Samsung | DIGIMAX U-CA 5 | Samsung DIGIMAX UCA5 Bruksanvisning

SUOMI
Käyttöopas
Kiitos, että hankit Samsung-kameran.
Tässä käyttöoppaassa on tietoja kameran käyttämisestä, valokuvaamisesta, kuvien siirtämisestä
tietokoneeseen ja kameran mukana toimitettavan ohjelmiston käyttämisestä.
Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen uuden kamerasi käyttämistä.
Ohjeet
Tee toimet seuraavassa järjestyksessä:
Asenna kameran
ajuri
Määritä kameran ajurin asetukset ennen kameran
yhdistämistä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
Asenna ohjelmisto-CD-ROM-levyn sisältämä
kameran ajuri (S. 107)
Ota kuva. (S. 23)
Ota kuva
Aseta USB-kaapeli
paikoilleen
Tarkista, onko kameraan
kytketty virta
Tarkista
siirrettävä levy
* Käytä kuvatessasi kameran mukana toimitettua
ladattavaa akkua.
Yhdistä tietokone kameraan toimituksen
sisältämän USB-kaapelin avulla. (S. 117)
Tarkista, onko kameraan kytketty virta.
Jos virta on sammutettu, voit käynnistää kameran
painamalla virtapainiketta.(S. 27)
Avaa Windowsin Resurssienhallinta ja paikanna
siirrettävä levy. (S. 118)
Jos käytät muistikortinlukijaa kuvien siirtämiseksi muistikortilta tietokoneeseen, kuvat voivat
vaurioitua. Kun siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen, yhdistä kamera tietokoneeseen
kameran mukana toimitetun USB-kaapelin avulla. Huomaa, että valmistaja ei vastaa kuvien
katoamisesta tai vahingoittumisesta, jos tämä aiheutuu muistikortinlukijan käyttämisestä.
2
Sisällys
VALMIS
Kameraan tutustuminen
Tietoja kuvakkeista
Vaara
Varoitus
Huomautus
Järjestelmäkaavio
Toiminnot
Edestä ja ylhäältä
Takaa ja pohjasta
Nähtynä sivulta / 5-toimintoinen painike
Telakka
Elokuvaleiketila
Äänentallennustila
Kuvaustila
Toimintomerkkivalo ja itselaukaisimen
merkkivalo
Tilakuvakkeet
Yhdistäminen virtalähteeseen
SAC-41:n käyttäminen
Akun käyttäminen
Akun irrottaminen
Muistikortin käyttöohjeet
Muistikortin ylläpito
Muistikortin tietojen suojeleminen
Muistikortin asettaminen paikoilleen
Muistikortin poistaminen
Kameran käyttöönottaminen
5
5
6
6
7
8
10
10
10
11
11
12
12
12
13
13
14
14
17
17
18
18
18
20
20
21
TALLENNUS
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
Tallennustilan aloittaminen
Elokuvaleikkeen tallentaminen
Tauko tallennettaessa elokuvaleikettä
(jatkuva tallentaminen)
Äänen tallentaminen
Valokuvan tallentaminen
Huomioonotettavaa kuvattaessa
22
23
23
24
25
25
26
Kameran painikkeiden käyttäminen kameran
asetusten määrittämisessä
27
Virtapainike
27
Laukaisinpainike
27
Zoom W/T -painike
27
Ääniviesti/ YLÖS-painike
29
Makrokuvaus/ Alas-painike
30
Tarkennuslukko
31
FLASH/ LEFT-painike (salama/vasen)
32
Itselaukaisin /Etälaukaisin/
35
Oikealle -painike
Valikko/OK-painike
37
M-painike
38
+/- painike
39
LCD-näyttöpainike
43
Nestekidenäytön käyttäminen kameran
asetusten määrittämisessä
44
Valikon käyttäminen
46
Tila
46
Koko
47
Laatu
48
Mittaaminen
49
Jatkuva kuvaaminen
49
Terävyys
50
Tehosteet
50
Erikoistehosteet
51
Erikoistehoste: Valmiiksi määritetyt
tarkennuskehykset
51
Erikoistehoste: Yhdistelmäkuvat
52
Erikoistehoste: Valokuvakehys
53
Elokuvaleikekehyksen vakauttaja
54
TOISTO
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
Valokuvan toistaminen
Elokuvaleikkeen toistaminen
Elokuvaleikkeen kaappaus -tilan
käyttäminen
Elokuvan leikkaaminen kamerassa
55
55
56
56
57
3
Sisällys
Tallennetun äänen toistaminen
58
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
59
Kameran painikkeen käyttäminen kameran
60
asetusten määrittämisessä
Pikkukuva/ suurennuspainike
60
Ääniviesti/ YLÖS-painike
61
Toisto- ja tauko-/ alas-painike
62
VASEMMALLE/ OIKEALLE/ MENU/
63
OK-painike
LCD-näyttöpainike
63
Albumipainike (M-painike)
64
Poistopainike
67
Toistoasetusten määrittäminen
68
nestekidenäytön avulla
Kuvaesityksen käynnistäminen
71
Kuvien suojaaminen
72
Kuvien poistaminen
73
Koon muuttaminen
74
Kuvan pyörittäminen
75
DPOF
75
DPOF: STANDARD
76
DPOF : HAKEMIST
76
DPOF : TULOSTUSKOKO
77
PictBridge
78
PictBridge : Kuvan valitseminen
79
PictBridge: Tulostusasetukset
80
PictBridge : Tulosta
81
PictBridge : NOLLAUS
82
ASETUS
Asetusvalikko
Tiedostonimi
Automaattinen sammuttaminen
Kieli
Muistikortin alustaminen
Päivämäärän, kellonajan ja
päivämäärätyypin asettaminen
Tallennuspäivän lisääminen kuvaan
Ääni
4
83
84
85
86
86
87
87
88
Yhteyden muodostaminen ulkoiseen
laitteeseen (USB)
Toimintojen merkkivalo
Automaattitarkennuksen merkkivalo
Nestekidenäytön kirkkaus
Videosignaalin ulostulotyypin valinta
Pikakatselu
Alustaminen
MYCAM -valikon asetusten
määrittäminen
Aloituskuva
Aloitusääni
Suljinääni
Tärkeitä tietoja
Varoitusilmaisin
Ota yhteys huoltopisteeseen
Tekniset tiedot
88
89
90
90
91
93
93
94
94
95
95
96
98
99
102
OHJELMA
Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia
Järjestelmävaatimukset
Tietoja ohjelmasta
Sovellusohjelman asetusten
määrittäminen
PC-tilan käynnistäminen
Windows 98SE -USB-ajurin
poistaminen
Siirrettävä levy
Siirrettävän levyn poistaminen
USB-ajurin asentaminen
MAC-ympäristöön
MAC-USB-ajurin käyttäminen
Digimax Viewer 2.1
Digimax Reader
PhotoImpression -ohjelman
käyttäminen
Usein kysyttyjä kysymyksiä
104
104
105
107
117
120
121
122
123
123
124
125
127
129
Kameraan tutustuminen
Kiitos, että hankit digitaalisen Samsung-kameran.
Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen kameran käyttämistä.
Jos kamera tarvitsee huoltoa, toimita kamera ja puutteellisesti toimiva osa, kuten akku tai
muistikortti, huoltopisteeseen.
Tarkista pettymysten välttämiseksi, että kamera toimii oikein, ennen kuin käytät sitä
esimerkiksi matkalla tai tärkeässä tilaisuudessa. Samsung ei vastaa kameran virheellisen
toiminnan aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.
Pidä tämä käyttöopas tallessa.
Microsoft Windows ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
USA:ssa ja/tai muissa maissa.
Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Tietoja kuvakkeista
Voit käyttää tätä kameraa turvallisesti ja oikein tämän käyttöoppaan tietojen avulla.
Näin estetään vaaratilanteet ja vahingoittumiset.
VAARA
VAARA ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakava vaara.
VAROITUS
VAROITUS ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMAUTUS
HUOMAUTUS ilmoittaa, että on olemassa vaaran mahdollisuus.
5
Vaara
Älä yritä muunnella tätä kameraa mitenkään. Muutoin on olemassa tulipalon,
vahingoittumisen, sähköiskun tai kameran vaurioitumisen vaara. Kameran saa avata huoltoa
tai tarkistusta varten vain sen jälleenmyyjä tai Samsung-huoltoliike.
Älä käytä tätä tuotetta syttyvien tai räjähtävien kaasujen lähellä.
Muutoin on olemassa räjähdyksen vaara.
Jos kameraan pääsee nestettä tai vierasesine, älä käytä kameraa. Sammuta kamerasta virta
ja irrota se muuntajasta tai poista paristot. Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai Samsunghuoltopisteeseen. Älä käytä kameraa, sillä muutoin voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
Varo, että kameraan ei pääse metallisia tai syttyviä vieraita esineitä sen rungossa olevien
aukkojen, kuten muistikorttipaikan tai paristokotelon kautta.
Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa.
Älä käytä tätä kameraa märin käsin. Muutoin sähköiskun vaara on olemassa.
Käytä kameran mukana toimitettua ladattavaa akkua. Älä yhdistä kameraa muuntajaan, jos
siinä on tavallinen paristo, jota ei voi ladata. Muutoin on olemassa räjähdyksen mahdollisuus.
Varoitus
Älä käytä salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Jos salama laukaistaan liian lähellä kuvattavan
kohteen silmiä, seurauksena voi olla näkövamma.
Ottaessasi valokuvia älä suuntaa kameran linssiä kohti voimakasta valoa.
Muutoin näkösi voi vaurioitua.
Älä anna tämän tuotteen tai sen lisävarusteiden joutua lasten tai eläinten ulottuville.
Muutoin on olemassa akkujen, paristojen tai kameran lisävarusteiden nielemisen vaara.
Ota onnettomuuden sattuessa heti yhteys lääkäriin.
Kameran liikkuvat osat voivat aiheuttaa vahingoittumisen.
Paristot ja kamera voivat kuumentua pitkäaikaisen käytön aikana, jolloin on olemassa
kameran virheellisen toiminnan mahdollisuus. Jos näin käy, anna kameran olla hetken aikaa
käyttämättä, jotta se jäähtyy,
Älä lataa paristoja, joita ei voi ladata. Muutoin on olemassa räjähdyksen mahdollisuus.
Älä saata tätä kameraa alttiiksi kuumuudelle.Älä jätä sitä lukittuun ajoneuvoon, suoraan
auringonpaisteeseen tai paikkoihin, joissa ilmenee suuria lämpötilanvaihteluja.
Kuumuus tai kylmyys voi vahingoittaa kameran komponentteja tai aiheuttaa tulipalon.
Älä peitä kameraa tai muuntajaa, kun niitä käytetään. Muutoin muodostuva kuumuus voi
vahingoittaa kameraa tai aiheuttaa tulipalon. Käytä kameraa ja sen lisävarusteita aina
tuuletetuissa paikoissa.
6
Huomautus
Paristojen vuotaminen, ylikuumeneminen tai nesteen purskahtaminen niistä voi aiheuttaa
tulipalon tai vahingoittumisen.
Käytä kamerassa vain suositeltuja paristoja.
Älä saata akkua alttiiksi oikosululle tai kuumuudelle.Älä hävitä sitä polttamalla.
Älä aseta paristoja paikoilleen väärin päin.
Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, poista paristot siitä.
Paristoista voi vuotaa syövyttävää nestettä, joka vahingoittaa kameran osia pysyvästi.
Älä käytä salamaa, jos se on kosketuksessa käsiin tai esineisiin. Älä koske salamaan
käytettyäsi sitä jatkuvasti. Muutoin on olemassa palovamman mahdollisuus.
Älä liikuttele kameraa, jos siihen on kytketty virta, ja jos kamera on yhdistetty muuntajaan.
Käytön jälkeen sammuta kamerasta virta ennen muuntajan irrottamista pistorasiasta.
Varmista, että kaikki johdot ja kaapelit on irrotettu kamerasta ennen sen siirtämistä.
Muutoin johdot tai kaapelit voivat vaurioitua ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
FCC:n (Yhdysvaltain tietoliikenneviranomaisen) varoitus
Tämä tuote on testattu.Sen on todettu täyttävän rajat, jotka koskevat Luokan B
digitaalituotteita.Tarkempi määritelmä löytyy FCC:n sääntöjen osasta 15. Nämä rajat on
määritetty antamaan kohtuullinen suoja haitallista säteilyä vastaan kaupallisessa
käytössä. Tuote tuottaa, vastaanottaa ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa.
Mikäli tuotetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, saattaa se häiritä
radiotaajuista tietoliikennettä. Tämä ei kuitenkaan takaa, etteikö häiriöitä voisi joskus
esiintyä.
Mikäli laitetta käytettäessä esiintyy häiriöitä, kokeile seuraavia toimia.
Vaihda antennien sijaintia ja suuntaa.
Kasvata kameran ja toisen laitteen välistä etäisyyttä.
Vaihda laitteen pistoke toiseen pistorasiaan.
Jos muu ei auta, ota yhteys Samsungin edustajaan tai radio- tai
televisiohuoltoliikkeeseen.
Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 vaatimukset.
Tähän laitteeseen tehtävät yhteensopivuudesta vastaavan osapuolen hyväksymättömät
muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.
7
Järjestelmäkaavio
Ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta, tarkista, että toimitussisältö vastaa seuraavaa luetteloa.
Sisältö voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Voit hankkia lisävarusteita ottamalla
yhteyden lähimpään Samsung-jälleenmyyjään tai -huoltopisteeseen.
< Toimitussisältö >
Suojus
Kaukosäädin
DPOF-yhteensopiva tulostin
(lisätietoja on sivulla 75)
Kameran
rannelenkki
Käyttöopas,
Tuotetuki
Ohjelmisto-CD-levy
(lisätietoja on sivulla 105, 106)
SD-muistikortti
(lisätietoja on sivulla 18)
Ladattava akku
(SLB-1137)
Virtajohto
8
SAC-41
(sekä latauslaite että muuntaja)
Telakka
Järjestelmäkaavio
Järjestelmävaatimukset
Windows
PictBridge-yhteensopiva tulostin
(lisätietoja on sivulla 78)
Tietokone
PC-tietokone, jossa vähintään MMX Pentium
233 MHz (XP : Pentium II 300 MHz)
Windows 98/98SE/2000/ME/XP
Vähintään 32 Mt RAM-muistia (XP: 128 Mt)
140 Mt kiintolevytilaa
USB-väylä
CD-ROM-asema
800 x 600 kuvapistettä, 16-bittinen värinäyttö
(24-bittistä värinäyttöä suositellaan)
Macintosh
USB-kaapeli
(telakkaa varten)
USB-kaapeli
(kameraa varten)
AV-kaapeli
(telakkaa varten)
AV-kaapeli
(kameraa varten)
Power Mac G3 tai uudempi
Mac OS 9.2~10.3
Vähintään 64 Mt RAM-muistia
110 Mt kiintolevytilaa
USB-väylä
CD-ROM-asema
QuickTime Player
DivX [elokuvaleikkeitä varten]
HUOMAUTUS
Kun kamera yhdistetään tietokoneeseen,
tulostimeen tai ulkoiseen näyttöön, on
käytettävä kameran mukana toimitettua USBtai AV-kaapelia. Muutoin tietokone tai
ulkoiset laitteet eivät tunnista kameraa.
Ulkoinen näyttö
Keltainen väri: videokuva,
Valkoinen väri: ääni
(lisätietoja on sivulla 91)
9
Toiminnot
Edestä ja ylhäältä
Tilakytkin
Virtapainike
Laukaisin
Kaiutin
Salama
Automaattitarken-nuksen
merkkivalo
Mikrofoni
Kaukosäädinsig-naalin
tunnistin
Toimintomerkkivalo &
Itselaukaisimen merkkivalo
Linssi
Takaa ja pohjasta
LCD-näyttöpainike
M-painike
(albumipainike)
Zoomauksen lähennyspainike
(digitaalinen zoom)
LCDnäyttö
Kolmijalan kiinnityskolo
Virta-, USB- tai AVliitäntä / telakkaliitäntä
Zoomauksen
loitonnuspainike (pikkukuva)
Rannelenkin
paikka
+/- ja, DELETE(poisto) –painike
Toistotilapainiketta
Toistopainike on kameran muita painikkeita alempana, jotta kamera ei käynnisty
tahattomasti, jolloin akut tyhjenevät turhaan.
10
Toiminnot
Nähtynä sivulta / 5-toimintoinen painike
Akkutilan kansi
Ääniviesti/YLÖS-painike
MENU/OK-painike (valikko/OK)
Akkutila
Muistikorttipaikka
Akun paikka
SALAMA/VASEM
MALLEpainike
ITSELAUKAISIN/
ETÄKÄYTTÖ
/OIKEALLE-painike
Makro/ALAS-painike
Toisto- ja Tauko-painike
Telakka
Voit ladata akun, tulostaa otettuja kuvia ja ladata kameran sen ollessa telakassa.
Lisätietoja on sivuilla 15, 78 ja 117,
Ylhäältä
Kameran
liitäntä
Nähtynä takaa
Virtakaapelin
paikka
USB-väylä
AV-liitäntäkaapelin paikka
11
Toiminnot
Voit valita haluamasi tilan käyttämällä kameran päällä olevaa tilakytkintä.
Digitaalikameralla on 3 toimintatilaa. Ne on lueteltu jäljempänä.
Elokuvaleiketila
Voit kuvata videokuvaa jäljellä olevan muistikapasiteetin
verran. Kuvan koko ja tyyppi luetellaan jäljempänä.
- Kuvan koko: 640 X 480, 320 X 240, 160 X128
(käyttäjä valitsee)
- Tiedostotyyppi: *.AVI (MPEG-4)
Äänentallennustila
Voit äänittää ääntä jäljellä olevan muistikapasiteetin verran
(enintään 1 tunti).
- Tiedostotyyppi: *.WAV
Kuvaustila
Valittavana on AUTO (
) -, MANUAALINEN (
)- tai
AIHE-tila.
Seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa AIHE-tilassa:
YÖ, MUOTOKUVA, LAPSI, MAISEMA, LÄHIKUVA, TEKSTI,
AURINGONLASKU, AAMUHÄMÄRÄ, VASTAVALO,
ILOTULITUS ja HIEKKA/LUMI.
12
Toiminnot
Toimintomerkkivalo ja itselaukaisimen merkkivalo
Toiminnot
Kuvaus
Virran kytkeminen päälle
Merkkivalo syttyy ja sammuu, kun kamera on kuvausvalmis.
Kuvan ottamisen
Merkkivalo vilkkuu tallennettaessa kuvan tietoja ja sammuu, kun kamera
jälkeen
on kuvausvalmis
Elokuvatallennuksen aikana
Merkkivalo vilkkuu 2 sekunnin välein
Äänen tallennuksen aikana
Merkkivalo vilkkuu 2 sekunnin välein
USB-kaapelin ollessa
yhdistettynä.
Tietojen lähettäminen
Merkkivalo syttyy
Merkkivalo vilkkuu
Ensimmäisen 8 sekunnin ajan merkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein.
Itselaukaisimen
Viimeisten 2 sekunnin ajan merkkivalo vilkkuu nopeasti 0,25 sekunnin välein.
toimiessa
* Lamppu toimii käytettäessä itselaukaisinta, vaikka se olisi poistettu käytöstä.
(Perustuu 10 sekunnin itselaukaisinaikaan, lisätietoja on sivulla 35)
Tilakuvakkeet
TILA
MOVIE CLIP (elokuvaleike) ÄÄNEN TALLENTAMINEN
AUTO
MANUAALINEN
TOISTO
Kuvake
AIHE
TILA
YÖKUVA
MUOTOKUVA
LAPSI
MAISEMA
AUR.LASK
AAMUHÄM VASTAVALO ILOTULITUS
LÄHIKUVA
TEKSTI
HIEK/LUM
-
Kuvake
TILA
Kuvake
-
13
Yhdistäminen virtalähteeseen
Käytä kameran mukana toimitettua ladattavaa akkua (SLB-1137). Älä yhdistä kameraa
muuntajaan, jos siinä on tavallinen paristo, jota ei voi ladata. Muutoin on olemassa
räjähdyksen mahdollisuus.
TIETOJA
Tärkeitä tietoja paristojen käyttämisestä
Kun kameraa ei käytetä, sammuta siitä virta.
Älä yritä ladata kertakäyttöisiä paristoja. Muutoin on olemassa räjähdyksen mahdollisuus.
Jos kamera on pitkän aikaa käyttämättä, poista paristot siitä.
Paristot voivat tyhjentyä itsestään ja vuotaa.
Alle 0 °C asteen lämpötilassa paristot tyhjenevät tavallista nopeammin.
Paristojen teho palautuu tavallisesti ennalleen huoneenlämpötilassa.
Pitkäaikaisessa käytössä kameran runko voi lämmetä. Se on täysin normaalia.
SAC-41:n käyttäminen (sekä latauslaite että muuntaja)
Jos käytettävissä on verkkovirtaa, kameraa voi käyttää SAC-41-muuntajan avulla
yhtäjaksoisesti kauan.
Yhdistä SAC-41 (sekä muuntaja että latauslaite) kameran virtaliitäntään (DC IN 4.2V).
* Aseta kameraan ladattavat paristot, kun käytössä on SAC-41 (sekä muuntaja että latauslaite).
[Muuntajan ja telakan käyttäminen]
14
[Muuntajan ja kameran käyttäminen]
Yhdistäminen virtalähteeseen
VAARA
Katkaise aina kamerasta virta ennen SAC-41-laitteen (muuntaja ja latauslaite) irrottamista
pistorasiasta.
Huolehdi sähköturvallisuudesta. Varmista, että kamera tai muuntaja eivät joudu
kosketuksiin veden tai metalliesineiden kanssa.
Varmista, että käytössä on SAC-41 (sekä käytettäessä latauslaitetta että muuntajaa), joka
on yhteensopiva kameran kanssa. Muutoin takuu voi raueta.
Älä käytä salamavaloa tiheään tai ota runsaasti kuvia, jos kokonaan tyhjentynyttä akkua
on ladattu vain lyhyt aika. Vaikka kamera yhdistetään latauslaitteeseen, siitä voi sammua
virta, kun akun varaus tyhjenee taas.
Ladattavan akun (SLB-1137) lataaminen
Lataaminen telakassa
- Aseta akku sille varattuun paikkaan.
- Aseta kamera telakkaan oikein.
- Yhdistä SAC-41 (muuntaja ja latauslaite)
telakointilaitteen virtaliitäntään ja
sähköpistorasiaan.
Latausmerk
kivalo
Lataaminen kamerassa
- Aseta akku sille varattuun paikkaan.
- Yhdistä SAC-41 (muuntaja ja latauslaite)
kameran virtaliitäntään ja
sähköpistorasiaan.
Latausmerk
kivalo
15
Yhdistäminen virtalähteeseen
Tärkeitä tietoja akun (SLB-1137) lataamisesta
Jos SAC-41:n latausmerkkivalo ei syty tai vilkkuu,
kun olet asettanut ladattavan akun paikoilleen,
tarkista, ovatko akut oikein paikoillaan.
Latausmerk
kivalo
Tarkista akun lataustila SAC-41-laitteen
merkkivalon avulla.
Latausmerkkivalo
Tila
Telakan käyttäminen
Suoraan kameraan
Lataus meneillään
Punainen merkkivalo palaa
Punainen merkkivalo palaa
Lataaminen on valmis
Vihreä merkkivalo palaa
Vihreä merkkivalo palaa
Latausvirhe
Punainen merkkivalo ei pala tai vilkkuu
Punainen merkkivalo ei pala tai vilkkuu
Jos latausvirheitä esiintyy, tarkista virtaliitännät.
Tietojen lähettämisessä käytettävää USB-kaapelia ei voi käyttää akun lataamiseen.
Latausaika (Kun kamerasta on katkaistu virta)
- Telakan käyttäminen: noin 150 minuuttia
- SAC-41:n käyttäminen: noin 150 minuuttia
Jos kamerasta katkaistaan virta [SAMMUTA]-valikon
[POIS]-kohdasta, latausaika pitenee 6 tuntiin. Kun lataat
akun, valitse [SAMMUTA]-valikosta virran käynnistäminen.
Jos siirrät tietoja telakointiyksikön avulla, virran
automaattinen sammuttaminen ei toimi ja latausaika
pitenee noin 6 tuntiin.
16
NOR
ASETUKSET
TIEDOSTO
SAMMUTA
Language
EDELL.:
POIS
1 MIN
3 MIN
AS.:OK
Yhdistäminen virtalähteeseen
: Jos kamera ei käynnisty asetettuasi siihen akun, tarkista, että
napaisuus on oikea (+ / -).
Akun käyttäminen
1. Avaa akkukotelon kansi
painamalla sitä nuolen
suuntaan.
2. Aseta akku paikoilleen
varmistaen, että se tulee
napaisuuden suhteen
oikein päin.
3. Sulje akkukotelon
kansi työntämällä sitä
kunnes se napsahtaa
paikoilleen.
Akun irrottaminen
1. Katkaise kamerasta virta. Avaa akkukotelon kansi ja siirrä
paristopidintä. Paristo vapautuu.
