE
5 SEK
Ylös- tai Alas-painikkeita.
10 SEK
ÄÄNI
3. Tallenna asetus painamalla OK-painiketta.
EDELL.:
AS.:OK
● B.G.M-asetus: Valitse kuvaesityksen musiikki.
AS.:OK
TIETOJA
● Latausaika määräytyy kuvakoon ja -laadun mukaan.
● Kun kuvaesitys on meneillään, MOVIE-muotoisesta tiedostosta näytetään
vain ensimmäinen kehys.
● Kun kuvaesitys on meneillään, äänentallennustiedostoa ei näytetä.
50
● Kuvaesityksen tehosteiden määrittäminen:
Kuvaesityksessä voi käyttää ainutlaatuisia tehosteita.
1. Valitse [TEHOSTE]-alivalikko painamalla YLÖSESITYS
tai ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
ESITYS
Off
2. Voit valita tehosteen käyttämällä Ylös/AlasVÄLI
TEHOSTE
painikkeita.
ÄÄNI
Off : Normaali näyttö.
EDELL.:
: Kuva tulee näkyviin hitaasti.
: Kuva tulee näkyviin hitaasti keskeltä
ulkoreunoille
: Kuva liikkuu vasemmasta yläkulmasta.
: Kuva siirtyy vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan.
: Kuva liikkuu epäsäännöllisesti.
3. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
1. Valitse [ÄÄNI]-alivalikko painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta
2. Voit valita haluamasi musiikin painamalla Ylöstai Alas-painikkeita.
3. Tallenna asetus painamalla OK-painiketta.
ESITYS
Show
Interval
Effect
POIS
ÄÄNI
ÄÄNI 3
EDELL.:
ÄÄNI 1
ÄÄNIi 2
AS.:OK
Näyttöön tulevat tiedot
Kuvan pyörittäminen
■ Voit tarkistaa näkyvissä olevan kuvan tiedot.
● Näyttöön tulevien tietojen tyypin valitseminen
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Valitse [NÄYTTÖTIEDOT] -valikko painamalle
vasemmalle/ oikealle-painiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja painamalla
OK-painiketta.
100-0007
■ Tallennettuja kuvia voi kiertää eri astearvoja. Kun käännetyn kuvan toisto on
valmis, alkuperäinen tila palaa käyttöön.
NÄYTTÖTIEDOT
TÄYSI
PERUSTASO
OSD POIS
KÄÄNNÄ
OIKEAAN 90°
VASEMPAAN 90°
180°
VAAKA
PYSTY
POIS:VALIK
SIIRRY:
100-0007
Av:F2.8
Tv:1/30s
ISO:50
Flash:ON
3264X2448
2007/01/01
[TÄYSI]
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
ja valitse [KÄÄNNÄ]-välilehti.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
YLÖS- tai ALAS-painiketta.
[OIKEAAN 90°] :
Kuvan kiertäminen
myötäpäivään
[PERUSTASO]
[VASEMPAAN 90°] :
Kuvan kiertäminen
vastapäivään
[180°] :
Kuvan kiertäminen
180 astetta
[OSD POIS]
[VAAKA] :
Kuvan kiertäminen
vaakasuunnassa
[PYSTY] :
Kuvan kiertäminen
pystysuunnassa
4. Paina OK-painiketta. Käännetty kuva tallentuu uudella tiedostonimellä ja
valikko häviää. Jos katselet käännettyä kuvaa LCD-näytössä, kuvan
vasemmalla ja oikealla puolella voi olla tyhjää tilaa
51
Koon muuttaminen
■ Voit muuttaa otettujen kuvien tarkkuutta eli kokoa. Voit tallentaa kuvan
käynnistyskuvaksi valitsemalla [OMA KUVA] -vaihtoehdon. Jos kuvan kokoa
muutetaan, sille tulee uusi nimi.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
ja valitse [MUUTA KOKO]-välilehti.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja painamalla OKpainiketta.
MUUTA KOKO
2592X1944
2048X1536
1024X768
OMA KUVA 1
OMA KUVA 2
POIS:VALIK
SIIRRY:
● Kuvakoon vaihtamismahdollisuudet
2592X1944
2048X1536
1024X768
8M
O
O
O
O
5M
X
O
O
O
3M
X
X
O
O
1M
X
X
X
O
7MP
6MW
52
OMA KUVA 1,2
2016X1344
1032X688
O
O
OMA KUVA 1,2
O
1920X1080
1280X720
OMA KUVA 1,2
O
O
O
● Suurikokoisia kuvia voi pienentää, mutta pientä kuvaa ei voi suurentaa.
● Vain JPEG-kuvien kokoa voi muuttaa. AVI-muotoisten elokuvaleikkeiden ja
tallennettujen WAV-äänitiedostojen kokoa ei voi muuttaa.
● Voit vaihtaa vain JPEG 4:2:2 -muotoon pakattujen kuvien tarkkuutta.
● Jos kuvan kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi. [OMA KUVA] -kuvaa ei
tallenneta muistikorttiin vaan kameran omaan muistiin.
● Vain kaksi [OMA KUVA] -kuvaa voidaan tallentaa.
● Jos kuvalle, jonka kokoa on muutettu, ei ole riittävästi muistitilaa, näkyviin tulee
[MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti eikä kuvaa tallenneta muistiin.
Kuvien suojaaminen
Kuvien poistaminen
■ Voit suojata tämän toiminnon avulla haluamasi kuvat vahingossa tapahtuvalta
poistamiselta (LUKITSE). Voit myös poistaa suojauksen (VAPAUTA).
● Kuvien suojaaminen
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [SUOJAA]-välilehti.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja painamalla
OK-painiketta.
[VALITSE] : Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa
kuvan voi suojata tai suojauksen
vapauttaa.
- Ylös/ Alas/ Vasemmalle/ Oikealle : Valitse kuva
- Zoom W/T -painike : Kuvan suojaaminen tai
suojauksen vapauttaminen.
- OK-painike : Tekemäsi muutokset tallennetaan
ja valikko poistuu
nestekidenäytöstä.
[KAIKKI KUVAT]: Kaikkien tallennettujen kuvien
suojaaminen tai suojauksen
vapauttaminen.
- Zoom W/T -painike : Kuvien suojaaminen tai
suojauksen vapauttaminen.
- OK-painike : Tekemäsi muutokset tallennetaan
ja valikko poistuu
nestekidenäytöstä.
■ DCIM-alikansion suojaamattomat kuvat poistetaan muistikortilta.
Huomaa, että tämä toiminto poistaa pysyvästi kaikki suojaamattomat kuvat.
Tallenna säilytettävät kuvat tietokoneeseen ennen niiden poistamista.
Aloituskuva tallennetaan kameran sisäiseen muistiin eikä muistikortille.
Sitä ei poisteta, vaikka kaikki muistikortin kuvat poistetaan.
SUOJAA
VALITSE
KAIKKI KUVAT
POIS:VALIK
W
W
SIIRRY:
VAPAUTA
AS.:OK
VAPAUTA
AS.:OK
- Kun suojaat kuvan, näyttöön tulee
suojausilmaisin. (Suojaamattomalla kuvalla ei ole
mitään ilmaisinta.)
- LUKITSE-tilassa olevaa kuvaa ei voi poistaa
[POISTA]-toimintojen avulla. Sitä ei kuitenkaan ole suojattu [ALUSTA]toiminnolta.
T
T
● Kuvien poistaminen
1. Paina toistotilapainiketta ja MENUvalikkopainiketta.
POISTA
VALITSE
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
KAIKKI KUVAT
valitse [POISTA]-välilehti.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖSPOIS:VALIK
SIIRRY:
tai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[VALITSE] : Näyttöön tulee kuvan valintaikkuna,
jossa kuvan voi poistaa.
- Ylös/ Alas/ Vasemmalle/ Oikealle: Valitse kuva
- Zoom W/T -painike : Valitse poistettava kuva.
VALITSE:T
( -merkki)
POISTA:OK
- OK-painike : Näyttöön tulee vahvistusikkuna,
kun painat OK-painiketta.
Voit poistaa kaikki -merkityt
POISTA?
kuvat valitsemalla [KYLLÄ]-valikon
EI
KYLLÄ
ja painamalla OK-painiketta.
VAHV:OK
[KAIKKI KUVAT] : Vahvistusikkuna tulee näkyviin.
Voit poistaa kaikki
suojaamattomat kuvat
valitsemalla [KYLLÄ]-valikon ja painamalla OK-painiketta.
Jos suojattuja kuvia ei ole, kaikki kuvat poistetaan ja
nestekidenäyttöön tulee [EI KUVAA!] -viesti.
4. Poistamisen jälkeen näkyviin tulee toistotilaikkuna.
53
Kopioiminen korttiin
■Voit kopioida kuvatiedostot, elokuvaleikkeet ja äänentallennustiedostot
muistikorttiin.
●Kopioiminen muistikortille
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
KOPIOI KORTILLE
2. Voit valita [KOPIOI KORTILLE]-välilehden
EI
painamalla VASEMMALLE-tai OIKEALLEKYLLÄ
painiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
POIS:VALIK
SIIRRY:
YLÖS-tai ALAS-painikkeita ja painamalla OKpainiketta.
- [EI]
: Peruuttaa KOPIOIMINEN KORTILLE-toiminnon
- [KYLLÄ] : Kaikki kameran omaan muistiin tallennetut kuvat, elokuvaleikkeet
ja äänet kopioidaan muistikorttiin, kun [KÄSITELLÄÄN] -viesti
tulee näkyviin.
Kun kopioiminen on valmis, näyttö palaa toistotilaan.
54
TIETOJA
●Jos tämä valikko valitaan, mutta muistikortti ei ole paikoillaan, voit valita
[KOPIOI KORTILLE] -valikon, mutta sitä ei voi käyttää.
●Jos muistikortissa ei riitä tila kuvien tallentamiseen sisäisestä 20 Mt:n
muistista, [KOPIOI KORTILLE] -komento kopioi vain muutaman kuvan, ja
näyttöön tulee kuvien kopioimisen päätyttyä [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti.
