Samsung | DIGIMAX A403 | Samsung DIGIMAX A403 Bruksanvisning

Käyttöopas
Kiitos, että hankit Samsung-kameran.
Tässä käyttöoppaassa on tietoja kameran käyttämisestä, valokuvaamisesta, kuvien
siirtämisestä tietokoneeseen ja kameran mukana toimitettavan ohjelmiston käyttämisestä.
Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen uuden kamerasi käyttämistä.
※Tämä käyttöohje perustuu Digimax A503 -malliin.
SUOMI
Ohjeet
Kameraan tutustuminen
■Tee toimet seuraavassa järjestyksessä:
Asenna kameran ajuri
Ota kuva
Aseta USB-kaapeli paikoilleen
Tarkista, onko kameraan
kytketty virta
Tarkista siirrettävä levy
Määritä kameran ajurin asetukset ennen
kameran yhdistämistä tietokoneeseen
USB-kaapelin avulla.
Asenna ohjelmisto-CD-ROM-levyn
sisältämä kameran ajuri. (s. 60)
Ota kuva. (s. 12)
Kiitos, että hankit digitaalisen Samsung-kameran.
●Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen kameran käyttämistä.
●Jos kamera tarvitsee huoltoa, toimita kamera ja puutteellisesti toimiva osa, kuten
akku tai muistikortti, huoltopisteeseen.
●Tarkista pettymysten välttämiseksi, että kamera toimii oikein, ennen kuin käytät
sitä esimerkiksi matkalla tai tärkeässä tilaisuudessa. Samsung ei vastaa
kameran virheellisen toiminnan aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.
●Pidä tämä käyttöopas tallessa.
Microsoft Windows ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä USA:ssa ja/ tai muissa maissa.
Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja-nimet ovat omistajiensa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Yhdistä tietokone kameraan toimituksen
sisältämän USB-kaapelin avulla. (s. 62)
Tarkista, onko kameraan kytketty virta.
Jos virta on sammutettuna, käynnistä
kamera sen virtakytkimen avulla.
Avaa Windowsin Resurssienhallinta ja
paikanna siirrettävä levy. (s. 62)
●Jos käytät muistikortinlukijaa kuvien siirtämiseksi muistikortilta tietokoneeseen,
kuvat voivat vaurioitua. Kun siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen, yhdistä
kamera tietokoneeseen kameran mukana toimitetun USB-kaapelin avulla.
Huomaa, että valmistaja ei vastaa kuvien katoamisesta tai vahingoittumisesta,
jos tämä aiheutuu muistikortinlukijan käyttämisestä.
1
Vaara
: VAARA ilmoittaa, että on olemassa hengen-tai vakava vaara.
■Älä yritä muunnella tätä kameraa mitenkään.
Muutoin on olemassa tulipalon, vahingoittumisen, sähköiskun tai kameran
vaurioitumisen vaara. Kameran saa avata huoltoa tai tarkistusta varten vain sen
jälleenmyyjä tai Samsung-huoltoliike.
■Älä käytä tätä tuotetta syttyvien tai räjähtävien kaasujen lähellä.
Muutoin on olemassa räjähdyksen vaara.
■Jos kameraan pääsee nestettä tai vieras esine, älä käytä kameraa. Sammuta
kamerasta virta ja irrota se muuntajasta tai poista paristot.
Ota yhteys kameran jälleenmyyjään tai Samsung-huoltopisteeseen. Älä käytä
kameraa, sillä muutoin voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
■Varo, että kameraan ei pääse metallisia tai syttyviä vieraita esineitä sen rungossa
olevien aukkojen, kuten muistikorttipaikan tai paristokotelon kautta.
Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa.
■Älä käytä tätä kameraa märin käsin. Muutoin sähköiskun vaara on olemassa.
Varoitus
: VAROITUS ilmoittaa, että on olemassa hengen-tai vakavan vaaran mahdollisuus.
■Älä käytä salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Jos salama laukaistaan liian lähellä
kuvattavan kohteen silmiä, seurauksena voi olla näkövamma.
■Älä anna tämän tuotteen tai sen lisävarusteiden joutua lasten tai eläinten ulottuville.
•Muutoin on olemassa akkujen, paristojen tai kameran lisävarusteiden
nielemisen vaara. Ota onnettomuuden sattuessa heti yhteys lääkäriin.
•Kameran liikkuvat osat voivat aiheuttaa vahingoittumisen.
■Paristot ja kamera voivat kuumentua pitkäaikaisen käytön aikana, jolloin on
olemassa kameran virheellisen toiminnan mahdollisuus. Jos näin käy, anna
kameran olla hetken aikaa käyttämättä, jotta se jäähtyy.
■Älä saata tätä kameraa alttiiksi kuumuudelle. Älä jätä sitä lukittuun ajoneuvoon,
suoraan auringonpaisteeseen tai paikkoihin, joissa ilmenee suuria
2
lämpötilanvaihteluja. Kuumuus tai kylmyys voi vahingoittaa kameran
komponentteja tai aiheuttaa tulipalon.
■Älä peitä kameraa tai latauslaitetta, kun niitä käytetään.
Muutoin muodostuva kuumuus voi vahingoittaa kameraa tai aiheuttaa tulipalon.
Käytä kameraa ja sen lisävarusteita aina tuuletetuissa paikoissa.
Huomautus
: HUOMAUTUS ilmoittaa, että on olemassa vaaran mahdollisuus.
■ Paristojen vuotaminen, ylikuumeneminen tai nesteen purskahtaminen niistä voi
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittumisen.
•Käytä kamerassa vain suositeltuja paristoja.
•Älä saata akkua alttiiksi oikosululle tai kuumuudelle. Älä hävitä sitä polttamalla.
•Älä aseta paristoja paikoilleen väärin päin.
■ Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, poista paristot siitä.
Paristoista voi vuotaa syövyttävää nestettä, joka vahingoittaa kameran osia
pysyvästi.
■ Älä käytä salamaa, jos se on kosketuksessa käsiin tai esineisiin. Älä koske
salamaan käytettyäsi sitä jatkuvasti. Muutoin on olemassa palovamman
mahdollisuus.
■ Älä liikuta kameraa, kun siihen kytketään virta, jos käytössä on latauslaite.
Käytön jälkeen sammuta kamerasta virta ennen muuntajan irrottamista
pistorasiasta. Varmista, että kaikki johdot ja kaapelit on irrotettu kamerasta
ennen sen siirtämistä.
■ Älä koske objektiiviin tai sen suojukseen. Muutoin kuvien laatu voi heiketä tai
kamera voi toimia väärin.
■ Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
Sisällys
VALMIS
●Järjestelmäkaavio
●Toiminnot
■Edestä ja ylhäältä
■Takaa ja pohjasta
■Kylki/ 5-toimintoinen painike
■Itselaukaisimen merkkivalo
■Kameran tilamerkkivalo
■Tilakuvake
●Yhdistäminen virtalähteeseen
●Muistikortin asettaminen paikoilleen
●Muistikortin käyttöohjeet
4
5
5
6
7
7
7
7
8
8
9
TALLENNUS
●Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
●Tallennustilan vaihtaminen
■[TILA]-valikon valitseminen
■Jos [KUV&ELOKUV] -valikko on valittuna
■Jos [TÄYSI]-valikko on valittuna
●Tallennustilan aloittaminen
■Automaattinen-tilan käyttäminen
■Movie clip-tilan käyttäminen
■Ohjelma-tilan käyttäminen
■Aihe-tilojen käyttäminen
■ÄÄNENTALLENNUS-tilan
käyttäminen
■Äänen tallennuksen keskeytys
■Normaalikuvaustila
■Makrokuvaustila
●Huomioonotettavaa kuvattaessa
●Kameran painikkeen käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä
■Virtapainike
■SHUTTER-laukaisin
●Zoom W/T-painike
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15
16
16
16
16
16
16
17
●Äänentallennus/ ääniviesti/ YLÖS18
painike
●Alas-painike
18
●FLASH/ LEFT-painike (salama/ vasen) 18
●Itselaukaisin/Oikealle-painike
20
●VALIKKO/ OK-painike
21
●Tilapainike
21
●E (Tehoste) -painike
22
●Erikoistehoste : Väri
23
●Erikoistehoste : Valmiiksi määritetyt
tarkennuskehykset
23
●Erikoistehoste :
Yhdistelmäkuvaaminen
24
●Erikoistehoste : Valokuvakehys 25
●+/- painike
25
■RGB
25
■ISO
26
■White Balance (valkotasapaino) 26
■Valotuksen kompensointi
27
●Nestekidenäytön käyttäminen kameran
asetusten määrittämisessä
28
●Valikon käyttäminen
29
●Tila
29
●TILAN ASETUKSET
30
●Koko
30
●Laatu/ kehysnopeus
31
●Mittaaminen
31
●Jatkuva kuvaaminen
32
●Terävyys
32
●Näytössä näkyvän valikon tiedot 33
TOISTO
●Toistotilan aloittaminen
■ Kuvan toistaminen
■ Elokuvaleikkeen toistaminen
■Elokuvaleikkeen sieppaaminen
■Tallennetun äänen toistaminen
●Nestekidenäytössä näkyvät
kuvakkeetLCD monitor indicator
●Kameran painikkeen käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä
●Kameran painikkeen käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä
●Ääniviesti / YLÖS-painike
●Toisto-ja tauko / alas-painike
● Poistopainike
●VASEMMALLE/ OIKEALLE/
MENU/ OK-painike
●Toistoasetusten määrittäminen
nestekidenäytön avulla
●Kuvaesityksen käynnistäminen
●Kuvan pyörittäminen
●Koon muuttaminen
●Kuvien suojaaminen
●Kaikkien kuvien poistaminen
●DPOF
●DPOF : STANDARD
●DPOF : INDEX
●DPOF : TULOSTUSKOKO
●DPOF: Peruuttaminen
●Kopioiminen korttiin
●PictBridge
●PictBridge: Kuvan valitseminen
●PictBridge: Tulostusasetukset
●PictBridge : Tulosta
●PictBridge : DPOF Printing
●PictBridge: NOLLAUS
34
35
35
35
37
37
38
38
39
41
42
42
43
43
44
44
44
45
45
45
46
46
47
48
48
48
ASETUS
33
33
34
34
●Asetusvalikko
49
●Tiedostonimi
50
●Automaattinen virran sammuttaminen 50
●Kieli
50
●Muistin alustaminen
51
●Päivämäärän ja päivämäärätyypin
asettaminen
51
●Ajan asettaminen
51
●Tallennuspäivän lisääminen kuvaan 52
●Yhteyden muodostaminen ulkoiseen
laitteeseen (USB)
52
●Ääni
52
●LCD-näytön kirkkaus
52
●Pikakatselu
52
●Alustaminen
53
●MYCAM -valikon asetusten
määrittäminen
53
●Aloituskuva
53
●Aloitusääni
53
●Tärkeitä tietoja
54
●Varoitusilmaisin
55
●Ota yhteys huoltopisteeseen
56
●Tekniset tiedot
58
OHJELMA
●Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia
●Järjestelmävaatimukset
●Tietoja ohjelmasta
●Sovellusohjelman asetusten
määrittäminen
●PC-tilan käynnistäminen
●Siirrettävän levyn poistaminen
●USB-ajurin asentaminen MACympäristöön
●MAC-USB-ajurin käyttäminen
●Windows 98SE USB -ohjaimen
poistaminen
●Digimax Master
●FAQ
59
59
60
60
62
63
64
64
64
65
67
3
Järjestelmäkaavio
Ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta, tarkista, että toimitussisältö vastaa seuraavaa
luetteloa. Sisältö voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Voit hankkia lisävarusteita
ottamalla yhteyden lähimpään Samsung-jälleenmyyjään tai -huoltopisteeseen.
< Toimitussisältö >
Suojus
DPOF-yhteensopiva
tulostin (lisätietoja on
sivulla 44)
Käyttöopas,
Tuotetuki
Kameran
rannelenkki
Ohjelmisto-CD-levy
(lisätietoja on sivulla 60)
SD-muistikortti/ MMC
(lisätietoja on sivulla 9)
CR-V3paristo
Järjestelmävaatimukset
Windows:
•PC-tietokone, jossa vähintään MMX
Pentium 450 MHz (XP : Pentium II 700MHz)
•Windows 98/98SE/2000/ME/XP
•Vähintään 64 Mt RAM-muistia
(suositus: 128 Mt)
Tietokone
PictBridge-yhteensopiva tulostin
•200 Mt vapaata kiintolevytilaa
(lisätietoja on sivulla 62) (lisätietoja on sivulla 46)
(suositus: yli 1 Gt)
•USB-portti
•CD-ROM-asema
•1024 x 768 kuvapistettä, 16-bittinen
värinäyttö (24-bittistä värinäyttöä
suositellaan)
•DirectX 9.0 tai uudempi
USB-kaapeli
Ladattava akku
(SNB-2512)
AA-alkaliparistot
Macintosh:
•Power Mac G3 tai uudempi
•Mac OS 10.0~10.3 tai uudempi
•Vähintään 64 Mt RAM-muistia
•110 Mt vapaata kiintolevytilaa
•USB-portti
•CD-ROM-asema
•QuickTime Player -versio 6.01 tai
uudempi elokuvaleikkeen toistoa varten
HUOMAUTUS
Virtajohto
4
Akkulaturi
(SBC-N1)
Kun kamera yhdistetään
tietokoneeseen tai tulostimeen,
on käytettävä kameran mukana
toimitettua USB-kaapelia. Muutoin
toinen laite ei tunnista kameraa.
Toiminnot
Edestä ja ylhäältä
Suljinpainike
Virtapainike
Mikrofoni
Salamavalo
Itselaukaisimen merkkivalo
Objektiivi
Tarkennusrengas
5
Toiminnot
Takaa ja pohjasta
Kameran tilamerkkivalo
Zoom-loitonnus-painike (pikkukuva)
Tilapainike
Zoom-lähennys-painike
(digitaalinen zoom)
Rannelenkin paikka
LCD-näyttö
E (Tehoste) -painike
+/-, Poistopainike
USB-portti
Jalustakierre
6
5-toiminen painike
Toistotilapainike
Toiminnot
■Itselaukaisimen merkkivalo
Kylki/ 5-toimintoinen painike
Kuvake
Paristokotelon kansi
Tila
Kuvaus
- Ensimmäisen 7 sekunnin ajan merkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein.
Vilkkuu
- Viimeisten 3 sekunnin ajan merkkivalo vilkkuu nopeasti 0,25 sekunnin välein.
Vilkkuu Merkkivalo vilkkuu nopeasti 0.25 sekunnin välein 2 sekunnin ajan.
Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua ja toinen
Vilkkuu
2 sekuntia myöhemmin.
■Kameran tilamerkkivalo
Paikka muistikortille
Tila
Virran kytkeminen päälle
Akkutila
Kuvan ottamisen jälkeen
Elokuvatallennuksen aikana
Äänen tallennuksen aikana
USB-kaapelin ollessa yhdistettynä tietokoneeseen
Tietojen lähettäminen tietokoneeseen
USB-kaapelin ollessa yhdistettynä tulostimeen
Tulostimen tulostaessa
Äänentallennus/ ääniviesti
/Ylös-painike
Valikko/ OK-painike
Salama/vasemmallepainike
Itselaukaisin/ Oikeallepainike
Kuvaus
Merkkivalo syttyy ja sammuu, kun kamera on kuvausvalmis
Merkkivalo vilkkuu tallennettaessa kuvan tietoja ja
sammuu, kun kamera on kuvausvalmis
Merkkivalo vilkkuu
Merkkivalo vilkkuu
Merkkivalo syttyy (LCD-näyttö sammuu, kun laite on alustettu)
Merkkivalo vilkkuu (LCD-näyttö sammuu)
Merkkivalo on poissa päältä
Merkkivalo vilkkuu
■ Tilakuvake: Lisätietoja kameran tilan asettamisesta on sivuilla 14.
TILA
ELOKUVA
AANEN TALLENTAMINEN
AUTO
OHJELMA
TOISTO
Kuvake
TILA
AIHE
YÖ
PORTRAIT
MAISEMA
AURINGONLASKU
AAMUHÄMÄRÄ
VASTAVALO
ILOTULITUS
BEACH&SNOW (HIEKKA TAI LUMI)
Kuvake
Toisto/ tauko-painike
TILA
Kuvake
7
Yhdistäminen virtalähteeseen
■Kamera toimii pelkkien paristojen syöttäessä sähköä.
●Suosittelemme erityisesti digitaalikameroihin valmistettujen paristojen
käyttämistä, jotka ovat alle vuoden ikäisiä valmistamispäivästä lukien.
Ne on lueteltu jäljempänä.
- Kertakäyttöiset paristot: 2 AA-kokoista suurikapasiteettista alkaliparistoa
CR-V3-tyypin litiumparisto
- Ladattavat akut
: 2 X AA Ni-MH (SNB-2512)
●Paristojen kestoikä vaihtelee paristojen ja valokuvausolosuhteiden mukaan.
TIETOJA
Tärkeitä tietoja paristojen käyttämisestä
●Kun kameraa ei käytetä, sammuta siitä virta.
●Älä lataa paristoja, joita ei voi ladata. Muutoin on olemassa räjähdyksen
mahdollisuus.
●Jos kamera on pitkän aikaa käyttämättä, poista paristot siitä. Paristot voivat
tyhjentyä itsestään ja vuotaa.
●On suositeltavaa käyttää aiemmin mainittuja tehokkaita paristoja, sillä
tavallisten paristojen teho ei riitä.
●Alle O°C asteen lämpötilassa paristot tyhjenevät tavallista nopeammin.
Paristojen teho palautuu tavallisesti ennalleen huoneenlämpötilassa.
●Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja. Älä käytä sekaisin vanhoja ja
uusia, erilaisia tai erimerkkisiä paristoja.
●Pitkäaikaisessa käytössä kameran runko voi lämmetä. Se on täysin
normaalia.
8
■Aseta paristo kuvassa näkyvällä tavalla.
- Jos kamera ei käynnisty asetettuasi
siihen akun, tarkista että napaisuus
on oikea (+ ja -).
- Älä paina akkutilan kantta voimalla
avatessasi sitä. Muutoin akkutilan
kannen muoto voi muuttua tai se voi
rikkoutua.
■Nestekidenäytössä olevat 3 merkkiä kertovat pariston tilasta..
Pariston ilmaisin
Akun tila
Akku on täynnä
virtaa.
Akku on tyhjenemässä. Akku on tyhjenemässä.
Valmistaudu
Valmistaudu
vaihtamaan se.
vaihtamaan se.
Muistikortin asettaminen paikoilleen
■ Aseta muistikortti kameraan kuvan osoittamalla tavalla.
- Katkaise kamerasta virta ennen muistikortin asettamista
paikoilleen.
- Aseta muistikortin etuosa kohti kameran etuosaa
(objektiivia) ja kortin nastat kohden kameran takaosaa
(nestekidenäyttöä).
- Älä aseta korttia väärin paikoilleen. Muutoin korttipaikka
voi vaurioitua.
Muistikortin käyttöohjeet
● Muista alustaa muistikortti.Lisätietoja on sivulla 51.
Jos käytät vasta hankittua tai toisessa kamerassa käytettyä muistikorttia
ensimmäistä kertaa, kamera ei pysty tunnistamaan sen tietoja.
● Katkaise kamerasta virta ennen kuin asetat tai poistat muistikortin.
● Kortin suorituskyky heikkenee ajan myötä. Jos näin käy, on hankittava uusi
muistikortti. Samsung-takuu ei koske kortin normaalia kulumista.
● Muistikortti sisältää herkkää elektroniikkaa.