2. Poista akku ja sulje akkukotelon kansi.
TIETOJA
Älä paina akkutilan kantta voimalla avatessasi sitä. Muutoin akkutilan kannen muoto voi
muuttua tai se voi rikkoutua.
Nestekidenäytössä olevat 3 merkkiä kertovat akun tilasta.
Akkumerkkivalo
Akun tila
Akku on täynnä virtaa.
Valmistaudu
vaihtamaan akku.
Akku on lähes tyhjentyneet.
Vaihda se uuteen.
17
Muistikortin käyttöohjeet
Muistikortin ylläpito
Muista alustaa muistikortti.Lisätietoja on sivulla 86.
Jos käytät vastahankittua tai toisessa kamerassa käytettyä muistikorttia ensimmäistä kertaa,
kamera ei pysty tunnistamaan sen tietoja.
Katkaise kamerasta virta ennen kuin asetat tai poistat muistikortin.
Kortin suorituskyky heikkenee ajan myötä. Jos näin käy, on hankittava uusi muistikortti.
Samsung-takuu ei koske kortin normaalia kulumista.
Muistikortti sisältää herkkää elektroniikkaa.
Älä taivuttele äläkä vääntele sitä äläkä saata sitä iskun kohteeksi.
Älä varastoi muistikorttia paikassa, jossa esiintyy voimakas sähkö- tai magneettikenttä,
esimerkiksi kaiuttimien tai televisiovastaanottimen lähellä.
Älä käytä äläkä säilytä sitä hyvin kylmässä tai kuumassa.
Varo, että muistikortti ei likaannu, ja että se ei joudu kosketuksiin minkään nesteen kanssa.
Jos näin kuitenkin käy, puhdista muistikortti pehmeällä kankaalla.
Säilytä muistikortti kotelossaan, kun sitä ei käytetä.
Pitkäaikaisessa käytössä muistikortti voi lämmetä. Se on täysin normaalia.
Älä käytä toisessa digitaalikamerassa käytettyä muistikorttia.
Voit käyttää muistikorttia tässä kamerassa alustamalla muistinkortin ensin tässä kamerassa.
Älä käytä toisessa digitaalikamerassa tai kortinlukijassa alustettua muistikorttia.
Muistikortin tietojen suojeleminen
Jos kortti joutuu alttiiksi seuraaville olosuhteille, tallennetut tiedot voivat vaurioitua.
- Kortin virheellinen käyttäminen
- Jos kamerasta sammutetaan virta tai kortti poistetaan nauhoituksen, poistamisen,
alustamisen tai lukemisen aikana.
Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
On suositeltavaa kopioida tärkeät tiedot esimerkiksi levykkeisiin tai kiintolevylle.
Jos muistia ei ole riittävästi : Painaessasi laukaisupainikkeen puoliväliin, näyttöön tulee
[KORTTI TÄYNNÄ!]-viesti, eikä kamera toimi. Voit vapauttaa muistitilaa vaihtamalla
kameraan toisen muistikortin tai poistamalla kortista tarpeettomia kuvia.
18
Muistikortin käyttöohjeet
TIETOJA
Älä poista muistikorttia, kun kameran merkkivalo vilkkuu.
Muutoin kortissa olevat tiedot voivat vaurioitua.
Voit käyttää sekä SD-muistikorttia että MMC-multimediakorttia.
MMC-korttien käyttämisestä on lisätietoja niiden mukana tulleessa käyttöoppaassa.
SD-muistikortin kirjoitussuojakytkin estää kuvien
poistamisen tai kortin alustamisen.
Tiedot suojataan vetämällä kytkin SD-kortin
pohjaan. Suojaus poistetaan vetämällä kytkin
SD-kortin yläosaan. Vedä kytkin SD-kortin
yläosaan ennen kuvien ottamista.
Kortin
nastat
Kirjoitus
-suoja
kytkin
Nimike
[SD-muistikortti (lyhenne sanoista Secure Digital)]
Käytettäessä kameran 32 Mt:n SD-muistikorttia, kameraan mahtuu jäljempänä esitetty määrä
kuvia. Nämä luvut ovat arvioita, sillä esimerkiksi kuvan aihe vaikuttaa kuvien vaatimaan
tilaan.
Tallennetun kuvan koko
Kuvaustila
Elokuvaleike
SUPERTARKKA
HYVÄ
NORMAALI 30R/SEK
15R/SEK
2592X1944
11
21
33
-
-
2272X1704
14
26
40
-
-
2048X1536
17
33
50
-
-
1600X1200
30
51
75
-
-
1024X768
60
106
129
-
-
640X480
121
165
202
-
-
640X480
-
-
-
noin 2MIN
noin 4MIN
320X240
-
-
-
noin 4MIN
noin 7MIN
160X128
-
-
-
noin 8MIN noin 15MIN
19
Muistikortin asettaminen paikoilleen
1. Voit sammuttaa kamerasta virran liu'uttamalla virtakytkintä.
Avaa akkukotelon kansi painamalla sitä nuolen suuntaan.
2. Aseta muistikortin etuosa kohti kameran etuosaa
(objektiivia) ja kortin nastat kohden kameran takaosaa
(nestekidenäyttöä). Paina muistikorttia korttipaikkaan,
kunnes se napsahtaa paikoilleen.
3. Sulje korttipaikan kansi painamalla sitä, kunnes se
napsahtaa paikoilleen. Jos muistikortti ei mene paikoilleen
helposti, älä yritä pakottaa sitä paikoilleen. Tarkista suunnat
ja aseta kortti uudelleen oikein paikoilleen. Älä aseta korttia
väärin paikoilleen. Muutoin korttipaikka voi vaurioitua.
Muistikortin poistaminen
1. Voit sammuttaa kamerasta virran liu'uttamalla virtakytkintä.
Avaa paristokotelon kansi ja vapauta muistikortti painamalla
korttia kuvassa näkyvällä tavalla.
2. Poista muistikortti ja sulje akkukotelon kansi.
TIETOJA
Kun kameraan on kytketty virta, muistikortin asettaminen paikoilleen tai irrottaminen
katkaisee kamerasta virran.
20
Kameran käyttöönottaminen
Lataa akku täyteen ennen kameran käyttämistä ensimmäistä kertaa.
Kun kameraa käytetään ensimmäisen kerran, nestekidenäyttöön tulee valikko, jonka avulla
voit asettaa päivämäärän, ajan ja kielen. Tämä valikko ei tule enää näkyviin, kun olet
asettanut päivämäärän, ajan ja kielen. Aseta päivämäärä, aika ja kieli ennen tämän kameran
käyttämistä.
Päivämäärän, kellonajan ja päivämäärätyypin asettaminen
1. Valitse [D &Time] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
Setup
2. Valitse haluamasi alivalikko painamalla YLÖS-, ALAS-,
D &Time
05/ 01/ 01
VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta.
Language English
OIKEALLE-painike
: valitsee VUODEN/
Move :
Change :
KUUKAUDEN/PÄIVÄN/
TUNNIN/MINUUTIN/
PÄIVÄMÄÄRÄTYYPIN
VASEMMALLE-painike : Siirtää osoitinta [D &Time] -päävalikossa, jos osoitin on
päivämäärän ja ajan asettamisen ensimmäisen kohteen
kohdalla. Muualla osoitin siirtyy nykyisestä sijainnista
vasemmalle.
YLÖS/ALAS-painike
: muuttaa arvoja.
Kielen asettaminen
1. Valitse [Language] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS
-painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.
Kun asetukset on määritetty, voit poistua valikosta
painamalla MENU-valikkopainiketta kahdesti.
Setup
D &Time
05/ 01/ 01
Language
English
Move :
Change :
TIETOJA
Kielivaihtoehtoja on 18. Ne on lueteltu jäljempänä:
Korea, englanti, saksa, ranska, italia, espanja, perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina,
japani, venäjä, portugali, hollanti, tanska, ruotsi, suomi, thai, bahasa (Indonesian malaiji)
ja arabia.
Kieliasetus säilyy, vaikka kamerasta sammutetaan virta.
21
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
Nestekidenäytössä on tietoja kuvaustoiminnoista ja valinnoista.
[Kuva - Täysi-tila]
Nro
Kuvaus
1
Akku
S.17
2
Recording-tallennustila
S.12
3
Jatkuva kuvaaminen
S.49
4
Salama
S.32
5
Itselaukaisin
S.35
6
Ääniviesti
S.29
7
Makrokuvaus
S.30
8
Mittaaminen
S.49
9
Terävyys
S.50
10
Automaattisen tarkennuksen kehys
11
Varoitus tärähtämisvaarasta
12
Päivämäärä / Aika
22
Kuvake
Sivulla
S.26
2005/01/01 01:00 PM
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
13
Valotuksen kompensointi
S.41
14
Valkotasapaino
S.40
15
ISO
S.40
16
RGB
S.39
17
Kuvan laatu
S.48
18
Kuvakoko
2592, 2272, 2048, 1600, 1024, 640
S.47
Muistiin vielä mahtuvien kuvien lukumäärä
15
S.19
Jäljellä oleva tallennusaika (elokuva/äänileike)
00:01:30/ 01:00:00
S.19
19
20
Optinen/digitaalinen zoomaspalkki
S.28
Tallennustilan aloittaminen
Elokuvaleikkeen tallentaminen
1. Aseta akut paikoilleen (sivulla 17 kuvatulla tavalla.) Aseta akut paikoilleen varmistaen, että
ne tulevat napaisuuden suhteen oikein päin.
2. Aseta muistikortti paikoilleen. (Lisätietoja on sivulla 20.)
3. Sulje akkulokeron kansi.
4. Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta.
5. Siirrä tilanvalitsin ELOKUVALEIKE (
)-tilaan.
6. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
käyttämällä nestekidenäyttöä.
7. Voit kuvata videoleikkeen painamalla laukaisinta.
Kun painat laukaisinta kerran, videokuvan tallentaminen
alkaa. Voit kuvata videokuvaa niin kauan kuin
muistikortissa riittää vapaata tilaa. Videokuvan
tallentaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
Voit lopettaa tallentamisen painamalla laukaisinta
uudelleen.
STANDBY
Kuvan koko ja tyyppi luetellaan jäljempänä.
[ELOKUVALEIKE-tila]
- Kuvan koko: 640 X 480, 320 X 240, 160 X 128
(käyttäjä valitsee)
- Tiedostotyyppi: *.AVI (MPEG-4)
23
Tallennustilan aloittaminen
Tauko tallennettaessa elokuvaleikettä (jatkuva tallentaminen)
Tämä kamera mahdollistaa tallentamisen keskeyttämisen kuvattaessa elokuvaleikettä.
Tämän toiminnon ansiosta kuvaamisen voi keskeyttää ilman, että leike päättyy.
Jatkuvan tallentamisen käyttäminen
Vaiheet 1-6 ovat samat kuin käytettäessä
ELOKUVALEIKE-tilaa.
7. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
käyttämällä nestekidenäyttöä. Kun painat laukaisinta,
videokuvan tallentaminen alkaa. Voit kuvata videokuvaa
STOP:SHUTTER
niin kauan kuin muistissa tai kortissa riittää vapaata tilaa.
Videokuvan tallentaminen jatkuu, vaikka vapautatkin
[Elokuvaleikkeen jatkuva tallentaminen]
laukaisimen.
8. Voit keskeyttää nauhoittamisen painamalla
taukopainiketta (
).
9. Voit jatkaa nauhoittamista painamalla uudelleen taukopainiketta (
).
10. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
24
Tallennustilan aloittaminen
Äänen tallentaminen
Vaiheet 1-4 ovat samat kuin tallennettaessa
elokuvaleikettä.
5. Siirrä tilanvalitsin ÄÄNEN TALLENTAMINEN -tilaan(
).
6. Voit nauhoittaa ääntä painamalla laukaisinta.
- Kun painat laukaisinta kerran, äänen nauhoittaminen
alkaa. Voit nauhoittaa ääntä niin kauan kuin
muistikortissa riittää vapaata tilaa, kuitenkin enintään
yhden tunnin.
Nauhoitusaika näkyy nestekidenäytössä.
- Äänen nauhoittaminen jatkuu, vaikka vapautatkin
laukaisimen.
- Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta
uudelleen.
- Tiedostotyyppi : *.WAV
STOP:SHUTTER
[ VOICE RECORDING -tilassa ]
TIETOJA
Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.
Valokuvan tallentaminen
Vaiheet 1-4 ovat samat kuin tallennettaessa
elokuvaleikettä.
5. Siirrä tilanvalitsin TAVALLINEN KUVAUS (
6. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
7. Ota kuva painamalla laukaisinta.
TIETOJA
)-tilaan.
[Kuvaustila]
Jos automaattisen tarkentamisen kehys muuttuu punaiseksi, kun laukaisin painetaan
puoliväliin, kamera ei voi tarkentaa kohteeseen. Jos näin käy, kuvasta voi tulla epätarkka.
25
Huomioonotettavaa kuvattaessa
Pidä sulkijan painiketta painettuna puoliväliin saakka.
Voit tarkistaa tarkennuksen ja salamavalon latauksen painamalla suljinta kevyesti.
Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.
[ Paina suljinpainiketta kevyesti ]
[ Paina suljinpainiketta ]
Käytettävissä oleva tallennusaika voi vaihdella kuvausolosuhteiden ja kameran asetusten
mukaan.
Jos salamavalo ei ole käytössä tai kuvattaessa hämärässä käytetään hidasta välähtämistä,
nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä (
). Jos näin käy, käytä
kolmijalkaa, aseta kamera tukevalle alustalle tai ota salamavalo käyttöön.
Kuvaaminen vastavaloon : Kuvatessasi ulkona vältä vastavaloa, sillä muutoin kohde voi jäädä
tummaksi. Kun kuvaat kohti vastavaloa, käytä [VASTAVALO]asetusta maisemakuvauksessa (katso sivu 38), sisäänrakennettua
salamaa (katso sivu 32), pistemittausta (katso sivu 49) tai
valotuksen korjausta (katso sivu 41).
Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
Joissakin tilanteissa automaattitarkennus ei toimi oikein.
- Jos kuvattava kohde sulautuu taustaansa
- Kohde on erittäin kirkas tai heijastaa voimakkaasti.
- Kohde liikkuu hyvin nopeasti.
- Esiintyy voimakkaita heijastumia tai kohteen tausta on hyvin kirkas.
- Kohteessa on vain vaakasuoria viivoja tai kohde on hyvin ohut, kuten lipputanko.
- Taustan ollessa tumma.
26
Kameran painikkeiden käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
Voit määrittää TALLENNUS-tilan (TAVALLINEN KUVAUS, ÄÄNEN TALLENTAMINEN tai
ELOKUVALEIKE) käyttämällä kameran painiketta.
Virtapainike
Käynnistää tai sammuttaa virran.
Kameran virransäästötilatoiminto katkaisee kamerasta
virran automaattisesti, kun kamera on ollut
käyttämättömänä määritetyn ajan. Sivulla 85 on lisätietoja
virran automaattisesta katkaisemisesta.
Kun painat virtapainiketta yli 3 sekuntia, käynnistysääni ja
äänitoiminto poistuvat käytöstä.
Laukaisinpainike
Käytetään kuvattaessa tai tallennettaessa ääntä
RECORDING-tilassa (TAVALLINEN KUVAUS, ÄÄNEN
TALLENTAMINEN tai ELOKUVALEIKE).
ELOKUVALEIKE-tilassa
Voit kuvata elokuvaleikkeen painamalla laukaisimen
kokonaan pohjaan. Kun painat laukaisinta kerran,
elokuvaleikkeen tallentaminen alkaa. Voit tallentaa niin
kauan kuin muistissa riittää vapaata tilaa. Voit lopettaa
tallentamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
TAVALLINEN KUVAUS -tilassa
Kun painat laukaisimen puoliväliin, automaattinen tarkennus aktivoituu, ja kamera tarkistaa,
tarvitaanko salamavaloa.
Kun painat laukaisimen kokonaan pohjaan, kuva otetaan ja sen tiedot tallennetaan muistiin.
Jos valitset äänen tallentamisen, tallentaminen alkaa, kun kuva on tallennettu.
Zoom W/T -painike
Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, tämä painike
toimii optisen tai digitaalisen zoomin painikkeena.
27
Zoom W/T -painike
Kamerassa on 3x-optinen ja 5x-digitaalinen zoomaus.
Jos käytät niitä yhdessä, zoomaus on 15x-kertainen.
TELE-zoom
Optinen zoom TELE-asennossa : T-zoomauspainikkeen painaminen Kohde tulee lähemmäs
kameraa.
Digitaalinen zoom TELE-asennossa : Kun optinen zoom on viety äärimmilleen (3x-tilaan), voit käyttää
digitaalista zoomia painamalla T-painiketta. Kun vapautat Tzoomauspainikkeen, digitaalinen zoomaus pysähtyy.
Kun digitaalinen zoom on viety äärimmilleen (5x-tilaan), Tpainikkeen painamisella ei ole vaikutusta.
T-painikkeen
painamisella
[ WIDE-Zoom ]
T-painikkeen
painamisella
[ TELE-zoom ]
[ Digitaalinen zoomi 5,0x ]
WIDE-zoom
Optinen zoom WIDE-asennossa : W-zoomauspainikkeen painaminen Kohde siirtyy kauemmas
kamerasta. Kun painat ZOOM W -zoomauspainiketta pitkään,
kohde siirtyy niin kauas kamerasta kuin mahdollista.
ZOOM W painikkeen
painaminen
[ TELE-zoom ]
ZOOM W painikkeen
painaminen
[ Optinen zoom 2x ]
[ WIDE-zoom ]
Digitaalinen zoom WIDE-asennossa : Kun digitaalinen zoom on käytössä, W-painikkeen painaminen
loitontaa kohdetta. Kun vapautat ZOOM W -painikkeen,
Optinen zoom
digitaalinen zoomaus pysähtyy. Kun painat ZOOM W -painiketta,
digitaalinen loitonnus vähenee. Jos jatkat painamista, kamera
siirtyy optiseen zoomaukseen, kunnes kohde on lähennetty
mahdollisimman lähelle.
Digitaalinen zoom
ZOOM W painikkeen
painaminen
ZOOM W painikkeen
painaminen
[ Digitaalinen zoomi 5,0X ]
28
[ TELE-zoom ]
[ WIDE-Zoom ]
Zoom W/T -painike
TIETOJA
Digitaalista zoomia käyttämällä otetut kuvat latautuvat tavallista hitaammin.
Tämä kestää hetken.
Digitaalista zoomia ei voi käyttää elokuvaleikkeen kuvaamisen aikana.
Kun elokuvaleikettä tallennetaan, zoomia ei voi käyttää.
Digitaalisen zoomin käyttäminen saattaa heikentää kuvanlaatua.
Näet digitaalisen zoomin kuvan selkeämmin painamalla sulkimen puoliväliin optisen
zoomin 3X-asennossa ja paina zoomin T-painiketta uudelleen.
Digitaalista zoomia ei voi käyttää [YÖ]-, [LAPSI]-, [LÄHIKUVA]-, [TEKSTI]- ja
[ILOTULITUS]-aihetiloissa.
Älä koske objektiiviin.Muutoin kuvien laatu voi heiketä tai kamera voi toimia väärin.
Jos kuva on epätarkka, sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen.
Tällöin optiikka kohdistuu uudelleen.
Älä paina objektiivia. Muutoin kamera voi toimia väärin.
Kun kameraan on kytketty virta, älä koske sen liikkuviin osiin tai objektiiviin.
Muutoin kuvien laatu voi heiketä.
Älä koske linssiin zoomauksen aikana. Muutoin kamera voi vahingoittua.
Ääniviesti(
) / YLÖS-painike
Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, YLÖS-painikkeen painaminen saa osoittimen
siirtymään ylöspäin alivalikossa.
Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, YLÖS-painike toimii ääniviestipainikkeena.
Voit lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin(
).
Ääniviestin tallentaminen
1. Siirrä tilanvalitsin TAVALLINEN KUVAUS -tilaan.
2. Paina VOICE MEMO -ääniviestipainiketta(
). Kun ääniviestin merkki näkyy
nestekidenäytössä, asetus on määritetty valmiiksi.
STOP:SHUTTER
[ Ääniviestin
nauhoittamisen valmistelut ]
[ Ääniviestin tallentaminen ]
29
Ääniviesti (
) / YLÖS-painike
3. Paina laukaisinta ja ota kuva. Kuva tallennetaan muistikorttiin.
4. Ääntä tallennetaan kymmenen sekunnin ajan alkaen siitä hetkestä, kun kuva on tallennettu.
Kun painat laukaisinta tallentamisen ollessa meneillään, tallentaminen päättyy.
TIETOJA
Paras äänen tallennusetäisyys on 40 cm.
Makrokuvaus (
) / Alas-painike
Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, ALAS-painikkeen painaminen saa osoittimen
siirtymään päävalikosta alivalikkoon tai siirtymään alaspäin alivalikossa.
Kun tämä valikko ei ole näkyvissä, voit ottaa makrokuvia käyttämällä MAKRO/ALASpainiketta. Tarkennusetäisyys on 5–80 cm.
Automaattinen makro aktivoituu automaattisesti AUTO-tilassa.
[Automaattinen makro]
[Makro]
Tarkennustilat ja -alueet (W : Laajakulma, T : Tele)
Tarkennustyyppi
Auto
Tarkennusetäisyys 80 ~ ääretön
Makro(
W : 5 ~ 80
(Yksikkö : cm)
)
T : 50 ~ 80
Automaattinen makro(
W : 5 ~ ääretön T : 50 ~ ääretön
TIETOJA
Kun makrotila on valittuna, kamera voi tärähtää. Voit poistaa tärähtämisen vaaran
käyttämällä kolmijalkaa.
Kun kuvattava kohde on lähempänä kuin 30 cm (MACRO-tila), valitse FLASH OFF -tila.
30
)
Makrokuvaus (
) / Alas-painike (tarkentaminen)
Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva tarkennusmenetelmä
(O: valittavissa, X: ei valittavissa, ∞: tarkennusetäisyys äärettömään)
Tila
Autom
O
X
O
Makro
O
X
O
Automaattinen makro
X
O
X
AIHE
Tila
Autom
O
O
O
∞
X
X
∞
∞
O
∞
O
Makro
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
Automaattinen makro
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
Tarkennuslukko
Voit tarkentaa muualla kuin kuvan keskellä olevaan kohteeseen käyttämällä
tarkennuslukitustoimintoa.
Tarkennuslukon käyttäminen
1. Varmista, että kohde on automaattitarkennuskehyksen keskellä.
2. Paina laukaisin puoliväliin. Kun vihreä automaattitarkennuksen kehyt syttyy, kamera on
tarkentunut kohteeseen. Älä paina laukaisinta pohjaan saakka, jotta kuvaa ei oteta
vahingossa.
3. Kun laukaisinpainike on painettuna puoliväliin, sommittele kuva ja ota kuva painamalla
laukaisin kokonaan pohjaan. Jos poistat sormen laukaisimelta, tarkennuslukko poistuu
käytöstä.
1. Otettava kuva.
2. Paina laukaisinta puoliväliin ja
tarkenna kohteeseen.
3. Sommittele kuva ja paina
laukaisin kokonaan
pohjaan.
31
FLASH (
) / LEFT-painike (salama/vasen)
Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, Vasemmalle
-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään
alivalikkoon.
Kun nestekidenäytössä ei ole valikkoa, VASEN-painike
toimii salamapainikkeena (
).
Salamatilan valitseminen
[ Automaattisen salamavalon
1. Käännä tilanvalitsin TAVALLINEN KUVAUS -tilaan.
valitseminen ]
2. Paina salamapainiketta, kunnes nestekidenäytössä
näkyy salamatilan ilmaisin.
3. Salamatilanilmaisin tulee nestekidenäyttöön. Valitse kuvausolosuhteisiin sopiva salamatila.
Salamavalon kantomatka
Makro
Autom
ISO
Autom
(Yksikkö : m)
Automaattinen makro
WIDE
TELE
WIDE
TELE
WIDE
TELE
0.8 ~ 3.0
0.8 ~ 2.0
0.3 ~ 0.8
0.5 ~ 0.8
0.3 ~ 3.0
0.5 ~ 2.0
TIETOJA
Kun salama latautuu, nestekidenäytössä vilkkuu salamatilan punainen kuvake.
Salamavalon toistuva käyttäminen vähentää paristojen kestoaikaa merkittävästi.
Tavallisesti salamavalo latautuu alle 5.5 sekunnissa. Jos paristoissa on enää vähän
virtaa, latautumisaika on pidempi.
Kuvattaessa elokuvaleikettä, jatkuvassa kuvaustilassa tai käytettäessä
kaksoisitselaukaisinta salama ei toimi.
Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
Kuvan laatu saattaa huonontua, jos kohde on liian lähellä heijastaa voimakkaasti.
Nestekidenäyttö pimenee hetkeksi, kun salamavaloa ladataan.
32
FLASH (
) / LEFT-painike (salama/vasen)
Salamatilan ilmaisin
KUVAKE
Salamatila
Kuvaus
Automaattinen
salamavalo
Jos valo ei riitä, kameran salamavalo toimii automaattisesti.