Kamera palaa tämän jälkeen toistotilaan. Vapauta tilaa poistamalla
tarpeettomat tiedostot ennen muistikortin asettamista kameraan.
●Kun siirrät kameran omaan muistiin tallennetut kuvat korttiin käyttämällä
[KOPIOI KORTILLE] -toimintoa, korttiin luodaan uusia tiedostonimiä nimien
toistumisen välttämiseksi.
- Jos asetusvalikossa on valittu [TIEDOSTO] - [NOLLAUS]:
Kopioitavien tiedostojen nimeäminen alkaa viimeisestä tallennetusta
tiedoston nimestä.
- Jos asetusvalikossa on valittu [TIEDOSTO] - [SARJA]:
Kopioitavien tiedostojen nimeäminen alkaa viimeisestä otetun kuvan
tiedostonimestä. [KOPIOI KORTILLE] -toiminnon suorittamisen jälkeen
viimeisen kopioidun kansion viimeinen tallennettu kuva jää näyttöön.
DPOF
■ Voit DPOF-toiminnon avulla (lyhenne sanoista Digital Print Order Format)
upottaa tulostusmäärätiedon muistikortin MISC-kansioon. Valitse tulostettavat
kuvat ja tulostettavien kopioiden määrä.
■ Näytössä näkyy DPOF-ilmaisin toistettaessa kuvaa, johon liittyy DPOF-tietoja.
Voit tulostaa kuvat käyttämällä DPOF-tulostinta tai lähettää kortin
tulostuspalvelua tarjoavaan yritykseen tulostettavaksi.
■ Tämä toiminto ei koske elokuvaleikkeitä eikä tallennettua ääntä.
■ Kun laajakulmakuva tulostetaan oikeassa koossa, 8 % kuvan vasemmasta ja
oikeasta laidasta voi jäädä tulostumatta. Tarkista ennen tulostamista, tukeeko
tulostin laajakulmakuvia. Jus kuvat tulostetaan valokuvakehittämössä, pyydä
tulostamaan kuva laajakulmakuvana. (Kaikki valokuvakehittämöt eivät voi
tulostaa laajakulmakuvia.)
DPOF : VAKIO
■ Voit tämän toiminnon avulla upottaa tulostusmäärätiedon tallennettuun kuvaan.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE -painiketta
ja valitse [DPOF]-vaihtoehto.
3. Valitse [VAKIO] -valikko painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja painamalla OKpainiketta.
[VALITSE] : Näyttöön tulee kuvan valintaikkuna,
jossa kuvan voi tulostaa.
- Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle :
Valitse tulostettava kuva
- Zoom W/T -painike : Valitse tulostusmäärä
[KAIKKI] : Valitse tulostusmäärä kaikille kuville
paitsi elokuvaleikkeille ja
äänitiedostoille
- W/T-painike : Valitse tulostusmäärä
[PERUUTA] : Tulostusasetusten peruuttaminen
5. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Jos kuva sisältää DPOF-tiedot, näyttöön tulee
DPOF-merkki (
).
DPOF
VAKIO
LUETTELO
KOKO
VALITSE
KAIKKI
PERUUTA
EDELL.:
AS.:OK
W
W
0Print
AS.:OK
0Print
T
T
AS.:OK
55
DPOF : LUETTELO
■ Kuvista elokuva- ja äänitiedostoja lukuun ottamatta tehdään hakemisto.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
DPOF
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
VAKIO
EI
ja valitse [DPOF]-välilehti.
LUETTELO
KYLLÄ
KOKO
3. Valitse [LUETTELO] -valikko painamalla YLÖStai ALAS-painiketta ja paina OIKEALLEEDELL.:
AS.:OK
painiketta.
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
YLÖS- tai ALAS-painiketta.
Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna
: Hakemistotulostusasetus peruutetaan.
Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna : Kuva tulostetaan hakemistomuodossa.
5. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
DPOF : TULOSTUSKOKO
■ Voit määrittää tulostuskoon, kun kuvia tulostetaan suoraan muistikortilta.
[KOKO]-valikko on käytettävissä vain DPOF 1.1 -yhteensopivien tulostinten yhteydessä.
● Tulostuskoon määrittäminen
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
DPOF
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
VAKIO
VALITSE
LUETTELO
KAIKKI
ja
KOKO
PERUUTA
valitse [DPOF]-välilehti.
3. Valitse [KOKO] -valikko painamalla YLÖS- tai
EDELL.:
AS.:OK
ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[VALITSE] : Näyttöön tulee sen kuvan
valintaikkuna, jonka kokoa
W
PERUUTA T
muutetaan.
AS.:OK
- Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle : Valitse kuva
- Zoom W/T -painike: Tulostuskoon muuttaminen
- OK-painike : Tekemäsi muutokset tallennetaan
ja valikko poistuu
W
PERUUTA
T
nestekidenäytöstä.
[KAIKKI ]: Kaikkien tallennettujen kuvien
AS.:OK
tulostuskoon muuttaminen
- W/T-painike : Valitse tulostuskoko.
- OK-painike : Valitun asetuksen vahvistaminen
[PERUUTA] : Kaikki tulostuskokoasetukset peruutetaan.
※ DPOF [KOKO] -kakkosvalikko: PERUUTA, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
TIETOJA
● Tulostimen valmistajasta ja mallista riippuen tulostamisen peruuttaminen voi
kestää kauemmin.
56
PictBridge
PictBridge : Kuvan valitseminen
■ Voit yhdistää tämän kameran USB-kaapelin avulla tulostimeen (myydään
erikseen), joka tukee PictBridge-toimintoa. Tällöin voit tulostaa kuvat suoraan.
Elokuvaleikkeitä ja äänitiedostoja ei voi tulostaa.
● Kameran tulostinyhteyden asetusten määrittäminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa
kuin äänennauhoitustilassa.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE -painiketta
ja valitse [ASETUKSET]-vaihtoehto.
3. Valitse [USB] -valikko painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
4. Valitse [TULOSTIN]-valikko painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja paina OK-painiketta.
ASETUKSET
AF-VALO
ÄÄNI
USB
NÄYTTÖ
VIDEOLÄH
EDELL.:
※ Jos valitsit vaiheessa 4 [TIETOKONE]-vaihtoehdon ja yhdistät kameran
tulostimeen, näkyviin tulee [YHD. TIETOKONEESEEN] -viesti eikä yhteyttä
muodosteta. Irrota tässä tapauksessa USB-kaapeli ja tee vaiheesta 2 alkaen
kuvatut toimet. Jos painat Tulostin-painiketta, kun kamera on yhdistetty
tulostimeen, näkyviin tulee [YHD. TULOSTIMEEN] -viesti. Kameraa ei voi ehkä
yhdistää tulostimeen ja katkaista virtaa tulostimen valmistajan ohjeiden mukaan.
TIETOKON
TULOSTIN
AS.:OK
■ Helppo tulostus
Voit tulostaa kuvan helposti yhdistämällä kameran
tulostimeen toistotilassa.
- Tulostinpainikkeen (
) painaminen:
Nykyinen kuva tulostetaan käyttämällä tulostimen
oletusasetuksia.
- Voit valita edellisen tai seuraavan kuvan painamalla
vasemmalle- tai oikealle-painiketta.
TULOSTA:
VALIKKO:OK
■ Tulostettavien kuvien valinta
1. Paina valikkopainiketta.
2. [KUVAT]-valikko tulee näkyviin.
KUVAT
1 KUVA
3. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon
KAIKKI KUV
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
Paina tämän jälkeen OK-painiketta.
SIIRRY:
Kun [1 KUVA] on valittuna:
PictBridge-toimintoa käytetään vain parhaillaan
näkyvään kuvaan.
Kun [KAIKKI KUV] on valittuna:
PictBridge-toiminto koskee kaikkia kuvia paitsi elokuvaleikkeitä ja
äänitiedostoja.
AS.:OK
57
PictBridge : Kuvan valitseminen
● Tulostettavien kopioiden määrän valitseminen
- Valitse [1 KUVA] tai [KAIKKI KUV]. Näyttöön tulee alla kuvattu
kopiomääräikkuna.
W
AS.:OK
0prints
T
POISTU:SULJIN
[Kun [1 KUVA] on valittuna]
W
0Prints
T
AS.:OK
POISTU:SULJIN
[Kun [KAIKKI KUV] on valittuna]
- Voit vaihtaa kopioiden määrää painamalla YLÖS/ ALAS-painiketta.
- Kun [1 KUVA] on valittuna: Vasemmalle/oikealle-painikkeella voit valita toisen
kuvan ja sen kopioiden määrän.
- Tallenna kopiomäärä painamalla OK-painiketta.
- Voit palata menuvalikkoon kopiomääriä muuttamatta painamalla laukaisinta.
PictBridge : Tulostusasetukset
■ AUTOMAATTIASETUS
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
ja valitse [AUTOMAATTIASETUS]-välilehti.
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
Paina tämän jälkeen OK -painiketta.
[EI]
: [MUKAUTETTU ASETUS]-arvot
säilytetään.
[KYLLÄ] : Kaikki [MUKAUTETTU ASETUS]arvot muuttuvat automaattisesti.
SIIRRY:
■ MUKAUTETTU ASETUS: Voit valita tulostettavien kuvien paperikoon,
tulostusmuodon, paperityypin, tulostuslaadun,
päivämäärän tulostuksen ja tiedostonimiasetukset.
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
ja valitse [MUKAUTETTU ASETUS]-välilehti.
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
Paina tämän jälkeen OIKEALLE -painiketta.
3. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
Paina tämän jälkeen OK-painiketta.