Älä taivuttele äläkä vääntele sitä äläkä saata sitä iskun kohteeksi.
● Älä varastoi muistikorttia paikassa, jossa esiintyy voimakas sähkö- tai
magneettikenttä, esimerkiksi kaiuttimien tai televisiovastaanottimen lähellä.
● Jos kortti joutuu alttiiksi seuraaville olosuhteille, tallennetut tiedot voivat
vaurioitua.
- Kortin virheellinen käyttäminen
- Jos kamerasta sammutetaan virta tai kortti poistetaan nauhoituksen,
poistamisen, alustamisen tai lukemisen aikana.
● Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
● On suositeltavaa kopioida tärkeät tiedot esimerkiksi levykkeisiin tai kiintolevylle.
● Jos muistia ei ole riittävästi, näkyviin tulee [KORTTI TÄYNNÄ!] -viesti eikä
kamera toimi.
Voit vapauttaa muistitilaa vaihtamalla kameraan toisen muistikortin tai
poistamalla kortista tarpeettomia kuvia.
● Älä käytä äläkä säilytä sitä hyvin kylmässä tai kuumassa.
● Varo, että muistikortti ei likaannu, ja että se ei joudu kosketuksiin minkään
nesteen kanssa. Jos näin kuitenkin käy, puhdista muistikortti pehmeällä
kankaalla.
● Säilytä muistikortti kotelossaan, kun sitä ei käytetä.
● Pitkäaikaisessa käytössä muistikortti voi lämmetä. Se on täysin normaalia.
● Älä käytä toisessa digitaalikamerassa käytettyä muistikorttia.
Voit käyttää muistikorttia tässä kamerassa alustamalla muistinkortin ensin tässä
kamerassa.
● Älä käytä toisessa digitaalikamerassa tai kortinlukijassa alustettua muistikorttia.
9
Muistikortin käyttöohjeet
TIETOJA
● Älä poista muistikorttia, kun kameran tilamerkkivalo vilkkuu.
Muutoin kortissa olevat tiedot voivat vaurioitua.
■ Käytettäessä 24(8) Mt:n sisäistä muistia kameraan mahtuu jäljempänä esitetty
määrä kuvia. Nämä luvut ovat arvioita, sillä esimerkiksi kuvan aihe vaikuttaa
kuvien vaatimaan tilaan.
Tallennetun kuvan koko SUPERTARKKA
■ Voit käyttää sekä SD-muistikorttia että MMC-multimediakorttia.
MMC-korttien käyttämisestä on lisätietoja niiden mukana tulleessa
käyttöoppaassa.
Kortin nastat
Kirjoitussuoja kytkin
Nimike
SD-muistikortin kirjoitussuojakytkin estää
kuvien poistamisen tai kortin alustamisen.
Tiedot suojataan vetämällä kytkin SDkortin pohjaan. Suojaus poistetaan
vetämällä kytkin SD-kortin yläosaan. Vedä
kytkin SD-kortin yläosaan ennen kuvien
ottamista.
NORMAALI 24 R/SEK 15 R/SEK
9
18
27
-
-
4M (2272x1704)
12(4)
22(7)
34(11)
-
-
Kuvau 3M (2048x1536)
stila 2M (1600x1200)
15(5)
28(9)
41(14)
-
-
24(8)
45(15)
65(22)
-
-
1M (1024x768)
55(18)
95(32)
127(43)
-
-
VGA (640x480)
122(42)
182(62)
218(75)
-
-
640 (640X480)
-
-
-
320 (320X240)
-
-
-
Elokuv
aleike
[SD-muistikortti (lyhenne sanoista
Secure Digital)]
※ * Vain A503
※ ( ) Vain A403
10
HYVÄ
* 5M (2560x1920)
23SEK
36SEK
(8SEK)
(28SEK)
1MIN23SEK 2MIN3SEK
(12SEK)
(42SEK)
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
■Nestekidenäytössä on tietoja kuvaustoiminnoista ja valinnoista.
Nro.
Kuvaus
1
Tallennustila
Kuvakkeet
Sivu
s.12~15
⑲
⑳
①
⑱
②
⑰
③
⑯
④
⑤
2
Akku
3
Jatkuva kuvaaminen
s.8
AEB
s.32
4
Salamavalo
s.18~20
5
Itselaukaisin
s.20
6
Makro
s.16
⑮
7
Mittaaminen
s.31
⑭
8
Asetetun kortin merkkivalo
-
9
Varoitus tärähtämisvaarasta
10
Päiväys ja aika
-
⑥
⑬
⑦
⑫
11
Valotuksen säätö
s.27
⑪
12
Valkotasapaino
s.26~27
⑧
⑨
[Kuva - Täysi-tila]
⑩
13
ISO
14
RGB
2006/01/01 01:00 PM
s.51
s.26
RGB
s.25
15
Terävyys
s.32
16
Kuvan laatu / kehysnopeus
s.31
17
Kuvakoko
s.30
18
Muistiin vielä mahtuvien
kuvien lukumäärä
17
s.10
Jäljelläoleva tallennusaika
(elokuva- tai äänileike)
00:00:23 / 00:37:43
s.10
19
Äänisanoma
s.18
20
Digitaalisen zoomauksen asetus
s.17
11
Tallennustilan vaihtaminen
■ Voit valita haluamasi tilan käyttämällä kameran takana olevaa tilapainiketta sekä
[TILA]- ja [TILAN ASETUS] -valikkoa. Käytettävissä ovat kameratilat
automaattinen, ohjelma, elokuvaleike ja aihe (yö, muotokuva, maisema,
auringonlasku, aamuhämärä, vastavalo, ilotulitus, hiekka ja lumi) ovat
käytettävissä.
●[TILA]-valikon valitseminen
1. Aseta akku paikalleen (sivu 8).
2. Aseta muistikortti paikoilleen (sivu 8). Koska kamerassa on 24 Mt sisäistä
muistia, muistikorttia ei ole pakko käyttää.
Jos kamerassa ei ole muistikorttia, kuvat tallennetaan kameran omaan
muistiin. Jos kamerassa on muistikortti, kuvat
tallennetaan siihen.
3. Sulje akkutilan kansi.
TILA
4.Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta.
KUV&ELOKUV
TÄYSI
5. Kun painat valikkopainiketta, valikko tulee
näkyviin.
6. Paina Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta ja
valitse [TILA]-valikko.
7. Voit valita [KUV&ELOKUV]- tai [TÄYSI] -alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta.
- [KUV&ELOKUV]: [TILAN ASETUS] -valikossa valittu kuvaustila ja
elokuvaleiketila voidaan valita.
Sivulla 14 on lisätietoja [TILAN ASETUS] -valikosta.
- [TÄYSI]: Voit valita automaatti-, ohjelma-, elokuvaleike- ja aihetilan.
8. Kun painat VALIKKO-painiketta, valikko poistuu näytöstä.
12
●Tallennustilan vaihtaminen: Jos [KUV&ELOKUV] -valikko on valittuna:
Vaiheet 1 - 4 ovat samat kuin valittaessa [TILA]-valikkoa
5. Edellisellä kerralla käytetty tallennustila tulee näkyviin.
6. Kun painat kameran takana olevaa M-painiketta, tallennustila muuttuu
elokuvaleiketilaksi.
7. Kun painat M (Tila)-painiketta uudelleen, käyttöön tulee [TILAN ASETUS] valikossa valittu kuvaustila.
M (Tila)-painikkeen painaminen
[AUTO-tila]
[ELOKUVALEIKE-tila]
Tallennustilan vaihtaminen
Tallennustilan aloittaminen
●Tallennustilan vaihtaminen: Jos [TÄYSI]-valikko on valittuna:
Vaiheet 1 - 4 ovat samat kuin valittaessa [TILA]-valikkoa.
■ Automaattinen-tilan käyttäminen
Tätä tilaa käytetään kuvattaessa tavallisia valokuvia.
5. Edellisellä kerralla käytetty tallennustila tulee näkyviin.
6. Kun painat kameran takana olevaa M (Tila)-painiketta, tilanvalintavalikko tulee
näkyviin,
7. Voit valita Automaattinen-, Manuaalinen, Elokuvaleike- tai Aihe-tilan
painamalla vasemmalle/oikealle-painiketta. Voit siirtyä Automaattinen-,
Manuaalinen- ja Elokuvaleike-valikon välillä painamalla ylös/alas-painikkeita.
AUTO
Vasemmalle-painikkeen painaminen
AS.:OK
[AUTO-tila]
ELOKUVA
AS.:OK
[Elokuvaleike-tilan valitseminen]
[ Tilanvalintavalikko ]
1. Valitse [TILA]-valikosta [TÄYSI]-alivalikko
(lisätietoja on sivulla. 12).
2. Valitse Automaattinen-tila painamalla M (Tila)painiketta kerran (lisätietoja on sivulla. 22).
3. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
4. Ota kuva painamalla laukaisinta.
※Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei
ole mitään esteitä kuvattaessa.
YÖ
AS.:OK
Ylös-painikkeen painaminen
[ Aihe-tilan valitseminen ]
8. Kun painat M (Tila) -painiketta, tilanvalintavalikko poistuu näytöstä.
■Movie clip-tilan käyttäminen
Voit kuvata elokuvaleikettä jäljellä olevan muistikapasiteetin verran.
1. Valitse [TILA]-valikosta [TÄYSI]-alivalikko
(lisätietoja on sivulla. 12).
2. Valitse Elokuvaleike-tila painamalla
M(Tila)-painiketta.(lisätietoja on sivulla. 22)
3. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
. 4. Kun painat laukaisinta kerran, videokuvan
[ ELOKUVALEIKE-tila ]
nauhoittaminen alkaa. Voit kuvata videokuvaa
niin kauan kuin muistikortissa riittää vapaata tilaa. Videokuvan nauhoittaminen
jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen. Voit lopettaa nauhoittamisen
painamalla laukaisinta uudelleen.
※ Kuvan koko ja tyyppi luetellaan jäljempänä.
- Kuvan koko : 640X480, 320X240 (user selectable)
- Tiedostotyyppi : AVI (MJPEG)
13
Tallennustilan aloittaminen
■Tauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä (jatkuva nauhoittaminen)
Tämä kamera mahdollistaa nauhoittamisen keskeyttämisen kuvattaessa
elokuvaleikettä. Tämän toiminnon ansiosta kuvaamisen voi keskeyttää ilman,
että leike päättyy.
●Jatkuvan nauhoittamisen käyttäminen
Vaiheet 1-2 ovat samat kuin käytettäessä MOVIE CLIP -tilaa.
3. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
00:00:08
käyttämällä LCD-kidenäyttöä. Voit kuvata
videokuvaa niin kauan kuin muistissa tai kortissa
riittää vapaata tilaa. Elokuvaleikkeen nauhoittaminen
jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
4. Voit keskeyttää nauhoittamisen painamalla
[ Elokuvaleikkeen jatkuva
taukopainiketta (
).
tallentaminen ]
5. Voit jatkaa nauhoittamista painamalla uudelleen
taukopainiketta (
).
6. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
■ Ohjelma-tilan käyttäminen
Automaattisessa tilassa kamera valitsee parhaat mahdolliset asetukset. Voit
määrittää eri toiminnot manuaalisesti.
1. Valitse [TILA]-valikosta [TÄYSI]-alivalikko
(lisätietoja on sivulla.12).
2. Valitse ohjelmatila painamalla M-tilapainiketta
(lisätietoja on sivulla 22).
3. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
4. Ota kuva painamalla laukaisinta.
14
[MANUAALINEN -tila]
■ Aihe-tilojen käyttäminen
Tämän valikon avulla voit määrittää helposti ihanteelliset asetukset eri
kuvaustilanteisiin.
1. Valitse [TILA]-valikosta [TÄYSI]-alivalikko
(lisätietoja on sivulla. 12).
2. Valitse Aihe-tila painamalla M (Tila)-painiketta.
(lisätietoja on sivulla. 22).
3. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
4. Ota kuva painamalla laukaisinta.
[AIHE-tila]
※ Seuraavassa on luettelo aihetiloista.
[YÖ](
)
: Voit ottaa kuvia yöllä tai pimeällä tätä tilaa
käyttämällä.
[MUOTOKUVA](
) : Valokuvan ottaminen henkilöstä
[MAISEMA](
)
: Voit kuvata esimerkiksi vihreitä metsämaisemia ja
sinistä taivasta
[AAMUH M](
)
: Auringonlaskun kuvaaminen.
[AUR.LASK](
)
: Auringonnousun kuvaaminen
[VASTAVALO](
) : Vastavalon aiheuttamien varjojen poistaminen
muotokuvista.
[ILOTULITUS](
) : Ilotulituksen kuvaaminen
[HIEK/LUM](
)
: Merien, järvien, hiekkarantojen ja lumisten
maisemien kuvaaminen
Tallennustilan aloittaminen
■ ÄÄNENTALLENNUS-tilan käyttäminen
Voit äänittää ääntä jäljellä olevan muistikapasiteetin verran (enintään 1 tunti)
1. Voit valita ÄÄNENTALLENNUS-tilan painamalla
äänentallennuspainiketta kahdesti kaikissa tiloissa
paitsi Elokuvaleike-tilassa.
2. Voit nauhoittaa ääntä painamalla laukaisinta.
- Kun painat laukaisinta kerran, äänen
nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa ääntä niin
kauan kuin muistikortissa riittää vapaata tilaa.
[VOICE RECORDING -tilassa]
(Enintään 1 tunti) Nauhoitusaika näkyy
nestekidenäytössä. Äänen nauhoittaminen
jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
- Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
- Tiedostotyyppi : WAV
● Äänen tallennuksen keskeytys
Tämä kamera mahdollistaa tilapäisen kesksytyksen, äänen tallennus-tilassa.
Käyttäessäsi tätä toimintoa, voit nauhoittaa useampaa ääntä samaan
tiedostoon.
1. Kun painat laukaisinta kerran, voit nauhoittaa
ääntä niin kauan kuin muistissa on vapaata tilaa.
Äänen nauhoittaminen jatkuu vaikka vapautatkin
laukaisimen.
2. Paina Tauko-painiketta (
) keskeyttääksesi
nauhoituksen.
[Äänen tallennuksen keskeytys]
3. Paina Tauko-painiketta (
) uudelleen
jatkaaksesi nauhoitusta.
4. Voit lopettaa nauhoituksen painamalla laukaisinta uudelleen.
TIETOJA
●Paras äänen tallennusetäisyys on 40 cm.
●Jos kamerasta sammutetaan virta äänen tallennuksen ollessa taukotilassa,
äänen tallennus peruutetaan.
15
Tallennustilan aloittaminen
Kameran painikkeen käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
● Normaalikuvaustila (
)
Tarkennusalue on 1,0m – ääretön.
Nestekidenäyttöön ei tule kuvakkeita, kun valitset
tämän tarkennustilan.
■ Voit määrittää tallennustilan asetukset käyttämällä kameran painikkeita.
Virtapainike
※Kuvan epäterävyyden välttämiseksi varmista,
että tarkennusalue on 1,0m – ääretön.
● Käynnistää tai sammuttaa virran.
● Kameran virransäästötilatoiminto katkaisee
kamerasta virran automaattisesti, kun kamera
on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
Sivulla 50 on lisätietoja virran automaattisesta
katkaisemisesta.
● Makrokuvaustila (
)
Tarkennusalue on 0.2m. Nestekidenäyttöön tulee
makrokuvauksen kuvake (
), kun valitset tämän
tarkennustilan.
※Kuvan epäterävyyden välttämiseksi varmista, että
tarkennusalue on 0.2m.
SHUTTER-laukaisin
Huomioonotettavaa kuvattaessa
■ Jos salamavalo ei ole käytössä tai kuvattaessa hämärässä käytetään hidasta
välähtämistä, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä (
Jos näin käy, käytä kolmijalkaa, aseta kamera tukevalle alustalle tai ota
salamavalo käyttöön.
).
■ Kuvaaminen vastavaloon: Kuvatessasi ulkona vältä vastavaloa, sillä muutoin
kohde voi jäädä tummaksi. Jos kohde on valaistu takaapäin, käytä täytesalamaa
(sivu 18), pistemäistä valotuksen mittaamista (sivu 31) tai valotuksen
kompensoimista (sivu 27).
■ Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
16
● Käytetään otettaessa kuvaa tai tallennettaessa
ääntä tallennustilassa.
● MOVIE CLIP -tilassa
Voit kuvata videoleikkeen painamalla
laukaisimen kokonaan pohjaan. Kun painat
laukaisinta kerran, elokuvaleikkeen
nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa ääntä
niin kauan kuin muistissa riittää vapaata tilaa. Voit lopettaa nauhoittamisen
painamalla laukaisinta uudelleen.
● STILL IMAGE -tilassa
Kun painat laukaisimen kokonaan pohjaan, kuva otetaan ja sen tiedot
tallennetaan muistiin. Jos valitset äänen nauhoittamisen, nauhoittaminen alkaa,
kun kuva on tallennettu.
Zoom W/T-painike
● Jos valikko ei näy nestekidenäytössä, tämä
painike toimii DIGITAALISEN ZOOMIN
painikkeena.
● WIDE-zoom
Digitaalinen zoom WIDE-asennossa : Kun digitaalinen zoom on käytössä, Wpainikkeen painaminen loitontaa kohdetta.
Kun vapautat ZOOM W-painikkeen,
digitaalinen zoomaus pysähtyy.
● TELE-zoom
Digitaalinen zoom : TELE-asennossa: Kun painat ZOOM T-painiketta,
digitaalinen zoom palaa käyttöön. Kun vapautat Tzoomauspainikkeen, digitaalinen zoomaus pysähtyy. Kun
digitaalinen zoom on viety äärimmilleen (5x-tilaan), Tpainikkeen painamisella ei ole vaikutusta. Voit tarkistaa
digitaalisen zoomausasetuksen
[X1.1~X5.0] katsomalla zoomauspalkin vieressä olevaa
numeroa.
T-painikkeen
painamisella
[WIDE-zoom]
T-painikkeen
painamisella
[Digitaalinen zoomi 2.5X]
[Digitaalinen zoomi 5X]
ZOOM Wpainikkeen
painaminen
[Digitaalinen zoomi 5X]
ZOOM Wpainikkeen
painaminen
[Digitaalinen zoomi 2.5X]
[WIDE-zoom]
TIETOJA
● Jos käytät digitaalista zoomausta, nestekidenäyttö on otettava pois
käytöstä.
● Digitaalista zoomia käyttämällä otetut kuvat latautuvat tavallista hitaammin.
Tämä kestää hetken.
● Digitaalista zoomia ei voi käyttää elokuvaleikkeen kuvaamisen aikana.
● Digitaalisen zoomin käyttäminen saattaa heikentää kuvanlaatua.
17
Äänentallennus (
)/ ääniviesti (
)/ YLÖS-painike
■ Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, YLÖS-painikkeen painaminen saa
osoittimen siirtymään ylöspäin alivalikossa.
Kun tämä valikko ei näy LCD-näytössä, YLÖS-painike toimii äänentallennus- tai
ääniviestipainikkeena. Voit tallentaa ääntä tai lisätä tallennettuun kuvaan
ääniviestin. Lisätietoja äänen tallentamisesta on sivulla 15.
Alas-painike
■ Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, ALAS-painikkeen painaminen saa
osoittimen siirtymään päävalikosta alivalikkoon tai siirtymään alaspäin alivalikossa.
■ Jos tämä valikko ei näy, ALAS-painike ei toimi tallennustilassa.
● Ääniviestin tallentaminen
1. Valitse tavallinen valokuvaaminen painamalla tilapainiketta.
2. Paina ääniviestipainiketta( ).
Kun ääniviestin merkki näkyy nestekidenäytössä, asetus on määritetty
valmiiksi.