Automaattinen
salama
punasilmäisyyden
vähennyksellä
Jos valo ei riitä, kameran salamavalo yrittää automaattisesti
vähentää punasilmäisyyttä.
Täytesalama
Salamavalo välähtää ympäristön valon määrästä huolimatta.
Salamavalon määrä säädetään vallitsevien
valaistusolosuhteiden mukaan. Mitä kirkkaampi kohde tai
tausta on, sitä lyhyemmän aikaa valo välähtää.
Hidas
synkonointi
Salamavaloa käytettäessä suljin toimii hitaammin oikean
valotuksen varmistamiseksi.
Suosittelemme kolmijalan käyttämistä tämän toiminnon aikana.
Kun otat kuvaa huonossa valaistuksessa, nestekidenäyttöön
voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä (
).
Salamavalo ei
käytössä
Salamavalo ei välähdä. Käytä tätä tilaa paikoissa tai tilanteissa,
joissa salamakuvaus on kiellettyä. Kun otat kuvaa huonossa
valaistuksessa, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran
tärähtämisestä (
).
SF
(Lisäsalamavalo)
Lisäsalamavalo auttaa saamaan hyvän kuvan huonoissa
valaistusolosuhteissa tarvitsematta käyttää salamavaloa.
Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva salamatila
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
33
FLASH (
) / LEFT-painike (salama/vasen)
Huomioonotettavaa käytettäessä lisäsalamavaloa
1. Voit käyttää lisäsalamavaloa automaattisessa ja manuaalisessa tilassa.
2. Jos käytät lisäsalamavaloa kuvan koon ollessa yli 2048, kuvan kooksi muuttuu 1600.
3. Lisäsalamavalon toimintaetäisyys on laajakulmakuvauksessa 2 metriä ja telekuvauksessa
1.5 metriä.
4. Jos valaistus on kirkkaampaa kuin loistelamppuvalo, lisäsalamavalo ei välähdä.
5. Jos valaistus on heikompaa kuin loistelamppuvalo, näkyviin tulee (
) -kuvake,
[SF OFF] -viesti ja kameran tärähdyksestä varoittava (
). Jos painat laukaisinta tässä
tilassa, lisäsalamavalo ei välähdä. Voit ottaa kirkkaamman kuvan käyttämällä
automaattista salamatilaa.
6. Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta, kuvassa voi esiintyä häntimistä.
7. Koska kameran prosessori ohjaa lisäsalamavaloa, sen avulla otetut kuvat latautuvat
tavallista hitaammin.
Kun käytät lisäsalamavaloa, jatkuvaa kuvaamista, erikoistehosteita ja digitaalista zoomia
samanaikaisesti, toimintojen käyttöön liittyy rajoituksia. Lisätietoja on taulukossa.
SF
Jatkuva kuvaaminen
SF
-
X
X(Lisätietoja on kohdassa 1.) X(Lisätietoja on kohdassa 2.)
Jatkuva kuvaaminen
X
-
X(Lisätietoja on kohdassa 1.)
O
-
X(Lisätietoja on kohdassa 2.)
X(Lisätietoja on kohdassa 2.)
-
Erikoistehoste
X(Lisätietoja on kohdassa 1.) X(Lisätietoja on kohdassa 1.)
Digitaalinen zoom X(Lisätietoja on kohdassa 2.)
O
Erikoistehoste
Digitaalinen zoom
1. Jos valitset [ERIKOISTEHOSTE]-valikon ja lisäsalamavalon tai [JATKUVA]-valikon, valittu
[ERIKOISTEHOSTE]-asetus peruuntuu.
2. Jos valitset digitaalisen zoomin ja lisäsalamavalon tai [ERIKOISTEHOSTE]-valikon,
digitaalinen zoom peruuntuu.
34
Itselaukaisin (
) /Etälaukaisin ( ) /Oikealle -painike
Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, Oikealle-painikkeen painaminen saa osoittimen
siirtymään oikeanpuoleiseen välilehteen. Lisäksi voit siirtyä sen avulla alivalikkoon
valitsemaan toisen asetuksen.
Kun valikko ei näy nestekidenäytössä, OIKEALLE-painike toimii ITSELAUKAISIN(
)/ETÄKÄYTTÖ (
) -painikkeena. Itselaukaisinta käytettäessä valokuvaaja pääsee
itsekin mukaan kuvaan.
Itselaukaisimen ja kaukosäätimen käyttäminen
1. Käännä tilanvalitsin kuvaamis- tai elokuvaleiketilaan.
Tallennettaessa ääntä vain kaukosäädin on
käytettävissä. Elokuvaleiketilassa vain 10 sekunnin
itselaukaisin ja kauko-ohjain toimivat.
2. Paina itselaukaisinpainiketta, kunnes nestekidenäytössä
näkyy haluamasi tilailmaisin. Itselaukaisimen tai
kaukosäätimen kuvake tulee näkyviin
nestekidenäyttöön.
[2 sekunnin itselaukaisimen valitseminen]
[Kaukosäätimen valitseminen]
- Itselaukaisimen valitseminen: Kun painat laukaisinta, kamera ottaa kuvan, kun määritetty aika
on kulunut. Itselaukaisin poistetaan tämän jälkeen käytöstä.
- Etäkäyttötilan valitseminen: Kun painat kaukosäätimen laukaisinpainiketta, kamera laukeaa 2
sekunnin kuluttua. Etäkäyttötilassa kameran laukaisinta ei voi käyttää. Kun kuva on otettu,
kamera jää etäkäyttötilaan. Kamera poistuu etäkäyttätilasta, kun painat virtapainiketta tai siirrät
tilan valitsinta.
Itselaukaisijan ja etäkäyttötilan kuvaus
Kuvake
Tila
Kuvaus
2s
Kun painat itselaukaisinpainiketta, kamera laukeaa 2 sekunnin kuluttua.
10s
Kaksinkertainen
Etäkäyttötila
Kun painat itselaukaisinpainiketta, kamera laukeaa 10 sekunnin kuluttua.
Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua ja toinen 2 sekuntia
myöhemmin.
Kuva otetaan käyttämällä kaukosäädintä kameran laukaisimen sijasta.
35
Itselaukaisin (
) /Etälaukaisin ( ) /Oikealle -painike
Kuvanottoalue käytettäessä kaukosäädintä.
Kun otat kuvan käyttämällä kaukosäädintä, katso lisätietoja
viereisestä kuvasta.
[Kaukosäätimen
suljinpainike]
Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen
Kun asennat kaukosäätimeen paristoja, varmista, että plusnapa on ylöspäin ja miinusnapa
alaspäin.
Anna huoltopisteen vaihtaa kaukosäätimen paristot.
Käytä kolmen voltin CR 2025 -paristoja.
TIETOJA
Itselaukaisu keskeytyy, jos käytät tilanvalitsinta tai painat itselaukaisimen painiketta.
Voit estää kameraa tärähtämästä käyttämällä kolmijalkaa.
36
Valikko/OK-painike
Valikkopainike
- Kun painat valikkopainiketta, nestekidenäyttöön tulee kunkin kuvaustilan valikko.
Kun painat painiketta uudelleen, näyttöön palaa alkukuva.
- Voit valita valikon vaihtoehdon, kun seuraavat on valittu:
elokuvaleike. ja kuvaustila. Valikkoa ei ole käytettävissä, kun äänentallennustila on valittuna.
Kun painat
valikkopainik
etta
2592
TILA
AUTOMAATTINEN
MANUAALINEN
AIHE
[Valikko ei käytössä]
[Valikko käytössä]
Valikko käytössä
- Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, tämän painikkeen painaminen saa osoittimen
siirtymään alivalikkoon tai vahvistaa valinnan.
37
M-painike: valmiiksi määritettyjen aihetilojen valitseminen
Voit valita automaattisen, manuaalisen tai aihetilan painamalla
M-painiketta.
Tämä painike toimii vain otettaessa tavallisia valokuvia.
M-painikkeen käyttäminen
1. Kun painat M-painiketta otettaessa tavallisia kuvia,
nestekidenäyttöön tulee valikko.
2. Voit valita haluamasi kameratilan painamalla ylös-, alas-,
vasemmalle- tai oikealle-painiketta.
- Ylös/alas-painike: Kameran tilan valitseminen
- Oikealle/vasemmalle-painike:
Aihetilan alivalikon valitseminen
3. Voit valita haluamasi kameratilan painamalla OK-painiketta.
AUTO
Set:OK/M
Voit määrittää helposti ihanteelliset asetukset eri kuvaustilanteisiin valitsemalla aihetilan
alivalikon.
1. Paina M-painiketta kuvattaessa tavallisia valokuvia.
2. Voit valita [AIHE]-valikon painamalla ylös- tai alas-painiketta.
3. Valitse haluamasi alivalikko painamalla vasemmalle- tai
oikealle--painiketta.
4. Voit valita haluamasi kameratilan painamalla OK-painiketta.
YÖ
Set:OK/M
Alivalikko
YÖ
MUOTOKUVA
LAPSI
Kuvake
Kuvaus
Voit ottaa kuvia yöllä tai pimeällä tätä tilaa käyttämällä.
Valokuvan ottaminen henkilöstä
Voit kuvata liikkuvia lapsia
MAISEMA
Voit kuvata esimerkiksi vihreitä metsämaisemia ja sinistä taivasta.
LÄHIKUVA
Pienten kohteiden, kuten kasvien tai hyönteisten, kuvaaminen
TEKSTI
Valitse tämä tila kuvattaessa asiakirjaa.
AUR.LASK
Auringonlaskun kuvaaminen.
AAMUHÄM
Auringonnousun kuvaaminen
VASTAVALO
Vastavalon aiheuttamien varjojen poistaminen muotokuvista.
ILOTULITUS
Ilotulituksen kuvaaminen
HIEK/LUM
38
Merien, järvien, hiekkarantojen ja lumisten maisemien kuvaaminen
+/- painike
Voit säätää valotuksen kompensointia, valkotasapainoa, RGB- ja ISO-arvoa sekä hidasta
suljinta +/--painikkeiden avulla.
Kun valitset lisäsalamavalon, ISO-arvoksi tulee automaattinen ja valotuksen korjaukseksi 0,0 EV.
Päävalikko
Alivalikko
RGB
(R) punainen, (G) vihreä, (B) sinisen
ISO
AUTO, 100, 200, 400
Valkotasapaino
AUTOMAATTINEN, PÄIVÄNVALO,
PILVINEN, LOISTEPUTKI H,
LOISTEPUTKI L,
HEHKULAMPPU TAI MUKAUTETTU
Valotuksen kompensointi
-2,0 ~ 0,0 ~ +2,0(0,5EV Vaiheet)
LT
Käytettävissä oleva kameran tila
Aukon arvo / suljinnopeus
(määräytyy zoomin mukaan).
RGB: Tämän avulla voit säätää punaisen (R), vihreän (G) ja sinisen (B) määrää
tallennettavassa kuvassa.
RGB-arvojen määrittäminen
1. Valitse RGB-kuvake (
) painamalla +/- -painiketta ja
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita. RGB-valikko
tulee näyttöön kuvassa esitetyllä tavalla.
2. Voit valita haluamasi RGB-arvon käyttämällä
YLÖS/ALAS/VASEMMALLE/OIKEALLE-painikkeita.
- Ylös/alas-painike: Siirtyy R-, G- tai B-kuvakkeiden välillä.
- Oikealle/Vasemmalle-painike: muuttaa kuvakkeiden
arvoja.
3. Kun painat +/- -painiketta uudelleen, määrittämäsi arvo tallennetaan ja kamera poistuu
RGB-asetustilasta.
39
+/- painike
ISO : Voit valita kuvia otettaessa käytettävän ISO-herkkyyden.
ISO-arvo kuvaa valotusherkkyyttä.
ISO-herkkyyden valitseminen
1. Valitse ISO-kuvake (
) painamalla +/--painiketta ja
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita. ISO-valikko tulee
näyttöön kuvassa esitetyllä tavalla.
2. Voit valita haluamasi ISO-herkkyysarvon käyttämällä
VASEMMALLE- ja OIKEALLE-painikkeita.
- AUTOM.:
Kameran herkkyys säätyy automaattisesti valon määrän
ja kuvattavan kohteen kirkkauden tyyppisten tekijöiden mukaan.
- 100, 200, 400 :
Voit lisätä suljinnopeutta valotuksen muuttumatta kasvattamalla ISO herkkyyttä.
Kuvat voivat kuitenkin ylivalottua kirkkaassa valaistuksessa. Kun ISO-arvoa nostetaan,
kamera muuttuu herkemmäksi valolle, joten sillä voi ottaa kuvia vähemmässä valossa.
ISO-arvon kasvattaminen kuitenkin lisää kohinaa, jolloin kuvasta tulee rakeinen.
3. Kun painat +/- -painiketta uudelleen, määrittämäsi arvo tallennetaan ja kamera poistuu
ISO-asetustilasta.
White Balance (valkotasapaino): Voit palauttaa värit luonnollisiksi säätämällä kameran
valkotasapainoa.
Valkotasapainon valitseminen
1. Voit käyttää valkotasapainokuvaketta (
) painamalla
+/- -painiketta ja käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painikkeita.
Valkotasapainovalikko tulee näyttöön kuvassa esitetyllä
tavalla.
2. Voit määrittää valkotasapainoasetukset käyttämällä
VASEMMALLE- ja OIKEALLE-painikkeita. Valitsemasi
arvo näkyy nestekidenäytössä.
AUTO
: Kamera valitsee automaattisesti
oikeat valkotasapainoasetukset valaistusolosuhteiden mukaan.
PÄIVÄNVAL
: Ulkokuvaaminen
PILVINEN
: Ulkokuvaaminen pilvisellä säällä.
Loisteputki H
: Soveltuu kuvaamiseen päivänvaloloisteputken tai
kolmiaaltopituisen loisteputken valaisemassa tilassa.
Loisteputki L
: Soveltuu kuvaamiseen valkoisessa loistelamppuvalaistuksessa.
HEHKUVALO
: Kuvaaminen hehkulamppuvalaistuksessa.
MUKAUTETTU
: Käyttäjä voi määrittää valkotasapainon kuvausolosuhteiden
mukaan.
Valaistusolosuhteet saattavat vaikuttaa kuvien värisävyihin.
3. Paina +/- -painiketta uudelleen. Määrittämäsi arvo tallennetaan.
Valkotasapainon asetustila poistuu käytöstä.
40
+/- painike
Mukautetun valkotasapainoasetuksen käyttäminen
Valkotasapainoasetukset vaihtelevat kuvausolosuhteiden mukaan.
Voit valita oikean valkotasapainoasetuksen kullekin kuvausympäristölle käyttämällä
mukautettua valkotasapainoa.
1. Valitse valkotasapainoasetuksen MUKAUTETTU
(
)-valikko.
2. Aseta arkki valkoista paperia kameran eteen, jolloin
nestekidenäytössä näkyy pelkkää valkoista, ja paina
laukaisinpainiketta.
3. Mukautettu valkotasapainoarvo on nyt tallennettu.
- Mukautettu valkotasapainoarvoa käytetään
seuraavasta ottamastasi kuvasta alkaen.
- Käyttäjän määrittämä valkotasapaino jää voimaan,
kunnes asetusta muutetaan.
Measure : Shutter
[ Valkoinen paperiarkki ]
Valotuksen kompensointi : Kamera säätää valotuksen automaattisesti valokuvan ottamisen
aikana vallitsevien valaistusolojen mukaan.
Voit lisäksi määrittää valotusasetukset käyttämällä +/- -painiketta.
Valotuksen kompensointi
1. Valitse valotuksen korjauskuvake (
) painamalla
+/- -painiketta ja käyttämällä YLÖS- tai ALASpainikkeita. Valotuksen korjauspalkki tulee näyttöön
kuvassa esitetyllä tavalla.
2. Voit määrittää valotuksen kompensointiasetukset
käyttämällä VASEMMALLE- ja OIKEALLE-painikkeita.
3. Paina +/- -painiketta uudelleen.
Määrittämäsi arvo tallennetaan. Valotuksen
kompensointitila poistuu käytöstä.
Jos muutat valotusarvoa, valotusilmaisin (
) näkyy nestekidenäytön alaosassa.
* Negatiivinen valotuksen korjausarvo lyhentää suljinaikaa.
Huomaa, että positiivinen valotuksen korjausarvo pidentää suljinaikaa.
Nestekidenäyttö voi tällöin olla valkoinen ja kuvat voivat epäonnistua.
41
+/- painike
Hidas suljin : Kamera säätää automaattisesti suljinnopeuden ja aukkoarvon
kuvausolosuhteiden mukaan. Yökuvaustilassa voit kuitenkin valita
suljinnopeuden ja aukkoarvon itse.
Suljinnopeuden ja aukon säätäminen
1. Valitse [YÖ]-aihetila. (M-painike [AIHE] [YÖ])
2. Kun painat +/- -painiketta, näyttöön tulee hitaan
sulkimen valikko, jossa suljinnopeuden ja aukon voi
valita.
3. Voit valita hitaan suljinajan
ylös/alas/vasemmalle/oikealle-painikkeella.
Ylös/alas-painike: Aukon ja suljinnopeuden asettaminen.
Oikealle/Vasemmalle-painike : Arvon muuttaminen.
Valitun zoomauksen mukaan käytettävissä olevat
aukkovaihtoehdot tulevat näkyviin valikkoon.
4. Paina +/- -painiketta uudelleen. Valitsemasi arvo tallennetaan.
Yökuvaustila tulee käyttöön. Paina laukaisupainiketta ja ota kuva.
Aukon ja suljinajan arvojen muutokset zoomauksessa on lueteltu alla.
Hyväksytyt aukon arvot
Hyväksytyt suljinajat
: AUTO, WIDE : F2.8 ~ F5.8, TELE : F4.8 ~ F10.0
: AUTO, 1 ~ 16S
Suuri
(Paina vasemmallepainiketta)
Aukko
F 2.8
Pieni
(Paina oikeallepainiketta.)
1S
Nopea
(Paina vasemmalle-painiketta)
42
Suljinnopeus
Hidas
(Paina oikealle-painiketta.)
LCD-näyttöpainike
Näet tallennustilan nestekidenäytöstä. Kun painat LCDpainiketta muussa kuin ÄÄNI-tallennustilassa, näyttö
muuttuu jäljempänä kuvatulla tavalla.
Lepotila:
- Kun olet valinnut tallennuksen painamalla LCD-painiketta
ja kamera on ollut käyttämättömänä noin 30 sekunnin
ajan, kamera siirtyy lepotilaan (Nestekidenäyttö: POIS,
painikevalo: vilkkuu) automaattisesti.
- Voit kytkeä kameraan taas virran painamalla mitä kameran painiketta tahansa
virtapainiketta lukuun ottamatta.
- Kameran virransäästötilatoiminto katkaisee kamerasta virran ja pimentää nestekidenäytön
automaattisesti, kun kamera on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
Sivulla 85 on lisätietoja virran automaattisesta katkaisemisesta.
Näyttöpainik
keen
painaminen
Näyttöpainik
keen
painaminen
TÄYSTIETOTILA
PERUSTIETOTILA
TALLENNA TILA
[Kaikki tiedot]
[Perustiedot]
[Virransäästötila]
Näyttöpainikkeen painaminen
43
Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
Voit määrittää tallennusasetukset käyttämällä nestekidenäytössä näkyvää valikkoa.
Kun painat MENU-valikkopainiketta muussa kuin ÄÄNI-tallennustilassa, valikko näkyy
nestekidenäytössä.
TIETOJA
Valikko ei näy nestekidenäytössä seuraavissa tapauksissa:
- Jotain toista painiketta painetaan
- Kun kuvan tietoja käsitellään, etsimen vieressä oleva vihreä LED-merkkivalo vilkkuu
- Paristot ovat tyhjentyneet.
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä valitsemasi tilan mukaan.
Oletusasetukset on merkitty
-tunnuksella.
Valikon välilehti
Päävalikko
Alivalikko
Kameran toimintatila
Sivulla
AUTOMAATTINEN
MANUAALINEN
TILA
A
I
H
E
YÖ, MUOTOKUVA,
LAPSI, MAISEMA,
LÄHIKUVA, TEKSTI,
AUR.LASK,
AAMUHÄM,
VASTAVALO,
ILOTULITUS,
HIEK/LUM
S.46
2592X1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
KOKO
1024X768
S.47
640X480
640X480
320X240
160X128
SUPERTARKKA
HYVÄ
LAATU
NORMAALI
30 R/SEK
15 R/SEK
44
S.48
Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
Valikon välilehti
Päävalikko
MITTAUS
KUVAUS
Alivalikko
MONILOHKO
PISTE
YKSITTÄIS
JATKUVA
Kameran toimintatila
Sivulla
S.49
S.49
PEHMEÄ
TERÄVYYS
NORMAALI
S.50
TERÄVÄ
NORMAALI
TEHOSTE
MUSTAVALKO
SEEPIA
S.50
NEGATIIVI
POIS
ALUE 1
KOROSTA
ALUE 2
S.51
ALUE 3
POIS
2 OSAA
ERIKOISTEHOSTE YHDISTELMÄ
3 OSAA
S.52
4 OSAA
POIS
KEHYS
KEHYS 1
KEHYS 2
S.53
KEHYS 3
VAKAAJA
POIS
PÄÄLLÄ
S.54
* Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
45
Valikon käyttäminen
1. Käynnistää kamera ja paina MENU-painiketta. Kunkin kameratilan valikko tulee näkyviin.
Äänentallennustilaan (
) ei kuitenkaan liity valikkoa.
2. Voit siirtyä valikoissa käyttämällä VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painikkeita.
2592
TILA
AUTOMAATTINEN
Paina VASEMMALLEtai OIKEALLEpainiketta.
MANUAALINEN
AIHE
KOKO
2592X1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
2592
Paina VASEMMALLEtai OIKEALLEpainiketta.
2592
LAATU
SUPERTARKKA
HYVÄ
NORMAALI
3. Voit valita alivalikon käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
2592
TILA
Paina YLÖS- tai
ALAS-painiketta.
2592
TILA
Paina YLÖS- tai
ALAS-painiketta.
2592
TILA
AUTOMAATTINEN
AUTOMAATTINEN
AUTOMAATTINEN
MANUAALINEN
MANUAALINEN
MANUAALINEN
AIHE
AIHE
AIHE
4. Asettamasi arvo tallennetaan, kun valitset alivalikon.
Kun painat valikkopainiketta, valikko poistuu näytöstä.
Tila
Voit valita haluamasi kuvaustilan.
[AUTOMAATTINEN] :
Tätä tilaa käytetään kuvattaessa tavallisia valokuvia.
2592
[MANUAALINEN] :
TILA
Automaattisessa tilassa kamera valitsee parhaat
AUTOMAATTINEN
mahdolliset asetukset. Voit silti määrittää manuaalisesti
MANUAALINEN
kaikki toiminnot aukkoa ja suljinnopeutta lukuun ottamatta.
AIHE
[AIHE] :
[KUVAUS-tila]
Tämän valikon avulla voit määrittää helposti ihanteelliset
asetukset eri kuvaustilanteisiin.
- Valittu [AIHE]-alivalikko tulee nestekidenäyttöön. Sivulla 38 on lisätietoja alivalikon
vaihtamisesta ja aihevalikoista.
TIETOJA
Kamera voi tärähtää, kun [YÖ]-, [LÄHIKUVA]-, [AUR.LASK]-, [AAMUHÄM]- tai
[ILOTULITUS]-aihetila on valittuna. Käytä kolmijalkaa, jos epäilet tärähtämistä.
46
Koko
Voit valita haluamasi kuvan koon.
Tila
Kuvake
Koko
TAVALLINEN KUVAUS -tila
2592
2272
2048
1600
1024
ELOKUVALEIKE-tila
640
640
2592X1944 2272X1704 2048X1536 1600X1200 1024X768 640X480
320
160
640X480 320X240 160X128
30FPS
KOKO
2592X1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
KOKO
2592
[ TAVALLINEN KUVAUS -tila ]
640X480
640
320X240
160X128
[ ELOKUVALEIKE-tila ]
TIETOJA
Mitä korkeampi tarkkuus on, sitä vähemmän muistiin mahtuu kuvia, sillä
korkeatarkkuuksiset kuvat tarvitsevat enemmän muistia kuin matalatarkkuuksiset kuvat.
47
Laatu
Voit valita pakkaussuhteen valokuvien käyttötarkoituksen mukaan.
Mitä suurempaa pakkaussuhdetta käytetään, sitä huonompi kuvanlaatu on.
TAVALLINEN KUVAUS -tila
Tila
ELOKUVALEIKE-tila
Kuvake
30R/SEK 15R/SEK
Alivalikko
SUPERTARKKA
HYVÄ
NORMAALI
Tiedostomuoto
jpeg
jpeg
jpeg
2592
30R/SEK 15R/SEK
avi
NOR
640
LAATU
SUPERTARKKA
avi
RUUTUNOPEUS
30 R/SEK
30 FPS
HYVÄ
NORMAALI
[ TAVALLINEN KUVAUS -tila ]
15 R/SEK
[ TAVALLINEN KUVAUS -tila ]
TIETOJA
SUPERTARKKA n paras laatu, NORMAALI on heikoin laatu.
