Samsung | YP-60X | Samsung YP-60X Hurtigstartveiledning

60Guide_NO3.qxd
6/16/04 10:5512:0
Page 1
5. Når den første målingen er avsluttet,
vil den målte hjerterytmen automatisk bli
lagret, og “ “ kommer opp på skjermen.
<Måling av kaloriforbruket>
●
Mål din hjerterytme før og etter treningen for å finne
kaloriforbruket.
1. Trykk på
-knappen for å slå på enheten.
2. Før du begynner treningen, trykk på
knappen for valg av sportsfunksjon
på høyre side.
3. På SPORTS FUNCTION-skjermen, bruk ,
-knappen, gå til
the CALORIE COUNTER og trykk deretter på
-knappen.
Nor
Hit Song
002
6. Start treningen.
NOR
00:00:14
7. Når du er ferdig med å trene, trykk på
sportsfunksjonknappen på
høyre side og mål hjerterytmen en gang til som vist i trinnene 3~4.
●
Følgende skjerm kommer opp.
blir målt i enheten kcal (kilokalorier).
●Kaloriforbruket
CALORIE COUNTER
SPORTS FUNCTION
EXIT
CALORIE COUNTER
HEART RATE
USER
1st Check
Try It
Hjerterytmen før trening
START
CALORIE
S
76
E
Kaliforbruk ved trening
4. Når følgende skjerm kommer opp, legg en finger på sensoren på toppen av
enheten som vist på figuren, og trykk på -knappen.
l●
01:36 PM
Hjerterytmen blir målt i ca. 10 sekunder.
95
: 50
Hjerterytme
etter trening
Merknad
●For å oppnå nøyaktig avlesning, husk å måle hjerterytmen din innen 30
sekunder etter trening.
8. Hvis du vil lagre dataene, velg CREATE.
CALORIE COUNTER
CALORIE COUNTER
Place your finger
on sensor and
press button
Measuring
●
95bpm
Målte data vil bli lagret.
YP-60 Sportsfunksjon
Merk
● Fordi resultatene av måledataene er statistiske verdier, kan de avvike noe fra
de virkelige resultatene..
● Hvis du måler kaloriene uten å trene, vil kaloriforbruket angi
vanlige metaboske verdier.
-4-
-5-
Hurtigguide
AH68-01467R (Rev 1.0)
60Guide_NO3.qxd
6/16/04 10:5512:0
Page 2
<Sette opp en bruker>
1. Trykk på
-knappen for å slå på enheten.
2. Trykk på sportsfunksjons
knappen på høyre side.
3. I SPORTS FUNCTION-skjermen, bruk ,
-knappen, gå til
HEART RATE og trykk deretter på
-knappen.
SPORTS FUNCTION
SPORTS FUNCTION
EXIT
CALORIE COUNTER
HEART RATE
CALORIE COUNTER
HEART RATE
PROFILE
Hjerterytmen blir målt i ca. 10 sekunder.
HEART RATE
Measuring
HEART RATE
76bpm
Measuring
Normal måling.
76bpm
Unormal måling.
1. Trykk på
-knappen for å slå på enheten.
2. Trykk på
knappen for valg av Sportsfunksjon på nedre del til høyre.
3. På SPORTS FUNCTION-skjermen, >bruk ,
-knappen, gå til
HEART RATE og trykk deretter på
-knappen.
HEART RATE
USER
Try It
4. Når følgende skjerm kommer opp, legg en finger på sensoren på toppen av
enheten som vist på figuren, og trykk på
-knappen.
●
Hvis grafen for unormal måling kommer opp, mål hjerterytmen på nytt fra
begynnelsen.
● Når målingen er fullført, kommer den målte hjerterytmen opp.
● Normal hjerterytme er 60 ~ 80 bpm.
●
Place your finger
on sensor and
press button
SPORTS FUNCTION
SPORTS FUNCTION
EXIT
CALORIE COUNTER
HEART RATE
HEART RATE
PROFILE
DATA BASE
4. I PROFILE-skjermen, velg TRY IT og tast deretter inn
alder, kjønn, høyde og vekt.
*Forsiktighetsregler når du måler hjerterytme
●
●
- Trykk ikke for hardt når du legger en finger på sensoren.
- Beveg ikke fingeren mens du måler.
- Mål ikke mens du beveger deg.
- Mål ikke hvis fingeren din er skitten eller oljet.
- Ikke stå midt i sola når du måler.
HEART RATE
*Sett opp bruker før du
måler kaloriforbruket.
Måling av kaloriforbruket
- Display under måling -
Måling av hjerterytmen
: Gå til neste innstilling.
: Endre den innstilte verdien.
PROFILE
EDIT PROFILE
EXIT
TRY IT
NAME
AGE
GENDER
5. Når innstillingen er fullført, gå til
CREATE og trykk deretter på
-knappen.
●
-1-
-2-
Innstillingen vil bli lagret.
-3-
: GUEST
: 23
: MALE
EDIT PROFILE
HEIGHT
WEIGHT
CREATE
: 1m71
: 060kg
CANCEL
Download PDF