FLASH (
)/ LEFT-painike (salama/ vasen)
■Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä,
Vasemmalle-painikkeen painaminen saa osoittimen
siirtymään alivalikkoon.
■Kun nestekidenäytössä ei ole valikkoa, VASEN-painike
toimii salamapainikkeena (
).
[ Automaattisen
[ Ääniviestin nauhoittamisen valmistelut ]
[ Ääniviestin tallentaminen ]
3. Paina laukaisupainiketta ja ota kuva. Kuva tallennetaan muistikorttiin.
4. Ääntä nauhoitetaan kymmenen sekunnin ajan alkaen siitä hetkestä, kun kuva
on tallennettu. Kun painat laukaisinta nauhoittamisen ollessa meneillään,
nauhoittaminen päättyy.
※Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40cm.
18
●Salamatilan valitseminen
salamavalon valitseminen ]
1. Voit Tila-painikkeen avulla valita muun
tallennustilan kuin Elokuvaleike-tilan. Lisätietoja on sivulla 22.
2. Paina salamapainiketta, kunnes nestekidenäytössä näkyy salamatilan ilmaisin.
3. Salamatilanilmaisin tulee nestekidenäyttöön. Valitse kuvausolosuhteisiin sopiva
salamatila.
● Salamavalon kantomatka
(Yksikkö: m)
Tarkennustyyppi
Salamavalon kantomatka
Automaattinen
1.0m~3m
Makro
0.2m
FLASH (
)/ LEFT-painike (salama/ vasen)
TIETOJA
●Salamatilan ilmaisin
●Kun olet valinnut Automaatti-, Täytesalama- tai Hidas synkronointi salamatoiminnon ja painat laukaisupainiketta, ensimmäinen salama
välähtää tarkistaakseen kuvausolosuhteet (salaman kantomatkan ja
voimakkuuden). Älä liikuta kameraa ennen toista salamaa.
●Salamavalon toistuva käyttäminen vähentää akun kestoaikaa.
●Tavallisesti salamavalo latautuu alle 5 sekunnissa. Jos akussa on enää
vähän virtaa, latautumisaika on pidempi.
●Kuvattaessa elokuvaleikettä, haarukoitaessa ja jatkuvassa kuvaustilassa
salama ei toimi.
●Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
●Kuvan laatu saattaa huonontua, jos kohde on liian lähellä heijastaa
voimakkaasti.
●Kun otat kuvaa salamavalon avulla huonossa valaistuksessa, kuvaan voi
tulla valkoisia pilkkuja. Ne johtuvat salamavalon heijastumisesta ilmassa
leijuvista hiukkasista. Ne eivät johdu kameran toimintahäiriöstä.
KUVAKE Salamatila
Kuvaus
Automaattinen Jos valo ei riitä, kameran salamavalo toimii
salamavalo automaattisesti.
Automaattinen
Jos valo ei riitä, kameran salamavalo yrittää
salama
punasilmäisyyden automaattisesti vähentää punasilmäisyyttä.
vähennyksellä
Täytesalama
Salamavalo välähtää ympäristön valon määrästä
huolimatta.
Salamavalon määrä säädetään vallitsevien
valaistusolosuhteiden mukaan. Mitä kirkkaampi kohde
tai tausta on, sitä lyhyemmän aikaa valo välähtää.
Hidas
synkonointi
Salamavaloa käytettäessä suljin toimii hitaammin oikean
valotuksen varmistamiseksi. Kun otat kuvaa huonossa
valaistuksessa, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus
kameran tärähtämisestä (
).
Jalustan käyttö on suositeltavaa.
Salamavalo ei välähdä. Käytä tätä tilaa paikoissa tai
tilanteissa, joissa salamakuvaus on kiellettyä. Kun otat
Salamavalo ei
kuvaa huonossa valaistuksessa, nestekidenäyttöön voi
käytössä
tulla varoitus kameran tärähtämisestä (
).
Jalustan käyttö on suositeltavaa.
19
Flash (
)/ Left button
Itselaukaisin (
●Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva salamatila
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
Itselaukaisin (
) /Oikealle-painike
■ Kun tämä valikko näkyy LCD-näytössä, Oikealle-painikkeen painaminen saa
osoittimen siirtymään oikeanpuoleiseen välilehteen.
■ Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, Oikealle-painike toimii
itselaukaisinpainikkeena (
). Itselaukaisijaa käytettäessä valokuvaaja pääsee
itsekin mukaan kuvaan.
)/ Oikealle-painike
●Itselaukaisimen tilan valitseminen
1. Valitse tavallinen valokuvaaminen tai
ELOKUVALEIKE-tila painamalla tilapainiketta.
2. Paina ITSELAUKAISIN-painiketta, kunnes
nestekidenäytössä näkyy haluamasi tilailmaisin.
Nestekidenäyttöön tulee 2 tai 10 sekunnin tai
kaksinkertaisen ajan itselaukaisinkuvake.
Elokuvaleiketilassa vain 10 sekunnin itselaukaisin
toimii.
·10 sekunnin itselaukaisinkuvake (
):
Kun painat itselaukaisinpainiketta, kamera
laukeaa
10 sekunnin kuluttua.
·2 sekunnin itselaukaisinkuvake (
):
Kun painat itselaukaisinpainiketta, kamera
[ 10 sekunnin Itselaukaisijan
laukeaa 2 sekunnin kuluttua.
valitseminen ]
·Kaksoisitselaukaisin (
):
Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua ja toinen 2 sekuntia
myöhemmin. Jos käytetään salamavaloa, kahden kuvan välinen aika voi
olla pidempi kuin 2 sekuntia, jos salamavalon latautuminen edellyttää tätä.
3. Kun painat SHUTTER-suljinpainiketta, kuva otetaan, kun määritetty aika on
kulunut.
TIETOJA
●Itselaukaisu keskeytyy, jos painat itselaukaisinta tai toistopainiketta.
● Voit estää kameraa tärähtämästä käyttämällä kolmijalkaa.
● Elokuvaleiketilassa vain 10 sekunnin itselaukaisin toimii
20
VALIKKO/ OK-painike
Tilapainike
■Valikkopainike
- Kun painat valikkopainiketta, nestekidenäyttöön tulee kunkin kuvaustilan valikko.
Kun painat painiketta uudelleen, näyttöön palaa alkukuva.
- Kun elokuvaleike-, automaatti-, ohjelma- tai aihetila valitaan, näkyviin tulee valikko.
Valikkoa ei ole käytettävissä, kun ääninauhoitustila on valittuna.
■ Voit valita haluamasi tallennustilan.
Valittavissa olevat tallennustilat ovat erilaisia kuin [TILA]-valikon alivalikossa valitut.
- [KUV&ELOKUV] : Tallennustila valitaan [TILAN ASETUS] -valikossa
elokuvaleiketilassa.
- [TÄYSI]: Automaattinen, elokuvaleike, manuaalinen, aihetila
● Tila-painikkeen käyttäminen : Jos [KUV&ELOKUV] -valikon [AUTO]-alivalikko on
valittuna
KOKO
2560X1920
2272X1704
2048X1536
1600X1200
[Kun painat valikkopainiketta]
SIIRRY:
[Valikko ei käytössä]
[Tilapainikkeen painaminen]
AS.:OK
[Valikko käytössä]
[Automaattinen tila]
[Elokuvaleiketila]
■OK-painike
- Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, tämän painikkeen painaminen
saa osoittimen siirtymään alivalikkoon tai vahvistaa valinnan.
21
M (Tila)-painike
E (Tehoste) -painike
●Tila-painikkeen käyttäminen : Jos [TÄYSI]-valikon Automaattinen-alivalikko on
valittuna
■Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä tätä painiketta.
■Tavallinen kuvaustila : Voit valita Väri-, Tarkennus, Komposiitti- ja Kehys-valikot.
Elokuvaleiketila : Voit valita värivalikon.
■ Tallennustilan mukaan käytettävissä olevat tehosteet ;
(O: Valittavissa X: Ei valittavissa)
[Auto-tila]
Tilapainikkeen
painaminen
Oikealle-painikkeen painaminen
PROGRAM
O
O
O
O
O
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
X
AS.:OK
[Manuaalinen -tila]
AUTO
AS.:OK
[Tilanvalintavalikko]
ELOKUVA
AS.:OK
Vasemmalle-painikkeen
painaminen
[Elokuvaleike-tila]
Ylös-painikkeen painaminen
YÖ
AS.:OK
[Aihe-tila]
MUOTOKUVA
Vasemmalla/oikealle-painikkeen painaminen
AS.:OK
[Aihetilan valitseminen]
※ Kun painat Tila-painiketta, tilanvalintavalikko poistuu näytöstä.
22
※ Tämä painike ei toimi äänentallennustilassa ja joissakin kuvaustiloissa (yökuvaus,
auringonlasku, auringonnousu, taustavalo, ilotulitus sekä hiekka ja lumi).
Jos erikoistehoste on valittuna (valmiiksi määritetyt tarkennuskehykset,
yhdistelmäkuvaus, valokuvakehys), aiemmin määritetyt muut erikoistehosteet
peruutetaan automaattisesti.
■ Vaikka kamerasta sammutetaan virta, erikoistehosteasetus säilyy. Voit peruuttaa
erikoistehosteen valitsemalla Väri-valikosta (
)-vaihtoehdon ja valitsemalla
(
)-vaihtoehdon.
Erikoistehoste : Väri
Erikoistehoste : Valmiiksi määritetyt tarkennuskehykset
■Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä kameran signaaliprosessoria.
1. Paina E-painiketta tavallisessa tai elokuvaleikekuvaustilassa.
2. Voit valita
valikon välilehden painamalle vasemmalle/oikealle-painiketta.
[Tavallinen kuvaus -tila]
■Saat kohteen erottumaan ympäristöstään. Kohde näkyy tarkkana, mutta muu osa
kuvasta on epätarkka.
1. Paina E-painiketta ohjelmatilassa.
2. Voit valita
valikon välilehden painamalle
vasemmalle/oikealle-painiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös- tai
alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta
[Elokuvaleike-tila]
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla Ylös- tai Alas-painikkeita ja
painamalla OK-painiketta.
: Kuvaan ei lisätä erikoistehosteita.
: Kuvat tallennetaan mustavalkoisina.
: Kuvissa käytetään keltaruskeita seepiavärejä.
: Kuvat tallennetaan sinisävyisinä.
: Kuvat tallennetaan punasävyisinä.
: Kuvat tallennetaan vihreäsävyisinä.
: kuva tallennetaan negatiivina.
[ALUE 1]
[ALUE 2]
[ALUE 3]
[ALUE 4]
4. Valmiiksi määritetty tarkennuskehys tulee näkyviin.
Ota kuva painamalla laukaisinta.
4. Ota kuva painamalla laukaisinta.
23
Erikoistehoste : Yhdistelmäkuvaaminen
■Kuva voi koostua 2–4 otoksesta.
1. Paina E-painiketta ohjelmatilassa.
2. Voit valita F
valikon välilehden painamalle
vasemmalle/oikealle-painiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös- tai
alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
-
TIETOJA
● Yhdistelmäkuvaamisen aikana voit käyttää salamavalopainiketta,
itselaukaisimen painiketta, makropainiketta, ääniviestipainiketta ja zoomin
W- ja T-painikkeita.
● Jos painat kameran painikkeita (toistotila, M-painike ja valikkopainike)
ottaessasi yhdistelmäkuvia, kameran tila vaihtuu. Aiemmin otetut kuvat
poistetaan.
● Ääniviestin nauhoittaminen alkaa viimeisen yhdistämäkuvan ottamisen jälkeen.
: Peruuttaa osakuvan
: Kuva koostuu 2 osasta.
: Kuva koostuu 3 osasta.
: Kuva koostuu 4 osasta.
: Panoraamakuva koostuu kahdesta osasta.
4. Vaiheessa 3 valittujen osien määrä näkyy nestekidenäytössä. Voit aloittaa
osakuvaamisen painamalla laukaisinta.
●Yhdistelmäkuvan osan muuttaminen ennen viimeisen kuvan ottamista
Voit muuttaa yhdistelmäkuvan osaa ennen viimeisen yhdistelmäkuvan ottamista.
1. Paina +/- -painikketta ottaessasi yhdistelmäkuvia.
2. Edellinen kuva poistetaan ja näkyviin tulee uusi kehys. Jos aiemmin on otettu
kuva, paina +/- -painiketta uudelleen, jolloin aiempi kuva poistetaan.
※ 2 osasta koostuvan kuvan valitseminen
Suljinpai
nikkeen
pain
aminen
Suljinpai
nikkeen
pain
aminen
CAPTURE:SH
[Käyttövalmis]
DEL:+/-
[Ensimmäinen laukaus]
+/- -painikkeen painaminen.
CAPTURE:SH
SAVE:OK
5. Kuva tallennetaan viimeisen kuvan ottamisen jälkeen.
24
[Ennen kolmannen kuvan ottamista]
DEL:+/-
[Toinen laukaus]
DEL:+/-
[Lopullinen kuva]
3. Ota uusi kuva painamalla laukaisinta.
CAPTURE:SH
DEL:+/-
[Siirtyminen taaksepäin toiseen kuvaan]
Erikoistehoste : Valokuvakehys
■Voit lisätä kuvaan kehykset. Vaihtoehtoja on 9.
1. Paina E-painiketta ohjelmatilassa.
2. Voit valita
valikon välilehden painamalle
vasemmalle/ oikealle-painiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylös- tai
alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
-
+/- painike
■Voit säätää RGB- ja ISO-arvoa, valkotasapainoa ja valotuksen kompensointia
+/--painikkeiden avulla.
Päävalikko
Alivalikko
RGB
(R) punainen, (G) vihreä, (B) sinisen
ISO
AUTO, 100, 200, 400
Valkotasapaino
AUTOMAATTINEN, P IV NVALO,
PILVINEN, LOISTEPUTKI H,
LOISTEPUTKI L,
HEHKULAMPPU TAI MUKAUTETTU
Valotuksen kompensointi
-2,0 ~ 0,0 ~ +2,0(0,5EV Vaiheet)
: Valokuvakehystä ei lisätä.
Käytettävissä oleva kameran tila
■RGB: Tämän avulla voit säätää punaisen (R), vihreän (G) ja sinisen (B) määrää
tallennettavassa kuvassa.
4. Valokuvakehys tulee näyttöön. Ota kuva
painamalla laukaisinta.
※ Voit vaihtaa kehystä painamalla E-painiketta
ennen kuvan ottamista. Voit vaihtaa kehyksen
tyyppiä painamalla ylös-, alas-, vasemmalle- tai
oikealle-painiketta.
● RGB-arvojen määrittäminen
1. Valitse RGB-kuvake (
) painamalla +/- painiketta ja käyttämällä YLÖS- tai ALASpainikkeita. RGB-valikko tulee näyttöön kuvassa
esitetyllä tavalla.
2. Voit valita haluamasi RGB-arvon käyttämällä
YLÖS/ ALAS/ VASEMMALLE/ OIKEALLEpainikkeita.
- Ylös/ alas-painike: Siirtyy R-, G- tai B-kuvakkeiden välillä.
- Oikealle/ Vasemmalle-painike: muuttaa kuvakkeiden arvoja.
3. Kun painat +/- -painiketta uudelleen, määrittämäsi arvo tallennetaan ja kamera
poistuu RGB-asetustilasta.
※ Kun kuvakkeen avulla valitaan muu värierikoistehoste kuin
valintaa ei voi tehdä.
, RGB-
25
+/- painike
■ ISO : Voit valita kuvia otettaessa käytettävän ISO-herkkyyden.
ISO-arvo kuvaa valotusherkkyyttä.
■White Balance (valkotasapaino): Voit palauttaa värit luonnollisiksi säätämällä
kameran valkotasapainoa.
● ISO-herkkyyden valitseminen
1. Valitse ISO-kuvake (
) painamalla +/- painiketta ja käyttämällä YLÖS- tai ALASpainikkeita. ISO-valikko tulee näyttöön kuvassa
esitetyllä tavalla.
2. Voit valita haluamasi ISO-herkkyysarvon
käyttämällä VASEMMALLE- ja OIKEALLEpainikkeita.
- AUTO : Kameran herkkyys säätyy automaattisesti valon määrän ja
kuvattavan kohteen kirkkauden tyyppisten tekijöiden mukaan.
- 100, 200, 400 : Voit lisätä suljinnopeutta valotuksen muuttumatta
kasvattamalla ISO herkkyyttä. Kuvat voivat kuitenkin
ylivalottua kirkkaassa valaistuksessa. Kun ISO-arvoa
nostetaan, kamera muuttuu herkemmäksi valolle, joten sillä
voi ottaa kuvia vähemmässä valossa. ISO-arvon
kasvattaminen kuitenkin lisää kohinaa, jolloin kuvasta tulee
rakeinen.
3. Kun painat +/- -painiketta uudelleen, määrittämäsi arvo tallennetaan ja kamera
poistuu ISO-asetustilasta.
● Valkotasapainon valitseminen
1. Voit käyttää valkotasapainokuvaketta (
)
painamalla +/- -painiketta ja käyttämällä YLÖS- ja
ALAS-painikkeita. Valkotasapainovalikko tulee
näyttöön kuvassa esitetyllä tavalla.
2. Voit määrittää valkotasapainoasetukset käyttämällä
VASEMMALLE- ja OIKEALLE-painikkeita.
Valitsemasi arvo näkyy nestekidenäytössä.
AUTO
: Kamera valitsee automaattisesti oikeat
valkotasapainoasetukset valaistusolosuhteiden mukaan.
PÄIVÄNVAL
: Ulkokuvaaminen.
PILVINEN
: Ulkokuvaaminen pilvisellä säällä.
Loisteputki H
: Soveltuu kuvaamiseen päivänvaloloisteputken tai
kolmiaaltopituisen loisteputken valaisemassa tilassa.
Loisteputki L
: Soveltuu kuvaamiseen valkoisessa
loistelamppuvalaistuksessa.
HEHKUVALO
: Kuvaaminen hehkulamppuvalaistuksessa.
MUKAUTETTU
: Käyttäjä voi määrittää valkotasapainon
kuvausolosuhteiden mukaan.
Valaistusolosuhteet saattavat vaikuttaa kuvien värisävyihin.
3. Paina +/- -painiketta uudelleen. Määrittämäsi arvo tallennetaan.
Valkotasapainon asetustila poistuu käytöstä.
26
+/- painike
● Mukautetun valkotasapainoasetuksen käyttäminen
Valkotasapainoasetukset vaihtelevat kuvausolosuhteiden mukaan.
Voit valita oikean valkotasapainoasetuksen kullekin kuvausympäristölle
käyttämällä mukautettua valkotasapainoa.
■ Valotuksen kompensointi : Kamera säätää valotuksen automaattisesti valokuvan
ottamisen aikana vallitsevien valaistusolojen mukaan.
Voit lisäksi määrittää valotusasetukset käyttämällä +/-painiketta.
● Valotuksen kompensointi
1. Valitse valotuksen korjauskuvake (
) painamalla
+/- -painiketta ja käyttämällä YLÖS- tai ALASpainikkeita. Valotuksen korjauspalkki tulee näyttöön
kuvassa esitetyllä tavalla.
2. Voit määrittää valotuksen kompensointiasetukset
käyttämällä VASEMMALLE- ja OIKEALLEpainikkeita.
3. Paina +/- -painiketta uudelleen.
Määrittämäsi arvo tallennetaan. Valotuksen kompensointitila poistuu käytöstä.