Valitse haluamasi laatu.
Tämä muoto on DCF-yhteensopiva (lyhenne sanoista Design rule of Camera File).
JPEG (lyhenne sanoista Joint Photographic Experts Group):
JPEG on Joint Photographic Experts Groupin kehittämä kuvanpakkausstandardi.
Tätä pakkausmenetelmää käytetään tavallisimmin pakattaessa valokuvia ja grafiikkaa,
koska se pakkaa tiedostot tehokkaasti vahingoittamatta tietoja.
48
Mittaaminen
Jos valotus ei toimi oikein, voit muuttaa mittaamistapaa, jolloin kuvista tulee kirkkaampia.
[MONILOHKO](
):
Valotus mitataan kuvattavan alueen keskimääräisen
valaistuksen perusteella. Mittaamisessa kuitenkin
painotetaan kuvan keskiosaa. Tämä sopii yleiskäyttöön.
[PISTE](
):
Valotus mitataan vain nestekidenäytön keskellä näkyvältä
suorakaiteen muotoiselta alueelta. Tätä toimintoa
kannattaa käyttää silloin, kun kuvan halutaan olevan oikein
valotettu keskeltä taustavalaistuksesta huolimatta.
2592
MITTAUS
1
MONILOHKO
PISTE
TIETOJA
Oletusarvon mukaan käytetään keskiosaan painottuvaa keskiarvoista mittaamista.
Jos kohde ei ole kuvan keskellä, älä käytä pistemäistä mittaamista. Muuten kuvan valotus
voi olla virheellinen. Käytä tässä tapauksessa valotuksen kompensointia.
Jatkuva kuvaaminen
Valitse, kuinka monta kuvaa jatkuvassa kuvaamisessa otetaan.
- [YKSITTÄIS] : Vain yksi kuva otetaan
- [JATKUVA] : Kuvia otetaan jatkuvasti, kunnes vapautat
laukaisimen. Kuvien määrä määräytyy
muistn mukaan.
NOR
KUVAUS
YKSITTÄIS
JATKUVA
[MANUAALISET valinnat]
* Korkea tarkkuus ja kuvan laatu hidastavat tiedoston
tallennusaikaa, jolloin odotusaika pitenee.
* Jos valittuna on [JATKUVA]-alivalikko, salama poistuu käytöstä automaattisesti.
49
Terävyys
Voit säätää otettavan kuvan tarkkuutta. Tarkkuutta ei voi
säästää nestekidenäytöllä ennen kuvan ottamista, sillä tämä
toiminto on käytettävissä vasta, kun kuva on tallennettu
muistiin.
NOR
TERÄVYYS
PEHMEÄ
NORMAALI
TERÄVÄ
[MANUAALISET valinnat]
Alivalikko
Kuvake
Kuvaus
Kuvan reunoja pehmennetään. Tämä tehoste soveltuu kuvien
PEHMEÄ
muokkaamiseen tietokoneessa.
Kuvan reunat ovat terävät.
NORMAALI
Tämä sopii kuvien tulostukseen.
Kuvan reunoja korostetaan. Reunat ovat teräviä, mutta
TERÄVÄ
tallennetussa kuvassa voi esiintyä kohinaa.
Tehosteet
Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä kameran signaaliprosessoria.
30FPS
TEHOSTE
NORMAALI
MUSTAVALKO
SEEPIA
NEGATIIVI
TEHOSTE
NOR
[MANUAALISET valinnat]
[NORMAALI]
[MUSTAVALKO]
[SEEPIA]
[NEGATIIVI]
50
NORMAALI
MUSTAVALKO
SEEPIA
NEGATIIVI
NOR
[ ELOKUVALEIKE-tila ]
: Kuvaan ei lisätä erikoistehosteita.
: Kuva muutetaan mustavalkoiseksi.
: Kuvissa käytetään keltaruskeita seepiavärejä.
: kuva tallennetaan negatiivina.
Erikoistehosteet
Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä kameran signaaliprosessoria.
Voit käyttää tätä valikkoa vain manuaalisessa tilassa.
Voit valita valmiiksi määritetyn tarkennuskehyksen, osakuvan tai valokuvakehyksen.
Jos erikoistehoste on valittuna, aiemmin määritetyt muut erikoistoiminnot peruutetaan
automaattisesti.
Vaikka kamerasta sammutetaan virta, erikoistehosteasetus säilyy. Voit peruuttaa
erikoistehosteen valitsemalla valikon kaikissa alivalikoissa [POIS]-vaihtoehdon.
Erikoistehoste: Valmiiksi määritetyt tarkennuskehykset
Saat kohteen erottumaan ympäristöstään.
Kohde näkyy tarkkana, mutta muu osa kuvasta on epätarkka.
1. Valitse manuaalinen tila ja paina valikkopainiketta.
2. Paina vasemmalle- tai oikealle-painiketta ja valitse
[ERIKOISTEHOSTE]-välilehti.
3. Valitse [KOROSTA]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja OIKEALLE-painiketta.
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
- [POIS]: Valmiiksi määritettyä tarkennuskehystä ei lisätä.
[ALUE 1]
[ALUE 2]
NOR
ERIKOISTEHOSTE
KOROSTA
YHDISTELMÄ
KEHYS
SIIRRY :
POIS
POIS
POIS
MUUTA :
[ALUE 3]
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu
näytöstä. Jos valitset [ALUE 1–3] -valikon, esiasetettu
tarkennuskehysalue tulee näkyviin.
51
Erikoistehoste: Yhdistelmäkuvat
Kuva voi koostua 2–4 otoksesta.
1. Valitse manuaalinen tila ja paina valikkopainiketta.
2. Paina vasemmalle- tai oikealle-painiketta ja valitse
NOR
ERIKOISTEHOSTE
[ERIKOISTEHOSTE]-välilehti.
POIS
KOROSTA
3. Valitse [YHDISTELMÄ]-valikko painamalla YLÖS- tai
POIS
YHDISTELMÄ
ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
KEHYS
POIS
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
SIIRRY :
MUUTA :
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
- [POIS] : Peruuttaa osakuvan
- [2 OSAA]: Kuva koostuu 2 osasta.
- [3 OSAA]: Kuva koostuu 3 osasta.
- [4 OSAA]: Kuva koostuu 4 osasta.
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.
6. Vaiheessa 4 valittujen osien määrä näkyy nestekidenäytössä.
Voit aloittaa osakuvaamisen painamalla laukaisinta.
2 osasta koostuvan kuvan valitseminen
Suljinpainikk
een
painaminen
[ 1/2 ]
Suljinpainikke
en
painaminen
[ 2/2 ]
[ Näin syntyvä kuva ]
TIETOJA
Yhdistelmäkuvaamisen aikana voit käyttää salamavalopainiketta, itselaukaisimen
painiketta, ääniviestipainiketta, +/- -painiketta sekä zoomin W- ja T-painikkeita.
Jos painat kameran painikkeita (valikkopainike, toistotilan painike ja M-painike) tai kierrät
tilan valitsinta ottaessasi yhdistelmäkuvia, otettuja kuvia ei tallenneta ensimmäisessä
vaiheessa, mutta ne näkyvät nestekidenäytössä. Älä paina kameran painikkeita tai
käännä tilan valitsinta ottaessasi yhdistelmäkuvia.
Ääniviestin nauhoittaminen alkaa viimeisen yhdistämäkuvan ottamisen jälkeen.
52
Erikoistehoste: Valokuvakehys
Voit lisätä kuvaan kehykset. Vaihtoehtoja on 3.
1. Valitse MANUAALINEN-tila ja paina valikkopainiketta.
2. Paina vasemmalle- tai oikealle-painiketta ja valitse
[ERIKOISTEHOSTE]-välilehti.
3. Valitse [KEHYS] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja OIKEALLE-painiketta.
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
- [POIS]: Valokuvakehystä ei lisätä.
[KEHYS 1]
[KEHYS 2]
NOR
ERIKOISTEHOSTE
KOROSTA
YHDISTELMÄ
KEHYS
SIIRRY :
POIS
POIS
POIS
MUUTA :
[KEHYS 3]
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu
näytöstä. Jos valitset [KEHYS 1–3] -valikon, esiasetettu
tarkennuskehysalue tulee näkyviin.
53
Elokuvaleikekehyksen vakauttaja
Tämä toiminto auttaa vakauttamaan kuvaa kuvattaessa elokuvaa.
Voit käyttää tätä valikkoa vain elokuvaleiketilassa.
Tämän toiminnon käyttäminen
1. Valitse elokuvaleiketila tilanvalitsimen avulla ja paina
valikkopainiketta. Valitse [VAKAAJA]-valikko ja paina
NOR
VAKAAJA
oikealle-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös- tai alasPOIS
painiketta ja painamalla OK-painiketta.
PÄÄLLÄ
- [POIS]
: Elokuvaleikkeiden vakauttamistoiminto
poistuu käytöstä.
- [PÄÄLLÄ] : Estää kameraa tärähtämästä
elokuvaleikkeen kuvaamisen aikana. Tallennuskehyksen alue kapenee
verrattuna [POIS]-valikon valitsemiseen. Kehysten esikatselu ei ehkä näy
kunnolla nestekidenäytössä, mutta tallennettujen elokuvaleikkeiden suhteen
ei esiinny ongelmia.
TIETOJA
Jos valitset [PÄÄLLÄ]-alivalikon, elokuvaleikkeen alue kaventuu elokuvaleikkeen koon
mukaan.
54
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
Käynnistä kamera ja valitse toistotila painamalla sen painiketta (
Kamera toistaa nyt muistiin tallennetut kuvat.
).
Jos olet kytkenyt kameraan virran painamalla virtapainiketta, voit vaihtaa toistotilaa
painamalla TOISTO-painiketta kerran. Voit vaihtaa tallennustilaan painamalla sitä uudelleen.
Voit kytkeä virran toistotilapainikkeen avulla. Kamera käynnistyy toistotilaan. Katkaise
kamerasta virta painamalla tilapainiketta uudelleen.
Voit määrittää toistotilan asetukset käyttamällä kameran painikkeita ja nestekidenayttöä.
Jos painat PLAY-painiketta siirtymiseksi Play-tilaan, kameran objektiivi vetäytyy kameran
rungon sisään noin 10 sekunnin ajaksi objektiivin suojelemiseksi.
Valokuvan toistaminen
1. Valitse tämä TOISTO-tila painamalla toistotilan
painiketta(
).
2. Näyttöön tulee muistiin viimeksi tallennettu
kuva.
3. Valitse toistettava kuva painamalla VASEN- tai
OIKEA-painiketta.
Voit katsoa kuvia nopeasti pitämällä
VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
painettuna.
TIETOJA
Tila: Jos painat laukaisinta pidempään kuin 3 sekuntia, äänimerkki ja käynnistysääni
poistetaan käytöstä, vaikka olisitkin ottanut ne käyttöön.
Vaikka virta olisi sammutettu kamerasta, voit käynnistää toistotilan painamalla sen
painiketta.
55
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
Elokuvaleikkeen toistaminen
Vaiheet 1 - 2 ovat samat kuin toistettaessa tavallista kuvaa.
3. Valitse toistettava tallennettu elokuvaleike painamalla
VASEN- tai OIKEA -painiketta. Valittuasi videoleikkeen
nestekidenäyttöön tulee (
) -merkki.
4. Voit aloittaa elokuvaleikkeen toiston painamalla tauko- ja
toistopainiketta (
).
- Voit keskeyttää elokuvaleikkeen toiston painamalla
tauko- ja toistopainiketta uudelleen.
- Jos painat tauko- ja toistopainiketta uudelleen,
elokuvaleikkeen toisto käynnistyy uudelleen.
- Voit kelata elokuvaleikettä taaksepäin painamalla
VASEMMALLE-painiketta. Voit kelata elokuvaleikettä
eteenpäin painamalla OIKEALLE-painiketta.
- Voit lopettaa elokuvaleikkeen toiston painamalla toisto- ja
taukopainiketta ja VASEMMALLE- tai OIKEALLEpainiketta.
Elokuvaleikkeen kaappaus -toiminto: poimii yksittäisiä kuvia elokuvaleikkeestä.
Elokuvaleikkeen kaappaus -tilan käyttäminen
Vaiheet 1 -2 ovat samat kuin tallennettaessa tavallista
kuvaa.
3. Valitse toistettava tallennettu elokuvaleike painamalla
VASEN/OIKEA-painiketta.
4. Voit aloittaa elokuvaleikkeen toiston painamalla
PLAY/PAUSE-painiketta.
5. Paina PLAY/PAUSE-painiketta elokuvaleikkeen toiston
aikana. Paina sitten LAUKAISU-painiketta.
6. Pysäytetty elokuvaleike tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
* Kaapatun elokuvaleikkeen tarkkuus on sama kuin
alkuperäisen leikkeen (640X480, 320X240, 160X128)
RAJAA:T
KUVAA:SH
PLAY
FF
REW
[Keskeytetty]
[ Paina suljinpainiketta. ]
56
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
Elokuvan leikkaaminen kamerassa : Voit poistaa haluamiasi kehyksiä elokuvasta toiston
aikana.
Alle 10 sekunnin mittaisia elokuvaleikkeitä ei voi rajata.
1. Voit valita haluamasi elokuvaleikkeen toistotilassa.
2. Voit toistaa elokuvaleikkeen painamalla toisto- ja
taukopainiketta.
3. Paina taukopainiketta elokuvaleikkeen toiston aikana
poiston aloituskohdassa.
4. Paina T-painiketta. (Alkupiste ei näy tilapalkissa, mutta
alkupiste merkitään.)
5. Kun painat toistopainiketta, laajennettu alue näkyy
tilapalkissa.
6. Paina taukopainiketta uudelleen kohdassa, jossa
poistaminen päättyy.
RAJAA:T
KUVAA:SH
PLAY
FF
REW
7. Kun painat T-painiketta, näyttöön tulee vahvistusikkuna.
RAJAA:T
PLAY
FF
REW
8. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[RAJAUS] : Kehykset tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
[PERU]
: Elokuvan rajaaminen peruutetaan.
RAJAUS?
RAJAUS
PERU
VAHA:OK
PLAY
REW
FF
TIETOJA
Jos haluat rajata elokuvaleikkeen kehyksen alusta, paina zoomin T-painiketta ennen
elokuvaleikkeen aloittamista. (Alkupiste ei näy tilapalkissa, mutta alkupiste valitaan.)
Jos aikajana ohittaa aloituspisteen painettaessa vasemmalle osoittavaa taaksepäinpainiketta, elokuvaleikkeen ensimmäinen kehys tulee näkyviin.
Jos et määritä elokuvaleikkeen loppupistettä, rajaamisen vahvistusikkuna näkyy
viimeisen kehyksen kohdalla.
57
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
Tallennetun äänen toistaminen
Vaiheet 1 - 2 ovat samat kuin toistettaessa tavallista kuvaa.
3. Valitse toistettava äänileike painamalla VASEN- tai
OIKEA-painiketta. Jos valitset tallennetun äänitiedoston,
nestekidenäyttöön tulee äänen tunnus (
).
4. Voit toistaa tallennetun äänitiedoston painamalla toisto- ja
taukopainiketta (
).
PLAY
- Voit keskeyttää äänitiedoston toiston painamalla taukoja toistopainiketta uudelleen.
- Voit jatkaa äänitiedoston toistoa painamalla toisto- ja taukopainiketta.
- Voit kelata äänitiedostoa taaksepäin painamalla VASEMMALLE-painiketta.
Voit kelata äänitiedostoa eteenpäin painamalla OIKEALLE-painiketta.
- Voit lopettaa äänitiedoston toiston painamalla toisto- ja taukopainiketta ja VASEMMALLEtai OIKEALLE-painiketta.
58
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
LCD-nestekidenäytössä on tietoja kuvausolosuhteista.
Nro
Kuvaus
1
Akku
Kuvake
Sivulla
S.17
2
Toistotila
3
Tiedostotyyppi
4
Ääniviesti
S.61
5
Suojausilmaisin
S.72
6
DPOF-merkki
S.75
7
Tallennetun kuvan numero
9
Kun painat LCD-nestekidenäytön painiketta, voit vaihtaa seuraavia tallennustietoja:
Size
Av
Tv
ISO
Flash
Date
:
:
:
:
:
:
2592X1944
F2.8
1/60
100
Off
2005/01/01
Size
: 2592X1944
Koko
Av
: F2.8
Aukkoarvo
Tv
: 1/60
Suljinnopeus
ISO
Flash
: 100
: Off
ISO-herkkyys
Onko salama
käytössä vai ei.
Date
: 2005/01/01
Tallennuspäivä
59
Kameran painikkeen käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
Toistotilassa voit määrittää toistotilan toiminnot käyttämällä kameran painikkeita.
Pikkukuva (
) / suurennuspainike (
)
Voit katsella useita kuvia, laajentaa valitun kuvan sekä rajata ja tallentaa valitun alueen
kuvasta.
Näytössä pikkukuvia
1. Kun kuva näkyy koko näytön kokoisena, paina
pikkukuvapainiketta.
2. Kuva, joka oli näytössä painaessasi pikkukuvapainiketta,
korostetaan.
3. Voit siirtyä haluamaasi kuvaan painamalla 5-toimintoista
painiketta.
4. Voit tarkastella kuvaa erikseen painamalla
suurennuspainiketta.
Pikkukuvapainikkeen
painaminen (
)
Paina suurennuspainiketta (
)
Korostettu kuva.
[ Normaali näyttötila ]
Kuvan suurentaminen
1. Valitse suurennettava kuva ja paina suurennuspainiketta.
2. Voit katsella kuvan eri osia painamalla 5-toimintoista
painiketta.
3. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoonsa
painamalla pikkukuvapainiketta.
- Nestekidenäytön vasemmassa alakulmassa oleva
suurennuksen ilmaisin näyttää, näkyykö kuva
suurennettuna. Jos kuva ei näy suurennettuna,
ilmaisinta ei näy. Voit myös tarkistaa
suurennusalueen.
- Elokuvaleikkeitä sekä WAV-tiedostoja ei voi
suurentaa.
- Suurentaminen saattaa johtaa laadun
huononemiseen.
60
[ Näytössä pikkukuvia ]
Pikkukuva (
) / suurennuspainike (
)
Suurin laajennussuhde määräytyy kuvan koon mukaan.
Kuvakoko
2592
2272
2048
1600
1024
640
Suurin suurennoskerroin
X10.1
X8.8
X8.0
X6.2
X4.0
X2.5
Rajaaminen : Voit tallentaa tietyn osan kuvasta erikseen.
1. Valitse suurennettava kuva ja paina
RAJAUS?
suurennuspainiketta.
RAJAUS
2. Voit katsella kuvan eri osia painamalla 5-toimintoista
PERU
painiketta.
VAHV:OK
3. Kun painat MENU-painiketta, näyttöön tulee vieressä
näkyvä viesti.
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
- [RAJAUS]: Rajattu tulee nestekidenäyttöön, ja se tallennetaan uudella tiedostonimellä.
- [PERU]: Rajausvalikko poistuu näytöstä.
* Jos muisti ei riitä rajatun osan tallentamiseen, kuvaa ei voi rajata.
* Voit poistaa laajennetun kuvan rajaustoiminnossa painamalla poistopainiketta.
Ääniviesti (
) / YLÖS-painike
Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, YLÖS-painikkeen painaminen saa osoittimen
siirtymään ylöspäin.
Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, YLÖS-painike toimii ääniviestipainikkeena.
Voit lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin.
Ääniviestin lisääminen tavalliseen kuvaan
1. Voit valita kuvan, johon lisätään ääni, painamalla
VASEN- tai OIKEA-painiketta.
2. Kun painat ääniviestin painiketta (
), ääniviestin
merkki näkyy nestekidenäytössä.
Kamera on nyt valmis tallentamaan ääntä.
START:SHUTTER
61
Ääniviesti (
) / YLÖS-painike
3. Kun painat laukaisinta kerran, äänen nauhoittaminen
alkaa. Voit nauhoittaa valokuvan yhteyteen 10 sekuntia
kestävän äänen. Kun ääntä tallennetaan, nauhoituksen
asennusikkuna tulee näyttöön vieressä kuvatulla
tavalla.
STOP:SHUTTER
4. Voit lopettaa äänen tallentamisen painamalla
laukaisinta uudelleen.
5. (
)-kuvake tulee nestekidenäyttöön, kun ääniviesti
on tallennettu.
- Ääntä ei voi tallentaa elokuvaleikkeen yhteyteen.
- Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.
- Ääniviesti tallennetaan *.wav-muotoisena
äänitiedostona. Äänitiedostolla on sama nimi kuin
kuvatiedostolla.
- Jos lisäät uuden ääniviestin kuvaan, johon jo liittyy
ääniviesti, aiempi ääniviesti poistetaan ja uusi korvaa sen.
Toisto- ja tauko- (
) / alas-painike
Toisto- ja tauko- tai ALAS-painike toimivat toistotilassa seuraavasti.
- Jos valikko tulee näyttöön
ALAS-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään päävalikosta alivalikkoon tai
siirtymään alaspäin alivalikossa.
- Jos ääniviestin sisältävän tavallisen kuvan, äänitiedoston tai elokuvaleikkeen toistaminen
on meneillään
Pysäytetyssä tilassa : Toistaa ääniviestin sisältävän tavallisen kuvan, äänitiedoston tai
elokuvaleikkeen.
Toiston aikana
: Keskeyttää toiston.
Taukotilassa
: jatkaa toistoa
PLAY
[ Äänen tallennus on pysäytetty ]
62
PAUSE
[ Tallennettu ääni toistetaan ]
PLAY
[ Äänentallennus on taukotilassa ]
VASEMMALLE/ OIKEALLE/ MENU/ OK-painike
VASEMMALLE/OIKEALLE/MENU/OK-painikkeet aktivoivat seuraavat toiminnot.
- VASEMMALLE-painike : Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, VASEMMALLE-painikkeen
painaminen valitsee osoittimen vasemmalla puolella olevan
välilehden.
- OIKEALLE-painike
: Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, OIKEALLE-painikkeen
painaminen valitsee osoittimen oikealla puolella olevan välilehden
tai avaa lisävalikon.
- MENU-painike
: Kun painat MENU-valikkopainiketta, nestekidenäyttöön tulee
toistotilan valikko. Kun painat painiketta uudelleen, näyttöön palaa
alkukuva.
- OK-painike
: Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, voit vahvistaa OKpainikkeen avulla 5-toimintoisen painikkeen avulla tekemäsi
muutokset.
LCD (
)-näyttöpainike
Kuvaustiedot tulevat nestekidenäyttöön.
Näyttöön tulee muistiin viimeksi tallennettu kuva, kun painat
toistotilapainiketta.
Kun painat nestekidenäytön LCD(
)-painiketta TOISTO
-tilassa, näytössä näkyvä kuva vaihtuu seuraavasti.
[Kuva ja kuvakkeet] [Kuva ja tiedot] [Pelkkä kuva]
9
9
[ Kuva ja kuvakkeet ]
LCDpainikkeen
painaminen
Size
Av
Tv
ISO
Flash
Date
: 2592X1944
: F2.8
: 1/60
: 100
: Off
: 2005/01/01
LCDpainikkeen
painaminen
[ Kuva ja tiedot ]
[ Pelkkä kuva ]
LCD-painikkeen painaminen
63
Albumipainike (M-painike)
Voit järjesteää otetut valokuvat albumeiksi käyttämällä
M-painiketta.
Tässä kamerassa on 8 albumia, Yhteen albumiin mahtuu
enintään 100 kuvaa.
Albumivalikon latausaika vaihtelee muistikortin tyypin
mukaan.
Albumin käyttäminen
Albumin valitseminen
1. Paina M-painiketta toistotilassa.
2. Valitse [VALITSE]-valikko painamalla Ylös- tai Alaspainiketta ja paina Oikealle-painiketta.
VALITSE
DIAESITYS
LISÄÄ
POISTA
POISTU:VALIKKO
3. Voit valita haluamasi albumin painamalla ylös-, alas-,
vasemmalle- tai oikealle-painikkeita ja painamalla OKpainiketta.
SIIRRY :
VALITSE
DIAESITYS
LISÄÄ
POISTA
AS.:OK
Valokuvien lisääminen albumiin
1. Valitse albumi.
2. Valitse [LISÄÄ]-valikko painamalla Ylös- tai Alaspainiketta ja paina Oikealle-painiketta.
VALITSE
DIAESITYS
LISÄÄ
POISTA
VALITSE:T
64
AS.:OK
Albumipainike (M-painike)
3. Valitse lisättävät kuvat käyttämällä Ylös-, Alas-,
Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta. Paina Tzoomauspainiketta. -merkit tulevat näkyviin
valittujen kuvien kohdalle.
* Jos haluat peruuttaa valinnan, paina Tzoomauspainiketta uudelleen.
DIAESITYS
4. Kun painat OK-painiketta, näyttöön tulee
vahvistusikkuna. Voit valita haluamasi alivalikon
painamalla YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja painamalla
OK-painiketta.