58
AUTOMAATTIASETUS
EI
KYLLÄ
MUKAUTETTU ASETUS
KOKO
ASETTELU
TYYPPI
LAATU
PVM
SIIRRY:
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
PictBridge : Tulostusasetukset
Valikko
Toiminto
Alivalikko
Tulostuspaperiarkin koon
määrittäminen
AUTO, POSTIKOR, KORTTI, 4x6,
L, 2L, Letter, A4, A3
ASETTELU
Arkille tulostettavien kuvien
lukumäärä
AUTO, TÄYSI, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
LUETTELO
TYYPPI
Arkille tulostettavien kuvien
lukumäärä
AUTO, TAVALLIN, VALOKUVA,
PIKAKUV
LAATU
Kuvan tulostuslaadun
määrittäminen
AUTO, VEDOS, NORMAALI,
TARKKA
Päiväyksen tulostaminen
AUTO, POIS, PÄÄLLÄ
KOKO
PVM
TIEDNIMI Tiedostonimen tulostaminen
AUTO, POIS, PÄÄLLÄ
※ Kaikki tulostinvalmistajat eivät tue kaikkia valikon vaihtoehtoja. Jos tulostin ei tue
valikon vaihtoehtoa, ne näkyvät silti nestekidenäytöllä, mutta niitä ei voi valita.
※ Jos automaattinen/manuaalinen -asetusten arvoja ei ole muutettu, säilytetään
arvot automaattisesti.
PictBridge : Tulosta
■ Kuvien tulostaminen
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
TULOSTA
ja valitse [TULOSTA]-välilehti.
VAKIO
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon
LUETTELO
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
Paina tämän jälkeen OK-painiketta.
SIIRRY:
[VAKIO]
: Tulostaa asetetun määrän
kopioita muistikortille
tallennetuista kuvista.
Jokainen kuva tulostetaan omalle arkilleen.
[LUETTELO] : Usean sivun tulostaminen yhdelle arkille.
3. Näyttöön tulee oikealla kuvattu valikko ja kuva
tulostetaan. Kun olet poistanut kaikki kuvat,
näyttöön tulee [EI KUVAA!] -viesti.
Tulostus keskeytetään ja [TULOSTA]-valikko
tulee näkyviin, jos painat VASEMMALLEpainiketta kesken tulostuksen.
TULOSTETAAN
0001 / 0001
POISTU:SULJIN
※ Kuvien määrä hakemistotulostuksessa riippuu
käytettävästä tulostimesta.
59
PictBridge : DPOF-tulostus
■ DPOF-TULOSTUS : Voit tämän toiminnon avulla tulostaa tiedostot suoraan
käyttämällä DPOF-tietoja.
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
ja valitse [DPOF-TULOSTUS]-välilehti.
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
Paina tämän jälkeen OK-painiketta.
[EI]
: Peruuta tulostus
[KYLLÄ] : Tulosta tiedosto suoraan DPOFtietoineen
DPOF-TULOSTUS
EI
KYLLÄ
SIIRRY:
※ Tulostimen valmistajasta ja mallista riippuen joitakin sanomia ei ehkä tule
näyttöön. Jos tulostin ei tue DPOF-toimintoa, valikko näkyy mutta ei ole
käytettävissä.
60
PictBridge : NOLLAUS
■ Alustaa käyttäjän asettamat määritykset.
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [NOLLAUS]-välilehti.
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen
OK-painiketta.
Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna : asetuksia ei nollata.
NOLLAUS
EI
KYLLÄ
SIIRRY:
Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna : kaikki tulostus- ja kuva-asetukset
nollataan.
※ Tulostuksen oletusasetukset vaihtelevat tulostimen valmistajan mukaan.
Lisätietoja tulostimen oletusasetuksista on tulostimen mukana toimitetusta
käyttöoppaasta.
Asetusvalikko
■ Tässä tilassa määritetään perusasetukset.
Voit käyttää asetusvalikkoa kaikissa kameratiloissa paitsi äänentallennustilassa.
Oletusasetukset on merkitty
-tunnuksella.
Valikon välilehti
Päävalikko
TIEDOSTO
SAMMUTA
Language
ALUSTA
PVM&AIKA
AIKAVYÖH.
Alivalikko
Lisävalikko
SARJA
NOLLAUS
POIS, 1, 3, 5, 10MIN
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH ESPAÑOL
ITALIANO
P”CCK»…
PORTUGUÊS
DUTCH
DANSK
SVENSKA
SUOMI
BAHASA
POLSKI
Magyar
EI
KYLLÄ
07/01/01 13:00
VV/KK/PP
KK/PP/VV
PP/KK/VV
POIS
Cape Verde
Okhotsk
London
Wellington, Auckland
Rome, Paris, Berlin
Samoa, Midway
Athens, Helsinki
Honolulu, Hawaii
Moscow
Alaska
Abu Dhabi
LA, San Francisco
Tashkent
Denver, Phoenix
Almaty
Chicago, Dallas
Sivu
Valikon välilehti
Päävalikko
AIKAVYÖH.
S.62
S.62
MERKINTÄ
AF-VALO
S.62
ÄÄNI
S.63
USB
NÄYTTÖ
S.63
VIDEOLÄH
PIKAKATS
NOLLAA
S.64
Alivalikko
Bangkok, Jakarta
Beijing, Hong Kong
Seoul, Tokyo
Guam, Sydney
POIS
PVM
PVM&AIKA
POIS
PÄÄLLÄ
POIS
HILJAINEN
NORMAALI
VOIMAKAS
TIETOKON
TULOSTIN
TUMMA
NORMAALI
KIRKAS
NTSC
PAL
POIS/ 0.5, 1, 3SEK
EI
KYLLÄ
Lisävalikko
New York, Miami
Caracas, La Paz
Buenos Aires
Mid-Atlantic
-
Sivu
S.64
S.64
S.64
S.64
S.65
S.65
S.65
S.66
S.66
※ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
61
Asetusvalikko
[ Tiedostonimi ]
[ Automaattinen virran sammuttaminen ]
■ Voit valita tiedostonimen muodon.
■ Tämä toiminto sammuttaa kamerasta virran tietyn ajan kuluttua paristojen virran
säästämiseksi.
● Tiedostonimien antaminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa
ASETUKSET
kuin äänennauhoitustilassa.
SARJA
TIEDOSTO
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
NOLLAUS
SAMMUTA
Language
ja valitse [ASETUKSET]-välilehti.
ALUSTA
PVM&AIKA
3. Valitse [TIEDOSTO]-valikko painamalla YLÖSEDELL.:
AS.:OK
tai ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[SARJA]
: Uudet tiedostot nimetään edellisen sarjan jälkeisillä numeroilla,
vaikka käytettäisiin uutta muistikorttia tai muistikortti on
tyhjennetty tai kaikki kuvat on poistettu.
[NOLLAUS] : Nollauksen jälkeen seuraavaksi tiedostonimeksi tulee 0001,
vaikka alustaisit kortin, poistaisit kaikki kuvat siitä tai asettaisit
kameraan uuden muistikortin.
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.
- Ensimmäisen kansion nimi on 100SSCAM, ja ensimmäisen tiedoston nimi
on SS850001.
- Tiedostonimet tulevat järjestyksessä SS850001 → SS850002 → ~ →
SS859999.
- Kansion numero muuttuu nousevasti 100–999 seuraavasti:
100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Muistikorttiin tallennettavat tiedostot ovat yhteensopivia DCF (lyhenne
sanoista Design rule of Camera File) -muodon kanssa. Mikäli vaihdat
kuvatiedoston nimeä, kuva ei välttämättä kelaannu.
62
● Alivalikot
[POIS]
: Virransäästötoiminto ei ole
käytössä.
[1, 3, 5, 10 MIN] : Kamerasta katkaistaan virta
automaattisesti, jos sitä ei käytetä
määritettynä aikana.
ASETUKSET
TIEDOSTO
SAMMUTA
Language
ALUSTA
PVM&AIKA
EDELL.:
POIS
1 MIN
3 MIN
5 MIN
10 MIN
AS.:OK
- Vaikka akku poistettaisiin ja asetettaisiin uudelleen
paikoilleen, virransäästöasetus säilyy.
- Huomaa, että kamerasta ei sammuteta virtaa automaattisesti, jos kamera on
yhdistettynä tietokoneeseen, sen näytössä on meneillään kuvaesitys, se
toistaa ääntä tai elokuvaleikettä tai sen avulla otetaan yhdistelmäkuvia.
[ Kieli ]
■ Voit valita LCD-näytössä näkyvän kielen. Vaikka akku poistettaisiin ja
asetettaisiin uudelleen paikoilleen, kieliasetus säilyy.
- KIELI-alivalikko :
Englanti, korea, ranska, saksa, espanja, italia,
yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina, venäjä,
portugali, hollanti, tanska, ruotsi, suomi, thai,
bahasa (malaiji/indonesia), arabia, tsekki, puola,
unkari ja turkki.
ASETUKSET
TIEDOSTO
SAMMUTA
Language
DANSK
SVENSKA
SUOMI
ALUSTA
PVM&AIKA
EDELL.:
BAHASA
AS.:OK
Asetusvalikko
[ Muistin alustaminen ]
[ Päivämäärän, kellonajan ja päivämäärätyypin asettaminen ]
■ Muisti alustetaan tämän avulla. [Alusta]-toiminto poistaa muistista kaikki kuvat
(myös suojatut kuvat). Muista ladata tärkeät kuvat tietokoneeseesi ennen muistin
alustamista.
■ Voit vaihtaa päivämäärää ja aikaa, joka tulee näkyviin valokuvan yhteydessä, ja
määrittää päivämäärätyypin.
● Alivalikot
[EI]
: Muistia ei alusteta. Kun painat
valikkopainiketta kolme kertaa,
valikkonäyttö poistuu näytöstä.
[KYLLÄ ] : Näyttöön tulee [KÄSITELLÄÄN!] ilmoitus ja muistikortti alustetaan.
Jos alustit muistikortin toistotilassa,
näyttöön tulee [EI KUVAA!] -viesti.
ASETUKSET
SAMMUTA
Language
ALUSTA
PVM&AIKA
AIKAVYÖH.
EDELL.:
EI
KYLLÄ
AS.:OK
Muista suorittaa [ALUSTA]-toiminto seuraavantyyppisille muistikorteille.
- Uusi muistikortti tai alustamaton muistikortti.
- Muistikortissa on tiedosto, jota kamera ei tunnista, tai joka on otettu toisella
kameralla.
- Alusta muistikortti aina tässä kamerassa. Jos asetat kameraan muistikortin,
joka on alustettu toisessa kamerassa, muistikortinlukijassa tai tietokoneessa,
näkyviin tulee [KORTTIVIRHE!] -viesti.