Jos muutat valotusarvoa, valotusilmaisin (
) näkyy nestekidenäytön
alaosassa.
1. Valitse valkotasapainoasetuksen MUKAUTETTU
(
) -valikko ja paina OK-painiketta.
2. Aseta arkki valkoista paperia kameran eteen,
jolloin nestekidenäytössä näkyy pelkkää valkoista,
ja paina laukaisinpainiketta.
3. Voit tallentaa mukautetun valkotasapainoarvon
painamalla OK-painiketta.
- Mukautettua valkotasapainoarvoa käytetään
seuraavasta ottamastasi kuvasta alkaen.
- Käyttäjän määrittämä valkotasapaino jää
voimaan, kunnes asetusta muutetaan.
[ Valkoinen paperiarkki ]
※ Negatiivinen valotuksen korjausarvo lyhentää suljinaikaa.
Huomaa, että positiivinen valotuksen korjausarvo pidentää suljinaikaa.
Nestekidenäyttö voi tällöin olla valkoinen ja kuvat voivat epäonnistua.
27
Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
■ Voit määrittää tallennusasetukset käyttämällä nestekidenäytössä näkyvää valikkoa.
Kun painat MENU-valikkopainiketta muussa kuin ÄÄNI-tallennustilassa, valikko
näkyy nestekidenäytössä.
※Valikko ei näy nestekidenäytössä seuraavissa tapauksissa:
- Jotain toista painiketta painetaan
- Kun kuvan tietoja käsitellään, etsimen vieressä oleva vihreä LED-merkkivalo
vilkkuu
- Paristot ovat tyhjentyneet.
■ Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä valitsemasi tilan mukaan.
Oletusasetukset on merkitty
-tunnuksella.
Valikon välilehti Päävalikko
TILA
Alivalikko
KUV&ELOKUV
Sivu
s.29
TÄYSI
AUTO
TILAN
ASETUS
Kameran toimintatila
MANUAALINEN
ELOKUVA
YÖ
MUOTOKUVA
MAISEMA
s.30
AUR.LASK AAMUHÄM
VASTAVALO ILOTULITUS
HIEK/ LUM
-
*2560X1920 2272X1704
KOKO
(tavallinen 2048X1536 1600X1200
kuvaus)
1024X768
640X480
KOKO(elokuva)
LAATU
28
640X480
320X240
SUPERTARKKA
HYVÄ
NORMAALI
-
s.30
s.30
s.31
Valikon välilehti Päävalikko
Alivalikko
RUUTUNOPEUS 24 R/SEK
MITTAUS
KUVAUS
TERÄVYYS
Kameran toimintatila
Sivu
15 R/SEK
s.31
MONILOHKO
PISTE
s.31
YKSITTÄIS
JATKUVA
AEB
-
PEHMEÄ
NORMAALI
TERÄVÄ
-
NÄYTTÖTIE KAIKKI
DOT
TALLENNUS
PERUS
-
※ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
※* Vain A503
s.32
s.32
s.33
Valikon käyttäminen
Tila
1. Käynnistä kamera ja paina MENU-painiketta. Kunkin kameratilan valikko tulee
näkyviin. Äänentallennustilaan (
) ei kuitenkaan liity valikkoa.
2. Voit siirtyä valikoissa käyttämällä VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painikkeita.
KOKO
2560X1920
2272X1704
2048X1536
1600X1200
SIIRRY:
Paina
VASEMMALLEtai OIKEALLEpainiketta.
LAATU
SUPERTARKKA
HYVÄ
NORMAALI
Paina
VASEMMALLEtai OIKEALLEpainiketta.
MITTAUS
MONILOHKO
PISTE
AS.:OK
■Voit valita haluamasi tilan käyttämällä kameran takana olevaa tilanvalitsinta sekä
[TILA]-valikkoa. Kameratilat automaattinen, manuaalinen, elokuvaleike ja aihe
(yö, muotokuva, lapsi, maisema,lähikuva, auringonlasku, aamuhämärä,
vastavalo, ilotulitus, hiekka ja lumi) ovat käytettävissä.
- [KUV&ELOKUV] : [TILAN ASETUS] -valikossa
valittu kuvaustila ja
elokuvaleiketila voidaan valita.
- [TÄYSI]
: Voit valita automaatti-, ohjelma-,
elokuvaleike- ja aihetilan.
TILA
KUV&ELOKUV
TÄYSI
3. Voit valita alivalikon käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
KOKO
2560X1920
2272X1704
2048X1536
1600X1200
SIIRRY:
AS.:OK
Paina YLÖStai ALASpainiketta.
KOKO
2560X1920
2272X1704
2048X1536
1600X1200
SIIRRY:
Paina YLÖStai ALASpainiketta.
AS.:OK
KOKO
2560X1920
2272X1704
2048X1536
1600X1200
SIIRRY:
AS.:OK
4. Asettamasi arvo tallennetaan, kun valitset alivalikon.
Kun painat valikkopainiketta, valikko poistuu näytöstä.
29
TILAN ASETUKSET
■Voit valita haluamasi tallennustilan.
[AUTO]
: tätä tilaa käytetään kuvattaessa
TILAN ASETUS
tavallisia valokuvia.
AUTO
[MANUAALINEN] : Voit määrittää kaikki toiminnot
MANUAALINEN
manuaalisesti.
ELOKUVA
YÖ
[ELOKUVA]
: tätä tilaa käytetään kuvattaessa
SIIRRY:
AS.:OK
elokuvaleike.
[YÖ]
: voit ottaa kuvia yöllä tai
pimeällä tätä tilaa käyttämällä.
[MUOTOKUVA] : valokuvan ottaminen henkilöstä.
[MAISEMA]
: voit kuvata esimerkiksi vihreitä metsämaisemia ja sinistä
taivasta.
[AUR. LASK]
: auringonlaskun kuvaaminen.
[AAMUHÄM]
: auringonnousun kuvaaminen.
[VASTAVALO]
: vastavalon aiheuttamien varjojen poistaminen muotokuvista.
[ILOTULITUS]
: Ilotulituksen kuvaaminen.
[HIEK/LUM]
: merien, järvien, hiekkarantojen ja lumisten maisemien
kuvaaminen.
TIETOJA
●Kamera voi tärähtää, kun aihetilana on [YÖ], [MAISEMA],
[AURINGONLASKU], [AURINGONNOUSU] tai [ILOTULITUS]. Käytä tällöin
kolmijalkaa.
30
Koko
■ Voit valita haluamasi kuvan koon.
Mode
Kuvake
TAVALLINEN KUVAUS -tila
*5M
4M
3M
2M
ELOKUVALEIKE-tila
1M
VGA
640
320
Koko 2560X1920 2272X1704 2048X1536 1600X1200 1024X768 640X480 640X480 320X240
※* Vain A503
KOKO
KOKO
2560X1920
2272X1704
2048X1536
1600X1200
SIIRRY:
320
640X480
320X240
AS.:OK
[ TAVALLINEN KUVAUS -tila ]
[ ELOKUVALEIKE-tila ]
TIETOJA
● Mitä korkeampi tarkkuus on, sitä vähemmän muistiin mahtuu kuvia, sillä
korkeatarkkuuksiset kuvat tarvitsevat enemmän muistia kuin
matalatarkkuuksiset kuvat.
Laatu/ kehysnopeus
Mittaaminen
■ Voit valita pakkaussuhteen valokuvien käyttötarkoituksen mukaan.
Mitä suurempaa pakkaussuhdetta käytetään, sitä huonompi kuvanlaatu on.
■ Jos valotus ei toimi oikein, voit muuttaa mittaamistapaa, jolloin kuvista tulee
kirkkaampia.
[MONILOHKO] (
Tila
ELOKUVALEIKE-tila
TAVALLINEN KUVAUS -tila
Kuvake
Alivalikko
SUPERTARKKA
HYVÄ
NORMAALI
Tiedostomuoto
jpeg
jpeg
jpeg
24R/SEK 15R/SEK
avi
avi
[PISTE] (
QUALITY
SUPERTARKKA
HYVÄ
NORMAALI
[ TAVALLINEN KUVAUS -tila ]
FRAME RATE
24 R/SEK
15 R/SEK
[ ELOKUVALEIKE-tila ]
)
): Valotus mitataan kuvattavan
alueen keskimääräisen
MITTAUS
MONILOHKO
valaistuksen perusteella.
PISTE
Mittaamisessa kuitenkin
painotetaan kuvan keskiosaa.
Tämä sopii yleiskäyttöön.
[MANUAALINEN –tila]
: Valotus mitataan vain
nestekidenäytön keskellä
näkyvältä suorakaiteen muotoiselta alueelta. Tätä
toimintoa kannattaa käyttää silloin, kun kuvan halutaan
olevan oikein valotettu keskeltä taustavalaistuksesta
huolimatta.
※ Jos kohde ei ole kuvan keskellä, älä käytä pistemäistä mittaamista. Muuten
kuvan valotus voi olla virheellinen. Käytä tässä tapauksessa valotuksen
kompensointia.
TIETOJA
● Tämä muoto on DCF-yhteensopiva (lyhenne sanoista Design rule of
Camera File).
● JPEG (lyhenne sanoista Joint Photographic Experts Group): JPEG on Joint
Photographic Experts Groupin kehittämä kuvanpakkausstandardi.
Tätä pakkausmenetelmää käytetään tavallisimmin pakattaessa valokuvia ja
grafiikkaa, koska se pakkaa tiedostot tehokkaasti vahingoittamatta tietoja.
31
Jatkuva kuvaaminen
■Valitse, kuinka monta kuvaa jatkuvassa kuvaamisessa otetaan.
- [YKSITTÄIS] : Vain yksi kuva otetaan
- [JATKUVA] : Kuvia otetaan jatkuvasti, kunnes
KUVAUS
YKSITTÄIS
vapautat laukaisimen. Kuvien määrä
JATKUVA
määräytyy muistin mukaan.
AEB
- [AEB]
: Kamera ottaa kolmen kuvan sarjan
käyttämällä eri valotuksia: ylivalotus
[ MANUAALINEN –tila ]
(+0,5 EV), tavallinen valotus (0,0 EV)
ja alivalotus (-0,5 EV). Käytä tätä
toimintoa, kun kohteen valotus on vaikea määrittää.
Terävyys
■ Voit säätää otettavan kuvan tarkkuutta. Tarkkuutta ei
voi säästää nestekidenäytöllä ennen kuvan
ottamista, sillä tämä toiminto on käytettävissä vasta,
kun kuva on tallennettu muistiin.
32
PEHMEÄ
NORMAALI
TERÄVÄ
[MANUAALINEN –tila]
Alivalikko
PEHME
※ Korkea tarkkuus ja kuvan laatu hidastavat tiedoston tallennusaikaa, jolloin
odotusaika pitenee.
※ Jos valittuna on [JATKUVA]-alivalikko, salama poistuu käytöstä
automaattisesti.
※ Jos muistiin mahtuu vähemmän kuin 3 kuvaa, sarja- ja AEB-kuvaus eivät ole
käytettävissä.
※ AEB-kuvauksen aikana kannattaa käyttää kolmijalkaa, jotta kuva ei tärähdä
pitkän valotusajan kuluessa.
TERÄVYYS
NORMAALI
TERÄVÄ
Kuvake
Kuvaus
Kuvan reunoja pehmennetään. Tämä tehoste soveltuu
kuvien muokkaamiseen tietokoneessa.
Kuvan reunat ovat terävät.
Tämä sopii kuvien tulostukseen.
Kuvan reunoja korostetaan. Reunat ovat teräviä, mutta
tallennetussa kuvassa voi esiintyä kohinaa.
Näytössä näkyvän valikon tiedot
■ Näet tallennuksen tilan nesteidenäytöstä kaikissa
tiloissa paitsi ÄÄNI-tallennustilassa.
Toistotilan aloittaminen
■ Jos kamerassa on muistikortti, kaikki kameran toiminnot koskevat sitä.
NÄYTTÖTIEDOT
KAIKKI
■ Lepotila : Jos valitset [TALLENNUS], kameran
PERUS
TALLENNUS
virransäästötilatoiminto katkaisee kamerasta
virran ja pimentää nestekidenäytön
automaattisesti, kun kamera on ollut
käyttämättömänä määritetyn ajan (noin 30 sekuntia). Ei kuvaa, kameran
tilamerkkivalo: Vilkkuu automaattisesti.
- Voit kytkeä kameraan taas virran painamalla mitä kameran painiketta tahansa
virtapainiketta lukuun ottamatta.
- Kameran virransäästötilatoiminto katkaisee kamerasta virran ja pimentää
nestekidenäytön automaattisesti, kun kamera on ollut käyttämättömänä
määritetyn ajan. Sivulla 50 on lisätietoja virran automaattisesta
katkaisemisesta.
■Jos kamerassa ei ole muistikorttia, kaikki kameran toiminnot koskevat kortin
sijasta kameran muistia.
■Jos olet kytkenyt kameraan virran painamalla virtapainiketta, voit vaihtaa
toistotilaa painamalla TOISTO-painiketta kerran. Voit vaihtaa tallennustilaan
painamalla sitä.
■Voit kytkeä virran toistotilapainikkeen avulla. Kamera on toistotilassa. Voit siirtyä
kuvaustilaan painamalla toistotilapainiketta uudelleen.
■Voit määrittää toistotilan asetukset käyttämällä kameran painikkeita ja LCDnäyttöä.
● Kuvan toistaminen
1. Valitse tämä TOISTO-tila painamalla toistotilan
painiketta (
).
[Kaikki tiedot]
[Perustiedot]
2. LCD-näyttöön tulee muistiin viimeksi
tallennettu kuva.
3. Valitse toistettava kuva painamalla VASEN- tai
OIKEA-painiketta.
※ Voit selata kuvia nopeasti pitämällä
VASEMMALLE/OIKEALLE-painiketta alas
painettuna.
33
Toistotilan aloittaminen
TIETOJA
■ Elokuvaleikkeen sieppaus poimii yksittäisiä kuvia elokuvaleikkeestä.
● Vaikka virta olisi sammutettu kamerasta, voit käynnistää toistotilan
painamalla sen painiketta.
● Voit vaihtaa nykyiseen kuvaustilaan painamalla suljinpainiketta toistotilassa.
● Elokuvaleikkeen sieppaaminen
Vaiheet 1-3 ovat samat kuin toistettaessa
videoleikettä.
● Elokuvaleikkeen toistaminen
Vaiheet 1 -2 ovat samat kuin toistettaessa tavallista kuvaa..
3. Voit aloittaa elokuvaleikkeen toiston valitsemalla
ja painamalla toisto- ja taukopainiketta (
).
- Voit keskeyttää elokuvaleikkeen toiston
painamalla tauko- ja toistopainiketta uudelleen.
- Jos painat tauko- ja toistopainiketta uudelleen,
elokuvaleikkeen toisto käynnistyy uudelleen.
- Voit kelata elokuvaleikettä taaksepäin
painamalla VASEMMALLE-painiketta. Voit
kelata elokuvaleikettä eteenpäin painamalla
OIKEALLE-painiketta.
- Voit lopettaa elokuvaleikkeen toiston painamalla
toisto- ja taukopainiketta ja VASEMMALLE- tai
OIKEALLE-painiketta.
34
4. Paina PLAY/PAUSE-painiketta elokuvaleikkeen
toiston aikana. Paina sitten E-painiketta.
5. Pysäytetty elokuvaleike tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
※ Siepatun elokuvaleikkeen tarkkuus on sama kuin
alkuperäisen leikkeen (640 x 480 tai 320 x 240).
SIEPPAA: E
[Keskeytetty]
[E-painikkeen painaminen]
●Tallennetun äänen toistaminen
Kameran avulla nauhoitettujen äänitiedostojen
toistaminen edellyttää, että kamera yhdistetään
tietokoneeseen. (Lisätietoja on sivulla 62)
Tietokoneessa on oltava äänikortti ja kaiuttimet.
Asenna kameran ajuri tietokoneeseen ennen
kameran yhdistämistä tietokoneeseen.
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen.
2. Avaa Windowsin Resurssienhallinta.
[ Toistopainike ]
Valitse siirrettävän aseman DCIM\ 100SSCAMkansio.
3. Valitsee äänitiedosto (wav).
4. Napsauta kakkospainiketta ja valitse Kopioi-vaihtoehto.
5. Valitse tietokoneesta kansio, johon haluat tallentaa tiedoston, ja valitse Liitä.
6. Napsauta juuri tallennettua tiedostoa. Soitin tulee näkyviin Resurssienhallintaikkunan vasempaan laitaan.
7. Voit toistaa äänitiedoston napsauttamalla Toisto-painiketta.
* Valokuviin lisätyt ääniviestit toistetaan samalla tavalla kuin äänitiedostot.
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeetLCD monitor indicator
■ Toistotilassa voit määrittää toistotilan toiminnot käyttämällä kameran painikkeita.
■Nestekidenäytössä on tietoja siinä näkyvästä kuvasta.
100-0009
①
②
③
Kameran painikkeen käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
⑦
Pikkukuva (
)/ suurennuspainike (
)
● Voit katsella useita kuvia, laajentaa valitun kuvan sekä rajata ja tallentaa valitun
alueen kuvasta.
④
⑤
⑥
Nro
Kuvaus
1
Toistotila
Kuvake
-
2
Akku
s.8
3
Tiedostotyyppi
-
4
Ääniviesti
s.18
5
Suojausilmaisin
s.43
6
DPOF-merkki
s.44
7
Kansion nimi ja tallennetun kuvan numero
100-0009
Sivu
SIZE :2560X1920
AV :F3.2
TV :1/60S
ISO :100
FLASH :OFF
DATE :2006/01/01
[Toistotilan näyttö]
Toistotilapainikk
een painaminen
[Tallennustiedot]
Pikkukuvapainikkeen
painaminen (
)
Paina suurennuspaini-ketta
(
)
-
■Kun pidät toistopainiketta painettuna yli 1 sekuntia, voit tarkistaa tallennustiedot.
Painaminen yli
1 sekunnin
● Näytössä pikkukuvia
1. Kun kuva näkyy koko näytön kokoisena, paina
pikkukuvapainiketta.
2. Kuva, joka oli näytössä painaessasi
pikkukuvapainiketta, korostetaan.
3. Voit siirtyä haluamaasi kuvaan painamalla 5-toimintoista painiketta.
4. Voit tarkastella kuvaa erikseen painamalla suurennuspainiketta.
[ Normaali näyttötila ]
Korostettu kuva.
[ Näytössä pikkukuvia ]
SIZE : 2560X1920 Kuvan koko
AV : F3.2
Aukkoarvo
TV : 1/60S
Suljinnopeus
ISO : 100
ISO-herkkyys
FLASH : OFF
Onko salama
käytössä vai ei.
DATE : 2006/01/01 Tallennuspäivä
35
Pikkukuva (
)/suurennuspainike (
● Kuvan suurentaminen
1. Valitse suurennettava kuva ja paina
suurennuspainiketta.
2. Voit katsella kuvan eri osia painamalla 5toimintoista painiketta.
3. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoonsa
painamalla pikkukuvapainiketta.
- Nestekidenäytön vasemmassa alakulmassa
oleva suurennuksen ilmaisin näyttää, näkyykö
kuva suurennettuna. Jos kuva ei näy
suurennettuna, ilmaisinta ei näy. Voit myös
tarkistaa suurennusalueen.
- Elokuvaleikkeitä sekä WAV-tiedostoja ei voi suurentaa.
- Suurentaminen saattaa johtaa laadun huononemiseen.
)
●Suurin laajennussuhde määräytyy kuvan koon mukaan.