- [LISÄÄ] : Valitut kuvat lisätään albumiin.
- [PERU] : Kuvien lisääminen peruutetaan.
DIAESITYS
Kuvien poistaminen albumista
1. Valitse albumi.
2. Valitse [POISTA]-valikko painamalla Ylös- tai Alaspainiketta ja paina Oikealle-painiketta.
3. Valitse haluamasi alivalikko ja paina OK-painiketta.
- [VALITSE]: Tietyt albumin sisältämät kuvat
poistetaan.
- [KAIKKI KUVAT]: Kaikki albumin sisältämät kuvat
poistetaan.
Jos [VALITSE] on valittuna:
- Valitse poistettavat kuvat käyttämällä Ylös-, Alas-,
Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta. Paina Tzoomauspainiketta.
-merkit tulevat näkyviin
valittujen kuvien kohdalle.
VALITSE
LISÄÄ
POISTA
VALITSE:T
VALITSE
LISÄÄ
POISTA
AS.:OK
LISÄÄ?
LISÄÄ
PERU
VAHV:OK
VALITSE:T
AS.:OK
VALITSE
VALITSE
KAIKKI KUVAT
DIAESITYS
LISÄÄ
POISTA
AS.:OK
VALITSE:T
4. Kun painat OK-painiketta, näyttöön tulee
vahvistusikkuna. Voit valita haluamasi alivalikon
painamalla YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja painamalla
OK-painiketta.
- [POISTA]: Valitut kuvat poistetaan albumista.
- [PERU] : Kuvien poistaminen peruutetaan.
* Poistetut kuvat poistetaan vain albumista, ei
muistista.
AS.:OK
POISTA
POISTA
PERU
VAHV:OK
VALITSE:T
AS.:OK
65
Albumipainike (M-painike)
Albumien toistaminen
Kaikkien albumien toistaminen
1. Select [All] menu and press the OK button.
Kaikki albumit valitaan.
2. Valitse [DIAESITYS]-valikko painamalla Ylös- tai Alaspainiketta ja paina Oikealle-painiketta.
Voit valita [ALOITA]-, [VÄLI]- , [TOISTO]- ja
[TEHOSTE]-valikot.
- [ALOITA]: Aloittaa kuvaesityksen
- [VÄLI] : Asettaa kuvaesityksen vaihtumisvälin
- [TOISTO]
: Valitse, toistetaanko kuvaesitys
ensimmäisen esityskerran
päätyttyä.
- [TEHOSTE] : Kuvaesityksessä voi käyttää
ainutlaatuisia tehosteita.
3. Voit käynnistää kuvaesityksen valitsemalla [ALOITA]valikon, painamalla Ylös- tai Alas-painiketta ja paina
OK-painiketta.
4. Kun painat valikko- tai OK-painiketta, kuvaesitys päättyy.
Halutun albumin toistaminen
1. Valitse haluamasi albumi ja paina OK-painiketta.
2. Valitse [DIAESITYS]-valikko painamalla Ylös- tai Alaspainiketta ja paina Oikealle-painiketta.
Voit valita [ALOITA]-, [VÄLI]-, [TOISTO]- ja
[TEHOSTE]-valikot.
3. Voit aloittaa kuvaesituksen valitsemalla [ALOITA]valikon ja painamalla OK-painiketta.
4. Kun painat valikko- tai OK-painiketta, kuvaesitys
päättyy.
VALITSE
DIAESITYS
LISÄÄ
POISTA
POISTU:VALIKKO
SIIRRY :
ALOITA
VALITSE
VÄLI
1 SEK
DIAESITYS
TOISTO
POIS
TEHOSTE
PERU
LISÄÄ
POISTA
POISTU:VALIKKO
SIIRRY :
VALITSE
DIAESITYS
LISÄÄ
POISTA
POISTU:VALIKKO
SIIRRY :
ALOITA
VALITSE
VÄLI
1 SEK
DIAESITYS
TOISTO
POIS
TEHOSTE
PERU
LISÄÄ
POISTA
SIIRRY :
TIETOJA
Jos kuva poistetaan muistista, se ei näy albumissa.
Kuvaa ei voi lisätä kahdesti samaan albumiin.
Kuva voidaan lisätä eri albumeihin.
66
AS.:OK
Poistopainike (
)
Tämä poistaa muistikorttiin tallennetut kuvat.
Kuvien poistaminen toistotilassa
1. Valitse poistettava kuva painamalla VASEMMALLE- tai
OIKEALLE-painiketta ja paina POISTA (
) -painiketta.
2. Näyttöön tulee viereisessä kuvassa näkyvä viesti.
3. Valitse alivalikkoarvot painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OK-painiketta.
Jos [POISTA] on valittuna, valitut kuvat poistetaan.
Jos [PERU] on valittuna, kuvan poistaminen peruutetaan.
POISTA ?
POISTA
PERU
VAHV:OK
Kuvien poistaminen pikkukuvatilassa
1. Valitse poistettava kuva käyttämällä YLÖS-, ALAS-, VASEMMALLE- tai OIKEALLEpainiketta. Paina POISTO-painiketta (
).
2. Seuraava viesti tulee nestekidenäyttöön.
3. Valitse alivalikkoarvot painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta ja paina OK-painiketta.
Jos [POISTA] on valittuna, valitut kuvat poistetaan.
Jos [PERU] on valittuna, kuvan poistaminen peruutetaan.
Paina POISTO-painiketta
POISTA ?
POISTA
PERU
VAHV:OK
TIETOJA
Lataa säilytettävät kuvat tietokoneeseen tai suojaa ne ennen kuvien poistamista
kamerasta.
67
Toistoasetusten määrittäminen nestekidenäytön avulla
Voit vaihtaa TOISTO-tilan toimintaa nestekidenäytön avulla. Kun painat kuvaustilassa
valikkopainiketta, valikko näkyy nestekidenäytössä. Voit valita toistotilassa seuraavat valikot.
Voit ottaa kuvan toistovalikon asetusten määrittämisen jälkeen painamalla toistopainiketta tai
laukaisinta.
Valikon välilehti
Päävalikko
ESITYS
Alivalikko
Toissijainen valikko
ALOITA
-
VÄLI
1, 3, 5, 10SEK
TOISTA
POIS / PÄÄLLÄ
Sivulla
S. 71
PERU
TEHOSTE
TEHOSTE1, 2, 3, 4
VALITSE
VAPAUTA / LUKITSE
SUOJAA
S. 72
KAIKKI KUVAT
POISTA
MUUTA KOKO
KÄÄNNÄ
DPOF
68
VALITSE
-
KAIKKI KUVAT
-
2272 x 1704
-
2048 x 1536
-
1600 x 1200
-
1024 x 768
-
640 x 480
-
OMA KUVA
-
OIKEAAN 90˚
-
VASEMPAAN 90˚
-
180˚
-
VAAKA
-
PYSTY
-
VAKIO
VALITSE/ KAIKKI/ PERU
LUETTELO
EI/ KYLLÄ
KOKO
VALITSE/ KAIKKI/ PERU
S. 73
S. 74
S. 75
S. 75
Toistoasetusten määrittäminen nestekidenäytön avulla
Tämä valikko on käytettävissä kun kamera on kytketty PictBridge-toimintoa tukevaan
tulostimeen USB-kaapelilla (lisävaruste).
Valikon välilehti
Päävalikko
KUVAT
Alivalikko
Toissijainen valikko
1 KUVA
-
KAIKKI KUV
-
EI
-
KYLLÄ
-
Sivulla
S. 79
AUTOMAATTIASETUS
S. 80
AUTO
POSTIKOR
4X6
KOKO
2L
A4
Letter
A3
AUTO
TÄYSI
MUKAUTETTU
1
S. 80
ASETUS
2
ASETTELU
4
8
9
16
AUTO
TAVALLIN
TYYPPI
VALOKUVA
PIKAKUV
69
Toistoasetusten määrittäminen nestekidenäytön avulla
Valikon välilehti
Päävalikko
Alivalikko
Toissijainen valikko
Sivulla
AUTO
VEDOS
LAATU
NORMAALI
TARKKA
AUTO
MUKAUTETTU
S. 80
ASETUS
PVM
POIS
PÄÄLLÄ
AUTO
TIEDNIMI
POIS
PÄÄLLÄ
VAKIO
-
LUETTELO
-
EI
-
KYLLÄ
-
EI
-
KYLLÄ
-
S. 81
TULOSTA
DPOF-TULOSTUS
S. 81
NOLLAUS
S. 82
Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
70
Kuvaesityksen käynnistäminen
Kuvat vaihtuvat automaattisesti näytössä ennalta määritetyin aikavälein.
Voit tarkastella kuvaesitystä yhdistämällä kameran ulkoiseen näyttöön.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
[ESITYS]-välilehti.
ALOITA
VÄLI
TOISTA
ESITYS
1 SEK
Kuvaesityksen käynnistäminen Kuvaesityksen voi
POIS
käynnistää vain [ALOITA]-valikosta.
SIIRRY :
AS.:OK
1. Voit valita [ALOITA]-valikon käyttämällä Ylös- tai Alaspainikkeita.
2. Kun painat OK-painiketta, kuvaesitys alkaa.
- Voit keskeyttää kuvaesityksen painamalla Pause-painiketta.
- Voit jatkaa kuvaesityksen toistoa painamalla pause (
)-painiketta uudelleen.
- Voit lopettaa kuvaesityksen Play & Pause --painiketta ja VASEN- tai OIKEA-painiketta.
Toistoajan asettaminen: Voit asettaa kuvaesityksen vaihtumisvälin.
1. Valitse [VÄLI]-alivalikko painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
2. Voit valita haluamasi vaihtumisväin painamalla Ylös- tai Alas-painikkeita.
3. Tallenna asetus painamalla OK-painiketta.
Toistoasetukset Valitse, toistetaanko kuvaesitys ensimmäisen esityskerran päätyttyä.
1. Valitse [TOISTA]-valikko painamalla Ylös- tai Alas-painiketta ja paina Oikealle-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon käyttämällä Ylös- tai Alas-painikkeita.
[POIS] valittuna: Kuvaesitys pysäytetään, kun se on esitetty yhden kerran.
[PÄÄLLÄ] valittuna: Kuvaesitystä toistetaan, kunnes se keskeytetään.
3. Tallenna asetus painamalla OK-painiketta.
TIETOJA
Latausaika määräytyy kuvakoon ja -laadun mukaan.
Kun kuvaesitys on meneillään, MOVIE-muotoisesta tiedostosta näytetään vain
ensimmäinen kehys.
71
Kuvaesityksen käynnistäminen
Kuvaesityksen tehosteiden määrittäminen: Kuvaesityksessä voi käyttää ainutlaatuisia
tehosteita.
1. Valitse [TEHOSTE]-alivalikko painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
2. Voit valita tehosteen käyttämällä YLÖS/ALAS-painikkeita.
ESITYS
[PERU]
: Normaali näyttö.
VÄLI
PERU
TOISTA
TEHOSTE 1
[TEHOSTE 1] : Kuva tulee näkyviin hitaasti.
TEHOSTE
TEHOSTE 2
[TEHOSTE 2] : Kuva tulee näkyviin hitaasti keskeltä
EDELL:
AS.:OK
ulkoreunoille
[TEHOSTE 3] : Kuva liikkuu vasemmasta yläkulmasta.
[TEHOSTE 4] : Kuva siirtyy vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan.
3. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Kuvien suojaaminen
Voit suojata tämän toiminnon avulla haluamasi kuvat vahingossa tapahtuvalta poistamiselta
(LUKITSE). Voit myös poistaa suojauksen (VAPAUTA).
Kuvien suojaaminen
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
[SUOJAA]-välilehti.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[VALITSE]: Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kuvan voi
suojata tai suojauksen vapauttaa.
- Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle: Valitse kuva
- Zoom W/T -painike: Kuvan suojaaminen tai suojauksen
vapauttaminen.
- VALIKKO-painike: Tekemäsi muutokset tallennetaan ja
valikko poistuu nestekidenäytöstä.
[KAIKKI KUVAT]: Kaikkien tallennettujen kuvien
suojaaminen tai suojauksen
vapauttaminen.
- Zoom W/T -painike: Kuvien suojaaminen tai suojauksen
vapauttaminen.
- VALIKKO-painike: Tekemäsi muutokset tallennetaan ja
valikko poistuu nestekidenäytöstä.
SUOJAA
VALITSE
KAIKKI KUVAT
POISTU:VALIKKO
W
W
VAPAUTA
AS.:OK
VAPAUTA
AS.:OK
72
SIIRRY :
T
T
Kuvien suojaaminen
- Kun suojaat kuvan, näyttöön tulee suojausilmaisin.
(Suojaamattomalla kuvalla ei ole mitään ilmaisinta.)
- LUKITSE-tilassa olevaa kuvaa ei voi poistaa [POISTA]toimintojen avulla. Sitä ei kuitenkaan ole suojattu
[ALUSTA]-toiminnolta.
Kuvien poistaminen
DCIM-alikansion suojaamattomat kuvat poistetaan muistikortilta.
Huomaa, että tämä toiminto poistaa pysyvästi kaikki suojaamattomat kuvat.
Tallenna säilytettävät kuvat tietokoneeseen ennen niiden poistamista.
Aloituskuva tallennetaan kameran sisäiseen muistiin eikä muistikortille.
Sitä ei poisteta, vaikka kaikki muistikortin kuvat poistetaan.
Kuvien poistaminen
1. Paina toistotilapainiketta ja MENU-valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
[POISTA]-välilehti.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[VALITSE]: Näyttöön tulee kuvan valintaikkuna, jossa
kuvan voi poistaa.
- Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle: Valitse kuva
- Zoom W/T -painike: Valitse poistettava kuva. ( -merkki)
- OK-painike: Näyttöön tulee vahvistusikkuna, kun painat
OK-painiketta. Voit poistaa kaikki
-merkityt
kuvat valitsemalla [POISTA]-valikon ja
painamalla OK-painiketta.
[KAIKKI KUVAT]: Vahvistusikkuna tulee näkyviin. Voit
poistaa kaikki suojaamattomat kuvat
valitsemalla [POISTA]-valikon ja
painamalla OK-painiketta. Jos suojattuja
kuvia ei ole, kaikki kuvat poistetaan ja
nestekidenäyttöön tulee [EI KUVAA!] viesti.
4. Poistamisen jälkeen näkyviin toistotilaikkuna.
POISTA
VALITSE
KAIKKI KUVAT
POISTU:VALIKKO
SIIRRY :
VALITSE:T
POISTA:OK
POISTA ?
POISTA
PERU
VAHV:OK
POISTA:OK
73
Koon muuttaminen
Voit muuttaa otettujen kuvien tarkkuutta eli kokoa. Voit tallentaa kuvan käynnistyskuvaksi
valitsemalla [OMA KUVA]-vaihtoehdon. Jos kuvan kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
[MUUTA KOKO]-välilehti.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
MUUTA KOKO
2272X1704
2048X1536
1600X1200
POISTU:VALIKKO
SIIRRY :
Kuvakoon vaihtamismahdollisuudet
Koon muuttaminen
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
640X480
2592
O
O
O
O
O
OMA KUVA
O
2272
X
O
O
O
O
O
2048
X
X
O
O
O
O
1600
X
X
X
O
O
O
1024
X
X
X
X
O
O
640
X
X
X
X
X
O
TIETOJA
Suurikokoisia kuvia voi pienentää, mutta pientä kuvaa ei voi suurentaa.
Vain JPG-kuvien kokoa voi muuttaa. AVI-muotoisten elokuvaleikkeiden ja tallennettujen
WAV-äänitiedostojen kokoa ei voi muuttaa.
Voit vaihtaa vain JPEG 4:2:2 -muotoon pakattujen kuvien tarkkuutta.
Jos kuvan kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi. [OMA KUVA] -kuvaa ei tallenneta
muistikorttiin vaan kameran omaan muistiin.
Vain kaksi [OMA KUVA]-kuvaa voidaan tallentaa. Jos tallennat uuden [OMA KUVA]kuvan, entinen käynnistyskuva poistetaan.
Jos kuvalle, jonka kokoa on muutettu, ei ole riittävästi muistitilaa, näkyviin tulee [KORTTI
TÄYNNÄ!]-viesti eikä kuvaa tallenneta muistiin.
74
Kuvan pyörittäminen
Tallennettuja kuvia voi kiertää eri astearvoja. Kun käännetyn kuvan toisto on valmis,
alkuperäinen tila palaa käyttöön.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [KÄÄNNÄ]-välilehti.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta.
KÄÄNNÄ
OIKEAAN 90˚
VASEMPAAN 90˚
180˚
POISTU:VALIKKO
[OIKEAAN 90 ] : Kuvan
kiertäminen myötäpäivään
[VASEMPAAN 90 ] :
Kuvan kiertäminen
vastapäivään
[VAAKA] : Kuvan kiertäminen
vaakasuunnassa
SIIRRY :
[180 ] : Kuvan kiertäminen
180 astetta
[PYSTY] : Kuvan kiertäminen
pystysuunnassa
4. Kun painat OK-painiketta, käännetty kuva tulee näkyviin.
Jos katselet käännettyä kuvaa nestekidenäytössä, kuvan vasemmalla ja oikealla puolella
voi olla tyhjää tilaa.
DPOF
Voit DPOF-toiminnon avulla (lyhenne sanoista Digital Print Order Format) upottaa
tulostusmäärätiedon muistikortin MISC-kansioon. Valitse tulostettavat kuvat ja tulostettavien
kopioiden määrä.
Näytössä näkyy DPOF-ilmaisin toistettaessa kuvaa, johon liittyy DPOF-tietoja. Voit tulostaa
kuvat käyttämällä DPOF-tulostinta tai tulostuspalvelua tarjoavassa yrityksessä.
Tämä toiminto ei koske elokuvaleikkeitä eikä tallennettua ääntä.
75
DPOF: STANDARD
Voit tämän toiminnon avulla upottaa tulostusmäärätiedon tallennettuun kuvaan.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE -painiketta ja
valitse [DPOF]-vaihtoehto.
3. Valitse [VAKIO] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[VALITSE]: Näyttöön tulee kuvan valintaikkuna, jossa
kuvan voi tulostaa.
- Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle: Valitse tulostettava
kuva
- Zoom W/T -painike: Valitse tulostusmäärä
[KAIKKI] : Valitse tulostusmäärä kaikille kuville paitsi
elokuvaleikkeille ja äänitiedostoille
- W/T-painike: Valitse tulostusmäärä
[PERU] : Tulostusasetusten peruuttaminen
5. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Jos kuva sisältää DPOF-tiedot, näyttöön tulee DPOFmerkki (
).
DPOF
VAKIO
LUETTELO
KOKO
POISTU:VALIKKO
W
W
VALITSE
EI
VALITSE
SIIRRY :
0 Prints
AS.:OK
0 Prints
AS.:OK
T
T
DPOF : HAKEMIST
Kuvista elokuva- ja äänitiedostoja lukuun ottamatta tehdään hakemisto.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
[DPOF]-välilehti.
DPOF
VAKIO
3. Valitse [LUETTELO] -valikko painamalla YLÖS- tai
LUETTELO
EI
ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
KOKO
KYLLÄ
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
EDELL.:
AS.:OK
ALAS-painiketta.
Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna
: Hakemistotulostusasetus peruutetaan.
Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna: Kuva tulostetaan hakemistomuodossa.
5. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
76
DPOF : TULOSTUSKOKO
Voit määrittää tulostuskoon, kun kuvia tulostetaan suoraan muistikortilta.
[KOKO]-valikko on käytettävissä vain DPOF 1.1 -yhteensopivien tulostinten yhteydessä.
Tulostuskoon määrittäminen
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [DPOF]-välilehti.
3. Valitse [KOKO] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[VALITSE]: Näyttöön tulee sen kuvan valintaikkuna,
jonka kokoa muutetaan.
- Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle: Valitse kuva
- Zoom W/T -painike: Tulostuskoon muuttaminen
- OK-painike: Tekemäsi muutokset tallennetaan ja valikko
poistuu nestekidenäytöstä.
[KAIKKI ]: Kaikkien tallennettujen kuvien tulostuskoon
muuttaminen
- W/T-painike: Valitse tulostuskoko.
- OK-painike: Valitun asetuksen vahvistaminen
[PERU] : Kaikki tulostuskokoasetukset peruutetaan.
* DPOF [KOKO] -kakkosvalikko: PERU, 3 X 5, 4 X 6,
5 X 7, 8 X 10
DPOF
VAKIO
LUETTELO
KOKO
VALITSE
KAIKKI
PERU
EDELL.:
W
W
AS.:OK
PERU
AS.:OK
PERU
AS.:OK
T
T
77
PictBridge
Voit yhdistää tämän kameran USB-kaapelin avulla tulostimeen, joka tukee erikseen
hankittavaa PictBridge-laitetta. Tällöin voit tulostaa kuvat suoraan. Elokuvaleikkeitä ja
äänitiedostoja ei voi tulostaa.
Kameran tulostinyhteyden asetusten määrittäminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE -painiketta ja valitse
[ASETUKSET]-vaihtoehto.
3. Valitse [USB] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
4. Valitse [TULOSTIN]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OK-painiketta.
NOR
ASETUKSET
ÄÄNI
USB
VALO
EDELL.:
TIETOKON
TULOSTIN
AS.:OK
Kameran yhdistäminen tulostimeen
USB-kaapelin käyttäminen yhdessä telakan kanssa: Kytke kamera telakkaan. Yhdistä
telakka tulostimen USB-liitäntään käyttämällä mukana toimitettua USB-kaapelia.
USB-kaapelin käyttäminen kamerassa:
Yhdistä kamera tulostimen USB-liitäntään käyttämällä mukana toimitettua USB-kaapelia.
[USB-kaapelin käyttäminen yhdessä telakan kanssa]
[USB-kaapelin käyttäminen kamerassa]
Jos valitsit vaiheessa 4 [TIETOKONE]-vaihtoehdon ja yhdistät kameran tulostimeen, näkyviin
tulee [YHD. TIETOKONEESEEN] -viesti eikä yhteyttä muodosteta. Irrota tässä tapauksessa
USB-kaapeli ja tee vaiheesta 2 alkaen kuvatut toimet.
78
PictBridge : Kuvan valitseminen
Voit määrittää seuraavat asetukset PictBridge-valikossa.
KUVAT
: Valitse tulostettavat kuvat.
PRINTER SETUP (TULOSTINASETUKSET)
: Määrittää tulostusasetukset (AUTOMAATTIASETUS
/ MUKAUTETTU ASETUS).
TULOSTA
: Kuvien tulostaminen
DPOF-TULOSTUS
: DPOF-kuvien tulostaminen
NOLLAUS
: PictBridge-toimintojen alustaminen
Tulostettavien kuvien valinta
1. [KUVAT]-valikko tulee näkyviin.
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä YLÖStai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen OK-painiketta.
KUVAT
Kun [1 KUVA] on valittuna: PictBridge-toimintoa käytetään
1 KUVA
vain parhaillaan näkyvään
KAIKKI KUV
kuvaan.
SIIRRY :
Kun [KAIKKI KUV] on valittuna: PictBridge-toiminto
koskee kaikkia kuvia paitsi
elokuvaleikkeitä ja äänitiedostoja.
Tulostettavien kopioiden määrän valitseminen
- Valitse [1 KUVA] tai [KAIKKI KUV]. Näyttöön tulee alla kuvattu kopiomääräikkuna.
10
0
PREV
POISTU:SULJIN
0
NEXT
AS.:OK
[Kun [1 KUVA] on valittuna]
POISTU:SULJIN
AS.:OK
[Kun [KAIKKI KUV] on valittuna]
- Voit vaihtaa kopioiden määrää painamalla YLÖS/ALAS-painiketta.
- VASEMMALLA/OIKEALLE-painikkeella voit valita toisen kuvan ja sen kopioiden määrän.
- Tallenna kopiomäärä painamalla OK-painiketta.
- Voit palata menuvalikkoon kopiomääriä muuttamatta painamalla laukaisinta.
79
PictBridge: Tulostusasetukset
AUTOMAATTIASETUS
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [AUTOMAATTIASETUS]-välilehti.
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen OK painiketta.
[EI] : [MUKAUTETTU ASETUS]-arvot säilytetään.
[KYLLÄ] : Kaikki [MUKAUTETTU ASETUS]-arvot
muuttuvat automaattisesti.
AUTOMAATTIASETUS
EI
KYLLÄ
SIIRRY :
MUKAUTETTU ASETUS: Voit valita tulostettavien kuvien paperikoon, tulostusmuodon,
paperityypin, tulostuslaadun, päivämäärän tulostuksen ja tiedostonimiasetukset.
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [MUKAUTETTU ASETUS]-välilehti.
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen
OIKEALLE -painiketta.
3. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen OKpainiketta.