● Päivämäärän ja ajan asettaminen sekä päivämäärän
muodon valitseminen
OIKEALLE-painike
: Valitsee vuoden,
ASETUKSET
Language
▲
kuukauden, päivän, tunnin,
ALUSTA
07/01/01
▼
PVM&AIKA
minuutin ja päivämäärän
13:00
AIKAVYÖH.
VV/KK/PP
MERKINTÄ
tyypin.
EDELL.:
AS.:OK
VASEMMALLE-painike : Siirtää osoitinta
[PVM&AIKA] -päävalikossa,
jos osoitin on päivämäärän ja ajan asettamisen
ensimmäisen kohteen kohdalla. Muissa tapauksissa
osoitin siirtyy nykyisestä sijainnista vasemmalle.
YLÖS ja ALAS-painike : Muuttaa asetuksen arvoa.
- Päivämäärätyyppi : [VV/KK/PP], [KK/PP/VV], [PP/KK/VV], [POIS]
63
Asetusvalikko
[ Maailmanaika ]
[ Automaattitarkennuksen merkkivalo ]
■ Tämä valikko mahdollistaa paikallisen päivämäärän ja ajan näkemisen LCDnäytössä.
■ Voit sytyttää tai sammuttaa automaattitarkennusvalon.
ASETUKSET
ALUSTA
PVM&AIKA
AIKAVYÖH.
MERKINTÄ
AF-VALO
EDELL.:
● Alivalikot
[POIS]
: Automaattitarkennusvalo ei syty.
[PÄÄLLÄ] : Automaattitarkennusvalo syttyy, jos
valoa on liian vähän.
SETUP
Seoul
Tokyo
Seoul, Tokyo
2007/01/01 13:00
AS.:OK
Set:OK
ASETUKSET
AIKAVYÖH.
MERKINTÄ
AF-VALO
ÄÄNI
USB
POIS
PÄÄLLÄ
EDELL.:
AS.:OK
[ Tallennuspäivän lisääminen kuvaan ]
[ Ääni ]
■ Jos käytät tätä vaihtoehtoa, päivämäärä ja aika näkyvät otetuissa kuvissa.
■ Jos otat toimintoäänen käyttöön, kameraa käynnistettäessä ja painikkeita
painettaessa kuuluu erilaisia ääniä, jotka kertovat kameran toiminnasta.
● Alivalikot
[POIS]
: Kuviin ei tule päivämäärää ja
kellonaikaa.
[PVM]
: Kuviin tulee vain päivämäärä.
[PVM&AIKA] : Kuviin tulee päivämäärä ja kellonaika.
ASETUKSET
PVM&AIKA
AIKAVYÖH.
MERKINTÄ
AF-VALO
ÄÄNI
EDELL.:
64
POIS
PVM
PVM&AIKA
AS.:OK
● [ÄÄNI]-alivalikko : POIS / HILJAINEN/
NORMAALI/ VOIMAKAS
ASETUKSET
MERKINTÄ
AF-VALO
ÄÄNI
USB
NÄYTTÖ
EDELL.:
POIS
HILJAINEN
NORMAALI
VOIMAKAS
AS.:OK
Asetusvalikko
[ Yhteyden muodostaminen ulkoiseen laitteeseen (USB) ]
[ Videosignaalin ulostulotyypin valinta ]
■ Voit valita ulkoisen laitteen, johon muodostetaan yhteys kamerasta USBkaapelin avulla.
■ Videosignaali voi tulla kamerasta NTSC- tai PAL-muodossa.
Valitse lähtevän kuvasignaalin laitteen, kuten ulkoisen näytön tai television
mukaan, johon kamera on yhdistetty. PAL-tilassa on vain BDGHI-tuki.
● Alivalikot
- [TIETOKON] : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
yhdistää kameran tietokoneeseen.
Sivulla 77 on lisätietoja kameran
yhdistämisestä tietokoneeseen.
- [TULOSTIN] : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
yhdistää kameran tulostimeen.
Sivulla 57 on lisätietoja kameran
yhdistämisestä tulostimeen.
ASETUKSET
AF-VALO
ÄÄNI
USB
NÄYTTÖ
VIDEOLÄH
TIETOKON
TULOSTIN
EDELL.:
AS.:OK
■ Voit TOISTO- tai TALLENNUS-tilassa katsella
tallennettuja kuvia tai videoleikkeitä yhdistämällä
kameran ulkoiseen näyttöön AV-kaapelin avulla.
Kun kamera on yhdistetty ulkoiseen näyttöön,
nestekidenäyttö sammutetaan automaattisesti.
ASETUKSET
USB
NÄYTTÖ
VIDEOLÄH
PIKAKATS
NOLLAA
EDELL.:
NTSC
PAL
AS.:OK
[ LCD-näytön kirkkaus ]
■ Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.
● [NÄYTTÖ]-alivalikko : TUMMA, NORMAALI,
KIRKAS
ASETUKSET
ÄÄNI
USB
NÄYTTÖ
VIDEOLÄH
PIKAKATS
EDELL.:
TUMMA
NORMAALI
KIRKAS
Keltainen väri : videokuva
Valkoinen : ääni
AS.:OK
65
Asetusvalikko
- NTSC : Yhdysvallat, Kanada, Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Meksiko.
[ Pikakatselu ]
- PAL
■ Jos otat käyttöön pikakatselun ennen kuvan tallentamista, juuri otettu kuva näkyy
nestekidenäytössä [PIKAKATS]-asetuksen määrittämän ajan. Vain tavallisia
kuvia voi pikakatsella.
: Australia, Itävalta, Belgia, Kiina, Tanska, Suomi, Saksa, IsoBritannia, Alankomaat, Italia, Kuwait, Malesia, Uusi-Seelanti,
Singapore, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Thaimaa, Norja.
- Jos käytät ulkoisena näyttönä televisiota, valitse AV- tai nollakanava TV:stä.
- Ulkoisessa näytössä näkyy kohinaa, mutta kyse ei ole virheestä.
- Jos kuva ei ole näytön keskellä, säädä television asetuksia.
- Kun kamera on yhdistetty ulkoiseen näyttöön, siihen tulee valikko.
Sen toiminta vastaa nestekidenäytön toimintaa.
● Alivalikot
[POIS]
: Pikakatselutoiminto ei ole käytössä.
[0,5, 1, 3 SEK] : Tallennettu kuva näkyy näytössä
valitun ajan.
ASETUKSET
USB
NÄYTTÖ
VIDEOLÄH
PIKAKATS
NOLLAA
POIS
0.5 SEK
1 SEK
3 SEK
EDELL.:
AS.:OK
[ Alustaminen ]
■ Kaikki kameravalikon ja toimintojen asetukset palautetaan oletusarvoiksi.
Päiväys/aika-, Kieli- ja Videolähtö-arvoja ei kuitenkaan muuteta.
● Alivalikot
[EI]
: Asetuksia ei palauteta
oletusasetuksiin.
[KYLLÄ ] : Kaikki asetukset palautetaan
oletusasetuksiin.
ASETUKSET
USB
NÄYTTÖ
VIDEOLÄH
PIKAKATS
NOLLAA
EDELL.:
66
EI
KYLLÄ
AS.:OK
MYCAM -valikon asetusten määrittäminen
■ Voit määrittää käynnistyskuvan ja -äänen sekä suljinäänen. Kaikissa kameran
toimintatiloissa on MyCAM-valikko.
Oletusasetukset on merkitty
-tunnuksella.
Valikon välilehti
Päävalikko
ALKUKUVA
KÄYN.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
Alivalikko
POIS
OMA KUVA1
POIS
ÄÄNI 2
POIS
ÄÄNI 2
Sivu
LOGO
OMA KUVA2
ÄÄNI 1
ÄÄNI 3
ÄÄNI 1
ÄÄNI 3
Aloitusääni
■ Voit valita äänen, joka kuuluu, kun kameraan kytketään virta.
● Aloitusääni : [POIS], [ÄÄNI 1], [ÄÄNI 2], [ÄÄNI 3]
- Jos käynnistyskuva-asetuksena on [POIS],
käynnistysääntä ei kuulu vaikka se otettaisiin
käyttöön.
S.67
MYCAM
ALKUKUVA
KÄYN.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
ÄÄNI 3
EDELL.:
AS.:OK
S.67
S.67
※ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Aloituskuva
Suljinääni
■ Voit valita kuvan, joka näkyy nestekidenäytössä, kun kameraan kytketään virta.
■ Voit valita suljinäänen.
● Suljinääni : [POIS], [ÄÄNI 1], [ÄÄNI 2], [ÄÄNI 3]
● Aloituskuva : [POIS], [LOGO], [OMA KUVA1],
[OMA KUVA2]
- Voit käyttää tallennettua kuvaa käynnistyskuvana
valitsemalla kuvan [OMA KUVA] -asetuksen avulla
[MUUTA KOKO] -valikossa toistotilassa.
- Käynnistyskuvaa ei poisteta, vaikka kaikki kuvat
poistetaan [POISTA] -valikossa tai kortti alustetaan
[ALUSTA]-valikon avulla.
- Käyttäjän kuvat poistetaan [NOLLAA]-valikossa.
MYCAM
ALKUKUVA
KÄYN.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
MYCAM
ALKUKUVA
KÄYN.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
EDELL.:
EDELL.:
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
ÄÄNI 3
AS.:OK
AS.:OK
67
Tärkeitä tietoja
Ota seuraavat varotoimet huomioon!
■ Laite sisältää herkkiä elektronisia osia.
Älä käytä äläkä säilytä tätä laitetta seuraavissa olosuhteissa.
- Paikoissa, joissa on voimakkaita lämpötilan tai kosteuden vaihteluita.
- Paikoissa, joissa on pölyä ja likaa
- Suorassa auringonpaisteessa tai kuumassa autossa
- Voimakkaat magneettikentät tai tärinä.
- Räjähteet tai syttyvät kaasut.