Kuvakoko
*5M
4M
3M
2M
1M
VGA
Suurin laajennussuhde
X8.0
X7.1
X6.4
X5.0
X3.2
X2.0
※ * Vain A503
● [Trimming/ Rajaaminen] : Voit tallentaa tietyn osan
kuvasta erikseen.
RAJAUS?
RAJAUS
PERUUTA
1. Valitse rajattava kuva ja paina VALIKKOVAHV:OK
painiketta. Vieressä kuvattu viesti tulee näkyviin.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
-[RAJAA]
: Rajattu kuva tulee nestekidenäyttöön, ja se tallennetaan
uudella tiedostonimellä.
-[PERUUTA] : Rajausvalikko poistuu näytöstä.
※ Jos muisti ei riitä rajatun kuvan tallentamiseen, kuvaa ei voi rajata.
36
Ääniviesti (
)/ YLÖS-painike
■ Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, YLÖS-painikkeen painaminen saa
osoittimen siirtymään ylöspäin.
■ Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, YLÖS-painike toimii
ääniviestipainikkeena. Voit lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin.
● Ääniviestin lisääminen tavalliseen kuvaan
1. Voit valita kuvan, johon lisätään ääni, painamalla
VASEN- tai OIKEA-painiketta.
2. Kun painat ääniviestin painiketta (
), ääniviestin
merkki näkyy nestekidenäytössä.
Kamera on nyt valmis tallentamaan ääntä.
3. Kun painat laukaisinta kerran, äänen
nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa valokuvan
yhteyteen 10 sekuntia kestävän äänen. Kun ääntä
tallennetaan, nauhoituksen asennusikkuna tulee
näyttöön vieressä kuvatulla tavalla.
Toisto-ja tauko-(
)/ alas-painike
■Toisto-ja tauko-tai ALAS-painike toimivat toistotilassa seuraavasti:
- Jos valikko tulee näyttöön
ALAS-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään päävalikosta
alivalikkoon tai siirtymään alaspäin alivalikossa.
- Elokuvaleikkeen toiston aikana
Pysäytetyssä tilassa : Elokuvaleikkeen toistaminen
Toiston aikana
: Keskeyttää toiston.
Taukotilassa
: jatkaa toistoa
START:SHUTTER
SIEPPAA: E
[ Elokuvaleike pysäytetään ]
[ Elokuvaleike toistetaan ]
[ Elokuvaleike on taukotilassa ]
STOP:SHUTTER
4. Voit lopettaa äänen tallentamisen painamalla
laukaisinta uudelleen.
5. ( )-kuvake tulee nestekidenäyttöön, kun
ääniviesti on tallennettu.
- Äänimuistioita ei voi tallentaa elokuvaleike- tai
äänitiedostoihin.
- Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.
- Ääniviesti tallennetaan *.wav-muotoisena äänitiedostona. Äänitiedostolla on
sama nimi kuin kuvatiedostolla.
- Jos lisäät uuden ääniviestin kuvaan, johon jo liittyy ääniviesti, aiempi
ääniviesti poistetaan ja uusi korvaa sen.
37
Poistopainike (
)
■ Tämä poistaa muistikorttiin tallennetut kuvat.
TIETOJA
● Kuvien poistaminen toistotilassa
1. Valitse poistettava kuva painamalla
VASEMMALLE-tai OIKEALLE-painiketta ja paina
POISTA (
)-painiketta.
2. Näyttöön tulee viereisessä kuvassa näkyvä viesti.
3. Valitse alivalikkoarvot painamalla YLÖS-tai ALASpainiketta ja paina OK-painiketta.
Jos [POISTA] on valittuna, valitut kuvat
poistetaan.
Jos [PERUUTA] on valittuna, kuvan poistaminen
peruutetaan.
● Lataa säilytettävät kuvat tietokoneeseen tai suojaa ne ennen kuvien
poistamista kamerasta.
VASEMMALLE/ OIKEALLE/ MENU/ OK-painike
POISTA ?
POISTA
PERUUTA
VAHV:OK
● Kuvien poistaminen pikkukuvatilassa
1. Valitse poistettava kuva käyttämällä YLÖS-, ALAS-, VASEMMALLE-tai
OIKEALLE-painiketta. Paina POISTO-painiketta (
).
2. Seuraava viesti tulee nestekidenäyttöön.
3. Valitse alivalikkoarvot painamalla YLÖS-tai ALAS-painiketta ja paina OKpainiketta.
Jos [POISTA] on valittuna, valitut kuvat poistetaan.
Jos [PERUUTA] on valittuna, kuvan poistaminen peruutetaan.
Paina POISTOpainiketta
38
POISTA ?
POISTA
PERUUTA
VAHV:OK
■ VASEMMALLE/ OIKEALLE/ MENU/ OK-painikkeet aktivoivat seuraavat toiminnot.
- VASEMMALLE-painike : Kun valikko näkyy nestekidenäytössä,
VASEMMALLE-painikkeen painaminen valitsee
osoittimen vasemmalla puolella olevan välilehden.
- OIKEALLE-painike
: Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, OIKEALLEpainikkeen painaminen valitsee osoittimen oikealla
puolella olevan välilehden tai avaa lisävalikon.
- MENU-painike
: Kun painat MENU-valikkopainiketta,
nestekidenäyttöön tulee toistotilan valikko. Kun painat
painiketta uudelleen, näyttöön palaa alkukuva.
- OK-painike
: Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, voit vahvistaa
OK-painikkeen avulla 5-toimintoisen painikkeen avulla
tekemäsi muutokset.
Toistoasetusten määrittäminen nestekidenäytön avulla
■ Voit vaihtaa TOISTO-tilan toimintaa nestekidenäytön avulla. Kun painat
TOISTO-tilassa valikkopainiketta, valikko näkyy nestekidenäytössä. Voit valita
toistotilassa seuraavat valikot. Voit ottaa kuvan toistovalikossa painamalla
toistopainiketta.
Valikon välilehti
Päävalikko
Alivalikko
Toissijainen valikko
ESITYS
TOISTA/ TOISTAA
VÄLI
1. 3. 5.10
ESITYS
POIS
TEHOSTE
MUUTA KOKO
SUOJAA
Päävalikko
POISTA
Sivu
DPOF
s.41
E1~4
KOPIOI KORTILLE
MIX
KÄÄNNÄ
Valikon välilehti
OIKEAAN 90˚
-
VASEMPAAN 90˚
-
180°
-
VAAKA
-
PYSTY
-
*2272X1704
-
2048X1536
-
1600X1200
-
1024X768
-
640X480
-
OMA KUVA1, 2
-
VALITSE
VAPAUTA/ LUKITSE
KAIKKI KUVAT
VAPAUTA/ LUKITSE
Alivalikko
Toissijainen valikko
VALITSE
-
KAIKKI KUVAT
-
VAKIO
1 KUVA/ KAIKKI
LUETTELO
EI/ KYLLÄ
KOKO
OLETUS/ 3X5/ 4X6/ 5X7/ 8X10
PERUUTA
VAKIO/ LUETTELO/ KOKO
EI
-
KYLLÄ
-
Sivu
s.43
s.44~45
s.45
※ * Vain A503
s.42
s.42
s.43
39
Toistoasetusten määrittäminen nestekidenäytön avulla
■ Tämä valikko on käytettävissä kun kamera on kytketty PictBridge-toimintoa
tukevaan tulostimeen USB-kaapelilla (lisävaruste).
Valikon välilehti
Päävalikko
KUVAT
AUTOMAATTIASETUS
Alivalikko
Toissijainen valikko
1 KUVA
-
KAIKKI KUV
-
EI
-
KYLLÄ
-
Valikon välilehti
Päävalikko
Alivalikko
Toissijainen valikko
Sivu
TYYPPI
s.46
TAVALLIN
VALOKUVA
PIKAKUV.
AUTO
s.47
LAATU
AUTO
MUKAUTETTU
ASETUS
POSTIKOR
VEDOS
NORMAALI
TARKKA
KORTTI
PVM
4X6
POIS
PÄÄLLÄ
L
AUTO
2L
FILE NAME
A4
MUKAUTETTU
ASETUS
A3
AUTO
ASETTELU
s.47
TULOSTA
DPOF-TULOSTUS
2
4
POIS
PÄÄLLÄ
TÄYSI
1
NOLLAUS
VAKIO
-
LUETTELO
-
EI
-
KYLLÄ
-
EI
-
KYLLÄ
-
8
9
16
40
s.47
AUTO
LETTER
KOKO
Sivu
AUTO
※ Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
s.48
s.48
s.48
Kuvaesityksen käynnistäminen
■ Kuvat vaihtuvat automaattisesti näytössä ennalta määritetyin aikavälein.
Voit tarkastella kuvaesitystä yhdistämällä kameran ulkoiseen näyttöön.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja valitse [KUVAESITYS]välilehti.
●Toistoajan asettaminen: Voit asettaa kuvaesityksen vaihtumisvälin.
1. Valitse [VÄLI]-valikko painamalla Ylös- tai Alaspainiketta ja paina Oikealle-painiketta.
2.Voit valita haluamasi vaihtumisväin painamalla
Ylös- tai Alas-painikkeita.
3. Tallenna asetus painamalla OK-painiketta.
● Kuvaesityksen käynnistäminen: Kuvaesityksen voi käynnistää vain [ESITYS]valikosta.
1. Valitse [ESITYS]-valikko painamalla Ylös- tai
Alas-painiketta ja paina Oikealle-painiketta.
ESITYS
ESITYS
TOISTA
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla ylösVÄLI
TOISTAA
tai alas-painiketta.
TEHOSTE
[TOISTA] : Kuvaesitys pysäytetään, kun se on
EDELL. :
AS.:OK
esitetty yhden kerran.
[TOISTAA] : Kuvaesitystä toistetaan, kunnes se
keskeytetään.
3. Kun painat OK-painiketta, kuvaesitys alkaa.
- Voit keskeyttää kuvaesityksen painamalla Tauko-painiketta.
- Voit jatkaa kuvaesityksen katselemista painamalla Tauko-painiketta (
)
uudelleen.
- Voit keskeyttää kuvaesityksen painamalla taukopainiketta ja VASEMMALLE/
OIKEALLE-painiketta.
ESITYS
ESITYS
VÄLI
TEHOSTE
1
3
5
10
EDELL. :
AS.:OK
TIETOJA
● Latausaika määräytyy kuvakoon ja -laadun mukaan.
● Kun kuvaesitys on meneillään, elokuvatiedostosta näytetään vain
ensimmäinen kehys.
● Kun kuvaesitys on meneillään, äänentallennustiedostoa ei näytetä.
● Kuvaesityksen tehosteiden määrittäminen: Kuvaesityksessä voi käyttää
ainutlaatuisia tehosteita.
1. Valitse [TEHOSTE]-alivalikko painamalla YLÖSESITYS
tai ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
ESITYS
POIS
VÄLI
E1
2. Voit valita tehosteen käyttämällä Ylös/ AlasTEHOSTE
E2
painikkeita.
E3
EDELL. :
[POIS]: Normaali näyttö.
[E 1] : Kuva tulee näkyviin hitaasti vasemmalta.
[E 2] : Kuva tulee näkyviin hitaasti keskeltä ulkoreunoille.
[E 3] : Kuva liikkuu vasemmasta yläkulmasta.
[E 4] : Kuva siirtyy vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan.
[MIX] : Kuva liikkuu epäsäännöllisesti.
AS.:OK
3. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
41
Kuvan pyörittäminen
Koon muuttaminen
■ Tallennettuja kuvia voi kiertää eri astearvoja.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE-tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [KÄÄNNÄ]-vaihtoehto.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painiketta.
■ Voit muuttaa otettujen kuvien tarkkuutta eli kokoa. Voit tallentaa kuvan käynnistyskuvaksi
valitsemalla [OMA KUVA]-vaihtoehdon. Jos kuvan kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi.
KÄÄNNÄ
OIKEAAN 90˚
VASEMPAAN 90˚
180°
VAAKA
POISTU:MENU
MOVE:
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [MUUTA KOKO]-välilehti.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
MUUTA KOKO
2272 X 1704
2048 X 1536
1600 X 1200
1024 X 768
2272
2048
1600
1024
POISTU:MENU
SIIRRY:
● Kuvakoon vaihtamismahdollisuudet
[OIKEAAN 90˚]:
Kuvan kiertäminen
myötäpäivään
[VASEMPAAN 90˚]:
Kuvan kiertäminen
vastapäivään
[VAAKA]:
Kuvan kiertäminen
vaakasuunnassa
[180˚]:
Kuvan kiertäminen
180 astetta
[PYSTY]:
Kuvan kiertäminen
pystysuunnassa
4. Paina OK-painiketta. Pyöritetty kuva tallennetaan uudella tiedostonimellä. Valikko
poistuu nestekidenäytöstä. Jos katselet pyöritettyä kuvaa nestekidenäytössä,
kuvan vasemmalla ja oikealla puolella voi olla tyhjää tilaa.
42
Koon
muuttaminen
* 2592
2272
2048
1600
1024
VGA
* 2272 X
1704
2048 X
1536
1600 X
1200
1024 X
768
640 X
480
OMA
KUVA1,2
O
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
※ Suurikokoisia kuvia voi pienentää, mutta pientä kuvaa ei voi suurentaa.
※ Vain JPG-kuvien kokoa voi muuttaa. Elokuvaleikkeiden ja WAV-tiedostojen
kokoa ei voi muuttaa.
※ Voit vaihtaa vain JPEG 4:2:2 -muotoon pakattujen kuvien tarkkuutta.
※ Jos kuvan kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi. [OMA KUVA] -kuvaa ei
tallenneta muistikorttiin vaan kameran omaan muistiin.
※ Vain kaksi [OMA KUVA] -kuvaa voi tallentaa. Jos tallennat uuden [OMA KUVA] kuvan, entinen käynnistyskuva poistetaan.
※ Jos kuvalle, jonka kokoa on muutettu, ei ole riittävästi muistitilaa, näkyviin tulee
[KORTTI TÄYNNÄ!]-viesti eikä kuvaa tallenneta muistiin.
※ *Vain A503
Kuvien suojaaminen
Kaikkien kuvien poistaminen
■ Voit suojata tämän toiminnon avulla haluamasi kuvat vahingossa tapahtuvalta
poistamiselta (LUKITSE). Voit myös poistaa aiemmin määritetyt suojaukset
(VAPAUTA).
● Kuvien suojaaminen
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
SUOJAA
2. Paina VASEMMALLE-tai OIKEALLE-painiketta ja
VALITSE
valitse [SUOJAA]-välilehti.
KAIKKI KUVAT
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS/
ALAS-painikkeita ja napsauttamalla OK-painiketta.
POISTU:MENU
SIIRRY:
[VALITSE]
: Vain nestekidenäytössä näkyvä
kuva suojataan tai sen suojaus poistetaan.
[KAIKKI KUVAT] : Kaikki kuvat suojataan tai kaikkien kuvien suojaus poistetaan.
4. Voit valita haluamasi toissijaisenvalikon painamalla
W/T-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[VAPAUTA] : Poistaa suojauksen.
[LUKITSE] : Ottaa käyttöön suojaustoiminnon.
- Jos valitset [VALITSE]-alivalikon vaiheessa 3, voit
suojata toisen kuvan tai poistaa suojauksen
painamalla VASEMMALLE- tai OIKEALLEpainiketta. Jos painat laukaisinta,
kuvansuojausvalikko poistuu näytöstä.
- Kun suojaat kuvan, näyttöön tulee suojausilmaisin
(
). (Suojaamattomalla kuvalla ei ole mitään
ilmaisinta.)
- LOCK-tilassa olevaa kuvaa ei voi poistaa
[POISTA]-tai [POISTA] -toimintojen avulla.Sitä ei
kuitenkaan ole suojattu [ALUSTA]-toiminnolta.
W
POISTU:SH
VALITSE
T
AS.:OK
■ DCIM-alikansion suojaamattomat kuvat poistetaan muistikortilta. Huomaa, että
tämä toiminto poistaa pysyvästi kaikki suojaamattomat kuvat. Tallenna
säilytettävät kuvat tietokoneeseen ennen niiden poistamista. Aloituskuva
tallennetaan kameran sisäiseen muistiin eikä muistikortille. Sitä ei poisteta,
vaikka kaikki muistikortin kuvat poistetaan.
● Kaikkien kuvien poistaminen
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE-tai OIKEALLE-painiketta ja
POISTA
VALITSE
valitse [POISTA]-vaihtoehto.
KAIKKI KUVAT
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
POISTU:MENU
SIIRRY:
Jos [VALITSE] on valittuna, kaikkien kuvien
poistaminen peruutetaan.
[KAIKKI KUVAT]-vaihtoehdon valitseminen :
Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa poistaminen vahvistetaan.
- Jos [POISTA] on valittuna, kaikki suojaamattomat kuvat poistetaan, kun
painat OK-painiketta.
- Jos [PERUUTA] on valittuna, kuvia ei poisteta, kun painat OK-painiketta.
43
DPOF
■ Voit DPOF-toiminnon avulla (lyhenne sanoista Digital Print Order Format)
upottaa tulostusmäärätiedon muistikortin MISC-kansioon. Valitse tulostettavat
kuvat ja tulostettavien kopioiden määrä.
■ Näytössä näkyy DPOF-ilmaisin toistettaessa kuvaa, johon liittyy DPOF-tietoja.
Voit tulostaa kuvat käyttämällä DPOF-tulostinta tai lähettää kortin
tulostuspalvelua tarjoavaan yritykseen tulostettavaksi.
■ Tämä toiminto ei koske elokuvaleikkeitä eikä tallennettua ääntä.
■ DPOF-tiedosto tallennetaan vain muistikorttiin.
DPOF: STANDARD
■ Voit tämän toiminnon avulla upottaa tulostusmäärätiedon tallennettuun kuvaan.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE-tai OIKEALLE-painiketta ja
DPOF
valitse [DPOF]-vaihtoehto.
VAKIO
1 KUVA
LUETTELO
KAIKKI
3. Valitse [VAKIO] -valikko painamalla YLÖS-tai
KOKO
ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
PERUUTA
4. Valitse [1 KUVA] tai [KAIKKI] -vaihtoehto
EDELL. :
AS.:OK
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja paina
100-0009
OK-painiketta. Näyttöön tulee ikkuna, jossa
kopioiden määrän voi valita.
00 PRINTS
[1 KUVA]: Vain nykyisen kuvan tulostettavien
kopioiden määrän määrittäminen.
POISTU:SH
[KAIKKI] : Määrittää kaikkien kuvien
SIIRRÄ K:
AS.:OK
tulostusmäärän elokuvaleikkeitä ja
äänitiedostoja lukuun ottamatta.
5. Määritä tulostettavien kopioiden määrä käyttämällä YLÖS- ja ALASpainikkeita. Paina tämän jälkeen OK-painiketta.
- DPOF-kuvake (
) tulee näkyviin niiden kuvien kohdalle, joiden
tulostusmäärä on määritetty.
44
DPOF: INDEX
■ Kuvista elokuva- ja äänitiedostoja lukuun ottamatta tehdään hakemisto.
Hakemistossa yhdellä arkilla on paljon kuvia pikkukuvina.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
2. Paina VASEMMALLE-tai OIKEALLE-painiketta ja
DPOF
VAKIO
valitse [DPOF]-välilehti.
LUETTELO
EI
3. Valitse [LUETTELO]-valikko painamalla YLÖS-tai
KOKO
KYLLÄ
PERUUTA
ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
EDELL. :
AS.:OK
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painiketta.
Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna
: Kuvaa ei tulosteta hakemistomuodossa.
Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna : Kuva tulostetaan hakemistomuodossa.
5. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
6. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.