MUKAUTETTU ASETUS
KOKO
ASETTELU
TYYPPI
AUTO
POSTIKOR
4X6
EDELL.:
AS.:OK
Voit määrittää seuraavien valikoiden asetukset:
Valikko
Toiminto
Alivalikko
KOKO
Tulostuspaperiarkin koon määrittäminen
AUTO, POSTIKOR, 4x6, 2L, A4, Letter, A3
Arkille tulostettavien kuvien lukumäärä
AUTO, TÄYSI, 1, 2, 4, 8, 9, 16
TYYPPI
Tulostuspaperiarkin laadun määrittäminen
AUTO, TAVALLIN, VALOKUVA, PIKAKUV
LAATU
Kuvan tulostuslaadun määrittäminen
AUTO, VEDOS, NORMAALI, TARKKA
Päiväyksen tulostaminen
AUTO, POIS, PÄÄLLÄ
Tiedostonimen tulostaminen
AUTO, POIS, PÄÄLLÄ
ASETTELU
PVM
TIEDNIMI
Kaikki tulostinvalmistajat eivät tue kaikkia valikon vaihtoehtoja. Jos tulostin ei tue valikon
vaihtoehtoa, ne näkyvät silti nestekidenäytöllä, mutta niitä ei voi valita.
Jos automaattinen/manuaalinen -asetusten arvoja ei ole muutettu, säilytetään arvot
automaattisesti.
80
PictBridge : Tulosta
Kuvien tulostaminen
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [TULOSTA]-välilehti.
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen
OK-painiketta.
[VAKIO]
: Tulostaa asetetun määrän kopioita
muistikortille tallennetuista kuvista.
Jokainen kuva tulostetaan omalle
arkilleen.
[LUETTELO] : Usean sivun tulostaminen yhdelle arkille.
3. Näyttöön tulee oikealla kuvattu valikko ja kuva
tulostetaan. Kun olet poistanut kaikki kuvat, näyttöön
tulee [EI KUVAA!] -viesti. Tulostus keskeytetään ja
[TULOSTA]-valikko näytetään jos painat Menu/OKpainiketta kesken tulostuksen.
TULOSTA
VAKIO
LUETTELO
SIIRRY :
TULOSTETAAN
1/1
PERU: OK
Kuvien määrä hakemistotulostuksessa riippuu
käytettävästä tulostimesta.
DPOF-TULOSTUS : Voit tämän toiminnon avulla tulostaa tiedostot suoraan käyttämällä
DPOF-tietoja.
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
[DPOF-TULOSTUS]-välilehti.
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä YLÖSDPOF-TULOSTUS
tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen OK-painiketta.
EI
[EI]
: Peruuta tulostus
KYLLÄ
[KYLLÄ] : Tulosta tiedosto suoraan DPOF-tietoineen
SIIRRY :
Tulostimen valmistajasta ja mallista riippuen joitakin
sanomia ei ehkä tule näyttöön. Jos tulostin ei tue DPOF-toimintoa, valikko näkyy mutta
ei ole käytettävissä.
81
PictBridge : NOLLAUS
Alustaa käyttäjän asettamat määritykset.
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [NOLLAUS]-välilehti.
NOLLAUS
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
EI
YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen OKKYLLÄ
painiketta.
SIIRRY :
Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna: asetuksia ei nollata.
Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna: kaikki tulostus- ja
kuva-asetukset nollataan.
Tulostuksen oletusasetukset vaihtelevat tulostimen valmistajan mukaan. Lisätietoja
tulostimen oletusasetuksista on tulostimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
82
Asetusvalikko
Tässä tilassa määritetään perusasetukset.
Voit käyttää asetusvalikkoa kaikissa kameratiloissa paitsi äänentallennustilassa.
Oletusasetukset on merkitty
-tunnuksella.
Valikon välilehti
Päävalikko
Alivalikko
Lisävalikko
NOLLAUS
-
SARJA
-
POIS, 1, 3, 5, 10 MIN
-
ENGLISH
P”CCK»…
S.84
TIEDOSTO
SAMMUTA
Sivulla
S.85
PORTUGUÊS
Language
FRANÇAIS
DUTCH
DEUTSCH
DANSK
ESPAÑOL
SVENSKA
ITALIANO
SUOMI
S.86
BAHASA
EI
-
KYLLÄ
-
05/01/01 13:00
-
VV/KK/PP
-
PP/KK/VV
-
KK/PP/VV
-
POIS
-
PVM
-
PVM&AIKA
-
POIS
-
HILJAINEN
-
NORMAALI
-
VOIMAKAS
-
TIETOKON
-
TULOSTIN
-
S.86
ALUSTA
PVM&AIKA
MERKINTÄ
S.87
S.88
ÄÄNI
USB
S.87
S.88
83
Asetusvalikko
Valikon välilehti
Päävalikko
Alivalikko
Lisävalikko
POIS
-
PÄÄLLÄ
-
POIS
-
PÄÄLLÄ
-
VALO
AF-VALO
NÄYTTÖ
VIDEOLÄH
PIKAKATS
NOLLAA
Sivulla
S.89
S.90
TUMMA
-
NORMAALI
-
KIRKAS
-
NTSC
-
PAL
-
POIS, 0.5, 3, 5 SEK
-
EI
-
KYLLÄ
-
S.90
S.91
S.93
S.93
* Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Tiedostonimi
Voit valita tiedostonimen muodon.
Tiedostonimien antaminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
NOR
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
ASETUKSET
[ASETUKSET]-välilehti.
TIEDOSTO
NOLLAUS
SAMMUTA
SARJA
3. Valitse [TIEDOSTO]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASLanguage
painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
EDELL.:
AS.:OK
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[NOLLAUS] : Nollauksen jälkeen seuraavaksi tiedostonimeksi tulee 0001, vaikka alustaisit
kortin, poistaisit kaikki kuvat siitä tai asettaisit kameraan uuden muistikortin.
[SARJA]
: Uudet tiedostot nimetään edellisen sarjan jälkeisillä numeroilla, vaikka
käytettäisiin uutta muistikorttia tai muistikortti on tyhjennetty tai kaikki kuvat
on poistettu.
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.
84
Tiedostonimi
TIETOJA
Ensimmäisen kansion nimi on 100SSCAM, ja ensimmäisen tiedoston nimi on
SUC50001.
Tiedostonimet tulevat järjestyksessä SUC50001 SUC50002 ~ SUC59999.
Kansion numero muuttuu nousevasti 100–999 seuraavasti:100SSCAM 101SSCAM
~ 999SSCAM.
Muistikorttiin tallennettavat tiedostot ovat DCF-yhteensopivia (lyhenne sanoista Design
rule of Camera File).
Automaattinen sammuttaminen
Tämä toiminto sammuttaa kamerasta virran tietyn ajan kuluttua paristojen virran
säästämiseksi.
Virran automaattisen sammuttamisen asetukset
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
NOR
ASETUKSET
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
TIEDOSTO
POIS
[ASETUKSET]-välilehti.
SAMMUTA
1 MIN
3. Valitse [SAMMUTA]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASLanguage
3 MIN
painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
EDELL.:
AS.:OK
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[POIS]-vaihtoehdon valitseminen : Virransäästötoiminto ei ole käytössä.
[1, 3, 5, 10 MIN] : Kamerasta katkaistaan virta automaattisesti, jos sitä ei käytetä
määritettynä aikana.
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.
TIETOJA
Vaikka kamera irrotettaisiin muuntajasta tai siitä poistettaisiin akku, virransäästöasetus
säilyy.
Huomaa, että kamerasta ei katkaista virtaa automaattisesti, jos kamera on yhdistettynä
tietokoneeseen, sen näytössä on meneillään kuvaesitys, se toistaa ääntä tai
elokuvaleikettä tai sen avulla otetaan [YHDISTELMÄ]-kuvia.
85
Kieli
Voit valita nestekidenäytössä näkyvän kielen.
Vaikka kamera irrotettaisiin muuntajasta tai siitä poistettaisiin paristot, kieliasetus säilyy.
Kielen asettaminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
NOR
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
ASETUKSET
[ASETUKSET]-välilehti.
TIEDOSTO
DANSK
SAMMUTA
SVENSKA
3. Valitse [Language] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASSUOMI
Language
painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
EDELL.:
AS.:OK
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.
KIELI-alivalikko: Englanti, korea, saksa, ranska, italia, espanja, perinteinen kiina,
yksinkertaistettu kiina, japani, venäjä, portugali, hollanti, tanska, ruotsi,
suomi, thai, bahasa (Indonesian malaiji) ja arabia.
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.
Muistikortin alustaminen
Muistikortti alustetaan tämän avulla. Jos alustat muistikortin, kaikki kuvat (myös suojatut
kuvat) poistetaan. Muista ladata tärkeät kuvat tietokoneeseesi ennen muistikortin alustamista.
Muistikortin alustaminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
NOR
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
ASETUKSET
SAMMUTA
[ASETUKSET]-välilehti.
Language
EI
3. Valitse [ALUSTA] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASKYLLÄ
ALUSTA
painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
EDELL.:
AS.:OK
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.
Jos [EI ]-vaihtoehto on valittuna
: Muistikorttia ei alusteta. Kun painat valikkopainiketta
kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.
Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna : Näyttöön tulee [ODOTA HETKI] -ilmoitus ja
muistikortti alustetaan. Jos alustit muistikortin
toistotilassa, näyttöön tulee [EI KUVAA!] -viesti.
TIETOJA
Muista suorittaa [ALUSTA]-toiminto seuraavantyyppisille muistikorteille.
- Uusi muistikortti tai alustamaton muistikortti.
- Muistikortissa on tiedosto, jota kamera ei tunnista, tai joka on otettu toisella kameralla.
Alusta muistikortti aina tässä kamerassa. Jos asetat kameraan muistikortin, joka on
alustettu toisessa kamerassa, muistikortinlukijassa tai tietokoneessa, näkyviin tulee
[KORTTIVIRHE!] -viesti.
86
Päivämäärän, kellonajan ja päivämäärätyypin asettaminen
Voit vaihtaa päivämäärää ja aikaa, joka tulee näkyviin valokuvan yhteydessä, ja määrittää päivämäärätyypin.
Päivämäärän ja ajan asettaminen sekä päivämäärän muodon valitseminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
NOR
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
ASETUKSET
Language
[ASETUKSET]-välilehti.
05 / 01/ 01 01:00
ALUSTA
3. Valitse [PVM&AIKA] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASPVM&AIKA
VV/KK/PP
painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
EDELL.:
AS.:OK
4. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä YLÖS-,
ALAS-, VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painikkeita.
Paina tämän jälkeen OK-painiketta.
OIKEALLE-painike
: Valitsee vuoden, kuukauden, päivän, tunnin, minuutin ja
päivämäärän tyypin.
VASEMMALLE-painike : Siirtää osoitinta [PVM&AIKA] -päävalikossa, jos osoitin on
päivämäärän asettamisen ensimmäisen kohteen kohdalla. Muissa
tapauksissa osoitin siirtyy nykyisestä sijainnista vasemmalle.
YLÖS ja ALAS-painike: Muuttaa asetuksen arvoa.
- Päivämäärätyyppi : [VV/KK/PP] / [PP/KK/VV] / [KK/PP/VV]
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.
Tallennuspäivän lisääminen kuvaan
Jos käytät tätä vaihtoehtoa, päivämäärä ja aika näkyvät otetuissa valokuvissa.
Päivämäärän lisääminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
NOR
ASETUKSET
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
ALUSTA
POIS
[ASETUKSET]-välilehti.
PVM&AIKA
PVM
3. Valitse [MERKINTÄ]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASMERKINTÄ
PVM&AIKA
painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
EDELL.:
AS.:OK
4. Voit valita alivalikosta haluamasi päivänlisäämisasetuksen
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen OK-painiketta.
[POIS]
: Kuviin ei tule päivämäärää eikä kellonaikaa.
[PVM]
: Kuviin tulee vain päivämäärä.
[PVM&AIKA] : Kuviin tulee päivämäärä ja kellonaika.
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.
* Päivämäärä ja aika näkyvät kuvan oikeassa alalaidassa.
* Päivämäärä lisätään valitsemasi päivämäärätyyppiasetuksen mukaan.
* Aika lisätään kuviin seuraavasti: [Hour : Minuutti]. Ajan lisäämisessä käytetään 24 tunnin kelloa.
* Merkintätoimintoa käytetään vain tavallisiin kuviin ja [TEKSTI]-aihetilassa otettuihin kuviin.
87
Ääni
Jos otat toimintoäänen käyttöön, kameraa käynnistettäessä, painikkeita painettaessa ja
korttivirheen sattuessa kuuluu erilaisia ääniä, jotka kertovat kameran toiminnasta.
Toimintoääniasetukset
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
NOR
äänennauhoitustilassa.
ASETUKSET
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
PVM&AIKA
POIS
[ASETUKSET]-välilehti.
MERKINTÄ
HILJAINEN
3. Valitse [ÄÄNI] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASÄÄNI
NORMAALI
EDELL.:
AS.:OK
painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.
- [ÄÄNI]-alivalikko : POIS/HILJAINE/NORMAALI/VOIMAKAS
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.
Yhteyden muodostaminen ulkoiseen laitteeseen (USB)
Voit valita ulkoisen laitteen, johon muodostetaan yhteys kamerasta USB-kaapelin avulla.
Ulkoisen laitteen valitseminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
NOR
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
ASETUKSET
MERKINTÄ
[ASETUKSET]-välilehti.
ÄÄNI
TIETOKON
3. Valitse [USB] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASUSB
TULOSTIN
painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
EDELL.:
AS.:OK
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.
[TIETOKON] : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat yhdistää kameran tietokoneeseen.
Sivulla 117 on lisätietoja kameran yhdistämisestä tietokoneeseen.
[TULOSTIN] : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat yhdistää kameran tulostimeen.
Sivulla 78 on lisätietoja kameran yhdistämisestä tulostimeen.
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.
88
Toimintojen merkkivalo
Voit sytyttää tai sammuttaa kameran edessä olevan toimintomerkkivalon.
Toimintomerkkivalon asetusten määrittäminen
1. Paina valikkopainiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
NOR
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
ASETUKSET
ÄÄNI
[ASETUKSET]-välilehti.
USB
POIS
3. Valitse [VALO]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASVALO
PÄÄLLÄ
painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
EDELL.:
AS.:OK
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
Jos [POIS]-vaihtoehto on valittuna: Toimintomerkkivalo ei syty.
Jos [PÄÄLLÄ]-vaihtoehto on valittuna: Toimintomerkkivalo syttyy.
Toimintomerkkivalon kuvaus
Toiminto
Käynnistettäessä
Kuvan ottamisen jälkeen
Kuvaus
Merkkivalo syttyy ja sammuu, kun kamera on
kuvausvalmis.
Merkkivalo vilkkuu tallennettaessa kuvan tietoja ja
sammuu, kun kamera on kuvausvalmis
Elokuvaleikkeen tallennuksen aikana
Merkkivalo vilkkuu 2 sekunnin välein
Äänen tallennuksen aikana
Merkkivalo vilkkuu 2 sekunnin välein
USB-kaapelin ollessa yhdistettynä.
Merkkivalo syttyy
Tietojen lähettäminen
Merkkivalo vilkkuu
Itselaukaisimen toimiessa
Lamppu toimii käytettäessä itselaukaisinta, vaikka se
olisi poistettu käytöstä. (Perustuu 10 sekunnin
itselaukaisinaikaan, lisätietoja on sivulla 35)
89
Automaattitarkennuksen merkkivalo
Voit sytyttää tai sammuttaa automaattitarkennusvalon.
Lampun asetusten määrittäminen
1. Paina VALIKKO-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
NOR
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
ASETUKSET
[ASETUKSET]-välilehti.
USB
VALO
POIS
3. Valitse [AF-VALO] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASAF-VALO
PÄÄLLÄ
painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
EDELL.:
AS.:OK
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
Jos [POIS]-vaihtoehto on valittuna: Automaattitarkennusvalo ei syty.
Jos [PÄÄLLÄ]-vaihtoehto on valittuna: Automaattitarkennusvalo syttyy.
Jos valitset [POIS]-valikon ja otat kuvan hämärässä tai valitset [YÖ]-aihetilan, kamera ei
ehkä tarkenna oikein.
Nestekidenäytön kirkkaus
Voit säätää nestekidenäytön kirkkautta.
Nestekidenäytön kirkkauden säätäminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
NOR
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
ASETUKSET
VALO
TUMMA
[ASETUKSET]-välilehti.
AF-VALO
NORMAALI
3. Valitse [NÄYTTÖ] -valikko painamalla YLÖS- tai
NÄYTTÖ
KIRKAS
ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
EDELL.:
AS.:OK
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS /
ALAS -painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.
- [NÄYTTÖ]-alivalikko: TUMMA , NORMAALI, KIRKAS
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.
90
Videosignaalin ulostulotyypin valinta
Videosignaali voi tulla kamerasta NTSC- tai PAL-muodossa. Valitse lähtevä kuvasignaali
laitteen, kuten ulkoisen näytön tai television mukaan, johon kamera on yhdistetty.
PAL-tilassa on vain BDGH-tuki.
Videosignaalin ulostulotyypin valinta
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
NOR
ASETUKSET
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
AF-VALO
[ASETUKSET]-välilehti.
NÄYTTÖ
NTSC
3. Valitse [VIDEOLÄH] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASVIDEOLÄH
PAL
painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
EDELL.:
AS.:OK
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
- [VIDEOLÄH] -alivalikko: NTSC, PAL
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.
Yhdistäminen ulkoiseen näyttöön
AV-kaapelin käyttäminen yhdessä telakan kanssa: Kytke kamera telakkaan.
Yhdistä telakka ulkoiseen näyttöön käyttämällä mukana toimitettua AV-kaapelia.
AV-kaapelin käyttäminen yhdessä kameran kanssa: Yhdistä kamera ulkoiseen näyttöön
käyttämällä mukana toimitettua AV-kaapelia.
[AV-kaapelin käyttäminen yhdessä telakan kanssa]
Keltainen väri - videokuva
Valkoinen väri - ääni
[AV-kaapelin käyttäminen yhdessä kameran kanssa]
91
Videosignaalin ulostulotyypin valinta
TIETOJA
NTSC : Yhdysvallat, Kanada, Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Meksiko.
PAL : Australia, Itävalta, Belgia, Kiina, Tanska, Suomi, Saksa, Iso-Britannia,
Alankomaat, Italia, Kuwait, Malesia, Uusi-Seelanti, Singapore, Espanja, Ruotsi,
Sveitsi, Thaimaa, Norja.
Jos käytät ulkoisena näyttönä televisiota, valitse AV- tai nollakanava TV:stä.
Ulkoisessa näytössä näkyy kohinaa, mutta kyse ei ole virheestä.
Jos kuva ei ole näytön keskellä, säädä television asetuksia.
Kun kamera on yhdistetty ulkoiseen näyttöön, siihen tulee valikko.
Sen toiminta vastaa nestekidenäytön toimintaa.
92
Pikakatselu
Jos otat käyttöön pikakatselun ennen kuvan tallentamista, juuri otettu kuva näkyy
nestekidenäytössä [PIKAKATS] -asetuksen määrittämän ajan. Vain tavallisia kuvia voi
pikakatsella.
Pikakatseluasetusten määrittäminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
NOR
ASETUKSET
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
NÄYTTÖ
POIS
[ASETUKSE]-välilehti.
VIDEOLÄH
0.5 SEK
3. Valitse [PIKAKATS] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASPIKAKATS
1 SEK
painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
EDELL.:
AS.:OK
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.
[POIS]
: Pikakatselutoiminto ei ole käytössä.
[0.5, 1, 3 SEK] : Viimeinen tallennettu kuva näkyy näytössä valitun ajan.
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.
Alustaminen
Kaikki kameravalikon ja toimintojen asetukset palautetaan oletusarvoiksi.
PVM&AIKA -, LANGUAGE- ja VIDEO OUT -arvoja ei kuitenkaan muuteta.
Kameran alustaminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
NOR
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
ASETUKSET
VIDEOLÄH
[ASETUKSET]-välilehti.
PIKAKATS
EI
3. Valitse [NOLLAA] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASNOLLAA
KYLLÄ
painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
EDELL.:
AS.:OK
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.
Jos [EI ]-vaihtoehto on valittuna
: Asetuksia ei palauteta oletusasetuksiin.
Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna : Kaikki asetukset palautetaan oletusasetuksiin.
93
MYCAM -valikon asetusten määrittäminen
Voit määrittää käynnistyskuvan ja -äänen sekä suljinäänen. Kaikissa kameran toimintatiloissa
on MYCAM-valikko.
Oletusasetukset on merkitty
-tunnuksella.
Valikon välilehti
Päävalikko
Alivalikko
Sivulla
POIS
LOGO
OMA KUVA1
OMA KUVA2
POIS
ÄÄNI1
ÄÄNI2
ÄÄNI3
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
ÄÄNI 3
S.94
ALKUKUVA
S.95
KÄYN.ÄÄNI
S.95
SUL.ÄÄNI
* Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Aloituskuva
Voit valita kuvan, joka näkyy nestekidenäytössä, kun kameraan kytketään virta.
Aloituskuvan asetusten määrittäminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
MYCAM
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
ALKUKUVA
[MYCAM]-välilehti.
KÄYN.ÄÄNI
3. Valitse [ALKUKUVA]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASSUL.ÄÄNI
painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
EDELL.:
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.
2592
AS.:OK
TIETOJA
Voit käyttää tallennettua kuvaa käynnistyskuvana valitsemalla kuvan [OMA KUVA]asetuksen avulla [MUUTA KOKO] -valikossa toistotilassa.
Käynnistyskuvaa ei poisteta, vaikka kaikki kuvat poistetaan tai kortti alustetaan [ALUSTA]valikon avulla.
Käyttäjän kuvat poistetaan [NOLLAA]-valikossa.
94
Aloitusääni
Voit valita äänen, joka kuuluu, kun kameraan kytketään virta.
Aloitusäänen asetusten määrittäminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
2592
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
MYCAM
ALKUKUVA
POIS
[MYCAM]-välilehti.
KÄYN.ÄÄNI
ÄÄNI1
3. Valitse [KÄYN.ÄÄNI] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASSUL.ÄÄNI
ÄÄNI2
painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
EDELL.:
AS.:OK
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.
Suljinääni
Voit valita suljinäänen.
Suljinäänen valitseminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse
[MYCAM]-välilehti.
3. Valitse [SUL.ÄÄNI] -valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS / ALAS painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö
poistuu näytöstä.
2592
MYCAM
ALKUKUVA
KÄYN.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
EDELL.:
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
AS.:OK
95
Tärkeitä tietoja
Ota seuraavat varotoimet huomioon!
Laite sisältää herkkiä elektronisia osia.
Älä käytä äläkä säilytä tätä laitetta seuraavissa olosuhteissa.
- Paikoissa, joissa on voimakkaita lämpötilan tai kosteuden vaihteluita.
- Paikoissa, joissa on pölyä ja likaa
- Suorassa auringonpaisteessa tai kuumassa autossa
- Voimakkaat magneettikentät tai tärinä.
- Räjähteet tai syttyvät kaasut.
Älä altista kameraa pölylle tai kemikaaleille, kuten naftaliinille ja koipalloille, kuumuudelle ja
kosteudelle. Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, säilytä kamera tiiviissä rasiassa, jossa
on silikageeliä.
Hiekka on erityisen vahingollista.
- Varo, että kameran sisään ei pääse hiekkaa käyttäessäsi sitä hiekkarannoilla tai muissa
hiekkaisissa paikoissa.
- Muutoin laite voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
Kameran käsitteleminen
- Älä pudota kameraa tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle.
- Tämä kamera ei ole vesitiivis.
Älä käytä tätä kameraa märin käsin sähköiskujen välttämiseksi.
- Älä käytä tätä kameraa kosteissa paikoissa, esimerkiksi uimarannalla tai lähellä uimaallasta. Varo päästämästä kameran sisään vettä tai hiekkaa. Muutoin kamera voi vaurioitua
korjauskelvottomaksi.
Kuumuus tai kylmyys voivat aiheuttaa ongelmia.
- Jos kamera viedään kylmästä lämpimään paikkaan, sen herkkiin elektronisiin osiin saattaa
tiivistyä vettä. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja odota vähintään 1 tunti, kunnes
kaikki kosteus on haihtunut. Kosteutta voi tiivistyä myös muistikorttiin. Jos näin käy,
sammuta kamerasta virta ja poista kortti. Odota, kunnes kosteus on haihtunut.
96
Tärkeitä tietoja
Varotoimet linssin käytössä
- Jos linssi joutuu suoraan auringonpaisteeseen, tuloksena voi olla värivääristymä ja
kuvatunnistimen toimintahäiriö.
- Varo, ettei linssin pinnalle tule sormenjälkiä tai likaa.
Jos digitaalikamera on kauan käyttämättömänä, sen paristot voivat tyhjentyä.
Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, akut ja muistikortti kannattaa poistaa.
Jos kamera joutuu alttiiksi sähköisille häiriöille, siitä sammutetaan virta muistikortin
suojelemiseksi.
Kameran ylläpito
- Voit puhdistaa optiikan ja nestekidenäytön pehmeällä kankaalla tai siveltimellä, joita
myydään valokuvausliikkeissä. Jos tämä ei auta, voit käyttää linssinpuhdistustyynyä ja ainetta. Puhdista kameran runko pehmeällä kankaalla.