■ Älä altista kameraa pölylle tai kemikaaleille, kuten naftaliinille ja koipalloille,
kuumuudelle ja kosteudelle. Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, säilytä
kamera tiiviissä rasiassa, jossa on silikageeliä.
■ Hiekka on erityisen vahingollista.
- Varo, että kameran sisään ei pääse hiekkaa käyttäessäsi sitä hiekkarannoilla
tai muissa hiekkaisissa paikoissa.
- Muutoin laite voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
■ Kameran käsitteleminen
- Älä pudota kameraa tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle.
- Suojelee suurta nestekidenäyttöä iskuilta. Säilytä kameraa suojakotelossa
silloin, kun sitä ei käytetä.
- Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
- Tämä kamera ei ole vesitiivis.
Älä käytä tätä kameraa märin käsin sähköiskujen välttämiseksi.
- Älä käytä tätä kameraa kosteissa paikoissa, esimerkiksi uimarannalla tai lähellä
uima-allasta. Varo päästämästä kameran sisään vettä tai hiekkaa. Muutoin
kamera voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
68
■ Kuumuus tai kylmyys voivat aiheuttaa ongelmia.
- Jos kamera viedään kylmästä lämpimään paikkaan, sen herkkiin elektronisiin
osiin saattaa tiivistyä vettä. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja odota
vähintään 1 tunti, kunnes kaikki kosteus on haihtunut. Kosteutta voi tiivistyä
myös muistikorttiin. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja poista kortti.
Odota, kunnes kosteus on haihtunut.
■Varotoimet linssin käytössä
- Jos linssi joutuu suoraan auringonpaisteeseen, tuloksena voi olla
värivääristymä ja kuvatunnistimen toimintahäiriö.
- Varo, ettei linssin pinnalle tule sormenjälkiä tai likaa.
■ Jos digitaalikamera on kauan käyttämättömänä, sen paristot voivat tyhjentyä.
Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, akut ja muistikortti kannattaa poistaa.
■ Jos kamera joutuu alttiiksi sähköisille häiriöille, siitä sammutetaan virta
muistikortin suojelemiseksi.
Tärkeitä tietoja
■ Kameran ylläpito
- Voit puhdistaa optiikan ja nestekidenäytön pehmeällä kankaalla tai siveltimellä,
joita myydään valokuvausliikkeissä. Jos tämä ei auta, voit käyttää
linssinpuhdistustyynyä ja -ainetta. Puhdista kameran runko pehmeällä
kankaalla. Älä päästä kameraa kosketuksiin bentseenin, tinnerin tai muiden
liuottimien kanssa. Muutoin kameran runko ja toiminta voivat vahingoittua.
Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa nestekidenäyttöä. Käsittele kameraa
huolellisesti ja säilytä se sen omassa suojaavassa kantolaukussa, kun se ei ole
käytössä.
■ Älä yritä purkaa laitetta tai muuntaa sitä millään tavoin.
■ Salamavalo saattaa laueta, jos kameraan kerääntyy staattista sähköä.
Tämä ei vahingoita kameraa, eikä kyse ole viasta.
■ Kun siirrät kuvia tietokoneeseen, staattinen sähkö voi vaikuttaa kuvien siirtoon.
Irrota USB-liitin ja kiinnitä se uudelleen ennen uutta siirtoyritystä.
■ Tarkista kameran kunto ennen tärkeää tapahtumaa tai matkallelähtöä.
- Ota kuva kameran kunnon testaamiseksi ja varaa mukaan lisäakkuja.
- Samsung ei vastaa kameran toimintahäiriöiden seurauksista.
Varoitusilmaisin
■ Nestekidenäyttöön voi tulla erilaisia varoituksia:
KORTTIVIRHE!
ㆍMuistikorttivirhe
→ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen.
→ Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen.
→ Aseta muistikortti ja alusta se. Lisätietoja on sivulla 63
KORTTI LUKITTU!
ㆍMuistikortti on lukittu
→ SD/SDHC-muistikortti: Vedä kirjoitussuojakytkin muistikortin yläosaan.
EI KORTTIA!
ㆍKamerassa ei ole muistikorttia.
→ Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen.
→ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen
EI KUVAA!
ㆍMuistissa ei ole kuvia.
→ Ota kuvia.
→ Aseta kameraan muistikortti, jossa on kuvia
TIEDOSTOVIRHE!
ㆍTiedostovirhe
→ Alusta muistikortti
ㆍMuistikorttivirhe
→ Ota yhteys huoltopisteesee
69
Varoitusilmaisin
VIRTA VÄHISSÄ!
ㆍAkku on lähes tyhjä
→ Aseta kameraan uudet paristot.
VALO EI RIITÄ!
ㆍKuvattaessa pimeässä
→ Ota kuvat käyttämällä salamavaloa
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
■ Tee seuraavat tarkistukset
Kamera ei käynnisty
ㆍAkku on lähes tyhjä
→ Aseta kameraan uudet paristot. (ks. s. 10).
ㆍAkku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
→ Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulevat napaisuuden (+ tai -)
suhteen oikein päin.
ㆍAkku ei ole paikoillaan
→ Aseta akku paikoilleen ja käynnistä kamera
Kamerasta sammuu virta kesken käytön
ㆍAkku on tyhjä
→ Aseta kameraan uudet paristot.
ㆍKamerasta sammuu virta automaattisesti.
→ Kytke kameraan virta
70
Paristot tyhjenevät nopeasti
ㆍKameraa käytetään kylmässä ympäristössä.
→ Pidä kamera lämpimänä, esimerkiksi takin sisällä, ja ota se ulos vain
kuvaamisen ajaksi.
Kamera ei ota kuvia, vaikka laukaisinta painetaankin.
ㆍMuistia ei ole riittävästi
→ Poista tarpeettomat kuvatiedosto
ㆍMuistikorttia ei ole alustettu
→ Alusta muistikortti (ks. s. 63)
ㆍMuistikortti on kulunut loppuun
→ Aseta kameraan uusi muistikortti
ㆍMuistikortti on lukittu
→ Lisätietoja on [KORTTI LUKITTU] -virheilmoituksen yhteydessä sivulla 69.
ㆍKamerasta on katkaistu virta.
→ Kytke kameraan virta.
ㆍAkku on tyhjä
→ Aseta kameraan uudet paristot.(ks. s. 10).
ㆍAkku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
→ Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulevat napaisuuden (+ tai -)
suhteen oikein päin
Kameran toiminta lakkaa äkkiarvaamatta.
ㆍKamerassa on toimintahäiriö.
→ Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen.
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Kuvat ovat epäselviä.
ㆍKuva on otettu käyttämättä oikeaa makrotilaa.
→Saat onnistuneen kuvan valitsemalla oikean makrotilan
ㆍVarmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
→ Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
ㆍObjektiivi on likainen tai naarmuuntunut.
→ Puhdista objektiivi
Kuvien väri ei vastaa kuvattavan kohteen värejä.
ㆍValkotasapaino-tai tehosteasetus on virheellinen.
→ Valitse oikea valkotasapaino ja tehoste
Salamavalo ei välähdä.
ㆍOn valittu tila, jossa salamavalo ei ole käytössä
→ Ota salamavalo käyttöön
ㆍKameran tätä tilaa ei voi käyttää salamavalon kanssa.
→ Lisätietoja on sivulla 24 salamavalon ohjeissa
Ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa.
ㆍUlkoista näyttöä ei ole yhdistetty kameraan oikein.
→ Tarkista liitäntäkaapelit.
ㆍMuistikortissa on vääriä tiedostoja.
→ Aseta kameraan oikeita tiedostoja sisältävä muistikortti.
Näytössä näkyy väärä päivämäärä tai aika.
ㆍPäivämäärä ja aika on asetettu väärin, tai kamera on palannut oletusasetuksiin.
→ Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein
Tietokoneen resurssienhallinnassa ei näy siirrettävän levyn
[Removable Disk]-kuvaketta.
ㆍKameran yhteydessä tietokoneeseen on vikaa.
→ Tarkista liitokset.
ㆍKamerassa ei ole virtaa.
→ Kytke virta kameraan
ㆍTietokoneessa on jokin muu käyttöjärjestelmä kuin Windows 98, 98 SE, 2000,
ME, XP tai Mac OS 10.0 ~ 10.3. PC-tietokone ei ehkä tue USB-väylää.
→ Asenna Windows 98, 98 SE, 2000, ME, XP tai Mac OS 10.0 ~ 10.3, joka
tukee USB-väylää.
ㆍKameran ohjainta ei ole asennettu.
→ Asenna [USB Storage Driver -ohjain]
Kameran painikkeet eivät toimi.
ㆍKameran toimintavirhe.
→ Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera
Muistikorttivirhe kortin ollessa kamerassa.
ㆍMuistikortti on alustettu virheellisesti
→ Alusta muistikortti uudelleen
Kuvat ovat liian kirkkaita.
ㆍOn tapahtunut ylivalotus.
→ Muuta valotuksen kompensointiarvoa.
Kuvia ei toisteta
ㆍVirheellinen tiedostonimi (ei DCF-yhteensopiva)
→ Älä vaihda kuvatiedoston nimeä
71
Tekniset tiedot
■ Kuvailmaisin
- Tyyppi : 1/1,8 tuuman CCD
- Teholliset pikselit : Noin 8,1 megapikseliä
- Pikseleitä yhteensä : Noin 8,3 megapikseliä
■ Linssi
- Polttoväli : SHD-objektiivi, f = 7,8–39 mm
(vastaa 35 mm:n filmikamerassa: 38–190 mm)
- F-arvo : F2,8 ~ 4,4
- Digitaalinen zoomaus :·Kuvattaessa tavallisia kuvia: 1,0–5,0X
·Toistotilassa: 1,0–12,0X (kuvan koon mukaan)
■ Nestekidenäyttö : 2,5 tuuman TFT-LCD-värinäyttö (230 000 pistettä)
■ Tarkennus
- Tyyppi : TTL-automaattitarkennus, automaattitarkennuksen apuvalo,
käsintarkennus, monen pisteen automaattitarkennus
- Valikoima
Normaali
laajakulma
tele
laajakulma
tele
80 cm – ääretön
Supermakro
1 ~ 10 cm
-
■ Suljin
- Nopeus : Automaattinen : 1–1/2 000 sek.