DPOF : TULOSTUSKOKO
■ Voit määrittää tulostuskoon, kun kuvia tulostetaan suoraan muistikortilta.
[KOKO]-valikko on käytettävissä vain DPOF 1.1-yhteensopivien tulostinten yhteydessä.
● Tulostuskoon määrittäminen
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
DPOF
2. Paina VASEMMALLE-tai OIKEALLE-painiketta ja
VAKIO
OLETUS
valitse [DPOF]-vaihtoehto.
LUETTELO
3X5
3. Valitse [KOKO] -valikko painamalla YLÖS-tai ALASKOKO
4X6
PERUUTA
5X7
painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
EDELL. :
AS.:OK
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖS-tai
ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
* KOKO: OLETUS, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
* Tulostuksen oletuskoko vaihtelee tulostimen valmistajan mukaan. Lisätietoja
tulostimen oletusasetuksista on tulostimen mukana toimitetussa
käyttöoppaassa.
DPOF: Peruuttaminen
■ Voit peruuttaa [VAKIO]-, [LUETTELO]- ja [KOKO] -asetukset. Voit palauttaa
oletusarvon käyttöön peruuttamalla asetuksen.
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
DPOF
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE -painiketta
VAKIO
ja valitse [DPOF]-vaihtoehto.
LUETTELO
VAKIO
KOKO
LUETTELO
3. Valitse [PERUUTA] -valikko painamalla YLÖS-tai
PERUUTA
KOKO
ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
EDELL. :
AS.:OK
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painiketta.
Jos [VAKIO]-vaihtoehto on valittuna: Vakiotulostusasetus peruutetaan.
Jos [LUETTELO]-vaihtoehto on valittuna: Hakemistotulostusasetus peruutetaan.
Jos [KOKO] -vaihtoehto on valittuna: Tulostuskokoasetus peruutetaan.
5. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Kopioiminen korttiin
■ Voit kopioida kuvatiedostot muistikorttiin.
● Kopioiminen muistikortille
1. Paina toistotilapainiketta ja valikkopainiketta.
KOPIOI KORTILLE
2. Voit valita [KOPIOI KORTILLE]-välilehden
EI
painamalla VASEMMALLE-tai OIKEALLEKYLLÄ
painiketta.
3. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖSPOISTU:MENU
SIIRRY:
tai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
- [EI]
: Peruuttaa [KOPIOI KORTILLE] toiminnon.
- [KYLLÄ] : Kaikki kameran omaan muistiin tallennetut kuvat kopioidaan
muistikorttiin, kun [KÄSITELLÄÄN]-viesti tulee näkyviin.
Kun kopioiminen on valmis, näyttö palaa toistotilaan.
TIETOJA
● Jos tämä valikko valitaan, mutta muistikortti ei ole paikoillaan, [KOPIOI
KORTILLE] -alivalikoita ei voi valita.
● Jos muistikortissa ei riitä tila kuvien tallentamiseen sisäisestä 24 Mt:n
muistista, [KOPIOI KORTILLE] -komento kopioi vain muutaman kuvan,
ja näyttöön tulee kuvien kopioimisen päätyttyä [KORTTI TÄYNNÄ!] -viesti.
Kamera palaa tämän jälkeen toistotilaan. Kamera palaa tämän jälkeen
toistotilaan. Vapauta tilaa poistamalla tarpeettomat kuvat ennen muistikortin
asettamista kameraan.
45
PictBridge
■Voit yhdistää tämän kameran USB-kaapelin avulla tulostimeen, joka tukee
erikseen hankittavaa PictBridge-laitetta. Tällöin voit tulostaa kuvat suoraan.
Elokuvaleikkeitä ja äänitiedostoja ei voi tulostaa.
● Kameran yhdistäminen tulostimeen
1. Käynnistä kamera liu'uttamalla virtakytkintä.
2. Liitä kamera tulostimeen USB-kaapelilla oheisen
YHD. TULOSTIMEEN
kuvan mukaan.
3. Käynnistä tulostin. Kameran ja tulostimen välille
muodostuu yhteys.
4. Nestekidenäyttöön tulee ulkoisen laitteen valintaikkuna.
5. Valitse [TULOSTIN]-valikko painamalla YLÖS-tai ALAS-painiketta ja paina
OK-painiketta.
PictBridge: Kuvan valitseminen
■ Tulostettavien kuvien valinta
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
ja valitse [KUVAT]-välilehti.
KUVAT
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon
1 KUVA
KAIKKI KUV
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
Paina tämän jälkeen OK-painiketta.
SIIRRY:
Kun [1 KUVA] on valittuna
: PictBridge-toimintoa käytetään vain parhaillaan
näkyvään kuvaan.
Kun [KAIKKI KUV] on valittuna
: PictBridge-toiminto koskee kaikkia kuvia paitsi elokuvaleikkeitä ja
äänitiedostoja.
● Tulostettavien kopioiden määrän valitseminen
- Valitse [1 KUVA] tai [KAIKKI KUV]. Näyttöön tulee alla kuvattu
kopiomääräikkuna.
00 PRINTS
00 PRINTS
POISTU:SH
SIIRRÄ K:
AS.:OK
[Kun [1 KUVA] on valittuna]
※ Jos valitsit vaiheessa 5 [TIETOKON]-vaihtoehdon ja yhdistät kameran
tulostimeen, näkyviin tulee [YHD. TIETOKONEESEEN] -viesti eikä yhteyttä
muodosteta. Irrota tässä tapauksessa USB-kaapeli ja tee vaiheesta 2 alkaen
kuvatut toimet.
46
POISTU:SH
AS.:OK
[Kun [KAIKKI KUV] on valittuna]
- Voit vaihtaa kopioiden määrää painamalla YLÖS/ ALAS-painiketta. Maksimi 30
kopiota.
- Kun valitset [1 KUVA] -valikon, vasemmalle- tai oikealle-painikkeella voit valita
toisen kuvan ja sen kopioiden määrän.
- Tallenna kopiomäärä painamalla OK-painiketta.
- Voit palata menuvalikkoon kopiomääriä muuttamatta painamalla laukaisinta.
PictBridge: Tulostusasetukset
■ AUTOMAATTIASETUS
■ Voit määrittää seuraavien valikoiden asetukset:
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
AUTOMAATTIASETUS
valitse [AUTOMAATTIASETUS]-välilehti.
EI
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
KYLLÄ
YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen
OK -painiketta.
SIIRRY:
[EI]
: [MUKAUTETTU ASETUS]-arvot
säilytetään.
[KYLLÄ] : Kaikki [MUKAUTETTU ASETUS]-arvot muuttuvat automaattisesti.
■ MUKAUTETTU ASETUS : Voit valita tulostettavien kuvien paperikoon,
tulostusmuodon, paperityypin, tulostuslaadun,
päivämäärän tulostuksen ja tiedostonimiasetukset.
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [MUKAUTETTU ASETUS]-välilehti.
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen
OIKEALLE-painiketta.
3. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
Paina tämän jälkeen OK-painiketta.
MUKAUTETTU ASETUS
KOKO
ASETTELU
TYYPPI
LAATU
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
Valikko
Toiminto
Alivalikko
KOKO
Tulostuspaperiarkin koon
määrittäminen
AUTO, POSTIKOR, KORTTI,
LETTER, 4 X 6, L, 2L, A4, A3
ASETTELU
Arkille tulostettavien kuvien
lukumäärä
AUTO, TÄYSI, 1, 2, 4, 8, 9, 16
TYYPPI
Tulostuspaperiarkin laadun
määrittäminen
AUTO, TAVALLIN, VALOKUVA,
PIKAKUV.
LAATU
Kuvan tulostuslaadun
määrittäminen
AUTO, VEDOS, NORMAALI,
TARKKA
Päiväyksen tulostaminen
AUTO, POIS, PÄÄLLÄ
Tiedostonimen tulostaminen
AUTO, POIS, PÄÄLLÄ
PVM
TIEDNIMI
※ Kaikki tulostinvalmistajat eivät tue kaikkia valikon vaihtoehtoja.
※ Jos automaattinen/ manuaalinen -asetusten arvoja ei ole muutettu, säilytetään
arvot automaattisesti.
SIIRRY:
47
PictBridge : Tulosta
PictBridge : DPOF-tulostus
■ Kuvien tulostaminen
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [TULOSTA]-välilehti.
TULOSTA
VAKIO
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
LUETTELO
YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen
OK-painiketta.
SIIRRY:
[VAKIO]
: Tulostaa asetetun määrän kopioita
muistikortille tallennetuista
kuvista.Jokainen kuva tulostetaan omalle arkilleen.
[LUETTELO] : Usean sivun tulostaminen yhdelle arkille.
3. Näyttöön tulee oikealla kuvattu valikko ja kuva
tulostetaan. Kun olet poistanut kaikki kuvat,
näyttöön tulee [EI KUVAA!] -viesti. Tulostus
keskeytetään ja [KUVAT]-valikko tulee näkyviin,
jos painat suljinpainiketta kesken tulostuksen.
※ Kuvien määrä hakemistotulostuksessa riippuu
käytettävästä tulostimesta.
■ DPOF PRINT : Voit tämän toiminnon avulla tulostaa tiedostot suoraan
käyttämällä DPOF-tietoja.
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
DPOF-TULOSTUS
valitse [DPOF-TULOSTUS]-välilehti.
EI
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
KYLLÄ
YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen
OK-painiketta.
SIIRRY:
[EI]
: Peruuta tulostus
[KYLLÄ] : Tulosta tiedosto suoraan DPOF-tietoineen
※ Tulostimen valmistajasta ja mallista riippuen joitakin sanomia ei ehkä tule
näyttöön.
Jos tulostin ei tue DPOF-toimintoa, valikko näkyy mutta ei ole käytettävissä.
TULOSTETAAN
001/001
POISTU:SH
PictBridge: NOLLAUS
■ Alustaa käyttäjän asettamat määritykset.
1. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [NOLLAUS]-välilehti.
NOLLAUS
EI
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
KYLLÄ
YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen
OK-painiketta.
SIIRRY:
- Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna: asetuksia ei
nollata.
- Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna: kaikki tulostus- ja kuva-asetukset
nollataan.
※ Tulostuksen oletusasetukset vaihtelevat tulostimen valmistajan mukaan.
Lisätietoja tulostimen oletusasetuksista on tulostimen mukana toimitetussa
käyttöoppaassa.
48
Asetusvalikko
■Tässä tilassa määritetään perusasetukset. Voit käyttää asetusvalikkoa kaikissa
kameratiloissa paitsi äänentallennustilassa.
Oletusasetukset on merkitty
-tunnuksella.
Valikon välileht
Päävalikko
TIEDOSTO
SAMMUTA
LANGUAGE
ALUSTA
PVM
AIKA
MERKINTÄ
Alivalikko
SARJA
NOLLAUS
POIS, 1, 3, 5MIN
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
Lisävalikko
한국어
DEUTSCH
ITALIANO
P”CCK»…
DUTCH
SVENSKA
PORTUGUÊS
DANSK
SUOMI
BAHASA
POLSKI
Magyar
OFF
-
EI
KYLLÄ
06/01/01
VV/KK/PP
KK/PP/VV
PP/KK/VV
13:00
POIS
PVM
PVM&AIKA
Valikon välileht
Päävalikko
USB
Sivu
s.50
ÄÄNI
s.50
NÄYTTÖ
PIKAKATS
NOLLAA
s.50
Alivalikko
Lisävalikko
TIETOKON
-
TULOSTIN
-
POIS
-
PÄÄLLÄ
-
TUMMA
-
NORMAALI
-
KIRKAS
-
POIS/ 0.5, 1, 3SEK
-
EI
-
KYLLÄ
-
Sivu
s.52
s.52
s.52
s.52
s.53
※ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
s.51
s.51
s.52
49
Asetusvalikko
[ Tiedostonimi ]
[ Automaattinen virran sammuttaminen ]
■ Voit valita tiedostonimen muodon.
■ Tämä toiminto sammuttaa kamerasta virran tietyn ajan kuluttua paristojen virran
säästämiseksi.
● Tiedostonimien antaminen
1. Paina MENU-painiketta kameran ollessa muussa
ASETUKSET
kuin äänennauhoitustilassa.
TIEDOSTO
SARJA
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
SAMMUTA
NOLLAUS
LANGUAGE
valitse [ASETUKSET]-välilehti.
ALUSTA
3. Valitse [TIEDOSTO]-valikko painamalla YLÖS- tai
EDELL.:
AS.:OK
ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[SARJA]
: Uudet tiedostot nimetään edellisen sarjan jälkeisillä numeroilla,
vaikka käytettäisiin uutta muistikorttia tai muistikortti on
tyhjennetty tai kaikki kuvat on poistettu.
[NOLLAUS] : Nollauksen jälkeen seuraavaksi tiedostonimeksi tulee 0001,
vaikka alustaisit kortin, poistaisit kaikki kuvat siitä tai asettaisit
kameraan uuden muistikortin.
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikko poistuu näytöstä.
- Ensimmäisen kansion nimi on 100SSCAM, ja ensimmäisen tiedoston nimi
on S5030001.
* A403:n tiedoston nimi on S4030001.
- Tiedostonimet tulevat järjestyksessä S5030001 → S5030002 → ~ →
S5039999.
- Kansion numero muuttuu nousevasti 100–999 seuraavasti:
100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Muistikorttiin tallennettavat tiedostot ovat DCF-yhteensopivia (lyhenne
sanoista Design rule of Camera File).
●Alivalikot
[POIS]
: Virransäästötoiminto ei ole käytössä.
[1, 3, 5 MIN] : Kamerasta katkaistaan virta
automaattisesti, jos sitä ei käytetä
määritettynä aikana.
ASETUKSET
TIEDOSTO
SAMMUTA
LANGUAGE
ALUSTA
EDELL.:
AS.:OK
※ Vaikka akku poistettaisiin ja asetettaisiin uudelleen paikoilleen,
virransäästöasetus säilyy.
※ Huomaa, että kamerasta ei sammuteta virtaa automaattisesti, jos kamera on
yhdistettynä tietokoneeseen, sen näytössä on meneillään kuvaesitys, se
toistaa ääntä tai elokuvaleikettä tai sen avulla otetaan yhdistelmäkuvia.
[ Kieli ]
■ Voit valita LCD-näytössä näkyvän kielen.
Vaikka akku poistettaisiin ja asetettaisiin uudelleen paikoilleen, kieliasetus säilyy.
- KIELI-alivalikko: Englanti, korea, saksa, ranska,
italia, espanja, perinteinen kiina, yksinkertaistettu
kiina, venäjä, portugali, hollanti, tanska, ruotsi,
suomi, thai, bahasa (malaiji/indonesia), arabia,
unkari, tsekki, puola ja turkki.
ASETUKSET
TIEDOSTO
SAMMUTA
LANGUAGE
ALUSTA
EDELL.:
50
POIS
1MIN
3MIN
5MIN
SUOMI
BAHASA
AS.:OK
Asetusvalikko
[ Muistin alustaminen ]
[ Päivämäärän ja päivämäärätyypin asettaminen ]
■ Muisti alustetaan tämän avulla. [ALUSTA]-toiminto poistaa muistista kaikki kuvat
(myös suojatut kuvat). Muista ladata tärkeät kuvat tietokoneeseesi ennen muistin
alustamista.
■ Voit vaihtaa päivämäärää, joka tulee näkyviin valokuvan yhteydessä, ja
määrittää päivämäärätyypin.
● Alivalikot
[EI]
: Muistia ei alusteta. Kun painat
valikkopainiketta kolme kertaa,
valikkonäyttö poistuu näytöstä.
[KYLLÄ] : Näyttöön tulee vahvistamisikkuna. Valitse
[ALUSTA]-viesti ja paina OK-painiketta.
Näyttöön tulee [KÄSITELLÄÄN!]-ilmoitus
ja muistikortti alustetaan. Jos alustit
muistikortin toistotilassa, näyttöön tulee
[EI KUVAA!] -viesti.
ASETUKSET
TIEDOSTO
SAMMUTA
LANGUAGE
ALUSTA
EDELL.:
EI
KYLLÄ
AS.:OK
※ Muista suorittaa [ALUSTA]-toiminto seuraavantyyppisille muistikorteille
- Uusi muistikortti tai alustamaton muistikortti.
- Muistikortissa on tiedosto, jota kamera ei tunnista, tai joka on otettu toisella
kameralla.
※ Alusta muistikortti aina tässä kamerassa. Jos asetat kameraan muistikortin,
joka on alustettu toisessa kamerassa, muistikortinlukijassa tai tietokoneessa,
näkyviin tulee [KORTTIVIRHE!] -viesti.
● Päivämäärän ja päivämäärän muodon valitseminen
OIKEALLE-painike
: Valitsee vuosi/ kuukausi/ päivä-muodon.
VASEMMALLE-painike
: Siirtää osoitinta [PVM]-päävalikossa, jos osoitin on
päivämäärän ja ajan asettamisen ensimmäisen
kohteen kohdalla. Muissa tapauksissa osoitin siirtyy
nykyisestä sijainnista vasemmalle.
YLÖS ja ALAS-painike
: Muuttaa asetuksen arvoa.
ASETUKSET
LANGUAGE
ALUSTA
PVM
AIKA
06 / 01 / 01
VV/KK/PP
EDELL. :
AS.:OK
-Päivämäärätyyppi: [VV/KK/PP], [PP/KK/VV], [KK/PP/VV], [POIS]
[ Ajan asettaminen ]
■ Voit valita kuviin lisättävän ajan muodon.
● Ajan asettaminen
OIKEALLE-painike
: Valitsee tunti/minuuttimuodon.
YLÖS ja ALAS-painike : Muuttaa asetuksen arvoa.
ASETUKSET
ALUSTA
PVM
AIKA
MERKINTÄ
EDELL.:
13 : 00
AS.:OK
51
Asetusvalikko
[ Ääni ]
[ Tallennuspäivän lisääminen kuvaan ]
■ Jos käytät tätä vaihtoehtoa, päivämäärä ja aika
näkyvät otetuissa kuvissa.
● Alivalikot
[POIS]
: Kuviin ei tule päivämäärää ja
kellonaikaa.
[PVM]
: Kuviin tulee vain päivämäärä.
[PVM&AIKA] : Kuviin tulee päivämäärä ja kellonaika.
■ Jos otat toimintoäänen käyttöön, kameraa käynnistettäessä ja painikkeita
painettaessa kuuluu erilaisia ääniä, jotka kertovat kameran toiminnasta.
ASETUKSET
ALUSTA
PVM
AIKA
MERKINTÄ
POIS
PVM
PVM&AIKA
EDELL.:
●[ÄÄNI]-alivalikko: PÄÄLLÄ/POIS
ASETUKSET
AIKA
MERKINTÄ
USB
ÄÄNI
AS.:OK
POIS
PÄÄLLÄ
EDELL.:
AS.:OK
[ LCD-näytön kirkkaus ]
■ Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.
[ Yhteyden muodostaminen ulkoiseen laitteeseen (USB) ]
● [NÄYTTÖ]-alivalikko: TUMMA, NORMAALI,
KIRKAS
ASETUKSET
MERKINTÄ
USB
ÄÄNI
NÄYTTÖ
■ Voit valita ulkoisen laitteen, johon muodostetaan yhteys kamerasta USBkaapelin avulla.
TUMMA
NORMAALI
KIRKAS
EDELL.:
● Alivalikot
- [TIETOKON]: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
yhdistää kameran tietokoneeseen.
Sivulla 62 on lisätietoja kameran
yhdistämisestä tietokoneeseen.
- [TULOSTIN]: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
yhdistää kameran tulostimeen.
Sivulla 44 on lisätietoja kameran
yhdistämisestä tulostimeen.