Älä päästä kameraa kosketuksiin bentseenin, tinnerin tai muiden liuottimien kanssa.
Muutoin kameran runko ja toiminta voivat vahingoittua.
Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa nestekidenäyttöä. Käsittele kameraa huolellisesti ja
säilytä se sen omassa suojaavassa kantolaukussa, kun se ei ole käytössä.
Älä yritä purkaa laitetta tai muuntaa sitä millään tavoin.
Salamavalo saattaa laueta, jos kameraan kerääntyy staattista sähköä.
Tämä ei vahingoita kameraa, eikä kyse ole viasta.
Kun siirrät kuvia tietokoneeseen latauslaitteen ja USB-kaapelin ollessa yhdistettynä
telakointiyksikköön samanaikaisesti, staattinen sähkö voi vaikuttaa kuvien siirtoon.
Irrota USB-liitin ja kiinnitä se uudelleen ennen uutta siirtoyritystä.
Tarkista kameran kunto ennen tärkeää tapahtumaa tai matkallelähtöä.
- Ota kuva kameran kunnon testaamiseksi ja varaa mukaan lisäakkuja.
- Samsung ei vastaa kameran toimintahäiriöiden seurauksista.
97
Varoitusilmaisin
Nestekidenäyttöön voi tulla erilaisia varoituksia:
KORTTIVIRHE!
Muistikorttivirhe
Katkaise kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen
Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen
Aseta muistikortti ja alusta se. Lisätietoja on sivulla 86.
EI KORTTIA!
Kamerassa ei ole muistikorttia
Aseta muistikortti paikoilleen
Kamera ei tunnista muistikorttia
Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen
Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen
KORTTI LUKITTU!
Muistikortti on lukittu
SD-muistikortti : Vedä kirjoitussuojakytkin muistikortin yläosaan
KORTTI TÄYNNÄ!
Muisti on täynnä
Aseta kameraan uusi muistikortti
Vapauta tilaa poistamalla tarpeettomia tiedostoja
EI KUVAA!
Kortissa ei ole kuvia
Ota kuvia
Aseta kameraan muistikortti, jossa on kuvia
TIEDOSTOVIRHE!
Tiedostovirhe
Alusta muistikortti
Muistikorttivirhe
Ota yhteys huoltopisteeseen
VIRTA VÄHISSÄ!
Paristot ovat lähes tyhjentyneet
Aseta kameraan ladattu akku.
98
Varoitusilmaisin
VALO EI RIITÄ!
Kuvattaessa pimeässä
Käytä kolmijalkaa ja salamaa
Set USB
[USB]-alivalikko ja yhdistetty laite eivät vastaa toisiaan
Määritä [USB]-arvo uudelleen [ASETUKSET]-valikossa
EI NUMEROA
Jos valitset PictBridge-valikosta liikaa tulostettavia sivuja
Valitse sivun tulostaminen rajoituksen ollessa voimassa
Ota yhteys huoltopisteeseen
Tee seuraavat tarkistukset
Kamera ei käynnisty
Paristot ovat lähes tyhjentyneet
Aseta kameraan ladattu akku.
Paristot on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin
Aseta paristot paikoilleen varmistaen, että ne tulevat napaisuuden suhteen oikein päin
Kamerassa ei ole akkue.
Aseta kameraan akku ja käynnistä virta.
Kameraa ei ole kytketty muuntajaan.
Yhdistä kamera muuntajaan.
Kamerasta sammuu virta kesken käytön
Akuissa on vain vähän virtaa
Aseta kameraan ladattu akku.
Kamerasta sammuu virta automaattisesti
Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen
Kameraa ei ole kytketty muuntajaan.
Yhdistä kamera muuntajaan.
Paristot tyhjenevät nopeasti.
Kameraa käytetään kylmässä ympäristössä
Pidä kamera lämpimänä, esimerkiksi takin sisällä, ja ota se ulos vain kuvaamisen ajaksi
99
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Kamera ei ota kuvia, vaikka laukaisinta painetaankin
Muistikorttia ei ole asetettu paikoilleen
Kun olet sammuttanut kamerasta virran, aseta siihen uusi muistikortti.
Muistia ei ole riittävästi
Poista tarpeettomat kuvatiedostot
Muistikorttia ei ole alustettu
Alusta muistikortti. Lisätietoja on sivulla 86.
Muistikortti on kulunut loppuun
Aseta kameraan uusi muistikortti
Muistikortti on lukittu
Lisätietoja on [KORTTI LUKITTU] -virheilmoituksen yhteydessä sivulla 98.
Kamera on pois päältä
Kytke kameraan virta
Paristoissa on vain vähän virtaa
Aseta kameraan ladattu akku.
Paristot on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin
Aseta paristot paikoilleen varmistaen, että ne tulevat napaisuuden suhteen oikein päin
Kameran toiminta lakkaa äkkiarvaamatta
Kamerassa on toimintahäiriö
Poista kamerasta paristot ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera.
Kuvat ovat epäselviä
Kuva on otettu lähempää kuin 0,8 m kohteesta käyttämättä makrotilaa
Jos kohde on lähempänä kuin 0,8 metriä, käytä makrokuvaustilaa
Kuvaaminen kohteen ollessa salamavalon valaiseman alueen ulkopuolella.
Kuvaaminen kohteen ollessa salamavalon valaisemalla alueella.
Linssi on likainen tai naarmuuntunut
Puhdista objektiivi
Salamavalo ei välähdä
On valittu tila, jossa salamavalo ei ole käytössä
Ota salama käyttöön
Kameran tätä tilaa ei voi käyttää salamavalon kanssa
Lisätietoja on sivulla 32 salamavalon ohjeissa
Näytössä näkyy väärä päivämäärä tai aika
Päivämäärä ja aika on asetettu väärin, tai kamera on palannut oletusasetuksiin
Asete päivämäärä ja kellonaika oikein
100
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Kameran painikkeet eivät toimi.
Kameran toimintavirhe.
Poista kamerasta paristot ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera.
Muistikorttivirhe kortin ollessa kamerassa.
Muistikortti on alustettu virheellisesti
Alusta muistikortti uudelleen.
Kuvia ei toisteta
Virheellinen tiedostonimi (Epäyhteensopiva DCF-muodon kanssa)
Älä vaihda kuvatiedoston nimeä
Kuvien väri ei vastaa kuvattavan kohteen värejä
Alkotasapainoasetus on virheellinen
Valitse oikea valkotasapaino
Kuvat ovat liian kirkkaita
On tapahtunut ylivalotus
Muuta valotuksen kompensointiarvoa
Ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa
Tarkista ulkoisen näytön liitäntä kameraan
Tarkista liitäntäkaapelit
Kortissa on vääriä tiedostoja
Aseta kameraan oikeita tiedostoja sisältävä muistikortti
Tietokoneen resurssienhallinnassa ei näy siirrettävän levyn [Removable Disk] -kuvaketta
Kameran yhteydessä tietokoneeseen on vikaa
Tarkista liitokset
Kamerassa ei ole virtaa
Kytke kameraan virta
Tietokoneessa on jokin muu käyttöjärjestelmä kuin Windows 98, 98 SE, 2000, ME, XP tai
Mac OS 9,2 - 10.3
Asenna Windows 98, 98 SE, 2000, ME, XP tai Mac OS 9.2 - 10.3, joka tukee USBväylää
Kameran ohjainta ei asenneta
Asenna [USB Storage Driver -ajuri]
101
Tekniset tiedot
Valoherkkä
kenno
Tyyppi
Teholliset pikselit
Pikseleitä yhteensä
Polttoväli
Optiikka
Aukot
Digitaalinen zoom
Nestekidenäyttö
Tyyppi
Tarkennus
Suljin
Alue
Tyyppi
Nopeus
Ohjaus
Valotus
Korjaus
ISO-vastaavuus
Tilat
Salama
Alue
Latausaika
Terävyys
Tehoste
Valkotasapaino
Äänen tallentaminen
Päivämäärän lisääminen
Tavallinen kuvaus
Kuvaaminen
Elokuvaleike
Tulostusmateriaalit
Tallennus
102
Tiedostomuoto
1/2,5tuuman CCD
Noin 5,13 miljoonaa pikseliä
Noin 5,25 miljoonaa pikseliä
SHD-linssi. f = 5,8 ~ 17,4mm
(vastaa 35 mm:n kamerassa 35~105 mm)
F2.8 ~ F4.8
Tavallisessa kuvaustilassa: 1,0X ~ 5,0X
Toistotila: 1,0X ~ 10,1X (määräytyy kuvakoon mukaan)
1,8 tuuman TFT-nestekidenäyttö (118,080 pistettä)
TTL-automaattitarkennus
Normaali : 80cm ~ ääretön
Macro : 5 ~ 80cm (laajakulma), 50 ~ 80cm (Tele)
Auto Macro : 5cm ~ ääretön (laajakulma), 50cm ~ ääretön (Tele)
Mekaaninen ja elektroninen suljin
1 ~ 1/2,000 s (Yökuvaus: 16 ~ 1/2,000 s)
Ohjelmoitu automatiikka
Mittaaminen: keskiarvo, yksityiskohta
±2EV (0,5 EV:n askelin)
Automaattinen, 100, 200, 400
Automaattinen, punasilmäisyyden vähentäminen, täytesalama,
hidas synkronointi, salama pois, SF
Laajakulma : 0,3 ~ 3,0m, Tele : 0,5 ~ 2,0m
Noin 5,5 s.
Pehmeä, tavallinen, kova
Normaali, Mustavalko, Seepia, Negatiivi, RGB
Automaattinen, päivänvalo, pilvinen, kova tai pehmeä
loistelamppuvalaistus, hehkulamppuvalaistus, mukautettu
Äänen tallentaminen (enintään 1 tunti)
Kuvaan liittyvä ääniviesti (enintään 10 sekuntia)
Päivämäärä ja aika, päivämäärä, ei käytössä (käyttäjä voi valita)
Tilat: automaattinen, ohjelmoitu, aihetila
Aihe : yö, muotokuva, lapsi, maisema, teksti, lähikuva, auringonlasku,
aamuhämärä, vastavalo, ilotulitus, hiekka tai lumi
Jatkuva: yksittäiskuvat, sarjakuvaus
Itselaukaisin: 10 s, 2 s, kaksoisitselaukaisin, kaukosäädin
Äänellä (tallennusaika: määräytyy muistikapasiteetin mukaan)
Koko : 640x480, 320x240, 160x128
Kehysnopeus: 30 tai15 kehystä sekunnissa
SD : koko taataan 1 Gt:uun saakka (MMC-yhteensopiva)
Tavallinen kuvaus: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Elokuvaleike: AVI (MPEG-4)
Ääni : WAV(Ääniviesti)
Tekniset tiedot
Kuvakoko
Tallennus
Kapasiteetti
(32 MB)
Kuvien
toistaminen
Tyyppi
Muokkaaminen
Liittymä
Virtalähde
Mitat (L x K x S)
Paino
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
Ohjelmisto
Kameran ajuri
Sovellus
Erityisominaisuudet
2592 : 2592x1944, 2272 : 2272x1704,
2048 : 2048x1536, 1600 : 1600x1200,
1024 : 1024x768, 640 : 640x480
2592 : Supertarkka 11, Tarkka 21, Normaali 33
2272 : Supertarkka 14, Tarkka 26, Normaali 40
2048 : Supertarkka 17, Tarkka 33, Normaali 50
1600 : Supertarkka 30, Tarkka 51, Normaali 75
1024 : Supertarkka 60, Tarkka 106, Normaali 129
640 : Supertarkka 121, Tarkka 165, Normaali 202
* Nämä luvut on mitattu käyttämällä Samsungin menetelmiä.
Lopulliset tulokset voivat vaihdella kameran asetusten ja
kuvausolosuhteiden mukaan.
Yksittäinen kuva, pikkukuvat, kuvaesitys, elokuva, albumit
Rajaaminen, kiertäminen, koon muuttaminen
Digitaalinen lähtöliitäntä: USB 2.0
Ääni: Mono
Videosignaalin ulostulo: NTSC, PAL (käyttäjä valitsee)
Virransyöttö: 4,2V
Ladattava akku: 1 x Li-ion (SLB-1137)
Muuntaja: tasavirta 4,2 V, 750 mA (SAC-41)
* Akun sisältyminen toimitukseen määräytyy markkinaalueen mukaan.
102.2 x 54.7 X 29.6mm (ilman kameran ulostyöntyviä osia)
Noin 130,6g (ilman paristoja ja muistikorttia)
0 ~ 40˚C
5 ~ 85%
Tallennusajuri (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.2 ~ 10.3)
Arcsoft PhotoImpression, Digimax Viewer, Digimax Reader.
Lisäsalama
Uusi latausjärjestelmä (telakka(lisävaruste))
MPEG-4-muotoinen VGA-elokuvaleike, 30 kehystä sekunnissa
(sisäinen muokkausohjelma)
Erikoistehosteet (korostus, yhdistelmäkuva, kehys)
Helppo tilanvaihtopainike (M-painike)
* Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
* Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
103
Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia
Tutustu ennen kameran käyttämistä tähän oppaaseen.
Voit siirtää tämän Windows-ohjelmiston avulla kuvat kamerasta tietokoneeseen, jossa niitä voi
muokata.
Ohjelman ja käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen on kielletty.
Ohjelmiston lisenssi kattaa vain sen käytön yhdessä kameran kanssa.
Valmistusvirheen mahdollisuus on vähäinen. Sellaisen sattuessa kamera korjataan tai
vaihdetaan uuteen. Valmistaja ei kuitenkaan vastaa virheellisen käyttämisen seurauksista.
Jos käytät itse koottua PC-tietokonetta tai PC-tietokonetta, jolle valmistaja ei anna takuuta,
Samsung-takuu ei ole voimassa.
Tätä käyttöohjetta laadittaessa on oletettu, että ohjeen lukijat omaavat ainakin perustiedot
tietokoneista ja niiden O/S:stä (käyttöjärjestelmästä).
Järjestelmävaatimukset
Windows
PC-tietokone, jossa vähintään MMX
Macintosh
Power Mac G3 tai uudempi
Pentium 233MHz (XP : Pentium II 300MHz)
Windows 98/98SE/2000/ME/XP
Mac OS 9,2 ~ 10,3
Vähintään 32MB RAM (XP : 128MB)
Vähintään 64MB RAM
140MB kiintolevytilaa
110MB kiintolevytilaa
USB-väylä
USB-väylä
CD-ROM-asema
CD-ROM-asema
800 x 600 kuvapistettä, 16-bittinen värinäyttö
QuickTime Player
(24-bittistä värinäyttöä suositellaan)
DivX [elokuvaleikkeitä varten]
104
Tietoja ohjelmasta
Kun asetat kameran mukana toimitetun CD-ROM-levyn CD-ROM-asemaan, näyttöön tulee
automaattisesti seuraava ikkuna.
Asenna kameran ajuri tietokoneeseen
ennen kameran yhdistämistä siihen.
Kameran ajuri : Tekee mahdolliseksi kuvien siirtämisen kameran ja PC-tietokoneen
välillä.
Tämä kamera käyttää USB-ajuria kameran ajurina. Voit käyttää tätä kameraa USBkortinlukijana. Kun olet asentanut ajurin ja yhdistänyt tämän kameran PC-tietokoneeseen,
siirrettävän [Removeable Disk] -levyn kuvake näkyy [Windows Explorer] resurssienhallinnassa tai [My computer] -ikkunassa. USB-ajuri toimii vain Windowskäyttöjärjestelmässä. Kameran mukana toimitettavassa CD-levyssä ei ole MACyhteensopivaa USB-ajuria. Kamera on kuitenkin yhteensopiva Mac OS 9.2 ~ 10.3.
XviD codec : Tämän kameran avulla kuvattuja elokuvaleikkeitä voidaan katsella
tietokoneen avulla.
Tämän kameran avulla kuvattujen MPEG4-muotoisten elokuvaleikkeiden katseleminen
edellyttää XviD-pakkauksenhallinnan asentamista. Jos tämän kameran avulla kuvattu
elokuvaleike ei näy oikein, asenna tämä pakkauksenhallinta. Tämä ohjelmisto toimii vain
Windows-käyttöjärjestelmässä.
Jos elokuvaleikkeen toisto ei onnistu MAC-tietokoneessa, käy seuraavassa sivustossa:
http://www.divx.com/divx/mac/
Digimax Viewer : Tämä on tallennettujen kuvien katseluohjelma.
Voit katsella muistiin tallennettuja kuvia tietokoneen näytössä. Voit myös kopioida, siirtää ja
poistaa kuvia sekä suurentaa tai pienentää niiden kokoa käyttämällä Digimax Viewer ohjelmaa. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
105
Tietoja ohjelmasta
Digimax Reader : Tekstintunnistusohjelma
Voit tallentaa TEXT-tilassa tallennetun kuvatiedoston tekstin.
Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
PhotoImpression : kuvanmuokkausohjelma.
Voit muokata ja tallentaa kamerasta ladattuja kuvia.
Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
TIETOJA
Tarkista järjestelmän laitteistovaatimukset ennen ohjaimen asentamista.
Automaattisen asennusohjelman käynnistyminen kestää 5~10 sekuntia tietokoneen
tehon mukaan. Jos ikkuna ei tule näyttöön, käynnistä [Windows Explorer] ja valitse
[Samsung.exe], joka on CD-ROM-levyn päätasolla.
106
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
Asenna ohjelma tietokoneeseen ennen sen yhdistämistä kameraan.
Kun ajuri on asennettu, otetut kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen muokattaviksi
kuvankäsittelyohjelmassa.
TIETOJA
Sulje muut ohjelmat käytöstä ennen ohjelman asentamista.
Irrota USB-yhteys ennen ohjelman asentamista.
Samsungin Internet-sivusto:
http://www.samsungcamera.com : englanninkielinen
http://www.samsungcamera.co.kr : koreankielinen
1. Napsauta Autorun-ikkunassa olevaa [Install]-valikkoa.
Kameran ajuri asennetaan automaattisesti.
[Napsauta!]
2. Asennus on suoritettu loppuun.
Napsauta [Finish]-painiketta.
[Napsauta!]
3. Näkyviin tulee ikkuna, jossa voit tarkistaa, onko XviDpakkauksenhallinta asennettu tietokoneeseen.
[Preview] : Näet elokuvaleikkeen toistotilan.
[Install]
: XviD-pakkauksenhallinta asennetaan.
[Cancel] : XviD-pakkauksenhallintaa ei ole asennettuNäkyviin tulee ikkuna, jossa sen voi asentaa.
Jos et napsauttanut [Preview]-painiketta, [Install]painike ei ole käytettävissä.
[Napsauta!]
107
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
4. Jos esikatselun aikana tapahtuu jäljempänä mainittu
virhe, asenna XviD-pakkauksenhallinta
napsauttamalla [Install]-painiketta.
- Vain ääni kuuluu.
- Näkyviin tulee virheilmoitus eikä elokuvaleike toistu.
* Vieressä kuvattu ikkuna voi tulla näyttöön
järjestelmävaatimusten mukaan.
[Napsauta!]
5. XviD-pakkauksenhallinnan asennusikkuna tulee
näkyviin vieressä kuvatulla tavalla.
Napsauta [Next(N)>] -painiketta.
[Napsauta!]
6. Näyttöön tulee ohjelmiston lisenssisopimusikkuna: Jos
hyväksyt, valitse [I accept the agreement] (Hyväksyn
sopimuksen) ja napsauta [Next >] (Seuraava) painiketta. Siirryt seuraavaan vaiheeseen. Jos et
hyväksy, valitse [I don’t accept the agreement] (En
hyväksy sopimusta) ja napsauta [Next >] (Seuraava) painiketta. Asennusohjelma keskeytyy.
[Napsauta!]
XviD-pakkauksenhallinnan jakelussa noudatetaan GNU General Public License -ehtoja.
Sen kopioiminen, jakeleminen ja muutosten tekeminen on sallittu kaikille. Lisätietoja on
lisenssiasiakirjoissa.
108
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
7. XviD-tietoikkuna tulee näkyviin.
Napsauta [Seuraava>]-painiketta.
[Napsauta!]
8. Esiin tulee kohteenvalintaikkuna. Napsauta [Next >].
Voit kopioida tiedostot toiseen kansioon
napsauttamalla [Browse...]-painiketta (Selaa) ja
valitsemalla haluamasi kansion.
[Napsauta!]
9. Näyttöön tulee ikkuna, jossa pyydetään valitsemaan
lisättävät ohjelmakuvakkeet. Napsauta [Next >].
Jos haluat lisätä ohjelmakuvakkeet eri kansioon, valitse
toinen kansio ja napsauta [Next >]-painiketta.
[Napsauta!]
10. [Select Additional Tasks] -ikkuna tulee näkyviin.
Valitse lisätehtävät ja napsauta [Next>]-painiketta.
[Napsauta!]
109
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
11. XviD-pakkauksenhallinnan asennus voi alkaa.
Napsauta [Install]-painiketta.
[Napsauta!]
12. Asennus on valmis.
Napsauta [Finish]-painiketta.
[Napsauta!]
13. Näyttöön tulee ikkuna, jossa voit valita
asennettavat ohjelmat.
Napsauta [Install]-painiketta.
Ohjelmistosta on lisätietoja sivulla 105, 106.
[Napsauta!]
TIETOJA
Jos valitset vaiheessa 13 [Lopeta]-vaihtoehdon, ohjelman asentaminen keskeytetään.
14. [Digimax Viewer 2.1] -asennusikkuna tulee
näyttöön vieressä kuvatulla tavalla.
Napsauta [Next]-painiketta.
[Napsauta!]
110
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
TIETOJA
Jos valitset [Cancel]-vaihtoehdon vaiheessa 14, näyttöön tulee Digimax Reader ohjelman asennusikkuna.
15. Näyttöön tulee ohjelmiston lisenssisopimusikkuna.
Hyväksy se napsauttamalla [Yes]-painiketta.
Siirryt seuraavaan vaiheeseen.
Jos et hyväksy ehtoja, napsauta [No]-painiketta.
Asennusohjelma keskeytyy.
[Napsauta!]
16. Esiin tulee kohteenvalintaikkuna.
Napsauta [Next >].
Voit kopioida tiedostot toiseen kansioon
napsauttamalla [Browse..]-painiketta ja valitsemalla
haluamasi kansion.
[Napsauta!]
17. Näyttöön tulee ikkuna, jossa pyydetään valitsemaan
lisättävät ohjelmakuvakkeet.
Napsauta [Next >].
[Napsauta!]
18. Digimax Viewer -asennus on nyt valmis. Voit asentaa
Digimax Reader -ohjelman napsauttamalla [Finish]painiketta (Valmis).
* Tietokone ei käynnisty uudelleen, vaikka [Yes, I
want to restart the computer now] -vaihtoehto
valitaan.
* Ruutu 18 voi olla erilainen järjestelmävaatimusten
mukaan.
[Napsauta!]
111
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
19. Vieressä kuvattu ikkuna tulee näkyviin.
Napsauta [INSTALL]-painiketta.
- Napsauta [MANUAL]-painiketta. Näkyviin tulee lyhyt
Digimax Reader -ohjelman käyttöohje.
- Kun napsautat [EXIT]-painiketta,
Digimax Reader -asennus keskeytyy ja näkyviin
tulee PhotoImpression-asennusikkuna.
[Napsauta!]
20. Näyttöön tulee ikkuna.
Napsauta [Next(N)>]-painiketta.
[Napsauta!]
21. Näyttöön tulee ohjelmiston lisenssisopimusikkuna.
Hyväksy se napsauttamalla [Yes]-painiketta.
Siirryt seuraavaan vaiheeseen.
Jos et hyväksy ehtoja, napsauta [No]-painiketta.
Asennusohjelma keskeytyy.
[Napsauta!]
22. Esiin tulee kohteenvalintaikkuna. Napsauta [Next >].
Voit kopioida tiedostot toiseen kansioon
napsauttamalla [Browse ..]-painiketta ja valitsemalla
haluamasi kansion.
[Napsauta!]
112
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
23. Digimax Reader -asennus on valmis.
Kun napsautat [Finish]-painiketta (Valmis),
PhotoImpression-asennus käynnistyy.
Tietokone ei käynnisty uudelleen, vaikka [Yes,
I want to restart my computer now] -vaihtoehto
(kyllä, haluan käynnistää tietokoneeni nyt
[Napsauta!]
uudelleen) valitaan.
* Ruutu 23 voi olla erilainen järjestelmävaatimusten mukaan.
24. Photo Impression -asennusikkuna tulee
näyttöön vieressä kuvatulla tavalla.
Napsauta [OK]-painiketta.
[Napsauta!]
25. Näyttöön tulee aloitusikkuna.
Napsauta [Next >]-painiketta.
[Napsauta!]
26. Näyttöön tulee ohjelmiston lisenssisopimusikkuna:
Hyväksy se napsauttamalla [Yes]-painiketta.
Siirryt seuraavaan vaiheeseen.
Jos et hyväksy ehtoja, napsauta [No]-painiketta.
Asennusohjelma keskeytyy.
[Napsauta!]
113
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
27. Esiin tulee kohteenvalintaikkuna.
Napsauta [Next >].