M, S-tila : 15–1/2 000 sek.
Yökuvaus : 15–1/2 000 sek.
Ilotulitus : 4 sek.
72
Makro
10 ~ 80 cm
50 ~ 80 cm
Automaattitila
10 cm – ääretön
50 cm – ääretön
Käsintarkennus
1 cm – ääretön
50 cm – ääretön
■ Valotus
- Ohjaus : Ohjelmoitava automaattivalotus, suljinaikapainotteinen
automaattivalotus, aukkopainotteinen automaattivalotus tai
manuaalivalotus
- Mittaus : Monipistevalotus, pistemittaus
- Korjaus : ±2EV (1/2 EV:n askelin)
- ISO-herkkyys : AUTO, 50, 100, 200, 400, 800, 1600
■ Flash
- Tilat : Automaattinen. automaattinen punasilmäisyyden vähentämisellä,
täytesalama, hidas salama, salama pois käytöstä
- Valikoima : Laajakulma: 0,2–3,0 m
tele: 0.5m – 2.5m (ISO AUTO)
- Latausaika : Noin 5 sek.
■ Terävyys : Pehmeä, tavallinen, terävä
■ Tehoste : Väri: Tavallinen, mustavalkoinen, seepia, negatiivi, punainen, vihreä, sininen
Yhdistelmä, korostus, kehys
■ Valkotasapaino : Automaattinen, päivänvalo, pilvinen, kova tai pehmeä
loistelamppuvalaistus, hehkulamppuvalaistus, mukautettu
■ Äänen tallentaminen : Äänen tallentaminen (enintään 1 tuntia)
Kuvaan liittyvä ääniviesti (enintään 10 sekuntia)
■ Päiväysleima : Päivämäärä ja aika, päivämäärä, ei käytössä (käyttäjä voi valita)
■ Kuvaaminen
- Still-kuva :·Tilat: Automaattinen, ohjelmoitu, A/S/M, aihetila, ASR
·Aihe : yö, muotokuva, lapsi, maisema, lähikuva, teksti, auringonlasku,
auringonnousu, taustavalo, ilotulitus, ranta tai lumi
·Jatkuva : Yksittäiskuvat, sarjakuvaus, liikkeen kuvaus,
haarukointi, väliaikakuvaus
Tekniset tiedot
·Itselaukaisin : 10 sek., 2 sek., kaksoiskuvaus(10 sek., 2 sek.)
- Elokuvaleike :·Äänen kanssa (nauhoitusaika muistin koon mukaan)
·Koko : 800 x 592, 720 x 480, 640 x 480, 320 x 240
·Ruutunopeus : 30 ruutua sekunnissa, 20 ruutua sekunnissa,
15 ruutua sekunnissa
(vain koko 800 x 592 ja 720 x 480)
·Vakain
·Optinen 3x zoom 5,0 x:ään saakka
■ Säilytys
- Tietoväline :·Omaa muistia noin 20 Mt,
·SD/MMC/SDHC - Muistikortti (enintään 4 Gt taataan)
- Tiedostomuoto : ·Still-kuva: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Elokuvaleike: AVI (MPEG-4)
·Ääni: WAV
- Kuvakoko
·Normaali kuvaustila
8M
5M
3M
1M
3264X2448
2592X1944
2048X1536
1024X768
Laajakulmakuvaustila
6M
3264X1824
Tulostuskuvaustila
7MP
6MW
5M
3264X2176
3M
■ Liitäntä
- Digitaalinen liitäntä : Nopea USB 2.0
- Ään : Mono
- Kuvalähtö : NTSC tai PAL (käyttäjä valitsee)
- Tasavirtaliitin : 3,3 V
■ Virtalähde
- Ensisijainen paristo: 2 AA-alkaliparistoa
- Ladattava akku (lisävaruste) : SNB-2512 KIT, SNB-2512B KIT
(2xAA Ni-MH -akkua ja latauslaite)
※ Akun sisältyminen toimitukseen määräytyy markkina-alueen mukaan.
■ Mitat (L x K x S) : 104 x 63,6 x 24.8 mm (ulkonemat pois lukien)
■ Paino : 172g (ilman paristoja ja muistikorttia)
■ Käyttölämpötila : 0–40 °C
7M
- Sisäinen kapasiteetti (256MB MMC(Multi Media Card))
8M
■ Kuvien katselu
- Tyyppi : Yksittäinen kuva, pikkukuvat, kuvaesitys, elokuva
- Muokkaaminen : Rajaaminen, kiertäminen, koon muuttaminen, väritehoste
1M
Erittäin tarkka
57
68
84
93
172
558
Tarkka
103
115
134
158
265
663
Normaali
180
206
233
271
425
742
■ Ilmankosteus : 5–85%
■ Ohjelmisto- Kameran ohjain : Storage Driver (98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 10.0–10.3)
- Sovellus : Digimax Master, Adobe Reader
※ Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
※ Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
※ Nämä luvut on mitattu Samsungin vakio-oloissa.
Ne voivat vaihdella kuvausolosuhteiden ja kameran asetusten mukaan.
73
Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia
Tutustu ennen kameran käyttämistä tähän oppaaseen.
ㆍVoit siirtää tämän Windows-ohjelmiston avulla kuvat kamerasta tietokoneeseen,
jossa niitä voi muokata.
ㆍOhjelman ja käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen on kielletty.
ㆍOhjelmiston lisenssi kattaa vain sen käytön yhdessä kameran kanssa.
ㆍValmistusvirheen mahdollisuus on vähäinen. Sellaisen sattuessa kamera
korjataan tai vaihdetaan uuteen. Valmistaja ei kuitenkaan vastaa virheellisen
käyttämisen seurauksista.
ㆍJos käytät itse koottua PC-tietokonetta tai PC-tietokonetta, jolle valmistaja ei
anna takuuta, Samsung-takuu ei ole voimassa.
ㆍTätä käyttöohjetta laadittaessa on oletettu, että ohjeen lukijat omaavat ainakin
perustiedot tietokoneista ja niiden O/S:stä (käyttöjärjestelmästä).
Järjestelmävaatimukset
Windows
PC-tietokone, jossa vähintään MMX
Pentium 450MHz
(XP : Pentium II 700MHz)
Macintosh
Power Mac G3 tai uudempi
Windows 98 / 98SE / 2000 / ME / XP
Mac OS 10.0 ~ 10.3
Vähintään 64Mt RAM
Vähintään 64Mt RAM
200 Mt kiintolevytilaa
110Mt kiintolevytilaa
USB-väylä
USB-väylä
CD-ROM-asema
CD-ROM-asema
1024 x 768 kuvapistettä, 16-bittinen
värinäyttö (24-bittistä värinäyttöä
suositellaan), DirectX 9.0 tai uudempi
Filmileikkeen toistamiseksi
Mac OS 10.1 tai uudempi
MPlayer
74
Tietoja ohjelmasta
Kun asetat kameran mukana toimitetun CD-ROM-levyn CD-ROM-asemaan,
näyttöön tulee automaattisesti seuraava ikkuna.
Asenna kameran ajuri tietokoneeseen ennen
kameran yhdistämistä siihen.
※ Tässä käyttöohjeessa esitetyt näyttökuvat
perustuvat englanninkieliseen Windowsversioon.
■ Kameran ajuri : Tekee mahdolliseksi kuvien siirtämisen kameran ja PCtietokoneen välillä.
Tämä kamera käyttää USB-ajuria kameran ajurina. Voit käyttää tätä kameraa
USB-kortinlukijana. Kun olet asentanut ajurin ja yhdistänyt tämän kameran PCtietokoneeseen, siirrettävän [Removeable Disk] -levyn kuvake näkyy [Windows
Explorer] -resurssienhallinnassa tai [My computer] -ikkunassa. USB-ajuri toimii
vain Windows-käyttöjärjestelmässä. Kameran mukana toimitettavassa CDlevyssä ei ole MAC-yhteensopivaa USB-ajuria. Kamera on kuitenkin
yhteensopiva Mac OS 10.0 ~ 10.3.
■ Digimax Master on monitoiminen multimediaohjelmistoratkaisu.
Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja elokuvaleikkeitä tämän
ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
TIETOJA
● Tarkista jäjestelmän laitteistovaatimukset ennen ohjaimen asentamista.
● Automaattisen asennusohjelman käynnistyminen kestää 5 ~ 10 sekuntia
tietokoneen tehon mukaan. Jos ikkuna ei tule näyttöön, käynnistä
[Windows Explorer] ja valitse [Installer.exe], joka on CD-ROM-levyn
päätasolla.
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
■ Asenna ohjelma tietokoneeseen ennen sen yhdistämistä kameraan.
Kun ohjain on asennettu, otetut kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen
muokattaviksi kuvankäsittelyohjelmassa.
■ Samsungin Internet-sivusto:
http://www.samsungcamera.com : Englanti
http://www.samsungcamera.co.kr : Korean
1. Aloitusikkuna tulee näkyviin.
Napsauta Autorun-ikkunassa olevaa
[Install]-valikkoa.
2. Asenna kameran ajuri, DirectX, Xvid, Digimax Master ja Digimax Reader
klikkaamalla näytön painiketta. Jos koneeseesi on asennettu uudempi
DirectX-versio, tämä DirectX-versio ei ehkä asennu.
※ XviD-pakkauksenhallinta jaellaan GNU General Public License -lisenssiehtojen
mukaan. Kaikki saavat kopioida, muokata ja jaella tätä pakkauksenhallintaa
vapaasti ILMAN MITÄÄN ILMAISTUA TAI OLETETTUA TAKUUTA
KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOVELTUVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Jaeltaessa tai muokattaessa tätä
pakkauksenhallintaa on kuitenkin noudatettava GNU General Public License lisenssiehtoja. Lisätietoja on GNU General Publice License -lisenssiasiakirjoissa
osoitteessa http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
75
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
3. Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, yhdistä tietokone kameraan
USB-kaapelin avulla.
4. Kytke kameraan virta. Näyttöön tulee
[Found New Hardware Wizard] -ikkuna.