[ Pikakatselu ]
ASETUKSET
PVM
AIKA
MERKINTÄ
USB
EDELL.:
TIETOKON
TULOSTIN
AS.:OK
■ Jos otat käyttöön pikakatselun ennen kuvan tallentamista, juuri otettu kuva näkyy
nestekidenäytössä [PIKAKATSELU]-asetuksen määrittämän ajan. Vain tavallisia
kuvia voi pikakatsella.
● Alivalikot
[POIS]
: Pikakatselutoiminto ei ole käytössä.
[0,5, 1, 3 SEK] : Tallennettu kuva näkyy näytössä
valitun ajan.
ASETUKSET
USB
ÄÄNI
NÄYTTÖ
PIKAKATS
EDELL.:
52
AS.:OK
POIS
0.5SEK
1SSEK
3SEK
AS.:OK
Asetusvalikko
Aloituskuva
[ Alustaminen ]
■ Voit valita kuvan, joka näkyy nestekidenäytössä, kun kameraan kytketään virta.
■ Kaikki kameravalikon ja toimintojen asetukset palautetaan oletusarvoiksi.
PÄIVÄMÄÄRÄ-, AIKA- ja KIELI-asetukset säilyvät ennallaan.
● Aloituskuva: [POIS], [LOGO], [OMA KUVA1],
[OMA KUVA2]
● Alivalikot
[EI]
: Asetuksia ei palauteta oletusasetuksiin.
[KYLLÄ] : Kaikki asetukset palautetaan
oletusasetuksiin.
ASETUKSET
BEEP
LCD
Q.VIEW
NOLLAUS
EDELL.:
EI
KYLLÄ
AS.:OK
※ Voit käyttää tallennettua kuvaa käynnistyskuvana
valitsemalla kuvan [OMA KUVA]-asetuksen
avulla [MUUTA KOKO] -valikossa toistotilassa.
※ Käynnistyskuvaa ei poisteta, vaikka kaikki kuvat
poistetaan [POISTA]-valikossa tai kortti
alustetaan [ALUSTA]-valikon avulla.
※ Käyttäjän kuvat poistetaan [NOLLAUS]-valikossa.
MYCAM
ALKUKUVA
A-ÄÄNI
EDELL.:
AS.:OK
MYCAM -valikon asetusten määrittäminen
■ Voit määrittää käynnistyskuvan ja suljinäänen. Kaikissa kameran toimintatiloissa
on MyCAM-valikko.
Oletusasetukset on merkitty ……
-tunnuksella.
Valikon välilehti
Päävalikko
ALKUKUVA
A-ÄÄNI
Alivalikko
Sivu
POIS
LOGO
OMA KUVA1
OMA KUVA 2
POIS
PÄÄLLÄ
s.51
s.52
Aloitusääni
■ Voit valita äänen, joka kuuluu, kun kameraan
kytketään virta.
● Aloitusääni: [POIS], [PÄÄLLÄ]
- Jos käynnistyskuva-asetuksena on [POIS],
käynnistysääntä ei kuulu vaikka se otettaisiin
käyttöön.
MYCAM
ALKUKUVA
A-ÄÄNI
EDELL.:
POIS
PÄÄLLÄ
AS.:OK
* Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
53
Tärkeitä tietoja
Ota seuraavat varotoimet huomioon!
■ Laite sisältää herkkiä elektronisia osia.
Älä käytä äläkä säilytä tätä laitetta seuraavissa olosuhteissa.
- Paikoissa, joissa on voimakkaita lämpötilan tai kosteuden vaihteluita.
- Paikoissa, joissa on pölyä ja likaa
- Suorassa auringonpaisteessa tai kuumassa autossa
- Voimakkaat magneettikentät tai tärinä.
- Räjähteet tai syttyvät kaasut.
■ Älä altista kameraa pölylle tai kemikaaleille, kuten naftaliinille ja koipalloille,
kuumuudelle ja kosteudelle. Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, säilytä
kamera tiiviissä rasiassa, jossa on silikageeliä.
■ Hiekka on erityisen vahingollista.
- Varo, että kameran sisään ei pääse hiekkaa käyttäessäsi sitä hiekkarannoilla
tai muissa hiekkaisissa paikoissa.
- Muutoin laite voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
■ Kameran käsitteleminen
- Älä pudota kameraa tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle.
- Suojelee suurta nestekidenäyttöä iskuilta. Säilytä kameraa suojakotelossa
silloin, kun sitä ei käytetä.
- Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
- Tämä kamera ei ole vesitiivis.
Älä käytä tätä kameraa märin käsin sähköiskujen välttämiseksi.
- Älä käytä tätä kameraa kosteissa paikoissa, esimerkiksi uimarannalla tai lähellä
uima-allasta. Varo päästämästä kameran sisään vettä tai hiekkaa. Muutoin
kamera voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
54
■ Kuumuus tai kylmyys voivat aiheuttaa ongelmia.
- Jos kamera viedään kylmästä lämpimään paikkaan, sen herkkiin elektronisiin
osiin saattaa tiivistyä vettä. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja odota
vähintään 1 tunti, kunnes kaikki kosteus on haihtunut. Kosteutta voi tiivistyä
myös muistikorttiin. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja poista kortti.
Odota, kunnes kosteus on haihtunut.
■Varotoimet linssin käytössä
- Jos linssi joutuu suoraan auringonpaisteeseen, tuloksena voi olla
värivääristymä ja kuvatunnistimen toimintahäiriö.
- Varo, ettei linssin pinnalle tule sormenjälkiä tai likaa.
■ Jos digitaalikamera on kauan käyttämättömänä, sen paristot voivat tyhjentyä.
Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, akut ja muistikortti kannattaa poistaa.
Tärkeitä tietoja
■ Jos kamera joutuu alttiiksi sähköisille häiriöille, siitä sammutetaan virta
muistikortin suojelemiseksi.
■ Kameran ylläpito
- Voit puhdistaa optiikan ja nestekidenäytön pehmeällä kankaalla tai siveltimellä,
joita myydään valokuvausliikkeissä. Jos tämä ei auta, voit käyttää
linssinpuhdistustyynyä ja -ainetta. Puhdista kameran runko pehmeällä
kankaalla.
Älä päästä kameraa kosketuksiin bentseenin, tinnerin tai muiden liuottimien
kanssa.
Muutoin kameran runko ja toiminta voivat vahingoittua.
Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa nestekidenäyttöä. Käsittele kameraa
huolellisesti ja säilytä se sen omassa suojaavassa kantolaukussa, kun se ei ole
käytössä.
■ Älä yritä purkaa laitetta tai muuntaa sitä millään tavoin.
■ Salamavalo saattaa laueta, jos kameraan kerääntyy staattista sähköä.
Tämä ei vahingoita kameraa, eikä kyse ole viasta.
■ Tarkista kameran kunto ennen tärkeää tapahtumaa tai matkallelähtöä.
- Ota kuva kameran kunnon testaamiseksi ja varaa mukaan lisäakkuja.
- Samsung ei vastaa kameran toimintahäiriöiden seurauksista.
Varoitusilmaisin
■ Nestekidenäyttöön voi tulla erilaisia varoituksia:
KORTTIVIRHE!
ㆍMuistikorttivirhe
→ Katkaise kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen
→ Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen
→ Aseta muistikortti ja alusta se. Lisätietoja on sivulla 51
MUISTIVIRHE!
ㆍSisäinen muistivirhe
→ Katkaise kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen
→ Alusta muisti muistikortin ollessa poistettuna(lisätietoja on sivulla. 51).
KORTTI LUKITTU!
ㆍMuistikortti on lukittu
→ SD-muistikortti : Vedä kirjoitussuojakytkin muistikortin yläosaan
KORTTI TÄYNNÄ!/ MUISTI TÄYNNÄ!
ㆍMuisti on täynnä
→ Aseta kameraan uusi muistikortti
→ Vapauta tilaa poistamalla tarpeettomia tiedostoja
EI KUVAA!
ㆍKortissa ei ole kuvia
→ Ota kuvia
→ Aseta kameraan muistikortti, jossa on kuvia
55
Varoitusilmaisin
Ota yhteys huoltopisteeseen
TIEDOSTOVIRHE!
ㆍTiedostovirhe
→ Alusta muistikortti
ㆍMuistikorttivirhe
→ Ota yhteys huoltopisteeseen
Kamerasta sammuu virta kesken käytön
ㆍAkuissa on vain vähän virtaa
→ Aseta kameraan ladattu akku.
ㆍKamerasta sammuu virta automaattisesti
→ Käynnistä kamera uudelleen
VIRTA VÄHISSÄ!
ㆍParistot ovat lähes tyhjentyneet
→ Aseta kameraan uudet paristot
Paristot tyhjenevät nopeasti.
ㆍKameraa käytetään kylmässä ympäristössä
→ Pidä kamera lämpimänä, esimerkiksi takin sisällä, ja ota se ulos vain
kuvaamisen ajaksi
EI NUMEROA
ㆍJos valitset PictBridge-valikosta liikaa tulostettavia sivuja
→ Valitse sivun tulostaminen rajoituksen ollessa voimassa
Ota yhteys huoltopisteeseen
■ Tee seuraavat tarkistukset
Kamera ei käynnisty
ㆍParistot ovat lähes tyhjentyneet
→ Aseta kameraan uudet paristot
ㆍParistot on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin
→ Aseta paristot paikoilleen varmistaen, että ne tulevat napaisuuden suhteen
oikein päin
56
Kamera ei ota kuvia, vaikka laukaisinta painetaankin
ㆍMuistia ei ole riittävästi
→ Poista tarpeettomat kuvatiedostot
ㆍMuistikorttia ei ole alustettu
→ Alusta muistikortti. Lisätietoja on sivulla 51
ㆍMuistikortti on kulunut loppuun
→ Aseta kameraan uusi muistikortti
ㆍMuistikortti on lukittu
→ Lisätietoja on [KORTTI LUKITTU] -virheilmoituksen yhteydessä sivulla 55
ㆍKamera on pois päältä
→ Kytke kameraan virta
ㆍParistoissa on vain vähän virtaa
→ Aseta kameraan uudet paristot
ㆍParistot on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin
→ Aseta paristot paikoilleen varmistaen, että ne tulevat napaisuuden suhteen
oikein päin
Ota yhteys huoltopisteeseen
Kameran toiminta lakkaa äkkiarvaamatta
ㆍKamerassa on toimintahäiriö
→ Poista kamerasta paristot ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera.
Kuvia ei toisteta
ㆍVirheellinen tiedostonimi (Epäyhteensopiva DCF-muodon kanssa)
→ Älä vaihda kuvatiedoston nimeä
Kuvat ovat epäselviä
ㆍOlet valinnut väärän tarkennusasetuksen.
→ Valitse oikea tarkennustila kuvausetäisyyden mukaan.
ㆍKuvaaminen kohteen ollessa salamavalon valaiseman alueen ulkopuolella
→ Kuvaaminen kohteen ollessa salamavalon valaisemalla alueella
ㆍLinssi on likainen tai naarmuuntunut
→ Puhdista objektiivi
Kuvien väri ei vastaa kuvattavan kohteen värejä
ㆍAlkotasapainoasetus on virheellinen
→ Valitse oikea valkotasapaino
Salamavalo ei välähdä
ㆍOn valittu tila, jossa salamavalo ei ole käytössä
→ Ota salama käyttöön
ㆍKameran tätä tilaa ei voi käyttää salamavalon kanssa
→ Lisätietoja on sivulla 18 salamavalon ohjeissa
Tietokoneen resurssienhallinnassa ei näy siirrettävän levyn [Removable Disk] kuvaketta
ㆍKameran yhteydessä tietokoneeseen on vikaa
→ Tarkista liitokset
ㆍKamerassa ei ole virtaa
→ Kytke kameraan virta
ㆍTietokoneessa on jokin muu käyttöjärjestelmä kuin Windows 98, 98 SE, 2000,
ME, XP tai Mac OS 10,0 - 10,3. Tietokone ei ehkä tue USB-väylää.
→ Asenna Windows 98, 98 SE, 2000, ME, XP tai Mac OS 10.0 - 10.3, joka
tukee USB-väylää.
ㆍKameran ohjainta ei asenneta
→ Asenna [USB Storage Driver -ajuri]
Näytössä näkyy väärä päivämäärä tai aika
ㆍPäivämäärä ja aika on asetettu väärin, tai kamera on palannut oletusasetuksiin
→ Asete päivämäärä ja kellonaika oikein
Kameran painikkeet eivät toimi.
ㆍKameran toimintavirhe.
→ Poista kamerasta paristot ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera.
Kuvat ovat liian kirkkaita
ㆍOn tapahtunut ylivalotus
→ Muuta valotuksen kompensointiarvoa
Muistikorttivirhe kortin ollessa kamerassa.
ㆍMuistikortti on alustettu virheellisesti
→ Alusta muistikortti uudelleen.
57
Tekniset tiedot
■Kuva-anturi
- Tyyppi : 1/2,5 tuuman CCD
Käytettäviä kuvapisteitä
Yhteensä kuvapisteitä
■Teho : Väri: Tavallinen, mustavalkoinen, seepia, negatiivi, punainen, vihreä,
sininen, RGB, korostus, yhdistelmä, valokuvakehys
A503
Noin 5,0 megapikseliä
Noin 5,3 megapikseliä
A403
Noin 4.0 megapikseliä
Noin 4.2 megapikseliä
■Objektiivi
- Polttoväli : SHD-linssi. f=6,1 mm (vastaa 35 mm:n kamerassa 36 mm)
- F-arvo : F3,2/ F7,0
- Digitaalinen zoomi :·Kuvattaessa tavallisia kuvia: 1,0–5,0X
·Toistotilassa: 1,0–8,0X (kuvan koon mukaan)
■Näyttö : 2,0 tuuman TFT-LCD (115 000)
■Tarkennus
- Tyyppi : Kiinteä tarkennus kahden askeleen käsisäädöllät
- Alue : Makro: 0,2 m, normaali: 1,0 m - aareton ∞
■Suljin
- Tyyppi : Mekaaninen ja elektroninen suljin
- Nopeus : 3 - 1/1000 sek. (yötila: 8 – 1/1000 sek)
■Tummuudensäätö
- Hallinta:·Ohjelmoitu automatiikka
·Mittaus: Monipistevalotus, pistemittaus
- Korjaus : ±2 EV (0,5 EV;n askelin)
- ISO-herkkyys : Automaattinen, 100, 200, 400
■Salamavalo
- Tilat : Autom., punasilmäisyyden vähentäminen autom., täytesalama, hidas
synkronointi, pois
- Alue : 0,2 - 3 m
- Latausaika : Noin 5 sek.
■Terävyys : Pehmeä, tavallinen, terävä
58
■Valkotasapaino : Automaattinen, päivänvalo, pilvinen, aurinkoinen,
loistelamppuvalaistus (korkea ja matala),
hehkulamppuvalaistus, mukautettu
■Äänen tallentaminen : Äänen tallennus (määräytyy muistin koon ja
akkukapasiteetin mukaan)
Äänikommentti still-kuvaan (korkeintaan 10 s)
■Päiväysleima : Pois, päivämäärä, päivämäärä ja aika (käyttäjä voi valita)
■Kuvaus
- Still-kuva : ·Tila: automaattinen, ohjelmoitu, aihetila
※ Aihe: (muotokuva, maisema, auringonlasku, auringonnousu,
taustavalo, ilotulitus sekä hiekkaranta ja lumi
·Jatkuva: Yksittäiskuvat, sarjakuvaus, haarukointi
·Itselaukaisin: 10 sek., 2 sek., kaksoisitselaukaisu (10 sek. ja 2 sek.)
- Elokuvaleike :·Äänen kanssa (nauhoitusaika muistin koon mukaan)
·Koko: 640 x 480, 320 x 240
·Kehysnopeus: 24 tai 15 kehystä sekunnissa
■Tallennus
- Tietoväline : Sisäinen muisti: 24(8) Mt flash-muistia
Ulkoinen muisti: SD- tai High Speed MMC -kortti 1 gigatavuun asti taattu)
- Tiedostomuoto:·Still-kuva: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Elokuvaleike: AVI (MJPEG)
· Ääni: WAV
- Kuvakoko
* 5M
4M
2560x1920
2272x1704
3M
2M
2048x1536 1600x1200
1M
VGA
1024x768
640x480
Tekniset tiedot
Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia
- Kapasiteetti [24(8) Mt]
Erittäin korkea laatu
korkea laatu
tavallinen
* 5M
9
18
27
4M
12(4))
22(7)
34(11)
3M
15(5))
28(9)
41(14)
2M
24(8))
45(15)
65(22)
1M
55(18)
95(32)
127(43)
VGA
122(42)
182(62)
218(75)
※ Luvut on mitattu Samsungin standardioloissa ja ne saattavat muuttua
kuvausolosuhteiden ja kameran asetusten mukaan.
※ * Vain A503
※ ( ) Vain A403
■Kuvien katselu
- Tyyppi
: Yksittäiset kuvat, pikkukuvat, kuvaesitys tai elokuvaleike
- Muokkaaminen : Kääntäminen, rajaaminen, koon muuttaminen
■Liitännät
- Digitaalinen lähtöliitäntä: USB 2.0
■Virtalähde
-Ensisijainen paristo: 2 AA-kokoista suurikapasiteettista alkaliparistoa/ 1 CR-V3-paristo
-Ladattava akku (lisävaruste): SNB-2512 (Ni-MH)
※ Mukana tuleva virtalähde saattaa vaihdella myyntialueittain.
■Mitat (L x K x S): 96,4 x 53 x 28,4 mm
■Paino : Noin 98g (ilman paristoja ja muistikorttia)
■Käyttölämpötila : 0 ~ 40°C
■Käyttökosteus : 5 ~ 85%
■Ohjelmisto
- Kameran ohjain : Ohjain (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 10.0~10.3)
- Sovellis : Digimax Master
■Erityistoiminnot : Power-elokuvaleike (taukotoiminto kuvattaessa VGA-tasoista
elokuvaleikettä), Eri aihetilat, RGB-väritehoste, Äänen tallennus,
PictBridge-tulostus, 24 Mt:n sisäinen muisti
※ Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
※ Kaikki tavaramerkit ovat niiden haltijoiden omaisuutta.
Tutustu ennen kameran käyttämistä tähän oppaaseen.
ㆍVoit siirtää tämän Windows-ohjelmiston avulla kuvat kamerasta tietokoneeseen,
jossa niitä voi muokata.
ㆍOhjelman ja käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen on kielletty.
ㆍOhjelmiston lisenssi kattaa vain sen käytön yhdessä kameran kanssa.
ㆍValmistusvirheen mahdollisuus on vähäinen. Sellaisen sattuessa kamera
korjataan tai vaihdetaan uuteen. Valmistaja ei kuitenkaan vastaa virheellisen
käyttämisen seurauksista.
ㆍJos käytät itse koottua PC-tietokonetta tai PC-tietokonetta, jolle valmistaja ei
anna takuuta, Samsung-takuu ei ole voimassa.
ㆍTätä käyttöohjetta laadittaessa on oletettu, että ohjeen lukijat omaavat ainakin
perustiedot tietokoneista ja niiden O/S:stä (käyttöjärjestelmästä).
