Samsung | YP-60X | Samsung YP-60X Hurtig start guide

60Guide_DA3.qxd
6/16/04 10:4412:0
Page 1
5. Når denne første måling slutter,
bliver den målte hjertefrekvens automatisk
gemt, og “
“ vises på skærmen.
<Måle kalorieforbrug >
●
Mål din hjertefrekvens inden og efter træning for at udregne
kalorieforbruget.
01:36 PM
Nor
Hit Song
002
NOR
00:00:14
6. Begynd træning.
1. Tryk på
knappen for at slå strømmen til.
7. Når du slutter træning, skal du trykke på sport-funktion
-knappen på
højre side, og måle hjertefrekvensen en gang mere som vist i trin 3~4.
2. Inden du begynder træning, skal du trykke på sport-funktion
-knappen
på højre side.
3. På SPORTS FUNCTION-skærmen skal du bruge ,
-knappen til at rykke til
CALORIE COUNTER, og derefter trykke på knappen.
●
●
Følgende skærm bliver vist.
Kalorieenheden er kcal (kilokalorie).
Hjertefrekvens inden træning
EXIT
CALORIE COUNTER
HEART RATE
USER
1st Check
S
76
E
Kalorieforbrug ved træning
CALORIE COUNTER
SPORTS FUNCTION
95
: 50
Hjertefrekvens
efter træning
Try It
START
CALORIE
Bemærk
4. Når følgende skærm vises, skal du sætte fingeren på sensoren øverst på enheden, som
vist på figuren, og trykke på
knappen.
●
Hjertefrekvensen måles i ca. 10 sekunder.
●For
at opnå en præcis læsning skal du sørge for at måle din hjertefrekvens inden for
30 sekunder efter træning.
8. Hvis du vil gemme dataene, skal du vælge CREATE.
●
Målte data bliver gemt.
Bemærk
CALORIE COUNTER
CALORIE COUNTER
Place your finger
on sensor and
press button
Measuring
-4-
95bpm
Da resultaterne af måledata er statistiske værdier, kan de være let
forskellige fra de faktiske resultater.
● Hvis du måler kalorierne uden træning, angiver kalorieforbruget
grundlæggende stofskiftebalance.
●
-5-
YP-60 Sport-funktion
Lynvejledning
AH68-01467Q(Rev 0.0)
60Guide_DA3.qxd
6/16/04 10:4412:0
Page 2
- Display ved måling 1. Tryk på
knappen for at slå strømmen til.
2. Tryk på sport-funktion
-knappen på højre side.
3. På SPORTS FUNCTION-skærmen skal du bruge ,
HEART RATE, og derefter trykke på
knappen.
SPORTS FUNCTION
SPORTS FUNCTION
EXIT
CALORIE COUNTER
HEART RATE
CALORIE COUNTER
HEART RATE
PROFILE
<Indstilling af bruger>
HEART RATE
Measuring
HEART RATE
76bpm
Measuring
76bpm
-knappen til at rykke til
Normal måling
Unormal måling
1. Tryk på
knappen for at slå strømmen til.
2. Tryk på valg-knappen til sport-funktion
nederst til højre.
3. På SPORTS FUNCTION-skærmen skal du bruge,
-knappen til at rykke til
HEART RATE, og derefter trykke på
knappen.
HEART RATE
USER
Try It
4. Når følgende skærm vises, skal du sætte fingeren på sensoren øverst på enheden,
som vist på figuren, og trykke på
knappen.
● Hjertefrekvensen
●
Hvis målegrafen ser unormal ud, skal du måle hjertefrekvensen igen fra
begyndelsen.
●
Når målingen er gennemført, bliver den målte hjertefrekvens vist.
●
Normal hjertefrekvens er 60~80 slag pr. min.
måles i ca. 10 sekunder.
●
- Tryk ikke for hårdt, når du sætter fingeren på sensoren.
- Undgå at bevæge fingeren ved måling.
- Mål ikke, mens du bevæger dig.
- Mål ikke med beskidte eller fedtede fingre.
- Udsæt ikke for direkte sol, når du måler.
Place your finger
on sensor and
press button
-2-
SPORTS FUNCTION
EXIT
CALORIE COUNTER
HEART RATE
HEART RATE
PROFILE
DATA BASE
: Skift indstillingsværdien.
PROFILE
EDIT PROFILE
EXIT
TRY IT
NAME
AGE
GENDER
5. Når indstilling er gennemført, skal du rykke til
CREATE, og derefter trykke på
knappen.
●Indstillingen
-1-
SPORTS FUNCTION
4. På PROFILE-skærmen skal du vælge TRY IT, og derefter indføre din
alder, køn, højde og vægt.
●
: Ryk til den næste indstilling.
*Forsigtig ved måling af hjertefrekvens
HEART RATE
*Indstil først brugeren, inden
du måler kalorieforbruget.
Måle kalorieforbrug
Måle hjertefrekvens
bliver gemt..
-3-
: GUEST
: 23
: MALE
EDIT PROFILE
HEIGHT
WEIGHT
CREATE
: 1m71
: 060kg
CANCEL
Download PDF