Tietokone muodostaa yhteyden kameraan.
※ Jos käyttöjärjestelmänä on Windows XP,
kuvankatseluohjelma käynnistyy.
Jos Digimax Master -latausikkuna avautuu
ohjelman käynnistymisen jälkeen,
kameran ohjain on asennettu oikein.
TIETOJA
● Asennettuasi kameran ohjaimen [Ohjattu uuden laitteen asennustoiminto]
ei ehkä käynnisty.
● Windows 98- tai 98 SE tietokoneessa uuden laitteen asentamistoiminnon
valintaikkuna voi avautua ja pyytää valitsemaan ohjaimen. Valitse tässä
tapauksessa USB Driver -vaihtoehto CD-levyltä. (Windows 98 ja 98 SE)
● Käyttöohje on tämän kameran mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä PDFmuodossa. Paikanna PDF-tiedostot Windowsin Resurssienhallinnassa.
Ennen PDF-tiedostojen avaamista on asennettava Adobe Reader -ohjelma
tältä CD-ROM-levyltä.
● Adobe Reader 6.0.1 -ohjelman asentaminen oikein edellyttää Internet
Explorer 5.01 -selaimen tai uudemman asentamista. Voit ladata päivitetyn
Internet Explorer -selaimen osoitteesta www.microsoft.com.
76
PC-tilan käynnistäminen
•Kameran toimintatila muuttuu PC-tilaksi, kun yhdistät sen USB-kaapelin avulla
tietokoneeseen ja kytket kameraan virran.
■ Kameran yhdistäminen tietokoneeseen
•Tässä tilassa kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
•Nestekidenäyttö ei pimene PC-tilassa.
■ Kameran yhdistäminen tietokoneeseen
1. Paina Valikko-painiketta muussa kuin
äänentallennustilassa.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [ASETUS]-välilehti.
3. Valitse [USB]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja OIKEALLE-painiketta.
4. Valitse [TIETOKON]-vaihtoehto käyttämällä
YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja paina OKpainiketta.
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti,
valikkonäyttö poistuu näytöstä.
6. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin
avulla.
ASETUKSET
AF-VALO
ÄÄNI
USB
NÄYTTÖ
VIDEOLÄH
EDELL.:
TIETOKON
TULOSTIN
AS.:OK
※Jos valitsit vaiheessa 4 [TULOSTIN]-vaihtoehdon ja yhdistät kameran
tulostimeen, näkyviin tulee [YHD. TULOSTIMEEN] -viesti eikä yhteyttä
muodosteta. Irrota tässä tapauksessa USB-kaapeli ja tee vaiheesta 2 alkaen
kuvatut toimet.
■ Kameran irrottaminen tietokoneesta: Lisätietoja on sivulla 79 kohdassa
Siirrettävän levyn poistaminen.
TIETOJA
● Kun kiinnität kaapeleita, tarkista, että liittimet ovat oikein päin.
Älä käytä voimaa. Muutoin kamera tai kaapeli saattaa vaurioitua.
77
PC-tilan käynnistäminen
■ Tallennettujen kuvien lataaminen
Voit ladata kameraan tallennetut kuvat tietokoneen kiintolevyyn ja tulostaa ne tai
muokata niitä käyttämällä valokuvien muokkausohjelmaa.
6. Napsauta hiiren kakkospainiketta.
Ponnahdusvalikko avautuu.
Valitse [Paste]-vaihtoehto.
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
2. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
[My computer] -kuvaketta ja siirrettävän
[Removable Disk] -levyn kuvaketta.
Valitse [DCIM → 100SSCAM].
Kuvatiedostojen kuvakkeet tulevat näyttöön.
7. Kuva siirretään kamerasta tietokoneeseen.
3. Valitse tiedosto ja napsauta hiiren
kakkospainiketta.
- Käyttämällä [Digimax Master] -ohjelmaa näet muistiin tallennetut kuvat suoraan
tietokoneen näytössä. Voit kopioida tai siirtää niitä.
4. Ponnahdusvalikko avautuu.
Napsauta [Cut]- tai [Copy]-valikkoa.
- [Cut] : Kopioidun tiedoston leikkaaminen.
- [Copy] : Tiedostojen kopioiminen.
5. Valitse kansio, johon tiedosto liitetään.
78
VAROITUS
● On suositeltavaa kopioida kuvat tietokoneeseen ennen niiden katselemista.
Jos avaat kuvat niiden ollessa vielä kamerassa, yhteyden odottamaton
katkeaminen voi aiheuttaa häiriöitä.
● Jos lataat muun tiedoston kuin tällä digitaalikameralla otetun kuvan
siirrettävänä levynä näkyvään kameraan, toistotilassa nestekidenäyttöön
tulee [TIEDOSTOVIRHE!] -ilmoitus eikä pikkukuvia näy.
Siirrettävän levyn poistaminen
■ Windows 98 / 98SE
1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään.
Jos automaattisen tarkennuksen merkkivalo vilkkuu, odota lampun
sammumista.
2. Irrota USB-kaapeli.
■ Windows 2000/ME/XP
(Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin todellisuudessa Windowskäyttöjärjestelmän ominaisuuksien vuoksi.)
1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään.
Jos automaattisen tarkennuksen merkkivalo vilkkuu, odota lampun
sammumista.
5. [Safe to Remove Hardware] -ikkuna avautuu.
Napsauta [OK]-painiketta.
6. [Unplug or Eject Hardware] -ikkuna
avautuu. Napsauta [Close]-painiketta.
Voit poistaa siirrettävän levyn turvallisesti.
7. Irrota USB-kaapeli.
2. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa
[Unplug or Eject Hardware] -kuvaketta.
[Kaksoisnapsauta!]
3. [Unplug or Eject Hardware] -ikkuna avautuu.
Valitse [USB Mass Storage Device] ja napsauta
[Stop]-painiketta.
4. [Stop a Hardware device] -ikkuna avautuu.
Valitse [USB Mass Storage Device] ja napsauta
[OK]-painiketta.
79
USB-ajurin asentaminen MAC-ympäristöön
1. Ohjelmisto-CD-levyllä ei ole erillistä USB-ajuria MAC-ympäristöön, sillä MAC
OS toimii kameran ohjaimena.
2. Tarkista MAC OS -versio. Näet MAC OS -version MAC-tietokonetta
käynnistettäessä. MAC OS 10.0 ~ 10.3 tukee tätä kameraa.
3. Yhdistä kamera Macintosh-tietokoneeseen ja käynnistä kamera.
4. Työpöydälle tulee uusi nimetön kuvake, kun kamera on yhdistetty MACtietokoneeseen.
Windows 98SE USB -ohjaimen poistaminen
■ Voit poistaa USB-ohjaimen toimimalla seuraavasti.
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen ja käynnistä ne.
2. Tarkista, että kamera näkyy siirrettävän levynä [Oma tietokone] -ikkunassa.
3. [Samsung Digital Camera] .ohjaimen poistaminen laitehallinnassa.
MAC-USB-ajurin käyttäminen
1. Kaksoisnapsauta työpöydälle tullutta uutta kuvaketta. Muistin kansio tulee
näkyviin.
2. Valitse kuvatiedosto ja kopioi tai siirrä se MAC-tietokoneeseen.
VAROITUS
4. Irrota USB-kaapeli.
5. Valitse [Samsung USB Driver] ja poista ohjain Lisää tai poista ohjelmia ikkunassa.
● Mac OS 10.0 tai uudempi versio : Saata ensin valmiiksi lataaminen
tietokoneesta kameraan. Poista tämän
jälkeen siirrettävä levy Extractkomennolla.
●Jos elokuvaleikkeen toisto ei onnistu MAC-tietokoneessa, käy sivustossa
http://www.divx.com/divx/mac/ ja lataa koodekki. Voit myös käyttää XviDkoodekkia, kuten (Mplayer).
6. Asennuksen poisto on valmis.
80
Digimax Master
■ Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja elokuvaleikkeitä tämän
ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä (ei
Windows 98:ssa).
■ Voit käynnistää ohjelman valitsemalla [Start → Samsung → Digimax Master→
Digimax Master].
● Kuvien lataaminen
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen.
2. Kuvien latausikkuna tulee näkyviin, kun
kamera yhdistetään tietokoneeseen.
- Voit ladata otetut kuvat valitsemalla
[Select All]-painikkeen (Kaikki).
- Valitse ikkunassa haluamasi kansio ja
napsauta [Select All]-painiketta (Kaikki).
Voit tallentaa otetut kuvat valittuun
kansioon.
- Jos napsautat [Cancel]-painiketta (Peruuta), lataaminen peruutetaan.
4. Valitse kohde sekä laadi kansio ladattujen
kuvien tallentamista varten.
- Kansiot laaditaan aikajärjestyksessä ja
kuvat ladataan.
- Kansiolle annetaan haluamasi nimi ja
kuvat ladataan.
- Kun on valittu aiemmin laadittu kansio,
kuvat ladataan.
5. Napsauta [Next >]-painiketta.
6. Vieressä kuvattu ikkuna tulee näkyviin.
Valitun kansion sijainti tulee näkyviin
ikkunan yläosaan.
Voit ladata kuvat napsauttamalla
[Start]-painiketta (Aloita).
3. Napsauta [Next >]-painiketta.
7. Ladatut kuvat tulevat näkyviin.
81
Digimax Master
● Kuvien katseluohjelma : Voit sitten katsella tallennettuja kuvia.
①
● Kuvan muokkaaminen : Voit muokata kuvaa.
⑤
⑥
①
④
⑦
②
③
④
②
③
- Kuvankatseluohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
① Valikkorivi : Voit valita valikoita, kuten
File (Tiedosto), Edit (Muokkaa), View (Näytä), Tools (Työkalut),
Change (Muuta), Auto download (Automaattinen lataaminen) ja
Help (Ohje).
② Kuvanvalintaikkuna : Voit valita haluamasi kuvan tässä ikkunassa.
③ Tietovälineen tyypin valikko : Tässä valikossa voit valita kuvankatselun tai muokkaamisen tai elokuvaleikkeen
muokkaamisen.