Järjestelmävaatimukset
Windows:
PC-tietokone, jossa vähintään MMX
Pentium 450 MHz (XP : Pentium II 700MHz)
Windows 98/98SE/2000/ME/XP
Vähintään 64 Mt RAM-muistia
(suositus: 128 Mt)
200 Mt vapaata kiintolevytilaa
(suositus: yli 1 Gt)
USB-portti
CD-ROM-asema
1024 x 768 kuvapistettä, 16-bittinen
värinäyttö (24-bittistä värinäyttöä
suositellaan)
DirectX 9.0 tai uudempi
Macintosh:
Power Mac G3 tai uudempi
Mac OS 10–10.3 tai uudempi
Vähintään 64 Mt RAM-muistia
110 Mt vapaata kiintolevytilaa
USB-portti
CD-ROM-asema
QuickTime Player -versio 6.01 tai
uudempi elokuvaleikkeen toistoa varten
59
Tietoja ohjelmasta
Kun asetat kameran mukana toimitetun CD-ROM-levyn CD-ROM-asemaan,
näyttöön tulee automaattisesti seuraava ikkuna.
Asenna kameran ajuri tietokoneeseen
ennen kameran yhdistämistä siihen.
※ Tämä käyttöohje perustuu Digimax
A503 -malliin, joten se voi poiketa
joissain kohdin A403-mallista.
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
■ Asenna ohjelma tietokoneeseen ennen sen yhdistämistä kameraan. Kun ohjain
on asennettu, otetut kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen muokattaviksi
kuvankäsittelyohjelmassa.
■ Samsungin Internet-sivusto:
http://www.samsungcamera.com: Englanti
http://www.samsungcamera.co.kr : Korea
1. Aloitusikkuna tulee näkyviin. Napsauta
Autorun-ikkunassa olevaa [Install]-valikkoa.
■ Kameran ajuri : Tekee mahdolliseksi kuvien siirtämisen kameran ja PCtietokoneen välillä.
Tämä kamera käyttää USB-ajuria kameran ajurina. Voit käyttää tätä kameraa
USB-kortinlukijana. Kun olet asentanut ajurin ja yhdistänyt tämän kameran PCtietokoneeseen, siirrettävän [Removeable Disk] -levyn kuvake näkyy [Windows
Explorer] -resurssienhallinnassa tai [My computer] -ikkunassa. USB-ajuri toimii
vain Windows-käyttöjärjestelmässä. Kameran mukana toimitettavassa CDlevyssä ei ole MAC-yhteensopivaa USB-ajuria. Kamera on kuitenkin
yhteensopiva Mac OS 10.0 ~ 10.3.
■Digimax Master on monitoiminen multimediaohjelmistoratkaisu.
Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja elokuvaleikkeitä tämän
ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
TIETOJA
● Tarkista järjestelmän laitteistovaatimukset ennen ohjaimen asentamista.
● Automaattisen asennusohjelman käynnistyminen kestää 5~10 sekuntia
tietokoneen tehon mukaan. Jos ikkuna ei tule näyttöön, käynnistä [Windows
Explorer] ja valitse [Samsung.exe], joka on CD-ROM-levyn päätasolla.
60
2. Asenna DirectX ja Digimax Master valitsemalla asennuspainike.
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
3. Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, yhdistä tietokone kameraan USBkaapelin avulla.
4. Kytke kameraan virta. Näyttöön tulee [Found
New Hardware Wizard] -ikkuna. Tietokone
muodostaa yhteyden kameraan.
※Jos käyttöjärjestelmänä on Windows XP,
kuvankatseluohjelma käynnistyy.
Jos Digimax Master -latausikkuna
avautuu ohjelman käynnistymisen jälkeen,
kameran ohjain on asennettu oikein.
TIETOJA
● Asennettuasi kameran ohjaimen [Ohjattu uuden laitteen asennustoiminto] ei
ehkä käynnisty.
● Windows 98- tai 98 SE tietokoneessa uuden laitteen asentamistoiminnon
valintaikkuna voi avautua ja pyytää valitsemaan ohjaimen. Valitse tässä
tapauksessa USB Driver -vaihtoehto CD-levyltä. (Windows 98 ja 98 SE)
61
PC-tilan käynnistäminen
• Kameran toimintatila muuttuu PC-tilaksi, kun yhdistät sen USB-kaapelin avulla
tietokoneeseen ja kytket kameraan virran..
• Tässä tilassa kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
• Nestekidenäyttö ei pimene PC-tilassa.
■ Kameran yhdistäminen tietokoneeseen
1. Paina Valikko-painiketta muussa kuin
äänentallennustilassa.
ASETUKSET
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
PVM
AIKA
valitse [ASETUKSET]-välilehti.
MERKINTÄ
TIETOKON
3. Valitse [USB]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASUSB
TULOSTIN
EDELL.:
AS.:OK
painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
4. Valitse [TIETOKON]-vaihtoehto käyttämällä
YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja paina OK-painiketta.
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.
6. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
※Jos valitsit vaiheessa 4
[TULOSTIN]-vaihtoehdon ja yhdistät
kameran tulostimeen, näkyviin tulee
[YHD. TULOSTIMEEN] -viesti eikä
yhteyttä muodosteta. Irrota tässä
tapauksessa USB-kaapeli ja tee
vaiheesta 2 alkaen kuvatut toimet.
■ Tallennettujen kuvien lataaminen
Voit ladata kameraan tallennetut kuvat tietokoneen kiintolevyyn ja tulostaa ne tai
muokata niitä käyttämällä valokuvien muokkausohjelmaa.
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
2. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
[My computer] -kuvaketta ja siirrettävän
[Removable Disk] -levyn kuvaketta.
Valitse [DCIM → 100SSCAM].
Kuvatiedostojen kuvakkeet tulevat näyttöön.
3. Valitse tiedosto ja napsauta hiiren
kakkospainiketta.
4. Ponnahdusvalikko avautuu.
Napsauta [Cut]- tai [Copy]-valikkoa.
- [Cut] : Kopioidun tiedoston leikkaaminen.
- [Copy] : Tiedostojen kopioiminen.
TIETOJA
● Kameran ohjain on asennettava ennen PC-tilan käyttämistä.
5. Valitse kansio, johon tiedosto liitetään.
62
PC-tilan käynnistäminen
6. Napsauta hiiren kakkospainiketta.
Ponnahdusvalikko avautuu.
Valitse [Paste]-vaihtoehto.
Siirrettävän levyn poistaminen
■ Windows 98SE
1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään. Mikäli kameran
tilan merkkivalo vilkkuu, odota että valo lopettaa vilkkumasta ja palaa koko ajan.
2. Irrota USB-kaapeli.
■ Windows 2000/ME/XP
(Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin todellisuudessa Windowskäyttöjärjestelmän ominaisuuksien vuoksi.)
7. Kuva siirretään kamerasta tietokoneeseen.
1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään. Mikäli kameran
tilan merkkivalo vilkkuu, odota että valo lopettaa vilkkumasta ja palaa koko ajan.
2. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa
[Unplug or Eject Hardware] -kuvaketta.
[Kaksoisnapsauta!]
3. [Unplug or Eject Hardware] -ikkuna avautuu.
Valitse [USB Mass Storage Device] ja napsauta
[Stop]-painiketta.
- Käyttämällä [Digimax Master] -ohjelmaa näet muistiin tallennetut kuvat suoraan
tietokoneen näytössä. Voit kopioida tai siirtää niitä.
VAROITUS
● On suositeltavaa kopioida kuvat tietokoneeseen ennen niiden katselemista.
Jos avaat kuvat niiden ollessa vielä kamerassa, yhteyden odottamaton
katkeaminen voi aiheuttaa häiriöitä.
● Jos lataat muun tiedoston kuin tällä digitaalikameralla otetun kuvan
siirrettävänä levynä näkyvään kameraan, toistotilassa nestekidenäyttöön
tulee [TIEDOSTOVIRHE!]-ilmoitus eikä pikkukuvia näy.
4. [Stop a Hardware device] -ikkuna avautuu.
Valitse [USB Mass Storage Device] ja napsauta
[OK]-painiketta.
5. [Safe to Remove Hardware] -ikkuna avautuu.
Napsauta [OK]-painiketta.
63
Siirrettävän levyn poistaminen
6. [Unplug or Eject Hardware] -ikkuna avautuu.
Napsauta [Close]-painiketta.
Voit poistaa siirrettävän levyn turvallisesti.
Windows 98SE USB -ohjaimen poistaminen
■ Voit poistaa USB-ohjaimen toimimalla seuraavasti.
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen ja käynnistä ne.
2. Tarkista, että kamera näkyy siirrettävän levynä [Oma tietokone] -ikkunassa.
3. [Samsung Digital Camera] .ohjaimen poistaminen laitehallinnassa.
7. Irrota USB-kaapeli.
USB-ajurin asentaminen MAC-ympäristöön
1. Ohjelmisto-CD-levyllä ei ole erillistä USB-ajuria MAC-ympäristöön, sillä MAC
OS toimii kameran ohjaimena.
2. Tarkista MAC OS -versio. Näet MAC OS -version MAC-tietokonetta
käynnistettäessä. MAC OS 10,0 ~ 10,3 tukee tätä kameraa.
3. Yhdistä kamera Macintosh-tietokoneeseen ja käynnistä kamera.
4. Työpöydälle tulee uusi nimetön kuvake, kun kamera on yhdistetty MACtietokoneeseen.
4. Irrota USB-kaapeli.
5. Valitse [Digimax A503] ja poista ohjain Lisää tai poista ohjelmia -ikkunassa.
MAC-USB-ajurin käyttäminen
1. Kaksoisnapsauta työpöydälle tullutta uutta kuvaketta. Muistin kansio tulee
näkyviin.
2. Valitse kuvatiedosto ja kopioi tai siirrä se MAC-tietokoneeseen.
VAROITUS
● Mac OS 10.0 tai uudempi versio : Saata ensin valmiiksi lataaminen
tietokoneesta kameraan. Poista tämän
jälkeen siirrettävä levy Extractkomennolla.
64
6. Asennuksen poisto on valmis.
Digimax Master
■ Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja elokuvaleikkeitä tämän
ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä (ei
Windows 98:ssa).
■ Voit käynnistää ohjelman valitsemalla [Start → Samsung → Digimax Master].
● Kuvien lataaminen
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen.
4. Valitse kohde sekä laadi kansio ladattujen
kuvien tallentamista varten.
- Kansiot laaditaan aikajärjestyksessä ja
kuvat ladataan.
- Kansiolle annetaan haluamasi nimi ja
kuvat ladataan.
- Kun on valittu aiemmin laadittu kansio,
kuvat ladataan.
5. Napsauta [Next >]-painiketta.
2. Kuvien latausikkuna tulee näkyviin, kun
kamera yhdistetään tietokoneeseen.
- Voit ladata otetut kuvat valitsemalla
[Select All]-painikkeen (Kaikki).
- Valitse ikkunassa haluamasi kansio ja
napsauta [Select All]-painiketta (Kaikki).
Voit tallentaa otetut kuvat valittuun
kansioon.
- Jos napsautat [Cancel]-painiketta
(Peruuta), lataaminen peruutetaan.
3. Napsauta [Next >]-painiketta.
6. Vieressä kuvattu ikkuna tulee näkyviin.
Valitun kansion sijainti tulee näkyviin
ikkunan yläosaan.
Voit ladata kuvat napsauttamalla [Start]painiketta (Aloita).
7. Ladatut kuvat tulevat näkyviin.
65
Digimax Master
● Kuvien katseluohjelma : Voit sitten katsella tallennettuja kuvia.
①
● Kuvan muokkaaminen : Voit muokata kuvaa.
⑤
⑥
①
⑦
②
④
③
④
②
③
- Kuvankatseluohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
① Valikkorivi : Voit valita valikoita, kuten
File (Tiedosto), Edit (Muokkaa), View (Näytä), Tools (Työkalut),
Change (Muuta), Auto download (Automaattinen lataaminen) ja
Help (Ohje).
② Kuvanvalintaikkuna : Voit valita haluamasi kuvan tässä ikkunassa.
③ Tietovälineen tyypin valikko : Tässä valikossa voit valita kuvankatselun tai muokkaamisen tai elokuvaleikkeen
muokkaamisen.
④ Esikatseluikkuna : Voit esikatsella kuvaa tai elokuvaleikettä ja tarkistaa
multimediatiedot.
⑤ Zoomausrivi : Voit muuttaa esikatselukokoa.
⑥ Kansionäyttöikkuna : Näet valitun kuvan sijaintikansion.
⑦ Kuvanäyttöikkuna : Valittujen kansioiden sisältämät kuvat tulevat näkyviin.
※ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
66
- Kuvanmuokkausohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
① Muokkausvalikko : Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
[Tools] (Työkalut) : Voit muuttaa valitun kuvan kokoa tai rajata sitä. Lisätietoja
on [Help]-valikossa (Ohje).
[Adjust] : Voit muokata kuvan laatua. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
[Retouch] (Kuvien korjailu) : Voit tehdä kuvaan muutoksia tai lisätä siihen
tehosteita. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
② Piirtotyökalut : Sisältää kuvanmuokkaustyökalut.
③ Kuvankatseluikkuna: Valittu kuva näkyy tässä ikkunassa.
④ Esikatseluikkuna : Voit esikatsella muuttunutta kuvaa.
※ Digimax Master -ohjelmassa muokattua kuvaa ei voi toistaa kamerassa.
※ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
Digimax Master
FAQ
● Elokuvan muokkaaminen : Voit yhdistää tavallisia kuvia, elokuvaleikkeitä,
selostusta ja musiikkia elokuvaksi.
■ Tee seuraavat tarkistukset, jos USB-yhteydessä on häiriöitä.
Tapaus 1
USB-kaapelia ei ole yhdistetty tai käytetään muuta kuin kameran
mukana toimitettua USB-kaapelia.
→ Yhdistä kameran mukana toimitettu USB-kaapeli.
Tapaus 2
Tietokone ei tunnista kameraa.
Joskus kamera voi näkyä tuntemattomana laitteena Laitehallinnan
luettelossa.
→ Asenna kameran ohjain oikein.
Sammuta kamerasta virta ja irrota USB-kaapeli. Yhdistä USB-kaapeli
uudelleen ja käynnistä kamera.
Tapaus 3
Odottamaton tiedostonsiirtovirhe.
→ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen. Siirrä tiedosto
uudelleen.
Tapaus 4
Käytettäessä USB-keskitintä.
→ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen käyttämällä USB-keskitintä, sen
on oltava yhteensopiva. Yhdistä kamera suoraan tietokoneeseen aina
kun mahdollista.
Tapaus 5
Onko muita USB-kaapeleita kytketty tietokoneeseen?
→ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen, johon on samanaikaisesti
yhdistetty jokin toinen laite USB-kaapelin avulla, tuloksena voi olla
toimintahäiriö. Irrota tässä tapauksessa toinen USB-liitin ja yhdistä
tietokoneeseen vain kamera.
①
②
- Elokuvaleikkeiden muokkaustoiminnot on lueteltu jäljempänä.
① Muokkausvalikko : Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
[Add Media] : Voit lisätä elokuvaleikkeeseen multimediasisältöä.
[Edit Clip]
: Voit muuttaa kirkkautta, kontrastia, värejä ja kylläisyyttä.
[Effect]
: Voit lisätä tehosteen.
[Set Text]
: Voit lisätä tekstiä.
[Narrate]
: Voit lisätä selostuksen.
[Produce]
: Voit tallentaa muokatun multimediasisällön uutena tiedostona.
Tiedostotyypiksi voidaan valita AVI, Windows Media (wmv),
Windows Media (asf) tai kameran käyttämät tyypit AVI ja
MPEG-4.
② Kehysnäyttöikkuna : Voit lisätä multimediaa tässä ikkunassa.
※ Joitakin Digimax Master -yhteensopimattomalla koodaustoiminnolla pakattuja
elokuvaleikkeitä ei voida toistaa Digimax Master -ohjelmassa.
※ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
67
FAQ
Tapaus 6
Tapaus 7
Tapaus 8
Kun avaan Laitehallinnan valitsemalla Aloita → Asetukset →
Ohjauspaneeli → Suorituskyky ja ylläpito → Järjestelmä → Laitteisto
→ Laitehallinta, näkyvissä on tuntemattomiksi merkittyjä laitteita tai
laitteita, joiden vieressä on keltainen kysymysmerkki tai huutomerkki.
→ Napsauta kysymys- tai huutomerkillä merkittyä kohtaa hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Poista-vaihtoehto. Käynnistä tietokone ja
yhdistä kamera tietokoneeseen uudelleen. Jos tietokoneessa on
Windows 98, poista kameran ajurin asennus, käynnistä tietokone
uudelleen ja asenna kameran ajuri uudelleen.
Käytettäessä joitakin tietoturvaohjelmia, kuten Norton Anti Virus tai V3,
tietokone ei ehkä tunnista kameraa siirrettävänä levynä.
→ Pysäytä tietoturvaohjelmat ja yhdistä kamera tietokoneeseen.
Tietoturvaohjelman ohjeissa on lisätietoja sen pysäyttämisestä.
Käytettäessä joitakin tietoturvaohjelmia, kuten Norton Anti Virus tai V3,
tietokone ei ehkä tunnista kameraa siirrettävänä levynä.
→ Pysäytä tietoturvaohjelmat ja yhdistä kamera tietokoneeseen.
Tietoturvaohjelman ohjeissa on lisätietoja sen pysäyttämisestä.
■ Jos elokuvaleikettä ei toisteta tietokoneessa
※ Jos kameran avulla tallennetun elokuvaleikkeen toistaminen ei onnistu
tietokoneessa, syynä on tavallisesti se, että pakkauksenhallintaa ei ole
asennettu.
68
● Jos DirectX 9.0 tai uudempi ei ole asennettuna
→ Asenna DirectX 9.0 tai uudempi
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema.
Valitse USB Driver\DirectX 9.0 -kansio ja kaksoisnapsauta DXSETUP.exetiedostoa. DirectX asennetaan. Voit ladata DirectX-ohjelman seuraavasta
sivustosta: http://www.microsoft.com/directx
● Jos tietokone, jossa on Windows 98, lakkaa toistuvasti vastaamasta, kun
kamera on yhdistetty tietokoneeseen
→ Jos tietokone, jossa on Windows 98, on ollut pitkään käynnissä ja kamera
yhdistetään siihen toistuvasti, tietokone ei ehkä tunnista kameraa. Käynnistä
tässä tapauksessa tietokone uudelleen.
● Jos tietokone, johon on yhdistetty kamera, lakkaa vastaamasta kun Windows
käynnistetään.
→ Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta. Windows käynnistyy nyt
oikein. Jos tämä ongelma ilmenee jatkuvasti, poista Legacy USB Support tuki käytöstä ja käynnistä tietokone uudelleen. Legacy USB Support vaihtoehto on BIOS-asetusvalikossa.
(BIOS-asetusvalikko vaihtelee tietokonevalmistajien mukaan. Joissakin
BIOS-valikoissa ei ole Legacy USB Support -vaihtoehtoa.) Jos et voi tehdä
valikkoon muutoksia, ota yhteys tietokoneen tai BIOSin valmistajaan.
● Jos elokuvaleikettä ei voi poistaa, siirrettävää levyä ei voi ilmoittaa tai tiedoston
siirtämisen aikana näkyviin tulee virheilmoitus.
→ Jos asennat vain Digimax Master -ohjelman, edellä mainittuja ongelmia voi
joskus esiintyä.
- Sulje Digimax Master -ohjelma napsauttamalla tehtäväpalkissa näkyvää
Digimax Master -kuvaketta.
- Asenna kaikki ohjelmisto-CD-levyn ohjelmat.
(Elokuvaleike-pakkauksenhallinta on asennettava.)
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
MEMO
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja
sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee,
että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren
päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja
kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä
muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän
ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen
ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista
kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen
seassa.
69
MEMO
70
MEMO
MEMO
MEMO
71
MEMO
72
MEMO
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 095-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA POST CODE : 300190
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-3169
Download PDF