Voit kopioida tiedostot toiseen kansioon napsauttamalla
[Browse..]-painiketta ja valitsemalla haluamasi kansion.
[Napsauta!]
28. Select Components] -ikkuna tulee näkyviin.
Napsauta [Next >].
[Napsauta!]
29. Näyttöön tulee ikkuna, jossa pyydetään valitsemaan
lisättävät ohjelmakuvakkeet. Napsauta [Next >].
Jos haluat lisätä ohjelmakuvakkeet eri kansioon,
valitse toinen kansio ja napsauta [Next >]-painiketta.
[Napsauta!]
30. PhotoImpression-ohjelman asennus on valmis.
Kun napsautat [Finish]-painiketta.
* Tietokone ei käynnisty uudelleen, vaikka [Yes, I want
to restart the computer now] -vaihtoehto valitaan.
* Ruutu 30 voi olla erilainen järjestelmävaatimusten
mukaan.
[Napsauta!]
114
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
31. Voit ottaa muutokset käyttöön käynnistämällä
tietokoneen uudelleen.
Valitse [Yes, I want to restart my computer now] ja
napsauta [Finish]-painiketta.
[Napsauta!]
32. Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, yhdistä PC-tietokone kameraan USB-kaapelin
avulla.
33. Kytke kameraan virta. Näyttöön tulee [Found New
Hardware Wizard] -ikkuna. Tietokone muodostaa
yhteyden kameraan.
* Jos olet asentanut kuvienkatseluohjelman tai
käyttöjärjestelmänä on Windows XP,
kuvienkatseluohjelma käynnistyy. Jos
kuvienkatseluohjelma käynnistyy, kameran ajuri on
asennettu oikein.
34. Jos [My computer] -kohdassa näkyy [Removable
Disk] -kuvake, kameran ajuri on asennettu oikein.
Nyt voit siirtää kuvatiedostoja kamerasta
tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
115
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
TIETOJA
Asennettuasi kameran ajuri [Found New Hardware Wizard] ei ehkä käynnisty.
Windows 98- tai 98 SE tietokoneessa uuden laitteen asentamistoiminnon valintaikkuna
voi avautua ja pyytää valitsemaan ajurin. Valitse tässä tapauksessa USB Driver vaihtoehto CD-levyltä. (Windows 98 ja 98 SE)
Asenna kameran ajuri tietokoneeseen ennen kameran yhdistämistä siihen.
Kameran ajurin asentamisen jälkeen tietokone on käynnistettävä uudelleen.
Jos yhdistät kameran tietokoneeseen ennen kameran ajurin asentamista, näyttöön tulee
[Found New Hardware Wizard] -toiminnon ikkuna. Peruuta tässä tapauksessa [Found
New Hardware Wizard] (Ohjattu uuden laitteen asentaminen) -toiminto ja irrota kamera
tietokoneesta. Asenna kameran ajuri ja yhdistä kamera tietokoneeseen uudelleen.
Jos tietokone ei kuitenkaan löydä kameran ajuria, vaikka se on asennettu, asenna
kameran ajuri uudelleen toimimalla seuraavasti.
1. Poista kameran ajuri sivulla 120 kuvatulla tavalla ja asenna se uudelleen.
2. Lisätietoja on useimmiten kysyttyjen kysymysten luettelossa.(sivulla 129)
3. Jos PC-tietokoneessasi on VIA Chip -prosessori (tämä näkyy USB-ohjaimessa), nouda
korjaustiedosto Samsung Camera -sivustosta:
(http://www.samsungcamera.com)
116
PC-tilan käynnistäminen
Kameran toimintatila muuttuu PC-tilaksi, kun yhdistät sen USB-kaapelin avulla
tietokoneeseen ja kytket kameraan virran.
Tässä tilassa kuvat voidaan siirtää PC-tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
Kameran yhdistäminen PC-tietokoneeseen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa kuin
äänennauhoitustilassa.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [ASETUKSET]-välilehti.
3. Valitse [USB]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja OIKEALLE-painiketta.
4. Valitse [TIETOKON]-vaihtoehto käyttämällä YLÖS- tai
ALAS-painikkeita ja paina OK-painiketta.
NOR
ASETUKSET
MERKINTÄ
ÄÄNI
USB
EDELL.:
TIETOKON
TULOSTIN
AS.:OK
[USB-kaapelin käyttäminen yhdessä telakan kanssa]
[USB-kaapelin käyttäminen kamerassa]
Jos valitsit vaiheessa 4 [TULOSTIN]-vaihtoehdon ja yhdistät kameran tulostimeen, näkyviin
tulee [YHD. TIETOKONEESEEN] -viesti eikä yhteyttä muodosteta.
Irrota tässä tapauksessa USB-kaapeli ja tee vaiheesta 2 alkaen kuvatut toimet.
Jos yhdistät kameraan USB-kaapelin, mutta kamerassa ei ole muistikorttia, [EI KORTTIA!] viesti tulee näkyviin ja kamerasta sammuu virta. Aseta muistikortti paikoilleen ennen USBkaapelin yhdistämistä kameraan..
117
PC-tilan käynnistäminen
Tallennettujen kuvien lataaminen
Voit ladata kameraan tallennetut kuvat tietokoneen kiintolevyyn ja tulostaa ne tai muokata
niitä käyttämällä valokuvien muokkausohjelmaa.
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
2. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
[My computer] -kuvaketta ja siirrettävän
[Removable Disk] -levyn kuvaketta.
Valitse [DCIM 100SSCAM].
Kuvatiedostojen kuvakkeet tulevat näyttöön.
3. Valitse tiedosto ja napsauta hiiren
kakkospainiketta.
4. Ponnahdusvalikko avautuu.
Napsauta [Cut]- tai [Copy]-valikkoa.
- [Cut] : Kopioidun tiedoston leikkaaminen.
- [Copy] : Tiedostojen kopioiminen.
5. Valitse kansio, johon tiedosto liitetään.
118
PC-tilan käynnistäminen
6. Napsauta hiiren kakkospainiketta.
Ponnahdusvalikko avautuu.
Valitse [Paste]-vaihtoehto.
7. Kuva siirretään kamerasta tietokoneeseen.
- Käyttämällä [Digimax Viewer] -ohjelmaa näet muistiin tallennetut kuvat suoraan tietokoneen
näytössä. Voit kopioida tai siirtää niitä.
119
Windows 98SE -USB-ajurin poistaminen
Voit poistaa USB-ajurin toimimalla seuraavasti.
1. Valitse [Start
Settings
Control Panel].
2. Kaksoisnapsauta [Add/Remove programs] painiketta.
3. Näyttöön tulee [Add/Remove Programs Properties]ikkuna. Valitse [Digimax UCA 5] ja napsauta
[Add/Remove]-painiketta.
[Napsauta!]
4. Ohjelman asennus on poistettu.
Napsauta [Finish]-painiketta.
Ikkuna poistuu näytöstä.
[Napsauta!]
120
Siirrettävä levy
Voit käyttää tätä kameraa siirrettävänä levynä asentamalla USB-ajurin
(lisätietoja on sivulla 107).
1. Ennen kameran käynnistämistä yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
2. Valitse [My computer] tai [Windows Explorer] ja kaksoisnapsauta siirrettävän [Removable
Disk] -levyn kuvaketta.
3. Voit siirtää siirrettävässä levyssä (DCIM
100SSCAM) olevat kuvat tietokoneeseen.
TIETOJA
Tärkeitä siirrettävän levyn käyttämistä koskevia tietoja
[Siirrettävä levy] -ilmaisin ei näy, jos virta on sammutettu kamerasta tai USB-kaapeli
irrotetaan.
On suositeltavaa kopioida kuvat PC-tietokoneeseen ennen niiden katselemista.
Jos avaat kuvat niiden ollessa vielä kamerassa, yhteyden odottamaton katkeaminen voi
aiheuttaa häiriöitä.
Jos siirrät kuvia tietokoneesta kameraan, varmista,
että siirrettyjen tiedostojen nimet eroavat muisti
olevien tiedostojen nimistä.
TIETOKONELIITÄNTÄ
Jos lataat muun tiedoston kuin tällä
digitaalikameralla otetun kuvan siirrettävänä levynä
näkyvään kameraan, toistotilassa
nestekidenäyttöön tulee [TIEDOSTOVIRHE!]ilmoitus eikä pikkukuvia näy.
Nestekidenäytön vasemmassa yläkulmassa oleva kuvake vilkkuu, kun tiedostoja
siirretään tietokoneen ja kameran välillä. Älä irrota USB-kaapelia, ennen kuin kuvake on
lopettanut vilkkumisen. Kun irrotat USB-kaapelin tietokoneesta, jossa on Windows 2000-,
ME- tai XP-käyttöjärjestelmä, käytä tehtävärivillä olevaa [Irrota laite] -kuvaketta.
121
Siirrettävän levyn poistaminen
Windows 98SE
1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään. Jos nestekidenäytön
vasemmassa yläkulmassa vilkkuu kuvake, odota vilkkumisen päättymistä.
2. Irrota USB-kaapeli.
Windows 2000/ME/XP
(Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin todellisuudessa Windows-käyttöjärjestelmän
ominaisuuksien vuoksi.)
1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään. Jos nestekidenäytön
vasemmassa yläkulmassa vilkkuu kuvake, odota vilkkumisen päättymistä.
2. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa
[Unplug or Eject Hardware] -kuvaketta.
[Kaksoisnapsauta!]
3. [Unplug or Eject Hardware] -ikkuna avautuu.
Valitse [USB Mass Storage Device] ja
napsauta [Stop]-painiketta.
[Napsauta!]
4. [Stop a Hardware device] -ikkuna avautuu.
Valitse [USB Mass Storage Device] ja
napsauta [OK]-painiketta.
[Napsauta!]
5. [Safe to Remove Hardware] -ikkuna
avautuu. Napsauta [OK]-painiketta.
[Napsauta!]
122
Siirrettävän levyn poistaminen
6. [Unplug or Eject Hardware] -ikkuna avautuu.
Napsauta [Close]-painiketta.
Voit poistaa siirrettävän levyn turvallisesti.
7. Irrota USB-kaapeli.
[Napsauta!]
USB-ajurin asentaminen MAC-ympäristöön
1. Ohjelmisto-CD-levyllä ei ole erillistä USB-ajuria MAC-ympäristöön, sillä MAC OS toimii
kameran ohjaimena.
2. Tarkista MAC OS -versio. Näet MAC OS -version MAC-tietokonetta käynnistettäessä.
MAC OS 9,2 ~ 10,3 tukee tätä kameraa.
3. Yhdistä kamera Macintosh-tietokoneeseen ja käynnistä kamera.
4. Työpöydälle tulee uusi nimetön kuvake, kun kamera on yhdistetty MAC-tietokoneeseen.
MAC-USB-ajurin käyttäminen
1. Kaksoisnapsauta työpöydälle tullutta uutta kuvaketta. Muistin kansio tulee näkyviin.
2. Valitse kuvatiedosto ja kopioi tai siirrä se MAC-tietokoneeseen.
HUOMAUTUS
Mac OS 10.0 tai uudempi versio : Saata ensin valmiiksi lataaminen tietokoneesta
kameraan. Poista tämän jälkeen siirrettävä levy Extractkomennolla.
Jos elokuvaleikkeen toisto ei onnistu MAC-tietokoneessa, käy seuraavassa sivustossa:
http://www.divx.com/divx/mac/
123
Digimax Viewer 2.1
Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
1. Voit avata Digimax Viewer -ohjelman valitsemalla [Start
Programs Samsung Digimax Viewer 2.1
Digimax Viewer 2.1]. Digimax Viewer 2,1 -ohjelma
avautuu.
2. Jos valitsit [Auto Launch] -vaihtoehdon, tämä ohjelma käynnistyy automaattisesti, kun kamera
tunnistetaan.
3. Digimax 2.1 -katseluohjelmaa on helppoa käyttää, sillä
siinä on FILE-valikko ja TOOL-työkalupalkki.
Voit myös käyttää ponnahdusvalikkoa.
Napsauta kuvaa hiiren kakkospainiketta.
Digimax Viewer -toiminnot on lueteltu jäljempänä.
- Perustoiminnot : Copy, Move, Delete, Rotate,
Rename, changing file type, Resize, Property.
- Lisätoiminnot : Print, Slide show, Export, Sending e-mail, On-line print, Web album etc.
TIETOJA
Lataa säilytettävät kuvat tietokoneeseen ennen kuvien poistamista kamerasta.
Lisätietoja on Digimax Viewer 2.1 -ohjelman [Help]-valikossa.
124
Digimax Reader
Digimax Reader on tekstintunnistusohjelma.
Voit tallentaa TEXT-tilassa tallennetun kuvatiedoston tekstin.
Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
Voit käynnistää ohjelman valitsemalla [Start
Näyttöön tulee seuraava ikkuna.
Programs
Digimax Reader Eng].
Digimax Reader -ohjelman käyttäminen
1. Yhdistä kamera ja tietokone USB-kaapelila ja lataa kameraan tallennetut kuvat
tietokoneeseen.
* Sivuilla 117 ~ 119 on lisätietoja kameran ja tietokoneen yhdistämisestä sekä kuvien
lataamisesta.
2. Käynnistä Digimax Reader.
3. Napsauta vieressä näkyvää Open (
avaamiskuvaketta.
)-
125
Digimax Reader
4. Valitse tekstitiedostona tallennettava kuva.
* Vain SAMSUNG-kameralla otetun kuvan voi avata.
5. Voit skannata kuvan napsauttamalla
tunnistuskuvaketta (
).
6. Kuvasta valitaan osa, kuten vierellä näkyy.
7. Napsauta tunnistuskuvaketta (
).
Vaiheessa 6 valittu osa tunnistetaan tekstinä.
8. Voit tallentaa valinnan tekstinä napsauttamalla
tallennuskuvaketta (
). Vieressä kuvattu
ikkuna tulee näkyviin.
126
Digimax Reader
9. Valitse haluamasi tiedostotyyppi.
Valittavat tiedostotyypit : *.TXT, *.HWP, *.DOC, *.RTF
TIETOJA
Tekstiksi tunnistettavan kuvan ottaminen:
- Kohteen ja kameran välissä on oltava 20 cm:n etäisyys.
- Varmista, että kamera on suorassa ja kohdistettu kohteeseen.
- Vältä kameran tärähtämistä hyvän kuvan saamiseksi.
Digimax Reader -ohjelman [Help]-valikossa on lisätietoja.
PhotoImpression -ohjelman käyttäminen
PhotoImpression -ohjelman avulla voit muokata ja tallentaa kamerasta ladattuja kuvia.
Ohjelmistosta on vain Windows-versio.
Voit käynnistää ohjelmiston valitsemalla [Start Programs
PhotoImpression 4]. Näyttöön tulee seuraava ikkuna.
ArcSoft PhotoImpression 4
[ Help (Ohje) -painike ]
[ Komentopainike ]
[ Työkalurivi ]
127
PhotoImpression -ohjelman käyttäminen
PhotoImpression -ohjelmiston avulla voi tehdä seuraavia tehtäviä.
Komentopainike
Painike
Kuvaus
Tuo kuvan albumista, lähdekansiosta, kamerasta tai skannerista tai sieppaa
näytössä näkyvän kuvan tiedostoksi.
Valitsee Cut- (Leikkaa), Resize- (Muuta kokoa), Edit Image- (Muokkaa kuvaa), Insert Text- (Lisää tekstiä),
Enhance Picture- (Paranna kuvaa), Insert Effects- (Lisää tehosteita) tai Layer (Taso) -vaihtoehdon.
Suorittaa Insert Frame- (Lisää kehys), Insert Borders- (Lisää reunukset), Insert Calendar(Lisää kalenteri), Insert Greeting Cards- (Lisää tervehdyskortit), Insert Template- (Lisää
malli) tai Connect with Other Software (Yhteys muihin ohjelmiin) -toiminnon.
Tallentaa muokatun kuvan ja lähettää sen sähköpostitse tai ottaa sen
käyttöön taustakuvana.
Lähettää muokatun kuvan valintojesi mukaan.
Tool Bar
Painiketta
Kuvaus
Painiketta
Kuvaus
Resize Layer(Tason koon muuttaminen)
Rotate Layer (Käännä taso)
Flip Image Horizontally(Käännä kuva vaakasuunnassa)
Rotate All Layers (Käännä kaikki kerrokset)
Undo (Kumoa)
Redo (Tee uudelleen)
Kopioiminen
Paste (Liitä)
Delete Layer (Poista taso)
Close Picture (Sulje kuva)
TIETOJA
PhotoImpression -ohjelman käyttämisestä on lisätietoja ohjelman ohjeessa.
128
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Tee seuraavat tarkistukset, jos USB-yhteydessä on häiriöitä.
[tapaus 1]
Kamera on pois päältä.
Kytke kameraan virta. On suositeltavaa yhdistää kamera muuntajan avulla
sähköpistorasiaan PC-tilassa. Jos käytät paristoja, tarkista, että paristoissa on
virtaa.
[tapaus 2]
USB-ajuria ei ole asennettu tietokoneeseen oikein.
Asenna USB-ajuri oikein. Lisätietoja on sivulla 94.
[tapaus 3]
USB-kaapelia ei ole kiinnitetty tai käytät yhteensopimatonta kaapelia.
Käytä vain yhteensopivaa USB-kaapelia.
[tapaus 4]
Tietokone ei tunnista kameraa.
Joskus kamera voi näkyä tuntemattomana laitteena Laitehallinnan luettelossa.
Asenna kameran ajuri oikein.
Sammuta kamerasta virta ja irrota USB-kaapeli. Yhdistä USB-kaapeli uudelleen
ja käynnistä kamera.
[tapaus 5]
Odottamaton tiedostonsiirtovirhe.
Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen. Siirrä tiedosto uudelleen.
[tapaus 6]
Tukeeko tietokoneeni USB-liitäntää?
Tarkista, onko tietokoneessasi tai sen näppäimistössä USB-väylä.
Tarkista käyttöjärjestelmäversio.
USB-väylää tuetaan Windows 98-, 98SE-, 2000-, ME- ja.XP-versioissa.
Tarkista Laitehallinnan (Device Manager) [Universal Serial Bus controllers] tiedot. Voit tarkistaa [Universal Serial Bus controllers] -tiedot toimimalla
seuraavasti.
Win 98/ME: Valitse [Start Settings Control Panel System Device
Manager
Universal Serial Bus controllers].
Win 2000 : Valitse [Start Settings Control Panel System Hardware
Device Manager Universal Serial Bus controllers].
Win XP : Valitse [Start Control Panel Performance and Maintenance
System Hardware Device Manager Universal Serial
Bus controllers].
129
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Tietokoneessa on näyttävä [Universal Serial Bus controllers] -kohdassa USB
Host Controller ja USB root hub. Kaksoisnapsauta lisäksi hiiren
kakkospainikkeella USB Universal Host Controller -ohjainta ja USB Root Hub keskitintä sen tarkistamiseksi, että näkyviin tulee laitteen virheettömästä
toiminnasta kertova viesti. Jos näkyviin tulee ilmoitus, jonka mukaan laite ei
toimi oikein, napsauta Driver (Ajuri) -välilehteä ja napsauta [Update Driver]- tai
[Reinstall Driver] -painiketta.
Tietokoneessa on USB-väylä, jos kaikki edellä mainitut ehdot täyttyvät.
[tapaus 7]
Käytettäessä USB-keskitintä.
Jos yhdistät kameran PC-tietokoneeseen käyttämällä USB-keskitintä, niiden on
oltava yhteensopivat. Yhdistä kamera suoraan PC-tietokoneeseen aina kun
mahdollista.
[tapaus 8]
Onko muita USB-kaapeleita kytketty PC-tietokoneeseen?
Jos yhdistät kameran tietokoneeseen, johon on samanaikaisesti yhdistetty jokin
toinen laite USB-kaapelin avulla, tuloksena voi olla toimintahäiriö.
Irrota tässä tapauksessa toinen USB-liitin ja yhdistä tietokoneeseen vain
kamera.
[tapaus 9]
Kun avaan laitehallinnan (napsauttamalla Käynnistä (Asetukset)
Ohjauspaneeli (Suorituskyky ja ylläpito) Järjestelmä (Laitteisto)
Laitehallinta), luettelo sisältää tuntemattomia tai muita laitteita, joiden vieressä
näkyy keltainen kysymysmerkki (?) tai huutomerkki (!).
Napsauta kysymys- tai huutomerkillä merkittyä kohtaa hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Poista-vaihtoehto. Käynnistä tietokone ja yhdistä
kamera tietokoneeseen uudelleen. Jos tietokoneessa on Windows 98, poista
kameran ajurin asennus, käynnistä tietokone uudelleen ja asenna kameran ajuri
uudelleen.
Kaksoisnapsauta kysymys- tai huutomerkillä merkittyä kohtaa, napsauta Ohjainvälilehteä ja valitse Päivitä ohjain- tai Asenna ohjain uudelleen -vaihtoehto. Jos
näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään määrittämään laitteen ajurin sijainti, valitse
mukana toimitetulta CD-levyltä USBDriver-vaihtoehto.
130
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Jos elokuvaleikettä ei toisteta tietokoneessa
Jos kameran avulla tallennetun elokuvaleikkeen toistaminen ei onnistu tietokoneessa, syynä
on tavallisesti se, että pakkauksenhallintaa ei ole asennettu.
Jos elokuvaleikettä toistettaessa tarvittavaa pakkauksenhallintaa ei ole asennettu
Asenna pakkauksenhallinta alla kuvatulla tavalla.
[Pakkauksenhallinnan asentaminen Windows-ympäristöön]
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema. Valitse Xvid-kansio ja
kaksoisnapsauta Xvid-1.0.2.exe-tiedostoa.
[Pakkauksenhallinnan asentaminen Mac-käyttöjärjestelmään]
1) Voit ladata pakkauksenhallinnan seuraavasta sivustosta: http://www.divx.com/divx/mac
2) Napsauta sivun oikeassa yläosassa näkyvää [Free Download] -painiketta.
DviX-pakkauksenhallinnan lataamissivu tulee näkyviin.
3) Valitse Mac-käyttöjärjestelmän versio ja napsauta [Download]-painiketta.
Valitse haluamasi kansio.
4) Suorita ladattu tiedosto. Elokuvaleikettä toistettessa tarvittava pakkauksenhallinta
asennetaan.
Jos DirectX 8.1 tai uudempi ei ole asennettuna
Asenna DirectX 8.1 tai uudempi
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema.
Valitse USB Driver\DirectX 8.1 -kansio ja kaksoisnapsauta DXESETUP.exe-tiedostoa.
DirectX asennetaan.
Voit ladata DirectX-ohjelman seuraavasta sivustosta: http://www.microsoft.com/directx
Jos tietokone, jossa on Windows 98, lakkaa toistuvasti vastaamasta, kun kamera on
yhdistetty tietokoneeseen
Jos tietokone, jossa on Windows 98, on ollut pitkään käynnissä ja kamera yhdistetään
siihen toistuvasti, tietokone ei ehkä tunnista kameraa. Käynnistä tässä tapauksessa
tietokone uudelleen.
131
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Jos tietokone, johon on yhdistetty kamera, lakkaa vastaamasta kun Windows
käynnistetään.
Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta. Windows käynnistyy nyt oikein. Jos tämä
ongelma ilmenee jatkuvasti, poista Legacy USB Support -tuki käytöstä ja käynnistä
tietokone uudelleen. Legacy USB Support -vaihtoehto on BIOS-asetusvalikossa.
(BIOS-asetusvalikko vaihtelee tietokonevalmistajien mukaan. Joissakin BIOS-valikoissa ei
ole Legacy USB Support -vaihtoehtoa.) Jos et voi tehdä valikkoon muutoksia, ota yhteys
tietokoneen tai BIOSin valmistajaan.
Jos elokuvaleikettä ei voi poistaa, siirrettävää levyä ei voi ilmoittaa tai tiedoston
siirtämisen aikana näkyviin tulee virheilmoitus.
Jos asennat vain Digimax Viewer -ohjelman, edellä mainittuja ongelmia voi joskus
esiintyä.
- Sulje Digimax Viewer -ohjelma napsauttamalla tehtäväpalkissa näkyvää
Digimax Viewer -kuvaketta.
- Asenna kaikki ohjelmisto-CD-levyn ohjelmat.
(Elokuvaleike-pakkauksenhallinta on asennettava.)
132
MEMO
133
MEMO
134
MEMO
135
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398, 8111
www.samsungcamera.com
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE
1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : (49) 6196 66 53 03
FAX : (49) 6196 66 53 66
www.samsungcameras.de
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE
33, AV .DU MAINE
75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4538-6858
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE
RUSSIA, 125167, MOSCOW LENNINGRADSKY,
PR-KT, 37-A, KORP14
TEL : (7) 095-258-9299/96/98
FAX : (7) 095-258-9297
http://www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA
POST CODE:300190
TEL : (86) 22-2761-8867
FAX : (86) 22-2761-8864
www.samsungcamera.com.cn
Internet address - http : //www.samsungcamera.com/
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-2472
Download PDF

advertising