④ Esikatseluikkuna : Voit esikatsella kuvaa tai elokuvaleikettä ja tarkistaa
multimediatiedot.
⑤ Zoomausrivi : Voit muuttaa esikatselukokoa.
⑥ Kansionäyttöikkuna : Näet valitun kuvan sijaintikansion.
⑦ Kuvanäyttöikkuna : Valittujen kansioiden sisältämät kuvat tulevat näkyviin.
※ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
82
- Kuvanmuokkausohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
① Muokkausvalikko : Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
[Tools] (Työkalut) : Voit muuttaa valitun kuvan kokoa tai rajata sitä. Lisätietoja
on [Help]-valikossa (Ohje).
[Adjust] : Voit muokata kuvan laatua. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
[Retouch] (Kuvien korjailu) : Voit tehdä kuvaan muutoksia tai lisätä siihen
tehosteita. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
② Piirtotyökalut : Sisältää kuvanmuokkaustyökalut.
③ Kuvankatseluikkuna: Valittu kuva näkyy tässä ikkunassa.
④ Esikatseluikkuna : Voit esikatsella muuttunutta kuvaa.
※ Digimax Master -ohjelmassa muokattua kuvaa ei voi toistaa kamerassa.
※ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
Digimax Master
FAQ
Usein kysyttyjä kysymyksiä
● Elokuvan muokkaaminen : Voit yhdistää tavallisia kuvia, elokuvaleikkeitä,
selostusta ja musiikkia elokuvaksi.
■ Tee seuraavat tarkistukset, jos USB-yhteydessä on häiriöitä.
Tapaus 1
USB-kaapelia ei ole yhdistetty tai käytetään muuta kuin kameran
mukana toimitettua USB-kaapelia.
→ Yhdistä kameran mukana toimitettu USB-kaapeli.
Tapaus 2
Tietokone ei tunnista kameraa.
Joskus kamera voi näkyä tuntemattomana laitteena Laitehallinnan
luettelossa.
→ Asenna kameran ohjain oikein.
Sammuta kamerasta virta ja irrota USB-kaapeli. Yhdistä USB-kaapeli
uudelleen ja käynnistä kamera.
Tapaus 3
Odottamaton tiedostonsiirtovirhe.
→ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen. Siirrä tiedosto
uudelleen.
Tapaus 4
Käytettäessä USB-keskitintä.
→ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen käyttämällä USB-keskitintä, sen
on oltava yhteensopiva. Yhdistä kamera suoraan tietokoneeseen aina
kun mahdollista.
Tapaus 5
Onko muita USB-kaapeleita kytketty tietokoneeseen?
→ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen, johon on samanaikaisesti
yhdistetty jokin toinen laite USB-kaapelin avulla, tuloksena voi olla
toimintahäiriö. Irrota tässä tapauksessa toinen USB-liitin ja yhdistä
tietokoneeseen vain kamera.
①
②
- Elokuvaleikkeiden muokkaustoiminnot on lueteltu jäljempänä.
① Muokkausvalikko : Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
[Add Media] : Voit lisätä elokuvaleikkeeseen multimediasisältöä.
[Edit Clip]
: Voit muuttaa kirkkautta, kontrastia, värejä ja kylläisyyttä.
[Effect]
: Voit lisätä tehosteen.
[Set Text]
: Voit lisätä tekstiä.
[Narrate]
: Voit lisätä selostuksen.
[Produce]
: Voit tallentaa muokatun multimediasisällön uutena tiedostona.
Tiedostotyypiksi voidaan valita AVI, Windows Media (wmv),
Windows Media (asf) tai kameran käyttämät tyypit AVI ja
MPEG-4.
② Kehysnäyttöikkuna : Voit lisätä multimediaa tässä ikkunassa.
※ Joitakin Digimax Master -yhteensopimattomalla koodaustoiminnolla pakattuja
elokuvaleikkeitä ei voida toistaa Digimax Master -ohjelmassa.
※ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
83
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Tapaus 6
Tapaus 7
Tapaus 8
Kun avaan Laitehallinnan valitsemalla Aloita → Asetuksert →
Ohjauspaneeli → Suorituskyky ja ylläpito → Järjestelmä → Laiteisto →
Laitehallinta, näkyvissä on tuntemattomiksi merkittyjä laitteita tai
laitteita, joiden vieressä on keltainen kysymysmerkki tai huutomerkki.
→ Napsauta kysymys- tai huutomerkillä merkittyä kohtaa hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Poista-vaihtoehto. Käynnistä tietokone ja
yhdistä kamera tietokoneeseen uudelleen. Jos tietokoneessa on
Windows 98, poista kameran ajurin asennus, käynnistä tietokone
uudelleen ja asenna kameran ajuri uudelleen.
Käytettäessä joitakin tietoturvaohjelmia, kuten Norton Anti Virus tai V3,
tietokone ei ehkä tunnista kameraa siirrettävänä levynä.
→ Pysäytä tietoturvaohjelmat ja yhdistä kamera tietokoneeseen.
Tietoturvaohjelman ohjeissa on lisätietoja sen pysäyttämisestä.
Kamera on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USB-porttiin.
→ Kun kamera on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USBporttiin, tietokone ei ehkä tunnista kameraa.
Yhdistä kamera tietokoneen takana sijaitsevaan USB-porttiin.
■ Jos elokuvaleikettä ei toisteta tietokoneessa
※ Jos kameran avulla tallennetun elokuvaleikkeen toistaminen ei onnistu
tietokoneessa, syynä on tavallisesti se, että pakkauksenhallintaa ei ole
asennettu.
● Jos elokuvaleikettä toistettaessa tarvittavaa pakkauksenhallintaa ei ole asennettu
→ Asenna pakkauksenhallinta alla kuvatulla tavalla.
[Pakkauksenhallinnan asentaminen Windows-ympäristöön]
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema.
Valitse Xvid-kansio ja kaksoisnapsauta XviD-1.1.0-30122005.exe tiedostoa.
※ XviD-pakkauksenhallinnan jakelussa noudatetaan GNU General Public
License -ehtoja. Sen kopioiminen, jakeleminen ja muutosten tekeminen on
sallittu kaikille. Tämä lisenssisopimus koskee ohjelmistoja tai muita töitä, joissa
on tekijänoikeuden omistajan ilmoitus, jonka mukaan sitä saa jaella vain
tämän Library General Public License -lisenssin ehtojen mukaan ("Lisenssi").
Lisätietoja on lisenssiasiakirjoissa (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
[Pakkauksenhallinnan asentaminen Mac-käyttöjärjestelmään]
1) Voit ladata pakkauksenhallinnan seuraavasta sivustosta:
(http://www.divx.com/divx/mac)
2) Napsauta sivun oikeassa yläosassa näkyvää [Free Download] -painiketta.
Dvix-pakkauksenhallinnan lataamissivu tulee näkyviin..
3) Valitse Mac-käyttöjärjestelmän versio ja napsauta [Download]-painiketta.
Valitse haluamasi kansio.
4) Suorita ladattu tiedosto. Elokuvaleikettä toistettessa tarvittava
pakkauksenhallinta asennetaan.
※ Jos elokuvaleikkeen toisto ei onnistu MAC-käyttöjärjestelmässä, käytä XviDpakkauksenhallintaa, kuten Mplayer tai VideoLanClient.
84
Usein kysyttyjä kysymyksiä
● Jos DirectX 9,0 tai uudempi ei ole asennettuna
→ Asenna DirectX 9,0 tai uudempi
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema. Valitse
USB Driver\DirectX 9,0 -kansio ja kaksoisnapsauta DXSETUP.exe-tiedostoa.
DirectX asennetaan. Voit ladata DirectX-ohjelman sivulta
http://www.microsoft.com/directx
● Jos tietokone, jossa on Windows 98, lakkaa toistuvasti vastaamasta, kun
kamera on yhdistetty tietokoneeseen
→ Jos tietokone, jossa on Windows 98, on ollut pitkään käynnissä ja kamera
yhdistetään siihen toistuvasti, tietokone ei ehkä tunnista kameraa. Käynnistä
tässä tapauksessa tietokone uudelleen.
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee,
että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren
päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja
kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä
muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän
ympäristökehityksen takia. Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat
lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista. Yrityskäyttäjien tulisi ottaa
yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei
tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
● Jos tietokone, johon on yhdistetty kamera, lakkaa vastaamasta kun Windows
käynnistetään.
→ Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta. Windows käynnistyy nyt
oikein. Jos tämä ongelma ilmenee jatkuvasti, poista Legacy USB Support tuki käytöstä ja käynnistä tietokone uudelleen. Legacy USB Support vaihtoehto on BIOS-asetusvalikossa.
(BIOS-asetusvalikko vaihtelee tietokonevalmistajien mukaan. Joissakin
BIOS-valikoissa ei ole Legacy USB Support -vaihtoehtoa.) Jos et voi tehdä
valikkoon muutoksia, ota yhteys tietokoneen tai BIOSin valmistajaan.
● Jos elokuvaleikettä ei voi poistaa, siirrettävää levyä ei voi ilmoittaa tai tiedoston
siirtämisen aikana näkyviin tulee virheilmoitus.
→ Jos asennat vain Digimax Master -ohjelman, edellä mainittuja ongelmia voi
joskus esiintyä.
- Sulje Digimax Master -ohjelma napsauttamalla tehtäväpalkissa näkyvää
Digimax Master -kuvaketta.
- Asenna kaikki ohjelmisto-CD-levyn ohjelmat.
Samsung Techwin ottaa ympäristön huomioon kaikissa
tuotantovaiheissaan ympäristön suojelemiseksi sekä tuottaa
asiakkailleen ympäristöystävällisempiä tuotteita.
Eco-merkintä kuvaa Samsung Techwinin sitoutumista
ympäristöystävällisten tuotteiden valmistamiseen ja osoittaa,
että tuote täyttää EU:n RoHS-direktiivin vaatimukset.
85
MEMO
86
MEMO
MEMO
MEMO
87
MEMO
88
MEMO
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5284/5285
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic
Industrial Park Jingang Road Tianjin China.
POST CODE : 300385
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-3611
Download PDF

advertising